Sätra Båt. Kallelse till Sätra Båtsällskaps årsmöte 26/2. Seglarskola Sätra Båtsällskaps medlemsblad Nr Årgång 47

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sätra Båt. Kallelse till Sätra Båtsällskaps årsmöte 26/2. Seglarskola 2015. Sätra Båtsällskaps medlemsblad Nr 1 2015 Årgång 47"

Transkript

1 Sätra Båt Sätra Båtsällskaps medlemsblad Nr Årgång 47 Kallelse till Sätra Båtsällskaps årsmöte 26/2 Medlemmarna i Sätra Båtsällskap kallas härmed till årsmöte i klubbhuset torsdagen den 26 februari klockan 19:00. Handlingar som berör, valberedningens förslag samt SBS handlingar till de som inte får elektroniskt utskick kommer att finnas tillgängliga i klubbhuset 14 dagar innan mötet. 1 Mötets öppnade 2 Fråga om årsmötets behöriga utlysning 3 Godkännande av dagordning 4 Val av protokolljusterare tillika rösträknare 5 Val av ordförande och sekreterare för mötet 6 Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för senaste verksamhetsåret. SBS och var för sig 7 Revisorernas berättelse. SBS och var för sig 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. SBS och var för sig 9 Propositioner och motioner 10 Val av funktionärer för kommande år 11 Hedersmedlemmar 12 Förtjänsttecken 13 Avslutning Seglarskola 2015 Nu är tid att anmäla till vårens seglarskola. Deltagare ska helst vara mellan 9-13 år och ska klara simma 200 m utan flytväst. Seglarskolan kommer blanda teori och segling på en nivå som är anpassad från nybörjare till barn som redan seglar självständigt. Vi kommer segla optimistjolle, 2-Krona och trissjigg. Första träffarna med seglarskolan ägnas åt teori och praktiska övningar. När vi ger oss ut på vattnet önskar vi att deltagarna har våtdräkt eftersom vattentemperaturen är låg på våren. Våtdräkten hjälper också till att hålla värmen om det är ruskväder. Bäst är en våtdräkt med långa ärmar och ben, men det går också bra med korta ärmar o ben. Varma kläder och regnkläder ska också vara med redan från start eftersom vi kommer vara en del utomhus. Start: To 26/3 18:00-20:00 Kostnad: 100 kr + medlemsavgift 100 kr Anmälan till: Martin eller Richard

2 Hur vi köpte SBS första 2-Krona! Ett mål för juniorverksamheten 2014 var att förvärva en 2- Krona till vår juniorverksamhet. Pengar hade vi fått ihop, så nu var det bara att hitta ett lämpligt objekt vilket visade sig vara lite knepigt. Under våren och sommaren fanns ett par stycken till salu på Blocket, men då vi kontaktade säljaren så var de redan sålda. I mitten av oktober tipsade Per-Arne Feldt, en av mina seglarkompisar som för övrigt köpte vår isjakt, att Oxelösunds marina hade en till salu. Jag ringde marinan på direkten. Jollen var från 2006 och enligt uppgift i bra skick. Nu gällde det att handla snabbt, men ingen av oss i juniorverksamheten kunde kunna fara ned till Oxelösunds marina (som hade öppet 8-17) för att titta på båten. Nu var det så tursamt att Per-Arne var ledig på tisdagen och kunde tänka sig att titta på båten. Han ringde vid lunchtid och meddelade att det var ett kap! Vi köpte båten samma dag och på torsdagen hade Lars G Ohlsson betalt fakturan. Stefan Eriksson, Richard Hård av Segerstad hyrde ett släp och vi tre åkte samma eftermiddag till Oxelösund och hämtade 2-kronan. Marinan var stängd när vi kom fram men de hade ställt ut 2-kronan utanför butiken. Den är 4.20 meter lång och 1.70 bred och gick lätt att lasta på släpet eftersom den bara väger 160 kg. Segel, roder och centerbord fick plats i bagageluckan och masten surrade vi på båten och märkte upp med en reflexväst från Friluftsfrämjandet. Därefter gick färden via en hamburgerbar till Sätra varv. När vi kom fram hade styrelsen precis avslutat ett möte, så vi fick hjälp att lasta av båten vid juniorboden. Kalendarium juniorverksamheten Tors 26/3 Seglarskola Tors 16/4 Seglarskola Tors 23/4 Seglarskola Lör 2/5 Seglarskola Sön 3/5 Seglarskola Ons 13/5 Seglarskola Ons 20/5 Seglarskola Tors 28/5 Seglarskola Lör 6/6 Seglarskola Tors 27/8 Seglarskola Lör 29/8 Seglarläger Sön 30/8 Seglarläger Tors 3/9 Seglarskola Sjösättningsdagar 2015 Kranbåtar Torsdag 23 april 25 april 26 april Extradag 28 april 1 maj FBK 2 maj SBS 3 maj Uppsamling 5,7,9 & 10 maj Vi hann också provsegla den vid ett par tillfällen eftersom hösten var mild och bjöd på stadiga, pålitliga vindar. Det blev en tur till Tappström den 2:a nov med 12-åriga dottern Uma som tyckte att det var en riktigt fräsig båt. Bäst av allt var kanske hängbanden som tillåter att man lutar sig rejält bakåt på kryssen. 2-kronan har en optimal besättningsvikt på kg. Den är snabb att rigga, lättrimmad, smidig och livlig att segla. Det går med andra ord inte att hantera rorkulten som man brukar på sin kölbåt utan det gäller att styra hela tiden. Flera klubbmedlemmar har frågat om när de kan få möjlighet att provsegla den. Vi planerar ha den seglingsklar i slutet av april och hoppas att den får många seglingstimmar i år! Information om hur du får segla 2- kronan hittar du på klubbens hemsida Martin Rundström Förbifarten Bilden ovan visar hur det kan det komma att se ut under året i Sätra. Mera info om förbi farten: bifart-stockholm/ 2

3 Boka ditt vakt- och arbetspass vid årsmötet! Vid årsmötet öppnas bokningssidan för vakt och arbetsplikt. Medlemmar som har båt med plats i hamnen har vaktplikt och skall gå vakt vid två tillfällen under sommaren. Medlemmar som har båt har arbetsplikt vid ett tillfälle (vår eller höst). Enklast är att ni själva bokar datum via vår hemsida. Ni som är åttio år och äldre är undantagna. Vakt Vid årsmötet öppnas anmälan. Bokningsmöjligheten stängs den 1 april. Därefter kommer vakten att läggas ut av vaktchefen för dem som inte själv valt datum. Om du själv vill boka datum, så klicka på Vakt i menyn. Du kommer nu till en kalender med färgmarkerade datum röd (Ingen vakt är bokad) blå (en vakt är bokad) grön (två vakter är redan inbokade). Klicka på ett datum som inte redan är grönt och då du vill gå vakt. Du får då upp en ruta där du kan bekräfta bokningen. Om du vill ta båda passen (familjevakt), klickar du först i den rutan innan du bekräftar bokningen. Vid familjevakt ser man till att man har någon annan med sig och fullgör då sina båda vaktpass på en natt. Arbetsplikt Vid årsmötet öppnas även möjlighet till anmälan för arbetsplikten. Bokningsmöjligheten stängs den 1 april för vårens tre arbetsdagar. För höstens två arbetsdagar samt för önskan om arbete i korvkiosk alternativt städa klubbhuset eller friköp av arbetsplikt är den 1 oktober sista anmälningsdag. För att boka arbetstillfälle för de schemalagda arbetsdagarna klickar du på Arbetsplikt i menyn. Du kommer nu till en kalender med planerade arbetsdagar i rött. Klicka på en lämplig dag och du får upp en ruta med planerat antal och redan anmälda för aktuell dag, du är nu bokad för ett arbetspass. Har du behov och önskar du boka alternativen arbetspass i korvkiosk alt. städa klubbhus eller friköpa din arbetsplikt klickar du i respektive ruta för att lista dig för uppgiften. Vår klubbhusvärd alternativt damsektionen kommer att kontakta dig för överenskommelse om lämplig arbetsdag. Klicka gärna på Huvudsida när du har bokat vakt och arbetsplikt. Kontrollera att det blivit rätt datum. En vecka före bokat datum försöker systemet nå dig med ett mail och två dagar före med ett SMS för att påminna dig. Observera att något kan vara fel så att inte meddelandet kommer fram. Du ansvarar själv för att komma på bokade datum. Vaktlistan sätts upp som vanligt. Om du vill ändra en bokning går du in på samma sätt som när du bokade, markerar det datum du vill ändra och klickar på Avboka. Efter stängningsdatum måste du kontakta vakt/-arbetschef för eventuell ombokning. För dig som saknar tillgång till internet kommer anmälningsblankett för arbetspass att finnas som vanligt i klubbhuset. Fyll i och lämna blanketten i styrelsens postfack. Kom ihåg att senaste datum är den 1 april för val av vaktdag och anmälan till vårarbete. För höstens arbetsdagar samt alternativen bemanna korvkiosk, städa klubbhus eller önskan om friköp är senaste anmälningsdatum den 1 oktober. Vakt- och arbetscheferna Luciafesten 2014 Luciafesten den 13 december blev en av förra årets mest besökta SBS-tillställningar. Runt 70 personer närvarade, både barn och vuxna. Lucian Olivia Tyberg och hennes tärnor, pepparkaksgubbar, stjärngossar och tomtar var mycket uppskattade. Lucian läste dikt till allas beundran. Barnens stora förtjusning var förstås tomten, som kom med julklappar till alla barnen. Fiskdammen, där alla barn får godispåsar, är också ett omtyckt inslag i luciafesten. Årets spelmän var Krister Karlsson och hans dotter Jenny. Krister är medlem sedan många år. De gjorde ett mycket bra ackompanjemang till jullekarna och luciatåget. Jenny sjöng och spelade solo för oss. Arrangör var som vanligt SBS damsektion, som önskar alla en god fortsättning på det nya året. Eva Ohlsson Årets Lucia Olivia Tyberg med uppvaktning Julklappsutdelning 3

4 SBS - Sätra Båtsällskap, räkenskapsåret INGÅENDE BALANS TILLGÅNGAR Kr SKULDER Kr Plusgiro Interimsskulder Båtklubbskonto Andelar klubbhus Räntekonto Nyckelpanter Interimsfordringar 0 Reparationsfond Lån till Jubel. Fond Klubbhuset Juniorverksamhet Eget kapital Summa Summa UTGÅENDE BALANS TILLGÅNGAR Kr SKULDER Kr Plusgiro Interimsskulder Båtklubbskonto Andelar klubbhus Räntekonto Nyckelpanter Lån till Reparationsfond Jubel. fond 0 Juniorveksamhet Klubbhuset Årets resultat EGET KAPITAL Summa Summa RESULTATRÄKNING INTÄKTER Året Budget KOSTNADER Året Budget Året Budget Köavgifter HAMN Inträdesavgifter Hamnarrende Årsavgifter Hamn, vinterliggare Hamnavgifter, medl Rep. och underhåll hamn Hamnavgifter tillf. SBS 0 0 Bevakning Arbetsplikt Elavgifter Vinterliggare KLUBBHUS Bevakning 0 0 Vatten o septi Utebliven vakt Renhållning Öv. Avgifter Rep. och underhåll Klubbhus Övr. intäkter Arbeten Standert och märken Övr. Kostnader Klubbhushyror Lås, nycklar Hamnavg m.fl Tävlingar Räntor Klubbmästeri Representation Vimplar och märken Summa Telefon, bredband Förbundsavgifter mm Administration Tryck, Sätra Båt Porto, Bankavg Sätra den 27 januari Juniorverksamheten Försäkringar Medlemsaktiviteter Kostn. för miljöarbete Lars G Ohlsson Upplösn. Rep. fond Kassör Upplösn. Jubel. Fond Årets resultat Summa

5 Sätra Båt Ansvarig utgivare: Anders Jansson, , Redaktör: Jonas Neander, , Sätra Båtsällskap, Box 2022, SKÄRHOLMEN Telefon klubbhus: Hamn: Gamla Sättra Varf Kontakta klubben: Hemsida: 5

KANALEN VIKTIGT ÅRSMÖTE KONTROLLERA RIGGEN KLIMATMÄSSA PÅ RUNÖ MEDLEMSTIDNING FÖR TRÄLHAVETS BÅTKLUBB NR 1 2010 FOTO: KJELL EFVERGREN

KANALEN VIKTIGT ÅRSMÖTE KONTROLLERA RIGGEN KLIMATMÄSSA PÅ RUNÖ MEDLEMSTIDNING FÖR TRÄLHAVETS BÅTKLUBB NR 1 2010 FOTO: KJELL EFVERGREN KANALEN MEDLEMSTIDNING FÖR TRÄLHAVETS BÅTKLUBB NR 1 2010 VIKTIGT ÅRSMÖTE KONTROLLERA RIGGEN KLIMATMÄSSA PÅ RUNÖ FOTO: KJELL EFVERGREN Släpp in den här mannen, och bli av med din bostad. Vi på Mäklarringen

Läs mer

MEDLEMSTIDNING FÖR TOREKOVS BÅT-OCH SEGELKLUBB

MEDLEMSTIDNING FÖR TOREKOVS BÅT-OCH SEGELKLUBB MEDLEMSTIDNING FÖR TOREKOVS BÅT-OCH SEGELKLUBB www.tbsk.se 1 TBSK Seglarkalender 2015 DATUM Aktivitet 22/6 SEGELSKOLESTART 20/7-24/7 10-seglingarna 27/7 31/7 Simmons Vandringspris (Klubbmästerskap) 25/7

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN

NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN Fruset högvatten nästan upp till bryggkanten. Foto Christian Falk. Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan

Läs mer

Saltsjöbadens båtklubb kallar till årsmöte. Välkommen!

Saltsjöbadens båtklubb kallar till årsmöte. Välkommen! Saltsjöbadens båtklubb kallar till årsmöte Torsdagen den 21 mars kl 19 i Igelbodaskolans aula Här finns dagordning, verksamhetsberättelse, årsredovisning m m Välkommen! Polariserande glasögon hjälper Dig

Läs mer

Bästa HSS medlem, Seglarhälsningar från styrelsen via Svante

Bästa HSS medlem, Seglarhälsningar från styrelsen via Svante Bästa HSS medlem, Det är ett händelserikt år i klubben som vi lämnat bakom oss. 50-årsjubileumet blev en hejdundrande fest. Tack speciellt till Leif Bohlin och Anders Holmgren med familjer som hjälpte

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

GSH HAMNAKTUELLT. Härmed kallas Du till höstmöte torsdagen den 29 november 2012.

GSH HAMNAKTUELLT. Härmed kallas Du till höstmöte torsdagen den 29 november 2012. Årgång 31 Nr.2 2012 GSH HAMNAKTUELLT Härmed kallas Du till höstmöte torsdagen den 29 november 2012. Plats: Folkets Hus, Varberg Tid kl. 19.00 GSH bjuder på kaffe OBS! Mötet kommer att behandla frågor av

Läs mer

RODRET 1. Medlemsblad för Köpings Motorbåtssällskap Box 18, 731 24 Köping Postgiro 173701-4 Hemsida www.kmskoping.se

RODRET 1. Medlemsblad för Köpings Motorbåtssällskap Box 18, 731 24 Köping Postgiro 173701-4 Hemsida www.kmskoping.se RODRET 1 År 2005 2005-03-17 Medlemsblad för Köpings Motorbåtssällskap Box 18, 731 24 Köping Postgiro 173701-4 Hemsida www.kmskoping.se AVSKED Vår gamla kran redo för avfärd Som ni kanske hört har vi kommit

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

MBK-info Nr 2/2010 VÅRMÖTESINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B

MBK-info Nr 2/2010 VÅRMÖTESINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B MBK-info Nr 2/2010 VÅRMÖTESINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B Kallelse till vårmöte 2 2010 års program 2 Ordförande har ordet 3 Protokoll årsmötet 4 Medlemsinformation 7 Regler för

Läs mer

Samlarnytt från SK Rullen

Samlarnytt från SK Rullen Samlarnytt från SK Rullen Nr 2-2012 SK Rullens Styrelse Ordförande Jonas Olsson, 0045 401 50 503 E-post: jonas.record@hotmail.com Sekreterare Christer Fjellman, 073-333 07 17 E-post: christerfjellman@hotmail.com

Läs mer

NR 1. 2013. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 229:e PUBLIKATION. 57:a ÅRGÅNGEN. 2013 kommer att bli fyllt av kappseglingar!

NR 1. 2013. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 229:e PUBLIKATION. 57:a ÅRGÅNGEN. 2013 kommer att bli fyllt av kappseglingar! NR 1. 2013. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 229:e PUBLIKATION. 57:a ÅRGÅNGEN 2013 kommer att bli fyllt av kappseglingar! Inbjudningsseglingen Vinter på Hundudden 8-9 sept. 2012. FOTO: FOTO: Christian Gunnnar

Läs mer

BRUNNAREN. Medlemstidning för Segelsällskapet Brunnsviken nr 3 2012

BRUNNAREN. Medlemstidning för Segelsällskapet Brunnsviken nr 3 2012 BRUNNAREN Medlemstidning för Segelsällskapet Brunnsviken nr 3 2012 Fotogalleri i Brunnaren? Detta är en seglare som någon mött någon gång i disigt väder i Lännerstasundet. Nog vore det trevligt om du kunde

Läs mer

NR 1. 2012. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 225:e PUBLIKATION. 56:a ÅRGÅNGEN

NR 1. 2012. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 225:e PUBLIKATION. 56:a ÅRGÅNGEN NR 1. 2012. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 225:e PUBLIKATION. 56:a ÅRGÅNGEN Vinter på Hundudden FOTO: Christian Falk Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan 3 114 32 Stockholm

Läs mer

Nr4 2011 December Årgång 34. www.uss.nu

Nr4 2011 December Årgång 34. www.uss.nu MEDLEMSTIDNING FÖR UPSALA SEGEL SÄLLSKAP USS 4 Nr4 2011 December Årgång 34 www.uss.nu Om du befinner dig här, är vi snart där. Vi har 1800 frivilliga sjöräddare beredda att rycka ut inom 15 minuter i alla

Läs mer

SPINNPOSTEN. Nr 2-2014. SFK Spinnaren. Knaggrocka, Raja clavata

SPINNPOSTEN. Nr 2-2014. SFK Spinnaren. Knaggrocka, Raja clavata SPINNPOSTEN Nr 2-2014 Knaggrocka, Raja clavata SFK Spinnaren Casper och Rasmus Dahl med varsin nyfångad regnbåge 2 Mycket folk vid Sallerupspremiären 8 mars Spinnpost nr 2 April 2014 Ordföranden har ordet

Läs mer

Nu är vårkänslorna extra starka.

Nu är vårkänslorna extra starka. SKVALPETNR 1 2010 LERKILS BÅTSÄLLSKAPS MEDLEMSTIDNING Nu är vårkänslorna extra starka. Foto: Mathias Lidmer Rekordfiske på Confidence sid 4-5 Verksamhetsberättelse 2009 sid 6-7 Kallelse till Årsmöte sid

Läs mer

BSK nätblad. Medlemstidning på WEB:en för BÅTSÄLLSKAPET KARLSLUND Årgång 41 2014 Nr 1

BSK nätblad. Medlemstidning på WEB:en för BÅTSÄLLSKAPET KARLSLUND Årgång 41 2014 Nr 1 BSK nätblad B S K Medlemstidning på WEB:en för BÅTSÄLLSKAPET KARLSLUND Årgång 41 2014 Nr 1 Ordförandeordet 2 BSK vår klubb sedan 80-talet 3-7 BSK 40 års jubileum 8-12 Klubbsidan 13 Ordförande har ordet

Läs mer

SOTEFJORDENS SEGELSÄLLSKAP FJORDVINDEN NUMMER 1-2010

SOTEFJORDENS SEGELSÄLLSKAP FJORDVINDEN NUMMER 1-2010 SOTEFJORDENS SEGELSÄLLSKAP FJORDVINDEN NUMMER 1-2010 ~ Ordförande har ordet Hej alla SFS:are Efter mycket krångel med kommunen fick vi äntligen vårt bygglov till den nya klubblokalen förra året. Markarbeten

Läs mer

Mer kul för barnen! nytt i. Städdag med diplom och tipspromenad Loppis, fiskdamm och annat kul. Jenny flyttade tillbaka till barndomens Ramsdalen

Mer kul för barnen! nytt i. Städdag med diplom och tipspromenad Loppis, fiskdamm och annat kul. Jenny flyttade tillbaka till barndomens Ramsdalen Byalagsaktuellt: nytt i Ramsdalennr2:2013 Mer kul för barnen! Städdag med diplom och tipspromenad Loppis, fiskdamm och annat kul Jenny flyttade tillbaka till barndomens Ramsdalen Dessutom: -Protokoll från

Läs mer

Av Ove Larsson, redaktör Hlidskjalf

Av Ove Larsson, redaktör Hlidskjalf . Nr 2 Juni 2011 Innehall Sida: Ett nytt år och nya tider i SVS 1 Nyheter: 2 -Utseglingen till Klippan -Roderspantets reparation -Kampanj för fler Medlemmar. -Leaderprojektet inom SVS 3 -SVS Ungdomssektion

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Senast uppdaterad: 2015-01- 21 Svenska Celiakiungdomsförbundet Norr Mälarstrand 24 112 20 Stockholm Tel: 08-562 788 07 info@scuf.se www.scuf.se

Läs mer

God Jul och Gott Nytt År! SOMMAREN... ...VINTER, ...som gick blev lång och trevlig. En och annan hade kanske ännu kortbrallorna på när masten

God Jul och Gott Nytt År! SOMMAREN... ...VINTER, ...som gick blev lång och trevlig. En och annan hade kanske ännu kortbrallorna på när masten Nr. 6. December 2006. Årgång 78. SOMMAREN......som gick blev lång och trevlig. En och annan hade kanske ännu kortbrallorna på när masten skulle av. Och undantaget den lilla köldknäppen vi fick så verkar

Läs mer

Årsmötet. Ändrade tider på HSB-kontoret. Arbetsdag. Vattning av planteringarna. Insamling av cyklar. Jord från våra komposter

Årsmötet. Ändrade tider på HSB-kontoret. Arbetsdag. Vattning av planteringarna. Insamling av cyklar. Jord från våra komposter 2011 NR 2 Årsmötet Det blir troligen en extrastämma efter sommaren då det uppstod ett missförstånd med en av dem som föreslagits till nya styrelsen. Ändrade tider på HSB-kontoret Under perioden 1 juli

Läs mer

SOTEFJORDENS SEGELSÄLLSKAP FJORDVINDEN- NUMMER 1-2012

SOTEFJORDENS SEGELSÄLLSKAP FJORDVINDEN- NUMMER 1-2012 SOTEFJORDENS SEGELSÄLLSKAP FJORDVINDEN- NUMMER 1-2012 ~ Ordförande har ordet Hej alla SFS:are Nu är det snart augusti och sista veckan på sommarseglarskolan. Det har varit en kall sommar som vi inte kommer

Läs mer

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Innehållsförteckning Välkommen till din guide i klubbgalaxen.. 1 Vilka är Fältbiologerna? 2 Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom..........5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Att skapa god

Läs mer