Materialförteckning VA-material

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Materialförteckning VA-material 2014-04-01"

Transkript

1 Sida 1 Titel Materialförteckning VA-material Innehållsansvarig Godkänd av Teddy Kärrman Anneli Fransson Reg. nr Utgåva nr RIK Handläggare Tomas Nilsson Publicerat Sid. nr 1 av 49 Materialförteckning VA-material

2 Sida 2 Materialförteckning VA-material, Tekniska Förvaltningen skall tillämpas vid alla nyanläggnings och underhållsarbeten. Materialförteckningen anknyter till Anläggnings AMA 2010.

3 Sida 3 C TERRASSERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNING, LAGER I MARK... 5 CEC FYLLNINGAR FÖR LEDNING, MAGASIN MM... 5 CEC.21 Ledningsbädd för rörledning... 5 D MARKÖVERBYGGNADER, ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR MM... 5 DEF FÖRTILLVERKADE FUNDAMENT, STOLPAR, SKYLTAR MM... 5 DEF.211 Fundament för stolpe för skylt för brandpostanordning... 5 DEF.2111 Fundament för stolpe för skylt för spolpostanordning... 5 DEF.221 Stolpe för skylt för brunn, avstängningsanordning mm... 5 DEF.222 Stolpe för skylt för brandpostanordning... 5 DEF.223 Stolpe för skylt för spolpostanordning... 5 DEF.2311 Skylt för brunn, avstängningsanordning mm... 5 DEF.2312 Skylt för brandpostanordning... 5 DEF.2313 Skylt för spolpostanordning... 6 P APPARATER, LEDNINGAR MM I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT... 6 PB RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING... 7 PB.121 Ledning av segjärnsrör, tryckrör... 7 PBB.42 Ledning av betongrör, avloppsrör... 7 PBB.5121 Ledning av PE rör, standardiserade tryckrör... 7 PBB.5211 Ledning av PVC rör, standardiserade markavloppsrör... 8 PBB.5215 Ledning av PP rör, standardiserade markavloppsrör... 8 PCB ANSLUTNINGAR AV RÖRLEDNING TILL RÖRLEDNING MM... 9 PCB.1 Anslutningar av va ledningar... 9 PCB.111 Axiell anslutning av tryckledning... 9 PCB.112 Axiell anslutning av självfallsledning PCB.121 Anslutning med anborrning, T rör ed av tryckledning PCB.122 Anslutning med anborrning, grenrör ed av självfallsledning PCC.1 Förankring på rörledning PCC.11 Förarankring med bojor på tryckrörsledning PCC.112 Borttagning av T rör och infällning med rakrör PCC.24 Stöd och fundament för rörledning PCC.723 Anordning för uppmärkning av serviser PCF.1111 Spolning och desinfektion av vattenledning PD BRUNNAR OD I MARK PDB.11 Nedstigningsbrunn av betong PDB.21 Tillsynsbrunn av betong PDB.22 Tillsynsbrunn av plast PDB.32 Rensbrunn av plast PDB.51 Dagvattenbrunn av betong PDB.515 Dagvattenbrunn av betong, avsedd för dykarledning på dagvattenservis eller ledning från rännstensbrunn vid korsande fjärrvärme kulvert PDB.516 Dagvattenbrunn av betong, avsedd för dykarledning på huvudledning för dagvatten mm vid korsande fjärrvärmekulvert PDC.1 Nedstigningsbrunn på skyddsledning för va ledning mm, tömningsledning ed PDC.1123 Nedstigningsbrunn av betong på tömningsledning för tryckrörsledning PDC.113 Nedstigningsbrunn av betong för tryckrörsledning med luftningsanordning PE ANORDNING FÖR AVSTÄNGNING, TÖMNING, LUFTNING MM RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING PEB.1 Avstängningsanordning på tryckrörsledning PEB.111 Avstängningsanordning på vattenledning PEB.113 Avstängningsanordning med vridspjällsventil på vattenledning PEB.3 Spolpost i mark PEB.4 Brandpost i mark... 16

4 Sida 4 PEC.411 Luftningsanordning på vattenledning PEC.412 Luftningsanordning på tryckavloppsledning.17 BILAGOR Bilaga sid 18-49

5 Sida 5 C CEC CEC.21 TERRASSERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNING, LAGER I MARK FYLLNINGAR FÖR LEDNING, MAGASIN MM Ledningsbädd för rörledning Ledningsbädd skall utföras med material samkross. Största stenstorlek får vara 18 mm. D DEF DEF.211 MARKÖVERBYGGNADER, ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR MM FÖRTILLVERKADE FUNDAMENT, STOLPAR, SKYLTAR MM Fundament för stolpe för skylt för brandpostanordning Fundament skall vara av typ Meag 60/500. Vid nysättning av brandpost skall fundament för skylt normalt placeras invid tomtgräns. DEF.2111 Fundament för stolpe för skylt för spolpostanordning Fundament skall vara av typ Meag 60/500. Vid nysättning av spolpost skall fundament för skylt normalt placeras invid tomtgräns. DEF.221 Stolpe för skylt för brunn, avstängningsanordning mm Stolpe av varmförzinkat stålrör med dimension 38 mm. Skylt skall monteras med underkant ca 0.8 m över mark. DEF.222 Stolpe för skylt för brandpostanordning Stolpe av varmförzinkat stålrör med dimension 60 mm. DEF.223 Stolpe för skylt för spolpostanordning Stolpe av varmförzinkat stålrör med dimension 60 mm. DEF.2311 Skylt för brunn, avstängningsanordning mm Skylt skall vara av typ WEJO. Se figur bilaga 1. DEF.2312 Skylt för brandpostanordning Reflekterande brandpostflagga enl SMS 2209, tillverkad av aluminium typ WEJO. Se figur bil 1. Skylt skall monteras med underkant ca 2.1 m över mark. Flaggan skall vara röd. Se figur bilaga 1. Typ 2: Uppsättning av skylt på befintlig lyktstolpe.

6 Sida 6 DEF.2313 Skylt för spolpostanordning Reflekterande spolpostflagga enl SMS 2209, tillverkad av aluminium typ WEJO. Se figur bil 1. Skylt skall monteras med underkant ca 2.1 m över mark. Flaggan skall vara blå. Se figur bilaga 1. Typ 2: Uppsättning av skylt på befintlig lyktstolpe. P APPARATER, LEDNINGAR MM I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT Läggningsarbetet skall bedrivas så att slam och föroreningar inte tillförs ledning. Lednings ändpunkt skall förses med tättslutande ändförslutning. Vid uppehåll i läggningen skall ledningen tillslutas. Tryckledning skall därvid tillslutas vattentätt med propp eller skyddshuv. I samband med borttagande av rännstensbrunn skall tillhörande anslutningsledning (rbr ledning) proppas. Proppning av ledning till rännstensbrunn utförs vid anslutning till huvudledning på sådant sätt att full tätning erhålls. Tätning utförs med prefabricerade propp eller igengjutning med betong. Vid igengjutning är det viktigt att bakomliggande mothåll anbringas så att jordmassor och betong ej kan tryckas in i huvudledningen. Detta proppningsförfarande bör anges i beskrivande text på ritning eller i annan handling etc. Normal minidimension på självfallsledning skall vara ø250 mm för släta PP rör i styvhetsklass SN8 och rör skall uppfylla krav enligt SS EN Rör skall vara certifierade enligt INSTA SBC Rör skall vara kvalitetsmärkta med Nordic Poly Mark. PP rör används i dimension ø250, ø315 och ø400 mm. PP rör skall vara släta homogena rör med rödbrun färg. Normal minidimension på självfallsledning skall vara ø250 mm för släta PVC markavloppsrör i styvhetsklass SN8 och rör skall uppfylla krav enligt SS EN Rör skall vara certifierade enligt INSTA SBC Rör skall vara kvalitetsmärkta med Nordic Poly Mark. PVC rör får inte innehåller blystabilisatorer. PVC rör används i dimension ø250, ø315 och ø400 mm PVC rör skall vara släta homogena rör med rödbrun färg. Vid större dimensioner än 400 mm får endast typgodkända rör användas efter beställarens godkännande. Normal minidimension för betongrör är ø225 mm. Rör skall uppfylla krav enligt SS EN 1916 och kompletteras med svenska krav i SS Vid grenrörsanslutning skall dimension på denna överensstämma med dimension på servisledning. Grenrörsanslutning skall ej vara större än anslutande dimension på servisledning. Alla flänsförband skall förses med bult, mutter och bricka i lägst kvalitet syrafast stål A4(SS 2343). Lösfläns finns i PP material med kärna av segjärn. Lösflänsen är speciellt anpassad för PE rörsystem. Använd lösfläns i PP belagd segjärn eller likvärdigt material.

7 Sida 7 Bult, bricka och mutter till specialkoppling VATEK MULTI skall vara tillverkade i lägst kvalitet rostfritt stål A2(SS 2333). Den nya MULTIFIX kopplingen är försedd med bult, mutter och bricka i (A2) rostfritt stål Dagvattenledningar i dimension 500 mm och med längd 30 m skall inloppet förses med rensgaller (trumöga). Trumöga av betong tillverkas som standard i lutningen 1:3 med längsgående järn i varmförzinkat stål. Avstånd från överkant betongkona till färdig gata eller projekterad gata skall vara cm. Vid nybyggnad av vattenservis skall servis förses med ändhuv. Vid anborrning på vattenledning skall borrutrustning för vatten användas. Vid anborrning på spillvattenledning skall borrutrustning för spillvatten användas. PB RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING Till vattenledningar används PE rör där inte annat föreskrives. Segjärnsrör används vid mindre reparations och underhållsarbeten. Till servisledningar används normalt PE rör. PE rör skall uppfylla krav enligt SS EN 2201 och rör skall vara certifierade enligt INSTA SBC Rör skall vara kvalitetsmärkta med Nordic Poly Mark. Självfallsledningar utföres i betong, PP eller PVC där inte annat föreskrives. Till servisledningar används normalt släta PP rör i styvhetsklass SN8 och rör skall uppfylla krav enligt SS EN Rör skall vara certifierade enligt INSTA SBC Rör skall vara kvalitetsmärkta med Nordic Poly Mark. PB.121 Ledning av segjärnsrör, tryckrör Raka rör skall vara av klass K9. Rördelar skall vara klass K12, med undantag för T rör som skall vara av klass K14. PBB.42 Ledning av betongrör, avloppsrör Rör rördelar skall uppfylla krav enligt SS EN 1916 och kompletterande svenska krav i SS samt vara verifierade till nivå 4. Dimensionering av betongrör sker numera med avseende på hållfasthet, överfyllnadshöjd och materialklass. PBB.5121 Ledning av PE rör, standardiserade tryckrör Tryckrör PN10 skall användas till vattenledningar. Tryckrör PN 10 skall användas till avloppsledningar. Dimensioner för vattenledningsrör se sidan 15 och 16. Till vattenledningar med dimension from ø110 mm används PE 100 rör där inte annat förskrives. PE 100 rör skall uppfylla kraven enligt SS EN12201 SDR17. Rör skall vara certifierade enligt INSTA SBC Rör skall vara kvalitetsmärkta med Nordic Poly Mark. Till vattenledningar med dimension ø20 90 mm används PE 80 rör.

8 Sida 8 PE 80 rör skall uppfylla kraven enligt SS EN12201 SDR11. Rör skall vara certifierade enligt INSTA SBC Rör skall vara kvalitetsmärkta med Nordic Poly Mark. Materialet i färdigt vattenledningsrör skall vara blått eller svart med blå samextruderade märkningslinjer. PE rör fogas med stumsvets eller elektrosvetsmuff. Svetsningsarbete får endast utföras av personal som genomgått diplomkurs i PE svetsning inom Svensk Vatten:s Vattenskolas ram eller likvärdig kurs. Kursintyg skall efter anfodran visas upp för beställaren före svetsningsarbetes påbörjande. Svetsningsarbetena skall om möjligt utföras av en och samma person. Rörleverantörens svetsinstruktioner skall noggrant följas. Vid anslutning av mekanisk koppling till PE rör skall PE röret förses med stödhylsa. Undantag gäller för PRK koppling där stödhylsa ej erfodras. Vid montering av mekanisk koppling skall PE röret noggrant rengöras. Sprickor och repor får ej förekomma. Till avloppsledningar används PE 100 rör där inte annat förskrives. PE 100 rör skall uppfylla kraven enligt SS EN12201 SDR17. Rör skall vara certifierade enligt INSTA SBC Rör skall vara kvalitetsmärkta med Nordic Poly Mark. Materialet i färdigt avloppsrör skall vara svart med rödbruna samextruderade märkningslinjer. PBB.5211 Ledning av PVC rör, standardiserade markavloppsrör Släta PVC rör enligt styvhetsklass SN8 skall uppfylla krav enligt SS EN Rör skall vara certifierade enligt INSTA SBC Rör skall vara kvalitetsmärkta med Nordic Poly Mark. Rördelar tillverkade i släta PVC-markavloppssystem med lägst styvhetsklass SN4 skall uppfylla krav enligt SS EN Rördelar skall vara certifierade enligt INSTA SBC Rör skall vara kvalitetsmärkta med Nordic Poly Mark. PVC rör skall vara släta homogena rör med rödbrun färg. PBB.5215 Ledning av PP rör, standardiserade markavloppsrör Rör tillverkade i släta PP markavloppssystem med styvhetsklass SN8 skall uppfylla krav enligt SS EN Rör skall vara certifierade enligt INSTA SBC Rör skall vara kvalitetsmärkta med Nordic Poly Mark. PP rör skall användas där inte annat rörmaterial föreskrives. PP rör skall vara släta homogena rör med rödbrun färg. Rördelar tillverkade i släta PP markavloppssystem med lägst styvhetsklass SN4 skall uppfylla krav enligt SS EN1852. Rördelar skall vara certifierade enligt INSTA SBC Rör skall vara kvalitetsmärkta med Nordic Poly Mark. PP rör skall vara släta homogena rör med rödbrun färg. För servisledningar skall PP markavloppsrör SN8 användas där inte annat föreskrives. För enfamiljshus skall dimension ø110 mm användas på såväl spill som dagvattenservis. Vid saneringsarbete där befintlig spill och dagvattenservis för enfamiljshus normalt är dimension ø150 mm sker anslutning med PP markavloppsrör SN8 dimension ø160 mm. PP rör skall vara släta homogena rör med rödbrun färg.

9 Sida 9 Normalfall för serviser: Spillvatten 20 Dagvatten 10 PCB ANSLUTNINGAR AV RÖRLEDNING TILL RÖRLEDNING MM Anslutningar skall utföras enligt tillverkarens anvisningar. Avser anslutning till ny vattenledning Anslutning till segjärnsledning: DN 110 mm utföres med T rör DN 75 mm utföres med vårtmuff eller vårtrör Anslutning till PE rör: DN 90 mm utföres med T rör DN 75 mm utföres med elsvetsavstick. Anslutning med elsvetsavstick. Se figur bilaga 26. Avser anslutning till ny spillvatten- eller dagvattenledning Anslutning till betongledning: Vid servisanslutning med dimension till och med ø300 mm till huvudledning med dimension till och med ø400 mm skall anslutning ske med grenrör 45º, varvid Forsheda 910 systempackning skall användas vid övergång till PP markavloppsrör. Se figur bilaga 2. Vid servisanslutning till huvudledning från och med ø500 mm skall kärnhålstagning utföras, varvid Forsheda 910 systempackning och anborrningsrör Kojapo art nr skall användas vid övergång till PP markavloppsrör. Se figur bilaga 3. Anslutning skall utföras så att goda strömningsförhållanden erhålls. Se figur bilaga 4. PCB.1 Anslutningar av va ledningar Ansluten ledning får inte sticka in i den ledning till vilken anslutning skett på sådant sätt att dennas fria genomlopp minskas. PCB.111 Axiell anslutning av tryckledning Avser anslutning av PE tryckrör till befintlig gjutjärns,gråjärns eller segjärnsrör. Se figur bilaga 8A. Se figur bilaga 8B Se figur bilaga 21. Avser anslutning av PE tryckrör till befintlig kopparrör, stålrör servis. Se figur bilaga 22.

10 Sida 10 Avser anslutning av PE tryckrör till befintlig kopparrör, stålrör servis. Se figur bilaga 23. PCB.112 Axiell anslutning av självfallsledning Vid utbyte av spillvatten och dagvattenserviser finns 2 alternativ: Vid anslutning i tomtgräns mellan befintlig betongrör och nytt PP/ PVC rör används Fernco övergångskopplingar i dimension ø100/110 och i dimension ø150/160 alternativt används FLEX SEAL standardkoppling i dimension ø100/110 och dimension ø150/160. Vid övergång till större dimension ø 250/225 mm används FLEX SEAL extra bred standardkoppling med övergångsband, bredd=300mm. PCB.121 Anslutning med anborrning, T rör ed av tryckledning Avser anslutning till befintlig vattenledning av gjutjärns,gråjärns eller segjärnsrör DN 100 mm utföres med flänsad repmuff alt kan T rör infällas. Se figur bilaga 5a och 5b. DN 75 mm utföres med anborrningsbygel HAWLE Avser anslutning till befintlig vattenledning av PVC tryckrör DN 110 mm utföres med T-rör DN 75 mm utföres med anborrningsbygel HAWLE PRK- koppling skall användas. Avser anslutning till bef. vattenledning av PE tryckrör DN 90mm utföres med T rör DN 75 mm utföres med elsvetsavstick. Anslutning med elsvetsavstick. Se figur bilaga 26. PCB.122 Anslutning med anborrning, grenrör ed av självfallsledning Avser anslutning till befintlig spillvatten- eller dagvattenledning av betongrör, släta PVC rör eller släta PP rör. Servisanslutning med dimension ø110 mm eller ø160 mm skall användas på huvudledning med Dy mm. Anslutning skall ske med sadelgren 45º inklusive spännband av rostfritt stål med RSK nr eller RSK nr Håltagning skall utföras med kärnhålsborrning. Se figur bilaga 6A. Vid servisanslutning till huvudledning med dimension från och med ø400 mm skall kärnhålsborrning utföras, varvid Forsheda 910 systempackning och anborrningsrör Kojapo art nr skall används vid övergång till PP markavloppsrör. Se figur bilaga 3. Vid servisanslutning från och med ø200 mm till huvudledning med dimension till och med ø400 mm skall grenrör av betong eller PP rör, PVC rör infällas. Vid infällning med betonggrenrör skall FLEX SEAL extra bred standardkoppling med övergångsband användas, bredd=300 mm. Se figur bilaga 7a. Vid infällning med PP alt PVC-grenrör skall FLEX SEAL extra bred standardkoppling med övergångsband användas, bredd=300 mm. Se figur bilaga 7b.

11 Sida 11 FLEX SEAL standardkoppling är utformad för tätning av avloppsrör och tillverkad av syntetiskt elastiskt gummi, med ett hölje bestående av en bred rostfri ring som ytterst omges av 2 stycken rostfria band A2(SS 2333), bredd=300 mm. Vid skarvning med betongrör skall rustbädd utläggas under skarvarna (2 st) för att förhindra skjuvning respektive sättning på ledning. Vid skarvning med PP eller PVC markavloppsrör Klass SN8 får ej krympning av rör dimension förekomma. Betong dimension ø225=pp, PVC dimension ø250 Betong dimension ø300=pp, PVC dimension ø315 Avser anslutning till befintlig spillvatten- eller dagvattenledning av PE rör Vid låga flöden och vid ändledning på huvudledning används grenrör i PE material med 45º avvinkling. Se figur bilaga 6B. Vid övrig omläggning av spillvattenledning med PE rör utförs servisanslutning med muffad anborrningssadel i PE material med 90º avvinkling för muffsvetsning. Se figur bilga 6C. PCC.1 Förankring på rörledning Generellt utförande gällande gjutjärn, gråjärn eller segjärnsrör. Se figur bilaga 15. PCC.11 Förarankring med bojor på tryckrörsledning Förankring skall utföras enligt tillverkarens anvisningar. Er foderliga förankringslängder, se figur bilaga 9. Vid förankring med VRS rör skall låselement alltid användas RSK nr PCC.112 Borttagning av T rör och infällning med rakrör Generellt utförande gällande gjutjärn,gråjärn eller segjärnsrör. Se figur bilaga 18. PCC.24 Stöd och fundament för rörledning Se figur bilaga 17. PCC.723 Anordning för uppmärkning av serviser För att minska risken för felkopplingar (korskopplingar) i samband med anslutning av nya servisledningar skall respektive rörända på inbyggda serviser märkas upp med tillhörande etiketter SPILLVATTEN (röd) och DAGVATTEN (grön). Etiketter tillhandahålles av beställaren. Se figur bilaga 19. PCF.1111 Spolning och desinfektion av vattenledning Se bilaga 25 och 25A.

12 Sida 12 PD PDB.11 BRUNNAR OD I MARK Nedstigningsbrunn av betong Till nedstigningsbrunnar används normalt betongbrunnar med dimension 1000 mm där inte annat föreskrives. Förtillverkade delar till brunn skall uppfylla krav enligt SS EN 1917 och kompletteras med svenska krav i SS OBS! All avvinkling skall ske i nedstigningsbrunn. Vid läggning av standardrör som ofta är längre än 1.0 m är skall kortrör och spetsvändare användas vid anslutning till brunn. Dessa rör skall ha en bygglängd av högst 500 mm vid rör dimension t o m ø 400 mm och högst 1000 mm vid större rör dimension. Nedstigningsbrunnen skall utföras med sned konisk överdel. Nedstigningsbrunnen skall förses med betäckning enligt följande: Brunn på ledning med dimension ø mm skall utföras med gummiringsfogade betongrör dimension ø1000 mm med prefabricerad underdel. Flytande rund betäckning komplett med lock och dagöppning 640 mm. Lock och ram skall vara tillverkad av segjärn i kvalitet ISO Betäckningen skall uppfylla krav och vara märkt enligt SS EN 124. Betäckningen skall uppfylla kraven enligt Klass D 400. Packningar till lock skall vara av PUR material och packningsmaterialet skall vara helgjutet runt locket och fastgjutet på locket. Betäckningen förses med låsbart lock, med Sitac godkänd låsarm och öppet spetthål. Betäckningen skall vara barnsäker. Fast kvadratisk betäckning komplett med lock och dagöppning 640 mm för sten- och plattsättning. Lock och ram skall vara tillverkad av segjärn i kvalitet ISO Betäckningen skall uppfylla krav och vara märkt enligt SS EN 124. Betäckningen skall uppfylla kraven enligt Klass D 400. Packningar till lock skall vara av PUR material och packningsmaterialet skall vara helgjutet runt locket och fastgjutet på locket. Betäckningen förses med låsbart lock, med Sitac godkänd låsarm och öppet spetthål. Betäckningen skall vara barnsäker. Brunn på ledning med dimension ø mm skall utföras med gummiringsfogade betongrör dimension ø1000 mm med prefabricerad underdel. PDB.21 Tillsynsbrunn av betong Brunn på ledning med dimension ø mm skall utföras med gummiringsfogade betongrör dimension ø 400 mm med prefabricerad underdel. In- och utgående ledningar skall förenas med mjukt utformade rännor. Rännan får inte göras trängre än anslutande ledningar. Avvinkling i tillsynsbrunn får inte göras större än 15º. Flytande rund betäckning komplett med lock och dagöppning 400 mm. Lock och ram skall vara tillverkad av segjärn i kvalitet ISO Betäckningen skall uppfylla krav och vara märkt enligt SS EN 124. Betäckningen skall uppfylla kraven enligt Klass D 400.

13 Sida 13 Packningar till lock skall vara av PUR material och packningsmaterialet skall vara helgjutet runt locket och fastgjutet på locket. Betäckningen förses med låsbart lock, med Sitac godkänd låsarm och öppet spetthål. Betäckningen skall vara barnsäker. Fast kvadratisk betäckning komplett med lock och dagöppning 400 mm för sten- och plattsättning. Lock och ram skall vara tillverkad av segjärn i kvalitet ISO Betäckningen skall uppfylla krav och vara märkt enligt SS EN 124. Betäckningen skall uppfylla kraven enligt Klass D 400. Packningar till lock skall vara av PUR material och packningsmaterialet skall vara helgjutet runt locket och fastgjutet på locket. Betäckningen förses med låsbart lock, med Sitac godkänd låsarm och öppet spetthål. Betäckningen skall vara barnsäker. Brunn på ledning med dimension ø mm skall utföras med gummiringsfogade betongrör dimension ø 600 mm med prefabricerad underdel och med anpassad röranslutning. In och utgående ledningar skall förenas med mjukt utformade rännor. Rännan får inte göras trängre än anslutande ledningar. OBS! All avvinkling skall ske i tillsynsbrunn. Tillsynsbrunn i dimension 600 mm får endast användas efter beställarens godkännande. Flytande rund betäckning komplett med lock och dagöppning 600 mm. Lock och ram skall vara tillverkad av segjärn i kvalitet ISO Betäckningen skall uppfylla krav och vara märkt enligt SS EN 124. Betäckningen skall uppfylla kraven enligt Klass D 400. Packningar till lock skall vara av PUR material och packningsmaterialet skall vara helgjutet runt locket och fastgjutet på locket. Betäckningen förse med låsbart lock, med Sitac godkänd låsarm och öppet spetthål. Betäckningen skall vara barnsäker. Fast kvadratisk betäckning komplett med lock och dagöppning 600 mm för sten- och plattsättning. Lock och ram skall vara tillverkad av segjärn i kvalitet ISO Betäckningen skall uppfylla krav och vara märkt enligt SS EN 124. Betäckningen skall ppfylla kraven enligt Klass D 400. Packningar till lock skall vara av PUR material och packningsmaterialet skall vara helgjutet runt locket och fastgjutet på locket. Betäckningen förses med låsbart lock, med Sitac godkänd låsarm och öppet spetthål. Betäckningen skall vara barnsäker. PDB.22 Tillsynsbrunn av plast Till industrifastighet skall tillsynsbrunn i PP användas på spillvatten och dagvattenservis. Se figur bilaga 10. PDB.32 Rensbrunn av plast Spillvattenservis skall förses med rensbrunn av PP i följande fall: A. Hyresfastighet 10 lägenheter B. Fastighet 10 meters servislängd C. Servisledning med lutning 20 Se figur bilaga 11.

14 Sida 14 PDB.51 Dagvattenbrunn av betong Avser rännstensbrunn: Se figur bilaga 12.. Avser dikesbrunn: Se figur bilaga 24. PDB.515 Dagvattenbrunn av betong, avsedd för dykarledning på dagvattenservis eller ledning från rännstensbrunn vid korsande fjärrvärme kulvert Se figur bilaga 13. PDB.516 Dagvattenbrunn av betong, avsedd för dykarledning på huvudledning för dagvatten mm vid korsande fjärrvärmekulvert Se figur bilaga 14. PDC.1 Nedstigningsbrunn på skyddsledning för va ledning mm, tömningsledning ed Brunn på skyddsledning, tömningsledning mm för tryckrörsledning skall förses med betäckning enligt följande: Flytande rund betäckning komplett med lock och dagöppning 640 mm. Lock och ram skall vara tillverkad av segjärn i kvalitet ISO Betäckningen skall uppfylla krav och vara märkt enligt SS EN 124. Betäckningen skall uppfylla kraven enligt Klass D 400. Packningar till lock skall vara av PUR material och packningsmaterialet skall vara helgjutet runt locket och fastgjutet på locket. Betäckningen förses med låsbart lock, med Sitac godkänd låsarm och öppet spetthål. Betäckningen skall vara barnsäker. Fast kvadratisk betäckning komplett med lock och dagöppning 640 mm för sten- och plattsättning. Lock och ram skall vara tillverkad av segjärn i kvalitet ISO Betäckningen skall uppfylla krav och vara märkt enligt SS EN 124. Betäckningen skall uppfylla kraven enligt Klass D 400. Packningar till lock skall vara av PUR material och packningsmaterialet skall vara helgjutet runt locket och fastgjutet på locket. Betäckningen förses med låsbart lock, med Sitac godkänd låsarm och öppet spetthål. Betäckningen skall vara barnsäker. PDC.1123 Nedstigningsbrunn av betong på tömningsledning för tryckrörsledning Brunn utföres enligt specialritning för varje särskilt fall. PDC.113 Nedstigningsbrunn av betong för tryckrörsledning med luftningsanordning Brunn utföres enligt specialritning för varje särskilt fall. PE ANORDNING FÖR AVSTÄNGNING, TÖMNING, LUFTNING MM RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING

15 Sida 15 PEB.1 Avstängningsanordning på tryckrörsledning Ventil och teleskopsgarnityr lodas upp och materialet närmast anordning skall bestå av sandfraktion med 0 8 mm. För att förhindra pilbågseffekt skall sand 0 8 mm packas enligt gällande anvisningar kring ventil och garnityr. Ventil och garnityr förlängs under byggtiden till färdig körbana och funktionskontroll utförs under byggtiden. Asfaltering kring servis och slussventil sker i samband med beläggning av körbanan. Till avstängningsventil dimension ø32 63 mm används skyddsrör RSK nr Till avstängningsventil dimension ø mm används skyddsrör RSK nr Avstängningsordning på tryckrörsledning skall förses med betäckning enligt följande. Till avstängningsventil dimension ø32 63 mm används flytande betäckning RSK nr Till avstängningsventil dimension ø mm används flytande betäckning RSK nr För vattenledning med PE rör skall udda dimension undvikas. Normal dimension på rör och avstängningsanordning vanligtvis kilslidventil skall vara ø75, ø90, ø110, ø160, ø225 och ø315 mm. Normal dimension på rör och avstängningsanordning vanligtvis kilslidventil skall vara ø32, ø40, ø50 och ø63 mm. Samtliga teleskopgarnityr låses med ventil, genom ett från leverantör förborrat hål med medskickad syrafast 5 mm sprint. PEB.111 Avstängningsanordning på vattenledning Ventil och teleskopsgarnityr lodas upp och materialet närmast anordning skall bestå av sandfraktion med 0 8 mm. För att förhindra pilbågseffekt skall sand 0 8 mm packas enligt gällande anvisningar kring ventil och garnityr. Ventil och garnityr förlängs under byggtiden till färdig körbana och funktionskontroll utförs under byggtiden. Asfaltering kring servis och slussventil sker i samband med beläggning av körbanan. Avser kilslidsventil med muffanslutning på vattenledning Avstängningsanordning på ledning av segjärnsrör dimension ø100, ø150, ø200 och ø300 mm skall utföras med ventil RSK nr , 31, 32 och 34 och förses med teleskopgarnityr RSK nr Avser kilslidsventil med PE anslutning på vattenledning Avstängningsventil på ledning av PE rör dimension ø75, ø90, ø110, ø160, ø225 och ø315 mm skall utföras med ventil RSK nr , 71, 73, 75, 77 och 88. Komplett teleskopgarnityr och skyddsrör (Örebromodel) enligt RSK nr

16 Sida 16 Avser kilslidsventil med anslutning av koppling på vattenledning Avstängningsanordning på ledning av PE rör dimension ø32, ø40, ø50 och ø63 mm skall utföras med servisventil RSK nr , 26, 34 och 42. Komplett teleskopgarnityr och skyddsrör (Örebromodell) enligt RSK nr PEB.113 Avstängningsanordning med vridspjällsventil på vattenledning Ventil och teleskopsgarnityr lodas upp och materialet närmast anordning skall bestå av sandfraktion med 0 8 mm. För att förhindra pilbågseffekt skall sand 0 8 mm packas enligt gällande anvisningar kring ventil och garnityr. Ventil och garnityr förlängs under byggtiden till färdig körbana och funktionskontroll utförs under byggtiden. Asfaltering kring servis och slussventil sker i samband med beläggning av körbanan. Avstängningsanordning på tryckrörsledning med dimension ø400, ø500, ø600 och ø700 mm skall utföras med vridspjällventil flänsad typ VAG RSK nr och 94 med inbyggnadsgarnityr Artikelnummer och Inbyggnadsgarnityr består av skyddsrör i plast, som är kapslat och försett med översvämningssäkert visarverk. Övre delen av inbyggnadsgarnityr placeras i ett ø 400 mm betongbrunnsrör L=1000 mm och placeras på en bottenplatta. Flytande rund betäckning med dagöppning 400 mm och med självlåsande lock. Lock och ram skall vara tillverkad i segjärn. Lock skall vara försett med spetthål. Komplett betäckning enligt RSK nr För flänsad ventil skall alltid bult, mutter och bricka av syrafast stål A4 användas. PEB.3 Spolpost i mark Se figur bilaga 20. Vid anslutning till PE rör dimension ø110 mm används förminskningsrör dimension ø63 mm. Dränering anslutes till intilliggande dagvattenledning, där sådan finns. Se figur bilaga 20. Där dagvattenledning saknas, skall spolposten kringfyllas med makadam upp till en nivå av 1.0 meter under markytan PEB.4 Brandpost i mark Komplett brandpost typ Örebro. Brandpost typ ÄB 1939 (RHB 3 Röd) försedd med avtappning och bajonettkoppling med lock. Fotknärör med VRS-anslutning =100 mm. Höjd=1410 mm. Vid anslutning till PE rör ø110 mm används tillhörande förankringskoppling för montering i VRS muff. Samtliga skruvar och muttrar i (A4) syrafast stål. Spindelstång i (A2) rostfritt stål. Betäckning med bottenfläns (2931) av gråjärn. Komplett beteckning med löst lock. Vid anslutning till ledning med dimension ø300 mm och större skall anslutningsledning förses med avstängningsventil. Inspänningsstag tillhandahålles av beställaren.

17 Sida 17 Dränering anslutes till intilliggande dagvattenledning, där sådan finns. Se figur bilaga 20. Där dagvattenledning saknas, skall brandposten kringfyllas med makadam upp till en nivå av 1.0 meter under markytan PEC.411 Luftningsanordning på vattenledning Luftningsanordning på vattenledning skall utföras med automatisk enkelverkande avluftningsventil i tryckklass PN 16 och med anslutning med gänga eller flänsar. Avluftningsventil placeras i ledningsnätets högpunkt och luftaren klarar att evakurera stora och små luftmängder och motverkar undertryck i ledningsnätet. Avluftningsventil och avstängningsventil i tryckklass PN 16 placeras i special tillverkad nedstigningsbrunn av PE material, enligt överenskommelse med beställare. Underhåll och sevicearbete skall kunna skötas från marknivå. PEC.412 Luftningsanordning på tryckavloppsledning Luftningsanordning på avloppsledning skall utföras med automatisk dubbelverkande avluftningsventil i tryckklass PN 16 och anslutning ske med gänga eller flänsar. Avluftningsventil placeras i ledningsnätets högpunkt och luftaren klarar att evakurera stora och små luftmängder och motverkar undertryck i ledningsnätet. Avluftningsventil och avstängningsventil i tryckklass PN 16 placeras i special tillverkad nedstigningsbrunn av PE material, enligt överenskommelse med beställare. Underhåll och sevicearbete skall kunna skötas från marknivå.

18 Sida 18

19 Sida 19

20 Sida 20

Askersunds kommun Sida 1(1)

Askersunds kommun Sida 1(1) Tekniska förvaltningens Material- och arbetsbeskrivning för vatten- och avloppsarbeten Fastställd 2011-04-11 Revidering 01 Revideringsansvarig: VA-chef Askersunds kommun Sida 1(1) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Reviderad 2013-10-09 Material- och arbetsbeskrivning för vatten- och avloppsarbeten INLEDNING

Reviderad 2013-10-09 Material- och arbetsbeskrivning för vatten- och avloppsarbeten INLEDNING 1 INLEDNING Vi på Tekniska Kontoret i Jönköping har en vilja att veta vad som kommer ner i backen och hur. Resultatet av denna vilja ser ni nu framför Er. Skriften skall ses som ett uppslagsverk, uppbyggt

Läs mer

KAPITEL 3 VATTEN OCH AVLOPP

KAPITEL 3 VATTEN OCH AVLOPP KAPITEL 3 VATTEN OCH AVLOPP 3.1 Ledande dokument Anläggnings AMA 13 Allmän material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten, Svensk byggtjänst Dagvattenhanteringsplan (LÄNK) 2011, Tyresö kommun Riktlinjer

Läs mer

EXAMENSARBETE. Förnyelse VA Smedsgatan, Kiruna. Tommy Kemppainen Therese Unander. Högskoleexamen Samhällsbyggnad

EXAMENSARBETE. Förnyelse VA Smedsgatan, Kiruna. Tommy Kemppainen Therese Unander. Högskoleexamen Samhällsbyggnad EXAMENSARBETE Förnyelse VA Smedsgatan, Kiruna Tommy Kemppainen Therese Unander Högskoleexamen Samhällsbyggnad Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Förnyelse VA

Läs mer

Riktlinjer för anslutning av fastigheter utanför verksamhetsområde för allmänt VA

Riktlinjer för anslutning av fastigheter utanför verksamhetsområde för allmänt VA Riktlinjer för anslutning av fastigheter utanför verksamhetsområde för allmänt VA. Anvisningar och information till fastighetsägare utanför verksamhetsområde VA i Trollhättans Kommun. Inledning Lista med

Läs mer

Råd vid anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområdet

Råd vid anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområdet Råd vid anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområdet Råd och anvisningar till fastighetsägare vid anslutning av kommunalt vatten och avlopp utanför verksamhetsområde för allmänt VA i Trollhättans

Läs mer

2014-05-14. Byggnation av vattenverk vid Dösebacka(Dnr KS2014/881-1)

2014-05-14. Byggnation av vattenverk vid Dösebacka(Dnr KS2014/881-1) Tjänsteskrivelse 1(3) Handläggarens namn Anders Holm 2014-05-14 Byggnation av vattenverk vid Dösebacka(Dnr KS2014/881-1) Sammanfattning I stort sett alla framtida investeringar för VA-kollektivet är beroende

Läs mer

2011-09-21 PROJEKTERINGSVÄGLEDNING VERSION 2011-09 -21. Branschregler Säker Vatteninstallation säkervatten.se

2011-09-21 PROJEKTERINGSVÄGLEDNING VERSION 2011-09 -21. Branschregler Säker Vatteninstallation säkervatten.se 2011-09-21 PROJEKTERINGSVÄGLEDNING VERSION 2011-09 -21 Branschregler Säker Vatteninstallation säkervatten.se Innehållsförteckning PROJEKTERINGSVÄGLEDNING Förord... 3 Anvisning... 4 Förklaring... 5 AFC

Läs mer

produktkatalog från Kojapo AB

produktkatalog från Kojapo AB produktkatalog från Kojapo AB Med fokus på Miljövänligare produktion Tillsammans kan vi bidra till att minska koldioxidutsläppen. Därför fördjupar vi samtalen med både kunder och leverantörer om hur metoder

Läs mer

Se rören T 25:2012. Handbok för TV-Inspektion av avloppsledningar inom fastighet

Se rören T 25:2012. Handbok för TV-Inspektion av avloppsledningar inom fastighet Se rören inifrån! T 25:2012 Handbok för TV-Inspektion av avloppsledningar inom fastighet Förord Denna handbok beskriver hur TV-inspektion i fastigheter av avloppsledningar skall dokumenteras och hur observationer

Läs mer

VVS & Kylteknik I Eskilstuna

VVS & Kylteknik I Eskilstuna VVS & Kylteknik HANDLINGSFÖRTECKNING Kv. Hjorten OMBYGGNAD POLISEN. 1 (1) BO Projektnr. Handlingsnummer Bet Handlingens innehåll Skala Handlings dat. Ändrings dat. Informationsritningar Saknas Förslagsritning

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG LEDNINGAR MARK STORÖN VETAB VETLANDA ENERGI OCH TEKNIK AB

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG LEDNINGAR MARK STORÖN VETAB VETLANDA ENERGI OCH TEKNIK AB FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG LEDNINGAR MARK STORÖN VETLANDA ENERGI OCH TEKNIK AB 0685.025 Växjö MARK & VATTEN INGENJÖRERNA AB AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER LEDNINGAR, MARK Tomas Jacobsson STORÖN 0685.025 Förfrågningsunderlag

Läs mer

Vattensäker installation med kopparrör

Vattensäker installation med kopparrör Vattensäker installation med kopparrör Monteringsanvisning med installationsexempel Utgåva 3 2012 Rörmaterial i en byggnad måste vara ekonomiskt, funktionellt, pålitligt och rent. Det ska underlätta planering

Läs mer

Skandinavisk Kommunalteknik AB. www.kommunalteknik.se. Montering och drift. LPS2000E/Ex

Skandinavisk Kommunalteknik AB. www.kommunalteknik.se. Montering och drift. LPS2000E/Ex Skandinavisk Kommunalteknik AB www.kommunalteknik.se Montering och drift LPS2000E/Ex LPS allmänt LPS (Low Pressure Sewer) eller tryckavlopp på svenska, skiljer sig från självfallsystem på flera sätt. Den

Läs mer

Skandinavisk Kommunalteknik AB. www.kommunalteknik.se. Montering och drift. LPS2000D/Q Böjt Utlopp

Skandinavisk Kommunalteknik AB. www.kommunalteknik.se. Montering och drift. LPS2000D/Q Böjt Utlopp Skandinavisk Kommunalteknik AB www.kommunalteknik.se Montering och drift LPS000D/Q Böjt Utlopp LPS allmänt LPS (Low Pressure Sewer) eller Tryckavlopp på svenska, skiljer sig från självfallsystem på flera

Läs mer

ACO STAINLESS. Teknik och installation. Rostfria golvbrunnar, golvrännor och rör

ACO STAINLESS. Teknik och installation. Rostfria golvbrunnar, golvrännor och rör Teknik och installation Rostfria golvbrunnar, golvrännor och rör Innehållsförteckning Inledning... 3 Aco Teknik Rostfritt stål - struktur, ytbehandling och materialspecifikation... 4 Val av stålkvalitet

Läs mer

UPONOR INFRASTRUKTUR EL OCH TELE. Uponor kabelskyddsrörssystem i byggnader, i och ovan mark

UPONOR INFRASTRUKTUR EL OCH TELE. Uponor kabelskyddsrörssystem i byggnader, i och ovan mark UPONOR INFRASTRUKTUR EL OCH TELE Uponor kabelskyddsrörssystem i byggnader, i och ovan mark 12 2010 75004 Uponor el och tele inledning Uponors kabelskyddsrörssystem av PVC och PE används i byggnader, ovan

Läs mer

Montering och drift LPS2000E/Ex

Montering och drift LPS2000E/Ex Montering och drift LPS000E/Ex Skandinavisk Kommunalteknik AB www.kommunalteknik.se Jan 0 Höganäs LPS allmänt LPS (Low Pressure Sewer) eller Tryckavlopp på svenska, skiljer sig från självfallsystem på

Läs mer

161 11 Bromma. Karlsbodavägen 2. Vxl: 08-583 595 00 Fax rec: 08-764 22 17

161 11 Bromma. Karlsbodavägen 2. Vxl: 08-583 595 00 Fax rec: 08-764 22 17 HUVUDKONTOR HUVUDKONTOR 2: Dahl Sverige AB Dahl Sverige AB Box 67 Box 11076 177 22 Järfälla 161 11 Bromma Bes.adress: Ulvsättravägen 1 Bes./lev.adress: Vxl: 08-583 595 00 Karlsbodavägen 2 Fax rec: 08-583

Läs mer

VATTENINSTALLATION 2011:1. säkervatten.se

VATTENINSTALLATION 2011:1. säkervatten.se branschregler : SÄKER VATTENINSTALLATION 2011:1 säkervatten.se 1 2011 Säker Vatten AB Grafisk form: Friberg Grafiska Illustrationer: Runius Design Foto: Svartpunkt AB: Jennifer Nemie, Magnus Glans. Matton,

Läs mer

Sjöfartsverket Skellefteå Lotsstation

Sjöfartsverket Skellefteå Lotsstation Sjöfartsverket Skellefteå Lotsstation VP-ANLÄGGNING MED 17 sidor Stockholm : : Stig Forsman Projektledning AB 2 INNEHÅLLÖRTECKNING Sid 01 SAMMANSATTA BYGGNADSDELAR 5 1 MARKANLÄGGNINGAR 5 5 VA-, VVS-, KYL-

Läs mer

2014-06-04/INOWA INOWA MONTERINGS- ANVISNING INOWA INOMHUSAVLOPP AV PP. Inowa monteringsanvisning Inledning www.terana.se 1 (8) 3

2014-06-04/INOWA INOWA MONTERINGS- ANVISNING INOWA INOMHUSAVLOPP AV PP. Inowa monteringsanvisning Inledning www.terana.se 1 (8) 3 2014-06-04/INOWA INOWA MONTERINGS- ANVISNING INOWA INOMHUSAVLOPP AV PP Inowa monteringsanvisning Inledning www.terana.se 1 (8) 3 Ett kraftigt system för både öppen och dold installation. INOWA är ett komplett

Läs mer

ABVA 2009. Allmänna bestämmelser för användande av Falkenbergs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

ABVA 2009. Allmänna bestämmelser för användande av Falkenbergs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Allmänna bestämmelser för användande av Falkenbergs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning ABVA 2009 Antagen av kommunfullmäktige 2008-10-30 att gälla fr.o.m 2009-01-01 Huvudman för den allmänna

Läs mer

Uponor Energisystem ENERGI

Uponor Energisystem ENERGI Uponor Energisystem INNEHÅLL Inledning... 495 Uponor har en lösning för alla behov... 496 Marken en betydelsefull energikälla... 496 Marken som förnyelsebar energikälla... 496 Borrhålslager och frikyla

Läs mer

Uponor Tryckrörssystem PE100

Uponor Tryckrörssystem PE100 Uponor Tryckrörssystem PE100 1 2013 33005 7.4 Uponor tryckrörssystem PE100 Uponor PE100 är ett tryckrörssystem som används för transport av tryckvatten, spillvatten och processmedier. Systemet tillverkas

Läs mer

RÅD & ANVISNINGAR. Till LEVA i Lysekils ABVA. Råd & anvisningar för den allmänna VA-anläggningen

RÅD & ANVISNINGAR. Till LEVA i Lysekils ABVA. Råd & anvisningar för den allmänna VA-anläggningen RÅD & ANVISNINGAR Till LEVA i Lysekils ABVA Ver. 1.5 2013-05-28 Råd & anvisningar för den allmänna VA-anläggningen Information och råd till fastighetsägare i Lysekils kommun. Foto:Kärnsjön LEVA i Lysekils

Läs mer

Ansökan om nybyggnadskarta samt anmälan för sophämtning och servisanslutning VA

Ansökan om nybyggnadskarta samt anmälan för sophämtning och servisanslutning VA Ansökan om nybyggnadskarta samt anmälan för sophämtning och servisanslutning VA Töreboda Mariestad Gullspång För fastigheten: Belägenhetsadress: Personuppgifter (Fastighetsägare): Personnummer: Namn: Adress:

Läs mer

MultiPex rörsystem. Våga vara smartare! System för säker vatteninstallation

MultiPex rörsystem. Våga vara smartare! System för säker vatteninstallation MultiPex rörsystem Våga vara smartare! System för säker vatteninstallation Systembeskrivning Roth MultiPex rörsystem MultiPex är rörsystemet som är anpassat till, Branschregler Säker Vatteninstallation*.

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Malung-Sälens kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. samt. Information till fastighetsägare

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Malung-Sälens kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. samt. Information till fastighetsägare ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Malung-Sälens kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt Information till fastighetsägare Antagen av Kommunfullmäktige i Malung-Sälens kommun 2008-12-15

Läs mer

Råd och anvisningar, ABVA 2009

Råd och anvisningar, ABVA 2009 VATTEN OCH AVLOPP Råd och anvisningar, ABVA 2009 1 INLEDNING V ä l fungerande vatten- och avloppsförsörjning är en av de viktigaste förutsättningarna för ett fungerande samhälle. VA-verket ansvarar för

Läs mer