Byggstart för skepparen i sommar. omväxlande dagar för Bovärden. klipp för haiti gav kronor. nya ettan passar staffan perfekt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Byggstart för skepparen i sommar. omväxlande dagar för Bovärden. klipp för haiti gav 52 000 kronor. nya ettan passar staffan perfekt"

Transkript

1 Bygg fö kpp omm omväxld dg fö Boväd klpp fö h gv koo BO2 BOPLATS STRÖMSTAD #1/10 y p ff pfk AKTUELLT FRÅN STRÖMSTADSBYGGEN 2010

2 BOPLATS STRÖMSTAD ug v AB Sömdbygg och ukomm vå gåg p å. Avg ugv: SVEN-ERIK ADOLFSSON vd, Sömdbygg Md vå komm y g Vå! V h ju upplv v d m hädg v på läg, båd vädmäg och koom. Blg md ö, och kyl h v uff och v på Sömdbygg h gjo vå ll bä fö håll v yck åg. Jg vll o v lyck md d, äv om v kk kl v håll vj pp och oo hl vj ud. Tmm h blv måg och bld h dyg kg äck ll. Hu oml df och köl h ockå käv mm mll ll ökod och dd. E k ä dock äk v gö vå y fö lv god yggh fö vå kud. D om dölj ö komm ju fm vd ö. K, ppg och myck h g yk ud v och u ä d full upp md åäll och fx d kdo. M d m glädjd ä og ädå d kommd gök och blompk. Jg häld på v vå hu häomdg och dä od mgfk mgol blom. Vå kom ä föjd och fyll md y g. Sv-Ek Adolfo Rdkö, x: Hl Ullu Foo: Joh Tho (dä j g) Omlgbld: Sff Sudg, hygä Foo Joh To Gfk fom: Sudo Dkop AB Tyck: Dhl Tyck AB, 2010 (Evull k på p dg ävlg bl v pkv v) E fåg om myck g v mg och Sömdbygg ä d kd bhov v y boäd. Md uppmäkmm då och då ökd om få bod ho o och fö o kä d lld lk v ku hjälp mdmäko h bod, hu gä v ä vll. Sömdbygg mål, och llmäy gmmm mål, ä ju bjud boäd å ll. Vd gö då Sömdbygg fö lö d? Jo, v bygg y. Älg. Ef h pov möjlgh få bygg på måg äll u om Sömd ä v u på gåg och bygg böj kv Skpp. Jg kud och vll o v kull bhöv fm å fö få lo dljpl, v d yf v llå o bygg udjodk gg ud d bflg byggä. M d og ä fm å. D ä o glädj ku bjud Sömd vå dyg 60 y boäd omåd om d o fll v vå bodökd ä d v cl Sömd. På Roö bygg v fö full, olv y phulägh å kl fö flyg f yå. E fk f bod u om ä hl om. Vå y bodomåd på Roö ä vä bök, äv fö d om kk äk boä g dä. I ll ybyggdpojk kämp v gvv md få koom gå hop. E y hu ä lld l dy bo ä äld, äv hyä. Vå mål ä kp å b boäd om möjlg ll å låg p om möjlg. H kö omm och p på åk u på jö! T gä på vå f bjudd på d 15. O2 2 BOPLATS STRÖMSTAD #1/10

3 Hm ljuv hm. Så hä vlg bl d y kv Skpp md 60-l y lägh ä Sdhu, m cl Sömd. k kk b Älg bygg fö 60 y cl lägh Älg ä d dg. I omm bygg v 60 y lägh m. Och böj v ä å gå bygg fö ylg 21 hylägh md cl läg. övklgd h fö äd bld äd ll gg, fö hdläggg mljödpm. R h v 4,5 å låg, m u ä v älg fmm vd, äg L Ek o, pojkld. håll hok fyd, fökl L Eko. Bygg bäk ll ågo gåg ud ugu, och böj md mkb. Tol bygg 60-l y lägh kv Skpp. Hu läg No Bgg I hö v No Klvg och No Bgg böj dbld föäd. E äld byggd v och d lll v ähu fly få kv. A Sömdbygg pl bygg y lägh d odö hö v kv Skpp ä väl kä. M byggpojk h få vä. E d Föbdl pågå Ud vå pågå föbdl på d kull om, öv g m mo Sdhu. I ju v äld byggd. I lu v mm måd k äv kologk udökg gö på omåd, om olg ugö d äld dl v Sömd M må lld uväd om mk bl, få gåd, fm våg hög. Hu läg No Klvg bl våg och få äv buklokl mo g. Mo gåd få kv ockå lägh mkpl md g gåg och upl. Smlg ppuppgåg få h, om äv gå ll ggpl. Lägh få mll och fy um, kök och blkog ll upl. I mlg um BOPLATS STRÖMSTAD #1/10 3

4 Vd yck du om d bygg y lägh m? J Hllg: D ä b, jg o d bl kg f. D cl läg lll mg. D ä bkväm h ä ll ll och lpp bl. Nu bo v g hu, ockå md b läg, m hd jg og v d. Gd och Johy Åbg, md hud Slm: D bhöv å d ä jäb. M fö o ä läg vd Rådhu l fö fk. V v bä hög upp på Rådhubg, md u u ku och hvuk. Dä h v bo 20 å och v fly ldg. bl d pkgolv. Bdumm uu md g vämk och okuml. E dl v lägh kv pl v fö ygghbod, bä L Eko. E 20-l lägh komm gå ygghbod. Hä gå xmplv gmmm yo och chmlgd pol om hjälp och kv d bod. Lägh kv Skpp bäk v flygkl ck 18 måd f bygg, böj v Fäg väx på höjd I böj v 2011 ä d dg fö ä o byggpojk, md ylg 21 y lägh cl Sömd. D ä kv Fäg på Oloväg om xpd. T våg k bygg på hu om dg ymm 19 lägh, Ldx och Symbolg. D hä bygg ä koovll på ågo ä, å d bhöv bl åg födöjg ädhg, äg L Eko. Hu ä bygg 2000 och ä kouko duom föb fö ubyggd. Tppuppgåg uu md h. Lägh få vå ll fy um, kök, bdum och blkog. Ef yå bäk bygg och å, böj v 2012, ä lägh flygkl. L Joho: D ä ju å ll vll bo å d ä på d. D ä o km d bhövd döj å läg, på gud v m oödg övklgd. Själv bo jg d f lägh md bä läg kv Räk, å jg ä öjd. Ml Ldg: D k väl g äg j ll? Jg bo på Smdjg och v jäb md bo cl. M h ä ll ll och lpp bl å fo m k hdl ll gö äd. D bl pomd äll och d ä ju bä. Roöpojk full gåg Bygg v olv y lägh på Roö h komm bydlg läg. På Myomåd pågå mkb och ud vå bygg gud ll d x phu. Somg v hu pl k ågo gåg mj. Lägh få vå ll fy um, kök och bdum. Smlg ä mkpl och h g vkld upl. Ill é bl d föåd, och omåd pkgpl föbd fö mooväm. Byggkk bygg på pcp fö pvhu, vlk gö hu myck gål. I fbu 2011 bäk d y lägh på Roö v kl fö flyg. Kl Ludqv och A Lud, om ä mo och do: D ä o b på boäd Sömd å fl lägh bhöv ju. B d y hu p d övg bbyggl å ä d väl b. Fö dm om vll bo m å ä d ju pfk läg. D lll v ähu fly få kv Skpp om hä gä mo No Bgg. 4 BOPLATS STRÖMSTAD #1/10

5 Läghumm på y ä D ä logk uppbygg, d fyffg y läghum om ll lägh hl Svg h få. V ä um g kolum på fomovl vj é å d y ydlg, äg Kjll Ado, koomchf Sömdbygg. I hö umd mlg lägh Sömdbygg, och fomo kckd ll Lmä om uppä d y läghg. Få böj v 2010 kö och uppd g v pkv kommu. Som hygä g m um flygmäl fö mlg po om fly lägh. D fö Skvk u folkbokfö på lägh, äll fö om dg b på fgh. Syf ä dl få m dljd k om bod, om k väd xmplv fokg och mhällplg. Dl få bä uku öv fgh d, om udlä fö xmplv äddgjä. M hu ä d då md logk d fyffg läghum? Lägh på épl få umm om böj på 10, våg böj um på 09, och våg upp få épl böj um på 11. Däf um lägh få vä få gåg ll pp, och mdol. D om bo på dj våg fö lägh få llå umm Om du bo mlägh v, på épl, å bö du h få umm Uvdg md ycklf lå T v d ycklf låym A Ax gå fmå. Sd å llbk väd d y lå kv Fäg, md 19 lägh på Oloväg. Hll ä lå ll på dö ll é, föåd, väug, cyklum och opum. Hygä väd l plbck, om kll gg. D ä pogmmd md bhögh fö d dö om väd bhöv ku öpp. Tgg h vädumm och m håll d fmfö vlä vd dö. D väd äv fö bok väug på bokgpl. Om gg komm bo ä d kl pä d ym, vlk höj äkh. Hygä h hf åg ypuk på ym. V olk d om häl g ll, äg L Eko, byggchf. Ud vå ä d dg fö ä g, låym lägh. Fö d ä ym ubygg md fl fuko ll y och äkh fö hygä. Ud vå komm lkok lå äv fö läghdö. BOPLATS STRÖMSTAD #1/10 5

6 E hjälpd hd om kä d fl Som boväd omåd kä h d fl kud gk väl. Dämo v h ldg hu bdg komm u. D bo ju på vd om häd och vd kud bhöv hjälp md, äg Mgu Ado, boväd på Rådhubg. Våol väm och d dg h h l v vj på uppdgl. Bopl följ md ud p mm och v böj md åk ll lägh på Tmmmväg. Två golvlägg k lägg y pkgolv vdgumm. Jg k b häm läpkä på väg, äg Mgu och ll vd pcl fö koppl på d på bbl. Sx ll lgg lägh och v häl på kud Ccl Clo och h lll o Alxd, 14 måd. H ä äll m kök md hvk by upp d gml golv umm ll. Kom! H yck b d ä olg ä d häd k, äg Ccl Clo. Boväd hjälp ll bä u d gml golv och läg d på läpkä. Md D fl uppdg få jg fkk dk v kud Såd hä mågjo buk jg fx md gåg, äg Mgu Ado och by gågjä. hvk foä md d y golv kö Mgu ll åvgcl md käp. Jg fmddg och å ll ä kl md golv, äg h ll kud. I v läm omåd h ll vd dö på Tmmmväg dä d å byå. D ä hygä om g koo och b o kö d ll åvgcl. Om m jälv h möjlgh buk v hjälp ll md d på dg. M dg ä d v b d hä, äg h och l på byå. Gll umg Mgu v md b om boväd. D ä 14 å d h kom ll Sömdbygg, och d fm h h v kud på Rådhubg. H dl v md kollg Iv Joho, om ä hä dg. V gö d m jälv, båd udhåll uomhu och md ågäd lägh. D hä v h v lg myck d på plog och ko ö. H ä ockå ågo v poblmlö, om gll ä på pov. Ibld bhöv m fud g fö h b lög. D ä umg om jg gä, äg Mgu. Tv md omåd Som bpl Mgu fl födl md omåd, om h ol 330 lägh. Hu h vå våg å måg bo mkpl, och o of ä v ä u och jobb. Jg o d udlä dkkok. Sd ä d ockå väl ml omåd, och b mx v mäko ll åld, äg h. E ud ä h llbk vd pcl fö äll llbk läpkä. H kö ud mll hu fö ll ä om d k, hj på kud om vk å hoom, och ll vd v omåd å pum. A kooll uug fö v- och vämfööjg llhö d dglg u. Hä blk öd lmp på pl, vlk bä lm. Fömodlg ä d b vämpump om h. Vå ym md bgväm kä v ä d poduc fö myck väm, vlk ä ovlg ä v gå få vkyl ll mld väd, fökl Mgu. 6 BOPLATS STRÖMSTAD #1/10

7 H ä å b, Mgu. Smm dg jg flyd å kom h och pd g, och å h jg få fomo om hu ll fug hä. D ä å b h ågo väd g ll ä d ä ågo m ud, äg Mg Rckbg. Md kppyckg h om vämpump, å vym md lp bhöv jobb oöd. H upp mobllfo och klck fm uppdgl. H h få SMS, d ä kud om h gjo flmäl ll koo. D hdl om kökluck om ydlg fug ll. Jg k på d. Hffd föbf Kud ä hmm å h gå md yckl. På åg mu h h by gågjä på kökluck, om u gå äg g. H mk på l uppdg ä ufö och kck mddld llbk ll koo. M d fl uppdg få jg fkk dk v kud. D buk hff mg föbf och of ä d md k om jg k fx på gåg. Någ dö läg bo g h på ho Mg Rckbg, om flyd fö b åg vcko d. Båd ho och hud Loff bl gld fö bök. I dg k jg b by u d gml gumm popp ll bdk, äg Mgu och gå bdumm. Kud ä myck öjd md hu ho h blv mog och fomd v boväd. Mgu kom dk och pd g å v kä d vd. H ä väldg hjälpm och vlg, äg ho. Ho p på upp fåg md hoom, om hyll om k ä upp på bogvägg. Mgu lov komm llbk och hjälp ll md d. Jobb f d lld, o och må. Och d ä ju vo b h v å b md. Och å ä d d hä kok md mäko föå, äg Mgu Ado, och vk hjdå fö kö vd ll ä kud. BOPLATS STRÖMSTAD #1/10 7

8 Sömd ä f l d och hä f ju d m. Fmfö ll ä d ldg måg g ll u, d h v på huku. D kä om m h ä ll ll, äg Sff Sudg och pomd md Qogo. Sff gll läg m Ju u ä läg m pfk. Sff Sudg, 27, h y fly på Subug. Lägh ä kg lyf båd fö mg och Qogo. V v jäb, äg h och klpp om hud. Få fö umm och kök ä d uk öv Kofjod. På l håll, m ädå. D kk lå kog, m jg om ä uppväx på Roö äk å myck på om m hv, äg Sff Sudg och bjud på få hmk. Fö åg å d älld h g på kö fö lägh ho Sömdbygg. Ud d h h hy bod pv. Jg bodd källbod md väldg låg dd ll hög hy. D ä vå få lägh, å d ä yvä of å d u, bä h. M fbu å hd h kok hd och kud fly fö kg lägh på Subug. D v på d, kä d om. D hä bod h å måg födl om föbä m vdg bydlg. Fl födl H äk upp h h få bydlg läg hy, lju lägh, cyklum å h k lå cykl, fugd väug, och opog hu om h uppk äkl. H ll och md födl md lägh ä md ä d fö. D ä lä fö Qogo h övblck å jg mäk h v bä u. A bo cl Sömd bä äv h ä ll u, å d p lldl umäk fö hud. M bhöv ldg gå låg fö h b lkpl. V h f u och äv bd, m Sff Sudg. Fö och hlv å d flyd h llbk ll Sömd. H hd bo på folkhögkol och ud ll bhdlgpdgog Sockholm ud 1,5 å. D v båd muld och yg komm häfå g och få l d ppkv. Jg läd mg ockå väldg myck om mg jälv, bä h. H uvckld och mogd, böjd v bä md llvo. Ef g böjd h äv på Sömd md y och bydlg m pov ögo. Jg kd m fmlj, m ockå d lug mpo. Jg åg Sömd ä f l d md vm mofä. Lägh ä gk l m kä hl ä fö mg, äg Sff Sudg. H flyd llbk och h fck jobb om ocljä öpp vkmh fö vux md bod- och mbukpoblm. D käv o ggmg fö mäko och d ä pc vd jg vll gö. Ud dg h h kok md 2 15 po md olk bhov v hjälp. Vkg ä h b lo md kl. D ä kävd b å jg ä väldg ocl uöd ä jg komm hm, fökl Sff Sudg. Bl of gkäd I l d dä ll kä ll bl h of gkäd, ockå v kl. E pomd på k bä måg opp fö häl, och ly på vd om h hä d. M d ä ju fkk ågo pov folk kä g vd, och duom få jg bld fomo om jg h y v. Så äk jg. Nä h ä ldg ck h gä u och pg ud, ll kö ägp på gymm. Fö få moo och ldd b. Jg ä gk lug po, å på kväll jg of hmm och umgå md komp. Ell gå u och ä, äg Sff Sudg. Bld d olk kök Sömd ä åg v fvo lbk, lk och k. Nj, d ä på kväll h yck gö g bä. D ä äll dg på mogo, ud d h vk. Då ä d dg fö dg fö pomd md bä vä, Qogo. Nä v gå u dg på mogo h v fö o jälv och k o omkg l om v vll. D ä ä myg, äg Sff Sudg. 8 BOPLATS STRÖMSTAD #1/10

9 BOPLATS STRÖMSTAD #1/10 9

10 Lug och l lyx fäch lokl Båd d o lju lokl och d f läg ämm pc md d v gö och vll fömdl, äg M Svo, hudpumä. Ny fö Slog Effk vd Sdpk fö å d blv uccé. M d öpp lju log å offgupp dä kud k lå g ud d ä dg. Hä fö och glpu mo kud. Bkom bokgdk f äv fl md bhdlgum fö hudvåd. V h kud om hä fl mm fö få kbhdlg, vx b, fx gl och ygg fy, bä M Svo om d fög fö å å d. Slog ä väl bld och h og kudk v kvo och mä ll åld om komm m ll md glbud. D fl ä Sömdbo, m åg v mkud komm äv få Säl, Åmål, Olo och Göbog. Pc om v vll h d. D lokl fökg ä vkg. E dl bhdlg käv d, ålmod och ömdg föod, fökl M Svo. Läg l fö b Ud å h vkmh uvckl och bhov föäd. D fö å låg log o lokl på gågåk Hmg. Måg om v på llfällg bök kom och fågd om väg ll buk, ug och. Då bd jg jälv och blv of vbu ä jg hd kud. Läg v l fö b fö mg ju då, k m äg. Ef å flyd log ll md lokl på Vä Klvg, kv få Sdpk. Lug läg, m ädå m. Jg hd m dbokd hudvådbhdlg å d pd mg pfk, yck M Svo. M vkmh böjd väx ll g och Md vå olk komp k v hd om kud få opp ll å. D kä b h d hlh, äg Sd Ho, El Lo och M Svo. ju 2009 lö g El Lo, om ä hud- och glpu. Nä Sömdbygg koo kull fly ll Vä Klvg bjöd log y, och bydlg ö, lokl på Skolg 1, vd Sdpk. M Svo äk og gom olk lv, och kom fm ll d cl och l xkluv läg vd Sdpk pd log väldg b. V vll h lug mofä. Kud k komm hä fö koppl v och kä g ompyld och l lyxg. Rolg v I ju fö å log log upp po ll d y fäch lokl. Fö Sd Ho flyd och bddd vkmh ylg. D ä jäkul v om mb och hjälp å. V h m bjud och k hd om kud få opp ll å, äg M Svo. I pl v d ockå md på modvg på Lholm. T modbuk vd kläd och jj på Effk gjod ll ylg v modll. Ud vå ä d högäog fö udbl och böllop, vlk ockå bä måg gmmm kud. Vj hlg Sömd Jou Hlvod ä åkommd kud d p å llbk. Jg h pov ll ä, m k jg gö ågo å gö jg d hä, äg ho och lå g ho El fö få fk mky. Ho bo Spbog och fmlj h kff ommhu på Nöholm. D hlvmm kö, å vj hlg llbg Sömd. Hä h jg m d ä hmm, och k gå på log lug och o, llägg ho. Md d cl läg vd Sdpk h äv kok md y kud ök bydlg. D ä d m folk öl och fl 10 BOPLATS STRÖMSTAD #1/10

11 Skp fö ädgåd och d bokp f k b o k Vbläk och bog Ml Nlo, Cmll Avdo Bog ä ml om p ll ädgådmljö. Hä få du xmpl på olk k m k gju, ll xmpl må ö ägl, vck kål, kuko md m. Bok håll dljd g fö g-bkvg. Du få ockå p på väx om ä f komb md bog. Bld bok ä vck och pd. b b o k l ä l ä Kp flm Jö J, Jo Rhmä Bok hdl om Kp om pl foboll BK Topp. I d hä bok mö lg Albg BK. Kp få pl mo y bck. Nä h h md Kp dbblg, d h Kp öj, m d bl Kp om få kuld. Späd läg fö yböjlä. Bok håll ockå fkkpl lu. Jg buk fk mky, äg Jou Hlvod och lå g d ho gl pu. y h Jg k b fx gj kök Mo Hg Igd ä måd mmm, och h pc böj b om föåd på fökol. Fö ok md ll kv, dck Igd v myck v. Ho föök dölj d fö omgvg, m h lll do Ju ä lk lä lu. Bok ä k och mäm bäl om kv om föök kl v komplc lv, båd om mmm och chf. p föb log. Dglg häd d ågo komm po fö fåg om åd ll bäll d. D ä myck om k ämm och ll h fö- och ckdl. Jg h v b föu ockå. M d ä hä ä hl kl d bä läg, äg M Svo. p o c k p Svjk A Bovll P W ä dvok och bo Sockholm md 16-åg do. Ho h ommhu på Öl, d ho d g ud od. Dä bl ho bldd gk jkolyck, om v g v mod. Svjk ä A Bovll dbu, och fö bok om P W. Bok ä l v vk puldck. D ä päd och välkv, och vå lägg få g. BOPLATS STRÖMSTAD #1/10 11

12 D kä jäb v llmm md vå lvö och kud fkk kud gö ågo fö hjälp ll, äg fö Solwg Bgöm. E jäklpp fö H Nä Slog Oyx höll kvällöpp och mld pg ll H, vll ll v md och hjälp ll. V övkd v d k ggmg ho båd lvö och kud, äg Solwg Bgöm. Plg v mlg fck o uppmäkmh d lokl md, vlk u gåg måg fl god kf. Båd vå lvö och m d fög gd och vll käk poduk fö po mlg, bä Solwg Bgöm, om dv log llmm md do Ml Bby. D hl böjd md Ml Bby följd ppog om d kofl läg f jodbävg H d 12 ju. Ho käd k bhov v gö ågo fö ödj hjälpb dä. Vd k jg om fö gö? Jg k äll upp md m d, b g och käk pg, äk jg. På log f ol fö, om ll v md på uvckl dé och gomfö d. Kvällöpp fy mm Tdg d 9 fbu höll log kvällöpp ud fy mm. Kud ömmd och fö klpp fö gl lv. Mp fö klppg ll 350 koo, m d fl vld bl bydlg m. All pg om kom ud kväll gck dk ll Rädd B äddgb H. All om kom ud kväll v myck gö. D v hl fk ämg hä och väldg myck p om hu m vll hjälp ll, bä Ml Bby. D kom ll och md kud om ldg gå ll fö, m om pd på fö d god k kull. E o l fög Sömd hd bdg md f poduk, om lod u o lo. E lokl bg od fö kffböd om åld ud kväll. Sömdbygg bdg ll - Måg god kf gåg, äg mlg movd vck hy Ml Bby. fö lokl på No Hmg 1, dä Slog Oyx h lg d Imlg ud kväll gv ol koo ll äddgb H. V ä d fk! Nä m gö ågo md hjä å ä d vå få folk md g, äg ol och gld Ml Bby. 12 BOPLATS STRÖMSTAD #1/10

13 fåg H du fågo kg d bod? Skv ll o på Sömdbygg! väd Ad ä: Sömdbygg, Vä Klvg 9 A, Sömd. Mäk kuv Fåg väd E-po: K jg hy u d hd md jg ud? FRÅGA: Jg k ud uomld hlvå och äk hy u m lägh d hd. Vd bö jg äk på då? SVAR: Vd kul d lå! D f dl fllgop md dhduhyg, å fö du k lpp bkymm md du ä bo k du äk på följd: Du må lld h ök om llåd ho o och få d ök godkäd du hy u d lägh d hd. Blk fö d f ldd på vå hmd, Du k ockå bök vå Bobuk fö blk, d k v kflg föfåg. Täk på du fofd ä vg fö lägh å v og md vm du hy u d lägh ll och kv dhdkok om båd p udck och bhåll v xmpl v. Hygä om hy v dg d hd få öv föhdkok f d gå u. Vd häd md köpoäg vd fly? FRÅGA: Vd häd md m köpoäg om jg äg upp m lägh? SVAR: D köpoäg olläll få d dum d kok lu gäll. Du må llå g dg på y om du fofd ä d v få lägh v o. Fly du ll lägh om Sömdbygg böj y köpoäg äk få och md d dg du kv kok på d y lägh och då bhöv du g dg på y. Jg vll by ll ö bod FRÅGA: Jg bo v Sömdbygg lägh och vll by ll ö lägh ho. Hu gå jg ll väg? SVAR: Du må h bo ho o m vå å fö ku by lägh om bolg. H du gjo d logg du på vå hmd md poum och d löod och lägg ökpumo, ll gå dk och gö mäl på ldg bod om du yck ämm på d ökmål. Du h ockå möjlgh by md ågo om du kä ll få kok md, om vll by md dg. Då kll d dkby och må by bod dk md vd. I d fll k du ldd blk om dkby på vå hmd ll kok o å hjälp v ll md d. All dkby må fö godkä v o. Lyck ll md d ökd by! 13

14 Boky vg välg upo om håll fd cy-dplom jpk bo g väldg bl kä duvo Ç dg mogo ç kä jä g f ko dl 4 äffd ä kffbö d- po- ly lgh ä v vd god k öd å d vg väl g ögupp hl kl gö l m okyg yp v pu ddg» å g lägg hä f g lgg på vg ockyg d kom m m ud k omåd dju på gä- gä f - j ug Ç ç ç ç Ç kol om vd k 1 ömd 2 v väld äld kv bo g gp ckod ukk Ç höjd bgä dyckkäl bjdä» k v bl v glädj läg däppl boukly 7 lgo h g y 8 käk ä älly glfyg kvo äk gj u Ç k d k gå d om by kol v flm uppk lm hlg d k m j äff lä do ä j u j kälkmö på lägg 11 gm l lå 3 få d om vä d o dom g yo mhäll käläg häg kv f må g golk kug m po o vå ymdl llå d k du på ö m- d cp ä xk å gv g buk fölg då lg v bä på v gld kll kol ö b g v o gud om lv böj 6 j på humö ck ov om gå på öm 5 v bu m f vk kood b Skck lög ll Sömdbygg, Vä Klvg 9 A, Sömd. Du k ockå läm d Bobuk bvlåd ( ggpo vd mp böj). S d 30 pmb vll v h d v. D fö öppd ä lög v mddg fö vå po, d o följd v vå lo vd. Nm Ad och pod 14 BOPLATS STRÖMSTAD #1/10

15 vk kood b g ll v! w Vd dgg v ä lög på kood umm 2/2009 gck v ll följd hygä: w Mg Po, No Hmg 9A v mddg fö vå po. w Följd v vå lo vd: Ll Bo, Symgäd 4 K Coluo, Kopg 19C Sff H, Smdjgäd 3 A-K Shlbg, Gymg D Gu Guo, Subug 16A B Smoo, Ö Klvg 7 Ev Holm, No Lågg 1 Cl-Åk Adolfo, Vä Klvg 9A K Noo, No Bgg 4A Guhld Sjööm, Mogäd 8 k vå - gäg v h hög o kl mö h fck jkob ll llhö d äld g o k må läg d l b buk kl f ä gå d om ä yp v bom d bodd på vlhll m o d k o få cv l- å d o g j o b - b f fö f d vld u oppd få ö lj m m pk d bö b fmfö m go plcd bomullp k gå på ol b l m o o f ç k d g väl m hlld gö zl på pl ccp plfå gl o få d kll mö få glmo g p fö lfb d bl hä hä jä hö väl d lll ug ll l läk bu k d o m ä k d kö dk ljo k u l Çä l f m v ö d g å d ä k h m m på v d kokvå yp m v bkom flö b ä k pl på å g k u p hudå väx f dokum lk hud u k v o lodo Ç äll b l och f f böj 22 ju m mk vkl g g ö bäll föväg bo g o pjå k gck föälkd vlu ko ck bod på ä globo ll h v b d Lög ll fö um ky. mk bvlj k ol l y l om fç ö g våd väl ä d äll f må ld? o d k vå g vä ko m m m d po h vd på v å gö hå l g g l hop km m pu k v l mö fö kv o h ä hugg v k p k d då d b ö p ö g hç om ö v p l k väv fukäd o p y å go ly ll ugum zp bo d- co - y ä vo ddl ockholm å d o m g höd v p bopl! H du ökpog du vll Bopl? Ell f d ågo olg du och d g gö llmm om d k p v? Bä fö o på Bopl! Mjl ll ll kv ll Sömdbygg, Vä Klvg 9 A, Sömd bjudd Mkllfk ll älf? Vågod! Som hygä Sömdbygg ä du välkomm gö hälg båu, md Sl Ch bå m/ S, ll fömålg p. Kupog på d hä d g 50 koo b på vlf båu ud jul måd. Du k xmplv åk på päd älf, d ck 2,5 m. Ell fk mkll på ågo v kvällu, dä fkuug gå. Nolpkudu hdl myck om lv ud v. T ck 4 m. Du k ockå gö f uflyk ll Uholm, Svg välg fypl. Ell ll Alk på Nod-Lågö, kp på 20-l v d ävyly och b fkdo Hlm Wouch, om p v vllädgåd Klfo. Rd ä 20 mu och på uflykmål f kfé, bdäd och vdgld. All vgåg k få Tog, No hm Sömd. Ig föbokg käv ud omm. D ä b äll g kö. M om vgågd och båu på hmd J ck! D fylld kupog g mg ä ll 50 koo b på vlf båu md m/ S. Rb v blj, och bjudd gäll 1 31 jul hylo w Vd dgg ävlg Bl hy d uföll v lg följd: Thj Bjm, Tmmmväg 6, v hl mådhy L Ludg, Ö Klvg 7, v hlv mådhy Bl Flk, Symgäd 4, v kv mådhy w All hygä Sömdbygg fgh dl uomk dgg v hl, hlv ll fjäddl mådhy mbd md vj ugvg v Bopl. M d ä b hygä om bl hy d vj måd om h ch v. NAMN: ADRESS: TELEFONNUMMER: J ck! D fylld kupog g mg ä ll 50 koo b på vlf båu md m/ S. Rb v blj, och bjudd gäll 1 31 jul NAMN: ADRESS: TELEFONNUMMER: BOPLATS STRÖMSTAD #1/10 15

16 O NÄSTA BOPLATS STRÖMSTAD KOMMER I hö kok o AB Sömdbygg Vä Klvg 9 A STRÖMSTAD Tl: Fx: Bkgo: Öppd Bobuk: Mådg fdg kl Tlfod Mådg fdg kl , Vd ku fl ll ulåg övg d: Rg Boväd bdkp Vd ög få g: Rg Scu Sögjou

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

En tillflykt & räddning

En tillflykt & räddning v dg m, v & väd #1 vå 16 Ny d g! 4 v v f E fyk & äddg J Sv m muk & Gud mä = vd V d u bgpp ävmäk Täv ch v! D ädg ökd I d hd hå du v - h y dg få Hukv p m båd ch må v, p m f ä hä vå v ch ku häd m ä på gåg

Läs mer

PEAK IT & Office har sedan starten hjälpt över personer att ta nästa steg i karriären.

PEAK IT & Office har sedan starten hjälpt över personer att ta nästa steg i karriären. PEAK IT & Offc h d hjälp öv 2 500 po ä g kä. Bmg Rkyg Fömdlg V bjud fög m och kodffkv bmg-, fömdlg- och kyglög om IT, Ekoom och Admo. , mjukv uu vckl g Bmg och pojk Hok Vå äg Vå floof ld g PEA K Föm dl

Läs mer

Minnesanteckningar regional styrgrupp Vård- och omsorgscollege Västmanland

Minnesanteckningar regional styrgrupp Vård- och omsorgscollege Västmanland kg g ygu Vå- h mgg Väm Fg 21/11 2014, k. 09.00-11.30 Näv K Hmbg, Ov Sv, Ev Bkm, Öu, k Bm, Su O, Fg, Yv x F, Su Ek, Ev Sw, Sv-Ek Öbg, u Fk, Pu, Emm Bug h K bg Smu öh Su Gu, Su Söm, Sh, Em Köhöm, -Ek u,

Läs mer

SKOLRESA. på Gotland! Boka er resa redan i dag!

SKOLRESA. på Gotland! Boka er resa redan i dag! SKOLRESA på Gold! Bok d dg! Skolpk All d gå! I pk gå följd: Bå /, luch/mddg v på övf Ekl pvä Buf Vby Hm-Kppby-Vby Hm Log um/ugo md hlpo F é hl vl ll Kppby Somm- & Vld fö hl kl! Mgolf på Kppby Ävymgolfb

Läs mer

EU integration Internationell Politik

EU integration Internationell Politik EU g Ill Plk Mådg 11 j 2009 My 09 Idg A föå EU: plk y EU: hk vcklg EU: lk plkåd EU plk y föädg My 09 Ml Sg McCll 1 H yck yck d d v EU, d plk ch d?? 1= v gg ll 1= v hl dl My 09 S ll flk? Fö v ch v följd

Läs mer

Skydda dricksvattnet. Att bo och verka i ett vattenskyddsområde

Skydda dricksvattnet. Att bo och verka i ett vattenskyddsområde Skydd dcksv A bo och vk vyddsoåd R v ä vå vkgs ullgåg V äo k vså d s, v kl oss u v Vyddsoåd fs ydd vå dcksv D g oss llgåg ll dcksv v god kvl också fd E vyddsoåd bä oåd ä vspä ll bjud vss M ll vksh so ugö

Läs mer

I projektet kombinerades en kartworkshop

I projektet kombinerades en kartworkshop SUBURBS - D Fuu Chll CHALMERS Uvy f Tchly 0 197 Elb Bl, A Pu, Ccl R & S Sv D uv lpl ä k bä D kull v pv fll lpl v uf å pk å k by v p D ö h fö by Hkull, ä by å ll p vå k bl fö D ä ckå vå håll lk l ll wkhp,

Läs mer

Stad. Dalmö folkhögskola Lyngsåsa, llaralnge kommun Inventering av mark och landskap 2011-02-15. Diarienr. topia

Stad. Dalmö folkhögskola Lyngsåsa, llaralnge kommun Inventering av mark och landskap 2011-02-15. Diarienr. topia Dmö fhög Lygå, g mmu Ivg v m ch 2011-02-15 S D Ig Ab h bä v BTH Bygg AB, Ag Bg. Ug h ufö v R M, T L. Fgh bö ch v övg 2011-02-08. Vg h m fygb. Aäggg bå v f fgh m mmg å 26 257 vm. BTH Bygg föväv fgh v Fägmé

Läs mer

MIDNIGHT IN PARIS aris. Ombord på en Det är höstnatt i P

MIDNIGHT IN PARIS aris. Ombord på en Det är höstnatt i P T H G I N MID IS R A P IN M CLAR EN P1 på o b O. P ök ö S D o gupp o u T c v xklu, G floof f u c v pågå ollu k o l. Ell b u bll poqu" fö up k på? öv " ckckg LU N D. TE X T: ER IC FL ER A. AR EN M ED cl

Läs mer

Att mötas på nya sätt

Att mötas på nya sätt MARKSTEDT/EDENVIK På www.hudd.com få du uppv m v Yug. Dä h du äv vå öppd, p och my m yg fomo om vå kofäggg. A mö på y ä Hudd Kof & Yug, Hmdväg 6, 132 81 Sjö-Boo, 08-747 61 00, fx 08-747 61 01, fo@hudd.com,

Läs mer

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY SKOL RESA På God 2015 RESORT VISBY BOKNING 0498-25 10 10 WWWKNEIPPBYNSE ö f ä E & So gå föjd: Bå /, uch/mddg å öf Buf Vby Hm-Kby-Vby Hm Log um/ugo md ho F é h Kby Somm& Vd Mgof å Kby y Äymgofb d fä A Gu

Läs mer

18.11.2o13. I europa. www.pohjola-norden.fi/europa

18.11.2o13. I europa. www.pohjola-norden.fi/europa 18.11.213 d p I p www.phj-d.f/ep d p p 18.11. 2O13 13.- 19.3 Scdc M Cg C Ep-, Skddkj 6, Hgf d dk äd h k g v g d å kk k, å d vd på yäg ch d ffg k. D dk d ch dk ög h väck väd. Sdg ä d dk k ädå fö k föädgyck

Läs mer

bo plats Till våren kan Denniz flytta in Strömstad tidningen har fått nytt www.stromstadsbyggen.se nr 2 2011

bo plats Till våren kan Denniz flytta in Strömstad tidningen har fått nytt www.stromstadsbyggen.se nr 2 2011 2 2011 bo p Sömd dg h få y ud T vå k Dz fy www.omdbygg. kpp Dz y bod S ä d dg väj p. D 22 ägh d y ygghbod b m fädg. Dz Mguo ä v dm om k fy mj. Gå d få komm och hög upp? D ä okob och dyg hvå kv fyg ygghbod

Läs mer

BOPLATS STRÖMSTAD #2/09

BOPLATS STRÖMSTAD #2/09 hd hm på ydo ö boy och v ä mpo p g BO2 BOPLATS STRÖMSTAD #2/09 öpp hu y bobu AKTUELLT FRÅN STRÖMSTADSBYGGEN 2009 BOPLATS STRÖMSTAD ug v AB Sömdbygg och uomm vå gåg p å. Avg ugv: Sv-E Adofo Rdö, x: H Uu

Läs mer

Testvinnande båtar! Micorebåtar står för förstklassiga sjöegenskaper, utmärkt kvalitet, design & konkurrenskraftigt pris.

Testvinnande båtar! Micorebåtar står för förstklassiga sjöegenskaper, utmärkt kvalitet, design & konkurrenskraftigt pris. Tvd bå k å b v kv d k v g p ö Ldk I vkvkd Mco gg d fy dc och vå go fh v gfbmd p. d kä. - C Ad Jvg, v båäg #6 2012 Mcobå å fö fökg jögkp, umäk kv, dg & kokukfg p. KAXIG VåGTÄMJARE Mco 630/628cc Offho Mco

Läs mer

bo plats Planer och idéer för Rådhusberget Strömstad www.stromstadsbyggen.se nr 1 2013

bo plats Planer och idéer för Rådhusberget Strömstad www.stromstadsbyggen.se nr 1 2013 1 2013 b p Sömd P ch dé fö Rådhubg www.mdbygg. ådhubg Rådhubg k få f hu Rådhubg ä myck måd md fk äg m. Fö få buk md Sömd bdb udök u möjgh föä måd ch mdg bhå v. Bdd uppåfm g möjgh pduc f ägh Gö W Sömd väx

Läs mer

Den stabila människan

Den stabila människan Dn sbl männskn Igå v jg på ylg n kus på Klvgnn, dnn gång om kokv änng och sblsngsänng. Effkv änng fö smä, spännng, nsbl och nds syk. Vd kn v gö fö höfn skll ö sg opml, fö skuldon skll må b och fö knän

Läs mer

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30 10-15 Lög 18 mj S j MAT& FEST MATMARKNAD MODEVISNING 10.00-15.00 MATMARKNAD Dhw m Kp 11.00 ANMÄL DIG Sm på vå M hå på T g ch j på äch. 12.30 VINNAREN UTSES V ä ch f p Amä g ch ö v på mjf.. K 12.00 m jy

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

Victoria med CHICs reporter Helena.

Victoria med CHICs reporter Helena. glop, b f h c o t F! l I uptjä v d dt ä Vcto Slvt d. CHIC ll ä m hö om y och o och ptd l C t o M täffd h och m x ll t l ä, om ädp h Bto. M ld, Bull, Aftobldt B ctfight md, All Ov P v Hl Soog foto Clo Nolé

Läs mer

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement söjd!) l, hl sjlfö (Pss! Ig få o ik! b sd. D o k s g i id p ö f S di upp i sll k s u i o s u h Poduk då oc sl. l k l o d g kici. l g li o g h b di u d dis D g. o s k i f p p if u d d i i i h f s ö f d

Läs mer

SKOLRESA. På Gotland!

SKOLRESA. På Gotland! 2016 * SKOLRESA På Gotld! Skolpkt I pktt igå följd: Båt t/, luch/middg v på övft. Butf Viby Hm-KippbyViby Hm. Logi i um/tugo md hlpio. Fi té hl vitl till Kippby Somm- & Vttld. Eklt pivät fö hl kl! Miigolf

Läs mer

Fredagen den 12 februari 1897. N:r 6 (477)

Fredagen den 12 februari 1897. N:r 6 (477) Fdg d 2 fbu 897. N: 6 (477) Pumop p å : Idu m Idu Mo., fjoodguppl. Idu Mo., måduppl. E m j d o b _ Rdkö ugfv: B y å : k»»» Kl öd kykog. 6,. Öppfl. 0 5. Allm. Tf-lcf. 047. F R I T H 0 F PkPclf. 046. R d

Läs mer

Ikväll smäller det! Vem får lyfta pokalen för första gången? Ansvarig utgivare: Mattias Stjernqvist 08-560 222 62 mattias@ kaggeholm.

Ikväll smäller det! Vem får lyfta pokalen för första gången? Ansvarig utgivare: Mattias Stjernqvist 08-560 222 62 mattias@ kaggeholm. Ccg på Kgg CAROLA TRÄFFAR ARTISTERNA Vly ö VIVA ANTON & SOFIA THE SEAN MAGPIE Jul Blg ÅRETS LÅTAR Ikväll äll d! V få lyf pkl fö fö gåg? 3 2013 Vly pduc v jullv på Kggl flkögkl. V bvk kl ålg ldfvl. Vly

Läs mer

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013 E ö hö ö! DENNA SIDA ÄR EN ANNONS G Im M Hö 2013 M G Yv P ch U Bjöm ö m ö G. M m hö! Å F ä! Ö ö M G M... 13-18 T... 13-16 O... 13-16 T... 13-18 m ä ä. A: Hcv. 1, 247 70 G T: 046-35 63 57 Fx: 046-35 70

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

FRITHIOF HELLBERG. D e n n a h e m m e t s l y c k a blef emellertid af k o r t v a r a k t i g h e t, t y r e d a n efter m i n d r e ä n e t t

FRITHIOF HELLBERG. D e n n a h e m m e t s l y c k a blef emellertid af k o r t v a r a k t i g h e t, t y r e d a n efter m i n d r e ä n e t t : 42 (67) Ö U U Å : U: 5: J U C C U U > 5: > 3: Ö C 27 J 899 U: C Ö Ä Ä 2 3 2: Å YÅ C X: Y 6 Ö 0 5 Ö Å Ä ÖÅ C ÖU: J U Ä g v å g j ä h k j äck öv gå k på g k y k g å ä b j c h y b ä å ä v h j ä k v å g

Läs mer

bo plats Lilly trivs i Skee Strömstad www.stromstadsbyggen.se nr 2 2012

bo plats Lilly trivs i Skee Strömstad www.stromstadsbyggen.se nr 2 2012 bo pl Söm 2 2012 Llly v Sk www.omby. k Typhu Ty Bo Sk få 40 y läh Sk föy. 16 läh v och ä v 40 y mm pl. Ifly Sömby y hyä k u ä å. D f o bhov v läh och v o Sk k xp kf. Nu f ju y välu mll Söm och Sk om ö

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil d b ä os få båk b Ö : Ö 1-17 Ö 1-17 5 6 O VÄ P Ö ORR F R Ö Ö Fä Å o Å Ö u F /F X u o F C o ä u F F C Å 2 % ouä öw cz Y Puo å 38 o u b s VÄj P j F Rju R V FRÄ 2, 5% FjP år: kbox hu sbå Pyso V 2 x V-skäm

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 37-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån Juiumshg! g m u K å p å 3 fi ig! v S i å 5 o y o T h oc. 5 1. 1 1 26-27 APRIL -15. Poyidig K. 11 Asiksmåig k. 12-14. Toyo Biusäig Hoppog Husvgspciis vis husvg Fifi pis Thozuis Moospo WRC Coo k, dyc s s

Läs mer

S P I O N O G R Ä S N I D S K

S P I O N O G R Ä S N I D S K C D F H J 1 U F 1 2 Å U 2 D D 4 D 4 5 5 6 H U 6 7 Å 7 9 Ä 9 10 Y 10 11 D D 11 12 Y 12 1 1 C D F H J H DU DDJ Ä - D FÖÅD Ä D HÖ F DC D Y Y D Ä Ö Ö Å JD ÖD C- WH Å FÖ D Ö H Ö Ö Å D D Ä Ö D DÄ- FÖÅ- U H Y

Läs mer

Systemmätetal, mål och resultat 2014

Systemmätetal, mål och resultat 2014 Sä, å och R ä bä ä R ä vå (0) R ä ä ä Må ä, k j jäfö () Rfö o Ppkv Sä Må P ä v å S p c v å Mbo Mbo Poc och poko Kok våc, p o ko f på fo Må ä ppf Må ä v ppf Må ä ppf R -12- R - R 2012- / 12-12- (+/0/-/)

Läs mer

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995.

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995. % 1 g M N 12 2 Kffu och y mmug m H-f u b b Svv, ygå v BEGÄ NS NL 12:S Mx 1 u :o 1 S 23 3:BEGÄ NS NL :o 62 Dm. y, x ymg och h vg ogmm m b og. byg. DM31 ybo fo: 481-8 Hog 1 382 4 Nybo Vg 1 18 Lög 1 14 m

Läs mer

HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOMSTERTORGET

HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOMSTERTORGET Od 4 p 3 HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOSTERTORGET ONSDAG-SÖNDAG S p Fo ph b o Sv S pc O jo v d p d d d fö o cy B 3 vx v d ö / H x ä 3 - é d p o d d O B S Rob oäp p 4 4 d WD Lä o O p d p - S å pccé Gö o d

Läs mer

N:r 23. Fredagen den 7 juni 1889. 2:dra årg.

N:r 23. Fredagen den 7 juni 1889. 2:dra årg. : 23 Fdg d 7 ju 1889 2:d åg yå: lxbgg 54, p: 25 ö p pd (= 10 fvl) Tdg k d 1 k fö qvl pvd bäkd g löuföäljg dkö ch ugfv: FTF G Täff å byä kl 10 11 ll Tlf 61 47 gfgd: hvj hlgf fdg fll hlgdg på fdg, ugfv dg

Läs mer

det bästa sättet för e n författare att tala är a tt skriva

det bästa sättet för e n författare att tala är a tt skriva 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 b e a h d g e a c g e f b d d c b f h d h b a h e c f d g b a c a d f

Läs mer

STRUKTURSKISS - Helhetssyn på Campusområdet med omgivningar

STRUKTURSKISS - Helhetssyn på Campusområdet med omgivningar STRUKTURSKISS - Hlhy på Cpuåd d ii Udl fö fid blu i lik få J 2006 Gdkäd Kuyl 2006-01-25 Hållb häll li 1 ukui - Hlhy på Cpuåd d ii Udl fö fid blu i lik få Uppd D ld hökl bli i Cpu i Tllhä äll k på låiki,

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 42-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :)

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :) V u j g ch jö? I å f Vxjö Eg åg fö g. H f åg j ch ug x. V Vxjö Eg! S Jg h hf f h på fög ch ju u j jg f ch ucg Wx... / Ch :) V Vxjö Eg! V gg fö u uf på TV g g g h ch hu? D ju hg Vxjö Eg. V h puc y ch ch

Läs mer

Madame Camille Flammarion.

Madame Camille Flammarion. Sockholm, Fg 6 ugu. 897. N; 3 (502) Pumop p å : Iu m Iu M o., fjooguppl. Iu Mo., m å u p p l. Bgob Rkö o c h B y å : k.»»» 5 5 3 3 Kl ö kykog. 6,. Öpp kl. 0 5. A l l m. lf. 6 4 7. Rklf. FRITHI0F ugfv:

Läs mer

Hässleholm kommuns Sorteringsguide

Hässleholm kommuns Sorteringsguide Häh ku Stggud Hu tt ä dtt vtyck? D 13 ugut 2015 täffd Ovht dy. Då hd v på ått åd föbukt åpdukt v kgk u fö 2015. Rt v åt vd v öv jd tgåg. Svg gg på td pt ä dt gä dt kgk ftvtyckt väd. Sku v v gö Svg hd v

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 05-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER ö f Nu b y f Avö v! S i vä i Rk S U 65.000 DER L O F R O i SPONS i ö i. S Fjä m i k iv. kmm ch i, k i i TV-x u! ivi vä k Säi h c ku ih i B möj Tävi v S UASH CENTER O F F I C I E LLT RAC K E T, B O LL O

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

människor påverkas av hur du röstar!

människor påverkas av hur du röstar! E hv j so vs v h ös! V Eo 7 j V fö g och EU! M 4-7 j v EUs 27. D v 375 jo bog EU so h chs v och ös Eo. A f bs s Eo s vg v. Ih v, sh v bs s, bsjög, fcg gh, jöv och ovv. D b g x fgo EU och Eo och bs o v

Läs mer

E m m a Gurli Beronius.

E m m a Gurli Beronius. ckhm, G mud Id.-Ahb. N: 34 (140) Ap: 35 ö p p d (10 fv). F ö Pökd c h Ldg p 25 ö. U ä d k 70 ö p p d. Fdg d 22 ugu 1890. Tdg k d 1 k. fö kv, md Idu- Md- ch Mödg 1 k. 65 ö; pvd bäkd. Rdkö FRITHIOF ugfv:

Läs mer

Sotenäs Kommun tryggar driften med avtal. om årlig service. Per Bobeck vår man på fältet. www.prominent.se. 2012 nr 1 SÄKERHET NYHETSBREV

Sotenäs Kommun tryggar driften med avtal. om årlig service. Per Bobeck vår man på fältet. www.prominent.se. 2012 nr 1 SÄKERHET NYHETSBREV NYHETSBREV 2012 1 SÄKERHET Exp C-F W T ycl fö vå pup S S Ku y f vl ål vc P Bbc vå på fl wwwp T y f ö u! PM l VARIM-cf VARIM å fö Vu öpl fö u pbl c öjl v bc- c ublfå Målupp fö vll l uvcl VARIM cf - yf ul

Läs mer

IOGT-NTO:s Strategi

IOGT-NTO:s Strategi G S 21 2016-20 å 4 V 4 Upp 4 D ä 5 G-: ä 6 Så 7 B f y p 8-9 U 10-11 P f y ä 12-13 Fä f f 14-16 U 17 b 18-19 SG 2016-2021 på K 2015 G-: S 2016 2021 VÄD, G, D HÄ SM H CH D K DÄ MÄSK V D K H F CH V M K H

Läs mer

Nya Goodwill Företagsekonomi

Nya Goodwill Företagsekonomi Ikv fkbk vcs Ufsbk k c 53-0480-8 50 :- Evfc vcs sk b uä kusk ä bså v fy bk: Eösk fö Ek sff Mksfö s Bkfö bksu I ufsbk fs uöv fy bk äv k Pjk 53-048-5 :-fösksk vk k s Fkbks bk s50 uåsuk fö y bå Bk bså v k

Läs mer

Med detta nummer följer IDUNS JULNUMMER till alla prenumeranter.

Med detta nummer följer IDUNS JULNUMMER till alla prenumeranter. N:R 49 (1352) 25:TE ÅRG VANLIGA UPPLAGAN LOSNUMMERPRIS: 12 ORE SONDAGEN DEN ö DECEMBER 1912 HUFVUDREDAKTOR OCH ANSV UTGIFVARE: BITR REDAKTOR: ERNST HÖGMAN JOHAN NORDLING REDSEKRETER ARE : ELIN WAGNER Md

Läs mer

skogen & kraften LÄR DIG MER OM GALLRING UTFLYKTSGUIDE SKOGEN BIDRAG 2015 Älvdalen, Särna & Idre våren 15 SÅ KOMMER DU IGÅNG! 8 TEMASIDOR BYTER AGARE

skogen & kraften LÄR DIG MER OM GALLRING UTFLYKTSGUIDE SKOGEN BIDRAG 2015 Älvdalen, Särna & Idre våren 15 SÅ KOMMER DU IGÅNG! 8 TEMASIDOR BYTER AGARE kg & kf IFOMIO FÅ ÄLVDLS OCH SÄ-ID BSPIGSSKOG vå 15 8 MSIDO SKOG.. BY G Jk? SÅ KOMM DU IGÅG! Skgägkl LÄ DIG M OM GLLIG BIDG 2015 Älvl, Sä & I UFLYKSGUID ävl Bpgkg! FOOÄVLIG! på 25! SKJK! bk! LD SKOG &

Läs mer

Så här gör du för att få biljett

Så här gör du för att få biljett Nu f öjgh fö dg o ä dg hdppd och v Hby Hch på T 2 äg p. Nd ä pch fö d ch Så hä gö du fö få bj 1. Ko Gö Tgö på 48 ch och gö bäg: Ad: Go.Tgo@HbyFobo. 2. Hä u bj vd Hby Fobo T2 hv ch. Nä du h bo bj fobo få

Läs mer

BOPLATS STRÖMSTAD #1/11

BOPLATS STRÖMSTAD #1/11 ygghbod fom y g fö udhå go byg i BOENDE-ENKÄTEN BO2 fö fy i på oö AKTUELLT FRÅN STRÖMSTADSBYGGEN 2011 BOPLATS STRÖMSTAD ug v AB Sömdbygg och uomm vå gåg p å. Avig ugiv: SVEN-ERIK ADOLFSSON vd, Sömdbygg

Läs mer

God Jul! världens Bästa julklapp! sisjöns Floating. Vinn tid på Sisjön. Sisjön. Sisjön. handla ShopExpress! tid Sisjön Sisjön. Vinn tid på handla med

God Jul! världens Bästa julklapp! sisjöns Floating. Vinn tid på Sisjön. Sisjön. Sisjön. handla ShopExpress! tid Sisjön Sisjön. Vinn tid på handla med ò 11-10 - www.v. Gd Ju U hå: Mx fö hg ä ö vv f v cd hd Jug dvg yck å dg å www.b. k vvk ubud k fök v fö uföäjg v. yckf väd ä juk äk åd d ä dg jö Fg Fy b ä JUPPP: G b FG www.jfg. d å jö hd d hx ä kv hv å

Läs mer

N:R 40 (-1031) TORSDAGEN DEN 4 OKTOBER 1906. 19:DE ÅRG.

N:R 40 (-1031) TORSDAGEN DEN 4 OKTOBER 1906. 19:DE ÅRG. : 40 (-1031) OSDG D 4 OKOB 1906. 19:D ÅG. SLFVBÖLLOPSFSLGH SOCKHOLM. DUM SLOSKYK D 1 OKOB 1906. OGLCKG FÖ DU F GU WDHOLM D U 1906-480 - SLF7BÖLL0PSDG. V KOPSP läd lödg ll hufvudd få Kluh ch mg f k flggmyckd

Läs mer

2 slavgöra gå 2 3 busvissling 3 4 etter avlat 4 5 svarar al r 5 6 tinktur via 6 7 nja tariff 7 8 oj lorelei 8 9 rem årtal k 9

2 slavgöra gå 2 3 busvissling 3 4 etter avlat 4 5 svarar al r 5 6 tinktur via 6 7 nja tariff 7 8 oj lorelei 8 9 rem årtal k 9 a b c d e f g h i j k 1 aska tomhet 1 2 slavgöra gå 2 3 busvissling 3 4 etter avlat 4 5 svarar al r 5 6 tinktur via 6 7 nja tariff 7 8 oj lorelei 8 9 rem årtal k 9 10 stygg lid 10 11 atle snigel 11 12

Läs mer

Ämne: Svenska åk 5 Läromedel: ZickZack Skrivrummet åk 5 Beräknad tidsåtgång: 160 minuter per vecka

Ämne: Svenska åk 5 Läromedel: ZickZack Skrivrummet åk 5 Beräknad tidsåtgång: 160 minuter per vecka Pdgogisk plig: Skiv gum, bä, bskiv, fökl, isu och åbä x, åk 5 u v i s Å k l s I k B ä ö F b m gu A äs T E G 1 B Äm: Svsk åk 5 Läoml: ZickZck Skivumm åk 5 Bäkd idsågåg: 160 miu p vck LGR 11, l 1 Skols vägud

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 10-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

or.fdrande i- Uppsal-a och artikel uppmdrks.arntret i ansprak fdrefaller i"ltie" ocn raiiigtrusetr

or.fdrande i- Uppsal-a och artikel uppmdrks.arntret i ansprak fdrefaller iltie ocn raiiigtrusetr TORGNY v JJ : u,v h 45 D uk v 8 p v k Upp- & h3, Fj:: :- 8, Su R, v, px k ]- k, ', uk - Upp- 44 I,I 844: N8 O Up- Fu (, ) J h k uppk pk p5' -?- T j jv, k ' h! --; "" u ju h k, u&-w""kp, k, j, u k kjph,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF IDA I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF IDA I MALMÖ ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/1 2015 31/12 2015 HSB BRF IDA I MALMÖ K ch Mmm HSB böi khm ö mm 14 ju 2016 kck 19,00 Lk: Fk Hu, Nb D 1. Öppvmm 2. V v mmö 3. Amvmmöv v pkö 4. Gkvö 5. Fv 6. Vvvpjmmmöjupkm

Läs mer

Plankarta som ändras. Planbestämmelser. Planbeskrivning. Genomförandebeskrivning. Tillägg till. Tillägg till. Illustration.

Plankarta som ändras. Planbestämmelser. Planbeskrivning. Genomförandebeskrivning. Tillägg till. Tillägg till. Illustration. . v x v j. Pk om T T Pbkv Pbmm Djp 249 v kf 2007-01-05 och h yf ö möj uppfö uppbo m hö uymm och fuko fö fm po v Gxv Ö. P h omfö fom b fö uppbo h fu. P h m bv ku. E ök om jp k fö möjö bo våvåhu h komm få

Läs mer

REDAKTÖR OCH UTGIFVARE: TRÄFFAS SÄKRAST KL. 2 3. helt visst intager främsta. fördomarnas för oöfverstigliga

REDAKTÖR OCH UTGIFVARE: TRÄFFAS SÄKRAST KL. 2 3. helt visst intager främsta. fördomarnas för oöfverstigliga : 70 LÖAG (645). HVAJ T H O U K. 5: U MOT. M PLACH OCH HAAB. _» 5: - O A G OCH L Ö A G. LÖUMMP : 8 Ö. MOT. UTA-PL.» 3:- PPPG. åk, g hv u g å g, lj. äk Bl klé, bby h k bå hä ä Augu bv Pppg lju ll b h l

Läs mer

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran.

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran. A bju f 2-31. 2010-1 ycf. c ufj f M. 2 4 D. 4 S. 6 L. 7 Gf 3995:- T F T D H ' ' 6, 15 2 å u H 7 w W c y! S C650D-10K pf f bu c, j. Iå b.. bb c b f få c. Uu AMD V120 pc, 2 GB, 250 GB å, 15,6'' HD TFT H

Läs mer

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Läs mer

Lärorika projekt om integration i arbetslivet

Lärorika projekt om integration i arbetslivet Läoka pojk om gao ablv : u j b E pojk. ao g m a F o M. 7 0-20 7 9 9 1 l l o m aa v Å m ö b o k p k. ha v c k o g och? a a ä p I! k ä k o b Efah 81-817 27 5 0 å p a Rg A 0581-817 27 27 0581-817 0581-817

Läs mer

Genarp. Information från Medborgarkontoret Vecka 37 2015. Genarpsdagarna 2015. vackert väder och publiksuccé

Genarp. Information från Medborgarkontoret Vecka 37 2015. Genarpsdagarna 2015. vackert väder och publiksuccé Gp DENNA SIDA ÄR EN ANNONS If få Mg Vc 37 2015 Gpg 2015 c ä ch puluccé Gpg fö lf å följ 28-29 ugu. Vä fö gåg ull på lg huö ch Gp fc ju ä l ö flgh. Ké fö Gpg 2015 h f Näl, Näpuc, Elg, l åpgl pgg fll l.

Läs mer

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler B L L f ö j öj Ä I! D V y 2014 Fö,! D ö! E V, f E Kf D E f j P ö Ry öj, ö B! Fö ö D 200 j ö, 31 A Dö f F L j y ö-f, Ky, L ff f f MUF A jö f V ö, M f, f f ö f f! P,, f ö j f, ö j j L-I Lj Fö LAR-INGVARLJUNGMAN@VELLINGEE

Läs mer

Dammsugare PF1CLASSIC/106390 Fönstertvätt WV2 Premium/106021 Dammsuger överallt

Dammsugare PF1CLASSIC/106390 Fönstertvätt WV2 Premium/106021 Dammsuger överallt Lå c P h c L j T Ex kp ch mcfbduk å OR PRIS 1.295 OR PRIS 799 999 499 mmu PF1CLSSIC/106390 Fö WV2 Pmum/106021 mmu ö Skd, fö Effk m m muyck m ö du k dmmu på yp ch m Ekk ufuk m ö du pp dpp ch d d F pkk bhö

Läs mer

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE HIINGEN OMMARKAMPANJ PÅ GARAREGAPORAR Vj 4 35 j j 9:- RING FÖR KONAFRI HEMBEÖK! O I 23, H 3-5 69 www! * I! A I E K 2, 3-5 57 @ *G NUMMER 6 juni 22 I LOKALA LIVILMAGAIN Nj N Ä U V! -,,, ö! B ö ö j -! V,

Läs mer

Scouternas vision är att skapa en bättre värld. Scouternas syfte är att göra unga redo för livet.

Scouternas vision är att skapa en bättre värld. Scouternas syfte är att göra unga redo för livet. R f l Su p b l. Su yf u f l. Pl ul Su ll ul b u ll f f f l. Kpp fy ul, f upp pp j fy b lll. Gupp l ul, l l, p upp b jl. T llull ul, ul f l f jl l ll fl u l u. Kl l ul, uf fl l f jl ul jll, jlf p. T & lf

Läs mer

VÄSTMANLÄNDSKA SÄRDRAG

VÄSTMANLÄNDSKA SÄRDRAG 2013-06-25 S 1(20) VÄSTNÄNSK SÄRRG Få guv h jäbuk hgh-h Väm kv - I ä v v bå, ukju bg m ö åg äg åg m uug Väm ä bå g v kmmu. T k Väm hö kå Hä, N, bg h jubg kmmu. Väm Bgg h ä. S gmm gk gä m Bgg h ä v gm Jävåg

Läs mer

Program. sept. Skylift. marknad. foodtruck. trollkarlen. Dannyman. hinderbana. Kulturhuset. konstsalong. www.hostfesten.se. Vallentuna Centrum

Program. sept. Skylift. marknad. foodtruck. trollkarlen. Dannyman. hinderbana. Kulturhuset. konstsalong. www.hostfesten.se. Vallentuna Centrum >>> REPORTAGE PROGRAMMET AKTIVITETER TÄVLINGAR ERBJUDANDEN HÖTTIP f ö H m u C a u Va a h Lä 7 6! www.hf. pgamm Pgam W c A Vaua Cum F vä a: P a & C käa aa m J uh & J uh öagk 10-16 a k T ma & y a D a p g

Läs mer

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Akk Skp ASS, FU 2013-05-02 1(3) Akk Skp ASS, Ldnö Snn v kubbhu Tonpnd FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Rmbkvnn Akk Skp ASS, FU 2013-05-02 2(3) Pobm Mkn kpundn bv å å å å dn övvmm v vn f ån p å. Då b fukhn

Läs mer

Jenny Nyström Stoopendaal.

Jenny Nyström Stoopendaal. N 49 F 6 b 889 (03) yå D 48 2 ( = 0 v) Uäk 0 k k qv v bäk ä k FHF v HG ä å byå k 0 6 4 7 U v å v ä ä k Jy Ny å k å v å vk by vk V bv å y å bk åå y å b ä k; v ä y vä ä bk v å v å k v å bkvk å 2 0 å bk v

Läs mer

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet PRODUKTKATALOG Sis föi och klss ck fö sö www.s.s Ihåll Sos Aci Tl Kulöl si 4-5 All i! Vil All Sköljl I h boschy hi u fl föbukiso so u lbu h. Pouk Sskillk och håll hö ké. D fls iljök S och fis l so kos

Läs mer

Reflektion och transmission

Reflektion och transmission RfTas / Ljud byggad oh samhäll / VTAF0 Rflko oh asmsso Tdga ha bhadla ågubdg homoga md ua a gå äma å ad som sk ögåg få mdum ll aa ll ad som sk d äda. Da ska äma gå å hä. V ka ll ml äka oss såg a sål som

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 52-2014 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Barn- och fritidsprogrammet

Barn- och fritidsprogrammet yk. v D v. k ä ä k Sky Yk Ykä F Fkä Gkä Ää P v Kv Iv S Bv S C S Ex å B- PEDAGOGISKT ARBETE SOCIALT ARBETE FRITID OCH HÄLSA Ex å Ex å Ex å Ex å B Ev P I M Bk A P S Hä B Fkvå O Bvk H P ä Väk Skä /vx Ovk

Läs mer

Medborgarnas synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll Resultat från en riksomfattande undersökning hösten 2006

Medborgarnas synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll Resultat från en riksomfattande undersökning hösten 2006 M y å y, S R å ö ö 2006 R 2007:3 3 Fö S ö 1996 å ö å å ö. Uö ä å ä: Mä ( ä) ä. Mä ä å y y,, ä ä å y S ä. I å 2006 å ö ä y, (ä). D (ä) 2007:4, M y å S ä. Uö y : ö ö ä y S, ö ö ö å S,, ä ä å ä å y ö. Fä

Läs mer

Mycket att välja på? Handla nu, betala i påsk! Skönt för fötterna med Thermacell värmesulor Introduktionspris 1.495:

Mycket att välja på? Handla nu, betala i påsk! Skönt för fötterna med Thermacell värmesulor Introduktionspris 1.495: Hdl u, bl påk! Myck välj på? h k u b k D J ALLT FÖR JAKT, FISKE OCH FRITID B Ä S T A u T B u d T f å d B Ä S TA m Ä k A Julklppp! Solyggäck välj mll 3 olk Kupogp Jk d lux 499: Julklppp! Skö fö fö md Thmcll

Läs mer

Pennie Smith. Björn Ranelid. Mikael Wiehe. Jan Lundgren. Noam Chomsky. Susanna Alakoski Bono. Illustration: Johan Björkhagen. Chefredaktör: Lars Yngve

Pennie Smith. Björn Ranelid. Mikael Wiehe. Jan Lundgren. Noam Chomsky. Susanna Alakoski Bono. Illustration: Johan Björkhagen. Chefredaktör: Lars Yngve 47 J Ny Uppg I d mm J Ldg: I dd I Swy M Wh på b Who mö Mch S Ao: U mpo Fä Boo: Tdg åd Id K Ld. Mäo om gå övdf: Mog Oofo Thom Moh: Så vå hjä mm v om fö? Nom Chomy: D vg ho ombod på Fdom Fo Kä, pmm och pcd

Läs mer

Markanvisning inom fastigheten Kastanjen 9 i Midsommarkransen till AB Familjebostäder

Markanvisning inom fastigheten Kastanjen 9 i Midsommarkransen till AB Familjebostäder GATU OCH FASTIGHETSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN 20010122 Hdl: Li Fild Rio Ytttd Mkyå Tl: 508 263 20 lifild@fktockholm D 014111537:1 20011217 Till Gtu och ftihtmd Mkii iom ftiht Ktj 9 i Midommk till AB

Läs mer

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet 1 2009 åå 39 u k föbu Rå fö u S öjh ä fö h A-Ch fck y Göbfö 50 å P M k Af xx RÅ fö u- Göbfö 50 å! Rå fö u Hä å uä F: Su Lu, ckx.c, Jyk Sk, www.fku. O: Sckx.c 6 11 P M TV-ff U hå 3 L 4 Ibju uä 6 P M - ä

Läs mer

...trött på att hacka is?

...trött på att hacka is? NYHET!...ö på hck i? 65 lie fik ven ifi ne ill c -30 emoyd 3 å gni Tillvekd i Sveige 2.950 k inkl mom DEN SVENSKA UPPFINNINGEN THERMOBAR ä e högkvliiv venk om finn i ju olek. ThemoBen uvecklde upungligen

Läs mer

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det.

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det. 26 k hå Lk fö å D gg k u, gg, äv å äv h äfö v u g 1 väg - åu by, b bö b g, g'gö - å 'ök gc g,1, v k g å, gö kg v å ä v f ö g öjg v ff, h ä g fy öve p c; Å vj 1 ä -g upp k v äv ä ju å V k u ä på, huu g

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF ELLSTORP I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF ELLSTORP I MALMÖ ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/1 2015 31/12 2015 HSB BRF ELLSTORP I MALMÖ K ch Mmm HSB böep khm ö mmm16mjk19 Lk:RöAu,Röbm6A D 1. Öppvmm 2. Vvmmö 3. Amvmmöv v pk ö 4. Gkvö 5. Fv 6. Vvvpjmmmöjupkmvv

Läs mer

Moster Huldas äppelskalare 198:- Mån-fre 8-21 Sön 10-21 Lidköpingsvägen 9 Tel 0511-34 57 00

Moster Huldas äppelskalare 198:- Mån-fre 8-21 Sön 10-21 Lidköpingsvägen 9 Tel 0511-34 57 00 Lä dg obl Lä q-kod å d obl! D lokl dg d 1986 ågåg 28 v 33 13 ugu 2014 0511-34 00 50 www.godg.co Höglöd 129:-/ 4 100:Od. 35:-/ So gö väx! Välj 3 gö väx få göbod 100:- Välj få o göväxbod Mo Huld älkl Rvo

Läs mer

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally bg gföbu gy 2011-2012 RÖDA ff m INTE m ttpg. g. Otb 2- u Ap 2 x pg Et fm bt tg mt fm bt p- ch tb ttpg. A göm h mx 50MP 1/7-11 H u ö h m p ö h m H u D M - P H u p ö h m D M - g Pc Nm Kubb At tg Tt pg 24/7

Läs mer

DÄR VÅRA VÄGAR KORSAS

DÄR VÅRA VÄGAR KORSAS DÄR VÅRA VÄAR KORSAS h yf föå fö, fä, ä, ä äy ch! h ö Sf, y ä ch ä fä j ö fö f. E fy å ch ö h å ch å. Å c å, ch å fö ö ch. PERSPEKTIV NYA PARKEN I RÅDUSESPLANADENS FÖRLÄNNIN SITUATIONSPLAN 1:1/A1 1:2/A3

Läs mer

MUSEIMANNAMÖTET I GÖTEBORG: GRUPPBILD AF DELTAG ARNE. FÖR IDUN AF HOFFOTOGRAF A. JONASON.

MUSEIMANNAMÖTET I GÖTEBORG: GRUPPBILD AF DELTAG ARNE. FÖR IDUN AF HOFFOTOGRAF A. JONASON. N:R 8 (999) TORAGEN EN FEBRUARI 906 9 E ÅRG MUEIMANNAMÖTET I GÖTEBORG: GRUPPBIL AF ELTAG ARNE FÖR IUN AF HOFFOTOGRAF A JONAON EN FRÄMRE ITTANE RAEN FRÅN VÄNTER: FRÖKNARNA VIEN LEVIN, LOUIE HAGBERG OCH

Läs mer

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally bg gföb gy 2010-2011 RÖDA ff m INTE m ttpg. g. Otb It 2- Ap 2 x pg Et fm bt tg mt fm bt p- ch tb ttpg. ö h m p ö h m D M - P p ö h m D M - g Pc Nm Kbb At tg Tt pg 25/7 4/10 5/10 12/10 14/10 18/10 19/10

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Logo. Bakgrund. Tekniska data:

Logo. Bakgrund. Tekniska data: Pjk: : Idé & U: Jy Rd, jyd@jyuc Du: 14 2010 Bkud vu k d c u d k d k Tkk d: : H V Pjk: : Idé & U: Jy Rd, jyd@jyuc Du: 14 2010 d 14032010 Sk G 1 21600 P Mddd: Ipu py duy x p d yp duy Ipu duy' dd duy x v

Läs mer

Entreprenör i humanitet och hygien

Entreprenör i humanitet och hygien 42014 Råv föj m M Rg Myc c vd Svg uvcg fö bö vdbg Eö hum ch hyg Mdu Eö Lv Pv Bg Ihå Å NR 4 2014 Ld Rd Å: ug v: Ådb f Svg Su 19 107 81 Schm Tf Schm 08-791 48 00 Tf Göbg 031-333 45 00, Tf Mmö 040-600 21

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! I ä ö ö ff. y ö pp fö ff by. D f p p f ä ä y b. H by b ä f f. G ö p b p ö fö. O ä by ff b p, ö f b y ä. I by f fö bpp ( * x). O ä ä p by äp ä by f f by ff,. L, C 154. I: L Pb Ey

Läs mer