Välkommen som ny medlem i Sätra Båtsällskap

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen som ny medlem i Sätra Båtsällskap"

Transkript

1 Välkommen som ny medlem i Sätra Båtsällskap Här kommer lite information om SBS och Sätra Varvs Intresseförening (SVI) SBS bildades År 1973 bildades SVI av föreningarna SBS och FBK (Fiskarfjärdens Båtklubb). SBS klubbhus invigdes SBS är en ideell förening (inget vinstintresse, arbeten sköts ideellt). Som medlem betalar du sommarplats och medlemsavgift till SBS i januari. Information om SBS finns på SVI är också en ideell förening. SVI sköter upptagning, vinterförvaring och sjösättning. Faktura betalas i juli/augusti, i den kostnaden ingår hanteringsavgift och kvadratmeterpris för båten på land. Du går även vakt en gång per vintersäsong, vaktdag bokas via SVI. Information från SVI om tex sjösättning och upptagning finns på Juniorverksamheten Barn mellan 8-11 år är välkomna till vår seglarskola. Den brukar börja i mitten av april och pågå ca 10 gånger. Kort om SBS arbetsplikt För aktiv medlem gäller obligatorisk arbetsplikt. Ett 5 timmars pass antingen vår eller höst. Du kan välja mellan tre schemalagda dagar på våren eller tre schemalagda dagar på hösten. Arbetspasset börjar kl 9.00 avslutas kl Du som kommer i god tid välkomnas med en kopp kaffe. Kl serveras en gemensam lunch. Våra viktigaste arbetsuppgifter är: Sjösättning av bojar och bommar på våren Torrsättning av bommar och bojar för vinterförvaring Underhåll av bojeka, räddningsbåt och juniorsektionens jollar Underhåll invändigt och utvändigt av vårt klubbhus Renhållning runt klubbhus och vår strand Du behöver vara arbetsklädd för utomhusarbete. Gardera med regnställ och arbetshandskar. Två alternativa arbetsuppgifter kan erbjudas behövande: Bemanna korvkiosken Städa klubbhuset Är du över åttio år är du befriad från arbetsplikt och vakt. Du kan friköpa din arbetsplikt för 1000 kr. Utebliven arbetsplikt faktureras med 1500 kr. Sen anmälan, efter sista angiven anmälningsdag, faktureras med 100 kr. Önskan om alternativa arbetsuppgifter måste anmälas före den 1 april. Sista anmälningsdag för vårarbete är 1 april och för höstarbete 1 oktober. Du bokar ditt arbetspass via internet sbs.batdata.se

2 Saknar du internet finns anmälningsblankett i klubbhuset. SBS Arbetsledare Vakt Du går sommarvakt 2 gånger under sommarhalvåret. Alternativt kan familjevakt bokas men då måste den andre parten vara över 18 år samt kunna utföra vaktarbetet. Vaktinstruktioner finns i därför avsatt skåp i verkstaden, klubbhusets nedre plan. Drogpåverkad eller onykter vakt avvisas. Hur bokar man vakt och arbetsplikt? Ni som har vakt- och/eller arbetsplikt och har lämnat korrekt mobilnummer eller e- postadress till vårt medlemsregister kan använda systemet. Logga in via adressen sbs.batdata.se. Är det första gången du utnyttjar systemet, fyll i ditt mobilnummer i rutan, klicka sen på rutan med texten Jag har glömt mitt lösenord och klicka slutligen på Skicka. Efter en liten stund kommer ett SMS till din mobil med ett lösenord. Du kan även använda din e-post och får då ditt lösenord via mail. Du kan nu logga in i systemet med mobilnummer (eller e-postadress) som Användarnamn och det lösen du fått som Lösenord. Du kommer nu till en Huvudsida med information om dig som medlem och din båt. Längst ned på sidan finns Byt lösenord klicka gärna där om du vill byta till ett lösenord som är lättare att komma ihåg. Om du inte kommer in i systemet, beror det troligtvis på att ditt mobilnummer eller e- postadress är fel i vårt medlemsregister. Skriv i så fall ett mail till med ditt namn, mobilnummer och e-postadress så rättar vi till det. Vakt Vid årsmötet öppnas anmälan via sbs.batdata.se. Bokningsmöjligheten stängs den 1 april. Därefter kommer vakten att läggas ut av vaktchefen för dem som inte själv valt datum. Om du själv vill boka datum, så klicka på Vakt i menyn. Du kommer nu till en kalender med färgmarkerade datum: röd (Ingen vakt är bokad) blå (en vakt är bokad) grön (två vakter är redan inbokade) Klicka på ett datum som inte redan är grönt och som du vill gå vakt. Du får då upp en ruta där du kan bekräfta bokningen. Om du vill ta båda passen (familjevakt), klickar du först i den rutan innan du bekräftar bokningen.

3 Vid familjevakt ser man till att man har någon annan med sig och fullgör då sina båda vaktpass på en natt. Arbetsplikt Vid årsmötet öppnas anmälan via sbs.batdata.se. Bokningsmöjligheten stängs den 1 april för vårens tre arbetsdagar samt för önskan om arbete i korvkiosk alternativt städa klubbhus eller friköp av arbetsplikt. Bokningsmöjligheten stängs den 1 oktober för höstens tre arbetsdagar. För att boka arbetstillfälle för de schemalagda arbetsdagarna klickar du på Arbetsplikt i menyn. Du kommer nu till en kalender med planerade arbetsdagar i rött. Klicka på en lämplig dag och du får upp en ruta med planerat antal och redan anmälda för de olika aktiviteterna, du är nu bokad för ett arbetspass. Har du behov och önskar boka alternativen Arbetspass i korvkiosk alt. Städa klubbhus eller friköpa din arbetsplikt klickar du i respektive ruta för att lista dig för uppgiften. Vår klubbhusvärd alternativt damsektionen kommer att kontakta dig för överenskommelse om lämplig arbetsdag. När du hittat en lämplig aktivitet, bockar du först i rutan under Val innan du klickar på Boka. Klicka gärna på Huvudsida när du har bokat vakt och arbetsplikt. Kontrollera att det blivit rätt datum. En vecka före bokat datum försöker systemet nå dig med ett mail och två dagar före med ett SMS för att påminna dig. Observera att något kan vara fel så att inte meddelandet kommer fram. Du ansvarar själv för att komma på bokade datum. Vaktlistan sätts upp som vanligt. Om du vill ändra en bokning går du in på samma sätt som när du bokade, markerar det datum du vill ändra och klickar på Avboka. Efter stängningsdatum måste du kontakta vakt/-arbetschef för eventuell ombokning. Saknar du internet För dig som saknar internet kommer anmälningsblankett att finnas som vanligt i klubbhuset. Fyll i och lämna blanketten i styrelsens postfack. Kom ihåg att senaste datumet är 1 april! för val av vaktdag, anmälan till vårarbete, bemanna korvkiosk, städa klubbhus eller önskan om friköp. Vakt och arbetscheferna Avgifter beslutade för 2015 Engångsavgifter: Inträdesavgift aktiv senior Inträdesavgift junior 1000 kr 0 kr Årliga avgifter:

4 Årsavgift aktiv senior Årsavgift för stödjande medlem Årsavgift aktiv junior Hamnavgift (sommarplats), båtens bredd + 5 dm Köavgift Panter (återfås då man lämnar klubben): Klubbhusandelar Pant för nyckel Andra avgifter: Hyra klubbhus Utebliven vakt debiteras med Utebliven arbetsplikt som ej anmäls Friköp av arbetsplikt, måste anmälas Anmälan till arbetsplikt efter sista anmälningsdag Förseningsavgift på inbetalning 500 kr 300 kr 100 kr 45 kr/dm 200 kr 2x500 kr 200 kr 1000 kr 1500 kr 1500 kr 1000 kr 100 kr 100 kr Förtöj alltid för storm! Även i vår hamn, tänk på att de stora båtarna som trafikerar farleden drar upp hög sjö. Förtöjningsfjädrar av spiraltyp måste alltid säkras med kätting. Fjädern kan brista! Förtöjningsfjädrar av gummi ar bra. När sådana används är det mycket viktigt att tillverkarens rekommendationer beträffande tågvirke följs. Schaklar Skall vara smidda ej gjutna och minst lika grova som bojkättingen. Vid förtöjning i ring eller öglebult, bojögla eller liknande bör tågvirket splitsas och förses med kaus av rostfritt stål eller galvaniserat järn. Kausen schaklas sedan fast i ringen eller öglan. Den vanliga karbinhaken är direkt olämplig. Däremot är den självsäkrande haken bra att använda dock ej vid förtöjning på svaj. Fendrar Är nödvändigt för att skydda både din egen båt och andras båtar. Därför skall du alltid ha rejäla fendrar i tillräckligt antal minst sex stycken då båten ligger vid brygga eller kaj även om ingen annan båt ligger i närheten. Halt tågvirke Glider lätt upp. Säkra med halvslag. Nötningsrisken Ar störst där tågvirket rör sig mot halkipar, förstag, bryggkanter och liknande. Dra en plastslang över tågvirket.

5 Komplement till SBS - Sätra Båtsällskaps stadgar 19 Ordningsföreskrifter för SBS hamn Fartbegränsningen 3 knop gäller alla båtar inom hamnområdet Mom. 1. Efter skriftlig begäran kan medlem ansöka om hamnplats i SBS hamn om fritidsbåten är registrerad i sällskapet, om utrymme finns och avgiften är betald. Medlem som hade plats i hamnen föregående säsong äger företräde om avgiften har inbetalats i tid, dock senast 31 januari. Mom. 2. All information till Sällskapets styrelse skall vara skriftligt. (t.ex. båtbyte, byte av adress/tel.nr. begäran om utträde o. dyl.) Mom. 3. Hamnkaptenen fördelar hamnplatserna och har rätt att göra omflyttningar av båtar i hamnen. Mom. 4. Medlem har ej rätt att låna ut eller överlåta sin hamnplats. Tillfällig ledig plats anmäls till hamnkapten. Mom. 5. Båtägare är skyldig att följa hamnkaptenens förtöjningsanvisningar och att omgående byta ut förtöjningsmateriel som dömts ut av denne. Fjädrar skall vara säkrade med kätting (se skiss andra sidan). Mom. 6. Båtägare är ersättningsskyldig för varje skada som uppkommer på grund av bristfällig förtöjning eller ovarsam manövrering i hamnen. Mom. 7. Båtägaren är skyldig att avlägsna sitt förtöjningsgods snarast efter upptagning Mom. 8. Jollar, kanoter, seglingsbrädor, roddbåtar, cyklar eller annat skrymmande material får ej läggas upp på pontonerna. Hamnkaptenen anvisar plats. Mom. 9. Medlem är skyldig att låsa bryggrind och avvisa obehöriga personer från hamnen.

6 Mom. 10. Sällskapets bojbåt får användas av medlem efter tillstånd av hamnkapten. Mom. 11. Säkerhetsbåten får ej brukas till annat än sitt ändamål. Mom.12. Medlem är skyldig att åtlyda hamnkaptenen, hans medhjälpare eller nattvakten i allt vad avser ordning inom hamnområdet. Mom. 13. Det är absolut förbjudet att utföra av eller på- mastning vid hamnplatserna. Mom.14. Fiske från bryggorna är ej tillåtet. Mom. 15. Båt som utgör risk eller medför olägenhet för enskild eller sällskapet kommer att åtgärdas på sådant sätt att risk eller olägenhet undanröjes. I första hand skall båtägaren själv utföra åtgärden. Vid akut läge får hamnkapten, nattvakt eller medlem åtgärda olägenheten. Mom. 16. Medlems båt får ej utnyttjas som permanent bostad när den ligger i hamn eller är uppställd på varvsområdet. Enstaka övernattningar när båten ligger i hamn är dock tillåtet. Mom. 17. Medlem som utnyttjar eluttag på pontonerna, skall se till att sladd och stickkontakt är godkända för utomhusbruk, och att sladden är så lång att skarv EJ finns mellan båt och stolputtag. För skarvsladd med jordad stickpropp krävs övergångsadepter från uttagslådans Cee-don till 230 V jordat uttag. Adaptern och skarvsladdens stickpropp skall i detta fall helt inrymmas under uttagslådans låsbara lock. Skarvdon får ej förekomma på bryggorna. Mom. 18 Båt med mått och vikt överstigande något av nedanstående värde: Längd: 11 meter, Bredd: 3,5 meter. Vikt: 7 ton. Kan ej beredas plats i hamnen. Styrelsen för SBS

Sätra Båt. Kallelse till Sätra Båtsällskaps årsmöte 26/2. Seglarskola 2015. Sätra Båtsällskaps medlemsblad Nr 1 2015 Årgång 47

Sätra Båt. Kallelse till Sätra Båtsällskaps årsmöte 26/2. Seglarskola 2015. Sätra Båtsällskaps medlemsblad Nr 1 2015 Årgång 47 Sätra Båt Sätra Båtsällskaps medlemsblad Nr 1 2015 Årgång 47 Kallelse till Sätra Båtsällskaps årsmöte 26/2 Medlemmarna i Sätra Båtsällskap kallas härmed till årsmöte i klubbhuset torsdagen den 26 februari

Läs mer

Medlemsguide SÅ HÄR ÄR DET, SÅ HÄR GÖR VI I TBK. Tyresö Båtklubb Box 736 135 17 Tyresö Telefon klubbhus 08-770 17 62 www.tyresobat.

Medlemsguide SÅ HÄR ÄR DET, SÅ HÄR GÖR VI I TBK. Tyresö Båtklubb Box 736 135 17 Tyresö Telefon klubbhus 08-770 17 62 www.tyresobat. Tyresö Båtklubb Box 736 135 17 Tyresö Telefon klubbhus 08-770 17 62 www.tyresobat.se Medlemsguide SÅ HÄR ÄR DET, SÅ HÄR GÖR VI I TBK Utgåva 2013 ver 1 1 Innehållsförteckning SÅ HÄR ÄR DET, SÅ HÄR GÖR VI

Läs mer

Hamn- och varvsordning för Bosö Båtklubb Gäller från 2013-04 01

Hamn- och varvsordning för Bosö Båtklubb Gäller från 2013-04 01 Sida 1 av 10 Hamn- och varvsordning för Bosö Båtklubb Gäller från 2013-04 01 Innehållsförteckning 1. Allmänna föreskrifter. sid 1 2. Föreskrifter vid sjö- och torrsättning. sid 2 3. Föreskrifter för hamnverksamheten.

Läs mer

Hamnordning. Sandvikens Båtsällskap Hemsida: www.sandvikensbatsallskap.se Bankgiro: 5709-7701. e-post: info@sandvikensbatsallskap.se 618 21 KOLMÅRDEN

Hamnordning. Sandvikens Båtsällskap Hemsida: www.sandvikensbatsallskap.se Bankgiro: 5709-7701. e-post: info@sandvikensbatsallskap.se 618 21 KOLMÅRDEN 1(5) Hamnordning För att säkerställa ordningen och den allmänna trevnaden vid Sandvikens Båtsällskaps (SBS) anläggning har följande ordningsföreskrift fastställts av SBSs styrelse den 13 september 2011.

Läs mer

REGLER för BESTORP BÅTKLUBB version 1.9. Innehåll. Underlag som presenterade inför beslut på årsmötet.

REGLER för BESTORP BÅTKLUBB version 1.9. Innehåll. Underlag som presenterade inför beslut på årsmötet. Underlag som presenterade inför beslut på årsmötet. Reglerna är framtagna av styrelsen för Bestorps Båtklubb enligt 5 Medlems skyldigheter i stadgarna för båtklubben. Reglerna har utformats för att underlätta

Läs mer

REGLER för BESTORP BÅTKLUBB version 2.0

REGLER för BESTORP BÅTKLUBB version 2.0 REGLER för BESTORP BÅTKLUBB version 2.0 Reglerna är framtagna av styrelsen för Bestorps Båtklubb enligt 5 Medlems skyldigheter i stadgarna för båtklubben. Reglerna har utformats för att underlätta och

Läs mer

FAQ. Här får du svar på några av de vanligaste frågorna om MBK. Båtplats sommartid?

FAQ. Här får du svar på några av de vanligaste frågorna om MBK. Båtplats sommartid? FAQ Här får du svar på några av de vanligaste frågorna om MBK Båtplats sommartid Jag väntar besök av en båtkompis från Örebro en vecka i juli. Kan hon då få ligga i MBK Och i så fall, vad kostar det Ja,

Läs mer

GSH HAMNAKTUELLT. Härmed kallas Du till höstmöte torsdagen den 29 november 2012.

GSH HAMNAKTUELLT. Härmed kallas Du till höstmöte torsdagen den 29 november 2012. Årgång 31 Nr.2 2012 GSH HAMNAKTUELLT Härmed kallas Du till höstmöte torsdagen den 29 november 2012. Plats: Folkets Hus, Varberg Tid kl. 19.00 GSH bjuder på kaffe OBS! Mötet kommer att behandla frågor av

Läs mer

Underrättelser för Helgasjöfarande

Underrättelser för Helgasjöfarande Nr 1: 2005 Underrättelser för Helgasjöfarande Långfärdsåkare vid Helgö, vintern 2004. Foto: Klas Qvarnström Aktuella datum att skriva in i kalendern! Halvårsmöte 15 mars Städning: Sjöborgen 24 april Sjösättning

Läs mer

BBK enkät. Sammanställning av röstning och kommentarer 2012-03-18

BBK enkät. Sammanställning av röstning och kommentarer 2012-03-18 BBK enkät. Sammanställning av röstning och kommentarer 2012-03-18 Fråga 1 - Brygga 1 Vi vet som sagt att brygga 1 måste renoveras och att bara materialet skulle komma att uppgå till ca 210 000:- Arbetet

Läs mer

Användarmanual för ESS Bokningssystem 5.0. ESS Bokningssystem för bokning av vaktpass, sjösättning och upptagning samt arbetspass och aktiviteter

Användarmanual för ESS Bokningssystem 5.0. ESS Bokningssystem för bokning av vaktpass, sjösättning och upptagning samt arbetspass och aktiviteter Användarmanual för ESS Bokningssystem 5.0 ESS Bokningssystem för bokning av vaktpass, sjösättning och upptagning samt arbetspass och aktiviteter Du hittar till bokningssystemet på ESS webbsida Här finns

Läs mer

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015 MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR Utgåva 205 Manual 20 INNEHÅLL Allmänt Logga in Nyhet: Logga in från hemsidan Glömt lösenord Lokalavdelningens sida. Ändra uppgifter på lokalavdelning och

Läs mer

SEGELSÄLLSKAPET VEGAs REGLER OCH UPPLYSNINGAR

SEGELSÄLLSKAPET VEGAs REGLER OCH UPPLYSNINGAR SEGELSÄLLSKAPET VEGAs REGLER OCH UPPLYSNINGAR gällande verksamhetsåret 2013 och tills vidare. MEDLEMSKAP, REGISTRERING MM Blanketter för Ansökan om medlemskap och Båtplatsavtal (registrering, avtal för

Läs mer

SVALLVÅGEN. Nummer 3, 2012. Ordföranden har ordet

SVALLVÅGEN. Nummer 3, 2012. Ordföranden har ordet SVALLVÅGEN Nummer 3, 2012 Informations- och medlemsblad för medlemmar i Oxelösunds Motorbåtsklubb Ordföranden har ordet Information från årsmötet. Vi var 84 närvarande medlemmar. Sven-Erik Hult satt ordförande.

Läs mer

Kolbryggans Båtklubb - 2015-02-05

Kolbryggans Båtklubb - 2015-02-05 Kolbryggans Båtklubb - 2015-02-05 Ordningsföreskrifter Ordningsföreskrifterna är skrivna i syftet att reglera KBK s medlemmars önskemål, för klubbens och medlemmarnas bästa samt att möjliggöra tillsammans

Läs mer

Saltsjöbadens båtklubb kallar till årsmöte. Välkommen!

Saltsjöbadens båtklubb kallar till årsmöte. Välkommen! Saltsjöbadens båtklubb kallar till årsmöte Torsdagen den 21 mars kl 19 i Igelbodaskolans aula Här finns dagordning, verksamhetsberättelse, årsredovisning m m Välkommen! Polariserande glasögon hjälper Dig

Läs mer

SkuruSunDEtS BÅtSällSkap ÅrgÅng 38 FEBruari 2015 nr 1 B E-post sbs.styrelse@gmail.com Hemsida www.skurusundetsbatsallskap.se

SkuruSunDEtS BÅtSällSkap ÅrgÅng 38 FEBruari 2015 nr 1 B E-post sbs.styrelse@gmail.com Hemsida www.skurusundetsbatsallskap.se Sjöfartsverket tillstånd nr 50-01331 SkuruSunDEtS BÅtSällSkap ÅrgÅng 38 FEBruari 2015 nr 1 B E-post sbs.styrelse@gmail.com Hemsida www.skurusundetsbatsallskap.se Vaktlistan Årets vaktlista ligger nu i

Läs mer

Tampen 1/2014. 2014 års första nummer av TAMPEN. Allmänt HÄGERSTENS BÅTKLUBB. 2014-03-31 Marianne Löfgren Sida 3. TAMPEN Innehåll.

Tampen 1/2014. 2014 års första nummer av TAMPEN. Allmänt HÄGERSTENS BÅTKLUBB. 2014-03-31 Marianne Löfgren Sida 3. TAMPEN Innehåll. HÄGERSTENS BÅTKLUBB 2014-03-31 Marianne Löfgren Sida 3 Tampen 1/2014 TAMPEN Innehåll 2014 års första nummer av TAMPEN Allmänt 1 Våren kom tidigt i år. Bara att hålla tummarna att den håller i sig och övergår

Läs mer

Lathund för Enköpings Tennisklubbs bokningssystem

Lathund för Enköpings Tennisklubbs bokningssystem Enköpings TK Tennis Bangårdsgatan 4 74534 Enköping Telefon: 0171-30394 E-post: info@enkopingstennisklubb.com www.idrottonline.se/enkoping/enkopingstk-tennis Lathund för Enköpings Tennisklubbs bokningssystem

Läs mer

Information och regler

Information och regler KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Information och regler för Karlstads segelsällskaps, KSS, anläggningar vid Kanikenäshamnen 2 Innehållsförteckning 2.1 Medlemskap... 5 2.1.1 Att bli medlem... 5 2.1.2 Klubbexpeditionen

Läs mer

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och

Läs mer

Permanent förtöjning vid brygga. Förtöj alltid för storm!

Permanent förtöjning vid brygga. Förtöj alltid för storm! ATLANTICA SÄKERHETSGUIDE 5 Förtöjning Som erfaren båtägare känner du till»att rätt angöra en brygga«. För att vara på den säkra sidan, ta del av våra rekommendationer som tar upp det du bör tänka på. Läs

Läs mer

Årsmöte i Önnereds Båtlag

Årsmöte i Önnereds Båtlag Årsmöte i Önnereds Båtlag 2013 Innehåll: Kallelse till årsmöte sid. 2 Föredragningslista samt valberedningens förslag 3 Verksamhetsberättelse för år 2012 4 Ekonomisk redovisning 5 Styrelsens förslag till

Läs mer

Rutiner och ordningsföreskrifter för båtklubben TOR

Rutiner och ordningsföreskrifter för båtklubben TOR Rutiner och ordningsföreskrifter för båtklubben TOR Båtuppläggningsplats: Båtägare uppmanas att iaktta största varsamhet med till slipen hörande utrustning. Vårdslöshet eller skadegörelse på utrustningen

Läs mer

Söderköpings Båtklubb (SBK). Ordningsregler gällande klubbens varvsområde, utrustning och materiel antagna vid årsmöte 24 mars 2011

Söderköpings Båtklubb (SBK). Ordningsregler gällande klubbens varvsområde, utrustning och materiel antagna vid årsmöte 24 mars 2011 Söderköpings Båtklubb (SBK). Ordningsregler gällande klubbens varvsområde, utrustning och materiel antagna vid årsmöte 24 mars 2011 1. Inledning... 2 2. Allmänna ordningsregler... 2 3. Arbetsplikt... 3

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Falkenbergs GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till spelrätter? Styrelsen har följt

Läs mer

Välkommen som medlem! Söråkers Båtsällskap, SBS

Välkommen som medlem! Söråkers Båtsällskap, SBS Välkommen som medlem! Söråkers Båtsällskap, SBS Båthamnsgatan 30, 860 35 Söråker, Bg: 300-0882, Telefon klubbstuga 060-40260 1 allmänt Söråkers Båtsällskap är en ideell förening och har som ändamål att:

Läs mer

Caspeco Business Control

Caspeco Business Control Caspeco Business Control Introduktionsmanual för att komma igång med arbetet i Caspeco Business Control. Caspeco Business Control har du åtkomst till från vilken dator som helst i hela världen, förutsatt

Läs mer

Lathund för Relation Bokningssystem

Lathund för Relation Bokningssystem Lathund för Relation Bokningssystem UpRight Consulting 2013 Bokningssystemet är utformat för att passa onlinebokning där aktiviteterna matchas mot medlem/kundprofil. En medlem kan bara boka upp sig på

Läs mer

Skolmaten. Användarhandledning 2015-05-28

Skolmaten. Användarhandledning 2015-05-28 Skolmaten Användarhandledning 2015-05-28 Steg 1: Logga in Om din skola är ansluten till Skolmaten har du fått inloggningsuppgifter. Om inte, skicka ett mail till info@dinskolmat.se så kontaktar vi dig.

Läs mer