Presentationsteknik i rättssalar. För alla som medverkar i en rättegång

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Presentationsteknik i rättssalar. För alla som medverkar i en rättegång"

Transkript

1 Presentationsteknik i rättssalar För alla som medverkar i en rättegång

2 Innehåll Inledning...3 Vad är presentationsteknik?...4. Vem kan använda presentationstekniken i salarna?...5. Vad ska man ha med sig?...5. Vilken presentationsutrustning finns i salarna?...6. Vilka anslutningsmöjligheter finns?...7 Kopplingsexempel...8. Felsökningshjälp Frågor... 11

3 Inledning Denna broschyr har sammanställts för att informera om den presentationsteknik som för närvarande installeras vid Sveriges Domstolar, samt vilka regler som gäller för att utnyttja dessa utrustningar. Utbyggnaden och installationen av presentationstekniken sker i takt med att nya domstolslokaler byggs eller renoveras. Det är därför inte säkert att tekniken är tillgänglig på alla domstolar eller i alla förhandlingssalar. Kontrollera därför alltid med domstolen vilka möjligheter och vilken tillgång det finns till presentationsteknik. Den som har med sig egen uppspelningsutrustning, exempelvis bärbar dator, videokamera eller DAT-bandspelare, och ämnar ansluta sig till salens presentationsutrustning, ansvarar för att den medhavda utrustningen går att ansluta till salens uttag. Det är inte tillåtet att använda datorn vid rättens bord i syfte att visa en presentation via ett USB-minne, CD-skiva eller dylikt. Anledningen är att det innebär en stor säkerhetsrisk för Sveriges Domstolars datornätverk om extern utrustning ansluts. Mer detaljerad information ges på följande sidor.

4 Vad är presentationsteknik? Med presentationsteknik avses teknisk utrustning för att presentera föremål, dokument, såväl i pappersform som i digital form, samt för att spela upp ljud- och videoinspelningar. Tekniken startas och styrs från rättens bord där en pekskärm utgör manöverpanel. Bärbara datorer, DVD-, CD-, VHS- och MP3-spelare kan anslutas med standardkopplingar till systemet. Inkopplingsmöjligheter finns i regel vid parternas huvudbord. Presentationsteknik kan användas i alla typer av mål men är särskilt lämplig för mål med omfattande utredningsmaterial och bevisning. Genom användning av presentationsteknik ökar möjligheterna väsentligt att få en överblick över ett omfattande material och förståelse för komplicerade förhållanden. Presentationsteknik kan exempelvis användas för att illustrera vad som sägs om platser och lokaler, eller för att beskriva komplicerade frågor, t.ex. rörande ekonomiska transaktioner eller telefontrafik. Presentationstekniken kan alltså med fördel nyttjas för att stötta sakframställan och underlätta framläggandet av bevisning men även i syfte att lyfta fram olika frågor som är av betydelse för rättens och parternas förståelse för vad som skett och för att i övrigt underlätta processen och förkorta förhandlingstiderna.

5 Vem kan använda. presentationstekniken i salarna? Alla som medverkar i en rättegång har möjlighet att använda presentationstekniken, t.ex. polis, åklagare och advokater. Vad ska man ha med sig? Den person som skall presentera ett material måste själv ha med sig uppspelningsutrustningen med tillhörande kablage, exempelvis bärbar dator, DAT-bandspelare, videokamera m.m. Det är inte tillåtet att använda datorn vid rättens bord i syfte att visa en presentation via ett USB-minne, CD-skiva eller dylikt. Detta följer av Domstolsverkets föreskrifter om informationssäkerhet (DVFS 2006:2, 14 ) som stadgar att det endast är utrustning som tillhandahållits av domstolen som är tillåten att ansluta till datornätverket. Anledningen är att det innebär en stor säkerhetsrisk för Sveriges Domstolars datornätverk om extern utrustning ansluts.

6 Blåmarkerat: Inkopplingspunkter samt hurts med presentationsutrustning. Vilken presentationsutrustning finns i salarna? I samtliga salar som är utrustade med presentationsteknik finns möjlighet att koppla in medhavd utrustning för respektive part. Här finns även uttag för 230 V. I fullt utrustade salar finns följande presentationsutrustning att nyttja: - Högtalarsystem för ljuduppspelning - LCD-projektorer, alternativt bildskärmar - VHS-bandspelare - DVD-spelare för standardformat - Dokument- / Objektkamera (för visning av både dokument och föremål) - Det finns även möjlighet till telefonkonferens och i vissa salar även videokonferens. Kontrollera med domstolen vilken utrustning den anvisade salen har. Försök i möjligaste mån alltid att prova att spela upp det material som skall presenteras innan förhandlingen påbörjas. Detta är extra viktigt för egenhändigt kompilerade DVD-skivor p.g.a. att dessa kan innehålla format som inte går att spela upp i en DVD-spelare av standardtyp eller ljudnivåer som inte är anpassade för presentationsutrustningen. 6

7 Vilka anslutningsmöjligheter finns? Nedan visas de anslutningsmöjligheter som tillhandahålls vid partsborden i förhandlingssalarna. Den eller de som har med sig egen uppspelningsutrustning, exempelvis bärbar dator, videokamera eller DAT-bandspelare, och ämnar ansluta sig till salens presentationsutrustning, ansvarar för att den medhavda uppspelningsutrustningen har ett kablage med ett kontaktgränsnitt som är kompatibelt med salens uttag. Presentationsbild Dator Video Presentationsbild Här ansluts dator, video, videokamera eller andra externa bildkällor för visning på salens projektorer alt. bildskärmar. Anslutning/kontakttyp Dator - VGA Video - RCA (Gul) Presentationsljud Presentationsljud Här ansluts ljud från dator eller andra externa ljudkällor för uppspelning i salens ljudsystem Anslutning/kontakttyp RCA (Röd och Vit) 3,5 mm teleplugg

8 Kopplingsexempel Presentationsbild Dator Dator Video Presentationsljud Eller

9 Presentationsbild Dator Video Video Presentationsljud Ljud Presentationsljud Eller

10 Felsökningshjälp Bärbar dator Ingen bild visas på salens bildskärm eller projektor: Kontrollera att bildskärmskablaget är korrekt anslutet. Är datorns externa bildskärmsutgång aktiverad? Du kan behöva trycka en viss tangentkombination för att aktivera den bärbara datorns externa bildskärmsutgång. På de flesta laptopdatorer ska du hålla ned tangenten märkt Fn och samtidigt trycka på en tangent märkt med en bildskärmsikon, eller med texten CRT/LCD, LCD/VGA. Tangentkombinationer för vanliga märken Apple: F7 Dell: Fn+F8 Fujitsu: Fn+F10 Gateway: Fn+F3 eller Fn+F4 HP/Compaq: Fn+F4 eller Fn+F5 Sony: Fn+F7 IBM ThinkPad: Fn+F7 Toshiba: Fn+F5 Viktigt: Om du fortfarande inte får någon videobild ska du starta om datorn (kontrollera först att den är ansluten). Kontrollera att upplösningen på den externa utgången är ställd till 1024x768 bildpunkter. Inget ljud vid uppspelning från bärbar dator: Kontrollera att sladden är korrekt ansluten till datorns ljudutgång, ofta märkt med hörlurar. Kontrollera att datorns ljud inte är avstängt. Kontrollera att inställd ljudvolymsnivå inte är satt till noll. Kontrollera inställd ljudnivå i det program som används för uppspelningen. 10

11 Frågor Praktiska frågor rörande teknik i Sveriges Domstolars förhandlingssalar skall först och främst ställas till respektive domstols vaktmästare/teknikansvarig. Frågor av mer övergripande natur, rörande nyttjandet av modern teknik i förhandlingssalar, kan ställas till: Domstolsverket Ekonomiavdelningen Enheten för teknik Jönköping Tel:

12 Domstolsverket Jönköping Besöksadress: Kyrkogatan 34 Telefon: Fax: E-post: Tryckt:

Videokonferens. En praktisk vägledning

Videokonferens. En praktisk vägledning Videokonferens En praktisk vägledning Uppkoppling av videokonferenssamtal inom Sveriges Domstolar...2 När plats inte bör avslöjas...3 Från enskilda arbetsplatser...3 Uppkoppling av videokonferenssamtal

Läs mer

Finansiering av v ideokonferens- och presentationsteknik DV-RAPPORT 2004:3

Finansiering av v ideokonferens- och presentationsteknik DV-RAPPORT 2004:3 Finansiering av v ideokonferens- och presentationsteknik DV-RAPPORT 2004:3 Redovisning av ett regeringsuppdrag Producerad av Informationssekretariatet, Domstolsverket, diarienummer 1811-2003 Tryckt av

Läs mer

Handhavande AV-tekniska hjälpmedel - Fullt utrustad sal

Handhavande AV-tekniska hjälpmedel - Fullt utrustad sal 108-01-21 sid 1 Handhavande AV-tekniska hjälpmedel - Fullt utrustad sal Denna handledning är avsedd för nedan listade lärosalar där av-tekniken styrs med en knappsats (se bild) och där en stationär dator

Läs mer

Ett utvidgat krav på prövningstillstånd

Ett utvidgat krav på prövningstillstånd Datum Dnr 2001-10-09 1027-2001 Justitiedepartementet Yttrande över promemorian Hovrättsprocessen i framtiden (Ds 2001:36) (Ert diarienummer Ju1995/4888/DOM) Inställning Domstolsverket (DV) ansluter sig

Läs mer

Försöksverksamhet med. videokonferens DV-RAPPORT 2004:1. Redovisning av ett regeringsuppdrag

Försöksverksamhet med. videokonferens DV-RAPPORT 2004:1. Redovisning av ett regeringsuppdrag Försöksverksamhet med videokonferens DV-RAPPORT 2004:1 Redovisning av ett regeringsuppdrag Producerad av Informationssekretariatet, Domstolsverket, diarienummer 1509-1997 Tryckt av Tabergs tryckeri AB,

Läs mer

Remissyttrande över slutbetänkandet En modernare rättegång (SOU 2001:103)

Remissyttrande över slutbetänkandet En modernare rättegång (SOU 2001:103) Datum Dnr 2002-05-21 354-2002 Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande över slutbetänkandet En modernare rättegång (SOU 2001:103) Domstolsverket (DV) anser att utredningens förslag till ändringar

Läs mer

IN24 IN26. Användarhandbok

IN24 IN26. Användarhandbok IN4 IN6 Användarhandbok Läs häftet med säkerhetsanvisningar innan du installerar projektorn. Packa upp kartongen Det här ingår: Projektor Fjärrkontroll Cd-skiva Produktregistrering och Referenshandbok

Läs mer

DV-rapport 2002:5 SLUTRAPPORT - FÖRSÖKSVERKSAMHET MED VIDEOKONFERENS I ALLMÄN DOMSTOL

DV-rapport 2002:5 SLUTRAPPORT - FÖRSÖKSVERKSAMHET MED VIDEOKONFERENS I ALLMÄN DOMSTOL DV-rapport 2002:5 SLUTRAPPORT - FÖRSÖKSVERKSAMHET MED VIDEOKONFERENS I ALLMÄN DOMSTOL SAMMANFATTNING Domstolsverket (DV) fick den 8 juli 1999 regeringens uppdrag att genomföra och utvärdera försöksverksamheten

Läs mer

Italien. I italiensk lagstiftning, och mer specifikt i civilprocesslagen finns inga närmare bestämmelser om direkt bevisupptagning via videokonferens.

Italien. I italiensk lagstiftning, och mer specifikt i civilprocesslagen finns inga närmare bestämmelser om direkt bevisupptagning via videokonferens. Italien 1. Kan bevis tas upp via videokonferens antingen med deltagande av en domstol i den ansökande medlemsstaten eller direkt av en domstol i den medlemsstaten? Vilka nationella förfaranden eller lagar

Läs mer

Rutin för bokning av IT utrustning och bil

Rutin för bokning av IT utrustning och bil Rutin för bokning av IT utrustning och bil 2003-09-03 Diarenr: 2002-029 Uppdaterad 2005-02-16 2004-04-21 2004-07-08 2004-09-06 2005-08-15 2005-09-01 2005-12-30 Bokningsystemet täcker följande utrustning

Läs mer

IT-Säkerhetsinstruktion: Användare

IT-Säkerhetsinstruktion: Användare Dokumenttitel IT-Säkerhetsinstruktion: Användare Sida 1(15) Typ av styrdokument Riktlinjer Ansvarig utgivare Hällefors kommun Kommunstyrelse Ansvarig författare Lars Örtlund Giltighetsdatum 2013-02-13

Läs mer

En modernare rättegång reformering av processen i allmän domstol Den nya lagstiftningen och några rekommendationer om tillämpningen.

En modernare rättegång reformering av processen i allmän domstol Den nya lagstiftningen och några rekommendationer om tillämpningen. En modernare rättegång reformering av processen i allmän domstol Den nya lagstiftningen och några rekommendationer om tillämpningen Promemoria RättsPM 2008:10 Rättegångsprojektet Oktober 2008 Innehållsförteckning

Läs mer

EBITS 2012-01-09 E-MÖTE / VIRTUELLT MÖTE 5 INFORMATIONSKLASSNING. 1 Syfte. 2 Avgränsningar. 3 Bakgrund. 4 Informationsformer

EBITS 2012-01-09 E-MÖTE / VIRTUELLT MÖTE 5 INFORMATIONSKLASSNING. 1 Syfte. 2 Avgränsningar. 3 Bakgrund. 4 Informationsformer EBITS 2012-01-09 Arbetsgruppen för Energibranschens Informationssäkerhet E-MÖTE / VIRTUELLT MÖTE 1 Syfte Syftet med detta dokument är att belysa de risker som finns med olika former av virtuella möten.

Läs mer

Informationssäkerhet Riktlinjer för användare

Informationssäkerhet Riktlinjer för användare Informationssäkerhet Riktlinjer för användare Fastställd av kommundirektören 2011-06-20 Innehåll 1 Informationssäkerhet 3 2 Organisation och ansvar 4 2.1 Informationssäkerhetssamordnare 4 2.2 IT-chef 4

Läs mer

24-timmarsstrategi för Sveriges Domstolar

24-timmarsstrategi för Sveriges Domstolar 24-timmarsstrategi för Sveriges Domstolar Innehåll Regeringens vision om en 24-timmarsmyndighet...3 Tio punkter för tillgängligare domstolar... 5 Vidareutveckla verksamhetsstödet Vera...6 Anpassa öppet-

Läs mer

KÖPGUIDE. Toshiba FEATURE

KÖPGUIDE. Toshiba FEATURE Toshiba FEATURE DAGS FÖR SKOLAN DAGS FÖR SKOLAN KÖPGUIDE I Toshibas utbud av bärbara datorer finns mycket att välja bland, antingen du själv studerar eller är lärare, eller kanske letar efter lämplig utrustning

Läs mer

Riktlinjer för e-posthantering i hovrätten

Riktlinjer för e-posthantering i hovrätten 1 (30) Riktlinjer för e-posthantering i hovrätten R2A Box 2223, 550 02 Jönköping Besöksadress: Hovrättsgränd 4 Telefon: 036-15 65 00 Fax: 036-15 65 36 gota.hovratt@dom.se www.gotahovratt.se Expeditionstid:

Läs mer

Datautväxling lokalt. Datautväxling lokalt. Datautläsning lokalt

Datautväxling lokalt. Datautväxling lokalt. Datautläsning lokalt Datautväxling lokalt Datautläsning lokalt Uppgifter flyttas mellan datorer via t.ex. USB-minne eller e-post Denna funktion används om du vill utväxla data med en annan PC, där det skall arbetas vidare

Läs mer

IT-riktlinjer Nationell information

IT-riktlinjer Nationell information IT-riktlinjer Nationell information Syftet med denna It-riktlinje: den ska vägleda i användningen av Studiefrämjandets gemensamma datornätverk och dess it-resurser, vilket även innefattar den egna datorarbetsplatsen.

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion. medarbetare

Informationssäkerhetsinstruktion. medarbetare 2009-11-06 Informationssäkerhetsinstruktion för medarbetare Upplands-Bro kommun Antagen av kommundirektören 2010-02-18 Sid 2 (9) 1 Inledning... 3 2 Medarbetarens ansvar... 3 3 Åtkomst till information

Läs mer

Möjligheter för samverkan vid videokonferensbaserade multidisciplinära konferenser med olika tekniklösningar

Möjligheter för samverkan vid videokonferensbaserade multidisciplinära konferenser med olika tekniklösningar Möjligheter för samverkan vid videokonferensbaserade multidisciplinära konferenser med olika tekniklösningar Innehåll 1. Sammanfattning... 5 2. Termer... 7 3. Generella förutsättningar... 7 4. Tidigare

Läs mer

Så här går det till i hovrätten vid en brottmålsrättegång

Så här går det till i hovrätten vid en brottmålsrättegång Så här går det till i hovrätten vid en brottmålsrättegång BROTTMÅLS- RÄTTEGÅNGENS FÖRLOPP I HOVRÄTTEN Före rättegången kan man vänta i det gemensamma väntrummet. Den som vill vänta i ett enskilt väntrum

Läs mer

IT-säkerhetsinstruktioner för användare i Mölndals stad

IT-säkerhetsinstruktioner för användare i Mölndals stad IT-säkerhetsinstruktioner för användare i Mölndals stad Sida 1 1 INLEDNING 3 1.1. Allmänt 3 1.2. Instruktionens roll i IT-säkerhetsarbetet 3 1.3. Organisation och rollfördelning 4 1.4. Mål 5 2. INFORMATION

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion Mora, Orsa och Älvdalens kommuner

Informationssäkerhetsinstruktion Mora, Orsa och Älvdalens kommuner Informationssäkerhetsinstruktion Mora, Orsa och Älvdalens kommuner - Användare Informationssäkerhetsinstruktion gemensam Mora, Orsa och Älvdalens kommuner Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Klassning

Läs mer

InformationsSäkerhets- Instruktion Användare

InformationsSäkerhets- Instruktion Användare HÄRJEDALENS KOMMUN Informationssäkerhetsinstruktion Användare 2009-10-13 Handläggare: Staffan Eriksson InformationsSäkerhets- Instruktion Användare Styrande dokument för IT-användare i Härjedalens kommun

Läs mer

Rutin för användande av webb och sociala medier inom utbildningskontorets verksamheter

Rutin för användande av webb och sociala medier inom utbildningskontorets verksamheter Rutin 2014-10-20 Rutin för användande av webb och sociala medier inom utbildningskontorets verksamheter BUN 2014/1542 Rutinen antagen av Tommy Fabricius, utbildningsdirektör, den 20 oktober 2014. Revideras

Läs mer

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503 IN1501, IN1503 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03 Regulatory models: P1501, P1503 Intyg om överensstämmelse Tillverkare: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Portland, Oregon 97223-8368

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Advance Online

ANVÄNDARHANDBOK Advance Online ANVÄNDARHANDBOK Advance Online 2013-09-27 INNEHÅLL Innehåll... 2 Välkommen till Advance Online!... 3 Allmän information... 3 Idén bakom Advance Online... 3 Att logga in på en terminalstation... 4 Allmänt...

Läs mer

IT-säkerhetsinstruktion Användare Version 1.0

IT-säkerhetsinstruktion Användare Version 1.0 Dnr: IT-säkerhetsinstruktion Användare Version 1.0 2 (13) Innehåll 1. INLEDNING...3 BAKGRUND OCH SYFTE MED DOKUMENTET...3 MÅL...3 2. HANTERING AV INFORMATION...4 ALLMÄNT OM INFORMATION...4 INFORMATIONSKLASSNING...4

Läs mer

Konkurrensverkets platsundersökningar

Konkurrensverkets platsundersökningar Konkurrensverkets platsundersökningar Om du vill ha informationen i ett alternativt format, som till exempel på lättläst svenska, punktskrift eller inläst på kassett/cd, kontaktar du Konkurrensverket via

Läs mer