Arise. Köpläge i gapet mellan aktiekurs och certifikat. EPaccess. Tillfälle att fånga differensen mellan priserna och kursen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arise. Köpläge i gapet mellan aktiekurs och certifikat. EPaccess. Tillfälle att fånga differensen mellan priserna och kursen"

Transkript

1 EPaccess Energi Sverige 13 juni 214 Analysavdelningen Arise Köpläge i gapet mellan aktiekurs och certifikat Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Låg Medel Kurs 22.6 Högsta/Lägsta (12M) 27.1/2. Antal aktier (m) 33.4 Börsvärde (SEKm) 766 Nettoskuld (SEKm) 1,446 Enterprise Value (SEKm) 2,212 Reuters/Bloomberg Listning Estimat och värdering (SEK) ARISE.ST/ARISE SS Nasdaq OMX E 215E 216E Försäljning EBITDA EBIT Vinst f. skatt EPS, just EK/A Utdelning.... V/A Tillv EBIT Marg ROE ROCE Nettoskuld/EK EV/Fsg EV/EBITDA EV/EBIT P/E, just P/EK Direktavk..... Kursutveckling, 12 månader J J A S O N D J F M A M J Källa: FactSet Arise OMXS Datum Händelse Plats 18/7/214 Q2-rapport Se sista sidan för disclaimer. Nytäckning Target Rapport Price Change Estimate Viktig händelse Change Tillfälle att fånga differensen mellan priserna och kursen Medan kraftpriset är fortsatt dämpat på runt 3-32 SEK/MWh så har elcertifikatpriset klättrat upp som en följd av den kommande skärpningen av kvotplikten i certifikatsystemet, med början 1 januari 216. Samtidigt är Arise aktiekurs på den lägsta nivån sedan mitten på februari i år. Visserligen stod kraft- och certifikatpriserna då något högre än de gör idag, på 34 respektive 19 SEK/MWh, vilket är naturligt med tanke på den säsongsmässigt höga efterfrågan under vintern. Men i takt med att certifikatpriset fortsätter uppåt, drivet av den kommande skärpningen av kvotplikten, så räknar vi med att skillnaden i utveckling mellan aktiekurs och certifikatpris kommer reversera, framförallt genom en uppgång i aktiekursen, och ser dagens kurs som ett intressant tillfälle att köpa aktien. Certifikatpriserna har börjat sin klättring Sedan Energimyndigheten lämnade in sitt förslag i mitten på februari har certifikatpriserna haft en ojämn utveckling, men visat på en stabil uppåttrend de senaste två månaderna. Vi räknar med att certifikatpriset kan stiga mot 25 SEK/MWh mot slutet av året och 3 SEK/MWh nästa år, i linje med Energimyndighetens egen bedömning av den långsiktiga effekten av åtgärden. De här nivåerna är dock väsentligen högre än forwardkurvan visar men vi är tveksamma till att fästa för stor betydelse vid forwardkurvan eftersom spreaden mellan spot och forwardpriset paradoxalt nog minskat med hela 22 procent sedan början på året. Uppsida i aktien, särskilt från dagens nivåer På produktionssidan var Arise produktion i april marginellt över förra årets produktion, och efter en svag prisutveckling i april har dessutom de svenska kraftpriserna vänt upp något i maj. Med den planerade försäljningen av parken Stjärnarp räknar vi nu med en total produktion på 685 GWh i år, vilket med våra prisprognoser översätter till intäkter runt 25 SEKm. Sammantaget lämnar vi därför våra estimat oförändrade inför bolagets rapport om lite mer än en månad. I ljuset av senaste tidens svaga kursutveckling och den resulterande låga värderingen, på ett P/E under 7x 215 fortsätter vi dock att tro att en positiv vändning av intäkten per MWh kommer ge ett bättre stöd åt intjäningen framöver vilket skapar utrymme för en omvärdering och en långsiktig uppsidepotential i aktien, särskilt från dagens nedtryckta nivåer. ü

2 Arise Försäljning per segment Arise Försäljning per marknad Vindkraftutvecklin g; 18% Samägd vindkraftdrift; 5% Egen vindkraftdrift; 77% Sverige; 1% Arise Resultatutveckling, helår Arise Resultatutveckling, kvartal EBIT, SEKm EBIT marginal, (%) EBIT, SEKm EBIT marginal, (%) E 15E 16E EBIT EBIT marginal EBIT EBIT marginal Arise Finansiell ställning Arise Aktiestruktur, ledning Nettoskuld, SEKm 2,5 2, 1,5 1, E 15E 16E Nettoskuld Nettoskuld / EK Notera att negativa siffror indikerar nettokassa Nettoskuld/EK Börsvärde (SEKm) 766 Antal utestående aktier (m) 33.4 Genomsnittligt antal aktier handlade per dag (s) 69 Fritt handlade aktier 89.4% Största aktieägare Röster Aktier Nordea Fonder 13.7% 13.7% Grundare 1.6% 1.6% Länsförsäkringar 1.% 1.% Tredje AP-fonden 1.% 1.% Övriga 55.7% 55.7% Ordförande Joachim Gahm Verkställande direktör Peter Nygren Finansdirektör Thomas Johansson Investerarkontakt Leif Jansson Telefon / Internet / arisewindpower.se Nästa rapport 18 July 214 Arise 13 juni 214 2

3 Investment case Medan Arises aktiekurs har fortsatt pressas av en dämpad kraftprisutveckling i norden så har priset på elcertifikat vänt uppåt senaste två månaderna med stöd av Energimyndighetens förslag på skärpning av kvotplikten från 216. Det är dock långt kvar, cirka 1 SEK/MWh till den nivå som Energimyndighetens skärpning siktar på. Med stöd av en värdering väl under P/E 7x 215 och en kommande vändning i intäkten per MWh så ser vi dagens nedtryckta kurs som ett intressant köpläge i aktien. Skärpning av kvotplikten börjar pressa upp certifikatpriserna Eftersom stimulanseffekten från certifikatsystemet inte varit tillräcklig för att öka utbyggnaden av förnybar elproduktion i önskvärd takt så lämnade Energimyndigheten den 11 februari i år in sitt förslag till skärpning av kvoterna i certifikatsystemet, för nå målet om 26,4 TWh förnybar el till 22. Förslaget innebar en skärpning av kvoterna med 8 TWh per år från 216. Förslaget, som tidigast kan träda i kraft januari 216 pressade upp certifikatpriserna med 25 SEK/MWh direkt på beskedet och vi räknar med att de kommer stiga ytterligare. Sammantaget med utfasningen av anläggningar i certifikatsystemet och nettoköpen av certifikat från Norge så räknar vi därför med att certifikatpriset kan stiga mot 25 SEK/MWh mot slutet av det här året, vilket är högre än dagens forwardkurs för certifikat med leverans i mars 215 på runt 2 SEK/MWh. För resten av året 215 räknar vi med att certifikatpriserna kan stiga uppemot 3 SEK/MWh vilket är den nivå de skulle behöva komma upp till för att ha den avsedda politiska effekten. Enligt energimyndighetens egen bedömning så beräknas skärpningen höja certifikatpriserna till intervallet 2-4 MWh, vilket är väl över den nivå som forwardkurvan indikerar idag. Elcertifikat, Spot och forwardpriser, SEK/MWh & Aktiekurs Arise, SEK (LHS) mars 215 mars 216 mars 217 Spot Aktiekurs Arise vecka 1 vecka 6 vecka 11 vecka 16 vecka 21 vecka 26 Källa: 15 Utvecklingen på elcertifikatmarknaden, som utgör cirka 4% av intjäningen från vindkraftsproduktion för Arise (andra delen utgörs av kraftpriset) kan jämföras med aktiekursutvecklingen, där de då två följde varandra åt under början av året, vilket är naturligt, för att sedan gå åt helt olika håll de senaste månaderna. Vi bedömer att (a) en reversering mot en likriktning för de båda prisernas utveckling är sannolik, och (b) att det med all sannolikhet är Arise 13 juni 214 3

4 aktiekursen som kommer vända till att reflektera utvecklingen för certifikatpriset, och inte tvärtom. Fortsatt dämpat på kraftmarknaden Nordpool Samtidigt går det inte att bortse ifrån den pressade situationen på kraftprismarkanden. Hydrologin på 6,5 TWh är 2,5 TWh över normalt. Kabelarbetet mellan Sverige och Norge fortsätter att pressa ner priset i Norge medan Sverige fortsätter att få högre pris än snittpriset i börsområdet. Snösmältningen har fyllt på vattenmagasinen och nederbörden väntas bli något över det normala för perioden enligt SMHI. Efterfrågan på el fortsätter att sjunka, delvis på grund av den kommande semesterperioden. Flera reaktorer är dock fortfarande på revision så tillgången på kärnkraft är något låg. Sammantaget räknar vi med en stabil utveckling av Nordpoolpriset som kommer ligga runt 3-35 SEK/MWh resten av året, för att öka något nästa år. Nordpool Systempris, Spot och vår prognos, SEK/MWh 8 Nordpool Spot och vår prognos jan- jul-1 jan-3 jul-4 jan-6 jul-7 jan-9 jul-1 jan-12 jul-13 jan-15 Nordpool Spot och vår prognos Källa: Nordpool Spot, Nasdaq OMX, Stora planer för utbyggnad och investeringar Arise har en ambitiös plan för fortsatt utbyggnad av vindkraftsparker. Sedan bolaget noterades på stockholmsbörsen, då den driftsatta kapaciteten uppgick till 34 MW, har man expanderat portföljen till att nu uppgå till 266 MW inklusive delägd kapacitet, vilket är halvvägs till bolagets långa plan om en portfölj på 5 MW vid slutet av 217. Det förutsätter en snittillväxt på över 2 procent per år. Kraft- och certifikatpriserna är volatila. Senaste åren har de under långa perioder inte uppgått till mer än 5 SEK/MWh, vilket är för lågt för att motivera nya projekt. Därför räknar vi med att hela utbyggnadsprogrammet kan bli något fördröjt och att bolaget i bästa fall kommer ha hunnit byggstarta de nämnda 5 MW vid utgången av 217. Kapacitet och produktion, E E 215E 216E 217E Driftsatt kap, Egenägd, MW Driftsatt kap, Samägd, MW Driftsatt kapacitet, Totalt, MW Elproduktion Egenägd, GWh Elproduktion Samägd, GWh Elproduktion Totalt, GWh Källa: Arise, Arise 13 juni 214 4

5 Framtida finansiering och prognos för balansräkningen En av nyckelkomponenterna till att förstå både Arise och vindkraftsindustrin, är finansieringen. Dagens kapacitet, driftsatt och under utbyggnad motsvaras i nuläget av en nettoskuld på 1446 SEKm. Brutto räntebärande skuld uppgår till 1677 SEKm. Finansiering framåt ska i en större utsträckning bestå av internt genererade kassaflöden, i kombination med lån. Dessa kassaflöden ska till del genereras genom avyttring av delar av projekt eller driftsatta parker vilket ska frigöra vinster och kapital som kan återinvesteras i nya projekt. Samtidigt kommer en stor del av Arise framtida kraftproduktion ske med tillgångar som ligger utanför den konsoliderade balansräkningen, som Jädraås. Det här skapar en stor osäkerhet i prognosen av framförallt balansräkningen och kassaflödet, eftersom det bygger på hypotetiska framtida företagsaffärer. Men våra antaganden om utbyggnad så räknar vi med att Arise nettoskuld kommer uppgå till cirka 173 SEKm år 215E. Det kommer då motsvara en nettoskuld/ebitda på 7x. Det är visserligen högt jämfört med många andra branscher, men givet de stabila obligationsliknande kassaflödena i vindkraftsproduktion tycker vi inte att det ser allvarligt ut. Arise Våra estimatförändringar (SEK) 214E 215E 216E Förr Nu Förändr. Förr Nu Förändr. Förr Nu Förändr. Försäljning % % % EBIT % % % EPS just % % % Source: Arise 13 juni 214 5

6 Arise Resultaträkning, kassaflöde och balansräkning (SEKm) Resultaträkning E 215E 216E Nettoomsättning Övriga intäkter Personalkostnader Övriga rörelsekostnader Resultat före avskrivningar Avskrivningar Goodwill-avskrivningar Rörelseresultat Extraordinära poster -24 Resultatandelar i intresseföretag Finansnetto Resultat före skatt Skatter Minoritetsintressen Nettoresultat, rapporterat Kassaflödesanalys E 215E 216E Resultat före avskrivningar Förändring av rörelsekapital Övriga kassaflödespåverkande poster Kassaflöde från löpande verksamheten Finansiella nettokostnader Betald skatt Investeringar Fritt kassaflöde Utdelningar Förvärv -8 Avyttringar Nyemission/återköp av egna aktier Övriga justeringar Kassaflöde Icke kassaflödespåverkande justeringar Nettoskuld, rapporterad ,22 1,265 1,436 1,621 1,73 1,925 Balansräkning E 215E 216E TILLGÅNGAR Goodwill Övriga immateriella tillgångar Materiella anläggningstillgångar Innehav i intresseföretag och andelar Övriga anläggningstillgångar ,659 2,465 2,12 2,21 2,458 2,617 2,945 Summa anläggningstillgångar ,734 2,615 2,162 2,36 2,68 2,767 3,95 Varulager Kundfordringar Övriga omsättningstillgångar Likvida medel Övriga omsättningstillgångar , ,191 SUMMA TILLGÅNGAR ,348 2,75 2,88 3,28 3,294 3,393 3,732 4,287 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital ,195 1,243 1,152 1,24 1,274 1,39 1,549 Minoritetsintressen Summa eget kapital ,195 1,243 1,152 1,24 1,274 1,39 1,549 Långfristiga finansiella skulder ,33 1,427 1,449 1,474 1,65 1,829 Pensionsavsättningar Uppskjutna skatteskulder Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder ,35 1,447 1,469 1,494 1,625 1,849 Kortfristiga finansiella skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER ,348 2,75 2,88 3,28 3,294 3,393 3,732 4,287 Arise 13 juni 214 6

7 Arise Värdering och nyckeltal (SEK) Aktiedata E 215E 216E Vinst per aktie, rapporterad Vinst per aktie, justerad Rörelsens kassaflöde/aktie Fritt kassaflöde per aktie Utdelning per aktie Eget kapital per aktie Eget kapital per aktie, ex goodwill Substansvärde per aktie Nettoskuld per aktie EV per aktie Genomsnittligt antal aktier efter utspädning (m) Antal aktier efter utspädning vid årets slut (m) Värdering E 215E 216E P/E-tal, rapporterat NM 22.8 NM P/E-tal, justerat NM Kurs/rörelsens kassaflöde Kurs/rörelsens kassaflöde per aktie NM NM NM NM NM NM NM Fritt kassaflöde/börsvärde Direktavkastning Utdelningsandel, justerad NM NM NM NM Kurs/eget kapital Kurs/eget kapital, ex goodwill Kurs/substansvärde EV/omsättning NM NM EV/EBITDA EV/rörelseresultat NM Aktiekurs, årsslut Aktiekurs, årshögsta Aktiekurs, årslägsta Aktiekurs, årssnitt Börsvärde, årsslut och nuvarande ,148 1, Enterprise Value, årsslut och nuvarande ,74 2,32 2,18 2,162 2,212 2,212 2,212 Tillväxt och marginaler E 215E 216E Omsättningstillväxt, årsförändring - NM NM Rörelseresultat, årsförändring - NM NM NM NM Vinst per aktie, årsförändring - NM NM NM NM EBITDA marginal NM NM EBITA marginal NM NM Rörelsemarginal NM NM Vinstmarginal, justerad NM NM Nettomarginal, justerad NM NM Skattesats NM NM NM NM 27.7 NM Lönsamhet E 215E 216E Avkastning på eget kapital Avkastning på eget kapital, 5-års snitt Avkastning på sysselsatt kapital Avkastning på sysselsatt kapital, 5-års snitt Investeringar och kapitaleffektivitet E 215E 216E Investeringar Investeringar/omsättning NM NM 1, , Investeringar/avskrivningar Varulager/omsättning NM NM Kundfordringar/omsättning NM NM Leverantörsskulder/omsättning NM NM Rörelsekapital/omsättning NM NM Kapitalomsättningshastighet Finansiell ställning E 215E 216E Nettoskuld, rapporterad ,22 1,265 1,436 1,621 1,73 1,925 Soliditet Skuldsättningsgrad Nettoskuld/börsvärde Nettoskuld/EBITDA Notera att nyckeltalen är baserade på antalet aktier efter full utspädning. Aktiekursen vid årets slut har använts för beräkningen av historiska nyckeltal. Arise 13 juni 214 7

8 Arise Resultatutveckling per kvartal (SEKm) Resultaträkning Q211 Q311 Q411 Q112 Q212 Q312 Q412 Q113 Q213 Q313 Q413 Q114 Nettoomsättning Övriga intäkter Övriga rörelsekostnader Resultat före avskrivningar Avskrivningar och amorteringar Rörelseresultat Extraordinära poster -24 Resultatandelar i intresseföretag Finansnetto Resultat före skatt Resultat före skatt, justerat Skatter Minoritetsintressen Nettoresultat, rapporterat Tillväxt och marginaler Q211 Q311 Q411 Q112 Q212 Q312 Q412 Q113 Q213 Q313 Q413 Q114 Nettoomsättning Rörelseresultat NM NM EBITDA marginal Rörelsemarginal Vinstmarginal, justerad Skattesats NM NM NM NM Arise Försäljning, 12- mån rullande medelvärde Arise EBITDA, 12- mån rullande medelvärde Försäljning, SEKm Årsförändring, (%) EBITDA, SEKm EBITDA marginal, (%) Försäljning, 12-mån rullande medelvärde Årsförändring EBITDA EBITDA marginal Arise Rörelseresultat, 12- mån rullande medelvärde Arise Resultat f. skatt, 12- mån rullande medelvärde EBIT, SEKm EBIT marginal, (%) Vinst före skatt, SEKm Vinstmarginal, (%) EBIT EBIT marginal Vinst före skatt, justerat Vinstmarginal, justerat Arise 13 juni 214 8

9 Denna publikation har sammanställts av Erik Penser Bankaktiebolag för allmän spridning och är inte avsett att vara rådgivande. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan inte garanteras. Erik Penser Bankaktiebolags medgivande krävs om hela eller delar av denna publikation mångfaldigas eller sprids. Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon i USA (med undantag av vad som framgår av Rule 15a 16, Securities Exchange Act of 1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll. Informationen i publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd. Erik Penser Bankaktiebolag frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Erik Penser Bankaktiebolag har utarbetat Etiska Regler och Riktlinjer för Intressekonflikter. Dessa syftar till att förebygga och förhindra intressekonflikter mellan analysavdelningen och andra avdelningar inom företaget och bygger på restriktioner (Chinese Walls) i kommunikationerna mellan analysavdelningen och företagets andra avdelningar. Det kan dock föreligga ett uppdragsförhållande eller rådgivningssituation mellan det analyserade bolaget och någon annan avdelning än Analysavdelningen. Erik Penser Bankaktiebolag har utarbetat interna restriktioner för när handel får ske i ett finansiellt instrument som är föremål för Investeringsanalys. I denna publikation har analytikern redovisat och återgett sin personliga uppfattning om bolaget och/eller det finansiella instrumentet. Erik Penser Bankaktiebolag kan erhålla ersättning från bolaget som belyses i analysen. Ersättningen är på förhand avtalad och inte beroende av innehållet i publikationen. Den eller de som sammanställt denna publikation har inget uppdragsförhållande med det analyserade bolaget. har tillstånd att bedriva värdepappersverksamhet och står under Finansinspektionens tillsyn. (publ.) Biblioteksgatan 9 Box STOCKHOLM tel: fax:

Arise. Slopad utbyggnad till förmån för kassaflöden och ägare. EPaccess. Ny strategi och mål. Ökat politiskt stöd till vindkraftsindustrin

Arise. Slopad utbyggnad till förmån för kassaflöden och ägare. EPaccess. Ny strategi och mål. Ökat politiskt stöd till vindkraftsindustrin EPaccess Energi Sverige 13 oktober 214 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se Arise Slopad utbyggnad till förmån för kassaflöden och ägare Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Låg

Läs mer

Eolus Vind. Rejält negativt pendelslag i naturligt volatil verksamhet. EPaccess. Kraftig lageruppbyggnad under våren

Eolus Vind. Rejält negativt pendelslag i naturligt volatil verksamhet. EPaccess. Kraftig lageruppbyggnad under våren EPaccess Energi Sverige 9 juli 1 Analysavdelningen + 3 analys@penser.se Eolus Vind Nytäckning Target Rapport Price Change Estimate Viktig händelse Change ü Rejält negativt pendelslag i naturligt volatil

Läs mer

AllTele. Förbättringar underliggande intjäning. EPaccess

AllTele. Förbättringar underliggande intjäning. EPaccess EPaccess Teleoperatörer Sverige 18 november 1 Analysavdelningen + 8 3 8 analys@penser.se AllTele Förbättringar underliggande intjäning Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Hög Medel Kurs

Läs mer

Eolus Vind. Näst bästa året någonsin trots press på totalintäkten. EPaccess

Eolus Vind. Näst bästa året någonsin trots press på totalintäkten. EPaccess EPaccess Energi Sverige 31 oktober 213 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se Eolus Vind Näst bästa året någonsin trots press på totalintäkten Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå

Läs mer

NSP. Pipeline ger stöd åt expansionsplaner. EPaccess. Försäljning och EBIT i linje med förväntningarna i Q1. Sju restauranglägen redan helt klara

NSP. Pipeline ger stöd åt expansionsplaner. EPaccess. Försäljning och EBIT i linje med förväntningarna i Q1. Sju restauranglägen redan helt klara EPaccess Sällanköpsvaror Sverige 7 april 1 Analysavdelningen +6 8 63 8 analys@penser.se NSP Nytäckning Target Rapport Price Change Estimate Viktig händelse Change ü Pipeline ger stöd åt expansionsplaner

Läs mer

ZetaDisplay. I fin form inför 2013. EPaccess

ZetaDisplay. I fin form inför 2013. EPaccess EPaccess Media Sverige 21 februari 213 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se ZetaDisplay I fin form inför 213 Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Hög Hög Kurs 3,22 Högsta/Lägsta

Läs mer

Enzymatica. Förkylning ett minne blott? EPaccess

Enzymatica. Förkylning ett minne blott? EPaccess EPaccess Hälsovård Sverige 25 februari 214 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se Enzymatica Förkylning ett minne blott? Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Hög Hög Kurs 14.8 Högsta/Lägsta

Läs mer

Immune Pharmaceuticals

Immune Pharmaceuticals EPaccess Hälsovård USA 14 mars 214 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se Immune Pharmaceuticals Flera kliniska och Milestone triggers under 214 Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå

Läs mer

13 Mars 2015. Analysavdelningen analys@penser.se Tel +084638400 2015-03-13 1

13 Mars 2015. Analysavdelningen analys@penser.se Tel +084638400 2015-03-13 1 13 Mars 2015 2015-03-12 Analysavdelningen analys@penser.se Tel +084638400 2015-03-13 1 Take-aways från EPB:s bolagsdag, 12 mars 2015 Välbesökt bolagsdag med representanter från 15 börsbolag Inga tydliga

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 6 maj 2015 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) Ser fram emot kvothöjning Q1 var ett vindmässigt normal och starkt kvartal som gav en EBITDA från Vindkraftdriften om

Läs mer

Arise Windpower (AWP.ST)

Arise Windpower (AWP.ST) BOLAGSANALYS 20 juli 2012 Sammanfattning Arise Windpower (AWP.ST) Ena foten tillfälligt på bromsen Resultatmässigt var utfallet under Q2 precis som väntat med ett EBITDA på 35 MSEK från vindkraftdriften.

Läs mer

Arise (AWP.ST) Bättre snurr i verken

Arise (AWP.ST) Bättre snurr i verken BOLAGSANALYS 21 juli 2013 Sammanfattning Arise (AWP.ST) Bättre snurr i verken Arise hade ett vindmässigt bra kvartal och elproduktionen blev något bättre än planerat. Vindkraftdriftens EBITDA i Q2 steg

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 20 juli 2015 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) Överraskande starkt kvartal Elproduktionen i Q2 var hela 27% över budget och gav bra utväxling i resultatet trots att

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 17 februari 2015 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) 2015 - konsolideringsår Utfallet i Q4-rapporten var lite bättre än väntat tack vare en reavinst vid avyttringen

Läs mer

Arise Windpower (AWP.ST) Högre produktion än väntat

Arise Windpower (AWP.ST) Högre produktion än väntat BOLAGSANALYS 10 november 2011 Sammanfattning Arise Windpower (AWP.ST) Högre produktion än väntat Arise hade avsevärt högre intäkter och bättre resultat än väntat under Q3. Främst berodde skillnaden på

Läs mer

Kommentarer från EPBs Bolagsdag 27 november 2013

Kommentarer från EPBs Bolagsdag 27 november 2013 Kommentarer från EPBs Bolagsdag 27 november 2013 Acando Biotage Cellavision East Capital Explorer Eolus Vind NeuroVive Pharmceutical Nordic Service Partners Opus Group Orexo Pilum Rörvik Timber Sensys

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 14 november 2014 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) BlackRock-affären i hamn Q3 präglades av svaga vindar men klart högre snittintäkter än väntat. Resultatet för segmentet

Läs mer

Referat från Bolagsdagen 13 mars 2014

Referat från Bolagsdagen 13 mars 2014 ERIK PENSER BANKAKTIEBOLAG PRESENTERAR: Referat från Bolagsdagen 13 mars 2014 ALM Equity AllTele Arise BioInvent Consilium Enea Enzymatica Episurf Immune Pharmaceuticals Mackmyra MedCap Midsona SinterCast

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) En vändning i sikte

Avega Group (AVEGb.ST) En vändning i sikte BOLAGSANALYS 11 februari 2013 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) En vändning i sikte Både omsättningen och rörelseresultatet kom in något bättre än estimerat. Bolaget har tagit en omstruktureringskostnad

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare

Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare BOLAGSANALYS 23 april 2010 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare Formpipes första kvartal var i nivå med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 31,4 miljoner kronor

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form!

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! BOLAGSANALYS 3 december 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! Formpipes rapport för det tredje kvartalet som även innehöll två månader av det danska förvärvet Traen var

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 212 213 214E 215E 216E BOLAGSANALYS 22 maj 215 Sammanfattning Scandidos (SDOS.ST) Emissionen pressar aktien Scandidos genomför för närvarande en nyemission för att stärka kassan inför kommande produktlanseringar.

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. EBIT 7 10 22 43 50 EBIT-marginal 4% 4% 6% 10% 11%

Lönsamhet. 7,0 poäng. EBIT 7 10 22 43 50 EBIT-marginal 4% 4% 6% 10% 11% BOLAGSANALYS 30 april 2010 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Stabil utveckling under Q1 AllTeles Q1-rapport visade på fortsatt bra försäljningstillväxt (30 procent) och starkt kassaflöde (+11 miljoner kronor).

Läs mer

DIBS (DIBS.ST) Kassakon delar ut

DIBS (DIBS.ST) Kassakon delar ut BOLAGSANALYS 24 november 2009 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Kassakon delar ut DIBS rapporterade för Q3 en omsättning på 32 miljoner kronor och ett rörelseresultat på 9,6 miljoner kronor. Detta var strax

Läs mer

Borevind (BORE.ST) Värden på väg att tydliggöras

Borevind (BORE.ST) Värden på väg att tydliggöras BOLAGSANALYS 1 juli 2009 Sammanfattning Borevind (BORE.ST) Värden på väg att tydliggöras Med stora investeringar i GPV under 2008 och i Storrun i år är Borevind fullinvesterade till årsskiftet. År 2010

Läs mer

AFFÄRSBREVET TORSDAG DEN 14 FEBRUARI 2013

AFFÄRSBREVET TORSDAG DEN 14 FEBRUARI 2013 AFFÄRSBREVET TORSDAG DEN 14 FEBRUARI 2013 Lindab (köp) - Tuff marknad under Q4 men marginalsupport från lägre kostnader - resultat i linje med förväntan. Ytterligare kostnadsbesparingar givet svag marknad

Läs mer

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Q3 rapport stärker bilden

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Q3 rapport stärker bilden BOLAGSANALYS 2 december 2009 Sammanfattning Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Q3 rapport stärker bilden Getupdateds Q3 rapport visade som väntat en förlust som dock var något bättre än vår prognos,

Läs mer

Bokslutskommuniké för perioden 1 januari 31 december 2012

Bokslutskommuniké för perioden 1 januari 31 december 2012 Bokslutskommuniké för perioden 1 januari 31 december 2012 Fjärde kvartalet (1 oktober 31 december 2012) Nettoomsättningen under perioden uppgick till 63 (59) mkr. Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA)

Läs mer

AFFÄRSBREVET MÅNDAG DEN 4 MARS 2013

AFFÄRSBREVET MÅNDAG DEN 4 MARS 2013 AFFÄRSBREVET MÅNDAG DEN 4 MARS 2013 New Yorkbörserna De amerikanska börserna öppnade lägre på fredagen, men stark ISM-data lyfte humöret och fick upp indexen på plus inför helgen. Att budgetdebatten i

Läs mer

AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 23 NOVEMBER 2012

AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 23 NOVEMBER 2012 AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 23 NOVEMBER 2012 Concentric (Köp) Concentric får order på vattenpumpar för dieselmotorer från en av världens ledande tillverkare av lantbruksmaskiner i Kina till ett värde av 20

Läs mer