Utomhusarbete och möjlighet att träffa människor ses som positivt av många medarbetare på våra återvinningscentraler. Men här lurar också faror.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utomhusarbete och möjlighet att träffa människor ses som positivt av många medarbetare på våra återvinningscentraler. Men här lurar också faror."

Transkript

1 Utomhusarbete och möjlighet att träffa människor ses som positivt av många medarbetare på våra återvinningscentraler. Men här lurar också faror. Idag har många arbetsmiljörisker identifierats, men vi jobbar fortfarande med att hitta bra lösningar.

2 tema: arbetsmiljö Hot och våld Det är det stora problemet idag. Attraktiva material innebär stöldrisker, ibland hela ligor som far runt. Det kan uppstå mycket hotfulla situationer gentemot vår personal. Men även vanliga besökare kan ha svårt att följa våra regler ibland, vilket kan leda till otäcka incidenter. Att det är svårt att få gehör från polisen för de farliga situationer som ofta uppstår gör det inte lättare. Vi måste jobba närmre polisen och polisanmäla varje gång det händer något. Utbildning i konflikthantering är en annan viktig del att satsa på, så personalen lär sig att gå undan. Trafiken Många besökare på återvinningen innebär många fordon. Då uppstår lätt en stressig situation som gör folk oaktsamma, vilket innebär stor risk att bli påkörd nästan varje sommar händer olyckor på de större återvinningscentralerna. På många återvinningscentraler är risken också stor när avfallet hämtas och tunga fordon ska samsas med personbilar. Vidare kan tomgångskörning försämra luften. Bra skyltning, olika filer och bommar i kombination med mätning av besöksflödet kan ge en lugnare miljö och därmed färre olyckor. Det ger dessutom möjlighet att övervaka sorteringen bättre. Fluorescerande klädsel är ett måste det finns regelverk som styr det här och man syns mycket bättre inifrån bilarna. Bra belysning är också en hjälp, även om det är dyrt, faktiskt en av de stora kostnaderna när man bygger en återvinningscentral. Skapa gott om plats vid de vanligaste och mest skrymmande avfallsslagen, till exempel trädgårdsavfall och jord/sten, så att släpkärror ryms. Vi rekommenderar däremot inte att personalen hjälper till vid backning med släp om något händer är personalen personligt ansvarig. Fordonstrafik bör skiljas från tung trafik inga delade ytor eller korsande vägar är det optimala. Det här måste lösas redan på planeringsstadiet. Fallrisker Där det finns containerfack finns också risk att falla ner. Det är dock främst en fråga om kundsäkerhet. En klassisk olycka för besökarna är att de följer med avfallet ner i containern när de drar fram det uppifrån ett släp, men slinter. Tillsammans med Arbetsmiljöverket håller vi på att ta fram en branschpraxis kring hur avspärrningar vid höjdskillnader ska vara utformade. Kunder som faller är dock svårt att förebygga. Om de beter sig på ett farligt sätt handlar det om att informera om riskerna, men inte genom skyltar, vi måste prata med dem. Klämskador När containrar ska skickas iväg finns risk för klämskador. Täckning kan innebära märkliga arbetsställningar, då är det lätt att göra illa ryggen. Man jobbar också med material som utsätts för mycket slitage en enda rostig hake kan innebära livsfara när många ton ska lyftas. Det är viktigt att jobba med underhållsplaner för containrar och lyftanordningar. Det finns också möjlighet att täcka containern på andra sätt, till exempel automatiskt från bilen via skenor. Tunga lyft Felsorterat avfall och överfulla burar för elavfall innebär många tunga lyft under en arbetsdag. Vi har en väldigt servicemedveten personal, som kanske ibland hjälper till mer än de borde. Våra kunder kan ibland också tycka att de borde få mer hjälp. Vakuumliftar och eltruckar är fantastiska hjälpmedel. Skaffa och använd dem! På vissa centraler har vi skyltar: Fråga oss gärna, men lasta ur själv för att påminna både personal och besökare om vad som gäller. Buller Trafiken påverkar ljudnivån, men det mesta oljudet uppstår när man slänger skrot eller sten i en tom container. Personliga hörselskydd med medhörning ger ett bra skydd. Med dem går det bra att prata med varann, men ljudspikarna filtreras bort. Text: Carina Eklund, Sysav, ordförande för avfall sveriges arbetsgrupp ÅVC Foto: Andreas Offesson Med planering och utbildning kan man minska skaderisken på återvinningscentralerna. NYTT: Läs mer om arbetsmiljö på vår hemsida Avfall Sverige har lagt upp massvis av matnyttig fakta om arbetsmiljö på hemsidan. Där får du bland annat veta vilka av Avfall Sveriges kurser som tar upp arbetsmiljöfrågor och vad Arbetsmiljöverket har för råd till avfallsarbetare. Du kan också läsa våra rapporter och andra publicerade texter som handlar om arbetsmiljö. Gå in på avfallshantering/arbetsmiljo

3 Rätt rustad för farligt avfall Det är viktigt att ha rätt skydd när man jobbar med farligt avfall. Och all utrustning ska vara personlig och anpassbar. Andningsskydd En tryckluftmask kan bli din bästa vän. Den kan, som här, användas med ett fläktpaket med kombifiler, som renar inandningsluften från ett brett spektrum av gaser, partiklar och aerosoler. Masken kan också kopplas till ett fast system för friskluft. Jag går inte in i en miljöstation utan den, säger Martin Andersson. Tänk på att skapa rutiner för att byta filter regelbundet. Man måste ta höjd när man klär sig. Vi vet aldrig vad som kommer in, säger Martin Andersson. Han jobbar som kemist på Sysav Kemi. Det innebär arbetsdagar fyllda av ämnen som alla är farliga på något sätt: giftiga, cancerframkallande, frätande, fosterskadande, ekotoxiska, smittförande eller brandfarliga. Det låter inte så mysigt. Därför är det också ett krav att de som arbetar med farligt avfall ska bära skyddsutrustning. Handskar, ögonskydd och andningsskydd är det viktigaste. I synnerhet ögonen tar fort skada om du får in något, säger Martin Andersson. Men overall och eventuellt ett förkläde utanpå det kan ofta behövas. Med grova skor, hörselskydd och extra damasker på armarna är man förhållandevis väl skyddad. En varm sommardag blir det svettigt, men man får lukta illa och dricka mycket vatten. Säkerheten kommer först! Damask Mellan handske och overall skapas ofta en glipa. En damask kan därför vara bra, särskilt när man sysslar med vätskor. Overall Över de vanliga, heltäckande arbetskläderna, aldrig någonsin shorts, behöver man ett förkläde eller kemistrock, ibland en overall i PVC (så kallad kemdräkt). Allt arbete med asbest kräver engångsoverall. Text: Karin Jönsson, Avfall Sverige Hörselskydd Kemikaliehantering kan vara förvånansvärt högljudd. Satsa gärna på formgjutna skydd. Om du bär en tryckluftmask måste skydden sättas upp-och-ner med bågen under hakan. Handskar Här finns otroligt mycket att välja på. Men ingen handske tar allt. Skicka gärna ett prov på det du arbetar med till tillverkaren, så kan de hitta bästa möjliga handske för just det. Och byt ofta! När de börjat bli sköna har de vanligen förlorat sin skyddande effekt. Skor Bra skor är svårt att hitta, eftersom de måste ha kemikaliebeständiga sulor. Välj gärna en gummistövel som enkelt kan sköljas av. Och gå aldrig barfota i skorna även en strumpa skyddar. AVFALL OCH MILJÖ 4.12 sid 17 ]

4 Tema insamling tema: arbetsmiljö Varför gör de inte som vi säger? Förbudsskyltar och regler i all ära. Men det är ofta andra faktorer som avgör hur vi faktiskt beter oss. Med rätt kunskap kan man skapa en bättre arbetsmiljö även i praktiken. Används inte alltid andningsskydd, skydds hjälm och hörselskydd? Hoppar ni över en del skyddsregler för att jobbet blir enklare och bekvämare då? I så fall är ni inte ensamma. Det är lockande att slarva lite med säkerheten eftersom det går bra ändå, för det mesta. Olyckor inträffar inte varje dag och arbetssjukdomar syns inte direkt. Men konsekvenserna kan bli förödande. Fixarkulturens hjältar Säkerhetskulturen påverkas varje gång chef och arbetskamrater inte reagerar när någon bryter mot säkerhetsregler. Det bildas informella och oskrivna regler för hur man ska vara. Framför allt i manligt dominerade arbetsgrupper blir det lätt en cowboymentalitet. Det gäller att vara en uppfinningsrik fixare som inte är feg. De flesta överträdelser av säkerhetsregler beror inte på bristande kunskap eller att det saknas varningsskyltar. Det som saknas är uppföljning och återkoppling. Allt fler företag intresserar sig för tekniker inom vad som kallas beteendebaserad säkerhet. Lösningen är att göra det attraktivt att göra rätt, varje gång. I grunden styrs mänskligt beteende av förväntade konsekvenser. Vi söker oss till det som är belönande och som skapar positiva känslor. Olika människor kommer att ge olika svar på vad som är belönande för dem själva i arbetslivet. Generellt gillar de flesta att mötas av intresse, beröm och positiv uppmärksamhet. Är du chef ska du alltså på olika sätt bekräfta ett korrekt beteende, snarare än att bara låta det passera som en självklarhet. Ögontjänare Människan undviker det som ger negativa konsekvenser. Vi lär inte bara av det som vi själva råkar ut för utan också av sådant som händer andra. En chef måste ge negativa sanktioner för regelöverträdelser. Hela skalan från tillsägelse till reprimand (varning), löneavdrag och i värsta fall att säga upp anställningen. Men driver man bestraffning för långt utvecklas ögontjänande och dålig stämning. Medarbetarna fortsätter att överträda regler när chefen inte ser eller kan kontrollera. Bättre då att satsa på att göra det mer attraktivt att göra rätt. Det bästa sättet kan vara att arbeta direkt med hela arbetsgruppen. Då utgår man ifrån olika kända säkerhetsdilemman i verksamheten och slår sina kloka huvuden ihop för att hitta på lösningar. Det skapas lättare ett engagemang och det kan komma fram många kreativa förslag när alla får vara med. [ sid 18 AVFALL OCH MILJÖ 4.12

5 Mät och belöna I amerikansk litteratur om beteendebaserad säkerhet finns exempel på företag som låter medarbetarna dela ut säkerhetsdekaler till arbetskamrater som de ser utföra arbetsuppgifter med ett excellent säkerhetsbeteende. Den som delar ut en dekal fyller samtidigt i en notering till företaget om vem som fått dekalen och för vilket beteende. Ihopsamlade säkerhetsdekaler kan sedan lösas in mot mat och dryck, profilkläder och liknande. På grupp- eller avdelningsnivå kan man också sätta bonusgrundande mål. Alla vet att uppföljning ska ske, men inte när. En eller flera dagar kommer några personer göra uppföljning utan att berätta om det. Till exempel pricka av hur många som använder korrekt säkerhetsutrustning. Variation ger effekt Varningsskyltar och andra påminnare om rätt beteende måste varieras för att fungera. En traditionell varningsskylt uppmärksammas samma dag som den sätts upp men börjar sedan smälta in i omgivningen. För att få variation och förnyelse kan man göra en tävling bland medarbetarna för att få fram intresseväckande och bra egna varningsskyltar eller säkerhetsslogans. Avgörande för att lyckas är ändå att vara konsekvent och uthållig. En säkerhetskultur ändras inte på några månader. Det krävs en längre satsning för att ge avtryck. Belöningen är långsiktigt hållbara medarbetare, friska och skadefria, samtidigt som stoltheten stärks i verksamheten. Inte dåligt, eller hur? Text: Karin Lindgren, arbetsmiljöspecialist med beteendevetenskaplig inriktning. Det brukar gå bra Här berättar en anonym röst från en avfallsförbränningsanläggning: När askor och slagg stoppar upp i pannan brukar vi ofta under drift ta rör och stänger och gå in via inspektionsluckorna för att spänta loss det som fastnat. Det brukar gå bra om man är försiktig. Risken är att det kan slå ut eldkvastar. Då får man vara beredd att ducka! Och det kan komma farliga rökgaser också. Egentligen ska man elda ner pannan för att åtgärda det här. Men det tar tid och ett driftstopp kostar pengar. Vid en fliseldad panna fick nyligen en driftpersonal allvarliga brännskador efter att ha försökt ta loss det som fastnat. Han har fått transplantera hud på både armar och rygg. Belöning styr oss Några elever prövade i hemlighet en beteendeteknik på sin lärare. De bestämde sig för att när läraren stod till höger i klassrummet skulle de vara pigga och intresserade av undervisningen och när han stod till vänster skulle de se trötta och ointresserade ut. Efter en stund började läraren konsekvent stå till höger i rummet. Efteråt kunde läraren inte berätta varför han hade valt rummets högra sida, förmodligen hade det känts bättre att stå där!

6 tema: arbetsmiljö Återvinning av elavfall kräver ett stort mått försiktighet och aktivt miljöarbete. Elektronik innehåller en massa farliga ämnen bly, kvicksilver och flamskyddsmedel. Om man koncentrerar och fyller en hel fabrik med de här produkterna kan det bli farligt, även om varje produkt inte innehåller så mycket. Orden kommer från Mikael Lekbeck, miljöchef på Sims Recycling. De driver en av Sveriges största anläggningar för återvinning av elavfall. De har mycket att göra. För i takt med att svenskarna blivit bättre på att lämna sitt elskrot till återvinning krävs förstås också någon som skruvar isär, krossar och separerar materialen för att de ska kunna återgå i kretsloppen. På många håll sker fortfarande mycket av det här arbetet manuellt. Särskilt det som innehåller de farligaste delarna, exempelvis platta bildskärmar ett av de avfall som ökar mest just nu. De tunna lysrören går lätt sönder i hanteringen med risk att kvicksilvret i dess inre sprids. Det är en tuff industri att arbeta i, det krävs mycket säkerhetsregler för de som jobbar, konstaterar Mikael Lekbeck. Damm farlig fiende Mycket har satsats för att minimera risker na såväl i utredningar som i tid och pengar. Reglerna kring hanteringen är också omfattande. Fokus ligger på dammet som riskerar att fylla de anställdas lungor med farliga ämnen. På Sims Recycling hålls dammhalterna nere genom ett avancerat ventilationssystem vid den mekaniska hanteringen, där riskerna är som störst. Här ska de anställda också bära andningsskydd. Det stora luftflödet från kross och sortering går via ett filtersystem innan det släpps ut. Lokalerna sopas och våttorkas ofta. Även gården utanför sopas. De blodanalyser och omfattande provtagningar på luft som Sims Recycling gör regelbundet visar att det förebyggande arbetet gett resultat. Det är något högre halter bly i blodet hos de som jobbar i produktionen än på kontor. Men vi har aldrig legat i närheten av gränsvärden eller de naturliga bakgrundshalterna. Det man inte vet och där det inte finns några gränsvärden är cocktaileffekten. Det kan jag känna en liten oro för. Här saknas riktlinjer, säger Mikael Lekbeck. Text: Karin Jönsson, Avfall Sverige Miljörätt Fastighetsrätt Experter på avfallsrättsliga frågor. box drottninggatan stockholm tel Fax kontakt: www. adv-aberg.se [ sid 20 AVFALL OCH MILJÖ 4.12

7 Trivsel viktigast för sophämtare Maskinella insamlingssystem ger en bättre fysisk arbetsmiljö, men manuella insamlingssystem skapar en bättre psykosocial arbetsmiljö. Den visar ett examensarbete från Stockholms universitet. mitt Examensarbetet avgränsas till insamlingssystem för matavfall och deras effekter på renhållningsarbetarnas arbetsmiljö. Arbetet innehåller en systemanalys med bland annat fallstudier av entreprenörer från Borås, Västerås och Solna. Resultatet visar att renhållningsarbetarna föredrar en god psykosocial arbetsmiljö på bekostnad av sitt fysiska välbefinnande. Genom långsiktig, ökad integration av fysiska och psykosociala aspekter i arbetsmiljöarbetet kan missnöje, frånvaro och arbetsskador minska och produktiviteten öka. Arbetsmiljöverket förespråkar mer maskinella insamlingssystem, såsom sopsug, då de anses skapa en bättre fysisk arbetsmiljö. Renhållningsarbetarna anser att mer maskinella insamlingssystem leder till mindre fysiska påfrestningar men samtidigt minskar personalbehovet, vilket kan leda till uppsägningar. Mer manuella insamlingssystem, såsom separata kärl, gynnar psykosociala aspek ter som socialt umgänge, inflytande och personlig utveckling, även om den fysiska påfrestningen blir större. Vid planering av matavfallsinsamling är det därför viktigt att ta hänsyn till både fysiska och psykosociala aspekter. Undvik ensamarbete, inför jobbrotation och skapa möjlighet till socialt umgänge med kollegor. En positiv psykosocial arbetsmiljö kan dessutom minska den upplevda fysiska påfrestningen. I min roll som avfallskonsult på Sweco Environment, kommer jag att ta med mig kunskapen från detta arbete och använda i framtida projekt med olika aktörer. Text: Christina Holmström, Stockholms universitet Så blir slamsuget lättare Personliga kontakter, erbjudanden om bra lösningar till kunderna och en entreprenör som slår knut på sig själv. Det är lösningen för att underlätta den tunga slamtömningen i Norrtälje. Med sina nästan slamkunder hamnar Norrtälje antagligen i Sverigetoppen över antal brunnar att tömma. De har också jobbat systematiskt för att få bort tunga brunnslock och långa slangdragningar mellan bil och brunn. Vi började med att identifiera de kunder som hade tunga brunnslock. Kommunen köpte in nya lock i lättare material som vi erbjöd dem istället, berättar renhållningschefen Jörgen Örnestav. Då fanns inga aktörer som sålde brunnslock i kommunen och erbjudandet fick mycket god respons. För att få bukt med långa dragvägar har renhållningen försökt övertala slamkunderna att lägga en fast slang från brunnen till vägen, en så kallad sugledning. I samarbete med en lokal rörmokare erbjöds de ett färdigt koncept för installation och koppling. Det kanske egentligen inte ingår i kommunens upp- gifter, men det gjorde det enkelt för kunderna. Att de därigenom slapp straffavgift på grund av långa dragvägar gjorde att många accepterade. När nya bygglov beviljas för nya enskilda avlopp finns det också med i villkoren att brunn ska läggas nära farbar väg eller kompletteras med sugledning. Personlig kontakt Det finns en viktig länk i arbetet för att få med sig kunderna: Vi har en inspektör som åker ut och pratar med kunderna om det uppstår problem. Den personliga kontakten är kanonviktig. Men helt problemfri är slamtömningen ändå inte. I skärgården finns ett tusental anläggningar, ofta långt från farbar väg. Här händer det att entreprenören får dra slang på upp till 300 meter. Att koppla ihop slangen från flera bilar för att få den att räcka till är en kreativ lösning, som använts på fastlandet. När inte heller det funkar har de anlitat en lokal bonde, som kör ut med traktor och tömmer. Servicekänslan går inte att ta miste på i Norrtälje. När jag började här var renhållningen ganska kantig. Det har ändrats. Det känns bra att lösa problem åt våra kunder, säger Jörgen Örnestav. Text: Karin Jönsson, Avfall Sverige Foto: André de Loisted Slamtömning är ett av branschens tyngsta arbeten. Men det kan bli lättare. Läs mer i Sug- och spolbilsförare en pilotstudie, som kan köpas via AVFALL OCH MILJÖ 4.12 sid 21 ]

8 tema: arbetsmiljö Insamling måste ordnas även vid skyddsstopp Allt oftare stoppar Arbetsmiljöverket avfallshämtningen, vanligen på grund av svårframkomliga vägar. Om insamlingen är upphandlad på rätt sätt kan det åligga entreprenören att se till att avfallet samlas in på annat sätt utan extra ersättning. Ett skyddsombud kan bestämma att arbetet ska avbrytas i avvaktan på ställningstagande av Arbetsmiljöverket. Grunden för ett sådant skyddstopp finns i arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen. De situationer som avses är fall då det är förenat med överhängande fara att låta arbetet fortsätta tills Arbetsmiljöverket hunnit ta ställning i frågan. Enligt miljöbalken ska varje kommun svara för att hushållsavfall inom kommunen transporteras till en behandlings- anläggning. Detta ansvar upphör inte på grund av ett skyddsstopp. Skyddsstoppet anger endast att hämtningen inte sker på ett sätt som är förenligt med gällande arbetsmiljöregler. Om insamlingen upphandlats ska entreprenören ha bildat sig en uppfattning om uppdraget i samband med upphandlingen. Därför kan denne vara skyldig att ordna hämtningen på annat sätt även vid ett skyddstopp. Om entreprenören inte till fullo har bildat sig en uppfattning om de lokala förhållandena innan denne lämnade anbud, så är det entreprenörens risk. Detta under förutsättning att den upphandlande enheten korrekt beskrivit uppdraget och redovisat alla platser där standardhämtning inte kan ske. Om entreprenören gjort en felaktig beräkning i sitt anbud finns ingen anledning att omförhandla ersättningen. Om kommunen däremot inte har gjort uppdraget kalkylerbart, det vill säga redovisat alla avvikelser från standardhämtningar, torde det vara svårt att civilrättsligt tvinga entreprenören att hämta hushållsavfallet. Text: Fredrik Cederblom, Kommunakuten Tjäna tid och pengar med EDP Mobile! EDP Mobile är ett mjukvaruprogram som kommunicerar körlistor, ordrar och avvikelser mellan kontorets verksamhetssystem och de mobila enheterna! Det innebär bättre kontroll, effektiv administration, snabbare fakturering av avvikelser och fler turer per dag. Med EDP Mobile tjänar du enkelt både tid och pengar! EDP Consult AB, Järnvägsgatan 93, Staffanstorp,

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsmiljö och SAM Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare

Läs mer

Uppgiftsfördelning och kunskaper

Uppgiftsfördelning och kunskaper 5 Det skall finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena i arbetsgivarens verksamhet skall vara för att ohälsa och olycksfall i arbetet skall förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Lösningsmedel är farliga

Lösningsmedel är farliga Lösningsmedel är farliga Organiska lösningsmedel kan leda till Yrsel Trötthet Illamående Nerv- och hjärnskador Skador på inre organ Sprickor och inflammation i huden Brand och explosion Därför ska man

Läs mer

Talarmanus Bättre arbetsmiljö / Fall 4

Talarmanus Bättre arbetsmiljö / Fall 4 Sid 1 av 9 De föreskrifter från Arbetsmiljöverket som gäller för verksamheten är viktiga underlag vid undersökning av arbetsmiljön. Föreskrifterna AFS 2012:2 Belastningsergonomi handlar om hur arbete ska

Läs mer

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete hos oss? Jo, det är att chefen, arbetsgivaren, ser till att det inte finns risker med arbetet så någon blir skadad

Läs mer

Företagshälsovården behövs för jobbet

Företagshälsovården behövs för jobbet Företagshälsovården behövs för jobbet Det är viktigt att de anställda mår bra i sitt arbete och att arbetsmiljön är sund och säker. Det finns ett samband mellan olika psykosociala faktorer i arbetsmiljön,

Läs mer

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011 Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den Avfall Sveriges höstmöte 2011 Något om arbetsgivarens skyldigheter Ur arbetsmiljölagen: Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs

Läs mer

Ett verktyg för utveckling av säkerhetskulturen

Ett verktyg för utveckling av säkerhetskulturen 1 (9) Sida Ett verktyg för utveckling av säkerhetskulturen RÅD FÖR EN BRA SÄKERHETSKULTUR I FÖRETAGET SSG arbetar för en säker arbetsmiljö och en starkare säkerhetskultur Ett material från Arbetsgrupp

Läs mer

Vilka styrmedel kan användas för att förbättra arbetsmiljön vid insamling av hushållsavfall? Eliana Alvarez de Davila

Vilka styrmedel kan användas för att förbättra arbetsmiljön vid insamling av hushållsavfall? Eliana Alvarez de Davila Vilka styrmedel kan användas för att förbättra arbetsmiljön vid insamling av hushållsavfall? IVL-rapport B1863: Styrmedel för att förbättra arbetsmiljön. Fallstudie: Insamling av avfall Webbsida: www.hamtaavfall.nu

Läs mer

Renhållningstaxa 2003

Renhållningstaxa 2003 Renhållningstaxa 2003 Renhållningsavgiften Avfallshantering finansieras enbart genom renhållningsavgifter utan något stöd från skattemedel. Uppstår ett överskott går detta tillbaka till fastighetsägaren

Läs mer

CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER

CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir

Läs mer

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att man ska undersöka om det finns risker på jobbet. De anställda ska inte

Läs mer

CHECKLISTA FÖR AMBULANSSJUKVÅRDEN

CHECKLISTA FÖR AMBULANSSJUKVÅRDEN CHECKLISTA FÖR AMBULANSSJUKVÅRDEN ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir en handlingsplan

Läs mer

Arbetsmiljöverket. Krav på arbetsmiljön för slamtömmarna

Arbetsmiljöverket. Krav på arbetsmiljön för slamtömmarna Arbetsmiljöverket Krav på arbetsmiljön för slamtömmarna Agnita Wärn, Arbetsmiljöinspektör, Stockholm och Cecilia Chressman, Arbetsmiljöinspektör, Linköping 2013-04-03 1 Arbetsmiljöverket Tidigare Arbetarskyddsstyrelsen

Läs mer

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels Välkommen som skyddsombud Skyddsombuden har verkat i över 100 år med att förbättra arbetsmiljön i Sverige. En bra arbetsmiljö kräver både samverkan och

Läs mer

Vägledning vid elolycka

Vägledning vid elolycka Vägledning vid elolycka 2? I den här broschyren finns information om vad du behöver tänka på om en elolycka inträffar. Du får övergripande vägledning i hur du ska agera om du plötsligt befinner dig i en

Läs mer

Kort introduktion till AkzoNobels Life-Saving Rules (Bohus)

Kort introduktion till AkzoNobels Life-Saving Rules (Bohus) Life-Saving Rules Kort introduktion till AkzoNobels Life-Saving Rules (Bohus) Peter Kemi 2012-12-05 1 Introduktion Våra Life-Saving Rules är åtta grundläggande säkerhetsregler som kommer att vara obligatoriska

Läs mer

PM Exempel på krav i förfrågningsunderlag rörande slamtömning

PM Exempel på krav i förfrågningsunderlag rörande slamtömning PM Exempel på krav i förfrågningsunderlag rörande slamtömning Exempel på formuleringar rörande arbetsmiljö (utifrån 5.8.4 i mallen): - På uppmaning av beställaren ska entreprenören delge denne den dokumentation

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön?

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 Viktigt

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete gäller alla arbetsplatser. Att utveckla och förbättra arbetsmiljön är ett ständigt pågående arbete som aldrig

Läs mer

viktig INFo om HuR Du GöR med DINA SopoR SoRTERA ut TIDNINGAR och FöRpAckNINGAR EXTRA HämTNING och HämTNING Av FöR HÅRT packade och överfyllda kärl

viktig INFo om HuR Du GöR med DINA SopoR SoRTERA ut TIDNINGAR och FöRpAckNINGAR EXTRA HämTNING och HämTNING Av FöR HÅRT packade och överfyllda kärl RENHÅLLNINGSTAXA 2014 Det är renhållningsordningen som bestämmer vilka åtgärder som kommunen ansvarar för när det gäller hushållens avfall. För de här åtgärderna ska kommunen också ta ut ersättning av

Läs mer

KOMMENTARER TILL CHECKLISTA PLAST

KOMMENTARER TILL CHECKLISTA PLAST KOMMENTARER TILL CHECKLISTA PLAST SORTERINGSPLATTA * Sorteringsplattan utgörs ofta av ett avgränsat markområde utomhus. Grovsortering av plastavfall på sorteringsplattan utförs med hjälp av olika slag

Läs mer

CHECKLISTA FÖR HEMTJÄNSTEN

CHECKLISTA FÖR HEMTJÄNSTEN CHECKLISTA FÖR HEMTJÄNSTEN ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir en handlingsplan

Läs mer

Se till att du vet var och vilka riskerna är!

Se till att du vet var och vilka riskerna är! Förebygg våld och hot i arbetsmiljön. Det går att skydda sig mot våld och hot i arbetet. Broschyren bygger på Arbetsmiljöverkets regler Våld och hot i arbetsmiljön AFS 1993:2. Reglerna säger att Arbetsgivaren

Läs mer

SOLLEFTEÅ KOMMUN. RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering

SOLLEFTEÅ KOMMUN. RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering SOLLEFTEÅ KOMMUN RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering Antagen av kommunfullmäktige 15 december, 2008 150. Reviderad av kommunfullmäktige 21 december, 2009. Gäller fr.o.m. 1 januari 2010.

Läs mer

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön?

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Det finns många skäl, men här är några: 1. För att det är ett lagstadgat krav. 2. För att arbetsmiljön påverkar personalens hälsa och

Läs mer

CHECKLISTA FÖR PARKERINGSVAKTER

CHECKLISTA FÖR PARKERINGSVAKTER CHECKLISTA FÖR PARKERINGSVAKTER Telefon 08-402 02 20 SÅ HÄR ANVÄNDER DU CHECKLISTAN Skyddsombudet och chefen eller arbetsledaren använder checklistan som underlag och hjälpmedel under skyddsronden. Checklistan

Läs mer

Du sköter hemkompostering av matavfall och vi hämtar restavfall. Normalt hämtar vi restavfall var 4:e vecka.

Du sköter hemkompostering av matavfall och vi hämtar restavfall. Normalt hämtar vi restavfall var 4:e vecka. RENHÅLLNINGSTAXA 2010 Det är renhållningsordningen som bestämmer vilka åtgärder som kommunen ansvarar för när det gäller hushållens avfall. För de här åtgärderna ska det också tas ut ersättning av fastighetsägaren

Läs mer

FARLIGT AVFALL. Läs mer på: www.sopor.nu www.el-kretsen.se www.naturvardsverket.se www.rvf.se www.sakab.se

FARLIGT AVFALL. Läs mer på: www.sopor.nu www.el-kretsen.se www.naturvardsverket.se www.rvf.se www.sakab.se Läs mer på: www.sopor.nu www.el-kretsen.se www.naturvardsverket.se www.rvf.se www.sakab.se Piteå Renhållning & Vatten 0911 931 00 info@pireva.se Www.pireva.se FARLIGT AVFALL 26 000 ton farligt avfall samlas

Läs mer

Avtal om användande av personlig skyddsutrustning

Avtal om användande av personlig skyddsutrustning Avtal om användande av personlig skyddsutrustning Jag har mottagit den personliga skyddsutrustningen i bilaga 1.1. Jag har fått information om när den ska användas Jag är personligen ansvarig för att utrustningen

Läs mer

Företagsblankett för Utredning av olycksfall och tillbud. Olycksfall Arbetssjukdom Tillbud Annan händelse. För intern utredning av:

Företagsblankett för Utredning av olycksfall och tillbud. Olycksfall Arbetssjukdom Tillbud Annan händelse. För intern utredning av: För intern utredning av: Olycksfall Arbetssjukdom Tillbud Annan händelse OBS! Allvarligt olycksfall/tillbud ska anmälas till Arbetsmiljöverket separat, www.anmalarbetsskada.se. 1. Information Datum för

Läs mer

En föräldramanual om läxläsning

En föräldramanual om läxläsning En föräldramanual om läxläsning Martin Karlberg Carola Alm Anja Åhman Carola Åstrand Institutionen för didaktik, Uppsala universitet Denna manual riktar sig till föräldrar som vill ha hjälp med att få

Läs mer

Utbildning och arbetsmiljö för Sug- & spolbilsförare

Utbildning och arbetsmiljö för Sug- & spolbilsförare tya.se Utbildning och arbetsmiljö för Sug- & spolbilsförare Roger Nilsson, TYA Avfall Sveriges höstmöte 2011 1 Vad TYA är Ideell förening Bildades 1975 Yrkes- och arbetsmiljönämnd Arbetsmarknadens parter

Läs mer

2013-03-22 1 Group Quality - Environment, Health and Safety

2013-03-22 1 Group Quality - Environment, Health and Safety 2013-03-22 1 Ovakos större tillverkningsenheter Hofors Hällefors Imatra Smedjebacken Boxholm Fakta 2011 Produktionskapacitet 1,3 miljoner ton stål 3. 200 anställda Omsättning 1 121 miljoner E 2013-03-22

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Systematiskt arbetsmiljöarbete Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Glasklart! Bra arbetsmiljö ger ökad lönsamhet. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM - ger ökad vinst genom minskade kostnader

Läs mer

Ha rätt sorts belöning. Åtta tips för bästa sätt hur du tränar din hund. Grunden till all träning:

Ha rätt sorts belöning. Åtta tips för bästa sätt hur du tränar din hund. Grunden till all träning: Åtta tips för bästa sätt hur du tränar din hund Grunden till all träning: Gör det lätt för hunden! Börja alltid på en nivå som är enkel för hunden och bygg på svårigheterna. På det sättet tycker hunden

Läs mer

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu!

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller själv utbildar om arbetsmiljö för vuxna eller ungdomar

Läs mer

Frågorna utgår från AFS grundpaket som är aktuella för samtliga arbetsplatser i Region Kronoberg.

Frågorna utgår från AFS grundpaket som är aktuella för samtliga arbetsplatser i Region Kronoberg. Genomförd senast 31 maj. Redovisas till verksamhetschef senast 15 augusti Checklista - Arbetsmiljörond Verksamhetsområde Arbetsplats Datum Ansvarig chef Medverkande skyddsombud Övriga medverkande Frågorna

Läs mer

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE ARBETSMILJÖVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 2003:4 SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress Management Center AB Karlstad

Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress Management Center AB Karlstad Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress AB Karlstad Profdoc Work AB Frykdalsbacken 12-14, 123 43 Farsta Tel: 08-606 35 40, Fax: 08-741 03 04 smc@profdoc.se, www.profdocwork.se Referens AP (1045) -

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Arbetsmiljöverket Agnita Wärn och Åsa Larsson 2013-11-14 1 Ur Arbetsmiljöverkets strategiska plan 2014-2016 Färre i arbetslivet ska drabbas av olycksfall Bygg,

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 1 Lagstiftning

Läs mer

Arbetsmiljöarbete. Lättläst version

Arbetsmiljöarbete. Lättläst version Arbetsmiljöarbete Lättläst version Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Arbetsmiljöarbete innebär att arbetsgivaren undersöker och åtgärdar de risker som finns på jobbet. De anställda ska inte skadas,

Läs mer

CHECKLISTA FÖR MEDICINSKA LABORATORIER

CHECKLISTA FÖR MEDICINSKA LABORATORIER CHECKLISTA FÖR MEDICINSKA LABORATORIER ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir

Läs mer

CHECKLISTA FÖR DENTALLABORATORIER

CHECKLISTA FÖR DENTALLABORATORIER CHECKLISTA FÖR DENTALLABORATORIER ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir en handlingsplan

Läs mer

Säkerhetskulturarbete i praktiken

Säkerhetskulturarbete i praktiken Säkerhetskulturarbete i praktiken Hur definieras säkerhetskultur? Gemensam och inlärd mening, erfarenhet och tolkning av arbete och säkerhet delvis symboliskt uttryckt som vägleder människors handlingar

Läs mer

.hyl. Handlingsplan för en giftfri miljö i Piteå Kommuns förskolor. Piteå Kommun

.hyl. Handlingsplan för en giftfri miljö i Piteå Kommuns förskolor. Piteå Kommun .hyl Handlingsplan för en giftfri miljö i Piteå Kommuns förskolor Piteå Kommun 1 Varför ska Piteås förskolor vara giftfira? Utbildningsförvaltningen har av fullmäktige fått i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan

Läs mer

Kemiska arbetsmiljörisker

Kemiska arbetsmiljörisker Kemiska arbetsmiljörisker En översikt av de grundläggande arbetsmiljöreglerna för att minska de kemiska riskerna Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2012-06-01 1 Kemiska ämnen är farliga på olika

Läs mer

Arbetsmiljö och ansvar. Anna Varg

Arbetsmiljö och ansvar. Anna Varg Arbetsmiljö och ansvar Anna Varg Arbetsmiljöverket 11-11-16 1 Arbetsmiljöverkets uppdrag Tillsyn över bl a arbetsmiljölagen (AML), arbetstidslagen (ATL) och våra föreskrifter Utfärda föreskrifter med stöd

Läs mer

Avfallshantering Farligt Avfall

Avfallshantering Farligt Avfall Avfallshantering Farligt Avfall Vad vi ska prata om Lagar och regler Farligt Avfall Farligt Gods Säkerhetsrådgivning SEKA Miljötekniks arbete Laboratoriernas avfall Frågor, kommentarer, synpunkter, tankar

Läs mer

Riskbedömning genom friskfaktorer

Riskbedömning genom friskfaktorer Januari 2012 Sida 1 Riskbedömning genom friskfaktorer 8 Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall

Läs mer

Renhållningstaxa för Älvsbyns kommun

Renhållningstaxa för Älvsbyns kommun Renhållningstaxa för Älvsbyns kommun Älvsbyns Energi AB, Älvsbyns kommun RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÄLVSBYNS KOMMUN Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Älvsbyns Energi AB. Denna renhållningstaxa gäller

Läs mer

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete Självskattning Systematiskt arbetsmiljöarbete Välkommen till detta självskattningsverktyg som tar utgångspunkt i reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Skattningen görs genom att ta ställning till

Läs mer

Tömning av enskilt avlopp - det här behöver du veta

Tömning av enskilt avlopp - det här behöver du veta Tömning av enskilt avlopp - det här behöver du veta En informationsfolder till dig som har tömning av enskilt avlopp i Gnesta kommun Din avloppsanläggning ska skydda miljön Anledningen till att vi har

Läs mer

Containrar för uthyrning - företag

Containrar för uthyrning - företag Containrar för uthyrning - företag Täckta containrar T8 Täckt container. Utkörning och hemtagning av liftdumper. Tömning på plats av baktömmande lastbil. Plastluckor fram som är lätta att öppna och stänga.

Läs mer

SORTERINGSANVISNINGAR OCH HÄMTNINGSINTERVALL Renhållaren = Sigtuna kommun, Stadsbyggnadskontoret, Renhållningen MHN = Miljö- och hälsoskyddsnämnden

SORTERINGSANVISNINGAR OCH HÄMTNINGSINTERVALL Renhållaren = Sigtuna kommun, Stadsbyggnadskontoret, Renhållningen MHN = Miljö- och hälsoskyddsnämnden BILAGA 2 SORTERINGSANVISNINGAR OCH HÄMTNINGSINTERVALL = Sigtuna kommun, Stadsbyggnadskontoret, Renhållningen MHN = Miljö- och hälsoskyddsnämnden Avfallsslag: Hämtning/avlämning: Intervall: Anmälan/ansökan/

Läs mer

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Ett vägledningsdokument till Arbetsmiljöverkets mallverktyg Startpaket SAM, som bygger på föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete,

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering

RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering SOLLEFTEÅ KOMMUN RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering 1 RENHÅLLNINGSORDNING Föreskrifter om avfallshantering för Sollefteå kommun Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens

Läs mer

Certifierad konsult: Birgitta Malmström-Nore n Faluhälsan AB. Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress Management Center AB Karlstad

Certifierad konsult: Birgitta Malmström-Nore n Faluhälsan AB. Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress Management Center AB Karlstad Certifierad konsult: Birgitta Malmström-Nore n Faluhälsan AB Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress AB Karlstad Profdoc Work AB Frykdalsbacken 12-14, 123 43 Farsta Tel: 08-606 35 40, Fax: 08-741 03

Läs mer

Lite damm är väl inte så farligt? Var och när dammar det?

Lite damm är väl inte så farligt? Var och när dammar det? Arbetsmiljö Det finns många risker på en byggarbetsplats. Det första man tänker på är ofta risken för olyckor som att falla ner från ett tak eller en byggnadsställning eller att tappa kontrollen över en

Läs mer

Anvisning för riskbedömning vid förändring i verksamheten

Anvisning för riskbedömning vid förändring i verksamheten Diarienummer: 1-510/2013 Utfärdat av: Personalavdelningen Datum: 2013-09-01 Sida1 av 8 Anvisning för riskbedömning vid förändring i verksamheten Riskbedömning ska enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift Systematiskt

Läs mer

PM Undersökning om insamlingssystem för elavfall i Sverige 2012

PM Undersökning om insamlingssystem för elavfall i Sverige 2012 PM Undersökning om insamlingssystem för elavfall i Sverige 212 El-Kretsen har tillsammans med Avfall Sverige genomfört en översiktlig undersökning med syfte att skapa en nulägesbild över hur insamling

Läs mer

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB OM MIVA Miva () ett kommunalt bolag Bildades 2009, tidigare Tekniska kontoret Domsjö Vatten AB är ett helägt dotterbolag till Miva Miva omsätter cirka 200 miljoner kronor och har drygt 100 medarbetare

Läs mer

Arbetsmiljön är viktiga frågor vid avfallshantering

Arbetsmiljön är viktiga frågor vid avfallshantering Arbetsmiljön är viktiga frågor vid avfallshantering Viveca Wiberg Handläggare ergonomi 2014-02-26 Arbetsmiljöverkets uppdrag Tillsyn över arbetsmiljölagen (AML), arbetstidslagen (ATL) och våra föreskrifter

Läs mer

Checklista. Skolans kemiundervisning

Checklista. Skolans kemiundervisning Checklista Skolans kemiundervisning Ni kan använda checklistan i sin helhet eller bara för det område ni är osäkra över. Både föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete och de om laboratoriearbete

Läs mer

Certifierad konsult: Birgitta Jubell Faluhälsan AB. Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress Management Center AB Karlstad

Certifierad konsult: Birgitta Jubell Faluhälsan AB. Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress Management Center AB Karlstad Certifierad konsult: Birgitta Jubell Faluhälsan AB Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress AB Karlstad Winmar AB Träffgatan 4, 136 44 Handen Tel: 08-120 244 00 info@winmar.se, www.winmar.se 2010 (9)

Läs mer

Vår arbetsmiljö och det systematiska arbetsmiljöarbetet. Att arbeta i staten 2016

Vår arbetsmiljö och det systematiska arbetsmiljöarbetet. Att arbeta i staten 2016 Vår arbetsmiljö och det systematiska arbetsmiljöarbetet Att arbeta i staten 2016 Systematiskt arbetsmiljöarbete En liten film om SAM https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-ochinspektioner/arbeta-med-arbetsmiljon/

Läs mer

För en tryggare arbetsmiljö. Arbetsmiljörisker vid produktion

För en tryggare arbetsmiljö. Arbetsmiljörisker vid produktion För en tryggare arbetsmiljö Arbetsmiljörisker vid produktion Till dig som bygger montrar på Stockholmsmässan Vi på Stockholmsmässan vill skapa en så säker och trygg arbetsmiljö som möjligt, både för våra

Läs mer

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton!

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton! Vi slänger allt mer Hur mycket grejer slänger du och din familj varje vecka? Gamla förpackningar, matrester, slitna kläder, batterier, värmeljus, tidningar Ja, om du tänker efter så kan det vara en hel

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön

Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön Det är arbetsgivarens skyldighet att göra en kartläggning av riskerna i arbetsmiljön. När denna görs ska man tänka på att arbetsmiljö inte enbart är fråga

Läs mer

Titel: Strävan efter medarbetarengagemang: Choklad, vanilj eller jordgubbe?

Titel: Strävan efter medarbetarengagemang: Choklad, vanilj eller jordgubbe? Titel: Strävan efter medarbetarengagemang: Choklad, vanilj eller jordgubbe? Av Bill Sims, Jr. Ärligt talat så har vi allvarliga problem med säkerhetskulturen, Bill. Det är verkligen en märklig upplevelse

Läs mer

Arbetsmiljöplan. Version Datum Framtagen av Namn. Kopia till byggherren Datum Överlämnad av Mottagen av. Projektets namn : Märkning : Adress :

Arbetsmiljöplan. Version Datum Framtagen av Namn. Kopia till byggherren Datum Överlämnad av Mottagen av. Projektets namn : Märkning : Adress : Arbetsmiljöplan Version Datum Framtagen av Namn Kopia till byggherren Datum Överlämnad av Mottagen av Projektets namn : Märkning : Adress : Arbetsområde : Entreprenadtid : Start : Slut : Byggarbetets miljösamordnare

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Avfalls- och återvinningsenheten Stadshuset, 721 87 Västerås Vill du ha svar på dina frågor? Tfn: 021-39 00 00 E-post: kontaktcenter@vasteras.se Hemsida:

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

Arbetsmiljöarbete på Trafikverket

Arbetsmiljöarbete på Trafikverket Arbetsmiljöarbete på Trafikverket Bergsprängardagarna 24 25 jan 2013 Åke Hansson Personal- och arbetsmiljöpolicy Alla har vi ett ansvar att påverka vårt eget, Trafikverkets och branschens resultat i en

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Oktober 2000 MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Samtalet bör inledas med att chefen redogör för arbetsplatsens Mål. Med utgångspunkt från denna inledning skall samtalet röra sig mellan de olika samtalsområden

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret PERSONLHNDBOK FGERST KOMMUN 008-10-10 vsnitt 1(5) Lagar och förordningar rbetsmiljöarbetet styrs av bland annat lagar och förordningar. Grunden för allt arbetsmiljöarbete finns i rbetsmiljölagen (ML).

Läs mer

Föreläsningsanteckningar Annika R Malmberg Hamilton 3 september 2015

Föreläsningsanteckningar Annika R Malmberg Hamilton 3 september 2015 Föreläsningsanteckningar Annika R Malmberg Hamilton 3 september 2015 Tändvätska för att hitta din glöd privat och på jobbet! Att ge varandra tändvätska innebär att vi ger varandra rätt energi. Då får vi

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan Pilagårdsskolan Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöarbete ska organiseras så att vi kan uppfylla arbetsmiljölagens krav på en god arbetsmiljö. En god arbetsmiljö kan stimulera medarbetarna till arbetsglädje,

Läs mer

ARBETSMILJÖPLAN FÖR RÖDABERGSSKOLAN

ARBETSMILJÖPLAN FÖR RÖDABERGSSKOLAN RÖDABERGSSKOLAN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (6) ARBETSMILJÖPLAN FÖR RÖDABERGSSKOLAN Arbetsmiljöplanen bygger på Arbetsmiljöverkets regler (föreskrifter och allmänna råd)om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Läs mer

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Externremiss september 2014 AFS 2015:X Innehåll Organisatorisk och social arbetsmiljö Innehåll...

Läs mer

Kemiska arbetsmiljörisker. En översikt av de grundläggande arbetsmiljöreglerna för att minska de kemiska riskerna

Kemiska arbetsmiljörisker. En översikt av de grundläggande arbetsmiljöreglerna för att minska de kemiska riskerna Kemiska arbetsmiljörisker En översikt av de grundläggande arbetsmiljöreglerna för att minska de kemiska riskerna Kemiska ämnen är farliga på olika sätt Kan orsaka direkta hälsoskador eller död Öka risken

Läs mer

UTREDNING. 1. Bakgrund

UTREDNING. 1. Bakgrund UTREDNING Saken: Enskilda avlopp och arbetsmiljökrav Datum: 2013-10- 31 Från: Sven Lundgren, jur. kand, rådgivare juridik, Avfall Sverige Till: Avfall Sveriges medlemmar 1. Bakgrund 2. Frågeställningar

Läs mer

Renhållningstaxa FÖRFATTNING 4.7.1

Renhållningstaxa FÖRFATTNING 4.7.1 FÖRFATTNING 4.7.1 Antagen av kommunfullmäktige 67/11 Renhållningstaxa Avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i Staffanstorps kommun ska fr o m 2012-01-01 erläggas enligt

Läs mer

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST FÖRETAGETS ANSVAR Alla företag påverkar miljön på något sätt och ansvarar för sin egen miljöpåverkan.

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Västerås

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Västerås Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Västerås www.vafabmiljo.se kundservice@vafabmiljo.se Tel: 020-120 22 20 www.facebook.com/vafabmiljo Om du har ett enskilt avlopp med trekammarbrunn,

Läs mer

PREVENTS MATERIAL. Se www.prevent.se, samlingssida Organisatorisk och social arbetsmiljö

PREVENTS MATERIAL. Se www.prevent.se, samlingssida Organisatorisk och social arbetsmiljö ORGANISATORISK OCH SOCIAL ARBETSMILJÖ, AFS 2015:4 Syfte 1 Syftet med föreskrifterna är att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i

Läs mer

ATT ARBETA PÅ RAGN-SELLS.

ATT ARBETA PÅ RAGN-SELLS. ATT ARBETA PÅ RAGN-SELLS. DET HÄR ÄR RAGN-SELLS VI SAMLAR IN AVFALLET Vi har över 1 600 fordon och ca 1 700 medarbetare. Sverige Norge AVFALL/SOPOR Danmark Estland Lettland VI SORTERAR AVFALLET Polen VI

Läs mer

Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan

Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan 2 / Avfallsplan Vem ansvar för vad? Kommunens ansvar Det är kommunen som ansvarar för att samla in och

Läs mer

BioZone PowerZone för sanering

BioZone PowerZone för sanering BioZone PowerZone för sanering BioZone PowerZone är till för lokaler med kraftiga lukter t ex brandrökskadade hus och lägenheter, cigarettinrökta lokaler/ hus/lägenheter/ husvagnar/bilar, starka lukter

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter

Systematiskt arbetsmiljöarbete Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter Systematiskt arbetsmiljöarbete sfördelning av arbetsmiljöuppgifter 1(7) Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter Institutionen för Tema (reviderad 26 april 2010) Dnr Tema-2010-00082 På Institutionen för

Läs mer

Säker Trafik AB. Söderhamn

Säker Trafik AB. Söderhamn Säker Trafik AB Söderhamn Nu har ni chansen att ge Era anställda och företaget en bra utbildning och kunskaper att köra bil så risken för olyckor minimeras. Vår skräddarsydda utbildning som heter Bilen

Läs mer

Vi återvinner i Österåkers skärgård

Vi återvinner i Österåkers skärgård Vi återvinner i Österåkers skärgård 2017 Sophämtning i skärgården Våren är här och vi vill informera dig om årets sophämtning i skärgården. Även i år sköter Liselotte Lööf Miljö AB i samarbete med Melskär

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

CHECKLISTA FÖR SKYDDSROND Laboratorium/verkstad

CHECKLISTA FÖR SKYDDSROND Laboratorium/verkstad CHECKLISTA FÖR SKYDDSROND Laboratorium/verkstad ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Fortsätt fylla i de fyra följande rutorna. Det ifyllda blir en handlingsplan som kan ingå i

Läs mer

Checklista Mini www.fastighets.se

Checklista Mini www.fastighets.se Checklista Mini www.fastighets.se Fungerar det systematiska arbetsmiljöarbetet hos dig? SAM 2001:1 Din arbetsgivare har ansvar för att du har en så säker och skadefri arbetsmiljö som möjligt. Som anställd

Läs mer

Program för att förebygga, bemöta och följa upp våld och hot i arbetsmiljön

Program för att förebygga, bemöta och följa upp våld och hot i arbetsmiljön Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning Program för att förebygga, bemöta och följa upp våld och hot i arbetsmiljön 1 Inledning Arbetet mot våld och hot är ett prioriterat utvecklingsområde

Läs mer