VASA STADSBIBLIOTEK LANDSKAPSBIBLIOTEK VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VASA STADSBIBLIOTEK LANDSKAPSBIBLIOTEK VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010"

Transkript

1 VASA STADSBIBLIOTEK LANDSKAPSBIBLIOTEK VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

2

3 SISÄLLYSLUETTELO VASA STADSBIBLIOTEK LANDSKAPSBIBLIOTEK SISÄLLYSLUETTELO VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Innehållsförteckning Ledare 5 Biblioteksnämnden 7 Servicenät 9 Statistiken 10 Lån 10 Besökare 10 Låntagare 11 Samling 11 Ekonomi 13 Informationshantering och webbtjänster 15 Bibliotekstjänster för barn och unga 18 Uppsökande biblioteksverksamhet 21 Landskapsbiblioteksverksamheten 22 Projekt 25 Personalen 28 Utställningar och evenemang 31 Huvudbibliotekets övriga verksamhet 35 Sammanställt av: Susanna Saari Översättning: Katriina Strandwall Layout: Jouko Keto Vasa stad Grafiska tjänster Pärmbild: Susanna Saari 3

4 Kuva: Sami Varjo

5 LEDARE BIBLIOTEKEN OCH SKOLORNA STÖDER LÄSANDET Intresset för läsning föds ofta redan i barndomen. Många av oss minns de första favoritböckerna, familjens gemensamma lässtunder och barndomens biblioteksbesök. Biblioteket har förmånen att kunna skapa dessa erfarenheter, att inspirera till läsning och att erbjuda upplevelser och information. Även skolan har en viktig roll då intresset för läsning föds och utvecklas. I Vasa har samarbetet mellan skolan och biblioteket långa traditioner, men de senaste åren har samarbetet blivit ännu tätare i.o.m. skolbiblioteksprojektet, bokpratsverksamheten och olika läskampanjer. Förnyandet av skolbiblioteken i Vasa har skapat nya tidsenliga lärmiljöer. Målet för projektet har varit att erbjuda kvalitativ biblioteksservice, uppmuntra eleverna att använda biblioteken och höja skolbibliotekens status. Dessa mål har man också uppnått. Verksamheten har också väckt intresse på nationell nivå. I slutet av 2010 beviljade Undervisnings- och kulturministeriet priset Årets biblioteksutvecklare till Vasa stadsbibliotek. En motivering till priset var de nya arrangemangen för skolbiblioteken samt utvecklingen av samarbetet mellan de olika förvaltningarna. Vasa stadsbibliotek och verket för fostran och utbildning har gjort upp ett kontrakt enligt vilket kostnaderna fördelas och hur man skall trygga den fortsatta verksamheten. Bibliotekets svensk- och finskspråkiga pedagogiker har ett starkt samarbete med skolorna. Dagens barn är framtidens medborgare och politiska beslutsfattare. En satsning på barnens biblioteksservice säkerställer att vi även i framtiden har biblioteksanvändare som intresserar sig för läsning. Biblioteksdirektör Birgitta Aurén 5

6

7 BIBLIOTEKSNÄMNDEN BIBLIOTEKSNÄMNDEN Ordinarie medlem Personlig suppleant Terttu Harakka (ordf.) KD Mervi Sawela KD Tapio Korhonen (vice ordf.) SDP Ritva Jokinen-Andov SDP Giovanna Teir SFP Lena Sjöholm-Fahllund SFP Viljami Wiirilinna SAML Kaj Asplund SAML Arne Mäenpää VF Aatos Lehtola GRÖNA Stadsstyrelsens representant Wivan Nygård-Fagerudd Biblioteksnämnden sammanträdde sju gånger under året och 61 paragrafer fördes till protokollet. De viktigaste ärendena som behandlades i biblioteksnämnden var följande: Bibliotekets värden, verksamhetsplan och vision 52 Förslag till kvalitetsrekommendation för de allmänna biblioteken/utlåtande 38 Kvalitetshandboken 53 Bokslut och verksamhetsberättelse Vasa stadsbibliotek-landskapsbiblioteks direktiv för verkställande av budgeten samt dispositionsplanen för år Utvärdering av hur den interna kontrollen och riskhanteringen har ordnats 2, riskhantering 32 Budget 2011 och ekonomiplan Budgetens uppföljningsrapporter , , , Avgifter och ersättningar 5, 33, 49 Ändring av anslagens användningsändamål/investeringar 44 Tilläggsanslag för huvudbibliotekets återlämningsautomation 51 Vakansändringar gällande befattningar som biblioteksfunktionär 54 Bibliotekets öppettider 14, 27, 28 Bokbussens sommartidtabell 26, vintertidtabell 39, förändringar i tidtabellen 6, 12, 45, 56, 57 Anstaltsbibliotekets öppettider 13, 55, 58 Brändö bibliotek stängt p.g.a. grundrenovering 15 Sunnanvik bibliotek stängt Försäljning av avskrivet material i Brändö bibliotek 16 Framläggande av biblioteksnämndens och tjänsteinnehavarnas protokoll 7 Nämndens mötesdagar 25, 59 Ungdomsfullmäktiges närvaro- och yttranderätt i biblioteksnämnden 40 Uppdatering av stadsbibliotekets registerbeskrivningar 35 Servicestrategi 37 I riktning mot ett jämställt och tillgängligt Vasa förslag till handikappolitiskt program / utlåtande 10, 20 Utvecklande av huvudmannaunderlaget och koordineringen inom kulturförvaltningen / utlåtande 11, 21 Avtal om organisering av skolbiblioteksverksamheten 23 7

8 Sundom 4 Kartta 1:

9 SERVICENÄT SERVICENÄT 1 2 Huvudbiblioteket m Biblioteksgatan 13, Vasa Tfn (Receptionen) Öppet: Huvudbiblioteket: må-to kl , fre kl , lö kl (sommartid : må-to kl , fre kl.10-18) Nyhetsområde och tidningar: må-to kl. 9-20, fre kl. 9-18, lö-sö kl (sommartid: : må-to kl. 9-19, fre kl. 9-18, lö-sö kl ) 2 Roparnäs bibliotek Mannerheimsvägen 41, Vasa Tfn Öppet: må-ons kl , to-fre kl m 2 3 Brändö bibliotek 457 m Beckbruksgatan 19-23, Vasa Tfn Öppet: må-to kl , fre kl , lö kl (Sommartid : lördagar stängt) Stängt p.g.a. renovering Sundom bibliotek Sundomvägen 13, Vasa Tfn Öppet: må-ti kl , ons-fre kl Sunnanvik bibliotek Teirgatan 2, Vasa Tfn Öppet: må-ti kl , ons-fre kl m 214 m Variska bibliotek 666 m Gamla Vasagatan 20, Vasa Tfn Öppet: må-to kl , fre kl , lö kl (sommartid : lördagar stängt) 2 9

10 STATISTIKEN STATISTIKEN Lån Förändring % Huvudbiblioteket ,4 Brändö ,3 *) Roparnäs ,7 Sunnavik ,1 Sundom ,6 Variska ,4 Närbiblioteken tot ,5 Bokbussen ,7 VCS psykiatriska enhet ,2 Vasa stadssjukhus ,6 **) Gamla Vasa sjukhus ,5 Boken kommer ,0 Anstaltsbiblioteken tot ,5 Skolbiblioteken Erhållna fjärrlån ,6 Totalt ,3 per invånare 21,56 21,07 *) Brändö bibliotek stängt och **) Avdelningarna 8 och 9 stängda i februari p.g.a. magsjukeepidemi Magsjuka på avd. 6 i mars-april Besökare % Huvudbiblioteket ,5 Brändö ,5 *) Roparnäs ,9 Sunnanvik ,2 Variska ,8 Sundom ,4 Närbiblioteken tot ,0 Bokbussen ,5 VCS psykiatriska enhet ,8 Vasa stadssjukhus ,7 Gamla Vasa sjukhus ,7 Boken kommer ,2 Anstaltsbiblioteken tot ,1 Totalt ,9 per invånare 10,95 10,64 *) Brändö bibliotek stängt och

11 Låntagare 2010 Huvudbiblioteket Totalt Vuxna Barn Icke person Bokbussen Brändö Roparnäs Sunnanvik Variska Sundom Närbiblioteken tot Anstaltsbiblioteken Totalt Samling 2010 Böcker Ljudinspelningar Filminspelningar Övriga material Totalt Huvudbiblioteket Bokbussen Brändö Roparnäs Sunnanvik Variska Sundom Anstaltsbiblioteken Totalt Materialinköp och -avskrivning 2010 Böcker Ljudinspelningar Filminspelningar Övriga material Totalt Inköp Avskriv. Inköp Avskriv. Inköp Avskriv. Inköp Avskriv. Inköp Avskriv. Huvudbiblioteket Bokbussen Närbiblioteken Anstaltsbiblioteken Totalt

12

13 EKONOMI EKONOMI Bibliotekets verksamhetskostnader år 2010 var Personalkostnaderna utgjorde 58,2 % av totalkostnaderna (2009: 58.2 %), biblioteksmaterialets andel var 13,6 % (2009: 13,8 %) och fastighetskostnaderna (hyror och städning) var 20,1 % (2009: 20,4 %). Den viktigaste nyinvesteringen utgjordes av förnyad inredning till Brändö bibliotek. Verksamhetsintäkterna uppgick 2010 till Största inkomstgruppen var olika stöd och bidrag från utomstående finansiärer. Största enskilda finansiär var Undervisnings- och kulturministeriet, som beviljade Vasa stadsbibliotek direkt stöd om euro för att sköta uppgiften som landskapsbibliotek. Dessutom beviljade ministeriet sammanlagt nya projektbidrag på , varav euro fördes över till I verksamhetsintäkterna ingår också de interna fakturorna. Vasa stadsbibliotek har under åren bl.a. deltagit i skolbiblioteksprojektet som förvaltas av verket för fostran och utbildning. Resultaträkning föränd. % Försäljningsintäkter Avgiftsintäkter ,9 % -21,8 % Understöd och bidrag ,5 % Hyresintäkter ,4 % Övriga verksamhetsintäkter ,8 % Personalersättningar ,1 % Verksamhetsintäkter tills ,1 % Verksamhetskostnader (inbegriper inte avskrivningar, övervältringar, sysselsättningsutgifter) Löner och arvoden ,2 % Pensionskostnader ,3 % Övriga lönebikostnader ,0 % Köp av tjänster ,1 % Material, förnödenheter och varor ,0 % Understöd ,0 % Hyror ,2 % Övriga kostnader ,2 % Verksamhetskostnader totalt ,4 % Verksamhetsbidrag ,3 % Nyceltal Verksamhetskostnader / invånare 55,17 54,24 Materialkostnader / invånare 8,71 8,70 Verksamhetskostnader / lån 2,64 2,54 Verksamhetskostnader / besök 5,22 5,00 Invånarantal

14 13

15 INFORMATIONSHANTERING OCH WEBBTJÄNSTER Webbesök INFORMATIONSHANTERING OCH WEBBTJÄNSTER För Vasa stadsbibliotek-landskapsbibliotek statistikfördes 2,1 miljoner webbesök år Siffran inkluderar antalet besök i nätbiblioteket och på bibliotekets webbsida samt användningen av bibliotekets databaser. Ökningen från föregående år var närmare 16 procent. År Webbesök Venny-nätbiblioteket I Vasa stadsbiblioteks materialdatabas Venny kan kunderna söka böcker och annat biblioteksmaterial, förnya sina lån och reservera material. Besöken i nätbiblioteket uppgick till totalt ca 1,9 miljoner. Besök i nätbiblioteket Databaserna Vasa stadsbibliotek erbjuder sina kunder flera databaser. En del av databaserna kan användas fritt medan andra igen kan användas enbart på bibliotekets arbetsstationer. En av de mest populära databaserna är Naxos Music Library. Via den kan kunderna avgiftsfritt lyssna på klassisk musik på sin hemdator lyssnade totalt personer på Naxos, antalet låtar var För att kunna logga in på tjänsten behöver man lånekort till Vasa stadsbibliotek. I biblioteket kan du på datorerna också läsa tusentals tidningar utan kostnad. Biblioteket kan erbjuda flera tidningsdatabaser, bl.a. epress och PressDisplay. Österbottens Nelli igen är en regional informationssökningsportal som är gemensam för Karleby, Seinäjoki och Vasa stadsbibliotek. 15

16 Webbsidor och sociala medier Bibliotekets webbsida (www.vaasa.fi/bibliotek) hade 2010 ca besökare per månad. Bibliotekets sida var en av Vasa stads mest besökta sidor. Strukturen och innehållet på sidan förnyades 2010 och den nya webbsidan publicerades i september På bibliotekets webbsida finns bl.a. nyheter om bibliotekets evenemang, öppettider och kontaktuppgifter samt information om bibliotekets service. I december publicerade biblioteket två webbjulkalendrar. Tävlingen i anslutning till den litterära julkalendern fick cirka svar. Biblioteket upprätthåller också en bloggbaserad sida för Lästips, som publicerar personalens bok-, musik- och filmtips samt en blogg för biblioteken i landskapet, Landskapsbiblioteksbloggen. Vasa stadsbibliotek är också med på sociala mediet Facebook. Biblioteket hade 335 anhängare i slutet av året. Man strävar till att allt mera använda Facebook som kanal för information och marknadsföring. Utlånings- och återlämningsautomater I huvudbiblioteket finns totalt fem utlåningsautomater, den nyaste anskaffades Nu är alla automater likadana och funktionssäkerheten är på hög nivå. Alla fem närbibliotek har också utlåningsautomater. Användningen av automaterna i närbiblioteken har ökat sakta men säkert sedan Automaternas användningsgrad i närbiblioteken var ,8 %. År 2010 satsade man på att handleda i hur automaterna används och som en följd av detta har användningen stigit till 33,1 %. I huvudbiblioteket gjordes 2010 totalt lån via utlåningsautomaterna, vilket utgör 69,8 % av huvudbibliotekets totala lån. Huvudbibliotekets återlämningsautomation består av en robotsorterare från ABB och en återlämningsautomat. Båda har varit i bruk sedan Återlämningsautomaten returnerade cirka exemplar per månad. Systemet började bli åldersstiget och verksamhetsavbrott förekom ofta. I slutet av 2010 förekom så stora störningar att enda alternativet var att skaffa ett nytt system för återlämningen. Det nya systemet tas i bruk våren

17 Maskinpark Förnyandet av bibliotekets maskinpark som inleddes år 2008 fortsatte ännu All apparatur köps in enligt stadens allmänna praxis. Det finns totalt 178 datorer, varav 63 är kunddatorer. I kunddatorerna används operativsystemet Linux. Man loggar in på kunddatorerna med bibliotekskortets nummer samt pinkod. De bibliotekskunder som inte har bibliotekskort (t.ex. turister) fick en gästkod. År 2010 gavs gästkoder och deras totala användartid uppgick till timmar. Trådlöst nätverk finns till kundernas förfogande i huvudbiblioteket, Brändö bibliotek samt Sundom bibliotek. Kuva: Sami Varjo

18 BIBLIOTEKSTJÄNSTER FÖR BARN OCH UNGA Utlåningen ökar Fastän den nationella trenden är att bibliotekens lån minskar är barnen och ungdomarna i Vasa ivriga låntagare. T.ex. vid huvudbibliotekets barn- och ungdomsavdelning har antalet lån ökat varje år. År 2010 bokfördes sammanlagt lån, vilket utgör en ökning på 2,8 % jämfört med föregående år. I augusti inleddes utlåningen av konsolspel för barn (Playstation 2 och 3, Nintendo Wii samt Xbox 360). De nya materialtyperna fick ett entusiastiskt mottagande. 17

19 BIBLIOTEKSTJÄNSTER FÖR BARN OCH UNGA Bokprat Vasa stadsbibliotek har både en finskspråkig och en svenskspråkig pedagogisk informatiker som jobbar tillsammans med barn och ungdomar. De håller bl.a. bokprat för barn och unga i skolorna och bibliotekets olika verksamhetspunkter. De koordinerar och utvecklar tillsammans med lärarna skolbiblioteken samt ordnar användarutbildning och kurser i informationssökning för skoleleverna. År 2010 höll den finskspråkiga pedagogiska informatikern bokprat för 72 grupper, bestående av sammanlagt barn och 162 vuxna. Den svenskspråkiga pedagogiska informatikern höll bokprat för sammanlagt 38 grupper, bestående av 534 barn och 130 vuxna. Sagostunder Barn- och ungdomsavdelningen fortsatte samarbetet med de språkbadsstuderande vid Vasa universitet. De studerande ordnade sagostunder både på finska och svenska som ett praktikarbete för kursen i barnlitteratur. I huvudbiblioteket ordnades finska sagostunder 9 gånger för 97 barn och 33 vuxna. Svenska sagostunder ordnades 9 gånger för 101 barn och 33 vuxna. Under våren 2010 ordnades sagostunder också i Brändö bibliotek: finska 4 gånger för 46 barn och 12 vuxna samt svenska 2 gånger för 35 barn och 10 vuxna. Dessutom ordnade personalen både svenska och finska sagostunder under Lånedagen 8.2, Må bra Vasa-evenemanget 11.9 och reflexkampanjen Fotgängarens ädelstenar Gruppbesök I de olika biblioteken ordnades flera gruppbesök för barn och unga. För daghems- och skolgrupper ordnas användarutbildning samt utbildning i informationssökning. Man presenterade också bibliotekets utrymmen och samlingar. Huvudbiblioteket och närbiblioteken besöktes av hundratals skolelever, daghemsgrupper och familjedagvårdare med barngrupper. Biblioteket har tätt samarbete med verket för fostran och utbildning. Skol- och daghemsgrupper kan boka tid för gruppbesök även utanför bibliotekets egentliga öppettider. I närbiblioteken ordnades också flera utställningar i samarbete med områdets familjedagvård, daghem samt skolor. 19

20 20

21 UPPSÖKANDE BIBLIOTEKSVERKSAMHET UPPSÖKANDE BIBLIOTEKSVERKSAMHET Bokbussen Bokbussen Rölli besökte skolor och daghem på förmiddagarna. Eftermiddags- och kvällsturer samt lördagar kördes i huvudsak i närområdena. Under skolornas lovperioder kördes endast kvälls- och lördagsturer. År 2010 hade bokbussen 88 hållplatser, av vilka 11 var belägna vid skolor och 33 vid daghem. Tre personer fick Boken kommer-servicen. Andra samarbetspartners var Invalidförbundets servicehem Validia, Servicecentret Fyren och Vasa arbetscentral. Bokbussens besökare uppgick till och lånens antal var Rölli var med på Vasa bokmässa och besöktes av 635 personer. Bokbussen deltog också 14.5 i Möjligheternas torg på Vasa salutorg och besöktes då av 225 personer. Anstaltsbiblioteksverksamheten Verksamheten vid anstaltsbiblioteket garanterar åldringar, handikappade och sjuka en möjlighet att använda sig av bibliotekets tjänster oberoende av sin livssituation. Anstaltsbiblioteksenheterna finns vid Vasa centralsjukhus psykiatriska enhet, Vasa stadssjukhus och Gamla Vasa sjukhus. Både vid den psykiatriska enheten och vid stadssjukhuset finns en dagavdelning där bibliotekets tjänster utnyttjas flitigt. Boken kommer och cirkulerande samlingar Anstaltsbiblioteket sköter också Boken kommer-verksamheten, de cirkulerande boksamlingarna till mindre enheter och Vasa fängelse. Hembesöken hos Boken kommer-kunderna var sammanlagt 415. Siffran inkluderar både besök i de mindre enheterna och hos privatkunder. Det sammanlagda antalet lån för boken kommer-veksamheten och de cirkulerande samlingarna var Vasa stadsbibliotek tillhandahöll 2010 cirkulerande samlingar till följande anstalter: Abborrhemmet Kyrkoesplanadens servicehus Alkula småhem Linneahemmet (småhem) Carl och Carolina pensionärshem Lyckobrunnen Gerby-Västervik pensionärshem Vasa fängelse Hannahemmet (småhem) Villa Storviken Hopearanta Berghemmet Kaarlentupa 21

22 LANDSKAPSBIBLIOTEKSVERKSAMHETEN LANDSKAPSBIBLIOTEKSVERKSAMHETEN Landskapsbiblioteksområdet Landskapsbiblioteksavdelningen och landskapsbiblioteksområdet År 2010 var det första gemensamma verksamhetsåret för huvudbibliotekets sammanslagna avdelningar Landskapsbiblioteksavdelningen och Avdelningen för samhälle och ekonomi. I slutet av året fogades även receptionen organisatoriskt till Avdelningen för samhälle och ekonomi. Avdelningschefen ansvarar för den nya enheten, som även omfattar Nyhetsområdet och tidningar. År 2010 startades Vasa stadsbibliotek-landskapsbiblioteks första blogg, Landskapsbiblioteksbloggen. Bloggen är riktad till biblioteken i landskapsbiblioteksområdet och fungerar som nyhetsbrev och informationskanal för utbildningstillfällen. Bloggen finns på bibliotekets hemsida, och adressen är Vasa stadsbibliotek verkar som landskapsbibliotek i Österbotten. Förutom Vasa hör 15 kommuner till landskapsbiblioteksområdet: Storkyro, Kaskö, Korsnäs, Kristinestad, Kronoby, Laihela, Larsmo, Malax, Korsholm, Närpes, Pedersöre, Jakobstad, Nykarleby, Lillkyro och Vörå. Majoritetsspråket i området är svenska. Vasaensis hembygdssamlingen Vasa stadsbibliotek-landskapsbibliotek samlar, underhåller och bevarar Vasaensis-samlingen. Till hembygdssamlingen anskaffas material om landskapsbiblioteksområdet, d.v.s. Vasa och Österbotten samt skönlitterära verk av landskapets författare. I samlingen finns böcker, noter, cd-skivor, dvd-skivor, småtryck, årsberättelser och tidningsurklipp. Hembygdssamlingen omfattar litteratur om bl.a. landskapets historia, kultur, natur, näringsliv och hembygdspersoner. Hembygdssamlingen i bibliotekets databas omfattar volymer. 22

23 Till hembygdssamlingen samlas även material från vissa specialområden som rör vårt landskap. Specialområdena är följande: jägarrörelsen, tvåspråkighet, språkbad och finlandssvenskhet. För att underlätta sökbarheten i hembygdsamlingen Vasaensis har en egen sökbas för materialet skapats i nätbiblioteket Venny. Fjärrlåneverksamheten Vasa stadsbibliotek förmedlade fjärrlån till andra bibliotek. Av dessa var 44 kopior och 36 mikrofilmer. Åt vasaborna anlände sammanlagt fjärrlån. Nätsamarbete IT-gruppen för Vasa stadsbibliotek och områdets svenksspråkiga Fredrikabibliotek sammanträdde på våren och kommunicerade via e-post under året. Avsikten är att få till stånd ett mera konkret samarbete kring bibliotekssystem och nätbibliotek. Man har också samarbetat med Åbo stadsbibliotek och följt med deras pilotering av kundgränssnitt i det nationella digitala biblioteket (NDB). Representanter från respektive biblioteks landskapsbiblioteksområden har varit inbjudna till mötena. Österbottens Nelli Material i databasen Österbottens Nelli kan användas även utanför biblioteket, på hem-, skol- och arbetsdatorer. Användning av licensierat material är begränsat till licensrättigheterna. Användarstatistiken för Nelli verkar följa de studerandes takt. Användningen är m.a.o. livligast på hösten och vintern, i juni-juli minskar användningen till hälften av det normala. Österbottens Nelli är den fjärde mest använda enligt de allmänna bibliotekens nationella statistik och om man ser statistiken över antalet sökningar i Nelli är vi i ledningen. I Österbotten används Nelli t.o.m. mera än i Nyland, Birkaland och Egentliga Finland. Distanslån Kunderna vid Vasa, Karleby och Seinäjoki landskapsbibliotek har tagit väl emot möjligheten att beställa distanslån mellan de tre biblioteken. Med sitt eget bibliotekskort kan man beställa material från ett av de andra biblioteken och få det hemskickat per post. Tjänsten har varit i bruk drygt två år och enligt statistiken är kunderna vid Vasa stadsbibliotek fortfarande flitigast att beställa distanslån. Kunderna i Karleby och Seinäjoki har dock varit mera aktiva än tidigare år. Landskapsbiblioteksmöten och utbildning Två landskapsbiblioteksmöten ordnades: 9.3 och Andra tillfällen till sammankomster för områdets biblioteksmänniskor var bl.a. Sukkula-samarbetets utbildningsdag, där man belyste Nationella digitala bibliotekets situation. I samband med detta hade leverantörerna av bibliotekssystem och nätverk tillfälle att presentera sina tjänster. Den andra barnbiblioteksdagen för biblioteksfolk i landskapsbiblioteksområdet ordnades 27.8 med temat Kan du va'? barnbiblioteket samarbetar / Kenen kaa? lastenkirjasto yhteistyössä. Kortare utbildningstillfällen ordnades med projektpengar som erhållits för personalutbildning samt några tillställningar som finansierades med egna medel. I maj fördjupade man sig t.ex. i östeuropeisk litteratur under rubriken Dagens ryska litteratur under ledning av Kristina Rotkirch. Under Boksampo/Kirjasampo och Marc21-utbildningarna funderade man tillsammans på katalogisering och materialbeskrivning med tanke på framtidens nya krav. 23

24

25 PROJEKT PROJEKT Boksampo Kirjasampo: En tvåspråkig skönlitterär webbtjänst Projektet Kitka, som omfattar den nationella författardatabasen, har vuxit till den skönlitterära webbtjänsten Boksampo, som görs tillsammans med Åbo stadsbibliotek, de allmänna bibliotekens nätredaktion kirjastot.fi och Aaltouniversitetets Semantic computing research group. Vasa stadsbibliotek koordinerar tillkomsten av den svenskspråkiga tjänsten Boksampo. Här görs samarbete med de ovan nämnda samt med Stadsbiblioteket i Jakobstad, de finlandssvenska kommunala biblioteken, de tvåspråkiga landskapsbiblioteken samt redaktionen för Biblioteken.fi. Målsättningen är att i samma tjänst samla mångsidig biografisk information om författarna både på svenska och finska. På detta sätt kan man på ett enkelt sätt tillgängliggöra information som samlats in under många år. Här får man också bekanta sig med hobbyförfattarna som annars skulle bli i skuggan av förlagens mera framgångsrika författare. Målet är också att samla in bibliotekspersonalens tysta kunskap och föra ut på webben samt öppna skönlitteraturens innehåll. Läsaren kan i Boksampo söka intressant läsning, hitta information till ett bokföredrag eller få förslag på flera författare som skrivit om ett ämne eller tema som intresserar. I augusti 2010 i Göteborg presenterades tjänstens principer och informationslagring i biblioteksbranschens största internationella konferens, IFLA-konfrensen. I slutet av året fick man den första testversionen och arbetet fortsätter intensivt fram till publiceringen som troligtvis sker hösten Som projektets koordinator i Vasa stadsbibliotek fungerar Virva Soikkeli och projektanställda är Sandra Nestorova och Elina Kupari. Vägen till kunskap skolbiblioteksprojekt Projektet Vägen till kunskap utgör en del av Utbildningsstyrelsens projekt Utveckling av lärmiljöer. Projektet inleddes i augusti 2008 och avslutades i slutet av Projektets målsättning var att utveckla skolbiblioteken till fungerande och flexibla delar i hela stadens biblioteksnät. Skolbibliotekens samlingar gjordes modernare och katalogiserades i den gemensamma skoldatabasen. I skolbiblioteken har man gradvis övergått till adb-utlåning. En gemensam databas för skolbibloteken möjliggör också likriktad användarutbildning både i skolbiblioteket och stadsbiblioteket. Utvecklingen av skolbiblioteksverksamheten i Vasa fortsätter även efter att projektet avslutats. Vasa stadsbiblioteks kontaktpersoner för projektet var de pedagogiska informatikerna Terhi Piikkilä och Lena Sågfors. Nätet i besittning! Verkko Haltuun! Nätet i besittning! Verkko haltuun! är ett tvåspråkigt projekt som inleddes Målsättningen är att införa arbetsformer i biblioteket med hjälp av vilka man kan nå medborgarna och vägleda dem hur de kan bredda och utveckla sina nätkunskaper. Speciell målgrupp för projektet är medborgare som har svaga eller bristfälliga nätkunskaper beroende på t.ex. arbetslöshet, sjukdom, avsaknad av studieplats eller annan social faktor. Målsättningen för projektet är att aktivera människorna och på detta sätt även förebygga deras färdigheter att delta i arbetslivet. 25

26 Vasa stadsbibliotek-landskapsbibliotek deltar i projektet som en central aktör. Under projektets gång skapar man nya samarbetsformer mellan biblioteket och aktörer nära målgruppen, t.ex. socialverket, arbetskraftsstyrelsen, föreningarna, ungdomsarbetet och församlingen. Som en slutprodukt för projektet kommer man att bygga upp en nättjänst som kan användas av specialgrupperna och biblioteken. Projektet är en del av helheten Avoimissa oppimisympäristöissä aktiiviseksi kansalaiseksi (Bli en aktiv medborgare i öppna lärmiljöer) i ESF-programmet i Fastlandsfinland. Projektet leds av Seinäjoen ammattikorkeakoulun kulttuurialan yksikkö. Upplevelser i biblioteket Målsättningen för projektet Upplevelser i biblioteket är att utveckla bibliotekets upplevelseverskamhet genom att ordna fortbildning för personalen, skaffa rekvisita och skapa färdiga upplevelsepaket. År 2010 ordnades en kurs i röstanvändning för personalen, rekvisita köptes in och man började planera en sagomantel tillsammans med en textilkonstnär. Projektet fortsätter år För projektet har man fått bidrag från Undervisnings- och kulturministeriet och dess ansvarsperson är avdelningschef Minna Rinta-Valkama. Smidigt på nätet - Vaivattomasti verkossa Vasa stadsbibliotek inledde hösten 2010 föreläsningsserien Smidigt på nätet Vaivattomasti verkossa tillsammans med Vasa sommaruniversitet. I samarbetet medverkar också Vasa stads verk för fostran och utbildning samt ungdomsverket. Målsättningen för projektet är att deltagarna kan använda olika nätredskap och medel för social media i sitt arbete samt följa etiska principer och uppmärksamma upphovsrätten i användningen av dessa. Projektet har fått bidrag från Undervisnings- och kulturministeriet. Föreläsningsserien fortsätter år Läsandets förtrollning I Vasa stadsbibliotek har man för personalen ordnat utbildning s.s. kommunikation och interaktion i förberedande syfte för att de sedan skall kunna hålla en läsecirkel. Rutinerade läsecirkeldragare har gett tips på god läsecirkelpraxis och författargäster har berättat om sitt eget skrivarbete och om innehållet i sina böcker. Inom projektet sammanställde man i slutet av året en läsecirkelagenda för följande vårtermin med rubriken Deckarmåndag. Projektet har fått bidrag från Österbottens näringslivs-, trafik- och miljöcentral ELY för befrämjande av läsning. 26

27 27

28 PERSONALEN PERSONALEN Biblioteksfackliga: Tjänst Befattning Totalt Biblioteksdirektör 1 Biträdande biblioteksdirektör 1 Avdelningschef 7 Informatiker 1 Pedagogisk informatiker 2 Bibliotekschef 3 (2 på deltid) Specialbibliotekarie 7 (1 på deltid) Informatör 1 Ansvarig biblioteksfunktionär 5 (1 på deltid) Specialbiblioteksfunktionär 2 Biblioteksfunktionär 12 (2 på deltid) Informationstjänstfunktionär 5 (1 på deltid) Bibliotekssekreterare 2 Datateknikfunktionär 2 Bokbusschaufför-funktionär 1 Övrig personal: Ekonomichef 1 IT-planerare 1 Förvaltningssekreterare 1 Byråsekreterare 1 Biblioteksbiträde 2 AV-verkmästare 1 Verkmästare 1 Bokbusschaufför 1 Totalt 3 58 (7 deltids) 61 Årsverken Bibliotekarier 20,79 21,98 Biblioteksfunktionärer 28,65 28,02 Övriga 9,05 8,03 Totalt 58,49 58,03 Av vilka biblioteksfackliga (årsverken) 49,44 50,00 Anställda med andra än bibliotekets medel (årsverken) * 11,77 15,40 *Av dessa är 6,43 årsverken (år 2009: 3,00) anställda med sysselsättningsmedel, 3,10 årsverken (2009; 1,86) med projektfinansiering, 0,49 årsverken (2009: 0,33) bibliotekspraktikanter, 2,20 årsverken (2009: 1,74) med stadens anslag för sommararbete, 1,00 årsverken (2009: 0,91) civiltjänstgörare, 2,18 årsverken (2009: 3,84) FPA:s arbetspraktikanter. 28

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Toimintakertomus 20 Verksamhetsberättelse 2011 1 Innehåll 1. Bibliotekets användning och samlingar... 2 2. Ekonomi... 4 3. Evenemang... 5 4. Personalen... 6 5. Projekt... 7 Kirjasampo.fi Boksampo.fi...

Läs mer

Verksamhetsberättelse Toimintakertomus 20

Verksamhetsberättelse Toimintakertomus 20 Verksamhetsberättelse 2012 Toimintakertomus 20 1 Innehåll 1. Bibliotekets användning och samlingar... 2 2. Ekonomi... 4 3. Evenemang... 5 4. Personalen... 6 5. Projekt... 7 6. Landskapsbiblioteksverksamheten...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 1 Innehåll 1. Bibliotekets användning och samlingar... 2 2. Ekonomi... 4 3. Evenemang... 6 4. Personal... 7 5. Utvecklingsprojekt... 9 6. Landskapsbiblioteksverksamheten... 10

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 Vasa stadsbibliotek - landskapsbibliotek

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 Vasa stadsbibliotek - landskapsbibliotek VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 Vasa stadsbibliotek - landskapsbibliotek INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ledare 5 1. Biblioteksnämnden 7 2. Landskapsbiblioteksverksamheten 8 3. Personalen 13 4. Projekt

Läs mer

Anstaltsbibliotek Ett anstaltsbibliotek är ett bibliotek som är verksamt på ett sjukhus eller en vårdinrättning.

Anstaltsbibliotek Ett anstaltsbibliotek är ett bibliotek som är verksamt på ett sjukhus eller en vårdinrättning. Statistik för de allmänna biblioteken Termer Nedanom definieras i alfabetisk ordning de begrepp som har använts i databasens tabeller, tabellrubriker och nyckeltal, och innebörden av de olika regionindelningarna

Läs mer

Traditioner och nutid. Biblioteket syns

Traditioner och nutid. Biblioteket syns Salo stadsbibliotek Biblioteket betjänar Bibliotekstjänsterna har blivit mer mångsidiga än den traditionella låneoch returneringsverksamheten. Salo stadsbibliotek erbjuder material för informationshunger

Läs mer

FINLANDS SVENSKA BIBLIOTEKSFÖRENING IT-utskottets möte. Tid: 1.11.2010 kl. 12.00-15.40 Plats: Bibliotek 10, Helsingfors.

FINLANDS SVENSKA BIBLIOTEKSFÖRENING IT-utskottets möte. Tid: 1.11.2010 kl. 12.00-15.40 Plats: Bibliotek 10, Helsingfors. FINLANDS SVENSKA BIBLIOTEKSFÖRENING IT-utskottets möte Tid: 1.11.2010 kl. 12.00-15.40 Plats: Bibliotek 10, Helsingfors Närvarande: Annika Lund, Stadsbiblioteket i Jakobstad, ordf. Gerd Backman, Väståbolands

Läs mer

Helle-bibliotekens användningsregler

Helle-bibliotekens användningsregler Helle-bibliotekens användningsregler FRÅN 23.5.2017 Helle-biblioteken De här reglerna gäller alla Hellebibliotek. De städer och kommuner som har Hellebibliotek är: Askola Hangö (från 11/2017) Ingå (från

Läs mer

Under året händer det här

Under året händer det här Läsäventyret Det stora läsäventyret är en gemensam fest till läsningens och böckernas ära! Den lyfter fram barn- och ungdomslitteraturen samt läsningen som hobby under hela feståret Finland 100. Läsäventyret

Läs mer

E-kampanj 2009. Ett diskussionsunderlag

E-kampanj 2009. Ett diskussionsunderlag E-kampanj 2009 Ett diskussionsunderlag Bakgrund! Syfte med e-kampanjen 2008 Öka användningen av bibliotekens e-tjänster Marknadsföra östgötabibliotekens e- tjänster under gemensamt begrepp Biblioteket

Läs mer

HelMet-bibliotekets låneregler

HelMet-bibliotekets låneregler Till våra kunder HelMet-bibliotekets låneregler HelMet är en förkortning av Helsinki Metropolitan Area Libraries. Invånarna i Esbo, Grankulla, Helsingfors och Vanda har rätt att använda bibliotekstjänsterna

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK Välkommen till Sandvikens Folkbibliotek Vi gör det möjligt för alla i Sandvikens kommun att växa och utvecklas. Som människor och samhällsmedborgare. VISION

Läs mer

3. Ange ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi undrar över något svar:

3. Ange ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi undrar över något svar: Hej! Tack för att du lämnar 2013 års uppgifter om kommunens folkbibliotek. Frågorna är desamma som vid föregående mätning. Notera hur lång tid det tar att sammanställa uppgifterna och fylla i enkäten,

Läs mer

Fråga bibliotekarien. Länkbiblioteket. Sökslussen. Metasökprogrammet Frank och Söksam. biblioteken.fi >

Fråga bibliotekarien. Länkbiblioteket. Sökslussen. Metasökprogrammet Frank och Söksam. biblioteken.fi > Fråga bibliotekarien Länkbiblioteket Sökslussen Metasökprogrammet Frank och Söksam biblioteken.fi > : Informationssökning { www.biblioteken.fi/informationssokning Centrala söktjänster för olika sökbehov

Läs mer

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun 1 Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun Markaryds kommun har skrivit en plan om kulturen och biblioteken i kommunen. Planen beskriver hur kommunen vill att det ska bli och vad kommunen ska

Läs mer

Bibliotekens webbmaterial för undervisning

Bibliotekens webbmaterial för undervisning Bibliotekens webbmaterial för undervisning De finländska biblioteken, museerna och arkiven har lagt ut information och fritt tillgängliga texter, bilder och videor på nätet. Du kan använda materialet till

Läs mer

Öppnaskönlitteraturen, visa författarna! BOKSAMPO FSBF :s årskonferens i Korsholm

Öppnaskönlitteraturen, visa författarna! BOKSAMPO FSBF :s årskonferens i Korsholm Öppnaskönlitteraturen, visa författarna! BOKSAMPO FSBF :s årskonferens i Korsholm 9.9.2010 virva.soikkeli@vaasa.fi BOKSAMPO? en gemensam skönlitterär webbportal en hemsida för skönlitteraturen och författarna

Läs mer

En utvärdering av verksamheten vid finlandssvenska folkbibliotek 2000 - Barbro Wigell-Ryynänen, UVM

En utvärdering av verksamheten vid finlandssvenska folkbibliotek 2000 - Barbro Wigell-Ryynänen, UVM En utvärdering av verksamheten vid finlandssvenska folkbibliotek 2000 - Barbro Wigell-Ryynänen, UVM Artikeln har tidigare publicerats i SFV:s kalender 2001. Det svenska biblioteksdistriktet omfattar biblioteks-

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

Pargas biblioteksstig samarbetsavtal mellan skola och bibliotek

Pargas biblioteksstig samarbetsavtal mellan skola och bibliotek Pargas biblioteksstig samarbetsavtal mellan skola och bibliotek Genom ett nära samarbete mellan bibliotek och skola strävar vi till att stöda det mångsidiga arbete som görs inom skolorna för att främja

Läs mer

Celia - Bibliotekstjänster för elever med särskilda behov

Celia - Bibliotekstjänster för elever med särskilda behov 11.10.2017 Celia - Bibliotekstjänster för elever med särskilda behov Tammerfors 10.10.2017 Minna Katela 1 Celia Celia är ett nationellt kunskapscentrum för tillgänglig litteratur och publicering, som producerar

Läs mer

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018 Biblioteksplan för Härjedalens kommun 2014-2018 1 Syftet med biblioteksplanen är att formulera en lokal bibliotekspolitik, ta tillvara de biblioteks- och medieresurser som finns i kommunen samt skapa en

Läs mer

Svensk- och tvåspråkiga kommuner. Bakgrundsinformation

Svensk- och tvåspråkiga kommuner. Bakgrundsinformation Svensk- och tvåspråkiga kommuner Bakgrundsinformation 2008 2017 Kommunerna i Svenskfinland 2017 49 av de finländska kommunerna är två- eller svenskspråkiga. Det finns sammanlagt 311 kommuner. Det finns

Läs mer

Hans Frantz Styrelseordförande i Vasa sjukvårdsdistrikt

Hans Frantz Styrelseordförande i Vasa sjukvårdsdistrikt Hans Frantz Styrelseordförande i Vasa sjukvårdsdistrikt Utmaningarna är många inför genomförandet av Sote-reformen Kanske flera här än inom många andra områden i landet Vi har landets friskaste befolkning

Läs mer

Bilder: Tuula Palaste-Eerola

Bilder: Tuula Palaste-Eerola Bilder: Tuula Palaste-Eerola Synlighet åt regionala aktörer! Nylandsveckan är en evenemangsvecka som Nylands förbund koordinerar och där syftet är att ge synlighet åt nyländska aktörer och arbete som gjorts

Läs mer

Verksamhetsplan 2004

Verksamhetsplan 2004 Verksamhetsplan 2004 Vision Länsbibliotek Östergötland skall stimulera biblioteksutvecklingen så att östgötabiblioteken kan mäta sig med de bästa i landet. Länsbibliotek Östergötland skall arbeta för en

Läs mer

Tryck inte på knappen Skicka förrän du är helt klar med din enkät. När du tryckt på den knappen går det inte att logga in i enkäten igen.

Tryck inte på knappen Skicka förrän du är helt klar med din enkät. När du tryckt på den knappen går det inte att logga in i enkäten igen. Hej! Tack för att du lämnar 2012 års uppgifter om ert bibliotek. Frågorna är desamma som vid föregående mätning. Notera hur lång tid det tar att sammanställa uppgifterna och fylla i enkäten, det kommer

Läs mer

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012 Gender budgeting biblioteken i Askersund 212 Sammanfattning: Fler kvinnor än män besöker biblioteken i Askersund. Fler kvinnor än män lånar från biblioteken. Men kvinnorna lånar i högre utsträckning till

Läs mer

KULTURUTSKOTTETSBETÄNKANDE

KULTURUTSKOTTETSBETÄNKANDE KULTURUTSKOTTETSBETÄNKANDE Landskapslag om allmänna bibliotek 1996-97 nr 5 FR nr 15 SAMMANFATTNING Landskapsstyrelsens förslag Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar en ny landskapslag om allmänna

Läs mer

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad.

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 1(7) VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT 1.1.2012 GRUNDAVTAL 1 KAPITLET SAMKOMMUNEN 1 Namn och hemort Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 2 Uppgifter Samkommunen har

Läs mer

Svenska pensiona rsfo rbundet i Ö sterbotten rf

Svenska pensiona rsfo rbundet i Ö sterbotten rf Svenska pensiona rsfo rbundet i Ö sterbotten rf Verksamhetsplan och budget 2016 Fastställd på SPF Österbotten rf:s höstmöte i Kronoby 20.11.2015 Sida 2 Innehåll ALLMÄNT... 4 Om regionen... 4 Regionens

Läs mer

Kort om Kårkulla Verksamheten inleddes Upprätthålls av alla 33 svensk- och tvåspråkiga kommuner i Finland (utom Åland). Vår primära uppgift

Kort om Kårkulla Verksamheten inleddes Upprätthålls av alla 33 svensk- och tvåspråkiga kommuner i Finland (utom Åland). Vår primära uppgift KÅRKULLA SAMKOMMUN Kort om Kårkulla Verksamheten inleddes 20.8.1960. Upprätthålls av alla 33 svensk- och tvåspråkiga kommuner i Finland (utom Åland). Vår primära uppgift är att ordna svenskspråkig omsorg

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK Dokumentnamn : Biblioteksplan Dokumenttyp : Plan (Benämning efter bibliotekslagen) Beslutad av: Kommunfullmäktige 2013-02-11, 3 Diarienummer: KS2012/438 Giltighetstid:

Läs mer

Grundavtal för Kårkulla samkommun

Grundavtal för Kårkulla samkommun Grundavtal för Kårkulla samkommun 1 kap. SAMKOMMUNEN 1 Samkommunens namn och hemort Samkommunens namn är Kårkulla samkommun och dess hemort är Väståbolands stad. Samkommunens arbetsspråk är svenska. 2

Läs mer

Biblioteksplan för Timrå kommun

Biblioteksplan för Timrå kommun Biblioteksplan för Timrå kommun 2016-2021 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Biblioteksorganisation i Timrå kommun 3. Kopplingar till lagstiftning och regionala dokument på kultur- och biblioteksområdet

Läs mer

Antagningar inom gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning samt ansökan till yrkesinriktad specialundervisning i gång

Antagningar inom gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning samt ansökan till yrkesinriktad specialundervisning i gång I detta nyhetsbrev tar vi upp aktuellt om förberedelserna inför antagning till utbildningar, läroavtalsutbildningens mötesplats, Viro Nordic Digital Day dagarna under ICT-veckan samt egrunderna. Här ingår

Läs mer

KYSELYLOMAKE: FSD2873 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: YLEISET KIR- JASTOT 2013

KYSELYLOMAKE: FSD2873 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: YLEISET KIR- JASTOT 2013 KYSELYLOMAKE: FSD2873 KIRJASTOJEN KANSALLINEN KÄYTTÄJÄKYSELY: YLEISET KIR- JASTOT 2013 QUESTIONNAIRE: FSD2873 NATIONAL USER SURVEY OF FINNISH PUBLIC LIBRARIES 2013 Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2015

Biblioteksplan 2012-2015 Biblioteksplan 2012-2015 Vi har en vision Denna plan uttrycker inriktningen för biblioteksverksamheten i Hallsbergs kommun. I vår framtidsbild ser vi huvudbiblioteket och de sammanslagna skol- och filialbiblioteken

Läs mer

Kulturundersökning Halmstad 2010

Kulturundersökning Halmstad 2010 Kulturundersökning Halmstad 2010 10 8 6 1. Har du under det senaste året? (gäller inte bara i Halmstad) Bio Musikal/ show Konstutställning Rock / popkonsert Museum Teater Kurs/ studiecirkel Familje / barnprogram

Läs mer

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Syfte Projektets syfte var att utifrån olika marknadsföringsåtgärder motverka en hyllifiering av den statligt stödda litteraturen eller med

Läs mer

Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009. Uppvidinge bibliotek

Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009. Uppvidinge bibliotek Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009 I Uppvidinge kommun finns fem integrerade folk- och skolbibliotek samt ett gymnasiebibliotek. Biblioteken har en gemensam webbplats och gemensam

Läs mer

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018 Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan 2015-2017 1 Inledning... 2 1.1 Styrdokument... 2 1.2 Bibliotekets

Läs mer

Mia Malm (ny) vikarierar Jonas Tana på Biblioteken.fi och fungerar som ordförande för IT-utskottet. Hon är tjänstledig från Karis bibliotek, Raseborg.

Mia Malm (ny) vikarierar Jonas Tana på Biblioteken.fi och fungerar som ordförande för IT-utskottet. Hon är tjänstledig från Karis bibliotek, Raseborg. Finlands svenska biblioteksförening IT-utskottet Tid 7.10.2013 kl. 11.30-14.30 Plats: Böle bibliotek, Helsingfors Närvarande: Mia Malm (ordf.), Biblioteken.fi Susanne Ahlroth, Regionförvaltningsverket

Läs mer

Finlands Svenska Brandoch Räddningsförbund. Strategi för 2016 2020

Finlands Svenska Brandoch Räddningsförbund. Strategi för 2016 2020 Finlands Svenska Brandoch Räddningsförbund Strategi för 2016 2020 Godkänd av FSB:s allmänna möte den..2015 12.09.2015 Version 2 FSB styrelseseminarium M/S Mariella 12.08.2015 Version 1 FSB INNEHÅLL FSB

Läs mer

Plan. Biblioteksplan för Herrljunga kommun KF, Bildningsnämnden, för Herrljunga kommuns verksamhet på biblioteksområdet

Plan. Biblioteksplan för Herrljunga kommun KF, Bildningsnämnden, för Herrljunga kommuns verksamhet på biblioteksområdet DIARIENUMMER: UN-10/2016 FASTSTÄLLD: 2016-02-01 VERSION: 1 SENAS T REVIDERAD: GILTIG TILL: 2018-12-31 DOKUMENTANSVAR: Bibliotekschef Plan Biblioteksplan för Herrljunga kommun 2016-2019 KF, Bildningsnämnden,

Läs mer

Utbildning FÖR DEN PERSONLIGA UTVECKLINGEN

Utbildning FÖR DEN PERSONLIGA UTVECKLINGEN Utbildning FÖR DEN PERSONLIGA UTVECKLINGEN 1. UTBILDNINGSSYTEMET 1.1. Målsättning 1.2. Begrepp som används i utbildningssystemet 1.3. Utbildningens arbetsfördelning 1.4. Utbildningshelheterna 1.5. Modulkartan

Läs mer

Välkommen till biblioteket

Välkommen till biblioteket Välkommen till biblioteket Utbud på Simrishamns bibliotek Kultur- och fritidsförvaltningen informerar Biblioteken i Simrishamn Folkbiblioteken i Simrishamns kommun finns på följande orter: Borrby, Gärsnäs,

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun

Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun 1 Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun Bibliotekslagen: Alla medborgare ska ha tillgång till ett folkbibliotek till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning

Läs mer

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM)

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Innehåll 1. Bakgrund och behov 2. Målsättningar och målgrupp 3. Samarbetsorganisationer och samarbetsparter 4. Projektets resultat

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis Offentlig ekonomi Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis, :a kvartalet Kommunernas verksamhetskostnader ökade med,5 procent under januari-juni Kommunernas verksamhetskostnader ökade med,5 procent

Läs mer

Rapport från besöksenkät vid biblioteken under slutet av november och början av december månad 2008

Rapport från besöksenkät vid biblioteken under slutet av november och början av december månad 2008 1(6) KFN 2009/0029 Rapport från besöksenkät vid biblioteken under slutet av november och början av december månad 2008 1 Kvalitetssäkringsmetoden Boken Boken omfattar olika enkät- och intervjuundersökningar

Läs mer

Vad kan jag låna på biblioteket?

Vad kan jag låna på biblioteket? Startsidan / Vad kan jag låna på biblioteket? Vad kan jag låna på biblioteket? På biblioteket kan du låna böcker böcker och tidningar på andra språk e-böcker e-ljudböcker lättlästa böcker böcker med extra

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kulturnämnden 2012-09-12 1 Plats och tid Beslutande Biblioteket, Malung Kl. 13.00-15.30 Åsa Hedlöf (S), ordförande Gun Byttner (M), vice ordförande Bente Mellqvist-Danielsson (V) Martina Henriksson (FP)

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Steg för Steg rf Steg för Steg rf ADRESS: Nordenskiöldsgatan 18 A 00250 HELSINGFORS TELEFON: (09) 43 42 36 18 E-POST: WEBBPLATS: stegforsteg@fduv.fi www.stegforsteg.fi 2

Läs mer

Inkomster totalt 2 395 690 Utgifter 2 395 690

Inkomster totalt 2 395 690 Utgifter 2 395 690 Reviderad budget 2015 Budget 2015 inkomster utgifter inkomster utgifter Förvaltning 36 600 562 787 39 600 571 727 Läger och Avlastning 610 385 610 385 613 900 613 900 Anpassningsträning och Fritid 36 015

Läs mer

Tryck inte på knappen Skicka förrän du är helt klar med din enkät. När du tryckt på den knappen går det inte att logga in i enkäten igen.

Tryck inte på knappen Skicka förrän du är helt klar med din enkät. När du tryckt på den knappen går det inte att logga in i enkäten igen. Hej! Tack för att du lämnar 2011 års uppgifter om ert bibliotek! Frågorna är desamma som vid föregående mätning. Notera hur lång tid det tar att sammanställa uppgifterna och fylla i enkäten. Vi är tacksamma

Läs mer

MÅLPROGRAM Förslag. Steg för Steg rf

MÅLPROGRAM Förslag. Steg för Steg rf MÅLPROGRAM 2018 2020 Förslag Steg för Steg rf Vad är Steg för Steg? Steg för Steg är en förening för och med personer med utvecklingsstörning. Vi arbetar för att personer med utvecklingsstörning ska höras

Läs mer

Eeposbibliotekens användarregler

Eeposbibliotekens användarregler 1 Eeposbibliotekens användarregler Dessa användarregler gäller alla Eeposbibliotek. Reglerna träder i kraft 1.2.2017. Biblioteket är öppet för alla Eeposbibliotekens samlingar, tjänster och kundutrymmen

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001 BIBLIOTEKET VID HÖGSKOLAN I TROLLHÄTTAN/UDDEVALLA

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001 BIBLIOTEKET VID HÖGSKOLAN I TROLLHÄTTAN/UDDEVALLA 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 21 BIBLIOTEKET VID HÖGSKOLAN I TROLLHÄTTAN/UDDEVALLA Huvudmålet år 21 var samma som år 2. Att fortsätta arbetet med att, i enlighet med biblioteksutredningen 1998, bygga upp ett

Läs mer

Kungliga biblioteket, Avdelningen för nationell samverkan, Enheten för samordning och utveckling

Kungliga biblioteket, Avdelningen för nationell samverkan, Enheten för samordning och utveckling Hej! Välkommen till Sveriges officiella skolbiblioteksstatistik! Även om ni inte har ett skolbibliotek är det några frågor som bör besvaras. Uppe i högra hörnet i enkäten finns en knapp där du kan gå in

Läs mer

Marknadsundersökning Eksjö Stadsbibliotek 2013 (ver1)

Marknadsundersökning Eksjö Stadsbibliotek 2013 (ver1) Marknadsundersökning Eksjö Stadsbibliotek 2013 (ver1) Antal respondenter: 2458 : 378 Svarsfrekvens: 15,38 % Hur ofta besöker du biblioteket? Hur ofta besöker du biblioteket? Minst en gång i veckan 53 (14,1%)

Läs mer

Måsens meddelande. Borgå naturskolas nyhetsbrev till personalen inom småbarnsfostran. vårterminen 2017 *****

Måsens meddelande. Borgå naturskolas nyhetsbrev till personalen inom småbarnsfostran. vårterminen 2017 ***** Måsens meddelande Borgå naturskolas nyhetsbrev till personalen inom småbarnsfostran vårterminen 2017 ***** Brevet skickas i ett exemplar till daghemmen. Vänligen sätt brevet på ett synligt ställe tack!

Läs mer

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 1. Är du kvinna eller man? Är du kvinna eller man? A. Kvinna 103 83,7 B. Man 20 16,3 Total 123 100 100% (123/123) 2. Hur gammal är du? Hur gammal är du? A. 0-18 1 0,8 B.

Läs mer

Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25

Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25 Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25 Bakgrund och syfte Alla kommuner och landsting skall

Läs mer

Biblioteksplan för Haparanda kommun 2016-2018 Antagen BUN 2014/219 153

Biblioteksplan för Haparanda kommun 2016-2018 Antagen BUN 2014/219 153 Biblioteksplan för Haparanda kommun 2016-2018 Antagen BUN 2014/219 153 Bakgrund Den 1 januari 2014 antogs en ny bibliotekslag i Sverige. Den säger att kommunen ska upprätta en biblioteksplan för den samlade

Läs mer

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011 Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan läsåret 2010-2011 1 Biblioteks- och läsutvecklingsplan samt IT Övergripande verksamhetsmål för skolbiblioteket Skolbiblioteket ska hjälpa eleverna: att utveckla

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun

Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun Innehåll 1 Bibliotekens lagrum 2 Vision för biblioteksverksamheten 2012-2014 3 Kommunens biblioteksstruktur 4 Bibliotekets uppdrag 4.1 Ett centrum för litteratur,

Läs mer

VASKI-BIBLIOTEKENS ANVÄNDARREGLER. från

VASKI-BIBLIOTEKENS ANVÄNDARREGLER. från VASKI-BIBLIOTEKENS ANVÄNDARREGLER från 1.6.2017 1 Regler för dig som använder Vaskibilioteken Dessa regler gäller alla Vaskibibliotek. Reglerna gäller från 1.6.2017. Kommunerna har rätt att skriva användarregler

Läs mer

Vi hjälper dig hitta nya vägar.

Vi hjälper dig hitta nya vägar. Vi hjälper dig hitta nya vägar. En enda handling kan göra hela skillnaden i en människas liv. En enda medmänsklig gärning kan betyda allt. En så stor makt över en annan människas liv kan vi ha. (Stefan

Läs mer

BORGÅ HEMBYGDSSAMLING OCH NYLANDS LANDSKAPSMATERIAL. Beståndspolitik

BORGÅ HEMBYGDSSAMLING OCH NYLANDS LANDSKAPSMATERIAL. Beståndspolitik BORGÅ HEMBYGDSSAMLING OCH NYLANDS LANDSKAPSMATERIAL Beståndspolitik Borgå stadsbibliotek Nylands landskapsbibliotek 18.3.2015 Borgå stadsbibliotek Nylands landskapsbibliotek BORGÅ HEMBYGDSSAMLING OCH NYLANDS

Läs mer

Medborgardialog Sjöbo bibliotek

Medborgardialog Sjöbo bibliotek Medborgardialog Sjöbo bibliotek 1 Hur gammal är du? Namn Antal % Yngre än 15 11 13,8 16-20 4 5 21-30 4 5 31-40 9 11,2 41-50 11 13,8 51-60 18 22,5 61-70 13 16,2 71-80 7 8,8 Äldre än 80 3 3,8 Total 80 100

Läs mer

KALLELSESIDA Kommungården, sessionssalen

KALLELSESIDA Kommungården, sessionssalen KALLELSESIDA Utfärdat den 19.11.2009 1 Sammanträdestid Måndagen den kl. 10.00 Sammanträdesplats Kommungården, sessionssalen Ärendets nr Ärende 63 Laglighet och beslutförhet 64 Protokolljustering 65 Uppgörande

Läs mer

Lokal handlingsplan för biblioteksverksamheten på Almunge skola

Lokal handlingsplan för biblioteksverksamheten på Almunge skola Lokal handlingsplan för biblioteksverksamheten på Almunge skola 2016-2018 Syfte Syftet med denna handlingsplan är att ange riktlinjer för skolbiblioteksverksamheten på Almunge skola och på så sätt vara

Läs mer

Uppföljning av ungdomsgarantin på Österbottens NTM-centrals område November Teemu Saarinen

Uppföljning av ungdomsgarantin på Österbottens NTM-centrals område November Teemu Saarinen Uppföljning av ungdomsgarantin på Österbottens NTM-centrals område 2015 Teemu Saarinen 18.12.2015 Begrepp som gäller uppföljningen 18.12.2015 Flöde till arbetslöshet som varat längre än 3 månader = Andelen

Läs mer

POHJANMAAN SYÖPÄYHDISTYS ÖSTERBOTTENS CANCERFÖRENING RY. VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2016. Styrelsens och förslag till höstmötet 19.11.

POHJANMAAN SYÖPÄYHDISTYS ÖSTERBOTTENS CANCERFÖRENING RY. VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2016. Styrelsens och förslag till höstmötet 19.11. POHJANMAAN SYÖPÄYHDISTYS ÖSTERBOTTENS CANCERFÖRENING RY. VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2016 Styrelsens och förslag till höstmötet 19.11.2015 FÖRENINGENS MÅLSÄTTNING SAMT INLEDNING TILL VERKSAMHETSPLANEN Föreningens

Läs mer

Globala byn vilken roll kan biblioteken få i ett nytt etniskt landskap?

Globala byn vilken roll kan biblioteken få i ett nytt etniskt landskap? Globala byn vilken roll kan biblioteken få i ett nytt etniskt landskap? Projektanordnare: Bibliotek, bildning och media, Kultur Skåne 232100-0255 Projektledare: Karin Ohrt och Ann Lundborg, Bibliotek,

Läs mer

PAJALA KOMMUN 2012-03-13 BIBLIOTEKSENHETEN

PAJALA KOMMUN 2012-03-13 BIBLIOTEKSENHETEN PAJALA KOMMUN 2012-03-13 BIBLIOTEKSENHETEN PLAN FÖR BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN I PAJALA KOMMUN Biblioteken är en grundläggande del av samhällets kulturella infrastruktur, till främjande av intresse för läsning

Läs mer

Finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad

Finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad Finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad - att säkerställa nationella minoriteters rättigheter är en del av Göteborgs Stads arbete med mänskliga rättigheter Emma Makkonen Tre förvaltningsområden rött

Läs mer

Östra skolområdets skolbiblioteksplan

Östra skolområdets skolbiblioteksplan Östra skolområdets skolbiblioteksplan Handlingsplan för hur målen i skolbiblioteksplanen ska uppnås. Planen utvärderas av skolbiblioteksrådet i slutet av varje läsår. Skolbiblioteksrådets deltagare hör

Läs mer

Västra Åbolands Diabetesförening rf. Hemort Väståboland FO-nummer 1866925-5 BOKSLUT 31.12.2010. Verksamhetsberättelse Bokslut med specifikationer

Västra Åbolands Diabetesförening rf. Hemort Väståboland FO-nummer 1866925-5 BOKSLUT 31.12.2010. Verksamhetsberättelse Bokslut med specifikationer Hemort Väståboland FO-nummer 1866925-5 BOKSLUT 31.12.2010 Verksamhetsberättelse Bokslut med specifikationer VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 sidan 1 (2) Verksamhetsåret 2010 var diabetesföreningens 23 verksamhetsår.

Läs mer

VASKI-BIBLIOTEKENS ANVÄNDARREGLER. från och med

VASKI-BIBLIOTEKENS ANVÄNDARREGLER. från och med VASKI-BIBLIOTEKENS ANVÄNDARREGLER från och med 1.1.2017 1 Regler för dig som använder Vaskibilioteken Dessa regler gäller alla Vaskibibliotek. Reglerna gäller från den 1. januari 2017. På biblioteket kan

Läs mer

Biblioteksplan 2011-2014

Biblioteksplan 2011-2014 Biblioteksplan 2011-2014 Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-21, 53, dnr 2010.0111 Inledning Enligt bibliotekslagens 7 ska kommuner och landsting efter den 1 januari 2005 anta planer för biblioteksverksamheterna.

Läs mer

Finland Organisationens telefonnummer * 019-520211 Organisationens e-postadress fornamn.efternamn@porvoo.fi Typ av ägare * kommun Företagsform

Finland Organisationens telefonnummer * 019-520211 Organisationens e-postadress fornamn.efternamn@porvoo.fi Typ av ägare * kommun Företagsform Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki UBS Redovisningsblankett specialunderstöd Projektgrupp > redovisning av användningen av statsunderstöd Utbildningsnivå * Allmänbildande utbildning Ansökningsgrupp

Läs mer

33 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 43. 34 Val av protokolljusterare 43. 35 Godkännande av föredragningslista 43.

33 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 43. 34 Val av protokolljusterare 43. 35 Godkännande av föredragningslista 43. NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 4/2015 41 Handikapprådet Tid Måndag 30.11.2015 kl. 16.00 Plats Ämbetshuset, Topeliusesplanaden 7 Ärenden som skall behandlas Sida 33 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 43

Läs mer

Den nya verksamhetsmodellen i Tammerfors stad Tuula Martikainen 7.9.2007

Den nya verksamhetsmodellen i Tammerfors stad Tuula Martikainen 7.9.2007 Den nya verksamhetsmodellen i Tammerfors stad Tuula Martikainen 7.9.2007 1 Framtidens utmaningar befolkningen åldras behov av välfärdstjänster växer hela tiden ekonomiska och andra resursser räcker inte

Läs mer

Kommunernas användning av webbkommunikation och sociala medier 2015. 12.6.2015 Hagerlund Tony webbkommunikationschef

Kommunernas användning av webbkommunikation och sociala medier 2015. 12.6.2015 Hagerlund Tony webbkommunikationschef Kommunernas användning av webbkommunikation och sociala medier 1 Bakgrund Enkäten genomfördes i april 1 (1.-17.4.) Den skickades via kommunernas registraturer till dem som ansvarar för webbkommunikationen

Läs mer

Sveriges officiella biblioteksstatistik enkät

Sveriges officiella biblioteksstatistik enkät Sveriges officiella biblioteksstatistik enkät Frågor om biblioteksorganisationen 1. Vem ska vi kontakta om vi har några frågor om de lämnade uppgifterna Ditt namn Din e-post Ditt telefonnummer Internetlänk

Läs mer

PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN

PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN PLAN FÖR BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN I PAJALA KOMMUN Biblioteken är en grundläggande del av samhällets kulturella infrastruktur, till främjande av intresse för läsning

Läs mer

Biblioteksplan 2015-2016

Biblioteksplan 2015-2016 Biblioteksplan 2015-2016 Ödeshögs kommun Bilaga. Läsfrämjandeplan 2015-2016 Gunilla Christensen BIBLIOTEKSANSVARIG Bibliotekslagen 2013:801 (ersätter tidigare lag 1996:1596) 1 Denna lag innehåller bestämmelser

Läs mer

Docent Kirsti Hemmi: Ämnesintegration i teoretisk och praktisk belysning

Docent Kirsti Hemmi: Ämnesintegration i teoretisk och praktisk belysning 23.2.2015 Docent Kirsti Hemmi: Ämnesintegration i teoretisk och praktisk belysning Førsteamanuensis Anne Fyhn: Hur identifiera matematiskt tänkande i arbetet inom hantverksämnen? Exempel från hur matematiklärare

Läs mer

VASKI-BIBLIOTEKENS ANVÄNDARREGLER. fr.o.m. 1.1.2013

VASKI-BIBLIOTEKENS ANVÄNDARREGLER. fr.o.m. 1.1.2013 VASKI-BIBLIOTEKENS ANVÄNDARREGLER fr.o.m. 1.1.2013 VASKI-bibliotekens användarregler Till VASKI-biblioteken hör stadsbiblioteken i Åbo, S:t Karins, Letala, Nådendal, Pemar, Reso och Nystad samt kommunbiblioteken

Läs mer

Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011. Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011

Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011. Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011 Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011 Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011 Om enkäten Enkäten om hur kommunerna använder sociala mediar är den första

Läs mer

SAMARBETE ÖVER GRÄNSER utvärdering och framåtblick

SAMARBETE ÖVER GRÄNSER utvärdering och framåtblick SAMARBETE ÖVER GRÄNSER utvärdering och framåtblick FÖRORD Denna skrift är en utvärdering av projektet Språkglädje och läslust 2007-2010 och en avstamp för att jobba vidare med läsfrämjande insatser. Projektledare:

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Ekebyhovsskolans bibliotek 2012

Verksamhetsberättelse för Ekebyhovsskolans bibliotek 2012 Verksamhetsberättelse för Ekebyhovsskolans bibliotek 2012 Skolbibliotekets två främsta funktioner är att inspirera eleverna att känna läslust samt att hjälpa eleverna att förbättra sin förmåga att söka

Läs mer

KARLEBY STAD HANDIKAPPRÅDET I KARLEBY. Verksamhetsberättelse

KARLEBY STAD HANDIKAPPRÅDET I KARLEBY. Verksamhetsberättelse KARLEBY STAD HANDIKAPPRÅDET I KARLEBY Verksamhetsberättelse 2013 Innehållsförteckning Handikapprådets sammansättning 2013... 3 Sammanträden... 4 Utlåtanden, förslag, ställningstaganden, meddelanden och

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119 Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Kultur- och fritidsförvaltningen Djurgårdsgatan 1 576 80 Sävsjö telefon: 0382-152 00 mejl: biblioteket@savsjo.se

Läs mer

Biblioteksplan för Sala kommun år 2008 2010

Biblioteksplan för Sala kommun år 2008 2010 1 Biblioteksplan för Sala kommun år 2008 2010 Bakgrund Riksdagen har beslutat att bibliotekslagen utökas med tillägget att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska samverka

Läs mer

INKÖPSPOLICY. vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK

INKÖPSPOLICY. vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK Kultur & Fritid Sundsvalls stadsbibliotek Kerstin Sjöström 2006-12-06 INKÖPSPOLICY vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK Mål och riktlinjer 2 Urvalsprinciper 3 Sid. 2 MÅL OCH RIKTLINJER Biblioteket skall värna

Läs mer

Ledamöter i dialogforum Diana Hildingsson (S) ordf Bayram Uludag (MP) Fredrik Andersson (V) Anders Runelund (M) Karin Fernstedt (S)

Ledamöter i dialogforum Diana Hildingsson (S) ordf Bayram Uludag (MP) Fredrik Andersson (V) Anders Runelund (M) Karin Fernstedt (S) MINNESANTECKNINGAR 1 [5] Kommunikation och områdesarbete 2012-04-18 Referens Lena Hellström Dag och tid Onsdag den 18april 2012 Plats Närvarande Alby bibliotek Ledamöter i dialogforum Diana Hildingsson

Läs mer