VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 Vasa stadsbibliotek - landskapsbibliotek

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 Vasa stadsbibliotek - landskapsbibliotek"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 Vasa stadsbibliotek - landskapsbibliotek

2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ledare 5 1. Biblioteksnämnden 7 2. Landskapsbiblioteksverksamheten 8 3. Personalen Projekt Filialbiblioteksverksamheten Bokbussverksamheten Anstaltsbiblioteksverksamheten Evenemang Utställningar Draama-salens verksamhet Verksamhet och service Ekonomi Utrikesministeriets Europainformation 33 Sammanställt av Susanna Saari, Liisa Boij Översättning: Katriina Strandwall Layout: Jouko Keto Vasa stad Grafiska tjänster Pärmbild: Jussi Tiainen 3

4 Foto: Sami Varjo

5 LEDARE BIBLIOTEKET, VÅRT GEMENSAMMA VARDAGSRUM Biblioteket utgör inte längre bara ett utrymme för tyst läsning. Olika former av evenemang ger idag färg åt bibliotekets vardag. I publikationen Undervisningsministeriets bibliotekspolitik 2015 konstateras att bibliotekets roll som en plats för möten och evenemang ökar. Man kan sticka sig in till biblioteket eller vistas där längre tid. År 2009 fick Vasa ett nytt litterärt evenemang. Vasa bokmässa ordnades för första gången Stadsbiblioteket deltog i mässan tillsammans med bokbussen Rölli. På mässan var vi förstagångsdeltagare, men litteraturfesten Vaasa Littfest Vasa ordnades redan för nionde gången i november Vasa stadsbibliotek har varit med i arrangemangen ända från starten och har haft huvudansvaret sedan år Evenemangen under den tvåspråkiga litteraturfesten ordnades på olika ställen i staden, bl.a. på huvudbiblioteket. År 2009 firade man boken och litteraturen också under Lånedagen den 8 februari, Läsveckan i mars samt Bokens och rosens dag den 4 maj. Under Konstens natt den 6 augusti besökte ca 6800 personer biblioteket för att delta i de olika konstupplevelserna. Bibliotekets stickcafé inledde sin verksamhet i mars och i huvudbiblioteket samt filialbiblioteken har man ordnat bl.a. utställningar, sagotimmar, gruppbesök och undervisning. I likhet med många andra bibliotek gick Vasa stadsbibliotek hösten 2009 med i FaceBook. Biblioteket har delat uppgifter på nätet om t.ex. evenemang, utställningar, öppettider och andra aktuella saker. I november 2009 hade redan finländare registrerat sig på FaceBook, och även biblioteket vill vara där, där människorna är. Biblioteksdirektör Birgitta Aurén 5

6 Foto: Sami Varjo

7 BIBLIOTEKSNÄMNDEN 1. BIBLIOTEKSNÄMNDEN Ordinarie medlem Personlig suppleant Terttu Harakka (ordf.) KD Mervi Sawela KD Tapio Korhonen (vice ordf.) SDP Ritva Jokinen-Andov SDP Viljami Wiirilinna SAML Kaj Asplund SAML Arne Mäenpää VF Aatos Lehtola GRÖNA Giovanna Teir SFP Lena Sjöholm-Fahllund SFP Wivan Nygård-Fagerudd stadsstyrelsens representant De viktigaste ärendena som behandlades i biblioteksnämnden Biblioteksnämnden sammanträdde sju gånger under året och 58 paragrafer fördes till protokollet. Nämndens arbetsform 1 Biblioteksverksamhetens instruktion 12, verksamhetsstadga 30, stadsbiblioteket-landskapsbibliotekets organisation 44 Sammanslagning av Avdelningen för samhälle och ekonomi 31 Bokslut och verksamhetsberättelse Användningsplanen för Vasa stadsbibliotek-landskapsbiblioteks budget för år Budget 2010 och ekonomiplan Utjämning av ekonomin 47 Budgetens uppföljningsrapporter , , , , Avgifter och ersättningar 14 Anskaffning av låneautomat 13 Skapa vakans för pedagogisk informatiker 15 Skapa vakans för biblioteksfunktionär 45 Bokbussens vintertidtabell 41, förändringar i tidtabellen 33 Bibliotekets öppettid 21 Avvikande öppettider och Anstaltsbibliotekets avvikande öppettider 20, 56 Brändö bibliotek stängt Bokmässan 19 Ålderspolitiska programmet 17 Utlåtande om Förslaget till allmän plan för Vasa 2030 och därtill hörande grönområdesarrangemang 6 Uppföljningsrapport för Barn- och familjepolitiska programmet 40 7

8 LANDSKAPSBIBLIOTEKSVERKSAMHETEN 2. LANDSKAPSBIBLIOTEKSVERKSAMHETEN Landskapsbiblioteksområdet Foto: Sami Varjo I landskapet Österbotten fanns totalt invånare. Då man från denna summa drar Vasa stads invånarantal blir invånarantalet i övriga Österbotten Majoritetsspråk i området är svenska. Till verksamhetsområdet hör 16 kommuner. Finskspråkiga kommuner Storkyro Laihela Lillkyro Svenskspråkiga kommuner Korsnäs Larsmo Närpes Majoritetsspråk finska Kaskö Majoritetsspråk svenska Kristinestad Jakobstad Kronoby Pedersöre Malax Nykarleby Korsholm Vörå-Maxmo Oravais Hösten 2009 gjordes en organisationsförändring som innebar att landskapsavdelningen och avdelningen för samhälle och ekonomi sammanslogs. Avdelningschefen för Avdelningen för samhälle och ekonomi ansvarar för den nya enheten, som även omfattar Nyhetsoch tidningsområdet. 8

9 Vasaensis hembygdssamlingen Vasa stadsbibliotek-landskapsbibliotek samlar, underhåller och bevarar Vasaensis-samlingen. Till hembygdssamlingen samlas material om landskapsbiblioteksområdet, d.v.s. Vasa och Österbotten samt skönlitterära verk av landskapets författare. I samlingen finns böcker, noter, cd-skivor, dvd-skivor, småtryck, årsberättelser och tidningsurklipp. I hembygdssamlingen finns litteratur om bl.a. landskapets historia, kultur, natur, näringsliv och hembygdspersoner. Hembygdssamlingen i bibliotekets databas omfattar volymer. Till hembygdssamlingen samlas även material från vissa specialområden som rör vårt landskap. Specialområdena är följande: jägarrörelsen, tvåspråkighet, språkbad och finlandssvenskhet. För att underlätta sökbarheten av hembygdsamlingen i nätbiblioteket Venny har en egen sökbas för Vasaensis skapats. Fjärrlåneverksamheten Utlåning Till biblioteket inkom sammanlagt fjärrlånebeställningar. Till andra bibliotek förmedlades fjärrlån, av vilka 4 var kopior och 31 mikrofilmer. ÅR INKOMNA BESTÄLLNINGAR Inlåning År 2009 anlände fjärrlån åt vasaborna. De använde flitigt den elektroniska fjärrlåneblanketten som finns på bibliotekets hemsida. Nätsamarbete IT-gruppen för Vasa stadsbibliotek och Fredrikabiblioteken Representanter för Vasa stadsbibliotek och de svenska biblioteken i landskapsbiblioteksområdet (Fredrikabiblioteken) inledde 2009 samarbetsmöten kring IT-lösningar. Avsikten är att få till stånd ett mera konkret samarbete kring bibliotekssystem och nätbibliotek. Gruppen sammankom tre gånger under året. Österbottens Nelli Material i databasen Österbottens Nelli kan nu användas även utanför biblioteket, på hem-, skol- och arbetsdatorer. Användning av licensierat material är begränsat till licensrättigheterna och det innebär att man i landskapet kan använda bara de databaser som har tillstånd för distansanvändning. Distanslån Kunderna vid Vasa, Karleby och Seinäjoki landskapsbibliotek har tagit väl emot möjligheten att beställa distanslån mellan de tre biblioteken. Med sitt eget bibliotekskort kan man beställa material från ett annat bibliotek och få det hemskickat per post. Tjänsten har varit i bruk ett drygt år och enligt statistiken har kunderna vid Vasa stadsbibliotek varit de flitigaste beställarna av distanslån. AV BESTÄLLNINGARNA LEVERERADES TOTALT 2009 Lån Kopior Sammanlagt Inhemska Utländska Totalt

10 Foto: Sami Varjo Landskapsbiblioteksmöten Landskapsbiblioteksmöte Vuoden 2008 kirjastotilastot ja lääninhallituksen ajankohtaiset asiat, sivistystoimentarkastaja Anneli Ketonen, Länsi-Suomen lääninhallitus - Arviointi, mittaristo. Keskustelua. Sivistystoimentarkastaja Marja-Riitta Viiri - "Kirjasto tien päässä vai tien päässä kirjasto". Huoltopalveluiden päällikkö Kari Kandelberg - Elib samarbetsprojekt inom Fredrika. Fredrikaordförande/bibl.chef Solveig Lund, Pedersöre - Elib demonstration. Specialbibliotekarie Annika Lund, Jakobstad - Författarröster på bibliotek. Bibl.dir. Leif Storbjörk, Jakobstad - E-böcker och framtiden. Utvecklingschef Nils Saramo, Söderström - E-utbudet. Toimitusjohtaja Leena Majander, Otava - E-material i Tritonia, Byråchef Christina Flemming, Vasa vetenskapliga bibliotek Tritonia - E-material på rikssvenska bibliotek, vad erbjuds, vem använder. Lisbeth Scoulz Káplár, utvecklingsledare med inriktning mot databaser och nätresurser. Regionbibliotek Stockholm Landskapsbiblioteksmöte Kirjastotoimi muutoksessa, sivistystoimentarkastaja Anneli Ketonen, Länsi-Suomen lääninhallitus - KDK:n kuulumisia. Johtava suunnittelija Erkki Lounasvuori ja johtava suunnittelija Matti Sarmela, Kirjastot.fi - Kirjastojärjestelmät nyt! Ad hoc-raportin esittely. Kirjastotoimen johtaja Tuula Haavisto, Tampereen kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto - De allmänna biblioteken och internationell verksamhet. Projektchef Kristina Virtanen, Helsingfors stadsbibliotek 10

11 Utbildning : Bland skuggorna i främmande världar mardröm och mörker i fantasy för barn och unga. FD Anna-Maija Koskimies-Hellman, barn- och ungdomsbibliotekarie vid Finströms bibliotek. 20 deltagare: 10 från Vasa stadsbibliotek och sammanlagt 9 från fyra bibliotek inom landskapsbiblioteksområdet samt en från skolorna i Vasa : Kirjastonhoitajien ammatillinen kehittämisohjelma I. Asiakaspalvelu. Kursledare: konsult Eva Hänninen-Salmelin, Evanet. 10 deltagare: 6 från Vasa stadsbibliotek samt fyra från två bibliotek inom landskapsbiblioteksområdet Projekt Läsglädje. Nettas idédag. Föreläsare Agneta Möller-Salmela, Hangö stadsbibliotek. 38 deltagare: 12 från Vasa stadsbibliotek, 15 från sammanlagt sex bibliotek inom landskapsbiblioteksområdet, en från Tritonia och 10 studerande från Vaasan yliopisto Kirjastonhoitajien ammatillinen kehittämisohjelma II. Kirjastopedagogiikka. Utbildare: Pedagogisk informatiker Maria Repo, Helsingfors stadsbibliotek och FM, kommunikationsutbildare Johanna Pirttilahti. 17 deltagare: 14 från Vasa stadsbibliotek och tre från två bibliotek inom landskapsbiblioteksområdet Kirjastonhoitajien ammatillinen kehittämisohjelma II. Kirjasto 2.0 web 2.0 Utbildare: lektor Sami Serola, Tampereen yliopisto och ledande informatiker Krista Auvinen, Vanda stadsbibliotek. 16 deltagare: 13 från Vasa stadsbibliotek och tre från två av biblioteken inom landskapsbiblioteksområdet : Professionellt utvecklingsprogram II för bibliotekarier. Kundservice. Utbildare: ED Annika Ravald, dramainstruktörerna Bibi Kiikka och Agneta Haglund. 10 deltagare: fyra från Vasa stadsbibliotek och fem från tre av biblioteken inom landskapsbiblioteksområdet samt en från Esbo : Kuka nyt kirjoja lukisi? lasten ja nuortenkirjastotyön kaksikeilinen ideapäivä. 24 deltagare: 8 från Vasa stadsbibliotek, 15 från nio av biblioteken inom landskapsbiblioteksområdet samt en från Österbottens barnkulturnätverk : Spelfilmernas genrer. Peter von Bagh 60 åhörare : Projekt Läsglädje: Nettas högläsningsworkshop. Föreläsare Agneta Möller-Salmela, Hangö stadsbibliotek. Fyra deltagare: två från Vasa stadsbibliotek, en från biblioteken inom landskapsbiblioteksområdet samt en från daghemmen i Vasa : Musikalisk resa till barocken. Jouko Mansnerus (föreläsning och altfiol), Petteri Pitko (cembalo). 70 åhörare : Kaunokirjallisuuspäivä. Teman bl.a. läsecirklar, bokprat för vuxna, aktuella strömningar i skönlitteraturen, Bok-Sampo. Föreläsare: Hilde-Ann Lall, Jonna Hahto, Leena Paro och Virva Soikkeli. 20 deltagare: 18 från Vasa stadsbibliotek och två från två av biblioteken inom landskapsbiblioteksområdet. 11

12 Foto: Sami Varjo

13 3. PERSONALEN PERSONALEN Personalen Biblioteksfackliga: Tjänst Befattning Biblioteksdirektör 1 Biträdande biblioteksdirektör 1 Avdelningschef 7 Informatiker 1 Pedagogisk informatiker 2 Bibliotekschef 3 (1 på deltid) Specialbibliotekarie 7 (1 på deltid) Informatör 1 Ansvarig biblioteksfunktionär 5 (1 på deltid) Specialbiblioteksfunktionär 2 Biblioteksfunktionär 12 (3 på deltid) Informationstjänstfunktionär 5 (1 på deltid) Bibliotekssekreterare 2 Datateknikfunktionär 2 Bokbusschaufför-funktionär 1 Övrig personal: Ekonomichef 1 IT-planerare 1 Förvaltningssekreterare 1 Byråsekreterare 1 Biblioteksbiträde 2 AV-verkmästare 1 Verkmästare 1 Bokbusschaufför 1 Totalt : =61 (7 deltidsanställda) ÅRSVERKEN Bibliotekarier 20,79 20,27 20,01 Biblioteksfunktionärer 28,65 28,69 28,66 Övriga ,00 TOTALT 58,49 58,69 58,67 Av vilka biblioteksfackliga årsverken 49,44 49,05 48,36 Anställda med andra än bibliotekets medel Årsverken 11,77 12,61 13,29 Av dessa är 3,00 årsverken (år 2008: 3,59) anställda med sysselsättningsmedel, 1,86 årsverken (2008; 1,71) med undervisningsministeriets projektfinansiering, 0,33 årsverken (2008: 0,60) bibliotekspraktikanter, 1,74 årsverken (2008: 1,67) med stadens anslag för sommararbete, 1,00 årsverken (2008: 0,91) civiltjänstgörare, 3,48 årsverken (4,13) FPA:s arbetspraktikanter. 13

14 Åldersfördelning, medelålder, sjukfrånvaro Utvecklande av arbetsgemenskapen Den ordinarie personalens medelålder är 47,46 och hela stadens medelålder är 45,9 år. Av den ordinarie personalen uppnår under åren personer eller 41 % pensionsålder. Den ordinarie personalens sjukfrånvaro var år ,3 dagar/person (2008: 13,8 dagar/person), hela staden 13,4 dagar/person (2008: 13,8) Utvecklande av personalens kompetens Under år 2009 satsade biblioteket fortsättningsvis på utvecklande av personalen. Det ordnades sammanlagt 248 utbildningsdagar. I samarbete med Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi och Tampereen yliopiston täydennyskeskus ordnades inom det professionella utvecklingsprogrammet för bibliotekarier föreläsningar om bl.a. kundtjänst och informationskompetens. Med hjälp av Undervisningsministeriets finansiering ordnades utbildning om innehållet inom ämnesområdena. I år ansvarade ämnesområdet för musik och konst för innehållet. Evenemangen med film- och barockteman ordnades som kvällsevenemang öppna för allmänheten. Även vanliga Vasabor hade möjlighet att komma och lyssna till Peter von Bagh och njuta av barockmusik. Yrkesmän berättade om barocken och framförde barockmusik. Tillsammans med biblioteken inom landskapsbiblioteksområdet ordnades en skönlitterär dag och en dag kring barnbiblioteksarbete. Mest märkbara utbildningstillfällen utanför biblioteket var nationella biblioteksdagarna i Åbo, bokbussdagarna i Fredrikshamn och biblioteksfunktionärsdagarna i Kajana. För barn- och ungdomslitteraturens vänner ordnades Kirjakori. Bibliotekets personal deltog också i internationella konferenser. Bibliotekets personal deltog också flitigt i de utbildningstillfällen som staden ordnade, och fyra personer inledde specialstudier i ledarskap. Personalens kompetens stärktes genom aktivering av arbetsrotationen, personalmöten kring olika teman samt studiebesök. För finansiering av utbildningen användes 0,65 % av den ordinarie personalens löneutgifter, målet är 1 %. Med arbetsgemenskapsenkäten bedöms funktionerna på en skala 1-5. Bibliotekets styrka var: - Vi-anda och personrelationer 3, 86 (2008: 3,93) - Förmannaförfarande 3,81 (2008: 3,91) - Arbetsklimat och arbetstillhörighet 3,61 (2008: 3,65) Bättre lön utgör fortfarande utvecklingsobjekt för biblioteket, då lönen fick det svagaste värdet i enkäten 2,91 (2008: 2,78) Tyky-verksamhet För personalen ordnades 2009 följande former av motionseller annan rekreationsverksamhet enlig personalens önskemål. En del av evenemangen förverkligades på fritiden. 1. Hälsofrämjande verksamhet Konditionssalen i huvudbiblioteket stod till fritt förfogande. I huvudbiblioteket och Variska ordnades ungefär två gånger per månad möjlighet att få massage. Besökarna har varit 8-12/gång. Biblioteket beviljades Tykytonni för år Pengarna användes till simhallsarmband och deltagarna var 13 till antalet. Personalen deltog 1.6 i Nice run- evenemanget med en grupp om sex personer. Program för personalens idrottseftermiddag ordnades mellan september och november. I september paddlade en grupp utgående från Vasklot strand (7 personer). I oktober vandrade en grupp runt Öjens naturstig (11 deltagare) och en grupp bekantade sig med Österbottens museum (13 deltagare). I november var en grupp till Cinema Bowling (12 deltagare). I februari ordnades dessutom möjlighet att vinterbada, evenemanget var inplanerat till 2008 men förverkligades först nu p.g.a. väderförhållandena tidigare. Personalen kunde delta i flera programpunkter men endast en kunde göras på arbetstid. 2. Verksamhet för upprätthållande av det psykiska välmåendet I januari ordnades en stilkväll i Draama-salen för bibliotekets personal. Stilkonsult Katriina Koskiniemi-Väisänen fungerade som kvällens handledare (12 deltagare). I maj 14

15 Foto: Sami Varjo ordnades en kundkväll för personalen i Eevan kauppa i Brändö (9 deltagare). Bibliotekets tyky-grupp och utbildningsgrupp ordnade 11.9 en utvecklingsdag för hela personalen i Alskathemmets lägergård i Korsholm. Utvecklingsdagen bestod av fortbildning och rekreation. Dagens tema var välmående på arbetsplatsen och ämnet introducerades av Merja Krook, vik. direktör för Verket för fostran och utbildning. På programmet fanns dessutom ledd motion samt en föreläsning av fysioterapeut Johanna Ekola om hur man skall underhålla och utveckla minnesfunktionerna. Hela personalen deltog i utvecklingsdagen. För finansieringen användes bl.a. det utvecklingsbidrag som erhållits av staden (650 ). För personalen ordnades julfest med rikligt program i Draama-salen Pensionärerna var också inbjudna till julfesten. Deltagarnas antal var 41. Personalen informerades om stadens motionshälsoverksamhet "Välmående Vasa" och det aktuella lokala kulturutbudet. Biblioteket gav ekonomiskt bidrag för idrottseftermiddagar och stilkväll, 700, samt 900 för julfesten. Som koordinator för evenemangen fungerade bibliotekets tyky-grupp som bestod av Anna Härmä, Katriina Strandwall och Arja Koukku (fram till ) samt Terhi Piikkilä (fr.o.m ). 15

16 Foto: Sami Varjo

17 4. PROJEKT KITKA- den nationella författaradatabasen I KITKA-projektet sammanför man de mångsidiga författaruppgifterna som finns på de olika bibliotekens egna hemsidor till en gemensam nationell nättjänst, Boksampo, som gör att informationen är lättare att hitta. I Boksampo görs också innehållsbeskrivning av de skönlitterära verken. Man överför alltså bibliotekariernas tysta kunskap till en modern nättjänst som står till läsarnas förfogande. Vasa stadsbibliotek ansvarar för överföring av uppgifterna om de inhemska författarna och projektet genomförs i samarbete med Åbo stadsbibliotek, redaktionen för biblioteken.fi och Teknillisen korkeakoulun mediatekniikan laitos. Tjänsten är en föregångare inom de nya semantiska nättjänsterna, där verk- och författaruppgifter länkas till andra kulturella, historiska och samhälleliga sammanhang. Vägen till kunskap -skolbiblioteksprojekt Projektet Vägen till kunskap utgör en del av Utbildningsstyrelsens projekt Utveckling av lärmiljöer. Projektet inleddes i augusti Projektets målsättning är att utveckla skolbiblioteken till fungerande och flexibla delar i hela stadens biblioteksnät. Skolbibliotekens samlingar görs modernare och katalogiseras i den gemensamma skoldatabasen. I skolbiblioteken övergår man gradvis till adbutlåning. Man vill utveckla skolbiblioteken till ännu bättre och effektivare inlärningsmiljöer som skulle erbjuda bästa möjliga nytta för sina användare, d.v.s. lärarna och eleverna. En gemensam databas möjliggör också likriktad användarutbildning både i skolbiblioteket och stadsbiblioteket. Den gemensamma arbetsgruppen för biblioteket samt verket för fostran och utbildning, 1+1=3, sammankom cirka varannan månad för att planera samarbetet. Projektets arbetsgrupp sammankom två gånger och under dessa möten diskuterades praktiska förfaringssätt och lösningar för skolbiblioteksverksamheten. PROJEKT Vasa stadsbiblioteks kontaktpersoner för projektet är de pedagogiska informatikerna Terhi Piikkilä och Lena Sågfors. Verkko Haltuun! Nätet i besittning! Verkko haltuun! Nätet i besittning! är ett tvåspråkigt projekt, med målsättningen att införa arbetsformer i biblioteket med hjälp av vilka man kan nå medborgarna och vägleda dem hur de kan bredda och utveckla sina nätkunskaper. Speciell målgrupp för projektet är medborgare som har svaga eller bristfälliga nätkunskaper beroende på t.ex. arbetslöshet, sjukdom, avsaknad av studieplats eller annan social faktor. Målsättningen för projektet är att aktivera människorna och på detta sätt även förebygga deras färdigheter att delta i arbetslivet. Vasa stadsbibliotek-landskapsbibliotek fungerar som projektets centrala aktör. Under projektets gång skapar man nya samarbetsformer mellan biblioteket och aktörer nära målgruppen, t.ex. socialverket, arbetskraftsstyrelsen, föreningarna, ungdomsarbetet och församlingen. I projektet utvecklar man arbetsformer för bibliotekets uppsökande verksamhet som biblioteken kan använda sig av då de betjänar och undervisar olika kundgrupper. Som en slutprodukt för projektet kommer man att bygga upp en nättjänst som kan användas av specialgrupperna och biblioteken. Projektet är en del av helheten "Avoimissa oppimisympäristöissä aktiiviseksi kansakaiseksi" (Bli en aktiv medborgare i öppna lärmiljöer) i ESF-programmet i Fastlandsfinland. Projektet leds av Seinäjoen ammattikorkeakoulun kulttuurialan yksikkö och dess helhetsbudget går på euro. Projektet inleddes och avslutas Projektledare är Leena Elenius från Seinäjoen ammattikorkeakoulu och förutom Vasa stadsbibliotek medverkar även stadsbiblioteken i Åbo, Borgå, Jakobstad och Ylöjärvi. 17

18 FILIALBLIOTEKSVERKSAMHETEN 5. FILIALBLIOTEKSVERKSAMHETEN Filialbiblioteken fungerar som sitt områdes kultur- och informationscenter. Detta sker i form av traditionell biblioteksverksamhet samt biblioteksbesök, förevisningstillfällen och utställningar som förverkligas i samarbete med verksamma inom området. Filialbibliotek som verkar i samma utrymmen som skolorna, s.k. kombibibliotek stöder skolundervisningen samt ger biblioteksservice åt områdets invånare. I skolor som befinner sig geografiskt långt från ett filialbibliotek har man grundat egna skolbibliotek i samarbete mellan verket för fostran och utbildning samt biblioteket. Stärkande av informationsåtervinningskunskaperna och befrämjande av läsning är ett gemensamt intresse för biblioteket och verket för fostran och utbildning. Det praktiska arbetet görs av filialbibliotekens personal samt två pedagogiska informatiker, vars vakanser kunde skapas genom att befattningar blev lediga och en del nyarrangemang gjordes. Foto: Mikael Matikainen

19 BOKBUSSVERKSAMHETEN 6. BOKBUSSVERKSAMHETEN Bokbussen Rölli besökte skolor och daghem på förmiddagarna. Eftermiddags- och kvällsturer samt lördagar kördes i huvudsak i närområdena. Under skolornas lovperioder kördes endast kvälls- och lördagsturer. År 2009 hade bokbussen 89 hållplatser, av vilka 11 var belägna vid skolor och 33 vid daghem. En person har betjänats av Boken kommer-servicen. Andra samarbetspartners var Invalidförbundets servicehem, Servicecentret Fyren och Vasa arbetscentral. Bokbussens besökare uppgick till och lånens antal var Foto: Sandra Nestorova Rölli var med på Vasa bokmässa och besöktes av 750 personer. Under Konstens natt 7.8 var Rölli parkerad i biblioteksparken och besöktes då av 225 personer. Under bokbussdagarna i Fredrikshamn deltog bokbussen Rölli och tre funktionärer. Många ville bekanta sig med Rölli, som besöktes av cirka 220 personer. Bokbussens garanti- och årsservice utfördes på Kiitokoris fabrik i IItis

20 ANSTALTSBIBLIOTEKSVERKSAMHET Foto: Mikael Matikainen 7. ANSTALTSBIBLIOTEKSVERKSAMHET Verksamheten vid anstaltsbiblioteket garanterar åldringar, handikappade och sjuka en möjlighet att använda sig av bibliotekets tjänster oberoende av sin livssituation. Anstaltsbiblioteksenheterna finns vid Vasa centralsjukhus psykiatriska enhet, Vasa stadssjukhus och Gamla Vasa sjukhus. Både vid den psykiatriska enheten och vid stadssjukhuset finns en dagavdelning där bibliotekets tjänster utnyttjas flitigt. Anstaltsbiblioteket sköter också Boken kommer-verksamheten, de ambulerande boksamlingarna till mindre enheter och Vasa fängelse. I anstaltsbiblioteken ordnades aktuella utställningar kontinuerligt under hela året. Anstaltsbibliotekets personal deltog i fortbildningsdagen "Ilman kirjoja tulisin hulluksi" i Seinäjoki Två representanter ur personalen deltog i det nationella anstaltsbiblioteksseminariet "Kirjoja kotiin ja petiin" i Tammerfors. 20

21 8. EVENEMANG Gruppbesök och användarutbildning Huvudbiblioteket Informationssökning på nätet 28.9 och Venny-nätbiblioteket Vi lär oss söka och reservera material samt förnya våra lån. Undervisningen var tvåspråkig och 3.11 Vad är Naxos Music Library? Introduktion i musikens nättjänster. Undervisningen var tvåspråkig och 4.11 Sökportalen Österbottens Nelli, distanslån, fjärrlån och distansanvändning av bibliotekets databaser. Undervisningen var tvåspråkig och 5.11 WebFacta, Nationalencyklopedin och Library PressDisplay Online-ordböcker samt elektroniska tidningar. Undervisningen var tvåspråkig. Gruppbesök 15.1 Evangeliska folkhögskolan, elevgrupp 21.1 Vasa vuxenutbildningscenter, invandrargrupp 19.2 Vasa vuxenutbildningscenter, invandrargrupp 12.3 Arbis, grupp finskastuderande 27.3 Handledning för gruppen Projekt Juttutupa 18.4 Personal från Alavus bibliotek 23.4 Vasa vuxenutbildningscenter, invandrargrupp 24.4 Vasa vuxenutbildningscenter, invandrargrupp 6.5 Vasa vuxenutbildningscenter, invandrargrupp 7.5 Vaasan ammattiopisto, grupp engelskspråkiga studerande 8.5 Vasa vuxenutbildningscenter, invandrargrupp 12.5 Vängrupp, Vasa stad 12.5 Vaasan eläkeläiset. Presentation av biblioteket i Arbetets vänners lokal 3.7 Jupiter, arbetskraftsskolningsgrupp 17.8 Vasa gymnasium, första årskursen 27.8 Evangeliska folkhögskolan, elevgrupp 28.8 Vasa vuxenutbildningscenter, invandrargrupp 14.9 Teuvan aikuiskoulutuskeskus, invandrargrupp 14.9 Vasa yrkesinstitut 18.9 Vasa yrkesinstitut 22.9 Jupiter, arbetskraftsskolningsgrupp 23.9 Invandrarkvinnornas grupp EVENEMANG Sveriges ambassadörspar samt Svenska konsulatet på besök 3.11 Vängrupp Barn och ungdom År 2009 ökade utlåningen ytterligare. Sammanlagt lån bokfördes på barn- och ungdomsavdelningen, vilket är mera än någonsin. Ökningen jämfört med föregående år var 3,6 procent. Barn- och ungdomsavdelningen besöktes av 52 grupper, totalt 931 barn/unga. Grupperna fick användarutbildning och undervisning i informationssökning. Böcker och annat biblioteksmaterial presenterades. Dessutom besöktes avdelningen varje vecka av flera grupper som inte meddelat om sin ankomst på förhand. Största delen av dessa grupper var skolklasser och daghemsgrupper som kom för att låna böcker. Under året har bibliotekets pedagogiska informatiker hållit bokprat för 83 grupper, bestående av sammanlagt 1274 elever. Barn- och ungdomsavdelningen fortsatte samarbetet med de språkbadsstuderande vid Vasa universitet. De studerande ordnade sagotimmar både på finska och svenska som ett praktikarbete för kursen i barnlitteratur. Finska sagotimmar ordnades 18 gånger för 137 barn och 54 vuxna. Svenska sagotimmar ordnades 16 gånger för 173 barn och 60 vuxna. Fr.o.m. hösten 2009 ordnades hälften av sagotimmarna i Brändö bibliotek för att de skulle nå ut till en större publik. Avdelningschef Minna Rinta-Valkama deltog 11.3 i Vasa svenska församlings grupp Små och stora, där hon presenterade barnböcker. Roparnäs bibliotek Våren 2009: användarutbildning och undervisning i informationssökning i biblioteket för sammanlagt 12 grupper. Skolan och biblioteket ordnade gemensamma bokpratsdagar 13 och 18 maj. Länskonstnär Marja-Leena Mäkelä höll bokprat för alla klasser, sammanlagt 15 stycken. 21

22 Foto: Susanna Saari Hösten 2009: Vid inledningen av höstterminen hölls användarutbildning för skolans alla klasser. Nya fackböcker ställdes ut för lärarna i början av terminen. Hela året: Besök då pulpetböcker lånades 348, besök av familjedagvårdare 84 och daghemmen 44. Teeriniemen koulu besökte biblioteket 14 gånger. Brändö bibliotek Användarutbildning och undervisning i informationssökning ordnades för elever i Palosaaren koulu, Vikinga skola samt Isolahden koulu och Länsimetsän koulu. De på förhand uppgjorda besöken uppgick till 22 stycken och 334 elever deltog. Invandrareleverna i Palosaaren koulu besökte regelbundet biblioteket för att bekanta sig med det och för att låna. Sammanlagt 16 besök och 82 elever. Familjedagvårdarna besökte biblioteket på förmiddagen varannan fredag förutom på sommaren. Barnens antal under året var 183. Boksamlingen i Bruksgården som består av ca 300 band byttes ut tre gånger under året. Biblioteket har också två Boken kommer-kunder. Sagotimmarna som hölls av de språkbadsstuderande var populära. Sagor berättades på fredagsmornarna. Sju gånger på finska för 92 barn och sex gånger på svenska för 62 barn. En grupp utlandsstuderande på 18 personer från Tritonia besökte biblioteket och bekantade sig med dess samlingar samt den övriga verksamheten. Sundom bibliotek Under år 2009 gjordes 211 gruppbesök till Sundom bibliotek. Besökarna, sammanlagt 2196, var från Sundom skola samt daghemmen. I biblioteket ordnades användarutbildning tre gånger, för sammanlagt 48 elever. Den 10 mars presenterade Datero, Datacenter för specialgrupper, sin verksamhet i biblioteket. Sunnanvik bibliotek Sammanlagt 106 besök gjordes av förskolegrupper och skolklasser i Sunnanvik bibliotek. Sammanlagda antalet elever var Under besöken gavs undervisning i hur man hittar olika typer av biblioteksmaterial och hur man använder låneautomaterna. Pedagogiska informatikern höll bokprat fyra gånger för sammanlagt 85 elever och ordnade biblioteksäventyr 3 gånger för sammanlagt 33 elever. Variska bibliotek Variska bibliotek besöktes av flera olika grupper, sammanlagt 240 elever. Variskan koulu 155 elever, förskolan vid Alkulan päiväkoti 31, Mussor skola 14 elever och Ristinummen päiväkoti 40 barn. Familjedagvårdarna från Korsnäståget besökte biblioteket regelbundet två gånger per månad förutom under sommaren. 22

VASA STADSBIBLIOTEK LANDSKAPSBIBLIOTEK VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

VASA STADSBIBLIOTEK LANDSKAPSBIBLIOTEK VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 VASA STADSBIBLIOTEK LANDSKAPSBIBLIOTEK VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 SISÄLLYSLUETTELO VASA STADSBIBLIOTEK LANDSKAPSBIBLIOTEK SISÄLLYSLUETTELO VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Innehållsförteckning Ledare 5 Biblioteksnämnden

Läs mer

En utvärdering av verksamheten vid finlandssvenska folkbibliotek 2000 - Barbro Wigell-Ryynänen, UVM

En utvärdering av verksamheten vid finlandssvenska folkbibliotek 2000 - Barbro Wigell-Ryynänen, UVM En utvärdering av verksamheten vid finlandssvenska folkbibliotek 2000 - Barbro Wigell-Ryynänen, UVM Artikeln har tidigare publicerats i SFV:s kalender 2001. Det svenska biblioteksdistriktet omfattar biblioteks-

Läs mer

Traditioner och nutid. Biblioteket syns

Traditioner och nutid. Biblioteket syns Salo stadsbibliotek Biblioteket betjänar Bibliotekstjänsterna har blivit mer mångsidiga än den traditionella låneoch returneringsverksamheten. Salo stadsbibliotek erbjuder material för informationshunger

Läs mer

Finlands svenska biblioteksförening IT-utskottets möte. 11.12.2012 i Glaspalatsets träffpunkt. Närvarande

Finlands svenska biblioteksförening IT-utskottets möte. 11.12.2012 i Glaspalatsets träffpunkt. Närvarande Finlands svenska biblioteksförening IT-utskottets möte 11.12.2012 i Glaspalatsets träffpunkt Närvarande Jonas Tana (ordf.), Biblioteken.fi Harriet Lill-Smeds, Lovisa stadsbibliotek, Östra Nylands bibliotek

Läs mer

Mia Malm (ny) vikarierar Jonas Tana på Biblioteken.fi och fungerar som ordförande för IT-utskottet. Hon är tjänstledig från Karis bibliotek, Raseborg.

Mia Malm (ny) vikarierar Jonas Tana på Biblioteken.fi och fungerar som ordförande för IT-utskottet. Hon är tjänstledig från Karis bibliotek, Raseborg. Finlands svenska biblioteksförening IT-utskottet Tid 7.10.2013 kl. 11.30-14.30 Plats: Böle bibliotek, Helsingfors Närvarande: Mia Malm (ordf.), Biblioteken.fi Susanne Ahlroth, Regionförvaltningsverket

Läs mer

Anna-Klara Aronsson & Anette Bertilsson. Bokklubb och kulturklubb för barn. Paper presenterat vid konferensen. 10-11 oktober 2007 i Borås

Anna-Klara Aronsson & Anette Bertilsson. Bokklubb och kulturklubb för barn. Paper presenterat vid konferensen. 10-11 oktober 2007 i Borås Anna-Klara Aronsson & Anette Bertilsson Bokklubb och kulturklubb för barn Paper presenterat vid konferensen 10-11 oktober 2007 i Borås Klubbverksamhet på Borås Stadsbibliotek. Tänk att få överösa barn

Läs mer

3. Ange ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi undrar över något svar:

3. Ange ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi undrar över något svar: Hej! Tack för att du lämnar 2013 års uppgifter om kommunens folkbibliotek. Frågorna är desamma som vid föregående mätning. Notera hur lång tid det tar att sammanställa uppgifterna och fylla i enkäten,

Läs mer

Svenska handelshögskolan Vasa yrkeshögskola Mars 2009 Vasa universitet Yrkeshögskolan Novia Åbo Akademi

Svenska handelshögskolan Vasa yrkeshögskola Mars 2009 Vasa universitet Yrkeshögskolan Novia Åbo Akademi Svenska handelshögskolan Vasa yrkeshögskola Mars 2009 Vasa universitet Yrkeshögskolan Novia Åbo Akademi AVTAL OM TRITONIA 0. Tritonias uppgift Tritonia är ett gemensamt bibliotek och lärocenter för nedan

Läs mer

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012 Gender budgeting biblioteken i Askersund 212 Sammanfattning: Fler kvinnor än män besöker biblioteken i Askersund. Fler kvinnor än män lånar från biblioteken. Men kvinnorna lånar i högre utsträckning till

Läs mer

FORTBILDNING HÖSTEN 2015. Svenska skolan för synskadade. www.speres.fi www.blindskolan.fi

FORTBILDNING HÖSTEN 2015. Svenska skolan för synskadade. www.speres.fi www.blindskolan.fi www.speres.fi www.blindskolan.fi FORTBILDNING HÖSTEN 2015 SPERES I 040 809 17 53 Svenska skolan för synskadade I 040 809 17 54 Parisgränden 2 A 2, 00560 Helsingfors Svenska skolan för synskadade PRAKTISK

Läs mer

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Syfte Projektets syfte var att utifrån olika marknadsföringsåtgärder motverka en hyllifiering av den statligt stödda litteraturen eller med

Läs mer

Grundavtal för Kårkulla samkommun

Grundavtal för Kårkulla samkommun Grundavtal för Kårkulla samkommun 1 kap. SAMKOMMUNEN 1 Samkommunens namn och hemort Samkommunens namn är Kårkulla samkommun och dess hemort är Väståbolands stad. Samkommunens arbetsspråk är svenska. 2

Läs mer

PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN

PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN PLAN FÖR BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN I PAJALA KOMMUN Biblioteken är en grundläggande del av samhällets kulturella infrastruktur, till främjande av intresse för läsning

Läs mer

Arvika läser Tove Jansson

Arvika läser Tove Jansson Projektbeskrivning Arvika läser Tove Jansson Syfte Projektet "Arvika läser Tove Jansson" avser att lyfta fram skönlitteraturen på olika sätt, med olika aktörer i Arvika kommun, och visa på att litteratur

Läs mer

BIBLIOTEKARIEN BLOGGAR...

BIBLIOTEKARIEN BLOGGAR... Page 1 of 6 共 享 举 报 滥 用 情 况 下 一 个 博 客» 创 建 博 客 登 录 BIBLIOTEKARIEN BLOGGAR... EN BLOGG FRÅN OCH OM HTS BIBLIOTEK! DET HANDLAR OM DET SOM HAR HÄNT, HÄNDER OCH SKA HÄNDA. BLOGGEN GER OCKSÅ MÅNGA BOKTIPS PÅ

Läs mer

Marknadsundersökning Eksjö Stadsbibliotek 2013 (ver1)

Marknadsundersökning Eksjö Stadsbibliotek 2013 (ver1) Marknadsundersökning Eksjö Stadsbibliotek 2013 (ver1) Antal respondenter: 2458 : 378 Svarsfrekvens: 15,38 % Hur ofta besöker du biblioteket? Hur ofta besöker du biblioteket? Minst en gång i veckan 53 (14,1%)

Läs mer

Tritonia 2010. Tritonia Pentonia från tre 'll fem. Chris'na Flemming FSBF Korsholm 10.9 2010

Tritonia 2010. Tritonia Pentonia från tre 'll fem. Chris'na Flemming FSBF Korsholm 10.9 2010 Tritonia 2010 Tritonia Pentonia från tre 'll fem Chris'na Flemming FSBF Korsholm 10.9 2010 Tritonia 2001-2009 Vasa vetenskapliga bibliotek Tritonia, grundat 2001, eher decennier av planering Gemensamt

Läs mer

Biblioteksstrategi Täby

Biblioteksstrategi Täby Skarpäng Mål TemakvällarGribbylund Huvudbiblioteket Service Biblioteksstrategi BokpratNäsbypark Täby Mötesplatser Hägernäs Kulturupplevelser Läslust Meröppet Tillgänglighet Täby kyrkby En plats för alla

Läs mer

Kungliga biblioteket, Avdelningen för nationell samverkan, Enheten för samordning och utveckling

Kungliga biblioteket, Avdelningen för nationell samverkan, Enheten för samordning och utveckling Hej! Välkommen till Sveriges officiella skolbiblioteksstatistik! Även om ni inte har ett skolbibliotek är det några frågor som bör besvaras. Uppe i högra hörnet i enkäten finns en knapp där du kan gå in

Läs mer

Verksamhetsidé. Fem ledande principer

Verksamhetsidé. Fem ledande principer Borgå medborgarinstitut ägs av Borgå stad och är administrativt en enhet som lyder under det svenska skolväsendet inom stadens bildningssektor. Institutet är juridiskt en skola inom den fria bildningen

Läs mer

Celsiusskolans biblioteks verksamhetsberättelse

Celsiusskolans biblioteks verksamhetsberättelse Celsiusskolans biblioteks verksamhetsberättelse Läsåret 2012/2013 Mikael Vikman, Åsa Mattsson Celsiusskolan är Sveriges största idrottsgymnasium med cirka 900 elever. Förutom idrottsklasser (Samhälls-

Läs mer

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011 Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan läsåret 2010-2011 1 Biblioteks- och läsutvecklingsplan samt IT Övergripande verksamhetsmål för skolbiblioteket Skolbiblioteket ska hjälpa eleverna: att utveckla

Läs mer

Östra skolområdets skolbiblioteksplan

Östra skolområdets skolbiblioteksplan Östra skolområdets skolbiblioteksplan Handlingsplan för hur målen i skolbiblioteksplanen ska uppnås. Planen utvärderas av skolbiblioteksrådet i slutet av varje läsår. Skolbiblioteksrådets deltagare hör

Läs mer

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se HÖSTENS PROGRAM 201 3 Kävlinge bibliotek Kvarngatan 17 244 31 Kävlinge 046-73 94 72 kavlinge.bibliotek@kavlinge.se Löddeköpinge bibliotek Barsebäcksvägen 60 246 30 Löddeköpinge 046-73 95 30 loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

Läs mer

2014 BIBLIOTEKETS BARNPROGRAM

2014 BIBLIOTEKETS BARNPROGRAM Moomin CharactersTM 2014 BIBLIOTEKETS BARNPROGRAM TRÄFFA DJUREXPERTEN Charlotte Hage. FREDDE GRANBERG TOVE JANSSON 100 ÅR BARNTEATER CHARLOTTE HAGE JULIA LINDEN HILL SAGOSTUNDER BOKHÖRNAN RETROVECKA MÅRTEN

Läs mer

Bilaga 3. Exempel på utvärderingsmaterial i Virvatuli-modellen

Bilaga 3. Exempel på utvärderingsmaterial i Virvatuli-modellen Bilaga 3. Exempel på utvärderingsmaterial i Virvatuli-modellen Nedan följer en sammanställning av möjligt material till stöd för utvärdering enligt Virvatuli-modellen. I tabellerna ges också exempel på

Läs mer

Statsandelar. Statsandelsreform. statsbidrag statsunderstöd. Mars 2013 Mikael Enberg

Statsandelar. Statsandelsreform. statsbidrag statsunderstöd. Mars 2013 Mikael Enberg Statsandelar statsbidrag statsunderstöd Statsandelsreform Mars 2013 Mikael Enberg Skattefinansiering år 2011, md Ersättning för lagstadgade uppgifter Statsandelar 7,7 KOMMUNER skatteink. 19,1 1,7 STATEN

Läs mer

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans

Läs mer

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek)

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Medieplan beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Beskrivning av biblioteken: Målgrupper och tillgänglighet

Läs mer

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 1. Är du kvinna eller man? Är du kvinna eller man? A. Kvinna 103 83,7 B. Man 20 16,3 Total 123 100 100% (123/123) 2. Hur gammal är du? Hur gammal är du? A. 0-18 1 0,8 B.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL CAMPUS LYKEION

VÄLKOMMEN TILL CAMPUS LYKEION VÄLKOMMEN TILL CAMPUS LYKEION LYKEION GYMNASIECAMPUS I VASA VASA GYMNASIUM VAASAN LYSEON LUKIO BAKGRUND Vasa stads förvaltning för andra stadiets utbildning tvåspråkig sedan år 2004 År 2009 gjordes ett

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Fråga bibliotekarien. Länkbiblioteket. Sökslussen. Metasökprogrammet Frank och Söksam. biblioteken.fi >

Fråga bibliotekarien. Länkbiblioteket. Sökslussen. Metasökprogrammet Frank och Söksam. biblioteken.fi > Fråga bibliotekarien Länkbiblioteket Sökslussen Metasökprogrammet Frank och Söksam biblioteken.fi > : Informationssökning { www.biblioteken.fi/informationssokning Centrala söktjänster för olika sökbehov

Läs mer

Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3

Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3 Birgitta Winlöf 2005-12-21 023-837 38 Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3 Projektets övergripande syften har varit: Förbättra bibliotekens möjligheter att bidra till den regionala viljan att

Läs mer

FSBF verksamhetsberättels 2005

FSBF verksamhetsberättels 2005 FSBF verksamhetsberättels 2005 Verksamhetsberättelse för Finlands svenska biblioteksförening r.f. 2005 Finlands svenska biblioteksförening r.f. är en ideell förening, som har ett särskilt ansvar för finlandssvenska

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Ekebyhovsskolans bibliotek 2012

Verksamhetsberättelse för Ekebyhovsskolans bibliotek 2012 Verksamhetsberättelse för Ekebyhovsskolans bibliotek 2012 Skolbibliotekets två främsta funktioner är att inspirera eleverna att känna läslust samt att hjälpa eleverna att förbättra sin förmåga att söka

Läs mer

öten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord Biblioteksplan Kramfors kommun 2008-2011 www.biblioteken.kramfors.

öten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord Biblioteksplan Kramfors kommun 2008-2011 www.biblioteken.kramfors. lust kunskap möten ord lust k öten ord lust kunskap möten kunskap möten ord lust kuns ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust k öten ord lust kunskap möten kunskap möten ord lust kuns ord

Läs mer

Projekt Framtidsminnen 2003-2005 Rapport för år 2005

Projekt Framtidsminnen 2003-2005 Rapport för år 2005 Projekt Framtidsminnen 2003-2005 Rapport för år 2005 Bakgrund Bakgrunden är KulturÖsterbottens projekt Österbottniskt 1900-tal (2001-2002) som strävade efter att lyfta fram närhistorien i skolan och därmed

Läs mer

Vad kan jag låna på biblioteket?

Vad kan jag låna på biblioteket? Startsidan / Vad kan jag låna på biblioteket? Vad kan jag låna på biblioteket? På biblioteket kan du låna böcker böcker och tidningar på andra språk e-böcker e-ljudböcker lättlästa böcker böcker med extra

Läs mer

Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009. Uppvidinge bibliotek

Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009. Uppvidinge bibliotek Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009 I Uppvidinge kommun finns fem integrerade folk- och skolbibliotek samt ett gymnasiebibliotek. Biblioteken har en gemensam webbplats och gemensam

Läs mer

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2009-06-16 1/10 Innehållsförteckning BAKGRUND OCH SYFTE 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING 3 Folkbiblioteksverksamheten 3 Skolbiblioteksverksamheten

Läs mer

Stick-klubben Torsdag 7 februari kl. 17.00 20.00 Kom och sticka med stick-klubben!

Stick-klubben Torsdag 7 februari kl. 17.00 20.00 Kom och sticka med stick-klubben! Välkommen till bibliotekets program våren 2013 Kalmar Stadsbibliotek Alla evenemang anordnas i Huvudbibliotekets samlingssal om inget annat anges. Februari Måndag 4 februari kl. 13.00-15.00 Konstutställning

Läs mer

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM)

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Innehåll 1. Bakgrund och behov 2. Målsättningar och målgrupp 3. Samarbetsorganisationer och samarbetsparter 4. Projektets resultat

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Strömstad Nyckeltal och kvalitetsredovisning 2009

Biblioteksverksamheten i Strömstad Nyckeltal och kvalitetsredovisning 2009 Biblioteksverksamheten i Strömstad Nyckeltal och kvalitetsredovisning 2009 Stadsbibliotekets personal: 2010 2009 2008 Bibliotekschef: 1,00 1,00 1,00 Bibliotekarier: 4,65 4,65 5,40 (Därav skolbiblioteken

Läs mer

Denna presentation tillhör Diversity Group och får inte spridas utan skaparens medgivande.

Denna presentation tillhör Diversity Group och får inte spridas utan skaparens medgivande. Definitioner Definitioner Krav på jämställdhet Krav på jämställdhet Varför jämställdhet? Övning Statistik - kommunbiblioteken 180 160 140 120 100 80 Övrig personal, män Övrig personal, kvinnor Bibliotekarier,

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ Information Kultur Läslust 1 BIBLIOTEKSPLAN Biblioteksplanen är ett politiskt förankrat dokument som ska ge en överblick över bibliotekens verksamheter samt ansvarsfördelningen

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009

Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009 Bildningsnämnden Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009 Hammarö 20010 01 10 Solveig Hagström SÅ HAR VI ARBETAT MED KVALITETSRAPPORTEN Kvalitetsrapporten har tagits fram gemensamt av kulturchefen och

Läs mer

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009 Bokslut 2008 Resultaträkning för Vanda stad 2008 2007 2006 milj. milj. milj. Verksamhetsintäkter 196,2 177,3 172,4 Tillverkning för eget bruk 90,1 71,0 71,2 Verksamhetskostnader - 1 072,0-974,6-931,2 Verksamhetsbidrag

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

Biblioteksnätet. Stadsfullmäktige 110 16.09.2015. Arbetsgruppen för organisation och servicenätverk 20.1.2015 23

Biblioteksnätet. Stadsfullmäktige 110 16.09.2015. Arbetsgruppen för organisation och servicenätverk 20.1.2015 23 Stadsfullmäktige 110 16.09.2015 Biblioteksnätet Arbetsgruppen för organisation och servicenätverk 20.1.2015 23 Till Lojo stadsbibliotek hör huvudbiblioteket och sju närbibliotek: Karislojo, Tallbacka,

Läs mer

Kundenkät om Tritonias bibliotekstjänster 2010 Resultat

Kundenkät om Tritonias bibliotekstjänster 2010 Resultat Kundenkät om Tritonias bibliotekstjänster 2010 Resultat Jonna Hahto 27.8.2010 Sammanfattning, översatt av A-S Källund 2 Innehåll Inledning 1 Bibliotekens nationella användarenkät 2010 Bakgrundsuppgifter

Läs mer

STORSTUGANS PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN 2013-2014

STORSTUGANS PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN 2013-2014 STORSTUGANS PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN 2013-2014 1. Gruppfamiljedaghemmet Storstugan Storstugan är en gruppfamiljedagvårdsenhet med plats för 12 barn och tre vuxna. Vi är belägna i Lillhoplax på Korpasbackavägen

Läs mer

Lovisa stads plan för småbarnsfostran

Lovisa stads plan för småbarnsfostran Det här är Lovisa stads plan för småbarnsfostran. Den baserar sig på de riksomfattande grunderna för småbarnsfostran. Planen uppdateras vart annat år och godkänns av bildningsnämnden. Dagvårdsenheterna

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 PROTOKOLL Nummer 15 25.6.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 Beslutande Föredragande Justerat Minister Fredrik Karlström Byråchef Susanne

Läs mer

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad.

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 1(7) VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT 1.1.2012 GRUNDAVTAL 1 KAPITLET SAMKOMMUNEN 1 Namn och hemort Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 2 Uppgifter Samkommunen har

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2002

Verksamhetsberättelse 2002 Verksamhetsberättelse 2002 Finlands svenska biblioteksförening r.f. är en idéell förening, som har ett särskilt ansvar för finlandssvenska biblioteksintressen. Föreningen skall stöda den finlandssvenska

Läs mer

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här.

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här. . Vilken tid och veckodag skulle passa dig bäst att besöka biblioteket? "Har barn som går på förskola och vet att de har haft problem att få tider som passar att besöka biblioteket i Hovmantorp på förmiddagarna.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kulturnämnden 2012-09-12 1 Plats och tid Beslutande Biblioteket, Malung Kl. 13.00-15.30 Åsa Hedlöf (S), ordförande Gun Byttner (M), vice ordförande Bente Mellqvist-Danielsson (V) Martina Henriksson (FP)

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

Stöd för kompetensutveckling

Stöd för kompetensutveckling 1. Grundläggande information 1.1. Projektets titel 1.1.1. Projektet är: Förprojekt Pilotprojekt Projekt * Förprojekt är en undersökning, ett tydliggörande av förutsättningarna för att genomföra ett större

Läs mer

Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet

<Innan_punkt> Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet DIGITAL 2015-16 Förstudieansökan Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet 1. Bakgrund Den här ansökan har sin bakgrund i Länsbiblioteket i Västerbottens ständiga strävan att

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Bilaga 2: Utblick nordiska länder

Bilaga 2: Utblick nordiska länder Bilaga 1. Sveriges författarfond Sveriges författarfond har till huvudsaklig uppgift att fördela den statliga biblioteksersättningen. Ersättningen fördelas dels i form av individuella, statistiskt beräknade

Läs mer

Biblioteksplan för Bengtsfors kommun

Biblioteksplan för Bengtsfors kommun Biblioteksplan för Bengtsfors kommun Foto Jenny Olsson Antagen av kommunfullmäktige 2009-01-28 2 1 Innehåll Inledning o Bakgrund och syfte o Uppdrag Metod Styrdokument Nulägesanalys o Organisation o Statistik

Läs mer

Med övriga kommuner kan samkommunen ingå avtal om skötsel av frivilliga uppgifter mot full ersättning.

Med övriga kommuner kan samkommunen ingå avtal om skötsel av frivilliga uppgifter mot full ersättning. ÖSTERBOTTENS FÖRBUND POHJANMAAN LIITTO GRUNDAVTAL I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Namn och hemort Samkommunens namn är Samkommunen för Österbottens förbund. Namnet kan även användas i formen Österbottens förbund.

Läs mer

Toppkompetens genom professionellt samarbete

Toppkompetens genom professionellt samarbete PROJEKTPLAN 16.11.2012 Toppkompetens genom professionellt samarbete Utbildningsstyrelsens verksamhetsenhet för svenskspråkig utbildning Utbildningsstyrelsens projekt Toppkompetens är ett samordningsprojekt

Läs mer

Kulturförvaltningen- nyckeltal

Kulturförvaltningen- nyckeltal Kulturförvaltningen- nyckeltal Sammanfattning Positivt - Kulturförvaltningen Negativt - Kulturförvaltningen Fler antal aktiviteter för barn och ungdomar än riket och länet Lägre kostnad för den allmänna

Läs mer

VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK

VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK HISTORIK Det var en tid då nästan alla innerstadsförsamlingar hade ett eget bibliotek. Idag finns endast två kvar, det ena är S:t Matteus Församlingsbibliotek

Läs mer

Projektmaterial. Molkoms folkhögskola

Projektmaterial. Molkoms folkhögskola Projektmaterial IT-KOMMUNIKATION - HANDIKAPPAR DET? Molkoms folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net MOLKOMS

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001 BIBLIOTEKET VID HÖGSKOLAN I TROLLHÄTTAN/UDDEVALLA

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001 BIBLIOTEKET VID HÖGSKOLAN I TROLLHÄTTAN/UDDEVALLA 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 21 BIBLIOTEKET VID HÖGSKOLAN I TROLLHÄTTAN/UDDEVALLA Huvudmålet år 21 var samma som år 2. Att fortsätta arbetet med att, i enlighet med biblioteksutredningen 1998, bygga upp ett

Läs mer

Välkommen till biblioteket

Välkommen till biblioteket Välkommen till biblioteket Utbud på Simrishamns bibliotek Kultur- och fritidsförvaltningen informerar Biblioteken i Simrishamn Folkbiblioteken i Simrishamns kommun finns på följande orter: Borrby, Gärsnäs,

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är August Ludvig Hartwalls stiftelse, på finska August Ludvig Hartwallin säätiö och på engelska The Foundation

Läs mer

skolbio Pedagogisk resurs på Utvecklingsavdelningen, BUF. www.skola.gotland.se/lustfyllt

skolbio Pedagogisk resurs på Utvecklingsavdelningen, BUF. www.skola.gotland.se/lustfyllt skolbio Pedagogisk resurs på Utvecklingsavdelningen, BUF. www.skola.gotland.se/lustfyllt Språkutveckling Språket och den språkliga medvetenheten utgör ett prioriterat utvecklingsområde inom förskoleverksamheten

Läs mer

Amanda: Jaha? Kan man ha svenska som modersmål i Finland? Det visste jag inte!

Amanda: Jaha? Kan man ha svenska som modersmål i Finland? Det visste jag inte! Kapitel 21 Språkförhållanden Aktivering 21.1. Vi förstår varandra! Vi lär oss om likheter och olikheter mellan svenska språket i Sverige och Finland. Gruppen läser texten till övning 21.1. och lyssnar

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 BIBLIOTEK OCH IT MALMÖ HÖGSKOLA

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 BIBLIOTEK OCH IT MALMÖ HÖGSKOLA VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 BIBLIOTEK OCH IT MALMÖ HÖGSKOLA Vision Bibliotek och IT skall som en innovativ och gränsöverskridande del av Malmö högskolas lärande- och forskningsmiljö ge studenter och personal

Läs mer

LUCKAN grundades 1992 på initiativ av Nylands svenska landskapsförbund och Mellannylandprojektet.

LUCKAN grundades 1992 på initiativ av Nylands svenska landskapsförbund och Mellannylandprojektet. Finansiering & FYRK.FI Karl Norrbom, Föreningen Luckan, 2015 LUCKAN grundades 1992 på initiativ av Nylands svenska landskapsförbund och Mellannylandprojektet. I december 2000 blev LUCKAN en självständig

Läs mer

Barnteater. Bokfrukost

Barnteater. Bokfrukost Karlskoga biblioteks vårprogram 2013 Barnteater Foto: Martin Skoog Hemma hos med Teater TR3 Söndag 27 januari kl 11.00 och kl 13.00 Ålder 3-6 år. Cirka 35 minuter. En liten man i ett litet hus. En alldeles

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Avdelningen för förskola och fritid Sida 1 (5) 2013-10-22 Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Bakgrund Farsta stadsdelsnämnd fördelar årligen bidrag till

Läs mer

Plan för småbarnsfostran

Plan för småbarnsfostran Plan för småbarnsfostran Hembacka daghem 1 Hembacka daghem är ett daghem i Liljendal, Lovisa. Daghemmet har två avdelningar, lilla sidan med 12 platser för 1-3 åringar och stora sidan med 20 platser för

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 2013

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 2013 Offentlig ekonomi 04 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 0 Ökningen av kommunernas driftskostnader avtog år 0 Kommunernas driftskostnader, exkl. affärsverk, ökade med,7 procent år 0,

Läs mer

Stadsbibliotekets enkätundersökning

Stadsbibliotekets enkätundersökning Stadsbibliotekets enkätundersökning Enkäterna delades ut torsdag 2 april 26 till och med onsdag 26 april 26 med jämn spridning avseende tidpunkt för besök, kön och ålder. Dock kan man i svaren notera att

Läs mer

Inkomster totalt 2 395 690 Utgifter 2 395 690

Inkomster totalt 2 395 690 Utgifter 2 395 690 Reviderad budget 2015 Budget 2015 inkomster utgifter inkomster utgifter Förvaltning 36 600 562 787 39 600 571 727 Läger och Avlastning 610 385 610 385 613 900 613 900 Anpassningsträning och Fritid 36 015

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 5/2014 Direktionen för svenska arbetarinstitutet 02.10.2014 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET

Helsingfors stad Föredragningslista 5/2014 Direktionen för svenska arbetarinstitutet 02.10.2014 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET Helsingfors stad Föredragningslista 5/2014 DIREKTIONEN FÖR SVENSKA ARBETARINSTITUTET FÖREDRAGNINGSLISTA 5-2014 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid klo 17:00 Plats Helsingfors arbis, Dagmarsgatan 3 Ärenden Enligt

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

Norrbottens läns landsting Division Kultur och Utbildning 971 89 Luleå

Norrbottens läns landsting Division Kultur och Utbildning 971 89 Luleå 1 Norrbottens läns landsting Division Kultur och Utbildning 971 89 Luleå Ansökan om bidrag till projektet Möte med Norrbottensförfattare ett projekt för ökade kontakter mellan hörselskadade i Norrbotten

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1 Sammanträdestid Måndagen den 24 januari 2011 kl 19.00-21.00 Beslutande Föredragande Kommungården,

Läs mer

E-kampanj på östgötabiblioteken oktober 2009

E-kampanj på östgötabiblioteken oktober 2009 E-kampanj på östgötabiblioteken oktober 2009 Bakgrund! Bibliotekens tjänster på nätet www.ostgotabibliotek.se Biblioteket hemifrån Sök i bibliotekens kataloger Låna om och beställ Ladda ner e-böcker Lyssna

Läs mer

Den nya verksamhetsmodellen i Tammerfors stad Tuula Martikainen 7.9.2007

Den nya verksamhetsmodellen i Tammerfors stad Tuula Martikainen 7.9.2007 Den nya verksamhetsmodellen i Tammerfors stad Tuula Martikainen 7.9.2007 1 Framtidens utmaningar befolkningen åldras behov av välfärdstjänster växer hela tiden ekonomiska och andra resursser räcker inte

Läs mer

Kommunernas bokslut 2013

Kommunernas bokslut 2013 ' Iris Åkerberg, statistiker E-post: iris.akerberg@asub.ax Offentlig ekonomi 2014:2 30.6.2014 Kommunernas bokslut 2013 Preliminära uppgifter Räkenskapsperiodens resultat högre för 2013 Våra 16 kommuner

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2005

Verksamhetsberättelse för år 2005 1 Sällskapet för Folkundervisningens befrämjande i Göteborgs stift Verksamhetsberättelse för år 2005 Sammanträden Sällskapets årsmöte hölls onsdagen den 30 mars 2005. Sällskapets medlemsmöte på hösten

Läs mer

HelMet-bibliotekets låneregler

HelMet-bibliotekets låneregler Till våra kunder HelMet-bibliotekets låneregler HelMet är en förkortning av Helsinki Metropolitan Area Libraries. Invånarna i Esbo, Grankulla, Helsingfors och Vanda har rätt att använda bibliotekstjänsterna

Läs mer

Gula Pressen. Lättläst. Ät bra orka mera sidan 2. Erik gick ner i vikt sidan 3. Lättläst bok om dikter sidan 4. Cirkus i Berlin sidan 6

Gula Pressen. Lättläst. Ät bra orka mera sidan 2. Erik gick ner i vikt sidan 3. Lättläst bok om dikter sidan 4. Cirkus i Berlin sidan 6 gp FDUV Lättläst Gula Pressen Förbundet De Utvecklingsstördas Väl r.f. Nummer 2 Maj 2011 Ät bra orka mera sidan 2 Erik gick ner i vikt sidan 3 Lättläst bok om dikter sidan 4 Cirkus i Berlin sidan 6 Lättläst

Läs mer

FOTOKOPIERING AV TRYCKSAKER INOM KOMMUNALFÖRVALTNINGEN

FOTOKOPIERING AV TRYCKSAKER INOM KOMMUNALFÖRVALTNINGEN FOTOKOPIERING AV TRYCKSAKER INOM KOMMUNALFÖRVALTNINGEN 1 Inom kommunalförvaltningen kopieras årligen över 500 miljoner sidor, varav 100 miljoner i samkommuner. Av dessa kopior tas 4,4 % av material som

Läs mer

INKÖPSPOLICY. vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK

INKÖPSPOLICY. vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK Kultur & Fritid Sundsvalls stadsbibliotek Kerstin Sjöström 2006-12-06 INKÖPSPOLICY vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK Mål och riktlinjer 2 Urvalsprinciper 3 Sid. 2 MÅL OCH RIKTLINJER Biblioteket skall värna

Läs mer

Biblioteksverksamhet. Vid kriminalvårdens anstalter och häkten

Biblioteksverksamhet. Vid kriminalvårdens anstalter och häkten Biblioteksverksamhet Vid kriminalvårdens anstalter och häkten Riktlinjer 2007 1 Förord En bra biblioteksverksamhet på anstalter och häkten samverkar med offentliga bibliotek och leds av en engagerad bibliotekarie

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun

Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun 1 Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun Bibliotekslagen: Alla medborgare ska ha tillgång till ett folkbibliotek till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning

Läs mer

Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011. Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011

Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011. Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011 Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011 Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011 Om enkäten Enkäten om hur kommunerna använder sociala mediar är den första

Läs mer