MAROON kw. Allmän information. Utmärkande egenskaper

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MAROON 2. 6-78 kw. Allmän information. Utmärkande egenskaper"

Transkript

1 6-78 kw llmän information Ny värmepumpsserie med scrollkompressorer med och utan ånginsprutning. Version /HT i 15 storlekar Kyleffekt (35; W7): 6-73 kw Värmeeffekt (7; W45): 6-78 kw Version /MT i 17 storlekar Kyleffekt (35; W7): 6-68 kw Värmeeffekt (7; W45): 7-76 kw MROON 2 är en värmepumpsserie som klarar effekter mellan 6 och 78 kw med samma köldmedium (R410) med hjälp av en eller två kompressorer efter behov. Utmärkande egenskaper Omfattande driftsgränser och effektområden utomatisk styrning av varmt sanitetsvatten HWS finns alltid Intelligent styrning av avfrostningar Pumpar i klass finns för modeller med en kompressor Moduluppbyggnad och lättåtkomlighet

2 INDEX MROON 2 - EN KOMPRESSOR 3 MROON 2 - TVÅ KOMPRESSORER 7 BESKRIVNING V FUNKTIONER OCH TILLBEHÖR 10 RÅD FÖR INSTLLTION V EN VÄRMEPUMP 17 TEKNISK DT MROON 2 MT 20 TEKNISK DT MROON 2 HT 22 ELEKTRISK DT MROON 2 MT 24 ELEKTRISK DT MROON 2 HT 25 VÄRMEVÄXLRDIGRM - MROON 2 MT 26 VÄRMEVÄXLRDIGRM - MROON 2 HT 28 KYLPRESTND - MROON 2 MT 32 VÄRMEPRESTND - MROON 2 MT 34 KYLPRESTND - MROON 2 MT 36 VÄRMEPRESTND - MROON 2 MT 37 ÅTERVINNINGSPRESTND - MROON 2 MT 38 KYLPRESTND - MROON 2 HT 40 VÄRMEPRESTND - MROON 2 HT 42 KYLPRESTND - MROON 2 HT 44 VÄRMEPRESTND - MROON 2 HT 45 ÅTERVINNINGSPRESTND - MROON 2 HT 46 LJUDNIVÅER - MROON 2 MT 48 LJUDNIVÅER - MROON 2 HT 49 LJUDNIVÅER - MROON 2 MT /LN 50 LJUDNIVÅER - MROON 2 HT /LN 51 MÅTTRITNINGR MROON 2 MT 52 MÅTTRITNINGR MROON 2 HT 70 2

3 MROON 2 - EN KOMPRESSOR LUFT-/VTTENVÄRMEPUMPR MED HÖG VERKNINGSGRD MED XILFLÄKTR MED EN ENSM SCROLLKOMPRESSOR PRODUKTBESKRIVNING STRUKTUR Tillverkad av förzinkad och polyesterpulverlackerad plåt (färg RL 7035) vid 180 C. Därmed garanteras mycket hög motståndkraft mot väder och vind. Panelerna är enkla att ta bort så att de invändiga delarna går att komma åt. Samtliga strukturer är utrustade med kondensuppsamlingsbehållare med tillhörande utlopp. KOMPRESSOR MROON 2/HT Hermetisk scrollkompressor. Komplett med överhettningsskydd i elmotorns lindningar, värmeelement för höljet och vibrationsskydd av gummityp. Kompressorn som används i denna serie är specifikt konstruerad för att fungera i värmepumpsläget. Optimeringen av kompressionsförhållandet till höga värden ger högre verkningsgrad jämfört med traditionella scrollkompressorer. Modellerna från storlek 13 till 41 är utrustade med kompressorer med vätskeinsprutning. Vätskeinsprutningen gör att värmepumpen kan fungera vid mycket låga utetemperaturer samtidigt som den producerar vatten med hög temperatur. KOMPRESSOR MROON 2/MT Hermetisk scrollkompressor. Komplett med överhettningsskydd i elmotorns lindningar, värmeelement för höljet och vibrationsskydd av gummityp. Kompressorn som används i denna serie är specifikt konstruerad för att fungera i värmepumpsläget. Optimeringen av kompressionsförhållandet till höga värden ger högre verkningsgrad jämfört med traditionella scrollkompressorer. VÄRMEVÄXLRE PÅ NVÄNDRSID Med lödda plattor av rostfritt stål ISI 316. Isolerad med en mantel av skummaterial med slutna celler vilken minskar värmeförlusterna och förhindrar kondensbildning. Värmeväxlaren är försedd med en temperatursond som skyddar mot frost, en sond för avkänning av vattentemperaturen vid inloppet och utloppet samt en flödesvakt med skovel (medföljer). VÄRMEVÄXLRE PÅ KÄLLSID Består av ett batteri med kopparrör och aluminiumflänsar med stor värmeväxlingsyta och flänsavstånd som är dimensionerade för att maximera värmeväxlingen och minska bullret. Värmeväxlarens flänsavstånd har ökats för att enheten ska kunna arbeta vid mycket låga temperaturer och höga koncentrationer av fukt. Nedtill på värmeväxlaren finns underkylaren, en extra kylkrets som förhindrar isbildning nedtill på batteriet och underlättar utflödet av kondens i samband med avfrostningarna. Underkylaren minskar antalet avfrostningar och säkerställer att värmeväxlaren är ren efter att avfrostningen har avslutats. Flänspaketet skyddas av ett metallnät. FLÄKTR Spiralfläktar som är direktanslutna till elmotorn. Tillverkade av plast. Bladprofilen är försedd med WINGLET, en speciell form nedtill på bladen som minskar bullret och ökar luftväxlingsprestandan. Styrenheten styr fläkthastigheten med hjälp av en varvtalsregulator med fasavbrott för att optimera driftsförhållandena och effektiviteten. Därmed fungerar enheten i värmepumpsläget även vid mycket höga utetemperaturer. Denna reglering minskar även enhetens bullernivå. Typiska förhållanden då styrenheten modulerar fläkthastigheten är på natten och under vår och höst. Detta innebär att aggregatet minskar fläkthastigheten så mycket det går när möjlighet ges och därmed även bullernivån. Fläktarna är spiralfläktar som är direktanslutna till den 6-poliga elmotorn med skyddsklass IP 54. Fläktarna har profilskurna munstycken och är utrustade med skyddsgaller i överensstämmelse med UNI EN 294. KYLKRETS Omfattar påfyllningsuttag på vätske- och sugledningen, inspektionsfönster för vätska, magnetventil, backventiler, torkfilter, två termostatiska expansionsventiler (den ena för värmepumpsfunktion, den andra för kylarfunktion) som är försedda med extern tryckutjämning, tryckgivare, tryckvakter för högt och lågt tryck, säkerhetsventil (med undantag för storlek 7, 9 och 11 i version /HT och storlek 8, 10 och 12 i version /MT), köldmedietank och avskiljare på sugsidan (storlek 22 till 41 i version /HT och storlek 23 till 42 i version /MT). Modellerna i version /HT, storlek 13 till 41, är försedda med en extra krets för vätskeinsprutning till kompressorn. ELPNEL Elpanelen består av: utomatisk huvudströmbrytare och skyddsbrytare för hjälpoch effektkretsar Fjärrbrytare för kompressor Fläktvarvtalsregulator för kontroll av kondensering och förångning Pumprelä eller jordfelsbrytare och fjärrbrytare (i version /1P, /1PS, /1PV eller /1PVS) Rena kontakter för generellt larm Styrenhet med mikroprocessor Standardströmförsörjning: 230 V/1~/50 Hz för storlek 7 i version /HT 230 V/1~/50 Hz för storlek 8 och 10 i version /MT 400 V/3N~/50 Hz för storlek 9 till 41 i version /HT 400 V/3N~/50 Hz för storlek 12 till 42 i version /MT Trefas strömförsörjning finns som tillval för enfasmodellerna. Enfas strömförsörjning finns som tillval för vissa trefasmodeller. STYRENHET 3

4 Styrenhet med mikroprocessor för styrning av följande funktioner: Reglering av vattentemperaturen med ingångskontroll Frostskydd Tidsinställning av kompressorn Styrning av förlarm för högt tryck Larmmeddelanden Larmkvittering Digital ingång för fjärrstyrd påslagning/avstängning - ON/ OFF Digital ingång för val av Sommar/Vinter Styrenhetens display visar följande information: Vattentemperatur i utlopp Kondenseringstemperatur Börvärdestemperatur och inställda differentialer Larmbeskrivning Timräknare för kompressorns och pumpens drift Styrenheten har följande standardfunktioner: utomatisk styrning av varmt sanitetsvatten Löpande avfrostning En del funktioner finns endast om enheten konfigureras på lämpligt sätt. En del funktioner måste aktiveras från styrenheten. STYRENHETER OCH SKYDD Enheterna är utrustade med följande skydd: Sond för kontroll av användarställets vattentemperatur (placerad i inloppet på användarställets värmeväxlare) Frostskyddssond för aktivering av frostskyddslarmet (med manuell återställning) Tryckvakt för högt tryck (med automatisk återställning och begränsade ingrepp) Tryckvakt för lågt tryck (med automatisk återställning och begränsade ingrepp) Mekanisk flödesvakt med skovel (medföljer, med manuell återställning) Säkerhetsventil för högt tryck (med undantag för storlek 7, 9 och 11 i version /HT och storlek 8, 10 och 12 i version /MT) Skydd mot överhettning av kompressor Styrenhet för kondenseringstryck med fläktvarvtalsregulator för drift med låga utetemperaturer Styrenhet för förångningstryck med fläktvarvtalsregulator för drift med höga temperaturer i samband med produktion av varmt sanitetsvatten eller återvinning PROVKÖRNING Enheterna provkörs på fabriken och levereras påfyllda med olja och köldmedium. VERSIONER /LN: LJUDDÄMPD ENHET Enheten har utöver delarna i basversionen dessutom ett kompressorutrymme som är helt ljudsiolerat med ljudisolerande material med ljuddämpande material emellan. /HWS: MÅNGSIDIG VÄRMEPUMP Enheten i detta utförande är utrustad med två värmeväxlare. Den ena på anläggningssidan för luftkonditionering och uppvärmning, den andra endast avsedd för produktion av sanitetsvatten. T Värmeväxlaren på enhetens anläggningssida kan producera varm- eller kallvatten för att värma upp eller kyla byggnaden beroende på årstid. Enhetens värmeväxlare för produktion av sanitetsvatten producerar vatten med hög temperatur som skickas till en lagringstank utanför aggregatet. Lagringstanken väljs och dimensioneras utifrån anläggningens behov. Enheten arbetar med olika funktionssätt beroende på årstiden. Övergången mellan de olika funktionssätten (inom årstiden) sker automatiskt med hjälp av temperatursondernas avläsningar och de inställda börvärdena. Växlingstiderna och -logikerna är utformade för att garantera maximal effektivitet och tillförlitlighet hos systemet. Denna konfiguration ska alltid kombineras med en varmvattenberedare med lämpliga mått för förvaring av vatten med hög temperatur. Varmvattenberedaren ska vara utrustad med urgröpning för införing av sonden för sanitetsfunktion (placerad upptill) med vilken styrenheten övervakar om det behöver produceras varmt sanitetsvatten. Sommardrift Det finns tre sommardriftslägen: Kylarläge: Enheten producerar endast kylvatten för anläggningen. Kylarläge med samtidig produktion av sanitetsvatten: Enheten producerar kylvatten för anläggningen och varmt sanitetsvatten samtidigt. Effektåtervinningen för produktionen av sanitetsvatten är total. Värmepumpsläge för produktion av varmt sanitetsvatten: När inget kylbehov föreligger och sonden för sanitetsfunktion efterfrågar det, värmer enheten upp vattnet i lagringstanken för sanitetsfunktion genom att batteriet med flänspaket används som förångare. nvändningen av varm uteluft som värmekälla garanterar extremt höga COP. Växlingen mellan olika funktionssätt sker helt automatiskt enligt en prioriteringslogik i produktionen av sanitetsvatten T 4

5 och genom att kondenseringsenergin för produktionen av varmt sanitetsvatten återvinns i samband med samtidiga belastningar. Vinterdrift Det finns tre vinterdriftslägen: Värmepumpsläge för uppvärmning: Enheten producerar varmvatten till värmeväxlaren på anläggningssidan för uppvärmning. Värmepumpsläge för produktion av varmt sanitetsvatten: Enheten producerar varmvatten med hög temperatur till värmeväxlaren som är ansluten till lagringstanken för sanitetsfunktion. Växlingen mellan olika funktionssätt sker helt automatiskt enligt en prioriteringslogik i produktionen av sanitetsvatten. Enheten /HWS omfattar följande delar utöver delarna i basversionen: Värmeväxlare för produktion av varmt sanitetsvatten Temperatursond som ska placeras på lagringstanken för sanitetsfunktion Elektronisk termostatventil (ersätter de två mekaniska termostatventilerna) lagringstank. /1R: enhet med pump på sida för sanitetsfunktion Enheten är utrustad med en pump (medföljer) för sidan med sanitetsfunktion. Denna modul kan endast kombineras med enheterna i version /HWS och med modul /1P, /1PV, /1PS eller /1PVS. Enheterna i version /HWS utan modul /1R är försedda med en klarsignal för styrning av en extern pump. Pumpen för sanitetsfunktion ska installeras inuti ett teknikutrymme och skyddas på lämpligt sätt mot låga temperaturer och risken för att vattenmodulen fryser. TILLVL FÖR VTTENMODUL /1P: enhet med pump Enheten omfattar en cirkulationspump (storlek 7 till 17 i version /HT och storlek 8 till 20 i version /MT) eller en cirkulationspump (storlek 22 till 41 i version /HT och storlek 23 till 42 i version / MT), expansionskärl, ventil för tömning av vatten i vattenkrets och säkerhetsventil inställd på 6 bar vilket motsvarar tillåtet max. drifttryck. /1PV: enhet med pump med variabelt flöde Vid samtliga storlekar omfattar enheten dessutom en cirkulationspump EC i klass, expansionskärl, ventil för tömning av vatten i vattenkrets och säkerhetsventil inställd på 6 bar vilket motsvarar tillåtet max. drifttryck. Cirkulationspumpen med motor EC är utrustad med rotor med permanenta magneter som garanterar hög verkningsgrad för samtliga driftsförhållanden. Detta sparar upp till 25 % av effektförbrukningen av en normal pump med samma effekt. nvändningen av permanenta magneter istället för lindningar gör att det inte behövs borstar i elmotorn (borstlös motor). Elmotorns prestanda optimeras på detta sätt. Om enheten är ansluten till en anläggning som är utrustad med 2-vägs avstängningsventiler varierar pumpen sitt flöde för att upprätthålla en jämn, nyttig uppfordringshöjd. I detta fall ska anläggningen ha en bypass-ventil eller 3-vägsventil på lämplig plats för att garantera ett min. flöde som motsvarar 50 % av nominellt flöde. /1PS: enhet med pump och tank Enheten omfattar utöver delarna i version /1P en isolerad lagringstank. /1PVS: enhet med pump och tank Enheten omfattar utöver delarna i version /1PV en isolerad 5

6 STNDRDUTFÖRNDE Styrning av löpande avfrostning Styrning av värmekälla för integrering/backup Kompressorstopp vid lägre utetemperatur än driftsgränserna Styrning av kondensering/förångning med fläktvarvtalsregulator Flödesvakt (medföljer) Certifiering enligt direktiv 97/23/EG om tryckbärande anordningar (PED) Val av Sommar/Vinter från den digitala ingången Fjärrstyrd påslagning/avstängning - ON/OFF - styrd från den digitala ingången Kondensuppsamlingsbehållare Skyddsnät för batteri ntilegionellafunktion Styrning av värmekälla för integrering/backup Produktion av sanitetsvatten med timer Enkla rena driftskontakter Miniboss S Miniboss M SMRTLink OLIK TILLBEHÖR Vibrationsskydd av gummityp Emballage i trälår TILLBEHÖR Samtliga enheter kan konfigureras med olika tillbehör för att bättre uppfylla behoven vid aktuell tillämpning. Se prislistan eller mjukvaran om olika valmöjligheter för att kontrollera tillbehörens tillgänglighet och kompatibilitet med storleken och konfigurationen. KYLKRETSTILLBEHÖR Elektronisk termostatventil (standard på enhet /HWS) VTTENKRETSTILLBEHÖR Påfyllningsgrupp med manometer Frostskyddsvärmeelement --Basversion: Värmeelement i värmeväxlaren på användarsidan --Version /1P och /1PV: Värmeelement i värmeväxlaren på användarsidan och värmekabel på rören --Version /1PS och /1PVS: Värmeelement i värmeväxlaren på användarsidan, värmekabel på rören och värmeelement nedsänkt i tanken Inbyggt värmeelement 3-vägsventil för styrning av varmt sanitetsvatten (medföljer) Tank utan vattenanslutning nläggningspump med Pulse-funktion Elektronisk modulering av vattenflöde Filter ELEKTRISK TILLBEHÖR nnan strömförsörjning än standard Relä för maximi- och minimispänning Dubbelt börvärde från den digitala ingången Seriellt gränssnitt RS485 Fjärranvändarterminal Elektronisk soft-starter Elektroniska fläktar EC Börvärdeskompensation i förhållande till utetemperaturen utomatisk styrning av varmt sanitetsvatten Sond för sanitetsfunktion (standard på enhet /HWS) 6

7 MROON 2 - TVÅ KOMPRESSORER LUFT-/VTTENVÄRMEPUMPR MED HÖG VERKNINGSGRD MED XILFLÄKTR OCH TNDEMKOPPLDE SCROLLKOMPRESSORER PRODUKTBESKRIVNING STRUKTUR Tillverkad av förzinkad och polyesterpulverlackerad plåt (färg RL 7035) vid 180 C. Därmed garanteras mycket hög motståndkraft mot väder och vind. Panelerna är enkla att ta bort så att de invändiga delarna går att komma åt. Samtliga strukturer är utrustade med två kondensuppsamlingsbehållare (en per batteri) med tillhörande utlopp. KOMPRESSOR MROON 2/HT Tandemkopplade hermetiska scrollkompressorer. Kompletta med överhettningsskydd i elmotorns lindningar, inspektionsfönster för oljenivå, värmeelement för höljet och vibrationsskydd av gummityp. Kompressorerna som används i denna serie är specifikt konstruerade för att fungera i värmepumpsläget. Optimeringen av kompressionsförhållandet till höga värden ger högre verkningsgrad jämfört med traditionella scrollkompressorer. Kompressorerna är utrustade med ett vätskeinsprutningssystem. Vätskeinsprutningen gör att värmepumpen kan fungera vid mycket låga utetemperaturer samtidigt som den producerar vatten med hög temperatur. KOMPRESSOR MROON 2/MT Tandemkopplade hermetiska scrollkompressorer. Kompletta med överhettningsskydd i elmotorns lindningar, inspektionsfönster för oljenivå, värmeelement för höljet och vibrationsskydd av gummityp. Kompressorerna som används i denna serie är specifikt konstruerade för att fungera i värmepumpsläget. Optimeringen av kompressionsförhållandet till höga värden ger högre verkningsgrad jämfört med traditionella scrollkompressorer. VÄRMEVÄXLRE PÅ NVÄNDRSID Med lödda plattor av rostfritt stål ISI 316. Isolerad med en mantel av skummaterial med slutna celler vilken minskar värmeförlusterna och förhindrar kondensbildning. Värmeväxlaren är försedd med en temperatursond som skyddar mot frost, en sond för avkänning av vattentemperaturen vid inloppet och utloppet samt en flödesvakt med skovel (medföljer). VÄRMEVÄXLRE PÅ KÄLLSID Består av två batterier med kopparrör och aluminiumflänsar med stor värmeväxlingsyta och flänsavstånd som är dimensionerade för att maximera värmeväxlingen och minska bullret. Värmeväxlarens flänsavstånd har ökats för att enheten ska kunna arbeta vid mycket låga temperaturer och höga koncentrationer av fukt. Nedtill på värmeväxlaren finns underkylaren, en extra kylkrets som förhindrar isbildning nedtill på batteriet och underlättar utflödet av kondens i samband med avfrostningarna. Underkylaren minskar antalet avfrostningar och säkerställer att värmeväxlaren är ren efter att avfrostningen har avslutats. Flänspaketet skyddas av ett metallnät. FLÄKTR Spiralfläkt som är direktansluten till elmotorn. Tillverkad av plast. Bladprofilen är försedd med WINGLET, en speciell form nedtill på bladen som minskar bullret och ökar luftväxlingsprestandan. Styrenheten styr fläkthastigheten med hjälp av en varvtalsregulator med fasavbrott för att optimera driftsförhållandena och effektiviteten. Därmed fungerar enheten i värmepumpsläget även vid mycket höga utetemperaturer. Denna reglering minskar även enhetens bullernivå. Typiska förhållanden då styrenheten modulerar fläkthastigheten är på natten och under vår och höst. Detta innebär att aggregatet minskar fläkthastigheten så mycket det går när möjlighet ges och därmed även bullernivån. Fläkten är en spiralfläkt som är direktansluten till den 6-poliga elmotorn med skyddsklass IP 54. Fläkten har profilskurna munstycken och är utrustad med skyddsgaller i överensstämmelse med UNI EN 294. KYLKRETS Omfattar påfyllningsuttag på vätske- och sugledningen, inspektionsfönster för vätska, magnetventil, backventiler, torkfilter, två termostatiska expansionsventiler (den ena för värmepumpsfunktion, den andra för kylarfunktion) som är försedda med extern tryckutjämning, tryckgivare, tryckvakter för högt och lågt tryck, säkerhetsventil, köldmedietank och avskiljare på sugsidan. ELPNEL Elpanelen består av: utomatisk huvudströmbrytare och skyddsbrytare för hjälpoch effektkretsar Fjärrbrytare för kompressorer Fläktvarvtalsregulator för kontroll av kondensering och förångning Pumprelä eller jordfelsbrytare och fjärrbrytare (i version /1P eller /2P) Rena kontakter för generellt larm Styrenhet med mikroprocessor Strömförsörjning, 400 V/3~/50 Hz för samtliga storlekar. STYRENHET Styrenhet med mikroprocessor för styrning av följande funktioner: Reglering av vattentemperaturen med ingångskontroll Frostskydd Tidsinställning av kompressorn Styrning av förlarm för högt tryck Larmmeddelanden Larmkvittering Digital ingång för fjärrstyrd påslagning/avstängning - ON/ OFF Digital ingång för val av Sommar/Vinter 7

8 Styrenhetens display visar följande information: Vattentemperatur i utlopp Kondenseringstemperatur Börvärdestemperatur och inställda differentialer Larmbeskrivning Timräknare för kompressorns och pumpens drift Styrenheten har följande standardfunktioner: utomatisk styrning av varmt sanitetsvatten Löpande avfrostning En del funktioner finns endast om enheten konfigureras på lämpligt sätt. En del funktioner måste aktiveras från styrenheten. T T STYRENHETER OCH SKYDD Sond för kontroll av användarställets vattentemperatur (placerad i inloppet på användarställets värmeväxlare) Frostskyddssond för aktivering av frostskyddslarmet (med automatisk återställning och begränsade ingrepp) Tryckvakt för högt tryck (med manuell återställning) Tryckvakt för lågt tryck (med automatisk återställning och begränsade ingrepp) Mekanisk flödesvakt med skovel (medföljer, med manuell återställning) Säkerhetsventil för högt tryck. Skydd mot överhettning av kompressor Styrenhet för kondenseringstryck med fläktvarvtalsregulator för drift med låga utetemperaturer. Styrenhet för förångningstryck med fläktvarvtalsregulator för drift med höga temperaturer i samband med produktion av varmt sanitetsvatten eller återvinning Skydd mot överhettning av kompressorer PROVKÖRNING Enheterna provkörs på fabriken och levereras påfyllda med olja och köldmedium. VERSIONER /LN: LJUDDÄMPD ENHET Enheten har utöver delarna i basversionen dessutom ett kompressorutrymme som är helt ljudsiolerat med ljudisolerande material med ljuddämpande material emellan. /HWS: MÅNGSIDIG VÄRMEPUMP Enheten i detta utförande är utrustad med två värmeväxlare. Den ena på anläggningssidan för luftkonditionering och uppvärmning, den andra endast avsedd för produktion av sanitetsvatten. Värmeväxlaren på enhetens anläggningssida kan producera varm- eller kallvatten för att värma upp eller kyla byggnaden beroende på årstid. Enhetens värmeväxlare för produktion av sanitetsvatten producerar vatten med hög temperatur som skickas till en lagringstank utanför aggregatet. Lagringstanken väljs och dimensioneras utifrån anläggningens behov. Enheten arbetar med olika funktionssätt beroende på årstiden. Övergången mellan de olika funktionssätten (inom årstiden) sker automatiskt med hjälp av temperatursondernas avläsningar och de inställda börvärdena. Växlingstiderna och -logikerna är utformade för att garantera maximal effektivitet och tillförlitlighet hos systemet. Denna konfiguration ska alltid kombineras med en varmvattenberedare med lämpliga mått för förvaring av vatten med hög temperatur. Varmvattenberedaren ska vara utrustad med urgröpning för införing av sonden för sanitetsfunktion (placerad upptill) med vilken styrenheten övervakar om det behöver produceras varmt sanitetsvatten. Sommardrift Det finns tre sommardriftslägen: Kylarläge: Enheten producerar endast kylvatten för anläggningen. Kylarläge med samtidig produktion av sanitetsvatten: Enheten producerar kylvatten för anläggningen och varmt sanitetsvatten samtidigt. Effektåtervinningen för produktionen av sanitetsvatten är total. Värmepumpsläge för produktion av varmt sanitetsvatten: När inget kylbehov föreligger och sonden för sanitetsfunktion efterfrågar det, värmer enheten upp vattnet i lagringstanken för sanitetsfunktion genom att batteriet med flänspaket används som förångare. nvändningen av varm uteluft som värmekälla garanterar extremt höga COP. Växlingen mellan olika funktionssätt sker helt automatiskt enligt en prioriteringslogik i produktionen av sanitetsvatten och genom att kondenseringsenergin för produktionen av varmt sanitetsvatten återvinns i samband med samtidiga belastningar. Vinterdrift Det finns tre vinterdriftslägen: 8

9 Värmepumpsläge för uppvärmning: Enheten producerar varmvatten till värmeväxlaren på anläggningssidan för uppvärmning. Värmepumpsläge för produktion av varmt sanitetsvatten: Enheten producerar varmvatten med hög temperatur till värmeväxlaren som är ansluten till lagringstanken för sanitetsfunktion. Växlingen mellan olika funktionssätt sker helt automatiskt enligt en prioriteringslogik i produktionen av sanitetsvatten. Enheten /HWS omfattar följande delar utöver delarna i basversionen: Värmeväxlare för produktion av varmt sanitetsvatten Temperatursond som ska placeras på lagringstanken för sanitetsfunktion Elektronisk termostatventil (ersätter de två mekaniska termostatventilerna) TILLVL FÖR VTTENMODUL /1P: enhet med en pump Enheten omfattar en cirkulationspump som är installerad inuti enheten. /2P: enhet med två pumpar Enheten omfattar två cirkulationspumpar som är installerade inuti enheten. Pumparna är reserver för varandra med alternering enligt inställda tidsintervall och automatisk omkoppling i händelse av driftsstörning. /1R: enhet med pump på sida för sanitetsfunktion Enheten är utrustad med en pump (medföljer) för sidan med sanitetsfunktion. Denna modul kan endast kombineras med enheterna i utförande /HWS och med modul /1P eller /2P. Enheterna i version /HWS utan modul /1R är försedda med en klarsignal för styrning av en extern pump. Modulen /1R är installerad inuti enheten. TILLBEHÖR Samtliga enheter kan konfigureras med olika tillbehör för att bättre uppfylla behoven vid aktuell tillämpning. Se prislistan eller mjukvaran om olika valmöjligheter för att kontrollera tillbehörens tillgänglighet och kompatibilitet med storleken och konfigurationen. Skyddsnät för batteri KYLKRETSTILLBEHÖR Elektronisk termostatventil (standard på enhet /HWS) VTTENKRETSTILLBEHÖR Påfyllningsgrupp med manometer Frostskyddsvärmeelement --Basversion: Värmeelement i värmeväxlaren på användarsidan --Version /1P och /2P: Värmeelement i värmeväxlaren på användarsidan och värmekabel på rören 3-vägsventil för styrning av varmt sanitetsvatten (medföljer) nläggningspump med Pulse-funktion Vattenfilter ELEKTRISK TILLBEHÖR nnan strömförsörjning än standard Relä för maximi- och minimispänning Dubbelt börvärde från den digitala ingången Seriellt gränssnitt RS485 Fjärranvändarterminal Elektronisk soft-starter Elektroniska fläktar EC Börvärdeskompensation i förhållande till utetemperaturen utomatisk styrning av varmt sanitetsvatten Sond för sanitetsfunktion (standard på enhet /HWS) ntilegionellafunktion Styrning av värmekälla för integrering/backup Produktion av sanitetsvatten med timer Enkla rena driftskontakter Inverter på användarpump Miniboss S Miniboss M SMRTLink OLIK TILLBEHÖR Vibrationsskydd av gummityp Emballage i trälår STNDRDUTFÖRNDE Styrning av löpande avfrostning Styrning av värmekälla för integrering/backup Kompressorstopp vid lägre utetemperatur än driftsgränserna Styrning av kondensering/förångning med fläktvarvtalsregulator Flödesvakt (medföljer) Certifiering enligt direktiv 97/23/EG om tryckbärande anordningar (PED) Val av Sommar/Vinter från den digitala ingången Fjärrstyrd påslagning/avstängning - ON/OFF - styrd från den digitala ingången Kondensuppsamlingsbehållare 9

10 BESKRIVNING V FUNKTIONER OCH TILLBEHÖR Fjärrstyrd påslagning/avstängning - ON/OFF - styrd från den digitala ingången (standard) Funktionen är standard på samtliga enheter och består av en fjärrkontakt som medger påslagning/avstängning av aggregatet via en signal som kan skickas in i byggnaden eller styras från ett BMS (Building Management System). Val av Sommar/Vinter från den digitala ingången (standard) Funktionen är standard på samtliga värmepumpar. När enheten slås på är det alltid nödvändigt att ställa in ett funktionssätt som kan vara antingen värmepump eller kylaggregat. Tack vare denna fjärrkontakt kan funktionssättet ändras även inifrån byggnaden. Det erfordras ingen direkt åtkomst till mikroprocessorstyrningen. Löpande avfrostning (standard) Styrenheten styr avfrostningen enligt en variabel ingreppströskel utifrån enhetens invändiga tryck och utetemperaturen. Genom att jämföra denna information kan styrenheten identifiera förekomsten av is på batteriet och aktivera avfrostningssekvensen endast när det är nödvändigt så att enhetens energieffektivitet maximeras. Den dynamiska styrningen av avfrostningströskeln gör att avfrostningar endast utförs när den ansamlade isen på batteriet försämrar prestandan i samband med utetemperaturer under -5 C med mycket låg absolut luftfuktighet. Styrning av extra värmekälla (standard) Styrenheten kan styra en extern värmekälla för integrering eller backup beroende på typen av vattenanslutning. I nedanstående schema är varmvattenbehållaren t.ex. backup för värmepumpen. ktiveringen av den extra värmekällan sker när utetemperaturen sjunker under den inställda tröskeln på styrenheten och när en ensam värmepump inte räcker för att klara belastningen. ktiveringen sker genom att en ren kontakt sluts. Enheten kan även ställas in på ett sådant sätt att styrenheten stänger av kompressorerna när enheten arbetar i värmepumpsläget och utetemperaturen sjunker under en inställd min. temperatur. Styrenheten stoppar kompressorerna innan enhetens lågtryckslarm utlöses vilket förhindrar att det behöver utföras en manuell omstart av aggregatet. Funktionen är speciellt användbar när värmepumpen installeras i ett område där utetemperaturen garanterat sjunker under driftsgränsen (i överensstämmelse med inställt börvärde). När temperaturen åter är över inställd temperaturgräns startar enheten om automatiskt utan att det erfordras någon åtgärd. På enheter med inbyggd pump upprätthålls temperaturen för att undvika att det bildas is och alltid garantera korrekt avläsning av temperatursonderna och frostskyddet. Stopptemperaturen ska ställas in i förhållande till den högsta börvärdestemperaturen och i överensstämmelse med aggregatets driftsgränser. Det kan ställas in en annan stopptemperatur än standardtemperaturen under förutsättning att den är kompatibel med enhetens driftsgränser. Standardprogrammeringen förutsätter att enheterna /MT har ett värmebörvärde inställt på C med en stopptemperatur på -16 C enheterna /HT har ett värmebörvärde inställt på C med en stopptemperatur på -20 C Om enheten även ska användas för produktion av varmt sanitetsvatten måste stopptemperaturen ta hänsyn till det högsta börvärdet för vattnet och de tillåtna driftsgränserna. utomatisk styrning av varmt sanitetsvatten (standard) Funktionen gör att enheten, med hjälp av en sond för sanitetsfunktion (tilbehör), kan kontrollera temperaturen inuti en lagringstank för varmt sanitetsvatten och styra en 3-vägsventil (tillbehör) på utsidan av enheten. Prioriteten är alltid produktion av varmt sanitetsvatten. ktiveringen av funktionen måste beställas vid ordertillfället men kan även konfigureras senare (av tekniskt kvalificerad och auktoriserad personal) under förutsättning att enheten är ansluten till en lämplig vattenkrets. Beställningen av tillbehör för styrning av varmt sanitetsvatten vid ordertillfället medför automatiskt aktivering av funktionen automatisk styrning av varmt sanitetsvatten. Värmepumpen arbetar normalt på anläggningen för att uppfylla byggnadens komfortbehov men när vattentemperaturen inuti tanken sjunker under en inställd tröskel styr styrenheten produktionen av sanitetsvatten. Om enheten är i värmepumpsläget för uppvärmning kopplar styrenheten om 3-vägsventilen och ändrar börvärdet. Om enheten istället producerar kylvatten för luftkonditionering kopplar styrenheten om enheten till värmepumpsläget, tilldelar enheten börvärdet för sanitetsfunktion (normalt högre än anläggningens börvärde) och vrider 3-vägsventilen till det lämpligaste läget. När temperaturen inuti tanken för sanitetsvatten har nått det inställda värdet återgår enheten automatiskt till produktionen av vatten för värme- och luftkonditioneringsanläggningen. Beskrivning av vinterdrift På vintern uppstår följande situationer: Efterfrågad uppvärmning: Enhetens inkommande vattentemperatur (från anläggningen) är lägre än förväntat. Styrenheten startar därför kompressorn 10

11 och enheten fortsätter att vara igång tills börvärdestemperaturen uppnås. nästa förfrågan. För att aktivera denna funktion måste enheten ställas in på funktionen endast sanitetsfunktion. Se elschemat som medföljer enheten för ytterligare information. Beskrivning av sommardrift På sommaren uppstår följande situationer: Endast kylning: Enhetens inkommande vattentemperatur (från anläggningen) är högre än förväntat. Styrenheten startar därför kompressorn och enheten fortsätter att vara igång tills börvärdestemperaturen uppnås. När önskad temperatur uppnås stannar kompressorn. Endast cirkulationspumpen fortsätter att vara igång och cirkulerar vattnet i anläggningen. Enheten upprätthåller denna status tills den inkommande vattentemperaturen sjunker på nytt. Efterfrågat sanitetsvatten: ntag att enheten arbetar med produktion av varmvatten för värmeanläggningen (45 C) och det efterfrågas produktion av vatten med hög temperatur av sonden för sanitetsfunktion i lagringstanken eftersom sanitetsvattnets temperatur har sjunkit under den inställda gränsen (t.ex. 55 C). Då det rör sig om varmt sanitetsvatten som styrs med prioriteringslogik ändrar styrenheten börvärdet till 55 C och kopplar om 3-vägsventilen. Så fort vattnet inuti tanken når de 55 C som efterfrågas, kopplar styrenheten åter om 3-vägsventilen till att arbeta på anläggningen och återställer börvärdet till 45 C. Erfordras en avfrostning (oavsett enhetens funktionssätt) forcerar styrenheten 3-vägsventilen att koppla om till anläggningen, som p.g.a. större tröghet, är mindre känslig för temperatursänkningen. Beskrivning av drift under vår och höst Under vår och höst är värme- och luftkonditioneringsanläggningen inte aktiv och värmepumpen arbetar endast med produktion av sanitetsvatten. 3-vägsventilen är placerad på lagringstanken för sanitetsfunktion medan värmepumpen och värmeväxlaren endast aktiveras när det efterfrågas av sonden för sanitetsfunktionen. När börvärdet för sanitetsfunktion nås stängs kompressorn och pumpen av och styrenheten fortsätter att vänta på När önskad temperatur uppnås stannar kompressorn. Endast cirkulationspumpen fortsätter att vara igång och cirkulerar vattnet i anläggningen. Enheten upprätthåller denna status tills den inkommande vattentemperaturen stiger på nytt. Efterfrågat sanitetsvatten: ntag att enheten arbetar med produktion av kylvatten för luftkonditioneringsanläggningen (7 C) och det efterfrågas produktion av vatten med hög temperatur av sonden för sanitetsfunktion i lagringstanken eftersom sanitetsvattnets temperatur har sjunkit under den inställda gränsen (t.ex. 55 C). Då det rör sig om varmt sanitetsvatten som styrs med prioriteringslogik ändrar styrenheten anläggningens funktionssätt från kylarläge till värmepumpsläge, ställer in börvärdet på 55 C och kopplar om 3-vägsventilen. Så fort vattnet inuti tanken når de 55 C som efterfrågas, kopplar styrenheten åter om enheten till kylarläge, vrider 3-vägsventilen till att arbeta på anläggningen och återställer börvärdet till 7 C. Sond för sanitetsfunktion (tillbehör) Styrenheten behöver detta tillbehör för produktion av varmt sanitetsvatten. Det är en temperatursond med 6 m kabel som är placerad i en därtill avsedd urgröpning på tanken för 11

12 produktion av sanitetsvatten. Läs avsnitt Råd för installation av en värmepump för korrekt placering. Standard på enheter i version /HWS. Tank utan vattenanslutning (tillbehör) Om enheten även ska användas för produktion av varmt sanitetsvatten med hjälp av 3-vägsventilen och är utrustad med lagringstank (enhet /1PS och /1PVS) är det obligatoriskt att använda tillbehöret Tank utan vattenanslutning. T Enheten tillverkas med mekaniskt ansluten tank men utan att vatteninloppet och -utloppet är anslutna till enheten. Detta medger korrekt montering av 3-vägsventilen så att lagringstanken inte hindras under produktionen av varmt sanitetsvatten. ntilegionellafunktion (tillbehör) Utifrån den valda typen av tank för produktion av varmt sanitetsvatten kan det vara nödvändigt att styra antilegionellacykler. Styrenheten kan styra cyklerna genom att en extra värmekälla aktiveras som utsätter lagringstanken för sanitetsvatten för en värmechock enligt programmerade tidsintervall med en veckotimer. nläggningspump med Pulse-funktion (tillbehör) I standardutförandet är enheten inställd på att alltid hålla igång cirkulationspumpen på anläggningssidan, även när börvärdestemperaturen nås. När enheten däremot är utrustad med detta tillbehör stänger styrenheten av pumpen när börvärdet nås och aktiverar den åter regelbundet den tid som erfordras för att känna av vattentemperaturen. Styrenheten stänger åter av pumpen om den känner av att vattentemperaturen fortfarande är vid börvärdet. I motsatt fall aktiverar styrenheten åter kompressorerna för att uppfylla anläggningens behov. Detta tillbehör gör m.a.o. att elförbrukningen p.g.a. pumpningen kan minskas anmärkningsvärt, i synnerhet under vår och höst när belastningen är mycket låg. Tillämpningen av detta tillbehör kräver tillbehöret Frostskyddsvärmeelement. Produktion av sanitetsvatten med timer (tillbehör) Med hjälp av detta tillbehör går det att förknippa olika tidsintervall dagtid med två olika temperaturer för sanitetsfunktion: Normal och Saving. Därmed går det att bestämma under vilka tider dagtid som värmepumpen ska koncentrera produktionen av varmt sanitetsvatten. Min. temperaturnivå för Saving förblir dock alltid styrd med prioriteringslogiken. Om produktionen av vatten med temperaturen Normal t.ex. koncentreras nattetid, drar du fördel av de lägre elpriserna och produktionen av varmvatten säkerställs innan förbrukningen är som störst. Enheten slutar dock aldrig att kontrollera temperaturen inuti lagringstanken för sanitetsvatten med detta system. nvänds det tillfälligt varmvatten utanför de fastställda tidsintervallen prioriterar enheten produktionen av sanitetsvatten tills vattnet i lagringstanken åter har en temperatur som motsvarar börvärdet för Saving. Elektronisk modulering av vattenflöde (tillbehör) Tillbehöret gör att enheten kan modulera vattenflödet så att starten av enheten underlättas även när vattentemperaturen i anläggningen är ofördelaktig. Vattnet i anläggningen kan vara för varmt på sommaren eller för kallt på vintern när enheten startas efter ett längre frånslag av systemet. Moduleringen av vattenflödet medger i båda fallen korrekt idrifttagning av enheten utan att säkerhetsanordningarna utlöses. Tillbehöret finns endast för utförandena /1PV och /1PVS. Elektronisk termostatventil (tillbehör) Tack vare detta tillbehör kan enheterna arbeta vid förhållanden med mycket varierande värmebelastning, stora skillnader i utetemperatur eller täta byten av funktionssätt som t.ex. samtidig styrning av uppvärmning, luftkonditionering och produktion av vatten med hög temperatur. nvändningen av den elektroniska termostatventilen medger följande: Maximera värmeväxlingen till värmeväxlaren på användarsidan. Minimera kylkretsens svarstider på variationerna i belastning och driftsförhållanden. Optimera regleringen av överhettningen. Maximera eneergieffektiviteten. Fläktar EC (tillbehör) Enheterna kan beställas med fläktar EC och borstlös motor med elektronisk omkoppling. Dessa motorer som har en rotor med permanenta magneter garanterar samma höga verkningsgrad vid samtliga driftsförhållanden och en energibesparing på 15 % av varje fläkt. Mikroprocessorn kan dessutom styra kondenseringen/ förångningen med hjälp av en analog signal (0-10 V) som sänds till varje fläkt. Detta sker genom konstant reglering av luftflödet i förhållande till utetemperaturen. Därigenom sänks även elförbrukningen och bullernivån. MINIBOSS S/M (tillbehör) Vid tillämpningar där det finns behov av att säkerställa systemets kontinuerliga drift och det måste finnas ett reservaggregat där det finns en anläggning där delarna aktiveras efterhand och därmed kräver en stegvis ökning av den installerade effekten där det inte finns tillräckligt fysiskt utrymme för att installera 12

13 en ensam enhet som garanterar hela effekten utan det istället måste installeras flera mindre enheter där det i allmänhet finns behov av att kombinera flera enheter och att koordinera deras drift och rotation kan tillbehöret Miniboss användas, en kontrollpanel som medföljer enheten. Tack vare detta tillbehör kan flera parallellanslutna enheter som koordineras av ett ensamt övervakningssystem styras rationellt och effektivt. MBS T MINIBOSS S Miniboss S gör att upp till fyra enheter kan parallellanslutas. Styrningen gör att de kan aktiveras och deaktiveras med effektsteg och alterneras under driften så att samtliga enheter används lika mycket. Samtliga anslutna enheter måste vara likadana. Miniboss S kan inte styra enheter med aktiv styrning av sanitetsvatten. Det går att styra följande direkt på panelen för Miniboss S: anläggningens börvärde valet av Sommar/Vinter för samtliga aggregat påslagningen/avstängningen - ON/OFF - av enskilda enheter eller hela systemet Tillbehöret levereras i en elpanel som medföljer enheten (ska installeras i ett teknikutrymme). Det finns endast för ett av de parallellanslutna aggregaten och samtliga anslutna enheter måste ha samma konfiguration. ntalet enheter som ska styras måste specificeras vid ordertillfället så att övervakningssystemet kan programmeras korrekt. Vattenkretsen som ansluter enheterna måste dessutom vara i enlighet med ett av följande scheman. T P MBS MBS P Se aktuell dokumentation för ytterligare information om användningen. MINIBOSS M Miniboss M medger styrning av upp till åtta parallellanslutna enheter. Huvudfunktionerna är följande: Styra enheter med konfigurationer HWS Styra enheter med logiken automatisk styrning av varmt sanitetsvatten Styra system med en varm/kall tank för uppvärmning/ luftkonditionering och en varm tank för produktion av sanitetsvatten Utöver det som även utförs av Miniboss S: anläggningens börvärde sanitetsfunktionens börvärde användningen av en klimatreglering för kompensering av anläggningens börvärde valet av Sommar/Vinter för samtliga aggregat påslagningen/avstängningen - ON/OFF - av enskilda enheter eller hela systemet omkopplingen av 3-vägsventiler driftstyrningen av enheternas externa pumpar Tillbehöret levereras i en elpanel som medföljer enheten (ska installeras i ett teknikutrymme). Det finns endast för ett av de parallellanslutna aggregaten och samtliga anslutna enheter måste ha samma konfiguration. ntalet enheter som ska styras måste specificeras vid ordertillfället så att övervakningssystemet kan programmeras korrekt. Vattenkretsen som ansluter enheterna måste dessutom vara i enlighet med ett av följande scheman. MBM T T T T 13

14 MBM T T Seriellt gränssnitt RS485 (tillbehör) Den alltmer utbredda användningen av hemautomationssystem och BMS (Building Management System) har gjort det nödvändigt att ha ett gemensamt övervakningssystem för samtliga systemdelar. För att tillgodose detta behov kan enheten utrustas med ett seriellt kretskort RS485 med MODBUS-protokoll. Se aktuell dokumentation för ytterligare information om användningen. Påfyllningsgrupp med manometer (tillbehör) Tillbehöret medger automatisk påfyllning av vattenanläggningen, reglering av korrekt drifttryck som alltid kan kontrolleras på manometern och att detta tryck upprätthålls, ev. genom att tillföra det vatten som saknas. Frostskyddsvärmeelement (tillbehör) Tillbehöret består av värmeelement i värmeväxlaren på användarsidan (beroende på aggregatets konfiguration) för att förhindra att hydrauldelarna blir skadade på grund av att det bildas is under aggregatets driftsuppehåll. Frostskyddsvärmeelementets effekt är bara några tiotal Watt beroende på enhetens modell, d.v.s. den effekt som erfordras för att förhindra att delar går sönder. Styrenheten övervakar (även när aggregatet är i standbyläge) sonden på värmeväxlarens utlopp. Pumpen startas (om den finns) och frostskyddsvärmeelementet aktiveras när en vattentemperatur som är lägre än eller lika med 5 C (eller 2 C under börvärdestemperaturen med en differential på 1 C) avkänns. Om vattentemperaturen vid utloppet når 4 C (eller 3 C under börvärdet) utlöses även frostskyddslarmet vilket stoppar kompressorn men låter värmeelementen vara på. Frostskyddsvärmeelementen finns i förångaren (i utförande 1PS finns även ett frostskyddsvärmeelement på tanken, på rören och på pumpsnäckan som isoleras) och på eventuella värmeväxlare på återvinningssidan. Inbyggt värmeelement (tillbehör) Det är ett elektriskt värmeelement inuti vattenmodulens lagringstank som hjälper värmepumpen när enhetens effekt är otillräcklig. Värmeelementets effekt beror på aggregatets storlek. Tillbehöret finns endast med vattemodul utrustad med tank. Dubbelt börvärde från den digitala ingången (tillbehör) Tack vare det dubbla börvärdet går det att ställa in två olika driftstemperaturer för uppvärmningen och ett börvärde för kylningen. Den elektroniska termostatventilen måste monteras om det efterfrågas ett dubbelt börvärde för båda funktionssätten. Börvärdestemperaturerna ska specificeras vid ordertillfället. Ändringen av börvärdet kan göras från tangentbordet eller från den digitala ingången. T Fjärranvändarterminal (tillbehör) Tillbehöret består av en kopia av kontrollpanelen från vilken enheten kan konfigureras i sin helhet och enhetens samtliga parametrar kan visas på displayen. Åtkomst till skärmbilderna kräver inmatning av lösenordet som öppnar olika ändringsnivåer. Soft-starter (tillbehör) Enheterna omfattar samtliga åtgärder som erfordras för att minimera startströmmen. Erfordras en ytterligare minskning kan enheten utrustas med soft-starter (tillbehör) som medger en ca 40 % minskning av kompressorns normala startström med hjälp av en elektronisk kontroll av elmotorernas start. 3-vägsventil för varmt sanitetsvatten (tillbehör) 3-vägsventil av typ ON/OFF. I kombination med funktionen för automatisk styrning av varmt sanitetsvatten gör den att aggregatet kan styra två separata kretsar för komfort och produktion av varmt sanitetsvatten. Omkopplingen mellan de två kretsarna sker automatiskt utifrån anläggningens behov. 3-vägsventilen för varmt sanitetsvatten ska monteras i ett teknikutrymme. Börvärdeskompensation i förhållande till utetemperaturen (tillbehör) Styrenheten medger ändring av enhetens börvärde både i kylarläge och värmepumpsläge utifrån utetemperaturen. Kompensationen kan vara positiv eller negativ. Med positiv kompensation ökar börvärdestemperaturen för sommar när utetemperaturen ökar. Med negativ kompensation minskar börvärdestemperaturen istället när utetemperaturen ökar. När enheten även används för produktion av varmt sanitetsvatten har klimatregleringen ingen inverkan på sanitetsfunktionens börvärdestemperatur. Standardprogrammeringen är negativ kompensation (för båda börvärdena) med de värden som anges i nedanstående diagram om inget annat anges vid ordertillfället. Samtliga inställningar kan ändras direkt från styrenheten. MROON 2 /MT MROON 2 /HT 14

15 Funktionssätt VÄRME- PUMP SET 1 = 38/42 C -16 C -3 C SET 2 = 50/55 C SET 1 = 43/48 C -20 C SET 2 = 50/55 C -10 C Relä för maximi- och minimispänning (tillbehör) nordningen utför en kontinuerlig kontroll av enhetens matningsspänning och kontrollerar att den alltid ligger inom ett tillåtet intervall. Om spänningsvärdet ligger över eller under detta intervall stoppar anordningen enheten för att elmotorerna inte ska bli skadade. Samma anordning utför även kontrollen av fassekvensen. SMRTLink (tillbehör) Tack vare detta tillbehör är det möjligt att ansluta styrenheten för enheten till styrenheten för luftbehandlingsenheten Swegon GOLD med en vanlig seriell kabel. På detta sätt är det möjligt att slå ihop deras driftlogiker till en enda logik som driver systemet med maximal effektivitet. Det seriella gränssnittet RS485 ingår redan och används för anslutningen till Swegon-enheten. Inverter för användarpump (för enhet med vattenmodul ST) Energibesparing: Det har under årens lopp blivit brukligt att använda pumpar med variabelt flöde för att på bästa sätt optimera luftkonditioneringsoch kylanläggningen. Blue Box erbjuder tack vare tillbehöret Inverter för användarpump en alternativ metod som bryter mot traditionen: pump med konstant flöde till primärkretsen/pump med variabelt flöde till sekundärkretsen. Jämförelse av två lösningar: 1) Nedanstående figur visar schematiskt en klassisk anläggning med pump med konstant flöde till primärkretsen och pump med variabelt flöde till sekundärkretsen. Notera att det används ett frånkopplingsrör mellan primär- respektive sekundärkretsen (dimensionerat för 100 % av flödet). Om användarställena endast efterfrågar en procentandel av nominell effekt, återcirkuleras det överflödiga flödet av frånkopplingsröret med påföljande förlust av pumpningsenergi. som efterfrågas av användarställena sjunker under tillåten gräns för min. vattenflöde. Detta säkerställer en korrekt värmeväxling till förångaren. Dimensioneringen av bypassröret och den modulerande 2-vägsventilen utförs för ett mycket lägre vattenflöde än det nominella. Tack vare detta erhålls en anmärkningsvärd minskning av energiförlusterna vid blandningen. Dessa energiförluster förekommer i den klassiska anläggningen p.g.a. den hydrauliska bortkopplaren. BYPSS-RÖR PUMPNINGS- GRUPP PRIMÄRKRETS MED VRIBELT FLÖDE Fördelar med lösningen med Inverter för användarpump: Behov av färre pumppar. Mindre utvändigt mått för de olika aggregaten. Lägre rörkostnader. Mindre tryckförluster. Större energieffektivitet på pumpsidan. Det går i diagrammet att se att det under driftsförhållanden med EUROVENT erhålls en större effektivitet vid delbelastningar för de anläggningar som visas schematiskt. Både pumparnas och kylarens energiförbrukning tas med i beräkningen (kompressorer plus fläktar). EER improvment at partial load 24% 22% 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 100% 75% 50% 25% Total ESEER Improvment FÖRÅNGRE PUMPNINGS- GRUPP PRIMÄRKRETS MED KON- STNT FLÖDE HYDRULISK BORTKOPPLRE PUMPNINGS- GRUPP SEKUNDÄR- KRETS MED VRIBELT FLÖDE Under dessa förhållanden kan energibesparingen vara upp till 11 % per år och ibland t.o.m. högre! Driftslogik för Inverter för användarpump: Dp1: Tryckförluster på anläggningssida Dp2: Tryckförluster till förångare I följande figur har systemet endast pumpar med variabelt flöde till både primärkretsen och sekundärkretsen. Bypassröret garanterar tillsammans med den modulerande 2-vägsventilen min. vattenflöde till förångaren när det flöde 15

16 FÖRÅNGRE dwi Dp2 dwo PUMP MED INVERTER two MIN. VÄRMEINNEHÅLL pwi Dp1 pwo twi MEDFÖLJNDE MODULERNDE 3-VÄGSVENTIL NLÄGGNINGSSID När samtliga användarställen är i funktion arbetar enhetens pump vid nominellt flöde och med en nyttig uppfordringshöjd på anläggningssidan som motsvarar Dp1 och tryckförluster till förångaren som motsvarar Dp2. Minskningen av anläggningens värmebelastning medför att användarställenas avstängningsventiler stängs. Därmed ökar tryckförlusterna som pumpen måste klara. Samtidigt minskar inverterns styrlogik flödet så att även tryckförlusterna till förångaren minskar. Därigenom återgår den nyttiga uppfordringshöjden till det nominella värdet Dp1. Huvudpunkter för en anläggning med variabelt flöde till primärkretsen: För att anläggningens delar ska arbeta optimalt är det nödvändigt att uppfylla följande huvudpunkter: 1) Min. vattenflöde och medföljande bypass-ventil: Tillbehöret Inverter för användarpump omfattar även 2-vägs bypass-ventilen (medföljer) som är dimensionerad i förhållande till enhetens storlek. Om värmebelastningen är mycket låg på anläggningssidan betyder det att många användarställen är stängda. Därmed ökar tryckförlusterna. Invertern motarbetar variationen av Dp1 som avkänns av sensorn och minskar pumpens varvtal och därigenom flödet. Det finns dock en nedre gräns för flödesvärdet under vilken det inte längre sker en korrekt värmeväxling till förångaren. Temperaturskillnaden som beräknas av förångaren ökar då med risk för att frostskyddslarmet utlöses. Den modulerande 2-vägs bypass-ventilen (noggrant vald utifrån aggregatsmodellen) förhindrar att frostskyddslarmet utlöses och garanterar min. vattenflöde till förångaren. 2) Min. värmeinnehåll: Vid värmebelastning nära noll, enhet med max. kapacitetssteg för effekten, pump med min. flöde och stängda ventiler i anläggningen finns det risk för att aggregatet blockeras p.g.a. frostskyddslarmet. För att undvika detta problem erfordras ett min. värmeinnehåll i sträckan förångare/bypass-ventil. Beräkningen utförs med nedanstående formel: P0 * k Vol = N [l] P 0 : = ggregatets totala kyleffekt [kw] N : Invertering av min. kapacitetssteg av enheten k : parameter [L/kW] [L/ k kw] N Vid beräkningen av min. värmeinnehåll kan vatteninnehållet i förångaren, i vattenmodulens lagringstank (om sådan finns) och i rören mellan bypass-ventilen och förångaren vara till hjälp. Det rekommenderas oavsett att använda 3-vägsventiler på ett visst antal användarställen i anläggningen. Det garanterar ett min. vattenflöde till anläggningen oavsett driftsförhållande. OBS! Om detta tillbehör finns får min. vattentemperatur i utloppet för kallvattenproduktion inte sjunka under 7 C. Dessutom ska temperaturvariationen i projekteringsstadiet vara 5 C. Kontakta säljavdelningen för värden för min. vattentemperatur i utloppet (kallvattenproduktion) och för andra värden för temperaturskillnaden. Kontakta även säljavdelningen vid varmvattenproduktion för lägre vattentemperaturer i utloppet än 40 C. Observera! Min. värmeinnehåll ska alltid vara mellan bypassventilen och förångaren. Detta är en del av min. vatteninnehåll i anläggningen som beskrivs i aktuellt kapitel i bruksanvisningen. Skillnaden mellan min. vatteninnehåll i anläggningen och min. värmeinnehåll kan däremot placeras i valfri punkt i anläggningen. Min. värmeinnehåll medger korrekt drift av enheten även i värmepumpsläget. I aggregat med endast kyla där det används etylenglykolblandningar kan min. värmeinnehåll minskas enligt följande kurvor. För scrollkompressorer: MINSKNING V MIN. VÄRMEINNEHÅLL -50% -55% -60% -65% -70% -75% -80% -85% -90% -95% -100% 10% 20% 30% % ETYLENGLYKOL Om enheten är i värmepumpsläget minskar inte min. värmeinnehåll även om det finns glykol. SCROLL- KOMPRESSORER

17 RÅD FÖR INSTLLTION V EN VÄRMEPUMP nvändningen av en värmepump för luftkonditionering, uppvärmning och produktion av sanitetsvatten är sedan länge en praxis med klara fördelar. Värmepumpen påverkas starkt av anläggningens egenskaper, de valda driftsförhållandena och de valda installations- och anslutningssätten. Nedan följer några råd som ökar systemets effektivitet och tillförlitlighet. VÄLJ KORREKT VÄRMEPUMPSEFFEKT Välj alltid en värmepump med extra effekt så att den garanterat klarar max. belastning och även kan arbeta vid lägre temperaturer än vad installationen kräver. Vid svåra driftsförhållanden kan det eventuellt erfordras en integrering eller backup som ersätter eller hjälper värmepumpen. VÄLJ KORREKT DRIFTSTEMPERTURER Värmepumparna garanterar max. effektivitet, och därmed billigare drift, när konstruktionen av anläggningen bygger på valet av höga vattentemperaturer för luftkonditionering och låga vattentemperaturer för uppvärmning. I ovanstående diagram kan du se att även en liten temperaturvariation medför en omedelbar förbättring av EER och COP. VÄLJ KORREKT TEMPERTUR FÖR SNITETSFUNKTION v samma anledningar som i föregående punkt ska även valet av tanken för produktionen av sanitetsvatten utföras så att inställningen av börvärdet för produktion av vatten med hög temperatur förblir så låg som möjligt. Därmed ökas systemets effektivitet och enhetens driftsgränser utnyttjas maximalt vilket garanterar produktionen av sanitetsvatten även för mycket låga temperaturer. Det avrådes i allmänhet från att ställa in enhetens börvärden på gränsen för de tillåtna driftsförhållandena (i synnerhet i värmepumpsläget) av följande skäl: Inställning av börvärdet för vatten på max. temperaurgräns minskar enhetens driftsgränser. Vattenfiltret måste alltid finnas på enhetens vatteninlopp annars bortfaller garantin. Med tiden kan filterelementet bli nedsmutsat vilket ökar tryckförlusterna och därmed vattenflödet. Sänkningen av vattenflödet ökar temperaturskillnaden för värmeväxlaren på användarsidan som kan ändras från 4-5 C till 9-10 C. Eftersom enheten kontrollerar börvärdet på returtemperaturen kan det medföra att säkerhetsanordningarna utlöses om enheten arbetar på gränsen för de tillåtna driftsförhållandena. Om värmepumpen är direktansluten (utan mellanliggande bortkopplare) till en vattenkrets som är indelad i zoner kan kretsens tryckförluster öka när en eller flera zoner stängs. Det leder till en minskning av flödet och därmed en ökning av temperaturskillnaden till värmeväxlaren. Om värmepumpen, likt ovan, är inställd för att arbeta på gränserna för de tillåtna driftsförhållandena kan säkerhetsanordningarna utlösas. Beroende på vald installationsplats för enheten Enheten utsätts för solstrålning på sommaren. Vid en utetemperatur på t.ex. 35 C kommer batteriet (av koppar och aluminium och därmed en utmärkt elektrisk ledare) att ha en mycket hög temperatur. När enheten startas (även med stillastående fläktar) är förångningen mycket hög vilket gör att tryckvakten för högt tryck utlöses. Luftcirkulationen kan skapa en mikromiljö med en 4-5 C lägre temperatur vilket gör att enheten arbetar utanför gränserna. Utrymmeskraven är mycket viktiga. Tilltäppning före eller efter fläkten skapar tryckförluster som minskar luftflödet. Denna minskning kan medföra att driftstemperaturerna sänks. Denna sänkning kan göra att enheten hamnar utanför driftsgränserna. Luft i kretsen. Luft som finns i anläggningen, trots att den har avluftats väl, skapar en minskad värmeväxlingsförmåga med påföljande risk för att säkerhetsanordningarna för högt tryck utlöses. VÄLJ NOGGRNT TNK FÖR SNITETSFUNKTION När du vill använda en värmepump för produktion av sanitetsvatten är det alltid nödvändigt att ansluta enheten till en tank som har valts noggrant och som är avsedd för produktion av varmt sanitetsvatten. Värmepumparna kan i själva verket inte producera sanitetsvattnet omedelbart. Plattvärmeväxlaren måste dessutom arbeta med en sluten vattenkrets för att förhindra att det bildas kalk inuti. Valet av tanken för sanitetsfunktion ska göras mycket noggrant eftersom en feldimensionerad tank kan vara otillförlitlig. v denna anledning ska det väljas en tank som gör att värmepumpen kan arbeta på det tekniska vattnet och inte på slingan. tt kombinera värmepumpar med slingor är i själva verket problematiskt p.g.a. att de är svåra att dimensionera i förhållande till slingans yta som alltid ska göras vid de svåraste 17

18 förhållandena, d.v.s. sommarförhållanden. Enheterna får kombineras med tankar med slinga endast för lagringstankar som levereras direkt av BlueBox. PLCER SONDEN FÖR SNITETSFUNKTION KORREKT Enheterna använder en temperatursond (medföljer) för att styra varmt sanitetsvatten och HWS. Sonden måste installeras korrekt. Tanken ska ha en urgröpning upptill som är så lång att den nästan når till mitten på tanken. Sonden som medföljer enheten ska föras in i urgröpningen med elektriskt ledande pasta för att garantera en noggrann avläsning av vattentemperaturen. Felaktig avläsning av temperaturen som orsakas av en olämplig placering eller att det saknas elektriskt ledande pasta kan göra att säkerhetsanordningarna utlöses eller att enheten blockeras. VÄLJ KORREKT 3-VÄGSVENTIL FÖR SNITETSFUNKTION När funktionen för automatisk styrning av varmt sanitetsvatten används måste det installeras en 3-vägsventil med strömförsörjning 230/1~/50 och en diameter som är 1/4 tum större än enhetens rördiameter. Ventilen ska garantera en lämplig omkopplingshastighet. Det får aldrig uppstå nollflöde under omkopplingen. Det ska alltid finnas ett vattenflöde. GRNTER LLTID MIN. VTTENINNEHÅLL Om enheten är ansluten till en vattenanläggning som är indelad i zoner (t.ex. de med strålningspaneler) som kontrolleras av magnetventiler på kollektorn (huvud) måste det garanteras minst fem liter vatten per kw värmeprestanda hos enheten vid det mest ofördelaktiga förhållandet, d.v.s. med bara en zon öppen. Detta är nödvändigt eftersom det kan uppstå en situation där nästan alla huvud är stängda och värmepumpen arbetar med mycket begränsad vattenvolym. I detta fall kan säkerhetsanordningarna utlösas under avfrostningen p.g.a. överdriven kylning av vattnet. STRT V ENHETEN MED FÖR KLLT ELLER FÖR VRMT VTTEN Säkerhetsanordningarna kan utlösas när anläggningen startas på vintern med speciellt låg vattentemperatur i anläggningen och utanför enhetens driftsgränser. Ta anläggningen i drift genom att koppla från en del av anläggningen och därmed minska värmebelastningen. När vattentemperaturen i resterande anläggning ligger inom driftsgränserna kan även den frånkopplade delen av anläggningen anslutas. PLCER KOPPLINGEN FÖR ÅTERSTÄLLNING V KLLVTTEN KORREKT Det kan finnas en koppling för återställning av vattnet från nätet (kallvatten) beroende på typen av tank som används för produktionen av varmt sanitetsvatten. Det är mycket viktigt att kopplingen inte placeras för nära värmpumpens returledning. Det kan i själva verket medföra att det inkommande kallvattnet från nätet kyler returvattnet till värmepumpen. Denna plötsliga temperatursänkning av det varma vattnet till värmeväxlaren kan göra att säkerhetsanordningarna utlöses. Även i detta fall kan användningen av en genomströmningspanna för omedelbar produktion av sanitetsvatten i kombination med en tank som medger att värmepumpen arbetar på det tekniska vattnet förhindra detta problem. T HÄNSYN TILL FUKTEN I BYGGNDENS VÄGGR OCH GOLV I samband med konstruktionen av byggnadernas väggar och golv används stora mängder vatten. Lägg därutöver till det regn som absorberas av stommen. ll fukt som absorberas av byggnaden förångas mycket långsamt från byggnadskonstruktionen. P.g.a. den höga fukthalten i hela byggnadskonstruktionen är byggnadens värmebehov större de två första uppvärmningsperioderna. Om värmepumpen har tillräcklig kapacitet för att klara bostadens nominella värmebelastning och den första starten av anläggningen sker på vintern, kan den levererade värmekapaciteten vara otillräcklig för att starta hela anläggningen samtidigt. Det rekommenderas i detta fall att starta anläggningen efter zoner, d.v.s. lägga till delar av anläggningen lite åt gången efterhand som de som redan är anslutna börjar att värmas upp eller ta hjälp av ett inbyggt elektriskt värmeelement för att kompensera för det större värmebehovet. 18

19 19

20 TEKNISK DT MROON 2 MT Enhetsstorlek Uppvärmning (bruttovärden) Nominell värmeeffekt (7; W35) Effektförbrukning vid värme COP Effektivitetsklass Nominell värmeeffekt (7; W45) Effektförbrukning vid värme COP Effektivitetsklass Uppvärmning (värden enligt EN 14511) Nominell värmeeffekt (7; W35) COP Effektivitetsklass Nominell värmeeffekt (7; W45) COP Effektivitetsklass Kylning (bruttovärden) Nominell kyleffekt (35; W18) Effektförbrukning vid kyla EER Effektivitetsklass Nominell kyleffekt (35; W7): Effektförbrukning vid kyla EER Effektivitetsklass Kylning (värden enligt EN 14511) Nominell kyleffekt (35; W18) EER Effektivitetsklass Nominell kyleffekt (35; W7): EER Effektivitetsklass Kompressor Typ Mängd/kylkretsar Kapacitetssteg Total oljeladdning Total köldmedieladdning Fläktar Typ Mängd Luftflöde Värmeväxlare användarsida Typ Vattenflöde Tryckfall Vattenmodul Pumpmodell Pumpens nyttiga uppfordringshöjd Lagringstankens kapacitet Expansionskärl Buller Ljudeffektnivå Ljudtrycksnivå Dimensioner och vikter basenhet Längd Djup Höjd Basenhetens vikt i drift (1) kw 6,9 8,9 11,1 14,9 16,6 19,2 22,1 24,0 27,6 32,3 36,8 40,4 (1), (2) kw 1,7 2,1 2,5 3,5 3,9 4,3 5,0 5,5 6,6 7,5 8,2 9,4 (1) 4,09 4,14 4,40 4,29 4,25 4,48 4,39 4,38 4,19 4,32 4,50 4,30 (3) kw 6,8 8,8 10,9 14,6 16,2 18,7 21,5 23,4 26,9 31,5 35,7 39,2 (3), (2) kw 2,1 2,7 3,1 4,4 4,8 5,3 6,2 6,8 8,0 9,2 10,0 11,4 (3) 3,23 3,22 3,46 3,37 3,40 3,54 3,47 3,45 3,37 3,42 3,55 3,43 (1), (9) kw 6,9 8,9 11,2 15,0 16,7 19,4 22,2 24,2 27,8 32,5 37,1 40,6 (1), (9) 4,06 4,12 4,36 4,16 4,16 4,37 4,29 4,28 4,10 4,23 4,40 4,23 (3), (9) kw 6,9 8,8 10,9 14,8 16,3 18,9 21,7 23,5 27,1 31,7 35,9 39,4 (3), (9) 3,21 3,20 3,43 3,29 3,34 3,47 3,41 3,39 3,32 3,37 3,49 3,38 (5) kw 8,5 10,2 13,0 17,9 19,5 22,6 26,0 28,3 32,9 39,9 43,5 45,1 (5), (2) kw 2,2 2,6 3,1 4,3 4,6 5,4 6,4 6,9 8,3 9,3 10,9 11,5 (5) 3,84 3,88 4,19 4,14 4,28 4,23 4,05 4,12 3,98 4,29 4,00 3,93 (6) kw 6,2 7,6 9,7 13,4 14,2 16,8 19,1 20,8 24,4 29,6 32,4 38,6 (6),(2) kw 2,1 2,5 2,9 4,0 4,4 4,9 5,9 6,4 7,6 8,7 10,1 11,0 (6) 2,90 3,02 3,38 3,31 3,23 3,40 3,24 3,27 3,21 3,42 3,20 3,51 B B (5), (9) kw 8,5 10,2 13,0 17,8 19,4 22,5 25,9 28,1 32,7 39,7 43,2 44,9 (5), (9) 3,80 3,84 4,14 3,98 4,15 4,09 3,92 4,01 3,88 4,18 3,90 3,84 (6), (9) kw 6,2 7,5 9,6 13,2 14,1 16,6 18,9 20,7 24,2 29,4 32,2 38,4 (6), (9) 2,87 2,99 3,33 3,16 3,12 3,28 3,13 3,17 3,11 3,32 3,11 3,42 C B Scroll n / n 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 n kg 1,1 1,3 1,3 1,2 1,7 1,9 1,8 2,5 3,3 3,3 3,3 3,3 kg 2,6 3,5 4,2 5,7 6,2 7,0 8,4 9,1 10,7 12,4 13,5 14,2 xial n m3/h Platt (1) l/h (1) kpa P1 P1 P1 P2 P2 P2 P3 P3 P3 P3 P3 P4 kpa l l (7) db() (8) db() mm mm mm kg (1) Utetemperatur 7 C BS, 6 C BU. Vattentemperatur inlopp/utlopp kondensor C. (2) Total effekt utgörs av summan av kompressorernas och fläktarnas energiförbrukning. (3) Utetemperatur 7 C BS, 6 C BU. Vattentemperatur inlopp/utlopp kondensor C. (4) Utetemperatur 7 C BS, 6 C BU. Vattentemperatur inlopp/utlopp kondensor C. (5) Utetemperatur 35 C. Vattentemperatur inlopp/utlopp förångare C. (6) Utetemperatur 35 C. Vattentemperatur inlopp/utlopp förångare 12-7 C. 20 (7) Ljudeffektnivåer beräknade enligt ISO (8) Ljudtrycksnivåer vid 10 meter från enheten i fritt fält och riktningsfaktor Q = 2. (9) Värden i överensstämmelse med standard EN :2011. Detta schema visar karakteristiska data för bas- och standardversionerna i serien. Se specifik dokumentation för detaljerad information.

INDIGO. Luft-/vattenvärmepump med inverterstyrd likströmskompressor, 10-21 kw. Utmärkande egenskaper. Allmän information

INDIGO. Luft-/vattenvärmepump med inverterstyrd likströmskompressor, 10-21 kw. Utmärkande egenskaper. Allmän information Luft-/vattenvärmepump med inverterstyrd likströmskompressor, 10-21 kw Allmän information Standardversionen finns i två storlekar: Nominell kyleffekt (A35; W7): 10-18 kw Nominell värmeeffekt (A7; W45):

Läs mer

CELEST. Luftkylda vätskekylaggregat, 8 38 kw

CELEST. Luftkylda vätskekylaggregat, 8 38 kw CELEST ATM Luftkylda vätskekylaggregat, 8 38 kw Allmänt En heltäckande produktserie med tolv modeller, utvecklade och konstruerade för maximal komfort och mycket höga miljökrav. Tillgängliga konfigurationer

Läs mer

Teal W. Vätskekylda vätskekylaggregat, 40-615 kw

Teal W. Vätskekylda vätskekylaggregat, 40-615 kw Teal W Vätskekylda vätskekylaggregat, 40-615 kw Allmän beskrivning Teal W är ett komplett sortiment av energieffektiva kylare och vatten/vattenvärmepumpar. Utmärkande egenskaper Högeffektiv enhet Mycket

Läs mer

MINI-α PLUS VÄRMEPUMP / AIRCONDITION STYRNING FÖR EN ELLER TVÅ KOMPRESSORER

MINI-α PLUS VÄRMEPUMP / AIRCONDITION STYRNING FÖR EN ELLER TVÅ KOMPRESSORER MINI-α PLUS VÄRMEPUMP / AIRCONDITION STYRNING FÖR EN ELLER TVÅ KOMPRESSORER 1. Introduktion Mini Alfa Plus är en kompact (32x74mm) elektronisk övervakning för luftkonditioneringssystem baserade på en ensam

Läs mer

Serie COBALT PRO FC. 320 1300 kw. Allmän information Energieffektiv kylare med även inverterstyrda skruvkompressorer och rörvärmeväxlare

Serie COBALT PRO FC. 320 1300 kw. Allmän information Energieffektiv kylare med även inverterstyrda skruvkompressorer och rörvärmeväxlare Serie COBALT PRO FC 320 1300 kw Allmän information Energieffektiv kylare med även inverterstyrda skruvkompressorer och rörvärmeväxlare Konfigurationer HE: Högeffektiv enhet HEi: enhet med hybrida kompressorer

Läs mer

AZURA. Luft/vätske-multifunktionsaggregat, 31 211 kw

AZURA. Luft/vätske-multifunktionsaggregat, 31 211 kw AZURA STM Luft/vätske-multifunktionsaggregat, 31 211 kw Allmänt Luft/vätske-multifunktionsaggregat med oberoende produktion av kylvatten och varmvatten. Utrustad med axialfläktar och hermetiska scrollkompressorer.

Läs mer

Dokumentnamn: Projektnamn:

Dokumentnamn: Projektnamn: P PAK.5 PAK.521 PAK.5212 APPARATER, LEDNINGAR M.M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT KYLKOMPRESSORAGGREGAT OCH VÄRMEPUMPS- AGGREGAT Vätskekylaggregat, typ enhetsaggregat Vätskekylaggregat, typ enhetsaggregat,

Läs mer

Transkritisk CO2 kylning med värmeåtervinning

Transkritisk CO2 kylning med värmeåtervinning Transkritisk CO2 kylning med värmeåtervinning Författare: Kenneth Bank Madsen, Danfoss A/S & Peter Bjerg, Danfoss A/S Transkritiska CO 2 system har erövrat stora marknadsandelar de senaste åren, och baserat

Läs mer

Dokumentnamn: Projektnamn:

Dokumentnamn: Projektnamn: P PAK.5 PAK.5212 APPARATER, LEDNINGAR M.M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT KYLKOMPRESSORAGGREGAT OCH VÄRMEPUMPS- AGGREGAT VÄTSKEKYLAGGREGAT, TYP ENHETSAGGREGAT MED LUFTKYLD KONDENSOR I värmepumpsutförande

Läs mer

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW är en ny generation luft/vattenvärmepumpar. Här förenar vi mer än 35 års erfarenhet av värmepumpteknik med den senaste utvecklingen. Resultatet blir en värmepump

Läs mer

Luft-till-vatten splitsystem

Luft-till-vatten splitsystem Luft-till-vatten splitsystem systemarkitektur Luft-tiLL-vatten splitsystem Carrier presenterar Xp energy den innovativa värmelösningen för bostadsapplikationer luft-till-vatten splitsystem. vi konstruerade

Läs mer

Original instructions. PCER2 Styrenhet med elektronisk termostat

Original instructions. PCER2 Styrenhet med elektronisk termostat Original instructions Styrenhet med elektronisk termostat Allmänna anvisningar Läs noga igenom denna bruksanvisning före installation och användning. Spara manualen för framtida bruk. Produkten får endast

Läs mer

Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag

Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag INSTALLATIONSMANUAL FÖR VÄRMEPUMP Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag Säsonger Kort säsong Mediumsäsong Lång säsong Maj September April Oktober

Läs mer

TEAL 2A - 2SLN - 2A+ - 2A SLN

TEAL 2A - 2SLN - 2A+ - 2A SLN TEAL 2A - 2SLN - 2A+ - 2A SLN Luftkylda vätskekylaggregat, 112-685 kw Allmän beskrivning TEAL 2A är ett komplett sortiment av energieffektiva kylare och luft-/vattenvärmepumpar. Utmärkande egenskaper Enhet

Läs mer

Excellence in Performance

Excellence in Performance Excellence in Performance Ecostar Kylaggregat Med varvtalsreglering och intelligent styrenhet Specialnummer 08.2008 KV-0801-D-GB Ecostar kylaggregat - med varvtalsreglering och intelligent styrenhet BITZER

Läs mer

Z-POWER Z-FLOW &KLOOHUWHNQRORJL I U HIIHNWLYD +9$& V\VWHP

Z-POWER Z-FLOW &KLOOHUWHNQRORJL I U HIIHNWLYD +9$& V\VWHP Z-POWER Z-FLOW Z-POWER Z-FLOW Teknologi och effektivitet är vinnare. Z-POWER (R134a) och Z-FLOW vätskekylaggregat från RHOSS har konstruerats för att erbjuda effektiva, mångsidiga och teknologiskt avancerade

Läs mer

Funktionsguide GOLD LP/COMPACT, All Year Comfort

Funktionsguide GOLD LP/COMPACT, All Year Comfort Funktionsguide GOLD LP/COMPACT, All Year Comfort 1. Allmänt Funktionen All Year Comfort är avsedd att användas för att styra primärvattenkretsen för kyla och/eller värme till klimatbafflar, fasadapparatsystem

Läs mer

Bruksanvisning. AQUA LINE Typ: AQ V 3000W Art.:

Bruksanvisning. AQUA LINE Typ: AQ V 3000W Art.: Bruksanvisning AQUA LINE Typ: AQ340 230V 3000W Art.: 90 27 791 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg!

Läs mer

Funktionsguide GOLD version E, SMART Link/AQUA Link

Funktionsguide GOLD version E, SMART Link/AQUA Link Funktionsguide version E, SMART Link/AQUA Link 1. Allmänt Funktionen SMART Link är avsedd att användas för styrning av tider, temperaturer etc. samt avläsning av larm och värden för en Swegon kylmaskin/värmepump

Läs mer

COS luftkylda kylaggregat

COS luftkylda kylaggregat 1.1401.13 COS luftkylda kylaggregat Nu även med Bitzer Allmänt COS tillverkar kylaggregat för industriella och kommersiella installationer. Aggregaten är avsedda för utomhusplacering och är korrosionsskyddade

Läs mer

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 1. Allmänt 2. Knappfunktion 3. Ställa in Värde 3.1. Datum och Tid 3.2. Drifttid 3.3. Min Temp Tilluft 3.4. Börvärde Frånluft 3.5. Blockering Nattkyla 3.6. Börvärde rum natt

Läs mer

1 VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP

1 VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP Q25VK - Q65VK 1 VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTIL STYRSYSTEM Qvantum Serie VK Grundvattenvärmepump VÄRMEEFFEKT - 72 kw KÖLDMEDIER : R07C, R13a Q25VK Q32VK - Q65VK ENERGI AB RINGUGNSGATAN

Läs mer

www.kylkom.se info@kylkom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK241

www.kylkom.se info@kylkom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK241 EVCO Instrumentbeskrivning EVK241 Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 59 mm *Spänning 230 VAC *Programmering sker från instrumentets framsida *Styr kompressor 16A/250VAC *Mätområde NTC 40.0 till

Läs mer

Instrumentbeskrivning FK203

Instrumentbeskrivning FK203 Instrumentbeskrivning FK203 Generella data. *Mått front 75 x 33,5 mm, djup 62 mm *Spänning 230 Vac *Programmering sker från instrumentets framsida *3 reläer 1 x 10A / 250Vac Kompressor 2 x 8A / 250Vac

Läs mer

Dokumentnamn: Projektnamn:

Dokumentnamn: Projektnamn: P PAK.5 PAK.521 PAK.5211 APPARATER, LEDNINGAR M.M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT KYLKOMPRESSORAGGREGAT OCH VÄRMEPUMPS- AGGREGAT Vätskekylaggregat, typ enhetsaggregat Vätskekylaggregat, typ enhetsaggregat,

Läs mer

PRODUKTBLAD VÄRMEPUMP LUFT/VATTEN

PRODUKTBLAD VÄRMEPUMP LUFT/VATTEN Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! Anslut energisparprodukter för vattenburen värme maximalt för pengarna! Om din bostad har vattenburen värme kan du reducera dina uppvärmningskostnader

Läs mer

EQ CSE Manual Mikroprocessor

EQ CSE Manual Mikroprocessor EQ CSE Manual Mikroprocessor 2.0 Serviceläge Nedan beskrivs inställning som kan göras genom bygling. A) TS Sluten = Serviceläge med kortade tider. B) TS Öppen = Normalläge 2.1 Minnesfunktion Följande inställningar

Läs mer

Rum att leva och arbeta i...

Rum att leva och arbeta i... Rum att leva och arbeta i... City Multi... kräver ett naturligt och behagligt inomhusklimat effektivt ekonomiskt flexibelt Vi tror det är luft tills vi vet vad vi egentligen andas in Det är inte alltid

Läs mer

Funktionsguide GOLD version E/F, SMART Link/AQUA Link

Funktionsguide GOLD version E/F, SMART Link/AQUA Link Funktionsguide GOLD version E/F, SMART Link/AQUA Link 1. Allmänt Funktionen SMART Link är avsedd att användas för styrning av tider, temperaturer etc. samt avläsning av larm och värden för en Swegon kylmaskin/värmepump

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

Funktionsguide GOLD version E/F, Förvärmning

Funktionsguide GOLD version E/F, Förvärmning SE.PREHEAT.10 Funktionsguide OLD version E/F, Förvärmning 1. Allmänt enom att förvärma uteluften kan man, vid kall utetemperatur och hög luftfuktighet, undvika utfällning av fukt i aggregatets uteluftsfilter.

Läs mer

KYLCITY AB Sid 1 av 6

KYLCITY AB Sid 1 av 6 KYLCITY AB Sid 1 av 6 Instrumentbeskrivning FK211A Generella data. *Mått front 75 x 33,5 mm, djup 62 mm *Spänning 12 Vac/dc *Programmering sker från instrumentets framsida *2 reläer K1 10A / 250Vac Slutande

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 TIMER ON DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 Luftutblåsning Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som är förbundna med köldmedierör samt elkablar. Inomhusdelen placeras i utrymme som skall

Läs mer

Frågor och svar, Sanyo CO2.

Frågor och svar, Sanyo CO2. Pannans uppbyggnad: Frågor och svar, Sanyo CO2. 1. Tappvarmvatten uppvärms via värmeslinga, förvärms i botten av tanken och spetsvärms i toppen av tanken (där el-patronen är monterad). Fördelningen av

Läs mer

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem DAIKIN BERGVÄRME Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump RÄTT VÄRMEPUMP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin bergvärme Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump Rätt värmepump för alla förhållanden Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Flyttbar Luftkonditionerare

Flyttbar Luftkonditionerare Flyttbar Luftkonditionerare Bruksanvisning * Läs igen den här bruksanvisningen och spara den inför framtida bruk. Teknisk data: Attack 47 Kyleffekt 2637 W Strömkälla 230 V, 1-fas Effektförbrukning 830

Läs mer

Luft/vatten. Hydrobox. www.ecodan.se

Luft/vatten. Hydrobox. www.ecodan.se Luft/vatten Hydrobox www.ecodan.se Hydrobox - det tysta, effektiva och miljövänliga värmesystemet för villor Ecodan Hydrobox är Mitsubishi Electrics tysta, effektiva och miljövänliga värmesystem som ger

Läs mer

URURU SARARA. Total. komfortlösning DAIKIN SÄTTER NY STANDARD FÖR KLIMATET

URURU SARARA. Total. komfortlösning DAIKIN SÄTTER NY STANDARD FÖR KLIMATET URURU SARARA Total komfortlösning DAIKIN SÄTTER NY STANDARD FÖR KLIMATET Rätt klimat för dig Vill du slippa tänka på klimatet på din arbetsplats? Bara känna att du alltid har ett skönt klimat på kontoret,

Läs mer

something new in the air E4T643

something new in the air E4T643 something new in the air E4T643 E4T643 4.1 Smart Touch elektronisk panel med modulering vid fasta hastigheter Den här kontrollen reglerar rumstemperaturen, helt utan externa givare, i fyra fläkthastigheter

Läs mer

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8 5' VWHJWHUPRVWDW I UOXIWYlUPHSXPSPHGDYIURVWQLQJVIXQNWLRQ 2SHUDW UVPDQXDO 3URJUDPYHUVLRQ -())(OHFWURQLFV$% Sidan 1 av 8 ,QOHGQLQJ JEFF Electronics AB Regulator RD25 är en kompakt tvåstegs termostat med

Läs mer

Funktionsguide GOLD version E, All Year Comfort

Funktionsguide GOLD version E, All Year Comfort Funktionsguide GOLD version E, All Year omfort 1. Allmänt Funktionen All Year omfort är avsedd att användas för att styra primärvattenkretsen för kyla och/eller värme till klimatbafflar, fasadapparatsystem

Läs mer

Användarmanual för Bonus AIR 10

Användarmanual för Bonus AIR 10 1 Användarmanual för Bonus AIR 10 2 Innehåll Kontrollpanelen... 3 Statusindikeringar i kontrollpanelens fönster... 3 Manöverknappar på kontrollpanelen... 4 Start av anläggningen... 4 Inställning av temperaturer

Läs mer

EVCO Instrumentbeskrivning EVK201 (ersätter FK200X)

EVCO Instrumentbeskrivning EVK201 (ersätter FK200X) www.kruff.se info@kruff.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK201 (ersätter FK200X) Generella data. *Mått front 75 x 33 mm, djup 59mm *Mätområde NTC 40,0 till 105,0 C PTC 50,0 till 150,0 C *Spänning 230 VAC

Läs mer

Luftkylda Kylaggregat VANGUARD DRIFT & SKÖTSEL ANVISNINGAR

Luftkylda Kylaggregat VANGUARD DRIFT & SKÖTSEL ANVISNINGAR Luftkylda Kylaggregat VANGUARD DRIFT & SKÖTSEL ANVISNINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Dimensionerande Data 3 Igångkörnings och Serviceprotokoll 3 Uppställning och Installation 4 Åtgärder före Idrifttagande

Läs mer

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP AQUASNAP JUNIOR LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP 30RA/30RH ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP ALLA VIKTIGA KOMPONENTER FINNS REDAN INBYGGDA... Med Aquasnap Junior är vår redan så populära Aquasnap-produktfamilj

Läs mer

Original instructions. PCR2 Styrenhet med elektronisk termostat

Original instructions. PCR2 Styrenhet med elektronisk termostat Original instructions PCR2 Styrenhet med elektronisk termostat Allmänna anvisningar Läs noga igenom denna bruksanvisning före installation och användning. Spara manualen för framtida bruk. Produkten får

Läs mer

Funktionsguide GOLD, ReCO 2

Funktionsguide GOLD, ReCO 2 Funktionsguide GOLD, 1. Allmänt Funktionen är avsedd att säkerställa luftkvalitet eller lufttemperatur, genom recirkulation av frånluft och minsta möjliga uteluftsflöde. Funktionen kan användas i anläggningar

Läs mer

380-400V / 3ph / 50Hz. Märkström (A)

380-400V / 3ph / 50Hz. Märkström (A) min 2 Varning: - Placera inte dina händer eller några föremål i luftutloppet och fläkten. Det kan skada värmepumpen och orsaka skador; - Om inte värmepumpen fungerar som den ska, ska man stänga av strömmen

Läs mer

TIME ec. Kompakt luftbehandlingsaggregat

TIME ec. Kompakt luftbehandlingsaggregat Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Luftkonditionering Brandsäkerhet Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar TIME ec Kompakt luftbehandlingsaggregat Luftbehandlingsaggregaten

Läs mer

Funktionsguide GOLD version E/F, SMART Link DX

Funktionsguide GOLD version E/F, SMART Link DX Funktionsguide GOLD version E/F, SMART Link DX 1. Allmänt Funktionen SMART Link DX är avsedd att användas för styrning av tilluftstemperatur via sammankoppling av ett GOLD-aggregat med roterande värmeväxlare

Läs mer

Användarmanual - Regulator Mini

Användarmanual - Regulator Mini Användarmanual - Regulator Mini Regulatorn är ämnad för reglering av elektriska handdukstorkar som används till torkning av textilier tvättade i vatten samt till rumsuppvärmning. All annan användning är

Läs mer

Kylmedelkylda Vätskekylaggregat TCHVZ

Kylmedelkylda Vätskekylaggregat TCHVZ Kylmedelkylda Vätskekylaggregat TCHVZ 2400-2560 Serie Z-Flow Kyl AMA PAK.5211 390-550 kw Aggregaten, optimerade för R134a, är avsedda för kylning av vatten eller brine i system för komfortkyla med köldbärare

Läs mer

Nyckel. IVT/Elektro Standard 660, 480 IVT/AutoTerm 220. extra villkor och utgångar 9516045 Jan-00. IVT 660,480,220 i 9516045 IVT IVT ELEKTRO STANDARD

Nyckel. IVT/Elektro Standard 660, 480 IVT/AutoTerm 220. extra villkor och utgångar 9516045 Jan-00. IVT 660,480,220 i 9516045 IVT IVT ELEKTRO STANDARD 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 24 h 3 IVT/Elektro Standard 66, 48 IVT/AutoTerm 22 IVT IVT ELEKTRO STANDARD ELEKTRO STANDARD Nyckel extra villkor och utgångar 951645 Jan- IVT 66,48,22 i 951645 1 IVT Industrier

Läs mer

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R Flexit Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R F Ö R E N S U N D I N N E M I L J Ö Våra produkter utvecklas kontinuerligt och

Läs mer

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus EffHP135w Vätska/vattenvärmepump för Passivhus Integrerad kylfunktion Flexibel varmvattenlösning Anpassad för FTX Kan drivas med solpaneler Flexibel värmelösning Tillhör Ni de som tror på framtiden och

Läs mer

Serverrack med kyla. Kyld korridor, EHDC Open Loop, EHDC Closed Loop. Kapsling av kall korridor

Serverrack med kyla. Kyld korridor, EHDC Open Loop, EHDC Closed Loop. Kapsling av kall korridor Serverrack med kyla Kyld korridor, EHDC Open Loop, EHDC Closed Loop Racktech har ett heltäckande utbud för bästa möjliga kylning av serverrack med hjälp av kall korridor, EHDC Open Loop samt EHDC Closed

Läs mer

Felsökning - BONUS AIR 10

Felsökning - BONUS AIR 10 1 OF 15 Kommunikationsproblem ER00 2 OF 15 ER00 manöverpanelens anslutning C12 kabeln mellan manöverpanel och kretskort Byt batteri i panelen Byt manöverpanel I kontrollpanelen finns ett batteri CR1220

Läs mer

EVCO Instrumentbeskrivning EVK203 (ersätter FK203T)

EVCO Instrumentbeskrivning EVK203 (ersätter FK203T) www.kruff.se info@kruff.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK203 (ersätter FK203T) Generella data. *Mått front 75 x 33 mm, djup 59 mm *Mätområde NTC 40.0 till 105.0 C PTC 50.0 till 150.0 C *Spänning 230 VAC

Läs mer

MicroChiller2. Användarmanual. Mediavägen 8, 135 48 Tyresö - Tel. 08-742 04 40 - Fax. 08-742 11 80 D99218R0 05-05-13 BG 1(9)

MicroChiller2. Användarmanual. Mediavägen 8, 135 48 Tyresö - Tel. 08-742 04 40 - Fax. 08-742 11 80 D99218R0 05-05-13 BG 1(9) MicroChiller2 ( µc2 ) Användarmanual 1(9) Allmän Beskrivning µc2 (micro chiller 2) är en elektronisk reglerenhet med en modern display. Genom ett lokalt nätverk (tlan) kan µc2 sammankopplas med olika "drivers"

Läs mer

Installationsanvisning:

Installationsanvisning: Bruksanvisning SE Installationsanvisning: SE Anvisningar för hur fettfiltret tas ut. SE Avtagbart glas upptill Avtagbart glas nedtill 1) Förfarande för att ta bort glaset upptill: OBS: Gör på samma sätt

Läs mer

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller KBRC01A BRUKSANVISNING 1. Beskrivning av pekskärmen (Touch LCD Wall Controller) Väggkontrollen är ett tillbehör till adaptern KKRP01A som möjliggör enkel

Läs mer

Chillquick Köldbärarstation Eco

Chillquick Köldbärarstation Eco Chillquick Köldbärarstation Eco Chillquick Köldbärarstation Eco Ett snabbt och miljövänligt sätt att kyla Köldbärarstationer med frikyla tillverkas i utförande från 10 till 350 kw, samtliga utrustade med

Läs mer

Reglercentral TFA1RKM Installations- och skötselanvisning

Reglercentral TFA1RKM Installations- och skötselanvisning G:\Produkter\Reglerutrustning\TFA1\Anvisningar\Original används ej\reglercentral TFA1RK.doc 090330/ol - 1 - Reglercentral TFA1RKM Installations- och skötselanvisning Generell funktion Reglercentralen är

Läs mer

EXVENT LTR-7 AC TEKNISK INFORMATION

EXVENT LTR-7 AC TEKNISK INFORMATION EXVENT LTR-7 AC TEKNISK INFORMATION Yttermått Längd Bredd Höjd 1510 mm 707 mm 720 mm Spänning 220-230 V / 50 Hz 1~ fast matningskabel Säkring 10 A, snabb (ACW-modellerna) Säkring 16 A, snabb (ACE-modellerna),

Läs mer

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas.

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas. Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kompakt format Monterad i väska med utvändiga kontakter Integrerat batteri för 42 timmars drift Temperaturområde -40 till 250 C Flödeshastighet -12 till

Läs mer

Drift & Skötsel Samsung Ceiling

Drift & Skötsel Samsung Ceiling Drift & Skötsel Samsung Ceiling 2009-12-01 - D99279R0 1(10) Reservation för eventuella ändringar Innehåll Säkerhetshetsanvisninger... Sid 2 Inomhusdel översikt...sid 3 Underhåll...Sid 4 Funktioner aktiverade

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN 2 INSTALLATION OCH MONTAGE 2.1 ALLMÄN INFORMATION 1. Aggregatserien RGS är byggd för inomhusmontage. Pga. av det isolerade höljet (50mm) kan aggregatet installeras på vinden eller i kallt uterum utan extra

Läs mer

Användarmanual för kyl och frys aggregat

Användarmanual för kyl och frys aggregat 2013-02-27 Användarmanual för kyl och frys aggregat Instruktions manual för kommersiella aggregat För ett korrekt användande av aggregat fyllda med köldmedium måste denna manual läsas igenom ordentligt

Läs mer

DVU-HP. Integrerat reversibelt värmepumpsystem

DVU-HP. Integrerat reversibelt värmepumpsystem Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Luftkonditionering Brandsäkerhet Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar Integrerat reversibelt värmepumpsystem 2 Integrerat reversibelt värmepumpsystem

Läs mer

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00 LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00 99273R0-2009-10-03 DB98-15731A(3) 1(10) Med reservation för ändring Innehåll Trådlös fjärrkontroll - Knappar och Display...3

Läs mer

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem DAIKIN BERGVÄRME Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump RÄTT VÄRMEPUMP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

2011-03-27. Användar-manual. Styrenhet SM-SS-F

2011-03-27. Användar-manual. Styrenhet SM-SS-F Användar-manual Styrenhet SM-SS-F 1 Innehållsförteckning 1 Teknisk Data... 3 2 Elektriskt kopplingsschema... 4 3 Användande av styrenhet... 5 3.1 Första sidan... 5 3.2 Meny sida... 6 3.2.1 Temp Query (Temperatur

Läs mer

STANDESSE Comfort (VCS4..)

STANDESSE Comfort (VCS4..) 2 SV 1/1 STANDESSE Comfort (VCS4..) med SM Styrmodul (VCS-R-SM-..) VCS-R-SM-S, VCS-R-SM-E, VCS-R-SM-V H04-0209-0511-15 Fullständig manual DRIFT OCH UNDERHÅLL 1. INNAN DU BÖRJAR Symbolerna används i bruksanvisningen

Läs mer

EURONOM XL SERIE GV-V. Försprång genom kvalitet. Serie GV-V. Fastighetsvärmepump för grundvatten

EURONOM XL SERIE GV-V. Försprång genom kvalitet. Serie GV-V. Fastighetsvärmepump för grundvatten Försprång genom kvalitet EURONOM XL SERIE GV-V Fastighetsvärmepump för grundvatten med VARVTALSREGLERing system Värmeeffekt 4-72 kw Kyleffekt 3-51 kw Elektronisk expansionsventil Styrsystem som styr flera

Läs mer

111570S-04 2014-06 CS60. Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik

111570S-04 2014-06 CS60. Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik 0S-0 0-0 CS0 Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik Anslutningar CU0. Kretskortslayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Anslutningar till styrpaneler Kontakt

Läs mer

Funktionsguide GOLD, Daggpunktsreglering

Funktionsguide GOLD, Daggpunktsreglering Funktionsguide GOLD, Daggpunktsreglering 1. Allmänt Funktionen Daggpunktsstyrd kylvattenreglering är avsedd att användas när klimatbafflar eller fasadapparatsystem används i lokaler med fuktöverskott under

Läs mer

EVCO instrumentbeskrivning EVK242

EVCO instrumentbeskrivning EVK242 EVCO instrumentbeskrivning EVK242 Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 59 mm *Spänning 230Vac eller 12-24Vac *Programmering sker från instrumentets framsida *Två relä, 16A/250VAC och 8A/250VAC *Mätområde

Läs mer

VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP

VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP Q25VS - Q65VS 1 VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTIL STYRSYSTEM Qvantum Serie VS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT - 8 kw KÖLDMEDIER : R07C, R0A, R1a Q25VS Q2VS - Q65VS

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Solus från Lindab Det självklara valet helt enkelt

lindab vi förenklar byggandet Solus från Lindab Det självklara valet helt enkelt lindab vi förenklar byggandet Solus från Lindab Det självklara valet helt enkelt Det självklara valet helt enkelt Tänk dig ett temperaturutjämnande kylbaffelsystem där värme och kylaggregat aldrig mer

Läs mer

ErP. DVCompact. med SoftCooler som ger optimalt inomhusklimat och enkel installation

ErP. DVCompact. med SoftCooler som ger optimalt inomhusklimat och enkel installation Fläktar Luftbehandlingsaggregat Brandsäkerhet Luftdistribution Luftkonditionering Värmeprodukter DVCompact med SoftCooler som ger optimalt inomhusklimat och enkel installation ErP 2016 2 Att andas är att

Läs mer

Bakgrund. Hallens med installationer. Utredning Höörs ishall.

Bakgrund. Hallens med installationer. Utredning Höörs ishall. Unr: Uppdragsnamn: Handläggare Lindborg Ola Tel 010 5055178 Mobil 010 5055178 Fax 010 5055190 Ola.Lindborg@afconsult.com Datum 2009-02-05 Utredning Höörs ishall Vår referens 541567 Utredning Höörs ishall.

Läs mer

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RP 30-50

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RP 30-50 DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RP 30-50 0101 EG BESKRIVNING Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som förbindes med köldmedierör och elledningar. Inomhusdelen placeras i det utrymme som

Läs mer

Värmeväxlarpaket TMix E

Värmeväxlarpaket TMix E Fördelar Färdigbyggd vid leverans. Kan kopplas direkt mot golvvärmeeller industrifördelare. Möjliggör frostskydd av markvärmeanläggningar och golvvärmeutrymmen utomhus, t.ex. uterum Värmeväxlarpaketet

Läs mer

eq Luftbehandlingsaggregat Nya Semco Roterande Värmeväxlare med marknadens bästa kylåtervinning

eq Luftbehandlingsaggregat Nya Semco Roterande Värmeväxlare med marknadens bästa kylåtervinning eq Luftbehandlingsaggregat Nya Semco Roterande Värmeväxlare med marknadens bästa kylåtervinning Två av de viktigaste faktorerna som påverkar inomhusluft är lufttemperaturen och luftfuktigheten, men att

Läs mer

Luftkylt vätskekylaggregat

Luftkylt vätskekylaggregat AQS/Climaveneta NECS/FC/*052 604/* 20 storlekar 4 456 kw Luftkylt vätskekylaggregat för montering utomhus med frikylningsfunktion Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Utföranden...3

Läs mer

FLÄKTKONVEKTOR 42N DEN NYA GENERATIONEN ELEGANS, PRESTANDA, KOMFORT

FLÄKTKONVEKTOR 42N DEN NYA GENERATIONEN ELEGANS, PRESTANDA, KOMFORT FLÄKTKONVEKTOR 42N DEN NYA GENERATIONEN ELEGANS, PRESTANDA, KOMFORT ENERGIEFFEKTIVITET EN SJÄLVKLAR SUCCE Den nya IDROFAN passar väl med de nya normerna för energisnåla byggnader. Den erbjuder ökade energibesparingar

Läs mer

QVANTUM Serie P "PARASIT" varmvattenvärmepump ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTIL QVANTUM CCV STYRSYSTEM VÄRMEEFFEKT 7-70 kw

QVANTUM Serie P PARASIT varmvattenvärmepump ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTIL QVANTUM CCV STYRSYSTEM VÄRMEEFFEKT 7-70 kw QP - Q96RP P00 Serie P "PARASIT" varmvattenvärmepump ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTIL STYRSYSTEM VÄRMEEFFEKT 7-70 kw Q8 - Q8 Q9 - Q96 KÖLDMEDIUM : Ra ENERGI AB PARASIT P00 SERIE P är en specialvärmepump som

Läs mer

INDIREKT UTELUFTVÄRMEPUMP MED FÖRLUSTFRI AVFROSTNING SERIE: LB VÄRME EFFEKT 86-166 kw KÖLDMEDIUM : R404A

INDIREKT UTELUFTVÄRMEPUMP MED FÖRLUSTFRI AVFROSTNING SERIE: LB VÄRME EFFEKT 86-166 kw KÖLDMEDIUM : R404A LB-HP:0908 1 INDIREKT UTELUFTVÄRMEPUMP MED FÖRLUSTFRI AVFROSTNING SERIE: LB VÄRME EFFEKT 86-166 kw KÖLDMEDIUM : R404A LIMHAMNSGÅRDENS ALLÉ 21 Hemsida: E-post: LB-HP:0908 2 INDIREKT UTELUFTVÄRMEPUMP MED

Läs mer

IVT 490, IVT 495 TWIN

IVT 490, IVT 495 TWIN IVT 490, IVT 495 TWIN Extern Inkopplingsinstruktion Artikel nr: 9519659 Utgåva 2.0 Innehåll Allmänt...3 Material...4 Rörinkoppling...4 Elektrisk inkoppling...5 Inställningar i värmepumpen...5 Styrning...6

Läs mer

ECC är en elektronisk regulator, för sekvensstyrning av värme- och kylsystem. ECC 24 används i system med konvektorer, takkyla och radiatorer.

ECC är en elektronisk regulator, för sekvensstyrning av värme- och kylsystem. ECC 24 används i system med konvektorer, takkyla och radiatorer. Datablad Rumsregulator ECC 24 Danfoss VVS Danfoss VVS Användning V5-55 ECC är en elektronisk regulator, för sekvensstyrning av värme- och kylsystem. ECC 24 används i system med konvektorer, takkyla och

Läs mer

Folkpool Poolvärmepump Driftmanual

Folkpool Poolvärmepump Driftmanual Folkpool Poolvärmepump Driftmanual Luftvärmepump Folkpool Översikt mått och benämningar Tryckmätare Vattenutlopp Kontroll panel Kabel hål Vatteninlopp Luft utblås Kontrollpanel Display Avfrostnings lampa

Läs mer

www.kylkom.se info@fridgecom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge

www.kylkom.se info@fridgecom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 73 mm *Spänning 230 VAC *Programmering sker från instrumentets framsida *4 reläer, 1 x 16A@250VAC

Läs mer

Funktionsguide GOLD, Xzone

Funktionsguide GOLD, Xzone Funktionsguide GOLD, Xzone 1. Allmänt Funktionen Xzone är avsedd att kunna styra en extra temperaturzon via ventilationsanläggningen. Det finns ibland behov av att reglera en del av anläggningen med andra

Läs mer

Manual för Polarheat värmepumpar

Manual för Polarheat värmepumpar Introduktion: Denna instruktionsmanual är tillämplig för Polarheat värme/kyla luft/vatten värmepumpar. Pumpar med enkel kompressor eller dubbla kompressorer. Systemkonfiguration Styrsystemet består av

Läs mer

Kylaggregat EWAQ-E-/F- EWYQ-F- Luftkylda multi-scroll kylaggregat och värmepumpar

Kylaggregat EWAQ-E-/F- EWYQ-F- Luftkylda multi-scroll kylaggregat och värmepumpar Kylaggregat Luftkylda multi-scroll kylaggregat och värmepumpar Högeffektiva värden både vid kyla och värme Extremt stort driftsintervall, omgivningsstemperatur upp till 52 C 1 eller 2 köldmediekretsar

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Värmepump & kylaggregat i ett

Värmepump & kylaggregat i ett + + Värmepump & kyl i ett Den reversibla kylvärmepumpen ThermoCooler HP går att integrera i våra Envistar Flex-. Kylvärmepumpens alla delar finns inbyggda i en moduldel som placeras i luftbehandlingset.

Läs mer

Övervakning av butiker, möjligheter och fallgropar. Peter Eriksson. www.danfoss.com

Övervakning av butiker, möjligheter och fallgropar. Peter Eriksson. www.danfoss.com Övervakning av butiker, möjligheter och fallgropar Peter Eriksson www.danfoss.com Agenda Olika systemlösningar Optimal styrning av livsmedelsbutiker Energioptimal styrning Möjligheter och fallgropar Styrning

Läs mer