IN24 IN26. Användarhandbok

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IN24 IN26. Användarhandbok"

Transkript

1 IN4 IN6 Användarhandbok

2 Läs häftet med säkerhetsanvisningar innan du installerar projektorn. Packa upp kartongen Det här ingår: Projektor Fjärrkontroll Cd-skiva Produktregistrering och Referenshandbok Datorkabel Nätsladd Sätt i batterierna i fjärrkontrollen Fjärrkontrollen använder två AA-batterier Kassera batterierna på ett miljövänligt sätt. Statusindikatorpanelen På översidan av projektorn finns en indikatorpanel med symboler som tänds för att ange en viktig status. Information om dessa finns under Felsökning. Ström/Viloläge Hög temperatur Service krävs Byt ut lampan

3 Anslut källa Färgkodade anslutningar gör det enkelt. Du kan ansluta flera källor om så behövs. Anslut till: Dator Datorkabel (ingår) Dator Har du en Apple-dator? Det kan hända att du behöver en VGA-adapter för att kunna ansluta till datorkabeln. Modellspecifik information och ytterligare alternativ för kablar finns anvisningarna för anslutning av datorer på Anslut till: DVD eller videobandspelare* (med hjälp av extra kabla ) Anslut video med hjälp av en kabel för S-Video eller Komposit-video art. nr. SP-SVIDEO-0M eller SP-CPSTVID-5M ELLER Anslut ljud med hjälp av en RCA Ljud -kabel art. nr. SP-RCAAUD-5M S-videokabel Komposit-videokabel ELLER Bättre Bra RCA Ljud-kabel V H Ljud ut Video ut DVD eller VCR * Även för spelkonsol eller kabelbox. Vill du har bättre ljud? Anslut källans ljudutgång till en mottagare/förstärkare eller ett hemmabiosystem med separata högtalare. Till projektor (se ovan) V H Ljud ut Video ut DVD eller VCR RCA Ljud-kabel V H Ljud In Hemmabio eller mottagare ELLER Anslut till: Andra typer av källor Anvisningar finns att tillgå på

4 4 Slå på projektorn och källan Anslut nätsladden till projektorn och till ett elektriskt uttag Den gröna strömlampan på projektor tänds. 5-0 sekunder 4 5 Slå på projektorn Tryck på knappen power (ström) (på projektorn eller fjärrkontrollen). Strömlampan börjar blinka. Vänta tills lampan har värmts upp Strömlampan slutar att blinka och lyser med stadigt sken efter några sekunder. Det kan ta någon minut för lampan att uppnå full ljusstyrka. Varning: Titta inte direkt in i objektivet när projektorn är påslagen. Slå på datorn eller annan källa Det kan hända att du behöver trycka på en viss tangentkombination för att aktivera laptopdatorns externa videoport. På de flesta laptopdatorer ska du hålla ned tangenten Fn och samtidigt trycka på tangenten CRT/LCD, LCD/VGA, en bildskärmsikon eller liknande. Tangentkombinationer för populära modeller: Apple F7 Dell Fn+F8 Fujitsu Fn+F0 Gateway Fn+F eller Fn+F4 HP/Compaq Fn+F4 eller Fn+F5 Sony Fn+F7 Byt källa om så behövs IBM ThinkPad Fn+F7 Toshiba Fn+F5 Fullständiga uppgifter om aktivering av laptopdator finns på at i Viktigt: Om du fortfarande inte frå någon videobild ska du starta om datorn (kontrollera först att den är ansluten till projektorn och att projektorn är påslagen). Tryck vid behov på knappen source (källa) på projektorn eller fjärrkontrollen för att visa källan. Det kan hända att du behöver trycka flera gånger på knappen.

5 5 Justera bilden Höjd Projektorns placering Allt eftersom avståndet ökar, blir bilden större och flyttas uppåt. Håll ned låsknappen på översidan av projek. Lyft upp projektorns framkant till lämplig höjd. Släpp knappen. Objektivets mittlinje Keystone Diagonal filmdukstorlek Avstånd till filmduk Minsta Största,5 m / 60 tum,4 m,5 m m / 80 tum, m,4 m, m / 9 tum,7 m,9 m,8 m / 50 tum 6 m 6,4 m Tryck på knapparna för keystone för att göra bilden fyrkantig. Zoomning och fokus Interaktiv räknedosa för filmdukstorlek och avstånd Zoom (bakre) fokus (främre) Justera zoomningen först och fokusera sedan bildens mittpunkt. Takmontering? Vänd bilden genom att aktivera alternativet Tak i menyn System (tryck på menu (meny), och välj sedan Inställningar > System > Tak). Använda menyerna 4 Tryck på menu för att öppna menyerna Tryck på eller för att välja alternativ (eller justera en inställning) Tryck på select (välj) för att bekräfta ett menyval Tryck på menu för att dölja menyerna

6 6 7 Stäng av projektorn Det är snabbt, enkelt och säkert Aktivera din garanti för att säkerställa ditt berättigande till service och support. Få specialerbjudanden och meddelanden om gratis produktuppdateringar. Skriv upp projektorns serienummer Det finns på etiketten på projektorns baksida. Du behöver detta för att registrera (och om du behöver kontakta InFocus support). Serienummer: Tryck två gånger på strömknappen Den första tryckningen visar ett bekräftelsemeddelande och den andra tryckningen bekräftar att du vill stänga av. Strömlampan på projektor kommer att blinka medan fläkten kyler av lampan. Om du måste koppla bort nätsladden från projektorn, ska du vänta tills fläkten har stannat och strömlampan har slutat att blinka och lyser med stadigt sken. Obs! När strömlampan blinkar kommer projektorn och fjärrkontrollen att ignorera alla knapptryckningar. Registrera hos InFocus Gå till 8 Läs Referenshandboken och besök InFocus webbplats Lägg i cd-skivan i cd-enheten eller gå till Referenshandboken finns på cd-skivan på flera olika språk. Den tar upp avancerade inställningar och drift, inklusive anvisningar för utbyte av lampa. Referenshandboken finns även att tillgå på

7 Felsökning Det finns ingen bild eller bilden är tom Om strömlampan är släckt ska du kontrollera att nätsladden är ansluten till projektorn och till ett fungerande elektriskt vägguttag. Om strömlampan är tänd, men inte blinkar ska du trycka på knappen power (ström). Kontrollera videokällan och kablarna. Se till att videokällan (dator, DVD-spelare, videobandspelare o.dyl.) är påslagen och att alla kablar mellan källan och projektorn är anslutna. Säkerställ att datorns externa videoport är aktiverad. Tryck på den tangentkombination som aktiverar laptopdatorns externa videoport (se steg 4 ). Om det fortfarande inte finns någon bild ska du starta om laptopdatorn. Tryck på knappen för source (källa). Det kan hända att du behöver trycka på denna knapp flera gånger för att rätt källa ska visas. Tryck på knappen Auto Image (Auto Bild). Om meddelandet Signalen utanför området visas eller om bilden ser dålig ut Tryck på knappen Auto Image (Auto Bild). Om detta inte hjälper (och källan är datorn) ska du minska datorskärmens upplösning eller vertikala uppdateringsfrekvens. Om utbyteslampan är tänd Stäng av projektorn och vänta minst en minut och slå sedan på projektorn igen. Om utbyteslampan tänds igen ska du byta ut lampan. Anvisningar för utbyte av lampa finns i Referenshandboken, som finns på cd-skivan eller kan laddas ned från Om lampan för hög temperatur är tänd Stäng av projektorn och avlägsna allt som eventuellt blockerar luftventilerna på sidan av projektorn. Låt projektorn vara avstängd i minst en minut för att låta den svalna av innan du slår på den igen. Viktigt: Kontinuerlig drift vid hög temperatur kan minska lampans och/eller projektorns användningstid. Om lampan för service är tänd Stäng av projektorn och vänta minst en minut och slå sedan på projektorn igen. Om servicelampan tänds igen ska projektorn lämnas in på service. Besök eller ring till InFocus support för att arrangera för service. Ytterligare alternativ för felsökning finns i Referenshandboken Referenshandboken finns på den medföljande cd-skivan eller kan laddas ned från Varning: I den osannolika händelsen att lampan sprängs sönder kan partiklar komma ut från projektorn. Håll undan från området under och runt projektorn medan den är påslagen. Häftet med säkerhetsanvisningar innehåller ytterligare information.

8 Frågor? Vi hjälper gärna till! Besök oss på: Vi ställer upp med support för ditt nya inköp. Vi kan hjälpa dig med att bestämma filmdukstorlek dokumentation på andra språk att ansluta dina källor (TV, DVD, kabel/satellit, spel o.dyl.) att välja extra tillbehör skyddsplaner för produktgaranti USA, Kanada, Latinamerika Telefon till kundtjänst + (50) GRATISNUMMER: Mån-Fre, lokal tid (USA:s västkust) Asien och Stillahavsområdet Telefon till kundtjänst Singapore: Kina: Australien: Direktförsäljning i Australien: Mån-Fre, lokal tid (SGT i Australien) Europa, Mellanöstern, Afrika Telefon till kundtjänst + (0) Mån-Fre, CET (Centraleuropeisk tid) Varning: Hg-lampan innehåller kvicksilver. Hantera den i enlighet med lokala föreskrifter för avyttring. Se Försäkran om överensstämmelse Tillverkare: InFocus Corporation, 7500 SW Parkway Ave. Wilsonville, Oregon USA Europeiskt kontor: Louis Armstrongweg 0, RL Almere, Nederländerna Vi försäkrar under eget ansvar att denna projektor överensstämmer med följande direktiv och normer: EMC-direktiv 89/6/EEC, ändringar enligt 9/68/EEC, EMC: EN 550, EN 5504, EN , EN , Direktiv angående lågspänning 7//EEC, ändringar enligt 9/68/EEC, Säkerhet: IEC : :a utgåvan Varumärken Apple, Macintosh och PowerBook är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Apple Computer, Inc. IBM är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör International Business Machines, Inc. Microsoft, PowerPoint och Windows är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Adobe och Acrobat är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated. InFocus, In Focus och INFOCUS (stiliserad), LP, LiteShow, ScreenPlay, LitePort, ASK och Proxima är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör InFocus Corporation i USA och andra länder. FCC-varning Obs! Denna utrustning har testats och funnits överensstämma med gränserna för en Klass B digital enhet, i enlighet med avsnitt 5 i FCC-reglerna. Syftet med dessa gränser är att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i en installation i hemmet. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvent energi. Om den inte installeras och används enligt anvisningarna kan den orsaka skadliga störningar i radiokommunikationer. Det finns emellertid ingen garanti för att störningar inte kommer att inträffa i en viss installation. Om denna utrustning orsakar skadliga störningar i radio- eller tv-mottagning, vilket kan fastslås genom att slå av och på apparaten, ska användaren försöka rätta till problemet genom en eller flera av följande åtgärder: -- Ändra riktning eller förflytta den mottagande antennen. -- Öka avståndet mellan apparaten och mottagaren. -- Ansluta apparaten till ett uttag i en annan krets än den som mottagaren är ansluten till. -- Rådfråga återförsäljaren eller en erfaren radio/tv-tekniker om du behöver hjälp. Ändringar eller modifieringar av denna utrustning som inte uttryckligen har godkänts av InFocus Corp. kan ogiltigförklara din rätt att använda utrustningen. Kanada Denna Klass B digitala apparat överensstämmer med kanadensiska ICES-00. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-00 du Canada. Myndighetsgodkännande för produktmodeller: W40, W60 UL, CUL, NOM, IRAM, GOST, C-tick Andra godkännanden som är specifika för vissa länder kan gälla. Se produktens certifieringsetikett. InFocus förbehåller sig rätten att ändra produkterbjudanden och specifikationer när som helst utan föregående meddelande.

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503 IN1501, IN1503 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03 Regulatory models: P1501, P1503 Intyg om överensstämmelse Tillverkare: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Portland, Oregon 97223-8368

Läs mer

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Innehåll Säkerhet 3 Komma i gång 4 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar 4 Ladda din högtalare

Läs mer

Bärbar projektor NP905/NP901W. Bruksanvisning

Bärbar projektor NP905/NP901W. Bruksanvisning Bärbar projektor NP905/NP901W Bruksanvisning 2:a utgåva, juli 2008 Information om USB trådlöst LAN: Projektorserierna NP905/NP901W som distribueras i vissa regioner och länder levereras inte med USB trådlös

Läs mer

BDT 3/BDT 30. Blu-ray Disc -spelare. Bruksanvisning

BDT 3/BDT 30. Blu-ray Disc -spelare. Bruksanvisning Blu-ray Disc -spelare Bruksanvisning Innehåll VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 3 UPPACKNING 5 INSTALLATIONSPLATS 5 RENGÖRING 5 TACK FÖR ATT DU VALDE HARMAN KARDON 5 BDT 3-/BDT 30-SPELARENS FUNKTIONER 6 MEDFÖLJANDE

Läs mer

Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10)

Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Innehåll Komma i gång 3 Delar 3 Sätt i batteriet 3 Koppla och anslut 5 Koppla ihop sensorn

Läs mer

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Utgåva 1.3 SV Delar Den bärbara laddarens olika delar. 1 Micro-USB-kontakt 2 Kontaktgrepp 3 Indikator för batterinivå 4 Laddarkontakt 5 USB-kabel

Läs mer

Bruksanvisning. Förberedelser för användning av projektorn. Projicera en bild. Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera

Bruksanvisning. Förberedelser för användning av projektorn. Projicera en bild. Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera Bruksanvisning Förberedelser för användning av projektorn Projicera en bild Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera Använda projektorn via ett nätverk Ändra projektorns inställningar

Läs mer

VG2428wm-LED LCD Display Användarhandbok

VG2428wm-LED LCD Display Användarhandbok VG2428wm-LED LCD Display Användarhandbok Model No. VS15055 TCO Information Congratulations! This display is designed for both you and the planet! The display you have just purchased carries the TCO Certified

Läs mer

Användarhandbok Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10)

Användarhandbok Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Användarhandbok Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10) Innehåll Säkerhet 3 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar

Läs mer

Bluetooth Handsfree-enhet

Bluetooth Handsfree-enhet Bluetooth Handsfree-enhet A. Produktbeskrivning SUPERTOOTH BUDDY är en Bluetooth handsfree-enhet för mobiltelefoni. Den har utvecklats för enkel handsfree-hantering och överlägsen prestation. Glöm inte:

Läs mer

LFF 6080. Bruksanvisning

LFF 6080. Bruksanvisning LFF 6080 SE Bruksanvisning Till kunden För din egen säkerhet och trevnad rekommenderar vi att du noggrant läser igenom kapitlet Säkerhet före användning av enheten. Genom att köpa den här multifunktionella

Läs mer

SB 16/230. Aktiv Soundbar Högtalare. Bruksanvisning SVENSKA

SB 16/230. Aktiv Soundbar Högtalare. Bruksanvisning SVENSKA Aktiv Soundbar Högtalare Bruksanvisning SVENSKA Innehållsförteckning Inledning 3 Beskrivning och funktioner 3 Ingående delar 3 Soundbar Topp-Panel Kontroller 4 Soundbar Bak-panelen reglage och anslutningar

Läs mer

Användarhandbok. www.mio-tech.com

Användarhandbok. www.mio-tech.com Användarhandbok www.mio-tech.com Utgåva: R02 (EU) Varumärken Ord-märket Bluetooth och dess loggor ägs av Bluetooth SIG, Inc. Alla märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som

Läs mer

VA2445-LED/VA2445m-LED/ VA2446-LED/VA2446m-LED/ VA2446ma-LED LCD display-skärm Användarhandbok

VA2445-LED/VA2445m-LED/ VA2446-LED/VA2446m-LED/ VA2446ma-LED LCD display-skärm Användarhandbok VA2445-LED/VA2445m-LED/ VA2446-LED/VA2446m-LED/ VA2446ma-LED LCD display-skärm Användarhandbok Modellnummer: VS15453 Godkännandeinformation OBS! Detta avsnitt riktar sig till alla anslutningskrav och uttalanden

Läs mer

HA-2. Bärbar Hörlursförstärkare / USB DAC ANVÄNDARGUIDE

HA-2. Bärbar Hörlursförstärkare / USB DAC ANVÄNDARGUIDE HA-2 Bärbar Hörlursförstärkare / USB DAC ANVÄNDARGUIDE 1. Viktig Information Utropstecknet i en liksidig triangleis avsedd att varna användaren för närvaron av viktiga drift och underhåll (service) instruktioner

Läs mer

Välkommen. Du tittar på Apple TV. Den här guiden innehåller allt du behöver veta för att komma igång.

Välkommen. Du tittar på Apple TV. Den här guiden innehåller allt du behöver veta för att komma igång. Välkommen. Du tittar på Apple TV. Den här guiden innehåller allt du behöver veta för att komma igång. Innehåll. 1. Anslut 7 Vad som ingår 8 Vad du behöver 10 Apple TV i översikt 12 Installera Apple TV

Läs mer

HKTS 20/HKTS 30. hemmabiosystem. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska

HKTS 20/HKTS 30. hemmabiosystem. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska HKTS 20/HKTS 30 hemmabiosystem Bruksanvisning Svenska Designed to Entertain. Viktiga säkerhets Instruktioner 1. Läs igenom instruktionerna. 2. Behåll instruktionerna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4.

Läs mer

Focus 14 Blue. Punktdisplay Användarmanual. Freedom Scientific Inc.

Focus 14 Blue. Punktdisplay Användarmanual. Freedom Scientific Inc. Focus 14 Blue Punktdisplay Användarmanual Freedom Scientific Inc. PUBLICERAD AV Freedom Scientific Inc. 11800 31 st Court North St. Petersburg, Florida 337161805 USA http://www.freedomscientific.com Informationen

Läs mer

DATAPROJEKTOR XJ-H2600/XJ-H2650 *

DATAPROJEKTOR XJ-H2600/XJ-H2650 * DATAPROJEKTOR XJ-H2600/XJ-H2650 * Instruktionshäfte * Modeller med USB-port Var noga med att läsa säkerhetsföreskrifterna i snabbstartsguiden som medföljer dataprojektorn. Förvara all användardokumentation

Läs mer

Bärbar Internet-persondator - Funktionshandbok

Bärbar Internet-persondator - Funktionshandbok Informationen i denna handbok kan ändras utan föregående varning. COMPAQ COMPUTER CORPORATION ANSVARAR INTE FÖR TEKNISKA FEL ELLER REDIGERINGSFEL ELLER FÖR MATERIAL SOM UTELÄMNATS I DENNA HANDBOK. COMPAQ

Läs mer

Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770

Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770 Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770 VARNING Placera inte apparaten där det är ont om utrymme, t.ex. i en bokhylla eller i en stängt skåp. Täck inte över ventilationsöppningarna på enheten med

Läs mer

Innehållsförteckning. Komma igång... 1. Innehåll... 1. Hur du sätter på dig din Flex... 1. Välja armband... 1. Ta av spännet... 1

Innehållsförteckning. Komma igång... 1. Innehåll... 1. Hur du sätter på dig din Flex... 1. Välja armband... 1. Ta av spännet... 1 Produkthandbok Innehållsförteckning Komma igång... 1 Innehåll... 1 Hur du sätter på dig din Flex... 1 Välja armband... 1 Ta av spännet... 1 Knäppa fast spännet... 2 Sätt i trackern... 2 Hur du låser armbandet...

Läs mer

Välkommen. Du tittar på Apple TV. Den här handboken innehåller allt du behöver veta för att installera Apple TV och använda den.

Välkommen. Du tittar på Apple TV. Den här handboken innehåller allt du behöver veta för att installera Apple TV och använda den. Välkommen. Du tittar på Apple TV. Den här handboken innehåller allt du behöver veta för att installera Apple TV och använda den. Innehåll Kapitel 1: Anslut. 7 Vad som ingår 8 Apple TV i översikt 10 Det

Läs mer

AVR 700/AVR 70/AVR 70C

AVR 700/AVR 70/AVR 70C Ljud-/videomottagare Bruksanvisning Innehåll Inledning 3 Medföljande tillbehör 3 Viktig säkerhetsinformation 3 Placera ljud-/videomottagaren 3 Reglage på den främre panelen 4 Uttag på den bakre panelen

Läs mer

Skrivar-/faxserver för flera protokoll. NC-8100h BRUKSANVISNING

Skrivar-/faxserver för flera protokoll. NC-8100h BRUKSANVISNING Skrivar-/faxserver för flera protokoll NC-8100h BRUKSANVISNING Läs igenom denna handbok noggrant innan du börjar använda skrivaren. Du kan skriva ut eller läsa handboken från CD-skivan (som följer med

Läs mer

Extern bärbar. My Passport. for Mac Bärbar hårddisk Användarhandbok. My Passport för Mac Användarhandbok

Extern bärbar. My Passport. for Mac Bärbar hårddisk Användarhandbok. My Passport för Mac Användarhandbok My Passport for Mac Bärbar hårddisk Användarhandbok Extern bärbar My Passport för Mac Användarhandbok WD Service och support Om du stöter på några problem ber vi dig kontakta oss så att vi kan försöka

Läs mer

Användarhandbok till HP Envy 15

Användarhandbok till HP Envy 15 Användarhandbok till HP Envy 15 Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Ha H nd n b d o b k o B r a i l l e L a b e l e r B L - 1 0 0 0

Ha H nd n b d o b k o B r a i l l e L a b e l e r B L - 1 0 0 0 Handbok B r a i l l e L a b e l e r B L - 1 0 0 0 Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. All other trademarks

Läs mer

Brother Laserskrivare. Serie HL-7050. Bruksanvisning

Brother Laserskrivare. Serie HL-7050. Bruksanvisning Brother Laserskrivare Serie HL-7050 Bruksanvisning För användare med nedsatt synförmåga Se de två HTML-filerna, index_win.html och index_mac.html, på den medföljande CD-ROMskivan. Dessa filer kan läsas

Läs mer

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema

Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema Bruksanvisning för multimediaenheten GoFlex Cinema 2011 Seagate Technology LLC. Med ensamrätt. Seagate, Seagate Technology, Wavelogotypen, GoFlex, GoFlex

Läs mer