VASA STADSBIBLIOTEK LANDSKAPSBIBLIOTEK VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VASA STADSBIBLIOTEK LANDSKAPSBIBLIOTEK VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010"

Transkript

1 VASA STADSBIBLIOTEK LANDSKAPSBIBLIOTEK VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

2

3 SISÄLLYSLUETTELO VASA STADSBIBLIOTEK LANDSKAPSBIBLIOTEK SISÄLLYSLUETTELO VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Innehållsförteckning Ledare 5 Biblioteksnämnden 7 Servicenät 9 Statistiken 10 Lån 10 Besökare 10 Låntagare 11 Samling 11 Ekonomi 13 Informationshantering och webbtjänster 15 Bibliotekstjänster för barn och unga 18 Uppsökande biblioteksverksamhet 21 Landskapsbiblioteksverksamheten 22 Projekt 25 Personalen 28 Utställningar och evenemang 31 Huvudbibliotekets övriga verksamhet 35 Sammanställt av: Susanna Saari Översättning: Katriina Strandwall Layout: Jouko Keto Vasa stad Grafiska tjänster Pärmbild: Susanna Saari 3

4 Kuva: Sami Varjo

5 LEDARE BIBLIOTEKEN OCH SKOLORNA STÖDER LÄSANDET Intresset för läsning föds ofta redan i barndomen. Många av oss minns de första favoritböckerna, familjens gemensamma lässtunder och barndomens biblioteksbesök. Biblioteket har förmånen att kunna skapa dessa erfarenheter, att inspirera till läsning och att erbjuda upplevelser och information. Även skolan har en viktig roll då intresset för läsning föds och utvecklas. I Vasa har samarbetet mellan skolan och biblioteket långa traditioner, men de senaste åren har samarbetet blivit ännu tätare i.o.m. skolbiblioteksprojektet, bokpratsverksamheten och olika läskampanjer. Förnyandet av skolbiblioteken i Vasa har skapat nya tidsenliga lärmiljöer. Målet för projektet har varit att erbjuda kvalitativ biblioteksservice, uppmuntra eleverna att använda biblioteken och höja skolbibliotekens status. Dessa mål har man också uppnått. Verksamheten har också väckt intresse på nationell nivå. I slutet av 2010 beviljade Undervisnings- och kulturministeriet priset Årets biblioteksutvecklare till Vasa stadsbibliotek. En motivering till priset var de nya arrangemangen för skolbiblioteken samt utvecklingen av samarbetet mellan de olika förvaltningarna. Vasa stadsbibliotek och verket för fostran och utbildning har gjort upp ett kontrakt enligt vilket kostnaderna fördelas och hur man skall trygga den fortsatta verksamheten. Bibliotekets svensk- och finskspråkiga pedagogiker har ett starkt samarbete med skolorna. Dagens barn är framtidens medborgare och politiska beslutsfattare. En satsning på barnens biblioteksservice säkerställer att vi även i framtiden har biblioteksanvändare som intresserar sig för läsning. Biblioteksdirektör Birgitta Aurén 5

6

7 BIBLIOTEKSNÄMNDEN BIBLIOTEKSNÄMNDEN Ordinarie medlem Personlig suppleant Terttu Harakka (ordf.) KD Mervi Sawela KD Tapio Korhonen (vice ordf.) SDP Ritva Jokinen-Andov SDP Giovanna Teir SFP Lena Sjöholm-Fahllund SFP Viljami Wiirilinna SAML Kaj Asplund SAML Arne Mäenpää VF Aatos Lehtola GRÖNA Stadsstyrelsens representant Wivan Nygård-Fagerudd Biblioteksnämnden sammanträdde sju gånger under året och 61 paragrafer fördes till protokollet. De viktigaste ärendena som behandlades i biblioteksnämnden var följande: Bibliotekets värden, verksamhetsplan och vision 52 Förslag till kvalitetsrekommendation för de allmänna biblioteken/utlåtande 38 Kvalitetshandboken 53 Bokslut och verksamhetsberättelse Vasa stadsbibliotek-landskapsbiblioteks direktiv för verkställande av budgeten samt dispositionsplanen för år Utvärdering av hur den interna kontrollen och riskhanteringen har ordnats 2, riskhantering 32 Budget 2011 och ekonomiplan Budgetens uppföljningsrapporter , , , Avgifter och ersättningar 5, 33, 49 Ändring av anslagens användningsändamål/investeringar 44 Tilläggsanslag för huvudbibliotekets återlämningsautomation 51 Vakansändringar gällande befattningar som biblioteksfunktionär 54 Bibliotekets öppettider 14, 27, 28 Bokbussens sommartidtabell 26, vintertidtabell 39, förändringar i tidtabellen 6, 12, 45, 56, 57 Anstaltsbibliotekets öppettider 13, 55, 58 Brändö bibliotek stängt p.g.a. grundrenovering 15 Sunnanvik bibliotek stängt Försäljning av avskrivet material i Brändö bibliotek 16 Framläggande av biblioteksnämndens och tjänsteinnehavarnas protokoll 7 Nämndens mötesdagar 25, 59 Ungdomsfullmäktiges närvaro- och yttranderätt i biblioteksnämnden 40 Uppdatering av stadsbibliotekets registerbeskrivningar 35 Servicestrategi 37 I riktning mot ett jämställt och tillgängligt Vasa förslag till handikappolitiskt program / utlåtande 10, 20 Utvecklande av huvudmannaunderlaget och koordineringen inom kulturförvaltningen / utlåtande 11, 21 Avtal om organisering av skolbiblioteksverksamheten 23 7

8 Sundom 4 Kartta 1:

9 SERVICENÄT SERVICENÄT 1 2 Huvudbiblioteket m Biblioteksgatan 13, Vasa Tfn (Receptionen) Öppet: Huvudbiblioteket: må-to kl , fre kl , lö kl (sommartid : må-to kl , fre kl.10-18) Nyhetsområde och tidningar: må-to kl. 9-20, fre kl. 9-18, lö-sö kl (sommartid: : må-to kl. 9-19, fre kl. 9-18, lö-sö kl ) 2 Roparnäs bibliotek Mannerheimsvägen 41, Vasa Tfn Öppet: må-ons kl , to-fre kl m 2 3 Brändö bibliotek 457 m Beckbruksgatan 19-23, Vasa Tfn Öppet: må-to kl , fre kl , lö kl (Sommartid : lördagar stängt) Stängt p.g.a. renovering Sundom bibliotek Sundomvägen 13, Vasa Tfn Öppet: må-ti kl , ons-fre kl Sunnanvik bibliotek Teirgatan 2, Vasa Tfn Öppet: må-ti kl , ons-fre kl m 214 m Variska bibliotek 666 m Gamla Vasagatan 20, Vasa Tfn Öppet: må-to kl , fre kl , lö kl (sommartid : lördagar stängt) 2 9

10 STATISTIKEN STATISTIKEN Lån Förändring % Huvudbiblioteket ,4 Brändö ,3 *) Roparnäs ,7 Sunnavik ,1 Sundom ,6 Variska ,4 Närbiblioteken tot ,5 Bokbussen ,7 VCS psykiatriska enhet ,2 Vasa stadssjukhus ,6 **) Gamla Vasa sjukhus ,5 Boken kommer ,0 Anstaltsbiblioteken tot ,5 Skolbiblioteken Erhållna fjärrlån ,6 Totalt ,3 per invånare 21,56 21,07 *) Brändö bibliotek stängt och **) Avdelningarna 8 och 9 stängda i februari p.g.a. magsjukeepidemi Magsjuka på avd. 6 i mars-april Besökare % Huvudbiblioteket ,5 Brändö ,5 *) Roparnäs ,9 Sunnanvik ,2 Variska ,8 Sundom ,4 Närbiblioteken tot ,0 Bokbussen ,5 VCS psykiatriska enhet ,8 Vasa stadssjukhus ,7 Gamla Vasa sjukhus ,7 Boken kommer ,2 Anstaltsbiblioteken tot ,1 Totalt ,9 per invånare 10,95 10,64 *) Brändö bibliotek stängt och

11 Låntagare 2010 Huvudbiblioteket Totalt Vuxna Barn Icke person Bokbussen Brändö Roparnäs Sunnanvik Variska Sundom Närbiblioteken tot Anstaltsbiblioteken Totalt Samling 2010 Böcker Ljudinspelningar Filminspelningar Övriga material Totalt Huvudbiblioteket Bokbussen Brändö Roparnäs Sunnanvik Variska Sundom Anstaltsbiblioteken Totalt Materialinköp och -avskrivning 2010 Böcker Ljudinspelningar Filminspelningar Övriga material Totalt Inköp Avskriv. Inköp Avskriv. Inköp Avskriv. Inköp Avskriv. Inköp Avskriv. Huvudbiblioteket Bokbussen Närbiblioteken Anstaltsbiblioteken Totalt

12

13 EKONOMI EKONOMI Bibliotekets verksamhetskostnader år 2010 var Personalkostnaderna utgjorde 58,2 % av totalkostnaderna (2009: 58.2 %), biblioteksmaterialets andel var 13,6 % (2009: 13,8 %) och fastighetskostnaderna (hyror och städning) var 20,1 % (2009: 20,4 %). Den viktigaste nyinvesteringen utgjordes av förnyad inredning till Brändö bibliotek. Verksamhetsintäkterna uppgick 2010 till Största inkomstgruppen var olika stöd och bidrag från utomstående finansiärer. Största enskilda finansiär var Undervisnings- och kulturministeriet, som beviljade Vasa stadsbibliotek direkt stöd om euro för att sköta uppgiften som landskapsbibliotek. Dessutom beviljade ministeriet sammanlagt nya projektbidrag på , varav euro fördes över till I verksamhetsintäkterna ingår också de interna fakturorna. Vasa stadsbibliotek har under åren bl.a. deltagit i skolbiblioteksprojektet som förvaltas av verket för fostran och utbildning. Resultaträkning föränd. % Försäljningsintäkter Avgiftsintäkter ,9 % -21,8 % Understöd och bidrag ,5 % Hyresintäkter ,4 % Övriga verksamhetsintäkter ,8 % Personalersättningar ,1 % Verksamhetsintäkter tills ,1 % Verksamhetskostnader (inbegriper inte avskrivningar, övervältringar, sysselsättningsutgifter) Löner och arvoden ,2 % Pensionskostnader ,3 % Övriga lönebikostnader ,0 % Köp av tjänster ,1 % Material, förnödenheter och varor ,0 % Understöd ,0 % Hyror ,2 % Övriga kostnader ,2 % Verksamhetskostnader totalt ,4 % Verksamhetsbidrag ,3 % Nyceltal Verksamhetskostnader / invånare 55,17 54,24 Materialkostnader / invånare 8,71 8,70 Verksamhetskostnader / lån 2,64 2,54 Verksamhetskostnader / besök 5,22 5,00 Invånarantal

14 13

15 INFORMATIONSHANTERING OCH WEBBTJÄNSTER Webbesök INFORMATIONSHANTERING OCH WEBBTJÄNSTER För Vasa stadsbibliotek-landskapsbibliotek statistikfördes 2,1 miljoner webbesök år Siffran inkluderar antalet besök i nätbiblioteket och på bibliotekets webbsida samt användningen av bibliotekets databaser. Ökningen från föregående år var närmare 16 procent. År Webbesök Venny-nätbiblioteket I Vasa stadsbiblioteks materialdatabas Venny kan kunderna söka böcker och annat biblioteksmaterial, förnya sina lån och reservera material. Besöken i nätbiblioteket uppgick till totalt ca 1,9 miljoner. Besök i nätbiblioteket Databaserna Vasa stadsbibliotek erbjuder sina kunder flera databaser. En del av databaserna kan användas fritt medan andra igen kan användas enbart på bibliotekets arbetsstationer. En av de mest populära databaserna är Naxos Music Library. Via den kan kunderna avgiftsfritt lyssna på klassisk musik på sin hemdator lyssnade totalt personer på Naxos, antalet låtar var För att kunna logga in på tjänsten behöver man lånekort till Vasa stadsbibliotek. I biblioteket kan du på datorerna också läsa tusentals tidningar utan kostnad. Biblioteket kan erbjuda flera tidningsdatabaser, bl.a. epress och PressDisplay. Österbottens Nelli igen är en regional informationssökningsportal som är gemensam för Karleby, Seinäjoki och Vasa stadsbibliotek. 15

16 Webbsidor och sociala medier Bibliotekets webbsida (www.vaasa.fi/bibliotek) hade 2010 ca besökare per månad. Bibliotekets sida var en av Vasa stads mest besökta sidor. Strukturen och innehållet på sidan förnyades 2010 och den nya webbsidan publicerades i september På bibliotekets webbsida finns bl.a. nyheter om bibliotekets evenemang, öppettider och kontaktuppgifter samt information om bibliotekets service. I december publicerade biblioteket två webbjulkalendrar. Tävlingen i anslutning till den litterära julkalendern fick cirka svar. Biblioteket upprätthåller också en bloggbaserad sida för Lästips, som publicerar personalens bok-, musik- och filmtips samt en blogg för biblioteken i landskapet, Landskapsbiblioteksbloggen. Vasa stadsbibliotek är också med på sociala mediet Facebook. Biblioteket hade 335 anhängare i slutet av året. Man strävar till att allt mera använda Facebook som kanal för information och marknadsföring. Utlånings- och återlämningsautomater I huvudbiblioteket finns totalt fem utlåningsautomater, den nyaste anskaffades Nu är alla automater likadana och funktionssäkerheten är på hög nivå. Alla fem närbibliotek har också utlåningsautomater. Användningen av automaterna i närbiblioteken har ökat sakta men säkert sedan Automaternas användningsgrad i närbiblioteken var ,8 %. År 2010 satsade man på att handleda i hur automaterna används och som en följd av detta har användningen stigit till 33,1 %. I huvudbiblioteket gjordes 2010 totalt lån via utlåningsautomaterna, vilket utgör 69,8 % av huvudbibliotekets totala lån. Huvudbibliotekets återlämningsautomation består av en robotsorterare från ABB och en återlämningsautomat. Båda har varit i bruk sedan Återlämningsautomaten returnerade cirka exemplar per månad. Systemet började bli åldersstiget och verksamhetsavbrott förekom ofta. I slutet av 2010 förekom så stora störningar att enda alternativet var att skaffa ett nytt system för återlämningen. Det nya systemet tas i bruk våren

17 Maskinpark Förnyandet av bibliotekets maskinpark som inleddes år 2008 fortsatte ännu All apparatur köps in enligt stadens allmänna praxis. Det finns totalt 178 datorer, varav 63 är kunddatorer. I kunddatorerna används operativsystemet Linux. Man loggar in på kunddatorerna med bibliotekskortets nummer samt pinkod. De bibliotekskunder som inte har bibliotekskort (t.ex. turister) fick en gästkod. År 2010 gavs gästkoder och deras totala användartid uppgick till timmar. Trådlöst nätverk finns till kundernas förfogande i huvudbiblioteket, Brändö bibliotek samt Sundom bibliotek. Kuva: Sami Varjo

18 BIBLIOTEKSTJÄNSTER FÖR BARN OCH UNGA Utlåningen ökar Fastän den nationella trenden är att bibliotekens lån minskar är barnen och ungdomarna i Vasa ivriga låntagare. T.ex. vid huvudbibliotekets barn- och ungdomsavdelning har antalet lån ökat varje år. År 2010 bokfördes sammanlagt lån, vilket utgör en ökning på 2,8 % jämfört med föregående år. I augusti inleddes utlåningen av konsolspel för barn (Playstation 2 och 3, Nintendo Wii samt Xbox 360). De nya materialtyperna fick ett entusiastiskt mottagande. 17

19 BIBLIOTEKSTJÄNSTER FÖR BARN OCH UNGA Bokprat Vasa stadsbibliotek har både en finskspråkig och en svenskspråkig pedagogisk informatiker som jobbar tillsammans med barn och ungdomar. De håller bl.a. bokprat för barn och unga i skolorna och bibliotekets olika verksamhetspunkter. De koordinerar och utvecklar tillsammans med lärarna skolbiblioteken samt ordnar användarutbildning och kurser i informationssökning för skoleleverna. År 2010 höll den finskspråkiga pedagogiska informatikern bokprat för 72 grupper, bestående av sammanlagt barn och 162 vuxna. Den svenskspråkiga pedagogiska informatikern höll bokprat för sammanlagt 38 grupper, bestående av 534 barn och 130 vuxna. Sagostunder Barn- och ungdomsavdelningen fortsatte samarbetet med de språkbadsstuderande vid Vasa universitet. De studerande ordnade sagostunder både på finska och svenska som ett praktikarbete för kursen i barnlitteratur. I huvudbiblioteket ordnades finska sagostunder 9 gånger för 97 barn och 33 vuxna. Svenska sagostunder ordnades 9 gånger för 101 barn och 33 vuxna. Under våren 2010 ordnades sagostunder också i Brändö bibliotek: finska 4 gånger för 46 barn och 12 vuxna samt svenska 2 gånger för 35 barn och 10 vuxna. Dessutom ordnade personalen både svenska och finska sagostunder under Lånedagen 8.2, Må bra Vasa-evenemanget 11.9 och reflexkampanjen Fotgängarens ädelstenar Gruppbesök I de olika biblioteken ordnades flera gruppbesök för barn och unga. För daghems- och skolgrupper ordnas användarutbildning samt utbildning i informationssökning. Man presenterade också bibliotekets utrymmen och samlingar. Huvudbiblioteket och närbiblioteken besöktes av hundratals skolelever, daghemsgrupper och familjedagvårdare med barngrupper. Biblioteket har tätt samarbete med verket för fostran och utbildning. Skol- och daghemsgrupper kan boka tid för gruppbesök även utanför bibliotekets egentliga öppettider. I närbiblioteken ordnades också flera utställningar i samarbete med områdets familjedagvård, daghem samt skolor. 19

20 20

21 UPPSÖKANDE BIBLIOTEKSVERKSAMHET UPPSÖKANDE BIBLIOTEKSVERKSAMHET Bokbussen Bokbussen Rölli besökte skolor och daghem på förmiddagarna. Eftermiddags- och kvällsturer samt lördagar kördes i huvudsak i närområdena. Under skolornas lovperioder kördes endast kvälls- och lördagsturer. År 2010 hade bokbussen 88 hållplatser, av vilka 11 var belägna vid skolor och 33 vid daghem. Tre personer fick Boken kommer-servicen. Andra samarbetspartners var Invalidförbundets servicehem Validia, Servicecentret Fyren och Vasa arbetscentral. Bokbussens besökare uppgick till och lånens antal var Rölli var med på Vasa bokmässa och besöktes av 635 personer. Bokbussen deltog också 14.5 i Möjligheternas torg på Vasa salutorg och besöktes då av 225 personer. Anstaltsbiblioteksverksamheten Verksamheten vid anstaltsbiblioteket garanterar åldringar, handikappade och sjuka en möjlighet att använda sig av bibliotekets tjänster oberoende av sin livssituation. Anstaltsbiblioteksenheterna finns vid Vasa centralsjukhus psykiatriska enhet, Vasa stadssjukhus och Gamla Vasa sjukhus. Både vid den psykiatriska enheten och vid stadssjukhuset finns en dagavdelning där bibliotekets tjänster utnyttjas flitigt. Boken kommer och cirkulerande samlingar Anstaltsbiblioteket sköter också Boken kommer-verksamheten, de cirkulerande boksamlingarna till mindre enheter och Vasa fängelse. Hembesöken hos Boken kommer-kunderna var sammanlagt 415. Siffran inkluderar både besök i de mindre enheterna och hos privatkunder. Det sammanlagda antalet lån för boken kommer-veksamheten och de cirkulerande samlingarna var Vasa stadsbibliotek tillhandahöll 2010 cirkulerande samlingar till följande anstalter: Abborrhemmet Kyrkoesplanadens servicehus Alkula småhem Linneahemmet (småhem) Carl och Carolina pensionärshem Lyckobrunnen Gerby-Västervik pensionärshem Vasa fängelse Hannahemmet (småhem) Villa Storviken Hopearanta Berghemmet Kaarlentupa 21

22 LANDSKAPSBIBLIOTEKSVERKSAMHETEN LANDSKAPSBIBLIOTEKSVERKSAMHETEN Landskapsbiblioteksområdet Landskapsbiblioteksavdelningen och landskapsbiblioteksområdet År 2010 var det första gemensamma verksamhetsåret för huvudbibliotekets sammanslagna avdelningar Landskapsbiblioteksavdelningen och Avdelningen för samhälle och ekonomi. I slutet av året fogades även receptionen organisatoriskt till Avdelningen för samhälle och ekonomi. Avdelningschefen ansvarar för den nya enheten, som även omfattar Nyhetsområdet och tidningar. År 2010 startades Vasa stadsbibliotek-landskapsbiblioteks första blogg, Landskapsbiblioteksbloggen. Bloggen är riktad till biblioteken i landskapsbiblioteksområdet och fungerar som nyhetsbrev och informationskanal för utbildningstillfällen. Bloggen finns på bibliotekets hemsida, och adressen är Vasa stadsbibliotek verkar som landskapsbibliotek i Österbotten. Förutom Vasa hör 15 kommuner till landskapsbiblioteksområdet: Storkyro, Kaskö, Korsnäs, Kristinestad, Kronoby, Laihela, Larsmo, Malax, Korsholm, Närpes, Pedersöre, Jakobstad, Nykarleby, Lillkyro och Vörå. Majoritetsspråket i området är svenska. Vasaensis hembygdssamlingen Vasa stadsbibliotek-landskapsbibliotek samlar, underhåller och bevarar Vasaensis-samlingen. Till hembygdssamlingen anskaffas material om landskapsbiblioteksområdet, d.v.s. Vasa och Österbotten samt skönlitterära verk av landskapets författare. I samlingen finns böcker, noter, cd-skivor, dvd-skivor, småtryck, årsberättelser och tidningsurklipp. Hembygdssamlingen omfattar litteratur om bl.a. landskapets historia, kultur, natur, näringsliv och hembygdspersoner. Hembygdssamlingen i bibliotekets databas omfattar volymer. 22

23 Till hembygdssamlingen samlas även material från vissa specialområden som rör vårt landskap. Specialområdena är följande: jägarrörelsen, tvåspråkighet, språkbad och finlandssvenskhet. För att underlätta sökbarheten i hembygdsamlingen Vasaensis har en egen sökbas för materialet skapats i nätbiblioteket Venny. Fjärrlåneverksamheten Vasa stadsbibliotek förmedlade fjärrlån till andra bibliotek. Av dessa var 44 kopior och 36 mikrofilmer. Åt vasaborna anlände sammanlagt fjärrlån. Nätsamarbete IT-gruppen för Vasa stadsbibliotek och områdets svenksspråkiga Fredrikabibliotek sammanträdde på våren och kommunicerade via e-post under året. Avsikten är att få till stånd ett mera konkret samarbete kring bibliotekssystem och nätbibliotek. Man har också samarbetat med Åbo stadsbibliotek och följt med deras pilotering av kundgränssnitt i det nationella digitala biblioteket (NDB). Representanter från respektive biblioteks landskapsbiblioteksområden har varit inbjudna till mötena. Österbottens Nelli Material i databasen Österbottens Nelli kan användas även utanför biblioteket, på hem-, skol- och arbetsdatorer. Användning av licensierat material är begränsat till licensrättigheterna. Användarstatistiken för Nelli verkar följa de studerandes takt. Användningen är m.a.o. livligast på hösten och vintern, i juni-juli minskar användningen till hälften av det normala. Österbottens Nelli är den fjärde mest använda enligt de allmänna bibliotekens nationella statistik och om man ser statistiken över antalet sökningar i Nelli är vi i ledningen. I Österbotten används Nelli t.o.m. mera än i Nyland, Birkaland och Egentliga Finland. Distanslån Kunderna vid Vasa, Karleby och Seinäjoki landskapsbibliotek har tagit väl emot möjligheten att beställa distanslån mellan de tre biblioteken. Med sitt eget bibliotekskort kan man beställa material från ett av de andra biblioteken och få det hemskickat per post. Tjänsten har varit i bruk drygt två år och enligt statistiken är kunderna vid Vasa stadsbibliotek fortfarande flitigast att beställa distanslån. Kunderna i Karleby och Seinäjoki har dock varit mera aktiva än tidigare år. Landskapsbiblioteksmöten och utbildning Två landskapsbiblioteksmöten ordnades: 9.3 och Andra tillfällen till sammankomster för områdets biblioteksmänniskor var bl.a. Sukkula-samarbetets utbildningsdag, där man belyste Nationella digitala bibliotekets situation. I samband med detta hade leverantörerna av bibliotekssystem och nätverk tillfälle att presentera sina tjänster. Den andra barnbiblioteksdagen för biblioteksfolk i landskapsbiblioteksområdet ordnades 27.8 med temat Kan du va'? barnbiblioteket samarbetar / Kenen kaa? lastenkirjasto yhteistyössä. Kortare utbildningstillfällen ordnades med projektpengar som erhållits för personalutbildning samt några tillställningar som finansierades med egna medel. I maj fördjupade man sig t.ex. i östeuropeisk litteratur under rubriken Dagens ryska litteratur under ledning av Kristina Rotkirch. Under Boksampo/Kirjasampo och Marc21-utbildningarna funderade man tillsammans på katalogisering och materialbeskrivning med tanke på framtidens nya krav. 23

24

25 PROJEKT PROJEKT Boksampo Kirjasampo: En tvåspråkig skönlitterär webbtjänst Projektet Kitka, som omfattar den nationella författardatabasen, har vuxit till den skönlitterära webbtjänsten Boksampo, som görs tillsammans med Åbo stadsbibliotek, de allmänna bibliotekens nätredaktion kirjastot.fi och Aaltouniversitetets Semantic computing research group. Vasa stadsbibliotek koordinerar tillkomsten av den svenskspråkiga tjänsten Boksampo. Här görs samarbete med de ovan nämnda samt med Stadsbiblioteket i Jakobstad, de finlandssvenska kommunala biblioteken, de tvåspråkiga landskapsbiblioteken samt redaktionen för Biblioteken.fi. Målsättningen är att i samma tjänst samla mångsidig biografisk information om författarna både på svenska och finska. På detta sätt kan man på ett enkelt sätt tillgängliggöra information som samlats in under många år. Här får man också bekanta sig med hobbyförfattarna som annars skulle bli i skuggan av förlagens mera framgångsrika författare. Målet är också att samla in bibliotekspersonalens tysta kunskap och föra ut på webben samt öppna skönlitteraturens innehåll. Läsaren kan i Boksampo söka intressant läsning, hitta information till ett bokföredrag eller få förslag på flera författare som skrivit om ett ämne eller tema som intresserar. I augusti 2010 i Göteborg presenterades tjänstens principer och informationslagring i biblioteksbranschens största internationella konferens, IFLA-konfrensen. I slutet av året fick man den första testversionen och arbetet fortsätter intensivt fram till publiceringen som troligtvis sker hösten Som projektets koordinator i Vasa stadsbibliotek fungerar Virva Soikkeli och projektanställda är Sandra Nestorova och Elina Kupari. Vägen till kunskap skolbiblioteksprojekt Projektet Vägen till kunskap utgör en del av Utbildningsstyrelsens projekt Utveckling av lärmiljöer. Projektet inleddes i augusti 2008 och avslutades i slutet av Projektets målsättning var att utveckla skolbiblioteken till fungerande och flexibla delar i hela stadens biblioteksnät. Skolbibliotekens samlingar gjordes modernare och katalogiserades i den gemensamma skoldatabasen. I skolbiblioteken har man gradvis övergått till adb-utlåning. En gemensam databas för skolbibloteken möjliggör också likriktad användarutbildning både i skolbiblioteket och stadsbiblioteket. Utvecklingen av skolbiblioteksverksamheten i Vasa fortsätter även efter att projektet avslutats. Vasa stadsbiblioteks kontaktpersoner för projektet var de pedagogiska informatikerna Terhi Piikkilä och Lena Sågfors. Nätet i besittning! Verkko Haltuun! Nätet i besittning! Verkko haltuun! är ett tvåspråkigt projekt som inleddes Målsättningen är att införa arbetsformer i biblioteket med hjälp av vilka man kan nå medborgarna och vägleda dem hur de kan bredda och utveckla sina nätkunskaper. Speciell målgrupp för projektet är medborgare som har svaga eller bristfälliga nätkunskaper beroende på t.ex. arbetslöshet, sjukdom, avsaknad av studieplats eller annan social faktor. Målsättningen för projektet är att aktivera människorna och på detta sätt även förebygga deras färdigheter att delta i arbetslivet. 25

26 Vasa stadsbibliotek-landskapsbibliotek deltar i projektet som en central aktör. Under projektets gång skapar man nya samarbetsformer mellan biblioteket och aktörer nära målgruppen, t.ex. socialverket, arbetskraftsstyrelsen, föreningarna, ungdomsarbetet och församlingen. Som en slutprodukt för projektet kommer man att bygga upp en nättjänst som kan användas av specialgrupperna och biblioteken. Projektet är en del av helheten Avoimissa oppimisympäristöissä aktiiviseksi kansalaiseksi (Bli en aktiv medborgare i öppna lärmiljöer) i ESF-programmet i Fastlandsfinland. Projektet leds av Seinäjoen ammattikorkeakoulun kulttuurialan yksikkö. Upplevelser i biblioteket Målsättningen för projektet Upplevelser i biblioteket är att utveckla bibliotekets upplevelseverskamhet genom att ordna fortbildning för personalen, skaffa rekvisita och skapa färdiga upplevelsepaket. År 2010 ordnades en kurs i röstanvändning för personalen, rekvisita köptes in och man började planera en sagomantel tillsammans med en textilkonstnär. Projektet fortsätter år För projektet har man fått bidrag från Undervisnings- och kulturministeriet och dess ansvarsperson är avdelningschef Minna Rinta-Valkama. Smidigt på nätet - Vaivattomasti verkossa Vasa stadsbibliotek inledde hösten 2010 föreläsningsserien Smidigt på nätet Vaivattomasti verkossa tillsammans med Vasa sommaruniversitet. I samarbetet medverkar också Vasa stads verk för fostran och utbildning samt ungdomsverket. Målsättningen för projektet är att deltagarna kan använda olika nätredskap och medel för social media i sitt arbete samt följa etiska principer och uppmärksamma upphovsrätten i användningen av dessa. Projektet har fått bidrag från Undervisnings- och kulturministeriet. Föreläsningsserien fortsätter år Läsandets förtrollning I Vasa stadsbibliotek har man för personalen ordnat utbildning s.s. kommunikation och interaktion i förberedande syfte för att de sedan skall kunna hålla en läsecirkel. Rutinerade läsecirkeldragare har gett tips på god läsecirkelpraxis och författargäster har berättat om sitt eget skrivarbete och om innehållet i sina böcker. Inom projektet sammanställde man i slutet av året en läsecirkelagenda för följande vårtermin med rubriken Deckarmåndag. Projektet har fått bidrag från Österbottens näringslivs-, trafik- och miljöcentral ELY för befrämjande av läsning. 26

27 27

28 PERSONALEN PERSONALEN Biblioteksfackliga: Tjänst Befattning Totalt Biblioteksdirektör 1 Biträdande biblioteksdirektör 1 Avdelningschef 7 Informatiker 1 Pedagogisk informatiker 2 Bibliotekschef 3 (2 på deltid) Specialbibliotekarie 7 (1 på deltid) Informatör 1 Ansvarig biblioteksfunktionär 5 (1 på deltid) Specialbiblioteksfunktionär 2 Biblioteksfunktionär 12 (2 på deltid) Informationstjänstfunktionär 5 (1 på deltid) Bibliotekssekreterare 2 Datateknikfunktionär 2 Bokbusschaufför-funktionär 1 Övrig personal: Ekonomichef 1 IT-planerare 1 Förvaltningssekreterare 1 Byråsekreterare 1 Biblioteksbiträde 2 AV-verkmästare 1 Verkmästare 1 Bokbusschaufför 1 Totalt 3 58 (7 deltids) 61 Årsverken Bibliotekarier 20,79 21,98 Biblioteksfunktionärer 28,65 28,02 Övriga 9,05 8,03 Totalt 58,49 58,03 Av vilka biblioteksfackliga (årsverken) 49,44 50,00 Anställda med andra än bibliotekets medel (årsverken) * 11,77 15,40 *Av dessa är 6,43 årsverken (år 2009: 3,00) anställda med sysselsättningsmedel, 3,10 årsverken (2009; 1,86) med projektfinansiering, 0,49 årsverken (2009: 0,33) bibliotekspraktikanter, 2,20 årsverken (2009: 1,74) med stadens anslag för sommararbete, 1,00 årsverken (2009: 0,91) civiltjänstgörare, 2,18 årsverken (2009: 3,84) FPA:s arbetspraktikanter. 28

TRITONIAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2004

TRITONIAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2004 Tritonia Bilaga 1 Direktionen 3.5.2005 TRITONIAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2004 Innehåll: 1 Översikt 2 Bibliotekstjänster 2.1 Utvecklingen av samlingarna 2.2 Användningen av bibliotekets tjänster 2.3 Utbildning

Läs mer

Fri tillgång till information och kunskap. några aktuella utmaningar

Fri tillgång till information och kunskap. några aktuella utmaningar Fri tillgång till information och kunskap några aktuella utmaningar Förord Vi lever mitt i ett ständigt ökande informationsflöde. Att navigera i denna miljö kräver en särskild kompetens informationskompetens.

Läs mer

Välfärd och kvalitet projekt för förverkligande av äldreomsorgslagen

Välfärd och kvalitet projekt för förverkligande av äldreomsorgslagen Välfärd och kvalitet projekt för förverkligande av äldreomsorgslagen VÄLFÄRD OCH KVALITET projekt för förverkligande av äldreomsorgslagen Projektrapport 17.10.2014 Päivi Moisio Jessica Fagerström Anna-Mari

Läs mer

Folkhälsans rapporter 2/2012. Från integrering till inklusion. Hälsofrämjande för barn och ungdomar med särskilda behov i Kyrkslätt.

Folkhälsans rapporter 2/2012. Från integrering till inklusion. Hälsofrämjande för barn och ungdomar med särskilda behov i Kyrkslätt. Folkhälsans rapporter 2/2012 Från integrering till inklusion Hälsofrämjande för barn och ungdomar med särskilda behov i Kyrkslätt Projektrapport Innehåll Bakgrund och ramar... 1 Utgångspunkt... 3 Projektet...

Läs mer

När världen krymper måste biblioteket bli större

När världen krymper måste biblioteket bli större När världen krymper måste biblioteket bli större en rapport om Det mångspråkiga biblioteket utveckling av interkulturella mötesplatser, ett ESF-projekt 1 inneh å ll Innehåll Inledning till UNESCOS Folkbiblioteksmanifest

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 Godkänd i stadsfullmäktige 9.12.2013 0 INNEHÅLL INLEDNING... 2 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ... 9 RESULTATRÄKNING... 10 FINANSIERINGSKALKYL... 12 STADSFULLMÄKTIGE,

Läs mer

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig!

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig! Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013 Det rör på sig! - dansfestival på biblioteken i Sjuhärad våren 2013 Åtta kommuner ett projekt

Läs mer

För en levande tvåspråkighet

För en levande tvåspråkighet Folkhälsans rapporter 4/2012 För en levande tvåspråkighet Rapport om Folkhälsans arbete för språkbad samt om tillgången till grundläggande utbildning och dagvård på svenska på enspråkigt finska orter under

Läs mer

Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever

Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever KulturSkåne Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever Ett pilotprojekt med direktnedladdning av talböcker från TPB:s digitala bibliotek till enskilda gymnasieelever vid fem gymnasier i Skåne Av

Läs mer

Framgångsrikt, men förbisett

Framgångsrikt, men förbisett om bibliotekets betydelse för integration Svensk Biblioteksförening april 2008 SVENSK BIBLIOTEKSFÖRENING Box 70380, 107 24 STOCKHOLM Tel: 08-545 132 30. Fax. 08-545 132 31 E-post: info@biblioteksforeningen.org

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 KFN-2010/52.181 Verksamhetsberättelse 2009 för kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen FEBRUARI 2010 2009-01-20 Innehåll Innehåll Samlad måluppfyllelse 1 Sammanfattning 1 Kommunens

Läs mer

HANDIKAPPLAN TJÖRNS KOMMUN

HANDIKAPPLAN TJÖRNS KOMMUN HANDIKAPPLAN TJÖRNS KOMMUN 2007 2010 SAMMANFATTNING Utgångspunkten för Tjörns kommun är att funktionshindrade ska känna trygghet, ha möjlighet att leva aktivt och ha tillgång till kommunens utbud. De funktionshindrades

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

Borgå bjuder på mat i mörker

Borgå bjuder på mat i mörker Förbundet Finlands Svenska Synskadades organisationstidning 3/13 4 Synskadade utsatta i arbetet 8 Borgå bjuder på mat i mörker 10 Profilen: Sträva framåt precis som en bil Innehåll Nr 3 mars 2013 Ledaren

Läs mer

Kvalitets- och personalbokslut för Folkhälsan 2011

Kvalitets- och personalbokslut för Folkhälsan 2011 Kvalitets- och personalbokslut för 2011 Kvalitets- och personalbokslut 2011 1 Målmedvetet 2012 År 2011 fyllde 90 år vilket gav oss en möjlighet att presentera hela vår mångsidiga verksamhet både internt

Läs mer

Bibliotekets verksamhetsberättelse 2009

Bibliotekets verksamhetsberättelse 2009 2010-04-13 Biblioteken 2009 Bibliotekets verksamhetsberättelse 2009 Har du ett bibliotek saknar du ingenting Marcus Tullius Cicero Uppvidinge biblioteks verksamhetsberättelse 2009 Ekonomi: Bibliotekets

Läs mer

Biblioteksbladet. nr 3:2005 årgång 90. Digital lagring Ledarskap Låna en fördom

Biblioteksbladet. nr 3:2005 årgång 90. Digital lagring Ledarskap Låna en fördom Biblioteksbladet nr 3:2005 årgång 90 Digital lagring Ledarskap Låna en fördom Innehåll Förord Biblioteksbladet 03:2005 Tidskrift för Svensk Biblioteksförening 3 Lagring av digitalt material. Fatima Grönblad

Läs mer

Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på

Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på UTVÄRDERINGSRAPPORT Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på En utvärdering av Arvsfondens lokalstöd 2007-2013 Danielle van der Burgt Kulturgeograf verksam vid Institutionen för pedagogik,

Läs mer

EU vill få bukt med ojämlika webbsajter

EU vill få bukt med ojämlika webbsajter Förbundet Finlands Svenska Synskadades organisationstidning 2/15 4 Blinda hundar hjälper människan 8 EU vill få bukt med ojämlika webbsajter 22 Nekades studieplats på grund av funktionshinder Innehåll

Läs mer

Kontakten. forshaga.se. Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag. Nr 1 mars 2010

Kontakten. forshaga.se. Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag. Nr 1 mars 2010 Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Nr 1 mars 2010 forshaga.se Forshaga Ju-jutsuklubb på plats i nyrenoverad dojo s. 4 Positivt resultat för Deje Simhall

Läs mer

Mer kultur till fler!

Mer kultur till fler! Mer kultur till fler! Bilaga till förslag till Haninge kulturskola Haninge 2013-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Styrdokument och program... 6 1.1 Internationell nivå... 6 1.2 Nationell nivå... 6 1.3 Kommunal

Läs mer

Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008. Från triss till ess. En ny förvaltning tar form. Framsidan 2/2008 1

Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008. Från triss till ess. En ny förvaltning tar form. Framsidan 2/2008 1 Framsidan Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008 Från triss till ess En ny förvaltning tar form Framsidan 2/2008 1 Utlåningen av böcker och annat material sjunker på de flesta

Läs mer

Kultur i länet Historia och samtid. av Jeanette Wetterström

Kultur i länet Historia och samtid. av Jeanette Wetterström Kultur i länet Historia och samtid av Jeanette Wetterström 1 På framsidan ser vi mottagarna av 2008 års kulturstipendier för ungdomar. De står framför Wiks slott där stipendieutdelningen ägde rum den 10

Läs mer

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7. 1 Författningsförslag... 9

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7. 1 Författningsförslag... 9 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 1 Författningsförslag... 9 2 Bakgrund och utgångspunkter... 15 2.1 Bakgrund och närliggande utredningar... 15 2.2 Kort om bibliotekslagens innehåll... 16

Läs mer

LIBRARIES FOR ALL ESME BIBLIOTEK FÖR ALLA EN EUROPEISK STRATEGI FÖR MÅNGKULTURELL BIBLIOTEKSVERKSAMHET

LIBRARIES FOR ALL ESME BIBLIOTEK FÖR ALLA EN EUROPEISK STRATEGI FÖR MÅNGKULTURELL BIBLIOTEKSVERKSAMHET LIBRARIES FOR ALL ESME BIBLIOTEK FÖR ALLA EN EUROPEISK STRATEGI FÖR MÅNGKULTURELL BIBLIOTEKSVERKSAMHET Handbok LIBRARIES FOR ALL ESME BIBLIOTEK FÖR ALLA EN EUROPEISK STRATEGI FÖR MÅNGKULTURELL BIBLIOTEKSVERKSAMHET

Läs mer

Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder?

Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder? Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder? Maria Ehde Andersson Regional utveckling av biblioteksverksamhet 15 hp Högskolan i Borås Institutionen

Läs mer

Ständigt denna Bubbla

Ständigt denna Bubbla Bubblan berättelser på väg Ständigt denna Bubbla mobil lässtimulans i tre län Rapport med utvärdering Redaktör: Ann Catrine Eriksson Författare: Ann Catrine Eriksson, Sylvia Blomberg, Christina Stenberg

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 KOMMUNFULLMÄKTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 FÖRORD Bakgrund och utgångspunkter Sala kommuns kulturplan är formad i samtal med det lokala

Läs mer

Försök med omorganisering av tjänster. för äldre- hemvård som ett kärnområde

Försök med omorganisering av tjänster. för äldre- hemvård som ett kärnområde Försök med omorganisering av tjänster för äldre- hemvård som ett kärnområde 1.3 2006-31.10 2008 Hälsovårdscentralerna: Oravais, Vörå-Maxmo, Korsholm, Malax-Korsnäs, Närpes-Kaskö Socialnämnderna: Oravais,

Läs mer