Material- och Arbetsbeskrivning för VA-arbeten i Svedala kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Material- och Arbetsbeskrivning för VA-arbeten i Svedala kommun"

Transkript

1 Material- och Arbetsbeskrivning för VA-arbeten i Svedala kommun Handlingen är baserad på beskrivning från Jönköpings kommun

2 2 Om föreskrifterna i denna handling skiljer sig från fabrikantens råd och anvisningar så skall fabrikantens råd och anvisningar följas.

3 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid. INLEDNING 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 CE FYLLNING, LAGER I MARK MM 3-6 DEF FÖRTILLVERKADE FUNDAMENT, STOLPAR, SKYLTAR MM 7 PBB RÖRLEDNINGAR I LEDNINGSGRAV 8-15 PB-.1-5 Rör 8-13 Hantering av plaströr 14 Serviser 15 PCB PCC PCE PCF PCG ANSLUTNING AV RÖRLEDNING TILL RÖRLEDNING MM ANORDNINGAR FÖR FÖRANKRING, EXPANSION, SKYDD, MM AV RÖRLEDNING I ANLÄGGNING 20 INSPEKTION AV RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING 21 RENGÖRING AV LEDNINGAR I ANLÄGGNING 21 REPARATION AV RÖRLEDNING I ANLÄGGNING 21 PDB BRUNNAR PÅ AVLOPPSLEDNING PDB.111 Nedstigningsbrunn av betong, normalutförande. 22 PDB.12 Nedstigningsbrunn av plast, normalutförande. 22 PDB.2 Tillsynsbrunn 23 PDB.3 Rensbrunn 24 PDB.511 Dagvattenbrunn av betong m vattenlås o sandfång 25 PDC.1131 Nedstigningsbrunn av betong för tryckrörsledning med luftningsanordning på ledning i brunn 25 PEB AVSTÄNGNINGSANORDNINGAR M M I MARK PEB.111 Ventiler PEB.3 Spolpost 28

4 4 PEB.42 Brandpost 29 YBC PROVNING AV ANLÄGGNING YCE UNDERLAG FÖR RELATIONSHANDLINGAR FÖR ANLÄGGNING 32 YCQ KONTROLLPLANER FÖR ANLÄGGNING 33

5 5 CE CEC Allmänt FYLLNING, LAGER I MARK MM FYLLNING FÖR LEDNING, MAGASIN MM Fyllning skall i största mån utföras med befintliga massor, som sorteras så att kraven på största stenstorlek och packningsbarhet uppfylls. PP- OCH PE-LEDNINGAR CEC.211 Ledningsbädd för va-ledning o d. Ojämnheter i ledningsgravens botten utfylls med månggraderat material ur grupp 2 eller 3B, tabell CE/1 sid 70 i AMA. Materialet packas upp till underkant ledningsbädd enligt tabell CE/4 sid 73 i AMA. Ledningsbädd utförs med samkross innehållande max stenstorlek 20 mm. Bädd skall utföras med en tjocklek av max 10 cm och packas indirekt efter rörläggning i samband med första lagret kringfyllning. CEC.3111 Kringfyllning för va-ledning. Kringfyllning skall utföras inom ledningsgravens hela bredd och upp till 15 cm över översta ledningens hjässa. Vid ledningsgrav med två eller flera ledningar på olika nivåer får dock kringfyllningen begränsas enligt figur CEC/2 sid 106 i AMA. Stödpackningszon utförs enligt figur CEC/1 sid 106, från Ø315 och uppåt före första lagret. Första lagret utförs till rörets halva diameter, dock ej större än 20 cm. Andra lagret upp till rörets hjässa, dock ej större än 20 cm. För ledningar större än Ø400 mm utförs packning upp till ledningens hjässa i tre eller flera lager om 20 cm. Sista lagret utförs upp till min 15 cm över rörets hjässa Ingen packning över röret Packning utförs i första hand med maskinell packning i 3 överfarter med max 150 kilos padda med medar och i andra hand med tät fottrampning i 3 överfarter. CEC.4111 Resterande fyllning Utförs enligt Anläggnings AMA ANM: Ledningsbädd Ledningsbädd skall normalt utföras i alla jordarter, men i sandiga jordar kan alternativt uppluckrad och stenrensad botten, från stenar >32mm eller enstaka >60mm i ledningsgraven, utföras.

6 6 Sammanställning av Anläggnings AMA ang. material och utförande av fyllning i tabellform: Konstruktionsdel Hänvisning Material Packning Resterande fyllning CEC.4 sid. 110 Befintligt Enl CEC.4 Kringfyllning CEC.3 sid. 105 Månggraderat material alternativt sand, sten <20mm. Understoppning Skall ej behövas vid noggrann kringfyllning Ledningsbädd CEC.2 sid. 103 Månggraderat material <20mm Schaktbotten CBB.3 sid. 36 Fottrampning alternativt, enligt Tabell CE/4 sid. 73 Se kringfyllning

7 7 BETONGLEDNINGAR CEC.211 Ledningsbädd för va-ledning o d. Ojämnheter i ledningsgravens botten utfylls med månggraderat material ur grupp 2 eller 3B, tabell CE/1 sid 70 i AMA. Materialet packas upp till underkant ledningsbädd enligt tabell CE/4 sid 73 i AMA. Ledningsbädd utförs med samkross innehållande max stenstorlek 32 mm. Bädd skall utföras med en tjocklek av minst 10 cm och får ej överstiga 15 cm och packas indirekt efter rörläggning i samband med första lagret kringfyllning. CEC.3111 Kringfyllning Stödpackningszon utförs enligt figur CEC/1 sid 106. Kringfyllningen skall utföras med månggraderat material ur grupp 2 eller friktionsmaterial ur grupp 3B. Många gånger går det att använda de uppschaktade massorna om de uppfyller kraven på packbarhet och kornstorlekar. Fyllningsmaterialet skall ha största kornstorlek 32 mm. Enstaka partiklar med största kornstorlek 60 mm får dock förekomma jämt fördelade i kringfyllningen på ett avstånd av minst 0,15 m från rörledning. Kringfyllnad skall utföras med samkross. Kringfyllning utförs till 3 dm ovanför översta lednings hjässa.

8 8 Konstruktionsdel Hänvisning Material Packning Resterande fyllning CEC.4 sid. 110 Kringfyllning CEC.3 sid. 105 Grupp 2 eller 3B Tabell CE/4 sid 73 <65 mm Ledningsbädd CEC.2 sid. 103 Månggraderat material <32 mm Enligt Tabell CE/4 sid 73 Se kringfyllning Schaktbotten CBB.3 sid. 36

9 9 DEF DEF.21 DEF.221 DEF.222 DEF.2311 FÖRTILLVERKADE FUNDAMENT, STOLPAR, SKYLTAR MM Fundament för stolpe för skylt för röranläggning m m Fundament skall vara av typ Blinkfyrar artikelnr Stolpe för skylt för brunn, avstängningsanordning m m Stolpe skall vara av dim. ø60mm och utföras med en höjd av ca 1.0 m. över markytan. Stolpe för skylt för brandpostanordning Stolpe skall vara av dim. ø60 mm och utföras med en höjd av ca 2.4 m. över markytan. Skylt för brunn, avstängningsanordnig m m Skylt skall vara av typ WEJO, arbetsnummer Färg: blå vatten, brun avlopp Måttsättning: vinkelrätt utmätt från distansmärket i meter, sidomått parallellt med distansmärket i pilens riktning i meter. DEF.2312 Skylt för brandpostanordning Skylt skall vara av typ WEJO. Vid prioriterade brandposter kompletteras standardskylt med denna skylt.

10 10 PBB Allmänt RÖRLEDNINGAR I LEDNINGSGRAV Ledningsarbete skall utföras så att slam och föroreningar inte tillförs ledningarna. Lednings ändpunkt skall förses med tätslutande ändförslutning. Vid uppehåll i läggningen skall ledning tillslutas. Tryckledning skall därvid tillslutas vattentätt med propp eller skyddshuv. Vattenledning utförs i PE material. För vattenledning skall udda dimensioner undvikas. Normal dimension på huvudledning av PE -material skall vara: Dy Ø63, Ø90 PE 100-material skall vara: Dy Ø110, 160, 200, 250, 355, 315. Tryckklass: PN 10, Kvalitet: SDR 17 Leverantörs anvisningar för hantering samt lagring av resp. material skall följas. Avloppsledning utförs i PP - PE, alternativt i betong. Normal minimidimension på självfallsledning skall vara: PE- och PP-rör: Spillvatten Dy Ø160 och Dagvatten Ø200. Betong-rör: Spillvatten Di Ø150 och Dagvatten Ø225. PBB.421 Ledning av betongrör, normalavloppsrör. I tillämpbara delar gäller föreskrifterna i Anläggnings AMA kap PBB sid 460. Se VAV s anvisningar för tillämpning av BR-R1/99

11 11 PBB.5121 Ledning av PE-rör, standardiserade tryckrör. PE-ledning svetsas med elektromuff alternativt stumsvets där dessa ej är möjliga att utföra skall Hawles skarv/flänskoppling system 2000, användas. Svetsning skall utföras av kvalificerad svetsare. För stumsvetsning krävs även certifierad svetsare. För vattendistribution: Blått markörband används för vatten och läggs minst max 400 mm över rörtoppen och minst 400 mm under markytan. PN10 (D Y /Godstjocklek) Blå rand Skyddsmanteln skalas av med avsett verktyg och så långt som elektromuffen täcker. För avloppsdistribution: Brunt markörband används för avlopp och läggs minst max 400 mm över rörtoppen och minst 400 mm under markytan. PN 6,3 Brun rand PBB.5214 Ledning av PE-rör, fabrikatspecifika markavloppsrör. Rörtyp PE Uporol från Ø680/600 I körbana Weholite Ø PBB.5216 Ledning av PP-rör, fabrikatspecifika markavloppsrör. Rörtyp PP Ultra från Ø200/ /493. Rörlängd max 3 m.

12 12

13 13 PBC RÖRLEDNINGAR I SKYDDSLEDNING Skydd skall utföras enligt principritning PBB i Anläggnings AMA sid 549 med den ändringen att skyddsröret skall vara segjärnsrör vid schaktning och rörstödet skall utföras enligt VATEK S rörstöd. Fullständig anvisning finns i VATEK S produktblad

14 14 HANTERING AV PLASTLEDNINGAR PE - materialet tillhör gruppen termoplaster, vilket innebär att PE-rör ändrar form vid tekniska belastningar och/eller mekaniska påkänningar. För att röret skall bibehålla sin form och funktion är det därför viktigt att vid hantering tillse följande: 1. att rören ligger plant 2. att rören inte staplas på varandra så högt att de undre kommer att deformeras till ovalitet. Ju längre lagringstid, desto färre lager rör. 3. att rörändarna är försedda med skyddsproppar vid leverans (OBS! Gäller endast vattenledningar). 4. att rören varken får tippas eller kastas av bilen utan lossas manuellt eller med kran. 5. att rören aldrig får släpas på asfalt eller annat underlag som medför repor på rören. Repor får vara max 10% av rörets väggtjockleken dock max 3 mm. Om djupet på repan (skadan) är större än ovan angivet, kapa bort den skadade delen För övrigt enligt leverantören.

15 15 VATTENSERVISER Allmänt Serviser utförs i PE (dim. Ø32, 40, 50, 63 och 90mm. Nyanläggning av servisledning till enfamiljshus skall utföras med dimension Ø32. Vid sanering av servisledning till flerfamiljshus gäller befintlig innerdiameter. För att kunna ansluta ventilen till ett t.ex. galvaniserat järnrör på insidan skall uniflex-koppling användas. Vid nyanläggning läggs servisen in ca 2 m. innanför tomtgräns och avslutas med en proppad Beulco-skarvkoppling eller motsvarande och markeras 0,5-1 m ovan marknivå med en 2 x4 regel. Vid nyanläggning av småhus ansluts en 10 m lång slinga till servisen. Anslutning till huvudledning av gjutjärn skall utföras med anborrningsbyglar (dim. Ø32-63mm), alt. T-rör vid större dimensioner som efter ventil övergår till PE via flänskoppling. Anslutning till huvudledning av PE skall utföras med anborrningskoppling (dim. Ø32-63mm), Alt. T-rör vid större dimensioner, Ø90 och uppåt m utanför tomtgräns sätts servisventil inkl. teleskopsgarnityr med tillhörande betäckning. AVLOPPSSERVISER Allmänt Servisledningar skall utföras med PP markavloppsrör Klass SN8, där inget annat föreskrivs. Serviser till nya enfamiljshus skall utföras med dimension Ø110/103, på såväl spill- som dagvattenservis. För byte av befintliga serviser gäller att samma dimension som finns på fastigheten bibehålls eller görs större samt att spolbrunn alltid sätts i fastighetsgräns. Vid nybyggnation läggs servisen ca 2m innanför tomgräns, proppas med markpropp som man kan provtrycka emot. Minimifall för serviser: Spill- och Dagvatten = 10. Då servisen läggs upp med stort fall skall det brytas av med en böj i fastighetsgräns och fortsätta med min 10 fall

16 16 PCB ANSLUTNINGAR AV RÖRLEDNING TILL RÖRLEDNING M M Anslutning med anborrning på ledning av segjärnsrör BELOS Hawle. Nr Utan tryck BELOS Hawle. Nr Under tryck Anslutning med anborrning på ledning av PE-rör. BELOS Hawle. Haku Nr Utan tryck BELOS Hawle. Haku Nr Under tryck PCB.111 Axiell anslutning av tryckledning. För anslutning mellan dels olika material dels olika dimensioner av liknande material, kort sagt en allt i allo koppling skall följande användas: Vatek s WAGA Multifix som är dragsäker, dras med moment: Ø80-150=80-90Nm Ø = Nm Ø250= Nm Ø300= Nm PCB Anslutning av PE-tryckrör och gjutjärnsrör till flänsad anslutning. Hawle system 2000 PE VRS flänsmuff Flänsmuff Multi Flänsmuff multifix Vid anslutning av PE-rör med multifix skall alltid stödhylsa användas och i dim Ø200 byts även greppblecken ut för att garantera draghållfasthet.

17 17 PCB Axiell anslutning av tryckledning av plaströr till tryckledning av stålrör. Vid anslutningar till befintliga galvrör och dylikt skall VATEK s Uniflexkoppling användas: PCB Axiell anslutning av självfallsledning av plaströr till självfallsledning av betongrör eller asbestcementrör eller lerrör Vid skarvning eller lagning av betongrör med PP-rör skall följande dimensioner användas: Betong ø150 = PP8 Slät Ø160/150 Betong ø225 = PP Ultra Ø250/220 Betong ø300 = PP Ultra Ø315/277 Vid anslutning av PP Ultra med övergång till slät PP /släta PP-rörända till BTG-spetsända används FERNCO s flexibla övergångskopplingar. RSK _ Vid anslutning av PP Ultra/släta, PP-rörända till BTG-muff används följande: RSK Utförandebeskrivning:

18 18 PCB.122 Anslutning med anborrning, grenrör e d av självfallsledning Vid inkoppling av serviser ø på släta ledningar av olika material Ø150- skall IBECO s sadelgren med rostfria spännband användas. 45 utförande 90 utförande PCB Anslutning med anborrning, grenrör e d av självfallsledning av plaströr till annan självfallsledning av plaströr Vid inkoppling av serviser på Ultra-ledning skall grenrör sågas in med kortändar och skjutmuffar.

19 19 PCB Axiell anslutning av tryckledning av plaströr till annan tryckledning av plaströr För PE-rör upp till dim. Ø63 skall i första hand svetsning användas, dock ej för PEL-rör. I andra hand skall rören kopplas med Beulco-koppling. För PE-rör >Ø63 skall i första hand svetsning användas. I andra hand, vid mekanisk anslutning, skall Hawles skarvkoppling från system 2000 användas. Bult dras så att den bottnar (gäller alla System 2000). Vatek Multi/Joint

20 20 PCC ANORDNINGAR FÖR FÖRANKRING, EXPANSION, SKYDD, MM AV RÖRLEDNING I ANLÄGGNING Rördimensioner mm Vinkeländring Ej markerade förankras alltid. * Om anslutande rakrör är kortare än 4 m eller om fyllnadshöjden är lägre än 1.2m förankras rörböjen alltid. Ventil, brandpost, T-rör och ändförslutning förankras alltid. Förankring enligt VAV P41 Före och efter rördelen vanligtvis 50 ggr rördelens dimension. Vid tveksamhet dimensionera enligt VAV P41 Rördimension Sammanlagt antal rörfogar som måste förankras PCC.11 Förankring med boja. Tytonfog Rostfria bojor över enskild skarv. Tyton Förankringsboja rostfri PCC.13 Förankring med dragsäker koppling av specialtyp. VRS Låselement Klämring

21 21 PCE PCE.12 PCF INSPEKTION AV RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING Inre inspektion av ledning Inspektion utförs när överbyggnaden är klar före eller efter asfaltering. Senast fem dagar före slutbesiktning överlämnas inspektionen av självfallsledningarna. Dokumentation skall ske dels med protokoll på papper och dels på DVD-skiva med TV3-filformat för direktinmatning i Geosecma. På DVD-skivan redovisas även filmningen för varje sträcka mellan brunnar. Huvudledningar för självfall skall filmas med färgkamera enligt VAV P93 inkl. profilmätning baserad på reviderade höjder och på Svedala kommuns interna nummerserie till varje brunn som fås genom relationsunderlag lämnas på förhand ca en vecka före TV-inspektionen. Reviderade ritningar med avvägda höjder överlämnas till B som tar fram filmunderlag med rätt kodade brunnar som E sedan lämnar över till ledningsinspektören före filmning Före TV-inspektionen skall ledningar vara rena. Vid sediment i ledningarna krävs rengöring och omfilmning. Dokumentationen skall ingå i kvalitetspärm. RENGÖRING AV LEDNINGAR I ANLÄGGNING PCF.1111 PCG PCG.111 Spolning och desinfektion av vattenledning. Vattenledning skall efter färdigställande renspolas och desinfekteras enligt VAV 77, tillika uppvisa godkänt vattenprov. Vattenprov skall märkas driftkontroll på laboratoriet. Vid heterotrofa bakterier åtgärdas detta i första hand med omspolning och nytt vattenprov, i andra hand desinfektion. Vid koliforma och E-coli krävs desinfektion och nytt vattenprov. REPARATION AV RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING Reparation av rör tryckledning. Vid reparation vid vattenläckor skall VATEK s Multifix PN 10 dragfast eller VATEK s gjutna RDS 12 användas.

22 22 PDB PDB.111 BRUNNAR PÅ AVLOPPSLEDNING Nedstigningsbrunn av betong, normalutförande. Brunn skall vara av typ Maxbrunn DN 1000 eller system Alfa. Med KANMAX bottendel eller elementbottendel. Passdelar får bara byggas upp med 15 cm. Anslutning till PP-Ultra görs enligt följande: NB n beställs med borrat hål för anslutning med gummitätning. PDB.12 Nedstigningsbrunn av plast, normalutförande. Brunn skall vara av typ Wavin Tegra. Betäckning skall alltid rensas ren från asfalt i hålen efter asfaltering. Brunnen skall förses med betäckning enligt följande: I asfaltsytor används flytande ram I plattytor används en fast fyrkantig ram Furnes I övriga ytor såsom grus- o grönytor mm väljs en fast ram Till ovanstående ramar används låsbart lock

23 23 PDB.21 Tillsynsbrunn av betong. Brunn på Betongledning med dimension ø mm skall utföras med KANMAX PG DN 400 eller system Alfa Brunnen skall förses medbetäckning enligt följande: I asfaltsytor används Alcliff. RSK I övrig mark används typ A5 standard. RSK PDB.222 Tillsynsbrunn av plast Ø400. Tillhörande betäckning skall användas: Ultra tillsynsbrunn PP ø200 RSK Ultra tillsynsbrunn PP ø250-ø315 RSK Ultra tillsynsbrunn PP ø450 och ø560 RSK Uponal teleskops betäckning L-65D RSK OBS! Anslutning till Uponors TB görs utan några som helst övergångar eller liknande. Släta PP-rör sticks in utan några åtgärder, gäller det Ultra PP tas gummiringen som sitter monterad bort och ny gummiring sätts på rörets rilla som vanligt

24 24 PDB.31 Rensbrunn av betong. Brunn på betong-ledning med dimension Ø mm skall utföras med KANMAX PG DN 225 eller system Alfa. Brunnen skall förses med betäckning enligt följande: I asfaltsytor Alcliff , I övrig mark används typ A4 standard RSK PDB.32 Rensbrunn av plast Ø200. Tillhörande betäckning skall användas: Ultra Rib II/Uponal rensbrunn PP formsprutad ø RSK Uponal teleskopsbetäckning L-63-D RSK rund, vid behov finns även en fyrkantig. RSK Ultra rensbrunn PVC ø RSK

25 25 PDB.511 Dagvattenbrunn av betong med sandfång och vattenlås Betäckning som fångar vattnet skall vara: Furnes teleskopiska i asfaltsytor RSK Furnes fast i övriga ytor. RSK Dagvattenbrunn av plast med sandfång och vattenlås Wavin 315/160 B Asfalt Furnes teleskop Övriga ytor Furnes PDC.1131 Nedstigningsbrunn av betong för tryckrörsledning med luftningsanordning på ledning i brunn Belos/Hawle Belos/Hawle No 9876 DN 1" No 9876 DN 2"

26 26 PEB AVSTÄNGNINGSANORDNINGAR M M I MARK PEB.1111 Avstängningsanordning med kilslidsventil på vattenledning. AVK muff/slätända anslutning segjärn. Ø RSK AVK-slätända/slätända anslutning segjärn. Ø RSK Med tillhörande teleskopsgarnityr och betäckning. Avstängningsanordning med kilslidsventil, anslutning med koppling. AVK Flexjoint anslutning PE/PVC. RSK Ø Med tillhörande teleskopsgarnityr och betäckning. AVK används vid nybyggnation tillsvidare. RSK segjärn AVK-PRK segjärn används vid sanering RSK Förses med Beulco koppling Med rostfria teleskopsgarnityr AVK inkl. tillhörande betäckning.

27 27 Avstängningsanordning med kilslidsventil, PE-anslutning AVK PE-ända anslutning PE. RSK , 5269 Ø Med tillhörande teleskopsgarnityr och betäckning. För LTA Servis ventil Isiflo RSK

28 28 PEB.3 Spolpost i mark Skall alltid sättas på slutändar av PE - ledningar. THISAB S teleskopiska kompletta med rostfri SP 1985T och teleskopisk trumma av PE, RSK Spolposten skall vara försedd med utloppskoppling typ C.Utloppskopplingen skall skyddas med plastlock RSK Spolposten skall vara försedd med lock med kedja RSK Spolposten dräneras till dagvattenledning med ett Ø110 PP-rör. Dräneringsutlopp sågas med hålsåg upp till en Ø110 anslutning med ett in-situgummi. Skulle dagvattenledning ligga grundare än vattenledningen, sätts spolposten på en makadambädd med fiberduk runt och Ø110-röret borras in på samma höjd som övre kvartscirkeln på dagvattenledningen.

29 29 PEB.42 Brandpost med lång trumma. Thisab s teleskopiska och rostfria BP 1990T. Brandposten skall vara försedd med utloppskoppling typ C RSK Utloppskopplingen skall skyddas med plastlock RSK Brandposten utförs med lång trumma enl Anl. AMA principritning PEB.4 s.558. För stagning av brandposten används ett justerbart inspänningsstag RSK På brandposten skall ingå automatisk dräneringsventil RSK , och dräneras till dagvattenledning med ett Ø110 PP-rör. Skulle dagvattenledningen ligga grundare än vattenledningen, sätts brandposten på en makadambädd med fiberduk runt och Ø110-röret borras in på samma höjd som övre kvartscirkeln på dagvattenledningen. BP 1990T PE-ansl Ø110 BP 1990T med DN 100-fläns RSK RSK PEC.411 Luftningsanordning på vattenledning Se PDC.1131 sid 20

30 30 YBC PROVNING AV ANLÄGGNING YBC.3 Provning av rörledning m m. Huvudgrupperna hållfasthet, ytbeskaffenhet, rörskarvar, riktning, utförande och driftinstruktion enl. VAV P93. Avgörs via TV-inspektion enligt PCE.12. Krav: ledningarna får inte uppvisa några fel (gradering1-4, A-C). Funktion, anordningar: Kontroll utförs före asfaltering Ventiler: Krav på raka spindelstänger som går att öppna och stänga, betäckning sitter fast i garnityr. Brand- o spolposter: Krav att de går att öppna och stänga, ett brandpoströr av standardlängd skall kunna anslutas, dräneringen skall fungera, plastlock på utloppskopplingen till BP och mässingslock till spolpost, stag skall vara monterade. Brunnar: Krav på täthet, ingen inläckning av grus eller vatten, rakhet, rengjorda, max 0,15 m förhöjningsringar. Luftare: Krav på fungerande dränering, utförd isolering. Serviser: Avslutas 2m in på tomtmark och markeras med 2 4 regel 0,5-1,0m över bef. mark. Om slinga ingår i anläggningen utförs kontroll efter slingan. YBC.31 YBC.3113 Provning av vattenledning Vattenprover tas efter avslutad ledningsläggning och provtryckning. Krav: Bättre än tjänligt med anmärkning enl. Livsmedelsverkets kungörelse om dricksvatten. Vattenledningen skall efter färdigställande renspolas och desinfekteras enligt VAV P77 tillika uppvisa godkänt vattenprov. Vattenprov skall märkas driftkontroll på laboratoriet. Vid heterotrofa bakterier åtgärdas detta i första hand med omspolning och nytt vattenprov, i andra hand desinfektion. Vid koliforma och e-koli krävs desinfektion och nytt vattenprov. Täthetsprovning av vattenledning av rör av PE,PP,PB. (gäller samtliga tryckledningar) Täthetsprovning skall utföras innan ledningar renspolas och desinfekteras. PE enligt VAV P78.

31 31 YBC.341 YBC.342 YBC.343 Täthetsprovning av avloppsledning. Täthetsprovning av spillvattenledning vid nybyggnation enligt VAV P91, återfyllning och packning utförd till minst terrassnivå. Täthet på dagvattenledningar avgörs av B med hjälp av den inlämnade TV-inspektionen. Deformationsprovning av avloppsledning. Provning av deformation hos avloppsledning av PP skall utföras enligt VAV P91. Resultat av ev. tolkning måste föreligga senast 5 arbetsdagar före slutbesiktning. Behovet av deformationskontroll avgörs av B med hjälp av den inlämnade TVinspektionen. Provning av riktningsavvikelse hos avloppsledning. Avgörs via TV-inspektionens profilmätning eller via slangsättningsmätning. Kontroll skall utföras enligt VAV P91 med följande ändringar; C utgår, B = värdeminskningsavdrag, sämre än B = åtgärd erfordras. Vit enligt följande: Dagvatten, sämre än B: 1000:-/meter (ev. omläggning) B: 500:-/meter omfilmning Spillvatten, sämre än B: omläggning. B: 1000:-/meter omfilmning inför garantibesiktningen för att avvakta driftproblem. YBC.352 Provning, avvägning av brunn på avloppsledning Brunnsnivåer: Innan återfyllning, löpande redovisning. Krav: Kontroll skall utföras enligt VAV P91 med följande ändringar C utgår, B = värdeminskningsavdrag, sämre än B = åtgärd erfordras.

32 32 YCE UNDERLAG FÖR RELATIONSHANDLINGAR FÖR ANLÄGGNING Slutbesiktning kan tidigast ske fem arbetsdagar efter det att Underlag för relationshandlingar är lämnade till beställaren och godkända. YCE.1 Underlag för relationshandlingar för väg, plan, vegetationsyta, rörledning mm B tillhandahåller arbetshandling som underlag för relationshandling. Förändringar och utbyte av material under entreprenadtiden skall redovisas. I förekommande fall skall produktspecifikation redovisas. Vilka produkter som skall redovisas avgörs i samråd med B. Produktverifikationer i nivå 4 enligt YE skall bifogas underlaget med avseende på samtliga ingående material. Handlingarna överlämnas till B innan anmälan om slutbesiktning får ske. YCE.12 Underlag för relationshandlingar -rörledningssystem i mark Samtliga brunnar, ventiler, riktningsavvikelser och ändpunkter skall koordinatbestämmas och plushöjder för vattengång och marknivå skall anges. För servisavsättning skall plushöjd anges för marknivå och vattengång på spill-, dagvattenledning vid servisventil alltså ej vid rörända. Inmätning skall ske under arbetets gång, innan schakten återfylls. Mätningarna skall redovisas på inmatningsformulär med nummer och koder enligt arbetsritning, koordinatförteckning och typkodsförteckning. Mätningarna skall lämnas på CD i något av filformaten pxy, textfil eller excel för att kunna användas i Geosecma. Mätningarna skall även redovisas i dwg- eller dxf-fil där ledningstyp, ledningsdimension samt vattengångar finns angivna. Ändringar och kompletterande inmätningar redovisas på planritning. Samtliga inmätningar skall redovisas i koordinatsystem Malmö lokala. Typkodsförteckning Anordning Brunn Dagvattenbrunn,rännstensbr. Avskiljare, spillvatten Dagvatten DDB Spillvatten (självfall) SGA Spillvatten (Tryckledn.) Dricks-vatten Dräneringsvatten Rensbrunn <= 300 mm, DRB SRB RRB (spolbrunn) Ledning Anordningsledning DAL SAL VAL RAL

33 33 Typkodsförteckning Dagvatten Spillvatten (självfall) Spillvatten (Tryckledn.) Dricks-vatten Dräneringsvatten Övriga Brandpost, vatten Vattenmätarbrunn VBP VVM Avstängningsventil SAV VAV Backventil Brandpostventil TBSV VBSV VBV Servisventil TSV VSV Brytpunkt Brytpunkt Punkt på ledning DPL SPL TPL VPL RPL Ledning Nod Servis Ledning Självfallsledning D S R Självfallsledning, relinad DR SR RR Trycksatt ledning T V Trycksatt ledning, relinad TR VR Knutpunkt Avgrening DAG SAG TAG VAG RAG Inlopp DIN SIN RIN Proppning DPP SPP TPP VPP Utlopp DUT SUT TUT RUT Brunn Inspektionsbrunn DIB Kupolsil DKS RKS Luftningsbrunn TLB VLB Mätarbrunn SMB VMB Munk DMU Nedstigningsbrunn DNB SNB VNB RNB Oljeavskiljare DOA Spolpost SSP TSP VSP Tillsynsbrunn mm DTB STB RTB Pumpstation Pumpstation DPU SPU TPU VPU Tryckstegringsstation Tryckstegring VTS Servisledning Servisledning DSL SSL VSL RSL Servisledning, relinad DRSL SRSL VRSL

34 34 YCQ KONTROLLPLANER FÖR ANLÄGGNING YCQ.112 Kontrollplaner för rörledningar mm Krav: Koordinatsystem: SWEREF 99. Inmätningsprotokoll Brunnar: Projekterad- avvägd- nivå, avvikelser, godkänt eller ej. Servisledningar: I förbindelsepunkt (fastighetsgräns). Projekterad- avvägd- nivå, avvikelser, lutning i, godkänt eller ej. Servisventil: Projekterat- inmätt läge i plan i förhållande till fastighetsgräns, godkänt eller ej. Serviser i nivå och plan Servisventil krav: I plan 0,2-0,5m från fastighetsgräns. Uppfylls inte kraven fordras omläggning. Servisledning självfall krav: På nivå i fastighetsgräns +3cm och får ej understiga 10. Avslutas normalt 2m innanför fastighetsgräns. XYZ lämnas vid servisventil. Uppfylls inte kraven fordras omläggning.

Material- och Arbetsbeskrivning för VA-arbeten i Svedala kommun

Material- och Arbetsbeskrivning för VA-arbeten i Svedala kommun Material- och Arbetsbeskrivning för VA-arbeten i Svedala kommun 2012-10-15 2 Om föreskrifterna i denna handling skiljer sig från fabrikantens råd och anvisningar så skall fabrikantens råd och anvisningar

Läs mer

STYRANDE DOKUMENT FÖR ANLÄGGANDE AV VA-ANLÄGGNINGAR Del 2 Material

STYRANDE DOKUMENT FÖR ANLÄGGANDE AV VA-ANLÄGGNINGAR Del 2 Material STYRANDE DOKUMENT FÖR ANLÄGGANDE AV VA-ANLÄGGNINGAR Del 2 Material Antagen: 2015-01-29 Mbn 8 Innehåll INLEDNING 4 DEF FÖRTILLVERKADE FUNDAMENT, STOLPAR, SKYLTAR M.M. 5 DEF.21 Fundament för stolpe för skylt

Läs mer

Materialbeskrivning för VA-ledningsarbeten

Materialbeskrivning för VA-ledningsarbeten Materialbeskrivning för VA-ledningsarbeten i Växjö kommun VA-avdelningen ver. 5 Inledning Det här dokumentet innehåller en beskrivning av de material som är godkända vid arbeten på VA-ledningsnätet i Växjö

Läs mer

MATERIAL OCH ARBETSBESKRIVNING

MATERIAL OCH ARBETSBESKRIVNING MATERIAL OCH ARBETSBESKRIVNING LEDNINGSARBETEN VA-bolaget AB Reviderad 2016-02-16 Innehåll INLEDNING 3 1. LOKALA FÖRESKRIFTER 4 1 PLACERING AV LEDNINGAR 4 1.1 DISTANSMARKERING 4 1.2 STOLPAR OCH SKYLTAR

Läs mer

Askersunds kommun Sida 1(1)

Askersunds kommun Sida 1(1) Tekniska förvaltningens Material- och arbetsbeskrivning för vatten- och avloppsarbeten Fastställd 2011-04-11 Revidering 01 Revideringsansvarig: VA-chef Askersunds kommun Sida 1(1) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

VA- Material- och arbetsbeskrivning

VA- Material- och arbetsbeskrivning VA- Material- och arbetsbeskrivning 2009-02-25 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 1 2. LOKALA FÖRESKRIFTER 2 2.1 PLACERING AV LEDNINGAR 2 2.2 DISTANSMARKERING 2 2.3 STOLPAR, SKYLTAR MM 2 DEF.222 Stolpe

Läs mer

Materialvalspolicy 2017

Materialvalspolicy 2017 Materialvalspolicy 2017 för VA-ledningsarbeten i Växjö kommun DEF DEF.21 FÖRTILLVERKADE FUNDAMENT, STOLPAR, SKYLTAR MM Fundament för stolpe för skylt för röranläggning mm Fundament skall vara av typ Meag

Läs mer

Reviderad 2013-10-09 Material- och arbetsbeskrivning för vatten- och avloppsarbeten INLEDNING

Reviderad 2013-10-09 Material- och arbetsbeskrivning för vatten- och avloppsarbeten INLEDNING 1 INLEDNING Vi på Tekniska Kontoret i Jönköping har en vilja att veta vad som kommer ner i backen och hur. Resultatet av denna vilja ser ni nu framför Er. Skriften skall ses som ett uppslagsverk, uppbyggt

Läs mer

tekniska kontorets Material- och arbetsbeskrivning för vatten- och avloppsarbeten Filip Gränfors 2015-10-07

tekniska kontorets Material- och arbetsbeskrivning för vatten- och avloppsarbeten Filip Gränfors 2015-10-07 tekniska kontorets Material- och arbetsbeskrivning för vatten- och avloppsarbeten Filip Gränfors 2015-10-07 1 INLEDNING Inom tekniska kontoret i Jönköping är vi angelägna om att veta vad som grävs ner

Läs mer

Anläggningsdel Dimension Material Tryckklass SDR-värde. Servisledningar mm PE80 PN 10-12,5 SDR 11

Anläggningsdel Dimension Material Tryckklass SDR-värde. Servisledningar mm PE80 PN 10-12,5 SDR 11 1(5) MATERIALVALSPOLICY Utfärdare: Mathias Jönsson Datum: 2009-06-09 Rev 2016-11-01 PW För att uppnå så hög kvalitet och livslängd som möjligt på VA-ledningsnätet har Sölvesborg Energi tagit fram en förläggnings-

Läs mer

Materialförteckning VA-material 2013-04-01

Materialförteckning VA-material 2013-04-01 Materialförteckning VA-material 2013-04-01 Materialförteckning VA-material, Tekniska Förvaltningen skall tillämpas vid alla nyanläggnings och underhållsarbeten. Materialförteckningen anknyter till Anläggnings

Läs mer

Anvisningar från tekniska förvaltningen

Anvisningar från tekniska förvaltningen Relationsinmätning va-ledning 2014:1 Anvisningar från tekniska förvaltningen LULEÅ KOMMUN PM Dnr 1 (4) 2014-02-03 Utgåva 2014:1 Anvisningar för inmätning och leverans av relationsinmätning VA-ledningar

Läs mer

Materialförteckning VA-material 2014-04-01

Materialförteckning VA-material 2014-04-01 Sida 1 Titel Materialförteckning VA-material Innehållsansvarig Godkänd av Teddy Kärrman Anneli Fransson Reg. nr Utgåva nr RIK 0781 5.0 Handläggare Tomas Nilsson Publicerat 2014-05-21 Sid. nr 1 av 49 Materialförteckning

Läs mer

BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - - BBB.12 Jordmåns- och vegetationsförhållanden - - - - - BBB.13 Geotekniska förhållanden - - - - -

BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - - BBB.12 Jordmåns- och vegetationsförhållanden - - - - - BBB.13 Geotekniska förhållanden - - - - - Denna mängdförteckning är upprättad enligt AMA Anläggning 07 om inget annat anges. Mätregler enligt MER Anläggning 07 om inte annat anges. Anbudsgivare skall i kolumnerna a-pris och kostnad föra in uppgifterna.

Läs mer

Projektering, arbetsbeskrivning och relationshandling för vatten- och avloppsarbeten

Projektering, arbetsbeskrivning och relationshandling för vatten- och avloppsarbeten Projektering, arbetsbeskrivning och relationshandling för vatten- och avloppsarbeten Gäller fr.o.m. september 2015 Förord Anledningen till att vi har tagit fram det här dokumentet är för att vi vill veta

Läs mer

Teknisk handbok för VA-anläggningar

Teknisk handbok för VA-anläggningar 2014-01-22 Teknisk handbok för VA-anläggningar BILAGA 2 A MATERIAL- OCH ARBETSBESKRIVNING Innehållsförteckning C TERRASSERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNING, LAGER I MARK m.m. 3 D MARKÖVERBYGGNADER, ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR

Läs mer

Rutiner vid inmätning Tekniska kontoret, Ängelholm

Rutiner vid inmätning Tekniska kontoret, Ängelholm Rutiner vid inmätning Tekniska kontoret, Ängelholm Reviderad 2014-02-26 1 (10) BJB.2 Inmätning Gällande koordinatsystem: SWEREF 991330, höjdsystem: RH2000. Handlingen skall levereras digitalt i PXY- och

Läs mer

Grundregler VA-Nät Härryda Kommun

Grundregler VA-Nät Härryda Kommun Grundregler VA-Nät Härryda Kommun Såväl ledning som gata är investeringsobjekt med mycket lång livslängd. Det är därför totalekonomiskt sett i de allra flesta fall lönsamt att satsa på ett högklassigt

Läs mer

Projektering av VA-system

Projektering av VA-system Projektering av VA-system Teknisk standard SEVAB Strängnäs Energi AB Dammvägen 12a, Box 32, 645 21 Strängnäs Tel. 0152-460 50 Fax. 0152-188 88 kundservice@sevab.com www.sevab.com Innehållsförteckning Ändringar...3

Läs mer

LÄGGNING AV PLASTRÖR

LÄGGNING AV PLASTRÖR LÄGGNING AV PLASTRÖR DENNA BROSCHYR Läggningsanvisningarna i denna broschyr följer anvisningarna i Svenskt Vatten P92 och rekommenderas av NPG:s medlemmar. Anvisningarna i broschyren är inte en ersättning

Läs mer

TEKNISK STANDARD (PROJEKTERINGSANVISNINGAR)

TEKNISK STANDARD (PROJEKTERINGSANVISNINGAR) TEKNISK STANDARD (PROJEKTERINGSANVISNINGAR) FÖR VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR Rev. 2011-08-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 3 1.1 LOKALA FÖRESKRIFTER... 3 1.2 PLACERING AV LEDNINGAR... 3 1.3 LEDNINGARS

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING T NR BENÄMNING K1-19 KVALITETSKRAV K1-19 T2 SERVISVENTIL T3 SLUSSVENTIL ESCO - DANFOSS T7 BRANDPOSTANORDNING T7:A SPOLPOSTANORDNING T10:1 BRUNN DN 315 FÖR PLASTLEDNING T10:1A BRUNN

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR INMÄTNING AV VA-LEDNINGAR I KUNGSBACKA KOMMUN

BESTÄMMELSER FÖR INMÄTNING AV VA-LEDNINGAR I KUNGSBACKA KOMMUN sida 1 (6) VA-LEDNINGAR I KUNGSBACKA KOMMUN Fastställd: 2013-09-20 : 2016-09-16 Fastställare: : David Johnson Barbro Premmert 2 (7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida ALLMÄNT 3 SAMORDNING 3 MÄTNINGSBESTÄMMELSER

Läs mer

Allmänna anvisningar för VA-arbeten i Håbo kommun. VA-avdelningen, Håbo kommun

Allmänna anvisningar för VA-arbeten i Håbo kommun. VA-avdelningen, Håbo kommun Allmänna anvisningar för VA-arbeten i Håbo kommun VA-avdelningen, Håbo kommun 2012 2 1 Allmänt... 3 1.1 Huvudman för den allmänna va-anläggningen är:... 3 1.2 Tänk på innan projektering... 3 2 Projektering

Läs mer

Allmänt Alla ledningar ska mätas in med brunnar, ventiler, brytpunkter och förgreningspunkter mm. All inmätning ska ske i öppen ledningsgrav.

Allmänt Alla ledningar ska mätas in med brunnar, ventiler, brytpunkter och förgreningspunkter mm. All inmätning ska ske i öppen ledningsgrav. 1(6) INMÄTNINGSANVISNING Utfärdare: VA-enheten Karlshamns kommun Datum: 2017-01-02 Rev Anvisningar för inmätning av VA-objekt för registrering i ledningsregistret (relationsdokument). Allmänt Alla ledningar

Läs mer

tekniska kontorets Material- och arbetsbeskrivning för vatten- och avloppsarbeten Reviderad

tekniska kontorets Material- och arbetsbeskrivning för vatten- och avloppsarbeten Reviderad tekniska kontorets Material- och arbetsbeskrivning för vatten- och avloppsarbeten 1 INLEDNING Inom tekniska kontoret i Jönköping är vi angelägna om att veta vad som grävs ner i marken och hur. Detta dokument

Läs mer

2011-02-09 TYRESÖ KOMMUN TEKNISK STANDARD FÖR VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR

2011-02-09 TYRESÖ KOMMUN TEKNISK STANDARD FÖR VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR 2011-02-09 TYRESÖ KOMMUN TEKNISK STANDARD FÖR VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR Tyresö kommun / 2011-02-09 2 (15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT...3 1.1 LOKALA FÖRESKRIFTER...3 1.2 PLACERING AV LEDNINGAR...3

Läs mer

R. Erixon Kod Text R/OR Enhet Mängd á-pris Belopp Rev. BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - -

R. Erixon Kod Text R/OR Enhet Mängd á-pris Belopp Rev. BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - - Denna mängdförteckning är upprättad enligt AMA Anläggning 07 om inget annat anges. Mätregler enligt MER Anläggning 07 om inte annat anges. Anbudsgivare skall i kolumnerna a-pris och kostnad föra in uppgifterna.

Läs mer

Teknisk Handbok Bilaga 13:10

Teknisk Handbok Bilaga 13:10 Sida 1 av 6 Relationshandlingar Datum: 2015-12-02 Leveransanvisningar för relationshandlingar 1. Syfte Denna anvisning är objektanpassad och reglerar utseende, antal ritningar mm avseende relationshandling.

Läs mer

BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - -

BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - - Denna mängdförteckning är upprättad enligt AMA 10 Mätregler enligt MER Anläggning 10 om inte annat anges Anbudsgivare skall i kolumnerna á-pris och belopp föra in uppgifterna I á-pris skall exkludera mervärdesskatt

Läs mer

1 ALLMÄNT 5. 1.1 Handlingar som ska gälla när Sundbybergs stads stadsbyggnads- och miljöförvaltnings standard åberopas 5

1 ALLMÄNT 5. 1.1 Handlingar som ska gälla när Sundbybergs stads stadsbyggnads- och miljöförvaltnings standard åberopas 5 2 1 ALLMÄNT 5 1.1 Handlingar som ska gälla när Sundbybergs stads stadsbyggnads- och miljöförvaltnings standard åberopas 5 1.1.1 AB04 5 1.1.2 ABT06 (Gäller för totalentreprenör och vid exploateringar).

Läs mer

RAMBESKRIVNING-Förnyelse av vattenledning DN 400 och DN 300

RAMBESKRIVNING-Förnyelse av vattenledning DN 400 och DN 300 2014-07-02 Sida 1 Kod Text RAMBESKRIVNING- ALLMÄNT Denna rambeskrivning med tillhörande situationsplan (701) redovisar den standard som föreslagits för projektet. Denna handling utgör underlag för eventuell

Läs mer

BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - - BBB.12 Jordmåns- och vegetationsförhållanden - - - - - BBB.13 Geotekniska förhållanden - - - - -

BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - - BBB.12 Jordmåns- och vegetationsförhållanden - - - - - BBB.13 Geotekniska förhållanden - - - - - Denna mängdförteckning är upprättad enligt AMA 07 Mätregler enligt MER Anläggning 2007 om inte annat anges Anbudsgivare skall i kolumnerna á-pris och belopp föra in uppgifterna I á-pris skall exkludera

Läs mer

15 PB. Ledning PP rör. Läggning och svetsning av PPrör. Förutsättningar. Förarbete. Egenkontroll. Genomförande

15 PB. Ledning PP rör. Läggning och svetsning av PPrör. Förutsättningar. Förarbete. Egenkontroll. Genomförande 15 PB Ledning PP rör Läggning och svetsning av PPrör Förutsättningar Förarbete Egenkontroll Genomförande Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering och arbetsberedning på

Läs mer

SAMLINGSBRUNN & FÖRDELNINGSRÖR

SAMLINGSBRUNN & FÖRDELNINGSRÖR Installation 1:6 Råd och anvisningar för installation av samlingsbrunnar och fördelningsrör. Entreprenaden och dimensionering Installatören skall förvissa sig om att erforderliga tillstånd för utförandet

Läs mer

Teknisk handbok VA. Teknisk handbok Rev 1.0 Del 5 VA 2014-08-27

Teknisk handbok VA. Teknisk handbok Rev 1.0 Del 5 VA 2014-08-27 Teknisk handbok VA Innehållsförteckning Teknisk handbok VA... 1 Läsanvisningar... 3 1. Lagar, bestämmelser och riktlinjer... 3 1.1. Handlingar som åberopas... 3 2. Allmänna riktlinjer... 3 2.1. Placering

Läs mer

Projekteringsanvisningar för kommunala vattenoch avloppsanläggningar i Kungälvs kommun

Projekteringsanvisningar för kommunala vattenoch avloppsanläggningar i Kungälvs kommun Version 2015-10-01 Projekteringsanvisningar för kommunala vattenoch avloppsanläggningar i Kungälvs kommun VA-VERKET SAMHÄLLSBYGGNAD ADRESS Postadress: 442 81 Kungälv Besöksadress: Filaregatan 15 TELEFON

Läs mer

Projektering, arbetsbeskrivning och relationshandling

Projektering, arbetsbeskrivning och relationshandling Projektering, arbetsbeskrivning och relationshandling för vatten- och avloppsarbeten Gäller fr.o.m. maj 2014 Foto: Tomas Lindberg Förord Anledningen till att vi har tagit fram det här dokumentet är för

Läs mer

Informationspaket för nyanslutning

Informationspaket för nyanslutning Informationspaket för nyanslutning Hej Här får ni ett informationspaket som hjälper er att komma igång med er anslutning till det kommunala vatten och avloppsnätet. Servisanmälan Servisanmälan skall skickas

Läs mer

Radhusgatan, Iggesund Renovering av va-ledningar samt dagvatten

Radhusgatan, Iggesund Renovering av va-ledningar samt dagvatten Handling 10.1 Sidantal 26 Teknisk beskrivning med mängder enligt MER Radhusgatan, Iggesund Renovering av va-ledningar samt dagvatten Utgivare Hudiksvalls kommun BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN Log o INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

STAVAB PRISLISTA 1 ART.NR BENÄMNING DIM. ENH KOD PRIS

STAVAB PRISLISTA 1 ART.NR BENÄMNING DIM. ENH KOD PRIS STAVAB PRISLISTA 1 PP MARKRÖR SN8 2353986 PP MARKRÖRK SN8 110*6 M ST P10 335 2353987 PP MARKRÖRK SN8 160*6 M ST P11 689 2353988 PP MARKRÖRK SN8 200*6 M ST P12 1373 2353991 PP MARKRÖRK SN8 110*3 M ST P10

Läs mer

Uponor Tryckrörssystem

Uponor Tryckrörssystem Uponor Tryckrörssystem 1 2013 33001 Inledning Uponor tryckrörssystem i plast används för transport av tryckvatten, spillvatten och gas. Med plaströr får man ett rörsystem med mycket stor styrka och flexibilitet,

Läs mer

Kravspecifikation för inmätning som underlag för relationshandling

Kravspecifikation för inmätning som underlag för relationshandling Kravspecifikation för inmätning som underlag för relationshandling 2015-02-03 R-0564.7 Kravspecifikation för inmätning som underlag för relationshandling Mätansvarig för entreprenaden, ska inför byggstart

Läs mer

Utbyggnad lakvattendammar

Utbyggnad lakvattendammar VETAB Flishults avfallsanläggning Utbyggnad lakvattendammar ANBUDSFORMULÄR Denna mängdförteckning ansluter till Anläggnings AMA 2007. Linköping 2010-04-12 Weronica Andersson, Hifab AB, Envipro Tommy Vallmark,

Läs mer

Teknisk handbok VA Region Gotlands projekterings- och anläggningsanvisningar för VA-system

Teknisk handbok VA Region Gotlands projekterings- och anläggningsanvisningar för VA-system Teknisk handbok A Region Gotlands projekterings- och anläggningsanvisningar för A-system Upprättad av Region Gotland eptember 2013 Göran Randahl TKF Christina Larsson BF Fastställd av A-huvudmannen Region

Läs mer

Produktkatalog utgåva 2 ViaCon - din partner för mark, väg och vatten

Produktkatalog utgåva 2 ViaCon - din partner för mark, väg och vatten Produktkatalog utgåva 2 ViaCon - din partner för mark, väg och vatten 342 www.viacon.se ViaCon din partner för mark, väg och vatten ViaCon är ett välkänt företag för många inom entreprenadbranschen. Sedan

Läs mer

Remiss - Får ej åberopas

Remiss - Får ej åberopas Principritningar Principritningar i detta avsnitt ger exempel på utföranden med avseende på material och mått med mera. En principritning blir gällande när den åberopas i den tekniska beskrivningen. I

Läs mer

Skarvmuff 400 / 350 inkl. 2 gummiringar

Skarvmuff 400 / 350 inkl. 2 gummiringar Tillsynsbrunn med rakt genomlopp Tillsynsbrunn med inlopp 52 9 5 52 92 5 5 x 0 5 x 25 5 75 25 5 7 25 5 77 55 55 4 55 5 x 0 x 0 x x x 5 x 2 2 55 22 00 55 2 00 55 42 00 55 52 00 För K2-kan rör x K2 x K2

Läs mer

TEKNISK BESKRIVNING. Ullna Strand-Skogskvarteren Förfrågningsunderlag Handling 6.2. 2014-04-17 Reviderad

TEKNISK BESKRIVNING. Ullna Strand-Skogskvarteren Förfrågningsunderlag Handling 6.2. 2014-04-17 Reviderad TEKNISK BESKRIVNING Ullna Strand-Skogskvarteren Förfrågningsunderlag Handling 6.2 2014-04-17 Reviderad Upprättad av: Emma Persson Granskad av: David Harrysson Godkänd av: Emma Persson Innehåll B FÖRARBETEN,

Läs mer

Bestämmelser för inmätning av VAledningar

Bestämmelser för inmätning av VAledningar Bestämmelser för inmätning av VAledningar Reviderad: 2012-09-03 Tjörn Möjligheternas ö Revideringar 10 januari 2012 Mindre rättelser i texten och uppdatering av Bilaga 1: Typkodlista. 8 mars 2012 Specificering

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING T NR BENÄMNING K1-19 KVALITETSKRAV K1-19 T2 SERVISVENTIL T3 SLUSSVENTIL ESCO - DANFOSS T7 BRANDPOSTANORDNING T7:A SPOLPOSTANORDNING T10:1 BRUNN DN 315 FÖR PLASTLEDNING T10:1A BRUNN

Läs mer

PRODUKTKATALOG 2015/2016

PRODUKTKATALOG 2015/2016 PRODUKTKATALOG 2015/2016 KUNSKAP ScanPipe har sedan etableringen 1993 varit en verksamhet med stark tillväxt. Vi har idag en markant posi - tion som leverantör av plaströrssystem och tillbehör till entreprenadbranschen.

Läs mer

Teknisk Handbok Bilaga 13:10

Teknisk Handbok Bilaga 13:10 Sida 1 av 6 Relationshandlingar Datum: 2013-12-16 Leveransanvisningar för relationshandlingar 1. Syfte Denna anvisning är objektanpassad och reglerar utseende, antal ritningar mm avseende relationshandling.

Läs mer

Teknisk standard för VA-utbyggnad eller VA-anslutning till Nykvarns kommuns VA-system

Teknisk standard för VA-utbyggnad eller VA-anslutning till Nykvarns kommuns VA-system Teknisk standard för VA-utbyggnad eller VA-anslutning till Nykvarns kommuns VA-system Nykvarns kommun 2012-08-24, Upprättat grundhandling Besöksadress: Centrumvägen 26 Revideringar, se sidan 2 155 80 Nykvarn

Läs mer

EN KNUTPUNKT I VA-NÄTET

EN KNUTPUNKT I VA-NÄTET EN KNUTPUNKT I VA-NÄTET Ledningar i spill- oc dagvattennät ska förses med olika typer av brunnar oc därför ingår nedstigningsbrunnar, tillsynsbrunnar oc rensbrunnar som en självklar del i vårt MAX-system

Läs mer

Teknisk handbok för projektering av VA-anläggningar inom Trosa kommun

Teknisk handbok för projektering av VA-anläggningar inom Trosa kommun 2014-01-22 Teknisk handbok för projektering av VA-anläggningar inom Trosa kommun BILAGA 2 Innehållsförteckning 2 PROJEKTERINGSFAS... 2 2.6 VA-ANLÄGGNINGAR... 2 2.6.1 Handlingar... 2 2.6.2 Allmänna föreskrifter...

Läs mer

STYRANDE DOKUMENT FÖR ANLÄGGANDE AV VA-ANLÄGGNINGAR Del 1 Teknisk standard

STYRANDE DOKUMENT FÖR ANLÄGGANDE AV VA-ANLÄGGNINGAR Del 1 Teknisk standard STYRANDE DOKUMENT FÖR ANLÄGGANDE AV VA-ANLÄGGNINGAR Del 1 Teknisk standard Antagen: Senast reviderad: 2015-01-29 2015-10-13 Mbn 8 Innehåll 0. Inledning 2 Praktisk Tillämpning 2 1. Projektering/ Dimensionering

Läs mer

Betäckningar. Betäckningar för spolbrunnar i plast. Gallerbetäckning för dagvattenbrunnar i plast. VA-produkter

Betäckningar. Betäckningar för spolbrunnar i plast. Gallerbetäckning för dagvattenbrunnar i plast. VA-produkter Betäckningar Betäckningar för spolbrunnar i plast RSK.nr Beskrivning Dimension (mm) Antal/förp. 703 82 15 VT20 RB, 40 ton 200/160 703 82 16 VT21 FK RB, 40 ton 200/160 Gallerbetäckning för dagvattenbrunnar

Läs mer

KALIX KOMMUN KARLSBORG FURUHOLMSVIKEN OCH SÅGVERKSVIKEN INVALLNING AV HAVSVIKAR

KALIX KOMMUN KARLSBORG FURUHOLMSVIKEN OCH SÅGVERKSVIKEN INVALLNING AV HAVSVIKAR 1(31) KALIX KOMMUN KARLSBORG 11.1 Totalt antal sidor inkl. denna sida: 31 st Luleå Revidering Rev. Västra Varvsgatan 11 Box 50120 973 24 LULEÅ Telefon 0920 355 00, telefax 0920-355 45 : Upprättad av: 2

Läs mer

Informationspaket för nyanslutning med LTA

Informationspaket för nyanslutning med LTA Informationspaket för nyanslutning med LTA Hej Här får ni ett informationspaket som hjälper er att komma igång med er anslutning till det kommunala vatten- och avloppsnätet samt installationen av LTA-tanken.

Läs mer

Mängdförteckning, prissatt 1(5)

Mängdförteckning, prissatt 1(5) Mängdförteckning, prissatt 1(5) BCB.31 - Åtgärd för rörledning i mark Korsning VA ledningar 5 st 1 187,20 5 936 Korsning Drän ledningar 50 st 1 394,96 69 748 Längsgående VA ledningar 100 m 29,68 2 968

Läs mer

Transport och dränering

Transport och dränering Januari 2015 Dräneringssystem för torra och problemfria utomhusytor Solutions for Essentials Wavin dräneringsrör leder ytvatten under marken Efter störtskurar är det viktigt att överskottsvatten leds bort

Läs mer

HAWLE-Produktion / kvalitetskontroll

HAWLE-Produktion / kvalitetskontroll Produktsortiment HAWLE-Produktion / kvalitetskontroll Serie- och styckeproduktion med senaste maskinpark. Hög produktkvalitet säkras genom ständiga kvalitetstester efter varje produktionsfas och på den

Läs mer

din partner för mark, väg och vatten

din partner för mark, väg och vatten din partner för mark, väg och vatten ViaCon din partner för mark, väg och vatten ViaCon är ett välkänt företag för många inom entreprenadbranschen. Sedan starten 1986 har företaget varit en betydande

Läs mer

Teknisk Handbok Bilaga 13:10

Teknisk Handbok Bilaga 13:10 Sida 1 av 6 Relationshandlingar Datum: 2015-03-06 Leveransanvisningar för relationshandlingar 1. Syfte Denna anvisning är objektanpassad och reglerar utseende, antal ritningar mm avseende relationshandling.

Läs mer

Projektering, arbetsbeskrivning och relationshandling för vatten- och avloppsarbeten

Projektering, arbetsbeskrivning och relationshandling för vatten- och avloppsarbeten Projektering, arbetsbeskrivning och relationshandling för vatten- och avloppsarbeten Gäller fr.o.m. februari 2017 (kompl.170220) Förord Anledningen till att vi har tagit fram det här dokumentet är för

Läs mer

Projektledare Handling upprättad av Rev datum. Status Handläggare Handling. Förfrågningsunderlag Bengt Lander Rambeskrivning

Projektledare Handling upprättad av Rev datum. Status Handläggare Handling. Förfrågningsunderlag Bengt Lander Rambeskrivning 2014-03-02 Sida 1 Förfrågningsunderlag Rambeskrivning Kod Text RAMBESKRIVNING-Mark Tryckledningar för SA och V mellan norra delen av Trelleborgs hamn och Östergatan i Trelleborgs kommun. Styrbar borrning

Läs mer

Teknisk beskrivning (TB) Mark och anläggning. Upprättad på uppdrag av Viby samfällighetsförening u.b.

Teknisk beskrivning (TB) Mark och anläggning. Upprättad på uppdrag av Viby samfällighetsförening u.b. VIBY SAMFÄLLIGHETSFÖRENING U.B. Handling 11.1 Sidantal 20 Teknisk beskrivning (TB) GRANSKNINGSUNDERLAG Upprättad på uppdrag av SKANDINAVISK Projektansvarig: 20 BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN samfällighetsförening

Läs mer

HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER M M HJÄLPARBETEN I ANLÄGGNING. Tillfälliga åtgärder på angränsande byggnad eller anläggning BCB.

HJÄLPARBETEN, TILLFÄLLIGA ANORDNINGAR OCH ÅTGÄRDER M M HJÄLPARBETEN I ANLÄGGNING. Tillfälliga åtgärder på angränsande byggnad eller anläggning BCB. Projektnamn Projektnr Uppdrags nr Datum 10.1 Piteå Hamn AB, Terminalytor 10191336 2014-03-14 Status Handläggare Ändr datum Total Förfrågningsunderlag JI 0 Kod Text R/OR Enhet Mängd á-pris Belopp B BB BBB

Läs mer

Information om vatten- och avloppsinstallationer inom Herrljunga Vatten ABs verksamhetsområden

Information om vatten- och avloppsinstallationer inom Herrljunga Vatten ABs verksamhetsområden 2015-01-01 Information om vatten- och avloppsinstallationer inom Herrljunga Vatten ABs verksamhetsområden Va-anmälan Varje gång man bygger nytt, bygger om eller bygger till, det vill säga gör större förändring

Läs mer

November -97. Tekniska data. Uponal Brunnssystem Brunnar Betäckningar

November -97. Tekniska data. Uponal Brunnssystem Brunnar Betäckningar November -97 Tekniska data Uponal Brunnssystem Brunnar Betäckningar Innehåll sid Godkännanden och märkningsexempel 2 Uponal och Uponal/Ultra tillsynsbrunnar 3-5 Uponal och Uponal/Ultra rensbrunnar 5-6

Läs mer

Oleopator-K/B utan slamfång Oljeavskiljare av betong för markförläggning

Oleopator-K/B utan slamfång Oljeavskiljare av betong för markförläggning Installationsanvisning Oleopator-K/B utan slamfång Oljeavskiljare av betong för markförläggning Figur 1 P C D G F E B K Olja H J L M Q O O N O Innehåll: Uppbyggnad och ingående komponenter... 1 Halssystem...

Läs mer

Omdränering. Information om VA-lösningar för husgrundsdränering

Omdränering. Information om VA-lösningar för husgrundsdränering Omdränering Information om VA-lösningar för husgrundsdränering Information till fastighetsägare Du gör precis rätt i att kontakta UMEVA när du ska ändra VA-förhållandet på huset! Vi ger råd och anvisningar

Läs mer

FÖR VA-LEDNINGSARBETEN

FÖR VA-LEDNINGSARBETEN sida 1 (42) BYGGNADSBESKRIVNING FÖR VA-LEDNINGSARBETEN B 12 B 12 Fastställd: 2012-01-01 Rev: Fastställare: : Henrik Kant Anders Ekberg, Mattias Berg i:\pj\mallar\ama\b 12.doc 2 (42) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Utbyggnad av Avlopp och kanalisation för Fiber NORRA HÄRENE, HOVBY & KARTÅSEN LIDKÖPINGS KOMMUN LEDNINGSARBETEN TOTALENTREPRENAD

Utbyggnad av Avlopp och kanalisation för Fiber NORRA HÄRENE, HOVBY & KARTÅSEN LIDKÖPINGS KOMMUN LEDNINGSARBETEN TOTALENTREPRENAD Utbyggnad av Avlopp och kanalisation för Fiber LIDKÖPINGS KOMMUN LEDNINGSARBETEN TOTALENTREPRENAD 2011-05-07 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG BESKRIVNING Handling 10 1 Denna beskrivning ansluter till AMA Anläggning

Läs mer

Principritningar och allmänna anvisningar

Principritningar och allmänna anvisningar Principritningar och allmänna anvisningar Växtbäddsuppbyggnad med bevattningssystem SAVAQ Terrigio AB www.savaq.com Version 2, 2016-06-30, AMA Anläggning 13 Anläggning av SAVAQ bevattningssystem Allmän

Läs mer

Material och arbetsbeskrivning för vatten- och avloppsarbeten. Gäller fr.o.m. augusti 2015

Material och arbetsbeskrivning för vatten- och avloppsarbeten. Gäller fr.o.m. augusti 2015 Material och arbetsbeskrivning för vatten- och avloppsarbeten Gäller fr.o.m. augusti 2015 Förord Anledningen till att vi har tagit fram det här dokumentet är för att vi vill veta vad som läggs ner i marken

Läs mer

FÄRDIGPACKAT PÅ DAHLCENTER

FÄRDIGPACKAT PÅ DAHLCENTER FÄRDIGPACKAT PÅ DAHLCENTER Vill du slippa köer både i butiken och trafiken? På DahlCenter finns dina beställda varor klara för upphämtning direkt på morgonen. Allt är packat och klart, så du snabbt kan

Läs mer

Optimering av ledningsrenovering. Rent vatten idag och i framtiden

Optimering av ledningsrenovering. Rent vatten idag och i framtiden Optimering av ledningsrenovering Rent vatten idag och i framtiden Optimering av ledningsrenovering Först en kort presentation av MittSverige Vatten AB och mig själv och min kollega Owe Westerlund. Jag

Läs mer

KAPITEL 3 VATTEN OCH AVLOPP

KAPITEL 3 VATTEN OCH AVLOPP KAPITEL 3 VATTEN OCH AVLOPP 3.1 Ledande dokument Anläggnings AMA 13 Allmän material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten, Svensk byggtjänst Dagvattenhanteringsplan (LÄNK) 2011, Tyresö kommun Riktlinjer

Läs mer

Dräneringsanvisning för Ess Drän

Dräneringsanvisning för Ess Drän sanvisning för Användningsområde är avsett för teknisk dränering med höga krav på funktion och säkerhet under lång tid, exempelvis dränering av husgrunder, vägar, flygplatser, industrianläggningar, golf

Läs mer

NORDIC PP inomhus avloppssystem

NORDIC PP inomhus avloppssystem NORDIC PP inomhus avloppssystem Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisning följs. Pipelife

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING. Uponor Pumpbrunn

INSTALLATIONSANVISNING. Uponor Pumpbrunn INSTALLATIONSANVISNING Uponor Pumpbrunn Före installation Öppna förpackningen och kontrollera att alla delar finns med som behövs för installationen. Innehåll 1. Pumpmodul 2. Pumpbrunn med lock 3. Koppling

Läs mer

ÖSTERSUND - REMONTHAGEN

ÖSTERSUND - REMONTHAGEN 2009-11-11 1 (7) ÖSTERSUND - REMONTHAGEN UNDERLAG TILL MARKANVISNINGSTÄVLING FÖR UTBYGGNADSOMRÅDE I Östersunds kommun inbjuder till markanvisningstävling för att bygga Östersunds nya hållbara grupphusboende

Läs mer

Anmälan för anslutning till vatten- och avloppsanläggning

Anmälan för anslutning till vatten- och avloppsanläggning Anmälan för anslutning till vatten- och avloppsanläggning Fastighetsbeteckning (för anslutning) Gatuadress Postadress Hustyp Bostadsfastighet Antal bostadshus:... Tomtyta (m 2 ):... Vattenanslutning...

Läs mer

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011 Installationsanvisningar för 2011 LÄS NOGA HELA MANUALEN INNAN INSTALLATION AB Evergreen Solutions West 08 4100 77 27 031 744 07 37 040 630 29 66 Innehåll Det viktigaste kom ihåg inför din installation:...

Läs mer

K0043.000.03/10.956. Hkpflj MALMEN ANPASSNING FÖR HKP 14 o 15 BY 14 HKP HANGAR OCH FLYGTJÄNSTBYGGNAD. Sida 1 (14)

K0043.000.03/10.956. Hkpflj MALMEN ANPASSNING FÖR HKP 14 o 15 BY 14 HKP HANGAR OCH FLYGTJÄNSTBYGGNAD. Sida 1 (14) Sida 1 (14) Denna handling ansluter till Teknisk beskrivning Markarbeten GRANSKNINGSHANDLING 050617 BYGGHANDLING GENERALKONSULT REV ANT ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM FASTST A BÖVING&KINNMARK 08-140735 K WSP,

Läs mer

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Svedala Kommun PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Karlskrona 2008-07-04 SWECO Environment AB VA-system, Södra Regionen ra01s 2005-11-11 Pär Svensson Uppdragsnummer 1230881 SWECO Östra

Läs mer

Hästholmen Ödeshögs kommun Dikesutbyggnad m m

Hästholmen Ödeshögs kommun Dikesutbyggnad m m Sidantal 19 Teknisk beskrivning för Väg/Mark/VA Förfrågningsunderlag Upprättad: WSP Samhällsbyggnad Östra Storgatan 67 553 21 Jönköping Tfn: 036 30 43 20 Uppdragsansvarig: Reino Erixon BET ÄNDRINGEN AVSER

Läs mer

Askums Anneröd 1:17 Sotenäs kommun

Askums Anneröd 1:17 Sotenäs kommun Uddevalla den 11 februari 2011 Askums Anneröd 1:17 Sotenäs kommun Utredning, principförslag för gator och va-anläggningar inom detaljplan för Askums Anneröd 1:17 Sotenäs kommun Planområdet Askums Anneröd

Läs mer

Materialstandard Va-ledningar för ingående bolag i Västvatten AB. Upprättad: Reviderad:

Materialstandard Va-ledningar för ingående bolag i Västvatten AB. Upprättad: Reviderad: 0 (13) Materialstandard Va-ledningar för ingående bolag i Västvatten AB Upprättad: Reviderad: 2014-03-27 2014-04-23 2014-10-21 2014-11-26 BREV/ HEMSIDA www.vastvatten.se E-POST info@vastvatten.se POSTADRESS

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNINGAR FÖR BETONGRÖR OCH BRUNNAR MODERNT LEDNINGSBYGGE MED BETONGRÖR

LÄGGNINGSANVISNINGAR FÖR BETONGRÖR OCH BRUNNAR MODERNT LEDNINGSBYGGE MED BETONGRÖR LÄGGNINGSANVISNINGAR FÖR BETONGRÖR OCH BRUNNAR MODERNT LEDNINGSBYGGE MED BETONGRÖR 2 Inledning Detta häfte innehåller grundläggande information och beskriver kortfattat de viktigaste momenten kring rörläggning

Läs mer

EuroPEK Filter -oljeavskiljare

EuroPEK Filter -oljeavskiljare www.wavin.se WAVIN Kjulamon 6 S-635 06 ESKILSTUNA Tel: 016-541 00 00 Fax: 016-541 00 01 E-mail: wavin@wavin.se 02/06 EuroPEK Filter -oljeavskiljare Installation, drift och skötsel Innehåll 1 ALLMÄNT...

Läs mer

PROJEKTERINGSANVISNINGAR MARK 2013-02-01

PROJEKTERINGSANVISNINGAR MARK 2013-02-01 Sida 1 av 8 INNEHÅLL SID ALLMÄNT 1 UNDERSÖKNING, PROVARBETEN, INMÄTNING 3 TRÄDFÄLLNING, RÖJNING M M 4 JORDSCHAKT 4 MATERIALSKILJANDE LAGER, FÖRSTÄRKNINGSLAGER, 5 BÄRLAGER M M. 5 VEGETATIONSYTOR 5 KANTSTÖD,

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP

INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP 2013-02-19/HSJ INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP Wafix PP-system är certifierat efter de Nordiska INSTA-CERT reglerna och därför märkt med Nordic Poly Mark. Wafix PP får ej blandas med andra fabrikat. Wafix

Läs mer

Edö 1:18, etapp 2A, Askersund kommun Utbyggnad av gator- GC-väg och va-ledningar för nytt bostadsområde

Edö 1:18, etapp 2A, Askersund kommun Utbyggnad av gator- GC-väg och va-ledningar för nytt bostadsområde Sidantal 7 Arb.nummer 10 197 Edö 1:18, etapp 2A, Askersund kommun Utbyggnad av gator- GC-väg och va-ledningar för nytt bostadsområde Tillhörande bilagor: Bilaga 1 VA-lösning, Bilaga 2 Bok1. Rambeskrivning

Läs mer

Installationsanvisning Stormbox

Installationsanvisning Stormbox Installationsanvisning Stormbox Allmänt Stormboxkassetterna skall installeras enligt denna monteringsanvisning samt enligt eventuella lokala föreskrifter. Stora mängder vatten infiltreras på ett koncentrerat

Läs mer

KLIPPANS KOMMUN Kv. PANSARET KLIPPAN SNYGGATORPSSKOLAN BYGGNAD 2 OCH 3

KLIPPANS KOMMUN Kv. PANSARET KLIPPAN SNYGGATORPSSKOLAN BYGGNAD 2 OCH 3 1 (11) KLIPPAN SNYGGATORPSSKOLAN BYGGNAD 2 OCH 3 BYGGÅTGÄRDER FÖR VVS-INSTALLATIONER Handläggare: Martin Lindell-Frantz Helsingborg Adress Telefon Bankgiro Organisationsnummer Renerga AB 042 26 62 80 5488

Läs mer

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten BSAB R3.13 MIRI PUMPFIX F Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten MIRI PUMPFIX-F bakvattenventil är försedd med inbyggd skärande pump för utpumpning av avloppsvatten vid bakvattenflöde.

Läs mer

Lista över Skanova godkänt materiel 2011

Lista över Skanova godkänt materiel 2011 Lista över Skanova godkänt materiel 2011 Leverantörer av nedstående materiel: Samtliga nedanstående leverantörer kan leverera materielen som är tillverkade enligt Skanovas specifikationer och därmed godkända.

Läs mer