Referat från Bolagsdagen 13 mars 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Referat från Bolagsdagen 13 mars 2014"

Transkript

1 ERIK PENSER BANKAKTIEBOLAG PRESENTERAR: Referat från Bolagsdagen 13 mars 2014 ALM Equity AllTele Arise BioInvent Consilium Enea Enzymatica Episurf Immune Pharmaceuticals Mackmyra MedCap Midsona SinterCast Tethys Oil

2 ALM Equity projektportföljen växer Projektportföljen växte snabbt under 2013 och hade vid utgången av året ökat med 134% jämf med 2012 från m2 till m2 På dessa nivåer är ALM en av de största aktörerna inom bostadsutveckling på sina huvudmarknader Fortsatt goda utsikter för bostadsutveckling i Stockholm och Mälardalen VD visade genom ett räkneexempel att prisutvecklingen på bostäder i Stockholm i reala termer varit lägre än löneutvecklingen. Denna oväntade slutsats väckte frågor och en intressant diskussion!

3 Alltele ett till två förvärv under 2014 Planerar att kunna förvärva ett till två förvärv under 2014 Integreringen av United Telecom har gått som planerat Ser inget hot att Phonera har blivit uppköpt av Comhem Tror att man kan komma över Tele2s fasta nätkunder om bolaget skulle säljas

4 Arise press av låga energipriser Låga energipriser pressar lönsamheten. Fortfarande visst skydd av prishedgar På sikt måste energipriserna upp för uthållig lönsamhet Vindförhållandena kan påverka produktionen väsentligt mellan olika kvartal något som dock jämnar ut sig över tid Arise är, liksom flera andra branschaktörer, nöjda med den föreslagna revideringen av el-certifikatsystemet som beräknas komma i bruk från

5 BioInvent reviderad strategi Övergripande målsättningar att skapa en hög grad av självfinansiering av basverksamhet via ökade intäkter och att bygga en klinisk portfölj med balanserad risk Satsning på affärsutveckling, specifikt internationella lansering av F.I.R.S.T. Ett mål är att under 2014 offentliggöra ett kliniskt särläkemedelsprojekt Kapitalisering genomförs om cirka 64 MSEK under första kvartalet för att driva utvecklingen av forskningsportfölj

6 Consilium nu växer marknaden Marknaden förefaller ha vänt orderingång upp 23% under fjolåret samt upp 57% i jan 2014 Eftermarknadsaffären utgör ca 50% av försäljningen, vilket är en stabil bas. Nyinstallationer, som nu växer, kommer bidra till tillväxt Tunga investeringar för att expandera in i Offshore och transport. Detta bör visa sig i försäljning 2015 och framåt Baserat på våra prognoser handlas aktien till P/E 7x (14E)

7 Enea imponernade marginaler God förutsägbarhet och lönsamhet i affären cirka 90% av intäkter är recurring Telekomsektorn och mjukvara till mobil nätutrustning utgör den största affären Utmaningen framåt är att hjälpa nätägare att öka kapaciteten och minska strömförbrukningen Utmaning att växa, givet budgetrestriktioner i USA Exponeringen mot försvarsindustrin (näst största kundsegment) i USA ledde till att försäljningen krympte 13% i fjol

8 Enzymatica lyckad lansering Lanseringen av Coldzyme får anses som mycket lyckad 1150 av Sveriges 1280 apotek säljer produkten Över sålda produkter under hösten/vintern fram till årsskiftet 2013/2014 Klinisk pilotstudie på 46 personer, COLDPREV-studien, som visar på signifikant skillnad på Coldzyme och placebo avseende reduktion av virusmängden Pågående företrädesemission om ca 63 MSEK som är garanterad till 85% samt en övertilldelningsoption om ca 20 MSEK Teckningsperiod: 17 mars-2 april Arbetet med listflytt till NASDAQ OMX Small Cap är påbörjat och planeras vara klart senast under Q

9 EpiSurf skalbar affärsmodell Planerar expansion i Europa under Har god kompetens och kliniska studier som styrker deras produkter Bolagets produkt sparar samhället både tid och pengar Stormarknad i USA, ca 4 miljoner implantat per år

10 Immune Ph. attraktiv produktportfölj Är i slutförhandlingarna med att sälja Amiket till en strategisk partner, kan ge bolaget mellan MUSD under 2014 Stor uppsida för deras monoclonal antibody (Bertilimumab). Trots att projektet ligger i fas 2 så värderar vi det till 2,6 mdr SEK Kan sälja namoabs till lämplig partner för uppskattningsvis 250 MSEK Har en kassa som räcker ca 12 månader

11 Mackmyra åtgärdsprogram i fokus Expansionen i världen har tagit mer tid och kraft än beräknat vilket splittrat resurser och tagit fokus från närmarknader Kraftfullt åtgärdsprogram inleds omgående innebärande årliga besparingar på cirka 20 MSEK Destilleringsvolym anpassas nedåt, storlek på befintligt lager täcker Fokus på att förstärka regional marknadsnärvaro Styrka i form av ett välfyllt, äldre mognadslager för försäljningen av äldre whiskey Förhoppningar om sin första påtagligt rökiga whisky svensk rök

12 MedCap integration av Cross Pharma Exit av Quickels kan komma snart (inom 12månader) Fortsatt arbete med att integrera Cross Pharma i Unimedic Abilia har bra exponering mot USA (genom förvärvet av Toby Churchill) Lägger fokus på att effektivisera dotterbolaget

13 Midsona fortsatt fokus på tillväxt Fortsatt aktiv konsolidering av marknaden 2013 genom förvärv av två nya varumärken, Supernature i Norge och Elivo i Finland under Q4. Elivo förvärvades från Tamro Oy, omfattar 35 produkter i segmenten kosttillskott, hud och intimvård (ca 1,3 MEURO oms/år). Förvärvet stärker ställningen på den finska apoteksmarknaden. Totala försäljningstillväxten negativ under 2013 till följd av dels en försvagning av den norska kronan, dels ett avslutat distributionsavtal i Finland (låg lönsamhet). Marknaden för hälsa och välbefinnande förväntas att vara i fortsatt tillväxt under Midsona är väl positionerat på marknaden med starka varumärken och fortsätter fokusera på tillväxt och lönsamhetsförbättringar. Ambition att fortsätta konsolideringen av den nordiska marknaden genom förvärv - förutsättning för att kunna uppnå dess långsiktiga tillväxtmål på 10 procent årligen. Med ett P/E-tal på cirka 10x för 2014 värderas aktien till en rabatt om ca 16% mot jämförelsebolag

14 SinterCast genombrott för CGI Stark tillväxt att vänta, då man tar sig från 1,6 m motorekvivalenter upp mot ~5 m kommande år Tidigare resultat, i synnerhet genombrottet på bensinmotorer (Ford F series ) stödjer Sintercasts positiva framtidsbild Viktigt insteg i Kina via en installation av ett Sintercastsystem Q214 Aktien på P/E 7x om man når ~5 m motorekvivalenter 2018E

15 Tethys Oil rekordproduktion Tethys Oil fokuserar sina resurser till det politiskt stabila Oman Under 2013 koncentrerade man sina borrningar i Oman till att höja oljeproduktionen, t ex genom vatteninjektion, vilket har gett rekordproduktion Under 2014 kommer fokus att vara på att hitta mer olja och öka sina reserver genom att använda fyra borriggar Nytt banklån till mycket goda villkor sänker lånekostnaden och ger hög finansiell beredskap

16 Denna publikation har sammanställts av Erik Penser Bankaktiebolag för allmän spridning och är inte avsett att vara rådgivande. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser kan inte garanteras. Erik Penser Bankaktiebolags medgivande krävs om hela eller delar av denna publikation mångfaldigas eller sprids. Publikationen får inte spridas till eller göras tillgänglig för någon i USA (med undantag av vad som framgår av Rule 15a 16, Securities Exchange Act of 1934), Kanada eller något annat land som i lag fastställt begränsningar för spridning och tillgänglighet av materialets innehåll. Informationen i publikationen ska inte uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att ingå transaktioner. Informationen tar inte sikte på enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller investeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett investeringsråd. Erik Penser Bankaktiebolag frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på denna publikation. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Erik Penser Bankaktiebolag har utarbetat Etiska Regler och Riktlinjer för Intressekonflikter. Dessa syftar till att förebygga och förhindra intressekonflikter mellan analysavdelningen och andra avdelningar inom företaget och bygger på restriktioner (Chinese Walls) i kommunikationerna mellan analysavdelningen och företagets andra avdelningar. Det kan dock föreligga ett uppdragsförhållande eller rådgivningssituation mellan det analyserade bolaget och någon annan avdelning än Analysavdelningen. Erik Penser Bankaktiebolag har utarbetat interna restriktioner för när handel får ske i ett finansiellt instrument som är föremål för Investeringsanalys. I denna publikation har analytikern redovisat och återgett sin personliga uppfattning om bolaget och/eller det finansiella instrumentet. Erik Penser Bankaktiebolag kan erhålla ersättning från bolaget som belyses i analysen. Ersättningen är på förhand avtalad och inte beroende av innehållet i publikationen. Den eller de som sammanställt denna publikation har inget uppdragsförhållande med det analyserade bolaget. Erik Penser Bankaktiebolag har tillstånd att bedriva värdepappersverksamhet och står under Finansinspektionens tillsyn

Kommentarer från EPBs Bolagsdag 27 november 2013

Kommentarer från EPBs Bolagsdag 27 november 2013 Kommentarer från EPBs Bolagsdag 27 november 2013 Acando Biotage Cellavision East Capital Explorer Eolus Vind NeuroVive Pharmceutical Nordic Service Partners Opus Group Orexo Pilum Rörvik Timber Sensys

Läs mer

13 Mars 2015. Analysavdelningen analys@penser.se Tel +084638400 2015-03-13 1

13 Mars 2015. Analysavdelningen analys@penser.se Tel +084638400 2015-03-13 1 13 Mars 2015 2015-03-12 Analysavdelningen analys@penser.se Tel +084638400 2015-03-13 1 Take-aways från EPB:s bolagsdag, 12 mars 2015 Välbesökt bolagsdag med representanter från 15 börsbolag Inga tydliga

Läs mer

Arise. Slopad utbyggnad till förmån för kassaflöden och ägare. EPaccess. Ny strategi och mål. Ökat politiskt stöd till vindkraftsindustrin

Arise. Slopad utbyggnad till förmån för kassaflöden och ägare. EPaccess. Ny strategi och mål. Ökat politiskt stöd till vindkraftsindustrin EPaccess Energi Sverige 13 oktober 214 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se Arise Slopad utbyggnad till förmån för kassaflöden och ägare Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Låg

Läs mer

Eolus Vind. Rejält negativt pendelslag i naturligt volatil verksamhet. EPaccess. Kraftig lageruppbyggnad under våren

Eolus Vind. Rejält negativt pendelslag i naturligt volatil verksamhet. EPaccess. Kraftig lageruppbyggnad under våren EPaccess Energi Sverige 9 juli 1 Analysavdelningen + 3 analys@penser.se Eolus Vind Nytäckning Target Rapport Price Change Estimate Viktig händelse Change ü Rejält negativt pendelslag i naturligt volatil

Läs mer

AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 30 NOVEMBER 2012

AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 30 NOVEMBER 2012 AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 30 NOVEMBER 2012 Mekonomen (Köp) - vvd Marcus Larsson och chef för internationella affärer Gunilla Spongh presenterade under torsdagen på vår bolagsdag med stort intresse från en

Läs mer

AFFÄRSBREVET MÅNDAG DEN 4 MARS 2013

AFFÄRSBREVET MÅNDAG DEN 4 MARS 2013 AFFÄRSBREVET MÅNDAG DEN 4 MARS 2013 New Yorkbörserna De amerikanska börserna öppnade lägre på fredagen, men stark ISM-data lyfte humöret och fick upp indexen på plus inför helgen. Att budgetdebatten i

Läs mer

Eolus Vind. Näst bästa året någonsin trots press på totalintäkten. EPaccess

Eolus Vind. Näst bästa året någonsin trots press på totalintäkten. EPaccess EPaccess Energi Sverige 31 oktober 213 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se Eolus Vind Näst bästa året någonsin trots press på totalintäkten Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå

Läs mer

ZetaDisplay. I fin form inför 2013. EPaccess

ZetaDisplay. I fin form inför 2013. EPaccess EPaccess Media Sverige 21 februari 213 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se ZetaDisplay I fin form inför 213 Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Hög Hög Kurs 3,22 Högsta/Lägsta

Läs mer

NSP. Pipeline ger stöd åt expansionsplaner. EPaccess. Försäljning och EBIT i linje med förväntningarna i Q1. Sju restauranglägen redan helt klara

NSP. Pipeline ger stöd åt expansionsplaner. EPaccess. Försäljning och EBIT i linje med förväntningarna i Q1. Sju restauranglägen redan helt klara EPaccess Sällanköpsvaror Sverige 7 april 1 Analysavdelningen +6 8 63 8 analys@penser.se NSP Nytäckning Target Rapport Price Change Estimate Viktig händelse Change ü Pipeline ger stöd åt expansionsplaner

Läs mer

AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 22 FEBRUARI 2013

AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 22 FEBRUARI 2013 AFFÄRSBREVET FREDAG DEN 22 FEBRUARI 2013 Hexagon (Sälj) Ca en vecka efter Hexagons rapporterade fjärde kvartal gör vi en uppdatering där vi upprepar Sälj med oförändrad riktkurs 159 SEK. Vi ser inget utrymme

Läs mer

AFFÄRSBREVET TISDAG DEN 25 SEPTEMBER 2012

AFFÄRSBREVET TISDAG DEN 25 SEPTEMBER 2012 AFFÄRSBREVET TISDAG DEN 25 SEPTEMBER 2012 IFO Gårdagens IFO siffra var något sämre än väntat och pekar på en fortsatt försvagning av både nulägesbedömning som förväntansbild i tyskt näringsliv. Indexet

Läs mer

AFFÄRSBREVET TISDAG DEN 18 DECEMBER 2012

AFFÄRSBREVET TISDAG DEN 18 DECEMBER 2012 AFFÄRSBREVET TISDAG DEN 18 DECEMBER 2012 New Yorkbörserna Den sista handelsveckan innan jul inleddes starkt, och de amerikanska börserna stängde vid dagshögsta på måndagen. Finansbolagen ledde uppgången,

Läs mer

Enzymatica. Förkylning ett minne blott? EPaccess

Enzymatica. Förkylning ett minne blott? EPaccess EPaccess Hälsovård Sverige 25 februari 214 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se Enzymatica Förkylning ett minne blott? Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå Hög Hög Kurs 14.8 Högsta/Lägsta

Läs mer

Immune Pharmaceuticals

Immune Pharmaceuticals EPaccess Hälsovård USA 14 mars 214 Analysavdelningen +46 8 463 8 analys@penser.se Immune Pharmaceuticals Flera kliniska och Milestone triggers under 214 Risk och avkastningspotential Kurspotential Risknivå

Läs mer

Mobispine de svarta siffrornas tid är här. Globalt distributionsavtal med OnMobile Global Ltd, Indiens största företag inom Value Added Services

Mobispine de svarta siffrornas tid är här. Globalt distributionsavtal med OnMobile Global Ltd, Indiens största företag inom Value Added Services www.axier.se 08-12-05 Uppdragsanalys Mobispine de svarta siffrornas tid är här. Globalt distributionsavtal med OnMobile Global Ltd, Indiens största företag inom Value Added Services Mobispine tecknar avtal

Läs mer

Orasolv Rik på klinik?

Orasolv Rik på klinik? Analys Orasolv 16 maj 2012 Ansvariga analytiker: Anders Ericson, Niklas Elmhammer, Andreas Nyberg, namn.efternamn@smallcap.se, Orasolv Rik på klinik? Uppdragsanalys First North Orasolv vill växa kraftigt

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Midsona AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Midsona AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Midsona AB (publ) Finansiell rådgivare Viktig information Med Midsona eller Bolaget avses i detta Prospekt, beroende på sammanhang, Midsona AB (publ), ett eller flera

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 6 maj 2015 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) Ser fram emot kvothöjning Q1 var ett vindmässigt normal och starkt kvartal som gav en EBITDA från Vindkraftdriften om

Läs mer

ENIRO OFFENTLIGGÖR FULLT GARANTERAD FÖRETRÄDESEMISSION OM CIRKA 2,5 MILJARDER KRONOR SAMT SÄKERSTÄLLER FINANSIERING TILL 2014

ENIRO OFFENTLIGGÖR FULLT GARANTERAD FÖRETRÄDESEMISSION OM CIRKA 2,5 MILJARDER KRONOR SAMT SÄKERSTÄLLER FINANSIERING TILL 2014 PRESSMEDDELANDE, Stockholm, 28 oktober 2010 ENIRO OFFENTLIGGÖR FULLT GARANTERAD FÖRETRÄDESEMISSION OM CIRKA 2,5 MILJARDER KRONOR SAMT SÄKERSTÄLLER FINANSIERING TILL 2014 Eniro säkerställer en långsiktigt

Läs mer

ADDvise. Ledning 5 Avk. pot. 7 Trygg Placering 3

ADDvise. Ledning 5 Avk. pot. 7 Trygg Placering 3 Analytiker: Stefan Svärd och Etrit Vllasalija ADDvise Aggressiv förvärvsstrategi med fokus på bolag som omsätter minst 20 MSEK och som har positivt resultat Planerar att genomföra ett till två förvärv

Läs mer

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Q3 rapport stärker bilden

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Q3 rapport stärker bilden BOLAGSANALYS 2 december 2009 Sammanfattning Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Q3 rapport stärker bilden Getupdateds Q3 rapport visade som väntat en förlust som dock var något bättre än vår prognos,

Läs mer

Dentala ädelmetallegeringar

Dentala ädelmetallegeringar VD brev november - Lägesrapport i AU Holding. Kära aktieägare, De senaste dagarna har jag fått flera mail från aktieägare med frågor rörande kvartalsredogörelsen för perioden 01.01.2009 30.09.2009. Då

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 11 maj 2015 Sammanfattning Prevas (PREVb.ST) Osäkert läge Prevas rapport för det första kvartalet 2015 var klart under vår förväntan, störst avvikelse var lönsamheten

Läs mer

Årsredovisning 2011. NETTOOMSÄTTNING 3 404 Mkr CDON GROUP AB 54 % RÖRELSERESULTAT

Årsredovisning 2011. NETTOOMSÄTTNING 3 404 Mkr CDON GROUP AB 54 % RÖRELSERESULTAT Narva CDON Group ab CDON Group AB NASDAQ OMX Stockholm: CDON CDON Group AB Bergsgatan 20 Box 385 201 23 Malmö www.cdongroup.com CDON GROUP AB 54 % NETTOOMSÄTTNING 3 404 Mkr RÖRELSERESULTAT FÖRVÄRV AV RUM21

Läs mer

Sektorfavoriter. Konsument

Sektorfavoriter. Konsument Sektorfavoriter Strategi & Allokering den 28 april 2015 Sektorfavoriter är en rankinglista där vi valt ut de aktier som vi anser vara bäst i varje sektor. Dessutom har vi även med en kandidat som vi tycker

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 14 november 2014 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) BlackRock-affären i hamn Q3 präglades av svaga vindar men klart högre snittintäkter än väntat. Resultatet för segmentet

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 20 juli 2015 Sammanfattning Arise (ARISE.ST) Överraskande starkt kvartal Elproduktionen i Q2 var hela 27% över budget och gav bra utväxling i resultatet trots att

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 28 oktober 2014 Sammanfattning (dibs.st) Fortsatt stark utveckling i spännande marknad Q3-rapport var något bättre än våra förväntningar med en omsättning på 45,4

Läs mer

PREFERENS- OCH STAMAKTIEEMISSION I VICTORIA PARK AB (PUBL) Erbjudande avseende teckning av preferensoch stamaktier i Victoria Park AB (publ)

PREFERENS- OCH STAMAKTIEEMISSION I VICTORIA PARK AB (PUBL) Erbjudande avseende teckning av preferensoch stamaktier i Victoria Park AB (publ) PREFERENS- OCH STAMAKTIEEMISSION I VICTORIA PARK AB (PUBL) Erbjudande avseende teckning av preferensoch stamaktier i Victoria Park AB (publ) Nu erbjuds du möjligheten att teckna preferens- och stamaktier

Läs mer

ZINZINO AB (publ) Bolagsbeskrivning inför listning på Nasdaq First North DECEMBER 2014

ZINZINO AB (publ) Bolagsbeskrivning inför listning på Nasdaq First North DECEMBER 2014 DECEMBER 2014 ZINZINO AB (publ) Bolagsbeskrivning inför listning på Nasdaq First North Viktig information om Nasdaq First North Nasdaq First North ( First North ) är en alternativ marknadsplats som drivs

Läs mer