bo plats Till våren kan Denniz flytta in Strömstad tidningen har fått nytt nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "bo plats Till våren kan Denniz flytta in Strömstad tidningen har fått nytt www.stromstadsbyggen.se nr 2 2011"

Transkript

1 bo p Sömd dg h få y ud T vå k Dz fy

2 kpp Dz y bod S ä d dg väj p. D 22 ägh d y ygghbod b m fädg. Dz Mguo ä v dm om k fy mj. Gå d få komm och hög upp? D ä okob och dyg hvå kv fyg ygghbod c Sömd. V ä på byggp mm md Dz Mguo, odföd d ybdd koopv hyäfög om komm bockhy d 22 ägh ygghbod v Sömdbygg. D ä Dz om fåg. H k fy d dä mj. Fug och jg bo på d u och v jäb. M m b ju yg, och vck dg komm m vä ku kö b äg. Då ä d b bo, äg Dz Mguo. ygghbod ä d v d ybyggd kv Skpp. Fö få bo hä k ågo huhå h fy 70 å. D 22 ägh ä koopv hyä, vk bä d bod b fö ägh och få bk mm umm ä d fy. D f ockå o gmm ok md kök, väug och övgum fö hög. Tk ä d gmmm ok k väd fg. D f måg äd om v mm dg. Hä k m m och h på vkmh mm, båd ogh och ygh. D gä b h f, äg Dz Mguo. H h på kg gmmm kv, m poäg d bhöv f dé och mäko om gg g. M k g m hop, p bdg, od k ä ågo fy å. E vfö h mb md våd och bjud k udökg ågo gåg måd, äg h. okob odd Sömdbygg mö dä ägh ygghbod född v og bd d d. Ck 25 po kom på mö, m f vd kv upp g på vä ä fö ägh dk. Fö Dz Mguo ( m) d om k b h ägh ygghbod. Md på bd ä ockå S Hmo, mäkou, och Hk Joo, pchf få NCC. Rpog foä på ä d 2 bop ömd N

3 väx fm bop ömd N

4 kpp Kv Skpp väx fm. To b d 61 ägh hu, vv 22 hö ygghbod. Koopv Hä k m m och h på vkmh mm, båd ogh och ygh Dz Mguo Odföd d koopv hyäfög å på vä må m v mdm fög. I dgäg ä o ägh gd och fög h ugfä 50 mdmm. Måg v d d bo hu om d v gö g v md kg ä. V o komm ök ä v äm o fyg mj, äg L Eko, byggchf på Sömdbygg. fö ägh (1-, 2- och 2,5-umm) gg m och koo. I ä pkuof; k md koopv hyä ä du ä gd få bk d du ä och du k jä pg på d ägh. D ä fög y om ä ä hygä. I gö hy fö ägh b äg ä vd d ku h v, äg Kj Ado, koomchf på Sömdbygg. y d ybdd koopv hyäfög bå v 3 5 po vv ä p fö Sömdbygg. Såhä ä d myck gö. Bkkok k od fö hg v hyo, och mdmvgf. Dz Mguo bä m k k mö fö fög mdmm och fom om bd bkäd och pv. v ä bk på bygg. D om k u, fök L Eko, ä fäm äg v hu. M ägg på d kb och h böj md fd, fö och vägg. Sd vä måg och pg. Fö få k ygghbod uppfy äg h v g. Tk ä m k ku bo kv äv md hdkpp. Dö ä uobd, p h m d och ofgåg ufö ä vädkyddd. v få å kk Dz ägh. Åk upp md byggh och kv bog och byggdmm. Ivägg k äu m d gå v kökbäk k å och v dö o komm hm. Dz kk u och öjd u. D b og b, d hä. D ä vg g hvuk få ägh, m v jg och uk på hv å k jg ju b gå u. Hv gg hä ufö, äg h. hyäfög E koopv hyäfög ä g ko omk fög md ädmå uppå bod ägh md hyä mdmm. Fög ä hyväd och d koopv hygä ä mdm fög. Uppåfom koopv hyä väd vd uppå v bodägh. D ä mg m vg hyä och bodä. D koopv hygä yjdä ägh övämm o d md vd om gä vd vg hy. kä bogvk 4 bop ömd N

5 bdbd Hygä få upbb bdbd Bä vbd, ö ubud v k och bb uppkoppg. Bdbdä Sömd bä pov föädg fö Sömdbygg hygä. L Bogd h båd dg. Som pojkd fö SömNET v h fö uvckg v d fbopk dä bdbdä Sömd. I dg f b ADSL och mob ög fö uppkoppg. Sdä bygg fö äck ökd kv på kommuko få båd pvpo och fög. D f ohö o fö dä, måg fm mo få möjgh u g, äg L Bogd. ömdbygg h v u mg ägh äo dä. Iom ko påböj b md gäv d fbkb fö bd hop hukopp och bygg ä upp hu och ägh. I vj ägh komm mdkåp mo. L Bogd ä pojkd fö SömNET, och v fö uvckg v bdbdä Sömd. D f ohö o fö dä, äg h. Sjäv jä om bdbd, IP-fo f vk ä bubud bä v SömNET hmd om dgäg ä ud uppbyggd. Nä b öpp och kokuu. T komm h hd om df och udhå, m d komm f f ok vö v jä om v, fo och upbb bdbd. M må å väj köp jä v T, fök L Bogd. dg gå vg v d do koppä. Fmöv komm g fö Sömdbygg hy gä ä gå v bdbdä. Skd fö d bod b ä koxkb vug, u ä ä bdbdkb bdbdug. J, och å föå bd b bydg bä, äg L Bogd. bubud v vk komm gå hy Sömdbygg ägh. I bubud f bd SVT 1 och 2 och SVT HD, Kukpk, Bk, TV4 och NRK. Däuöv k vj hygä jäv köp f k. Uvckg och byggd v dä dv v d kommu bog SömNET. I fö g (om bäk 18 måd) bygg ä om äck Sömd äo, Roö, Tjäö och Sk. Fö u u d y bdbdä b d ybyggd kv Skpp. På äg k p m å äv dbygd. D f u kommu fö u g dä och d h bd byg, äg L Bogd. bop ömd N

6 mdb foo jokm co S Lcb mo Bobuk, och ä d om hjäp hygä md o och må. D ä jäpäd jg få v md ä Skpp bygg S Lcb hå dä S Lcb, om mo Sömdbygg hygä Bobuk vj vdg k Vd gö du på jobb? Jg mo måg om g komm h. Of k jg hjäp fok dk, xmp om d v ä g kö gö fmä, och häv jg dm vd. Jg v gä uppm vå gä g komm föb om d fud öv ågo. Hu vg dg u? D ä vädg måg om g. Och å ä d gä om komm h fö xmp häm yck mä fö ägh. Jg ockå mo bäg fö äghovg, bädd p- och govkog mm md gä och hjäp dm väj. Vd ä og md jobb? D ä jäku äff mäko. Skd jämfö md ho, dä jg jobbd dg, ä mm gä åkomm hä. M få k på dm och v vd d h. D ä og. F d ågo om ä vå? A ägh äck fö om v h. Nu h v xmp g u ägh md hvuk och 140 po h mä! Bod på v ägh gg ä d ok måg om ä g kö dm. Vk ä d vg fåg du få? D ä og fok om v ä g kö. Och måg fåg om d ybyggd ägh Skpp. Fok v g och fåg om hyvå. D ä jäpäd jg få v md ä Skpp bygg. Bä om dg jäv. Jg ä få Sömd, bodd på hå åg å m h u komm bk h. Jg yck d ä häg md d vck u hä upp. På Sömdbygg h jg b dyg å. Tdg v jg d om pmävåd och jobbd på ho. Jg h ockå v föäddg ud åg pod fom jg h b. Bo du ho Sömdbygg? Nj, jg h fö få köpoäg fö få ägh ju u. Fö fä bo v hmm ho m föäd ud d om v bygg hu. M jg h ä mg kö ho Sömdbygg och ä og md m u kö. 6 bop ömd N

7 F gödmpo f u gom f u gödmpo och ä dm md y gffkv byg k Svg p vå mjd kwh p å. Fö h EU bäk vädg mk md 39 mjd kwh p å. D gm gödmpo h v ffkv. Eg Egmydgh b d o poc v g ju, b väm. Ufg v gödmp ä vkg om g o ffk fö mjö, äg P Bch, pojkd fö bygfågo på Egmydgh. D m gkävd gödmpo h d f u och ä å föv 40-, 25- och 15-w. Buk få dock äj u på g och d ä å väd mpo m d köp. Fö m om koum ä k h v gödmp ä d 1 pmb 2010 mpföpckg mäk md fomo om mp gkp, om xmp juföd, vägd och om d g vm k ju. E kv mjo ug v h g bod ug vux ku ju u vj h g bod, g ppo få Hygäfög om hu ug vux Svg bo. Fö godo d bhov ku d bhöv y boäd. Rppo v ockå f bo kv hmm ho föäd mo vj, och mjo v d ug vux hyä ä d m pd bodfom fö dm. fåg väd H du fågo kg d bod? Skv o på Sömdbygg! Ad ä: Sömd bygg, Vä Kvg 9 A, Sömd. Mäk kuv Fåg väd E-po: Fåg: Jg föök g mg på hmd m få mddd väd ä d gd. Vd bo d på? Sv: D k v f ok: Du ä d gd ho o fö du hy ägh, ok gg och då f d pouppgf d ho o. Du kk od vå bodkö fö f å d m åk u på gud v du d gåg föyd d ök d. Du h bo ho o dg m fy, då k du ockå få d mddd. Nä du få pobm md g dg ogg, g o å hjäp v dg. Fåg: M ugmp gck öd fö gåg ä jg bkd bu. By d å mg? Sv: Lyö och gödmpo hö föbukgm ägh om m få by jäv. Fö äd om kk k h vå by mp jäv, f Hmvkmä, fo Fö md umm, hjäp d om ä öv 67 å h ågo fom v fukohd, md ä vdgyo. Fåg: Jg och m fmj fy få vå ägh på Kopbg mådkf. V äm jg yck? Nä må d v ämd? Sv: Tåkg du fy få o. Agåd d yck k yck: äghyck, väyck, vu poådyck, gg m ggyck äm på Sömdbygg koo. H v v du komm på kood, bd fug dock d på gud v hg och kd. Sku du komm f kood h v ub, md v kopp på ud v Bobukdö dä du k äg yck. I å f ä d vkg du på ågo ä mäk dm md d m, d och foumm. A yck k v o hd d 1: måd, kock If d 1: på hgdg k yck v ämd kock äkommd vdg. bop ömd N

8 vå y vd Sömd h fk äg Gö Wo Åd: 56 Fmj: B Vco, 25 och Ib, 19 Bo: Fy på Rådhubg. Sjävk b d v Sömdbygg ägh, d ä föuäg. I: Täg, gof. G g m och bk. Född och uppvux: Bod. D v fögä d, jg pd båd fobo, hdbo och bod ä jg väx upp. H bkv g jäv om ug obog, y uppdg om fk umg och fövä g v jobb d k v og. Gö Wo ä vd fö Sömdbygg d pmb. Fö dyg o å d kom Luåbo Gö Wo Sömd på m. Sd d h h åvä vj å, vck mj och mbd md hummfk. Nu fy h h och öv om vd fö Sömdbygg. Sömd ä d dä d häd myck. Hä f fmdo, åg böh och uvckgmöjgh. Md m bkgud få båd pv och offg vkmh o jg jg k gö y hä, äg h. h h dg b 14 å på Hdbk, och d 14 å om Nobo ä dg. S v h dvochf och gomföd o ffkvg mbd md ä ppd bfokg. I d hd h hd om dg koom och fghbåd på ck kvdm ok. I och md d hä ok o å fck jg b gpp om hh. V och ogo k v vädg dukg, m k må häg mm fö d k b kg b, äg h. Dfö h Gö Wo pov på v vj; fobop på vå x ud, kodo och ko hopp om pojou. Nä v äff h h hu md fy vcko på po om vd fö Sömdbygg. D ä myck y, måg mäko äff. M h ov. Vd h du fö föväg på jobb? A d k v og. Och po och hy gä k kä v f fö dm. V må fåg o vd bhöv vå hygä? och hjäp dm md d. Vd o du d f fö föväg på dg? Jg o d f fövä jg k föök äk hh och k u mhäppkv. Smvk m o och övg kö, om xmp kommu, ä vkg fö Sömd bä. Hu komm d mäk du öv om vd? Jg v gö o föädg, u h h d föbä och uvck vkmh. D ä vkg ogo h kukp om gudvädg och v v m ä på väg. gö wo komm h mdg om pojk md SömNET d gåg på v. H h fh v kd pojk Nobo och g vm fö möjgh md SömNET. Fög omåd få ö mkd och ökd äh kud. Efom v gö d hä bdbdubyggd jämfö md d p ä ffåg o och fok komm g d y kk bb, äg h. ömdbygg ägh få gåg d mod om kommuko öpp fö y jä. Hä v Gö Wo v md och påvk, uvck vc mm md kommu. I dg v m om hygä bo kv hmm å äg om möjg; då k v m k bo kv. Hä f kk möjgh uyj. E fmdco ä m om hög k ku g upp mo v bd och ho må b, äg h. 8 bop ömd N

9 Sömd uvckg vgö v fuku. V h fk äg m Oo och Göbog. Md b fuku å komm fok vj fy h båd fö bfä och fö mjö, äg Gö Wo, y vd fö Sömdbygg. bop ömd N

10 vå ok Bä kjp fö Ko M På om ä d fu ö, k fug, g k gå öd och po k h hå g fk och ky. A Rk Få koofö på Ågbåkj Sömd Ko M öd pgbå ägg. Läg ä h uvä! Bå gg pc ufö och v k pg och äm gj om d bhöv, äg A Rk om ä d dmv chf. Fmjfög Ko M fyd på Ågbåkj Sömd pmb. Häfå kö yko A Rk och D Eko, kk chf, podmo och p vvbök, udhå och äkhfågo. Huvudkoo gg fofd kv u på Ko dä mmm och ppp bo, m k ä v k fy öv m dmo h, äg A Rk. Ko M h fu 30 å och h o ov fyg. Sd 1989 kö d pgoch godfk och få Ko fö Väfk. På om ä d fu ö, k fug, g k gå öd och po k h hå g fk och ky, äg A Rk. vd ä d ug. Vdg kö m x å vgåg och få Ko. D o pdu gå få Sömd vd hv ju på mogo, då åk hvk u. Smm bå gå få Ko vd hv å md d om k koo Sömd, äg D Eko. Ko M ä äv däg Svk Sjömbu om kö mbupo Göbog kägåd. Vd kj Sömd gg v bå, do yck u om d od mbubå Hjäud ombyggd dbå 90 bhöv p. jobb hop md fmj fug b, yck d vå yko. D k äg vd d v och d d of mjuk. M d b myck båp vd mddgbod. Och bå d upp å må ågo pg och ägg på mp, äg A Rk. Ho h yg böj fmjfög. Tdg jobbd ho Göbog och pdd dg vck få bod Sömd. Num k ho pom jobb. Nyfyd. Syko D Eko och A Rk v b ok på Ågbåkj Sömd. om ok på Ågbåkj h A Rk och D Eko b go äg. Koo ä ju och ädmåg. Två kvbod å pcd m mo vd och på vägg häg bd v d bå. G om h koo ä vg och d f gåg gmm kofum och fkum. V kud h få bä ok Sömd. V hd fkk k o på få hä d v kod om d f ok dg. Ibd gå d pc om m v, äg A Rk. 10 bop ömd N

11 A Rk ombod på v Ko M pgbå. Rdkoo gg d öd hu bkom bå. bop ömd N

12 d Jg fm mo ä kä vå hygä V ä vkg kö Sömd ä jg yg fck ch b vd fö Sömdbygg ockd jg v d häg mjö. D vck u kg Sömd och kä v h hv på ku, m fmfö jäv dd. Fmdo ä k hä Sömd, böh ä åg och d f o möjgh. Sjävk ckd jg j jobb och fyd h! om bodbog ä v vkg d v Sömd mjö. Omåd h pov uvckg md ökd bfokg och o ffåg på ok yp v bodfom. Sömdbygg ä vkg kö fö fövk g kommu måäg om vå å Gom uök mb md kommu och ok vö k v d uvckg och föädg fö v upp Sömdbygg vädg kudfoku, yggh och yäkd. GÖRAN WALLO vd, Sömdbygg ju u uvck Sömdbygg fmd bod gom ybygg md 61 ägh kv Skpp. Jg bo jäv x och d ä myck päd föj hu bygg gå fmå fö vj dg. I d hä kv komm fö äv SömNET odum kkum gg. Nä dä ä gåg komm v ku bjud måg päd möjgh d dg väd. Vå hygä få gåg o jä öpp ä dä o fög komm bjud jä fom v v, fo och. om y ömdbygg jg fm mo ä kä vå hygä, få hö vd ä öjd md och vd v om bodbog k föbä. M föhoppg ä jg k fö obok ug och mdg v på d möjgh och umg om Sömd och Sömdbygg å fö. bop STRÖMSTAD ug v AB Sömdbygg och ukomm vå gågp å. Avg ugv: Gö Wo Rdkö, x: K Mguo Foo: Dck Gbg (dä j g) Omgbd: Dz Mguo på p d bvd ygghbod, kv Skpp Gfk fom: Sudo Dkop AB Tyck: Ek Tyck AB, 2011 Evu k på p dg ävg b v pkv v. 12 bop ömd N

13 Mdhög xo Sömd dfgh vj kommu d och kod fö ophämg, v och vopp, och fjäväm jämfö. Sömd kommu ä vk dy bg. Räk kod p kvdm hm Sömd på 296 koo, Luå på 221 koo och Mukd på 378 koo. Bkom N Hogoudökg å ogo Fghäg Svg, HSB Rkföbud, Hygäfög, Rkbygg och SABO. xo och vgf fö, väm, vf och v v kfg m d kommu. Fö vg umägh d dy kommu Mukd mov kod dyg koo p måd, md movd kod d bg kommu Luå ä koo. D v d åg N Hogoudökg, om kägg vgf och xo fö fbodhu d mg kommu. I udökg fy fbo- Mägd v m äg h oöd udökg få Koumfög Sockhom (KfS) v ugfä häf v d m om äg k bo oöd, kv Lvmdhd pmddd. Eg KfS h v bfäg kukp om kd m mäkg bä fö och föbukgdg. M o d dg om å på vmd ä d bou om d gå föä vmd på. Så ä d ju. M hå of f dg. Och om mpu äk ky få 8 pugd pu 4 gd å födubb ä vmd håbh, äg Lou Ugh, chf fö Koum & Mjö på KfS. om Äg v Sf Eho Vd d vädkg u komm d ug kv H Svg md d v bu. Ho h övv kocbokp KOKBOK 1 fä 100 ä Ld Do V du gö vämd gy om äck måg, jä oppo om mo bo v ky kk åg k måä bb uch? Ag du v g pväd fmjmddg ågo d x d vä, å h du äk cp om p d hä bok. Ugå få gudcp, och få 100 ok ä! bbok Bdb, bokåd Rchd Scy Hä komm bdbbox om hå å må ö böck. I bok A om o få m ä kä Sy bo fägk vå. D h fu upp h dg, och v gä bä om g jäv. Täff G Tump, Dgg Dggmk, Ag K, Gu G och måg f. M få ockå ä g äk, vd om m md mo, och myck m. h Röd ö Tom Rgd 1918 dbbd väd v pk juk. I booum Upp b fok md vu, om åkp få död kopp Ak. E b vu u få boo. Kmpkö Uf Bow b koppd på f och få hjäp v mkoboog Lo Nodfych. E päd h, om kud up vå d! oäg fo, m föo. I Sockhom få ho b fmj om bfck. Sju ok po bä d v ho och u fmäd d ffu om kdd d judk gho och vk föjd d få fö vk fmj. Gpd äg! ugdombok Fyg hög K vo Bdow D f kod. V g. Sk m b gö. Bok hd om Vd om pc böj, h bä Tov, och k Lok och N. Tdj dg på m böj y jj k, Sj. Ho u h k okv g. D gv godg gä, o omföd ä ho kokd b uk? Vd och d d vg äk om, och gg ä g k äg. bop ömd N

14 boky vmg du föj på y- vk bygg k myck dom ä ägg Ç ç käg omdbygg.? mfå g m b h ç fö og gå pk mo v väg u käd h jobb vd äj ko m po kok f do k kö p om bjud vppd koppvåd j äg km huvu d- d gkd fom v m öj dvdu ö m d mdmå g ygg och mkfu m, uphoppy udhå ç mä Ç bd 1000 ko v v h på få g fä k v fö vå y d äk p md hö vg fy om buk å och å d hä v 1: kbdhu f ç ug y 1 ko og yck k äk -k bd vä Ç pod g böm höd g h d u fö dopp kbdhu ömd ä uff k m d hä ägg bå vd kykom bovd gou ä bdhu od- og yj fm zg å äd h hd äg u bu på kbdhu 6 äg ä må g ud d d f q då mök åd böj b odo öd vj u bo buk jäg fö v 9 k jäg bö fom v uk bmdm dug jäå g odv 11 ä ömd kbdhu å go ko hö å d å gkö vg på ägg ä om ugg p ä bd ömd ä v gubb fuäff j vå mok vk v vd fy v Ç 4 f 2 bö v v ö dyckkä 13 bä of hmå poyk pc ç pkod få mä född go k pg gå 7 vk kood b Skck ög Sömdbygg, Vä Kvg 9 A, Sömd. Du k ockå äm d Bobuk bvåd ( ggpo vd mp böj). S d 31 m v v h d v. D fö öppd ä ög v mddg fö vå po, d o föjd v vå o vd. Nm Ad och pod 14 bop ömd N

15 fkffä och ug ömd k du ömd fcbook ud vk kood b g v! Vd dgg v ä ög Boky umm 1/2011 gck v föjd hygä: Moc Bk, Subug 1 B, v mddg fö vå po. Föjd v vå o vd: Bg Ko, No Hmg 7 C L Bo, Symgäd 4 Mo-L och Kj Ado, Tågväg 28 Gd Ko, No Lågg 1 A H, No Hmg 9 C Gu Högbg, Fdkhdväg 24 A Ig Ufd, Pog 8 A Ho, Symgäd 4 Bh och Gu Ko, No Hmg 7 A M Svoé, Myväg 16 ok h ugdom fk ömd vj bck käodg ob bockd f h p md od g j kå - yg om kö 8 ä ok äg fku bö ä bk u ä å om på gu gug g k h pog om d p d ä d y d fö övgå d p b o högvd pög ö m på d v p 4 Ö dog öd- u fom fydfä v uppä g m ök Ç k Ç Ç umäk b d 1 y Ö m g gäd g g d kf ukd ä pd f m fygbog b ko på o 6 mäk g hopp u vädh km döj- b v om- käd h v pd v b må kö ku på å h m ç ç ç wdh vg på odägö d ä o kp pyd- ko på g v d- d v k jäög ko p hjäp på v 2 gö d 7 j odg g o f kk j ub md k k v k g f 26 ju vck mok g o po om homo kpd udo k v d högvd v hu ovg h och fäck mokg bm p m- hög d på häygg fägföäk d fö vgd vo dom mydghbf g p 9 k y yp u y 5 m k d fomd bgä ä kdy 11 k vväx d d k k v bohuä vck ö ägg på ko m g yd äg k 13 Çb o d väx h m d m gg bä bå vd d ä hm fäk fö Ç p buk uvg hg g 10 o fö go om fok k k k 3 väå fö mj u- k g d y o ö m v Lög fö um ky hyo Ç f y v g d o og od ä bo Ç od fö v 12 må - gvd p g g h må g på yd Ö v Ö Hk Sd, Tågväg 20, v h mådhy. A Ko, No Bgg 4 A, v hv mådhy Toy Mxhj, No Hmg 9 D, v fjädd mådhy. A hygä Sömdbygg fgh d uomk dgg v h, hv fjädd mådhy mbd md vj ugvg v Bop. M d ä b hygä om b hy d vj måd om h ch v. bop! Tp H du ökpog du v Bop? E f d ågo og du och d g gö mm om d k p v? Bä fö o på Bop! Mj kv Sömdbygg, Vä Kvg 9 A, Sömd gå på jubumvy! ömd g vykug Uf K umm u 30 å v vy, f och how md jubumvy. Föäg h pmä d 5 ju och p Sömko u ud ju E kvkdkkd v yh och vym uov! Mdvkd jubumvy: H Mo, G Kgh- Sogäd, M Tum-Söo, C Axé, Joh Kbd och Uf K. Duom dyk y hmg gä upp vj kvä. J ck! D fyd kupog ä väd 100 koo om dbg vd köp v bj Uf K jubumvy ödg d 14 ju k 19. Lö mbd md bjköp på Ho Lhom. Ebjudd gä d Sömdbygg hygä m och md d 14 ju Nm Ad Tfo J ck! D fyd kupog ä väd 100 koo om dbg vd köp v bj Uf K jubumvy ödg d 14 ju k 19. Lö mbd md bjköp på Ho Lhom. Ebjudd gä d Sömdbygg hygä m och md d 14 ju Nm Ad Tfo Som hygä ho Sömdbygg bjud du köp bj b p föäg ödg d 14 ju k 19. Rb ä 100 koo p bj (mx vå bj p huhå). Ebjudd gä fm d 14 ju, m p ä bgä. Fö kv! Bj köp cpo på Lhom Ho. T md kupog fö uyj bjudd. Sömdbygg och Uf K hä dg vm väkomm på jubumvy! bop ömd N

16 bo p Sömd kok o AB Sömdbygg Vä Kvg 9 A STRÖMSTAD T: Fx: Bkgo: Vd ku f uåg övg d: Rg Boväd bdkp Dg fö jufo, dg fö yåfo och på odgfo äg foväx och Bobuk k 12. Todg äg. Övg vdg h v öpp om vg: Bobuk mådg fdg Tfoväx och Öppd Bobuk: Mådg fdg k Tfod Mådg fdg k , Vd ög få g: Rg Scu Sögjou

En tillflykt & räddning

En tillflykt & räddning v dg m, v & väd #1 vå 16 Ny d g! 4 v v f E fyk & äddg J Sv m muk & Gud mä = vd V d u bgpp ävmäk Täv ch v! D ädg ökd I d hd hå du v - h y dg få Hukv p m båd ch må v, p m f ä hä vå v ch ku häd m ä på gåg

Läs mer

Minnesanteckningar regional styrgrupp Vård- och omsorgscollege Västmanland

Minnesanteckningar regional styrgrupp Vård- och omsorgscollege Västmanland kg g ygu Vå- h mgg Väm Fg 21/11 2014, k. 09.00-11.30 Näv K Hmbg, Ov Sv, Ev Bkm, Öu, k Bm, Su O, Fg, Yv x F, Su Ek, Ev Sw, Sv-Ek Öbg, u Fk, Pu, Emm Bug h K bg Smu öh Su Gu, Su Söm, Sh, Em Köhöm, -Ek u,

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

bo plats Planer och idéer för Rådhusberget Strömstad www.stromstadsbyggen.se nr 1 2013

bo plats Planer och idéer för Rådhusberget Strömstad www.stromstadsbyggen.se nr 1 2013 1 2013 b p Sömd P ch dé fö Rådhubg www.mdbygg. ådhubg Rådhubg k få f hu Rådhubg ä myck måd md fk äg m. Fö få buk md Sömd bdb udök u möjgh föä måd ch mdg bhå v. Bdd uppåfm g möjgh pduc f ägh Gö W Sömd väx

Läs mer

Stad. Dalmö folkhögskola Lyngsåsa, llaralnge kommun Inventering av mark och landskap 2011-02-15. Diarienr. topia

Stad. Dalmö folkhögskola Lyngsåsa, llaralnge kommun Inventering av mark och landskap 2011-02-15. Diarienr. topia Dmö fhög Lygå, g mmu Ivg v m ch 2011-02-15 S D Ig Ab h bä v BTH Bygg AB, Ag Bg. Ug h ufö v R M, T L. Fgh bö ch v övg 2011-02-08. Vg h m fygb. Aäggg bå v f fgh m mmg å 26 257 vm. BTH Bygg föväv fgh v Fägmé

Läs mer

Att mötas på nya sätt

Att mötas på nya sätt MARKSTEDT/EDENVIK På www.hudd.com få du uppv m v Yug. Dä h du äv vå öppd, p och my m yg fomo om vå kofäggg. A mö på y ä Hudd Kof & Yug, Hmdväg 6, 132 81 Sjö-Boo, 08-747 61 00, fx 08-747 61 01, fo@hudd.com,

Läs mer

Testvinnande båtar! Micorebåtar står för förstklassiga sjöegenskaper, utmärkt kvalitet, design & konkurrenskraftigt pris.

Testvinnande båtar! Micorebåtar står för förstklassiga sjöegenskaper, utmärkt kvalitet, design & konkurrenskraftigt pris. Tvd bå k å b v kv d k v g p ö Ldk I vkvkd Mco gg d fy dc och vå go fh v gfbmd p. d kä. - C Ad Jvg, v båäg #6 2012 Mcobå å fö fökg jögkp, umäk kv, dg & kokukfg p. KAXIG VåGTÄMJARE Mco 630/628cc Offho Mco

Läs mer

BOPLATS STRÖMSTAD #2/09

BOPLATS STRÖMSTAD #2/09 hd hm på ydo ö boy och v ä mpo p g BO2 BOPLATS STRÖMSTAD #2/09 öpp hu y bobu AKTUELLT FRÅN STRÖMSTADSBYGGEN 2009 BOPLATS STRÖMSTAD ug v AB Sömdbygg och uomm vå gåg p å. Avg ugv: Sv-E Adofo Rdö, x: H Uu

Läs mer

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY SKOL RESA På God 2015 RESORT VISBY BOKNING 0498-25 10 10 WWWKNEIPPBYNSE ö f ä E & So gå föjd: Bå /, uch/mddg å öf Buf Vby Hm-Kby-Vby Hm Log um/ugo md ho F é h Kby Somm& Vd Mgof å Kby y Äymgofb d fä A Gu

Läs mer

18.11.2o13. I europa. www.pohjola-norden.fi/europa

18.11.2o13. I europa. www.pohjola-norden.fi/europa 18.11.213 d p I p www.phj-d.f/ep d p p 18.11. 2O13 13.- 19.3 Scdc M Cg C Ep-, Skddkj 6, Hgf d dk äd h k g v g d å kk k, å d vd på yäg ch d ffg k. D dk d ch dk ög h väck väd. Sdg ä d dk k ädå fö k föädgyck

Läs mer

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30 10-15 Lög 18 mj S j MAT& FEST MATMARKNAD MODEVISNING 10.00-15.00 MATMARKNAD Dhw m Kp 11.00 ANMÄL DIG Sm på vå M hå på T g ch j på äch. 12.30 VINNAREN UTSES V ä ch f p Amä g ch ö v på mjf.. K 12.00 m jy

Läs mer

FRITHIOF HELLBERG. D e n n a h e m m e t s l y c k a blef emellertid af k o r t v a r a k t i g h e t, t y r e d a n efter m i n d r e ä n e t t

FRITHIOF HELLBERG. D e n n a h e m m e t s l y c k a blef emellertid af k o r t v a r a k t i g h e t, t y r e d a n efter m i n d r e ä n e t t : 42 (67) Ö U U Å : U: 5: J U C C U U > 5: > 3: Ö C 27 J 899 U: C Ö Ä Ä 2 3 2: Å YÅ C X: Y 6 Ö 0 5 Ö Å Ä ÖÅ C ÖU: J U Ä g v å g j ä h k j äck öv gå k på g k y k g å ä b j c h y b ä å ä v h j ä k v å g

Läs mer

PEAK IT & Office har sedan starten hjälpt över personer att ta nästa steg i karriären.

PEAK IT & Office har sedan starten hjälpt över personer att ta nästa steg i karriären. PEAK IT & Offc h d hjälp öv 2 500 po ä g kä. Bmg Rkyg Fömdlg V bjud fög m och kodffkv bmg-, fömdlg- och kyglög om IT, Ekoom och Admo. , mjukv uu vckl g Bmg och pojk Hok Vå äg Vå floof ld g PEA K Föm dl

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil d b ä os få båk b Ö : Ö 1-17 Ö 1-17 5 6 O VÄ P Ö ORR F R Ö Ö Fä Å o Å Ö u F /F X u o F C o ä u F F C Å 2 % ouä öw cz Y Puo å 38 o u b s VÄj P j F Rju R V FRÄ 2, 5% FjP år: kbox hu sbå Pyso V 2 x V-skäm

Läs mer

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995.

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995. % 1 g M N 12 2 Kffu och y mmug m H-f u b b Svv, ygå v BEGÄ NS NL 12:S Mx 1 u :o 1 S 23 3:BEGÄ NS NL :o 62 Dm. y, x ymg och h vg ogmm m b og. byg. DM31 ybo fo: 481-8 Hog 1 382 4 Nybo Vg 1 18 Lög 1 14 m

Läs mer

Nya Goodwill Företagsekonomi

Nya Goodwill Företagsekonomi Ikv fkbk vcs Ufsbk k c 53-0480-8 50 :- Evfc vcs sk b uä kusk ä bså v fy bk: Eösk fö Ek sff Mksfö s Bkfö bksu I ufsbk fs uöv fy bk äv k Pjk 53-048-5 :-fösksk vk k s Fkbks bk s50 uåsuk fö y bå Bk bså v k

Läs mer

Systemmätetal, mål och resultat 2014

Systemmätetal, mål och resultat 2014 Sä, å och R ä bä ä R ä vå (0) R ä ä ä Må ä, k j jäfö () Rfö o Ppkv Sä Må P ä v å S p c v å Mbo Mbo Poc och poko Kok våc, p o ko f på fo Må ä ppf Må ä v ppf Må ä ppf R -12- R - R 2012- / 12-12- (+/0/-/)

Läs mer

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån Juiumshg! g m u K å p å 3 fi ig! v S i å 5 o y o T h oc. 5 1. 1 1 26-27 APRIL -15. Poyidig K. 11 Asiksmåig k. 12-14. Toyo Biusäig Hoppog Husvgspciis vis husvg Fifi pis Thozuis Moospo WRC Coo k, dyc s s

Läs mer

Byggstart för skepparen i sommar. omväxlande dagar för Bovärden. klipp för haiti gav 52 000 kronor. nya ettan passar staffan perfekt

Byggstart för skepparen i sommar. omväxlande dagar för Bovärden. klipp för haiti gav 52 000 kronor. nya ettan passar staffan perfekt Bygg fö kpp omm omväxld dg fö Boväd klpp fö h gv 52 000 koo BO2 BOPLATS STRÖMSTAD #1/10 y p ff pfk AKTUELLT FRÅN STRÖMSTADSBYGGEN 2010 BOPLATS STRÖMSTAD ug v AB Sömdbygg och ukomm vå gåg p å. Avg ugv:

Läs mer

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :)

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :) V u j g ch jö? I å f Vxjö Eg åg fö g. H f åg j ch ug x. V Vxjö Eg! S Jg h hf f h på fög ch ju u j jg f ch ucg Wx... / Ch :) V Vxjö Eg! V gg fö u uf på TV g g g h ch hu? D ju hg Vxjö Eg. V h puc y ch ch

Läs mer

BOPLATS STRÖMSTAD #1/11

BOPLATS STRÖMSTAD #1/11 ygghbod fom y g fö udhå go byg i BOENDE-ENKÄTEN BO2 fö fy i på oö AKTUELLT FRÅN STRÖMSTADSBYGGEN 2011 BOPLATS STRÖMSTAD ug v AB Sömdbygg och uomm vå gåg p å. Avig ugiv: SVEN-ERIK ADOLFSSON vd, Sömdbygg

Läs mer

E m m a Gurli Beronius.

E m m a Gurli Beronius. ckhm, G mud Id.-Ahb. N: 34 (140) Ap: 35 ö p p d (10 fv). F ö Pökd c h Ldg p 25 ö. U ä d k 70 ö p p d. Fdg d 22 ugu 1890. Tdg k d 1 k. fö kv, md Idu- Md- ch Mödg 1 k. 65 ö; pvd bäkd. Rdkö FRITHIOF ugfv:

Läs mer

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013 E ö hö ö! DENNA SIDA ÄR EN ANNONS G Im M Hö 2013 M G Yv P ch U Bjöm ö m ö G. M m hö! Å F ä! Ö ö M G M... 13-18 T... 13-16 O... 13-16 T... 13-18 m ä ä. A: Hcv. 1, 247 70 G T: 046-35 63 57 Fx: 046-35 70

Läs mer

Hässleholm kommuns Sorteringsguide

Hässleholm kommuns Sorteringsguide Häh ku Stggud Hu tt ä dtt vtyck? D 13 ugut 2015 täffd Ovht dy. Då hd v på ått åd föbukt åpdukt v kgk u fö 2015. Rt v åt vd v öv jd tgåg. Svg gg på td pt ä dt gä dt kgk ftvtyckt väd. Sku v v gö Svg hd v

Läs mer

människor påverkas av hur du röstar!

människor påverkas av hur du röstar! E hv j so vs v h ös! V Eo 7 j V fö g och EU! M 4-7 j v EUs 27. D v 375 jo bog EU so h chs v och ös Eo. A f bs s Eo s vg v. Ih v, sh v bs s, bsjög, fcg gh, jöv och ovv. D b g x fgo EU och Eo och bs o v

Läs mer

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER ö f Nu b y f Avö v! S i vä i Rk S U 65.000 DER L O F R O i SPONS i ö i. S Fjä m i k iv. kmm ch i, k i i TV-x u! ivi vä k Säi h c ku ih i B möj Tävi v S UASH CENTER O F F I C I E LLT RAC K E T, B O LL O

Läs mer

God Jul! världens Bästa julklapp! sisjöns Floating. Vinn tid på Sisjön. Sisjön. Sisjön. handla ShopExpress! tid Sisjön Sisjön. Vinn tid på handla med

God Jul! världens Bästa julklapp! sisjöns Floating. Vinn tid på Sisjön. Sisjön. Sisjön. handla ShopExpress! tid Sisjön Sisjön. Vinn tid på handla med ò 11-10 - www.v. Gd Ju U hå: Mx fö hg ä ö vv f v cd hd Jug dvg yck å dg å www.b. k vvk ubud k fök v fö uföäjg v. yckf väd ä juk äk åd d ä dg jö Fg Fy b ä JUPPP: G b FG www.jfg. d å jö hd d hx ä kv hv å

Läs mer

EU integration Internationell Politik

EU integration Internationell Politik EU g Ill Plk Mådg 11 j 2009 My 09 Idg A föå EU: plk y EU: hk vcklg EU: lk plkåd EU plk y föädg My 09 Ml Sg McCll 1 H yck yck d d v EU, d plk ch d?? 1= v gg ll 1= v hl dl My 09 S ll flk? Fö v ch v följd

Läs mer

Plankarta som ändras. Planbestämmelser. Planbeskrivning. Genomförandebeskrivning. Tillägg till. Tillägg till. Illustration.

Plankarta som ändras. Planbestämmelser. Planbeskrivning. Genomförandebeskrivning. Tillägg till. Tillägg till. Illustration. . v x v j. Pk om T T Pbkv Pbmm Djp 249 v kf 2007-01-05 och h yf ö möj uppfö uppbo m hö uymm och fuko fö fm po v Gxv Ö. P h omfö fom b fö uppbo h fu. P h m bv ku. E ök om jp k fö möjö bo våvåhu h komm få

Läs mer

I projektet kombinerades en kartworkshop

I projektet kombinerades en kartworkshop SUBURBS - D Fuu Chll CHALMERS Uvy f Tchly 0 197 Elb Bl, A Pu, Ccl R & S Sv D uv lpl ä k bä D kull v pv fll lpl v uf å pk å k by v p D ö h fö by Hkull, ä by å ll p vå k bl fö D ä ckå vå håll lk l ll wkhp,

Läs mer

SKOLRESA. på Gotland! Boka er resa redan i dag!

SKOLRESA. på Gotland! Boka er resa redan i dag! SKOLRESA på Gold! Bok d dg! Skolpk All d gå! I pk gå följd: Bå /, luch/mddg v på övf Ekl pvä Buf Vby Hm-Kppby-Vby Hm Log um/ugo md hlpo F é hl vl ll Kppby Somm- & Vld fö hl kl! Mgolf på Kppby Ävymgolfb

Läs mer

S P I O N O G R Ä S N I D S K

S P I O N O G R Ä S N I D S K C D F H J 1 U F 1 2 Å U 2 D D 4 D 4 5 5 6 H U 6 7 Å 7 9 Ä 9 10 Y 10 11 D D 11 12 Y 12 1 1 C D F H J H DU DDJ Ä - D FÖÅD Ä D HÖ F DC D Y Y D Ä Ö Ö Å JD ÖD C- WH Å FÖ D Ö H Ö Ö Å D D Ä Ö D DÄ- FÖÅ- U H Y

Läs mer

det bästa sättet för e n författare att tala är a tt skriva

det bästa sättet för e n författare att tala är a tt skriva 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 b e a h d g e a c g e f b d d c b f h d h b a h e c f d g b a c a d f

Läs mer

Så här gör du för att få biljett

Så här gör du för att få biljett Nu f öjgh fö dg o ä dg hdppd och v Hby Hch på T 2 äg p. Nd ä pch fö d ch Så hä gö du fö få bj 1. Ko Gö Tgö på 48 ch och gö bäg: Ad: Go.Tgo@HbyFobo. 2. Hä u bj vd Hby Fobo T2 hv ch. Nä du h bo bj fobo få

Läs mer

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det.

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det. 26 k hå Lk fö å D gg k u, gg, äv å äv h äfö v u g 1 väg - åu by, b bö b g, g'gö - å 'ök gc g,1, v k g å, gö kg v å ä v f ö g öjg v ff, h ä g fy öve p c; Å vj 1 ä -g upp k v äv ä ju å V k u ä på, huu g

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOMSTERTORGET

HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOMSTERTORGET Od 4 p 3 HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOSTERTORGET ONSDAG-SÖNDAG S p Fo ph b o Sv S pc O jo v d p d d d fö o cy B 3 vx v d ö / H x ä 3 - é d p o d d O B S Rob oäp p 4 4 d WD Lä o O p d p - S å pccé Gö o d

Läs mer

Program. sept. Skylift. marknad. foodtruck. trollkarlen. Dannyman. hinderbana. Kulturhuset. konstsalong. www.hostfesten.se. Vallentuna Centrum

Program. sept. Skylift. marknad. foodtruck. trollkarlen. Dannyman. hinderbana. Kulturhuset. konstsalong. www.hostfesten.se. Vallentuna Centrum >>> REPORTAGE PROGRAMMET AKTIVITETER TÄVLINGAR ERBJUDANDEN HÖTTIP f ö H m u C a u Va a h Lä 7 6! www.hf. pgamm Pgam W c A Vaua Cum F vä a: P a & C käa aa m J uh & J uh öagk 10-16 a k T ma & y a D a p g

Läs mer

Entreprenör i humanitet och hygien

Entreprenör i humanitet och hygien 42014 Råv föj m M Rg Myc c vd Svg uvcg fö bö vdbg Eö hum ch hyg Mdu Eö Lv Pv Bg Ihå Å NR 4 2014 Ld Rd Å: ug v: Ådb f Svg Su 19 107 81 Schm Tf Schm 08-791 48 00 Tf Göbg 031-333 45 00, Tf Mmö 040-600 21

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 10-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 37-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

Jenny Nyström Stoopendaal.

Jenny Nyström Stoopendaal. N 49 F 6 b 889 (03) yå D 48 2 ( = 0 v) Uäk 0 k k qv v bäk ä k FHF v HG ä å byå k 0 6 4 7 U v å v ä ä k Jy Ny å k å v å vk by vk V bv å y å bk åå y å b ä k; v ä y vä ä bk v å v å k v å bkvk å 2 0 å bk v

Läs mer

Skydda dricksvattnet. Att bo och verka i ett vattenskyddsområde

Skydda dricksvattnet. Att bo och verka i ett vattenskyddsområde Skydd dcksv A bo och vk vyddsoåd R v ä vå vkgs ullgåg V äo k vså d s, v kl oss u v Vyddsoåd fs ydd vå dcksv D g oss llgåg ll dcksv v god kvl också fd E vyddsoåd bä oåd ä vspä ll bjud vss M ll vksh so ugö

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF IDA I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF IDA I MALMÖ ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/1 2015 31/12 2015 HSB BRF IDA I MALMÖ K ch Mmm HSB böi khm ö mm 14 ju 2016 kck 19,00 Lk: Fk Hu, Nb D 1. Öppvmm 2. V v mmö 3. Amvmmöv v pkö 4. Gkvö 5. Fv 6. Vvvpjmmmöjupkm

Läs mer

VÄSTMANLÄNDSKA SÄRDRAG

VÄSTMANLÄNDSKA SÄRDRAG 2013-06-25 S 1(20) VÄSTNÄNSK SÄRRG Få guv h jäbuk hgh-h Väm kv - I ä v v bå, ukju bg m ö åg äg åg m uug Väm ä bå g v kmmu. T k Väm hö kå Hä, N, bg h jubg kmmu. Väm Bgg h ä. S gmm gk gä m Bgg h ä v gm Jävåg

Läs mer

Fem år i sammandrag. Kommunen. Koncernen

Fem år i sammandrag. Kommunen. Koncernen Ådovg 2006 Fm å mmdg 2006 2005 2004 2003 2002 Fomägd 31/12 94 516 94 044 93 707 93 307 93 252 To, % 32,89 32,89 32,89 32,29 32,29 - vv ommu, % 22,29 22,29 22,29 22,29 22,29 Kommu Vmh ä, m 921,4 874,8 831,3

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

IOGT-NTO:s Strategi

IOGT-NTO:s Strategi G S 21 2016-20 å 4 V 4 Upp 4 D ä 5 G-: ä 6 Så 7 B f y p 8-9 U 10-11 P f y ä 12-13 Fä f f 14-16 U 17 b 18-19 SG 2016-2021 på K 2015 G-: S 2016 2021 VÄD, G, D HÄ SM H CH D K DÄ MÄSK V D K H F CH V M K H

Läs mer

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler B L L f ö j öj Ä I! D V y 2014 Fö,! D ö! E V, f E Kf D E f j P ö Ry öj, ö B! Fö ö D 200 j ö, 31 A Dö f F L j y ö-f, Ky, L ff f f MUF A jö f V ö, M f, f f ö f f! P,, f ö j f, ö j j L-I Lj Fö LAR-INGVARLJUNGMAN@VELLINGEE

Läs mer

or.fdrande i- Uppsal-a och artikel uppmdrks.arntret i ansprak fdrefaller i"ltie" ocn raiiigtrusetr

or.fdrande i- Uppsal-a och artikel uppmdrks.arntret i ansprak fdrefaller iltie ocn raiiigtrusetr TORGNY v JJ : u,v h 45 D uk v 8 p v k Upp- & h3, Fj:: :- 8, Su R, v, px k ]- k, ', uk - Upp- 44 I,I 844: N8 O Up- Fu (, ) J h k uppk pk p5' -?- T j jv, k ' h! --; "" u ju h k, u&-w""kp, k, j, u k kjph,

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 42-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet 1 2009 åå 39 u k föbu Rå fö u S öjh ä fö h A-Ch fck y Göbfö 50 å P M k Af xx RÅ fö u- Göbfö 50 å! Rå fö u Hä å uä F: Su Lu, ckx.c, Jyk Sk, www.fku. O: Sckx.c 6 11 P M TV-ff U hå 3 L 4 Ibju uä 6 P M - ä

Läs mer

Årsredovisning 2004 1

Årsredovisning 2004 1 Åv 2004 1 2 Åv Suv ku 2004. Suv ku, Kvc, p 2005. Sk : Tbjö L, Sbyk Ihåföck Kuy fö 5 O 6 Å å 7 Fövb Ovy 8 F y 10 Pövk 15 Dfv 17 Ivv 18 Vkhövk Ku B- ch ub 20 Fh 23 Kuy 25 Kuu- ch f 27 L 29 Mjö 30 N fö bk,

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 19 juni Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

2 slavgöra gå 2 3 busvissling 3 4 etter avlat 4 5 svarar al r 5 6 tinktur via 6 7 nja tariff 7 8 oj lorelei 8 9 rem årtal k 9

2 slavgöra gå 2 3 busvissling 3 4 etter avlat 4 5 svarar al r 5 6 tinktur via 6 7 nja tariff 7 8 oj lorelei 8 9 rem årtal k 9 a b c d e f g h i j k 1 aska tomhet 1 2 slavgöra gå 2 3 busvissling 3 4 etter avlat 4 5 svarar al r 5 6 tinktur via 6 7 nja tariff 7 8 oj lorelei 8 9 rem årtal k 9 10 stygg lid 10 11 atle snigel 11 12

Läs mer

SKOLRESA. På Gotland!

SKOLRESA. På Gotland! 2016 * SKOLRESA På Gotld! Skolpkt I pktt igå följd: Båt t/, luch/middg v på övft. Butf Viby Hm-KippbyViby Hm. Logi i um/tugo md hlpio. Fi té hl vitl till Kippby Somm- & Vttld. Eklt pivät fö hl kl! Miigolf

Läs mer

Butiken är LADDAD. Mängder av nyinbytta bilar. Läs mer på sidan 4-5. NYHET

Butiken är LADDAD. Mängder av nyinbytta bilar. Läs mer på sidan 4-5. NYHET mgb. Buk ä LADDAD Ad J Säj Mägd v yby b. Lä m på d 4-5. NYHET! F d ä p! y b H y Mub ASX Nu ä d ä c m d d Svg k v bjud d fö mgåd v. NYHET! d Fuyb m /,38 0 Ed P få Ty Au HSD - Fyybd Ud d y dä k på Au fuybd

Läs mer

MIDNIGHT IN PARIS aris. Ombord på en Det är höstnatt i P

MIDNIGHT IN PARIS aris. Ombord på en Det är höstnatt i P T H G I N MID IS R A P IN M CLAR EN P1 på o b O. P ök ö S D o gupp o u T c v xklu, G floof f u c v pågå ollu k o l. Ell b u bll poqu" fö up k på? öv " ckckg LU N D. TE X T: ER IC FL ER A. AR EN M ED cl

Läs mer

Dammsugare PF1CLASSIC/106390 Fönstertvätt WV2 Premium/106021 Dammsuger överallt

Dammsugare PF1CLASSIC/106390 Fönstertvätt WV2 Premium/106021 Dammsuger överallt Lå c P h c L j T Ex kp ch mcfbduk å OR PRIS 1.295 OR PRIS 799 999 499 mmu PF1CLSSIC/106390 Fö WV2 Pmum/106021 mmu ö Skd, fö Effk m m muyck m ö du k dmmu på yp ch m Ekk ufuk m ö du pp dpp ch d d F pkk bhö

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF ELLSTORP I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF ELLSTORP I MALMÖ ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/1 2015 31/12 2015 HSB BRF ELLSTORP I MALMÖ K ch Mmm HSB böep khm ö mmm16mjk19 Lk:RöAu,Röbm6A D 1. Öppvmm 2. Vvmmö 3. Amvmmöv v pk ö 4. Gkvö 5. Fv 6. Vvvpjmmmöjupkmvv

Läs mer

Bomässa 16-18 APRIL. Framtidens energi. Möt Mandelmanns på mässan - sid 10. Inspirerande föreläsningar. Fantastiska erbjudanden väntar...

Bomässa 16-18 APRIL. Framtidens energi. Möt Mandelmanns på mässan - sid 10. Inspirerande föreläsningar. Fantastiska erbjudanden väntar... Bomä MÄSSAN DÄR DU BYGGER OCH BOR VÄNERSBORG 16-18 APRIL 2010 Fm - 8 Mö Mm på mä - 10 Fmjp 120 Ip föä - 4 F bju vä... väbo 16-18 APRIL VI HÄLSAR HELA FAMILJEN VÄLKOMMEN TILL NYA BOMÄSSAN Gö D Bo Bä 16-18

Läs mer

Pennie Smith. Björn Ranelid. Mikael Wiehe. Jan Lundgren. Noam Chomsky. Susanna Alakoski Bono. Illustration: Johan Björkhagen. Chefredaktör: Lars Yngve

Pennie Smith. Björn Ranelid. Mikael Wiehe. Jan Lundgren. Noam Chomsky. Susanna Alakoski Bono. Illustration: Johan Björkhagen. Chefredaktör: Lars Yngve 47 J Ny Uppg I d mm J Ldg: I dd I Swy M Wh på b Who mö Mch S Ao: U mpo Fä Boo: Tdg åd Id K Ld. Mäo om gå övdf: Mog Oofo Thom Moh: Så vå hjä mm v om fö? Nom Chomy: D vg ho ombod på Fdom Fo Kä, pmm och pcd

Läs mer

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Akk Skp ASS, FU 2013-05-02 1(3) Akk Skp ASS, Ldnö Snn v kubbhu Tonpnd FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Rmbkvnn Akk Skp ASS, FU 2013-05-02 2(3) Pobm Mkn kpundn bv å å å å dn övvmm v vn f ån p å. Då b fukhn

Läs mer

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE HIINGEN OMMARKAMPANJ PÅ GARAREGAPORAR Vj 4 35 j j 9:- RING FÖR KONAFRI HEMBEÖK! O I 23, H 3-5 69 www! * I! A I E K 2, 3-5 57 @ *G NUMMER 6 juni 22 I LOKALA LIVILMAGAIN Nj N Ä U V! -,,, ö! B ö ö j -! V,

Läs mer

Bomässa 10-12. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4. Förgyll hösten med färg - sid 10

Bomässa 10-12. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4. Förgyll hösten med färg - sid 10 B MÄSSN DÄR DU BYGGER OCH BOR INKÖPING 0- SEPTEMBER 00 Sö B Tv My... S ö - 4 Fj 0 Föy ö f - 0 I fö - F ju v... COETT CENTER 0- VI HÄSR HE FMIJEN VÄKOMMEN TI NY BOMÄSSN Gö D B B 0- SEPTEMBER 00 INKÖPING

Läs mer

bo plats Lilly trivs i Skee Strömstad www.stromstadsbyggen.se nr 2 2012

bo plats Lilly trivs i Skee Strömstad www.stromstadsbyggen.se nr 2 2012 bo pl Söm 2 2012 Llly v Sk www.omby. k Typhu Ty Bo Sk få 40 y läh Sk föy. 16 läh v och ä v 40 y mm pl. Ifly Sömby y hyä k u ä å. D f o bhov v läh och v o Sk k xp kf. Nu f ju y välu mll Söm och Sk om ö

Läs mer

FÄNRIK STÅL-UPPLAGAN.

FÄNRIK STÅL-UPPLAGAN. FÄ ÅG : 3 ÖG (838), G, FÄ Å MG 6: 8: 0: : 0 Ö GFG: M Å : 6: G BYÅ: CH GFV: FHF HVJ ÖG 7 J HBG ÄFF Ä 3 7 BYGGG 7 0 ÖMM: 0 Ö : J H G M 6 4 7 6 4 6 u m m g u våg åg g bå, vu äv b, å ug ö B å ä, h c v mg y

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 05-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran.

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran. A bju f 2-31. 2010-1 ycf. c ufj f M. 2 4 D. 4 S. 6 L. 7 Gf 3995:- T F T D H ' ' 6, 15 2 å u H 7 w W c y! S C650D-10K pf f bu c, j. Iå b.. bb c b f få c. Uu AMD V120 pc, 2 GB, 250 GB å, 15,6'' HD TFT H

Läs mer

Årsredovisning 2005. O r g a n i s a t i on. O r g a n i. s a t i o n

Årsredovisning 2005. O r g a n i s a t i on. O r g a n i. s a t i o n Ådv 2005 O O Fm å mmd 2005 2004 2003 2002 2001 Fkmäd 31/12 94 044 93 707 93 307 93 252 93 125 T k 32,89 32,89 32,29 32,29 32,29 - vv kmmu k 22,29 22,29 22,29 22,29 22,29 Kmmu Vkmh äk 874,8 831,3 774,6

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 52-2014 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Möt Privata Affärers och Placeringsguidens aktiva läsekrets

Möt Privata Affärers och Placeringsguidens aktiva läsekrets 2014 Möt Pvt Affäs och Pcngsgudns ktv äskts Und 2013 stod nnonsön på Sto Pcngskvän nskt mot nskt md 1 500 v vå mst pcngsntssd äs. Sto Pcngskvän Bok n hkvä md Pvt Affäs och Pcngsgudns ktv äskts Pvt Affä

Läs mer

Bomässa 5-7. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4 Provsläck bränder! - sid 4

Bomässa 5-7. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4 Provsläck bränder! - sid 4 Bmä MÄSSA DÄR DU BYGGER OCH BOR HALMSTAD -7 OVEMBER 00 Sö Bä Tvg Myg... Ag Sc på bö - d 4 Pväc bäd! - d 4 Fmjp d 0 Ipd föäg - d 0 Ogb bjudd vj mm! - d 8 HALMSTAD AREA -7 OVEMBER VI HÄLSAR HELA FAMILJE

Läs mer

Barn- och fritidsprogrammet

Barn- och fritidsprogrammet yk. v D v. k ä ä k Sky Yk Ykä F Fkä Gkä Ää P v Kv Iv S Bv S C S Ex å B- PEDAGOGISKT ARBETE SOCIALT ARBETE FRITID OCH HÄLSA Ex å Ex å Ex å Ex å B Ev P I M Bk A P S Hä B Fkvå O Bvk H P ä Väk Skä /vx Ovk

Läs mer

Logo. Bakgrund. Tekniska data:

Logo. Bakgrund. Tekniska data: Pjk: : Idé & U: Jy Rd, jyd@jyuc Du: 14 2010 Bkud vu k d c u d k d k Tkk d: : H V Pjk: : Idé & U: Jy Rd, jyd@jyuc Du: 14 2010 d 14032010 Sk G 1 21600 P Mddd: Ipu py duy x p d yp duy Ipu duy' dd duy x v

Läs mer

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally bg gföb gy 2010-2011 RÖDA ff m INTE m ttpg. g. Otb It 2- Ap 2 x pg Et fm bt tg mt fm bt p- ch tb ttpg. ö h m p ö h m D M - P p ö h m D M - g Pc Nm Kbb At tg Tt pg 25/7 4/10 5/10 12/10 14/10 18/10 19/10

Läs mer

Den stabila människan

Den stabila människan Dn sbl männskn Igå v jg på ylg n kus på Klvgnn, dnn gång om kokv änng och sblsngsänng. Effkv änng fö smä, spännng, nsbl och nds syk. Vd kn v gö fö höfn skll ö sg opml, fö skuldon skll må b och fö knän

Läs mer

OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF LAGMANNEN I MALMÖ

OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF LAGMANNEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/1 2015 31/12 2015 HSB BRF LAGMANNEN I MALMÖ K h Mmm HSB blmhm mm 3 mj 2016 1830 L: Eupp, S D 1 Fmmpp 2 Vmm 3 Ammmp 4 G 5 G 6 Vpjmmmjup 7 Vm 8 Fm bh 9 S mhp 10

Läs mer

Medborgarnas synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll Resultat från en riksomfattande undersökning hösten 2006

Medborgarnas synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll Resultat från en riksomfattande undersökning hösten 2006 M y å y, S R å ö ö 2006 R 2007:3 3 Fö S ö 1996 å ö å å ö. Uö ä å ä: Mä ( ä) ä. Mä ä å y y,, ä ä å y S ä. I å 2006 å ö ä y, (ä). D (ä) 2007:4, M y å S ä. Uö y : ö ö ä y S, ö ö ö å S,, ä ä å ä å y ö. Fä

Läs mer

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ!

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HEJ! VÄLKOMMEN TILL STS. V ö x ö ä. M, äj äöä ä. V pp p p? T p ä p ä ä S p. N, ä p ö, ä ä.. N äj j. E! STS p p.

Läs mer

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ!

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HEJ! VÄLKOMMEN TILL STS. V ö x ö ä. M, äj äöä ä. V pp p p? T p ä p ä ä S p. N, ä p ö, ä ä.. N äj j. E! STS p p.

Läs mer

Livslängd vägen till lönsammare produktion

Livslängd vägen till lönsammare produktion ! L ä f ä b ö F ö. ä s s y p b sx föbä sä A. h p s s bhös. A föä föä h hö. å b f fö å ps yc DL K Lsä ä ös p Ks sä ä s fö ös jöp. Fö s h ö s sä bhö få h å sp sh få fs, f, f, p hässy p ch p. Lsä h föä s

Läs mer

DÄR VÅRA VÄGAR KORSAS

DÄR VÅRA VÄGAR KORSAS DÄR VÅRA VÄAR KORSAS h yf föå fö, fä, ä, ä äy ch! h ö Sf, y ä ch ä fä j ö fö f. E fy å ch ö h å ch å. Å c å, ch å fö ö ch. PERSPEKTIV NYA PARKEN I RÅDUSESPLANADENS FÖRLÄNNIN SITUATIONSPLAN 1:1/A1 1:2/A3

Läs mer

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Läs mer

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally bg gföbu gy 2011-2012 RÖDA ff m INTE m ttpg. g. Otb 2- u Ap 2 x pg Et fm bt tg mt fm bt p- ch tb ttpg. A göm h mx 50MP 1/7-11 H u ö h m p ö h m H u D M - P H u p ö h m D M - g Pc Nm Kubb At tg Tt pg 24/7

Läs mer

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement söjd!) l, hl sjlfö (Pss! Ig få o ik! b sd. D o k s g i id p ö f S di upp i sll k s u i o s u h Poduk då oc sl. l k l o d g kici. l g li o g h b di u d dis D g. o s k i f p p if u d d i i i h f s ö f d

Läs mer

Glad sommar! Årsmötet i Växjö med besök hos Traryds Metall och Combi Wear Parts Lättsmält var med!

Glad sommar! Årsmötet i Växjö med besök hos Traryds Metall och Combi Wear Parts Lättsmält var med! GJUTERIAKTUELLT FRÅN SVENSKA JÄRN- OCH METALLGJUTERIERS FÖRENING NR 2/2015 www.jmf. ifo@jmf. Åmö i Växjö md bök ho Tyd M och Combi W P Lämä v md! Gd omm! Vå poduk föbä Ympmd Sgjäbhdig Lgigåd FoPm Goup

Läs mer

svenska riksdagen 2012

svenska riksdagen 2012 v dg 2012 Rdg dd vå fö ådg d 6 fb 2012. I dg v ch vå vc vgd bb v dg d, K T. D g d fc f föd: vd E H (d), fö vc P Rv () ch d vc A Jh (f). Rö öd dg då v b d Tj H. H fd, S Nö, d b dg dg d 1 2012, då h vgv

Läs mer

TORSDAGEN DEN 24 OKTOBER 1907 HÖSTSCHERZO.

TORSDAGEN DEN 24 OKTOBER 1907 HÖSTSCHERZO. N:R 43 (086) 20: E TORSAGEN EN 24 OKTOBER 907 HUFVUREAKTÖR OCH A N S V U T G I F V A R E : JOHAN ÅRG NORLING Fu Th B ch h f ugfbu h g gp gå, I AGARNE fu Th B Hg ug f h fgg u 905 å uf V h f åg uppyg u ch

Läs mer

Bollen rullar för epilepsi

Bollen rullar för epilepsi 3 2009 åå 39 uv v v ppföbud B u fö pp Väd Budp E B-Mchm: K ud må föbä! Dy Kh ämp md d f 9 Smhäd RÅd fö ud18 12 Dy Sv Epp 6 Kh ämp UEFA pj Om: cxp.cm. F d upp: cxp.cm, www.fu., J Zqv, Dbd 14 H du å bä?

Läs mer

Målsättning: modell. Kvinnor kan uppnå fantastisk fysik genom att lyfta tunga vikter och äta bra mat utan att svälta sig själva.

Målsättning: modell. Kvinnor kan uppnå fantastisk fysik genom att lyfta tunga vikter och äta bra mat utan att svälta sig själva. Målättig: dll E plig tä tä kvi bö fku på tt lä ut följd: Kvi k it v ädd fö tug vikt, Få kvi tt i tt d k b ut vtt kppvikt å läg d ä fit, D k it bt fölit ig på våg fö tt utväd i ftg, D bö lägg tö fku på

Läs mer

!!!!!!! #$%&'())*+*)!$,!-.'&$)$%*$!/%0*! 1'+,$*-.!2.-$%.!!!!!!!!!!!!!!!! 3,4!5+67*!8'7-9*! :;<!8%$6&+-.*=!2.-$%.! >?""@?A@?B!

!!!!!!! #$%&'())*+*)!$,!-.'&$)$%*$!/%0*! 1'+,$*-.!2.-$%.!!!!!!!!!!!!!!!! 3,4!5+67*!8'7-9*! :;<!8%$6&+-.*=!2.-$%.! >?@?A@?B! #$%&'())*+*)$,-.'&$)$%*$/%0* 1'+,$*-.2.-$%. 3,45+67*8'7-9* :;?""@?A@?B " C**.D0''=/E%&.FG*+*) CH2IJHCH: " "#$%&''()('*(+,-..%&'' " JI2"KIH#LMNHJI;5O#HCH: # /"0,1"#,%*0"#.%"$$23#4*(,1"2$,25#,6*$70*%+*,25#,0*%$"'"#(",*2$*#,"/+%-$"$,.#3'#"48

Läs mer

Ämne: Svenska åk 5 Läromedel: ZickZack Skrivrummet åk 5 Beräknad tidsåtgång: 160 minuter per vecka

Ämne: Svenska åk 5 Läromedel: ZickZack Skrivrummet åk 5 Beräknad tidsåtgång: 160 minuter per vecka Pdgogisk plig: Skiv gum, bä, bskiv, fökl, isu och åbä x, åk 5 u v i s Å k l s I k B ä ö F b m gu A äs T E G 1 B Äm: Svsk åk 5 Läoml: ZickZck Skivumm åk 5 Bäkd idsågåg: 160 miu p vck LGR 11, l 1 Skols vägud

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! I ä ö ö ff. y ö pp fö ff by. D f p p f ä ä y b. H by b ä f f. G ö p b p ö fö. O ä by ff b p, ö f b y ä. I by f fö bpp ( * x). O ä ä p by äp ä by f f by ff,. L, C 154. I: L Pb Ey

Läs mer

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally bog Bgföbu Bgy 2010-2011 RÖDA ffo om INTE m totpog. g. Otob It 2- u Ap 2 x pog Et fm bt tg mt fm bt p- och otob totpog D gö m p utgt. B o ö h m H u B o p At Pc Nm Kubb t g Tot pog 25/7 4/10 5/10 12/10

Läs mer