mäklarinsikt Juli 10 Aktiv bostadssommar Stort utbud, stillastående priser Barnfamiljens dröm nyrenoverat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "mäklarinsikt Juli 10 Aktiv bostadssommar Stort utbud, stillastående priser Barnfamiljens dröm nyrenoverat"

Transkript

1 Juli nr mäklarinsikt mäklarinsikt Juli 10 6 Aktiv bostadssommar Stort utbud, stillastående priser Barnfamiljens dröm nyrenoverat Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet

2 Mäklarsamfundet presenterar: Mäklarinsikt Sveriges största rikstäckande undersökning om bostadsmarknaden CLAUDIA WÖRMANN ANALYSANSVARIG Hej, I din hand håller du Mäklarinsikt nummer 6, som besvarats av 1593 fastighetsmäklare från Norrbotten ned till Skåne. Äntligen kom sommaren som vi har väntat! Att vädret är i fokus är varken konstigt eller nytt för Sverige. Vädret påverkar oss, och inverkar även på bostadsmarknaden. Det har vi sett resultatet av i år. Först kom det snö, sen mer snö, sedan ingenting och sen en meter till. Och på bostadsmarknaden höjdes förvånade röster var är utbudet, det finns ju knappt några hus att titta på. Mäklarinsikt är Sveriges största rikstäckande undersökning om bostadsmarknaden. Undersökningen är unik i sitt slag då den speglar ett stort antal uppfattningar i hela landet, vid köp- och säljögonblicket. Den kan också brytas ner i mindre grupper. I undersökningen bedömer Mäklarsamfundets 4000 medlemmar den svenska bostadsmarknaden utifrån sin lokala marknad. Sen kom solen och den efterlängtade våren - och bostadsmarknaden tog inte bara fart, den satte raketfart. Det var inte bara trädgården som blev försenad, det myckna snöandet gav återspeglingar på bostadsmarknaden som kom igång senare än vanligt efter vintern. Aktiviteten, framför allt på småhusmarknaden bedöms av landets fastighetsmäklare bli lika över sommaren. 42 procent bedömer att antalet småhus till salu kommer att öka och köpintresset bedöms av 52 procent bli lika. Vi är mitt inne i fritidshussäsongen den traditionella. Därför lät vi Mäklarsamfundets medlemmar besvara frågan om hur de uppfattar tongångarna bland fritidshusspekulanterna. Finns det någon smärtgräns för hur långt man vill pendla mellan fritidshuset och hemmet? Ja det finns det, de flesta bedömde att maxgränsen för pendlingstid hamnar på 2 till 3 timmar enkel väg bland dem som letar fritidshus. Det är det vanligaste. Ett fritidshus på nära avstånd till hemmet borgar för att det används ofta. Ett hus mår bäst av att människor vistas i det och pysslar om det. Ligger det för lång hemifrån kan drömmen solkas, man hinner inte med underhållet och huset blir eftersatt. Landets fastighetsmäklare konstaterade i en tidigare Mäklarinsikt att den främsta anledningen till att människor väljer att sälja sitt fritidshus beror på att man inte orkar med underhållet längre. Detta handlar om generella trender. Bor man på fastlandet och köper sommarhus på Gotland eller annan ö accepterar man naturligtvis en längre pendlingstid. I Mäklarinsikt 6 kan du även läsa vad barnfamiljer efterfrågar i ett småhus, och vad som är det viktigaste i köket. Med hopp om en strålande härlig sommar! Claudia Wörmann Analysansvarig Mäklarsamfundet 2

3 4 slutsatser Fastighetsmäklarnas bedömning av bostadsmarknaden 1. Mest efterfrågan på småhus i prisintervallen en till två miljoner Det finns statistik på medelpris och slutpriser på bostäder. Men hur ser egentligen efterfrågan ut? I Mäklarinsikt 6 ställdes därför frågan till landets fastighetsmäklare; Inom vilket prisintervall är det störst efterfrågan? Det är viktigt i sammanhanget att poängtera att det som fastighetsmäklare fångar upp och det vi sammanställer och redovisar är de generella trenderna. Naturligtvis ser efterfrågan mer olika ut än vad som visas i nedanstående karta. För riket är det störst efterfrågan på villor i prisintervallet en till två miljoner. 2. Hektisk sommar på bostadsmarknaden 42 procent av landets fastighetsmäklare bedömer att det kommer att bli fler småhus till salu under juni till och med augusti. Den sena våren har lett till en försening på bostadsmarknaden som också återspeglas i fastighetsmäklarnas bedömning av antal småhus till salu mellan juni och augusti. Normalt sett går marknaden ned i aktivitet över sommaren, men bedöms nu i år vara oförändrad till och med augusti. En majoritet av landets fastighetsmäklare bedömer att efterfrågan på småhus kommer att vara lika kommande tre månader. Den bedömningen görs utifrån ett utgångsläge med en stark efterfrågan. 3. Både säljares och köpares marknad just nu Flest bedömningar hamnar på att det är både säljarens och köparens marknad. Starkast bedömning på att det är både köparens och säljarens marknad noteras för bedömningen på fritidshusmarknaden, där 53 procent av fastighetsmäklarna delar den uppfattningen, följt av småhusmarknaden där 52 procent gör samma bedömning. 51 procent av landets fastighetsmäklare bedömer att det är både köpares och säljares marknad som råder på bostadsrättsmarknaden. Läge skick och pris är avgörande för vems marknad det är. 4. Maxgräns för pendling mellan hemmet och fritidshuset ligger på 2 till 3 timmar enkel väg Fastighetsmäklare bedömer att det finns en smärtgräns bland fritidshusspekulanterna som de möter hur långt eller kort de vill pendla mellan hemmet och fritidshuset. Det här handlar om generella trender, som fastighetsmäklare tillgodogör sig i mötet med säljare och köpare. Alla är vi olika och det finns avvikelser och undantag från allt. Till exempel är det ju så att man genom att bo på fastlandet och köper fritidshus på Gotland, eller en annan ö, accepterar en längre pendlingstid mellan hemmet och fritidshuset. 3

4 påverkan Säsong och media starka påverkansfaktorer på bostadsmarknaden Oavsett anledning till flytt, finns det två stora påverkansfaktorer som alltid rankas högt. Räntan är en stark påverkansfaktor på bostadsmarknaden och den andra är arbetsmarknaden. För oavsett hur låg räntan och därmed boendekostnaden är måste du kunna betala för dig. Ränteläget påverkar bostadsmarknaden, men det ännu mer viktiga som påverkansfaktor är möjligheten eller svårigheten att få lån. I Mäklarinsikt 6 hamnar bankernas restriktiva utlåning på fjärde plats i vad som påverkar bostadsmarknaden mest, enligt landets fastighetsmäklare. Överlag gör fastighetsmäklare just nu en mer spridd bedömning av vad som påverkar bostadsmarknaden jämfört med tidigare mätningar. Detta illustrerar att bostadsmarknaden och dess påverkansfaktorer är både komplexa och olika från län till län och mellan kommuner. I Mäklarinsikt 5, mars 2010 bedömdes det lilla utbudet påverka i mycket högre grad än idag. I mars låg fortfarande snön kvar och hela bostadsmarknaden verkade fortfarande vara i ide. Den ihållande vintern känns redan avlägsen. Men den var extra lång och kall. Det är praxis att bostadsmarknaden kommer igång igen efter vinteruppehållet i samband med att de första snödropparna slår ut, som i år på sina håll var en månad försenade. Det lilla utbudet ledde till en tröghet på bostadsmarknaden och ett litet utbud bidrar till ett ännu mindre utbud eftersom många människor inte säljer sitt eget boende förrän det hittar något att flytta till. Så såg bostadsmarknaden ut under slutet av 2009 och inledningen på När solen smält bort snön fanns ett uppdämt behov och marknaden inte bara satte fart, den satte raketfart. I skrivande stund är det fler bostäder till salu jämfört med förra året under samma period. Att marknaden tagit fart återspeglas i fastighetsmäklarnas bedömningar. En kraftig ökning noteras sedan förra mätningen just i ett stort utbud som påverkansfaktor. Medias påverkan hamnar i topp i den nya undersökningen vad gäller påverkan på bostadsmarknaden. Det som skrivs i tidningar och ses på TV bidrar till att allmänbildningen ökar och leder till en ökad beredskap bland dem som planerar ett köp eller en försäljning. I dagens samhälle har vi möjlighet att tillgodogöra oss hur mycket information som helst om vi vill och hinner med. Och många debatter och diskussioner om frågor som berör bostadsmarknaden och dess aktörer är offentliga. Till exempel bolånediskussionen. En bostadsaffär präglas av mycket rationella faktorer som arbetsmarknad och ränta. Men också av mer irrationella, känslomässigt styrda, som till exempel att vi gärna gör som andra gör. 8 av 10 flyttar från sin villa på grund av förändrade familjeförhållanden, man vill fatta rätt beslut i rätt tid. Och många gör som de flesta andra gör och där blir vi påverkade av vad media skriver om bostadsmarknaden. Det lilla utbudet som var en stor påverkansfaktor i Mäklarinsikt 5, har nu försvagats till förmån för ett stort utbud. Ett litet utbud på den lokala bostadsmarknaden med bibehållet köpintresse leder till konkurrens om bostäderna och kan leda till att priserna stiger mer, än om det råder balans mellan utbud och efterfrågan. Situationen idag med många bostäder till salu leder inte nödvändigtvis till att priserna sjunker. Förklaringen till det stora utbudet ligger i en försenad säsong samt ett uppdämt behov, både bland köpare och säljare. Det större utbudet leder emellertid till att köpare kan ta längre tid på sig och titta på flera bostäder innan de slår till. Försäljningstiderna brukar också bli längre, respektive kortare när det råder obalans. Både pessimismen om den egna ekonomin och den allmänna oron och försiktigheten har ökat i betydelse sedan förra Mäklarinsikt, i mars Även om den egna ekonomin och Sveriges konjunktur och arbetslöshet blivit lättare att överblicka för de allra flesta finns där en oro och osäkerhet. Exakt vad den ökade oron och pessimismen innebär för den enskilda familjen går förstås inte att säga. Men det är något som landets fastighetsmäklare bedömer ha ökat i betydelse som påverkansfaktor på den lokala bostadsmarknaden. Och bedömningarna görs i mötet med människor som är ute på bostadsmarknaden. En del av förklaringen kan ligga i att bankerna blivit mer restriktiva i sin utlåning. En annan del av förklaringen ligger i att det är valår. Utgången av valet kan de komma att förändra förutsättningarna för varje enskild individ som äger sitt boende, vilket leder till en oro inför framtiden. Sen har vi det som sker utanför Sverige: hur kommer krisen i Grekland att påverka Sveriges finans- och bostadsmarknad? Räntan är fortsatt högt värderad som påverkansfaktor men har tappat lite sedan Mäklarinsikt i mars. Slutsatsen blir därför att räntan och de kommande och aviserade räntehöjningarna inte är det som leder till den oro och pessimism som fastighetsmäklarna bedömer ha ökat bland kunderna. Det är annat som bidrar till det. Det finns en stor fördel att ha en offentlig och öppen diskussion och debatt kring räntehöjningarna. 4

5 påverkan Säsong och media starka påverkansfaktorer på bostadsmarknaden Det leder till en beredskap inför kommande räntförändringar. De allra flesta fattar beslut kring den största affären i livet med vetskap om att den låga räntan inte varar för evigt. Regionala avvikelser Här noteras att fastighetsmäklare i Stockholm bedömer medias påverkan på bostadsmarknaden starkare än övriga län. Rapporteringen om bostadsmarknaden i media har en tendens att handla om Stockholm med omnejd. Med högst priser och flest transaktioner är det inte så konstigt. Det stora utbudet som påverkar bostadsmarknaden är extra kännbar för fastighetsmäklare i Stockholm och i Gävleborgs län. Något avvikande bedömning noteras bland annat i Jämtlands län. I Jämtlands län bedömer 48 procent av de svarande fastighetsmäklarna att det lilla utbudet påverkar deras bostadsmarknad. Likartad bedömning görs i Kalmar, Norrbotten och av fastighetsmäklare i Halland samt i Uppsala län. Påverkansfaktorer Räntan Media Arbetsmarknaden Litet utbud Säsong Bankernas restriktiva utlåning Allmän oro och försiktighet Mäklarinsikt 5 Mäklarinsikt 6 Optimism gällande den egna ekonomin Stort utbud Väder Pessimism gällande den egna ekonomin

6 småhus Lika stort till minskat utbud mellan juni till augusti 42 procent bedömer att utbudet kommer att öka under sommaren. Här noteras den största förändringen mellan Mäklarinsikt 5 och procent av landets fastighetsmäklare bedömer att det blir lika stort till minskat utbud av småhus kommande tre månader. Den sena våren har lett till en försening på bostadsmarknaden som också återspeglas i fastighetsmäklarnas bedömning av antal småhus till salu mellan juni och augusti. Uppdelat är det störst andel fastighetsmäklare, 37 procent som gör bedömningen att antalet småhus till salu kommer att vara lika och 21 procent bedömer att antalet kommer att minska. Hela 62 procent gjorde bedömningen att utbudet skulle öka mellan mars till och med maj, vilket det också gjorde. Och idag delas bedömningen av 42 procent. Det anmärkningsvärda med de 42 procenten idag är att det gäller för tre månader framåt som normalt sett är lugnare med tanke på semester och att många hellre vill vara på badstranden än att sälja eller köpa hus. I år är det dock annorlunda av flera anledningar. Våren som kom ovanligt sent försenade inte bara trädgården utan hela bostadsmarknaden. Vilket ger återspeglingar på aktiviteten idag och den förväntade aktiviteten kommande tre månader. Många har väntat med sin försäljning och andra har letat efter hus att flytta till, vilket lett till att när marknaden väl satte fart fanns det ett underliggande uppdämt behov både bland köpare och säljare. Det är en stor del av förklaringen till varför bostadsmarknaden bedöms bli ovanligt aktiv av landets fastighetsmäklare över sommaren. En annan bidragande faktor till den bibehållna aktiviteten på sommaren kan vara de osäkerhetsfaktorer som finns inför framtiden och det kommande valet. Samt det som händer i vår omvärld. En rörlig marknad, med många transaktioner leder till ytterligare rörlighet. Och det motsatta. Den trögrörliga med få hus till salu och få transaktioner resulterar i en trög, mer stilla marknad. Efterfrågan 54 procent av landets fastighetsmäklare delar bedömningen att köpintresset kommer att vara oförändrat juni till och med augusti. Köpintresset och aktiviteten är redan idag stort, vilket påverkar bedömningarna framåt i tiden. Störst förändring mellan Mäklarinsikt 5 och 6 noteras i bedömningen ökat köpintresse, då; 52 procent och nu delas bedömningen av 25 procent. Detta mot bakgrund av att bostadsmarknaden ser totalt annorlunda ut idag jämfört med i mars. Då var det ett litet utbud som gällde, och den mest hektiska perioden på bostadsmarknaden närmade sig. Idag är vi mitt inne i den. En majoritet av landets fastighetsmäklare bedömer att efterfrågan på småhus kommer att vara lika kommande tre månader. Den bedömningen görs utifrån ett utgångsläge med en stark efterfrågan. Jämfört med Mäklarinsikt 5 noteras att det är något fler fastighetsmäklare idag som gör den bedömningen. Störst förändring mellan Mäklarinsikt 5 och 6 registreras i andelen fastighetsmäklare som bedömer att köpintresset kommer att minska. Nu delas bedömningen av hela 21 procent och i Mäklarinsikt 5 bedömde 4 procent att köpintresset på småhus skulle minska. En stor del av förklaringen till att fler bedömer minskat köpintresse är att intresset nu, vid bedömningstillfället, är stort, på vissa delmarknader rekordstort. Och då, i mars fanns ett starkt köpintresse och få bostäder till salu. I Gävleborgs län, i Östergötland och i Jämtlands län är det fler fastighetsmäklare än i övriga län som gör bedömningen att efterfrågan på småhus kommer att minska under juni till och med augusti. Här noteras en avvikande bedömning även i Norrbotten, i Västerbotten och i Västernorrland fastighetsmäklare i dessa län gör en starkare bedömning på att köpintresset kommer att öka. Likartad bedömning görs av fastighetsmäklare i Kronobergs län. Sagt av fastighetsmäklare i Sverige Det är ju inte kul att sälja sitt hus med två meter snö i trädgården Fastighetsmäklare på Gotland 6

7 småhus Gärna en villa mellan 1 till 2 miljoner Det finns statistik på medelpris och slutpriser på bostäder. Men hur ser egentligen efterfrågan ut? I Mäklarinsikt 6 ställdes därför frågan till landets fastighetsmäklare; Inom vilket prisintervall är det störst efterfrågan? Det är viktigt i sammanhanget att poängtera att det som fastighetsmäklare fångar upp och det vi sammanställer och redovisar är de generella trenderna. Naturligtvis ser efterfrågan mer olika ut än vad som visas i kartan brevid. För riket är det störst efterfrågan på villor i prisintervallet en till två miljoner. 30 procent av landets fastighetsmäklare gör bedömningen att det är störst efterfrågan på småhus inom prisintervallet en till två miljoner. Norrbottens län Västerbottens län 24 procent av landets fastighetsmäklare bedömer att det är mest efterfrågan på småhus i prisklassen 2,1 till 3 miljoner. 11 procent bedömer att efterfrågan är störst på småhus i prisklassen upp till en miljon, lika många bedömer efterfrågan störst på småhus i prisklassen 3,1 till 4 miljoner kronor. Jämtlands län Västernorrlands län Avvikelser I de allra flesta länen har landets fastighetsmäklare bedömt det som att de har mest efterfrågan på småhus i en till två miljonersprisklassen. I Norrbottens län, i Dalarna och i Värmlands län är efterfrågan högst, enligt fastighetsmäklare, på småhus upp till en miljon. Gävleborgs län Dalarnas län Uppsala län Värmlands län Västmanlands län Stockholms län Örebro län Södermanlands län Bedömningen i dessa tre län med störst efterfrågan på småhus upp till en miljon stämmer också väl överens med den faktiska prisbilden. De tre länen med avvikande bedömning har också lägre snittpris på hus än i riket. I Stockholms län görs bedömningen att efterfrågan är störst på småhus i 3 till 4 miljonersprisklassen. Länet har Sveriges högsta medelpris, efterfrågan följer det faktiska priset. Västra Götalands län Östergötlands län Jönköpings län Kalmar län Hallands län Kronobergs län Blekinge län Skåne län Gotlands län Pris Efterfrågan Småhus Inom vilket prinsintervall har du mest efterfrågan just nu? 7

8 småhus Oförändrade priser på småhus över sommaren Den samlade bedömningen bland Sveriges fastighetsmäklare är att priserna på småhus kommer att ligga still de kommande tre månaderna. Jämfört med Mäklarinsikt 5 är det fler denna gång som gör bedömningen stillastående priser. Det är färre fastighetsmäklare idag som gör bedömningen att priserna kommer att öka. I mars delades bedömningen av 33 procent mot dagens 14. Fler bedömer sjunkande priser: 16 procent gör den bedömningen idag över de kommande tre månaderna, jämfört med mars då endast fem procent av landets fastighetsmäklare gjorde den bedömningen. En mer dämpad bedömning idag mot i mars alltså. Men läget är inte nattsvart. Man ska ha i åtanke att varje enskild bedömning framåt sker i utifrån det marknadsläge som karaktäriserar bostadsmarknaden just vid bedömningstillfället. Regionala avvikelser En majoritet av fastighetsmäklarna i samtliga län gör den samlade bedömningen att priserna på småhus kommer att var oförändrade mellan juni till och med augusti. En del län avviker. Fastighetsmäklare på Gotland gör en starkare bedömning än övriga på att priserna kommer att stiga kommande tre månader. Likartad, mer optimistisk bedömning, gör fastighetsmäklare i Västerbotten och Norrbottens län. I Kalmar, Gävleborg och i Kronobergs län görs en starkare bedömning än i övriga län på sjunkande småhuspriser kommande tre månader. Bedömd prisutveckling småhus Mäklarinsikt 5 Mäklarinsikt

9 bostadsrätter Både köpintresse och antal till salu bedöms vara lika till minska 44 procent av landets fastighetsmäklare bedömer oförändrat antal bostadsrätter till salu kommande tre månader. Bedömningen ska ses mot bakgrund av ett redan i dag stort utbud av bostadsrätter till salu på många delmarknader. Flödet av inkomna bostadsrätter till salu har varit mer ojämnt i år mot förra året. I början av april började det komma in fler bostadsrätter till salu. Nu liknar utbudet som inledningsvis var lägre än normalt, fjolårets siffror sett till antal till salu. Säsongen för bostadsrätter följer den för villor. Och på samma sätt som för villor är nu säsongerna inte lika distinkta även om de fortfarande finns där. Det var en mycket större nedgång i aktivitet, både utbud och efterfrågan när vi hade semester samma tid. Under det som kallades industrisemestern. Idag är det med semestern i Sverige som med allt annat, ganska flexibelt, vilket innebär att människor tar semester vid andra tidpunkter än just från vecka 29. De allra flesta har annat att göra på semestern än att titta på nytt boende, och extra tydligt blir det på bostadsrättsmarknaden. Soliga somrar är de flesta på badstranden och inte i stan. Detta är det generella, naturligtvis finns det dem som tittar på nytt boende i form av bostadsrätt även på sommaren, för att de måste kanske eller för att de vill. Alla är vi olika och agerar och tänker olika, så också när det kommer till att byta boende. Efterfrågan Det finns statistik på medelpris och slutpriser på bostäder. Men hur ser egentligen efterfrågan ut? I Mäklarinsikt 6 ställdes därför frågan till landets fastighetsmäklare; Inom vilket prisintervall är det störst efterfrågan? Det känns viktigt i sammanhanget att poängtera att det som fastighetsmäklare fångar upp och vi sammanställer och redovisar är de generella trenderna. Naturligtvis ser efterfrågan mer olika ut än vad som visas i nedanstående karta. Jämtlands län Norrbottens län Västerbottens län Västernorrlands län Köpintresset för bostadsrätter bedöms vara lika, 56 procent av landets fastighetsmäklare delar den uppfattningen. 25 procent gör bedömningen att köpintresset kommer att minska och 18 procent bedömer ökat köpintresse juni till augusti. Störst förändring mellan Mäklarinsikt 5 och 6 noteras i andelen som gör bedömningen ökat köpintresse, i mars delades bedömningen av 41 procent mot dagens 18 procent. Gävleborgs län Dalarnas län Uppsala län Värmlands län Västmanlands län Stockholms län Örebro län Södermanlands län Västra Götalands län Östergötlands län Jönköpings län Gotlands län Kalmar län Hallands län Kronobergs län Blekinge län Skåne län Pris ej specificierat prisintervall Efterfrågan Bostadsrätter Inom vilket prinsintervall har du mest efterfrågan just nu? 9

10 bostadsrätter Både köpintresse och antal till salu bedöms vara lika till minska För riket är det störst efterfrågan på bostadsrätter i prisklassen upp till en miljon. 33 procent av landets fastighetsmäklare gör bedömningen att det är störst efterfrågan på bostadsrätter i den prisklassen. 20 procent av landets fastighetsmäklare bedömer att det inte går att fastställa en speciell prisklass där efterfrågan är störst. 19 procent gör bedömningen att det är störst efterfrågan för bostadsrätter med ett pris på mellan 1 upp till 1,5 miljon. 15 procent av landets fastighetsmäklare uppger att de har störst efterfrågan på bostadsrätter i prisklassen 1,6 till 2 miljoner. Prisutveckling Flest fastighetsmäklare gör bedömningen att priserna för bostadsrätter kommer att ligga stilla kommande tre månader, uppfattningen delas av 65 procent. 20 procent bedömer att priset för en bostadsrätt kommer att sjunka och 14 procent delar bedömningen att priserna kommer att stiga. Majoriteten bedömer oförändrade priser mellan juni och augusti, vilket är lika många som förra mätningen, 64 procent i mars och 65 procent idag. Andelen bedömningarna som är lite mer pessimistiska är fler den här gången. 20 procent bedömer sjunkande priser nu jämfört med 7 procent i mars. 29 procent delade bedömningen stigande priser i mars, idag bedömer 14 procent stigande priser kommande tre månader. Regionala avvikelser Den samlade bedömningen bland landets fastighetsmäklare är att bostadsrättspriserna kommer att vara oförändrade juni till och med augusti. En något mer positiv bedömning görs av fastighetsmäklare i Dalarna, i Kronoberg och i Värmlands län på att bostadsrättspriserna kommer att stiga. Fastighetsmäklare i Kalmar län och i Jämtlands län gör en mer pessimistisk bedömning än övriga. Fler bedömer sjunkande bostadsrättspriser. Bedömd prisutveckling bostadsrätter Mäklarinsikt 5 Mäklarinsikt

11 försäljningstid Både köparens och säljarens marknad Vi har valt att inte redovisa försäljningstiden i detalj denna gång vilket vi aviserade i Mäklarinsikt 5. Detta för att försäljningstiden för de olika boendeformerna, småhus, bostadsrätt och fritidshus är tämligen statiska. Vanligaste försäljningstiden för både småhus och fritidshus är att det tar mellan fyra till sex veckor. För en bostadsrätt är det vanligast att försäljningstiden sträcker sig mellan en till tre veckor. Med regionala avvikelser. Istället för att detaljerat redovisa försäljningstid, vilket vi gjort i tidigare Mäklarinsikt har vi valt att redovisa fastighetsmäklarnas samlade bedömning på frågan om vems marknad det är. Är det säljarens eller köparens marknad och varför? Flest bedömningar hamnar på att det är att det faktiskt är både säljarens och köparens marknad. Starkast bedömning på att det är både köparens och säljarens marknad noteras för bedömningen på fritidshusmarknaden, där 53 procent av fastighetsmäklarna delar den uppfattningen, följt av småhusmarknaden där 52 procent gör samma bedömning. 51 procent av landets fastighetsmäklare bedömer att det är både köpares och säljares marknad som råder på bostadsrättsmarknaden. Småhus Flest fastighetsmäklare bedömer att det är både köparens och säljarens marknad avseende småhus. 21 procent bedömer att det är mest eller helt köparens marknad, och 24 procent gör bedömningen att det är säljarens marknad. Motiveringen till varför det är både köpares och säljares småhusmarknad varierar, Läge och pris är de faktorer som återfinns bland fastighetsmäklarnas motiveringar till varför det är både köparens och säljarens marknad olika beroende på vilket objekt som säljs och vilket pris det har. En annan faktor som omnämns Vems marknad är det just nu? Det är helt säljarens marknad Det är mest säljarens marknad Både och Fritidshus Bostadsrätter Småhus Det är mest köparens marknad Det är helt köparens marknad

12 försäljningstid Både köparens och säljarens marknad bland motiveringarna till varför det är både köparens och säljarens marknad som råder på småhusmarknaden idag är skicket på hus. Bland dem som bedömer det som att det är köparens marknad idag noteras flest motiveringar att det för närvarande är ett stort utbud. Som köpare har du mycket att välja på. Och det motsatta, ett litet utbud, noteras bland de 21 procent som gör bedömningen att det är säljarens marknad. Bostadsrätter 51 procent bedömer att det är både köparens och säljarens marknad för bostadsrätter. 27 procent gör bedömningen att det är köparens marknad och 22 procent att det är säljarens marknad. Att det är både köparens och säljarens marknad för bostadsrätter motiveras till största delen av fastighetsmäklare med motiveringen att det är olika beroende på typ av bostadsrätt. I vissa fall är det mer lättsålt, alltså säljarens marknad och det motsatta, köparens. Näst efter att det är olika ibland köparens och ibland säljarens marknad bedömer 27 procent att det är köparens marknad. Denna bedömning motiveras av att det är ett stort utbud, med många bostadsrätter till salu för närvarande vilket leder till att köparen har många bostadsrätter att välja på. De 22 procent som gör bedömningen att det är säljarens marknad motiverar detta med ett litet utbud. Och detta är ju verkligheten på vissa delmarknader. Demografiska faktorer och beståndet påverkar delmarknaden. Om de som flyttar är homogena som grupp är efterfrågan densamma, är det exempelvis många barnfamiljer som söker villor med rätt planlösning och storlek inom ett visst område blir det brist på just denna boendeform. Fritidshus 53 procent av landets fastighetsmäklare gör bedömningen att det för närvarande är både köparens och säljarens marknad på fritidshusmarknaden. 26 procent bedömer att det är köparens marknad och 20 procent att de tär säljarens marknad. Bland motiveringarna för att det är både och noteras att flest angett att det varierar beroende på objekt. 26 procent bedömer att det är köparens marknad och bland motiveringarna för det återfinns att det är ett stort utbud av fritidshus och att det råder en viss oro och försiktighet. Här kan man dra slutsatsen att oron och försiktigheten på fritidshusmarknaden leder till att fler säljer, det ger ett större utbud och det kommer köparna till godo för att de kan välja mellan fler objekt. De 20 procent som anger att de tär säljarens marknad motiverar detta med att det råder brist på fritidshus till salu samt att det nu är säsong för fritidshus Slutsats: Landets bostadsmarknad är inte en enda utan består av många olika delmarknader. Olika situationer råder och blir tydligt i bedömningarna och motiveringarna. På många delmarknader är utbudet av bostäder ovanligt stort just nu köparens marknad. På andra orter är det brist vilket leder till säljarens marknad. Om det är köparens eller säljarens marknad styrs övergripande av relationen mellan utbudet och efterfrågan. Detta är särskilt tydligt på fritidshusmarknaden, där obalansen är ganska konstant beroende på att många fritidshus aldrig kommer ut på marknaden. De går i arv. Precis som det tydligt framgår i fastighetsmäklarnas bedömningar är det också mycket beroende av vad det är som säljs, i vilket skick huset, fritidshuset eller bostadsrätten är, vilket pris som är satt och läget på det man säljer. Olika situation råder beroende på objekt. 12

13 fritidshus Helst ett fritidshus två till tre timmar från hemmet Landets fastighetsmäklare konstaterade i en tidigare Mäklarinsikt att främsta anledningen till att människor väljer att sälja sitt fritidshus beror på att man inte orkar med underhållet längre. Hur är det då med transporterna? Finns det någon magisk gräns för hur långt vi vill pendla mellan fritidshuset och hemmet? Kanske får man tag i det där extra gulliga torpet som på många sätt infriar alla ens drömmar. Så långt gott. Men oavsett prislapp på sommardrömmen som går i uppfyllelse kan det bli ett mycket dyrt hus. Ligger huset exempelvis mycket långt bort från ens permanenta hem begränsas ens möjligheter att vara där längre tid. Ett hus mår bäst av att människor vistas i det. Ligger det för långt bort blir underhållet eftersatt och huset säljs då på grund av att man inte orkar med underhållet längre. Vi lät fastighetsmäklare bedöma om det finns en smärtgräns bland fritidshusspekulanterna som de möter hur långt eller kort de vill pendla mellan hemmet och fritidshuset. Det här handlar om generella trender, som fastighetsmäklare tillgodogör sig i mötet med säljare och köpare. Alla är vi olika och det finns avvikelser och undantag från allt. Till exempel är det ju så att man genom att bo på fastlandet och köper fritidshus på Gotland, eller en annan ö, accepterar en längre pendlingstid mellan hemmet och fritidshuset. 38 procent av landets fastighetsmäklare bedömer att det finns en smärtgräns på 2 till 3 timmar (enkel väg) när det gäller pendlingen till fritidshuset. 19 procent uppskattar att drömpendlingstiden ligger på 1 till 1,5 timmer. 7 procent anger att de inte uppfattat det som att det finns en pendlingsgräns bland sina fritidshusspekulanter. Önskad pendlingstid mellan hemmet och fritidshuset 2 till 3 timmar 1 till 1, 5 timme Nej, ingen tidgräns 3,1 timmar och uppåt Upp till en timme

14 special Barnfamiljens drömett färdigrenoverat hus Landets fastighetsmäklare fick besvara frågan vad som efterfrågas förutom närhet till skola och dagis när barnfamiljer köper småhus. När landets fastighetsmäklare som möter denna kundgrupp får rangordna faktorerna blir det mer tydligt. Precis som i alla andra frågeställningar fångar fastighetsmäklare upp de generella trenderna och återger den allmänna uppfattningen. Alla barnfamiljer agerar inte på samma sätt, och det finns utrymme att göra annorlunda mot hur de flesta andra gör. Det är också viktigt för barnfamiljer att det finns andra barn i området där man köper hus, och det är viktigt att det är barnvänligt. Barnrika områden brukar också vara barnvänliga. Tomten är viktig när barnfamiljer köper hus. Lika betydelsefullt är det att huset ligger i närheten av ett naturområde. En annan grundläggande faktor som inverkar när barnfamiljer köper hus är rent tekniska frågor om radonhalt, uppvärmning och driftskostnader. På delad första plats i vad barnfamiljer efterfrågar i ett småhus kom att huset ska vara i fräscht skick, och inte kräva renovering. Och att planlösningen ger barnen varsitt sovrum. Att det färdigrenoverade huset står högt i kurs har att göra med att barnfamiljer jagar bristvaran tid. Bedömningen färdigrenoverat eller åtminstone i ok skick är utbredd och vittnar om att barnfamiljer är medvetna om sin situation. Husets läge är viktigt. Dels är läget viktigt i betydelsen områdets rykte, och anseende i största allmänhet. Husets läge kan också innebära läget i området och hur huset ligger på tomten. För barnfamiljer är det viktigt att huset ligger i ett trafikfritt område. Den sista parametern som är väsentlig när barnfamiljer köper hus är att huset ligger i ett område med bra kommunikationer. Återigen är det tidsaspekten som spelar in, det är livskvalitet att ha kort färdväg mellan hemmet och arbetet. Det innefattar även att barnen i sinom tid själva kan ta sig till och från skola och fritidsaktiviteter, vilket underlättar livet för hela familjen. Och för det krävs goda kommunikationer. Vad, förutom närhet till skola och dagis, är viktigt när barnfamiljer köper hus? Planlösning / antal sovrum Färdigrenoverat/ lite renovering Läge Barnvänligt/andra barnfamiljer i området Tomt/trädgård nära naturområde Energi, radon, pris Trafikfritt Bra kommunikationer

15 special Vad är viktigast i köket? Landets fastighetsmäklare fick besvara frågan; vad är viktigast för småhusköpare när det kommer till köket i bostaden? Flest fastighetsmäklare gör bedömningen att det är absolut viktigast att köket är nytt och fräscht och att det inte krävs allt för mycket renovering för att få ett funktionellt kök. Det första intrycket av köket som nytt och fräscht är viktigt även om köparen sen vill sätta sin egen prägel på köket som i många sammanhang benämns som husets hjärta. Nya vitvaror Nytt och/eller fräscht Storleken Annat Stor matplats Planlösning Vad är viktigast för småhusköpare i köket? Ytan är viktig, kanske vill man ändra om, och framför all vill man få plats. Att matplatsen är stor, och att vitvarorna är nya bedöms av landets fastighetsmäklare vara lika viktigt för småhusköpare när de letar hus. Planlösningen är också en viktig faktor. Funktionelltmed bra arbetsyta Förvaring Möjlighet att påverka själv

16 Så gick undersökningen till Metod Undersökningen genomfördes genom en webbaserad undersökning. Metodvalet motiverades med att en webbaserad undersökning tillåter att respondenterna svarar då de anser sig ha tid. Vidare ger metoden tid till eftertanke i den mån respondenten själv önskar. Webbundersökningen administrerades genom att ett skickades till varje respondent med en länk till frågeformuläret. Ett följebrev inkluderades där syftet med undersökningen förklarades, vikten av att varje respondent svarade samt att man svarade anonymt. Här angavs också en info adress till Brand Insight som kunde användas vid frågor. Cirka en vecka efter att länken skickats till respondenterna gick en första påminnelse ut till dem som inte svarat. En påminnelse skickas för att erhålla en så hög svarsfrekvens som möjligt. Sammanlagt skickades tre påminnelser. Målgrupp och Urval Samtliga av Mäklarsamfundets medlemmar kontaktades vilket innebär att vi arbetade med ett totalurval. Ett totalurval betyder att man inte gör något urval inom sin målgrupp utan samtliga i målgruppen kontaktas, risken för snedvridet urval elimineras därmed och den statistiska säkerheten ökar. Ett totalurval betyder vidare att vi kan se säkra resultat på små separata grupper eftersom samtliga inom gruppen tillfrågats. Enligt praxis bryter vi dock inte lägre än ner till sju respondenter per grupp, detta för att inte äventyra anonymitetsskyddet. Enkät Enkäten baserades på den enkät som användes från och med andra omgången av Mäklarinsikt. Ett antal frågor har bytts ut i syfte att hålla frågeställningar och resultat aktuella. Från och med Mäklarinsikt 3 är svarsalternativet vet ej borttaget från majoriteten av de fasta frågorna. Detta beslut fattades efter samtal med mäklare där det framkom att svarsalternativet ansågs onödigt. Att svarsalternativet tas bort innebär en liten justering i majoriteten av de fasta frågorna och detta ska hållas i åtanke vid jämförelser mellan mätningarna. Effekten bör dock vara försumbar då svarsalternativet har används i mycket liten utsträckning vid tidigare mätningar. Småhus 1. Säljer du småhus? (Ja, Nej) 2. Hur bedömer du att antalet småhus till salu kommer att förändras de kommande tre månaderna? (1 = Minskat antal, 5 = Ökat antal) 3. Hur bedömer du att köpintresset för småhus kommer att förändras på din marknad de kommande tre månaderna? (1 = Minska, 5 = Öka) (Med köpintresse menar vi antalet personer på visningarna etc.) 4. Hur lång tid tar det i snitt att genomföra en försäljning av ett småhus just nu? (Mindre än en vecka, 1-3 veckor, 4-6 veckor, 7 veckor eller längre) 5. Hur bedömer du att tiden för att sälja ett småhus kommer att förändras de kommande tre månaderna? (1 = Kortare tid, 5 = Längre tid) 6. Är det köparens eller säljarens marknad just nu? (Det är helt köparens marknad, Det är mest köparens marknad, Både och, Det är mest säljarens marknad, Det är helt säljarens marknad) Motivera gärna kort det svar du lämnade ovan gällande vems marknad det är. 7. Inom vilket prisintervall är efterfrågan på småhus störst? (Ange gärna ett så snävt intervall som möjligt, t ex kr.) 8. Förutom närhet till skola och dagis, vad är viktigast för barnfamiljer när de köper småhus? Vad är viktigast för småhusköpare när det kommer till köket i bostaden? Bostadsrätt 10. Säljer du bostadsrätter? (Ja, Nej) 11. Hur bedömer du att antalet bostadsrätter till salu kommer att förändras de kommande tre månaderna? (1 = Minskat antal, 5 = Ökat antal) 12. Hur bedömer du att köpintresset för bostadsrätter på din marknad kommer att förändras de kommande tre månaderna? (1 = Minska, 5 = Öka) (Med köpintresse menar vi antalet personer på visningarna etc.) 13. Hur lång tid tar det i snitt att genomföra en försäljning av en bostadsrätt just nu? (Mindre än en vecka, 1-3 veckor, 4-6 veckor, 7 veckor eller längre) 14. Hur bedömer du att tiden för att sälja en bostadsrätt kommer att förändras de kommande tre månaderna? (1 = Kortare tid, 5 = Längre tid) 15. Är det köparens eller säljarens marknad just nu? (Det är helt köparens marknad, Det är mest köparens marknad, Både och, Det är mest säljarens marknad, Det är helt säljarens marknad) Motivera gärna kort det svar du lämnade ovan gällande vems marknad det är 16. Inom vilket prisintervall är efterfrågan på bostadsrätter störst? (Ange gärna ett så snävt intervall som möjligt, t ex kr. Ange utbudspriser, ej kvadratmeterpriser.) 16

17 Så gick undersökningen till, fortsättning Fritidshus 17. Förmedlar du Fritidshus?(Ja, Nej) 18. Hur bedömer du att antalet fritidshus till salu kommer att förändras de kommande tre månaderna? (1 = Minskat antal, 5 = Ökat antal) 19. Hur bedömer du att köpintresset för fritidshus kommer att förändras på din marknad de kommande tre månaderna? (1 = Minska, 5 = Öka)(Med köpintresse menar vi antalet personer på visningar etc.) 20. Hur lång tid tar det i snitt att genomföra en försäljning av ett fritidshus just nu?(3 veckor eller mindre, 4-6 veckor, 7 veckor eller längre) 21. Hur bedömer du att försäljningspriset på fritidshus kommer att förändras de kommande tre månaderna? (1 = Minska, 5 = Öka) 22. Är det köparens eller säljarens marknad just nu? (Det är helt köparens marknad, Det är mest köparens marknad, Både och, Det är mest säljarens marknad, Det är helt säljarens marknad, Vet ej) Motivera gärna kort det svar du lämnade ovan gällande vems marknad det är. 23. Inom vilket prisintervall är efterfrågan på fritidshus störst? (Ange gärna ett så snävt intervall som möjligt, t ex kr.) 24. Bedömer du att det för fritidshusköpare finns en pendlingsgräns mellan hem och fritidshus? (Ange i timmar) Övriga frågor 25. I vilken utsträckning påverkar nedanstående faktorer din bostadsmarknad just nu? (1= Inte alls, 5 = I mycket hög utsträckning) - Räntan - Arbetsmarknaden - Bankernas restriktiva utlåning - Litet utbud - Stort utbud - Optimism gällande den egna ekonomin - Pessimism gällande den egna ekonomin - Säsong - Väder - Allmän oro och försiktighet - Media 26. Vilka detaljer efterfrågar äldre männniskor som vill hitta en ersättningsbostad till sin villa? (T ex hiss ett måste, billig månadskostnad, underhållsfritt) 27. Hur intresserad är köparen av energiförbrukningen i bostaden, idag jämfört med för ett år sedan? (Större intresse, Ingen skillnad, Mindre intresse, Vet ej) Fältperiod: Fältarbetsperiod var mellan och Bortfallsredovisning: Bruttourval = Antal Inbjudna: 4375 Ej i målgruppen (t ex föräldraledighet, sjukskrivning, felaktig adress, slutat, förmedlar ej objekt till privatpersoner:) 101 Nettourval = Antal målgruppsaktuella: 4258 Ej svar under fältarbetstid: 2614 Påbörjade: 151 Nej tack (vill ej delta, vill ej delta pga tidsbrist) : 16 Kompletta svar: 1594 Svarsfrekvens = Antal kompletta svar/nettourval: 37,5% Bortfallsdiskussion Svarsfrekvensen vid denna omgång av Mäklarinsikt är något lägre än den varit tidigare (47% i Mäklarinsikt 5). En bidragande orsak till detta är förmodligen att Mäklarsamfundet genomförde två mätningar innan fältarbetet för Mäklarinsikt startades. Flera mäklare trodde därmed att de redan svarat på även Mäklarinsikt 6. Fördelningen av svarande mäklare är dock i princip densamma som vid tidigare mätningar och vi bedömer därmed att resultatet är representativt för hela gruppen 17

18 Om Mäklarinsikt Mäklarinsikt är Sveriges största rikstäckande undersökning om bostadsmarknaden. I undersökningen gör Mäklarsamfundets medlemmar över hela Sverige bedömningar av den svenska bostadsmarknaden utifrån den lokala bostadsmarknad de verkar på, i dagliga kontakter och samtal med sina kunder. Mäklarinsikt genomförs av Mäklarsamfundet med hjälp av ett webbaserat verktyg utvecklat av Brand Insight av Mäklarsamfundets medlemmar deltar och har möjlighet att svara, vilket är ett totalurval. Ett totalurval betyder att inget urval görs inom målgruppen, samtliga i målgruppen kontaktas. På så sätt elimineras risken för snedvridet urval och den statistiska säkerheten ökar. Ett totalurval ger dessutom säkra resultat på små separata grupper eftersom samtliga inom gruppen tillfrågats. Enligt praxis bryter vi dock inte lägre ner än till sju respondenter per grupp för att inte äventyra någon persons anonymitet. Mäklarinsikt presenteras fyra gånger per år. Denna gång genomfördes undersökningen mellan den 05 maj och 13 juni 2010, 1594 medlemmar har svarat. Våra medlemmar bedömer bostadsrätter och småhus separat de kommande tre månaderna, d.v.s. juli-september I Mäklarinsikt görs nedbrytning på län- och kommunnivå, i de kommuner där det finns tillräckligt med underlag. På sidan 16 hittar du information om metod, svarsperiod etc. I den här riksrapporten finner du en sammanfattning och analys av undersökningen. Vi har också valt att göra omfattande länsrapporter med tillhörande grafer som finns att hämta på Materialet är tillgängligt för var och en. Vi är helt öppna med resultaten. Materialet får fritt användas om källan anges. Källa: Mäklarinsikt, juli Mäklarinsikt är Mäklarsamfundets undersökning om bostadsmarknaden. Om Mäklarsamfundet Mäklarsamfundet är bransch- och serviceorganisationen för Sveriges fastighetsmäklare. Vi har cirka medlemmar, vilket utgör 75 procent av den samlade kåren. Läs mer om oss på 18

Special. Trendspaning. Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014. Bergvärme hetast. Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust och fräscht

Special. Trendspaning. Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014. Bergvärme hetast. Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust och fräscht Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2013 Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014 Bergvärme hetast Trendspaning Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust

Läs mer

Mäklarinsikt Fastighetsmäklare bedömer: stabilt i stora delar av landet - svagare utveckling i Stockholm

Mäklarinsikt Fastighetsmäklare bedömer: stabilt i stora delar av landet - svagare utveckling i Stockholm Pressmeddelande 009-07-0 Mäklarinsikt Fastighetsmäklare bedömer: stabilt i stora delar av landet - svagare utveckling i Stockholm Fastighetsmäklarnas bedömning är att marknaden för småhus och bostadsrätter

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Förstagångsköparen under 26

Förstagångsköparen under 26 Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 3 2012 Bankernas restriktiva utlåning påverkar mest Svårare låna till småhus Förstagångsköparen under 26 Mäklarsamfundet presenterar:

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2015:2 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län

Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2016:1 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 30 november och 13 december 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län

Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län Södermanlands län Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 30 november och 13 december 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I Skåne

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län

Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län Norrbottens län Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län Västernorrlands län Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län Södermanlands län Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län

Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län Hallands län Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län

Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län

Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Norrbottens län

Mäklarinsikt 2013:4 Norrbottens län Norrbottens län Mäklarinsikt 2013:4 Norrbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län

Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län Gävleborgs län Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län Jämtlands län Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län

Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län Kronobergs län Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län

Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län

Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län Dalarnas län Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län

Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län

Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Götalands län Mäklarinsikt 2016:3 Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2014:4 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074

Läs mer

mäklarinsikt april 09

mäklarinsikt april 09 April 9 mäklarinsikt Sveriges största boendeundersökning/2, Fyra slutsatser/3, Räntan och sysselsättningen viktigast/4, Fler bostäder till salu/5, Ökat köpintresse/7, Stabila priser/9, Trötta på homestyling/,

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Jämtlands län

Mäklarinsikt 2015:3 Jämtlands län Jämtlands län Mäklarinsikt 2015:3 Jämtlands län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Hallands län

Mäklarinsikt 2013:4 Hallands län Hallands län Mäklarinsikt 2013:4 Hallands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 3 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län

Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län Kronobergs län Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Dalarnas län

Mäklarinsikt 2013:4 Dalarnas län Dalarnas län Mäklarinsikt 2013:4 Dalarnas län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Gävleborgs län

Mäklarinsikt 2013:4 Gävleborgs län Gävleborgs län Mäklarinsikt 2013:4 Gävleborgs län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län Värmlands län Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län

Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län Västerbottens län Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2013:4 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2013:4 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2013:4 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 3 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Småhus kräver fler visningar

Småhus kräver fler visningar Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2013 Stark bostadsmarknad Bankerna påverkar mest Småhus kräver fler visningar Mäklarsamfundet presenterar: Sveriges största rikstäckande

Läs mer

Bankernas hårda krav påverkar bostadsmarknaden

Bankernas hårda krav påverkar bostadsmarknaden Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2013 Bankernas hårda krav påverkar bostadsmarknaden Allt färre känner oro inför bostadsbeslut Trendbrott - fler tror på stigande

Läs mer

mäklarinsikt Januari 10 Stor brist på bostäder till 40-talister Få bostäder till salu Oförändrade priser

mäklarinsikt Januari 10 Stor brist på bostäder till 40-talister Få bostäder till salu Oförändrade priser mäklarinsikt Januari 10 Stor brist på bostäder till 40-talister Få bostäder till salu Oförändrade priser Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Mäklarsamfundet presenterar:

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2014:2 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Skånes län Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län

Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

mäklarinsikt 2010:3 oktober Nordiskt samarbete Nytt badrum i topp Stillastående priser

mäklarinsikt 2010:3 oktober Nordiskt samarbete Nytt badrum i topp Stillastående priser mäklarinsikt 2010:3 oktober 7 Nordiskt samarbete Nytt badrum i topp Stillastående priser Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Mäklarsamfundet presenterar: Mäklarinsikt

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Västernorrlands län

Mäklarinsikt 2014:2 Västernorrlands län Västernorrlands län Mäklarinsikt 2014:2 Västernorrlands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Norrbottens län

Mäklarinsikt 2014:2 Norrbottens län Norrbottens län Mäklarinsikt 2014:2 Norrbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Södermanlands län

Mäklarinsikt 2014:2 Södermanlands län Södermanlands län Mäklarinsikt 2014:2 Södermanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Hallands län

Mäklarinsikt 2014:2 Hallands län Hallands län Mäklarinsikt 2014:2 Hallands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2014:2 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2014:2 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Kronobergs län

Mäklarinsikt 2014:2 Kronobergs län Kronobergs län Mäklarinsikt 2014:2 Kronobergs län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:2 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:2 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Värmlands län

Mäklarinsikt 2014:2 Värmlands län Värmlands län Mäklarinsikt 2014:2 Värmlands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Örebro län

Mäklarinsikt 2014:2 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2014:2 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Kalmar län

Mäklarinsikt 2014:2 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2014:2 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Dalarnas län

Mäklarinsikt 2014:2 Dalarnas län Dalarnas län Mäklarinsikt 2014:2 Dalarnas län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Bostadsrätten står sig bäst

Bostadsrätten står sig bäst Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 2 2012 Stillastående priser Villaköparna har ofta barn Bostadsrätten står sig bäst Mäklarsamfundet presenterar: Sveriges största

Läs mer

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden HÖST 2013 Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight, hösten 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande

Läs mer

Trendbrott! Litet utbud påverkar bostadsmarknaden mest just nu

Trendbrott! Litet utbud påverkar bostadsmarknaden mest just nu Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2014 Trendbrott! Litet utbud påverkar bostadsmarknaden mest just nu Bostäder säljs snabbare än i fjol Oron har minskat och optimismen

Läs mer

mäklarinsikt 2010:4 Familjeförhållanden styr Stillastående priser Längre förmedlingstid

mäklarinsikt 2010:4 Familjeförhållanden styr Stillastående priser Längre förmedlingstid mäklarinsikt 2010:4 Familjeförhållanden styr Stillastående priser Längre förmedlingstid Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Mäklarsamfundet presenterar: Mäklarinsikt

Läs mer

Mer aktivitet - stillastående priser

Mer aktivitet - stillastående priser Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2011 Mer aktivitet - stillastående priser Fritidshusmarknaden vaknar till liv Mamman bestämmer var skåpet ska stå Nordic Housing

Läs mer

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VÅR 2013 Hett i Norge Varmt i Sverige Svalt i Danmark Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight VÅR 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande undersökning som visar hur

Läs mer

Fortsatt stark bostadsmarknad

Fortsatt stark bostadsmarknad Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 2 2013 Fortsatt stark bostadsmarknad Bankerna allt viktigare Fritidshus - Korta avstånd och bra läge lockar mest Mäklarsamfundet

Läs mer

VINTER 2014. Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VINTER 2014. Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VINTER 2014 Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Vinter 2014 Nordic Housing Insight är en

Läs mer

Fastighetsmäklarna bedömer prisutvecklingen

Fastighetsmäklarna bedömer prisutvecklingen Analys Fastighetsmäklarna bedömer prisutvecklingen bilaga I den senaste Mäklarinsikt, bedömde 70 procent av de medverkande fastighetsmäklarna att småhuspriserna skulle vara oförändrade fram till februari

Läs mer

Arbetsmarknadens påverkan ökar

Arbetsmarknadens påverkan ökar Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2012 Arbetsmarknadens påverkan ökar Färre bud och fler visningar g n i n a p s d en och ombonat men TrVarmt också ljust och fräscht!

Läs mer

mäklarinsikt Oktober 09 Mäklarsamfundets medlemmar bedömer bostadsmarknaden Ökad optimism Köpa först - sälja sen?

mäklarinsikt Oktober 09 Mäklarsamfundets medlemmar bedömer bostadsmarknaden Ökad optimism Köpa först - sälja sen? mäklarinsikt Oktober 09 Mäklarsamfundets medlemmar bedömer bostadsmarknaden Ökad optimism Köpa först - sälja sen? Om trender och utveckling på din lokala bostadsmarknad från Mäklarsamfundet Mäklarsamfundet

Läs mer

mäklarinsikt Mars 10 Stillastående priser från mars till maj Stor tomt och påkostad trädgård Fritidshus vid vattnet

mäklarinsikt Mars 10 Stillastående priser från mars till maj Stor tomt och påkostad trädgård Fritidshus vid vattnet mäklarinsikt Mars 10 5 Stillastående priser från mars till maj Stor tomt och påkostad trädgård Fritidshus vid vattnet Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Mäklarsamfundet

Läs mer

Special Sänkt flyttskatt och ökat utbud skulle få fler att flytta. Bankerna och media påverkar allt mer. Stabil prisutveckling på bostadsmarknaden

Special Sänkt flyttskatt och ökat utbud skulle få fler att flytta. Bankerna och media påverkar allt mer. Stabil prisutveckling på bostadsmarknaden Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 3 2017 Bankerna och media påverkar allt mer Stabil prisutveckling på bostadsmarknaden Special Sänkt flyttskatt och ökat utbud skulle

Läs mer

mäklarinsikt juli 09 Sveriges största rikstäckande undersökning om bostadsmarknaden Stabilt i stora delar av landet Varför säljer de nuvarande ägarna?

mäklarinsikt juli 09 Sveriges största rikstäckande undersökning om bostadsmarknaden Stabilt i stora delar av landet Varför säljer de nuvarande ägarna? Juli 09 mäklarinsikt mäklarinsikt juli 09 Sveriges största rikstäckande undersökning om bostadsmarknaden Stabilt i stora delar av landet Varför säljer de nuvarande ägarna? Om trender och utveckling på

Läs mer

Stark tro på fortsatt prisökning

Stark tro på fortsatt prisökning SOMMAR 2014 Stark tro på fortsatt prisökning i Norge Stabilt i Sverige och Danmark Het marknad för sjönära fritidshus Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Sommar 2014

Läs mer

Människor lever i bilden som media målar upp

Människor lever i bilden som media målar upp Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2011 Människor lever i bilden som media målar upp Erfarenhet gör människor luttrade och coola 54% bedömer svagt sjunkande småhuspriser

Läs mer

Media och oro präglar marknaden. Sjunkande priser. Börsen påverkar. Nordic Housing Insight

Media och oro präglar marknaden. Sjunkande priser. Börsen påverkar. Nordic Housing Insight Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 3 2011 Media och oro präglar marknaden Sjunkande priser Börsen påverkar Nordic Housing Insight Mäklarsamfundet presenterar: Sveriges

Läs mer

Hög efterfrågan på bostäder i Norden

Hög efterfrågan på bostäder i Norden VINTER 2016 Hög efterfrågan på bostäder i Norden Media och räntan påverkar allt mer Stark tro på uppgång på den norska bostadsmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight

Läs mer

VINTER 2013. Optimism i Norge Tålmodiga danskar. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VINTER 2013. Optimism i Norge Tålmodiga danskar. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VINTER 2013 Optimism i Tålmodiga danskar Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight VINTER 2013 I november besvarade tusentals fastighetsmäklare frågor om bostadsmarknaden

Läs mer

Special. Litet utbud påverkar mest. Majoritet bedömer stabil utveckling med oförändrat utbud, köpintresse och priser

Special. Litet utbud påverkar mest. Majoritet bedömer stabil utveckling med oförändrat utbud, köpintresse och priser Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 2 2014 Litet utbud påverkar mest Majoritet bedömer stabil utveckling med oförändrat utbud, köpintresse och priser Special Skilsmässa

Läs mer

Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2012. Oförändrade priser. Bank och media påverkar.

Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2012. Oförändrade priser. Bank och media påverkar. Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2012 Oförändrade priser Bank och media påverkar Ökad aktivitet Mäklarsamfundet presenterar: Sveriges största rikstäckande undersökning

Läs mer

Special. Litet utbud och media påverkar mest. Efterfrågan fortsätter att öka. Amorteringskraven oroar

Special. Litet utbud och media påverkar mest. Efterfrågan fortsätter att öka. Amorteringskraven oroar Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2015 Litet utbud och media påverkar mest Efterfrågan fortsätter att öka Amorteringskraven oroar Special Så börjar bostadsåret

Läs mer

Stark tro på uppgång i Norge

Stark tro på uppgång i Norge SOMMAR 2015 Stark tro på uppgång i Norge Räntan och media påverkar mest Stabil utveckling på fritidshusmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Sommar 2015 Ökat

Läs mer

Bristen på bostäder mer påtaglig än någonsin

Bristen på bostäder mer påtaglig än någonsin Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 2 2015 Bristen på bostäder mer påtaglig än någonsin Uppgång väntas under de kommande månaderna Högre tempo på bomarknaden jämfört

Läs mer

Jättegap mellan utbud och efterfrågan i Sverige

Jättegap mellan utbud och efterfrågan i Sverige HÖST 2014 Jättegap mellan utbud och efterfrågan i Sverige Arbetsmarknaden viktigaste påverkansfaktorn i Norge och Danmark Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Höst

Läs mer

Fler säljer innan de köper Semester och väder påverkar bomarknad Dämpad prisutveckling

Fler säljer innan de köper Semester och väder påverkar bomarknad Dämpad prisutveckling Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 2 2011 Fler säljer innan de köper Semester och väder påverkar bomarknad Dämpad prisutveckling Nordic Housing Insight Mäklarsamfundet

Läs mer