MAROON kw. Allmän information. Utmärkande egenskaper

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MAROON 2. 6-78 kw. Allmän information. Utmärkande egenskaper"

Transkript

1 6-78 kw llmän information Ny värmepumpsserie med scrollkompressorer med och utan ånginsprutning. Version /HT i 15 storlekar Kyleffekt (35; W7): 6-73 kw Värmeeffekt (7; W45): 6-78 kw Version /MT i 17 storlekar Kyleffekt (35; W7): 6-68 kw Värmeeffekt (7; W45): 7-76 kw MROON 2 är en värmepumpsserie som klarar effekter mellan 6 och 78 kw med samma köldmedium (R410) med hjälp av en eller två kompressorer efter behov. Utmärkande egenskaper Omfattande driftsgränser och effektområden utomatisk styrning av varmt sanitetsvatten HWS finns alltid Intelligent styrning av avfrostningar Pumpar i klass finns för modeller med en kompressor Moduluppbyggnad och lättåtkomlighet

2 INDEX MROON 2 - EN KOMPRESSOR 3 MROON 2 - TVÅ KOMPRESSORER 7 BESKRIVNING V FUNKTIONER OCH TILLBEHÖR 10 RÅD FÖR INSTLLTION V EN VÄRMEPUMP 17 TEKNISK DT MROON 2 MT 20 TEKNISK DT MROON 2 HT 22 ELEKTRISK DT MROON 2 MT 24 ELEKTRISK DT MROON 2 HT 25 VÄRMEVÄXLRDIGRM - MROON 2 MT 26 VÄRMEVÄXLRDIGRM - MROON 2 HT 28 KYLPRESTND - MROON 2 MT 32 VÄRMEPRESTND - MROON 2 MT 34 KYLPRESTND - MROON 2 MT 36 VÄRMEPRESTND - MROON 2 MT 37 ÅTERVINNINGSPRESTND - MROON 2 MT 38 KYLPRESTND - MROON 2 HT 40 VÄRMEPRESTND - MROON 2 HT 42 KYLPRESTND - MROON 2 HT 44 VÄRMEPRESTND - MROON 2 HT 45 ÅTERVINNINGSPRESTND - MROON 2 HT 46 LJUDNIVÅER - MROON 2 MT 48 LJUDNIVÅER - MROON 2 HT 49 LJUDNIVÅER - MROON 2 MT /LN 50 LJUDNIVÅER - MROON 2 HT /LN 51 MÅTTRITNINGR MROON 2 MT 52 MÅTTRITNINGR MROON 2 HT 70 2

3 MROON 2 - EN KOMPRESSOR LUFT-/VTTENVÄRMEPUMPR MED HÖG VERKNINGSGRD MED XILFLÄKTR MED EN ENSM SCROLLKOMPRESSOR PRODUKTBESKRIVNING STRUKTUR Tillverkad av förzinkad och polyesterpulverlackerad plåt (färg RL 7035) vid 180 C. Därmed garanteras mycket hög motståndkraft mot väder och vind. Panelerna är enkla att ta bort så att de invändiga delarna går att komma åt. Samtliga strukturer är utrustade med kondensuppsamlingsbehållare med tillhörande utlopp. KOMPRESSOR MROON 2/HT Hermetisk scrollkompressor. Komplett med överhettningsskydd i elmotorns lindningar, värmeelement för höljet och vibrationsskydd av gummityp. Kompressorn som används i denna serie är specifikt konstruerad för att fungera i värmepumpsläget. Optimeringen av kompressionsförhållandet till höga värden ger högre verkningsgrad jämfört med traditionella scrollkompressorer. Modellerna från storlek 13 till 41 är utrustade med kompressorer med vätskeinsprutning. Vätskeinsprutningen gör att värmepumpen kan fungera vid mycket låga utetemperaturer samtidigt som den producerar vatten med hög temperatur. KOMPRESSOR MROON 2/MT Hermetisk scrollkompressor. Komplett med överhettningsskydd i elmotorns lindningar, värmeelement för höljet och vibrationsskydd av gummityp. Kompressorn som används i denna serie är specifikt konstruerad för att fungera i värmepumpsläget. Optimeringen av kompressionsförhållandet till höga värden ger högre verkningsgrad jämfört med traditionella scrollkompressorer. VÄRMEVÄXLRE PÅ NVÄNDRSID Med lödda plattor av rostfritt stål ISI 316. Isolerad med en mantel av skummaterial med slutna celler vilken minskar värmeförlusterna och förhindrar kondensbildning. Värmeväxlaren är försedd med en temperatursond som skyddar mot frost, en sond för avkänning av vattentemperaturen vid inloppet och utloppet samt en flödesvakt med skovel (medföljer). VÄRMEVÄXLRE PÅ KÄLLSID Består av ett batteri med kopparrör och aluminiumflänsar med stor värmeväxlingsyta och flänsavstånd som är dimensionerade för att maximera värmeväxlingen och minska bullret. Värmeväxlarens flänsavstånd har ökats för att enheten ska kunna arbeta vid mycket låga temperaturer och höga koncentrationer av fukt. Nedtill på värmeväxlaren finns underkylaren, en extra kylkrets som förhindrar isbildning nedtill på batteriet och underlättar utflödet av kondens i samband med avfrostningarna. Underkylaren minskar antalet avfrostningar och säkerställer att värmeväxlaren är ren efter att avfrostningen har avslutats. Flänspaketet skyddas av ett metallnät. FLÄKTR Spiralfläktar som är direktanslutna till elmotorn. Tillverkade av plast. Bladprofilen är försedd med WINGLET, en speciell form nedtill på bladen som minskar bullret och ökar luftväxlingsprestandan. Styrenheten styr fläkthastigheten med hjälp av en varvtalsregulator med fasavbrott för att optimera driftsförhållandena och effektiviteten. Därmed fungerar enheten i värmepumpsläget även vid mycket höga utetemperaturer. Denna reglering minskar även enhetens bullernivå. Typiska förhållanden då styrenheten modulerar fläkthastigheten är på natten och under vår och höst. Detta innebär att aggregatet minskar fläkthastigheten så mycket det går när möjlighet ges och därmed även bullernivån. Fläktarna är spiralfläktar som är direktanslutna till den 6-poliga elmotorn med skyddsklass IP 54. Fläktarna har profilskurna munstycken och är utrustade med skyddsgaller i överensstämmelse med UNI EN 294. KYLKRETS Omfattar påfyllningsuttag på vätske- och sugledningen, inspektionsfönster för vätska, magnetventil, backventiler, torkfilter, två termostatiska expansionsventiler (den ena för värmepumpsfunktion, den andra för kylarfunktion) som är försedda med extern tryckutjämning, tryckgivare, tryckvakter för högt och lågt tryck, säkerhetsventil (med undantag för storlek 7, 9 och 11 i version /HT och storlek 8, 10 och 12 i version /MT), köldmedietank och avskiljare på sugsidan (storlek 22 till 41 i version /HT och storlek 23 till 42 i version /MT). Modellerna i version /HT, storlek 13 till 41, är försedda med en extra krets för vätskeinsprutning till kompressorn. ELPNEL Elpanelen består av: utomatisk huvudströmbrytare och skyddsbrytare för hjälpoch effektkretsar Fjärrbrytare för kompressor Fläktvarvtalsregulator för kontroll av kondensering och förångning Pumprelä eller jordfelsbrytare och fjärrbrytare (i version /1P, /1PS, /1PV eller /1PVS) Rena kontakter för generellt larm Styrenhet med mikroprocessor Standardströmförsörjning: 230 V/1~/50 Hz för storlek 7 i version /HT 230 V/1~/50 Hz för storlek 8 och 10 i version /MT 400 V/3N~/50 Hz för storlek 9 till 41 i version /HT 400 V/3N~/50 Hz för storlek 12 till 42 i version /MT Trefas strömförsörjning finns som tillval för enfasmodellerna. Enfas strömförsörjning finns som tillval för vissa trefasmodeller. STYRENHET 3

4 Styrenhet med mikroprocessor för styrning av följande funktioner: Reglering av vattentemperaturen med ingångskontroll Frostskydd Tidsinställning av kompressorn Styrning av förlarm för högt tryck Larmmeddelanden Larmkvittering Digital ingång för fjärrstyrd påslagning/avstängning - ON/ OFF Digital ingång för val av Sommar/Vinter Styrenhetens display visar följande information: Vattentemperatur i utlopp Kondenseringstemperatur Börvärdestemperatur och inställda differentialer Larmbeskrivning Timräknare för kompressorns och pumpens drift Styrenheten har följande standardfunktioner: utomatisk styrning av varmt sanitetsvatten Löpande avfrostning En del funktioner finns endast om enheten konfigureras på lämpligt sätt. En del funktioner måste aktiveras från styrenheten. STYRENHETER OCH SKYDD Enheterna är utrustade med följande skydd: Sond för kontroll av användarställets vattentemperatur (placerad i inloppet på användarställets värmeväxlare) Frostskyddssond för aktivering av frostskyddslarmet (med manuell återställning) Tryckvakt för högt tryck (med automatisk återställning och begränsade ingrepp) Tryckvakt för lågt tryck (med automatisk återställning och begränsade ingrepp) Mekanisk flödesvakt med skovel (medföljer, med manuell återställning) Säkerhetsventil för högt tryck (med undantag för storlek 7, 9 och 11 i version /HT och storlek 8, 10 och 12 i version /MT) Skydd mot överhettning av kompressor Styrenhet för kondenseringstryck med fläktvarvtalsregulator för drift med låga utetemperaturer Styrenhet för förångningstryck med fläktvarvtalsregulator för drift med höga temperaturer i samband med produktion av varmt sanitetsvatten eller återvinning PROVKÖRNING Enheterna provkörs på fabriken och levereras påfyllda med olja och köldmedium. VERSIONER /LN: LJUDDÄMPD ENHET Enheten har utöver delarna i basversionen dessutom ett kompressorutrymme som är helt ljudsiolerat med ljudisolerande material med ljuddämpande material emellan. /HWS: MÅNGSIDIG VÄRMEPUMP Enheten i detta utförande är utrustad med två värmeväxlare. Den ena på anläggningssidan för luftkonditionering och uppvärmning, den andra endast avsedd för produktion av sanitetsvatten. T Värmeväxlaren på enhetens anläggningssida kan producera varm- eller kallvatten för att värma upp eller kyla byggnaden beroende på årstid. Enhetens värmeväxlare för produktion av sanitetsvatten producerar vatten med hög temperatur som skickas till en lagringstank utanför aggregatet. Lagringstanken väljs och dimensioneras utifrån anläggningens behov. Enheten arbetar med olika funktionssätt beroende på årstiden. Övergången mellan de olika funktionssätten (inom årstiden) sker automatiskt med hjälp av temperatursondernas avläsningar och de inställda börvärdena. Växlingstiderna och -logikerna är utformade för att garantera maximal effektivitet och tillförlitlighet hos systemet. Denna konfiguration ska alltid kombineras med en varmvattenberedare med lämpliga mått för förvaring av vatten med hög temperatur. Varmvattenberedaren ska vara utrustad med urgröpning för införing av sonden för sanitetsfunktion (placerad upptill) med vilken styrenheten övervakar om det behöver produceras varmt sanitetsvatten. Sommardrift Det finns tre sommardriftslägen: Kylarläge: Enheten producerar endast kylvatten för anläggningen. Kylarläge med samtidig produktion av sanitetsvatten: Enheten producerar kylvatten för anläggningen och varmt sanitetsvatten samtidigt. Effektåtervinningen för produktionen av sanitetsvatten är total. Värmepumpsläge för produktion av varmt sanitetsvatten: När inget kylbehov föreligger och sonden för sanitetsfunktion efterfrågar det, värmer enheten upp vattnet i lagringstanken för sanitetsfunktion genom att batteriet med flänspaket används som förångare. nvändningen av varm uteluft som värmekälla garanterar extremt höga COP. Växlingen mellan olika funktionssätt sker helt automatiskt enligt en prioriteringslogik i produktionen av sanitetsvatten T 4

5 och genom att kondenseringsenergin för produktionen av varmt sanitetsvatten återvinns i samband med samtidiga belastningar. Vinterdrift Det finns tre vinterdriftslägen: Värmepumpsläge för uppvärmning: Enheten producerar varmvatten till värmeväxlaren på anläggningssidan för uppvärmning. Värmepumpsläge för produktion av varmt sanitetsvatten: Enheten producerar varmvatten med hög temperatur till värmeväxlaren som är ansluten till lagringstanken för sanitetsfunktion. Växlingen mellan olika funktionssätt sker helt automatiskt enligt en prioriteringslogik i produktionen av sanitetsvatten. Enheten /HWS omfattar följande delar utöver delarna i basversionen: Värmeväxlare för produktion av varmt sanitetsvatten Temperatursond som ska placeras på lagringstanken för sanitetsfunktion Elektronisk termostatventil (ersätter de två mekaniska termostatventilerna) lagringstank. /1R: enhet med pump på sida för sanitetsfunktion Enheten är utrustad med en pump (medföljer) för sidan med sanitetsfunktion. Denna modul kan endast kombineras med enheterna i version /HWS och med modul /1P, /1PV, /1PS eller /1PVS. Enheterna i version /HWS utan modul /1R är försedda med en klarsignal för styrning av en extern pump. Pumpen för sanitetsfunktion ska installeras inuti ett teknikutrymme och skyddas på lämpligt sätt mot låga temperaturer och risken för att vattenmodulen fryser. TILLVL FÖR VTTENMODUL /1P: enhet med pump Enheten omfattar en cirkulationspump (storlek 7 till 17 i version /HT och storlek 8 till 20 i version /MT) eller en cirkulationspump (storlek 22 till 41 i version /HT och storlek 23 till 42 i version / MT), expansionskärl, ventil för tömning av vatten i vattenkrets och säkerhetsventil inställd på 6 bar vilket motsvarar tillåtet max. drifttryck. /1PV: enhet med pump med variabelt flöde Vid samtliga storlekar omfattar enheten dessutom en cirkulationspump EC i klass, expansionskärl, ventil för tömning av vatten i vattenkrets och säkerhetsventil inställd på 6 bar vilket motsvarar tillåtet max. drifttryck. Cirkulationspumpen med motor EC är utrustad med rotor med permanenta magneter som garanterar hög verkningsgrad för samtliga driftsförhållanden. Detta sparar upp till 25 % av effektförbrukningen av en normal pump med samma effekt. nvändningen av permanenta magneter istället för lindningar gör att det inte behövs borstar i elmotorn (borstlös motor). Elmotorns prestanda optimeras på detta sätt. Om enheten är ansluten till en anläggning som är utrustad med 2-vägs avstängningsventiler varierar pumpen sitt flöde för att upprätthålla en jämn, nyttig uppfordringshöjd. I detta fall ska anläggningen ha en bypass-ventil eller 3-vägsventil på lämplig plats för att garantera ett min. flöde som motsvarar 50 % av nominellt flöde. /1PS: enhet med pump och tank Enheten omfattar utöver delarna i version /1P en isolerad lagringstank. /1PVS: enhet med pump och tank Enheten omfattar utöver delarna i version /1PV en isolerad 5

6 STNDRDUTFÖRNDE Styrning av löpande avfrostning Styrning av värmekälla för integrering/backup Kompressorstopp vid lägre utetemperatur än driftsgränserna Styrning av kondensering/förångning med fläktvarvtalsregulator Flödesvakt (medföljer) Certifiering enligt direktiv 97/23/EG om tryckbärande anordningar (PED) Val av Sommar/Vinter från den digitala ingången Fjärrstyrd påslagning/avstängning - ON/OFF - styrd från den digitala ingången Kondensuppsamlingsbehållare Skyddsnät för batteri ntilegionellafunktion Styrning av värmekälla för integrering/backup Produktion av sanitetsvatten med timer Enkla rena driftskontakter Miniboss S Miniboss M SMRTLink OLIK TILLBEHÖR Vibrationsskydd av gummityp Emballage i trälår TILLBEHÖR Samtliga enheter kan konfigureras med olika tillbehör för att bättre uppfylla behoven vid aktuell tillämpning. Se prislistan eller mjukvaran om olika valmöjligheter för att kontrollera tillbehörens tillgänglighet och kompatibilitet med storleken och konfigurationen. KYLKRETSTILLBEHÖR Elektronisk termostatventil (standard på enhet /HWS) VTTENKRETSTILLBEHÖR Påfyllningsgrupp med manometer Frostskyddsvärmeelement --Basversion: Värmeelement i värmeväxlaren på användarsidan --Version /1P och /1PV: Värmeelement i värmeväxlaren på användarsidan och värmekabel på rören --Version /1PS och /1PVS: Värmeelement i värmeväxlaren på användarsidan, värmekabel på rören och värmeelement nedsänkt i tanken Inbyggt värmeelement 3-vägsventil för styrning av varmt sanitetsvatten (medföljer) Tank utan vattenanslutning nläggningspump med Pulse-funktion Elektronisk modulering av vattenflöde Filter ELEKTRISK TILLBEHÖR nnan strömförsörjning än standard Relä för maximi- och minimispänning Dubbelt börvärde från den digitala ingången Seriellt gränssnitt RS485 Fjärranvändarterminal Elektronisk soft-starter Elektroniska fläktar EC Börvärdeskompensation i förhållande till utetemperaturen utomatisk styrning av varmt sanitetsvatten Sond för sanitetsfunktion (standard på enhet /HWS) 6

7 MROON 2 - TVÅ KOMPRESSORER LUFT-/VTTENVÄRMEPUMPR MED HÖG VERKNINGSGRD MED XILFLÄKTR OCH TNDEMKOPPLDE SCROLLKOMPRESSORER PRODUKTBESKRIVNING STRUKTUR Tillverkad av förzinkad och polyesterpulverlackerad plåt (färg RL 7035) vid 180 C. Därmed garanteras mycket hög motståndkraft mot väder och vind. Panelerna är enkla att ta bort så att de invändiga delarna går att komma åt. Samtliga strukturer är utrustade med två kondensuppsamlingsbehållare (en per batteri) med tillhörande utlopp. KOMPRESSOR MROON 2/HT Tandemkopplade hermetiska scrollkompressorer. Kompletta med överhettningsskydd i elmotorns lindningar, inspektionsfönster för oljenivå, värmeelement för höljet och vibrationsskydd av gummityp. Kompressorerna som används i denna serie är specifikt konstruerade för att fungera i värmepumpsläget. Optimeringen av kompressionsförhållandet till höga värden ger högre verkningsgrad jämfört med traditionella scrollkompressorer. Kompressorerna är utrustade med ett vätskeinsprutningssystem. Vätskeinsprutningen gör att värmepumpen kan fungera vid mycket låga utetemperaturer samtidigt som den producerar vatten med hög temperatur. KOMPRESSOR MROON 2/MT Tandemkopplade hermetiska scrollkompressorer. Kompletta med överhettningsskydd i elmotorns lindningar, inspektionsfönster för oljenivå, värmeelement för höljet och vibrationsskydd av gummityp. Kompressorerna som används i denna serie är specifikt konstruerade för att fungera i värmepumpsläget. Optimeringen av kompressionsförhållandet till höga värden ger högre verkningsgrad jämfört med traditionella scrollkompressorer. VÄRMEVÄXLRE PÅ NVÄNDRSID Med lödda plattor av rostfritt stål ISI 316. Isolerad med en mantel av skummaterial med slutna celler vilken minskar värmeförlusterna och förhindrar kondensbildning. Värmeväxlaren är försedd med en temperatursond som skyddar mot frost, en sond för avkänning av vattentemperaturen vid inloppet och utloppet samt en flödesvakt med skovel (medföljer). VÄRMEVÄXLRE PÅ KÄLLSID Består av två batterier med kopparrör och aluminiumflänsar med stor värmeväxlingsyta och flänsavstånd som är dimensionerade för att maximera värmeväxlingen och minska bullret. Värmeväxlarens flänsavstånd har ökats för att enheten ska kunna arbeta vid mycket låga temperaturer och höga koncentrationer av fukt. Nedtill på värmeväxlaren finns underkylaren, en extra kylkrets som förhindrar isbildning nedtill på batteriet och underlättar utflödet av kondens i samband med avfrostningarna. Underkylaren minskar antalet avfrostningar och säkerställer att värmeväxlaren är ren efter att avfrostningen har avslutats. Flänspaketet skyddas av ett metallnät. FLÄKTR Spiralfläkt som är direktansluten till elmotorn. Tillverkad av plast. Bladprofilen är försedd med WINGLET, en speciell form nedtill på bladen som minskar bullret och ökar luftväxlingsprestandan. Styrenheten styr fläkthastigheten med hjälp av en varvtalsregulator med fasavbrott för att optimera driftsförhållandena och effektiviteten. Därmed fungerar enheten i värmepumpsläget även vid mycket höga utetemperaturer. Denna reglering minskar även enhetens bullernivå. Typiska förhållanden då styrenheten modulerar fläkthastigheten är på natten och under vår och höst. Detta innebär att aggregatet minskar fläkthastigheten så mycket det går när möjlighet ges och därmed även bullernivån. Fläkten är en spiralfläkt som är direktansluten till den 6-poliga elmotorn med skyddsklass IP 54. Fläkten har profilskurna munstycken och är utrustad med skyddsgaller i överensstämmelse med UNI EN 294. KYLKRETS Omfattar påfyllningsuttag på vätske- och sugledningen, inspektionsfönster för vätska, magnetventil, backventiler, torkfilter, två termostatiska expansionsventiler (den ena för värmepumpsfunktion, den andra för kylarfunktion) som är försedda med extern tryckutjämning, tryckgivare, tryckvakter för högt och lågt tryck, säkerhetsventil, köldmedietank och avskiljare på sugsidan. ELPNEL Elpanelen består av: utomatisk huvudströmbrytare och skyddsbrytare för hjälpoch effektkretsar Fjärrbrytare för kompressorer Fläktvarvtalsregulator för kontroll av kondensering och förångning Pumprelä eller jordfelsbrytare och fjärrbrytare (i version /1P eller /2P) Rena kontakter för generellt larm Styrenhet med mikroprocessor Strömförsörjning, 400 V/3~/50 Hz för samtliga storlekar. STYRENHET Styrenhet med mikroprocessor för styrning av följande funktioner: Reglering av vattentemperaturen med ingångskontroll Frostskydd Tidsinställning av kompressorn Styrning av förlarm för högt tryck Larmmeddelanden Larmkvittering Digital ingång för fjärrstyrd påslagning/avstängning - ON/ OFF Digital ingång för val av Sommar/Vinter 7

8 Styrenhetens display visar följande information: Vattentemperatur i utlopp Kondenseringstemperatur Börvärdestemperatur och inställda differentialer Larmbeskrivning Timräknare för kompressorns och pumpens drift Styrenheten har följande standardfunktioner: utomatisk styrning av varmt sanitetsvatten Löpande avfrostning En del funktioner finns endast om enheten konfigureras på lämpligt sätt. En del funktioner måste aktiveras från styrenheten. T T STYRENHETER OCH SKYDD Sond för kontroll av användarställets vattentemperatur (placerad i inloppet på användarställets värmeväxlare) Frostskyddssond för aktivering av frostskyddslarmet (med automatisk återställning och begränsade ingrepp) Tryckvakt för högt tryck (med manuell återställning) Tryckvakt för lågt tryck (med automatisk återställning och begränsade ingrepp) Mekanisk flödesvakt med skovel (medföljer, med manuell återställning) Säkerhetsventil för högt tryck. Skydd mot överhettning av kompressor Styrenhet för kondenseringstryck med fläktvarvtalsregulator för drift med låga utetemperaturer. Styrenhet för förångningstryck med fläktvarvtalsregulator för drift med höga temperaturer i samband med produktion av varmt sanitetsvatten eller återvinning Skydd mot överhettning av kompressorer PROVKÖRNING Enheterna provkörs på fabriken och levereras påfyllda med olja och köldmedium. VERSIONER /LN: LJUDDÄMPD ENHET Enheten har utöver delarna i basversionen dessutom ett kompressorutrymme som är helt ljudsiolerat med ljudisolerande material med ljuddämpande material emellan. /HWS: MÅNGSIDIG VÄRMEPUMP Enheten i detta utförande är utrustad med två värmeväxlare. Den ena på anläggningssidan för luftkonditionering och uppvärmning, den andra endast avsedd för produktion av sanitetsvatten. Värmeväxlaren på enhetens anläggningssida kan producera varm- eller kallvatten för att värma upp eller kyla byggnaden beroende på årstid. Enhetens värmeväxlare för produktion av sanitetsvatten producerar vatten med hög temperatur som skickas till en lagringstank utanför aggregatet. Lagringstanken väljs och dimensioneras utifrån anläggningens behov. Enheten arbetar med olika funktionssätt beroende på årstiden. Övergången mellan de olika funktionssätten (inom årstiden) sker automatiskt med hjälp av temperatursondernas avläsningar och de inställda börvärdena. Växlingstiderna och -logikerna är utformade för att garantera maximal effektivitet och tillförlitlighet hos systemet. Denna konfiguration ska alltid kombineras med en varmvattenberedare med lämpliga mått för förvaring av vatten med hög temperatur. Varmvattenberedaren ska vara utrustad med urgröpning för införing av sonden för sanitetsfunktion (placerad upptill) med vilken styrenheten övervakar om det behöver produceras varmt sanitetsvatten. Sommardrift Det finns tre sommardriftslägen: Kylarläge: Enheten producerar endast kylvatten för anläggningen. Kylarläge med samtidig produktion av sanitetsvatten: Enheten producerar kylvatten för anläggningen och varmt sanitetsvatten samtidigt. Effektåtervinningen för produktionen av sanitetsvatten är total. Värmepumpsläge för produktion av varmt sanitetsvatten: När inget kylbehov föreligger och sonden för sanitetsfunktion efterfrågar det, värmer enheten upp vattnet i lagringstanken för sanitetsfunktion genom att batteriet med flänspaket används som förångare. nvändningen av varm uteluft som värmekälla garanterar extremt höga COP. Växlingen mellan olika funktionssätt sker helt automatiskt enligt en prioriteringslogik i produktionen av sanitetsvatten och genom att kondenseringsenergin för produktionen av varmt sanitetsvatten återvinns i samband med samtidiga belastningar. Vinterdrift Det finns tre vinterdriftslägen: 8

9 Värmepumpsläge för uppvärmning: Enheten producerar varmvatten till värmeväxlaren på anläggningssidan för uppvärmning. Värmepumpsläge för produktion av varmt sanitetsvatten: Enheten producerar varmvatten med hög temperatur till värmeväxlaren som är ansluten till lagringstanken för sanitetsfunktion. Växlingen mellan olika funktionssätt sker helt automatiskt enligt en prioriteringslogik i produktionen av sanitetsvatten. Enheten /HWS omfattar följande delar utöver delarna i basversionen: Värmeväxlare för produktion av varmt sanitetsvatten Temperatursond som ska placeras på lagringstanken för sanitetsfunktion Elektronisk termostatventil (ersätter de två mekaniska termostatventilerna) TILLVL FÖR VTTENMODUL /1P: enhet med en pump Enheten omfattar en cirkulationspump som är installerad inuti enheten. /2P: enhet med två pumpar Enheten omfattar två cirkulationspumpar som är installerade inuti enheten. Pumparna är reserver för varandra med alternering enligt inställda tidsintervall och automatisk omkoppling i händelse av driftsstörning. /1R: enhet med pump på sida för sanitetsfunktion Enheten är utrustad med en pump (medföljer) för sidan med sanitetsfunktion. Denna modul kan endast kombineras med enheterna i utförande /HWS och med modul /1P eller /2P. Enheterna i version /HWS utan modul /1R är försedda med en klarsignal för styrning av en extern pump. Modulen /1R är installerad inuti enheten. TILLBEHÖR Samtliga enheter kan konfigureras med olika tillbehör för att bättre uppfylla behoven vid aktuell tillämpning. Se prislistan eller mjukvaran om olika valmöjligheter för att kontrollera tillbehörens tillgänglighet och kompatibilitet med storleken och konfigurationen. Skyddsnät för batteri KYLKRETSTILLBEHÖR Elektronisk termostatventil (standard på enhet /HWS) VTTENKRETSTILLBEHÖR Påfyllningsgrupp med manometer Frostskyddsvärmeelement --Basversion: Värmeelement i värmeväxlaren på användarsidan --Version /1P och /2P: Värmeelement i värmeväxlaren på användarsidan och värmekabel på rören 3-vägsventil för styrning av varmt sanitetsvatten (medföljer) nläggningspump med Pulse-funktion Vattenfilter ELEKTRISK TILLBEHÖR nnan strömförsörjning än standard Relä för maximi- och minimispänning Dubbelt börvärde från den digitala ingången Seriellt gränssnitt RS485 Fjärranvändarterminal Elektronisk soft-starter Elektroniska fläktar EC Börvärdeskompensation i förhållande till utetemperaturen utomatisk styrning av varmt sanitetsvatten Sond för sanitetsfunktion (standard på enhet /HWS) ntilegionellafunktion Styrning av värmekälla för integrering/backup Produktion av sanitetsvatten med timer Enkla rena driftskontakter Inverter på användarpump Miniboss S Miniboss M SMRTLink OLIK TILLBEHÖR Vibrationsskydd av gummityp Emballage i trälår STNDRDUTFÖRNDE Styrning av löpande avfrostning Styrning av värmekälla för integrering/backup Kompressorstopp vid lägre utetemperatur än driftsgränserna Styrning av kondensering/förångning med fläktvarvtalsregulator Flödesvakt (medföljer) Certifiering enligt direktiv 97/23/EG om tryckbärande anordningar (PED) Val av Sommar/Vinter från den digitala ingången Fjärrstyrd påslagning/avstängning - ON/OFF - styrd från den digitala ingången Kondensuppsamlingsbehållare 9

10 BESKRIVNING V FUNKTIONER OCH TILLBEHÖR Fjärrstyrd påslagning/avstängning - ON/OFF - styrd från den digitala ingången (standard) Funktionen är standard på samtliga enheter och består av en fjärrkontakt som medger påslagning/avstängning av aggregatet via en signal som kan skickas in i byggnaden eller styras från ett BMS (Building Management System). Val av Sommar/Vinter från den digitala ingången (standard) Funktionen är standard på samtliga värmepumpar. När enheten slås på är det alltid nödvändigt att ställa in ett funktionssätt som kan vara antingen värmepump eller kylaggregat. Tack vare denna fjärrkontakt kan funktionssättet ändras även inifrån byggnaden. Det erfordras ingen direkt åtkomst till mikroprocessorstyrningen. Löpande avfrostning (standard) Styrenheten styr avfrostningen enligt en variabel ingreppströskel utifrån enhetens invändiga tryck och utetemperaturen. Genom att jämföra denna information kan styrenheten identifiera förekomsten av is på batteriet och aktivera avfrostningssekvensen endast när det är nödvändigt så att enhetens energieffektivitet maximeras. Den dynamiska styrningen av avfrostningströskeln gör att avfrostningar endast utförs när den ansamlade isen på batteriet försämrar prestandan i samband med utetemperaturer under -5 C med mycket låg absolut luftfuktighet. Styrning av extra värmekälla (standard) Styrenheten kan styra en extern värmekälla för integrering eller backup beroende på typen av vattenanslutning. I nedanstående schema är varmvattenbehållaren t.ex. backup för värmepumpen. ktiveringen av den extra värmekällan sker när utetemperaturen sjunker under den inställda tröskeln på styrenheten och när en ensam värmepump inte räcker för att klara belastningen. ktiveringen sker genom att en ren kontakt sluts. Enheten kan även ställas in på ett sådant sätt att styrenheten stänger av kompressorerna när enheten arbetar i värmepumpsläget och utetemperaturen sjunker under en inställd min. temperatur. Styrenheten stoppar kompressorerna innan enhetens lågtryckslarm utlöses vilket förhindrar att det behöver utföras en manuell omstart av aggregatet. Funktionen är speciellt användbar när värmepumpen installeras i ett område där utetemperaturen garanterat sjunker under driftsgränsen (i överensstämmelse med inställt börvärde). När temperaturen åter är över inställd temperaturgräns startar enheten om automatiskt utan att det erfordras någon åtgärd. På enheter med inbyggd pump upprätthålls temperaturen för att undvika att det bildas is och alltid garantera korrekt avläsning av temperatursonderna och frostskyddet. Stopptemperaturen ska ställas in i förhållande till den högsta börvärdestemperaturen och i överensstämmelse med aggregatets driftsgränser. Det kan ställas in en annan stopptemperatur än standardtemperaturen under förutsättning att den är kompatibel med enhetens driftsgränser. Standardprogrammeringen förutsätter att enheterna /MT har ett värmebörvärde inställt på C med en stopptemperatur på -16 C enheterna /HT har ett värmebörvärde inställt på C med en stopptemperatur på -20 C Om enheten även ska användas för produktion av varmt sanitetsvatten måste stopptemperaturen ta hänsyn till det högsta börvärdet för vattnet och de tillåtna driftsgränserna. utomatisk styrning av varmt sanitetsvatten (standard) Funktionen gör att enheten, med hjälp av en sond för sanitetsfunktion (tilbehör), kan kontrollera temperaturen inuti en lagringstank för varmt sanitetsvatten och styra en 3-vägsventil (tillbehör) på utsidan av enheten. Prioriteten är alltid produktion av varmt sanitetsvatten. ktiveringen av funktionen måste beställas vid ordertillfället men kan även konfigureras senare (av tekniskt kvalificerad och auktoriserad personal) under förutsättning att enheten är ansluten till en lämplig vattenkrets. Beställningen av tillbehör för styrning av varmt sanitetsvatten vid ordertillfället medför automatiskt aktivering av funktionen automatisk styrning av varmt sanitetsvatten. Värmepumpen arbetar normalt på anläggningen för att uppfylla byggnadens komfortbehov men när vattentemperaturen inuti tanken sjunker under en inställd tröskel styr styrenheten produktionen av sanitetsvatten. Om enheten är i värmepumpsläget för uppvärmning kopplar styrenheten om 3-vägsventilen och ändrar börvärdet. Om enheten istället producerar kylvatten för luftkonditionering kopplar styrenheten om enheten till värmepumpsläget, tilldelar enheten börvärdet för sanitetsfunktion (normalt högre än anläggningens börvärde) och vrider 3-vägsventilen till det lämpligaste läget. När temperaturen inuti tanken för sanitetsvatten har nått det inställda värdet återgår enheten automatiskt till produktionen av vatten för värme- och luftkonditioneringsanläggningen. Beskrivning av vinterdrift På vintern uppstår följande situationer: Efterfrågad uppvärmning: Enhetens inkommande vattentemperatur (från anläggningen) är lägre än förväntat. Styrenheten startar därför kompressorn 10

11 och enheten fortsätter att vara igång tills börvärdestemperaturen uppnås. nästa förfrågan. För att aktivera denna funktion måste enheten ställas in på funktionen endast sanitetsfunktion. Se elschemat som medföljer enheten för ytterligare information. Beskrivning av sommardrift På sommaren uppstår följande situationer: Endast kylning: Enhetens inkommande vattentemperatur (från anläggningen) är högre än förväntat. Styrenheten startar därför kompressorn och enheten fortsätter att vara igång tills börvärdestemperaturen uppnås. När önskad temperatur uppnås stannar kompressorn. Endast cirkulationspumpen fortsätter att vara igång och cirkulerar vattnet i anläggningen. Enheten upprätthåller denna status tills den inkommande vattentemperaturen sjunker på nytt. Efterfrågat sanitetsvatten: ntag att enheten arbetar med produktion av varmvatten för värmeanläggningen (45 C) och det efterfrågas produktion av vatten med hög temperatur av sonden för sanitetsfunktion i lagringstanken eftersom sanitetsvattnets temperatur har sjunkit under den inställda gränsen (t.ex. 55 C). Då det rör sig om varmt sanitetsvatten som styrs med prioriteringslogik ändrar styrenheten börvärdet till 55 C och kopplar om 3-vägsventilen. Så fort vattnet inuti tanken når de 55 C som efterfrågas, kopplar styrenheten åter om 3-vägsventilen till att arbeta på anläggningen och återställer börvärdet till 45 C. Erfordras en avfrostning (oavsett enhetens funktionssätt) forcerar styrenheten 3-vägsventilen att koppla om till anläggningen, som p.g.a. större tröghet, är mindre känslig för temperatursänkningen. Beskrivning av drift under vår och höst Under vår och höst är värme- och luftkonditioneringsanläggningen inte aktiv och värmepumpen arbetar endast med produktion av sanitetsvatten. 3-vägsventilen är placerad på lagringstanken för sanitetsfunktion medan värmepumpen och värmeväxlaren endast aktiveras när det efterfrågas av sonden för sanitetsfunktionen. När börvärdet för sanitetsfunktion nås stängs kompressorn och pumpen av och styrenheten fortsätter att vänta på När önskad temperatur uppnås stannar kompressorn. Endast cirkulationspumpen fortsätter att vara igång och cirkulerar vattnet i anläggningen. Enheten upprätthåller denna status tills den inkommande vattentemperaturen stiger på nytt. Efterfrågat sanitetsvatten: ntag att enheten arbetar med produktion av kylvatten för luftkonditioneringsanläggningen (7 C) och det efterfrågas produktion av vatten med hög temperatur av sonden för sanitetsfunktion i lagringstanken eftersom sanitetsvattnets temperatur har sjunkit under den inställda gränsen (t.ex. 55 C). Då det rör sig om varmt sanitetsvatten som styrs med prioriteringslogik ändrar styrenheten anläggningens funktionssätt från kylarläge till värmepumpsläge, ställer in börvärdet på 55 C och kopplar om 3-vägsventilen. Så fort vattnet inuti tanken når de 55 C som efterfrågas, kopplar styrenheten åter om enheten till kylarläge, vrider 3-vägsventilen till att arbeta på anläggningen och återställer börvärdet till 7 C. Sond för sanitetsfunktion (tillbehör) Styrenheten behöver detta tillbehör för produktion av varmt sanitetsvatten. Det är en temperatursond med 6 m kabel som är placerad i en därtill avsedd urgröpning på tanken för 11

12 produktion av sanitetsvatten. Läs avsnitt Råd för installation av en värmepump för korrekt placering. Standard på enheter i version /HWS. Tank utan vattenanslutning (tillbehör) Om enheten även ska användas för produktion av varmt sanitetsvatten med hjälp av 3-vägsventilen och är utrustad med lagringstank (enhet /1PS och /1PVS) är det obligatoriskt att använda tillbehöret Tank utan vattenanslutning. T Enheten tillverkas med mekaniskt ansluten tank men utan att vatteninloppet och -utloppet är anslutna till enheten. Detta medger korrekt montering av 3-vägsventilen så att lagringstanken inte hindras under produktionen av varmt sanitetsvatten. ntilegionellafunktion (tillbehör) Utifrån den valda typen av tank för produktion av varmt sanitetsvatten kan det vara nödvändigt att styra antilegionellacykler. Styrenheten kan styra cyklerna genom att en extra värmekälla aktiveras som utsätter lagringstanken för sanitetsvatten för en värmechock enligt programmerade tidsintervall med en veckotimer. nläggningspump med Pulse-funktion (tillbehör) I standardutförandet är enheten inställd på att alltid hålla igång cirkulationspumpen på anläggningssidan, även när börvärdestemperaturen nås. När enheten däremot är utrustad med detta tillbehör stänger styrenheten av pumpen när börvärdet nås och aktiverar den åter regelbundet den tid som erfordras för att känna av vattentemperaturen. Styrenheten stänger åter av pumpen om den känner av att vattentemperaturen fortfarande är vid börvärdet. I motsatt fall aktiverar styrenheten åter kompressorerna för att uppfylla anläggningens behov. Detta tillbehör gör m.a.o. att elförbrukningen p.g.a. pumpningen kan minskas anmärkningsvärt, i synnerhet under vår och höst när belastningen är mycket låg. Tillämpningen av detta tillbehör kräver tillbehöret Frostskyddsvärmeelement. Produktion av sanitetsvatten med timer (tillbehör) Med hjälp av detta tillbehör går det att förknippa olika tidsintervall dagtid med två olika temperaturer för sanitetsfunktion: Normal och Saving. Därmed går det att bestämma under vilka tider dagtid som värmepumpen ska koncentrera produktionen av varmt sanitetsvatten. Min. temperaturnivå för Saving förblir dock alltid styrd med prioriteringslogiken. Om produktionen av vatten med temperaturen Normal t.ex. koncentreras nattetid, drar du fördel av de lägre elpriserna och produktionen av varmvatten säkerställs innan förbrukningen är som störst. Enheten slutar dock aldrig att kontrollera temperaturen inuti lagringstanken för sanitetsvatten med detta system. nvänds det tillfälligt varmvatten utanför de fastställda tidsintervallen prioriterar enheten produktionen av sanitetsvatten tills vattnet i lagringstanken åter har en temperatur som motsvarar börvärdet för Saving. Elektronisk modulering av vattenflöde (tillbehör) Tillbehöret gör att enheten kan modulera vattenflödet så att starten av enheten underlättas även när vattentemperaturen i anläggningen är ofördelaktig. Vattnet i anläggningen kan vara för varmt på sommaren eller för kallt på vintern när enheten startas efter ett längre frånslag av systemet. Moduleringen av vattenflödet medger i båda fallen korrekt idrifttagning av enheten utan att säkerhetsanordningarna utlöses. Tillbehöret finns endast för utförandena /1PV och /1PVS. Elektronisk termostatventil (tillbehör) Tack vare detta tillbehör kan enheterna arbeta vid förhållanden med mycket varierande värmebelastning, stora skillnader i utetemperatur eller täta byten av funktionssätt som t.ex. samtidig styrning av uppvärmning, luftkonditionering och produktion av vatten med hög temperatur. nvändningen av den elektroniska termostatventilen medger följande: Maximera värmeväxlingen till värmeväxlaren på användarsidan. Minimera kylkretsens svarstider på variationerna i belastning och driftsförhållanden. Optimera regleringen av överhettningen. Maximera eneergieffektiviteten. Fläktar EC (tillbehör) Enheterna kan beställas med fläktar EC och borstlös motor med elektronisk omkoppling. Dessa motorer som har en rotor med permanenta magneter garanterar samma höga verkningsgrad vid samtliga driftsförhållanden och en energibesparing på 15 % av varje fläkt. Mikroprocessorn kan dessutom styra kondenseringen/ förångningen med hjälp av en analog signal (0-10 V) som sänds till varje fläkt. Detta sker genom konstant reglering av luftflödet i förhållande till utetemperaturen. Därigenom sänks även elförbrukningen och bullernivån. MINIBOSS S/M (tillbehör) Vid tillämpningar där det finns behov av att säkerställa systemets kontinuerliga drift och det måste finnas ett reservaggregat där det finns en anläggning där delarna aktiveras efterhand och därmed kräver en stegvis ökning av den installerade effekten där det inte finns tillräckligt fysiskt utrymme för att installera 12

13 en ensam enhet som garanterar hela effekten utan det istället måste installeras flera mindre enheter där det i allmänhet finns behov av att kombinera flera enheter och att koordinera deras drift och rotation kan tillbehöret Miniboss användas, en kontrollpanel som medföljer enheten. Tack vare detta tillbehör kan flera parallellanslutna enheter som koordineras av ett ensamt övervakningssystem styras rationellt och effektivt. MBS T MINIBOSS S Miniboss S gör att upp till fyra enheter kan parallellanslutas. Styrningen gör att de kan aktiveras och deaktiveras med effektsteg och alterneras under driften så att samtliga enheter används lika mycket. Samtliga anslutna enheter måste vara likadana. Miniboss S kan inte styra enheter med aktiv styrning av sanitetsvatten. Det går att styra följande direkt på panelen för Miniboss S: anläggningens börvärde valet av Sommar/Vinter för samtliga aggregat påslagningen/avstängningen - ON/OFF - av enskilda enheter eller hela systemet Tillbehöret levereras i en elpanel som medföljer enheten (ska installeras i ett teknikutrymme). Det finns endast för ett av de parallellanslutna aggregaten och samtliga anslutna enheter måste ha samma konfiguration. ntalet enheter som ska styras måste specificeras vid ordertillfället så att övervakningssystemet kan programmeras korrekt. Vattenkretsen som ansluter enheterna måste dessutom vara i enlighet med ett av följande scheman. T P MBS MBS P Se aktuell dokumentation för ytterligare information om användningen. MINIBOSS M Miniboss M medger styrning av upp till åtta parallellanslutna enheter. Huvudfunktionerna är följande: Styra enheter med konfigurationer HWS Styra enheter med logiken automatisk styrning av varmt sanitetsvatten Styra system med en varm/kall tank för uppvärmning/ luftkonditionering och en varm tank för produktion av sanitetsvatten Utöver det som även utförs av Miniboss S: anläggningens börvärde sanitetsfunktionens börvärde användningen av en klimatreglering för kompensering av anläggningens börvärde valet av Sommar/Vinter för samtliga aggregat påslagningen/avstängningen - ON/OFF - av enskilda enheter eller hela systemet omkopplingen av 3-vägsventiler driftstyrningen av enheternas externa pumpar Tillbehöret levereras i en elpanel som medföljer enheten (ska installeras i ett teknikutrymme). Det finns endast för ett av de parallellanslutna aggregaten och samtliga anslutna enheter måste ha samma konfiguration. ntalet enheter som ska styras måste specificeras vid ordertillfället så att övervakningssystemet kan programmeras korrekt. Vattenkretsen som ansluter enheterna måste dessutom vara i enlighet med ett av följande scheman. MBM T T T T 13

14 MBM T T Seriellt gränssnitt RS485 (tillbehör) Den alltmer utbredda användningen av hemautomationssystem och BMS (Building Management System) har gjort det nödvändigt att ha ett gemensamt övervakningssystem för samtliga systemdelar. För att tillgodose detta behov kan enheten utrustas med ett seriellt kretskort RS485 med MODBUS-protokoll. Se aktuell dokumentation för ytterligare information om användningen. Påfyllningsgrupp med manometer (tillbehör) Tillbehöret medger automatisk påfyllning av vattenanläggningen, reglering av korrekt drifttryck som alltid kan kontrolleras på manometern och att detta tryck upprätthålls, ev. genom att tillföra det vatten som saknas. Frostskyddsvärmeelement (tillbehör) Tillbehöret består av värmeelement i värmeväxlaren på användarsidan (beroende på aggregatets konfiguration) för att förhindra att hydrauldelarna blir skadade på grund av att det bildas is under aggregatets driftsuppehåll. Frostskyddsvärmeelementets effekt är bara några tiotal Watt beroende på enhetens modell, d.v.s. den effekt som erfordras för att förhindra att delar går sönder. Styrenheten övervakar (även när aggregatet är i standbyläge) sonden på värmeväxlarens utlopp. Pumpen startas (om den finns) och frostskyddsvärmeelementet aktiveras när en vattentemperatur som är lägre än eller lika med 5 C (eller 2 C under börvärdestemperaturen med en differential på 1 C) avkänns. Om vattentemperaturen vid utloppet når 4 C (eller 3 C under börvärdet) utlöses även frostskyddslarmet vilket stoppar kompressorn men låter värmeelementen vara på. Frostskyddsvärmeelementen finns i förångaren (i utförande 1PS finns även ett frostskyddsvärmeelement på tanken, på rören och på pumpsnäckan som isoleras) och på eventuella värmeväxlare på återvinningssidan. Inbyggt värmeelement (tillbehör) Det är ett elektriskt värmeelement inuti vattenmodulens lagringstank som hjälper värmepumpen när enhetens effekt är otillräcklig. Värmeelementets effekt beror på aggregatets storlek. Tillbehöret finns endast med vattemodul utrustad med tank. Dubbelt börvärde från den digitala ingången (tillbehör) Tack vare det dubbla börvärdet går det att ställa in två olika driftstemperaturer för uppvärmningen och ett börvärde för kylningen. Den elektroniska termostatventilen måste monteras om det efterfrågas ett dubbelt börvärde för båda funktionssätten. Börvärdestemperaturerna ska specificeras vid ordertillfället. Ändringen av börvärdet kan göras från tangentbordet eller från den digitala ingången. T Fjärranvändarterminal (tillbehör) Tillbehöret består av en kopia av kontrollpanelen från vilken enheten kan konfigureras i sin helhet och enhetens samtliga parametrar kan visas på displayen. Åtkomst till skärmbilderna kräver inmatning av lösenordet som öppnar olika ändringsnivåer. Soft-starter (tillbehör) Enheterna omfattar samtliga åtgärder som erfordras för att minimera startströmmen. Erfordras en ytterligare minskning kan enheten utrustas med soft-starter (tillbehör) som medger en ca 40 % minskning av kompressorns normala startström med hjälp av en elektronisk kontroll av elmotorernas start. 3-vägsventil för varmt sanitetsvatten (tillbehör) 3-vägsventil av typ ON/OFF. I kombination med funktionen för automatisk styrning av varmt sanitetsvatten gör den att aggregatet kan styra två separata kretsar för komfort och produktion av varmt sanitetsvatten. Omkopplingen mellan de två kretsarna sker automatiskt utifrån anläggningens behov. 3-vägsventilen för varmt sanitetsvatten ska monteras i ett teknikutrymme. Börvärdeskompensation i förhållande till utetemperaturen (tillbehör) Styrenheten medger ändring av enhetens börvärde både i kylarläge och värmepumpsläge utifrån utetemperaturen. Kompensationen kan vara positiv eller negativ. Med positiv kompensation ökar börvärdestemperaturen för sommar när utetemperaturen ökar. Med negativ kompensation minskar börvärdestemperaturen istället när utetemperaturen ökar. När enheten även används för produktion av varmt sanitetsvatten har klimatregleringen ingen inverkan på sanitetsfunktionens börvärdestemperatur. Standardprogrammeringen är negativ kompensation (för båda börvärdena) med de värden som anges i nedanstående diagram om inget annat anges vid ordertillfället. Samtliga inställningar kan ändras direkt från styrenheten. MROON 2 /MT MROON 2 /HT 14

15 Funktionssätt VÄRME- PUMP SET 1 = 38/42 C -16 C -3 C SET 2 = 50/55 C SET 1 = 43/48 C -20 C SET 2 = 50/55 C -10 C Relä för maximi- och minimispänning (tillbehör) nordningen utför en kontinuerlig kontroll av enhetens matningsspänning och kontrollerar att den alltid ligger inom ett tillåtet intervall. Om spänningsvärdet ligger över eller under detta intervall stoppar anordningen enheten för att elmotorerna inte ska bli skadade. Samma anordning utför även kontrollen av fassekvensen. SMRTLink (tillbehör) Tack vare detta tillbehör är det möjligt att ansluta styrenheten för enheten till styrenheten för luftbehandlingsenheten Swegon GOLD med en vanlig seriell kabel. På detta sätt är det möjligt att slå ihop deras driftlogiker till en enda logik som driver systemet med maximal effektivitet. Det seriella gränssnittet RS485 ingår redan och används för anslutningen till Swegon-enheten. Inverter för användarpump (för enhet med vattenmodul ST) Energibesparing: Det har under årens lopp blivit brukligt att använda pumpar med variabelt flöde för att på bästa sätt optimera luftkonditioneringsoch kylanläggningen. Blue Box erbjuder tack vare tillbehöret Inverter för användarpump en alternativ metod som bryter mot traditionen: pump med konstant flöde till primärkretsen/pump med variabelt flöde till sekundärkretsen. Jämförelse av två lösningar: 1) Nedanstående figur visar schematiskt en klassisk anläggning med pump med konstant flöde till primärkretsen och pump med variabelt flöde till sekundärkretsen. Notera att det används ett frånkopplingsrör mellan primär- respektive sekundärkretsen (dimensionerat för 100 % av flödet). Om användarställena endast efterfrågar en procentandel av nominell effekt, återcirkuleras det överflödiga flödet av frånkopplingsröret med påföljande förlust av pumpningsenergi. som efterfrågas av användarställena sjunker under tillåten gräns för min. vattenflöde. Detta säkerställer en korrekt värmeväxling till förångaren. Dimensioneringen av bypassröret och den modulerande 2-vägsventilen utförs för ett mycket lägre vattenflöde än det nominella. Tack vare detta erhålls en anmärkningsvärd minskning av energiförlusterna vid blandningen. Dessa energiförluster förekommer i den klassiska anläggningen p.g.a. den hydrauliska bortkopplaren. BYPSS-RÖR PUMPNINGS- GRUPP PRIMÄRKRETS MED VRIBELT FLÖDE Fördelar med lösningen med Inverter för användarpump: Behov av färre pumppar. Mindre utvändigt mått för de olika aggregaten. Lägre rörkostnader. Mindre tryckförluster. Större energieffektivitet på pumpsidan. Det går i diagrammet att se att det under driftsförhållanden med EUROVENT erhålls en större effektivitet vid delbelastningar för de anläggningar som visas schematiskt. Både pumparnas och kylarens energiförbrukning tas med i beräkningen (kompressorer plus fläktar). EER improvment at partial load 24% 22% 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 100% 75% 50% 25% Total ESEER Improvment FÖRÅNGRE PUMPNINGS- GRUPP PRIMÄRKRETS MED KON- STNT FLÖDE HYDRULISK BORTKOPPLRE PUMPNINGS- GRUPP SEKUNDÄR- KRETS MED VRIBELT FLÖDE Under dessa förhållanden kan energibesparingen vara upp till 11 % per år och ibland t.o.m. högre! Driftslogik för Inverter för användarpump: Dp1: Tryckförluster på anläggningssida Dp2: Tryckförluster till förångare I följande figur har systemet endast pumpar med variabelt flöde till både primärkretsen och sekundärkretsen. Bypassröret garanterar tillsammans med den modulerande 2-vägsventilen min. vattenflöde till förångaren när det flöde 15

16 FÖRÅNGRE dwi Dp2 dwo PUMP MED INVERTER two MIN. VÄRMEINNEHÅLL pwi Dp1 pwo twi MEDFÖLJNDE MODULERNDE 3-VÄGSVENTIL NLÄGGNINGSSID När samtliga användarställen är i funktion arbetar enhetens pump vid nominellt flöde och med en nyttig uppfordringshöjd på anläggningssidan som motsvarar Dp1 och tryckförluster till förångaren som motsvarar Dp2. Minskningen av anläggningens värmebelastning medför att användarställenas avstängningsventiler stängs. Därmed ökar tryckförlusterna som pumpen måste klara. Samtidigt minskar inverterns styrlogik flödet så att även tryckförlusterna till förångaren minskar. Därigenom återgår den nyttiga uppfordringshöjden till det nominella värdet Dp1. Huvudpunkter för en anläggning med variabelt flöde till primärkretsen: För att anläggningens delar ska arbeta optimalt är det nödvändigt att uppfylla följande huvudpunkter: 1) Min. vattenflöde och medföljande bypass-ventil: Tillbehöret Inverter för användarpump omfattar även 2-vägs bypass-ventilen (medföljer) som är dimensionerad i förhållande till enhetens storlek. Om värmebelastningen är mycket låg på anläggningssidan betyder det att många användarställen är stängda. Därmed ökar tryckförlusterna. Invertern motarbetar variationen av Dp1 som avkänns av sensorn och minskar pumpens varvtal och därigenom flödet. Det finns dock en nedre gräns för flödesvärdet under vilken det inte längre sker en korrekt värmeväxling till förångaren. Temperaturskillnaden som beräknas av förångaren ökar då med risk för att frostskyddslarmet utlöses. Den modulerande 2-vägs bypass-ventilen (noggrant vald utifrån aggregatsmodellen) förhindrar att frostskyddslarmet utlöses och garanterar min. vattenflöde till förångaren. 2) Min. värmeinnehåll: Vid värmebelastning nära noll, enhet med max. kapacitetssteg för effekten, pump med min. flöde och stängda ventiler i anläggningen finns det risk för att aggregatet blockeras p.g.a. frostskyddslarmet. För att undvika detta problem erfordras ett min. värmeinnehåll i sträckan förångare/bypass-ventil. Beräkningen utförs med nedanstående formel: P0 * k Vol = N [l] P 0 : = ggregatets totala kyleffekt [kw] N : Invertering av min. kapacitetssteg av enheten k : parameter [L/kW] [L/ k kw] N Vid beräkningen av min. värmeinnehåll kan vatteninnehållet i förångaren, i vattenmodulens lagringstank (om sådan finns) och i rören mellan bypass-ventilen och förångaren vara till hjälp. Det rekommenderas oavsett att använda 3-vägsventiler på ett visst antal användarställen i anläggningen. Det garanterar ett min. vattenflöde till anläggningen oavsett driftsförhållande. OBS! Om detta tillbehör finns får min. vattentemperatur i utloppet för kallvattenproduktion inte sjunka under 7 C. Dessutom ska temperaturvariationen i projekteringsstadiet vara 5 C. Kontakta säljavdelningen för värden för min. vattentemperatur i utloppet (kallvattenproduktion) och för andra värden för temperaturskillnaden. Kontakta även säljavdelningen vid varmvattenproduktion för lägre vattentemperaturer i utloppet än 40 C. Observera! Min. värmeinnehåll ska alltid vara mellan bypassventilen och förångaren. Detta är en del av min. vatteninnehåll i anläggningen som beskrivs i aktuellt kapitel i bruksanvisningen. Skillnaden mellan min. vatteninnehåll i anläggningen och min. värmeinnehåll kan däremot placeras i valfri punkt i anläggningen. Min. värmeinnehåll medger korrekt drift av enheten även i värmepumpsläget. I aggregat med endast kyla där det används etylenglykolblandningar kan min. värmeinnehåll minskas enligt följande kurvor. För scrollkompressorer: MINSKNING V MIN. VÄRMEINNEHÅLL -50% -55% -60% -65% -70% -75% -80% -85% -90% -95% -100% 10% 20% 30% % ETYLENGLYKOL Om enheten är i värmepumpsläget minskar inte min. värmeinnehåll även om det finns glykol. SCROLL- KOMPRESSORER

17 RÅD FÖR INSTLLTION V EN VÄRMEPUMP nvändningen av en värmepump för luftkonditionering, uppvärmning och produktion av sanitetsvatten är sedan länge en praxis med klara fördelar. Värmepumpen påverkas starkt av anläggningens egenskaper, de valda driftsförhållandena och de valda installations- och anslutningssätten. Nedan följer några råd som ökar systemets effektivitet och tillförlitlighet. VÄLJ KORREKT VÄRMEPUMPSEFFEKT Välj alltid en värmepump med extra effekt så att den garanterat klarar max. belastning och även kan arbeta vid lägre temperaturer än vad installationen kräver. Vid svåra driftsförhållanden kan det eventuellt erfordras en integrering eller backup som ersätter eller hjälper värmepumpen. VÄLJ KORREKT DRIFTSTEMPERTURER Värmepumparna garanterar max. effektivitet, och därmed billigare drift, när konstruktionen av anläggningen bygger på valet av höga vattentemperaturer för luftkonditionering och låga vattentemperaturer för uppvärmning. I ovanstående diagram kan du se att även en liten temperaturvariation medför en omedelbar förbättring av EER och COP. VÄLJ KORREKT TEMPERTUR FÖR SNITETSFUNKTION v samma anledningar som i föregående punkt ska även valet av tanken för produktionen av sanitetsvatten utföras så att inställningen av börvärdet för produktion av vatten med hög temperatur förblir så låg som möjligt. Därmed ökas systemets effektivitet och enhetens driftsgränser utnyttjas maximalt vilket garanterar produktionen av sanitetsvatten även för mycket låga temperaturer. Det avrådes i allmänhet från att ställa in enhetens börvärden på gränsen för de tillåtna driftsförhållandena (i synnerhet i värmepumpsläget) av följande skäl: Inställning av börvärdet för vatten på max. temperaurgräns minskar enhetens driftsgränser. Vattenfiltret måste alltid finnas på enhetens vatteninlopp annars bortfaller garantin. Med tiden kan filterelementet bli nedsmutsat vilket ökar tryckförlusterna och därmed vattenflödet. Sänkningen av vattenflödet ökar temperaturskillnaden för värmeväxlaren på användarsidan som kan ändras från 4-5 C till 9-10 C. Eftersom enheten kontrollerar börvärdet på returtemperaturen kan det medföra att säkerhetsanordningarna utlöses om enheten arbetar på gränsen för de tillåtna driftsförhållandena. Om värmepumpen är direktansluten (utan mellanliggande bortkopplare) till en vattenkrets som är indelad i zoner kan kretsens tryckförluster öka när en eller flera zoner stängs. Det leder till en minskning av flödet och därmed en ökning av temperaturskillnaden till värmeväxlaren. Om värmepumpen, likt ovan, är inställd för att arbeta på gränserna för de tillåtna driftsförhållandena kan säkerhetsanordningarna utlösas. Beroende på vald installationsplats för enheten Enheten utsätts för solstrålning på sommaren. Vid en utetemperatur på t.ex. 35 C kommer batteriet (av koppar och aluminium och därmed en utmärkt elektrisk ledare) att ha en mycket hög temperatur. När enheten startas (även med stillastående fläktar) är förångningen mycket hög vilket gör att tryckvakten för högt tryck utlöses. Luftcirkulationen kan skapa en mikromiljö med en 4-5 C lägre temperatur vilket gör att enheten arbetar utanför gränserna. Utrymmeskraven är mycket viktiga. Tilltäppning före eller efter fläkten skapar tryckförluster som minskar luftflödet. Denna minskning kan medföra att driftstemperaturerna sänks. Denna sänkning kan göra att enheten hamnar utanför driftsgränserna. Luft i kretsen. Luft som finns i anläggningen, trots att den har avluftats väl, skapar en minskad värmeväxlingsförmåga med påföljande risk för att säkerhetsanordningarna för högt tryck utlöses. VÄLJ NOGGRNT TNK FÖR SNITETSFUNKTION När du vill använda en värmepump för produktion av sanitetsvatten är det alltid nödvändigt att ansluta enheten till en tank som har valts noggrant och som är avsedd för produktion av varmt sanitetsvatten. Värmepumparna kan i själva verket inte producera sanitetsvattnet omedelbart. Plattvärmeväxlaren måste dessutom arbeta med en sluten vattenkrets för att förhindra att det bildas kalk inuti. Valet av tanken för sanitetsfunktion ska göras mycket noggrant eftersom en feldimensionerad tank kan vara otillförlitlig. v denna anledning ska det väljas en tank som gör att värmepumpen kan arbeta på det tekniska vattnet och inte på slingan. tt kombinera värmepumpar med slingor är i själva verket problematiskt p.g.a. att de är svåra att dimensionera i förhållande till slingans yta som alltid ska göras vid de svåraste 17

18 förhållandena, d.v.s. sommarförhållanden. Enheterna får kombineras med tankar med slinga endast för lagringstankar som levereras direkt av BlueBox. PLCER SONDEN FÖR SNITETSFUNKTION KORREKT Enheterna använder en temperatursond (medföljer) för att styra varmt sanitetsvatten och HWS. Sonden måste installeras korrekt. Tanken ska ha en urgröpning upptill som är så lång att den nästan når till mitten på tanken. Sonden som medföljer enheten ska föras in i urgröpningen med elektriskt ledande pasta för att garantera en noggrann avläsning av vattentemperaturen. Felaktig avläsning av temperaturen som orsakas av en olämplig placering eller att det saknas elektriskt ledande pasta kan göra att säkerhetsanordningarna utlöses eller att enheten blockeras. VÄLJ KORREKT 3-VÄGSVENTIL FÖR SNITETSFUNKTION När funktionen för automatisk styrning av varmt sanitetsvatten används måste det installeras en 3-vägsventil med strömförsörjning 230/1~/50 och en diameter som är 1/4 tum större än enhetens rördiameter. Ventilen ska garantera en lämplig omkopplingshastighet. Det får aldrig uppstå nollflöde under omkopplingen. Det ska alltid finnas ett vattenflöde. GRNTER LLTID MIN. VTTENINNEHÅLL Om enheten är ansluten till en vattenanläggning som är indelad i zoner (t.ex. de med strålningspaneler) som kontrolleras av magnetventiler på kollektorn (huvud) måste det garanteras minst fem liter vatten per kw värmeprestanda hos enheten vid det mest ofördelaktiga förhållandet, d.v.s. med bara en zon öppen. Detta är nödvändigt eftersom det kan uppstå en situation där nästan alla huvud är stängda och värmepumpen arbetar med mycket begränsad vattenvolym. I detta fall kan säkerhetsanordningarna utlösas under avfrostningen p.g.a. överdriven kylning av vattnet. STRT V ENHETEN MED FÖR KLLT ELLER FÖR VRMT VTTEN Säkerhetsanordningarna kan utlösas när anläggningen startas på vintern med speciellt låg vattentemperatur i anläggningen och utanför enhetens driftsgränser. Ta anläggningen i drift genom att koppla från en del av anläggningen och därmed minska värmebelastningen. När vattentemperaturen i resterande anläggning ligger inom driftsgränserna kan även den frånkopplade delen av anläggningen anslutas. PLCER KOPPLINGEN FÖR ÅTERSTÄLLNING V KLLVTTEN KORREKT Det kan finnas en koppling för återställning av vattnet från nätet (kallvatten) beroende på typen av tank som används för produktionen av varmt sanitetsvatten. Det är mycket viktigt att kopplingen inte placeras för nära värmpumpens returledning. Det kan i själva verket medföra att det inkommande kallvattnet från nätet kyler returvattnet till värmepumpen. Denna plötsliga temperatursänkning av det varma vattnet till värmeväxlaren kan göra att säkerhetsanordningarna utlöses. Även i detta fall kan användningen av en genomströmningspanna för omedelbar produktion av sanitetsvatten i kombination med en tank som medger att värmepumpen arbetar på det tekniska vattnet förhindra detta problem. T HÄNSYN TILL FUKTEN I BYGGNDENS VÄGGR OCH GOLV I samband med konstruktionen av byggnadernas väggar och golv används stora mängder vatten. Lägg därutöver till det regn som absorberas av stommen. ll fukt som absorberas av byggnaden förångas mycket långsamt från byggnadskonstruktionen. P.g.a. den höga fukthalten i hela byggnadskonstruktionen är byggnadens värmebehov större de två första uppvärmningsperioderna. Om värmepumpen har tillräcklig kapacitet för att klara bostadens nominella värmebelastning och den första starten av anläggningen sker på vintern, kan den levererade värmekapaciteten vara otillräcklig för att starta hela anläggningen samtidigt. Det rekommenderas i detta fall att starta anläggningen efter zoner, d.v.s. lägga till delar av anläggningen lite åt gången efterhand som de som redan är anslutna börjar att värmas upp eller ta hjälp av ett inbyggt elektriskt värmeelement för att kompensera för det större värmebehovet. 18

19 19

20 TEKNISK DT MROON 2 MT Enhetsstorlek Uppvärmning (bruttovärden) Nominell värmeeffekt (7; W35) Effektförbrukning vid värme COP Effektivitetsklass Nominell värmeeffekt (7; W45) Effektförbrukning vid värme COP Effektivitetsklass Uppvärmning (värden enligt EN 14511) Nominell värmeeffekt (7; W35) COP Effektivitetsklass Nominell värmeeffekt (7; W45) COP Effektivitetsklass Kylning (bruttovärden) Nominell kyleffekt (35; W18) Effektförbrukning vid kyla EER Effektivitetsklass Nominell kyleffekt (35; W7): Effektförbrukning vid kyla EER Effektivitetsklass Kylning (värden enligt EN 14511) Nominell kyleffekt (35; W18) EER Effektivitetsklass Nominell kyleffekt (35; W7): EER Effektivitetsklass Kompressor Typ Mängd/kylkretsar Kapacitetssteg Total oljeladdning Total köldmedieladdning Fläktar Typ Mängd Luftflöde Värmeväxlare användarsida Typ Vattenflöde Tryckfall Vattenmodul Pumpmodell Pumpens nyttiga uppfordringshöjd Lagringstankens kapacitet Expansionskärl Buller Ljudeffektnivå Ljudtrycksnivå Dimensioner och vikter basenhet Längd Djup Höjd Basenhetens vikt i drift (1) kw 6,9 8,9 11,1 14,9 16,6 19,2 22,1 24,0 27,6 32,3 36,8 40,4 (1), (2) kw 1,7 2,1 2,5 3,5 3,9 4,3 5,0 5,5 6,6 7,5 8,2 9,4 (1) 4,09 4,14 4,40 4,29 4,25 4,48 4,39 4,38 4,19 4,32 4,50 4,30 (3) kw 6,8 8,8 10,9 14,6 16,2 18,7 21,5 23,4 26,9 31,5 35,7 39,2 (3), (2) kw 2,1 2,7 3,1 4,4 4,8 5,3 6,2 6,8 8,0 9,2 10,0 11,4 (3) 3,23 3,22 3,46 3,37 3,40 3,54 3,47 3,45 3,37 3,42 3,55 3,43 (1), (9) kw 6,9 8,9 11,2 15,0 16,7 19,4 22,2 24,2 27,8 32,5 37,1 40,6 (1), (9) 4,06 4,12 4,36 4,16 4,16 4,37 4,29 4,28 4,10 4,23 4,40 4,23 (3), (9) kw 6,9 8,8 10,9 14,8 16,3 18,9 21,7 23,5 27,1 31,7 35,9 39,4 (3), (9) 3,21 3,20 3,43 3,29 3,34 3,47 3,41 3,39 3,32 3,37 3,49 3,38 (5) kw 8,5 10,2 13,0 17,9 19,5 22,6 26,0 28,3 32,9 39,9 43,5 45,1 (5), (2) kw 2,2 2,6 3,1 4,3 4,6 5,4 6,4 6,9 8,3 9,3 10,9 11,5 (5) 3,84 3,88 4,19 4,14 4,28 4,23 4,05 4,12 3,98 4,29 4,00 3,93 (6) kw 6,2 7,6 9,7 13,4 14,2 16,8 19,1 20,8 24,4 29,6 32,4 38,6 (6),(2) kw 2,1 2,5 2,9 4,0 4,4 4,9 5,9 6,4 7,6 8,7 10,1 11,0 (6) 2,90 3,02 3,38 3,31 3,23 3,40 3,24 3,27 3,21 3,42 3,20 3,51 B B (5), (9) kw 8,5 10,2 13,0 17,8 19,4 22,5 25,9 28,1 32,7 39,7 43,2 44,9 (5), (9) 3,80 3,84 4,14 3,98 4,15 4,09 3,92 4,01 3,88 4,18 3,90 3,84 (6), (9) kw 6,2 7,5 9,6 13,2 14,1 16,6 18,9 20,7 24,2 29,4 32,2 38,4 (6), (9) 2,87 2,99 3,33 3,16 3,12 3,28 3,13 3,17 3,11 3,32 3,11 3,42 C B Scroll n / n 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 n kg 1,1 1,3 1,3 1,2 1,7 1,9 1,8 2,5 3,3 3,3 3,3 3,3 kg 2,6 3,5 4,2 5,7 6,2 7,0 8,4 9,1 10,7 12,4 13,5 14,2 xial n m3/h Platt (1) l/h (1) kpa P1 P1 P1 P2 P2 P2 P3 P3 P3 P3 P3 P4 kpa l l (7) db() (8) db() mm mm mm kg (1) Utetemperatur 7 C BS, 6 C BU. Vattentemperatur inlopp/utlopp kondensor C. (2) Total effekt utgörs av summan av kompressorernas och fläktarnas energiförbrukning. (3) Utetemperatur 7 C BS, 6 C BU. Vattentemperatur inlopp/utlopp kondensor C. (4) Utetemperatur 7 C BS, 6 C BU. Vattentemperatur inlopp/utlopp kondensor C. (5) Utetemperatur 35 C. Vattentemperatur inlopp/utlopp förångare C. (6) Utetemperatur 35 C. Vattentemperatur inlopp/utlopp förångare 12-7 C. 20 (7) Ljudeffektnivåer beräknade enligt ISO (8) Ljudtrycksnivåer vid 10 meter från enheten i fritt fält och riktningsfaktor Q = 2. (9) Värden i överensstämmelse med standard EN :2011. Detta schema visar karakteristiska data för bas- och standardversionerna i serien. Se specifik dokumentation för detaljerad information.

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW är en ny generation luft/vattenvärmepumpar. Här förenar vi mer än 35 års erfarenhet av värmepumpteknik med den senaste utvecklingen. Resultatet blir en värmepump

Läs mer

Luft-till-vatten splitsystem

Luft-till-vatten splitsystem Luft-till-vatten splitsystem systemarkitektur Luft-tiLL-vatten splitsystem Carrier presenterar Xp energy den innovativa värmelösningen för bostadsapplikationer luft-till-vatten splitsystem. vi konstruerade

Läs mer

Z-POWER Z-FLOW &KLOOHUWHNQRORJL I U HIIHNWLYD +9$& V\VWHP

Z-POWER Z-FLOW &KLOOHUWHNQRORJL I U HIIHNWLYD +9$& V\VWHP Z-POWER Z-FLOW Z-POWER Z-FLOW Teknologi och effektivitet är vinnare. Z-POWER (R134a) och Z-FLOW vätskekylaggregat från RHOSS har konstruerats för att erbjuda effektiva, mångsidiga och teknologiskt avancerade

Läs mer

Funktionsguide GOLD version E, SMART Link/AQUA Link

Funktionsguide GOLD version E, SMART Link/AQUA Link Funktionsguide version E, SMART Link/AQUA Link 1. Allmänt Funktionen SMART Link är avsedd att användas för styrning av tider, temperaturer etc. samt avläsning av larm och värden för en Swegon kylmaskin/värmepump

Läs mer

Frågor och svar, Sanyo CO2.

Frågor och svar, Sanyo CO2. Pannans uppbyggnad: Frågor och svar, Sanyo CO2. 1. Tappvarmvatten uppvärms via värmeslinga, förvärms i botten av tanken och spetsvärms i toppen av tanken (där el-patronen är monterad). Fördelningen av

Läs mer

Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag

Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag INSTALLATIONSMANUAL FÖR VÄRMEPUMP Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag Säsonger Kort säsong Mediumsäsong Lång säsong Maj September April Oktober

Läs mer

Funktionsguide GOLD LP/COMPACT, All Year Comfort

Funktionsguide GOLD LP/COMPACT, All Year Comfort Funktionsguide GOLD LP/COMPACT, All Year Comfort 1. Allmänt Funktionen All Year Comfort är avsedd att användas för att styra primärvattenkretsen för kyla och/eller värme till klimatbafflar, fasadapparatsystem

Läs mer

Användarmanual för Bonus AIR 10

Användarmanual för Bonus AIR 10 1 Användarmanual för Bonus AIR 10 2 Innehåll Kontrollpanelen... 3 Statusindikeringar i kontrollpanelens fönster... 3 Manöverknappar på kontrollpanelen... 4 Start av anläggningen... 4 Inställning av temperaturer

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

Luft/vatten. Hydrobox. www.ecodan.se

Luft/vatten. Hydrobox. www.ecodan.se Luft/vatten Hydrobox www.ecodan.se Hydrobox - det tysta, effektiva och miljövänliga värmesystemet för villor Ecodan Hydrobox är Mitsubishi Electrics tysta, effektiva och miljövänliga värmesystem som ger

Läs mer

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus EffHP135w Vätska/vattenvärmepump för Passivhus Integrerad kylfunktion Flexibel varmvattenlösning Anpassad för FTX Kan drivas med solpaneler Flexibel värmelösning Tillhör Ni de som tror på framtiden och

Läs mer

Folkpool Poolvärmepump Driftmanual

Folkpool Poolvärmepump Driftmanual Folkpool Poolvärmepump Driftmanual Luftvärmepump Folkpool Översikt mått och benämningar Tryckmätare Vattenutlopp Kontroll panel Kabel hål Vatteninlopp Luft utblås Kontrollpanel Display Avfrostnings lampa

Läs mer

Rum att leva och arbeta i...

Rum att leva och arbeta i... Rum att leva och arbeta i... City Multi... kräver ett naturligt och behagligt inomhusklimat effektivt ekonomiskt flexibelt Vi tror det är luft tills vi vet vad vi egentligen andas in Det är inte alltid

Läs mer

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 1. Allmänt 2. Knappfunktion 3. Ställa in Värde 3.1. Datum och Tid 3.2. Drifttid 3.3. Min Temp Tilluft 3.4. Börvärde Frånluft 3.5. Blockering Nattkyla 3.6. Börvärde rum natt

Läs mer

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem DAIKIN BERGVÄRME Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump RÄTT VÄRMEPUMP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

380-400V / 3ph / 50Hz. Märkström (A)

380-400V / 3ph / 50Hz. Märkström (A) min 2 Varning: - Placera inte dina händer eller några föremål i luftutloppet och fläkten. Det kan skada värmepumpen och orsaka skador; - Om inte värmepumpen fungerar som den ska, ska man stänga av strömmen

Läs mer

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin bergvärme Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump Rätt värmepump för alla förhållanden Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP

VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP Q25VS - Q65VS 1 VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTIL STYRSYSTEM Qvantum Serie VS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT - 8 kw KÖLDMEDIER : R07C, R0A, R1a Q25VS Q2VS - Q65VS

Läs mer

Nyckel. IVT/Elektro Standard 660, 480 IVT/AutoTerm 220. extra villkor och utgångar 9516045 Jan-00. IVT 660,480,220 i 9516045 IVT IVT ELEKTRO STANDARD

Nyckel. IVT/Elektro Standard 660, 480 IVT/AutoTerm 220. extra villkor och utgångar 9516045 Jan-00. IVT 660,480,220 i 9516045 IVT IVT ELEKTRO STANDARD 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 24 h 3 IVT/Elektro Standard 66, 48 IVT/AutoTerm 22 IVT IVT ELEKTRO STANDARD ELEKTRO STANDARD Nyckel extra villkor och utgångar 951645 Jan- IVT 66,48,22 i 951645 1 IVT Industrier

Läs mer

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R Flexit Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R F Ö R E N S U N D I N N E M I L J Ö Våra produkter utvecklas kontinuerligt och

Läs mer

Bakgrund. Hallens med installationer. Utredning Höörs ishall.

Bakgrund. Hallens med installationer. Utredning Höörs ishall. Unr: Uppdragsnamn: Handläggare Lindborg Ola Tel 010 5055178 Mobil 010 5055178 Fax 010 5055190 Ola.Lindborg@afconsult.com Datum 2009-02-05 Utredning Höörs ishall Vår referens 541567 Utredning Höörs ishall.

Läs mer

www.kylkom.se info@fridgecom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge

www.kylkom.se info@fridgecom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 73 mm *Spänning 230 VAC *Programmering sker från instrumentets framsida *4 reläer, 1 x 16A@250VAC

Läs mer

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP AQUASNAP JUNIOR LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP 30RA/30RH ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP ALLA VIKTIGA KOMPONENTER FINNS REDAN INBYGGDA... Med Aquasnap Junior är vår redan så populära Aquasnap-produktfamilj

Läs mer

Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Djupfrysning

Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Djupfrysning Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Djupfrysning Spara för framtida bruk Dokumentversioner Nr Datum Typ av ändring Reviderad av 1 2014/10/20 Första redigering av dokumentet YM / SG 2 Innehåll 1 - ÖVERSIKT...

Läs mer

DET LÖNAR SIG ALLTID NU MED WI-FI. Luften är fri EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET

DET LÖNAR SIG ALLTID NU MED WI-FI. Luften är fri EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET DET LÖNAR SIG ALLTID NU MED WI-FI Luft-luftvärmepump Innova. Marknadsförs av Ahlsell Sverige AB. Säljs via återförsäljare inom vitvaruhandeln, byggvaruhus och kylinstallatörer.

Läs mer

VENCO ANVÄNDAR HANDBOK. Allmän beskrivning Sid. 2. Inledande anvisningar Sid. 2. Displayenhet Sid. 3-4. Parametrar Sid. 5. Larm och signaler Sid.

VENCO ANVÄNDAR HANDBOK. Allmän beskrivning Sid. 2. Inledande anvisningar Sid. 2. Displayenhet Sid. 3-4. Parametrar Sid. 5. Larm och signaler Sid. VENCO MICROPROCESSOR typ: µchiller ANVÄNDAR HANDBOK Allmän beskrivning Sid. 2 Inledande anvisningar Sid. 2 Displayenhet Sid. 3-4 Parametrar Sid. 5 Larm och signaler Sid. 6-8 Värmepumpsfunktion Sid 9 Sid

Läs mer

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL Vid tryck på denna knapp kan följande funktioner väljas: Endast fläkt Kyldrift Avfuktning Värmedrift Automatisk drift (FAN) (COOLING) (DRY)

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 TIMER ON DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 Luftutblåsning Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som är förbundna med köldmedierör samt elkablar. Inomhusdelen placeras i utrymme som skall

Läs mer

Funktionsguide GOLD version E, All Year Comfort

Funktionsguide GOLD version E, All Year Comfort Funktionsguide GOLD version E, All Year omfort 1. Allmänt Funktionen All Year omfort är avsedd att användas för att styra primärvattenkretsen för kyla och/eller värme till klimatbafflar, fasadapparatsystem

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

DET LÖNAR SIG ALLTID NU FLER STORLEKAR. Luften är fri EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET

DET LÖNAR SIG ALLTID NU FLER STORLEKAR. Luften är fri EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET EKONOMI VÄRME ENKELHET MILJÖ TRYGGHET DET LÖNAR SIG ALLTID NU FLER STORLEKAR Luft-luftvärmepump Innova. Marknadsförs av Ahlsell Sverige AB. Säljs via återförsäljare inom vitvaruhandeln, byggvaruhus och

Läs mer

Funktionsguide GOLD, Xzone

Funktionsguide GOLD, Xzone Funktionsguide GOLD, Xzone 1. Allmänt Funktionen Xzone är avsedd att kunna styra en extra temperaturzon via ventilationsanläggningen. Det finns ibland behov av att reglera en del av anläggningen med andra

Läs mer

Manual för Polarheat värmepumpar

Manual för Polarheat värmepumpar Introduktion: Denna instruktionsmanual är tillämplig för Polarheat värme/kyla luft/vatten värmepumpar. Pumpar med enkel kompressor eller dubbla kompressorer. Systemkonfiguration Styrsystemet består av

Läs mer

Funktionsguide GOLD, Daggpunktsreglering

Funktionsguide GOLD, Daggpunktsreglering Funktionsguide GOLD, Daggpunktsreglering 1. Allmänt Funktionen Daggpunktsstyrd kylvattenreglering är avsedd att användas när klimatbafflar eller fasadapparatsystem används i lokaler med fuktöverskott under

Läs mer

Bruksanvisning. Siemens Building Technologies AG 431926360c 1/24

Bruksanvisning. Siemens Building Technologies AG 431926360c 1/24 Bruksanvisning för Reglercentral Landis & Staefa RVL470 Apparatöversikt vad finns var?... 2, 3 Vad betyder symbolerna i teckenrutan... 4 När du vill ha information... 5 Hur fungerar de olika driftprogram...

Läs mer

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas.

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas. Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kompakt format Monterad i väska med utvändiga kontakter Integrerat batteri för 42 timmars drift Temperaturområde -40 till 250 C Flödeshastighet -12 till

Läs mer

111570S-04 2014-06 CS60. Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik

111570S-04 2014-06 CS60. Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik 0S-0 0-0 CS0 Guide för anslutning och konfigurering Styrautomatik Anslutningar CU0. Kretskortslayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Anslutningar till styrpaneler Kontakt

Läs mer

Mjuka starter smarta stopp. Emotron MSF 2.0 mjukstartare

Mjuka starter smarta stopp. Emotron MSF 2.0 mjukstartare Mjuka starter smarta stopp Emotron MSF 2.0 mjukstartare Mycket mer än mjuka starter Att starta en elektrisk motor medför en mängd utmaningar, såsom hög startström och mekanisk påfrestning på utrustningen.

Läs mer

Elda inte för kråkorna!

Elda inte för kråkorna! Elda inte för kråkorna! Climate Solutions Sweden lanserar nu ett nytt koncept med värmepumpar för total återvinning av ventilationsvärmen i fastigheter. Värmeenergin i frånluften används och täcker behovet

Läs mer

Poolvärmepump Europac +

Poolvärmepump Europac + Poolvärmepump Europac + Gratulerar till ert val av poolvärmepump Europac +. Läs igenom denna instruktion före installation och uppstart. Tillse att poolvattnet är balanserat (se Folkpools skötselanvisning).

Läs mer

EC Vent Installationsinstruktion

EC Vent Installationsinstruktion -SE 15-03-2011V.A-002 Innehåll 1 Försäkran om överensstämmelse... 1 2 Varning... 2 3 Produktbeskrivning... 3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Beskrivning av rumsenhet... 3 3.1.2 Beskrivning av huvudenhet... 3 3.2

Läs mer

Serverrack med kyla. Kyld korridor, EHDC Open Loop, EHDC Closed Loop. Kapsling av kall korridor

Serverrack med kyla. Kyld korridor, EHDC Open Loop, EHDC Closed Loop. Kapsling av kall korridor Serverrack med kyla Kyld korridor, EHDC Open Loop, EHDC Closed Loop Racktech har ett heltäckande utbud för bästa möjliga kylning av serverrack med hjälp av kall korridor, EHDC Open Loop samt EHDC Closed

Läs mer

30RB/RQ. Luftkylda vätskekylare och värmepumpar 40-160 kw. Reducera din energikostnad öka ditt förtroende

30RB/RQ. Luftkylda vätskekylare och värmepumpar 40-160 kw. Reducera din energikostnad öka ditt förtroende 30RB/RQ Luftkylda vätskekylare och värmepumpar 40-160 kw Reducera din energikostnad öka ditt förtroende Övergripande mål Carriers mål är att göra världen till ett bättre ställe att leva på genom att skapa

Läs mer

Värmeåtervinningsaggregat HERU

Värmeåtervinningsaggregat HERU Värmeåtervinningsaggregat HERU HERU 50 och 75 Värmeåtervinningsaggregatet HERU är konstruerat för till- och frånluftsventilation för villor, kontor och andra lokaler där stora krav ställs på hög temperaturverkningsgrad,

Läs mer

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8 5' VWHJWHUPRVWDW I UOXIWYlUPHSXPSPHGDYIURVWQLQJVIXQNWLRQ 2SHUDW UVPDQXDO 3URJUDPYHUVLRQ -())(OHFWURQLFV$% Sidan 1 av 8 ,QOHGQLQJ JEFF Electronics AB Regulator RD25 är en kompakt tvåstegs termostat med

Läs mer

EWAD-TZ. Luftkylt vätskekylaggregat med R-134a inverterdriven skruvkompressor

EWAD-TZ. Luftkylt vätskekylaggregat med R-134a inverterdriven skruvkompressor Luftkylt vätskekylaggregat med R-134a inverterdriven skruvkompressor Ny inverterkompressorteknik Idag visar Daikin vägen mot en effektivare och mer kostnadseffektiv komfortlösning. Alla Daikins produkter

Läs mer

M I L T O N TopLine. Milton TopLine. Milton introducerar en ny generation kondenserande gaspannor, som bygger på en patenterad ny flow teknologi.

M I L T O N TopLine. Milton TopLine. Milton introducerar en ny generation kondenserande gaspannor, som bygger på en patenterad ny flow teknologi. Milton TopLine 80 och 100 - en ny generation av gaspannor M I L T O N TopLine Milton TopLine Milton introducerar en ny generation kondenserande gaspannor, som bygger på en patenterad ny flow teknologi.

Läs mer

Scrollkompressorer för kylning

Scrollkompressorer för kylning 1 Scrollkompressorer för kylning Kompressorn är hjärtat i varje kompressionskylanläggning. Den tar köldmediet i förångad form från en lågtrycksnivå (sugtryckssida) till en högtrycksnivå (högtryckssida).

Läs mer

Water & Wastewater. Flygt Hydrovar. Ny generation för effektivare pumpning

Water & Wastewater. Flygt Hydrovar. Ny generation för effektivare pumpning Water & Wastewater Flygt Hydrovar Ny generation för effektivare pumpning Ökad multipumpskapacitet Vi har gjort pumpningen effektivare än någonsin med energibesparingar på upp till 70 procent. Äntligen

Läs mer

Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Multitemp

Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Multitemp Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Multitemp Spara för framtida bruk Dokumentversioner Nr Datum Typ av ändring Reviderad av 1 2014/10/20 Första redigering av dokumentet YM / SG 2 Innehåll 1 - ÖVERSIKT...

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Solus från Lindab Det självklara valet helt enkelt

lindab vi förenklar byggandet Solus från Lindab Det självklara valet helt enkelt lindab vi förenklar byggandet Solus från Lindab Det självklara valet helt enkelt Det självklara valet helt enkelt Tänk dig ett temperaturutjämnande kylbaffelsystem där värme och kylaggregat aldrig mer

Läs mer

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00 LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00 99273R0-2009-10-03 DB98-15731A(3) 1(10) Med reservation för ändring Innehåll Trådlös fjärrkontroll - Knappar och Display...3

Läs mer

IVT 495 TWIN. Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme

IVT 495 TWIN. Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme IVT 495 TWIN Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme Högre besparing Trygghet för framtiden IVT har utvecklat ett helt nytt och unikt värmepumpssystem. Vi har kombinerat de bästa lösningarna

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LAG 40D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LAG 40D LAG 40D är en

Läs mer

Luft/vatten. 5 års. värmepump. 2 års. Art.nr: 416-107, 416-116. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.

Luft/vatten. 5 års. värmepump. 2 års. Art.nr: 416-107, 416-116. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula. PRODUKTBLAD Luft/vatten värmepump Art.nr:, 5 års garanti Kompressordel 2 års garanti Övriga delar Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se , Värmepump luft/vatten Anslut energisparprodukter för vattenburen

Läs mer

Thermia varmvattenberedare

Thermia varmvattenberedare Thermia varmvattenberedare Thermia MK/MKR Installations- & skötselanvisning 9680-54095001 Rev. 2 Innehållsförteckning 1 Produktbeskrivning.................... 2 2 Tekniska data........................

Läs mer

Datablad Geo låg. 1. Köldmediemodul 2. Övrepanel 3. Frontpanel 4. Framledningvärme/kyla 5. Returledningvärme/kyla

Datablad Geo låg. 1. Köldmediemodul 2. Övrepanel 3. Frontpanel 4. Framledningvärme/kyla 5. Returledningvärme/kyla Datablad serien Datablad låg 3 10 7 6 5 4 8 2 9 1 700 1000 600 1. Köldmediemodul 2. Övrepanel 3. Frontpanel 4. Framledningvärme/kyla 5. Returledningvärme/kyla 6. Framledningbrine 7. Returledningbrine 8.

Läs mer

Berg-/jordvärmepumpar 6-17 kw. Varför Vaillant? För att vi använder energin i berget-/jorden för att värma ditt hem

Berg-/jordvärmepumpar 6-17 kw. Varför Vaillant? För att vi använder energin i berget-/jorden för att värma ditt hem Berg-/jordvärmepumpar 6-17 kw Varför Vaillant? För att vi använder energin i berget-/jorden för att värma ditt hem geotherm plus geotherm Varför geotherm? För att berget-/jorden levererar energin Idéer

Läs mer

MICATRONE Effektväljare MVP 3000 för ekonomisk optimering av panncentraler från 1 till 50 MW En intelligent investering med hög avkastning

MICATRONE Effektväljare MVP 3000 för ekonomisk optimering av panncentraler från 1 till 50 MW En intelligent investering med hög avkastning MICATRONE Effektväljare MVP 3000 för ekonomisk optimering av panncentraler från 1 till 50 MW En intelligent investering med hög avkastning Fem huvudfunktioner för bästa driftsekonomi 1. 2. Ger larm vid

Läs mer

Kyl AMA PAK.5232. ...där den behövs!

Kyl AMA PAK.5232. ...där den behövs! Kyl AMA PAK.5232 PROCOOL GENERATION PunktKyla...där den behövs! PROCOOL med Många Möjligheter VAD ÄR PROCOOL? Ett portabelt luftkonditioneringssystem med ett specialkontruerat luftutblåsningsrör för att

Läs mer

EHDC. Kyl-system för Datacenter och serverskåp.

EHDC. Kyl-system för Datacenter och serverskåp. EHDC Kyl-system för Datacenter och serverskåp. EHDC PEN LP EHDC L är en High Density Cooling -modul för pen Loopkonfigurationer. Den kan med fördel användas tillsammans med Enoc Systems kallkorridorsystem

Läs mer

Behovsreglerad Högre verkningsgrad Ingen frysrisk vid elavbrott Tar värme från uteluften ner till -25 C Ger stor mängd 65 C varmt tappvatten

Behovsreglerad Högre verkningsgrad Ingen frysrisk vid elavbrott Tar värme från uteluften ner till -25 C Ger stor mängd 65 C varmt tappvatten Behovsreglerad Högre verkningsgrad Ingen frysrisk vid elavbrott Tar värme från uteluften ner till -25 C Ger stor mängd 65 C varmt tappvatten Möjlighet att styras och övervakas över Internet Ett teknologiskt

Läs mer

DeLaval avspolningssystem WS3. Instruktionsbok. DeLaval 2011. 2011-06-28, Version 1 85700131. Bruksanvisning i original

DeLaval avspolningssystem WS3. Instruktionsbok. DeLaval 2011. 2011-06-28, Version 1 85700131. Bruksanvisning i original Instruktionsbok 2011-06-28, Version 1 85700131 Bruksanvisning i original Innehållsförteckning EG-försäkran om överensstämmelse - DeLaval avspolningssystem WS3... 5 Säkerhetsföreskrifter... 7 1 Förord...

Läs mer

Q8RS - Q96RS. QVANTUM VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT 4-77 kw KYLEFFEKT 3-51 kw

Q8RS - Q96RS. QVANTUM VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT 4-77 kw KYLEFFEKT 3-51 kw Q8RS - Q96RS vrs00 VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT - 77 kw KYLEFFEKT - 5 kw KÖLDMEDIER : R07C, R0A, Ra Q8RS - Q8RS Q65RS - Q96RS Q8RS - Q96RS vrs00 SERIE:RS värmepump

Läs mer

Allmän information om värmepump IVT 490. Installerade hos Brf Tallstigen 2, Nacka

Allmän information om värmepump IVT 490. Installerade hos Brf Tallstigen 2, Nacka Brf Tallstigen 2 Detta utbildningsmaterial är endast avsett för borättsägare inom Brf Tallstigen 2 och får därför inte kopieras för annat ändamål. Vid oklarhet kontakta ansvarig för den Tekniska förvaltningen

Läs mer

www.mitsubishi-aircon.se LUFT/VATTEN INVERTER 70 C FASTIGHET Hetvattenpump CAHV P500

www.mitsubishi-aircon.se LUFT/VATTEN INVERTER 70 C FASTIGHET Hetvattenpump CAHV P500 www.mitsubishi-aircon.se LUFT/VATTEN INVERTER 70 C FASTIGHET Hetvattenpump CAHV P500 Höj temperaturen med 70 C Inverter LUFT/VATTEN INVERTER 70 C Mitsubishi Electrics nya, energieffektiva högtempererande

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

80HMA. Komfortmodulssortiment för Monobloc värmepumpar. Nominell värmeeffekt 4-20 kw Nominell kyleffekt 4-20 kw. Egenskaper

80HMA. Komfortmodulssortiment för Monobloc värmepumpar. Nominell värmeeffekt 4-20 kw Nominell kyleffekt 4-20 kw. Egenskaper Komfortmodulssortiment för Monobloc värmepumpar Quality Management Systems Komfortmodul med montagesats för två zoner Komfortmodul för en zon 8HMA Nominell värmeeffekt 4-2 kw Nominell kyleffekt 4-2 kw

Läs mer

AKVA-standardtank. AKVASAN-tank för installation i efterhand

AKVA-standardtank. AKVASAN-tank för installation i efterhand Värme ur vatten Värme enligt mått En Akvaterm-ackumulatortank kan kombineras med de flesta värmekällor oberoende av värmesystem. Akvaterms standardmodeller omfattar varmvattentankar för villor, allt från

Läs mer

Högeffektiv värmeåtervinning med CO2

Högeffektiv värmeåtervinning med CO2 Högeffektiv värmeåtervinning med CO2 Marknadsandelen för kylsystem med transkritiskt CO 2 har ökat på senare år. Sedan 2007 har marknaden i Danmark rört sig bort från konventionella kylsystem med HFC eller

Läs mer

VI SÄTTER EN NY STANDARD MED VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR

VI SÄTTER EN NY STANDARD MED VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR VI SÄTTER EN NY STANDARD MED VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR DAIKINS NYA SERIE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR I X-SERIEN ÄR VERKLIGEN NÅGOT EXTRA. Den höga japanska kvalitén har utvecklats i Sverige för vårt

Läs mer

Luft/vatten värmepumpar. Varför Vaillant? For vi kan få den friska luften att värma ditt hus

Luft/vatten värmepumpar. Varför Vaillant? For vi kan få den friska luften att värma ditt hus Luft/vatten värmepumpar Varför Vaillant? For vi kan få den friska luften att värma ditt hus geotherm plus geotherm Varför geotherm? För att optimalt utnyttja naturens Tankar om intelligent värmekomfort

Läs mer

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus Experter på inneklimat i lågenergihus ... sid. 3 Om aggregatet... sid. 4 Prestanda... sid. 5 Tekniska data... sid. 6 Mått... sid. 7 Ventilation & värmeåtervinning... sid. 7 Komponenter... sid. 8 Tillbehör...

Läs mer

TORNADO RIRS VÄRMEÅTERVINNINGSSYSTEM MED ROTERANDE VÄRMEVÄ XL ARE

TORNADO RIRS VÄRMEÅTERVINNINGSSYSTEM MED ROTERANDE VÄRMEVÄ XL ARE BÄTTE INOMHUSMILJÖ TONADO IS VÄMEÅTEVINNINGSSYSTEM MED OTEANDE VÄMEVÄ XL AE Anslutning i topp eller sida AC eller EC motorer oterande värmeväxlare Temperaturverkningsgrad upp till 80% IS Nya uppdaterade

Läs mer

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 K 200 Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 S Innehållsförteckning Uppställning och inbyggnad 3 El-anslutning 4 Igångsättning 4 Temperaturinställning 5 Temperaturlarm 5 Strömavbrott 5 Avfrostning 6 Belysning

Läs mer

LAF 50 / 100 / 150. Kondensavfuktare för proffsbruk. Utförande. Elvärme, tilläggsbeteckning -E,-ES och -E2S. Anslutning.

LAF 50 / 100 / 150. Kondensavfuktare för proffsbruk. Utförande. Elvärme, tilläggsbeteckning -E,-ES och -E2S. Anslutning. Avfuktare 50 / 100 / 150 Kondensavfuktare för proffsbruk VEAB kondensavfuktare är konstruerade för professionellt bruk i applikationer där man ställer höga krav på kapacitet. är därför lämplig i byggen

Läs mer

DANFOSS ECL COMFORT 100M BRUKSANVISNING OCH INSTALLATION. Handhavande av regulatorn

DANFOSS ECL COMFORT 100M BRUKSANVISNING OCH INSTALLATION. Handhavande av regulatorn DANFOSS ECL COMFORT 100M BRUKSANVISNING OCH INSTALLATION Instruktion Före start Spara energi - spara pengar - förbättra komfort-temperaturen ECL Comfort regulatorn är utvecklad av Danfoss för automatisk

Läs mer

CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL

CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL Läs monteringsanvisningen noga innan installation. Observera att en felaktig installation kan påverka funktion och ljudnivå negativt. Monteringsanvisning www.epecon.se Huvudkontor

Läs mer

Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh)

Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh) 1(12) Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh) Danfoss ECL300 Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning Komponentförteckning- HW28/10 (13-20 lgh).

Läs mer

Alfa Lavals produkter för fjärrvärme- och fjärrkyla

Alfa Lavals produkter för fjärrvärme- och fjärrkyla Alfa Lavals produkter för fjärrvärme- och fjärrkyla concepts for flow technology ALFA LAVAL AQUASTAR / MICRO STC2 / MINI CITY / MINI ECO AT 8482AS Alfa Laval AquaStar Varmvattencentral för lägenheter och

Läs mer

Varvtalsstyrda, vätskekylda vätskekylare och värmepumpar. 580 1700 kw 30XW-V/30XWHV

Varvtalsstyrda, vätskekylda vätskekylare och värmepumpar. 580 1700 kw 30XW-V/30XWHV LUFTKONDITIONERING Solutions de traitement & VÄRMELÖSNINGAR de l air Varvtalsstyrda, vätskekylda vätskekylare och värmepumpar 580 1700 kw 30XW-V/30XWHV Den senaste AquaForce generationen: Carriers expertis

Läs mer

Total. komfortlösning. Hög energieffektivitet ger Låga driftkostnader URURU SARARA

Total. komfortlösning. Hög energieffektivitet ger Låga driftkostnader URURU SARARA URURU SARARA Total komfortlösning Hög energieffektivitet ger Låga driftkostnader Maximal flexibilitet, snabb installation, hög pålitlighet & perfekt komfort. VRV IV värmeåtervinning Högsta effektivitet

Läs mer

Roth Fördelarshunt Pro

Roth Fördelarshunt Pro Roth Fördelarshunt Pro Med termisk reglerventil för konstant framledningstemperatur och helautomatiskt varvtalsstyrd cirkulationspump. Fördelarshunten används tillsammans med Roth Golvvärmefördelare och

Läs mer

Luft/vatten. värmepump. 2 års. Art.nr: 416-107, 416-086 5 års. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Luft/vatten. värmepump. 2 års. Art.nr: 416-107, 416-086 5 års. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Luft/vatten värmepump Art.nr: 416-107, 5 års garanti Kompressordel 2 års garanti Övriga delar Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se

Läs mer

Halvera Mera med Climate Solutions Energieffektiv Värme och Kyla

Halvera Mera med Climate Solutions Energieffektiv Värme och Kyla Climate Solutions Sweden AB Dåntorpsvägen 33 HL SE-136 50 HANINGE www.climatesolutions.se Phone: +46 8 586 10460 Mob: +46 8 76 525 0470 Mitt namn: Bertil Forsman Korta fakta Climate Solutions: Företaget

Läs mer

Oilon Geocube, MH, GT, SH och RE

Oilon Geocube, MH, GT, SH och RE Jordvärmepumpar Oilon Geocube, MH, GT, SH och RE Egnahemshus - Höghus - Industri Jordvärmepump Oilon Geocube 5 kw - 11 kw För byggnader på 90-300 m² Stor tappvattenproduktion Oilon Geocube -jordvärmepumpen

Läs mer

INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL

INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL VATTENKYLT KONDENSERINGSAGGREGAT (för anslutning till extern förångare) MCH 21-25-31-51-71-91-101-121 INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLLSMANUAL GENERELLT DENNA MANUAL INNEHÅLLER FÖLJANDE DELAR VILKA SKALL

Läs mer

5 ÅRS GARANTI Midea M idea nordic nordic v är v M är epu M Mpska M t pska alog t alog 2012

5 ÅRS GARANTI Midea M idea nordic nordic v är v M är epu M Mpska M t pska alog t alog 2012 5 ÅRS GARANTI Midea nordic värmepumpskatalog 2012 nordic värmepumpskatalog 2012 Midea Design Series 5.05 20 db 5 ÅRS GARANTI Premier Nordic Premier Nordic Heatpump Heatpump Premier Nordic Premier Nordic

Läs mer

SweTherm. Villaprefab, fjärrvärme och varmvattenberedning. SweTherm AB 2002-05-27. Värt att veta

SweTherm. Villaprefab, fjärrvärme och varmvattenberedning. SweTherm AB 2002-05-27. Värt att veta Värt att veta Om man tidigare har haft en oljepanna, varmvattenberedare, elpanna, eller den gamla typen av fjärrvärmecentral så får man nu en ny och modern varmvattenreglering. Och för att detta ska fungera

Läs mer

Två energikällor. Den bekväma, trådlösa lösningen! Reglering av bivalenta system

Två energikällor. Den bekväma, trådlösa lösningen! Reglering av bivalenta system Två energikällor Den bekväma, trådlösa lösningen! Reglering av bivalenta system Teknisk data Blå zon Första värmekällan agerar själv upp till balanspunkten (PE). Orange zon Båda värmekällorna agerar tillsammans

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Reglercentralen har en avancerad övervakningsfunktion som larmar om något oförutsett hänt värmepumpen. De flesta larm åtgärdar du själv som användare och det är aldrig någon

Läs mer

NY AQUAREA ALL IN ONE. Värme, kylning och tappvarmvatten UPPFYLLER BBR BOVERKETS BYGGREGLER

NY AQUAREA ALL IN ONE. Värme, kylning och tappvarmvatten UPPFYLLER BBR BOVERKETS BYGGREGLER NY AQUAREA ALL IN ONE Värme, kylning och tappvarmvatten UPPFYLLER BBR BOVERKETS BYGGREGLER NY AQUAREA ALL IN ONE 2014 / 2015 NY AQUAREA ALL IN ONE Perfekt för installation i nya hus, men Aquarea All in

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S

Luftbehandlingsaggregat REC Temovex 1000S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex S Luftbehandlingsaggregat REC Temovex RT-S Allmänt REC Temovex S är ett kompakt enhetsaggregat för effektiv ventilation med högeffektiv värmeåtervinning. Aggregatet

Läs mer

Installation elektrisk luftvärmare TBLE/TCLE GOLD/COMPACT

Installation elektrisk luftvärmare TBLE/TCLE GOLD/COMPACT Installation elektrisk luftvärmare TBLE/TCLE GOLD/COMPACT 1. Allmänt Luftvärmare TBLE/TCLE används för eftervärmning av tillluften. Luftvärmare TBLE/TCLE kan erhållas i flera effektvarianter. Elektrisk

Läs mer

JEFF SE92NTC och Ni-1000. Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet

JEFF SE92NTC och Ni-1000. Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet JEFF SE92NTC och Ni-1000 Slavenhet med tre reläutgångar, två digitala 230Vac ingångar och två temperaturingång för RD80- och RD90-systemet INSTALLATION OCH ANSLUTNING Funktionell beskrivning Innehållsförteckning

Läs mer

Toppklimat för småhus

Toppklimat för småhus VENTILATION SVALKA SKÖTSEL INSTALLATION TEKNIK Toppklimat för småhus VÄRME Värme Ventilation Luftkonditionering Värme Med hjälp av en värmepump återvinns värme och energi från den luft som ventileras bort

Läs mer

Elektrisk fläkt. Växel till elektrisk fläkt. Elektroniska reglage för ESBP-ESBT telefonväxlar. Code 230079677 10/07

Elektrisk fläkt. Växel till elektrisk fläkt. Elektroniska reglage för ESBP-ESBT telefonväxlar. Code 230079677 10/07 EC Elektrisk fläkt Växel till elektrisk fläkt Elektroniska reglage för ESBP-ESBT telefonväxlar. Code 230079677 10/07 Tillverkardeklaration INFÖRLIVANDE Referens EG Maskin direktiv 89/392/EEG och efterföljande

Läs mer

Egenskaper. Lådans innehåll SWE

Egenskaper. Lådans innehåll SWE SWE Egenskaper ASA-30 kan användas antingen som en extra siren ansluten till ditt larmsystem eller som en självständig siren ansluten till en fjärrkontroll och/eller trådlösa detektorer. - Trådlös anslutning

Läs mer

Trygga och innovativa tekniklösningar. inom pooluppvärmning. Brett sortiment av värmepumpar, värmeväxlare och tillbehör för pool.

Trygga och innovativa tekniklösningar. inom pooluppvärmning. Brett sortiment av värmepumpar, värmeväxlare och tillbehör för pool. logotype Smart uppvärmning till rätt pris www.gullbergjansson.se Produktkatalog Poolvärme -- Utomhuspool -- Inomhuspool -- Offentlig pool -- Ovanmarkspool -- Spa Trygga och innovativa tekniklösningar för

Läs mer