Sätra Båtsällskaps medlemsblad Nr Årgång 45

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sätra Båtsällskaps medlemsblad Nr 4 2013 Årgång 45"

Transkript

1 Sätra Båt Sätra Båtsällskaps medlemsblad Nr Årgång 45 Kallelse till vintermöte Medlemmarna i Sätra Båtsällskap kallas härmed till vintermöte i klubbhuset torsdagen den 28 november klockan 19:00. På mötet kommer vi att besluta om verksamhetsplan, budget- och avgifter för Föredragningslista 1. Mötets öppnande 2. Fråga om mötet är behörigen utlyst 3. Godkännande av föredragningslistan 4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare 5. Rapporter: a) Ekonomi b) Hamnen c) Arbete d) Vakt e) Övrigt 6. Verksamhetsplan Budget och avgifter Skrivelser 9. Ordet är fritt 10. Mötets avslutning Välkomna! Jolleborg flyttas inför bygget Stort tack till alla som deltagit vid årets 6 arbetsdagar. Med glatt och arbetsvilligt humör deltog 48 medlemmar i våras och 44 i höstas. Hettans soppa blev som vanligt uppskattad och många nya kontakter knöts vid de gemensamma luncherna. Extra tack till Gunnar Erikson, Jüri Tael, och Staffan Ryberg som alltid är disponibla med ett handtag när det behövs och inte minst Christian Svärd som med kort varsel ställer upp vid behov av akuta dykarbeten. Kommande vår hoppas vi på tidig isfri hamn. Påsken är sen och infaller just den lämpligaste arbetshelgen för oss att få färdig hamnen i tid. Samtidigt har 10 nya 6 meters bommar inköpts som ersättning för rostskadade 50 år gamla. Bommar kommer att levereras i byggsats och skall monteras före sjösättning. Arbetsledarna Nicklas Hofdam och Olle Markås Golvboning 30/11 kommer golvet att bonas i klubbhuset. 1

2 Avgifter 2014 Styrelsen föreslår oförändrade avgifter för år Trots tunga investeringar åren 2013 och 2014 föreslår styrelsen att SBS ska behålla nuvarande avgifter även I början av december kommer SBS klubbhus att anslutas till kommunalt vatten och avlopp. En efterlängtad åtgärd då vi tidigare förlitat oss på borrad bergbrunn och septitank, vilket i samband med större fester har haft sina sidor. Prislappen för detta blir drygt kr viket betalas av verksamhetsåret Nästa års budget tar höjd för: byte av ett tiotal bommar som nu passerat åldersstrecket, moderniserad belysning på bryggorna, början till renovering av klubbhuset och ett ordentligt stöd till juniorverksamheten som önskar förnya sin båtpark, allt totalt cirka kr. Att hålla oförändrade avgifter är möjligt genom att SBS tidigare år byggt upp en reparations- och underhållsfond som nu kan utnyttjas. Se bifogade preliminär balans och resultaträkning för 2013 och budget- och avgiftsförslag Beslut om 2014-års budget och avgifter kommer att fattas på kommande vintermöte enligt senaste stadgeändringen. Styrelsen Höstseglingen 15 september Sin vana trogen tog Lars Frid hem segern. Tyvärr var uppslutningen lite dålig och endast 4 båtar deltog. Banan mätte 12 nm. Resultat Plac. Skeppare Båt SRS Starttid Målgång Seglad tid i sek Korrigerad tid i sek Besättning 1 Lars Frid Smaragd 1,140 11:00:00 13:24: Bengt L 2 Nils Allén Maxi 34 1,081 11:00:00 13:43: Johan 3 Lars Wester Conqubin 38 1,200 11:00:00 13:32: Lars-Gunnar Tyberg Maxi 909 1,082 11:00:00 13:51: Lasse O, Calle L 5 2 i 1 i Start /Mål i i 3 4 2

3 Förslag till verksamhetsplan 2014 för Sätra Båtsällskap 1.0 Inledning Sätra Båtsällskap (SBS) är en allmännyttig ideell förening med syfta att utveckla den lokala båtsporten genom utbildning, ungdomsverksamhet samt genom att anordna tävlingar av olika det slag. Vi ska även verka för en god vatten- och skärgårdsmiljö och värna gott sjömanskap, god kamratskap och idrottsanda. Meningarna är i stort sett hämtade ur SBS stadgar, innebörder som förpliktigar men som också sätter ribban och anger inriktningen för vad vi i SBS bör göra och hur vi vill upplevas. SBS ska vara en levande förening med en mångfald av aktiviteter, vi har ett ansvar gentemot våra medlemmar, men i en ideell förening har även alla medlemmar ett ansvar gentemot föreningen. Vi vill inte bara vara en parkeringsplats för våra medlemmars båtar, utan vi vill se ett klubbhus som sjuder av aktivitet, vi vill se barn och ungdomar lära sig segla i klubbens optimistjollar och inte minst, vi vill se god kamratskap och god klubbanda i föreningen. Ska vi lyckas med våra ambitioner måste intresserade, dedikerade och kompetenta medlemmar ställa upp såväl i styrelsesom i klubbens funktionärsarbete. Vi vill med planen sticka fram hakan och våga planera och sätta mål på verksamheten, de ska vara mätbara och möjliga att utvärdera SBS har idag 223 medlemmar, fördelade på 169 aktiva och 46 stödjande och 8 juniorer. I SBS hamn har vi plats för 175 båtar. 2.0 Juniorsektionen I båtklubben vill vi ha en levande ungdomsverksamhet som är öppen för medlemmars barn och barnbarn. Vi vill erbjuda fler barn, ungdomar och vuxna möjlighet att segla jolle och planerar att arrangera såväl en grundkurs som en fortsättningskurs i jollesegling. För att kunna expandera verksamheten måste vi under året rekrytera ytterligare ungdomsledare. En ambition är att certifiera klubben för Svenska Segelsällskapets seglarskola. Dels för att bevisa att vi uppnått rätt nivå på vår juniorsegling, dels för att lättare kunna knyta till oss yngre aktiva seglare. För närvarande disponerar vi åtta optimistjollar, två trissjollar och en Trissjigg, de båtarna utgör stommen i vår seglarutbildning. Några av båtarna måste rustas upp och ambitionen är att byta ut trissbåtarna mot moderna jollar till 2- Kronor. För att finansiera upprustning och båtbyten kommer vi att söka bidrag/ stipendier från olika fonder. 3.0 Utbildningsverksamhet Navigationsutbildningar och andra båtklubbsnära utbildningar kommer att genomföras i klubbens regi tillsammans med ett studieförbund, vilket kan komma att innebära att inte bara medlemmar i SBS kommer att kunna gå på våra utbildningar. Vi ska också bjuda in intressanta föredragshållare som kan vidga vår syn på båtliv. Bra tillfällen för föredrag är i samband med klubbens medlemsmöten. I styrelsen kommer vi att konstituera en studieansvarig. 3

4 att: genomföra minst en navigationsutbildning under våren och en under hösten 2014 att: vid minst två tillfällen under verksamhetsåret genomföra möten med spännande intressanta föredragshållare. 4.0 Tävlingsverksamhet Tävlingssektionens ambition är att öka intresset för såväl kappsegling som för familjetävlingen. Vi ska skapa familjevänliga seglingar för alla typer av segelbåtar, självklart ska vi segla så fort som möjligt, men seglingarna ska präglas av god anda och vänlighet. att: genomföra en vår- och en höstkappsegling i klubbens regi att: fortsätta att utöka deltagandet i familjekappseglingen Mälarvarvet. att: genomföra en familjetävling i augusti 5.0 Miljöarbetet Den 1 april 2015 kommer förbjudet för fritidsbåtar i Östersjön och Mälaren att släppa ut toalettavfall att träda i kraft. I samband med det förberedande arbetet på varvsområdet inför Förbifart Stockholm kommer anslutningar till det kommunala avloppsnätet att byggas. Genom våra förhandlingar/ diskussioner med Stockholms Kommun har ett löfte getts om att kommunen kommer at finansiera tömningsstationen. Vår ambition är att vi till säsongen 2014 skall kunna erbjuda våra medlemmar möjlighet att på ett miljövänligt och långsiktigt hållbart sätt tömma sina båtars septiktank. Samtidigt som vi ges förutsättningar för en miljövänlig tömning av septiktankar ställs också krav på att båtägare med äldre båtar installerar uttag för tömning. att: erbjuda medlemmarna i SBS möjlighet at tömma sina båtars septiktankar på klubbområdet att: I samband med ett klubbmöte bjuda in en gäst som kan informera såväl om hur en tömningsstation fungerar som hur en båtinstallation skall göras för att möjliggöra tömning. 6.0 SBS medlemsmöten Under året kommer SBS att hålla minst 3 ordinarie medlemsmöten samt ett årsmöte. Utöver klubbmöten kommer även styrelsen att genomföra möten för nya medlemmar samt möte för klubbens funktionärer. Styrelsens ambition är att de ska vara välplanerade och intressanta. Årsmöte Vårmöte (Inför Sjösättning) Höstmöte (Inför upptagning) Vintermöte ( Verksamhetsplansmöte och Budget) Möten för nya medlemmar Funktionärsmöte 4

5 7.0 Damsektionen Damsektionen kommer likt tidigare år: Arrangera luciafesten Driva Kiosken i samband med sjösättning och upptagning Arrangera sillfrukost i samband med vårregattan Kvällens överraskning i samband med Familjetävling Medarrangör av klubbmästerskap 8.0 Klubbhuset Klubbhuset är en stor tillgång för Sätra Båtsällskap. Förutom våra interna möten och klubb-fester så är klubbhuset ett nav i samband med tävling, utbildning och ungdomsverksamheten. I mån av plats kan även medlemmar hyra klubbhuset till privata tillställningar. Klubbhuset stod klart 1978, under åren har ett löpande underhåll skett. Samtidigt börjar huset bli slitet. Av detta skäl har styrelsen utformat en underhållsplan och succesivt kommer vi under kommande år att beta av punkterna. Det som, just nu, är mest akut är att ansluta klubbhuset till det kommunala VA nätet, vilket kommer att ske i slutet av 2013 eller möjligen i början av att: åtgärda brister i klubbhuset 9.0 Hamnen I hamnen finns idag 175 platser och under säsongen 2011 har alla platserna varit upptagna. De allra minsta platserna har dock visat sig vara ganska svåra att hyra ut samtidigt byter våra medlemmar till allt större båtar. Det innebär att vi måste vara flexibla hur hamnen konfigureras. Fritidsbåtar blir generellt större detta parallellt med att klubbens medlemmar efterfrågar allt större båtplatser gör att styrelsen under året kommer att lägga ett nytt förslag inför säsongen på maxstorlekar för båtar i hamnen. Förslaget ska synkroniseras med SVI och bli föremål för beslut på ett klubbmöte. Det har uppmärksammats att allt fler fuskar med förtöjningar, detta till trots att klubbens ordningsföreskrifter ställer tydliga krav hur förtöjning ska vara utförd. Löpande under säsongen kommer kontroller av förtöjningar att genomföras, båtägare som bryter mot klubbens ordningsföreskrifter i detta fall kommer att varnas. Kommer man, trots varning, inte att ordna förtöjningar i enlighet med ordningsföreskrifterna riskers båtplats och medlemskap. Under en 2-3 års period kommer de äldsta bommarna i hamnen att bytas ut, de första 10 bommarna byts inför denna säsong. Vi kommer även att ersätta de äldre belysningsarmaturerna på A-bryggan till energisnåla LED armaturer att: alla medlemmar ska ta del av och godkänna klubbens ordningsföreskrifter och förtöja båtarna i enlighet med föreskrifterna. 5

6 10.0 Arbeten i klubben Under året kommer vi att genomföra 6 arbetspliktsdagar med fördelning 3 under våren och 3 under hösten. Alla medlemmar ska göra ett arbetspass på 5,5 timmar Målsättningen är att begränsa kostnaden för underhåll och skötsel av vårt klubbhus med kringliggande mark, våra 8 jollar, 3 trissbåtar, räddningsbåt, roddbåt, boj eka samt den årliga sjösättningen och torrsättningen av bojar och bommar. Behovet av arbetskraft är ca 50 personer under våren och 40 personer under hösten. Löpande underhåll i hamn och klubbhus kräver ca 80 arbetstimmar övrig tid. Arbetsplikten avlastar även damsektionens arbete i korvkiosken med ca 10 arbetspass Att hålla klubbhuset rent och fräscht ca 10 arbetspass. Via kan medlem boka sin arbetspliktsdag, nu även arbete i korvkiosk, städa klubbhus alternativt önskan om ett friköp. För den som saknar dator finns anmälningsblankett i klubbhuset. Under de schemalagda arbetsdagarna, med den gemensamma arbetslunchen, knyts många medlemskontakter och många intressanta båtupplevelser redovisas. Intresset för arbetsdagarna har de senare åren glädjande nog ökat. Detta har medfört att vissa arbetspass klaras av på kortare tid än de planerade 5,5 timmarna Sjösättning och Upptagning Sjö- och upptagningsdagarna är de tillfällen där absolut flest medlemmar i klubben träffas. Det är också vårt mål att klubbens medlemmar verkligen tar upp och sjösätter sina båtar under klubbdagarna. Genom att bibehålla och utveckla klubbdagarna hoppas vi att klubbandan utvecklas och stärks. Sjösättning- och upptagningsdagarna är de tillfällen när vi möter absolut flest medlemmar i klubben. Vi ska bättre tillvarata dessa tillfällen för att informera om klubbens verksamhet och kommande aktiviteter. att: 85 procent av SBS medlemmar som torrsätter/ sjösätter båten på varvet ska göra det på SBS dagen Vaktverksamhet Under säsongen 2013 har vakten, över lag, fungerat bra och endast vid 5 tillfällen har någon uteblivit. Under förra året infördes familjevakt, vilket fungerade mycket bra och som nu kommer att permanentas. Samtliga medlemmar med bryggplats kommer att gå vakt två gånger, vilket är en förutsättning för att vi ska kunna ha bevakning alla dagar under säsongen. I samband med årsmötet kommer vaktlistorna att släppas och årsmötet kommer att vara första tillfället att välja dag för vakttjänstgöring. Efter årsmötet kommer vakten att kunna bokas på SBSbatdata.se fram till den 31 mars, därefter kommer vaktchefen att lägga ut resterande dagar på de medlemmar med båtplats i hamnen som inte själva bokat vakt Sätra varv intresseförening (SVI) Sätra Varvs Intresseförening (SVI) är en intresseförening för SBS och Fiskarfjärdens båtklubb. Föreningens huvudsakliga arbete är att på våren sjösätta och hösten ta upp medlemmarna i båtklubbarnas båtas. SVI ger också samma service till ett par hundra båtägare som antingen inte tillhör någon båtklubb eller som är medlemmar i båtklubb som saknar resurser för varvsverksamhet. 6

7 14.0 Information Tidningen Tidningen kommer att komma ut 4 gånger under året i samband med klubbens möten. Tidningen ska innehålla viktig information till medlemmarna om sjö- och upptagning, information och föredragningslistor inför medlemsmöten. Tidningen ska också spegla båtklubbens verksamhet. Tidningen distribueras i första hand som en PDF-fil via e-post. De som saknar e-post får den utskickad via Postens e-brev. Hemsidan ska innehålla information om klubben för både befintliga och blivande medlemmar. Innehållet är starkt beroende av att alla medlemmar bidrar med eget material. Övrigt Inför medlemsmöten kommer påminnelser att skickas till samtliga medlemmar, detta kommer att ske via SMS och E-post Förbifart Stockholm Vi kommer under de närmaste 8-10 åren att påverkas av arbetet med Förbifart Stockholm. Stor del av varvsområdet och delar av hamnområdet kommer att disponeras av Trafikverket under denna period. Starten för bygget är planerat till 2014, fram till dess kommer ganska mycket förberedelsearbete att göras på varvsområdet och i hamnen. Servicebyggnader kommer att byggas nytt Vatten och El kommer att flyttas Bryggor kan komma att flyttas Ny mastkran och nytt mastskjul kommer att uppföras 16.0 SBS 50 år 2014 fyller SBS 50 år. Redan under 2013 kommer förberedelsearbetet att påbörjas. I samband med 50 års firandet kommer klubben att ge ut ett utökat nummer av vår båtklubbstidning, ett nummer som speglar båtklubben under 50 år. Självklart kommer även Sätra 50 att celebreras med ett rejält 50 årskalas. Tidning/ Historik Fest Heldag med intressanta föredrag och möjlighet till uppvaktning 17.0 Övrig utveckling i klubben Nytt passagesystem Klubben har påbörjat arbetet med att kravställa ett nytt passagesystem. Målet är ett lätthanterat, flexibelt system som ska ersätta nycklar. Arbetet kommer att fortskrida under verksamhetsåret och ambitionen är att systemet ska integreras med varvet. 7

8 SBS - Sätra Båtsällskap, räkenskapsåret BERÄKNAD INGÅENDE BALANS TILLGÅNGAR Kr SKULDER Kr Plusgiro Interimsskulder Båtklubbskonto Andelar klubbhus Interimsfordringar 777 Nyckelpanter Lån till SVI Reparationsfond Klubbhuset EGET KAPITAL Summa Summa BERÄKNAD UTGÅENDE BALANS TILLGÅNGAR Kr SKULDER Kr Plusgiro Interimsskulder Båtklubbskonto Andelar klubbhus Interimsfordringar 0 Nyckelpanter Lån till SVI Reparationsfond Jubel. fond Klubbhuset Årets vinst EGET KAPITAL Summa Summa BERÄKNAD RESULTATRÄKNING KOSTNADER Året INTÄKTER Året Budget Budget Året Budget Köavgifter HAMN Inträdesavgifter Hamnarrende Årsavgifter Hamn, vinterliggare Hamnavgifter, medl Rep. och underhåll hamn Hamnavgifter tillf. SBS 0 0 Bevakning Arbetsplikt Elavgifter Vinterliggare KLUBBHUS Bevakning 0 0 Vatten o septi Utebliven vakt Renhållning Öv. Avgifter 0 0 Rep. och underhåll Övr. intäkter Arbeten Standert och märken Övr. Kostnader Klubbhushyror Lås, nycklar Hamnavg SVI m.fl Tävlingar Räntor Klubbmästeri Representation Vimplar och märken Summa Telefon, bredband Förbundsavgifter mm Administration 3/ Tryck, Sätra Båt Porto Sätra den 7 november Juniorverksamheten Försäkringar Medlemsaktiviteter Kostn. för miljöarbete Lars G Ohlsson Avsättn. 50 år jubileum Kassör Upplösning rep. fond Summa

9 Förslag till SBS budget 2014 Intäkter Kostnader Köavgift Renhållning Inträdesavgift Hamnarrende Årsavg aktiv medlem Hamnarrende, vinterligg Ärsavg stödjande medlem Elavgifter Hamnavgifter Arbeten Tillf. Hamnavgift 0 Rep, o underhåll hamn Utebliven arbetsplikt Nycklar Vinterliggare i hamnen Datakostnader, bredband telefon Utebliven sommarvakt Representation Hamnavgift icke SBS Standarts och märken Övriga avgifter Tävlingar Övriga intäkter 500 Bevakning Vimplar och märken 500 Administration Tryck Sätra Båt Hyresintäkter klubbhus Porto, bankavgifter Hyresintäkter hamn Juniorverksamhet Medlemsaktiviteter Ränteintäkter Avgifter SMBF, Seglarförb. m.m Klubbmästeri Vatten o avlopp Kostn. för miljöarbete Rep. o underhåll klubbhus Försäkringar Upplösning rep. fond Intäkter totalt Kostnader totalt Förslag till avgifter för Sätra Båtsällskap år 2014 kronor Engångsavgifter: Inträdesavgift aktiv senior Inträdesavgift junior 0 Årliga avgifter: Årsavgift aktiv senior 500 Årsavgift för stödjande medlem 300 Årsavgift aktiv junior 100 Hamnavgift (sommarplats), båtens bredd + 5 dm 45 kr/dm Nattvaktsavgift (avser semestervakt) Varvsavgift (vinterplats) debiteras av SVI Köavgift 200 Panter (återfås då man lämnar klubben) Klubbhusandelar 2 X 500 Pant för nyckel 200 Andra avgifter Hyra klubbhus Utebliven vakt, debiteras med Utebliven arbetsplikt, som ej anmälts Att köpa sig fri från arbetsplikt. Obs måste anmälas! Anmälan till arbetsplikt efter sista anmälningsdagen 100 Förseningsavgift på inbetalning Styrelsen SBS 9

10 Förslag till kalender 2014 Datum Januari Datum Februari Datum Mars 16 Styrelsemöte Båtdagen 4 SVI års- och medlemsmöte 6 Funktionärsmöte 24 Manusstopp 27 Årsmöte 6 Konstituerande styrelsemöte 27 Anmälan till vakt & 14 Manusstopp arbetsplikt öppnar 20 Styrelsemöte Datum April Datum Maj Datum Juni 1 Sista dag för hamnanmälan 4 Sjösättning 12 Styrelsemöte & tidigare sjösättning 1 Sista dag för anmälan till 15 Styrelsemöte vakt & vårens arbetsplikt 10 Vårmöte Mälarvarvet 12 Arbetsplikt Vårregatta 13 Arbetsplikt 13 Nya medlemmar Arbetsplikt Datum Juli Datum Augusti Datum September 14 Styrelsemöte 1 Sista dag att anmäla senare upptagning 22 Manusstopp 14 Höstregatta 23 Familjetävling 18 Höstmöte Båtklubbarnas dag 27 Torrsättning Datum Oktober Datum November Datum December 1 Sista dag för anmälan till 7 Manusstopp 13 Luciafest höstens arbetsplikt 9 Styrelsemöte 18 Arbetsplikt SVI medlemsmöte 19 Arbetsplikt 25 Arbetsplikt 27 Vintermöte Arbetsplikts- och vaktanmälan kan göras på Internet, det går bra att bara skriva sbs.batdata.se i adressfältet i webbläsaren. Kalendern publiceras även på hemsidan Sätra Båt Ansvarig utgivare: Anders Jansson, , Redaktör: Jonas Neander, , Sätra Båtsällskap Box 2022, SKÄRHOLMEN Klubbhus: , Hamn: Gamla Sättra Varf Hemsida: 10

Förslag till verksamhetsplan 2016 för Sätra Båtsällskap

Förslag till verksamhetsplan 2016 för Sätra Båtsällskap Förslag till verksamhetsplan 2016 för Sätra Båtsällskap 1.0 Inledning Sätra Båtsällskap (SBS) är en allmännyttig ideell förening med syfta att utveckla den lokala båtsporten genom utbildning, ungdomsverksamhet

Läs mer

Sätra Båtsällskaps medlemsblad Nr 4 2012 Årgång 44

Sätra Båtsällskaps medlemsblad Nr 4 2012 Årgång 44 Sätra Båt Sätra Båtsällskaps medlemsblad Nr 4 2012 Årgång 44 Kallelse till vintermöte Medlemmarna i Sätra Båtsällskap kallas härmed till vintermöte i klubbhuset torsdagen den 29:e november klockan 19:00.

Läs mer

Förslag till verksamhetsplan 2017 för Sätra Båtsällskap

Förslag till verksamhetsplan 2017 för Sätra Båtsällskap Förslag till verksamhetsplan 2017 för Sätra Båtsällskap Inledning Sätra Båtsällskap (SBS) är en allmännyttig ideell förening med syfte att utveckla den lokala båtsporten genom utbildning, ungdomsverksamhet

Läs mer

Sätra Båt. Kallelse till Sätra Båtsällskaps årsmöte 26/2. Seglarskola 2015. Sätra Båtsällskaps medlemsblad Nr 1 2015 Årgång 47

Sätra Båt. Kallelse till Sätra Båtsällskaps årsmöte 26/2. Seglarskola 2015. Sätra Båtsällskaps medlemsblad Nr 1 2015 Årgång 47 Sätra Båt Sätra Båtsällskaps medlemsblad Nr 1 2015 Årgång 47 Kallelse till Sätra Båtsällskaps årsmöte 26/2 Medlemmarna i Sätra Båtsällskap kallas härmed till årsmöte i klubbhuset torsdagen den 26 februari

Läs mer

Välkommen som ny medlem i Sätra Båtsällskap

Välkommen som ny medlem i Sätra Båtsällskap Välkommen som ny medlem i Sätra Båtsällskap Här kommer lite information om SBS och Sätra Varvs Intresseförening (SVI) SBS bildades 1964. År 1973 bildades SVI av föreningarna SBS och FBK (Fiskarfjärdens

Läs mer

Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2015-11-24

Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2015-11-24 Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2015-11-24 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordningen 3. Val av justeringsmän 4. Val av mötesordförande 5. Val av mötessekreterare 6. Genomgång av verksamhetsberättelse

Läs mer

SBS Sätra Båtsällskap

SBS Sätra Båtsällskap SBS Sätra Båtsällskap Redovisning av verksamhetsåret 2016-01-01 -- 2016-12-31 FUNKTIONÄRSÖVERSIKT Styrelse Övriga funktionärer Ordförande Olga Larberg Revisorer: Sven Palmqvist Kassör Lars G Ohlsson Inger

Läs mer

EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP

EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP KALLAR TILL ÅRSMÖTE 2015 TORSDAG 12:E NOVEMBER KL. 19:00 Plats: Varvseken Gröndalsvägen 190, vid 133:ans ändhållplats Styrelsens förslag till dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Fastställande

Läs mer

Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7)

Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7) Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7) 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Gottskärs Hamn nedan kallad föreningen. 2 Ändamål Föreningen är ideell och har som ändamål att lokalt främja

Läs mer

Kallelse till Klockan Vill du vara med i trivseln med mat efter mötet anmäl dig till festkommittén senast fredag18 januari

Kallelse till Klockan Vill du vara med i trivseln med mat efter mötet anmäl dig till festkommittén senast fredag18 januari Kallelse till ÅRSMÖTE 2013-01-26 Klockan 15.00 Vill du vara med i trivseln med mat efter mötet anmäl dig till festkommittén senast fredag18 januari Gunnar tfn: 070-522 31 96, Ingrid C tfn: 070-964 26 50,

Läs mer

EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP

EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP JAN ADLER GRÖNDALSVÄGEN 182 3 TR 11769 STOCKHOLM EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP KALLAR TILL ÅRSMÖTE 2014 TORSDAG 13:E NOVEMBER KL. 19:00 Plats: Varvseken Gröndalsvägen 190, vid 133:ans ändhållplats Styrelsens

Läs mer

Konto Benamning Budget Avvik Resuitat Ackumulerat 1201-1212 1201-1212 1201-1212 (tkr)

Konto Benamning Budget Avvik Resuitat Ackumulerat 1201-1212 1201-1212 1201-1212 (tkr) Resultatrapport ^'''^'''^ Hammarbyledens Motorbatsklubb, 802001-3390 (IMN) utskrifts-id: 195 Period: 1201-1212 Senast reg verifikat: A:22, C:141, KF:102 Utskriven: 130205 19:36 av Kassor Konto Benamning

Läs mer

Verksamhetsberättelse Björkviks Båtklubb 2011

Verksamhetsberättelse Björkviks Båtklubb 2011 Verksamhetsberättelse Björkviks Båtklubb 2011 Styrelse: Ordförande Hans Dertell (2012) Vice ordf./sekr. Håkan Nilsson (2013) Hamnkapten Kent Söderqvist (2012) Medlemsansvarig Bengt Hallén (2012) Kassör

Läs mer

Regler för medlemmar i Borgåsunds Båtklubb

Regler för medlemmar i Borgåsunds Båtklubb Regler för medlemmar i Borgåsunds Båtklubb Alla medlemmar i BBK förväntas ta del av, och följa, regler enligt nedan: Allmänt Borgåsunds Båtklubb är en ideell förening som arrenderar marken och bedriver

Läs mer

Plats: Staffanssalen, Söndrums församlingshem, Art; Medlemsmöte

Plats: Staffanssalen, Söndrums församlingshem, Art; Medlemsmöte Grötviks Segelsällskap PROTOKOLL 1(5) Datum Protokollsnr 2010-10-30 höstmöte Medlemsmöte Tid 2010-10-30 Plats Distribueras till Plats: Staffanssalen, Söndrums församlingshem, Art; Medlemsmöte Styrelsen

Läs mer

Kolbryggans Båtklubb - 2015-02-05

Kolbryggans Båtklubb - 2015-02-05 Kolbryggans Båtklubb - 2015-02-05 Ordningsföreskrifter Ordningsföreskrifterna är skrivna i syftet att reglera KBK s medlemmars önskemål, för klubbens och medlemmarnas bästa samt att möjliggöra tillsammans

Läs mer

Saltsjö-Boo april 2014

Saltsjö-Boo april 2014 INSTRUKTION FÖR HAMNARNA I LÄNNERSTA OCH KILSVIKEN Hamnkaptenerna skall så långt som möjligt tillse att denna instruktion efterlevs. 1. Av årsmötet valda personer Hamnkaptenerna väljs av årsmötet, en för

Läs mer

Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015.

Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015. Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015. Tid: Lördagen den 18 juli kl.15.00. Plats: Nämndehuset, Storön

Läs mer

Sätra Båtsällskaps medlemsblad Nr Årgång 48

Sätra Båtsällskaps medlemsblad Nr Årgång 48 Sätra Båt Sätra Båtsällskaps medlemsblad Nr 3 2016 Årgång 48 Kallelse till Sätra Båtsällskaps höstmöte 15/9 Medlemmarna i Sätra Båtsällskap kallas härmed till höstmöte i klubbhuset torsdagen den 15 september

Läs mer

Dagordning vid VMBK:s årsmöte

Dagordning vid VMBK:s årsmöte Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2016-11-22 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordningen 3. Val av justeringsmän 4. Val av mötesordförande 5. Val av mötessekreterare 6. Genomgång av verksamhetsberättelse

Läs mer

Protokoll Årsmöte för Karlskoga Segelsällskap

Protokoll Årsmöte för Karlskoga Segelsällskap Protokoll Årsmöte för Karlskoga Segelsällskap Plats: Karlskoga, Näset Datum: 25/11 2012 Närvarande: Tomislav Molnstrand, Markku Kivistö, Bengt-Åke Andersson, Michael Johansson, Göran Edlund, Per Nilsson,

Läs mer

Motion 2014-01-11. Inköp av IF-båt för att stimulera kappsegling

Motion 2014-01-11. Inköp av IF-båt för att stimulera kappsegling Motion 2014-01-11 Inköp av IF-båt för att stimulera kappsegling Sida 1 av 2 Motion 2014-01- 11 Inköp av IF- båt för att stimulera kappsegling Bakgrund historik: 2013 startade ett unikt initiativ i Gäddvikens

Läs mer

1.1 OBK bildades Klubbens ändamål är att främja båtlivet, inklusive tävlings- och ungdomsverksamhet, och att verka för gott kamratskap.

1.1 OBK bildades Klubbens ändamål är att främja båtlivet, inklusive tävlings- och ungdomsverksamhet, och att verka för gott kamratskap. STADGAR FÖR OAXENS BÅTKLUBB (OBK) 1 Båtklubbens ändamål och säte 1.1 OBK bildades 1948. Klubbens ändamål är att främja båtlivet, inklusive tävlings- och ungdomsverksamhet, och att verka för gott kamratskap.

Läs mer

Stadgar för Båtklubben Sämstad

Stadgar för Båtklubben Sämstad Stadgar för Båtklubben Sämstad 1. Målsättning Båtklubben Sämstad är en ideell intresseförening och har i syfte att: - Hålla den nuvarande båthamnen vid Färlevfjorden i gott skick, - verka för aktiv och

Läs mer

PROTOKOLL. Lövsta BåtSäIIskaps Höstmöle 23 november 2009. 1. Mötets öppnande Båtsällskapets Ordförande öppnade mötet och hälsade alla (18st) Välkomna.

PROTOKOLL. Lövsta BåtSäIIskaps Höstmöle 23 november 2009. 1. Mötets öppnande Båtsällskapets Ordförande öppnade mötet och hälsade alla (18st) Välkomna. PROTOKOLL Lövsta BåtSäIIskaps Höstmöle 23 november 2009 1. Mötets öppnande Båtsällskapets Ordförande öppnade mötet och hälsade alla (18st) Välkomna. 2. Fastställande av dagordning Dagordningen godkändes

Läs mer

Hans Larsson och Bengt Johansson valdes till justeringsmän.

Hans Larsson och Bengt Johansson valdes till justeringsmän. Protokoll vid Lungviks Hamnförenings årsmöte Onsdagen den 11 mars 2015 Ungdomshemmet Örnsköldsvik 1. Mötets öppnande Ordförande Ulf Lindgren öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Kort information genomfördes

Läs mer

1(5) Hej medlem. Västanfors Båtklubb 0223 130 00 Udden Org. nr: 87 90 00-4116 Båthamnsvägen Bankgiro: 5680-5864 737 30 FAGERSTA

1(5) Hej medlem. Västanfors Båtklubb 0223 130 00 Udden Org. nr: 87 90 00-4116 Båthamnsvägen Bankgiro: 5680-5864 737 30 FAGERSTA Hej medlem 1(5) Fakturan för avgifterna för 2014 med sista betalningsdag den 31/1 2014 är utskickade. Fakturan för vinterförvaringen kommer i februari. Som du ser så höjdes avgifterna på senaste årsmötet

Läs mer

1. Karlstad Båtklubbs organisation

1. Karlstad Båtklubbs organisation 1. Karlstad Båtklubbs organisation Karlstad Båtklubb(KBK) bildades 1982-02-03. Karlstad Båtklubb kan vara ansluten till Värmlands Båtförbund, Värmlands seglarförbund, Svenska Båtunionen och Svenska Seglarförbundet.

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

Dagordning. Kallade: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Kassör 7. 8. 9. 10. Resultat och. och piren o Spolplatta. o Muren 11. 12. 13. Ordförande Sekreterare

Dagordning. Kallade: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Kassör 7. 8. 9. 10. Resultat och. och piren o Spolplatta. o Muren 11. 12. 13. Ordförande Sekreterare Protokoll - Föreningsstämmaa Kallade: Föreningens medlemmar Söndagen den 20 februari 2011, kl 13.000 St Lars församlingshem Dagordning 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Jan Strannegård valdes

Läs mer

HKK-NYTT Januari 2011

HKK-NYTT Januari 2011 HKK-NYTT Januari 2011 Hej HKK:are! Förra året avslutades med en bra luciaträff med stort deltagande trots isläget. Seglarna har just haft pubkväll där planerna smidits och bedrifterna målats ut. Nu siktar

Läs mer

ASEF Styrelse 2013-01-17. Förslag till investeringsplan ASEF 2014-2024

ASEF Styrelse 2013-01-17. Förslag till investeringsplan ASEF 2014-2024 ASEF Styrelse 2013-01-17 Förslag till investeringsplan ASEF 2014-2024 Innehåll 1 Bakgrund... 3 1.1 Allmänt... 3 1.1.1 Båthamnen... 3 1.1.2 Vår båthamn... 3 1.1.3 Medlemsavgift ASEF... 4 1.2 Några jämförelser...

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

Vi kommer också att besluta om en eventuell utbyggnad av klubbstugan och redovisa några byggalternativ. Se bifogad beskrivning och dagordning

Vi kommer också att besluta om en eventuell utbyggnad av klubbstugan och redovisa några byggalternativ. Se bifogad beskrivning och dagordning Till samtliga medlemmar i vår förening! KALLELSE till årsmöte i Motala Vätterfiskeklubb Du hälsas härmed välkommen till vårt årsmöte: Tid: onsdagen den 18 mars, klockan 19:00 Plats: Motala Södra Båtklubb

Läs mer

STADGAR samt tillhörande ORDNINGSREGLER. för SAXEMARA BÅTKLUBB.

STADGAR samt tillhörande ORDNINGSREGLER. för SAXEMARA BÅTKLUBB. samt tillhörande ORDNINGSREGLER för SAXEMARA BÅTKLUBB. Innehåll: Stadgar 1 till 16 samt en bilaga med ordningsregler 1 till 16 Antagna vid Vårmöte år 2012 samt Årsmöte Datum: Vårmöte 2012-05-12 Årsmöte

Läs mer

Välkommen till Oaxens Båtklubb! (utg 20120319)

Välkommen till Oaxens Båtklubb! (utg 20120319) Välkommen till Oaxens Båtklubb! (utg 20120319) Hej! Hjärtligt välkommen till OBK. Syftet med det här brevet är att ge dej som ny i klubben en snabb information om OBK, vad du behöver veta och vad klubben

Läs mer

Protokoll fört vid Östertälje Båtklubbs ordinarie årsmöte den 25 januari 2015 kl. 18.00 i Strand Hotell

Protokoll fört vid Östertälje Båtklubbs ordinarie årsmöte den 25 januari 2015 kl. 18.00 i Strand Hotell 1 Årsmötets öppnande. Ingvar Bingman öppnade årsmötet med att hälsa samtliga välkomna. 2 Mötets behöriga utlysande. Årsmötet var behörigen utlyst. 3 Fastställande av dagordningen. Dagordningen godkändes.

Läs mer

GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010

GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010 GåshagaStrands BåtKlubb Årsstämma 2010 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3. Fråga om mötets utlysande. 4. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera

Läs mer

1(5) Hej medlem. Västanfors Båtklubb 0223 130 00 Udden Org. nr: 87 90 00-4116 Båthamnsvägen Bankgiro: 5680-5864 737 30 FAGERSTA

1(5) Hej medlem. Västanfors Båtklubb 0223 130 00 Udden Org. nr: 87 90 00-4116 Båthamnsvägen Bankgiro: 5680-5864 737 30 FAGERSTA Hej medlem 1(5) Fakturan med avgifterna för 2015 är utskickad har du inte fått någon faktura meddela styrelsen om detta. Sista betalningsdagen, är den 31/12 2014. Vi kommer att ha ett årsmöte den 7 februari

Läs mer

Styrelseansvar. Ideell och allmännyttig förening

Styrelseansvar. Ideell och allmännyttig förening Styrelseansvar Ideell och allmännyttig förening Styrelseansvar Skatterättslig subjektivitet 3 Styrelseansvar Hur långt sträcker sig styrelsens ansvar? Har styrelsen ett ansvar för vad en enskild medlem

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016

Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016 Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016 Styrelsen för Båtsällskapet Karlslund får avge följande berättelse för verksamhetsåret 1 september 2015 till 31 augusti 2016. Vid årsmötet den

Läs mer

NÄSBYVIKENS BÅTSÄLLSKAP

NÄSBYVIKENS BÅTSÄLLSKAP NÄSBYVIKENS BÅTSÄLLSKAP Näsbyviken den 5 mars 2010 Kallelse till årsmöte med NÄSBYVIKENS BÅTSÄLLSKAP Måndag 22 mars 2010 kl 19.00 i NBS klubbhus Föredragningslista 1. Mötets öppnande. 2. Val av mötesordförande

Läs mer

2 Föreningens ändamål Föreningen är en allmännyttig ideell förening som är partipolitiskt och religiöst obunden.

2 Föreningens ändamål Föreningen är en allmännyttig ideell förening som är partipolitiskt och religiöst obunden. STADGAR för Breviks Båtsällskap, Lidingö stiftat den 21 augusti 1929 Stadgarna fastställda den 15 mars 1988 och ändrade senast den 1 mars 2011. XX 2018. 1 Föreningens firma Föreningens firma är Breviks

Läs mer

Ordningsregler Ängsholmens båtsällskap 2010-03-21

Ordningsregler Ängsholmens båtsällskap 2010-03-21 Ordningsregler Ängsholmens båtsällskap 2010-03-21 INNEHÅLL SID 1 Hamnen 2 2 Sjö- och torrsättning 2 3 Hamnplats 3 4 Varvsplats 3 5 Ordningsregler 5 6 Klubbhuset 5 7 Regler för nyttjande av el 5 8 Regler

Läs mer

STADGAR. Uppsala Motorbåtsällskap

STADGAR. Uppsala Motorbåtsällskap STADGAR För Uppsala Motorbåtsällskap Stiftat år 1916 Antagna på ordinarie möten 27 februari och 29 maj 2007 Rev 2011-03-09 Erhard Meissner INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SÄLLSKAPETS ÄNDAMÅL 2. MEDLEMSKAP 3. MEDLEMS

Läs mer

STADGAR FÖR ÖREGRUNDS BÅTKLUBB

STADGAR FÖR ÖREGRUNDS BÅTKLUBB STADGAR FÖR ÖREGRUNDS BÅTKLUBB Öregrunds Båtklubb (ÖBK) bildades 1948-02-14 och har sin hemort i Öregrund Stadgarna antagna 1948-02-14. Senaste revidering 2014-xx-xx.. 1. Ändamål Klubben är en allmännyttig

Läs mer

FAQ. Här får du svar på några av de vanligaste frågorna om MBK. Båtplats sommartid?

FAQ. Här får du svar på några av de vanligaste frågorna om MBK. Båtplats sommartid? FAQ Här får du svar på några av de vanligaste frågorna om MBK Båtplats sommartid Jag väntar besök av en båtkompis från Örebro en vecka i juli. Kan hon då få ligga i MBK Och i så fall, vad kostar det Ja,

Läs mer

SSG Årsmöte Onsdagen 12 december kl. 19:00 på Albatross GK.

SSG Årsmöte Onsdagen 12 december kl. 19:00 på Albatross GK. SSG Årsmöte 2012 Onsdagen 12 december kl. 19:00 på Albatross GK. Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 4. Fastställande av dagordning 5.

Läs mer

Svedenäs Södra Tomtägarförening

Svedenäs Södra Tomtägarförening Svedenäs Södra Tomtägarförening Styrelsens årsberättelse 2012-04-01 2013-03-31 1. Verksamhet Styrelsen har fullgjort de uppgifter som årsmötet 2012 beslutade: Renovering av piren samt underhåll av vägar,

Läs mer

Hamnordning. Sandvikens Båtsällskap Hemsida: www.sandvikensbatsallskap.se Bankgiro: 5709-7701. e-post: info@sandvikensbatsallskap.se 618 21 KOLMÅRDEN

Hamnordning. Sandvikens Båtsällskap Hemsida: www.sandvikensbatsallskap.se Bankgiro: 5709-7701. e-post: info@sandvikensbatsallskap.se 618 21 KOLMÅRDEN 1(5) Hamnordning För att säkerställa ordningen och den allmänna trevnaden vid Sandvikens Båtsällskaps (SBS) anläggning har följande ordningsföreskrift fastställts av SBSs styrelse den 13 september 2011.

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

Årsmöte VMK sida 1(6)

Årsmöte VMK sida 1(6) Årsmöte VMK 2014-03-09 sida 1(6) Dagordning VMK årsmöte 2014 1. Fråga om mötets behöriga utlysande 2. Val av a) Ordförande b) sekreterare för mötet 3. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera

Läs mer

Protokoll fört vid Askrike Segelsällskaps årsmöte den 29 januari 2009.

Protokoll fört vid Askrike Segelsällskaps årsmöte den 29 januari 2009. ASS 432. Protokoll fört vid Askrike Segelsällskaps årsmöte den 29 januari 2009. 1. Mötets öppnande och val av mötesordförande 2. Val av mötesordförande och sekreterare 3. Frågan om kallelse till mötet

Läs mer

STADGAR FÖR SKÄRSÄTRA BÅTKLUBB

STADGAR FÖR SKÄRSÄTRA BÅTKLUBB 1 (9) STADGAR FÖR SKÄRSÄTRA BÅTKLUBB 1 Ändamål Skärsätra Båtklubb är en ideell och öppen förening, stiftad den 14 oktober 1930, som har till ändamål att som medlemmar sammansluta båtägare främst inom Skärsätra

Läs mer

Lövsta BåtSällskap stadgar

Lövsta BåtSällskap stadgar Lövsta BåtSällskap stadgar Stadgar för Lövsta BåtSällskap gällande från februari 1999. 1 ÄNDAMÅL Lövsta Båtsällskaps (nedan LBS alternativt klubben) ändamål är att som en allmännyttig ideell förening på

Läs mer

1 STADGAR för ÖNNEREDS BÅTLAG Antagna på årsmötet februari 2015

1 STADGAR för ÖNNEREDS BÅTLAG Antagna på årsmötet februari 2015 1 STADGAR för ÖNNEREDS BÅTLAG Antagna på årsmötet februari 2015 1 Namn Föreningen är ideell och dess namn är Önnereds Båtlag. 2 Ändamål Föreningen har till ändamål att i Önneredsviken och på Sjöbacka i

Läs mer

PROTOKOLL fört vid möte med styrelsen för Askrike Segelsällskap

PROTOKOLL fört vid möte med styrelsen för Askrike Segelsällskap Sid 1 (6) Närvarande: Frånvarande: Ulf Haraldsson, ordförande Ulf Kraepelien, kassör Björn Littorin, seglings- och ungdomsledare Tomas Grut, hamnkapten Jan Tottie, intendent Erik Frykfeldt, varvschef Lars-Erik

Läs mer

Kallelse till Höstmöte i Torslanda Golfklubb

Kallelse till Höstmöte i Torslanda Golfklubb ! Kallelse till Höstmöte i Torslanda Golfklubb Måndag 23 november 2015 klockan 18.30 Kulturhuset Vingen Amhults Torg 7, Torslanda!1 ! Höstmöte i Torslanda Golfklubb Måndag den 23 november 2015 klockan

Läs mer

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE Tid: Söndagen den 18 januari 2015 klockan 12:30 till 16.30 (cirka) Plats: Klubbhuset, Segelsällskapet Gäddviken i Nacka Ring: Lars Gradén 0705-454694 eller

Läs mer

PROTOKOLL fört vid möte med styrelsen för Askrike Segelsällskap

PROTOKOLL fört vid möte med styrelsen för Askrike Segelsällskap Sid 1 (5) Närvarande: Ulf Haraldsson, ordförande Björn Littorin, seglings- och ungdomsledare Paul-Lando Matiesen, hamnkapten Erik Frykfeldt, varvschef Lars-Erik Thorell, klubbmästare Johan Mandelius, kassör

Läs mer

TORSBY BÅTÄGAREFÖRENING Box 147, 139 23 VÄRMDÖ

TORSBY BÅTÄGAREFÖRENING Box 147, 139 23 VÄRMDÖ TORSBY BÅTÄGAREFÖRENING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR TORSBY BÅTÄGAREFÖRENING. Detta dokument är ett komplement och förtydligande av stadgarna. 1 MEDLEMSINTRÄDE 1:1 Skriftlig anmälan

Läs mer

Stadgar för Hallsta Båtklubb

Stadgar för Hallsta Båtklubb 2011-02-24 Sid 1 (6) Stadgar för Hallsta Båtklubb Dessa stadgar är antagna vid årsmöte i februari 2010 samt vid årsmöte i februari 2011. Stadgarna ersätter stadgar antagna vid årsmötet i februari 2005.

Läs mer

KUNGÄLVS MOTOR- OCH SEGELBÅTSSÄLLSKAP STADGAR

KUNGÄLVS MOTOR- OCH SEGELBÅTSSÄLLSKAP STADGAR KUNGÄLVS MOTOR- OCH SEGELBÅTSSÄLLSKAP STADGAR I dess lydelse 2016-12-05 1 Ändamål och syfte Kungälvs Motor- och Segelbåtssällskap, benämnt KMS, stiftat 1924, är en ideell förening för båtintresserade i

Läs mer

Hans Hedebratt medlem nr 2940 brandman och räddningsinstruktör

Hans Hedebratt medlem nr 2940 brandman och räddningsinstruktör Verksamhetsplan Medlemskommittén 2016 VI har inlett ett Nytt samarbete med skolan som ger sällskapets medlemmar mycket goda rabatter på kurser Vi har också fortsatt samarbete med Medborgarskolan Medelskommitténs

Läs mer

Beräknat resultat 0,00 0,00 0,00

Beräknat resultat 0,00 0,00 0,00 Björkviks Båtklubb Sida: 1 Balansrapport Utskrivet: 12-12-17 Preliminär Räkenskapsår: 11-11-01-12-10-31 Senaste vernr: 122 Resultatenhet: Hela föreningen Period: 11-11-01-12-10-31 Ing balans Period Utg

Läs mer

1 Mötets Ordföranden förklarade mötet öppnat och noterade att kallelsen skett korrekt.

1 Mötets Ordföranden förklarade mötet öppnat och noterade att kallelsen skett korrekt. Närvarande: Ulf Haraldsson, ordförande Fredrik Söderholm, varvschef Lars-Erik Thorell, klubbmästare Johan Mandelius, kassör Janne Björck, sekreterare vid protokollet Björn Littorin, särskild ledamot Magnus

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Här kommer med fakturan för avgifterna för 2013 lite sent så vi flyttade fram sista betalningsdagen, som nu är den 31/3 2013.

Här kommer med fakturan för avgifterna för 2013 lite sent så vi flyttade fram sista betalningsdagen, som nu är den 31/3 2013. Hej medlem 1(5) Här kommer med fakturan för avgifterna för 2013 lite sent så vi flyttade fram sista betalningsdagen, som nu är den 31/3 2013. Som du ser har avgifterna höjts för i år vilket beslutades

Läs mer

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

Förslag till dagordning. 1 Fastställande av röstlängd för mötet. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet Att fastställas vid årsmöte med Föreningsalliansen i Staffanstorp den 29 mars 2016. Dagordningens innehåll regleras av stadgarna 19 Ärenden vid årsmötet Förslag till dagordning 1 Fastställande av röstlängd

Läs mer

Höstmöteshandlingar 2009 1(19)

Höstmöteshandlingar 2009 1(19) Höstmöteshandlingar 2009 1(19) TILL KLUBBENS MEDLEMMAR HÖSTMÖTE TORSDAGEN DEN 26 NOVEMBER 2009 KL 19.00 Medlemmarna i Kungl. Drottningholms Golfklubb kallas härmed till allmänt möte i Bromma Gymnasium.

Läs mer

STADGAR FÖR SKEBÄCKS VARFSFÖRENING. Dessa stadgar är reviderade vid Skebäcks Varfsförenings årsmöte

STADGAR FÖR SKEBÄCKS VARFSFÖRENING. Dessa stadgar är reviderade vid Skebäcks Varfsförenings årsmöte STADGAR FÖR SKEBÄCKS VARFSFÖRENING Dessa stadgar är reviderade vid Skebäcks Varfsförenings årsmöte 2015-03-26 Mål och inriktning Skebäcks Varfsförening är en ideell, förening vars verksamhet skall inriktas

Läs mer

1. Det beslutades att röstlängden fastställdes genom avprickning av mötesdeltagarna i entrén. 116 medlemmar var närvarande samt fyra genom fullmakt.

1. Det beslutades att röstlängden fastställdes genom avprickning av mötesdeltagarna i entrén. 116 medlemmar var närvarande samt fyra genom fullmakt. PROTOKOLL från Upsala Golfklubbs årsmöte 2012-10-22. Plats: Katedralsskolans aula, Uppsala. 1. Det beslutades att röstlängden fastställdes genom avprickning av mötesdeltagarna i entrén. 116 medlemmar var

Läs mer

Protokoll från årsmötet den 6 december 2011

Protokoll från årsmötet den 6 december 2011 HELENEBORGS BÅTKLUBB Klubbhuset Långholmen 117 33 Stockholm Protokoll från årsmötet den 6 december 2011 Mötets öppnande Peter Fägersten inleder mötet med att överlåta ordet till tävlingssansvarige Jan

Läs mer

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 )

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) 1 NAMN Föreningens namn är NYKÖPING- OXELÖSUNDS SLÄKTFORSKARFÖRENING. 2 SÄTE Föreningen har sitt säte i Nyköping. 3 ÄNDAMÅL Nyköping-Oxelösunds Släktforskarförening

Läs mer

PROTOKOLL 14 oktober 2012

PROTOKOLL 14 oktober 2012 PROTOKOLL 14 oktober 2012 FÖRENINGEN FANGORNS ÅRSMÖTE I HÄSSJABERG 18 augusti 2012 Närvarande föreningsmedlemmar: Vivi Adler, Peter Adler, Annika Ljung, Benkt Åbom, Ingvar Lundberg, Renée Olsåker och Lasse

Läs mer

Årsmöte 2015 Söderskogens Båtsällskap

Årsmöte 2015 Söderskogens Båtsällskap Årsmöte 2015 Söderskogens Båtsällskap 2015-04-12 kl. 10.00 Tid: 2015-04-12 kl. 10.00 Plats: Föreningslokalen, Söderskogens badplats Närvarande: ca 25 medlemmar 1. Mötet öppnades. Styrelsens sekreterare

Läs mer

Rålambshovs Båtklubb Stadgar.

Rålambshovs Båtklubb Stadgar. Rålambshovs Båtklubb Stadgar. ÄNDAMÅL 1. Klubben är en allmännyttig ideell förening och har till ändamål att lokalt främja båtlivet. Klubben skall verka för en god miljö samt ett gott kamrat- och sjömanskap.

Läs mer

Stadgar för Xxxxxxxx Bryggförening i Mälarbaden

Stadgar för Xxxxxxxx Bryggförening i Mälarbaden Stadgar gällande för alla bryggföreningar belägna på Mälarbadens Samfällighetsförenings fastighet Torshälla-Väsby 1:149 i Eskilstuna kommun. Fastslagna på årsmötet för Mälarbadens Samfällighetsförening

Läs mer

Sida 1 av 6. Hamnregler för Hille Båtklubb(HBK)

Sida 1 av 6. Hamnregler för Hille Båtklubb(HBK) Sida 1 av 6 Enligt Hille Båtklubbs stadgar åligger det styrelsen att utarbeta regler för hamnen. Följande regelverk fastställdes av årsmötet den 23 november 2013 Innehåll Definitioner... sid 2 Upplåtelse

Läs mer

SKÄLÅKERS BÅTKLUBB Backvägen 13 Jörgen Larsson, Ordf. 122 32 Enskede Telefonnr (08) 39 57 39

SKÄLÅKERS BÅTKLUBB Backvägen 13 Jörgen Larsson, Ordf. 122 32 Enskede Telefonnr (08) 39 57 39 SKÄLÅKERS BÅTKLUBB Backvägen 13 Jörgen Larsson, Ordf. 122 32 Enskede Telefonnr (08) 39 57 39 * Stadgar * 1. Ändamål.. 2. Medlemskap. 3. Utträde och uteslutning. 4. Varning. 5. Avgifter. 6. Försäkring.

Läs mer

GUSTAVSBERGS BÅTKLUBB SJÖSÄTTNING 2016

GUSTAVSBERGS BÅTKLUBB SJÖSÄTTNING 2016 GUSTAVSBERGS BÅTKLUBB SJÖSÄTTNING 2016 Ny båtsäsong på gång, nedan finner du viktig information inför sjösättning och arbetsplikter för Farstavikshamnen samt Mölnvik varv och hamn. Mölnviks varv och hamn

Läs mer

ÅRSMÖTE 2011-11-19 PROTOKOLL NR 12/2011. Ordförande Rinus Voorn hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

ÅRSMÖTE 2011-11-19 PROTOKOLL NR 12/2011. Ordförande Rinus Voorn hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP ÅRSMÖTE 2011-11-19 PROTOKOLL NR 12/2011 Ordförande Rinus Voorn hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Fastställande av röstlängd för mötet Samtliga närvarande konstaterades

Läs mer

Ideell och allmännyttig förening

Ideell och allmännyttig förening Ideell och allmännyttig förening Ekonomisk förening AB Näringsverksamhet Risker Skattskyldig Medlems nytta Ideell och allmännyttig Båtklubb Styrelse ansvar Investeringar Lön Marina Moms Arvoden Medlemsavgifter

Läs mer

Stadga för Borensbergs Båtklubb

Stadga för Borensbergs Båtklubb Stadga för Borensbergs Båtklubb 1 Ändamål Klubben är en allmännyttig ideell förening som har till ändamål att främja båtlivet i Borensberg och på bästa sätt tillvarata medlemmarnas önskemål. Klubben skall

Läs mer

SkuruSunDEtS BÅtSällSkap ÅrgÅng 38 FEBruari 2015 nr 1 B E-post sbs.styrelse@gmail.com Hemsida www.skurusundetsbatsallskap.se

SkuruSunDEtS BÅtSällSkap ÅrgÅng 38 FEBruari 2015 nr 1 B E-post sbs.styrelse@gmail.com Hemsida www.skurusundetsbatsallskap.se Sjöfartsverket tillstånd nr 50-01331 SkuruSunDEtS BÅtSällSkap ÅrgÅng 38 FEBruari 2015 nr 1 B E-post sbs.styrelse@gmail.com Hemsida www.skurusundetsbatsallskap.se Vaktlistan Årets vaktlista ligger nu i

Läs mer

Svedenäs Södra Tomtägarförening

Svedenäs Södra Tomtägarförening Svedenäs Södra Tomtägarförening Styrelsens årsberättelse 2013-04-01 2014-03-31 1. Verksamhet Styrelsen har fullgjort de uppgifter som årsmötet 2013 beslutade, införlivande av Vattenföreningen samt underhåll

Läs mer

Klubben bildades den 14 juni 2004 och har sin hemort i Sommarbo. Stadgarna antagna 29 augusti 2004.

Klubben bildades den 14 juni 2004 och har sin hemort i Sommarbo. Stadgarna antagna 29 augusti 2004. SBK STADGAR Klubben bildades den 14 juni 2004 och har sin hemort i Sommarbo. Stadgarna antagna 29 augusti 2004. 1 KLUBBENS ÄNDAMÅL Sommarbo båtklubb, 132 37 i Saltsjö-Boo, är en allmän ideell förening

Läs mer

Västerhaninge Båtsällskaps Stadgar

Västerhaninge Båtsällskaps Stadgar Västerhaninge Båtsällskaps Stadgar STADGAR FÖR VÄSTERHANINGE BÅTSÄLLSKAP, VBS gällande från 1990-12-17, omarbetade 2009-02-23 Innehåll 1 ÄNDAMÅL 2 MEDLEMSKAP 3 RÄTTIGHETER 4 SKYLDIGHETER 5 BÅTPLATS OCH

Läs mer

STADGAR FÖR SKOGSVIKS BÅTKLUBB 2010

STADGAR FÖR SKOGSVIKS BÅTKLUBB 2010 STADGAR FÖR SKOGSVIKS BÅTKLUBB 2010 1 Namn, lokalisering och ursprung Klubbens namn är SKOGSVIKS BÅTKLUBB. Klubben är stiftad den 16 december 1945 av båtägare i Danderyd, som anlade brygga vid Skogsvik

Läs mer

STADGAR. Förslag 2015-01-29

STADGAR. Förslag 2015-01-29 STADGAR Förslag 2015-01-29 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING STADGAR...2 SÄLLSKAPETS ÄNDAMÅL...2 MEDLEMSKAP...2 AVGIFTER...3 ARBETSPLIKT...4 STYRELSE...4 FUNKTIONÄRER...5 SEKTIONER OCH KOMMITTÉER...6 MEDLEMSMÖTEN...6

Läs mer

Årsmöte Onsdag , 18.30

Årsmöte Onsdag , 18.30 Årsmöte Onsdag 2016-04-27, 18.30 Stjärnholms Slott Årsmöteshandlingar Version 1.0 Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015... 3 REVISIONSBERÄTTELSE... 4 ÅRSREDOVISNING FÖR 2015...

Läs mer

Ordningsregler för Hallsta Båtklubb version 8.0 (Fastställda vid styrelsemöte 2011-03-10)

Ordningsregler för Hallsta Båtklubb version 8.0 (Fastställda vid styrelsemöte 2011-03-10) Hallsta Båtklubb Sid 1 (5) Ordningsregler för Hallsta Båtklubb version 8.0 (Fastställda vid styrelsemöte 2011-03-10) 1. Medlemskap och avgifter 1. Ansökan om medlemskap ska göras skriftligt till Blanketter

Läs mer

Årsmöte West Coast Jitterbugs. Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.10

Årsmöte West Coast Jitterbugs. Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.10 Årsmöte West Coast Jitterbugs 19 oktober 212 Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.1 1 Fastställande av röstlängd Medlemmar som betalat medlemsavgiften prickas

Läs mer

Kallelse till höstmöte. Torsdagen den 20 november Klockan Vi ses på Idrottens Hus, lokal Atlanta Karlsgatan 28-30, Örebro

Kallelse till höstmöte. Torsdagen den 20 november Klockan Vi ses på Idrottens Hus, lokal Atlanta Karlsgatan 28-30, Örebro Nr Nr 155 155 3-2014 Kallelse till höstmöte Torsdagen den 20 november Klockan 19.00 Vi ses på Idrottens Hus, lokal Atlanta Karlsgatan 28-30, Örebro Kappseglingsresultat Information om Grythem Avgifter

Läs mer

5 Skjulregler 4. 6 Container och mastskjul 5. 7 Bilagor 5

5 Skjulregler 4. 6 Container och mastskjul 5. 7 Bilagor 5 Regelverket fastställdes på styrelsemötet 2015-03-02 Förra uppdateringen gjordes 1998 Innehåll Sid 1 Generella hamnregler 2 2 Säkerhet 3 3 Miljöregler 3 4 Sjö- och torrsättning 3 5 Skjulregler 4 6 Container

Läs mer

Skoghalls Båtsällskap SBS

Skoghalls Båtsällskap SBS Sidan 1 av 6 Skoghalls Båtsällskap SBS 061122 Tid Närvarande Protokoll Årsmöte Onsdagen den 22 november 2006, kl.19:00 SBS Klubblokal, Sörvikshamnen, Skoghall Ca 65 medlemmar närvarade vid årsmötet. 1

Läs mer

Protokoll från årsmötet den 4 december 2012

Protokoll från årsmötet den 4 december 2012 HELENEBORGS BÅTKLUBB Klubbhuset Långholmen 117 33 Stockholm Protokoll från årsmötet den 4 december 2012 Mötets öppnande Peter Fägersten hälsar alla välkomna och inleder mötet med en tyst minut för hedersmedlemmen

Läs mer

Förslag på revidering av Tyresö Strands båtklubbs regler antagna vid årsmöte 2009

Förslag på revidering av Tyresö Strands båtklubbs regler antagna vid årsmöte 2009 Förslag på revidering av Tyresö Strands båtklubbs regler antagna vid årsmöte 2009 Medlemskap Medlemskap i klubben kan erhållas av envar som ansluter sig till klubbens ändamål. Ansökan om medlemskap skall

Läs mer

HAMN- OCH VARVSREGLER FÖRENINGEN DJURÖ BÅTSÄLLSKAP

HAMN- OCH VARVSREGLER FÖRENINGEN DJURÖ BÅTSÄLLSKAP HAMN- OCH VARVSREGLER FÖRENINGEN DJURÖ BÅTSÄLLSKAP Reviderade 1993-02-14, 1995-04-09, 1996-06-10, 1998-03-08, 2000-02-07 2003-10-04 2007-11-10 1 HAMNCHEF Hamnchef är ansvarig för drift av hamn- och varvsområde.

Läs mer

Innehåll - Kallelse - Dagordning - Verksamhetsberättelse - Avgiftsförslag - Valberedningens förslag BREVIKS BÅTSÄLLSKAP ÅRSMÖTE 2014-02-18

Innehåll - Kallelse - Dagordning - Verksamhetsberättelse - Avgiftsförslag - Valberedningens förslag BREVIKS BÅTSÄLLSKAP ÅRSMÖTE 2014-02-18 Foto: Lars G Karlsson ÅRSMÖTE 2014-02-18 Innehåll - Kallelse - Dagordning - Verksamhetsberättelse - Avgiftsförslag - Valberedningens förslag sid 2 sid 3 sid 4 sid 6 sid 7 KALLELSE Välkommen till årsmöte

Läs mer