Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet"

Transkript

1 1 Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet

2 2 Startsidan På startsidan kan du se: Studentuppdragsansökningar för LinkedStudent, ENS personal tar hand om detta. Påminnelser om uppföljningsmejl för LinkedStudent, ENS personal tar hand om detta. Påminnelser om uppföljningsenkät för LinkedStudent, ENS personal tar hand om detta. Kommande uppgifter (gäller för den enhet/institution du tillhör) när du som användare lägger in data i Kontaktnoteringar om Uppgifter som ska göras framöver/saker som bokats/utlovats mm kommer det upp en påminnelse på startsidan som du och kollegor på din enhet kan se. Tänk på att det är ett effektivt sätt att bli mindre sårbara på. 15 senaste registrerade personerna i systemet. Navigation (vänstermeny) Navigationen är uppbyggt av en meny till vänster som expanderar. Ingångarna i menyn är beroende av vilken användarnivå du tillhör och kan alltså skilja sig åt en aning beroende på vem som loggar in i systemet. Du kan snabbsöka personer i det öppna fältet Sök i vänstermenyn. Skriv in personens namn i fältet och tryck Enter på ditt tangentbord. Längst ner kan du se en lista med de personer eller företag du senast sökt fram, lagt till eller arbetet med. Det är ett enkelt sätt att gå tillbaka till det du senast arbetat med, klicka på namnet eller företaget. Det finns också andra sätt att leta sig genom systemet. Namn på personer eller företag är hyperlänkade till den sida där mer information om respektive post finns. I vänsternavigationen kan du också enkelt Logga ut ur systemet. Vi rekommenderar: Registrera företag och personer när en relation är påbörjad eller tänkta att etableras, inte bara för att du ev. har fått ett visitkort. Börja med att lägga till Företaget, för att slippa göra extra klickningar fram och tillbaka i systemet. - kontrollera ev. att företaget inte redan finn upplagt i systemet. Du får också en varning om du försöker lägga till Person/Företag som redan finns. Lägg alltid till så mycket uppgifter som möjligt om Företag eller Person det har vi alla igen när vi ska gå tillbaka till en post för att läsa på om en kund eller lägga till information om samverkan samt göra utsökningar i olika syften. Obligatoriska uppgifter är märkta med * och du kommer inte vidare förrän uppgiften är ifylld. Kom ihåg att alltid Spara när du lagt till, tagit bort eller redigerat information.

3 3 Sök företag Det finns en Sök och en Avancerad sök. Med Sök kan du snabbt hitta igen Företag som redan finns i CRM-systemet. Du kan också söka utifrån andra kriterier. Välj det kriterium (Sök bland) du vill ha och skriv in det du vill söka efter. T ex. Stad + Umeå. Systemet visar träffar som innehåller dina söktermer men behöver inte vara identiskt med sökordet. T ex. om du söker på en person med namnet Fred så kommer det också visas personer med namnet Fredrik och efternamnet Fredriksson. Finns inte det företag du sökte kan du klicka Lägg till nytt företag. Lista alla Du kan Lista alla Företag eller Personer som finns i systemet i alfabetisk ordning. Under Företag, välj Lista alla.

4 4 Lägg till Företag När du lägger till Företag fyll i så mycket uppgifter som möjligt. Det går att göra mer träffsäkra sökningar om det finns mycket information. Organisationsnummer är obligatoriskt och ska alltid fyllas i. Finns det inget organisationsnummer ska du för svenska organisationer lägga in nr och för utländska organisationer Fältet Avdelning under Företag ska inte fyllas i. Används bara för Umeå universitets enheter och institutioner som alla ligger som egna Företag i systemet. Detta för att det ska vara lättare att hantera en så stor organisation. Systemet varnar om det finns redan tillagda företag som liknar det du vill lägga till. Kryssa i Lägg till företaget för att komma vidare.

5 5 Profil När du Sparat kommer du till det företagets profil där du kan lägga till fler uppgifter. Det första som kommer upp är en Sammanfattningsvy av de uppgifter som finns registrerade på den posten. Sidan är uppbyggd med flikar som du kan klicka dig emellan för att lägga till uppgifter. Under flikeni Profil kan du lägga in alla kontaktuppgifter till företaget, bransch, företagsbeskrivning och faktureringsadress. Under Samverkan, se bild nedan, ska du lägga in uppgifter om vilken samverkan universitetet har med företaget. Saknar du något kan du kontakta Huvudadministratören så läggs det till så snart som möjligt. Gäller samverkan hedersdoktor, gästföreläsning, mentor eller annat som är kopplat till en specifik person görs denna koppling på Personen. För att hitta mer information om Företaget kan du söka i Affärsdata eller andra databaser på nätet.

6 6 Kontaktnoteringar Under Kontaktnoteringar ska du skriva in vilken kontakt du haft med företaget, vad som sagts och beslutats, vilken typ av kontakt ni hade samt hur nästa steg (Uppgift) ska se ut. Glöm inte att Spara. Det du lägger in under uppgift kommer också synas på Startsidan under Kommande uppgifter. När det blir många Kontaktnoteringar på ett och samma Företag kan man sortera dessa utifrån Samverkanskategorier (vänster rullgardinsmeny Alla) för att det ska bli mer överskådligt. (Rullgardinsmenyn till höger behöver du inte bry dig om) Under fliken Historik kan du se när företaget lagts in i systemet, av vem och vad som ev. är ändrat och av vem. VIKTIGT - Om Företag byter namn, eller blir uppköpta eller något liknande, och det blir nytt organisationsnummer: lägg upp nytt företag, gör det gamla inaktivt och gör ev. personkopplingar även till det nya och kopplingen till det gamla företaget som Tidigare koppling.

7 7 Koppla personer till företaget Det är också viktigt att Koppla personer till företaget. Välj Koppla ytterligare person och tryck Välj. Ett nytt fönster kommer upp där du skriver in hela eller delar av namnet på den person du vill koppla till företaget. Om rätt person finns listad klickar du på det länkade namnet. Nu ska du också välja om det är en Nuvarande koppling (om personen är anställd eller på annat sätt engagerad i företaget just nu) eller om det är en tidigare koppling. Är det en nuvarande koppling behöver du inte göra någonting. Spara.

8 8 Personer Sök personer Det finns en Sök och Avancerad sök. Med Sök kan du snabbt hitta igen Personer. Välj den kategori du vill söka bland och skriv in det du vill söka efter. T ex: Namn + Eva. Du kan också söka bland flera andra kategorier, se lista nedan. Vid vanlig Sök visas träffar som innehåller dina söktermer. Det behöver inte vara identiskt med sökordet. T ex: om du söker på en person med namnet Fred så kommer det också visas personer med namnet Fredrik och efternamnet Fredriksson. Du kan också snabbsöka personer i vänstermenyn. Visa person När du klickar på namnet på en person kommer du till Visa person. Visa person är indelad i olika flikar. Den första fliken innehåller en Sammanfattning av en del av den information som finns registrerad på personen. Direkt under personens namn kan du också se om det finns någon registrerad Samverkan på personen. Både noteringar om Samverkan och Kontaktnoteringar ska göras på en Person, inte Företag. Kontaktnoteringar visas också på det kopplade företaget.

9 9 Lägg till person Du kan lägga till personer i systemet, under Lägg till person. När du lägger till en person får du automatiskt upp en varning om personen redan finns eller någon liknar den du försöker lägga till. Lägg till alla de uppgifter du kan i denna första vy. När du klickat Spara kommer du till personens Profilsida och kan där lägga till mer information. Tänk på att alltid lägga in så mycket information som möjligt i alla lägen! Ju mer data som finns på varje post (person/företag) desto mer går det att söka på/få fram statistik i framtiden. I fältet Befattning/roll ska du skriva vad personen har för befattning eller om det finns annan viktig information Den informationen, kopplad direkt till Företaget personen arbetar på, finns sedan kvar även om personen byter befattning eller arbetsplats och är därför väldigt värdefull. Detta till skillnad från fältet Annan info som finns under Profil som ska användas för aktuell information om den roll personen har idag och därför också ändras när befattning eller arbetsplats förändras. Kön är en obligatorisk märkning. Koppling till Företag (och organisationer) Du kan göra en direkt koppling till ett företag som redan finns i systemet. Om det gäller en nuvarande koppling, att Personen arbetar vid eller på annat sätt är kopplad till Företaget, låter du kryssrutan längst ner vara ikryssad. Gäller det ett tidigare arbete avmarkerar du kryssrutan. Det går att lägga in en Person utan att koppla till ett Företag, tryck Avbryt istället för Spara!

10 10 Om du gör en koppling till ett Företag och trycker Spara kommer du till Personens profil och kan där fylla i fullständiga kontaktuppgifter i fliken Profil. Fyll i så mycket uppgifter du kan med fler uppgifter går det att göra tydligare utsökningar och det blir lättare för kollegor på hela universitetet att göra research och jobba vidare med samma relation på ett professionellt sätt. Under fliken Samverkan kan du lägga till vilken form av samverkan som ev. är etablerad med Personen. I undantagsfall noteras detta på företaget. Kontaktnoteringar ska vanligtvis enbart göras på Personer. VIKTIGT: personer som byter arbetsplats eller av annan anledning försvinner från ett företag får INTE tas bort eller inaktiveras. Uppgifterna måste finnas kvar som Historik. Gör en ny koppling till ett Företag och ange den tidigare arbetsplatsen som Tidigare koppling.

11 11 Avancerad sök Avancerad sök är mer kraftfullt om du vill söka på flera kombinerade sökkriterier för bättre träffsäkerhet. Du kan avgränsa sökningen med: innehåller, är, börjar med osv. Du kan också kombinera sökningar i flera fält, t ex. Företagsnamn innehåller Volvo och Land är inte Sverige. Du kan också söka bland många andra saker, som t ex. vilken Samverkan det finns registrerad på personen eller specifika Kontaktnoteringar. Om du gör en sökning på flera fält visas resultat som matchar alla kriterierna du efterfrågade. Tänk därför efter om vilka kriterier du ska ha med Använd resultatet från din sökning Högst upp finns det några val för hur du kan gå vidare med personerna på listan. Ladda ner rapport (till Excel) Färdiga rapportmallar Hämta e-postadresser Skicka e-post Dessa funktioner beskrivs nedan och finns också när du har gjort vanlig Sök eller Avancerad sök.

12 12 Bredvid varje person i listan finns en kryssruta. Genom att klicka i de personer du vill ha med från listan kan du skapa ett Urval eller skicka e-post genom systemet. Om du markerar kryssrutan högst upp (Namn) blir alla Personer på sidan markerade. Vill du markera alla utom en eller ett par personer på sidan klickar du först i rutan högst upp och sen avmarkerar du den eller de du inte vill ha med i urvalet. Du kan välja att Hämta e-postadresser utifrån urvalet eller Skicka e-post via systemet. Genom Hämta e-postadresser kan du få en lista med valda e-postadresser. Detta kan också du få fram via Lista alla, Sök och Avancerad sök samt Urval. För att skicka e-post till utvalda i ditt mejlprogram kopierar du adresserna i rutan nedan och klistrar in dem som dolda adresser, ofta kallat bcc eller hemlig kopia. Du kan också välja att spara detta urval som ett Dynamiskt urval att jobba vidare med eller som ett Statiskt urval. Mer information om urval på sid 10. Väljer du att Ladda ner rapport kan du också välja vilka fält du vill att systemet ska ladda ner. De fält du väljer kommer bli nedladdade i en Excel-fil. Om du vill kan du ändra Filnamnet som kommer upp automatiskt med dagens datum och den tid du gör urvalet för att lätt kunna hitta igen din sökning längre fram. Tänk också på om du vill att urvalet ska synas bara för dig eller om det ska vara Gemensamt.

13 13 Genom Färdiga rapportmallar kan du snabbt få fram e-postlistor och adressetiketter. Denna funktion kan du få fram via Lista alla på Personer och Företag, Sök och Avancerad sök samt Urval. Saknar du någon Färdig rapportmall kan du kontakta Huvudadministratören E-post Via E-post kan du välja vilka e-postadresser du vill se eller arbeta med. Funktionen kan du få fram genom flera olika sidor i systemet; Lista alla, Sök och Avancerad sök samt Urval.

14 14 Urval Urval är ett sätt att spara grupper av Personer som man vill arbeta med. Ett Urval kan du också skapa via Sök och Avancerad sök. Det finns två typer av Urval: Statiska och Dynamiska. - Ett Statiskt urval betyder ett urval av Personer som inte förändras - (Företagsbesök 2011) - Ett Dynamiskt urval är ett sätt att spara ett specifikt urval som man vill jobba vidare med (t ex prenumeranter för ett nyhetsbrev) och som förändras med tiden. Du kan välja Företagsurval, Personurval (och Kategorier). Skapa dynamiskt urval Dynamiskt urval skapas via Avancerad sök. Gå till Avancerad sök och skapa en utsökning, välj Spara dessa sökkriterier som nytt dynamiskt urval. Vill du istället skapa ett Statiskt urval väljer du Spara samtliga träffar som nytt statiskt urval. Innan du påbörjar ditt urval, tänk på att välja om det ska vara dina urval eller gemensamma, och om du inte döper om urvalet hamnar det under fliken Temporära urval. Andra sätt att skapa statiskt urval: när du har framme en lista på personer kan du välja att kryssa i de personer du vill ha med i urvalet och gå vidare längst ner på sidan, kryssa i checkbox för Spara markerade företag i ett statiskt urval. Välj antingen Nytt statiskt urval eller ett redan existerande urval. Klicka på Nästa och du blir förflyttad till Urval.

15 15 Tänk på att beskriva ditt dynamiska urval, se exempel nedan, så den som vill lägga till Personer/Företag till ett urval vet hur man ska göra, det är inte alltid så lätt att läsa ut hur det är gjort. Ta upp och jobba vidare med dina urval Välj något av dina urval från Mina urval, Gemensamma urval eller Temporära urval. Det finns olika sätt att arbeta med dina Urval. - Redigera ändra Namn, Beskrivning och Ansvarig - Personer lägga till fler personer via Person-ID - Kollektiva noteringar - Ladda ner rapport - Färdiga rapportmallar - Skicka e-post - Hämta e-postadresser Kollektiva noteringar är effektivt då du slipper gå in på varje post (Person/Företag) och göra noteringar. Oavsett hur stort urvalet är kan du snabbt notera vilken kontakt du haft och vad som ska göras framöver. Du kan också göra om ett dynamiskt urval till ett statiskt genom att klicka på länken längst ner Gör dynamiskt urval till statiskt.

16 16 Urval som inte döpts om innan de blev sparade hamnar under Temporära urval och kan vara svåra att identifiera så småningom. För att döpa om klickar du på urvalet, väljer Redigera. Välj lämpligt namn och välj också om det ska vara ditt urval eller gemensamt. Ex på hur man lägger till fler personer i ett dynamiskt urval För att kunna lägga till personer eller företag är det viktigt att veta hur urvalet är gjort. Om det är baserat på utsökning i Kontaktnoteringar, något fält i Profil eller ett kryss i fliken Samverkan. Tänk på att ange detta i fältet Beskrivning när du gör ett urval. T ex. det gemensamma urvalet Samverkansansvariga UmU av Anna är baserat på fältet Beskrivning av arbete i personernas Profil. Alla som har ordet samverkansansvarig i det fältet läggs till i urvalet. Det spelar ingen roll om det står något mer i fältet så länge ordet samverkansansvarig finns med. Stor eller liten bokstav spelar heller ingen roll. Det gemensamma urvalet Prenumeranter Samverkansnytt baserat på ett kryss i fliken Samverkan. Om någon person får ett kryss i den rutan eller ett kryss tas bort läggs denna person till i urvalet alternativt tas bort.

17 17 Registrera och administrera Studentuppdrag Underubrik: Lägg till studentuppdrag Klicka på Skapa nytt studentuppdrag ovanför listan.

18 18 OBS! Innan du lägger till studentuppdrag måste företag och kontaktperson finnas registrerade i systemet. Här ska du lägga in rubrik för uppdraget och en beskrivning. Status är förifylld att vara Publicerad, vilket betyder att uppdraget blir synligt på LinkedStudent så snart det är sparat. Om det ska publiceras vid ett senare tillfälle väljer du ej publicerad. Om uppdragsgivaren senare får en student till uppdraget går du in under fliken Profil och väljer status tillsatt. Om uppdragsgivaren meddelar att uppdraget inte längre är aktuellt så ändrar du status till vilande. Radera aldrig projekt som varit publicerade, vi måste ha kvar dem för att få ut statistik över inflödet av projekt. Skriv en notering på Interna anteckningar vem som lagt in uppdraget och när. Aktuellt t.o.m. styr hur länge uppdraget är publicerat på LinkedStudent. Finns det ingen uttalad deadline för genomförandet kan du välja ett datum 6-12 månader bort. När alla fält är ifyllda och uppdraget kopplat till företag och person klickar du på Spara.

19 19 Ett företag/organisation måste kopplas till uppdraget. Detta gör du genom att klicka på Välj. Du får då upp en ruta där du kan söka fram och välja företaget.

20 En kontaktperson måste kopplas till uppdraget. Detta gör du på samma sätt som vid koppling till företag. 20

21 Detta är den vy du får upp när du sparat. Här ska du klicka på Profil för att fylla i ytterligare uppgifter om uppdraget. 21

22 22 Här ska du välja Kategori för uppdraget. Du kan välja mer än en kategori, t.ex. om det kan fungera både som examensarbete och projektkurs. Här väljer du också Intresseområde för uppdraget. Detta gör att studenter kan söka uppdrag inom sitt utbildningsområde. Du kan välja mer än ett intresseområde, t.ex. kan personalvetarstudenter tänkas söka uppdrag inom både område Människors beteende Etik Undervisning och Ekonomi Företagande Ledarskap. Intresseområdena är den vedertagna kategoriseringen av universitetets utbildningsområden. Se dem och titta vilka utbildningar som finns inom respektive intresseområde på sidan: Avsluta registreringen genom att klicka på Spara längst ner på sidan.

23 23 Gå sedan gärna över till den publika webbsidan och kontrollera att alla uppgifter finns med och ser ok ut.

24 24 Underrubrik: Sök studentuppdrag Om du lämnar alla sökfält blanka får du upp en lista över alla studentuppdrag som lagts in. Du kan filtrera din sökning genom att välja på ProjektID (publiceringsnummer), titel, företag eller kommun. Du kan även kombinera sökningar i flera fält, t.ex. titel innehåller utveckling och kommun är skellefteå. Alla filtreringar kan kombineras med datum för publicering. Du kan även söka på Status om projektet är ej publicerat, publicerat, vilande, tillsatt samt Typ d.v.s. kategori av uppdrag t.ex. examensarbete. Dessa filtreringar kan kombineras med ovanstående. Du kan alltså t.ex. söka fram vilka uppdrag som publicerats under en viss period i en viss kommun samt vilka typer av uppdrag det är.

Lathund till VFU-portalen

Lathund till VFU-portalen Lathund till VFU-portalen VFU-koordinator Senast uppdaterad: 2012-01-12 Innehåll 1. Startsidan... 3 2. Översikt över arbetsplatser på ett område... 5 3. Redigera information för en arbetsplats... 6 4.

Läs mer

LITEN LATHUND TILL ALUMNDATABASEN

LITEN LATHUND TILL ALUMNDATABASEN LITEN LATHUND TILL ALUMNDATABASEN * Översikt & sökningar * Inloggning Gå till www.gu.se/alumn/ eller till din fakultets alumnsida. Härifrån kan man logga in både som alumn och som administratör. Klicka

Läs mer

Lathund till VFU-portalen

Lathund till VFU-portalen Lathund till VFU-portalen VFU-samordnare Senast uppdaterad: 2013-01-14 Innehåll 1. Startsidan... 3 2. Översikt över arbetsplatser på ett område... 5 3. Redigera information för en arbetsplats... 6 4. Lägg

Läs mer

SORSELE KOMMUN. Handbok OEW. 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson. Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19)

SORSELE KOMMUN. Handbok OEW. 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson. Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19) Handbok i OEW 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19) Använd det användarnamn och lösenord som du fått. Fungerar det inte hör av dig till Mari-Anne

Läs mer

Användarguide. Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån

Användarguide. Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån 1 Användarguide Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån 2 Välkommen till Volontärbyrån! Den här guiden beskriver alla funktioner i volontärsamordnaradmin på www.volontarbyran.org. Har du

Läs mer

Kom igång med ibinder Avtalsregistret

Kom igång med ibinder Avtalsregistret Kom igång med ibinder Avtalsregistret Kom igång med avtal Grunderna i ibinder.com Denna manual beskriver hur avtal hanteras i ibinder.com och är ett komplement till den separata manualen Kom igång med

Läs mer

IdrottOnline Klubb manual medlemsregistret

IdrottOnline Klubb manual medlemsregistret IdrottOnline Klubb manual medlemsregistret IDROTTONLINE KLUBB MEDLEMSREGISTRET... 2 Så loggar du in... 2 Systemets uppbyggnad... 2 Medlemmar... 3 Vad är medlemsfliken?/medlemmar... 3 Lägg till ny medlem/medlemmar...

Läs mer

Användarhandledning DORUM

Användarhandledning DORUM Demografiska databasen Sid 1 (19) Användarhandledning DORUM Datum: 2012-09-19 Version: 1.0 Projektledare: Carin Hedlund, Mattias Sandström Innehållsförteckning Åtkomst 3 Ej inloggad 3 Inloggning 7 Dorums

Läs mer

Byalag.se Administrationsmanual

Byalag.se Administrationsmanual Byalag.se Administrationsmanual Snabbmeny: Återgå till huvudmenyn - Ladda hem Manual Skriv ut denna sida Inledning Du läser nu ett kompendie på hur man uppdaterar www.byalag.se på ett enkelt och smidigt

Läs mer

Forskare & Handledare. 1. Inloggning

Forskare & Handledare. 1. Inloggning Forskare & Handledare 1. Inloggning Du använder samma inloggning till Forskningsdatabasen som till universitetets övriga system. 2. Startsidan När du loggat in i Forskningsdatabasen (FDB) kommer du till

Läs mer

Handbok - CMG Office Web

Handbok - CMG Office Web Handbok - CMG Office Web CMG Office Web CMG Office Web är portalen för ditt företags interna kommunikation. Med Office Web kan du hitta dina medarbetares telefonnummer, organisationstillhörighet och aktiviteter.

Läs mer

SportAdmin i GF Nikegymnasterna

SportAdmin i GF Nikegymnasterna SportAdmin i använder SportAdmin som system för medlemshantering, fakturering och hemsida. Här nedan kommer du att kunna läsa om de funktioner som du som ledare behöver ha koll på i systemet. För att logga

Läs mer

ForReg Manual. Innehållsförteckning. Förklaring av funktioner och hänvisning sid. 1-5. Fördjupning av mail utskick sid. 6 7

ForReg Manual. Innehållsförteckning. Förklaring av funktioner och hänvisning sid. 1-5. Fördjupning av mail utskick sid. 6 7 0 ForReg Manual Innehållsförteckning Förklaring av funktioner och hänvisning sid. 1-5 Fördjupning av mail utskick sid. 6 7 Fördjupning av företag utan e-post sid. 8 Fördjupning av utsökning sid. 9 12 Fördjupning

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 1 (12) Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 Denna manual innehåller instruktioner för gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet.

Läs mer

REKRYTERA MED HJÄLP AV OFFENTLIGA JOBB

REKRYTERA MED HJÄLP AV OFFENTLIGA JOBB REKRYTERA MED HJÄLP AV OFFENTLIGA JOBB Från och med nu sköts rekryteringsprocessen med hjälp av Offentliga Jobb. Nedan följer en beskrivning av hur du på enklast vis använder dig av verktyget vid en rekrytering.

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

LibNet 2.1 onlinetjänst

LibNet 2.1 onlinetjänst LibNet 2.1 onlinetjänst Användarguide Innehållsförteckning 1. Generell information... 3 1.1. Tekniska krav... 4 2. Kunduppgifter... 5 2.1. Användarprofiler... 6 2.1.1. Ändra en befintlig användarprofil...

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE

KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE 1 KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE Söka kursplan i KIWAS Sök efter skapade kursplaner genom att klicka på Lista kursplaner i menyn under fliken Kurser. Listan som visas är begränsad till de kursplaner som

Läs mer

AIF:arens guide till cyberrymden

AIF:arens guide till cyberrymden AIF:arens guide till cyberrymden www.andrarumsif.se Reviderad 2008-04-14 1 Välkommen till www.andrarumsif.se:s användarmanual! Denna manual ska inte ses som en fullständig manual till hemsidan utan snarare

Läs mer

Innehållsförteckning. Användaradministration 2. Notiser 10. Nyheter 11. Meddelande 12. Annonsering 14. Design 15. Inställningar 18.

Innehållsförteckning. Användaradministration 2. Notiser 10. Nyheter 11. Meddelande 12. Annonsering 14. Design 15. Inställningar 18. Innehållsförteckning Avdelning Sida Användaradministration 2 Notiser 10 Nyheter 11 Meddelande 12 Annonsering 14 Design 15 Inställningar 18 Profilsida 19 1 Användaradministration Under Användaradministration

Läs mer

Kommentar [k1]: Behöver vi kommentera det som finns till höger ovanför schematyp?

Kommentar [k1]: Behöver vi kommentera det som finns till höger ovanför schematyp? Webbklienten Webben är uppbyggd med hjälp av flikar. När du öppnar lärosätets schemasida finns ett antal flikar som syns på webben för alla. Om du loggar in får du ytterligare flikar och möjligheter till

Läs mer

Medarbetarens guide till Kompetenskoll version 1,62

Medarbetarens guide till Kompetenskoll version 1,62 Medarbetarens guide till Kompetenskoll version 1,62 Sida 2 av 21 Innehåll Inledning 3 Välkommen till Kompetenskoll 4 Logga in - Byt lösenord Godkänn lagring av uppgifter och cookies 4 Del 1: Överblick

Läs mer

Manual - rekryterare

Manual - rekryterare Manual - rekryterare Version 1.0 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Skapa annons & Hantera kandidater/cv:n... 2 Ditt skrivbord - förstasidan... 2 Snabbsökning av CV eller rekrytering... 3 Skapa

Läs mer

Administration av lagets arbetsrum lathund

Administration av lagets arbetsrum lathund Administration av lagets arbetsrum lathund 1: Logga in Öppna din webbläsare och gå in på nya Skuru-webben (www.skuruik.se/handboll). 1. Gå till ditt lags arbetsrum (du hittar laget antingen under Barn/Ungdom

Läs mer

Omsorgen Användarhandledning

Omsorgen Användarhandledning Omsorgen Användarhandledning 2012-12-13 Steg 1: Logga in Om ditt boende/kommun är ansluten till Omsorgen har du troligtvis fått inloggningsuppgifter. Om inte, skicka ett mail till info@omsorgen.se så kontaktar

Läs mer

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03 SLUNIK manual SLUNIK version 2 2010-08-03 Innehåll SLUNIK...1 Kursledare... 1 Lärare... 1 LOGGA IN... 1 Hjälp, inloggning... 2 Välj kurs att administrera... 2 Om du inte ser din kurs i listan... 3 Filtrera

Läs mer

En kort guide till VFU-portalen. För dig som arbetar som VFU-samordnare i kommunen.

En kort guide till VFU-portalen. För dig som arbetar som VFU-samordnare i kommunen. En kort guide till VFU-portalen För dig som arbetar som VFU-samordnare i kommunen. Version 1.2 maj 2013 Följande sidor kommer ge en kort och övergripande guide till de vanligaste funktionerna i VFUportalen.

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

MA NU AL. Lokalt medlemsregister UPPDATERAD 2014-04-23

MA NU AL. Lokalt medlemsregister UPPDATERAD 2014-04-23 MA NU AL Lokalt medlemsregister UPPDATERAD 2014-04-23 INNEHÅLL 1. Om det lokala medlemsregistret 3 Behörighet 3 Inloggning 3 2. Startsidan 4 3. Sökfunktioner 5 Söka fram medlemmar 5 Skicka mejl till många

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

Manual, Etikett- & Faktabladsgenerator

Manual, Etikett- & Faktabladsgenerator Manual, Etikett- & Faktabladsgenerator http://www.easylabelcreator.se/customer/lantmannen/ Innehållsförteckning Om tjänsten... 2 Snabbguide... 3 Inloggning... 5 Skapa konto... 5 Glömt användarnamn... 6

Läs mer

Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb

Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb Redigeraläge Startsidan Beskrivning av flikarna Öppna hemsidan: http://www2.idrottonline.se/default.aspx?id=196012 Öppna ditt arbetsrum. Klicka

Läs mer

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24)

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24) Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen.. 2 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Låst lösenord... 5 1.4 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 7 2. Administration 8 2.1 Föreningens

Läs mer

Under IRMA finns förenklade versioner av IRMA, arbetsplatsregistret samt enhet. Dessa kommer du inte åt hemifrån om du inte har en koddosa.

Under IRMA finns förenklade versioner av IRMA, arbetsplatsregistret samt enhet. Dessa kommer du inte åt hemifrån om du inte har en koddosa. Platon STs ärendehanteringssystem IRMA Under IRMA finns förenklade versioner av IRMA, arbetsplatsregistret samt enhet. Dessa kommer du inte åt hemifrån om du inte har en koddosa. IRMA IRMA i Portalen fungerar

Läs mer

Användarmanual för Lagledning.se

Användarmanual för Lagledning.se Användarmanual för Lagledning.se Denna manual är avsedd för dig som en av TEM:s lagkunder och ska fungera som ett stöd när du använder vår tjänst. Innehåll Innehåll... 1 Logga in... 2 Första sidan... 3

Läs mer

Användarhandbok StepStones Recruiters Space

Användarhandbok StepStones Recruiters Space Användarhandbok StepStones Recruiters Space CV-Sökningar I denna del av Recruiters Space kan du söka efter passande kandidater i StepStones CV-databas. Du kan också registrera CV-agenter som automatiskt

Läs mer

Handledning till Naturskyddsföreningens medlemsregister för kretsar och länsförbund

Handledning till Naturskyddsföreningens medlemsregister för kretsar och länsförbund Handledning till Naturskyddsföreningens medlemsregister för kretsar och länsförbund För att underlätta för dig som medlemsansvarig, när du arbetar i kretsens eller länsförbundets medlemsregister, kommer

Läs mer

Lathund Förskola och annan pedagogisk omsorg 2014-10-03

Lathund Förskola och annan pedagogisk omsorg 2014-10-03 Lathund Förskola och annan pedagogisk omsorg 2014-10-03 1 Innehåll Logga in... 3 Behörighet... 3 Inloggning till systemet, Hypernet... 3 Glömt lösenord... 3 Uppdatera lösenordet... 3 Vyer anpassa det du

Läs mer

Administrera projekt på arvsfonden.se

Administrera projekt på arvsfonden.se Manual för projektansvariga på arvsfonden.se 20140611, ver2. Administrera projekt på arvsfonden.se Den här manualen vänder sig till dig som är projektledare eller projektadministratör för ett projekt på

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör Uppdaterad: 2014-03-18 För dig som är Gruppadministratör 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från

Läs mer

en stor bokstav och en siffra. Lösenordet får inte innehålla några tecken (!,,#,%,&)

en stor bokstav och en siffra. Lösenordet får inte innehålla några tecken (!,,#,%,&) Gå in på www.lernia.se Klicka på rubriken Registrera CV 1. Fyll i dina användaruppgifter. - Skriv in din e-postadress, glöm inte att upprepa e-postadressen - Skriv in ett önskat lösenord och upprepa detta.

Läs mer

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen Aktivitetsstöd Närvarorapportering Ansvarig i Föreningen 2 (27) Datum 2013-09-26 Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen/föreningsadministratör... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt

Läs mer

Snabbstartsguide. Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat

Snabbstartsguide. Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat Snabbstartsguide Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat Det här dokumentet har tagits fram för att hjälpa dig att snabbt kunna administrera utvärderingar

Läs mer

Platon är samlingsnamnet för allt som har med ärendehantering att göra.

Platon är samlingsnamnet för allt som har med ärendehantering att göra. Platon Platon är samlingsnamnet för allt som har med ärendehantering att göra. Grundbild Grundbild är den flik som syns när du startar ett nytt eller öppnar ett befintligt ärende. Här återfinns information

Läs mer

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15 Sidan 1 (18) 1. Ledare... 3 1.2 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 3 2. Hantera deltagare... 5 2.1 Deltagare... 6 2.1.1 Lägga in deltagare i ny grupp... 6 2.1.2 Lägga till deltagare i befintlig grupp... 6 2.2

Läs mer

2. Dels går det att klicka sig fram via appsamlingen (2a) (som liknar en rutig kvadrat). Klicka på E-post (2b). 2b.

2. Dels går det att klicka sig fram via appsamlingen (2a) (som liknar en rutig kvadrat). Klicka på E-post (2b). 2b. Google E-post I Google Apps for Education (GAFE) ingår motsvarande Googles G-mail som e-postprogram. Eftersom det är skolan som administrerar våra GAFE-konton samt att vi behåller vår gamla domän zonline.se

Läs mer

Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord

Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord Aditro HR Portalen - logga in och byta lösenord 2015-04-22 Innehåll 1. Att komma åt HR portalen... 2 2. Logga in och byta lösenord... 2 Inloggning... 2 Byta lösenord... 2 Glömt lösenord... 3 Hjälpfunktionen...

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 2 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Innehåll Redigera befintlig sida... 3 Skriva text eller klistra in kopierad text... 5 Rubriker i brödtext...

Läs mer

5HVLVWHQVWDEHOO 'DWD3DUWQHU. Er partner inom data

5HVLVWHQVWDEHOO 'DWD3DUWQHU. Er partner inom data 5HVLVWHQVWDEHOO Tack för att du valde programmet 5HVLVWHQVWDEHOO! Vi hoppas att programmet ska vara till stor hjälp i ditt arbete. Har du synpunkter på programmet är du mycket välkommen att höra av dig

Läs mer

Lathund för rapporter och statistik i Synergi

Lathund för rapporter och statistik i Synergi Lathund för rapporter och statistik i Synergi Sid1 (28) Inledning 3 Fliken sökning 4 Fliken Avancerad sökning 5 Fliken Rapportutformning 9 Tips på Sökningar och presentationer 11 Kort Ärenderapport 11

Läs mer

Manual Version För registrering av aktiviteter på

Manual Version För registrering av aktiviteter på Manual Version 2013-01-23 För registrering av aktiviteter på www.postenfritid.se 1. Gå in på adressen http://info.citybreak.com och logga in med era användningsuppgifter* 2. Klicka på Skapa ny produkt,

Läs mer

1177 Vårdguidens e-tjänster

1177 Vårdguidens e-tjänster 1177 Vårdguidens e-tjänster Manual för administratörer www.vgregion.se/minavardkontakter Innehåll Administratör samt övriga behörigheter... 2 Logga in... 2 Egna inställningar... 3 Avisering till vårdgivare...

Läs mer

Användarmanual konsult

Användarmanual konsult Användarmanual konsult Innehållsförteckning 1. Registrera konto 2. Logga in 3. Fylla i kontouppgifter och prenumerationstyp 4. Byta lösenord 5. Inaktivera konto 6. Radera konto 7. Skapa profil 8. Editera

Läs mer

Grundutbildning EPiServer CMS6

Grundutbildning EPiServer CMS6 Grundutbildning EPiServer CMS6 Välkommen! Presentation av kursledare och kursdeltagare Kursinnehåll Verktygsfält och funktioner Skapa sida, spara och publicera Redigera sida Länkar till andra sidor och

Läs mer

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved.

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved. Användarmanual Jobb i Stan CV-Handboken Registrering, jobbsökning mm. Innehållsförteckning: 2 Registrering 5-16 2.1 Skapa ett konto 5-6 2.2 Skapa ett CV 6 2.2.1 CV-profil (steg 1) 7-8 2.2.2 Arbetslivserfarenhet

Läs mer

Manual för att skicka mejl via medlemsregistret på webben

Manual för att skicka mejl via medlemsregistret på webben Manual för att skicka mejl via medlemsregistret på webben Du loggar in på Mina Sidor via förbundets hemsida med ditt medlemsnummer och postnummer. Sedan klickar du på Regional Medlemsservice. Sedan väljer

Läs mer

Forskare & Handledare. 1. Inloggning

Forskare & Handledare. 1. Inloggning Forskare & Handledare 1. Inloggning Du använder samma inloggning till Forskningsdatabasen som till universitetets övriga system. OBS! Är du en extern handledare utan anställning på MIUN så använder du

Läs mer

LATHUND PRIMULA. för Primulas lönerevisionsmodul. personal- och löneadministration

LATHUND PRIMULA. för Primulas lönerevisionsmodul. personal- och löneadministration LATHUND för Primulas lönerevisionsmodul PRIMULA personal- och löneadministration Kom i gång och arbeta med lönerevision i Primula Logga in i Primula och välj Lönerevision i Huvudmenyn Bilden nedan kommer

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Snabbguide för E-lomake

Snabbguide för E-lomake Snabbguide för E-lomake 1 Om E-lomake/E-blankett...1 1.1 Inloggning...1 1.2 Symboler...1 1.3 Användargränssnittets flikar...1 1.4 Skapande av en ny blankett...2 2 Skapande av en ny blankett, Fält-funktionen...3

Läs mer

Chefens guide till Kompetenskoll version 1,62

Chefens guide till Kompetenskoll version 1,62 Chefens guide till Kompetenskoll version 1,62 Sid 2 av 32 Innehåll Inledning 3 Välkommen till Kompetenskoll 4 Logga in - Byt lösenord Godkänn lagring av uppgifter och cookies 4 DEL 1: Överblick 6 Startsidan

Läs mer

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2 2009-08-20 Manual för Typo3 version 4.2 1 2 Innehåll: 1. Allmänt 4 2. Grunderna i Typo3 5 2.1 Knappar 5 2.2 Inloggning 5 2.3 Den inledande vyn 6 2.4 Sidträdet 7 3. Sidor 8 3.1 Skapa en ny sida 8 3.1.1

Läs mer

Business Online Generellt

Business Online Generellt Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Menyn Du kan navigera i Business Online på flera olika sätt. Ingången till de olika funktionerna hittar du via toppmenyn. Genom

Läs mer

Min sida = startsida där du ser eventuelle vänner, meddelanden med mera. Här kan du även redigera din egen profil.

Min sida = startsida där du ser eventuelle vänner, meddelanden med mera. Här kan du även redigera din egen profil. Basetool version 3 Genom att lägga in information om ditt företag/verksamhet i Basetool syns du automatiskt på vastgotalandet.se, skaraborg.nu, vastergotland.se och vastsverige.com Webbadress: www.basetool.se

Läs mer

Handbok Regional IKE Ekonom friskola Version 2.0 2015-10-05

Handbok Regional IKE Ekonom friskola Version 2.0 2015-10-05 Handbok Regional IKE Ekonom friskola Version 2.0 2015-10-05 1 Innehållsförteckning Innehåll Allmän funktionalitet... 4 Roller... 4 Filter... 4 Kolumner... 5 Sortering... 5 Profiler... 6 Exportera... 6

Läs mer

Berättarministeriet. Lathund Light

Berättarministeriet. Lathund Light Berättarministeriet Lathund Light 1 1.1 - Administrationspanelen 1.1 - Logga in För att göra ändringar på berattarministeriet.se måste du logga in i administrationspanelen. Du måste då skriva in adressen

Läs mer

Flexibel meny i Studentportalen

Flexibel meny i Studentportalen Guide Flexibel meny i Studentportalen Via en flexibel meny kan lärare och administratörer skapa en menystruktur som består av menyblock och funktioner i valfri ordning. På så sätt kan menyn spegla kursens

Läs mer

GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson

GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson GroupWise 6.5 för Malmö Högskola av Mikael Carlsson Kursdokumentation GroupWise för användare Sidan 1 av 25 Skicka e-post med GroupWise 3 Adressboken 4 Bilaga 5 Skapa vidarebefodran i GroupWise 6 Ta bort

Läs mer

MANUAL FÖR UPPSATSADMINISTRATÖRER

MANUAL FÖR UPPSATSADMINISTRATÖRER MANUAL FÖR UPPSATSADMINISTRATÖRER - ARKIVERA UPPSATSER/EXAMENSARBETEN I DiVA Bilden visar processen för hur uppsatser/examensarbeten ska hanteras. Den inringade aktiviteten beskrivs i den här manualen.

Läs mer

Administrera projekt på arvsfonden.se

Administrera projekt på arvsfonden.se Administrera projekt på arvsfonden.se Den här manualen vänder sig till dig som är projektledare eller projektadministratör för ett projekt på www.arvsfonden.se Innan du kan börja arbeta med er projektsida

Läs mer

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10)

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) Innehåll Sid 2 Inledning Sid 3 Logga in Sid 4 Startsidan Sid 5 Obligatoriska frågor Sid 6 Kursutvärderingar Sid 10 Statistik Sid 12 Formulär Sid 16 Skapa utvärdering

Läs mer

Administration av lagets arbetsrum. Lathund

Administration av lagets arbetsrum. Lathund Administration av lagets arbetsrum Lathund Innehåll 1 Logga in... 2 2 Koppla serier till ditt lag... 3 3 Koppla serier och matcher till lagets kalender... 4 4 Konfigurera välkomsttext... 5 5 Konfigurera

Läs mer

Administrera projekt på arvsfonden.se

Administrera projekt på arvsfonden.se Administrera projekt på arvsfonden.se Den här manualen vänder sig till dig som är projektledare eller projektadministratör för ett projekt på www.arvsfonden.se Innan du kan börja arbeta med er projektsida

Läs mer

Manual för nya hemsidan. Grundläggande funktioner för lagledare

Manual för nya hemsidan. Grundläggande funktioner för lagledare Manual för nya hemsidan Grundläggande funktioner för lagledare Inledning Detta dokument beskriver de grundläggande funktionerna på Onyx nya hemsida och hur Du: Lägger ut en nyhet på ditt lags hemsida Lägger

Läs mer

Huvudfönstret för GroupWise

Huvudfönstret för GroupWise Huvudfönstret för Det mesta arbetet i utförs i huvudfönster. Huvudfönstrets olika delar beskrivs nedan. HUVUDMENY visas längst upp i och innehåller menypunkter: Arkiv, Redigera, Visa, Åtgärder, Verktyg,

Läs mer

Med UNITY Webbpublicering har ni ett kraftfullt och dynamiskt verktyg för att uppdatera och administrera er webbplats.

Med UNITY Webbpublicering har ni ett kraftfullt och dynamiskt verktyg för att uppdatera och administrera er webbplats. Församlingens Webbplats Premium Manual Med UNITY Webbpublicering har ni ett kraftfullt och dynamiskt verktyg för att uppdatera och administrera er webbplats. I Församlingens Webbplats Premium ingår ett

Läs mer

Gör så här för att rapportera:

Gör så här för att rapportera: Cykla och gå till jobbet 2012 Gör så här för att rapportera: OBS! Se till att du har anmält dig innan du gör detta. Om du inte vet hur man gör, klicka här. Steg 1: Skriv ut redovisningspapperet Gå till

Läs mer

Att skriva inlägg i Spelmansgillets bloggar hos Blogspot/Google

Att skriva inlägg i Spelmansgillets bloggar hos Blogspot/Google Att skriva inlägg i Spelmansgillets bloggar hos Blogspot/Google Läsare vem som helst eller utvald krets Bloggen kan konfigureras så att inlägg kan läsas av vem som helst på nätet. Den kan även konfigureras

Läs mer

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare 1 Innehållsförteckning 1 Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Användare - Låst lösenord...

Läs mer

Manual för administration av statligt aktivitetsstöd (LOK) via Idrottonline

Manual för administration av statligt aktivitetsstöd (LOK) via Idrottonline Manual för administration av statligt aktivitetsstöd (LOK) via Idrottonline I denna manual beskrivs hur ni ledare administrerar det lokala aktivitetsstödet i sin helhet. Vi går igenom hur man lägger in

Läs mer

Innehållsförteckning. Registrering 2. Inloggning 3. Startsidan 4. Notiser 7. Nyheter 8. Meddelanden 9. Tröskelvärden 11.

Innehållsförteckning. Registrering 2. Inloggning 3. Startsidan 4. Notiser 7. Nyheter 8. Meddelanden 9. Tröskelvärden 11. Innehållsförteckning Avdelning Sida Registrering 2 Inloggning 3 Startsidan 4 Notiser 7 Nyheter 8 Meddelanden 9 Tröskelvärden 11 Beslutsfattare 12 Profilsida 13 1 Registrering För att registrera dig som

Läs mer

Lathund Google Kalender (i webbläsare)

Lathund Google Kalender (i webbläsare) Lathund Google Kalender (i webbläsare) För att komma till Google Kalender skriver du www.calendar.google.com i webbläsaren. För att logga in skriver du förnamn.efternamn@zonline.se och sedan ditt lösenord.

Läs mer

Autogiro Online för betalningsmottagare Webbtjänst för dig som erbjuder dina kunder Autogiro. 2013-10-07

Autogiro Online för betalningsmottagare Webbtjänst för dig som erbjuder dina kunder Autogiro. 2013-10-07 2013-10-07 Autogiro Online för betalningsmottagare Webbtjänst för dig som erbjuder dina kunder Autogiro. Postadress: 105 19 Stockholm Besöksadress: Palmfeltsvägen 5 Webb: bankgirot.se Bankgironr: 160-9908

Läs mer

SELLOUT. Version 2.5. eyescream information ab

SELLOUT. Version 2.5. eyescream information ab SELLOUT Version 2.5 av eyescream information ab Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis mångfaldigas! Sigurdsgatan 6 721 30 VÄSTERÅS 021-14 62 00 Artikelnummer: 5XXX PA9

Läs mer

WEBBAPPLIKATION 4.1. Centralen för utredning av penningtvätt. Sida 1 / 6 REGISTERING GUIDE. APPLIKATION: 2014 UNODC, version 4.1.38.

WEBBAPPLIKATION 4.1. Centralen för utredning av penningtvätt. Sida 1 / 6 REGISTERING GUIDE. APPLIKATION: 2014 UNODC, version 4.1.38. Centralen för utredning av penningtvätt WEBBAPPLIKATION 4.1 REGISTERING GUIDE APPLIKATION: 2014 UNODC, version 4.1.38.0 Stödtelefon: tfn: 0295 486 833 (vardagar 8 16) e-post: goaml.krp@poliisi.fi Frågor

Läs mer

Användarmanual FormPipe Meetings. FormPipe Meetings 1.3 2012-09-11

Användarmanual FormPipe Meetings. FormPipe Meetings 1.3 2012-09-11 Användarmanual FormPipe Meetings FormPipe Meetings 1.3 2012-09-11 Revision number: 6 ID number: 10023309 Date: 2012-09-132012-09-11 Innehåll Innehåll... 3 Inledning... 4 Förkrav... 5 Installation... 5

Läs mer

Användarmanual för Artportalen.se

Användarmanual för Artportalen.se Användarmanual för Artportalen.se Alla Sveriges arter på Internet Artportalen är en databas på Internet som är till för alla och innehåller observationer av djur, växter och svampar i Sverige. Från början

Läs mer

Rev. 2015 08 31. Handledning till MTM:s användarregister

Rev. 2015 08 31. Handledning till MTM:s användarregister Rev. 2015 08 31 Handledning till MTM:s användarregister Rev. 2015 08 31 Innehåll Inledning... 1 Kom igång... 1 Logga in... 1 Startsidan... 2 Mitt bibliotek... 2 Mina uppgifter... 3 Registrera låntagare...

Läs mer

Lisa kortmanual. Version 10.1 2015-08-27. Miljödata AB Ronnebygatan 46 Tel. 0455-33 35 30 371 87 Karlskrona Org. nr 556324-4036 www.miljodata.

Lisa kortmanual. Version 10.1 2015-08-27. Miljödata AB Ronnebygatan 46 Tel. 0455-33 35 30 371 87 Karlskrona Org. nr 556324-4036 www.miljodata. Lisa kortmanual Version 10.1 2015-08-27 Miljödata AB Ronnebygatan 46 Tel. 0455-33 35 30 87 Karlskrona Org. nr 556324-4036 www.miljodata.se Systematisk uppföljning av arbetsmiljön Lisa är en förkortning

Läs mer

Lathund steg för steg

Lathund steg för steg Lathund Lathund steg för steg Jessica Mattsson Administrativ assistent och Lotta Karlsson Informationsansvarig och Webbredaktör Oktober 2014 Innehållsförteckning Logga in... 1 Logga in på Insidan... 1

Läs mer

Synergi Användarhandbok för att söka rapporter

Synergi Användarhandbok för att söka rapporter 2008-12-09 Synergi Användarhandbok för att söka rapporter 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Enkel sökning av rapporter i Synergi... 4 Fliken sökparametrar... 5 Fliken Avancerat... 6 Fliken Rapportutformning...

Läs mer

Användarmanual. Atea eshop

Användarmanual. Atea eshop Användarmanual Atea eshop UTGÅVA JANUARI 2015 Innehåll Administration 3 Paket 3 Skapa paket 3 Avtalssortiment 5 Skapa sortiment 5 Vyn under Avtalssortiment 6 Export till Excel under Avtalssortiment 7 Användare

Läs mer

Wordpress. Kom ihåg att spara sidan ofta, du sparar här. Skapa ny sida. + Nytt högst upp på sidan sida. Klistra in text lilla T

Wordpress. Kom ihåg att spara sidan ofta, du sparar här. Skapa ny sida. + Nytt högst upp på sidan sida. Klistra in text lilla T Wordpress Om ni vill ha någonting på startsidan på www.heby.se eller på intranätet - skicka ett mail till webmaster@heby.se och skriv vad som ska läggas in på startsidan. Även om ni har behörighet så ska

Läs mer

INSTRUKTIONER FÖR DIGITAL ANSÖKAN AV UTVECKLINGSBIDRAG OCH BIDRAG TILL INTERNATIONELLT KULTURSAMARBETE

INSTRUKTIONER FÖR DIGITAL ANSÖKAN AV UTVECKLINGSBIDRAG OCH BIDRAG TILL INTERNATIONELLT KULTURSAMARBETE INSTRUKTIONER FÖR DIGITAL ANSÖKAN AV UTVECKLINGSBIDRAG OCH BIDRAG TILL INTERNATIONELLT KULTURSAMARBETE Det finns två sätt att gå till ansökningsformulärsidan: 1. http://kulturdatabasen.se/projektbidrag

Läs mer

RACCOON DEVELOPMENT AB

RACCOON DEVELOPMENT AB INNEHÅLL NYHETER 2-4 ARTIKLAR 5-7 BANNERS 8-10 SIDOR 11-15 AVDELNINGAR 16-17 MENY 18-20 TIDNINGEN 21-23 MEDARBETARE 24-26 FÖRSTASIDAN 27-28 Sid 2 NYHETER Hantera nyheter För att lägga till nyheter - klicka

Läs mer

Surfa till adressen https://cms10.mdh.se/polopoly/ och logga in med dina vanliga användaruppgifter.

Surfa till adressen https://cms10.mdh.se/polopoly/ och logga in med dina vanliga användaruppgifter. Surfa till adressen https://cms10.mdh.se/polopoly/ och logga in med dina vanliga användaruppgifter. När du är inloggad: 1. Klicka på plustecknet vid ditt ämne i innehållsträdet till vänster. Då fälls alla

Läs mer

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service Lathund Slutattestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Slutattestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar

Läs mer