Årsredovisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2004 1"

Transkript

1 Åv

2 2 Åv Suv ku Suv ku, Kvc, p Sk : Tbjö L, Sbyk

3 Ihåföck Kuy fö 5 O 6 Å å 7 Fövb Ovy 8 F y 10 Pövk 15 Dfv 17 Ivv 18 Vkhövk Ku B- ch ub 20 Fh 23 Kuy 25 Kuu- ch f 27 L 29 Mjö 30 N fö bk, vuxub ch 32 Sc 34 Sby 36 Övföy ch fö 38 Kuv 38 V 39 I h å f ö c k B Sbck kc 40 Sbck - b 41 Mh AB 42 Suv E - kc 43 Suv V - kc 44 SKIFU - kc 45 Sub Suv AB 46 Ghv Föv AB 47 Uvck Suv AB 48 Suv/Tå Rjföbu 48 Suv H AB 48 Suv Kk 48 Svk Ku Fök AB 48 Fö j å v 48 F övk Ruk 49 Bföpp 49 Bk 50 N 52 Rvpcp 56 Rvb 57 3

4 4

5 Sk u Fö fö å på å å k ku v upp puu åbku: Kukc h å 81 j k övk, ku vkh xkuv b h k puu på 45 j k D u h k kufuk buå 2004 bö k ch kuy bu 40 j k. E yck kf h j h ku fö k vkh u p. Sph h å på å k på k k å påvk. Du h åk å v. J v fö k TACK p b v yck k k 2004! V k u ö å vkp v u k v j v uk få R v uk k k å öj u u u y pkv. Hvv vp V åkf v v hvv vp E å uf k fök h h ku pck v fö uppå. J v h k yf f å yck: ök v k kv på k åku. H 90 % v v h å vå fö ku ök p y. D h Suv å vå. D pfök k v få u fy å h u p 100 p. M bö fök, föp b uvck b k, h j u. Nu k bb höj y! Föu k h - ch hkpp fö ch fö by fök u vp. Fyhu f! V å u v v 400 p f Suv å. D ö ök på å å ch b f på f fy h hfå. A yfö bv ckå ö v. Ju ök yfö h u böj på f v f b fök. Ny u fö fö fök, bå få ku ch, å v k f h b ph. Å uku! I vb k ( u å) f få TCO: Suv: Suv h å pc pp på k v hök- ch uv. F å h v k vx ch vå f by å uhå b ku bv fö Suv k v b u. D vk ku ch u fö ch vå b föb vk fö uv Suv u uk. Nu u v u upp kp föp! Svk ch b Ku vk ch b k kö h f ch uvck u 2004: Åkk Iv h fu f. Nvk Bk- Fök-P h uck u hk ch k på Suv k v N b kpcu på å. Iv Suv f b få yb ku xp v bf fö. Ew Bck Kuy fö E Nvå h b på v få fö fö v. Bpp Suv, f v Suv ku ch vå f Tå, Å, N, Hö ch Hukv, h b fö uvck v. Iv fku på fukufå ch öjh bp ku. Suv ku ch Tå ku h b fb fö v- ch vppvkh: Mv V AB. Sb Öu ch Th ku h uvck fö ö I-pjk: PMN. Ku öj Muv bå k fkpjk ch uppf vk v h. Sf Ku k b, v f Suvb, v h vk på f vk f, h fök p Suv v y b Suv på v! I 5

6 O Suv ku Kufuk Övföy K Fö V K Kuv Sbck AB Kuy Sby Fh Mjö Sc Kuyk Sbyk Fhk Mjök Scj B- ch ub B- ch ubk Kuu- ch f Kuu & F L Lk N fö bk, vuxub ch Föv fö bk, vuxub ch Ku b ch kuföbu Kufuk Suv E E AB Sbck AB Suv H AB 45 % Suv Kk 68 % Svk Ku Fök AB 48,5 Suv-Tå Rjföbu 79,25 % Suv E AB Mh AB Suv V AB Suv ku Iufhuvck AB SKIFU Uvck Suv AB Rk Suv AB Kvk Föv AB K Oj AB 75 % Sub Suv AB MSv V AB 80 % Suv ku Pk AB - Pk Ghv Föv AB Suv 11 % 6

7 Å å 2004 h v hk å pv ch v h. V bkbck k föj h : Å Fvåkf A. I ku f k upp bå v p få yh ch b Suvb k h få kfå. D 10 ju 2005 hö u kufuk. SCA p fö jv Suv y pppk v Ovk. I p fö kf U f h Bc C k på jö ch A 21-få. På S Cyb p fö b kp y jö. U fö v ck å bök. D v Guf, k Gy T T på b f v N B k SVT. E Suvö kb p få föu Suv v Tå, Hö, Å, N ch Hukv. Syf ö v ku hu Suv k ky hp bk-, b- ch u. I pb u S Hö Muv fö ff k k U hö fö f Suv föök få å jvu Suv cu. Aök EU- fö by v chu Suv bvj. U å j v Mh ch Sub. Suv ku h j buök k v vå Suv bku, ku vkh fy pk. Ru v å yck öj b ch v Suv. Ku j få by ch öjh fy å u by. Mh h påböj på by fbhu v I h. T by 96 h. I j uby v Kvk y kfvvk fö vfb. Iv uppå c 900 Mk ch föu y uvck fjv Suv. D f v Suv k bju fjv. å 7

8 F ö v b 8 Ovy Bfkuvck Suv vx Fk ök 400 (55 å 2003) p u 2004, ch uppck v åkf 2004/ p. Ef f å u fö hf v h fk 1988 ök c 300 p p å å h ö fk på vå uppå. Df h bfk k f 2001, fö u å å ök K: SCB. Fö u 2004 U å fö (1 091) p, vk k jfö fö å. Fö bv pv, 48 f fö ö. Ify ku ök (3 445) p, ufy k (3 448) p. D u fy på p. Av fy 30 % å å K: SCB. Bfkuvck Fö- ch fy Fö Fy Bfk åuku k fö k. Suv h ck å fö å u 24 å ch å hö å å. Suv fk f ök u p. Föu Suv ök v fk Tå ch Hö, k Å, Hukv ch N. Nv A k Sy h å ök Suv, f ö å u fö å på D uvck h v k k. A ( SCB fö) k u (44 937). Sk fö by på kuppf bv kyh. Ef k v v å k h jfö j 50 ö bv Suv 2003 ch V k h v Skk Sv AB v upp v vv Suv v k fö. D h bu å h pp Suv v c U 2003 j ch pp k u få pkv b/ h. D b Suv h k c 700 p. D k bå f v v S vk k Suv ku. U å h fö b uvck vkh Suv, b Bu, M Scv, KPA, S, Sk, Expc ch Sy. Aböh ök Aböh ök u D öpp böh å på vå å, 4,8 pc p å h ök å böh uppck 7,5 (7,2) pc. 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0, K: AMS Skj Abö, å, pc Abkå Öpp bö

9 Nvuku ch på Syuku Suv h fö kf u 1990-, få u j. I ffö bch föj, ub ch fk p ch kuu j h ö yök k u 10-åp. U 2004 h k k ffö föj ch ök h k vk, h ch. Jfö k y hö f bch föj, h ch kuk, ff föv byu. S ffö vk ch ub. Sy p bch, pc, å 2002 Off föv P kuu j Vå ch Ub ch fk K: SCB. Föj H kuk Byu E Tvk J- kbuk Rk Suv 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 I v f Suv f ch k på; cufbk, IT/ k bk, fök ch p. Fö å 2003 uvckb fö Åkk Scc Pk AB, v ö kvfc pökp. I å cufbk h vk 58 fö kp b fö h kp, f f fö kpvk kp y puk ch j. U å h f fö böj kfö. I å bv f fk- ch uvckvkh, b v fkc Fb Scc Cuc Nwk (FSCN) v Mhök u å ök Vv b Exc C v fkjö h pkp. I IT/k f uk kp b f ch uvck v y, ppk cu/fbkå ch b j. T ch fy IT-v yh; RFV D (Rkfökvk), S Pvk (SPV), C Suö Bvk (P ch vk), uö å k. U å h 300 IT-fö få V, J ch Tö ff fö få kukp bch v fö kp fföjh ök vk. Fkpjk Sh fy (SI) vk på bk, fök ch p fö ku p fku. U j fö kf 140 fku på SI: fkå. Nvk fö bk-, fök- ch p fö vå kfökv u å. I kb ff vk kc Sckh fö v upp kp f. E fff 750 på Sö B fö vk ch. T Muv h vk kp f 5-pub. Su k pv Sk, KPA ch VM- yck uök vkh Suv. Ek Shk Uvck vk påvk k hk k b v f xp ch p. D b kjukuuvck h p v bb ch k åh, y p f å. S bk vx v BNP (bupuk) OECD-å b 3,4 % D vk k D vk k h u 2004 p v k vx ök v ch k xpuvck ff ku p på. Huhå ku h uvck k ch v åh. D k vx k h ck u å yuppå bk. Kuk Ku (k. ) uö v v hk k ch v 2004 fö c 20 % v BNP. L på bk uvck v y ch ö v u fö kuk. I k åå uj v kk Sv ku. D ö k ku kk huvuk k b på uvck v ku k hh, bfkuvck. Sku uvck b på y, på öuvck. Hö y kv hö ö ö ku ök. Ef ku vkh y pv k ck kk b på ök ö bb upp v hö k ök ö ök k. Fö ku å huvuk ök y, v f k b, pv k k. M f k b påvk ckå ku k pv, f k fö bö, b cb, k föv k. U 2004 föb kuk uuvck kf ch k föv v pv u. Ru b huvuk på k ku h p k k. F ö v b 9

10 F ö v b F I USA, Sb ch v A v vx ku 2004 kjukupp å fö 2005 uå. D ku åh k u k ch b. Akv vk k föu v f k Föu fö ku k uvck föv k v b v kjukuuvck. I yh p uvck på bk jukfåv uö h öjh k f v ku å. M bku v kk pb f kuk uv v by hu uck ku ch yck u f ck. F y S v D v fö Suv kukc f 12 ku, 16 kv b ch vå kuföbu. Av b å 14 Sbckkc 100 % v Suv ku. Öv å Suv H AB, Svk Ku Fök AB, Suv-Tå Rjföbu Suv Kk. Äfy öv h b uöv kufuk vj y ch f kv fö b. B vkh å u y v kuy ch pkv by v fö vkkv f v kufuk uppå. D v v å vj bv vkh öv v kufuk bu å ch f. Ekk övk I bu fö 2004 f f f å fö kukc: Ub f kvx k v fö 22:29 k. Nå fö h j bff ku ub u 2004 u h v fö 22:29. Sk, b ch vf ck vkh k, på (b), f v kf vkh. I ku bku fö 2004 ck k ch b kf vkh k k på. Övk på 46,5 Mk. Nv (xk. f v bk) kf vkh uppå 181,8 Mk vkv kf vkh uppå 111,3 Mk. Iv f å 61 % v å vkv. Å övk f y 26 %, f å 87 % v å v kf vkh. Må uppfy åu 100 % f ku f v kf vkh. Ikf vkh (h, huhåvf) ck fk, vkv ch vk () på v kp. D kf vkh ck fk, vkv ch vk på v kp Uk kf vkh 1,3 k. Låf k v v kf vkh kk ö v bk. 10

11 Låf h k bpp v 56,5 Mk kf vkh kk ö v. Sbckkc uppå vk på 8 % på kp D vk på kp xk. jföö p fö Sbckkc uppå ,2 %. D övff å b. Å u Ru f f uppå 2004 v 102,4 Mk vk föb jfö föå å 166,2 Mk. Rk jföö p b h u föb 130,8 Mk. D pv u yck j ch bå ku kc Sbck AB ch ku föv v pv u. I ku föv b föb u f på föhöj kvh fö pv uuf kk bv v bk v å å. Jfö bu vkh k 11,4 Mk föv. I Sbckkc v f b pv u föhå bu ch u fö h kc kpp 50 Mk vk 22 Mk b bu. Ru f f: Mk Ku 45,2-93,5-63,2-25,1-20,5 Sbck AB 48,9 15,5-34,4-97,8 50,7 Suv H AB -0,3-0,3 1,4 0,5 9,4 Suv Kk -0,6 1,0-0,8 - - Suv-Tå Rjföbu 2,2 0,9 2,4 1,7 1,2 Svk ku fök AB 1,8 4,5 0,0 - - I u å jföö p 33,2 Mk fö Sbck ch 3,5 Mk fö Suv h AB. Suv ku Bkv Bkv ku kv på kk b fö ku ch. R u, fö v p, få kv på v uk v å. Av u på 45,2 Mk vå 6,7 Mk v. D ju u bkv b å 38,5 Mk. D b uk få 2002 på 26,2 Mk k ck 12,3 Mk v 2003 å uk på 78,2 Mk ckå ck. R v 2003 å uk på 65,9 Mk bk u å D f föu ku u å k v övk på 70 Mk vk ku b ku uppå fu b Mk 2004 Å u 45,2 - Avå, v -6,7 Ju u bkv 38,5 - Avå 2002 å uk bkv -26,2 - Avå 2003 å uk bkv -78,2 T uk ck ,9 Nk Vkh k h u 2004 juk 1,8 % jfö föå å. D fö å på å å ku k h juk. Fö b på yck k k få hö vå f Ab k k h v hå u 2004, vk h pv f u Mk Ik 831,3 774,6 755,1 675,2 644,5 K , , , , ,3 Avkv -115,2-117,4-114,7-112,8-111,4 Nk , , , , ,4 Fö, % -1,8 4,3 5,8 5,4 3, Vkh k - Ku - Kc Skk, uj ch b Skk, uj ch b b c 77 % v ku k. Vkh x ch vf f k b åå 23 %. D kk uvck föv u 2004 b på bkuvck. D fck ku b bk yö. Skk, uj ch b h uvck på föj. Mk E kk 3 261, , , , ,6 Su -12,1 8,2 18,0 29,5 40,0 Kuj -185,0-200,4-182,3-175,9-162,7 Ikuj -153,7-133,0-130,9-158,8-149,1 Ifö 67,4 67,3 67,1 67,1 67,4 Iföv -17,5-18,8-18,7 0,0 0,0 G b 388,9 394,8 413,7 382,7 408,5 Su 3 349, , , , ,7 Ök 66,5 103,0 142,2 139,6 87,7 Ök, % 2,0 3,2 4,7 4,8 3,1 F ö v b 11

12 F ö v b Nk ch kk Nk v kk ch b övkå å på ku kk uvck. Uppå k hö 100 % v kk ch b öjh f p v vkv ch ök v på öv bk. Nyck uppå 2004 å bku 98,6 %, vk 4,2 pch % 102% 100% 98% 96% Nk v kk E åck fö v k bk b u v på kk huhå Kuföbu u b uppå 2 % v kp. Fö Suv ku ku b u på 39,5 Mk ch yck ku på 98,8 %. D k u fö 2004 vå kv k fö v f b ku. Tå Ku å uppå 6 102,6 Mk v å u vv 2 774,5 Mk uå ku b. Tå h u å ök 268,9 k. A ök ffö ök v å. Fö å ch å % Aå 95,1 95,1 93,7 93,0 92,2 Oå 4,9 4,9 6,3 7,0 7,8 A å h ök å, b på ök uå ku b v v ö vkv vk fö å ök. Suv ku fu bk å h b Rjföbu. Ibk b v kufuk bu fpcy. Ibk å få ch å u kc b. G k f vkh bk k kukc ö by ffö u f k fö ku ch b. A k kcb ö på k vk. Uå ku b, Mk B Ghv Föv AB 142,1 23,0 SKIFU 107,0 7,0 Suv Fök AB 0,0 79,4 G Föv AB 0,0 85,1 Pk 119,6 121,5 Mh 881,0 881,0 Suv E AB 253,0 253,0 Suv - Tå Rjföbu 1,6 2,0 Kvk Föv AB 115,0 115,0 Suv V AB 445,0 445,0 Rk 0,0 1,2 SuB 168,7 168,8 Sbck AB 544,4 544,8 Skö Pb KB 0,0 14,0 Su uå 2777, ,8 Avå kf -2,9-5,9 Su åf 2774, ,9 Lkv, k ch bkhv kf pc uppck 38,4 Mk 31 cb R v ku f b å uppck 2 777,4 Mk ch v huvuk åf åf på ku b. D v f b ch fö pkv å. Mk U 2004 v b på ku f å 2,1 å ch 1,9 å. V å uå v b 1,9 å (1,9 å 2003) ch ku på b å uppck 4,94% (5,30 % 2003). Sku ch v Ku ku ch v uppå 4 128,6 Mk v åkf D ök 223,7 Mk få föå å. Ök b v på ku få fö hö p kub bå 2003 ch 2004 vk b bk 2005 ch Rv v föj v b h ckå p öv p v å vk fö åå k kubkfö bku. D ök vbhv h ckå fö b ku ök å % 12

13 Av åku v åkf uj 477,6 Mk uppå v ku cfkp. Cfkuppå h bk, bku v vk uppå, kfc åf ku. Ku f ku uppck 2 780,6 Mk ch huvuk f v ku Mu T N p, bu bk ch. D föf fö ku b ku v v åkf 1,9 å. D b på ku f ku h u å p 2,2 å ch 1,9 å. V åkf uppck b 1,9 å (2 å 2003) ch ku uppåk uppck 4,04 % 31 cb 2004 (4,35% 31 cb 2003). N v ku b fö ku Mk. U 2004 ök b ku b u å få 20 % 24 %. D h v föå fö ku å k b u Mk Kv D h u å fu åbhv, ffö fö ku b. Fö k b f v bk ku ch b öp fbhv h ku u k kv. Typ Bvj Uyj k/ , å, Mk Mk Köf 550 0,0 Chckkk 200 0,0 Cfkp ,6 Mu T N p ,0 D k uppå k ku cfkp på 500 Mk, chckkk ch köf 750 Mk. Ku åf uppåbhv vk Mu T N -p (MTN) Mk, uyj Mk p 31 cb P öjö öp 1 å ch hö 10 å. Eu Skvk Ek Bk, N ch Svk Expk. Ouyj k kuv Mu T N p uppck p 31 cb Mk % Hö kvh Suv ku h upp å S & P kv ku. Ku h å hö kvh, K-1, v v kf uppå AA- (på k få AAA C, AAA hö kvh) v åf uppå. R åp S & P, b ch vf kk uku, f öu ch å vå på k ku. Fuk bö b. Låföf 2005 Ef ku å å hå kv u ch å öj uyj v å. U 2005 h ku f å föf c 700 Mk, bk. Nv Nv u 2004 uppå 251,2 Mk. B ö v k köp v N 4:4 Tb h vkh, uppu v Kbckkj, uppu v kj h, by v Nvk by v Så. A v å föhå vkv v 210,0 %, vk b ku ku f v. Av å v å h 66,4% ku f, h åf. Ku h u f å v vkv 250% 200% 150% 100% 50% 0% Nv v vkv E kp ch D kp uppå 1 974,0 Mk v åkf, ök få 2003 v å u % 40% 30% 20% 10% 0% Ku Kc F ö v b 13

14 F ö v b Ku, v. hu v å f kp, uppå 32,3 %, k 0,8 pch. S h k ku f å 9,3 pch. A k pv u å pcu ök kp. Sbck AB Sbckkc v u fö 2004 på 48,9 Mk fö bkup ch k. Ru f jföö p på 33,2 Mk p. v b kv v. Pv u v ffö Suv Ekc 76 Mk ch Mh på 31 Mk. Kc b v öv, föu Ghv Föv AB b u v bu. Suv H AB Suv H v upp v u fö bkup ch k på 3,0 Mk, vk k 3,3 Mk jfö föå å. Ru bå v jföö p på 3,5 Mk ö b på k fö vp. Suv-Tå Rjföbu Rjföbu v pv u fö ,2 Mk. D föb 1,3 Mk jfö Av u 1,8 Mk pk ku öv v fö ch föb Rjföbu u. Svk Ku Fök AB Fökb Svk Fök AB ku 48,5% Gv ku (48,5%) ch Ku ku (3%) v fö 2004 upp pv u på 1,8 k. Få ch ju 2005 k fy y : Th ku, På ku, Th ku ch Upp ku. Suv kk Suv kk v upp v u på 0,3 Mk. Uk p ufå b- övk på 1,2 Mk kk h Ekkö k D k (fö fö å på å å) k k öv k å Suv ku D uppv j k f u. Ku v ck ff vvy öv å vkv. Ku h hy f kpc, åk bbkp () h, pv u, fö ök åf v. D pku b v å v u f v å v f å (k bkc). Ku f k bö b. Ku bhöv kk ppkv v k å fö ö f pb. S u kppkv h f f å uppfy. Pkh h v v b ch buföjh h kffu å ch hå kk uvck pv. Föv k å uk å pv uuvck å bbhå ch p. Fö uvå k upphå kv buföjh ch ppkv uf 2004 å vkh u fö v p. E k f åkf b ffkv ky. Gu fö u k ky få ch föv hå bu. Lyck v hå pc v, ök föu fö bv ch ffkv vkh fö hå kk ku k v upp ku kv v kk huhå. Suv ku å å u å vkhå b k ch kp ö k. E pv uuvck vö fö hu v ku f k k å. D f fv yck kv ö ku k uppv uuvck fö k v kjukuv ch f u å pvå ök ch bfk b. Suv fbu 2005 Ec C Ekkö 14

15 Pövk A A v h u 2004 k 12. I pcp h k k pk. D ö k h k upp h ch kp, bkö b vå ch. Pk ök p ch vå ch. D pkv föv å fö 2004 h ckå b åvö v pcp hv få ck Tv A p föv B-ch ub Fhk Föv fö bk, vuxub ch Kuyk Kuu&F Lk Mjök Scj Sbyk Övföy. k 6 5 SUMMA Mjök L Kuu&F Tv p föv FAVI Sby Kuy Fhk B-ch ub Scj Övföy I ku p f uöv kpp Abv Abv fö kukc u fö uvck v bvpk u v p. E vk uvckb pjk D föv ch bv u v Sv ku ch. Pfööj U 10-åp k y v vå åp. Uöv k ku ky fö u v k. Äv ky vkhå f y f by våh v pcå. Pvå Fö å På A v T Ab Ku på uök hj u å 2003 h ök få %. Å 2004 hj fö, 79 %. G k bu h fö v bu h fö cj fö f Scj h u v 2004 å u y bju h bö p b fö h u Oh Ab k h h 2004 f åv fö vkh fö k pjk. U å h ku fö fö k v vå föhvå. I k på y p upp h jukfåv. T h jukfåv v juk p. D bk ck v b v h f jukkv kf ök. Få ch 2003 v f v fåv b. D v ö u v bv ch yck öjh jfö k bv ch bch. Ku k jv ckå föj uvck k åpp ch åv. Sjukfåv h juk å D ök v juk v u å h å v. D k j fö å yck å jukfåv h u jukkv 90 k 85 p få cb 2002 cb Uvckpjk D uvckp vu U 2004 h p fö y chf föb k u M k bpjk. Exp på pjk jvy upp ch buvck. D fö u uppv yck ch få. Pjk h vck ku v h uå x. E I pfö h u hö. Pfö upp b uvck föhå h v h v övh, k övh ch kybhv ch vk fö ök pöh. F ö v b 15

16 F ö v b Lök Ab ök h f u å. Ru p böj v K k u fö 2005 å ö-föh ch föp föj upp. Sjukfåv Rv v fåv på u v juk 4 kp 1 L ku v. Uppf v Sjukfåv pc v b. Sjukfåv, % T jukfåv 8,83 8,80 -vv jukfåv 60 72,50 71,93 Kv, jukfåv 9,72 9,80 M, jukfåv 4,86 4,52 29 å y jukfåv 3,66 5, å, jukfåv 7,97 8,10 50 å, jukfåv 11,37 11,06 Pk Ku pk h uvck påföj Mk Lö ch 1871,4 1873,3 1780,3 1658,8 1602,8 Sc vf 653,7 662,4 599,9 565,2 536,3 Pk 177,8 170,2 179,1 159,5 128,4 Öv pk 18,0 25,0 30,3 36,1 31,0 Su 2720,9 2730,9 2589,6 2419,6 2298,5 Pk Pk h u å ök 7,6 Mk 4,5 %, vk å hö ök öök. Mk PFA, vu 73,5 70,9 Pub 58,6 61,1 Vv - Gp 1,7 1,1 - Sk åp 6,4 6,9 Pfök 9,1 7,3 Pvfö 2,1-4,5 R på pv 1,4 1,4 Fövvf 0,7 0,9 Lök på p 32,4 34,5 Su 177,8 170,2 Pku Ku pföpk k. ök ök u ,9 Mk vk 4,8 %. H ku på h åå. Mk Av fö p ch k föpk 62,0 54,1 Avföb Pföpk upp b v 1 654, ,8 T föpk 1 716, ,9 16

17 Dfv, Mk Vkh k p Uf Bu Dff Iå b u Kuy -240,9-234,3-6,6 30,0 L 0,0 0,0 0,0 0,4 Sby -32,3-36,1 3,8-0,7 Kuu- ch f -203,8-207,5 3,7 8,6 Fh -63,3-75,5 12,2 11,5 B- ch ub , ,2 8,2-5,8 N fö bk, vuxub ch -53,5-55,9 2,4 18,5 Sc , ,6-0,2-31,1 Mjö -10,6-10,2-0,4 0,8 Övföy ch fö -5,5-5,1-0,4 0,0 Kuv -2,0-2,0 0,0 0,1 V -1,2-1,2 0,0 0,0 Ku 95,4 106,7-11,3 0,0 D f v Su , ,9 11,4 32,3 17

18 I v v Ivv, Mk N/pjk Avu Rv Rv Rv Bu/Kky å Fh Mk ch f ,8 0,8 2,8 R Båk ,7 0,7 0,8 Kvby cu ,3 0,3 0,3 Höv ,4 0,4 0,4 Gffbyv GC-v ,3 0,3 0,3 Måbck b ,4 1,4 1,0 Jhv GC-v ,6-0,6 Buhå ,2 7,7 16,9 10,0 By ,2 0,2 1,7 Öv ch v ,2 0,2 Tp ,5 0,4 1,9 1,8 Lju cu ,2 1,7 1,9 2,1 Göyk ,5 0,5 0,5 Avpp kuhu pj ,1 0,1 0,5 Kyk k v ,2 2,2 7,9 Fjbu Nv ,2 0,2 2,0 Sckjö k ,7 0,7 0,7 K IP ,1 5,1 6,6 T vchu ,5 0,6 24,1 24,8 Mf k öj ,7 0,2 2,9 3,0 Nvk ,5 21,3 23,8 46,6 Lju k ,3 0,7 6,0 6,3 Åkvk pukkök ,0 0,2 7,2 6,7 Hk ,2 0,6 0,8 2,6 V k ,5 4,5 7,0 6,4 S: Ofk ,8 2,7 4,5 5,5 Så I ,5 9,4 9,9 29,9 Sköb h ,2 0,6 21,8 22,4 Aöb ,1 0,2 0,3 Tkv ,8 0,1 0,9 0,9 Öv j ,1 1,9 2,0 21,0 Skhv ,1 4,0 7,1 12,0 Hkppå ,6 1,4 2,0 5,0 T N 4:4 f Tb ,0 50,0 50,0 Thuå ,9 5,9 5,9 Ipk ,3-0,3 6,0 Så ,7 0,7 1,3 Göb k ,8 0,8 0,8 V k NV-p ,2 1,2 0,7 Göb, fhk ,7 0,7 3,0 Sku fök ,6 0,3 0,9 0,9 Sck fök ,6 0,1 0,7 0,6 Mk Sjö ,5 0,2 1,7 1,9 F Våk by ,0 2,0 6,8 P by ,2 3,2 4,0 Kykk kökk ,4 2,4 2,5 Eppjk ,7 0,7 4,6 Göb by. IFO ,9 1,9 2,3 Kuhu fö ,2 1,2 1,5 Vbckk u ,2 3,2 3,7 Gu, ,8 3,8 Iv ,9 0,9 1,0 Öv v ,9 3,9 3,9 Su fh 153,5 245,3 18

19 Ivv, Mk (f) N/pjk Avu Rv Rv Rv Bu/Kky å Sby Exp k 24,6 7,9 32,5 Fh ,2 0,2 Sjö uv ,1 0,1 I h, kj ,8 35,9 64,7 57,0 Iv ,0 1,0 1,0 Sk Åkk 2,5 2,5 Vk ,2 5,2 5,2 Må, B ,0 4,0 4,0 U B 0,9 0,9 Oby Jhv ,4 0,1 0,5 Öv ch v ,2 0,2 Su Sby 55,4 111,8 Kuy Iv fh ,4 1,4 3,1 Duu IT-h ,9 1,9 2,0 Iv KS-k ,5 0,5 0,5 Bbå Bu ,6 0,6 Ojh ,9 2,9 Tuh ,3 1,3 3,6 Rp Mkj ,3 1,2 14,5 14,1 Kbckkj ,8 26,1 27,9 90,0 Su Kuy 35,9 51,0 N fö vuxub, bk ch Uu k ,1 0,1 0,1 Su NAVI 0,1 0,1 0,1 I v v Kuu- ch f Iv ,6 0,6 0,6 Sök ,1 0,1 0,2 0,2 Lfky ,2 0,2 0,3 Tuck ,1 0,1 0,1 Vkuu ,1 0,1 0,1 Myu ,1 0,1 0,1 Pk ,0 1,0 1,0 G Båk ,3 0,3 0,5 S cp ,5 0,5 0,5 K ,5 0,5 0,5 Su Kuu- f 3,2 3,6 B- ch ub Iv ch IT-uu ,3 2,3 2,3 Su B- ub 2,3 2,3 Sc Hjp uppb ,2 0,1 0,3 0,3 Tyh Aö/Öå ,3 0,2 0,5 0,6 Iv Rhb ,1 0,1 0,1 Iv ,6 0,1 2,7 2,7 Su Sc 0,5 3,6 Mjö Iv ,3 0,3 0,3 Su Mjö 0,3 0,3 TOTALT KOMMUNEN 251,2 418,0 19

20 B - B- ch ub Pk v Ofö Lf N Vkhv Dkö b- ch ubföv N Öb c h u b Vkh u å Må ch åuppfy Å 9 Suv ku k h u å föj v å hf u jföb ku v bhöh yk. Å 2004 bö uvck ch 90 % v v ku k v bhö ök p. D v xk k. Dfuppföj, Mk Bu 2004 Uf 2004 Uf 2003 Vkh k 166,2 205,3 200,3 Vkh k -1620,4-1647,4-1634,3 Avkv ch -3,9-4,3 Vkh k -1454,2-1446,0-1438,3 Sk 1454,2 1454,2 1415,5 Å u 0,0 8,2-22,8 B u, å -5,8 6,7 Pk, Mk 1079,1 1075,7 1107,9 S- ch föku 82,5 86,6 Nv 2,3 1,0 Vkhå Bu 2004 Uf 2004 Avvk bpp Mk Fök -277,5-274,9 2,6 Guk -755,3-770,4-15,1 Gyk -260,4-252,7 7,7 Kuuk -16,8-18,7-1,9 Sk -62,8-62,3 0,5 Övp ch -81,4-67,0 14,4 Su 1454,2 1446,0 8,2 Vkh A Gyk Ev, Gk P v, k Exk k, k Guk/Fök Å 5 D f kå u kukpvå vk, k ch k å 84 % v v ku k u vå vk k föb jfö å. B- ch vfö A b fök fök f ök ch cb v b 115 B fök, Ev uk K b fök k D: uk/fökk, k D: xk k, k f å. D ö ök h k Höu ch Mf kk Så ch Njuu k å. A b fök u hö föv b A v ku uk k 450 hö 2004 v ku fy få uk ök y 200. Mv åupp k h 185 v vk uf k å föå å. Ev ku yk k 230 ch u c D få k f ku h 790 v få Suv ku. P å Sk b/v vx ch b ö ch b ch u pk vkh få å å yk. Dfö å vk p k v h ky ch b övå kf/ fu på b. D föhå å u By ch vk j fö föv uvckb. U å h föv b yck kvfå vk f ku bå på k-, k- ch fövvå. D fövövp kvv f på Skvk h. E vpp h fö v KPMG på upp v kuv v vfö åuppfy ök ph v hö. K v f å k fk fök v hföhå ch c jö yf f vk fk. A vk h, fö ch yh f k fö hö vk k kvb y. 20

21 Abjöfå vk uvckå f b bjö föu fö jö. N hp fö bjöb h uv ch v u å. D jukfåv pb v ökk h. Jfö å k fåvf p få 0,96 0,89. D k ( - 28 ) ch k å ( 90- ) jukkv k jukkv upp ök kf. A h h k k å jukkv på vvå ch b kv k h på bp. Sö h u å Kufuk f u å y kp. Skp ju åå b- ch ub k vk fö k upp. P uf fö v på y pk vjk, ch k uö ku fö vkh uvck: I Suv k kk bh. V Suv k å vk. Vj v v Suv k å få ufå bhv ch uvcköjh. I Suv k å vj v ch uvck cu fö k kp. Kv Suv k uvck å föu fö v föb. Suv k v ch uvck jö fj fyk ch pykk h Suv k v ch uvck kuu fj ö ch föå k. S Byb fö u vå vb kv fö p föv på V k, Fåv Syf v yf f xp få k ckå p få k v ku få öjh ff. U ch fö u kp ubk. A bv v uppk ch k få f hö 2005 kk y fku på ö å. F Föv h upp k påvk vkh å: By Föhå By k v u å p b b ch u ky, få fök yk T ö T fö öj b - ch påkuvck h by fö hu b å å yck å få k. E k v b - ch påkuvck h fö u å ch hå på. Svk k b ch u vå ku I k f b ch u. D fö u k b öp yh, fö, kyk f fö vå b ch u y ch uvck uppvx. D b påböj v juk ch å u FATI (föby b ch ) h vk pub. Syk kvb E yk kvb vk fö h yck b åuppfy fö v vå k. Skvk b f k k å v vk k ö fö k k kvb. D b h fööj ku k uv v v b ub. Sjvk k vj k u v k. L ch y E övy v föv ch y h fö u 2004 ch k fö. Lkfööjp F 2012 k b ukå y Fö ky p v k ök kf å kk vvck. P- ch kpfööp E k v pbhv f å 2010 h j hy pvå ch b- ch vfö. D få y fök ö bhv v yky f. Ek B- ch ubföv v övk på 8,2 Mk. Ru b föv vå k v pf vk yck pv ch ykbk k på f pkv på 9,7 Mk kufuk bu ju. R v kfö fö buå 2004 fö öv uk. Gubpp p v uk ch yk k 0,8 % ch bpp p b fök 5,4 %. D å fök fö 6 Mk kpbu. Ff ck ph fök Ok föv ku fö kf fö k ök ö v b fök å k Wp b. Kf b Suv ku k få våhöj v b på y 48 Mk ph k u 5-åp v ök v. Pb få v fök. U 2005 fö k b k fök. U å h j fö k pb vk y u. T öök h pk k y 30 Mk jfö M k på v uk f juk ch få yk ff vx ck u b kyp å f. Föv buk h ök y 12 Mk: P - 30 Lk + 4 Öv + 38 I ubk öv y b ku, b få k, kkjuk ch k fö å vk h ök v k föv ku påvk. D h kyp uy fö, uu ch fb. D u v ffk v Wp - B - c h u b 21

22 B - c h få v pk. B få k ök bb f få yk vk ku. Hö 2004 fu uby få 6-9 k Hå vk f bk öv bu 5 Mk. Skkjuk ök Mk ffö å by. E b fk b fö vå ch vxv b h kkju b fö v v ku b. Rvk k kkju hå på öv ch u 2005 k b- ch ub f kkju. Hf v kk v pv u ch öv å, k på buu föub uk. V Så kk hf uk u v pv u. u b 22

23 Fh Pk v: Ofö L-Ek Nyb Vkhv: Fhkö Ch E Dfuppföj, Mk Bu 2004 Uf 2004 Uf 2003 Vkh k 767,6 906,0 956,4 Vkh k -615,4-742,0-763,3 Avkv ch -227,7-227,3-202,1 Vkh k -75,5-63,3-9,0 F k 3,9 4,4 3,9 Sk 71,6 71,6 7,7 Å u 0,0 12,7 2,6 B u, å 11,5 8,8 Pk, Mk 127,5 169,1 165,2 Söku, Mk 10,6 10,2 Nv 246,5 149,7 98,2 Vkhå Bu 2004 Uf 2004 Avvk bpp Mk Ikf By- ch föv 11,0 22,4 11,4 Ku- kvc - 0,2-0,8-0,6 Svc 1,0 1,7 0,7 Suv Kök 0,6 5,4 4,8 Nu, kf. 12,4 28,7 16,3 Skf Vv -68,2-72,0-3,8 Ujö -13,5-13,3 0,2 Suv Kök -2,3-2,3 0,0 Nk, kf. -84,0-87,6-3,6 Nk, -71,6-58,9 12,7 Vkh A S k T bu, kv vv vv hy E k Dfk, Mk 109,9 121,4 - k/kv 177,24 193,58 Fvhjp. ku uhå, Mk 11,5 13,7 - k/kv 18,58 21,82 Sk 4,2 9,4 - k/kv 6,76 15,04 Skö 3,3 4,9 - k/kv 5,37 7,89 P uhå, Mk 43,4 36,4 - k/kv 70,93 58,10 Vkh u å Må ch åuppfy Fh h f övp å Hö kuöjh Akv bv Ek b Mjöhy Effkv vkh Hö kuöjh b kf vkh k uppå öjkux, NKI 65 ch f vkh k v k b ku kujfö. I kuk vå kf vkh ch j u hö 2004, å fhk NKI på 71, p få upp hyku NKI på 61 kuvx ku NKI på 88. Ek b b kp k uppå 10 Mk, v k h k b p ch buvvk bö öv +-2%. Ru 2004 k b kp k ök 24,2 Mk. I å fö jöhy f b åföbuk v j k v hv å 2007, k f ubyp fö bjk. V k jöfk v upph p bk ch jöv v fh v ufö D å v fh u 2004 ch å uppföj v h u j j. Må ffkv vkh f k föv v fh. B k uhåbhv å upp bu, k fö kö ch föbuk k, föv kv k 1% u p. Skö h k by u å. Fö k föbuk h föby påböj fy k. F h 23

24 F h Sö h u å E ö fhff h u u å. Kufuk h f bu ku k vvck k k fö fö. Ik v Fök AB ku j ch ku ku ö ff j kv b. Svchu Ku, Mf ch T å ch åhy å ku k h kv vkh fh. I yf k öv xpk på N Kj j byff Aku K AB, å ku köp fh Tb h vkh, Aéå å. A fh ku å u å Tk ch H å. Fh få 2004 öv v fö v ku, vk b b/ufö upphö. Nu v fh fö v v, f ch kö, p- ch fkfå h by. Ujö h u å påböj b v Büwk j. I b ö v på pk k j. Ek Ru fö fh bv 12,7 Mk. Fök föv b f ku kj hå k öj å. By- ch Föv v u på 11,4 Mk f k få v åhåh ch fökju v p uhåå. Då uhåbhv k vkh v u k å. Svcvkh (vx, cp ch kvc) u bv 0,6 Mk, vk v b v. SSvc v å v puc, åhåh vk ch k kuhu. T v u på +0,7 Mk. Vv h hf yck v bu fö vuhå ch h k v vkh u på 3,8 Mk. Suv Kök v u på 4,8 Mk. Ok u b åhåh vk ch v Mkck b k k. Råvuk h p ku uppföj fök v v vubu ku k fö vupph. D kf ujö v pu på 0,2 Mk. Å övk v på kk v, bukp h uk ku på ö v. D b öjh k k å vkh- ch kk å h föb. F I u v å f EU: ukuf bu y chu. By k påböj u 2005 ch pjk fö b byfö Skk. Ku fhföv h pkv ffö ch fku k på k vk, j ö fh hy u k bjk b u Bk () Bu, kv Dfk, Mk 12,8 9,6 - k/kv 299,17 221,77 Fvhjp. ku uhå, Mk 1,4 1,7 - k/kv 31,8 40,16 P uhå, Mk 5,6 5,4 - k/kv 131,46 124,05 Sk, Mk *) 0,6 6,0 - k/kv 13,51 138,27 Skö, Mk 0,2 0,3 - k/kv 5,02 6,54 Skk () Bu, kv Dfk, Mk 47,8 43,8 - k /kv 181,77 167,21 Fvhjp ku uhå, Mk 4,7 5,3 - k/kv 18,03 20,13 P uhå, Mk 18,9 14,4 - k/kv 71,92 55,04 Sk, Mk 1,5 1,1 - k/kv 5,52 4,27 Skö, Mk 2,4 3,8 - k/kv 9,16 14,66 *) I k 2003 å b v H fök 24

25 Vkh u å Må ch åuppfy Må Ku k b. G k öv kk uvck. Sk jukfåv. Kukc kv bv. Ek ch uppk vc kub, kukc ch kuy. Ök bfk ch f bf. Måuppfy Bkv h uppå. S å h v h kukc fö å u. Ab öv bupc ch ky h. Sjukök ök 2004, b på j jukövck fö hvå Sjukök hvå 2004 ck v Låjukfåv h k. Kuy Pk v: Ofö Ew Bck Vkhv: Kukö P Gv Nå k u v hu k vc uppf h j u å. I k f vkh, fj, bö b. Lfk h u 2004 ufö bukuök v fj v öj buk. Bfk ök u å 400 vå, vk ö ök A fö k ck p. Sö h u å E v u- ch pb h fö jv cu. Iv h uvck v Suv Hö, Tå, Å, N ch Hukv ku. E uvckpjk fö Öu ch Th EU: p I. Dfuppföj, Mk Bu 2004 Uf 2004 Uf 2003 Vkh k 51,6 119,4 159,2 Vkh k -274,5-348,4-393,9 Avkv ch -11,4-11,9-11,8 Vkh k -234,3-240,9-246,5 Sk 234,3 234,3 241,4 Å u 0,0-6,6-5,1 B u, å 30,0 33,4 Pk, Mk 67,8 75,6 116,6 Söku, Mk 5,4 5,1 Nv 98,3 35,9 23,1 Vkhå Bu 2004 Uf 2004 Avvk bpp Mk Ku vkh -164,0-171,1-7,1 Huhåvf 0,0-3,6-3,6 Kuyk -70,3-66,2 4,1 Su -234,3 240,9-6,6 Vkh A Upph v kkvfk fö å h fö. E u v upph uök fk Hö ch Suv. U å h fk å Gvb fö Suv. E y fö ypukh h föb fö h kukc. E buök h fö. Kuyk h fö ch v ch h k u fövchf h k. E y h, Lö ch P, h b. K h få 30- y b få föv y h. Huhåvf Suv ku v fö ch bh v huhåvf ku. Rk Suv AB h upp fö ku ku ch pö p ch föj upp vkh. M huhåvf h k bu ch å vfp. Må v k vf 10% jfö Uf 2004 bv k 5%. M vvf få ch åvc f ck ök. Få 1998 h ök v c. 90%. M f vf h ök 8 % jfö föå å. D fö bhk övk å bu kf. Ru på 3,6 Mk f b på kf ök vp ch b v v å v p öj. Föv Av v D p hå u 2004 k b å. Vk h bb på yck hö vå. K u y 25

26 K u y Föu v åk föv u å h v v b u ö bp uppföj v bu bp. Uvckv I ju bu uvck- ch hph ku fö uvckv. A b v h fö h på uvckb u å. T h på bö föv vk Fö fök h fö k å ku. Fö k bb ch f ök v bhöv fö få ku å,.x. bk f å b.. v wbb. Ku y övkp u f ch h v u på å u å å. Suv ku h å yb vk Hhy c Sv. Sö h b fjc Lju ub fö jvhjpupp fö föö Sköb. Ekv Av h ch kf å b. D vk uppf h ck v vk fö h k på ku k vk fö ky öj k b. Ku h vu upph v y buöy k uö ppvky fö ku b. I fö f h f få k- ch PA-y. Bu h f fö ch fö fkuk ch kk h. Syf ffkv fö ch pc f h v köp ch vöfku. E- fku h föb fö b- ch fku. U vå pkv på jfk 5 Mk, vk uy y fkfööjp v kuy. P å u fö upph v jfk Suv ku fö u å. Upphh vk ch ku ö upph. Löp ub fö fö ku köpbhö upphfå. Syk bkyb h fhk ch j. Ny chck bkyk h upp. Pv F v v uppf y v bv. D h f b få u öövyföh, få k huvck, uppföj v hfö, ub v fö k chfv uppföj v hu bv p. D y c h, Lö ch P, öv h v ku ö få 1 vb. Fö h ku fö u uppv kvvå h k. D c ö h bu hj ku, b ö, h k få S hö 2004 h kuh b yö föhvå upp ku. Föb k påvk uv vhå, b. uvc ufå föv ch k ku bhv v hb- ch föby v y. IT-h Eh å h v h k vkh ufå bu IT-,.v.. c f- ch köpfuk. Myck ch h på, ffö böj v å å ku u by vö på bå uu ch kuj. Mkb fö k u fj kv å pc. C v köp h ök v. U 2004 by pcp j v pk. Nykff h fkh ch bhv v kuö k. F Ab k k ufö k u up kufuk. L få å kk u ch bpå k påvk vkh. U å föj få p G k öv k ch å fö p k kukc. Pfå k. föhvå ch hb F uvck v y v kukc Uåk b b. uvckp Ek Kuy v u på 6,6 Mk. I u å kuyk, huhåvf ku vkh b.. f j, kkvfk ch fökvkh. Kuyk Ru fö kuyk vkh +4,1 Mk. Övk b f på vk v jh, juk ch föh v v v. Uvckv h k åhåh ch IT-h v övk å bv f IT-v ku ch fk, fv. D v u fö kv k fök å fövk h v fö f uvckk v buöy. Pv uk v pjk HUR (H, Uvck Rfk) ch REHAB k f kuyk kpbu. Ku vkh Ku vkh v uk på 7,1 Mk. D b ö på ku j v pk Rj fö å 2003 ch Äv k fö kkvfk, k. fj övk bu 2,7 Mk. Uk b v på fkbp fö ku u 2004 h Lfk u å. Kufuk k uppå 0,9 Mk hö bu, vk b på bu p uv kvå. Fökvkh v uk på 0,5 Mk. A fö bk på H fök ub u Bpp uppå 0,8 Mk. Bu bp fö v c ö h fökju. Vkh fö vb, vk fö v vvk på 1,7 Mk. Föv bp ITf k. upph v v vvk på 1,5 Mk. Ofö k ö föv f u öv hu bp fö. 26

27 Vkh u å Föv 1 p. U å h föv bu k 5,3 Mk föj v fö ch bp. Mk v k ch k jfö 2003 b ö på Sph övfö Sbck AB ch Iv u å Föv fö bk, vuxub ch. Må ch åuppfy Lk å y vkh kuu- ch f vå, v å vkh fö b ch u k p. V ö v b v ch åv fö b ch u k kuu- ch fv. Nå xp Uv bv fufk vkh Löö Vk, ch h v uvck uuv. u k Kuu- ch f Pk v Ofö M Jh Vkhv Kuu- ch fchf Ch Söb ök f. Up by f fö u ch vkh f ufö by. Mukv Suv kv ch ch b på D h å b få öjh ö p u å. EU-pjk ucuv bv föv yf uvck uku Suv. Föv h f bfö b Kuuk. Föv hy v u k fö bv b- ch uvkh. Äv föö - f ch åv kk ch ö - vk vkh fö b ch u. A kk ö - ch ffö b ju på fö vkh fö b ch u. Dfuppföj, Mk Bu 2004 Uf 2004 Uf 2003 Vkh k 31,3 41,4 69,7 Vkh k -237,4-243,0-285,1 Avkv ch -1,4-2,2-2,6 Vkh k -207,5-203,8-218,0 Sk 207,5 207,5 217,1 Å u 0,0 3,7-0,9 B u, å 8,6 4,8 Pk, Mk 74,1 78,0 93,3 Söku, Mk 6,3 6,8 Nv 3,3 1,0 1,0 Sfv h åuppfy kuu- ch f vkhå v v u 2004, fö bp. Sö h u å E h u å v fö 1 p, b k v föv b. A vkh u f vkh. D y k på Lju bbk v ju I j kuuv ch T V fö v kuuf kv, Gjc, fck yck uk v få pubk. Lk fö 3-4 pb f u b ch vux kv b v by k ch, kå, cwuk. Sbck på Sö Bck fö v hvåkf öv föf. S 1 ju v Suv kubb fö f v bck. Ipk fck u å k vk öjj p k yj. EU-pjk Kukpu u hö. Pjk yf ö u kv ch fö h. D v b Suv bbk, Suv uu ch Mp kv. Sbbk h u å fö vc på bbk. K u u - c h f Vkhå Bu 2004 Uf 2004 Avvk bpp Mk Kuuvkh -80,9-81,3-0,4 Fvkh -84,0-81,5 2,5 Sö kuu- ch fvkh -30,0-29,1 0,9 Kuu ch -12,6-11,9 0,7 Su -207,5-203,8 3,7 Vkh A F Ifö 2005 h föv få k bu 500 k fö få kk bp på 15,6 Mk. E v bp k k på p. Föh k ckå k fö öv v k. 27

28 K u u - c h f Ek Kuu- ch f v fö 2004 u på 3,7 Mk. I p k föv bu 0,8 Mk ju k föv bu y 4,5 Mk. Bp h f k på föb ch bkköp på bbk. D v föv fö köppp. N ub h v u u å. Vk h uck v vk ch juk. Kuu- ch f c Kuu- ch f h övk på 0,1 Mk. D b på föf ö u u hvå. A å 0,6 Mk b bu b f på ökufö k k. Kuuvkh Muvkh v övk på 0,2 Mk. D b på EU-b fö Svvk u p f Bbkvkh h vk uk på 0,1 Mk. På u v bu på f v ö bpp. Föv h h j u få kp fö ök k fö Lju bbk. Kuu h övk på 0,4 Mk f k fö uhy v b ch vk j j. Fu h hf hö k bu 0,4 Mk. Fvkh Sph h övk på 0,7 Mk. Mfh ch Njuuh v övk på 0,9 Mk. A j v vk u å k v hö bu. Söhu v v u 0,4 Mk. D b på hö pk bu. Fkvå ph v övk på 0,2 Mk. D b på köppp u Fö ku bhå ku kv köp v uu fö fkvåy ö u I- ch fuf h övk 2,1 Mk. 0,2 Mk b på påå bkpjk föv få k fö by y v- ch cpby på S Cp. Iå fö by. Ip h köppp ch k föbuk få övk på 1,3 Mk. G v övk på 0,1 Mk föj v hö k bu. F- ch föåvkh h övk på 0,1 Mk. D b på p åhåh k på kk Vkh - ch uhyk h uk på 0,4 Mk. D b ö på 2004 bu h fö Sköbh. Sö kuu- ch fvkh Sö kuu- ch fvkh v övk på 0,9 Mk. Övk b på bu åhåh bv föj v buk

29 Vkh u å Effå på j k hö. A k fö h u å ök å. A u fö ff hö. Myh v ö. Effå på ybyk, huuk, fhu h hö vå föå å, yck b på uby v bå Må ch v Ubåv på Aö. L Pk v Ofö K L A Vkhv Sbykö M W Ab N D Rk (NDRK) uf. Myh h v åkf v fö ku hck GISp fhkk k å kck k (NDRK). I b v v NDRK h y bv ff. U å h kv v fö fö u. M v juk kvé h k k v 40 yck fö vu u kb 2003 pb Kvb ufö b ch uppföj v 2002 ch 2003 å. Ny f v ckf vyck föf fhb h kf u å. F U f å k f b å p. V pb ky v kp p k bf. L Dfuppföj, Mk Bu 2004 Uf 2004 Uf 2003 Vkh k 6,5 6,5 6,7 Vkh k -6,5-6,5-6,9 Avkv ch 0,0 0,0 0,0 Vkh k 0,0 0,0-0,2 Sk 0,0 0,0-0,2 Å u 0,0 0,0 0,0 B u, å 0,4 0,2 Pk, Mk 6,2 6,4 6,6 Söku, Mk 0,1 0,4 Nv 0,0 0,0 0,0 Vkh A Fhbå, Uk, k, Nybyk, Fhfö, föbkv,

30 M ö j ö 30 Vkh u å Mjö Pk v Ofö A Bu Vkhv Mjöchf S Jh Mjök h b ju å ch föv. D ju å vy, hky/fkhb, jöky, hp/ jöövvk/uvå, juky, vpp ch fö k. Gu fö vkh by på f, åv, y, övvk ch vk p ch hby. Vkh y v ufå, ök,, kå,. Må ch åuppfy Mjö vkhp bkv v y vkh f v f, jö- ch fkhå k ku p. N h ub v fö b k y h vkh. Måå Kukp, Nu, Dfuppföj, Mk Bu 2004 Uf 2004 Uf 2003 Vkh k 5,5 6,5 6,8 Vkh k -15,3-16,8-16,5 Avkv ch -0,4-0,3-0,3 Vkh k -10,2-10,6-10,0 Sk 10,2 10,2 10,4 Å u 0,0-0,4 0,4 B u, å 0,8 0,3 Pk, Mk 10,7 11,7 11,2 Söku, Mk 0,9 0,8 Nv 0,3 0,3 0,3 Vkhå Bu 2004 Uf 2004 Avvk bpp Mk Mjök ch -12,7-13,6-0,9 Gk ch uökvkh 2,6 3,1 0,5 Kk v jö -0,1-0,1 0,0 Su -10,2-10,6-0,4 Vkh A Sjvf, % Kk v jö/våk, vy, Ty, f bjk - jöf vkh hky, åk y vk juhå, åk y Lvpv, Kvvx Skhué, 98Pc fö y Nuvå kkvkh Måpuk v Måuppfy v- % Måpuk Måuppfy E ch Tp p. D kv p fö 2004 h v fö. E v å å Kukp vå ybjk k h fu kp å D h bu jök fku på ö pjk k v- ch jöy. U 2004 fö 56 kukphöj vv 4 v k b, u ch u. I å uppföj kukpå ök b. Föv kukpp ffå b å k hy bu. Sö h u å E 30- jöpöv h h u å. Mjöpöv v Ovk p uby hö å vk få bk,.x. u- ch fkbu, vch kkfå. Mjö bu Båb vf hö å by jö bu vk fö vkh. D fö y buppf på jök. Mjöpövpc fö Tu åvk ch Suv h h påå u h å. U å h jök pk k b- - /u ch jk Suv ku. T h 78 k bök. D f kvkh h hf v b vkh. Mjök h ök ch bvj 412 k b fö ö uu fö Suv ku. Ab k- k b fö-, Svk ukyfö, Mp k fö, Fuffj.f. Föhöj kföv v PAH på Skö fök h f föv. U 2005 k Iu fö Mjöc ö uu ch bö v v-

31 f v PAH på Skö. Su yf ö kbö v PAH h på Skö. Övkpb kuy ch by föv h v uppf u å. D b uvck vkhppc ch kvb. F Gfö v Suv A 21 k u å p ku jöb. E b bö föv, ku b ch ku hh. I b k jö/jök v påv. Ab fö 18 å jö fö p k v vk. Db k b öj fö b k ch b övkp ch k fö ku. U fö pjk Håb p. Pjk bv Må 1 ch yf b b uppfy ch jöå v kpåvk. Pjk hå bå b fö ök kukp ch fhuby kk uvckå. Mjök h b på vå ch v k ufövvk fö. U k k b uu fö Suv. D b k v ch vfu ch kyv kuu- ch uå uu k f yck v på h Föv h ö buppf k ufö vk jöf fö bf bu. I vkhå h buppf p å. Su k b yck bv öv p Ek Å u b uk på 0,4 Mk. N å bpkv på 0,5 Mk u öp vkhå. N h bö v öj fö bp å k v. Av h bp få å övk. Ik u ,0 Mk hö bu, b b.. på ök k jöy. K 1,5 Mk hö bu b på bp på 0,5 Mk u u öp vkhå, k v å bu. Föv h x ch vf fö pcp vkhå. D h fu å å ch föj Svk Kuföbu u x p k föhå. G fö kf fö h vkh k 40%. I å v h x ch vf å b ufö v. N k h u f å uhk bp u. M ö j ö 31

32 A b k v u x u b 32 Vkh u å Må ch åuppfy N fö bk, vuxub ch (NAVI) h v vk u vå å. Vkh ch k h uvck y u N pk å v Fu y v vå f uu. Föv fck y f... 1 ju. E fö uppföj k ö u Abk -U Abk U: åupp bö å å. D öpp N fö bk, vuxub ch Pk v Ofö Jã Ph Vkhv Fövchf Ru N böh k få 10 pc fö å ,3 pc fö å A bkå ök få 1,5 4,8 pc. Låböh h k 16 p v å u. Abk Vux Abk Vux v bö öv 25 å. U å bkv vå h. Vkh fy få Fk k Kvux. Lvc vvck v u v å. Vkh öv v åkf Dfuppföj, Mk Bu 2004 Uf 2004 Uf 2003 Vkh k 65,1 78,9 26,2 Vkh k -121,0-132,3-75,6 Avkv ch -0,1 Vkh k -55,9-53,5-49,4 Sk 55,9 55,9 43,2 Å u 0,0 2,4-6,2 B u, å 18,5 23,4 Pk, Mk 79,7 82,0 23,6 S- ch föku 0,4 5,3 Nv 0,1 0,1 0,1 Vkhå Bu 2004 Uf 2004 Avvk bpp Mk Abk-vux -14,9-12,4 2,5 Abk-u -5,9-5,3 0,6 Kvux -28,5-26,3 2,2 P -3,3-3,5-0,2 I 0,4 0,0-0,4 N ch -3,7-6,0-2,3 Su -55,9-53,5 2,4 Vkh A Vux å U å 741 A u, Kvux A ku, P 432 A u, Sf 168 Fö kupp M fyk 141 Ak: 2003 å ff fö p v jv ö få b.. ku. L fck ch b k bju f. E yck b u v EU-pjk. Ifö 2005 h h få k. D f bö k pc å. Dk upp h å k vk f p upp. Ih D ku k ck fö Sf-uv v v ku få b fö. Tkvc fö k på f påk. T ku ky ch ub f b på k u påk, f fkk. U fyk vk f vå övk Ivk. N hf v v b. E y k köj f kufy b ku. B ch u ukp ch ffkv vk vå uvckpjk bv ö v EU: fykf. M-pjk bv vk bfö yf uvck v ch åf. ESFå h bvj h ö fö bf v vkpjk, R få y, fö ku b å pkp fö uvckb på k, ch vå. Kvux Fö hå fu b f pukkv på 658 håp vk å 660 håp fö. A ufö påböj ku, pc, hö fö k, 77 pc. A v på öpp vkh h ök. I våp h v få ök öjh f ub få

33 bhv fxb f ckå vöjh f. Möjh b ch u h föb. V bv h uvck ub v vh våk. Äv fö f k h vvky uvck. O pkv Suv ch Tå bu föjup vk b uvckå fö h vuxub. P P v fö x vuxub. G puc 170 håp h å å. Effå h öv å v ub. E v k v hö böh. P ub- ch vc v A bök v h f. Bökfkv v v u på på c uppå 60 pc v kpc vk b p uppf ök bökfkv u Eh h b uvck vk bk p, bfö, Muv, Tyhå, NTI-y, Hök Gv f. Ek N v pv u fö 2004 på 2,4 Mk. Övk b f på ök k u å v på kk. Vkh hö b v x k vk uö c 54 pc v bu. Ik bå huvuk v b ch uö föu fö å vkhå. D å ck by yckh bk- ch å, vk fö våh v buf. Å v k öv bu 13,8 Mk. M ök b föj v kv på åföj å, vk u fök vkh k öv bu 11,3 Mk. Vuxub h x b på 1,4 Mk v u fö Ik v ufö vkh k fö övk. A b k v u x u b 33

34 S c Vkh u å Må ch åuppfy O fukh O fukh h fö v u hhå fu vkh, b b, ch vå h- ch jukvå fö fukh b Suv. Ny b- ch ff h uvck. Ny kj h bu fö h ch bö v LSS-. G k v c y h y 40 vu hbp u h ku kp. O fukh h ku bhv v å ch fuv b fö fukh hö pk. Iv- ch fj Må vkh h b cu h y h ch. Sc Pk v: Ofö M Jh Vkhv: Sckö S-Ov A U å h få ö uupp (18-25 å) bhv v kk bå v yck ku. Scj ch Föv fö bk, vuxub ch h b fö h vk b fö åupp. Ab h f hp v c. Svk yh f. Föv h ckå kv b vå kv. Få böh h yf f u å u v b bö. U föå ö k bö uvck. Bffcu fö u h u å. Vkh fö u vkh ch k phu. D föby b h k ch h uvck k å b ch fö yf uvk å ch åv få cj. Dfuppföj, Mk Bu 2004 Uf 2004 Uf 2003 Vkh k 221,5 248,5 225,8 Vkh k -1572,1-1594, ,6 Avkv ch -4,7-4,3 Vkh k , , ,1 Sk 1 350, , ,5 Å u 0,0-0,2-42,6 B u, å -31,1-25,9 Pk, Mk 1 111, , ,5 Söku, Mk 69,0 69,4 Nv 0,5 0,5 3,0 Spc fku h k på b fj buk, vå ch p fu. U h bå b h föj upp pc uvck kkvp. Pykk fukh öjh h kukp ch kp, få ö ch å, ch uy uv ch uvck y å fö f, p pcfk ch vu bhv h ök. A buk cpykk vkh h, vu p. A h bö cj h få bhv. Bhv v k b, vkh, ch y fu. Ä Ä h v bu ku hhå b b vå bö v bhv v p. Kvk h ub b. Uppföj ch uv v påå. A k b fö h uc, f ffå k. Sföb h påböj v Så b I. Ä h ku bhv v bhvbö pkk hjp ch. Scj h b, pk p ch p, ub kv fö. Föb vk ku ch pvå hbu h hå hbkj. Vkhå Bu 2004 Uf 2004 Avvk bpp Mk O fukh -246,7-257,0-10,3 Iv- ch fj -281,7-286,3-4,6 Ä- ch hkpp -743,5-730,2 13,3 A -62,4-62,3 0,1 Öv -16,3-15,0 1,3 Su ,6-1350,8-0,2 Vkh A Sö h u å O fukh På h fö u, uöv ök pk ch hyhöj, 26,2 Mk 2 å. U å h uå ku fö y ch föå å fö uppå b vkh k. Ku h k vkh bv b kv y fö buk. I v k- 34

35 k å yck y b,, uku ch bpc, kv ku. Fö föb cj yhuöv v v LSS ch LASS, k uppföj v föv k yk ch bu, ch cj hh k hh h uppå. V fö v G vvk Suv f v c. Uvck v ö fukh , Vkh B D vkh Lvc Kkp Avö h Kv K vux P Iv- ch fj Sc u b bu 2004, hpö v pc v b ch u, fö h k v. Ab k ch kvk upc fö vux, b ch u k f. Upph u k fö h v ch b ch u k p. S f fö k b på f b ch u fkk å. E upph v up b ku h ufö. S få v h fykb Suv övv v fö, fö påvk bö v y. D b h pc på u fjh. U hvå h 21 b pc. Mvk h bk pc. U ppkv å h cbk k 22 Mk U 2004 v k uppå. Ffö k fö u vux upp 25 å h ök. Ok ök å v f bku bfö u fö k bkpk å k. Kuvck, Mk, cb ,1 81,2 82,4 89,3 95,0 Ä E y hh h b ch fö v hj å h fö. Fö y föb b ch h v bå, h c bu vå. U å h 76 p b ch 23 kp vvck. A åchf h ckå uc. A hj ch huhå hj h k, b.. b på k ffå ch hh pöv v. S v kp h h u ök v k h hj 4 /y. Oby v Så I h ch bk v k j Scpyk Ef y kk ch c hp fö cpyk h vkh j bhvbö ch f bu bå fö c 100 k b ch vkh. T h bö j fö 120 k f bu bå ch bö. D h u cpyk k uc pb 20 åb. A E j cj c vvck. I kpuvck pp. Sö öj kv h v v köp,, v phb ch öv k. F M k b fö c ö öjh fku få kp k f uvck vkh ch ffö b kvk ch kvk. M uk kufuk bu f öjh kffu på kpuvck fö p. I fö pk få å bk u k b. U pp k p bju ök y. Scj å f vk föv ch yh kp y fö u vux u 25 å ch k bhv v fööjö. Ek Sc v k b uk på 0,2 Mk ( ,6 Mk). Bu bp u 2003 ch 2004 h u k b fö U å h c bu ch vk bp på y 60 Mk. Iv- ch fj v uk på 4,6 Mk. Ffö k fö cb, v v u. K h v k, 90-, ök å. K fö ub cb å 2004 u vux u 25 å h ök få 26,5 Mk 31 Mk, fö föb bku fö åk h kufuk bvj c y 7 Mk bu O fukh v u på 10,3 Mk. A k hå p h ök 68 p 2000, v kök på 17,0 Mk. U å h f k bvj vc, kkp ch vö h, LSS. D v b ch vkh pv u. Ä h k k b buövk på 13,3 Mk. Effå på jukhp h v å vfö cj 2003 ku 76 p jukh ch uppb ch 23 kp, u hj ök. S c 35

36 S b y Sby Pk v Ofö K L A Vkhv Sbykö M W Dfuppföj, Mk Bu 2004 Uf 2004 Uf 2003 Vkh k 25,9 74,5 40,9 Vkh k -54,8-100,3-143,7 Avkv ch -7,2-6,5-28,1 Vkh k -36,1-32,3-130,9 Sk 36,1 36,1 100,3 Å u 0,0 3,8-30,6 B u, å -0,7-13,9 Pk, Mk 28,9 27,8 29,6 Söku, Mk -0,1 2,5 Nv 35,0 55,4 57,8 Vkhå Bu 2004 Uf 2004 Avvk bpp Mk A ch -32,2-30,2 2,0 Mk, upå, h 6,7 9,8 3,1 Mkv, k 0,2 3,8 3,6 Vb -1,5-1,9-0,4 Tfkfå -0,9 0,3 1,2 Bp -7,6-11,5-3,9 Vhå 0,0-0,7-0,7 S 0,0-4,8-4,8 Bbpjk -0,8 2,9 3,7 Su -36,1-32,3 3,8 Vkh A Mk Skföv h Ik, Mk 2,2 2,0 Fhfövv, 8 3 K, Mk 9,8 0,3 Fhföj Ik, Mk 10,5 16,5 Pvkh Djp, 10 9 Byvkh Byv, By, Föhföfå, V, fukk, Bp.,, D: k, Mk 11,5 10,5 Föuv, 2 5 D: k, Mk 0,05 0,3 M- kvkh D pk h M- ch kupp,. h Kföjupp Vkh u å Sby v fö fyk p, yhuöv pch byå, kfå, kpf fkfå. Mk Sb v Svvk f uå påå. D h k bpb ch fy v x j vk kv y f pv ch u. I Evk/Nyh påå b huvuu fö v fö k. Fö huhåpp v H h u å uvföhå ch y uppfv påböj. T Tböpp h y fv by övk få Kvkby. P U å h 10 jp b fö uby v Ovk pppbuk, kp v Tuh (Kbckkj) vå v Ubåv på Aö. V h v b bv y övkp fö ku, bk u By A fö byv ch by h fö 2004 ök få 2003, u å y 10 % öv v fö f å. V h p kk ckå få ök k få byv- ch byvkh. På bpå h k k v ch få höj v bu fö bpb k upp b bu fö K fö föuv, v f v ku bv, h j, pv uvck bö å föv. A på bk vk v by fuku b på k åv fö bk- 36

37 puk fö p. k v by (fök, k, våk, bhu ch k). Tfk I Tu h u fk- ch buå fö Kvk uby ufö. I B h fku fö by v y IKEA-vuhu u pjk ch upph v b. ckup. Ufå vu fö E14 h b k. V k påböj. Pb hö hh bå ch k k h fö kå ök ch v kv på å v fkjö. K ch Ny k h b ch ufö B-å. D f u v f-/fyb f. D pk h v f k å ku f kv u/ k, ö Njuu f. Av h ck Lvk köp ch v v y b byå, k GSD- Fhk (f kk k) fyb/ f vv öv h ku. D kf b få h u fk b h Sv. If k uccv bb ö u Of b påå ckå p vå kb y p kk. D f ufö u GPSkk öj. E b v bb h ufö u Sö xppjk I Må u å ch by å. V Ubåv på Aö h, v ch v- by u hö. Nå å. I Bh, på Aö h fö k påff ch xpb b fö fö. Ab f y å k xp fö fö h vbby påå. Aku å b. Bö ch Bhöj (Sjukhu). I I h bv Hå v k u hö Hå bju å fö bök, v fö b b h, ufykå fö Suvb u ch p fö v. U å h v ch ku f bbuby ch ku f. Uby k u å ch b Akvk, Guvb, Hv, Subuk, B, Båk, A, Ruvk, Mf, Vj, I, L ch H. F Sbyk k v u k å v kv b y uf v jv c v. S v jvu k u å k pjk ö by v V k bv. By bk E uv v Bå ku u E y hcu ö E4, - ch uby v IKANO-fh b ök h ch ök fk. Ku h b Vvk, Ly f upph fku B y föu. O v h fö Suv vå ch öv vf fk u 2005 p. Hkj, Tvkj ch Fkkj k v k hö D å c 500 v pjk å 740 k. Då p fö åk kv fö f bf. upå uö h k pjk ö upphå vvk på p ö. Bbuby f fök yk u U å k uby k ch b.. Luck, Njö ch Sö. Ek Å u v på övk 3,8 Mk. Övk hö f få v b kföj, kv b fö fkkhå, föj v kpuk, pkvkh bck fö uk bbpjk. S b y 37

38 Ö v f ö y Övföy Övföy h vk öv k jv k få hh h, kk, p h få. N k uö bv Suv, Tå ch N ku, k å övföyvkh 3 ku. Övföy ch fö Pk v: Ofö Ebh U Vkhv: Kuju Bjö N V åkf v 49 p ( ) u föv Suv. Bå v på u v k fukh h 630 (613) kuvå. Fö kö k h 423 (437) ch föv. Uk hfö v föv ch. Dfuppföj, Mk Bu 2004 Uf 2004 Uf 2003 Vkh k 0,6 0,9 0,7 Vkh k -5,7-6,4-6,3 Avkv ch 0,0 Vkh k -5,1-5,5-5,6 Sk 5,1 5,1 5,3 Å u 0,0-0,4-0,3 Fö Fö h uppf öj ch hjp p kk ku h- ch jukvå ku bju k b ch v hjukvå. B u, å 0,0 0,0 Pk, Mk 5,8 5,6 5,5 Söku, Mk 0,3 0,3 Vkh A 6 5 K u v Rv uppf fö kufuk k föp föj upp ku vkh v åv åh ch ffkv kh uv. Rv h ckå k åbku, åv fö Kuv Pk v Ofö Gö Su K ku v fö kukc. Å vkh h bv p ch v j b Rv ö bf vb. Dfuppföj, Mk Bu 2004 Uf 2004 Uf 2003 Vkh k 0,0 Vkh k -2,0-2,0-2,0 Avkv ch 0,0 Vkh k -2,0-2,0-2,0 Sk 2,0 2,0 2,1 Å u 0,0 0,0-0,1 B u, å 0,1 0,2 Kuv föv ö u v kufuk u kv ku b. Vkh h p bu ch övk fö å v. D b f få å h v k ku k bu v u å u v Pk, Mk 0,7 0,7 0,7 38

39 V Pk v: Ofö Of A Dfuppföj, Mk Bu 2004 Uf 2004 Uf 2003 Vkh k 0,1 0,1 Vkh k -1,2-1,3-1,6 Avkv ch Vkh k -1,2-1,2-1,5 Sk 1,2 1,2-1,0 Å u 0,0 0,0-0,5 B u, å 0,0 E v k vj ku f v V h v fö fö v k, - ch kufuk. N v ckå fö fö v ku fkö. U 2004 fö v Eupp. V hö 13 ju ch 6 ju uö. Föu kff ch vk f fö fö v, v v fö ky ch ub vfö ch p vb. N v hå pb E b påå öv vk ku. N v ku fö v fö pö k fö öv ku. V 39

40 S b c k k c Sbck, kc Ruk, Mk Rö k 1 047, ,0 Rö k -900, ,3 Jföö p 33,2 3,8 Röu 179,9 157,5 F -131,0-142,0 Ru f f 48,9 15,5 Bk, Mk Tå Aå 3 005, ,5 Oå 373,2 413,8 Su å 3 378, ,3 E kp ch ku E kp 109,8 82,3 Av 171,5 154,5 M 1,1 0,1 Låf ku 2 804, ,4 Kf ku 291,3 563,0 Su kp ch ku 3 378, ,3 Nyck S 3,2 % 2,5 % Lkv 108,1% 58,0 % Avk på kp 16,2 % 17,6 % Avk på kp 4,8 % 5,2 % M I kc å j b ku v vkh. G b kb kc fö b h ku kp föu fö kk vk ku ch b ch b. I kc å h b Suv E AB, Suv V AB, Mh AB, Uvck Suv AB, Ghv Föv AB ch Suv ku Iufh AB. Db u ö få f v. Du Suv AB. Suv Fök AB, b SKIFU, ch Skö Pb 2:3 KB å x k kö 15 pb. G Föv AB fu Sbck AB. I kc u å jföö p 33,2 Mk hö få åfö v kv f å Mh ch Sub. 40

41 Sbck AB Syfö VD L-Ek Nyb L Dyh Ruk, Mk Rö k 0,8 0,8 Rö k -5,2-6,3 Röu -4,4-5,5 F -38,9-103,0 Ru f f -43,3-108,5 Bk, Mk Mb uppf ch föv ku k j b. B v ckå fö övp uvck ch k p, y v kk ch f u v vkh b. B VD v ku ch b köp j. S b c k A B Tå Aå 560,1 595,9 Oå 69,7 28,9 Su å 629,8 624,8 E kp ch ku E kp 52,3 32,9 Låf ku 544,4 545,0 Kf ku 33,1 46,9 Su kp ch ku 629,8 624,8 Nyck S 8,3 % 5,3 % Lkv 210,8 % 61,5 % Avk på kp N N Avk på kp N N M

42 M h A B Mh AB Syfö VD F Sb H S Ruk, Mk Rö k 267,5 268,3 Rö k -221,9-199,0 Jföö p 23,9 3,5 Röu 69,5 72,8 F -38,8-44,3 Ru f f 30,7 28,5 Bk, Mk Tå Aå 1 242, ,2 Oå 18,9 26,1 Su å 1 261, ,1 E kp ch ku E kp 264,7 258,3 Av 29,2 25,7 Låf ku 884,8 647,6 Kf ku 82,6 307,5 Su kp ch ku 1 261, ,1 Nyck S 21,0 % 20,8 % Lkv 22,9 % 8,4 % Avk på kp 2,6 % 10,0 % Avk på kp 3,9 % 5,7 % Rö 17,0 % 25,8 % M Mh AB y bfö ch hy u b hy på öpp hyk Suv. Uhy fö p cb 99,4 (99,9) pc, 24 (6) vk h. By v 94 h h fu å. Fö fy k u vå Mh h p 1 uu köp fh P 3 b på V R v SuB by 29 h k. Ify h k k u hvå P 1 p köp fh Cup 1 10 h c. Fö p cb (4 235) h. Få 1 ju höj bhy 2,6 (1,2) pc. S å h höj v ff b fh. Få ju 2005 k hy höj 1,3 pc. D 1 pc fföh hyfö. T k fö 2004 uppck 267,5 (268,3) Mk. I jfö å ffp 4,5 Mk hö, f v hö uhy vfku hy v hö bk. K fö p ch uhå fö 2004 uppck 83,7 (56,6) Mk, 258 (167) k/kv. I jfö p 2 28,7 Mk hö k. Avvk b på uhåpjk u påå fh f by by v fh på V R. I huhå (å, p ch by v vv) h fö fö 18,3 (19,8) Mk. K fö xbu k uppck 60,0 (65,9) Mk. Huvuk vk ch k fö ööj v å p. v cb. Jföö p uppck 23,9 (3,5) Mk, vk åfö v kv f å. 42

43 Suv E, kc Syfö VD Kj A A J Ruk, Mk Rö k 547,4 702,1 Rö k -463,2-645,7 Röu 84,2 56,4 F -8,6-11,8 Ru f f 75,6 44,6 Bk, Mk Tå Aå 722,7 587,0 Oå 307,5 319,6 Su å 1 030,2 906,6 E kp ch ku E kp 296,9 277,2 M 0,1 0,1 Av 125,1 113,4 Låf ku 395,5 398,0 Kf ku 212,6 117,9 Su kp ch ku 1 030,2 906,6 Nyck S 28,8 % 30,6 % Lkv 117,8 % 202,0 % Avk på kp 26,3 % 16,3 % Avk på kp 9,9 % 7,2 % Rö 15,4 % 8,0 % M Kc Suv E (SEAB) huvuuppf puc ch bu. I uppf å ckå v fö ku vfh. I kc Suv E AB å föu b: Suv E E AB, Rk Suv AB, Kvk Föv AB K Oj AB. Kc bv, b; föj, puk ch bu v fjv puk v. I b bv bu v (vkh), bh ch åv v vf ch puk. SEAB ch föv puk fö fjv ch föv fö v j. Kc u f f p uppå 75,6 Mk (44,6 Mk). Av pv u hö 37,6 Mk få Suv E AB (fjv), 26,8 Mk få Suv E AB ch 12,2 Mk få Rk Suv AB. I fö fjv ffö h Suv v. U å h y 180 y v by. U hö y f L. O SEAB juk kf få 2003 vk b på b Ovk pppbuk upphö få åkf. Ru fö Suv E E yck hö bu. D b bå på ch bbvkh. Ik h ök k h k, u p på j. Ru fö Rk Suv AB b k uföb jfö bu, föj v ök k ch k vfk. D v k fö pk 2003 å bku upp vk fö y uföb. U å h Båb vf v föå fö jöpöv. D y å påk u 2005 f å fö ch y v på Båb. S u v E k c 43

44 S u v V A B Suv V AB, kc Syfö L Öu VD Mc Löfqv Ruk, Mk Rö k 176,7 188,5 Rö k -145,1-152,9 Jföö p -0,1 Röu 31,6 35,5 F -21,5-24,2 Ru f f 10,1 11,3 Bk, Mk Tå Aå 485,9 488,8 Oå 47,6 27,1 Su å 533,5 515,9 E kp ch ku E kp 42,8 35,5 M 1,0 0,0 Av 8,0 5,2 Låf ku 449,2 445,0 Kf ku 32,5 30,2 Su kp ch ku 533,5 515,9 Nyck S 8,1 % 6,9 % Lkv 129,7% 85,1 % Avk på kp 30,9% 32,5 % Avk på kp 6,1 % 3,9 % Rö 17,9 % 18,8 % M Ak: Ef Suv V f kc h 2003 å ff h k fö ö jföb. Suv V AB v fö v- ch vpp Suv. B puc ch bu ckv y k h ch vppv åfö u. I Suv ku 85% v vå u Suv V. Ä yf b v ch uvck v- ch vpph å buk bhv v vj b åk håb huvck. S 1 ju 2004 ufö f ch uhå v VA- Suv v MSv V AB på upp v Suv V AB. M- Sv V AB Suv ch Tå ku fb fö VAvk öv ku. B 80% v Suv V AB ch 20% v Tå V AB. Fö fb å ch k kp u kv fö y vfööj vpph vå. Suv V AB h f ch 31 j D 1 ju 2004 fy öv fb MSv V AB. U 2004 h vkh f puk ch bu v 14,7 (14,9) j 3 ckv, vv 2,6 (2,4) j 3 h v Tå, v ch bh v 14,7 (16,8) j 3 j 3 vppv fö ku. T uppck v 30,0 (39,8) Mk u vk 1,7 Mk bu vå. B u 2004 uppck 176,7 Mk (188,5), vv VA-vf uj 92,7% (89,9%). U å h VA-vf v fö. D å h p v k föj föj v ku v vbp å. U 2004 h föj k 3,3% jfö föå å, vk f k v v u. 44

45 Suv ku Iufh AB (SKIFU) Syfö I Sv VD P C Ruk, Mk Rö k 54,5 58,0 Rö k -38,6-43,5 Röu 15,9 14,5 F -2,4-10,5 Ru f f 13,5 4,0 Bk, Mk Tå Aå 238,8 216,7 Oå 33,2 25,9 Su å 272,0 242,6 E kp ch ku E kp 6,6 6,2 Av 2,3 3,3 Låf ku 224,1 201,8 Kf ku 39,0 31,3 Su kp ch ku 272,0 242,6 Nyck S 2,4 % 2,6 % Lkv 85,3 % 83,6 % Avk på kp 210,4 % 64,5 % Avk på kp 8,7 % 6,4 % Rö 29,1 % 25,1 % M SKIFU 100 % v Sbck AB. I kcv å föu SKIFU v Suv Ku Pk AB. U å h Suv Fök AB å. Kc uppf h v, uppfö ch föv k, fö åu, åfö ch hvk. Vkh å, u uvck ch yb v fö ku. Kc k v fö pkpk fö uppfö, ch föv pk ch kp pkö cu, bv h vkh å pkövvk. Mb vkh bå v v j b. A p b. S föj v Tp fhu ufö på upp v Kuy h Suv Fök AB vy u å. T fh ch bby vy få Suv Fök AB b SKIFU b vy. Suv ku h f u k fö hu pk k bv f. Vk bhv k f f ch hu pkö k f fköp x f. I böj v 2005 by v Tu-Ä 1:79 f. T v bk kk. E uby fö Uch Skö 2:31 p p by u Fö Suv Ku Pk AB påvk f uvck v u Suv ku v pkvkh. B fö bå k- ch åpk h ök u 2004 ch föv f å. S u v k u I u f h A B 45

Årsredovisning 2003 1

Årsredovisning 2003 1 Åov 2003 1 2 Åov Suv kou 2003. Suv kou, Koovc, p 2004. Ofoo: Suv hopp vå 2004 Fyfoo: P Wk Ihåföck Föo 5 Oo 6 Fövb Uvck 2003 7 F y 9 Poövk 14 Vkhövk Kou B- och ub 16 Fh 19 Kouy 21 Kuu- och f 24 L 26 Mjö

Läs mer

Nya Goodwill Företagsekonomi

Nya Goodwill Företagsekonomi Ikv fkbk vcs Ufsbk k c 53-0480-8 50 :- Evfc vcs sk b uä kusk ä bså v fy bk: Eösk fö Ek sff Mksfö s Bkfö bksu I ufsbk fs uöv fy bk äv k Pjk 53-048-5 :-fösksk vk k s Fkbks bk s50 uåsuk fö y bå Bk bså v k

Läs mer

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet 1 2009 åå 39 u k föbu Rå fö u S öjh ä fö h A-Ch fck y Göbfö 50 å P M k Af xx RÅ fö u- Göbfö 50 å! Rå fö u Hä å uä F: Su Lu, ckx.c, Jyk Sk, www.fku. O: Sckx.c 6 11 P M TV-ff U hå 3 L 4 Ibju uä 6 P M - ä

Läs mer

Systemmätetal, mål och resultat 2014

Systemmätetal, mål och resultat 2014 Sä, å och R ä bä ä R ä vå (0) R ä ä ä Må ä, k j jäfö () Rfö o Ppkv Sä Må P ä v å S p c v å Mbo Mbo Poc och poko Kok våc, p o ko f på fo Må ä ppf Må ä v ppf Må ä ppf R -12- R - R 2012- / 12-12- (+/0/-/)

Läs mer

or.fdrande i- Uppsal-a och artikel uppmdrks.arntret i ansprak fdrefaller i"ltie" ocn raiiigtrusetr

or.fdrande i- Uppsal-a och artikel uppmdrks.arntret i ansprak fdrefaller iltie ocn raiiigtrusetr TORGNY v JJ : u,v h 45 D uk v 8 p v k Upp- & h3, Fj:: :- 8, Su R, v, px k ]- k, ', uk - Upp- 44 I,I 844: N8 O Up- Fu (, ) J h k uppk pk p5' -?- T j jv, k ' h! --; "" u ju h k, u&-w""kp, k, j, u k kjph,

Läs mer

I projektet kombinerades en kartworkshop

I projektet kombinerades en kartworkshop SUBURBS - D Fuu Chll CHALMERS Uvy f Tchly 0 197 Elb Bl, A Pu, Ccl R & S Sv D uv lpl ä k bä D kull v pv fll lpl v uf å pk å k by v p D ö h fö by Hkull, ä by å ll p vå k bl fö D ä ckå vå håll lk l ll wkhp,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF IDA I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF IDA I MALMÖ ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/1 2015 31/12 2015 HSB BRF IDA I MALMÖ K ch Mmm HSB böi khm ö mm 14 ju 2016 kck 19,00 Lk: Fk Hu, Nb D 1. Öppvmm 2. V v mmö 3. Amvmmöv v pkö 4. Gkvö 5. Fv 6. Vvvpjmmmöjupkm

Läs mer

Barn- och fritidsprogrammet

Barn- och fritidsprogrammet yk. v D v. k ä ä k Sky Yk Ykä F Fkä Gkä Ää P v Kv Iv S Bv S C S Ex å B- PEDAGOGISKT ARBETE SOCIALT ARBETE FRITID OCH HÄLSA Ex å Ex å Ex å Ex å B Ev P I M Bk A P S Hä B Fkvå O Bvk H P ä Väk Skä /vx Ovk

Läs mer

FRITHIOF HELLBERG. D e n n a h e m m e t s l y c k a blef emellertid af k o r t v a r a k t i g h e t, t y r e d a n efter m i n d r e ä n e t t

FRITHIOF HELLBERG. D e n n a h e m m e t s l y c k a blef emellertid af k o r t v a r a k t i g h e t, t y r e d a n efter m i n d r e ä n e t t : 42 (67) Ö U U Å : U: 5: J U C C U U > 5: > 3: Ö C 27 J 899 U: C Ö Ä Ä 2 3 2: Å YÅ C X: Y 6 Ö 0 5 Ö Å Ä ÖÅ C ÖU: J U Ä g v å g j ä h k j äck öv gå k på g k y k g å ä b j c h y b ä å ä v h j ä k v å g

Läs mer

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran.

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran. A bju f 2-31. 2010-1 ycf. c ufj f M. 2 4 D. 4 S. 6 L. 7 Gf 3995:- T F T D H ' ' 6, 15 2 å u H 7 w W c y! S C650D-10K pf f bu c, j. Iå b.. bb c b f få c. Uu AMD V120 pc, 2 GB, 250 GB å, 15,6'' HD TFT H

Läs mer

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER ö f Nu b y f Avö v! S i vä i Rk S U 65.000 DER L O F R O i SPONS i ö i. S Fjä m i k iv. kmm ch i, k i i TV-x u! ivi vä k Säi h c ku ih i B möj Tävi v S UASH CENTER O F F I C I E LLT RAC K E T, B O LL O

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! I ä ö ö ff. y ö pp fö ff by. D f p p f ä ä y b. H by b ä f f. G ö p b p ö fö. O ä by ff b p, ö f b y ä. I by f fö bpp ( * x). O ä ä p by äp ä by f f by ff,. L, C 154. I: L Pb Ey

Läs mer

Minnesanteckningar regional styrgrupp Vård- och omsorgscollege Västmanland

Minnesanteckningar regional styrgrupp Vård- och omsorgscollege Västmanland kg g ygu Vå- h mgg Väm Fg 21/11 2014, k. 09.00-11.30 Näv K Hmbg, Ov Sv, Ev Bkm, Öu, k Bm, Su O, Fg, Yv x F, Su Ek, Ev Sw, Sv-Ek Öbg, u Fk, Pu, Emm Bug h K bg Smu öh Su Gu, Su Söm, Sh, Em Köhöm, -Ek u,

Läs mer

En tillflykt & räddning

En tillflykt & räddning v dg m, v & väd #1 vå 16 Ny d g! 4 v v f E fyk & äddg J Sv m muk & Gud mä = vd V d u bgpp ävmäk Täv ch v! D ädg ökd I d hd hå du v - h y dg få Hukv p m båd ch må v, p m f ä hä vå v ch ku häd m ä på gåg

Läs mer

Jenny Nyström Stoopendaal.

Jenny Nyström Stoopendaal. N 49 F 6 b 889 (03) yå D 48 2 ( = 0 v) Uäk 0 k k qv v bäk ä k FHF v HG ä å byå k 0 6 4 7 U v å v ä ä k Jy Ny å k å v å vk by vk V bv å y å bk åå y å b ä k; v ä y vä ä bk v å v å k v å bkvk å 2 0 å bk v

Läs mer

Plankarta som ändras. Planbestämmelser. Planbeskrivning. Genomförandebeskrivning. Tillägg till. Tillägg till. Illustration.

Plankarta som ändras. Planbestämmelser. Planbeskrivning. Genomförandebeskrivning. Tillägg till. Tillägg till. Illustration. . v x v j. Pk om T T Pbkv Pbmm Djp 249 v kf 2007-01-05 och h yf ö möj uppfö uppbo m hö uymm och fuko fö fm po v Gxv Ö. P h omfö fom b fö uppbo h fu. P h m bv ku. E ök om jp k fö möjö bo våvåhu h komm få

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF ELLSTORP I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF ELLSTORP I MALMÖ ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/1 2015 31/12 2015 HSB BRF ELLSTORP I MALMÖ K ch Mmm HSB böep khm ö mmm16mjk19 Lk:RöAu,Röbm6A D 1. Öppvmm 2. Vvmmö 3. Amvmmöv v pk ö 4. Gkvö 5. Fv 6. Vvvpjmmmöjupkmvv

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Bomässa 10-12. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4. Förgyll hösten med färg - sid 10

Bomässa 10-12. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4. Förgyll hösten med färg - sid 10 B MÄSSN DÄR DU BYGGER OCH BOR INKÖPING 0- SEPTEMBER 00 Sö B Tv My... S ö - 4 Fj 0 Föy ö f - 0 I fö - F ju v... COETT CENTER 0- VI HÄSR HE FMIJEN VÄKOMMEN TI NY BOMÄSSN Gö D B B 0- SEPTEMBER 00 INKÖPING

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! L, C 154. I: L Gfö ö ö f ö. D f f ff 150. 21 ö bä fö f äföb. F b f bä f p: p://b./ff 2 3 T ä b f bö! F 1. Jäfö ä p ä! 5. ä ä 4. 3. Uy 2. M b 1. M äb, Ry 161. F: 4 5 . F 2. T y 50

Läs mer

Sotenäs Kommun tryggar driften med avtal. om årlig service. Per Bobeck vår man på fältet. www.prominent.se. 2012 nr 1 SÄKERHET NYHETSBREV

Sotenäs Kommun tryggar driften med avtal. om årlig service. Per Bobeck vår man på fältet. www.prominent.se. 2012 nr 1 SÄKERHET NYHETSBREV NYHETSBREV 2012 1 SÄKERHET Exp C-F W T ycl fö vå pup S S Ku y f vl ål vc P Bbc vå på fl wwwp T y f ö u! PM l VARIM-cf VARIM å fö Vu öpl fö u pbl c öjl v bc- c ublfå Målupp fö vll l uvcl VARIM cf - yf ul

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

DÄR VÅRA VÄGAR KORSAS

DÄR VÅRA VÄGAR KORSAS DÄR VÅRA VÄAR KORSAS h yf föå fö, fä, ä, ä äy ch! h ö Sf, y ä ch ä fä j ö fö f. E fy å ch ö h å ch å. Å c å, ch å fö ö ch. PERSPEKTIV NYA PARKEN I RÅDUSESPLANADENS FÖRLÄNNIN SITUATIONSPLAN 1:1/A1 1:2/A3

Läs mer

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013 E ö hö ö! DENNA SIDA ÄR EN ANNONS G Im M Hö 2013 M G Yv P ch U Bjöm ö m ö G. M m hö! Å F ä! Ö ö M G M... 13-18 T... 13-16 O... 13-16 T... 13-18 m ä ä. A: Hcv. 1, 247 70 G T: 046-35 63 57 Fx: 046-35 70

Läs mer

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :)

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :) V u j g ch jö? I å f Vxjö Eg åg fö g. H f åg j ch ug x. V Vxjö Eg! S Jg h hf f h på fög ch ju u j jg f ch ucg Wx... / Ch :) V Vxjö Eg! V gg fö u uf på TV g g g h ch hu? D ju hg Vxjö Eg. V h puc y ch ch

Läs mer

V E C K A pågår som bekant i

V E C K A pågår som bekant i N:R 31 (1074) TORSDAG-EN DEN 1 AUGUSTI 1907 20:DE Å R G N v h^. MAN v OMfj h, fv v ö h. D h v ch h v. D h v f jf ch j, f b bö ch fö v f. D f, f, v v fö v, fö b v v yh. Af v f b yh j h f A Ty-H, v, hv öf

Läs mer

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler B L L f ö j öj Ä I! D V y 2014 Fö,! D ö! E V, f E Kf D E f j P ö Ry öj, ö B! Fö ö D 200 j ö, 31 A Dö f F L j y ö-f, Ky, L ff f f MUF A jö f V ö, M f, f f ö f f! P,, f ö j f, ö j j L-I Lj Fö LAR-INGVARLJUNGMAN@VELLINGEE

Läs mer

IOGT-NTO:s Strategi

IOGT-NTO:s Strategi G S 21 2016-20 å 4 V 4 Upp 4 D ä 5 G-: ä 6 Så 7 B f y p 8-9 U 10-11 P f y ä 12-13 Fä f f 14-16 U 17 b 18-19 SG 2016-2021 på K 2015 G-: S 2016 2021 VÄD, G, D HÄ SM H CH D K DÄ MÄSK V D K H F CH V M K H

Läs mer

Livslängd vägen till lönsammare produktion

Livslängd vägen till lönsammare produktion ! L ä f ä b ö F ö. ä s s y p b sx föbä sä A. h p s s bhös. A föä föä h hö. å b f fö å ps yc DL K Lsä ä ös p Ks sä ä s fö ös jöp. Fö s h ö s sä bhö få h å sp sh få fs, f, f, p hässy p ch p. Lsä h föä s

Läs mer

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 05-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Arbetsplan Högalidskolan. Läsåret skolenhet F-6 samt skolenhet 7-9. Högalidskolan Innehåll: 1. Orientering

Arbetsplan Högalidskolan. Läsåret skolenhet F-6 samt skolenhet 7-9. Högalidskolan Innehåll: 1. Orientering Hö 2015-06-24 Abp Hö h F-6 m h 7-9 Läå 2015-2016 Ihå: 1. O 2. I, upp ch uppf 3. Sm ch vmhp 4. Uv ch f 5. Evvå 6. Hm, ch vmv 7. Ubäh 8. Expjä 9. Sym vb 10. D 11. Suvc 12. Su- ch y Hö 2015-06-24 B bp uö

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil d b ä os få båk b Ö : Ö 1-17 Ö 1-17 5 6 O VÄ P Ö ORR F R Ö Ö Fä Å o Å Ö u F /F X u o F C o ä u F F C Å 2 % ouä öw cz Y Puo å 38 o u b s VÄj P j F Rju R V FRÄ 2, 5% FjP år: kbox hu sbå Pyso V 2 x V-skäm

Läs mer

Stad. Dalmö folkhögskola Lyngsåsa, llaralnge kommun Inventering av mark och landskap 2011-02-15. Diarienr. topia

Stad. Dalmö folkhögskola Lyngsåsa, llaralnge kommun Inventering av mark och landskap 2011-02-15. Diarienr. topia Dmö fhög Lygå, g mmu Ivg v m ch 2011-02-15 S D Ig Ab h bä v BTH Bygg AB, Ag Bg. Ug h ufö v R M, T L. Fgh bö ch v övg 2011-02-08. Vg h m fygb. Aäggg bå v f fgh m mmg å 26 257 vm. BTH Bygg föväv fgh v Fägmé

Läs mer

Strategier för Det flerkärniga. Skåne. Strukturbild för Skåne

Strategier för Det flerkärniga. Skåne. Strukturbild för Skåne S fö D f Så Suub fö Så Pj: T A, A fö, R Så. Tx: T A, M Åb, I S, J H, V Sö, T Uz-F, A fö, R Så Lyu: D Rbyå AB Iu: D Rbyå AB ( ) Ty: Ex P U: 2000 x U : R Så, A fö, 2013 POLITISK STYRGRUPP R Så (R x) Pu Lb,

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning D: F8-/A A: 6--4 Ju O J-N M c - MK u Vh M U T R ED N I N G A T ER N AT I V. f f N ch N h f h. f h f. M N ch K u f Ö f Å ch K. f N ch h f. D. J ch f. N f c. u f. D,, ch h f. Mf h. D f u u uuu. V f u f.

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 10-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 42-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

T O R S D A G E N D E N 2 6 J U L I 1906.

T O R S D A G E N D E N 2 6 J U L I 1906. HUFVUREKÖR FRÖKEN 19:E O R S G E N E N 2 6 J U L 1906. N:R 3 0 (1021) E V F WNKLERFEL. EN KVNNLG GLOBE-ROER. V P R E S E N E R G u b, k E Wk k k, j u u - u p p k k u. F k W k k k k S k y b, k k b y b k,

Läs mer

Program. sept. Skylift. marknad. foodtruck. trollkarlen. Dannyman. hinderbana. Kulturhuset. konstsalong. www.hostfesten.se. Vallentuna Centrum

Program. sept. Skylift. marknad. foodtruck. trollkarlen. Dannyman. hinderbana. Kulturhuset. konstsalong. www.hostfesten.se. Vallentuna Centrum >>> REPORTAGE PROGRAMMET AKTIVITETER TÄVLINGAR ERBJUDANDEN HÖTTIP f ö H m u C a u Va a h Lä 7 6! www.hf. pgamm Pgam W c A Vaua Cum F vä a: P a & C käa aa m J uh & J uh öagk 10-16 a k T ma & y a D a p g

Läs mer

18.11.2o13. I europa. www.pohjola-norden.fi/europa

18.11.2o13. I europa. www.pohjola-norden.fi/europa 18.11.213 d p I p www.phj-d.f/ep d p p 18.11. 2O13 13.- 19.3 Scdc M Cg C Ep-, Skddkj 6, Hgf d dk äd h k g v g d å kk k, å d vd på yäg ch d ffg k. D dk d ch dk ög h väck väd. Sdg ä d dk k ädå fö k föädgyck

Läs mer

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det.

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det. 26 k hå Lk fö å D gg k u, gg, äv å äv h äfö v u g 1 väg - åu by, b bö b g, g'gö - å 'ök gc g,1, v k g å, gö kg v å ä v f ö g öjg v ff, h ä g fy öve p c; Å vj 1 ä -g upp k v äv ä ju å V k u ä på, huu g

Läs mer

människor påverkas av hur du röstar!

människor påverkas av hur du röstar! E hv j so vs v h ös! V Eo 7 j V fö g och EU! M 4-7 j v EUs 27. D v 375 jo bog EU so h chs v och ös Eo. A f bs s Eo s vg v. Ih v, sh v bs s, bsjög, fcg gh, jöv och ovv. D b g x fgo EU och Eo och bs o v

Läs mer

relation! modern kommunikation Investera i modern kommunikation Sid 2 RingUp s Affärspaket Modern växel 10 år gammal! Sid 12

relation! modern kommunikation Investera i modern kommunikation Sid 2 RingUp s Affärspaket Modern växel 10 år gammal! Sid 12 RU Affä M väx 10 å! S 12 A - H b ä få RU - A Kö! Iv S 2 S 7 Sy E X X1 S 9 V ä fövå å å ff äj f. D j v å fö 20 å, h v ä b RU 2.0. V vå h v ö b. Sbb, h ffv. Vå b f ä öj h vå ö! H h ö vä ö, b f, j bhv! D

Läs mer

ILLCISTRERAD BYRÅ OCH EXPEDITION: FRITHIOF HELLBERG KLARA S. KYRKOGATA 1 6, 1 TR. ÖPPNA KL. 1 0 5. TRÄFFAS SÄKRAST KL. 2 3.

ILLCISTRERAD BYRÅ OCH EXPEDITION: FRITHIOF HELLBERG KLARA S. KYRKOGATA 1 6, 1 TR. ÖPPNA KL. 1 0 5. TRÄFFAS SÄKRAST KL. 2 3. LLCTRERAD N:R 36 (6) LÖRDAGEN PRENUMERATONPR PR ÅR: DUN DUN MODETDN MED PLAN- CHER OCH HANDARB DUN MODETDN OTAN PL ANNA REDAKTÖR UTGFNNGDAGAR: KR 5 : 5: 3: - OCH 6 MAJ 899 UTGFARE: 2:TE BYRÅ OCH EXPEDTON:

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 52-2014 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Medborgarnas synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll Resultat från en riksomfattande undersökning hösten 2006

Medborgarnas synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll Resultat från en riksomfattande undersökning hösten 2006 M y å y, S R å ö ö 2006 R 2007:3 3 Fö S ö 1996 å ö å å ö. Uö ä å ä: Mä ( ä) ä. Mä ä å y y,, ä ä å y S ä. I å 2006 å ö ä y, (ä). D (ä) 2007:4, M y å S ä. Uö y : ö ö ä y S, ö ö ö å S,, ä ä å ä å y ö. Fä

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

det bästa sättet för e n författare att tala är a tt skriva

det bästa sättet för e n författare att tala är a tt skriva 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 b e a h d g e a c g e f b d d c b f h d h b a h e c f d g b a c a d f

Läs mer

Logo. Bakgrund. Tekniska data:

Logo. Bakgrund. Tekniska data: Pjk: : Idé & U: Jy Rd, jyd@jyuc Du: 14 2010 Bkud vu k d c u d k d k Tkk d: : H V Pjk: : Idé & U: Jy Rd, jyd@jyuc Du: 14 2010 d 14032010 Sk G 1 21600 P Mddd: Ipu py duy x p d yp duy Ipu duy' dd duy x v

Läs mer

ÖFVERSTEN OCH ÖFVERSTINNAN FOX.

ÖFVERSTEN OCH ÖFVERSTINNAN FOX. TORSDAGEN DEN 10 OKTOBER 1907 N:R 41 (1084) HUFVTJD R E D AKTÖR OCH ANSV. UTGIFVARE: 20:DE Å R G. JOHAN NORDLING. ÖFVERSTEN OCH ÖFVERSTINNAN FOX. " / ^ O L O N E L F O X y c c u c p y " u f å b j u by,

Läs mer

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet PRODUKTKATALOG Sis föi och klss ck fö sö www.s.s Ihåll Sos Aci Tl Kulöl si 4-5 All i! Vil All Sköljl I h boschy hi u fl föbukiso so u lbu h. Pouk Sskillk och håll hö ké. D fls iljök S och fis l so kos

Läs mer

OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF LAGMANNEN I MALMÖ

OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF LAGMANNEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/1 2015 31/12 2015 HSB BRF LAGMANNEN I MALMÖ K h Mmm HSB blmhm mm 3 mj 2016 1830 L: Eupp, S D 1 Fmmpp 2 Vmm 3 Ammmp 4 G 5 G 6 Vpjmmmjup 7 Vm 8 Fm bh 9 S mhp 10

Läs mer

Hässleholm kommuns Sorteringsguide

Hässleholm kommuns Sorteringsguide Häh ku Stggud Hu tt ä dtt vtyck? D 13 ugut 2015 täffd Ovht dy. Då hd v på ått åd föbukt åpdukt v kgk u fö 2015. Rt v åt vd v öv jd tgåg. Svg gg på td pt ä dt gä dt kgk ftvtyckt väd. Sku v v gö Svg hd v

Läs mer

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Akk Skp ASS, FU 2013-05-02 1(3) Akk Skp ASS, Ldnö Snn v kubbhu Tonpnd FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Rmbkvnn Akk Skp ASS, FU 2013-05-02 2(3) Pobm Mkn kpundn bv å å å å dn övvmm v vn f ån p å. Då b fukhn

Läs mer

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE HIINGEN OMMARKAMPANJ PÅ GARAREGAPORAR Vj 4 35 j j 9:- RING FÖR KONAFRI HEMBEÖK! O I 23, H 3-5 69 www! * I! A I E K 2, 3-5 57 @ *G NUMMER 6 juni 22 I LOKALA LIVILMAGAIN Nj N Ä U V! -,,, ö! B ö ö j -! V,

Läs mer

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30 10-15 Lög 18 mj S j MAT& FEST MATMARKNAD MODEVISNING 10.00-15.00 MATMARKNAD Dhw m Kp 11.00 ANMÄL DIG Sm på vå M hå på T g ch j på äch. 12.30 VINNAREN UTSES V ä ch f p Amä g ch ö v på mjf.. K 12.00 m jy

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Årsredovisning 2005. O r g a n i s a t i on. O r g a n i. s a t i o n

Årsredovisning 2005. O r g a n i s a t i on. O r g a n i. s a t i o n Ådv 2005 O O Fm å mmd 2005 2004 2003 2002 2001 Fkmäd 31/12 94 044 93 707 93 307 93 252 93 125 T k 32,89 32,89 32,29 32,29 32,29 - vv kmmu k 22,29 22,29 22,29 22,29 22,29 Kmmu Vkmh äk 874,8 831,3 774,6

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

VÄSTMANLÄNDSKA SÄRDRAG

VÄSTMANLÄNDSKA SÄRDRAG 2013-06-25 S 1(20) VÄSTNÄNSK SÄRRG Få guv h jäbuk hgh-h Väm kv - I ä v v bå, ukju bg m ö åg äg åg m uug Väm ä bå g v kmmu. T k Väm hö kå Hä, N, bg h jubg kmmu. Väm Bgg h ä. S gmm gk gä m Bgg h ä v gm Jävåg

Läs mer

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995.

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995. % 1 g M N 12 2 Kffu och y mmug m H-f u b b Svv, ygå v BEGÄ NS NL 12:S Mx 1 u :o 1 S 23 3:BEGÄ NS NL :o 62 Dm. y, x ymg och h vg ogmm m b og. byg. DM31 ybo fo: 481-8 Hog 1 382 4 Nybo Vg 1 18 Lög 1 14 m

Läs mer

3.995. drinkrecept från MATgeek på elon.se

3.995. drinkrecept från MATgeek på elon.se Lå c P c L j T b å S Hå P0860E/107427 S c å MT å. T K C- ö å c å å E: 2000 w ORD PRIS 599 399 ORD PRIS 999 599 ORD PRIS 1.195 899 R S5110/06 + T1150/10/107283 T Mx ESB5400BK/105158 T j 5 c E: 700 w, c:

Läs mer

Dammsugare PF1CLASSIC/106390 Fönstertvätt WV2 Premium/106021 Dammsuger överallt

Dammsugare PF1CLASSIC/106390 Fönstertvätt WV2 Premium/106021 Dammsuger överallt Lå c P h c L j T Ex kp ch mcfbduk å OR PRIS 1.295 OR PRIS 799 999 499 mmu PF1CLSSIC/106390 Fö WV2 Pmum/106021 mmu ö Skd, fö Effk m m muyck m ö du k dmmu på yp ch m Ekk ufuk m ö du pp dpp ch d d F pkk bhö

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 19 juni Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

STRUKTURSKISS - Helhetssyn på Campusområdet med omgivningar

STRUKTURSKISS - Helhetssyn på Campusområdet med omgivningar STRUKTURSKISS - Hlhy på Cpuåd d ii Udl fö fid blu i lik få J 2006 Gdkäd Kuyl 2006-01-25 Hållb häll li 1 ukui - Hlhy på Cpuåd d ii Udl fö fid blu i lik få Uppd D ld hökl bli i Cpu i Tllhä äll k på låiki,

Läs mer

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 14 mars Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

S P I O N O G R Ä S N I D S K

S P I O N O G R Ä S N I D S K C D F H J 1 U F 1 2 Å U 2 D D 4 D 4 5 5 6 H U 6 7 Å 7 9 Ä 9 10 Y 10 11 D D 11 12 Y 12 1 1 C D F H J H DU DDJ Ä - D FÖÅD Ä D HÖ F DC D Y Y D Ä Ö Ö Å JD ÖD C- WH Å FÖ D Ö H Ö Ö Å D D Ä Ö D DÄ- FÖÅ- U H Y

Läs mer

HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOMSTERTORGET

HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOMSTERTORGET Od 4 p 3 HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOSTERTORGET ONSDAG-SÖNDAG S p Fo ph b o Sv S pc O jo v d p d d d fö o cy B 3 vx v d ö / H x ä 3 - é d p o d d O B S Rob oäp p 4 4 d WD Lä o O p d p - S å pccé Gö o d

Läs mer

ligger sydväst o m Norrköping och på ett afstånd af endast 20 minuters väg från staden,

ligger sydväst o m Norrköping och på ett afstånd af endast 20 minuters väg från staden, : 29 (604) P M P P Å : 5: M M P B > 5 : M P > 3 : - V Ö : VJ ÖMMP: 8 Ö B P P V 2 P Ö WÖ V: B Ä Ä 2 3 : J 2: Å 899 MM XP: ÖV PÅ Y 6 Ä ÖMÅ V ÖPP 0 5 BYÅ M 6 4 7 6 4 6 20 w B w M V B B P JÖM! V V ' W 0 V

Läs mer

Lärarekårens l ö n efråga.

Lärarekårens l ö n efråga. Läk ö f A m ä övk Å ck p fö ö L k ä, h h m fkk ä Jä k v äj fö Tm:, f, k k f mh ä ö v u h 8 ) v, fö:äk k:omk ufö D uvck u u ö f D k ö k v äm fä fkkäö»m 6 u pm, vv 8 u ä u, häf ch häf ä, vk k m u, m öv 8

Läs mer

KURSLITTERATUR UNIVERSITET, HÖGSKOLA, OCH ÖVRIGA EFTERGYMNASIALA UTBILDNINGAR. Civilrätt Straffrätt Processrätt L I N L E R P O L D

KURSLITTERATUR UNIVERSITET, HÖGSKOLA, OCH ÖVRIGA EFTERGYMNASIALA UTBILDNINGAR. Civilrätt Straffrätt Processrätt L I N L E R P O L D K Lub J Scü T R- Sc A L C C J N A H Mcu Rz J Z TOMMY L I N L E R O L D S A R A BORGLUND N O R D B R A N D C S c HANS E M M A DE GEER S J Ö S T R Ö M SUSANNE SWEET K A R O L I N A W I N D E L L KURSLITTERATUR

Läs mer

Central Uppsala. Stora Torget : Bus: 20 Stadshuset : Station : Bus: 12,20, (101) Akademihotellet, Övre Slottsgatan 5. Slottsbacken

Central Uppsala. Stora Torget : Bus: 20 Stadshuset : Station : Bus: 12,20, (101) Akademihotellet, Övre Slottsgatan 5. Slottsbacken C Upp T : Bu: 0 hu : i : Bu: 0 (0) Aih Ö c Pcc: Bu p Åö Ly : i Ec Åö Ly F h i Bu : u u i Uu Bu 0: u Bu : u Uu F T: Bu 0: u F ( c) Bu 0: u ff h u Pcc Bu ic c uh f h i 0 EK/ip Bu ifi: hp://www.u. Th i wi

Läs mer

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally bg gföbu gy 2011-2012 RÖDA ff m INTE m ttpg. g. Otb 2- u Ap 2 x pg Et fm bt tg mt fm bt p- ch tb ttpg. A göm h mx 50MP 1/7-11 H u ö h m p ö h m H u D M - P H u p ö h m D M - g Pc Nm Kubb At tg Tt pg 24/7

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 37-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

Scouternas vision är att skapa en bättre värld. Scouternas syfte är att göra unga redo för livet.

Scouternas vision är att skapa en bättre värld. Scouternas syfte är att göra unga redo för livet. R f l Su p b l. Su yf u f l. Pl ul Su ll ul b u ll f f f l. Kpp fy ul, f upp pp j fy b lll. Gupp l ul, l l, p upp b jl. T llull ul, ul f l f jl l ll fl u l u. Kl l ul, uf fl l f jl ul jll, jlf p. T & lf

Läs mer

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally bg gföb gy 2010-2011 RÖDA ff m INTE m ttpg. g. Otb It 2- Ap 2 x pg Et fm bt tg mt fm bt p- ch tb ttpg. ö h m p ö h m D M - P p ö h m D M - g Pc Nm Kbb At tg Tt pg 25/7 4/10 5/10 12/10 14/10 18/10 19/10

Läs mer

EU integration Internationell Politik

EU integration Internationell Politik EU g Ill Plk Mådg 11 j 2009 My 09 Idg A föå EU: plk y EU: hk vcklg EU: lk plkåd EU plk y föädg My 09 Ml Sg McCll 1 H yck yck d d v EU, d plk ch d?? 1= v gg ll 1= v hl dl My 09 S ll flk? Fö v ch v följd

Läs mer

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY SKOL RESA På God 2015 RESORT VISBY BOKNING 0498-25 10 10 WWWKNEIPPBYNSE ö f ä E & So gå föjd: Bå /, uch/mddg å öf Buf Vby Hm-Kby-Vby Hm Log um/ugo md ho F é h Kby Somm& Vd Mgof å Kby y Äymgofb d fä A Gu

Läs mer

MIDNIGHT IN PARIS aris. Ombord på en Det är höstnatt i P

MIDNIGHT IN PARIS aris. Ombord på en Det är höstnatt i P T H G I N MID IS R A P IN M CLAR EN P1 på o b O. P ök ö S D o gupp o u T c v xklu, G floof f u c v pågå ollu k o l. Ell b u bll poqu" fö up k på? öv " ckckg LU N D. TE X T: ER IC FL ER A. AR EN M ED cl

Läs mer

Säker på Taket. Taksäkerhetsprodukter från

Säker på Taket. Taksäkerhetsprodukter från Säker på Taket Prislista Taksäkerhetsprodukter från Lathund löpmeterpriser Räcke, snörasskydd och takbrygga baserat på 24 meter. Skyddsräcke / st. Takstegar på 4,5 meter. Varmförzinkat Lackerat 1-rör 3-rör

Läs mer

PEAK IT & Office har sedan starten hjälpt över personer att ta nästa steg i karriären.

PEAK IT & Office har sedan starten hjälpt över personer att ta nästa steg i karriären. PEAK IT & Offc h d hjälp öv 2 500 po ä g kä. Bmg Rkyg Fömdlg V bjud fög m och kodffkv bmg-, fömdlg- och kyglög om IT, Ekoom och Admo. , mjukv uu vckl g Bmg och pojk Hok Vå äg Vå floof ld g PEA K Föm dl

Läs mer

bo plats Planer och idéer för Rådhusberget Strömstad www.stromstadsbyggen.se nr 1 2013

bo plats Planer och idéer för Rådhusberget Strömstad www.stromstadsbyggen.se nr 1 2013 1 2013 b p Sömd P ch dé fö Rådhubg www.mdbygg. ådhubg Rådhubg k få f hu Rådhubg ä myck måd md fk äg m. Fö få buk md Sömd bdb udök u möjgh föä måd ch mdg bhå v. Bdd uppåfm g möjgh pduc f ägh Gö W Sömd väx

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

Att mötas på nya sätt

Att mötas på nya sätt MARKSTEDT/EDENVIK På www.hudd.com få du uppv m v Yug. Dä h du äv vå öppd, p och my m yg fomo om vå kofäggg. A mö på y ä Hudd Kof & Yug, Hmdväg 6, 132 81 Sjö-Boo, 08-747 61 00, fx 08-747 61 01, fo@hudd.com,

Läs mer

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ!

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HEJ! VÄLKOMMEN TILL STS. V ö x ö ä. M, äj äöä ä. V pp p p? T p ä p ä ä S p. N, ä p ö, ä ä.. N äj j. E! STS p p.

Läs mer

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ!

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HEJ! VÄLKOMMEN TILL STS. V ö x ö ä. M, äj äöä ä. V pp p p? T p ä p ä ä S p. N, ä p ö, ä ä.. N äj j. E! STS p p.

Läs mer

välkommen till L I L L A P I R A T F Ö R L A G E T S Vinter & vår 2014

välkommen till L I L L A P I R A T F Ö R L A G E T S Vinter & vår 2014 vo LILLA PIRATFÖRLAGETS V & vå 2014 A f so sö Hov s j L Assos K E 15 å J å s å och o v så M E bv fus! H o f och vs h hu j su D v så h s bo s och v så K su ss I vå v so öv u vå fös böc: Too u v E V och

Läs mer

MEDBORGARDIALOGEN TYCK OM TORGET

MEDBORGARDIALOGEN TYCK OM TORGET 2015 SAANFATTNING OCH ANALYS AV EDBORGARDIALOGEN TYCK O TORGET INNEHÅLL I 3 4 V? 5 C 6 W 7 Ty 8 B 9 10 y 12 Hf 14 D ff 15 Gf 18 T 19 Kf 20 D 22 F 26 F 28 D y 30 Df 32 B 34 S 38 Kfj 40 Ö 42 C 44 S 46 PRO

Läs mer

Så här gör du för att få biljett

Så här gör du för att få biljett Nu f öjgh fö dg o ä dg hdppd och v Hby Hch på T 2 äg p. Nd ä pch fö d ch Så hä gö du fö få bj 1. Ko Gö Tgö på 48 ch och gö bäg: Ad: Go.Tgo@HbyFobo. 2. Hä u bj vd Hby Fobo T2 hv ch. Nä du h bo bj fobo få

Läs mer

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 1 f 0 5 0 7 0 2 0 5 0 7 0 2 0 0~ 0 6 0 4 0 7 0 2 0 7 0 1 0 1 0 5 г 0 4 0 7 0 2~ 0 5 0 7 0 4 0 0 6 4 0 5 0 7 0 2 g 0 0 0 0 1~ 0 2 0 5 0 5 0 1 0 0 2 1 c 0 5oloa c 0 4 0 0 0 1 0 7 0 2 0 0 0 7 0 2 0 5 г 0

Läs mer

AM Kvartersområde för HBF BVR BHV BER BRE BRV

AM Kvartersområde för HBF BVR BHV BER BRE BRV FÖR ÅLAND GEMENSAMMA PLANBETECKNINGAR GENERALPLAN jmf BYGGNADSPLAN/STADSPLAN GENERALPLAN BYGGNADSPLAN/STADSPLAN färg beteck. textförklaring färg beteck. textförklaring förklaring A Område för offentlig

Läs mer

SÖNDAGEN DEN 30 OKTOBER

SÖNDAGEN DEN 30 OKTOBER N:R 44 (143) SÖNDAGEN DEN 30 OKTOBER HUFVUDREDAKTÖR OCH ANSV. U T G I F V A R E : J O H A N NÄR STATSMINISTERN AAÅNDAGEN DEN 17 b ä l cböllp u, ä * V* L äl, fö Ev L, v ju Guf v. Dl. Ef öl vl Jb y fv xcll

Läs mer

AgnesFrumerieOCH hennes GUBBAR

AgnesFrumerieOCH hennes GUBBAR N:R 4 8 (1455) 27:D R & VNIG UPPGN HUFVUDRDOR O N D G N DN 2 9 N O V M B R 1914 OCH NV UGIFVR: JOHN NORDING O N U M M R P R I : 12 O R BIR RDOR: RN HÖGMN RD-RRR: IN WÄGNR FuOCH h GUBBR ONNÄRINNN * FÖRBRDR

Läs mer

Skydda dricksvattnet. Att bo och verka i ett vattenskyddsområde

Skydda dricksvattnet. Att bo och verka i ett vattenskyddsområde Skydd dcksv A bo och vk vyddsoåd R v ä vå vkgs ullgåg V äo k vså d s, v kl oss u v Vyddsoåd fs ydd vå dcksv D g oss llgåg ll dcksv v god kvl också fd E vyddsoåd bä oåd ä vspä ll bjud vss M ll vksh so ugö

Läs mer

Testvinnande båtar! Micorebåtar står för förstklassiga sjöegenskaper, utmärkt kvalitet, design & konkurrenskraftigt pris.

Testvinnande båtar! Micorebåtar står för förstklassiga sjöegenskaper, utmärkt kvalitet, design & konkurrenskraftigt pris. Tvd bå k å b v kv d k v g p ö Ldk I vkvkd Mco gg d fy dc och vå go fh v gfbmd p. d kä. - C Ad Jvg, v båäg #6 2012 Mcobå å fö fökg jögkp, umäk kv, dg & kokukfg p. KAXIG VåGTÄMJARE Mco 630/628cc Offho Mco

Läs mer

A1 Smartboard, 32 Salsansvar:HANDEL

A1 Smartboard, 32 Salsansvar:HANDEL A1 Smartboard, 32 Salsansvar:HANDEL (90) Skrivande HP EKA2 RA Ledarskap och o EK13A1 SV Matematik 3b EKA1 WE Moderna språk 3 LP (80) Moderna språk 4 13 NM 10.05 (80) SA13B1 FM 9.50 (80) Svenska 2 EK13A2

Läs mer

Fredag 9-18, Lördag & Söndag nyströms bilar! Varmt välkommen!

Fredag 9-18, Lördag & Söndag nyströms bilar! Varmt välkommen! - J - - - Ö U H -!! J %! Y!!!!! - U Ö Ö Ö Ö HU H YÖ UH U UH Ö J UU Ö U H H % U U U! HJU U YH U U HJU U U U H HJU U UH - - - - U -- H % -- % % % % - Ö - - - - Ö HU H YÖ Ö UJÖ UH U U- HY Ö UJÖ -HJU Ö U -

Läs mer