IN1100, IN1102 Regulatory models: W1100, W1102

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IN1100, IN1102 Regulatory models: W1100, W1102"

Transkript

1 IN1100, IN1102 Regulatory models: W1100, W

2 Överensstämmelsedeklaration Tillverkare: InFocus Corporation, SW 68th Parkway, Portland, Oregon US Härmed intygar vi på eget ansvar att denna projektor uppfyller kraven i följande direktiv och normer: EMC-direktivet 2004/108/EG EMC: EN EN EN EN Lågspänningsdirektivet 2006/95/EG Säkerhet: IEC :2005, MOD Varumärken DisplayLink är ett varumärke som tillhör DisplayLink Corporation. pple, Macintosh och PowerBook är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör pple Computer, Inc. IBM är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör International Business Machines, Inc. Microsoft, PowerPoint och Windows är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. dobe and crobat är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör dobe Systems Incorporated. DLP och DLP:s logotyp är registrerade varumärken som tillhör Texas Instruments och BrilliantColor är ett varumärke som tillhör Texas Instruments. InFocus, In Focus, och INFOCUS (stiliserat) är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör InFocus Corporation i US och andra länder. Varning från FCC Denna utrustning har testats och funnits överensstämma med gränserna för en Klass digital enhet, i enlighet med avsnitt 15 i FCC-reglerna. Syftet med dessa gränser är att ge rimligt skydd mot skadliga störningar när utrustningen används i kommersiella miljöer. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvent energi. Om den inte installeras och används enligt anvisningarna i handboken kan den orsaka skadliga störningar i radiokommunikationer. nvändning av denna utrustning i bostadsområden kommer troligtvis att orsaka skadliga störningar, varvid användaren måste åtgärda störningarna på egen bekostnad. Den här enheten uppfyller kraven enligt del 15 i FCC:s föreskrifter. nvändningen är underställd följande två villkor: (1) Enheten får ej förorsaka skadliga störningar och (2) enheten måste tåla alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan förorsaka icke önskvärd funktion. Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av InFocus Corporation kan ogiltigförklara behörigheten att använda utrustningen. EN varning Detta är en Klass -produkt. I bostadsområden kan den orsaka radiostörningar för vilka användaren måste vidtaga fullgoda korrigerande åtgärder. Det typiska användningsområdet är i ett konferensrum, sammanträdesrum eller ett auditorium. Kanada Denna klass -apparat uppfyller kraven i kanadensiska normen ICES-003. Cet appareil numérique de la classe est conforme à la norme NMB-003 du Canada. Myndighetsgodkännanden UL, cul ndra landsspecifika godkännandeprocesser kan vara tillämpliga. Se produktens certifieringsetikett. Detta dokument gäller för myndighetsregistrerade modellerna W1100 och W1102. Märkspänning: V, 2,3-0,9, Hz InFocus förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande ändra produkterbjudanden och produktspecifikationer. 1

3 Innehållsförteckning IInledning 3 Projektorns placering 5 nslutningsguide för projektorn och andra enheter 6 nsluta en datorkälla 9 Kräver datoranslutning (DisplayLink eller VES) 9 Valfria datoranslutningar 9 Visa en bild 10 Justera bilden 11 nsluta en videoenhet 12 nsluta videoenheter 13 Kompositvideoanslutning 13 S-videoanslutning 13 VES-anslutning 13 Komponentvideoanslutning 13 Stänga av projektorn 14 Felsöka installationen 14 nvända fjärrkontrollen 22 nvända ljud 23 nvända knapparna på knappsatsen 24 Optimera datorbilder 25 Funktioner vid presentationer 25 Optimera videobilder 26 npassa projektorn 26 Dynamiskt meddelande 26 nvända menyerna 27 Menyn Standard bild 28 Menyn vancerad bild 29 Menyn Inställning 30 Menyerna Status och Service 32 Underhåll 33 Göra ren linsen 33 nvända säkerhetslåset 33 Byta projektorlampa 34 Viktiga anvisningar för säker användning Placera projektorn horisontellt med en lutning som inte överskrider 15 grader. Placera projektorn på en plats med god luftcirkulation och utan något som kan blockera luftintag och utblåsventiler. Placera inte projektorn på en bordsduk eller andra mjuka föremål som kan blockera ventilerna. Placera projektorn på minst 1,2 m avstånd från eventuella varmluftsintag eller ventiler. Bara äkta InFocus-lampor testas för användning i denna projektor. InFocus ansvarar inte för andra lampors prestanda, säkerhet eller certifiering. nvändning av andra lampor strider mot projektorns garantivillkor och medför att alla certifieringsmärkningar på projektorn upphör att gälla. nvänd endast den medföljande nätsladden. Vi rekommenderar att du använder en skarvdosa med överströmsskydd. Läs anvisningarna i denna handbok för korrekt start och avstängning av projektorn. Hg - Lampan innehåller kvicksilver. Följ gällande lokala bestämmelser för hantering av kvicksilver. Se Om lampan mot förmodan skulle spricka kan partiklar slungas ut från ventilerna på projektorns sidor. Försäkra dig om att inga människor, mat eller dryck befinner sig under eller runt projektorn när projektorn är på, dvs. Inom de områden som är märkta med "X" på bilden nedan. 3 / 1 m 2 / 0.6 m Följ dessa anvisningar för att säkerställa god bildkvalitet och längsta möjliga brinntid för lampan under projektorns livslängd. Om dessa anvisningar inte följs kan garantin påverkas. Se garantibroschyren för fullständig information av garantin. 2

4 Inledning Din nya digitala projektor är lätt att ansluta, använda och underhålla. Modellen IN1100 har en egenupplösning på XG 1024x768, och modellen IN1102 har en upplösning på WXG 1280x800. Denna handbok gäller för samtliga produkter. De är kompatibla med ett flertal datorer och videoenheter. Produktspecifikationer Besök för att läsa det senaste om din multimediaprojektor, eftersom de kan komma att ändras utan förvarning. Tillbehör Projektorns medföljande standardtillbehör beskrivs i listan på det medföljande Snabbstartskortet. Tillbehör som kan köpas som tillval hittar du på vår webbplats eller hos närmsta återförsäljare eller fackhandlare. Registrering på nätet Registrera projektorn på vår webbplats för att aktivera garantin och få produktuppdateringar, meddelanden och registreringsincitament. fjärrkontrollmottagare (IR) lins pekknappsats zoom (bakre ring) focus (främre ring) fjärrkontrollmottagare (IR) anslutningspanel kontakt för strömsladd säkerhetslås höjningsfot 3

5 nslutningspanel Projektorn har även följande anslutningar: VES dator S-video Kompositvideo Ljudingång USB DisplayLink kontakt, för dator video inmatning. Denna USBanslutning har också en glidförflyttning (och muskontroll endast när den används med en tillvald fjärrkontroll) DisplayLink kontakt dator S-video kompositvideo Ljudingång säkerhetslås 4

6 Projektorns placering För att avgöra bästa placering av projektorn bör du utgå från projektionsskärmens storlek och form, eluttagens placering i rummet och avståndet mellan projektorn och övrig utrustning. Här följer några allmänna riktlinjer: Placera projektorn på en plan yta i rät vinkel mot skärmen. vståndet från projektorn till projektionsskärmen måste vara minst 1,5 meter. Placera projektorn på max 3 meters avstånd från eluttaget och inom 1,8 meter från videoenheten (om du inte har förlängningskablar). För att hålla kablarna lätt åtkomliga bör du lämna minst 15 cm avstånd till väggar och andra objekt runt projektorn. Placera projektorn på önskat avstånd från projektionsskärmen. vståndet från projektorns lins till skärmen, zoominställningen och videoformatet avgör den projicerade bildens storlek. Bilden lämnar projektorn i en viss vinkel. IN1100 bildförskjutning är 115 % ; IN1102 bildförskjutning är 112,4 %. Det innebär att om du har en bild som är 305 cm hög, befinner sig bildens bas 45,72 cm (IN1100) och 37,8 cm (IN1102) ovanför linsens centrum. 305 cm hög bild bildens bas 37,8 cm ovanför linsens centrum (IN1102) Projektionsvinkel 305 cm hög bild (IN1100) bildens bas 45,72 cm ovanför linsens centrum Projektionsvinkel Tabell 1: (IN1100) Olika avstånd till skärmen vid vissa givna skärmstorlekar Diagonal Skärmstorlek (tum/m) vstånd till skärmen Maxavstånd (fot/m) Minimiavstånd (fot/m) 60/1,5 8,6/2,6 7,8/2,4 80/2,0 11,5/3,5 10,4/3,2 90/2,3 12,9/3,9 11,7/3,6 150/3,8 21,5/6,6 19,5/5,9 Tabell 2: (IN1102) Olika avstånd till skärmen vid vissa givna skärmstorlekar Diagonal Skärmstorlek (tum/m) vstånd till skärmen Maxavstånd (fot/m) Minimiavstånd (fot/m) 60/1,5 7,2/2,2 6,6/2,0 80/2,0 9,6/2,9 8,8/2,7 90/2,3 10,8/3,3 9,9/3,0 150/3,8 18,0/5,5 16,4/5,0 linsens centrum linsens centrum 5

7 nslutningsguide för projektorn och andra enheter Bilden och tabellen nedan visar vilka anslutningar du använder för att få bästa möjliga upplösning från olika källenheter som datorer, vanliga videobandspelare, DVD-spelare (med progressiv eller radsprångsteknik), HDTV-källor (1080i, 1080p och 720p HDTV-format), TV och satellitmottagare, videokameror, spelkonsoller (med progressiv eller radsprångsteknik) och laserdisc-spelare. dator kompositvideo DisplayLink kontakt S-video Ljudingång säkerhetslås 6

8 Videoenhet Videokompatibilitet Om Enhetsanslutningen är Koppla till adapter eller motsvarande märkt anslutning på projektorn För anvisningar om installation, se Kommentarer Standardteveutsändningar (inte HDTV) via: kabel, digital kabel, satellit-tv, DVD eller videobandspelare Formaten NTSC, PL och SECM Kompositvideo eller S-video Video 2 eller Video 1 Kompositvideoanslutning på sidan 13. S-videoanslutning på sidan 13 Inte för progressive (t.ex. HDTV) källor. Se på sidan 8. Videokamera av standardtyp Formaten NTSC, PL och SECM Kompositvideo eller S-video Video 2 eller Video 1 Kompositvideoanslutning på sidan 13. S-videoanslutning på sidan 13 Inte för progressive (t.ex. HDTV) källor. Se på sidan 8. Konsollspel av standardtyp Formaten NTSC, PL och SECM Kompositvideo eller S-video Video 2 eller Video 1 Kompositvideoanslutning på sidan 13. S-videoanslutning på sidan 13 Inte för progressive (t.ex. HDTV) källor. Se på sidan 8. 7

9 Videoenhet Videokompatibilitet Om Enhetsanslutningen är Koppla till adapter eller motsvarande märkt anslutning på projektorn För anvisningar om installation, se Kommentarer 1080i, 1080p, 720p VG Dator 2 VES-anslutning på sidan 13 HDTV (Högdefinitionsteve) Komponent 480i Komponentvideo Dator 2 via VES till komponentvideoadapter (tillval) Komponentvideoanslutning på sidan i, 1080p, 720p VG Dator 2 VES-anslutning på sidan 13 Progressiv DVD Komponent 480p och 480i Komponentvideo Dator 2 via VES till komponentvideoadapter (tillval) Komponentvideoanslutning på sidan i, 1080p, 720p VG Dator 2 VES-anslutning på sidan 13 Progressiv spelkonsoll Komponent 480p och 480i Komponentvideo Dator 2 via VES till komponentvideoadapter (tillval) Komponentvideoanslutning på sidan 13 8

10 MOLEX MOLEX nsluta en datorkälla Kräver datoranslutning (DisplayLink eller VES) Om din dator har Windows XP SP2 eller nyare*, anslut USB-kabeln mellan din dators USB-port och projektorns DisplayLink kontakt, följ sedan instruktionerna på skärmen. Se DisplayLink Manager bruksanvisning (www.infocus.com/support/displaylink) för ytterligare information. * För den senaste informationen om stöd för andra operativsystem (inklusive pple), gå till Eller anslut ena änden av den medföljande datorkabeln till Dator 2 anslutningen på projektorn och den andra till VES-anslutningen på datorn. Om du använder en bordsdator behöver du först koppla ifrån monitorkabeln från datorns videoport. nslut ena änden av den svarta nätsladden till Power anslutningen på sidan av projektorn och den andra till ett eluttag. Strömlampan på Statuspanelen (på sidan 14) lyser nu orange. OBS: nvänd alltid den nätsladd som medföljer projektorn. Valfria datoranslutningar För att få ljud från projektorn ansluter du en ljudkabel (tillvalskabel, ingår ej) till datorn och till anslutningen udio In på projektorn. I så fall kan du även behöva en adapter. ansluta USB-kabel ansluta nätsladd ansluta datorkabel För att bläddra mellan bilder i en PowerPoint-presentation med hjälp av fjärrkontrollen ansluter du USB-kabeln till USB-musanslutningen på datorn och DisplayLink kontakten till projektorn. ansluta ljudkabel 9

11 Visa en bild Tryck på Ström knappen. Strömknappen blinkar grön och fläkten körs igång. När lampan tänds visas startskärmen och strömlampan lyser stadigt grönt. Det kan ta en minut innan bilden uppnår full ljusstyrka.? Visas ingen startskärm? Hjälp finns på på sidan 15. tryck på Strömknappen Starta datorn eller videoenheten. Bilden bör nu synas på projektionsskärmen. Om inte, tryck på knappen Source på projektorns knappsats eller fjärrkontrollen. Om du använder en VES kabel för anslutning av din dator till projektorn (istället för DisplayLink): Om du använder en bärbar dator, se först till att den externa videoporten är aktiverad. På många bärbara datorer aktiveras inte den externa videoporten automatiskt när en projektor ansluts. Vanligtvis används en knappkombination som FN + F8 eller en CRT/LCD-knapp för att slå av och på en externa bildskärm. Leta efter en funktionsknapp märkt CRT/LCD eller en funktionsknapp med en bildskärmssymbol. Tryck på FN och den märkta funktionsknappen samtidigt. Läs dokumentationen till den bärbara datorn för att lära dig om knappkombinationerna för din bärbara dator.? Ingen bild från bärbar dator? Försök att trycka på knappen uto bild på knappsatsen. Hjälp finns på på sidan 15.? Är din bärbara dator ansluten till projektorns DisplayLink kontakt? Se InFocus DisplayLink Manager bruksanvisning (www.infocus.com/ support/displaylink) för felsökningsinformation. starta datorn eller videokällan aktivera den externa porten på den bärbara datorn bildskärmsknapp eller LCD/CRT-knappen FN-knappen 10

12 Justera bilden Vid behov kan projektorn justeras i höjdled genom att trycka på spärrknappen till höjningsfoten för att förlänga foten. Rotera vid behov horisonteringsfoten baktill på projektorn. Håll händerna borta från varmluftsutblåset på projektorns sida. Placera projektorn på önskat avstånd från skärmen i 90 graders vinkel gentemot skärmen. Se på sidan 5 för en förteckning över bildstorlekar vid olika avstånd. justera höjden justera avstånd spärrknapp höjningsfot Justera zoom eller focus såsom behövs. justera zoom eller focus Om bilden inte är rätvinklig måste du först kontrollera att projektorn är vinkelrät mot skärmen. Om bilden är större eller mindre längst ner eller längst upp trycker du på den övre Keystone-knappen för att minska den övre delen av bilden, och på den nedre Keystone-knappen för att minska den nedre delen. Om vänster eller höger sida av skärmen är större eller mindre än den andra kan du vrida projektorn till vänster eller höger några grader för att få bilden rätvinklig. Justera kontrast eller ljusstyrka från menyn Standard bild. Se på sidan 28 för anvisningar om hur dessa menyjusteringar utförs. När det gäller bildförhållande är det viktigt att komma ihåg att dvdspelare måste ställas in på 16:9 för att få bästa möjliga bildkvalitet. För mer information om bildförhållande, Se på sidan 12. justera keystone justera menyn Standard bild zoom (bakre ring) focus (främre ring) 11

13 nsluta en videoenhet Du kan ansluta videoenheter som videobandspelare, DVD-spelare, videokameror, digitalkameror, spelkonsoller, HDTV-mottagare och TVmottagare till projektorn. Du kan ansluta ljud direkt till projektorn för att få ljud från den inbyggda högtalaren, eller förbigå projektorns ljudsystem och ansluta ljudet direkt från källan till en stereo. Du kan ansluta projektorn till de flesta videoenheter som kan avge en videosignal. Det går inte att direktansluta en koaxialkabel från ett kabelteve eller satellittevebolag, signalen måste passera en mottagare först. Exempel på mottagare är digitalkabelboxar, videobandspelare, digitalvideoinspelare och satellitteveboxar. I det här fallet räknas alla typer av enheter som kan ändra kanaler som en mottagare. Innan du ansluter projektorn bör du bestämma vilket bildförhållande du vill använda. Du kommer åt projektorns inställningar för bildförhållande från knappen Ändra storlek på fjärrkontrollen eller via menyn Standard bild i projektorn. Se på sidan 28 för mer information. Vad innebär bildförhållande (spect Ratio)? Bildförhållandet är förhållandet mellan bildens bredd och dess höjd. TVskärmar är vanligen 4:3. HDTV och de flesta DVD-filmer är 16:9. Vid projektion av bild på en skärm kan det vara skärmens storlek/form som avgör vilket bildförhållande som passar. Om du projicerar bilden på en tom vägg behöver skärmstorleken inte begränsas. Materialet som ska projiceras är också en faktor i valet mellan 4:3 och 16:9. De flesta teveprogram är i 4:3 medan de flesta filmer är i 16:9. Om skärmen är av typen 16:9 bör du välja 16:9 för anamorfiska filmer eller HDTV, och Inbyggd för visningsmaterial med bildförhållandet 4:3. Om du har en 4:3-skärm bör du fortfarande använda 16:9 för anamorfa filmer och HDTV, men du kan även välja mellan antingen 4:3 (för att täcka hela skärmen) eller Inbyggd (för direkt pixelmappning) för visningsmaterial med bildförhållandet 4:3. Kom ihåg att anamorfa filmer bara visas korrekt om DVD-spelaren är inställd på att sända till en teveapparat med 16:9. 4:3-skärm 16:9-skärm nvänd inte 4:3 läge 16:9 läge Naturligt läge (endast NTSC) 12

14 nsluta videoenheter Inga videokablar medföljer projektorn. Du kan beställa kablar från InFocus eller skaffa dem på egen hand. Kompositvideoanslutning nslut det gula kontaktdonet på kompositvideokabeln till videoutgången på videoenheten. nslut det andra gula kontaktdonet till den gula anslutningenvideo 2 på projektorn. nslut det vita kontaktdonet på en Mini-plug ljud Y-kabel till den vänstra ljudutgången på videoenheten och anslut det röda anslutningsdonet till den högra ljudutgången på videoenheten. nslut kabelns andra ände till videoanslutningen udio In på projektorn. Tänk på att bildkvaliteten vid kompositanslutning inte är lika god som för S-video. Komponentvideoanslutning Om HD-videoenheten har anslutningar för komponentvideo kan en Komponent till VES-adapter (tillval) användas. nslut komponentkabeln till videoenheten. nslut den andra änden av komponentkabeln till adaptern och anslut adaptern till anslutningen Dator 2. Komponent ger högsta möjliga videokvalitet. S-videoanslutning Om videoenheten har en rund S-videoanslutning med fyra stift kopplar du en S-videokabel till S-videoanslutningen på videoenheten och till anslutningen Video 1 på projektorn. nvänd ljudkabeln så som anges ovan. Tänk på att S-video ger bättre bildkvalitet än kompositvideo. VES-anslutning Om videoenheten har en 15-polig VG-utgång ansluter du ena änden av den medföljande datorkabeln till VG-anslutningen på videokällan. Det är möjligt att anslutningsporten på videoenheten är märkt med "To Monitor" (till bildskärm). nslut datorkabeln till antingen anslutningen Dator 2 på projektorn. 13

15 Stänga av projektorn Om ingen aktiv källa upptäcks på 30 minuter visar projektorn automatiskt en svart skärm. Denna svarta skärm ger projektorn längre aktiv livslängd. Bilden återkommer när en aktiv källa upptäcks eller en knapp på fjärrkontrollen eller knappsatsen trycks ned. Skärmsläckartid Du kan ställa in efter hur många minuter den svarta skärmen ska visas genom att aktivera funktionen Skärmsläckartid i menyn Inställning. Se på sidan 30. uto av-tid Projektorn har även funktionen uto av-tid som gör att lampan stängs av automatiskt när inga aktiva källor upptäcks och användaren varit inaktiv i 30 minuter. Funktionen är avstängd som standard. Du kan ändra tidsinställningen, Se på sidan 30. Stänga av projektorn Tryck på Ström knappen på fjärrkontrollen eller knappsatsen för att stänga av projektorn. Lampan stängs av och dioden blinkar orange i 1 minut medan fläktarna fortsätter att gå för att kyla ned lampan. När lampan har svalnat lyser dioden stadigt orange och fläktarna stannar. Koppla ur nätsladden från eluttaget för att helt stänga av strömmen till projektorn. Felsöka installationen Om bilden visas korrekt, hoppa till nästa avsnitt. Om inte, gör en felsökning av installationen. Statuspanelen längst upp på projektorn anger projektorns status och kan vara till hjälp vid felsökningen. Tabell 3: Statuslampornas beteende och innebörd Statusindikatorpanel ikoner Ström, fast orange Ström, blinkar grönt Ström, fast grönt Ström, blinkar orange Termometer Lampa Skiftnyckel/service Innebörd Projektorn är ansluten till eluttaget. Strömknappen har tryckts ned och programvaran startas. Strömmen är på och projektorn klar att använda. Strömknappen har tryckts ned för att stänga av projektorn och fläktarna går för att kyla ned projektorn. Projektorn är för varm. Kontrollera att ventilerna inte är blockerade (Se på sidan 20). Stäng av projektorn och vänta i en minut. Starta den sedan igen. Besök för att kontakta service. Stäng av projektorn och vänta i en minut. Starta den sedan igen. Om indikeringslampan för lampbyte börjar lysa igen ska den bytas och lamptimmarna återställas till noll. Stäng av projektorn och vänta i en minut. Starta den sedan igen. Om servicelampan tänds igen måste projektorn in på service. Besök för att kontakta Service. 14

16 Problem Lösning Resultat Ingen startskärm visas nslut nätsladden till projektorn Korrekt bild tryck på strömknappen Startup Screen Bara startskärmen visas Startup Screen Din dator använder projektorns DisplayLink kontakt, se the DisplayLink bruksanvisning för felsökningsinformation. Tryck på knappen Källa aktivera den externa porten på den bärbara datorn Datorbilden projiceras Starta om den bärbara datorn 15

17 Problem Lösning Resultat Ingen datorbild, bara texten "Signal utanför Datorbilden projiceras området" Signal out of the range Tryck på knappen uto. bild på knappsatsen, justera datorns uppdateringsfrekvens i Kontrollpanelen > Bildskärm > Inställningar > vancerat > dapter (exakt ställe varierar mellan operativsystem) Bara bakgrundsbilden på datorn visas, inte ikonerna på Skrivbordet Du kan även behöva ställa in en annan upplösning på datorn, så som visas i följande problem, "bilden suddig eller avhuggen" Om din dator använder DisplayLink kontakten, använd DisplayLink Manager programmet för att byta visningsläge från Extended Desktop (utökat skrivbord) till Duplicated Desktop (dublicerat skrivbord). Se DisplayLink Manager bruksanvisning för ytterligare information. vaktivera "Utöka Windowsskrivbordet till denna bildskärm" i Kontrollpanelen > Bildskärm > Inställningar > Bildskärm 2 (platsen varierar mellan olika operativsystem) Bakgrunden och skrivbordet projiceras vmarkera detta alternativ och klicka på Verkställ 16

18 Problem Lösning Resultat Bilden är suddig eller avhuggen Ställ in datorns bildskärmsupplösning till samma som projektorns Bilden är tydlig och inte avhuggen inbygga upplösning (Start > Inställningar > Kontrollpanelen > Bildskärm > fliken Inställningar) För en bärbar dator, avaktivera den bärbara datorns monitor eller slå på dualskärmläge Bilden är inte centrerad på skärmen Flytta projektorn, justera zoomen, justera höjden Korrekt bild Justera den horisontal eller vertikal position i vancerad bild 17

19 Problem Lösning Resultat Bilden är inte rätvinklig Justera Keystone på knappsatsen Rätvinklig bild Bilden är oskarp Justera Skärpa på menyn Standard bild Korrekt bild B B Bilden passar inte på en 4:3 eller 16:9-skärm Ändra bildförhållandet till 4:3 eller 16:9 på menyn Standard bild > Bildförhållande Korrekt bild 18

20 B B Problem Lösning Resultat Bilden spegelvänd vänster till höger Stäng av Bakprojicering i menyn Inställning Korrekt bild B Projicerade färger överensstämmer inte med källan Justera färg, färgton, ljusstyrka, kontrast på menyn Standard bild Korrekt bild COLOR COLOR Videon som inbäddats i min PowerPointpresentation spelas inte upp på skärmen Om din dator använder projektorns DisplayLink kontakt, se the DisplayLink bruksanvisning för felsökningsinformation. Stäng av den bärbara datorns inbyggda LCD-skärm Inbäddade videoklipp spelas upp korrekt B 19

21 Problem Lösning Resultat Tänds inte, Indikeringslampan för temperatur lyser Kontrollera att ventilerna inte är blockerade, stäng av projektorn Lampan tänds Indikeringslampan för temperatur och låt den svalna i en minut Startup Screen Texten "Byt lampa" visas när projektorn startas, lampan tänds inte, Indikeringslampan för lampbyte lyser Indikeringslampa för lampbyte Lampan måste bytas (Se på sidan 34) lossa skruvarna lossa skruvarna Lampan tänds Startup Screen 20

22 Behöver du fortfarande hjälp? För mer hjälp, besök vår webbplats eller ring oss. Kontrollera även våra instruktionsguider HOW TO för mer information om användning av projektorn. Se Snabbstartskortet för kontaktinformation till kundsupport. Denna produkt omfattas av en begränsad garanti. En utökad garanti kan köpas hos återförsäljare. När du skickar in projektorn på reparation rekommenderar vi att du förpackar enheten med de ursprungliga förpackningsmaterialen eller anlitar ett förpackningsbolag för att packa enheten. Teckna en transportförsäkring som täcker hela produktens värde. 21

23 nvända fjärrkontrollen Fjärrkontrollen använder de två (2) -batterierna. Det är lätt att sätta i batterierna: ta bort luckan från fjärrkontrollens baksida, vänd batteriets + och - ändar i rätt riktning, för in dem på plats och sätt sedan tillbaka luckan. Varning: Hantera och kassera uttjänta batterier på ett miljöriktigt sätt. Fjärrkontrollen används genom att rikta den mot projektorns framsida (inte mot datorn). Räckvidden för optimal drift är cirka 4,5 meter. Tryck på Ström knappen på fjärrkontrollen för att starta och stänga av projektorn (Se på sidan 14 för information om avstängning). Tryck på Menu knappen på fjärrkontrollen för att öppna projektorns menysystem. Navigera genom att trycka på pilknapparna och välj funktioner och justera inställningar i menyerna med Select knappen. Se på sidan 27 för mer information om menyerna. Fjärrkontrollen har även knappen Source för att växla mellan olika källenheter. Följande knappar finns också på fjärrkontrollen: Volume - knappar för att justera ljudnivån. Custom - knapp som kan tilldelas en särskild funktion, till exempel Blank skärm eller Frys (Se på sidan 30). Source - knapp för att växla mellan källor. Blank - knapp för att tömma skärmen. Presets - genvägsknappar till lagrade inställningar (Se på sidan 28). Mute - knapp som stänger av ljudet. uto Image - knapp som synkroniserar om projektorn till källan Resize - knapp för att växla mellan olika bildförhållanden (Se på sidan 28). Felsökning för fjärrkontrollen Kontrollera att batterierna har satts i med plus och minuspolerna rättvända och att de inte är slut. Var noga med att rikta fjärrkontrollen mot projektorn eller skärmen, inte datorn, och håll dig inom räckvidden 4,5 meter. För bästa resultat bör du rikta fjärrkontrollen mot projektorn. 22 navigerings knappar

24 nvända ljud nvända projektorns högtalare För att använda projektorns högtalare ansluts ljudkällan till projektorns udio In kontakt. Tryck på Volume knapparna på knappsatsen eller fjärrkontrollen för att justera volymen. Felsökning för ljud Om du inte hör något ljud, kontrollera följande: Se till att volymen är tillräckligt högt inställd. Tryck på knappen Volume på knappsatsen eller fjärrkontrollen. Se till att rätt källa är aktiverad. Kontrollera att du är ansluten till en ljudutgång, "audio out", på källan, och inte en linjeingång, "line-in" eller en mikrofoningång, "microphone". Justera ljudkällan. Om du spelar upp video, kontrollera att uppspelning inte har pausats. ansluta ljudkabel justera volymen 23

25 nvända knapparna på knappsatsen De flesta knappar beskrivs i detalj i andra avsnitt, men här följer en översikt av deras funktioner: Power - knapp som startar och stänger av projektorn (på sidan 10). uto Image - knapp som synkroniserar om projektorn till källan. Presets - genvägsknapp för att bläddra mellan lagrade inställningar (på sidan 28). Keystone - justerar bildens rätvinklighet (på sidan 11). Menu - knapp som öppnar skärmmenyerna (på sidan 27). Select - knapp för att bekräfta val i menyerna (på sidan 27). Uppåt/nedåtpil - pilknappar för att navigera i menyerna och ändra inställningsvärden (på sidan 27). Volume - knappar för att justera ljudnivån (på sidan 23). Source - knapp som växlar mellan källenheter (på sidan 10). menynavigeringsknappar 24

26 Optimera datorbilder När videokällan är korrekt ansluten och bilden syns på skärmen kan du optimera bilden genom att justera inställningar i skärmmenyerna. För allmän information om användning av menyerna, Se på sidan 27. Justera Keystone, kontrast eller ljusstyrka i menyn Standard bild (på sidan 28). Ändra bildförhållande. Välj det alternativ som bäst passar ingångskällan (på sidan 28). Justera färgtemperaturen i menyn vancerad bild (på sidan 28). Justera alternativen Fas, Spårning, eller Horisontal eller Vertikal position i menyn vancerad bild (på sidan 29). När du har optimerat bilden för en viss källa kan du spara inställningarna som ett förinställt alternativ. På så sätt kan du enkelt komma åt dessa inställningar senare (på sidan 28). Om din dator använder projektorns DisplayLink kontakt, se InFocus DisplayLink Manager bruksanvisning för felsökningsinformation för optimering av bilden. Funktioner vid presentationer Projektorn har flera funktioner som underlättar vid presentationer. Här följer en översikt, detaljer finns i avsnittet om menyn. npassad-tangenten Custom kan tilldelas flera olika funktioner. Standardeffekten är Källinfo, som visar information om projektorn och den aktuella källan. Se på sidan 30 för vidare information. Sökskärmalternativet låter dig ändra uppträdandet hos den tomma skärmen och startskärmen (på sidan 31). Två alternativ, uto-av och Skärmspartid erbjuder möjligheten att automatiskt stänga av projektorn efter flera minuters inaktivitet eller visa en tom skärm. Detta förlänger lampans livslängd (på sidan 30). 25

Regulatory models W3220, W3240 and W3260 010-0710-03 IN3102 IN3104 IN3106 IN3108

Regulatory models W3220, W3240 and W3260 010-0710-03 IN3102 IN3104 IN3106 IN3108 Regulatory models W3220, W3240 and W3260 010-0710-03 IN3102 IN3104 IN3106 IN3108 Överensstämmelsedeklaration Tillverkare: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Portland, Oregon 97223-8368 US Härmed

Läs mer

Överensstämmelsedeklaration Tillverkare: InFocus Corporation 13190 SW 68th Parkway, Portland, Oregon 97223-8368 USA.

Överensstämmelsedeklaration Tillverkare: InFocus Corporation 13190 SW 68th Parkway, Portland, Oregon 97223-8368 USA. Överensstämmelsedeklaration Tillverkare: InFocus Corporation 13190 SW 68th Parkway, Portland, Oregon 97223-8368 USA Härmed intygar vi på eget ansvar att denna projektor uppfyller kraven i följande direktiv

Läs mer

X8 Snabbstarthandbok

X8 Snabbstarthandbok X8 Snabbstarthandbok support support 4 support 5 Höjd Justera bilden Projektorns placering Håll ned låsknappen på översidan av projektorn. Lyft upp projektorns framkant till lämplig höjd. Släpp knappen.

Läs mer

Quick Start *36.8AU05G003-A* IN3102 IN3104 IN3106 IN3108. For English, see fold-out poster 빠른 시작 안내서 快 速 入 P/N 36.8AU05G003-A

Quick Start *36.8AU05G003-A* IN3102 IN3104 IN3106 IN3108. For English, see fold-out poster 빠른 시작 안내서 快 速 入 P/N 36.8AU05G003-A IN3102 IN3104 IN3106 IN3108 Quick Start For English, see fold-out poster Guide de Démarrage Rapide Schnellstart-Anleitung Guía de Inicio Rápido Guida di Consultazione Rapida Snelstartgids Guia de Início

Läs mer

Varning från FCC. Kanada

Varning från FCC. Kanada in100 Överensstämmelsedeklaration Tillverkare: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Suite 200, Portland, Oregon 97223-8368 US Härmed intygar vi på eget ansvar att denna projektor uppfyller kraven

Läs mer

Varning från FCC. Kanada

Varning från FCC. Kanada Bruksanvisning PX839-000-02 DISPERINDG Nr 0287/1.824.51/09.03 Föreskrivande modeller: IN112a/IN114a/IN116a/IN112aT/IN114aT/IN114STa/IN118HDa/IN118HDSTa Överensstämmelsedeklaration Tillverkare: InFocus

Läs mer

Disperindag No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models P1501, P1503 009-1325-02 P/N: 4J.0U102.003

Disperindag No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models P1501, P1503 009-1325-02 P/N: 4J.0U102.003 Quick Start For English, see fold-out poster Guide de Démarrage Rapide Schnellstart-Anleitung Guía de Inicio Rápido Guida di Consultazione Rapida Snelstartgids Guia de Início Rápido Snabbstarthandbok Краткое

Läs mer

in2102 in2104 in2106 Snabbstarthandbok

in2102 in2104 in2106 Snabbstarthandbok in2102 in2104 in2106 Snabbstarthandbok Läs igenom broschyren med säkerhetsanvisningarna innan du monterar projektorn. 1 Packa upp kartongen Följande ingår: Projektor Fjärrkontroll USB-kabel Datorkabel

Läs mer

IN24 IN26. Användarhandbok

IN24 IN26. Användarhandbok IN4 IN6 Användarhandbok Läs häftet med säkerhetsanvisningar innan du installerar projektorn. Packa upp kartongen Det här ingår: Projektor Fjärrkontroll Cd-skiva Produktregistrering och Referenshandbok

Läs mer

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503 IN1501, IN1503 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03 Regulatory models: P1501, P1503 Intyg om överensstämmelse Tillverkare: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Portland, Oregon 97223-8368

Läs mer

Försäkran om överensstämmelse EN 55022 - Varning Kanada Myndighetsgodkännande Varumärken FCC Varning

Försäkran om överensstämmelse EN 55022 - Varning Kanada Myndighetsgodkännande Varumärken FCC Varning Försäkran om överensstämmelse Tillverkare: InFocus Corporation, 27500 SW Parkway Avenue, Wilsonville, Oregon 97070 USA Europeiskt kontor: Louis Armstrongweg 110, 1311 RL Almere, Nederländerna Vi försäkrar

Läs mer

Överensstämmelsedeklaration. Varning från FCC. Varumärken. CE-varning. Kanada. Myndighetsgodkännanden

Överensstämmelsedeklaration. Varning från FCC. Varumärken. CE-varning. Kanada. Myndighetsgodkännanden Överensstämmelsedeklaration Tillverkare: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Suite 200, Portland, Oregon 97223-8368 USA Härmed intygar vi på eget ansvar att denna projektor uppfyller kraven i följande

Läs mer

IN5502, IN5504, IN5532, IN5534 User s Guide

IN5502, IN5504, IN5532, IN5534 User s Guide IN5502, IN5504, IN5532, IN5534 User s Guide 5500 Regulatory models: F5500, F5530 010-0715-02 Överensstämmelsedeklaration Tillverkare: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Portland, Oregon 97223-8368

Läs mer

IN2112, IN2114, IN2116

IN2112, IN2114, IN2116 IN2112, IN2114, IN2116 010-0735-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.0 Regulatory models: V2000, M2100 Överensstämmelsedeklaration Tillverkare: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Portland, Oregon

Läs mer

IN10. Referenshandbok

IN10. Referenshandbok IN10 Referenshandbok Försäkran om överensstämmelse Tillverkare: InFocus Corporation, 27500 SW Parkway Avenue, Wilsonville, Oregon 97070 USA Europeiskt kontor: Louis Armstrongweg 110, 1311 RL Almere, Nederländerna

Läs mer

Varning från FCC. Kanada

Varning från FCC. Kanada Överensstämmelsedeklaration Tillverkare: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Suite 200, Portland, Oregon 97223-8368 USA Härmed intygar vi på eget ansvar att denna projektor uppfyller kraven i följande

Läs mer

Varning från FCC. Överensstämmelsedeklaration. Varumärken. Myndighetsgodkännanden

Varning från FCC. Överensstämmelsedeklaration. Varumärken. Myndighetsgodkännanden Överensstämmelsedeklaration Tillverkare: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Suite 200, Portland, Oregon 97223-8368 USA Härmed intygar vi på eget ansvar att denna projektor uppfyller kraven i följande

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

Överensstämmelsedeklaration. EN 55022 Varning. Varumärken. Myndighetsgodkännanden. Varning från FCC

Överensstämmelsedeklaration. EN 55022 Varning. Varumärken. Myndighetsgodkännanden. Varning från FCC Överensstämmelsedeklaration Tillverkare: InFocus Corporation 13190 SW 68th Parkway, Portland, Oregon 97223-8368 USA Härmed intygar vi på eget ansvar att denna projektor uppfyller kraven i följande direktiv

Läs mer

Ladibug Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning

Ladibug Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning Ladibug Bildbehandlingsprogram Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installera Ladibug... 3 4. Anslutning... 6 5. Börja använda Ladibug... 7 6. Drift... 8 6.1 Huvudmeny...

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Använda TV-ut LÄS DETTA FÖRST. Se PC-bilden på en TV! Ansluta din PC till en TV eller en videobandspelare. VIKTIG INFORMATION för europeiska kunder

Använda TV-ut LÄS DETTA FÖRST. Se PC-bilden på en TV! Ansluta din PC till en TV eller en videobandspelare. VIKTIG INFORMATION för europeiska kunder Använda TV-ut Se PC-bilden på en TV! Ditt nya RAGE 128-baserade grafikkort har TV-ut funktionalitet. Anslut helt enkelt ditt kort till en TV, en bildskärm eller båda. Du kan till och med koppla grafikkortet

Läs mer

Quick Start. Panduan Ringkas. Regulatory model V2000 and M * * DISPERINDAG No. 0287/ /09.03

Quick Start. Panduan Ringkas. Regulatory model V2000 and M * * DISPERINDAG No. 0287/ /09.03 Quick Start Guide de Démarrage Rapide Schnellstart-Anleitung Guía de Inicio Rápido Guida di Consultazione Rapida Snelstartgids Guia de Início Rápido Snabbstarthandbok Краткое руководство Panduan Ringkas

Läs mer

CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare

CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare snabbstartsguide Tack för att du har valt den här JBL -produkten! Den strömförsörjda soundbar-högtalaren JBL Cinema SB100 är ett komplett, integrerat ljudsystem

Läs mer

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista Part Number: 92P1959 ThinkPad X-serien Installationsanvisningar Packlista Tack för att du har valt att köpa en IBM ThinkPad i X-serien. Kontrollera att allt som står i den här listan finns med i förpackningen.

Läs mer

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev B Innehåll Skötsel 1 Snabbstart 3 Översikt 3 Enhetens delar - förklaring 5 Tillbehör 8 Ladda batteriet 9 Stand inte definierat. Fel! Bokmärket är

Läs mer

StyleView Transfer Cart

StyleView Transfer Cart Användarhandbok StyleView Transfer Cart Lådorna säljs separat. Denna vagn är kompatibel med lådor SV41, SV42, SV43 och SV44. Den är inte kompatibel med lådor SV31 eller SV32. Komponenter Verktyg som behövs

Läs mer

FCC-varning. Intyg om överensstämmelse. Varumärken. Kanada. Myndigheters godkännanden

FCC-varning. Intyg om överensstämmelse. Varumärken. Kanada. Myndigheters godkännanden 010-0752-02 Intyg om överensstämmelse Tillverkare: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Suite 200, Portland, Oregon 97223-8368 USA Vi intygar härmed på eget ansvar att den här projektorn uppfyller

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista

ThinkPad X-serien. Installationsanvisningar. Packlista PN: 67P4581 ThinkPad X-serien Installationsanvisningar Packlista Tack för att du har valt att köpa en IBM ThinkPad i X-serien. Kontrollera att allt som står i den här listan finns med i förpackningen.

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

HP:s dockningsstation Referenshandbok

HP:s dockningsstation Referenshandbok HP:s dockningsstation Referenshandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft är ett registrerat varumärke tillhörande Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 7 Filmläge Filmning...

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Bruksanvisning (detaljerad) - Guide för stapling

LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Bruksanvisning (detaljerad) - Guide för stapling LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Bruksanvisning (detaljerad) - Guide för stapling 020-000499-02 Projektor LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Bruksanvisning (detaljerad) Guide för stapling

Läs mer

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare

Bruksanvisning QL-700. Etikettskrivare Bruksanvisning Etikettskrivare QL-700 Se till att du läser igenom och förstår bruksanvisningen innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du förvarar den på en lättåtkomlig plats för framtida bruk.

Läs mer

MP511 digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok. Välkommen

MP511 digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok. Välkommen MP511 digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 5 Inledning... 9 Projektorns funktioner...9 Förpackningens innehåll...10 Standardtillbehör...

Läs mer

Komma igång med PSS (Personal Sound System)

Komma igång med PSS (Personal Sound System) QSG_swe 29/12/04 15:14 Page 43 Komma igång med PSS (Personal Sound System) Ta dig tid att läsa det här innan du använder ditt PSS. Vi hoppas att du kommer ha mycket nöje med din personligt ljudsystem (pss).

Läs mer

IN5102/IN5104/IN5106. Regulatory models W50, W55. User s Guide

IN5102/IN5104/IN5106. Regulatory models W50, W55. User s Guide IN5102/IN5104/IN5106 Regulatory models W50, W55 User s Guide Försäkran om överensstämmelse Tillverkare: InFocus Corporation, 27500 SW Parkway Ave. Wilsonville, Oregon 97070 USA Europeiskt kontor: Louis

Läs mer

CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev D

CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev D CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev D Skötsel Bokmärket är inte definierat. Innehåll Fel! Snabbstart 3 Översikt 3 Användarlägen 5 Tillbehör 8 Batteri och laddning 9 Skriv stativ 15

Läs mer

Fullfunktions fjärrkontroll (för MT-serien) Fjärrkontroll i kortstorlek (för LT-serien)

Fullfunktions fjärrkontroll (för MT-serien) Fjärrkontroll i kortstorlek (för LT-serien) Fullfunktions fjärrkontroll (för MT-serien) Fjärrkontroll i kortstorlek (för LT-serien) Den interaktiva fjärrkontrollen demonstrerar egenskaperna, funktionerna, inställningarna och de justerbara menyerna

Läs mer

Solo + Standard och HD. Nordic. SOLO manual version 20090811 4

Solo + Standard och HD. Nordic. SOLO manual version 20090811 4 Solo + Standard och HD Nordic SOLO manual version 20090811 4 1 SOLO från Nordiceye finns i 2 olika modeller. För att påverka miljön i varje form har vi valt att skriva denna manual i kombination av de

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning WT535 Svensk Bruksanvisning Nordisk General agent för LaCrosse AN 200508 La crosse WT- 535 Introduktion Nu har ni köpt er Projektions klocka med DCF- 77 radio kontrollerad tid. För att använda produkten

Läs mer

CP120c digital projektor Kommunikationsserien Användarhandbok. Välkommen

CP120c digital projektor Kommunikationsserien Användarhandbok. Välkommen CP120c digital projektor Kommunikationsserien Användarhandbok Välkommen Copyright Copyright 2006 för BenQ Corporation. Med ensamrätt. Ingen del av den här publikationen får återskapas, kopieras, lagras

Läs mer

Brukanvisning Candy5 HD

Brukanvisning Candy5 HD Bruksanvisning Brukanvisning Candy5 HD 1. Vad är CANDY5 HD?... 5 2. Säkerhetsinformation... 6 3. Vad finns i förpackningen?... 7 4. Beskrivning... 8 5. Kom igång... 10 5-1. Ladda batteriet... 10 5-2. Ta

Läs mer

HP:s minifjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok

HP:s minifjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok HP:s minifjärrkontroll (endast vissa modeller) Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows och Windows Vista är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation

Läs mer

Förberedelser. Svenska

Förberedelser. Svenska Innehåll Förberedelser... 49 Paketinnehåll... 50 Installationsinstruktioner... 50 Monitorinstallation... 50 Monitorpackning... 50 Granska vinkeljustering... 51 Koppla... 51 Sätta igång... 51 Justera skärminställninar...

Läs mer

in3900 Quick Start For English, see fold-out poster

in3900 Quick Start For English, see fold-out poster in3900 Quick Start For English, see fold-out poster Guide de Démarrage Rapide Schnellstart-Anleitung Guía de Inicio Rápido Guida di Consultazione Rapida Snelstartgids Guia de Início Rápido Snabbstarthandbok

Läs mer

Adaptive Sound Technology. Tillägg

Adaptive Sound Technology. Tillägg Adaptive Sound Technology Tillägg Första inställningen av TV:n Ditt system är utrustat med Adaptive Översikt över första inställningen Sound Technology, vilket gör att du kan få en optimal ljudupplevelse

Läs mer

3,5 mm extern mikrofoningång. Storlek och vikt Höjd: 100 mm Bredd: 65 mm Djup: 27 mm Vikt: 120 g, inkl. batterier

3,5 mm extern mikrofoningång. Storlek och vikt Höjd: 100 mm Bredd: 65 mm Djup: 27 mm Vikt: 120 g, inkl. batterier BE1411 Knappar och anslutningar Test / programmering Statuslampor 3,5 mm extern mikrofoningång Intern mikrofon BE9199 / BE9200 Extern mikrofon Tryckknapp för dörrklocka Extern triggeringång Teknisk information

Läs mer

BH280/BH380 Bartype-skärm Användarhandbok

BH280/BH380 Bartype-skärm Användarhandbok BH280/BH380 Bartype-skärm Användarhandbok Friskrivningsklausul BenQ Corporation ger inga uttryckta eller underförstådda garantier avseende innehållet i detta dokument. Dessutom förbehåller sig BenQ Corporation

Läs mer

Viktiga säkerhetsanvisningar

Viktiga säkerhetsanvisningar Säkerhetsvarningar - ögon Undvik alltid att stirra/vara vänd rakt mot projektorns stråle. Håll ryggen mot strålen så mycket som möjligt. En pinne eller laserpekare rekommenderas för att undvika att hamna

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe BT Edition Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe BT Edition är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den

Läs mer

8. Videoutgång 9. Driftknappar 10. Strömindikator 11. PAL-indikator 12. Kanalomkopplare 13. Videoingång. A. Meny B. Zoom C.

8. Videoutgång 9. Driftknappar 10. Strömindikator 11. PAL-indikator 12. Kanalomkopplare 13. Videoingång. A. Meny B. Zoom C. Produktinformation MOTTAGARE. Antenn 2. VGA-utgång 3. VGA-ingång 4. AUDIO-ingång 5. S-VIDEO 6. Nätanslutning 7. Kontrollknappar 8. Videoutgång 9. Driftknappar 0. Strömindikator. PAL-indikator 2. Kanalomkopplare

Läs mer

Inkoppling av dator till projektor på Socialhögskolan

Inkoppling av dator till projektor på Socialhögskolan Inkoppling av dator till projektor på Socialhögskolan INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Edebalksalen och sal 22 Bärbar PC... 1 Stationär PC 3 Bärbar Mac. 4 Salarna 10, 11, 12, 14, 20, 21, 30, 31 och 32 Bärbar PC.

Läs mer

ThinkPad T-serien. Installationsanvisningar. Packlista. h Strömsladd h Böcker: h Nätadapter h Telefonsladd. h Dator h Batteri.

ThinkPad T-serien. Installationsanvisningar. Packlista. h Strömsladd h Böcker: h Nätadapter h Telefonsladd. h Dator h Batteri. PN: 92P1484 ThinkPad T-serien Packlista Tack för att du har valt att köpa en IBM ThinkPad i T-serien. Kontrollera att allt som står i den här listan finns med i förpackningen. Om något saknas eller är

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas enheten Easi-Scop eller öppnas enheten upphör denna garanti. Allt arbete utöver garantireparationer

Läs mer

TEKNIKMAGASINET MANUAL

TEKNIKMAGASINET MANUAL TEKNIKMAGASINET MANUAL Art 490723 Slim USB Multimedia Remote Control OBS! Ändringar och modifi eringar som inte är godkända av Teknikmagasinet resulterar i att garantin upphör. Om det skulle uppstå ett

Läs mer

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på SRP3011. Frågor? Kontakta Philips.

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på  SRP3011. Frågor? Kontakta Philips. Alltid redo att hjälpa till Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support Frågor? Kontakta Philips SRP3011 Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Din universalfjärrkontroll 2 Introduktion

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone. Om någon av ovanstående delar saknas, kontakta den butik där du köpte enheten.

WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone. Om någon av ovanstående delar saknas, kontakta den butik där du köpte enheten. WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone Introduktion Först och främst tackar vi dig till ditt köp av denna Sweex USB Webcam 100K with Microphone. Med denna webbkamera kan du enkelt kommunicera med

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

Bruksanvisning Bläckfisken USB

Bruksanvisning Bläckfisken USB Bruksanvisning Bläckfisken USB Kontaktanslutning till datorer och pekplattor Tel/Fax.: 013-712 70 Östra Harg Torpängen 585 91 Linköping E-post: info@hargdata.se Hemsida: www.hargdata.se Innehållsförteckning:

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Kortfattad användarhandbok TANDBERG MXP-system - Svenska Programvaruversion F1 D13624.04 June 2006 Detta dokument får inte kopieras vare sig i sin helhet eller i utdrag utan skriftligt godkännande från:

Läs mer

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Utgåva 1.1 SV Delar Den trådlösa laddarens olika delar. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampa 3 Laddningsområde Produktens yta är fri från nickel. Vissa tillbehör som

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

IN42. User s Guide. English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Svensk, Nederlands, Portugués,

IN42. User s Guide. English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Svensk, Nederlands, Portugués, IN42 User s Guide English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Svensk, Nederlands, Portugués, SVENSK Försäkran om överensstämmelse Tillverkare: InFocus Corporation, 27700B SW Parkway Ave. Wilsonville,

Läs mer

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Bruksanvisning ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Svensk manual V.120813 V1.2 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja

Läs mer

BeoCom 2. Komma igång

BeoCom 2. Komma igång BeoCom 2 Komma igång Innan du börjar Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 2 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex. en BeoCom

Läs mer

NeoTV 350 Media Player NTV350

NeoTV 350 Media Player NTV350 NeoTV 350 Media Player NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas, lagras i ett sökbart lagringssystem eller översättas till något

Läs mer

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installering av Ladibug... 3 4. Anslutning av hårdvaran... 8 5. Börja

Läs mer

Calisto P240. USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK

Calisto P240. USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK Calisto P240 USB-telefonlur ANVÄNDARHANDBOK Välkommen Grattis till valet av din nya Plantronics-produkt. I den här användarhandboken finns anvisningar om hur du ställer in och använder Plantronics Calisto

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346

ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 ZAP DVR-X3 Art.nr. 150346 I förpackningen Bruksanvisning, USB-kabel samt hörlurar. Knappar och kontroller 1. Uttag för extern mikrofon 2. MENU Meny 3. PLAY På / Spela upp inspelning / Pausa uppspelning

Läs mer

IDEA-CX V.I.C WWW.SYNSUPPORT.COM

IDEA-CX V.I.C WWW.SYNSUPPORT.COM IDEA-CX V.I.C WWW.SYNSUPPORT.COM Grattis till ditt val av förstorings utrustning. Vi hoppas att IDEA-CX V.I.C kommer att berika din vardag. Nordic Production AB Innehåll 1. Ingående delar. 2. Montering

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Handbok för skrivarprogramvara

Handbok för skrivarprogramvara Handbok för skrivarprogramvara (För Canon Compact Photo Printer Solution Disk Version 6) Windows 1 Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Läs det här först...4 Handboken...4 Flödesdiagram för utskrift...5

Läs mer

ETT FÖRSTORINGSPROGRAM PÅ DATORN ANVÄNDARHANDLEDNING

ETT FÖRSTORINGSPROGRAM PÅ DATORN ANVÄNDARHANDLEDNING ETT FÖRSTORINGSPROGRAM PÅ DATORN ANVÄNDARHANDLEDNING 2007 Innehåll Innehåll...1 1. Om Lightning...2 2. Systemkrav...2 3. Installera och använda Lightning...2 4. Lightnings kontrollpanel...3 5. Ändra förstoringsgrad...3

Läs mer

Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator

Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator Referenshandbok Expansionsenhet för HP Notebook-dator Dokumentartikelnummer: 336449-101 Augusti 2003 I det här dokumentet finns instruktioner för hur du använder expansionsenheten för HP Notebook-datorn

Läs mer

QosmioEngine För avancerad video

QosmioEngine För avancerad video QosmioEngine För avancerad video Qosmio förenar QosmioEngines och QosmioPlayers högkvalitativa videofunktioner, Harman Kardon högtalare och SRS TruSurround XT: s funktioner för surroundljud och digital

Läs mer

Försiktighetsåtgärder

Försiktighetsåtgärder MM030 Sweex Video Grabber USB Tack för att du köpte den här produkten från Sweex. Sweex lägger stor uppmärksamhet och hänsyn vid alla sina produkters kvalitet, tillförlitlighet, funktionalitet, varaktighet

Läs mer

Referensguide. Regulatory model T90

Referensguide. Regulatory model T90 X9 Referensguide Regulatory model T90 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Anmärkning om användningen... 2 Försiktighetsåtgärder...2 Viktiga driftöverväganden för säkerhet...4 Introduktion...

Läs mer

Rider 60. Stopp ( /BACK/ / ) LAP PAGE. Rider 60 levereras med en pekskärm. Tryck på på skärmen eller maskinvaruknappen för att använda enheten.

Rider 60. Stopp ( /BACK/ / ) LAP PAGE. Rider 60 levereras med en pekskärm. Tryck på på skärmen eller maskinvaruknappen för att använda enheten. Snabbstartguide Rider Rider levereras med en pekskärm. Tryck på på skärmen eller maskinvaruknappen för att använda enheten. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Ström/Bakåt/Paus/ Stopp ( /BACK/ / ) 2 Håll intryckt

Läs mer

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Portable Media Center. Ett enkelt sätt att njuta av musik och bilder

Läs mer

Viktigt!! När projektorn stängts av måste fläkten kyla ned lampan. Innan fläkten stannar får strömmen absolut inte brytas!

Viktigt!! När projektorn stängts av måste fläkten kyla ned lampan. Innan fläkten stannar får strömmen absolut inte brytas! 2009-11-10 Datorprojektor Arbetsordning ➊ Se till att projektorn står stadigt och i fred. Se till att ingen kan snubbla på kablarna. ➋ Starta INTE igång datorn. ➌ Koppla in alla sladdar. ➍ Starta projektorn.

Läs mer

LÄR KÄNNA DIN TELEFON

LÄR KÄNNA DIN TELEFON SNABBGUIDE LÄR KÄNNA DIN TELEFON Ström PÅ: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder. Ström Av: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder, och välj stäng av. ÖVERBLICK 1, Volymknappar 2, Strömknappen

Läs mer

Ingående delar. I ditt paket av IDEA-SOLO ingår följande delar. Kamerasystem. Väska för att transportera IDEA-SOLO

Ingående delar. I ditt paket av IDEA-SOLO ingår följande delar. Kamerasystem. Väska för att transportera IDEA-SOLO Ingående delar I ditt paket av IDEA-SOLO ingår följande delar. Kamerasystem Väska för att transportera IDEA-SOLO Handkontroll, ett alternativ för zoomning istället för tangentbord, eller då kameran används

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox!

Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox! Allt du behöver veta för att koppla in din inspelningsbara digitalbox! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du

Läs mer

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Användarhandbok - BÄSTA KUND Tack för att du har köpt vår Wireless Phone Jack och/eller en extra anknytningsenhet. Vi hoppas att du

Läs mer

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska

Börja här. Justera bläckpatronerna utan en dator. Svenska Börja här Justera bläckpatronerna utan en dator Se till att du har följt instruktionerna på sidan Inställningar så att maskinvaran är installerad. Fortsätt med följande steg för att optimera utskriftskvaliteten.

Läs mer

Ladibug TM Document Camera Användarmanual för bildbehandlingsprogrammet

Ladibug TM Document Camera Användarmanual för bildbehandlingsprogrammet Ladibug TM Document Camera Användarmanual för bildbehandlingsprogrammet Innehåll 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installera Ladibug... 3 4. Börja använda Ladibug... 5 5. Drift... 6 5.1 Huvudmeny...

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Laddning Produkterna drivs av uppladdningsbara batterier, och har en driftstid på 6-10 timmar. Ett tomt batteri

Läs mer

Aosta DS5124. Svensk Manual

Aosta DS5124. Svensk Manual 760047 Aosta DS5124 Svensk Manual Innehåll: Allmän information Snabbguide Felsökning Drivrutiner & installation av mjukvara Allmän information Specifikationer: * 5.1 megapixelskamera med upp till 12 megapixels

Läs mer

BeoLab 4. Handledning

BeoLab 4. Handledning BeoLab 4 Handledning Dagligt bruk 3 När du är färdig med installationen av högtalarna enligt beskrivningen på de följande sidorna, ansluter du hela systemet till vägguttaget. Indikatorlamporna lyser rött

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer