IN1501, IN DISPERINDAG No. 0287/ / Regulatory models: P1501, P1503

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503"

Transkript

1 IN1501, IN DISPERINDAG No. 0287/ /09.03 Regulatory models: P1501, P1503

2 Intyg om överensstämmelse Tillverkare: InFocus Corporation, SW 68th Parkway, Portland, Oregon USA Vi intygar härmed på eget ansvar att den här projektorn uppfyller kraven i följande direktiv och normer: EuP-direktivet 2005/32/EC EMC-direktivet 2004/108/EC EMC: EN EN EN EN Lågspänningsdirektivet 2006/95/EC Säkerhet: IEC : 2005 (MOD) Varumärken DisplayLink är ett varumärke som tillhör DisplayLink Corporation. Apple, Macintosh och PowerBook är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Apple Computer, Inc. IBM är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör International Business Machines, Inc. Microsoft, PowerPoint och Windows är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Adobe och Acrobat är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated. DLP och DLP-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Texas Instruments och BrilliantColor är ett varumärke som tillhör Texas Instruments. InFocus, In Focus och INFOCUS (stiliserat) är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör InFocus Corporation i USA eller andra länder. FCC-varning Den här enheten uppfyller kraven i del 15 av FCC:s föreskrifter. Drift av apparaten är tillåten på två villkor: (1) Enheten får inte förorsaka skadliga störningar och (2) enheten måste acceptera eventuella störningar, även störningar som kan ha oönskade effekter på driften. Obs! Utrustningen har testats och befunnits uppfylla kraven för digital utrustning, Class B enligt del 15 av FCC-föreskrifterna. Dessa krav har tagits fram i syfte att ge ett rimligt skydd mot skadliga interferenser vid installation i fastigheter avsedda för boende. Utrustningen avger, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi. Om den inte installeras och används enligt anvisningarna kan den ha en skadlig och störande inverkan på radiokommunikation. Inga garantier kan ges för att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation. Om utrustningen orsakar skadliga störningar på mottagning av radio eller teve, vilket kan kontrolleras genom att stänga av och sedan sätta på utrustningen, uppmanas användaren att försöka korrigera störningarna med en eller flera av följande åtgärder: --Rikta om eller flytta mottagarantennen. --Öka avståndet mellan utrustningen och mottagarenheten. --Anslut utrustningen till ett eluttag i en annan strömkrets än den som mottagaren är ansluten till. --Vänd dig till återförsäljaren eller en erfaren radio/tv-tekniker för att få mer hjälp. Ändringar eller modifikationer som inte uttryckligen har godkänts av InFocus Corporation kan medföra att användaren förlorar rätten att att använda utrustningen. Kanada Denna digitala apparat av klass B överensstämmer med kanadensiska ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. Myndigheters godkännanden ctuvus Andra specifika nationella godkännanden kan vara tillämpliga. Se certifieringsetiketten på produkten. Det här dokumentet gäller myndighetsmodellerna P1501 och P1503. Märkspänning: V växelström, 2,9A, 50-60Hz InFocus förbehåller sig rätten att när som helst ändra produkterbjudanden och specifikationer utan föregående meddelanden. 1

3 Innehåll Inledning 4 Placering av projektorn 6 Ansluta en datorkälla 7 DisplayLink 7 VGA-anslutning 7 Valfria datoranslutningar 7 Visa en bild 8 Justera bilden 9 Ansluta en videoenhet 11 Anslutningar till videoenheter 11 Kompositvideoanslutning 11 HDMI 1.3-anslutning 11 VGA-anslutning 11 Komponentvideoanslutning 11 Stänga av projektorn 12 Felsökning 12 Använda fjärrkontrollen 20 Använda ljudfunktioner 21 Använda knappsatsens knappar 22 Optimera bildvisning från en dator 23 Funktioner för presentationer 23 Optimera bildvisning från en videokälla 24 Personanpassa projektorn 24 Använda menyerna 25 Menyn Standard bild 26 Menyn Avancerad bild 27 Menyn Inställning 28 Menyn Status och Service 30 Använda LitePort (endast IN1503) 31 Underhåll 34 Rengöra linsen 34 Använda säkerhetslåset 34 Byta projektorlampa 35 2

4 Viktiga säkerhetsanvisningar för användning Följ alltid anvisningarna om korrekt start och avstängning i den här guiden. Lyd alla varningar och försiktighetsanvisningar i den här bruksanvisningen och på projektorn. Placera projektorn i horisontalläge med högst 15 graders lutning. Ställ projektorn på minst 120 cm avstånd från värmeutblås eller luftintag. Blockera inte ventilationsöppningarna. Placera projektorn på en plats med god luftcirkulation och utan hinder för luftintag och -uttag. Placera inte projektorn på en bordsduk eller något annat mjukt underlag som kan blockera ventilerna. Placera inte projektorn i direkt solljus eller i fuktiga, kladdiga eller dammiga miljöer eller där projektorn kan utsättas för rök eller ånga. Ta inte på och blockera inte projektorns lins med någon typ av föremål då detta kan skada projektorns lins. Använd linsskyddet då projektorn inte används samt när den ska förflyttas. Repor och andra liknande linsskador omfattas inte av produktens garanti. Titta inte direkt in i linsen när projektorn används. Tappa inte projektorn. Spill ingen vätska på projektorn. Projektorn kan skadas om den utsätts för spilld vätska. Använd den medföljande nätsladden. Anslut nätsladden till ett vägguttag som är korrekt jordat. Vi rekommenderar användning av en skarvdosa med överströmsskydd. Överbelasta inte vägguttagen. Dra inte i sladden utan greppa stickkontakten när du kopplar ur nätsladden ur ett uttag. Tvätta händerna efter att ha handskats med sladdarna som medföljer produkten. Fjärrkontrollen till projektorn drivs av batterier. Försäkra dig om att batteriernas poler (+/-) är vända i rätt riktning. Följ lokala lagar om avfallshantering/återvinning för uttjänta batterier. Använd en takmonteringssats som godkänts av InFocus för korrekt passform, ventilation och montering. Skada som uppstår till följd av att en icke-godkänd 3 takmonteringssats använts, eller för att projektorn monterats på en olämplig plats, omfattas inte av garantin. Använd skyddsglasögon för att undvika ögonskador då du öppnar lampluckan till en takmonterad projektor. Allt servicearbete ska överlåtas till kvalificerad och behörig servicepersonal. Att själv serva projektorn kan vara farligt och medför att garantin upphör att gälla. Använd enbart de reservdelar som specificeras av InFocus. Obehöriga reservdelar kan förorsaka brand, elektriska stötar och personskada, och kan medföra att garantin upphör att gälla. Enbart äkta InFocus-lampor testas för att användas i den här projektorn. Användning av lampor från andra parter än InFocus kan förorsaka elektriska stötar, brand och medföra att garantin upphör att gälla. Hg - Lampan innehåller kvicksilver. Hantera enligt lokala lagar om avfallshantering/återvinning. Se Projektorn använder en högtryckslampa av glas som innehåller kvicksilver. Om lampan utsätts för stötar eller repor, eller hanteras när den är het kan den gå sönder i förtid eller spricka med ett knäppande ljud. Risken för att lampan går sönder eller spricker ökar med lampans livslängd - byt lampa när du ser meddelandet "Byt lampan". Om lampan mot förmodan skulle spricka kan skärvor slungas ut genom projektorns ventiler. Människor, mat och dryck ska hållas utanför området "förbjudet att vistas" under och omkring projektorn enligt områdena märkta med "X" nedan. 8 /2.4m 5 /1.5m 2 / 0.6 m 3 / 1 m Följ de här anvisningarna för att förbättra bildkvaliteten och lampans livslängd under projektorns livslängd. Om du inte följer dessa anvisningar kan garantin påverkas. En fullständig redogörelse för garantin finns i garantihäftet.

5 Inledning Din nya digitala projektor är lätt att ansluta, använda och att underhålla. De mångsidiga funktionerna gör att den kan användas både till professionella presentationer och filmvisning i hemmet. Den ursprungliga upplösningen hos IN1501 är XGA 1024x768 medan IN1503 har en upplösning på WXGA 1280x800. Den här guiden gäller för alla produkter. De är kompatibla med ett stort urval datorer och videoenheter. Specifikationer De senaste specifikationerna för multimedieprojektorn finns alltid tillgängliga på vår webbplats eftersom specifikationerna kan komma att ändras. Tillbehör En förteckning över medföljande standardtillbehör finns i snabbstartsbladet/- broschyren som ingår i projektorns förpackning. En lista över tillvalstillbehör finns på och kan fås av våra återförsäljare. Registrering på nätet Registrera projektorn på vår webbplats för att aktivera din garanti och få produktuppdateringar, nyheter och registreringsincitament. zoom (bakre ringen) fokus (främre ringen) lins höjningsfot beröringsstyrd knappsats mottagare för fjärrkontroll (IR) mottagare för fjärrkontroll (IR) anslutning för nätsladd anslutningspanel 4

6 Anslutningspanel Datorn har anslutningar både för datorer och andra videoenheter, inklusive följande: VGA för dator HDMI Kompositvideo USB DisplayLink-anslutning, för inmatning av ljud/bild från en dator. Den här USB-anslutningen möjliggör även att mata bildspel (och styrning med en mus, endast vid användning av en tillvalsfjärrkontroll). LitePort, för anslutning av ett USB-minne med bilder på. Ljudingång för video och dator. kompositvideo dator ljudingång HDMI LitePort (endast IN1503) DisplayLink säkerhetslås 5

7 Placering av projektorn När du bestämmer dig för var du ska placera projektorn bör du tänka på skärmens storlek och form, var eluttagen sitter placerade samt avståndet mellan projektorn och övrig utrustning. Här är några allmänna riktlinjer: Placera projektorn på en plan yta i rät vinkel mot skärmen. Projektorn måste befinna sig på minst 1,5 meters avstånd från projiceringsskärmen. Placera projektorn på 3 meters avstånd från strömkällan och på 1,8 meters avstånd från videoenheten (om du inte köper förlängningssladdar). För att se till att det är lätt att komma åt kablarna bör du inte placera projektorn närmare än 15 cm från en vägg eller ett annat objekt. Om du tänker placera projektorn i taket rekommenderar vi starkt att du använder takmonteringssatser godkända av InFocus för korrekt passform, ventilation och montering. Läs installationsguiden som medföljer InFocus takmonteringssats (artikelnummer SP-CEIL-UNIV) för mer information. Skada som uppstår till följd av att en icke-godkänd takmonteringssats använts, eller till följd av att projektorn monterats på en olämplig plats, omfattas inte av garantin. Anvisningar om att vända bilden uppochner finns under "Takmontering" på sidan 29. Vi rekommenderar en takmonteringssats godkänd av InFocus. Placera projektorn på önskat avstånd från skärmen. Storleken på den projicerade bilden påverkas av avståndet mellan projektorns lins och skärmen, zoominställningen och videoformatet. Bilden lämnar projektorn i en viss vinkel. IN1501 har en bildförskjutning på 120 % +/-5 % medan IN1503 har en bildförskjutning på 105 % +/-5%. Det betyder att om bilden är 3 meter hög så är nederdelen av bilden 0,36 meter (IN1501) och 0,315 meter (IN1503) ovanför linsens mitt. 3 meter hög bild bildens underkant 0,36 meter ovanför linsens mitt linsens mitt (IN1501) Projiceringsvinkel 3 meter hög bild (IN1503) bildens underkant 0,315 meter ovanför linsens mitt linsens mitt Tabell 1: (IN1501) Olika avstånd till skärmen för en viss skärmstorlek Diagonal skärmstorlek (tum/m) Avstånd till skärmen Minimiavstånd (tum/m) Maxavstånd (tum/m) 60/1,5 43/1,1 52/1,3 80/2,0 57/1,5 69/1,7 90/2,3 64/1,6 77/2,0 150/3,8 107/2,7 129/3,3 Tabell 2: (IN1503) Olika avstånd till skärmen för en viss skärmstorlek Avstånd till skärmen Diagonal skärmstorlek (tum/m) Minimiavstånd (tum/m) Maxavstånd (tum/m) 60/1,5 37/0,9 44/1,1 80/2,0 49/1,2 59/1,5 90/2,3 55/1,4 66/1,7 150/3,8 92/2,3 110/2,8 Projiceringsvinkel 6

8 MOLEX MOLEX Ansluta en datorkälla DisplayLink Om du har en Windows eller Macintosh-dator ansluter du USB-kabeln mellan datorns USB-port och projektorns DisplayLink-anslutning*. Gör sedan följande för att börja installera programvaran för DisplayLink: ansluta USB-kabel Windows: Följ anvisningarna på skärmen. Macintosh: En mapp som innehåller en fil med namnet DisplayLink Installer.pkg öppnas. Öppna den filen och följ anvisningarna på skärmen. ansluta VGA-kabel * Om du vill ha utförligare anvisningar om DisplayLink, felsökningsråd och den senaste programvaran för DisplayLink, besök displaylink VGA-anslutning Anslut ena änden av den medföljande datorkabeln till VGA-porten på projektorn och den andra till VGA-porten på datorn. Om du använder en stationär dator måste du först koppla bort bildskärmskabeln från datorns bildskärmsport. Ansluta strömmen Anslut ena änden av den svarta nätsladden till Ström anslutningen på sidan av projektorn och den andra till ett eluttag. Strömindikatorn på statusindikatorpanelen (sidan 12) lyser orange. OBS! Använd alltid nätsladden som medföljer projektorn. ansluta nätsladd ansluta ljudkabel Valfria datoranslutningar För att få ljud från projektorn ansluter du en ljudkabel (tillvalskabel, ingår ej) till datorn och till anslutningen Audio In Computer (ljudingång för dator) på projektorn. Det är möjligt att en adapter måste användas. För att mata bilder i en PowerPoint-presentation med fjärrkontrollen ansluter du USB-kabeln till USB-musanslutningen på datorn och till DisplayLinkanslutningen på projektorn. 7

9 Visa en bild Tryck på Strömbrytaren. Strömbrytaren blinkar grönt och fläktarna startar. När lampan tänds visas startskärmen och strömbrytaren lyser med stadigt grönt sken. Det kan ta en minut innan bildens ljusstyrka når sin fullständiga nivå.? Visas ingen startskärm? Hjälp finns på sidan 13. tryck på strömbrytaren Starta datorn eller videoenheten. Bilden bör nu visas på projiceringsskärmen. Om inte trycker du på knappen Source (Källa) på projektorns knappsats eller fjärrkontroll. Om du använder en VGA-kabel för att ansluta datorn till projektorn (istället för DisplayLink): Kontrollera att datorns externa videoport är aktiverad om du använder en bärbar dator. En del bärbara datorer aktiverar inte sina externa videoportar när de ansluts till en projektor. Vanligtvis kan du använda tangentkombinationen Fn + F8 eller CRT/ LCD för att aktivera/avaktivera den externa skärmen. Leta upp en funktionstangent med texten CRT/LCD eller en funktionstangent med en bildskärmssymbol. Tryck samtidigt på Fn och funktionstangenten. Information om knappkombinationer finns i dokumentationen som medföljde den bärbara datorn. Du kan även besöka InFocus webbplats på: Support/LaptopActivation.aspx. starta datorn eller videoenheten aktivera en bärbar dators externa port bildskärmsknapp eller LCD/CRT-knapp Fn-knapp? Ingen bild på den bärbara datorn? Försök att trycka på knappen Auto Image på knappsatsen. Hjälp finns på sidan 13.? Är den bärbara datorn ansluten till projektorns DisplayLinkanslutning? Se användarhandboken till programvaran InFocus DisplayLink (finns på InFocus webbplats för felsökningsinformation. 8

10 Justera bilden Vid behov kan du justera projektorns höjd genom att trycka på höjningsfotens lossningsknapp för att fälla ut foten. Vid behov roterar du nivelleringsfoten på projektorns baksida. Undvik att placera händerna nära utblåsventilen för varmluft på sidan av projektorn. Placera projektorn på önskat avstånd från skärmen i 90 graders vinkel mot skärmen. Se sidan 6 för en tabell med skärmstorlekar och avstånd. justera höjden justera avståndet lossningsknapp höjningsfot Justera zoom eller fokus. Om bilden inte är rätvinklig ska du först se till att projektorn är placerad vinkelrätt mot skärmen. Om bilden är större eller mindre vid skärmens över- eller underkant trycker du på den övre Keystone-knappen för att krympa bildens överdel, och trycker på den undre Keystone-knappen för att krympa bildens underdel. Om vänster eller höger sida av skärmen är större eller mindre än den andra kan du vända projektorn åt vänster eller höger några grader för att göra bilden rätvinklig. Justera Kontrast eller Ljusstyrka i menyn Standard bild. Se sidan 26 om du vill ha hjälp med dessa menyjusteringar. När det gäller bildförhållande, tänk på att DVD-spelare måste ställas in på bildförhållande 16:9 för att få högsta bildkvalitet. För mer information om bildförhållande, se sidan 10. justera zoom eller fokus zoom (bakre ringen) justera keystone (trapetsförvrängning) justera menyn Standard bild fokus (främre ringen) 9

11 Vad är bildförhållande? Bildförhållandet är förhållandet mellan bildens bredd och höjd. Standardupplösta TV-apparater och äldre bärbara datorer har bildförhållandet 4:3. HDTV-apparater och många DVD-skivor har bildförhållandet 16:9 medan många bredbildsdatorer har bildförhållandet 16:10. När du ska projicera bilden på en skärm är det skärmens storlek och form som påverkar vilket bildförhållande du väljer. Vid projicering direkt på en tom vägg finns inga begränsningar för skärmstorleken. Materialet du ska projicera hjälper dig också att välja mellan 4:3, 16:9 eller 16:10. Många TVserier är 4:3 medan många filmer är 16:9. 4:3-skärm 16:9-skärm 4:3-läge Om du har en 16:9-skärm bör du välja bildförhållandet 16:9 för bredbildsfilm eller HDTV och Ursprunglig för material i 4:3. Om skärmen är i 4:3 bör du fortfarande välja 16:9 för bredbildsfilm eller HDTV, men du har även möjligheten att välja antingen 4:3 (för att fylla hela skärmen) eller Ursprunglig (för direkt pixelmappning) för material i 4:3. Du kan även välja Force Wide för att automatiskt ändra storleken på material i mindre vanliga bildförhållanden till 16:10. 16:9-läge Läget Ursprungli g (endast för NTSC) 10

12 Ansluta en videoenhet Du kan ansluta videoenheter som videobandspelare, DVD-spelare, videokameror, digitalkameror, spelkonsoler, HDTV-mottagare och TV-mottagare till projektorn. Du kan ansluta ljudet direkt till projektorn för att få ljud från den inbyggda högtalaren, eller förbigå projektorns ljudsystem och ansluta ljudet direkt från källan till en stereo eller ett hemmabiosystem. Det går att ansluta projektorn till de flesta videoenheter som kan mata ut video. Det går inte att direktansluta en koaxialkabel som leder direkt till huset från ett kabel- TV eller satellit-tv-bolag. Signalen måste först ledas genom en mottagarenhet. Exempel på mottagarenheter är digitala kabelboxar, videobandspelare, digitala videoinspelare och satellit-tv-boxar. Som en mottagarenhet räknas i princip varje apparat som gör det möjligt att byta kanal. Innan du ansluter projektorn bör du bestämma vilket bildförhållande du vill använda. Du kommer åt inställningen för Bildförhållande i projektorn via knappen Ändra storlek på fjärrkontrollen eller via projektormenyn Standard bild. Se sidan 26 för mer information. Anslutningar till videoenheter Inga videokablar medföljer projektorn. Du kan beställa kablar från InFocus eller skaffa dig egna. HDMI 1.3-anslutning HDMI är en gränssnittsstandard för heldigital ljud- och bildöverföring i okomprimerad form. HDMI används som gränssnitt mellan din projektor och källor som t.ex. digitalboxar, DVD-spelare och mottagare/förstärkare. Anslut en HDMIkabel till videoutgången på videoenheten och HDMI-anslutningen på projektorn. För att dra fördel av HDMI 1.3 Deep Color (30 bitars färgdjup) krävs en videokälla som stöder HDMI 1.3. VGA-anslutning Om videoenheten har en 15-polig VGA-utgång ansluter du ena änden av den medföljande datorkabeln till VGA-utgången på videokällan. Anslutningen på videokällan kan vara märkt med texten "To Monitor" (Till bildskärm). Anslut datorkabeln till VGA-anslutningen på projektorn. Komponentvideoanslutning Om videoenheten har utgångar för komponentvideo kan du använda en komponenttill-vga-adapter (ingår ej). Koppla komponentkabeln till videoenheten. Koppla den andra änden av komponentkabeln till adaptern och koppla adaptern till VGAporten. Kompositvideoanslutning Koppla det gula kontaktdonet på kompositvideokabeln till videoenhetens videoutgång. Koppla in det gula kontaktdonet i kompositvideokabelns andra ände till den gula video-anslutningen (composite) på projektorn. Anslut det vita kontaktdonet på en Y-ljudkabel med mini-plug-kontaktdon till den vänstra ljudutgången på videoenheter och anslut det röda anslutningsdonet till den högra ljudutgången på videoenheten. Anslut den andra änden av kabeln till ljudingången Audio in på projektorn. 11

13 Stänga av projektorn När det har gått 30 minuter utan att projektorn upptäckt någon aktiv källa blir bilden automatiskt svart. Den svarta bilden hjälper till att bevara projektorns livslängd. Bilden återvänder när en aktiv källa upptäcks eller en knapp på fjärrkontrollen eller knappsatsen trycks ned. Tabell 3: Statusindikatorerna och deras innebörd Ikon Innebörd Ström, fast orange Projektorn är ansluten till nätström. Skärmsläckartid Du kan få den svarta skärmen att visas efter ett visst antal minuter genom att aktivera funktionen Auto Avstängn. tid i menyn Inställning. Se sidan 28. Auto Avstängn. tid Funktionen Auto Avstängn. tid i projektorn gör det möjligt att automatiskt stänga av projektorn efter att inga aktiva källor upptäckts och ingen användare försökt använda projektorn i 30 minuter. Som standard är den här funktionen avaktiverad. Du kan även ändra tidslängden, se sidan 28. Stänga av projektorn Stäng av projektorn genom att trycka på Strömbrytaren på fjärrkontrollen eller knappsatsen. Lampan stängs av och lysdioden blinkar orange i 1 minut medan fläktarna fortsätter gå för att kyla ned lampan. När lampan har svalnat lyser lysdiodsindikatorerna orange och fläktarna stannar. Koppla bort nätsladden för att fullständigt bryta strömmen till projektorn. Felsökning Om bilden visas korrekt på skärmen går du vidare till nästa avsnitt. Om den inte gör det felsöker du installationen. Statusindikatorpanelen längst upp på projektorn informerar om projektorns status och kan vara till hjälp vid felsökningen. Ström, blinkar grönt Ström, fast grönt Ström, blinkar orange Termometer Lampa Skiftnyckel/service Strömbrytaren har tryckts ned och programvaran startas. Projektorn är påslagen och startprocessen slutförd. Strömbrytaren har tryckts ned för att stänga av projektorn och fläktarna körs för att kyla ned projektorn. Projektorn är överhettad. Se till att ventilerna inte är blockerade (se sidan 18). Stäng av projektorn och vänta i en minut, och starta den sedan igen. Kontakta teknisk support om problemet kvarstår. Besök support för att kontakta vår servicepersonal. Stäng av projektorn och vänta i en minut, och starta den sedan igen. Om lampindikatorn tänds igen ska du byta lampan och återställa lampans tidräknare. Stäng av projektorn och vänta i en minut, och starta den sedan igen. Om servicelampan tänds igen måste projektorn servas. Besök för att kontakta vår servicepersonal. 12

14 Problem Lösning Resultat Ingen startskärm visas Anslut nätsladden till projektorn Korrekt bild tryck på strömbrytaren Startup Screen Bara startskärmen visas Startup Screen Om datorn är ansluten via projektorns DisplayLink-anslutning, se användarhandboken till programvaran InFocus DisplayLink för felsökningsinformation. Tryck på knappen Source aktivera en bärbar dators externa port Bilden från datorn projiceras A A A Starta om den bärbara datorn 13

15 Problem Lösning Resultat Ingen bild från datorn, bara texten "Signal utom Tryck på knappen Autobild på knappsatsen och justera datorns Bilden från datorn projiceras räckhåll" uppdateringsfrekvens under Kontrollpanelen > Bildskärm > Inställningar > Avancerat > Bildskärmsport (platsen skiljer sig mellan olika operativsystem) Signal out of the range A A A Du kanske måste ställa in en annan upplösning på datorn enligt anvisningarna under problemet "bilden är suddig eller avklippt" Bara bakgrunden från den bärbara datorn visas, inte ikonerna på Skrivbordet A Om datorn är ansluten via DisplayLink-anslutningen använder du programmet DisplayLink Manager för att ändra visningsläget från Extended Desktop (Utökat skrivbord) till Duplicated Desktop (Klonat skrivbord). Se användarhandboken till programvaran InFocus DisplayLink för mer information. Avaktivera "Utöka Windows-skrivbordet till denna bildskärm" under > Kontrollpanelen > Inställningar > Bildskärm 2 (platsen skiljer sig mellan olika operativsystem) Bakgrunden och Skrivbordet projiceras A A A Avmarkera alternativet och klicka på Verkställ 14

16 Problem Lösning Resultat Bilden är suddig eller avklippt Ställ in datorns upplösning på projektorns ursprungliga Bilden är klar och inte avklippt upplösning (Start > Inställningar > Kontrollpanelen > Bildskärm > fliken Inställningar) A A A För bärbar dator, avaktivera den inbyggda bildskärmen eller aktivera läget för dubbla bildskärmar Bilden är inte centrerad på skärmen Flytta projektorn, justera zoomen, justera höjden Korrekt bild Justera horisontell eller vertikal position i menyn Avancerad bild 15

17 Problem Lösning Resultat Bilden är inte rätvinklig Justera Keystone på knappsatsen Rätvinklig bild Bilden är oskarp Justera Skärpa i menyn Standard bild Korrekt bild Bilden passar inte på en 4:3 eller 16:9-skärm Ändra bildförhållande till 4:3 eller 16:9 i menyn Standard bild > Bildförhållande Korrekt bild 16

18 A Problem Lösning Resultat Bilden är upp- och nedvänd Avaktivera Takmontering i menyn Inställning Korrekt bild Bilden är spegelvänd Avaktivera Bakprojicering i menyn Inställning Korrekt bild A De projicerade färgerna stämmer inte överens med källan Justera färg, färgton, ljusstyrka, kontrast i menyn Standard bild Korrekt bild COLOR COLOR 17

19 Problem Lösning Resultat Den inbäddade videon spelas upp korrekt Den inbäddade videon i min PowerPointpresentation spelas inte upp på skärmen A B Om datorn är ansluten via projektorns DisplayLinkanslutning, se användarhandboken till programvaran InFocus DisplayLink för information om felsökning av video. Stäng av den inbyggda skärmen i den bärbara datorn A B A B A B Projektorlampan tänds inte, temperaturindikatorn lyser Se till att ventilerna inte är blockerade, stäng av projektorn och låt den svalna i en minut Lampan tänds Startup Screen Temperaturindikator 18

20 Problem Lösning Resultat Lampan måste bytas (se sidan 35) Lampan tänds Meddelandet "Byt lampa" visas vid starten, lampan tänds inte, lampindikatorn lyser Lampindikator lamplucka Startup Screen byta lampa Behöver du mer hjälp? Om du behöver hjälp är du välkommen att besöka vår webbplats eller ringa oss. Besök gärna avdelningen HOW TO (guider) för ytterligare information om hur du kan använda projektorn i en hemmabio eller till konsolspel. Kontaktuppgifter till supportavdelningen finns i snabbstartsbladet/-broschyren. Den här produkten omfattas av en begränsad garanti. Om du vill kan du köpa en utökad garanti från återförsäljaren. Vid inskickande av projektorn för reparation rekommenderar vi att du använder de ursprungliga förpackningsmaterialen eller anlitar ett förpackningsföretag. Teckna en transportförsäkring för produktens fulla värde. 19

21 Använda fjärrkontrollen Fjärrkontrollen använder två (2) AA-batterier. Det är lätt att byta batterier: Ta bort luckan från baksidan av fjärrkontrollen, rikta batteriernas poler (+/-) åt rätt håll, skjut in batterierna på plats och sätt sedan tillbaka luckan. Var försiktig! Kassera uttjänta batterier på ett miljövänligt och korrekt sätt. Om fjärrkontrollen blir blöt ska du torka den torr omedelbart. Undvik värme och fuktighet. Försäkra dig om att batteriernas poler (+/-) är vända i rätt riktning. Blanda inte nya och gamla batterier eller olika typer av batterier med varandra. Byt batterierna så fort de har tagit slut. Ta ur batterierna ur fjärrkontrollen när du ska lägga undan den eller inte använda den en längre period. Rikta fjärrkontrollen mot projektorns framsida (inte mot datorn). Räckvidd för optimal användning är cirka 4,5 meter. Tryck på Ström brytaren på fjärrkontrollen för att starta och stänga av projektorn (se sidan 12 för information om avstängning). Tryck på knappen Menu på fjärrkontrollen för att öppna projektorns menysystem. Navigera med pilknapparna och använd knappen Select för att välja funktioner och ändra värden i menyerna. Se sidan 25 för mer information om menyerna. Följande finns också på fjärrkontrollen: Volymknappar Volume för att justera ljudnivån. Knappen Custom som kan tilldelas en specialfunktion, till exempel Tom skärm och Frys (se sidan 28). Knappen Source för att växla mellan källor. Knappen Blank för att tömma skärmen. Knappen Presets för att välja lagrade inställningar (se sidan 26). Knappen Mute för att stänga av ljudet. Knappen Auto Image för att synkronisera om projektorn till källan. Knappen Resize för att växla mellan bildförhållanden (se sidan 26). Knappen Help för att få hjälp med att ansluta källor och förbättra bilden. Felsökning av fjärrkontrollen Kontrollera att batterierna är isatta med polerna åt rätt håll och att de inte är slut. Var noga med att rikta fjärrkontrollen mot projektorn eller mot skärmen, inte mot datorn, och att du befinner dig inom fjärrkontrollens räckvidd på 4,5 meter. För bästa resultat, rikta fjärrkontrollen mot projektorn. navigerings knappar 20

22 Använda ljudfunktioner Använda projektorns högtalare När du använder HDMI-anslutning skickas både ljud och bild i kabeln till projektorn och ljudet spelas i projektorns högtalare. Om du använder en annan anslutning än HDMI måste du ansluta ljudkällan till ljudingången Audio in för att få ljud i projektorns högtalare. Justera volymen genom att trycka på volymknapparna Volume på fjärrkontrollen eller knappsatsen. Felsökning av ljud Om inget ljud hörs kontrollerar du följande: Kontrollera att ljudkabeln är ansluten till ljudingången Audio In på projektorn och att den andra änden av kabeln är ansluten till en ljudutgång (audio out) på källan (inte till en linjeingång "line-in" eller mikrofoningång "microphone"). Kontrollera att volymen är tillräckligt hög. Trycka på volymknapparna Volume på knappsatsen eller fjärrkontrollen. Kontrollera att rätt källa är aktiv. Justera ljudkällan. Om du spelar upp video, kontrollera att uppspelningen inte är pausad. ansluta ljudkabel justera volymen 21

X8 Snabbstarthandbok

X8 Snabbstarthandbok X8 Snabbstarthandbok support support 4 support 5 Höjd Justera bilden Projektorns placering Håll ned låsknappen på översidan av projektorn. Lyft upp projektorns framkant till lämplig höjd. Släpp knappen.

Läs mer

Disperindag No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models P1501, P1503 009-1325-02 P/N: 4J.0U102.003

Disperindag No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models P1501, P1503 009-1325-02 P/N: 4J.0U102.003 Quick Start For English, see fold-out poster Guide de Démarrage Rapide Schnellstart-Anleitung Guía de Inicio Rápido Guida di Consultazione Rapida Snelstartgids Guia de Início Rápido Snabbstarthandbok Краткое

Läs mer

FCC-varning. Intyg om överensstämmelse. Varumärken. Kanada. Myndigheters godkännanden

FCC-varning. Intyg om överensstämmelse. Varumärken. Kanada. Myndigheters godkännanden 010-0752-02 Intyg om överensstämmelse Tillverkare: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Suite 200, Portland, Oregon 97223-8368 USA Vi intygar härmed på eget ansvar att den här projektorn uppfyller

Läs mer

Quick Start *36.8AU05G003-A* IN3102 IN3104 IN3106 IN3108. For English, see fold-out poster 빠른 시작 안내서 快 速 入 P/N 36.8AU05G003-A

Quick Start *36.8AU05G003-A* IN3102 IN3104 IN3106 IN3108. For English, see fold-out poster 빠른 시작 안내서 快 速 入 P/N 36.8AU05G003-A IN3102 IN3104 IN3106 IN3108 Quick Start For English, see fold-out poster Guide de Démarrage Rapide Schnellstart-Anleitung Guía de Inicio Rápido Guida di Consultazione Rapida Snelstartgids Guia de Início

Läs mer

IN24 IN26. Användarhandbok

IN24 IN26. Användarhandbok IN4 IN6 Användarhandbok Läs häftet med säkerhetsanvisningar innan du installerar projektorn. Packa upp kartongen Det här ingår: Projektor Fjärrkontroll Cd-skiva Produktregistrering och Referenshandbok

Läs mer

Överensstämmelsedeklaration Tillverkare: InFocus Corporation 13190 SW 68th Parkway, Portland, Oregon 97223-8368 USA.

Överensstämmelsedeklaration Tillverkare: InFocus Corporation 13190 SW 68th Parkway, Portland, Oregon 97223-8368 USA. Överensstämmelsedeklaration Tillverkare: InFocus Corporation 13190 SW 68th Parkway, Portland, Oregon 97223-8368 USA Härmed intygar vi på eget ansvar att denna projektor uppfyller kraven i följande direktiv

Läs mer

in2102 in2104 in2106 Snabbstarthandbok

in2102 in2104 in2106 Snabbstarthandbok in2102 in2104 in2106 Snabbstarthandbok Läs igenom broschyren med säkerhetsanvisningarna innan du monterar projektorn. 1 Packa upp kartongen Följande ingår: Projektor Fjärrkontroll USB-kabel Datorkabel

Läs mer

Fullfunktions fjärrkontroll (för MT-serien) Fjärrkontroll i kortstorlek (för LT-serien)

Fullfunktions fjärrkontroll (för MT-serien) Fjärrkontroll i kortstorlek (för LT-serien) Fullfunktions fjärrkontroll (för MT-serien) Fjärrkontroll i kortstorlek (för LT-serien) Den interaktiva fjärrkontrollen demonstrerar egenskaperna, funktionerna, inställningarna och de justerbara menyerna

Läs mer

IN1100, IN1102 Regulatory models: W1100, W1102

IN1100, IN1102 Regulatory models: W1100, W1102 IN1100, IN1102 Regulatory models: W1100, W1102 010-1712-04 Överensstämmelsedeklaration Tillverkare: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Portland, Oregon 97223-8368 US Härmed intygar vi på eget

Läs mer

Överensstämmelsedeklaration. Varning från FCC. Varumärken. CE-varning. Kanada. Myndighetsgodkännanden

Överensstämmelsedeklaration. Varning från FCC. Varumärken. CE-varning. Kanada. Myndighetsgodkännanden Överensstämmelsedeklaration Tillverkare: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Suite 200, Portland, Oregon 97223-8368 USA Härmed intygar vi på eget ansvar att denna projektor uppfyller kraven i följande

Läs mer

IN5502, IN5504, IN5532, IN5534 User s Guide

IN5502, IN5504, IN5532, IN5534 User s Guide IN5502, IN5504, IN5532, IN5534 User s Guide 5500 Regulatory models: F5500, F5530 010-0715-02 Överensstämmelsedeklaration Tillverkare: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Portland, Oregon 97223-8368

Läs mer

Försäkran om överensstämmelse EN 55022 - Varning Kanada Myndighetsgodkännande Varumärken FCC Varning

Försäkran om överensstämmelse EN 55022 - Varning Kanada Myndighetsgodkännande Varumärken FCC Varning Försäkran om överensstämmelse Tillverkare: InFocus Corporation, 27500 SW Parkway Avenue, Wilsonville, Oregon 97070 USA Europeiskt kontor: Louis Armstrongweg 110, 1311 RL Almere, Nederländerna Vi försäkrar

Läs mer

Viktiga säkerhetsanvisningar

Viktiga säkerhetsanvisningar Säkerhetsvarningar - ögon Undvik alltid att stirra/vara vänd rakt mot projektorns stråle. Håll ryggen mot strålen så mycket som möjligt. En pinne eller laserpekare rekommenderas för att undvika att hamna

Läs mer

Varning från FCC. Kanada

Varning från FCC. Kanada in100 Överensstämmelsedeklaration Tillverkare: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Suite 200, Portland, Oregon 97223-8368 US Härmed intygar vi på eget ansvar att denna projektor uppfyller kraven

Läs mer

IN2112, IN2114, IN2116

IN2112, IN2114, IN2116 IN2112, IN2114, IN2116 010-0735-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.0 Regulatory models: V2000, M2100 Överensstämmelsedeklaration Tillverkare: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Portland, Oregon

Läs mer

Varning från FCC. Kanada

Varning från FCC. Kanada Överensstämmelsedeklaration Tillverkare: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Suite 200, Portland, Oregon 97223-8368 USA Härmed intygar vi på eget ansvar att denna projektor uppfyller kraven i följande

Läs mer

Varning från FCC. Kanada

Varning från FCC. Kanada Bruksanvisning PX839-000-02 DISPERINDG Nr 0287/1.824.51/09.03 Föreskrivande modeller: IN112a/IN114a/IN116a/IN112aT/IN114aT/IN114STa/IN118HDa/IN118HDSTa Överensstämmelsedeklaration Tillverkare: InFocus

Läs mer

Regulatory models W3220, W3240 and W3260 010-0710-03 IN3102 IN3104 IN3106 IN3108

Regulatory models W3220, W3240 and W3260 010-0710-03 IN3102 IN3104 IN3106 IN3108 Regulatory models W3220, W3240 and W3260 010-0710-03 IN3102 IN3104 IN3106 IN3108 Överensstämmelsedeklaration Tillverkare: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Portland, Oregon 97223-8368 US Härmed

Läs mer

Varning från FCC. Överensstämmelsedeklaration. Varumärken. Myndighetsgodkännanden

Varning från FCC. Överensstämmelsedeklaration. Varumärken. Myndighetsgodkännanden Överensstämmelsedeklaration Tillverkare: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Suite 200, Portland, Oregon 97223-8368 USA Härmed intygar vi på eget ansvar att denna projektor uppfyller kraven i följande

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 7 Filmläge Filmning...

Läs mer

IN10. Referenshandbok

IN10. Referenshandbok IN10 Referenshandbok Försäkran om överensstämmelse Tillverkare: InFocus Corporation, 27500 SW Parkway Avenue, Wilsonville, Oregon 97070 USA Europeiskt kontor: Louis Armstrongweg 110, 1311 RL Almere, Nederländerna

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

Viktigt!! När projektorn stängts av måste fläkten kyla ned lampan. Innan fläkten stannar får strömmen absolut inte brytas!

Viktigt!! När projektorn stängts av måste fläkten kyla ned lampan. Innan fläkten stannar får strömmen absolut inte brytas! 2009-11-10 Datorprojektor Arbetsordning ➊ Se till att projektorn står stadigt och i fred. Se till att ingen kan snubbla på kablarna. ➋ Starta INTE igång datorn. ➌ Koppla in alla sladdar. ➍ Starta projektorn.

Läs mer

Förberedelser. Svenska

Förberedelser. Svenska Innehåll Förberedelser... 49 Paketinnehåll... 50 Installationsinstruktioner... 50 Monitorinstallation... 50 Monitorpackning... 50 Granska vinkeljustering... 51 Koppla... 51 Sätta igång... 51 Justera skärminställninar...

Läs mer

Ladibug Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning

Ladibug Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning Ladibug Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installera Ladibug... 3 4. Anslutning... 6 5. Börja använda Ladibug... 7 6. Drift... 8 6.1 Huvudmeny...

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

Brukanvisning Candy5 HD

Brukanvisning Candy5 HD Bruksanvisning Brukanvisning Candy5 HD 1. Vad är CANDY5 HD?... 5 2. Säkerhetsinformation... 6 3. Vad finns i förpackningen?... 7 4. Beskrivning... 8 5. Kom igång... 10 5-1. Ladda batteriet... 10 5-2. Ta

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

NeoTV 350 Media Player NTV350

NeoTV 350 Media Player NTV350 NeoTV 350 Media Player NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas, lagras i ett sökbart lagringssystem eller översättas till något

Läs mer

Quick Start. Panduan Ringkas. Regulatory model V2000 and M * * DISPERINDAG No. 0287/ /09.03

Quick Start. Panduan Ringkas. Regulatory model V2000 and M * * DISPERINDAG No. 0287/ /09.03 Quick Start Guide de Démarrage Rapide Schnellstart-Anleitung Guía de Inicio Rápido Guida di Consultazione Rapida Snelstartgids Guia de Início Rápido Snabbstarthandbok Краткое руководство Panduan Ringkas

Läs mer

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Utgåva 1.1 SV Delar Den trådlösa laddarens olika delar. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampa 3 Laddningsområde Produktens yta är fri från nickel. Vissa tillbehör som

Läs mer

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Lathund

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN. Lathund LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP-SERIEN Lathund Skriva ut på specialpapper, etiketter eller OH-film 1. Klicka på Skriv ut i menyn Arkiv i programmet. 2. Markera skrivaren och klicka på Egenskaper eller Inställningar.

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Skärmförstoring... 26 Öka och minska förstoringen... 26 Kontrollera aktuell läsposition... 27 Färgläge... 28 Kontrastjustering...

Skärmförstoring... 26 Öka och minska förstoringen... 26 Kontrollera aktuell läsposition... 27 Färgläge... 28 Kontrastjustering... GoVision 20160513 Innehållsförteckning Introduktion... 4 Upphovsrätt... 5 Säkerhetsföreskrifter... 6 VARNING! För din säkerhet... 6 Säkerhetsanvisningar... 7 Produktinformation... 8 Förpackningens innehåll...

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning WT535 Svensk Bruksanvisning Nordisk General agent för LaCrosse AN 200508 La crosse WT- 535 Introduktion Nu har ni köpt er Projektions klocka med DCF- 77 radio kontrollerad tid. För att använda produkten

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

MP511 digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok. Välkommen

MP511 digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok. Välkommen MP511 digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 5 Inledning... 9 Projektorns funktioner...9 Förpackningens innehåll...10 Standardtillbehör...

Läs mer

Solo + Standard och HD. Nordic. SOLO manual version 20090811 4

Solo + Standard och HD. Nordic. SOLO manual version 20090811 4 Solo + Standard och HD Nordic SOLO manual version 20090811 4 1 SOLO från Nordiceye finns i 2 olika modeller. För att påverka miljön i varje form har vi valt att skriva denna manual i kombination av de

Läs mer

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installering av Ladibug... 3 4. Anslutning av hårdvaran... 8 5. Börja

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

Komma igång NSZ-GS7. Network Media Player. Rätt till ändringar förbehålles.

Komma igång NSZ-GS7. Network Media Player. Rätt till ändringar förbehålles. Komma igång SE Network Media Player NSZ-GS7 Rätt till ändringar förbehålles. Komma igång: ON/STANDBY Slår på eller stänger av spelaren. Styr anslutna enheter med en enda fjärrkontroll: För att du ska kunna

Läs mer

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista Part Number: 92P1959 ThinkPad X-serien Installationsanvisningar Packlista Tack för att du har valt att köpa en IBM ThinkPad i X-serien. Kontrollera att allt som står i den här listan finns med i förpackningen.

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Använda TV-ut LÄS DETTA FÖRST. Se PC-bilden på en TV! Ansluta din PC till en TV eller en videobandspelare. VIKTIG INFORMATION för europeiska kunder

Använda TV-ut LÄS DETTA FÖRST. Se PC-bilden på en TV! Ansluta din PC till en TV eller en videobandspelare. VIKTIG INFORMATION för europeiska kunder Använda TV-ut Se PC-bilden på en TV! Ditt nya RAGE 128-baserade grafikkort har TV-ut funktionalitet. Anslut helt enkelt ditt kort till en TV, en bildskärm eller båda. Du kan till och med koppla grafikkortet

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Styrplatta och tangentbord

Styrplatta och tangentbord Styrplatta och tangentbord Dokumentartikelnummer: 430406-101 Januari 2007 I den här handboken beskrivs styrplattan och tangentbordet på datorn. Innehåll 1 Styrplatta Identifiera styrplattan............................

Läs mer

Komma igång med PSS (Personal Sound System)

Komma igång med PSS (Personal Sound System) QSG_swe 29/12/04 15:14 Page 43 Komma igång med PSS (Personal Sound System) Ta dig tid att läsa det här innan du använder ditt PSS. Vi hoppas att du kommer ha mycket nöje med din personligt ljudsystem (pss).

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev B Innehåll Skötsel 1 Snabbstart 3 Översikt 3 Enhetens delar - förklaring 5 Tillbehör 8 Ladda batteriet 9 Stand inte definierat. Fel! Bokmärket är

Läs mer

55201 Digitalkamera med video

55201 Digitalkamera med video 55201 Digitalkamera med video Användarhandbok Behåll dessa instruktioner för framtida bruk. Tuff-Cam 2 innehåller ett obytbart, uppladdningsbart batteri. Försök inte att ta loss batteriet. Om den råkar

Läs mer

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrollpanel Xerox WorkCentre 70 / 7 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. ABC DEF Menyer GHI

Läs mer

CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare

CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare snabbstartsguide Tack för att du har valt den här JBL -produkten! Den strömförsörjda soundbar-högtalaren JBL Cinema SB100 är ett komplett, integrerat ljudsystem

Läs mer

Överensstämmelsedeklaration. EN 55022 Varning. Varumärken. Myndighetsgodkännanden. Varning från FCC

Överensstämmelsedeklaration. EN 55022 Varning. Varumärken. Myndighetsgodkännanden. Varning från FCC Överensstämmelsedeklaration Tillverkare: InFocus Corporation 13190 SW 68th Parkway, Portland, Oregon 97223-8368 USA Härmed intygar vi på eget ansvar att denna projektor uppfyller kraven i följande direktiv

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support D120 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att stänga

Läs mer

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok.? Menyer GHI PRS

Läs mer

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista PN: 67P4581 ThinkPad X-serien Installationsanvisningar Packlista Tack för att du har valt att köpa en IBM ThinkPad i X-serien. Kontrollera att allt som står i den här listan finns med i förpackningen.

Läs mer

LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Bruksanvisning (detaljerad) - Guide för stapling

LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Bruksanvisning (detaljerad) - Guide för stapling LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Bruksanvisning (detaljerad) - Guide för stapling 020-000499-02 Projektor LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Bruksanvisning (detaljerad) Guide för stapling

Läs mer

CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev D

CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev D CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev D Skötsel Bokmärket är inte definierat. Innehåll Fel! Snabbstart 3 Översikt 3 Användarlägen 5 Tillbehör 8 Batteri och laddning 9 Skriv stativ 15

Läs mer

1 (5) Anslut de 6 sladdar som hänger i krokar på hurtsen baksida. Övriga kablar är redan anslutna

1 (5) Anslut de 6 sladdar som hänger i krokar på hurtsen baksida. Övriga kablar är redan anslutna 1 (5) BRUKSANVISNING Placera hurtsen och anslut kablar Rulla ut hurtsen och placera den i mitten av rummet med jalusin mot bortre väggen. Lås hjulen under hurtsen och öppna jalusin. Flytta upp projektorn,

Läs mer

Message Broadcasting. Driftmiljö. Installera Message Broadcasting. Skapa meddelanden

Message Broadcasting. Driftmiljö. Installera Message Broadcasting. Skapa meddelanden Message Broadcasting Message Broadcasting är ett plugin-program för EasyMP Monitor. Administratörer kan sända meddelanden till en eller flera projektorer eller alla projektorer i nätverket med plugin-programmet.

Läs mer

PU9730 / PW9620 / PX9710 Digital Projektor Installationsguide

PU9730 / PW9620 / PX9710 Digital Projektor Installationsguide PU9730 / PW9620 / PX9710 Digital Projektor Installationsguide Innehållsförteckning Produktinformation... 3 Linsinformation... 3 Obs! (vid kantövergång)... 3 Produktinformation... 4 Linsförskjutningsområde...

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Kortfattad användarhandbok TANDBERG MXP-system - Svenska Programvaruversion F1 D13624.04 June 2006 Detta dokument får inte kopieras vare sig i sin helhet eller i utdrag utan skriftligt godkännande från:

Läs mer

samt en av F-knapparna högst upp på tangentbordet med antingen en bild på en liten skärm eller texten LCD/CRT

samt en av F-knapparna högst upp på tangentbordet med antingen en bild på en liten skärm eller texten LCD/CRT Anslutning av extern skärm eller projektor i Windows Fn + Fx Det enklaste knepet att försöka först är att försöka med datorns egna knappkombination för att ansluta till extern skärm/projektor. Denna knappkombination

Läs mer

BH280/BH380 Bartype-skärm Användarhandbok

BH280/BH380 Bartype-skärm Användarhandbok BH280/BH380 Bartype-skärm Användarhandbok Friskrivningsklausul BenQ Corporation ger inga uttryckta eller underförstådda garantier avseende innehållet i detta dokument. Dessutom förbehåller sig BenQ Corporation

Läs mer

SOUNDSTICKS WIRELESS. Installationsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Installationsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Installationsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Läs dessa anvisningar. 2. Spara anvisningarna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4. Följ alla anvisningar. 5. Använd inte apparaten nära

Läs mer

Innehåll. Förberedelser...2. Paketinnehåll...2. Installationsinstruktioner...3. Montering av bildskärm...3. Koppla ur bildskärmen...

Innehåll. Förberedelser...2. Paketinnehåll...2. Installationsinstruktioner...3. Montering av bildskärm...3. Koppla ur bildskärmen... Innehåll Förberedelser...2 Paketinnehåll...2 Installationsinstruktioner...3 Montering av bildskärm...3 Koppla ur bildskärmen...3 Granska vinkeljustering...3 Koppla...3 Slå på strömmen...4 Justera skärminställninar...5

Läs mer

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. 3 4 5 Pekskärm Menyer 6 6 Alfanumerisk knappsats

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR SÄKERHETSANVISNINGAR Tillverkaren rekommenderar en korrekt användning av belysningsapparaterna! Därför

Läs mer

Registrera din produkt och få support på TCP320/00. Användarhandbok

Registrera din produkt och få support på  TCP320/00. Användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome TCP320/00 Användarhandbok 1 Viktigt! Säkerhet Viktiga säkerhetsinstruktioner Läs de här instruktionerna. Följ samtliga instruktioner. Använd

Läs mer

Support. Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter.

Support. Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. Komma igång Support Tack för att du väljer NETGEAR:s produkter. När enheten har installerats letar du upp serienumret på etiketten på produkten och använder det till att registrera produkten på https://my.netgear.com.

Läs mer

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska Börja här Justera bläckpatronerna utan en dator Se till att du har följt instruktionerna på sidan Inställningar så att maskinvaran är installerad. Fortsätt med följande steg för att optimera utskriftskvaliteten.

Läs mer

Handbok för skrivarprogramvara

Handbok för skrivarprogramvara Handbok för skrivarprogramvara (För Canon Compact Photo Printer Solution Disk Version 6) Windows 1 Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Läs det här först...4 Handboken...4 Flödesdiagram för utskrift...5

Läs mer

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare Bruksanvisning Etikettskrivare QL-700 Se till att du läser igenom och förstår bruksanvisningen innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du förvarar den på en lättåtkomlig plats för framtida bruk.

Läs mer

MW814ST digital projektor Användarhandbok. Välkommen

MW814ST digital projektor Användarhandbok. Välkommen MW814ST digital projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Inledning...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller och

Läs mer

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok Blackwire C310/C320 Sladdanslutet USB-headset Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

n-abler är lämplig för alla åldersgrupper med motoriska svårigheter och för dem som arbetar långa perioder vid datorn.

n-abler är lämplig för alla åldersgrupper med motoriska svårigheter och för dem som arbetar långa perioder vid datorn. n-abler Trackball Produktbeskrivning n-abler Trackball är särskilt utformad för datoranvändare med begränsad handkontroll, motoriska svårigheter, dålig hand-öga-koordination, begränsad fingerfärdighet,

Läs mer

Image Converter. Användarhandbok. Innehåll: Version: 1.1.0.0. Läs följande innan du använder Image Converter. Översikt av Image Converter

Image Converter. Användarhandbok. Innehåll: Version: 1.1.0.0. Läs följande innan du använder Image Converter. Översikt av Image Converter Image Converter Användarhandbok Version: 1.1.0.0 Läs följande innan du använder Image Converter Innehåll: Översikt av Image Converter S2 Bildkonverteringsprocessen S3 Importera till HDD Navigation System

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe BT Edition Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe BT Edition är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den

Läs mer

Styrplatta och tangentbord

Styrplatta och tangentbord Styrplatta och tangentbord Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Informationen

Läs mer

Din manual HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://sv.yourpdfguides.com/dref/921408

Din manual HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://sv.yourpdfguides.com/dref/921408 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

Användarhandbok Display Dock

Användarhandbok Display Dock Användarhandbok Display Dock Utgåva 1.0 SV Användarhandbok Display Dock Innehåll Säkerhetsinformation 3 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar 5 Ansluta ditt tillbehör till skärmen och strömkällan 6 Ansluta

Läs mer

PX9210 / PU9220 / PU9220+ Digital Projektor Installationsguide

PX9210 / PU9220 / PU9220+ Digital Projektor Installationsguide PX9210 / PU9220 / PU9220+ Digital Projektor Installationsguide Svenska Innehållsförteckning Produktinformation... 3 Linsinformation... 3 Obs! (vid kantövergång)... 3 Produktinformation... 4 Linsförskjutningsområde...

Läs mer

INNEHÅLL DEL 3 ITUNES DEL 1 IPHOTO DEL 4 GARAGEBAND DEL 2 IWEB. 1. INTRODUKTION... 5 A. Detta är ilife...5 B. Installera ilife...6

INNEHÅLL DEL 3 ITUNES DEL 1 IPHOTO DEL 4 GARAGEBAND DEL 2 IWEB. 1. INTRODUKTION... 5 A. Detta är ilife...5 B. Installera ilife...6 1. INTRODUKTION... 5 A. Detta är ilife...5 B. Installera ilife...6 DEL 3 ITUNES INNEHÅLL DEL 1 IPHOTO 2. IMPORTERA BILDER... 8 A. Importera från kamera...8 B. Importera från andra medier...12 3. ORGANISERA

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas enheten Easi-Scop eller öppnas enheten upphör denna garanti. Allt arbete utöver garantireparationer

Läs mer

MP772 ST/MP776 ST Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

MP772 ST/MP776 ST Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen MP772 ST/MP776 ST Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Inledning...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com.

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Bläckfria Fototryck Bruksanvisning {Allmän Produktbild} Hej! Välkommen till Polaroid -familjen. Den här bruksanvisningen erbjuder dig en kort genomgång av din nya Mini-skrivare. För mer information

Läs mer

HP:s minifjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok

HP:s minifjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok HP:s minifjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows och Windows Vista är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

TRUST 450LR MOUSE WIRELESS OPTICAL

TRUST 450LR MOUSE WIRELESS OPTICAL Instruktioner för att komma igång Kapitel 1. Ställa in kanalerna (4.1) 2. Ansluta mottagaren (4.2) 3. Ladda och sätta i batterierna (4.3) 4. Avinstallera gamla drivrutiner (4.4) 5. Installation i Windows

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Skivspelare TT01 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa anvisningar.

Läs mer

BeoCom 2. Komma igång

BeoCom 2. Komma igång BeoCom 2 Komma igång Innan du börjar Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 2 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex. en BeoCom

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

W1100/W1200 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

W1100/W1200 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen W1100/W1200 Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Introduktion...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer