Bomässa 5-7. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4 Provsläck bränder! - sid 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bomässa 5-7. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4 Provsläck bränder! - sid 4"

Transkript

1 Bmä MÄSSA DÄR DU BYGGER OCH BOR HALMSTAD -7 OVEMBER 00 Sö Bä Tvg Myg... Ag Sc på bö - d 4 Pväc bäd! - d 4 Fmjp d 0 Ipd föäg - d 0 Ogb bjudd vj mm! - d 8 HALMSTAD AREA -7 OVEMBER VI HÄLSAR HELA FAMILJE VÄLKOMME TILL ÅRETS BOMÄSSA Gö D Bd Bä

2 -7 OVEMBER 00 HALMSTAD P fm Gö D Bd Bä mä g Hmd A, Hmd Öppd Fdg vmb Lödg 6 vmb Södg 7 vmb P Vux 60:- Sudd/pä 40:- B - å ( Ld) 0:- Fmjp 0:- Gä vux + mx b HALMSTAD AREA -7 OVEMBER Ad mäh Hmd A Växjöväg 0 6 Hmd Så h du mäh Mä g y Hmd A m gg vd Sp Idmåd. S vå hmd fö vägbvg. Agö Avg ugv Cmp F Swd AB Ö Sg, Jööpg Kp: C-Jh Sdbg Tyc: MMd P, Gäv Dbu: SDR Hmd Lyu: Cc Jh, MdKu GBG, ö, bä, vg, myg... Å bmä Hmd bjud dg måg y uä! Däfö ä d md d jg öpp p å uppg v Gö D Bd Bä. Hä f fö dg m v föbä föäd d bd. Gå du föy, bygg u v åg d hm? På mä äff du bch xp m du b d dé md. y d Ud mä mm uä g fm m pduubud d d på md. T d v f fömåg b h uä. Hä f f bjudd uyj. Du På mä äff du bch xp m du b d dé md. gå v bdumm, ff m, öp y äg, dömm m y ö b vgh vfö öp y hu. M du mä dé vgh, hö md vå ug uä. Häd hg! Ud dg, bjud d på df föäg. K ä du dg åg y! P på ä d g fåg xp. Ag Sc gä mä p m huvg. M h vå föäg på ödg. På ödg ödg f Räddgjä på p ufö mä dä båd må få pv på äc bäd bdb. Mä ä fö h fmj b äv få d v mä. Vå d vå m Fx å d m d må bö! Vämm! D Rv VD Ifm ud mä Cmp F äff du vd fm på mä. S cå Luch måd-fd 79:- Hgmy 89:- F bjudd ff bu :- Öpp: måd - öd 9-6 Växjöväg

3 å bch Räcd g Ef äj/pjd Eg ö vc md åg fh v TOSHIBA bch Kvpdu MÄSSERBJUDADE! Bö på mä, Hmd A, -7 vmb. K du mm mä. K dg fö df hmbö. Sp upp 80% v d uppvämgd md Thb E. M BÄST I TEST! Mäp.00:- b vädydd. Luf/uf Bä COP 6, Låg judvå y föbäd ufg Lufpdg väd Vm gv Udhåväm - C Spc fmg fö d m Lä h på YHET! Gvmd YHET! Thb Gvmd fö dg m ö uf-/ufvämpump mhud pcd åg på vägg ud fö. V du v m? Gö gpy? Mäp upp 8.000:- b Ebjudd gä pvp ud mädg. K j mb md d bjudd. Luf/v Thb E, uf-/vvämpump fö dg md p, jp fåufvämpump. Bä COP 4,66. Rg: Mäbj! K m du ä d v mäbj. Fö v, mx 4 bj p huhå. 00 bj f. P på! Y KATALOG UTE U! % b på vå d jup ud mädg! Bg G Rpög, Hmd 0- M 9 Vå fh ä D yggh E hm ä m ä hu Ejöhu Föäjg Syhmg Hmd T: M 7 Bä vå y g på w w w. j h u.

4 -7 OVEMBER 00 HALMSTAD p åd få g c A v dömm hu b m h. D fmgå ydg d ppuä pgmm Ag Sc dä båd p uä fö uff påfg. Byggdgjö pö Ad Öfvgåd h hjäp fmj ud äg md få dg på vg måg f pp hp äp. Md fågäd, by ä h hmmfx m vägg få dm g äm öv vyg h våd fä mm duv b. E d ä mvg böj, m d f h pp ä ö d äg ä cmm fö hjäp d få. D ä ä öp hu, m ä gädju g g ä d vg äg hu m gå vd md vg. D bä ä b dubb hy fö måd å hv fx dg ö, vum bdum, p Ad. ä d ödvädg umm ä fädg m fy v jäv. Ad h äcxmp på Ad Öfvgåd föä på mä, bd p h m hu du bä p d vg. hu dä vg ä gåg mdg m må b yp mg. D ä j uä b fö fg mjö md dmm, mu vyg. Smdg ä d möjg v hå på b på mm gåg. Däfö udy jg v v gö ödvädg um h hå, m b dä. D d myc äg d ä m, pc ä d gö på g hd. Of f d mm äg ödg, ödg pu vcdg v. D ä g m ägd. E uccé D ä vg fåg g vd m v p, m Ad. H jäv hjäp v g hmm fö u umgå m md fmj. A v hägv fmjf på fd g c v g vå bd v Ad. Sjäv hävd h h ä å g m d fmgå u. Jg ä gg g, b fädd. Jg f på gåg d b bväm fö d m å v. D ä g mg d m chy äg ä. D häd dc Ad b föbd på g. ä föäd y få g på b vc v åg g på g b gj, då jg b föbd. A pgmm bv å uccé h b på fmj d ä å öpp m. Ag c hjäp fmj m vg bhöv hjäp. V mm äm pbm fö vj pgm må ä få f h gädj g, båd få b u v g. V, d h fu f dä v ådd äd fm, m mdg ä d vg p h g ä, föj pg. Ad h ppuä pgm udy v v mb m m. D gå h d må d d yg. Äv m m ä ä d v vg å få m f dä m öd. D ä d g hmm m bygg upp då bö båd v dg. Tx: Ov Bgqv Kä på bdmä uug bdb. F: Räddgjä Hmd pff ä u m bdydd Pväc d ufö mä ä fåg äddgjä d m. ä äg fö dg ju, d v b öv bdydd hmm. Bdv ä b ydd h hmm. Håbh på b j g m å 0 å, däfö ä d vg bdv. Gm yc på pp hö m m d ju. Ibd g äv bdv jäv ä b böj u. Då ä d vg d by u. E bdv m häg md 0 å by u m y ä fö b by b, fö Mgu Wj, bdmä på Räddgjä Hmd. Vd Räddgjä m mm Mgu Wj h g fm m bdäh d bdyddv. Hä h m ch ä bd fåg g hubygg få d på v ydgh m h m huäg. Bdmä h yvä få uppv h d bdyc m gå föbygg. Rgbud v bdydd mm hmm, fö Mgu. D gä äv v uppmäm vd hg v d. D ä b u juv, v v yp v dg d gä. D m äd d, ä äv vg fö d, m Mgu. På å ä hå d ud upp m bb g f åg häd. Ufö mä h båd b vux möjgh pöv på u dä m må äc d. D xmp ö g m bdäcg vd mgg v bd äd. Bdb f på p fö yf bö dä bdmä bd v upp ug uug. Tx: Ov Bgqv AMDERS ÖFVERGÅRD Åd: 4 å Fmj: Fu 4 b. Bd: Vämdö. Au md: Säg 4 v Ag Sc hö. M Ad Öfvgåd föäg på mä! Södg. :00 I du öp hu Södg. :00 P d vg 4 Fdg -8 Lödg 0-7 Södg 0-7

5 H du cå fg ggp? Ä v! cp 8-6 YHET f. 80 p måd* Mäp f Od. p f.900 Sä äöppd ju- p md m, md Få 6 900: Sö på p ä d du Ggp GPE 00 Ebjudd gä..m Uyj ROT-vdg! H du vpp få 80- dg? Då f fjäd gå v fä. Och ä u fmm, äc på åg. Båd yd ödg. E y jup övd. Hmd Kugbc Vbg M Mugd u ä myg. Dömm du cå m y dd hmm? V ä d möjg! V ä md h väg få d bö vå uäg d ä m du äd d fö b. Vä uyj ROT-vdg u! ä du y dd h du möjgh få du på 0 % v bd. pp! u du fövd d gm öpp p ä upp fm gåg m ffv vämä. Sp båd g, m mjö md Kddy K. KEDDY 0 8 p måd ( må) Od. p.00 V f m 0 Ebj. gä m 000 Edbu Oöm Vhg Må- -8, F -7, Lö 0- * Uppd på äf dbg. I mådbpp gå uppägggvgf 49, m dmvgf 0 /måd. Effv ä 6,4% vd bä på å. Kdgv ä GE My B. Vämm fäg fög V h hhög! Gv - Fäg - Tp - K - Idg - VVS M V h öpp: 6 Må-F Lö Lhmväg 9, Hmd T: M 6

6 -7 OVEMBER 00 HALMSTAD H Hmd -7 vmb F uä h mm f dg yc. S vå hmd fö uppdd uäföcg Ifm Föäg Ld Cfé/Rug cfé ug d é Ifm SCE md födg 08 KARLSROVÄGE 7-7 FLYGSTADE HALMSTAD T ÖPPET: MÅDAG-FREDAG 0 8 LÖRDAG 0 4 M Vämm vå m på mä! I SAMARBETE MED: TESTVIARE! "S uhåg. Bm m ä uhåg m mm md d dy AEG. D v md b d äc åg. V på y." M ä b b! B- uvdg CD 8P Md gbfu. L-I b 8 V/,6 Ah. Chuc:, mm. väx: 0 00/0 0 pm. Mx. vdmm: 0 m Gö d jäv, :- M 0 HALMSTAD Vd. 8 9, ö ö 9 7

7 HALMSTAD -7 OVEMBER 00 UTSTÄLLARE Gö D Bd Bä BADRUM/SPA/VVS Cmf Hmd 0 D DuBd Hmd Khu Hppy Hm 6 Sfub T 48 IREDIG/MÖBLER/SÄGAR BCcp 4 Bx Fw Fu 70 EM Hmd 68 Emjy O Ipö Hmd 4 Ou I / Kbädd 0 Pm Iö 0 Sb Swd Säg Cmf 4 Tuppw 46 SÄKERHET/LARM Sc Am 6 Scu Dc 04 Sv Sähjä KÖK/UTRUSTIG Häjdö 44 Kch Uä f vmhmåd UTSTÄLLARE MOTER UTSTÄLLARE MOTER UTSTÄLLARE MOTER UTSTÄLLARE MOTER Köbu Lhm 09 ddg ö 9 6 FÄRG/GOLV/TAPETER A Bmbugv 4 Hmd Khu Hppy Hm 6 TV/TELEFOI/HIFI Ljudc/Aud Vd 4 T 7 Th Ph Hu 6 VIASAT 4,, EL/BELYSIG/VÄRME /ISOLERIG Cmf Hmd 0 CREMAB 4 D Swd 64 Ecc Södum EL 67 E Iö 4 Edbu 0 Vuvcg TAK/GARAGEPORTAR /FÖSTER/UTERUM Bg G 9 Cwfd C 0 Ggpxp Mup Fö 6 TECTORIUS 49 HUS/MÄKLARE/FÖRSÄKRIG /BAK A-hu 4 D Föäg Ejöhu 7 Emhu 6 Göhu 6 Hmd Shu 47 Hjävdhu 9 LB-Hu Mduhu 9 Myjöhu 40 Mähu Hmd OABhu 8 d SmådV 40 Tvhu 9 Vbghu 4 Vågådhu MARKISER/SOLSKYDD Mbg TKå P 8 Mg Hmd/Hgbg 8 TRÄDGÅRD/BLOMMOR/VÄXTER Bmmyc Hmd 06 Guöv Imp Tg 69 Hdfgg 8 Säå Tädgådäggg 9 UTLADSBOEDE Wph Fgh Thd 7 REGÖRIG EKC dc Tdg Hmmd 7 PW Rgögpdu 6 Zy BYGG Bm 0 Gg Cmpdu 9 K-Ru 0 ÖVRIGT Föäg 08 Ifm/Kug 00 Pz 0 Sb Swd Sv 7 Väg 07 LEKLADET T md b mä hg! E g hu E g hu Hd? Dömm du m hu bygg h f d g dä du få ä d pg päg? E g hu m ä m åg. Då Vbghu ä ä fö dg. V bygg b öv u mduhu bgäg fö du u få d g hu, Hmd, Vbg, Fbg åg. Vämm vå m #4, hä du gå ud vå déhu å dg p! M Sv Rb Jh Täff Fx Hppbg Rg S på fm myumm Gö päp m.m. FRI ETRE!

8 FYDTIMME f bjudd vj mm FREDAG LÖRDAG SÖDAG KL. - ROBOTDAMMSUGARE Köp Cm Rbdmmug fö d 99 få bhö g väd 469. EKC dc Tdg KL. 0- ROBOTDAMMSUGARE Köp Cm Rbdmmug fö d 99 få bhö g väd 469. EKC dc Tdg KL. 0- ROBOTDAMMSUGARE Köp Cm Rbdmmug fö d 99 få bhö g väd 469. EKC dc Tdg KL SÄGAR Kbädd Af Säb Köp vå uägäg. d. p 40 90:- U 000:- Ou I / Kbädd KL. - KIVAR Köp cv å bjud v på göv. Väd 79. Kch KL. - 0 SÄGAR Kbädd O Säb Köp vå uägäg. d. p 0 980:- U 6 000:- Ou I / Kbädd KL. 4-6 GOLVVÄRME T Bå få Th Th. 0% Rb Hppy Hm KL. - 6 DUSCHSET Md byg. 0% Rb Hppy Hm KL TOMTE ISSE Tm md y fö vämju hd. Höjd 60, cm d p 99:- U 64:- Bx Fw Fu KL TOMTE ISSE Tm md y fö vämju hd. Höjd 60, cm d p 99:- U 64:- Bx Fw Fu KL HADDUKAR Bd 70x40cm Duchhddu 0xcm d.p 99:- / U 99:- / Cmf Hmd KL FÄRG Bc Symf Tfäg. 0% Rb Hppy Hm KL AROMKUDDE Amudd v vd. S: 66 x 8 cm. d.p 98:- U 98:- A Bmbugv KL TOMTE ISSE Tm md y fö vämju hd. Höjd 60, cm d p 99:- U 64:- Bx Fw Fu KL KIVSLIP E vp 00 Rb! Kch KL FRI ETRÉ Kpp u å gä d m f é på mä. Gä d f :00 ödg. Gö D Bd Bä KL PEDALHIK Fägv: Acgå, v, bd å v. d. p 499:- U 99:- Cmf Hmd KL AROMKUDDE Amudd v vd. S: 66 x 8 cm. d.p 98:- U 98:- A Bmbugv Md v fö ädg ycf. Exuv mv bmbugv md å g! Vämm A Bmbugv, f Bmbu-mpö md öjd ud få h Svg, Eup USA. V mb md dd byggfm, m h äv dföäjg pvp fömåg p få vå g Hmd Göbg. - Bmbu ä % håd ä. D å fu/v v pc vä m d m däfö cå väd våuymm m ö, bd, p v. - Mjöväg g. 0 % b på vå m åd gv A Bmbu Gv Vämm vå m 4! M vå föäg ödg ödg A Bmbu Gv, Lhmv. 7, :

9 9 /äg TÄLLBAR d p: 0% b, LBAR. UCERADE A STÄLLBAR STÄLLBAR äg född md Pc Spg-å ö äb ggäg gd fög Sgö äb ggäg g d fög hög m göd b- v gä ) ch vg.f hådhgd hådhgd. öd fvg.f f LBAR hådhggd 600. dg. F g Svvd fägg hö p: c d 8 60 d p: 8 60 : 9 79 /äg d 0 fö 4Svvd. å, g å, dp: g 9c 79 /äg RRmd. g å, g p å g p: mäp: d ggäg g d fög STÄLLBAR STÄLLBAR äg g KIABÄDDE h df :hå 0 hådhgd. KIABÄDDE 6 d g p: å, 8 p: 8 60 d :d p: d p: MÄSSERBJUDADE! Svvd g. F BAR g. F V bjud på b mäp: mäp: MÄSSERBJUDADE! MÄSSERBJUDADE! 49 STARK x REDUCERADE MÄSSERBJUDADE! F ch ggäg. F STÄLLBAR Uägxmp äj ), KIABÄDDE Uägxmp äj g å, ( fö v gä, å b Uägxmp äj, Sgö äb - ggäg gå, d fög g STARK REDUCERADE b öd REDUCERADE vg.f f hådhgd. fö STARKT d 7 ( v gä ) STARKT 8 d p: 8 60 MÄSSERBJUDADE! 600 p: MÄSSERBJUDADE! g. IO F ggäg. F STÄLLBAR /äg Uägxmp äj d g å, d på b REDUCERADE, STÄLLBAR mäp: STARK REDUCERADE å-b-pc b STARKT 0v 49 REDUCERADE gä ) (mäp: hy fö dmd g å, g å, /äg gåd p: d p: -å mäp: d d p: 9 90 g å, å -å mäp: L g g å, A ggäg. F g å, T åg E g,-å I T mäp: d, mäp: -å mäp: 0 9 -å g å, O AR g K c STÄLLBAR j g å,, O 6.å, m I L cf g g R O A ggäg. g å, 0 T O, E g, g c å g -TpId d 0 gd, d p: p: p: 8 å, O g K c d p: b /äg - 0 cm, O. j I :-b-pc O c R mäp: 6 64 p d6 c d p: m -p6d dg 9 p: 8ä0dp: 80 å, d b md b 9 /äg -: /äg 79 mäp: cd9p 764 c-b-pc mäp: 6 p 9 mäp: : STÄLLBAR äddmd 9 E 6 g å, äddmd b D : E g å, O K p B d p: A B d dd p: p: -å M: 4 g å, b M: 4 M: 4 -å , fx , mäp: 0 99 mäp: 9 79 /äg TÄVLIG g å, 99g 0,mäp: fx , mäp: 9 79 /äg mäp: g d p: p: p: P på b d d d p: Vämm vå Gyhy 4 0 d p: 4 0 md. dum d p: 8 60 g, äb ggäg. F på äggv vd öp v vå äg. h äb ggäg. F Od 00 du b d hådhgd, c dhgd, d p: d p: ggäg g d fög - g.f f hådhgd. md d p: 8 60 Fägg hööv, b äg född md Pc Spg-å öv60 på ggäg md gö äb ggäg gåd fög Sgö äb g d fög mö ä bö,. Ex hög m göd b öd vg.f hådhgd hådhgd. öd fvg.f f. pgb väg ä g dg. F hådhggd öv 60 å på md V bjud på b p bm åg p: d 8 60 d p: 8 60 g å, x. d dd d m ö fö 4 0. å, dp: g dm m hd ud Exp. g å, äj bdumdg. h g guägxmp cg d b dum 0% ggäg d fög ä g dhg Mju, jdä fäg m åpg på äggv vd öp v vå äg. å h g.f f0 hådhgd. Oddm m hd ud Exp. u, pff upp md fäg 00 du b d f 6 d p: 8 p: d m m gö : d d 8 60 dum 600 b dj p: öv 60 d å påp: md 0% dp g bdumm. D b, på äggv vd öp v vå äg. högpd f v mp Od 00 du b d md övdmd STÄLLBAR V bjud på b p fö p ff. E dubbfjädd äb äg (fö född md Pcv Spg-å gä) x K dm öv- udä. Ex hög m g öd b dm m hd ud Exp. Uägxmp ffd bdumm. D hög föä d gö äg dg. F äj hådhggd b dum 0% Sgö äb ggäg g d fögb mm måg vd.. d p: 40 fägmb, bä Juu på äggv vd öp v vå äg. E dubbfjädd dubbfjäddäb äb äg född Pc Spg-å född mdmd Pc Spg-å (fö v ödäg vg.f gä) f Od hådhgd.k mdvg på Cmf 00 du b d gg öd b övöv- udä. udä.ex Exhög högm m öd b Hmd. (fö v gä) d p: föä d gö äg dg. F hådhggd föä d gö äg dg. F hådhgd D du 80-d md fäg m bggå. p: d p: h äv m v g bdumm. Hä f m j hp md E dubbfjädd dubbfjäddäb äbäg äg född Pc Spg-å född mdmd Pc Spg-å åg vävd dj, v g gg öd b övöv- udä. udä.ex Exhög högm m öd b Sgö äb - ggäg g d fög ud, md yc. M föä d gö äg dg. F hådhggd föä d gö äg dg. F hådhgd öd vg.f f hådhgd. m fäg gm gö umm. d p: p: 96 p 4 79 d p: d. 0 m ä m. Vå vö v xu v dgmöb fö båd bdum ö. D ä fmg Sgö äb gg dd fög Sgö äb- ggäg ggäg fömb md g b vé öd öd vg.f ff hådhgd. g vg. f hådhgd m måg ud upp.. p: 8 60d p: 9 9 Bdumd b på v d g å, STÄLLBAR d p: STÄLLBAR -å Ou I I Ou I g Ou I I Ou I STÄLLBAR F STÄLLBAR Omyc äg, äb ggäg. Sgö äb gg dd fög äb- ggäg ggäg fö f hådhgd,sgö öd vg.f f hådhgd. g öd vg. F f hådhgd d p: F: Cmf dg fu ög md b fövgmöjgh. ä d gä ö åd d md ufäg. E öpp pö g å ffd öv på ö h måg. Kö h bv m m möb d föägg v vdgumm md md övåp, vägg båd djup hög bp. A f väj h ä fö pc pdu. Fö udä fö ud vå hv v äj, bä Juu. Cmf Hmd v d m väm pump få Thm Pc Svgpump, vd m. Hä f äv bdummjö md du v möb få Sv Tpw dgd bd fö ö bd. Äv häg up få Jcuzz f pd. Tx: Ov Bgqv. p: 8 60d p: d. p d Omyc äg,äb äb ggäg. F Omyc äg, ggäg. F f hådhgd, f hådhgd STÄLLBAR, Omyc 9 äg, äb p: F g å, Omyc äg, ggäg. däb p:d ggäg. f hådhgd, F f hådhgd, d p: d. p 90 d p: 9 M: 4 M: 4 4 d p: M: , d, , fx 70, , fx , g å, g å, g å, g å, d p: 6 d 49 d p: 6 d. pp: 7 9 d p: 49 I I-å g -å -å Ou I -å I u I g ui g II -å g -å -å -å-å å å b b g -å g g g P på b -å g g -å g å g Gyhy g g ädgåd I ädgåd möb P på b M: 4 4 M: Gyhy ädgåd möb mäp: 99 mäp: 4 99 mäp: 99 gmmm m R M M 8 8 M 0 möb -å -å g -å g M: 4 Öud, 990, 0,fx fx Öud, ,70, g : 4 d: 4 M.u M: 4M: 4 ww wm d,.

10 ydd dg m vd E vd ä vj huäg mdöm. Of d döj f å m uppäc fu ud gv vägg. D f måg vö m bjud å d gö d jäv- våumym u på md. E d y md cfd, äbd pdu m ä håb. Tyvä ä vgh. Ud 90- väd v hu m bum dä v åd h pv v v äym. I böj jpd m v vm d d vvvd pm på udg, ym m bu d åg ö udg dum f dd d då m md p. D ä vg föå b ä m d hä f d ä ä ud m må hå ä. D fyd v h d fu v mb md fbdu gummmch mm. Kd fö vd våum uppgå g mjd /å då äd b d fö d pv hmm, bä Mgu Jh däg pjd på Gvpd Hmd AB. D ä ämmd f m pdu m ffd f u hd. R fö fmd d på gud v f ufö b fö up m pdu ä övgpd. Tmm md d äg Ad J, b Mgu h g gdg fh T Dy h håbh på 0-40 å. bch. D h d m m gv- våumb. D ä vg föå b ä m d hä f d ä ä ud m må hå ä. V u dg våg väd v ufyd, d äym, fö Mgu. Iä väd Gvpd hvd, T Dy m, md håbh på upp 0-40 å. Tdg udög v vd h v d bdum m ufö md d ym ä övpd d f d v äcg gm md ä. E PVC m yp T Dy ä ä d ä d m v bhög ö. T d få d fyd ä dä f pdu ppc ä mägd fö pdu fug. V äm d 0 å g på vå b fö ud ä g ygg, bä Mgu Jh. Vd Gvpd m mm d v päg på hu ym fug, dä bö h möjgh ä på m. Dä h m äv möjgh ä fåg m b g gv- päg. Tx: Ov Bgqv Kd fö vd våum uppgå g mjd /å F: SXC SCEPROGRAM FREDAG OVEMBER.00 ROTAVDRAG PÅ RÄTT SÄTT Väg v väg 4.00 SJUKA HUS K Zud, Acmx.00 ATT VÄLJA VÄRMESYSTEM Kum Hmd, Egådgv P Wdm LÖRDAG 6 OVEMBER.00 BYT ITE TAK BEHADLA DET! Tcu Tpc.00 ROTAVDRAG PÅ RÄTT SÄTT Väg v väg.00 ATT VÄLJA VÄRMESYSTEM Kum Hmd, Egådgv P Wdm 4.00 SJUKA HUS K Zud, Acmx.00 VÄLJ BAMBUGOLV -TÄK PÅ MILJÖ! Ifm m fmd gv md A Bmbugv 6.00 FOGAR OCH FOGMATERIAL I STELÄGGIG Sö Ljug, Gg Cm SÖDAG 7 OVEMBER.00 IA DU KÖPER HUS Ag Sc - Ad Öfvgåd.00 FOGAR OCH FOGMATERIAL I STELÄGGIG Sö Ljug, Gg Cm.00 ATT VÄLJA VÄRMESYSTEM Kum Hmd, Egådgv P Wdm 4.00 PLAERA DI REOVERIG Ag Sc - Ad Öfvgåd.00 SJUKA HUS K Zud, Acmx 6.00 VÄLJ BAMBUGOLV -TÄK PÅ MILJÖ! Ifm m fmd gv md A Bmbugv 0 Fdg -8 Lödg 0-7 Södg 0-7

11 d Pf dgf 99:- p p x. mm V h 9 md ffv möum fö upp 0 p. ä du väj Quy H fö d mö gå d: Kff mögå/ Luch L Ppc Mjug F uppppg Ebjudd gä vd bg / 00 f v gmföd / 0. Bgd bmä. Quy H Hmd I Päväg, 00 Hmd I I I chc. Mdmbjudd Gå vå b fö Tävg md f v få bu! M 70 på Bmä Hmd A d v - 7 v 00 Du m bö mä få, föum gd åd p, äv h d vg mäbjudd. Ly cå på födg få bjudd Gå vå b fö c dä b. Väg bä m Hmd ROT-vdg, A m d gbpd 0 - v ågäd 009 hu du h ä hv. ä få, föum gd åd p, äv h d dd. Gå vå - b fö Sm födg mdm få c Väg dä b.. få Väg du vd uppvd bä g, m gbpd v gg mdm ågäd, gå m vå hu p du h ä p g... hu v. du v Du m v äu fö j uppdg, ä mdm mm. m vå m b mdm, mäbjudd. fö äg få V du hä vd uppvd h fmj v gg vämm mdm gå vå v. Du vå m m äu j ä på mdm bmä! m vå m b bjudd. V v på fåg m ö d bd. Dum få du v m m mj vämm vå pb vå m på bmä! m fömå du få m åg m ö d bd. Dum mdm Väg. vå pb m å m mdm Väg. M 07 V h m v m g dg få Hu Dc, Chc Aqu J D Ac Lvg, Rc Wh g CO, GG måg f. Vämm hd!

12 . V öp d gm j- p % FRÅ ISPIRATIO TILL ISTALLATIO % b på vå d p ud mä vc f! Gä j väm pdu Wc d 99 ROT V öp d gm ufvämpump fö 000 vd öp v y SupSc. H du g vämpump få du 000 p 00 b vd öp v SupSc. COMFORT HALMSTAD - ÅRS JUBILEUM fö 000 vd öp v vämpumpög v fö m Gä /-/. D upp bg på 4 må äf. T yh bu! Cy Lf få Vy B Og mäbjudd! M 0 Kmp Tduch + Duchvägg Od p TVM700 + D Yuw 4070:- Tpw D: 9490:- Sp! 480:-

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30 10-15 Lög 18 mj S j MAT& FEST MATMARKNAD MODEVISNING 10.00-15.00 MATMARKNAD Dhw m Kp 11.00 ANMÄL DIG Sm på vå M hå på T g ch j på äch. 12.30 VINNAREN UTSES V ä ch f p Amä g ch ö v på mjf.. K 12.00 m jy

Läs mer

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013 E ö hö ö! DENNA SIDA ÄR EN ANNONS G Im M Hö 2013 M G Yv P ch U Bjöm ö m ö G. M m hö! Å F ä! Ö ö M G M... 13-18 T... 13-16 O... 13-16 T... 13-18 m ä ä. A: Hcv. 1, 247 70 G T: 046-35 63 57 Fx: 046-35 70

Läs mer

Stad. Dalmö folkhögskola Lyngsåsa, llaralnge kommun Inventering av mark och landskap 2011-02-15. Diarienr. topia

Stad. Dalmö folkhögskola Lyngsåsa, llaralnge kommun Inventering av mark och landskap 2011-02-15. Diarienr. topia Dmö fhög Lygå, g mmu Ivg v m ch 2011-02-15 S D Ig Ab h bä v BTH Bygg AB, Ag Bg. Ug h ufö v R M, T L. Fgh bö ch v övg 2011-02-08. Vg h m fygb. Aäggg bå v f fgh m mmg å 26 257 vm. BTH Bygg föväv fgh v Fägmé

Läs mer

En tillflykt & räddning

En tillflykt & räddning v dg m, v & väd #1 vå 16 Ny d g! 4 v v f E fyk & äddg J Sv m muk & Gud mä = vd V d u bgpp ävmäk Täv ch v! D ädg ökd I d hd hå du v - h y dg få Hukv p m båd ch må v, p m f ä hä vå v ch ku häd m ä på gåg

Läs mer

S P I O N O G R Ä S N I D S K

S P I O N O G R Ä S N I D S K C D F H J 1 U F 1 2 Å U 2 D D 4 D 4 5 5 6 H U 6 7 Å 7 9 Ä 9 10 Y 10 11 D D 11 12 Y 12 1 1 C D F H J H DU DDJ Ä - D FÖÅD Ä D HÖ F DC D Y Y D Ä Ö Ö Å JD ÖD C- WH Å FÖ D Ö H Ö Ö Å D D Ä Ö D DÄ- FÖÅ- U H Y

Läs mer

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :)

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :) V u j g ch jö? I å f Vxjö Eg åg fö g. H f åg j ch ug x. V Vxjö Eg! S Jg h hf f h på fög ch ju u j jg f ch ucg Wx... / Ch :) V Vxjö Eg! V gg fö u uf på TV g g g h ch hu? D ju hg Vxjö Eg. V h puc y ch ch

Läs mer

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995.

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995. % 1 g M N 12 2 Kffu och y mmug m H-f u b b Svv, ygå v BEGÄ NS NL 12:S Mx 1 u :o 1 S 23 3:BEGÄ NS NL :o 62 Dm. y, x ymg och h vg ogmm m b og. byg. DM31 ybo fo: 481-8 Hog 1 382 4 Nybo Vg 1 18 Lög 1 14 m

Läs mer

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran.

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran. A bju f 2-31. 2010-1 ycf. c ufj f M. 2 4 D. 4 S. 6 L. 7 Gf 3995:- T F T D H ' ' 6, 15 2 å u H 7 w W c y! S C650D-10K pf f bu c, j. Iå b.. bb c b f få c. Uu AMD V120 pc, 2 GB, 250 GB å, 15,6'' HD TFT H

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

Entreprenör i humanitet och hygien

Entreprenör i humanitet och hygien 42014 Råv föj m M Rg Myc c vd Svg uvcg fö bö vdbg Eö hum ch hyg Mdu Eö Lv Pv Bg Ihå Å NR 4 2014 Ld Rd Å: ug v: Ådb f Svg Su 19 107 81 Schm Tf Schm 08-791 48 00 Tf Göbg 031-333 45 00, Tf Mmö 040-600 21

Läs mer

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY SKOL RESA På God 2015 RESORT VISBY BOKNING 0498-25 10 10 WWWKNEIPPBYNSE ö f ä E & So gå föjd: Bå /, uch/mddg å öf Buf Vby Hm-Kby-Vby Hm Log um/ugo md ho F é h Kby Somm& Vd Mgof å Kby y Äymgofb d fä A Gu

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 05-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Minnesanteckningar regional styrgrupp Vård- och omsorgscollege Västmanland

Minnesanteckningar regional styrgrupp Vård- och omsorgscollege Västmanland kg g ygu Vå- h mgg Väm Fg 21/11 2014, k. 09.00-11.30 Näv K Hmbg, Ov Sv, Ev Bkm, Öu, k Bm, Su O, Fg, Yv x F, Su Ek, Ev Sw, Sv-Ek Öbg, u Fk, Pu, Emm Bug h K bg Smu öh Su Gu, Su Söm, Sh, Em Köhöm, -Ek u,

Läs mer

Bomässa 22-24. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4 Räntetips från bolånechefen - sid 4

Bomässa 22-24. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4 Räntetips från bolånechefen - sid 4 Bmä MÄSSAN DÄR DU BYGGER OCH BOR ESKILSTUNA 22-24 OKTOBER 2010 Sö Bä Tv My... A Sc på bö - d 4 Räp få båchf - d 4 Fmjp d 120 Ipd föä - d 10 Ob bjudd vj mm! - d 8 mu 22-24 OKTOBER VI HÄLSAR HELA FAMILJEN

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 37-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 19 juni Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

2 slavgöra gå 2 3 busvissling 3 4 etter avlat 4 5 svarar al r 5 6 tinktur via 6 7 nja tariff 7 8 oj lorelei 8 9 rem årtal k 9

2 slavgöra gå 2 3 busvissling 3 4 etter avlat 4 5 svarar al r 5 6 tinktur via 6 7 nja tariff 7 8 oj lorelei 8 9 rem årtal k 9 a b c d e f g h i j k 1 aska tomhet 1 2 slavgöra gå 2 3 busvissling 3 4 etter avlat 4 5 svarar al r 5 6 tinktur via 6 7 nja tariff 7 8 oj lorelei 8 9 rem årtal k 9 10 stygg lid 10 11 atle snigel 11 12

Läs mer

det bästa sättet för e n författare att tala är a tt skriva

det bästa sättet för e n författare att tala är a tt skriva 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 b e a h d g e a c g e f b d d c b f h d h b a h e c f d g b a c a d f

Läs mer

FRITHIOF HELLBERG. D e n n a h e m m e t s l y c k a blef emellertid af k o r t v a r a k t i g h e t, t y r e d a n efter m i n d r e ä n e t t

FRITHIOF HELLBERG. D e n n a h e m m e t s l y c k a blef emellertid af k o r t v a r a k t i g h e t, t y r e d a n efter m i n d r e ä n e t t : 42 (67) Ö U U Å : U: 5: J U C C U U > 5: > 3: Ö C 27 J 899 U: C Ö Ä Ä 2 3 2: Å YÅ C X: Y 6 Ö 0 5 Ö Å Ä ÖÅ C ÖU: J U Ä g v å g j ä h k j äck öv gå k på g k y k g å ä b j c h y b ä å ä v h j ä k v å g

Läs mer

Att mötas på nya sätt

Att mötas på nya sätt MARKSTEDT/EDENVIK På www.hudd.com få du uppv m v Yug. Dä h du äv vå öppd, p och my m yg fomo om vå kofäggg. A mö på y ä Hudd Kof & Yug, Hmdväg 6, 132 81 Sjö-Boo, 08-747 61 00, fx 08-747 61 01, fo@hudd.com,

Läs mer

IOGT-NTO:s Strategi

IOGT-NTO:s Strategi G S 21 2016-20 å 4 V 4 Upp 4 D ä 5 G-: ä 6 Så 7 B f y p 8-9 U 10-11 P f y ä 12-13 Fä f f 14-16 U 17 b 18-19 SG 2016-2021 på K 2015 G-: S 2016 2021 VÄD, G, D HÄ SM H CH D K DÄ MÄSK V D K H F CH V M K H

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 10-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

18.11.2o13. I europa. www.pohjola-norden.fi/europa

18.11.2o13. I europa. www.pohjola-norden.fi/europa 18.11.213 d p I p www.phj-d.f/ep d p p 18.11. 2O13 13.- 19.3 Scdc M Cg C Ep-, Skddkj 6, Hgf d dk äd h k g v g d å kk k, å d vd på yäg ch d ffg k. D dk d ch dk ög h väck väd. Sdg ä d dk k ädå fö k föädgyck

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån Juiumshg! g m u K å p å 3 fi ig! v S i å 5 o y o T h oc. 5 1. 1 1 26-27 APRIL -15. Poyidig K. 11 Asiksmåig k. 12-14. Toyo Biusäig Hoppog Husvgspciis vis husvg Fifi pis Thozuis Moospo WRC Coo k, dyc s s

Läs mer

HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOMSTERTORGET

HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOMSTERTORGET Od 4 p 3 HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOSTERTORGET ONSDAG-SÖNDAG S p Fo ph b o Sv S pc O jo v d p d d d fö o cy B 3 vx v d ö / H x ä 3 - é d p o d d O B S Rob oäp p 4 4 d WD Lä o O p d p - S å pccé Gö o d

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! I ä ö ö ff. y ö pp fö ff by. D f p p f ä ä y b. H by b ä f f. G ö p b p ö fö. O ä by ff b p, ö f b y ä. I by f fö bpp ( * x). O ä ä p by äp ä by f f by ff,. L, C 154. I: L Pb Ey

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 42-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil d b ä os få båk b Ö : Ö 1-17 Ö 1-17 5 6 O VÄ P Ö ORR F R Ö Ö Fä Å o Å Ö u F /F X u o F C o ä u F F C Å 2 % ouä öw cz Y Puo å 38 o u b s VÄj P j F Rju R V FRÄ 2, 5% FjP år: kbox hu sbå Pyso V 2 x V-skäm

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

EU integration Internationell Politik

EU integration Internationell Politik EU g Ill Plk Mådg 11 j 2009 My 09 Idg A föå EU: plk y EU: hk vcklg EU: lk plkåd EU plk y föädg My 09 Ml Sg McCll 1 H yck yck d d v EU, d plk ch d?? 1= v gg ll 1= v hl dl My 09 S ll flk? Fö v ch v följd

Läs mer

Livslängd vägen till lönsammare produktion

Livslängd vägen till lönsammare produktion ! L ä f ä b ö F ö. ä s s y p b sx föbä sä A. h p s s bhös. A föä föä h hö. å b f fö å ps yc DL K Lsä ä ös p Ks sä ä s fö ös jöp. Fö s h ö s sä bhö få h å sp sh få fs, f, f, p hässy p ch p. Lsä h föä s

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Bomässa 24-26. Arga Snickaren på besök - sid 4 Trender som går igen - sid 10. Inspirerande föreläsningar - sid 8. Fantastiska erbjudanden väntar...

Bomässa 24-26. Arga Snickaren på besök - sid 4 Trender som går igen - sid 10. Inspirerande föreläsningar - sid 8. Fantastiska erbjudanden väntar... Bmäss MÄSSAN DÄR DU BYGGER OCH BOR KARLSKRONA 24-26 SEPTEMBER 200 A Sc på bsö - sd 4 Td sm å - sd 0 Fmjps ds 20 spd föäs - sd 8 Fss bjudd vä... IDROTTS- HALLEN 24-26 spmb VI HÄLSAR HELA FAMILJEN VÄLKOMMEN

Läs mer

DÄR VÅRA VÄGAR KORSAS

DÄR VÅRA VÄGAR KORSAS DÄR VÅRA VÄAR KORSAS h yf föå fö, fä, ä, ä äy ch! h ö Sf, y ä ch ä fä j ö fö f. E fy å ch ö h å ch å. Å c å, ch å fö ö ch. PERSPEKTIV NYA PARKEN I RÅDUSESPLANADENS FÖRLÄNNIN SITUATIONSPLAN 1:1/A1 1:2/A3

Läs mer

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler B L L f ö j öj Ä I! D V y 2014 Fö,! D ö! E V, f E Kf D E f j P ö Ry öj, ö B! Fö ö D 200 j ö, 31 A Dö f F L j y ö-f, Ky, L ff f f MUF A jö f V ö, M f, f f ö f f! P,, f ö j f, ö j j L-I Lj Fö LAR-INGVARLJUNGMAN@VELLINGEE

Läs mer

OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF LAGMANNEN I MALMÖ

OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF LAGMANNEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/1 2015 31/12 2015 HSB BRF LAGMANNEN I MALMÖ K h Mmm HSB blmhm mm 3 mj 2016 1830 L: Eupp, S D 1 Fmmpp 2 Vmm 3 Ammmp 4 G 5 G 6 Vpjmmmjup 7 Vm 8 Fm bh 9 S mhp 10

Läs mer

Bomässa 10-12. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4. Förgyll hösten med färg - sid 10

Bomässa 10-12. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4. Förgyll hösten med färg - sid 10 B MÄSSN DÄR DU BYGGER OCH BOR INKÖPING 0- SEPTEMBER 00 Sö B Tv My... S ö - 4 Fj 0 Föy ö f - 0 I fö - F ju v... COETT CENTER 0- VI HÄSR HE FMIJEN VÄKOMMEN TI NY BOMÄSSN Gö D B B 0- SEPTEMBER 00 INKÖPING

Läs mer

Bomässa 15-17. Arga Snickaren på besök - sid 4 Inred med Feng Shui - sid 10. Inspirerande föreläsningar - sid 10

Bomässa 15-17. Arga Snickaren på besök - sid 4 Inred med Feng Shui - sid 10. Inspirerande föreläsningar - sid 10 Bmäss MÄSSAN DÄR DU BYGGER OCH BOR BORÅS -7 OKTOBER 200 A Sc på bsö - sd 4 Id md F Shu - sd 0 Fmjps ds 20 Ispd föäs - sd 0 Osb bjudd vj mm!- sd 8 ÅHAGA -7 OKTOBER VI HÄLSAR HELA FAMILJEN VÄLKOMMEN TILL

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

BOPLATS STRÖMSTAD #2/09

BOPLATS STRÖMSTAD #2/09 hd hm på ydo ö boy och v ä mpo p g BO2 BOPLATS STRÖMSTAD #2/09 öpp hu y bobu AKTUELLT FRÅN STRÖMSTADSBYGGEN 2009 BOPLATS STRÖMSTAD ug v AB Sömdbygg och uomm vå gåg p å. Avg ugv: Sv-E Adofo Rdö, x: H Uu

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! L, C 154. I: L Gfö ö ö f ö. D f f ff 150. 21 ö bä fö f äföb. F b f bä f p: p://b./ff 2 3 T ä b f bö! F 1. Jäfö ä p ä! 5. ä ä 4. 3. Uy 2. M b 1. M äb, Ry 161. F: 4 5 . F 2. T y 50

Läs mer

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally bg gföb gy 2010-2011 RÖDA ff m INTE m ttpg. g. Otb It 2- Ap 2 x pg Et fm bt tg mt fm bt p- ch tb ttpg. ö h m p ö h m D M - P p ö h m D M - g Pc Nm Kbb At tg Tt pg 25/7 4/10 5/10 12/10 14/10 18/10 19/10

Läs mer

PEAK IT & Office har sedan starten hjälpt över personer att ta nästa steg i karriären.

PEAK IT & Office har sedan starten hjälpt över personer att ta nästa steg i karriären. PEAK IT & Offc h d hjälp öv 2 500 po ä g kä. Bmg Rkyg Fömdlg V bjud fög m och kodffkv bmg-, fömdlg- och kyglög om IT, Ekoom och Admo. , mjukv uu vckl g Bmg och pojk Hok Vå äg Vå floof ld g PEA K Föm dl

Läs mer

svenska riksdagen 2012

svenska riksdagen 2012 v dg 2012 Rdg dd vå fö ådg d 6 fb 2012. I dg v ch vå vc vgd bb v dg d, K T. D g d fc f föd: vd E H (d), fö vc P Rv () ch d vc A Jh (f). Rö öd dg då v b d Tj H. H fd, S Nö, d b dg dg d 1 2012, då h vgv

Läs mer

Bomässa 16-18 APRIL. Framtidens energi. Möt Mandelmanns på mässan - sid 10. Inspirerande föreläsningar. Fantastiska erbjudanden väntar...

Bomässa 16-18 APRIL. Framtidens energi. Möt Mandelmanns på mässan - sid 10. Inspirerande föreläsningar. Fantastiska erbjudanden väntar... Bomä MÄSSAN DÄR DU BYGGER OCH BOR VÄNERSBORG 16-18 APRIL 2010 Fm - 8 Mö Mm på mä - 10 Fmjp 120 Ip föä - 4 F bju vä... väbo 16-18 APRIL VI HÄLSAR HELA FAMILJEN VÄLKOMMEN TILL NYA BOMÄSSAN Gö D Bo Bä 16-18

Läs mer

Så här gör du för att få biljett

Så här gör du för att få biljett Nu f öjgh fö dg o ä dg hdppd och v Hby Hch på T 2 äg p. Nd ä pch fö d ch Så hä gö du fö få bj 1. Ko Gö Tgö på 48 ch och gö bäg: Ad: Go.Tgo@HbyFobo. 2. Hä u bj vd Hby Fobo T2 hv ch. Nä du h bo bj fobo få

Läs mer

Bollen rullar för epilepsi

Bollen rullar för epilepsi 3 2009 åå 39 uv v v ppföbud B u fö pp Väd Budp E B-Mchm: K ud må föbä! Dy Kh ämp md d f 9 Smhäd RÅd fö ud18 12 Dy Sv Epp 6 Kh ämp UEFA pj Om: cxp.cm. F d upp: cxp.cm, www.fu., J Zqv, Dbd 14 H du å bä?

Läs mer

bo plats Planer och idéer för Rådhusberget Strömstad www.stromstadsbyggen.se nr 1 2013

bo plats Planer och idéer för Rådhusberget Strömstad www.stromstadsbyggen.se nr 1 2013 1 2013 b p Sömd P ch dé fö Rådhubg www.mdbygg. ådhubg Rådhubg k få f hu Rådhubg ä myck måd md fk äg m. Fö få buk md Sömd bdb udök u möjgh föä måd ch mdg bhå v. Bdd uppåfm g möjgh pduc f ägh Gö W Sömd väx

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 52-2014 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER ö f Nu b y f Avö v! S i vä i Rk S U 65.000 DER L O F R O i SPONS i ö i. S Fjä m i k iv. kmm ch i, k i i TV-x u! ivi vä k Säi h c ku ih i B möj Tävi v S UASH CENTER O F F I C I E LLT RAC K E T, B O LL O

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

K 1 APITEL Åttondelar

K 1 APITEL Åttondelar 1 KAPITEL Åttondelar A V I S TA TEKNIK DEL 1 - RYTMBILDER 1 Åttondelar Som jag sa i inledningen av boken så ska vi läsa noter som bilder (eller ord om du så vill), istället för not för not, (bokstav för

Läs mer

Testvinnande båtar! Micorebåtar står för förstklassiga sjöegenskaper, utmärkt kvalitet, design & konkurrenskraftigt pris.

Testvinnande båtar! Micorebåtar står för förstklassiga sjöegenskaper, utmärkt kvalitet, design & konkurrenskraftigt pris. Tvd bå k å b v kv d k v g p ö Ldk I vkvkd Mco gg d fy dc och vå go fh v gfbmd p. d kä. - C Ad Jvg, v båäg #6 2012 Mcobå å fö fökg jögkp, umäk kv, dg & kokukfg p. KAXIG VåGTÄMJARE Mco 630/628cc Offho Mco

Läs mer

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ!

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HEJ! VÄLKOMMEN TILL STS. V ö x ö ä. M, äj äöä ä. V pp p p? T p ä p ä ä S p. N, ä p ö, ä ä.. N äj j. E! STS p p.

Läs mer

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ!

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HEJ! VÄLKOMMEN TILL STS. V ö x ö ä. M, äj äöä ä. V pp p p? T p ä p ä ä S p. N, ä p ö, ä ä.. N äj j. E! STS p p.

Läs mer

ligger sydväst o m Norrköping och på ett afstånd af endast 20 minuters väg från staden,

ligger sydväst o m Norrköping och på ett afstånd af endast 20 minuters väg från staden, : 29 (604) P M P P Å : 5: M M P B > 5 : M P > 3 : - V Ö : VJ ÖMMP: 8 Ö B P P V 2 P Ö WÖ V: B Ä Ä 2 3 : J 2: Å 899 MM XP: ÖV PÅ Y 6 Ä ÖMÅ V ÖPP 0 5 BYÅ M 6 4 7 6 4 6 20 w B w M V B B P JÖM! V V ' W 0 V

Läs mer

människor påverkas av hur du röstar!

människor påverkas av hur du röstar! E hv j so vs v h ös! V Eo 7 j V fö g och EU! M 4-7 j v EUs 27. D v 375 jo bog EU so h chs v och ös Eo. A f bs s Eo s vg v. Ih v, sh v bs s, bsjög, fcg gh, jöv och ovv. D b g x fgo EU och Eo och bs o v

Läs mer

E m m a Gurli Beronius.

E m m a Gurli Beronius. ckhm, G mud Id.-Ahb. N: 34 (140) Ap: 35 ö p p d (10 fv). F ö Pökd c h Ldg p 25 ö. U ä d k 70 ö p p d. Fdg d 22 ugu 1890. Tdg k d 1 k. fö kv, md Idu- Md- ch Mödg 1 k. 65 ö; pvd bäkd. Rdkö FRITHIOF ugfv:

Läs mer

Program. sept. Skylift. marknad. foodtruck. trollkarlen. Dannyman. hinderbana. Kulturhuset. konstsalong. www.hostfesten.se. Vallentuna Centrum

Program. sept. Skylift. marknad. foodtruck. trollkarlen. Dannyman. hinderbana. Kulturhuset. konstsalong. www.hostfesten.se. Vallentuna Centrum >>> REPORTAGE PROGRAMMET AKTIVITETER TÄVLINGAR ERBJUDANDEN HÖTTIP f ö H m u C a u Va a h Lä 7 6! www.hf. pgamm Pgam W c A Vaua Cum F vä a: P a & C käa aa m J uh & J uh öagk 10-16 a k T ma & y a D a p g

Läs mer

Hässleholm kommuns Sorteringsguide

Hässleholm kommuns Sorteringsguide Häh ku Stggud Hu tt ä dtt vtyck? D 13 ugut 2015 täffd Ovht dy. Då hd v på ått åd föbukt åpdukt v kgk u fö 2015. Rt v åt vd v öv jd tgåg. Svg gg på td pt ä dt gä dt kgk ftvtyckt väd. Sku v v gö Svg hd v

Läs mer

FÄNRIK STÅL-UPPLAGAN.

FÄNRIK STÅL-UPPLAGAN. FÄ ÅG : 3 ÖG (838), G, FÄ Å MG 6: 8: 0: : 0 Ö GFG: M Å : 6: G BYÅ: CH GFV: FHF HVJ ÖG 7 J HBG ÄFF Ä 3 7 BYGGG 7 0 ÖMM: 0 Ö : J H G M 6 4 7 6 4 6 u m m g u våg åg g bå, vu äv b, å ug ö B å ä, h c v mg y

Läs mer

Skydda dricksvattnet. Att bo och verka i ett vattenskyddsområde

Skydda dricksvattnet. Att bo och verka i ett vattenskyddsområde Skydd dcksv A bo och vk vyddsoåd R v ä vå vkgs ullgåg V äo k vså d s, v kl oss u v Vyddsoåd fs ydd vå dcksv D g oss llgåg ll dcksv v god kvl också fd E vyddsoåd bä oåd ä vspä ll bjud vss M ll vksh so ugö

Läs mer

3.995. drinkrecept från MATgeek på elon.se

3.995. drinkrecept från MATgeek på elon.se Lå c P c L j T b å S Hå P0860E/107427 S c å MT å. T K C- ö å c å å E: 2000 w ORD PRIS 599 399 ORD PRIS 999 599 ORD PRIS 1.195 899 R S5110/06 + T1150/10/107283 T Mx ESB5400BK/105158 T j 5 c E: 700 w, c:

Läs mer

Sotenäs Kommun tryggar driften med avtal. om årlig service. Per Bobeck vår man på fältet. www.prominent.se. 2012 nr 1 SÄKERHET NYHETSBREV

Sotenäs Kommun tryggar driften med avtal. om årlig service. Per Bobeck vår man på fältet. www.prominent.se. 2012 nr 1 SÄKERHET NYHETSBREV NYHETSBREV 2012 1 SÄKERHET Exp C-F W T ycl fö vå pup S S Ku y f vl ål vc P Bbc vå på fl wwwp T y f ö u! PM l VARIM-cf VARIM å fö Vu öpl fö u pbl c öjl v bc- c ublfå Målupp fö vll l uvcl VARIM cf - yf ul

Läs mer

49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER

49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER 49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER 49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 2 FJÄDRAR FRÅN LAGER LEVERANS INOM 24 TIMMAR Hela vårt lagersortiment, både bredd och djup, är uppbyggt och anpassat

Läs mer

Logo. Bakgrund. Tekniska data:

Logo. Bakgrund. Tekniska data: Pjk: : Idé & U: Jy Rd, jyd@jyuc Du: 14 2010 Bkud vu k d c u d k d k Tkk d: : H V Pjk: : Idé & U: Jy Rd, jyd@jyuc Du: 14 2010 d 14032010 Sk G 1 21600 P Mddd: Ipu py duy x p d yp duy Ipu duy' dd duy x v

Läs mer

bo plats Till våren kan Denniz flytta in Strömstad tidningen har fått nytt www.stromstadsbyggen.se nr 2 2011

bo plats Till våren kan Denniz flytta in Strömstad tidningen har fått nytt www.stromstadsbyggen.se nr 2 2011 2 2011 bo p Sömd dg h få y ud T vå k Dz fy www.omdbygg. kpp Dz y bod S ä d dg väj p. D 22 ägh d y ygghbod b m fädg. Dz Mguo ä v dm om k fy mj. Gå d få komm och hög upp? D ä okob och dyg hvå kv fyg ygghbod

Läs mer

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally bg gföbu gy 2011-2012 RÖDA ff m INTE m ttpg. g. Otb 2- u Ap 2 x pg Et fm bt tg mt fm bt p- ch tb ttpg. A göm h mx 50MP 1/7-11 H u ö h m p ö h m H u D M - P H u p ö h m D M - g Pc Nm Kubb At tg Tt pg 24/7

Läs mer

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning?

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Invandrarna, arbetsmarknaden och välfärdsstaten Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:21 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

God Jul! världens Bästa julklapp! sisjöns Floating. Vinn tid på Sisjön. Sisjön. Sisjön. handla ShopExpress! tid Sisjön Sisjön. Vinn tid på handla med

God Jul! världens Bästa julklapp! sisjöns Floating. Vinn tid på Sisjön. Sisjön. Sisjön. handla ShopExpress! tid Sisjön Sisjön. Vinn tid på handla med ò 11-10 - www.v. Gd Ju U hå: Mx fö hg ä ö vv f v cd hd Jug dvg yck å dg å www.b. k vvk ubud k fök v fö uföäjg v. yckf väd ä juk äk åd d ä dg jö Fg Fy b ä JUPPP: G b FG www.jfg. d å jö hd d hx ä kv hv å

Läs mer

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel.

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel. Iformatio Dessa biljetter ka köpas på busse; - Ekelbiljett, ige fri övergåg till stadsbussara. - Rabattkort, rabatterade resor med ca 20 %, valfritt atal resor frå 6 resor och uppåt. - Periodkort, gäller

Läs mer

A1 Smartboard, 32 Salsansvar:HANDEL

A1 Smartboard, 32 Salsansvar:HANDEL A1 Smartboard, 32 Salsansvar:HANDEL (90) Skrivande HP EKA2 RA Ledarskap och o EK13A1 SV Matematik 3b EKA1 WE Moderna språk 3 LP (80) Moderna språk 4 13 NM 10.05 (80) SA13B1 FM 9.50 (80) Svenska 2 EK13A2

Läs mer

Nya Goodwill Företagsekonomi

Nya Goodwill Företagsekonomi Ikv fkbk vcs Ufsbk k c 53-0480-8 50 :- Evfc vcs sk b uä kusk ä bså v fy bk: Eösk fö Ek sff Mksfö s Bkfö bksu I ufsbk fs uöv fy bk äv k Pjk 53-048-5 :-fösksk vk k s Fkbks bk s50 uåsuk fö y bå Bk bså v k

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i strålskyddsförordningen (1988:293); SFS 2000:809 Utkom från trycket den 7 november 2000 utfärdad den 19 oktober 2000. Regeringen föreskriver 1 i fråga

Läs mer

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET Ar be tsu pp gi fte r ARBETSUPPGIFTER Uppgifterna är kopplade till följande filmer ur serien Area 1 Kemins grunder:. Kemiska reaktioner. Fast, flytande och gas. Kemispråket Uppgifterna är av olika svårighetsgrad

Läs mer

Butiken är LADDAD. Mängder av nyinbytta bilar. Läs mer på sidan 4-5. NYHET

Butiken är LADDAD. Mängder av nyinbytta bilar. Läs mer på sidan 4-5. NYHET mgb. Buk ä LADDAD Ad J Säj Mägd v yby b. Lä m på d 4-5. NYHET! F d ä p! y b H y Mub ASX Nu ä d ä c m d d Svg k v bjud d fö mgåd v. NYHET! d Fuyb m /,38 0 Ed P få Ty Au HSD - Fyybd Ud d y dä k på Au fuybd

Läs mer

Vandringsmannen G =144. d d l l l. l l. k t. ks ks k k t. ks ks ks. s k s ks k. k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k. ks k. ks k s k s ks k.

Vandringsmannen G =144. d d l l l. l l. k t. ks ks k k t. ks ks ks. s k s ks k. k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k. ks k. ks k s k s ks k. Vadrigsmae Kar-Guar Svess ch Caria Svess a Sa - a g r ha v ga d d G =144 d d D ff mp s s mf s s s s mp mp f a d D/C# Hm Hm/A d s - e fram sm s m g - a g g - er f rr. s s s s s s Cpyrigh Έ 1981 by Kar-Guar

Läs mer

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det.

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det. 26 k hå Lk fö å D gg k u, gg, äv å äv h äfö v u g 1 väg - åu by, b bö b g, g'gö - å 'ök gc g,1, v k g å, gö kg v å ä v f ö g öjg v ff, h ä g fy öve p c; Å vj 1 ä -g upp k v äv ä ju å V k u ä på, huu g

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF IDA I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF IDA I MALMÖ ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/1 2015 31/12 2015 HSB BRF IDA I MALMÖ K ch Mmm HSB böi khm ö mm 14 ju 2016 kck 19,00 Lk: Fk Hu, Nb D 1. Öppvmm 2. V v mmö 3. Amvmmöv v pkö 4. Gkvö 5. Fv 6. Vvvpjmmmöjupkm

Läs mer

Pennie Smith. Björn Ranelid. Mikael Wiehe. Jan Lundgren. Noam Chomsky. Susanna Alakoski Bono. Illustration: Johan Björkhagen. Chefredaktör: Lars Yngve

Pennie Smith. Björn Ranelid. Mikael Wiehe. Jan Lundgren. Noam Chomsky. Susanna Alakoski Bono. Illustration: Johan Björkhagen. Chefredaktör: Lars Yngve 47 J Ny Uppg I d mm J Ldg: I dd I Swy M Wh på b Who mö Mch S Ao: U mpo Fä Boo: Tdg åd Id K Ld. Mäo om gå övdf: Mog Oofo Thom Moh: Så vå hjä mm v om fö? Nom Chomy: D vg ho ombod på Fdom Fo Kä, pmm och pcd

Läs mer

MEDBORGARDIALOGEN TYCK OM TORGET

MEDBORGARDIALOGEN TYCK OM TORGET 2015 SAANFATTNING OCH ANALYS AV EDBORGARDIALOGEN TYCK O TORGET INNEHÅLL I 3 4 V? 5 C 6 W 7 Ty 8 B 9 10 y 12 Hf 14 D ff 15 Gf 18 T 19 Kf 20 D 22 F 26 F 28 D y 30 Df 32 B 34 S 38 Kfj 40 Ö 42 C 44 S 46 PRO

Läs mer

Har förbudet att sälja tobak till minderåriga påverkat ungdomars möjligheter att köpa tobak? Mona Sundh. En studie av lagen om 18-årsgräns från 1997

Har förbudet att sälja tobak till minderåriga påverkat ungdomars möjligheter att köpa tobak? Mona Sundh. En studie av lagen om 18-årsgräns från 1997 Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Folkhälsovetenskap Mona Sundh Har förbudet att sälja tobak till minderåriga påverkat ungdomars möjligheter att köpa tobak? En studie av lagen om 18-årsgräns

Läs mer

!!!!!!! #$%&'())*+*)!$,!-.'&$)$%*$!/%0*! 1'+,$*-.!2.-$%.!!!!!!!!!!!!!!!! 3,4!5+67*!8'7-9*! :;<!8%$6&+-.*=!2.-$%.! >?""@?A@?B!

!!!!!!! #$%&'())*+*)!$,!-.'&$)$%*$!/%0*! 1'+,$*-.!2.-$%.!!!!!!!!!!!!!!!! 3,4!5+67*!8'7-9*! :;<!8%$6&+-.*=!2.-$%.! >?@?A@?B! #$%&'())*+*)$,-.'&$)$%*$/%0* 1'+,$*-.2.-$%. 3,45+67*8'7-9* :;?""@?A@?B " C**.D0''=/E%&.FG*+*) CH2IJHCH: " "#$%&''()('*(+,-..%&'' " JI2"KIH#LMNHJI;5O#HCH: # /"0,1"#,%*0"#.%"$$23#4*(,1"2$,25#,6*$70*%+*,25#,0*%$"'"#(",*2$*#,"/+%-$"$,.#3'#"48

Läs mer

I projektet kombinerades en kartworkshop

I projektet kombinerades en kartworkshop SUBURBS - D Fuu Chll CHALMERS Uvy f Tchly 0 197 Elb Bl, A Pu, Ccl R & S Sv D uv lpl ä k bä D kull v pv fll lpl v uf å pk å k by v p D ö h fö by Hkull, ä by å ll p vå k bl fö D ä ckå vå håll lk l ll wkhp,

Läs mer

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET Ar be tsu pp gi fte r ARBETSUPPGIFTER Uppgifterna är kopplade till följande film ur serien Area Kemins grunder: 9. Syror Uppgifterna är av olika svårighetsgrad A-C, och du måste använda dig av läroboken

Läs mer

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 17/ till och med 18/ Tel.

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 17/ till och med 18/ Tel. Iformatio Dessa biljetter ka köpas på busse; - Ekelbiljett, ige fri övergåg till stadsbussara. - Rabattkort, rabatterade resor med ca 20 %, fri övergåg iom 1 tim till stadsbussara (valfritt atal resor

Läs mer

Dammsugare PF1CLASSIC/106390 Fönstertvätt WV2 Premium/106021 Dammsuger överallt

Dammsugare PF1CLASSIC/106390 Fönstertvätt WV2 Premium/106021 Dammsuger överallt Lå c P h c L j T Ex kp ch mcfbduk å OR PRIS 1.295 OR PRIS 799 999 499 mmu PF1CLSSIC/106390 Fö WV2 Pmum/106021 mmu ö Skd, fö Effk m m muyck m ö du k dmmu på yp ch m Ekk ufuk m ö du pp dpp ch d d F pkk bhö

Läs mer

Änglahyss succé i repris

Änglahyss succé i repris 4 Dc 2014 - J 2015 Äly ccé i pi P Ny b S i Si Ec l i! Li Bb P 2 S i l Di! D c c j i c l ii. Ny c l bl.. ij i é, l p p pp i, blyc 10, lc py, b c i l, ji i USA. Mi i ll j p c x i l i. V ib c i l i? V l J

Läs mer

ILLCISTRERAD BYRÅ OCH EXPEDITION: FRITHIOF HELLBERG KLARA S. KYRKOGATA 1 6, 1 TR. ÖPPNA KL. 1 0 5. TRÄFFAS SÄKRAST KL. 2 3.

ILLCISTRERAD BYRÅ OCH EXPEDITION: FRITHIOF HELLBERG KLARA S. KYRKOGATA 1 6, 1 TR. ÖPPNA KL. 1 0 5. TRÄFFAS SÄKRAST KL. 2 3. LLCTRERAD N:R 36 (6) LÖRDAGEN PRENUMERATONPR PR ÅR: DUN DUN MODETDN MED PLAN- CHER OCH HANDARB DUN MODETDN OTAN PL ANNA REDAKTÖR UTGFNNGDAGAR: KR 5 : 5: 3: - OCH 6 MAJ 899 UTGFARE: 2:TE BYRÅ OCH EXPEDTON:

Läs mer

30 minuters snabbprogram Praktisk fläckborttagningsfunktion

30 minuters snabbprogram Praktisk fläckborttagningsfunktion å bjdd ch ps, sä åg ch km md sypk H Å 30 ms sbbpgm Å O 4 Å Å O Å 6 ksk äckbggsk mmsg ZC2000/105437 mpk, k k: 1250 w, äckdd: 12 m O 1295 45,7 kwh C 999 71 d Å 4 Hmbgg Qck g 7118/106326 2 bg 3 m YH! ämsk

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning D: F8-/A A: 6--4 Ju O J-N M c - MK u Vh M U T R ED N I N G A T ER N AT I V. f f N ch N h f h. f h f. M N ch K u f Ö f Å ch K. f N ch h f. D. J ch f. N f c. u f. D,, ch h f. Mf h. D f u u uuu. V f u f.

Läs mer

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Läs mer

SKOLRESA. På Gotland!

SKOLRESA. På Gotland! 2016 * SKOLRESA På Gotld! Skolpkt I pktt igå följd: Båt t/, luch/middg v på övft. Butf Viby Hm-KippbyViby Hm. Logi i um/tugo md hlpio. Fi té hl vitl till Kippby Somm- & Vttld. Eklt pivät fö hl kl! Miigolf

Läs mer

Medborgarnas synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll Resultat från en riksomfattande undersökning hösten 2006

Medborgarnas synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll Resultat från en riksomfattande undersökning hösten 2006 M y å y, S R å ö ö 2006 R 2007:3 3 Fö S ö 1996 å ö å å ö. Uö ä å ä: Mä ( ä) ä. Mä ä å y y,, ä ä å y S ä. I å 2006 å ö ä y, (ä). D (ä) 2007:4, M y å S ä. Uö y : ö ö ä y S, ö ö ö å S,, ä ä å ä å y ö. Fä

Läs mer

ILLtlSTREPAD LÖRDAGEN DEN 8 NOVEMBER REDAKTÖR OCH UTGIFVARE: FRITHIOF HELLBERG TRÄFFAS SÄKRAST KL. 2 3.

ILLtlSTREPAD LÖRDAGEN DEN 8 NOVEMBER REDAKTÖR OCH UTGIFVARE: FRITHIOF HELLBERG TRÄFFAS SÄKRAST KL. 2 3. P f ^ : 45 PP P Å: _ 15:d Åg Ö 8 1902 (828) PPP ; P P? 6: 8: 5: 3: : Ö YÅ: Ö : 2 3 1 7 Y 1 7 104 XP 9 ÖP: 1 0 Ö : 5 6 1 4 7 1 6 4 6 g bd ch g fdf ch hä ä föv h vå ä! ö u dg d d d gd ch vg pä f d d jub

Läs mer

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 14 mars Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 50 - IBU 50 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer