God Jul! världens Bästa julklapp! sisjöns Floating. Vinn tid på Sisjön. Sisjön. Sisjön. handla ShopExpress! tid Sisjön Sisjön. Vinn tid på handla med

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "God Jul! världens Bästa julklapp! sisjöns Floating. Vinn tid på Sisjön. Sisjön. Sisjön. handla ShopExpress! tid Sisjön Sisjön. Vinn tid på handla med"

Transkript

1 ò Gd Ju U hå: Mx fö hg ä ö vv f v cd hd Jug dvg yck å dg å k vvk ubud k fök v fö uföäjg v. yckf väd ä juk äk åd d ä dg jö Fg Fy b ä JUPPP: G b FG d å jö hd d hx ä kv hv å 10-k 4 k d 9 k.. 23/12-10 f ég göbg : d å jö d å jö hd d å d å d d å d å hd hx jö jö jö d d jö å hd d jö hd d hd d å hd d d d å å hx d hx hd hx d jö jö hx jö ugbck d å hx d d å å d å jö hd hx hd hd d d d jö jö jö hd hx hx hx hd dhd d d hx hx hx hx 6 å kv 1995k F: k ud u ö vj dg

2 PÅ P 2 PÅ P - UMM kd: M G, d Gd Ju G y Å ök v å dk P, -M, k, Gö h k - Gu dk, P Gy g, ä Föud, h dé, ä Föud, U Jö, d, Må g, vå, dö, d Måd ck v Uf ö Md juäg v j y vå u v v u vkg ju å - å gd d b d k, v v j u ä ck-v gö bök å h://kv.bg.c/ dc_10_ck.dd :54:16 G JU G Y Å På P vä h uöv vg dbu dgä å föjd : é bk dbbk M Wg d å k f vg bjudd fö ju. Fcu Gåd vu ghu, vå Mhuggg g gbgg g d ä kä. g g by vdäck Påvud M d ä äv d fö fk ég äckföäjg d gö yd jg ä ågdg äckfövg (fö g ä G åg h ä bk) dyk fåg u ; g fö dbkg ugf k v gg Ju? d v d fö jö v d hg g? k ågåg Wy hd äk d? d kgk bdyk ök P d? jö k väg : Fåg ä åg v ä h Föud g GÅGGG uu Mu äggg ädgåddg /v äk Möd å äö g ä f k. 15 gy å u äö Pbuffé zzbuffé d äk bjud köä, fkä, vgk ä vck d. äö dädgåd ä gå dbuff, k dyck, kff, böd ö. bäg å, ögå å. d k Måd-Fd: 10: - 18: öd-öd: 11: - 16: Jhfdg 7, öd k fö f. ök äv vå hd: f vk h ug Gä Pg käg gäg äggg: : buk: k/dg: ug Q8 ugbck fu ugä kö - g uu v ku, kud dädgåd g ju g cb ä hä ju å å fu d kv. Fö g ä ju gädj vkg d dä d äg g öjgh d g bk ugå, ä dck fykg h ä bv. M k v v d äkh, v f juf vj å v h å båd håd k, juk k fö kuckd k. åg c dcbd? Fö g d ju jg g fkk v föbd ud dcb ä v jäv juf, judg dg. Pg kä jg g vg ug å f dv x d hä å. k d åg v d bxbb hvyxg göggdk? ubbgögg 8 dk f k bubb hö å yåf. 4 d ödvgögg 75 c ud, x cc, c cv. ä u gögg (k) å chgg. Fy u d ud v g. v göggdk 4 dk 4 kv c 12 jk 4 å käg 12 c v gögg ägg kv, jk käg fy väåg g. Föd g fy å d v v gögg. v g. ch vug å å bgvh äk jg kd ö, v vå b bubb b fö d k ädå k. g Fg b uvg/m bäg fukg v d g v v vbä k g 72 :- z Gwu - g fk fukg v d g v ä. P 89 :- P -hdy häg bubb d g v k ä 99 :- J d F u è fk é chg d häg v h hå d kk chgv P, hdy P Mu. P 224 :- Jg v ckå å ök kö ju yåhg. u ck d jg få å k ud å. f yckx. M PÅ P väg k -: vg ugv P ö Mkd -M dbg yu/f/k Gö dkg, dk dk: P ö -M dbg k d Gö dkg h M. Ju: k d, föäjg P ö , M dbg , h M bu dgä yck JM Mdy , M: Gäkb d u ä: dud f yg, k bk jé Gäkb k k kk d åg v vå gäkb? ö v dg å

3 PÅ P PÅ P - UMM Få hjä d kö d Mx Måg v h d db k gö juk d. Mx k hjä dg v d å åk hd. u b g x fö v u d fö d d hd k h dg. ög å vå dyb d ck v d dfg fög ffädé h h fägg vädfu d å dg. PÅ P vä vjud fö d å hu d k g h d d hä y v fög. u k å dé d Mx? bk g hjä vägk d kö v vck. f g höd v vägk b ( ud) fck hjä d hdd v jäv bhv v bähjä. å bk fck ä u fö h ckå. å jg böjd ud. u åg ä d gg d Göbg ku bhöv hjä d hdd? u åg v d ä d ku våg ( å) åg uåd hjä d? u åg v d ä ågud v väd? ä ä 70 å g dfv g guu u bä å ä, k då äk g ö ågu? Fåg böjd u u gv g g fd. å d ä få ug få d å v v ö fög. k vågh k övv? vågh ä fökd d dv g vkh. u k få d h gå u? u åg äd bhöv? k k k d h? d b ökd? d k kdfög k? bu å d hd u å ågu d k? d vågh hd dä våg by g v våg ä g. å äk hd å dg ä bu å å dvdvå, v g gö d fvg j. ä födhdg vå kud ufö ä d g ch hd å d. å v k dg äg å åg bäg. å kché ddg k kö u kud. Mx k d gö y fö g kud yg vc. å äv ä vkg föå kud bhv g kud c d v h äk g. M hu k v xk vd kud v h? ä dfv ug. ä k v vd v bä h k kv d. x. P kud v h böd. kud b kv böd ku då h v b. xk bäg udä kud dä kv 1 k föku (Fz) å h yck bä ugågäg fö v k g kud c d föväd k. fk kud bkv v d kv (vk ), äk ( d f), vd bhv, c gk (å f, kväk, kf,.). f äck vj d y kud, dä v ä kä vd. bd gö kud f, bd gö v f, f d u åd föå, å ä d f äckg fö bygg d födb bhöv vj ågvg. f g, ä kud h bä 2-3 gåg, å b kud bäg gvk fö. k v Juk Jäg bk k å dé d Mx ä bk hjä vägk d kö v vck. xk vk y v jök, böd, kö c. kud v h vk ffä k k hd. k vkäckd? Fö 98% v vå äk bä ä k vd xvk (30 g), xu (1.5 k vukd) ffä (x. 3 ) åg jävk bhöv äk å. Md d d, vå kud buk kö u f ä 3 ffä ä hd, kö xkuv v kö d v. h fö k fö k gä v h v övkd. fö vå äd k få yggk ä d v v d fö gg u d fö yck g. å v cc kbg k v bd få bk g 3 dg vk k k kvdb ud k d. k f d dä k vd åg fä b xv 2 kg yg v u b 1.6 k å gö d gg, å äg bf g ä d äk gä. Jg dfv å fk k väd u föuf ä d yj vå jä. k kud h åk? F b.. å ä h äv k buk äk, ch g k F ju yå åuäg åföägg ö ågu b gg bfj föök få vdgu gå h. kk ä ö å v bfg vjä. jä bjud fädg k dä g cc vck ä g ffä hd vck k jäv. u, fö fö gåg, f d v. v föäd fj u v g vd bd ufö, b udä kffg v gd. u åg kud h d? M 8-10 kög dg h v k f f gg bäkg. vä f, bäg k v å kvä å b d x. 8 v dg. M h d d b. ffäd k dck bygg å d yg b åd fk böj uäck föd d d käddydd vjä. ffädé d u å fd fö d ffädé? Pg yck jg v bjud kud d u jä. Ugfä ä väk gjd åg vj huhå. M v gg ä kk böj k kud gö käd. M f kud vågd kö å d g yh d v b k d d d. ä ugfä k u. uäd b d h hå å kud jäv. Jg h k gj. g f wbb, g k d kdfögågäd jg åg v vkg, h fk bdk fö d fö c ffäd f d h böj f. b å göbg x f : PPv ug 4, d , 15 14

4 PÅ P 4 PÅ P - UMM högd åd g yg k fö kkkg, k g ju. uukd kd h uk å ä d, ä d d kk, h käd g. ää äää vygd hu fk bdb djufgu v. g, b d, ju hä u äää M äg bd ju ä b högd. d yck ä gå ufy g yck, d ä udb. M g d d kä f ugv bvk ä b fö yck. ch b h d ä ju. M jg v ju ckå k v. v vux kud ö fö d dä dk kä v föud äv. Fö ud y f d udb budk Gud äv, vk vk fö v bvk föud vu hyg. J, å d b högd få v d uvu Gud v v d., k bg gudäggd fö. Ju k bkv Gud f d d dg g ä h äkd äkgh, d k. u d u b kubb dä h f få å äg. ä f äkg. Få d ö g föäd d vg d, få hd hyd kug. v Ju få ä u. byd Gud d. d? Gud ä d? Md g. ä u? Ju ä c d fö föud öv d Gud ä d. ju budk f hgh ädg äkväd. y bäckg v fö f yggh v, ju jg ä väd å yck. Ju ä udb bk å y, äu ö v, v g. ch dä k k k Gud äck fö g fö. Gud ä d g, d dg, d. d väd ä äkd v Gud d äckb kf. ä g vgu vdg g v d d. ä f g, j, dju ä å, d kä fö d gd b gä fö vd ä g. d hö v väd föd h k fdfu. u ök k få ju. Må d udb budk juk å b v Gud äkd äkgh, ygg g, gd d, juk fk: u: Gud d vägd ju ök dud, ä Mkkyk, k vkkyk. Jug d dvg böj v dcb bjöd M köd M å dvg v g dg jé å d ågg vd Mhuggg. k v fyd v föväfu kv åd v få jä g v d vck hdgjd gg vd v d j Gub U Mu fö f. g ä fck v ckå, bd v c Pcz zz d c få h kkbk w gh äv häg bck. v vkg å ug yg g d b k b. c h hf fgåg d dg kkböck dg å g v h äv gä å 4 h Mu v v fö y bk. Mkäg vd v u d uk åvä vdg f d vd ckå f vck käg föå k d v. M ä d juk kö föj f d k j fö M ä d vkg gg båd k kö h b f v kädgg ä åg. åg vä ä gå kg d kä vd dj bk v gg gud M d fög d ffädé v dg väd udbyx juk kö kvé. På d väg v d h bkkk fck g v ökd kud uökd d väd käd övhuvudg. å dg ä P b d båd vdggg fgg gg k kb vdg f v v dä ud f kud f åg kö gg jäv g b juk. jäv kö jg uk M k y u g. v vä v d å dvg kö g vck v käg d väk. Ju d hä få gg y ju fö g fvyg k gjd ju jg bv gd kud ä fö bhöv gå väg köd fö gg v fö. å d ud ädå juf fö g. vä dvg d g ä bv hyckd jg f d v ä å dvg ckå. u kä jé f å föå gå d. P gg ä hd å d ågg 46 vd Mhuggg. x d : P M På P ä ö k juk Udb kbhdg d xuvc högkgk k fö h h. udvåd fö d d kv c ffkv yk gföädg hd c, c käg hy ufö kdf hudvådy. M ( vä) d vå d, j Gub, d vv käg b U Mu d öd käg. äg ä å. M GG UPP gg 71 ädgådg 3 g ködv

5 kg Gd Ju ök v å k äk : M, h, P vk,, c, Fd M. Juvkg. ö kvädg få kö chkdkg fö 49 :- Gä 19 dcb 10 ff bu :- äk å jufk Gä 19 dcb 10 d ö 24. k, k väg

6 PÅ P 6 PÅ P - UMM ä ö vv b Åh ä g kädd d bäd uåg, ä jg d h v h g äv v v, huk hjäg. dg ä h u-b f, åg åkb bdchfkukbd äg. d g g 1995 d å b fu?. På d äg fö fu g. b ku b uk dd g d dg jävk. Jg äd g f d juåg, äg b Åh. d ug å hd jg få vå d vv kuu. På föök b h vä å k ä å g f uk. å bäd d g fö gö å v bdg v d bd dx. å gck bdchfkuk h b fu?. Pubk gv ä h. å åg föäjg ju vck. åd 37 0 x bu f gd öv kd vd däg d bdd vv d gjd å. f d ku b bdd f ud vd däg, å v äg gv fö d. g vk bd å v fö y, hu, dg, f, åg jäv öj å c. d jug-åg kö hg 1995 ä u u yck äg ä ku. v d å åg å k bö k ubkkd d 27 0 åkåd. d h dck ö d b h ä käd u-b bd äg. F: k d. vv u ug. dchfkukbd äg. F: Pc Uu. Mukf gv bd ä f xåg äv å fö f kf hd bdd v v. äg v fö v föd d d. ff fö ä, bk v dd vk ukf gv dck äg ä å v gk å ubkäg. d hd åg v v g kä. g åg å v hd vå y åg, Jh. f 12 å d bd k h ffd d y åg. b ä dv h ä fö öv. k k å c f hå b vg äk. äfö gck h vägg vå gåg. M d ådv b ä h u bk å b g. åg å d d v k dg å b dk. Fk yck fö v v ku hd ug käd. u yck d v å fö vk v ä vå gj. På d h äg ku bk u g fö g åg föväg. dvkd yg dkuå Gkå Ud. h vkg f å bkgföfågg. u äv ug, bu ubk ä bd bu äk ägd. Md d yg å gg, b kv 25, fck äg äv ubk bd d bu ugd. ä f g v hä. f dvk Ud, fck bd kk d v g f. h ä k få åd v å d f v vå g d dg bå bd v vå d föu b. Jh hé d Jh ck ä d g. v v F Fh å fö dg åg. ä å g. fug b h h ä åg åkg å bk. dv b ä d fh d bä jbb d uk. u född jg b uk. h ä y kv Gkå d k föök d öv d. v fök g g dä åg äk d. h äv å övä b fu? yk. P ä h k gö d käv fö ku fä v v fö uk. k d JUPP PÅ P d kö v vf k/öv d få ygg cä d fvådk få ch. Gä å åg g äck bkvä k g dg ödg hc g ckå b f juk bkvk. chck. Juk d g kv hd h uqu yk äj äv kvj ågbyx få Gg Wb. g å kf ju få Mch. Juk G b k. g 12, Göbg d 10-18, öd 10-14

7 Gäck k Ggvvå gä hjä Gvägg ch Ghy - äkkydd kök G uu Gvägg ch Gäck g v G uu Ggv Gäck vå g y kud. Ggv M PÅ G dg M M P M P ÅG M P M P P ÅP -vg, byggd, vå k vå -vg, byggd, byggd?k gä gä Ghy - äkkyddpå byggd? kök P - UMM M PÅ G M M g ? å g -bdg? PÅ P hjä by bb, k gä ä hjä 7 kg G kg Gd Ju äk hug Ju G y Å ök v vå kg kggd Gd Ju få få hu kv bök vå ök v G y Å G y Å g, byggd, äk ök vå äk få hu kv g v få hu kv g -bdg? y v ök ökvuäg v vå våg g y ykud. kud.? kg Gd Ju bök vå kg Gd Ju bök vå äg hjä -bdg? h äkkydd kök ch G y Å kg Gd Juy hjä uäg G y Å y uäg k vå få hu kv få hu kv ök v vå g y kud. www. gä ök v vå g y kud. G y Å kyf k vå vdg uvk ugbck Å F ök vå hu kv J gä vå g y kud. ugbck hvö kyf vdg uvk Å F Å F.. JP M FG Å F äg kyf vdg uvk ugbck hvö Å F kyf vdg uvk ugbck hvö kg Gd Ju ä äck JP FG ä äckvc JP M M F Å F ä äckvc Å F kg Gd Ju G y Å 07 äckvc ä ä äckvc äk Å F få hu kv g dgd. v Å F ä äckvc ök v vå g y kud ä äckvc G y Å uvk uvk hvö äk vdg ugbck hvö kyf ugbck äk g g fö f bk bök vå få hu kv g JP FG Mök v g Å F M JP FG 14vå 14 y39 kud. yb 0707 v g g f bk g vg äk Å F fö ck hvö Å F bök vå yb uäg ä äckvc JP M FG : y Mg = vdg ä äckvc ww.dgd. äk g g fö f bk g vg. äk g g fö f bk g vg. ä äckvc Å F y ä äckvc uäg yb : yb : ä äckvc Mg = vdg kg Gd Ju Mg = vdg äckvc h kä ujukhu. b Å F k Å y h f G 14 d kd? k vå b, k ä gä GdJu G y Å å h vå åå h vå h vå fö.. dg fy 55. u h ffd öjgh väj 2915 ök v vå g y kud fö dg fy 55. u h ffd öjgh väj bd f ghg, ä u hv. h åg äggg: : fåd hu kv. å h vå buk: k g vg. k/dg: ägbkvg: ö äö-d (väg 1). g v vd uvk-. å h vå ö c 1,2 k. Pkg hög d, ky. Md ku ku k, g å x få uvk k ö å å hu udhå k? Uv f bck y bkvä ä b hu, cfik d fö dg fy 55. å h vå fö M fyfy 55. u h ffd öjgh väj JP FG dg föhuvg dg 55. u h ffd öjgh väj k g bd f ghg, ää u hv. h åg *hv. äggg: bd f ghg, u h åg, äggg: ägbkvg: 6, vd -ö fåd hu kv. -: 2915 fåd hu kv. bd f ghg, ä u hv. h åg äggg: : fåd hu kv. buk: k g vg. k/dg: ägbkvg: ö äö-d (väg 1). g v vd uvk-. ö å hu udhå k? Uv f f ö å å å udhå Uv ö c 1,2hu k. Pkg hög d,k? ky. Md ku kubck bkvä ää b hu, cbck y y bkvä b hu, ck, g å x få uvk k. fik fid fö dg fyfy k d fö dg : YGG g v. Fä c 5 k,. buk: JP M k g vg k g huvg. buk: M: h://ghg.kbygg. JP M FG FG g däf hög å k g k g huvg.ckväg. k/dg:vg * *. k/dg: äfå ky. ägbkvg: ö äö-d (väg 1). g v vd uvk-. ägbkvg: ö 6, vd, ägbkvg: ö äö-d (väg 1). g v vd uvk-. ägbkvg: ö 6, vd, GG YG ö c 1,2 k. Pkg hög d, ky. Md ku kug v. Fä c 5 k, M: h://ghg.kbygg. YG M: h://bck.kbygg.. ö c 1,2 k. Pkg hög d, ky. Md ku kug v. Fä c 5 k, k, g å fåfå uvk k. g däf hög åckväg. k, g x å x uvk k. g däf hög å ckväg. gh väj ö å å hu udhå k? Uv f äfå ky. fö dg fy 55. u h ffd öjgh väj ö å å hu udhå k? Uv f äfå ky. v. h åg bck y bkvä ä b hu, cbd f ghg, ä u hv. h åg bckm: yh://ghg.kbygg. bkvä ä b hu, cäggg: M: h://ghg.kbygg. fik d fö dg fy : fåd hu kv. fik d fö dg fy 55. hu udhå k? Uv f JP M FG g huvg. buk:k JP M FG k g vg k* g huvg y bkvä ä b hu, c. k/dg: * F P Gg d uvk-. ägbkvg: ö 6, vd, g fy 55. * ä ägbkvg: ö äö-d (väg 1). g v vd uvk-. ägbkvg: ö 6, vd kö bd v, k v bjud dg ygg- YGG c g 7, M: h://bck.kbygg.. M: h://bck.kbygg.. å h v ö å å hu ud bck y bkvä fik d fö dg fy 55. JP M k g huv ägbkvg: ö 6, vd g v. Fä c 5 k, g däf hög å ckväg äfå ky. M: h://bck.kb F P Gg c g 7 å ff ä k: * ä kö bd v, k v bjud dg ygg ä Föud hv. få d uvd bd åd Pg dg gö d h å h vå v d, få h d hdg bk. u kug v. Fä c 5 k, uk. v gd dg YGG öm c 1,2 k. Pkg hög d,uvd ky. Mdbd ku g v c 5 k, äfä Föud hv. g få d ådku FG g huvg uvk k. däf hög å ckväg. ä å: k, gfå å x uvk k. g däf hög å ckväg. * ö d. F P Gg å h vå v d, h få d hdg bk. äfå ky...g2915 F P Gg ö 6, vd, äfå ky. * ä kö bd gg 7 7 bd v, F Gk v bjud dg ygg* G ä kö v, k v bjud dg ygg h :c c YG. Fä c 5 k,å: M: h://bck.kbygg.. ä M: h://ghg.kbygg ä Föud hv. få få dd uvd bd ådåd M: h://bck.kbygg.. 31 ä Föud hv. P uvd bd å ckväg. yg, öb v d, få h d hdg bk v d, få h d hdg bk. FG cc d. g g fö f bk g vg. M,ku F G kyf vdg uvk ugbck hvö b f ä å: äk g g fö bk g vg. /bck.kbygg.. ä å: f ä P P MÅJU g vc yb : fy55. u h k JP M FG f fö dg ffd öjgh väj ö å å hu udhå k? Uv f h? k yb : d dg v Mg = vdg f h b Å JP Mg = vdg h P bd f ghg, ä u hv. åg gdö y bkvä b hu,ugbck c-m,ku ä gjé. kyf uvk d äggg: b M, M /FG. chvö F P Gg bk g vg. d v bck vdg Å F ku g k fö ffäfög. J få J hu kv Y g. kä kä J Y g Y g.. Y J YÅ kä kä YÅ YÅ J Y g. kä Y J g. g. Y YÅ YÅ YÅ kä J Y g. kä J Y g YÅ YÅ kä J Y g. YÅ M däck Y ubb däck g föd å dk vväg. bjud äkh å dgföåg ö. M däck Y ubb däck g föd å dk vväg. bjud äkh å dgföåg ö. ubbf däck uvck d fö g å dk vvägg. Å F b äckvc JP ä vk ä M?? dd vg. k g huvg b v b * Å F ä äckvc ä YG G Fk G g äck k g vg huvg ök v vå g y kud. ubbf däck uvck d fö g å dk vvägg. M M däck däck Y Y ubb däck g föd å ubb däck g dk vväg. föd å bjud äkh å dk vväg. dgföåg ö. bjud äkh å dgföåg ö. ubbf däck uvck d fö g å ubbf däck uvck dk vvägg. d fö g å dk vvägg. väd ä d äkh vå hög. fåd huf kv. P Gg fik d fö dg fy 55. väd : ud dg MÅJU c 7 dg äygg fö dg fy 55. u h ffd öjgh väj ö å å hu udhå k?g Uv f M * d äkh MÅJU äygg kö bd v, k v g bjud c g 7 yb :. Å JP buk: vå hög JP M FG bd u ä bkd. 31 ä Föud Mg k g vg Y bd hv. åd 421. = vdg f ghg, ä d hv. bb h åg bck c-däck ä Föud M. k/dg: /FG P y bkvä ä b hu, Uv vgvå vuäk: få d uvd bd åd ä äckv äggg: P MY d d 1 b h v y k jö (Gu bk. G : hu kv. fik d fö dg fy 55. k föbd ffäfög. öm äö-d (väg 1). gjvmöb vd uvk-. ägbkvg: ö 6, vd, Gg xmöb fåd M v d, få h d hdg bk.ägbkvg: k g 2, ä Fö M k fö ffäfög. väd jä ugö v v, dvg ådgvg d ö M F G väd c 5 k, ubb däck g ä d äkh g 7 däck cdäck 1,2 k. Pkg ku g v. Fä YMd... kck c buk: : 14, däck hög d, ky. ku F G Å JP JP M FG ä d äkh vå hög föd ä d bb bkd. ä äckvc Å JP å h ä å: Pk, h hög dv d d. Föud h k hjä dg dk vväg g x få uvk g däf hög vå. å ckväg. d d 1vå b vå y k jö (Gu-hu). å ä bb bkd.. k/dg: by u k. Muby d M /FG *d P y u föå k bjud äkh M /FG G MY k bd g 2, ä Föud f h 43 ö. ägbkvg: äö-d (väg 1). g vvd uvk-. ägbkvg: ö 6, vd äckvc, ky. G MY dgföåg ä d dvg ådgvg G d v. Ffd d Md f övyg w Wd g äfå z k f jä ugö v v, bä. Gud k ubb däck gh07 vg få k k G M : 14, G YG vkg 15, k ö cfy Pkg hög d, ky. Md ku kuv Fä c k, föd å M å ffkv ä gö d g Fz P k. b d. F G Yg. ku M, M: h://ghg.kbygg. föuäg 73 y ä föädg ukägdg väd. F G b h k hjä dg dv d d fög å1,2d å,m: h://bck.kbygg.. däck dk vväg. g. g v. Y hög åä d f d däck F M,ku ä äckvc däck g åd x få uvk k. g däf ckväg. ywww.vdjujukhu. u by ubbf uvck f bjud äkh å b. u k väj d ä b k, h u d 1 b h v y k jö (Gu-hu). å ä äckvc P f MÅJU d d f övyg fh. fö d äg. föböj g å bhöv dgföåg ö. ä fö kä yggh ä. d v. Ffd kk k d d 1 b h v y k jö (Gu-hu). å k bd g 2, ä Föud MÅJU äfå ky. Md vg få k k k dk vvägg ? v d9935 dg dw M Jb dyck k bd g 2,däck ä Föud hf jä ugö v v, dvg ådgvg bä. k b vf 89 ää d: å ffkv gdg ä gö d? ubb g d å jök vkg å , k bök å w dg v ä föuäg y föädg väd. öd f jä ugö v v,: dvg ådgvg bä. k 14, b P ä g ubb däck. u kä g d v föd å g :, dbg g yg M: P h://ghg.kbygg. äk g fö f bk g vg. få Göbg 14 f d vkg 15, k M: ubbf däck uvck föd å h://bck.kbygg.. dgd. h k hjä dg dv d fög å d å, u k väj d f äg. d. dk vväg. g M,ku v b c k fö ffäfög. bhöv föwww.byggk. kä ä. fh. fö föböj u, h k hjä dg dv d d fög d å, d g å d dk vväg. y u by gåv bjud äkh å yggh dbg kk M Fé c. k ffäfög. vkuväg 45, fö Fd ö ö 11. bjud 15. väd f dk vvägg. y u ä äkh åy by dgföåg ö.. d v. Ffd d d f övyg kk k yb : k ä d äkh MÅJU väd ä å y vk g. dgföåg ö. Md vg få k å jök bök vd å d Å JP d v. Ffd d d f övyg kk k = vdg Mh, Mgwww.uf. f: d ä Mådg äg kd vå hög ä d äkh ä vk Mg å Å JP ä bb bkd. Md vg få? dg å ffkv gdg ä gö d kdf. b v d vå hög föuäg y ää föädg väd. öd g. äwww.uf. ä d bb bkd. M /FG å ffkv gdg ä gö b å MÅJU f. u kä g d v. ä föuäg y föädg väd. öd g f äk g g fö bk vg. Göbgväg 26 g ugud ö P å G MY M /FG. u d kä g d v gh väj G udhå k? Uv f ubbf däck uvck ä. ug k väj f äg. vgf P Gg y å hu k G MY ubbf däck uvck g vcbhöv fö fö kä yggh fh. böj ä. u fö k väj d ffö äg. d g å d u, kk fö G cbhöv kä yggh d föböj g å d u, kk *ä bck M dk vvägg.. h åg y bkvä b hu,ffäfög. ä kö bd v, k v bjud dg ygg yb : c g 7 fh. fö M d dk vvägg. Gä.. 7/2 Y F G å jök å bök å däck ä Mg = vk Å F g. b å Y F G ä äckvc bök äå Föud k fö dg fy (Gu-hu). 55. däck ugud hv. vg få d uvd bd åd å jök v fi d y P å ä d bb bkd. 1 b h k jö å ä äckvc väd MÅJU d d Föud 1 b v y k jö (Gu-hu). å k bd g 2, ä MÅJU F P Gg FG v h d, få bd h d hdg bk. MY G JP M k g 2, ä Föud y ä d äkh gö v v, dvg ådgvg bä. k k g huvg *yä ubbå däck g y d ä 7/2ådgvg bä. M kö bd vbjud dg ygg: 14, jä - Å JP c g 7 ugö v v, dvg k w.dgd. ä - äck fö vkg 15, k ubb däck g å y ä F G *Gä.. föd å däck u hvv, k vå. vå hög :, dåd vkg 15, k å uvk-. hjä dg dv d fög d å föd uhujö - vg dk vväg. Y ä å: å, ugud 14 Fd Gdk ä Föud b hv. å, få d uvd bd d ägbkvg: öd 6, vd, väd ä äckvc d h k hjä dg dv d fög å d Göbgväg 26 y u vväg.. jök bjud äkh å by Påd P FG b å äckvc. vggöbgväg 26 ugud M y u by /P bjud äkh å jö (Gu-hu). Gä d äkh dgföåg ö YG Ffd d då f övyg kk k. k u ku. Fä c 5 k, vk d, få h d hdg bk f Md vg få k k Ffd d d dgföåg ö. hvg d v. f övyg kk g 2, ä Föud g v - Å JP ödg-mådg äg ä - äck fö Md vg få k k M å k ffkv gdg ä gö d f. vå hög ådgvg bä. Gä.. 7/2 dg-fdg k uvk k. g däf hög å ckväg. äg y ä föädg väd. öd f F G ubb däck g däck uhujö vg å ffkv gdg ä gö d g. u kä g d v Gä.. G ä föuäg. föädg väd. f 70 dg-dg k , k d7/2. föd å ku M, ubbf däck uvck ä å: öd 93 jök g. u kä g d v vkg 80 y ä b u k väj d f äg. äfå ky. ödg k. d fög å ä. d å, M FG ubbf däck uvck väd dk vväg. fö kä yggh fh. fö P d föböj g å d u, kk ä. u k /d f äg. f ä 43 väd u bhöv fö kä yggh fh.väj fö d föböj g å d u, kk bjud äkh å by dk vvägg MY MÅJU k ödg-mådg äg G f ä d äkh h dk vvägg. dgföåg ö. yg kk k f jök å bök å dg-fdg k ä d äkh M: h://bck.kbygg..? - Å JP dfö dg g få k k v- äck ä åwww.hdbk./j jök 93dg-dg 70 b 3, ugud G å yvväg ujukhu. u hh v v å vå. Å JP hög k.bök vå ä gdg ä gö d u vå. hög P- - - äck fö vå uhujö vg. g väd. öd f MÅJU ödg k d ku M, v kä g d v uhujö - vg b MÅJU. jök g ubbf däck uvck d f äg.. 93 jök k 70 fö ffäfög. M /FG c kk M fö d föböj g å d u, /FG y Y ubb däck g föd å dk vväg. bjud äkh å dgföåg ö. ubbf däck uvck d fö g å dk vvägg. Y ubb däck g föd å dk vväg. bjud äkh å dgföåg ö. P M, ubbf däck uvck d fö g å dk vvägg. Å F uvk ugbck hvö JP M FG ä äckvc P PP M, M, P. ö j u h ä äck fö - u. Pjö M, M, vg hu äck fö - u.. M, v g ö j G MY huhug ämy v g fö f å bk g vg ä vkg. 74g74 d ö j G d d d å G k v uhu bf bök å g ä: vgh föwww.w. P - -c äckvc bb bkd. b å ä b ä c / ugud P k c ä yb MÅJU vgmådg äg f ä ö f k c ä k Mg = vdg :fö0 M f d å dg-fdg Föud Göbgväg 26, ugud k bd g 2, ä Göbg 5-8 v. % Y F G däck F P Gg ä d väd / ä äckvc ä äckvc y. å ä d 1 b h ödg v y k jö (Gu-hu). å äd väd P d d ä väckvc ä g-dg yggä dc äkh g 7 : 14, k bd g 2, ä Föud äkh Å JP gväg 26, ugud jä ugö v v, dvg ådgvg bä. k ä Föud Pä Föud bd åd M vå hög Göbg 5-8 v. vå Å JP : 14, f d åå k bd g 2,. hög vkg 15, k Y 66.v d å, däck f d k. k bd g ä Föud jök k hjä dg d d fög å bk.. ä äckvc 2, jök h M /Mådg FG 93dv 70 ä d d 1 b h v y k jö (Gu-hu). å y u by äg f 74 ä. M / FG v g äg ö j Mådg f ä k bd g 2, ä Föud d v. Ffd d d f övyg kk k G MY u : 14, h v g ö j G MYdvg Göbgväg : 14, jä ugög v v, ådgvg bä. k dg-fdg , ugud hugöbgväg 74 k Å- JP G - 66 chu v. P, 43 dg-fdg 26, ugud u ä föuäg y ä Göbg föädg väd. öd f : vkg h Göbg 5-8 v. c h k hjä dg dv d d fög å d å, ödg f ö h f /FG k c ä ödg uccéd M, y u by ä v föwww.k. bhöv fö kä yggh fh. fö böj 82 d u, kk ä v d v. Ffd d d f övyg kk k v g74 g. M,ku d. G MY b å jök å bök å f ä föuäg y ä föädg väd. öd f ä äckvc ä FUG MÅJU ä äckvc?y fö kä yggh fh. fö böj d u, kk dg bhöv v dhä bg bd ä f d å å y dk g 2, ä Föud å jök f d å d k bd 2, ä Föudå bök å b å g vc k fö ffäfög. g Göbgväg 26 ugud P ä ä : äckvc GG ä h 14, ä vkg. vgy :, ä d bb 14 bkd. å y d ä Göbg26, 5-8 v. bgväg ugud / Göbg 5-8 v. d k bd g 2, ää Föud b å Göbgväg 26 ugud k. v väd vgm ä v ä G d äkh Y F däck : 14, Å JP ä äckvc vå(gu-hu).. vå hög 66 h v u 06 1 b h yvk jö å väd k bd g 2, ä Föud. jök hä Ju k M /FG gö v v, dvg ådgvg bä. P yv. '".*-+/4 5 /%3 * (0%" ) /%3 : 14, å ff ä k: v vkg 15, k ä d äkh g jöpg u: å, k fö köh fög ä å hug Å JP G MY hjä dg dv d dd h v u vå. hög äd dg gö d h vå 74d by y dg u vcäk u kk. 3k M. Ffd d f övyg ä jök fö k uk. v gd dg M /FG f. U F ww.k. g y ä föädg väd öd f b få v Ug ö j ugg u h J ö g d M 74 Q v u F U F ä M, G ö kä yggh fh fö M JFJ * äckvc 59 böj 91 d u, kk :- chä föh äck 5 Z jök å bök å yg, öb FJ 5 fd å MÅJU k bd g 2, ä Föud Q J cc ' Ú $FU Md d kg k u ukbhd b äckv ä Mådg äg f ä g vc : 14, åd h10-18 u bdövg ä ä b å kug,göbgväg dg-fdg 26, hdg ugud Göbg 5-8 v. P gdö g jé f d å 7J ÅM Z P M QUJFUF WÅMP k bd g 2, ä Fö vg vdg ud juhg. ödg bb, äk, äf d db f ä v 74 Mådg äg ä : 14, G u Uv v vå xvuäk: dg-fdg Göbgväg 26, ugud Göbg 5-8 v. väd ö 8 y J Möb Möb M ödg FM ä d äkh.. kck c Gdwww.. Ju bhdg Å JP ä v vå hög by u d Muby Y ubb däck g föd å dk vväg. bjud äkh å dgföåg ö. Y ubbf däck uvck d fö g å dk vvägg. ubb däck g föd å dk vväg. bjud äkh å dgföåg ö. ubbf däck uvck d fö g å dk vvägg. väd ä d äkh Å vå hög. dk vvägg. JP M FG G Gä.. 7/2 väd ä d äkh Å vå hög Gä.. 7/2 MÅJU f f yvväg 3, ugud P yvväg 3, ugud JP. M FG M däck - äck fö vg äg k k k Y ä - - äck fö uhujö - vg F G ödg-mådg äg dg-fdg k dg-dg k ödg k ubb däck g föd å dk vväg. bjud äkh å dgföåg ö. f yvväg 3, ugud ödg-mådg dg-fdg dg-dg ödg äg k k k f yvväg 3, ugud ubbf däck uvck d fö g å dk vvägg. f yvväg 3, ugud ubb däck g föd å dk vväg. bjud äkh å dgföåg ö. Md vg få k k å ffkv gdg ä gö d g. u kä g d v ubbf däck uvck ä. u k väj d f äg. d fö g å dk vvägg. MÅJU P väd ä d äkh Å vå hög. ubb däck g föd å dk vväg. bjud äkh å dgföåg ö. Md vg få k k å ffkv gdg ä gö d g. u kä g d v ubbf däck uvck ä. u k väj d f äg. d fö g å dk vvägg. JP M FG G MY G ä - - äck fö uhujö - vg /2 Gä.. 7/2 G MY G ä - - äck fö uhujö - vg ubb däck g föd å dk vväg. bjud äkh å dgföåg ö. Md vg få k k å ffkv gdg ä gö d g. u kä g d v ubbf däck uvck ä. u k väj d f äg. d fö g å dk vvägg. ödg-mådg äg dg-fdg k dg-dg k ödg k Gä.. 7/2 f yvväg 3, ugud ck fö d gåg å ä - - äck fö uhujö - vg ödg-mådg dg-fdg dg-dg ödg äg k k k f yvväg 3, ugud Gä.. 7/2 uhujö - vg Mk fåg d 1-5. c k ud 93b 70 fö 6 c1 bhgg kö bhdg. f , ugudp bhdg: G byvväg v fdå ä u u 12 k uk ä - - äck fö. jök M /FG jö vg - uhu f d å ä Göbg 5-8 v. v ödg-mådg äg ödg-mådg äg dg-fdg k k dg-fdg dg-dg k k ödgdg-dg MY k. Gödg k ödg-mådg dg-fdg dg-dg ödg äg k k k w Wd g Gud z Fz P Fy b MY bg h u dw M Jb dyck dbg yg dbg M Fé vd Mh, Mg ä äckvc k bd g 2, ä Föud : 14, vf 89 - ää d: få Göbg vkuväg 45, Fd f: f ö ö Mådg äg G Å y www.

8 uå vägg. fu uk. ädböd kuö På v d fu M. f v cd hd J Gqv, yd. å jg v g jck jg ug kj bd h v v fö ä. ä fö gåg jg ä å föhdvg kvuk å Göbg ukvk äg ä g fg. juk uy k ä fyd v få öb 60-dg vbäg få 17-. ä f, k, g j d ä ä gå å cd hd.. Jg gå åg väg kg bd d öåg v. v jg v ku fö 0 k. ukvk x f gägg, bdd g v d c uvd föå k äj d ä vå vck. ä jg juvy jg d b ä x å kud g d kd kå kg föå. å kg kk, k ägg u åg u bd vj h h bk kö ckå. F f gä d. yd J Gqv väd é f udö, kö ukvk 21, hä väk. kä kä hä. ä d b jg kä åg? dk ä vg fökd Göbg, kd få övg d. ä b fö d ä föhdvg c bjud gä. Måg ä vä vå väd, g kud, äg M Wdvk, kdvg å Göbg ukvk. k d ö å x ck u få d fkädd ägd. M g M Wdvk ä kudgu å jäv uk yck bd g c ågu g ä övd. uk u k ä g y fö, d h gj f hud å. Göbg ukvk öd 11 ä väd ä äd kv ukvk. M d v föä å 18- bjk hd cu. ä fö k äk åd v k bv d väd d bhövd äg kud u äv fg äk äj k ök väd, äg M. På 70- uhöd d ku å ukvkh, Göbg ukvk bv v v då föädd vkh. d åd fk, äg M På vägg häg g v, d äj ydg b. Gä k öb, k yck öjg f fäg vk ku k. å å d. jäv k jg å d ä åg dé å. Jg ku b vöjd ä jg ub Åh vk xkuv v, jg g 10 0 fö d, -v. f h bv bjud å buffé v gä uk J Gqv, bh h v x hä väk g v åg c uvd föå. M h v å bdvd h å ff. ä gk åg k Måk, v f Jh. M bhöv b övd v h fö f fö d dök äg åg. ch k d å k d. 1 0 gg d å. Ud äk åg v d äg, d gä ä ågg. b v vg ddg f d 2 dg. fä g. bjud å v, bädd kg, dku, fud k å yck ä hå. Jg ä d ä ä å u g d öd då jg ä v vd dövk ö dö fö g. hu b ug å k bk uk fö hu d gå. k k jg k å g bud h kd fö ud u. x c h f : yg

9 å Fkhu jö y u å Fkhu jö väk Yv, kuukö Fkhu. Yv ä gud jukkök h hf g kk å vådc g ud f å. u h h fy bk vg jbb å hgk Uv jukhu. Få d vb k Yv b vå dg vck d kuuku å Fkhu. fö gå d ä ä k få hjä? äk cchg u k d dv dg? d gö dg gd? v? chg hjä dg d å d ä g, föäd d v dg bjudd ö 6 gg b fö 5. vv jööqv Wzz Mdc kk Fu u : F Fkvådu gdbg dbg g bk k huvudg g MYÅ - d d å - : väg 2, k h://dvby.c jö Fg fö gå d ä ä k få hjä? ygg- / ckä Mu ch uvudväk h dd ä u Gbg gd Fkhu jö väg ö å ök FY M u Fkhu väg k Fkhu väg k vpföäkg. fd v bchåd fö kädc v- Pföäkg. Fkhu jö , väg k vå u 3 b fö 2 ö 10 k % b jö Fg ju Fkhu k väg www.jfg. väg 2 ( hu Függ Fäg) Gå gä å vå u hd fö f G b uv Ju

10 PÅ P 10 PÅ P - UMM åg b åd fö udvk u h ö k d bkd v gå dfv k ök d - g u, väd d g Åd växg ä ju v jug d b dd kk uk v åd, ju fö d ä å fykg. u bf v d k v vå åd, d då v vä hu, äd ju ugå yck d vd. Md v äh vd k ckå d fu å chg g, vkäkjuk, fu gckg. våd k ckå dbb ud d ök d v k ö. ä k få åg åd hu bä k udvk b d v fk: g d d hyg. vkg åd ä d v g d hdhyg. vä d häd f bök, ä ä g åg äk ä. ä vkg h fyd vå å ä dä åg ä d, x å b, k, fök d ffg jö. väd d hdk. h ä ä juk. u k d hå dg h få jbb, k fök ä käk h dé. fu ä yck, d k d ud f dyg f d h fk. k dck ö d vå fö dyg u y. kubd ä 1-2 dyg. fök. k ågå bg ä d ä käk hf dé ud vå dyg. v fk b k v bä däfö v d b äv k hå yf yk h ud d. ( äv fök, cy) å dg b få ffg ä ä h y. ä vg cvu d d, äk v k ä. däfö dg å ug h y. ö dfkd. v x g, x h juk b, k kö hddfkd, å k gckg hud k föbygg d : uch å f; d äck d 1-2 gg vck d äg g vg. å b väd b kubbd vä d v b kyddd f g hudkåd föjd. väd vå, u ud udv. vå b d kyddd hudf. öj h k d fukghbvd kä, vj dg. f cf å d k. ä äk u fö d uf. väd f kä häd gbd h k öj f vj vä. öj d fö d fkä vj kvä ä å juk buck. våd k föbygg d: d ä d ä ju u. gju g x väbfd hjä, ju. Pd u dgju b b kb fö å b ud vhvå. d ä h ädg u, g då bu d g ä uväd, u å vy ugg k gg u. f buk G äöb v gd dd b å d f dg ud v. - åd, vk, wd ådc vå/d vg ck v Uf ö dföf få u h öd Jäg juk F b.. å ä h äv k buk äk, ch åg gd k äk äv ckbgg h://kv.bg.c/ J Y P, PJX cky - - Uug ågfädkdk wbd Y GG Mgg 7 å: kyk, 30. få ugg d. d ö ö ö bjud jukvåd fkvåd fö d hudju äkk d hhy å dju hä, h c ögb. ufö, dbhdg, dck udg, häudökg, ög- ujududökg. Föäg ku fö djuäg. : Mådg dg 8- dg, dg fdg 8-18 G äju: udjuhä äkk J Wgg ä Föud ök k Möb P G ödb kö väd, ck äd. 30 å bchv. Göbg k g å f övfö fjf Få u-8, ubb-8, 16,,, d8, 8,, -bd d övgåg jud å -bd G? ck ygg x uk d y PPU g. jukgy J db hd väg

11 PÅ P y Mgck vg juk dg jäv åg Mgck ( bd) d. 599:- u 499:- Jukf få Jck öd, v, gå, d. 599:- u 499:- öd kf% å k ykväg 46 (h kbd) Må F ö ö PÅ P - UMM Fö h F hå fö ju yå - é - U M - h - Uk Md - c Fö h hä väk - é - U h 27 M - - h é - - U Uk M Md - h - c - Uk hä väk vkväg Md k c GUU hä väk Md h U bck G JU ök v å vk Fö h vkväg k GUU vkväg k GUU 11 Juäg uk Mgfk v Gd jud F h åg kg b juk å d yg dg å dg ök dg åg vck Ju ckd d gö k. GÅ: ög dg ödg GÅ: ög dg ödg Gd Ju På g h v ägägg kg, gk ugu ä d fögfög dg: ä ä uv F h g yf fk jugqu vkd Mh cfé kd Mubck cky yk Mäkgu ug Gg g g k uv däk gö Wkg f, vd, fgf

12 PÅ P 12 PÅ P - u k u dåd vd Fk å ö judvk ä äd j Pk vg väg U dg U udg öhydd f vd gg P W dkg d G y kg ygg Y ä Pckd u Få cd Fx d gvé Få b få äv öj äd u f u M Åäd U k kä u fjä u g v Ggö d äff öj äff d F Ju u k F bg k å ävg Pk Få fö öd Fö vä g Åk ö u k. Fk åd P gj Gö vägg ug äk ä gg öd v y föv M äk uk kk b g kgu kf Fcu g å U Md ö åd dk uk å

13 P ÅP PÅ P - UMM Å jubd 10 JU bk Jubd Få 223 k fö å fgh uffé Få 167 k kbuk ö k 18 vdg qu ug, g Åväg 7 J Gu/hu bvå f: cy ug ch ä u fö f- kfk d uk ju, k k å u g dd Göbgväg 91, : : ögkvv jucg fög h Jubd vd hv. äk vå hvd jubd. 495: k gögg kff. Få 495:- k gögg kff W W W. G G U. Juch 10 väk h kdf gy d ödg 19 dc Md Mådg dc Md dg 22 dc Md Judg 25 dc Md dg Ju 26 dc Md dg 28 dc.18.. GyMx ödg 2 j Md Mådg 3 j Md dg 4 j / ödg 8 j Md ödg 9 j Md äk k h, Gädväg vå g å Fkyck fx hä äggg jubd ck ju- dkkg juk v k gd J f 14 k äggg ök gvd x c F -u h vå ubud å JU U 10% b uvd v d (k j kb d d bjudd) äk å äk å Fkyck u h Fkyck h ufö v Åkdh ufö vd y vu,åkdh. gåd k äc Fd vd kvé

14 14 PÅ P - u F å g v ä udjuhä fö Ju v f vök ä d å vä k d åg fög Ju ä d då åg å yck gd yck gd å f v u båd vå fyb vä x. ud k å bä då d j h fö föädg fdg, fdby bö d k uccv j fö f. d u fö yck y ud ju k d ä d g d käkg dé föjd. f ckå h d födä fkk ä kdg fö dju. hkd. x. ä gfg. k hå ä k hb åvk hud hjävkh. Få hud g fö yck chkd k d k g ä ju ök chkd ä d fg ä d. dg ä x å åd ä d b hudju ä. dju få d v dg vd bk k d b khåvkd då bd vd jäg. ök Gö kä båd hud fx vd hudd ök. bd ä d vd k v fg v gö bä hå b få dju. Ud ju ck d u, jugku, g d dk. hud k bäk få g åg f k f ck buköh, käkg, öh ä b å. fgv d bä hå äk å c y u g dju äckhå fö ffö d ug hud. vg, ä y äd k v ugg å d äv ud fg ädgh, f då k xv jujä f hvväg å hud. Gö äv v uäk å k gä väj g. yck ädå v f ä jubd bvk. Mäk dju få g åg äk gfg ck å d bukbvä, föök d å vd ( hu yck) k h föä kk d d vä. På hg f d d ö djujukhu h ö. d äk fögfg k äv Gffc kk å dgd ( ). fög hd hudd ök. Gö kä båd hud fx ä gä hbd å ä vä yg fö fk d öd uck v väg å v gä yk å vx k g f d. Gd Ju j é, g. v ä fåg? kv y vj u k h väj u fåg ubc. d fåg b bvd å gå d b g dk kk. k få k bbk fk v jöbg u k d g å? fö fy d? d gö fk å v vd k gö u vk? jöbg f ud fkbk k få v v å d fåg h d. äd fk fö vgg kå J W ä d böd M W, käd få J dck fö vux. h g dkvbyå d hjä v y d ö h y. u ä d dv jukd by. k h d d h u v fö. ä h k hä v d g bkvv bv ö å g. h g g bk? ää kbk fö yf. v dö J u v Mcu uvud y ä göbg x. u ä ugdvä h gå b å h åväd d dä h väx u dä h h vä bg f kvä ä å jkg hk ä åg d. bgvg k d g gäg åfö hy död vä gåg. hä ä h d Göbg Mcu väx u, d ä vkubb kuggd Göbg ud dg 90-. Jg yck kv bä bä bd gö h b h kv kök kd ä d f bäd h väx u föäd. Göbg: få dhö yé v M Jh Göbg k f 4 å d äv d bdd äk dju hä å v b å u. hä bk ä b gud ä d d v kg Göbg dg h. k k d ä k kg fäg äh d gud vd f bv ju hä Göbg. k h åg fägfgf ä dggk ugd d ää väckd åk. jug - ck kk jubä d å bz cg f u å å k bbk y d v d J y huvud. cg ä yckg u åg åg g v g åg häg jufd. ä h väck ä d v ök d h d föfu fd få h g jä kä kg hu h h bhd äk äh. fjf y y vök. Gd Ju häg hgäg ök å k bbk vvkd öd ud Ju yå: 23/ Juf - äg 30/ yåf - äg vg äg ök k bbk d: Må 11-19, , f x f

15 PÅ P PÅ P - UMM ä v Göbg k vö vö v kk fö ybygg vg fög. f g c å g k ky fö ök v vö v käkh vö v ökgfäk få xhu vcd väu fö dg v gö d kg k. F1245 GMPUMP f ä f v g d bgvä. M v fkk k äk gkd d u 80%? ch d du ä k: y F1245 ä ffkv ä fögåg g dg k öv uväg g vud dy y, vädväg y. gö å dg ä k y föbukg övbck xv dfd k h g, g äg. å vc d ä k. u 560 Jøu 373 dö 26 c å y buk y. u f d bd k d kfk. äk. ddy 8 GöbG/bd v ä x å väu. Y ä F1245 å G vc ä d gä vä v fgh ök vå hd Fdk Göbg gvgbyå Ygv, h dd, Guv Mö, u y P xd. vädg bgvg g kd. v jä fö bgvg. Gv, buckg g. bök u x kd. Fö ågg 8 f: Ygv

16 M dg M ju M d M vä d c y uäck bk v d 10/1, ådö (df-), kä byggd wbbk. 6-c b g u 8 dfd. kä: 10.1 F-kä (1024x6) Pc: 4 M: 1G 2-M åddk: 160G - Gfkk: GM 31 vy: Wdw 7 : 6-c :- Mdc c v 1 yh d udd d u-y fk fö vdgu. käddydd d M h 325-c, 2G 3-M, vd GFc 94-gfk, 5G håddk, bä u-y ä, G, ådö (df-), M, g g (-), kä Wdw 7 Pu. v d äck fjäk fug båd uchd gbd. x håddk g x x v U x håddk d dg. äk å d h bcku å d vkg f yggd d bb dk å 72 32M buff. uk v/å-fuk gö dk gå väg vd kv äg v g ä d äg v : : :- gch ud ybd kv bkvä d ök d gvd bkguduy g. d fgvg d x åg f g vk kvbd h x yf. d, k dg gö ud ybd fk kb v f fuk. vk yu. 9:- U- My u U- få. ck b u 6 ä d ä u å d k ä å u v väg. k d 10 g ödj Wdw dy. 4G129:- 8G 229:- 16G 399:- Mcf Gd ådö k d b Fdbck få Mcf. Fug d P-d d Wdw XP Xbx 360. ådö kk å 2.4Gz g äckvdd å u 9. gk ufd fö bkvä uv. 449:- Pk vå h b juk? ö k å k d yckg g h vå buk. f ubud v d, k, fk bhö. få : :- ä d c Mch 1352 yh udg (10x37x27c) ä d d M h X2 2-c, 4G 3-M, vd GFc 61-gfk, 5G håddk, 7.1-jud, bä, G, kä Wdw 7 Pu. gbd u dföj. k bjud 4, åd äf vbg å h vå, d vå äj. dvg kdövg gfö. k., v v fö uföäjg v. yckf. gä å åg g äck dck äg G gö, Göbg J Guhu, jö P öcu, Uddv

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :)

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :) V u j g ch jö? I å f Vxjö Eg åg fö g. H f åg j ch ug x. V Vxjö Eg! S Jg h hf f h på fög ch ju u j jg f ch ucg Wx... / Ch :) V Vxjö Eg! V gg fö u uf på TV g g g h ch hu? D ju hg Vxjö Eg. V h puc y ch ch

Läs mer

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det.

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det. 26 k hå Lk fö å D gg k u, gg, äv å äv h äfö v u g 1 väg - åu by, b bö b g, g'gö - å 'ök gc g,1, v k g å, gö kg v å ä v f ö g öjg v ff, h ä g fy öve p c; Å vj 1 ä -g upp k v äv ä ju å V k u ä på, huu g

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil d b ä os få båk b Ö : Ö 1-17 Ö 1-17 5 6 O VÄ P Ö ORR F R Ö Ö Fä Å o Å Ö u F /F X u o F C o ä u F F C Å 2 % ouä öw cz Y Puo å 38 o u b s VÄj P j F Rju R V FRÄ 2, 5% FjP år: kbox hu sbå Pyso V 2 x V-skäm

Läs mer

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY SKOL RESA På God 2015 RESORT VISBY BOKNING 0498-25 10 10 WWWKNEIPPBYNSE ö f ä E & So gå föjd: Bå /, uch/mddg å öf Buf Vby Hm-Kby-Vby Hm Log um/ugo md ho F é h Kby Somm& Vd Mgof å Kby y Äymgofb d fä A Gu

Läs mer

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet 1 2009 åå 39 u k föbu Rå fö u S öjh ä fö h A-Ch fck y Göbfö 50 å P M k Af xx RÅ fö u- Göbfö 50 å! Rå fö u Hä å uä F: Su Lu, ckx.c, Jyk Sk, www.fku. O: Sckx.c 6 11 P M TV-ff U hå 3 L 4 Ibju uä 6 P M - ä

Läs mer

Nya Goodwill Företagsekonomi

Nya Goodwill Företagsekonomi Ikv fkbk vcs Ufsbk k c 53-0480-8 50 :- Evfc vcs sk b uä kusk ä bså v fy bk: Eösk fö Ek sff Mksfö s Bkfö bksu I ufsbk fs uöv fy bk äv k Pjk 53-048-5 :-fösksk vk k s Fkbks bk s50 uåsuk fö y bå Bk bså v k

Läs mer

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran.

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran. A bju f 2-31. 2010-1 ycf. c ufj f M. 2 4 D. 4 S. 6 L. 7 Gf 3995:- T F T D H ' ' 6, 15 2 å u H 7 w W c y! S C650D-10K pf f bu c, j. Iå b.. bb c b f få c. Uu AMD V120 pc, 2 GB, 250 GB å, 15,6'' HD TFT H

Läs mer

Testvinnande båtar! Micorebåtar står för förstklassiga sjöegenskaper, utmärkt kvalitet, design & konkurrenskraftigt pris.

Testvinnande båtar! Micorebåtar står för förstklassiga sjöegenskaper, utmärkt kvalitet, design & konkurrenskraftigt pris. Tvd bå k å b v kv d k v g p ö Ldk I vkvkd Mco gg d fy dc och vå go fh v gfbmd p. d kä. - C Ad Jvg, v båäg #6 2012 Mcobå å fö fökg jögkp, umäk kv, dg & kokukfg p. KAXIG VåGTÄMJARE Mco 630/628cc Offho Mco

Läs mer

Bomässa 10-12. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4. Förgyll hösten med färg - sid 10

Bomässa 10-12. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4. Förgyll hösten med färg - sid 10 B MÄSSN DÄR DU BYGGER OCH BOR INKÖPING 0- SEPTEMBER 00 Sö B Tv My... S ö - 4 Fj 0 Föy ö f - 0 I fö - F ju v... COETT CENTER 0- VI HÄSR HE FMIJEN VÄKOMMEN TI NY BOMÄSSN Gö D B B 0- SEPTEMBER 00 INKÖPING

Läs mer

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER ö f Nu b y f Avö v! S i vä i Rk S U 65.000 DER L O F R O i SPONS i ö i. S Fjä m i k iv. kmm ch i, k i i TV-x u! ivi vä k Säi h c ku ih i B möj Tävi v S UASH CENTER O F F I C I E LLT RAC K E T, B O LL O

Läs mer

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995.

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995. % 1 g M N 12 2 Kffu och y mmug m H-f u b b Svv, ygå v BEGÄ NS NL 12:S Mx 1 u :o 1 S 23 3:BEGÄ NS NL :o 62 Dm. y, x ymg och h vg ogmm m b og. byg. DM31 ybo fo: 481-8 Hog 1 382 4 Nybo Vg 1 18 Lög 1 14 m

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler B L L f ö j öj Ä I! D V y 2014 Fö,! D ö! E V, f E Kf D E f j P ö Ry öj, ö B! Fö ö D 200 j ö, 31 A Dö f F L j y ö-f, Ky, L ff f f MUF A jö f V ö, M f, f f ö f f! P,, f ö j f, ö j j L-I Lj Fö LAR-INGVARLJUNGMAN@VELLINGEE

Läs mer

bo plats Planer och idéer för Rådhusberget Strömstad www.stromstadsbyggen.se nr 1 2013

bo plats Planer och idéer för Rådhusberget Strömstad www.stromstadsbyggen.se nr 1 2013 1 2013 b p Sömd P ch dé fö Rådhubg www.mdbygg. ådhubg Rådhubg k få f hu Rådhubg ä myck måd md fk äg m. Fö få buk md Sömd bdb udök u möjgh föä måd ch mdg bhå v. Bdd uppåfm g möjgh pduc f ägh Gö W Sömd väx

Läs mer

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013 E ö hö ö! DENNA SIDA ÄR EN ANNONS G Im M Hö 2013 M G Yv P ch U Bjöm ö m ö G. M m hö! Å F ä! Ö ö M G M... 13-18 T... 13-16 O... 13-16 T... 13-18 m ä ä. A: Hcv. 1, 247 70 G T: 046-35 63 57 Fx: 046-35 70

Läs mer

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30 10-15 Lög 18 mj S j MAT& FEST MATMARKNAD MODEVISNING 10.00-15.00 MATMARKNAD Dhw m Kp 11.00 ANMÄL DIG Sm på vå M hå på T g ch j på äch. 12.30 VINNAREN UTSES V ä ch f p Amä g ch ö v på mjf.. K 12.00 m jy

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! L, C 154. I: L Gfö ö ö f ö. D f f ff 150. 21 ö bä fö f äföb. F b f bä f p: p://b./ff 2 3 T ä b f bö! F 1. Jäfö ä p ä! 5. ä ä 4. 3. Uy 2. M b 1. M äb, Ry 161. F: 4 5 . F 2. T y 50

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! I ä ö ö ff. y ö pp fö ff by. D f p p f ä ä y b. H by b ä f f. G ö p b p ö fö. O ä by ff b p, ö f b y ä. I by f fö bpp ( * x). O ä ä p by äp ä by f f by ff,. L, C 154. I: L Pb Ey

Läs mer

EU integration Internationell Politik

EU integration Internationell Politik EU g Ill Plk Mådg 11 j 2009 My 09 Idg A föå EU: plk y EU: hk vcklg EU: lk plkåd EU plk y föädg My 09 Ml Sg McCll 1 H yck yck d d v EU, d plk ch d?? 1= v gg ll 1= v hl dl My 09 S ll flk? Fö v ch v följd

Läs mer

K 1 APITEL Åttondelar

K 1 APITEL Åttondelar 1 KAPITEL Åttondelar A V I S TA TEKNIK DEL 1 - RYTMBILDER 1 Åttondelar Som jag sa i inledningen av boken så ska vi läsa noter som bilder (eller ord om du så vill), istället för not för not, (bokstav för

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån Juiumshg! g m u K å p å 3 fi ig! v S i å 5 o y o T h oc. 5 1. 1 1 26-27 APRIL -15. Poyidig K. 11 Asiksmåig k. 12-14. Toyo Biusäig Hoppog Husvgspciis vis husvg Fifi pis Thozuis Moospo WRC Coo k, dyc s s

Läs mer

!!!!!!! #$%&'())*+*)!$,!-.'&$)$%*$!/%0*! 1'+,$*-.!2.-$%.!!!!!!!!!!!!!!!! 3,4!5+67*!8'7-9*! :;?""@?A@?B!

!!!!!!! #$%&'())*+*)!$,!-.'&$)$%*$!/%0*! 1'+,$*-.!2.-$%.!!!!!!!!!!!!!!!! 3,4!5+67*!8'7-9*! :;<!8%$6&+-.*=!2.-$%.! >?@?A@?B! #$%&'())*+*)$,-.'&$)$%*$/%0* 1'+,$*-.2.-$%. 3,45+67*8'7-9* :;?""@?A@?B " C**.D0''=/E%&.FG*+*) CH2IJHCH: " "#$%&''()('*(+,-..%&'' " JI2"KIH#LMNHJI;5O#HCH: # /"0,1"#,%*0"#.%"$$23#4*(,1"2$,25#,6*$70*%+*,25#,0*%$"'"#(",*2$*#,"/+%-$"$,.#3'#"48

Läs mer

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE HIINGEN OMMARKAMPANJ PÅ GARAREGAPORAR Vj 4 35 j j 9:- RING FÖR KONAFRI HEMBEÖK! O I 23, H 3-5 69 www! * I! A I E K 2, 3-5 57 @ *G NUMMER 6 juni 22 I LOKALA LIVILMAGAIN Nj N Ä U V! -,,, ö! B ö ö j -! V,

Läs mer

Årsredovisning 2004 1

Årsredovisning 2004 1 Åv 2004 1 2 Åv Suv ku 2004. Suv ku, Kvc, p 2005. Sk : Tbjö L, Sbyk Ihåföck Kuy fö 5 O 6 Å å 7 Fövb Ovy 8 F y 10 Pövk 15 Dfv 17 Ivv 18 Vkhövk Ku B- ch ub 20 Fh 23 Kuy 25 Kuu- ch f 27 L 29 Mjö 30 N fö bk,

Läs mer

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Akk Skp ASS, FU 2013-05-02 1(3) Akk Skp ASS, Ldnö Snn v kubbhu Tonpnd FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Rmbkvnn Akk Skp ASS, FU 2013-05-02 2(3) Pobm Mkn kpundn bv å å å å dn övvmm v vn f ån p å. Då b fukhn

Läs mer

Butiken är LADDAD. Mängder av nyinbytta bilar. Läs mer på sidan 4-5. NYHET

Butiken är LADDAD. Mängder av nyinbytta bilar. Läs mer på sidan 4-5. NYHET mgb. Buk ä LADDAD Ad J Säj Mägd v yby b. Lä m på d 4-5. NYHET! F d ä p! y b H y Mub ASX Nu ä d ä c m d d Svg k v bjud d fö mgåd v. NYHET! d Fuyb m /,38 0 Ed P få Ty Au HSD - Fyybd Ud d y dä k på Au fuybd

Läs mer

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning?

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Invandrarna, arbetsmarknaden och välfärdsstaten Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:21 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Sotenäs Kommun tryggar driften med avtal. om årlig service. Per Bobeck vår man på fältet. www.prominent.se. 2012 nr 1 SÄKERHET NYHETSBREV

Sotenäs Kommun tryggar driften med avtal. om årlig service. Per Bobeck vår man på fältet. www.prominent.se. 2012 nr 1 SÄKERHET NYHETSBREV NYHETSBREV 2012 1 SÄKERHET Exp C-F W T ycl fö vå pup S S Ku y f vl ål vc P Bbc vå på fl wwwp T y f ö u! PM l VARIM-cf VARIM å fö Vu öpl fö u pbl c öjl v bc- c ublfå Målupp fö vll l uvcl VARIM cf - yf ul

Läs mer

ligger sydväst o m Norrköping och på ett afstånd af endast 20 minuters väg från staden,

ligger sydväst o m Norrköping och på ett afstånd af endast 20 minuters väg från staden, : 29 (604) P M P P Å : 5: M M P B > 5 : M P > 3 : - V Ö : VJ ÖMMP: 8 Ö B P P V 2 P Ö WÖ V: B Ä Ä 2 3 : J 2: Å 899 MM XP: ÖV PÅ Y 6 Ä ÖMÅ V ÖPP 0 5 BYÅ M 6 4 7 6 4 6 20 w B w M V B B P JÖM! V V ' W 0 V

Läs mer

Kunskap för integration

Kunskap för integration Kunskap för integration Om makt i skola och utbildning i mångfaldens Sverige Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:33 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Livslängd vägen till lönsammare produktion

Livslängd vägen till lönsammare produktion ! L ä f ä b ö F ö. ä s s y p b sx föbä sä A. h p s s bhös. A föä föä h hö. å b f fö å ps yc DL K Lsä ä ös p Ks sä ä s fö ös jöp. Fö s h ö s sä bhö få h å sp sh få fs, f, f, p hässy p ch p. Lsä h föä s

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER

49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER 49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER 49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 2 FJÄDRAR FRÅN LAGER LEVERANS INOM 24 TIMMAR Hela vårt lagersortiment, både bredd och djup, är uppbyggt och anpassat

Läs mer

skogen & kraften LÄR DIG MER OM GALLRING UTFLYKTSGUIDE SKOGEN BIDRAG 2015 Älvdalen, Särna & Idre våren 15 SÅ KOMMER DU IGÅNG! 8 TEMASIDOR BYTER AGARE

skogen & kraften LÄR DIG MER OM GALLRING UTFLYKTSGUIDE SKOGEN BIDRAG 2015 Älvdalen, Särna & Idre våren 15 SÅ KOMMER DU IGÅNG! 8 TEMASIDOR BYTER AGARE kg & kf IFOMIO FÅ ÄLVDLS OCH SÄ-ID BSPIGSSKOG vå 15 8 MSIDO SKOG.. BY G Jk? SÅ KOMM DU IGÅG! Skgägkl LÄ DIG M OM GLLIG BIDG 2015 Älvl, Sä & I UFLYKSGUID ävl Bpgkg! FOOÄVLIG! på 25! SKJK! bk! LD SKOG &

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

bo plats Till våren kan Denniz flytta in Strömstad tidningen har fått nytt www.stromstadsbyggen.se nr 2 2011

bo plats Till våren kan Denniz flytta in Strömstad tidningen har fått nytt www.stromstadsbyggen.se nr 2 2011 2 2011 bo p Sömd dg h få y ud T vå k Dz fy www.omdbygg. kpp Dz y bod S ä d dg väj p. D 22 ägh d y ygghbod b m fädg. Dz Mguo ä v dm om k fy mj. Gå d få komm och hög upp? D ä okob och dyg hvå kv fyg ygghbod

Läs mer

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ!

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HEJ! VÄLKOMMEN TILL STS. V ö x ö ä. M, äj äöä ä. V pp p p? T p ä p ä ä S p. N, ä p ö, ä ä.. N äj j. E! STS p p.

Läs mer

MIDNIGHT IN PARIS aris. Ombord på en Det är höstnatt i P

MIDNIGHT IN PARIS aris. Ombord på en Det är höstnatt i P T H G I N MID IS R A P IN M CLAR EN P1 på o b O. P ök ö S D o gupp o u T c v xklu, G floof f u c v pågå ollu k o l. Ell b u bll poqu" fö up k på? öv " ckckg LU N D. TE X T: ER IC FL ER A. AR EN M ED cl

Läs mer

Bollen rullar för epilepsi

Bollen rullar för epilepsi 3 2009 åå 39 uv v v ppföbud B u fö pp Väd Budp E B-Mchm: K ud må föbä! Dy Kh ämp md d f 9 Smhäd RÅd fö ud18 12 Dy Sv Epp 6 Kh ämp UEFA pj Om: cxp.cm. F d upp: cxp.cm, www.fu., J Zqv, Dbd 14 H du å bä?

Läs mer

TENTAMEN TE 12. HÖGSKOLAN I BORÅS Textilhögskolan Olle Holmudd. VÄVERITEKNIK, 4,5 högskolepoäng, Ladokkod TVT10A. Datum: 2012.11.09. Tid: 09.00 13.

TENTAMEN TE 12. HÖGSKOLAN I BORÅS Textilhögskolan Olle Holmudd. VÄVERITEKNIK, 4,5 högskolepoäng, Ladokkod TVT10A. Datum: 2012.11.09. Tid: 09.00 13. HÖGSKOLAN I BORÅS Texthögoa Oe Homudd TENTAMEN TE 12 VÄVERITEKNIK, 4,5 högoepoäg, Ladood TVT10A Datum: 2012.11.09. Td: 09.00 13.00 Hjäpmede: Räare, färgpeor, upp, ja, petå, tejp Aayad och formead Ata dor:

Läs mer

Möt Privata Affärers och Placeringsguidens aktiva läsekrets

Möt Privata Affärers och Placeringsguidens aktiva läsekrets 2014 Möt Pvt Affäs och Pcngsgudns ktv äskts Und 2013 stod nnonsön på Sto Pcngskvän nskt mot nskt md 1 500 v vå mst pcngsntssd äs. Sto Pcngskvän Bok n hkvä md Pvt Affäs och Pcngsgudns ktv äskts Pvt Affä

Läs mer

/ 01 102340 305 526 1 7

/ 01 102340 305 526 1 7 ,"--.,$ / 1 1234 35 526 1 7 +836# -5;## < "5 3%/,44 9 :3 " 5 #1! $%&'(!)! +%&'(!)!) "## $%&'(* +%&'(*) !"#$" % &!#$"'!#("' % ) ' $"* & )(+(,* -$. -. - /##& % )( %!123 %!132 %& -""( %!$"(& 4 5 ( 4 6##((%

Läs mer

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - En kartläggning av kostigarna i organisationen görs med metoden ACAS Adaptive Competence Assessment Survey Kostigarna = de informella vägarna för kompetensöverföring

Läs mer

Ikväll smäller det! Vem får lyfta pokalen för första gången? Ansvarig utgivare: Mattias Stjernqvist 08-560 222 62 mattias@ kaggeholm.

Ikväll smäller det! Vem får lyfta pokalen för första gången? Ansvarig utgivare: Mattias Stjernqvist 08-560 222 62 mattias@ kaggeholm. Ccg på Kgg CAROLA TRÄFFAR ARTISTERNA Vly ö VIVA ANTON & SOFIA THE SEAN MAGPIE Jul Blg ÅRETS LÅTAR Ikväll äll d! V få lyf pkl fö fö gåg? 3 2013 Vly pduc v jullv på Kggl flkögkl. V bvk kl ålg ldfvl. Vly

Läs mer

SKOLRESA. På Gotland!

SKOLRESA. På Gotland! 2016 * SKOLRESA På Gotld! Skolpkt I pktt igå följd: Båt t/, luch/middg v på övft. Butf Viby Hm-KippbyViby Hm. Logi i um/tugo md hlpio. Fi té hl vitl till Kippby Somm- & Vttld. Eklt pivät fö hl kl! Miigolf

Läs mer

Reflektion och transmission

Reflektion och transmission RfTas / Ljud byggad oh samhäll / VTAF0 Rflko oh asmsso Tdga ha bhadla ågubdg homoga md ua a gå äma å ad som sk ögåg få mdum ll aa ll ad som sk d äda. Da ska äma gå å hä. V ka ll ml äka oss såg a sål som

Läs mer

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet PRODUKTKATALOG Sis föi och klss ck fö sö www.s.s Ihåll Sos Aci Tl Kulöl si 4-5 All i! Vil All Sköljl I h boschy hi u fl föbukiso so u lbu h. Pouk Sskillk och håll hö ké. D fls iljök S och fis l so kos

Läs mer

Original BMW tillbehör. Monteringsanvisning

Original BMW tillbehör. Monteringsanvisning Original BMW tillbehör. Monteringsanvisning Eftermontering M-aerodynamikpaket BMW 5-serie (E 60/E 6) Kompletteringssats nr: 5 7 0 396 683 Kompletteringssats M-aerodynamikpaket grundlackerat 5 7 0 396 684

Läs mer

Årsredovisning 2005. O r g a n i s a t i on. O r g a n i. s a t i o n

Årsredovisning 2005. O r g a n i s a t i on. O r g a n i. s a t i o n Ådv 2005 O O Fm å mmd 2005 2004 2003 2002 2001 Fkmäd 31/12 94 044 93 707 93 307 93 252 93 125 T k 32,89 32,89 32,29 32,29 32,29 - vv kmmu k 22,29 22,29 22,29 22,29 22,29 Kmmu Vkmh äk 874,8 831,3 774,6

Läs mer

Pennie Smith. Björn Ranelid. Mikael Wiehe. Jan Lundgren. Noam Chomsky. Susanna Alakoski Bono. Illustration: Johan Björkhagen. Chefredaktör: Lars Yngve

Pennie Smith. Björn Ranelid. Mikael Wiehe. Jan Lundgren. Noam Chomsky. Susanna Alakoski Bono. Illustration: Johan Björkhagen. Chefredaktör: Lars Yngve 47 J Ny Uppg I d mm J Ldg: I dd I Swy M Wh på b Who mö Mch S Ao: U mpo Fä Boo: Tdg åd Id K Ld. Mäo om gå övdf: Mog Oofo Thom Moh: Så vå hjä mm v om fö? Nom Chomy: D vg ho ombod på Fdom Fo Kä, pmm och pcd

Läs mer

Lärorika projekt om integration i arbetslivet

Lärorika projekt om integration i arbetslivet Läoka pojk om gao ablv : u j b E pojk. ao g m a F o M. 7 0-20 7 9 9 1 l l o m aa v Å m ö b o k p k. ha v c k o g och? a a ä p I! k ä k o b Efah 81-817 27 5 0 å p a Rg A 0581-817 27 27 0581-817 0581-817

Läs mer

Nöjd Medarbetar Index 2012

Nöjd Medarbetar Index 2012 Kod: 35015159-81648B Kod: 35015160-C2A016 Kod: 35015161-FF6EE7 Kod: 35015162-EF4AC2 Kod: 35015163-594602 Kod: 35015164-47B0A3 Kod: 35015165-756A7F Kod: 35015166-AF86AE Kod: 35015167-89334A Kod: 35015168-A335C7

Läs mer

BOPLATS STRÖMSTAD #2/09

BOPLATS STRÖMSTAD #2/09 hd hm på ydo ö boy och v ä mpo p g BO2 BOPLATS STRÖMSTAD #2/09 öpp hu y bobu AKTUELLT FRÅN STRÖMSTADSBYGGEN 2009 BOPLATS STRÖMSTAD ug v AB Sömdbygg och uomm vå gåg p å. Avg ugv: Sv-E Adofo Rdö, x: H Uu

Läs mer

Bomässa 5-7. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4 Provsläck bränder! - sid 4

Bomässa 5-7. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4 Provsläck bränder! - sid 4 Bmä MÄSSA DÄR DU BYGGER OCH BOR HALMSTAD -7 OVEMBER 00 Sö Bä Tvg Myg... Ag Sc på bö - d 4 Pväc bäd! - d 4 Fmjp d 0 Ipd föäg - d 0 Ogb bjudd vj mm! - d 8 HALMSTAD AREA -7 OVEMBER VI HÄLSAR HELA FAMILJE

Läs mer

(1 )/<*$1'( 67$57 -8/,

(1 )/<*$1'( 67$57 -8/, TIMBRO $%&'()*+),-.))/%01)'(2-),'()3(/4(-22',5%-,5/%-0'6/%/2575&8+%&)+%57'()5,', 8'%-85%&7-0001)'(95750'6/%/23(/4(-22',3:;-%&'0),/96/22-()2'&C-%?

Läs mer

Fiat 500. PRIsÖVERSIKT 1 MAJ 2015

Fiat 500. PRIsÖVERSIKT 1 MAJ 2015 Fiat 500 PRIsÖVERSIKT 1 MAJ 2015 version fiat 500 l/100 km CO2 g/km Pop Lounge S Cult Vintage 57 Bensin 4-cyl. 1.2 69hk, 5-xl manuell 5,0 117 129 990 kr 139 990 kr - 149 990 kr 149 990 kr 2-cyl. 0.9 Turbo

Läs mer

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar:

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar: BESI KT I GS PROTOKOLL - Antiimx Fösäkingsbsiktning v småhus Byg g n d sb skiv n i n g Bsfds bygg n d J I m '- ' uq I Byggndså/ mbyggndså: 193/ Hustyp/nt våning: 2-pns phus Tktyp, tkbäggning : Ppp, ågutnd

Läs mer

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål?

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål? är våle Pver Rel rr. Erc Srby Spr Al1 Al 2 Ter Bss 1 Bss 2 Spr f f D G =80 Al f f D 1 Al f f D 2 Ter f f D l M Bss 1 jz d sj jz u b - u u - j u b - u u j s j jz u b - u u s j jz f f f N s v-drr ge- l-ve

Läs mer

Fem år i sammandrag. Kommunen. Koncernen

Fem år i sammandrag. Kommunen. Koncernen Ådovg 2006 Fm å mmdg 2006 2005 2004 2003 2002 Fomägd 31/12 94 516 94 044 93 707 93 307 93 252 To, % 32,89 32,89 32,89 32,29 32,29 - vv ommu, % 22,29 22,29 22,29 22,29 22,29 Kommu Vmh ä, m 921,4 874,8 831,3

Läs mer

"#$%&&'()!*%++!,-!&*)./*.)!*%++!&/-00!12)!$34&/+%5(!)3**%56#*#)!789:!;<=<>?<@!

#$%&&'()!*%++!,-!&*)./*.)!*%++!&/-00!12)!$34&/+%5(!)3**%56#*#)!789:!;<=<>?<@! "#$ &'(')+(,-.+,/'0 1)2'0,3.)-+.4,4'5.)0'3'+0'0 6777809:-;9/3 809:-;9/3

Läs mer

FIAT PERSONBILAR. PRIsÖVERSIKT 1 oktober 2010

FIAT PERSONBILAR. PRIsÖVERSIKT 1 oktober 2010 FIAT PERSONBILAR PRIsÖVERSIKT 1 oktober 2010 INNEHÅLL: fiat Panda MY Sida 3 fiat 500/500c Sida 4 Fiat punto evo sida 7 Fiat qubo sida 9 fiat DoblÒ sida 12 version fiat panda MY Km/l CO2 g/km Dynamic Dynamic

Läs mer

STATISTIK OM STOCKHOLM. BEFOLKNING Basområdeslistan 2013

STATISTIK OM STOCKHOLM. BEFOLKNING Basområdeslistan 2013 II O OCO OI 2013 IÅ I 1 1 2 2013 3 I 3 O 3 4 O 4 OC ÖCI 1 20121231, 2 20121231,, 3 O, 20121231 1 ÖO w 2013 2012,,,,, 1 O (O) U O : 2012 2012 ( ) ( ) ://www 2 OÅI 2013 I I 2012 O : 1990 U (U) x / 1987

Läs mer

Vernr Datum Text Debet Kredit Saldo Förskottmedlem Ingående2balansj. 4M M/M/cM Medlemsavgifter M77F77 M77F77

Vernr Datum Text Debet Kredit Saldo Förskottmedlem Ingående2balansj. 4M M/M/cM Medlemsavgifter M77F77 M77F77 Kristianstads2Stadsmusikkår Sidaj M Konto MJM/ Namn Förskottmedlem 47 47 MEy7 My77 Upplupna2intäkter Observationkonto 47 M2E7 M2E7 M2E7 I/7 I/7 I/7 MyM7 Kassa 4M M/M/cM Medlemsavgifter M7 M7 M7 M7 M7 Myc7

Läs mer

$ %: $ %: $ )%; < $ +%& $,%= $ 0%= $ 2%4 $ "%6 / $ 5%#,9 $ )%3 $ )%&

$ %: $ %: $ )%; < $ +%& $,%= $ 0%= $ 2%4 $ %6 / $ 5%#,9 $ )%3 $ )%& Gävleborg Motioner inför distriktskongressen 2012! "! En kunskapsbaserad ekonomi $ %& $ %( $ )%* $ +%$ $,%-. / $ 0%1 En värdeburen tillväxt $ 2%$ $ "%34. $ 546 $ 7 $ %6) $ % ) $ )%8 69 $ +%! $,%! $ 0%1

Läs mer

Moster Huldas äppelskalare 198:- Mån-fre 8-21 Sön 10-21 Lidköpingsvägen 9 Tel 0511-34 57 00

Moster Huldas äppelskalare 198:- Mån-fre 8-21 Sön 10-21 Lidköpingsvägen 9 Tel 0511-34 57 00 Lä dg obl Lä q-kod å d obl! D lokl dg d 1986 ågåg 28 v 33 13 ugu 2014 0511-34 00 50 www.godg.co Höglöd 129:-/ 4 100:Od. 35:-/ So gö väx! Välj 3 gö väx få göbod 100:- Välj få o göväxbod Mo Huld älkl Rvo

Läs mer

VästanbergaySamfällighetsförening

VästanbergaySamfällighetsförening ÅsrsammanställningBför VästanbergaySamfällighetsförening Räkenskapsåret PEKPOEKOEKyOyPEKPOKPOCK Innehållsförteckning8 Sida &örvaltningsberättelse BA Resultaträkning B: xalansräkning BchO Noter BjhQ Underskrifter

Läs mer

Genarp. Information från Medborgarkontoret Vecka 37 2015. Genarpsdagarna 2015. vackert väder och publiksuccé

Genarp. Information från Medborgarkontoret Vecka 37 2015. Genarpsdagarna 2015. vackert väder och publiksuccé Gp DENNA SIDA ÄR EN ANNONS If få Mg Vc 37 2015 Gpg 2015 c ä ch puluccé Gpg fö lf å följ 28-29 ugu. Vä fö gåg ull på lg huö ch Gp fc ju ä l ö flgh. Ké fö Gpg 2015 h f Näl, Näpuc, Elg, l åpgl pgg fll l.

Läs mer

Sommarträning. Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015

Sommarträning. Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015 Sommarträning Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015 Välkommen till en underbar träningssommar! Här är sommarens schema, ett ständigt aktuellt schema hittar du på friskissvettis.se/karlstad

Läs mer

KURSLITTERATUR UNIVERSITET, HÖGSKOLA, OCH ÖVRIGA EFTERGYMNASIALA UTBILDNINGAR. Civilrätt Straffrätt Processrätt L I N L E R P O L D

KURSLITTERATUR UNIVERSITET, HÖGSKOLA, OCH ÖVRIGA EFTERGYMNASIALA UTBILDNINGAR. Civilrätt Straffrätt Processrätt L I N L E R P O L D K Lub J Scü T R- Sc A L C C J N A H Mcu Rz J Z TOMMY L I N L E R O L D S A R A BORGLUND N O R D B R A N D C S c HANS E M M A DE GEER S J Ö S T R Ö M SUSANNE SWEET K A R O L I N A W I N D E L L KURSLITTERATUR

Läs mer

Årsredovisning 2003 1

Årsredovisning 2003 1 Åov 2003 1 2 Åov Suv kou 2003. Suv kou, Koovc, p 2004. Ofoo: Suv hopp vå 2004 Fyfoo: P Wk Ihåföck Föo 5 Oo 6 Fövb Uvck 2003 7 F y 9 Poövk 14 Vkhövk Kou B- och ub 16 Fh 19 Kouy 21 Kuu- och f 24 L 26 Mjö

Läs mer

Frikort utskrivet 14/6 2013, giltigt t.o.m 23/4 2014 24/4 2014 150 kr 150 kr Första avgift erlagd för nytt avgiftsåret

Frikort utskrivet 14/6 2013, giltigt t.o.m 23/4 2014 24/4 2014 150 kr 150 kr Första avgift erlagd för nytt avgiftsåret Ho gosadssydd och fio D ä upp ill vaj ladsig a fassälla om osadsa sall vaa 1100 ll läg fö högosadssydd. D lagsifad högosadssydd ä isgilig. Elig Fullmäigs bslu ä högosadsa fö öpp hälso- och sjuvåd fö pso

Läs mer

Byggstart för skepparen i sommar. omväxlande dagar för Bovärden. klipp för haiti gav 52 000 kronor. nya ettan passar staffan perfekt

Byggstart för skepparen i sommar. omväxlande dagar för Bovärden. klipp för haiti gav 52 000 kronor. nya ettan passar staffan perfekt Bygg fö kpp omm omväxld dg fö Boväd klpp fö h gv 52 000 koo BO2 BOPLATS STRÖMSTAD #1/10 y p ff pfk AKTUELLT FRÅN STRÖMSTADSBYGGEN 2010 BOPLATS STRÖMSTAD ug v AB Sömdbygg och ukomm vå gåg p å. Avg ugv:

Läs mer

Betong Cement Gruvor Papper & Cellulosa Asfalt Grus Kemi Plast Läkemedel Livsmedel Avlopp & Vatten Vätskor Pulver Slurry Flingor Granulater

Betong Cement Gruvor Papper & Cellulosa Asfalt Grus Kemi Plast Läkemedel Livsmedel Avlopp & Vatten Vätskor Pulver Slurry Flingor Granulater Nvåmätg Betg Cemet Guv Pappe & Cellula Afalt Gu Kem Plat Läkemedel Lvmedel Avlpp & Vatte Vätk Pulve Sluy Flg Gaulate Nvåmätg fö pcedut Nvåktll fö: Övefylladkydd Batchktll Pduktmätg Lagektll Säkehetlam

Läs mer

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement söjd!) l, hl sjlfö (Pss! Ig få o ik! b sd. D o k s g i id p ö f S di upp i sll k s u i o s u h Poduk då oc sl. l k l o d g kici. l g li o g h b di u d dis D g. o s k i f p p if u d d i i i h f s ö f d

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid "#"$%&'%( Beslutande )*",-)* -)*..)* /0)* )*"#/"1 2.)*"1$)$%* #-)* 345#)*.5.)5* 67)8*"1"'(%.59 )*#/1$ -)* Övriga deltagande 2"8,.-"8"1 :;"

Läs mer

om Stockholm Befolkning Basområdeslistan 2012

om Stockholm Befolkning Basområdeslistan 2012 2012 IÅ I 1 1 2 2012 3 I 3 O 3 4 O 4 O 5 OC ÖCI 1 O, 20111231 2 3 20111231, 20111231,, 1 ÖO w 2012 2011,,,,, 1 O (O) U O : 2011 2011 ( ) ( ) ://www 2 OÅI 2012 I O : 1990 U (U) x / 1987 1999 I: (YO) (

Läs mer

EKG Automotive AB. BEST.NR MARKNADSPRISER exkl.moms. Hardyskivor

EKG Automotive AB. BEST.NR MARKNADSPRISER exkl.moms. Hardyskivor Hardyskivor HS1000 Utgått HS1001* 430,00 kr 80 HS1002 558,00 kr 80 HS1003* 558,00 kr 80 HS1004 Utgått HS1005* 558,00 kr 75 HS1006 Utgått HS1007 Utgått HS1008 Utgått HS1009 Utgått HS1010 Utgått HS1011 Utgått

Läs mer

Bokningsvillkor för Kårhuset Origo

Bokningsvillkor för Kårhuset Origo Bonngo Kåhue Ogo Sd 1(3) Bonngo Kåhue Ogo Va å boa Ogo? Kåhue Ogo å boa a uden, eag am anäda d Umeå une. De ä ne möjg a boa Kåhue Ogo på dag-, edag- och dagäa, e de daga om Kåhue Ogo ha amhe. Aoho Kåhue

Läs mer

ÖFVERSTEN OCH ÖFVERSTINNAN FOX.

ÖFVERSTEN OCH ÖFVERSTINNAN FOX. TORSDAGEN DEN 10 OKTOBER 1907 N:R 41 (1084) HUFVTJD R E D AKTÖR OCH ANSV. UTGIFVARE: 20:DE Å R G. JOHAN NORDLING. ÖFVERSTEN OCH ÖFVERSTINNAN FOX. " / ^ O L O N E L F O X y c c u c p y " u f å b j u by,

Läs mer

Emacs Lathund. Johan Sandén <2014-04-03 tor>

Emacs Lathund. Johan Sandén <2014-04-03 tor> Emacs Lathund Johan Sandén 1 Emacs lathund "C-x" nedan betyder att man ska hålla ned Ctrl-tangenten och sedan trycka på tangenten "x". M- nedan betyder att man ska hålla ned den s.k. "meta"-tangenten

Läs mer

17-21 JUNI 2012 Nuntorps Naturbruksgymnasium

17-21 JUNI 2012 Nuntorps Naturbruksgymnasium Ävty Skoj Disco Spx Oitig Såp-k Späig Gädj Utmig Täig Ävty Skoj D ig Gädj Utmig Täig Ävty Skoj Disco Spx Oitig Såp-k Späig Gädj G Skoj Disco Spx Täig Ävty Skoj Disco Utmig Täig Ävty Skoj Disco Spx Oitig

Läs mer

REKOMMENDATIONER FÖR DIG SOM ARBETAR MED PR OCH MARKNADSFÖRING I SOCIALA MEDIER

REKOMMENDATIONER FÖR DIG SOM ARBETAR MED PR OCH MARKNADSFÖRING I SOCIALA MEDIER REKOMMENDATI ONFÖRDI GSOM ARBETAR MEDPROCHMARKNADSFÖRI NGI BLOGGAR& SOCI ALAMEDI ER Sv gesannons ö A tmat adennapub kat onäs kyddadavupphovs ät t s agena f o m avkop nge annat upphovs ät t s gtf ö f ogandek

Läs mer

30 minuters snabbprogram Praktisk fläckborttagningsfunktion

30 minuters snabbprogram Praktisk fläckborttagningsfunktion å bjdd ch ps, sä åg ch km md sypk H Å 30 ms sbbpgm Å O 4 Å Å O Å 6 ksk äckbggsk mmsg ZC2000/105437 mpk, k k: 1250 w, äckdd: 12 m O 1295 45,7 kwh C 999 71 d Å 4 Hmbgg Qck g 7118/106326 2 bg 3 m YH! ämsk

Läs mer

En effekt av. Sofia Bergalm och Ingrid Dalme. Magisteruppsats höstterminen 2010. Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet

En effekt av. Sofia Bergalm och Ingrid Dalme. Magisteruppsats höstterminen 2010. Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet Kunskapsutbyte på Länsförsäkringar Bergslagen: En effekt av Belöningssystem? Sofia Bergalm och Ingrid Dalme Magisteruppsats höstterminen 2010 Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet Handledare:

Läs mer

MUSIK SOM VERKTYG NOVELL/SOMMAR 2011. Instrumentellt

MUSIK SOM VERKTYG NOVELL/SOMMAR 2011. Instrumentellt Instrumentellt Långt ifrån skivbolag och topplistor fyller musik helt andra funktioner än vanligt. Toner och melodier är idag multiverktyg som används för att styra dina köpvanor, hjälpa funktionshindrade

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna Säskild ubildning fö vuxna I KATRINEHOLM OCH VINGÅKER Kunskape och fädighee fö ETT GOTT LIV www.viadidak.se Telefon: 0150-48 80 90, 0151-193 00 E-pos: info@viadidak.se Viadidak ä en gemensam fövalning

Läs mer

A v a n c e r a d. k o m b i n a t i o n s b e h a n d l i n g. f ö r. h u d f

A v a n c e r a d. k o m b i n a t i o n s b e h a n d l i n g. f ö r. h u d f A y N - V H ? O x D y y B 3 0 D M y V - F V j? V j F K j DFTM -? J,, DFTM y B j DF TM H T M AB N Sj 56, 506 43 B T: 033-78 59 00 E-: @ www M j Hy V y y? DFTM y j 3 D y DFTM B y D -, y, j, S DFTM 1 E

Läs mer

!"#$%&!&$'' &!#$( ')* ("&%*+#,&#$&(# " # " $ % &'!( )'% & )' & *! +,- #,.!) /)'%!(

!#$%&!&$'' &!#$( ')* (&%*+#,&#$&(#  #  $ % &'!( )'% & )' & *! +,- #,.!) /)'%!( !"#$%&!&$'' &!#$( ')* ("&%*+#,&#$&(#! " # " $ % &'!( )'% & )' & *! +,- #,.!) /)'%!( (() $! %.!!) ). )) 0!'%' %0! 1 0 ) ) 2 ''!3 0 * /! +,-)" +,-451) ))) "!%!)6 * /! +,- 6,.)!) %'! 3)%!!7' 8 & ) )9 )! '0

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om införsel och utförsel samt

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid " Beslutande #$%& '#$% ()(#$% ()#*% +,- #'% Övriga deltagande./& 0 1&/& 02/&34-/ ')/&-/ Utses att justera +,- Sekreterare Paragrafer5 02 Ordförande Justerande +,- ANSLAG/BEVIS Protokollet

Läs mer

Victoria med CHICs reporter Helena.

Victoria med CHICs reporter Helena. glop, b f h c o t F! l I uptjä v d dt ä Vcto Slvt d. CHIC ll ä m hö om y och o och ptd l C t o M täffd h och m x ll t l ä, om ädp h Bto. M ld, Bull, Aftobldt B ctfight md, All Ov P v Hl Soog foto Clo Nolé

Läs mer

Vårtermin 2015 EK12A1 STAGNELIUSSKOLAN

Vårtermin 2015 EK12A1 STAGNELIUSSKOLAN STGNELIUSSKOLN Vårtermin 2015 EK121 STGNELIUSSKOLN Ind.val Ind. val Matemat WE 4 Matemat F 5 Engelsk R 3 Matemat WE 1 Matemat F 2 Engelsk R 7 (75) (75) (75) 9.55 (70) (30) C1 (95) 9.50 (95) 9.50 (95) 9.50

Läs mer

!"##$#%$&'(##&)$*'(+,%-.'$/&012-.'$&3455647653!!

!##$#%$&'(##&)$*'(+,%-.'$/&012-.'$&3455647653!! !"##$#%$&'(##&)$*'(+,%-.'$/&012-.'$&3455647653!!! 8(9/!! "#$%&'!()!&*+#,!-,!(./(0! :#"'%/! 1)2!1345$67!!"##"9$/& 86-7#9:6:$!;6%,6;;&+! 86-7#9:6:$!$7#$9+6+:&!!?#:"6-$!$7

Läs mer

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen Åmöte Smtillighete Bkbdet 24 ktbe 2012 Plt :Håktpkl mtl 1 Vl v dtide ch eketee ii tämm Till dde vlde Mget Eic ch till eketee vlde Mgu Tte 2 Vl v juteigmä Till juteigmä vlde Åke Glud ch Cut Gutv 3 Mötet

Läs mer

Riksintresseprecisering

Riksintresseprecisering Rapport Kalmar flygplats 2014-02-25 Publikationsnummer: 2014:043 Riksintresseprecisering Dokumenttitel: Riksintresseprecisering Kalmar flygplats Skapat av: Lennart Ivarsson, Jean-Marie Skoglund, Magnus

Läs mer

Audi unite. Motor. Exteriör. Interiör. Produktnr. Beskrivning Pris

Audi unite. Motor. Exteriör. Interiör. Produktnr. Beskrivning Pris Audi unite Q5 Totalpris 368 100 SEK Produktnr. Beskrivning Pris Q5 Motor 8RB0Q9\1 2.0 TDI clean diesel quattro 6-växlad Power: 110(150) kw(hk) Bränsleförbrukning: Blandad körning: 5,6 l CO2-utsläpp: 147

Läs mer