13 Mars Analysavdelningen Tel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "13 Mars 2015. Analysavdelningen analys@penser.se Tel +084638400 2015-03-13 1"

Transkript

1 13 Mars Analysavdelningen Tel

2 Take-aways från EPB:s bolagsdag, 12 mars 2015 Välbesökt bolagsdag med representanter från 15 börsbolag Inga tydliga signaler kring konjunktur eller generell efterfrågan, givet bolagens nisch-inriktning Valuta en stor fråga även för småbolagen. Både vinnare och förlorare på USD-förstärkningen representerade Ur ett aktieperspektiv, mest positiva presentationer från Consilium Överdriven oro kring nedgången i fartygsmarknaden och det fallande oljepriset IAR Systems Går in i en mer aggressiv tillväxtfas med nya kompletterande produkter Midsona Synergier väntas påverka marginalerna positivt framöver. Utrymme för ytterligare förvärv

3 Consilium inte oroliga. Relevanta segment växer Fartygsorder globalt är ner 75% Y/Y de senaste tre månaderna, men Consilium ser ingen svaghet Consilium ser nedgång i lågvärdiga skeppsprojekt, men högvärdiga projekt växer av allt att döma Endast 7% av Consiliums omsättning relaterad till t.ex. bulk carriers, pråmar etc. Svagt oljepris är givetvis inte bra, men Consilium startar från 0 inom t.ex. offshore Väsentligt större risk i införsäljningen av Consilium in i nyligen SIL2 certifierade offshore erbjudandet, än capex risker relaterade till oljepriset Cirka 30 SEKm i positiva valutaeffekter från stärkt USD att vänta 2015E/2016E 20% av sales till arabländerna, men långvarig närvaro i regionen talar för bolaget Värderingen attraktiv på P/E 8x (16E) E 2016E 2017E Försäljning 1,255 1,417 1,522 1,635 EBITDA EBIT Vinst f. skatt EPS, just EK/A Utdelning V/A Tillv. 7, EBIT Marg ROE ROCE Nettoskuld/EK EV/Fsg EV/EBITDA EV/EBIT P/E, just P/EK Direktavk M A M J J A S O N D J F M Consilium OMXS

4 AllTele Stabil försäljning, marginal-turnaround väntas Bolaget taktar stabilt med en försäljning i årstakt på knappt SEKm 900. Största fristående operatör, men väsentligt mindre än incumbents Privatkundsdelen utvecklas stabilt, med EBITDAmarginaler på 24% (65% av omsättningen) Verksamheten flyttas onshore till Sverige från 1 jan Det innebär 48 SEKm i lägre pris mot kunderna Marknaden har varit väl medvetna om denna problematik och Alltele räknar med offsetta tappet via besparingar AllTele är på köpsidan om man hittar kundstockar till rimliga priser Företagsdelen i slutet av en turnaround. Röda siffror under 2014, men förhoppningar om positivt resultat 2015E (35% av omsättningen) Fokus framöver genomföra effektiviseringar, växa såväl organiskt som via förvärv samt etablera tydligare marknadsposition Låga förväntningar på resultatförbättringar i dagens kurs kring SEK 18, vilket är förståeligt givet utmaningarna E 2016E 2017E Försäljning 1,255 1,417 1,522 1,635 EBITDA EBIT Vinst f. skatt EPS, just EK/A Utdelning V/A Tillv. 7, EBIT Marg ROE ROCE Nettoskuld/EK EV/Fsg EV/EBITDA EV/EBIT P/E, just P/EK Direktavk M A M J J A S O N D J F M Consilium OMXS

5 ECEX omvandlingen av portföljen fortsätter Mycket fokus på de förändringar som har skett i portföljen. Det är inget bet längre på Ryssland och cykliska konsumentvaror längre Strategiska inriktning är att fortsätta minska noterade innehav, och öka inom PE och fastigheter Stark utveckling för noterade fonder under Jan och Feb Rabatten kvar på >40%, trots kursuppgång Inlösenprogram att vänta i vår. Det är det sista av tre program. Vi väntar oss fortsatt hög direktavkastning i aktien. East Capital Explorer Portfölj (EUR) Today Verkligt värde 31 december EURm Fondinvesteringar EC Bering Balkan Fund EC Russia Domestic Growth Fund EC Bering Russia Fund EC Bering Central Asia Fund EC Special Opportunities Fund EC Baltic Property Fund II EC Special Opportunities Fund II EC Bering New Europe Fund EC Bering Ukraine Fund Class R EC Bering Ukraine Fund Class A EC Deep Value Fund EC New Market Fund Summa investeringar i fonder Direktinvesteringar Melon Fashion Group Starman Trev-2 Group Komercijalna Banka Skopje Vilnius Business Harbour Summa direktinvesteringar Kortfristiga investeringar Likvida medel Andra kortsiktiga inv Summa kortfristiga investeringar Summa portföljen Övriga tillgångar och skulder Substansvärde (NAV) 31 aug Antal aktier Substansvärde (NAV) per aktie Substansvärde (NAV) per aktie (SEK) NAV-rabatt -42.5% -42.4%

6 Tethys står starkt trots oljeprisfall Bolaget har en produktionskostnad på 15 USD per fat vilket borgar för fortsatt starka kassaflöden framöver trots nedgången i oljepriset Fokusering på de producerande delarna i Oman skapar ett tydligare bolag med mindre utvecklingsrisk Tethys Oil har en stark finansiell ställning som kommer kunna utnyttjas till förvärv av intressanta framtida projekt i framförallt Oman Stabila partners med stora resurser borgar för att investeringar i befintliga fält fortgår E 2016E 2017E Försäljning 1, ,004 1,076 EBITDA EBIT Vinst f. skatt EPS, just EK/A Utdelning V/A Tillv EBIT Marg ROE ROCE Nettoskuld/EK EV/Fsg EV/EBITDA EV/EBIT P/E, just P/EK Direktavk M A M J J A S O N D J F M Tethys Oil OMXS

7 BIMobject - nästa generations byggstandard Hjälper byggtillverkare in i arkitekternas digitala värld Hexagon äger 13,3% av bolaget, vilket är mer än en kvalitetsstämpel Bolaget siktar på att finnas närvarande i mer än 100 länder innan 2018 samt vara 10x större än sina konkurrenter. Långsiktiga målet är att bli byggbranschens Facebook Attraktiv uppsida dock inte lika attraktiv värdering EV/SALES 10,5x för 2016E E 2016E 2017E Försäljning EBITDA EBIT Vinst f. skatt EPS, just EK/A Utdelning V/A Tillv. NM NM NM NM EBIT Marg ROE ROCE Nettoskuld/EK EV/Fsg EV/EBITDA NM NM NM 82.1 EV/EBIT NM NM NM P/E, just. NM NM NM P/EK Direktavk M A M J J A S O N D J F M BIMobject OMXS

8 Enzymatica expansionsplan i rullning Lansering av ColdZyme i Danmark och UK enligt tidsplan Fokus 2015 är att genomföra fler kvantitativa studier för ColdZyme samt öka marknadsföringen i skandinavien Kan bli aktuellt med en NE om styrelsen godkänner VDs strategiplan Begränsad potential i aktien på kort sikt drivet av NE spekulationer E 2016E 2017E Försäljning EBITDA EBIT Vinst f. skatt EPS, just EK/A Utdelning V/A Tillv. NM NM NM NM EBIT Marg ROE ROCE Nettoskuld/EK EV/Fsg EV/EBITDA NM NM NM 42.9 EV/EBIT NM NM NM 63.4 P/E, just. NM NM NM P/EK Direktavk M A M J J A S O N D J F M Enzymatica OMXS

9 MedCap Gynnas av starkare SEK Parallellimport affärsområdet känslig för valuta svängningar, vilket har vilket har avspeglas i kursen de senaste månaderna. Dock har SEK stärkts den sista tiden mot bolagets känsligaste valutor GBP och EUR, vilket talar för stor potential från nuvarande nivåer. VD och styrelseordföranden har köpt aktien de senaste veckorna 13/14 14/15E 15/16E 16/17E Försäljning ,032 EBITDA EBIT Vinst f. skatt EPS, just EK/A Utdelning V/A Tillv EBIT Marg ROE ROCE Nettoskuld/EK EV/Fsg EV/EBITDA EV/EBIT P/E, just P/EK Direktavk M A M J J A S O N D J F M MedCap OMXS

10 IAR Systems Fin exponering mot Internet of Things IAR säljer programvara till programmerare av chip till allt från bilar till hemelektronik. Bolaget har en bred kundbas, kunder varav 95% är återkommande. Snittintäkten per kund är SEK, vilket gör den operativa risken i affären relativt begränsad. IAR har kapacitet att visa ännu bättre tillväxt & marginaler framgent. I ett första skede ses EBITmarginaler upp mot 20% som realistiska i takt med skalfördelar och fokus ligger på att växa topline Aktien ser tematiskt mycket intressant ut för den som vill få exponering mot Internet of Thingstillväxten

11 NSP Holdings Tilltagande tillväxt från KFC & Burger King Står inför lansering av både Fridays & KFC i Danmark kommande månaderna. Väntas öppna första TGI Fridays i sommar och den första KFC restaurangen i september Bolaget räknar med att öppna cirka 6-8 nya restauranger per år i närtid, främst via Burger King och KFC. Jmf med ca 60 restauranger idag Sammantaget ser vi fin lönsamhet- & tillväxtförbättring framgent i takt med att Fridays och KFC-etableringarna bidrar till ytterligare skalfördelar, vilket talar för att aktien går ett par bra år till mötes FY (Dec) E 2016E 2017E Sales ,024 EBITDA EBIT Pre-tax Result Net Result EPS Adjusted BVPS Dividend Sales Growth EPS Growth EBITDA Margin EBIT Margin ROE ROCE Net Debt/Equity EV/Sales EV/EBITDA EV/EBIT P/E Adjusted P/BV Dividend Yield

12 TrustBuddy pionjärer i tidig fas TrustBuddy är en av de tidiga aktörer som bygger upp Peer to Peer-Lending i främst Norden Utlåningsverksamheten är främst fokuserad på korta lån (under 30 dagar) mellan privatpersoner Efter förvärv i Holland erbjuder man även lån till småbolag via P2P Bolagets verksamhet är i tidig fas och det europeiska regelverket för P2P-Lending är ännu bara i sin linda, vilket gör att den politiska risken får bedömas som hög 2012A 2013A 2014A Försäljning EBITDA EBIT Resultat före skatt Nettoresultat EPS justerad Utdelning Försäljningstillväxt 14.8% 0.0% 11.1% EPS-tillväxt -51.1% 123.3% 30.1% EBITDA-marginal 18.2% 19.4% 24.9% EBIT-marginal 15.3% 15.3% 20.8% ROE 5.3% 10.9% 14.5% ROCE 13.4% 11.4% 17.5% Nettoskuld/Eget kapital EV/Försäljning EV/EBITDA EV/EBIT P/E justerad P/BV Direktavkastning 2.0% 0.0% Källa: Erik Penser Bankaktiebolag, Factset mar-14 jul-14 nov-14 TrustBuddy OMX Stockholm

13 Lexington framgångsrik notering Den lyckade noteringen har gett stor mediaexponering, vilket varit positivt för hela bolaget Positiva signaler om bättre konjunktur i Spanien, väntas på sikt medföra positiva effekter för Lexington Tillväxtområden i Tyskland och Storbritannien. Även Kina och USA viktiga geografier för tillväxt Mål om att etablera sig på 1-2 nya marknader per år

14 Arise produktionen stiger Stärkt trend att pensionskapital är nya, intresserade ägare av vindkrafttillgångar. De förvärvar parker och Arise förvaltar dem Arise syn är att elpriserna förblir låga ett antal år framöver. Minskning av kolkraft och kärnkraft i Tyskland väntas förr eller senare leda till högre priser Certifikatsystemet i Sverige är under omdaning. Det bör kunna leda till högre priser på certifikat framöver E 2016E 2017E Försäljning EBITDA EBIT Vinst f. skatt EPS, just EK/A Utdelning V/A Tillv. NM NM EBIT Marg ROE ROCE Nettoskuld/EK EV/Fsg EV/EBITDA EV/EBIT P/E, just. NM P/EK Direktavk M A M J J A S O N D J F M Arise OMXS

15 Midsona muskler att göra större förvärv Affärsidé att med Norden som bas utveckla och marknadsföra produkter som bidrar till att förbättra människors hälsa och välbefinnande. Nettoomsättningen för helåret 2014 uppgick till 920 SEKm (916) vilket var en marginell ökning i förhållande till föregående år. Anledningen till den lägre försäljningstillväxten var dels en sämre marknad för viktkontrollprodukter, samt en generellt svag privatkonsumtion i Norden, främst Finland. Rörelsemarginalen landade på 7,3 procent (7,0) för 2014, vilket visar på en fortsatt positiv trend, som bedöms kommer att kunna öka under E 2016E 2017E Försäljning ,022 1,060 EBITDA EBIT Vinst f. skatt EPS, just EK/A Utdelning V/A Tillv EBIT Marg ROE ROCE Nettoskuld/EK EV/Fsg EV/EBITDA EV/EBIT P/E, just P/EK Direktavk Under fjärde kvartalet 2014 förvärvades det norska bolaget Soma Nordic AS för 43 NOKm, inom segmentet ekologiska hälsolivsmedel. Förvärvet förväntas ge synergier både i form av ökad försäljning samt reducerade kostnader. Bolaget har en uttalad förvärvsstrategi samt muskler att kunna göra större förvärv framöver för att öka tillväxten. Fortsatt rabattvärdering mot sektorn om cirka 35 procent F M A M J J A S O N D J F Midsona OMXS

16 Medica Clinical Nord marginalexpansion att vänta Medica Clinical Nord AB (tidigare Scandinavian Clinical Nutrition AB) Är ett skandinaviskt bolag bildat 2006 som fokuserar på utveckling och försäljning av nutraceuticals, kosttillskott och andra hälsoprodukter Omsättningen för helåret 2014 landade på 92,8 SEKm motsvarande en tillväxt på 145 procent drivet av både förvärvet av Nature Invest samt organisk tillväxt. Lönsamheten dock något svagare än väntat med en EBITDA-marginal för helåret 2014 på 3,8 procent hänförligt till högre kostnader i Norge, samt lanseringskostnader i Finland E 2016E 2017E Försäljning EBITDA EBIT Vinst f. skatt EPS, just EK/A Utdelning V/A Tillv. NM EBIT Marg ROE ROCE Nettoskuld/EK EV/Fsg EV/EBITDA EV/EBIT P/E, just P/EK Direktavk För 2015 planeras större kampanjer för bolagets starkaste varumärken samtidigt som man fortsätter expandera portföljen på nya marknader för existerande produkter. Bolaget ser även goda chanser att addera nya produkter inom och utanför Norden M A M J J A S O N D J F M SCN AB OMXS

17 Denna publikation har sammanställts av Erik Penser Bankaktiebolag exklusivt för företagets kunder. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan inte garanteras. Erik Penser Bankaktiebolag:s medgivande krävs om hela eller delar av denna publikation mångfaldigas eller sprids. Publikationen vänder sig till Erik Penser Bankaktiebolags kunder i Sverige. Detta innebär att publikationen inte ska eller kan spridas till eller göras tillgänglig för någon i USA (med undantag av vad som framgår av Rule 15a 16, Securities Exchange Act of 1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll. Informationen i publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd. Erik Penser Bankaktiebolag frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Erik Penser Bankaktiebolag har utarbetat Etiska Regler och Riktlinjer för Intressekonflikter. Dessa syftar till att förebygga och förhindra intressekonflikter mellan avdelningarna inom företaget och bygger på restriktiva kommunikationer (Chinese Walls). Det kan dock föreligga ett uppdragsförhållande eller rådgivningssituation mellan emittent och någon annan avdelning än Analysavdelningen. Erik Penser Bankaktiebolag har utarbetat interna restriktioner för när handel får ske i ett finansiellt instrument som är föremål för Investeringsanalys. I denna publikation har analytikern redovisat och återgett sin personliga uppfattning om emittent och/eller finansiellt instrument. Analysen har varken grundats på uppdragsförhållande mellan emittent och analytiker eller medfört ersättning från emittent till analytiker. Den eller de som sammanställt denna publikation har inga innehav i de analyserade finansiella instrumenten. Erik Penser Bankaktiebolag har tillstånd att bedriva värdepappersverksamhet och står under Finansinspektionens tillsyn. Rekommendationsfördelning och definitioner Rekommendation Fördelning Definition Köp 50% Köp-rekommendation ges för aktie som förväntas öka i värde med minst 10% inom 12 månader. Behåll 30% Behåll-rekommendation ges för aktie som förväntas öka i värde med mindre än 10% inom 12 månader. Sälj 20% Sälj-rekommendation ges för aktie som förväntas minska i värde med inom 12 månader

NSP. Pipeline ger stöd åt expansionsplaner. EPaccess. Försäljning och EBIT i linje med förväntningarna i Q1. Sju restauranglägen redan helt klara

NSP. Pipeline ger stöd åt expansionsplaner. EPaccess. Försäljning och EBIT i linje med förväntningarna i Q1. Sju restauranglägen redan helt klara EPaccess Sällanköpsvaror Sverige 7 april 1 Analysavdelningen +6 8 63 8 analys@penser.se NSP Nytäckning Target Rapport Price Change Estimate Viktig händelse Change ü Pipeline ger stöd åt expansionsplaner

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 12 september 214 Sammanfattning Allenex God tillväxt enligt förväntan -rapporten var relativt odramatisk. Försäljningen växte med 16 procent, vilket var marginellt högre än vi räknat med.

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 3 juni 215 Sammanfattning Allenex Marginalmålet inom räckhåll Försäljningen i Q1 växte med 1 procent med god hjälp av positiva valutaeffekter. Det var något mer än vi

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 12 november 2014 Sammanfattning (ENEA.ST) Vinstrekord - nu även med tillväxt Intäkter och rörelsemarginal uppgick till 105 MSEK respektive 23 procent, vilket var

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 6 maj 2015 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) Ser fram emot kvothöjning Q1 var ett vindmässigt normal och starkt kvartal som gav en EBITDA från Vindkraftdriften om

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 20 juli 2015 Sammanfattning Lagercrantz (LAGR B) Resultatet på ny toppnivå Q1-rapporten för bokslutsåret 2015/16 var övervägande stark även om överraskningsmomenten

Läs mer

East Capital Explorer Årsredovisning 2011

East Capital Explorer Årsredovisning 2011 East Capital Explorer Årsredovisning 2011 Kontakt Investor relations- och mediakontakt: Charlotte Åsberg Investor Relations Manager +46 8 505 885 94 charlotte.asberg@eastcapitalexplorer.com Besöksadress:

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form!

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! BOLAGSANALYS 3 december 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! Formpipes rapport för det tredje kvartalet som även innehöll två månader av det danska förvärvet Traen var

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 24 februari 2015 Sammanfattning Genovis (Genob.st) Q4 andas viss optimism Under hösten 2014 gick aktien ned på grund av fallande försäljning. Genovis tappade kraft

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 23 april 2015 Sammanfattning (SENS.ST) Hög lönsamhet under radarn Sensys Q1-rapport med 54,3 MSEK i intäkter och 31,6 procents EBIT-marginal var i linje med förväntningarna

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 8 maj 2015 Sammanfattning Lagercrantz (LAGR B) Förvärvsmaskin med edge Under de senaste tio åren har Lagercrantz rört sig från att främst domineras av sina handelsrörelser,

Läs mer

Uppdragsanalys ANALYSGUIDEN QBNK

Uppdragsanalys ANALYSGUIDEN QBNK Uppdragsanalys QBNK TECKNA uppdragsanalys QBNK 2014-06-09 Riktkurs 3 kronor 2 Teknikbolag med stor potential Analytiker: Åse Lindskog QBNK är Sveriges ledande leverantör av tjänster för hantering av bilder,

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 7 januari 2015 Sammanfattning (MYCR.ST) Drar fram som en väghyvel Denna analysuppdatering gäller ännu en Prexisionorder. Den tredje till antalet, inkommen precis

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 24 februari 2015 Sammanfattning (IVSO.ST) Skalbarheten visar sig i 27 % EBIT EBIT på 17,1 MSEK blev 6 MSEK bättre än vår prognos tack vare en oväntat stark bruttomarginal,

Läs mer

Sektorfavoriter. Konsument

Sektorfavoriter. Konsument Sektorfavoriter Strategi & Allokering den 28 april 2015 Sektorfavoriter är en rankinglista där vi valt ut de aktier som vi anser vara bäst i varje sektor. Dessutom har vi även med en kandidat som vi tycker

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 28 april 2015 Sammanfattning (MYCR.ST) Nytt erbjudande nytt case rapporterade sitt bästa Q1 någonsin och en EBIT-marginal på 8,5 procent trots att inga PG-system

Läs mer

Swedbank Fokusportfölj

Swedbank Fokusportfölj Swedbank Fokusportfölj Strategi & Allokering den 21 april 2015 Swedbank fokusportfölj är en aktieprodukt beståendes av de 4-6 aktier som Swedbank Analys anser ha bäst avkastningspotential under de kommande

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 16 mars 2015 Sammanfattning Hansa Medical (HMED.ST) Stegar vidare på egen hand Hansa Medical har varit en kursraket på börsen i år. En del av uppgången kan förklaras

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 2 april 2015 Sammanfattning (Pled.st) Aktien har mer att ge Den initialt positiva kursreaktionen på utfallet i PLIANT-studien har snabbt raderats ut. Vi bedömer

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för Tele2 AB (publ) organisationsnummer 556410-8917 för räkenskapsåret

Läs mer

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015

private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 private banking investment strategy Investment Outlook #1 mars 2015 Innehållsförteckning Inledning...5 Portföljstrategi...6 Makrosammanfattning... 10 tillgångsslag Aktier: Sverige och övriga Norden...

Läs mer

GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2007

GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2007 GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2007 KALENDARIUM & LÄSANVISNINGAR Innehåll Årsstämma Årsstämma äger rum den 17 april 2008, kl 16.00 i Kongresshallen, Hotel Tylösand, Halmstad. Aktieägare som önskar deltaga i

Läs mer

Botnia Exploration (BOTX) Nytt guldfält växer fram

Botnia Exploration (BOTX) Nytt guldfält växer fram BOLAGSANALYS 24 september 2012 Sammanfattning Botnia Exploration (BOTX) Nytt guldfält växer fram Botnia Exploration är ett prospekteringsbolag med huvudinriktning mot guld. Under 2011 och 2012 har prospekteringen

Läs mer

Vecka 18 Räntan i fokus

Vecka 18 Räntan i fokus Investeringsstrategier Vecka 18 27 april 2015 Analysavdelningen +46 8 463 80 00 analys@penser.se Vecka 18 Räntan i fokus Utveckling aktiemarknader förra veckan Portföljen Balanserad Allokeringsförvaltning

Läs mer

Vecka 16 Stark börsvecka

Vecka 16 Stark börsvecka Investeringsstrategier Vecka 16 13 april 2015 Analysavdelningen +46 8 463 80 00 analys@penser.se Vecka 16 Stark börsvecka Utveckling aktiemarknader förra veckan Portföljen Balanserad Allokeringsförvaltning

Läs mer

Året i korthet. Nyckeltal. Året i korthet

Året i korthet. Nyckeltal. Året i korthet Årsredovisning 2005 Innehåll Året i korthet 1 Koncernchefens kommentar 2 Detta är TeliaSonera 4 Strategi för lönsam tillväxt 5 Marknaden för telekommunikationstjänster 6 Tillväxtinitiativ 7 Kostnadseffektivisering

Läs mer

Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU

Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU BOLAGSANALYS 26 april 2012 Sammanfattning Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU Rapporten för det första kvartalet var relativt odramatisk. Rapporten föregicks av kvartalets stora nyhet, den

Läs mer

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596

HAKON INVESTS ÄGARANDEL 40% 2009 I SIFFROR, MSEK. Intäkter 94 651. Rörelseresultat 2 713. Bidrag till Hakon Invests rörelseresultat 596 ÅRSREDOVISNING 2009 INNEHÅLL 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mission, vision, mål & strategier 6 VERKSAMHETEN 6 Investeringar 9 Aktiv förvaltning 13 Finansiell styrka 14 Finansförvaltning 16 Riskhantering

Läs mer

SCA Årsredovisning 2010

SCA Årsredovisning 2010 SCA Årsredovisning 2010 Detta är SCA SCA skapar värde genom att infria kunders och konsumenters behov i en anda av innovation, ständig effektivisering och med en uttalad vilja att bidra till en hållbar

Läs mer

N O TE Å R S R E D O V ISNING

N O TE Å R S R E D O V ISNING 08 Årsredovisning Innehåll NOTE i korthet 1 Året i korthet 2 Koncernchefens kommentarer 4 Affärside, vision och mål 6 Från vision till verklighet 7 Ny strategi för tillväxt 8 Marknad 12 Tillväxtorienterade

Läs mer