Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet"

Transkript

1 1 Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet

2 2 Startsidan På startsidan kan du se: Studentuppdragsansökningar för LinkedStudent, ENS personal tar hand om detta. Påminnelser om uppföljningsmejl för LinkedStudent, ENS personal tar hand om detta. Påminnelser om uppföljningsenkät för LinkedStudent, ENS personal tar hand om detta. Kommande uppgifter (gäller för den enhet/institution du tillhör) när du som användare lägger in data i Kontaktnoteringar om Uppgifter som ska göras framöver/saker som bokats/utlovats mm kommer det upp en påminnelse på startsidan som du och kollegor på din enhet kan se. Tänk på att det är ett effektivt sätt att bli mindre sårbara på. 15 senaste registrerade personerna i systemet. Navigation (vänstermeny) Navigationen är uppbyggt av en meny till vänster som expanderar. Ingångarna i menyn är beroende av vilken användarnivå du tillhör och kan alltså skilja sig åt en aning beroende på vem som loggar in i systemet. Du kan snabbsöka personer i det öppna fältet Sök i vänstermenyn. Skriv in personens namn i fältet och tryck Enter på ditt tangentbord. Längst ner kan du se en lista med de personer eller företag du senast sökt fram, lagt till eller arbetet med. Det är ett enkelt sätt att gå tillbaka till det du senast arbetat med, klicka på namnet eller företaget. Det finns också andra sätt att leta sig genom systemet. Namn på personer eller företag är hyperlänkade till den sida där mer information om respektive post finns. I vänsternavigationen kan du också enkelt Logga ut ur systemet. Vi rekommenderar: Registrera företag och personer när en relation är påbörjad eller tänkta att etableras, inte bara för att du ev. har fått ett visitkort. Börja med att lägga till Företaget, för att slippa göra extra klickningar fram och tillbaka i systemet. - kontrollera ev. att företaget inte redan finn upplagt i systemet. Du får också en varning om du försöker lägga till Person/Företag som redan finns. Lägg alltid till så mycket uppgifter som möjligt om Företag eller Person det har vi alla igen när vi ska gå tillbaka till en post för att läsa på om en kund eller lägga till information om samverkan samt göra utsökningar i olika syften. Obligatoriska uppgifter är märkta med * och du kommer inte vidare förrän uppgiften är ifylld. Kom ihåg att alltid Spara när du lagt till, tagit bort eller redigerat information.

3 3 Sök företag Det finns en Sök och en Avancerad sök. Med Sök kan du snabbt hitta igen Företag som redan finns i CRM-systemet. Du kan också söka utifrån andra kriterier. Välj det kriterium (Sök bland) du vill ha och skriv in det du vill söka efter. T ex. Stad + Umeå. Systemet visar träffar som innehåller dina söktermer men behöver inte vara identiskt med sökordet. T ex. om du söker på en person med namnet Fred så kommer det också visas personer med namnet Fredrik och efternamnet Fredriksson. Finns inte det företag du sökte kan du klicka Lägg till nytt företag. Lista alla Du kan Lista alla Företag eller Personer som finns i systemet i alfabetisk ordning. Under Företag, välj Lista alla.

4 4 Lägg till Företag När du lägger till Företag fyll i så mycket uppgifter som möjligt. Det går att göra mer träffsäkra sökningar om det finns mycket information. Organisationsnummer är obligatoriskt och ska alltid fyllas i. Finns det inget organisationsnummer ska du för svenska organisationer lägga in nr och för utländska organisationer Fältet Avdelning under Företag ska inte fyllas i. Används bara för Umeå universitets enheter och institutioner som alla ligger som egna Företag i systemet. Detta för att det ska vara lättare att hantera en så stor organisation. Systemet varnar om det finns redan tillagda företag som liknar det du vill lägga till. Kryssa i Lägg till företaget för att komma vidare.

5 5 Profil När du Sparat kommer du till det företagets profil där du kan lägga till fler uppgifter. Det första som kommer upp är en Sammanfattningsvy av de uppgifter som finns registrerade på den posten. Sidan är uppbyggd med flikar som du kan klicka dig emellan för att lägga till uppgifter. Under flikeni Profil kan du lägga in alla kontaktuppgifter till företaget, bransch, företagsbeskrivning och faktureringsadress. Under Samverkan, se bild nedan, ska du lägga in uppgifter om vilken samverkan universitetet har med företaget. Saknar du något kan du kontakta Huvudadministratören så läggs det till så snart som möjligt. Gäller samverkan hedersdoktor, gästföreläsning, mentor eller annat som är kopplat till en specifik person görs denna koppling på Personen. För att hitta mer information om Företaget kan du söka i Affärsdata eller andra databaser på nätet.

6 6 Kontaktnoteringar Under Kontaktnoteringar ska du skriva in vilken kontakt du haft med företaget, vad som sagts och beslutats, vilken typ av kontakt ni hade samt hur nästa steg (Uppgift) ska se ut. Glöm inte att Spara. Det du lägger in under uppgift kommer också synas på Startsidan under Kommande uppgifter. När det blir många Kontaktnoteringar på ett och samma Företag kan man sortera dessa utifrån Samverkanskategorier (vänster rullgardinsmeny Alla) för att det ska bli mer överskådligt. (Rullgardinsmenyn till höger behöver du inte bry dig om) Under fliken Historik kan du se när företaget lagts in i systemet, av vem och vad som ev. är ändrat och av vem. VIKTIGT - Om Företag byter namn, eller blir uppköpta eller något liknande, och det blir nytt organisationsnummer: lägg upp nytt företag, gör det gamla inaktivt och gör ev. personkopplingar även till det nya och kopplingen till det gamla företaget som Tidigare koppling.

7 7 Koppla personer till företaget Det är också viktigt att Koppla personer till företaget. Välj Koppla ytterligare person och tryck Välj. Ett nytt fönster kommer upp där du skriver in hela eller delar av namnet på den person du vill koppla till företaget. Om rätt person finns listad klickar du på det länkade namnet. Nu ska du också välja om det är en Nuvarande koppling (om personen är anställd eller på annat sätt engagerad i företaget just nu) eller om det är en tidigare koppling. Är det en nuvarande koppling behöver du inte göra någonting. Spara.

8 8 Personer Sök personer Det finns en Sök och Avancerad sök. Med Sök kan du snabbt hitta igen Personer. Välj den kategori du vill söka bland och skriv in det du vill söka efter. T ex: Namn + Eva. Du kan också söka bland flera andra kategorier, se lista nedan. Vid vanlig Sök visas träffar som innehåller dina söktermer. Det behöver inte vara identiskt med sökordet. T ex: om du söker på en person med namnet Fred så kommer det också visas personer med namnet Fredrik och efternamnet Fredriksson. Du kan också snabbsöka personer i vänstermenyn. Visa person När du klickar på namnet på en person kommer du till Visa person. Visa person är indelad i olika flikar. Den första fliken innehåller en Sammanfattning av en del av den information som finns registrerad på personen. Direkt under personens namn kan du också se om det finns någon registrerad Samverkan på personen. Både noteringar om Samverkan och Kontaktnoteringar ska göras på en Person, inte Företag. Kontaktnoteringar visas också på det kopplade företaget.

9 9 Lägg till person Du kan lägga till personer i systemet, under Lägg till person. När du lägger till en person får du automatiskt upp en varning om personen redan finns eller någon liknar den du försöker lägga till. Lägg till alla de uppgifter du kan i denna första vy. När du klickat Spara kommer du till personens Profilsida och kan där lägga till mer information. Tänk på att alltid lägga in så mycket information som möjligt i alla lägen! Ju mer data som finns på varje post (person/företag) desto mer går det att söka på/få fram statistik i framtiden. I fältet Befattning/roll ska du skriva vad personen har för befattning eller om det finns annan viktig information Den informationen, kopplad direkt till Företaget personen arbetar på, finns sedan kvar även om personen byter befattning eller arbetsplats och är därför väldigt värdefull. Detta till skillnad från fältet Annan info som finns under Profil som ska användas för aktuell information om den roll personen har idag och därför också ändras när befattning eller arbetsplats förändras. Kön är en obligatorisk märkning. Koppling till Företag (och organisationer) Du kan göra en direkt koppling till ett företag som redan finns i systemet. Om det gäller en nuvarande koppling, att Personen arbetar vid eller på annat sätt är kopplad till Företaget, låter du kryssrutan längst ner vara ikryssad. Gäller det ett tidigare arbete avmarkerar du kryssrutan. Det går att lägga in en Person utan att koppla till ett Företag, tryck Avbryt istället för Spara!

10 10 Om du gör en koppling till ett Företag och trycker Spara kommer du till Personens profil och kan där fylla i fullständiga kontaktuppgifter i fliken Profil. Fyll i så mycket uppgifter du kan med fler uppgifter går det att göra tydligare utsökningar och det blir lättare för kollegor på hela universitetet att göra research och jobba vidare med samma relation på ett professionellt sätt. Under fliken Samverkan kan du lägga till vilken form av samverkan som ev. är etablerad med Personen. I undantagsfall noteras detta på företaget. Kontaktnoteringar ska vanligtvis enbart göras på Personer. VIKTIGT: personer som byter arbetsplats eller av annan anledning försvinner från ett företag får INTE tas bort eller inaktiveras. Uppgifterna måste finnas kvar som Historik. Gör en ny koppling till ett Företag och ange den tidigare arbetsplatsen som Tidigare koppling.

11 11 Avancerad sök Avancerad sök är mer kraftfullt om du vill söka på flera kombinerade sökkriterier för bättre träffsäkerhet. Du kan avgränsa sökningen med: innehåller, är, börjar med osv. Du kan också kombinera sökningar i flera fält, t ex. Företagsnamn innehåller Volvo och Land är inte Sverige. Du kan också söka bland många andra saker, som t ex. vilken Samverkan det finns registrerad på personen eller specifika Kontaktnoteringar. Om du gör en sökning på flera fält visas resultat som matchar alla kriterierna du efterfrågade. Tänk därför efter om vilka kriterier du ska ha med Använd resultatet från din sökning Högst upp finns det några val för hur du kan gå vidare med personerna på listan. Ladda ner rapport (till Excel) Färdiga rapportmallar Hämta e-postadresser Skicka e-post Dessa funktioner beskrivs nedan och finns också när du har gjort vanlig Sök eller Avancerad sök.

12 12 Bredvid varje person i listan finns en kryssruta. Genom att klicka i de personer du vill ha med från listan kan du skapa ett Urval eller skicka e-post genom systemet. Om du markerar kryssrutan högst upp (Namn) blir alla Personer på sidan markerade. Vill du markera alla utom en eller ett par personer på sidan klickar du först i rutan högst upp och sen avmarkerar du den eller de du inte vill ha med i urvalet. Du kan välja att Hämta e-postadresser utifrån urvalet eller Skicka e-post via systemet. Genom Hämta e-postadresser kan du få en lista med valda e-postadresser. Detta kan också du få fram via Lista alla, Sök och Avancerad sök samt Urval. För att skicka e-post till utvalda i ditt mejlprogram kopierar du adresserna i rutan nedan och klistrar in dem som dolda adresser, ofta kallat bcc eller hemlig kopia. Du kan också välja att spara detta urval som ett Dynamiskt urval att jobba vidare med eller som ett Statiskt urval. Mer information om urval på sid 10. Väljer du att Ladda ner rapport kan du också välja vilka fält du vill att systemet ska ladda ner. De fält du väljer kommer bli nedladdade i en Excel-fil. Om du vill kan du ändra Filnamnet som kommer upp automatiskt med dagens datum och den tid du gör urvalet för att lätt kunna hitta igen din sökning längre fram. Tänk också på om du vill att urvalet ska synas bara för dig eller om det ska vara Gemensamt.

13 13 Genom Färdiga rapportmallar kan du snabbt få fram e-postlistor och adressetiketter. Denna funktion kan du få fram via Lista alla på Personer och Företag, Sök och Avancerad sök samt Urval. Saknar du någon Färdig rapportmall kan du kontakta Huvudadministratören E-post Via E-post kan du välja vilka e-postadresser du vill se eller arbeta med. Funktionen kan du få fram genom flera olika sidor i systemet; Lista alla, Sök och Avancerad sök samt Urval.

14 14 Urval Urval är ett sätt att spara grupper av Personer som man vill arbeta med. Ett Urval kan du också skapa via Sök och Avancerad sök. Det finns två typer av Urval: Statiska och Dynamiska. - Ett Statiskt urval betyder ett urval av Personer som inte förändras - (Företagsbesök 2011) - Ett Dynamiskt urval är ett sätt att spara ett specifikt urval som man vill jobba vidare med (t ex prenumeranter för ett nyhetsbrev) och som förändras med tiden. Du kan välja Företagsurval, Personurval (och Kategorier). Skapa dynamiskt urval Dynamiskt urval skapas via Avancerad sök. Gå till Avancerad sök och skapa en utsökning, välj Spara dessa sökkriterier som nytt dynamiskt urval. Vill du istället skapa ett Statiskt urval väljer du Spara samtliga träffar som nytt statiskt urval. Innan du påbörjar ditt urval, tänk på att välja om det ska vara dina urval eller gemensamma, och om du inte döper om urvalet hamnar det under fliken Temporära urval. Andra sätt att skapa statiskt urval: när du har framme en lista på personer kan du välja att kryssa i de personer du vill ha med i urvalet och gå vidare längst ner på sidan, kryssa i checkbox för Spara markerade företag i ett statiskt urval. Välj antingen Nytt statiskt urval eller ett redan existerande urval. Klicka på Nästa och du blir förflyttad till Urval.

15 15 Tänk på att beskriva ditt dynamiska urval, se exempel nedan, så den som vill lägga till Personer/Företag till ett urval vet hur man ska göra, det är inte alltid så lätt att läsa ut hur det är gjort. Ta upp och jobba vidare med dina urval Välj något av dina urval från Mina urval, Gemensamma urval eller Temporära urval. Det finns olika sätt att arbeta med dina Urval. - Redigera ändra Namn, Beskrivning och Ansvarig - Personer lägga till fler personer via Person-ID - Kollektiva noteringar - Ladda ner rapport - Färdiga rapportmallar - Skicka e-post - Hämta e-postadresser Kollektiva noteringar är effektivt då du slipper gå in på varje post (Person/Företag) och göra noteringar. Oavsett hur stort urvalet är kan du snabbt notera vilken kontakt du haft och vad som ska göras framöver. Du kan också göra om ett dynamiskt urval till ett statiskt genom att klicka på länken längst ner Gör dynamiskt urval till statiskt.

16 16 Urval som inte döpts om innan de blev sparade hamnar under Temporära urval och kan vara svåra att identifiera så småningom. För att döpa om klickar du på urvalet, väljer Redigera. Välj lämpligt namn och välj också om det ska vara ditt urval eller gemensamt. Ex på hur man lägger till fler personer i ett dynamiskt urval För att kunna lägga till personer eller företag är det viktigt att veta hur urvalet är gjort. Om det är baserat på utsökning i Kontaktnoteringar, något fält i Profil eller ett kryss i fliken Samverkan. Tänk på att ange detta i fältet Beskrivning när du gör ett urval. T ex. det gemensamma urvalet Samverkansansvariga UmU av Anna är baserat på fältet Beskrivning av arbete i personernas Profil. Alla som har ordet samverkansansvarig i det fältet läggs till i urvalet. Det spelar ingen roll om det står något mer i fältet så länge ordet samverkansansvarig finns med. Stor eller liten bokstav spelar heller ingen roll. Det gemensamma urvalet Prenumeranter Samverkansnytt baserat på ett kryss i fliken Samverkan. Om någon person får ett kryss i den rutan eller ett kryss tas bort läggs denna person till i urvalet alternativt tas bort.

17 17 Registrera och administrera Studentuppdrag Underubrik: Lägg till studentuppdrag Klicka på Skapa nytt studentuppdrag ovanför listan.

18 18 OBS! Innan du lägger till studentuppdrag måste företag och kontaktperson finnas registrerade i systemet. Här ska du lägga in rubrik för uppdraget och en beskrivning. Status är förifylld att vara Publicerad, vilket betyder att uppdraget blir synligt på LinkedStudent så snart det är sparat. Om det ska publiceras vid ett senare tillfälle väljer du ej publicerad. Om uppdragsgivaren senare får en student till uppdraget går du in under fliken Profil och väljer status tillsatt. Om uppdragsgivaren meddelar att uppdraget inte längre är aktuellt så ändrar du status till vilande. Radera aldrig projekt som varit publicerade, vi måste ha kvar dem för att få ut statistik över inflödet av projekt. Skriv en notering på Interna anteckningar vem som lagt in uppdraget och när. Aktuellt t.o.m. styr hur länge uppdraget är publicerat på LinkedStudent. Finns det ingen uttalad deadline för genomförandet kan du välja ett datum 6-12 månader bort. När alla fält är ifyllda och uppdraget kopplat till företag och person klickar du på Spara.

19 19 Ett företag/organisation måste kopplas till uppdraget. Detta gör du genom att klicka på Välj. Du får då upp en ruta där du kan söka fram och välja företaget.

20 En kontaktperson måste kopplas till uppdraget. Detta gör du på samma sätt som vid koppling till företag. 20

21 Detta är den vy du får upp när du sparat. Här ska du klicka på Profil för att fylla i ytterligare uppgifter om uppdraget. 21

22 22 Här ska du välja Kategori för uppdraget. Du kan välja mer än en kategori, t.ex. om det kan fungera både som examensarbete och projektkurs. Här väljer du också Intresseområde för uppdraget. Detta gör att studenter kan söka uppdrag inom sitt utbildningsområde. Du kan välja mer än ett intresseområde, t.ex. kan personalvetarstudenter tänkas söka uppdrag inom både område Människors beteende Etik Undervisning och Ekonomi Företagande Ledarskap. Intresseområdena är den vedertagna kategoriseringen av universitetets utbildningsområden. Se dem och titta vilka utbildningar som finns inom respektive intresseområde på sidan: Avsluta registreringen genom att klicka på Spara längst ner på sidan.

23 23 Gå sedan gärna över till den publika webbsidan och kontrollera att alla uppgifter finns med och ser ok ut.

24 24 Underrubrik: Sök studentuppdrag Om du lämnar alla sökfält blanka får du upp en lista över alla studentuppdrag som lagts in. Du kan filtrera din sökning genom att välja på ProjektID (publiceringsnummer), titel, företag eller kommun. Du kan även kombinera sökningar i flera fält, t.ex. titel innehåller utveckling och kommun är skellefteå. Alla filtreringar kan kombineras med datum för publicering. Du kan även söka på Status om projektet är ej publicerat, publicerat, vilande, tillsatt samt Typ d.v.s. kategori av uppdrag t.ex. examensarbete. Dessa filtreringar kan kombineras med ovanstående. Du kan alltså t.ex. söka fram vilka uppdrag som publicerats under en viss period i en viss kommun samt vilka typer av uppdrag det är.

Kom igång med ibinder Avtalsregistret

Kom igång med ibinder Avtalsregistret Kom igång med ibinder Avtalsregistret Kom igång med avtal Grunderna i ibinder.com Denna manual beskriver hur avtal hanteras i ibinder.com och är ett komplement till den separata manualen Kom igång med

Läs mer

LibNet 2.1 onlinetjänst

LibNet 2.1 onlinetjänst LibNet 2.1 onlinetjänst Användarguide Innehållsförteckning 1. Generell information... 3 1.1. Tekniska krav... 4 2. Kunduppgifter... 5 2.1. Användarprofiler... 6 2.1.1. Ändra en befintlig användarprofil...

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

REKRYTERA MED HJÄLP AV OFFENTLIGA JOBB

REKRYTERA MED HJÄLP AV OFFENTLIGA JOBB REKRYTERA MED HJÄLP AV OFFENTLIGA JOBB Från och med nu sköts rekryteringsprocessen med hjälp av Offentliga Jobb. Nedan följer en beskrivning av hur du på enklast vis använder dig av verktyget vid en rekrytering.

Läs mer

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03 SLUNIK manual SLUNIK version 2 2010-08-03 Innehåll SLUNIK...1 Kursledare... 1 Lärare... 1 LOGGA IN... 1 Hjälp, inloggning... 2 Välj kurs att administrera... 2 Om du inte ser din kurs i listan... 3 Filtrera

Läs mer

Användarguide. Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån

Användarguide. Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån 1 Användarguide Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån 2 Välkommen till Volontärbyrån! Den här guiden beskriver alla funktioner i volontärsamordnaradmin på www.volontarbyran.org. Har du

Läs mer

IdrottOnline Klubb manual medlemsregistret

IdrottOnline Klubb manual medlemsregistret IdrottOnline Klubb manual medlemsregistret IDROTTONLINE KLUBB MEDLEMSREGISTRET... 2 Så loggar du in... 2 Systemets uppbyggnad... 2 Medlemmar... 3 Vad är medlemsfliken?/medlemmar... 3 Lägg till ny medlem/medlemmar...

Läs mer

KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE

KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE 1 KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE Söka kursplan i KIWAS Sök efter skapade kursplaner genom att klicka på Lista kursplaner i menyn under fliken Kurser. Listan som visas är begränsad till de kursplaner som

Läs mer

Byalag.se Administrationsmanual

Byalag.se Administrationsmanual Byalag.se Administrationsmanual Snabbmeny: Återgå till huvudmenyn - Ladda hem Manual Skriv ut denna sida Inledning Du läser nu ett kompendie på hur man uppdaterar www.byalag.se på ett enkelt och smidigt

Läs mer

Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb

Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb Redigeraläge Startsidan Beskrivning av flikarna Öppna hemsidan: http://www2.idrottonline.se/default.aspx?id=196012 Öppna ditt arbetsrum. Klicka

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Medarbetarens guide till Kompetenskoll version 1,62

Medarbetarens guide till Kompetenskoll version 1,62 Medarbetarens guide till Kompetenskoll version 1,62 Sida 2 av 21 Innehåll Inledning 3 Välkommen till Kompetenskoll 4 Logga in - Byt lösenord Godkänn lagring av uppgifter och cookies 4 Del 1: Överblick

Läs mer

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 1 (12) Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 Denna manual innehåller instruktioner för gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet.

Läs mer

Innehållsförteckning. Användaradministration 2. Notiser 10. Nyheter 11. Meddelande 12. Annonsering 14. Design 15. Inställningar 18.

Innehållsförteckning. Användaradministration 2. Notiser 10. Nyheter 11. Meddelande 12. Annonsering 14. Design 15. Inställningar 18. Innehållsförteckning Avdelning Sida Användaradministration 2 Notiser 10 Nyheter 11 Meddelande 12 Annonsering 14 Design 15 Inställningar 18 Profilsida 19 1 Användaradministration Under Användaradministration

Läs mer

Handbok - CMG Office Web

Handbok - CMG Office Web Handbok - CMG Office Web CMG Office Web CMG Office Web är portalen för ditt företags interna kommunikation. Med Office Web kan du hitta dina medarbetares telefonnummer, organisationstillhörighet och aktiviteter.

Läs mer

Manual - rekryterare

Manual - rekryterare Manual - rekryterare Version 1.0 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Skapa annons & Hantera kandidater/cv:n... 2 Ditt skrivbord - förstasidan... 2 Snabbsökning av CV eller rekrytering... 3 Skapa

Läs mer

Kommentar [k1]: Behöver vi kommentera det som finns till höger ovanför schematyp?

Kommentar [k1]: Behöver vi kommentera det som finns till höger ovanför schematyp? Webbklienten Webben är uppbyggd med hjälp av flikar. När du öppnar lärosätets schemasida finns ett antal flikar som syns på webben för alla. Om du loggar in får du ytterligare flikar och möjligheter till

Läs mer

Handledning till Naturskyddsföreningens medlemsregister för kretsar och länsförbund

Handledning till Naturskyddsföreningens medlemsregister för kretsar och länsförbund Handledning till Naturskyddsföreningens medlemsregister för kretsar och länsförbund För att underlätta för dig som medlemsansvarig, när du arbetar i kretsens eller länsförbundets medlemsregister, kommer

Läs mer

Under IRMA finns förenklade versioner av IRMA, arbetsplatsregistret samt enhet. Dessa kommer du inte åt hemifrån om du inte har en koddosa.

Under IRMA finns förenklade versioner av IRMA, arbetsplatsregistret samt enhet. Dessa kommer du inte åt hemifrån om du inte har en koddosa. Platon STs ärendehanteringssystem IRMA Under IRMA finns förenklade versioner av IRMA, arbetsplatsregistret samt enhet. Dessa kommer du inte åt hemifrån om du inte har en koddosa. IRMA IRMA i Portalen fungerar

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

5HVLVWHQVWDEHOO 'DWD3DUWQHU. Er partner inom data

5HVLVWHQVWDEHOO 'DWD3DUWQHU. Er partner inom data 5HVLVWHQVWDEHOO Tack för att du valde programmet 5HVLVWHQVWDEHOO! Vi hoppas att programmet ska vara till stor hjälp i ditt arbete. Har du synpunkter på programmet är du mycket välkommen att höra av dig

Läs mer

1177 Vårdguidens e-tjänster

1177 Vårdguidens e-tjänster 1177 Vårdguidens e-tjänster Manual för administratörer www.vgregion.se/minavardkontakter Innehåll Administratör samt övriga behörigheter... 2 Logga in... 2 Egna inställningar... 3 Avisering till vårdgivare...

Läs mer

2. Dels går det att klicka sig fram via appsamlingen (2a) (som liknar en rutig kvadrat). Klicka på E-post (2b). 2b.

2. Dels går det att klicka sig fram via appsamlingen (2a) (som liknar en rutig kvadrat). Klicka på E-post (2b). 2b. Google E-post I Google Apps for Education (GAFE) ingår motsvarande Googles G-mail som e-postprogram. Eftersom det är skolan som administrerar våra GAFE-konton samt att vi behåller vår gamla domän zonline.se

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

SportAdmin i GF Nikegymnasterna

SportAdmin i GF Nikegymnasterna SportAdmin i använder SportAdmin som system för medlemshantering, fakturering och hemsida. Här nedan kommer du att kunna läsa om de funktioner som du som ledare behöver ha koll på i systemet. För att logga

Läs mer

Manual, Etikett- & Faktabladsgenerator

Manual, Etikett- & Faktabladsgenerator Manual, Etikett- & Faktabladsgenerator http://www.easylabelcreator.se/customer/lantmannen/ Innehållsförteckning Om tjänsten... 2 Snabbguide... 3 Inloggning... 5 Skapa konto... 5 Glömt användarnamn... 6

Läs mer

Platon är samlingsnamnet för allt som har med ärendehantering att göra.

Platon är samlingsnamnet för allt som har med ärendehantering att göra. Platon Platon är samlingsnamnet för allt som har med ärendehantering att göra. Grundbild Grundbild är den flik som syns när du startar ett nytt eller öppnar ett befintligt ärende. Här återfinns information

Läs mer

LATHUND PRIMULA. för Primulas lönerevisionsmodul. personal- och löneadministration

LATHUND PRIMULA. för Primulas lönerevisionsmodul. personal- och löneadministration LATHUND för Primulas lönerevisionsmodul PRIMULA personal- och löneadministration Kom i gång och arbeta med lönerevision i Primula Logga in i Primula och välj Lönerevision i Huvudmenyn Bilden nedan kommer

Läs mer

NyA-webben. Användarmanual för Listor och Statistik

NyA-webben. Användarmanual för Listor och Statistik NyA-webben Användarmanual för Listor och Statistik Innehåll Innehåll... 2 Sekretess... 3 In- och utloggning... 3 Inställningar... 6 Listor... 6 Sökandelistor... 6 Adresslistor... 8 Etikettlistor... 9 E-postlistor...

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 2 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Innehåll Redigera befintlig sida... 3 Skriva text eller klistra in kopierad text... 5 Rubriker i brödtext...

Läs mer

Lathund Google Kalender (i webbläsare)

Lathund Google Kalender (i webbläsare) Lathund Google Kalender (i webbläsare) För att komma till Google Kalender skriver du www.calendar.google.com i webbläsaren. För att logga in skriver du förnamn.efternamn@zonline.se och sedan ditt lösenord.

Läs mer

Lathund för rapporter och statistik i Synergi

Lathund för rapporter och statistik i Synergi Lathund för rapporter och statistik i Synergi Sid1 (28) Inledning 3 Fliken sökning 4 Fliken Avancerad sökning 5 Fliken Rapportutformning 9 Tips på Sökningar och presentationer 11 Kort Ärenderapport 11

Läs mer

Säljarens sida Användarhandledning

Säljarens sida Användarhandledning December 2009 Capitex AB Kalmar (huvudkontor): Box 751 Svensknabbevägen 30 391 27 Kalmar Tel vxl 0480-44 74 00 Fax 0480-44 74 01 Stockholm: Gustavslundsvägen 30 167 51 Bromma Tel 08-720 36 50 Fax 08-720

Läs mer

Snabbstartsguide. Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat

Snabbstartsguide. Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat Snabbstartsguide Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat Det här dokumentet har tagits fram för att hjälpa dig att snabbt kunna administrera utvärderingar

Läs mer

ForReg Manual. Innehållsförteckning. Förklaring av funktioner och hänvisning sid. 1-5. Fördjupning av mail utskick sid. 6 7

ForReg Manual. Innehållsförteckning. Förklaring av funktioner och hänvisning sid. 1-5. Fördjupning av mail utskick sid. 6 7 0 ForReg Manual Innehållsförteckning Förklaring av funktioner och hänvisning sid. 1-5 Fördjupning av mail utskick sid. 6 7 Fördjupning av företag utan e-post sid. 8 Fördjupning av utsökning sid. 9 12 Fördjupning

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

Logga in. Placera barn. Kolumner Ändra ordning på kolumner. Spara egna kolumnval. Urval. Ändra taxekategori. Sök. Uppsägning av plats

Logga in. Placera barn. Kolumner Ändra ordning på kolumner. Spara egna kolumnval. Urval. Ändra taxekategori. Sök. Uppsägning av plats 2013-01-25 1 Logga in Glömt lösenord Uppdatera lösenordet Kolumner Ändra ordning på kolumner Urval Spara egna kolumnval Excelformat av urval Välja antal barn som visas i urvalet Sök Snabbsök Söka med filter

Läs mer

AIF:arens guide till cyberrymden

AIF:arens guide till cyberrymden AIF:arens guide till cyberrymden www.andrarumsif.se Reviderad 2008-04-14 1 Välkommen till www.andrarumsif.se:s användarmanual! Denna manual ska inte ses som en fullständig manual till hemsidan utan snarare

Läs mer

Manual HSB Webb brf 2004 03 23

Manual HSB Webb brf 2004 03 23 NYHETER Manual HSB Webb brf 2004 03 23 Nu kan man sätta en hemavdelning på ett arbetsflöde, så att det bara blir synligt från den avdelningen och nedåt i strukturen under en förening. Ett arbetsflöde blir

Läs mer

Surfa till adressen https://cms10.mdh.se/polopoly/ och logga in med dina vanliga användaruppgifter.

Surfa till adressen https://cms10.mdh.se/polopoly/ och logga in med dina vanliga användaruppgifter. Surfa till adressen https://cms10.mdh.se/polopoly/ och logga in med dina vanliga användaruppgifter. När du är inloggad: 1. Klicka på plustecknet vid ditt ämne i innehållsträdet till vänster. Då fälls alla

Läs mer

Lathund FE-edit i Typo3

Lathund FE-edit i Typo3 1(6) Lathund Front-end-editing (FE-edit) i Typo3 Front-end-editing (FE-edit) är ett förenklat sätt att redigera innehåll med Typo3. Helt kort går det ut på att man redigerar innehållet medan man surfar

Läs mer

Grundutbildning EPiServer CMS6

Grundutbildning EPiServer CMS6 Grundutbildning EPiServer CMS6 Välkommen! Presentation av kursledare och kursdeltagare Kursinnehåll Verktygsfält och funktioner Skapa sida, spara och publicera Redigera sida Länkar till andra sidor och

Läs mer

RACCOON DEVELOPMENT AB

RACCOON DEVELOPMENT AB INNEHÅLL NYHETER 2-4 ARTIKLAR 5-7 BANNERS 8-10 SIDOR 11-15 AVDELNINGAR 16-17 MENY 18-20 TIDNINGEN 21-23 MEDARBETARE 24-26 FÖRSTASIDAN 27-28 Sid 2 NYHETER Hantera nyheter För att lägga till nyheter - klicka

Läs mer

Att granska fakturaspecifikationer i websesam efaktura

Att granska fakturaspecifikationer i websesam efaktura Att granska fakturaspecifikationer i websesam efaktura När du loggar in i websesam finns rubriken efaktura i menyn till höger. Här kan du söka fram fakturor du vill granska på två olika sätt: a) Ange vilken

Läs mer

Omsorgen Användarhandledning

Omsorgen Användarhandledning Omsorgen Användarhandledning 2012-12-13 Steg 1: Logga in Om ditt boende/kommun är ansluten till Omsorgen har du troligtvis fått inloggningsuppgifter. Om inte, skicka ett mail till info@omsorgen.se så kontaktar

Läs mer

MANUAL FÖR UPPSATSADMINISTRATÖRER

MANUAL FÖR UPPSATSADMINISTRATÖRER MANUAL FÖR UPPSATSADMINISTRATÖRER - ARKIVERA UPPSATSER/EXAMENSARBETEN I DiVA Bilden visar processen för hur uppsatser/examensarbeten ska hanteras. Den inringade aktiviteten beskrivs i den här manualen.

Läs mer

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen Aktivitetsstöd Närvarorapportering Ansvarig i Föreningen 2 (27) Datum 2013-09-26 Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen/föreningsadministratör... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt

Läs mer

Genomgång utav KURT Kursvärderingssystemet för Linköpings Universitet

Genomgång utav KURT Kursvärderingssystemet för Linköpings Universitet Genomgång utav KURT Kursvärderingssystemet för Linköpings Universitet Överblick Varför kursvärdering? Samtliga kurser inom den grundläggande utbildningen vid LiU ska utvärderas med stöd av det elektroniska

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Med UNITY Webbpublicering har ni ett kraftfullt och dynamiskt verktyg för att uppdatera och administrera er webbplats.

Med UNITY Webbpublicering har ni ett kraftfullt och dynamiskt verktyg för att uppdatera och administrera er webbplats. Församlingens Webbplats Premium Manual Med UNITY Webbpublicering har ni ett kraftfullt och dynamiskt verktyg för att uppdatera och administrera er webbplats. I Församlingens Webbplats Premium ingår ett

Läs mer

en stor bokstav och en siffra. Lösenordet får inte innehålla några tecken (!,,#,%,&)

en stor bokstav och en siffra. Lösenordet får inte innehålla några tecken (!,,#,%,&) Gå in på www.lernia.se Klicka på rubriken Registrera CV 1. Fyll i dina användaruppgifter. - Skriv in din e-postadress, glöm inte att upprepa e-postadressen - Skriv in ett önskat lösenord och upprepa detta.

Läs mer

Snabbguide för användare SourceTech Telllus

Snabbguide för användare SourceTech Telllus Snabbguide för användare SourceTech Telllus Copyright SourceTech AB 2000-2012 Innehållet i denna manual är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse

Läs mer

Business Online Generellt

Business Online Generellt Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Menyn Du kan navigera i Business Online på flera olika sätt. Ingången till de olika funktionerna hittar du via toppmenyn. Genom

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör Uppdaterad: 2014-03-18 För dig som är Gruppadministratör 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från

Läs mer

Snabbguide för E-lomake

Snabbguide för E-lomake Snabbguide för E-lomake 1 Om E-lomake/E-blankett...1 1.1 Inloggning...1 1.2 Symboler...1 1.3 Användargränssnittets flikar...1 1.4 Skapande av en ny blankett...2 2 Skapande av en ny blankett, Fält-funktionen...3

Läs mer

Joel Sundberg 2012-02-27

Joel Sundberg 2012-02-27 CIVILFÖRSVARSFÖRBUNDET Manual för civil.se En guide för webbansvariga Joel Sundberg 2012-02-27 Uppdaterad 2014-05-16 Malin Håkansson INNEHÅLL Förberedelser... 3 Hitta på civil.se... 3 Användare... 3 Uppdatera

Läs mer

Lathund - system för tillbud och arbetsskador

Lathund - system för tillbud och arbetsskador Lathund - system för tillbud och arbetsskador 2 (11) 3 (11) Innehållsförteckning Logga in i systemet... 4 Handlägga ett ärende... 5 Spara ett ärende... 6 Avsluta ett ärende... 6 Skapa en rapport... 7 Skapa

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 1 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750

Läs mer

MA NU AL. Lokalt medlemsregister UPPDATERAD 2014-04-23

MA NU AL. Lokalt medlemsregister UPPDATERAD 2014-04-23 MA NU AL Lokalt medlemsregister UPPDATERAD 2014-04-23 INNEHÅLL 1. Om det lokala medlemsregistret 3 Behörighet 3 Inloggning 3 2. Startsidan 4 3. Sökfunktioner 5 Söka fram medlemmar 5 Skicka mejl till många

Läs mer

Användarmanual för Lagledning.se

Användarmanual för Lagledning.se Användarmanual för Lagledning.se Denna manual är avsedd för dig som en av TEM:s lagkunder och ska fungera som ett stöd när du använder vår tjänst. Innehåll Innehåll... 1 Logga in... 2 Första sidan... 3

Läs mer

Nyhetsbrev nummer 2, 2011

Nyhetsbrev nummer 2, 2011 Nyhetsbrev nummer 2, 2011 Här kommer ett nyhetsbrev från SchoolSoft med allt som hänt i produkten under de senaste månaderna. Mindre nyheter Namnen på eventuella inaktiverade barn som en vårdnadshavare

Läs mer

Lärarhögskolan i Stockholm Högskoleförvaltningen Högskoleledningens kansli Magnus Mörck/Katharina Soffronow 08-737 95 76 Katharina.Soffronow@lhs.

Lärarhögskolan i Stockholm Högskoleförvaltningen Högskoleledningens kansli Magnus Mörck/Katharina Soffronow 08-737 95 76 Katharina.Soffronow@lhs. Lärarhögskolan i Stockholm Högskoleförvaltningen Högskoleledningens kansli Magnus Mörck/Katharina Soffronow 08-737 95 76 Katharina.Soffronow@lhs.se Ärendetyp Datum 2007-01-04 1(6) Elementär Websurveyandvänding

Läs mer

Min sida = startsida där du ser eventuelle vänner, meddelanden med mera. Här kan du även redigera din egen profil.

Min sida = startsida där du ser eventuelle vänner, meddelanden med mera. Här kan du även redigera din egen profil. Basetool version 3 Genom att lägga in information om ditt företag/verksamhet i Basetool syns du automatiskt på vastgotalandet.se, skaraborg.nu, vastergotland.se och vastsverige.com Webbadress: www.basetool.se

Läs mer

Manual för administration av statligt aktivitetsstöd (LOK) via Idrottonline

Manual för administration av statligt aktivitetsstöd (LOK) via Idrottonline Manual för administration av statligt aktivitetsstöd (LOK) via Idrottonline I denna manual beskrivs hur ni ledare administrerar det lokala aktivitetsstödet i sin helhet. Vi går igenom hur man lägger in

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual Innehåll 1. INLEDNING 4 2. ROLLER 4 2.1. CHEF 4 2.2. MEDARBETARE 4 2.3. ADMINISTRATÖR 4 2.4. KURSLEDARE 5 2.5. UTBILDARE 5 3. BEGREPP 5 3.1. ENHET 5 3.2.

Läs mer

Publicera taltidningen

Publicera taltidningen Publicera taltidningen Innehåll Publicera taltidningen...1 Två-stegs-raketen: Webbpubliceringen av taltidningen...1 Manual för publiceringsverktyget WaveFusion...2 Starta verktyget WaveFusion och skapa

Läs mer

Manual. Patient. version 3.50

Manual. Patient. version 3.50 Manual Patient version 3.50 Innehåll Introduktion till Mina vårdkontakter...2 Vem kan använda tjänsten?... 2 Komma igång... 2 Ett säkert system... 2 Svar inom ett par dagar... 2 Support... 2 Skaffa användarkonto...3

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Arbetsrum

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Arbetsrum Uppdaterad: 2014-03-18 Lathund Arbetsrum 1 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Arbetsrum 4 Skapa arbetsrum, steg 1 4 Skapa arbetsrumslista 4 Olika typer av arbetsrum 6 Skapa arbetsrum, steg 2 6 Lägg in

Läs mer

Synergi Användarhandbok för att söka rapporter

Synergi Användarhandbok för att söka rapporter 2008-12-09 Synergi Användarhandbok för att söka rapporter 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Enkel sökning av rapporter i Synergi... 4 Fliken sökparametrar... 5 Fliken Avancerat... 6 Fliken Rapportutformning...

Läs mer

Manual Enkät. Senselogic AB Version 2.1.1

Manual Enkät. Senselogic AB Version 2.1.1 Manual Enkät Senselogic AB Version 2.1.1 Innehållsförteckning 1 Användningsområde...1 2 Inställningar för enkät...1 2.1 Fliken Allmänt...1 2.2 Fliken frågor...2 2.2.1 Gemensamma inställningar:... 2 2.2.2

Läs mer

Lathund för webbpublicering på Vi Ungas distriktswebbplatser

Lathund för webbpublicering på Vi Ungas distriktswebbplatser Lathund för webbpublicering på Vi Ungas distriktswebbplatser 1 1. Introduktion 3 2. Inloggning 3 3. Publicering av nyheter 4 4. Hantera nyheter 7 5. Snabblänkar 7 6. Sidor 8 7. Händelser 8 8. Distriktets

Läs mer

Användarmanual för Content tool version 7.5

Användarmanual för Content tool version 7.5 Användarmanual för Content tool version 7.5 TM WEB Express AB Manual Content tool 7.5 Sid 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OM PUBLICERINGSVERKTYGET... 3 1.1 ALLMÄNT... 3 2 ÖVERSIKT... 3 3 ALLMÄNT OM WEBBSIDAN

Läs mer

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun Manual för webbpublicering Enköpings kommun Innehåll ATT LOGGA IN I SWWWING 3 Inloggningsrutan 3 GRÄNSSNITTET 4 Filhanteraren 4 Content Management 4 Verktyget Notify - Dags att uppdatera 4 SKAPA OCH REDIGERA

Läs mer

Manual för Juseks aktivitetsadministrationssystem

Manual för Juseks aktivitetsadministrationssystem Manual för Juseks aktivitetsadministrationssystem ett system baserat på Softadmin från Multisoft Komma åt och logga in i aktivitetssystemets admindel Tanken är att du skall kunna komma åt systemet på samma

Läs mer

Minihandbok för skoladministratörer version 1.6

Minihandbok för skoladministratörer version 1.6 UEDB (UNGDOM OCH ELEVDATABASEN) Minihandbok för skoladministratörer version 1.6 Eva Rehnberg 2014-08-18 En utförligare handbok för administratörer finns att tillgå inloggad i UEDB. Den här handboken är

Läs mer

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15 Sidan 1 (18) 1. Ledare... 3 1.2 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 3 2. Hantera deltagare... 5 2.1 Deltagare... 6 2.1.1 Lägga in deltagare i ny grupp... 6 2.1.2 Lägga till deltagare i befintlig grupp... 6 2.2

Läs mer

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service Lathund Slutattestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Slutattestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar

Läs mer

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Lathund Attestant. Agresso Self Service Lathund Attestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Attestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar 9 Attestera

Läs mer

Kursvärderingsenkät i KI Survey 150406

Kursvärderingsenkät i KI Survey 150406 1 Kursvärderingsenkät i KI Survey 150406 Hur kan jag använda en enkätmall i KI Survey? I verktyget KI Survey finns färdiga mallar för kursvärderingsenkäter. Mallarna har skapats av KI Survey- administratörer

Läs mer

Manual. Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se

Manual. Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se Manual Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se Innehållsförteckning Start... 3 Lägg till ny sida...3 Redigera sida som redan finns...3 Titta på resultatet...

Läs mer

Autogiro Online för betalningsmottagare Webbtjänst för dig som erbjuder dina kunder Autogiro. 2013-10-07

Autogiro Online för betalningsmottagare Webbtjänst för dig som erbjuder dina kunder Autogiro. 2013-10-07 2013-10-07 Autogiro Online för betalningsmottagare Webbtjänst för dig som erbjuder dina kunder Autogiro. Postadress: 105 19 Stockholm Besöksadress: Palmfeltsvägen 5 Webb: bankgirot.se Bankgironr: 160-9908

Läs mer

Minihandbok för skoladministratörer version 1.7

Minihandbok för skoladministratörer version 1.7 UEDB (UNGDOM OCH ELEVDATABASEN) Minihandbok för skoladministratörer version 1.7 Eva Rehnberg 2015-02-02 En utförligare handbok för administratörer finns att tillgå inloggad i UEDB. Den här handboken är

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

Administrera projekt på arvsfonden.se

Administrera projekt på arvsfonden.se Administrera projekt på arvsfonden.se Den här manualen vänder sig till dig som är projektledare eller projektadministratör för ett projekt på www.arvsfonden.se Innan du kan börja arbeta med er projektsida

Läs mer

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10)

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) Innehåll Sid 2 Inledning Sid 3 Logga in Sid 4 Startsidan Sid 5 Obligatoriska frågor Sid 6 Kursutvärderingar Sid 10 Statistik Sid 12 Formulär Sid 16 Skapa utvärdering

Läs mer

Administrera projekt på arvsfonden.se

Administrera projekt på arvsfonden.se Administrera projekt på arvsfonden.se Den här manualen vänder sig till dig som är projektledare eller projektadministratör för ett projekt på www.arvsfonden.se Innan du kan börja arbeta med er projektsida

Läs mer

Skapa innehåll. Logga in och administrera hemsidan. Inloggningslänk: www.alvsbyn.se/wp-admin. Byta lösenord

Skapa innehåll. Logga in och administrera hemsidan. Inloggningslänk: www.alvsbyn.se/wp-admin. Byta lösenord Sidan 1 av 9 Logga in och administrera hemsidan Inloggningslänk: www.alvsbyn.se/wp-admin Byta lösenord 2. Klicka på Profil 3. Längst nere hittar du två fält: Nytt lösenord och Bekräfta nytt lösenord. Fyll

Läs mer

Guide för behörighetssystemet i Matilda

Guide för behörighetssystemet i Matilda Guide för behörighetssystemet i Matilda Guiden är uppdaterad t o m Matildaversion 4.7.0. Eftersom olika personer med olika arbetsuppgifter och funktioner inom kostverksamheten använder Matilda på olika

Läs mer

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare 1 Innehållsförteckning 1 Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Användare - Låst lösenord...

Läs mer

Användarmanual 1.x. RIW Software Techn AB info@riwsoftware.com telefon: 08-766 70 20 fax: 08-766 70 05 www.riwsoftware.com

Användarmanual 1.x. RIW Software Techn AB info@riwsoftware.com telefon: 08-766 70 20 fax: 08-766 70 05 www.riwsoftware.com Användarmanual 1.x Page 2 of 18 Innehållsförteckning BookitWise... 3 Systemkrav... 3 Logga in... 4 Kalenderförklaring... 5 Enkelt bokningsformulär... 6 Anvancerat bokningsformulär... 7 Avancerat Lägg till

Läs mer

InfoGlue för lättredaktörer

InfoGlue för lättredaktörer 1 InfoGlue för lättredaktörer Gå till www.publicera.gu.se/enkel-inloggning och klicka på Länk till den enkla inloggningen. Alternativt så finns det en inloggningslänk någonstans på den (institutions-)webbplats

Läs mer

GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson

GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson Kursdokumentation GroupWise för användare Sidan 1 av 25 Skicka e-post med GroupWise 3 Adressboken 4 Bilaga 5 Skapa vidarebefodran i GroupWise 6 Ta bort

Läs mer

2. Obligatoriska uppgifter för att kunna behandla din ansökan är:

2. Obligatoriska uppgifter för att kunna behandla din ansökan är: 1. Översikt hur du gör en ansökan 2. Obligatoriska uppgifter i en ansökan 3. Välja utbildningar 4. Skapa ett användarkonto 5. Skapa en ansökan Rangordna dina utbildningsval Bifoga obligatoriska handlingar/bilagor

Läs mer

Skapa sidor, redigera befintliga samt lägga upp och länka till dokument. Mejla info@handels.se då riskerar inget att falla mellan stolarna.

Skapa sidor, redigera befintliga samt lägga upp och länka till dokument. Mejla info@handels.se då riskerar inget att falla mellan stolarna. Lathund handels.se Skapa sidor, redigera befintliga samt lägga upp och länka till dokument https://www.handels.se/templates/login.aspx?returnurl=/secure är adressen för att kunna logga in i Episerver.

Läs mer

1 INLOGGNING. 1.1 Första gången registrering. 1.2 Efter registrering

1 INLOGGNING. 1.1 Första gången registrering. 1.2 Efter registrering UPPFÖDARREGISTER 1. Inloggning 1.1 Första gången - registrering 1.2 Efter registrering 2. Redigera dina uppgifter 2.1 Redigera fliken Om uppfödningen 2.2 Redigera fliken Kontaktuppgifter 2.3 Redigera flikarna

Läs mer

Manual - Introduktionskurs SiteVision

Manual - Introduktionskurs SiteVision Manual Introduktionskurs SiteVision sidan 1 Manual Introduktionskurs SiteVision den 3 september 2014 09:00 Innehållsförteckning Logga in 2 Redigera text 3 Om bilder på ale.se 6 Lägga till en bild 7 Lägga

Läs mer

Anordnarwebben. Manual

Anordnarwebben. Manual Anordnarwebben Manual sida 1/34 Innehållsförteckning 1 Beskrivning...3 2 Överblick...3 3 E-tjänsten...3 3.1 Information...4 3.2 Beläggning...5 3.3 Kö...6 3.4 Placeringar...8 3.5 Ersättningar... 11 3.6

Läs mer

Sök Idrottslyftet år 4

Sök Idrottslyftet år 4 Sök Idrottslyftet år 4 Du ansöker via din förenings Idrottonline sida enkelt och säkert! Förbered! Som vid all idrott är förberedelsen det viktigaste, förberedelsen för att ansöka om Idrottslyftet består

Läs mer

Manual för Sportadmin, ett system för närvarohantering, fakturering etc

Manual för Sportadmin, ett system för närvarohantering, fakturering etc Manual för Sportadmin, ett system för närvarohantering, fakturering etc Till dig som är ledare i Friluftsfrämjandet Lund. Framför dig har du en manual som sats samman för att göra det enkelt att komma

Läs mer