VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 Vasa stadsbibliotek - landskapsbibliotek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 Vasa stadsbibliotek - landskapsbibliotek"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 Vasa stadsbibliotek - landskapsbibliotek

2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ledare 5 1. Biblioteksnämnden 7 2. Landskapsbiblioteksverksamheten 8 3. Personalen Projekt Filialbiblioteksverksamheten Bokbussverksamheten Anstaltsbiblioteksverksamheten Evenemang Utställningar Draama-salens verksamhet Verksamhet och service Ekonomi Utrikesministeriets Europainformation 33 Sammanställt av Susanna Saari, Liisa Boij Översättning: Katriina Strandwall Layout: Jouko Keto Vasa stad Grafiska tjänster Pärmbild: Jussi Tiainen 3

4 Foto: Sami Varjo

5 LEDARE BIBLIOTEKET, VÅRT GEMENSAMMA VARDAGSRUM Biblioteket utgör inte längre bara ett utrymme för tyst läsning. Olika former av evenemang ger idag färg åt bibliotekets vardag. I publikationen Undervisningsministeriets bibliotekspolitik 2015 konstateras att bibliotekets roll som en plats för möten och evenemang ökar. Man kan sticka sig in till biblioteket eller vistas där längre tid. År 2009 fick Vasa ett nytt litterärt evenemang. Vasa bokmässa ordnades för första gången Stadsbiblioteket deltog i mässan tillsammans med bokbussen Rölli. På mässan var vi förstagångsdeltagare, men litteraturfesten Vaasa Littfest Vasa ordnades redan för nionde gången i november Vasa stadsbibliotek har varit med i arrangemangen ända från starten och har haft huvudansvaret sedan år Evenemangen under den tvåspråkiga litteraturfesten ordnades på olika ställen i staden, bl.a. på huvudbiblioteket. År 2009 firade man boken och litteraturen också under Lånedagen den 8 februari, Läsveckan i mars samt Bokens och rosens dag den 4 maj. Under Konstens natt den 6 augusti besökte ca 6800 personer biblioteket för att delta i de olika konstupplevelserna. Bibliotekets stickcafé inledde sin verksamhet i mars och i huvudbiblioteket samt filialbiblioteken har man ordnat bl.a. utställningar, sagotimmar, gruppbesök och undervisning. I likhet med många andra bibliotek gick Vasa stadsbibliotek hösten 2009 med i FaceBook. Biblioteket har delat uppgifter på nätet om t.ex. evenemang, utställningar, öppettider och andra aktuella saker. I november 2009 hade redan finländare registrerat sig på FaceBook, och även biblioteket vill vara där, där människorna är. Biblioteksdirektör Birgitta Aurén 5

6 Foto: Sami Varjo

7 BIBLIOTEKSNÄMNDEN 1. BIBLIOTEKSNÄMNDEN Ordinarie medlem Personlig suppleant Terttu Harakka (ordf.) KD Mervi Sawela KD Tapio Korhonen (vice ordf.) SDP Ritva Jokinen-Andov SDP Viljami Wiirilinna SAML Kaj Asplund SAML Arne Mäenpää VF Aatos Lehtola GRÖNA Giovanna Teir SFP Lena Sjöholm-Fahllund SFP Wivan Nygård-Fagerudd stadsstyrelsens representant De viktigaste ärendena som behandlades i biblioteksnämnden Biblioteksnämnden sammanträdde sju gånger under året och 58 paragrafer fördes till protokollet. Nämndens arbetsform 1 Biblioteksverksamhetens instruktion 12, verksamhetsstadga 30, stadsbiblioteket-landskapsbibliotekets organisation 44 Sammanslagning av Avdelningen för samhälle och ekonomi 31 Bokslut och verksamhetsberättelse Användningsplanen för Vasa stadsbibliotek-landskapsbiblioteks budget för år Budget 2010 och ekonomiplan Utjämning av ekonomin 47 Budgetens uppföljningsrapporter , , , , Avgifter och ersättningar 14 Anskaffning av låneautomat 13 Skapa vakans för pedagogisk informatiker 15 Skapa vakans för biblioteksfunktionär 45 Bokbussens vintertidtabell 41, förändringar i tidtabellen 33 Bibliotekets öppettid 21 Avvikande öppettider och Anstaltsbibliotekets avvikande öppettider 20, 56 Brändö bibliotek stängt Bokmässan 19 Ålderspolitiska programmet 17 Utlåtande om Förslaget till allmän plan för Vasa 2030 och därtill hörande grönområdesarrangemang 6 Uppföljningsrapport för Barn- och familjepolitiska programmet 40 7

8 LANDSKAPSBIBLIOTEKSVERKSAMHETEN 2. LANDSKAPSBIBLIOTEKSVERKSAMHETEN Landskapsbiblioteksområdet Foto: Sami Varjo I landskapet Österbotten fanns totalt invånare. Då man från denna summa drar Vasa stads invånarantal blir invånarantalet i övriga Österbotten Majoritetsspråk i området är svenska. Till verksamhetsområdet hör 16 kommuner. Finskspråkiga kommuner Storkyro Laihela Lillkyro Svenskspråkiga kommuner Korsnäs Larsmo Närpes Majoritetsspråk finska Kaskö Majoritetsspråk svenska Kristinestad Jakobstad Kronoby Pedersöre Malax Nykarleby Korsholm Vörå-Maxmo Oravais Hösten 2009 gjordes en organisationsförändring som innebar att landskapsavdelningen och avdelningen för samhälle och ekonomi sammanslogs. Avdelningschefen för Avdelningen för samhälle och ekonomi ansvarar för den nya enheten, som även omfattar Nyhetsoch tidningsområdet. 8

9 Vasaensis hembygdssamlingen Vasa stadsbibliotek-landskapsbibliotek samlar, underhåller och bevarar Vasaensis-samlingen. Till hembygdssamlingen samlas material om landskapsbiblioteksområdet, d.v.s. Vasa och Österbotten samt skönlitterära verk av landskapets författare. I samlingen finns böcker, noter, cd-skivor, dvd-skivor, småtryck, årsberättelser och tidningsurklipp. I hembygdssamlingen finns litteratur om bl.a. landskapets historia, kultur, natur, näringsliv och hembygdspersoner. Hembygdssamlingen i bibliotekets databas omfattar volymer. Till hembygdssamlingen samlas även material från vissa specialområden som rör vårt landskap. Specialområdena är följande: jägarrörelsen, tvåspråkighet, språkbad och finlandssvenskhet. För att underlätta sökbarheten av hembygdsamlingen i nätbiblioteket Venny har en egen sökbas för Vasaensis skapats. Fjärrlåneverksamheten Utlåning Till biblioteket inkom sammanlagt fjärrlånebeställningar. Till andra bibliotek förmedlades fjärrlån, av vilka 4 var kopior och 31 mikrofilmer. ÅR INKOMNA BESTÄLLNINGAR Inlåning År 2009 anlände fjärrlån åt vasaborna. De använde flitigt den elektroniska fjärrlåneblanketten som finns på bibliotekets hemsida. Nätsamarbete IT-gruppen för Vasa stadsbibliotek och Fredrikabiblioteken Representanter för Vasa stadsbibliotek och de svenska biblioteken i landskapsbiblioteksområdet (Fredrikabiblioteken) inledde 2009 samarbetsmöten kring IT-lösningar. Avsikten är att få till stånd ett mera konkret samarbete kring bibliotekssystem och nätbibliotek. Gruppen sammankom tre gånger under året. Österbottens Nelli Material i databasen Österbottens Nelli kan nu användas även utanför biblioteket, på hem-, skol- och arbetsdatorer. Användning av licensierat material är begränsat till licensrättigheterna och det innebär att man i landskapet kan använda bara de databaser som har tillstånd för distansanvändning. Distanslån Kunderna vid Vasa, Karleby och Seinäjoki landskapsbibliotek har tagit väl emot möjligheten att beställa distanslån mellan de tre biblioteken. Med sitt eget bibliotekskort kan man beställa material från ett annat bibliotek och få det hemskickat per post. Tjänsten har varit i bruk ett drygt år och enligt statistiken har kunderna vid Vasa stadsbibliotek varit de flitigaste beställarna av distanslån. AV BESTÄLLNINGARNA LEVERERADES TOTALT 2009 Lån Kopior Sammanlagt Inhemska Utländska Totalt

10 Foto: Sami Varjo Landskapsbiblioteksmöten Landskapsbiblioteksmöte Vuoden 2008 kirjastotilastot ja lääninhallituksen ajankohtaiset asiat, sivistystoimentarkastaja Anneli Ketonen, Länsi-Suomen lääninhallitus - Arviointi, mittaristo. Keskustelua. Sivistystoimentarkastaja Marja-Riitta Viiri - "Kirjasto tien päässä vai tien päässä kirjasto". Huoltopalveluiden päällikkö Kari Kandelberg - Elib samarbetsprojekt inom Fredrika. Fredrikaordförande/bibl.chef Solveig Lund, Pedersöre - Elib demonstration. Specialbibliotekarie Annika Lund, Jakobstad - Författarröster på bibliotek. Bibl.dir. Leif Storbjörk, Jakobstad - E-böcker och framtiden. Utvecklingschef Nils Saramo, Söderström - E-utbudet. Toimitusjohtaja Leena Majander, Otava - E-material i Tritonia, Byråchef Christina Flemming, Vasa vetenskapliga bibliotek Tritonia - E-material på rikssvenska bibliotek, vad erbjuds, vem använder. Lisbeth Scoulz Káplár, utvecklingsledare med inriktning mot databaser och nätresurser. Regionbibliotek Stockholm Landskapsbiblioteksmöte Kirjastotoimi muutoksessa, sivistystoimentarkastaja Anneli Ketonen, Länsi-Suomen lääninhallitus - KDK:n kuulumisia. Johtava suunnittelija Erkki Lounasvuori ja johtava suunnittelija Matti Sarmela, Kirjastot.fi - Kirjastojärjestelmät nyt! Ad hoc-raportin esittely. Kirjastotoimen johtaja Tuula Haavisto, Tampereen kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto - De allmänna biblioteken och internationell verksamhet. Projektchef Kristina Virtanen, Helsingfors stadsbibliotek 10

11 Utbildning : Bland skuggorna i främmande världar mardröm och mörker i fantasy för barn och unga. FD Anna-Maija Koskimies-Hellman, barn- och ungdomsbibliotekarie vid Finströms bibliotek. 20 deltagare: 10 från Vasa stadsbibliotek och sammanlagt 9 från fyra bibliotek inom landskapsbiblioteksområdet samt en från skolorna i Vasa : Kirjastonhoitajien ammatillinen kehittämisohjelma I. Asiakaspalvelu. Kursledare: konsult Eva Hänninen-Salmelin, Evanet. 10 deltagare: 6 från Vasa stadsbibliotek samt fyra från två bibliotek inom landskapsbiblioteksområdet Projekt Läsglädje. Nettas idédag. Föreläsare Agneta Möller-Salmela, Hangö stadsbibliotek. 38 deltagare: 12 från Vasa stadsbibliotek, 15 från sammanlagt sex bibliotek inom landskapsbiblioteksområdet, en från Tritonia och 10 studerande från Vaasan yliopisto Kirjastonhoitajien ammatillinen kehittämisohjelma II. Kirjastopedagogiikka. Utbildare: Pedagogisk informatiker Maria Repo, Helsingfors stadsbibliotek och FM, kommunikationsutbildare Johanna Pirttilahti. 17 deltagare: 14 från Vasa stadsbibliotek och tre från två bibliotek inom landskapsbiblioteksområdet Kirjastonhoitajien ammatillinen kehittämisohjelma II. Kirjasto 2.0 web 2.0 Utbildare: lektor Sami Serola, Tampereen yliopisto och ledande informatiker Krista Auvinen, Vanda stadsbibliotek. 16 deltagare: 13 från Vasa stadsbibliotek och tre från två av biblioteken inom landskapsbiblioteksområdet : Professionellt utvecklingsprogram II för bibliotekarier. Kundservice. Utbildare: ED Annika Ravald, dramainstruktörerna Bibi Kiikka och Agneta Haglund. 10 deltagare: fyra från Vasa stadsbibliotek och fem från tre av biblioteken inom landskapsbiblioteksområdet samt en från Esbo : Kuka nyt kirjoja lukisi? lasten ja nuortenkirjastotyön kaksikeilinen ideapäivä. 24 deltagare: 8 från Vasa stadsbibliotek, 15 från nio av biblioteken inom landskapsbiblioteksområdet samt en från Österbottens barnkulturnätverk : Spelfilmernas genrer. Peter von Bagh 60 åhörare : Projekt Läsglädje: Nettas högläsningsworkshop. Föreläsare Agneta Möller-Salmela, Hangö stadsbibliotek. Fyra deltagare: två från Vasa stadsbibliotek, en från biblioteken inom landskapsbiblioteksområdet samt en från daghemmen i Vasa : Musikalisk resa till barocken. Jouko Mansnerus (föreläsning och altfiol), Petteri Pitko (cembalo). 70 åhörare : Kaunokirjallisuuspäivä. Teman bl.a. läsecirklar, bokprat för vuxna, aktuella strömningar i skönlitteraturen, Bok-Sampo. Föreläsare: Hilde-Ann Lall, Jonna Hahto, Leena Paro och Virva Soikkeli. 20 deltagare: 18 från Vasa stadsbibliotek och två från två av biblioteken inom landskapsbiblioteksområdet. 11

12 Foto: Sami Varjo

13 3. PERSONALEN PERSONALEN Personalen Biblioteksfackliga: Tjänst Befattning Biblioteksdirektör 1 Biträdande biblioteksdirektör 1 Avdelningschef 7 Informatiker 1 Pedagogisk informatiker 2 Bibliotekschef 3 (1 på deltid) Specialbibliotekarie 7 (1 på deltid) Informatör 1 Ansvarig biblioteksfunktionär 5 (1 på deltid) Specialbiblioteksfunktionär 2 Biblioteksfunktionär 12 (3 på deltid) Informationstjänstfunktionär 5 (1 på deltid) Bibliotekssekreterare 2 Datateknikfunktionär 2 Bokbusschaufför-funktionär 1 Övrig personal: Ekonomichef 1 IT-planerare 1 Förvaltningssekreterare 1 Byråsekreterare 1 Biblioteksbiträde 2 AV-verkmästare 1 Verkmästare 1 Bokbusschaufför 1 Totalt : =61 (7 deltidsanställda) ÅRSVERKEN Bibliotekarier 20,79 20,27 20,01 Biblioteksfunktionärer 28,65 28,69 28,66 Övriga ,00 TOTALT 58,49 58,69 58,67 Av vilka biblioteksfackliga årsverken 49,44 49,05 48,36 Anställda med andra än bibliotekets medel Årsverken 11,77 12,61 13,29 Av dessa är 3,00 årsverken (år 2008: 3,59) anställda med sysselsättningsmedel, 1,86 årsverken (2008; 1,71) med undervisningsministeriets projektfinansiering, 0,33 årsverken (2008: 0,60) bibliotekspraktikanter, 1,74 årsverken (2008: 1,67) med stadens anslag för sommararbete, 1,00 årsverken (2008: 0,91) civiltjänstgörare, 3,48 årsverken (4,13) FPA:s arbetspraktikanter. 13

14 Åldersfördelning, medelålder, sjukfrånvaro Utvecklande av arbetsgemenskapen Den ordinarie personalens medelålder är 47,46 och hela stadens medelålder är 45,9 år. Av den ordinarie personalen uppnår under åren personer eller 41 % pensionsålder. Den ordinarie personalens sjukfrånvaro var år ,3 dagar/person (2008: 13,8 dagar/person), hela staden 13,4 dagar/person (2008: 13,8) Utvecklande av personalens kompetens Under år 2009 satsade biblioteket fortsättningsvis på utvecklande av personalen. Det ordnades sammanlagt 248 utbildningsdagar. I samarbete med Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi och Tampereen yliopiston täydennyskeskus ordnades inom det professionella utvecklingsprogrammet för bibliotekarier föreläsningar om bl.a. kundtjänst och informationskompetens. Med hjälp av Undervisningsministeriets finansiering ordnades utbildning om innehållet inom ämnesområdena. I år ansvarade ämnesområdet för musik och konst för innehållet. Evenemangen med film- och barockteman ordnades som kvällsevenemang öppna för allmänheten. Även vanliga Vasabor hade möjlighet att komma och lyssna till Peter von Bagh och njuta av barockmusik. Yrkesmän berättade om barocken och framförde barockmusik. Tillsammans med biblioteken inom landskapsbiblioteksområdet ordnades en skönlitterär dag och en dag kring barnbiblioteksarbete. Mest märkbara utbildningstillfällen utanför biblioteket var nationella biblioteksdagarna i Åbo, bokbussdagarna i Fredrikshamn och biblioteksfunktionärsdagarna i Kajana. För barn- och ungdomslitteraturens vänner ordnades Kirjakori. Bibliotekets personal deltog också i internationella konferenser. Bibliotekets personal deltog också flitigt i de utbildningstillfällen som staden ordnade, och fyra personer inledde specialstudier i ledarskap. Personalens kompetens stärktes genom aktivering av arbetsrotationen, personalmöten kring olika teman samt studiebesök. För finansiering av utbildningen användes 0,65 % av den ordinarie personalens löneutgifter, målet är 1 %. Med arbetsgemenskapsenkäten bedöms funktionerna på en skala 1-5. Bibliotekets styrka var: - Vi-anda och personrelationer 3, 86 (2008: 3,93) - Förmannaförfarande 3,81 (2008: 3,91) - Arbetsklimat och arbetstillhörighet 3,61 (2008: 3,65) Bättre lön utgör fortfarande utvecklingsobjekt för biblioteket, då lönen fick det svagaste värdet i enkäten 2,91 (2008: 2,78) Tyky-verksamhet För personalen ordnades 2009 följande former av motionseller annan rekreationsverksamhet enlig personalens önskemål. En del av evenemangen förverkligades på fritiden. 1. Hälsofrämjande verksamhet Konditionssalen i huvudbiblioteket stod till fritt förfogande. I huvudbiblioteket och Variska ordnades ungefär två gånger per månad möjlighet att få massage. Besökarna har varit 8-12/gång. Biblioteket beviljades Tykytonni för år Pengarna användes till simhallsarmband och deltagarna var 13 till antalet. Personalen deltog 1.6 i Nice run- evenemanget med en grupp om sex personer. Program för personalens idrottseftermiddag ordnades mellan september och november. I september paddlade en grupp utgående från Vasklot strand (7 personer). I oktober vandrade en grupp runt Öjens naturstig (11 deltagare) och en grupp bekantade sig med Österbottens museum (13 deltagare). I november var en grupp till Cinema Bowling (12 deltagare). I februari ordnades dessutom möjlighet att vinterbada, evenemanget var inplanerat till 2008 men förverkligades först nu p.g.a. väderförhållandena tidigare. Personalen kunde delta i flera programpunkter men endast en kunde göras på arbetstid. 2. Verksamhet för upprätthållande av det psykiska välmåendet I januari ordnades en stilkväll i Draama-salen för bibliotekets personal. Stilkonsult Katriina Koskiniemi-Väisänen fungerade som kvällens handledare (12 deltagare). I maj 14

15 Foto: Sami Varjo ordnades en kundkväll för personalen i Eevan kauppa i Brändö (9 deltagare). Bibliotekets tyky-grupp och utbildningsgrupp ordnade 11.9 en utvecklingsdag för hela personalen i Alskathemmets lägergård i Korsholm. Utvecklingsdagen bestod av fortbildning och rekreation. Dagens tema var välmående på arbetsplatsen och ämnet introducerades av Merja Krook, vik. direktör för Verket för fostran och utbildning. På programmet fanns dessutom ledd motion samt en föreläsning av fysioterapeut Johanna Ekola om hur man skall underhålla och utveckla minnesfunktionerna. Hela personalen deltog i utvecklingsdagen. För finansieringen användes bl.a. det utvecklingsbidrag som erhållits av staden (650 ). För personalen ordnades julfest med rikligt program i Draama-salen Pensionärerna var också inbjudna till julfesten. Deltagarnas antal var 41. Personalen informerades om stadens motionshälsoverksamhet "Välmående Vasa" och det aktuella lokala kulturutbudet. Biblioteket gav ekonomiskt bidrag för idrottseftermiddagar och stilkväll, 700, samt 900 för julfesten. Som koordinator för evenemangen fungerade bibliotekets tyky-grupp som bestod av Anna Härmä, Katriina Strandwall och Arja Koukku (fram till ) samt Terhi Piikkilä (fr.o.m ). 15

16 Foto: Sami Varjo

17 4. PROJEKT KITKA- den nationella författaradatabasen I KITKA-projektet sammanför man de mångsidiga författaruppgifterna som finns på de olika bibliotekens egna hemsidor till en gemensam nationell nättjänst, Boksampo, som gör att informationen är lättare att hitta. I Boksampo görs också innehållsbeskrivning av de skönlitterära verken. Man överför alltså bibliotekariernas tysta kunskap till en modern nättjänst som står till läsarnas förfogande. Vasa stadsbibliotek ansvarar för överföring av uppgifterna om de inhemska författarna och projektet genomförs i samarbete med Åbo stadsbibliotek, redaktionen för biblioteken.fi och Teknillisen korkeakoulun mediatekniikan laitos. Tjänsten är en föregångare inom de nya semantiska nättjänsterna, där verk- och författaruppgifter länkas till andra kulturella, historiska och samhälleliga sammanhang. Vägen till kunskap -skolbiblioteksprojekt Projektet Vägen till kunskap utgör en del av Utbildningsstyrelsens projekt Utveckling av lärmiljöer. Projektet inleddes i augusti Projektets målsättning är att utveckla skolbiblioteken till fungerande och flexibla delar i hela stadens biblioteksnät. Skolbibliotekens samlingar görs modernare och katalogiseras i den gemensamma skoldatabasen. I skolbiblioteken övergår man gradvis till adbutlåning. Man vill utveckla skolbiblioteken till ännu bättre och effektivare inlärningsmiljöer som skulle erbjuda bästa möjliga nytta för sina användare, d.v.s. lärarna och eleverna. En gemensam databas möjliggör också likriktad användarutbildning både i skolbiblioteket och stadsbiblioteket. Den gemensamma arbetsgruppen för biblioteket samt verket för fostran och utbildning, 1+1=3, sammankom cirka varannan månad för att planera samarbetet. Projektets arbetsgrupp sammankom två gånger och under dessa möten diskuterades praktiska förfaringssätt och lösningar för skolbiblioteksverksamheten. PROJEKT Vasa stadsbiblioteks kontaktpersoner för projektet är de pedagogiska informatikerna Terhi Piikkilä och Lena Sågfors. Verkko Haltuun! Nätet i besittning! Verkko haltuun! Nätet i besittning! är ett tvåspråkigt projekt, med målsättningen att införa arbetsformer i biblioteket med hjälp av vilka man kan nå medborgarna och vägleda dem hur de kan bredda och utveckla sina nätkunskaper. Speciell målgrupp för projektet är medborgare som har svaga eller bristfälliga nätkunskaper beroende på t.ex. arbetslöshet, sjukdom, avsaknad av studieplats eller annan social faktor. Målsättningen för projektet är att aktivera människorna och på detta sätt även förebygga deras färdigheter att delta i arbetslivet. Vasa stadsbibliotek-landskapsbibliotek fungerar som projektets centrala aktör. Under projektets gång skapar man nya samarbetsformer mellan biblioteket och aktörer nära målgruppen, t.ex. socialverket, arbetskraftsstyrelsen, föreningarna, ungdomsarbetet och församlingen. I projektet utvecklar man arbetsformer för bibliotekets uppsökande verksamhet som biblioteken kan använda sig av då de betjänar och undervisar olika kundgrupper. Som en slutprodukt för projektet kommer man att bygga upp en nättjänst som kan användas av specialgrupperna och biblioteken. Projektet är en del av helheten "Avoimissa oppimisympäristöissä aktiiviseksi kansakaiseksi" (Bli en aktiv medborgare i öppna lärmiljöer) i ESF-programmet i Fastlandsfinland. Projektet leds av Seinäjoen ammattikorkeakoulun kulttuurialan yksikkö och dess helhetsbudget går på euro. Projektet inleddes och avslutas Projektledare är Leena Elenius från Seinäjoen ammattikorkeakoulu och förutom Vasa stadsbibliotek medverkar även stadsbiblioteken i Åbo, Borgå, Jakobstad och Ylöjärvi. 17

18 FILIALBLIOTEKSVERKSAMHETEN 5. FILIALBLIOTEKSVERKSAMHETEN Filialbiblioteken fungerar som sitt områdes kultur- och informationscenter. Detta sker i form av traditionell biblioteksverksamhet samt biblioteksbesök, förevisningstillfällen och utställningar som förverkligas i samarbete med verksamma inom området. Filialbibliotek som verkar i samma utrymmen som skolorna, s.k. kombibibliotek stöder skolundervisningen samt ger biblioteksservice åt områdets invånare. I skolor som befinner sig geografiskt långt från ett filialbibliotek har man grundat egna skolbibliotek i samarbete mellan verket för fostran och utbildning samt biblioteket. Stärkande av informationsåtervinningskunskaperna och befrämjande av läsning är ett gemensamt intresse för biblioteket och verket för fostran och utbildning. Det praktiska arbetet görs av filialbibliotekens personal samt två pedagogiska informatiker, vars vakanser kunde skapas genom att befattningar blev lediga och en del nyarrangemang gjordes. Foto: Mikael Matikainen

19 BOKBUSSVERKSAMHETEN 6. BOKBUSSVERKSAMHETEN Bokbussen Rölli besökte skolor och daghem på förmiddagarna. Eftermiddags- och kvällsturer samt lördagar kördes i huvudsak i närområdena. Under skolornas lovperioder kördes endast kvälls- och lördagsturer. År 2009 hade bokbussen 89 hållplatser, av vilka 11 var belägna vid skolor och 33 vid daghem. En person har betjänats av Boken kommer-servicen. Andra samarbetspartners var Invalidförbundets servicehem, Servicecentret Fyren och Vasa arbetscentral. Bokbussens besökare uppgick till och lånens antal var Foto: Sandra Nestorova Rölli var med på Vasa bokmässa och besöktes av 750 personer. Under Konstens natt 7.8 var Rölli parkerad i biblioteksparken och besöktes då av 225 personer. Under bokbussdagarna i Fredrikshamn deltog bokbussen Rölli och tre funktionärer. Många ville bekanta sig med Rölli, som besöktes av cirka 220 personer. Bokbussens garanti- och årsservice utfördes på Kiitokoris fabrik i IItis

20 ANSTALTSBIBLIOTEKSVERKSAMHET Foto: Mikael Matikainen 7. ANSTALTSBIBLIOTEKSVERKSAMHET Verksamheten vid anstaltsbiblioteket garanterar åldringar, handikappade och sjuka en möjlighet att använda sig av bibliotekets tjänster oberoende av sin livssituation. Anstaltsbiblioteksenheterna finns vid Vasa centralsjukhus psykiatriska enhet, Vasa stadssjukhus och Gamla Vasa sjukhus. Både vid den psykiatriska enheten och vid stadssjukhuset finns en dagavdelning där bibliotekets tjänster utnyttjas flitigt. Anstaltsbiblioteket sköter också Boken kommer-verksamheten, de ambulerande boksamlingarna till mindre enheter och Vasa fängelse. I anstaltsbiblioteken ordnades aktuella utställningar kontinuerligt under hela året. Anstaltsbibliotekets personal deltog i fortbildningsdagen "Ilman kirjoja tulisin hulluksi" i Seinäjoki Två representanter ur personalen deltog i det nationella anstaltsbiblioteksseminariet "Kirjoja kotiin ja petiin" i Tammerfors. 20

21 8. EVENEMANG Gruppbesök och användarutbildning Huvudbiblioteket Informationssökning på nätet 28.9 och Venny-nätbiblioteket Vi lär oss söka och reservera material samt förnya våra lån. Undervisningen var tvåspråkig och 3.11 Vad är Naxos Music Library? Introduktion i musikens nättjänster. Undervisningen var tvåspråkig och 4.11 Sökportalen Österbottens Nelli, distanslån, fjärrlån och distansanvändning av bibliotekets databaser. Undervisningen var tvåspråkig och 5.11 WebFacta, Nationalencyklopedin och Library PressDisplay Online-ordböcker samt elektroniska tidningar. Undervisningen var tvåspråkig. Gruppbesök 15.1 Evangeliska folkhögskolan, elevgrupp 21.1 Vasa vuxenutbildningscenter, invandrargrupp 19.2 Vasa vuxenutbildningscenter, invandrargrupp 12.3 Arbis, grupp finskastuderande 27.3 Handledning för gruppen Projekt Juttutupa 18.4 Personal från Alavus bibliotek 23.4 Vasa vuxenutbildningscenter, invandrargrupp 24.4 Vasa vuxenutbildningscenter, invandrargrupp 6.5 Vasa vuxenutbildningscenter, invandrargrupp 7.5 Vaasan ammattiopisto, grupp engelskspråkiga studerande 8.5 Vasa vuxenutbildningscenter, invandrargrupp 12.5 Vängrupp, Vasa stad 12.5 Vaasan eläkeläiset. Presentation av biblioteket i Arbetets vänners lokal 3.7 Jupiter, arbetskraftsskolningsgrupp 17.8 Vasa gymnasium, första årskursen 27.8 Evangeliska folkhögskolan, elevgrupp 28.8 Vasa vuxenutbildningscenter, invandrargrupp 14.9 Teuvan aikuiskoulutuskeskus, invandrargrupp 14.9 Vasa yrkesinstitut 18.9 Vasa yrkesinstitut 22.9 Jupiter, arbetskraftsskolningsgrupp 23.9 Invandrarkvinnornas grupp EVENEMANG Sveriges ambassadörspar samt Svenska konsulatet på besök 3.11 Vängrupp Barn och ungdom År 2009 ökade utlåningen ytterligare. Sammanlagt lån bokfördes på barn- och ungdomsavdelningen, vilket är mera än någonsin. Ökningen jämfört med föregående år var 3,6 procent. Barn- och ungdomsavdelningen besöktes av 52 grupper, totalt 931 barn/unga. Grupperna fick användarutbildning och undervisning i informationssökning. Böcker och annat biblioteksmaterial presenterades. Dessutom besöktes avdelningen varje vecka av flera grupper som inte meddelat om sin ankomst på förhand. Största delen av dessa grupper var skolklasser och daghemsgrupper som kom för att låna böcker. Under året har bibliotekets pedagogiska informatiker hållit bokprat för 83 grupper, bestående av sammanlagt 1274 elever. Barn- och ungdomsavdelningen fortsatte samarbetet med de språkbadsstuderande vid Vasa universitet. De studerande ordnade sagotimmar både på finska och svenska som ett praktikarbete för kursen i barnlitteratur. Finska sagotimmar ordnades 18 gånger för 137 barn och 54 vuxna. Svenska sagotimmar ordnades 16 gånger för 173 barn och 60 vuxna. Fr.o.m. hösten 2009 ordnades hälften av sagotimmarna i Brändö bibliotek för att de skulle nå ut till en större publik. Avdelningschef Minna Rinta-Valkama deltog 11.3 i Vasa svenska församlings grupp Små och stora, där hon presenterade barnböcker. Roparnäs bibliotek Våren 2009: användarutbildning och undervisning i informationssökning i biblioteket för sammanlagt 12 grupper. Skolan och biblioteket ordnade gemensamma bokpratsdagar 13 och 18 maj. Länskonstnär Marja-Leena Mäkelä höll bokprat för alla klasser, sammanlagt 15 stycken. 21

22 Foto: Susanna Saari Hösten 2009: Vid inledningen av höstterminen hölls användarutbildning för skolans alla klasser. Nya fackböcker ställdes ut för lärarna i början av terminen. Hela året: Besök då pulpetböcker lånades 348, besök av familjedagvårdare 84 och daghemmen 44. Teeriniemen koulu besökte biblioteket 14 gånger. Brändö bibliotek Användarutbildning och undervisning i informationssökning ordnades för elever i Palosaaren koulu, Vikinga skola samt Isolahden koulu och Länsimetsän koulu. De på förhand uppgjorda besöken uppgick till 22 stycken och 334 elever deltog. Invandrareleverna i Palosaaren koulu besökte regelbundet biblioteket för att bekanta sig med det och för att låna. Sammanlagt 16 besök och 82 elever. Familjedagvårdarna besökte biblioteket på förmiddagen varannan fredag förutom på sommaren. Barnens antal under året var 183. Boksamlingen i Bruksgården som består av ca 300 band byttes ut tre gånger under året. Biblioteket har också två Boken kommer-kunder. Sagotimmarna som hölls av de språkbadsstuderande var populära. Sagor berättades på fredagsmornarna. Sju gånger på finska för 92 barn och sex gånger på svenska för 62 barn. En grupp utlandsstuderande på 18 personer från Tritonia besökte biblioteket och bekantade sig med dess samlingar samt den övriga verksamheten. Sundom bibliotek Under år 2009 gjordes 211 gruppbesök till Sundom bibliotek. Besökarna, sammanlagt 2196, var från Sundom skola samt daghemmen. I biblioteket ordnades användarutbildning tre gånger, för sammanlagt 48 elever. Den 10 mars presenterade Datero, Datacenter för specialgrupper, sin verksamhet i biblioteket. Sunnanvik bibliotek Sammanlagt 106 besök gjordes av förskolegrupper och skolklasser i Sunnanvik bibliotek. Sammanlagda antalet elever var Under besöken gavs undervisning i hur man hittar olika typer av biblioteksmaterial och hur man använder låneautomaterna. Pedagogiska informatikern höll bokprat fyra gånger för sammanlagt 85 elever och ordnade biblioteksäventyr 3 gånger för sammanlagt 33 elever. Variska bibliotek Variska bibliotek besöktes av flera olika grupper, sammanlagt 240 elever. Variskan koulu 155 elever, förskolan vid Alkulan päiväkoti 31, Mussor skola 14 elever och Ristinummen päiväkoti 40 barn. Familjedagvårdarna från Korsnäståget besökte biblioteket regelbundet två gånger per månad förutom under sommaren. 22

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Toimintakertomus 20 Verksamhetsberättelse 2011 1 Innehåll 1. Bibliotekets användning och samlingar... 2 2. Ekonomi... 4 3. Evenemang... 5 4. Personalen... 6 5. Projekt... 7 Kirjasampo.fi Boksampo.fi...

Läs mer

VASA STADSBIBLIOTEK LANDSKAPSBIBLIOTEK VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

VASA STADSBIBLIOTEK LANDSKAPSBIBLIOTEK VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 VASA STADSBIBLIOTEK LANDSKAPSBIBLIOTEK VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 SISÄLLYSLUETTELO VASA STADSBIBLIOTEK LANDSKAPSBIBLIOTEK SISÄLLYSLUETTELO VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Innehållsförteckning Ledare 5 Biblioteksnämnden

Läs mer

Verksamhetsberättelse Toimintakertomus 20

Verksamhetsberättelse Toimintakertomus 20 Verksamhetsberättelse 2012 Toimintakertomus 20 1 Innehåll 1. Bibliotekets användning och samlingar... 2 2. Ekonomi... 4 3. Evenemang... 5 4. Personalen... 6 5. Projekt... 7 6. Landskapsbiblioteksverksamheten...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 1 Innehåll 1. Bibliotekets användning och samlingar... 2 2. Ekonomi... 4 3. Evenemang... 6 4. Personal... 7 5. Utvecklingsprojekt... 9 6. Landskapsbiblioteksverksamheten... 10

Läs mer

Anstaltsbibliotek Ett anstaltsbibliotek är ett bibliotek som är verksamt på ett sjukhus eller en vårdinrättning.

Anstaltsbibliotek Ett anstaltsbibliotek är ett bibliotek som är verksamt på ett sjukhus eller en vårdinrättning. Statistik för de allmänna biblioteken Termer Nedanom definieras i alfabetisk ordning de begrepp som har använts i databasens tabeller, tabellrubriker och nyckeltal, och innebörden av de olika regionindelningarna

Läs mer

Pargas biblioteksstig samarbetsavtal mellan skola och bibliotek

Pargas biblioteksstig samarbetsavtal mellan skola och bibliotek Pargas biblioteksstig samarbetsavtal mellan skola och bibliotek Genom ett nära samarbete mellan bibliotek och skola strävar vi till att stöda det mångsidiga arbete som görs inom skolorna för att främja

Läs mer

FINLANDS SVENSKA BIBLIOTEKSFÖRENING IT-utskottets möte. Tid: 1.11.2010 kl. 12.00-15.40 Plats: Bibliotek 10, Helsingfors.

FINLANDS SVENSKA BIBLIOTEKSFÖRENING IT-utskottets möte. Tid: 1.11.2010 kl. 12.00-15.40 Plats: Bibliotek 10, Helsingfors. FINLANDS SVENSKA BIBLIOTEKSFÖRENING IT-utskottets möte Tid: 1.11.2010 kl. 12.00-15.40 Plats: Bibliotek 10, Helsingfors Närvarande: Annika Lund, Stadsbiblioteket i Jakobstad, ordf. Gerd Backman, Väståbolands

Läs mer

Öppnaskönlitteraturen, visa författarna! BOKSAMPO FSBF :s årskonferens i Korsholm

Öppnaskönlitteraturen, visa författarna! BOKSAMPO FSBF :s årskonferens i Korsholm Öppnaskönlitteraturen, visa författarna! BOKSAMPO FSBF :s årskonferens i Korsholm 9.9.2010 virva.soikkeli@vaasa.fi BOKSAMPO? en gemensam skönlitterär webbportal en hemsida för skönlitteraturen och författarna

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis Offentlig ekonomi Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis, :a kvartalet Kommunernas verksamhetskostnader ökade med,5 procent under januari-juni Kommunernas verksamhetskostnader ökade med,5 procent

Läs mer

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012 Gender budgeting biblioteken i Askersund 212 Sammanfattning: Fler kvinnor än män besöker biblioteken i Askersund. Fler kvinnor än män lånar från biblioteken. Men kvinnorna lånar i högre utsträckning till

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Finlands svenska biblioteksförening rf 2008

Verksamhetsberättelse för Finlands svenska biblioteksförening rf 2008 Verksamhetsberättelse för Finlands svenska biblioteksförening rf 2008 Verksamhetsberättelse för Finlands svenska biblioteksförening rf 2008 Finlands svenska biblioteksförening r.f. är en ideell förening,

Läs mer

Svensk- och tvåspråkiga kommuner. Bakgrundsinformation

Svensk- och tvåspråkiga kommuner. Bakgrundsinformation Svensk- och tvåspråkiga kommuner Bakgrundsinformation 2008 2017 Kommunerna i Svenskfinland 2017 49 av de finländska kommunerna är två- eller svenskspråkiga. Det finns sammanlagt 311 kommuner. Det finns

Läs mer

Planen för småbarnsfostran

Planen för småbarnsfostran Planen för småbarnsfostran Isnäs daghem Det här är Isnäs daghems plan för småbarnsfostran. Den baserar sig på Lovisa stads plan för småbarnsfostran. Daghemmets personal gör i samråd med föräldrarna upp

Läs mer

En utvärdering av verksamheten vid finlandssvenska folkbibliotek 2000 - Barbro Wigell-Ryynänen, UVM

En utvärdering av verksamheten vid finlandssvenska folkbibliotek 2000 - Barbro Wigell-Ryynänen, UVM En utvärdering av verksamheten vid finlandssvenska folkbibliotek 2000 - Barbro Wigell-Ryynänen, UVM Artikeln har tidigare publicerats i SFV:s kalender 2001. Det svenska biblioteksdistriktet omfattar biblioteks-

Läs mer

Mia Malm (ny) vikarierar Jonas Tana på Biblioteken.fi och fungerar som ordförande för IT-utskottet. Hon är tjänstledig från Karis bibliotek, Raseborg.

Mia Malm (ny) vikarierar Jonas Tana på Biblioteken.fi och fungerar som ordförande för IT-utskottet. Hon är tjänstledig från Karis bibliotek, Raseborg. Finlands svenska biblioteksförening IT-utskottet Tid 7.10.2013 kl. 11.30-14.30 Plats: Böle bibliotek, Helsingfors Närvarande: Mia Malm (ordf.), Biblioteken.fi Susanne Ahlroth, Regionförvaltningsverket

Läs mer

3. Ange ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi undrar över något svar:

3. Ange ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi undrar över något svar: Hej! Tack för att du lämnar 2013 års uppgifter om kommunens folkbibliotek. Frågorna är desamma som vid föregående mätning. Notera hur lång tid det tar att sammanställa uppgifterna och fylla i enkäten,

Läs mer

Traditioner och nutid. Biblioteket syns

Traditioner och nutid. Biblioteket syns Salo stadsbibliotek Biblioteket betjänar Bibliotekstjänsterna har blivit mer mångsidiga än den traditionella låneoch returneringsverksamheten. Salo stadsbibliotek erbjuder material för informationshunger

Läs mer

E-kampanj 2009. Ett diskussionsunderlag

E-kampanj 2009. Ett diskussionsunderlag E-kampanj 2009 Ett diskussionsunderlag Bakgrund! Syfte med e-kampanjen 2008 Öka användningen av bibliotekens e-tjänster Marknadsföra östgötabibliotekens e- tjänster under gemensamt begrepp Biblioteket

Läs mer

PAJALA KOMMUN 2012-03-13 BIBLIOTEKSENHETEN

PAJALA KOMMUN 2012-03-13 BIBLIOTEKSENHETEN PAJALA KOMMUN 2012-03-13 BIBLIOTEKSENHETEN PLAN FÖR BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN I PAJALA KOMMUN Biblioteken är en grundläggande del av samhällets kulturella infrastruktur, till främjande av intresse för läsning

Läs mer

FORTBILDNING HÖSTEN 2015. Svenska skolan för synskadade. www.speres.fi www.blindskolan.fi

FORTBILDNING HÖSTEN 2015. Svenska skolan för synskadade. www.speres.fi www.blindskolan.fi www.speres.fi www.blindskolan.fi FORTBILDNING HÖSTEN 2015 SPERES I 040 809 17 53 Svenska skolan för synskadade I 040 809 17 54 Parisgränden 2 A 2, 00560 Helsingfors Svenska skolan för synskadade PRAKTISK

Läs mer

Svenska handelshögskolan Vasa yrkeshögskola Mars 2009 Vasa universitet Yrkeshögskolan Novia Åbo Akademi

Svenska handelshögskolan Vasa yrkeshögskola Mars 2009 Vasa universitet Yrkeshögskolan Novia Åbo Akademi Svenska handelshögskolan Vasa yrkeshögskola Mars 2009 Vasa universitet Yrkeshögskolan Novia Åbo Akademi AVTAL OM TRITONIA 0. Tritonias uppgift Tritonia är ett gemensamt bibliotek och lärocenter för nedan

Läs mer

SAMARBETE ÖVER GRÄNSER utvärdering och framåtblick

SAMARBETE ÖVER GRÄNSER utvärdering och framåtblick SAMARBETE ÖVER GRÄNSER utvärdering och framåtblick FÖRORD Denna skrift är en utvärdering av projektet Språkglädje och läslust 2007-2010 och en avstamp för att jobba vidare med läsfrämjande insatser. Projektledare:

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis

Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis Offentlig ekonomi Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis, 2:a kvartalet Kommunernas verksamhetsutgifter uppgick till 18,5 miljarder euro under januari-juni Under januari-juni uppgick kommunernas

Läs mer

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Syfte Projektets syfte var att utifrån olika marknadsföringsåtgärder motverka en hyllifiering av den statligt stödda litteraturen eller med

Läs mer

Svenska pensiona rsfo rbundet i Ö sterbotten rf

Svenska pensiona rsfo rbundet i Ö sterbotten rf Svenska pensiona rsfo rbundet i Ö sterbotten rf Verksamhetsplan och budget 2016 Fastställd på SPF Österbotten rf:s höstmöte i Kronoby 20.11.2015 Sida 2 Innehåll ALLMÄNT... 4 Om regionen... 4 Regionens

Läs mer

Finlands svenska biblioteksförening IT-utskottets möte. 11.12.2012 i Glaspalatsets träffpunkt. Närvarande

Finlands svenska biblioteksförening IT-utskottets möte. 11.12.2012 i Glaspalatsets träffpunkt. Närvarande Finlands svenska biblioteksförening IT-utskottets möte 11.12.2012 i Glaspalatsets träffpunkt Närvarande Jonas Tana (ordf.), Biblioteken.fi Harriet Lill-Smeds, Lovisa stadsbibliotek, Östra Nylands bibliotek

Läs mer

PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN

PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN PLAN FÖR BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN I PAJALA KOMMUN Biblioteken är en grundläggande del av samhällets kulturella infrastruktur, till främjande av intresse för läsning

Läs mer

1. Enhetens verksamhets idé

1. Enhetens verksamhets idé 1. Enhetens verksamhets idé Daghemmet Arken är ett heldagsdaghem på kristen grund. Vår uppgift är att stödja föräldrarna i deras uppfostrande roll. Daghemmet vill erbjuda en positiv och trygg miljö för

Läs mer

Bilder: Tuula Palaste-Eerola

Bilder: Tuula Palaste-Eerola Bilder: Tuula Palaste-Eerola Synlighet åt regionala aktörer! Nylandsveckan är en evenemangsvecka som Nylands förbund koordinerar och där syftet är att ge synlighet åt nyländska aktörer och arbete som gjorts

Läs mer

Tryck inte på knappen Skicka förrän du är helt klar med din enkät. När du tryckt på den knappen går det inte att logga in i enkäten igen.

Tryck inte på knappen Skicka förrän du är helt klar med din enkät. När du tryckt på den knappen går det inte att logga in i enkäten igen. Hej! Tack för att du lämnar 2011 års uppgifter om ert bibliotek! Frågorna är desamma som vid föregående mätning. Notera hur lång tid det tar att sammanställa uppgifterna och fylla i enkäten. Vi är tacksamma

Läs mer

Planen för småbarnsfostran Isnäs daghem.

Planen för småbarnsfostran Isnäs daghem. Planen för småbarnsfostran Isnäs daghem. Det här är Isnäs daghems plan för småbarnsfostran. Den baserar sig på Lovisa stads plan för småbarnsfostran. Daghemmets personal gör i samråd med föräldrarna upp

Läs mer

Marknadsundersökning Eksjö Stadsbibliotek 2013 (ver1)

Marknadsundersökning Eksjö Stadsbibliotek 2013 (ver1) Marknadsundersökning Eksjö Stadsbibliotek 2013 (ver1) Antal respondenter: 2458 : 378 Svarsfrekvens: 15,38 % Hur ofta besöker du biblioteket? Hur ofta besöker du biblioteket? Minst en gång i veckan 53 (14,1%)

Läs mer

Kungliga biblioteket, Avdelningen för nationell samverkan, Enheten för samordning och utveckling

Kungliga biblioteket, Avdelningen för nationell samverkan, Enheten för samordning och utveckling Hej! Välkommen till Sveriges officiella skolbiblioteksstatistik! Även om ni inte har ett skolbibliotek är det några frågor som bör besvaras. Uppe i högra hörnet i enkäten finns en knapp där du kan gå in

Läs mer

Verksamhetsidé. Fem ledande principer

Verksamhetsidé. Fem ledande principer Borgå medborgarinstitut ägs av Borgå stad och är administrativt en enhet som lyder under det svenska skolväsendet inom stadens bildningssektor. Institutet är juridiskt en skola inom den fria bildningen

Läs mer

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun 1 Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun Markaryds kommun har skrivit en plan om kulturen och biblioteken i kommunen. Planen beskriver hur kommunen vill att det ska bli och vad kommunen ska

Läs mer

Måsens meddelande. Borgå naturskolas nyhetsbrev till personalen inom småbarnsfostran. vårterminen 2017 *****

Måsens meddelande. Borgå naturskolas nyhetsbrev till personalen inom småbarnsfostran. vårterminen 2017 ***** Måsens meddelande Borgå naturskolas nyhetsbrev till personalen inom småbarnsfostran vårterminen 2017 ***** Brevet skickas i ett exemplar till daghemmen. Vänligen sätt brevet på ett synligt ställe tack!

Läs mer

Helle-bibliotekens användningsregler

Helle-bibliotekens användningsregler Helle-bibliotekens användningsregler FRÅN 23.5.2017 Helle-biblioteken De här reglerna gäller alla Hellebibliotek. De städer och kommuner som har Hellebibliotek är: Askola Hangö (från 11/2017) Ingå (från

Läs mer

PROJEKTRAPPORT LEKA SPRÅKA LÄRA. Margaretha Karlsson, Gräsö förskola Anna-Lena Lindgren Jorlin, Öregrunds bibliotek 2007 04-27

PROJEKTRAPPORT LEKA SPRÅKA LÄRA. Margaretha Karlsson, Gräsö förskola Anna-Lena Lindgren Jorlin, Öregrunds bibliotek 2007 04-27 Det är vi som medverkar i projektet PROJEKTRAPPORT LEKA SPRÅKA LÄRA Margaretha Karlsson, Gräsö förskola Anna-Lena Lindgren Jorlin, Öregrunds bibliotek 2007 04-27 PROJEKTRAPPORT LEKA SPRÅKA LÄRA GENOMFÖRANDE

Läs mer

Bibliotekens webbmaterial för undervisning

Bibliotekens webbmaterial för undervisning Bibliotekens webbmaterial för undervisning De finländska biblioteken, museerna och arkiven har lagt ut information och fritt tillgängliga texter, bilder och videor på nätet. Du kan använda materialet till

Läs mer

Tryck inte på knappen Skicka förrän du är helt klar med din enkät. När du tryckt på den knappen går det inte att logga in i enkäten igen.

Tryck inte på knappen Skicka förrän du är helt klar med din enkät. När du tryckt på den knappen går det inte att logga in i enkäten igen. Hej! Tack för att du lämnar 2012 års uppgifter om ert bibliotek. Frågorna är desamma som vid föregående mätning. Notera hur lång tid det tar att sammanställa uppgifterna och fylla i enkäten, det kommer

Läs mer

BORGÅ HEMBYGDSSAMLING OCH NYLANDS LANDSKAPSMATERIAL. Beståndspolitik

BORGÅ HEMBYGDSSAMLING OCH NYLANDS LANDSKAPSMATERIAL. Beståndspolitik BORGÅ HEMBYGDSSAMLING OCH NYLANDS LANDSKAPSMATERIAL Beståndspolitik Borgå stadsbibliotek Nylands landskapsbibliotek 18.3.2015 Borgå stadsbibliotek Nylands landskapsbibliotek BORGÅ HEMBYGDSSAMLING OCH NYLANDS

Läs mer

Ledamöter i dialogforum Diana Hildingsson (S) ordf Bayram Uludag (MP) Fredrik Andersson (V) Anders Runelund (M) Karin Fernstedt (S)

Ledamöter i dialogforum Diana Hildingsson (S) ordf Bayram Uludag (MP) Fredrik Andersson (V) Anders Runelund (M) Karin Fernstedt (S) MINNESANTECKNINGAR 1 [5] Kommunikation och områdesarbete 2012-04-18 Referens Lena Hellström Dag och tid Onsdag den 18april 2012 Plats Närvarande Alby bibliotek Ledamöter i dialogforum Diana Hildingsson

Läs mer

Tritonia 2010. Tritonia Pentonia från tre 'll fem. Chris'na Flemming FSBF Korsholm 10.9 2010

Tritonia 2010. Tritonia Pentonia från tre 'll fem. Chris'na Flemming FSBF Korsholm 10.9 2010 Tritonia 2010 Tritonia Pentonia från tre 'll fem Chris'na Flemming FSBF Korsholm 10.9 2010 Tritonia 2001-2009 Vasa vetenskapliga bibliotek Tritonia, grundat 2001, eher decennier av planering Gemensamt

Läs mer

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM)

Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Projektplan för projektet Samarbete mellan minoriteter inom minoriteten (MiM) Innehåll 1. Bakgrund och behov 2. Målsättningar och målgrupp 3. Samarbetsorganisationer och samarbetsparter 4. Projektets resultat

Läs mer

Medborgardialog Sjöbo bibliotek

Medborgardialog Sjöbo bibliotek Medborgardialog Sjöbo bibliotek 1 Hur gammal är du? Namn Antal % Yngre än 15 11 13,8 16-20 4 5 21-30 4 5 31-40 9 11,2 41-50 11 13,8 51-60 18 22,5 61-70 13 16,2 71-80 7 8,8 Äldre än 80 3 3,8 Total 80 100

Läs mer

Under året händer det här

Under året händer det här Läsäventyret Det stora läsäventyret är en gemensam fest till läsningens och böckernas ära! Den lyfter fram barn- och ungdomslitteraturen samt läsningen som hobby under hela feståret Finland 100. Läsäventyret

Läs mer

Bildningsnämndens svenska sektion nr 3/2011 13.9.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämndens svenska sektion nr 3/2011 13.9.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 3/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDNSVES 19 Mötets konstituering BILDNSVES 20 Tjänsteinnehavarbeslut för kännedom BILDNSVES 21 Arbetsplan för läsåret 2011 2012, svenska skola BILDNSVES 22 Den svenska förskolans

Läs mer

BIBLIOTEKARIEN BLOGGAR...

BIBLIOTEKARIEN BLOGGAR... Page 1 of 6 共 享 举 报 滥 用 情 况 下 一 个 博 客» 创 建 博 客 登 录 BIBLIOTEKARIEN BLOGGAR... EN BLOGG FRÅN OCH OM HTS BIBLIOTEK! DET HANDLAR OM DET SOM HAR HÄNT, HÄNDER OCH SKA HÄNDA. BLOGGEN GER OCKSÅ MÅNGA BOKTIPS PÅ

Läs mer

Kulturundersökning Halmstad 2010

Kulturundersökning Halmstad 2010 Kulturundersökning Halmstad 2010 10 8 6 1. Har du under det senaste året? (gäller inte bara i Halmstad) Bio Musikal/ show Konstutställning Rock / popkonsert Museum Teater Kurs/ studiecirkel Familje / barnprogram

Läs mer

33 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 43. 34 Val av protokolljusterare 43. 35 Godkännande av föredragningslista 43.

33 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 43. 34 Val av protokolljusterare 43. 35 Godkännande av föredragningslista 43. NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 4/2015 41 Handikapprådet Tid Måndag 30.11.2015 kl. 16.00 Plats Ämbetshuset, Topeliusesplanaden 7 Ärenden som skall behandlas Sida 33 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 43

Läs mer

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011 Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan läsåret 2010-2011 1 Biblioteks- och läsutvecklingsplan samt IT Övergripande verksamhetsmål för skolbiblioteket Skolbiblioteket ska hjälpa eleverna: att utveckla

Läs mer

Anna-Klara Aronsson & Anette Bertilsson. Bokklubb och kulturklubb för barn. Paper presenterat vid konferensen. 10-11 oktober 2007 i Borås

Anna-Klara Aronsson & Anette Bertilsson. Bokklubb och kulturklubb för barn. Paper presenterat vid konferensen. 10-11 oktober 2007 i Borås Anna-Klara Aronsson & Anette Bertilsson Bokklubb och kulturklubb för barn Paper presenterat vid konferensen 10-11 oktober 2007 i Borås Klubbverksamhet på Borås Stadsbibliotek. Tänk att få överösa barn

Läs mer

HOUTSKÄR FÖRSKOLAS ARBETSPLAN FÖRSKOLANS ARBETSTIDER MÅL OCH ARBETSSÄTT FÖR VERKSAMHETEN

HOUTSKÄR FÖRSKOLAS ARBETSPLAN FÖRSKOLANS ARBETSTIDER MÅL OCH ARBETSSÄTT FÖR VERKSAMHETEN HOUTSKÄR FÖRSKOLAS ARBETSPLAN 2015-2016 FÖRSKOLANS ARBETSTIDER Höstterminen 18.8-22.12 2015 Vårterminen 7.1 4.6 2016 Måndag - Fredag kl. 8.15-12.15 LOVDAGAR Höstlov 15.10-16.10 2015 Sportlov 22.2-26.2

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kulturnämnden 2012-09-12 1 Plats och tid Beslutande Biblioteket, Malung Kl. 13.00-15.30 Åsa Hedlöf (S), ordförande Gun Byttner (M), vice ordförande Bente Mellqvist-Danielsson (V) Martina Henriksson (FP)

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Kommungården, Godby

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Kommungården, Godby FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 26.01.2015 1 Sammanträdestid Måndagen den 26 januari 2015 kl 18.30-20.45 Beslutande Föredragande Övriga närvarande

Läs mer

Sammanfattning av beredningsgruppens förslag

Sammanfattning av beredningsgruppens förslag Sammanfattning av beredningsgruppens förslag De siffror som anges i dokumentet bygger på utvärderingen av de ekonomiska effekterna av Guggenheim Helsingfors-projektet som utförts av Helsingfors stad. FINANSIERING

Läs mer

VAL AV SPRÅK UR FAMILJENS PERSPEKTIV

VAL AV SPRÅK UR FAMILJENS PERSPEKTIV VAL AV SPRÅK UR FAMILJENS PERSPEKTIV Ann-Jolin Grüne Projektledare Delaktig i Finland i huvudstadsregionen Helsingfors arbis DE SVENSKA DELAKTIG-PROJEKTEN Utveckling av språkbadsmetoder, Delaktig i Finland

Läs mer

Rapport från besöksenkät vid biblioteken under slutet av november och början av december månad 2008

Rapport från besöksenkät vid biblioteken under slutet av november och början av december månad 2008 1(6) KFN 2009/0029 Rapport från besöksenkät vid biblioteken under slutet av november och början av december månad 2008 1 Kvalitetssäkringsmetoden Boken Boken omfattar olika enkät- och intervjuundersökningar

Läs mer

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 1. Är du kvinna eller man? Är du kvinna eller man? A. Kvinna 103 83,7 B. Man 20 16,3 Total 123 100 100% (123/123) 2. Hur gammal är du? Hur gammal är du? A. 0-18 1 0,8 B.

Läs mer

Finlands Svenska Brandoch Räddningsförbund

Finlands Svenska Brandoch Räddningsförbund Finlands Svenska Brandoch Räddningsförbund Verksamhets- och ekonomiplan 2017 INNEHÅLL Verksamhetsidé... 3 FSB: verksamhetsformer... 3 Värden... 3 Verksamhetsplan för 2017... 3 1. Utvecklandet av brandkårsverksamheten...

Läs mer

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se HÖSTENS PROGRAM 201 3 Kävlinge bibliotek Kvarngatan 17 244 31 Kävlinge 046-73 94 72 kavlinge.bibliotek@kavlinge.se Löddeköpinge bibliotek Barsebäcksvägen 60 246 30 Löddeköpinge 046-73 95 30 loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

Läs mer

2014 BIBLIOTEKETS BARNPROGRAM

2014 BIBLIOTEKETS BARNPROGRAM Moomin CharactersTM 2014 BIBLIOTEKETS BARNPROGRAM TRÄFFA DJUREXPERTEN Charlotte Hage. FREDDE GRANBERG TOVE JANSSON 100 ÅR BARNTEATER CHARLOTTE HAGE JULIA LINDEN HILL SAGOSTUNDER BOKHÖRNAN RETROVECKA MÅRTEN

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 2013

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 2013 Offentlig ekonomi 04 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 0 Ökningen av kommunernas driftskostnader avtog år 0 Kommunernas driftskostnader, exkl. affärsverk, ökade med,7 procent år 0,

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) (&)[18] Sammanträdesdatum 2014-09-01. Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset, Skärhamn kl 17:00 19:08

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) (&)[18] Sammanträdesdatum 2014-09-01. Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset, Skärhamn kl 17:00 19:08 TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) (&)[18] 2014-09-01 Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset, Skärhamn kl 17:00 19:08 Utses att justera Leif Göbel (S) Justeringens

Läs mer

Grundavtal för Kårkulla samkommun

Grundavtal för Kårkulla samkommun Grundavtal för Kårkulla samkommun 1 kap. SAMKOMMUNEN 1 Samkommunens namn och hemort Samkommunens namn är Kårkulla samkommun och dess hemort är Väståbolands stad. Samkommunens arbetsspråk är svenska. 2

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL CAMPUS LYKEION

VÄLKOMMEN TILL CAMPUS LYKEION VÄLKOMMEN TILL CAMPUS LYKEION LYKEION GYMNASIECAMPUS I VASA VASA GYMNASIUM VAASAN LYSEON LUKIO BAKGRUND Vasa stads förvaltning för andra stadiets utbildning tvåspråkig sedan år 2004 År 2009 gjordes ett

Läs mer

Biblioteksplan för Timrå kommun

Biblioteksplan för Timrå kommun Biblioteksplan för Timrå kommun 2016-2021 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Biblioteksorganisation i Timrå kommun 3. Kopplingar till lagstiftning och regionala dokument på kultur- och biblioteksområdet

Läs mer

Måsens meddelande. Borgå naturskolas nyhetsbrev till skolorna. vårterminen 2017 *****

Måsens meddelande. Borgå naturskolas nyhetsbrev till skolorna. vårterminen 2017 ***** Måsens meddelande Borgå naturskolas nyhetsbrev till skolorna vårterminen 2017 ***** Brevet skickas i ett exemplar till skolan. Vänligen sätt brevet på ett synligt ställe tack! Du hittar brevet även på

Läs mer

Arvika läser Tove Jansson

Arvika läser Tove Jansson Projektbeskrivning Arvika läser Tove Jansson Syfte Projektet "Arvika läser Tove Jansson" avser att lyfta fram skönlitteraturen på olika sätt, med olika aktörer i Arvika kommun, och visa på att litteratur

Läs mer

Östra skolområdets skolbiblioteksplan

Östra skolområdets skolbiblioteksplan Östra skolområdets skolbiblioteksplan Handlingsplan för hur målen i skolbiblioteksplanen ska uppnås. Planen utvärderas av skolbiblioteksrådet i slutet av varje läsår. Skolbiblioteksrådets deltagare hör

Läs mer

Hans Frantz Styrelseordförande i Vasa sjukvårdsdistrikt

Hans Frantz Styrelseordförande i Vasa sjukvårdsdistrikt Hans Frantz Styrelseordförande i Vasa sjukvårdsdistrikt Utmaningarna är många inför genomförandet av Sote-reformen Kanske flera här än inom många andra områden i landet Vi har landets friskaste befolkning

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119 Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Kultur- och fritidsförvaltningen Djurgårdsgatan 1 576 80 Sävsjö telefon: 0382-152 00 mejl: biblioteket@savsjo.se

Läs mer

Vad kan jag låna på biblioteket?

Vad kan jag låna på biblioteket? Startsidan / Vad kan jag låna på biblioteket? Vad kan jag låna på biblioteket? På biblioteket kan du låna böcker böcker och tidningar på andra språk e-böcker e-ljudböcker lättlästa böcker böcker med extra

Läs mer

Stadsbibliotekets enkätundersökning

Stadsbibliotekets enkätundersökning Stadsbibliotekets enkätundersökning Enkäterna delades ut torsdag 2 april 26 till och med onsdag 26 april 26 med jämn spridning avseende tidpunkt för besök, kön och ålder. Dock kan man i svaren notera att

Läs mer

DAGHEMMET ÄPPELGÅRDEN GRUNDERNA FÖR SMÅBARNFOSTRAN

DAGHEMMET ÄPPELGÅRDEN GRUNDERNA FÖR SMÅBARNFOSTRAN DAGHEMMET ÄPPELGÅRDEN GRUNDERNA FÖR SMÅBARNFOSTRAN 1. CENTRALA PRINCIPER 1.1 VÄRDEGRUND Vi vårdar och uppfostrar barnen, i samarbete med föräldrarna i en trygg och stödjande miljö. Vi värdesätter barnens

Läs mer

Språkklimatet i Finland år Kommunmarknaden Marina Lindell

Språkklimatet i Finland år Kommunmarknaden Marina Lindell Språkklimatet i Finland år 2016 Kommunmarknaden 14.09.2016 Marina Lindell Språkbarometern Följer upp hur den språkliga servicen förverkligas i tvåspråkiga kommuner. Hur väl får den lokala språkminoriteten

Läs mer

Bilaga 3. Exempel på utvärderingsmaterial i Virvatuli-modellen

Bilaga 3. Exempel på utvärderingsmaterial i Virvatuli-modellen Bilaga 3. Exempel på utvärderingsmaterial i Virvatuli-modellen Nedan följer en sammanställning av möjligt material till stöd för utvärdering enligt Virvatuli-modellen. I tabellerna ges också exempel på

Läs mer

Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland

Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland En av Länsbibliotek Sörmlands uppgifter är att i samråd med de kommunala biblioteken komplettera, samordna och utveckla medieförsörjningen i länet.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Steg för Steg rf Steg för Steg rf ADRESS: Nordenskiöldsgatan 18 A 00250 HELSINGFORS TELEFON: (09) 43 42 36 18 E-POST: WEBBPLATS: stegforsteg@fduv.fi www.stegforsteg.fi 2

Läs mer

Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet

<Innan_punkt> Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet DIGITAL 2015-16 Förstudieansökan Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet 1. Bakgrund Den här ansökan har sin bakgrund i Länsbiblioteket i Västerbottens ständiga strävan att

Läs mer

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här.

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här. . Vilken tid och veckodag skulle passa dig bäst att besöka biblioteket? "Har barn som går på förskola och vet att de har haft problem att få tider som passar att besöka biblioteket i Hovmantorp på förmiddagarna.

Läs mer

Globala byn vilken roll kan biblioteken få i ett nytt etniskt landskap?

Globala byn vilken roll kan biblioteken få i ett nytt etniskt landskap? Globala byn vilken roll kan biblioteken få i ett nytt etniskt landskap? Projektanordnare: Bibliotek, bildning och media, Kultur Skåne 232100-0255 Projektledare: Karin Ohrt och Ann Lundborg, Bibliotek,

Läs mer

INKÖPSPOLICY. vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK

INKÖPSPOLICY. vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK Kultur & Fritid Sundsvalls stadsbibliotek Kerstin Sjöström 2006-12-06 INKÖPSPOLICY vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK Mål och riktlinjer 2 Urvalsprinciper 3 Sid. 2 MÅL OCH RIKTLINJER Biblioteket skall värna

Läs mer

Förskolan har arbetsåret , 6 stycken elever och en förskollärare. I gruppen arbetar även en närvårdre som en extra vuxen.

Förskolan har arbetsåret , 6 stycken elever och en förskollärare. I gruppen arbetar även en närvårdre som en extra vuxen. HOUTSKÄR FÖRSKOLAS ARBETSPLAN 2016-2017 FÖRSKOLANS ARBETSTIDER Höstterminen 16.8-20.12 2016 Vårterminen 10.1 3.6 2017 Måndag - Fredag kl. 8.15-12.15 Timantal: 700h LOVDAGAR Höstlov 13.10-14.10 2016 Jullov

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

KULTURUTSKOTTETSBETÄNKANDE

KULTURUTSKOTTETSBETÄNKANDE KULTURUTSKOTTETSBETÄNKANDE Landskapslag om allmänna bibliotek 1996-97 nr 5 FR nr 15 SAMMANFATTNING Landskapsstyrelsens förslag Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar en ny landskapslag om allmänna

Läs mer

GRUNDAVTAL OPTIMA SAMKOMMUN

GRUNDAVTAL OPTIMA SAMKOMMUN 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 2 1.1 Samkommun... 2 1.2 Medlemskommuner... 2 1.3 Samkommunens uppgifter... 2 1.4 Samkommunens utbildningsenheter... 2 1.5 Undervisningsspråk... 3 2 SAMKOMMUNENS ORGAN... 3 2.1

Läs mer

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009 Bokslut 2008 Resultaträkning för Vanda stad 2008 2007 2006 milj. milj. milj. Verksamhetsintäkter 196,2 177,3 172,4 Tillverkning för eget bruk 90,1 71,0 71,2 Verksamhetskostnader - 1 072,0-974,6-931,2 Verksamhetsbidrag

Läs mer

Åbo en traditionsrik och modern skolstad! turku.fi/undervisning

Åbo en traditionsrik och modern skolstad! turku.fi/undervisning Åbo en traditionsrik och modern skolstad! turku.fi/undervisning 9 500 Småbarnsfostran Småbarnsfostran är växelverkan Åbo har ca 50 dagvårdsenheter, som kan bestå av flera olika daghem eller till exempel

Läs mer

Vad tycker besökarna? Enkät om biblioteket i Brandbergen

Vad tycker besökarna? Enkät om biblioteket i Brandbergen Vad tycker besökarna? Enkät om biblioteket i Brandbergen Rapport 2005-10-10 Sammanfattning Kultur och fritidsnämndens resultatmål för biblioteksverksamheten finns angivna i förvaltningens verksamhetsplan.

Läs mer

Fråga bibliotekarien. Länkbiblioteket. Sökslussen. Metasökprogrammet Frank och Söksam. biblioteken.fi >

Fråga bibliotekarien. Länkbiblioteket. Sökslussen. Metasökprogrammet Frank och Söksam. biblioteken.fi > Fråga bibliotekarien Länkbiblioteket Sökslussen Metasökprogrammet Frank och Söksam biblioteken.fi > : Informationssökning { www.biblioteken.fi/informationssokning Centrala söktjänster för olika sökbehov

Läs mer

Finlands Svenska Brandoch Räddningsförbund

Finlands Svenska Brandoch Räddningsförbund Finlands Svenska Brandoch Räddningsförbund Verksamhets- och ekonomiplan 2018 INNEHÅLL Verksamhetsidé... 3 FSB: verksamhetsformer... 3 Värden... 3 Verksamhetsplan för 2018... 3 1. Utvecklandet av brandkårsverksamheten...

Läs mer

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek)

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Medieplan beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Beskrivning av biblioteken: Målgrupper och tillgänglighet

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2015

Biblioteksplan 2012-2015 Biblioteksplan 2012-2015 Vi har en vision Denna plan uttrycker inriktningen för biblioteksverksamheten i Hallsbergs kommun. I vår framtidsbild ser vi huvudbiblioteket och de sammanslagna skol- och filialbiblioteken

Läs mer

Celsiusskolans biblioteks verksamhetsberättelse

Celsiusskolans biblioteks verksamhetsberättelse Celsiusskolans biblioteks verksamhetsberättelse Läsåret 2012/2013 Mikael Vikman, Åsa Mattsson Celsiusskolan är Sveriges största idrottsgymnasium med cirka 900 elever. Förutom idrottsklasser (Samhälls-

Läs mer

Överkalix bibliotek. Biblioteksplan 2009 2015. Överkalix kommun

Överkalix bibliotek. Biblioteksplan 2009 2015. Överkalix kommun Överkalix bibliotek Biblioteksplan 2009 2015 Överkalix kommun Vision Biblioteket som mötesplats kunskapscentrum kulturcentrum Överkalix bibliotek är viktig som mötesplats för kommuninnevånare i alla åldrar.

Läs mer

Samtalsgruppen i Malax firade 20-årsjubileum

Samtalsgruppen i Malax firade 20-årsjubileum Medlemsblad 01/14 Samtalsgruppen i Malax firade 20-årsjubileum Innehåll Ledare..... s. 3 Årsmöte......s. 4-5 Samtalgruppen i Malax fyllde 20 år.s. 6 Motionskampanj 11.3-10.4...s. 7-9 www.vasanejden.duv.fi....s.10

Läs mer

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18 PM Sida 1 (5) 2017-11-16 Skapande skola för läsåret 17/18 Den här informationen riktar sig endast till pedagoger inom Stockholms stads kommunala grundskolor samt kulturaktörer som samverkar med dessa.

Läs mer

Biblioteksstrategi Täby

Biblioteksstrategi Täby Skarpäng Mål TemakvällarGribbylund Huvudbiblioteket Service Biblioteksstrategi BokpratNäsbypark Täby Mötesplatser Hägernäs Kulturupplevelser Läslust Meröppet Tillgänglighet Täby kyrkby En plats för alla

Läs mer

Välkommen till biblioteket

Välkommen till biblioteket Välkommen till biblioteket Utbud på Simrishamns bibliotek Kultur- och fritidsförvaltningen informerar Biblioteken i Simrishamn Folkbiblioteken i Simrishamns kommun finns på följande orter: Borrby, Gärsnäs,

Läs mer