mäklarinsikt 2010:3 oktober Nordiskt samarbete Nytt badrum i topp Stillastående priser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "mäklarinsikt 2010:3 oktober Nordiskt samarbete Nytt badrum i topp Stillastående priser"

Transkript

1 mäklarinsikt 2010:3 oktober 7 Nordiskt samarbete Nytt badrum i topp Stillastående priser Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet

2 Mäklarsamfundet presenterar: Mäklarinsikt Sveriges största rikstäckande undersökning om bostadsmarknaden Claudia Wörmann ANALYSansvarig Hela fastighetsmäklare som är medlemmar i Mäklarsamfundet har i denna Mäklarinsikt 2010:3 (nr 7) bedömt bostadsmarknaden i Sverige. Slutsatserna i förra numret av Mäklarinsikt om de kommande tre månadernas utveckling har stämt mycket väl överens med det faktiska utfallet. Fastighetsmäklarna trodde på stillastående priser över sommaren och så blev det också. Inom bedömningsperioden den här gången ryms riksdagsvalet i september. Mäklarinsikt är Sveriges största rikstäckande undersökning om bostadsmarknaden. Undersökningen är unik i sitt slag då den speglar ett stort antal uppfattningar i hela landet, vid köp- och säljögonblicket. Den kan också brytas ner i mindre grupper. I undersökningen bedömer Mäklarsamfundets 4000 medlemmar den svenska bostadsmarknaden utifrån sin lokala marknad. Med Mäklarinsikt gör Mäklarsamfundet något i ordets rätta bemärkelse unikt. Vi ber alla drygt fastighetsmäklare i Mäklarsamfundets medlemsregister att delta i den undersökning som ligger till grund för Mäklarinsikt. Det innebär att vi gör en totalurvalsundersökning som det heter på fackspråk. Alla fastighetsmäklare som väljer att delta i undersökningen bedömer marknaden utifrån sitt lokala perspektiv från norr till söder, från öst till väst. Den här gången i Mäklarinsikt 7 baseras undersökningen på enskilda svar. Fastighetsmäklare förmedlar bostäder och står i daglig kontakt med säljare och köpare. Landets fastighetsmäklare är den enda yrkesgrupp som kan höra vad som egentligen sägs ute bland presumtiva köpare och säljare. Anledningen till att människor flyttar ser olika ut beroende på vem man pratar med, om det är banktjänstemannan eller med barnen. Fastighetsmäklaren är med under hela processen. Historierna finns där, oförädlade i dess råa form, berättade av köparna och säljarna och bland dem som bara är ute och tittar. Vem kan säga vad som bör byggas inom en kommun? Vad är det som kännetecknar den grupp människor som vill in på bostadsmarknaden men som inte kommer in? Handlar det om en ekonomisk smärtgräns eller finns det andra bakomliggande faktorer till att de inte kommer in? Svaren på dessa frågor har fastighetsmäklaren på orten. Fastighetsmäklaren som svarar på våra frågor baserar sin bedömning på mötet med flera människor. Om vi gör följande räkneexempel blir det väldigt många människor som ligger bakom svaren: Vi uppskattar att varje fastighetsmäklare i genomsnitt har tre visningar per vecka. På dessa kommer fastighetsmäklare i kontakt med tio kunder per visning. Det ger 30 kundkontakter per vecka. I genomsnitt kan vi då räkna med att varje fastighetsmäklare har i genomsnitt kundkontakter per år. Vår svarsfrekvens på fastighetsmäklare grundas då på uppfattningen om hela 2, 6 miljoner människors beteende på den svenska bostadsmarknaden. Nu har vi också beslutat oss för att utöka den svenska marknaden med att även undersöka och beskriva den nordiska bostadsmarknaden. Med Mäklarinsikt som förlaga, under det gemensamma namnet Nordic Housing Insight, jämförs våra svar med fastighetsmäklares svar i Danmark, Norge, Finland och på Island. En av frågorna vi ställer är: resonerar bostadsspekulanter på samma sätt i Norge och på Island som i Danmark, Finland och Sverige? Det visar sig att vi i är lika i mycket - men också väldigt olika. Mer om detta kan du läsa på sidan 4 i rapporten. Claudia Wörmann Analysansvarig Mäklarsamfundet 2

3 4 slutsatser Fastighetsmäklarnas bedömning av bostadsmarknaden 1. Stillastående priser En majoritet, 57 procent av landets fastighetsmäklare bedömer att priserna på småhus kommer att vara oförändrade under perioden september till och med november. 56 procent av fastighetsmäklarna tror på stillastående priser på bostadsrätter. Det finns flera förklaringar till fastighetsmäklarnas bedömning om stillastående priser september till och med november Fortsatt låga räntor och lägre arbetslöshetstal står och väger mot nya bolånekrav och oro i vår omvärld. 2. Köpa först och sälja sen eller tvärtom? I Sverige och Norge köper människor först ny bostad och säljer sedan den gamla. I Danmark, på Island och i Finland gör man tvärtom. Där är det också en rekommendation från banken att sälja först. Individuella faktorer påverkar naturligtvis den enskilda affären. Tidsaspekten och tillfälligheter avgör som när rätt hus dyker upp. Men att svenska folket vanligen köper först och säljer sedan vittnar om ett mått av optimism. Det normala beteendet på en mer instabil och mindre förutsebar marknad är att sälja först och köpa sen. Man säljer först för att veta vad man har att röra sig med inför nästa boende. 3. Nybyggt med garage! Vi lät landets fastighetsmäklare rangordna efterfrågan på småhus i relation till byggnadsstil och attribut i huset. När landets fastighetsmäklare betygsätter olika typer av småhus hamnar det nybyggda huset i topp. Näst efter det nybyggda huset hamnar trähuset. Därefter rankas tegelhuset. Huset med ett nyrenoverat badrum leder till mest efterfrågan. På andra plats kommer huset med ett nytt kök. Däremot påverkar det nylagda taket och nya fönster inte efterfrågan i samma utsträckning som det nya badrummet och köket gör. 4. Vad påverkar? Olika faktorer påverkar bostadsrätts- och småhusmarknaden olika mycket. Nytt för den här gången är att frågan om påverkansfaktorer är uppdelad, bostadsrättsmarknaden och småhusmarknaden bedöms av fastighetsmäklare var för sig. Det generella mönstret ser dock likadant ut. Den största skillnaden är att det stora utbudet just nu påverkar bostadsrättsmarknaden mycket mer än småhusmarknaden. Fastighetsmäklarnas bedömning stämmer väl överens med hur utbudet faktiskt också ser ut. Bedömningen framåt innefattar september till och med november, vilket också sammanfaller med den mest hektiska tiden på bostadsrättsmarknaden. 3

4 Nordic Housing Nordic Housing Insight - Norden jämförs i nytt samarbete! Ett nytt samarbete mellan Norge, Danmark, Finland, Island och Sverige har inletts av Mäklarsamfundet för att ta temperaturen på bostadsmarknaden i Norden. Uppträder bostadsspekulanter på samma sätt i Norge och på Island som i Danmark, Finland och Sverige? Hur nära vi än är varandra geografiskt vet vi ändå ganska lite om varandras bostadsmarknader. I Nordic Housing Insight kommer vi att få veta vilka likheter och skillnader det finns. I undersökningen Nordic Housing Insight har fastighetsmäklare från Norge, Danmark, Island och Finland svarat på frågor om trender och beteenden. Undersökningen görs på samma sätt som Mäklarinsikt. Med ett antal frågor som går ut till landets fastighetsmäklare, fyra gånger per år. En del frågor ställs varje gång i Nordic Housing Insight. Genom att ställa samma frågor till alla fastighetsmäklare i Norge, i Danmark, i Finland och på Island som till de svenska fastighetsmäklarna ser vi med lätthet vilka skillnader och likheter det finns länderna emellan. Därtill, genom att ställa samma frågor över tid, blir förändringarna i bedömning lättare att se. Förlagan till Nordic Housing Insight är Mäklarinsikt. I den här allra första upplagan av Nordic Housing Insight har fastighetsmäklarna bland annat bedömt prisutvecklingen på villamarknaden i respektive land. I Sverige bedömer 57 procent av dem att priserna på småhus kommer att vara oförändrade från september till och med november. I Danmark och i Finland är det fler fastighetsmäklare än i övriga länder som gör bedömningen stillastående småhuspriser. 61 procent av fastighetsmäklarna i både Danmark och Finland bedömer stillastående priser på småhus september till och med november. 46 procent av det tillfrågade fastighetsmäklarna på Island bedömer stillastående priser på småhus kommande period och 48 procent av fastighetsmäklarna i Norge gör samma bedömning stillastående priser. Stiga Stiga något Stillastående Sjunka något Sjunka Bedömd prisutveckling VILLA september till november 2010 Norge Island Finland Danmark Sverige I Sverige bedömer 29 procent av de tillfrågade fastighetsmäklarna att priserna på småhus kommer att sjunka september till och med november. 29 procent av fastighetsmäklarna i Danmark gör precis samma bedömning. Här sticker både Finland och Island ut från hur fastighetsmäklarna i grannländerna har besvarat frågan. I Finland är det 11 procent som bedömer sjunkande priser. På Island är det 39 procent som delar bedömningen sjunkande priser på småhus kommande tre månader. 14 procent av Sveriges fastighetsmäklare bedömer stigande priser september till och med november. Här avviker de norska fastighetsmäklarna mest från övriga, 36 procent gör bedömningen stigande priser. Likartade, optimistiska tongångar noteras i Finland, där 30 procent av landets fastighetsmäklare bedömer stigande priser. På Island bedömer 16 procent av landets fastighetsmäklare stigande priser på småhus och i Danmark delas uppfattningen av 9 procent. 4

5 Nordic Housing Nordic Housing Insight - Norden jämförs i nytt samarbete! Vanligaste beteendet på villamarknaden Island Norge Finland Lika vanligt Säljer först Köper först Danmark Sverige Fastighetsmäklarna har även svarat på vad som är vanligast i en villaförmedling att sälja eller att köpa först. Även här finns det tydliga nordiska skillnader i beteendemönster. I Norge och Sverige är det vanligast att köpa först och sälja sen. I Finland, Danmark och på Island gäller det omvända. I Finland, i Danmark och på Island är det en rekommendation från banken att sälja först. Beteendet styrs av olika faktorer, inte minst av hur utbudet ser ut på den lokala marknaden. Fastighetsmäklarna fångar upp de generella trenderna, naturligtvis finns utrymme att göra annorlunda. Sagt av initiativtagarna i Norden Med Nordic Housing Insight med fokus på marknaden och framtiden får vi ett värdefullt verktyg som ger ökad förståelse Det här samarbetet gör att vårt lilla land hamnar i ett större sammanhang och vi känner oss delaktiga. 5

6 påverkan Bankernas regler påverkar bostadsrätterna mer än villamarknaden Nytt för den här gången, i Mäklarinsikt 2010:3 (nr 7) är att frågan om vad som påverkar bostadsmarknaden är uppdelad i bostadsrätt och småhus. Även om det i stort är samma faktorer som påverkar, så gör de det i olika utsträckning. Det visar sig tydligt i fastighetsmäklarnas bedömning. Bostadsrätter Störst påverkansfaktor på bostadsrättsmarknaden har bankernas restriktiva utlåning. På delad andraplats hamnar medias rapportering och räntan. På tredje plats hamnar ett stort utbud och först på fjärde plats hamnar arbetsmarknaden. Sagt av fastighetsmäklare om bostadsrättsmarknaden Finansinspektionens beslut om ändring till 85 % belåning påverkar mycket. Många vill hinna köpa till de gamla villkoren före 1 oktober och kunna låna upp till 90 %Efter första oktober kommer det nog finnas lite färre intressenter, speciellt försvinner nog många som idag bor i hyresrätt och inte har 15 % i kontantinsats. Valet den 19 september innebär en osäkerhetsfaktor. Bostadsrättsmarknaden påverkas i mycket större utsträckning än småhusmarknaden av bankernas restriktiva utlåning. En stor del av förklaringen ligger i Finansinspektionens nya regler med ett bolånetak på 85 procent som infördes den 1 oktober. De nya reglerna bedöms påverka bostadsrättsmarknaden i större utsträckning än småhusmarknaden och bli särskilt kännbara för dem som ska in på den ägda bostadsmarknaden för första gången. Sagt av fastighetsmäklare om småhusmarknaden Osäkerhet inför valets utgång, hur blir det med fastighetsskatten, förmögenhetsskatten och reavinsten? Allmänt är det stor oro bland spekulanterna över lånetaket som ska införas. Mycket stor efterfrågan på bostäder med snabbt tillträde innan den 1 oktober. Småhus Arbetsmarknaden följt av media är de faktorer som enligt fastighetsmäklarnas bedömning är de största påverkansfaktorerna på småhusmarknaden just nu. På tredje plats hamnar räntan och först på fjärde bankernas restriktiva utlåning. 6

7 påverkan Bankernas regler påverkar bostadsrätterna mer än villamarknaden Skillnad i påverkansfaktorer Det stora utbudet bedöms påverka bostadsrättsmarknaden mer än småhusmarknaden. Att ett stort utbud påverkar bostadsrättsmarknaden mer än småhusmarknaden behöver nödvändigtvis inte betyda att det är ett större utbud av bostadsrätter till salu än småhus. Småhusmarknaden följer ett statistiskt mönster sett till utbud. Det ser likadant ut år efter år med utrymme för viss variation. Som i år då den sena och ihållande vintern försenade marknaden. Bostadsrättsmarknaden, sett till antal till salu, går ned mycket mer på sommaren än vad småhusmarknaden gör. Många småhusägare vill visa huset och trädgården från den allra bästa sidan och väntar med försäljning till dess snön smält bort. Detta är inte praxis på bostadsrättsmarknaden. I de allra flesta bostadsrätter finns ingen prunkande trädgård att visa upp. Att det stora utbudet bedöms påverka bostadsrättsmarknaden just nu har att göra med att vi närmar oss högsäsongen för just bostadsrätter. September och oktober toppar skilsmässostatistiken, dessa månader är också de mest intensiva på bostadsrättsmarknaden. Alla som köper bostadsrätt är inte skilda. Men det är vanligt att åtminstone den ena parten vid en skilsmässa köper bostadsrätt. Många studenter på universitets- och högskoleorter har som enda möjlighet att köpa bostadsrätt för att genomföra sina studier, då studentbostäder saknas i och med kursstart. En delförklaring just i år ligger i de nya bolånereglerna, med maxtak på 85 procent. Många ville sälja och köpa innan de nya reglerna trädde i kraft den 1 oktober i år. Detta påverkar bostadsrättsmarknaden mer än småhusmarknaden. Framför allt påverkar det förstagångsköpares möjlighet att ta steget in på marknaden för ägt boende. Det är vanligt att man börjar med en bostadsrätt som första eget ägt boende. Bankernas restriktiva utlåning Stort utbud Arbetsmarknad Optimism om den egna ekonomin Allmän oro och osäkerhet Litet utbud Pessimism om den egna ekonomin Väder Annat Arbetsmarknad Media Ränta Media Ränta Bankernas restriktiva utlåning Optimism om den egna ekonomin Stort utbud Allmän oro och försiktighet Pessimism om den egna ekonomin Säsong Litet utbud Väder Påverkansfaktorer bostadsrättsmarknaden Påverkan på villamarknaden Observera att undersökningen skedde innan riksdagsvalet var genomfört och innan de nya bolånereglerna börjat gälla. 7

8 småhus Fyra av tio tror på oförändrat antal småhus till salu 42 procent av landets fastighetsmäklare gör bedömningen att utbudet av småhus kommer att vara lika stort under perioden september till och med november. Vid ingången av september fanns det fler småhus till salu än under samma period 2009 och Sommarmånaderna, precis som förutspåddes av fastighetsmäklarna i Mäklarinsikt 2010:2 (nr 6), blev på många småhusmarknader i Sverige ovanligt intensiva. Att utbudet nu bedöms bli lika stort kommande tre månader görs från ett utgångsläge med många småhus till salu. Skillnader eller svängningar i utbud är inga isolerade företeelser utan flera faktorer interagerar med varandra. Finansinspektionens regel om 85 procentigt lånetak som infördes den 1 oktober i år påverkar företrädesvis förstagångsköpare. Förutsättningarna kring fastighets-, reavinst- och förmögenhetsskatt kan alltid vid ett regeringsskifte komma att förändras för både köpare och säljare. En del ville därför sälja och köpa under rådande förhållanden innan valet då de visste hur regelverket såg. Andra reagerade med att avvakta och se vilka politiska beslut som komma skulle efter valutgången. Efterfrågan 56 procent av landets fastighetsmäklare bedömer att köpintresset för småhus kommer att vara oförändrat under perioden september till och med november. I Mäklarinsikt 6 bedömde 22 procent av landets fastighetsmäklare att köpintresset för småhus skulle minska. I nummer 7 delas den bedömningen av 25 procent. Likartad skillnad noteras i hur många fastighetsmäklare som bedömer att köpintresset kommer att öka. I Mäklarinsikt 6 delades uppfattningen av 25 procent av landets fastighetsmäklare, mot dagens 20 procent. Regionala avvikelser - Efterfrågan småhus Flera län avviker från den allmänna bedömningen. På Gotland och i Jämtlands län gör fastighetsmäklare en starkare bedömning än övriga på att köpintresset för småhus kommer att vara lika stort kommande tre månader, 75 procent delar den uppfattningen mot rikets 56. Likartad bedömning görs av fastighetsmäklare i både Blekinge och Hallands län. I Västernorrland är det fler fastighetsmäklare som bedömer att köpintresset kommer att minska september till och med november. 35 procent gör den bedömningen i Västernorrland mot rikets 25 procent. I Västmanlands län gör fastighetsmäklare en starkare bedömning på minskat köpintresse för småhus kommande tre månader. 43 procent gör den bedömningen i Västmanland mot rikets 25. Utbud småhus Fastighetsmäklare i Västmanlands och Kronobergs län gör en starkare bedömning än övriga på att det blir fler småhus till salu september till och med november. 57 procent av fastighetsmäklarna i Västmanland och i Kronoberg delar den bedömningen i mot rikets 38 procent. Detta ska ses mot bakgrund av att det i båda dessa län finns mer småhus till salu nu i höst, jämfört med samma period föregående år. Trots mycket till salu bedöms det alltså bli fler småhus till salu under kommande tre månader. I Kalmar län görs en starkare bedömning på att antalet småhus till salu blir oförändrat kommande tre månader. 63 procent av fastighetsmäklarna i länet gör den bedömningen jämfört med rikets 43 procent. Avvikande bedömning jämfört med riket gör även fastighetsmäklare i Norrbottens län. 35 procent gör bedömningen att antalet småhus till salu kommer att minska något, mot rikets bedömning 16 procent. Utbud och efterfrågan småhus Öka kraftigt 5 Öka något 4 Vara oförändrat 3 Minska något 2 Utbud Efterfrågan Sagt av fastighetsmäklare i Sverige Lite stiltje under sommaren och semestern. Nu när barnen börjar skolan och man är tillbaka i sina rutiner brukar man börja se framåt igen. Fastighetsmäklare i Östergötland Minska kraftigt 1 8

9 småhus Fyra av tio tror på oförändrade priser 57 procent av landets fastighetsmäklare gör bedömningen att priserna på småhus kommer att vara oförändrade september till och med november. Det är en markant minskning sedan förra Mäklarinsikt. 71 procent av fastighetsmäklarna bedömde stillastående priser i Mäklarinsikt 2010:2 (nr 6). I Mäklarinsikt 6 bedömde 16 procent av landets fastighetsmäklare att priserna på småhus skulle sjunka, idag delas bedömningen av 29 procent. Bedömd prisutveckling VILLA september till november 2010 Stiga Stiga något Oförändrat Sjunka något Sjunka Regionala avvikelser - Pris Fastighetsmäklare i Västmanlands län gör en starkare bedömning än övriga på att priset på ett småhus kommer att sjunka något i september till och med november. 37 procent gör bedömningen i länet mot rikets 28 procent. De andra länen som avviker gör det genom en starkare bedömning på stillastående priser kommande tre månader. I Jämtlands län bedömer 90 procent av de tillfrågade fastighetsmäklarna att priserna kommer att vara stillastående. Likartad bedömning gör fastighetsmäklarna i Värmland, på Gotland och i Kalmar län. 9

10 bostadsrätter Fler bostadsrätter till salu med bibehållet köpintresse Flest fastighetsmäklare gör bedömningen att antalet bostadsrätter till salu kommer att vara lika många de kommande tre månaderna. Störst förändring mellan Mäklarinsikt 6 och den här gången noteras i hur många som bedömer att antalet bostadsrätter till salu kommer att öka. I Mäklarinsikt 6 bedömde 26 procent av landets fastighetsmäklare att antalet bostadsrätter till salu skulle bli fler mot dagens 43 procent. Marknaden för bostadsrätter tar fart igen efter sommaruppehållet och brukar vara som mest intensiv under höstmånaderna. Att det är så har att göra med att nedgången under sommaren brukar bli mer markant än den för småhus. Kursstarter på hösten drar upp efterfrågan och omsättning, vilket är mycket tydligt i exempelvis Uppsala. Många studenter, med eller utan föräldrarnas hjälp, ser som enda möjlighet att köpa en bostadsrätt för att kunna studera, då studentrummen är färre än antal studenter. Det är därtill vanligt att åtminstone den ena parten köper bostadsrätt vis skilsmässa. September och oktober toppar skilsmässostatistiken. Regionala avvikelser - Utbud bostadsrätter I Blekinge län bedöms antalet bostadsrätter till salu vara oförändrat kommande tre månader. Ingen fastighetsmäklare i detta län bedömer att antalet bostadsrätter till salu kommer att minska. 67 procent bedömer oförändrat många bostadsrätter till salu och övriga, 33 procent, gör bedömningen att det blir fler bostadsrätter till salu kommande period. Utmärkande för fastighetsmäklare i Jämtland, i Stockholm och i Kronobergs län är att de gör en starkare bedömning på att antalet bostadsrätter till salu kommer att bli fler kommande tre månader. Jämfört med bedömningen i riket. Antalet bostadsrätter till salu i Kronoberg och i Jämtland var i ingången på september färre än under samma period föregående år. I både Stockholm och i Blekinge län ser utbudet av bostadsrätter likadant ut just nu som föregående år vid samma tid. 56 procent av landets fastighetsmäklare bedömer att köpintresset för bostadsrätter kommer att vara oförändrat kommande tre månader. 22 procent bedömer att köpintresset kommer Bedömd utveckling UTBUD och EFTERFRÅGAN bostadsrätter Öka kraftigt 5 Öka något 4 Vara oförändrat 3 Utbud Efterfrågan Minska något 2 Minska kraftigt 1 10

11 bostadsrätter Fler bostadsrätter till salu med bibehållet köpintresse att minska och lika många, 22 procent, att köpintresset ökar kommande tre månader. Bedömningen ska ses mot bakgrund av de nya direktiv som införs för bolån den 1 oktober. Maxtaket på lån blir 85 procent av bostadens värde, vilket kommer att påverka efterfrågan på bostadsrätter. Regionala avvikelser - Efterfrågan bostadsrätter En något avvikande bedömning görs av fastighetsmäklare Blekinge län som gör en starkare bedömning än övriga på att köpintresset för bostadsrätter kommer minska något september till och med november. 33 procent gör den bedömningen mot rikets 22 procent. I Jämtland och i Södermanland gör fastighetsmäklarna en starkare bedömning än övriga på att köpintresset kommer att öka. 37 procent av fastighetsmäklarna i Jämtland gör den bedömningen och 34 procent i Södermanland. Att jämföra med rikets 22 procent. I Kalmar län och på Gotland görs en starkare bedömning än i riket i övrigt på att köpintresset kommer att vara oförändrat kommande tre månader. Prisutveckling bostadsrätter Förra gången, i Mäklarinsikt 2010:2 (nr 6), bedömde 65 procent av landets fastighetsmäklare att bostadsrättspriserna skulle stå stilla över sommaren. Deras bedömning stämde väl överens med det faktiska utfallet. Idag gör 55 procent av landets fastighetsmäklare bedömningen stillastående bostadsrättspriser mellan september till och med november. Det är fler denna gång som bedömer att priserna kommer att sjunka. I Mäklarinsikt 6 delades uppfattningen av 20 procent, mot dagens 28 procent. Övriga bedömer stigande bostadsrättspriser. Bedömd prisutveckling bostadsrätter september till novbember Öka kraftigt 5 Öka något 4 Vara oförändrat 3 Minska något 2 Minska kraftigt 1 11

12 försäljningstid Sälja eller köpa först? Ett flyttbeslut styrs av en rad olika faktorer: Vilken tid man har på sig. Om det är det bråttom att sälja. Eller om man kan vänta och se tiden an. Det är viktiga faktorer som påverkar beteendet på bostadsmarknaden. Den individuella ekonomiska situationen påverkar förstås också hur man agerar vid en flytt. Och en övergripande fråga, som påverkar agerandet är om man i första hand flyttar till något, eller om man flyttar ifrån något. De privata och personliga faktorerna interagerar förstås med övriga faktorer i en flytt. Ett flyttbeslutet tas oftast i samband med att nuvarande bostad inte passar längre. Den kan vara för stor, för liten eller för underhållskrävande. Familjen utökas, människor blir sambos eller skiljer sig. Man kanske blir pensionär eller barnen flyttar hemifrån. Landets fastighetsmäklare bedömde i en tidigare Mäklarinsikt det som att så många som 8 av 10 flyttar sker på grund av förändrade familjeförhållanden. Vad är då vanligast att sälja eller köpa först? Det är lika individuellt som allt annat i en bostadsaffär. Hittar man det där huset som man letat och längtat efter så kanske man slår till. Och säljer sin befintliga bostad efter det. Eller gör tvärt om, säljer först och köper sen. 48 procent av landets fastighetsmäklare bedömer att det är vanligast att människor först köper nytt småhus och sedan säljer nuvarande bostad. 28 procent uppger att det vanligaste är att människor säljer först och köper sen. 24 procent bedömer att beteendet är lika vanligt. Tilltron till landets ekonomi och hur man tror att bostadspriserna ska komma att utvecklas avspeglas i hur människor agerar på bostadsmarknaden. Är du optimistisk och hyser tilltro törs du köpa först och sälja sen. I den marknad som känns instabil och svårförutsebar är det vanligare att sälja först och köpa sen. En försiktighetsåtgärd, för att veta vad man har att röra sig med inför sitt nästa köp. Köper först, säljer sen Säljer först, köper sen Lika vanligt Vad är det vanligaste beteendet just nu? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Småhus Bostadsrätt Beteendet att först köpa ny bostad och sedan sälja är ännu vanligare på bostadsrättsmarknaden jämfört med småhusmarknaden. 55 procent av landets fastighetsmäklare bedömer att det vanligaste beteendet på bostadsrättsmarknaden är att först köpa ny och sedan sälja sin befintliga bostad. 22 procent bedömer det motsatta, att det vanligaste är att man säljer först och köper sen. 23 procent gör bedömningen att det är lika vanligt. 12

13 special Helst ett hus med nytt kök och badrum... och gärna garage Vi frågade landets fastighetsmäklare om huset med nytt tak är mer efterfrågat än det där badrummet är nyrenoverat? Det visar sig att huset med ett nyrenoverat badrum leder till mest efterfrågan. På andra plats kommer huset med ett nytt kök. Vad ger mest efterfrågan? Garage Uteplats Det är kostsamt att renovera badrum och kök. Men det är också en fråga om bekvämlighet. En renovering av dessa rum upplevs av många som jobbig att genomföra. Bor man i huset samtidigt som kök eller badrum renoveras påverkas vardagslivet. Är det så att huset redan är renoverat undviker köparen det jobbiga. Det är i huvudsak inte en fråga om kostnad utan om bekvämlighet. Oftast är det mycket dyrare att byta tak på ett hus och minst lika dyrt att byta fönster, som det är att göra en traditionell renovering av kök eller badrum. Även om man köper ett hus med nyrenoverat kök är det vanligt att man vill byta ut någon detalj för att sätta sin egen prägel på det. Nytt badrum Nytt kök Vad ökar efterfrågan mest? Två badrum Öppen planlösning mellan kök och vardagsrum Veranda under tak Källare Vind 0% 20% 40% 60% 80% 100% Nybyggt är inne soutteräng är ute När landets fastighetsmäklare betygsätter olika typer av småhus hamnar det nybyggda huset i topp. Med ett nybyggt hus köper du dig bekvämlighet eftersom det, rätt byggt, är underhållsfritt i flera år. Du får stort utrymme att utforma huset precis efter dina och familjens önskemål. Näst efter det nybyggda huset hamnar trähuset. Vi har inte frågat om vilken färg på huset det ska vara, men det ska vara i trä. Därefter rankas tegelhuset. Nytt tak Nya fönster Vilken hustyp är mest efterfrågad? Nya golv Nybyggt Det är huset med eget garage som hamnar i topp när landets fastighetsmäklare listar hur efterfrågan ser ut. I ett annat klimat än vårt spelar garaget mindre roll, men för oss nordbor är det både bekvämt för oss själva och skonsamt för bilen med ett garage. Därtill slipper man bry sig om att leta parkeringsplats och är garanterad att kunna sätta sig i en varm bil. Garaget fungerar också för många som ett förråd, och för andra som hobbyrum. Därefter påverkar uteplatsen efterfrågan mest positivt. Den senaste tidens utveckling har gjort att vi gärna flyttar ut vårt vardagsrum ut på uteplatsen. Möjligheten och trenden att möblera uteplatsen på samma sätt som inomhus har blivit populär. Soffor och fåtöljer för utomhusbruk har blivit allt vanligare och vi pyntar gärna med kuddar och ljuslyktor. En uteplats blir för många en oas att använda under årets varmare perioder. Den blir en plats för socialt umgänge, mat och avkoppling. Trähus Tegel Snickarglädje 70 -tal Soutteräng 13

14 Metod Undersökningen genomfördes genom en webbaserad undersökning. Metodvalet motiverades med att en webbaserad undersökning tillåter att respondenterna svarar då de anser sig ha tid. Vidare ger metoden tid till eftertanke i den mån respondenten själv önskar. Webbundersökningen administrerades genom att ett skickades till varje respondent med en länk till frågeformuläret. Ett följebrev inkluderades där syftet med undersökningen förklarades, vikten av att varje respondent svarade samt att man svarade anonymt. Här angavs också en info adress till Brand Insight som kunde användas vid frågor. Cirka en vecka efter att länken skickats till respondenterna gick en första påminnelse ut till dem som inte svarat. En påminnelse skickas för att erhålla en så hög svarsfrekvens som möjligt. Sammanlagt skickades tre påminnelser. Målgrupp och Urval Samtliga av Mäklarsamfundets medlemmar (ej aspiranter, studenter och assistenter) kontaktades vilket innebär att vi arbetade med ett totalurval. Ett totalurval betyder att man inte gör något urval inom sin målgrupp utan samtliga i målgruppen kontaktas, risken för snedvridet urval elimineras därmed och den statistiska säkerheten ökar. Ett totalurval betyder vidare att vi kan se säkra resultat på små separata grupper eftersom samtliga inom gruppen tillfrågats. Enligt praxis bryter vi dock inte lägre än ner till sju respondenter per grupp, detta för att inte äventyra anonymitetsskyddet. Enkät Enkäten baserades på den enkät som användes från och med andra omgången av Mäklarinsikt. Ett antal frågor har bytts ut i syfte att hålla frågeställningar och resultat aktuella. Från och med Mäklarinsikt 3 är svarsalternativet vet ej borttaget från majoriteten av de fasta frågorna. Detta beslut fattades efter samtal med mäklare där det framkom att svarsalternativet ansågs onödigt. Att svarsalternativet tas bort innebär en liten justering i majoriteten av de fasta frågorna och detta ska hållas i åtanke vid jämförelser mellan mätningarna. Effekten bör dock vara försumbar då svarsalternativet har används i mycket liten utsträckning vid tidigare mätningar. I denna enkät togs inga frågor om Fritidshus med. En annan förändring i denna upplaga är att frågan om påverkansfaktorer delades upp i bostadsrättsmarknaden och småhusmarknaden. Vidare, samma fråga, lades det till ett öppet svarsalternativ under de fasta. Småhus 1. Förmedlar du småhus? (Ja, Nej) 2. Hur bedömer du att antalet småhus till salu kommer att förändras de kommande tre månaderna? (1 = Minskat antal, 5 = Ökat antal) 3. Hur bedömer du att köpintresset för småhus kommer att förändras på din marknad de kommande tre månaderna? (1 = Minska, 5 = Öka) (Med köpintresse menar vi antalet personer på visningarna etc.) 4. Hur lång tid tar det i snitt att genomföra en försäljning av ett småhus just nu? (Mindre än en vecka, 1-3 veckor, 4-6 veckor, 7 veckor eller längre) 5. Vad är vanligast på småhusmarknaden nu, att köpa eller sälja först? Köper först och säljer sen. Säljer först och köper sen. Det är lika vanligt. 6. Hur bedömer du nedanstående faktorer sett till efterfrågan på småhus? 1 5, där 1 = liten efterfrågan och 5 = stor efterfrågan. Nytt badrum Nytt kök Nya fönster Nytt tak Nya golv Motivera gärna kort det svar du lämnade ovan gällande vems marknad det är. 7. Hur efterfrågat är följande faktorer? Källare. Två badrum. Öppen planlösning mellan kök och vardagsrum. Vind. Veranda under tak. Uteplats. Garage. 8. Betygsätt hur efterfrågan ser ut på din lokala marknad. Trähus. Tegel. Snickarglädje. Nybyggt. 70 tal. Soutteräng. Bostadsrätt 9. Förmedlar du bostadsrätter? (Ja, Nej) 10. Hur bedömer du att antalet bostadsrätter till salu kommer att förändras de kommande tre månaderna? (1 = Minskat antal, 5 = Ökat antal) 11. Hur bedömer du att köpintresset för bostadsrätter på din marknad kommer att förändras de kommande tre månaderna? (1 = Minska, 5 = Öka) (Med köpintresse menar vi antalet personer på visningarna etc.) 11. Hur bedömer du att försäljningspriset på bostadsrätter kommer att förändras de kommande tre månaderna? (1 = Minska, 5 = Öka) 12. Hur bedömer du att tiden för att sälja en bostadsrätt kommer att förändras de kommande tre månaderna? (1 = Kortare tid, 5 = Längre tid) 14

15 Så gick undersökningen till, fortsättning Fritidshus Inga frågor om fritidshus i enkäten Övriga frågor 13. I vilken utsträckning påverkar nedanstående faktorer din bostadsmarknad just nu? (1= Inte alls, 5 = I mycket hög utsträckning) - Räntan - Arbetsmarknaden - Bankernas restriktiva utlåning - Litet utbud - Stort utbud - Optimism gällande den egna ekonomin - Pessimism gällande den egna ekonomin - Säsong - Väder - Allmän oro och försiktighet - Media Övrigt som påverkan öppet svarsalternativ. OBS. Frågan om påverkan ställdes i separata frågor avseende bostadsrätter och småhus. Fältperiod: Fältarbetsperiod var mellan och Bortfallsredovisning: Bruttourval = Antal Inbjudna: 4448 Ej i målgruppen (t ex föräldraledighet, sjukskrivning, felaktig adress, slutat, förmedlar ej objekt till privatpersoner:) 184 Nettourval = Antal målgruppsaktuella: 4264 Ej svar under fältarbetstid: 2614 Påbörjade: 151 Nej tack (vill ej delta, vill ej delta pga tidsbrist) : 16 Kompletta svar: 2093 Svarsfrekvens = Antal kompletta svar/nettourval: 48% Bortfallsdiskussion Svarsfrekvensen vid denna omgång av Mäklarinsikt är något högre än tidigare. En bidragande orsak till detta är att detta var sjunde omgången av Mäklarinsikt och medlemmarna har vant sig vid att svara. Vi har också valt att göra omfattande länsrapporter med tillhörande grafer som finns att hämta på 15

16 Om Mäklarinsikt Mäklarinsikt är Sveriges största rikstäckande undersökning om bostadsmarknaden. I undersökningen gör Mäklarsamfundets medlemmar över hela Sverige bedömningar av den svenska bostadsmarknaden utifrån den lokala bostadsmarknad de verkar på, i dagliga kontakter och samtal med sina kunder. Mäklarinsikt genomförs av Mäklarsamfundet med hjälp av ett webbaserat verktyg utvecklat av Brand Insight av Mäklarsamfundets medlemmar deltar och har möjlighet att svara, vilket är ett totalurval. Ett totalurval betyder att inget urval görs inom målgruppen, samtliga i målgruppen kontaktas. På så sätt elimineras risken för snedvridet urval och den statistiska säkerheten ökar. Ett totalurval ger dessutom säkra resultat på små separata grupper eftersom samtliga inom gruppen tillfrågats. Enligt praxis bryter vi dock inte lägre ner än till sju respondenter per grupp för att inte äventyra någon persons anonymitet. Mäklarinsikt presenteras fyra gånger per år. Denna gång genomfördes undersökningen mellan och medlemmar harsvarat. Våra medlemmar bedömer bostadsrätter och småhus separat - de kommande tre månaderna, d.v.s. september till och med november I Mäklarinsikt görs nedbrytning på län- och kommunnivå, i de kommuner där det finns tillräckligt med underlag. På sidan 14 hittar du information om metod, svarsperiod etc. I den här riksrapporten finner du en sammanfattning och analys av undersökningen. Vi har också valt att göra omfattande länsrapporter med tillhörande grafer som finns att hämta på Materialet är tillgängligt för var och en. Vi är helt öppna med resultaten. Materialet får fritt användas om källan anges. Källa: Mäklarinsikt, oktober Mäklarinsikt är Mäklarsamfundets undersökning om bostadsmarknaden. Om Mäklarsamfundet Mäklarsamfundet är bransch- och serviceorganisationen för Sveriges fastighetsmäklare. Vi har cirka medlemmar, vilket utgör 75 procent av den samlade kåren. Läs mer om oss på 16

Förstagångsköparen under 26

Förstagångsköparen under 26 Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 3 2012 Bankernas restriktiva utlåning påverkar mest Svårare låna till småhus Förstagångsköparen under 26 Mäklarsamfundet presenterar:

Läs mer

Special. Trendspaning. Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014. Bergvärme hetast. Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust och fräscht

Special. Trendspaning. Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014. Bergvärme hetast. Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust och fräscht Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2013 Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014 Bergvärme hetast Trendspaning Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust

Läs mer

Mäklarinsikt Fastighetsmäklare bedömer: stabilt i stora delar av landet - svagare utveckling i Stockholm

Mäklarinsikt Fastighetsmäklare bedömer: stabilt i stora delar av landet - svagare utveckling i Stockholm Pressmeddelande 009-07-0 Mäklarinsikt Fastighetsmäklare bedömer: stabilt i stora delar av landet - svagare utveckling i Stockholm Fastighetsmäklarnas bedömning är att marknaden för småhus och bostadsrätter

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län

Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län Södermanlands län Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län Västernorrlands län Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

VINTER 2014. Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VINTER 2014. Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VINTER 2014 Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Vinter 2014 Nordic Housing Insight är en

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län

Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län Norrbottens län Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län

Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län Hallands län Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län

Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län

Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Götalands län Mäklarinsikt 2016:3 Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län Jämtlands län Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län

Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län Kronobergs län Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län

Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län

Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län Dalarnas län Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län

Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län

Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län Gävleborgs län Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

mäklarinsikt 2010:4 Familjeförhållanden styr Stillastående priser Längre förmedlingstid

mäklarinsikt 2010:4 Familjeförhållanden styr Stillastående priser Längre förmedlingstid mäklarinsikt 2010:4 Familjeförhållanden styr Stillastående priser Längre förmedlingstid Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Mäklarsamfundet presenterar: Mäklarinsikt

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VÅR 2013 Hett i Norge Varmt i Sverige Svalt i Danmark Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight VÅR 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande undersökning som visar hur

Läs mer

VINTER 2013. Optimism i Norge Tålmodiga danskar. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VINTER 2013. Optimism i Norge Tålmodiga danskar. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VINTER 2013 Optimism i Tålmodiga danskar Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight VINTER 2013 I november besvarade tusentals fastighetsmäklare frågor om bostadsmarknaden

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län

Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Stark tro på fortsatt prisökning

Stark tro på fortsatt prisökning SOMMAR 2014 Stark tro på fortsatt prisökning i Norge Stabilt i Sverige och Danmark Het marknad för sjönära fritidshus Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Sommar 2014

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I Skåne

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2015:2 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län

Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län Kronobergs län Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Norrbottens län

Mäklarinsikt 2013:4 Norrbottens län Norrbottens län Mäklarinsikt 2013:4 Norrbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län Värmlands län Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Gävleborgs län

Mäklarinsikt 2013:4 Gävleborgs län Gävleborgs län Mäklarinsikt 2013:4 Gävleborgs län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län

Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län Västerbottens län Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2013:4 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden HÖST 2013 Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight, hösten 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Hallands län

Mäklarinsikt 2013:4 Hallands län Hallands län Mäklarinsikt 2013:4 Hallands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 3 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Dalarnas län

Mäklarinsikt 2013:4 Dalarnas län Dalarnas län Mäklarinsikt 2013:4 Dalarnas län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län

Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län Södermanlands län Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 30 november och 13 december 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2016:1 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 30 november och 13 december 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades

Läs mer

Småhus kräver fler visningar

Småhus kräver fler visningar Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2013 Stark bostadsmarknad Bankerna påverkar mest Småhus kräver fler visningar Mäklarsamfundet presenterar: Sveriges största rikstäckande

Läs mer

Hög efterfrågan på bostäder i Norden

Hög efterfrågan på bostäder i Norden VINTER 2016 Hög efterfrågan på bostäder i Norden Media och räntan påverkar allt mer Stark tro på uppgång på den norska bostadsmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight

Läs mer

De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse

De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse VINTER 2015 De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse Stark tro på ökad efterfrågan Media har stor påverkan på den nordiska bostadsmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

Läs mer

mäklarinsikt Juli 10 Aktiv bostadssommar Stort utbud, stillastående priser Barnfamiljens dröm nyrenoverat

mäklarinsikt Juli 10 Aktiv bostadssommar Stort utbud, stillastående priser Barnfamiljens dröm nyrenoverat Juli nr 6 2010 mäklarinsikt mäklarinsikt Juli 10 6 Aktiv bostadssommar Stort utbud, stillastående priser Barnfamiljens dröm nyrenoverat Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet

Läs mer

Mer aktivitet - stillastående priser

Mer aktivitet - stillastående priser Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2011 Mer aktivitet - stillastående priser Fritidshusmarknaden vaknar till liv Mamman bestämmer var skåpet ska stå Nordic Housing

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2013:4 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2013:4 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 3 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Media och oro präglar marknaden. Sjunkande priser. Börsen påverkar. Nordic Housing Insight

Media och oro präglar marknaden. Sjunkande priser. Börsen påverkar. Nordic Housing Insight Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 3 2011 Media och oro präglar marknaden Sjunkande priser Börsen påverkar Nordic Housing Insight Mäklarsamfundet presenterar: Sveriges

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Jämtlands län

Mäklarinsikt 2015:3 Jämtlands län Jämtlands län Mäklarinsikt 2015:3 Jämtlands län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Utbud och köpintresse bedöms öka Stark förväntan på stigande priser, särskilt i Norge Tempot har skruvats upp i Sverige och bromsat in i Norge

Utbud och köpintresse bedöms öka Stark förväntan på stigande priser, särskilt i Norge Tempot har skruvats upp i Sverige och bromsat in i Norge VÅR 2014 Utbud och köpintresse bedöms öka Stark förväntan på stigande priser, särskilt i Norge Tempot har skruvats upp i Sverige och bromsat in i Norge Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2014:4 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074

Läs mer

Bostadsrätten står sig bäst

Bostadsrätten står sig bäst Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 2 2012 Stillastående priser Villaköparna har ofta barn Bostadsrätten står sig bäst Mäklarsamfundet presenterar: Sveriges största

Läs mer

Stark tro på uppgång i Norge

Stark tro på uppgång i Norge SOMMAR 2015 Stark tro på uppgång i Norge Räntan och media påverkar mest Stabil utveckling på fritidshusmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Sommar 2015 Ökat

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare. I

Läs mer

mäklarinsikt april 09

mäklarinsikt april 09 April 9 mäklarinsikt Sveriges största boendeundersökning/2, Fyra slutsatser/3, Räntan och sysselsättningen viktigast/4, Fler bostäder till salu/5, Ökat köpintresse/7, Stabila priser/9, Trötta på homestyling/,

Läs mer

Bankernas hårda krav påverkar bostadsmarknaden

Bankernas hårda krav påverkar bostadsmarknaden Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2013 Bankernas hårda krav påverkar bostadsmarknaden Allt färre känner oro inför bostadsbeslut Trendbrott - fler tror på stigande

Läs mer

Uppåt på den nordiska småhusmarknaden Ökat utbud av bostadsrätter i Norge och Danmark

Uppåt på den nordiska småhusmarknaden Ökat utbud av bostadsrätter i Norge och Danmark VÅR 2015 Uppåt på den nordiska småhusmarknaden Ökat utbud av bostadsrätter i Norge och Danmark Räntan påverkar den nordiska bostadsmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing

Läs mer

mäklarinsikt Januari 10 Stor brist på bostäder till 40-talister Få bostäder till salu Oförändrade priser

mäklarinsikt Januari 10 Stor brist på bostäder till 40-talister Få bostäder till salu Oförändrade priser mäklarinsikt Januari 10 Stor brist på bostäder till 40-talister Få bostäder till salu Oförändrade priser Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Mäklarsamfundet presenterar:

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län

Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Skånes län Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2014:2 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067

Läs mer

Trendbrott! Litet utbud påverkar bostadsmarknaden mest just nu

Trendbrott! Litet utbud påverkar bostadsmarknaden mest just nu Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2014 Trendbrott! Litet utbud påverkar bostadsmarknaden mest just nu Bostäder säljs snabbare än i fjol Oron har minskat och optimismen

Läs mer

Jättegap mellan utbud och efterfrågan i Sverige

Jättegap mellan utbud och efterfrågan i Sverige HÖST 2014 Jättegap mellan utbud och efterfrågan i Sverige Arbetsmarknaden viktigaste påverkansfaktorn i Norge och Danmark Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Höst

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Södermanlands län

Mäklarinsikt 2014:2 Södermanlands län Södermanlands län Mäklarinsikt 2014:2 Södermanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Västernorrlands län

Mäklarinsikt 2014:2 Västernorrlands län Västernorrlands län Mäklarinsikt 2014:2 Västernorrlands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Norrbottens län

Mäklarinsikt 2014:2 Norrbottens län Norrbottens län Mäklarinsikt 2014:2 Norrbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Hallands län

Mäklarinsikt 2014:2 Hallands län Hallands län Mäklarinsikt 2014:2 Hallands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Kronobergs län

Mäklarinsikt 2014:2 Kronobergs län Kronobergs län Mäklarinsikt 2014:2 Kronobergs län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:2 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:2 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2014:2 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2014:2 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Högst upp eller längst ned

Högst upp eller längst ned HÖST 2011 Sälja villan först Högst upp eller längst ned Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Sälja villan först I Nordic Housing Insight fick fastighetsmäklarna denna gång besvara frågan hur

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Värmlands län

Mäklarinsikt 2014:2 Värmlands län Värmlands län Mäklarinsikt 2014:2 Värmlands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Kalmar län

Mäklarinsikt 2014:2 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2014:2 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Dalarnas län

Mäklarinsikt 2014:2 Dalarnas län Dalarnas län Mäklarinsikt 2014:2 Dalarnas län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Örebro län

Mäklarinsikt 2014:2 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2014:2 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

mäklarinsikt Oktober 09 Mäklarsamfundets medlemmar bedömer bostadsmarknaden Ökad optimism Köpa först - sälja sen?

mäklarinsikt Oktober 09 Mäklarsamfundets medlemmar bedömer bostadsmarknaden Ökad optimism Köpa först - sälja sen? mäklarinsikt Oktober 09 Mäklarsamfundets medlemmar bedömer bostadsmarknaden Ökad optimism Köpa först - sälja sen? Om trender och utveckling på din lokala bostadsmarknad från Mäklarsamfundet Mäklarsamfundet

Läs mer

mäklarinsikt Mars 10 Stillastående priser från mars till maj Stor tomt och påkostad trädgård Fritidshus vid vattnet

mäklarinsikt Mars 10 Stillastående priser från mars till maj Stor tomt och påkostad trädgård Fritidshus vid vattnet mäklarinsikt Mars 10 5 Stillastående priser från mars till maj Stor tomt och påkostad trädgård Fritidshus vid vattnet Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Mäklarsamfundet

Läs mer

Fler säljer innan de köper Semester och väder påverkar bomarknad Dämpad prisutveckling

Fler säljer innan de köper Semester och väder påverkar bomarknad Dämpad prisutveckling Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 2 2011 Fler säljer innan de köper Semester och väder påverkar bomarknad Dämpad prisutveckling Nordic Housing Insight Mäklarsamfundet

Läs mer

Fortsatt stark bostadsmarknad

Fortsatt stark bostadsmarknad Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 2 2013 Fortsatt stark bostadsmarknad Bankerna allt viktigare Fritidshus - Korta avstånd och bra läge lockar mest Mäklarsamfundet

Läs mer

Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2012. Oförändrade priser. Bank och media påverkar.

Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2012. Oförändrade priser. Bank och media påverkar. Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2012 Oförändrade priser Bank och media påverkar Ökad aktivitet Mäklarsamfundet presenterar: Sveriges största rikstäckande undersökning

Läs mer

Arbetsmarknadens påverkan ökar

Arbetsmarknadens påverkan ökar Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2012 Arbetsmarknadens påverkan ökar Färre bud och fler visningar g n i n a p s d en och ombonat men TrVarmt också ljust och fräscht!

Läs mer

Människor lever i bilden som media målar upp

Människor lever i bilden som media målar upp Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2011 Människor lever i bilden som media målar upp Erfarenhet gör människor luttrade och coola 54% bedömer svagt sjunkande småhuspriser

Läs mer

Bristen på bostäder mer påtaglig än någonsin

Bristen på bostäder mer påtaglig än någonsin Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 2 2015 Bristen på bostäder mer påtaglig än någonsin Uppgång väntas under de kommande månaderna Högre tempo på bomarknaden jämfört

Läs mer

Special Sänkt flyttskatt och ökat utbud skulle få fler att flytta. Bankerna och media påverkar allt mer. Stabil prisutveckling på bostadsmarknaden

Special Sänkt flyttskatt och ökat utbud skulle få fler att flytta. Bankerna och media påverkar allt mer. Stabil prisutveckling på bostadsmarknaden Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 3 2017 Bankerna och media påverkar allt mer Stabil prisutveckling på bostadsmarknaden Special Sänkt flyttskatt och ökat utbud skulle

Läs mer