VASA STADSBIBLIOTEK LANDSKAPSBIBLIOTEK VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VASA STADSBIBLIOTEK LANDSKAPSBIBLIOTEK VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010"

Transkript

1 VASA STADSBIBLIOTEK LANDSKAPSBIBLIOTEK VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

2

3 SISÄLLYSLUETTELO VASA STADSBIBLIOTEK LANDSKAPSBIBLIOTEK SISÄLLYSLUETTELO VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Innehållsförteckning Ledare 5 Biblioteksnämnden 7 Servicenät 9 Statistiken 10 Lån 10 Besökare 10 Låntagare 11 Samling 11 Ekonomi 13 Informationshantering och webbtjänster 15 Bibliotekstjänster för barn och unga 18 Uppsökande biblioteksverksamhet 21 Landskapsbiblioteksverksamheten 22 Projekt 25 Personalen 28 Utställningar och evenemang 31 Huvudbibliotekets övriga verksamhet 35 Sammanställt av: Susanna Saari Översättning: Katriina Strandwall Layout: Jouko Keto Vasa stad Grafiska tjänster Pärmbild: Susanna Saari 3

4 Kuva: Sami Varjo

5 LEDARE BIBLIOTEKEN OCH SKOLORNA STÖDER LÄSANDET Intresset för läsning föds ofta redan i barndomen. Många av oss minns de första favoritböckerna, familjens gemensamma lässtunder och barndomens biblioteksbesök. Biblioteket har förmånen att kunna skapa dessa erfarenheter, att inspirera till läsning och att erbjuda upplevelser och information. Även skolan har en viktig roll då intresset för läsning föds och utvecklas. I Vasa har samarbetet mellan skolan och biblioteket långa traditioner, men de senaste åren har samarbetet blivit ännu tätare i.o.m. skolbiblioteksprojektet, bokpratsverksamheten och olika läskampanjer. Förnyandet av skolbiblioteken i Vasa har skapat nya tidsenliga lärmiljöer. Målet för projektet har varit att erbjuda kvalitativ biblioteksservice, uppmuntra eleverna att använda biblioteken och höja skolbibliotekens status. Dessa mål har man också uppnått. Verksamheten har också väckt intresse på nationell nivå. I slutet av 2010 beviljade Undervisnings- och kulturministeriet priset Årets biblioteksutvecklare till Vasa stadsbibliotek. En motivering till priset var de nya arrangemangen för skolbiblioteken samt utvecklingen av samarbetet mellan de olika förvaltningarna. Vasa stadsbibliotek och verket för fostran och utbildning har gjort upp ett kontrakt enligt vilket kostnaderna fördelas och hur man skall trygga den fortsatta verksamheten. Bibliotekets svensk- och finskspråkiga pedagogiker har ett starkt samarbete med skolorna. Dagens barn är framtidens medborgare och politiska beslutsfattare. En satsning på barnens biblioteksservice säkerställer att vi även i framtiden har biblioteksanvändare som intresserar sig för läsning. Biblioteksdirektör Birgitta Aurén 5

6

7 BIBLIOTEKSNÄMNDEN BIBLIOTEKSNÄMNDEN Ordinarie medlem Personlig suppleant Terttu Harakka (ordf.) KD Mervi Sawela KD Tapio Korhonen (vice ordf.) SDP Ritva Jokinen-Andov SDP Giovanna Teir SFP Lena Sjöholm-Fahllund SFP Viljami Wiirilinna SAML Kaj Asplund SAML Arne Mäenpää VF Aatos Lehtola GRÖNA Stadsstyrelsens representant Wivan Nygård-Fagerudd Biblioteksnämnden sammanträdde sju gånger under året och 61 paragrafer fördes till protokollet. De viktigaste ärendena som behandlades i biblioteksnämnden var följande: Bibliotekets värden, verksamhetsplan och vision 52 Förslag till kvalitetsrekommendation för de allmänna biblioteken/utlåtande 38 Kvalitetshandboken 53 Bokslut och verksamhetsberättelse Vasa stadsbibliotek-landskapsbiblioteks direktiv för verkställande av budgeten samt dispositionsplanen för år Utvärdering av hur den interna kontrollen och riskhanteringen har ordnats 2, riskhantering 32 Budget 2011 och ekonomiplan Budgetens uppföljningsrapporter , , , Avgifter och ersättningar 5, 33, 49 Ändring av anslagens användningsändamål/investeringar 44 Tilläggsanslag för huvudbibliotekets återlämningsautomation 51 Vakansändringar gällande befattningar som biblioteksfunktionär 54 Bibliotekets öppettider 14, 27, 28 Bokbussens sommartidtabell 26, vintertidtabell 39, förändringar i tidtabellen 6, 12, 45, 56, 57 Anstaltsbibliotekets öppettider 13, 55, 58 Brändö bibliotek stängt p.g.a. grundrenovering 15 Sunnanvik bibliotek stängt Försäljning av avskrivet material i Brändö bibliotek 16 Framläggande av biblioteksnämndens och tjänsteinnehavarnas protokoll 7 Nämndens mötesdagar 25, 59 Ungdomsfullmäktiges närvaro- och yttranderätt i biblioteksnämnden 40 Uppdatering av stadsbibliotekets registerbeskrivningar 35 Servicestrategi 37 I riktning mot ett jämställt och tillgängligt Vasa förslag till handikappolitiskt program / utlåtande 10, 20 Utvecklande av huvudmannaunderlaget och koordineringen inom kulturförvaltningen / utlåtande 11, 21 Avtal om organisering av skolbiblioteksverksamheten 23 7

8 Sundom 4 Kartta 1:

9 SERVICENÄT SERVICENÄT 1 2 Huvudbiblioteket m Biblioteksgatan 13, Vasa Tfn (Receptionen) Öppet: Huvudbiblioteket: må-to kl , fre kl , lö kl (sommartid : må-to kl , fre kl.10-18) Nyhetsområde och tidningar: må-to kl. 9-20, fre kl. 9-18, lö-sö kl (sommartid: : må-to kl. 9-19, fre kl. 9-18, lö-sö kl ) 2 Roparnäs bibliotek Mannerheimsvägen 41, Vasa Tfn Öppet: må-ons kl , to-fre kl m 2 3 Brändö bibliotek 457 m Beckbruksgatan 19-23, Vasa Tfn Öppet: må-to kl , fre kl , lö kl (Sommartid : lördagar stängt) Stängt p.g.a. renovering Sundom bibliotek Sundomvägen 13, Vasa Tfn Öppet: må-ti kl , ons-fre kl Sunnanvik bibliotek Teirgatan 2, Vasa Tfn Öppet: må-ti kl , ons-fre kl m 214 m Variska bibliotek 666 m Gamla Vasagatan 20, Vasa Tfn Öppet: må-to kl , fre kl , lö kl (sommartid : lördagar stängt) 2 9

10 STATISTIKEN STATISTIKEN Lån Förändring % Huvudbiblioteket ,4 Brändö ,3 *) Roparnäs ,7 Sunnavik ,1 Sundom ,6 Variska ,4 Närbiblioteken tot ,5 Bokbussen ,7 VCS psykiatriska enhet ,2 Vasa stadssjukhus ,6 **) Gamla Vasa sjukhus ,5 Boken kommer ,0 Anstaltsbiblioteken tot ,5 Skolbiblioteken Erhållna fjärrlån ,6 Totalt ,3 per invånare 21,56 21,07 *) Brändö bibliotek stängt och **) Avdelningarna 8 och 9 stängda i februari p.g.a. magsjukeepidemi Magsjuka på avd. 6 i mars-april Besökare % Huvudbiblioteket ,5 Brändö ,5 *) Roparnäs ,9 Sunnanvik ,2 Variska ,8 Sundom ,4 Närbiblioteken tot ,0 Bokbussen ,5 VCS psykiatriska enhet ,8 Vasa stadssjukhus ,7 Gamla Vasa sjukhus ,7 Boken kommer ,2 Anstaltsbiblioteken tot ,1 Totalt ,9 per invånare 10,95 10,64 *) Brändö bibliotek stängt och

11 Låntagare 2010 Huvudbiblioteket Totalt Vuxna Barn Icke person Bokbussen Brändö Roparnäs Sunnanvik Variska Sundom Närbiblioteken tot Anstaltsbiblioteken Totalt Samling 2010 Böcker Ljudinspelningar Filminspelningar Övriga material Totalt Huvudbiblioteket Bokbussen Brändö Roparnäs Sunnanvik Variska Sundom Anstaltsbiblioteken Totalt Materialinköp och -avskrivning 2010 Böcker Ljudinspelningar Filminspelningar Övriga material Totalt Inköp Avskriv. Inköp Avskriv. Inköp Avskriv. Inköp Avskriv. Inköp Avskriv. Huvudbiblioteket Bokbussen Närbiblioteken Anstaltsbiblioteken Totalt

12

13 EKONOMI EKONOMI Bibliotekets verksamhetskostnader år 2010 var Personalkostnaderna utgjorde 58,2 % av totalkostnaderna (2009: 58.2 %), biblioteksmaterialets andel var 13,6 % (2009: 13,8 %) och fastighetskostnaderna (hyror och städning) var 20,1 % (2009: 20,4 %). Den viktigaste nyinvesteringen utgjordes av förnyad inredning till Brändö bibliotek. Verksamhetsintäkterna uppgick 2010 till Största inkomstgruppen var olika stöd och bidrag från utomstående finansiärer. Största enskilda finansiär var Undervisnings- och kulturministeriet, som beviljade Vasa stadsbibliotek direkt stöd om euro för att sköta uppgiften som landskapsbibliotek. Dessutom beviljade ministeriet sammanlagt nya projektbidrag på , varav euro fördes över till I verksamhetsintäkterna ingår också de interna fakturorna. Vasa stadsbibliotek har under åren bl.a. deltagit i skolbiblioteksprojektet som förvaltas av verket för fostran och utbildning. Resultaträkning föränd. % Försäljningsintäkter Avgiftsintäkter ,9 % -21,8 % Understöd och bidrag ,5 % Hyresintäkter ,4 % Övriga verksamhetsintäkter ,8 % Personalersättningar ,1 % Verksamhetsintäkter tills ,1 % Verksamhetskostnader (inbegriper inte avskrivningar, övervältringar, sysselsättningsutgifter) Löner och arvoden ,2 % Pensionskostnader ,3 % Övriga lönebikostnader ,0 % Köp av tjänster ,1 % Material, förnödenheter och varor ,0 % Understöd ,0 % Hyror ,2 % Övriga kostnader ,2 % Verksamhetskostnader totalt ,4 % Verksamhetsbidrag ,3 % Nyceltal Verksamhetskostnader / invånare 55,17 54,24 Materialkostnader / invånare 8,71 8,70 Verksamhetskostnader / lån 2,64 2,54 Verksamhetskostnader / besök 5,22 5,00 Invånarantal

14 13

15 INFORMATIONSHANTERING OCH WEBBTJÄNSTER Webbesök INFORMATIONSHANTERING OCH WEBBTJÄNSTER För Vasa stadsbibliotek-landskapsbibliotek statistikfördes 2,1 miljoner webbesök år Siffran inkluderar antalet besök i nätbiblioteket och på bibliotekets webbsida samt användningen av bibliotekets databaser. Ökningen från föregående år var närmare 16 procent. År Webbesök Venny-nätbiblioteket I Vasa stadsbiblioteks materialdatabas Venny kan kunderna söka böcker och annat biblioteksmaterial, förnya sina lån och reservera material. Besöken i nätbiblioteket uppgick till totalt ca 1,9 miljoner. Besök i nätbiblioteket Databaserna Vasa stadsbibliotek erbjuder sina kunder flera databaser. En del av databaserna kan användas fritt medan andra igen kan användas enbart på bibliotekets arbetsstationer. En av de mest populära databaserna är Naxos Music Library. Via den kan kunderna avgiftsfritt lyssna på klassisk musik på sin hemdator lyssnade totalt personer på Naxos, antalet låtar var För att kunna logga in på tjänsten behöver man lånekort till Vasa stadsbibliotek. I biblioteket kan du på datorerna också läsa tusentals tidningar utan kostnad. Biblioteket kan erbjuda flera tidningsdatabaser, bl.a. epress och PressDisplay. Österbottens Nelli igen är en regional informationssökningsportal som är gemensam för Karleby, Seinäjoki och Vasa stadsbibliotek. 15

16 Webbsidor och sociala medier Bibliotekets webbsida (www.vaasa.fi/bibliotek) hade 2010 ca besökare per månad. Bibliotekets sida var en av Vasa stads mest besökta sidor. Strukturen och innehållet på sidan förnyades 2010 och den nya webbsidan publicerades i september På bibliotekets webbsida finns bl.a. nyheter om bibliotekets evenemang, öppettider och kontaktuppgifter samt information om bibliotekets service. I december publicerade biblioteket två webbjulkalendrar. Tävlingen i anslutning till den litterära julkalendern fick cirka svar. Biblioteket upprätthåller också en bloggbaserad sida för Lästips, som publicerar personalens bok-, musik- och filmtips samt en blogg för biblioteken i landskapet, Landskapsbiblioteksbloggen. Vasa stadsbibliotek är också med på sociala mediet Facebook. Biblioteket hade 335 anhängare i slutet av året. Man strävar till att allt mera använda Facebook som kanal för information och marknadsföring. Utlånings- och återlämningsautomater I huvudbiblioteket finns totalt fem utlåningsautomater, den nyaste anskaffades Nu är alla automater likadana och funktionssäkerheten är på hög nivå. Alla fem närbibliotek har också utlåningsautomater. Användningen av automaterna i närbiblioteken har ökat sakta men säkert sedan Automaternas användningsgrad i närbiblioteken var ,8 %. År 2010 satsade man på att handleda i hur automaterna används och som en följd av detta har användningen stigit till 33,1 %. I huvudbiblioteket gjordes 2010 totalt lån via utlåningsautomaterna, vilket utgör 69,8 % av huvudbibliotekets totala lån. Huvudbibliotekets återlämningsautomation består av en robotsorterare från ABB och en återlämningsautomat. Båda har varit i bruk sedan Återlämningsautomaten returnerade cirka exemplar per månad. Systemet började bli åldersstiget och verksamhetsavbrott förekom ofta. I slutet av 2010 förekom så stora störningar att enda alternativet var att skaffa ett nytt system för återlämningen. Det nya systemet tas i bruk våren

17 Maskinpark Förnyandet av bibliotekets maskinpark som inleddes år 2008 fortsatte ännu All apparatur köps in enligt stadens allmänna praxis. Det finns totalt 178 datorer, varav 63 är kunddatorer. I kunddatorerna används operativsystemet Linux. Man loggar in på kunddatorerna med bibliotekskortets nummer samt pinkod. De bibliotekskunder som inte har bibliotekskort (t.ex. turister) fick en gästkod. År 2010 gavs gästkoder och deras totala användartid uppgick till timmar. Trådlöst nätverk finns till kundernas förfogande i huvudbiblioteket, Brändö bibliotek samt Sundom bibliotek. Kuva: Sami Varjo

18 BIBLIOTEKSTJÄNSTER FÖR BARN OCH UNGA Utlåningen ökar Fastän den nationella trenden är att bibliotekens lån minskar är barnen och ungdomarna i Vasa ivriga låntagare. T.ex. vid huvudbibliotekets barn- och ungdomsavdelning har antalet lån ökat varje år. År 2010 bokfördes sammanlagt lån, vilket utgör en ökning på 2,8 % jämfört med föregående år. I augusti inleddes utlåningen av konsolspel för barn (Playstation 2 och 3, Nintendo Wii samt Xbox 360). De nya materialtyperna fick ett entusiastiskt mottagande. 17

19 BIBLIOTEKSTJÄNSTER FÖR BARN OCH UNGA Bokprat Vasa stadsbibliotek har både en finskspråkig och en svenskspråkig pedagogisk informatiker som jobbar tillsammans med barn och ungdomar. De håller bl.a. bokprat för barn och unga i skolorna och bibliotekets olika verksamhetspunkter. De koordinerar och utvecklar tillsammans med lärarna skolbiblioteken samt ordnar användarutbildning och kurser i informationssökning för skoleleverna. År 2010 höll den finskspråkiga pedagogiska informatikern bokprat för 72 grupper, bestående av sammanlagt barn och 162 vuxna. Den svenskspråkiga pedagogiska informatikern höll bokprat för sammanlagt 38 grupper, bestående av 534 barn och 130 vuxna. Sagostunder Barn- och ungdomsavdelningen fortsatte samarbetet med de språkbadsstuderande vid Vasa universitet. De studerande ordnade sagostunder både på finska och svenska som ett praktikarbete för kursen i barnlitteratur. I huvudbiblioteket ordnades finska sagostunder 9 gånger för 97 barn och 33 vuxna. Svenska sagostunder ordnades 9 gånger för 101 barn och 33 vuxna. Under våren 2010 ordnades sagostunder också i Brändö bibliotek: finska 4 gånger för 46 barn och 12 vuxna samt svenska 2 gånger för 35 barn och 10 vuxna. Dessutom ordnade personalen både svenska och finska sagostunder under Lånedagen 8.2, Må bra Vasa-evenemanget 11.9 och reflexkampanjen Fotgängarens ädelstenar Gruppbesök I de olika biblioteken ordnades flera gruppbesök för barn och unga. För daghems- och skolgrupper ordnas användarutbildning samt utbildning i informationssökning. Man presenterade också bibliotekets utrymmen och samlingar. Huvudbiblioteket och närbiblioteken besöktes av hundratals skolelever, daghemsgrupper och familjedagvårdare med barngrupper. Biblioteket har tätt samarbete med verket för fostran och utbildning. Skol- och daghemsgrupper kan boka tid för gruppbesök även utanför bibliotekets egentliga öppettider. I närbiblioteken ordnades också flera utställningar i samarbete med områdets familjedagvård, daghem samt skolor. 19

20 20

21 UPPSÖKANDE BIBLIOTEKSVERKSAMHET UPPSÖKANDE BIBLIOTEKSVERKSAMHET Bokbussen Bokbussen Rölli besökte skolor och daghem på förmiddagarna. Eftermiddags- och kvällsturer samt lördagar kördes i huvudsak i närområdena. Under skolornas lovperioder kördes endast kvälls- och lördagsturer. År 2010 hade bokbussen 88 hållplatser, av vilka 11 var belägna vid skolor och 33 vid daghem. Tre personer fick Boken kommer-servicen. Andra samarbetspartners var Invalidförbundets servicehem Validia, Servicecentret Fyren och Vasa arbetscentral. Bokbussens besökare uppgick till och lånens antal var Rölli var med på Vasa bokmässa och besöktes av 635 personer. Bokbussen deltog också 14.5 i Möjligheternas torg på Vasa salutorg och besöktes då av 225 personer. Anstaltsbiblioteksverksamheten Verksamheten vid anstaltsbiblioteket garanterar åldringar, handikappade och sjuka en möjlighet att använda sig av bibliotekets tjänster oberoende av sin livssituation. Anstaltsbiblioteksenheterna finns vid Vasa centralsjukhus psykiatriska enhet, Vasa stadssjukhus och Gamla Vasa sjukhus. Både vid den psykiatriska enheten och vid stadssjukhuset finns en dagavdelning där bibliotekets tjänster utnyttjas flitigt. Boken kommer och cirkulerande samlingar Anstaltsbiblioteket sköter också Boken kommer-verksamheten, de cirkulerande boksamlingarna till mindre enheter och Vasa fängelse. Hembesöken hos Boken kommer-kunderna var sammanlagt 415. Siffran inkluderar både besök i de mindre enheterna och hos privatkunder. Det sammanlagda antalet lån för boken kommer-veksamheten och de cirkulerande samlingarna var Vasa stadsbibliotek tillhandahöll 2010 cirkulerande samlingar till följande anstalter: Abborrhemmet Kyrkoesplanadens servicehus Alkula småhem Linneahemmet (småhem) Carl och Carolina pensionärshem Lyckobrunnen Gerby-Västervik pensionärshem Vasa fängelse Hannahemmet (småhem) Villa Storviken Hopearanta Berghemmet Kaarlentupa 21

22 LANDSKAPSBIBLIOTEKSVERKSAMHETEN LANDSKAPSBIBLIOTEKSVERKSAMHETEN Landskapsbiblioteksområdet Landskapsbiblioteksavdelningen och landskapsbiblioteksområdet År 2010 var det första gemensamma verksamhetsåret för huvudbibliotekets sammanslagna avdelningar Landskapsbiblioteksavdelningen och Avdelningen för samhälle och ekonomi. I slutet av året fogades även receptionen organisatoriskt till Avdelningen för samhälle och ekonomi. Avdelningschefen ansvarar för den nya enheten, som även omfattar Nyhetsområdet och tidningar. År 2010 startades Vasa stadsbibliotek-landskapsbiblioteks första blogg, Landskapsbiblioteksbloggen. Bloggen är riktad till biblioteken i landskapsbiblioteksområdet och fungerar som nyhetsbrev och informationskanal för utbildningstillfällen. Bloggen finns på bibliotekets hemsida, och adressen är Vasa stadsbibliotek verkar som landskapsbibliotek i Österbotten. Förutom Vasa hör 15 kommuner till landskapsbiblioteksområdet: Storkyro, Kaskö, Korsnäs, Kristinestad, Kronoby, Laihela, Larsmo, Malax, Korsholm, Närpes, Pedersöre, Jakobstad, Nykarleby, Lillkyro och Vörå. Majoritetsspråket i området är svenska. Vasaensis hembygdssamlingen Vasa stadsbibliotek-landskapsbibliotek samlar, underhåller och bevarar Vasaensis-samlingen. Till hembygdssamlingen anskaffas material om landskapsbiblioteksområdet, d.v.s. Vasa och Österbotten samt skönlitterära verk av landskapets författare. I samlingen finns böcker, noter, cd-skivor, dvd-skivor, småtryck, årsberättelser och tidningsurklipp. Hembygdssamlingen omfattar litteratur om bl.a. landskapets historia, kultur, natur, näringsliv och hembygdspersoner. Hembygdssamlingen i bibliotekets databas omfattar volymer. 22

23 Till hembygdssamlingen samlas även material från vissa specialområden som rör vårt landskap. Specialområdena är följande: jägarrörelsen, tvåspråkighet, språkbad och finlandssvenskhet. För att underlätta sökbarheten i hembygdsamlingen Vasaensis har en egen sökbas för materialet skapats i nätbiblioteket Venny. Fjärrlåneverksamheten Vasa stadsbibliotek förmedlade fjärrlån till andra bibliotek. Av dessa var 44 kopior och 36 mikrofilmer. Åt vasaborna anlände sammanlagt fjärrlån. Nätsamarbete IT-gruppen för Vasa stadsbibliotek och områdets svenksspråkiga Fredrikabibliotek sammanträdde på våren och kommunicerade via e-post under året. Avsikten är att få till stånd ett mera konkret samarbete kring bibliotekssystem och nätbibliotek. Man har också samarbetat med Åbo stadsbibliotek och följt med deras pilotering av kundgränssnitt i det nationella digitala biblioteket (NDB). Representanter från respektive biblioteks landskapsbiblioteksområden har varit inbjudna till mötena. Österbottens Nelli Material i databasen Österbottens Nelli kan användas även utanför biblioteket, på hem-, skol- och arbetsdatorer. Användning av licensierat material är begränsat till licensrättigheterna. Användarstatistiken för Nelli verkar följa de studerandes takt. Användningen är m.a.o. livligast på hösten och vintern, i juni-juli minskar användningen till hälften av det normala. Österbottens Nelli är den fjärde mest använda enligt de allmänna bibliotekens nationella statistik och om man ser statistiken över antalet sökningar i Nelli är vi i ledningen. I Österbotten används Nelli t.o.m. mera än i Nyland, Birkaland och Egentliga Finland. Distanslån Kunderna vid Vasa, Karleby och Seinäjoki landskapsbibliotek har tagit väl emot möjligheten att beställa distanslån mellan de tre biblioteken. Med sitt eget bibliotekskort kan man beställa material från ett av de andra biblioteken och få det hemskickat per post. Tjänsten har varit i bruk drygt två år och enligt statistiken är kunderna vid Vasa stadsbibliotek fortfarande flitigast att beställa distanslån. Kunderna i Karleby och Seinäjoki har dock varit mera aktiva än tidigare år. Landskapsbiblioteksmöten och utbildning Två landskapsbiblioteksmöten ordnades: 9.3 och Andra tillfällen till sammankomster för områdets biblioteksmänniskor var bl.a. Sukkula-samarbetets utbildningsdag, där man belyste Nationella digitala bibliotekets situation. I samband med detta hade leverantörerna av bibliotekssystem och nätverk tillfälle att presentera sina tjänster. Den andra barnbiblioteksdagen för biblioteksfolk i landskapsbiblioteksområdet ordnades 27.8 med temat Kan du va'? barnbiblioteket samarbetar / Kenen kaa? lastenkirjasto yhteistyössä. Kortare utbildningstillfällen ordnades med projektpengar som erhållits för personalutbildning samt några tillställningar som finansierades med egna medel. I maj fördjupade man sig t.ex. i östeuropeisk litteratur under rubriken Dagens ryska litteratur under ledning av Kristina Rotkirch. Under Boksampo/Kirjasampo och Marc21-utbildningarna funderade man tillsammans på katalogisering och materialbeskrivning med tanke på framtidens nya krav. 23

24

25 PROJEKT PROJEKT Boksampo Kirjasampo: En tvåspråkig skönlitterär webbtjänst Projektet Kitka, som omfattar den nationella författardatabasen, har vuxit till den skönlitterära webbtjänsten Boksampo, som görs tillsammans med Åbo stadsbibliotek, de allmänna bibliotekens nätredaktion kirjastot.fi och Aaltouniversitetets Semantic computing research group. Vasa stadsbibliotek koordinerar tillkomsten av den svenskspråkiga tjänsten Boksampo. Här görs samarbete med de ovan nämnda samt med Stadsbiblioteket i Jakobstad, de finlandssvenska kommunala biblioteken, de tvåspråkiga landskapsbiblioteken samt redaktionen för Biblioteken.fi. Målsättningen är att i samma tjänst samla mångsidig biografisk information om författarna både på svenska och finska. På detta sätt kan man på ett enkelt sätt tillgängliggöra information som samlats in under många år. Här får man också bekanta sig med hobbyförfattarna som annars skulle bli i skuggan av förlagens mera framgångsrika författare. Målet är också att samla in bibliotekspersonalens tysta kunskap och föra ut på webben samt öppna skönlitteraturens innehåll. Läsaren kan i Boksampo söka intressant läsning, hitta information till ett bokföredrag eller få förslag på flera författare som skrivit om ett ämne eller tema som intresserar. I augusti 2010 i Göteborg presenterades tjänstens principer och informationslagring i biblioteksbranschens största internationella konferens, IFLA-konfrensen. I slutet av året fick man den första testversionen och arbetet fortsätter intensivt fram till publiceringen som troligtvis sker hösten Som projektets koordinator i Vasa stadsbibliotek fungerar Virva Soikkeli och projektanställda är Sandra Nestorova och Elina Kupari. Vägen till kunskap skolbiblioteksprojekt Projektet Vägen till kunskap utgör en del av Utbildningsstyrelsens projekt Utveckling av lärmiljöer. Projektet inleddes i augusti 2008 och avslutades i slutet av Projektets målsättning var att utveckla skolbiblioteken till fungerande och flexibla delar i hela stadens biblioteksnät. Skolbibliotekens samlingar gjordes modernare och katalogiserades i den gemensamma skoldatabasen. I skolbiblioteken har man gradvis övergått till adb-utlåning. En gemensam databas för skolbibloteken möjliggör också likriktad användarutbildning både i skolbiblioteket och stadsbiblioteket. Utvecklingen av skolbiblioteksverksamheten i Vasa fortsätter även efter att projektet avslutats. Vasa stadsbiblioteks kontaktpersoner för projektet var de pedagogiska informatikerna Terhi Piikkilä och Lena Sågfors. Nätet i besittning! Verkko Haltuun! Nätet i besittning! Verkko haltuun! är ett tvåspråkigt projekt som inleddes Målsättningen är att införa arbetsformer i biblioteket med hjälp av vilka man kan nå medborgarna och vägleda dem hur de kan bredda och utveckla sina nätkunskaper. Speciell målgrupp för projektet är medborgare som har svaga eller bristfälliga nätkunskaper beroende på t.ex. arbetslöshet, sjukdom, avsaknad av studieplats eller annan social faktor. Målsättningen för projektet är att aktivera människorna och på detta sätt även förebygga deras färdigheter att delta i arbetslivet. 25

26 Vasa stadsbibliotek-landskapsbibliotek deltar i projektet som en central aktör. Under projektets gång skapar man nya samarbetsformer mellan biblioteket och aktörer nära målgruppen, t.ex. socialverket, arbetskraftsstyrelsen, föreningarna, ungdomsarbetet och församlingen. Som en slutprodukt för projektet kommer man att bygga upp en nättjänst som kan användas av specialgrupperna och biblioteken. Projektet är en del av helheten Avoimissa oppimisympäristöissä aktiiviseksi kansalaiseksi (Bli en aktiv medborgare i öppna lärmiljöer) i ESF-programmet i Fastlandsfinland. Projektet leds av Seinäjoen ammattikorkeakoulun kulttuurialan yksikkö. Upplevelser i biblioteket Målsättningen för projektet Upplevelser i biblioteket är att utveckla bibliotekets upplevelseverskamhet genom att ordna fortbildning för personalen, skaffa rekvisita och skapa färdiga upplevelsepaket. År 2010 ordnades en kurs i röstanvändning för personalen, rekvisita köptes in och man började planera en sagomantel tillsammans med en textilkonstnär. Projektet fortsätter år För projektet har man fått bidrag från Undervisnings- och kulturministeriet och dess ansvarsperson är avdelningschef Minna Rinta-Valkama. Smidigt på nätet - Vaivattomasti verkossa Vasa stadsbibliotek inledde hösten 2010 föreläsningsserien Smidigt på nätet Vaivattomasti verkossa tillsammans med Vasa sommaruniversitet. I samarbetet medverkar också Vasa stads verk för fostran och utbildning samt ungdomsverket. Målsättningen för projektet är att deltagarna kan använda olika nätredskap och medel för social media i sitt arbete samt följa etiska principer och uppmärksamma upphovsrätten i användningen av dessa. Projektet har fått bidrag från Undervisnings- och kulturministeriet. Föreläsningsserien fortsätter år Läsandets förtrollning I Vasa stadsbibliotek har man för personalen ordnat utbildning s.s. kommunikation och interaktion i förberedande syfte för att de sedan skall kunna hålla en läsecirkel. Rutinerade läsecirkeldragare har gett tips på god läsecirkelpraxis och författargäster har berättat om sitt eget skrivarbete och om innehållet i sina böcker. Inom projektet sammanställde man i slutet av året en läsecirkelagenda för följande vårtermin med rubriken Deckarmåndag. Projektet har fått bidrag från Österbottens näringslivs-, trafik- och miljöcentral ELY för befrämjande av läsning. 26

27 27

28 PERSONALEN PERSONALEN Biblioteksfackliga: Tjänst Befattning Totalt Biblioteksdirektör 1 Biträdande biblioteksdirektör 1 Avdelningschef 7 Informatiker 1 Pedagogisk informatiker 2 Bibliotekschef 3 (2 på deltid) Specialbibliotekarie 7 (1 på deltid) Informatör 1 Ansvarig biblioteksfunktionär 5 (1 på deltid) Specialbiblioteksfunktionär 2 Biblioteksfunktionär 12 (2 på deltid) Informationstjänstfunktionär 5 (1 på deltid) Bibliotekssekreterare 2 Datateknikfunktionär 2 Bokbusschaufför-funktionär 1 Övrig personal: Ekonomichef 1 IT-planerare 1 Förvaltningssekreterare 1 Byråsekreterare 1 Biblioteksbiträde 2 AV-verkmästare 1 Verkmästare 1 Bokbusschaufför 1 Totalt 3 58 (7 deltids) 61 Årsverken Bibliotekarier 20,79 21,98 Biblioteksfunktionärer 28,65 28,02 Övriga 9,05 8,03 Totalt 58,49 58,03 Av vilka biblioteksfackliga (årsverken) 49,44 50,00 Anställda med andra än bibliotekets medel (årsverken) * 11,77 15,40 *Av dessa är 6,43 årsverken (år 2009: 3,00) anställda med sysselsättningsmedel, 3,10 årsverken (2009; 1,86) med projektfinansiering, 0,49 årsverken (2009: 0,33) bibliotekspraktikanter, 2,20 årsverken (2009: 1,74) med stadens anslag för sommararbete, 1,00 årsverken (2009: 0,91) civiltjänstgörare, 2,18 årsverken (2009: 3,84) FPA:s arbetspraktikanter. 28

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 Vasa stadsbibliotek - landskapsbibliotek

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 Vasa stadsbibliotek - landskapsbibliotek VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 Vasa stadsbibliotek - landskapsbibliotek INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ledare 5 1. Biblioteksnämnden 7 2. Landskapsbiblioteksverksamheten 8 3. Personalen 13 4. Projekt

Läs mer

Traditioner och nutid. Biblioteket syns

Traditioner och nutid. Biblioteket syns Salo stadsbibliotek Biblioteket betjänar Bibliotekstjänsterna har blivit mer mångsidiga än den traditionella låneoch returneringsverksamheten. Salo stadsbibliotek erbjuder material för informationshunger

Läs mer

HelMet-bibliotekets låneregler

HelMet-bibliotekets låneregler Till våra kunder HelMet-bibliotekets låneregler HelMet är en förkortning av Helsinki Metropolitan Area Libraries. Invånarna i Esbo, Grankulla, Helsingfors och Vanda har rätt att använda bibliotekstjänsterna

Läs mer

3. Ange ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi undrar över något svar:

3. Ange ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi undrar över något svar: Hej! Tack för att du lämnar 2013 års uppgifter om kommunens folkbibliotek. Frågorna är desamma som vid föregående mätning. Notera hur lång tid det tar att sammanställa uppgifterna och fylla i enkäten,

Läs mer

En utvärdering av verksamheten vid finlandssvenska folkbibliotek 2000 - Barbro Wigell-Ryynänen, UVM

En utvärdering av verksamheten vid finlandssvenska folkbibliotek 2000 - Barbro Wigell-Ryynänen, UVM En utvärdering av verksamheten vid finlandssvenska folkbibliotek 2000 - Barbro Wigell-Ryynänen, UVM Artikeln har tidigare publicerats i SFV:s kalender 2001. Det svenska biblioteksdistriktet omfattar biblioteks-

Läs mer

Fråga bibliotekarien. Länkbiblioteket. Sökslussen. Metasökprogrammet Frank och Söksam. biblioteken.fi >

Fråga bibliotekarien. Länkbiblioteket. Sökslussen. Metasökprogrammet Frank och Söksam. biblioteken.fi > Fråga bibliotekarien Länkbiblioteket Sökslussen Metasökprogrammet Frank och Söksam biblioteken.fi > : Informationssökning { www.biblioteken.fi/informationssokning Centrala söktjänster för olika sökbehov

Läs mer

Mia Malm (ny) vikarierar Jonas Tana på Biblioteken.fi och fungerar som ordförande för IT-utskottet. Hon är tjänstledig från Karis bibliotek, Raseborg.

Mia Malm (ny) vikarierar Jonas Tana på Biblioteken.fi och fungerar som ordförande för IT-utskottet. Hon är tjänstledig från Karis bibliotek, Raseborg. Finlands svenska biblioteksförening IT-utskottet Tid 7.10.2013 kl. 11.30-14.30 Plats: Böle bibliotek, Helsingfors Närvarande: Mia Malm (ordf.), Biblioteken.fi Susanne Ahlroth, Regionförvaltningsverket

Läs mer

Grundavtal för Kårkulla samkommun

Grundavtal för Kårkulla samkommun Grundavtal för Kårkulla samkommun 1 kap. SAMKOMMUNEN 1 Samkommunens namn och hemort Samkommunens namn är Kårkulla samkommun och dess hemort är Väståbolands stad. Samkommunens arbetsspråk är svenska. 2

Läs mer

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad.

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 1(7) VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT 1.1.2012 GRUNDAVTAL 1 KAPITLET SAMKOMMUNEN 1 Namn och hemort Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 2 Uppgifter Samkommunen har

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun

Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun 1 Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun Bibliotekslagen: Alla medborgare ska ha tillgång till ett folkbibliotek till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009. Uppvidinge bibliotek

Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009. Uppvidinge bibliotek Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009 I Uppvidinge kommun finns fem integrerade folk- och skolbibliotek samt ett gymnasiebibliotek. Biblioteken har en gemensam webbplats och gemensam

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Finlands svenska biblioteksförening IT-utskottets möte. 11.12.2012 i Glaspalatsets träffpunkt. Närvarande

Finlands svenska biblioteksförening IT-utskottets möte. 11.12.2012 i Glaspalatsets träffpunkt. Närvarande Finlands svenska biblioteksförening IT-utskottets möte 11.12.2012 i Glaspalatsets träffpunkt Närvarande Jonas Tana (ordf.), Biblioteken.fi Harriet Lill-Smeds, Lovisa stadsbibliotek, Östra Nylands bibliotek

Läs mer

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012 Gender budgeting biblioteken i Askersund 212 Sammanfattning: Fler kvinnor än män besöker biblioteken i Askersund. Fler kvinnor än män lånar från biblioteken. Men kvinnorna lånar i högre utsträckning till

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Syfte Projektets syfte var att utifrån olika marknadsföringsåtgärder motverka en hyllifiering av den statligt stödda litteraturen eller med

Läs mer

VASKI-BIBLIOTEKENS ANVÄNDARREGLER. fr.o.m. 1.1.2013

VASKI-BIBLIOTEKENS ANVÄNDARREGLER. fr.o.m. 1.1.2013 VASKI-BIBLIOTEKENS ANVÄNDARREGLER fr.o.m. 1.1.2013 VASKI-bibliotekens användarregler Till VASKI-biblioteken hör stadsbiblioteken i Åbo, S:t Karins, Letala, Nådendal, Pemar, Reso och Nystad samt kommunbiblioteken

Läs mer

Anna-Klara Aronsson & Anette Bertilsson. Bokklubb och kulturklubb för barn. Paper presenterat vid konferensen. 10-11 oktober 2007 i Borås

Anna-Klara Aronsson & Anette Bertilsson. Bokklubb och kulturklubb för barn. Paper presenterat vid konferensen. 10-11 oktober 2007 i Borås Anna-Klara Aronsson & Anette Bertilsson Bokklubb och kulturklubb för barn Paper presenterat vid konferensen 10-11 oktober 2007 i Borås Klubbverksamhet på Borås Stadsbibliotek. Tänk att få överösa barn

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Ekebyhovsskolans bibliotek 2012

Verksamhetsberättelse för Ekebyhovsskolans bibliotek 2012 Verksamhetsberättelse för Ekebyhovsskolans bibliotek 2012 Skolbibliotekets två främsta funktioner är att inspirera eleverna att känna läslust samt att hjälpa eleverna att förbättra sin förmåga att söka

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001 BIBLIOTEKET VID HÖGSKOLAN I TROLLHÄTTAN/UDDEVALLA

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001 BIBLIOTEKET VID HÖGSKOLAN I TROLLHÄTTAN/UDDEVALLA 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 21 BIBLIOTEKET VID HÖGSKOLAN I TROLLHÄTTAN/UDDEVALLA Huvudmålet år 21 var samma som år 2. Att fortsätta arbetet med att, i enlighet med biblioteksutredningen 1998, bygga upp ett

Läs mer

Antagningar inom gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning samt ansökan till yrkesinriktad specialundervisning i gång

Antagningar inom gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning samt ansökan till yrkesinriktad specialundervisning i gång I detta nyhetsbrev tar vi upp aktuellt om förberedelserna inför antagning till utbildningar, läroavtalsutbildningens mötesplats, Viro Nordic Digital Day dagarna under ICT-veckan samt egrunderna. Här ingår

Läs mer

Vad kan jag låna på biblioteket?

Vad kan jag låna på biblioteket? Startsidan / Vad kan jag låna på biblioteket? Vad kan jag låna på biblioteket? På biblioteket kan du låna böcker böcker och tidningar på andra språk e-böcker e-ljudböcker lättlästa böcker böcker med extra

Läs mer

Marknadsundersökning Eksjö Stadsbibliotek 2013 (ver1)

Marknadsundersökning Eksjö Stadsbibliotek 2013 (ver1) Marknadsundersökning Eksjö Stadsbibliotek 2013 (ver1) Antal respondenter: 2458 : 378 Svarsfrekvens: 15,38 % Hur ofta besöker du biblioteket? Hur ofta besöker du biblioteket? Minst en gång i veckan 53 (14,1%)

Läs mer

Vaski-bibliotekens användarregler. fr.o.m. 1.5.2012

Vaski-bibliotekens användarregler. fr.o.m. 1.5.2012 Vaski-bibliotekens användarregler fr.o.m. 1.5.2012 VASKI-bibliotekens användarregler Till VASKI-biblioteken hör stadsbiblioteken i Åbo, S:t Karins, Letala, Nådendal, Pemar, Reso och Nystad samt kommunbiblioteken

Läs mer

Med övriga kommuner kan samkommunen ingå avtal om skötsel av frivilliga uppgifter mot full ersättning.

Med övriga kommuner kan samkommunen ingå avtal om skötsel av frivilliga uppgifter mot full ersättning. ÖSTERBOTTENS FÖRBUND POHJANMAAN LIITTO GRUNDAVTAL I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Namn och hemort Samkommunens namn är Samkommunen för Österbottens förbund. Namnet kan även användas i formen Österbottens förbund.

Läs mer

Kungliga biblioteket, Avdelningen för nationell samverkan, Enheten för samordning och utveckling

Kungliga biblioteket, Avdelningen för nationell samverkan, Enheten för samordning och utveckling Hej! Välkommen till Sveriges officiella skolbiblioteksstatistik! Även om ni inte har ett skolbibliotek är det några frågor som bör besvaras. Uppe i högra hörnet i enkäten finns en knapp där du kan gå in

Läs mer

Välkommen till biblioteket

Välkommen till biblioteket Välkommen till biblioteket Utbud på Simrishamns bibliotek Kultur- och fritidsförvaltningen informerar Biblioteken i Simrishamn Folkbiblioteken i Simrishamns kommun finns på följande orter: Borrby, Gärsnäs,

Läs mer

Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3

Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3 Birgitta Winlöf 2005-12-21 023-837 38 Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3 Projektets övergripande syften har varit: Förbättra bibliotekens möjligheter att bidra till den regionala viljan att

Läs mer

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011 Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan läsåret 2010-2011 1 Biblioteks- och läsutvecklingsplan samt IT Övergripande verksamhetsmål för skolbiblioteket Skolbiblioteket ska hjälpa eleverna: att utveckla

Läs mer

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 1. Är du kvinna eller man? Är du kvinna eller man? A. Kvinna 103 83,7 B. Man 20 16,3 Total 123 100 100% (123/123) 2. Hur gammal är du? Hur gammal är du? A. 0-18 1 0,8 B.

Läs mer

öten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord Biblioteksplan Kramfors kommun 2008-2011 www.biblioteken.kramfors.

öten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord Biblioteksplan Kramfors kommun 2008-2011 www.biblioteken.kramfors. lust kunskap möten ord lust k öten ord lust kunskap möten kunskap möten ord lust kuns ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust k öten ord lust kunskap möten kunskap möten ord lust kuns ord

Läs mer

Östra skolområdets skolbiblioteksplan

Östra skolområdets skolbiblioteksplan Östra skolområdets skolbiblioteksplan Handlingsplan för hur målen i skolbiblioteksplanen ska uppnås. Planen utvärderas av skolbiblioteksrådet i slutet av varje läsår. Skolbiblioteksrådets deltagare hör

Läs mer

Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011. Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011

Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011. Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011 Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011 Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011 Om enkäten Enkäten om hur kommunerna använder sociala mediar är den första

Läs mer

Stöd för kompetensutveckling

Stöd för kompetensutveckling 1. Grundläggande information 1.1. Projektets titel 1.1.1. Projektet är: Förprojekt Pilotprojekt Projekt * Förprojekt är en undersökning, ett tydliggörande av förutsättningarna för att genomföra ett större

Läs mer

PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN

PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN PLAN FÖR BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN I PAJALA KOMMUN Biblioteken är en grundläggande del av samhällets kulturella infrastruktur, till främjande av intresse för läsning

Läs mer

Inkomster totalt 2 395 690 Utgifter 2 395 690

Inkomster totalt 2 395 690 Utgifter 2 395 690 Reviderad budget 2015 Budget 2015 inkomster utgifter inkomster utgifter Förvaltning 36 600 562 787 39 600 571 727 Läger och Avlastning 610 385 610 385 613 900 613 900 Anpassningsträning och Fritid 36 015

Läs mer

KARLEBY STAD HANDIKAPPRÅDET I KARLEBY. Verksamhetsberättelse

KARLEBY STAD HANDIKAPPRÅDET I KARLEBY. Verksamhetsberättelse KARLEBY STAD HANDIKAPPRÅDET I KARLEBY Verksamhetsberättelse 2013 Innehållsförteckning Handikapprådets sammansättning 2013... 3 Sammanträden... 4 Utlåtanden, förslag, ställningstaganden, meddelanden och

Läs mer

Vill du vara en Kulturarvsskapare?

Vill du vara en Kulturarvsskapare? Vill du vara en Kulturarvsskapare? Tävling för barn och unga: Kulturarvsskaparna Sverige Berätta historien om ett föremål och dela den med hela Europa din grupp kan vinna 500 euro! HUSHÅLLSPAPPER, MOBILTELEFONER,

Läs mer

Biblioteksnätet. Stadsfullmäktige 110 16.09.2015. Arbetsgruppen för organisation och servicenätverk 20.1.2015 23

Biblioteksnätet. Stadsfullmäktige 110 16.09.2015. Arbetsgruppen för organisation och servicenätverk 20.1.2015 23 Stadsfullmäktige 110 16.09.2015 Biblioteksnätet Arbetsgruppen för organisation och servicenätverk 20.1.2015 23 Till Lojo stadsbibliotek hör huvudbiblioteket och sju närbibliotek: Karislojo, Tallbacka,

Läs mer

Kommunernas användning av webbkommunikation och sociala medier 2015. 12.6.2015 Hagerlund Tony webbkommunikationschef

Kommunernas användning av webbkommunikation och sociala medier 2015. 12.6.2015 Hagerlund Tony webbkommunikationschef Kommunernas användning av webbkommunikation och sociala medier 1 Bakgrund Enkäten genomfördes i april 1 (1.-17.4.) Den skickades via kommunernas registraturer till dem som ansvarar för webbkommunikationen

Läs mer

Svenska handelshögskolan Vasa yrkeshögskola Mars 2009 Vasa universitet Yrkeshögskolan Novia Åbo Akademi

Svenska handelshögskolan Vasa yrkeshögskola Mars 2009 Vasa universitet Yrkeshögskolan Novia Åbo Akademi Svenska handelshögskolan Vasa yrkeshögskola Mars 2009 Vasa universitet Yrkeshögskolan Novia Åbo Akademi AVTAL OM TRITONIA 0. Tritonias uppgift Tritonia är ett gemensamt bibliotek och lärocenter för nedan

Läs mer

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2009-06-16 1/10 Innehållsförteckning BAKGRUND OCH SYFTE 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING 3 Folkbiblioteksverksamheten 3 Skolbiblioteksverksamheten

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009

Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009 Bildningsnämnden Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009 Hammarö 20010 01 10 Solveig Hagström SÅ HAR VI ARBETAT MED KVALITETSRAPPORTEN Kvalitetsrapporten har tagits fram gemensamt av kulturchefen och

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ Information Kultur Läslust 1 BIBLIOTEKSPLAN Biblioteksplanen är ett politiskt förankrat dokument som ska ge en överblick över bibliotekens verksamheter samt ansvarsfördelningen

Läs mer

Bästa Nyhetsbrevläsare,

Bästa Nyhetsbrevläsare, I detta nyhetsbrev berättar vi om egrunderna, ansökan till specialundervisning, Registret över verifierat kunnande, den nya delen om läroavtal i Studieinfo, SePPO-projektet och den kommunvisa SADe-turnén.

Läs mer

KALLELSESIDA Utfärdat 19.11.2012

KALLELSESIDA Utfärdat 19.11.2012 KALLELSESIDA Utfärdat 6/63 Sammanträdestid Måndagen den 19 november 2012, kl. 10.00 Sammanträdesplats Kronoby Folkhögskola Ärendets nummer Ärende 51. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 52. PROTOKOLLJUSTERING 53.

Läs mer

Biblioteksstrategi Täby

Biblioteksstrategi Täby Skarpäng Mål TemakvällarGribbylund Huvudbiblioteket Service Biblioteksstrategi BokpratNäsbypark Täby Mötesplatser Hägernäs Kulturupplevelser Läslust Meröppet Tillgänglighet Täby kyrkby En plats för alla

Läs mer

Biblioteksundersökning Linköping 2012 Användare

Biblioteksundersökning Linköping 2012 Användare Biblioteksundersökning Linköping 2012 Användare 300 telefonintervjuer med användare De som under de senaste 12 månaderna besökt Linköpings stadsbibliotek eller dess webbplats. (inklusive närbibliotek/bokbuss,

Läs mer

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009 Bokslut 2008 Resultaträkning för Vanda stad 2008 2007 2006 milj. milj. milj. Verksamhetsintäkter 196,2 177,3 172,4 Tillverkning för eget bruk 90,1 71,0 71,2 Verksamhetskostnader - 1 072,0-974,6-931,2 Verksamhetsbidrag

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kulturnämnden 2012-09-12 1 Plats och tid Beslutande Biblioteket, Malung Kl. 13.00-15.30 Åsa Hedlöf (S), ordförande Gun Byttner (M), vice ordförande Bente Mellqvist-Danielsson (V) Martina Henriksson (FP)

Läs mer

Redigering Katja Jokiniemi Design Jouni Malmborg

Redigering Katja Jokiniemi Design Jouni Malmborg Redigering Katja Jokiniemi Design Jouni Malmborg 2 TERTTU LEHTOLA biblioteksdirektör Det gångna året präglades av stora besparingar. Besparingarna gällde både personalen och biblioteksmaterialet. Bibliotekets

Läs mer

GERDA-enkäten METODBESKRIVNING. Kjell Herberts, Åbo Akademi, Vasa 1. URVAL

GERDA-enkäten METODBESKRIVNING. Kjell Herberts, Åbo Akademi, Vasa 1. URVAL GERDA-enkäten Kjell Herberts, Åbo Akademi, Vasa METODBESKRIVNING 1. URVAL GERDA-enkäten riktades till 65- och 75-åringar i Västerbottens län i Sverige och landskapet Österbotten i Finland. Svararnas födelseår

Läs mer

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM)

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Innehåll 1. Bakgrund och behov 2. Målsättningar och målgrupp 3. Samarbetsorganisationer och samarbetsparter 4. Projektets resultat

Läs mer

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek)

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Medieplan beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Beskrivning av biblioteken: Målgrupper och tillgänglighet

Läs mer

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är August Ludvig Hartwalls stiftelse, på finska August Ludvig Hartwallin säätiö och på engelska The Foundation

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 PROTOKOLL Nummer 15 25.6.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 Beslutande Föredragande Justerat Minister Fredrik Karlström Byråchef Susanne

Läs mer

Med läslust mot målen

Med läslust mot målen Med läslust mot målen Tidiga medvetna insatser för högre måluppfyllelse Norra Ängby skolor Vultejusv 20 16856 Bromma Kontaktperson Ingrid Engback 08-170300 ingrid.engback@utbildning.stockholm.se Bakgrund

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun Biblioteksplan i Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Diarienummer: Beslutande: Handlingsplan xxx.xxx Kommunfullmäktige Antagen: 2015-05-25 Giltighetstid: 2015-2017 Dokumentet gäller för: Dokumentansvar: Biblioteksverksamheten

Läs mer

Policy. Biblioteksplan. Sida 1/8

Policy. Biblioteksplan. Sida 1/8 Sida 1/8 Biblioteksplan 1 Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade 2008-12-16 261 att ge Kultur & Turism i uppgift att i samarbete med berörda parter utarbeta en Biblioteksplan för Kungsbacka kommun. (Dnr KT08-00223/88).

Läs mer

Svensk Biblioteksförenings studiepaket. Barn berättar. En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek

Svensk Biblioteksförenings studiepaket. Barn berättar. En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek Svensk Biblioteksförenings studiepaket Barn berättar En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek Välkommen till studiepaketet Barn berättar! Svensk Biblioteksförening ska främja biblioteksutveckling.

Läs mer

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Bibliotekslagen (SFS 1996:1596) fick år 2005 ett tillägg som säger att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska samverka och

Läs mer

VASKIBIBLIOTEKENS ANVÄNDARREGLER. fr.o.m. 1.1.2014

VASKIBIBLIOTEKENS ANVÄNDARREGLER. fr.o.m. 1.1.2014 VASKIBIBLIOTEKENS ANVÄNDARREGLER fr.o.m. 1.1.2014 1 Vaskibibliotekens användarregler Dessa användarregler gäller alla Vaskibibliotek. Användarreglerna gäller från den 1 januari 2014. I biblioteket kan

Läs mer

Kundenkät om Tritonias bibliotekstjänster 2010 Resultat

Kundenkät om Tritonias bibliotekstjänster 2010 Resultat Kundenkät om Tritonias bibliotekstjänster 2010 Resultat Jonna Hahto 27.8.2010 Sammanfattning, översatt av A-S Källund 2 Innehåll Inledning 1 Bibliotekens nationella användarenkät 2010 Bakgrundsuppgifter

Läs mer

NYKARLEBY FISKEOMRÅDE Styrelsen 1 / 2014

NYKARLEBY FISKEOMRÅDE Styrelsen 1 / 2014 NYKARLEBY FISKEOMRÅDE Styrelsen 1 / 2014 1(3) Tid: 28.1 2014 Plats : Hos Birthe Wistbacka, Södra Larsmovägen 139, Larsmo Närvarande: Håkan Blomqvist, Carl-Henrik Blomqvist, Karl-Gustav Häggblom, Conny

Läs mer

Arvika läser Tove Jansson

Arvika läser Tove Jansson Projektbeskrivning Arvika läser Tove Jansson Syfte Projektet "Arvika läser Tove Jansson" avser att lyfta fram skönlitteraturen på olika sätt, med olika aktörer i Arvika kommun, och visa på att litteratur

Läs mer

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket AXIELL ARENA Det digitala biblioteket Axiell Arena Med Axiell Arena möter vi framtidens digitala utmaningar Johan Brinck, koordinator för biblioteken i Skåne Nordväst. Idag är webben den moderna människans

Läs mer

FORTBILDNING HÖSTEN 2015. Svenska skolan för synskadade. www.speres.fi www.blindskolan.fi

FORTBILDNING HÖSTEN 2015. Svenska skolan för synskadade. www.speres.fi www.blindskolan.fi www.speres.fi www.blindskolan.fi FORTBILDNING HÖSTEN 2015 SPERES I 040 809 17 53 Svenska skolan för synskadade I 040 809 17 54 Parisgränden 2 A 2, 00560 Helsingfors Svenska skolan för synskadade PRAKTISK

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 Frisk & fri Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 2. Projektets syfte Syftet är att utveckla ett material som dels ger djupare kunskaper i ämnet än vad

Läs mer

Den nya verksamhetsmodellen i Tammerfors stad Tuula Martikainen 7.9.2007

Den nya verksamhetsmodellen i Tammerfors stad Tuula Martikainen 7.9.2007 Den nya verksamhetsmodellen i Tammerfors stad Tuula Martikainen 7.9.2007 1 Framtidens utmaningar befolkningen åldras behov av välfärdstjänster växer hela tiden ekonomiska och andra resursser räcker inte

Läs mer

BAKGRUND TILL BUDGETEN

BAKGRUND TILL BUDGETEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ALLMÄNT I det här dokumentet beskrivs grundläggande faktorer och risker i OLL:s ekonomi samt särdrag i ekonomin år

Läs mer

10 goda råd om internet. Netikett på lättläst svenska

10 goda råd om internet. Netikett på lättläst svenska Petri Ilmonen Carina Frondén 10 goda råd om internet Netikett på lättläst svenska Medlemmar i referensgruppen för projektet Lättläst IT enligt Tikas har även deltagit i bearbetningen av Netikett: Petra-Mari

Läs mer

INKÖPSPOLICY. vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK

INKÖPSPOLICY. vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK Kultur & Fritid Sundsvalls stadsbibliotek Kerstin Sjöström 2006-12-06 INKÖPSPOLICY vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK Mål och riktlinjer 2 Urvalsprinciper 3 Sid. 2 MÅL OCH RIKTLINJER Biblioteket skall värna

Läs mer

Utvärdering av projektet Produforum Åboland Maj 2014

Utvärdering av projektet Produforum Åboland Maj 2014 Utvärdering av projektet Produforum Åboland Maj 2014 Som bas för utvärderingen är enkäter och intervjuer som har gjorts med deltagare i projektet: -Hösten 2011 en enkät om behov, 23 respondenter -Vintern

Läs mer

Ditt bibliotek i Karlskrona

Ditt bibliotek i Karlskrona SVENSKA Ditt bibliotek i Karlskrona 2003-10-01 Ditt bibliotek I Karlskrona kommun finns ett Stadsbibliotek och tio biblioteksfilialer. Dessa bibliotek finns för att du ska kunna hämta kunskap och få inspiration.

Läs mer

Finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad

Finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad Finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad - att säkerställa nationella minoriteters rättigheter är en del av Göteborgs Stads arbete med mänskliga rättigheter Emma Makkonen Tre förvaltningsområden rött

Läs mer

Tritonia 2010. Tritonia Pentonia från tre 'll fem. Chris'na Flemming FSBF Korsholm 10.9 2010

Tritonia 2010. Tritonia Pentonia från tre 'll fem. Chris'na Flemming FSBF Korsholm 10.9 2010 Tritonia 2010 Tritonia Pentonia från tre 'll fem Chris'na Flemming FSBF Korsholm 10.9 2010 Tritonia 2001-2009 Vasa vetenskapliga bibliotek Tritonia, grundat 2001, eher decennier av planering Gemensamt

Läs mer

Biblioteksplan för Oxelösunds kommun 2015-2017

Biblioteksplan för Oxelösunds kommun 2015-2017 för 2015-2017 2014-08-12 1(8) Biblioteksplan Kultur- och fritidsförvaltningen Biblioteket Kerstin Nordén, Telefon 0155-383 50 kerstin.norden@oxelosund.se Biblioteksplan för 2015-2017 1. Bibliotekets verksamhet

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

Ansvarsbeskrivningar Bibliotek och IT 2010-08-01 Funktioner, funktionsansvariga, team

Ansvarsbeskrivningar Bibliotek och IT 2010-08-01 Funktioner, funktionsansvariga, team Tex i kursiv: Förslag Generellt ansvar för funktionerna planering, genomförande och uppföljning av aktiviteter i funktionen löpande arbetet bedrivs effektivt med hög kvalitet rutiner och logistik kvalitetsarbete

Läs mer

Bilaga 3. Exempel på utvärderingsmaterial i Virvatuli-modellen

Bilaga 3. Exempel på utvärderingsmaterial i Virvatuli-modellen Bilaga 3. Exempel på utvärderingsmaterial i Virvatuli-modellen Nedan följer en sammanställning av möjligt material till stöd för utvärdering enligt Virvatuli-modellen. I tabellerna ges också exempel på

Läs mer

Kulturförvaltningen- nyckeltal

Kulturförvaltningen- nyckeltal Kulturförvaltningen- nyckeltal Sammanfattning Positivt - Kulturförvaltningen Negativt - Kulturförvaltningen Fler antal aktiviteter för barn och ungdomar än riket och länet Lägre kostnad för den allmänna

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 4/2013 Direktionen för svenska arbetarinstitutet 25.09.2013 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET

Helsingfors stad Föredragningslista 4/2013 Direktionen för svenska arbetarinstitutet 25.09.2013 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET Helsingfors stad Föredragningslista 4/2013 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET FÖREDRAGNINGSLISTA 4-2013 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid kl. 16:00 Plats Helsingfors arbis (lärarrummet), Dagmarsgatan

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 BIBLIOTEK OCH IT MALMÖ HÖGSKOLA

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 BIBLIOTEK OCH IT MALMÖ HÖGSKOLA VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 BIBLIOTEK OCH IT MALMÖ HÖGSKOLA Vision Bibliotek och IT skall som en innovativ och gränsöverskridande del av Malmö högskolas lärande- och forskningsmiljö ge studenter och personal

Läs mer

KN - Seminarium. (Litteratursökning)

KN - Seminarium. (Litteratursökning) KN - Seminarium (Litteratursökning) Elektroniska medier Åbo Akademis bibliotek http://www.abo.fi/library/dbs Virtuellt bibliotek / länksamling för sökning på internet Referensdatabaser, som innehåller

Läs mer

Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media

Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media Biblioteksundersökning Höör Användare Sammanställning 110106 Jema Kulturundersökningar Bakgrund Jema Kulturundersökningar har på uppdrag av Kultur Skåne under

Läs mer

skola +bibliotek = skolbibliotek Formaliserat samarbete mellan folkbibliotek och skola

skola +bibliotek = skolbibliotek Formaliserat samarbete mellan folkbibliotek och skola skola +bibliotek = skolbibliotek Formaliserat samarbete mellan folkbibliotek och skola Elin Lucassi, Kungl. biblioteket Bakgrund Alla elever i Sverige har rätt att få tillgång till bra skolbiblioteksverksamhet.

Läs mer

SVAR PÅ FULLMÄKTIGEMOTION SOM HANDLAR OM ELEKTRONISK KOMMUNIKATION OCH ÄLDRE MÄNNISKOR

SVAR PÅ FULLMÄKTIGEMOTION SOM HANDLAR OM ELEKTRONISK KOMMUNIKATION OCH ÄLDRE MÄNNISKOR Stadsstyrelsen 29 02.02.2015 SVAR PÅ FULLMÄKTIGEMOTION SOM HANDLAR OM ELEKTRONISK KOMMUNIKATION OCH ÄLDRE MÄNNISKOR STST 02.02.2015 29 Beredning och tilläggsuppgifter: Kommunikationschef Aino-Marja Kontio,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET. Verksamhetsmål för 2001. Huvudmålet år 2000 var

VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET. Verksamhetsmål för 2001. Huvudmålet år 2000 var VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET Verksamhetsmål för 2001 Huvudmålet år 2000 var Att fortsätta arbetet med att, i enlighet med biblioteksutredningen 1998, bygga upp ett högskolebibliotek av bra

Läs mer

Mötesanteckningar från Maracas-möte den 5 november 2009 i Boden.

Mötesanteckningar från Maracas-möte den 5 november 2009 i Boden. Mötesanteckningar från Maracas-möte den 5 november 2009 i Boden. Närvarande: Bo Alsterberg, Erik Sieurin, Gun Hellander, Karin Wikström, Britt-Lis Holmström, Ulrika Blomkvist, Anneli Nilsson, Kristian

Läs mer

Antagen av Höörs kommuns kommunfullmäktige 2010-09-01 BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÖÖRS KOMMUNS BIBLIOTEK 2010-2013

Antagen av Höörs kommuns kommunfullmäktige 2010-09-01 BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÖÖRS KOMMUNS BIBLIOTEK 2010-2013 Antagen av Höörs kommuns kommunfullmäktige 2010-09-01 BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÖÖRS KOMMUNS BIBLIOTEK 2010-2013 INLEDNING Mycket händer i biblioteksvärlden just nu och det är mycket som påverkar dagens folkbibliotek.

Läs mer

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014 Vara kommun Bibliotek Våren 2014 Presentation Om undersökningen Sammanfattning Resultat NBI (Nöjd Biblioteks Index) Per fråga Om undersökningen Undersökningen riktades till personer som har bibliotekskort

Läs mer

E-kampanj på östgötabiblioteken oktober 2009

E-kampanj på östgötabiblioteken oktober 2009 E-kampanj på östgötabiblioteken oktober 2009 Bakgrund! Bibliotekens tjänster på nätet www.ostgotabibliotek.se Biblioteket hemifrån Sök i bibliotekens kataloger Låna om och beställ Ladda ner e-böcker Lyssna

Läs mer

Globals program. Hösten 2013

Globals program. Hösten 2013 Globals program Hösten 2013 Om Stadsbiblioteket Global På Stadsbiblioteket Global finns det böcker och tidningar på många olika språk. De kan du låna hem gratis eller sitta och läsa hos oss. Det är också

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 2013

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 2013 Offentlig ekonomi 04 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 0 Ökningen av kommunernas driftskostnader avtog år 0 Kommunernas driftskostnader, exkl. affärsverk, ökade med,7 procent år 0,

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet

Handbok för. En snabb slant. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet Handbok för En snabb slant En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan man söka för? 3 Hur

Läs mer

FÖRDJUPNINGS- OCH INSPIRATIONMATERIAL TILL FÖRETSTÄLLNINGEN ÄGGET. illustration: Fibben Hald

FÖRDJUPNINGS- OCH INSPIRATIONMATERIAL TILL FÖRETSTÄLLNINGEN ÄGGET. illustration: Fibben Hald FÖRDJUPNINGS- OCH INSPIRATIONMATERIAL TILL FÖRETSTÄLLNINGEN ÄGGET illustration: Fibben Hald Detta är ett material till dig som lärare att använda före eller efter ni sett föreställningen Ägget på Unga

Läs mer