Årsredovisning O r g a n i s a t i on. O r g a n i. s a t i o n

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2005. O r g a n i s a t i on. O r g a n i. s a t i o n"

Transkript

1 Ådv 2005 O O

2 Fm å mmd Fkmäd 31/ T k 32,89 32,89 32,29 32,29 32,29 - vv kmmu k 22,29 22,29 22,29 22,29 22,29 Kmmu Vkmh äk 874,8 831,3 774,6 755,1 675,2 Vkmh kd , , , , ,5 Avkv -129,1-115,2-117,4-114,7-112,8 Nkd , , , , ,1 Skäk, ujäm, dbd 3 525, , , , ,3 F 9,3 10,7-1,0-7,0-4,3 Ru f f, mk 63,9 45,2-93,5-63,2-25,1 Tå, mk 6 848, , , , ,7 Tå p vå k Skud, vä mk 4 810, , , , ,2 Skud, vä p vå k E kp, mk 2 037, , , , ,5 E kp p vå, k Pkud, kmmu, mk 1 817, , , , ,0 Smökud ch uppup ö, kf, mk 186,1 183,6 189,5 173,0 169,8 Nkd d v käk ch bd % 98,2 98,6 102,8 102,0 100,7 Sd % 29,8 32,3 33,1 33,9 37,8 Sd kuv påd % 4,2 5,2 5,9 8,9 10,7 Bkvd % Gm ä uå, % 4,5 4,9 5,3 5,6 5,4 Gm ä å, % 3,6 4,0 4,4 4,9 5,0 Nv 265,4 251,2 185,9 164,1 186,1 Nv d v vkv, % A äd Lö ch ä mk 1 909, , , , ,8 Kc Nkd, mk , , , , ,5 Ru f f, mk 50,1 102,4-63,8-90,2-115,0 Sd % 25,5 28,2 28,3 29,2 31,8 Sd kuv påd % 0,5 1,3 1,2 3,8 5,7 Nv 1019,4 811,5 382,7 519,4 534,1 Nv d v vkv, % Bkvd % Ådv Sudv kmmu Sudv kmmu, kmmuyk, kmvd, m Om: Ad Th

3 Ihåföck Kmmuy dföd 4 Vå v 5 Pk y ch 6 Fövbä Omvädy 8 F y 10 Pövk 16 Dfdv 18 Ivdv 19 Vkmhövk Kmmu Kmmuy 20 B- ch ubdämd 22 Scämd 24 Fhämd 26 Kuu- ch fdämd 28 Nämd fö bmkd, vuxubd ch 30 Sdbydämd 32 Lmäämd 33 Mjöämd 34 Kmmuv 36 Vämd 36 Övfömydämd 37 Födämd 37 I h å f ö c k B Sdbck kc 38 Sdbck - mdb 38 SKIFU - kc 39 Mhm AB 40 Sudbäd Sudv AB 41 Sudv E - kc 42 Sudv E- Eä AB 42 REKO Sudv AB 43 Sudv V AB - kc 44 Gädhv Föv AB 45 Uvck Sudv AB 45 Sudv/Tmå Räddjäföbud 46 Ndk Kmmk Sudv 47 Sudv Hm AB 47 Svk Kmmu Föäk AB 48 F övk Ruäk 49 Bfödpp 49 Bäk 50 N 52 Rdvpcp 58 Rvbä 60 Bppfök 61

4 K m m u y d f ö d Djäv pp ch k mvk 2005 h v å md båd ä ch d kmmu vkmh. Nä d ä h Sudv uvck å h v å fmå på d måd. Ad d h kmmu å bpbu m fö å Fö k d ökd bhv fök, m ädm ch hdkppmåd m kp buff fö d föudd vd cdmk ch väp d d kd md h ju mj k. D h käv myck uff bp må vkmh ud å fö k d. Bp född k. Sk ch cjä, m mm väd fy fmd v kmmu käk, fck judd v bp. A öv vkmh fck uppf k d d. D v mdv p v d y, d äd ch vå hdkppd mdb. Övk öv fövä Hu ck d då? D kmk u öväffd k fövä: d bv övk på 64 mj k vk ä v bä ä bud ch myck bä ä höp. Säk ädjd ä cämd v övk på ä ju mj k. D v fä! D d kmk u bä d udk få 2003 ä ä h b. Ryäck ä väd p ch d ä ud! Scbd u mäk hd 2004 ök på. Iä fö fy på cbdbud å d ä ju mj k på kv fö få f u yä. E v pp m v yck u, md byd f u kv ch fä pv, bd v öd fööj. Ök på f f Ud pmb bö v m fyu-v fkmäd. D dcmb v p kv kmmu. Gädjd ä v båd fykmmu ch h f född ä vd. D ä b vå m ök. Hd xpd båd B ch dkä. IKEA: yby h f på h Bmåd. Ny v- ch påf mvä h buk. Ny d måd udä ckå fku. D k bd kv Lyck dd bb bu h fhä på y bukk ch mmäk v kv. Äv Hchk hu ch Sdhu p y buk. A d ök dkä k, vk kmm mdfö y jbb. Bk- Föäk-P-ävk kö h mdvk ck 100 y jbb kmm m bch Sudv. Ab md kp Nd bä kmpc h d kk u ch m ä på å! Ef b mb m kmmu, pv fö ch äy km vmb d ädjd bkd Smådv b hufbk f d Smk. Fö uvå Muv fö å ckd f ud ä vä. Sudv fck å umäk Å udkmmu fö d d mb m kmmu ch ud. E mkdfökmpj (f umäk 2004) väck uppmäkmh öv h d. Idå 2005 h hå myck dmk: Ef ju å Avk å d Gff u d. D jd bä ä å ch ud m SM vå. Sm-SM bv uccé m v! Säk kmmumb Smb md d kmmu äk ud 2005: SÖT-mb (md Öud ch Tdhm kmmu) växd up EU-pjk PMdNd. Sudv ( md Sudv, Tmå, Häöd,Å, Nd ch Hudkv kmmu) bv bpp ch f mmm kv mföd. I Td Lk-pjk, fö ffäuvck v må fö, h kk md Sw W ch K P födjup. S på p På hmmp kmmu kävkmh h pjk fö mdbuvck ch jävyd upp kmm å b ch må vä på u. Ab md Hd äh dd möjh h kmm å ch k ufö ud Fö fjäd å h pkä mfö kmmu vkmh. D v f pv d båd fö dkp, fyd ch v på kmmu bp. S m ökd f dck ch åäd bhöv vd fö mvk d. Hä k d fkvåd m fö 2006 p. Md d kmk u m kmmu h d, md d uvckdé m f båd kmmu ch h fö ch å h v bä föuä ä på ä mö fmd um ch möjh. Md h ch ädj ck j m bd d d ä! 4 Ew Bck Kmmuy dföd

5 Vå v V kmmufumäk d 20 pmb 1999 v Scdmk, Väp, Kdmk, Mjöp d ö, Md Smp ch Cp. Sudv pä v pmm ch fmd. Umäkd fö kmmu ä d fkhä ch hö vkv fö mdb, dä b ch udm bhv å cum. A mäk, v häkm, k uvck ch v kv Sudv. Sudv ä m fö d uvck öd Nd. I d fu Sudv m födöm fö d kmmu. V å v Sudv kmb d d kuu-, d- ch öjubud md d d yh ch äh u, dä mäk k ö y på ch. Näv måfd b ch väx h kmmu m m fö vd u å. Sudv ä kppmhä md åk håb uvck. Kukpd Sudv h hök ubd - få fök uv - m ä ch växkf fö vj dvd uvck. Mdbämmd ch dkh pä Sudv, dä våd ä m mdb ch födvd. Bvd v kuuhk mjö ch umåd d ch d ä vk kmmu p ch uvck. Sudv ä md kk kv, xpv ch yfk kmmu m ck u ch fy. Sudv ä d uk d m d b b, äh hv, d vck ävd ch d dkp. F: Ad Th ch Å Gp F: Ad Th

6 p k y Pk y ch Kmmufumäk Huvudv fö d kmmu vkmh h d födvd pk. Kmmu hö bud ä kmmufumäk. Sudv kmmufumäk h 81 födvd dmö ch cdmk mm md väp bd mj kmmufumäk. Fumäkdmö väj mä v v fjäd å. S v v 2002, dä 77,6 % v d öbäd d ( v ). Nä v mfö pmb Vu kmmufumäk 2002 Sudv kmmu A ö Md Scdmk Md Smp Fkp b Väp Cp Kdmk Mjöp d ö Ad p Ej dkäd ö Summ Kmmufumäk ch d dmö f övpd bu, m.x. k, må- ch uföd fö d kmmu vkmh ch m d v v.x. ämd. Vd k ch uväd kmmufumäk kmmu vkmh. Kmmufumäk ud å 2005 Kmmufumäk h mmä 10 å ud å. Spmbmmäd hö Mf Fk Hu ch dmö jd mbd md mmäd udbök Mfmåd. Öv mmäd h hå kmmuhu fumäk. Kd fö kmmufumäk vkmh ud 2005 uppck 9,5 mk. Udk på 1,1 mk m åbud b på fö å budd kd fö mmädvd ch måv p. Kmmufumäk budm h få ch md å 2006 uppäk md 1,0 mk fö mv d vk kd. E yh m fö på kmmufumäk mmäd ud å ä puk K få k v. Syf ä dmö k ku ä få m hö mu ku äm. Å ädföck fö kmmufumäk upp 202 puk vv 18 ä m. Ud å h föjd m upp fö fm ch dku: Övvkpdm h m hä h b ch vux, Om b m f, Ufå v Gädhv Föv AB, Ufå v Sdbck AB ch öv kmmu b, Avffå, Ifm m kö fö T Väd, Våd m kv m Tyh Sudv kmmu. F: A-K Åöm ch Sudv Pm Kmmuy, ämd ch kmmu b D öpd b md d ch md kmmu vkmh kö v kmmuy, m ckå bd buäd m k bhd v kmmufumäk. Ud kmmufumäk f ckå v ämd m v fö k vkmhmåd. E d v kmmu vkmh bdv kmmu kb ch kmmuföbud. D häd b ä md ud kcb Sdbck AB. Ldmö kmmuy, ämd ch b u v kmmufumäk. Föv Kmmu mdb f m föv, m ä uppdd f k vkmhmåd ch f yd ud ämd. Mdb ufö b d bu m f v fumäk, y ch ämd. Im kmmu f äd. Dum f c 850 äd m d kmmu b ch kmmuföbud. 6

7 Sdbck AB Sudv E AB Mhm AB Sudv E Eä AB Rk Sudv AB Kvk Föv AB K Oj AB (75%) Sudbäd Sudv AB Sudv V AB Kmmu Kmmufumäk Kmmuv Kmmuy B- ch ubdämd Scämd Fhämd Kuu- ch fdämd Kmmuyk B- ch ubd Scjä Fhk Kuu & Fd O SKIFU AB*** MSv V AB (80%) Sudv kmmu Pk AB Suv Sudv AB Sudv A AB (fd Gädhv Föv AB) Uvck Sudv AB NAVI* Sdbydämd Mjöämd FAVI** Sdbydk Mjök Sudv-Tmå äddjäföbud (79,75%) Ndk Kmmk Sudv (68%) Lmäämd Övfömydämd Födämd Lmäk Övfömydämd k Sudv Hm AB (45%) Vämd Svk Kmmu Föäk AB (34,2%) F: Å Gp *Nämd fö bmkd, vuxubd ch **Föv fö bmkd, vuxubd ch ***Sudv kmmu Idufhuvck AB

8 O m v ä d y F: Å Gp Smhäkm Uvck m vädkm påvk k d hmk km m ä bd v mfd xp ch mp. D b kjukuuvck h pä v å ä, d föv ch uccv föbäd bmkd m y v ch dv på d b väx. Smm k k 2005 bv kjukuå md b väx v bupduk (BNP) på 4,5 % ch m OECD-måd 2,8 %. D vk km h ud 2005 hf väx vå md OECD-äd. E ök v huhå dpb km h d kum md m vkm v. Äv xp ökd k d hv v å. Tväx km h v yäuppå m bmkd. Kmmuk Lä på bmkd m uvck v yä ch ö ä v umd fö kmmuk. Id k ååd ujäm v kkm m Sv kmmu. D ö d kd kmmu käk huvudk b på uvck v kud k m hh, m d bfkuvck. Skud uvck b u d på yä, d på öuvck. Efm kmmu vkmh ä pv kmm d kkm m b på ökd ö bb ä upp v hö kd m ö ök mm k. Fö kmmu d ä d å huvudk ökd yä m pv k km, mm md ökd bfkmäd. Uvck Sudv Bfk Få m v mkd bfk Sudv fm å 2001 då d v d väd ch däf h vå ök d vj å. Fkmäd ökd md 337 (400 å 2004) p ud 2005, ch uppck vd åkf 2004/ p. D ä fö å d 1996 m Sudv h fkmäd öv vå. Sudv- fkmäd fä ök ud 2005 md p. Äv pd ök m Sudv ch uö 66 % v d pd ch få Sudv. Omvädy Fu Fkmäd Sudv Kä: SCB Ud å född 1089 p, vk ä ök jämfö md fö å. Föd bv pv, 63 f född ä död. Ify kmmu ökd jämfö md föåd å 3605 (3564) p, md m ufy ökd 3324 (3 209) p. D u fy på p. 16% v fy ä åd å. Bfk åduku k d m ä fö k. Sudv h dck å ä d fö åd ud 24 å ch å hö d åd å. Syä Syä h d 1998 ök Sudv, f ö då ud d fö å på D uvck h v kd k, ökk v hö fö k. Ud 2003 mkd yä md 1 pc jämfö md 1,2 pc k. Då v mfö ud 2003 Sudv ä då yä m d d mä kjukudå. Jämfö md k ä d y hö fäm m bch föjä, hd ch kmmuk, ff föv, p ch kuu jä m våd ch m. Smd ä d ä m fmfö vk ch ubd/fk. Fu Syäuvck, dbfk Kä: SCB 8

9 . Im äv f Sudv f ch k pmåd; cufbk, d jä m bk, föäk ch p. Fö d måd dd 2003 uvckb m m fö Åkk Scc Pk AB, m äv ö kvfc pökp. Tmm mf pmåd dubb å må äd Sudv (17, 4 %) jämfö md k (8,4 %) föhåd äd. T h 400 p ä m pmåd ud Ud mm pd h f fö b uök vkmh Sudv, x Myjöhu, Sudvfy, Skd, KPA, Fkm, VM-d, Nd, SPP m SEB Ty Lv. Vd ä dä å d Sm, md c 300 äd, vkmh ud I Svk Näv k 2005 v fökm Sv kmmu fö Sudv 80 pc 206: p. Fö föbä fökm h hdp fm m h m må föbä kmmu vc fö, md m föv, yd h jämä m ök föå fö föd bd jämä ch pk. Aböh D öpp böh kmmu h mk ud å ch å vd å u på 4,8 % jämfö md k 4,2 %. Smd h p åäd ök å d böh h ök ch uppck 7,8 % jämfö md 6,3 % k. Ad v d öpp bö m ä åd å uppå 8 % jämfö md k 6,2 %. Fmd D kjuku bdöm b v d ud 2006, md väx mvd Ud 2007 föupå å ä växk. D k uvck v v, föjd v å ä ch d föv, dv på d b väx. Kjukuuk fö Sv däfö d u d äm å vk kp föuä fö k yä. Sudv h v Nuk upk m v d v väx. Ab md ky hp Sudv mm bmkd-, bd- ch ud fä, b m mb k fuku, kmmu vkmh ch äkd uvckpjk. I Sudv fövä bfk ök ud d äm å md 300 p p å. Syäuvck fövä b pv kmmd å ch föj k uvck, md m böh mk. D föuä fökm Sudv uvck ch mu f ch växd fö, m å kmp bkf ch ubd kd fö bmkd bhv. D kmk föuä fö kmmuk d fövä b d d äm å. Smd fä kv på vkmh väx ku vk bä kmmu må b md få u m ch bä vkmh v bf u, dv föbä pdukv. F ö v b ä Fu Aböh (16-64 å, åmd, pc) Abmkdåäd Öpp bö Kä: AMS Skjä F: Ad Th

10 F y Må ch måuppfy I. bud fö 2005 fäd fm f må fö kmmu ch kmmukc: B m kd ch äk k åä. Bud må hå v m ämd ch föv. Iä hå bud ch budmå må fök, u k vkmh ch på bp. A bd ch mdb h d v fö bud hå. Vkmh kd 28,6 mk ud d budd vå. B m kd ch äk h dämd uppå på kmmuvå. D f ämd m h udk äck d md ckumu kp. Ud ä övfömydämd m kmm föbuk kp md y 0,8 mk ch b- ch ubdämd m föbuk 7,7 mk öv kp. F y D käv dck f vä pd km fö kmmu k ku bhå ch föäk p. Uk fö d äm å ä ju vk ö möjh ku v f pv u må v d. Sudv kmmu Ru f f uppå ,9 mk: D ä föbä jämfö md 2004 md 18,7 mk. Å v uppå 265,4 mk v vk 73% kud f md käk ch d d fck åf. Sd jök få 32,3 % 29,8 %. Å u bkv ä 64,9 mk vk bä d ffd f udk få 2003 på 1,0 mk äck, m kmmu km k ädå pcp ä v b. F: A-B N ch A-K Åöm 10 Nämd ch föv m våh hå bud föj upp v kmmuyk m k föpd fm kmmuy fuk. Kmmuyk h mfö måduppföj m måd um p ch uu då dåbku ö. Måduppföj fö fbu, ju ch kb m dåpp fö p ch uu h p fö kmmuy ch/ d fuk. E budm k by upp ch m å mv m 1 % v käk. D yf k vvk m ufö kmmu k. Kmmu käk k bd uppå å 3 525,8 mk. Ru fö kmmu uppå 63,9 mk, vk mv 1,8 % v käk. Kmmuk k bhå föädd, 22:29 k ud pd Kmmuk ä föädd fö 2005, 22:29 k. Sdbckkc k m uppå vk på m 8 % v kp. Avk på kp uppå 19,5 % fö Kmmu h uppå m fm f må m bud v kmmufumäk. D ä pv ch dämd äk kmmu f p. Nkduvck mk Iäk 874,8 831,3 774,6 Kd , , ,2 Avkv -129,1-115,2-117,4 Nkd , , ,0 Föäd,% 4,7-1,8 4,3 Vkmh kd h ud 2005 ök md 4,7 % jämfö md Jämfö md 2003 h kd ök md 2,8 %. Ök v hö å , m 2004 km db då kd juk fäm ck v ppm m v fumäk ju Ök 2005 få m m m äv m v kdp ökd m p. vymök m.x. d ökd fk, f b m bm, f p på bhdhm ch ökd udhååäd på vkmhfh. Äv mä bdym mdföd v kd ökd fö kmmu. Ök på 4,7 % p md vd m bäkd bud fö Sk- ch bduvck mk Skäk ch bd 3 525, , ,5 Ök 176,8 66,5 103,0 Ök,% 5,3 2,0 3,2 Skäk, ujäm ch bd bd md c. 80 % v kmmu äk. Vkmh x ch vf m f äk bd md ååd 20 %.

11 D käk uvckd äm ä fövä ud 2005 d bd på äm bmkduvck vk mdfö km v ä ä bäk. D pcu uvck på 5,3 % jämfö md 2004 b d på mä bdym m kdd fö Uvck fö Sudv fö å ä p md Sv öv. Nkd d v käk ch bd % Nkd d v käk ch bd 98,2 98,6 102,8 Nkd d v käk ch bd ä övkåd må på kmmu kmk uvck ch b m äk ch kd. Uppå kd d hö 100 % v käk ch bd h kmmu pv b m kd ch äk. Nyck uppå 2005 å bku 98,2 %, vk ä å bä ä Ud d fö å på hd Sudv kmmu kdd m öv 100 % ud f å uppck kdd 102,8 % vk b kf bhövd fö få b km. D v uvck väd 2004 då d uppck 98,6 % ch d vå h ku bbhå ch föbä å ud M ä dck ffd å udk md k på.x. fmd pb m h h md d f må m kmmufumäk h upp. Å u mk Å u 63,9 45,2-93,5 Å u föhåd käk ch bd 1,8 % 1,3 % - 2,9 % Föd Vkmh 28,6 11,4-115,5 Sk ch dbd -34,0-8,0 26,7 F 16,3 12,8-5,2 P övk 53,0 29,0 0,5 Å u uppå 63,9 mk vk ä 18,7 mk hö ä Ru ä ckå 10,9 mk hö ä d budd u på 53,0 mk. I u å äk på 4,9 mk vd kmmu ä få Tmå kmmu fö LSS-kd. Bpp ä fömå fö v, m ådv bdöm äk fy hh Skäk uvck ä d ö kd d u m v v jämfö md bud. Ad d v kuf ä fmfö yä k ök m fövä. Vkmh ch f mdvk dck båd pv u. Fö vkmh ä d föhöjd kdmdvh ch budfvd m v pv ffk. Uvck fö f b på ä ä m ökd uå m kmmu bk. Å u föhåd käk ch bd uppå 1,8 % vk ä öv d må m kmmufumäk bu. D uppå dck kmmuföbud kmmd på 2,0 %. Rkmmd på 2,0 % ä fö kmmu b.. k ku kf v. E ud på 2,0 % ku bä kmmu k kf vvå på c. 200 mk. Bkv mk Å u 63,9 45,2-93,5 - Avå, m v -25,6-6,7-4,1 - Avå, äk v åkkä ,0 + Tä, påk övk 26,6-29,4 Ju u bkv 64,9 38,5-78,2 - Avå åd udk bkv -65,9-104,4-26,2 T udk äck m ,0-65,9-104,4 Bkv ä kmmu kv på kmk b fö kmmu ch d. R md ud, fö v p, få kv på v udk v å. Av u på 63,9 mk vå 25,6 mk v ch 26,6 mk ä fö ämd påk övk. D mdfö kmmu få ju u bkv på 64,9 mk hd kmmu udk bkv på 78,2 mk. Av d äck 12,3 mk md fjå övk bkv. D ååd udk få 2003 på 65,9 mk k dämd ä h äck v å övk. Rd d v 2003 å udk på 1,0 mk bäk ud D bä kmmu uppå fu b 2006, vk d kmmu h b f ud å på fö fmd. Kmmu kv ä udk k äck m d vå äkmmd å. Sudv kmmu h å ä h uppfy kv ch md udk på d 1,0 mk p (m dkä v kmmufumäk, vk ä äck udk m 2007) u ku yck. F: Ad Th F ö v b ä

12 F y Föd m äå ch mäå % Aäå 93,3 95,1 95,1 Omäå 6,7 4,9 4,9 Tåföäd 12,2 4,6-2,1 Ud d fö å på ökd äå m ä mäå, d bd på v. D å h föd på jäm vå, 95 % äå ch 5 % mäå h d mäå ök, d fäm på ud v kcb uyj kckkd m ä kf fd ä fö upp åf å. Tv kmm d kf fd ud 2006 mvd åf fd vk ku bä mkd d mäå. Ökk fö å h ud å fm ch md 2004 v k bkd. Fö 2005 h dck å ök md 12,2 % vk b fmfö på Sudv E kc h v kä. D h mdfö kmmu v bk å u kp m ök båd kmmu å ch kud. Å v Av å v m äå h 73 % f, d d h åf. Ad kfd v h ök d å fäm ck v d föbäd u. S m d d kfd vkmh h d ku f 88 % v v. Skfd h ckå ök d å m måä bö v d kfd vkmh k bhöv åf v. Lkvd % Kkvd Bkvd F å, mk ,2-675,8-518,8 Kmmu h kkvd på dy 52 % vk ä höj md 20 pch få föåd å. Ök v kkvd b fäm på Sudv E kc uyj kck, vk äk m mäå, fö d öpd f v kä ä fö upp åf å. Kkvd k m k å m md hjäp v kv f ch kdöf på c 500 mk k kmmu mö f bpp kkvd mk ud 50 %. 12 F: Ad Th mk Ivvym 265,4 251,2 185,9 Nv d v vkv,% Skfd, % Skfd kfd vkmh, % Nv ud 2005 uppå 265,4 mk, vk ä 14,2 mk hö ä Bd ö v k äm mbyd v Kbäckkj, uppu v kj hm mbyd v Nvk ch mbyd v Såd Id. T v äk kmmu f v kä äv m d dvmä äk m äå. Kä f m vf Sudv E AB. Ad v m äå föhåd vkv ä 206 %, vk bä kmmu h v dubb å myck jämfö md vkv ch dämd ök d m äå. Nv h k öv vkv d å. D f å, dv. mäå ch f äå mu kf ch åf kud, h mk d å. D mk 2005 b fäm på föfd v d v v kä. Av ök på 342,4 mk häö 321,7 mk få d v. Rd d ä fäm bd på v ku f md kmd u y å h bhöv. Sd % Sd 29,8 32,3 33,1 Sd kuv påd 4,2 5,2 5,9 Kmmu d ä må på d f yk, dv. hu d v å m f md kp. Sd 2005 uppå 29,8 %, mk md 2,5 pch. Ad d mkd d pv u ä d bd på åm pcu ök m ä d kp. Ibkvkmh h ckå hf v påvk på d. D ökd uå, fmfö ch md Sudv E v kä, mdfö ä d ä m Sudv E hd f v jäv. Om pföpk m m j äk md uppå d d 4,2 % vk k ud km 19 %.

13 D å d fö kmmu bä kmmu hduymm ä å ch ökd d ä vk fö ök hduymm vd äm d. Md d v m ö m kc m d ökd pkud ä d budd u d äm å äck fö ök d. Påd mk Avä fö p ch kd föpk 67,7 62,0 54,1 Avföbd Pföpk m upp bd vä 1 750, , ,8 T föpk 1 817, , ,9 Kmmu pföpk kuv ök ökd ud 2005 md 101,1 mk 5,9 %. D föpk uppå 1 817,9 vv 1 736,8 v äd åd ä 1998 m dv bäk. Pföpk bäk ök ud d äm fm å md c. 5 % p å. H kmmu påd h åå, dv. kmmu h å bk p vkmh. Pkd uppå ,8 mk v vk d ö d ä kd fö ppm d dvdu ppd, 99,6 mk, ch ub v p jäd fö 1998, 74,6 mk. Pkd bäk ök md 5-6 mk p å fm. m då kd böj juk. D ä b.. bd på 40- dv pvå ch ffk v kmmu dv d.k. bdmd dä p jäd fö 1998 kdfö vd ubfä. D ökd pkd ä uv pbm fö kmmu vk k mdfö mk uymm fö vkmh. Kmmu fö ävd öv pbmk ch kmm f pcpbu m. Kähy Häd Föäd 12 må, mk Räföäd åkud 1 % 1,3 Löföäd 1 % 27,1 Bukdföäd 1% 42,2 G vfföäd 1 % 1,8 Bfkföäd 100 p 3,5 Kmmuk 1 k 149,3 E kmmu påvk må å v häd m ä ufö d k. Kähy v v hu å häd k påvk Sudv kmmu u. Kähy v på d må m kmmu u. E m öhöj på 1 % ku 13 å påvk kmmu u md 27,1 mk. Räföäd ä bäkd ufå d äbdd m kmmu fd ch kud h ch hu d påvk m 1 å. T fö åkud, bd v äbdd, bä äföäd på 1 % 4,7 mk. Smmf Kmmu h hy f kpc, m d åk bbdkp (d) h, d pv u mk p. ökd åfd v fäm ffädvd vkmh (hm) ch ökd bkvkmh. Kmmu f k bdöm m bäd. Kmmu bhöv kk ppkv vd dk åäd fö mö f pbm. S u kppkv h d f f måä uppfy. Päkh h v v b ch budföjmh h m kffu åäd ch håd kdk uvck pv. E md fö äk d f mådkf ä b md äd ffkv kmy. Däfö h kmmu kmy uppd ch uvck ud Gudäd fö ud km ä m d kmy få ämd ch föv hå m dd budm. Md d v d h d öpd uppföj uvck fm v ä mådpp. Lyck d pc hå vd, ök föuä fö bdv d ch ffkv vkmh fö hå käk md m kmmu k v upp kmmu kv vd d kmk huhå. Sudv kmmu må åd ud d äm å vdmkhå b km ch kp ö m m äk d. E pv uuvck ä vöd fö hu vä kmmu fmd kmm k åd. D f mmfv myck kv ö kmmu k uppv uuvck m ä d fö k v kjukuvä ch fmd um då pvå ök ch bfk b äd. Kc - Ru f f p xkuv jämfööd p uppck ,1 mk vk ä 19,3 mk bä ä föåd å. F: Ad Th F ö v b ä

14 F y F: Ad Th - Å v uppå 1 019,4 mk v vk 31 % kud f md md ch d d fck åf, ö d v åf k dck ffädvd vkmh. - Sd jök få 28,2 % 25,5 %. Å u mk Kmmu 63,9 45,2-93,5 Sdbck AB -19,8 48,9 15,5 Sudv Hm AB 3,8-3,0-0,3 Ndk Kmmk 0,8-0,3 1,0 Sudv-Tmå Räddjäföbud 1,8 2,2 0,9 Svk kmmu föäk AB 3,9 1,8 4,5 Kc u fö k uppå ,1 mk vk ä föäm md 52,3 mk få föåd å. I u å dck jämfööd p på -40,0 mk jämfö md 31,6 mk föåd å. Räk d jämöd p b å h u föbä md 19,3 mk. D ä fmfö kmmu föbäd u m å m kc. Sdbckkc v xkuv d jämfööd p u på 20,1 mk m ä c 5 mk bä ä bud. Im Sdbckkc ä d fäm SKIFU ch Mhm m v på bä u ä bud, md Sudv E kc v å äm u ä bud, fäm på ud v hö kd fö jföbuk kä. Fö b ufö Sdbckkc v m b pv u, å hö ä fövä. Sd % Sd 25,5 28,2 28,3 Sd kuv påd 0,5 1,3 1,2 Kc d uppå ,5 %, mk md 2,7 pch. Ad d mkd d pv u ä åm pcu ök m ä d kp. D bä å å ö d ä åfd ä d. D ö kd föäd bäk ä d v kä. Om pföpk m m j äk md uppå d d 0,5% fö kc vk å bä kp ä föv m pföpk ku äk. D å d fö kc bä hduymm ä å ch ökd d v ökväd. Md d u m bäk d äkmmd å kmm v d kp kc ök, m md kmm åm ök ch md d v m påå. D ä åud d kmm ök ämvä. Å v mk Ivvym 1 019,4 811,5 382,7 Nv d v vkv, % Nv ud 2005 uppå 1 019,4 mk, vk ä 207,9 mk hö ä D ö kd v ufö kmmu d y vfföbää K m påböjd u v 2004 ch bäk v fu df Md d v båd kmmu ch Sdbck v h v d v vkv v hö båd 2004 ch 2005 ch kmm äv v å äv D bä kc åm ök kf vk föhppv kmm mdfö ökd äk m Sdbckkc. F uku Sudv kmmu fu m bk fö d b ch kmmuföbud m å kmmukc. Ibk b v kmmufumäk bud fpcy. Ibk m å få ch å u kc b. Gm k f vkmh m bk k kmmukc dö bydd dfföd m ä f kd fö kmmu ch b. A k md kcb ö på mkdmä vk. F å Lkvd md, mä m k ch bkdhvd m kf pc uppck 35,4 mk d 31 dcmb D bö dck å dvd kvd mdfö å kvdpbm. Ouyjd d v kmmu kpmkdpm mm md k kdv uö kf buff m kvdvä. D övpd ä fö öv d f å bä kvd md fömå fö m v åkud. Rd d v kmmu f äbäd å uppck 3 098,5 mk ch v huvudk åf åfd på kmmu b. Ud 2005 v d m äbdd på kmmu f å m 1,8 å ch 2,3 å. 14

15 Vd å uå v d m äbdd 2,3 å (1,9 å 2004) ch kmmu m ä på äbäd å uppck 4,5 % (4,9 % 2004). F kud Kmmu åkud (äbäd kud xk. f fö kä - äbäd å) h ök md 4,2 mk 447,3 mk. Låkud h ök md 322,2 mk, md kvd md mk md 3mk. Ök v kud b på ökd uå d kmmu b md 321 mk, vk ök v f å på 318 mk. Omfd v d kmmu b f v kmmu bk, däv d ök v f kud. Av d åkud vd åkf ujd 418,2 mk uppå v kmmu cfkpm. Cfkuppå h bäk, m bkud v vk md uppå, kfc m åf kud. Kmmu d f kud (xk. f fö kä) uppck mk ch ä huvudk fd v kmmu Mdum Tm N pm ch bk. D m föfd fö kmmu äbäd kud xkuv f v vd åkf 2,2 å. Fö bä k kmmu k hå kvd md ä d våh upp x å (fk), bö d m ååd öpd v uåd å ud 2 å. Smd bö hö 45 % v åkud föf m å. Vd åkf uppck d d föf å m å 32 % v åkud. D m äbdd (xk. f fö kä) på kmmu f kud h ud å pd m 2,3 å ch 1,9 å. Vd åkf uppck äbdd 2,3 å (1,9 å 2004) ch kmmu m uppåkd uppck 3,6 % d 31 dcmb 2005 (4,0 % 31 dcmb 2004). Ud 2005 mkd d äbäd kud md äbdd udd å få 24 % 20 %. K ch å ä ådd hk bvå k pd mådkf ju/ju 2005 ch väd däf uppå ud hö Sudv kmmu h d y v d uvck ch ök d äbäd kud md f ä fömå ävå. Däfö h d äbäd kud å md ö ä juk ud å. Gm d å md f ä h ök ud å h kmmu föä d m äbdd md ä 5 måd ud 15 å ch d ä m m fö h v äk fpcy Sudv kmmu b fö uppå ku vd äk m fäv kfm äbd på bäk å- ch kudd. H v kc äxp ä cd, vk bä bk v fö df ch h d xp. Fö mk äk väd dvum äwp, vvd ä mvd få ö f ä. Vym fö äwp v vd åkf 800 mk. Kdv D h ud å fu åbhv, fmfö fö d kmmu b. Fö k b f v bk m kmmu ch b öpd fbhv h kmmu u k kdv. Typ Bvjd Uyj, kd/ åm, mk mk Kdöf 550 0,0 Chckäkkd 200 0,0 Cfkpm ,2 Mdum Tm Npm ,0 D k uppå äkä m kmmu cfkpm på 500 mk, m chckäkkd ch kdöf m 750 mk. Kmmu åf uppåbhv d md vk Mdum Tm N - pm (MTN) m mk, uyj mk p 31 dcmb Pmm möjö m md öpd m ä 1 å ch hö 10 å. Emu ä Skdvk Ekd Bk, Nd ch Svk Expkd. Ouyjd kd kuv Mdum Tm N pmm uppck p d 31 dcmb ,8 mk. Hö kdvädh Sudv kmmu h uppd å Sdd & P kdväd kmmu. Kmmu h å hö kdvädh, K-1, vd v kf uppå m AA- (på k få AAA C, dä AAA ä hö kdvädh) vd åf uppå. R åp Sdd & P, b ch dvfd kmk uku, fdäd öu ch å vå på dk kud. Fmduk bdöm b. Låföf 2006 Efm kmmu ä å ä måä hå kvd md mmum ch d må d ä möj uyj d m v å. Ud 2006 h kmmu f å m föf m c 750 mk. D d v kmmu åf kud m v ö ud 2006, dv m kf kud bäk. F: Ad Th F ö v b ä

16 P ö v k F: Ad Th Abvpk Uåpuk fö kmukc bv ä åk ch måmdv b fö uvck: d bmjö kv öpk b ch bä kmp Ud h k m md p fö ämd ch p hå k v öbd, b dkp mdbkp, k ch måfd m bä. D b k d fm uvck v bv. P ff A vdäd 2005 jämfö md 2004 ä pcp föäd. A mådvöd vk ch vdäd ökd md D pkv ämd å fö 2004 bd åvä vdäd m vdäd då mkd jämfö md A vdäd p föv Kmmuyk B- ch ubd Scjä Fhk Kuu & Fd FAVI Sdbydk Mjök Lmäk Övfömydämd k Summ % v d äd ä kv. D ä föäd jämfö md Mdåd 2005 ä 46,8 å. Ad äd 55 å ch äd ök fö vj å. 29 % v d vdäd p ä 55 å ch äd, ök md 1,7 pch jämfö md Åduku A % % å 423 5,7 6, å ,5 22, å ,0 28, å ,8 16, å ,7 16,6 60 å ,3 10,7 Pövk 2005 Pfööj D å h 600 ky k å. På k k ä kyä ffd v. Im v pcmåd böj d dck b vå ky bhö,.x. kk p, ä md v ämkmb ch fökä. Avå md ådp kmm ök d äm å, ch ud pd bäk dy vdäd vå md ådp. A fkk ådpä d å v d övämm md bäk. Måfd Ad äd kmmu m ä uk född ä 5,5 %. D ä mm vå m Av d yäd 2004 v 7 % född d ch d få äd ufö Eup v 5,3 %. Ud 2005 h fö fö hd ök d k måfd ök. F.. m. hö 2005 h äkd u v fö bd f vd möjh kff fh få bv m äd pkkp, m på k k d fm ä, h kmmu d bv. Måfdb kmm f y ud Abd S på uök d hdjä h f ud 2005 ch d h ök få 79 % 81 %. Md kh kmm hdmföd k v ud Pkä V å mfö pkä kmmu föv ch b. Ru v 2005 å pkä v på f pv uvck v d äd v ch uppk v dkp. Ru påv ckå d äd kä v ökd jämfö md d å udök. Idx Tvdx Påvkdx Lddx Abb

17 Mdbuvck Ab md föd v jävyd upp h f fö hd m cjä. Vd åkmmd mäff md d böd upp h d dv pv uvck v bä ud å. Im m fö d ch d mdbuvckkv h v ku yj d ku m vd d v d buppf bjud d ch mdb öd uvckb. Abv Ud 2005 h b md uppbyd v bv Sudv f. Fö b f äkd yupp md p fö SCA, SPV, Ld ch kmmu. D pmä yf md bv ä k bv mb hbfå ch fö få u udm på k bp. Hää D äkd m j på upp ådjukkv h ud 2005 uppv myck pv u. Smd h d föbyd ckå mdvk föbä hää. Av upp ådjukkv h d jukkv på hd mk få 57 % 44 % d ju Föäd jukkvd b hö uäck på må hdjukkv h ök bfömå ch åå b på dd. Ök mv 34 hdjä. T mv d mkd jukfåvmm 120 åb väd på mk. E d v jukfåv äck m md vk, vk bä bp fö hd mdfö mkd kd d f-d jukföäkym. Få 1 ju 2005 h y fö jukföäkym, b k bv v fö 15 % v jukpkd fö d hdjukkv. Räk b på kd fö jukföäkym, kuv mk- v jukföäkd bv-vf, h föäd bu mkd kd fö jukfåv på c 1,0 mk jämfö md d m äd Rdv v jukfåv Sjukfåv pc v d äd mmd d bd * 2003* T jukfåvd 7,7 9,1 9,0 Vv jukfåv 60 d m 72,6 72,5 71,9 Kv 8,7 10,0 10,0 Mä 3,7 5,0 4,7 29 å y 3,5 3,9 5, å 7,0 8,3 8,4 50 å ch äd 9,7 11,6 11,2 *2003 v pd *2004 å ff ä jud få fjå ådv Omäk bä d mk 2005 jämfö md 2004 v d jukfåv md 15 %. Pkd Fö fö å väd 2005 fuäd ökä m uåpuk fö å öövyföhd. G kud föhd mfö på b ä, äv m fö uppd. D m öök få kb 2004 kb 2005 bv 2,8 %. Ab md 2006 å öövy h påböj md uppd v ökä. I u 2005 å öövy h d y chfv böj ämp. Av bä chf bjud dbä chffödd. Av ckå fm fö ä chfkp upphö. Pkd h ök md 3 % få 2004 ch uö 66 % v kmmu dfkd. F ö v b ä Pkd mk Lö ch ä 1 909, , , , ,8 Sc vf 673,4 653,7 662,4 599,9 565,2 Pkd 193,8 177,8 170,2 179,1 159,5 Öv pkd 25,9 18,0 25,0 30,3 36,1 Summ 2 802, , , , ,6 F: Ad Th

18 D f d v Dfdv, vkmh kd p ämd mk Bud 2005 Uf 2005 Budvk Uf 2004 Iåd b u Kmmufumäk -8,4-9,5-1,1-9,1 2,1 Kmmuy -266,5-230,0 36,5-231,8 20,6 - kmmuyk -77,2-74,1 3,1-66,2 - kmmuy -5,0-5,0 0,0-4,6 - huhåvf 0,0 2,3 2,3-3,6 - öv kmmumm vkmh -184,3-153,2 31,1-157,4 B- ch ubdämd , ,3-8, ,0 0,5 - fök -288,7-291,3-2,6-274,9 - udk -793,8-797,2-3,4-770,4 - ymk -279,6-280,5-0,9-252,7 - kuuk -17,1-17,1 0,0-18,7 - äk -66,1-65,5 0,6-62,3 - ämd ch övpd -79,8-81,7-1,9-67,0 Scämd , ,0 19, ,8-11,8 - m m fukhdd -271,6-263,7 7,9-257,0 - dvd- ch fmjm -284,4-303,8-19,4-286,3 - ädm -750,4-738,1 12,3-730,2 - dm, ämd ch öv -112,3-93,4 18,9-77,3 Fhämd -66,1-88,6-22,5-63,3 27,3 Iäkfd vkmh 18,1 1,5-16,6 22,0 - by- ch föv 16,1-3,7-19,8 18,0 - kmmu- ch kvc 1,1-0,3-1,4-0,8 - ädvc 1,8 2,2 0,4 1,7 - udv kök -0,9 3,3 4,2 3,1 Skfd vkmh -84,2-90,1-5,9-85,3 - kk pduk / vähå -70,1-75,9-5,8-72,0 - umjö -14,1-14,2-0,1-13,3 Kuu- ch fdämd -205,9-209,4-3,5-203,8 11,9 - kuuvkmh -82,6-83,4-0,8-81,3 - fdvkmh -83,7-86,0-2,3-81,5 - öd kuu- ch fdvkmh -27,5-27,8-0,3-29,1 - ämd ch k -12,1-12,2-0,1-11,9 Nämd fö bmkd, vuxubd ch -55,2-47,9 7,3-53,5 21,2 - bmkd -17,8-18,0-0,2-17,7 - vuxubd -31,3-25,5 5,8-29,8 - -1,0 1,3 2,3 0,0 - ämd ch k -5,1-5,7-0,6-6,0 Sdbydämd -33,8-20,1 13,7-32,3 11,1 - mk, dupå ch hm 7,1 11,7 4,6 9,8 - mkv ch k 2,5 8,2 5,7 3,8 - bdp -7,6-7,5 0,1-11,5-0,0-1,6-1,6-4,8 - bdbd -1,5 0,1 1,6 2,9 - ämd ch k -32,4-29,8 2,6-30,2 - öv -1,9-1,2 0,7-2,3 Mjöämd -10,1-10,0 0,1-10,6 0,4 - mjök ch ämd -13,2-13,8-0,6-13,6 - k ch udökvk. 3,2 3,9 0,7 3,1 - kk v jö -0,1-0,1 0,0-0,1 Lmäämd -0,1 0,0 0,1 0,0 0,4 - mä -0,1 0,0 0,1 0,0 Vämd 0,0-0,1-0,1-1,2 0,1 Övfömyd- ch födämd -5,6-6,4-0,8-5,5 0,0 F: Ad Th Kmmuv -2,2-2,1 0,1-2,0 0,2 F 97,9 85,2-12,7 95,4 0,0 Summ , ,2 28, ,5 84,0 18

19 mk Ivdv Ivuf 2005 Ivbud Ivuf m 2005 Su Kmmuy - Kbäckkj -54,7-98,7-82,6 Påå öv hmv -2,1-0,9 Avud v fh -3,4-4,3-3,4 Påå v öv -0,8-0,7-0,8 Avud Summ -61,0 B- ch ubdämd v -5,8-5,9 Avud pmd -1,2-1,0 Avud Summ -7,0 Scämd v -0,9-0,9 Avud Summ -0,9 Kuu- ch fdämd - Kvd h -4,4-4,3 Avud v -0,3-0,9 Avud pmd -0,4-0,9 Avud k -0,4-0,5-0,4 Påå Summ -5,5 Fhämd k- ch fök fh - Kykm k, pj v -5,8-7,9-8,0 Påå - Nvk mbyd -23,3-46,6-47,1 Avud - Hk mbyd -11,0-66,0-11,8 Påå - fd Vådk mbyd -5,3-6,5-7,3 Påå - öv kfh -13,9-16,7-13,9 - fökfh -2,0-5,1-2,0 vådfh - Såd Id -21,7-31,0-31,7 Påå - öv vådfh -2,2-2,1-2,2 öv fh - Skyddc, F -17,1-21,0-19,1 Påå - Aöbd -5,4-5,1-5,7 Avud - öv fh -14,6-22,4-14,6 ch vä - B Syd -15,7-5,3-15,7 Påå - öv ch vä -17,7-22,9-17,7 Påå by -2,2-2,9 Avud mk ch v -2,0-4,2 Avud Summ fhämd -159,9 I v d v Nämd fö bmkd, vuxubd ch (NAVI) v -0,5-0,5 Avud Summ -0,5 Sdbydämd - I hm, kj -20,0 77,0-84,7 Påå xp -5,3-37,8 Påå - ud B ch Vä äk -3,3-4,2 Påå mk ch v -3,7-2,5 Avud pfd / mäb -0,2-0,2 Avud Måmä Bä bd 2,0-4,0-2,0 Summ -30,5 Mjöämd v -0,1-0,8 Avud Summ -0,1 Summ -265,4 F: Ad Th Sö vpjk m h mu m öv 4,0 mk ud 2005 ädv. Md u v m pjk ä vu ud 2005 påå. Sö v pjk öp öv f å. Ivuf.m v vuf få pjk. Uöv d v m fmå v vdv, kmm kmmu f v kä på 321,7 Mk, vk 19 fmå v bfödpp

20 K m m u y F: Ad Th Må ch måuppfy Kmmu km k v b. Gd k öv d kmk uvck Kmmuy h v fö kmmu km ä b ch h ud å b.. uppd ch föyd kmmu kmy. Dum h d öpd uppföj v kmmu kmk uvck f m föd v måduppföj fuk ch kmmuy. Vd d v ådv ch dåpp ö 9 måduppföj vv 5 dv fuk. Scämd, b- ch ubdämd ch kuu- ch fdämd h åkmmd få dv vkmh fö fuk. Ud å h äv buödym (BEST) fö, fö möjö föbäd km- ch puppföj fö fö j chf. Bud bp m kmmuy ud 2004 ch 2005 h ufö ud Säk jukfåv. Kmmukc k v kv bv Kmmuy h v fö f pjk yfd äk jukfåv. Exmp på pjk md d u ä HUR (hä, uvck, fk) md yf b föbyd ch Rhb-pjk kd ådjukkv. Dum h kmmuäd på kmmuy v bjud åk på Sph ch kmmu bd. Kmmuy h äv ö b md k mdbuvckkv,. x. föd v jävyd upp, mdbuvckfum ch ku m v fö mföd v pkä ch uppbyd v bv Sudv. Sjukfåv på kmmuyk h ök ud 2005 jämfö md E k ök ä jukfåv v hö m k föd h, Lö ch p. Dck v jukfåv ä u v å jämfö md jukfåv fö kv. Kmmuy Odföd: Ew Bck Kmmudkö: P Gv Dfuppföj, mk Bud 2005 Uf 2005 Uf 2004 Uf 2003 Vkmh äk 50,0 137,3 119,4 159,2 Vkmh kd -304,5-354,6-339,3-385,0 Avkv ch ä -12,0-12,7-11,8-11,8 Vkmh kd -266,5-230,0-231,8-237,6 Skmd 266,5 266,5 226,0 233,4 Å u 0,0 36,5-5,8-4,2 Ad kv m mfö ud å h v ubd fö mdb bpm ch kyddd m hå f ubd. Ekäd ch uppkd vc mdb, kmmukc ch kmmuy Sypuk Sudv ä mm fum dä k äm ypuk på kmmu vkmh. Fum h ud å fö m h kmmukc ch mfd fmb h k åvä kmmumdb m mdb. T h ck 700 ypuk kmm kmmu d fum d p Im kmmuy vmåd km 66 ypuk ud 2005, vv 89 % bvd m uvd 10 d. Kmmuy mmäd åäd ufå u 2004 å mdbudök. Åäd h mfö hå på mfö. Fö uvck Sudv kmmu 24- mmmydh h ud å pjk mfö påböj. Syf ä bä vc v hmd d m väd v d kmmu jä md m kköd fök d dmv u. Dum må kmmuyk p ubd yf ffkv uyj möjh md IT-öd d d b. Ökd bfk ch f bfä Kmmuy d b md Uvckp fö väx ch b, v må ä ök yä m höj ubdvå. Ab md h v, uvck pmåd m vym h k mm md Åkk Scc Pk ch Iv Sudv ch u pv uvck ud å. Dum h åäd påböj fö kp bä fökm ufå hdp m fm mb md föäd fö äv. Pjk Ifyvc md yf udä fö p m v fy Sudv h ud å b kk md 324 y 20

En tillflykt & räddning

En tillflykt & räddning v dg m, v & väd #1 vå 16 Ny d g! 4 v v f E fyk & äddg J Sv m muk & Gud mä = vd V d u bgpp ävmäk Täv ch v! D ädg ökd I d hd hå du v - h y dg få Hukv p m båd ch må v, p m f ä hä vå v ch ku häd m ä på gåg

Läs mer

Årsredovisning 2004 1

Årsredovisning 2004 1 Åv 2004 1 2 Åv Suv ku 2004. Suv ku, Kvc, p 2005. Sk : Tbjö L, Sbyk Ihåföck Kuy fö 5 O 6 Å å 7 Fövb Ovy 8 F y 10 Pövk 15 Dfv 17 Ivv 18 Vkhövk Ku B- ch ub 20 Fh 23 Kuy 25 Kuu- ch f 27 L 29 Mjö 30 N fö bk,

Läs mer

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013 E ö hö ö! DENNA SIDA ÄR EN ANNONS G Im M Hö 2013 M G Yv P ch U Bjöm ö m ö G. M m hö! Å F ä! Ö ö M G M... 13-18 T... 13-16 O... 13-16 T... 13-18 m ä ä. A: Hcv. 1, 247 70 G T: 046-35 63 57 Fx: 046-35 70

Läs mer

Minnesanteckningar regional styrgrupp Vård- och omsorgscollege Västmanland

Minnesanteckningar regional styrgrupp Vård- och omsorgscollege Västmanland kg g ygu Vå- h mgg Väm Fg 21/11 2014, k. 09.00-11.30 Näv K Hmbg, Ov Sv, Ev Bkm, Öu, k Bm, Su O, Fg, Yv x F, Su Ek, Ev Sw, Sv-Ek Öbg, u Fk, Pu, Emm Bug h K bg Smu öh Su Gu, Su Söm, Sh, Em Köhöm, -Ek u,

Läs mer

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet 1 2009 åå 39 u k föbu Rå fö u S öjh ä fö h A-Ch fck y Göbfö 50 å P M k Af xx RÅ fö u- Göbfö 50 å! Rå fö u Hä å uä F: Su Lu, ckx.c, Jyk Sk, www.fku. O: Sckx.c 6 11 P M TV-ff U hå 3 L 4 Ibju uä 6 P M - ä

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil d b ä os få båk b Ö : Ö 1-17 Ö 1-17 5 6 O VÄ P Ö ORR F R Ö Ö Fä Å o Å Ö u F /F X u o F C o ä u F F C Å 2 % ouä öw cz Y Puo å 38 o u b s VÄj P j F Rju R V FRÄ 2, 5% FjP år: kbox hu sbå Pyso V 2 x V-skäm

Läs mer

Nya Goodwill Företagsekonomi

Nya Goodwill Företagsekonomi Ikv fkbk vcs Ufsbk k c 53-0480-8 50 :- Evfc vcs sk b uä kusk ä bså v fy bk: Eösk fö Ek sff Mksfö s Bkfö bksu I ufsbk fs uöv fy bk äv k Pjk 53-048-5 :-fösksk vk k s Fkbks bk s50 uåsuk fö y bå Bk bså v k

Läs mer

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER ö f Nu b y f Avö v! S i vä i Rk S U 65.000 DER L O F R O i SPONS i ö i. S Fjä m i k iv. kmm ch i, k i i TV-x u! ivi vä k Säi h c ku ih i B möj Tävi v S UASH CENTER O F F I C I E LLT RAC K E T, B O LL O

Läs mer

Dammsugare PF1CLASSIC/106390 Fönstertvätt WV2 Premium/106021 Dammsuger överallt

Dammsugare PF1CLASSIC/106390 Fönstertvätt WV2 Premium/106021 Dammsuger överallt Lå c P h c L j T Ex kp ch mcfbduk å OR PRIS 1.295 OR PRIS 799 999 499 mmu PF1CLSSIC/106390 Fö WV2 Pmum/106021 mmu ö Skd, fö Effk m m muyck m ö du k dmmu på yp ch m Ekk ufuk m ö du pp dpp ch d d F pkk bhö

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF IDA I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF IDA I MALMÖ ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/1 2015 31/12 2015 HSB BRF IDA I MALMÖ K ch Mmm HSB böi khm ö mm 14 ju 2016 kck 19,00 Lk: Fk Hu, Nb D 1. Öppvmm 2. V v mmö 3. Amvmmöv v pkö 4. Gkvö 5. Fv 6. Vvvpjmmmöjupkm

Läs mer

Systemmätetal, mål och resultat 2014

Systemmätetal, mål och resultat 2014 Sä, å och R ä bä ä R ä vå (0) R ä ä ä Må ä, k j jäfö () Rfö o Ppkv Sä Må P ä v å S p c v å Mbo Mbo Poc och poko Kok våc, p o ko f på fo Må ä ppf Må ä v ppf Må ä ppf R -12- R - R 2012- / 12-12- (+/0/-/)

Läs mer

I projektet kombinerades en kartworkshop

I projektet kombinerades en kartworkshop SUBURBS - D Fuu Chll CHALMERS Uvy f Tchly 0 197 Elb Bl, A Pu, Ccl R & S Sv D uv lpl ä k bä D kull v pv fll lpl v uf å pk å k by v p D ö h fö by Hkull, ä by å ll p vå k bl fö D ä ckå vå håll lk l ll wkhp,

Läs mer

IOGT-NTO:s Strategi

IOGT-NTO:s Strategi G S 21 2016-20 å 4 V 4 Upp 4 D ä 5 G-: ä 6 Så 7 B f y p 8-9 U 10-11 P f y ä 12-13 Fä f f 14-16 U 17 b 18-19 SG 2016-2021 på K 2015 G-: S 2016 2021 VÄD, G, D HÄ SM H CH D K DÄ MÄSK V D K H F CH V M K H

Läs mer

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran.

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran. A bju f 2-31. 2010-1 ycf. c ufj f M. 2 4 D. 4 S. 6 L. 7 Gf 3995:- T F T D H ' ' 6, 15 2 å u H 7 w W c y! S C650D-10K pf f bu c, j. Iå b.. bb c b f få c. Uu AMD V120 pc, 2 GB, 250 GB å, 15,6'' HD TFT H

Läs mer

Program. sept. Skylift. marknad. foodtruck. trollkarlen. Dannyman. hinderbana. Kulturhuset. konstsalong. www.hostfesten.se. Vallentuna Centrum

Program. sept. Skylift. marknad. foodtruck. trollkarlen. Dannyman. hinderbana. Kulturhuset. konstsalong. www.hostfesten.se. Vallentuna Centrum >>> REPORTAGE PROGRAMMET AKTIVITETER TÄVLINGAR ERBJUDANDEN HÖTTIP f ö H m u C a u Va a h Lä 7 6! www.hf. pgamm Pgam W c A Vaua Cum F vä a: P a & C käa aa m J uh & J uh öagk 10-16 a k T ma & y a D a p g

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Stad. Dalmö folkhögskola Lyngsåsa, llaralnge kommun Inventering av mark och landskap 2011-02-15. Diarienr. topia

Stad. Dalmö folkhögskola Lyngsåsa, llaralnge kommun Inventering av mark och landskap 2011-02-15. Diarienr. topia Dmö fhög Lygå, g mmu Ivg v m ch 2011-02-15 S D Ig Ab h bä v BTH Bygg AB, Ag Bg. Ug h ufö v R M, T L. Fgh bö ch v övg 2011-02-08. Vg h m fygb. Aäggg bå v f fgh m mmg å 26 257 vm. BTH Bygg föväv fgh v Fägmé

Läs mer

S P I O N O G R Ä S N I D S K

S P I O N O G R Ä S N I D S K C D F H J 1 U F 1 2 Å U 2 D D 4 D 4 5 5 6 H U 6 7 Å 7 9 Ä 9 10 Y 10 11 D D 11 12 Y 12 1 1 C D F H J H DU DDJ Ä - D FÖÅD Ä D HÖ F DC D Y Y D Ä Ö Ö Å JD ÖD C- WH Å FÖ D Ö H Ö Ö Å D D Ä Ö D DÄ- FÖÅ- U H Y

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 42-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Arbetsplan Högalidskolan. Läsåret skolenhet F-6 samt skolenhet 7-9. Högalidskolan Innehåll: 1. Orientering

Arbetsplan Högalidskolan. Läsåret skolenhet F-6 samt skolenhet 7-9. Högalidskolan Innehåll: 1. Orientering Hö 2015-06-24 Abp Hö h F-6 m h 7-9 Läå 2015-2016 Ihå: 1. O 2. I, upp ch uppf 3. Sm ch vmhp 4. Uv ch f 5. Evvå 6. Hm, ch vmv 7. Ubäh 8. Expjä 9. Sym vb 10. D 11. Suvc 12. Su- ch y Hö 2015-06-24 B bp uö

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! I ä ö ö ff. y ö pp fö ff by. D f p p f ä ä y b. H by b ä f f. G ö p b p ö fö. O ä by ff b p, ö f b y ä. I by f fö bpp ( * x). O ä ä p by äp ä by f f by ff,. L, C 154. I: L Pb Ey

Läs mer

18.11.2o13. I europa. www.pohjola-norden.fi/europa

18.11.2o13. I europa. www.pohjola-norden.fi/europa 18.11.213 d p I p www.phj-d.f/ep d p p 18.11. 2O13 13.- 19.3 Scdc M Cg C Ep-, Skddkj 6, Hgf d dk äd h k g v g d å kk k, å d vd på yäg ch d ffg k. D dk d ch dk ög h väck väd. Sdg ä d dk k ädå fö k föädgyck

Läs mer

Bollen rullar för epilepsi

Bollen rullar för epilepsi 3 2009 åå 39 uv v v ppföbud B u fö pp Väd Budp E B-Mchm: K ud må föbä! Dy Kh ämp md d f 9 Smhäd RÅd fö ud18 12 Dy Sv Epp 6 Kh ämp UEFA pj Om: cxp.cm. F d upp: cxp.cm, www.fu., J Zqv, Dbd 14 H du å bä?

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

DÄR VÅRA VÄGAR KORSAS

DÄR VÅRA VÄGAR KORSAS DÄR VÅRA VÄAR KORSAS h yf föå fö, fä, ä, ä äy ch! h ö Sf, y ä ch ä fä j ö fö f. E fy å ch ö h å ch å. Å c å, ch å fö ö ch. PERSPEKTIV NYA PARKEN I RÅDUSESPLANADENS FÖRLÄNNIN SITUATIONSPLAN 1:1/A1 1:2/A3

Läs mer

PEAK IT & Office har sedan starten hjälpt över personer att ta nästa steg i karriären.

PEAK IT & Office har sedan starten hjälpt över personer att ta nästa steg i karriären. PEAK IT & Offc h d hjälp öv 2 500 po ä g kä. Bmg Rkyg Fömdlg V bjud fög m och kodffkv bmg-, fömdlg- och kyglög om IT, Ekoom och Admo. , mjukv uu vckl g Bmg och pojk Hok Vå äg Vå floof ld g PEA K Föm dl

Läs mer

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30 10-15 Lög 18 mj S j MAT& FEST MATMARKNAD MODEVISNING 10.00-15.00 MATMARKNAD Dhw m Kp 11.00 ANMÄL DIG Sm på vå M hå på T g ch j på äch. 12.30 VINNAREN UTSES V ä ch f p Amä g ch ö v på mjf.. K 12.00 m jy

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF ELLSTORP I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF ELLSTORP I MALMÖ ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/1 2015 31/12 2015 HSB BRF ELLSTORP I MALMÖ K ch Mmm HSB böep khm ö mmm16mjk19 Lk:RöAu,Röbm6A D 1. Öppvmm 2. Vvmmö 3. Amvmmöv v pk ö 4. Gkvö 5. Fv 6. Vvvpjmmmöjupkmvv

Läs mer

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån Juiumshg! g m u K å p å 3 fi ig! v S i å 5 o y o T h oc. 5 1. 1 1 26-27 APRIL -15. Poyidig K. 11 Asiksmåig k. 12-14. Toyo Biusäig Hoppog Husvgspciis vis husvg Fifi pis Thozuis Moospo WRC Coo k, dyc s s

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 10-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Testvinnande båtar! Micorebåtar står för förstklassiga sjöegenskaper, utmärkt kvalitet, design & konkurrenskraftigt pris.

Testvinnande båtar! Micorebåtar står för förstklassiga sjöegenskaper, utmärkt kvalitet, design & konkurrenskraftigt pris. Tvd bå k å b v kv d k v g p ö Ldk I vkvkd Mco gg d fy dc och vå go fh v gfbmd p. d kä. - C Ad Jvg, v båäg #6 2012 Mcobå å fö fökg jögkp, umäk kv, dg & kokukfg p. KAXIG VåGTÄMJARE Mco 630/628cc Offho Mco

Läs mer

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY SKOL RESA På God 2015 RESORT VISBY BOKNING 0498-25 10 10 WWWKNEIPPBYNSE ö f ä E & So gå föjd: Bå /, uch/mddg å öf Buf Vby Hm-Kby-Vby Hm Log um/ugo md ho F é h Kby Somm& Vd Mgof å Kby y Äymgofb d fä A Gu

Läs mer

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Akk Skp ASS, FU 2013-05-02 1(3) Akk Skp ASS, Ldnö Snn v kubbhu Tonpnd FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Rmbkvnn Akk Skp ASS, FU 2013-05-02 2(3) Pobm Mkn kpundn bv å å å å dn övvmm v vn f ån p å. Då b fukhn

Läs mer

bo plats Planer och idéer för Rådhusberget Strömstad www.stromstadsbyggen.se nr 1 2013

bo plats Planer och idéer för Rådhusberget Strömstad www.stromstadsbyggen.se nr 1 2013 1 2013 b p Sömd P ch dé fö Rådhubg www.mdbygg. ådhubg Rådhubg k få f hu Rådhubg ä myck måd md fk äg m. Fö få buk md Sömd bdb udök u möjgh föä måd ch mdg bhå v. Bdd uppåfm g möjgh pduc f ägh Gö W Sömd väx

Läs mer

OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF LAGMANNEN I MALMÖ

OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF LAGMANNEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/1 2015 31/12 2015 HSB BRF LAGMANNEN I MALMÖ K h Mmm HSB blmhm mm 3 mj 2016 1830 L: Eupp, S D 1 Fmmpp 2 Vmm 3 Ammmp 4 G 5 G 6 Vpjmmmjup 7 Vm 8 Fm bh 9 S mhp 10

Läs mer

FRITHIOF HELLBERG. D e n n a h e m m e t s l y c k a blef emellertid af k o r t v a r a k t i g h e t, t y r e d a n efter m i n d r e ä n e t t

FRITHIOF HELLBERG. D e n n a h e m m e t s l y c k a blef emellertid af k o r t v a r a k t i g h e t, t y r e d a n efter m i n d r e ä n e t t : 42 (67) Ö U U Å : U: 5: J U C C U U > 5: > 3: Ö C 27 J 899 U: C Ö Ä Ä 2 3 2: Å YÅ C X: Y 6 Ö 0 5 Ö Å Ä ÖÅ C ÖU: J U Ä g v å g j ä h k j äck öv gå k på g k y k g å ä b j c h y b ä å ä v h j ä k v å g

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

Hässleholm kommuns Sorteringsguide

Hässleholm kommuns Sorteringsguide Häh ku Stggud Hu tt ä dtt vtyck? D 13 ugut 2015 täffd Ovht dy. Då hd v på ått åd föbukt åpdukt v kgk u fö 2015. Rt v åt vd v öv jd tgåg. Svg gg på td pt ä dt gä dt kgk ftvtyckt väd. Sku v v gö Svg hd v

Läs mer

Jenny Nyström Stoopendaal.

Jenny Nyström Stoopendaal. N 49 F 6 b 889 (03) yå D 48 2 ( = 0 v) Uäk 0 k k qv v bäk ä k FHF v HG ä å byå k 0 6 4 7 U v å v ä ä k Jy Ny å k å v å vk by vk V bv å y å bk åå y å b ä k; v ä y vä ä bk v å v å k v å bkvk å 2 0 å bk v

Läs mer

det bästa sättet för e n författare att tala är a tt skriva

det bästa sättet för e n författare att tala är a tt skriva 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 b e a h d g e a c g e f b d d c b f h d h b a h e c f d g b a c a d f

Läs mer

Barn- och fritidsprogrammet

Barn- och fritidsprogrammet yk. v D v. k ä ä k Sky Yk Ykä F Fkä Gkä Ää P v Kv Iv S Bv S C S Ex å B- PEDAGOGISKT ARBETE SOCIALT ARBETE FRITID OCH HÄLSA Ex å Ex å Ex å Ex å B Ev P I M Bk A P S Hä B Fkvå O Bvk H P ä Väk Skä /vx Ovk

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

or.fdrande i- Uppsal-a och artikel uppmdrks.arntret i ansprak fdrefaller i"ltie" ocn raiiigtrusetr

or.fdrande i- Uppsal-a och artikel uppmdrks.arntret i ansprak fdrefaller iltie ocn raiiigtrusetr TORGNY v JJ : u,v h 45 D uk v 8 p v k Upp- & h3, Fj:: :- 8, Su R, v, px k ]- k, ', uk - Upp- 44 I,I 844: N8 O Up- Fu (, ) J h k uppk pk p5' -?- T j jv, k ' h! --; "" u ju h k, u&-w""kp, k, j, u k kjph,

Läs mer

HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOMSTERTORGET

HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOMSTERTORGET Od 4 p 3 HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOSTERTORGET ONSDAG-SÖNDAG S p Fo ph b o Sv S pc O jo v d p d d d fö o cy B 3 vx v d ö / H x ä 3 - é d p o d d O B S Rob oäp p 4 4 d WD Lä o O p d p - S å pccé Gö o d

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 05-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Plankarta som ändras. Planbestämmelser. Planbeskrivning. Genomförandebeskrivning. Tillägg till. Tillägg till. Illustration.

Plankarta som ändras. Planbestämmelser. Planbeskrivning. Genomförandebeskrivning. Tillägg till. Tillägg till. Illustration. . v x v j. Pk om T T Pbkv Pbmm Djp 249 v kf 2007-01-05 och h yf ö möj uppfö uppbo m hö uymm och fuko fö fm po v Gxv Ö. P h omfö fom b fö uppbo h fu. P h m bv ku. E ök om jp k fö möjö bo våvåhu h komm få

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! L, C 154. I: L Gfö ö ö f ö. D f f ff 150. 21 ö bä fö f äföb. F b f bä f p: p://b./ff 2 3 T ä b f bö! F 1. Jäfö ä p ä! 5. ä ä 4. 3. Uy 2. M b 1. M äb, Ry 161. F: 4 5 . F 2. T y 50

Läs mer

Butiken är LADDAD. Mängder av nyinbytta bilar. Läs mer på sidan 4-5. NYHET

Butiken är LADDAD. Mängder av nyinbytta bilar. Läs mer på sidan 4-5. NYHET mgb. Buk ä LADDAD Ad J Säj Mägd v yby b. Lä m på d 4-5. NYHET! F d ä p! y b H y Mub ASX Nu ä d ä c m d d Svg k v bjud d fö mgåd v. NYHET! d Fuyb m /,38 0 Ed P få Ty Au HSD - Fyybd Ud d y dä k på Au fuybd

Läs mer

Att mötas på nya sätt

Att mötas på nya sätt MARKSTEDT/EDENVIK På www.hudd.com få du uppv m v Yug. Dä h du äv vå öppd, p och my m yg fomo om vå kofäggg. A mö på y ä Hudd Kof & Yug, Hmdväg 6, 132 81 Sjö-Boo, 08-747 61 00, fx 08-747 61 01, fo@hudd.com,

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Medborgarnas synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll Resultat från en riksomfattande undersökning hösten 2006

Medborgarnas synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll Resultat från en riksomfattande undersökning hösten 2006 M y å y, S R å ö ö 2006 R 2007:3 3 Fö S ö 1996 å ö å å ö. Uö ä å ä: Mä ( ä) ä. Mä ä å y y,, ä ä å y S ä. I å 2006 å ö ä y, (ä). D (ä) 2007:4, M y å S ä. Uö y : ö ö ä y S, ö ö ö å S,, ä ä å ä å y ö. Fä

Läs mer

Logo. Bakgrund. Tekniska data:

Logo. Bakgrund. Tekniska data: Pjk: : Idé & U: Jy Rd, jyd@jyuc Du: 14 2010 Bkud vu k d c u d k d k Tkk d: : H V Pjk: : Idé & U: Jy Rd, jyd@jyuc Du: 14 2010 d 14032010 Sk G 1 21600 P Mddd: Ipu py duy x p d yp duy Ipu duy' dd duy x v

Läs mer

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler B L L f ö j öj Ä I! D V y 2014 Fö,! D ö! E V, f E Kf D E f j P ö Ry öj, ö B! Fö ö D 200 j ö, 31 A Dö f F L j y ö-f, Ky, L ff f f MUF A jö f V ö, M f, f f ö f f! P,, f ö j f, ö j j L-I Lj Fö LAR-INGVARLJUNGMAN@VELLINGEE

Läs mer

Livslängd vägen till lönsammare produktion

Livslängd vägen till lönsammare produktion ! L ä f ä b ö F ö. ä s s y p b sx föbä sä A. h p s s bhös. A föä föä h hö. å b f fö å ps yc DL K Lsä ä ös p Ks sä ä s fö ös jöp. Fö s h ö s sä bhö få h å sp sh få fs, f, f, p hässy p ch p. Lsä h föä s

Läs mer

Årsredovisning 2003 1

Årsredovisning 2003 1 Åov 2003 1 2 Åov Suv kou 2003. Suv kou, Koovc, p 2004. Ofoo: Suv hopp vå 2004 Fyfoo: P Wk Ihåföck Föo 5 Oo 6 Fövb Uvck 2003 7 F y 9 Poövk 14 Vkhövk Kou B- och ub 16 Fh 19 Kouy 21 Kuu- och f 24 L 26 Mjö

Läs mer

Entreprenör i humanitet och hygien

Entreprenör i humanitet och hygien 42014 Råv föj m M Rg Myc c vd Svg uvcg fö bö vdbg Eö hum ch hyg Mdu Eö Lv Pv Bg Ihå Å NR 4 2014 Ld Rd Å: ug v: Ådb f Svg Su 19 107 81 Schm Tf Schm 08-791 48 00 Tf Göbg 031-333 45 00, Tf Mmö 040-600 21

Läs mer

Fem år i sammandrag. Kommunen. Koncernen

Fem år i sammandrag. Kommunen. Koncernen Ådovg 2006 Fm å mmdg 2006 2005 2004 2003 2002 Fomägd 31/12 94 516 94 044 93 707 93 307 93 252 To, % 32,89 32,89 32,89 32,29 32,29 - vv ommu, % 22,29 22,29 22,29 22,29 22,29 Kommu Vmh ä, m 921,4 874,8 831,3

Läs mer

E m m a Gurli Beronius.

E m m a Gurli Beronius. ckhm, G mud Id.-Ahb. N: 34 (140) Ap: 35 ö p p d (10 fv). F ö Pökd c h Ldg p 25 ö. U ä d k 70 ö p p d. Fdg d 22 ugu 1890. Tdg k d 1 k. fö kv, md Idu- Md- ch Mödg 1 k. 65 ö; pvd bäkd. Rdkö FRITHIOF ugfv:

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995.

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995. % 1 g M N 12 2 Kffu och y mmug m H-f u b b Svv, ygå v BEGÄ NS NL 12:S Mx 1 u :o 1 S 23 3:BEGÄ NS NL :o 62 Dm. y, x ymg och h vg ogmm m b og. byg. DM31 ybo fo: 481-8 Hog 1 382 4 Nybo Vg 1 18 Lög 1 14 m

Läs mer

VÄSTMANLÄNDSKA SÄRDRAG

VÄSTMANLÄNDSKA SÄRDRAG 2013-06-25 S 1(20) VÄSTNÄNSK SÄRRG Få guv h jäbuk hgh-h Väm kv - I ä v v bå, ukju bg m ö åg äg åg m uug Väm ä bå g v kmmu. T k Väm hö kå Hä, N, bg h jubg kmmu. Väm Bgg h ä. S gmm gk gä m Bgg h ä v gm Jävåg

Läs mer

Bomässa 10-12. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4. Förgyll hösten med färg - sid 10

Bomässa 10-12. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4. Förgyll hösten med färg - sid 10 B MÄSSN DÄR DU BYGGER OCH BOR INKÖPING 0- SEPTEMBER 00 Sö B Tv My... S ö - 4 Fj 0 Föy ö f - 0 I fö - F ju v... COETT CENTER 0- VI HÄSR HE FMIJEN VÄKOMMEN TI NY BOMÄSSN Gö D B B 0- SEPTEMBER 00 INKÖPING

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 19 juni Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

ligger sydväst o m Norrköping och på ett afstånd af endast 20 minuters väg från staden,

ligger sydväst o m Norrköping och på ett afstånd af endast 20 minuters väg från staden, : 29 (604) P M P P Å : 5: M M P B > 5 : M P > 3 : - V Ö : VJ ÖMMP: 8 Ö B P P V 2 P Ö WÖ V: B Ä Ä 2 3 : J 2: Å 899 MM XP: ÖV PÅ Y 6 Ä ÖMÅ V ÖPP 0 5 BYÅ M 6 4 7 6 4 6 20 w B w M V B B P JÖM! V V ' W 0 V

Läs mer

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :)

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :) V u j g ch jö? I å f Vxjö Eg åg fö g. H f åg j ch ug x. V Vxjö Eg! S Jg h hf f h på fög ch ju u j jg f ch ucg Wx... / Ch :) V Vxjö Eg! V gg fö u uf på TV g g g h ch hu? D ju hg Vxjö Eg. V h puc y ch ch

Läs mer

Lärarekårens l ö n efråga.

Lärarekårens l ö n efråga. Läk ö f A m ä övk Å ck p fö ö L k ä, h h m fkk ä Jä k v äj fö Tm:, f, k k f mh ä ö v u h 8 ) v, fö:äk k:omk ufö D uvck u u ö f D k ö k v äm fä fkkäö»m 6 u pm, vv 8 u ä u, häf ch häf ä, vk k m u, m öv 8

Läs mer

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det.

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det. 26 k hå Lk fö å D gg k u, gg, äv å äv h äfö v u g 1 väg - åu by, b bö b g, g'gö - å 'ök gc g,1, v k g å, gö kg v å ä v f ö g öjg v ff, h ä g fy öve p c; Å vj 1 ä -g upp k v äv ä ju å V k u ä på, huu g

Läs mer

God Jul! världens Bästa julklapp! sisjöns Floating. Vinn tid på Sisjön. Sisjön. Sisjön. handla ShopExpress! tid Sisjön Sisjön. Vinn tid på handla med

God Jul! världens Bästa julklapp! sisjöns Floating. Vinn tid på Sisjön. Sisjön. Sisjön. handla ShopExpress! tid Sisjön Sisjön. Vinn tid på handla med ò 11-10 - www.v. Gd Ju U hå: Mx fö hg ä ö vv f v cd hd Jug dvg yck å dg å www.b. k vvk ubud k fök v fö uföäjg v. yckf väd ä juk äk åd d ä dg jö Fg Fy b ä JUPPP: G b FG www.jfg. d å jö hd d hx ä kv hv å

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 37-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

SKOLRESA. på Gotland! Boka er resa redan i dag!

SKOLRESA. på Gotland! Boka er resa redan i dag! SKOLRESA på Gold! Bok d dg! Skolpk All d gå! I pk gå följd: Bå /, luch/mddg v på övf Ekl pvä Buf Vby Hm-Kppby-Vby Hm Log um/ugo md hlpo F é hl vl ll Kppby Somm- & Vld fö hl kl! Mgolf på Kppby Ävymgolfb

Läs mer

Vandringsmannen G =144. d d l l l. l l. k t. ks ks k k t. ks ks ks. s k s ks k. k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k. ks k. ks k s k s ks k.

Vandringsmannen G =144. d d l l l. l l. k t. ks ks k k t. ks ks ks. s k s ks k. k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k. ks k. ks k s k s ks k. Vadrigsmae Kar-Guar Svess ch Caria Svess a Sa - a g r ha v ga d d G =144 d d D ff mp s s mf s s s s mp mp f a d D/C# Hm Hm/A d s - e fram sm s m g - a g g - er f rr. s s s s s s Cpyrigh Έ 1981 by Kar-Guar

Läs mer

STRUKTURSKISS - Helhetssyn på Campusområdet med omgivningar

STRUKTURSKISS - Helhetssyn på Campusområdet med omgivningar STRUKTURSKISS - Hlhy på Cpuåd d ii Udl fö fid blu i lik få J 2006 Gdkäd Kuyl 2006-01-25 Hållb häll li 1 ukui - Hlhy på Cpuåd d ii Udl fö fid blu i lik få Uppd D ld hökl bli i Cpu i Tllhä äll k på låiki,

Läs mer

Skydda dricksvattnet. Att bo och verka i ett vattenskyddsområde

Skydda dricksvattnet. Att bo och verka i ett vattenskyddsområde Skydd dcksv A bo och vk vyddsoåd R v ä vå vkgs ullgåg V äo k vså d s, v kl oss u v Vyddsoåd fs ydd vå dcksv D g oss llgåg ll dcksv v god kvl också fd E vyddsoåd bä oåd ä vspä ll bjud vss M ll vksh so ugö

Läs mer

Sotenäs Kommun tryggar driften med avtal. om årlig service. Per Bobeck vår man på fältet. www.prominent.se. 2012 nr 1 SÄKERHET NYHETSBREV

Sotenäs Kommun tryggar driften med avtal. om årlig service. Per Bobeck vår man på fältet. www.prominent.se. 2012 nr 1 SÄKERHET NYHETSBREV NYHETSBREV 2012 1 SÄKERHET Exp C-F W T ycl fö vå pup S S Ku y f vl ål vc P Bbc vå på fl wwwp T y f ö u! PM l VARIM-cf VARIM å fö Vu öpl fö u pbl c öjl v bc- c ublfå Målupp fö vll l uvcl VARIM cf - yf ul

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

MEDBORGARDIALOGEN TYCK OM TORGET

MEDBORGARDIALOGEN TYCK OM TORGET 2015 SAANFATTNING OCH ANALYS AV EDBORGARDIALOGEN TYCK O TORGET INNEHÅLL I 3 4 V? 5 C 6 W 7 Ty 8 B 9 10 y 12 Hf 14 D ff 15 Gf 18 T 19 Kf 20 D 22 F 26 F 28 D y 30 Df 32 B 34 S 38 Kfj 40 Ö 42 C 44 S 46 PRO

Läs mer

A1 Smartboard, 32 Salsansvar:HANDEL

A1 Smartboard, 32 Salsansvar:HANDEL A1 Smartboard, 32 Salsansvar:HANDEL (90) Skrivande HP EKA2 RA Ledarskap och o EK13A1 SV Matematik 3b EKA1 WE Moderna språk 3 LP (80) Moderna språk 4 13 NM 10.05 (80) SA13B1 FM 9.50 (80) Svenska 2 EK13A2

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 52-2014 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Bomässa 22-24. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4 Räntetips från bolånechefen - sid 4

Bomässa 22-24. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4 Räntetips från bolånechefen - sid 4 Bmä MÄSSAN DÄR DU BYGGER OCH BOR ESKILSTUNA 22-24 OKTOBER 2010 Sö Bä Tv My... A Sc på bö - d 4 Räp få båchf - d 4 Fmjp d 120 Ipd föä - d 10 Ob bjudd vj mm! - d 8 mu 22-24 OKTOBER VI HÄLSAR HELA FAMILJEN

Läs mer

RM/8000/M Roundline cylindrar (ISO)

RM/8000/M Roundline cylindrar (ISO) RM/8000/M Roundline cylindrar (ISO) Dubbelverkande, ISO 643 - Ø 0 till 5 mm Magnetkolv som standard Enligt ISO 643 Höghållfast konstruktion med rullfalsade gavlar Korrosionsbeständig Anslagsdämpning eller

Läs mer

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE HIINGEN OMMARKAMPANJ PÅ GARAREGAPORAR Vj 4 35 j j 9:- RING FÖR KONAFRI HEMBEÖK! O I 23, H 3-5 69 www! * I! A I E K 2, 3-5 57 @ *G NUMMER 6 juni 22 I LOKALA LIVILMAGAIN Nj N Ä U V! -,,, ö! B ö ö j -! V,

Läs mer

bo plats Till våren kan Denniz flytta in Strömstad tidningen har fått nytt www.stromstadsbyggen.se nr 2 2011

bo plats Till våren kan Denniz flytta in Strömstad tidningen har fått nytt www.stromstadsbyggen.se nr 2 2011 2 2011 bo p Sömd dg h få y ud T vå k Dz fy www.omdbygg. kpp Dz y bod S ä d dg väj p. D 22 ägh d y ygghbod b m fädg. Dz Mguo ä v dm om k fy mj. Gå d få komm och hög upp? D ä okob och dyg hvå kv fyg ygghbod

Läs mer

EU integration Internationell Politik

EU integration Internationell Politik EU g Ill Plk Mådg 11 j 2009 My 09 Idg A föå EU: plk y EU: hk vcklg EU: lk plkåd EU plk y föädg My 09 Ml Sg McCll 1 H yck yck d d v EU, d plk ch d?? 1= v gg ll 1= v hl dl My 09 S ll flk? Fö v ch v följd

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning D: F8-/A A: 6--4 Ju O J-N M c - MK u Vh M U T R ED N I N G A T ER N AT I V. f f N ch N h f h. f h f. M N ch K u f Ö f Å ch K. f N ch h f. D. J ch f. N f c. u f. D,, ch h f. Mf h. D f u u uuu. V f u f.

Läs mer

T O R S D A G E N D E N 2 6 J U L I 1906.

T O R S D A G E N D E N 2 6 J U L I 1906. HUFVUREKÖR FRÖKEN 19:E O R S G E N E N 2 6 J U L 1906. N:R 3 0 (1021) E V F WNKLERFEL. EN KVNNLG GLOBE-ROER. V P R E S E N E R G u b, k E Wk k k, j u u - u p p k k u. F k W k k k k S k y b, k k b y b k,

Läs mer

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally bg gföb gy 2010-2011 RÖDA ff m INTE m ttpg. g. Otb It 2- Ap 2 x pg Et fm bt tg mt fm bt p- ch tb ttpg. ö h m p ö h m D M - P p ö h m D M - g Pc Nm Kbb At tg Tt pg 25/7 4/10 5/10 12/10 14/10 18/10 19/10

Läs mer

KM/8000/M ISO mini, rostfritt stål

KM/8000/M ISO mini, rostfritt stål KM/8000/M ISO mini, rostfritt stål Dubbelverkande, ISO 6432 - Ø 2 to 25 mm Hög korrosions och syrabeständighet Magnetkolv som standard I enlighet med ISO 6432 Passar för applikationer inom livsmedelsindustrin

Läs mer

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning?

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Invandrarna, arbetsmarknaden och välfärdsstaten Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:21 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

SKOLRESA. På Gotland!

SKOLRESA. På Gotland! 2016 * SKOLRESA På Gotld! Skolpkt I pktt igå följd: Båt t/, luch/middg v på övft. Butf Viby Hm-KippbyViby Hm. Logi i um/tugo md hlpio. Fi té hl vitl till Kippby Somm- & Vttld. Eklt pivät fö hl kl! Miigolf

Läs mer

relation! modern kommunikation Investera i modern kommunikation Sid 2 RingUp s Affärspaket Modern växel 10 år gammal! Sid 12

relation! modern kommunikation Investera i modern kommunikation Sid 2 RingUp s Affärspaket Modern växel 10 år gammal! Sid 12 RU Affä M väx 10 å! S 12 A - H b ä få RU - A Kö! Iv S 2 S 7 Sy E X X1 S 9 V ä fövå å å ff äj f. D j v å fö 20 å, h v ä b RU 2.0. V vå h v ö b. Sbb, h ffv. Vå b f ä öj h vå ö! H h ö vä ö, b f, j bhv! D

Läs mer

ILLCISTRERAD BYRÅ OCH EXPEDITION: FRITHIOF HELLBERG KLARA S. KYRKOGATA 1 6, 1 TR. ÖPPNA KL. 1 0 5. TRÄFFAS SÄKRAST KL. 2 3.

ILLCISTRERAD BYRÅ OCH EXPEDITION: FRITHIOF HELLBERG KLARA S. KYRKOGATA 1 6, 1 TR. ÖPPNA KL. 1 0 5. TRÄFFAS SÄKRAST KL. 2 3. LLCTRERAD N:R 36 (6) LÖRDAGEN PRENUMERATONPR PR ÅR: DUN DUN MODETDN MED PLAN- CHER OCH HANDARB DUN MODETDN OTAN PL ANNA REDAKTÖR UTGFNNGDAGAR: KR 5 : 5: 3: - OCH 6 MAJ 899 UTGFARE: 2:TE BYRÅ OCH EXPEDTON:

Läs mer

V E C K A pågår som bekant i

V E C K A pågår som bekant i N:R 31 (1074) TORSDAG-EN DEN 1 AUGUSTI 1907 20:DE Å R G N v h^. MAN v OMfj h, fv v ö h. D h v ch h v. D h v f jf ch j, f b bö ch fö v f. D f, f, v v fö v, fö b v v yh. Af v f b yh j h f A Ty-H, v, hv öf

Läs mer

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar:

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar: BESI KT I GS PROTOKOLL - Antiimx Fösäkingsbsiktning v småhus Byg g n d sb skiv n i n g Bsfds bygg n d J I m '- ' uq I Byggndså/ mbyggndså: 193/ Hustyp/nt våning: 2-pns phus Tktyp, tkbäggning : Ppp, ågutnd

Läs mer

Strategier för Det flerkärniga. Skåne. Strukturbild för Skåne

Strategier för Det flerkärniga. Skåne. Strukturbild för Skåne S fö D f Så Suub fö Så Pj: T A, A fö, R Så. Tx: T A, M Åb, I S, J H, V Sö, T Uz-F, A fö, R Så Lyu: D Rbyå AB Iu: D Rbyå AB ( ) Ty: Ex P U: 2000 x U : R Så, A fö, 2013 POLITISK STYRGRUPP R Så (R x) Pu Lb,

Läs mer

människor påverkas av hur du röstar!

människor påverkas av hur du röstar! E hv j so vs v h ös! V Eo 7 j V fö g och EU! M 4-7 j v EUs 27. D v 375 jo bog EU so h chs v och ös Eo. A f bs s Eo s vg v. Ih v, sh v bs s, bsjög, fcg gh, jöv och ovv. D b g x fgo EU och Eo och bs o v

Läs mer

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally bg gföbu gy 2011-2012 RÖDA ff m INTE m ttpg. g. Otb 2- u Ap 2 x pg Et fm bt tg mt fm bt p- ch tb ttpg. A göm h mx 50MP 1/7-11 H u ö h m p ö h m H u D M - P H u p ö h m D M - g Pc Nm Kubb At tg Tt pg 24/7

Läs mer

Dagordning. Pågående planering Information om kommunalt VA Hur påverkar VA utbyggnaden fastighetsägaren? Information om avgifter mm Frågor

Dagordning. Pågående planering Information om kommunalt VA Hur påverkar VA utbyggnaden fastighetsägaren? Information om avgifter mm Frågor Daordi Pååede plaeri Iformatio om kommualt VA Hur påverkar VA utbyade fastihetsäare? Iformatio om avifter mm Fråor Pååede plaeri yv ä V ä yv sb ä l v ä me sb y lv Ka a d ö T3 by rs kv ä E ä rsb å e l v

Läs mer

2 slavgöra gå 2 3 busvissling 3 4 etter avlat 4 5 svarar al r 5 6 tinktur via 6 7 nja tariff 7 8 oj lorelei 8 9 rem årtal k 9

2 slavgöra gå 2 3 busvissling 3 4 etter avlat 4 5 svarar al r 5 6 tinktur via 6 7 nja tariff 7 8 oj lorelei 8 9 rem årtal k 9 a b c d e f g h i j k 1 aska tomhet 1 2 slavgöra gå 2 3 busvissling 3 4 etter avlat 4 5 svarar al r 5 6 tinktur via 6 7 nja tariff 7 8 oj lorelei 8 9 rem årtal k 9 10 stygg lid 10 11 atle snigel 11 12

Läs mer