God Jul! världens Bästa julklapp! sisjöns Floating. Vinn tid på Sisjön. Sisjön. Sisjön. handla ShopExpress! tid Sisjön Sisjön. Vinn tid på handla med

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "God Jul! världens Bästa julklapp! sisjöns Floating. Vinn tid på Sisjön. Sisjön. Sisjön. handla ShopExpress! tid Sisjön Sisjön. Vinn tid på handla med"

Transkript

1 ò Gd Ju U hå: Mx fö hg ä ö vv f v cd hd Jug dvg yck å dg å k vvk ubud k fök v fö uföäjg v. yckf väd ä juk äk åd d ä dg jö Fg Fy b ä JUPPP: G b FG d å jö hd d hx ä kv hv å 10-k 4 k d 9 k.. 23/12-10 f ég göbg : d å jö d å jö hd d å d å d d å d å hd hx jö jö jö d d jö å hd d jö hd d hd d å hd d d d å å hx d hx hd hx d jö jö hx jö ugbck d å hx d d å å d å jö hd hx hd hd d d d jö jö jö hd hx hx hx hd dhd d d hx hx hx hx 6 å kv 1995k F: k ud u ö vj dg

2 PÅ P 2 PÅ P - UMM kd: M G, d Gd Ju G y Å ök v å dk P, -M, k, Gö h k - Gu dk, P Gy g, ä Föud, h dé, ä Föud, U Jö, d, Må g, vå, dö, d Måd ck v Uf ö Md juäg v j y vå u v v u vkg ju å - å gd d b d k, v v j u ä ck-v gö bök å h://kv.bg.c/ dc_10_ck.dd :54:16 G JU G Y Å På P vä h uöv vg dbu dgä å föjd : é bk dbbk M Wg d å k f vg bjudd fö ju. Fcu Gåd vu ghu, vå Mhuggg g gbgg g d ä kä. g g by vdäck Påvud M d ä äv d fö fk ég äckföäjg d gö yd jg ä ågdg äckfövg (fö g ä G åg h ä bk) dyk fåg u ; g fö dbkg ugf k v gg Ju? d v d fö jö v d hg g? k ågåg Wy hd äk d? d kgk bdyk ök P d? jö k väg : Fåg ä åg v ä h Föud g GÅGGG uu Mu äggg ädgåddg /v äk Möd å äö g ä f k. 15 gy å u äö Pbuffé zzbuffé d äk bjud köä, fkä, vgk ä vck d. äö dädgåd ä gå dbuff, k dyck, kff, böd ö. bäg å, ögå å. d k Måd-Fd: 10: - 18: öd-öd: 11: - 16: Jhfdg 7, öd k fö f. ök äv vå hd: f vk h ug Gä Pg käg gäg äggg: : buk: k/dg: ug Q8 ugbck fu ugä kö - g uu v ku, kud dädgåd g ju g cb ä hä ju å å fu d kv. Fö g ä ju gädj vkg d dä d äg g öjgh d g bk ugå, ä dck fykg h ä bv. M k v v d äkh, v f juf vj å v h å båd håd k, juk k fö kuckd k. åg c dcbd? Fö g d ju jg g fkk v föbd ud dcb ä v jäv juf, judg dg. Pg kä jg g vg ug å f dv x d hä å. k d åg v d bxbb hvyxg göggdk? ubbgögg 8 dk f k bubb hö å yåf. 4 d ödvgögg 75 c ud, x cc, c cv. ä u gögg (k) å chgg. Fy u d ud v g. v göggdk 4 dk 4 kv c 12 jk 4 å käg 12 c v gögg ägg kv, jk käg fy väåg g. Föd g fy å d v v gögg. v g. ch vug å å bgvh äk jg kd ö, v vå b bubb b fö d k ädå k. g Fg b uvg/m bäg fukg v d g v v vbä k g 72 :- z Gwu - g fk fukg v d g v ä. P 89 :- P -hdy häg bubb d g v k ä 99 :- J d F u è fk é chg d häg v h hå d kk chgv P, hdy P Mu. P 224 :- Jg v ckå å ök kö ju yåhg. u ck d jg få å k ud å. f yckx. M PÅ P väg k -: vg ugv P ö Mkd -M dbg yu/f/k Gö dkg, dk dk: P ö -M dbg k d Gö dkg h M. Ju: k d, föäjg P ö , M dbg , h M bu dgä yck JM Mdy , M: Gäkb d u ä: dud f yg, k bk jé Gäkb k k kk d åg v vå gäkb? ö v dg å

3 PÅ P PÅ P - UMM Få hjä d kö d Mx Måg v h d db k gö juk d. Mx k hjä dg v d å åk hd. u b g x fö v u d fö d d hd k h dg. ög å vå dyb d ck v d dfg fög ffädé h h fägg vädfu d å dg. PÅ P vä vjud fö d å hu d k g h d d hä y v fög. u k å dé d Mx? bk g hjä vägk d kö v vck. f g höd v vägk b ( ud) fck hjä d hdd v jäv bhv v bähjä. å bk fck ä u fö h ckå. å jg böjd ud. u åg ä d gg d Göbg ku bhöv hjä d hdd? u åg v d ä d ku våg ( å) åg uåd hjä d? u åg v d ä ågud v väd? ä ä 70 å g dfv g guu u bä å ä, k då äk g ö ågu? Fåg böjd u u gv g g fd. å d ä få ug få d å v v ö fög. k vågh k övv? vågh ä fökd d dv g vkh. u k få d h gå u? u åg äd bhöv? k k k d h? d b ökd? d k kdfög k? bu å d hd u å ågu d k? d vågh hd dä våg by g v våg ä g. å äk hd å dg ä bu å å dvdvå, v g gö d fvg j. ä födhdg vå kud ufö ä d g ch hd å d. å v k dg äg å åg bäg. å kché ddg k kö u kud. Mx k d gö y fö g kud yg vc. å äv ä vkg föå kud bhv g kud c d v h äk g. M hu k v xk vd kud v h? ä dfv ug. ä k v vd v bä h k kv d. x. P kud v h böd. kud b kv böd ku då h v b. xk bäg udä kud dä kv 1 k föku (Fz) å h yck bä ugågäg fö v k g kud c d föväd k. fk kud bkv v d kv (vk ), äk ( d f), vd bhv, c gk (å f, kväk, kf,.). f äck vj d y kud, dä v ä kä vd. bd gö kud f, bd gö v f, f d u åd föå, å ä d f äckg fö bygg d födb bhöv vj ågvg. f g, ä kud h bä 2-3 gåg, å b kud bäg gvk fö. k v Juk Jäg bk k å dé d Mx ä bk hjä vägk d kö v vck. xk vk y v jök, böd, kö c. kud v h vk ffä k k hd. k vkäckd? Fö 98% v vå äk bä ä k vd xvk (30 g), xu (1.5 k vukd) ffä (x. 3 ) åg jävk bhöv äk å. Md d d, vå kud buk kö u f ä 3 ffä ä hd, kö xkuv v kö d v. h fö k fö k gä v h v övkd. fö vå äd k få yggk ä d v v d fö gg u d fö yck g. å v cc kbg k v bd få bk g 3 dg vk k k kvdb ud k d. k f d dä k vd åg fä b xv 2 kg yg v u b 1.6 k å gö d gg, å äg bf g ä d äk gä. Jg dfv å fk k väd u föuf ä d yj vå jä. k kud h åk? F b.. å ä h äv k buk äk, ch g k F ju yå åuäg åföägg ö ågu b gg bfj föök få vdgu gå h. kk ä ö å v bfg vjä. jä bjud fädg k dä g cc vck ä g ffä hd vck k jäv. u, fö fö gåg, f d v. v föäd fj u v g vd bd ufö, b udä kffg v gd. u åg kud h d? M 8-10 kög dg h v k f f gg bäkg. vä f, bäg k v å kvä å b d x. 8 v dg. M h d d b. ffäd k dck bygg å d yg b åd fk böj uäck föd d d käddydd vjä. ffädé d u å fd fö d ffädé? Pg yck jg v bjud kud d u jä. Ugfä ä väk gjd åg vj huhå. M v gg ä kk böj k kud gö käd. M f kud vågd kö å d g yh d v b k d d d. ä ugfä k u. uäd b d h hå å kud jäv. Jg h k gj. g f wbb, g k d kdfögågäd jg åg v vkg, h fk bdk fö d fö c ffäd f d h böj f. b å göbg x f : PPv ug 4, d , 15 14

4 PÅ P 4 PÅ P - UMM högd åd g yg k fö kkkg, k g ju. uukd kd h uk å ä d, ä d d kk, h käd g. ää äää vygd hu fk bdb djufgu v. g, b d, ju hä u äää M äg bd ju ä b högd. d yck ä gå ufy g yck, d ä udb. M g d d kä f ugv bvk ä b fö yck. ch b h d ä ju. M jg v ju ckå k v. v vux kud ö fö d dä dk kä v föud äv. Fö ud y f d udb budk Gud äv, vk vk fö v bvk föud vu hyg. J, å d b högd få v d uvu Gud v v d., k bg gudäggd fö. Ju k bkv Gud f d d dg g ä h äkd äkgh, d k. u d u b kubb dä h f få å äg. ä f äkg. Få d ö g föäd d vg d, få hd hyd kug. v Ju få ä u. byd Gud d. d? Gud ä d? Md g. ä u? Ju ä c d fö föud öv d Gud ä d. ju budk f hgh ädg äkväd. y bäckg v fö f yggh v, ju jg ä väd å yck. Ju ä udb bk å y, äu ö v, v g. ch dä k k k Gud äck fö g fö. Gud ä d g, d dg, d. d väd ä äkd v Gud d äckb kf. ä g vgu vdg g v d d. ä f g, j, dju ä å, d kä fö d gd b gä fö vd ä g. d hö v väd föd h k fdfu. u ök k få ju. Må d udb budk juk å b v Gud äkd äkgh, ygg g, gd d, juk fk: u: Gud d vägd ju ök dud, ä Mkkyk, k vkkyk. Jug d dvg böj v dcb bjöd M köd M å dvg v g dg jé å d ågg vd Mhuggg. k v fyd v föväfu kv åd v få jä g v d vck hdgjd gg vd v d j Gub U Mu fö f. g ä fck v ckå, bd v c Pcz zz d c få h kkbk w gh äv häg bck. v vkg å ug yg g d b k b. c h hf fgåg d dg kkböck dg å g v h äv gä å 4 h Mu v v fö y bk. Mkäg vd v u d uk åvä vdg f d vd ckå f vck käg föå k d v. M ä d juk kö föj f d k j fö M ä d vkg gg båd k kö h b f v kädgg ä åg. åg vä ä gå kg d kä vd dj bk v gg gud M d fög d ffädé v dg väd udbyx juk kö kvé. På d väg v d h bkkk fck g v ökd kud uökd d väd käd övhuvudg. å dg ä P b d båd vdggg fgg gg k kb vdg f v v dä ud f kud f åg kö gg jäv g b juk. jäv kö jg uk M k y u g. v vä v d å dvg kö g vck v käg d väk. Ju d hä få gg y ju fö g fvyg k gjd ju jg bv gd kud ä fö bhöv gå väg köd fö gg v fö. å d ud ädå juf fö g. vä dvg d g ä bv hyckd jg f d v ä å dvg ckå. u kä jé f å föå gå d. P gg ä hd å d ågg 46 vd Mhuggg. x d : P M På P ä ö k juk Udb kbhdg d xuvc högkgk k fö h h. udvåd fö d d kv c ffkv yk gföädg hd c, c käg hy ufö kdf hudvådy. M ( vä) d vå d, j Gub, d vv käg b U Mu d öd käg. äg ä å. M GG UPP gg 71 ädgådg 3 g ködv

5 kg Gd Ju ök v å k äk : M, h, P vk,, c, Fd M. Juvkg. ö kvädg få kö chkdkg fö 49 :- Gä 19 dcb 10 ff bu :- äk å jufk Gä 19 dcb 10 d ö 24. k, k väg

6 PÅ P 6 PÅ P - UMM ä ö vv b Åh ä g kädd d bäd uåg, ä jg d h v h g äv v v, huk hjäg. dg ä h u-b f, åg åkb bdchfkukbd äg. d g g 1995 d å b fu?. På d äg fö fu g. b ku b uk dd g d dg jävk. Jg äd g f d juåg, äg b Åh. d ug å hd jg få vå d vv kuu. På föök b h vä å k ä å g f uk. å bäd d g fö gö å v bdg v d bd dx. å gck bdchfkuk h b fu?. Pubk gv ä h. å åg föäjg ju vck. åd 37 0 x bu f gd öv kd vd däg d bdd vv d gjd å. f d ku b bdd f ud vd däg, å v äg gv fö d. g vk bd å v fö y, hu, dg, f, åg jäv öj å c. d jug-åg kö hg 1995 ä u u yck äg ä ku. v d å åg å k bö k ubkkd d 27 0 åkåd. d h dck ö d b h ä käd u-b bd äg. F: k d. vv u ug. dchfkukbd äg. F: Pc Uu. Mukf gv bd ä f xåg äv å fö f kf hd bdd v v. äg v fö v föd d d. ff fö ä, bk v dd vk ukf gv dck äg ä å v gk å ubkäg. d hd åg v v g kä. g åg å v hd vå y åg, Jh. f 12 å d bd k h ffd d y åg. b ä dv h ä fö öv. k k å c f hå b vg äk. äfö gck h vägg vå gåg. M d ådv b ä h u bk å b g. åg å d d v k dg å b dk. Fk yck fö v v ku hd ug käd. u yck d v å fö vk v ä vå gj. På d h äg ku bk u g fö g åg föväg. dvkd yg dkuå Gkå Ud. h vkg f å bkgföfågg. u äv ug, bu ubk ä bd bu äk ägd. Md d yg å gg, b kv 25, fck äg äv ubk bd d bu ugd. ä f g v hä. f dvk Ud, fck bd kk d v g f. h ä k få åd v å d f v vå g d dg bå bd v vå d föu b. Jh hé d Jh ck ä d g. v v F Fh å fö dg åg. ä å g. fug b h h ä åg åkg å bk. dv b ä d fh d bä jbb d uk. u född jg b uk. h ä y kv Gkå d k föök d öv d. v fök g g dä åg äk d. h äv å övä b fu? yk. P ä h k gö d käv fö ku fä v v fö uk. k d JUPP PÅ P d kö v vf k/öv d få ygg cä d fvådk få ch. Gä å åg g äck bkvä k g dg ödg hc g ckå b f juk bkvk. chck. Juk d g kv hd h uqu yk äj äv kvj ågbyx få Gg Wb. g å kf ju få Mch. Juk G b k. g 12, Göbg d 10-18, öd 10-14

7 Gäck k Ggvvå gä hjä Gvägg ch Ghy - äkkydd kök G uu Gvägg ch Gäck g v G uu Ggv Gäck vå g y kud. Ggv M PÅ G dg M M P M P ÅG M P M P P ÅP -vg, byggd, vå k vå -vg, byggd, byggd?k gä gä Ghy - äkkyddpå byggd? kök P - UMM M PÅ G M M g ? å g -bdg? PÅ P hjä by bb, k gä ä hjä 7 kg G kg Gd Ju äk hug Ju G y Å ök v vå kg kggd Gd Ju få få hu kv bök vå ök v G y Å G y Å g, byggd, äk ök vå äk få hu kv g v få hu kv g -bdg? y v ök ökvuäg v vå våg g y ykud. kud.? kg Gd Ju bök vå kg Gd Ju bök vå äg hjä -bdg? h äkkydd kök ch G y Å kg Gd Juy hjä uäg G y Å y uäg k vå få hu kv få hu kv ök v vå g y kud. www. gä ök v vå g y kud. G y Å kyf k vå vdg uvk ugbck Å F ök vå hu kv J gä vå g y kud. ugbck hvö kyf vdg uvk Å F Å F.. JP M FG Å F äg kyf vdg uvk ugbck hvö Å F kyf vdg uvk ugbck hvö kg Gd Ju ä äck JP FG ä äckvc JP M M F Å F ä äckvc Å F kg Gd Ju G y Å 07 äckvc ä ä äckvc äk Å F få hu kv g dgd. v Å F ä äckvc ök v vå g y kud ä äckvc G y Å uvk uvk hvö äk vdg ugbck hvö kyf ugbck äk g g fö f bk bök vå få hu kv g JP FG Mök v g Å F M JP FG 14vå 14 y39 kud. yb 0707 v g g f bk g vg äk Å F fö ck hvö Å F bök vå yb uäg ä äckvc JP M FG : y Mg = vdg ä äckvc ww.dgd. äk g g fö f bk g vg. äk g g fö f bk g vg. ä äckvc Å F y ä äckvc uäg yb : yb : ä äckvc Mg = vdg kg Gd Ju Mg = vdg äckvc h kä ujukhu. b Å F k Å y h f G 14 d kd? k vå b, k ä gä GdJu G y Å å h vå åå h vå h vå fö.. dg fy 55. u h ffd öjgh väj 2915 ök v vå g y kud fö dg fy 55. u h ffd öjgh väj bd f ghg, ä u hv. h åg äggg: : fåd hu kv. å h vå buk: k g vg. k/dg: ägbkvg: ö äö-d (väg 1). g v vd uvk-. å h vå ö c 1,2 k. Pkg hög d, ky. Md ku ku k, g å x få uvk k ö å å hu udhå k? Uv f bck y bkvä ä b hu, cfik d fö dg fy 55. å h vå fö M fyfy 55. u h ffd öjgh väj JP FG dg föhuvg dg 55. u h ffd öjgh väj k g bd f ghg, ää u hv. h åg *hv. äggg: bd f ghg, u h åg, äggg: ägbkvg: 6, vd -ö fåd hu kv. -: 2915 fåd hu kv. bd f ghg, ä u hv. h åg äggg: : fåd hu kv. buk: k g vg. k/dg: ägbkvg: ö äö-d (väg 1). g v vd uvk-. ö å hu udhå k? Uv f f ö å å å udhå Uv ö c 1,2hu k. Pkg hög d,k? ky. Md ku kubck bkvä ää b hu, cbck y y bkvä b hu, ck, g å x få uvk k. fik fid fö dg fyfy k d fö dg : YGG g v. Fä c 5 k,. buk: JP M k g vg k g huvg. buk: M: h://ghg.kbygg. JP M FG FG g däf hög å k g k g huvg.ckväg. k/dg:vg * *. k/dg: äfå ky. ägbkvg: ö äö-d (väg 1). g v vd uvk-. ägbkvg: ö 6, vd, ägbkvg: ö äö-d (väg 1). g v vd uvk-. ägbkvg: ö 6, vd, GG YG ö c 1,2 k. Pkg hög d, ky. Md ku kug v. Fä c 5 k, M: h://ghg.kbygg. YG M: h://bck.kbygg.. ö c 1,2 k. Pkg hög d, ky. Md ku kug v. Fä c 5 k, k, g å fåfå uvk k. g däf hög åckväg. k, g x å x uvk k. g däf hög å ckväg. gh väj ö å å hu udhå k? Uv f äfå ky. fö dg fy 55. u h ffd öjgh väj ö å å hu udhå k? Uv f äfå ky. v. h åg bck y bkvä ä b hu, cbd f ghg, ä u hv. h åg bckm: yh://ghg.kbygg. bkvä ä b hu, cäggg: M: h://ghg.kbygg. fik d fö dg fy : fåd hu kv. fik d fö dg fy 55. hu udhå k? Uv f JP M FG g huvg. buk:k JP M FG k g vg k* g huvg y bkvä ä b hu, c. k/dg: * F P Gg d uvk-. ägbkvg: ö 6, vd, g fy 55. * ä ägbkvg: ö äö-d (väg 1). g v vd uvk-. ägbkvg: ö 6, vd kö bd v, k v bjud dg ygg- YGG c g 7, M: h://bck.kbygg.. M: h://bck.kbygg.. å h v ö å å hu ud bck y bkvä fik d fö dg fy 55. JP M k g huv ägbkvg: ö 6, vd g v. Fä c 5 k, g däf hög å ckväg äfå ky. M: h://bck.kb F P Gg c g 7 å ff ä k: * ä kö bd v, k v bjud dg ygg ä Föud hv. få d uvd bd åd Pg dg gö d h å h vå v d, få h d hdg bk. u kug v. Fä c 5 k, uk. v gd dg YGG öm c 1,2 k. Pkg hög d,uvd ky. Mdbd ku g v c 5 k, äfä Föud hv. g få d ådku FG g huvg uvk k. däf hög å ckväg. ä å: k, gfå å x uvk k. g däf hög å ckväg. * ö d. F P Gg å h vå v d, h få d hdg bk. äfå ky...g2915 F P Gg ö 6, vd, äfå ky. * ä kö bd gg 7 7 bd v, F Gk v bjud dg ygg* G ä kö v, k v bjud dg ygg h :c c YG. Fä c 5 k,å: M: h://bck.kbygg.. ä M: h://ghg.kbygg ä Föud hv. få få dd uvd bd ådåd M: h://bck.kbygg.. 31 ä Föud hv. P uvd bd å ckväg. yg, öb v d, få h d hdg bk v d, få h d hdg bk. FG cc d. g g fö f bk g vg. M,ku F G kyf vdg uvk ugbck hvö b f ä å: äk g g fö bk g vg. /bck.kbygg.. ä å: f ä P P MÅJU g vc yb : fy55. u h k JP M FG f fö dg ffd öjgh väj ö å å hu udhå k? Uv f h? k yb : d dg v Mg = vdg f h b Å JP Mg = vdg h P bd f ghg, ä u hv. åg gdö y bkvä b hu,ugbck c-m,ku ä gjé. kyf uvk d äggg: b M, M /FG. chvö F P Gg bk g vg. d v bck vdg Å F ku g k fö ffäfög. J få J hu kv Y g. kä kä J Y g Y g.. Y J YÅ kä kä YÅ YÅ J Y g. kä Y J g. g. Y YÅ YÅ YÅ kä J Y g. kä J Y g YÅ YÅ kä J Y g. YÅ M däck Y ubb däck g föd å dk vväg. bjud äkh å dgföåg ö. M däck Y ubb däck g föd å dk vväg. bjud äkh å dgföåg ö. ubbf däck uvck d fö g å dk vvägg. Å F b äckvc JP ä vk ä M?? dd vg. k g huvg b v b * Å F ä äckvc ä YG G Fk G g äck k g vg huvg ök v vå g y kud. ubbf däck uvck d fö g å dk vvägg. M M däck däck Y Y ubb däck g föd å ubb däck g dk vväg. föd å bjud äkh å dk vväg. dgföåg ö. bjud äkh å dgföåg ö. ubbf däck uvck d fö g å ubbf däck uvck dk vvägg. d fö g å dk vvägg. väd ä d äkh vå hög. fåd huf kv. P Gg fik d fö dg fy 55. väd : ud dg MÅJU c 7 dg äygg fö dg fy 55. u h ffd öjgh väj ö å å hu udhå k?g Uv f M * d äkh MÅJU äygg kö bd v, k v g bjud c g 7 yb :. Å JP buk: vå hög JP M FG bd u ä bkd. 31 ä Föud Mg k g vg Y bd hv. åd 421. = vdg f ghg, ä d hv. bb h åg bck c-däck ä Föud M. k/dg: /FG P y bkvä ä b hu, Uv vgvå vuäk: få d uvd bd åd ä äckv äggg: P MY d d 1 b h v y k jö (Gu bk. G : hu kv. fik d fö dg fy 55. k föbd ffäfög. öm äö-d (väg 1). gjvmöb vd uvk-. ägbkvg: ö 6, vd, Gg xmöb fåd M v d, få h d hdg bk.ägbkvg: k g 2, ä Fö M k fö ffäfög. väd jä ugö v v, dvg ådgvg d ö M F G väd c 5 k, ubb däck g ä d äkh g 7 däck cdäck 1,2 k. Pkg ku g v. Fä YMd... kck c buk: : 14, däck hög d, ky. ku F G Å JP JP M FG ä d äkh vå hög föd ä d bb bkd. ä äckvc Å JP å h ä å: Pk, h hög dv d d. Föud h k hjä dg dk vväg g x få uvk g däf hög vå. å ckväg. d d 1vå b vå y k jö (Gu-hu). å ä bb bkd.. k/dg: by u k. Muby d M /FG *d P y u föå k bjud äkh M /FG G MY k bd g 2, ä Föud f h 43 ö. ägbkvg: äö-d (väg 1). g vvd uvk-. ägbkvg: ö 6, vd äckvc, ky. G MY dgföåg ä d dvg ådgvg G d v. Ffd d Md f övyg w Wd g äfå z k f jä ugö v v, bä. Gud k ubb däck gh07 vg få k k G M : 14, G YG vkg 15, k ö cfy Pkg hög d, ky. Md ku kuv Fä c k, föd å M å ffkv ä gö d g Fz P k. b d. F G Yg. ku M, M: h://ghg.kbygg. föuäg 73 y ä föädg ukägdg väd. F G b h k hjä dg dv d d fög å1,2d å,m: h://bck.kbygg.. däck dk vväg. g. g v. Y hög åä d f d däck F M,ku ä äckvc däck g åd x få uvk k. g däf ckväg. ywww.vdjujukhu. u by ubbf uvck f bjud äkh å b. u k väj d ä b k, h u d 1 b h v y k jö (Gu-hu). å ä äckvc P f MÅJU d d f övyg fh. fö d äg. föböj g å bhöv dgföåg ö. ä fö kä yggh ä. d v. Ffd kk k d d 1 b h v y k jö (Gu-hu). å k bd g 2, ä Föud MÅJU äfå ky. Md vg få k k k dk vvägg ? v d9935 dg dw M Jb dyck k bd g 2,däck ä Föud hf jä ugö v v, dvg ådgvg bä. k b vf 89 ää d: å ffkv gdg ä gö d? ubb g d å jök vkg å , k bök å w dg v ä föuäg y föädg väd. öd f jä ugö v v,: dvg ådgvg bä. k 14, b P ä g ubb däck. u kä g d v föd å g :, dbg g yg M: P h://ghg.kbygg. äk g fö f bk g vg. få Göbg 14 f d vkg 15, k M: ubbf däck uvck föd å h://bck.kbygg.. dgd. h k hjä dg dv d fög å d å, u k väj d f äg. d. dk vväg. g M,ku v b c k fö ffäfög. bhöv föwww.byggk. kä ä. fh. fö föböj u, h k hjä dg dv d d fög d å, d g å d dk vväg. y u by gåv bjud äkh å yggh dbg kk M Fé c. k ffäfög. vkuväg 45, fö Fd ö ö 11. bjud 15. väd f dk vvägg. y u ä äkh åy by dgföåg ö.. d v. Ffd d d f övyg kk k yb : k ä d äkh MÅJU väd ä å y vk g. dgföåg ö. Md vg få k å jök bök vd å d Å JP d v. Ffd d d f övyg kk k = vdg Mh, Mgwww.uf. f: d ä Mådg äg kd vå hög ä d äkh ä vk Mg å Å JP ä bb bkd. Md vg få? dg å ffkv gdg ä gö d kdf. b v d vå hög föuäg y ää föädg väd. öd g. äwww.uf. ä d bb bkd. M /FG å ffkv gdg ä gö b å MÅJU f. u kä g d v. ä föuäg y föädg väd. öd g f äk g g fö bk vg. Göbgväg 26 g ugud ö P å G MY M /FG. u d kä g d v gh väj G udhå k? Uv f ubbf däck uvck ä. ug k väj f äg. vgf P Gg y å hu k G MY ubbf däck uvck g vcbhöv fö fö kä yggh fh. böj ä. u fö k väj d ffö äg. d g å d u, kk fö G cbhöv kä yggh d föböj g å d u, kk *ä bck M dk vvägg.. h åg y bkvä b hu,ffäfög. ä kö bd v, k v bjud dg ygg yb : c g 7 fh. fö M d dk vvägg. Gä.. 7/2 Y F G å jök å bök å däck ä Mg = vk Å F g. b å Y F G ä äckvc bök äå Föud k fö dg fy (Gu-hu). 55. däck ugud hv. vg få d uvd bd åd å jök v fi d y P å ä d bb bkd. 1 b h k jö å ä äckvc väd MÅJU d d Föud 1 b v y k jö (Gu-hu). å k bd g 2, ä MÅJU F P Gg FG v h d, få bd h d hdg bk. MY G JP M k g 2, ä Föud y ä d äkh gö v v, dvg ådgvg bä. k k g huvg *yä ubbå däck g y d ä 7/2ådgvg bä. M kö bd vbjud dg ygg: 14, jä - Å JP c g 7 ugö v v, dvg k w.dgd. ä - äck fö vkg 15, k ubb däck g å y ä F G *Gä.. föd å däck u hvv, k vå. vå hög :, dåd vkg 15, k å uvk-. hjä dg dv d fög d å föd uhujö - vg dk vväg. Y ä å: å, ugud 14 Fd Gdk ä Föud b hv. å, få d uvd bd d ägbkvg: öd 6, vd, väd ä äckvc d h k hjä dg dv d fög å d Göbgväg 26 y u vväg.. jök bjud äkh å by Påd P FG b å äckvc. vggöbgväg 26 ugud M y u by /P bjud äkh å jö (Gu-hu). Gä d äkh dgföåg ö YG Ffd d då f övyg kk k. k u ku. Fä c 5 k, vk d, få h d hdg bk f Md vg få k k Ffd d d dgföåg ö. hvg d v. f övyg kk g 2, ä Föud g v - Å JP ödg-mådg äg ä - äck fö Md vg få k k M å k ffkv gdg ä gö d f. vå hög ådgvg bä. Gä.. 7/2 dg-fdg k uvk k. g däf hög å ckväg. äg y ä föädg väd. öd f F G ubb däck g däck uhujö vg å ffkv gdg ä gö d g. u kä g d v Gä.. G ä föuäg. föädg väd. f 70 dg-dg k , k d7/2. föd å ku M, ubbf däck uvck ä å: öd 93 jök g. u kä g d v vkg 80 y ä b u k väj d f äg. äfå ky. ödg k. d fög å ä. d å, M FG ubbf däck uvck väd dk vväg. fö kä yggh fh. fö P d föböj g å d u, kk ä. u k /d f äg. f ä 43 väd u bhöv fö kä yggh fh.väj fö d föböj g å d u, kk bjud äkh å by dk vvägg MY MÅJU k ödg-mådg äg G f ä d äkh h dk vvägg. dgföåg ö. yg kk k f jök å bök å dg-fdg k ä d äkh M: h://bck.kbygg..? - Å JP dfö dg g få k k v- äck ä åwww.hdbk./j jök 93dg-dg 70 b 3, ugud G å yvväg ujukhu. u hh v v å vå. Å JP hög k.bök vå ä gdg ä gö d u vå. hög P- - - äck fö vå uhujö vg. g väd. öd f MÅJU ödg k d ku M, v kä g d v uhujö - vg b MÅJU. jök g ubbf däck uvck d f äg.. 93 jök k 70 fö ffäfög. M /FG c kk M fö d föböj g å d u, /FG y Y ubb däck g föd å dk vväg. bjud äkh å dgföåg ö. ubbf däck uvck d fö g å dk vvägg. Y ubb däck g föd å dk vväg. bjud äkh å dgföåg ö. P M, ubbf däck uvck d fö g å dk vvägg. Å F uvk ugbck hvö JP M FG ä äckvc P PP M, M, P. ö j u h ä äck fö - u. Pjö M, M, vg hu äck fö - u.. M, v g ö j G MY huhug ämy v g fö f å bk g vg ä vkg. 74g74 d ö j G d d d å G k v uhu bf bök å g ä: vgh föwww.w. P - -c äckvc bb bkd. b å ä b ä c / ugud P k c ä yb MÅJU vgmådg äg f ä ö f k c ä k Mg = vdg :fö0 M f d å dg-fdg Föud Göbgväg 26, ugud k bd g 2, ä Göbg 5-8 v. % Y F G däck F P Gg ä d väd / ä äckvc ä äckvc y. å ä d 1 b h ödg v y k jö (Gu-hu). å äd väd P d d ä väckvc ä g-dg yggä dc äkh g 7 : 14, k bd g 2, ä Föud äkh Å JP gväg 26, ugud jä ugö v v, dvg ådgvg bä. k ä Föud Pä Föud bd åd M vå hög Göbg 5-8 v. vå Å JP : 14, f d åå k bd g 2,. hög vkg 15, k Y 66.v d å, däck f d k. k bd g ä Föud jök k hjä dg d d fög å bk.. ä äckvc 2, jök h M /Mådg FG 93dv 70 ä d d 1 b h v y k jö (Gu-hu). å y u by äg f 74 ä. M / FG v g äg ö j Mådg f ä k bd g 2, ä Föud d v. Ffd d d f övyg kk k G MY u : 14, h v g ö j G MYdvg Göbgväg : 14, jä ugög v v, ådgvg bä. k dg-fdg , ugud hugöbgväg 74 k Å- JP G - 66 chu v. P, 43 dg-fdg 26, ugud u ä föuäg y ä Göbg föädg väd. öd f : vkg h Göbg 5-8 v. c h k hjä dg dv d d fög å d å, ödg f ö h f /FG k c ä ödg uccéd M, y u by ä v föwww.k. bhöv fö kä yggh fh. fö böj 82 d u, kk ä v d v. Ffd d d f övyg kk k v g74 g. M,ku d. G MY b å jök å bök å f ä föuäg y ä föädg väd. öd f ä äckvc ä FUG MÅJU ä äckvc?y fö kä yggh fh. fö böj d u, kk dg bhöv v dhä bg bd ä f d å å y dk g 2, ä Föud å jök f d å d k bd 2, ä Föudå bök å b å g vc k fö ffäfög. g Göbgväg 26 ugud P ä ä : äckvc GG ä h 14, ä vkg. vgy :, ä d bb 14 bkd. å y d ä Göbg26, 5-8 v. bgväg ugud / Göbg 5-8 v. d k bd g 2, ää Föud b å Göbgväg 26 ugud k. v väd vgm ä v ä G d äkh Y F däck : 14, Å JP ä äckvc vå(gu-hu).. vå hög 66 h v u 06 1 b h yvk jö å väd k bd g 2, ä Föud. jök hä Ju k M /FG gö v v, dvg ådgvg bä. P yv. '".*-+/4 5 /%3 * (0%" ) /%3 : 14, å ff ä k: v vkg 15, k ä d äkh g jöpg u: å, k fö köh fög ä å hug Å JP G MY hjä dg dv d dd h v u vå. hög äd dg gö d h vå 74d by y dg u vcäk u kk. 3k M. Ffd d f övyg ä jök fö k uk. v gd dg M /FG f. U F ww.k. g y ä föädg väd öd f b få v Ug ö j ugg u h J ö g d M 74 Q v u F U F ä M, G ö kä yggh fh fö M JFJ * äckvc 59 böj 91 d u, kk :- chä föh äck 5 Z jök å bök å yg, öb FJ 5 fd å MÅJU k bd g 2, ä Föud Q J cc ' Ú $FU Md d kg k u ukbhd b äckv ä Mådg äg f ä g vc : 14, åd h10-18 u bdövg ä ä b å kug,göbgväg dg-fdg 26, hdg ugud Göbg 5-8 v. P gdö g jé f d å 7J ÅM Z P M QUJFUF WÅMP k bd g 2, ä Fö vg vdg ud juhg. ödg bb, äk, äf d db f ä v 74 Mådg äg ä : 14, G u Uv v vå xvuäk: dg-fdg Göbgväg 26, ugud Göbg 5-8 v. väd ö 8 y J Möb Möb M ödg FM ä d äkh.. kck c Gdwww.. Ju bhdg Å JP ä v vå hög by u d Muby Y ubb däck g föd å dk vväg. bjud äkh å dgföåg ö. Y ubbf däck uvck d fö g å dk vvägg. ubb däck g föd å dk vväg. bjud äkh å dgföåg ö. ubbf däck uvck d fö g å dk vvägg. väd ä d äkh Å vå hög. dk vvägg. JP M FG G Gä.. 7/2 väd ä d äkh Å vå hög Gä.. 7/2 MÅJU f f yvväg 3, ugud P yvväg 3, ugud JP. M FG M däck - äck fö vg äg k k k Y ä - - äck fö uhujö - vg F G ödg-mådg äg dg-fdg k dg-dg k ödg k ubb däck g föd å dk vväg. bjud äkh å dgföåg ö. f yvväg 3, ugud ödg-mådg dg-fdg dg-dg ödg äg k k k f yvväg 3, ugud ubbf däck uvck d fö g å dk vvägg. f yvväg 3, ugud ubb däck g föd å dk vväg. bjud äkh å dgföåg ö. Md vg få k k å ffkv gdg ä gö d g. u kä g d v ubbf däck uvck ä. u k väj d f äg. d fö g å dk vvägg. MÅJU P väd ä d äkh Å vå hög. ubb däck g föd å dk vväg. bjud äkh å dgföåg ö. Md vg få k k å ffkv gdg ä gö d g. u kä g d v ubbf däck uvck ä. u k väj d f äg. d fö g å dk vvägg. JP M FG G MY G ä - - äck fö uhujö - vg /2 Gä.. 7/2 G MY G ä - - äck fö uhujö - vg ubb däck g föd å dk vväg. bjud äkh å dgföåg ö. Md vg få k k å ffkv gdg ä gö d g. u kä g d v ubbf däck uvck ä. u k väj d f äg. d fö g å dk vvägg. ödg-mådg äg dg-fdg k dg-dg k ödg k Gä.. 7/2 f yvväg 3, ugud ck fö d gåg å ä - - äck fö uhujö - vg ödg-mådg dg-fdg dg-dg ödg äg k k k f yvväg 3, ugud Gä.. 7/2 uhujö - vg Mk fåg d 1-5. c k ud 93b 70 fö 6 c1 bhgg kö bhdg. f , ugudp bhdg: G byvväg v fdå ä u u 12 k uk ä - - äck fö. jök M /FG jö vg - uhu f d å ä Göbg 5-8 v. v ödg-mådg äg ödg-mådg äg dg-fdg k k dg-fdg dg-dg k k ödgdg-dg MY k. Gödg k ödg-mådg dg-fdg dg-dg ödg äg k k k w Wd g Gud z Fz P Fy b MY bg h u dw M Jb dyck dbg yg dbg M Fé vd Mh, Mg ä äckvc k bd g 2, ä Föud : 14, vf 89 - ää d: få Göbg vkuväg 45, Fd f: f ö ö Mådg äg G Å y www.

8 uå vägg. fu uk. ädböd kuö På v d fu M. f v cd hd J Gqv, yd. å jg v g jck jg ug kj bd h v v fö ä. ä fö gåg jg ä å föhdvg kvuk å Göbg ukvk äg ä g fg. juk uy k ä fyd v få öb 60-dg vbäg få 17-. ä f, k, g j d ä ä gå å cd hd.. Jg gå åg väg kg bd d öåg v. v jg v ku fö 0 k. ukvk x f gägg, bdd g v d c uvd föå k äj d ä vå vck. ä jg juvy jg d b ä x å kud g d kd kå kg föå. å kg kk, k ägg u åg u bd vj h h bk kö ckå. F f gä d. yd J Gqv väd é f udö, kö ukvk 21, hä väk. kä kä hä. ä d b jg kä åg? dk ä vg fökd Göbg, kd få övg d. ä b fö d ä föhdvg c bjud gä. Måg ä vä vå väd, g kud, äg M Wdvk, kdvg å Göbg ukvk. k d ö å x ck u få d fkädd ägd. M g M Wdvk ä kudgu å jäv uk yck bd g c ågu g ä övd. uk u k ä g y fö, d h gj f hud å. Göbg ukvk öd 11 ä väd ä äd kv ukvk. M d v föä å 18- bjk hd cu. ä fö k äk åd v k bv d väd d bhövd äg kud u äv fg äk äj k ök väd, äg M. På 70- uhöd d ku å ukvkh, Göbg ukvk bv v v då föädd vkh. d åd fk, äg M På vägg häg g v, d äj ydg b. Gä k öb, k yck öjg f fäg vk ku k. å å d. jäv k jg å d ä åg dé å. Jg ku b vöjd ä jg ub Åh vk xkuv v, jg g 10 0 fö d, -v. f h bv bjud å buffé v gä uk J Gqv, bh h v x hä väk g v åg c uvd föå. M h v å bdvd h å ff. ä gk åg k Måk, v f Jh. M bhöv b övd v h fö f fö d dök äg åg. ch k d å k d. 1 0 gg d å. Ud äk åg v d äg, d gä ä ågg. b v vg ddg f d 2 dg. fä g. bjud å v, bädd kg, dku, fud k å yck ä hå. Jg ä d ä ä å u g d öd då jg ä v vd dövk ö dö fö g. hu b ug å k bk uk fö hu d gå. k k jg k å g bud h kd fö ud u. x c h f : yg

9 å Fkhu jö y u å Fkhu jö väk Yv, kuukö Fkhu. Yv ä gud jukkök h hf g kk å vådc g ud f å. u h h fy bk vg jbb å hgk Uv jukhu. Få d vb k Yv b vå dg vck d kuuku å Fkhu. fö gå d ä ä k få hjä? äk cchg u k d dv dg? d gö dg gd? v? chg hjä dg d å d ä g, föäd d v dg bjudd ö 6 gg b fö 5. vv jööqv Wzz Mdc kk Fu u : F Fkvådu gdbg dbg g bk k huvudg g MYÅ - d d å - : väg 2, k h://dvby.c jö Fg fö gå d ä ä k få hjä? ygg- / ckä Mu ch uvudväk h dd ä u Gbg gd Fkhu jö väg ö å ök FY M u Fkhu väg k Fkhu väg k vpföäkg. fd v bchåd fö kädc v- Pföäkg. Fkhu jö , väg k vå u 3 b fö 2 ö 10 k % b jö Fg ju Fkhu k väg www.jfg. väg 2 ( hu Függ Fäg) Gå gä å vå u hd fö f G b uv Ju

10 PÅ P 10 PÅ P - UMM åg b åd fö udvk u h ö k d bkd v gå dfv k ök d - g u, väd d g Åd växg ä ju v jug d b dd kk uk v åd, ju fö d ä å fykg. u bf v d k v vå åd, d då v vä hu, äd ju ugå yck d vd. Md v äh vd k ckå d fu å chg g, vkäkjuk, fu gckg. våd k ckå dbb ud d ök d v k ö. ä k få åg åd hu bä k udvk b d v fk: g d d hyg. vkg åd ä d v g d hdhyg. vä d häd f bök, ä ä g åg äk ä. ä vkg h fyd vå å ä dä åg ä d, x å b, k, fök d ffg jö. väd d hdk. h ä ä juk. u k d hå dg h få jbb, k fök ä käk h dé. fu ä yck, d k d ud f dyg f d h fk. k dck ö d vå fö dyg u y. kubd ä 1-2 dyg. fök. k ågå bg ä d ä käk hf dé ud vå dyg. v fk b k v bä däfö v d b äv k hå yf yk h ud d. ( äv fök, cy) å dg b få ffg ä ä h y. ä vg cvu d d, äk v k ä. däfö dg å ug h y. ö dfkd. v x g, x h juk b, k kö hddfkd, å k gckg hud k föbygg d : uch å f; d äck d 1-2 gg vck d äg g vg. å b väd b kubbd vä d v b kyddd f g hudkåd föjd. väd vå, u ud udv. vå b d kyddd hudf. öj h k d fukghbvd kä, vj dg. f cf å d k. ä äk u fö d uf. väd f kä häd gbd h k öj f vj vä. öj d fö d fkä vj kvä ä å juk buck. våd k föbygg d: d ä d ä ju u. gju g x väbfd hjä, ju. Pd u dgju b b kb fö å b ud vhvå. d ä h ädg u, g då bu d g ä uväd, u å vy ugg k gg u. f buk G äöb v gd dd b å d f dg ud v. - åd, vk, wd ådc vå/d vg ck v Uf ö dföf få u h öd Jäg juk F b.. å ä h äv k buk äk, ch åg gd k äk äv ckbgg h://kv.bg.c/ J Y P, PJX cky - - Uug ågfädkdk wbd Y GG Mgg 7 å: kyk, 30. få ugg d. d ö ö ö bjud jukvåd fkvåd fö d hudju äkk d hhy å dju hä, h c ögb. ufö, dbhdg, dck udg, häudökg, ög- ujududökg. Föäg ku fö djuäg. : Mådg dg 8- dg, dg fdg 8-18 G äju: udjuhä äkk J Wgg ä Föud ök k Möb P G ödb kö väd, ck äd. 30 å bchv. Göbg k g å f övfö fjf Få u-8, ubb-8, 16,,, d8, 8,, -bd d övgåg jud å -bd G? ck ygg x uk d y PPU g. jukgy J db hd väg

11 PÅ P y Mgck vg juk dg jäv åg Mgck ( bd) d. 599:- u 499:- Jukf få Jck öd, v, gå, d. 599:- u 499:- öd kf% å k ykväg 46 (h kbd) Må F ö ö PÅ P - UMM Fö h F hå fö ju yå - é - U M - h - Uk Md - c Fö h hä väk - é - U h 27 M - - h é - - U Uk M Md - h - c - Uk hä väk vkväg Md k c GUU hä väk Md h U bck G JU ök v å vk Fö h vkväg k GUU vkväg k GUU 11 Juäg uk Mgfk v Gd jud F h åg kg b juk å d yg dg å dg ök dg åg vck Ju ckd d gö k. GÅ: ög dg ödg GÅ: ög dg ödg Gd Ju På g h v ägägg kg, gk ugu ä d fögfög dg: ä ä uv F h g yf fk jugqu vkd Mh cfé kd Mubck cky yk Mäkgu ug Gg g g k uv däk gö Wkg f, vd, fgf

12 PÅ P 12 PÅ P - u k u dåd vd Fk å ö judvk ä äd j Pk vg väg U dg U udg öhydd f vd gg P W dkg d G y kg ygg Y ä Pckd u Få cd Fx d gvé Få b få äv öj äd u f u M Åäd U k kä u fjä u g v Ggö d äff öj äff d F Ju u k F bg k å ävg Pk Få fö öd Fö vä g Åk ö u k. Fk åd P gj Gö vägg ug äk ä gg öd v y föv M äk uk kk b g kgu kf Fcu g å U Md ö åd dk uk å

13 P ÅP PÅ P - UMM Å jubd 10 JU bk Jubd Få 223 k fö å fgh uffé Få 167 k kbuk ö k 18 vdg qu ug, g Åväg 7 J Gu/hu bvå f: cy ug ch ä u fö f- kfk d uk ju, k k å u g dd Göbgväg 91, : : ögkvv jucg fög h Jubd vd hv. äk vå hvd jubd. 495: k gögg kff. Få 495:- k gögg kff W W W. G G U. Juch 10 väk h kdf gy d ödg 19 dc Md Mådg dc Md dg 22 dc Md Judg 25 dc Md dg Ju 26 dc Md dg 28 dc.18.. GyMx ödg 2 j Md Mådg 3 j Md dg 4 j / ödg 8 j Md ödg 9 j Md äk k h, Gädväg vå g å Fkyck fx hä äggg jubd ck ju- dkkg juk v k gd J f 14 k äggg ök gvd x c F -u h vå ubud å JU U 10% b uvd v d (k j kb d d bjudd) äk å äk å Fkyck u h Fkyck h ufö v Åkdh ufö vd y vu,åkdh. gåd k äc Fd vd kvé

14 14 PÅ P - u F å g v ä udjuhä fö Ju v f vök ä d å vä k d åg fög Ju ä d då åg å yck gd yck gd å f v u båd vå fyb vä x. ud k å bä då d j h fö föädg fdg, fdby bö d k uccv j fö f. d u fö yck y ud ju k d ä d g d käkg dé föjd. f ckå h d födä fkk ä kdg fö dju. hkd. x. ä gfg. k hå ä k hb åvk hud hjävkh. Få hud g fö yck chkd k d k g ä ju ök chkd ä d fg ä d. dg ä x å åd ä d b hudju ä. dju få d v dg vd bk k d b khåvkd då bd vd jäg. ök Gö kä båd hud fx vd hudd ök. bd ä d vd k v fg v gö bä hå b få dju. Ud ju ck d u, jugku, g d dk. hud k bäk få g åg f k f ck buköh, käkg, öh ä b å. fgv d bä hå äk å c y u g dju äckhå fö ffö d ug hud. vg, ä y äd k v ugg å d äv ud fg ädgh, f då k xv jujä f hvväg å hud. Gö äv v uäk å k gä väj g. yck ädå v f ä jubd bvk. Mäk dju få g åg äk gfg ck å d bukbvä, föök d å vd ( hu yck) k h föä kk d d vä. På hg f d d ö djujukhu h ö. d äk fögfg k äv Gffc kk å dgd ( ). fög hd hudd ök. Gö kä båd hud fx ä gä hbd å ä vä yg fö fk d öd uck v väg å v gä yk å vx k g f d. Gd Ju j é, g. v ä fåg? kv y vj u k h väj u fåg ubc. d fåg b bvd å gå d b g dk kk. k få k bbk fk v jöbg u k d g å? fö fy d? d gö fk å v vd k gö u vk? jöbg f ud fkbk k få v v å d fåg h d. äd fk fö vgg kå J W ä d böd M W, käd få J dck fö vux. h g dkvbyå d hjä v y d ö h y. u ä d dv jukd by. k h d d h u v fö. ä h k hä v d g bkvv bv ö å g. h g g bk? ää kbk fö yf. v dö J u v Mcu uvud y ä göbg x. u ä ugdvä h gå b å h åväd d dä h väx u dä h h vä bg f kvä ä å jkg hk ä åg d. bgvg k d g gäg åfö hy död vä gåg. hä ä h d Göbg Mcu väx u, d ä vkubb kuggd Göbg ud dg 90-. Jg yck kv bä bä bd gö h b h kv kök kd ä d f bäd h väx u föäd. Göbg: få dhö yé v M Jh Göbg k f 4 å d äv d bdd äk dju hä å v b å u. hä bk ä b gud ä d d v kg Göbg dg h. k k d ä k kg fäg äh d gud vd f bv ju hä Göbg. k h åg fägfgf ä dggk ugd d ää väckd åk. jug - ck kk jubä d å bz cg f u å å k bbk y d v d J y huvud. cg ä yckg u åg åg g v g åg häg jufd. ä h väck ä d v ök d h d föfu fd få h g jä kä kg hu h h bhd äk äh. fjf y y vök. Gd Ju häg hgäg ök å k bbk vvkd öd ud Ju yå: 23/ Juf - äg 30/ yåf - äg vg äg ök k bbk d: Må 11-19, , f x f

15 PÅ P PÅ P - UMM ä v Göbg k vö vö v kk fö ybygg vg fög. f g c å g k ky fö ök v vö v käkh vö v ökgfäk få xhu vcd väu fö dg v gö d kg k. F1245 GMPUMP f ä f v g d bgvä. M v fkk k äk gkd d u 80%? ch d du ä k: y F1245 ä ffkv ä fögåg g dg k öv uväg g vud dy y, vädväg y. gö å dg ä k y föbukg övbck xv dfd k h g, g äg. å vc d ä k. u 560 Jøu 373 dö 26 c å y buk y. u f d bd k d kfk. äk. ddy 8 GöbG/bd v ä x å väu. Y ä F1245 å G vc ä d gä vä v fgh ök vå hd Fdk Göbg gvgbyå Ygv, h dd, Guv Mö, u y P xd. vädg bgvg g kd. v jä fö bgvg. Gv, buckg g. bök u x kd. Fö ågg 8 f: Ygv

16 M dg M ju M d M vä d c y uäck bk v d 10/1, ådö (df-), kä byggd wbbk. 6-c b g u 8 dfd. kä: 10.1 F-kä (1024x6) Pc: 4 M: 1G 2-M åddk: 160G - Gfkk: GM 31 vy: Wdw 7 : 6-c :- Mdc c v 1 yh d udd d u-y fk fö vdgu. käddydd d M h 325-c, 2G 3-M, vd GFc 94-gfk, 5G håddk, bä u-y ä, G, ådö (df-), M, g g (-), kä Wdw 7 Pu. v d äck fjäk fug båd uchd gbd. x håddk g x x v U x håddk d dg. äk å d h bcku å d vkg f yggd d bb dk å 72 32M buff. uk v/å-fuk gö dk gå väg vd kv äg v g ä d äg v : : :- gch ud ybd kv bkvä d ök d gvd bkguduy g. d fgvg d x åg f g vk kvbd h x yf. d, k dg gö ud ybd fk kb v f fuk. vk yu. 9:- U- My u U- få. ck b u 6 ä d ä u å d k ä å u v väg. k d 10 g ödj Wdw dy. 4G129:- 8G 229:- 16G 399:- Mcf Gd ådö k d b Fdbck få Mcf. Fug d P-d d Wdw XP Xbx 360. ådö kk å 2.4Gz g äckvdd å u 9. gk ufd fö bkvä uv. 449:- Pk vå h b juk? ö k å k d yckg g h vå buk. f ubud v d, k, fk bhö. få : :- ä d c Mch 1352 yh udg (10x37x27c) ä d d M h X2 2-c, 4G 3-M, vd GFc 61-gfk, 5G håddk, 7.1-jud, bä, G, kä Wdw 7 Pu. gbd u dföj. k bjud 4, åd äf vbg å h vå, d vå äj. dvg kdövg gfö. k., v v fö uföäjg v. yckf. gä å åg g äck dck äg G gö, Göbg J Guhu, jö P öcu, Uddv

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det.

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det. 26 k hå Lk fö å D gg k u, gg, äv å äv h äfö v u g 1 väg - åu by, b bö b g, g'gö - å 'ök gc g,1, v k g å, gö kg v å ä v f ö g öjg v ff, h ä g fy öve p c; Å vj 1 ä -g upp k v äv ä ju å V k u ä på, huu g

Läs mer

Årsredovisning 2005. O r g a n i s a t i on. O r g a n i. s a t i o n

Årsredovisning 2005. O r g a n i s a t i on. O r g a n i. s a t i o n Ådv 2005 O O Fm å mmd 2005 2004 2003 2002 2001 Fkmäd 31/12 94 044 93 707 93 307 93 252 93 125 T k 32,89 32,89 32,29 32,29 32,29 - vv kmmu k 22,29 22,29 22,29 22,29 22,29 Kmmu Vkmh äk 874,8 831,3 774,6

Läs mer

skogen & kraften LÄR DIG MER OM GALLRING UTFLYKTSGUIDE SKOGEN BIDRAG 2015 Älvdalen, Särna & Idre våren 15 SÅ KOMMER DU IGÅNG! 8 TEMASIDOR BYTER AGARE

skogen & kraften LÄR DIG MER OM GALLRING UTFLYKTSGUIDE SKOGEN BIDRAG 2015 Älvdalen, Särna & Idre våren 15 SÅ KOMMER DU IGÅNG! 8 TEMASIDOR BYTER AGARE kg & kf IFOMIO FÅ ÄLVDLS OCH SÄ-ID BSPIGSSKOG vå 15 8 MSIDO SKOG.. BY G Jk? SÅ KOMM DU IGÅG! Skgägkl LÄ DIG M OM GLLIG BIDG 2015 Älvl, Sä & I UFLYKSGUID ävl Bpgkg! FOOÄVLIG! på 25! SKJK! bk! LD SKOG &

Läs mer

BOPLATS STRÖMSTAD #2/09

BOPLATS STRÖMSTAD #2/09 hd hm på ydo ö boy och v ä mpo p g BO2 BOPLATS STRÖMSTAD #2/09 öpp hu y bobu AKTUELLT FRÅN STRÖMSTADSBYGGEN 2009 BOPLATS STRÖMSTAD ug v AB Sömdbygg och uomm vå gåg p å. Avg ugv: Sv-E Adofo Rdö, x: H Uu

Läs mer

Fem år i sammandrag. Kommunen. Koncernen

Fem år i sammandrag. Kommunen. Koncernen Ådovg 2006 Fm å mmdg 2006 2005 2004 2003 2002 Fomägd 31/12 94 516 94 044 93 707 93 307 93 252 To, % 32,89 32,89 32,89 32,29 32,29 - vv ommu, % 22,29 22,29 22,29 22,29 22,29 Kommu Vmh ä, m 921,4 874,8 831,3

Läs mer

Ikväll smäller det! Vem får lyfta pokalen för första gången? Ansvarig utgivare: Mattias Stjernqvist 08-560 222 62 mattias@ kaggeholm.

Ikväll smäller det! Vem får lyfta pokalen för första gången? Ansvarig utgivare: Mattias Stjernqvist 08-560 222 62 mattias@ kaggeholm. Ccg på Kgg CAROLA TRÄFFAR ARTISTERNA Vly ö VIVA ANTON & SOFIA THE SEAN MAGPIE Jul Blg ÅRETS LÅTAR Ikväll äll d! V få lyf pkl fö fö gåg? 3 2013 Vly pduc v jullv på Kggl flkögkl. V bvk kl ålg ldfvl. Vly

Läs mer

Bollen rullar för epilepsi

Bollen rullar för epilepsi 3 2009 åå 39 uv v v ppföbud B u fö pp Väd Budp E B-Mchm: K ud må föbä! Dy Kh ämp md d f 9 Smhäd RÅd fö ud18 12 Dy Sv Epp 6 Kh ämp UEFA pj Om: cxp.cm. F d upp: cxp.cm, www.fu., J Zqv, Dbd 14 H du å bä?

Läs mer

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet 1 2009 åå 39 u k föbu Rå fö u S öjh ä fö h A-Ch fck y Göbfö 50 å P M k Af xx RÅ fö u- Göbfö 50 å! Rå fö u Hä å uä F: Su Lu, ckx.c, Jyk Sk, www.fku. O: Sckx.c 6 11 P M TV-ff U hå 3 L 4 Ibju uä 6 P M - ä

Läs mer

Årsredovisning 2003 1

Årsredovisning 2003 1 Åov 2003 1 2 Åov Suv kou 2003. Suv kou, Koovc, p 2004. Ofoo: Suv hopp vå 2004 Fyfoo: P Wk Ihåföck Föo 5 Oo 6 Fövb Uvck 2003 7 F y 9 Poövk 14 Vkhövk Kou B- och ub 16 Fh 19 Kouy 21 Kuu- och f 24 L 26 Mjö

Läs mer

JOHAN NORDLING. Wettergren & Kerber. Direktör Dan. Broström 3$: N:R 14 (1265). 24:DE ÅRG. VANLIGA UPPLAGAN LÖSNUMMERPRIS: 12 ÖRE.

JOHAN NORDLING. Wettergren & Kerber. Direktör Dan. Broström 3$: N:R 14 (1265). 24:DE ÅRG. VANLIGA UPPLAGAN LÖSNUMMERPRIS: 12 ÖRE. N:R 4 (65). 4:D ÅRG. VNIG UPPGN ÖSNUMMRPRIS: ÖR. SÖNDGN 9 PRI 9. HUFVUDRDKTÖR OCH NSV. UTGFVR: JOHN NORDING. BITR. RDKTÖR: RNST HÖGMN. RD.-SKRTRR: IN WÄGNR. 3$: Wttg & Kb Dktö D. Btöm Pt väldtäd. F R S

Läs mer

EXTRA EXTRA TIDNINGEN MED GLADA NYHETER DRÖMPROJEKTSPECIAL. Sveriges folkhälsominister Maria Larsson om TilliT:

EXTRA EXTRA TIDNINGEN MED GLADA NYHETER DRÖMPROJEKTSPECIAL. Sveriges folkhälsominister Maria Larsson om TilliT: n å jpn f jub md v på ä bu v of --- b djup å f on nbb pgång ho ndhä p og å xdm om vn hjäd d vägbn gång hä fm- o f pänng vng bun d ynj n gb hö mnöjd ymdmå hnd ogn vjod y gfyg bb v ä fy på n pv p n fod få

Läs mer

ipikuré jul MAGNUS TILL SEGLING HYR EN YACHT ju rum Föroch efterspel Kjoltyg i trollskogen Vi har alla festreportagen Styret på vift

ipikuré jul MAGNUS TILL SEGLING HYR EN YACHT ju rum Föroch efterspel Kjoltyg i trollskogen Vi har alla festreportagen Styret på vift NOLLE-P FESTIVALER 1 0 ALLT DU BEHÖVER VETA Uapca Txa I YMUIDE ULDKORN V ha a bäa gy pé va g Löpg ä HALL MANUS TILL VD BRIAN E ROLAND SJÖ CAMPUSBOS TEMA Vä Löpg aj 2004 a: TINITUS PEPPARKAKSBUSET a: vg

Läs mer

Vi firar 50 år EN VD MED FILTERFEBER NY SERIE FILTERSKOLAN DE VANLIGA BOVARNA I LUFTEN. CAMFIL Clean Air Solutions NR 1, 2013

Vi firar 50 år EN VD MED FILTERFEBER NY SERIE FILTERSKOLAN DE VANLIGA BOVARNA I LUFTEN. CAMFIL Clean Air Solutions NR 1, 2013 NR 1, 2013 V f 50 å EN VD MED FILTERFEBER NY SERIE FILTERSKOLAN DE VANLIGA BOVARNA I LUFTEN Cmfs gud, Göst Ls. CAMFIL C A Suts Ld A Béd UTSTÄLLNINGAR 2013 Ju 3 7 ASME Tub Exp, S At, TX, USA 4 6 PwG Eup,

Läs mer

Nolleguiden. , nolleguiden, Ekosystemteknik ~ 2015 ~

Nolleguiden. , nolleguiden, Ekosystemteknik ~ 2015 ~ ollgid, ollgid, koymkik ~ 2015 ~ i igl dy d ig of mifo, ild of li dippd io dp of - Plo, 360 f.k. p y z y g, c o yp ip p x ip l i g l di i. l ḷ i o c m o l i, i å l l f ö äck i g m b i o i ṣ d m o c q l

Läs mer

Facit Praktisk Ordkunskap 3

Facit Praktisk Ordkunskap 3 Fci Pkisk Odkuskp 3 Föf Aik Byd och Ki Sjöbck Nm bä om dig s. 4 V du Nods Vdig = Sockholm Th Big Appl = Nw Yok Ägl = IFK Göbog s.5 3. gällpll, gällmås slvmj suskpll åkmås gipll, gioll dullpll vikigp dummjös

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

Lathund DDK-SAB. A, B Pu Aa Ab, Ac Ba. Bd Bk, Bg-Bh Bt Bb Aea. D Dj Ddb Bl, Dop Dbc Do Dc Dg Dba Dbc

Lathund DDK-SAB. A, B Pu Aa Ab, Ac Ba. Bd Bk, Bg-Bh Bt Bb Aea. D Dj Ddb Bl, Dop Dbc Do Dc Dg Dba Dbc Lathund DDK SAB Lathund DDK-SAB DDK 000 Datavetenskap, kunskap & system 004-006 Datavetenskap 010 Bibliografier 020 Biblioteks- & informationsvetenskap 030 Uppslagsverk & kalendrar [040] [Vakant] 050 Tidskrifter

Läs mer

Integritetsutredningen lyssna på kritiken! sid 2. Nyhetskanalen för säkrare affärer www.securityuser.com l nr 1 2010. Färdigskuret format 250x350 mm

Integritetsutredningen lyssna på kritiken! sid 2. Nyhetskanalen för säkrare affärer www.securityuser.com l nr 1 2010. Färdigskuret format 250x350 mm Dålig kuskp o lg häli sid 13 Igisudig lyss på kiik! sid 2 Fösäkigsbolg ås si sv sid 6 Nyhskl säk ffä www.scuiyus.co l 1 2010 Officill di E poduk få Illig vio vd ä? All l o illig övvkigsko, vd ä? Hu fug

Läs mer

SIDAN 2 En av de två tjejgrupperna på Fritidsgården i Näsby. En gång i veckan träffar frtidsledare Leonora Krasniqi sina båda tjejgrupper.

SIDAN 2 En av de två tjejgrupperna på Fritidsgården i Näsby. En gång i veckan träffar frtidsledare Leonora Krasniqi sina båda tjejgrupper. P Ol Klo, vdlichf på Lmcl.. SIDAN 16 Vik fi io å om biofäomåd... SID 15 NR 1, FEBRUARI 2015 L L, kochf på omofövli i Kiid kommu. Omo om m Sypuk få mä, kud och pol. Livmdlvk äikommdio. Kommu livmdlpolicy.

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil d b ä os få båk b Ö : Ö 1-17 Ö 1-17 5 6 O VÄ P Ö ORR F R Ö Ö Fä Å o Å Ö u F /F X u o F C o ä u F F C Å 2 % ouä öw cz Y Puo å 38 o u b s VÄj P j F Rju R V FRÄ 2, 5% FjP år: kbox hu sbå Pyso V 2 x V-skäm

Läs mer

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran.

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran. A bju f 2-31. 2010-1 ycf. c ufj f M. 2 4 D. 4 S. 6 L. 7 Gf 3995:- T F T D H ' ' 6, 15 2 å u H 7 w W c y! S C650D-10K pf f bu c, j. Iå b.. bb c b f få c. Uu AMD V120 pc, 2 GB, 250 GB å, 15,6'' HD TFT H

Läs mer

Nya Goodwill Företagsekonomi

Nya Goodwill Företagsekonomi Ikv fkbk vcs Ufsbk k c 53-0480-8 50 :- Evfc vcs sk b uä kusk ä bså v fy bk: Eösk fö Ek sff Mksfö s Bkfö bksu I ufsbk fs uöv fy bk äv k Pjk 53-048-5 :-fösksk vk k s Fkbks bk s50 uåsuk fö y bå Bk bså v k

Läs mer

nya boendeformer väcker intresse drömläge för leif och marianne godisbutiken för vuxna Carl strömstadsbyggens nestor

nya boendeformer väcker intresse drömläge för leif och marianne godisbutiken för vuxna Carl strömstadsbyggens nestor ny bnfm väck in ömläg fö lif ch minn gibuikn fö vuxn BO2 BOPLATS STRÖMSTAD #2/10 Cl ömbyggn n AKTUELLT FRÅN STRÖMSTADSBYGGEN 2010 BOPLATS STRÖMSTAD ug v AB Sömbyggn ch ukmm vå gång p å. Anvig ugiv: Svn-Eik

Läs mer

Ek e näs gym nas ium i K ina

Ek e näs gym nas ium i K ina Ek näs gym ns um K n När m n vr n v ck Kn k n m n sk rv n bok. H r m n vss där n m ånd k n m n påsn h öjd sk rv n rk. M n h r m n vss där år k n m n n sk rv någonng s. D k änd c v n gm m dp om Kn h r n

Läs mer

Oskar Broberg Didrik Wachenfeldt

Oskar Broberg Didrik Wachenfeldt pll. tadachma av slv päglat ud kug tchs V av Sy ca 175-164 f.. Vkt: 15,78 gam. Stlk: 33 mm damt. ska Bbg Ddk Wachfldt J dlmsbak PDU xt ska Bbg Ddk Wachfldt Bld ch fmgvg éalst Fölagt, Fédéc at www.at.f

Läs mer

HUFVUDREDAKTOR OCH ANSV. UTGIFVARE: JOHAN NORDLING.

HUFVUDREDAKTOR OCH ANSV. UTGIFVARE: JOHAN NORDLING. N:R 2ö (435) A. 27:DE ÅRG. VANLIGA UPPLAGAN. LOSNUMMERPRIS: 2 ORE. SONDAGEN DEN 2 JULI 94. HUFVUDREDAKTOR OCH ANSV. UTGIFVARE: JOHAN NORDLING. BITR. REDAKTOR: ERNST HÖGMAN. RED.SEKRETERARE: ELIN WAGNER.

Läs mer

KURSLITTERATUR UNIVERSITET, HÖGSKOLA, OCH ÖVRIGA EFTERGYMNASIALA UTBILDNINGAR. Civilrätt Straffrätt Processrätt L I N L E R P O L D

KURSLITTERATUR UNIVERSITET, HÖGSKOLA, OCH ÖVRIGA EFTERGYMNASIALA UTBILDNINGAR. Civilrätt Straffrätt Processrätt L I N L E R P O L D K Lub J Scü T R- Sc A L C C J N A H Mcu Rz J Z TOMMY L I N L E R O L D S A R A BORGLUND N O R D B R A N D C S c HANS E M M A DE GEER S J Ö S T R Ö M SUSANNE SWEET K A R O L I N A W I N D E L L KURSLITTERATUR

Läs mer

Utkommer i Hofors kommun + Storvik, Gästrike-Hammarby, Stjärnsund & Långshyttan. HoforsBladet

Utkommer i Hofors kommun + Storvik, Gästrike-Hammarby, Stjärnsund & Långshyttan. HoforsBladet Uke Hfs ku + Svk, Gäske-Hby, Sjäsu & Lshy HfsBe Ce 13, 813 30 HOFORS. Te. 0290-281 00. www.hfsbe.se s@hfsbe.se Asv uve: Tbbe Jhss 22 Veck 27 j 2015 Näs v.23 Pss! 30% Gäe ONSDAG - LÖRDAG RABATT PÅ ALLA

Läs mer

Victoria med CHICs reporter Helena.

Victoria med CHICs reporter Helena. glop, b f h c o t F! l I uptjä v d dt ä Vcto Slvt d. CHIC ll ä m hö om y och o och ptd l C t o M täffd h och m x ll t l ä, om ädp h Bto. M ld, Bull, Aftobldt B ctfight md, All Ov P v Hl Soog foto Clo Nolé

Läs mer

xbg luftpistolset Försäljnings succé! 18 år till fantastiskt pris! Pris i lösa delar 798:-

xbg luftpistolset Försäljnings succé! 18 år till fantastiskt pris! Pris i lösa delar 798:- 2013 www.cb.s xbg lufpisls ill fnsisk pis! Pis i lös dl 798:- NU Klsydivn lufpisl Ugångshsigh 120 /s Fösäljnings succé! Tl längd 171 Klsydivn lufpisl Ux XBG d 19 sks gsin fö 4,42 uniin. Ugångshsigh 120

Läs mer