IN1100, IN1102 Regulatory models: W1100, W1102

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IN1100, IN1102 Regulatory models: W1100, W1102"

Transkript

1 IN1100, IN1102 Regulatory models: W1100, W

2 Överensstämmelsedeklaration Tillverkare: InFocus Corporation, SW 68th Parkway, Portland, Oregon US Härmed intygar vi på eget ansvar att denna projektor uppfyller kraven i följande direktiv och normer: EMC-direktivet 2004/108/EG EMC: EN EN EN EN Lågspänningsdirektivet 2006/95/EG Säkerhet: IEC :2005, MOD Varumärken DisplayLink är ett varumärke som tillhör DisplayLink Corporation. pple, Macintosh och PowerBook är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör pple Computer, Inc. IBM är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör International Business Machines, Inc. Microsoft, PowerPoint och Windows är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. dobe and crobat är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör dobe Systems Incorporated. DLP och DLP:s logotyp är registrerade varumärken som tillhör Texas Instruments och BrilliantColor är ett varumärke som tillhör Texas Instruments. InFocus, In Focus, och INFOCUS (stiliserat) är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör InFocus Corporation i US och andra länder. Varning från FCC Denna utrustning har testats och funnits överensstämma med gränserna för en Klass digital enhet, i enlighet med avsnitt 15 i FCC-reglerna. Syftet med dessa gränser är att ge rimligt skydd mot skadliga störningar när utrustningen används i kommersiella miljöer. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvent energi. Om den inte installeras och används enligt anvisningarna i handboken kan den orsaka skadliga störningar i radiokommunikationer. nvändning av denna utrustning i bostadsområden kommer troligtvis att orsaka skadliga störningar, varvid användaren måste åtgärda störningarna på egen bekostnad. Den här enheten uppfyller kraven enligt del 15 i FCC:s föreskrifter. nvändningen är underställd följande två villkor: (1) Enheten får ej förorsaka skadliga störningar och (2) enheten måste tåla alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan förorsaka icke önskvärd funktion. Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av InFocus Corporation kan ogiltigförklara behörigheten att använda utrustningen. EN varning Detta är en Klass -produkt. I bostadsområden kan den orsaka radiostörningar för vilka användaren måste vidtaga fullgoda korrigerande åtgärder. Det typiska användningsområdet är i ett konferensrum, sammanträdesrum eller ett auditorium. Kanada Denna klass -apparat uppfyller kraven i kanadensiska normen ICES-003. Cet appareil numérique de la classe est conforme à la norme NMB-003 du Canada. Myndighetsgodkännanden UL, cul ndra landsspecifika godkännandeprocesser kan vara tillämpliga. Se produktens certifieringsetikett. Detta dokument gäller för myndighetsregistrerade modellerna W1100 och W1102. Märkspänning: V, 2,3-0,9, Hz InFocus förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande ändra produkterbjudanden och produktspecifikationer. 1

3 Innehållsförteckning IInledning 3 Projektorns placering 5 nslutningsguide för projektorn och andra enheter 6 nsluta en datorkälla 9 Kräver datoranslutning (DisplayLink eller VES) 9 Valfria datoranslutningar 9 Visa en bild 10 Justera bilden 11 nsluta en videoenhet 12 nsluta videoenheter 13 Kompositvideoanslutning 13 S-videoanslutning 13 VES-anslutning 13 Komponentvideoanslutning 13 Stänga av projektorn 14 Felsöka installationen 14 nvända fjärrkontrollen 22 nvända ljud 23 nvända knapparna på knappsatsen 24 Optimera datorbilder 25 Funktioner vid presentationer 25 Optimera videobilder 26 npassa projektorn 26 Dynamiskt meddelande 26 nvända menyerna 27 Menyn Standard bild 28 Menyn vancerad bild 29 Menyn Inställning 30 Menyerna Status och Service 32 Underhåll 33 Göra ren linsen 33 nvända säkerhetslåset 33 Byta projektorlampa 34 Viktiga anvisningar för säker användning Placera projektorn horisontellt med en lutning som inte överskrider 15 grader. Placera projektorn på en plats med god luftcirkulation och utan något som kan blockera luftintag och utblåsventiler. Placera inte projektorn på en bordsduk eller andra mjuka föremål som kan blockera ventilerna. Placera projektorn på minst 1,2 m avstånd från eventuella varmluftsintag eller ventiler. Bara äkta InFocus-lampor testas för användning i denna projektor. InFocus ansvarar inte för andra lampors prestanda, säkerhet eller certifiering. nvändning av andra lampor strider mot projektorns garantivillkor och medför att alla certifieringsmärkningar på projektorn upphör att gälla. nvänd endast den medföljande nätsladden. Vi rekommenderar att du använder en skarvdosa med överströmsskydd. Läs anvisningarna i denna handbok för korrekt start och avstängning av projektorn. Hg - Lampan innehåller kvicksilver. Följ gällande lokala bestämmelser för hantering av kvicksilver. Se Om lampan mot förmodan skulle spricka kan partiklar slungas ut från ventilerna på projektorns sidor. Försäkra dig om att inga människor, mat eller dryck befinner sig under eller runt projektorn när projektorn är på, dvs. Inom de områden som är märkta med "X" på bilden nedan. 3 / 1 m 2 / 0.6 m Följ dessa anvisningar för att säkerställa god bildkvalitet och längsta möjliga brinntid för lampan under projektorns livslängd. Om dessa anvisningar inte följs kan garantin påverkas. Se garantibroschyren för fullständig information av garantin. 2

4 Inledning Din nya digitala projektor är lätt att ansluta, använda och underhålla. Modellen IN1100 har en egenupplösning på XG 1024x768, och modellen IN1102 har en upplösning på WXG 1280x800. Denna handbok gäller för samtliga produkter. De är kompatibla med ett flertal datorer och videoenheter. Produktspecifikationer Besök för att läsa det senaste om din multimediaprojektor, eftersom de kan komma att ändras utan förvarning. Tillbehör Projektorns medföljande standardtillbehör beskrivs i listan på det medföljande Snabbstartskortet. Tillbehör som kan köpas som tillval hittar du på vår webbplats eller hos närmsta återförsäljare eller fackhandlare. Registrering på nätet Registrera projektorn på vår webbplats för att aktivera garantin och få produktuppdateringar, meddelanden och registreringsincitament. fjärrkontrollmottagare (IR) lins pekknappsats zoom (bakre ring) focus (främre ring) fjärrkontrollmottagare (IR) anslutningspanel kontakt för strömsladd säkerhetslås höjningsfot 3

5 nslutningspanel Projektorn har även följande anslutningar: VES dator S-video Kompositvideo Ljudingång USB DisplayLink kontakt, för dator video inmatning. Denna USBanslutning har också en glidförflyttning (och muskontroll endast när den används med en tillvald fjärrkontroll) DisplayLink kontakt dator S-video kompositvideo Ljudingång säkerhetslås 4

6 Projektorns placering För att avgöra bästa placering av projektorn bör du utgå från projektionsskärmens storlek och form, eluttagens placering i rummet och avståndet mellan projektorn och övrig utrustning. Här följer några allmänna riktlinjer: Placera projektorn på en plan yta i rät vinkel mot skärmen. vståndet från projektorn till projektionsskärmen måste vara minst 1,5 meter. Placera projektorn på max 3 meters avstånd från eluttaget och inom 1,8 meter från videoenheten (om du inte har förlängningskablar). För att hålla kablarna lätt åtkomliga bör du lämna minst 15 cm avstånd till väggar och andra objekt runt projektorn. Placera projektorn på önskat avstånd från projektionsskärmen. vståndet från projektorns lins till skärmen, zoominställningen och videoformatet avgör den projicerade bildens storlek. Bilden lämnar projektorn i en viss vinkel. IN1100 bildförskjutning är 115 % ; IN1102 bildförskjutning är 112,4 %. Det innebär att om du har en bild som är 305 cm hög, befinner sig bildens bas 45,72 cm (IN1100) och 37,8 cm (IN1102) ovanför linsens centrum. 305 cm hög bild bildens bas 37,8 cm ovanför linsens centrum (IN1102) Projektionsvinkel 305 cm hög bild (IN1100) bildens bas 45,72 cm ovanför linsens centrum Projektionsvinkel Tabell 1: (IN1100) Olika avstånd till skärmen vid vissa givna skärmstorlekar Diagonal Skärmstorlek (tum/m) vstånd till skärmen Maxavstånd (fot/m) Minimiavstånd (fot/m) 60/1,5 8,6/2,6 7,8/2,4 80/2,0 11,5/3,5 10,4/3,2 90/2,3 12,9/3,9 11,7/3,6 150/3,8 21,5/6,6 19,5/5,9 Tabell 2: (IN1102) Olika avstånd till skärmen vid vissa givna skärmstorlekar Diagonal Skärmstorlek (tum/m) vstånd till skärmen Maxavstånd (fot/m) Minimiavstånd (fot/m) 60/1,5 7,2/2,2 6,6/2,0 80/2,0 9,6/2,9 8,8/2,7 90/2,3 10,8/3,3 9,9/3,0 150/3,8 18,0/5,5 16,4/5,0 linsens centrum linsens centrum 5

7 nslutningsguide för projektorn och andra enheter Bilden och tabellen nedan visar vilka anslutningar du använder för att få bästa möjliga upplösning från olika källenheter som datorer, vanliga videobandspelare, DVD-spelare (med progressiv eller radsprångsteknik), HDTV-källor (1080i, 1080p och 720p HDTV-format), TV och satellitmottagare, videokameror, spelkonsoller (med progressiv eller radsprångsteknik) och laserdisc-spelare. dator kompositvideo DisplayLink kontakt S-video Ljudingång säkerhetslås 6

8 Videoenhet Videokompatibilitet Om Enhetsanslutningen är Koppla till adapter eller motsvarande märkt anslutning på projektorn För anvisningar om installation, se Kommentarer Standardteveutsändningar (inte HDTV) via: kabel, digital kabel, satellit-tv, DVD eller videobandspelare Formaten NTSC, PL och SECM Kompositvideo eller S-video Video 2 eller Video 1 Kompositvideoanslutning på sidan 13. S-videoanslutning på sidan 13 Inte för progressive (t.ex. HDTV) källor. Se på sidan 8. Videokamera av standardtyp Formaten NTSC, PL och SECM Kompositvideo eller S-video Video 2 eller Video 1 Kompositvideoanslutning på sidan 13. S-videoanslutning på sidan 13 Inte för progressive (t.ex. HDTV) källor. Se på sidan 8. Konsollspel av standardtyp Formaten NTSC, PL och SECM Kompositvideo eller S-video Video 2 eller Video 1 Kompositvideoanslutning på sidan 13. S-videoanslutning på sidan 13 Inte för progressive (t.ex. HDTV) källor. Se på sidan 8. 7

9 Videoenhet Videokompatibilitet Om Enhetsanslutningen är Koppla till adapter eller motsvarande märkt anslutning på projektorn För anvisningar om installation, se Kommentarer 1080i, 1080p, 720p VG Dator 2 VES-anslutning på sidan 13 HDTV (Högdefinitionsteve) Komponent 480i Komponentvideo Dator 2 via VES till komponentvideoadapter (tillval) Komponentvideoanslutning på sidan i, 1080p, 720p VG Dator 2 VES-anslutning på sidan 13 Progressiv DVD Komponent 480p och 480i Komponentvideo Dator 2 via VES till komponentvideoadapter (tillval) Komponentvideoanslutning på sidan i, 1080p, 720p VG Dator 2 VES-anslutning på sidan 13 Progressiv spelkonsoll Komponent 480p och 480i Komponentvideo Dator 2 via VES till komponentvideoadapter (tillval) Komponentvideoanslutning på sidan 13 8

10 MOLEX MOLEX nsluta en datorkälla Kräver datoranslutning (DisplayLink eller VES) Om din dator har Windows XP SP2 eller nyare*, anslut USB-kabeln mellan din dators USB-port och projektorns DisplayLink kontakt, följ sedan instruktionerna på skärmen. Se DisplayLink Manager bruksanvisning (www.infocus.com/support/displaylink) för ytterligare information. * För den senaste informationen om stöd för andra operativsystem (inklusive pple), gå till Eller anslut ena änden av den medföljande datorkabeln till Dator 2 anslutningen på projektorn och den andra till VES-anslutningen på datorn. Om du använder en bordsdator behöver du först koppla ifrån monitorkabeln från datorns videoport. nslut ena änden av den svarta nätsladden till Power anslutningen på sidan av projektorn och den andra till ett eluttag. Strömlampan på Statuspanelen (på sidan 14) lyser nu orange. OBS: nvänd alltid den nätsladd som medföljer projektorn. Valfria datoranslutningar För att få ljud från projektorn ansluter du en ljudkabel (tillvalskabel, ingår ej) till datorn och till anslutningen udio In på projektorn. I så fall kan du även behöva en adapter. ansluta USB-kabel ansluta nätsladd ansluta datorkabel För att bläddra mellan bilder i en PowerPoint-presentation med hjälp av fjärrkontrollen ansluter du USB-kabeln till USB-musanslutningen på datorn och DisplayLink kontakten till projektorn. ansluta ljudkabel 9

11 Visa en bild Tryck på Ström knappen. Strömknappen blinkar grön och fläkten körs igång. När lampan tänds visas startskärmen och strömlampan lyser stadigt grönt. Det kan ta en minut innan bilden uppnår full ljusstyrka.? Visas ingen startskärm? Hjälp finns på på sidan 15. tryck på Strömknappen Starta datorn eller videoenheten. Bilden bör nu synas på projektionsskärmen. Om inte, tryck på knappen Source på projektorns knappsats eller fjärrkontrollen. Om du använder en VES kabel för anslutning av din dator till projektorn (istället för DisplayLink): Om du använder en bärbar dator, se först till att den externa videoporten är aktiverad. På många bärbara datorer aktiveras inte den externa videoporten automatiskt när en projektor ansluts. Vanligtvis används en knappkombination som FN + F8 eller en CRT/LCD-knapp för att slå av och på en externa bildskärm. Leta efter en funktionsknapp märkt CRT/LCD eller en funktionsknapp med en bildskärmssymbol. Tryck på FN och den märkta funktionsknappen samtidigt. Läs dokumentationen till den bärbara datorn för att lära dig om knappkombinationerna för din bärbara dator.? Ingen bild från bärbar dator? Försök att trycka på knappen uto bild på knappsatsen. Hjälp finns på på sidan 15.? Är din bärbara dator ansluten till projektorns DisplayLink kontakt? Se InFocus DisplayLink Manager bruksanvisning (www.infocus.com/ support/displaylink) för felsökningsinformation. starta datorn eller videokällan aktivera den externa porten på den bärbara datorn bildskärmsknapp eller LCD/CRT-knappen FN-knappen 10

12 Justera bilden Vid behov kan projektorn justeras i höjdled genom att trycka på spärrknappen till höjningsfoten för att förlänga foten. Rotera vid behov horisonteringsfoten baktill på projektorn. Håll händerna borta från varmluftsutblåset på projektorns sida. Placera projektorn på önskat avstånd från skärmen i 90 graders vinkel gentemot skärmen. Se på sidan 5 för en förteckning över bildstorlekar vid olika avstånd. justera höjden justera avstånd spärrknapp höjningsfot Justera zoom eller focus såsom behövs. justera zoom eller focus Om bilden inte är rätvinklig måste du först kontrollera att projektorn är vinkelrät mot skärmen. Om bilden är större eller mindre längst ner eller längst upp trycker du på den övre Keystone-knappen för att minska den övre delen av bilden, och på den nedre Keystone-knappen för att minska den nedre delen. Om vänster eller höger sida av skärmen är större eller mindre än den andra kan du vrida projektorn till vänster eller höger några grader för att få bilden rätvinklig. Justera kontrast eller ljusstyrka från menyn Standard bild. Se på sidan 28 för anvisningar om hur dessa menyjusteringar utförs. När det gäller bildförhållande är det viktigt att komma ihåg att dvdspelare måste ställas in på 16:9 för att få bästa möjliga bildkvalitet. För mer information om bildförhållande, Se på sidan 12. justera keystone justera menyn Standard bild zoom (bakre ring) focus (främre ring) 11

13 nsluta en videoenhet Du kan ansluta videoenheter som videobandspelare, DVD-spelare, videokameror, digitalkameror, spelkonsoller, HDTV-mottagare och TVmottagare till projektorn. Du kan ansluta ljud direkt till projektorn för att få ljud från den inbyggda högtalaren, eller förbigå projektorns ljudsystem och ansluta ljudet direkt från källan till en stereo. Du kan ansluta projektorn till de flesta videoenheter som kan avge en videosignal. Det går inte att direktansluta en koaxialkabel från ett kabelteve eller satellittevebolag, signalen måste passera en mottagare först. Exempel på mottagare är digitalkabelboxar, videobandspelare, digitalvideoinspelare och satellitteveboxar. I det här fallet räknas alla typer av enheter som kan ändra kanaler som en mottagare. Innan du ansluter projektorn bör du bestämma vilket bildförhållande du vill använda. Du kommer åt projektorns inställningar för bildförhållande från knappen Ändra storlek på fjärrkontrollen eller via menyn Standard bild i projektorn. Se på sidan 28 för mer information. Vad innebär bildförhållande (spect Ratio)? Bildförhållandet är förhållandet mellan bildens bredd och dess höjd. TVskärmar är vanligen 4:3. HDTV och de flesta DVD-filmer är 16:9. Vid projektion av bild på en skärm kan det vara skärmens storlek/form som avgör vilket bildförhållande som passar. Om du projicerar bilden på en tom vägg behöver skärmstorleken inte begränsas. Materialet som ska projiceras är också en faktor i valet mellan 4:3 och 16:9. De flesta teveprogram är i 4:3 medan de flesta filmer är i 16:9. Om skärmen är av typen 16:9 bör du välja 16:9 för anamorfiska filmer eller HDTV, och Inbyggd för visningsmaterial med bildförhållandet 4:3. Om du har en 4:3-skärm bör du fortfarande använda 16:9 för anamorfa filmer och HDTV, men du kan även välja mellan antingen 4:3 (för att täcka hela skärmen) eller Inbyggd (för direkt pixelmappning) för visningsmaterial med bildförhållandet 4:3. Kom ihåg att anamorfa filmer bara visas korrekt om DVD-spelaren är inställd på att sända till en teveapparat med 16:9. 4:3-skärm 16:9-skärm nvänd inte 4:3 läge 16:9 läge Naturligt läge (endast NTSC) 12

14 nsluta videoenheter Inga videokablar medföljer projektorn. Du kan beställa kablar från InFocus eller skaffa dem på egen hand. Kompositvideoanslutning nslut det gula kontaktdonet på kompositvideokabeln till videoutgången på videoenheten. nslut det andra gula kontaktdonet till den gula anslutningenvideo 2 på projektorn. nslut det vita kontaktdonet på en Mini-plug ljud Y-kabel till den vänstra ljudutgången på videoenheten och anslut det röda anslutningsdonet till den högra ljudutgången på videoenheten. nslut kabelns andra ände till videoanslutningen udio In på projektorn. Tänk på att bildkvaliteten vid kompositanslutning inte är lika god som för S-video. Komponentvideoanslutning Om HD-videoenheten har anslutningar för komponentvideo kan en Komponent till VES-adapter (tillval) användas. nslut komponentkabeln till videoenheten. nslut den andra änden av komponentkabeln till adaptern och anslut adaptern till anslutningen Dator 2. Komponent ger högsta möjliga videokvalitet. S-videoanslutning Om videoenheten har en rund S-videoanslutning med fyra stift kopplar du en S-videokabel till S-videoanslutningen på videoenheten och till anslutningen Video 1 på projektorn. nvänd ljudkabeln så som anges ovan. Tänk på att S-video ger bättre bildkvalitet än kompositvideo. VES-anslutning Om videoenheten har en 15-polig VG-utgång ansluter du ena änden av den medföljande datorkabeln till VG-anslutningen på videokällan. Det är möjligt att anslutningsporten på videoenheten är märkt med "To Monitor" (till bildskärm). nslut datorkabeln till antingen anslutningen Dator 2 på projektorn. 13

15 Stänga av projektorn Om ingen aktiv källa upptäcks på 30 minuter visar projektorn automatiskt en svart skärm. Denna svarta skärm ger projektorn längre aktiv livslängd. Bilden återkommer när en aktiv källa upptäcks eller en knapp på fjärrkontrollen eller knappsatsen trycks ned. Skärmsläckartid Du kan ställa in efter hur många minuter den svarta skärmen ska visas genom att aktivera funktionen Skärmsläckartid i menyn Inställning. Se på sidan 30. uto av-tid Projektorn har även funktionen uto av-tid som gör att lampan stängs av automatiskt när inga aktiva källor upptäcks och användaren varit inaktiv i 30 minuter. Funktionen är avstängd som standard. Du kan ändra tidsinställningen, Se på sidan 30. Stänga av projektorn Tryck på Ström knappen på fjärrkontrollen eller knappsatsen för att stänga av projektorn. Lampan stängs av och dioden blinkar orange i 1 minut medan fläktarna fortsätter att gå för att kyla ned lampan. När lampan har svalnat lyser dioden stadigt orange och fläktarna stannar. Koppla ur nätsladden från eluttaget för att helt stänga av strömmen till projektorn. Felsöka installationen Om bilden visas korrekt, hoppa till nästa avsnitt. Om inte, gör en felsökning av installationen. Statuspanelen längst upp på projektorn anger projektorns status och kan vara till hjälp vid felsökningen. Tabell 3: Statuslampornas beteende och innebörd Statusindikatorpanel ikoner Ström, fast orange Ström, blinkar grönt Ström, fast grönt Ström, blinkar orange Termometer Lampa Skiftnyckel/service Innebörd Projektorn är ansluten till eluttaget. Strömknappen har tryckts ned och programvaran startas. Strömmen är på och projektorn klar att använda. Strömknappen har tryckts ned för att stänga av projektorn och fläktarna går för att kyla ned projektorn. Projektorn är för varm. Kontrollera att ventilerna inte är blockerade (Se på sidan 20). Stäng av projektorn och vänta i en minut. Starta den sedan igen. Besök för att kontakta service. Stäng av projektorn och vänta i en minut. Starta den sedan igen. Om indikeringslampan för lampbyte börjar lysa igen ska den bytas och lamptimmarna återställas till noll. Stäng av projektorn och vänta i en minut. Starta den sedan igen. Om servicelampan tänds igen måste projektorn in på service. Besök för att kontakta Service. 14

16 Problem Lösning Resultat Ingen startskärm visas nslut nätsladden till projektorn Korrekt bild tryck på strömknappen Startup Screen Bara startskärmen visas Startup Screen Din dator använder projektorns DisplayLink kontakt, se the DisplayLink bruksanvisning för felsökningsinformation. Tryck på knappen Källa aktivera den externa porten på den bärbara datorn Datorbilden projiceras Starta om den bärbara datorn 15

17 Problem Lösning Resultat Ingen datorbild, bara texten "Signal utanför Datorbilden projiceras området" Signal out of the range Tryck på knappen uto. bild på knappsatsen, justera datorns uppdateringsfrekvens i Kontrollpanelen > Bildskärm > Inställningar > vancerat > dapter (exakt ställe varierar mellan operativsystem) Bara bakgrundsbilden på datorn visas, inte ikonerna på Skrivbordet Du kan även behöva ställa in en annan upplösning på datorn, så som visas i följande problem, "bilden suddig eller avhuggen" Om din dator använder DisplayLink kontakten, använd DisplayLink Manager programmet för att byta visningsläge från Extended Desktop (utökat skrivbord) till Duplicated Desktop (dublicerat skrivbord). Se DisplayLink Manager bruksanvisning för ytterligare information. vaktivera "Utöka Windowsskrivbordet till denna bildskärm" i Kontrollpanelen > Bildskärm > Inställningar > Bildskärm 2 (platsen varierar mellan olika operativsystem) Bakgrunden och skrivbordet projiceras vmarkera detta alternativ och klicka på Verkställ 16

18 Problem Lösning Resultat Bilden är suddig eller avhuggen Ställ in datorns bildskärmsupplösning till samma som projektorns Bilden är tydlig och inte avhuggen inbygga upplösning (Start > Inställningar > Kontrollpanelen > Bildskärm > fliken Inställningar) För en bärbar dator, avaktivera den bärbara datorns monitor eller slå på dualskärmläge Bilden är inte centrerad på skärmen Flytta projektorn, justera zoomen, justera höjden Korrekt bild Justera den horisontal eller vertikal position i vancerad bild 17

19 Problem Lösning Resultat Bilden är inte rätvinklig Justera Keystone på knappsatsen Rätvinklig bild Bilden är oskarp Justera Skärpa på menyn Standard bild Korrekt bild B B Bilden passar inte på en 4:3 eller 16:9-skärm Ändra bildförhållandet till 4:3 eller 16:9 på menyn Standard bild > Bildförhållande Korrekt bild 18

20 B B Problem Lösning Resultat Bilden spegelvänd vänster till höger Stäng av Bakprojicering i menyn Inställning Korrekt bild B Projicerade färger överensstämmer inte med källan Justera färg, färgton, ljusstyrka, kontrast på menyn Standard bild Korrekt bild COLOR COLOR Videon som inbäddats i min PowerPointpresentation spelas inte upp på skärmen Om din dator använder projektorns DisplayLink kontakt, se the DisplayLink bruksanvisning för felsökningsinformation. Stäng av den bärbara datorns inbyggda LCD-skärm Inbäddade videoklipp spelas upp korrekt B 19

21 Problem Lösning Resultat Tänds inte, Indikeringslampan för temperatur lyser Kontrollera att ventilerna inte är blockerade, stäng av projektorn Lampan tänds Indikeringslampan för temperatur och låt den svalna i en minut Startup Screen Texten "Byt lampa" visas när projektorn startas, lampan tänds inte, Indikeringslampan för lampbyte lyser Indikeringslampa för lampbyte Lampan måste bytas (Se på sidan 34) lossa skruvarna lossa skruvarna Lampan tänds Startup Screen 20

22 Behöver du fortfarande hjälp? För mer hjälp, besök vår webbplats eller ring oss. Kontrollera även våra instruktionsguider HOW TO för mer information om användning av projektorn. Se Snabbstartskortet för kontaktinformation till kundsupport. Denna produkt omfattas av en begränsad garanti. En utökad garanti kan köpas hos återförsäljare. När du skickar in projektorn på reparation rekommenderar vi att du förpackar enheten med de ursprungliga förpackningsmaterialen eller anlitar ett förpackningsbolag för att packa enheten. Teckna en transportförsäkring som täcker hela produktens värde. 21

23 nvända fjärrkontrollen Fjärrkontrollen använder de två (2) -batterierna. Det är lätt att sätta i batterierna: ta bort luckan från fjärrkontrollens baksida, vänd batteriets + och - ändar i rätt riktning, för in dem på plats och sätt sedan tillbaka luckan. Varning: Hantera och kassera uttjänta batterier på ett miljöriktigt sätt. Fjärrkontrollen används genom att rikta den mot projektorns framsida (inte mot datorn). Räckvidden för optimal drift är cirka 4,5 meter. Tryck på Ström knappen på fjärrkontrollen för att starta och stänga av projektorn (Se på sidan 14 för information om avstängning). Tryck på Menu knappen på fjärrkontrollen för att öppna projektorns menysystem. Navigera genom att trycka på pilknapparna och välj funktioner och justera inställningar i menyerna med Select knappen. Se på sidan 27 för mer information om menyerna. Fjärrkontrollen har även knappen Source för att växla mellan olika källenheter. Följande knappar finns också på fjärrkontrollen: Volume - knappar för att justera ljudnivån. Custom - knapp som kan tilldelas en särskild funktion, till exempel Blank skärm eller Frys (Se på sidan 30). Source - knapp för att växla mellan källor. Blank - knapp för att tömma skärmen. Presets - genvägsknappar till lagrade inställningar (Se på sidan 28). Mute - knapp som stänger av ljudet. uto Image - knapp som synkroniserar om projektorn till källan Resize - knapp för att växla mellan olika bildförhållanden (Se på sidan 28). Felsökning för fjärrkontrollen Kontrollera att batterierna har satts i med plus och minuspolerna rättvända och att de inte är slut. Var noga med att rikta fjärrkontrollen mot projektorn eller skärmen, inte datorn, och håll dig inom räckvidden 4,5 meter. För bästa resultat bör du rikta fjärrkontrollen mot projektorn. 22 navigerings knappar

24 nvända ljud nvända projektorns högtalare För att använda projektorns högtalare ansluts ljudkällan till projektorns udio In kontakt. Tryck på Volume knapparna på knappsatsen eller fjärrkontrollen för att justera volymen. Felsökning för ljud Om du inte hör något ljud, kontrollera följande: Se till att volymen är tillräckligt högt inställd. Tryck på knappen Volume på knappsatsen eller fjärrkontrollen. Se till att rätt källa är aktiverad. Kontrollera att du är ansluten till en ljudutgång, "audio out", på källan, och inte en linjeingång, "line-in" eller en mikrofoningång, "microphone". Justera ljudkällan. Om du spelar upp video, kontrollera att uppspelning inte har pausats. ansluta ljudkabel justera volymen 23

25 nvända knapparna på knappsatsen De flesta knappar beskrivs i detalj i andra avsnitt, men här följer en översikt av deras funktioner: Power - knapp som startar och stänger av projektorn (på sidan 10). uto Image - knapp som synkroniserar om projektorn till källan. Presets - genvägsknapp för att bläddra mellan lagrade inställningar (på sidan 28). Keystone - justerar bildens rätvinklighet (på sidan 11). Menu - knapp som öppnar skärmmenyerna (på sidan 27). Select - knapp för att bekräfta val i menyerna (på sidan 27). Uppåt/nedåtpil - pilknappar för att navigera i menyerna och ändra inställningsvärden (på sidan 27). Volume - knappar för att justera ljudnivån (på sidan 23). Source - knapp som växlar mellan källenheter (på sidan 10). menynavigeringsknappar 24

26 Optimera datorbilder När videokällan är korrekt ansluten och bilden syns på skärmen kan du optimera bilden genom att justera inställningar i skärmmenyerna. För allmän information om användning av menyerna, Se på sidan 27. Justera Keystone, kontrast eller ljusstyrka i menyn Standard bild (på sidan 28). Ändra bildförhållande. Välj det alternativ som bäst passar ingångskällan (på sidan 28). Justera färgtemperaturen i menyn vancerad bild (på sidan 28). Justera alternativen Fas, Spårning, eller Horisontal eller Vertikal position i menyn vancerad bild (på sidan 29). När du har optimerat bilden för en viss källa kan du spara inställningarna som ett förinställt alternativ. På så sätt kan du enkelt komma åt dessa inställningar senare (på sidan 28). Om din dator använder projektorns DisplayLink kontakt, se InFocus DisplayLink Manager bruksanvisning för felsökningsinformation för optimering av bilden. Funktioner vid presentationer Projektorn har flera funktioner som underlättar vid presentationer. Här följer en översikt, detaljer finns i avsnittet om menyn. npassad-tangenten Custom kan tilldelas flera olika funktioner. Standardeffekten är Källinfo, som visar information om projektorn och den aktuella källan. Se på sidan 30 för vidare information. Sökskärmalternativet låter dig ändra uppträdandet hos den tomma skärmen och startskärmen (på sidan 31). Två alternativ, uto-av och Skärmspartid erbjuder möjligheten att automatiskt stänga av projektorn efter flera minuters inaktivitet eller visa en tom skärm. Detta förlänger lampans livslängd (på sidan 30). 25

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503 IN1501, IN1503 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03 Regulatory models: P1501, P1503 Intyg om överensstämmelse Tillverkare: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Portland, Oregon 97223-8368

Läs mer

Meddelande om användningen... 2

Meddelande om användningen... 2 Innehållsförteckning Meddelande om användningen... 2 Säkerhetsinformation...2 Class B gränsvärden för utstrålning...2 Viktiga säkerhetsanvisningar...2 Säkerhetsföreskrifter...4 Varningar angående ögonsäkerhet...6

Läs mer

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EX220U Användarhandbok SVENSKA EX220U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

CP220c digital projektor Commuter-serien Användarhandbok. Välkommen

CP220c digital projektor Commuter-serien Användarhandbok. Välkommen CP220c digital projektor Commuter-serien Användarhandbok Välkommen Copyright Copyright 2007 för BenQ Corporation. Med ensamrätt. Ingen del av den här publikationen får återskapas, överföras, skrivas om

Läs mer

W600 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

W600 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen W600 Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Svenska Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar 3 Introduktion...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

Din manual VIEWSONIC PJD5111 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3475330

Din manual VIEWSONIC PJD5111 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3475330 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

EW270U. EW270U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EW270U. EW270U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EW270U Användarhandbok SVENSKA EW270U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

PX9210/PU9220/PU9220+ Digital Projektor Användarhandbok

PX9210/PU9220/PU9220+ Digital Projektor Användarhandbok PX9210/PU9220/PU9220+ Digital Projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Introduktion... 7 Projektorns funktioner...7 Innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...11

Läs mer

MP770 digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok. Välkommen

MP770 digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok. Välkommen MP770 digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok Välkommen Copyright Copyright 2006 för BenQ Corporation. Med ensamrätt. Ingen del av den här publikationen får återskapas, överföras, skrivas om

Läs mer

PJD5123p/PJD6223/PJD6253/ PJD6553w DLP Projektor Användarhandbok

PJD5123p/PJD6223/PJD6253/ PJD6553w DLP Projektor Användarhandbok PJD5123p/PJD6223/PJD6253/ PJD6553w DLP Projektor Användarhandbok Model No. VS14295/VS14191/VS14193/VS14195 Godkännandeinformation FCC-deklaration Denna enhet efterlever del 15 i FCC-bestämmelserna. Användningen

Läs mer

MW712 Digital projektor Användarhandbok

MW712 Digital projektor Användarhandbok MW712 Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar.. 3 Introduktion... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...10

Läs mer

W1070+/W1080ST+ Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok

W1070+/W1080ST+ Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok W1070+/W1080ST+ Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Översikt...6 Projektorns funktioner...6 Förpackningens innehåll...8 Standardtillbehör... 8 Projektorns

Läs mer

W750/W770ST Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok

W750/W770ST Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok W750/W770ST Digital projektor Hemmabioserien Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsinstruktioner...3 Översikt...6 Förpackningens innehåll...6 Byta batterier i fjärrkontrollen...7 Fjärrkontrollens effektiva

Läs mer

CP270 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen

CP270 Digital Projektor Användarhandbok. Välkommen CP270 Digital Projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Introduktion...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 9 Kontroller

Läs mer

Innehåll. Underhåll...44. Inledning... 3. Felsökning...51 Specifikationer...52. Installera projektorn... 9. Information om upphovsrätt...

Innehåll. Underhåll...44. Inledning... 3. Felsökning...51 Specifikationer...52. Installera projektorn... 9. Information om upphovsrätt... Innehåll Inledning... 3 Projektorns funktioner... 3 Förpackningens innehåll... 4 Projektorns utsida... 5 Kontroller och funktioner... 6 Installera projektorn... 9 Välja placering... 9 Ställa in önskad

Läs mer

PJD8333s/PJD8633ws/PJD7333/ PJD7533w DLP Projektor Användarhandbok

PJD8333s/PJD8633ws/PJD7333/ PJD7533w DLP Projektor Användarhandbok PJD8333s/PJD8633ws/PJD7333/ PJD7533w DLP Projektor Användarhandbok Modell Nr. VS14946/VS14935/VS14948/VS14950 Information om överensstämmelse FCC-uttalande Denna enhet uppfyller kraven enligt del 15 i

Läs mer

MH680/TH680 Digital projektor Användarhandbok

MH680/TH680 Digital projektor Användarhandbok MH680/TH680 Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...10

Läs mer

MX750/MP780 ST Digital projektor Användarhandbok. Välkommen

MX750/MP780 ST Digital projektor Användarhandbok. Välkommen MX750/MP780 ST Digital projektor Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar...3 Introduktion...7 Projektorns funktioner... 7 Förpackningens innehåll... 8 Projektorns utsida... 10 Kontroller

Läs mer

SH915/SW916 Digital Projektor Användarhandbok

SH915/SW916 Digital Projektor Användarhandbok SH915/SW916 Digital Projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Introduktion... 7 Projektorns funktioner...7 Innehåll...9 Projektorns utsida...10 Kontroller och funktioner...12

Läs mer

MX722 Digital projektor Användarhandbok

MX722 Digital projektor Användarhandbok MX722 Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...10

Läs mer

MS524/MS514H/MX525/MW526/ TW526 Digital projektor Användarhandbok

MS524/MS514H/MX525/MW526/ TW526 Digital projektor Användarhandbok MS524/MS514H/MX525/MW526/ TW526 Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns utsida...9

Läs mer

GP10 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok

GP10 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok GP10 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 6 Projektorns funktioner...6 Förpackningens innehåll...7 Projektorns utsida...8 Kontroller och funktioner...9

Läs mer

LX60ST/LW61ST Digital projektor Användarhandbok

LX60ST/LW61ST Digital projektor Användarhandbok LX60ST/LW61ST Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller och funktioner...10

Läs mer

MX818ST/MX819ST/MW820ST Digital projektor Användarhandbok

MX818ST/MX819ST/MW820ST Digital projektor Användarhandbok MX818ST/MX819ST/MW820ST Digital projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 7 Projektorns funktioner...7 Förpackningens innehåll...8 Projektorns utsida...9 Kontroller

Läs mer

IN24 IN26. Användarhandbok

IN24 IN26. Användarhandbok IN4 IN6 Användarhandbok Läs häftet med säkerhetsanvisningar innan du installerar projektorn. Packa upp kartongen Det här ingår: Projektor Fjärrkontroll Cd-skiva Produktregistrering och Referenshandbok

Läs mer

PJD5353 DLP Projektor Användarhandbok

PJD5353 DLP Projektor Användarhandbok PJD5353 DLP Projektor Användarhandbok Godkännandeinformation FCC-deklaration Denna enhet efterlever del 15 i FCC-bestämmelserna. Användningen är underkastad följande två omständigheter: (1) denna enhet

Läs mer

Innehållsförteckning. Innehållsförteckning...1 Anmärkning om användningen...2. Bilagor...44. Installation...12. Användarkontroller...18.

Innehållsförteckning. Innehållsförteckning...1 Anmärkning om användningen...2. Bilagor...44. Installation...12. Användarkontroller...18. Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 Anmärkning om användningen...2 Säkerhetsinformation...2 Försiktighetsåtgärder...3 Varningar angående ögonsäkerhet...5 Produktens kännetecken...5 Introduktion...7

Läs mer

ViewSonic. Pro8400 DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente

ViewSonic. Pro8400 DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente ViewSonic Pro8400 DLP Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas - - - - Model No. : VS13647

Läs mer

Projektor U321H. Användarhandbok. Modell Nr. NP-U321H

Projektor U321H. Användarhandbok. Modell Nr. NP-U321H Projektor U321H Användarhandbok Modell Nr. NP-U321H Ver. 1 2/15 DLP, BrilliantColor och DLP Link är varumärken som tillhör Texas Instruments. IBM är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör

Läs mer

Din manual VIEWSONIC PRO8300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4356968

Din manual VIEWSONIC PRO8300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/4356968 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer