bo plats Planer och idéer för Rådhusberget Strömstad nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "bo plats Planer och idéer för Rådhusberget Strömstad www.stromstadsbyggen.se nr 1 2013"

Transkript

1 b p Sömd P ch dé fö Rådhubg

2 ådhubg Rådhubg k få f hu Rådhubg ä myck måd md fk äg m. Fö få buk md Sömd bdb udök u möjgh föä måd ch mdg bhå v. Bdd uppåfm g möjgh pduc f ägh Gö W Sömd väx ch p fö ökd bfkg. Sömdbygg h v kmmu få uppdg på g hd mb md d kö bygg y ägh d kmmd fm å. E p hud v d ägh ku ku gg på Rådhubg. Sömdbygg u på hu d ppuä måd m Sömd k uvck. E ök m djpädg k äm kmmu fö mm. Rådhubg ä kv måd. D ä c bäg ch fuku f d vk gö d bg bygg, äg Thm K, pjkchf. Tk ä d bygg y, d bygg på bfg hu. Smdg få v möjgh ågäd k m ä f måd dg. D k v umjö, bkg phg. D y m bygg gö d möjg ö d hä yp v bhv äv fö d bfg bäd, äg Sömdbygg vd Gö W. Hu måg y ägh d hd m på Rådhubg ä bäm, m ggv p hud. D kmm k ppv. V h kmk muk gö på gåg, äg Gö W. Fö f pjk Sömdbygg på bdg v hyä ch bdä. Bdd uppåfm g möjgh pduc f ägh, äg h. Nä Sömdbygg vä äm ök m djpädg pb vd. D gö v bdbg hp md kmmu ch k upp å. Däf k m pjk fö hu hu ch påbyggd k u ch ök m byggv. I pjk m d äk m md d vå å m k böj bygg, äg Thm K. E vkg pub p fö Rådhubg ä d kä m bd måd ud vå hf möjgh d (ä m på ä uppg). Fö kp myck ög fö å måg m möjg, v Sömdbygg d på vd d bd yck m måd dg. Ru v kä k gg gud fö djpädg. Gö W h jäv dé kg vd h ku vj på Rådhubg fmd. A måd ä hög bäg ä föd fm uk öv Kfjd ä åd. M, m h, d b bck upp måd ä umg fö d bd. V h v m upp få Kum ch upp på Rådhubg. Jg d gå gmfö. Av v på hög, äg h. Fmj Näöm v på Rådhubg. Få d ägh ä d ä kp. Fmj fck yck m p Fmj Näöm v på Rådhubg. A d fmd k bygg f ägh måd h Vc Näöm gg m å äg d gö på gmäk ä. D ä fu f ägh på Rådhubg. Vc, 5, ch V, 2, h ju kmm hm få fök. Hud Fj hä g h ch mmm Vc kä v b jck ch k. M kmm Wm, 14, hm. Fmj Näöm h b på Rådhubg fy å. D bdd på Tåg dg m fyd h ä d bhövd ö ägh. V v b fö d m. Hy ä äg ch d ä ä ch k. Dum h v hf u få b g, äg Vc Näöm. H ch mk Tbjö (Tbb) dg yg Sömdbygg kä m Rådhubg, dä d bd fck v på hu d v dg ch vd d m Sömdbygg p på föä måd. H dg ckå guppvju m gjd mbd md kä. D ä pv, yck jg. Sömd bhöv uvck ch d f å måg d ä c dä m k bygg f ägh, äg Vc Näöm. D h hö m p h yck h vk gmäk. D h p m bygg hög hu äg bk fö ö åg uk. D h ckå äm dé m h åg hu m ä bydg hög, d å päd, äg h. M, påpk h, d f v k m Sömdbygg bö äk på ä d p uvckg v Rådhubg. D ä m pkg måd d dg. Om d b f ägh å må d ckå b f pkg, äg h. Fäg på ä uppg 2 bp ömd N bp ömd N

3 ådhubg yh Jg k k måd m uppmu k ch f Vc Näöm Fäg få fögåd uppg H ä ckå bkymd öv hu d k b m bfk måd ök. Pc ufö vå ägh ä d d gk myck fk ch d f g fhd. Jg våg å b v u mm. Om d b äu m fk å få d hm hä, u då må d bygg f fväg, äg h. E vkg k ä g Vc Näöm bv d gömåd m f på Rådhubg dg. Och gä, m d gå, kp f md kp måd. Jg k k måd m uppmu k ch f. Kk ukp dä b k kä bg ch k. Dä ku d ckå ku f gp, d pd v m ud guppvju, äg h. Sö pum, m käg ch bd bkg å ckå på ök. Och bck vd Rådhubg ä g, äm Vc Näöm m föbgåd. D k v uff g uppfö. Sömdbygg ä bb md d ä d ä h, m bd b d g ädå. Sömdbygg hygä v på Rådhubg. D v kä m gj v vå Chmud. H Bfjd ch Mk W ä ffäuvckg ch pökp på Chm Göbg. Ud vå h d gmfö mfd käudökg å Sömdbygg, fö d på vd hygä på Rådhubg yck m måd dg ch vd m k föbä. Ekä kckd u d 310 huhå på Rådhubg. 120 v km. Ekä ä ufmd å v ä ym. D vd g fk v vädg b g. D g äh cum ch kä g övg ygg måd, äg Mk W. På fåg Vk hhbyg ku du g d bd ä u bd d vd 4 v 5. Mjöväg bd pv ch f hygä föå Sömdbygg k på bä käg ch ö mjö fö fök fö hygä. Hä ä m äg ch däud v V, bä Vc. Vd äg du m dé md upp få Kum? D å m g gj på. Fmåäkd. Jg höd m dé mbd md guppvju ch d ä ju vädg päd, äg Vc Näöm. Hygä v på bg Äv umjö ä vkg. Hä h d bd f fög på ög. D v h f p ch äffpuk, ä må m umjö k vg u ch v gä h f bmb, äg H Bfjd. Bd k m k föbä ämd bkg. F bd uppv dm m fö m. I kä f ckå fåg m p på föäg. Åk ä bdd. Måg m v ä pv måd k uvck, md d g äg ch åg g fö föämg. A bv uk vkg v måg. D ä kg fm måd ä kä fö fk uk öv Kfjd, äg Mk W. Sömdbygg h få d v pmä y v kä. D ug u k v fädg ju. F: Mk W ä bd Sömdbygg vd Gö W Skpp v f g Sömdbygg h g f fmåp fö hu kv Skpp 9 k udhå d äm å. Båd uvädg ch vädg vg f p. Fmåp bå v föjd g: 1. Uvädg vg v Subug 4 6 ch N Lågg 1 3. Rvg v yk, y fö ch bkgdö, y ép pphu, måg v bkgäck m gg v gfd. Ab påböj hö/v. 2. Uvädg vg v N Lågg 5. Rvg v äfd m d v yk. Ab påböj hö. 3. Uvädg vg v N Bgg 4. Smm hå m ud puk 1. Ab påböj ud vå Uvädg vg v N Hmg 7 ch 9. Smm hå m ud puk 1. Ab påböj ud 2014/ Ivädg vg v Subug 4 6 ch N Lågg 1 3. Ab påböj ud Ivädg vg v N Bgg 4. Ab påböj ud Ny fökp bygg Mäbyd I Mäbyd byggs y fök md fy vdg ch p fö 80 b. Bygg k ju ch öppd v Mäby fök ä pd ju V h hf b dg md fökp ud pgb, äg pjkchf Thm K. D ä ju p m h ö kukp m hu vkmh bdv, hu b k, v ch v ch hu k väd. Fö ufmg v fök k b å pm m möjg ugå v få p ä udv, fä h. Kö fökp ä åg Sömd ch bhv v p bäk v ö ä vd m äck v d y fök. Ny Skpp få fäch gåd Ud vå gö gåd kv Skpp dg. Ny pg ch bäggg k v på p gm mm. D y gåd b jäyf fö måd, äg Sömdbygg vd Gö W. V h p gåd å d k p fö bfmj, ch d kmm f p ch b byg. Äv gg ud kv Skpp h v ch bv fädg v. 7. Ivädg vg v N Hmg 7 ch 9. Ab påböj ud D vädg vgp f vppmm, bdum ch kök. Td f vå ä v vppmm: b upp ch by d gm ö dm (å d gm ö v kv ch d y ö ch på Tåg Äv på Tåg ä f fökp på gåg. Fök m dg gg måd bygg u md yg vå vdg. Mkb h påböj ch d y vdg bäk v fädg pmb. Ockå hä h fökp v dkg k ufmg, äg pjkchf Thm K. u dm). Sömdbygg h äu bäm vk v d b. Om v väj å k hygä b kv ud d. Efm v h v pp vku hygä å kmm v föök b ufå m k ku b kv, äg Sömdbygg vd Gö W. D uvädg vg kmm fö dg m ä hygä bä äg u hu ud pd. Nä vg ä k kmm du ggäd ku ju v y fö m gö d y mhu. Evu kmm d äv h kdå é, vk ök äkh. Kmm hy påvk v vg? Hy kmm påvk, m b fö å kd ddföbäd ågäd. D b å påvk v md gd. V äv f bhå å åg hy m möjg, äg Gö W. H ägg Sömdbygg h b dg md hygäfög fö kp föå fö vgp öv d. Täk på d g m du v ök på bkg H du äk på d g k ö myck m du ök på d bkg? G vfö, ud ch bdvd dg kk v väd v på bkg ch b däfö å gd ä bkök pd umd hufd. I v äd h bkgökg bv å pbm g m, måg käv föbud. 4 bp ömd N bp ömd N

4 uvckg Fb på väg h hygä Dubb ug kök, vdgum ch vum. Fbä å f v Sömdbygg hygä. Ju u b ö på Rådhubg. Fö å dg fbä fm d k bdmåd. Nu ä d dg ä pkv ägh. D b ufö v fög Opch, v v kåpb kmm y Sömd b g fmöv. I ä uppdd mm; fö föbd kb fm vj ägh ch däf påböj b m vj ägh. Ef d kmm dfkk ch dfä ägh. N Hmg, Subug ch N Bgg ä k. Nu pågå b md Rådhubg, Kpbg m Tåg ch däf kmm v uccv b fm gm v Sömdbygg hyägh, äg D Ldg på Opch. I vj ägh h m mdc på vägg. Få d kåp d d kb ug m m på k p ägh. D ug k m väd fö kpp v:, f d. T kd m dg väd hä ch mm kbä k md. Sömdbygg gö g ch h v ävkug vj um. D ä ju vädg b fö hygä, m då pp d m kb ägh, äg D Ldg. Kb ägg v kbk äg k. Fö mä dg d u m vg k. Opch h få måg pv k dä d v ch fb. K Ruk på SömN ämm. D f ä vädg pv äd fb. D hä ä åg m h y v, äg h. D ä SömN m v fö uvckg v fbä Sömd. Bg huvuduppgf ä Sömdbygg ägh få gåg fbä. Ivg fbä gö fö fmd, påpk K Ruk. D g v-ä kmm föv på k. Sömdbygg v-äggg bhövd uppd ch då vd m gö vg u. Måg h d gj d hä, ch v h pc påböj vå. Vj ägh käv vå bök v k ö jä fbä k väd. I vj ägh m mdc på vägg h. D Ldg, vd på Opch, v. Fö kmm Opch p ch ufö md mdc, kb ch ug. Däf k dfägö få T kmm d md IP-vbx. Nä d äm ägh fug v:, ch då k du bä övg jä m ch f. V h hf åg hygä m ud vfö d fug mdc ä d h. D b på dfägö v dä äu, fök K Ruk. Nä d gä v h Sömdbygg v md T m f kubud ägh. Fö ch f däm, ä d upp hygä jäv jämfö ch väj pö. Ifm f på m. ch bdbdwbb. Sp! Tp: Sp gud Sp bchy m kmm mm md d v v-bx. D v hu du y v: ch vd kpp på fjäk byd. D vg f m v: fug ä du v ä kä på v:. D ä vg på äd pp m h d y å kd HDMI-kk, då väd ä SCART. Äd gm yck på SOURCE AV på v: fjäk. Sp äv bukvg m kmm md d v mdc (I). Hä bkv hu du kpp hp ä ug md ä p mdc. Ug ch p ä mäk md umm. Om du h v: väggug 03 å k d äd på kb på p 03 (gu kb) mdc. I k k g 1. Fb d fm bdmåd 2. Fb d pkv fgh 3. Fb d fm vj ägh 4. Få mdc ägh h d kb vj um (v vck b ufö) 5. P få T v IP-vbx (v vck b ufö) 6. Tv: fug. D hygä m v k jäv bä övg jä m ch IP-f Säkh å båd hå Opch p bä v ID06 bygggm. Om du ä äk på m d vkg ä Opch kk m kck på, k du b få d-k du äpp dm. Ä du äk k du kk Opch pchf. Om du m hygä ä hmm ä b d ägh påböj, m kmm hm ud d Opch p ä dä, kmm du b mbdd v d yck p ägh å. D gö fö Opch p k v äk på d vkg ä äghhv m kmm d. E d jbb ufö v udvö Opch. Fög h Bckk ch h mm u. Kbfäg Gu = v, öd =, gö = f Ak kb Nävkkb ä ömåg ch få kämm. V du d ävkkb få ug d p dä du h d v: å bö du udvk km kb. Lägg d h p/kbk. Om du få pbm Om du få pbm md v: k du fö hd kk T. Vd pbm md f bö du kk d pö du v. Fö fåg m kk ög ch uug häv d k kkhd. 6 bp ömd N bp ömd N

5 mdb D hå f Ud vå h Sömdbygg få vå y mdb på kmvdg Th Räfg ch M Hm. Nä v äff ä d Th Räfg dj dg på jbb. H ä dvgkm ch kmm h hd m ö, vämg ch bku fö d bg Sömdbygg, Sömdk ch SömN. D ä päd ch myck ä g, m d ä m ä y på bp. M d ä vädg g ch jg g umg, äg h. Th Räfg kmm få Sömd. I h böjd på Sömdbygg v h kmvg på XL Bygg Sömd, ch dfö h h bd b m fögådgv på bk. H yck m ff ch dg ch d. A gö kmk vämg ä g m ägg pu, fök h. Jg g d dä kä ä m h föd ch få d ämm. Nä pu äg f på p, äg h. Kg M Hm ck ämmd. H böjd Sömdbygg m v m, då h vd gå vd f 20 å b på C L. A by jbb f h v å äg på mm p ä ugv mäg. Jg h ju kv u d bkväm fyk, äg h. M Hm bkv d m h d b md pg, ppp, M Hm Åd: 45 å B: I v Sömd Fmj: M ch vå b, Ok 15 å ch N 11 å Fvp Sömd: Säk mmhu på Syö ch föädhmm Mjököd Th Räfg Åd: 36 å B: I v Sömd Fmj: M ch vå b, A 9 å ch Ag 6 å Fvp Sömd: Sö ch K kud ch vc. Så b d äv fäg. H kmm h hd m bkfög, hyukck ch öpd dvg fö bg Sömdbygg, Sömdk ch SömN. Om du m hygä h fåg m ö d hybg ä d gv M du kmm h kk md. Båd Th Räfg ch M Hm b Sömd. Fkum ä d kä vd d dg d jbbd hp ud mm på C L fö dyg 15 å d. A d u b kg g ä ump m båd ä gd fö. Nä M jbb ägg h myck d Sömd hdbkubb. Båd ö p ch föäd ä f md på mch ch d kv kubb. H umgå gä md vä ch d fö fäg, fm, dg ch ädgåd md mk. V köp gmm hu Sömd, vgbjk m v h hv. V böjd 1996 ch u ä d äg fädg, bä h. Nä Th Räfg ä dg g h umgå md fmj ch vä ch ä. H föök ckå kmm u på hv å f m möjg. Nä Th åväd Sömd f åg å kmud Hmd ch Gö bg, g h v hu fk d ä h hv å ä. D ä ä b hmmbd ä m b m v gö hä Sömd, äg h. V äk på hu b d ä. Th Räfg ch M Hm jbbd hp mm på C L fö 15 å d. Av ump b d u kg g, d hä gåg på Sömdbygg. Hå dä M Ax, m gå p f h b Sömdbygg d 1 ju Vd h du b md h Sömdbygg? Nä jg böjd fck jg ägg uppgf dym m v y då. Sd h d bv myck bkfög ch km. Ab h fkk v vädg mväxd. Bkfög å ju ch åkg, m å h d v. Jg h hf myck kk md hygä, båd fk m g ch fk m kmm på bök. Fmfö ä v på Sömdbygg fö k. Hu h du v? Jäb! D h v g jbb md vädg b kg. Jg h äk k jg ku by jbb på d å. Nu ä jg u kmm jg vkg k kk md fk båd md bkm ch md hygä. I jg km Sömdbygg hd jg b på kmmu d Dä vd jg ckå, m jg h åg kud jg ckd j böj på Sömdbygg ä. Nä jg böjd hä v v b fm p ch jg käd d hp. Vd k du gö m pä? H h jg m ö kd ch gj ädgåd. M jg k u ch, fö Bc ch d Tuk. Och å h jg bb, d yg ä fy å. Sd h jg ju m vä m jg kmm påg md bök, hh. D ä kö bhöv äk på h gö g ud hg ch kvä. Num h jg ju d gö k på vg vdg. Äu kg h u fö v v gd dg m pä. M h d fögy vå vdg md gd k ch gd humö. H h v kpp ch fk öd m vå fghpgm, dä h h ö pbm ä v d ä fågd. M h d v j m fög ch v k h d. Abkm 8 bp ömd N bp ömd N

6 yh Ifygk Sk hö bkp P h Sömd bkhd p På d vck m ägh åg u på hmd fck v 209 mäg Gö W Vd Sömdbygg D fö um v Bp Sömd km Sd d h dg ud ch fm äd ch md åg gåg. Byggd Sk pågå fö fu. I kb ä d dg fö fyg 16 v d y ägh. Sömdbygg bygg ju u 40 y ägh Sk. 16 v dm b k fö fyg d 1 kb. Fö d 24 ägh ä fygdum d 1 fbu ä å. Lägh bygg dä dhu m u ä v åg. Byggd h fkk gå f ä v dd. V ä pv övkd å hä åg, äg Thm K, pjkchf Sömdbygg. Ud vå h ägh gå ök v Sömdbygg hmd. I h v. På d vck m ägh åg u på hmd fck v 209 mäg, vk ugv ä fk g, äg Sömdbygg vd Gö W. Ud mj måd pågå kkkvg. D y ägh ä mm md d y väg fö g ågkg p gö Sk m kv, fök Gö W. Och m h d mäk u; hup Sk h g md 100 pc på b åg å. Nä g fö Sömdbygg ä vu bygg yg 32 ägh fmöv. Sg på wbb Bp ägg Sbb fm hygä. D ä k bkm Sömdbygg kmmd wbbg. V v äv uvck y jä fö vå hygä, äg vd Gö W. Föbd pågå fö fu. I hö k d bg Sömdbygg, Sömdk ch SömN få gmm hmd dä m Sg hd m fökög. Om d b kfg fyg Sk å må v äv öv bhv v fökp, äg Gö W. H ä övygd m Sömd ch Sk fmd kmm väx hp m ch m. I m fm d y väg h gj våd m kymp. V mäk ckå d ä vädg måg få d kmmu m v fy Sömd. A öp d kmm pubc fm ch k m vd m häd vkmh. Tk ä bb upp ch föbä fm vå hygä. V ckå öv möjgh md c md, äg bg vd Gö W. Wbbg ä möjg ck v Sömd kmmu y fbä. V h v ä 17 mj k bdbdä. Nä v u k väd d y kk å k v gö d, äg Gö W. D f ckå p på f yh fmöv. T xmp byg på wbb dä Sömdbygg hygä h möjgh by m bg ägh. På äg k Gö W måg päd ä uyj d y kk på. I fmd kmm d uvck jä Nybygg Sk vc, kvd ud gju d bg. Hu få d Lkgväg. Sk få d hä yf ä b fö h Sömd kmmu, äg h. Vd ä b md b ju Sk? Sk gg fk b ggfk vd E6:. D ä ä pd bp fö d m b hä. Och mvu ffä gg Pääg b fm mu b. Dum ä p på v ffd äg ä Sömd, vk ck bd bfmj, äg Gö W. öv ä m vå hygä k väd ck v v gj d hä vg, äg h ch äm k m ygghm, mgch jukvådjä. Om fm, å Gö W öv häf v jä ä ä åd m k g dk bd. Däfö, påpk h, v Sömdbygg gä h ypuk få hygä m vk jä m ffåg. Wbbg bä dg Bp ägg. Num du u ä ä d. Gö W påpk Bp v myck b dg m bg ä öv. Bp h g möjgh kmmuc md vå hygä på b ä. V h uvck dg gm å. Nu fä v uvckg ch y g md hjäp v d y kk, äg h. m Lyckg A Fdk Jh b på Lyckg. H ä måd mmm vå ådö ch kämp fö få km gå hp. Exmk C h y v. H h äm måd fö Sckhm. H h gj kä ch fy hp md d väubdd Fy, m kä h kg p y mjö. A Fdk h dg kv Smmhu, m hyd v båd kk ch ä. Båd böck f m pck. Bbk Em Löbg Ad Ldg Em fy 50 å! D f md jubumugåv v Em ckb. D hå böck D dä Em, Em ch ppkå, Nä Em ku d u L d, ch Em md pm. Låd hå ckå x pppfgu m m k k md. kkbk Smmä / M Gh Smmm k v ä g, ä ju. D k gå bb ch k. I Smmä h du ägd cp få åk, hv, kg ch ädgåd. Sf W h g d vck m- ch mjöbd, m g p. dck Mcffk Ju Ad-O D fmåg Mc h ud h uppväx vg km v fb Z. Nä h föå fbd v mä hm fö h k d m pg, föök h fy ch g u k jägpp. M ud fyk f h fukväd hmgh, m Z md md v föhd få kmm u. Mc y v Köphm b kmp fö v. Mcffk ä Ju Ad- O fm bk m kmpkö C Möck ch h. Kv umm, Fjäg, Fkp få P ch Ju 64 f pck. ugdmm Hmcmg qu M Hg I mkk måd vd väd äd bf g My m ubyud. På b åg måd yck h b ppuä ch m d ååväd Hmcmg Qu. M d ä d kg My. Sk h p md måd, vä åg u hö, m h b våg? M Hg h dg kv m fö vux. D ä h fö ugdmm. 10 bp ömd N bp ömd N

7 pö khygä Md hum på my Humkubb, hubd ch p m hw jäv. Vå gä k d gå häfå pv övkd, äg C Bgöm m dv Gö Sömd. L M h v må d h v 17 å. Sd å bk b h h Kj Må, v fög m Sömdbygg fö äghvg ch uvädg måg. Fx fäch y Säg Gö ch vd Sömdb v vd du m. Kg på Sdpmd h fu d 1995 ch dv d 2011 y g. Jg v u ch fkd humm ä jg fck v Gö v u. Hjä j m föuf dg dv g kg. M u ä d vå. D v häfg bu, äg C Bgöm. H kmm på cyk, d f mm mg h hpp på fö bp ch ä d. Gö y äg h bhå d m v dg m ök fku på muk. På d c uppäd båd bkd bd ch d g p. Hygä få gä hjäp fy möb v kmm L M Sk d ägh v? Då k du få bök v må få Kj Må. Må L M dpp fägpy ch yk vfäg på vumvägg. V ä ök ägh Thä. D fö hygä h fy u ch u k k ch vägg må ch p m. Fö få b ökuk pämå h fö md äkd fäg. L M b fö Kj Må. Fög h b Bd m b h Vävg. Fghbg Thä ch Uddv ä uppdggv. Kj Må ä v pö m Sömdbygg fö må- ch pgb. V gö båd äghvg ch uvädg måg å Sömdbygg. S gjd v måg ch pg d ybyggd ägh Skpp, bä Tb Kj, må ch fög gud. A v umägh buk ugfä 3 4 dg. Hygä få gä hjäp fy möb v kmm. Då gå d f ch d b bb v md, äg Tb Kj md k. V väj b ud d m ägh v. Fö må p d g m m ä hmm. Och Tb Kj päg d ä fg b kv. Fö väd jbd fäg m ukd k ch fck vä b md ckf. I dg jbb v b md vbd fäg m uk myck md, äg h. Om hygä b kv ud vg föök må vu fö hg. Då påböj v um på gåg, å d m b dä pp mp äckppp öv hg, äg h. Hu f ägh bhöv må ch p m v. D b vädg myck på hu d m b ägh h kö d. V h hf ägh m v på 20 å. M v h ckå få gå bk ch gö m ägh m vd å måd dg, fö hygä h föö p, äg Tb Kj. I Thä fä L M md pämåg. Däf k d må k ch ä upp p. D b ddp, m bbdd ägh få hygä väj få uv m. Vk p ä vg? Måg v h ju vägg. Fdvägg ä ckå vg, äg L M. Sp ch övkd ä dd. E ud v v ö, ä å d uppfug fö ch kö hwumm. E bjud på g, p ch åg få c. På m h v hf ug muk m gm Ry Ch ch Sv Wd. D ck h båd ug ch gm, d b häfg bdg, äg C Bgöm. Tk ä h udhåg vj dg. E xmp ä Gö humkubb, dä k mö få ch c. Måg umhä fku på u, m jg yck Sömdb ä vkg. Tu ä bu, äg C Bgöm. Tdg h h bd jbb på Gd H fö Wm g Sckhm, gj hw fö bg Suwg ch v ubdu Växjö. Nu dv h Gö på åg m ä hd ch v gö jäv m h uyck d. H kp my, bk, må möb, Döp f väf Gö ä d d bhuäk gv fm v Gö. Nä ug gud, Rug Cv- Bjökm ch O Jb, vd yköp k fö 1996 hd d hjäp v Rug väf Gö O. Nä ug ku döp käd mv jävk Gö! C Bgöm m dv Gö h måg dé. Jg ku xmp vj h k ch vk kddg ch d ävg på ukd på kj. Och m ch hw hp md d. V v d häfg?! b äkg, v, uppäd ch p y kcp. Lk dä GöS gg äg v Sömdk m g C Bgöm ä b hyväd. V hd äck k fö g d, d fxd d dk. Nä å v jg gö d ö föädg ch h h d v mögåd, äg h. Fmfö v h fy, m dg gg pc c. Vd häd mm på Gö? D b äu m muk ä dg. V kmm båd h f bd ch uppäd m jäv. Och å b d chy mk m f fmå hö. C Bgöm Åd: 38 å Fmj: Fu ch vå dö, 8 ch 9 å B: I Sömd d 12 å bk. Kmm få Växjö Gö: Dv Gö Sömd mm md våg Tm Avd 12 bp ömd N bp ömd N

8 k fö vg väg ögupp ppu f f p vk kd b bky fäg ch äd hvö måg m ck v f bmhm md båk k ck kd ä hp dum k Nm vk v ä äkg 7 dyk ud v Ad ch pd yk dck på pub äff g vp 14 bp ömd N b mä mm jäfåg bmk fyp m b vdudg g väm bå få ö k f d gud ch g å fö hå dg d å yg dyck b vd v äkd fö hmmävg kmf k hö p Skck ög Sömdbygg, Vä Kvg 9 A, Sömd. Du k ckå äm d Bbuk bvåd ( ggp vd mp böj). S d 31 kb v v h d v. D fö öppd ä ög v mddg fö vå p, d föjd v vå vd. Lög ch v kmm p på Sömdbygg hmd vck k kukp föd 4 äg h g k uf k ä fm äd hp ddmm böj hcky phå» g yck d på mu pädju bägg v äd hju åg fk k k gymx kyp på kv ägfd d kå mpuk gkydd fö k m ägg 1 högäd kd m p fm ä ö jägv få äd jäåd ä bmhm kmk åd uk g dg d m h u gupp äd kv gpp ädk gudg köpfä d hudbkymm uppbå du ch jg ud hyvbäk väå hy g 8 k kä öv k v på km påägg 6 få få ck ymå vkg d käkd mukmö d hög p fkyp mukuö båp hå v fädväg b få pk bd b vv fy bädd 3 få kf få kb ä yduchd ä dd gh ggg dju muk bygg hu v bud upphöjd fkö bkymm m bä gpp Svk Kd AB g v! Vd dgg v ä ög Bky umm 2/2012 gck v föjd hygä: P-M Mh, N Lågg 1, v mddg fö vå p. Föjd v få vå vd: Ch Adf, Vä Kvg 9 A U C, Söd Kykg 18 A Sudbg, N Kykg 3 A L B, Symgäd 4 K M, Tågväg 32 L Wd, Oväg 9 B B-M Hm, Hg 24 A Mgh Jcb, Fdkhdväg 24 B, Mj Jh, Vä Kvg 7 D ch Bg K, N Hmg 7 C p md md v ä hv v k v Ö bbd gö väg m g g å fö käd k 8 häd vå - uggd d b d få ä udvgud g v bp STRÖMSTAD ug v AB Sömdbygg Avg ugv: Gö W Rdkö: Ev Juu Tx: K Mgu F: Dck Gbg (dä j g) jg på d ug ch uä p ä ömd ä pd g d m k km m j d ä m c g 5 c v Lög fö um ky mväd ö på g pk f k gå g fö på gå k ugu ud hp bk gö d f kg d d b k dm u kug hå på m öd mö m md bå bå gö d pk hy g k hjäp bd jäg gå m m k v j u ömmd k på bu d k k öv fgu k u bç ç f p m uppgå g p d p m p 6 k k m g h u m m 9 d mck b y kä 7 k d d d g d 2 ä v 3 ä gö m pu k väpk V bjud på ch k Sd up p? Nu pp du väj! D 29 ju bjud Sömdbygg hygä på Sd up Dp dd Ophw I v u h F Ldy g v ch md Ch Hud-Rmbg på Skgck Sömd. E vg g föäg. Pubk få båd k ch y på vck, ch å b d ågdu ämm, äg Ch Hud-Rmbg. Fö bj, g på Sömdbygg, ch bk d ä g fö vå hygä. Fö kv! 1 gö p hä ä çbjö ç ç ägg m v gf b yd på huvudd f ç vd g fkd k p v vug v y öd åd d hö f bx föbuk g f kägg ck u g f ä ggg dj u ck m k j d äg bgkdj h på kä g h måg på b k kvck k p - gh k d g vä k g å k 4 Ö m d på ägg ä m kpp y v g u m å k fö vdg gö äd fckm p ug d å hö u kup må g h g gp å u- vädg bå yp k v km mu föämd Ö 10 k v pc b d gö j m g g v 10 ö på hä häd c hy Vd dgg ävg B hy d ufö v g föjd: Fdk Gubg, Tmmmväg 11, v h mådhy. Mj Guv, Mgäd 1, v hv mådhy. H N, Kövväg 15, v kv mådhy. A hygä Sömdbygg fgh d umk dgg v h, hv fjädd mådhy mbd md vj ugvg v Bp. M d ä b hygä m b hy d vj måd m h ch v. Omgbd: Vc, V ch Wm Näöm på Rådhubg Gfk fm: Ak Håk, Sud Dkp AB Tyck: Ek Tyck AB, 2013 Evu k på p dg ävg b v pkv v. bp ömd N

9 b p Sömd kk AB Sömdbygg Vä Kvg 9 A STRÖMSTAD T: Fx: Bkg: Vd ku f uåg övg d: Rg Bväd bdkp Öppd Bbuk: Mådg fdg k Tfd Mådg fdg k , Vd ög få g: Rg Scu Sögju

En tillflykt & räddning

En tillflykt & räddning v dg m, v & väd #1 vå 16 Ny d g! 4 v v f E fyk & äddg J Sv m muk & Gud mä = vd V d u bgpp ävmäk Täv ch v! D ädg ökd I d hd hå du v - h y dg få Hukv p m båd ch må v, p m f ä hä vå v ch ku häd m ä på gåg

Läs mer

Minnesanteckningar regional styrgrupp Vård- och omsorgscollege Västmanland

Minnesanteckningar regional styrgrupp Vård- och omsorgscollege Västmanland kg g ygu Vå- h mgg Väm Fg 21/11 2014, k. 09.00-11.30 Näv K Hmbg, Ov Sv, Ev Bkm, Öu, k Bm, Su O, Fg, Yv x F, Su Ek, Ev Sw, Sv-Ek Öbg, u Fk, Pu, Emm Bug h K bg Smu öh Su Gu, Su Söm, Sh, Em Köhöm, -Ek u,

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

FRITHIOF HELLBERG. D e n n a h e m m e t s l y c k a blef emellertid af k o r t v a r a k t i g h e t, t y r e d a n efter m i n d r e ä n e t t

FRITHIOF HELLBERG. D e n n a h e m m e t s l y c k a blef emellertid af k o r t v a r a k t i g h e t, t y r e d a n efter m i n d r e ä n e t t : 42 (67) Ö U U Å : U: 5: J U C C U U > 5: > 3: Ö C 27 J 899 U: C Ö Ä Ä 2 3 2: Å YÅ C X: Y 6 Ö 0 5 Ö Å Ä ÖÅ C ÖU: J U Ä g v å g j ä h k j äck öv gå k på g k y k g å ä b j c h y b ä å ä v h j ä k v å g

Läs mer

Stad. Dalmö folkhögskola Lyngsåsa, llaralnge kommun Inventering av mark och landskap 2011-02-15. Diarienr. topia

Stad. Dalmö folkhögskola Lyngsåsa, llaralnge kommun Inventering av mark och landskap 2011-02-15. Diarienr. topia Dmö fhög Lygå, g mmu Ivg v m ch 2011-02-15 S D Ig Ab h bä v BTH Bygg AB, Ag Bg. Ug h ufö v R M, T L. Fgh bö ch v övg 2011-02-08. Vg h m fygb. Aäggg bå v f fgh m mmg å 26 257 vm. BTH Bygg föväv fgh v Fägmé

Läs mer

18.11.2o13. I europa. www.pohjola-norden.fi/europa

18.11.2o13. I europa. www.pohjola-norden.fi/europa 18.11.213 d p I p www.phj-d.f/ep d p p 18.11. 2O13 13.- 19.3 Scdc M Cg C Ep-, Skddkj 6, Hgf d dk äd h k g v g d å kk k, å d vd på yäg ch d ffg k. D dk d ch dk ög h väck väd. Sdg ä d dk k ädå fö k föädgyck

Läs mer

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30 10-15 Lög 18 mj S j MAT& FEST MATMARKNAD MODEVISNING 10.00-15.00 MATMARKNAD Dhw m Kp 11.00 ANMÄL DIG Sm på vå M hå på T g ch j på äch. 12.30 VINNAREN UTSES V ä ch f p Amä g ch ö v på mjf.. K 12.00 m jy

Läs mer

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013 E ö hö ö! DENNA SIDA ÄR EN ANNONS G Im M Hö 2013 M G Yv P ch U Bjöm ö m ö G. M m hö! Å F ä! Ö ö M G M... 13-18 T... 13-16 O... 13-16 T... 13-18 m ä ä. A: Hcv. 1, 247 70 G T: 046-35 63 57 Fx: 046-35 70

Läs mer

bo plats Till våren kan Denniz flytta in Strömstad tidningen har fått nytt www.stromstadsbyggen.se nr 2 2011

bo plats Till våren kan Denniz flytta in Strömstad tidningen har fått nytt www.stromstadsbyggen.se nr 2 2011 2 2011 bo p Sömd dg h få y ud T vå k Dz fy www.omdbygg. kpp Dz y bod S ä d dg väj p. D 22 ägh d y ygghbod b m fädg. Dz Mguo ä v dm om k fy mj. Gå d få komm och hög upp? D ä okob och dyg hvå kv fyg ygghbod

Läs mer

E m m a Gurli Beronius.

E m m a Gurli Beronius. ckhm, G mud Id.-Ahb. N: 34 (140) Ap: 35 ö p p d (10 fv). F ö Pökd c h Ldg p 25 ö. U ä d k 70 ö p p d. Fdg d 22 ugu 1890. Tdg k d 1 k. fö kv, md Idu- Md- ch Mödg 1 k. 65 ö; pvd bäkd. Rdkö FRITHIOF ugfv:

Läs mer

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :)

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :) V u j g ch jö? I å f Vxjö Eg åg fö g. H f åg j ch ug x. V Vxjö Eg! S Jg h hf f h på fög ch ju u j jg f ch ucg Wx... / Ch :) V Vxjö Eg! V gg fö u uf på TV g g g h ch hu? D ju hg Vxjö Eg. V h puc y ch ch

Läs mer

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY SKOL RESA På God 2015 RESORT VISBY BOKNING 0498-25 10 10 WWWKNEIPPBYNSE ö f ä E & So gå föjd: Bå /, uch/mddg å öf Buf Vby Hm-Kby-Vby Hm Log um/ugo md ho F é h Kby Somm& Vd Mgof å Kby y Äymgofb d fä A Gu

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Att mötas på nya sätt

Att mötas på nya sätt MARKSTEDT/EDENVIK På www.hudd.com få du uppv m v Yug. Dä h du äv vå öppd, p och my m yg fomo om vå kofäggg. A mö på y ä Hudd Kof & Yug, Hmdväg 6, 132 81 Sjö-Boo, 08-747 61 00, fx 08-747 61 01, fo@hudd.com,

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil d b ä os få båk b Ö : Ö 1-17 Ö 1-17 5 6 O VÄ P Ö ORR F R Ö Ö Fä Å o Å Ö u F /F X u o F C o ä u F F C Å 2 % ouä öw cz Y Puo å 38 o u b s VÄj P j F Rju R V FRÄ 2, 5% FjP år: kbox hu sbå Pyso V 2 x V-skäm

Läs mer

God Jul! världens Bästa julklapp! sisjöns Floating. Vinn tid på Sisjön. Sisjön. Sisjön. handla ShopExpress! tid Sisjön Sisjön. Vinn tid på handla med

God Jul! världens Bästa julklapp! sisjöns Floating. Vinn tid på Sisjön. Sisjön. Sisjön. handla ShopExpress! tid Sisjön Sisjön. Vinn tid på handla med ò 11-10 - www.v. Gd Ju U hå: Mx fö hg ä ö vv f v cd hd Jug dvg yck å dg å www.b. k vvk ubud k fök v fö uföäjg v. yckf väd ä juk äk åd d ä dg jö Fg Fy b ä JUPPP: G b FG www.jfg. d å jö hd d hx ä kv hv å

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF IDA I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF IDA I MALMÖ ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/1 2015 31/12 2015 HSB BRF IDA I MALMÖ K ch Mmm HSB böi khm ö mm 14 ju 2016 kck 19,00 Lk: Fk Hu, Nb D 1. Öppvmm 2. V v mmö 3. Amvmmöv v pkö 4. Gkvö 5. Fv 6. Vvvpjmmmöjupkm

Läs mer

Program. sept. Skylift. marknad. foodtruck. trollkarlen. Dannyman. hinderbana. Kulturhuset. konstsalong. www.hostfesten.se. Vallentuna Centrum

Program. sept. Skylift. marknad. foodtruck. trollkarlen. Dannyman. hinderbana. Kulturhuset. konstsalong. www.hostfesten.se. Vallentuna Centrum >>> REPORTAGE PROGRAMMET AKTIVITETER TÄVLINGAR ERBJUDANDEN HÖTTIP f ö H m u C a u Va a h Lä 7 6! www.hf. pgamm Pgam W c A Vaua Cum F vä a: P a & C käa aa m J uh & J uh öagk 10-16 a k T ma & y a D a p g

Läs mer

IOGT-NTO:s Strategi

IOGT-NTO:s Strategi G S 21 2016-20 å 4 V 4 Upp 4 D ä 5 G-: ä 6 Så 7 B f y p 8-9 U 10-11 P f y ä 12-13 Fä f f 14-16 U 17 b 18-19 SG 2016-2021 på K 2015 G-: S 2016 2021 VÄD, G, D HÄ SM H CH D K DÄ MÄSK V D K H F CH V M K H

Läs mer

I projektet kombinerades en kartworkshop

I projektet kombinerades en kartworkshop SUBURBS - D Fuu Chll CHALMERS Uvy f Tchly 0 197 Elb Bl, A Pu, Ccl R & S Sv D uv lpl ä k bä D kull v pv fll lpl v uf å pk å k by v p D ö h fö by Hkull, ä by å ll p vå k bl fö D ä ckå vå håll lk l ll wkhp,

Läs mer

Testvinnande båtar! Micorebåtar står för förstklassiga sjöegenskaper, utmärkt kvalitet, design & konkurrenskraftigt pris.

Testvinnande båtar! Micorebåtar står för förstklassiga sjöegenskaper, utmärkt kvalitet, design & konkurrenskraftigt pris. Tvd bå k å b v kv d k v g p ö Ldk I vkvkd Mco gg d fy dc och vå go fh v gfbmd p. d kä. - C Ad Jvg, v båäg #6 2012 Mcobå å fö fökg jögkp, umäk kv, dg & kokukfg p. KAXIG VåGTÄMJARE Mco 630/628cc Offho Mco

Läs mer

Hässleholm kommuns Sorteringsguide

Hässleholm kommuns Sorteringsguide Häh ku Stggud Hu tt ä dtt vtyck? D 13 ugut 2015 täffd Ovht dy. Då hd v på ått åd föbukt åpdukt v kgk u fö 2015. Rt v åt vd v öv jd tgåg. Svg gg på td pt ä dt gä dt kgk ftvtyckt väd. Sku v v gö Svg hd v

Läs mer

Nya Goodwill Företagsekonomi

Nya Goodwill Företagsekonomi Ikv fkbk vcs Ufsbk k c 53-0480-8 50 :- Evfc vcs sk b uä kusk ä bså v fy bk: Eösk fö Ek sff Mksfö s Bkfö bksu I ufsbk fs uöv fy bk äv k Pjk 53-048-5 :-fösksk vk k s Fkbks bk s50 uåsuk fö y bå Bk bså v k

Läs mer

det bästa sättet för e n författare att tala är a tt skriva

det bästa sättet för e n författare att tala är a tt skriva 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 b e a h d g e a c g e f b d d c b f h d h b a h e c f d g b a c a d f

Läs mer

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995.

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995. % 1 g M N 12 2 Kffu och y mmug m H-f u b b Svv, ygå v BEGÄ NS NL 12:S Mx 1 u :o 1 S 23 3:BEGÄ NS NL :o 62 Dm. y, x ymg och h vg ogmm m b og. byg. DM31 ybo fo: 481-8 Hog 1 382 4 Nybo Vg 1 18 Lög 1 14 m

Läs mer

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran.

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran. A bju f 2-31. 2010-1 ycf. c ufj f M. 2 4 D. 4 S. 6 L. 7 Gf 3995:- T F T D H ' ' 6, 15 2 å u H 7 w W c y! S C650D-10K pf f bu c, j. Iå b.. bb c b f få c. Uu AMD V120 pc, 2 GB, 250 GB å, 15,6'' HD TFT H

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 05-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

or.fdrande i- Uppsal-a och artikel uppmdrks.arntret i ansprak fdrefaller i"ltie" ocn raiiigtrusetr

or.fdrande i- Uppsal-a och artikel uppmdrks.arntret i ansprak fdrefaller iltie ocn raiiigtrusetr TORGNY v JJ : u,v h 45 D uk v 8 p v k Upp- & h3, Fj:: :- 8, Su R, v, px k ]- k, ', uk - Upp- 44 I,I 844: N8 O Up- Fu (, ) J h k uppk pk p5' -?- T j jv, k ' h! --; "" u ju h k, u&-w""kp, k, j, u k kjph,

Läs mer

VÄSTMANLÄNDSKA SÄRDRAG

VÄSTMANLÄNDSKA SÄRDRAG 2013-06-25 S 1(20) VÄSTNÄNSK SÄRRG Få guv h jäbuk hgh-h Väm kv - I ä v v bå, ukju bg m ö åg äg åg m uug Väm ä bå g v kmmu. T k Väm hö kå Hä, N, bg h jubg kmmu. Väm Bgg h ä. S gmm gk gä m Bgg h ä v gm Jävåg

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF ELLSTORP I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF ELLSTORP I MALMÖ ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/1 2015 31/12 2015 HSB BRF ELLSTORP I MALMÖ K ch Mmm HSB böep khm ö mmm16mjk19 Lk:RöAu,Röbm6A D 1. Öppvmm 2. Vvmmö 3. Amvmmöv v pk ö 4. Gkvö 5. Fv 6. Vvvpjmmmöjupkmvv

Läs mer

Dammsugare PF1CLASSIC/106390 Fönstertvätt WV2 Premium/106021 Dammsuger överallt

Dammsugare PF1CLASSIC/106390 Fönstertvätt WV2 Premium/106021 Dammsuger överallt Lå c P h c L j T Ex kp ch mcfbduk å OR PRIS 1.295 OR PRIS 799 999 499 mmu PF1CLSSIC/106390 Fö WV2 Pmum/106021 mmu ö Skd, fö Effk m m muyck m ö du k dmmu på yp ch m Ekk ufuk m ö du pp dpp ch d d F pkk bhö

Läs mer

Jenny Nyström Stoopendaal.

Jenny Nyström Stoopendaal. N 49 F 6 b 889 (03) yå D 48 2 ( = 0 v) Uäk 0 k k qv v bäk ä k FHF v HG ä å byå k 0 6 4 7 U v å v ä ä k Jy Ny å k å v å vk by vk V bv å y å bk åå y å b ä k; v ä y vä ä bk v å v å k v å bkvk å 2 0 å bk v

Läs mer

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER ö f Nu b y f Avö v! S i vä i Rk S U 65.000 DER L O F R O i SPONS i ö i. S Fjä m i k iv. kmm ch i, k i i TV-x u! ivi vä k Säi h c ku ih i B möj Tävi v S UASH CENTER O F F I C I E LLT RAC K E T, B O LL O

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 42-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

S P I O N O G R Ä S N I D S K

S P I O N O G R Ä S N I D S K C D F H J 1 U F 1 2 Å U 2 D D 4 D 4 5 5 6 H U 6 7 Å 7 9 Ä 9 10 Y 10 11 D D 11 12 Y 12 1 1 C D F H J H DU DDJ Ä - D FÖÅD Ä D HÖ F DC D Y Y D Ä Ö Ö Å JD ÖD C- WH Å FÖ D Ö H Ö Ö Å D D Ä Ö D DÄ- FÖÅ- U H Y

Läs mer

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet 1 2009 åå 39 u k föbu Rå fö u S öjh ä fö h A-Ch fck y Göbfö 50 å P M k Af xx RÅ fö u- Göbfö 50 å! Rå fö u Hä å uä F: Su Lu, ckx.c, Jyk Sk, www.fku. O: Sckx.c 6 11 P M TV-ff U hå 3 L 4 Ibju uä 6 P M - ä

Läs mer

BOPLATS STRÖMSTAD #2/09

BOPLATS STRÖMSTAD #2/09 hd hm på ydo ö boy och v ä mpo p g BO2 BOPLATS STRÖMSTAD #2/09 öpp hu y bobu AKTUELLT FRÅN STRÖMSTADSBYGGEN 2009 BOPLATS STRÖMSTAD ug v AB Sömdbygg och uomm vå gåg p å. Avg ugv: Sv-E Adofo Rdö, x: H Uu

Läs mer

Entreprenör i humanitet och hygien

Entreprenör i humanitet och hygien 42014 Råv föj m M Rg Myc c vd Svg uvcg fö bö vdbg Eö hum ch hyg Mdu Eö Lv Pv Bg Ihå Å NR 4 2014 Ld Rd Å: ug v: Ådb f Svg Su 19 107 81 Schm Tf Schm 08-791 48 00 Tf Göbg 031-333 45 00, Tf Mmö 040-600 21

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOMSTERTORGET

HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOMSTERTORGET Od 4 p 3 HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOSTERTORGET ONSDAG-SÖNDAG S p Fo ph b o Sv S pc O jo v d p d d d fö o cy B 3 vx v d ö / H x ä 3 - é d p o d d O B S Rob oäp p 4 4 d WD Lä o O p d p - S å pccé Gö o d

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 10-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

PEAK IT & Office har sedan starten hjälpt över personer att ta nästa steg i karriären.

PEAK IT & Office har sedan starten hjälpt över personer att ta nästa steg i karriären. PEAK IT & Offc h d hjälp öv 2 500 po ä g kä. Bmg Rkyg Fömdlg V bjud fög m och kodffkv bmg-, fömdlg- och kyglög om IT, Ekoom och Admo. , mjukv uu vckl g Bmg och pojk Hok Vå äg Vå floof ld g PEA K Föm dl

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 37-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Butiken är LADDAD. Mängder av nyinbytta bilar. Läs mer på sidan 4-5. NYHET

Butiken är LADDAD. Mängder av nyinbytta bilar. Läs mer på sidan 4-5. NYHET mgb. Buk ä LADDAD Ad J Säj Mägd v yby b. Lä m på d 4-5. NYHET! F d ä p! y b H y Mub ASX Nu ä d ä c m d d Svg k v bjud d fö mgåd v. NYHET! d Fuyb m /,38 0 Ed P få Ty Au HSD - Fyybd Ud d y dä k på Au fuybd

Läs mer

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån Juiumshg! g m u K å p å 3 fi ig! v S i å 5 o y o T h oc. 5 1. 1 1 26-27 APRIL -15. Poyidig K. 11 Asiksmåig k. 12-14. Toyo Biusäig Hoppog Husvgspciis vis husvg Fifi pis Thozuis Moospo WRC Coo k, dyc s s

Läs mer

EU integration Internationell Politik

EU integration Internationell Politik EU g Ill Plk Mådg 11 j 2009 My 09 Idg A föå EU: plk y EU: hk vcklg EU: lk plkåd EU plk y föädg My 09 Ml Sg McCll 1 H yck yck d d v EU, d plk ch d?? 1= v gg ll 1= v hl dl My 09 S ll flk? Fö v ch v följd

Läs mer

Bollen rullar för epilepsi

Bollen rullar för epilepsi 3 2009 åå 39 uv v v ppföbud B u fö pp Väd Budp E B-Mchm: K ud må föbä! Dy Kh ämp md d f 9 Smhäd RÅd fö ud18 12 Dy Sv Epp 6 Kh ämp UEFA pj Om: cxp.cm. F d upp: cxp.cm, www.fu., J Zqv, Dbd 14 H du å bä?

Läs mer

Logo. Bakgrund. Tekniska data:

Logo. Bakgrund. Tekniska data: Pjk: : Idé & U: Jy Rd, jyd@jyuc Du: 14 2010 Bkud vu k d c u d k d k Tkk d: : H V Pjk: : Idé & U: Jy Rd, jyd@jyuc Du: 14 2010 d 14032010 Sk G 1 21600 P Mddd: Ipu py duy x p d yp duy Ipu duy' dd duy x v

Läs mer

Byggstart för skepparen i sommar. omväxlande dagar för Bovärden. klipp för haiti gav 52 000 kronor. nya ettan passar staffan perfekt

Byggstart för skepparen i sommar. omväxlande dagar för Bovärden. klipp för haiti gav 52 000 kronor. nya ettan passar staffan perfekt Bygg fö kpp omm omväxld dg fö Boväd klpp fö h gv 52 000 koo BO2 BOPLATS STRÖMSTAD #1/10 y p ff pfk AKTUELLT FRÅN STRÖMSTADSBYGGEN 2010 BOPLATS STRÖMSTAD ug v AB Sömdbygg och ukomm vå gåg p å. Avg ugv:

Läs mer

SKOLRESA. på Gotland! Boka er resa redan i dag!

SKOLRESA. på Gotland! Boka er resa redan i dag! SKOLRESA på Gold! Bok d dg! Skolpk All d gå! I pk gå följd: Bå /, luch/mddg v på övf Ekl pvä Buf Vby Hm-Kppby-Vby Hm Log um/ugo md hlpo F é hl vl ll Kppby Somm- & Vld fö hl kl! Mgolf på Kppby Ävymgolfb

Läs mer

Systemmätetal, mål och resultat 2014

Systemmätetal, mål och resultat 2014 Sä, å och R ä bä ä R ä vå (0) R ä ä ä Må ä, k j jäfö () Rfö o Ppkv Sä Må P ä v å S p c v å Mbo Mbo Poc och poko Kok våc, p o ko f på fo Må ä ppf Må ä v ppf Må ä ppf R -12- R - R 2012- / 12-12- (+/0/-/)

Läs mer

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det.

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det. 26 k hå Lk fö å D gg k u, gg, äv å äv h äfö v u g 1 väg - åu by, b bö b g, g'gö - å 'ök gc g,1, v k g å, gö kg v å ä v f ö g öjg v ff, h ä g fy öve p c; Å vj 1 ä -g upp k v äv ä ju å V k u ä på, huu g

Läs mer

Årsredovisning 2005. O r g a n i s a t i on. O r g a n i. s a t i o n

Årsredovisning 2005. O r g a n i s a t i on. O r g a n i. s a t i o n Ådv 2005 O O Fm å mmd 2005 2004 2003 2002 2001 Fkmäd 31/12 94 044 93 707 93 307 93 252 93 125 T k 32,89 32,89 32,29 32,29 32,29 - vv kmmu k 22,29 22,29 22,29 22,29 22,29 Kmmu Vkmh äk 874,8 831,3 774,6

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 19 juni Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

Så här gör du för att få biljett

Så här gör du för att få biljett Nu f öjgh fö dg o ä dg hdppd och v Hby Hch på T 2 äg p. Nd ä pch fö d ch Så hä gö du fö få bj 1. Ko Gö Tgö på 48 ch och gö bäg: Ad: Go.Tgo@HbyFobo. 2. Hä u bj vd Hby Fobo T2 hv ch. Nä du h bo bj fobo få

Läs mer

Skydda dricksvattnet. Att bo och verka i ett vattenskyddsområde

Skydda dricksvattnet. Att bo och verka i ett vattenskyddsområde Skydd dcksv A bo och vk vyddsoåd R v ä vå vkgs ullgåg V äo k vså d s, v kl oss u v Vyddsoåd fs ydd vå dcksv D g oss llgåg ll dcksv v god kvl också fd E vyddsoåd bä oåd ä vspä ll bjud vss M ll vksh so ugö

Läs mer

2 slavgöra gå 2 3 busvissling 3 4 etter avlat 4 5 svarar al r 5 6 tinktur via 6 7 nja tariff 7 8 oj lorelei 8 9 rem årtal k 9

2 slavgöra gå 2 3 busvissling 3 4 etter avlat 4 5 svarar al r 5 6 tinktur via 6 7 nja tariff 7 8 oj lorelei 8 9 rem årtal k 9 a b c d e f g h i j k 1 aska tomhet 1 2 slavgöra gå 2 3 busvissling 3 4 etter avlat 4 5 svarar al r 5 6 tinktur via 6 7 nja tariff 7 8 oj lorelei 8 9 rem årtal k 9 10 stygg lid 10 11 atle snigel 11 12

Läs mer

människor påverkas av hur du röstar!

människor påverkas av hur du röstar! E hv j so vs v h ös! V Eo 7 j V fö g och EU! M 4-7 j v EUs 27. D v 375 jo bog EU so h chs v och ös Eo. A f bs s Eo s vg v. Ih v, sh v bs s, bsjög, fcg gh, jöv och ovv. D b g x fgo EU och Eo och bs o v

Läs mer

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Läs mer

OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF LAGMANNEN I MALMÖ

OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF LAGMANNEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/1 2015 31/12 2015 HSB BRF LAGMANNEN I MALMÖ K h Mmm HSB blmhm mm 3 mj 2016 1830 L: Eupp, S D 1 Fmmpp 2 Vmm 3 Ammmp 4 G 5 G 6 Vpjmmmjup 7 Vm 8 Fm bh 9 S mhp 10

Läs mer

Årsredovisning 2004 1

Årsredovisning 2004 1 Åv 2004 1 2 Åv Suv ku 2004. Suv ku, Kvc, p 2005. Sk : Tbjö L, Sbyk Ihåföck Kuy fö 5 O 6 Å å 7 Fövb Ovy 8 F y 10 Pövk 15 Dfv 17 Ivv 18 Vkhövk Ku B- ch ub 20 Fh 23 Kuy 25 Kuu- ch f 27 L 29 Mjö 30 N fö bk,

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Plankarta som ändras. Planbestämmelser. Planbeskrivning. Genomförandebeskrivning. Tillägg till. Tillägg till. Illustration.

Plankarta som ändras. Planbestämmelser. Planbeskrivning. Genomförandebeskrivning. Tillägg till. Tillägg till. Illustration. . v x v j. Pk om T T Pbkv Pbmm Djp 249 v kf 2007-01-05 och h yf ö möj uppfö uppbo m hö uymm och fuko fö fm po v Gxv Ö. P h omfö fom b fö uppbo h fu. P h m bv ku. E ök om jp k fö möjö bo våvåhu h komm få

Läs mer

svenska riksdagen 2012

svenska riksdagen 2012 v dg 2012 Rdg dd vå fö ådg d 6 fb 2012. I dg v ch vå vc vgd bb v dg d, K T. D g d fc f föd: vd E H (d), fö vc P Rv () ch d vc A Jh (f). Rö öd dg då v b d Tj H. H fd, S Nö, d b dg dg d 1 2012, då h vgv

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! I ä ö ö ff. y ö pp fö ff by. D f p p f ä ä y b. H by b ä f f. G ö p b p ö fö. O ä by ff b p, ö f b y ä. I by f fö bpp ( * x). O ä ä p by äp ä by f f by ff,. L, C 154. I: L Pb Ey

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

Livslängd vägen till lönsammare produktion

Livslängd vägen till lönsammare produktion ! L ä f ä b ö F ö. ä s s y p b sx föbä sä A. h p s s bhös. A föä föä h hö. å b f fö å ps yc DL K Lsä ä ös p Ks sä ä s fö ös jöp. Fö s h ö s sä bhö få h å sp sh få fs, f, f, p hässy p ch p. Lsä h föä s

Läs mer

MIDNIGHT IN PARIS aris. Ombord på en Det är höstnatt i P

MIDNIGHT IN PARIS aris. Ombord på en Det är höstnatt i P T H G I N MID IS R A P IN M CLAR EN P1 på o b O. P ök ö S D o gupp o u T c v xklu, G floof f u c v pågå ollu k o l. Ell b u bll poqu" fö up k på? öv " ckckg LU N D. TE X T: ER IC FL ER A. AR EN M ED cl

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 52-2014 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally bg gföbu gy 2011-2012 RÖDA ff m INTE m ttpg. g. Otb 2- u Ap 2 x pg Et fm bt tg mt fm bt p- ch tb ttpg. A göm h mx 50MP 1/7-11 H u ö h m p ö h m H u D M - P H u p ö h m D M - g Pc Nm Kubb At tg Tt pg 24/7

Läs mer

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally bg gföb gy 2010-2011 RÖDA ff m INTE m ttpg. g. Otb It 2- Ap 2 x pg Et fm bt tg mt fm bt p- ch tb ttpg. ö h m p ö h m D M - P p ö h m D M - g Pc Nm Kbb At tg Tt pg 25/7 4/10 5/10 12/10 14/10 18/10 19/10

Läs mer

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Akk Skp ASS, FU 2013-05-02 1(3) Akk Skp ASS, Ldnö Snn v kubbhu Tonpnd FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Rmbkvnn Akk Skp ASS, FU 2013-05-02 2(3) Pobm Mkn kpundn bv å å å å dn övvmm v vn f ån p å. Då b fukhn

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

DÄR VÅRA VÄGAR KORSAS

DÄR VÅRA VÄGAR KORSAS DÄR VÅRA VÄAR KORSAS h yf föå fö, fä, ä, ä äy ch! h ö Sf, y ä ch ä fä j ö fö f. E fy å ch ö h å ch å. Å c å, ch å fö ö ch. PERSPEKTIV NYA PARKEN I RÅDUSESPLANADENS FÖRLÄNNIN SITUATIONSPLAN 1:1/A1 1:2/A3

Läs mer

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning?

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Invandrarna, arbetsmarknaden och välfärdsstaten Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:21 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

FÄNRIK STÅL-UPPLAGAN.

FÄNRIK STÅL-UPPLAGAN. FÄ ÅG : 3 ÖG (838), G, FÄ Å MG 6: 8: 0: : 0 Ö GFG: M Å : 6: G BYÅ: CH GFV: FHF HVJ ÖG 7 J HBG ÄFF Ä 3 7 BYGGG 7 0 ÖMM: 0 Ö : J H G M 6 4 7 6 4 6 u m m g u våg åg g bå, vu äv b, å ug ö B å ä, h c v mg y

Läs mer

Bomässa 10-12. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4. Förgyll hösten med färg - sid 10

Bomässa 10-12. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4. Förgyll hösten med färg - sid 10 B MÄSSN DÄR DU BYGGER OCH BOR INKÖPING 0- SEPTEMBER 00 Sö B Tv My... S ö - 4 Fj 0 Föy ö f - 0 I fö - F ju v... COETT CENTER 0- VI HÄSR HE FMIJEN VÄKOMMEN TI NY BOMÄSSN Gö D B B 0- SEPTEMBER 00 INKÖPING

Läs mer

ligger sydväst o m Norrköping och på ett afstånd af endast 20 minuters väg från staden,

ligger sydväst o m Norrköping och på ett afstånd af endast 20 minuters väg från staden, : 29 (604) P M P P Å : 5: M M P B > 5 : M P > 3 : - V Ö : VJ ÖMMP: 8 Ö B P P V 2 P Ö WÖ V: B Ä Ä 2 3 : J 2: Å 899 MM XP: ÖV PÅ Y 6 Ä ÖMÅ V ÖPP 0 5 BYÅ M 6 4 7 6 4 6 20 w B w M V B B P JÖM! V V ' W 0 V

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! L, C 154. I: L Gfö ö ö f ö. D f f ff 150. 21 ö bä fö f äföb. F b f bä f p: p://b./ff 2 3 T ä b f bö! F 1. Jäfö ä p ä! 5. ä ä 4. 3. Uy 2. M b 1. M äb, Ry 161. F: 4 5 . F 2. T y 50

Läs mer

Bomässa 5-7. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4 Provsläck bränder! - sid 4

Bomässa 5-7. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4 Provsläck bränder! - sid 4 Bmä MÄSSA DÄR DU BYGGER OCH BOR HALMSTAD -7 OVEMBER 00 Sö Bä Tvg Myg... Ag Sc på bö - d 4 Pväc bäd! - d 4 Fmjp d 0 Ipd föäg - d 0 Ogb bjudd vj mm! - d 8 HALMSTAD AREA -7 OVEMBER VI HÄLSAR HELA FAMILJE

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

SKOLRESA. På Gotland!

SKOLRESA. På Gotland! 2016 * SKOLRESA På Gotld! Skolpkt I pktt igå följd: Båt t/, luch/middg v på övft. Butf Viby Hm-KippbyViby Hm. Logi i um/tugo md hlpio. Fi té hl vitl till Kippby Somm- & Vttld. Eklt pivät fö hl kl! Miigolf

Läs mer

Pennie Smith. Björn Ranelid. Mikael Wiehe. Jan Lundgren. Noam Chomsky. Susanna Alakoski Bono. Illustration: Johan Björkhagen. Chefredaktör: Lars Yngve

Pennie Smith. Björn Ranelid. Mikael Wiehe. Jan Lundgren. Noam Chomsky. Susanna Alakoski Bono. Illustration: Johan Björkhagen. Chefredaktör: Lars Yngve 47 J Ny Uppg I d mm J Ldg: I dd I Swy M Wh på b Who mö Mch S Ao: U mpo Fä Boo: Tdg åd Id K Ld. Mäo om gå övdf: Mog Oofo Thom Moh: Så vå hjä mm v om fö? Nom Chomy: D vg ho ombod på Fdom Fo Kä, pmm och pcd

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning D: F8-/A A: 6--4 Ju O J-N M c - MK u Vh M U T R ED N I N G A T ER N AT I V. f f N ch N h f h. f h f. M N ch K u f Ö f Å ch K. f N ch h f. D. J ch f. N f c. u f. D,, ch h f. Mf h. D f u u uuu. V f u f.

Läs mer

Barn- och fritidsprogrammet

Barn- och fritidsprogrammet yk. v D v. k ä ä k Sky Yk Ykä F Fkä Gkä Ää P v Kv Iv S Bv S C S Ex å B- PEDAGOGISKT ARBETE SOCIALT ARBETE FRITID OCH HÄLSA Ex å Ex å Ex å Ex å B Ev P I M Bk A P S Hä B Fkvå O Bvk H P ä Väk Skä /vx Ovk

Läs mer

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler B L L f ö j öj Ä I! D V y 2014 Fö,! D ö! E V, f E Kf D E f j P ö Ry öj, ö B! Fö ö D 200 j ö, 31 A Dö f F L j y ö-f, Ky, L ff f f MUF A jö f V ö, M f, f f ö f f! P,, f ö j f, ö j j L-I Lj Fö LAR-INGVARLJUNGMAN@VELLINGEE

Läs mer

BOPLATS STRÖMSTAD #1/11

BOPLATS STRÖMSTAD #1/11 ygghbod fom y g fö udhå go byg i BOENDE-ENKÄTEN BO2 fö fy i på oö AKTUELLT FRÅN STRÖMSTADSBYGGEN 2011 BOPLATS STRÖMSTAD ug v AB Sömdbygg och uomm vå gåg p å. Avig ugiv: SVEN-ERIK ADOLFSSON vd, Sömdbygg

Läs mer

Mening med ditt liv G/H. o n G/H

Mening med ditt liv G/H. o n G/H =132 J f s s Meg ed d v /H s s s Kr-ur Svesso 1.De vr e gåg e - e po so yc-e v - e vr för 2.To-år - e gc så sbb för-b, h ev - de v - e så - so h / s s ss s s s s J J f b J f J p o o o J p o o o b s s s

Läs mer

Målsättning: modell. Kvinnor kan uppnå fantastisk fysik genom att lyfta tunga vikter och äta bra mat utan att svälta sig själva.

Målsättning: modell. Kvinnor kan uppnå fantastisk fysik genom att lyfta tunga vikter och äta bra mat utan att svälta sig själva. Målättig: dll E plig tä tä kvi bö fku på tt lä ut följd: Kvi k it v ädd fö tug vikt, Få kvi tt i tt d k b ut vtt kppvikt å läg d ä fit, D k it bt fölit ig på våg fö tt utväd i ftg, D bö lägg tö fku på

Läs mer

N:R 40 (-1031) TORSDAGEN DEN 4 OKTOBER 1906. 19:DE ÅRG.

N:R 40 (-1031) TORSDAGEN DEN 4 OKTOBER 1906. 19:DE ÅRG. : 40 (-1031) OSDG D 4 OKOB 1906. 19:D ÅG. SLFVBÖLLOPSFSLGH SOCKHOLM. DUM SLOSKYK D 1 OKOB 1906. OGLCKG FÖ DU F GU WDHOLM D U 1906-480 - SLF7BÖLL0PSDG. V KOPSP läd lödg ll hufvudd få Kluh ch mg f k flggmyckd

Läs mer

N:r 23. Fredagen den 7 juni 1889. 2:dra årg.

N:r 23. Fredagen den 7 juni 1889. 2:dra årg. : 23 Fdg d 7 ju 1889 2:d åg yå: lxbgg 54, p: 25 ö p pd (= 10 fvl) Tdg k d 1 k fö qvl pvd bäkd g löuföäljg dkö ch ugfv: FTF G Täff å byä kl 10 11 ll Tlf 61 47 gfgd: hvj hlgf fdg fll hlgdg på fdg, ugfv dg

Läs mer

A1 Smartboard, 32 Salsansvar:HANDEL

A1 Smartboard, 32 Salsansvar:HANDEL A1 Smartboard, 32 Salsansvar:HANDEL (90) Skrivande HP EKA2 RA Ledarskap och o EK13A1 SV Matematik 3b EKA1 WE Moderna språk 3 LP (80) Moderna språk 4 13 NM 10.05 (80) SA13B1 FM 9.50 (80) Svenska 2 EK13A2

Läs mer

Hotel 12:TE Å R G. IBSEN. KOMMISSIONÄRER UTGIFNINGSDAGAR: BYRÅ OCH EXPEDITION: PRENUMERATIONSPRIS PR Å R :

Hotel 12:TE Å R G. IBSEN. KOMMISSIONÄRER UTGIFNINGSDAGAR: BYRÅ OCH EXPEDITION: PRENUMERATIONSPRIS PR Å R : w N:R 7 (646) ONDAGEN PRENUMERATONPR PR Å R : UTGFNNGDAGAR: DUN KR 5 : DUN MODETDN MED PLANCHER OCH HANDARB > 5: DUN MODETD UTAN PL > : HVARJE DEN REDAKTÖR 6 EPTEMBER O C H UTGFVARE: F R T H O F O N D

Läs mer

Sotenäs Kommun tryggar driften med avtal. om årlig service. Per Bobeck vår man på fältet. www.prominent.se. 2012 nr 1 SÄKERHET NYHETSBREV

Sotenäs Kommun tryggar driften med avtal. om årlig service. Per Bobeck vår man på fältet. www.prominent.se. 2012 nr 1 SÄKERHET NYHETSBREV NYHETSBREV 2012 1 SÄKERHET Exp C-F W T ycl fö vå pup S S Ku y f vl ål vc P Bbc vå på fl wwwp T y f ö u! PM l VARIM-cf VARIM å fö Vu öpl fö u pbl c öjl v bc- c ublfå Målupp fö vll l uvcl VARIM cf - yf ul

Läs mer

Ikväll smäller det! Vem får lyfta pokalen för första gången? Ansvarig utgivare: Mattias Stjernqvist 08-560 222 62 mattias@ kaggeholm.

Ikväll smäller det! Vem får lyfta pokalen för första gången? Ansvarig utgivare: Mattias Stjernqvist 08-560 222 62 mattias@ kaggeholm. Ccg på Kgg CAROLA TRÄFFAR ARTISTERNA Vly ö VIVA ANTON & SOFIA THE SEAN MAGPIE Jul Blg ÅRETS LÅTAR Ikväll äll d! V få lyf pkl fö fö gåg? 3 2013 Vly pduc v jullv på Kggl flkögkl. V bvk kl ålg ldfvl. Vly

Läs mer

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel.

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel. Iformatio Dessa biljetter ka köpas på busse; - Ekelbiljett, ige fri övergåg till stadsbussara. - Rabattkort, rabatterade resor med ca 20 %, valfritt atal resor frå 6 resor och uppåt. - Periodkort, gäller

Läs mer

Har förbudet att sälja tobak till minderåriga påverkat ungdomars möjligheter att köpa tobak? Mona Sundh. En studie av lagen om 18-årsgräns från 1997

Har förbudet att sälja tobak till minderåriga påverkat ungdomars möjligheter att köpa tobak? Mona Sundh. En studie av lagen om 18-årsgräns från 1997 Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Folkhälsovetenskap Mona Sundh Har förbudet att sälja tobak till minderåriga påverkat ungdomars möjligheter att köpa tobak? En studie av lagen om 18-årsgräns

Läs mer

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar:

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar: BESI KT I GS PROTOKOLL - Antiimx Fösäkingsbsiktning v småhus Byg g n d sb skiv n i n g Bsfds bygg n d J I m '- ' uq I Byggndså/ mbyggndså: 193/ Hustyp/nt våning: 2-pns phus Tktyp, tkbäggning : Ppp, ågutnd

Läs mer