Årsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2004 1"

Transkript

1 Åv

2 2 Åv Suv ku Suv ku, Kvc, p Sk : Tbjö L, Sbyk

3 Ihåföck Kuy fö 5 O 6 Å å 7 Fövb Ovy 8 F y 10 Pövk 15 Dfv 17 Ivv 18 Vkhövk Ku B- ch ub 20 Fh 23 Kuy 25 Kuu- ch f 27 L 29 Mjö 30 N fö bk, vuxub ch 32 Sc 34 Sby 36 Övföy ch fö 38 Kuv 38 V 39 I h å f ö c k B Sbck kc 40 Sbck - b 41 Mh AB 42 Suv E - kc 43 Suv V - kc 44 SKIFU - kc 45 Sub Suv AB 46 Ghv Föv AB 47 Uvck Suv AB 48 Suv/Tå Rjföbu 48 Suv H AB 48 Suv Kk 48 Svk Ku Fök AB 48 Fö j å v 48 F övk Ruk 49 Bföpp 49 Bk 50 N 52 Rvpcp 56 Rvb 57 3

4 4

5 Sk u Fö fö å på å å k ku v upp puu åbku: Kukc h å 81 j k övk, ku vkh xkuv b h k puu på 45 j k D u h k kufuk buå 2004 bö k ch kuy bu 40 j k. E yck kf h j h ku fö k vkh u p. Sph h å på å k på k k å påvk. Du h åk å v. J v fö k TACK p b v yck k k 2004! V k u ö å vkp v u k v j v uk få R v uk k k å öj u u u y pkv. Hvv vp V åkf v v hvv vp E å uf k fök h h ku pck v fö uppå. J v h k yf f å yck: ök v k kv på k åku. H 90 % v v h å vå fö ku ök p y. D h Suv å vå. D pfök k v få u fy å h u p 100 p. M bö fök, föp b uvck b k, h j u. Nu k bb höj y! Föu k h - ch hkpp fö ch fö by fök u vp. Fyhu f! V å u v v 400 p f Suv å. D ö ök på å å ch b f på f fy h hfå. A yfö bv ckå ö v. Ju ök yfö h u böj på f v f b fök. Ny u fö fö fök, bå få ku ch, å v k f h b ph. Å uku! I vb k ( u å) f få TCO: Suv: Suv h å pc pp på k v hök- ch uv. F å h v k vx ch vå f by å uhå b ku bv fö Suv k v b u. D vk ku ch u fö ch vå b föb vk fö uv Suv u uk. Nu u v u upp kp föp! Svk ch b Ku vk ch b k kö h f ch uvck u 2004: Åkk Iv h fu f. Nvk Bk- Fök-P h uck u hk ch k på Suv k v N b kpcu på å. Iv Suv f b få yb ku xp v bf fö. Ew Bck Kuy fö E Nvå h b på v få fö fö v. Bpp Suv, f v Suv ku ch vå f Tå, Å, N, Hö ch Hukv, h b fö uvck v. Iv fku på fukufå ch öjh bp ku. Suv ku ch Tå ku h b fb fö v- ch vppvkh: Mv V AB. Sb Öu ch Th ku h uvck fö ö I-pjk: PMN. Ku öj Muv bå k fkpjk ch uppf vk v h. Sf Ku k b, v f Suvb, v h vk på f vk f, h fök p Suv v y b Suv på v! I 5

6 O Suv ku Kufuk Övföy K Fö V K Kuv Sbck AB Kuy Sby Fh Mjö Sc Kuyk Sbyk Fhk Mjök Scj B- ch ub B- ch ubk Kuu- ch f Kuu & F L Lk N fö bk, vuxub ch Föv fö bk, vuxub ch Ku b ch kuföbu Kufuk Suv E E AB Sbck AB Suv H AB 45 % Suv Kk 68 % Svk Ku Fök AB 48,5 Suv-Tå Rjföbu 79,25 % Suv E AB Mh AB Suv V AB Suv ku Iufhuvck AB SKIFU Uvck Suv AB Rk Suv AB Kvk Föv AB K Oj AB 75 % Sub Suv AB MSv V AB 80 % Suv ku Pk AB - Pk Ghv Föv AB Suv 11 % 6

7 Å å 2004 h v hk å pv ch v h. V bkbck k föj h : Å Fvåkf A. I ku f k upp bå v p få yh ch b Suvb k h få kfå. D 10 ju 2005 hö u kufuk. SCA p fö jv Suv y pppk v Ovk. I p fö kf U f h Bc C k på jö ch A 21-få. På S Cyb p fö b kp y jö. U fö v ck å bök. D v Guf, k Gy T T på b f v N B k SVT. E Suvö kb p få föu Suv v Tå, Hö, Å, N ch Hukv. Syf ö v ku hu Suv k ky hp bk-, b- ch u. I pb u S Hö Muv fö ff k k U hö fö f Suv föök få å jvu Suv cu. Aök EU- fö by v chu Suv bvj. U å j v Mh ch Sub. Suv ku h j buök k v vå Suv bku, ku vkh fy pk. Ru v å yck öj b ch v Suv. Ku j få by ch öjh fy å u by. Mh h påböj på by fbhu v I h. T by 96 h. I j uby v Kvk y kfvvk fö vfb. Iv uppå c 900 Mk ch föu y uvck fjv Suv. D f v Suv k bju fjv. å 7

8 F ö v b 8 Ovy Bfkuvck Suv vx Fk ök 400 (55 å 2003) p u 2004, ch uppck v åkf 2004/ p. Ef f å u fö hf v h fk 1988 ök c 300 p p å å h ö fk på vå uppå. Df h bfk k f 2001, fö u å å ök K: SCB. Fö u 2004 U å fö (1 091) p, vk k jfö fö å. Fö bv pv, 48 f fö ö. Ify ku ök (3 445) p, ufy k (3 448) p. D u fy på p. Av fy 30 % å å K: SCB. Bfkuvck Fö- ch fy Fö Fy Bfk åuku k fö k. Suv h ck å fö å u 24 å ch å hö å å. Suv fk f ök u p. Föu Suv ök v fk Tå ch Hö, k Å, Hukv ch N. Nv A k Sy h å ök Suv, f ö å u fö å på D uvck h v k k. A ( SCB fö) k u (44 937). Sk fö by på kuppf bv kyh. Ef k v v å k h jfö j 50 ö bv Suv 2003 ch V k h v Skk Sv AB v upp v vv Suv v k fö. D h bu å h pp Suv v c U 2003 j ch pp k u få pkv b/ h. D b Suv h k c 700 p. D k bå f v v S vk k Suv ku. U å h fö b uvck vkh Suv, b Bu, M Scv, KPA, S, Sk, Expc ch Sy. Aböh ök Aböh ök u D öpp böh å på vå å, 4,8 pc p å h ök å böh uppck 7,5 (7,2) pc. 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0, K: AMS Skj Abö, å, pc Abkå Öpp bö

9 Nvuku ch på Syuku Suv h fö kf u 1990-, få u j. I ffö bch föj, ub ch fk p ch kuu j h ö yök k u 10-åp. U 2004 h k k ffö föj ch ök h k vk, h ch. Jfö k y hö f bch föj, h ch kuk, ff föv byu. S ffö vk ch ub. Sy p bch, pc, å 2002 Off föv P kuu j Vå ch Ub ch fk K: SCB. Föj H kuk Byu E Tvk J- kbuk Rk Suv 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 I v f Suv f ch k på; cufbk, IT/ k bk, fök ch p. Fö å 2003 uvckb fö Åkk Scc Pk AB, v ö kvfc pökp. I å cufbk h vk 58 fö kp b fö h kp, f f fö kpvk kp y puk ch j. U å h f fö böj kfö. I å bv f fk- ch uvckvkh, b v fkc Fb Scc Cuc Nwk (FSCN) v Mhök u å ök Vv b Exc C v fkjö h pkp. I IT/k f uk kp b f ch uvck v y, ppk cu/fbkå ch b j. T ch fy IT-v yh; RFV D (Rkfökvk), S Pvk (SPV), C Suö Bvk (P ch vk), uö å k. U å h 300 IT-fö få V, J ch Tö ff fö få kukp bch v fö kp fföjh ök vk. Fkpjk Sh fy (SI) vk på bk, fök ch p fö ku p fku. U j fö kf 140 fku på SI: fkå. Nvk fö bk-, fök- ch p fö vå kfökv u å. I kb ff vk kc Sckh fö v upp kp f. E fff 750 på Sö B fö vk ch. T Muv h vk kp f 5-pub. Su k pv Sk, KPA ch VM- yck uök vkh Suv. Ek Shk Uvck vk påvk k hk k b v f xp ch p. D b kjukuuvck h p v bb ch k åh, y p f å. S bk vx v BNP (bupuk) OECD-å b 3,4 % D vk k D vk k h u 2004 p v k vx ök v ch k xpuvck ff ku p på. Huhå ku h uvck k ch v åh. D k vx k h ck u å yuppå bk. Kuk Ku (k. ) uö v v hk k ch v 2004 fö c 20 % v BNP. L på bk uvck v y ch ö v u fö kuk. I k åå uj v kk Sv ku. D ö k ku kk huvuk k b på uvck v ku k hh, bfkuvck. Sku uvck b på y, på öuvck. Hö y kv hö ö ö ku ök. Ef ku vkh y pv k ck kk b på ök ö bb upp v hö k ök ö ök k. Fö ku å huvuk ök y, v f k b, pv k k. M f k b påvk ckå ku k pv, f k fö bö, b cb, k föv k. U 2004 föb kuk uuvck kf ch k föv v pv u. Ru b huvuk på k ku h p k k. F ö v b 9

10 F ö v b F I USA, Sb ch v A v vx ku 2004 kjukupp å fö 2005 uå. D ku åh k u k ch b. Akv vk k föu v f k Föu fö ku k uvck föv k v b v kjukuuvck. I yh p uvck på bk jukfåv uö h öjh k f v ku å. M bku v kk pb f kuk uv v by hu uck ku ch yck u f ck. F y S v D v fö Suv kukc f 12 ku, 16 kv b ch vå kuföbu. Av b å 14 Sbckkc 100 % v Suv ku. Öv å Suv H AB, Svk Ku Fök AB, Suv-Tå Rjföbu Suv Kk. Äfy öv h b uöv kufuk vj y ch f kv fö b. B vkh å u y v kuy ch pkv by v fö vkkv f v kufuk uppå. D v v å vj bv vkh öv v kufuk bu å ch f. Ekk övk I bu fö 2004 f f f å fö kukc: Ub f kvx k v fö 22:29 k. Nå fö h j bff ku ub u 2004 u h v fö 22:29. Sk, b ch vf ck vkh k, på (b), f v kf vkh. I ku bku fö 2004 ck k ch b kf vkh k k på. Övk på 46,5 Mk. Nv (xk. f v bk) kf vkh uppå 181,8 Mk vkv kf vkh uppå 111,3 Mk. Iv f å 61 % v å vkv. Å övk f y 26 %, f å 87 % v å v kf vkh. Må uppfy åu 100 % f ku f v kf vkh. Ikf vkh (h, huhåvf) ck fk, vkv ch vk () på v kp. D kf vkh ck fk, vkv ch vk på v kp Uk kf vkh 1,3 k. Låf k v v kf vkh kk ö v bk. 10

11 Låf h k bpp v 56,5 Mk kf vkh kk ö v. Sbckkc uppå vk på 8 % på kp D vk på kp xk. jföö p fö Sbckkc uppå ,2 %. D övff å b. Å u Ru f f uppå 2004 v 102,4 Mk vk föb jfö föå å 166,2 Mk. Rk jföö p b h u föb 130,8 Mk. D pv u yck j ch bå ku kc Sbck AB ch ku föv v pv u. I ku föv b föb u f på föhöj kvh fö pv uuf kk bv v bk v å å. Jfö bu vkh k 11,4 Mk föv. I Sbckkc v f b pv u föhå bu ch u fö h kc kpp 50 Mk vk 22 Mk b bu. Ru f f: Mk Ku 45,2-93,5-63,2-25,1-20,5 Sbck AB 48,9 15,5-34,4-97,8 50,7 Suv H AB -0,3-0,3 1,4 0,5 9,4 Suv Kk -0,6 1,0-0,8 - - Suv-Tå Rjföbu 2,2 0,9 2,4 1,7 1,2 Svk ku fök AB 1,8 4,5 0,0 - - I u å jföö p 33,2 Mk fö Sbck ch 3,5 Mk fö Suv h AB. Suv ku Bkv Bkv ku kv på kk b fö ku ch. R u, fö v p, få kv på v uk v å. Av u på 45,2 Mk vå 6,7 Mk v. D ju u bkv b å 38,5 Mk. D b uk få 2002 på 26,2 Mk k ck 12,3 Mk v 2003 å uk på 78,2 Mk ckå ck. R v 2003 å uk på 65,9 Mk bk u å D f föu ku u å k v övk på 70 Mk vk ku b ku uppå fu b Mk 2004 Å u 45,2 - Avå, v -6,7 Ju u bkv 38,5 - Avå 2002 å uk bkv -26,2 - Avå 2003 å uk bkv -78,2 T uk ck ,9 Nk Vkh k h u 2004 juk 1,8 % jfö föå å. D fö å på å å ku k h juk. Fö b på yck k k få hö vå f Ab k k h v hå u 2004, vk h pv f u Mk Ik 831,3 774,6 755,1 675,2 644,5 K , , , , ,3 Avkv -115,2-117,4-114,7-112,8-111,4 Nk , , , , ,4 Fö, % -1,8 4,3 5,8 5,4 3, Vkh k - Ku - Kc Skk, uj ch b Skk, uj ch b b c 77 % v ku k. Vkh x ch vf f k b åå 23 %. D kk uvck föv u 2004 b på bkuvck. D fck ku b bk yö. Skk, uj ch b h uvck på föj. Mk E kk 3 261, , , , ,6 Su -12,1 8,2 18,0 29,5 40,0 Kuj -185,0-200,4-182,3-175,9-162,7 Ikuj -153,7-133,0-130,9-158,8-149,1 Ifö 67,4 67,3 67,1 67,1 67,4 Iföv -17,5-18,8-18,7 0,0 0,0 G b 388,9 394,8 413,7 382,7 408,5 Su 3 349, , , , ,7 Ök 66,5 103,0 142,2 139,6 87,7 Ök, % 2,0 3,2 4,7 4,8 3,1 F ö v b 11

12 F ö v b Nk ch kk Nk v kk ch b övkå å på ku kk uvck. Uppå k hö 100 % v kk ch b öjh f p v vkv ch ök v på öv bk. Nyck uppå 2004 å bku 98,6 %, vk 4,2 pch % 102% 100% 98% 96% Nk v kk E åck fö v k bk b u v på kk huhå Kuföbu u b uppå 2 % v kp. Fö Suv ku ku b u på 39,5 Mk ch yck ku på 98,8 %. D k u fö 2004 vå kv k fö v f b ku. Tå Ku å uppå 6 102,6 Mk v å u vv 2 774,5 Mk uå ku b. Tå h u å ök 268,9 k. A ök ffö ök v å. Fö å ch å % Aå 95,1 95,1 93,7 93,0 92,2 Oå 4,9 4,9 6,3 7,0 7,8 A å h ök å, b på ök uå ku b v v ö vkv vk fö å ök. Suv ku fu bk å h b Rjföbu. Ibk b v kufuk bu fpcy. Ibk å få ch å u kc b. G k f vkh bk k kukc ö by ffö u f k fö ku ch b. A k kcb ö på k vk. Uå ku b, Mk B Ghv Föv AB 142,1 23,0 SKIFU 107,0 7,0 Suv Fök AB 0,0 79,4 G Föv AB 0,0 85,1 Pk 119,6 121,5 Mh 881,0 881,0 Suv E AB 253,0 253,0 Suv - Tå Rjföbu 1,6 2,0 Kvk Föv AB 115,0 115,0 Suv V AB 445,0 445,0 Rk 0,0 1,2 SuB 168,7 168,8 Sbck AB 544,4 544,8 Skö Pb KB 0,0 14,0 Su uå 2777, ,8 Avå kf -2,9-5,9 Su åf 2774, ,9 Lkv, k ch bkhv kf pc uppck 38,4 Mk 31 cb R v ku f b å uppck 2 777,4 Mk ch v huvuk åf åf på ku b. D v f b ch fö pkv å. Mk U 2004 v b på ku f å 2,1 å ch 1,9 å. V å uå v b 1,9 å (1,9 å 2003) ch ku på b å uppck 4,94% (5,30 % 2003). Sku ch v Ku ku ch v uppå 4 128,6 Mk v åkf D ök 223,7 Mk få föå å. Ök b v på ku få fö hö p kub bå 2003 ch 2004 vk b bk 2005 ch Rv v föj v b h ckå p öv p v å vk fö åå k kubkfö bku. D ök vbhv h ckå fö b ku ök å % 12

13 Av åku v åkf uj 477,6 Mk uppå v ku cfkp. Cfkuppå h bk, bku v vk uppå, kfc åf ku. Ku f ku uppck 2 780,6 Mk ch huvuk f v ku Mu T N p, bu bk ch. D föf fö ku b ku v v åkf 1,9 å. D b på ku f ku h u å p 2,2 å ch 1,9 å. V åkf uppck b 1,9 å (2 å 2003) ch ku uppåk uppck 4,04 % 31 cb 2004 (4,35% 31 cb 2003). N v ku b fö ku Mk. U 2004 ök b ku b u å få 20 % 24 %. D h v föå fö ku å k b u Mk Kv D h u å fu åbhv, ffö fö ku b. Fö k b f v bk ku ch b öp fbhv h ku u k kv. Typ Bvj Uyj k/ , å, Mk Mk Köf 550 0,0 Chckkk 200 0,0 Cfkp ,6 Mu T N p ,0 D k uppå k ku cfkp på 500 Mk, chckkk ch köf 750 Mk. Ku åf uppåbhv vk Mu T N -p (MTN) Mk, uyj Mk p 31 cb P öjö öp 1 å ch hö 10 å. Eu Skvk Ek Bk, N ch Svk Expk. Ouyj k kuv Mu T N p uppck p 31 cb Mk % Hö kvh Suv ku h upp å S & P kv ku. Ku h å hö kvh, K-1, v v kf uppå AA- (på k få AAA C, AAA hö kvh) v åf uppå. R åp S & P, b ch vf kk uku, f öu ch å vå på k ku. Fuk bö b. Låföf 2005 Ef ku å å hå kv u ch å öj uyj v å. U 2005 h ku f å föf c 700 Mk, bk. Nv Nv u 2004 uppå 251,2 Mk. B ö v k köp v N 4:4 Tb h vkh, uppu v Kbckkj, uppu v kj h, by v Nvk by v Så. A v å föhå vkv v 210,0 %, vk b ku ku f v. Av å v å h 66,4% ku f, h åf. Ku h u f å v vkv 250% 200% 150% 100% 50% 0% Nv v vkv E kp ch D kp uppå 1 974,0 Mk v åkf, ök få 2003 v å u % 40% 30% 20% 10% 0% Ku Kc F ö v b 13

14 F ö v b Ku, v. hu v å f kp, uppå 32,3 %, k 0,8 pch. S h k ku f å 9,3 pch. A k pv u å pcu ök kp. Sbck AB Sbckkc v u fö 2004 på 48,9 Mk fö bkup ch k. Ru f jföö p på 33,2 Mk p. v b kv v. Pv u v ffö Suv Ekc 76 Mk ch Mh på 31 Mk. Kc b v öv, föu Ghv Föv AB b u v bu. Suv H AB Suv H v upp v u fö bkup ch k på 3,0 Mk, vk k 3,3 Mk jfö föå å. Ru bå v jföö p på 3,5 Mk ö b på k fö vp. Suv-Tå Rjföbu Rjföbu v pv u fö ,2 Mk. D föb 1,3 Mk jfö Av u 1,8 Mk pk ku öv v fö ch föb Rjföbu u. Svk Ku Fök AB Fökb Svk Fök AB ku 48,5% Gv ku (48,5%) ch Ku ku (3%) v fö 2004 upp pv u på 1,8 k. Få ch ju 2005 k fy y : Th ku, På ku, Th ku ch Upp ku. Suv kk Suv kk v upp v u på 0,3 Mk. Uk p ufå b- övk på 1,2 Mk kk h Ekkö k D k (fö fö å på å å) k k öv k å Suv ku D uppv j k f u. Ku v ck ff vvy öv å vkv. Ku h hy f kpc, åk bbkp () h, pv u, fö ök åf v. D pku b v å v u f v å v f å (k bkc). Ku f k bö b. Ku bhöv kk ppkv v k å fö ö f pb. S u kppkv h f f å uppfy. Pkh h v v b ch buföjh h kffu å ch hå kk uvck pv. Föv k å uk å pv uuvck å bbhå ch p. Fö uvå k upphå kv buföjh ch ppkv uf 2004 å vkh u fö v p. E k f åkf b ffkv ky. Gu fö u k ky få ch föv hå bu. Lyck v hå pc v, ök föu fö bv ch ffkv vkh fö hå kk ku k v upp ku kv v kk huhå. Suv ku å å u å vkhå b k ch kp ö k. E pv uuvck vö fö hu v ku f k k å. D f fv yck kv ö ku k uppv uuvck fö k v kjukuv ch f u å pvå ök ch bfk b. Suv fbu 2005 Ec C Ekkö 14

15 Pövk A A v h u 2004 k 12. I pcp h k k pk. D ö k h k upp h ch kp, bkö b vå ch. Pk ök p ch vå ch. D pkv föv å fö 2004 h ckå b åvö v pcp hv få ck Tv A p föv B-ch ub Fhk Föv fö bk, vuxub ch Kuyk Kuu&F Lk Mjök Scj Sbyk Övföy. k 6 5 SUMMA Mjök L Kuu&F Tv p föv FAVI Sby Kuy Fhk B-ch ub Scj Övföy I ku p f uöv kpp Abv Abv fö kukc u fö uvck v bvpk u v p. E vk uvckb pjk D föv ch bv u v Sv ku ch. Pfööj U 10-åp k y v vå åp. Uöv k ku ky fö u v k. Äv ky vkhå f y f by våh v pcå. Pvå Fö å På A v T Ab Ku på uök hj u å 2003 h ök få %. Å 2004 hj fö, 79 %. G k bu h fö v bu h fö cj fö f Scj h u v 2004 å u y bju h bö p b fö h u Oh Ab k h h 2004 f åv fö vkh fö k pjk. U å h ku fö fö k v vå föhvå. I k på y p upp h jukfåv. T h jukfåv v juk p. D bk ck v b v h f jukkv kf ök. Få ch 2003 v f v fåv b. D v ö u v bv ch yck öjh jfö k bv ch bch. Ku k jv ckå föj uvck k åpp ch åv. Sjukfåv h juk å D ök v juk v u å h å v. D k j fö å yck å jukfåv h u jukkv 90 k 85 p få cb 2002 cb Uvckpjk D uvckp vu U 2004 h p fö y chf föb k u M k bpjk. Exp på pjk jvy upp ch buvck. D fö u uppv yck ch få. Pjk h vck ku v h uå x. E I pfö h u hö. Pfö upp b uvck föhå h v h v övh, k övh ch kybhv ch vk fö ök pöh. F ö v b 15

16 F ö v b Lök Ab ök h f u å. Ru p böj v K k u fö 2005 å ö-föh ch föp föj upp. Sjukfåv Rv v fåv på u v juk 4 kp 1 L ku v. Uppf v Sjukfåv pc v b. Sjukfåv, % T jukfåv 8,83 8,80 -vv jukfåv 60 72,50 71,93 Kv, jukfåv 9,72 9,80 M, jukfåv 4,86 4,52 29 å y jukfåv 3,66 5, å, jukfåv 7,97 8,10 50 å, jukfåv 11,37 11,06 Pk Ku pk h uvck påföj Mk Lö ch 1871,4 1873,3 1780,3 1658,8 1602,8 Sc vf 653,7 662,4 599,9 565,2 536,3 Pk 177,8 170,2 179,1 159,5 128,4 Öv pk 18,0 25,0 30,3 36,1 31,0 Su 2720,9 2730,9 2589,6 2419,6 2298,5 Pk Pk h u å ök 7,6 Mk 4,5 %, vk å hö ök öök. Mk PFA, vu 73,5 70,9 Pub 58,6 61,1 Vv - Gp 1,7 1,1 - Sk åp 6,4 6,9 Pfök 9,1 7,3 Pvfö 2,1-4,5 R på pv 1,4 1,4 Fövvf 0,7 0,9 Lök på p 32,4 34,5 Su 177,8 170,2 Pku Ku pföpk k. ök ök u ,9 Mk vk 4,8 %. H ku på h åå. Mk Av fö p ch k föpk 62,0 54,1 Avföb Pföpk upp b v 1 654, ,8 T föpk 1 716, ,9 16

17 Dfv, Mk Vkh k p Uf Bu Dff Iå b u Kuy -240,9-234,3-6,6 30,0 L 0,0 0,0 0,0 0,4 Sby -32,3-36,1 3,8-0,7 Kuu- ch f -203,8-207,5 3,7 8,6 Fh -63,3-75,5 12,2 11,5 B- ch ub , ,2 8,2-5,8 N fö bk, vuxub ch -53,5-55,9 2,4 18,5 Sc , ,6-0,2-31,1 Mjö -10,6-10,2-0,4 0,8 Övföy ch fö -5,5-5,1-0,4 0,0 Kuv -2,0-2,0 0,0 0,1 V -1,2-1,2 0,0 0,0 Ku 95,4 106,7-11,3 0,0 D f v Su , ,9 11,4 32,3 17

18 I v v Ivv, Mk N/pjk Avu Rv Rv Rv Bu/Kky å Fh Mk ch f ,8 0,8 2,8 R Båk ,7 0,7 0,8 Kvby cu ,3 0,3 0,3 Höv ,4 0,4 0,4 Gffbyv GC-v ,3 0,3 0,3 Måbck b ,4 1,4 1,0 Jhv GC-v ,6-0,6 Buhå ,2 7,7 16,9 10,0 By ,2 0,2 1,7 Öv ch v ,2 0,2 Tp ,5 0,4 1,9 1,8 Lju cu ,2 1,7 1,9 2,1 Göyk ,5 0,5 0,5 Avpp kuhu pj ,1 0,1 0,5 Kyk k v ,2 2,2 7,9 Fjbu Nv ,2 0,2 2,0 Sckjö k ,7 0,7 0,7 K IP ,1 5,1 6,6 T vchu ,5 0,6 24,1 24,8 Mf k öj ,7 0,2 2,9 3,0 Nvk ,5 21,3 23,8 46,6 Lju k ,3 0,7 6,0 6,3 Åkvk pukkök ,0 0,2 7,2 6,7 Hk ,2 0,6 0,8 2,6 V k ,5 4,5 7,0 6,4 S: Ofk ,8 2,7 4,5 5,5 Så I ,5 9,4 9,9 29,9 Sköb h ,2 0,6 21,8 22,4 Aöb ,1 0,2 0,3 Tkv ,8 0,1 0,9 0,9 Öv j ,1 1,9 2,0 21,0 Skhv ,1 4,0 7,1 12,0 Hkppå ,6 1,4 2,0 5,0 T N 4:4 f Tb ,0 50,0 50,0 Thuå ,9 5,9 5,9 Ipk ,3-0,3 6,0 Så ,7 0,7 1,3 Göb k ,8 0,8 0,8 V k NV-p ,2 1,2 0,7 Göb, fhk ,7 0,7 3,0 Sku fök ,6 0,3 0,9 0,9 Sck fök ,6 0,1 0,7 0,6 Mk Sjö ,5 0,2 1,7 1,9 F Våk by ,0 2,0 6,8 P by ,2 3,2 4,0 Kykk kökk ,4 2,4 2,5 Eppjk ,7 0,7 4,6 Göb by. IFO ,9 1,9 2,3 Kuhu fö ,2 1,2 1,5 Vbckk u ,2 3,2 3,7 Gu, ,8 3,8 Iv ,9 0,9 1,0 Öv v ,9 3,9 3,9 Su fh 153,5 245,3 18

19 Ivv, Mk (f) N/pjk Avu Rv Rv Rv Bu/Kky å Sby Exp k 24,6 7,9 32,5 Fh ,2 0,2 Sjö uv ,1 0,1 I h, kj ,8 35,9 64,7 57,0 Iv ,0 1,0 1,0 Sk Åkk 2,5 2,5 Vk ,2 5,2 5,2 Må, B ,0 4,0 4,0 U B 0,9 0,9 Oby Jhv ,4 0,1 0,5 Öv ch v ,2 0,2 Su Sby 55,4 111,8 Kuy Iv fh ,4 1,4 3,1 Duu IT-h ,9 1,9 2,0 Iv KS-k ,5 0,5 0,5 Bbå Bu ,6 0,6 Ojh ,9 2,9 Tuh ,3 1,3 3,6 Rp Mkj ,3 1,2 14,5 14,1 Kbckkj ,8 26,1 27,9 90,0 Su Kuy 35,9 51,0 N fö vuxub, bk ch Uu k ,1 0,1 0,1 Su NAVI 0,1 0,1 0,1 I v v Kuu- ch f Iv ,6 0,6 0,6 Sök ,1 0,1 0,2 0,2 Lfky ,2 0,2 0,3 Tuck ,1 0,1 0,1 Vkuu ,1 0,1 0,1 Myu ,1 0,1 0,1 Pk ,0 1,0 1,0 G Båk ,3 0,3 0,5 S cp ,5 0,5 0,5 K ,5 0,5 0,5 Su Kuu- f 3,2 3,6 B- ch ub Iv ch IT-uu ,3 2,3 2,3 Su B- ub 2,3 2,3 Sc Hjp uppb ,2 0,1 0,3 0,3 Tyh Aö/Öå ,3 0,2 0,5 0,6 Iv Rhb ,1 0,1 0,1 Iv ,6 0,1 2,7 2,7 Su Sc 0,5 3,6 Mjö Iv ,3 0,3 0,3 Su Mjö 0,3 0,3 TOTALT KOMMUNEN 251,2 418,0 19

20 B - B- ch ub Pk v Ofö Lf N Vkhv Dkö b- ch ubföv N Öb c h u b Vkh u å Må ch åuppfy Å 9 Suv ku k h u å föj v å hf u jföb ku v bhöh yk. Å 2004 bö uvck ch 90 % v v ku k v bhö ök p. D v xk k. Dfuppföj, Mk Bu 2004 Uf 2004 Uf 2003 Vkh k 166,2 205,3 200,3 Vkh k -1620,4-1647,4-1634,3 Avkv ch -3,9-4,3 Vkh k -1454,2-1446,0-1438,3 Sk 1454,2 1454,2 1415,5 Å u 0,0 8,2-22,8 B u, å -5,8 6,7 Pk, Mk 1079,1 1075,7 1107,9 S- ch föku 82,5 86,6 Nv 2,3 1,0 Vkhå Bu 2004 Uf 2004 Avvk bpp Mk Fök -277,5-274,9 2,6 Guk -755,3-770,4-15,1 Gyk -260,4-252,7 7,7 Kuuk -16,8-18,7-1,9 Sk -62,8-62,3 0,5 Övp ch -81,4-67,0 14,4 Su 1454,2 1446,0 8,2 Vkh A Gyk Ev, Gk P v, k Exk k, k Guk/Fök Å 5 D f kå u kukpvå vk, k ch k å 84 % v v ku k u vå vk k föb jfö å. B- ch vfö A b fök fök f ök ch cb v b 115 B fök, Ev uk K b fök k D: uk/fökk, k D: xk k, k f å. D ö ök h k Höu ch Mf kk Så ch Njuu k å. A b fök u hö föv b A v ku uk k 450 hö 2004 v ku fy få uk ök y 200. Mv åupp k h 185 v vk uf k å föå å. Ev ku yk k 230 ch u c D få k f ku h 790 v få Suv ku. P å Sk b/v vx ch b ö ch b ch u pk vkh få å å yk. Dfö å vk p k v h ky ch b övå kf/ fu på b. D föhå å u By ch vk j fö föv uvckb. U å h föv b yck kvfå vk f ku bå på k-, k- ch fövvå. D fövövp kvv f på Skvk h. E vpp h fö v KPMG på upp v kuv v vfö åuppfy ök ph v hö. K v f å k fk fök v hföhå ch c jö yf f vk fk. A vk h, fö ch yh f k fö hö vk k kvb y. 20

21 Abjöfå vk uvckå f b bjö föu fö jö. N hp fö bjöb h uv ch v u å. D jukfåv pb v ökk h. Jfö å k fåvf p få 0,96 0,89. D k ( - 28 ) ch k å ( 90- ) jukkv k jukkv upp ök kf. A h h k k å jukkv på vvå ch b kv k h på bp. Sö h u å Kufuk f u å y kp. Skp ju åå b- ch ub k vk fö k upp. P uf fö v på y pk vjk, ch k uö ku fö vkh uvck: I Suv k kk bh. V Suv k å vk. Vj v v Suv k å få ufå bhv ch uvcköjh. I Suv k å vj v ch uvck cu fö k kp. Kv Suv k uvck å föu fö v föb. Suv k v ch uvck jö fj fyk ch pykk h Suv k v ch uvck kuu fj ö ch föå k. S Byb fö u vå vb kv fö p föv på V k, Fåv Syf v yf f xp få k ckå p få k v ku få öjh ff. U ch fö u kp ubk. A bv v uppk ch k få f hö 2005 kk y fku på ö å. F Föv h upp k påvk vkh å: By Föhå By k v u å p b b ch u ky, få fök yk T ö T fö öj b - ch påkuvck h by fö hu b å å yck å få k. E k v b - ch påkuvck h fö u å ch hå på. Svk k b ch u vå ku I k f b ch u. D fö u k b öp yh, fö, kyk f fö vå b ch u y ch uvck uppvx. D b påböj v juk ch å u FATI (föby b ch ) h vk pub. Syk kvb E yk kvb vk fö h yck b åuppfy fö v vå k. Skvk b f k k å v vk k ö fö k k kvb. D b h fööj ku k uv v v b ub. Sjvk k vj k u v k. L ch y E övy v föv ch y h fö u 2004 ch k fö. Lkfööjp F 2012 k b ukå y Fö ky p v k ök kf å kk vvck. P- ch kpfööp E k v pbhv f å 2010 h j hy pvå ch b- ch vfö. D få y fök ö bhv v yky f. Ek B- ch ubföv v övk på 8,2 Mk. Ru b föv vå k v pf vk yck pv ch ykbk k på f pkv på 9,7 Mk kufuk bu ju. R v kfö fö buå 2004 fö öv uk. Gubpp p v uk ch yk k 0,8 % ch bpp p b fök 5,4 %. D å fök fö 6 Mk kpbu. Ff ck ph fök Ok föv ku fö kf fö k ök ö v b fök å k Wp b. Kf b Suv ku k få våhöj v b på y 48 Mk ph k u 5-åp v ök v. Pb få v fök. U 2005 fö k b k fök. U å h j fö k pb vk y u. T öök h pk k y 30 Mk jfö M k på v uk f juk ch få yk ff vx ck u b kyp å f. Föv buk h ök y 12 Mk: P - 30 Lk + 4 Öv + 38 I ubk öv y b ku, b få k, kkjuk ch k fö å vk h ök v k föv ku påvk. D h kyp uy fö, uu ch fb. D u v ffk v Wp - B - c h u b 21

22 B - c h få v pk. B få k ök bb f få yk vk ku. Hö 2004 fu uby få 6-9 k Hå vk f bk öv bu 5 Mk. Skkjuk ök Mk ffö å by. E b fk b fö vå ch vxv b h kkju b fö v v ku b. Rvk k kkju hå på öv ch u 2005 k b- ch ub f kkju. Hf v kk v pv u ch öv å, k på buu föub uk. V Så kk hf uk u v pv u. u b 22

23 Fh Pk v: Ofö L-Ek Nyb Vkhv: Fhkö Ch E Dfuppföj, Mk Bu 2004 Uf 2004 Uf 2003 Vkh k 767,6 906,0 956,4 Vkh k -615,4-742,0-763,3 Avkv ch -227,7-227,3-202,1 Vkh k -75,5-63,3-9,0 F k 3,9 4,4 3,9 Sk 71,6 71,6 7,7 Å u 0,0 12,7 2,6 B u, å 11,5 8,8 Pk, Mk 127,5 169,1 165,2 Söku, Mk 10,6 10,2 Nv 246,5 149,7 98,2 Vkhå Bu 2004 Uf 2004 Avvk bpp Mk Ikf By- ch föv 11,0 22,4 11,4 Ku- kvc - 0,2-0,8-0,6 Svc 1,0 1,7 0,7 Suv Kök 0,6 5,4 4,8 Nu, kf. 12,4 28,7 16,3 Skf Vv -68,2-72,0-3,8 Ujö -13,5-13,3 0,2 Suv Kök -2,3-2,3 0,0 Nk, kf. -84,0-87,6-3,6 Nk, -71,6-58,9 12,7 Vkh A S k T bu, kv vv vv hy E k Dfk, Mk 109,9 121,4 - k/kv 177,24 193,58 Fvhjp. ku uhå, Mk 11,5 13,7 - k/kv 18,58 21,82 Sk 4,2 9,4 - k/kv 6,76 15,04 Skö 3,3 4,9 - k/kv 5,37 7,89 P uhå, Mk 43,4 36,4 - k/kv 70,93 58,10 Vkh u å Må ch åuppfy Fh h f övp å Hö kuöjh Akv bv Ek b Mjöhy Effkv vkh Hö kuöjh b kf vkh k uppå öjkux, NKI 65 ch f vkh k v k b ku kujfö. I kuk vå kf vkh ch j u hö 2004, å fhk NKI på 71, p få upp hyku NKI på 61 kuvx ku NKI på 88. Ek b b kp k uppå 10 Mk, v k h k b p ch buvvk bö öv +-2%. Ru 2004 k b kp k ök 24,2 Mk. I å fö jöhy f b åföbuk v j k v hv å 2007, k f ubyp fö bjk. V k jöfk v upph p bk ch jöv v fh v ufö D å v fh u 2004 ch å uppföj v h u j j. Må ffkv vkh f k föv v fh. B k uhåbhv å upp bu, k fö kö ch föbuk k, föv kv k 1% u p. Skö h k by u å. Fö k föbuk h föby påböj fy k. F h 23

24 F h Sö h u å E ö fhff h u u å. Kufuk h f bu ku k vvck k k fö fö. Ik v Fök AB ku j ch ku ku ö ff j kv b. Svchu Ku, Mf ch T å ch åhy å ku k h kv vkh fh. I yf k öv xpk på N Kj j byff Aku K AB, å ku köp fh Tb h vkh, Aéå å. A fh ku å u å Tk ch H å. Fh få 2004 öv v fö v ku, vk b b/ufö upphö. Nu v fh fö v v, f ch kö, p- ch fkfå h by. Ujö h u å påböj b v Büwk j. I b ö v på pk k j. Ek Ru fö fh bv 12,7 Mk. Fök föv b f ku kj hå k öj å. By- ch Föv v u på 11,4 Mk f k få v åhåh ch fökju v p uhåå. Då uhåbhv k vkh v u k å. Svcvkh (vx, cp ch kvc) u bv 0,6 Mk, vk v b v. SSvc v å v puc, åhåh vk ch k kuhu. T v u på +0,7 Mk. Vv h hf yck v bu fö vuhå ch h k v vkh u på 3,8 Mk. Suv Kök v u på 4,8 Mk. Ok u b åhåh vk ch v Mkck b k k. Råvuk h p ku uppföj fök v v vubu ku k fö vupph. D kf ujö v pu på 0,2 Mk. Å övk v på kk v, bukp h uk ku på ö v. D b öjh k k å vkh- ch kk å h föb. F I u v å f EU: ukuf bu y chu. By k påböj u 2005 ch pjk fö b byfö Skk. Ku fhföv h pkv ffö ch fku k på k vk, j ö fh hy u k bjk b u Bk () Bu, kv Dfk, Mk 12,8 9,6 - k/kv 299,17 221,77 Fvhjp. ku uhå, Mk 1,4 1,7 - k/kv 31,8 40,16 P uhå, Mk 5,6 5,4 - k/kv 131,46 124,05 Sk, Mk *) 0,6 6,0 - k/kv 13,51 138,27 Skö, Mk 0,2 0,3 - k/kv 5,02 6,54 Skk () Bu, kv Dfk, Mk 47,8 43,8 - k /kv 181,77 167,21 Fvhjp ku uhå, Mk 4,7 5,3 - k/kv 18,03 20,13 P uhå, Mk 18,9 14,4 - k/kv 71,92 55,04 Sk, Mk 1,5 1,1 - k/kv 5,52 4,27 Skö, Mk 2,4 3,8 - k/kv 9,16 14,66 *) I k 2003 å b v H fök 24

25 Vkh u å Må ch åuppfy Må Ku k b. G k öv kk uvck. Sk jukfåv. Kukc kv bv. Ek ch uppk vc kub, kukc ch kuy. Ök bfk ch f bf. Måuppfy Bkv h uppå. S å h v h kukc fö å u. Ab öv bupc ch ky h. Sjukök ök 2004, b på j jukövck fö hvå Sjukök hvå 2004 ck v Låjukfåv h k. Kuy Pk v: Ofö Ew Bck Vkhv: Kukö P Gv Nå k u v hu k vc uppf h j u å. I k f vkh, fj, bö b. Lfk h u 2004 ufö bukuök v fj v öj buk. Bfk ök u å 400 vå, vk ö ök A fö k ck p. Sö h u å E v u- ch pb h fö jv cu. Iv h uvck v Suv Hö, Tå, Å, N ch Hukv ku. E uvckpjk fö Öu ch Th EU: p I. Dfuppföj, Mk Bu 2004 Uf 2004 Uf 2003 Vkh k 51,6 119,4 159,2 Vkh k -274,5-348,4-393,9 Avkv ch -11,4-11,9-11,8 Vkh k -234,3-240,9-246,5 Sk 234,3 234,3 241,4 Å u 0,0-6,6-5,1 B u, å 30,0 33,4 Pk, Mk 67,8 75,6 116,6 Söku, Mk 5,4 5,1 Nv 98,3 35,9 23,1 Vkhå Bu 2004 Uf 2004 Avvk bpp Mk Ku vkh -164,0-171,1-7,1 Huhåvf 0,0-3,6-3,6 Kuyk -70,3-66,2 4,1 Su -234,3 240,9-6,6 Vkh A Upph v kkvfk fö å h fö. E u v upph uök fk Hö ch Suv. U å h fk å Gvb fö Suv. E y fö ypukh h föb fö h kukc. E buök h fö. Kuyk h fö ch v ch h k u fövchf h k. E y h, Lö ch P, h b. K h få 30- y b få föv y h. Huhåvf Suv ku v fö ch bh v huhåvf ku. Rk Suv AB h upp fö ku ku ch pö p ch föj upp vkh. M huhåvf h k bu ch å vfp. Må v k vf 10% jfö Uf 2004 bv k 5%. M vvf få ch åvc f ck ök. Få 1998 h ök v c. 90%. M f vf h ök 8 % jfö föå å. D fö bhk övk å bu kf. Ru på 3,6 Mk f b på kf ök vp ch b v v å v p öj. Föv Av v D p hå u 2004 k b å. Vk h bb på yck hö vå. K u y 25

26 K u y Föu v åk föv u å h v v b u ö bp uppföj v bu bp. Uvckv I ju bu uvck- ch hph ku fö uvckv. A b v h fö h på uvckb u å. T h på bö föv vk Fö fök h fö k å ku. Fö k bb ch f ök v bhöv fö få ku å,.x. bk f å b.. v wbb. Ku y övkp u f ch h v u på å u å å. Suv ku h å yb vk Hhy c Sv. Sö h b fjc Lju ub fö jvhjpupp fö föö Sköb. Ekv Av h ch kf å b. D vk uppf h ck v vk fö h k på ku k vk fö ky öj k b. Ku h vu upph v y buöy k uö ppvky fö ku b. I fö f h f få k- ch PA-y. Bu h f fö ch fö fkuk ch kk h. Syf ffkv fö ch pc f h v köp ch vöfku. E- fku h föb fö b- ch fku. U vå pkv på jfk 5 Mk, vk uy y fkfööjp v kuy. P å u fö upph v jfk Suv ku fö u å. Upphh vk ch ku ö upph. Löp ub fö fö ku köpbhö upphfå. Syk bkyb h fhk ch j. Ny chck bkyk h upp. Pv F v v uppf y v bv. D h f b få u öövyföh, få k huvck, uppföj v hfö, ub v fö k chfv uppföj v hu bv p. D y c h, Lö ch P, öv h v ku ö få 1 vb. Fö h ku fö u uppv kvvå h k. D c ö h bu hj ku, b ö, h k få S hö 2004 h kuh b yö föhvå upp ku. Föb k påvk uv vhå, b. uvc ufå föv ch k ku bhv v hb- ch föby v y. IT-h Eh å h v h k vkh ufå bu IT-,.v.. c f- ch köpfuk. Myck ch h på, ffö böj v å å ku u by vö på bå uu ch kuj. Mkb fö k u fj kv å pc. C v köp h ök v. U 2004 by pcp j v pk. Nykff h fkh ch bhv v kuö k. F Ab k k ufö k u up kufuk. L få å kk u ch bpå k påvk vkh. U å föj få p G k öv k ch å fö p k kukc. Pfå k. föhvå ch hb F uvck v y v kukc Uåk b b. uvckp Ek Kuy v u på 6,6 Mk. I u å kuyk, huhåvf ku vkh b.. f j, kkvfk ch fökvkh. Kuyk Ru fö kuyk vkh +4,1 Mk. Övk b f på vk v jh, juk ch föh v v v. Uvckv h k åhåh ch IT-h v övk å bv f IT-v ku ch fk, fv. D v u fö kv k fök å fövk h v fö f uvckk v buöy. Pv uk v pjk HUR (H, Uvck Rfk) ch REHAB k f kuyk kpbu. Ku vkh Ku vkh v uk på 7,1 Mk. D b ö på ku j v pk Rj fö å 2003 ch Äv k fö kkvfk, k. fj övk bu 2,7 Mk. Uk b v på fkbp fö ku u 2004 h Lfk u å. Kufuk k uppå 0,9 Mk hö bu, vk b på bu p uv kvå. Fökvkh v uk på 0,5 Mk. A fö bk på H fök ub u Bpp uppå 0,8 Mk. Bu bp fö v c ö h fökju. Vkh fö vb, vk fö v vvk på 1,7 Mk. Föv bp ITf k. upph v v vvk på 1,5 Mk. Ofö k ö föv f u öv hu bp fö. 26

27 Vkh u å Föv 1 p. U å h föv bu k 5,3 Mk föj v fö ch bp. Mk v k ch k jfö 2003 b ö på Sph övfö Sbck AB ch Iv u å Föv fö bk, vuxub ch. Må ch åuppfy Lk å y vkh kuu- ch f vå, v å vkh fö b ch u k p. V ö v b v ch åv fö b ch u k kuu- ch fv. Nå xp Uv bv fufk vkh Löö Vk, ch h v uvck uuv. u k Kuu- ch f Pk v Ofö M Jh Vkhv Kuu- ch fchf Ch Söb ök f. Up by f fö u ch vkh f ufö by. Mukv Suv kv ch ch b på D h å b få öjh ö p u å. EU-pjk ucuv bv föv yf uvck uku Suv. Föv h f bfö b Kuuk. Föv hy v u k fö bv b- ch uvkh. Äv föö - f ch åv kk ch ö - vk vkh fö b ch u. A kk ö - ch ffö b ju på fö vkh fö b ch u. Dfuppföj, Mk Bu 2004 Uf 2004 Uf 2003 Vkh k 31,3 41,4 69,7 Vkh k -237,4-243,0-285,1 Avkv ch -1,4-2,2-2,6 Vkh k -207,5-203,8-218,0 Sk 207,5 207,5 217,1 Å u 0,0 3,7-0,9 B u, å 8,6 4,8 Pk, Mk 74,1 78,0 93,3 Söku, Mk 6,3 6,8 Nv 3,3 1,0 1,0 Sfv h åuppfy kuu- ch f vkhå v v u 2004, fö bp. Sö h u å E h u å v fö 1 p, b k v föv b. A vkh u f vkh. D y k på Lju bbk v ju I j kuuv ch T V fö v kuuf kv, Gjc, fck yck uk v få pubk. Lk fö 3-4 pb f u b ch vux kv b v by k ch, kå, cwuk. Sbck på Sö Bck fö v hvåkf öv föf. S 1 ju v Suv kubb fö f v bck. Ipk fck u å k vk öjj p k yj. EU-pjk Kukpu u hö. Pjk yf ö u kv ch fö h. D v b Suv bbk, Suv uu ch Mp kv. Sbbk h u å fö vc på bbk. K u u - c h f Vkhå Bu 2004 Uf 2004 Avvk bpp Mk Kuuvkh -80,9-81,3-0,4 Fvkh -84,0-81,5 2,5 Sö kuu- ch fvkh -30,0-29,1 0,9 Kuu ch -12,6-11,9 0,7 Su -207,5-203,8 3,7 Vkh A F Ifö 2005 h föv få k bu 500 k fö få kk bp på 15,6 Mk. E v bp k k på p. Föh k ckå k fö öv v k. 27

28 K u u - c h f Ek Kuu- ch f v fö 2004 u på 3,7 Mk. I p k föv bu 0,8 Mk ju k föv bu y 4,5 Mk. Bp h f k på föb ch bkköp på bbk. D v föv fö köppp. N ub h v u u å. Vk h uck v vk ch juk. Kuu- ch f c Kuu- ch f h övk på 0,1 Mk. D b på föf ö u u hvå. A å 0,6 Mk b bu b f på ökufö k k. Kuuvkh Muvkh v övk på 0,2 Mk. D b på EU-b fö Svvk u p f Bbkvkh h vk uk på 0,1 Mk. På u v bu på f v ö bpp. Föv h h j u få kp fö ök k fö Lju bbk. Kuu h övk på 0,4 Mk f k fö uhy v b ch vk j j. Fu h hf hö k bu 0,4 Mk. Fvkh Sph h övk på 0,7 Mk. Mfh ch Njuuh v övk på 0,9 Mk. A j v vk u å k v hö bu. Söhu v v u 0,4 Mk. D b på hö pk bu. Fkvå ph v övk på 0,2 Mk. D b på köppp u Fö ku bhå ku kv köp v uu fö fkvåy ö u I- ch fuf h övk 2,1 Mk. 0,2 Mk b på påå bkpjk föv få k fö by y v- ch cpby på S Cp. Iå fö by. Ip h köppp ch k föbuk få övk på 1,3 Mk. G v övk på 0,1 Mk föj v hö k bu. F- ch föåvkh h övk på 0,1 Mk. D b på p åhåh k på kk Vkh - ch uhyk h uk på 0,4 Mk. D b ö på 2004 bu h fö Sköbh. Sö kuu- ch fvkh Sö kuu- ch fvkh v övk på 0,9 Mk. Övk b på bu åhåh bv föj v buk

29 Vkh u å Effå på j k hö. A k fö h u å ök å. A u fö ff hö. Myh v ö. Effå på ybyk, huuk, fhu h hö vå föå å, yck b på uby v bå Må ch v Ubåv på Aö. L Pk v Ofö K L A Vkhv Sbykö M W Ab N D Rk (NDRK) uf. Myh h v åkf v fö ku hck GISp fhkk k å kck k (NDRK). I b v v NDRK h y bv ff. U å h kv v fö fö u. M v juk kvé h k k v 40 yck fö vu u kb 2003 pb Kvb ufö b ch uppföj v 2002 ch 2003 å. Ny f v ckf vyck föf fhb h kf u å. F U f å k f b å p. V pb ky v kp p k bf. L Dfuppföj, Mk Bu 2004 Uf 2004 Uf 2003 Vkh k 6,5 6,5 6,7 Vkh k -6,5-6,5-6,9 Avkv ch 0,0 0,0 0,0 Vkh k 0,0 0,0-0,2 Sk 0,0 0,0-0,2 Å u 0,0 0,0 0,0 B u, å 0,4 0,2 Pk, Mk 6,2 6,4 6,6 Söku, Mk 0,1 0,4 Nv 0,0 0,0 0,0 Vkh A Fhbå, Uk, k, Nybyk, Fhfö, föbkv,

30 M ö j ö 30 Vkh u å Mjö Pk v Ofö A Bu Vkhv Mjöchf S Jh Mjök h b ju å ch föv. D ju å vy, hky/fkhb, jöky, hp/ jöövvk/uvå, juky, vpp ch fö k. Gu fö vkh by på f, åv, y, övvk ch vk p ch hby. Vkh y v ufå, ök,, kå,. Må ch åuppfy Mjö vkhp bkv v y vkh f v f, jö- ch fkhå k ku p. N h ub v fö b k y h vkh. Måå Kukp, Nu, Dfuppföj, Mk Bu 2004 Uf 2004 Uf 2003 Vkh k 5,5 6,5 6,8 Vkh k -15,3-16,8-16,5 Avkv ch -0,4-0,3-0,3 Vkh k -10,2-10,6-10,0 Sk 10,2 10,2 10,4 Å u 0,0-0,4 0,4 B u, å 0,8 0,3 Pk, Mk 10,7 11,7 11,2 Söku, Mk 0,9 0,8 Nv 0,3 0,3 0,3 Vkhå Bu 2004 Uf 2004 Avvk bpp Mk Mjök ch -12,7-13,6-0,9 Gk ch uökvkh 2,6 3,1 0,5 Kk v jö -0,1-0,1 0,0 Su -10,2-10,6-0,4 Vkh A Sjvf, % Kk v jö/våk, vy, Ty, f bjk - jöf vkh hky, åk y vk juhå, åk y Lvpv, Kvvx Skhué, 98Pc fö y Nuvå kkvkh Måpuk v Måuppfy v- % Måpuk Måuppfy E ch Tp p. D kv p fö 2004 h v fö. E v å å Kukp vå ybjk k h fu kp å D h bu jök fku på ö pjk k v- ch jöy. U 2004 fö 56 kukphöj vv 4 v k b, u ch u. I å uppföj kukpå ök b. Föv kukpp ffå b å k hy bu. Sö h u å E 30- jöpöv h h u å. Mjöpöv v Ovk p uby hö å vk få bk,.x. u- ch fkbu, vch kkfå. Mjö bu Båb vf hö å by jö bu vk fö vkh. D fö y buppf på jök. Mjöpövpc fö Tu åvk ch Suv h h påå u h å. U å h jök pk k b- - /u ch jk Suv ku. T h 78 k bök. D f kvkh h hf v b vkh. Mjök h ök ch bvj 412 k b fö ö uu fö Suv ku. Ab k- k b fö-, Svk ukyfö, Mp k fö, Fuffj.f. Föhöj kföv v PAH på Skö fök h f föv. U 2005 k Iu fö Mjöc ö uu ch bö v v-

31 f v PAH på Skö. Su yf ö kbö v PAH h på Skö. Övkpb kuy ch by föv h v uppf u å. D b uvck vkhppc ch kvb. F Gfö v Suv A 21 k u å p ku jöb. E b bö föv, ku b ch ku hh. I b k jö/jök v påv. Ab fö 18 å jö fö p k v vk. Db k b öj fö b k ch b övkp ch k fö ku. U fö pjk Håb p. Pjk bv Må 1 ch yf b b uppfy ch jöå v kpåvk. Pjk hå bå b fö ök kukp ch fhuby kk uvckå. Mjök h b på vå ch v k ufövvk fö. U k k b uu fö Suv. D b k v ch vfu ch kyv kuu- ch uå uu k f yck v på h Föv h ö buppf k ufö vk jöf fö bf bu. I vkhå h buppf p å. Su k b yck bv öv p Ek Å u b uk på 0,4 Mk. N å bpkv på 0,5 Mk u öp vkhå. N h bö v öj fö bp å k v. Av h bp få å övk. Ik u ,0 Mk hö bu, b b.. på ök k jöy. K 1,5 Mk hö bu b på bp på 0,5 Mk u u öp vkhå, k v å bu. Föv h x ch vf fö pcp vkhå. D h fu å å ch föj Svk Kuföbu u x p k föhå. G fö kf fö h vkh k 40%. I å v h x ch vf å b ufö v. N k h u f å uhk bp u. M ö j ö 31

32 A b k v u x u b 32 Vkh u å Må ch åuppfy N fö bk, vuxub ch (NAVI) h v vk u vå å. Vkh ch k h uvck y u N pk å v Fu y v vå f uu. Föv fck y f... 1 ju. E fö uppföj k ö u Abk -U Abk U: åupp bö å å. D öpp N fö bk, vuxub ch Pk v Ofö Jã Ph Vkhv Fövchf Ru N böh k få 10 pc fö å ,3 pc fö å A bkå ök få 1,5 4,8 pc. Låböh h k 16 p v å u. Abk Vux Abk Vux v bö öv 25 å. U å bkv vå h. Vkh fy få Fk k Kvux. Lvc vvck v u v å. Vkh öv v åkf Dfuppföj, Mk Bu 2004 Uf 2004 Uf 2003 Vkh k 65,1 78,9 26,2 Vkh k -121,0-132,3-75,6 Avkv ch -0,1 Vkh k -55,9-53,5-49,4 Sk 55,9 55,9 43,2 Å u 0,0 2,4-6,2 B u, å 18,5 23,4 Pk, Mk 79,7 82,0 23,6 S- ch föku 0,4 5,3 Nv 0,1 0,1 0,1 Vkhå Bu 2004 Uf 2004 Avvk bpp Mk Abk-vux -14,9-12,4 2,5 Abk-u -5,9-5,3 0,6 Kvux -28,5-26,3 2,2 P -3,3-3,5-0,2 I 0,4 0,0-0,4 N ch -3,7-6,0-2,3 Su -55,9-53,5 2,4 Vkh A Vux å U å 741 A u, Kvux A ku, P 432 A u, Sf 168 Fö kupp M fyk 141 Ak: 2003 å ff fö p v jv ö få b.. ku. L fck ch b k bju f. E yck b u v EU-pjk. Ifö 2005 h h få k. D f bö k pc å. Dk upp h å k vk f p upp. Ih D ku k ck fö Sf-uv v v ku få b fö. Tkvc fö k på f påk. T ku ky ch ub f b på k u påk, f fkk. U fyk vk f vå övk Ivk. N hf v v b. E y k köj f kufy b ku. B ch u ukp ch ffkv vk vå uvckpjk bv ö v EU: fykf. M-pjk bv vk bfö yf uvck v ch åf. ESFå h bvj h ö fö bf v vkpjk, R få y, fö ku b å pkp fö uvckb på k, ch vå. Kvux Fö hå fu b f pukkv på 658 håp vk å 660 håp fö. A ufö påböj ku, pc, hö fö k, 77 pc. A v på öpp vkh h ök. I våp h v få ök öjh f ub få

33 bhv fxb f ckå vöjh f. Möjh b ch u h föb. V bv h uvck ub v vh våk. Äv fö f k h vvky uvck. O pkv Suv ch Tå bu föjup vk b uvckå fö h vuxub. P P v fö x vuxub. G puc 170 håp h å å. Effå h öv å v ub. E v k v hö böh. P ub- ch vc v A bök v h f. Bökfkv v v u på på c uppå 60 pc v kpc vk b p uppf ök bökfkv u Eh h b uvck vk bk p, bfö, Muv, Tyhå, NTI-y, Hök Gv f. Ek N v pv u fö 2004 på 2,4 Mk. Övk b f på ök k u å v på kk. Vkh hö b v x k vk uö c 54 pc v bu. Ik bå huvuk v b ch uö föu fö å vkhå. D å ck by yckh bk- ch å, vk fö våh v buf. Å v k öv bu 13,8 Mk. M ök b föj v kv på åföj å, vk u fök vkh k öv bu 11,3 Mk. Vuxub h x b på 1,4 Mk v u fö Ik v ufö vkh k fö övk. A b k v u x u b 33

34 S c Vkh u å Må ch åuppfy O fukh O fukh h fö v u hhå fu vkh, b b, ch vå h- ch jukvå fö fukh b Suv. Ny b- ch ff h uvck. Ny kj h bu fö h ch bö v LSS-. G k v c y h y 40 vu hbp u h ku kp. O fukh h ku bhv v å ch fuv b fö fukh hö pk. Iv- ch fj Må vkh h b cu h y h ch. Sc Pk v: Ofö M Jh Vkhv: Sckö S-Ov A U å h få ö uupp (18-25 å) bhv v kk bå v yck ku. Scj ch Föv fö bk, vuxub ch h b fö h vk b fö åupp. Ab h f hp v c. Svk yh f. Föv h ckå kv b vå kv. Få böh h yf f u å u v b bö. U föå ö k bö uvck. Bffcu fö u h u å. Vkh fö u vkh ch k phu. D föby b h k ch h uvck k å b ch fö yf uvk å ch åv få cj. Dfuppföj, Mk Bu 2004 Uf 2004 Uf 2003 Vkh k 221,5 248,5 225,8 Vkh k -1572,1-1594, ,6 Avkv ch -4,7-4,3 Vkh k , , ,1 Sk 1 350, , ,5 Å u 0,0-0,2-42,6 B u, å -31,1-25,9 Pk, Mk 1 111, , ,5 Söku, Mk 69,0 69,4 Nv 0,5 0,5 3,0 Spc fku h k på b fj buk, vå ch p fu. U h bå b h föj upp pc uvck kkvp. Pykk fukh öjh h kukp ch kp, få ö ch å, ch uy uv ch uvck y å fö f, p pcfk ch vu bhv h ök. A buk cpykk vkh h, vu p. A h bö cj h få bhv. Bhv v k b, vkh, ch y fu. Ä Ä h v bu ku hhå b b vå bö v bhv v p. Kvk h ub b. Uppföj ch uv v påå. A k b fö h uc, f ffå k. Sföb h påböj v Så b I. Ä h ku bhv v bhvbö pkk hjp ch. Scj h b, pk p ch p, ub kv fö. Föb vk ku ch pvå hbu h hå hbkj. Vkhå Bu 2004 Uf 2004 Avvk bpp Mk O fukh -246,7-257,0-10,3 Iv- ch fj -281,7-286,3-4,6 Ä- ch hkpp -743,5-730,2 13,3 A -62,4-62,3 0,1 Öv -16,3-15,0 1,3 Su ,6-1350,8-0,2 Vkh A Sö h u å O fukh På h fö u, uöv ök pk ch hyhöj, 26,2 Mk 2 å. U å h uå ku fö y ch föå å fö uppå b vkh k. Ku h k vkh bv b kv y fö buk. I v k- 34

35 k å yck y b,, uku ch bpc, kv ku. Fö föb cj yhuöv v v LSS ch LASS, k uppföj v föv k yk ch bu, ch cj hh k hh h uppå. V fö v G vvk Suv f v c. Uvck v ö fukh , Vkh B D vkh Lvc Kkp Avö h Kv K vux P Iv- ch fj Sc u b bu 2004, hpö v pc v b ch u, fö h k v. Ab k ch kvk upc fö vux, b ch u k f. Upph u k fö h v ch b ch u k p. S f fö k b på f b ch u fkk å. E upph v up b ku h ufö. S få v h fykb Suv övv v fö, fö påvk bö v y. D b h pc på u fjh. U hvå h 21 b pc. Mvk h bk pc. U ppkv å h cbk k 22 Mk U 2004 v k uppå. Ffö k fö u vux upp 25 å h ök. Ok ök å v f bku bfö u fö k bkpk å k. Kuvck, Mk, cb ,1 81,2 82,4 89,3 95,0 Ä E y hh h b ch fö v hj å h fö. Fö y föb b ch h v bå, h c bu vå. U å h 76 p b ch 23 kp vvck. A åchf h ckå uc. A hj ch huhå hj h k, b.. b på k ffå ch hh pöv v. S v kp h h u ök v k h hj 4 /y. Oby v Så I h ch bk v k j Scpyk Ef y kk ch c hp fö cpyk h vkh j bhvbö ch f bu bå fö c 100 k b ch vkh. T h bö j fö 120 k f bu bå ch bö. D h u cpyk k uc pb 20 åb. A E j cj c vvck. I kpuvck pp. Sö öj kv h v v köp,, v phb ch öv k. F M k b fö c ö öjh fku få kp k f uvck vkh ch ffö b kvk ch kvk. M uk kufuk bu f öjh kffu på kpuvck fö p. I fö pk få å bk u k b. U pp k p bju ök y. Scj å f vk föv ch yh kp y fö u vux u 25 å ch k bhv v fööjö. Ek Sc v k b uk på 0,2 Mk ( ,6 Mk). Bu bp u 2003 ch 2004 h u k b fö U å h c bu ch vk bp på y 60 Mk. Iv- ch fj v uk på 4,6 Mk. Ffö k fö cb, v v u. K h v k, 90-, ök å. K fö ub cb å 2004 u vux u 25 å h ök få 26,5 Mk 31 Mk, fö föb bku fö åk h kufuk bvj c y 7 Mk bu O fukh v u på 10,3 Mk. A k hå p h ök 68 p 2000, v kök på 17,0 Mk. U å h f k bvj vc, kkp ch vö h, LSS. D v b ch vkh pv u. Ä h k k b buövk på 13,3 Mk. Effå på jukhp h v å vfö cj 2003 ku 76 p jukh ch uppb ch 23 kp, u hj ök. S c 35

36 S b y Sby Pk v Ofö K L A Vkhv Sbykö M W Dfuppföj, Mk Bu 2004 Uf 2004 Uf 2003 Vkh k 25,9 74,5 40,9 Vkh k -54,8-100,3-143,7 Avkv ch -7,2-6,5-28,1 Vkh k -36,1-32,3-130,9 Sk 36,1 36,1 100,3 Å u 0,0 3,8-30,6 B u, å -0,7-13,9 Pk, Mk 28,9 27,8 29,6 Söku, Mk -0,1 2,5 Nv 35,0 55,4 57,8 Vkhå Bu 2004 Uf 2004 Avvk bpp Mk A ch -32,2-30,2 2,0 Mk, upå, h 6,7 9,8 3,1 Mkv, k 0,2 3,8 3,6 Vb -1,5-1,9-0,4 Tfkfå -0,9 0,3 1,2 Bp -7,6-11,5-3,9 Vhå 0,0-0,7-0,7 S 0,0-4,8-4,8 Bbpjk -0,8 2,9 3,7 Su -36,1-32,3 3,8 Vkh A Mk Skföv h Ik, Mk 2,2 2,0 Fhfövv, 8 3 K, Mk 9,8 0,3 Fhföj Ik, Mk 10,5 16,5 Pvkh Djp, 10 9 Byvkh Byv, By, Föhföfå, V, fukk, Bp.,, D: k, Mk 11,5 10,5 Föuv, 2 5 D: k, Mk 0,05 0,3 M- kvkh D pk h M- ch kupp,. h Kföjupp Vkh u å Sby v fö fyk p, yhuöv pch byå, kfå, kpf fkfå. Mk Sb v Svvk f uå påå. D h k bpb ch fy v x j vk kv y f pv ch u. I Evk/Nyh påå b huvuu fö v fö k. Fö huhåpp v H h u å uvföhå ch y uppfv påböj. T Tböpp h y fv by övk få Kvkby. P U å h 10 jp b fö uby v Ovk pppbuk, kp v Tuh (Kbckkj) vå v Ubåv på Aö. V h v b bv y övkp fö ku, bk u By A fö byv ch by h fö 2004 ök få 2003, u å y 10 % öv v fö f å. V h p kk ckå få ök k få byv- ch byvkh. På bpå h k k v ch få höj v bu fö bpb k upp b bu fö K fö föuv, v f v ku bv, h j, pv uvck bö å föv. A på bk vk v by fuku b på k åv fö bk- 36

37 puk fö p. k v by (fök, k, våk, bhu ch k). Tfk I Tu h u fk- ch buå fö Kvk uby ufö. I B h fku fö by v y IKEA-vuhu u pjk ch upph v b. ckup. Ufå vu fö E14 h b k. V k påböj. Pb hö hh bå ch k k h fö kå ök ch v kv på å v fkjö. K ch Ny k h b ch ufö B-å. D f u v f-/fyb f. D pk h v f k å ku f kv u/ k, ö Njuu f. Av h ck Lvk köp ch v v y b byå, k GSD- Fhk (f kk k) fyb/ f vv öv h ku. D kf b få h u fk b h Sv. If k uccv bb ö u Of b påå ckå p vå kb y p kk. D f ufö u GPSkk öj. E b v bb h ufö u Sö xppjk I Må u å ch by å. V Ubåv på Aö h, v ch v- by u hö. Nå å. I Bh, på Aö h fö k påff ch xpb b fö fö. Ab f y å k xp fö fö h vbby påå. Aku å b. Bö ch Bhöj (Sjukhu). I I h bv Hå v k u hö Hå bju å fö bök, v fö b b h, ufykå fö Suvb u ch p fö v. U å h v ch ku f bbuby ch ku f. Uby k u å ch b Akvk, Guvb, Hv, Subuk, B, Båk, A, Ruvk, Mf, Vj, I, L ch H. F Sbyk k v u k å v kv b y uf v jv c v. S v jvu k u å k pjk ö by v V k bv. By bk E uv v Bå ku u E y hcu ö E4, - ch uby v IKANO-fh b ök h ch ök fk. Ku h b Vvk, Ly f upph fku B y föu. O v h fö Suv vå ch öv vf fk u 2005 p. Hkj, Tvkj ch Fkkj k v k hö D å c 500 v pjk å 740 k. Då p fö åk kv fö f bf. upå uö h k pjk ö upphå vvk på p ö. Bbuby f fök yk u U å k uby k ch b.. Luck, Njö ch Sö. Ek Å u v på övk 3,8 Mk. Övk hö f få v b kföj, kv b fö fkkhå, föj v kpuk, pkvkh bck fö uk bbpjk. S b y 37

38 Ö v f ö y Övföy Övföy h vk öv k jv k få hh h, kk, p h få. N k uö bv Suv, Tå ch N ku, k å övföyvkh 3 ku. Övföy ch fö Pk v: Ofö Ebh U Vkhv: Kuju Bjö N V åkf v 49 p ( ) u föv Suv. Bå v på u v k fukh h 630 (613) kuvå. Fö kö k h 423 (437) ch föv. Uk hfö v föv ch. Dfuppföj, Mk Bu 2004 Uf 2004 Uf 2003 Vkh k 0,6 0,9 0,7 Vkh k -5,7-6,4-6,3 Avkv ch 0,0 Vkh k -5,1-5,5-5,6 Sk 5,1 5,1 5,3 Å u 0,0-0,4-0,3 Fö Fö h uppf öj ch hjp p kk ku h- ch jukvå ku bju k b ch v hjukvå. B u, å 0,0 0,0 Pk, Mk 5,8 5,6 5,5 Söku, Mk 0,3 0,3 Vkh A 6 5 K u v Rv uppf fö kufuk k föp föj upp ku vkh v åv åh ch ffkv kh uv. Rv h ckå k åbku, åv fö Kuv Pk v Ofö Gö Su K ku v fö kukc. Å vkh h bv p ch v j b Rv ö bf vb. Dfuppföj, Mk Bu 2004 Uf 2004 Uf 2003 Vkh k 0,0 Vkh k -2,0-2,0-2,0 Avkv ch 0,0 Vkh k -2,0-2,0-2,0 Sk 2,0 2,0 2,1 Å u 0,0 0,0-0,1 B u, å 0,1 0,2 Kuv föv ö u v kufuk u kv ku b. Vkh h p bu ch övk fö å v. D b f få å h v k ku k bu v u å u v Pk, Mk 0,7 0,7 0,7 38

39 V Pk v: Ofö Of A Dfuppföj, Mk Bu 2004 Uf 2004 Uf 2003 Vkh k 0,1 0,1 Vkh k -1,2-1,3-1,6 Avkv ch Vkh k -1,2-1,2-1,5 Sk 1,2 1,2-1,0 Å u 0,0 0,0-0,5 B u, å 0,0 E v k vj ku f v V h v fö fö v k, - ch kufuk. N v ckå fö fö v ku fkö. U 2004 fö v Eupp. V hö 13 ju ch 6 ju uö. Föu kff ch vk f fö fö v, v v fö ky ch ub vfö ch p vb. N v hå pb E b påå öv vk ku. N v ku fö v fö pö k fö öv ku. V 39

40 S b c k k c Sbck, kc Ruk, Mk Rö k 1 047, ,0 Rö k -900, ,3 Jföö p 33,2 3,8 Röu 179,9 157,5 F -131,0-142,0 Ru f f 48,9 15,5 Bk, Mk Tå Aå 3 005, ,5 Oå 373,2 413,8 Su å 3 378, ,3 E kp ch ku E kp 109,8 82,3 Av 171,5 154,5 M 1,1 0,1 Låf ku 2 804, ,4 Kf ku 291,3 563,0 Su kp ch ku 3 378, ,3 Nyck S 3,2 % 2,5 % Lkv 108,1% 58,0 % Avk på kp 16,2 % 17,6 % Avk på kp 4,8 % 5,2 % M I kc å j b ku v vkh. G b kb kc fö b h ku kp föu fö kk vk ku ch b ch b. I kc å h b Suv E AB, Suv V AB, Mh AB, Uvck Suv AB, Ghv Föv AB ch Suv ku Iufh AB. Db u ö få f v. Du Suv AB. Suv Fök AB, b SKIFU, ch Skö Pb 2:3 KB å x k kö 15 pb. G Föv AB fu Sbck AB. I kc u å jföö p 33,2 Mk hö få åfö v kv f å Mh ch Sub. 40

41 Sbck AB Syfö VD L-Ek Nyb L Dyh Ruk, Mk Rö k 0,8 0,8 Rö k -5,2-6,3 Röu -4,4-5,5 F -38,9-103,0 Ru f f -43,3-108,5 Bk, Mk Mb uppf ch föv ku k j b. B v ckå fö övp uvck ch k p, y v kk ch f u v vkh b. B VD v ku ch b köp j. S b c k A B Tå Aå 560,1 595,9 Oå 69,7 28,9 Su å 629,8 624,8 E kp ch ku E kp 52,3 32,9 Låf ku 544,4 545,0 Kf ku 33,1 46,9 Su kp ch ku 629,8 624,8 Nyck S 8,3 % 5,3 % Lkv 210,8 % 61,5 % Avk på kp N N Avk på kp N N M

42 M h A B Mh AB Syfö VD F Sb H S Ruk, Mk Rö k 267,5 268,3 Rö k -221,9-199,0 Jföö p 23,9 3,5 Röu 69,5 72,8 F -38,8-44,3 Ru f f 30,7 28,5 Bk, Mk Tå Aå 1 242, ,2 Oå 18,9 26,1 Su å 1 261, ,1 E kp ch ku E kp 264,7 258,3 Av 29,2 25,7 Låf ku 884,8 647,6 Kf ku 82,6 307,5 Su kp ch ku 1 261, ,1 Nyck S 21,0 % 20,8 % Lkv 22,9 % 8,4 % Avk på kp 2,6 % 10,0 % Avk på kp 3,9 % 5,7 % Rö 17,0 % 25,8 % M Mh AB y bfö ch hy u b hy på öpp hyk Suv. Uhy fö p cb 99,4 (99,9) pc, 24 (6) vk h. By v 94 h h fu å. Fö fy k u vå Mh h p 1 uu köp fh P 3 b på V R v SuB by 29 h k. Ify h k k u hvå P 1 p köp fh Cup 1 10 h c. Fö p cb (4 235) h. Få 1 ju höj bhy 2,6 (1,2) pc. S å h höj v ff b fh. Få ju 2005 k hy höj 1,3 pc. D 1 pc fföh hyfö. T k fö 2004 uppck 267,5 (268,3) Mk. I jfö å ffp 4,5 Mk hö, f v hö uhy vfku hy v hö bk. K fö p ch uhå fö 2004 uppck 83,7 (56,6) Mk, 258 (167) k/kv. I jfö p 2 28,7 Mk hö k. Avvk b på uhåpjk u påå fh f by by v fh på V R. I huhå (å, p ch by v vv) h fö fö 18,3 (19,8) Mk. K fö xbu k uppck 60,0 (65,9) Mk. Huvuk vk ch k fö ööj v å p. v cb. Jföö p uppck 23,9 (3,5) Mk, vk åfö v kv f å. 42

43 Suv E, kc Syfö VD Kj A A J Ruk, Mk Rö k 547,4 702,1 Rö k -463,2-645,7 Röu 84,2 56,4 F -8,6-11,8 Ru f f 75,6 44,6 Bk, Mk Tå Aå 722,7 587,0 Oå 307,5 319,6 Su å 1 030,2 906,6 E kp ch ku E kp 296,9 277,2 M 0,1 0,1 Av 125,1 113,4 Låf ku 395,5 398,0 Kf ku 212,6 117,9 Su kp ch ku 1 030,2 906,6 Nyck S 28,8 % 30,6 % Lkv 117,8 % 202,0 % Avk på kp 26,3 % 16,3 % Avk på kp 9,9 % 7,2 % Rö 15,4 % 8,0 % M Kc Suv E (SEAB) huvuuppf puc ch bu. I uppf å ckå v fö ku vfh. I kc Suv E AB å föu b: Suv E E AB, Rk Suv AB, Kvk Föv AB K Oj AB. Kc bv, b; föj, puk ch bu v fjv puk v. I b bv bu v (vkh), bh ch åv v vf ch puk. SEAB ch föv puk fö fjv ch föv fö v j. Kc u f f p uppå 75,6 Mk (44,6 Mk). Av pv u hö 37,6 Mk få Suv E AB (fjv), 26,8 Mk få Suv E AB ch 12,2 Mk få Rk Suv AB. I fö fjv ffö h Suv v. U å h y 180 y v by. U hö y f L. O SEAB juk kf få 2003 vk b på b Ovk pppbuk upphö få åkf. Ru fö Suv E E yck hö bu. D b bå på ch bbvkh. Ik h ök k h k, u p på j. Ru fö Rk Suv AB b k uföb jfö bu, föj v ök k ch k vfk. D v k fö pk 2003 å bku upp vk fö y uföb. U å h Båb vf v föå fö jöpöv. D y å påk u 2005 f å fö ch y v på Båb. S u v E k c 43

44 S u v V A B Suv V AB, kc Syfö L Öu VD Mc Löfqv Ruk, Mk Rö k 176,7 188,5 Rö k -145,1-152,9 Jföö p -0,1 Röu 31,6 35,5 F -21,5-24,2 Ru f f 10,1 11,3 Bk, Mk Tå Aå 485,9 488,8 Oå 47,6 27,1 Su å 533,5 515,9 E kp ch ku E kp 42,8 35,5 M 1,0 0,0 Av 8,0 5,2 Låf ku 449,2 445,0 Kf ku 32,5 30,2 Su kp ch ku 533,5 515,9 Nyck S 8,1 % 6,9 % Lkv 129,7% 85,1 % Avk på kp 30,9% 32,5 % Avk på kp 6,1 % 3,9 % Rö 17,9 % 18,8 % M Ak: Ef Suv V f kc h 2003 å ff h k fö ö jföb. Suv V AB v fö v- ch vpp Suv. B puc ch bu ckv y k h ch vppv åfö u. I Suv ku 85% v vå u Suv V. Ä yf b v ch uvck v- ch vpph å buk bhv v vj b åk håb huvck. S 1 ju 2004 ufö f ch uhå v VA- Suv v MSv V AB på upp v Suv V AB. M- Sv V AB Suv ch Tå ku fb fö VAvk öv ku. B 80% v Suv V AB ch 20% v Tå V AB. Fö fb å ch k kp u kv fö y vfööj vpph vå. Suv V AB h f ch 31 j D 1 ju 2004 fy öv fb MSv V AB. U 2004 h vkh f puk ch bu v 14,7 (14,9) j 3 ckv, vv 2,6 (2,4) j 3 h v Tå, v ch bh v 14,7 (16,8) j 3 j 3 vppv fö ku. T uppck v 30,0 (39,8) Mk u vk 1,7 Mk bu vå. B u 2004 uppck 176,7 Mk (188,5), vv VA-vf uj 92,7% (89,9%). U å h VA-vf v fö. D å h p v k föj föj v ku v vbp å. U 2004 h föj k 3,3% jfö föå å, vk f k v v u. 44

45 Suv ku Iufh AB (SKIFU) Syfö I Sv VD P C Ruk, Mk Rö k 54,5 58,0 Rö k -38,6-43,5 Röu 15,9 14,5 F -2,4-10,5 Ru f f 13,5 4,0 Bk, Mk Tå Aå 238,8 216,7 Oå 33,2 25,9 Su å 272,0 242,6 E kp ch ku E kp 6,6 6,2 Av 2,3 3,3 Låf ku 224,1 201,8 Kf ku 39,0 31,3 Su kp ch ku 272,0 242,6 Nyck S 2,4 % 2,6 % Lkv 85,3 % 83,6 % Avk på kp 210,4 % 64,5 % Avk på kp 8,7 % 6,4 % Rö 29,1 % 25,1 % M SKIFU 100 % v Sbck AB. I kcv å föu SKIFU v Suv Ku Pk AB. U å h Suv Fök AB å. Kc uppf h v, uppfö ch föv k, fö åu, åfö ch hvk. Vkh å, u uvck ch yb v fö ku. Kc k v fö pkpk fö uppfö, ch föv pk ch kp pkö cu, bv h vkh å pkövvk. Mb vkh bå v v j b. A p b. S föj v Tp fhu ufö på upp v Kuy h Suv Fök AB vy u å. T fh ch bby vy få Suv Fök AB b SKIFU b vy. Suv ku h f u k fö hu pk k bv f. Vk bhv k f f ch hu pkö k f fköp x f. I böj v 2005 by v Tu-Ä 1:79 f. T v bk kk. E uby fö Uch Skö 2:31 p p by u Fö Suv Ku Pk AB påvk f uvck v u Suv ku v pkvkh. B fö bå k- ch åpk h ök u 2004 ch föv f å. S u v k u I u f h A B 45

Årsredovisning 2003 1

Årsredovisning 2003 1 Åov 2003 1 2 Åov Suv kou 2003. Suv kou, Koovc, p 2004. Ofoo: Suv hopp vå 2004 Fyfoo: P Wk Ihåföck Föo 5 Oo 6 Fövb Uvck 2003 7 F y 9 Poövk 14 Vkhövk Kou B- och ub 16 Fh 19 Kouy 21 Kuu- och f 24 L 26 Mjö

Läs mer

Nya Goodwill Företagsekonomi

Nya Goodwill Företagsekonomi Ikv fkbk vcs Ufsbk k c 53-0480-8 50 :- Evfc vcs sk b uä kusk ä bså v fy bk: Eösk fö Ek sff Mksfö s Bkfö bksu I ufsbk fs uöv fy bk äv k Pjk 53-048-5 :-fösksk vk k s Fkbks bk s50 uåsuk fö y bå Bk bså v k

Läs mer

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet 1 2009 åå 39 u k föbu Rå fö u S öjh ä fö h A-Ch fck y Göbfö 50 å P M k Af xx RÅ fö u- Göbfö 50 å! Rå fö u Hä å uä F: Su Lu, ckx.c, Jyk Sk, www.fku. O: Sckx.c 6 11 P M TV-ff U hå 3 L 4 Ibju uä 6 P M - ä

Läs mer

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran.

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran. A bju f 2-31. 2010-1 ycf. c ufj f M. 2 4 D. 4 S. 6 L. 7 Gf 3995:- T F T D H ' ' 6, 15 2 å u H 7 w W c y! S C650D-10K pf f bu c, j. Iå b.. bb c b f få c. Uu AMD V120 pc, 2 GB, 250 GB å, 15,6'' HD TFT H

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! I ä ö ö ff. y ö pp fö ff by. D f p p f ä ä y b. H by b ä f f. G ö p b p ö fö. O ä by ff b p, ö f b y ä. I by f fö bpp ( * x). O ä ä p by äp ä by f f by ff,. L, C 154. I: L Pb Ey

Läs mer

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER ö f Nu b y f Avö v! S i vä i Rk S U 65.000 DER L O F R O i SPONS i ö i. S Fjä m i k iv. kmm ch i, k i i TV-x u! ivi vä k Säi h c ku ih i B möj Tävi v S UASH CENTER O F F I C I E LLT RAC K E T, B O LL O

Läs mer

Bomässa 10-12. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4. Förgyll hösten med färg - sid 10

Bomässa 10-12. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4. Förgyll hösten med färg - sid 10 B MÄSSN DÄR DU BYGGER OCH BOR INKÖPING 0- SEPTEMBER 00 Sö B Tv My... S ö - 4 Fj 0 Föy ö f - 0 I fö - F ju v... COETT CENTER 0- VI HÄSR HE FMIJEN VÄKOMMEN TI NY BOMÄSSN Gö D B B 0- SEPTEMBER 00 INKÖPING

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler B L L f ö j öj Ä I! D V y 2014 Fö,! D ö! E V, f E Kf D E f j P ö Ry öj, ö B! Fö ö D 200 j ö, 31 A Dö f F L j y ö-f, Ky, L ff f f MUF A jö f V ö, M f, f f ö f f! P,, f ö j f, ö j j L-I Lj Fö LAR-INGVARLJUNGMAN@VELLINGEE

Läs mer

Livslängd vägen till lönsammare produktion

Livslängd vägen till lönsammare produktion ! L ä f ä b ö F ö. ä s s y p b sx föbä sä A. h p s s bhös. A föä föä h hö. å b f fö å ps yc DL K Lsä ä ös p Ks sä ä s fö ös jöp. Fö s h ö s sä bhö få h å sp sh få fs, f, f, p hässy p ch p. Lsä h föä s

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil d b ä os få båk b Ö : Ö 1-17 Ö 1-17 5 6 O VÄ P Ö ORR F R Ö Ö Fä Å o Å Ö u F /F X u o F C o ä u F F C Å 2 % ouä öw cz Y Puo å 38 o u b s VÄj P j F Rju R V FRÄ 2, 5% FjP år: kbox hu sbå Pyso V 2 x V-skäm

Läs mer

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det.

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det. 26 k hå Lk fö å D gg k u, gg, äv å äv h äfö v u g 1 väg - åu by, b bö b g, g'gö - å 'ök gc g,1, v k g å, gö kg v å ä v f ö g öjg v ff, h ä g fy öve p c; Å vj 1 ä -g upp k v äv ä ju å V k u ä på, huu g

Läs mer

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet PRODUKTKATALOG Sis föi och klss ck fö sö www.s.s Ihåll Sos Aci Tl Kulöl si 4-5 All i! Vil All Sköljl I h boschy hi u fl föbukiso so u lbu h. Pouk Sskillk och håll hö ké. D fls iljök S och fis l so kos

Läs mer

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE HIINGEN OMMARKAMPANJ PÅ GARAREGAPORAR Vj 4 35 j j 9:- RING FÖR KONAFRI HEMBEÖK! O I 23, H 3-5 69 www! * I! A I E K 2, 3-5 57 @ *G NUMMER 6 juni 22 I LOKALA LIVILMAGAIN Nj N Ä U V! -,,, ö! B ö ö j -! V,

Läs mer

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Akk Skp ASS, FU 2013-05-02 1(3) Akk Skp ASS, Ldnö Snn v kubbhu Tonpnd FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Rmbkvnn Akk Skp ASS, FU 2013-05-02 2(3) Pobm Mkn kpundn bv å å å å dn övvmm v vn f ån p å. Då b fukhn

Läs mer

Årsredovisning 2005. O r g a n i s a t i on. O r g a n i. s a t i o n

Årsredovisning 2005. O r g a n i s a t i on. O r g a n i. s a t i o n Ådv 2005 O O Fm å mmd 2005 2004 2003 2002 2001 Fkmäd 31/12 94 044 93 707 93 307 93 252 93 125 T k 32,89 32,89 32,29 32,29 32,29 - vv kmmu k 22,29 22,29 22,29 22,29 22,29 Kmmu Vkmh äk 874,8 831,3 774,6

Läs mer

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30 10-15 Lög 18 mj S j MAT& FEST MATMARKNAD MODEVISNING 10.00-15.00 MATMARKNAD Dhw m Kp 11.00 ANMÄL DIG Sm på vå M hå på T g ch j på äch. 12.30 VINNAREN UTSES V ä ch f p Amä g ch ö v på mjf.. K 12.00 m jy

Läs mer

ÖFVERSTEN OCH ÖFVERSTINNAN FOX.

ÖFVERSTEN OCH ÖFVERSTINNAN FOX. TORSDAGEN DEN 10 OKTOBER 1907 N:R 41 (1084) HUFVTJD R E D AKTÖR OCH ANSV. UTGIFVARE: 20:DE Å R G. JOHAN NORDLING. ÖFVERSTEN OCH ÖFVERSTINNAN FOX. " / ^ O L O N E L F O X y c c u c p y " u f å b j u by,

Läs mer

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995.

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995. % 1 g M N 12 2 Kffu och y mmug m H-f u b b Svv, ygå v BEGÄ NS NL 12:S Mx 1 u :o 1 S 23 3:BEGÄ NS NL :o 62 Dm. y, x ymg och h vg ogmm m b og. byg. DM31 ybo fo: 481-8 Hog 1 382 4 Nybo Vg 1 18 Lög 1 14 m

Läs mer

MIDNIGHT IN PARIS aris. Ombord på en Det är höstnatt i P

MIDNIGHT IN PARIS aris. Ombord på en Det är höstnatt i P T H G I N MID IS R A P IN M CLAR EN P1 på o b O. P ök ö S D o gupp o u T c v xklu, G floof f u c v pågå ollu k o l. Ell b u bll poqu" fö up k på? öv " ckckg LU N D. TE X T: ER IC FL ER A. AR EN M ED cl

Läs mer

KURSLITTERATUR UNIVERSITET, HÖGSKOLA, OCH ÖVRIGA EFTERGYMNASIALA UTBILDNINGAR. Civilrätt Straffrätt Processrätt L I N L E R P O L D

KURSLITTERATUR UNIVERSITET, HÖGSKOLA, OCH ÖVRIGA EFTERGYMNASIALA UTBILDNINGAR. Civilrätt Straffrätt Processrätt L I N L E R P O L D K Lub J Scü T R- Sc A L C C J N A H Mcu Rz J Z TOMMY L I N L E R O L D S A R A BORGLUND N O R D B R A N D C S c HANS E M M A DE GEER S J Ö S T R Ö M SUSANNE SWEET K A R O L I N A W I N D E L L KURSLITTERATUR

Läs mer

Central Uppsala. Stora Torget : Bus: 20 Stadshuset : Station : Bus: 12,20, (101) Akademihotellet, Övre Slottsgatan 5. Slottsbacken

Central Uppsala. Stora Torget : Bus: 20 Stadshuset : Station : Bus: 12,20, (101) Akademihotellet, Övre Slottsgatan 5. Slottsbacken C Upp T : Bu: 0 hu : i : Bu: 0 (0) Aih Ö c Pcc: Bu p Åö Ly : i Ec Åö Ly F h i Bu : u u i Uu Bu 0: u Bu : u Uu F T: Bu 0: u F ( c) Bu 0: u ff h u Pcc Bu ic c uh f h i 0 EK/ip Bu ifi: hp://www.u. Th i wi

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY SKOL RESA På God 2015 RESORT VISBY BOKNING 0498-25 10 10 WWWKNEIPPBYNSE ö f ä E & So gå föjd: Bå /, uch/mddg å öf Buf Vby Hm-Kby-Vby Hm Log um/ugo md ho F é h Kby Somm& Vd Mgof å Kby y Äymgofb d fä A Gu

Läs mer

God Jul! världens Bästa julklapp! sisjöns Floating. Vinn tid på Sisjön. Sisjön. Sisjön. handla ShopExpress! tid Sisjön Sisjön. Vinn tid på handla med

God Jul! världens Bästa julklapp! sisjöns Floating. Vinn tid på Sisjön. Sisjön. Sisjön. handla ShopExpress! tid Sisjön Sisjön. Vinn tid på handla med ò 11-10 - www.v. Gd Ju U hå: Mx fö hg ä ö vv f v cd hd Jug dvg yck å dg å www.b. k vvk ubud k fök v fö uföäjg v. yckf väd ä juk äk åd d ä dg jö Fg Fy b ä JUPPP: G b FG www.jfg. d å jö hd d hx ä kv hv å

Läs mer

välkommen till L I L L A P I R A T F Ö R L A G E T S Vinter & vår 2014

välkommen till L I L L A P I R A T F Ö R L A G E T S Vinter & vår 2014 vo LILLA PIRATFÖRLAGETS V & vå 2014 A f so sö Hov s j L Assos K E 15 å J å s å och o v så M E bv fus! H o f och vs h hu j su D v så h s bo s och v så K su ss I vå v so öv u vå fös böc: Too u v E V och

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

bo plats Planer och idéer för Rådhusberget Strömstad www.stromstadsbyggen.se nr 1 2013

bo plats Planer och idéer för Rådhusberget Strömstad www.stromstadsbyggen.se nr 1 2013 1 2013 b p Sömd P ch dé fö Rådhubg www.mdbygg. ådhubg Rådhubg k få f hu Rådhubg ä myck måd md fk äg m. Fö få buk md Sömd bdb udök u möjgh föä måd ch mdg bhå v. Bdd uppåfm g möjgh pduc f ägh Gö W Sömd väx

Läs mer

skogen & kraften LÄR DIG MER OM GALLRING UTFLYKTSGUIDE SKOGEN BIDRAG 2015 Älvdalen, Särna & Idre våren 15 SÅ KOMMER DU IGÅNG! 8 TEMASIDOR BYTER AGARE

skogen & kraften LÄR DIG MER OM GALLRING UTFLYKTSGUIDE SKOGEN BIDRAG 2015 Älvdalen, Särna & Idre våren 15 SÅ KOMMER DU IGÅNG! 8 TEMASIDOR BYTER AGARE kg & kf IFOMIO FÅ ÄLVDLS OCH SÄ-ID BSPIGSSKOG vå 15 8 MSIDO SKOG.. BY G Jk? SÅ KOMM DU IGÅG! Skgägkl LÄ DIG M OM GLLIG BIDG 2015 Älvl, Sä & I UFLYKSGUID ävl Bpgkg! FOOÄVLIG! på 25! SKJK! bk! LD SKOG &

Läs mer

2007 HANDBOK FÖR UPPHOVSRÄTT OCH SÄKERHET FÖR SKOLOR, HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET

2007 HANDBOK FÖR UPPHOVSRÄTT OCH SÄKERHET FÖR SKOLOR, HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET 00 HANDBOK FÖR UPPHOVSRÄTT OCH SÄKERHET FÖR SKOLOR, HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET DOWNLOAD % COPLETE SIDA 0 Ai iiui i ill ui ll uhäy il l i y u ill f uhäih I hb föl i iiui ö fö y i b juii i ch ähi uhäi fö

Läs mer

STATISTIK OM STOCKHOLM. BEFOLKNING Basområdeslistan 2013

STATISTIK OM STOCKHOLM. BEFOLKNING Basområdeslistan 2013 II O OCO OI 2013 IÅ I 1 1 2 2013 3 I 3 O 3 4 O 4 OC ÖCI 1 20121231, 2 20121231,, 3 O, 20121231 1 ÖO w 2013 2012,,,,, 1 O (O) U O : 2012 2012 ( ) ( ) ://www 2 OÅI 2013 I I 2012 O : 1990 U (U) x / 1987

Läs mer

Förslag till strategier för. Den flerkärniga miljonstaden. Skåne. Strukturbild för Skåne

Förslag till strategier för. Den flerkärniga miljonstaden. Skåne. Strukturbild för Skåne Föl ill i fö D fli ilj S Suubil fö S Föl ill i fö D fli ilj S. Suubil fö S Pjvi: T A, Avli fö il uvli, Ri S. Tx: T A, M Åb, I Sll, J Hll, Vi Sövi, Ti Uz-F, Avli fö il uvli, Ri S Lyu: Di Rlby AB Illui:

Läs mer

Sommarträning. Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015

Sommarträning. Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015 Sommarträning Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015 Välkommen till en underbar träningssommar! Här är sommarens schema, ett ständigt aktuellt schema hittar du på friskissvettis.se/karlstad

Läs mer

om Stockholm Befolkning Basområdeslistan 2012

om Stockholm Befolkning Basområdeslistan 2012 2012 IÅ I 1 1 2 2012 3 I 3 O 3 4 O 4 O 5 OC ÖCI 1 O, 20111231 2 3 20111231, 20111231,, 1 ÖO w 2012 2011,,,,, 1 O (O) U O : 2011 2011 ( ) ( ) ://www 2 OÅI 2012 I O : 1990 U (U) x / 1987 1999 I: (YO) (

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement söjd!) l, hl sjlfö (Pss! Ig få o ik! b sd. D o k s g i id p ö f S di upp i sll k s u i o s u h Poduk då oc sl. l k l o d g kici. l g li o g h b di u d dis D g. o s k i f p p if u d d i i i h f s ö f d

Läs mer

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån Juiumshg! g m u K å p å 3 fi ig! v S i å 5 o y o T h oc. 5 1. 1 1 26-27 APRIL -15. Poyidig K. 11 Asiksmåig k. 12-14. Toyo Biusäig Hoppog Husvgspciis vis husvg Fifi pis Thozuis Moospo WRC Coo k, dyc s s

Läs mer

Sveriges äldsta slipsfabrik. ...ligger i Sofielund. Vänta inte på nästa rikdsdagsval. Så här gör du din röst hörd idag.

Sveriges äldsta slipsfabrik. ...ligger i Sofielund. Vänta inte på nästa rikdsdagsval. Så här gör du din röst hörd idag. 70-åi kp fö hj- ch lujuk villk 4 Fö i vl ik få bil 5 Vå: i lklii f fö i i Sö I! wbbfu Sc- på v på få 2 fö Epö öv Sy Möllvå 3 lii Mlö i föli ff i Sfi 6 7 lkl Möllkö på v i Afik 16 17 i IT Fi-IT v ch l Liux

Läs mer

Deklarationskurser obligationer 2005

Deklarationskurser obligationer 2005 Deklarationskurser obligationer 2005 Sök på bokstav i fältet till vänster. Emittent Lånenummer Deklarationskurs % A AP Fastigheter AB 105 104.89 AP Fastigheter AB 108 104.56 AP Fastigheter AB 109 108.26

Läs mer

Bilaga 1 2011 09 22 Konsultfört prövn av krav 1 (38) Nr Anbudsgivare Konsulter angivna med initialer IT-arkitekt, systemdesign Systemutvecklare/system Databasdesigner Testare Arbetsgivare Orsak/-er Lev01&51

Läs mer

Kunskap för integration

Kunskap för integration Kunskap för integration Om makt i skola och utbildning i mångfaldens Sverige Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:33 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Valkatalog. inför år 3 läsåret 12/13 2012-02-02

Valkatalog. inför år 3 läsåret 12/13 2012-02-02 Valkatalog inför år 3 läsåret 12/13 2012-02-02 Nacka gymnasium Läsåret 2012/2013 Allmän information Alla elever skall göra ett eller flera val inom ramen för individuellt val. År 2-elever skall till år

Läs mer

IT-arkitekt, systemdesigner Systemutvecklare/systemerare Databasdesigner Testare Bilaga Konsultförteckning 2011-05-23 Konsultfört-prövn av krav 1 (38) Nr Anbudsgivare Konsulter angivna med initialer Arbetsgivare

Läs mer

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar:

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar: BESI KT I GS PROTOKOLL - Antiimx Fösäkingsbsiktning v småhus Byg g n d sb skiv n i n g Bsfds bygg n d J I m '- ' uq I Byggndså/ mbyggndså: 193/ Hustyp/nt våning: 2-pns phus Tktyp, tkbäggning : Ppp, ågutnd

Läs mer

!"#$%&!&$'' &!#$( ')* ("&%*+#,&#$&(# " # " $ % &'!( )'% & )' & *! +,- #,.!) /)'%!(

!#$%&!&$'' &!#$( ')* (&%*+#,&#$&(#  #  $ % &'!( )'% & )' & *! +,- #,.!) /)'%!( !"#$%&!&$'' &!#$( ')* ("&%*+#,&#$&(#! " # " $ % &'!( )'% & )' & *! +,- #,.!) /)'%!( (() $! %.!!) ). )) 0!'%' %0! 1 0 ) ) 2 ''!3 0 * /! +,-)" +,-451) ))) "!%!)6 * /! +,- 6,.)!) %'! 3)%!!7' 8 & ) )9 )! '0

Läs mer

Valkatalog. inför läsåret 11/12 2011-02-02

Valkatalog. inför läsåret 11/12 2011-02-02 Valkatalog inför läsåret 11/12 2011-02-02 Nacka gymnasium Läsåret 2011/2012 Allmän information Alla elever skall göra ett eller flera val inom ramen för individuellt val. År 2-elever skall till år 3 söka

Läs mer

(1 )/<*$1'( 67$57 -8/,

(1 )/<*$1'( 67$57 -8/, TIMBRO $%&'()*+),-.))/%01)'(2-),'()3(/4(-22',5%-,5/%-0'6/%/2575&8+%&)+%57'()5,', 8'%-85%&7-0001)'(95750'6/%/23(/4(-22',3:;-%&'0),/96/22-()2'&C-%?

Läs mer

Gott Nytt OL-år 2015!

Gott Nytt OL-år 2015! Nr. 3 2014 Gott Nytt OL-år 2015! Klubbinformation Postadress:OKÄlme,Maskrosvägen8lgh1204,34334Älmhult Besöksadress:Älmestugan,Fågelvägen(längstupp) Tfn/faxklubbstugan0476 10903 Hemsidawww.okalme.seE postinfo@okalme.se

Läs mer

Slutrapportering. Projekttitel: Green It Homes +)77398+/%8)9$9!2(-9!A8,%(/,!2)(,+9896,>()6(/7!2'(!O3,%/89,/&4$!:9.$,%7$9%,@!!

Slutrapportering. Projekttitel: Green It Homes +)77398+/%8)9$9!2(-9!A8,%(/,!2)(,+9896,>()6(/7!2'(!O3,%/89,/&4$!:9.$,%7$9%,@!! #$%&'()*+,-./(/.0(1$2344%2'(5'%$&)(6/%%+)77/8981$93%.$*+4896,2/,,)75($$9:;84)%,?,%$7@A?*+$%/.1$96(3914066/91$2)(,+9896$90( ($1/96$9)72'(1)*B7/9+/9938,%044$%2)+3,$(/>-/%%391$(,'+//9.091/(9/,>(/+%8,+/($/+%8)9

Läs mer

Antal elever som ingår: N = 331

Antal elever som ingår: N = 331 Diagram A: Kursbetyg för barn- och fritidsprogrammet (BF) Elever som avslutat sina gymnasiestudier i årskurs 3 läsåret 26/7 med 1 5 2 249 godkända kurs ( 2 - < 3 års gymnasiestudier). Redovisning av elever

Läs mer

Bollen rullar för epilepsi

Bollen rullar för epilepsi 3 2009 åå 39 uv v v ppföbud B u fö pp Väd Budp E B-Mchm: K ud må föbä! Dy Kh ämp md d f 9 Smhäd RÅd fö ud18 12 Dy Sv Epp 6 Kh ämp UEFA pj Om: cxp.cm. F d upp: cxp.cm, www.fu., J Zqv, Dbd 14 H du å bä?

Läs mer

o Sk 14 (A) North American NA 16-4M SK12 SK14 ~\.. ~ G P L A N 111:" -12- FLYGPLANTYPER VI HAFT PÅ F 18 EN SAMMANSTÄLLNING AV DE OLIKA

o Sk 14 (A) North American NA 16-4M SK12 SK14 ~\.. ~ G P L A N 111: -12- FLYGPLANTYPER VI HAFT PÅ F 18 EN SAMMANSTÄLLNING AV DE OLIKA -12- ~\.. ~ G P L A N 111:" Vy EN SAMMANSTÄLLNING AV DE OLIKA FLYGPLANTYPER VI HAFT PÅ F 18 Flottiljens verksamhet påbörjades (som vi alla vet) 1946-07-01. När den första.flygningen gjordes är däremot

Läs mer

$ %: $ %: $ )%; < $ +%& $,%= $ 0%= $ 2%4 $ "%6 / $ 5%#,9 $ )%3 $ )%&

$ %: $ %: $ )%; < $ +%& $,%= $ 0%= $ 2%4 $ %6 / $ 5%#,9 $ )%3 $ )%& Gävleborg Motioner inför distriktskongressen 2012! "! En kunskapsbaserad ekonomi $ %& $ %( $ )%* $ +%$ $,%-. / $ 0%1 En värdeburen tillväxt $ 2%$ $ "%34. $ 546 $ 7 $ %6) $ % ) $ )%8 69 $ +%! $,%! $ 0%1

Läs mer

Sammanställning över elever och barn inskrivna i skola och förskola. Läsåret 2012/2013

Sammanställning över elever och barn inskrivna i skola och förskola. Läsåret 2012/2013 Danielle Marklund Åström Sammanställning över elever och barn inskrivna i skola och förskola Läsåret 2012/2013 Förskolan Inskrivna barn i förskolan < 3år >3 år Totalt Samtliga enheter inkl intraprenad

Läs mer

REKOMMENDATIONER FÖR DIG SOM ARBETAR MED PR OCH MARKNADSFÖRING I SOCIALA MEDIER

REKOMMENDATIONER FÖR DIG SOM ARBETAR MED PR OCH MARKNADSFÖRING I SOCIALA MEDIER REKOMMENDATI ONFÖRDI GSOM ARBETAR MEDPROCHMARKNADSFÖRI NGI BLOGGAR& SOCI ALAMEDI ER Sv gesannons ö A tmat adennapub kat onäs kyddadavupphovs ät t s agena f o m avkop nge annat upphovs ät t s gtf ö f ogandek

Läs mer

Ekonomisk ansvarig (verksamhetschef eller motsvarande som har ekonomiskt ansvar för projektet) Förnamn och efternamn

Ekonomisk ansvarig (verksamhetschef eller motsvarande som har ekonomiskt ansvar för projektet) Förnamn och efternamn Organisation Ansvarig organisation Utdelningsadress Postnummer Ansökningsblankett för år 2013 Ansökan skickas per post till Region Skåne, Diariet, Regionkansliet, 291 89 Kristianstad. Digital kopia till

Läs mer

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . FRÖSET - SMÅLAND Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S G Å R D 2 9 H A ALLMÄNT L a n t lig t b o e n de me d b ra lä g e e n da

Läs mer

Porsche Macan MY14 Macan S Diesel

Porsche Macan MY14 Macan S Diesel Macan S Diesel 595.000 kr PRnr Övrig merutrustning Pris (inkl) 9Q6 Indikering av hastighetsbegränsning Färgpriser Pris (inkl) Exteriörfärger N0 Agate Grey Metallic 8 800kr 2T Jet Black Metallic 8 800kr

Läs mer

SERIESAMMANSÄTTNING. Högalids IF. Skogås/Trångsund(C) IFK Sollentuna Tungelsta IF Vällingby BK Älvsjö AIK (B) Töjnan IBK

SERIESAMMANSÄTTNING. Högalids IF. Skogås/Trångsund(C) IFK Sollentuna Tungelsta IF Vällingby BK Älvsjö AIK (B) Töjnan IBK Utskriftsdatum 2009-06-16 Sida 1 HUE HU1N HU1S HU2N HU2S DU1 Duvbo IK Högalids IF Skogås/Trångsund(B) IFK Sollentuna Tungelsta IF Vällingby BK Töjnan IBK Bele Barkarby IF IK Frej Kungsängens IF Turebergs

Läs mer

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål?

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål? är våle Pver Rel rr. Erc Srby Spr Al1 Al 2 Ter Bss 1 Bss 2 Spr f f D G =80 Al f f D 1 Al f f D 2 Ter f f D l M Bss 1 jz d sj jz u b - u u - j u b - u u j s j jz u b - u u s j jz f f f N s v-drr ge- l-ve

Läs mer

IP 30 5-LEDARSYSTEM MONTERAS PÅ U1 BREDD: 550 MM HÖJD: 1050 MM DJUP: 139 MM + UPPHÄNG

IP 30 5-LEDARSYSTEM MONTERAS PÅ U1 BREDD: 550 MM HÖJD: 1050 MM DJUP: 139 MM + UPPHÄNG A B C D E F G H J K Box 39 335 5 GNOSJÖ Tel. 0370/33950 Fax. 0370/994 W53-W59 E 6 650 3 E 6 650 W0-W K, T, T kv 0 K, F53-F59 kv 0 FRAM HB, F-F3 BLNDFLÄNS FRAM W0 W30-W303W40 BLNDFLÄNS P 30 5-LEDARSYSTEM

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna Säskild ubildning fö vuxna I KATRINEHOLM OCH VINGÅKER Kunskape och fädighee fö ETT GOTT LIV www.viadidak.se Telefon: 0150-48 80 90, 0151-193 00 E-pos: info@viadidak.se Viadidak ä en gemensam fövalning

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

MUSIK SOM VERKTYG NOVELL/SOMMAR 2011. Instrumentellt

MUSIK SOM VERKTYG NOVELL/SOMMAR 2011. Instrumentellt Instrumentellt Långt ifrån skivbolag och topplistor fyller musik helt andra funktioner än vanligt. Toner och melodier är idag multiverktyg som används för att styra dina köpvanor, hjälpa funktionshindrade

Läs mer

Ikväll smäller det! Vem får lyfta pokalen för första gången? Ansvarig utgivare: Mattias Stjernqvist 08-560 222 62 mattias@ kaggeholm.

Ikväll smäller det! Vem får lyfta pokalen för första gången? Ansvarig utgivare: Mattias Stjernqvist 08-560 222 62 mattias@ kaggeholm. Ccg på Kgg CAROLA TRÄFFAR ARTISTERNA Vly ö VIVA ANTON & SOFIA THE SEAN MAGPIE Jul Blg ÅRETS LÅTAR Ikväll äll d! V få lyf pkl fö fö gåg? 3 2013 Vly pduc v jullv på Kggl flkögkl. V bvk kl ålg ldfvl. Vly

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om införsel och utförsel samt

Läs mer

Tillhörighet. Sammanträdesrum OP-konf

Tillhörighet. Sammanträdesrum OP-konf 1 (6) Ärenden 1 Ekonomi-rapport/frågestund Info om dagsläget Varje program skall ha sitt budgetläge Avtal NVU Hedemora PU kort nulägesbeskrivning från alla program TE: positivt att Thomas kommit över till

Läs mer

Samtliga kontrolluppgifter på första sidan är obligatoriska. Ditt namn: Din befattning/titel:

Samtliga kontrolluppgifter på första sidan är obligatoriska. Ditt namn: Din befattning/titel: Samverkansenkät Samtliga kontrolluppgifter på första sidan är obligatoriska Ditt namn: Din befattning/titel: Programmets benämning: (hur benämns det i kurskatalog och på hemsidan) - för publicering (ej

Läs mer

Lärorika projekt om integration i arbetslivet

Lärorika projekt om integration i arbetslivet Läoka pojk om gao ablv : u j b E pojk. ao g m a F o M. 7 0-20 7 9 9 1 l l o m aa v Å m ö b o k p k. ha v c k o g och? a a ä p I! k ä k o b Efah 81-817 27 5 0 å p a Rg A 0581-817 27 27 0581-817 0581-817

Läs mer

> w S A NfYN o" s-t ak' va N \VW,V'\

> w S A NfYN o s-t ak' va N \VW,V'\ Kommunledningskonitoret K-msllenhelen 2013-01- 0 7 JV1EDBORGÄRFÖRSLÄG FALKENBERG -loi Dnr Dpi 3 ) Kommunledningskontoret 311 80 FALKENBERG Från Namn: Adress: ( X g 0 < t A. t - c o v \ c x e 'Pon-iros

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare. Som bostadsrättshavare äger du dessutom rätten att

Läs mer

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok.

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. KAMASAN VÄGGDISPLAY - FLUGKROK Väggdisplay med 30 pegar för Kamasan flugkrok. Bild och textinformation om krokarna samt slutkortsmärkning

Läs mer

Möt Privata Affärers och Placeringsguidens aktiva läsekrets

Möt Privata Affärers och Placeringsguidens aktiva läsekrets 2014 Möt Pvt Affäs och Pcngsgudns ktv äskts Und 2013 stod nnonsön på Sto Pcngskvän nskt mot nskt md 1 500 v vå mst pcngsntssd äs. Sto Pcngskvän Bok n hkvä md Pvt Affäs och Pcngsgudns ktv äskts Pvt Affä

Läs mer

Lidingö Vuxenutbildning. www.lidingo.se/vuxenutbildning

Lidingö Vuxenutbildning. www.lidingo.se/vuxenutbildning Lidingö Vuxenutbildning www.lidingo.se/vuxenutbildning Kursprogram hösten 2011 Gymnasial Vuxenutbildning Dag Gymnasiekurs Kurskod Dag Tid Övrigt Poäng Arbetssätt o lär. (studieteknik) AR LÄ H11 on 10.00-12.10

Läs mer

Väntetider vid sjukhusbundna akutmottagningar. Hälso- och sjukvårdsutskottet 2014-12-17 Jarl Torgerson

Väntetider vid sjukhusbundna akutmottagningar. Hälso- och sjukvårdsutskottet 2014-12-17 Jarl Torgerson Väntetider vid sjukhusbundna akutmottagningar Hälso- och sjukvårdsutskottet 2014-12-17 Jarl Torgerson Bakgrund Utdata / BI-lösningar för Akutmottagningar och Patientregistret vdtid vstid avd_namn team_namn

Läs mer

PROTOKOLL 2014-05-05 och 2014-05-12 Föredragning i Stockholm

PROTOKOLL 2014-05-05 och 2014-05-12 Föredragning i Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060105 PROTOKOLL 2014-05-05 och 2014-05-12 Föredragning i Stockholm Aktbilaga 71 Mål nr M 2008-14 RÄTTEN Hovrättsrådet Henrik Löv, tekniska rådet Bengt Jonsson samt hovrättsråden Vibeke

Läs mer

Upphandlingsrapport. Bakgrund. Tilldelningsbeslut Dnr 2007/1669 Bilaga 1, Upphandlingsrapport 2008-05-15

Upphandlingsrapport. Bakgrund. Tilldelningsbeslut Dnr 2007/1669 Bilaga 1, Upphandlingsrapport 2008-05-15 Tilldelningsbeslut Dnr 7/669 Bilaga, 8-- Bakgrund Riksgäldskontoret har i uppdrag att upphandla och ingå ramavtal avseende betalningstjänster för statliga myndigheter. Befintliga ramavtal för betalkort,

Läs mer

Nöjd Medarbetar Index 2012

Nöjd Medarbetar Index 2012 Kod: 35015159-81648B Kod: 35015160-C2A016 Kod: 35015161-FF6EE7 Kod: 35015162-EF4AC2 Kod: 35015163-594602 Kod: 35015164-47B0A3 Kod: 35015165-756A7F Kod: 35015166-AF86AE Kod: 35015167-89334A Kod: 35015168-A335C7

Läs mer

VÄGBESKRIVNING: Från Örebro: Fra n E18 sva nger du av Kolba ck va stra, va g 252. Efter 8 km kommer. Markanplan.

VÄGBESKRIVNING: Från Örebro: Fra n E18 sva nger du av Kolba ck va stra, va g 252. Efter 8 km kommer. Markanplan. Ryttarbrev Nu är det dags för andra delen av Vintermästerskapen 2014 och vi hoppas att ni är lika laddade som vi är! Nedan följer information som är viktigt att alla tar del utav. VÄGBESKRIVNING: Från

Läs mer

A v a n c e r a d. k o m b i n a t i o n s b e h a n d l i n g. f ö r. h u d f

A v a n c e r a d. k o m b i n a t i o n s b e h a n d l i n g. f ö r. h u d f A y N - V H ? O x D y y B 3 0 D M y V - F V j? V j F K j DFTM -? J,, DFTM y B j DF TM H T M AB N Sj 56, 506 43 B T: 033-78 59 00 E-: @ www M j Hy V y y? DFTM y j 3 D y DFTM B y D -, y, j, S DFTM 1 E

Läs mer

DEPRESSION En rapport om mänskliga och ekonomiska vinster

DEPRESSION En rapport om mänskliga och ekonomiska vinster oro ledsen aggressiv deprimerad tvångstankar apati sömnlös självmordsbenägen stress nedstämd skam missbruk vanmakt hot skilsmässa dödsbesked olycka utarbetad ätstörning mobbning tonårsproblem trots pubertet

Läs mer

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen,

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, och inan borde is y n n e rh e t a n vänd a s o ld a

Läs mer

TENTAMEN TE 12. HÖGSKOLAN I BORÅS Textilhögskolan Olle Holmudd. VÄVERITEKNIK, 4,5 högskolepoäng, Ladokkod TVT10A. Datum: 2012.11.09. Tid: 09.00 13.

TENTAMEN TE 12. HÖGSKOLAN I BORÅS Textilhögskolan Olle Holmudd. VÄVERITEKNIK, 4,5 högskolepoäng, Ladokkod TVT10A. Datum: 2012.11.09. Tid: 09.00 13. HÖGSKOLAN I BORÅS Texthögoa Oe Homudd TENTAMEN TE 12 VÄVERITEKNIK, 4,5 högoepoäg, Ladood TVT10A Datum: 2012.11.09. Td: 09.00 13.00 Hjäpmede: Räare, färgpeor, upp, ja, petå, tejp Aayad och formead Ata dor:

Läs mer

EXAMENSARBETE. Norska medborgares förvärv av småhusfastigheter inom vissa kommuner i Bohuslän, Dalsland och Värmland

EXAMENSARBETE. Norska medborgares förvärv av småhusfastigheter inom vissa kommuner i Bohuslän, Dalsland och Värmland EXAMENSARBETE Norska medborgares förvärv av småhusfastigheter inom vissa kommuner i Bohuslän, Dalsland och Värmland Nina Hansson & Maria Karlsson 2010-03-12 Högskolan Trollhättan-Uddevalla Institutionen

Läs mer

Vid beställning av växelmotorer behöver vi följande uppgifter:

Vid beställning av växelmotorer behöver vi följande uppgifter: Beställning av produkter Beställningen skickas till : kundservice@sew.se Vid beställning av växelmotorer behöver vi följande uppgifter: Kompletta växelmotorer Typbeteckning Info Växelvarvtal eller utväxling

Läs mer

FÖRORD - TRANSIT 95 DENNA KATALOGDEL INNEHÅLLER INFORMATION OM "TRANSIT 95" TILLVERKAD FRÅN 0894. VERSION

FÖRORD - TRANSIT 95 DENNA KATALOGDEL INNEHÅLLER INFORMATION OM TRANSIT 95 TILLVERKAD FRÅN 0894. VERSION FÖROR - TRANSIT 95 NNA KATAOG INNHÅR INFORMATION OM "TRANSIT 95" TIVRKA FRÅN 0894. VRSION SPCIFIKA MOVRSIONR ANGS M MOKO: 80S 100S 115S 120S 150S 100 130 150 190 KORT HJUAS - 2835MM - CX ÅNG HJUAS - 3570MM

Läs mer

NYTTIGT, ÄKTA OCH HIMMELSKT GOTT

NYTTIGT, ÄKTA OCH HIMMELSKT GOTT NYTTIGT, ÄKTA OCH HIMMELSKT GOTT Älsk du som vi tt ät och bjud på hemlgt men få inte lltid tiden tt äck till? Gö livet enkle genom tt blnd ihop vå åvumix. Ing konseveingsmedel elle tillstse. Tillsätt endst

Läs mer

Madame Camille Flammarion.

Madame Camille Flammarion. Sockholm, Fg 6 ugu. 897. N; 3 (502) Pumop p å : Iu m Iu M o., fjooguppl. Iu Mo., m å u p p l. Bgob Rkö o c h B y å : k.»»» 5 5 3 3 Kl ö kykog. 6,. Öpp kl. 0 5. A l l m. lf. 6 4 7. Rklf. FRITHI0F ugfv:

Läs mer

Normapparater - GE. Förstklassiga lågspänningsprodukter och komponenter för bostads- och industriella anläggningar. PARTNER

Normapparater - GE. Förstklassiga lågspänningsprodukter och komponenter för bostads- och industriella anläggningar. PARTNER Normapparater - GE Förstklassiga lågspänningsprodukter och komponenter för bostads- och industriella anläggningar. PARTNER personskyddsbrytare PERSONSKYDDSBRYTARE / RCBO, 2-polig, typ A, SERIE DM100 2-polig

Läs mer

Meddelande. Föreläsning 2.5. Repetition Lv 1-4. Kemiska reaktioner. Kemi och biokemi för K, Kf och Bt 2012

Meddelande. Föreläsning 2.5. Repetition Lv 1-4. Kemiska reaktioner. Kemi och biokemi för K, Kf och Bt 2012 Energi Kemi ch bikemi för K, Kf ch Bt 2012 Föreläsning 2.5 Kemiska reaktiner Meddelande 1. Justerat labschema Lv5-7. Berör K6, Bt6, Bt2, Kf3 2. Mittmötet. Rättning av inlämningsuppgifter. Knstruktiv kritik

Läs mer

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1 Drift- och montageinstruktion HC-2, Digital hygrostat HC-2 Ersätter: rev. 140320 All män na data Hygrostat Tek nis ka data m i-292se_14091 7.VP ] MIMA In di ke ring Pro gram me ring Fuktensor In kop pling

Läs mer

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen Åmöte Smtillighete Bkbdet 24 ktbe 2012 Plt :Håktpkl mtl 1 Vl v dtide ch eketee ii tämm Till dde vlde Mget Eic ch till eketee vlde Mgu Tte 2 Vl v juteigmä Till juteigmä vlde Åke Glud ch Cut Gutv 3 Mötet

Läs mer

*2%',%%'()))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))1

*2%',%%'()))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))1 !"# $&%' ( #)!"#"$" %%#&'(!%% )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) *+%)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Läs mer

Förläggningar Aroscupen 2015 Lagnamn Klass Förläggning/Skola ACK T03-04:Blå 2 F12 9-m Eget boende AIK: 2 P11 Irstaskolan AIK: P05 U P10 Irstaskolan

Förläggningar Aroscupen 2015 Lagnamn Klass Förläggning/Skola ACK T03-04:Blå 2 F12 9-m Eget boende AIK: 2 P11 Irstaskolan AIK: P05 U P10 Irstaskolan Förläggningar Aroscupen 2015 Lagnamn Klass Förläggning/Skola ACK T03-04:Blå 2 F12 9-m Eget boende AIK: 2 P11 Irstaskolan AIK: P05 U P10 Irstaskolan AIK: P06 A P10 Eget boende AIK: P06 U 1 P09 Persboskolan

Läs mer

Genarp. Information från Medborgarkontoret Vecka 37 2015. Genarpsdagarna 2015. vackert väder och publiksuccé

Genarp. Information från Medborgarkontoret Vecka 37 2015. Genarpsdagarna 2015. vackert väder och publiksuccé Gp DENNA SIDA ÄR EN ANNONS If få Mg Vc 37 2015 Gpg 2015 c ä ch puluccé Gpg fö lf å följ 28-29 ugu. Vä fö gåg ull på lg huö ch Gp fc ju ä l ö flgh. Ké fö Gpg 2015 h f Näl, Näpuc, Elg, l åpgl pgg fll l.

Läs mer

RL7 S2-4 Ånge - Finnslätten. Teckenförklaring. Natura 2000. Riksintressen. Länsintressen. Riksantikvarieämbetet. Skogsstyrelsen

RL7 S2-4 Ånge - Finnslätten. Teckenförklaring. Natura 2000. Riksintressen. Länsintressen. Riksantikvarieämbetet. Skogsstyrelsen 3GF3 RL7 S-4 Ånge - Finnslätten kv kraftledning Natura Natura-område RAÄ 48: RAÄ 7 NV7 G9G G9G4 RAÄ 8447 G9G5 HOFORS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN HEDEMORA KOMMUN DALARNAS LÄN AVESTA KOMMUN Kartbilaga av Datum:

Läs mer

Åtvidabergs Golfklubb

Åtvidabergs Golfklubb Åtvidabergs Golfklubb Protokoll möte nr 2 Art: Styrelsemöte Åtvidabergs Golfklubb Datum: Söndagen den 16 mars 2014 Plats: Golfklubben, Åtvidaberg Närvarande: Peter Björling, PB Ordförande Per Lindqvist,

Läs mer

NÄTUPPLAGA. Protokoll 2013-02-07. Jämtlands Gymnasieförbund! 831 82 Östersund Telefon: 063-14 02 00 (växel) info@jgy.se

NÄTUPPLAGA. Protokoll 2013-02-07. Jämtlands Gymnasieförbund! 831 82 Östersund Telefon: 063-14 02 00 (växel) info@jgy.se NÄTUPPLAGA Protokoll PROTOKOLL 2 Plats och tid Torsdag den 7 februari 2013, kl. 8.30 12.00 Jämtkrogen, Bräcke Paragrafer 1 37 Beslutande Enligt tjänstgöringslista Övriga deltagare Mikael Cederberg, förbundschef

Läs mer

KALENDARIUM FÖR VÅRTERMINEN

KALENDARIUM FÖR VÅRTERMINEN 6 Klassråd hålls under vecka 6 eller vecka 7 8/2 BF2, SMBF2, OP 1, SMTE1 9/2 APT Kl.12.30 13.30 Programträff Kl.13.45 15.15 Ämnesträffar (enligt särskilt schema) Kl.15.30 16.30 BF2, SMBF2, OP 1, SMTE1

Läs mer