Mer aktivitet - stillastående priser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mer aktivitet - stillastående priser"

Transkript

1 Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr Mer aktivitet - stillastående priser Fritidshusmarknaden vaknar till liv Mamman bestämmer var skåpet ska stå Nordic Housing Insight

2 Mäklarsamfundet presenterar: Sveriges största rikstäckande undersökning om bostadsmarknaden CLAUDIA WÖRMANN ANALYSANSVARIG Hej! Du håller den första Mäklarinsikt för år 2011 i din hand. En ny, lite omarbetad version av Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden. Efter önskemål från er läsare har vi förändrat och förenklat rapporten. Vi vet att många inom branschen tar del av de kvartalsvisa resultaten i Mäklarinsikt. Media rapporterar flitigt om fastighetsmäklarnas bedömningar, både i Sverige och utomlands. Vi får fler och fler läsare bland presumtiva köpare och säljare. Vi har lagt till kortfattade slutsatser i ytterkanten av texten. De fyra slutsatserna på sidan 3 tjänar sitt syfte för den som vill tillgodogöra sig informationen utan att läsa hela rapporten. Denna gång besvarades Mäklarinsikt av 1895 fastighetsmäklare, spridda över hela Sverige. Bedömningsmånaderna framåt innefattar mars, april och maj Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Mer aktivitet - stillastående priser Nr Fritidshusmarknaden vaknar till liv Mamman bestämmer var skåpet ska stå Nordic Housing Insight Mäklarinsikt är Sveriges största rikstäckande undersökning om bostadsmarknaden. Undersökningen är unik i sitt slag då den speglar ett stort antal uppfattningar i hela landet, vid köp-och säljögonblicket. Den kan också brytas ner i mindre grupper. I undersökningen bedömer Mäklarsamfundets medlemmar den svenska bostadsmarknaden utifrån sin lokala marknad. Det är generellt sett ganska hektiska månader på bostadsmarknaden på våren. Då vaknar även fritidshusmarknaden till liv. Ja, den traditionella vill säga, det röda huset med de vita knutarnas säsong. Stugorna i fjällvärlden följer en lite annorlunda säsong mot den traditionella stugans. Den här gången har landets fastighetsmäklare därför även bedömt utvecklingen på fritidshusmarknaden. Fastighetsmäklare möter alla slag av familjekonstellationer som byter boende. Just den här gången har vi ställt en fråga riktad till hur det ser ut i kärnfamiljen. Definitionen av vad som är en kärnfamilj har vi hämtat från nationalencyklopedins beskrivning. Landets fastighetsmäklare ställdes inför frågan om, i en kärnfamilj, vem som egentligen har det största inflytandet över vilken bostad man flyttar till. Det redovisar vi på sidan 14 i rapporten. Vi har även frågat hur den traditionella villaförmedlingen ser ut när det kommer till det äldre paret som säljer villan. Är huset i behov av underhåll? Eller har renoveringsviljan nått även den äldre befolkningen. På sidan 4 kan du läsa om det Nordiska samarbetet Nordic Housing Insight. Med vänliga hälsningar och hopp om en varm och solig vår! Claudia Wörmann, Analysansvarig Mäklarsamfundet. 2

3 4 slutsatser Fastighetsmäklarnas bedömning av bostadsmarknaden 1. Påverkan bankernas restriktiva utlåning i topp På frågan om vad som påverkar småhusmarknaden mest just nu hamnar bankernas restriktiva utlåning i topp i fastighetsmäklarnas bedömningar. Media påverkar marknaden näst mest efter bankernas utlåning. Mäklare vittnar om att diskussionen i media om bubblan som ska spricka, om räntechocken och om elprischock påverkar deras marknad. Både mjuka och hårda omständigheter styr agerandet på bostadsmarknaden. Den allra vanligaste anledningen till flytt är yttre omständigheter i form av förändrade familjeförhållanden. Utöver arbete och lånemöjligheter styr ens tilltro till den egna ekonomin och till den svenska dito. Hur optimistisk respektive pessimistisk man är. Sätter man dessa två påverkansfaktorer mot varandra vinner optimisterna över pessimisterna. 52 procent av landets fastighetsmäklare bedömer att optimism om den egna ekonomin påverkar deras bostadsmarknad i stor utsträckning. 2. Mamman in charge Fastighetsmäklarna fick besvara frågan om vem som egentligen fattar beslutet vilken bostad man ska flytta till. Flera kommentarer i de öppna svaren från fastighetsmäklarna handlade om att frågan var könsstereotyp och gammeldags ställd. Den sedvanliga bostadsförmedlingen finns inte idag. Med vetskapen om att varje fastighetsförmedling är unik och kan innefatta gayfamiljen och familjer med mina, dina och våra gemensamma barn så omfattas svaren på frågan bara hur det ser ut enligt nationalencyklopedins beskrivning av kärnfamiljen. I den är det mamman som tar det formella beslutet om vart man ska flytta som familj. 72 procent av de tillfrågade fastighetsmäklarna svarar att det är mamman i kärnfamiljen som har mest inflytande när det kommer till val av bostad. Näst efter det är det ett gemensamt beslut, 41 procent gör bedömningen att alla tillsammans bestämmer. Därefter är det pappan som bestämmer och till sist barnen. 3. Det våras för fritidshusen Drygt hälften, 52 procent, av de tillfrågade fastighetsmäklarna bedömer att priset för ett fritidshus kommer att vara oförändrat fram till och med maj procent delar bedömningen att priserna kommer att öka något och övriga 17 procent är av uppfattningen att priserna kommer att sjunka. 4. Äldre paret Landets fastighetsmäklare ställdes inför frågan hur den traditionella förmedlingen av äldre paret säljer villan ser ut, utifrån ett underhållsperspektiv. Sannolikt har det äldre paret bott i sitt hus länge, villan börjar kännas för stor och villaboendet kräver mer av dem än vad de orkar med. Fastighetsmäklare har i tidigare Mäklarinsikt konstaterat att det nuvarande systemet med bland annat sänkt uppskovsavdrag drabbar många äldre i lågbelånade villor, som bor kvar även om de inte vill. Äldre som begrepp är en tolkningsfråga, och eftersatt kan vara allt från gamla tapeter till stort moderniseringsbehov. Det allra vanligaste är att skicket på huset är dåligt och påverkar försäljningspriset negativt. Nästan lika vanligt är det att skicket på en villa där säljarna är äldre är att huset är i dåligt skick framför allt inomhus. 39 procent av de tillfrågade fastighetsmäklarna gör den bedömningen. 15 procent bedömer att huset där säljarna är äldre är i bra skick. 3

4 Nordic Housing Nordic Housing Insight Fastighetsmäklare står i daglig kontakt med säljare och köpare. De möter singlar, gayfamiljen, nya familjer med gamla barn och gamla familjer med nya barn som byter boende. Vi valde nationalencyklopedins definition på kärnfamilj och redovisar svaret på frågan vem som bestämmer vilket hus man flyttar till. Stor enighet råder bland fastighetsmäklarna i Norge, Danmark, Island och Sverige - Det är mamman som bestämmer vilket hus det blir. 100% Vem har mest inflytande över vilket hus familjen flyttar till? 90% 80% 70% 60% 50% 40% Mamman Alla tillsammans Pappan Barnen 30% 20% 10% 0% Norge Sverige Danmark Island Underhåll i Norden Vi frågade hur den klassiska äldre paret säljer villan förmedlingen ser ut utifrån ett underhållsperspektiv. Här noteras stora skillnader, se sidan 5. Prisutveckling Det är klara skillnader mellan fastighetsmäklarna i bedömningen om prisutvecklingen på småhusmarknaden kommande tre månader. Tonvikten bland de danska och svenska fastighetsmäklarna, 56 respektive 62 procent, är att priserna bedöms bli oförändrade fram till och med maj Däremot är det bara 16 procent av de norska fastighetsmäklarna som bedömer stillastående priser. Optimismen spirar i väst I Norge ligger bedömningstyngdpunkten på att småhuspriserna kommer stiga. Hela 83 procent av de tillfrågade fastighetsmäklarna bedömer stigande priser. På Island ser det likartat ut. 42 procent av landets fastighetsmäklare bedömer stigande priser på småhus fram till och med maj i år. Bedömningen ska ses mot bakgrund av att priserna sjunkit kraftigt i samband med den ekonomiska krisen på Island. Det är en mycket mer optimistisk bedömning än i Danmark och i Sverige, 10 procent av de danska och 25 procent av de svenska fastighetsmäklarna bedömer stigande småhuspriser. Påverkan I stora drag har fastighetsmäklarna bedömt vilka faktorer som påverkar småhusmarknaden ganska likartat, oavsett land. Arbetsmarknaden, medias rapportering om bostadsmarknaden och ränteutvecklingen påverkar mest. Vissa skillnader i blir dock tydliga. Medias betydelse för bostadsmarknaden är större i Danmark och Sverige än i Norge. Till skillnad från i Norge och Sverige påverkar ett stort utbud den danska marknaden mer än vad ett litet gör. 4

5 Nordic Housing Nordic Housing Insight Optimismen påverkar bostadsmarknaden mer än vad pessimismen gör i samtliga länder, i Danmark med mycket liten marginal mellan optimism och pessimism. Bankernas restriktiva utlåning påverkar bostadsmarknaden i Sverige och Danmark mer än i Norge. Arbetsmarknaden och bankernas restriktiva utlåning påverkar bostadsmarknaden mest på Island. Därefter är det allmän oro och osäkerhet som påverkar den isländska bostadsmarknaden för närvarande. Följt av media. Pessimismen om den egna ekonomin påverkar mer än vad optimismen gör. Skick på huset när äldre säljer 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% Norge Sverige Danmark 30% 20% 10% 0% Huset är i bra skick Huset är i dåligt skick inomhus Huset är i dåligt skick utomhus Husets dåliga skick påverkar priset 5

6 Påverkansfaktor 2011:1 Optimism 52% Pessimism 41% påverkan Bankernas restriktiva utlåning påverkar småhusmarknaden mest Fastighetsmäklaren: Skattereglerna ger inlåsningseffekter. Det är skillnad mellan påverkansfaktorer. En del faktorer är fundamentala för att människor ska agera på marknaden för det ägda boendet. Räntan är en av dessa faktorer. Arbetsmarknaden en annan. Nu är det möjligt för oss att studera hur de olika faktorerna förändrats över tid i sin påverkan på bostadsmarknaden. Det finns andra faktorer som fångas upp av landets fastighetsmäklare, som är mer snabbföränderliga. Bland annat om det är ett litet eller stort utbud, om köparna och säljarna präglas mer av optimism eller pessimism om den egna ekonomin. Alla faktorer interagerar med varandra. Och präglar marknaden på orten. Både mjuka och hårda omständigheter styr agerandet på bostadsmarknaden. Den allra vanligaste anledningen till flytt är yttre omständigheter i form av förändrade familjeförhållanden. Utöver arbete och lånemöjligheter styr ens tilltro till den egna ekonomin och till den svenska dito samt hur optimistisk respektive pessimistisk man är. Sätter man dessa två påverkansfaktorer mot varandra i Mäklarinsikt 2011:1 vinner optimisterna över pessimisterna. 52 procent av landets fastighetsmäklare bedömer att optimism om den egna ekonomin påverkar deras bostadsmarknad i stor utsträckning. 42 procent av fastighetsmäklarna bedömer det som att pessimism om den egna ekonomin påverkar. Genom att svarsfrekvensen är spridd över hela landet illustreras på ett mycket tydligt sätt att det finns stora regionala skillnader. Sveriges bostadsmarknad är precis lika mångsidig som allt annat i vårt avlånga land. Orten som brottas med dalande invånarantal och stigande arbetslöshet står i stark kontrast mot orten med stark inflyttning, stabil arbetsmarknad och bostadsbrist. Bolånetak, reavinst och osäkerhet På frågan om vad som påverkar småhusmarknaden mest just nu hamnar bankernas restriktiva utlåning i topp. En av de mest fundamentala faktorerna som påverkar människor på bostadsmarknaden är möjlighet eller svårighet att få lån. Bolånetaket som infördes i oktober 2010 ligger till grund för och påverkar fastighetsmäklarnas bedömning. De vittnar om att vissa grupper helt försvunnit från visningarna, bland annat yngre köpare. Det råder osäkerhet om vad de nya reglerna egentligen innebär för köparna, som därmed inte törs agera. Detta ligger till stor grund för fastighetsmäklarnas bedömningar i Mäklarinsikt 2011:1. Fastighetsmäklaren: All hysteri om att vi har eller kommer att få en bostadsbubbla - som bara finns i media. Och så var det den där bubblan. Media påverkar marknaden näst mest efter bankernas utlåning. Mäklare vittnar om att diskussionen i media om bubblan som ska spricka, om räntechocken och om elprischock påverkar deras marknad. När en artikel om bostadsbubbla publicerats påverkar det både indirekt och direkt. Det visar sig med oroliga spekulanter och bekymrade säljare, och fastighetsmäklarna vittnar om många frågor direkt kopplade till senaste artikeln. Arbetsmarknadens och räntans påverkan på bostadsmarknaden är fortsatt stark. Dessa båda hamnar på delad tredje plats av vad som, enligt landets fastighetsmäklare, påverkar bostadsmarknaden mest. Landets fastighetsmäklare bedömer i februari 2011 att ett litet utbud av småhus påverkar mer än ett stort. Till viss del förklaras detta av säsongsmässiga variationer och rent vädermässiga förhållanden, med en ihållande och kall vinter. Ett mindre utbud än vanligt kan lokalt leda till ett stillastående läge på bostadsmarknaden. Hittar du ingen ersättningsbostad till din nuvarande, faller det sig naturligt att avvakta med den egna försäljningen. Påverkan på bostadsrättsmarknaden Frågan som ställs till landets fastighetsmäklare om vad som påverkar mest just nu delas upp i småhus- respektive bostadsrättsmarknaden. Landets fastighetsmäklare rankar bankernas restriktiva utlåning som den faktor som påverkar bostadsrättsmarknaden mest. Därefter är det räntan, tätt följt av medias rapportering om bostadsmarknaden. Påverkansfaktorerna bedöms ganska likartat mellan de båda boendeformerna. Med bankernas utlåning, medias rapportering och ränteutvecklingen i topp. Skillnaden i bedömning mellan de båda boendeformerna är att medias påverkan och räntans påverkan byter plats med varandra. Media rankas högre än räntan som påverkansfaktor på småhusmarknaden. Och räntan påverkar bostadsrättsmarknaden mer än vad media gör. Fastighetsmäklaren: Just nu är det otroligt tufft för unga familjer att våga köpa hus, framför allt i en avflyttningsort som min. 6

7 Fler småhus till salu 66% Lika många 26% Färre 8% småhus Småhusmarknaden vaknar till liv Fastighetsmäklaren: Snön gör att utbudet av villor är litet. En majoritet av landets fastighetsmäklare bedömer att det blir fler småhus till salu från mars till och med maj. Deras bedömningar stämmer också väl överens med de faktiska cyklerna på småhusmarknaden. Först när våren kommit en bit på väg vaknar säljare och köpare till liv igen och börjar tänka på flytt. Speciellt kännbart är detta för småhusmarknaden där man många gånger både vill visa och se huset med tillhörande trädgård. En förklaring till det ökade utbudet ligger i de naturliga variationerna som hör till årstiderna. Utgångspunkten för de kommande tre månaderna ligger i februari, då marknaden fortfarande präglades av ett litet utbud. Efterfrågan kommer att vara oförändrad Landets fastighetsmäklare bedömer att inledningen på våren kommer att präglas av ett oförändrat till ökat köpintresse för småhus. I februari 2011, när Mäklarinsikt 2011:1 besvarades, översteg efterfrågan på många håll utbudet. Utbudet var ovanligt litet på många delmarknader i Sverige. Om efterfrågan redan är stor faller det sig naturligt att 43 procent av landets fastighetsmäklare bedömer att köpintresset kommer att vara oförändrat kommande tre månader. Nästan lika stor andel, 42 procent, gör bedömningen att köpintresset kommer att öka kommande tre månader. Regionala avvikelser De allra flesta fastighetsmäklarna i Sverige är av uppfattningen att köpintresset kommer att vara lika respektive öka fram till och med maj. Fastighetsmäklarnas framtidsbedömning påverkas av hur läget i februari 2011 såg ut. I vissa län hade marknaden redan smugit igång, medan det på andra håll fortfarande var iskallt, även på bomarknaden. Trots ganska likartad bedömning över hela Sverige utmärker sig vissa län genom att göra en avvikande bedömning gentemot övriga. Bedömningarna bland fastighetsmäklarna på Gotland skiljer sig åt genom att ingen bedömer att köpintresset kommer att minska kommande tremånaders period. Likartad mer optimistisk bedömning hittar vi bland fastighetsmäklare i Skåne och i Norrbottens län. Många människor åker långväga ifrån till Skåne och Gotland för att leta sommarhus, både bland fritidshus- och permanentboende. Säsongen är starkt kopplad till detta. Det är både lättare och mer lockande att företa dessa resor på våren. På vissa håll, som i exempelvis Norrbottens län, påverkar det lilla utbudet köpintresset. Det finns ett uppdämt behov bland presumtiva köpare. Bedömd utveckling SMÅHUS utbud och efterfrågan mars till maj 2011 Öka kraftigt 5 Öka något 4 Fastighetsmäklaren: Man sneglar på vad andra gör här på orten och följer strömmen. Men omsättningen, utbudet, efterfrågan och priser kommer att öka här. Vara oförändrat 3 Efterfrågan Utbud Minska något 2 Minska kraftigt 1 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 7

8 Priserna stiger dec - februari 15 procent Priserna stiger mars - maj 25 procent småhus Stillastående småhuspriser inleder våren 56 procent av landets fastighetsmäklare bedömer att priserna på småhus kommer att ligga stilla kommande tre månader, mars till och med maj. 25 procent av de tillfrågade fastighetsmäklarna bedömer stigande priser och 19 procent sjunkande. I Mäklarinsikt 2010: 4 delades bedömningen stillastående priser av 62 procent av de tillfrågade fastighetsmäklarna och nu delas bedömningen av 56 procent. Förra bedömningsperioden innefattade december 2010 till och med februari Fastighetsmäklarnas bedömningar då föll ut i linje med faktisk prisutveckling. Under de senaste tre månaderna (fram till och med januari 2011) har priset för ett småhus i Sverige varit oförändrat. Vid en jämförelse mellan 2010:4 och idag noteras en ganska kraftig förändring i antalet fastighetsmäklare som bedömer att priset för ett småhus kommer att stiga. Regionala avvikelser Även om aktiviteten alltid går ned under vissa perioder, så har vissa delmarknader i år haft ett rekordlitet utbud. Själva obalansen mellan utbud och efterfrågan är en stark påverkansfaktor på prisutvecklingen. Tonvikten bland landets fastighetsmäklare är att priserna kommer att vara oförändrade de kommande tre månaderna, fram till och med maj Men vissa län utmärker sig gentemot de övriga. I Jönköpings län gör fler av de tillfrågade fastighetsmäklarna, 35 procent, bedömningen att priset för en villa kommer att sjunka.. Mer optimistisk är man i sin bedömning i Norrbottens län, på Gotland och i Uppsala län. Fler fastighetsmäklare än i övriga län gör bedömningen stigande pris för en villa mars till och med maj

9 Sjunkande utbud 6% Vara lika 40% Öka något 49% Öka kraftigt 5% bostadsrätter Stark vår för bostadsrätterna Fastighetsmäklaren: Fler bostadsrätter till salu med bibehållet köpintresse. Utbud 54 procent av de tillfrågade fastighetsmäklarna i Mäklarinsikt 2011:1 bedömer att antalet bostadsrätter till salu kommer att öka under mars till och med maj. 40 procent bedömer att antalet bostadsrätter till salu blir oförändrat. Ett fåtal fastighetsmäklare, 6 procent, gör bedömningen att antalet kommer att sjunka. Bedömningsmånaden ligger i februari. Att utbudet var onormalt litet då präglar bedömningen framåt. Efterfrågan ser likadan ut Efterfrågan på bostadsrätter i Sverige bedöms bli likadan de kommande tre månaderna. 57 procent av landets fastighetsmäklare gör bedömningen att köpintresset kommer att vara oförändrat. 31 procent bedömer att köpintresset kommer att öka och övriga 12 procent att köpintresset kommer att sjunka fram till och med maj. Regionala avvikelser Majoriteten bedömer att antalet bostadsrätter kommer att öka. Dock noteras några små länsvisa avvikelser. I Gävleborgs län gör fastighetsmäklarna en starkare bedömning än övriga att antalet bostadsrätter till salu i länet kommer att vara oförändrat. Likartad bedömning gör fastighetsmäklarna i Hallands län. Fastighetsmäklare i ett fåtal län gör en starkare bedömning att antalet bostadsrätter till salu kommer att öka fram till och med maj. Så är det i Västerbotten, på Gotland och i Norrbottens län. I två av dessa län bedöms också efterfrågan på ett lite avvikande sätt gentemot övriga län. Ingen bedömer att köpintresset för bostadsrätter kommer att minska kommande tre månader varken på Gotland eller i Norrbotten. 9

10 bostadsrätter Våren inleds med stillastående bostadsrättspriser 60 procent av landets fastighetsmäklare bedömer att priset för en bostadsrätt kommer att vara oförändrat mars till och med maj procent bedömer stigande priser och övriga 18 procent sjunkande priser. Sammantaget för både bostadsrätter och villor gör fastighetsmäklarna den starkaste bedömningen på stillastående priser. Regionala avvikelser Oförändrade priser för bostadsrätter kommande tre månader är den dominerande bedömningen bland landets fastighetsmäklare. I vissa län noteras en avvikande bedömning gentemot övriga. Fastighetsmäklare på Gotland och i Norrbotten är de enda där ingen gör bedömningen att priset på en bostadsrätt kommer att sjunka fram till och med maj. På Gotland bedömer 61 procent att priset kommer att vara lika och resterande gör bedömningen stigande priser. I Norrbottens län fördelar sig bedömningen på ett likartat sätt. 71 procent gör bedömningen att priset för en bostadsrätt i Norrbottens län kommer att vara lika, övriga bedömer stigande priser. I Dalarna, i Uppsala och i Kalmar län är det fler fastighetsmäklare som gör bedömningen att priset för en bostadsrätt kommer att stiga kommande tre månader. 47 procent av fastighetsmäklarna gör bedömningen stigande priser i Dalarnas län. I Uppsala län delas bedömningen av 41 procent. I både Kalmar och Jönköpings län delas bedömningen stigande priser på bostadsrätter av 35 procent. 10

11 fritidshus Det våras för fritidshusen Eftersom marknaden för traditionella fritidshus brukar ligga i träda under vintern och vakna upp igen till våren, ställer vi inte frågor om just fritidshus varje gång. Men den här gången har landets fastighetsmäklare fått svara på dessa frågor. Tanken på ett eget fritidhus ökar när fåglarna kvittrar och de första snödropparna tittar upp. Då vaknar också de potentiella köparna och säljarna till liv. Boendet är starkt sammankopplat med känslor. Men det är i hemmet vi är privata, det är där vi har minnen och drömmar. Inget annat boende är så känsloladdat som just fritidshuset. Just därför går många gånger fritidshuset över från en generation till en annan. I de fall där fritidshuset säljs beror det ofta på att de nuvarande ägarna inte orkar med underhållet längre. Kanske i kombination med att yngre generation inte har samma intresse för fritidshuset som den äldre. De kanske vill spendera sin semester på annat håll. Det råder konstant obalans mellan utbud och efterfrågan för fritidshusen i Sverige, på de allra flesta marknader. Många av pärlorna går i arv och generellt kommer det ut få fritidshus till salu i förhållande till hur många det finns. Cirka av Sveriges cirka fritidshus omsätts varje år. Prisutveckling - Stillastående priser Drygt hälften, 52 procent, av de tillfrågade fastighetsmäklarna bedömer att priset för ett fritidshus kommer att vara oförändrat fram till och med maj procent delar bedömningen att priserna kommer att öka och övriga 17 procent är av uppfattningen att priserna kommer att sjunka. Regionala avvikelser Tonvikten i samtliga län ligger på både på ökat utbud och efterfrågan kommande tre månader. Vissa län utmärker sig gentemot övriga genom att göra en mycket Parallell marknad Fritidshusmarknaden går lite parallellt med marknaden för småhus och bostadsrätter, men påverkas i stort sett av samma faktorer som bostadsrätts- och småhusmarknaden. Beslutet att köpa sommarställe påverkas av ränteutveckling och allmän konjunktur. Sverige har en stor variation av fritidshus, vilket slår igenom på statistiken. Fritidshuset är en form av konsumtion och investering i fritiden. I sämre tider finns potential att hyra ut eller rent av att sälja. Köpet av ett fritidshus är ingen impulshandling utan är noga genomtänkt och kalkylerat. Har du relativt låga omkostnader för ditt permanenta boende och en stabil ekonomi öppnar sig möjligheten till ett eget sommarställe. Många väljer fritidshus utifrån minnen. Inte sällan söker människor fritidshus i sin barndomstrakt. Antingen där barndomssomrarna utspelade sig, eller i närheten av uppväxtorten. Utbud - Fler stugor ut på marknaden I och med att bedömningsperioden framåt också sammanfaller med högsäsongen för den traditionella fritidshusmarknaden är det inte så konstigt att 70 procent av de tillfrågade fastighetsmäklarna bedömer att utbudet av fritidshus till salu kommer att öka från mars till och med maj. 24 procent bedömer att utbudet kommer att vara oförändrat. Övriga 6 procent gör bedömningen, våren till trots, att utbudet kommer att minska. Efterfrågan - Ökat köpintresse 56 procent av de tillfrågade fastighetsmäklarna bedömer ett ökat köpintresse för fritidshus fram till och med maj De övriga bedömer att köpintresset kommer att vara likadant (31 procent) resterande 12 procent bedömer sjunkande köpintresse. starkare bedömning på ökat köpintresse för fritidshus som inledning på våren. I Norrbottens län bedömer 85 procent av de tillfrågade fastighetsmäklarna att köpintresset för fritidshus i deras län kommer att öka. Uppdelat så gör 71 procent bedömningen att köpintresset kommer att öka något och 14 procent tror att köpintresset kommer att öka kraftigt. Likartad bedömning återfinns i Västernorrland. Av samtliga tillfrågade tror 81 att köpintresset kommer att öka. 29 procent tror att köpintresset ökar något, övriga 52 procent bedömer kraftigt ökat köpintresse för fritidshus i länet. Likartad bedömning delas av fastighetsmäklare i Kalmar, på Gotland och i Gävleborg. 11

12 Fastighetsmäklaren: Kvinnan har alltid sista ordet, för mannen är det viktigast att kvinnan är nöjd. Det är sant, jag trodde själv det var en fördom när jag började för 20 år sedan, men det stämmer, hittills har jag aldrig, verkligen aldrig, sett motsatsen! Att flytta - vem bestämmer? Alla tillsammans eller? I den definierade kärnfamiljen är det mamman som tar det formella beslutet om vart man ska flytta som familj. 72 procent av de tillfrågade fastighetsmäklarna svarar att det är mamman i familjen som har mest inflytande när det kommer till val av bostad. Näst efter det är det ett gemensamt beslut, 42 procent gör bedömningen att alla tillsammans bestämmer i en flyttsituation. special Fastighetsmäklaren: Jag upplever att det är högst individuellt vilken i ett par som bestämmer, oftast är det i konsensus. Fastighetsmäklarna fick besvara frågan om vem som egentligen fattar beslutet om vilken bostad man ska flytta till. Flera kommentarer i de öppna svaren från fastighetsmäklarna handlar om att frågan var könsstereotyp och gammeldags ställd. Den sedvanliga bostadsförmedlingen finns inte idag. Frågan ställdes medvetet för att innefatta den så kallade kärnfamiljen, enligt nationalencyklopedins definition. Med vetskapen om att varje fastighetsförmedling är unik och kan innefatta gayfamiljen och familjer med mina, dina och våra gemensamma barn så omfattas svaren på frågan bara hur det ser ut i den definierade kärnfamiljen. Fastighetsmäklaren: Barnens åsikt är viktiga för föräldrar, om inte barnen är väldigt små. Fastighetsmäklaren: Vill mamman i familjen köpa blir det ofta affär oavsett vad pappan vill. Vill pappan köpa men mamman är tveksam blir det sällan affär. Pappan i kärnfamiljen hamnar på tredje plats och på sista och fjärde plats hamnar barnen, som har minst inflytande. Den allra vanligaste orsaken till flytt är att den nuvarande bostaden antingen är för liten eller för stor. Det här med barnens inflytande varierar naturligtvis som allt annat. Ju äldre barn desto större inflytande. Vem i en kärnfamilj * har mest inflytande över vilket hus man flyttar till? 100% * Nationalencyklopedins definition. 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Fastighetsmäklaren: När ekonomin är kollad och godkänd för familjen är det ofta mamman som har det slutgiltiga avgörandet om de vill ha huset. 20% 10% 0% Mamman Alla tillsammans Pappan Barnen * 12

13 Fastighetsmäklaren: Nuvarande skattesystem med sänkt uppskovsavdrag har fått en inlåsningseffekt och leder till kapitalförstöring - i form av halvt förfallna hus. special Hur ser det ut när det äldre paret säljer villan? Fastighetsmäklaren: Brukar vara äldre standard men välbevarat. Landets fastighetsmäklare ställdes inför frågan hur den traditionella förmedlingen av äldre paret säljer villan ser ut, utifrån ett underhållsperspektiv. De inlåsningsproblem som existerar på den svenska bostadsmarknaden innefattar bland annat det äldre paret som egentligen både vill och skulle behöva flytta från sin villa. Sannolikt har de bott där mycket länge, villan är för stor och villaboendet kräver mer av dem än vad de orkar med. Fastighetsmäklare har i tidigare Mäklarinsikt konstaterat att det nuvarande systemet med bland annat sänkt uppskovsavdrag drabbar många äldre i lågbelånade villor. Så här uttrycker en del fastighetsmäklare problemet: Inre miljön gammal Äldre som begrepp är en tolkningsfråga, och eftersatt kan vara allt från gamla tapeter till stort moderniseringsbehov. Det allra vanligaste är att skicket på huset är dåligt och påverkar försäljningspriset negativt. Nästan lika vanligt är det att skicket på en villa där säljarna är äldre är att huset är i dåligt skick framför allt inomhus. 39 procent av de tillfrågade fastighetsmäklarna gör den bedömningen. 15 procent bedömer att huset där säljarna är äldre är i bra skick. Fastighetsmäklaren: De äldre blir ofta tvungna att låna för att köpa lägenhet och får då en högre boendekostnad än vad de har i sitt hus. Fastighetsmäklaren: Äldre är måna om sitt hus och sköter underhållet bra - så länge de orkar. Hur ser den normala äldre paret säljer villan förmedlingen ut? Husets skick påverkar priset Dåligt skick utomhus Fastighetsmäklaren: 40-talister och yngre har ofta bostäder i bra skick. Dåligt skick inomhus Huset är i bra skick 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 13

14 försäljningstid Normalförmedlingen tar 4 till 6 veckor för ett småhus Ibland sker förändringar i förmedlingstid på bostadsmarknaden, de kan bli längre eller kortare. I det grundläggande perspektivet finns förklaringen i hur balansen mellan utbud och efterfrågan ser ut i en viss region, i ett område och till och med i ett kvarter. Efterfrågan är större än utbudet - kortare tid. Och det motsatta leder till längre förväntad förmedlingstid. Men det lilla utbudet kan regionalt leda till att de presumtiva köparna som har något att sälja också avvaktar. De hittar inget att köpa och avvaktar därför med sin egen försäljning. Tider av avvaktan och liten rörlighet brukar åtföljas av mer aktivitet, styrt av antal bostäder till salu. Man går in i den mer aktiva perioden med ett ackumulerat behov, både som köpare och som säljare. Normalförmedlingen tar 4 till 6 veckor för ett småhus Under hösten 2010 bedömde 51 procent av landets fastighetsmäklare att det tog 4 6 veckor för en genomsnittlig villaförmedling. Idag delas den bedömningen av 49 procent. 21 procent bedömer att det tar 7 veckor eller längre att förmedla en villa. En liten andel bedömer att en normal villaförmedling tar 2 till 3 veckor, 2 procent och mindre än en vecka, 4 procent. Bostäderna vi bor i skiljer sig åt precis som vi människor gör. Därför är det svårt att generalisera. Många fastighetsmäklare säger att förmedlingstiden varierar kraftigt beroende på skick och läge. Det finns bostäder som attraherar väldigt många personer, där många kan tänka sig att bo, och den bostaden finns ju också som av olika anledningar inte har så stor presumtiv köpargrupp. Fastighetsmäklaren: Tiden varierar mycket beroende på typen av objekt, så det är svårt att svara riktigt rättvist. Vissa objekt går på ett par veckor medan andra kan ta 2-3 månader. Fastighetsmäklaren: Tenderar att bli längre eftersom förbehåll om försäljning av annan bostad börjar förekomma mer och mer, detta pga. att förstagångsköpare ofta faller på 85% regeln. De nya bolånereglerna som innebär att du kan låna upp till 85 procent av bostadens värde har givit effekter på förmedlingstiden. Det har lett till en större åtskillnad mellan attraktiva och mindre attraktiva bostäder. Med attraktiv menas en bostad i bra skick som inte kräver så mycket renovering innan inflyttning. Förutom rätt läge och pris. Dessa bostäder tar kortare tid att förmedla. Fastighetsmäklaren: Orenoverade hus tar längre tid och tappar köpare. Eftersom man måste lägga så mycket i kontant insats har man inte råd att renovera. Man betalar hellre lite mer för att få något renoverat och klart för inflyttning. Fastighetsmäklaren: Tiden varierar rätt mycket på vår marknad. De lite dyrare husen tar längre tid än billigare. 14

15 Så gick undersökningen till Metod Undersökningen genomfördes genom en webbaserad undersökning. Metodvalet motiverades med att en webbaserad undersökning tillåter att respondenterna svarar då de anser sig ha tid. Vidare ger metoden tid till eftertanke i den mån respondenten själv önskar. Webbundersökningen administrerades genom att ett skickades till varje respondent med en länk till frågeformuläret. Ett följebrev inkluderades där syftet med undersökningen förklarades, vikten av att varje respondent svarade samt att man svarade anonymt. Cirka en vecka efter att länken skickats till respondenterna gick en första påminnelse ut till dem som inte svarat. En påminnelse skickas för att erhålla en så hög svarsfrekvens som möjligt. Sammanlagt skickades tre påminnelser. Målgrupp och Urval: Samtliga av Mäklarsamfundets medlemmar, (ej aspiranter, föräldralediga sjukskrivna, eller de som bara förmedlar storhus och skogsbruk etc.,, studenter och assistenter) kontaktades vilket innebär att vi arbetade med ett totalurval. Ett totalurval betyder att man inte gör något urval inom sin målgrupp utan samtliga i målgruppen kontaktas, risken för snedvridet urval elimineras därmed och den statistiska säkerheten ökar. Ett totalurval betyder vidare att vi kan se säkra resultat på små separata grupper eftersom samtliga inom gruppen tillfrågats. Enligt praxis bryter vi dock inte lägre än ner till sju respondenter per grupp, detta för att inte äventyra anonymitetsskyddet. Enkät Enkäten baserades på den enkät som användes från och med andra omgången av Mäklarinsikt. Ett antal frågor har bytts ut i syfte att hålla frågeställningar och resultat aktuella. Från och med Mäklarinsikt 3 är svarsalternativet vet ej borttaget från majoriteten av de fasta frågorna. Detta beslut fattades efter samtal med mäklare där det framkom att svarsalternativet ansågs onödigt. Att svarsalternativet tas bort innebär en liten justering i majoriteten av de fasta frågorna och detta ska hållas i åtanke vid jämförelser mellan mätningarna. Effekten bör dock vara försumbar då svarsalternativet har används i mycket liten utsträckning vid tidigare mätningar. I denna enkät togs inga frågor om Fritidshus med. En annan förändring i denna upplaga är att frågan om påverkansfaktorer delades upp i bostadsrättsmarknaden och småhusmarknaden. Vidare, samma fråga, lades det till ett öppet svarsalternativ under de fasta. Småhus 1. Förmedlar du småhus? (Ja, Nej) 2. Hur bedömer du att antalet småhus till salu kommer att förändras de kommande tre månaderna? (1 = Minskat antal, 5 = Ökat antal) 3. Hur bedömer du att köpintresset för småhus kommer att förändras på din marknad de kommande tre månaderna? (1 = Minska, 5 = Öka) (Med köpintresse menar vi antalet personer på visningarna etc.) 4. Hur bedömer du att försäljningspriset på småhus kommer att förändras de kommande tre månaderna? (1 = Minska, 5 = Öka) 5. Hur lång tid tar det att förmedla ett småhus just nu? Mindre än en vecka, 2-3 veckor, 4-6 veckor, 7 veckor eller längre. Bostadsrätt Förmedlar du bostadsrätter? (Ja, Nej) 6. Hur bedömer du att antalet bostadsrätter till salu kommer att förändras de kommande tre månaderna? (1 = Minskat antal, 5 = Ökat antal) 7. Hur bedömer du att köpintresset för bostadsrätter på din marknad kommer att förändras de kommande tre månaderna? (1 = Minska, 5 = Öka) (Med köpintresse menar vi antalet personer på visningarna etc.) 8. Hur bedömer du att försäljningspriset på bostadsrätter kommer att förändras de kommande tre månaderna? (1 = Minska, 5 = Öka) 9. Hur lång tid tar det att förmedla en bostadsrätt just nu? Mindre än en vecka, 2-3 veckor, 4-6 veckor, 7 veckor eller längre. Fritidshus Förmedlar du fritidshus? (Ja, Nej) 10. Hur bedömer du att antalet fritidshus till salu kommer att förändras de kommande tre månaderna? (1 = Minskat antal, 5 = Ökat antal) 11. Hur bedömer du att köpintresset för fritidshus på din marknad kommer att förändras de kommande tre månaderna? (1 = Minska, 5 = Öka) (Med köpintresse menar vi antalet personer på visningarna etc.) 12. Hur bedömer du att försäljningspriset på fritidshus kommer att förändras de kommande tre månaderna? (1 = Minska, 5 = Öka) 15

16 Så gick undersökningen till, fortsättning Övriga frågor 13. I vilken utsträckning påverkar nedanstående faktorer din bostadsmarknad just nu? (1= Inte alls, 5 = I mycket hög utsträckning) - Räntan - Arbetsmarknaden - Bankernas restriktiva utlåning - Litet utbud - Stort utbud - Optimism gällande den egna ekonomin - Pessimism gällande den egna ekonomin - Säsong - Väder - Allmän oro och försiktighet - Media Övrigt som påverkar öppet svarsalternativ OBS. Frågan om påverkan ställdes i separata frågor avseende bostadsrätter och småhus. 14. När en familj flyttar vem har då mest inflytande över vilken bostad man flyttar till? Alla tillsammans, mamman, pappan, barnen. OBS. Frågan om påverkan ställdes i separata frågor avseende bostadsrätter och småhus. 15. Hur ser den vanligaste äldre paret säljer villan förmedlingen ut? Huset är i bra skick, Huset är eftersatt inomjus, huset är eftersatt utomhus, eftersatt både ute och inne, så pass eftersatt att det påverkar priset. Fältperiod: Fältarbetsperiod var mellan och Bortfallsredovisning: Bruttourval = Antal Inbjudna: 3780 Ej i målgruppen (t ex föräldraledighet, sjukskrivning, felaktig adress, slutat, förmedlar ej objekt till privatpersoner:) Nettourval = Antal målgruppsaktuella: 3780 Kompletta svar: 1895 Svarsfrekvens = Antal kompletta svar/nettourval: 50 % Bortfallsdiskussion Svarsfrekvensen vid denna omgång av Mäklarinsikt är något lägre än tidigare. En bidragande orsak till detta är att svarsperioden sammanföll med februarilov i vissa delar av landet. 16

17 Om Mäklarinsikt Mäklarinsikt är Sveriges största rikstäckande undersökning om bostadsmarknaden. I undersökningen gör Mäklarsamfundets medlemmar över hela Sverige bedömningar av den svenska bostadsmarknaden utifrån den lokala bostadsmarknad de verkar på, i dagliga kontakter och samtal med sina kunder. Mäklarinsikt genomförs av Mäklarsamfundet med hjälp av ett webbaserat verktyg som heter EasyResearch. Mäklarsamfundets medlemmar deltar och har möjlighet att svara, vilket är ett totalurval. Ett totalurval betyder att inget urval görs inom målgruppen, samtliga i målgruppen kontaktas. På så sätt elimineras risken för snedvridet urval och den statistiska säkerheten ökar. Ett totalurval ger dessutom säkra resultat på små separata grupper eftersom samtliga inom gruppen tillfrågats. Enligt praxis bryter vi dock inte lägre ner än till sju respondenter per grupp för att inte äventyra någon persons anonymitet. Mäklarinsikt presenteras fyra gånger per år. Denna gång genomfördes undersökningen mellan och medlemmar har svarat. Våra medlemmar bedömer bostadsrätter och småhus separat - de kommande tre månaderna, d.v.s. mars till och med maj I Mäklarinsikt görs nedbrytning på län- och kommunnivå, i de kommuner där det finns tillräckligt med underlag. Information om metod, svarsperiod etc hittar du längst bak i rapporten. I den här riksrapporten finner du en sammanfattning och analys av undersökningen. Vi har också valt att göra omfattande länsrapporter med tillhörande grafer som finns att hämta på Materialet är tillgängligt för var och en. Vi är helt öppna med resultaten. Materialet får fritt användas om källan anges. Källa: Mäklarinsikt 2011:1. Mäklarinsikt är Mäklarsamfundets undersökning om bostadsmarknaden. Om Mäklarsamfundet Mäklarsamfundet är bransch- och serviceorganisationen för Sveriges fastighetsmäklare. Vi har cirka medlemmar, vilket utgör en majoritet av den samlade kåren. Läs mer om oss på 17

Bristen på bostäder mer påtaglig än någonsin

Bristen på bostäder mer påtaglig än någonsin Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 2 2015 Bristen på bostäder mer påtaglig än någonsin Uppgång väntas under de kommande månaderna Högre tempo på bomarknaden jämfört

Läs mer

Special. Lågt utbud och ränta tyngst av påverkansfaktorerna. Stabil utveckling av pris och utbud men ökad efterfrågan väntas

Special. Lågt utbud och ränta tyngst av påverkansfaktorerna. Stabil utveckling av pris och utbud men ökad efterfrågan väntas Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2016 Lågt utbud och ränta tyngst av påverkansfaktorerna Stabil utveckling av pris och utbud men ökad efterfrågan väntas Special

Läs mer

VINTER 2013. Optimism i Norge Tålmodiga danskar. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VINTER 2013. Optimism i Norge Tålmodiga danskar. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VINTER 2013 Optimism i Tålmodiga danskar Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight VINTER 2013 I november besvarade tusentals fastighetsmäklare frågor om bostadsmarknaden

Läs mer

Stark tro på fortsatt prisökning

Stark tro på fortsatt prisökning SOMMAR 2014 Stark tro på fortsatt prisökning i Norge Stabilt i Sverige och Danmark Het marknad för sjönära fritidshus Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Sommar 2014

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Stockholms län

Mäklarinsikt 2013:1 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2013:1 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508

Läs mer

Special. Trendspaning. Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014. Bergvärme hetast. Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust och fräscht

Special. Trendspaning. Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014. Bergvärme hetast. Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust och fräscht Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2013 Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014 Bergvärme hetast Trendspaning Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust

Läs mer

Högst upp eller längst ned

Högst upp eller längst ned HÖST 2011 Sälja villan först Högst upp eller längst ned Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Sälja villan först I Nordic Housing Insight fick fastighetsmäklarna denna gång besvara frågan hur

Läs mer

Hög efterfrågan på bostäder i Norden

Hög efterfrågan på bostäder i Norden VINTER 2016 Hög efterfrågan på bostäder i Norden Media och räntan påverkar allt mer Stark tro på uppgång på den norska bostadsmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight

Läs mer

Personlighet viktigare än pengar

Personlighet viktigare än pengar VINTER 2011 Dysterkvistar i Danmark och Personlighet viktigare än pengar Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Dysterkvistar i Danmark och I denna upplaga av Nordic Housing Insight har vi valt

Läs mer

Stark tro på uppgång i Norge

Stark tro på uppgång i Norge SOMMAR 2015 Stark tro på uppgång i Norge Räntan och media påverkar mest Stabil utveckling på fritidshusmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Sommar 2015 Ökat

Läs mer

Förstagångsköparen under 26

Förstagångsköparen under 26 Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 3 2012 Bankernas restriktiva utlåning påverkar mest Svårare låna till småhus Förstagångsköparen under 26 Mäklarsamfundet presenterar:

Läs mer

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

HÖST 2013. Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden HÖST 2013 Norge bromsar in Sverige fortsätter stabilt Danmark förstärks gradvis Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight, hösten 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Östergötlands län

Mäklarinsikt 2015:2 Östergötlands län Östergötlands län Mäklarinsikt 2015:2 Östergötlands län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033

Läs mer

De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse

De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse VINTER 2015 De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse Stark tro på ökad efterfrågan Media har stor påverkan på den nordiska bostadsmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Stockholms län

Mäklarinsikt 2013:4 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2013:4 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Mäklarinsikt Fastighetsmäklare bedömer: stabilt i stora delar av landet - svagare utveckling i Stockholm

Mäklarinsikt Fastighetsmäklare bedömer: stabilt i stora delar av landet - svagare utveckling i Stockholm Pressmeddelande 009-07-0 Mäklarinsikt Fastighetsmäklare bedömer: stabilt i stora delar av landet - svagare utveckling i Stockholm Fastighetsmäklarnas bedömning är att marknaden för småhus och bostadsrätter

Läs mer

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VÅR 2013. Hett i Norge. Varmt i Sverige Svalt i Danmark. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VÅR 2013 Hett i Norge Varmt i Sverige Svalt i Danmark Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight VÅR 2013 Nordic Housing Insight är en återkommande undersökning som visar hur

Läs mer

Jättegap mellan utbud och efterfrågan i Sverige

Jättegap mellan utbud och efterfrågan i Sverige HÖST 2014 Jättegap mellan utbud och efterfrågan i Sverige Arbetsmarknaden viktigaste påverkansfaktorn i Norge och Danmark Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Höst

Läs mer

VINTER 2014. Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VINTER 2014. Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VINTER 2014 Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Vinter 2014 Nordic Housing Insight är en

Läs mer

Uppåt på den nordiska småhusmarknaden Ökat utbud av bostadsrätter i Norge och Danmark

Uppåt på den nordiska småhusmarknaden Ökat utbud av bostadsrätter i Norge och Danmark VÅR 2015 Uppåt på den nordiska småhusmarknaden Ökat utbud av bostadsrätter i Norge och Danmark Räntan påverkar den nordiska bostadsmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing

Läs mer

mäklarinsikt 2010:3 oktober Nordiskt samarbete Nytt badrum i topp Stillastående priser

mäklarinsikt 2010:3 oktober Nordiskt samarbete Nytt badrum i topp Stillastående priser mäklarinsikt 2010:3 oktober 7 Nordiskt samarbete Nytt badrum i topp Stillastående priser Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Mäklarsamfundet presenterar: Mäklarinsikt

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:1 Dalarnas län

Mäklarinsikt 2016:1 Dalarnas län Dalarnas län Mäklarinsikt 2016:1 Dalarnas län Undersökningen genomfördes mellan den 30 november och 13 december 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 934 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2014:4 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2014:4 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

MÄKLARHUSET BO-OPINION

MÄKLARHUSET BO-OPINION MÄKLARHUSET BO-OPINION 1 Mäklarhuset Bo-Opinion tar tempen på: Rörligheten på småhusmarknaden Ett problem på svensk bostadsmarknad är att många villaägare bor kvar i huset långt efter barnen flyttat ut,

Läs mer

Svenskt Näringsliv: ungdomsundersökning 2004 T- 110451. Arne Modig, David Ahlin Datum: 2004-08 - 26

Svenskt Näringsliv: ungdomsundersökning 2004 T- 110451. Arne Modig, David Ahlin Datum: 2004-08 - 26 Svenskt Näringslivs ungdomsundersökning 2004 T- 110451 Svenskt Näringsliv: Temo: Allan Åberg Arne Modig, David Ahlin Datum: 2004-08 - 26 Sida 2 Svenskt Näringslivs ungdomsundersökning 2004 Temo har på

Läs mer

Utbud och köpintresse bedöms öka Stark förväntan på stigande priser, särskilt i Norge Tempot har skruvats upp i Sverige och bromsat in i Norge

Utbud och köpintresse bedöms öka Stark förväntan på stigande priser, särskilt i Norge Tempot har skruvats upp i Sverige och bromsat in i Norge VÅR 2014 Utbud och köpintresse bedöms öka Stark förväntan på stigande priser, särskilt i Norge Tempot har skruvats upp i Sverige och bromsat in i Norge Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

Läs mer

mäklarinsikt 2010:4 Familjeförhållanden styr Stillastående priser Längre förmedlingstid

mäklarinsikt 2010:4 Familjeförhållanden styr Stillastående priser Längre förmedlingstid mäklarinsikt 2010:4 Familjeförhållanden styr Stillastående priser Längre förmedlingstid Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Mäklarsamfundet presenterar: Mäklarinsikt

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:2 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:2 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Gävleborgs län

Mäklarinsikt 2014:2 Gävleborgs län Gävleborgs län Mäklarinsikt 2014:2 Gävleborgs län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

MÄKLARHUSETS MÄKLAR- BAROMETER

MÄKLARHUSETS MÄKLAR- BAROMETER MÄKLARHUSETS MÄKLAR- BAROMETER 1 Mäklarhusets Mäklarbarometer tar tempen på: Bostadsmarknaden inför amorteringskravet Ett kommande amorteringskrav har länge överskuggat bostadsmarknaden. Det första förslaget

Läs mer

Bostadsrätten står sig bäst

Bostadsrätten står sig bäst Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 2 2012 Stillastående priser Villaköparna har ofta barn Bostadsrätten står sig bäst Mäklarsamfundet presenterar: Sveriges största

Läs mer

Media och oro präglar marknaden. Sjunkande priser. Börsen påverkar. Nordic Housing Insight

Media och oro präglar marknaden. Sjunkande priser. Börsen påverkar. Nordic Housing Insight Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 3 2011 Media och oro präglar marknaden Sjunkande priser Börsen påverkar Nordic Housing Insight Mäklarsamfundet presenterar: Sveriges

Läs mer

Så väljer svenska studenter utbildning och så påverkas studenter i hela Norden av den ekonomiska krisen

Så väljer svenska studenter utbildning och så påverkas studenter i hela Norden av den ekonomiska krisen Så väljer svenska studenter utbildning och så påverkas studenter i hela Norden av den ekonomiska krisen En undersökning av Studentum om val till högskola och Kvalificerad Yrkesutbildning Studentum AB Torstenssonsgatan

Läs mer

BoPM Boendeplanering

BoPM Boendeplanering Boendeplanering Rapport 2011-20 Länsstyrelsen Västernorrland avdelningen för näringsliv och samhällsbyggnad BoPM Boendeplanering Beställningsadress: Länsstyrelsen i Västernorrlands län 871 86 Härnösand

Läs mer

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Göteborgsregionen 2011 GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Göteborgsregionen 2011 GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Göteborgsregionen 2011 GÖTEBORG 1 Sammanfattning Andelen unga vuxna i Göteborgsregionen som bor i egen bostad har minskat från 56 procent

Läs mer

Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. kongressombud. välfärdssektorn

Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. kongressombud. välfärdssektorn Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013 2013 2013 Att Delade vara turer i kongressombud välfärdssektorn Delade turer i välfärdssektorn Faktaunderlag Rapport av Kristina Mårtensson

Läs mer

Bostaden och läget. Ur rapporten:

Bostaden och läget. Ur rapporten: Bostaden och läget Ur rapporten: Äldre bor i mycket större utsträckning redan i sin drömbostad jämfört med andra åldersgrupper Utbredd nöjdhet med läget på bostaden En bostad nära bra kommunikationer,

Läs mer

ÅTKOMLIGA BOSTÄDER. Byggande

ÅTKOMLIGA BOSTÄDER. Byggande Sammanfattning Utgångspunkten för denna bok är att även hushåll med relativt låga inkomster ska kunna hitta en acceptabel bostad till en rimlig hyra eller ett rimligt pris på marknaden. Det kommer alltid

Läs mer

mäklarinsikt Juli 10 Aktiv bostadssommar Stort utbud, stillastående priser Barnfamiljens dröm nyrenoverat

mäklarinsikt Juli 10 Aktiv bostadssommar Stort utbud, stillastående priser Barnfamiljens dröm nyrenoverat Juli nr 6 2010 mäklarinsikt mäklarinsikt Juli 10 6 Aktiv bostadssommar Stort utbud, stillastående priser Barnfamiljens dröm nyrenoverat Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet

Läs mer

MÄKLARHUSET BO-OPINION

MÄKLARHUSET BO-OPINION MÄKLARHUSET BO-OPINION 1 Mäklarhuset Bo-opinion tar tempen på: Bostadsrätts- och villa/radhusägare i storstadsregionerna Bostadsmarknaden i storstadsregionerna är ett omdebatterat ämne. Inte minst i fråga

Läs mer

Fler säljer innan de köper Semester och väder påverkar bomarknad Dämpad prisutveckling

Fler säljer innan de köper Semester och väder påverkar bomarknad Dämpad prisutveckling Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 2 2011 Fler säljer innan de köper Semester och väder påverkar bomarknad Dämpad prisutveckling Nordic Housing Insight Mäklarsamfundet

Läs mer

Bostäder för studenter

Bostäder för studenter Bostäder för studenter Rapport i projektet Etablering av det stadsintegrerade Linnéuniversitetet. Handläggare Datum Johanna Andersson 2011-11-18 Susanne Eriksson Bostäder för studenter Vi har undersökt

Läs mer

Attraktionsindex Laholm Oktober 2008

Attraktionsindex Laholm Oktober 2008 Attraktionsindex Laholm Oktober 2008 Geobrands / Axiro AB Adress: Smålandsgatan 26, 392 34 Kalmar Tel: 0480-40 38 60 E-post: per.ekman@geobrands.se www: www.geobrands.se Innehållsförteckning Information

Läs mer

Effekter av Pappabrevet

Effekter av Pappabrevet REDOVISAR 2004:3 Effekter av Pappabrevet En utvärdering av RFV:s och FK:s informationskampanj Sammanfattning Riksförsäkringsverket (RFV) har under 2003 tillsammans med försäkringskassorna skickat ut ett

Läs mer

- Fortsatta studier. Studentarbeten

- Fortsatta studier. Studentarbeten - Fortsatta studier Studentarbeten Innehåll 1 Uppslag för kommande studentarbeten... 3 2 Bo, leva och vara på landsbygden... 3 Att skapa en positiv utvecklingsspiral är viktigt för landsbygdskommuner...

Läs mer

Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2012. Oförändrade priser. Bank och media påverkar.

Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2012. Oförändrade priser. Bank och media påverkar. Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2012 Oförändrade priser Bank och media påverkar Ökad aktivitet Mäklarsamfundet presenterar: Sveriges största rikstäckande undersökning

Läs mer

Arbetsmarknadens påverkan ökar

Arbetsmarknadens påverkan ökar Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2012 Arbetsmarknadens påverkan ökar Färre bud och fler visningar g n i n a p s d en och ombonat men TrVarmt också ljust och fräscht!

Läs mer

Skidstugan som investering 2016

Skidstugan som investering 2016 Skidstugan som investering 2016 Claudia Wörmann Boendeekonom SBAB SBAB har undersökt inställningen till att semestra i de svenska fjällen, vill man ens åka och de som vill det, vad vill de göra förutom

Läs mer

mäklarinsikt Mars 10 Stillastående priser från mars till maj Stor tomt och påkostad trädgård Fritidshus vid vattnet

mäklarinsikt Mars 10 Stillastående priser från mars till maj Stor tomt och påkostad trädgård Fritidshus vid vattnet mäklarinsikt Mars 10 5 Stillastående priser från mars till maj Stor tomt och påkostad trädgård Fritidshus vid vattnet Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Mäklarsamfundet

Läs mer

BEFOLKNING OCH SYSSELSÄTTNING

BEFOLKNING OCH SYSSELSÄTTNING BEFOLKNING OCH SYSSELSÄTTNING Befolkningsutveckling Befolkningen i Båstads kommun var drygt 11000 personer under 1940-talet och fram till början av 50-talet. Kommunen var en typisk landsorts- och jordbrukskommun

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp -12-06 Boindex i riket stabiliserades tredje kvartalet i år - men i storstäderna fortsätter hushållen tappa husköpkraft Boindex för landet som

Läs mer

Inställningen till olika energikällor i Sveriges län

Inställningen till olika energikällor i Sveriges län Inställningen till olika energikällor i Sveriges län 1999 2004 respektive 2005 2010 Per Hedberg [SOM-rapport nr 2011:25] Information om den nationella SOM-undersökningen SOM-institutet vid Göteborgs universitet

Läs mer

Småhus kräver fler visningar

Småhus kräver fler visningar Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2013 Stark bostadsmarknad Bankerna påverkar mest Småhus kräver fler visningar Mäklarsamfundet presenterar: Sveriges största rikstäckande

Läs mer

Företagskompassen, 10 mars 2010: Svenskt företagsklimat behöver bli bättre

Företagskompassen, 10 mars 2010: Svenskt företagsklimat behöver bli bättre Företagskompassen, 10 mars 2010: Svenskt företagsklimat behöver bli bättre Jobs and Society NyföretagarCentrum och SEB har låtit 3 000 personer svara på frågor om hur de ser på det svenska företagsklimatet.

Läs mer

SVENSKA FOLKET TYCKER OM SOL OCH VIND

SVENSKA FOLKET TYCKER OM SOL OCH VIND Svenska folket tycker om sol och vind SVENSKA FOLKET TYCKER OM SOL OCH VIND PER HEDBERG E nergifrågor ligger i botten på listan över vilka frågor människor i Sverige anser vara viktiga. Listan toppas av

Läs mer

Sammanfattning. Kapitel 4: Fritidsaktiviteter i översikt. Sammanfattning 7

Sammanfattning. Kapitel 4: Fritidsaktiviteter i översikt. Sammanfattning 7 Sammanfattning 7 Sammanfattning Genom Statistiska centralbyråns Undersökningar av levnadsförhållanden (ULF) kartläggs och analyseras välfärdens utveckling fortlöpande. Undersökningarna har genomförts årligen

Läs mer

Turismtermometern. en temperaturmätare av svensk besöksnäring

Turismtermometern. en temperaturmätare av svensk besöksnäring Turismtermometern en temperaturmätare av svensk besöksnäring Tertial 2 212 Turismtermometern, Tertial 2 212 Stark turistsommar i antågande Turismtermometern mäter temperaturen i svensk besöksnäring Turismtermometern

Läs mer

Den inre marknaden och företagen i Mälardalen

Den inre marknaden och företagen i Mälardalen November 2005 Den inre marknaden och företagen i Mälardalen Denna rapport bygger på en SCB-undersökning av företagens kunskaper om och attityder till den inre marknaden. Undersökningen har gjorts på uppdrag

Läs mer

Människor lever i bilden som media målar upp

Människor lever i bilden som media målar upp Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2011 Människor lever i bilden som media målar upp Erfarenhet gör människor luttrade och coola 54% bedömer svagt sjunkande småhuspriser

Läs mer

Vad betyder 40-talisternas uttåg för företagens kompetensförsörjning? PATRIK KARLSSON JULI 2010

Vad betyder 40-talisternas uttåg för företagens kompetensförsörjning? PATRIK KARLSSON JULI 2010 Vad betyder 40-talisternas uttåg för företagens kompetensförsörjning? PATRIK KARLSSON JULI 2010 Inledning 2 1. Inledning För många företag är medarbetarna och deras kompetens den viktigaste resursen i

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2011.

Bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2011. Datum 2011-08-01 Dnr 405-1743-11 1(13) Elin Sander Samhällsbyggnad Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Bostadsmarknadsanalys för Gotlands län 2011. Enligt uppdrag 46 i länsstyrelsernas regleringsbrev ska

Läs mer

Brukarenkät IFO 2014. Kvalitetsrapport 2014:02 KVALITETSRAPPORT

Brukarenkät IFO 2014. Kvalitetsrapport 2014:02 KVALITETSRAPPORT Brukarenkät IFO 2014 Kvalitetsrapport 2014:02 KVALITETSRAPPORT Brukarenkät 2014 visar att förvaltningen totalt sett har en mycket god brukarnöjdhet (kundnöjdhet) i alla de områden som berörs i enkäten.

Läs mer

mäklarinsikt Januari 10 Stor brist på bostäder till 40-talister Få bostäder till salu Oförändrade priser

mäklarinsikt Januari 10 Stor brist på bostäder till 40-talister Få bostäder till salu Oförändrade priser mäklarinsikt Januari 10 Stor brist på bostäder till 40-talister Få bostäder till salu Oförändrade priser Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Mäklarsamfundet presenterar:

Läs mer

mäklarinsikt april 09

mäklarinsikt april 09 April 9 mäklarinsikt Sveriges största boendeundersökning/2, Fyra slutsatser/3, Räntan och sysselsättningen viktigast/4, Fler bostäder till salu/5, Ökat köpintresse/7, Stabila priser/9, Trötta på homestyling/,

Läs mer

Befolkningsprognos 2014-2017

Befolkningsprognos 2014-2017 1 Kommunledningsstaben Per-Olof Lindfors 2014-03-19 Befolkningsprognos 2014-2017 Inledning Sveriges befolkning ökade med ca 88971 personer 2013. Folkökningen är den största sedan 1946. Invandringen från

Läs mer

Penningpolitiken och Riksbankens kommunikation

Penningpolitiken och Riksbankens kommunikation ANFÖRANDE DATUM: 2007-10-08 TALARE: PLATS: Förste vice riksbankschef Irma Rosenberg Swedbank, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31

Läs mer

Rapporten LÅNA Institutet för privatekonomi Erika Pahne Juni 2001

Rapporten LÅNA Institutet för privatekonomi Erika Pahne Juni 2001 LÅNA Rapporten LÅNA Institutet för privatekonomi Erika Pahne Juni 2001 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid Inledning 4 Syfte med undersökningen 4 Om undersökningen 5 Kapital 1 Hur lånebilden ser ut 6 Hur många

Läs mer

Göteborg stad för studenter

Göteborg stad för studenter Göteborg stad för studenter Göteborg & Co Näringslivsgruppen i samarbete med Chalmers Tekniska Högskola, Göteborgs universitet och Göteborgs Förenade Studentkårer HUI Research AB, Yulia Rokotova och Åsa

Läs mer

HUSHÅLLENS SPARANDE Maria Ahrengart Madelén Falkenhäll Swedbank Privatekonomi November 2014

HUSHÅLLENS SPARANDE Maria Ahrengart Madelén Falkenhäll Swedbank Privatekonomi November 2014 HUSHÅLLENS SPARANDE Maria Ahrengart Madelén Falkenhäll Swedbank Privatekonomi November 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 SAMMANFATTNING 4 RESULTAT 5 Hur stort sparande har du? 6 Varför sparar du? 7

Läs mer

Bankernas hårda krav påverkar bostadsmarknaden

Bankernas hårda krav påverkar bostadsmarknaden Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 1 2013 Bankernas hårda krav påverkar bostadsmarknaden Allt färre känner oro inför bostadsbeslut Trendbrott - fler tror på stigande

Läs mer

STABIL ÅTERHÄMTNING - STARK FRAMTIDSTRO

STABIL ÅTERHÄMTNING - STARK FRAMTIDSTRO Fastighetsägarnas Sverigebarometer December 1 STABIL ÅTERHÄMTNING - STARK FRAMTIDSTRO Fastighetsägarnas Sverigebarometer tar temperaturen på den svenska fastighetsbranschen och publiceras två gånger per

Läs mer

Företagsamheten 2014 Östergötlands län

Företagsamheten 2014 Östergötlands län Företagsamheten 2014 Östergötlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Östergötlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Östergötlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma

Läs mer

Bostadsköpet & tryggheten

Bostadsköpet & tryggheten Bostadsköpet & tryggheten - Budgivningen är det klart stressigaste momentet i ett bostadsköp - Bostadsköpare söker främst råd hos anhöriga och sin bankkontakt, mäklarens råd anses inte trovärdiga - Ränteförhandlingen

Läs mer

BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18

BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18 BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18 Innehållsförteckning Bostadspolitisk strategi... 4 Förutsättningar och behov... 5 Strategier Boendeplanering utifrån befolkningsstrukturen...

Läs mer

Vem fick jobben? Demografisk och regional granskning av momssänkningens sysselsättningseffekter

Vem fick jobben? Demografisk och regional granskning av momssänkningens sysselsättningseffekter Vem fick jobben? Demografisk och regional granskning av momssänkningens sysselsättningseffekter Innehållsförteckning 15 Sammanfattning 16 Inledning 17 Hur ska momssänkningen fungera? 18 Två år med sänkt

Läs mer

Riksbankens Företagsundersökning MAJ 2014 SMÅ STEG MOT STARKARE KONJUNKTUR OCH STIGANDE PRISER

Riksbankens Företagsundersökning MAJ 2014 SMÅ STEG MOT STARKARE KONJUNKTUR OCH STIGANDE PRISER Riksbankens Företagsundersökning MAJ 2014 SMÅ STEG MOT STARKARE KONJUNKTUR OCH STIGANDE PRISER Riksbankens företagsundersökning i maj 2014 Enligt Riksbankens företagsundersökning i maj 2014 har konjunkturen

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER FEBRUARI 2016 SVERIGE- BAROMETERN

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER FEBRUARI 2016 SVERIGE- BAROMETERN FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER FEBRUARI 216 SVERIGE- BAROMETERN Sammanfattning 215 blev ännu ett starkt år för fastighetsbranschen. Stigande fastighetsvärden drev upp totalavkastningen till drygt 14

Läs mer

Attraktionsindex Sölvesborg. Skapat av: Per Ekman Tendensor AB Gröndalsvägen 19b 392 36 Kalmar Tel: 0480-40 38 60 e-post: per.ekman@tendensor.

Attraktionsindex Sölvesborg. Skapat av: Per Ekman Tendensor AB Gröndalsvägen 19b 392 36 Kalmar Tel: 0480-40 38 60 e-post: per.ekman@tendensor. Attraktionsindex Sölvesborg Dokumenttyp: Slutrapport Skapat av: Per Ekman Tendensor AB Gröndalsvägen 19b 392 36 Kalmar Tel: 0480-40 38 60 e-post: per.ekman@tendensor.se Datum: 29 april, 2010 Innehåll Information

Läs mer

GRs effektstudie 2008 Gällande studerande vid kommunal vuxenutbildning i Göteborgsregionen, våren 2006

GRs effektstudie 2008 Gällande studerande vid kommunal vuxenutbildning i Göteborgsregionen, våren 2006 GRs effektstudie 2008 Gällande studerande vid kommunal vuxenutbildning i Göteborgsregionen, våren 2006 Maj 2008 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av GR Utbildning Innehållsförteckning

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 11 SÖDERMANLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Tryggheten viktigast för den som ska sälja bostad

Tryggheten viktigast för den som ska sälja bostad Tryggheten viktigast för den som ska sälja bostad Sammanfattning Varför välja mäklare? 74 procent av Sveriges befolkning från 15 år och uppåt uppger i undersökningen att de skulle anlita mäklare om de

Läs mer

Studentbostäder Är det brist på studentbostäder i Linköping?

Studentbostäder Är det brist på studentbostäder i Linköping? LINKÖPINGS UNIVERSITET Studentbostäder Är det brist på studentbostäder i Linköping? Maykil Al-Magdasi, Evelina Guander Svärm, Anton Högberg och Elisabeth Öhman Seminariegrupp 3D 2012-03-20 2 Sammanfattning

Läs mer

Förord... 2. Inledning... 3. Ungas politiska engagemang... 4. Politiskt kontra partipolitiskt engagemang... 4. Vill unga engagera sig politiskt?...

Förord... 2. Inledning... 3. Ungas politiska engagemang... 4. Politiskt kontra partipolitiskt engagemang... 4. Vill unga engagera sig politiskt?... Innehållsförteckning Förord... 2 Inledning... 3 Ungas politiska engagemang... 4 Politiskt kontra partipolitiskt engagemang... 4 Vill unga engagera sig politiskt?... 4 Hur ser unga på de politiska ungdomsförbunden?...

Läs mer

MYNDIGHETSRANKING 2013. Så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag

MYNDIGHETSRANKING 2013. Så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag MYNDIGHETSRANKING 2013 Så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag Rapport Oktober 2013 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Så gjordes undersökningen... 4 Vilka myndigheter

Läs mer

2010-09-13 Resultatnivåns beroende av ålder och kön analys av svensk veteranfriidrott med fokus på löpgrenar

2010-09-13 Resultatnivåns beroende av ålder och kön analys av svensk veteranfriidrott med fokus på löpgrenar 1 2010-09-13 Resultatnivåns beroende av ålder och kön analys av svensk veteranfriidrott med fokus på löpgrenar av Sven Gärderud, Carl-Erik Särndal och Ivar Söderlind Sammanfattning I denna rapport använder

Läs mer

Den upplevda otryggheten

Den upplevda otryggheten TRYGGARE STÄDER Inledning I mätning efter mätning är trygghet den faktor som är viktigast för att hyresgäster ska trivas i sina bostadsområden. Trygghet är ett komplicerat begrepp som omfattar våra erfarenheter

Läs mer

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om företagares/företagsledares attityder 25 mars 2015

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om företagares/företagsledares attityder 25 mars 2015 Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om företagares/företagsledares attityder 25 s 2015 SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). Mellan

Läs mer

Rapport: Bostadsundersökning 2014

Rapport: Bostadsundersökning 2014 Rapport: Bostadsundersökning 2014 Vilka har svarat på enkäten? Svar & bortfall 301 enkäter skickades ut varav 135 besvarades. Svarsfrekvens: 45 %. En enkät var ogiltig. Svar & bortfall 400 enkäter skickades

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄRMLAND

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄRMLAND #4av5jobb Skapas i små företag. VÄRMLAND Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagen ryggraden i ekonomin.......... 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern. Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård

Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern. Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 37 22 december 2005

FöreningsSparbanken Analys Nr 37 22 december 2005 FöreningsSparbanken Analys Nr 37 22 december 2005 Föreningssparbankens andra Tysklandpanel Tysklands reformer och konjunktur i ett inhemskt och internationellt ekonomperspektiv: Tyskland godkänd reformpolitik

Läs mer

Undersökning om fastigheter

Undersökning om fastigheter Undersökning om fastigheter 16--4 Caroline Theorell Thea Eriksson Almgren Om undersökningen Metod: TNS Sifos webbpanel Fältperiod: 17 februari 16 Omfattning: 11 intervjuer Genomförande och metod Om SIFOs

Läs mer

Skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland?

Skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland? Barn- och utbildningsförvaltningen Utvecklingsavdelningen/GCN 2008-08-27 Skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland? Sammanställning av enkät till föräldrar om intresset för

Läs mer

Nyckeltalsinstitutets. årsrapport 2013

Nyckeltalsinstitutets. årsrapport 2013 Nyckeltalsinstitutets årsrapport 2013 För 18:e året i rad sammanställer Nyckeltalsinstitutet en rad olika personalnyckeltal. För tolfte året presenteras Attraktiv Arbetsgivarindex AVI och för nionde året

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄSTERBOTTEN

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄSTERBOTTEN #4av5jobb Skapas i små företag. VÄSTERBOTTEN Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning arna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

Arjeplogs framtid. - en uppmaning till gemensamma krafttag. Populärversion

Arjeplogs framtid. - en uppmaning till gemensamma krafttag. Populärversion Arjeplogs framtid - en uppmaning till gemensamma krafttag Populärversion Förord Utvecklingen i Arjeplog präglas av två, relativt motstående, tendenser. Dels utvecklas delar av näringslivet, främst biltestverksamheten

Läs mer

Sveriges villaägare om grannar och grannskap. Rapport september 2009

Sveriges villaägare om grannar och grannskap. Rapport september 2009 Sveriges villaägare om grannar och grannskap Rapport september 2009 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika områden.

Läs mer

STs Temperaturmätare Arbetsmiljön 2012

STs Temperaturmätare Arbetsmiljön 2012 STs Temperaturmätare Arbetsmiljön 2012 Fackförbundet ST 2012-05-15. Referens: Torbjörn Carlsson, Utredare 070/658 49 29 torbjorn.carlsson@st.org Förord Fackförbundet ST har tidigare år genomfört större

Läs mer

Företagens risk- och försäkringssituation

Företagens risk- och försäkringssituation Telefonundersökning bland svenska småföretagare Företagens risk- och försäkringssituation Marginalen Bank, februari-mars 2013 Fakta om undersökningen Metod: Telefonintervjuer Registerurval: Slumpmässigt

Läs mer