VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 Vasa stadsbibliotek - landskapsbibliotek

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 Vasa stadsbibliotek - landskapsbibliotek"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 Vasa stadsbibliotek - landskapsbibliotek

2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ledare 5 1. Biblioteksnämnden 7 2. Landskapsbiblioteksverksamheten 8 3. Personalen Projekt Filialbiblioteksverksamheten Bokbussverksamheten Anstaltsbiblioteksverksamheten Evenemang Utställningar Draama-salens verksamhet Verksamhet och service Ekonomi Utrikesministeriets Europainformation 33 Sammanställt av Susanna Saari, Liisa Boij Översättning: Katriina Strandwall Layout: Jouko Keto Vasa stad Grafiska tjänster Pärmbild: Jussi Tiainen 3

4 Foto: Sami Varjo

5 LEDARE BIBLIOTEKET, VÅRT GEMENSAMMA VARDAGSRUM Biblioteket utgör inte längre bara ett utrymme för tyst läsning. Olika former av evenemang ger idag färg åt bibliotekets vardag. I publikationen Undervisningsministeriets bibliotekspolitik 2015 konstateras att bibliotekets roll som en plats för möten och evenemang ökar. Man kan sticka sig in till biblioteket eller vistas där längre tid. År 2009 fick Vasa ett nytt litterärt evenemang. Vasa bokmässa ordnades för första gången Stadsbiblioteket deltog i mässan tillsammans med bokbussen Rölli. På mässan var vi förstagångsdeltagare, men litteraturfesten Vaasa Littfest Vasa ordnades redan för nionde gången i november Vasa stadsbibliotek har varit med i arrangemangen ända från starten och har haft huvudansvaret sedan år Evenemangen under den tvåspråkiga litteraturfesten ordnades på olika ställen i staden, bl.a. på huvudbiblioteket. År 2009 firade man boken och litteraturen också under Lånedagen den 8 februari, Läsveckan i mars samt Bokens och rosens dag den 4 maj. Under Konstens natt den 6 augusti besökte ca 6800 personer biblioteket för att delta i de olika konstupplevelserna. Bibliotekets stickcafé inledde sin verksamhet i mars och i huvudbiblioteket samt filialbiblioteken har man ordnat bl.a. utställningar, sagotimmar, gruppbesök och undervisning. I likhet med många andra bibliotek gick Vasa stadsbibliotek hösten 2009 med i FaceBook. Biblioteket har delat uppgifter på nätet om t.ex. evenemang, utställningar, öppettider och andra aktuella saker. I november 2009 hade redan finländare registrerat sig på FaceBook, och även biblioteket vill vara där, där människorna är. Biblioteksdirektör Birgitta Aurén 5

6 Foto: Sami Varjo

7 BIBLIOTEKSNÄMNDEN 1. BIBLIOTEKSNÄMNDEN Ordinarie medlem Personlig suppleant Terttu Harakka (ordf.) KD Mervi Sawela KD Tapio Korhonen (vice ordf.) SDP Ritva Jokinen-Andov SDP Viljami Wiirilinna SAML Kaj Asplund SAML Arne Mäenpää VF Aatos Lehtola GRÖNA Giovanna Teir SFP Lena Sjöholm-Fahllund SFP Wivan Nygård-Fagerudd stadsstyrelsens representant De viktigaste ärendena som behandlades i biblioteksnämnden Biblioteksnämnden sammanträdde sju gånger under året och 58 paragrafer fördes till protokollet. Nämndens arbetsform 1 Biblioteksverksamhetens instruktion 12, verksamhetsstadga 30, stadsbiblioteket-landskapsbibliotekets organisation 44 Sammanslagning av Avdelningen för samhälle och ekonomi 31 Bokslut och verksamhetsberättelse Användningsplanen för Vasa stadsbibliotek-landskapsbiblioteks budget för år Budget 2010 och ekonomiplan Utjämning av ekonomin 47 Budgetens uppföljningsrapporter , , , , Avgifter och ersättningar 14 Anskaffning av låneautomat 13 Skapa vakans för pedagogisk informatiker 15 Skapa vakans för biblioteksfunktionär 45 Bokbussens vintertidtabell 41, förändringar i tidtabellen 33 Bibliotekets öppettid 21 Avvikande öppettider och Anstaltsbibliotekets avvikande öppettider 20, 56 Brändö bibliotek stängt Bokmässan 19 Ålderspolitiska programmet 17 Utlåtande om Förslaget till allmän plan för Vasa 2030 och därtill hörande grönområdesarrangemang 6 Uppföljningsrapport för Barn- och familjepolitiska programmet 40 7

8 LANDSKAPSBIBLIOTEKSVERKSAMHETEN 2. LANDSKAPSBIBLIOTEKSVERKSAMHETEN Landskapsbiblioteksområdet Foto: Sami Varjo I landskapet Österbotten fanns totalt invånare. Då man från denna summa drar Vasa stads invånarantal blir invånarantalet i övriga Österbotten Majoritetsspråk i området är svenska. Till verksamhetsområdet hör 16 kommuner. Finskspråkiga kommuner Storkyro Laihela Lillkyro Svenskspråkiga kommuner Korsnäs Larsmo Närpes Majoritetsspråk finska Kaskö Majoritetsspråk svenska Kristinestad Jakobstad Kronoby Pedersöre Malax Nykarleby Korsholm Vörå-Maxmo Oravais Hösten 2009 gjordes en organisationsförändring som innebar att landskapsavdelningen och avdelningen för samhälle och ekonomi sammanslogs. Avdelningschefen för Avdelningen för samhälle och ekonomi ansvarar för den nya enheten, som även omfattar Nyhetsoch tidningsområdet. 8

9 Vasaensis hembygdssamlingen Vasa stadsbibliotek-landskapsbibliotek samlar, underhåller och bevarar Vasaensis-samlingen. Till hembygdssamlingen samlas material om landskapsbiblioteksområdet, d.v.s. Vasa och Österbotten samt skönlitterära verk av landskapets författare. I samlingen finns böcker, noter, cd-skivor, dvd-skivor, småtryck, årsberättelser och tidningsurklipp. I hembygdssamlingen finns litteratur om bl.a. landskapets historia, kultur, natur, näringsliv och hembygdspersoner. Hembygdssamlingen i bibliotekets databas omfattar volymer. Till hembygdssamlingen samlas även material från vissa specialområden som rör vårt landskap. Specialområdena är följande: jägarrörelsen, tvåspråkighet, språkbad och finlandssvenskhet. För att underlätta sökbarheten av hembygdsamlingen i nätbiblioteket Venny har en egen sökbas för Vasaensis skapats. Fjärrlåneverksamheten Utlåning Till biblioteket inkom sammanlagt fjärrlånebeställningar. Till andra bibliotek förmedlades fjärrlån, av vilka 4 var kopior och 31 mikrofilmer. ÅR INKOMNA BESTÄLLNINGAR Inlåning År 2009 anlände fjärrlån åt vasaborna. De använde flitigt den elektroniska fjärrlåneblanketten som finns på bibliotekets hemsida. Nätsamarbete IT-gruppen för Vasa stadsbibliotek och Fredrikabiblioteken Representanter för Vasa stadsbibliotek och de svenska biblioteken i landskapsbiblioteksområdet (Fredrikabiblioteken) inledde 2009 samarbetsmöten kring IT-lösningar. Avsikten är att få till stånd ett mera konkret samarbete kring bibliotekssystem och nätbibliotek. Gruppen sammankom tre gånger under året. Österbottens Nelli Material i databasen Österbottens Nelli kan nu användas även utanför biblioteket, på hem-, skol- och arbetsdatorer. Användning av licensierat material är begränsat till licensrättigheterna och det innebär att man i landskapet kan använda bara de databaser som har tillstånd för distansanvändning. Distanslån Kunderna vid Vasa, Karleby och Seinäjoki landskapsbibliotek har tagit väl emot möjligheten att beställa distanslån mellan de tre biblioteken. Med sitt eget bibliotekskort kan man beställa material från ett annat bibliotek och få det hemskickat per post. Tjänsten har varit i bruk ett drygt år och enligt statistiken har kunderna vid Vasa stadsbibliotek varit de flitigaste beställarna av distanslån. AV BESTÄLLNINGARNA LEVERERADES TOTALT 2009 Lån Kopior Sammanlagt Inhemska Utländska Totalt

10 Foto: Sami Varjo Landskapsbiblioteksmöten Landskapsbiblioteksmöte Vuoden 2008 kirjastotilastot ja lääninhallituksen ajankohtaiset asiat, sivistystoimentarkastaja Anneli Ketonen, Länsi-Suomen lääninhallitus - Arviointi, mittaristo. Keskustelua. Sivistystoimentarkastaja Marja-Riitta Viiri - "Kirjasto tien päässä vai tien päässä kirjasto". Huoltopalveluiden päällikkö Kari Kandelberg - Elib samarbetsprojekt inom Fredrika. Fredrikaordförande/bibl.chef Solveig Lund, Pedersöre - Elib demonstration. Specialbibliotekarie Annika Lund, Jakobstad - Författarröster på bibliotek. Bibl.dir. Leif Storbjörk, Jakobstad - E-böcker och framtiden. Utvecklingschef Nils Saramo, Söderström - E-utbudet. Toimitusjohtaja Leena Majander, Otava - E-material i Tritonia, Byråchef Christina Flemming, Vasa vetenskapliga bibliotek Tritonia - E-material på rikssvenska bibliotek, vad erbjuds, vem använder. Lisbeth Scoulz Káplár, utvecklingsledare med inriktning mot databaser och nätresurser. Regionbibliotek Stockholm Landskapsbiblioteksmöte Kirjastotoimi muutoksessa, sivistystoimentarkastaja Anneli Ketonen, Länsi-Suomen lääninhallitus - KDK:n kuulumisia. Johtava suunnittelija Erkki Lounasvuori ja johtava suunnittelija Matti Sarmela, Kirjastot.fi - Kirjastojärjestelmät nyt! Ad hoc-raportin esittely. Kirjastotoimen johtaja Tuula Haavisto, Tampereen kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto - De allmänna biblioteken och internationell verksamhet. Projektchef Kristina Virtanen, Helsingfors stadsbibliotek 10

11 Utbildning : Bland skuggorna i främmande världar mardröm och mörker i fantasy för barn och unga. FD Anna-Maija Koskimies-Hellman, barn- och ungdomsbibliotekarie vid Finströms bibliotek. 20 deltagare: 10 från Vasa stadsbibliotek och sammanlagt 9 från fyra bibliotek inom landskapsbiblioteksområdet samt en från skolorna i Vasa : Kirjastonhoitajien ammatillinen kehittämisohjelma I. Asiakaspalvelu. Kursledare: konsult Eva Hänninen-Salmelin, Evanet. 10 deltagare: 6 från Vasa stadsbibliotek samt fyra från två bibliotek inom landskapsbiblioteksområdet Projekt Läsglädje. Nettas idédag. Föreläsare Agneta Möller-Salmela, Hangö stadsbibliotek. 38 deltagare: 12 från Vasa stadsbibliotek, 15 från sammanlagt sex bibliotek inom landskapsbiblioteksområdet, en från Tritonia och 10 studerande från Vaasan yliopisto Kirjastonhoitajien ammatillinen kehittämisohjelma II. Kirjastopedagogiikka. Utbildare: Pedagogisk informatiker Maria Repo, Helsingfors stadsbibliotek och FM, kommunikationsutbildare Johanna Pirttilahti. 17 deltagare: 14 från Vasa stadsbibliotek och tre från två bibliotek inom landskapsbiblioteksområdet Kirjastonhoitajien ammatillinen kehittämisohjelma II. Kirjasto 2.0 web 2.0 Utbildare: lektor Sami Serola, Tampereen yliopisto och ledande informatiker Krista Auvinen, Vanda stadsbibliotek. 16 deltagare: 13 från Vasa stadsbibliotek och tre från två av biblioteken inom landskapsbiblioteksområdet : Professionellt utvecklingsprogram II för bibliotekarier. Kundservice. Utbildare: ED Annika Ravald, dramainstruktörerna Bibi Kiikka och Agneta Haglund. 10 deltagare: fyra från Vasa stadsbibliotek och fem från tre av biblioteken inom landskapsbiblioteksområdet samt en från Esbo : Kuka nyt kirjoja lukisi? lasten ja nuortenkirjastotyön kaksikeilinen ideapäivä. 24 deltagare: 8 från Vasa stadsbibliotek, 15 från nio av biblioteken inom landskapsbiblioteksområdet samt en från Österbottens barnkulturnätverk : Spelfilmernas genrer. Peter von Bagh 60 åhörare : Projekt Läsglädje: Nettas högläsningsworkshop. Föreläsare Agneta Möller-Salmela, Hangö stadsbibliotek. Fyra deltagare: två från Vasa stadsbibliotek, en från biblioteken inom landskapsbiblioteksområdet samt en från daghemmen i Vasa : Musikalisk resa till barocken. Jouko Mansnerus (föreläsning och altfiol), Petteri Pitko (cembalo). 70 åhörare : Kaunokirjallisuuspäivä. Teman bl.a. läsecirklar, bokprat för vuxna, aktuella strömningar i skönlitteraturen, Bok-Sampo. Föreläsare: Hilde-Ann Lall, Jonna Hahto, Leena Paro och Virva Soikkeli. 20 deltagare: 18 från Vasa stadsbibliotek och två från två av biblioteken inom landskapsbiblioteksområdet. 11

12 Foto: Sami Varjo

13 3. PERSONALEN PERSONALEN Personalen Biblioteksfackliga: Tjänst Befattning Biblioteksdirektör 1 Biträdande biblioteksdirektör 1 Avdelningschef 7 Informatiker 1 Pedagogisk informatiker 2 Bibliotekschef 3 (1 på deltid) Specialbibliotekarie 7 (1 på deltid) Informatör 1 Ansvarig biblioteksfunktionär 5 (1 på deltid) Specialbiblioteksfunktionär 2 Biblioteksfunktionär 12 (3 på deltid) Informationstjänstfunktionär 5 (1 på deltid) Bibliotekssekreterare 2 Datateknikfunktionär 2 Bokbusschaufför-funktionär 1 Övrig personal: Ekonomichef 1 IT-planerare 1 Förvaltningssekreterare 1 Byråsekreterare 1 Biblioteksbiträde 2 AV-verkmästare 1 Verkmästare 1 Bokbusschaufför 1 Totalt : =61 (7 deltidsanställda) ÅRSVERKEN Bibliotekarier 20,79 20,27 20,01 Biblioteksfunktionärer 28,65 28,69 28,66 Övriga ,00 TOTALT 58,49 58,69 58,67 Av vilka biblioteksfackliga årsverken 49,44 49,05 48,36 Anställda med andra än bibliotekets medel Årsverken 11,77 12,61 13,29 Av dessa är 3,00 årsverken (år 2008: 3,59) anställda med sysselsättningsmedel, 1,86 årsverken (2008; 1,71) med undervisningsministeriets projektfinansiering, 0,33 årsverken (2008: 0,60) bibliotekspraktikanter, 1,74 årsverken (2008: 1,67) med stadens anslag för sommararbete, 1,00 årsverken (2008: 0,91) civiltjänstgörare, 3,48 årsverken (4,13) FPA:s arbetspraktikanter. 13

14 Åldersfördelning, medelålder, sjukfrånvaro Utvecklande av arbetsgemenskapen Den ordinarie personalens medelålder är 47,46 och hela stadens medelålder är 45,9 år. Av den ordinarie personalen uppnår under åren personer eller 41 % pensionsålder. Den ordinarie personalens sjukfrånvaro var år ,3 dagar/person (2008: 13,8 dagar/person), hela staden 13,4 dagar/person (2008: 13,8) Utvecklande av personalens kompetens Under år 2009 satsade biblioteket fortsättningsvis på utvecklande av personalen. Det ordnades sammanlagt 248 utbildningsdagar. I samarbete med Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi och Tampereen yliopiston täydennyskeskus ordnades inom det professionella utvecklingsprogrammet för bibliotekarier föreläsningar om bl.a. kundtjänst och informationskompetens. Med hjälp av Undervisningsministeriets finansiering ordnades utbildning om innehållet inom ämnesområdena. I år ansvarade ämnesområdet för musik och konst för innehållet. Evenemangen med film- och barockteman ordnades som kvällsevenemang öppna för allmänheten. Även vanliga Vasabor hade möjlighet att komma och lyssna till Peter von Bagh och njuta av barockmusik. Yrkesmän berättade om barocken och framförde barockmusik. Tillsammans med biblioteken inom landskapsbiblioteksområdet ordnades en skönlitterär dag och en dag kring barnbiblioteksarbete. Mest märkbara utbildningstillfällen utanför biblioteket var nationella biblioteksdagarna i Åbo, bokbussdagarna i Fredrikshamn och biblioteksfunktionärsdagarna i Kajana. För barn- och ungdomslitteraturens vänner ordnades Kirjakori. Bibliotekets personal deltog också i internationella konferenser. Bibliotekets personal deltog också flitigt i de utbildningstillfällen som staden ordnade, och fyra personer inledde specialstudier i ledarskap. Personalens kompetens stärktes genom aktivering av arbetsrotationen, personalmöten kring olika teman samt studiebesök. För finansiering av utbildningen användes 0,65 % av den ordinarie personalens löneutgifter, målet är 1 %. Med arbetsgemenskapsenkäten bedöms funktionerna på en skala 1-5. Bibliotekets styrka var: - Vi-anda och personrelationer 3, 86 (2008: 3,93) - Förmannaförfarande 3,81 (2008: 3,91) - Arbetsklimat och arbetstillhörighet 3,61 (2008: 3,65) Bättre lön utgör fortfarande utvecklingsobjekt för biblioteket, då lönen fick det svagaste värdet i enkäten 2,91 (2008: 2,78) Tyky-verksamhet För personalen ordnades 2009 följande former av motionseller annan rekreationsverksamhet enlig personalens önskemål. En del av evenemangen förverkligades på fritiden. 1. Hälsofrämjande verksamhet Konditionssalen i huvudbiblioteket stod till fritt förfogande. I huvudbiblioteket och Variska ordnades ungefär två gånger per månad möjlighet att få massage. Besökarna har varit 8-12/gång. Biblioteket beviljades Tykytonni för år Pengarna användes till simhallsarmband och deltagarna var 13 till antalet. Personalen deltog 1.6 i Nice run- evenemanget med en grupp om sex personer. Program för personalens idrottseftermiddag ordnades mellan september och november. I september paddlade en grupp utgående från Vasklot strand (7 personer). I oktober vandrade en grupp runt Öjens naturstig (11 deltagare) och en grupp bekantade sig med Österbottens museum (13 deltagare). I november var en grupp till Cinema Bowling (12 deltagare). I februari ordnades dessutom möjlighet att vinterbada, evenemanget var inplanerat till 2008 men förverkligades först nu p.g.a. väderförhållandena tidigare. Personalen kunde delta i flera programpunkter men endast en kunde göras på arbetstid. 2. Verksamhet för upprätthållande av det psykiska välmåendet I januari ordnades en stilkväll i Draama-salen för bibliotekets personal. Stilkonsult Katriina Koskiniemi-Väisänen fungerade som kvällens handledare (12 deltagare). I maj 14

15 Foto: Sami Varjo ordnades en kundkväll för personalen i Eevan kauppa i Brändö (9 deltagare). Bibliotekets tyky-grupp och utbildningsgrupp ordnade 11.9 en utvecklingsdag för hela personalen i Alskathemmets lägergård i Korsholm. Utvecklingsdagen bestod av fortbildning och rekreation. Dagens tema var välmående på arbetsplatsen och ämnet introducerades av Merja Krook, vik. direktör för Verket för fostran och utbildning. På programmet fanns dessutom ledd motion samt en föreläsning av fysioterapeut Johanna Ekola om hur man skall underhålla och utveckla minnesfunktionerna. Hela personalen deltog i utvecklingsdagen. För finansieringen användes bl.a. det utvecklingsbidrag som erhållits av staden (650 ). För personalen ordnades julfest med rikligt program i Draama-salen Pensionärerna var också inbjudna till julfesten. Deltagarnas antal var 41. Personalen informerades om stadens motionshälsoverksamhet "Välmående Vasa" och det aktuella lokala kulturutbudet. Biblioteket gav ekonomiskt bidrag för idrottseftermiddagar och stilkväll, 700, samt 900 för julfesten. Som koordinator för evenemangen fungerade bibliotekets tyky-grupp som bestod av Anna Härmä, Katriina Strandwall och Arja Koukku (fram till ) samt Terhi Piikkilä (fr.o.m ). 15

16 Foto: Sami Varjo

17 4. PROJEKT KITKA- den nationella författaradatabasen I KITKA-projektet sammanför man de mångsidiga författaruppgifterna som finns på de olika bibliotekens egna hemsidor till en gemensam nationell nättjänst, Boksampo, som gör att informationen är lättare att hitta. I Boksampo görs också innehållsbeskrivning av de skönlitterära verken. Man överför alltså bibliotekariernas tysta kunskap till en modern nättjänst som står till läsarnas förfogande. Vasa stadsbibliotek ansvarar för överföring av uppgifterna om de inhemska författarna och projektet genomförs i samarbete med Åbo stadsbibliotek, redaktionen för biblioteken.fi och Teknillisen korkeakoulun mediatekniikan laitos. Tjänsten är en föregångare inom de nya semantiska nättjänsterna, där verk- och författaruppgifter länkas till andra kulturella, historiska och samhälleliga sammanhang. Vägen till kunskap -skolbiblioteksprojekt Projektet Vägen till kunskap utgör en del av Utbildningsstyrelsens projekt Utveckling av lärmiljöer. Projektet inleddes i augusti Projektets målsättning är att utveckla skolbiblioteken till fungerande och flexibla delar i hela stadens biblioteksnät. Skolbibliotekens samlingar görs modernare och katalogiseras i den gemensamma skoldatabasen. I skolbiblioteken övergår man gradvis till adbutlåning. Man vill utveckla skolbiblioteken till ännu bättre och effektivare inlärningsmiljöer som skulle erbjuda bästa möjliga nytta för sina användare, d.v.s. lärarna och eleverna. En gemensam databas möjliggör också likriktad användarutbildning både i skolbiblioteket och stadsbiblioteket. Den gemensamma arbetsgruppen för biblioteket samt verket för fostran och utbildning, 1+1=3, sammankom cirka varannan månad för att planera samarbetet. Projektets arbetsgrupp sammankom två gånger och under dessa möten diskuterades praktiska förfaringssätt och lösningar för skolbiblioteksverksamheten. PROJEKT Vasa stadsbiblioteks kontaktpersoner för projektet är de pedagogiska informatikerna Terhi Piikkilä och Lena Sågfors. Verkko Haltuun! Nätet i besittning! Verkko haltuun! Nätet i besittning! är ett tvåspråkigt projekt, med målsättningen att införa arbetsformer i biblioteket med hjälp av vilka man kan nå medborgarna och vägleda dem hur de kan bredda och utveckla sina nätkunskaper. Speciell målgrupp för projektet är medborgare som har svaga eller bristfälliga nätkunskaper beroende på t.ex. arbetslöshet, sjukdom, avsaknad av studieplats eller annan social faktor. Målsättningen för projektet är att aktivera människorna och på detta sätt även förebygga deras färdigheter att delta i arbetslivet. Vasa stadsbibliotek-landskapsbibliotek fungerar som projektets centrala aktör. Under projektets gång skapar man nya samarbetsformer mellan biblioteket och aktörer nära målgruppen, t.ex. socialverket, arbetskraftsstyrelsen, föreningarna, ungdomsarbetet och församlingen. I projektet utvecklar man arbetsformer för bibliotekets uppsökande verksamhet som biblioteken kan använda sig av då de betjänar och undervisar olika kundgrupper. Som en slutprodukt för projektet kommer man att bygga upp en nättjänst som kan användas av specialgrupperna och biblioteken. Projektet är en del av helheten "Avoimissa oppimisympäristöissä aktiiviseksi kansakaiseksi" (Bli en aktiv medborgare i öppna lärmiljöer) i ESF-programmet i Fastlandsfinland. Projektet leds av Seinäjoen ammattikorkeakoulun kulttuurialan yksikkö och dess helhetsbudget går på euro. Projektet inleddes och avslutas Projektledare är Leena Elenius från Seinäjoen ammattikorkeakoulu och förutom Vasa stadsbibliotek medverkar även stadsbiblioteken i Åbo, Borgå, Jakobstad och Ylöjärvi. 17

18 FILIALBLIOTEKSVERKSAMHETEN 5. FILIALBLIOTEKSVERKSAMHETEN Filialbiblioteken fungerar som sitt områdes kultur- och informationscenter. Detta sker i form av traditionell biblioteksverksamhet samt biblioteksbesök, förevisningstillfällen och utställningar som förverkligas i samarbete med verksamma inom området. Filialbibliotek som verkar i samma utrymmen som skolorna, s.k. kombibibliotek stöder skolundervisningen samt ger biblioteksservice åt områdets invånare. I skolor som befinner sig geografiskt långt från ett filialbibliotek har man grundat egna skolbibliotek i samarbete mellan verket för fostran och utbildning samt biblioteket. Stärkande av informationsåtervinningskunskaperna och befrämjande av läsning är ett gemensamt intresse för biblioteket och verket för fostran och utbildning. Det praktiska arbetet görs av filialbibliotekens personal samt två pedagogiska informatiker, vars vakanser kunde skapas genom att befattningar blev lediga och en del nyarrangemang gjordes. Foto: Mikael Matikainen

19 BOKBUSSVERKSAMHETEN 6. BOKBUSSVERKSAMHETEN Bokbussen Rölli besökte skolor och daghem på förmiddagarna. Eftermiddags- och kvällsturer samt lördagar kördes i huvudsak i närområdena. Under skolornas lovperioder kördes endast kvälls- och lördagsturer. År 2009 hade bokbussen 89 hållplatser, av vilka 11 var belägna vid skolor och 33 vid daghem. En person har betjänats av Boken kommer-servicen. Andra samarbetspartners var Invalidförbundets servicehem, Servicecentret Fyren och Vasa arbetscentral. Bokbussens besökare uppgick till och lånens antal var Foto: Sandra Nestorova Rölli var med på Vasa bokmässa och besöktes av 750 personer. Under Konstens natt 7.8 var Rölli parkerad i biblioteksparken och besöktes då av 225 personer. Under bokbussdagarna i Fredrikshamn deltog bokbussen Rölli och tre funktionärer. Många ville bekanta sig med Rölli, som besöktes av cirka 220 personer. Bokbussens garanti- och årsservice utfördes på Kiitokoris fabrik i IItis

20 ANSTALTSBIBLIOTEKSVERKSAMHET Foto: Mikael Matikainen 7. ANSTALTSBIBLIOTEKSVERKSAMHET Verksamheten vid anstaltsbiblioteket garanterar åldringar, handikappade och sjuka en möjlighet att använda sig av bibliotekets tjänster oberoende av sin livssituation. Anstaltsbiblioteksenheterna finns vid Vasa centralsjukhus psykiatriska enhet, Vasa stadssjukhus och Gamla Vasa sjukhus. Både vid den psykiatriska enheten och vid stadssjukhuset finns en dagavdelning där bibliotekets tjänster utnyttjas flitigt. Anstaltsbiblioteket sköter också Boken kommer-verksamheten, de ambulerande boksamlingarna till mindre enheter och Vasa fängelse. I anstaltsbiblioteken ordnades aktuella utställningar kontinuerligt under hela året. Anstaltsbibliotekets personal deltog i fortbildningsdagen "Ilman kirjoja tulisin hulluksi" i Seinäjoki Två representanter ur personalen deltog i det nationella anstaltsbiblioteksseminariet "Kirjoja kotiin ja petiin" i Tammerfors. 20

21 8. EVENEMANG Gruppbesök och användarutbildning Huvudbiblioteket Informationssökning på nätet 28.9 och Venny-nätbiblioteket Vi lär oss söka och reservera material samt förnya våra lån. Undervisningen var tvåspråkig och 3.11 Vad är Naxos Music Library? Introduktion i musikens nättjänster. Undervisningen var tvåspråkig och 4.11 Sökportalen Österbottens Nelli, distanslån, fjärrlån och distansanvändning av bibliotekets databaser. Undervisningen var tvåspråkig och 5.11 WebFacta, Nationalencyklopedin och Library PressDisplay Online-ordböcker samt elektroniska tidningar. Undervisningen var tvåspråkig. Gruppbesök 15.1 Evangeliska folkhögskolan, elevgrupp 21.1 Vasa vuxenutbildningscenter, invandrargrupp 19.2 Vasa vuxenutbildningscenter, invandrargrupp 12.3 Arbis, grupp finskastuderande 27.3 Handledning för gruppen Projekt Juttutupa 18.4 Personal från Alavus bibliotek 23.4 Vasa vuxenutbildningscenter, invandrargrupp 24.4 Vasa vuxenutbildningscenter, invandrargrupp 6.5 Vasa vuxenutbildningscenter, invandrargrupp 7.5 Vaasan ammattiopisto, grupp engelskspråkiga studerande 8.5 Vasa vuxenutbildningscenter, invandrargrupp 12.5 Vängrupp, Vasa stad 12.5 Vaasan eläkeläiset. Presentation av biblioteket i Arbetets vänners lokal 3.7 Jupiter, arbetskraftsskolningsgrupp 17.8 Vasa gymnasium, första årskursen 27.8 Evangeliska folkhögskolan, elevgrupp 28.8 Vasa vuxenutbildningscenter, invandrargrupp 14.9 Teuvan aikuiskoulutuskeskus, invandrargrupp 14.9 Vasa yrkesinstitut 18.9 Vasa yrkesinstitut 22.9 Jupiter, arbetskraftsskolningsgrupp 23.9 Invandrarkvinnornas grupp EVENEMANG Sveriges ambassadörspar samt Svenska konsulatet på besök 3.11 Vängrupp Barn och ungdom År 2009 ökade utlåningen ytterligare. Sammanlagt lån bokfördes på barn- och ungdomsavdelningen, vilket är mera än någonsin. Ökningen jämfört med föregående år var 3,6 procent. Barn- och ungdomsavdelningen besöktes av 52 grupper, totalt 931 barn/unga. Grupperna fick användarutbildning och undervisning i informationssökning. Böcker och annat biblioteksmaterial presenterades. Dessutom besöktes avdelningen varje vecka av flera grupper som inte meddelat om sin ankomst på förhand. Största delen av dessa grupper var skolklasser och daghemsgrupper som kom för att låna böcker. Under året har bibliotekets pedagogiska informatiker hållit bokprat för 83 grupper, bestående av sammanlagt 1274 elever. Barn- och ungdomsavdelningen fortsatte samarbetet med de språkbadsstuderande vid Vasa universitet. De studerande ordnade sagotimmar både på finska och svenska som ett praktikarbete för kursen i barnlitteratur. Finska sagotimmar ordnades 18 gånger för 137 barn och 54 vuxna. Svenska sagotimmar ordnades 16 gånger för 173 barn och 60 vuxna. Fr.o.m. hösten 2009 ordnades hälften av sagotimmarna i Brändö bibliotek för att de skulle nå ut till en större publik. Avdelningschef Minna Rinta-Valkama deltog 11.3 i Vasa svenska församlings grupp Små och stora, där hon presenterade barnböcker. Roparnäs bibliotek Våren 2009: användarutbildning och undervisning i informationssökning i biblioteket för sammanlagt 12 grupper. Skolan och biblioteket ordnade gemensamma bokpratsdagar 13 och 18 maj. Länskonstnär Marja-Leena Mäkelä höll bokprat för alla klasser, sammanlagt 15 stycken. 21

22 Foto: Susanna Saari Hösten 2009: Vid inledningen av höstterminen hölls användarutbildning för skolans alla klasser. Nya fackböcker ställdes ut för lärarna i början av terminen. Hela året: Besök då pulpetböcker lånades 348, besök av familjedagvårdare 84 och daghemmen 44. Teeriniemen koulu besökte biblioteket 14 gånger. Brändö bibliotek Användarutbildning och undervisning i informationssökning ordnades för elever i Palosaaren koulu, Vikinga skola samt Isolahden koulu och Länsimetsän koulu. De på förhand uppgjorda besöken uppgick till 22 stycken och 334 elever deltog. Invandrareleverna i Palosaaren koulu besökte regelbundet biblioteket för att bekanta sig med det och för att låna. Sammanlagt 16 besök och 82 elever. Familjedagvårdarna besökte biblioteket på förmiddagen varannan fredag förutom på sommaren. Barnens antal under året var 183. Boksamlingen i Bruksgården som består av ca 300 band byttes ut tre gånger under året. Biblioteket har också två Boken kommer-kunder. Sagotimmarna som hölls av de språkbadsstuderande var populära. Sagor berättades på fredagsmornarna. Sju gånger på finska för 92 barn och sex gånger på svenska för 62 barn. En grupp utlandsstuderande på 18 personer från Tritonia besökte biblioteket och bekantade sig med dess samlingar samt den övriga verksamheten. Sundom bibliotek Under år 2009 gjordes 211 gruppbesök till Sundom bibliotek. Besökarna, sammanlagt 2196, var från Sundom skola samt daghemmen. I biblioteket ordnades användarutbildning tre gånger, för sammanlagt 48 elever. Den 10 mars presenterade Datero, Datacenter för specialgrupper, sin verksamhet i biblioteket. Sunnanvik bibliotek Sammanlagt 106 besök gjordes av förskolegrupper och skolklasser i Sunnanvik bibliotek. Sammanlagda antalet elever var Under besöken gavs undervisning i hur man hittar olika typer av biblioteksmaterial och hur man använder låneautomaterna. Pedagogiska informatikern höll bokprat fyra gånger för sammanlagt 85 elever och ordnade biblioteksäventyr 3 gånger för sammanlagt 33 elever. Variska bibliotek Variska bibliotek besöktes av flera olika grupper, sammanlagt 240 elever. Variskan koulu 155 elever, förskolan vid Alkulan päiväkoti 31, Mussor skola 14 elever och Ristinummen päiväkoti 40 barn. Familjedagvårdarna från Korsnäståget besökte biblioteket regelbundet två gånger per månad förutom under sommaren. 22

VASA STADSBIBLIOTEK LANDSKAPSBIBLIOTEK VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

VASA STADSBIBLIOTEK LANDSKAPSBIBLIOTEK VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 VASA STADSBIBLIOTEK LANDSKAPSBIBLIOTEK VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 SISÄLLYSLUETTELO VASA STADSBIBLIOTEK LANDSKAPSBIBLIOTEK SISÄLLYSLUETTELO VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Innehållsförteckning Ledare 5 Biblioteksnämnden

Läs mer

FINLANDS SVENSKA BIBLIOTEKSFÖRENINGS MEDLEMSTIDNING

FINLANDS SVENSKA BIBLIOTEKSFÖRENINGS MEDLEMSTIDNING FINLANDS SVENSKA BIBLIOTEKSFÖRENINGS MEDLEMSTIDNING 1/2005 APRIL 1/2005 APRIL 3 Ordföranden har ordet 4 Notiser 6 Vasaflickan kom till Karis 7 Nya styrelsemedlemmar 8 Förslag till verksamhetsberättelse

Läs mer

Finlands svenska biblioteksförenings medlemstidning Nr 3/2010. Boksampo. lyfter fram skönlitteraturen. IFLA Göteborg Global Accessible Library

Finlands svenska biblioteksförenings medlemstidning Nr 3/2010. Boksampo. lyfter fram skönlitteraturen. IFLA Göteborg Global Accessible Library Finlands svenska biblioteksförenings medlemstidning Nr 3/2010 Boksampo lyfter fram skönlitteraturen IFLA Göteborg Global Accessible Library Innehåll 3. Ledaren 4. Notiser 6. Nobody can do everything, but

Läs mer

Finlands svenska biblioteksförenings medlemstidning Nr 2/2013. Tema: Barn

Finlands svenska biblioteksförenings medlemstidning Nr 2/2013. Tema: Barn Finlands svenska biblioteksförenings medlemstidning Nr 2/2013 Tema: Barn Bibliografik Foto av Jonas Tana Pärmbild av Jonas Tana Innehåll 4. Notiser 6. Ledarskap på bibliotek 7. Vårmöte i Helsingfors 8.

Läs mer

-2, BILDN 2015-03-04 16:00

-2, BILDN 2015-03-04 16:00 -2, BILDN 2015-03-04 16:00 Möteskallelse Onsdag 4.3.2015 kl. 16.00, Dagvårds- och utbildningsverket Beslutande Ordinarie ledamöter Personliga ersättare Annica Haldin, ordförande Malin Henriksson Markku

Läs mer

TRITONIAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2004

TRITONIAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2004 Tritonia Bilaga 1 Direktionen 3.5.2005 TRITONIAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2004 Innehåll: 1 Översikt 2 Bibliotekstjänster 2.1 Utvecklingen av samlingarna 2.2 Användningen av bibliotekets tjänster 2.3 Utbildning

Läs mer

Verksamhetsstrategi för. Blankabiblioteken i Åboland. Mikaela Johansson och ledningsgruppen för Blankabiblioteken

Verksamhetsstrategi för. Blankabiblioteken i Åboland. Mikaela Johansson och ledningsgruppen för Blankabiblioteken Verksamhetsstrategi för Blankabiblioteken i Åboland Mikaela Johansson och ledningsgruppen för Blankabiblioteken Godkänd 19.11 2005 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Undervisningsministeriets biblioteksstrategi

Läs mer

ORAVAIS KOMMUN - ORAVAISTEN KUNTA BOKSLUT. Godkänd i fullmäktige 16.6.2011 80

ORAVAIS KOMMUN - ORAVAISTEN KUNTA BOKSLUT. Godkänd i fullmäktige 16.6.2011 80 ORAVAIS KOMMUN - ORAVAISTEN KUNTA BOKSLUT 2010 Godkänd i fullmäktige 16.6.2011 80 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommundirektörens översikt 5 Bestämmelser om bokslut 6 Kommunens organisation 7 Uppgifter om kommunens

Läs mer

KNr 1 ORSNÄS 13.2.2015

KNr 1 ORSNÄS 13.2.2015 ORSNÄS Nr 1 13.2.2015 Årets företagare Tom Westerdahl har verkat som rörmokare i 30 år och som företagare sedan år 2001. I januari fick han emotta priset som Årets företagare i Korsnäs 2014. Läs mer på

Läs mer

Del 1 Inventeringsdel. Del 2 Handlingsplan. Förslag till Biblioteksplan för Luleå kommun 2010-2015. Biblioteken unika, behövda och attraktiva!

Del 1 Inventeringsdel. Del 2 Handlingsplan. Förslag till Biblioteksplan för Luleå kommun 2010-2015. Biblioteken unika, behövda och attraktiva! Förslag till Biblioteksplan för Luleå kommun 2010-2015 Del 1 Inventeringsdel Biblioteken unika, behövda och attraktiva! Del 2 Handlingsplan Kommunens mest inspirerande plats 1 2 Del 1 Inventeringsdel Biblioteken

Läs mer

TRITONIAS ÅRSBERÄTTELSE 2006

TRITONIAS ÅRSBERÄTTELSE 2006 TRITONIA BILAGA 1 Direktionen 23.5.2007 TRITONIAS ÅRSBERÄTTELSE 2006 Innehåll: 1 Allmän översikt 2 Bibliotekstjänster Kundservice Litteraturservice Utbildning i informationskompetens och informationssökning

Läs mer

Förbundsordföranden har ordet

Förbundsordföranden har ordet Årsrapport 2011 Innehåll Förbundsordföranden har ordet 4 Förbundsdirektören har ordet 5 År 2011 i korthet 7 Rådgivnings- och kursverksamheten 8 Hushåll och näring 8 Operation skolmat 10 Miljöhänsyn i

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Mjölby bibliotek 2014

Verksamhetsberättelse för Mjölby bibliotek 2014 1(17) Kultur- och fritidsförvaltningen Handläggare Birgitta Hellman Magnusson Tel. 0142-85104 Birgitta.hellman@mjolby.se Verksamhetsberättelse för Mjölby bibliotek 2014 Bibliotekets uppdrag Bibliotekslagen

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Mjölby bibliotek 2013

Verksamhetsberättelse för Mjölby bibliotek 2013 1(17) Kultur- och fritidsförvaltningen Handläggare Birgitta Hellman Magnusson Tel. 0142-85104 Birgitta.hellman@mjolby.se Verksamhetsberättelse för Mjölby bibliotek 2013 Statistik Utlåningen ökade med fem

Läs mer

Pink Polo! I Förenade Arabemiraten firades en ljusröd månad i kampen mot bröstcancer.

Pink Polo! I Förenade Arabemiraten firades en ljusröd månad i kampen mot bröstcancer. Samhälle och Socialt Utbud Tidningen som för den finlandssvenska handikappades talan och granskar det sociala utbudet ISSN 1795-410X Prenumerera för 12 5/2012 December Foto: Daniela Andersson Pink Polo!

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN MARIESTADS STADSBIBLIOTEK FÖR HUVUDBIBLIOTEK & FILIALER

BIBLIOTEKSPLAN MARIESTADS STADSBIBLIOTEK FÖR HUVUDBIBLIOTEK & FILIALER BIBLIOTEKSPLAN FÖR MARIESTADS STADSBIBLIOTEK HUVUDBIBLIOTEK & FILIALER KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN MARIESTADS KOMMUN MARS 2005 Innehållsförteckning sida Förord 3 Mariestads Stadsbibliotek 4 Omvärlden

Läs mer

BRÄNDÖ GYMNASIUM ÅRSBERÄTTELSE

BRÄNDÖ GYMNASIUM ÅRSBERÄTTELSE BRÄNDÖ GYMNASIUM ÅRSBERÄTTELSE 2006-2007 Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag finna henne där hon är, och börja just där. Den som inte kan det, lurar sig själv när

Läs mer

ÅRSRAPPPORT 2014 - Föreningen Luckan r.f. Föreningsreg: 181.018, FO-nummer: 1637159-4

ÅRSRAPPPORT 2014 - Föreningen Luckan r.f. Föreningsreg: 181.018, FO-nummer: 1637159-4 UTKAST TILL ÅRSRAPPORT. OMBRYTS OCH BILDSÄTTS EFTER VÅRMÖTET I APRIL /KN ÅRSRAPPPORT 2014 - Föreningen Luckan r.f. Föreningsreg: 181.018, FO-nummer: 1637159-4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Överblick sid 2 2.

Läs mer

ORSNÄS. Nytt. Suomenkielinen yhteenveto Sivuilla 35-40. Nr 4 12.6.2015

ORSNÄS. Nytt. Suomenkielinen yhteenveto Sivuilla 35-40. Nr 4 12.6.2015 ORSNÄS Nr 4 12.6.2015 Kommunalrådet Anita Ismark firades med högtidlig fest Nya kommundirektören Christina Båssar och maken Bjarne Ismark flankerar kommunalrådet Anita Ismark. Suomenkielinen yhteenveto

Läs mer

A rsrapporter. Verksamhetsberättelser bokslut och revisionsberättelser ekonomitabeller adresser samfundsordning stadgar

A rsrapporter. Verksamhetsberättelser bokslut och revisionsberättelser ekonomitabeller adresser samfundsordning stadgar A rsrapporter MKF Missionskyrkan i Finland FMF Fria Missionsförbundet rf FMU Föreningen Missionskyrkans Ungdom och deras samarbetsorganisationer 2013 Utgiven av Missionskyrkan i Finland Elevkåren i högstadiet

Läs mer

SVENSK BYGDEN. Nummer 2/2012 Pris 2 e. medlemstidning för svenska folkskolans vänner

SVENSK BYGDEN. Nummer 2/2012 Pris 2 e. medlemstidning för svenska folkskolans vänner SVENSK BYGDEN medlemstidning för svenska folkskolans vänner Nummer 2/2012 Pris 2 e SFV fick ny logo Nytänkande i biblioteksvärlden Virginia Woolf och tiden Svenska nu får positivt bemötande Gotlands kopplingar

Läs mer

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig!

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig! Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013 Det rör på sig! - dansfestival på biblioteken i Sjuhärad våren 2013 Åtta kommuner ett projekt

Läs mer

VASA ÖVNINGSSKOLA. Årsberättelse för läsåret 2012-2013. Avgiven av rektorsämbetet

VASA ÖVNINGSSKOLA. Årsberättelse för läsåret 2012-2013. Avgiven av rektorsämbetet VASA ÖVNINGSSKOLA Årsberättelse för läsåret 2012-2013 Avgiven av rektorsämbetet 1 INNEHÅLL Läsåret 2012-2013 3 Administrationen 6 Lärare vid Vasa övningsskola 7 I pension 11 Verksamhet som omspänner hela

Läs mer

Innehållsförteckning. Bilagor

Innehållsförteckning. Bilagor Biblioteksplan 2006 1 Innehållsförteckning sid Innehållsförteckning 2 Inledning 3 Bibliotekets uppdrag ur Kultur- och fritidsstrategi 4 Operationella mål och mätetal 5 Personal och ekonomi 6 Biblioteksorganisation

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2010 SVENSKA STUDIECENTRALEN

ÅRSBERÄTTELSE 2010 SVENSKA STUDIECENTRALEN Godkänd av Direktionen 16.2.2011 ÅRSBERÄTTELSE 2010 SVENSKA STUDIECENTRALEN Frivilligt på svenska Svenska studiecentralen, SSC, som under verksamhetsåret firade sitt 90-årsjubileum, har som uppgift att

Läs mer

HÄR OCH NU. Österbottens svenska distrikt. Informationsblad 3/2014. Mikko Vähäniitty

HÄR OCH NU. Österbottens svenska distrikt. Informationsblad 3/2014. Mikko Vähäniitty HÄR OCH NU Österbottens svenska distrikt Mikko Vähäniitty Informationsblad 3/2014 1 Välkomna på räddningsövning till Vasa / Vasklot 27.9.2014 kl. 13.00 Övningen börjar med att anmälningarna tas emot vid

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2012 SVENSKA STUDIECENTRALEN Godkänd av Svenska studiecentralens direktion 21.2.2013

ÅRSBERÄTTELSE 2012 SVENSKA STUDIECENTRALEN Godkänd av Svenska studiecentralens direktion 21.2.2013 Bemötande - Inkluderande - Lärande ÅRSBERÄTTELSE 2012 SVENSKA STUDIECENTRALEN Godkänd av Svenska studiecentralens direktion 21.2.2013 I slutet av år 2012 förnyades Svenska studiecentralens upprätthållartillstånd

Läs mer

Mottagare. Lovisa stad. Dokumenttyp. Utredning. Datum. 28 september 2011 UTREDNING ANGÅENDE DEN FRIA BILDNINGEN I ÖSTRA NYLAND

Mottagare. Lovisa stad. Dokumenttyp. Utredning. Datum. 28 september 2011 UTREDNING ANGÅENDE DEN FRIA BILDNINGEN I ÖSTRA NYLAND Mottagare Lovisa stad Dokumenttyp Utredning Datum 28 september 2011 UTREDNING ANGÅENDE DEN FRIA BILDNINGEN I ÖSTRA NYLAND UTREDNING ANGÅENDE DEN FRIA BILDNINGEN I ÖSTRA NYLAND Datum 28 september 2011 Kompilatorer

Läs mer

MEDIEPLAN 2015. Utarbetad och sammanställd av Mediegruppen och antagen våren 2014 Reviderad 2015

MEDIEPLAN 2015. Utarbetad och sammanställd av Mediegruppen och antagen våren 2014 Reviderad 2015 1 MEDIEPLAN 2015 Huvuduppgiften är att ge alla människor tillgång till information för sin personliga utveckling, utbildning, kulturella berikning, avkoppling, ekonomiska verksamhet och välunderrättade

Läs mer

SVENSK BYGDEN. Carl Ludvig Engel Bokbranschen i omvandling Bokmässan i Helsingfors Bokkalaset i Ekenäs Projektkören Exaudio Odensholm Reitz hemmuseum

SVENSK BYGDEN. Carl Ludvig Engel Bokbranschen i omvandling Bokmässan i Helsingfors Bokkalaset i Ekenäs Projektkören Exaudio Odensholm Reitz hemmuseum SVENSK BYGDEN Bo Carpelan Ralf Långbacka Vivica Bandler Nummer 5/2011 Pris 2 e Carl Ludvig Engel Bokbranschen i omvandling Bokmässan i Helsingfors Bokkalaset i Ekenäs Projektkören Exaudio Odensholm Reitz

Läs mer