Materialförteckning VA-material

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Materialförteckning VA-material 2013-04-01"

Transkript

1 Materialförteckning VA-material

2

3 Materialförteckning VA-material, Tekniska Förvaltningen skall tillämpas vid alla nyanläggnings och underhållsarbeten. Materialförteckningen anknyter till Anläggnings AMA 2010.

4

5 Örebro Tekniska Materialförteckning Förvaltning VA - Material C TERRASSERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNING, LAGER I MARK MM 1 CEC FYLLNINGAR FÖR RÖRLEDNING, MAGASIN MM 1 CEC.21 Ledningsbädd för rörledning 1 D MARKÖVERBYGGNADER, ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR MM 1 DEF FÖRTILLVERKADE FUNDAMENT, STOLPAR, SKYLTAR MM 1 DEF.211 Fundament för stolpe för skylt för brandpostanordning 1 DEF.2111 Fundament för stolpe för skylt för spolpostanordning 1 DEF.221 Stolpe för skylt för brunn, avstängningsanordning mm 1 DEF.222 Stolpe för skylt för brandpostanordning 1 DEF.223 Stolpe för skylt för spolpostanordning 1 DEF.2311 Skylt för brunn, avstängningsanordning mm 1 DEF.2312 Skylt för brandpostanordning 1 DEF.2313 Skylt för spolpostanordning 2 P APPARATER, LEDNINGAR MM I RÖRSYSTEM ELLER LEDNINGSNÄT 2 PB RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING 3 PB.121 Ledning av segjärnsrör, tryckrör 3 PBB.42 Ledning av betongrör, avloppsrör 3 PBB.5121 Ledning av PE rör, standardiserade tryckrör 4 PBB.5211 Ledning av PVC rör, standardiserade markavloppsrör 4 PBB.5215 Ledning av PP rör, standardiserade markavloppsrör 5 PCB ANSLUTNINGAR AV RÖRLEDNING TILL RÖRLEDNING MM 5 PCB.1 Anslutningar av va ledningar 6 PCB.111 Axiell anslutning av tryckledning 6 I

6 Örebro Tekniska Materialförteckning Förvaltning VA - Material PCB.112 Axiell anslutning av självfallsledning 6 PCB.121 Anslutning med anborrning, T rör ed av tryckledning 6 PCB.122 Anslutning med anborrning, grenrör ed av självfallsledning 7 PCC.1 Förankring på rörledning 8 PCC.11 Förankring med bojor på tryckrörsledning 8 PCC.112 Borttagning av T rör och infällning med rakrör 8 PCC.24 Stöd och fundament för rörledning 8 PCC.723 Anordning för upp märkning av serviser 8 PCF.1111 Spolning och desinfektion av vattenledning 8 PD BRUNNAR OD I MARK 8 PDB.11 Nedstigningsbrunn av betong 9 PDB.21 Tillsynsbrunn av betong 9 PDB.22 Tillsynsbrunn av plast 11 PDB.32 Rensbrunn av plast 11 PDB.51 Dagvattenbrunn av betong 11 PDB.515 Dagvattenbrunn av betong, avsedd för dykarledning på dagvattenservis eller 11 ledning från rännstensbrunn vid korsande fjärrvärmekulvert PDB.516 Dagvattenbrunn av betong, avsedd för dykarledning på huvudledning för 11 dagvatten mm vid korsande fjärrvärmekulvert PDC.1 Nedstigningsbrunn på skyddsledning för va ledning mm, tömningsledning ed 11 PDC.1123 Nedstigningsbrunn av betong på tömningsledning för tryckrörsledning 12 PDC.113 Nedstigningsbrunn av betong för tryckrörsledning med luftningsanordning 12 II

7 Örebro Tekniska Materialförteckning Förvaltning VA - Material PE ANORDNING FÖR AVSTÄNGNING, TÖMNING, LUFTNING MM RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING 12 PEB.1 Avstängningsanordning på tryckrörsledning 12 PEB.111 Avstängningsanordning på vattenledning 13 PEB.113 Avstängningsanordning med vridspjällsventil på vattenledning 13 PEB.3 Spolpost i mark 14 PEB.4 Brandpost i mark 14 PEC.41 Luftningsanordning på va - ledning 14 III

8 Örebro Tekniska Materialförteckning Förvaltning VA - Material IV

9 Örebro Tekniska Materialförteckning Förvaltning VA - Material C CEC CEC.21 TERRASSERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNING, LAGER I MARK MM FYLLNINGAR FÖR LEDNING, MAGASIN MM Ledningsbädd för rörledning Ledningsbädd skall utföras med material samkross. Största stenstorlek får vara 18 mm. D DEF DEF.211 MARKÖVERBYGGNADER, ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR MM FÖRTILLVERKADE FUNDAMENT, STOLPAR, SKYLTAR MM Fundament för stolpe för skylt för brandpostanordning Fundament skall vara av typ Meag 60/500. Vid nysättning av brandpost skall fundament för skylt normalt placeras invid tomtgräns. DEF.2111 Fundament för stolpe för skylt för spolpostanordning Fundament skall vara av typ Meag 60/500. Vid nysättning av spolpost skall fundament för skylt normalt placeras invid tomtgräns DEF.221 Stolpe för skylt för brunn, avstängningsanordning mm Stolpe av varmförzinkat stålrör med dimension 38 mm. Skylt skall monteras med underkant ca 0.8 m över mark. DEF.222 Stolpe för skylt för brandpostanordning Stolpe av varmförzinkat stålrör med dimension 60 mm. DEF.223 Stolpe för skylt för spolpostanordning Stolpe av varmförzinkat stålrör med dimension 60 mm. DEF.2311 Skylt för brunn, avstängningsanordning mm Skylt skall vara av typ WEJO. Se figur bilaga 1. DEF.2312 Skylt för brandpostanordning Reflekterande brandpostflagga enl SMS 2209, tillverkad av aluminium typ WEJO. Se figur bil 1. Skylt skall monteras med underkant ca 2.1 m över mark. Flaggan skall vara röd. Se figur bilaga 1. Typ 1: Uppsättning av skylt på medföljande stolpe. 1

10 Örebro Tekniska Materialförteckning Förvaltning VA - Material Typ 2: Uppsättning av skylt på befintlig lyktstolpe. DEF.2313 Skylt för spolpostanordning Reflekterande brandpostflagga enl SMS 2209, tillverkad av aluminium typ WEJO. Se figur bil 1. Skylt skall monteras med underkant ca 2.1 m över mark. Flaggan skall vara blå. Se figur bilaga 1. Typ 1: Uppsättning av skylt på medföljande stolpe. Typ 2: Uppsättning av skylt på befintlig lyktstolpe. P APPARATER, LEDNINGAR MM I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT Läggningsarbetet skall bedrivas så att slam och föroreningar inte tillförs ledning. Lednings ändpunkt skall förses med tättslutande ändförslutning. Vid uppehåll i läggningen skall ledningen tillslutas. Tryckledning skall därvid tillslutas vattentätt med propp eller skyddshuv. I samband med borttagande av rännstensbrunn skall tillhörande anslutningsledning (rbr ledning) proppas. Proppning av ledning till rännstensbrunn utförs vid anslutning till huvudledning på sådant sätt att full tätning erhålls. Tätning utförs med prefabricerade propp eller igengjutning med betong. Vid igengjutning är det viktigt att bakomliggande mothåll anbringas så att jordmassor och betong ej kan tryckas in i huvudledningen. Detta proppningsförfarande bör anges i beskrivande text på ritning eller i annan handling etc. Normal minidimension på självfallsledning skall vara ø250 mm för släta PP rör i styvhetsklass SN8 och rör skall uppfylla krav enligt SS EN Rör skall vara certifierade enligt INSTA SBC Rör skall vara kvalitetsmärkta med Nordic Poly Mark. PP rör används i dimension ø250, ø315 och ø400 mm. Normal minidimension på självfallsledning skall vara ø250 mm för släta PVC markavloppsrör i styvhetsklass SN8 och rör skall uppfylla krav enligt SS EN Rör skall vara certifierade enligt INSTA SBC Rör skall vara kvalitetsmärkta med Nordic Poly Mark. PVC rör får inte innehåller blystabilisatorer. PVC rör används i dimension ø250, ø315 och ø400 mm Vid större dimensioner än 400 mm får endast typgodkända rör användas efter beställarens godkännande. Normal minidimension för betongrör är ø225 mm. Rör skall uppfylla krav enligt SS EN 1916 och kompletteras med svenska krav i SS

11 Örebro Tekniska Materialförteckning Förvaltning VA - Material Vid grenrörsanslutning skall dimension på denna överensstämma med dimension på servisledning. Grenrörsanslutning skall ej vara större än anslutande dimension på servisledning. Alla flänsförband skall förses med bult, mutter och bricka i lägst kvalitet syrafast stål A4(SS 2343). Lösfläns finns i PP material med kärna av segjärn. Lösflänsen är speciellt anpassad för PE rörsystem. Använd lösfläns i PP belagd segjärn eller likvärdigt material. Bult, bricka och mutter till specialkoppling VATEK MULTI skall vara tillverkade i lägst kvalitet rostfritt stål A2(SS 2333). Den nya MULTIFIX kopplingen är försedd med bult, mutter och bricka i (A2) rostfritt stål Dagvattenledningar i dimension 500 mm och med längd 30 m skall inloppet förses med rensgaller (trumöga). Trumöga av betong tillverkas som standard i lutningen 1:3 med längsgående järn i varmförzinkat stål. Avstånd från överkant betongkona till färdig gata eller projekterad gata skall vara cm. Vid nybyggnad av vattenservis skall servis förses med ändhuv. Vid anborrning på vattenledning skall borrutrustning för vatten användas. Vid anborrning på spillvattenledning skall borrutrustning för spillvatten användas. PB RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING Till vattenledningar används PE rör där inte annat föreskrives. Segjärns rör används vid mindre reparations och underhållsarbeten. Till servisledningar används normalt PE rör. PE rör skall uppfylla krav enligt SS EN 2201 och rör skall vara certifierade enligt INSTA SBC Rör skall vara kvalitetsmärkta med Nordic Poly Mark. Självfallsledningar utföres i betong, PP eller PVC där inte annat föreskrives. Till servisledningar används normalt släta PP rör i styvhetsklass SN8 och rör skall uppfylla krav enligt SS EN Rör skall vara certifierade enligt INSTA SBC Rör skall vara kvalitetsmärkta med Nordic Poly Mark. PB.121 Ledning av segjärnsrör, tryckrör Raka rör skall vara av klass K9. Rördelar skall vara klass K12, med undantag för T rör som skall vara av klass K14. PBB.42 Ledning av betongrör, avloppsrör Rör rördelar skall uppfylla krav enligt SS EN 1916 och kompletterande svenska krav i 3

12 Örebro Tekniska Materialförteckning Förvaltning VA - Material SS samt vara verifierade till nivå 4. Dimensionering av betongrör sker numera med avseende på hållfastighet, överfyllnadshöjd och materialklass. PBB.5121 Ledning av PE rör, standardiserade tryckrör Tryckrör PN10 skall användas till vattenledningar. Tryckrör PN 10 skall användas till avloppsledningar. Dimensioner för vattenledningsrör se sidan 11 och 12. Till vattenledningar med dimension from ø110 mm används PE 100 rör där inte annat förskrives. PE 100 rör skall uppfylla kraven enligt SS EN12201 SDR17. Rör skall vara certifierade enligt INSTA SBC Rör skall vara kvalitetsmärkta med Nordic Poly Mark. Till vattenledningar med dimension ø20 90 mm används PE 80 rör. PE 80 rör skall uppfylla kraven enligt SS EN12201 SDR11. Rör skall vara certifierade enligt INSTA SBC Rör skall vara kvalitetsmärkta med Nordic Poly Mark. Materialet i färdigt vattenledningsrör skall vara blått eller svart med blå samextruderade märkningslinjer. PE rör fogas med stumsvets eller elektrosvetsmuff. Svetsningsarbete får endast utföras av personal som genomgått diplomkurs i PE svetsning inom Svensk Vatten:s Vattenskolas ram eller likvärdig kurs. Kursintyg skall efter anfodran visas upp för beställaren före svetsningsarbetes påbörjande. Svetsningsarbetena skall om möjligt utföras av en och samma person. Rörleverantörens svetsinstruktioner skall noggrant följas. Vid anslutning av mekanisk koppling till PE rör skall PE röret förses med stödhylsa. Undantag gäller för PRK koppling där stödhylsa ej erfodras. Vid montering av mekanisk koppling skall PE röret noggrant rengöras. Sprickor och repor får ej förekomma. Till avloppsledningar används PE 100 rör där inte annat förskrives. PE 100 rör skall uppfylla kraven enligt SS EN12201 SDR17. Rör skall vara certifierade enligt INSTA SBC Rör skall vara kvalitetsmärkta med Nordic Poly Mark. Materialet i färdigt avloppsrör skall vara svart där inte annat föreskrives. PBB.5211 Ledning av PVC rör, standardiserade markavloppsrör Släta PVC rör enligt styvhetsklass SN8 skall uppfylla krav enligt SS EN 1401.Rör skall vara certifierade enligt INSTA SBC Rör skall vara kvalitetsmärkta med Nordic Poly Mark. 4

13 Örebro Tekniska Materialförteckning Förvaltning VA - Material Rördelar tillverkade i släta PVC-markavloppssystem med lägst styvhetsklass SN4 skall uppfylla krav enligt SS EN Rördelar skall vara certifierade enligt INSTA SBC Rör skall vara kvalitetsmärkta med Nordic Poly Mark. PBB.5215 Ledning av PP rör, standardiserade markavloppsrör Rör tillverkade i släta PP markavloppssystem med styvhetsklass SN8 skall uppfylla krav enligt SS EN Rör skall vara certifierade enligt INSTA SBC Rör skall vara kvalitetsmärkta med Nordic Poly Mark. PP rör skall användas där inte annat rörmaterial föreskrives. Rördelar tillverkade i släta PP markavloppssystem med lägst styvhetsklass SN4 skall uppfylla krav enligt SS EN1852. Rördelar skall vara certifierade enligt INSTA SBC Rör skall vara kvalitetsmärkta med Nordic Poly Mark. För servisledningar skall PP markavloppsrör SN8 användas där inte annat föreskrives. För enfamiljshus skall dimension ø110 mm användas på såväl spill som dagvattenservis. Vid saneringsarbete där befintlig spill och dagvattenservis för enfamiljshus normalt är dimension ø150 mm sker anslutning med PP markavloppsrör SN8 dimension ø160 mm. Normalfall för serviser: Spillvatten 20 Dagvatten 10 PCB ANSLUTNINGAR AV RÖRLEDNING TILL RÖRLEDNING MM Anslutningar skall utföras enligt tillverkarens anvisningar. Avser anslutning till ny vattenledning Anslutning till segjärnsledning: DN 110 mm utföres med T rör DN 75 mm utföres med vårtmuff eller vårtrör. Anslutning till PE rör: DN 90 mm utföres med T rör DN 75 mm utföres med elsvetsavstick Anslutning med elsvetsavstick. Se figur bilaga 26. Avser anslutning till ny spillvatten- eller dagvattenledning Anslutning till betongledning: 5

14 Örebro Tekniska Materialförteckning Förvaltning VA - Material Vid servisanslutning med dimension till och med ø300 mm till huvudledning med dimension till och med ø400 mm skall anslutning ske med grenrör 45º, varvid Forsheda 910 systempackning skall användas vid övergång till PP markavloppsrör. Se figur bilaga 2. Vid servisanslutning till huvudledning från och med ø500 mm skall kärnhålstagning utföras, varvid Forsheda 910 systempackning och anborrningsrör Kojapo art nr skall användas vid övergång till PP markavloppsrör. Se figur bilaga 3. Anslutning skall utföras så att goda strömningsförhållanden erhålls. Se figur bilaga 4. PCB.1 Anslutningar av va ledningar Ansluten ledning får inte sticka in i den ledning till vilken anslutning skett på sådant sätt att dennas fria genomlopp minskas. PCB.111 Axiell anslutning av tryckledning Avser anslutning av PE tryckrör till befintlig gjutjärns,gråjärns eller segjärnsrör. Se figur bilaga 8A. Se figur bilaga 8B Se figur bilaga 21. Avser anslutning av PE tryckrör till befintlig kopparrör, stålrör servis. Se figur bilaga 22. Avser anslutning av PE tryckrör till befintlig kopparrör, stålrör servis. Se figur bilaga 23. PCB.112 Axiell anslutning av självfallsledning Vid utbyte av spillvatten och dagvattenserviser finns 2 alternativ: Vid anslutning i tomtgräns mellan befintlig betongrör och nytt PP/ PVC rör används Fernco övergångskopplingar i dimension ø100/110 och i dimension ø150/160 alternativt används FLEX SEAL standardkoppling i dimension ø100/110 och dimension ø150/160. Vid övergång till större dimension ø 250/225 mm används FLEX SEAL extra bred standardkoppling med övergångsband, bredd=300mm. PCB.121 Anslutning med anborrning, T rör ed av tryckledning Avser anslutning till befintlig vattenledning av gjutjärns,gråjärns eller segjärnsrör DN 100 mm utföres med flänsad repmuff alt kan T rör infällas. Se figur bilaga 5a och 5b. 6

15 Örebro Tekniska Materialförteckning Förvaltning VA - Material DN 75 mm utföres med anborrningsbygel HAWLE Avser anslutning till befintlig vattenledning av PVC tryckrör DN 110 mm utföres med T-rör DN 75 mm utföres med anborrningsbygel HAWLE PRK koppling skall användas Avser anslutning till bef. vattenledning av PE tryckrör DN 90 mm utföres med T rör DN 75 mm utföres med elsvetsavstick Anslutning med elsvetsavstick. Se figur bilaga 26. PCB.122 Anslutning med anborrning, grenrör ed av självfallsledning Avser anslutning till befintlig spillvatten- eller dagvattenledning av betongrör, släta PVC rör eller släta PP rör. Servisanslutning med dimension ø110 mm eller ø160 mm skall användas på huvudledning med Dy mm. Anslutning skall ske med sadelgren 45º inklusive spännband av rostfritt stål med RSK nr eller RSK nr Håltagning skall utföras med kärnhålsborrning. Se figur bilaga 6A. Vid servisanslutning till huvudledning med dimension från och med ø400 mm skall kärnhålsborrning utföras, varvid Forsheda 910 systempackning och anborrningsrör Kojapo art nr skall används vid övergång till PP markavloppsrör. Se figur bilaga 3. Vid servisanslutning från och med ø200 mm till huvudledning med dimension till och med ø400 mm skall grenrör av betong eller PP rör, PVC rör infällas. Vid infällning med betonggrenrör skall FLEX SEAL extra bred standardkoppling med övergångsband användas, bredd=300 mm. Se figur bilaga 7a. Vid infällning med PP alt PVC-grenrör skall FLEX SEAL extra bred standardkoppling med övergångsband användas, bredd=300 mm. Se figur bilaga 7b. FLEX SEAL standardkoppling är utformad för tätning av avloppsrör och tillverkad av syntetiskt elastiskt gummi, med ett hölje bestående av en bred rostfri ring som ytterst omges av 2 stycken rostfria band A2(SS 2333), bredd=300 mm. Vid skarvning med betongrör skall rustbädd utläggas under skarvarna (2 st) för att förhindra skjuvning respektive sättning på ledning. Vid skarvning med PP eller PVC markavloppsrör Klass SN8 får ej krympning av rör dimension förekomma. Betong dimension ø225=pp, PVC dimension ø250 Betong dimension ø300=pp, PVC dimension ø315 7

16 Örebro Tekniska Materialförteckning Förvaltning VA - Material Avser anslutning till befintlig spillvatten- eller dagvattenledning av PE rör Vid låga flöden och vid ändledning på huvudledning används grenrör i PE material med 45º avvinkling. Se figur bilaga 6B. Vid övrig omläggning av spillvattenledning med PE rör utförs servisanslutning med muffad anborrningssadel i PE material med 90º avvinkling för muffsvetsning. Se figur bilga 6C. PCC.1 Förankring på rörledning Generellt utförande gällande gjutjärn, gråjärn eller segjärnsrör. Se figur bilaga 15. PCC.11 Förarankring med bojor på tryckrörsledning Förankring skall utföras enligt tillverkarens anvisningar. Er foderliga förankringslängder, se figur bilaga 9. Vid förankring med VRS rör skall låselement alltid användas RSK nr PCC.112 Borttagning av T rör och infällning med rakrör Generellt utförande gällande gjutjärn,gråjärn eller segjärnsrör. Se figur bilaga 18. PCC.24 Stöd och fundament för rörledning Se figur bilaga 16 och 17. PCC.723 Anordning för uppmärkning av serviser För att minska risken för felkopplingar (korskopplingar) i samband med anslutning av nya servisledningar skall respektive rörända på inbyggda serviser märkas upp med tillhörande etiketter SPILLVATTEN (röd) och DAGVATTEN (grön). Etiketter tillhandahålles av beställaren. Se figur bilaga 19. PCF.1111 Spolning och desinfektion av vattenledning Se bilaga 25 och 25A. PD BRUNNAR OD I MARK 8

17 Örebro Tekniska Materialförteckning Förvaltning VA - Material PDB.11 Nedstigningsbrunn av betong Till nedstigningsbrunnar används normalt betongbrunnar med dimension 1000 mm där inte annat föreskrives. Förtillverkade delar till brunn skall uppfylla krav enligt SS EN 1917 och kompletteras med svenska krav i SS OBS! All avvinkling skall ske i nedstigningsbrunn. Vid läggning av standardrör som ofta är längre än 1.0 m är skall kortrör och spetsvändare användas vid anslutning till brunn. Dessa rör skall ha en bygglängd av högst 500 mm vid rör dimension t o m ø 400 mm och högst 1000 mm vid större rör dimension. Nedstigningsbrunnen skall utföras med sned konisk överdel. Nedstigningsbrunnen skall förses med betäckning enligt följande: Brunn på ledning med dimension ø mm skall utföras med gummiringsfogade betongrör dimension ø1000 mm med prefabricerad underdel. Flytande rund betäckning komplett med lock och dagöppning 640 mm. Lock och ram skall vara tillverkad av segjärn i kvalitet ISO Betäckningen skall uppfylla krav och vara märkt enligt SS EN 124. Betäckningen skall uppfylla kraven enligt Klass D 400. Packningar till lock skall vara av PUR material och packningsmaterialet skall vara helgjutet runt locket och fastgjutet på locket. Betäckningen förses med låsbart lock, med Sitac godkänd låsarm och öppet spetthål. Betäckningen skall vara barnsäker. Fast kvadratisk betäckning komplett med lock och dagöppning 640 mm för sten- och plattsättning. Lock och ram skall vara tillverkad av segjärn i kvalitet ISO Betäckningen skall uppfylla krav och vara märkt enligt SS EN 124. Betäckningen skall uppfylla kraven enligt Klass D 400. Packningar till lock skall vara av PUR material och packningsmaterialet skall vara helgjutet runt locket och fastgjutet på locket. Betäckningen förses med låsbart lock, med Sitac godkänd låsarm och öppet spetthål. Betäckningen skall vara barnsäker. Brunn på ledning med dimension ø mm skall utföras med gummiringsfogade betongrör dimension ø1000 mm med prefabricerad underdel. PDB.21 Tillsynsbrunn av betong Brunn på ledning med dimension ø mm skall utföras med gummiringsfogade betongrör dimension ø 400 mm med prefabricerad underdel. In- och utgående ledningar skall förenas med mjukt utformade rännor. Rännan får inte göras trängre än anslutande ledningar. 9

18 Örebro Tekniska Materialförteckning Förvaltning VA - Material Avvinkling i brunn får inte överstiga 15º och avgrening får ej ske i brunn. Flytande rund betäckning komplett med lock och dagöppning 400 mm. Lock och ram skall vara tillverkad av segjärn i kvalitet ISO Betäckningen skall uppfylla krav och vara märkt enligt SS EN 124. Betäckningen skall uppfylla kraven enligt Klass D 400. Packningar till lock skall vara av PUR material och packningsmaterialet skall vara helgjutet runt locket och fastgjutet på locket. Betäckningen förses med låsbart lock, med Sitac godkänd låsarm och öppet spetthål. Betäckningen skall vara barnsäker. Fast kvadratisk betäckning komplett med lock och dagöppning 400 mm för sten- och plattsättning. Lock och ram skall vara tillverkad av segjärn i kvalitet ISO Betäckningen skall uppfylla krav och vara märkt enligt SS EN 124. Betäckningen skall uppfylla kraven enligt Klass D 400. Packningar till lock skall vara av PUR material och packningsmaterialet skall vara helgjutet runt locket och fastgjutet på locket. Betäckningen förses med låsbart lock, med Sitac godkänd låsarm och öppet spetthål. Betäckningen skall vara barnsäker. Brunn på ledning med dimension ø mm skall utföras med gummiringsfogade betongrör dimension ø 600 mm med prefabricerad underdel och med anpassad röranslutning. In och utgående ledningar skall förenas med mjukt utformade rännor. Rännan får inte göras trängre än anslutande ledningar. OBS! All avvinkling skall ske i tillsynsbrunn. Tillsynsbrunn i dimension 600 mm får endast användas efter beställarens godkännande. Flytande rund betäckning komplett med lock och dagöppning 600 mm. Lock och ram skall vara tillverkad av segjärn i kvalitet ISO Betäckningen skall uppfylla krav och vara märkt enligt SS EN 124. Betäckningen skall uppfylla kraven enligt Klass D 400. Packningar till lock skall vara av PUR material och packningsmaterialet skall vara helgjutet runt locket och fastgjutet på locket. Betäckningen förse med låsbart lock, med Sitac godkänd låsarm och öppet spetthål. Betäckningen skall vara barnsäker. Fast kvadratisk betäckning komplett med lock och dagöppning 600 mm för sten- och plattsättning. Lock och ram skall vara tillverkad av segjärn i kvalitet ISO Betäckningen skall uppfylla krav och vara märkt enligt SS EN 124. Betäckningen skall uppfylla kraven enligt Klass D 400. Packningar till lock skall vara av PUR material och packningsmaterialet skall vara helgjutet runt locket och fastgjutet på locket. Betäckningen förses med låsbart lock, med Sitac godkänd låsarm och öppet spetthål. Betäckningen skall vara barnsäker. 10

19 Örebro Tekniska Materialförteckning Förvaltning VA - Material PDB.22 Tillsynsbrunn av plast Till industrifastighet skall tillsynsbrunn i PP användas på spillvatten och dagvattenservis. Se figur bilaga 10. PDB.32 Rensbrunn av plast Spillvattenservis skall förses med rensbrunn av PP i följande fall: A. Hyresfastighet 10 lägenheter B. Fastighet 10 meters servislängd C. Servisledning med lutning 20 Se figur bilaga 11. PDB.51 Dagvattenbrunn av betong Avser rännstensbrunn: Se figur bilaga 12.. Avser dikesbrunn: Se figur bilaga 24. PDB.515 Dagvattenbrunn av betong, avsedd för dykarledning på dagvattenservis eller ledning från rännstensbrunn vid korsande fjärrvärme kulvert Se figur bilaga 13. PDB.516 Dagvattenbrunn av betong, avsedd för dykarledning på huvudledning för dagvatten mm vid korsande fjärrvärmekulvert Se figur bilaga 14. PDC.1 Nedstigningsbrunn på skyddsledning för va ledning mm, tömningsledning ed Brunn på skyddsledning, tömningsledning mm för tryckrörsledning skall förses med betäckning enligt följande: Flytande rund betäckning komplett med lock och dagöppning 400 mm. Lock och ram skall vara tillverkad av segjärn i kvalitet ISO Betäckningen skall uppfylla krav och vara märkt enligt SS EN 124. Betäckningen skall uppfylla kraven enligt Klass D 400. Packningar till lock skall vara av PUR material och packningsmaterialet skall vara helgjutet runt locket och fastgjutet på locket. Betäckningen förses med låsbart lock, med Sitac godkänd låsarm och öppet spetthål. Betäckningen skall vara barnsäker. Fast kvadratisk betäckning komplett med lock och dagöppning 640 mm för sten- och plattsättning. Lock och ram skall vara tillverkad av segjärn i kvalitet ISI

20 Örebro Tekniska Materialförteckning Förvaltning VA - Material Betäckningen skall uppfylla krav och vara märkt enligt SS EN 124. Betäckningen skall uppfylla kraven enligt Klass D 400. Packningar till lock skall vara av PUR material och packningsmaterialet skall vara helgjutet runt locket och fastgjutet på locket. Betäckningen förses med låsbart lock, med Sitac godkänd låsarm och öppet spetthål. Betäckningen skall vara barnsäker. PDC.1123 Nedstigningsbrunn av betong på tömningsledning för tryckrörsledning Brunn utföres enligt specialritning för varje särskilt fall. PDC.113 Nedstigningsbrunn av betong för tryckrörsledning med luftningsanordning Brunn utföres enligt specialritning för varje särskilt fall. PE PEB.1 ANORDNING FÖR AVSTÄNGNING, TÖMNING, LUFTNING MM RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING Avstängningsanordning på tryckrörsledning Ventil och teleskopsgarnityr lodas upp och materialet närmast anordning skall bestå av sandfraktion med 0 8 mm. För att förhindra pilbågseffekt skall sand 0 8 mm packas enligt gällande anvisningar kring ventil och garnityr. Ventil och garnityr förlängs under byggtiden till färdig körbana och funktionskontroll utförs under byggtiden. Asfaltering kring servis och slussventil sker i samband med beläggning av körbanan. Till avstängningsventil dimension ø mm används skyddsrör RSK nr Till avstängningsventil dimension ø mm används skyddsrör RSK nr Avstängningsordning på tryckrörsledning skall förses med betäckning enligt följande. Till avstängningsventil dimension ø32 63 mm används flytande betäckning RSK nr Till avstängningsventil dimension ø mm används flytande betäckning RSK nr För vattenledning med PE rör skall udda dimension undvikas. Normal dimension på rör och avstängningsanordning vanligtvis kilslidventil skall vara ø75, ø90, ø110, ø160, ø225 och ø315 mm. Normal dimension på rör och avstängningsanordning vanligtvis kilslidventil skall vara ø32, ø40, ø50 och ø63 mm. Samtliga teleskopgarnityr låses med ventil, genom ett från leverantör förborrat hål med medskickad syrafast 5 mm sprint. 12

21 Örebro Tekniska Materialförteckning Förvaltning VA - Material PEB.111 Avstängningsanordning på vattenledning Ventil och teleskopsgarnityr lodas upp och materialet närmast anordning skall bestå av sandfraktion med 0 8 mm. För att förhindra pilbågseffekt skall sand 0 8 mm packas enligt gällande anvisningar kring ventil och garnityr. Ventil och garnityr förlängs under byggtiden till färdig körbana och funktionskontroll utförs under byggtiden. Asfaltering kring servis och slussventil sker i samband med beläggning av körbanan. Avser kilslidsventil med muffanslutning på vattenledning Avstängningsanordning på ledning av segjärnsrör dimension ø100, ø150, ø200 och ø300 mm skall utföras med ventil RSK nr , 31, 32 och 34 och förses med teleskopgarnityr RSK nr Avser kilslidsventil med PE anslutning på vattenledning Avstängningsventil på ledning av PE rör dimension ø75, ø90, ø110, ø160, ø225 och ø315 mm skall utföras med ventil RSK nr , 71, 73, 75, 77 och 88. Komplett teleskopgarnityr och skyddsrör (Örebromodel) enligt RSK nr Avser kilslidsventil med anslutning av koppling på vattenledning Avstängningsanordning på ledning av PE rör dimension ø32, ø40, ø50 och ø63 mm skall utföras med servisventil RSK nr , 26, 34 och 42. Komplett teleskopgarnityr och skyddsrör (Örebromodel) enligt RSK nr PEB.113 Avstängningsanordning med vridspjällsventil på vattenledning Ventil och teleskopsgarnityr lodas upp och materialet närmast anordning skall bestå av sandfraktion med 0 8 mm. För att förhindra pilbågseffekt skall sand 0 8 mm packas enligt gällande anvisningar kring ventil och garnityr. Ventil och garnityr förlängs under byggtiden till färdig körbana och funktionskontroll utförs under byggtiden. Asfaltering kring servis och slussventil sker i samband med beläggning av körbanan. Avstängningsanordning på tryckrörsledning med dimension ø400, ø500, ø600 och ø700 mm skall utföras med vridspjällventil flänsad typ VAG RSK nr och 94 med inbyggnadsgarnityr Artikelnummer och Inbyggnadsgarnityr består av skyddsrör i plast, som är kapslat och försett med översvämningssäkert visarverk. Övre delen av inbyggnadsgarnityr placeras i ett ø 400 mm betongbrunnsrör L=1000 mm och placeras på en bottenplatta. Flytande rund betäckning med dagöppning 400 mm och med självlåsande lock. Lock och ram skall vara tillverkad i segjärn. Lock skall vara försett med spetthål. Komplett betäckning enligt RSK nr

22 Örebro Tekniska Materialförteckning Förvaltning VA - Material För flänsad ventil skall alltid bult, mutter och bricka av syrafast stål A4 användas. PEB.3 Spolpost i mark Se figur bilaga 20. Vid anslutning till PE rör dimension ø110 mm används förminskningsrör dimension ø63 mm. PEB.4 Brandpost i mark Komplett brandpost typ Örebro. Brandpost typ ÄB 1939 (RHB 3 Röd) försedd med avtappning och bajonettkoppling med lock. Fotknärör med VRS-anslutning =100 mm. Höjd=1410 mm. Vid anslutning till PE rör ø110 mm används tillhörande förankringskoppling för montering i VRS muff. Samtliga skruvar och muttrar i (A4) syrafast stål. Spindelstång i (A2) rostfritt stål. Betäckning med bottenfläns (2931) av gråjärn. Komplett beteckning med löst lock. Vid anslutning till ledning med dimension ø300 mm och större skall anslutningsledning förses med avstängningsventil. Inspänningsstag tillhandahålles av beställaren. Dränering anslutes till intilliggande dagvattenledning, där sådan finns. Se figur bilaga 20. Där dagvattenledning saknas, skall brandposten kringfyllas med makadam upp till en nivå av 1.0 meter under markytan PEC.41 Luftningsanordning på va ledning Luftningsanordning på vattenledning skall utföras med automatisk avluftningsventil med RSK nr Luftningsanordning på tryckavloppsledning skall utföras med Belos avluftnings och vakumventil för avloppsledningar artikel nr

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52 Bilaga Riktlinjer för desinfektion och provtagning av nya vattenledningar Rengöring av vattenledningar. För entreprenad se anvisningar. Dricksvatten klassas som ett livsmedel och det är av yttersta vikt att att all hantering i samband med byggande och provtagning utförs med god hygien. Dricksvattnet skall vara hälsosamt och rent och uppfylla hälsomässiga, estetiska och tekniska krav enligt livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten enligt SLVFS 2011:3. Vattenledning skall efter färdigställande rengöras, ex.. pluggrensas och desinficeras enligt VAV P77 varefter vattenprovtagning för bakteriologisk undersökning utförs. Vattenledning får inte tas i bruk innan godkänt analysresultat enl nedan erhållits. Referensprov skall tas i början av ny ledning vid samma tillfälle som provtagning från slutände av ny ledning och vid behov görs anborrning för provtagningspunkt. Enl VAV P77 skall provtagning ske vid ett spolflöde som motsvarar normala driftförhållanden.om ledning renspolats med ett stort spolflöde så skall detta följas av ett normalt driftflöde, under minst ett dygn eller så lång tid så att vattenomsättning skett i ledningen, innan provtagning får ske. Normalflöde Ledningsdiameter Minsta flöde mm l/s 63 0, , ,4 Antalet odlingsbara mikroorganismer 20 C från det analyserade vattenprovet för nybyggd ledning får vara max 30 st fler än motsvarande referensprov, dock max 100 st. Koliforma bakterier 35 C får inte förekomma. Rengöring och vattenprovtagning utförs av entreprenören efter att ledningen är täthetsprovad och godkänd av beställaren. Entreprenören skall i god tid innan beställa desinfektion och vattenprovtagning. En preliminär beställning görs minst 1 vecka innan och slutlig tidpunkt bestäms i samråd minst 1 dygn i förväg. Entreprenören skall vid behov kontakta Vattenverket för att inhämta direktiv om vilka anordningar på vattenledningen som krävs för desinfektion och provtagning, se även bifogad principskiss, bilaga 25A. Om första provtagning och analys ej blir godkänd så får entreprenören bekosta ytterligare erforderliga kostnader för provtagning och analys. Kontaktpersoner på Vattenverket. Fredrik Kilstam eller Britt-Marie Uhrzander eller

53

54

Materialförteckning VA-material 2014-04-01

Materialförteckning VA-material 2014-04-01 Sida 1 Titel Materialförteckning VA-material Innehållsansvarig Godkänd av Teddy Kärrman Anneli Fransson Reg. nr Utgåva nr RIK 0781 5.0 Handläggare Tomas Nilsson Publicerat 2014-05-21 Sid. nr 1 av 49 Materialförteckning

Läs mer

STYRANDE DOKUMENT FÖR ANLÄGGANDE AV VA-ANLÄGGNINGAR Del 2 Material

STYRANDE DOKUMENT FÖR ANLÄGGANDE AV VA-ANLÄGGNINGAR Del 2 Material STYRANDE DOKUMENT FÖR ANLÄGGANDE AV VA-ANLÄGGNINGAR Del 2 Material Antagen: 2015-01-29 Mbn 8 Innehåll INLEDNING 4 DEF FÖRTILLVERKADE FUNDAMENT, STOLPAR, SKYLTAR M.M. 5 DEF.21 Fundament för stolpe för skylt

Läs mer

Materialbeskrivning för VA-ledningsarbeten

Materialbeskrivning för VA-ledningsarbeten Materialbeskrivning för VA-ledningsarbeten i Växjö kommun VA-avdelningen ver. 5 Inledning Det här dokumentet innehåller en beskrivning av de material som är godkända vid arbeten på VA-ledningsnätet i Växjö

Läs mer

Materialvalspolicy 2017

Materialvalspolicy 2017 Materialvalspolicy 2017 för VA-ledningsarbeten i Växjö kommun DEF DEF.21 FÖRTILLVERKADE FUNDAMENT, STOLPAR, SKYLTAR MM Fundament för stolpe för skylt för röranläggning mm Fundament skall vara av typ Meag

Läs mer

Anläggningsdel Dimension Material Tryckklass SDR-värde. Servisledningar mm PE80 PN 10-12,5 SDR 11

Anläggningsdel Dimension Material Tryckklass SDR-värde. Servisledningar mm PE80 PN 10-12,5 SDR 11 1(5) MATERIALVALSPOLICY Utfärdare: Mathias Jönsson Datum: 2009-06-09 Rev 2016-11-01 PW För att uppnå så hög kvalitet och livslängd som möjligt på VA-ledningsnätet har Sölvesborg Energi tagit fram en förläggnings-

Läs mer

Grundregler VA-Nät Härryda Kommun

Grundregler VA-Nät Härryda Kommun Grundregler VA-Nät Härryda Kommun Såväl ledning som gata är investeringsobjekt med mycket lång livslängd. Det är därför totalekonomiskt sett i de allra flesta fall lönsamt att satsa på ett högklassigt

Läs mer

Material- och Arbetsbeskrivning för VA-arbeten i Svedala kommun

Material- och Arbetsbeskrivning för VA-arbeten i Svedala kommun Material- och Arbetsbeskrivning för VA-arbeten i Svedala kommun 2012-10-15 2 Om föreskrifterna i denna handling skiljer sig från fabrikantens råd och anvisningar så skall fabrikantens råd och anvisningar

Läs mer

Material- och Arbetsbeskrivning för VA-arbeten i Svedala kommun

Material- och Arbetsbeskrivning för VA-arbeten i Svedala kommun Material- och Arbetsbeskrivning för VA-arbeten i Svedala kommun 2009-08-26 Handlingen är baserad på beskrivning från Jönköpings kommun 2 Om föreskrifterna i denna handling skiljer sig från fabrikantens

Läs mer

Askersunds kommun Sida 1(1)

Askersunds kommun Sida 1(1) Tekniska förvaltningens Material- och arbetsbeskrivning för vatten- och avloppsarbeten Fastställd 2011-04-11 Revidering 01 Revideringsansvarig: VA-chef Askersunds kommun Sida 1(1) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

VA- Material- och arbetsbeskrivning

VA- Material- och arbetsbeskrivning VA- Material- och arbetsbeskrivning 2009-02-25 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 1 2. LOKALA FÖRESKRIFTER 2 2.1 PLACERING AV LEDNINGAR 2 2.2 DISTANSMARKERING 2 2.3 STOLPAR, SKYLTAR MM 2 DEF.222 Stolpe

Läs mer

MATERIAL OCH ARBETSBESKRIVNING

MATERIAL OCH ARBETSBESKRIVNING MATERIAL OCH ARBETSBESKRIVNING LEDNINGSARBETEN VA-bolaget AB Reviderad 2016-02-16 Innehåll INLEDNING 3 1. LOKALA FÖRESKRIFTER 4 1 PLACERING AV LEDNINGAR 4 1.1 DISTANSMARKERING 4 1.2 STOLPAR OCH SKYLTAR

Läs mer

Reviderad 2013-10-09 Material- och arbetsbeskrivning för vatten- och avloppsarbeten INLEDNING

Reviderad 2013-10-09 Material- och arbetsbeskrivning för vatten- och avloppsarbeten INLEDNING 1 INLEDNING Vi på Tekniska Kontoret i Jönköping har en vilja att veta vad som kommer ner i backen och hur. Resultatet av denna vilja ser ni nu framför Er. Skriften skall ses som ett uppslagsverk, uppbyggt

Läs mer

BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - - BBB.12 Jordmåns- och vegetationsförhållanden - - - - - BBB.13 Geotekniska förhållanden - - - - -

BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - - BBB.12 Jordmåns- och vegetationsförhållanden - - - - - BBB.13 Geotekniska förhållanden - - - - - Denna mängdförteckning är upprättad enligt AMA Anläggning 07 om inget annat anges. Mätregler enligt MER Anläggning 07 om inte annat anges. Anbudsgivare skall i kolumnerna a-pris och kostnad föra in uppgifterna.

Läs mer

HAWLE-Produktion / kvalitetskontroll

HAWLE-Produktion / kvalitetskontroll Produktsortiment HAWLE-Produktion / kvalitetskontroll Serie- och styckeproduktion med senaste maskinpark. Hög produktkvalitet säkras genom ständiga kvalitetstester efter varje produktionsfas och på den

Läs mer

BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - -

BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - - Denna mängdförteckning är upprättad enligt AMA 10 Mätregler enligt MER Anläggning 10 om inte annat anges Anbudsgivare skall i kolumnerna á-pris och belopp föra in uppgifterna I á-pris skall exkludera mervärdesskatt

Läs mer

FÄRDIGPACKAT PÅ DAHLCENTER

FÄRDIGPACKAT PÅ DAHLCENTER FÄRDIGPACKAT PÅ DAHLCENTER Vill du slippa köer både i butiken och trafiken? På DahlCenter finns dina beställda varor klara för upphämtning direkt på morgonen. Allt är packat och klart, så du snabbt kan

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING T NR BENÄMNING K1-19 KVALITETSKRAV K1-19 T2 SERVISVENTIL T3 SLUSSVENTIL ESCO - DANFOSS T7 BRANDPOSTANORDNING T7:A SPOLPOSTANORDNING T10:1 BRUNN DN 315 FÖR PLASTLEDNING T10:1A BRUNN

Läs mer

Betäckningar. Betäckningar för spolbrunnar i plast. Gallerbetäckning för dagvattenbrunnar i plast. VA-produkter

Betäckningar. Betäckningar för spolbrunnar i plast. Gallerbetäckning för dagvattenbrunnar i plast. VA-produkter Betäckningar Betäckningar för spolbrunnar i plast RSK.nr Beskrivning Dimension (mm) Antal/förp. 703 82 15 VT20 RB, 40 ton 200/160 703 82 16 VT21 FK RB, 40 ton 200/160 Gallerbetäckning för dagvattenbrunnar

Läs mer

Teknisk handbok för VA-anläggningar

Teknisk handbok för VA-anläggningar 2014-01-22 Teknisk handbok för VA-anläggningar BILAGA 2 A MATERIAL- OCH ARBETSBESKRIVNING Innehållsförteckning C TERRASSERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNING, LAGER I MARK m.m. 3 D MARKÖVERBYGGNADER, ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR

Läs mer

TEKNISK STANDARD (PROJEKTERINGSANVISNINGAR)

TEKNISK STANDARD (PROJEKTERINGSANVISNINGAR) TEKNISK STANDARD (PROJEKTERINGSANVISNINGAR) FÖR VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR Rev. 2011-08-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 3 1.1 LOKALA FÖRESKRIFTER... 3 1.2 PLACERING AV LEDNINGAR... 3 1.3 LEDNINGARS

Läs mer

Projekteringsanvisningar för kommunala vattenoch avloppsanläggningar i Kungälvs kommun

Projekteringsanvisningar för kommunala vattenoch avloppsanläggningar i Kungälvs kommun Version 2015-10-01 Projekteringsanvisningar för kommunala vattenoch avloppsanläggningar i Kungälvs kommun VA-VERKET SAMHÄLLSBYGGNAD ADRESS Postadress: 442 81 Kungälv Besöksadress: Filaregatan 15 TELEFON

Läs mer

2011-02-09 TYRESÖ KOMMUN TEKNISK STANDARD FÖR VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR

2011-02-09 TYRESÖ KOMMUN TEKNISK STANDARD FÖR VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR 2011-02-09 TYRESÖ KOMMUN TEKNISK STANDARD FÖR VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR Tyresö kommun / 2011-02-09 2 (15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT...3 1.1 LOKALA FÖRESKRIFTER...3 1.2 PLACERING AV LEDNINGAR...3

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR INMÄTNING AV VA-LEDNINGAR I KUNGSBACKA KOMMUN

BESTÄMMELSER FÖR INMÄTNING AV VA-LEDNINGAR I KUNGSBACKA KOMMUN sida 1 (6) VA-LEDNINGAR I KUNGSBACKA KOMMUN Fastställd: 2013-09-20 : 2016-09-16 Fastställare: : David Johnson Barbro Premmert 2 (7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida ALLMÄNT 3 SAMORDNING 3 MÄTNINGSBESTÄMMELSER

Läs mer

Teknisk handbok VA. Teknisk handbok Rev 1.0 Del 5 VA 2014-08-27

Teknisk handbok VA. Teknisk handbok Rev 1.0 Del 5 VA 2014-08-27 Teknisk handbok VA Innehållsförteckning Teknisk handbok VA... 1 Läsanvisningar... 3 1. Lagar, bestämmelser och riktlinjer... 3 1.1. Handlingar som åberopas... 3 2. Allmänna riktlinjer... 3 2.1. Placering

Läs mer

1 ALLMÄNT 5. 1.1 Handlingar som ska gälla när Sundbybergs stads stadsbyggnads- och miljöförvaltnings standard åberopas 5

1 ALLMÄNT 5. 1.1 Handlingar som ska gälla när Sundbybergs stads stadsbyggnads- och miljöförvaltnings standard åberopas 5 2 1 ALLMÄNT 5 1.1 Handlingar som ska gälla när Sundbybergs stads stadsbyggnads- och miljöförvaltnings standard åberopas 5 1.1.1 AB04 5 1.1.2 ABT06 (Gäller för totalentreprenör och vid exploateringar).

Läs mer

din partner för mark, väg och vatten

din partner för mark, väg och vatten din partner för mark, väg och vatten ViaCon din partner för mark, väg och vatten ViaCon är ett välkänt företag för många inom entreprenadbranschen. Sedan starten 1986 har företaget varit en betydande

Läs mer

Terana Rörsystem för VA

Terana Rörsystem för VA Terana Rörsystem för VA MARKAVLOPPSSYSTEM DRÄNERING TRYCKRÖRSSYSTEM VÄGTRUMMOR ENSKILT AVLOPP BRUNNAR OCH TILLBEHÖR Kompletta rörsystem för nordiska förhållanden 4 System anpassade för både inner- och

Läs mer

Informationspaket för nyanslutning

Informationspaket för nyanslutning Informationspaket för nyanslutning Hej Här får ni ett informationspaket som hjälper er att komma igång med er anslutning till det kommunala vatten och avloppsnätet. Servisanmälan Servisanmälan skall skickas

Läs mer

tekniska kontorets Material- och arbetsbeskrivning för vatten- och avloppsarbeten Filip Gränfors 2015-10-07

tekniska kontorets Material- och arbetsbeskrivning för vatten- och avloppsarbeten Filip Gränfors 2015-10-07 tekniska kontorets Material- och arbetsbeskrivning för vatten- och avloppsarbeten Filip Gränfors 2015-10-07 1 INLEDNING Inom tekniska kontoret i Jönköping är vi angelägna om att veta vad som grävs ner

Läs mer

LÄGGNING AV PLASTRÖR

LÄGGNING AV PLASTRÖR LÄGGNING AV PLASTRÖR DENNA BROSCHYR Läggningsanvisningarna i denna broschyr följer anvisningarna i Svenskt Vatten P92 och rekommenderas av NPG:s medlemmar. Anvisningarna i broschyren är inte en ersättning

Läs mer

STAVAB PRISLISTA 1 ART.NR BENÄMNING DIM. ENH KOD PRIS

STAVAB PRISLISTA 1 ART.NR BENÄMNING DIM. ENH KOD PRIS STAVAB PRISLISTA 1 PP MARKRÖR SN8 2353986 PP MARKRÖRK SN8 110*6 M ST P10 335 2353987 PP MARKRÖRK SN8 160*6 M ST P11 689 2353988 PP MARKRÖRK SN8 200*6 M ST P12 1373 2353991 PP MARKRÖRK SN8 110*3 M ST P10

Läs mer

November -97. Tekniska data. Uponal Brunnssystem Brunnar Betäckningar

November -97. Tekniska data. Uponal Brunnssystem Brunnar Betäckningar November -97 Tekniska data Uponal Brunnssystem Brunnar Betäckningar Innehåll sid Godkännanden och märkningsexempel 2 Uponal och Uponal/Ultra tillsynsbrunnar 3-5 Uponal och Uponal/Ultra rensbrunnar 5-6

Läs mer

Remiss - Får ej åberopas

Remiss - Får ej åberopas Principritningar Principritningar i detta avsnitt ger exempel på utföranden med avseende på material och mått med mera. En principritning blir gällande när den åberopas i den tekniska beskrivningen. I

Läs mer

15 PB. Ledning PP rör. Läggning och svetsning av PPrör. Förutsättningar. Förarbete. Egenkontroll. Genomförande

15 PB. Ledning PP rör. Läggning och svetsning av PPrör. Förutsättningar. Förarbete. Egenkontroll. Genomförande 15 PB Ledning PP rör Läggning och svetsning av PPrör Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering och arbetsberedning på

Läs mer

Produktkatalog utgåva 2 ViaCon - din partner för mark, väg och vatten

Produktkatalog utgåva 2 ViaCon - din partner för mark, väg och vatten Produktkatalog utgåva 2 ViaCon - din partner för mark, väg och vatten 342 www.viacon.se ViaCon din partner för mark, väg och vatten ViaCon är ett välkänt företag för många inom entreprenadbranschen. Sedan

Läs mer

Radhusgatan, Iggesund Renovering av va-ledningar samt dagvatten

Radhusgatan, Iggesund Renovering av va-ledningar samt dagvatten Handling 10.1 Sidantal 26 Teknisk beskrivning med mängder enligt MER Radhusgatan, Iggesund Renovering av va-ledningar samt dagvatten Utgivare Hudiksvalls kommun BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN Log o INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Förrådskatalog 2014. Sickla

Förrådskatalog 2014. Sickla Förrådskatalog 2014 Sickla innehåll Betong 3-4 PVC/PP 5-10 Kopplingar självfall 11-14 PE 15-24 Segjärn 25-34 Rördelar stål, galv 35-40 Stora rep.satser 41-44 Koppar/Rödgods 45-48 Kopplingar vatten 49-54

Läs mer

VA-GUIDE 2013. 40 magenta. 60 sort VA-GUIDE. Rätt rör är bra för miljön. 42 års erfarenhet med frostsäkra vattenrör

VA-GUIDE 2013. 40 magenta. 60 sort VA-GUIDE. Rätt rör är bra för miljön. 42 års erfarenhet med frostsäkra vattenrör VA-GUIDE 20 0 magenta 0 sort VA-GUIDE Rätt rör är bra för miljön 97 20 2 års erfarenhet med frostsäkra vattenrör V Isotermrör med Ohmsk värmekabel kan även levereras med rödbrunt skyddsrör för trycka Isoterm

Läs mer

Om- och tillbyggnad av kök och matsal. Innefattande: Beskrivning av entreprenad för rörinstallation

Om- och tillbyggnad av kök och matsal. Innefattande: Beskrivning av entreprenad för rörinstallation 11.4 PM01 Objekt: Kv. Gymnasiet 2 Klippans Kommun Om- och tillbyggnad av kök och matsal Innefattande: Beskrivning av entreprenad för rörinstallation : Antal blad: T.Allansson 1 första sida 5 sidor beskrivning

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING ASTO

INSTALLATIONSANVISNING ASTO Januari 2014 INSTALLATIONSANVISNING ASTO Asto är ett komplett inomhusavloppssystem med rör och tillbehör i dimensionerna 58, 78, 110, 160 och 200 mm. Systemet innehåller övergångar till dimensionerna 50

Läs mer

Flexseal rörkopplingar

Flexseal rörkopplingar Flexseal rörkopplingar Flexseal flexibla rörkopplingar är tillverkade av EPDM gui och har stödplåt och slangkläor av syrafast 2343 stål. Kopplingarna är idealiska för reparation och underhåll av självfallsledningar.

Läs mer

Februari 95. Uponors ventilprogram Uponyl Upoten Upogas. Tekniska data

Februari 95. Uponors ventilprogram Uponyl Upoten Upogas. Tekniska data Februari 95 Uponors ventilprogram Uponyl Upoten Upogas Tekniska data Uponors ventilprogram Uponyl/AVK muffventil Mjuktätande slidventil för PVC-rör Epoxybehandlad in- och utvändigt Med europaspår för Uponyl

Läs mer

DAGVATTEN OCH TRUMRÖR

DAGVATTEN OCH TRUMRÖR RÖR OCH BRUNNAR DAGVATTEN OCH TRUMRÖR Säker lösning på dräneringar, dagvattenavlopp och trumrör. Trumrör används för att leda dränerings- eller dagvatten under marken. Mindre (110 mm) dagvattenrör används

Läs mer

HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER M M HJÄLPARBETEN I ANLÄGGNING. Tillfälliga åtgärder på angränsande byggnad eller anläggning BCB.

HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER M M HJÄLPARBETEN I ANLÄGGNING. Tillfälliga åtgärder på angränsande byggnad eller anläggning BCB. Projektnamn Projektnr Uppdrags nr Datum 10.1 Piteå Hamn AB, Terminalytor 10191336 2014-03-14 Status Handläggare Ändr datum Total Förfrågningsunderlag JI 0 Kod Text R/OR Enhet Mängd á-pris Belopp B BB BBB

Läs mer

Genomföring. Dimension A B C DY 110-180 25 40 22 DY 200-1000 31 50 27

Genomföring. Dimension A B C DY 110-180 25 40 22 DY 200-1000 31 50 27 TILLBEHÖR 8:101 Genomföring VÄGGENOMFÖRING 6510 Vår originaltätning F801 är avsedd som vattenspärr vid ingjutning av rör i betongväggar och golv. Den är konstruerad för att fungera bekymmersfritt vid både

Läs mer

Teknisk handbok för projektering av VA-anläggningar inom Trosa kommun

Teknisk handbok för projektering av VA-anläggningar inom Trosa kommun 2014-01-22 Teknisk handbok för projektering av VA-anläggningar inom Trosa kommun BILAGA 2 Innehållsförteckning 2 PROJEKTERINGSFAS... 2 2.6 VA-ANLÄGGNINGAR... 2 2.6.1 Handlingar... 2 2.6.2 Allmänna föreskrifter...

Läs mer

FÖR VA-LEDNINGSARBETEN

FÖR VA-LEDNINGSARBETEN sida 1 (42) BYGGNADSBESKRIVNING FÖR VA-LEDNINGSARBETEN B 12 B 12 Fastställd: 2012-01-01 Rev: Fastställare: : Henrik Kant Anders Ekberg, Mattias Berg i:\pj\mallar\ama\b 12.doc 2 (42) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Ventiler - Hawle. Slussventil med dragsäkra muffar för PE/PVC-rör, system 2000. RSK.nr Beskrivning Dimension (mm) Antal/förp.

Ventiler - Hawle. Slussventil med dragsäkra muffar för PE/PVC-rör, system 2000. RSK.nr Beskrivning Dimension (mm) Antal/förp. Slussventil med dragsäkra muffar för PE/PVC-rör, system 2000 425 69 00 Hawle ventil 2000 63 425 69 01 Hawle ventil 2000 75 425 69 02 Hawle ventil 2000 90 425 69 03 Hawle ventil 2000 110 425 69 10 Hawle

Läs mer

Projektering av VA-system

Projektering av VA-system Projektering av VA-system Teknisk standard SEVAB Strängnäs Energi AB Dammvägen 12a, Box 32, 645 21 Strängnäs Tel. 0152-460 50 Fax. 0152-188 88 kundservice@sevab.com www.sevab.com Innehållsförteckning Ändringar...3

Läs mer

Utbyggnad lakvattendammar

Utbyggnad lakvattendammar VETAB Flishults avfallsanläggning Utbyggnad lakvattendammar ANBUDSFORMULÄR Denna mängdförteckning ansluter till Anläggnings AMA 2007. Linköping 2010-04-12 Weronica Andersson, Hifab AB, Envipro Tommy Vallmark,

Läs mer

EN KNUTPUNKT I VA-NÄTET

EN KNUTPUNKT I VA-NÄTET EN KNUTPUNKT I VA-NÄTET Ledningar i spill- oc dagvattennät ska förses med olika typer av brunnar oc därför ingår nedstigningsbrunnar, tillsynsbrunnar oc rensbrunnar som en självklar del i vårt MAX-system

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP

INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP 2013-02-19/HSJ INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP Wafix PP-system är certifierat efter de Nordiska INSTA-CERT reglerna och därför märkt med Nordic Poly Mark. Wafix PP får ej blandas med andra fabrikat. Wafix

Läs mer

PRODUKTKATALOG 2015/2016

PRODUKTKATALOG 2015/2016 PRODUKTKATALOG 2015/2016 KUNSKAP ScanPipe har sedan etableringen 1993 varit en verksamhet med stark tillväxt. Vi har idag en markant posi - tion som leverantör av plaströrssystem och tillbehör till entreprenadbranschen.

Läs mer

tekniska kontorets Material- och arbetsbeskrivning för vatten- och avloppsarbeten Reviderad

tekniska kontorets Material- och arbetsbeskrivning för vatten- och avloppsarbeten Reviderad tekniska kontorets Material- och arbetsbeskrivning för vatten- och avloppsarbeten 1 INLEDNING Inom tekniska kontoret i Jönköping är vi angelägna om att veta vad som grävs ner i marken och hur. Detta dokument

Läs mer

Materialstandard Va-ledningar för ingående bolag i Västvatten AB. Upprättad: Reviderad:

Materialstandard Va-ledningar för ingående bolag i Västvatten AB. Upprättad: Reviderad: 0 (13) Materialstandard Va-ledningar för ingående bolag i Västvatten AB Upprättad: Reviderad: 2014-03-27 2014-04-23 2014-10-21 2014-11-26 BREV/ HEMSIDA www.vastvatten.se E-POST info@vastvatten.se POSTADRESS

Läs mer

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten BSAB R3.13 MIRI PUMPFIX F Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten MIRI PUMPFIX-F bakvattenventil är försedd med inbyggd skärande pump för utpumpning av avloppsvatten vid bakvattenflöde.

Läs mer

BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - - BBB.12 Jordmåns- och vegetationsförhållanden - - - - - BBB.13 Geotekniska förhållanden - - - - -

BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - - BBB.12 Jordmåns- och vegetationsförhållanden - - - - - BBB.13 Geotekniska förhållanden - - - - - Denna mängdförteckning är upprättad enligt AMA 07 Mätregler enligt MER Anläggning 2007 om inte annat anges Anbudsgivare skall i kolumnerna á-pris och belopp föra in uppgifterna I á-pris skall exkludera

Läs mer

SAMLINGSBRUNN & FÖRDELNINGSRÖR

SAMLINGSBRUNN & FÖRDELNINGSRÖR Installation 1:6 Råd och anvisningar för installation av samlingsbrunnar och fördelningsrör. Entreprenaden och dimensionering Installatören skall förvissa sig om att erforderliga tillstånd för utförandet

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Purus Line - Vinyl

MONTERINGSANVISNING Purus Line - Vinyl MONTERINGSANVISNING Purus Line - Vinyl Träbjälklag Sida 3 Betonggolv Sida 8 2 Renhållning och Inspektion Sida 12 Vår ständiga produktutveckling kan medföra ändringar i specifikationer, vilket vi förbehåller

Läs mer

Pipelife Pragma. Markavlopp av PP

Pipelife Pragma. Markavlopp av PP Pipelife Pragma Markavlopp av PP Pragma Ett rör flera användningsområden Ledningssystem och miljö Utbytestakten för rörnät inom svensk VA-försörjning har minskat drastiskt under senare år. En trend som

Läs mer

Produktkatalog 2009 PRODUKTKATALOG 2009 - PE 100 ELEKTROSVETSRÖRDELAR - PE 100 STUMSVETSRÖRDELAR. www.petulopipe.com

Produktkatalog 2009 PRODUKTKATALOG 2009 - PE 100 ELEKTROSVETSRÖRDELAR - PE 100 STUMSVETSRÖRDELAR. www.petulopipe.com Produktkatalog 2009 PRODUKTKATALOG 2009 - PE 100 ELEKTROSVETSRÖRDELAR - PE 100 STUMSVETSRÖRDELAR 1 www.petulopipe.com Försäljning och tillverkning av Polyeten (PE) - Rördelar Petulo Pipe är ett aktiebolag

Läs mer

NORDIC PP inomhus avloppssystem

NORDIC PP inomhus avloppssystem NORDIC PP inomhus avloppssystem Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisning följs. Pipelife

Läs mer

Mark. Släta markavloppssystem PP och PVC

Mark. Släta markavloppssystem PP och PVC Mark w w w.pip elife.se w w w.pip elife.se p elife.se Släta markavloppssystem PP och PVC Pipelife Mark PP PP markavloppssystem Pipelife PP markavloppssystem är av sett att transportera såväl dagvatten

Läs mer

Gjutgods sedan 1894. Gatugods

Gjutgods sedan 1894. Gatugods Gjutgods sedan 1894 Gatugods Sveriges enda och närmaste tillverkare av gatugods Tierps Järnbruk är Sveriges enda och därmed närmaste tillverkare av gatugods. Vi kan till skillnad från våra konkurrenter

Läs mer

Projektering, arbetsbeskrivning och relationshandling för vatten- och avloppsarbeten

Projektering, arbetsbeskrivning och relationshandling för vatten- och avloppsarbeten Projektering, arbetsbeskrivning och relationshandling för vatten- och avloppsarbeten Gäller fr.o.m. september 2015 Förord Anledningen till att vi har tagit fram det här dokumentet är för att vi vill veta

Läs mer

Teknisk handbok VA Region Gotlands projekterings- och anläggningsanvisningar för VA-system

Teknisk handbok VA Region Gotlands projekterings- och anläggningsanvisningar för VA-system Teknisk handbok A Region Gotlands projekterings- och anläggningsanvisningar för A-system Upprättad av Region Gotland eptember 2013 Göran Randahl TKF Christina Larsson BF Fastställd av A-huvudmannen Region

Läs mer

Informationspaket för nyanslutning med LTA

Informationspaket för nyanslutning med LTA Informationspaket för nyanslutning med LTA Hej Här får ni ett informationspaket som hjälper er att komma igång med er anslutning till det kommunala vatten- och avloppsnätet samt installationen av LTA-tanken.

Läs mer

Ny och ombyggnad av bostäder på skoltomten Åstol 1:43 Tjörns kommun

Ny och ombyggnad av bostäder på skoltomten Åstol 1:43 Tjörns kommun Uddevalla den 7 juni 01 Ny och ombyggnad av bostäder på skoltomten Åstol 1: Tjörns kommun Vatten- och avloppsanläggningar Utredning Gamla skolan Åstol 1 Allmänt Den gamla skolan på Åstol skall byggas om

Läs mer

TEKNISK BESKRIVNING. Ullna Strand-Skogskvarteren Förfrågningsunderlag Handling 6.2. 2014-04-17 Reviderad

TEKNISK BESKRIVNING. Ullna Strand-Skogskvarteren Förfrågningsunderlag Handling 6.2. 2014-04-17 Reviderad TEKNISK BESKRIVNING Ullna Strand-Skogskvarteren Förfrågningsunderlag Handling 6.2 2014-04-17 Reviderad Upprättad av: Emma Persson Granskad av: David Harrysson Godkänd av: Emma Persson Innehåll B FÖRARBETEN,

Läs mer

GRUNDFOS PRODUKTbroschyr. Avlägsnande av mikrobubblor, föroreningar och magnetit

GRUNDFOS PRODUKTbroschyr. Avlägsnande av mikrobubblor, föroreningar och magnetit GRUNDFOS PRODUKTbroschyr Avlägsnande av mikrobubblor, föroreningar och magnetit Avskiljning av mikrobubblor, föroreningar och magnetit Med Grundfos Cleanvent og Magvent löser man detta. Luftavskiljning

Läs mer

2014-06-04/INOWA INOWA MONTERINGS- ANVISNING INOWA INOMHUSAVLOPP AV PP. Inowa monteringsanvisning Inledning www.terana.se 1 (8) 3

2014-06-04/INOWA INOWA MONTERINGS- ANVISNING INOWA INOMHUSAVLOPP AV PP. Inowa monteringsanvisning Inledning www.terana.se 1 (8) 3 2014-06-04/INOWA INOWA MONTERINGS- ANVISNING INOWA INOMHUSAVLOPP AV PP Inowa monteringsanvisning Inledning www.terana.se 1 (8) 3 Ett kraftigt system för både öppen och dold installation. INOWA är ett komplett

Läs mer

52 FÖRSÖRJNINGSSYSTEM FÖR FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM

52 FÖRSÖRJNINGSSYSTEM FÖR FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM Kod Text Mängd Enh 5 VA-, VVS-,KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM 52 FÖRSÖRJNINGSSYSTEM FÖR FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM 52.B Tappvattensystem Tappvattensystemet ska utföras med rör, rördelar, tillbehör och

Läs mer

PRODUKTKATALOG 2014-09

PRODUKTKATALOG 2014-09 PRODUKTKATALOG 2014-09 Mardam Agentur AB grundades 1920 och dess dåvarande namn var Tågarps Cementgjuteri. Vid gjuteriets nedläggning 1989 skedde namnändringen till Mardam Agentur AB. Bolaget är stabilt,

Läs mer

PP inomhus avloppssystem

PP inomhus avloppssystem Installationsanvisning PP inomhus avloppssystem Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisning

Läs mer

Dräneringsanvisning för Ess Drän

Dräneringsanvisning för Ess Drän sanvisning för Användningsområde är avsett för teknisk dränering med höga krav på funktion och säkerhet under lång tid, exempelvis dränering av husgrunder, vägar, flygplatser, industrianläggningar, golf

Läs mer

Omdränering. Information om VA-lösningar för husgrundsdränering

Omdränering. Information om VA-lösningar för husgrundsdränering Omdränering Information om VA-lösningar för husgrundsdränering Information till fastighetsägare Du gör precis rätt i att kontakta UMEVA när du ska ändra VA-förhållandet på huset! Vi ger råd och anvisningar

Läs mer

SAV FJÄRRVÄRME. Betäckningar

SAV FJÄRRVÄRME. Betäckningar SAV FJÄRRVÄRME Betäckningar SAV A/S FÖRTROENDE, RESPEKT, ENGAGEMANG OCH GOD KOMMUNIKATION Säkerhet, hållbarhet, ekonomi Detta är viktiga hållpunkter för oss speciellt när det gäller förisolerade ventillösningar.

Läs mer

ARTIKELLISTA Viking Johnson

ARTIKELLISTA Viking Johnson INDUSTRI BELOS AB ARTIKELLISTA 2016 Viking Johnson INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida UltraGrip NG Skarvkoppling 1 UltraGrip NG Reducerad Skarvkoppling 1 UltraGrip/Pecat NG Skarvkoppling 2 UltraGrip NG Flänskoppling

Läs mer

Ulefos Servisventiler

Ulefos Servisventiler SERVISVENTI 2150 & 2152 Användning och speciella egenskaper Helguerad sluss O-ringar för spindeltätning Inbyggd o-ring som överdelstätning Saknar fickor och styrspår vilket motverkar igensättning Testad

Läs mer

Uponor Tryckrörssystem

Uponor Tryckrörssystem Uponor Tryckrörssystem 1 2013 33001 Inledning Uponor tryckrörssystem i plast används för transport av tryckvatten, spillvatten och gas. Med plaströr får man ett rörsystem med mycket stor styrka och flexibilitet,

Läs mer

Tap-Box 3725, RSK 8236049

Tap-Box 3725, RSK 8236049 Tap-Box 3725, RSK 8236049 För inbyggd duschblandare x 4 x 10 Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och produktens

Läs mer

Askums Anneröd 1:17 Sotenäs kommun

Askums Anneröd 1:17 Sotenäs kommun Uddevalla den 11 februari 2011 Askums Anneröd 1:17 Sotenäs kommun Utredning, principförslag för gator och va-anläggningar inom detaljplan för Askums Anneröd 1:17 Sotenäs kommun Planområdet Askums Anneröd

Läs mer

UltraGrip Optimalt stor tolerans & fullt dragsäker

UltraGrip Optimalt stor tolerans & fullt dragsäker N Y A G e n e r a t i o n e n s Optimalt stor tolerans & fullt dragsäker NU TILLGÄNGLIG UPP TILL 400 mm D I A M E T E R TÄTA R G R I P E R O C H Ä V E N D E M E S T K O R R O D E R A D E R Ö R L e d A

Läs mer

RAMBESKRIVNING-Förnyelse av vattenledning DN 400 och DN 300

RAMBESKRIVNING-Förnyelse av vattenledning DN 400 och DN 300 2014-07-02 Sida 1 Kod Text RAMBESKRIVNING- ALLMÄNT Denna rambeskrivning med tillhörande situationsplan (701) redovisar den standard som föreslagits för projektet. Denna handling utgör underlag för eventuell

Läs mer

5 VA-, VVS-, KYL OCH PROCESSMEDIESYSTEM

5 VA-, VVS-, KYL OCH PROCESSMEDIESYSTEM 1 (8) 5 VA-, VVS-, KYL OCH PROCESSMEDIESYSTEM 52 FÖRSÖRJNINGSSYSTEM FÖR FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM 52.B Tappvattensystem Tappvattensystem installeras med Thermotechs Multisystem enligt anvisningar

Läs mer

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011 Installationsanvisningar för 2011 LÄS NOGA HELA MANUALEN INNAN INSTALLATION AB Evergreen Solutions West 08 4100 77 27 031 744 07 37 040 630 29 66 Innehåll Det viktigaste kom ihåg inför din installation:...

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING T NR BENÄMNING K1-19 KVALITETSKRAV K1-19 T2 SERVISVENTIL T3 SLUSSVENTIL ESCO - DANFOSS T7 BRANDPOSTANORDNING T7:A SPOLPOSTANORDNING T10:1 BRUNN DN 315 FÖR PLASTLEDNING T10:1A BRUNN

Läs mer

Projektering, arbetsbeskrivning och relationshandling

Projektering, arbetsbeskrivning och relationshandling Projektering, arbetsbeskrivning och relationshandling för vatten- och avloppsarbeten Gäller fr.o.m. maj 2014 Foto: Tomas Lindberg Förord Anledningen till att vi har tagit fram det här dokumentet är för

Läs mer

Utbyggnad av Avlopp och kanalisation för Fiber NORRA HÄRENE, HOVBY & KARTÅSEN LIDKÖPINGS KOMMUN LEDNINGSARBETEN TOTALENTREPRENAD

Utbyggnad av Avlopp och kanalisation för Fiber NORRA HÄRENE, HOVBY & KARTÅSEN LIDKÖPINGS KOMMUN LEDNINGSARBETEN TOTALENTREPRENAD Utbyggnad av Avlopp och kanalisation för Fiber LIDKÖPINGS KOMMUN LEDNINGSARBETEN TOTALENTREPRENAD 2011-05-07 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG BESKRIVNING Handling 10 1 Denna beskrivning ansluter till AMA Anläggning

Läs mer

Skarvmuff 400 / 350 inkl. 2 gummiringar

Skarvmuff 400 / 350 inkl. 2 gummiringar Tillsynsbrunn med rakt genomlopp Tillsynsbrunn med inlopp 52 9 5 52 92 5 5 x 0 5 x 25 5 75 25 5 7 25 5 77 55 55 4 55 5 x 0 x 0 x x x 5 x 2 2 55 22 00 55 2 00 55 42 00 55 52 00 För K2-kan rör x K2 x K2

Läs mer

Älands avfallsanläggning Skulptering av befintlig deponi, samt ombyggnad av befintlig deponigasanläggning

Älands avfallsanläggning Skulptering av befintlig deponi, samt ombyggnad av befintlig deponigasanläggning HEMAB Älands avfallsanläggning Skulptering av befintlig deponi, samt ombyggnad av befintlig deponigasanläggning K:\81_3\618105\13072\8_Ombyggn. deponigasanläggning\text-08\mb_080616.doc Datum Unr. 61810513072-08

Läs mer

Materialbehov. Muff Svetsband Svetsproppar. Krympmuff. Svetsband Svetsproppar. Krympmuff DX Extra bred mastix band Svetsproppar Fops

Materialbehov. Muff Svetsband Svetsproppar. Krympmuff. Svetsband Svetsproppar. Krympmuff DX Extra bred mastix band Svetsproppar Fops SKARVAR 6:101 Översikt Svetsmuff Ett svetsförband av mantelrören hos fjärrvärmerör innebär att PEH-materialen i rör och muff svetsas samman i beröringsytorna. Materialbehov Svetsmuff, Mittel Svetsmuff,

Läs mer

Koppling för Mantex Tryckluftsslang

Koppling för Mantex Tryckluftsslang Koppling för Mantex Tryckluftsslang Best.nr Slangsockel Anslutning Bild Klaa Konisk Rak(Rillor) 5003-1050 2 Atlas 1 5003-1076 3 rundgänga 1 5006-00XX 5003-2038 40 Atlas 2 5920-0XXX 5003-2050 2 rundgänga

Läs mer

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR NEDSTIGNINGSBRUNN 1000 MM. Installationsanvisning Uponor nedstigningsbrunn 1000 mm

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR NEDSTIGNINGSBRUNN 1000 MM. Installationsanvisning Uponor nedstigningsbrunn 1000 mm UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR NEDSTIGNINGSBRUNN 1000 MM Installationsanvisning Uponor nedstigningsbrunn 1000 mm Uponor nedstigningsbrunn 1000 mm Allmän information Kontrollera att alla delar finns med. Innan

Läs mer

PRODUKTÖVERSIKT SEGJÄRNSBETÄCKNINGAR ENLIGT EN124 D400

PRODUKTÖVERSIKT SEGJÄRNSBETÄCKNINGAR ENLIGT EN124 D400 2012-09 PRODUKTÖVERSIKT SEGJÄRNSBETÄCKNINGAR ENLIGT EN124 D400 Passdel Bärla Monteringsanvisningar Nordic Cover betäckningar Galler Ram Skrapring Galler Ram Skrapring Galler Ram Asfalt Asfalt Asfalt VARIABLA

Läs mer

Mängdförteckning, prissatt 1(5)

Mängdförteckning, prissatt 1(5) Mängdförteckning, prissatt 1(5) BCB.31 - Åtgärd för rörledning i mark Korsning VA ledningar 5 st 1 187,20 5 936 Korsning Drän ledningar 50 st 1 394,96 69 748 Längsgående VA ledningar 100 m 29,68 2 968

Läs mer

Generellt. Skarvarna av mantelrören mellan olika rörelement delas in i tre olika typer: Skjutmuff. Krympmuff. Svetsmuff

Generellt. Skarvarna av mantelrören mellan olika rörelement delas in i tre olika typer: Skjutmuff. Krympmuff. Svetsmuff Skarvar 6:101 Generellt Skarvarna av mantelrören mellan olika rörelement delas in i tre olika typer: L Svetsmuff Svetsmuff Ett svetsförband av mantelrören hos fjärrvärmerör innebär att grundmaterialen

Läs mer

Tekniska data. Juli 01. Uponor DSA dräneringssystem

Tekniska data. Juli 01. Uponor DSA dräneringssystem Tekniska data Juli 01 Uponor DSA dräneringssystem Innehåll DSA dräneringssystem 4 Uponor DSA dräneringssystem Allmänt Godkännande/kvalitet Material Konstruktion/funktion Föreskrivande texter 5 Användningsområden

Läs mer

EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare

EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare www.wavin.se AB Svenska Wavin Kjulamon 6 SE-635 06 Eskilstuna Tel: +46 (0)16-541 00 00 Fax: +46 (0)16-541 00 01 E-mail: wavin@wavin.se 06/05 EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare Installation,

Läs mer

Stilla. w w w.pipelife.se. Ljuddämpande avloppssystem i PP

Stilla. w w w.pipelife.se. Ljuddämpande avloppssystem i PP Stilla Ljuddämpande avloppssystem i PP Pipelife Stilla Pipelife Stilla är ett ljuddämpande avloppssystem för installation i byggnad. Stilla har alla fördelar som det väl beprövade PP Nordic systemet från

Läs mer