TEAL 2A - 2SLN - 2A+ - 2A SLN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TEAL 2A - 2SLN - 2A+ - 2A SLN"

Transkript

1 TEAL 2A - 2SLN - 2A+ - 2A SLN Luftkylda vätskekylaggregat, kw Allmän beskrivning TEAL 2A är ett komplett sortiment av energieffektiva kylare och luft-/vattenvärmepumpar. Utmärkande egenskaper Enhet i klass A Eurovent SLN-enhet med funktion Night Shift Versioner /A: hög verkningsgrad enhet Vattenmoduler integrerade med lagringstank /LN: ljuddämpad enhet Tre pumptyper: standard, utökad och för höga procenthalter glykol (upp till t.ex. 50 %). /SLN: Extremt ljuddämpad enhet Det finns pumpar med inverter på användarsidan. /HP: Reversibel värmepump Integrerad SMARTlink-teknik /DS: enhet med överhettningskylare /ST: enhet med vattenmodul

2 INDEX TEKNISKA EGENSKAPER 3 VERSIONER 4 TILLVAL 4 BESKRIVNING AV TILLBEHÖR OCH HUVUDFUNKTIONER 5 TEKNISKA DATA TEAL 2A 10 TEKNISKA DATA TEAL 2 SLN 11 TEKNISKA DATA TEAL 2A+ 12 TEKNISKA DATA TEAL 2A SLN 13 ELEKTRISKA DATA TEAL 2A - TEAL 2 SLN 14 ELEKTRISKA DATA TEAL 2A+ - TEAL 2A SLN 15 KONFIGURATIONER SOM INTE ÄR MÖJLIGA 16 PUMPDIAGRAM 17 VÄRMEVÄXLARDIAGRAM 18 DRIFTSGRÄNSER Teal 2A - Teal 2SLN 19 DRIFTSGRÄNSER Teal 2A+ - Teal 2A SLN 20 TEAL 2A - KYLPRESTANDA 22 TEAL 2A HP - KYLPRESTANDA 24 TEAL 2A HP - VÄRMEPRESTANDA 26 TEAL 2A HP - ÅTERVINNING 28 TEAL 2A HP - ÅTERVINNING 29 TEAL 2 SLN - KYLPRESTANDA 30 TEAL 2 SLN HP - KYLPRESTANDA 32 TEAL 2 SLN HP - VÄRMEPRESTANDA 34 LJUDNIVÅER TEAL 2A 36 LJUDNIVÅER TEAL 2A LN 36 LJUDNIVÅER TEAL 2 SLN 36 LJUDNIVÅER TEAL 2A+ 37 LJUDNIVÅER TEAL 2A+ LN 37 LJUDNIVÅER TEAL 2A SLN 37 MÅTTRITNINGAR 38 PRAKTISKA TIPS FÖR INSTALLATIONEN 135 2

3 TEKNISKA EGENSKAPER TEAL 2A+ Liten och behändig, luftkondenserad energieffektiv vattenkylare med hermetiska scrollkompressorer, axialfläktar och plattförångare. Köldmedium R410A. STRUKTUR Moduluppbyggd med bärande ram. Tillverkad av förzinkad och polyesterpulverlackerad plåt (färg RAL 7035) vid 180 C. Därmed garanteras mycket hög motståndkraft mot väder och vind. Skruvar och muttrar av rostfritt stål. KOMPRESSORER Parallellanslutna av hermetisk scrollspiraltyp. Försedda med inspektionsfönster för oljenivå, inbyggt överhettningsskydd Klixon samt fjärr- och linjebrytare för oljeutjämning. KONDENSORER Består av mikrokanalbatterier av aluminium i enheter med endast kyla och av batterier med flänspaket med kopparrör och aluminiumflänsar i värmepumpenheter. Om enheten ska installeras i miljöer med särskilt aggressiv atmosfär finns det som tillval elektropläterade batterier med mikrokanaler. Detta alternativ rekommenderas varmt för applikationer i kustområden eller starkt industrialiserade områden. Användning av mikrokanalbatterier istället för koppar-/aluminiumbatterier gör att enhetens sammanlagda vikt blir ca 10 % lägre och minskar mängden köldmedium med minst 30 %. De kondenserande mikrokanalbatterierna är tillverkade helt av aluminiumlegeringar medan de traditionella kondensorerna är tillverkade av kopparrör och flänsar av aluminiumlegering. Forskningen kring aluminiumlegeringar och kondensorernas produktionstekniker gör att vi kan tillverka mikrokanalbatterier där flänsen och röret är tillverkade av olika aluminiumlegeringar med olika elektrokemiska potentialer. På det sättet fungerar flänsen som anod i förhållande till röret men potentialskillnaden är det absoluta inneboende värdet. Batteriets två delar utgör m.a.o. inte ett galvaniskt par där det anodiska materialet är rostbenäget vilket är utmärkande för koppar-/ aluminiumbatterier. Dessutom gör batteriernas placering i V-form enheten mycket liten och behändig. Samtidigt garanteras en ökad luftinsugningsyta vilket lämnar stor plats åt utplaceringen av kyl- och vattenkretsens delar (om vattenkrets finns). Kylkretsarnas kondenserande sektioner arbetar alltid självständigt. För att skydda värmeväxlarna från korrosion och säkerställa en optimal användning av enheten, råder vi att du följer rekommendationerna i instruktionsboken för installation och underhåll för rengöringen av batterierna. För installationer inom en kilometer från kusten är det varmt rekommenderat att använda batterier av koppar/aluminium med rostskyddsbehandling även för de enheter som endast är kalla. ELEKTROPLÄTERADE BATTERIER MED MIKRO- KANALER De elektropläterade batterierna med mikrokanaler genomgår en behandling som innebär nedsänkning av hela värmeväxlaren i en emulsion av organiska hartser, lösningsmedel, joniska stabilisatorer och avjoniserat vatten. Det hela utsätts för inverkan av ett lämpligt elektriskt fält som orsakar bildandet av en kompakt och enhetlig deposition på värmeväxlaren. Denna deposition kommer att ha funktionen att skydda aluminiumet mot korrosion utan att detta drabbar de termofysiska egenskaperna hos detsamma. ELFLÄKTAR Axialfläktar med halvmåneformade blad och transportör som är utformade för att optimera verkningsgraden och sänka bullernivån. Direktanslutna till 6-polig trefaselmotor med inbyggt överhettningsskydd Klixon. Motorns skyddsklass är IP 54. Fläkten omfattar olycksförebyggande skyddsgaller. FÖRÅNGARE Med lödda plattor av rostfritt stål AISI 316 isolerade med huv tillverkad av isolerande material med slutna celler. Modellerna med 2 kylkretsar är försedda med dubbelkretsvärmeväxlare med en enda vattenanslutning. Användning av dubbelkretsvärmeväxlare medger följande: Uppnå högre COP/EER. Minska mängden köldmedium som används i kretsen. Minska enhetens mått och vikt. Underlätta underhållet. Förångaren är utrustad med en temperatursond som skyddar mot frost, flödesvakt och sond för kontroll av returvattentemperaturen från anläggningen. KYLKRETS Omfattar avstängningskran på vätskeledningen, påfyllningsuttag på 5/16, inspektionsfönster för vätska, torkfilter med utbytbar patron i ett stycke och elektronisk expansionsventil. Tryckgivare för läsning, från styrenheten, av hög- och lågtrycksvärden samt respektive förångnings- och kondenseringstemperatur, tryckvakter för högt tryck och säkerhetsventiler. Magnetventilens funktion på vätskeledningen aktiveras av den elektroniska expansionsventilen, som stänger av vätskans väg när magnetventilen stängs på grund av att kretsen stoppas. Den elektroniska ventilen kan på begäran förses med buffertbatteri, som garanterar stängningen även vid strömavbrott. ELPANEL Elpanelen består av: Huvudströmbrytare Automatbrytare för kompressorer med fast inställning Skyddssäkringar för fläktar och hjälpkretsar Fjärrbrytare för fläktar Termomagnetiska brytare för pumpar (om sådana finns) Enkla rena driftskontakter för kompressorer, flläktar och pumpar (om sådana finns) Dubbelt börvärde som ska efterfrågas vid ordertillfället samtidigt som det specificeras om växlingen av börvärde styrs 3

4 från tangentbord eller digital ingång Seriell port RS485 med endast ModBus-protokoll Val av sommar/vinter från digital ingång (endast för enhet /HP) Mikroprocessor för styrning av följande funktioner: --Reglering av vattentemperaturen med ingångskontroll --Frostskydd --Tidsinställning av kompressorer --Automatisk rotation av kompressorernas startsekvens --Larmmeddelanden --Larmkvittering --Kapacitetssteg av effekten som levereras från enheten --Kumulativ larmkontakt för fjärrindikering --Forcering av kapacitetssteg för tryckbegränsning --Registrering av larmhistorik med svarta lådan -funktion Displayen visar följande information: --Inkommande vattentemperatur --Inställd temperatur och inställda differentialer --Larmbeskrivning --Timräknare för kompressorernas drift --Timräknare för antal starter av enhet och pumpar (om sådana finns) --Högt och lågt tryck samt respektive kondenserings- och förångningstemperatur Standardströmförsörjning [V/f/Hz]: 400/3~/50 ±5 %. STYRENHETER OCH SKYDD Tryckvakt för högt tryck med manuell återställning. Högtrycksskydd med automatisk återställning och begränsade ingrepp som styrs av styrenheten. Lågtrycksskydd med automatisk återställning och begränsade ingrepp som styrs av styrenheten. Säkerhetsventil för högt tryck. Frostskyddsgivare i utgången på varje förångare. Mekanisk flödesvakt med skovel (redan installerad). Överhettningsskydd för kompressorer och fläktar. PROVKÖRNING Enheterna provkörs på fabriken och levereras påfyllda med olja och köldmedium. VERSIONER TEAL 2A SLN Extremt ljuddämpad enhet Utöver delarna i TEAL 2A+ har enheten ljudisolerat kompressorutrymme för tillvalet /LN, automatisk fläktvarvtalsregulator och minskning av fläkthastigheten så att luftflödet, och därmed bullernivån, vid nominella driftsförhållanden är lägre än de hos enheten i basversionen. Varvtalsregulatorn medger oavsett att fläktarna roterar med max. hastighet när utetemperaturen är mycket hög respektive låg. Det gör att enheten har samma driftsgränser som TEAL 2A+. TEAL 2A SLN kan dessutom utrustas med tillbehöret Night Shift System som medger samma låga bullernivåer nattetid som den extremt ljuddämpade enheten när bullernivån är en kritisk faktor och samma verkningsgrad som TEAL 2A+ dagtid när elpriserna är högre. TILLVAL Se tabellen över möjliga konfigurationer för de olika tillvalens kompatibilitet och tillgänglighet. /HP: Reversibel värmepump Enheten omfattar följande utöver delarna i versionen med endast kyla: 4-vägs omkastningsventil Köldmedietank Start av mikroprocessorn för omkoppling mellan sommar/ vinter och automatisk avfrostning som styrs oberoende för varje krets. Avfrostningssystemet använder en patenterad logik som, förutom att reglera korrekt utlösning och min. varaktighet, genom omvänd fläktrotation säkerställer rengöringen av batteriet tills avfrostningen är avslutad. /DC: Enhet med återvinningskondensator Förutom funktionerna i TEAL-versionen finns det även en återvinningskondensator på varje köldmediekrets som återvinner 100 % av kondensationsvärmen från varmvattenplattan samt en vätskekollektor. Styrningen startar automatiskt värmeåtervinningen beroende på vattentemperaturen och stoppar återvinningen av säkerhetsskäl när trycket blir för högt. För bästa prestanda ska detta tillbehör användas tillsammans med en fläktstyrningsenhet. /DS: enhet med överhettningskylare Utöver delarna i TEAL 2A+ har enheten en plattvärmeväxlare på varje kylkrets som är serieansluten till det kondenserande batteriet för 20 % återvinning av kondenseringsvärmen för produktionen av varmvatten. Det rekommenderas att lägga till tillbehöret Styrenhet för kondenseringstryck med fläktvarvtalsregulator (om det inte redan finns i aktuell version) för att optimera användningen av tillbehöret. Detta tillval finns även i utförandet /HP men i detta fall ska installationen vara utrustad med avstängning av vattenkretsen på återvinningssidan under funktionen i HP enligt anvisningarna i bruksanvisningen. /LN: ljuddämpad enhet Enheten har dessutom ett kompressorutrymme som är helt ljudsiolerat med ljudisolerande material med ljuddämpande material emellan. /ST: enhet med vattenmodul Enheten kan levereras med isolerad lagringstank och cirkulationspumpar. Det finns följande konfigurationer: /ST 1P: med 1 pump /ST 1PS: med 1 pump och tank /ST 2P: med 2 pumpar 4

5 /ST 2PS: med 2 pumpar och tank /ST 3P: med 3 pumpar /ST 3PS: med 3 pumpar och tank Samtliga vattenmodeller finns även i följande versioner: För PM och för PMS: med pumpar med ökad nyttig uppfordringshöjd med och utan lagringstank För PG och för PGS: med pumpar som lämpar sig för att arbeta med vätskor med upp till 50 % glykol med och utan tank I versionen med 2 cirkulationspumpar (den ena fungerar som reserv för den andra, båda dimensionerade för 100 % av flödet) sker omkopplingen automatiskt, tidsstyrt och i händelse av driftsstörning. I versionen med 3 pumpar (var och en dimensionerad för 33 % av flödet) fungerar de 3 pumparna samtidigt. I händelse av en driftsstörning hos en av pumparna garanteras oavsett upp till 78 % av kyleffekten. Det finns dessutom följande tillbehör: expansionskärl, backventiler (med undantag för version 1P och 1PS) och slussventil i insuget (endast i versioner med tank). IDRIFTTAGNING AV ANLÄGGNINGEN I KYL- NING Enhet med ST 3P - 3PS Om vattentemperaturen är högre än max. gränsvärde när enheten med 3 pumpar startas i läge sommar, startar styrenheten automatiskt enheten med endast 2 pumpar. På det sättet minskas vattenflödet och därmed även förångningstrycket. Därigenom minskas även utloppstrycket vilket förhindrar att enheten blockeras. Den tredje pumpen startar automatiskt när referensvattentemperaturen ligger inom de fastställda gränsvärdena. TILLBEHÖR KYLKRETSTILLBEHÖR Styrenhet för kondenseringstryck med fläktvarvtalsregulator för drift med låga utetemperaturer (standard på version /SLN). Manometrar för högt och lågt tryck. Köldmedietank (standard på versioner HP). Inlopps- och utloppskranar för kompressorer. Buffertbatteri för elektronisk termostatventil. Brine-Kit. VATTENKRETSTILLBEHÖR Inverter för användarpump. Vattenkollektorer för versioner /DS (installationen ska ombesörjas av kunden). Frostskyddsvärmeelement. Beroende på enhetens utförande har det förutom på förångaren även installerats värmeelement eller värmekablar på värmeväxlarna på återvinningssidan, pumpsnäckorna, rören och tankarna. Säkerhetsventil på vattensidan (endast för enheter som är utrustade med en vattemmodul). ELEKTRISKA TILLBEHÖR Seriellt gränssnitt RS485 (i tillägg till standardutförandet). Möjlighet att kommunicera med Carel- och Modbus-Jbusprotokoll. Möjlighet att kommunicera med Echelon- och Bacnet-protokoll. Kan även integreras med övervakningssystem Johnson och Trend. Faskorrigering av cosφ 0,9 vid nominella driftsförhållanden. Utförs på enhetens medföljande utvändiga elpanel med skyddsklass IP 55 (strömförsörjning direkt från huvudledningen ska ombesörjas av installatören). Fjärranvändarterminal (i tillägg till standardutförandet). Variabelt börvärde med fjärrsignal (0-1 V, 0-10 V, 4-20 ma). Styrenhet för vattentemperatur i utlopp. Elektronisk soft-starter. Automatbrytare istället för säkringar. Relä för maximi- och minimispänning. SMARTLINK. Börvärdeskompensation i förhållande till utetemperaturen. Strömförsörjning 415 V/3~/50 Hz ±5 %. Stopp av enheten på grund av lägre temperaturer än driftsgränsen. OLIKA TILLBEHÖR Fläktar EC. Vibrationsskydd av gummi- eller fjädertyp. Kondenserande batteri av lackerad koppar/aluminium (endast för version /HP). Kondenserande mikrokanalbatteri eller av koppar/aluminium med rostskyddsbehandling. Vattenfilter. Specialpall/-släde för leverans i container. Lackering med annan färg RAL än standard. Enheten i partiell BESKRIVNING AV TILLBEHÖR OCH HU- VUDFUNKTIONER DUBBELT BÖRVÄRDE Det går att ställa in två börvärdestemperaturer från mikroprocessorn för produktion av både kall- och varmvatten. Om inget annat anges vid ordertillfället är standardvärdena för kylarfunktion 12/7 C och 15/10 C medan de för värmepumpsfunktion är 40/45 C och 35/40 C. Börvärdestemperaturerna ska oavsett ligga inom enhetens driftsgränser. Växlingen mellan det första och andra börvärdet kan göras från tangentbord eller digital ingång. FLÄKTAR EC Enheterna kan kombineras med de innovativa axialfläktarna EC med likström (Electronically Commutated) och borstlös motor med elektronisk omkoppling. Dessa motorer som har en rotor med permanenta magneter garanterar samma höga verkningsgrad vid samtliga driftsförhållanden och en energibesparing på 15 % per fläkt. 5

6 Mikroprocessorn kan dessutom styra kondenseringen med hjälp av en analog signal (0-10 V) som sänds till varje fläkt. Detta sker genom konstant reglering av luftflödet i förhållande till utetemperaturen. Därigenom sänks även bullernivån. ROSTSKYDDSBEHANDLING PÅ KONDENSE- RANDE BATTERI Detta tillval finns både för mikrokanalbatterier och vanliga koppar-/aluminiumbatterier. Den erbjudna rostskyddsbehandlingen består i passivisering av aluminiumet och försegling med polyuretanbas. Behandlingen utförs i två skikt. Det första är ett primerskikt för passivisering av aluminiumet och det andra ett ytskikt för försegling med polyuretanbas. Produkten har en hög motståndskraft mot rostangrepp och samtliga miljöförhållanden. Välj mellan att behandla eller avstå från att behandla kondensorn utifrån enhetens installationsmiljö och genom att göra en översyn av utsatta metallytor på de strukturer och maskiner som redan finns i miljön. En jämförande översyn är i nuläget det mest tillförlitliga sättet att utföra valet utan att behöva utföra preliminära test eller mätningar med mätinstrument. Angivna referensmiljöer är följande: kustmiljö industrimiljö stadsmiljö med stor befolkningstäthet lantmiljö När det förekommer olika förhållanden samtidigt, även om det bara rör sig om korta stunder, ska du välja att behandla kondensorn för de svåraste miljöförhållandena och inte välja ett mellanting mellan den sämsta och mest gynsamma situationen. Var speciellt noggrann i ditt val i de fall en inte särskilt aggressiv miljö kan förvandlas till en sådan på grund av en lokal och/eller tillfällig orsak. En installation i en till synes måttligt aggressiv stadsmiljö kan t.ex. visa sig vara en högriskmiljö på grund av rökutsläpp från en värmeanläggning eller ett industrikök eller en fläkt för bortledning av lösningsmedel från en småskalig hantverksverksamhet. Rostskyddsbehandling av kondensorn rekommenderas när minst en av följande punkter uppfylls: Det finns rostangrepp på utsatta metallytor i installationsområdet. Avståndet till kusten är mindre än 20 km. Den vanligaste vindriktningen är från havet och i riktning mot enheten. Miljön är en industrimiljö med anmärkningsvärd koncentration av föroreningar. Miljön är en stadsmiljö med hög befolkningstäthet. Miljön är en lantmiljö med organiska utsläpp och utflöden. det saknas i utförandet. ELEKTRONISK TERMOSTATVENTIL (standard) Tack vare denna del kan enheter arbeta vid förhållanden med kylbehov eller mycket varierande funktionssätt som t.ex. samtidig styrning av luftkonditionering och produktion av vatten med hög temperatur. Användningen av den elektroniska termostatventilen medger följande: Maximera värmeväxlingen till förångaren. Minimera svarstiderna på variationerna i belastning och driftsförhållanden. Optimera regleringen av överhettningen. Garantera max. energieffektivitet. TILLBEHÖR NIGHT SHIFT SYSTEM Tillbehöret finns för TEAL 2 SLN och startar enheten med hög verkningsgrad eller låg bullernivå efter behov utifrån de tidsintervall som har ställts in för varje dag. Maskinen kan t.ex. köras med max. energieffektivitet dagtid på sommaren medan den nattetid kan köras med lägre bullernivå i extremt ljuddämpat läge. Nedanstående tidsintervall är förinställda men användaren kan ställa in nya tidsintervall direkt från mikroprocessorns tangentbord. Förinställda tidsintervall Från klockan 8:00 till klockan 20:00 - Läge med hög verkningsgrad Från klockan 20:00 till klockan 8:00 - Extremt ljuddämpat läge BÖRVÄRDESKOMPENSATION i förhållande till utetemperaturen Mikroprocessorstyrningen av enheten kan utföra en dynamisk börvärdeskompensation i förhållande till utetemperaturen. Kompensationen kan vara positiv eller negativ. Med positiv kompensation ökar driftens börvärdestemperatur när utetemperaturen ökar. Med negativ kompensation minskar börvärdestemperaturen istället när utetemperaturen ökar. Kompensationen kan utföras både för sommarbörvärdet och vinterbörvärdet (värmepumpar). Negativ kompensation är förinställd både sommar och vinter men det går att ändra inställningen från mikroprocessorns tangentbord. Om inget annat anges är standardvärdena de som anges i nedanstående diagram. POSITIV KOMPENSATION SOMMAR SET POINT 1 12 / 7 C SET POINT 2 17 / 12 C 5 C TILLBEHÖR BRINE-KIT Tillbehöret används om utloppstemperaturen till förångaren ligger mellan +3 C och -8 C. Tillbehöret består av en ökad värmeisolering av värmeväxlaren och rören, en specifik inställning av tryckvakterna för lågt tryck och frostskyddslarmet samt kontroll av termostatventilens dimensionering. Tillbehöret Kondensationskontrollanordning ska läggas till om 25 C T1 Utetemperatur 35 C T2 6

7 NEGATIV KOMPENSATION SOMMAR SET POINT 2 5 C 17 / 12 C 25 C T1 Utetemperatur SET POINT 1 35 C T2 12 / 7 C FÖRÅNGARE PUMPNINGS- GRUPP PRIMÄRKRETS MED KON- STANT FLÖDE HYDRAULISK BORTKOPPLARE PUMPNINGS- GRUPP SEKUNDÄR- KRETS MED VARIABELT FLÖDE POSITIV KOMPENSATION VINTER SET POINT 2 30 / 40 C 0 C T1 Utetemperatur NEGATIV KOMPENSATION VINTER SET POINT 1 40 / 45 C SET POINT 1 15 C T2 40 / 45 C 5 C I följande figur har anläggningen endast pumpar med variabelt flöde till både primärkretsen och sekundärkretsen. Bypassröret garanterar tillsammans med den modulerande 2-vägsventilen min. vattenflöde till förångaren när det flöde som efterfrågas av användarställena sjunker under tillåten gräns för min. vattenflöde. Detta säkerställer en korrekt värmeväxling till förångaren. Dimensioneringen av bypass-röret och den modulerande 2-vägsventilen utförs för ett mycket lägre vattenflöde än det nominella. Tack vare detta erhålls en anmärkningsvärd minskning av energiförlusterna vid blandningen. Dessa energiförluster förekommer i den klassiska anläggningen p.g.a. den hydrauliska bortkopplaren. 5 C 0 C T1 Utetemperatur SET POINT 2 15 C T2 35 / 40 C Inverter för användarpump (för enhet med vattenmodul ST) Energibesparing: Det har under årens lopp blivit brukligt att använda pumpar med variabelt flöde för att på bästa sätt optimera luftkonditionerings- och kylanläggningen. Blue Box erbjuder tack vare tillbehöret Inverter för användarpump en alternativ metod som bryter mot traditionen: pump med konstant flöde till primärkretsen/pump med variabelt flöde till sekundärkretsen. Jämförelse av två lösningar: 1) Nedanstående figur visar schematiskt en klassisk anläggning med pump med konstant flöde till primärkretsen och pump med variabelt flöde till sekundärkretsen. Notera att det används ett frånkopplingsrör mellan primär- respektive sekundärkretsen (dimensionerat för 100 % av flödet). Om användarställena endast efterfrågar en procentandel av nominell effekt, återcirkuleras det överflödiga flödet av frånkopplingsröret med påföljande förlust av pumpningsenergi. BYPASS-RÖR PUMPNINGSGRUPP PRIMÄRKRETS MED VARIABELT FLÖDE Fördelar med lösningen med Inverter för användarpump: Behov av färre pumppar. Mindre utvändigt mått för de olika maskinerna. Lägre rörkostnader. Mindre tryckförluster. Större energieffektivitet på pumpsidan. Det går i diagrammet att se att det under driftsförhållanden med EUROVENT erhålls en större effektivitet vid delbelastningar för de anläggningar som visas schematiskt. Både pumparnas och kylarens energiförbrukning tas med i beräkningen (kompressorer plus fläktar). EER improvment at partial load 24% 22% 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 100% 75% 50% 25% Total ESEER Improvment 7

8 Under dessa förhållanden kan energibesparingen vara upp till 11 % per år och ibland t.o.m. högre! Driftslogik för Inverter för användarpump: Dp1: Tryckförluster på anläggningssida Dp2: Tryckförluster till förångare FÖRÅNGARE dwi Dp2 dwo PUMP MED INVERTER two MIN. VÄRMEINNEHÅLL pwi Dp1 pwo twi MEDFÖLJANDE MODULERANDE 3-VÄGSVENTIL ANLÄGGNINGSSIDA När samtliga användarställen är i funktion arbetar enhetens pump vid nominellt flöde och med en nyttig uppfordringshöjd på anläggningssidan som motsvarar Dp1 och tryckförluster till förångaren som motsvarar Dp2. Minskningen av anläggningens värmebelastning medför att användarställenas avstängningsventiler stängs. Därmed ökar tryckförlusterna som pumpen måste klara. Samtidigt minskar inverterns styrlogik flödet så att även tryckförlusterna till förångaren minskar. Därigenom återgår den nyttiga uppfordringshöjden till det nominella värdet Dp1. Huvudpunkter för en anläggning med variabelt flöde till primärkretsen: För att anläggningens delar ska arbeta optimalt är det nödvändigt att uppfylla följande huvudpunkter: 1) Min. vattenflöde och medföljande bypass-ventil: Tillbehöret Inverter för användarpump omfattar även 2-vägs bypass-ventilen (medföljer) som är dimensionerad i förhållande till enhetens storlek. Om värmebelastningen är mycket låg på anläggningssidan betyder det att många användarställen är stängda. Därmed ökar tryckförlusterna. Invertern motarbetar variationen av Dp1 som avkänns av sensorn och minskar pumpens varvtal och därigenom flödet. Det finns dock en nedre gräns för flödesvärdet under vilken det inte längre sker en korrekt värmeväxling till förångaren. Temperaturskillnaden som beräknas av förångaren ökar då med risk för att frostskyddslarmet utlöses. Den modulerande 2-vägs bypass-ventilen (noggrant vald utifrån maskinmodellen) förhindrar att frostskyddslarmet utlöses och garanterar min. vattenflöde till förångaren. 2) Min. värmeinnehåll: Vid värmebelastning nära noll, enhet med max. kapacitetssteg för effekten, pump med min. flöde och stängda ventiler i anläggningen finns det risk för att maskinen blockeras p.g.a. frostskyddslarmet. För att undvika detta problem erfordras ett min. värmeinnehåll i sträckan förångare/bypass-ventil. Beräkningen utförs med nedanstående formel: P0 * k Vol = N [l] P 0 : Maskinens totala kyleffekt [kw] N : Invertering av min. kapacitetssteg av enheten k : parameter [L/kW] SCROLLKOMPRES- SORER [L/ k 17, , kw] N Vid beräkningen av min. värmeinnehåll kan vatteninnehållet i förångaren, i vattenmodulens lagringstank (om sådan finns) och i rören mellan bypass-ventilen och förångaren vara till hjälp. Det rekommenderas oavsett att använda 3-vägsventiler på ett visst antal användarställen i anläggningen. Det garanterar ett min. vattenflöde till anläggningen oavsett driftsförhållande. OBS! Om detta tillbehör finns får min. vattentemperatur i utloppet för kallvattenproduktion inte sjunka under 7 C. Dessutom ska temperaturvariationen i projekteringsstadiet vara 5 C. Kontakta säljavdelningen för värden för min. vattentemperatur i utloppet (kallvattenproduktion) och för andra värden för temperaturskillnaden. Kontakta även säljavdelningen vid varmvattenproduktion för lägre vattentemperaturer i utloppet än 40 C. Observera! Min. värmeinnehåll ska alltid vara mellan bypassventilen och förångaren. Detta är en del av min. vatteninnehåll i anläggningen som beskrivs i aktuellt kapitel i bruksanvisningen. Skillnaden mellan min. vatteninnehåll i anläggningen och min. värmeinnehåll kan däremot placeras i valfri punkt i anläggningen. Min. värmeinnehåll medger korrekt drift av enheten även i värmepumpsläget. I maskiner med endast kyla där det används etylenglykolblandningar kan min. värmeinnehåll minskas enligt följande kurvor. För scrollkompressorer: MINSKNING AV MIN. VÄRMEINNEHÅLL -50% -55% -60% -65% -70% -75% -80% -85% -90% -95% -100% 10% 20% 30% % ETYLENGLYKOL Om enheten är i värmepumpsläget minskar inte min. värmeinnehåll även om det finns glykol. 8

9 9

10 TEKNISKA DATA TEAL 2A Enhetsstorlek TEAL 2 A Kylning (bruttovärden) Nominell kyleffekt Total effektförbrukning vid kyla EER ESEER Effektivitetsklass Kylning (värden enligt EN 14511) Nominell kyleffekt EER ESEER Effektivitetsklass TEAL 2 A /HP: Kylning (bruttovärden) Nominell kyleffekt Total effektförbrukning vid kyla EER ESEER Effektivitetsklass Kylning (värden enligt EN 14511) Nominell kyleffekt EER ESEER Effektivitetsklass Uppvärmning (bruttovärden) Nominell värmeeffekt Total effektförbrukning vid värme COP Effektivitetsklass Uppvärmning (värden enligt EN 14511) Nominell värmeeffekt COP Effektivitetsklass Kompressorer Typ Mängd/kylkretsar Kapacitetssteg Fläktar Typ Mängd Luftflöde Förångare Typ Mängd Vattenflöde TEAL 2 A Vattenflöde TEAL 2 A/HP Tryckförluster TEAL 2 A Tryckförluster TEAL 2 A/HP Vattenmodul Lagringstankens kapacitet Expansionskärl Pumptyp Nyttig uppfordringshöjd ST 1P, ST 1PS Nyttig uppfordringshöjd ST 2P, ST 2PS Pumptyp Nyttig uppfordringshöjd ST 3P, ST 3PS Buller Ljudeffektnivå (basenhet) Ljudtrycksnivå (basenhet) Ljudeffektnivå (version LN) Ljudtrycksnivå (version LN) Dimensioner och vikter basenhet Längd Djup Höjd Vikt i drift TEAL 2 A (1) kw (1),(2) kw (1) 3,20 3,22 3,16 3,21 3,22 3,16 3,16 3,14 3,21 3,21 3,15 3,16 4,20 4,22 4,06 4,39 4,34 4,39 4,34 4,36 4,43 4,40 4,38 4,43 A A A A A A A A A A A A (1),(8) kw (1),(8) 3,13 3,16 3,12 3,17 3,17 3,12 3,12 3,11 3,19 3,17 3,12 3,12 (8) 4,02 4,05 3,96 4,23 4,20 4,22 4,18 4,25 4,31 4,30 4,28 4,34 A A A A A A A A A A A A (1) kw (1),(2) kw (1) 3,18 3,20 3,14 3,17 3,19 3,15 3,15 3,13 3,19 3,18 3,14 3,14 4,18 4,19 4,03 4,34 4,30 4,37 4,32 4,34 4,40 4,37 4,36 4,41 A A A A A A A A A A A A (1),(8) kw (1),(8) 3,11 3,14 3,10 3,13 3,15 3,10 3,10 3,10 3,16 3,15 3,10 3,10 (8) 3,99 4,02 3,93 4,18 4,17 4,20 4,16 4,23 4,28 4,27 4,26 4,32 A A A A A A A A A A A A (3) kw (2),(3) kw (3) 3,40 3,25 3,25 3,31 3,29 3,26 3,28 3,26 3,29 3,29 3,26 3,28 A A A A A A A A A A A A (3),(8) kw (3),(8) 3,35 3,22 3,23 3,28 3,26 3,24 3,25 3,24 3,27 3,27 3,24 3,25 A A A A A A A A A A A A Scroll n /n 2/1 2/1 2/2 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 6/2 6/2 6/2 6/2 n Axial n m3/h Platt (6) l/h (6) l/h (7) l/h (6) kpa (6) kpa (7) kpa l l P3 P3 P4 P8 P8 P8 P8 P10 P10 P10 P14 P14 kpa kpa P1 P1 P1 P1 P3 P3 P3 P4 P4 P4 kpa (4) db(a) (5) db(a) (4) db(a) (5) db(a) mm mm mm kg (1) Utetemperatur 35 C. Vattentemperatur inlopp/utlopp förångare 12-7 C. (2) Total effekt utgörs av summan av kompressorernas och fläktarnas energiförbrukning. (3) Utetemperatur 7 C BS, 6 C BU. Vattentemperatur inlopp/utlopp kondensor C. (4) Ljudeffektnivåer beräknade enligt ISO (5) Ljudtrycksnivåer vid 10 meter från enheten i fritt fält och riktningsfaktor Q = (6) Vattentemperatur inlopp/utlopp förångare 12-7 C. (7) Vattentemperatur inlopp/utlopp förångare C. (8) Värden i överensstämmelse med standard EN :2011. Detta schema visar karakteristiska data för bas- och standardversionerna i serien. Se specifik dokumentation för detaljerad information.

11 TEKNISKA DATA TEAL 2 SLN Enhetsstorlek TEAL 2 SLN Kylning (bruttovärden) Nominell kyleffekt Total effektförbrukning vid kyla EER ESEER Effektivitetsklass Kylning (värden enligt EN 14511) Nominell kyleffekt EER ESEER Effektivitetsklass TEAL 2 SLN /HP Kylning (bruttovärden) Nominell kyleffekt Total effektförbrukning vid kyla EER ESEER Effektivitetsklass Kylning (värden enligt EN 14511) Nominell kyleffekt EER ESEER Effektivitetsklass Uppvärmning (bruttovärden) Nominell värmeeffekt Total effektförbrukning vid värme COP Effektivitetsklass Uppvärmning (värden enligt EN 14511) Nominell värmeeffekt COP Effektivitetsklass Kompressorer Typ Mängd/kylkretsar Kapacitetssteg Fläktar Typ Mängd Luftflöde Förångare Typ Mängd Vattenflöde TEAL 2 SLN Vattenflöde TEAL 2 SLN/HP Tryckförluster TEAL 2 SLN Tryckförluster TEAL 2 SLN/HP Vattenmodul Lagringstankens kapacitet Expansionskärl Pumptyp Nyttig uppfordringshöjd ST 1P, ST 1PS Nyttig uppfordringshöjd ST 2P, ST 2PS Pumptyp Nyttig uppfordringshöjd ST 3P, ST 3PS Buller Ljudeffektnivå Ljudtrycksnivå Dimensioner och vikter basenhet Längd Djup Höjd Vikt i drift TEAL 2 SLN (1) kw (1),(2) kw (1) 2,89 2,92 2,84 2,89 2,92 2,84 2,83 2,82 2,91 2,90 2,83 2,83 3,79 3,83 3,64 3,96 3,93 3,94 3,88 3,91 4,01 3,98 3,93 3,98 C B C C B C C C B B C C (1),(8) kw (1),(8) 2,83 2,87 2,80 2,86 2,88 2,80 2,79 2,79 2,89 2,87 2,80 2,81 (8) 3,62 3,67 3,55 3,82 3,81 3,79 3,73 3,81 3,90 3,89 3,84 3,90 C C C C C C C C C C C C (1) kw (1),(2) kw (1) 2,84 2,87 2,78 2,82 2,86 2,79 2,77 2,77 2,85 2,84 2,78 2,78 3,72 3,75 3,57 3,86 3,85 3,87 3,80 3,84 3,93 3,90 3,86 3,90 C C C C C C C C C C C C (1),(8) kw (1),(8) 2,78 2,82 2,75 2,79 2,82 2,76 2,74 2,74 2,83 2,82 2,75 2,75 (8) 3,56 3,60 3,48 3,72 3,73 3,72 3,66 3,74 3,82 3,81 3,77 3,82 C C C C C C C C C C C C (3) kw (2),(3) kw (3) 3,40 3,25 3,25 3,31 3,29 3,26 3,28 3,26 3,29 3,29 3,26 3,28 A A A A A A A A A A A A (3),(8) kw (3),(8) 3,35 3,22 3,23 3,28 3,26 3,24 3,25 3,24 3,27 3,27 3,24 3,25 A A A A A A A A A A A A Scrool n /n 2/1 2/1 2/2 4/2 4/2 4/2 4/2 4/2 6/2 6/2 6/2 6/2 n Axial n m3/h Platt (6) l/h (6) l/h (7) l/h (6) kpa (6) kpa (7) kpa l l P3 P3 P4 P8 P8 P8 P8 P10 P10 P10 P14 P14 kpa kpa P1 P1 P1 P1 P3 P3 P3 P4 P4 P4 kpa (4) db(a) (5) db(a) mm mm mm kg (1) Utetemperatur 35 C. Vattentemperatur inlopp/utlopp förångare 12-7 C. (2) Total effekt utgörs av summan av kompressorernas och fläktarnas energiförbrukning. (3) Utetemperatur 7 C BS, 6 C BU. Vattentemperatur inlopp/utlopp kondensor C. (4) Ljudeffektnivåer beräknade enligt ISO (5) Ljudtrycksnivåer vid 10 meter från enheten i fritt fält och riktningsfaktor Q = 2. (6) Vattentemperatur inlopp/utlopp förångare 12-7 C. (7) Vattentemperatur inlopp/utlopp förångare C. (8) Värden i överensstämmelse med standard EN :2011. Detta schema visar karakteristiska data för bas- och standardversionerna i serien. Se specifik dokumentation för detaljerad information. 11

12 TEKNISKA DATA TEAL 2A+ Enhetsstorlek TEAL 2 A Kylning (bruttovärden) Nominell kyleffekt Total effektförbrukning vid kyla EER ESEER Effektivitetsklass Kylning (värden enligt EN 14511) Nominell kyleffekt EER ESEER Effektivitetsklass TEAL 2 A /HP: Kylning (bruttovärden) Nominell kyleffekt Total effektförbrukning vid kyla EER ESEER Effektivitetsklass Kylning (värden enligt EN 14511) Nominell kyleffekt EER ESEER Effektivitetsklass Uppvärmning (bruttovärden) Nominell värmeeffekt Total effektförbrukning vid värme COP Effektivitetsklass Uppvärmning (värden enligt EN 14511) Nominell värmeeffekt COP Effektivitetsklass Kompressorer Typ Mängd/kylkretsar Kapacitetssteg Fläktar Typ Mängd Luftflöde Förångare Typ Mängd Vattenflöde TEAL 2 A Vattenflöde TEAL 2 A/HP Tryckförluster TEAL 2 A Tryckförluster TEAL 2 A/HP Vattenmodul Lagringstankens kapacitet Expansionskärl Pumptyp Nyttig uppfordringshöjd ST 1P, ST 1PS Nyttig uppfordringshöjd ST 2P, ST 2PS Pumptyp Nyttig uppfordringshöjd ST 3P, ST 3PS Buller Ljudeffektnivå (basenhet) Ljudtrycksnivå (basenhet) Ljudeffektnivå (version LN) Ljudtrycksnivå (version LN) Dimensioner och vikter basenhet Längd Djup Höjd Vikt i drift TEAL 2 A (1) kw (1),(2) kw (1) 3,35 3,35 3,40 3,40 3,40 3,38 3,38 3,39 3,39 3,39 3,39 A A A A A A A A A A A (1),(8) kw (1),(8) 3,29 3,29 3,36 3,35 3,35 3,33 3,33 3,35 3,35 3,34 3,34 (8) 4,13 4,26 4,33 4,29 4,26 4,28 4,30 4,25 4,20 4,30 4,28 A A A A A A A A A A A (1) kw (1),(2) kw (1) 3,28 3,28 3,32 3,33 3,32 3,22 3,30 3,23 3,24 3,23 3,30 A A A A A A A A A A A (1),(8) kw (1),(8) 3,21 3,22 3,29 3,28 3,27 3,18 3,26 3,19 3,20 3,19 3,26 (8) 4,03 4,16 4,23 4,19 4,16 4,08 4,20 4,05 4,01 4,09 4,17 A A A A A A A A A A A (3) kw (2),(3) kw (3) 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 3,27 3,35 3,27 3,25 3,28 3,35 A A A A A A A A A A A (3),(8) kw (3),(8) 3,33 3,34 3,35 3,34 3,34 3,24 3,33 3,25 3,23 3,26 3,33 A A A A A A A A A A A Scroll n /n 2/1 3/1 4/2 5/2 6/2 4/2 4/2 5/2 6/2 6/2 6/2 % 50% 33% 25% 20% 17% 24% 25% 19% 17% 15% 17% Axial n m 3 /h Platt (6) m 3 /h 15,3 23,0 31,1 38,9 46,7 53,6 64,2 69,7 75,1 85,8 96,4 (6) m 3 /h 14,8 22,2 30,2 37,7 45,2 52,9 62,2 68,7 74,5 84,4 93,3 (7) m 3 /h 15,4 23,2 30,9 38,6 46,3 55,3 64,0 71,8 77,8 88,2 96,0 (6) kpa (6) kpa (7) kpa l l kpa kpa kpa (4) db(a) (5) db(a) (4) db(a) (5) db(a) mm mm mm kg (1) Utetemperatur 35 C. Vattentemperatur inlopp/utlopp förångare 12-7 C. (2) Total effekt utgörs av summan av kompressorernas och fläktarnas energiförbrukning. (3) Utetemperatur 7 C BS, 6 C BU. Vattentemperatur inlopp/utlopp kondensor C. (4) Ljudeffektnivåer beräknade enligt ISO (5) Ljudtrycksnivåer vid 10 meter från enheten i fritt fält och riktningsfaktor Q = (6) Vattentemperatur inlopp/utlopp förångare 12-7 C. (7) Vattentemperatur inlopp/utlopp förångare C. (8) Värden i överensstämmelse med standard EN :2011. Detta schema visar karakteristiska data för bas- och standardversionerna i serien. Se specifik dokumentation för detaljerad information.

13 TEKNISKA DATA TEAL 2A SLN Enhetsstorlek TEAL 2 SLN Kylning (bruttovärden) Nominell kyleffekt Total effektförbrukning vid kyla EER ESEER Effektivitetsklass Kylning (värden enligt EN 14511) Nominell kyleffekt EER ESEER Effektivitetsklass TEAL 2 SLN /HP Kylning (bruttovärden) Nominell kyleffekt Total effektförbrukning vid kyla EER ESEER Effektivitetsklass Kylning (värden enligt EN 14511) Nominell kyleffekt EER ESEER Effektivitetsklass Uppvärmning (bruttovärden) Nominell värmeeffekt Total effektförbrukning vid värme COP Effektivitetsklass Uppvärmning (värden enligt EN 14511) Nominell värmeeffekt COP Effektivitetsklass Kompressorer Typ Mängd/kylkretsar Kapacitetssteg Fläktar Typ Mängd Luftflöde Förångare Typ Mängd Vattenflöde TEAL 2 SLN Vattenflöde TEAL 2 SLN/HP Tryckförluster TEAL 2 SLN Tryckförluster TEAL 2 SLN/HP Vattenmodul Lagringstankens kapacitet Expansionskärl Pumptyp Nyttig uppfordringshöjd ST 1P, ST 1PS Nyttig uppfordringshöjd ST 2P, ST 2PS Pumptyp Nyttig uppfordringshöjd ST 3P, ST 3PS Buller Ljudeffektnivå Ljudtrycksnivå Dimensioner och vikter basenhet Längd Djup Höjd Vikt i drift TEAL 2 SLN (1) kw (1),(2) kw (1) 3,27 3,27 3,32 3,32 3,32 3,30 3,28 3,30 3,31 3,29 3,28 A A A A A A A A A A A (1),(8) kw (1),(8) 3,21 3,22 3,28 3,27 3,27 3,26 3,24 3,26 3,27 3,25 3,24 (8) 3,97 4,09 4,16 4,12 4,09 4,12 4,12 4,07 4,05 4,13 4,10 A A A A A A A A A A A (1) kw (1),(2) kw (1) 3,10 3,10 3,13 3,13 3,13 3,01 3,10 3,02 3,03 3,02 3,10 B B B B B B B B B B B (1),(8) kw (1),(8) 3,04 3,05 3,10 3,09 3,09 2,98 3,07 2,99 3,00 2,98 3,07 (8) 3,87 3,99 4,04 4,00 3,98 3,86 4,00 3,83 3,98 4,06 4,15 B B B B B B B B B B B (3) kw (2),(3) kw (3) 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 3,27 3,35 3,27 3,25 3,28 3,35 A A A A A A A A A A A (3),(8) kw (3),(8) 3,33 3,34 3,35 3,34 3,34 3,24 3,33 3,25 3,23 3,26 3,33 A A A A A A A A A A A Scrool n /n 2/1 3/1 4/2 5/2 6/2 4/2 4/2 5/2 6/2 6/2 6/2 % 50% 33% 25% 20% 17% 24% 25% 19% 17% 15% 17% Axial n m 3 /h Platt (6) m 3 /h 14,9 22,4 30,3 37,9 45,5 52,3 62,6 67,9 73,3 83,6 93,8 (6) m 3 /h 14,5 21,7 29,4 36,7 44,1 51,6 60,6 66,9 72,6 82,2 90,9 (7) m 3 /h 15,4 23,2 30,9 38,6 46,3 55,3 64,0 71,8 77,8 88,2 96,0 (6) kpa (6) kpa (7) kpa l l kpa kpa kpa (4) db(a) (5) db(a) mm mm mm kg (1) Utetemperatur 35 C. Vattentemperatur inlopp/utlopp förångare 12-7 C. (2) Total effekt utgörs av summan av kompressorernas och fläktarnas energiförbrukning. (3) Utetemperatur 7 C BS, 6 C BU. Vattentemperatur inlopp/utlopp kondensor C. (4) Ljudeffektnivåer beräknade enligt ISO (5) Ljudtrycksnivåer vid 10 meter från enheten i fritt fält och riktningsfaktor Q = 2. (6) Vattentemperatur inlopp/utlopp förångare 12-7 C. (7) Vattentemperatur inlopp/utlopp förångare C. (8) Värden i överensstämmelse med standard EN :2011. Detta schema visar karakteristiska data för bas- och standardversionerna i serien. Se specifik dokumentation för detaljerad information. 13

14 ELEKTRISKA DATA TEAL 2A - TEAL 2 SLN Enhetsstorlek Max. effektförbrukning Max. strömförbrukning Max. startström Max. startström med soft-satrter Fläktens märkeffekt Fläktens märkström Pumpens märkeffekt Pumpens märkström Pumpens märkeffekt Pumpens märkström Strömförsörjning Hjälpström Enhetsstorlek Max. effektförbrukning Max. strömförbrukning Max. startström Max. startström med soft-satrter Fläktens märkeffekt Fläktens märkström Pumpens märkeffekt Pumpens märkström Pumpens märkeffekt Pumpens märkström Strömförsörjning Hjälpström (1),(3) kw 49,2 69,7 100,8 118,9 139,4 156,4 (51,4) (71,9) (106,4) (124,5) (145,0) (162,0) (2),(3) A 81,5 116,9 168,4 198,4 233,8 263,0 (86,5) (121,9) (183,3) (213,3) (248,7) (277,9) (4) A (275) (373) (410) (464) (499) (529) (4) A (185) (253) (279) (323) (356) (400) n x kw 2 x 2,0 3 x 2,0 4 x 2,0 5 x 2,0 6 x 2,0 6 x 2,0 n x A 2 x 4,3 3 x 4,3 4 x 4,3 5 x 4,3 6 x 4,3 6 x 4,3 (5) kw 2,2 2,2 3,0 5,5 5,5 5,5 (5) A 5,0 5,0 6,2 11,0 11,0 11,0 (6) kw - - 5,6 5,6 5,6 5,6 (6) A ,9 14,9 14,9 14,9 V/ph/Hz 400/3~/50 400/3~/50 400/3~/50 400/3~/50 400/3~/50 400/3~/50 V/ph/Hz /1~/ /1~/ /1~/ /1~/ /1~/ /1~/50 (1),(3) kw 182,8 201,6 209,1 236,6 275,2 302,4 (189,4) (209,1) (216,6) (245,6) (286,2) (313,4) (2),(3) A 303,3 336,8 350,7 398,7 457,1 505,2 (318,4) (351,9) (365,8) (417,4) (478,3) (526,4) (4) A (545) (578) (617) (668) (705) (753) (4) A (449) (457) (500) (540) (586) (634) n x kw 7 x 2,0 8 x 2,0 9 x 2,0 10 x 2,0 11 x 2,0 12 x 2,0 n x A 7 x 4,3 8 x 4,3 9 x 4,3 10 x 4,3 11 x 4,3 12 x 4,3 (5) kw 5,5 7,5 7,5 7,5 11,0 11,0 (5) A 11,0 14,5 14,5 14,5 21,2 21,2 (6) kw 6,6 6,6 6,6 9,0 9,0 9,0 (6) A 15,1 15,1 15,1 18,7 18,7 18,7 V/ph/Hz 400/3~/50 400/3~/50 400/3~/50 400/3~/50 400/3~/50 400/3~/50 V/ph/Hz /1~/ /1~/ /1~/ /1~/ /1~/ /1~/50 (1) Eleffekt som måste levereras från elnätet för driften av enheten. (2) Max. strömförbrukning för enheten. Detta värde överskrids aldrig och måste användas för dimensionering av ledningen och respektive skydd (se elschemat som följer med enheterna). (3) Värdena inom parentes hänvisar till enheten i version ST (enheter med lagringstank och pumpar eller enheter med endast pumpar). (4) Max. startström beräknad på starten av kompressorn med högre effekt och max. strömförbrukning för alla andra anordningar. (5) Versioner: ST 1P, ST 1PS, ST 2P, ST 2PS. Värdena hänvisar till en enskild pump. 14

15 ELEKTRISKA DATA TEAL 2A+ - TEAL 2A SLN Enhetsstorlek Max. effektförbrukning Max. strömförbrukning Max. startström Max. startström med soft-satrter Fläktens märkeffekt Fläktens märkström Pumpens märkeffekt Pumpens märkström Pumpens märkeffekt Pumpens märkström Strömförsörjning Hjälpström Enhetsstorlek Max. effektförbrukning Max. strömförbrukning Max. startström Max. startström med soft-satrter Fläktens märkeffekt Fläktens märkström Pumpens märkeffekt Pumpens märkström Pumpens märkeffekt Pumpens märkström Strömförsörjning Hjälpström (1),(3) kw 39,2 58,7 78,3 97,9 117,5 132,9 (40,7) (60,6) (80,5) (100,9) (121,5) (136,9) (2),(3) A 69,2 103,8 138,4 173,0 207,6 223,5 (72,6) (108,3) (143,0) (179,1) (215,4) (231,3) (4) A (216) (252) (287) (323) (359) (482) (4) A (185) (253) (279) (323) (356) (400) n x kw 2 x 2,0 3 x 2,0 4 x 2,0 5 x 2,0 6 x 2,0 7 x 2,0 n x A 2 x 4,3 3 x 4,3 4 x 4,3 5 x 4,3 6 x 4,3 7 x 4,3 (5) kw 1,5 1,9 2,2 3,0 4,0 4,0 (5) A 3,4 4,5 4,6 6,1 7,8 7,8 (6) kw 1,1 1,5 1,5 1,9 (6) A 2,4 3,4 3,4 4,5 V/ph/Hz 400/3~/50 400/3~/50 400/3~/50 400/3~/50 400/3~/50 400/3~/50 V/ph/Hz /1~/ /1~/ /1~/ /1~/ /1~/ /1~/50 (1),(3) kw 160,4 173,0 185,6 213,1 252,6 (164,4) (178,5) (193,1) (220,6) (260,1) (2),(3) A 271,6 291,4 311,3 359,3 419,3 (279,4) (301,8) (325,6) (373,6) (433,6) (4) A (530) (553) (553) (624) (684) (4) A (449) (457) (500) (540) (586) n x kw 8 x 2,0 9 x 2,0 10 x 2,0 11 x 2,0 12 x 3,0 n x A 8 x 4,3 9 x 4,3 10 x 4,3 11 x 4,3 12 x 5,3 (5) kw 4,0 5,5 7,5 7,5 7,5 (5) A 7,8 10,4 14,3 14,3 14,3 (6) kw 1,9 1,9 2,2 2,2 2,2 (6) A 4,5 4,5 4,6 4,6 4,6 V/ph/Hz 400/3~/50 400/3~/50 400/3~/50 400/3~/50 400/3~/50 V/ph/Hz /1~/ /1~/ /1~/ /1~/ /1~/50 (1) Eleffekt som måste levereras från elnätet för driften av enheten. (2) Max. strömförbrukning för enheten. Detta värde överskrids aldrig och måste användas för dimensionering av ledningen och respektive skydd (se elschemat som följer med enheterna). (3) Värdena inom parentes hänvisar till enheten i version ST (enheter med lagringstank och pumpar eller enheter med endast pumpar). (4) Max. startström beräknad på starten av kompressorn med högre effekt och max. strömförbrukning för alla andra anordningar. (5) Versioner: ST 1P, ST 1PS, ST 2P, ST 2PS. Värdena hänvisar till en enskild pump. 15

16 KONFIGURATIONER SOM INTE ÄR MÖJLIGA CH /DC /ST 1PS CH /DC /ST 2PS CH /DC /ST 3PS CH /DS /ST 1PS CH /DS /ST 3PS HP /DC HP /DS /ST 1PS HP /DS /ST 3PS 11.2 *!! -! - "! " " -! - "! " - " " " " " " 28.4! -!!! "!! 34.4! -!!! "!! 38.4! -!!! "!! 43.4! -!!! "!! 47.4! -!!! "!! 50.6! -!!! "!! 57.6! -!!! "!! 64.6! -!!! "!! 70.6! -!!! "!! - = INTE TILLGÄNGLIG " = INTE MÖJLIG! = MÖJLIG * = I STORLEK 11.2 ÖVERSKRIDER PUMPARNA I VERSION 2PM-2PMS OCH 2PG-2PGS MASKINENS UTVÄNDIGA MÅTT MED TOTALT 11 mm. I SAMTLIGA ANDRA STORLEKAR FINNS DE STÖRRE PUMPARNA I SAMMA VERSIONER SOM STANDARDPUMPARNA. (**) = DS på värmepumparna används endast i sommardrift. TETRIS 2A+ - 2ASLN CH /DS CH /DC /ST 1P CH /DC /ST 3P CH /DC /ST 1PS CH /DC /ST 2PS CH /DC /ST 3PS CH /DS /ST 1P CH /DS /ST 3P CH /DS /ST 1PS CH /DS /ST 3PS HP /DS HP /DC HP /DS /ST 1P HP /DS /ST 2P HP /DS /ST 3P HP /DS /ST 1PS HP /DS /ST 2PS HP /DS /ST 3PS TETRIS 2A - 2SLN 8.2!!!!!!!!!!! " " "! " "! 13.3!!! " "!!!!!! "!!!!!! 18.4!!! "! "!! " "! "!!! " " " 23.5!!!!!!!!!!! "!!!!!! 27.6!!! "! "!!!!! "!!!!!! 32.7 * " " " * " " " " " * " " " " " " " 37.8 * " " " * " " " " " * " " " " " " " 41.9 * " " " * " " " " " * " " " " " " " 47.1 * " " " * " " " " " * " " " " " " " * " " " * " " " " " * " " " " " " " * " " " * " " " " " * " " " " " " " " = INTE MÖJLIG! = MÖJLIG * = Återhämtningen Växlarna collettorare från utanför enheten. Leverans och installation av kollektorerna av kunden 16

Teal W. Vätskekylda vätskekylaggregat, 40-615 kw

Teal W. Vätskekylda vätskekylaggregat, 40-615 kw Teal W Vätskekylda vätskekylaggregat, 40-615 kw Allmän beskrivning Teal W är ett komplett sortiment av energieffektiva kylare och vatten/vattenvärmepumpar. Utmärkande egenskaper Högeffektiv enhet Mycket

Läs mer

MAROON 2. 6-78 kw. Allmän information. Utmärkande egenskaper

MAROON 2. 6-78 kw. Allmän information. Utmärkande egenskaper 6-78 kw llmän information Ny värmepumpsserie med scrollkompressorer med och utan ånginsprutning. Version /HT i 15 storlekar Kyleffekt (35; W7): 6-73 kw Värmeeffekt (7; W45): 6-78 kw Version /MT i 17 storlekar

Läs mer

INDIGO. Luft-/vattenvärmepump med inverterstyrd likströmskompressor, 10-21 kw. Utmärkande egenskaper. Allmän information

INDIGO. Luft-/vattenvärmepump med inverterstyrd likströmskompressor, 10-21 kw. Utmärkande egenskaper. Allmän information Luft-/vattenvärmepump med inverterstyrd likströmskompressor, 10-21 kw Allmän information Standardversionen finns i två storlekar: Nominell kyleffekt (A35; W7): 10-18 kw Nominell värmeeffekt (A7; W45):

Läs mer

CELEST. Luftkylda vätskekylaggregat, 8 38 kw

CELEST. Luftkylda vätskekylaggregat, 8 38 kw CELEST ATM Luftkylda vätskekylaggregat, 8 38 kw Allmänt En heltäckande produktserie med tolv modeller, utvecklade och konstruerade för maximal komfort och mycket höga miljökrav. Tillgängliga konfigurationer

Läs mer

AZURA. Luft/vätske-multifunktionsaggregat, 31 211 kw

AZURA. Luft/vätske-multifunktionsaggregat, 31 211 kw AZURA STM Luft/vätske-multifunktionsaggregat, 31 211 kw Allmänt Luft/vätske-multifunktionsaggregat med oberoende produktion av kylvatten och varmvatten. Utrustad med axialfläktar och hermetiska scrollkompressorer.

Läs mer

Luft-till-vatten splitsystem

Luft-till-vatten splitsystem Luft-till-vatten splitsystem systemarkitektur Luft-tiLL-vatten splitsystem Carrier presenterar Xp energy den innovativa värmelösningen för bostadsapplikationer luft-till-vatten splitsystem. vi konstruerade

Läs mer

Serie COBALT PRO FC. 320 1300 kw. Allmän information Energieffektiv kylare med även inverterstyrda skruvkompressorer och rörvärmeväxlare

Serie COBALT PRO FC. 320 1300 kw. Allmän information Energieffektiv kylare med även inverterstyrda skruvkompressorer och rörvärmeväxlare Serie COBALT PRO FC 320 1300 kw Allmän information Energieffektiv kylare med även inverterstyrda skruvkompressorer och rörvärmeväxlare Konfigurationer HE: Högeffektiv enhet HEi: enhet med hybrida kompressorer

Läs mer

Kylmedelkylda Vätskekylaggregat TCHVZ

Kylmedelkylda Vätskekylaggregat TCHVZ Kylmedelkylda Vätskekylaggregat TCHVZ 2400-2560 Serie Z-Flow Kyl AMA PAK.5211 390-550 kw Aggregaten, optimerade för R134a, är avsedda för kylning av vatten eller brine i system för komfortkyla med köldbärare

Läs mer

Dokumentnamn: Projektnamn:

Dokumentnamn: Projektnamn: P PAK.5 PAK.521 PAK.5212 APPARATER, LEDNINGAR M.M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT KYLKOMPRESSORAGGREGAT OCH VÄRMEPUMPS- AGGREGAT Vätskekylaggregat, typ enhetsaggregat Vätskekylaggregat, typ enhetsaggregat,

Läs mer

Z-POWER Z-FLOW &KLOOHUWHNQRORJL I U HIIHNWLYD +9$& V\VWHP

Z-POWER Z-FLOW &KLOOHUWHNQRORJL I U HIIHNWLYD +9$& V\VWHP Z-POWER Z-FLOW Z-POWER Z-FLOW Teknologi och effektivitet är vinnare. Z-POWER (R134a) och Z-FLOW vätskekylaggregat från RHOSS har konstruerats för att erbjuda effektiva, mångsidiga och teknologiskt avancerade

Läs mer

COS luftkylda kylaggregat

COS luftkylda kylaggregat 1.1401.13 COS luftkylda kylaggregat Nu även med Bitzer Allmänt COS tillverkar kylaggregat för industriella och kommersiella installationer. Aggregaten är avsedda för utomhusplacering och är korrosionsskyddade

Läs mer

Dokumentnamn: Projektnamn:

Dokumentnamn: Projektnamn: P PAK.5 PAK.5212 APPARATER, LEDNINGAR M.M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT KYLKOMPRESSORAGGREGAT OCH VÄRMEPUMPS- AGGREGAT VÄTSKEKYLAGGREGAT, TYP ENHETSAGGREGAT MED LUFTKYLD KONDENSOR I värmepumpsutförande

Läs mer

CH CH R 290 AIR TECH CONDITIONING

CH CH R 290 AIR TECH CONDITIONING TECH LINE AIR TECH CONDITIONING LINE CH CH R 290 H Bicold Engineering Srl har alltid tillverkat energieffektiva och miljövänliga produkter och efterlever Europadirektiv och standarder samt uppmärksammar

Läs mer

OXFORDTM. Luftkylda vätskekylaggregat, kw. Allmänt Luftkylda vätskekylaggregat med axialfläkt och hermetisk scrollkompressor.

OXFORDTM. Luftkylda vätskekylaggregat, kw. Allmänt Luftkylda vätskekylaggregat med axialfläkt och hermetisk scrollkompressor. TM Luftkylda vätskekylaggregat, 41-125 kw llmänt Luftkylda vätskekylaggregat med axialfläkt och hermetisk scrollkompressor. Versioner : Energiklass HP. Reversibel värme LE: Utan förångare, för anslutning

Läs mer

Datablad Geo låg. 1. Köldmediemodul 2. Övrepanel 3. Frontpanel 4. Framledningvärme/kyla 5. Returledningvärme/kyla

Datablad Geo låg. 1. Köldmediemodul 2. Övrepanel 3. Frontpanel 4. Framledningvärme/kyla 5. Returledningvärme/kyla Datablad serien Datablad låg 3 10 7 6 5 4 8 2 9 1 700 1000 600 1. Köldmediemodul 2. Övrepanel 3. Frontpanel 4. Framledningvärme/kyla 5. Returledningvärme/kyla 6. Framledningbrine 7. Returledningbrine 8.

Läs mer

Transkritisk CO2 kylning med värmeåtervinning

Transkritisk CO2 kylning med värmeåtervinning Transkritisk CO2 kylning med värmeåtervinning Författare: Kenneth Bank Madsen, Danfoss A/S & Peter Bjerg, Danfoss A/S Transkritiska CO 2 system har erövrat stora marknadsandelar de senaste åren, och baserat

Läs mer

Vätskekylda vätskekylare

Vätskekylda vätskekylare EPLW03-28 Vätskekylda vätskekylare EUW(L)*40-200M(A)XY Indirekta system Daikins unika ställning som tillverkare av luftkonditioneringsutrustning, kompressorer och ozonvänliga köldmedier har lett till dess

Läs mer

Dokumentnamn: Projektnamn:

Dokumentnamn: Projektnamn: P PAK.5 PAK.521 PAK.5211 APPARATER, LEDNINGAR M.M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT KYLKOMPRESSORAGGREGAT OCH VÄRMEPUMPS- AGGREGAT Vätskekylaggregat, typ enhetsaggregat Vätskekylaggregat, typ enhetsaggregat,

Läs mer

MINI-α PLUS VÄRMEPUMP / AIRCONDITION STYRNING FÖR EN ELLER TVÅ KOMPRESSORER

MINI-α PLUS VÄRMEPUMP / AIRCONDITION STYRNING FÖR EN ELLER TVÅ KOMPRESSORER MINI-α PLUS VÄRMEPUMP / AIRCONDITION STYRNING FÖR EN ELLER TVÅ KOMPRESSORER 1. Introduktion Mini Alfa Plus är en kompact (32x74mm) elektronisk övervakning för luftkonditioneringssystem baserade på en ensam

Läs mer

Vakuumalstrare. Vakuumalstrare

Vakuumalstrare. Vakuumalstrare 7 Om vakuumalstrare Systemets hjärta n är systemets hjärta. Här skapas det undertryck som driver sugluften. I sugsystem av den här typen ligger vakuumet på - ka. I normala punktutsugnings- och städsystem

Läs mer

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW är en ny generation luft/vattenvärmepumpar. Här förenar vi mer än 35 års erfarenhet av värmepumpteknik med den senaste utvecklingen. Resultatet blir en värmepump

Läs mer

FLÄKTKONVEKTOR 42N DEN NYA GENERATIONEN ELEGANS, PRESTANDA, KOMFORT

FLÄKTKONVEKTOR 42N DEN NYA GENERATIONEN ELEGANS, PRESTANDA, KOMFORT FLÄKTKONVEKTOR 42N DEN NYA GENERATIONEN ELEGANS, PRESTANDA, KOMFORT ENERGIEFFEKTIVITET EN SJÄLVKLAR SUCCE Den nya IDROFAN passar väl med de nya normerna för energisnåla byggnader. Den erbjuder ökade energibesparingar

Läs mer

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP AQUASNAP JUNIOR LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP 30RA/30RH ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP ALLA VIKTIGA KOMPONENTER FINNS REDAN INBYGGDA... Med Aquasnap Junior är vår redan så populära Aquasnap-produktfamilj

Läs mer

RCTM. Kondensor 8-1200 kw. RC Low upp till 66 kw. RC Mid&High upp till 1200 kw. Egenskaper. Allmänt

RCTM. Kondensor 8-1200 kw. RC Low upp till 66 kw. RC Mid&High upp till 1200 kw. Egenskaper. Allmänt TM Kondensor 8-1200 kw RC Low upp till 66 kw RC Mid&High upp till 1200 kw Allmänt RC är en serie robusta och pålitliga externa luftkylda kondensorer som kan användas både till luftkonditionering och industriella

Läs mer

Luftkylt vätskekylaggregat

Luftkylt vätskekylaggregat PRI-P.NX/K/*052 0802P/*/*.50828 AQS/Climaveneta NX/K/*052 0802P/*/* 4 storlekar 42 222 kw Luftkylt vätskekylaggregat för montering utomhus Produktinformation PRI-P.NX/K/*052 0802P/*/*.50828 Innehållsförteckning

Läs mer

CTE finns både som förångare och fläktluftskylare.

CTE finns både som förångare och fläktluftskylare. Effektområde 0,7 57 kw CTE är kompakta enheter speciellt framtagna att användas i rum för lagring av färska och frysta produkter. Hela serien är utrustad med högeffektiva lameller av aluminium och invändigt

Läs mer

ELEKTRONISKT TRYCKHÅLLNINGSSYSTEM

ELEKTRONISKT TRYCKHÅLLNINGSSYSTEM ELEKTRONISKT TRYCKHÅLLNINGSSYSTEM DAB e.sybox tillkom efter en idé om ergonomisk teknik* och är utvecklad genom 37 års erfarenhet och kunskap inom mekanik och elektronik för pumpar. Det här är en ny PATENTERAD

Läs mer

FLÄKTKONVEKTOR FLÄKTKONVEKTOR - 42EM IDEALISK FÖR KONTOR, HOTELL OCH SKOLOR

FLÄKTKONVEKTOR FLÄKTKONVEKTOR - 42EM IDEALISK FÖR KONTOR, HOTELL OCH SKOLOR AT M O S P H E R ATM FLÄKTKONVEKTOR FLÄKTKONVEKTOR - 42EM IDEALISK FÖR KONTOR, HOTELL OCH SKOLOR TÄCKER ALLA BEHOV Med 42EM erbjuder Carrier ett brett urval av lösningar inom luftkonditionering, anpassade

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

Värmeåtervinningsaggregat HERU

Värmeåtervinningsaggregat HERU Värmeåtervinningsaggregat HERU HERU 50 och 75 Värmeåtervinningsaggregatet HERU är konstruerat för till- och frånluftsventilation för villor, kontor och andra lokaler där stora krav ställs på hög temperaturverkningsgrad,

Läs mer

LUFTKYLDA VÄTSKEKYLAGGREGAT

LUFTKYLDA VÄTSKEKYLAGGREGAT LUFTKYLDA VÄTSKEKYLAGGREGAT TILLÄMPADE SYSTEM www.daikin.se ENBART KYLA VÄRMEPUMP EWAQ080-260DAYN - EWYQ080-250DAYN - OM DAIKIN Daikin har ett världsomspännande rykte som är baserat på över 80 års erfarenhet

Läs mer

Fläktkonvektorer FWZ-AT/AF FWR-AT/AF FWS-AT/AF FWP-AT. Fläktkonvektorer med borstlös DC-motor med inverter

Fläktkonvektorer FWZ-AT/AF FWR-AT/AF FWS-AT/AF FWP-AT. Fläktkonvektorer med borstlös DC-motor med inverter Fläktkonvektorer Fläktkonvektorer med borstlös DC-motor med inverter Upp till 70% energibesparing med BLDC motorteknik Omedelbar justering till förändringar av temperatur och relativ luftfuktighet Låga

Läs mer

CCO kit Compact Change Over

CCO kit Compact Change Over kit Compact Change Over 6-vägs växelventil med motor CCO Möjliggör värme & kyla i produkter med endast en värmeväxlarkrets Exakt flödesreglering För 4-rörssystem kyla/värme Ventil PN10, DN10, Kvs 0,9 m

Läs mer

Produktblad NLW. Aermec. Innehållsförteckning 1.0830.10 2008-10-06. Allmänt...s. 2 Leveransomfattning...s. 2. Tekniska data...s. 3 Måttritning...s.

Produktblad NLW. Aermec. Innehållsförteckning 1.0830.10 2008-10-06. Allmänt...s. 2 Leveransomfattning...s. 2. Tekniska data...s. 3 Måttritning...s. Produktblad Aermec Version: 1.0830.10 Uppdaterad: 2008-10-06 Ersätter: NLW Innehållsförteckning Allmänt...s. 2 Leveransomfattning...s. 2 Tekniska data...s. 3 Måttritning...s. 21 Allmänt Allmänt Finns i

Läs mer

30RB/RQ. Luftkylda vätskekylare och värmepumpar 40-160 kw. Reducera din energikostnad öka ditt förtroende

30RB/RQ. Luftkylda vätskekylare och värmepumpar 40-160 kw. Reducera din energikostnad öka ditt förtroende 30RB/RQ Luftkylda vätskekylare och värmepumpar 40-160 kw Reducera din energikostnad öka ditt förtroende Övergripande mål Carriers mål är att göra världen till ett bättre ställe att leva på genom att skapa

Läs mer

Felsökning - BONUS AIR 10

Felsökning - BONUS AIR 10 1 OF 15 Kommunikationsproblem ER00 2 OF 15 ER00 manöverpanelens anslutning C12 kabeln mellan manöverpanel och kretskort Byt batteri i panelen Byt manöverpanel I kontrollpanelen finns ett batteri CR1220

Läs mer

EWAD-TZ. Luftkylt vätskekylaggregat med R-134a inverterdriven skruvkompressor

EWAD-TZ. Luftkylt vätskekylaggregat med R-134a inverterdriven skruvkompressor Luftkylt vätskekylaggregat med R-134a inverterdriven skruvkompressor Ny inverterkompressorteknik Idag visar Daikin vägen mot en effektivare och mer kostnadseffektiv komfortlösning. Alla Daikins produkter

Läs mer

Värmepump vätska-vätska/53 C

Värmepump vätska-vätska/53 C AQS/Climaveneta 0152 1204 19 storlekar Värmeeffekt 50 426 kw Kyleffekt 38 327 kw Värmepump vätska-vätska/53 C Produktinformation KB 12/7 C VB 40/45 C 0152 0182 0202 0252 0262 0302 Värmeeffekt 1) kw 50,3

Läs mer

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus EffHP135w Vätska/vattenvärmepump för Passivhus Integrerad kylfunktion Flexibel varmvattenlösning Anpassad för FTX Kan drivas med solpaneler Flexibel värmelösning Tillhör Ni de som tror på framtiden och

Läs mer

42GW Nominell kyleffekt 2-11 kw Nominell värmeeffekt 4-14 kw

42GW Nominell kyleffekt 2-11 kw Nominell värmeeffekt 4-14 kw Kassettaggregat för köldbärare Carrier deltar i Eurovents certifieringsprogram. Produkterna finns dokumenterade i Eurovents register för registrerade produkter. 42GW Nominell kyleffekt 2-11 kw Nominell

Läs mer

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas.

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas. Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kompakt format Monterad i väska med utvändiga kontakter Integrerat batteri för 42 timmars drift Temperaturområde -40 till 250 C Flödeshastighet -12 till

Läs mer

Atlas Copco. Kompressorer för medicinsk luft GA 5-22 MED / GA 5-15 VSD MED (5-22 kw / 7,5-30 hk)

Atlas Copco. Kompressorer för medicinsk luft GA 5-22 MED / GA 5-15 VSD MED (5-22 kw / 7,5-30 hk) Atlas Copco Kompressorer för medicinsk luft (5-22 kw / 7,5-30 hk) Medicinsk luft: Renhet och precision i krävande sjukvårdsmiljöer Inom det viktiga området patientvård krävs en tillförlitlig tryckluftskälla

Läs mer

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem DAIKIN BERGVÄRME Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump RÄTT VÄRMEPUMP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin bergvärme Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump Rätt värmepump för alla förhållanden Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 ... 17 ... 24 ... 31 ... 38 ... 45

Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 ... 17 ... 24 ... 31 ... 38 ... 45 Original instructions VMT TRVS SDM24 ST23024 SE... 3 GB... 10 NO... 17 DE... 24 ES... 31 FR... 38 NL... 45 VMT Diagram TRVS The valve size for water applications can be defined using the diagrams below.

Läs mer

PREFABRICERADE ENHETER

PREFABRICERADE ENHETER PREFABRICERADE ENHETER TA-PICL TRYCKOBEROENDE REGLERKRETS TA-PICL är en 2-vägs reglerkrets för reglering av temperaturer. TA-PICL är oberoende av tillgängligt tryck till kretsen. Användingsområde är ventilationsbatterier,

Läs mer

URURU SARARA. Total. komfortlösning DAIKIN SÄTTER NY STANDARD FÖR KLIMATET

URURU SARARA. Total. komfortlösning DAIKIN SÄTTER NY STANDARD FÖR KLIMATET URURU SARARA Total komfortlösning DAIKIN SÄTTER NY STANDARD FÖR KLIMATET Rätt klimat för dig Vill du slippa tänka på klimatet på din arbetsplats? Bara känna att du alltid har ett skönt klimat på kontoret,

Läs mer

Rum att leva och arbeta i...

Rum att leva och arbeta i... Rum att leva och arbeta i... City Multi... kräver ett naturligt och behagligt inomhusklimat effektivt ekonomiskt flexibelt Vi tror det är luft tills vi vet vad vi egentligen andas in Det är inte alltid

Läs mer

Hybritemp 97 och 98 TOTAL KYLEFFEKT: 33 kw 455 kw

Hybritemp 97 och 98 TOTAL KYLEFFEKT: 33 kw 455 kw ompakt vattenkylare för uppställning inomhus med frikyla, evaporativ kyla och integrerad kompressordriven kylanläggning Väljer automatiskt det mest ekonomiska driftläget! 98 93 01 - förenklad visualisering

Läs mer

Högeffektiv värmeåtervinning med CO2

Högeffektiv värmeåtervinning med CO2 Högeffektiv värmeåtervinning med CO2 Marknadsandelen för kylsystem med transkritiskt CO 2 har ökat på senare år. Sedan 2007 har marknaden i Danmark rört sig bort från konventionella kylsystem med HFC eller

Läs mer

Kylare och värmepumpar

Kylare och värmepumpar ÖVERSIKT Kylare och värmepumpar www.swegon.com Snabbguide Luftkylda enheter CELEST MAROON 2 OXFORD CYAN 6-44 kw 6-73 kw 40-140 kw 40-301 kw TEAL COBALT PRO COBALT PRO HEi & XEi 84-913 kw 296-1 983 kw

Läs mer

Q8RS - Q96RS. QVANTUM VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT 4-77 kw KYLEFFEKT 3-51 kw

Q8RS - Q96RS. QVANTUM VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT 4-77 kw KYLEFFEKT 3-51 kw Q8RS - Q96RS vrs00 VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT - 77 kw KYLEFFEKT - 5 kw KÖLDMEDIER : R07C, R0A, Ra Q8RS - Q8RS Q65RS - Q96RS Q8RS - Q96RS vrs00 SERIE:RS värmepump

Läs mer

TEKNISK MANUAL KANALANSLUTEN FLÄKTLUFTKYLARE

TEKNISK MANUAL KANALANSLUTEN FLÄKTLUFTKYLARE KANALANSLUTEN FLÄKTLUFTKYLARE TM UTC 17 23 VENTILCLIMA SE INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 Allmänna Dimensioner, 2-rörsystem Allmänna Dimensioner, 4-rörsystem Allmänna Tekniskal data, 2-rörsystem Korrektionsfaktorer

Läs mer

Kylaggregat EWAQ-E-/F- EWYQ-F- Luftkylda multi-scroll kylaggregat och värmepumpar

Kylaggregat EWAQ-E-/F- EWYQ-F- Luftkylda multi-scroll kylaggregat och värmepumpar Kylaggregat Luftkylda multi-scroll kylaggregat och värmepumpar Högeffektiva värden både vid kyla och värme Extremt stort driftsintervall, omgivningsstemperatur upp till 52 C 1 eller 2 köldmediekretsar

Läs mer

INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL

INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL VATTENKYLT KONDENSERINGSAGGREGAT (för anslutning till extern förångare) MCH 21-25-31-51-71-91-101-121 INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL GENERELLT DENNA MANUAL INNEHÅLLER FÖLJANDE DELAR VILKA SKALL

Läs mer

QVANTUM Serie P "PARASIT" varmvattenvärmepump ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTIL QVANTUM CCV STYRSYSTEM VÄRMEEFFEKT 7-70 kw

QVANTUM Serie P PARASIT varmvattenvärmepump ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTIL QVANTUM CCV STYRSYSTEM VÄRMEEFFEKT 7-70 kw QP - Q96RP P00 Serie P "PARASIT" varmvattenvärmepump ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTIL STYRSYSTEM VÄRMEEFFEKT 7-70 kw Q8 - Q8 Q9 - Q96 KÖLDMEDIUM : Ra ENERGI AB PARASIT P00 SERIE P är en specialvärmepump som

Läs mer

Celest kw. Allmän information Luft-vätskekylaggregat med inverterstyrd scrollkompressor. Unika fördelar

Celest kw. Allmän information Luft-vätskekylaggregat med inverterstyrd scrollkompressor. Unika fördelar 5 38 kw Allmän information Luft-vätskekylaggregat med inverterstyrd scrollkompressor Konfigurationer /LN: Låg ljudnivå /HP: Reversibelt vätskekylaggregat /LE /HP: Reversibelt kylaggregat utan förångare

Läs mer

LAF 50 / 100 / 150. Kondensavfuktare för proffsbruk LAF. Utförande. Elvärme, tilläggsbeteckning -E,-ES och -E2S. Anslutning.

LAF 50 / 100 / 150. Kondensavfuktare för proffsbruk LAF. Utförande. Elvärme, tilläggsbeteckning -E,-ES och -E2S. Anslutning. Avfuktare 50 / 100 / 150 Kondensavfuktare för proffsbruk VEAB kondensavfuktare är konstruerade för professionellt bruk i applikationer där man ställer höga krav på kapacitet. är därför lämplig i byggen

Läs mer

Funktionsguide GOLD version E, SMART Link/AQUA Link

Funktionsguide GOLD version E, SMART Link/AQUA Link Funktionsguide version E, SMART Link/AQUA Link 1. Allmänt Funktionen SMART Link är avsedd att användas för styrning av tider, temperaturer etc. samt avläsning av larm och värden för en Swegon kylmaskin/värmepump

Läs mer

Luft/vatten. Hydrobox. www.ecodan.se

Luft/vatten. Hydrobox. www.ecodan.se Luft/vatten Hydrobox www.ecodan.se Hydrobox - det tysta, effektiva och miljövänliga värmesystemet för villor Ecodan Hydrobox är Mitsubishi Electrics tysta, effektiva och miljövänliga värmesystem som ger

Läs mer

Frekvensstyrda vätskekylaggregat för indirekta kylsystem

Frekvensstyrda vätskekylaggregat för indirekta kylsystem Frekvensstyrda vätskekylaggregat för indirekta kylsystem DEM user friendly, top quality products will never let you down q Inledning Införandet av frekvensomformare med ett konstant moment för kylkompressorer

Läs mer

Luft/vattenvärmepumpar. Trygg och energisnål uppvärmning för villor.

Luft/vattenvärmepumpar. Trygg och energisnål uppvärmning för villor. Luft/vattenvärmepumpar Trygg och energisnål uppvärmning för villor. En smidig installation som sparar pengar från första dagen. I den här broschyren har vi samlat all information du behöver om våra luft/vattenvärmepumpar.

Läs mer

EXVENT LTR-7 AC TEKNISK INFORMATION

EXVENT LTR-7 AC TEKNISK INFORMATION EXVENT LTR-7 AC TEKNISK INFORMATION Yttermått Längd Bredd Höjd 1510 mm 707 mm 720 mm Spänning 220-230 V / 50 Hz 1~ fast matningskabel Säkring 10 A, snabb (ACW-modellerna) Säkring 16 A, snabb (ACE-modellerna),

Läs mer

VRF SYSTEM AIRSTAGE V-III. VRF-system för uppvärmning eller kyla. Hög energibesparing Enkel styrning Enkel dimensionering och montage Ny design

VRF SYSTEM AIRSTAGE V-III. VRF-system för uppvärmning eller kyla. Hög energibesparing Enkel styrning Enkel dimensionering och montage Ny design VRF SYSTEM Hög energibesparing Enkel styrning Enkel dimensionering och montage Ny design AIRSTAGE V-III VRF-system för uppvärmning eller kyla VRF System 22,4 KW AJY072LALBH 33,5 KW AJY108LALBH 28,0 kw

Läs mer

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 1. Allmänt 2. Knappfunktion 3. Ställa in Värde 3.1. Datum och Tid 3.2. Drifttid 3.3. Min Temp Tilluft 3.4. Börvärde Frånluft 3.5. Blockering Nattkyla 3.6. Börvärde rum natt

Läs mer

Värmepump & kylaggregat i ett

Värmepump & kylaggregat i ett + + Värmepump & kyl i ett Den reversibla kylvärmepumpen ThermoCooler HP går att integrera i våra Envistar Flex-. Kylvärmepumpens alla delar finns inbyggda i en moduldel som placeras i luftbehandlingset.

Läs mer

EHDC. Kyl-system för Datacenter och serverskåp.

EHDC. Kyl-system för Datacenter och serverskåp. EHDC Kyl-system för Datacenter och serverskåp. EHDC PEN LP EHDC L är en High Density Cooling -modul för pen Loopkonfigurationer. Den kan med fördel användas tillsammans med Enoc Systems kallkorridorsystem

Läs mer

Mjuka starter smarta stopp. Emotron MSF 2.0 mjukstartare

Mjuka starter smarta stopp. Emotron MSF 2.0 mjukstartare Mjuka starter smarta stopp Emotron MSF 2.0 mjukstartare Mycket mer än mjuka starter Att starta en elektrisk motor medför en mängd utmaningar, såsom hög startström och mekanisk påfrestning på utrustningen.

Läs mer

www.mitsubishi-aircon.se LUFT/VATTEN INVERTER 70 C FASTIGHET Hetvattenpump CAHV P500

www.mitsubishi-aircon.se LUFT/VATTEN INVERTER 70 C FASTIGHET Hetvattenpump CAHV P500 www.mitsubishi-aircon.se LUFT/VATTEN INVERTER 70 C FASTIGHET Hetvattenpump CAHV P500 Höj temperaturen med 70 C Inverter LUFT/VATTEN INVERTER 70 C Mitsubishi Electrics nya, energieffektiva högtempererande

Läs mer

5 ÅRS GARANTI Midea M idea nordic nordic v är v M är epu M Mpska M t pska alog t alog 2012

5 ÅRS GARANTI Midea M idea nordic nordic v är v M är epu M Mpska M t pska alog t alog 2012 5 ÅRS GARANTI Midea nordic värmepumpskatalog 2012 nordic värmepumpskatalog 2012 Midea Design Series 5.05 20 db 5 ÅRS GARANTI Premier Nordic Premier Nordic Heatpump Heatpump Premier Nordic Premier Nordic

Läs mer

AIR COMPRESSORS ROLLAIR

AIR COMPRESSORS ROLLAIR AIR COMPRESSORS ROLLAIR 380-430 - 480 RLR 380-430-480: Tillförlitlighet och effektivitet Under många år har Worthington Creyssensac utvecklat nya produkter och förbättrat deras konstruktion och prestanda

Läs mer

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem DAIKIN BERGVÄRME Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump RÄTT VÄRMEPUMP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

LIGHT LIGHT-ECM. KASSETTFLÄKTKONVEKTOR med Coandaffekt. 100% Made in Italy

LIGHT LIGHT-ECM. KASSETTFLÄKTKONVEKTOR med Coandaffekt. 100% Made in Italy LIGHT LIGHT-ECM KASSETTFLÄKTKONVEKTOR med Coandaffekt 100% Made in Italy 1.5 kw 5.47 kw 1.9 kw 6.5 kw LIGHT STÄLLBARA LUFTRIKTARE SE VIDEON NEW LIGH WATERCASSE 600x60 ENKEL INSTALLATION OCH UNDERHÅLL LIGHT,

Läs mer

DIFFERENSTRYCKSREGULATORER

DIFFERENSTRYCKSREGULATORER DIFFERENSTRYCKSREGULATORER DIFFERENSTRYCKSREGULATOR MED STÄLLBART BÖRVÄRDE Dessa kompakta differenstrycksregulatorer är avsedda för värme- och kylanläggningar och är särskilt effektiva vid höga temperaturer

Läs mer

TA-PICL. Tryckoberoende reglerkrets ENGINEERING ADVANTAGE

TA-PICL. Tryckoberoende reglerkrets ENGINEERING ADVANTAGE Prefabricerade enheter TA-PICL Tryckoberoende reglerkrets Tryckhållning & Vattenkvalitet Injustering & Reglering Rumstemperaturreglering ENGINEERING ADVANTAGE TA-PICL är en 2-vägs reglerkrets för reglering

Läs mer

Serverrack med kyla. Kyld korridor, EHDC Open Loop, EHDC Closed Loop. Kapsling av kall korridor

Serverrack med kyla. Kyld korridor, EHDC Open Loop, EHDC Closed Loop. Kapsling av kall korridor Serverrack med kyla Kyld korridor, EHDC Open Loop, EHDC Closed Loop Racktech har ett heltäckande utbud för bästa möjliga kylning av serverrack med hjälp av kall korridor, EHDC Open Loop samt EHDC Closed

Läs mer

AW Värmefläktar för värmevatten

AW Värmefläktar för värmevatten Värmefläktar för värme Värmefläktar för värme fläktarna används för permanent uppvärmning av lager, industrilokaler, verkstäder, sporthallar, butiker och liknande. Snygg design, med enkla rena former,

Läs mer

Energieffektiv ventilation! Kanalfläktar och takfläktar med lågenergimotorer

Energieffektiv ventilation! Kanalfläktar och takfläktar med lågenergimotorer EC Energieffektiv ventilation! Kanalfläktar och takfläktar med lågenergimotorer Innehåll EC-FLÄKTAR... 5 CK 125 C EC... 6 CK 150 B EC... 6 CK 160 B EC... 7 CK 160 C EC... 7 CK 200 B EC... 8 CK 250 B EC...

Läs mer

Qvantum PARTNER Serie P

Qvantum PARTNER Serie P P-0 Qvantum PARTNER Serie P Varmvattenvärmepump Qvantum Q8P - QP Qvantum Q9P - Q8P RINGUGNSGATAN 6 6 LIMHAMN TEL:00-5 0 FAX:00-5 0 P-0 QVANTUM PARTNER är en specialvärmepump som i första hand är avsedd

Läs mer

Excellence in Performance

Excellence in Performance Excellence in Performance Ecostar Kylaggregat Med varvtalsreglering och intelligent styrenhet Specialnummer 08.2008 KV-0801-D-GB Ecostar kylaggregat - med varvtalsreglering och intelligent styrenhet BITZER

Läs mer

09GH och 09LH. Nominellt kapacitetsområde för kylmedelkylare 37 till 1650 kw (vatten) och för kondensorer 40 till 1830 kw (R404A)

09GH och 09LH. Nominellt kapacitetsområde för kylmedelkylare 37 till 1650 kw (vatten) och för kondensorer 40 till 1830 kw (R404A) och 09LH Nominellt kapacitetsområde för kylmedelkylare 37 till 1650 (vatten) och för kondensorer 40 till 1830 (R404A) Luftkylda kylmedelkylare och kondensorer 09LH är konstruerade för utomhusmontering

Läs mer

DVU-HP. Integrerat reversibelt värmepumpsystem

DVU-HP. Integrerat reversibelt värmepumpsystem Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Luftkonditionering Brandsäkerhet Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar Integrerat reversibelt värmepumpsystem 2 Integrerat reversibelt värmepumpsystem

Läs mer

Luft/vattenvärmepumpar. Trygg och energisnål uppvärmning för villor.

Luft/vattenvärmepumpar. Trygg och energisnål uppvärmning för villor. Luft/vattenvärmepumpar Trygg och energisnål uppvärmning för villor. En smidig installation som sparar pengar från första dagen. I den här broschyren har vi samlat all information du behöver om våra luft/vattenvärmepumpar.

Läs mer

30RB/RQ. Luftkylda vätskekylare och värmepumpar 17-33 kw. Snabb installation förbättrad prestanda

30RB/RQ. Luftkylda vätskekylare och värmepumpar 17-33 kw. Snabb installation förbättrad prestanda 30RB/RQ Luftkylda vätskekylare och värmepumpar 17-33 kw Snabb installation förbättrad prestanda Snabb att installera, lätt att underhålla Det säger sig självt att alla installatörer vill erbjuda sina kunder

Läs mer

Behovsreglerad Högre verkningsgrad Ingen frysrisk vid elavbrott Tar värme från uteluften ner till -25 C Ger stor mängd 65 C varmt tappvatten

Behovsreglerad Högre verkningsgrad Ingen frysrisk vid elavbrott Tar värme från uteluften ner till -25 C Ger stor mängd 65 C varmt tappvatten Behovsreglerad Högre verkningsgrad Ingen frysrisk vid elavbrott Tar värme från uteluften ner till -25 C Ger stor mängd 65 C varmt tappvatten Möjlighet att styras och övervakas över Internet Ett teknologiskt

Läs mer

Valveco compact 010 020: 2-vägs reglerventil för hydraulisk kalibrering

Valveco compact 010 020: 2-vägs reglerventil för hydraulisk kalibrering SAUTER Valveco PDS 57.003 sv Produktdatablad VDL010...020 Valveco compact 010 020: 2-vägs reglerventil för hydraulisk kalibrering Hur energieffektiviteteten förbättras Automatisk dynamisk hydraulisk kalibrering

Läs mer

DeLaval Y/D start Instruktionsbok

DeLaval Y/D start Instruktionsbok Instruktionsbok 87077931 2013-12-16, Version 1 Bruksanvisning i original Innehållsförteckning EG-försäkran om överensstämmelse - DeLaval Y/D start... 5 Säkerhetsföreskrifter... 7 DeLaval Y/D start 1 Förord...

Läs mer

Luftkylt vätskekylaggregat

Luftkylt vätskekylaggregat AQS/Climaveneta FX/FC/T+/*1502 6002/* 17 storlekar 317 1333 kw Luftkylt vätskekylaggregat för montering utomhus med frikylningsfunktion Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan

Läs mer

30HX GLOBAL CHILLER VÄTSKEKYLARE I HARMONI MED MILJÖN

30HX GLOBAL CHILLER VÄTSKEKYLARE I HARMONI MED MILJÖN GLOBAL CHILLER TM VÄTSKEKYLARE 30HX I HARMONI MED MILJÖN GLOBAL CHILLER 30HX:AVANCERAD STOR PÅLITLIGHET KOMPAKT STORLEK - HÖG PRESTANDA LÖ Fler än 50000 Carrier skruvkompressorer sålda över hela världen

Läs mer

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas.

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas. Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kraftfull flödesmätare med enkelt handhavande Kompakt format Levereras med transportväska Monterad i väska med utvändiga kontakter Integrerat batteri för

Läs mer

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten Ny effektiv och miljövänlig teknik sänker dina kostnader Ecodan ett komplett system I uteluften finns

Läs mer

Octopus för en hållbar framtid

Octopus för en hållbar framtid EN MILJÖVÄNLIG VÄRMEPUMP FÖR IDAG OCH IMORGON Octopus har utvecklat och tillverkat värmepumpar sedan 1981 och har genom flera års utveckling tagit fram det bästa för miljön och kunden. Den senaste produkten

Läs mer

SCM FRIGO CO 2. Driftsäkra aggregat med koldioxid, R744 för kommersiell kyla!

SCM FRIGO CO 2. Driftsäkra aggregat med koldioxid, R744 för kommersiell kyla! SCM FRIGO CO 2 Driftsäkra aggregat med koldioxid, R744 för kommersiell kyla! Bitzer/Dorin kompressorer Kolvar Köldmedium R744 Cubo luftkylda aggregat, R744 Transkritisk eller subkritisk drift Varvtalsreglering

Läs mer

M I L T O N TopLine. Milton TopLine. Milton introducerar en ny generation kondenserande gaspannor, som bygger på en patenterad ny flow teknologi.

M I L T O N TopLine. Milton TopLine. Milton introducerar en ny generation kondenserande gaspannor, som bygger på en patenterad ny flow teknologi. Milton TopLine 80 och 100 - en ny generation av gaspannor M I L T O N TopLine Milton TopLine Milton introducerar en ny generation kondenserande gaspannor, som bygger på en patenterad ny flow teknologi.

Läs mer

ErP. DVCompact. med SoftCooler som ger optimalt inomhusklimat och enkel installation

ErP. DVCompact. med SoftCooler som ger optimalt inomhusklimat och enkel installation Fläktar Luftbehandlingsaggregat Brandsäkerhet Luftdistribution Luftkonditionering Värmeprodukter DVCompact med SoftCooler som ger optimalt inomhusklimat och enkel installation ErP 2016 2 Att andas är att

Läs mer

Trisolair 52 och 59 LUFTMÄNGD: m 3 /h

Trisolair 52 och 59 LUFTMÄNGD: m 3 /h Luftbehandlingsaggregat med 3-stegs plattvärmeväxlare Väljer automatiskt det mest ekonomiska driftläget! 59 26 0 - förenklad visualisering 52 och 59 LUFTMÄNGD:.200 5.000 m 3 /h Översikt: Temperaturverkningsgrad

Läs mer

PRODUKTBLAD VÄRMEPUMP LUFT/VATTEN

PRODUKTBLAD VÄRMEPUMP LUFT/VATTEN Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! Anslut energisparprodukter för vattenburen värme maximalt för pengarna! Om din bostad har vattenburen värme kan du reducera dina uppvärmningskostnader

Läs mer

Luftkylt vätskekylaggregat

Luftkylt vätskekylaggregat AQS/Climaveneta NECS/FC/*052 604/* 20 storlekar 4 456 kw Luftkylt vätskekylaggregat för montering utomhus med frikylningsfunktion Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Utföranden...3

Läs mer

Bruksanvisning. AQUA LINE Typ: AQ V 3000W Art.:

Bruksanvisning. AQUA LINE Typ: AQ V 3000W Art.: Bruksanvisning AQUA LINE Typ: AQ340 230V 3000W Art.: 90 27 791 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg!

Läs mer

Luft-luft värmepump Frihängande eller kanalansluten inomhusdel NCAC kw NCAC kw

Luft-luft värmepump Frihängande eller kanalansluten inomhusdel NCAC kw NCAC kw Luft-luft värmepump Frihängande eller kanalansluten inomhusdel NCAC 100-17 kw NCAC 125-19 kw Anpassad värmepump för lagerlokaler, verkstäder och industrier NCAC100-125 Luft - luft värmepump Halverar* din

Läs mer