Utomhusarbete och möjlighet att träffa människor ses som positivt av många medarbetare på våra återvinningscentraler. Men här lurar också faror.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utomhusarbete och möjlighet att träffa människor ses som positivt av många medarbetare på våra återvinningscentraler. Men här lurar också faror."

Transkript

1 Utomhusarbete och möjlighet att träffa människor ses som positivt av många medarbetare på våra återvinningscentraler. Men här lurar också faror. Idag har många arbetsmiljörisker identifierats, men vi jobbar fortfarande med att hitta bra lösningar.

2 tema: arbetsmiljö Hot och våld Det är det stora problemet idag. Attraktiva material innebär stöldrisker, ibland hela ligor som far runt. Det kan uppstå mycket hotfulla situationer gentemot vår personal. Men även vanliga besökare kan ha svårt att följa våra regler ibland, vilket kan leda till otäcka incidenter. Att det är svårt att få gehör från polisen för de farliga situationer som ofta uppstår gör det inte lättare. Vi måste jobba närmre polisen och polisanmäla varje gång det händer något. Utbildning i konflikthantering är en annan viktig del att satsa på, så personalen lär sig att gå undan. Trafiken Många besökare på återvinningen innebär många fordon. Då uppstår lätt en stressig situation som gör folk oaktsamma, vilket innebär stor risk att bli påkörd nästan varje sommar händer olyckor på de större återvinningscentralerna. På många återvinningscentraler är risken också stor när avfallet hämtas och tunga fordon ska samsas med personbilar. Vidare kan tomgångskörning försämra luften. Bra skyltning, olika filer och bommar i kombination med mätning av besöksflödet kan ge en lugnare miljö och därmed färre olyckor. Det ger dessutom möjlighet att övervaka sorteringen bättre. Fluorescerande klädsel är ett måste det finns regelverk som styr det här och man syns mycket bättre inifrån bilarna. Bra belysning är också en hjälp, även om det är dyrt, faktiskt en av de stora kostnaderna när man bygger en återvinningscentral. Skapa gott om plats vid de vanligaste och mest skrymmande avfallsslagen, till exempel trädgårdsavfall och jord/sten, så att släpkärror ryms. Vi rekommenderar däremot inte att personalen hjälper till vid backning med släp om något händer är personalen personligt ansvarig. Fordonstrafik bör skiljas från tung trafik inga delade ytor eller korsande vägar är det optimala. Det här måste lösas redan på planeringsstadiet. Fallrisker Där det finns containerfack finns också risk att falla ner. Det är dock främst en fråga om kundsäkerhet. En klassisk olycka för besökarna är att de följer med avfallet ner i containern när de drar fram det uppifrån ett släp, men slinter. Tillsammans med Arbetsmiljöverket håller vi på att ta fram en branschpraxis kring hur avspärrningar vid höjdskillnader ska vara utformade. Kunder som faller är dock svårt att förebygga. Om de beter sig på ett farligt sätt handlar det om att informera om riskerna, men inte genom skyltar, vi måste prata med dem. Klämskador När containrar ska skickas iväg finns risk för klämskador. Täckning kan innebära märkliga arbetsställningar, då är det lätt att göra illa ryggen. Man jobbar också med material som utsätts för mycket slitage en enda rostig hake kan innebära livsfara när många ton ska lyftas. Det är viktigt att jobba med underhållsplaner för containrar och lyftanordningar. Det finns också möjlighet att täcka containern på andra sätt, till exempel automatiskt från bilen via skenor. Tunga lyft Felsorterat avfall och överfulla burar för elavfall innebär många tunga lyft under en arbetsdag. Vi har en väldigt servicemedveten personal, som kanske ibland hjälper till mer än de borde. Våra kunder kan ibland också tycka att de borde få mer hjälp. Vakuumliftar och eltruckar är fantastiska hjälpmedel. Skaffa och använd dem! På vissa centraler har vi skyltar: Fråga oss gärna, men lasta ur själv för att påminna både personal och besökare om vad som gäller. Buller Trafiken påverkar ljudnivån, men det mesta oljudet uppstår när man slänger skrot eller sten i en tom container. Personliga hörselskydd med medhörning ger ett bra skydd. Med dem går det bra att prata med varann, men ljudspikarna filtreras bort. Text: Carina Eklund, Sysav, ordförande för avfall sveriges arbetsgrupp ÅVC Foto: Andreas Offesson Med planering och utbildning kan man minska skaderisken på återvinningscentralerna. NYTT: Läs mer om arbetsmiljö på vår hemsida Avfall Sverige har lagt upp massvis av matnyttig fakta om arbetsmiljö på hemsidan. Där får du bland annat veta vilka av Avfall Sveriges kurser som tar upp arbetsmiljöfrågor och vad Arbetsmiljöverket har för råd till avfallsarbetare. Du kan också läsa våra rapporter och andra publicerade texter som handlar om arbetsmiljö. Gå in på avfallshantering/arbetsmiljo

3 Rätt rustad för farligt avfall Det är viktigt att ha rätt skydd när man jobbar med farligt avfall. Och all utrustning ska vara personlig och anpassbar. Andningsskydd En tryckluftmask kan bli din bästa vän. Den kan, som här, användas med ett fläktpaket med kombifiler, som renar inandningsluften från ett brett spektrum av gaser, partiklar och aerosoler. Masken kan också kopplas till ett fast system för friskluft. Jag går inte in i en miljöstation utan den, säger Martin Andersson. Tänk på att skapa rutiner för att byta filter regelbundet. Man måste ta höjd när man klär sig. Vi vet aldrig vad som kommer in, säger Martin Andersson. Han jobbar som kemist på Sysav Kemi. Det innebär arbetsdagar fyllda av ämnen som alla är farliga på något sätt: giftiga, cancerframkallande, frätande, fosterskadande, ekotoxiska, smittförande eller brandfarliga. Det låter inte så mysigt. Därför är det också ett krav att de som arbetar med farligt avfall ska bära skyddsutrustning. Handskar, ögonskydd och andningsskydd är det viktigaste. I synnerhet ögonen tar fort skada om du får in något, säger Martin Andersson. Men overall och eventuellt ett förkläde utanpå det kan ofta behövas. Med grova skor, hörselskydd och extra damasker på armarna är man förhållandevis väl skyddad. En varm sommardag blir det svettigt, men man får lukta illa och dricka mycket vatten. Säkerheten kommer först! Damask Mellan handske och overall skapas ofta en glipa. En damask kan därför vara bra, särskilt när man sysslar med vätskor. Overall Över de vanliga, heltäckande arbetskläderna, aldrig någonsin shorts, behöver man ett förkläde eller kemistrock, ibland en overall i PVC (så kallad kemdräkt). Allt arbete med asbest kräver engångsoverall. Text: Karin Jönsson, Avfall Sverige Hörselskydd Kemikaliehantering kan vara förvånansvärt högljudd. Satsa gärna på formgjutna skydd. Om du bär en tryckluftmask måste skydden sättas upp-och-ner med bågen under hakan. Handskar Här finns otroligt mycket att välja på. Men ingen handske tar allt. Skicka gärna ett prov på det du arbetar med till tillverkaren, så kan de hitta bästa möjliga handske för just det. Och byt ofta! När de börjat bli sköna har de vanligen förlorat sin skyddande effekt. Skor Bra skor är svårt att hitta, eftersom de måste ha kemikaliebeständiga sulor. Välj gärna en gummistövel som enkelt kan sköljas av. Och gå aldrig barfota i skorna även en strumpa skyddar. AVFALL OCH MILJÖ 4.12 sid 17 ]

4 Tema insamling tema: arbetsmiljö Varför gör de inte som vi säger? Förbudsskyltar och regler i all ära. Men det är ofta andra faktorer som avgör hur vi faktiskt beter oss. Med rätt kunskap kan man skapa en bättre arbetsmiljö även i praktiken. Används inte alltid andningsskydd, skydds hjälm och hörselskydd? Hoppar ni över en del skyddsregler för att jobbet blir enklare och bekvämare då? I så fall är ni inte ensamma. Det är lockande att slarva lite med säkerheten eftersom det går bra ändå, för det mesta. Olyckor inträffar inte varje dag och arbetssjukdomar syns inte direkt. Men konsekvenserna kan bli förödande. Fixarkulturens hjältar Säkerhetskulturen påverkas varje gång chef och arbetskamrater inte reagerar när någon bryter mot säkerhetsregler. Det bildas informella och oskrivna regler för hur man ska vara. Framför allt i manligt dominerade arbetsgrupper blir det lätt en cowboymentalitet. Det gäller att vara en uppfinningsrik fixare som inte är feg. De flesta överträdelser av säkerhetsregler beror inte på bristande kunskap eller att det saknas varningsskyltar. Det som saknas är uppföljning och återkoppling. Allt fler företag intresserar sig för tekniker inom vad som kallas beteendebaserad säkerhet. Lösningen är att göra det attraktivt att göra rätt, varje gång. I grunden styrs mänskligt beteende av förväntade konsekvenser. Vi söker oss till det som är belönande och som skapar positiva känslor. Olika människor kommer att ge olika svar på vad som är belönande för dem själva i arbetslivet. Generellt gillar de flesta att mötas av intresse, beröm och positiv uppmärksamhet. Är du chef ska du alltså på olika sätt bekräfta ett korrekt beteende, snarare än att bara låta det passera som en självklarhet. Ögontjänare Människan undviker det som ger negativa konsekvenser. Vi lär inte bara av det som vi själva råkar ut för utan också av sådant som händer andra. En chef måste ge negativa sanktioner för regelöverträdelser. Hela skalan från tillsägelse till reprimand (varning), löneavdrag och i värsta fall att säga upp anställningen. Men driver man bestraffning för långt utvecklas ögontjänande och dålig stämning. Medarbetarna fortsätter att överträda regler när chefen inte ser eller kan kontrollera. Bättre då att satsa på att göra det mer attraktivt att göra rätt. Det bästa sättet kan vara att arbeta direkt med hela arbetsgruppen. Då utgår man ifrån olika kända säkerhetsdilemman i verksamheten och slår sina kloka huvuden ihop för att hitta på lösningar. Det skapas lättare ett engagemang och det kan komma fram många kreativa förslag när alla får vara med. [ sid 18 AVFALL OCH MILJÖ 4.12

5 Mät och belöna I amerikansk litteratur om beteendebaserad säkerhet finns exempel på företag som låter medarbetarna dela ut säkerhetsdekaler till arbetskamrater som de ser utföra arbetsuppgifter med ett excellent säkerhetsbeteende. Den som delar ut en dekal fyller samtidigt i en notering till företaget om vem som fått dekalen och för vilket beteende. Ihopsamlade säkerhetsdekaler kan sedan lösas in mot mat och dryck, profilkläder och liknande. På grupp- eller avdelningsnivå kan man också sätta bonusgrundande mål. Alla vet att uppföljning ska ske, men inte när. En eller flera dagar kommer några personer göra uppföljning utan att berätta om det. Till exempel pricka av hur många som använder korrekt säkerhetsutrustning. Variation ger effekt Varningsskyltar och andra påminnare om rätt beteende måste varieras för att fungera. En traditionell varningsskylt uppmärksammas samma dag som den sätts upp men börjar sedan smälta in i omgivningen. För att få variation och förnyelse kan man göra en tävling bland medarbetarna för att få fram intresseväckande och bra egna varningsskyltar eller säkerhetsslogans. Avgörande för att lyckas är ändå att vara konsekvent och uthållig. En säkerhetskultur ändras inte på några månader. Det krävs en längre satsning för att ge avtryck. Belöningen är långsiktigt hållbara medarbetare, friska och skadefria, samtidigt som stoltheten stärks i verksamheten. Inte dåligt, eller hur? Text: Karin Lindgren, arbetsmiljöspecialist med beteendevetenskaplig inriktning. Det brukar gå bra Här berättar en anonym röst från en avfallsförbränningsanläggning: När askor och slagg stoppar upp i pannan brukar vi ofta under drift ta rör och stänger och gå in via inspektionsluckorna för att spänta loss det som fastnat. Det brukar gå bra om man är försiktig. Risken är att det kan slå ut eldkvastar. Då får man vara beredd att ducka! Och det kan komma farliga rökgaser också. Egentligen ska man elda ner pannan för att åtgärda det här. Men det tar tid och ett driftstopp kostar pengar. Vid en fliseldad panna fick nyligen en driftpersonal allvarliga brännskador efter att ha försökt ta loss det som fastnat. Han har fått transplantera hud på både armar och rygg. Belöning styr oss Några elever prövade i hemlighet en beteendeteknik på sin lärare. De bestämde sig för att när läraren stod till höger i klassrummet skulle de vara pigga och intresserade av undervisningen och när han stod till vänster skulle de se trötta och ointresserade ut. Efter en stund började läraren konsekvent stå till höger i rummet. Efteråt kunde läraren inte berätta varför han hade valt rummets högra sida, förmodligen hade det känts bättre att stå där!

6 tema: arbetsmiljö Återvinning av elavfall kräver ett stort mått försiktighet och aktivt miljöarbete. Elektronik innehåller en massa farliga ämnen bly, kvicksilver och flamskyddsmedel. Om man koncentrerar och fyller en hel fabrik med de här produkterna kan det bli farligt, även om varje produkt inte innehåller så mycket. Orden kommer från Mikael Lekbeck, miljöchef på Sims Recycling. De driver en av Sveriges största anläggningar för återvinning av elavfall. De har mycket att göra. För i takt med att svenskarna blivit bättre på att lämna sitt elskrot till återvinning krävs förstås också någon som skruvar isär, krossar och separerar materialen för att de ska kunna återgå i kretsloppen. På många håll sker fortfarande mycket av det här arbetet manuellt. Särskilt det som innehåller de farligaste delarna, exempelvis platta bildskärmar ett av de avfall som ökar mest just nu. De tunna lysrören går lätt sönder i hanteringen med risk att kvicksilvret i dess inre sprids. Det är en tuff industri att arbeta i, det krävs mycket säkerhetsregler för de som jobbar, konstaterar Mikael Lekbeck. Damm farlig fiende Mycket har satsats för att minimera risker na såväl i utredningar som i tid och pengar. Reglerna kring hanteringen är också omfattande. Fokus ligger på dammet som riskerar att fylla de anställdas lungor med farliga ämnen. På Sims Recycling hålls dammhalterna nere genom ett avancerat ventilationssystem vid den mekaniska hanteringen, där riskerna är som störst. Här ska de anställda också bära andningsskydd. Det stora luftflödet från kross och sortering går via ett filtersystem innan det släpps ut. Lokalerna sopas och våttorkas ofta. Även gården utanför sopas. De blodanalyser och omfattande provtagningar på luft som Sims Recycling gör regelbundet visar att det förebyggande arbetet gett resultat. Det är något högre halter bly i blodet hos de som jobbar i produktionen än på kontor. Men vi har aldrig legat i närheten av gränsvärden eller de naturliga bakgrundshalterna. Det man inte vet och där det inte finns några gränsvärden är cocktaileffekten. Det kan jag känna en liten oro för. Här saknas riktlinjer, säger Mikael Lekbeck. Text: Karin Jönsson, Avfall Sverige Miljörätt Fastighetsrätt Experter på avfallsrättsliga frågor. box drottninggatan stockholm tel Fax kontakt: www. adv-aberg.se [ sid 20 AVFALL OCH MILJÖ 4.12

7 Trivsel viktigast för sophämtare Maskinella insamlingssystem ger en bättre fysisk arbetsmiljö, men manuella insamlingssystem skapar en bättre psykosocial arbetsmiljö. Den visar ett examensarbete från Stockholms universitet. mitt Examensarbetet avgränsas till insamlingssystem för matavfall och deras effekter på renhållningsarbetarnas arbetsmiljö. Arbetet innehåller en systemanalys med bland annat fallstudier av entreprenörer från Borås, Västerås och Solna. Resultatet visar att renhållningsarbetarna föredrar en god psykosocial arbetsmiljö på bekostnad av sitt fysiska välbefinnande. Genom långsiktig, ökad integration av fysiska och psykosociala aspekter i arbetsmiljöarbetet kan missnöje, frånvaro och arbetsskador minska och produktiviteten öka. Arbetsmiljöverket förespråkar mer maskinella insamlingssystem, såsom sopsug, då de anses skapa en bättre fysisk arbetsmiljö. Renhållningsarbetarna anser att mer maskinella insamlingssystem leder till mindre fysiska påfrestningar men samtidigt minskar personalbehovet, vilket kan leda till uppsägningar. Mer manuella insamlingssystem, såsom separata kärl, gynnar psykosociala aspek ter som socialt umgänge, inflytande och personlig utveckling, även om den fysiska påfrestningen blir större. Vid planering av matavfallsinsamling är det därför viktigt att ta hänsyn till både fysiska och psykosociala aspekter. Undvik ensamarbete, inför jobbrotation och skapa möjlighet till socialt umgänge med kollegor. En positiv psykosocial arbetsmiljö kan dessutom minska den upplevda fysiska påfrestningen. I min roll som avfallskonsult på Sweco Environment, kommer jag att ta med mig kunskapen från detta arbete och använda i framtida projekt med olika aktörer. Text: Christina Holmström, Stockholms universitet Så blir slamsuget lättare Personliga kontakter, erbjudanden om bra lösningar till kunderna och en entreprenör som slår knut på sig själv. Det är lösningen för att underlätta den tunga slamtömningen i Norrtälje. Med sina nästan slamkunder hamnar Norrtälje antagligen i Sverigetoppen över antal brunnar att tömma. De har också jobbat systematiskt för att få bort tunga brunnslock och långa slangdragningar mellan bil och brunn. Vi började med att identifiera de kunder som hade tunga brunnslock. Kommunen köpte in nya lock i lättare material som vi erbjöd dem istället, berättar renhållningschefen Jörgen Örnestav. Då fanns inga aktörer som sålde brunnslock i kommunen och erbjudandet fick mycket god respons. För att få bukt med långa dragvägar har renhållningen försökt övertala slamkunderna att lägga en fast slang från brunnen till vägen, en så kallad sugledning. I samarbete med en lokal rörmokare erbjöds de ett färdigt koncept för installation och koppling. Det kanske egentligen inte ingår i kommunens upp- gifter, men det gjorde det enkelt för kunderna. Att de därigenom slapp straffavgift på grund av långa dragvägar gjorde att många accepterade. När nya bygglov beviljas för nya enskilda avlopp finns det också med i villkoren att brunn ska läggas nära farbar väg eller kompletteras med sugledning. Personlig kontakt Det finns en viktig länk i arbetet för att få med sig kunderna: Vi har en inspektör som åker ut och pratar med kunderna om det uppstår problem. Den personliga kontakten är kanonviktig. Men helt problemfri är slamtömningen ändå inte. I skärgården finns ett tusental anläggningar, ofta långt från farbar väg. Här händer det att entreprenören får dra slang på upp till 300 meter. Att koppla ihop slangen från flera bilar för att få den att räcka till är en kreativ lösning, som använts på fastlandet. När inte heller det funkar har de anlitat en lokal bonde, som kör ut med traktor och tömmer. Servicekänslan går inte att ta miste på i Norrtälje. När jag började här var renhållningen ganska kantig. Det har ändrats. Det känns bra att lösa problem åt våra kunder, säger Jörgen Örnestav. Text: Karin Jönsson, Avfall Sverige Foto: André de Loisted Slamtömning är ett av branschens tyngsta arbeten. Men det kan bli lättare. Läs mer i Sug- och spolbilsförare en pilotstudie, som kan köpas via AVFALL OCH MILJÖ 4.12 sid 21 ]

8 tema: arbetsmiljö Insamling måste ordnas även vid skyddsstopp Allt oftare stoppar Arbetsmiljöverket avfallshämtningen, vanligen på grund av svårframkomliga vägar. Om insamlingen är upphandlad på rätt sätt kan det åligga entreprenören att se till att avfallet samlas in på annat sätt utan extra ersättning. Ett skyddsombud kan bestämma att arbetet ska avbrytas i avvaktan på ställningstagande av Arbetsmiljöverket. Grunden för ett sådant skyddstopp finns i arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen. De situationer som avses är fall då det är förenat med överhängande fara att låta arbetet fortsätta tills Arbetsmiljöverket hunnit ta ställning i frågan. Enligt miljöbalken ska varje kommun svara för att hushållsavfall inom kommunen transporteras till en behandlings- anläggning. Detta ansvar upphör inte på grund av ett skyddsstopp. Skyddsstoppet anger endast att hämtningen inte sker på ett sätt som är förenligt med gällande arbetsmiljöregler. Om insamlingen upphandlats ska entreprenören ha bildat sig en uppfattning om uppdraget i samband med upphandlingen. Därför kan denne vara skyldig att ordna hämtningen på annat sätt även vid ett skyddstopp. Om entreprenören inte till fullo har bildat sig en uppfattning om de lokala förhållandena innan denne lämnade anbud, så är det entreprenörens risk. Detta under förutsättning att den upphandlande enheten korrekt beskrivit uppdraget och redovisat alla platser där standardhämtning inte kan ske. Om entreprenören gjort en felaktig beräkning i sitt anbud finns ingen anledning att omförhandla ersättningen. Om kommunen däremot inte har gjort uppdraget kalkylerbart, det vill säga redovisat alla avvikelser från standardhämtningar, torde det vara svårt att civilrättsligt tvinga entreprenören att hämta hushållsavfallet. Text: Fredrik Cederblom, Kommunakuten Tjäna tid och pengar med EDP Mobile! EDP Mobile är ett mjukvaruprogram som kommunicerar körlistor, ordrar och avvikelser mellan kontorets verksamhetssystem och de mobila enheterna! Det innebär bättre kontroll, effektiv administration, snabbare fakturering av avvikelser och fler turer per dag. Med EDP Mobile tjänar du enkelt både tid och pengar! EDP Consult AB, Järnvägsgatan 93, Staffanstorp,

Ett verktyg för utveckling av säkerhetskulturen

Ett verktyg för utveckling av säkerhetskulturen 1 (9) Sida Ett verktyg för utveckling av säkerhetskulturen RÅD FÖR EN BRA SÄKERHETSKULTUR I FÖRETAGET SSG arbetar för en säker arbetsmiljö och en starkare säkerhetskultur Ett material från Arbetsgrupp

Läs mer

Lösningsmedel är farliga

Lösningsmedel är farliga Lösningsmedel är farliga Organiska lösningsmedel kan leda till Yrsel Trötthet Illamående Nerv- och hjärnskador Skador på inre organ Sprickor och inflammation i huden Brand och explosion Därför ska man

Läs mer

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsmiljö och SAM Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

Arbetsmiljöverket. Krav på arbetsmiljön för slamtömmarna

Arbetsmiljöverket. Krav på arbetsmiljön för slamtömmarna Arbetsmiljöverket Krav på arbetsmiljön för slamtömmarna Agnita Wärn, Arbetsmiljöinspektör, Stockholm och Cecilia Chressman, Arbetsmiljöinspektör, Linköping 2013-04-03 1 Arbetsmiljöverket Tidigare Arbetarskyddsstyrelsen

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

PM Exempel på krav i förfrågningsunderlag rörande slamtömning

PM Exempel på krav i förfrågningsunderlag rörande slamtömning PM Exempel på krav i förfrågningsunderlag rörande slamtömning Exempel på formuleringar rörande arbetsmiljö (utifrån 5.8.4 i mallen): - På uppmaning av beställaren ska entreprenören delge denne den dokumentation

Läs mer

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011 Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den Avfall Sveriges höstmöte 2011 Något om arbetsgivarens skyldigheter Ur arbetsmiljölagen: Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs

Läs mer

För en tryggare arbetsmiljö. Arbetsmiljörisker vid produktion

För en tryggare arbetsmiljö. Arbetsmiljörisker vid produktion För en tryggare arbetsmiljö Arbetsmiljörisker vid produktion Till dig som bygger montrar på Stockholmsmässan Vi på Stockholmsmässan vill skapa en så säker och trygg arbetsmiljö som möjligt, både för våra

Läs mer

Kemiska arbetsmiljörisker. En översikt av de grundläggande arbetsmiljöreglerna för att minska de kemiska riskerna

Kemiska arbetsmiljörisker. En översikt av de grundläggande arbetsmiljöreglerna för att minska de kemiska riskerna Kemiska arbetsmiljörisker En översikt av de grundläggande arbetsmiljöreglerna för att minska de kemiska riskerna Kemiska ämnen är farliga på olika sätt Kan orsaka direkta hälsoskador eller död Öka risken

Läs mer

Företagshälsovården behövs för jobbet

Företagshälsovården behövs för jobbet Företagshälsovården behövs för jobbet Det är viktigt att de anställda mår bra i sitt arbete och att arbetsmiljön är sund och säker. Det finns ett samband mellan olika psykosociala faktorer i arbetsmiljön,

Läs mer

CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER

CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir

Läs mer

Vägledning vid elolycka

Vägledning vid elolycka Vägledning vid elolycka 2? I den här broschyren finns information om vad du behöver tänka på om en elolycka inträffar. Du får övergripande vägledning i hur du ska agera om du plötsligt befinner dig i en

Läs mer

Riskbedömning genom friskfaktorer

Riskbedömning genom friskfaktorer Januari 2012 Sida 1 Riskbedömning genom friskfaktorer 8 Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall

Läs mer

Kemiska arbetsmiljörisker

Kemiska arbetsmiljörisker Kemiska arbetsmiljörisker En översikt av de grundläggande arbetsmiljöreglerna för att minska de kemiska riskerna Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2012-06-01 1 Kemiska ämnen är farliga på olika

Läs mer

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att man ska undersöka om det finns risker på jobbet. De anställda ska inte

Läs mer

CHECKLISTA FÖR AMBULANSSJUKVÅRDEN

CHECKLISTA FÖR AMBULANSSJUKVÅRDEN CHECKLISTA FÖR AMBULANSSJUKVÅRDEN ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir en handlingsplan

Läs mer

Kort introduktion till AkzoNobels Life-Saving Rules (Bohus)

Kort introduktion till AkzoNobels Life-Saving Rules (Bohus) Life-Saving Rules Kort introduktion till AkzoNobels Life-Saving Rules (Bohus) Peter Kemi 2012-12-05 1 Introduktion Våra Life-Saving Rules är åtta grundläggande säkerhetsregler som kommer att vara obligatoriska

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Arbetsmiljöverket Agnita Wärn och Åsa Larsson 2013-11-14 1 Ur Arbetsmiljöverkets strategiska plan 2014-2016 Färre i arbetslivet ska drabbas av olycksfall Bygg,

Läs mer

Information om avfallshantering

Information om avfallshantering Information om avfallshantering För kommunerna Eslöv, Hörby och Höör har gemensamma föreskrifter om avfallshantering tagits fram i samarbete med Merab (Mellanskånes Renhållningsaktiebolag). Föreskrifterna

Läs mer

2013-03-22 1 Group Quality - Environment, Health and Safety

2013-03-22 1 Group Quality - Environment, Health and Safety 2013-03-22 1 Ovakos större tillverkningsenheter Hofors Hällefors Imatra Smedjebacken Boxholm Fakta 2011 Produktionskapacitet 1,3 miljoner ton stål 3. 200 anställda Omsättning 1 121 miljoner E 2013-03-22

Läs mer

Tömning av enskilt avlopp - det här behöver du veta

Tömning av enskilt avlopp - det här behöver du veta Tömning av enskilt avlopp - det här behöver du veta En informationsfolder till dig som har tömning av enskilt avlopp i Gnesta kommun Din avloppsanläggning ska skydda miljön Anledningen till att vi har

Läs mer

CHECKLISTA FÖR HEMTJÄNSTEN

CHECKLISTA FÖR HEMTJÄNSTEN CHECKLISTA FÖR HEMTJÄNSTEN ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir en handlingsplan

Läs mer

Utbildning och arbetsmiljö för Sug- & spolbilsförare

Utbildning och arbetsmiljö för Sug- & spolbilsförare tya.se Utbildning och arbetsmiljö för Sug- & spolbilsförare Roger Nilsson, TYA Avfall Sveriges höstmöte 2011 1 Vad TYA är Ideell förening Bildades 1975 Yrkes- och arbetsmiljönämnd Arbetsmarknadens parter

Läs mer

Lite damm är väl inte så farligt? Var och när dammar det?

Lite damm är väl inte så farligt? Var och när dammar det? Arbetsmiljö Det finns många risker på en byggarbetsplats. Det första man tänker på är ofta risken för olyckor som att falla ner från ett tak eller en byggnadsställning eller att tappa kontrollen över en

Läs mer

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels Välkommen som skyddsombud Skyddsombuden har verkat i över 100 år med att förbättra arbetsmiljön i Sverige. En bra arbetsmiljö kräver både samverkan och

Läs mer

farligt avfall guide för hantering av farligt avfall från företag

farligt avfall guide för hantering av farligt avfall från företag farligt avfall guide för hantering av farligt avfall från företag 2 f o t o : i l i l f o r m ingrid el i a s s o n en miljö värd att vårda Företagens ansvar. Giftigt, frätande och miljöfarligt. Det är

Läs mer

SORTERINGSGUIDE I TRANEMO KOMMUN

SORTERINGSGUIDE I TRANEMO KOMMUN SORTERINGSGUIDE I TRANEMO KOMMUN Vad är avfall? Allt blir förr eller senare avfall. Lagen beskriver avfall som varje föremål, ämne eller substans som innehavaren gör sig av med eller är skyldig att göra

Läs mer

Kronobergs Miljö. - Din framtid!

Kronobergs Miljö. - Din framtid! Kronobergs Miljö - Din framtid! Vi ska lösa de stora miljöproblemen! Vi skall lämna över en frisk miljö till nästa generation. Om vi hjälps åt kan vi minska klimathotet, läka ozonlagret och få renare luft

Läs mer

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun Information från Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun 2015 Sophanteringen i Ystad Tips & trix och annat intressant! I november 2014 gjordes

Läs mer

Du som hanterar livsmedel

Du som hanterar livsmedel Miljö- och hälsoskydd Du som hanterar livsmedel så här gör du med ditt avfall Vid all form av livsmedelshantering uppstår sopor, det vill säga avfall. För att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Gäller för Ludvika kommun www.ludvika.se Om du har ett enskilt avlopp med minireningsverk, trekammarbrunn, tvåkammarbrunn, sluten tank eller en fosforfälla,

Läs mer

CHECKLISTA FÖR MEDICINSKA LABORATORIER

CHECKLISTA FÖR MEDICINSKA LABORATORIER CHECKLISTA FÖR MEDICINSKA LABORATORIER ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir

Läs mer

Checklista för allmän skyddsrond

Checklista för allmän skyddsrond Checklista för allmän skyddsrond Använd checklistan så här: Besvara frågorna med ja eller nej. Fyll i efterföljande kolumner i de fall ni konstaterar ett problem. Den ifyllda checklistan blir en handlingsplan

Läs mer

Arbeta säkert vid avluftning av fjärrkyle-/fjärrvärmerör

Arbeta säkert vid avluftning av fjärrkyle-/fjärrvärmerör UNDVIK OLYCKOR! Arbeta säkert vid avluftning av fjärrkyle-/fjärrvärmerör Arbeta säkert vid avluftning Risker vid avluftning av fjärrkyle-/fjärrvärmerör Se till att u Inandning av gaser som ansamlas i fjärrkyle-/fjärrvärmerör

Läs mer

En föräldramanual om läxläsning

En föräldramanual om läxläsning En föräldramanual om läxläsning Martin Karlberg Carola Alm Anja Åhman Carola Åstrand Institutionen för didaktik, Uppsala universitet Denna manual riktar sig till föräldrar som vill ha hjälp med att få

Läs mer

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Bild 1 Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2012-09-17 Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2012-09-07 1 Bild 2 Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör Distriktet i Stockholm arbetsmiljoverket@av.se

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2012-09-17 Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2012-09-10 1 Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör Distriktet i Stockholm arbetsmiljoverket@av.se Informationsgruppen,

Läs mer

Avfallstaxa. Avgifter för fastigheter och verksamheter i Umeå kommun

Avfallstaxa. Avgifter för fastigheter och verksamheter i Umeå kommun Avfallstaxa Avgifter för fastigheter och verksamheter i Umeå kommun Våra kostnader är dina utgifter! Hanteringen av avfall bekostas helt och hållet av renhållningsavgiften, utan något stöd från skattemedlen.

Läs mer

Checklista. Skolans kemiundervisning

Checklista. Skolans kemiundervisning Checklista Skolans kemiundervisning Ni kan använda checklistan i sin helhet eller bara för det område ni är osäkra över. Både föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete och de om laboratoriearbete

Läs mer

Anvisning om sortering och paketering av avfall ANTAGEN I AVFALLSNÄMNDEN DEN XX XXXXXXX 2010

Anvisning om sortering och paketering av avfall ANTAGEN I AVFALLSNÄMNDEN DEN XX XXXXXXX 2010 Anvisning om sortering och paketering av avfall ANTAGEN I AVFALLSNÄMNDEN DEN XX XXXXXXX 2010 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SORTERING AV AVFALL... 5 2 FARLIGT AVFALL... 5 2.1 Impregnerat trä... 6 2.2 Asbest...

Läs mer

Avfallstaxa för Vaxholms stad

Avfallstaxa för Vaxholms stad Avfallstaxa för Vaxholms stad Antagen av Kommunfullmäktige 2014-12-15 Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Utfärdad med stöd av 27 kap 4 Miljöbalken 1 Generella bestämmelser Erläggande av renhållningsavgift Avgiftsskyldighet

Läs mer

CHECKLISTA FÖR DENTALLABORATORIER

CHECKLISTA FÖR DENTALLABORATORIER CHECKLISTA FÖR DENTALLABORATORIER ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir en handlingsplan

Läs mer

Information för bostadsrättföreningar och hyreshus

Information för bostadsrättföreningar och hyreshus Information för bostadsrättföreningar och hyreshus Varför samlar vi matavfallet? När vi slänger matavfallet i den brännbarapåsen slänger vi inte bara mat utan också en värdefull resurs. Matavfallet innehåller

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 1 Lagstiftning

Läs mer

SOPHÄMTNING FÖR SMÅHUS AVGIFTER 2015

SOPHÄMTNING FÖR SMÅHUS AVGIFTER 2015 SOPHÄMTNING FÖR SMÅHUS AVGIFTER 2015 MER UTSORTERAT BILLIGARE SOPHÄMTNING I Stockholm har vi vikttaxa. Du kan därmed själv påverka dina kostnader genom att minska vikten i kärlet. Du betalar en grundavgift

Läs mer

CHECKLISTA FÖR PARKERINGSVAKTER

CHECKLISTA FÖR PARKERINGSVAKTER CHECKLISTA FÖR PARKERINGSVAKTER Telefon 08-402 02 20 SÅ HÄR ANVÄNDER DU CHECKLISTAN Skyddsombudet och chefen eller arbetsledaren använder checklistan som underlag och hjälpmedel under skyddsronden. Checklistan

Läs mer

Laborationssäkerhet CBGAM0, vt 2012 2012-04-20

Laborationssäkerhet CBGAM0, vt 2012 2012-04-20 Laborationssäkerhet CBGAM0, vt 2012 2012-04-20 Grundregler Använd alltid skyddsklädsel, labbrock samt skyddsglasögon. Man får inte äta eller dricka på lab. Man får inga omständigheter smaka på kemikalierna.

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Avfalls- och återvinningsenheten Stadshuset, 721 87 Västerås Vill du ha svar på dina frågor? Tfn: 021-39 00 00 E-post: kontaktcenter@vasteras.se Hemsida:

Läs mer

Försöket Bruna påsen. Test av optisk sortering av matavfall med papperspåse. Sammanfattning av Maria Arveström, projektledare 2015-09-01

Försöket Bruna påsen. Test av optisk sortering av matavfall med papperspåse. Sammanfattning av Maria Arveström, projektledare 2015-09-01 Försöket Bruna påsen Test av optisk sortering av matavfall med papperspåse Sammanfattning av Maria Arveström, projektledare 2015-09-01 Summering av försöket med Bruna påsen våren 2015 Under våren 2015

Läs mer

Utvärdering av enkät. Östra Värmland. Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund

Utvärdering av enkät. Östra Värmland. Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund Utvärdering av enkät Östra Värmland Grontmij AB Besöksadress Mejerivägen 1 E-post mari.gustafsson@grontmij.se Box 47303 Org nr

Läs mer

Ditt ansvar som fastighetsägare

Ditt ansvar som fastighetsägare Ditt ansvar som fastighetsägare Väg och trottoar 7 meter Gångbanor Fastighetsägaren ska hålla rent på alla gångytor i omedelbar närhet till fastigheten. Det gäller dygnet runt, året om. Gångbanor, trappor

Läs mer

Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008

Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008 Enkätundersökning om hanteringen av vatten, avlopp och renhållning i Oskarshamns Kommun 2008 Undersökningen genomfördes mellan den 26 maj till den 7 juli 2008 Totalt deltog 118 personer Vi vill passa på

Läs mer

Policy med handlingsplan mot hot och våld i arbetet

Policy med handlingsplan mot hot och våld i arbetet Författningssamling Antagen av kommunstyrelsen: 2008-09-22 74 Reviderad: Policy med handlingsplan mot hot och våld i arbetet Inledning Den här planen är en del av arbetet med att se till att arbetsmiljön

Läs mer

Resultat från enkätundersökning hos hushållen i Säffle och Åmåls kommuner

Resultat från enkätundersökning hos hushållen i Säffle och Åmåls kommuner Resultat från enkätundersökning hos hushållen i Säffle och Åmåls kommuner I slutet av januari skickades enkäter ut till samtliga hushåll i Säffle och Åmåls kommuner. Frågorna berörde kundnöjdhet med dagens

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Västerås

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Västerås Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Västerås www.vafabmiljo.se kundservice@vafabmiljo.se Tel: 020-120 22 20 www.facebook.com/vafabmiljo Om du har ett enskilt avlopp med trekammarbrunn,

Läs mer

Tack för att du ta hand om pumpstationen på din tomt. Pumpstation

Tack för att du ta hand om pumpstationen på din tomt. Pumpstation Tack för att du ta hand om pumpstationen på din tomt Pumpstation Allmänt om tryckavlopp Tryckavlopp är en teknik för att pumpa avloppsvattnet från fastigheten till Norrköping Vatten och Avfalls ledningsnät.

Läs mer

Denna bildserie vänder sig till entreprenörer och förare som vill utveckla sin basmaskinför att anpassa den till ett funktionellt ekipage för

Denna bildserie vänder sig till entreprenörer och förare som vill utveckla sin basmaskinför att anpassa den till ett funktionellt ekipage för Denna bildserie vänder sig till entreprenörer och förare som vill utveckla sin basmaskinför att anpassa den till ett funktionellt ekipage för skogsbränslehantering. 1 För den som vill läsa mer kan följande

Läs mer

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST FÖRETAGETS ANSVAR Alla företag påverkar miljön på något sätt och ansvarar för sin egen miljöpåverkan.

Läs mer

Information från Avfallsenheten

Information från Avfallsenheten Bild: Sofia Güll Information från Avfallsenheten Matavfall i Ystad När får alla Ystads kommuns invånare möjligheten att sortera ut matavfall? Efterhand som vi byter ut våra fordon så utökas områdena där

Läs mer

Fråga A2 Hur nöjd är du med följande när det gäller hämtningen av hushållsavfallet?

Fråga A2 Hur nöjd är du med följande när det gäller hämtningen av hushållsavfallet? Några frågor om hämtning av hushållsavfallet Fråga A1 Hur ofta hämtas ditt hushållsavfall? Välj det alternativ som stämmer bäst Varje vecka Varannan vecka Var fjärde vecka Fråga A2 Hur är du med följande

Läs mer

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp

Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp Gäller för Ödeshögs kommun från och med 2014-07-01 www.odeshog.se 1 Om du har ett enskilt avlopp med minireningsverk, trekammarbrunn, tvåkammarbrunn,

Läs mer

ARBETSMILJÖPLAN FÖR RÖDABERGSSKOLAN

ARBETSMILJÖPLAN FÖR RÖDABERGSSKOLAN RÖDABERGSSKOLAN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (6) ARBETSMILJÖPLAN FÖR RÖDABERGSSKOLAN Arbetsmiljöplanen bygger på Arbetsmiljöverkets regler (föreskrifter och allmänna råd)om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Läs mer

Råd och tips om dina avfallskärl. För dig som bor i villa eller radhus

Råd och tips om dina avfallskärl. För dig som bor i villa eller radhus Råd och tips om dina avfallskärl För dig som bor i villa eller radhus ABONNEMANG Välj gärna abonnemang med sortering av matavfall. AVFALLSABONNEMANG FÖR VILLOR Du som bor i villa eller radhus ska ha ett

Läs mer

Att få ordning och ork för sin ekonomi

Att få ordning och ork för sin ekonomi Att få ordning och ork för sin ekonomi Vi har samlat några tips och idèer för att få bättre ordning och ork för viktiga papper och räkningar. På slutet finns det plats för att sammanfatta hur just du vill

Läs mer

Information om underjords-/markbehållare

Information om underjords-/markbehållare Version 2 2014-10-27 Teknisk Handbok bilaga 7 Information om underjords-/markbehållare Underjords-/markbehållare ger en långsiktigt hållbar avfallshantering med god arbetsmiljö för avfallshämtaren. Bottentömmande

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter

Säkerhetsföreskrifter Halmstadverket Säkerhetsföreskrifter Halmstadverket 2 Hälso- och säkerhetsföreskrifter för entreprenörer anlitade av E.ON Värmekraft Sverige AB samt E.ON-anställda. Syftet med föreskrifterna är att verka

Läs mer

LÅT MATRESTERNA FÅ NYTT LIV

LÅT MATRESTERNA FÅ NYTT LIV FÖR BOENDE I FLERFAMILJSHUS, BRUNA PÅSEN LÅT MATRESTERNA FÅ NYTT LIV Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. MATAVFALLET BLIR BIOGAS OCH NÄRING Närmare 40 procent av vårt hushålls avfall

Läs mer

Avfallstaxa för Håbo kommun Förslag till avfallstaxa 2008-04-09 Reviderad 2008-04-24 Antagen i KF 74 2008-06-16 Justerad med index och gäller fr om

Avfallstaxa för Håbo kommun Förslag till avfallstaxa 2008-04-09 Reviderad 2008-04-24 Antagen i KF 74 2008-06-16 Justerad med index och gäller fr om Avfallstaxa för Håbo kommun Förslag till avfallstaxa 2008-04-09 Reviderad 2008-04-24 Antagen i KF 74 2008-06-16 Justerad med index och gäller fr om 2009-01-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Arbetsmiljöarbete. Lättläst version

Arbetsmiljöarbete. Lättläst version Arbetsmiljöarbete Lättläst version Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Arbetsmiljöarbete innebär att arbetsgivaren undersöker och åtgärdar de risker som finns på jobbet. De anställda ska inte skadas,

Läs mer

Årlig utredning. Verktygslådan SMART RAPPORT

Årlig utredning. Verktygslådan SMART RAPPORT Verktygslådan SMART Aktivitet Årlig utredning RAPPORT Datum Årlig utredning 2013-08-15 Den årliga utredningen syftar till att skapa en bild över de viktigaste riskerna som finns i verksamheten och därmed

Läs mer

Vart tar avfallet vägen?

Vart tar avfallet vägen? Vart tar avfallet vägen? Hushåll När du sorterar ditt avfall gör du en insats för bättre miljö och mindre resursförbrukning. Här har vi samlat de vanligaste avfallsslagen och beskrivit vad som händer efter

Läs mer

Att ha ordning och ork för sin ekonomi.

Att ha ordning och ork för sin ekonomi. Att ha ordning och ork för sin ekonomi. Vi har samlat några tips och idèer för att få bättre ordning och ork för viktiga papper och räkningar. På slutet finns det plats för att sammanfatta hur just du

Läs mer

CHECKLISTA FÖR ÄLDREOMSORG (boende), VÅRD- OCH BEHANDLINGSHEM

CHECKLISTA FÖR ÄLDREOMSORG (boende), VÅRD- OCH BEHANDLINGSHEM CHECKLISTA FÖR ÄLDREOMSORG (boende), VÅRD- OCH BEHANDLINGSHEM ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna.

Läs mer

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön?

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Det finns många skäl, men här är några: 1. För att det är ett lagstadgat krav. 2. För att arbetsmiljön påverkar personalens hälsa och

Läs mer

CamCleaner luftrenare. CamCleaner luftrenare. Camfil Farr - clean air solutions

CamCleaner luftrenare. CamCleaner luftrenare. Camfil Farr - clean air solutions CamCleaner luftrenare Camfil Farr Produkt broschyr CamCleaner luftrenare Camfil Farr - clean air solutions När du en gång andats riktigt ren luft, vill du inte andas något annat. På arbetsplatser idag

Läs mer

Då införs viktdebiteringen i din stadsdel

Då införs viktdebiteringen i din stadsdel Småhus Nu kan du gå ner i vikt Stegvist införande av viktbaserad avfallstaxa 2010 2012 mycket du Du betala Vi inför successivt viktbaserad avfallstaxa i Göteborg. Schemat här nedan visar när systemet införs

Läs mer

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering

Renhållningsavgift. Grundavgift och hämtningsavgift. Miljöstyrande avgifter för sophantering Renhållningsavgift för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun 2013 Renhållningsavgiften varierar beroende på hur ofta du har sophämtning, vilken storlek på kärlet du har, om du bor i villa

Läs mer

Bilaga 1 Barnens avfallsplan

Bilaga 1 Barnens avfallsplan 34 Bilaga 1 Barnens avfallsplan Bakgrund Inför arbetet med avfallsplanen 2016-2019 bjöds ett antal referensgrupper in för att diskutera hur de berörs av avfallsfrågor. I en grupp träffade vi bland annat

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan Pilagårdsskolan Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöarbete ska organiseras så att vi kan uppfylla arbetsmiljölagens krav på en god arbetsmiljö. En god arbetsmiljö kan stimulera medarbetarna till arbetsglädje,

Läs mer

slopa sopan och ta fajt för miljön! För mycket mat kastas helt i onödan!

slopa sopan och ta fajt för miljön! För mycket mat kastas helt i onödan! slopa sopan och ta fajt för miljön! För mycket mat kastas helt i onödan! Det som kommer före sopan är problemet. Så länge det kommer sopor från hushållen måste nån ta hand om dom. I Landskrona och Svalöv

Läs mer

Maten i retur bra för vår natur! Insamling av matavfall för verksamheter

Maten i retur bra för vår natur! Insamling av matavfall för verksamheter Maten i retur bra för vår natur! Insamling av matavfall för verksamheter Lämna ditt matavfall till oss Sverige har som mål att samla in 35 procent av matavfallet och behandla det biologiskt. Nacka kommun

Läs mer

Kemiska risker i arbetsmiljön

Kemiska risker i arbetsmiljön Kemiska risker i arbetsmiljön I den här broschyren beskriver vi hur du som är ansvarig för arbetsmiljön ska göra för att förebygga kemiska risker. Broschyren bygger på Arbetsmiljöverkets föreskrifter om

Läs mer

Undersökning Starke Arvid Hållningsväst

Undersökning Starke Arvid Hållningsväst Undersökning Starke Arvid Hållningsväst Deltagare i studien: personer i blandade åldrar, olika kön samt med olika träningsbakgrund. Syfte: Undersökningen syftade till att ta reda på hur användaren upplever

Läs mer

Fritidshusägare. Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter

Fritidshusägare. Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter Fritidshusägare Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter Sophämtning Du som har fritidshus kan välja mellan flera olika kärlstorlekar

Läs mer

CHECKLISTA FÖR LÄKARMOTTAGNINGAR, VÅRDCENTRALER, PRIMÄRVÅRD

CHECKLISTA FÖR LÄKARMOTTAGNINGAR, VÅRDCENTRALER, PRIMÄRVÅRD CHECKLISTA FÖR LÄKARMOTTAGNINGAR, VÅRDCENTRALER, PRIMÄRVÅRD och liknande verksamheter inom hälso- och sjukvård ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan,

Läs mer

Västervik Miljö & Energi. Avfallshanteringen i kommunen. Kundundersökning

Västervik Miljö & Energi. Avfallshanteringen i kommunen. Kundundersökning Västervik Miljö & Energi Avfallshanteringen i kommunen Kundundersökning Uppdragsgivare: Sofia Ahl, Renhållningschef, Västervik Miljö & Energi Utförd av: Karin Franzén och Sebastian Dahrendorf, utredarna

Läs mer

"50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa

50+ i Europa Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Agency Logo Household-ID 1 2 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens förnamn: "50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Skriftligt frågeformulär för

Läs mer

PM Förslag till ny Avfallstaxa 2011

PM Förslag till ny Avfallstaxa 2011 PM 1 (7) 2010-09-14 TN 2010/209-379 Tekniska nämnden Bilaga 2 till Tjänsteskrivelse TN 2010/209-379 PM Förslag till ny Avfallstaxa 2011 Bakgrund Teknik VA & Avfall har tagit fram ett förslag till ny Avfallstaxa

Läs mer

Containrar för uthyrning - företag

Containrar för uthyrning - företag Containrar för uthyrning - företag Täckta containrar T8 Täckt container. Utkörning och hemtagning av liftdumper. Tömning på plats av baktömmande lastbil. Plastluckor fram som är lätta att öppna och stänga.

Läs mer

FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR?

FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR? FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR? Alkohol förknippas ofta med fest och avkoppling, men även med skam och misslyckande när vi inte kan hantera vårt drickande. Det är lätt att tro att alkoholproblem bara drabbar

Läs mer

Företagsblankett för Utredning av olycksfall och tillbud. Olycksfall Arbetssjukdom Tillbud Annan händelse. För intern utredning av:

Företagsblankett för Utredning av olycksfall och tillbud. Olycksfall Arbetssjukdom Tillbud Annan händelse. För intern utredning av: För intern utredning av: Olycksfall Arbetssjukdom Tillbud Annan händelse OBS! Allvarligt olycksfall/tillbud ska anmälas till Arbetsmiljöverket separat, www.anmalarbetsskada.se. 1. Information Datum för

Läs mer

Kemiska risker i arbetsmiljön

Kemiska risker i arbetsmiljön Kemiska risker i arbetsmiljön Information om kemireglerna På www.av.se finner du En presentation av kemiföreskrifterna. En Vägledning till reglerna om kemiska arbetsmiljörisker. Arbetsmiljöverkets föreskrifter

Läs mer

Föreläsningsanteckningar Annika R Malmberg Hamilton 3 september 2015

Föreläsningsanteckningar Annika R Malmberg Hamilton 3 september 2015 Föreläsningsanteckningar Annika R Malmberg Hamilton 3 september 2015 Tändvätska för att hitta din glöd privat och på jobbet! Att ge varandra tändvätska innebär att vi ger varandra rätt energi. Då får vi

Läs mer

Byggnads policy. Företagshälsovård

Byggnads policy. Företagshälsovård Byggnads policy Företagshälsovård Byggnads policy om företagshälsovård Syftet med Byggnads företagshälsovårdspolicy är att beskriva vilka krav Byggnads ställer på innehållet i ett bra företagshälsovårdsavtal,

Läs mer

Bättre Arbetsmiljö Hydraulik. Bengt Sahlin, Arbetsmiljökonsult januari 2014

Bättre Arbetsmiljö Hydraulik. Bengt Sahlin, Arbetsmiljökonsult januari 2014 Bättre Arbetsmiljö Hydraulik Bengt Sahlin, Arbetsmiljökonsult januari 2014 Varför arbetar vi med arbetsmiljöfrågorna? 1. Mår arbetstagare bra och har hälsan hela yrkeslivet? 2. Har arbetsgivaren kostnader

Läs mer

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets författningssamling Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna

Läs mer