Sätra Båtsällskaps medlemsblad Nr Årgång 44

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sätra Båtsällskaps medlemsblad Nr 4 2012 Årgång 44"

Transkript

1 Sätra Båt Sätra Båtsällskaps medlemsblad Nr Årgång 44 Kallelse till vintermöte Medlemmarna i Sätra Båtsällskap kallas härmed till vintermöte i klubbhuset torsdagen den 29:e november klockan 19:00. Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Fråga om mötet är behörigen utlyst 3. Godkännande av föredragningslista 4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare 5. Rapporter a. Ekonomi b. Hamnen c. Arbeten d. Vakt e. Övrigt (SVI m.m.) 6. Verksamhetsplan Budget Damsektionen informerar 9. Skrivelser 10. Order är fritt 11. Mötets avslutande Välkomna! Luciafest Lördagen den 8 december klockan 13:00 i klubbhuset anordnar damsektionen traditionsenligt Luciafirande. En trevlig och välbesökt fest med ljus och värme. Luciatåg, sång, lekar, fiskdamm och lotteri. Kaffe, saft och tårta. Om vi varit snälla kanske tomten tittar in. SBS damsektion önskar alla barn, stora som små, hjärtligt välkomna. Gör din anmälan redan idag eller senast den 27 november. 50 kr per familj. Anmäl till Erna , Eva , Doris eller Maud Båtliv i Boston, USA. Foto Jonas Neander 1 Kröning av Lucia Foto Damsektionen

2 Budgetförslag SBS år 2013 I det bifogade budgetförslaget föreslår styrelsen oförändrade avgifter utom för hamnavgiften, där en sänkning förslås med nästan 20 %. För budgetåret 2012 beslöts om avgiftshöjningar för flera av SBS avgifter. Bakgrunden till detta var bl.a. att klubbhuset måste rustas upp. Mest akut var byte av yttertak, vilket också genomförts under året. Styrelsen lägger i dagarna sista handen på en underhållsplan för SBS i allmänhet och klubbhuset i synnerhet. Ytterligare större investeringar kommer att vara nödvändiga de närmaste åren Då SBS reparationsfond vid årsskiftet sannolikt kommer att innehålla drygt kr anser styrelsen att nuvarande avgifter kan bibehållas och hamnavgiften, som är den mest betungande för medlemmarna, kan sänkas från år kr/dm till kr/ dm. En sänkning med 18 %. Se bifogade Förslag till SBS budget Styrelsen Seglarskola 2013 Vi är två hyfsat seglingserfarna pappor som vill att juniorerna i SBS ska få en bra grund för sitt framtida båtliv. Det får de genom att lära sig segla jolle. Många svenska seglare har gjort sina första seglingar i just optimistjollen. Förra året genomförde vi 11 träffar där vi blandade teori, praktiska övningar, sjövett och segling. Barnen fick också prova på klädsim med och utan flytväst samt att kappsejsa och välta rätt en optimist (vilket var mycket uppskattat). Vi kommer ha ett liknande upplägg kommande vår med start i mars/april och avslut på nationaldagen den 6/6. För att få delta måste barnen kunna simma 200 meter utan kläder och 15 med kläder. Alla barn måste kunna uppvisa papper på en personlig barn-/olycksfallsförsäkring à la Trygg Hansas barnförsäkring. Lämplig ålder är 8-13 år. Tid, plats och kostnad: Träffarna i juniorklubben kommer att ske en dag i veckan mellan 18:30-20:00 med start i mars-april. Kostnad beräknas bli ca 300 kr. Precisering av veckodag, startdatum, senaste anmälningsdatum och övrig information om seglarskolan kommer på klubbens hemsida, Ring oss vid frågor eller maila till Martin Rundström Rickard Hård av Segerstad Vår hamn klar för kommande isbeläggning Prydligt upplagda med rentvättade flytetyg ligger våra bommar nu upptagna på bryggorna. Tack vare mycket bra arbetslag den sista arbetsdagen fixades kvarvarande bommar på rekordtid, med något tidigare hemgång som belöning. Som vanligt återstår kajbojar, bojekan samt räddningsbåten att torrsätta efter den sista schemalagda arbetsdagen. Vi väntar här på att varvets sista torrsättningsdag skall vara slutförd. Det gångna årets test med färre schemalagda arbetsdagar i vår hamn och med klubbhus har utvärderats. För kommande år gäller tre dagar på våren och tre på hösten. Att ta steget fullt ut till endast två dagar på våren och två på hösten bedöms vara alltför riskfyllt. Väder och andra oförutsedda händelser kräver minst en reservdag både vår och höst. Att formera arbetslagen i grupper med hjälp av numrerade västar har testats med mycket bra resultat och kommer att permanentas. Ett nytt bokningssystem via sbs.batdata.se har under året också testats fram för både vakt- och arbetsverksamheten. Systemet ger en enklare administration och ett mycket smidigare sätt för våra medlemmar att välja dag för respektive uppgift, samt inte minst att anmäla sig. 2

3 på sommarns bevakning? Boka upp dig redan nu på SBS ÅRSMÖTE Har du då tur du kan ju på kul boka EN natt med familjen. Med kallelsen till årsmötet kommer aktuella arbetsdagar att offentliggöras. Vid årsmötet öppnas bokningsmöjligheten för årets vaktdagar och arbetsdagar. Den första april är sista anmälningsdag för vårens schemalagda arbetsdagar samt vid behov av val som arbete i korvkiosk eller städning av klubbhus, samt friköp från arbetsplikt. Den första april stängs även möjligheten att själv välja vaktdagar. För höstens arbetsdagar gäller sista anmälningsdag den första oktober. Stort tack till Hettan som serverat en mycket uppskattad lunch vid samtliga schemalagda arbetsdagar, samt alla som deltagit vid årets arbetsinsatser för vår klubb. Arbetsledarna Urban, Jens och Olle Höstregattan Årets höstregatta avgjordes i perfekta seglingsförhållanden med bra vind och solsken. Fem båtar deltog i det fina arrangemanget. Starten skedde gemensamt på den 9,8 sjömil långa banan klockan 11:00. Efter några täta krysslag drog Lars Frid ifrån följd av Anders Jansson. Lars-Gunnar Tyberg och Jonas Neander tampades ännu en bit innan Jonas lyckades dra ifrån efter Jungfruholmarna. Ställningen höll sig sedan i mål. Efter omräkning av tid tog sig Staffan Ryberg förbi Lars-Gunnar. Efter seglingen bjöds det på förtäring i klubbhuset och arrangemanget avslutades med prisutdelning. Resultat Plac Skeppare/gastar Båt SRS Tid Omräknad tid i sek 1 Lars Frid Bengt L Smaragd 1,137 1:49: I GOD TID Snart är det jul och det är ju kul för då går vi mot ljusare tider. Så vad det lider tinar solen bort snön och alla båtar ska i sjön. Vill du ha första tjing 2 Anders Jansson Lennart P, Roger S 3 Jonas Neander Lena, Jakob 4 Staffan Ryberg Birgitta N 5 Lars-Gunnar Tyberg Valle, Lasse O, Kalle L Contrast 36 1,164 1:52: Scampi 1,061 2:03: Accent 1,006 2:16: Maxi 909 1,111 2:10:

4 Till alla SBS:are, Damer som Herrar En alltför stor del av medlemmarna har aldrig ställt upp som funktionärer i SBS. Slutsatsen blir då att de som inte deltar aktivt som funktionärer litet blir friåkare på dagens och tidigare funktionärers bekostnad. Arbetet inom klubben sker på frivillig bas och det är grunden till att vi kan hålla avgifterna på en låg nivå. Så anmäl ditt intresse och ställ upp som funktionär i SBS. Du kan t.ex. börja med att ingå som adjungerad. För framtiden behöver vi personer som kan hjälpa till som: Kassör Arbetschef Vice hamnkapten Studieledare Funktionär i SVI Eller meddela vad DU vill bidra med! Hör av dig omgående till valberedningen Doris Dolietis Olga Starker Larberg Lars-Gunnar Tyberg Arbete med upptagning av bommar. Foto Ulf Binnquist 4

5 Förslag till verksamhetsplan 2013 för Sätra Båtsällskap 1.0 Inledning Sätra Båtsällskap (SBS) är en allmännyttig ideell förening med syfta att utveckla den lokala båtsporten genom utbildning, ungdomsverksamhet samt genom att anordna tävlingar av olika det slag. Vi ska även verka för en god vatten- och skärgårdsmiljö och värna gott sjömanskap, god kamratskap och idrottsanda. Meningarna är i stort sett hämtade ur SBS stadgar, innebörder som förpliktigar men som också sätter ribban och anger inriktningen för vad vi i SBS bör göra och hur vi vill upplevas. SBS ska vara en levande förening med en mångfald av aktiviteter, vi har ett ansvar gentemot våra medlemmar, men i en ideell förening har även alla medlemmar ett ansvar gentemot föreningen. Vi vill inte bara vara en parkeringsplats för våra medlemmars båtar, utan vi vill se ett klubbhus som sjuder av aktivitet, vi vill se barn och ungdomar lära sig segla i klubbens optimistjollar och inte minst, vi vill se god kamratskap och god klubbanda i föreningen. Ska vi lyckas med våra ambitioner måste intresserade, dedikerade och kompetenta medlemmar ställa upp såväl i styrelsesom i klubbens funktionärsarbete. Vi vill med planen sticka fram hakan och våga planera och sätta mål på verksamheten, de ska vara mätbara och möjliga att utvärdera SBS har idag 229 medlemmar, fördelade på 176 aktiva och 44 stödjande och 9 juniorer. I SBS hamn har vi plats för 174 båtar. 2.0 Juniorsektionen I båtklubben vill vi ha en levande ungdomsverksamhet som är öppen för medlemmars barn och barnbarn. Även barn och ungdomar i närområdet är välkomna. Efter att ungdomsverksamheten legat nere något år är det glädjande att vi under 2012 återigen har en verksamhet vi kan vara stolta över. Juniorsektionen kommer att genomföra såväl teoretiska utbildningar i vårt klubbhus som segelutbildningar med klubbens segeljollar under våren och sommaren. Åtta optimistjollar, två trissjollar och en Trissjigg vilket utgör stommen i vår seglarutbildning. Dessvärre är en av Trissjollarna i väldigt dålig kondition. Under förutsättning att vi kan hitta en bra begagnad Trissjolle till rätt pris, kommer den dåliga Trissjollen att bytas ut innan säsongen startar. Verksamheten kommer att annonseras i SBS-Tidningen och på vår hemsida. att: under säsongen 2013 kommer SBS minstatt ha en barn- och ungdomsgrupp i båtklubben. 3.0 Utbildningsverksamhet Navigationsutbildningar och andra båtklubbsnära utbildningar kommer att genomföras i klubbens regi tillsammans med ett studieförbund, vilket kan komma att innebära att inte bara medlemmar i SBS kommer att kunna gå på våra utbildningar. Vi ska också bjuda in intressanta föredragshållare som kan vidga vår syn på båtliv. Bra tillfällen för föredrag är i samband med klubbens medlemsmöten. I styrelsen kommer vi under 2013 att konstituera en studieansvarig. att: genomföra minst en navigationsutbildning under våren och en under hösten 2013 att: vid minst två tillfällen under verksamhetsåret genomföra möten med spännande intressanta föredragshållare. 4.0 Tävlingsverksamhet Tävlingssektionens ambition är att öka intresset för såväl kappsegling som för familjetävlingen. Vi ska skapa familjevänliga seglingar för alla typer av segelbåtar, självklart ska vi segla så fort som möjligt, men seglingarna ska präglas av god anda och vänlighet. att: genomföra en vår- och en höstkappsegling i klubbens regi att: fortsätta att utöka deltagandet i familjekappseglingen Mälarvarvet. att: genomföra en familjetävling i augusti

6 5.0 Miljöarbetet Från 2015 kommer att bli förbjudet för fritidsbåtar i Östersjön och Mälaren att släppa ut toalettavfall. SBS kommer under året projektera och eventuellt iordningsställa en tömningsstation för septiktankar. Alla båtklubbar måste i enlighet med Sjöf 2001:13 utarbeta en avfallshanteringsplan. SBS kommer att utforma planen under att: SBS ska ha en avfallshanteringsplan i enlighet med SJÖFS 2001:13 att: vida ta förberedelser för sugtömning av septiktank på land. 6.0 SBS medlemsmöten Under 2013 kommer SBS att hålla minst 3 ordinarie medlemsmöten samt ett årsmöte. Utöver klubbmöten kommer även styrelsen att genomföra möten för nya medlemmar samt möte för klubbens funktionärer. Styrelsens ambition är att de ska vara välplanerade och intressanta. Årsmöte Vårmöte (inför sjösättning) Höstmöte (inför upptagning) Vintermöte (verksamhetsplansmöte och budget) Möten för nya medlemmar Funktionärsmöte 7.0 Damsektionen Damsektionen kommer likt tidigare år: Arrangera luciafesten Driva kiosken i samband med sjösättning och upptagning Arrangera sillunch i samband med vårregattan Kvällens överraskning i samband med familjetävling Medarrangör av klubbmästerskap 8.0 Klubbhuset Klubbhuset är en stor tillgång för Sätra Båtsällskap. Förutom våra interna möten och klubbfester så är klubbhuset ett nav i samband med tävling, utbildning och ungdomsverksamheten. I mån av plats kan även medlemmar hyra klubbhuset för privata tillställningar. Styrelsen har under 2012 utformat en underhållsplan, vilken årligen kommer att revideras och prioriteringar av väsentliga åtgärder kommer att ske. Redan under 2013 kommer underhållet i enlighet med planen att påbörjas. att: under 2013 påbörja underhållet i enlighet med underhållsplan 9.0 Hamnen I hamnen finns idag 174 platser och under säsongen 2012 har alla platserna varit upptagna. De allra minsta platserna har dock visat sig vara ganska svåra att hyra ut. Eventuellt kommer vi inför 2013 års säsong att minska antalet platser för att möjliggöra byggplats för de medlemmar som bytt till större båt. Inför säsongen 2013 kommer vi att införa restriktioner för elanvändning på bryggorna. Det kommer endast att vara tillåtet att använda el under sammantagna perioder av ett dygn. Vakten kommer att ha till uppgift att kontrollera att så sker. Undantag görs för båtar som under perioder behöver länspumpas. Det har uppmärksammats att allt fler fuskar med förtöjningar, detta till trots att klubbens ordningsföreskrifter ställer tydliga krav hur förtöjning ska vara utförd. Löpande under säsongen kommer kontroller av förtöjningar att genomföras, båtägare som bryter mot klubbens ordningsföreskrifter i detta fall kommer att varnas. Kommer man, trots varning, inte att ordna förtöjningar i enlighet med ordningsföreskrifterna riskeras båtplats och medlemskap. 6

7 att: alla medlemmar ska ta del av och godkänna klubbens ordningsföreskrifter och förtöja båtarna i enlighet med föreskrifterna Arbeten i klubben I verksamhetsplanen för 2012 drog vi ned på antalet arbetspliktsdagar från 8 till 6 med fördelning 3 dagar på våren och 3 dagar på hösten. Ambitionen i planen var att ytterligare minska antalet dagar till 2 vår och 2 höst. Efter utvärdering av 2012 år arbetsplikt föreslår vi att även under 2013 genomföra 6 arbetspliktsdagar med fördelning 3 under våren och 3 under hösten. Under sbs.batdata.se kommer medlemmarna att kunna boka sin arbetsplikt under Behovet av arbetskraft är ca 50 personer under våren 40 personer under hösten. Löpande underhåll i hamn och klubbhus kräver ca 80 arbetstimmar övrig tid. Arbetsplikten kommer att avlasta damsektionens arbete i korvkiosken med ca 10 arbetspass Att hålla klubbhuset rent och fräscht ca 10 arbetspass Sjösättning och upptagning Sjösättnings- och upptagningsdagarna är de tillfällen där absolut flest medlemmar i klubben träffas. Det är också vårt mål att klubbens medlemmar verkligen tar upp och sjösätter sina båtar under klubbdagarna. Genom att bibehålla och utveckla klubbdagarna hoppas vi att klubbandan utvecklas och stärks. Vi ska bättre tillvarata dessa tillfällen för att informera om klubbens verksamhet och kommande aktiviteter. att: 85 procent av SBS medlemmar tar upp och sjösätter sina båtar under SBS-dagarna 12.0 Vaktverksamhet Under säsongen 2012 har vakten, över lag, fungerat bra och endast vid 13 tillfällen har någon uteblivit. I likhet med förra året är styrelsens förslag att alla ska gå sommarvakt två gånger och att vi därmed inte kommer att avlöna medlemmar eller andra mot betalning för att gå sommarvakt. För 2013 är tanken att medlemmarna i större utsträckning ska ges möjlighet att själva välja tidpunkt för sin vakt. I samband med årsmötet kommer vaktlistorna att släppas och årsmötet kommer att vara första tillfället att välja dag för vakttjänstgöring. Efter årsmötet kommer vakten att kunna bokas på sbs.batdata.se fram till den 31 mars, därefter kommer vaktchefen att lägga ut resterande dagar på de medlemmar med båtplats i hamnen som inte själva bokat vakt Sätra Varv Intresseförening (SVI) Sätra Varvs Intresseförening (SVI) är en intresseförening för SBS och Fiskarfjärdens båtklubb. Föreningens huvudsakliga uppgift är att på våren sjösätta och under hösten ta upp medlemmarna i båtklubbarnas båtar. SVI ger också samma service till ett par hundra båtägare som antingen inte tillhör någon båtklubb eller som är medlemmar i båtklubb som saknar resurser för varvsverksamhet. Under 2013 kommer verksamheten kraftigt att påverkas då arbetet med Förbifart Stockholm kommer att påbörjas. Ungefär 1/3 av varvets uppställningsyta kommer att tas i anspråk av Förbifarten under en 8-10 års period Information 14.1 Tidningen Tidningen kommer att komma ut 4 gånger under året i samband med klubbens möten. SBS tidning ska innehålla viktig information till medlemmarna om sjösättning och upptagning, information och föredragningslistor inför medlemsmöten. Tidningen ska också spegla båtklubbens verksamhet. Det första numret under året innehållande kallelse till årsmöte kommer att distribueras som tidigare, d.v.s. som posttidning. Därefter kommer medlemmar med e-postadress att erhålla tidningen via e-post i PDF-format. 7

8 Arbetet med att utveckla hemsidan och våra tjänster på nätet kommer att fortsätta under Hemsidan ska bli det naturliga stället för våra medlemmar att leta efter information samt vara interaktiva med klubben. att: kunna presentera en matnyttig hemsida med förenklad och pedagogisk navigering under första halvåret Förbifart Stockholm Vi kommer under de närmaste 8-10 åren att påverkas av arbetet med Förbifart Stockholm. En stor del av varvsområdet och delar av hamnområdet kommer att disponeras av Trafikverket under denna period. Starten för bygget är planerat till 2013, fram till dess kommer ganska mycket förberedelsearbete att göras på varvsområdet och i hamnen. Servicebyggnader kommer att byggas nytt Vatten och El kommer att flyttas Bryggor kan komma att flyttas Ny mastkran och nytt mastskjul kommer att uppföras 16.0 SBS 50 år 2014 fyller SBS 50 år. Redan under 2013 kommer förberedelsearbetet att påbörjas. I samband med 50 årsfirandet kommer klubben att ge ut ett utökat nummer av vår båtklubbstidning, ett nummer som speglar båtklubben under 50 år. Självklart kommer även Sätra 50 att celebreras med ett rejält 50 årskalas. Redan under 2013 kommer klubben att budgetera medel för detta evenemang. Tidning/historik Fest Heldag med intressanta föredrag och möjlighet till uppvaktning 17.0 Övrig utveckling i klubben 17.1 Stadgar och ordningsföreskrifter Under 2012 har styrelsen förnyat ordningsföreskrifterna och stadgarna. Efter att två på varandra följande klubbmötet antagit dessa kommer de att börja gälla Prospektering av e-postadresser Kommunikation via e-post blir allt viktigare för oss. Idag har vi ca 60 procent av våra 229 medlemmars e- postadresser. I samband med sjösättnings- och upptagningsdagar kommer vi att aktivt arbeta för att få in såväl e- postadresser som mobiltelefonnummer till våra medlemmar. Styrelsen Sätra Båt Ansvarig utgivare: Anders Jansson, , Redaktör: Jonas Neander, , Sätra Båtsällskap Box 2022, SKÄRHOLMEN Klubbhus: , Hamn: Gamla Sättra Varf Hemsida: 8

Förslag till verksamhetsplan 2016 för Sätra Båtsällskap

Förslag till verksamhetsplan 2016 för Sätra Båtsällskap Förslag till verksamhetsplan 2016 för Sätra Båtsällskap 1.0 Inledning Sätra Båtsällskap (SBS) är en allmännyttig ideell förening med syfta att utveckla den lokala båtsporten genom utbildning, ungdomsverksamhet

Läs mer

Sätra Båtsällskaps medlemsblad Nr 4 2013 Årgång 45

Sätra Båtsällskaps medlemsblad Nr 4 2013 Årgång 45 Sätra Båt Sätra Båtsällskaps medlemsblad Nr 4 2013 Årgång 45 Kallelse till vintermöte Medlemmarna i Sätra Båtsällskap kallas härmed till vintermöte i klubbhuset torsdagen den 28 november klockan 19:00.

Läs mer

Förslag till verksamhetsplan 2017 för Sätra Båtsällskap

Förslag till verksamhetsplan 2017 för Sätra Båtsällskap Förslag till verksamhetsplan 2017 för Sätra Båtsällskap Inledning Sätra Båtsällskap (SBS) är en allmännyttig ideell förening med syfte att utveckla den lokala båtsporten genom utbildning, ungdomsverksamhet

Läs mer

Sätra Båt. Kallelse till Sätra Båtsällskaps årsmöte 26/2. Seglarskola 2015. Sätra Båtsällskaps medlemsblad Nr 1 2015 Årgång 47

Sätra Båt. Kallelse till Sätra Båtsällskaps årsmöte 26/2. Seglarskola 2015. Sätra Båtsällskaps medlemsblad Nr 1 2015 Årgång 47 Sätra Båt Sätra Båtsällskaps medlemsblad Nr 1 2015 Årgång 47 Kallelse till Sätra Båtsällskaps årsmöte 26/2 Medlemmarna i Sätra Båtsällskap kallas härmed till årsmöte i klubbhuset torsdagen den 26 februari

Läs mer

Välkommen som ny medlem i Sätra Båtsällskap

Välkommen som ny medlem i Sätra Båtsällskap Välkommen som ny medlem i Sätra Båtsällskap Här kommer lite information om SBS och Sätra Varvs Intresseförening (SVI) SBS bildades 1964. År 1973 bildades SVI av föreningarna SBS och FBK (Fiskarfjärdens

Läs mer

SBS Sätra Båtsällskap

SBS Sätra Båtsällskap SBS Sätra Båtsällskap Redovisning av verksamhetsåret 2016-01-01 -- 2016-12-31 FUNKTIONÄRSÖVERSIKT Styrelse Övriga funktionärer Ordförande Olga Larberg Revisorer: Sven Palmqvist Kassör Lars G Ohlsson Inger

Läs mer

Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7)

Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7) Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7) 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Gottskärs Hamn nedan kallad föreningen. 2 Ändamål Föreningen är ideell och har som ändamål att lokalt främja

Läs mer

Sätra Båtsällskaps medlemsblad Nr Årgång 48

Sätra Båtsällskaps medlemsblad Nr Årgång 48 Sätra Båt Sätra Båtsällskaps medlemsblad Nr 3 2016 Årgång 48 Kallelse till Sätra Båtsällskaps höstmöte 15/9 Medlemmarna i Sätra Båtsällskap kallas härmed till höstmöte i klubbhuset torsdagen den 15 september

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

BS -nytt SJÖSÄTTNING I TORSBY 2009

BS -nytt SJÖSÄTTNING I TORSBY 2009 Värmdö båtsällskaps nyhetsblad, hösten SJÖSÄTTNING I TORSBY 2009 Foto: Skutbilder Eva Nikkar-Larsson. / Sjösättning: Gunnar Etzell I riktigt Aprilväder gick skutornas sjösättning av stapeln lördagen den

Läs mer

HKK-NYTT Januari 2011

HKK-NYTT Januari 2011 HKK-NYTT Januari 2011 Hej HKK:are! Förra året avslutades med en bra luciaträff med stort deltagande trots isläget. Seglarna har just haft pubkväll där planerna smidits och bedrifterna målats ut. Nu siktar

Läs mer

ASEF Styrelse 2013-01-17. Förslag till investeringsplan ASEF 2014-2024

ASEF Styrelse 2013-01-17. Förslag till investeringsplan ASEF 2014-2024 ASEF Styrelse 2013-01-17 Förslag till investeringsplan ASEF 2014-2024 Innehåll 1 Bakgrund... 3 1.1 Allmänt... 3 1.1.1 Båthamnen... 3 1.1.2 Vår båthamn... 3 1.1.3 Medlemsavgift ASEF... 4 1.2 Några jämförelser...

Läs mer

1(5) Hej medlem. Västanfors Båtklubb 0223 130 00 Udden Org. nr: 87 90 00-4116 Båthamnsvägen Bankgiro: 5680-5864 737 30 FAGERSTA

1(5) Hej medlem. Västanfors Båtklubb 0223 130 00 Udden Org. nr: 87 90 00-4116 Båthamnsvägen Bankgiro: 5680-5864 737 30 FAGERSTA Hej medlem 1(5) Fakturan med avgifterna för 2015 är utskickad har du inte fått någon faktura meddela styrelsen om detta. Sista betalningsdagen, är den 31/12 2014. Vi kommer att ha ett årsmöte den 7 februari

Läs mer

Kallelse till höstmöte. Torsdagen den 20 november Klockan Vi ses på Idrottens Hus, lokal Atlanta Karlsgatan 28-30, Örebro

Kallelse till höstmöte. Torsdagen den 20 november Klockan Vi ses på Idrottens Hus, lokal Atlanta Karlsgatan 28-30, Örebro Nr Nr 155 155 3-2014 Kallelse till höstmöte Torsdagen den 20 november Klockan 19.00 Vi ses på Idrottens Hus, lokal Atlanta Karlsgatan 28-30, Örebro Kappseglingsresultat Information om Grythem Avgifter

Läs mer

Plats: Staffanssalen, Söndrums församlingshem, Art; Medlemsmöte

Plats: Staffanssalen, Söndrums församlingshem, Art; Medlemsmöte Grötviks Segelsällskap PROTOKOLL 1(5) Datum Protokollsnr 2010-10-30 höstmöte Medlemsmöte Tid 2010-10-30 Plats Distribueras till Plats: Staffanssalen, Söndrums församlingshem, Art; Medlemsmöte Styrelsen

Läs mer

Välkommen till Oaxens Båtklubb! (utg 20120319)

Välkommen till Oaxens Båtklubb! (utg 20120319) Välkommen till Oaxens Båtklubb! (utg 20120319) Hej! Hjärtligt välkommen till OBK. Syftet med det här brevet är att ge dej som ny i klubben en snabb information om OBK, vad du behöver veta och vad klubben

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Regler för medlemmar i Borgåsunds Båtklubb

Regler för medlemmar i Borgåsunds Båtklubb Regler för medlemmar i Borgåsunds Båtklubb Alla medlemmar i BBK förväntas ta del av, och följa, regler enligt nedan: Allmänt Borgåsunds Båtklubb är en ideell förening som arrenderar marken och bedriver

Läs mer

PROTOKOLL fört vid möte med styrelsen för Askrike Segelsällskap

PROTOKOLL fört vid möte med styrelsen för Askrike Segelsällskap Sid 1 (6) Närvarande: Frånvarande: Ulf Haraldsson, ordförande Ulf Kraepelien, kassör Björn Littorin, seglings- och ungdomsledare Tomas Grut, hamnkapten Jan Tottie, intendent Erik Frykfeldt, varvschef Lars-Erik

Läs mer

Hans Larsson och Bengt Johansson valdes till justeringsmän.

Hans Larsson och Bengt Johansson valdes till justeringsmän. Protokoll vid Lungviks Hamnförenings årsmöte Onsdagen den 11 mars 2015 Ungdomshemmet Örnsköldsvik 1. Mötets öppnande Ordförande Ulf Lindgren öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Kort information genomfördes

Läs mer

PROTOKOLL fört vid möte med styrelsen för Askrike Segelsällskap

PROTOKOLL fört vid möte med styrelsen för Askrike Segelsällskap Sid 1 (8) Närvarande: Frånvarande: Ulf Haraldsson, ordförande Janne Björck, sekreterare vid protokollet Fredrik Söderholm, varvschef Lars-Erik Thorell, klubbmästare Paul-Lando Matiesen, hamnkapten Björn

Läs mer

ÅRSMÖTE. PROTOKOLL FÖRT VID AHNs PETANCA-sektion. 1. Ordförande Rolf Skoglund hälsade alla hjärtligt välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

ÅRSMÖTE. PROTOKOLL FÖRT VID AHNs PETANCA-sektion. 1. Ordförande Rolf Skoglund hälsade alla hjärtligt välkomna och förklarade årsmötet öppnat. ÅRSMÖTE PROTOKOLL FÖRT VID AHNs PETANCA-sektion. Lördag den 28 februari 2015 på Las Fuentes, Nerja. 1. Ordförande Rolf Skoglund hälsade alla hjärtligt välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2. Björn

Läs mer

ÅRSMÖTE 2011-11-19 PROTOKOLL NR 12/2011. Ordförande Rinus Voorn hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

ÅRSMÖTE 2011-11-19 PROTOKOLL NR 12/2011. Ordförande Rinus Voorn hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP ÅRSMÖTE 2011-11-19 PROTOKOLL NR 12/2011 Ordförande Rinus Voorn hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Fastställande av röstlängd för mötet Samtliga närvarande konstaterades

Läs mer

Vi kommer också att besluta om en eventuell utbyggnad av klubbstugan och redovisa några byggalternativ. Se bifogad beskrivning och dagordning

Vi kommer också att besluta om en eventuell utbyggnad av klubbstugan och redovisa några byggalternativ. Se bifogad beskrivning och dagordning Till samtliga medlemmar i vår förening! KALLELSE till årsmöte i Motala Vätterfiskeklubb Du hälsas härmed välkommen till vårt årsmöte: Tid: onsdagen den 18 mars, klockan 19:00 Plats: Motala Södra Båtklubb

Läs mer

1 Mötets Ordföranden förklarade mötet öppnat och noterade att kallelsen skett korrekt.

1 Mötets Ordföranden förklarade mötet öppnat och noterade att kallelsen skett korrekt. Närvarande: Ulf Haraldsson, ordförande Fredrik Söderholm, varvschef Lars-Erik Thorell, klubbmästare Johan Mandelius, kassör Janne Björck, sekreterare vid protokollet Björn Littorin, särskild ledamot Magnus

Läs mer

Kallelse till Klockan Vill du vara med i trivseln med mat efter mötet anmäl dig till festkommittén senast fredag18 januari

Kallelse till Klockan Vill du vara med i trivseln med mat efter mötet anmäl dig till festkommittén senast fredag18 januari Kallelse till ÅRSMÖTE 2013-01-26 Klockan 15.00 Vill du vara med i trivseln med mat efter mötet anmäl dig till festkommittén senast fredag18 januari Gunnar tfn: 070-522 31 96, Ingrid C tfn: 070-964 26 50,

Läs mer

Stadgar för Obbola Båtklubb OBK

Stadgar för Obbola Båtklubb OBK Stadgar för Obbola Båtklubb OBK 1 Ändamål Obbola Båtklubb bildades 1965 och har sin hemort/verksamhetsområde i Långhalsviken, Obbola. Klubben är en allmännyttig ideell förening och har till ändamål att

Läs mer

Stadgar för Båtklubben Sämstad

Stadgar för Båtklubben Sämstad Stadgar för Båtklubben Sämstad 1. Målsättning Båtklubben Sämstad är en ideell intresseförening och har i syfte att: - Hålla den nuvarande båthamnen vid Färlevfjorden i gott skick, - verka för aktiv och

Läs mer

Dags för efterlängtad sjösättning

Dags för efterlängtad sjösättning NR 2 2011 Dags för efterlängtad sjösättning Sjösättning sid 4 Seglarskolan 2011 sid 7 Medelhavsseglare sökes sid 5 Lerkils Båtsällskap - årsmöte sid 10 Hamnchefen informerar Båtplatsdekal Lerkils Båtsällskap

Läs mer

NÄSBYVIKENS BÅTSÄLLSKAP

NÄSBYVIKENS BÅTSÄLLSKAP NÄSBYVIKENS BÅTSÄLLSKAP Näsbyviken den 5 mars 2010 Kallelse till årsmöte med NÄSBYVIKENS BÅTSÄLLSKAP Måndag 22 mars 2010 kl 19.00 i NBS klubbhus Föredragningslista 1. Mötets öppnande. 2. Val av mötesordförande

Läs mer

STADGAR samt tillhörande ORDNINGSREGLER. för SAXEMARA BÅTKLUBB.

STADGAR samt tillhörande ORDNINGSREGLER. för SAXEMARA BÅTKLUBB. samt tillhörande ORDNINGSREGLER för SAXEMARA BÅTKLUBB. Innehåll: Stadgar 1 till 16 samt en bilaga med ordningsregler 1 till 16 Antagna vid Vårmöte år 2012 samt Årsmöte Datum: Vårmöte 2012-05-12 Årsmöte

Läs mer

1(5) Hej medlem. Västanfors Båtklubb 0223 130 00 Udden Org. nr: 87 90 00-4116 Båthamnsvägen Bankgiro: 5680-5864 737 30 FAGERSTA

1(5) Hej medlem. Västanfors Båtklubb 0223 130 00 Udden Org. nr: 87 90 00-4116 Båthamnsvägen Bankgiro: 5680-5864 737 30 FAGERSTA Hej medlem 1(5) Fakturan för avgifterna för 2014 med sista betalningsdag den 31/1 2014 är utskickade. Fakturan för vinterförvaringen kommer i februari. Som du ser så höjdes avgifterna på senaste årsmötet

Läs mer

Årsmöte. 4-klubbs. Gott Nytt 2008!

Årsmöte. 4-klubbs. Gott Nytt 2008! 6-2007 Årsmöte 4-klubbs Gott Nytt 2008! Hejsan! Ordföranden har ordet God fortsättning på det nya året! Hoppas ni alla haft en skön och avkopplande jul och nyår! Denna gång hade jag förmånen att få vara

Läs mer

Kolbryggans Båtklubb - 2015-02-05

Kolbryggans Båtklubb - 2015-02-05 Kolbryggans Båtklubb - 2015-02-05 Ordningsföreskrifter Ordningsföreskrifterna är skrivna i syftet att reglera KBK s medlemmars önskemål, för klubbens och medlemmarnas bästa samt att möjliggöra tillsammans

Läs mer

2 Föreningens ändamål Föreningen är en allmännyttig ideell förening som är partipolitiskt och religiöst obunden.

2 Föreningens ändamål Föreningen är en allmännyttig ideell förening som är partipolitiskt och religiöst obunden. STADGAR för Breviks Båtsällskap, Lidingö stiftat den 21 augusti 1929 Stadgarna fastställda den 15 mars 1988 och ändrade senast den 1 mars 2011. XX 2018. 1 Föreningens firma Föreningens firma är Breviks

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR FÅRÖSUNDS BÅTKLUBB

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR FÅRÖSUNDS BÅTKLUBB Fårösunds Båtklubb 67 år! VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR FÅRÖSUNDS BÅTKLUBB 2015-10-01--2016-09-30 Medlemmar Båtar 12-25 2 Segelbåtar 13 kölbåtar 26-65 9 centerbordsbåtar Fam: 2x33 66 Motorbåtar 6 inombordsmotor

Läs mer

Protokoll fört vid Östertälje Båtklubbs ordinarie årsmöte den 25 januari 2015 kl. 18.00 i Strand Hotell

Protokoll fört vid Östertälje Båtklubbs ordinarie årsmöte den 25 januari 2015 kl. 18.00 i Strand Hotell 1 Årsmötets öppnande. Ingvar Bingman öppnade årsmötet med att hälsa samtliga välkomna. 2 Mötets behöriga utlysande. Årsmötet var behörigen utlyst. 3 Fastställande av dagordningen. Dagordningen godkändes.

Läs mer

Kallelse till Höstmöte i Torslanda Golfklubb

Kallelse till Höstmöte i Torslanda Golfklubb ! Kallelse till Höstmöte i Torslanda Golfklubb Måndag 23 november 2015 klockan 18.30 Kulturhuset Vingen Amhults Torg 7, Torslanda!1 ! Höstmöte i Torslanda Golfklubb Måndag den 23 november 2015 klockan

Läs mer

Protokoll från Silvköparens Vattenskidklubbs årsmöte på Måns Ols Värdshus

Protokoll från Silvköparens Vattenskidklubbs årsmöte på Måns Ols Värdshus Protokoll från Silvköparens Vattenskidklubbs årsmöte 2015-0-12 på Måns Ols Värdshus Årsmötesprotokoll 1 Mötets öppnade. Bo hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Fastställande av dagordning.

Läs mer

Protokoll ÅRSMÖTE 2008

Protokoll ÅRSMÖTE 2008 Sida 1 av 7 Protokoll ÅRSMÖTE 2008 1. Mötets öppnande 2. Val av a. Mötesordförande Anders Arvidsson b. Sekreterare c. Två protokolljusterare tillika rösträknare Olle Björquist, Daniel Johansson 3. Fråga

Läs mer

PROTOKOLL fört vid möte med styrelsen för Askrike Segelsällskap

PROTOKOLL fört vid möte med styrelsen för Askrike Segelsällskap Sid 1 (5) Närvarande: Ulf Haraldsson, ordförande Björn Littorin, seglings- och ungdomsledare Paul-Lando Matiesen, hamnkapten Erik Frykfeldt, varvschef Lars-Erik Thorell, klubbmästare Johan Mandelius, kassör

Läs mer

Protokoll fört vid Askrike Segelsällskaps årsmöte den 29 januari 2009.

Protokoll fört vid Askrike Segelsällskaps årsmöte den 29 januari 2009. ASS 432. Protokoll fört vid Askrike Segelsällskaps årsmöte den 29 januari 2009. 1. Mötets öppnande och val av mötesordförande 2. Val av mötesordförande och sekreterare 3. Frågan om kallelse till mötet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 1 april 2010 31 december 2010

Verksamhetsberättelse 1 april 2010 31 december 2010 Verksamhetsberättelse 1 april 2010 31 december 2010 Seglingssektionen har detta år haft sitt verksamhetsår från den 1 april till den 31 december vilket således är den period som omfattas av denna verksamhetsbeskrivning.

Läs mer

Välkomna till KKKK och Kullavik Sveriges Bästa Kappseglingsvatten

Välkomna till KKKK och Kullavik Sveriges Bästa Kappseglingsvatten Välkomna till KKKK och Kullavik Sveriges Bästa Kappseglingsvatten Här finns information om 1. Registrering 2. Tider för tävlingen 3. Avlastning och uppställning av jollar 4. Sjösättning och förtöjning

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2013 Aspö Båtklubb VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2013 Styrelsen för Aspö Båtklubb får härigenom avge följande berättelse för verksamhetsåret 2013. Styrelse Klubbstyrelsen har under verksamhetsåret utgjorts av Ordförande

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

Stadgar för Båtklubben Färingarna

Stadgar för Båtklubben Färingarna Stadgar för Båtklubben Färingarna Stadgarna senast reviderade och antagna den 16 februari 2013. Klubben bildades den 16 juni 1967 och har sin hemort i Stenhamra, Ekerö kommun. 1 Ändamål Klubben är en allmännyttig

Läs mer

STADGAR FÖR FRÖSÖ BÅTKLUBB

STADGAR FÖR FRÖSÖ BÅTKLUBB STADGAR FÖR FRÖSÖ BÅTKLUBB Klubben bildades den 3 december 1947 och har sin hemort på Frösön. Stadgarna antagna vid årsmötet 2010-03-03. Reviderade vid årsmöte 2011 Revisionshistorik Antagna vid Datum

Läs mer

FAQ. Här får du svar på några av de vanligaste frågorna om MBK. Båtplats sommartid?

FAQ. Här får du svar på några av de vanligaste frågorna om MBK. Båtplats sommartid? FAQ Här får du svar på några av de vanligaste frågorna om MBK Båtplats sommartid Jag väntar besök av en båtkompis från Örebro en vecka i juli. Kan hon då få ligga i MBK Och i så fall, vad kostar det Ja,

Läs mer

Göteborgs. Scoutdistrikts

Göteborgs. Scoutdistrikts Göteborgs Scoutdistrikts Arrangemang Hösten 2013 2 KALENDARIET September Oktober 1 S 1 T 2 M Mandalay kv.segl. 2 O 3 T 3 T 4 O 4 F Vandringen 2013 5 T 5 L Vandringen 2013 6 F Mandalay ny.segl. 6 S Vandringen

Läs mer

STADGAR FÖR ÖREGRUNDS BÅTKLUBB

STADGAR FÖR ÖREGRUNDS BÅTKLUBB STADGAR FÖR ÖREGRUNDS BÅTKLUBB Öregrunds Båtklubb (ÖBK) bildades 1948-02-14 och har sin hemort i Öregrund Stadgarna antagna 1948-02-14. Senaste revidering 2014-xx-xx.. 1. Ändamål Klubben är en allmännyttig

Läs mer

Allmänt. Ordförande. Funktionsbeskrivningar 2012. Klubbmöten. Styrelsemöten. Stadgar ordningsregler och vaktinstruktioner

Allmänt. Ordförande. Funktionsbeskrivningar 2012. Klubbmöten. Styrelsemöten. Stadgar ordningsregler och vaktinstruktioner Allmänt Turebergs Båtklubbs verksamhet drivs på ideell basis av ett antal valda styrelseledamöter och funktionärer som för detta avsätter en del av sin fritid. For att underlätta för dessa och för medlemmarna

Läs mer

STYRELSE, FUNKTIONER, FUNKTIONÄRER

STYRELSE, FUNKTIONER, FUNKTIONÄRER STYRELSE, FUNKTIONER, FUNKTIONÄRER 1 Innehållsförteckning nummer Instruktion för styrelsens ordförande S 3 Instruktion för vice ordförande S 4 Instruktion för kassören S 5 Instruktion för sekreteraren

Läs mer

ASMK s Seglarskolehandbok

ASMK s Seglarskolehandbok ASMK s Seglarskolehandbok Målet med ASMK s seglarskola är att alla ska tycka segling är roligt och att alla känner sig trygga på sjön. Vi jobbar för att alla vill fortsätta att segla efter seglarskolan!

Läs mer

S Ö R Å K E R S B Å T S Ä L L S K A P N R

S Ö R Å K E R S B Å T S Ä L L S K A P N R roderbladet S Ö R Å K E R S B Å T S Ä L L S K A P N R 2 2 0 1 6 Foto och text Ronny Svensson om inget annat anges Sida 1 Ordföranden har ordet Hej alla SBS medlemmar nu har både Isen och Mörkret lagt sig

Läs mer

Kaféet hade ordnat goda smörgåsar och en fruktkorg. Efter lite mingel öppnades mötet ca 18:30.

Kaféet hade ordnat goda smörgåsar och en fruktkorg. Efter lite mingel öppnades mötet ca 18:30. ÅRSMÖTE STOCKHOLMS KAJAKKLUBB 2013-02- 20 TID: Klockan 18.30 21:30 PLATS: Klubbhuset NÄRVARANDE: 42 medlemmar 1 Mötets öppnande Kaféet hade ordnat goda smörgåsar och en fruktkorg. Efter lite mingel öppnades

Läs mer

Saltsjö-Boo april 2014

Saltsjö-Boo april 2014 INSTRUKTION FÖR HAMNARNA I LÄNNERSTA OCH KILSVIKEN Hamnkaptenerna skall så långt som möjligt tillse att denna instruktion efterlevs. 1. Av årsmötet valda personer Hamnkaptenerna väljs av årsmötet, en för

Läs mer

GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010

GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010 GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3. Fråga om mötets utlysande. 4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte i Djurgårdsbrunnsvikens Motorbåtsklubb

Protokoll fört vid årsmöte i Djurgårdsbrunnsvikens Motorbåtsklubb Protokoll fört vid årsmöte i Djurgårdsbrunnsvikens Motorbåtsklubb Sidan 1 av 5 Onsdagen den 30 mars 2016 kl 1830. Plats museiisbrytaren S:t Erik, Djurgården. 1 mötets öppnande Vice ordförande Jan Nordvall

Läs mer

Ordningsregler Ängsholmens båtsällskap 2010-03-21

Ordningsregler Ängsholmens båtsällskap 2010-03-21 Ordningsregler Ängsholmens båtsällskap 2010-03-21 INNEHÅLL SID 1 Hamnen 2 2 Sjö- och torrsättning 2 3 Hamnplats 3 4 Varvsplats 3 5 Ordningsregler 5 6 Klubbhuset 5 7 Regler för nyttjande av el 5 8 Regler

Läs mer

5 Skjulregler 4. 6 Container och mastskjul 5. 7 Bilagor 5

5 Skjulregler 4. 6 Container och mastskjul 5. 7 Bilagor 5 Regelverket fastställdes på styrelsemötet 2015-03-02 Förra uppdateringen gjordes 1998 Innehåll Sid 1 Generella hamnregler 2 2 Säkerhet 3 3 Miljöregler 3 4 Sjö- och torrsättning 3 5 Skjulregler 4 6 Container

Läs mer

STADGAR. Uppsala Motorbåtsällskap

STADGAR. Uppsala Motorbåtsällskap STADGAR För Uppsala Motorbåtsällskap Stiftat år 1916 Antagna på ordinarie möten 27 februari och 29 maj 2007 Rev 2011-03-09 Erhard Meissner INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SÄLLSKAPETS ÄNDAMÅL 2. MEDLEMSKAP 3. MEDLEMS

Läs mer

Granuddens hamnförening, Verksamhetsbeskrivning

Granuddens hamnförening, Verksamhetsbeskrivning Granuddens hamnförening, Verksamhetsbeskrivning Fastställd av styrelsen 2016-04-25 1. Inledning, syfte 2. Organisation 2.1. Allmänt 2.2. Styrelsearbetet 2.2.1. Ansvarsfördelning 2.2.2. Arbetsutskott 2.2.3.

Läs mer

Limhamns Segelsällskap Året 2017

Limhamns Segelsällskap Året 2017 L S S Tjugohundra sjutton! Då var det 45:e LSS året snart över och jul & nyårshelgerna står runt knuten. Året har varit fullt av aktiviter och engagemang. Började direkt med Tretton aftons fest och har

Läs mer

1 STADGAR för ÖNNEREDS BÅTLAG Antagna på årsmötet februari 2015

1 STADGAR för ÖNNEREDS BÅTLAG Antagna på årsmötet februari 2015 1 STADGAR för ÖNNEREDS BÅTLAG Antagna på årsmötet februari 2015 1 Namn Föreningen är ideell och dess namn är Önnereds Båtlag. 2 Ändamål Föreningen har till ändamål att i Önneredsviken och på Sjöbacka i

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

Här kommer med fakturan för avgifterna för 2013 lite sent så vi flyttade fram sista betalningsdagen, som nu är den 31/3 2013.

Här kommer med fakturan för avgifterna för 2013 lite sent så vi flyttade fram sista betalningsdagen, som nu är den 31/3 2013. Hej medlem 1(5) Här kommer med fakturan för avgifterna för 2013 lite sent så vi flyttade fram sista betalningsdagen, som nu är den 31/3 2013. Som du ser har avgifterna höjts för i år vilket beslutades

Läs mer

STADGAR. Skånska Trädgårdsföreningen Box ALNARP

STADGAR. Skånska Trädgårdsföreningen Box ALNARP Skånska Trädgårdsföreningen Box 65 230 53 ALNARP STADGAR Godkända och fastställda vid årsmöte 2003-05-17 och 2004-05-15 Reviderade vid årsmöte 2006-05-13 och 2007-05-12 Alnarp 2007-05-24 Ordförande Lennart

Läs mer

Förra säsongen köpte klubben en 2-Krona som vi hoppas kommer användas flitigt på sommarens kurser. Nu har vi en riktigt fin flotta med jollar!

Förra säsongen köpte klubben en 2-Krona som vi hoppas kommer användas flitigt på sommarens kurser. Nu har vi en riktigt fin flotta med jollar! Hej alla medlemmar och blivande, Vi i styrelsen vill önska alla välkomna till en ny segelsäsong i Hovenäset med extra mycket aktiviteter i sommar. Vi har en ny seglarskoleansvarig, Samuel Bohlin, som tillsammans

Läs mer

Karlstads Segelsällskap KSS Tankar från KSS styrelse inför verksamhetsåret

Karlstads Segelsällskap KSS Tankar från KSS styrelse inför verksamhetsåret Karlstads Segelsällskap KSS 2017 Tankar från KSS styrelse inför verksamhetsåret MÅL OCH MENING MED KSS? Ur stadgarna, föreningens syfte: Sällskapet är en ideell idrottsförening utan vinstintresse vars

Läs mer

PROTOKOLL. Lövsta BåtSäIIskaps Höstmöle 23 november 2009. 1. Mötets öppnande Båtsällskapets Ordförande öppnade mötet och hälsade alla (18st) Välkomna.

PROTOKOLL. Lövsta BåtSäIIskaps Höstmöle 23 november 2009. 1. Mötets öppnande Båtsällskapets Ordförande öppnade mötet och hälsade alla (18st) Välkomna. PROTOKOLL Lövsta BåtSäIIskaps Höstmöle 23 november 2009 1. Mötets öppnande Båtsällskapets Ordförande öppnade mötet och hälsade alla (18st) Välkomna. 2. Fastställande av dagordning Dagordningen godkändes

Läs mer

Årsmötet drog som vanligt fullt hus hos

Årsmötet drog som vanligt fullt hus hos VBS -nytt Värmdö båtsällskaps nyhetsblad, våren 2013 REDAKTÖR KENNETH JACOBSON Den gångna vintern var den kallaste på 100 år. Den var även ovanligt nederbördsrik och både truck- och mastskjul fick snöskador.

Läs mer

STADGAR FÖR KILSVIKENS BÅTKLUBB 1(6) Kilsvikens Båtklubb Saltjsö-Boo Antagna 1969, reviderade 1978/79, 2004/05, 2008/09.

STADGAR FÖR KILSVIKENS BÅTKLUBB 1(6) Kilsvikens Båtklubb Saltjsö-Boo Antagna 1969, reviderade 1978/79, 2004/05, 2008/09. STADGAR FÖR KILSVIKENS BÅTKLUBB 1(6) 1 ÄNDAMÅL, KiBK, hädanefter benämnd klubben, är instiftad den 6 december 1969 och är en allmännyttig ideell förening i Nacka kommun där klubben också har sitt säte.

Läs mer

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Verksamhetsberättelse 2007 2 GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Gotlands Idrottshistoriska Förenings medlemmar inbjudes härmed till årsmöte torsdag 27 mars 2008 kl 18.30 i Polishuset i Visby.

Läs mer

Waldemarsviks Segelklubb 2014

Waldemarsviks Segelklubb 2014 Waldemarsviks Segelklubb 2014 Vision WSK ska verka för ett aktivt båtliv i Blå Kustens skärgård inom Valdemarsviks kommun. Då skärgården är ett av de viktigaste dragplåstren för kommunen att locka till

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 )

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) 1 NAMN Föreningens namn är NYKÖPING- OXELÖSUNDS SLÄKTFORSKARFÖRENING. 2 SÄTE Föreningen har sitt säte i Nyköping. 3 ÄNDAMÅL Nyköping-Oxelösunds Släktforskarförening

Läs mer

Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2015-11-24

Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2015-11-24 Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2015-11-24 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordningen 3. Val av justeringsmän 4. Val av mötesordförande 5. Val av mötessekreterare 6. Genomgång av verksamhetsberättelse

Läs mer

Rangsta Båtklubb, RBK 2013 03 24 Sid 1 (5)

Rangsta Båtklubb, RBK 2013 03 24 Sid 1 (5) Rangsta Båtklubb, RBK 2013 03 24 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse för perioden 1/1 2012 31/12 2012 Innehåll: Styrelsens sammansättning Revisorer Valberedning Funktionärer Stöd åt Valberedningen Medlemmar

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd

Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd Årsmöteshandlingar 2004 Linköpings scoutråd Sid 1 (6) Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd Linköpings scoutråd kallar till ordinarie årsmötesförhandlingar. Datum: Torsdagen den 4 mars 2004 kl 19.00.

Läs mer

Stadgar för Torsby Båtklubb

Stadgar för Torsby Båtklubb Torsby Båtklubb bildades 1957 och har sitt verksamhetsområde i Övre Fryken i Värmland. Stadgarna ändrades och reviderades år 2003. 1 Föreningens ändamål o säte 1.1 Ändamål Torsby Båtklubb är en allmännyttig

Läs mer

Plats: Staffanssalen, Söndrums församlingshem, Art; Medlemsmöte

Plats: Staffanssalen, Söndrums församlingshem, Art; Medlemsmöte Grötviks Segelsällskap PROTOKOLL 1(3) Datum Protokollsnr 2011-04-02 årsmöte Medlemsmöte Tid 2011-04-02 Plats Distribueras till Plats: Staffanssalen, Söndrums församlingshem, Art; Medlemsmöte Styrelsen

Läs mer

NYA STADGAR FÖR ÅS BÅTKLUBB UTGÅVA 2

NYA STADGAR FÖR ÅS BÅTKLUBB UTGÅVA 2 FÖRSLAG TILL NYA STADGAR FÖR ÅS BÅTKLUBB UTGÅVA 2 Ändringslogg Ändring Datum Utgåva 1, antagen vid klubbens bildande 1983 09 19 Revision till utgåva 2 2013 05 15 Ås Båtklubb är en ideell förening, bildades

Läs mer

Stadgar för Civilförsvarsskolans Båtklubb

Stadgar för Civilförsvarsskolans Båtklubb Stadgar för Civilförsvarsskolans Båtklubb Klubben bildades den 4oktober 1966 och har sin hemort/verksamhetsområde i Rosersberg. Stadgarna antagna 1966. Reviderade på årsmötet 1992 samt 2015. 1 Ändamål

Läs mer

STADGAR FÖR SKÄRSÄTRA BÅTKLUBB

STADGAR FÖR SKÄRSÄTRA BÅTKLUBB 1 (9) STADGAR FÖR SKÄRSÄTRA BÅTKLUBB 1 Ändamål Skärsätra Båtklubb är en ideell och öppen förening, stiftad den 14 oktober 1930, som har till ändamål att som medlemmar sammansluta båtägare främst inom Skärsätra

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

Ängsviks Båtsällskap. Medlemsinformation. Aktuella arbetsuppgifter under städdagen framgår av bifogad inbjudan och på hemsidan.

Ängsviks Båtsällskap. Medlemsinformation. Aktuella arbetsuppgifter under städdagen framgår av bifogad inbjudan och på hemsidan. Ängsviks Båtsällskap Medlemsinformation Detta är utskick nr 2, år 2015 och det innehåller: Årets vaktlistor för hamnen Kallelse till städdagen Byte av koder samt inloggning på hemsidan Justerad hamnordning

Läs mer

Sida 1 av 6. Piren nr 65. ONSDAG 9 MAJ kl. 17.00 STÄDDAG I KLUBBHUS, RUNT HUS OCH PÅ BÅTPLANEN! ALLA MEDLEMMAR HÄLSAS VÄLKOMNA!!!!!!!!!!!

Sida 1 av 6. Piren nr 65. ONSDAG 9 MAJ kl. 17.00 STÄDDAG I KLUBBHUS, RUNT HUS OCH PÅ BÅTPLANEN! ALLA MEDLEMMAR HÄLSAS VÄLKOMNA!!!!!!!!!!! Sida 1 av 6 Piren nr 65 ONSDAG 9 MAJ kl. 17.00 STÄDDAG I KLUBBHUS, RUNT HUS OCH PÅ BÅTPLANEN! ALLA MEDLEMMAR HÄLSAS VÄLKOMNA!!!!!!!!!!! Sida 2 av 6 Ordförande har ordet Segelsällskapet Vättern Var stolt

Läs mer

2.1 För att ha rätt att delta i RF:s mästerskapstävlingar skall varje tävlande uppfylla kraven i ISAF Regulation

2.1 För att ha rätt att delta i RF:s mästerskapstävlingar skall varje tävlande uppfylla kraven i ISAF Regulation Inbjudan Tävling: SM 2012, för Neptunkryssare Datum: 2012-08-24 2012-08-26 Arrangör: Gefle Segel Sällskap, Gävle 1. Regler 1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade

Läs mer

Västerhaninge Båtsällskaps Stadgar

Västerhaninge Båtsällskaps Stadgar Västerhaninge Båtsällskaps Stadgar STADGAR FÖR VÄSTERHANINGE BÅTSÄLLSKAP, VBS gällande från 1990-12-17, omarbetade 2009-02-23 Innehåll 1 ÄNDAMÅL 2 MEDLEMSKAP 3 RÄTTIGHETER 4 SKYLDIGHETER 5 BÅTPLATS OCH

Läs mer

Klubben bildades den 14 juni 2004 och har sin hemort i Sommarbo. Stadgarna antagna 29 augusti 2004.

Klubben bildades den 14 juni 2004 och har sin hemort i Sommarbo. Stadgarna antagna 29 augusti 2004. SBK STADGAR Klubben bildades den 14 juni 2004 och har sin hemort i Sommarbo. Stadgarna antagna 29 augusti 2004. 1 KLUBBENS ÄNDAMÅL Sommarbo båtklubb, 132 37 i Saltsjö-Boo, är en allmän ideell förening

Läs mer

Protokoll medlemsmöte Onsdagen den 17 juni 2015 kl 19:00. 1. Mötet öppnas Styrelsens ordförande Mikael Ström hälsade alla välkomna.

Protokoll medlemsmöte Onsdagen den 17 juni 2015 kl 19:00. 1. Mötet öppnas Styrelsens ordförande Mikael Ström hälsade alla välkomna. Protokoll medlemsmöte Onsdagen den 17 juni 2015 kl 19:00 1. Mötet öppnas Styrelsens ordförande Mikael Ström hälsade alla välkomna. 2. Fastställande av röstlängd Röstlängden fastställs vid behov. 3. Val

Läs mer

Nya hedersmedlemmar i VBK

Nya hedersmedlemmar i VBK Ansv. Utg: Johan Israelsson Redaktör: Johan Nygaard Årsmötet 2015 Ca 50 medlemmar deltog i årsmötet 2015 som hölls i Mälargymnasiet den 17 februari. Årsmötet beviljade 2014 års styrelse ansvarsfrihet.

Läs mer

Askersunds Segel & Motorbåtsklubb org.nr ASMK Stadgar

Askersunds Segel & Motorbåtsklubb org.nr ASMK Stadgar Askersunds Segel & Motorbåtsklubb org.nr 87 57 00-8339 ASMK Stadgar 1. Ändamål ASMK är en allmännyttig ideell förening, som bildades 1967-09-08 och har till ändamål att lokalt främja båtlivet och skall

Läs mer

Protokoll vid årsmöte 2009-11-08

Protokoll vid årsmöte 2009-11-08 Söråkers Båtsällskap Protokoll vid årsmöte 2009-11-08 1. Ordföranden Håkan Nordin hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 2. Till ordförande för mötet valdes Håkan Nordin. 3. Till sekreterare för

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. Verksamhetsberättelse 2010 Idé och utvecklingsgruppen Karlholm Västland FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Villaägarna på Gotland. Sekreterare: Ulf Jönsson. Ordförande: Ulf Almlöf

Protokoll fört vid årsmöte med Villaägarna på Gotland. Sekreterare: Ulf Jönsson. Ordförande: Ulf Almlöf Protokoll fört vid årsmöte med Villaägarna på Gotland Tid 2015-04-16 kl 18.30 21.00 1-24 Plats: Restaurang Visborg, Visby Sekreterare: Ulf Jönsson Ordförande: Ulf Almlöf Justerare: Ebbe Sundberg 1 Mötets

Läs mer

STADGAR FÖR TULLINGE BÅTSÄLLSKAP

STADGAR FÖR TULLINGE BÅTSÄLLSKAP STADGAR FÖR TULLINGE BÅTSÄLLSKAP Stadgarna fastställs av medlemmarna vid två på varandra följande föreningsmöten, varav ett skall vara årsmöte. Stadgarna fastställdes på årsmöte 2013-03-18 och höstmöte

Läs mer

Protokoll från årsmötet den 4 december 2012

Protokoll från årsmötet den 4 december 2012 HELENEBORGS BÅTKLUBB Klubbhuset Långholmen 117 33 Stockholm Protokoll från årsmötet den 4 december 2012 Mötets öppnande Peter Fägersten hälsar alla välkomna och inleder mötet med en tyst minut för hedersmedlemmen

Läs mer