God Jul! världens Bästa julklapp! sisjöns Floating. Vinn tid på Sisjön. Sisjön. Sisjön. handla ShopExpress! tid Sisjön Sisjön. Vinn tid på handla med

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "God Jul! världens Bästa julklapp! sisjöns Floating. Vinn tid på Sisjön. Sisjön. Sisjön. handla ShopExpress! tid Sisjön Sisjön. Vinn tid på handla med"

Transkript

1 ò Gd Ju U hå: Mx fö hg ä ö vv f v cd hd Jug dvg yck å dg å k vvk ubud k fök v fö uföäjg v. yckf väd ä juk äk åd d ä dg jö Fg Fy b ä JUPPP: G b FG d å jö hd d hx ä kv hv å 10-k 4 k d 9 k.. 23/12-10 f ég göbg : d å jö d å jö hd d å d å d d å d å hd hx jö jö jö d d jö å hd d jö hd d hd d å hd d d d å å hx d hx hd hx d jö jö hx jö ugbck d å hx d d å å d å jö hd hx hd hd d d d jö jö jö hd hx hx hx hd dhd d d hx hx hx hx 6 å kv 1995k F: k ud u ö vj dg

2 PÅ P 2 PÅ P - UMM kd: M G, d Gd Ju G y Å ök v å dk P, -M, k, Gö h k - Gu dk, P Gy g, ä Föud, h dé, ä Föud, U Jö, d, Må g, vå, dö, d Måd ck v Uf ö Md juäg v j y vå u v v u vkg ju å - å gd d b d k, v v j u ä ck-v gö bök å h://kv.bg.c/ dc_10_ck.dd :54:16 G JU G Y Å På P vä h uöv vg dbu dgä å föjd : é bk dbbk M Wg d å k f vg bjudd fö ju. Fcu Gåd vu ghu, vå Mhuggg g gbgg g d ä kä. g g by vdäck Påvud M d ä äv d fö fk ég äckföäjg d gö yd jg ä ågdg äckfövg (fö g ä G åg h ä bk) dyk fåg u ; g fö dbkg ugf k v gg Ju? d v d fö jö v d hg g? k ågåg Wy hd äk d? d kgk bdyk ök P d? jö k väg : Fåg ä åg v ä h Föud g GÅGGG uu Mu äggg ädgåddg /v äk Möd å äö g ä f k. 15 gy å u äö Pbuffé zzbuffé d äk bjud köä, fkä, vgk ä vck d. äö dädgåd ä gå dbuff, k dyck, kff, böd ö. bäg å, ögå å. d k Måd-Fd: 10: - 18: öd-öd: 11: - 16: Jhfdg 7, öd k fö f. ök äv vå hd: f vk h ug Gä Pg käg gäg äggg: : buk: k/dg: ug Q8 ugbck fu ugä kö - g uu v ku, kud dädgåd g ju g cb ä hä ju å å fu d kv. Fö g ä ju gädj vkg d dä d äg g öjgh d g bk ugå, ä dck fykg h ä bv. M k v v d äkh, v f juf vj å v h å båd håd k, juk k fö kuckd k. åg c dcbd? Fö g d ju jg g fkk v föbd ud dcb ä v jäv juf, judg dg. Pg kä jg g vg ug å f dv x d hä å. k d åg v d bxbb hvyxg göggdk? ubbgögg 8 dk f k bubb hö å yåf. 4 d ödvgögg 75 c ud, x cc, c cv. ä u gögg (k) å chgg. Fy u d ud v g. v göggdk 4 dk 4 kv c 12 jk 4 å käg 12 c v gögg ägg kv, jk käg fy väåg g. Föd g fy å d v v gögg. v g. ch vug å å bgvh äk jg kd ö, v vå b bubb b fö d k ädå k. g Fg b uvg/m bäg fukg v d g v v vbä k g 72 :- z Gwu - g fk fukg v d g v ä. P 89 :- P -hdy häg bubb d g v k ä 99 :- J d F u è fk é chg d häg v h hå d kk chgv P, hdy P Mu. P 224 :- Jg v ckå å ök kö ju yåhg. u ck d jg få å k ud å. f yckx. M PÅ P väg k -: vg ugv P ö Mkd -M dbg yu/f/k Gö dkg, dk dk: P ö -M dbg k d Gö dkg h M. Ju: k d, föäjg P ö , M dbg , h M bu dgä yck JM Mdy , M: Gäkb d u ä: dud f yg, k bk jé Gäkb k k kk d åg v vå gäkb? ö v dg å

3 PÅ P PÅ P - UMM Få hjä d kö d Mx Måg v h d db k gö juk d. Mx k hjä dg v d å åk hd. u b g x fö v u d fö d d hd k h dg. ög å vå dyb d ck v d dfg fög ffädé h h fägg vädfu d å dg. PÅ P vä vjud fö d å hu d k g h d d hä y v fög. u k å dé d Mx? bk g hjä vägk d kö v vck. f g höd v vägk b ( ud) fck hjä d hdd v jäv bhv v bähjä. å bk fck ä u fö h ckå. å jg böjd ud. u åg ä d gg d Göbg ku bhöv hjä d hdd? u åg v d ä d ku våg ( å) åg uåd hjä d? u åg v d ä ågud v väd? ä ä 70 å g dfv g guu u bä å ä, k då äk g ö ågu? Fåg böjd u u gv g g fd. å d ä få ug få d å v v ö fög. k vågh k övv? vågh ä fökd d dv g vkh. u k få d h gå u? u åg äd bhöv? k k k d h? d b ökd? d k kdfög k? bu å d hd u å ågu d k? d vågh hd dä våg by g v våg ä g. å äk hd å dg ä bu å å dvdvå, v g gö d fvg j. ä födhdg vå kud ufö ä d g ch hd å d. å v k dg äg å åg bäg. å kché ddg k kö u kud. Mx k d gö y fö g kud yg vc. å äv ä vkg föå kud bhv g kud c d v h äk g. M hu k v xk vd kud v h? ä dfv ug. ä k v vd v bä h k kv d. x. P kud v h böd. kud b kv böd ku då h v b. xk bäg udä kud dä kv 1 k föku (Fz) å h yck bä ugågäg fö v k g kud c d föväd k. fk kud bkv v d kv (vk ), äk ( d f), vd bhv, c gk (å f, kväk, kf,.). f äck vj d y kud, dä v ä kä vd. bd gö kud f, bd gö v f, f d u åd föå, å ä d f äckg fö bygg d födb bhöv vj ågvg. f g, ä kud h bä 2-3 gåg, å b kud bäg gvk fö. k v Juk Jäg bk k å dé d Mx ä bk hjä vägk d kö v vck. xk vk y v jök, böd, kö c. kud v h vk ffä k k hd. k vkäckd? Fö 98% v vå äk bä ä k vd xvk (30 g), xu (1.5 k vukd) ffä (x. 3 ) åg jävk bhöv äk å. Md d d, vå kud buk kö u f ä 3 ffä ä hd, kö xkuv v kö d v. h fö k fö k gä v h v övkd. fö vå äd k få yggk ä d v v d fö gg u d fö yck g. å v cc kbg k v bd få bk g 3 dg vk k k kvdb ud k d. k f d dä k vd åg fä b xv 2 kg yg v u b 1.6 k å gö d gg, å äg bf g ä d äk gä. Jg dfv å fk k väd u föuf ä d yj vå jä. k kud h åk? F b.. å ä h äv k buk äk, ch g k F ju yå åuäg åföägg ö ågu b gg bfj föök få vdgu gå h. kk ä ö å v bfg vjä. jä bjud fädg k dä g cc vck ä g ffä hd vck k jäv. u, fö fö gåg, f d v. v föäd fj u v g vd bd ufö, b udä kffg v gd. u åg kud h d? M 8-10 kög dg h v k f f gg bäkg. vä f, bäg k v å kvä å b d x. 8 v dg. M h d d b. ffäd k dck bygg å d yg b åd fk böj uäck föd d d käddydd vjä. ffädé d u å fd fö d ffädé? Pg yck jg v bjud kud d u jä. Ugfä ä väk gjd åg vj huhå. M v gg ä kk böj k kud gö käd. M f kud vågd kö å d g yh d v b k d d d. ä ugfä k u. uäd b d h hå å kud jäv. Jg h k gj. g f wbb, g k d kdfögågäd jg åg v vkg, h fk bdk fö d fö c ffäd f d h böj f. b å göbg x f : PPv ug 4, d , 15 14

4 PÅ P 4 PÅ P - UMM högd åd g yg k fö kkkg, k g ju. uukd kd h uk å ä d, ä d d kk, h käd g. ää äää vygd hu fk bdb djufgu v. g, b d, ju hä u äää M äg bd ju ä b högd. d yck ä gå ufy g yck, d ä udb. M g d d kä f ugv bvk ä b fö yck. ch b h d ä ju. M jg v ju ckå k v. v vux kud ö fö d dä dk kä v föud äv. Fö ud y f d udb budk Gud äv, vk vk fö v bvk föud vu hyg. J, å d b högd få v d uvu Gud v v d., k bg gudäggd fö. Ju k bkv Gud f d d dg g ä h äkd äkgh, d k. u d u b kubb dä h f få å äg. ä f äkg. Få d ö g föäd d vg d, få hd hyd kug. v Ju få ä u. byd Gud d. d? Gud ä d? Md g. ä u? Ju ä c d fö föud öv d Gud ä d. ju budk f hgh ädg äkväd. y bäckg v fö f yggh v, ju jg ä väd å yck. Ju ä udb bk å y, äu ö v, v g. ch dä k k k Gud äck fö g fö. Gud ä d g, d dg, d. d väd ä äkd v Gud d äckb kf. ä g vgu vdg g v d d. ä f g, j, dju ä å, d kä fö d gd b gä fö vd ä g. d hö v väd föd h k fdfu. u ök k få ju. Må d udb budk juk å b v Gud äkd äkgh, ygg g, gd d, juk fk: u: Gud d vägd ju ök dud, ä Mkkyk, k vkkyk. Jug d dvg böj v dcb bjöd M köd M å dvg v g dg jé å d ågg vd Mhuggg. k v fyd v föväfu kv åd v få jä g v d vck hdgjd gg vd v d j Gub U Mu fö f. g ä fck v ckå, bd v c Pcz zz d c få h kkbk w gh äv häg bck. v vkg å ug yg g d b k b. c h hf fgåg d dg kkböck dg å g v h äv gä å 4 h Mu v v fö y bk. Mkäg vd v u d uk åvä vdg f d vd ckå f vck käg föå k d v. M ä d juk kö föj f d k j fö M ä d vkg gg båd k kö h b f v kädgg ä åg. åg vä ä gå kg d kä vd dj bk v gg gud M d fög d ffädé v dg väd udbyx juk kö kvé. På d väg v d h bkkk fck g v ökd kud uökd d väd käd övhuvudg. å dg ä P b d båd vdggg fgg gg k kb vdg f v v dä ud f kud f åg kö gg jäv g b juk. jäv kö jg uk M k y u g. v vä v d å dvg kö g vck v käg d väk. Ju d hä få gg y ju fö g fvyg k gjd ju jg bv gd kud ä fö bhöv gå väg köd fö gg v fö. å d ud ädå juf fö g. vä dvg d g ä bv hyckd jg f d v ä å dvg ckå. u kä jé f å föå gå d. P gg ä hd å d ågg 46 vd Mhuggg. x d : P M På P ä ö k juk Udb kbhdg d xuvc högkgk k fö h h. udvåd fö d d kv c ffkv yk gföädg hd c, c käg hy ufö kdf hudvådy. M ( vä) d vå d, j Gub, d vv käg b U Mu d öd käg. äg ä å. M GG UPP gg 71 ädgådg 3 g ködv

5 kg Gd Ju ök v å k äk : M, h, P vk,, c, Fd M. Juvkg. ö kvädg få kö chkdkg fö 49 :- Gä 19 dcb 10 ff bu :- äk å jufk Gä 19 dcb 10 d ö 24. k, k väg

6 PÅ P 6 PÅ P - UMM ä ö vv b Åh ä g kädd d bäd uåg, ä jg d h v h g äv v v, huk hjäg. dg ä h u-b f, åg åkb bdchfkukbd äg. d g g 1995 d å b fu?. På d äg fö fu g. b ku b uk dd g d dg jävk. Jg äd g f d juåg, äg b Åh. d ug å hd jg få vå d vv kuu. På föök b h vä å k ä å g f uk. å bäd d g fö gö å v bdg v d bd dx. å gck bdchfkuk h b fu?. Pubk gv ä h. å åg föäjg ju vck. åd 37 0 x bu f gd öv kd vd däg d bdd vv d gjd å. f d ku b bdd f ud vd däg, å v äg gv fö d. g vk bd å v fö y, hu, dg, f, åg jäv öj å c. d jug-åg kö hg 1995 ä u u yck äg ä ku. v d å åg å k bö k ubkkd d 27 0 åkåd. d h dck ö d b h ä käd u-b bd äg. F: k d. vv u ug. dchfkukbd äg. F: Pc Uu. Mukf gv bd ä f xåg äv å fö f kf hd bdd v v. äg v fö v föd d d. ff fö ä, bk v dd vk ukf gv dck äg ä å v gk å ubkäg. d hd åg v v g kä. g åg å v hd vå y åg, Jh. f 12 å d bd k h ffd d y åg. b ä dv h ä fö öv. k k å c f hå b vg äk. äfö gck h vägg vå gåg. M d ådv b ä h u bk å b g. åg å d d v k dg å b dk. Fk yck fö v v ku hd ug käd. u yck d v å fö vk v ä vå gj. På d h äg ku bk u g fö g åg föväg. dvkd yg dkuå Gkå Ud. h vkg f å bkgföfågg. u äv ug, bu ubk ä bd bu äk ägd. Md d yg å gg, b kv 25, fck äg äv ubk bd d bu ugd. ä f g v hä. f dvk Ud, fck bd kk d v g f. h ä k få åd v å d f v vå g d dg bå bd v vå d föu b. Jh hé d Jh ck ä d g. v v F Fh å fö dg åg. ä å g. fug b h h ä åg åkg å bk. dv b ä d fh d bä jbb d uk. u född jg b uk. h ä y kv Gkå d k föök d öv d. v fök g g dä åg äk d. h äv å övä b fu? yk. P ä h k gö d käv fö ku fä v v fö uk. k d JUPP PÅ P d kö v vf k/öv d få ygg cä d fvådk få ch. Gä å åg g äck bkvä k g dg ödg hc g ckå b f juk bkvk. chck. Juk d g kv hd h uqu yk äj äv kvj ågbyx få Gg Wb. g å kf ju få Mch. Juk G b k. g 12, Göbg d 10-18, öd 10-14

7 Gäck k Ggvvå gä hjä Gvägg ch Ghy - äkkydd kök G uu Gvägg ch Gäck g v G uu Ggv Gäck vå g y kud. Ggv M PÅ G dg M M P M P ÅG M P M P P ÅP -vg, byggd, vå k vå -vg, byggd, byggd?k gä gä Ghy - äkkyddpå byggd? kök P - UMM M PÅ G M M g ? å g -bdg? PÅ P hjä by bb, k gä ä hjä 7 kg G kg Gd Ju äk hug Ju G y Å ök v vå kg kggd Gd Ju få få hu kv bök vå ök v G y Å G y Å g, byggd, äk ök vå äk få hu kv g v få hu kv g -bdg? y v ök ökvuäg v vå våg g y ykud. kud.? kg Gd Ju bök vå kg Gd Ju bök vå äg hjä -bdg? h äkkydd kök ch G y Å kg Gd Juy hjä uäg G y Å y uäg k vå få hu kv få hu kv ök v vå g y kud. www. gä ök v vå g y kud. G y Å kyf k vå vdg uvk ugbck Å F ök vå hu kv J gä vå g y kud. ugbck hvö kyf vdg uvk Å F Å F.. JP M FG Å F äg kyf vdg uvk ugbck hvö Å F kyf vdg uvk ugbck hvö kg Gd Ju ä äck JP FG ä äckvc JP M M F Å F ä äckvc Å F kg Gd Ju G y Å 07 äckvc ä ä äckvc äk Å F få hu kv g dgd. v Å F ä äckvc ök v vå g y kud ä äckvc G y Å uvk uvk hvö äk vdg ugbck hvö kyf ugbck äk g g fö f bk bök vå få hu kv g JP FG Mök v g Å F M JP FG 14vå 14 y39 kud. yb 0707 v g g f bk g vg äk Å F fö ck hvö Å F bök vå yb uäg ä äckvc JP M FG : y Mg = vdg ä äckvc ww.dgd. äk g g fö f bk g vg. äk g g fö f bk g vg. ä äckvc Å F y ä äckvc uäg yb : yb : ä äckvc Mg = vdg kg Gd Ju Mg = vdg äckvc h kä ujukhu. b Å F k Å y h f G 14 d kd? k vå b, k ä gä GdJu G y Å å h vå åå h vå h vå fö.. dg fy 55. u h ffd öjgh väj 2915 ök v vå g y kud fö dg fy 55. u h ffd öjgh väj bd f ghg, ä u hv. h åg äggg: : fåd hu kv. å h vå buk: k g vg. k/dg: ägbkvg: ö äö-d (väg 1). g v vd uvk-. å h vå ö c 1,2 k. Pkg hög d, ky. Md ku ku k, g å x få uvk k ö å å hu udhå k? Uv f bck y bkvä ä b hu, cfik d fö dg fy 55. å h vå fö M fyfy 55. u h ffd öjgh väj JP FG dg föhuvg dg 55. u h ffd öjgh väj k g bd f ghg, ää u hv. h åg *hv. äggg: bd f ghg, u h åg, äggg: ägbkvg: 6, vd -ö fåd hu kv. -: 2915 fåd hu kv. bd f ghg, ä u hv. h åg äggg: : fåd hu kv. buk: k g vg. k/dg: ägbkvg: ö äö-d (väg 1). g v vd uvk-. ö å hu udhå k? Uv f f ö å å å udhå Uv ö c 1,2hu k. Pkg hög d,k? ky. Md ku kubck bkvä ää b hu, cbck y y bkvä b hu, ck, g å x få uvk k. fik fid fö dg fyfy k d fö dg : YGG g v. Fä c 5 k,. buk: JP M k g vg k g huvg. buk: M: h://ghg.kbygg. JP M FG FG g däf hög å k g k g huvg.ckväg. k/dg:vg * *. k/dg: äfå ky. ägbkvg: ö äö-d (väg 1). g v vd uvk-. ägbkvg: ö 6, vd, ägbkvg: ö äö-d (väg 1). g v vd uvk-. ägbkvg: ö 6, vd, GG YG ö c 1,2 k. Pkg hög d, ky. Md ku kug v. Fä c 5 k, M: h://ghg.kbygg. YG M: h://bck.kbygg.. ö c 1,2 k. Pkg hög d, ky. Md ku kug v. Fä c 5 k, k, g å fåfå uvk k. g däf hög åckväg. k, g x å x uvk k. g däf hög å ckväg. gh väj ö å å hu udhå k? Uv f äfå ky. fö dg fy 55. u h ffd öjgh väj ö å å hu udhå k? Uv f äfå ky. v. h åg bck y bkvä ä b hu, cbd f ghg, ä u hv. h åg bckm: yh://ghg.kbygg. bkvä ä b hu, cäggg: M: h://ghg.kbygg. fik d fö dg fy : fåd hu kv. fik d fö dg fy 55. hu udhå k? Uv f JP M FG g huvg. buk:k JP M FG k g vg k* g huvg y bkvä ä b hu, c. k/dg: * F P Gg d uvk-. ägbkvg: ö 6, vd, g fy 55. * ä ägbkvg: ö äö-d (väg 1). g v vd uvk-. ägbkvg: ö 6, vd kö bd v, k v bjud dg ygg- YGG c g 7, M: h://bck.kbygg.. M: h://bck.kbygg.. å h v ö å å hu ud bck y bkvä fik d fö dg fy 55. JP M k g huv ägbkvg: ö 6, vd g v. Fä c 5 k, g däf hög å ckväg äfå ky. M: h://bck.kb F P Gg c g 7 å ff ä k: * ä kö bd v, k v bjud dg ygg ä Föud hv. få d uvd bd åd Pg dg gö d h å h vå v d, få h d hdg bk. u kug v. Fä c 5 k, uk. v gd dg YGG öm c 1,2 k. Pkg hög d,uvd ky. Mdbd ku g v c 5 k, äfä Föud hv. g få d ådku FG g huvg uvk k. däf hög å ckväg. ä å: k, gfå å x uvk k. g däf hög å ckväg. * ö d. F P Gg å h vå v d, h få d hdg bk. äfå ky...g2915 F P Gg ö 6, vd, äfå ky. * ä kö bd gg 7 7 bd v, F Gk v bjud dg ygg* G ä kö v, k v bjud dg ygg h :c c YG. Fä c 5 k,å: M: h://bck.kbygg.. ä M: h://ghg.kbygg ä Föud hv. få få dd uvd bd ådåd M: h://bck.kbygg.. 31 ä Föud hv. P uvd bd å ckväg. yg, öb v d, få h d hdg bk v d, få h d hdg bk. FG cc d. g g fö f bk g vg. M,ku F G kyf vdg uvk ugbck hvö b f ä å: äk g g fö bk g vg. /bck.kbygg.. ä å: f ä P P MÅJU g vc yb : fy55. u h k JP M FG f fö dg ffd öjgh väj ö å å hu udhå k? Uv f h? k yb : d dg v Mg = vdg f h b Å JP Mg = vdg h P bd f ghg, ä u hv. åg gdö y bkvä b hu,ugbck c-m,ku ä gjé. kyf uvk d äggg: b M, M /FG. chvö F P Gg bk g vg. d v bck vdg Å F ku g k fö ffäfög. J få J hu kv Y g. kä kä J Y g Y g.. Y J YÅ kä kä YÅ YÅ J Y g. kä Y J g. g. Y YÅ YÅ YÅ kä J Y g. kä J Y g YÅ YÅ kä J Y g. YÅ M däck Y ubb däck g föd å dk vväg. bjud äkh å dgföåg ö. M däck Y ubb däck g föd å dk vväg. bjud äkh å dgföåg ö. ubbf däck uvck d fö g å dk vvägg. Å F b äckvc JP ä vk ä M?? dd vg. k g huvg b v b * Å F ä äckvc ä YG G Fk G g äck k g vg huvg ök v vå g y kud. ubbf däck uvck d fö g å dk vvägg. M M däck däck Y Y ubb däck g föd å ubb däck g dk vväg. föd å bjud äkh å dk vväg. dgföåg ö. bjud äkh å dgföåg ö. ubbf däck uvck d fö g å ubbf däck uvck dk vvägg. d fö g å dk vvägg. väd ä d äkh vå hög. fåd huf kv. P Gg fik d fö dg fy 55. väd : ud dg MÅJU c 7 dg äygg fö dg fy 55. u h ffd öjgh väj ö å å hu udhå k?g Uv f M * d äkh MÅJU äygg kö bd v, k v g bjud c g 7 yb :. Å JP buk: vå hög JP M FG bd u ä bkd. 31 ä Föud Mg k g vg Y bd hv. åd 421. = vdg f ghg, ä d hv. bb h åg bck c-däck ä Föud M. k/dg: /FG P y bkvä ä b hu, Uv vgvå vuäk: få d uvd bd åd ä äckv äggg: P MY d d 1 b h v y k jö (Gu bk. G : hu kv. fik d fö dg fy 55. k föbd ffäfög. öm äö-d (väg 1). gjvmöb vd uvk-. ägbkvg: ö 6, vd, Gg xmöb fåd M v d, få h d hdg bk.ägbkvg: k g 2, ä Fö M k fö ffäfög. väd jä ugö v v, dvg ådgvg d ö M F G väd c 5 k, ubb däck g ä d äkh g 7 däck cdäck 1,2 k. Pkg ku g v. Fä YMd... kck c buk: : 14, däck hög d, ky. ku F G Å JP JP M FG ä d äkh vå hög föd ä d bb bkd. ä äckvc Å JP å h ä å: Pk, h hög dv d d. Föud h k hjä dg dk vväg g x få uvk g däf hög vå. å ckväg. d d 1vå b vå y k jö (Gu-hu). å ä bb bkd.. k/dg: by u k. Muby d M /FG *d P y u föå k bjud äkh M /FG G MY k bd g 2, ä Föud f h 43 ö. ägbkvg: äö-d (väg 1). g vvd uvk-. ägbkvg: ö 6, vd äckvc, ky. G MY dgföåg ä d dvg ådgvg G d v. Ffd d Md f övyg w Wd g äfå z k f jä ugö v v, bä. Gud k ubb däck gh07 vg få k k G M : 14, G YG vkg 15, k ö cfy Pkg hög d, ky. Md ku kuv Fä c k, föd å M å ffkv ä gö d g Fz P k. b d. F G Yg. ku M, M: h://ghg.kbygg. föuäg 73 y ä föädg ukägdg väd. F G b h k hjä dg dv d d fög å1,2d å,m: h://bck.kbygg.. däck dk vväg. g. g v. Y hög åä d f d däck F M,ku ä äckvc däck g åd x få uvk k. g däf ckväg. ywww.vdjujukhu. u by ubbf uvck f bjud äkh å b. u k väj d ä b k, h u d 1 b h v y k jö (Gu-hu). å ä äckvc P f MÅJU d d f övyg fh. fö d äg. föböj g å bhöv dgföåg ö. ä fö kä yggh ä. d v. Ffd kk k d d 1 b h v y k jö (Gu-hu). å k bd g 2, ä Föud MÅJU äfå ky. Md vg få k k k dk vvägg ? v d9935 dg dw M Jb dyck k bd g 2,däck ä Föud hf jä ugö v v, dvg ådgvg bä. k b vf 89 ää d: å ffkv gdg ä gö d? ubb g d å jök vkg å , k bök å w dg v ä föuäg y föädg väd. öd f jä ugö v v,: dvg ådgvg bä. k 14, b P ä g ubb däck. u kä g d v föd å g :, dbg g yg M: P h://ghg.kbygg. äk g fö f bk g vg. få Göbg 14 f d vkg 15, k M: ubbf däck uvck föd å h://bck.kbygg.. dgd. h k hjä dg dv d fög å d å, u k väj d f äg. d. dk vväg. g M,ku v b c k fö ffäfög. bhöv fö kä ä. fh. fö föböj u, h k hjä dg dv d d fög d å, d g å d dk vväg. y u by gåv bjud äkh å yggh dbg kk M Fé c. k ffäfög. vkuväg 45, fö Fd ö ö 11. bjud 15. väd f dk vvägg. y u ä äkh åy by dgföåg ö.. d v. Ffd d d f övyg kk k yb : k ä d äkh MÅJU väd ä å y vk g. dgföåg ö. Md vg få k å jök bök vd å d Å JP d v. Ffd d d f övyg kk k = vdg Mh, Mgwww.uf. f: d ä Mådg äg kd vå hög ä d äkh ä vk Mg å Å JP ä bb bkd. Md vg få? dg å ffkv gdg ä gö d kdf. b v d vå hög föuäg y ää föädg väd. öd g. ä ä d bb bkd. M /FG å ffkv gdg ä gö b å MÅJU f. u kä g d v. ä föuäg y föädg väd. öd g f äk g g fö bk vg. Göbgväg 26 g ugud ö P å G MY M /FG. u d kä g d v gh väj G udhå k? Uv f ubbf däck uvck ä. ug k väj f äg. vgf P Gg y å hu k G MY ubbf däck uvck g vcbhöv fö fö kä yggh fh. böj ä. u fö k väj d ffö äg. d g å d u, kk fö G cbhöv kä yggh d föböj g å d u, kk *ä bck M dk vvägg.. h åg y bkvä b hu,ffäfög. ä kö bd v, k v bjud dg ygg yb : c g 7 fh. fö M d dk vvägg. Gä.. 7/2 Y F G å jök å bök å däck ä Mg = vk Å F g. b å Y F G ä äckvc bök äå Föud k fö dg fy (Gu-hu). 55. däck ugud hv. vg få d uvd bd åd å jök v fi d y P å ä d bb bkd. 1 b h k jö å ä äckvc väd MÅJU d d Föud 1 b v y k jö (Gu-hu). å k bd g 2, ä MÅJU F P Gg FG v h d, få bd h d hdg bk. MY G JP M k g 2, ä Föud y ä d äkh gö v v, dvg ådgvg bä. k k g huvg *yä ubbå däck g y d ä 7/2ådgvg bä. M kö bd vbjud dg ygg: 14, jä - Å JP c g 7 ugö v v, dvg k w.dgd. ä - äck fö vkg 15, k ubb däck g å y ä F G *Gä.. föd å däck u hvv, k vå. vå hög :, dåd vkg 15, k å uvk-. hjä dg dv d fög d å föd uhujö - vg dk vväg. Y ä å: å, ugud 14 Fd Gdk ä Föud b hv. å, få d uvd bd d ägbkvg: öd 6, vd, väd ä äckvc d h k hjä dg dv d fög å d Göbgväg 26 y u vväg.. jök bjud äkh å by Påd P FG b å äckvc. vggöbgväg 26 ugud M y u by /P bjud äkh å jö (Gu-hu). Gä d äkh dgföåg ö YG Ffd d då f övyg kk k. k u ku. Fä c 5 k, vk d, få h d hdg bk f Md vg få k k Ffd d d dgföåg ö. hvg d v. f övyg kk g 2, ä Föud g v - Å JP ödg-mådg äg ä - äck fö Md vg få k k M å k ffkv gdg ä gö d f. vå hög ådgvg bä. Gä.. 7/2 dg-fdg k uvk k. g däf hög å ckväg. äg y ä föädg väd. öd f F G ubb däck g däck uhujö vg å ffkv gdg ä gö d g. u kä g d v Gä.. G ä föuäg. föädg väd. f 70 dg-dg k , k d7/2. föd å ku M, ubbf däck uvck ä å: öd 93 jök g. u kä g d v vkg 80 y ä b u k väj d f äg. äfå ky. ödg k. d fög å ä. d å, M FG ubbf däck uvck väd dk vväg. fö kä yggh fh. fö P d föböj g å d u, kk ä. u k /d f äg. f ä 43 väd u bhöv fö kä yggh fh.väj fö d föböj g å d u, kk bjud äkh å by dk vvägg MY MÅJU k ödg-mådg äg G f ä d äkh h dk vvägg. dgföåg ö. yg kk k f jök å bök å dg-fdg k ä d äkh M: h://bck.kbygg..? - Å JP dfö dg g få k k v- äck ä å jök 93dg-dg 70 b 3, ugud G å yvväg ujukhu. u hh v v å vå. Å JP hög k.bök vå ä gdg ä gö d u vå. hög P- - - äck fö vå uhujö vg. g väd. öd f MÅJU ödg k d ku M, v kä g d v uhujö - vg b MÅJU. jök g ubbf däck uvck d f äg.. 93 jök k 70 fö ffäfög. M /FG c kk M fö d föböj g å d u, /FG y Y ubb däck g föd å dk vväg. bjud äkh å dgföåg ö. ubbf däck uvck d fö g å dk vvägg. Y ubb däck g föd å dk vväg. bjud äkh å dgföåg ö. P M, ubbf däck uvck d fö g å dk vvägg. Å F uvk ugbck hvö JP M FG ä äckvc P PP M, M, P. ö j u h ä äck fö - u. Pjö M, M, vg hu äck fö - u.. M, v g ö j G MY huhug ämy v g fö f å bk g vg ä vkg. 74g74 d ö j G d d d å G k v uhu bf bök å g ä: vgh fö P - -c äckvc bb bkd. b å ä b ä c / ugud P k c ä yb MÅJU vgmådg äg f ä ö f k c ä k Mg = vdg :fö0 M f d å dg-fdg Föud Göbgväg 26, ugud k bd g 2, ä Göbg 5-8 v. % Y F G däck F P Gg ä d väd / ä äckvc ä äckvc y. å ä d 1 b h ödg v y k jö (Gu-hu). å äd väd P d d ä väckvc ä g-dg yggä dc äkh g 7 : 14, k bd g 2, ä Föud äkh Å JP gväg 26, ugud jä ugö v v, dvg ådgvg bä. k ä Föud Pä Föud bd åd M vå hög Göbg 5-8 v. vå Å JP : 14, f d åå k bd g 2,. hög vkg 15, k Y 66.v d å, däck f d k. k bd g ä Föud jök k hjä dg d d fög å bk.. ä äckvc 2, jök h M /Mådg FG 93dv 70 ä d d 1 b h v y k jö (Gu-hu). å y u by äg f 74 ä. M / FG v g äg ö j Mådg f ä k bd g 2, ä Föud d v. Ffd d d f övyg kk k G MY u : 14, h v g ö j G MYdvg Göbgväg : 14, jä ugög v v, ådgvg bä. k dg-fdg , ugud hugöbgväg k Å- JP G - 66 chu v. P, dg-fdg 26, ugud u ä föuäg y ä Göbg föädg väd. öd f : vkg h Göbg 5-8 v. c h k hjä dg dv d d fög å d å, ödg f ö h f /FG k c ä ödg uccéd M, y u by ä v fö bhöv fö kä yggh fh. fö böj 82 d u, kk ä v d v. Ffd d d f övyg kk k v g g. M,ku d. G MY b å jök å bök å f ä föuäg y ä föädg väd. öd f ä äckvc ä FUG MÅJU ä äckvc?y fö kä yggh fh. fö böj d u, kk dg bhöv v dhä bg bd ä f d å å y dk g 2, ä Föud å jök f d å d k bd 2, ä Föudå bök å b å g vc k fö ffäfög. g Göbgväg 26 ugud P ä ä : äckvc GG ä h 14, ä vkg. vgy :, ä d bb 14 bkd. å y d ä Göbg26, 5-8 v. bgväg ugud / Göbg 5-8 v. d k bd g 2, ää Föud b å Göbgväg 26 ugud k. v väd vgm ä v ä G d äkh Y F däck : 14, Å JP ä äckvc vå(gu-hu).. vå hög 66 h v u 06 1 b h yvk jö å väd k bd g 2, ä Föud. jök hä Ju k M /FG gö v v, dvg ådgvg bä. P yv. '".*-+/4 5 /%3 * (0%" ) /%3 : 14, å ff ä k: v vkg 15, k ä d äkh g jöpg u: å, k fö köh fög ä å hug Å JP G MY hjä dg dv d dd h v u vå. hög äd dg gö d h vå 74d by y dg u vcäk u kk. 3k M. Ffd d f övyg ä jök fö k uk. v gd dg M /FG f. U F ww.k. g y ä föädg väd öd f b få v Ug ö j ugg u h J ö g d M 74 Q v u F U F ä M, G ö kä yggh fh fö M JFJ * äckvc 59 böj 91 d u, kk :- chä föh äck 5 Z jök å bök å yg, öb FJ 5 fd å MÅJU k bd g 2, ä Föud Q J cc ' Ú $FU Md d kg k u ukbhd b äckv ä Mådg äg f ä g vc : 14, åd h10-18 u bdövg ä ä b å kug,göbgväg dg-fdg 26, hdg ugud Göbg 5-8 v. P gdö g jé f d å 7J ÅM Z P M QUJFUF WÅMP k bd g 2, ä Fö vg vdg ud juhg. ödg bb, äk, äf d db f ä v 74 Mådg äg ä : 14, G u Uv v vå xvuäk: dg-fdg Göbgväg 26, ugud Göbg 5-8 v. väd ö 8 y J Möb Möb M ödg FM ä d äkh.. kck c Gdwww.. Ju bhdg Å JP ä v vå hög by u d Muby Y ubb däck g föd å dk vväg. bjud äkh å dgföåg ö. Y ubbf däck uvck d fö g å dk vvägg. ubb däck g föd å dk vväg. bjud äkh å dgföåg ö. ubbf däck uvck d fö g å dk vvägg. väd ä d äkh Å vå hög. dk vvägg. JP M FG G Gä.. 7/2 väd ä d äkh Å vå hög Gä.. 7/2 MÅJU f f yvväg 3, ugud P yvväg 3, ugud JP. M FG M däck - äck fö vg äg k k k Y ä - - äck fö uhujö - vg F G ödg-mådg äg dg-fdg k dg-dg k ödg k ubb däck g föd å dk vväg. bjud äkh å dgföåg ö. f yvväg 3, ugud ödg-mådg dg-fdg dg-dg ödg äg k k k f yvväg 3, ugud ubbf däck uvck d fö g å dk vvägg. f yvväg 3, ugud ubb däck g föd å dk vväg. bjud äkh å dgföåg ö. Md vg få k k å ffkv gdg ä gö d g. u kä g d v ubbf däck uvck ä. u k väj d f äg. d fö g å dk vvägg. MÅJU P väd ä d äkh Å vå hög. ubb däck g föd å dk vväg. bjud äkh å dgföåg ö. Md vg få k k å ffkv gdg ä gö d g. u kä g d v ubbf däck uvck ä. u k väj d f äg. d fö g å dk vvägg. JP M FG G MY G ä - - äck fö uhujö - vg /2 Gä.. 7/2 G MY G ä - - äck fö uhujö - vg ubb däck g föd å dk vväg. bjud äkh å dgföåg ö. Md vg få k k å ffkv gdg ä gö d g. u kä g d v ubbf däck uvck ä. u k väj d f äg. d fö g å dk vvägg. ödg-mådg äg dg-fdg k dg-dg k ödg k Gä.. 7/2 f yvväg 3, ugud ck fö d gåg å ä - - äck fö uhujö - vg ödg-mådg dg-fdg dg-dg ödg äg k k k f yvväg 3, ugud Gä.. 7/2 uhujö - vg Mk fåg d 1-5. c k ud 93b 70 fö 6 c1 bhgg kö bhdg. f , ugudp bhdg: G byvväg v fdå ä u u 12 k uk ä - - äck fö. jök M /FG jö vg - uhu f d å ä Göbg 5-8 v. v ödg-mådg äg ödg-mådg äg dg-fdg k k dg-fdg dg-dg k k ödgdg-dg MY k. Gödg k ödg-mådg dg-fdg dg-dg ödg äg k k k w Wd g Gud z Fz P Fy b MY bg h u dw M Jb dyck dbg yg dbg M Fé vd Mh, Mg ä äckvc k bd g 2, ä Föud : 14, vf 89 - ää d: få Göbg vkuväg 45, Fd f: f ö ö Mådg äg G Å y www.

8 uå vägg. fu uk. ädböd kuö På v d fu M. f v cd hd J Gqv, yd. å jg v g jck jg ug kj bd h v v fö ä. ä fö gåg jg ä å föhdvg kvuk å Göbg ukvk äg ä g fg. juk uy k ä fyd v få öb 60-dg vbäg få 17-. ä f, k, g j d ä ä gå å cd hd.. Jg gå åg väg kg bd d öåg v. v jg v ku fö 0 k. ukvk x f gägg, bdd g v d c uvd föå k äj d ä vå vck. ä jg juvy jg d b ä x å kud g d kd kå kg föå. å kg kk, k ägg u åg u bd vj h h bk kö ckå. F f gä d. yd J Gqv väd é f udö, kö ukvk 21, hä väk. kä kä hä. ä d b jg kä åg? dk ä vg fökd Göbg, kd få övg d. ä b fö d ä föhdvg c bjud gä. Måg ä vä vå väd, g kud, äg M Wdvk, kdvg å Göbg ukvk. k d ö å x ck u få d fkädd ägd. M g M Wdvk ä kudgu å jäv uk yck bd g c ågu g ä övd. uk u k ä g y fö, d h gj f hud å. Göbg ukvk öd 11 ä väd ä äd kv ukvk. M d v föä å 18- bjk hd cu. ä fö k äk åd v k bv d väd d bhövd äg kud u äv fg äk äj k ök väd, äg M. På 70- uhöd d ku å ukvkh, Göbg ukvk bv v v då föädd vkh. d åd fk, äg M På vägg häg g v, d äj ydg b. Gä k öb, k yck öjg f fäg vk ku k. å å d. jäv k jg å d ä åg dé å. Jg ku b vöjd ä jg ub Åh vk xkuv v, jg g 10 0 fö d, -v. f h bv bjud å buffé v gä uk J Gqv, bh h v x hä väk g v åg c uvd föå. M h v å bdvd h å ff. ä gk åg k Måk, v f Jh. M bhöv b övd v h fö f fö d dök äg åg. ch k d å k d. 1 0 gg d å. Ud äk åg v d äg, d gä ä ågg. b v vg ddg f d 2 dg. fä g. bjud å v, bädd kg, dku, fud k å yck ä hå. Jg ä d ä ä å u g d öd då jg ä v vd dövk ö dö fö g. hu b ug å k bk uk fö hu d gå. k k jg k å g bud h kd fö ud u. x c h f : yg

9 å Fkhu jö y u å Fkhu jö väk Yv, kuukö Fkhu. Yv ä gud jukkök h hf g kk å vådc g ud f å. u h h fy bk vg jbb å hgk Uv jukhu. Få d vb k Yv b vå dg vck d kuuku å Fkhu. fö gå d ä ä k få hjä? äk cchg u k d dv dg? d gö dg gd? v? chg hjä dg d å d ä g, föäd d v dg bjudd ö 6 gg b fö 5. vv jööqv Wzz Mdc kk Fu u : F Fkvådu gdbg dbg g bk k huvudg g MYÅ - d d å - : väg 2, k h://dvby.c jö Fg fö gå d ä ä k få hjä? ygg- / ckä Mu ch uvudväk h dd ä u Gbg gd Fkhu jö väg ö å ök FY M u Fkhu väg k Fkhu väg k vpföäkg. fd v bchåd fö kädc v- Pföäkg. Fkhu jö , väg k vå u 3 b fö 2 ö 10 k % b jö Fg ju Fkhu k väg väg 2 ( hu Függ Fäg) Gå gä å vå u hd fö f G b uv Ju

10 PÅ P 10 PÅ P - UMM åg b åd fö udvk u h ö k d bkd v gå dfv k ök d - g u, väd d g Åd växg ä ju v jug d b dd kk uk v åd, ju fö d ä å fykg. u bf v d k v vå åd, d då v vä hu, äd ju ugå yck d vd. Md v äh vd k ckå d fu å chg g, vkäkjuk, fu gckg. våd k ckå dbb ud d ök d v k ö. ä k få åg åd hu bä k udvk b d v fk: g d d hyg. vkg åd ä d v g d hdhyg. vä d häd f bök, ä ä g åg äk ä. ä vkg h fyd vå å ä dä åg ä d, x å b, k, fök d ffg jö. väd d hdk. h ä ä juk. u k d hå dg h få jbb, k fök ä käk h dé. fu ä yck, d k d ud f dyg f d h fk. k dck ö d vå fö dyg u y. kubd ä 1-2 dyg. fök. k ågå bg ä d ä käk hf dé ud vå dyg. v fk b k v bä däfö v d b äv k hå yf yk h ud d. ( äv fök, cy) å dg b få ffg ä ä h y. ä vg cvu d d, äk v k ä. däfö dg å ug h y. ö dfkd. v x g, x h juk b, k kö hddfkd, å k gckg hud k föbygg d : uch å f; d äck d 1-2 gg vck d äg g vg. å b väd b kubbd vä d v b kyddd f g hudkåd föjd. väd vå, u ud udv. vå b d kyddd hudf. öj h k d fukghbvd kä, vj dg. f cf å d k. ä äk u fö d uf. väd f kä häd gbd h k öj f vj vä. öj d fö d fkä vj kvä ä å juk buck. våd k föbygg d: d ä d ä ju u. gju g x väbfd hjä, ju. Pd u dgju b b kb fö å b ud vhvå. d ä h ädg u, g då bu d g ä uväd, u å vy ugg k gg u. f buk G äöb v gd dd b å d f dg ud v. - åd, vk, wd ådc vå/d vg ck v Uf ö dföf få u h öd Jäg juk F b.. å ä h äv k buk äk, ch åg gd k äk äv ckbgg h://kv.bg.c/ J Y P, PJX cky - - Uug ågfädkdk wbd Y GG Mgg 7 å: kyk, 30. få ugg d. d ö ö ö bjud jukvåd fkvåd fö d hudju äkk d hhy å dju hä, h c ögb. ufö, dbhdg, dck udg, häudökg, ög- ujududökg. Föäg ku fö djuäg. : Mådg dg 8- dg, dg fdg 8-18 G äju: udjuhä äkk J Wgg ä Föud ök k Möb P G ödb kö väd, ck äd. 30 å bchv. Göbg k g å f övfö fjf Få u-8, ubb-8, 16,,, d8, 8,, -bd d övgåg jud å -bd G? ck ygg x uk d y PPU g. jukgy J db hd väg

11 PÅ P y Mgck vg juk dg jäv åg Mgck ( bd) d. 599:- u 499:- Jukf få Jck öd, v, gå, d. 599:- u 499:- öd kf% å k ykväg 46 (h kbd) Må F ö ö PÅ P - UMM Fö h F hå fö ju yå - é - U M - h - Uk Md - c Fö h hä väk - é - U h 27 M - - h é - - U Uk M Md - h - c - Uk hä väk vkväg Md k c GUU hä väk Md h U bck G JU ök v å vk Fö h vkväg k GUU vkväg k GUU 11 Juäg uk Mgfk v Gd jud F h åg kg b juk å d yg dg å dg ök dg åg vck Ju ckd d gö k. GÅ: ög dg ödg GÅ: ög dg ödg Gd Ju På g h v ägägg kg, gk ugu ä d fögfög dg: ä ä uv F h g yf fk jugqu vkd Mh cfé kd Mubck cky yk Mäkgu ug Gg g g k uv däk gö Wkg f, vd, fgf

12 PÅ P 12 PÅ P - u k u dåd vd Fk å ö judvk ä äd j Pk vg väg U dg U udg öhydd f vd gg P W dkg d G y kg ygg Y ä Pckd u Få cd Fx d gvé Få b få äv öj äd u f u M Åäd U k kä u fjä u g v Ggö d äff öj äff d F Ju u k F bg k å ävg Pk Få fö öd Fö vä g Åk ö u k. Fk åd P gj Gö vägg ug äk ä gg öd v y föv M äk uk kk b g kgu kf Fcu g å U Md ö åd dk uk å

13 P ÅP PÅ P - UMM Å jubd 10 JU bk Jubd Få 223 k fö å fgh uffé Få 167 k kbuk ö k 18 vdg qu ug, g Åväg 7 J Gu/hu bvå f: cy ug ch ä u fö f- kfk d uk ju, k k å u g dd Göbgväg 91, : : ögkvv jucg fög h Jubd vd hv. äk vå hvd jubd. 495: k gögg kff. Få 495:- k gögg kff W W W. G G U. Juch 10 väk h kdf gy d ödg 19 dc Md Mådg dc Md dg 22 dc Md Judg 25 dc Md dg Ju 26 dc Md dg 28 dc.18.. GyMx ödg 2 j Md Mådg 3 j Md dg 4 j / ödg 8 j Md ödg 9 j Md äk k h, Gädväg vå g å Fkyck fx hä äggg jubd ck ju- dkkg juk v k gd J f 14 k äggg ök gvd x c F -u h vå ubud å JU U 10% b uvd v d (k j kb d d bjudd) äk å äk å Fkyck u h Fkyck h ufö v Åkdh ufö vd y vu,åkdh. gåd k äc Fd vd kvé

14 14 PÅ P - u F å g v ä udjuhä fö Ju v f vök ä d å vä k d åg fög Ju ä d då åg å yck gd yck gd å f v u båd vå fyb vä x. ud k å bä då d j h fö föädg fdg, fdby bö d k uccv j fö f. d u fö yck y ud ju k d ä d g d käkg dé föjd. f ckå h d födä fkk ä kdg fö dju. hkd. x. ä gfg. k hå ä k hb åvk hud hjävkh. Få hud g fö yck chkd k d k g ä ju ök chkd ä d fg ä d. dg ä x å åd ä d b hudju ä. dju få d v dg vd bk k d b khåvkd då bd vd jäg. ök Gö kä båd hud fx vd hudd ök. bd ä d vd k v fg v gö bä hå b få dju. Ud ju ck d u, jugku, g d dk. hud k bäk få g åg f k f ck buköh, käkg, öh ä b å. fgv d bä hå äk å c y u g dju äckhå fö ffö d ug hud. vg, ä y äd k v ugg å d äv ud fg ädgh, f då k xv jujä f hvväg å hud. Gö äv v uäk å k gä väj g. yck ädå v f ä jubd bvk. Mäk dju få g åg äk gfg ck å d bukbvä, föök d å vd ( hu yck) k h föä kk d d vä. På hg f d d ö djujukhu h ö. d äk fögfg k äv Gffc kk å dgd ( ). fög hd hudd ök. Gö kä båd hud fx ä gä hbd å ä vä yg fö fk d öd uck v väg å v gä yk å vx k g f d. Gd Ju j é, g. v ä fåg? kv y vj u k h väj u fåg ubc. d fåg b bvd å gå d b g dk kk. k få k bbk fk v jöbg u k d g å? fö fy d? d gö fk å v vd k gö u vk? jöbg f ud fkbk k få v v å d fåg h d. äd fk fö vgg kå J W ä d böd M W, käd få J dck fö vux. h g dkvbyå d hjä v y d ö h y. u ä d dv jukd by. k h d d h u v fö. ä h k hä v d g bkvv bv ö å g. h g g bk? ää kbk fö yf. v dö J u v Mcu uvud y ä göbg x. u ä ugdvä h gå b å h åväd d dä h väx u dä h h vä bg f kvä ä å jkg hk ä åg d. bgvg k d g gäg åfö hy död vä gåg. hä ä h d Göbg Mcu väx u, d ä vkubb kuggd Göbg ud dg 90-. Jg yck kv bä bä bd gö h b h kv kök kd ä d f bäd h väx u föäd. Göbg: få dhö yé v M Jh Göbg k f 4 å d äv d bdd äk dju hä å v b å u. hä bk ä b gud ä d d v kg Göbg dg h. k k d ä k kg fäg äh d gud vd f bv ju hä Göbg. k h åg fägfgf ä dggk ugd d ää väckd åk. jug - ck kk jubä d å bz cg f u å å k bbk y d v d J y huvud. cg ä yckg u åg åg g v g åg häg jufd. ä h väck ä d v ök d h d föfu fd få h g jä kä kg hu h h bhd äk äh. fjf y y vök. Gd Ju häg hgäg ök å k bbk vvkd öd ud Ju yå: 23/ Juf - äg 30/ yåf - äg vg äg ök k bbk d: Må 11-19, , f x f

15 PÅ P PÅ P - UMM ä v Göbg k vö vö v kk fö ybygg vg fög. f g c å g k ky fö ök v vö v käkh vö v ökgfäk få xhu vcd väu fö dg v gö d kg k. F1245 GMPUMP f ä f v g d bgvä. M v fkk k äk gkd d u 80%? ch d du ä k: y F1245 ä ffkv ä fögåg g dg k öv uväg g vud dy y, vädväg y. gö å dg ä k y föbukg övbck xv dfd k h g, g äg. å vc d ä k. u 560 Jøu 373 dö 26 c å y buk y. u f d bd k d kfk. äk. ddy 8 GöbG/bd v ä x å väu. Y ä F1245 å G vc ä d gä vä v fgh ök vå hd Fdk Göbg gvgbyå Ygv, h dd, Guv Mö, u y P xd. vädg bgvg g kd. v jä fö bgvg. Gv, buckg g. bök u x kd. Fö ågg 8 f: Ygv

16 M dg M ju M d M vä d c y uäck bk v d 10/1, ådö (df-), kä byggd wbbk. 6-c b g u 8 dfd. kä: 10.1 F-kä (1024x6) Pc: 4 M: 1G 2-M åddk: 160G - Gfkk: GM 31 vy: Wdw 7 : 6-c :- Mdc c v 1 yh d udd d u-y fk fö vdgu. käddydd d M h 325-c, 2G 3-M, vd GFc 94-gfk, 5G håddk, bä u-y ä, G, ådö (df-), M, g g (-), kä Wdw 7 Pu. v d äck fjäk fug båd uchd gbd. x håddk g x x v U x håddk d dg. äk å d h bcku å d vkg f yggd d bb dk å 72 32M buff. uk v/å-fuk gö dk gå väg vd kv äg v g ä d äg v : : :- gch ud ybd kv bkvä d ök d gvd bkguduy g. d fgvg d x åg f g vk kvbd h x yf. d, k dg gö ud ybd fk kb v f fuk. vk yu. 9:- U- My u U- få. ck b u 6 ä d ä u å d k ä å u v väg. k d 10 g ödj Wdw dy. 4G129:- 8G 229:- 16G 399:- Mcf Gd ådö k d b Fdbck få Mcf. Fug d P-d d Wdw XP Xbx 360. ådö kk å 2.4Gz g äckvdd å u 9. gk ufd fö bkvä uv. 449:- Pk vå h b juk? ö k å k d yckg g h vå buk. f ubud v d, k, fk bhö. få : :- ä d c Mch 1352 yh udg (10x37x27c) ä d d M h X2 2-c, 4G 3-M, vd GFc 61-gfk, 5G håddk, 7.1-jud, bä, G, kä Wdw 7 Pu. gbd u dföj. k bjud 4, åd äf vbg å h vå, d vå äj. dvg kdövg gfö. k., v v fö uföäjg v. yckf. gä å åg g äck dck äg G gö, Göbg J Guhu, jö P öcu, Uddv

Minnesanteckningar regional styrgrupp Vård- och omsorgscollege Västmanland

Minnesanteckningar regional styrgrupp Vård- och omsorgscollege Västmanland kg g ygu Vå- h mgg Väm Fg 21/11 2014, k. 09.00-11.30 Näv K Hmbg, Ov Sv, Ev Bkm, Öu, k Bm, Su O, Fg, Yv x F, Su Ek, Ev Sw, Sv-Ek Öbg, u Fk, Pu, Emm Bug h K bg Smu öh Su Gu, Su Söm, Sh, Em Köhöm, -Ek u,

Läs mer

En tillflykt & räddning

En tillflykt & räddning v dg m, v & väd #1 vå 16 Ny d g! 4 v v f E fyk & äddg J Sv m muk & Gud mä = vd V d u bgpp ävmäk Täv ch v! D ädg ökd I d hd hå du v - h y dg få Hukv p m båd ch må v, p m f ä hä vå v ch ku häd m ä på gåg

Läs mer

Stad. Dalmö folkhögskola Lyngsåsa, llaralnge kommun Inventering av mark och landskap 2011-02-15. Diarienr. topia

Stad. Dalmö folkhögskola Lyngsåsa, llaralnge kommun Inventering av mark och landskap 2011-02-15. Diarienr. topia Dmö fhög Lygå, g mmu Ivg v m ch 2011-02-15 S D Ig Ab h bä v BTH Bygg AB, Ag Bg. Ug h ufö v R M, T L. Fgh bö ch v övg 2011-02-08. Vg h m fygb. Aäggg bå v f fgh m mmg å 26 257 vm. BTH Bygg föväv fgh v Fägmé

Läs mer

S P I O N O G R Ä S N I D S K

S P I O N O G R Ä S N I D S K C D F H J 1 U F 1 2 Å U 2 D D 4 D 4 5 5 6 H U 6 7 Å 7 9 Ä 9 10 Y 10 11 D D 11 12 Y 12 1 1 C D F H J H DU DDJ Ä - D FÖÅD Ä D HÖ F DC D Y Y D Ä Ö Ö Å JD ÖD C- WH Å FÖ D Ö H Ö Ö Å D D Ä Ö D DÄ- FÖÅ- U H Y

Läs mer

FRITHIOF HELLBERG. D e n n a h e m m e t s l y c k a blef emellertid af k o r t v a r a k t i g h e t, t y r e d a n efter m i n d r e ä n e t t

FRITHIOF HELLBERG. D e n n a h e m m e t s l y c k a blef emellertid af k o r t v a r a k t i g h e t, t y r e d a n efter m i n d r e ä n e t t : 42 (67) Ö U U Å : U: 5: J U C C U U > 5: > 3: Ö C 27 J 899 U: C Ö Ä Ä 2 3 2: Å YÅ C X: Y 6 Ö 0 5 Ö Å Ä ÖÅ C ÖU: J U Ä g v å g j ä h k j äck öv gå k på g k y k g å ä b j c h y b ä å ä v h j ä k v å g

Läs mer

Jenny Nyström Stoopendaal.

Jenny Nyström Stoopendaal. N 49 F 6 b 889 (03) yå D 48 2 ( = 0 v) Uäk 0 k k qv v bäk ä k FHF v HG ä å byå k 0 6 4 7 U v å v ä ä k Jy Ny å k å v å vk by vk V bv å y å bk åå y å b ä k; v ä y vä ä bk v å v å k v å bkvk å 2 0 å bk v

Läs mer

Att mötas på nya sätt

Att mötas på nya sätt MARKSTEDT/EDENVIK På www.hudd.com få du uppv m v Yug. Dä h du äv vå öppd, p och my m yg fomo om vå kofäggg. A mö på y ä Hudd Kof & Yug, Hmdväg 6, 132 81 Sjö-Boo, 08-747 61 00, fx 08-747 61 01, fo@hudd.com,

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

18.11.2o13. I europa. www.pohjola-norden.fi/europa

18.11.2o13. I europa. www.pohjola-norden.fi/europa 18.11.213 d p I p www.phj-d.f/ep d p p 18.11. 2O13 13.- 19.3 Scdc M Cg C Ep-, Skddkj 6, Hgf d dk äd h k g v g d å kk k, å d vd på yäg ch d ffg k. D dk d ch dk ög h väck väd. Sdg ä d dk k ädå fö k föädgyck

Läs mer

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :)

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :) V u j g ch jö? I å f Vxjö Eg åg fö g. H f åg j ch ug x. V Vxjö Eg! S Jg h hf f h på fög ch ju u j jg f ch ucg Wx... / Ch :) V Vxjö Eg! V gg fö u uf på TV g g g h ch hu? D ju hg Vxjö Eg. V h puc y ch ch

Läs mer

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det.

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det. 26 k hå Lk fö å D gg k u, gg, äv å äv h äfö v u g 1 väg - åu by, b bö b g, g'gö - å 'ök gc g,1, v k g å, gö kg v å ä v f ö g öjg v ff, h ä g fy öve p c; Å vj 1 ä -g upp k v äv ä ju å V k u ä på, huu g

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil d b ä os få båk b Ö : Ö 1-17 Ö 1-17 5 6 O VÄ P Ö ORR F R Ö Ö Fä Å o Å Ö u F /F X u o F C o ä u F F C Å 2 % ouä öw cz Y Puo å 38 o u b s VÄj P j F Rju R V FRÄ 2, 5% FjP år: kbox hu sbå Pyso V 2 x V-skäm

Läs mer

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet 1 2009 åå 39 u k föbu Rå fö u S öjh ä fö h A-Ch fck y Göbfö 50 å P M k Af xx RÅ fö u- Göbfö 50 å! Rå fö u Hä å uä F: Su Lu, ckx.c, Jyk Sk, www.fku. O: Sckx.c 6 11 P M TV-ff U hå 3 L 4 Ibju uä 6 P M - ä

Läs mer

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY SKOL RESA På God 2015 RESORT VISBY BOKNING 0498-25 10 10 WWWKNEIPPBYNSE ö f ä E & So gå föjd: Bå /, uch/mddg å öf Buf Vby Hm-Kby-Vby Hm Log um/ugo md ho F é h Kby Somm& Vd Mgof å Kby y Äymgofb d fä A Gu

Läs mer

Nya Goodwill Företagsekonomi

Nya Goodwill Företagsekonomi Ikv fkbk vcs Ufsbk k c 53-0480-8 50 :- Evfc vcs sk b uä kusk ä bså v fy bk: Eösk fö Ek sff Mksfö s Bkfö bksu I ufsbk fs uöv fy bk äv k Pjk 53-048-5 :-fösksk vk k s Fkbks bk s50 uåsuk fö y bå Bk bså v k

Läs mer

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran.

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran. A bju f 2-31. 2010-1 ycf. c ufj f M. 2 4 D. 4 S. 6 L. 7 Gf 3995:- T F T D H ' ' 6, 15 2 å u H 7 w W c y! S C650D-10K pf f bu c, j. Iå b.. bb c b f få c. Uu AMD V120 pc, 2 GB, 250 GB å, 15,6'' HD TFT H

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

IOGT-NTO:s Strategi

IOGT-NTO:s Strategi G S 21 2016-20 å 4 V 4 Upp 4 D ä 5 G-: ä 6 Så 7 B f y p 8-9 U 10-11 P f y ä 12-13 Fä f f 14-16 U 17 b 18-19 SG 2016-2021 på K 2015 G-: S 2016 2021 VÄD, G, D HÄ SM H CH D K DÄ MÄSK V D K H F CH V M K H

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 05-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 10-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

DÄR VÅRA VÄGAR KORSAS

DÄR VÅRA VÄGAR KORSAS DÄR VÅRA VÄAR KORSAS h yf föå fö, fä, ä, ä äy ch! h ö Sf, y ä ch ä fä j ö fö f. E fy å ch ö h å ch å. Å c å, ch å fö ö ch. PERSPEKTIV NYA PARKEN I RÅDUSESPLANADENS FÖRLÄNNIN SITUATIONSPLAN 1:1/A1 1:2/A3

Läs mer

E m m a Gurli Beronius.

E m m a Gurli Beronius. ckhm, G mud Id.-Ahb. N: 34 (140) Ap: 35 ö p p d (10 fv). F ö Pökd c h Ldg p 25 ö. U ä d k 70 ö p p d. Fdg d 22 ugu 1890. Tdg k d 1 k. fö kv, md Idu- Md- ch Mödg 1 k. 65 ö; pvd bäkd. Rdkö FRITHIOF ugfv:

Läs mer

Testvinnande båtar! Micorebåtar står för förstklassiga sjöegenskaper, utmärkt kvalitet, design & konkurrenskraftigt pris.

Testvinnande båtar! Micorebåtar står för förstklassiga sjöegenskaper, utmärkt kvalitet, design & konkurrenskraftigt pris. Tvd bå k å b v kv d k v g p ö Ldk I vkvkd Mco gg d fy dc och vå go fh v gfbmd p. d kä. - C Ad Jvg, v båäg #6 2012 Mcobå å fö fökg jögkp, umäk kv, dg & kokukfg p. KAXIG VåGTÄMJARE Mco 630/628cc Offho Mco

Läs mer

Hässleholm kommuns Sorteringsguide

Hässleholm kommuns Sorteringsguide Häh ku Stggud Hu tt ä dtt vtyck? D 13 ugut 2015 täffd Ovht dy. Då hd v på ått åd föbukt åpdukt v kgk u fö 2015. Rt v åt vd v öv jd tgåg. Svg gg på td pt ä dt gä dt kgk ftvtyckt väd. Sku v v gö Svg hd v

Läs mer

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995.

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995. % 1 g M N 12 2 Kffu och y mmug m H-f u b b Svv, ygå v BEGÄ NS NL 12:S Mx 1 u :o 1 S 23 3:BEGÄ NS NL :o 62 Dm. y, x ymg och h vg ogmm m b og. byg. DM31 ybo fo: 481-8 Hog 1 382 4 Nybo Vg 1 18 Lög 1 14 m

Läs mer

bo plats Planer och idéer för Rådhusberget Strömstad www.stromstadsbyggen.se nr 1 2013

bo plats Planer och idéer för Rådhusberget Strömstad www.stromstadsbyggen.se nr 1 2013 1 2013 b p Sömd P ch dé fö Rådhubg www.mdbygg. ådhubg Rådhubg k få f hu Rådhubg ä myck måd md fk äg m. Fö få buk md Sömd bdb udök u möjgh föä måd ch mdg bhå v. Bdd uppåfm g möjgh pduc f ägh Gö W Sömd väx

Läs mer

svenska riksdagen 2012

svenska riksdagen 2012 v dg 2012 Rdg dd vå fö ådg d 6 fb 2012. I dg v ch vå vc vgd bb v dg d, K T. D g d fc f föd: vd E H (d), fö vc P Rv () ch d vc A Jh (f). Rö öd dg då v b d Tj H. H fd, S Nö, d b dg dg d 1 2012, då h vgv

Läs mer

det bästa sättet för e n författare att tala är a tt skriva

det bästa sättet för e n författare att tala är a tt skriva 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 b e a h d g e a c g e f b d d c b f h d h b a h e c f d g b a c a d f

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 37-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Bomässa 10-12. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4. Förgyll hösten med färg - sid 10

Bomässa 10-12. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4. Förgyll hösten med färg - sid 10 B MÄSSN DÄR DU BYGGER OCH BOR INKÖPING 0- SEPTEMBER 00 Sö B Tv My... S ö - 4 Fj 0 Föy ö f - 0 I fö - F ju v... COETT CENTER 0- VI HÄSR HE FMIJEN VÄKOMMEN TI NY BOMÄSSN Gö D B B 0- SEPTEMBER 00 INKÖPING

Läs mer

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER ö f Nu b y f Avö v! S i vä i Rk S U 65.000 DER L O F R O i SPONS i ö i. S Fjä m i k iv. kmm ch i, k i i TV-x u! ivi vä k Säi h c ku ih i B möj Tävi v S UASH CENTER O F F I C I E LLT RAC K E T, B O LL O

Läs mer

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler B L L f ö j öj Ä I! D V y 2014 Fö,! D ö! E V, f E Kf D E f j P ö Ry öj, ö B! Fö ö D 200 j ö, 31 A Dö f F L j y ö-f, Ky, L ff f f MUF A jö f V ö, M f, f f ö f f! P,, f ö j f, ö j j L-I Lj Fö LAR-INGVARLJUNGMAN@VELLINGEE

Läs mer

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013 E ö hö ö! DENNA SIDA ÄR EN ANNONS G Im M Hö 2013 M G Yv P ch U Bjöm ö m ö G. M m hö! Å F ä! Ö ö M G M... 13-18 T... 13-16 O... 13-16 T... 13-18 m ä ä. A: Hcv. 1, 247 70 G T: 046-35 63 57 Fx: 046-35 70

Läs mer

I projektet kombinerades en kartworkshop

I projektet kombinerades en kartworkshop SUBURBS - D Fuu Chll CHALMERS Uvy f Tchly 0 197 Elb Bl, A Pu, Ccl R & S Sv D uv lpl ä k bä D kull v pv fll lpl v uf å pk å k by v p D ö h fö by Hkull, ä by å ll p vå k bl fö D ä ckå vå håll lk l ll wkhp,

Läs mer

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30 10-15 Lög 18 mj S j MAT& FEST MATMARKNAD MODEVISNING 10.00-15.00 MATMARKNAD Dhw m Kp 11.00 ANMÄL DIG Sm på vå M hå på T g ch j på äch. 12.30 VINNAREN UTSES V ä ch f p Amä g ch ö v på mjf.. K 12.00 m jy

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 42-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! L, C 154. I: L Gfö ö ö f ö. D f f ff 150. 21 ö bä fö f äföb. F b f bä f p: p://b./ff 2 3 T ä b f bö! F 1. Jäfö ä p ä! 5. ä ä 4. 3. Uy 2. M b 1. M äb, Ry 161. F: 4 5 . F 2. T y 50

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 52-2014 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOMSTERTORGET

HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOMSTERTORGET Od 4 p 3 HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOSTERTORGET ONSDAG-SÖNDAG S p Fo ph b o Sv S pc O jo v d p d d d fö o cy B 3 vx v d ö / H x ä 3 - é d p o d d O B S Rob oäp p 4 4 d WD Lä o O p d p - S å pccé Gö o d

Läs mer

Entreprenör i humanitet och hygien

Entreprenör i humanitet och hygien 42014 Råv föj m M Rg Myc c vd Svg uvcg fö bö vdbg Eö hum ch hyg Mdu Eö Lv Pv Bg Ihå Å NR 4 2014 Ld Rd Å: ug v: Ådb f Svg Su 19 107 81 Schm Tf Schm 08-791 48 00 Tf Göbg 031-333 45 00, Tf Mmö 040-600 21

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! I ä ö ö ff. y ö pp fö ff by. D f p p f ä ä y b. H by b ä f f. G ö p b p ö fö. O ä by ff b p, ö f b y ä. I by f fö bpp ( * x). O ä ä p by äp ä by f f by ff,. L, C 154. I: L Pb Ey

Läs mer

Skydda dricksvattnet. Att bo och verka i ett vattenskyddsområde

Skydda dricksvattnet. Att bo och verka i ett vattenskyddsområde Skydd dcksv A bo och vk vyddsoåd R v ä vå vkgs ullgåg V äo k vså d s, v kl oss u v Vyddsoåd fs ydd vå dcksv D g oss llgåg ll dcksv v god kvl också fd E vyddsoåd bä oåd ä vspä ll bjud vss M ll vksh so ugö

Läs mer

Program. sept. Skylift. marknad. foodtruck. trollkarlen. Dannyman. hinderbana. Kulturhuset. konstsalong. www.hostfesten.se. Vallentuna Centrum

Program. sept. Skylift. marknad. foodtruck. trollkarlen. Dannyman. hinderbana. Kulturhuset. konstsalong. www.hostfesten.se. Vallentuna Centrum >>> REPORTAGE PROGRAMMET AKTIVITETER TÄVLINGAR ERBJUDANDEN HÖTTIP f ö H m u C a u Va a h Lä 7 6! www.hf. pgamm Pgam W c A Vaua Cum F vä a: P a & C käa aa m J uh & J uh öagk 10-16 a k T ma & y a D a p g

Läs mer

Barn- och fritidsprogrammet

Barn- och fritidsprogrammet yk. v D v. k ä ä k Sky Yk Ykä F Fkä Gkä Ää P v Kv Iv S Bv S C S Ex å B- PEDAGOGISKT ARBETE SOCIALT ARBETE FRITID OCH HÄLSA Ex å Ex å Ex å Ex å B Ev P I M Bk A P S Hä B Fkvå O Bvk H P ä Väk Skä /vx Ovk

Läs mer

Systemmätetal, mål och resultat 2014

Systemmätetal, mål och resultat 2014 Sä, å och R ä bä ä R ä vå (0) R ä ä ä Må ä, k j jäfö () Rfö o Ppkv Sä Må P ä v å S p c v å Mbo Mbo Poc och poko Kok våc, p o ko f på fo Må ä ppf Må ä v ppf Må ä ppf R -12- R - R 2012- / 12-12- (+/0/-/)

Läs mer

EU integration Internationell Politik

EU integration Internationell Politik EU g Ill Plk Mådg 11 j 2009 My 09 Idg A föå EU: plk y EU: hk vcklg EU: lk plkåd EU plk y föädg My 09 Ml Sg McCll 1 H yck yck d d v EU, d plk ch d?? 1= v gg ll 1= v hl dl My 09 S ll flk? Fö v ch v följd

Läs mer

or.fdrande i- Uppsal-a och artikel uppmdrks.arntret i ansprak fdrefaller i"ltie" ocn raiiigtrusetr

or.fdrande i- Uppsal-a och artikel uppmdrks.arntret i ansprak fdrefaller iltie ocn raiiigtrusetr TORGNY v JJ : u,v h 45 D uk v 8 p v k Upp- & h3, Fj:: :- 8, Su R, v, px k ]- k, ', uk - Upp- 44 I,I 844: N8 O Up- Fu (, ) J h k uppk pk p5' -?- T j jv, k ' h! --; "" u ju h k, u&-w""kp, k, j, u k kjph,

Läs mer

Logo. Bakgrund. Tekniska data:

Logo. Bakgrund. Tekniska data: Pjk: : Idé & U: Jy Rd, jyd@jyuc Du: 14 2010 Bkud vu k d c u d k d k Tkk d: : H V Pjk: : Idé & U: Jy Rd, jyd@jyuc Du: 14 2010 d 14032010 Sk G 1 21600 P Mddd: Ipu py duy x p d yp duy Ipu duy' dd duy x v

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 19 juni Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

människor påverkas av hur du röstar!

människor påverkas av hur du röstar! E hv j so vs v h ös! V Eo 7 j V fö g och EU! M 4-7 j v EUs 27. D v 375 jo bog EU so h chs v och ös Eo. A f bs s Eo s vg v. Ih v, sh v bs s, bsjög, fcg gh, jöv och ovv. D b g x fgo EU och Eo och bs o v

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån Juiumshg! g m u K å p å 3 fi ig! v S i å 5 o y o T h oc. 5 1. 1 1 26-27 APRIL -15. Poyidig K. 11 Asiksmåig k. 12-14. Toyo Biusäig Hoppog Husvgspciis vis husvg Fifi pis Thozuis Moospo WRC Coo k, dyc s s

Läs mer

K 1 APITEL Åttondelar

K 1 APITEL Åttondelar 1 KAPITEL Åttondelar A V I S TA TEKNIK DEL 1 - RYTMBILDER 1 Åttondelar Som jag sa i inledningen av boken så ska vi läsa noter som bilder (eller ord om du så vill), istället för not för not, (bokstav för

Läs mer

!!!!!!! #$%&'())*+*)!$,!-.'&$)$%*$!/%0*! 1'+,$*-.!2.-$%.!!!!!!!!!!!!!!!! 3,4!5+67*!8'7-9*! :;<!8%$6&+-.*=!2.-$%.! >?""@?A@?B!

!!!!!!! #$%&'())*+*)!$,!-.'&$)$%*$!/%0*! 1'+,$*-.!2.-$%.!!!!!!!!!!!!!!!! 3,4!5+67*!8'7-9*! :;<!8%$6&+-.*=!2.-$%.! >?@?A@?B! #$%&'())*+*)$,-.'&$)$%*$/%0* 1'+,$*-.2.-$%. 3,45+67*8'7-9* :;?""@?A@?B " C**.D0''=/E%&.FG*+*) CH2IJHCH: " "#$%&''()('*(+,-..%&'' " JI2"KIH#LMNHJI;5O#HCH: # /"0,1"#,%*0"#.%"$$23#4*(,1"2$,25#,6*$70*%+*,25#,0*%$"'"#(",*2$*#,"/+%-$"$,.#3'#"48

Läs mer

VÄSTMANLÄNDSKA SÄRDRAG

VÄSTMANLÄNDSKA SÄRDRAG 2013-06-25 S 1(20) VÄSTNÄNSK SÄRRG Få guv h jäbuk hgh-h Väm kv - I ä v v bå, ukju bg m ö åg äg åg m uug Väm ä bå g v kmmu. T k Väm hö kå Hä, N, bg h jubg kmmu. Väm Bgg h ä. S gmm gk gä m Bgg h ä v gm Jävåg

Läs mer

Årsredovisning 2004 1

Årsredovisning 2004 1 Åv 2004 1 2 Åv Suv ku 2004. Suv ku, Kvc, p 2005. Sk : Tbjö L, Sbyk Ihåföck Kuy fö 5 O 6 Å å 7 Fövb Ovy 8 F y 10 Pövk 15 Dfv 17 Ivv 18 Vkhövk Ku B- ch ub 20 Fh 23 Kuy 25 Kuu- ch f 27 L 29 Mjö 30 N fö bk,

Läs mer

MEDBORGARDIALOGEN TYCK OM TORGET

MEDBORGARDIALOGEN TYCK OM TORGET 2015 SAANFATTNING OCH ANALYS AV EDBORGARDIALOGEN TYCK O TORGET INNEHÅLL I 3 4 V? 5 C 6 W 7 Ty 8 B 9 10 y 12 Hf 14 D ff 15 Gf 18 T 19 Kf 20 D 22 F 26 F 28 D y 30 Df 32 B 34 S 38 Kfj 40 Ö 42 C 44 S 46 PRO

Läs mer

PEAK IT & Office har sedan starten hjälpt över personer att ta nästa steg i karriären.

PEAK IT & Office har sedan starten hjälpt över personer att ta nästa steg i karriären. PEAK IT & Offc h d hjälp öv 2 500 po ä g kä. Bmg Rkyg Fömdlg V bjud fög m och kodffkv bmg-, fömdlg- och kyglög om IT, Ekoom och Admo. , mjukv uu vckl g Bmg och pojk Hok Vå äg Vå floof ld g PEA K Föm dl

Läs mer

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE HIINGEN OMMARKAMPANJ PÅ GARAREGAPORAR Vj 4 35 j j 9:- RING FÖR KONAFRI HEMBEÖK! O I 23, H 3-5 69 www! * I! A I E K 2, 3-5 57 @ *G NUMMER 6 juni 22 I LOKALA LIVILMAGAIN Nj N Ä U V! -,,, ö! B ö ö j -! V,

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning D: F8-/A A: 6--4 Ju O J-N M c - MK u Vh M U T R ED N I N G A T ER N AT I V. f f N ch N h f h. f h f. M N ch K u f Ö f Å ch K. f N ch h f. D. J ch f. N f c. u f. D,, ch h f. Mf h. D f u u uuu. V f u f.

Läs mer

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally bg gföb gy 2010-2011 RÖDA ff m INTE m ttpg. g. Otb It 2- Ap 2 x pg Et fm bt tg mt fm bt p- ch tb ttpg. ö h m p ö h m D M - P p ö h m D M - g Pc Nm Kbb At tg Tt pg 25/7 4/10 5/10 12/10 14/10 18/10 19/10

Läs mer

Plankarta som ändras. Planbestämmelser. Planbeskrivning. Genomförandebeskrivning. Tillägg till. Tillägg till. Illustration.

Plankarta som ändras. Planbestämmelser. Planbeskrivning. Genomförandebeskrivning. Tillägg till. Tillägg till. Illustration. . v x v j. Pk om T T Pbkv Pbmm Djp 249 v kf 2007-01-05 och h yf ö möj uppfö uppbo m hö uymm och fuko fö fm po v Gxv Ö. P h omfö fom b fö uppbo h fu. P h m bv ku. E ök om jp k fö möjö bo våvåhu h komm få

Läs mer

Så här gör du för att få biljett

Så här gör du för att få biljett Nu f öjgh fö dg o ä dg hdppd och v Hby Hch på T 2 äg p. Nd ä pch fö d ch Så hä gö du fö få bj 1. Ko Gö Tgö på 48 ch och gö bäg: Ad: Go.Tgo@HbyFobo. 2. Hä u bj vd Hby Fobo T2 hv ch. Nä du h bo bj fobo få

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF IDA I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF IDA I MALMÖ ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/1 2015 31/12 2015 HSB BRF IDA I MALMÖ K ch Mmm HSB böi khm ö mm 14 ju 2016 kck 19,00 Lk: Fk Hu, Nb D 1. Öppvmm 2. V v mmö 3. Amvmmöv v pkö 4. Gkvö 5. Fv 6. Vvvpjmmmöjupkm

Läs mer

ILLtlSTREPAD LÖRDAGEN DEN 8 NOVEMBER REDAKTÖR OCH UTGIFVARE: FRITHIOF HELLBERG TRÄFFAS SÄKRAST KL. 2 3.

ILLtlSTREPAD LÖRDAGEN DEN 8 NOVEMBER REDAKTÖR OCH UTGIFVARE: FRITHIOF HELLBERG TRÄFFAS SÄKRAST KL. 2 3. P f ^ : 45 PP P Å: _ 15:d Åg Ö 8 1902 (828) PPP ; P P? 6: 8: 5: 3: : Ö YÅ: Ö : 2 3 1 7 Y 1 7 104 XP 9 ÖP: 1 0 Ö : 5 6 1 4 7 1 6 4 6 g bd ch g fdf ch hä ä föv h vå ä! ö u dg d d d gd ch vg pä f d d jub

Läs mer

Hotel 12:TE Å R G. IBSEN. KOMMISSIONÄRER UTGIFNINGSDAGAR: BYRÅ OCH EXPEDITION: PRENUMERATIONSPRIS PR Å R :

Hotel 12:TE Å R G. IBSEN. KOMMISSIONÄRER UTGIFNINGSDAGAR: BYRÅ OCH EXPEDITION: PRENUMERATIONSPRIS PR Å R : w N:R 7 (646) ONDAGEN PRENUMERATONPR PR Å R : UTGFNNGDAGAR: DUN KR 5 : DUN MODETDN MED PLANCHER OCH HANDARB > 5: DUN MODETD UTAN PL > : HVARJE DEN REDAKTÖR 6 EPTEMBER O C H UTGFVARE: F R T H O F O N D

Läs mer

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Akk Skp ASS, FU 2013-05-02 1(3) Akk Skp ASS, Ldnö Snn v kubbhu Tonpnd FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Rmbkvnn Akk Skp ASS, FU 2013-05-02 2(3) Pobm Mkn kpundn bv å å å å dn övvmm v vn f ån p å. Då b fukhn

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

Dammsugare PF1CLASSIC/106390 Fönstertvätt WV2 Premium/106021 Dammsuger överallt

Dammsugare PF1CLASSIC/106390 Fönstertvätt WV2 Premium/106021 Dammsuger överallt Lå c P h c L j T Ex kp ch mcfbduk å OR PRIS 1.295 OR PRIS 799 999 499 mmu PF1CLSSIC/106390 Fö WV2 Pmum/106021 mmu ö Skd, fö Effk m m muyck m ö du k dmmu på yp ch m Ekk ufuk m ö du pp dpp ch d d F pkk bhö

Läs mer

Sotenäs Kommun tryggar driften med avtal. om årlig service. Per Bobeck vår man på fältet. www.prominent.se. 2012 nr 1 SÄKERHET NYHETSBREV

Sotenäs Kommun tryggar driften med avtal. om årlig service. Per Bobeck vår man på fältet. www.prominent.se. 2012 nr 1 SÄKERHET NYHETSBREV NYHETSBREV 2012 1 SÄKERHET Exp C-F W T ycl fö vå pup S S Ku y f vl ål vc P Bbc vå på fl wwwp T y f ö u! PM l VARIM-cf VARIM å fö Vu öpl fö u pbl c öjl v bc- c ublfå Målupp fö vll l uvcl VARIM cf - yf ul

Läs mer

V E C K A pågår som bekant i

V E C K A pågår som bekant i N:R 31 (1074) TORSDAG-EN DEN 1 AUGUSTI 1907 20:DE Å R G N v h^. MAN v OMfj h, fv v ö h. D h v ch h v. D h v f jf ch j, f b bö ch fö v f. D f, f, v v fö v, fö b v v yh. Af v f b yh j h f A Ty-H, v, hv öf

Läs mer

TORSDAGEN DEN 24 OKTOBER 1907 HÖSTSCHERZO.

TORSDAGEN DEN 24 OKTOBER 1907 HÖSTSCHERZO. N:R 43 (086) 20: E TORSAGEN EN 24 OKTOBER 907 HUFVUREAKTÖR OCH A N S V U T G I F V A R E : JOHAN ÅRG NORLING Fu Th B ch h f ugfbu h g gp gå, I AGARNE fu Th B Hg ug f h fgg u 905 å uf V h f åg uppyg u ch

Läs mer

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning?

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Invandrarna, arbetsmarknaden och välfärdsstaten Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:21 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Välkomna till F R I M Ä R K A U K T I ON

Välkomna till F R I M Ä R K A U K T I ON Väo R I M Ä R K A U K T I ON Ldg d. K u Ijud vå dvg våuo. udgåd 7, og 7, K. B yg o vä äd uo, d god jgh g d o oj. V h å å o å d hu d g. Myc ud, Äv Vyo, B ydådo. Må g yd. O. Vg dg d.. E d vo. K u. Thod Co

Läs mer

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally bg gföbu gy 2011-2012 RÖDA ff m INTE m ttpg. g. Otb 2- u Ap 2 x pg Et fm bt tg mt fm bt p- ch tb ttpg. A göm h mx 50MP 1/7-11 H u ö h m p ö h m H u D M - P H u p ö h m D M - g Pc Nm Kubb At tg Tt pg 24/7

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS BESLUT

REGERINGSRÄTTENS BESLUT REGERINGSRÄTTENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 8 december 2010 SÖKANDE 1. AA 2. BB 3. CC 4. DD 5. EE 6. FF 7. GG 8. HH 9. II 10. JJ 11. KK 12. LL 13. MM 14. NN 15. OO 16. PP 17. QQ 18. RR 19. SS

Läs mer

ligger sydväst o m Norrköping och på ett afstånd af endast 20 minuters väg från staden,

ligger sydväst o m Norrköping och på ett afstånd af endast 20 minuters väg från staden, : 29 (604) P M P P Å : 5: M M P B > 5 : M P > 3 : - V Ö : VJ ÖMMP: 8 Ö B P P V 2 P Ö WÖ V: B Ä Ä 2 3 : J 2: Å 899 MM XP: ÖV PÅ Y 6 Ä ÖMÅ V ÖPP 0 5 BYÅ M 6 4 7 6 4 6 20 w B w M V B B P JÖM! V V ' W 0 V

Läs mer

2 slavgöra gå 2 3 busvissling 3 4 etter avlat 4 5 svarar al r 5 6 tinktur via 6 7 nja tariff 7 8 oj lorelei 8 9 rem årtal k 9

2 slavgöra gå 2 3 busvissling 3 4 etter avlat 4 5 svarar al r 5 6 tinktur via 6 7 nja tariff 7 8 oj lorelei 8 9 rem årtal k 9 a b c d e f g h i j k 1 aska tomhet 1 2 slavgöra gå 2 3 busvissling 3 4 etter avlat 4 5 svarar al r 5 6 tinktur via 6 7 nja tariff 7 8 oj lorelei 8 9 rem årtal k 9 10 stygg lid 10 11 atle snigel 11 12

Läs mer

ILLCISTRERAD BYRÅ OCH EXPEDITION: FRITHIOF HELLBERG KLARA S. KYRKOGATA 1 6, 1 TR. ÖPPNA KL. 1 0 5. TRÄFFAS SÄKRAST KL. 2 3.

ILLCISTRERAD BYRÅ OCH EXPEDITION: FRITHIOF HELLBERG KLARA S. KYRKOGATA 1 6, 1 TR. ÖPPNA KL. 1 0 5. TRÄFFAS SÄKRAST KL. 2 3. LLCTRERAD N:R 36 (6) LÖRDAGEN PRENUMERATONPR PR ÅR: DUN DUN MODETDN MED PLAN- CHER OCH HANDARB DUN MODETDN OTAN PL ANNA REDAKTÖR UTGFNNGDAGAR: KR 5 : 5: 3: - OCH 6 MAJ 899 UTGFARE: 2:TE BYRÅ OCH EXPEDTON:

Läs mer

Butiken är LADDAD. Mängder av nyinbytta bilar. Läs mer på sidan 4-5. NYHET

Butiken är LADDAD. Mängder av nyinbytta bilar. Läs mer på sidan 4-5. NYHET mgb. Buk ä LADDAD Ad J Säj Mägd v yby b. Lä m på d 4-5. NYHET! F d ä p! y b H y Mub ASX Nu ä d ä c m d d Svg k v bjud d fö mgåd v. NYHET! d Fuyb m /,38 0 Ed P få Ty Au HSD - Fyybd Ud d y dä k på Au fuybd

Läs mer

Livslängd vägen till lönsammare produktion

Livslängd vägen till lönsammare produktion ! L ä f ä b ö F ö. ä s s y p b sx föbä sä A. h p s s bhös. A föä föä h hö. å b f fö å ps yc DL K Lsä ä ös p Ks sä ä s fö ös jöp. Fö s h ö s sä bhö få h å sp sh få fs, f, f, p hässy p ch p. Lsä h föä s

Läs mer

Medborgarnas synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll Resultat från en riksomfattande undersökning hösten 2006

Medborgarnas synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll Resultat från en riksomfattande undersökning hösten 2006 M y å y, S R å ö ö 2006 R 2007:3 3 Fö S ö 1996 å ö å å ö. Uö ä å ä: Mä ( ä) ä. Mä ä å y y,, ä ä å y S ä. I å 2006 å ö ä y, (ä). D (ä) 2007:4, M y å S ä. Uö y : ö ö ä y S, ö ö ö å S,, ä ä å ä å y ö. Fä

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF ELLSTORP I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF ELLSTORP I MALMÖ ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/1 2015 31/12 2015 HSB BRF ELLSTORP I MALMÖ K ch Mmm HSB böep khm ö mmm16mjk19 Lk:RöAu,Röbm6A D 1. Öppvmm 2. Vvmmö 3. Amvmmöv v pk ö 4. Gkvö 5. Fv 6. Vvvpjmmmöjupkmvv

Läs mer

UNICA Ny skola F-6 Mariestad

UNICA Ny skola F-6 Mariestad T TU Y T TU T TU Ä UT/ÄT TÄÄ V V TT Unikon ä pd i tt vkt pkomåd tånd v - o övtäd, ny o gm. mådt ä n viktigt p fö dn ioogik mångfdn då dt innå mång inkt, fåg o dju. Tmt fö pojktt vit kog o idén vit tt v

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

N:r 23. Fredagen den 7 juni 1889. 2:dra årg.

N:r 23. Fredagen den 7 juni 1889. 2:dra årg. : 23 Fdg d 7 ju 1889 2:d åg yå: lxbgg 54, p: 25 ö p pd (= 10 fvl) Tdg k d 1 k fö qvl pvd bäkd g löuföäljg dkö ch ugfv: FTF G Täff å byä kl 10 11 ll Tlf 61 47 gfgd: hvj hlgf fdg fll hlgdg på fdg, ugfv dg

Läs mer

bo plats Till våren kan Denniz flytta in Strömstad tidningen har fått nytt www.stromstadsbyggen.se nr 2 2011

bo plats Till våren kan Denniz flytta in Strömstad tidningen har fått nytt www.stromstadsbyggen.se nr 2 2011 2 2011 bo p Sömd dg h få y ud T vå k Dz fy www.omdbygg. kpp Dz y bod S ä d dg väj p. D 22 ägh d y ygghbod b m fädg. Dz Mguo ä v dm om k fy mj. Gå d få komm och hög upp? D ä okob och dyg hvå kv fyg ygghbod

Läs mer

relation! modern kommunikation Investera i modern kommunikation Sid 2 RingUp s Affärspaket Modern växel 10 år gammal! Sid 12

relation! modern kommunikation Investera i modern kommunikation Sid 2 RingUp s Affärspaket Modern växel 10 år gammal! Sid 12 RU Affä M väx 10 å! S 12 A - H b ä få RU - A Kö! Iv S 2 S 7 Sy E X X1 S 9 V ä fövå å å ff äj f. D j v å fö 20 å, h v ä b RU 2.0. V vå h v ö b. Sbb, h ffv. Vå b f ä öj h vå ö! H h ö vä ö, b f, j bhv! D

Läs mer

FÄNRIK STÅL-UPPLAGAN.

FÄNRIK STÅL-UPPLAGAN. FÄ ÅG : 3 ÖG (838), G, FÄ Å MG 6: 8: 0: : 0 Ö GFG: M Å : 6: G BYÅ: CH GFV: FHF HVJ ÖG 7 J HBG ÄFF Ä 3 7 BYGGG 7 0 ÖMM: 0 Ö : J H G M 6 4 7 6 4 6 u m m g u våg åg g bå, vu äv b, å ug ö B å ä, h c v mg y

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

Den nyttiga utevistelsen?

Den nyttiga utevistelsen? Den nyttiga utevistelsen? Forskningsperspektiv på naturkontaktens betydelse för barns hälsa och miljöengagemang Fredrika Mårtensson Ebba Lisberg-Jensen Margareta Söderström Johan Öhman RAPPORT !"##%&&'()*&"+'&"-"#.

Läs mer

Kunskap för integration

Kunskap för integration Kunskap för integration Om makt i skola och utbildning i mångfaldens Sverige Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:33 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

skogen & kraften LÄR DIG MER OM GALLRING UTFLYKTSGUIDE SKOGEN BIDRAG 2015 Älvdalen, Särna & Idre våren 15 SÅ KOMMER DU IGÅNG! 8 TEMASIDOR BYTER AGARE

skogen & kraften LÄR DIG MER OM GALLRING UTFLYKTSGUIDE SKOGEN BIDRAG 2015 Älvdalen, Särna & Idre våren 15 SÅ KOMMER DU IGÅNG! 8 TEMASIDOR BYTER AGARE kg & kf IFOMIO FÅ ÄLVDLS OCH SÄ-ID BSPIGSSKOG vå 15 8 MSIDO SKOG.. BY G Jk? SÅ KOMM DU IGÅG! Skgägkl LÄ DIG M OM GLLIG BIDG 2015 Älvl, Sä & I UFLYKSGUID ävl Bpgkg! FOOÄVLIG! på 25! SKJK! bk! LD SKOG &

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 06 mars Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

J7260 - RIKSSKATTEVERKET - RIKS Sida 1

J7260 - RIKSSKATTEVERKET - RIKS Sida 1 J7260 - RIKSSKATTEVERKET - RIKS Sida 1 REGION Stock Lin- Mal- Göte- Öre- Väs- Öster TOTAL holm köping Växjö mö borg bro terås Gävle sund Luleå (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) BAS: SAMTLIGA

Läs mer

49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER

49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER 49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER 49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 2 FJÄDRAR FRÅN LAGER LEVERANS INOM 24 TIMMAR Hela vårt lagersortiment, både bredd och djup, är uppbyggt och anpassat

Läs mer

Bollen rullar för epilepsi

Bollen rullar för epilepsi 3 2009 åå 39 uv v v ppföbud B u fö pp Väd Budp E B-Mchm: K ud må föbä! Dy Kh ämp md d f 9 Smhäd RÅd fö ud18 12 Dy Sv Epp 6 Kh ämp UEFA pj Om: cxp.cm. F d upp: cxp.cm, www.fu., J Zqv, Dbd 14 H du å bä?

Läs mer

SKOLRESA. på Gotland! Boka er resa redan i dag!

SKOLRESA. på Gotland! Boka er resa redan i dag! SKOLRESA på Gold! Bok d dg! Skolpk All d gå! I pk gå följd: Bå /, luch/mddg v på övf Ekl pvä Buf Vby Hm-Kppby-Vby Hm Log um/ugo md hlpo F é hl vl ll Kppby Somm- & Vld fö hl kl! Mgolf på Kppby Ävymgolfb

Läs mer