AZURA. Luft/vätske-multifunktionsaggregat, kw

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AZURA. Luft/vätske-multifunktionsaggregat, 31 211 kw"

Transkript

1 AZURA STM Luft/vätske-multifunktionsaggregat, kw Allmänt Luft/vätske-multifunktionsaggregat med oberoende produktion av kylvatten och varmvatten. Utrustad med axialfläktar och hermetiska scrollkompressorer. Varmvattenproduktion upp till 65 C. Tillgängliga konfigurationer 4T: 4-rörskrets. 2T: 2-rörskrets LT: Lågtemperaturaggregat för värmepumpdrift vid lågtemperatursystem HT: Högtemperaturaggregat för tappvarmvatten LN: Låg ljudnivå. SLN: Extra låg ljudnivå Kan väljas med pump-/tankmodul Snabbfakta En skräddarsydd serie Idealisk för tappvarmvatten (65 C) Aldrig utan varmvatten Maximal verkningsgrad Tre ljudnivåer Miljövänligt köldmedium Patenterad innovation Energieffektiv 1

2 Innehåll Egenskaper 3 Tekniska data 10 Elektriska data 22 Kyleffekt 28 Värmeeffekt 34 Återvinningseffekt 42 Driftgränser 46 Ljudnivå 48 Yttermått, vikt, fritt utrymme samt vätskeanslutningar 51 Riktlinjer för installation 99 2

3 Egenskaper AZURA S, multifunktionsmaskin De här innovativa multifunktionsmaskinerna finns i 2- respektive 4-rörsversion, och är utformade för ett brett spektrum av installationsmiljöer. Aggregaten har scrollkompressorer och använder köldmedievätska R134a. Aggregaten är mycket energisnåla tack vare hög verkningsgrad och möjlighet att använda ekologisk köldmedievätska som R134a. DRIFT AZURA S 4T:Version med 4 rör Multifunktionsmaskin med 4 rör som ger kallt och varmt vatten på två separata kretsar, var för sig eller på samma gång, enligt de diagram som visas på sidan 4. AZURA S 2T:Version med 2 rör Multifunktionsmaskin med 2 rör som ger kallt vatten för kylning sommartid eller varmt vatten för uppvärmning under vintern på samma krets. Tappvarmvatten kan produceras på samma gång eller separat. Driftlägena visas på sidan 5. AVFROSTNING Avfrostning görs för att undvika att frost byggs upp i förångningsbatteriet och för att eliminera frost som redan har bildats. En patenterad avfrostningslogik används (patentnr ): Detta görs genom att cykeln reverseras med avslagna fläktar om utetemperaturen är lägre än 15 C. Vid utelufttemperaturer över 15 C görs avfrostningen med luft med avslagna kompressorer. På detta sätt minskas antalet avfrostningscykler med upp till 65 % och den termiska verkningsgraden ökar med upp till 10 %. REGLERING AV KONDENSATIONS- OCH FÖRÅNGNINGS- TRYCK Med den här funktionen kan maskinen effektivt uppfylla de varierande behov som ställs på systemet under året. Fläktvarvtalet styrs av en modulerande justering (avstängningsenhet) som beror på det tryck som tryckgivarna ger, vilket dessutom utökar driftgränserna. AUTOMATISK KOMPENSATIONSREGLERING AV VARM- VATTEN Den här funktionen ingår som standard i alla modeller och kompenserar varmvattenflödets temperatur (värmepumpens börvärde ändras automatiskt vid drift) i takt med fallande utelufttemperatur (klimatkurva). Funktionen är idealisk för mycket låga utetemperaturer då varmvattenproduktionen ändå garanteras. TERMOSTATVENTIL MED ELEKTRONISK STYRNING Med en elektroniskt styrd termostatventil och kontinuerlig justering av kraftdistributionen sparas energi, samtidigt som precision och komfort säkerställs utan extra åtgärder. 3

4 AZURA S 4T Kompressor Värmesystem ENDAST KYLA Produktion av kylt vatten: förångaren producerar kylt vatten då lamellbatteriet leder värmen på utsidan. Kylsystem atteri Kompressor Värmesystem Kylsystem ENDAST VÄRME: Produktion av varmvatten för uppvärmning: det externa batteriet fungerar som en förångare, och varmvatten produceras i återvinningsvärmeväxlaren. atteri Kompressor Värmesystem KYLA/VÄRME: Produktion av kylvatten för kylning och varmvatten för uppvärmning: det externa batteriet ingår inte i kylcykeln. Förångaren ger kylt vatten och återvinningsvärmeväxlare ger varmt vatten. Kylsystem atteri 4

5 AZURA S 2T Kompressor System för tappvarmvatten ENDAST KYLA: Produktion av kylt vatten: förångaren producerar kylt vatten då lamellbatteriet leder värmen på utsidan. Kylsystem atteri Kompressor System för tappvarmvatten KYLA/TAPPVARMVATTEN: Produktion av kylt vatten och tappvarmvatten: förångaren producerar kylt vatten och kondensationsvärmen återvinns av en specialväxlare (återvinnare) som ger tappvarmvatten på en separat krets. Kylsystem atteri TAPPVARMVATTEN: Produktion av kylt vatten och tappvarmvatten: förångaren producerar kylt vatten och kondensationsvärmen återvinns av en särskild produktionsprocess för tappvarmvatten. Tappvarmvatten kan ordnas separat, via återvinningsvärmeväxlaren. I detta fall fungerar lamellbatteriet som förångare/ kondensor (återvinnare) som ger tappvarmvatten på en separat krets. Kylsystem Kompressor System för tappvarmvatten atteri VÄRME: Produktion av varmvatten för uppvärmning: tvårörsystemet ger luftkonditionering på sommaren och värme på vintern i samma krets. Lamellbatteriets- och tubvärmeväxlarens funktioner inverteras beroende på årstid: batteriet fungerar som förångare och den senare som kondensor. Kylsystem Kompressor System för tappvarmvatten atteri 5

6 Stomme Modulär stomme med bärram av galvaniserad stålplåt, polyesterpulverlackad vid 180 C i kulör RAL 1015, vilket säkerställer god vädertålighet. Skruvar och bultar i rostfritt stål. Kompressorer Hermetiska scrollkompressorer, parallellkopplade, med vevhusvärmare, oljenivåmätare, Klixon överhettningsskydd och oljebalanssystem. Kondensorer Lamellbatteri med kopparrör och aluminiumflänsar. atteriernas V-konstruktion minskar aggregatets storlek, ökar luftintagets yta och ger gott om plats för kylkretsens komponenter. Kylkretsens kondenseringssektioner fungerar alltid självständigt.kondenseringsstyrningen som reglerar fläkthastigheten efter kondenseringstrycket levereras som standard, med fasbrytande fläktstyrningsenhet som tillbehör, monterade på EC-fläktarna. Frikylabatteri Högeffektivt lamellbatteri med kopparrör och aluminiumflänsar. atteriet är utrustat med avluftningsventiler. 3-vägsventil Den servostyrda 3-vägsventilen öppnar eller stänger vatten-/ glykolflödet till kylbatteriet enligt den signal som skickas från den elektroniska styrenheten. Vattenkrets Komponenter: expansionskärl, dräneringsventil och avluftningsventil, säkerhetsventil, servostyrd 3-vägsventil som öppnar och stänger vatten-/glykolflödet till kretsen beroende på den signal som skickas av den elektroniska reglerenheten. Elektriska fläktar (frikylande kondenseringssektion) Axialfläktar med specialkonstruerade blad som ger bättre prestanda och lägre ljudnivå. Fläktarna är direktdrivna av en 6-polig elmotor med integrerat Klixon värmeskydd. Motorn har skyddsklass IP 54. Fläkten har ett skyddsgaller. Finns som tillbehör för EC-fläktar. Förångare Plattvärmeväxlare i rostfritt stål AISI 316, skumisolerad med slutna celler. Versioner med två kylkretsar har dubbla värmeväxlarkretsar med en enda vätskeanslutning, och versioner med fyra kylkretsar har dubbla värmeväxlare med dubbla kretsar och vätskekopplingar med förgreningsrör som standard. Plattvärmeväxlarna med dubbla kretsar ger: ökad COP/EER minskad köldmediefyllning minskad volym och vikt på aggregatet enklare underhåll. Varje värmeväxlare har en temperaturgivare som fungerar som frysvakt. Förgreningsröret har en flödesvakt och en givare som reglerar vattentemperaturen i anläggningens returkrets. Kylkrets Komponenter: avstängningsventil i vätskeledningen, 5/16" anslutningar, synglas, utbytbart torkfilter med solidkärna, elektronisk expansionsventil, tryckgivare för mikroprocessorregleringen, för avläsning av hög- och lågtrycksvärden samt relativ förångning och kondensering, högtryckspressostater och säkerhetsventiler. Magnetventilen i vätskeledningen styrs av den elektroniska expansionsventilen, som stängs när kretsen ska stoppas och stänger vätskeledningen. Den elektroniska ventilen kan på begäran utrustas med en reservkrets som garanterar stängning även om systemet är strömlöst. 6

7 Elskåp Komponenter i elskåpet: huvudbrytare säkringar för huvud- och manöverkrets Kompressorbrytare brytare för fjärrmanövrering av fläkt magnetotermiska pumpbrytare (i förekommande fall) Mikroprocessor som styr: --ingående vattentemperatur --frysskydd --tidsstyrning av kompressor --automatisk rotation av kompressorns startsekvens --larmsignaler --larmåterställning --effektsteg --kumulativ larmkontakt för fjärrsignalering --tvingad effektreducering i enlighet med tryckbegränsningar --larmhistorik med svarta lådan-funktion --kondenseringstryckstyrning --frikylafunktion med 3-vägsventil och av/på-styrning av fläkt Visning av: --ingående vattentemperatur --utgående vattentemperatur --inställd temperatur samt differential --larmbeskrivning --timräknare för kompressordrift --timräknare för aggregat- och pumpstart (i förekommande fall) --hög- och lågtryck samt relativa kondenserings- och förångningstemperaturer Elkraftmatning (V/f/Hz): 400/3~/50 ±5%. Provning Aggregaten är fabriksprovade och levereras fyllda med olja och köldmedium. MINIMALT VATTENINNEHÅLL För att maskinen ska fungera korrekt måste rekommendationerna följas om den minsta vilotid som krävs mellan två omstarter av aggregatet. Aggregatets minsta tillåtna vatteninnehåll (för både den varma och kalla sidan) kan beräknas med följande formel: Där ν= 1000 Ρ tot Δ T Ϲ P ρ Ν ΔT Ρ tot = Total kyleffekt [kw] Δ T = Tidsintervall mellan två kompressoromstarter [s] ΔT = Vattnets minimala differentialtemperatur [ C] Ϲ P = Vatten, specifik värmeeffekt [kj / (kg C)] ρ = Vatten, densitet [kg / m3] ν = Vatteninnehåll i ackumulatortank [ l ] Ν = N Effektsteg Om vi grupperar konstanta termer får vi: ν= Ρ tot Κ Ν Termen Κ definierar de mest kritiska villkoren och säkerställer att minimalt vatteninnehåll levereras: Kompressortyp OMICRON V EVO AZURA S Δ T [s] Κ [ls / J] Styr- och säkerhetsanordningar Högtryckspressostat med manuell återställning högtrycksbrytare med automatisk återställning och begränsad brytgräns styrd av mikroprocessorn lågtrycksbrytare med automatisk återställning och begränsad brytgräns styrd av mikroprocessorn Säkerhetsventil, högtryck säkerhetsventil, vattensida frysskyddsgivare på samtliga förångarutlopp kylvattentemperaturgivare (på förångarens utloppsledning) flödesvakt av paddeltyp (medföljer som standard) övertemperatursskydd för kompressor och fläkt 7

8 Versioner VATTENSYSTEMVERSION AZURA S /ST:aggregat med pumpar och tank För basversionerna finns följande konfigurationer: ST 1P: med 1 pump både på tillopp- och återvinningssida, för alla storlekar. ST 1PS: 1 pump både på tillopp- och återvinningssida, för alla storlekar. ST 2P: 2 pumpar både på tillopp- och återvinningssida, för storlekar upp till 11,4. ST 2PS+2P: 2 pumpar med tank på tilloppsida, 2 pumpar utan tank på återvinningssida, för storlekar upp till 11,4. ST 2P+1Pbp*: 2 pumpar på tilloppsida, 1 cirkulationspump på återvinningssida, för storlekar mellan 11,4 och 21,4. ST 2PS+1Pbp*: 2 pumpar med tank på tilloppsida, 1 cirkulationspump på återvinningssida, för storlekar mellan 11,4 och 21,4. Automatisk växling vid fasta tidpunkter eller vid avbrott i versioner med två cirkulationspumpar (en i vänteläge, en i drift, båda dimensionerade 100 % effekt). * Low head-pump TILLEHÖRSVERSIONER AZURA S /LN:tystgående aggregat Utöver samma komponenter som i AZURA S har det här aggregatet fullständig ljudisolering av kompressordelen (med hög akustisk impedans och ljudisolerande material). AZURA S /SLN:mycket tystgående aggregat Utöver samma komponenter som i LN-versionen har det här aggregatet extra stora batterier och lägre fläktvarvtal. AZURA S /LT:Lågtemperaturaggregat Det här aggregatet säkerställer värmepumpsdrift vid lägre förångningtemperaturer tack vare lamellbatteriet som är särskilt utformat för att utöka maskinens driftgränser vid lägre utelufttemperaturer. Hur mycket driftgränserna utökas jämfört med standardversionen visas i specialavsnittet AZURA S /HT:Högtemperaturaggregat Aggregatet når kondensationtemperaturer som är högre än motsvarande värden i basversionen. Detta beror på att det har kompressorer med elektriska specialmotorer och särskilt utvalda återvinningsväxlare. På så sätt kan varmvatten värmas upp till 65 C. Hur mycket driftgränserna utökas jämfört med standardversionen visas i ett separat kapitel. Detta tillval finns för alla tidigare versioner. 8

9 Tillbehör TILLEHÖR KÖLDMEDIEKRETS --Dubbelt börvärde (hög/låg temperatur) med en elektronisk expansionsventil som standard. Förångaren är dimensionerad för drift i hög temperatur. örvärdet kan ändras från knappsatsen eller den digitala ingången, detta måste anges vid beställning. --Hög- och lågtrycksmätare finns tillgängliga för alla modeller (sug- och utloppstryck kan även avläsas på kontrollpanelen i standardutförande). För aggregat med 4 kompressorer känns dock sug- och utloppstryck av via givare som gör det möjligt att avläsa relativa värden på kontrollpanelen. --Vätskeuppsamlare. --Kompressorsug- och utloppsventiler. --Sats för låga vattentemperaturer. --Styrning av anti-legionellacykel i HT-version(Som beskrivs i specialavsnittet på följande sida) TILLEHÖR VATTENKRETS --Avfrostare för förångare (vid ST-drift är även en avfrostare monterad på tanken och rörsystemet) och återvinningsvärmeväxlare. --Säkerhetsventil på vattensidan (endast ST-versionen). --3-vägsdelningsventil (4-rörskrets för varmvatten, ACS 2-rörskrets) för miniminivåreglering av utgående varmvatten, medföljer i satsen. (Som beskrivs i specialavsnittet på följande sida) TILLEHÖR ELSYSTEM --Seriellt gränssnitt RS485 som stöder protokollen Carel, Modbus, Echelon och acnet, kan också kombineras med Johnson- och Trend-övervakning. --Effektfaktorkorrigering cos φ 0,9 under nominella driftförhållanden (elkraftmatning ansluts av installatören direkt till elnätet, tillvalet kombineras med potentialfria kontakter), medföljer i satsen. --Fjärrterminal (utöver standardterminalen). --Variabelt börvärde med fjärrsignal (0 1 V, 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma). --Potentialfria kontakter. --Larmhantering i tre nivåer. --SMS-tjänst för jourhantering. --Reglering av strömförbrukning. --EC-axialfläktar DIVERSE TILLEHÖR --Vibrationsdämpare, gummi eller fjädrar. --Kondenseringsbatteri, förlackerat aluminium --Kondenseringsbatteri med passiverat aluminium och polyuretanbeläggning. ehandlingen består av ett dubbelt lager: det första passiverar aluminiumet och fungerar som en primer och det andra är en polyuretanbaserad ytbeläggning. Produkten har goda korrosionsegenskaper och klarar i stort sett alla omgivningsförhållanden. För installation i marin miljö och landsbygdsmiljö, från industriområden till tätorter. --förpackning i trälår --specialemballagepall/lastpall för containerleverans --Icke-standardiserade RAL-färger --Avstängningsventil för kompressorutlopp STYRNING AV ANTI-LEGIONELLACYKEL (endast för HT) Regleringen styrs av en klocka i kontrollpanelen: Tidpunkt/dag/vecka. örvärdet för varmvatten kan ändras under den valda perioden så att varmare vatten produceras, till exempel 60/65 [ C]. Vid denna temperatur neutraliseras bakterier. Om ett 2-rörstillval är monterat ger det samma resultat: Dubbla börvärden på digital ingång för tappvarmvatten 4 rör: Dubbla börvärden på den digitala ingången för varmvatten. örvärdesändringen hanteras via ett externt övervakningssystem. 3-VÄGSMODULERINGSVENTIL eller SIGNAL FÖR EX- TERN DRIFT 3-vägsmoduleringsventil (medföljer alltid i satsen) på återvinningskretsen eller driftsignalen som ges både för 4-rörs- och 2-rörsversionerna möjliggör optimal styrning vid start efter långa stopp (när vattnet är mycket kallt). I 4-rörskonfigurationen är ventilen alltid öppen under avfrostning för att aggregatet ska fungera korrekt. 9

10 as- och /LN-version, tekniska data AGGREGATSTORLEK Kyla (1) Nominell kyleffekt kw Tillförd eleffekt för kompressor kw Total tillförd eleffekt kw EER Vattenflöde förångare l/h Tryckfall förångare, vattensida kpa HP-läge (för 4T/ACS 2T-aggregat) (2) Nominell värmeeffekt kw Tillförd eleffekt för kompressor kw Total tillförd eleffekt kw COP Återvinningsvatten flöde l/h Tryckfall återvinningsvattensida kpa Total återvinning (3) Nominell kyleffekt kw Tillförd eleffekt för kompressor kw Nominell värmeeffekt kw EER COP Vattenflöde förångare l/h Tryckfall förångare, vattensida kpa Återvinningsvatten flöde l/h Tryckfall återvinningsvattensida kpa Kompressorer Typ Scroll Antal/kylkretsar n /n 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1 Effektsteg n Total oljefyllning l 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 Fläktar Typ Axial Antal n Luftflöde m3/s Förångare Typ Med plattor Antal Vatteninnehåll l Vattensystem kylvattenkrets (kylmaskin) Tillgängligt statiskt tryck ST 1P kpa Expansionskärl l Vattensystem varmvattenskrets (total återvinning) Tillgängligt statiskt tryck ST 1P kpa Expansionskärl l Ljudnivå asversion ljudeffektnivå (5) d(a) asversion ljudtrycksnivå (6) d(a) LN-version ljudeffektnivå (5) d(a) LN-version ljudtrycksnivå (6) d(a) Mått och vikt för basversion Längd mm Höjd mm Djup mm Vikt i drift kg (1). Utelufttemperatur 35 C, förångarens ingående-utgående vattentemperatur 12 7 C. (2). Utelufttemperatur 7 C S, 87 % UR, kondensorns ingående-utgående vattentemperatur C. (3). Förångare, ingående-utgående vattentemperatur 12 7 C; kondensor ingående-utgående vattentemperatur C 10 (4). 50 %, 75 %, 100 % för enkel krets, 25 %, 50 %, 62,5 %, 75 %, 87,5 %, 100 % för dubbel krets. (5). Lw: ljudeffektnivå uppmätt i fritt fält enligt ISO 3744 under nominella driftförhållanden. (6). Lp: ljudtrycksnivå uppmätt 10 m i fritt fält från aggregatet under nominella driftförhållanden, enligt ISO 3744.

11 as- och /LN-version, tekniska data AGGREGATSTORLEK Kyla (1) Nominell kyleffekt kw Tillförd eleffekt för kompressor kw Total tillförd eleffekt kw EER Vattenflöde förångare l/h Tryckfall förångare, vattensida kpa HP-läge (för 4T/ACS 2T-aggregat) (2) Nominell värmeeffekt kw Tillförd eleffekt för kompressor kw Total tillförd eleffekt kw COP Återvinningsvatten flöde l/h Tryckfall återvinningsvattensida kpa Total återvinning (3) Nominell kyleffekt kw Tillförd eleffekt för kompressor kw Nominell värmeeffekt kw EER COP Vattenflöde förångare l/h Tryckfall förångare, vattensida kpa Återvinningsvatten flöde l/h Tryckfall återvinningsvattensida kpa Kompressorer Typ Scroll Antal/kylkretsar n /n 4 / 2 4 / 2 4 / 2 4 / 2 4 / 2 4 / 2 4 / 2 4 / 2 Effektsteg n Total oljefyllning l 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 Fläktar Typ Axial Antal n Luftflöde m3/s Förångare Typ Med plattor Antal Vatteninnehåll l Vattensystem kylvattenkrets (kylmaskin) Tillgängligt statiskt tryck ST 1P kpa Expansionskärl l Vattensystem varmvattenskrets (total återvinning) Tillgängligt statiskt tryck ST 1P kpa Expansionskärl l Ljudnivå asversion ljudeffektnivå (5) d(a) asversion ljudtrycksnivå (6) d(a) LN-version ljudeffektnivå (5) d(a) LN-version ljudtrycksnivå (6) d(a) Mått och vikt för basversion Längd mm Höjd mm Djup mm Vikt i drift kg (1). Utelufttemperatur 35 C, förångarens ingående-utgående vattentemperatur 12 7 C. (2). Utelufttemperatur 7 C S, 87 % UR, kondensorns ingående-utgående vattentemperatur C. (3). Förångare, ingående-utgående vattentemperatur 12 7 C; kondensor ingående-utgående vattentemperatur C (4). 50 %, 75 %, 100 % för enkel krets, 25 %, 50 %, 62,5 %, 75 %, 87,5 %, 100 % för dubbel krets. (5). Lw: ljudeffektnivå uppmätt i fritt fält enligt ISO 3744 under nominella driftförhållanden. (6). Lp: ljudtrycksnivå uppmätt 10 m i fritt fält från aggregatet under nominella driftförhållanden, enligt ISO

12 /HT-version, tekniska data AGGREGATSTORLEK Kyla (1) Nominell kyleffekt kw Tillförd eleffekt för kompressor kw Total tillförd eleffekt kw EER Vattenflöde förångare l/h Tryckfall förångare, vattensida kpa HP-läge (för 4T/ACS 2T-aggregat) (2) Nominell värmeeffekt kw Tillförd eleffekt för kompressor kw Total tillförd eleffekt kw COP Återvinningsvatten flöde l/h Tryckfall återvinningsvattensida kpa Total återvinning (3) Nominell kyleffekt kw Tillförd eleffekt för kompressor kw Nominell värmeeffekt kw EER COP Vattenflöde förångare l/h Tryckfall förångare, vattensida kpa Återvinningsvatten flöde l/h Tryckfall återvinningsvattensida kpa Kompressorer Typ Scroll Antal/kylkretsar n /n 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1 Effektsteg n Total oljefyllning l 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 Fläktar Typ Axial Antal n Luftflöde m3/s 5,9 5,53 5,53 9,06 8,64 8,28 8,28 17,39 Förångare Typ Med plattor Antal Vatteninnehåll l Vattensystem kylvattenkrets (kylmaskin) Tillgängligt statiskt tryck ST 1P kpa Expansionskärl l Vattensystem varmvattenskrets (total återvinning) Tillgängligt statiskt tryck ST 1P kpa Expansionskärl l Ljudnivå asversion ljudeffektnivå (5) d(a) asversion ljudtrycksnivå (6) d(a) LN-version ljudeffektnivå (5) d(a) LN-version ljudtrycksnivå (6) d(a) Mått och vikt för basversion Längd mm Höjd mm Djup mm Vikt i drift kg (1). Utelufttemperatur 35 C, förångarens ingående-utgående vattentemperatur 12 7 C. (2). Utelufttemperatur 7 C S, 87 % UR, kondensorns ingående-utgående vattentemperatur C. (3). Förångare, ingående-utgående vattentemperatur 12 7 C; kondensor ingående-utgående vattentemperatur C 12 (4). 50 %, 75 %, 100 % för enkel krets, 25 %, 50 %, 62,5 %, 75 %, 87,5 %, 100 % för dubbel krets. (5). Lw: ljudeffektnivå uppmätt i fritt fält enligt ISO 3744 under nominella driftförhållanden. (6). Lp: ljudtrycksnivå uppmätt 10 m i fritt fält från aggregatet under nominella driftförhållanden, enligt ISO 3744.

13 /HT-version, tekniska data AGGREGATSTORLEK Kyla (1) Nominell kyleffekt kw Tillförd eleffekt för kompressor kw Total tillförd eleffekt kw EER Vattenflöde förångare l/h Tryckfall förångare, vattensida kpa HP-läge (för 4T/ACS 2T-aggregat) (2) Nominell värmeeffekt kw Tillförd eleffekt för kompressor kw Total tillförd eleffekt kw COP Återvinningsvatten flöde l/h Tryckfall återvinningsvattensida kpa Total återvinning (3) Nominell kyleffekt kw Tillförd eleffekt för kompressor kw Nominell värmeeffekt kw EER COP Vattenflöde förångare l/h Tryckfall förångare, vattensida kpa Återvinningsvatten flöde l/h Tryckfall återvinningsvattensida kpa Kompressorer Typ Scroll Antal/kylkretsar n /n 4 / 2 4 / 2 4 / 2 4 / 2 4 / 2 4 / 2 4 / 2 4 / 2 Effektsteg n Total oljefyllning l 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 Fläktar Typ Axial Antal n Luftflöde m3/s 17,39 17,39 16,33 16,33 23,31 23,31 21,92 21,92 Förångare Typ Med plattor Antal Vatteninnehåll l Vattensystem kylvattenkrets (kylmaskin) Tillgängligt statiskt tryck ST 1P kpa Expansionskärl l Vattensystem varmvattenskrets (total återvinning) Tillgängligt statiskt tryck ST 1P kpa Expansionskärl l Ljudnivå asversion ljudeffektnivå (5) d(a) asversion ljudtrycksnivå (6) d(a) LN-version ljudeffektnivå (5) d(a) LN-version ljudtrycksnivå (6) d(a) Mått och vikt för basversion Längd mm Höjd mm Djup mm Vikt i drift kg (1). Utelufttemperatur 35 C, förångarens ingående-utgående vattentemperatur 12 7 C. (2). Utelufttemperatur 7 C S, 87 % UR, kondensorns ingående-utgående vattentemperatur C. (3). Förångare, ingående-utgående vattentemperatur 12 7 C; kondensor ingående-utgående vattentemperatur C (4). 50 %, 75 %, 100 % för enkel krets, 25 %, 50 %, 62,5 %, 75 %, 87,5 %, 100 % för dubbel krets. (5). Lw: ljudeffektnivå uppmätt i fritt fält enligt ISO 3744 under nominella driftförhållanden. (6). Lp: ljudtrycksnivå uppmätt 10 m i fritt fält från aggregatet under nominella driftförhållanden, enligt ISO

14 /SLN-version, tekniska data AGGREGATSTORLEK Kyla (1) Nominell kyleffekt kw Tillförd eleffekt för kompressor kw Total tillförd eleffekt kw EER Vattenflöde förångare l/h Tryckfall förångare, vattensida kpa HP-läge (för 4T/ACS 2T-aggregat) (2) Nominell värmeeffekt kw Tillförd eleffekt för kompressor kw Total tillförd eleffekt kw COP Återvinningsvatten flöde l/h Tryckfall återvinningsvattensida kpa Total återvinning (3) Nominell kyleffekt kw Tillförd eleffekt för kompressor kw Nominell värmeeffekt kw EER COP Vattenflöde förångare l/h Tryckfall förångare, vattensida kpa Återvinningsvatten flöde l/h Tryckfall återvinningsvattensida kpa Kompressorer Typ Scroll Antal/kylkretsar n /n 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1 Effektsteg n Total oljefyllning l 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 Fläktar Typ Axial Antal n Luftflöde m3/s 3,8 3,6 6,0 6,0 5,8 12,2 11,4 11,4 Förångare Typ Med plattor Antal Vatteninnehåll l Vattensystem kylvattenkrets (kylmaskin) Tillgängligt statiskt tryck ST 1P kpa Expansionskärl l Vattensystem varmvattenskrets (total återvinning) Tillgängligt statiskt tryck ST 1P kpa Expansionskärl l Ljudnivå asversion ljudeffektnivå (5) d(a) asversion ljudtrycksnivå (6) d(a) Mått och vikt för basversion Längd mm Höjd mm Djup mm Vikt i drift kg (1). Utelufttemperatur 35 C, förångarens ingående-utgående vattentemperatur 12 7 C. (2). Utelufttemperatur 7 C S, 87 % UR, kondensorns ingående-utgående vattentemperatur C. (3). Förångare, ingående-utgående vattentemperatur 12 7 C; kondensor ingående-utgående vattentemperatur C 14 (4). 50 %, 75 %, 100 % för enkel krets, 25 %, 50 %, 62,5 %, 75 %, 87,5 %, 100 % för dubbel krets. (5). Lw: ljudeffektnivå uppmätt i fritt fält enligt ISO 3744 under nominella driftförhållanden. (6). Lp: ljudtrycksnivå uppmätt 10 m i fritt fält från aggregatet under nominella driftförhållanden, enligt ISO 3744.

15 /SLN-version, tekniska data AGGREGATSTORLEK Kyla (1) Nominell kyleffekt kw Tillförd eleffekt för kompressor kw Total tillförd eleffekt kw EER Vattenflöde förångare l/h Tryckfall förångare, vattensida kpa HP-läge (för 4T/ACS 2T-aggregat) (2) Nominell värmeeffekt kw Tillförd eleffekt för kompressor kw Total tillförd eleffekt kw COP Återvinningsvatten flöde l/h Tryckfall återvinningsvattensida kpa Total återvinning (3) Nominell kyleffekt kw Tillförd eleffekt för kompressor kw Nominell värmeeffekt kw EER COP Vattenflöde förångare l/h Tryckfall förångare, vattensida kpa Återvinningsvatten flöde l/h Tryckfall återvinningsvattensida kpa Kompressorer Typ Scroll Antal/kylkretsar n /n 4 / 2 4 / 2 4 / 2 4 / 2 4 / 2 4 / 2 4 / 2 4 / 2 Effektsteg n Total oljefyllning l 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 Fläktar Typ Axial Antal n Luftflöde m3/s 11,4 11,4 16,3 16,3 15,3 19,4 19,4 19,4 Förångare Typ Med plattor Antal Vatteninnehåll l Vattensystem kylvattenkrets (kylmaskin) Tillgängligt statiskt tryck ST 1P kpa Expansionskärl l Vattensystem varmvattenskrets (total återvinning) Tillgängligt statiskt tryck ST 1P kpa Expansionskärl l Ljudnivå asversion ljudeffektnivå (5) d(a) asversion ljudtrycksnivå (6) d(a) Mått och vikt för basversion Längd mm Höjd mm Djup mm Vikt i drift kg (1). Utelufttemperatur 35 C, förångarens ingående-utgående vattentemperatur 12 7 C. (2). Utelufttemperatur 7 C S, 87 % UR, kondensorns ingående-utgående vattentemperatur C. (3). Förångare, ingående-utgående vattentemperatur 12 7 C; kondensor ingående-utgående vattentemperatur C (4). 50 %, 75 %, 100 % för enkel krets, 25 %, 50 %, 62,5 %, 75 %, 87,5 %, 100 % för dubbel krets. (5). Lw: ljudeffektnivå uppmätt i fritt fält enligt ISO 3744 under nominella driftförhållanden. (6). Lp: ljudtrycksnivå uppmätt 10 m i fritt fält från aggregatet under nominella driftförhållanden, enligt ISO

16 /LT-version, tekniska data AGGREGATSTORLEK Kyla (1) Nominell kyleffekt kw Tillförd eleffekt för kompressor kw Total tillförd eleffekt kw EER Vattenflöde förångare l/h Tryckfall förångare, vattensida kpa HP-läge (för 4T/ACS 2T-aggregat) (2) Nominell värmeeffekt kw Tillförd eleffekt för kompressor kw Total tillförd eleffekt kw COP Återvinningsvatten flöde l/h Tryckfall återvinningsvattensida kpa Total återvinning (3) Nominell kyleffekt kw Tillförd eleffekt för kompressor kw Nominell värmeeffekt kw EER COP Vattenflöde förångare l/h Tryckfall förångare, vattensida kpa Återvinningsvatten flöde l/h Tryckfall återvinningsvattensida kpa Kompressorer Typ Scroll Antal/kylkretsar n /n 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1 Effektsteg n Total oljefyllning l 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 Fläktar Typ Axial Antal n Luftflöde m3/s 5,5 5,2 8,6 8,6 8,3 17,4 16,3 16,3 Förångare Typ Med plattor Antal Vatteninnehåll l Vattensystem kylvattenkrets (kylmaskin) Tillgängligt statiskt tryck ST 1P kpa Expansionskärl l Vattensystem varmvattenskrets (total återvinning) Tillgängligt statiskt tryck ST 1P kpa Expansionskärl l Ljudnivå asversion ljudeffektnivå (5) d(a) asversion ljudtrycksnivå (6) d(a) LN-version ljudeffektnivå (5) d(a) LN-version ljudtrycksnivå (6) d(a) Mått och vikt för basversion Längd mm Höjd mm Djup mm Vikt i drift kg (1). Utelufttemperatur 35 C, förångarens ingående-utgående vattentemperatur 12 7 C. (2). Utelufttemperatur 7 C S, 87 % UR, kondensorns ingående-utgående vattentemperatur C. (3). Förångare, ingående-utgående vattentemperatur 12 7 C; kondensor ingående-utgående vattentemperatur C 16 (4). 50 %, 75 %, 100 % för enkel krets, 25 %, 50 %, 62,5 %, 75 %, 87,5 %, 100 % för dubbel krets. (5). Lw: ljudeffektnivå uppmätt i fritt fält enligt ISO 3744 under nominella driftförhållanden. (6). Lp: ljudtrycksnivå uppmätt 10 m i fritt fält från aggregatet under nominella driftförhållanden, enligt ISO 3744.

17 /LT-version, tekniska data AGGREGATSTORLEK Kyla (1) Nominell kyleffekt kw Tillförd eleffekt för kompressor kw Total tillförd eleffekt kw EER Vattenflöde förångare l/h Tryckfall förångare, vattensida kpa HP-läge (för 4T/ACS 2T-aggregat) (2) Nominell värmeeffekt kw Tillförd eleffekt för kompressor kw Total tillförd eleffekt kw COP Återvinningsvatten flöde l/h Tryckfall återvinningsvattensida kpa Total återvinning (3) Nominell kyleffekt kw Tillförd eleffekt för kompressor kw Nominell värmeeffekt kw EER COP Vattenflöde förångare l/h Tryckfall förångare, vattensida kpa Återvinningsvatten flöde l/h Tryckfall återvinningsvattensida kpa Kompressorer Typ Scroll Antal/kylkretsar n /n 4 / 2 4 / 2 4 / 2 4 / 2 4 / 2 4 / 2 4 / 2 4 / 2 Effektsteg n Total oljefyllning l 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 Fläktar Typ Axial Antal n Luftflöde m3/s 16,3 16,3 23,3 23,3 21,9 27,7 27,7 27,7 Förångare Typ Med plattor Antal Vatteninnehåll l Vattensystem kylvattenkrets (kylmaskin) Tillgängligt statiskt tryck ST 1P kpa Expansionskärl l Vattensystem varmvattenskrets (total återvinning) Tillgängligt statiskt tryck ST 1P kpa Expansionskärl l Ljudnivå asversion ljudeffektnivå (5) d(a) asversion ljudtrycksnivå (6) d(a) LN-version ljudeffektnivå (5) d(a) LN-version ljudtrycksnivå (6) d(a) Mått och vikt för basversion Längd mm Höjd mm Djup mm Vikt i drift kg (1). Utelufttemperatur 35 C, förångarens ingående-utgående vattentemperatur 12 7 C. (2). Utelufttemperatur 7 C S, 87 % UR, kondensorns ingående-utgående vattentemperatur C. (3). Förångare, ingående-utgående vattentemperatur 12 7 C; kondensor ingående-utgående vattentemperatur C (4). 50 %, 75 %, 100 % för enkel krets, 25 %, 50 %, 62,5 %, 75 %, 87,5 %, 100 % för dubbel krets. (5). Lw: ljudeffektnivå uppmätt i fritt fält enligt ISO 3744 under nominella driftförhållanden. (6). Lp: ljudtrycksnivå uppmätt 10 m i fritt fält från aggregatet under nominella driftförhållanden, enligt ISO

18 HT /SLN-version, tekniska data AGGREGATSTORLEK Kyla (1) Nominell kyleffekt kw Tillförd eleffekt för kompressor kw Total tillförd eleffekt kw EER Vattenflöde förångare l/h Tryckfall förångare, vattensida kpa HP-läge (för 4T/ACS 2T-aggregat) (2) Nominell värmeeffekt kw Tillförd eleffekt för kompressor kw Total tillförd eleffekt kw COP Återvinningsvatten flöde l/h Tryckfall återvinningsvattensida kpa Total återvinning (3) Nominell kyleffekt kw Tillförd eleffekt för kompressor kw Nominell värmeeffekt kw EER COP Vattenflöde förångare l/h Tryckfall förångare, vattensida kpa Återvinningsvatten flöde l/h Tryckfall återvinningsvattensida kpa Kompressorer Typ Scroll Antal/kylkretsar n /n 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1 Effektsteg n Total oljefyllning l 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 Fläktar Typ Axial Antal n Luftflöde m3/s 3,8 3,6 6,0 6,0 5,8 12,2 11,4 11,4 Förångare Typ Med plattor Antal Vatteninnehåll l Vattensystem kylvattenkrets (kylmaskin) Tillgängligt statiskt tryck ST 1P kpa Expansionskärl l Vattensystem varmvattenskrets (total återvinning) Tillgängligt statiskt tryck ST 1P kpa Expansionskärl l Ljudnivå asversion ljudeffektnivå (5) d(a) asversion ljudtrycksnivå (6) d(a) Mått och vikt för basversion Längd mm Höjd mm Djup mm Vikt i drift kg (1). Utelufttemperatur 35 C, förångarens ingående-utgående vattentemperatur 12 7 C. (2). Utelufttemperatur 7 C S, 87 % UR, kondensorns ingående-utgående vattentemperatur C. (3). Förångare, ingående-utgående vattentemperatur 12 7 C; kondensor ingående-utgående vattentemperatur C 18 (4). 50 %, 75 %, 100 % för enkel krets, 25 %, 50 %, 62,5 %, 75 %, 87,5 %, 100 % för dubbel krets. (5). Lw: ljudeffektnivå uppmätt i fritt fält enligt ISO 3744 under nominella driftförhållanden. (6). Lp: ljudtrycksnivå uppmätt 10 m i fritt fält från aggregatet under nominella driftförhållanden, enligt ISO 3744.

19 HT /SLN-version, tekniska data AGGREGATSTORLEK Kyla (1) Nominell kyleffekt kw Tillförd eleffekt för kompressor kw Total tillförd eleffekt kw EER Vattenflöde förångare l/h Tryckfall förångare, vattensida kpa HP-läge (för 4T/ACS 2T-aggregat) (2) Nominell värmeeffekt kw Tillförd eleffekt för kompressor kw Total tillförd eleffekt kw COP Återvinningsvatten flöde l/h Tryckfall återvinningsvattensida kpa Total återvinning (3) Nominell kyleffekt kw Tillförd eleffekt för kompressor kw Nominell värmeeffekt kw EER COP Vattenflöde förångare l/h Tryckfall förångare, vattensida kpa Återvinningsvatten flöde l/h Tryckfall återvinningsvattensida kpa Kompressorer Typ Scroll Antal/kylkretsar n /n 4 / 2 4 / 2 4 / 2 4 / 2 4 / 2 4 / 2 4 / 2 4 / 2 Effektsteg n Total oljefyllning l 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 Fläktar Typ Axial Antal n Luftflöde m3/s 11,4 11,4 16,3 16,3 15,3 19,4 19,4 19,4 Förångare Typ Med plattor Antal Vatteninnehåll l Vattensystem kylvattenkrets (kylmaskin) Tillgängligt statiskt tryck ST 1P kpa Expansionskärl l Vattensystem varmvattenskrets (total återvinning) Tillgängligt statiskt tryck ST 1P kpa Expansionskärl l Ljudnivå asversion ljudeffektnivå (5) d(a) asversion ljudtrycksnivå (6) d(a) Mått och vikt för basversion Längd mm Höjd mm Djup mm Vikt i drift kg (1). Utelufttemperatur 35 C, förångarens ingående-utgående vattentemperatur 12 7 C. (2). Utelufttemperatur 7 C S, 87 % UR, kondensorns ingående-utgående vattentemperatur C. (3). Förångare, ingående-utgående vattentemperatur 12 7 C; kondensor ingående-utgående vattentemperatur C (4). 50 %, 75 %, 100 % för enkel krets, 25 %, 50 %, 62,5 %, 75 %, 87,5 %, 100 % för dubbel krets. (5). Lw: ljudeffektnivå uppmätt i fritt fält enligt ISO 3744 under nominella driftförhållanden. (6). Lp: ljudtrycksnivå uppmätt 10 m i fritt fält från aggregatet under nominella driftförhållanden, enligt ISO

20 HT /LT-version, tekniska data AGGREGATSTORLEK Kyla (1) Nominell kyleffekt kw Tillförd eleffekt för kompressor kw Total tillförd eleffekt kw EER Vattenflöde förångare l/h Tryckfall förångare, vattensida kpa HP-läge (för 4T/ACS 2T-aggregat) (2) Nominell värmeeffekt kw Tillförd eleffekt för kompressor kw Total tillförd eleffekt kw COP Återvinningsvatten flöde l/h Tryckfall återvinningsvattensida kpa Total återvinning (3) Nominell kyleffekt kw Tillförd eleffekt för kompressor kw Nominell värmeeffekt kw EER COP Vattenflöde förångare l/h Tryckfall förångare, vattensida kpa Återvinningsvatten flöde l/h Tryckfall återvinningsvattensida kpa Kompressorer Typ Scroll Antal/kylkretsar n /n 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1 2 / 1 Effektsteg n Total oljefyllning l 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 Fläktar Typ Axial Antal n Luftflöde m3/s 5,5 5,2 8,6 8,6 8,3 17,4 16,3 16,3 Förångare Typ Med plattor Antal Vatteninnehåll l Vattensystem kylvattenkrets (kylmaskin) Tillgängligt statiskt tryck ST 1P kpa Expansionskärl l Vattensystem varmvattenskrets (total återvinning) Tillgängligt statiskt tryck ST 1P kpa Expansionskärl l Ljudnivå asversion ljudeffektnivå (5) d(a) asversion ljudtrycksnivå (6) d(a) LN-version ljudeffektnivå (5) d(a) LN-version ljudtrycksnivå (6) d(a) Mått och vikt för basversion Längd mm Höjd mm Djup mm Vikt i drift kg (1). Utelufttemperatur 35 C, förångarens ingående-utgående vattentemperatur 12 7 C. (2). Utelufttemperatur 7 C S, 87 % UR, kondensorns ingående-utgående vattentemperatur C. (3). Förångare, ingående-utgående vattentemperatur 12 7 C; kondensor ingående-utgående vattentemperatur C 20 (4). 50 %, 75 %, 100 % för enkel krets, 25 %, 50 %, 62,5 %, 75 %, 87,5 %, 100 % för dubbel krets. (5). Lw: ljudeffektnivå uppmätt i fritt fält enligt ISO 3744 under nominella driftförhållanden. (6). Lp: ljudtrycksnivå uppmätt 10 m i fritt fält från aggregatet under nominella driftförhållanden, enligt ISO 3744.

21 HT /LT-version, tekniska data AGGREGATSTORLEK Kyla (1) Nominell kyleffekt kw Tillförd eleffekt för kompressor kw Total tillförd eleffekt kw EER Vattenflöde förångare l/h Tryckfall förångare, vattensida kpa HP-läge (för 4T/ACS 2T-aggregat) (2) Nominell värmeeffekt kw Tillförd eleffekt för kompressor kw Total tillförd eleffekt kw COP Återvinningsvatten flöde l/h Tryckfall återvinningsvattensida kpa Total återvinning (3) Nominell kyleffekt kw Tillförd eleffekt för kompressor kw Nominell värmeeffekt kw EER COP Vattenflöde förångare l/h Tryckfall förångare, vattensida kpa Återvinningsvatten flöde l/h Tryckfall återvinningsvattensida kpa Kompressorer Typ Scroll Antal/kylkretsar n /n 4 / 2 4 / 2 4 / 2 4 / 2 4 / 2 4 / 2 4 / 2 4 / 2 Effektsteg n Total oljefyllning l 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 Fläktar Typ Axial Antal n Luftflöde m3/s 16,3 16,3 23,3 23,3 21,9 27,7 27,7 27,7 Förångare Typ Med plattor Antal Vatteninnehåll l Vattensystem kylvattenkrets (kylmaskin) Tillgängligt statiskt tryck ST 1P kpa Expansionskärl l Vattensystem varmvattenskrets (total återvinning) Tillgängligt statiskt tryck ST 1P kpa Expansionskärl l Ljudnivå asversion ljudeffektnivå (5) d(a) asversion ljudtrycksnivå (6) d(a) LN-version ljudeffektnivå (5) d(a) LN-version ljudtrycksnivå (6) d(a) Mått och vikt för basversion Längd mm Höjd mm Djup mm Vikt i drift kg (1). Utelufttemperatur 35 C, förångarens ingående-utgående vattentemperatur 12 7 C. (2). Utelufttemperatur 7 C S, 87 % UR, kondensorns ingående-utgående vattentemperatur C. (3). Förångare, ingående-utgående vattentemperatur 12 7 C; kondensor ingående-utgående vattentemperatur C (4). 50 %, 75 %, 100 % för enkel krets, 25 %, 50 %, 62,5 %, 75 %, 87,5 %, 100 % för dubbel krets. (5). Lw: ljudeffektnivå uppmätt i fritt fält enligt ISO 3744 under nominella driftförhållanden. (6). Lp: ljudtrycksnivå uppmätt 10 m i fritt fält från aggregatet under nominella driftförhållanden, enligt ISO

CELEST. Luftkylda vätskekylaggregat, 8 38 kw

CELEST. Luftkylda vätskekylaggregat, 8 38 kw CELEST ATM Luftkylda vätskekylaggregat, 8 38 kw Allmänt En heltäckande produktserie med tolv modeller, utvecklade och konstruerade för maximal komfort och mycket höga miljökrav. Tillgängliga konfigurationer

Läs mer

Dokumentnamn: Projektnamn:

Dokumentnamn: Projektnamn: P PAK.5 PAK.521 PAK.5212 APPARATER, LEDNINGAR M.M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT KYLKOMPRESSORAGGREGAT OCH VÄRMEPUMPS- AGGREGAT Vätskekylaggregat, typ enhetsaggregat Vätskekylaggregat, typ enhetsaggregat,

Läs mer

Dokumentnamn: Projektnamn:

Dokumentnamn: Projektnamn: P PAK.5 PAK.5212 APPARATER, LEDNINGAR M.M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT KYLKOMPRESSORAGGREGAT OCH VÄRMEPUMPS- AGGREGAT VÄTSKEKYLAGGREGAT, TYP ENHETSAGGREGAT MED LUFTKYLD KONDENSOR I värmepumpsutförande

Läs mer

QVANTUM Serie P "PARASIT" varmvattenvärmepump ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTIL QVANTUM CCV STYRSYSTEM VÄRMEEFFEKT 7-70 kw

QVANTUM Serie P PARASIT varmvattenvärmepump ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTIL QVANTUM CCV STYRSYSTEM VÄRMEEFFEKT 7-70 kw QP - Q96RP P00 Serie P "PARASIT" varmvattenvärmepump ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTIL STYRSYSTEM VÄRMEEFFEKT 7-70 kw Q8 - Q8 Q9 - Q96 KÖLDMEDIUM : Ra ENERGI AB PARASIT P00 SERIE P är en specialvärmepump som

Läs mer

Qvantum PARTNER Serie P

Qvantum PARTNER Serie P P-0 Qvantum PARTNER Serie P Varmvattenvärmepump Qvantum Q8P - QP Qvantum Q9P - Q8P RINGUGNSGATAN 6 6 LIMHAMN TEL:00-5 0 FAX:00-5 0 P-0 QVANTUM PARTNER är en specialvärmepump som i första hand är avsedd

Läs mer

38RA. Luftkyld kylmaskin. Nominell kyleffekt 40-151 kw

38RA. Luftkyld kylmaskin. Nominell kyleffekt 40-151 kw Luftkyld kylmaskin 38RA Nominell kyleffekt 40-5 kw 38RA luftkyld kylmaskin är utrustad med de senaste tekniska finesserna: Scrollkompressorer, tystgående fläktar i återvinningsbart material, mikroprocessor-styrning

Läs mer

INDIREKT UTELUFTVÄRMEPUMP MED FÖRLUSTFRI AVFROSTNING SERIE: LB VÄRME EFFEKT 86-166 kw KÖLDMEDIUM : R404A

INDIREKT UTELUFTVÄRMEPUMP MED FÖRLUSTFRI AVFROSTNING SERIE: LB VÄRME EFFEKT 86-166 kw KÖLDMEDIUM : R404A LB-HP:0908 1 INDIREKT UTELUFTVÄRMEPUMP MED FÖRLUSTFRI AVFROSTNING SERIE: LB VÄRME EFFEKT 86-166 kw KÖLDMEDIUM : R404A LIMHAMNSGÅRDENS ALLÉ 21 Hemsida: E-post: LB-HP:0908 2 INDIREKT UTELUFTVÄRMEPUMP MED

Läs mer

Teal W. Vätskekylda vätskekylaggregat, 40-615 kw

Teal W. Vätskekylda vätskekylaggregat, 40-615 kw Teal W Vätskekylda vätskekylaggregat, 40-615 kw Allmän beskrivning Teal W är ett komplett sortiment av energieffektiva kylare och vatten/vattenvärmepumpar. Utmärkande egenskaper Högeffektiv enhet Mycket

Läs mer

Luftkylt vätskekylaggregat

Luftkylt vätskekylaggregat AQS/Climaveneta NECS/FC/*052 604/* 20 storlekar 4 456 kw Luftkylt vätskekylaggregat för montering utomhus med frikylningsfunktion Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Utföranden...3

Läs mer

Chillquick Köldbärarstation Eco

Chillquick Köldbärarstation Eco Chillquick Köldbärarstation Eco Chillquick Köldbärarstation Eco Ett snabbt och miljövänligt sätt att kyla Köldbärarstationer med frikyla tillverkas i utförande från 10 till 350 kw, samtliga utrustade med

Läs mer

INDIGO. Luft-/vattenvärmepump med inverterstyrd likströmskompressor, 10-21 kw. Utmärkande egenskaper. Allmän information

INDIGO. Luft-/vattenvärmepump med inverterstyrd likströmskompressor, 10-21 kw. Utmärkande egenskaper. Allmän information Luft-/vattenvärmepump med inverterstyrd likströmskompressor, 10-21 kw Allmän information Standardversionen finns i två storlekar: Nominell kyleffekt (A35; W7): 10-18 kw Nominell värmeeffekt (A7; W45):

Läs mer

MicroChiller2. Användarmanual. Mediavägen 8, 135 48 Tyresö - Tel. 08-742 04 40 - Fax. 08-742 11 80 D99218R0 05-05-13 BG 1(9)

MicroChiller2. Användarmanual. Mediavägen 8, 135 48 Tyresö - Tel. 08-742 04 40 - Fax. 08-742 11 80 D99218R0 05-05-13 BG 1(9) MicroChiller2 ( µc2 ) Användarmanual 1(9) Allmän Beskrivning µc2 (micro chiller 2) är en elektronisk reglerenhet med en modern display. Genom ett lokalt nätverk (tlan) kan µc2 sammankopplas med olika "drivers"

Läs mer

EURONOM XL SERIE GV-V. Försprång genom kvalitet. Serie GV-V. Fastighetsvärmepump för grundvatten

EURONOM XL SERIE GV-V. Försprång genom kvalitet. Serie GV-V. Fastighetsvärmepump för grundvatten Försprång genom kvalitet EURONOM XL SERIE GV-V Fastighetsvärmepump för grundvatten med VARVTALSREGLERing system Värmeeffekt 4-72 kw Kyleffekt 3-51 kw Elektronisk expansionsventil Styrsystem som styr flera

Läs mer

DVU-HP. Integrerat reversibelt värmepumpsystem

DVU-HP. Integrerat reversibelt värmepumpsystem Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Luftkonditionering Brandsäkerhet Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar Integrerat reversibelt värmepumpsystem 2 Integrerat reversibelt värmepumpsystem

Läs mer

Serie LV-V. Fastighetsvärmepump indirekt uteluftsvärmepump med förlustfri avfrostning och Varvtalsreglering EURONOM XL SERIE LV-V

Serie LV-V. Fastighetsvärmepump indirekt uteluftsvärmepump med förlustfri avfrostning och Varvtalsreglering EURONOM XL SERIE LV-V Försprång genom kvalitet EURONOM XL SERIE LV-V Fastighetsvärmepump indirekt uteluftsvärmepump med förlustfri avfrostning och Varvtalsreglering Luft/vatten Varvtalsreglerad Värmeeffekt 3-57 kw Automatisk

Läs mer

1 VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP

1 VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP Q25VK - Q65VK 1 VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTIL STYRSYSTEM Qvantum Serie VK Grundvattenvärmepump VÄRMEEFFEKT - 72 kw KÖLDMEDIER : R07C, R13a Q25VK Q32VK - Q65VK ENERGI AB RINGUGNSGATAN

Läs mer

LK/VP*-invertersplitaggregat

LK/VP*-invertersplitaggregat AQS/Argo iseries AEI-1G_*/F 3 storlekar 1,4 5,5 kw (LK) 0,9 5,3 kw (VP) med innedel för montering vid golv (dubbelriktad luftutblåsning uppåt och framåt/neråt) * Reversibelt aggregat med både LK = luftkonditioneringsfunktion

Läs mer

Frecolair 14 LUFTMÄNGD: 2.600 27.000 m 3 /h

Frecolair 14 LUFTMÄNGD: 2.600 27.000 m 3 /h Luftbehandlingsaggregat med frikylning och kompressordriven kylanläggning samt frikyla av rum med hög värmebelastning äljer automatiskt det mest ekonomiska driftläget! 14 03 01 extrautrustat med ett värmebatteri

Läs mer

LUFTKYLDA VÄTSKEKYLAGGREGAT

LUFTKYLDA VÄTSKEKYLAGGREGAT LUFTKYLDA VÄTSKEKYLAGGREGAT TILLÄMPADE SYSTEM www.daikin.se ENBART KYLA VÄRMEPUMP EWAQ080-260DAYN - EWYQ080-250DAYN - OM DAIKIN Daikin har ett världsomspännande rykte som är baserat på över 80 års erfarenhet

Läs mer

Vätskekylt vätskekylaggregat

Vätskekylt vätskekylaggregat PRI-P.BRH00 02FFT.60202 AQS/Climaveneta BRH00 02FFT storlekar 5, 2,7 kw Vätskekylt vätskekylaggregat Produktinformation PRI-P.BRH00 02FFT.60202 Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Funktion...

Läs mer

Luftkylda Kylaggregat VANGUARD DRIFT & SKÖTSEL ANVISNINGAR

Luftkylda Kylaggregat VANGUARD DRIFT & SKÖTSEL ANVISNINGAR Luftkylda Kylaggregat VANGUARD DRIFT & SKÖTSEL ANVISNINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Dimensionerande Data 3 Igångkörnings och Serviceprotokoll 3 Uppställning och Installation 4 Åtgärder före Idrifttagande

Läs mer

Kylaggregat EWAQ-E-/F- EWYQ-F- Luftkylda multi-scroll kylaggregat och värmepumpar

Kylaggregat EWAQ-E-/F- EWYQ-F- Luftkylda multi-scroll kylaggregat och värmepumpar Kylaggregat Luftkylda multi-scroll kylaggregat och värmepumpar Högeffektiva värden både vid kyla och värme Extremt stort driftsintervall, omgivningsstemperatur upp till 52 C 1 eller 2 köldmediekretsar

Läs mer

Frekvensstyrda vätskekylaggregat för indirekta kylsystem

Frekvensstyrda vätskekylaggregat för indirekta kylsystem Frekvensstyrda vätskekylaggregat för indirekta kylsystem DEM user friendly, top quality products will never let you down q Inledning Införandet av frekvensomformare med ett konstant moment för kylkompressorer

Läs mer

PRODUKTBLAD VÄRMEPUMP LUFT/VATTEN

PRODUKTBLAD VÄRMEPUMP LUFT/VATTEN Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! Anslut energisparprodukter för vattenburen värme maximalt för pengarna! Om din bostad har vattenburen värme kan du reducera dina uppvärmningskostnader

Läs mer

OXFORDTM. Luftkylda vätskekylaggregat, kw. Allmänt Luftkylda vätskekylaggregat med axialfläkt och hermetisk scrollkompressor.

OXFORDTM. Luftkylda vätskekylaggregat, kw. Allmänt Luftkylda vätskekylaggregat med axialfläkt och hermetisk scrollkompressor. TM Luftkylda vätskekylaggregat, 41-125 kw llmänt Luftkylda vätskekylaggregat med axialfläkt och hermetisk scrollkompressor. Versioner : Energiklass HP. Reversibel värme LE: Utan förångare, för anslutning

Läs mer

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus Experter på inneklimat i lågenergihus ... sid. 3 Om aggregatet... sid. 4 Prestanda... sid. 5 Tekniska data... sid. 6 Mått... sid. 7 Ventilation & värmeåtervinning... sid. 7 Komponenter... sid. 8 Tillbehör...

Läs mer

by Lindquist Heating

by Lindquist Heating by Lindquist Heating En smart investering -nya generationen RB Grand Lux Driftsäkerhet, underhållsfritt och tillgänglighet var ledorden vid utvecklingen av nya RB Grand Lux serien. Nya RB Grand Lux serien

Läs mer

AIR COMPRESSORS ROLLAIR

AIR COMPRESSORS ROLLAIR AIR COMPRESSORS ROLLAIR 380-430 - 480 RLR 380-430-480: Tillförlitlighet och effektivitet Under många år har Worthington Creyssensac utvecklat nya produkter och förbättrat deras konstruktion och prestanda

Läs mer

Luft/vattenvärmepumpar. Trygg och energisnål uppvärmning för villor.

Luft/vattenvärmepumpar. Trygg och energisnål uppvärmning för villor. Luft/vattenvärmepumpar Trygg och energisnål uppvärmning för villor. En smidig installation som sparar pengar från första dagen. I den här broschyren har vi samlat all information du behöver om våra luft/vattenvärmepumpar.

Läs mer

Excellence in Performance

Excellence in Performance Excellence in Performance Ecostar Kylaggregat Med varvtalsreglering och intelligent styrenhet Specialnummer 08.2008 KV-0801-D-GB Ecostar kylaggregat - med varvtalsreglering och intelligent styrenhet BITZER

Läs mer

DOC-1190 Rev:2010-02-24

DOC-1190 Rev:2010-02-24 DOC-1190 Rev:2010-02-24 Innehåll Innehåll...2 1. Allmän information...3 1.1 Komfort...3 1.2 Installation...3 1.3 Långsiktig säkerhet...3 2. er...4 2.1 Drift...4 2.2 Säkerhetsutrustning/kontroll...4 2.3

Läs mer

Luftkylt vätskekylaggregat

Luftkylt vätskekylaggregat AQS/Climaveneta NX/CA/*0614 1214T/*/* 7 storlekar 184 372 kw Luftkylt vätskekylaggregat för montering utomhus (hög energieffektivitet) Aggregatet på bilden är utrustat med skyddsplåtar som täcker batteriändarna.

Läs mer

Luft/vattenvärmepumpar. Trygg och energisnål uppvärmning för villor.

Luft/vattenvärmepumpar. Trygg och energisnål uppvärmning för villor. Luft/vattenvärmepumpar Trygg och energisnål uppvärmning för villor. En smidig installation som sparar pengar från första dagen. I den här broschyren har vi samlat all information du behöver om våra luft/vattenvärmepumpar.

Läs mer

Roth Minishunt. För reglering av golvvärme i enstaka rum

Roth Minishunt. För reglering av golvvärme i enstaka rum För reglering av golvvärme i enstaka rum Roth Minishunt är avsedd för mindre golvvärmeytor. Shunten kan anslutas ute i anläggningen på samma sätt som en radiator och kan förses med en duofördelare för

Läs mer

Instruktion. för drift och skötsel. VKA-ST-1 för styrning av vätskekylaggregat v. 1.3. Allmän beskrivning. Funktionsbeskrivning 4.0176.

Instruktion. för drift och skötsel. VKA-ST-1 för styrning av vätskekylaggregat v. 1.3. Allmän beskrivning. Funktionsbeskrivning 4.0176. Instruktion för drift och skötsel 4.0176.40 2005-06-09 Ers. VKA-ST-1 för styrning av vätskekylaggregat v. 1.3 Allmän beskrivning VKA-ST-1 för vätskekylaggregat hanterar följande komponenter: 1 till 3 kompressorer

Läs mer

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem DAIKIN BERGVÄRME Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump RÄTT VÄRMEPUMP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin bergvärme Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump Rätt värmepump för alla förhållanden Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Berg-/jordvärmepumpar 6-17 kw. Utnyttja energin i berget för uppvärmning Effektiva bergvärmepumpar med 10 års garanti på kompressoren

Berg-/jordvärmepumpar 6-17 kw. Utnyttja energin i berget för uppvärmning Effektiva bergvärmepumpar med 10 års garanti på kompressoren Berg/jordvärmepumpar 617 kw Utnyttja energin i berget för uppvärmning Effektiva bergvärmepumpar med 10 års garanti på kompressoren geotherm plus geotherm Varför geotherm? För att berget/jorden levererar

Läs mer

30HX GLOBAL CHILLER VÄTSKEKYLARE I HARMONI MED MILJÖN

30HX GLOBAL CHILLER VÄTSKEKYLARE I HARMONI MED MILJÖN GLOBAL CHILLER TM VÄTSKEKYLARE 30HX I HARMONI MED MILJÖN GLOBAL CHILLER 30HX:AVANCERAD STOR PÅLITLIGHET KOMPAKT STORLEK - HÖG PRESTANDA LÖ Fler än 50000 Carrier skruvkompressorer sålda över hela världen

Läs mer

Adconair 76 LUFTFLÖDE: 2.600 30.000 m 3 /h

Adconair 76 LUFTFLÖDE: 2.600 30.000 m 3 /h Komfortventilation Adconair 76 Nu även med motströmsvärmeväxlare och evaporativ kyla Adconair 76 LUFTFLÖDE: 2.600 30.000 m 3 /h Adconair typ 76 AdiabaticPro - förenklad visualisering Adconair lämpligt

Läs mer

Valveco compact 010 020: 2-vägs reglerventil för hydraulisk kalibrering

Valveco compact 010 020: 2-vägs reglerventil för hydraulisk kalibrering SAUTER Valveco PDS 57.003 sv Produktdatablad VDL010...020 Valveco compact 010 020: 2-vägs reglerventil för hydraulisk kalibrering Hur energieffektiviteteten förbättras Automatisk dynamisk hydraulisk kalibrering

Läs mer

FDI Brand/Brandgasspjäll för cirkulära kanaler

FDI Brand/Brandgasspjäll för cirkulära kanaler FDI Brand/Brandgasspjäll för cirkulära kanaler Version: 31.01.2012 Typgodkänd och uppfyller kraven i normerna EN 1366-2 och EN 13501-3. Brandklass EI 60 (ve,ho,io) S, och i betongbjälklag även E 90

Läs mer

COS luftkylda kylaggregat

COS luftkylda kylaggregat 1.1401.13 COS luftkylda kylaggregat Nu även med Bitzer Allmänt COS tillverkar kylaggregat för industriella och kommersiella installationer. Aggregaten är avsedda för utomhusplacering och är korrosionsskyddade

Läs mer

eq Luftbehandlingsaggregat Nya Semco Roterande Värmeväxlare med marknadens bästa kylåtervinning

eq Luftbehandlingsaggregat Nya Semco Roterande Värmeväxlare med marknadens bästa kylåtervinning eq Luftbehandlingsaggregat Nya Semco Roterande Värmeväxlare med marknadens bästa kylåtervinning Två av de viktigaste faktorerna som påverkar inomhusluft är lufttemperaturen och luftfuktigheten, men att

Läs mer

Q8RS - Q96RS. QVANTUM VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT 4-77 kw KYLEFFEKT 3-51 kw

Q8RS - Q96RS. QVANTUM VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT 4-77 kw KYLEFFEKT 3-51 kw Q8RS - Q96RS vrs00 VÄRMEPUMP Serie RS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT - 77 kw KYLEFFEKT - 5 kw KÖLDMEDIER : R07C, R0A, Ra Q8RS - Q8RS Q65RS - Q96RS Q8RS - Q96RS vrs00 SERIE:RS värmepump

Läs mer

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem DAIKIN BERGVÄRME Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump RÄTT VÄRMEPUMP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Dokumentnamn: Projektnamn:

Dokumentnamn: Projektnamn: P PAK.5 PAK.521 PAK.5211 APPARATER, LEDNINGAR M.M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT KYLKOMPRESSORAGGREGAT OCH VÄRMEPUMPS- AGGREGAT Vätskekylaggregat, typ enhetsaggregat Vätskekylaggregat, typ enhetsaggregat,

Läs mer

Installationsanvisning för fläktkonvektorer

Installationsanvisning för fläktkonvektorer 2008-09-02 Installationsanvisning för fläktkonvektorer UN-MVP-, UN-MVT-, UN-MOP-, UN-MOF-, UN-IVP-, UN-IVF-, UN-IOP-. Innehåll sid Översikt 2 Montering & vattenventiler 3 Termostat SR, reglerpanel SV/WKSV

Läs mer

VI SÄTTER EN NY STANDARD MED VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR

VI SÄTTER EN NY STANDARD MED VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR VI SÄTTER EN NY STANDARD MED VÄRLDSLEDANDE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR DAIKINS NYA SERIE LUFT/LUFT VÄRMEPUMPAR I X SERIEN ÄR VERKLIGEN NÅGOT EXTRA. Den höga japanska kvalitén har utvecklats i Sverige för vårt

Läs mer

Studie nybyggnation Ulfsgården, Gillstad

Studie nybyggnation Ulfsgården, Gillstad Studie nybyggnation Ulfsgården, Gillstad 1. BAKGRUND Götesjö Djur & Jord bedriver idag ekologisk (KRAV) mjölkproduktion med ca 30 kor och rekrytering på Ulfsgården, Gillstad. Ett nytt stall med plats för

Läs mer

Econet. Systemet som gör alla till vinnare

Econet. Systemet som gör alla till vinnare Econet Systemet som gör alla till vinnare Vårt innovativa Econetsystem sparar energi på flera sätt I Fläkt Woods innovativa system Econet är komponenterna sammankopplade för att ge en säkrare och effektivare

Läs mer

Kondensor 230 för 230 V 1-fas anslutning

Kondensor 230 för 230 V 1-fas anslutning 7:1 Kondensor 230 för 230 V 1-fas anslutning Kondensor 230 är kompakt byggd med två axialfläktar (IP 44) inbyggda i kondensorchassiet. Elektrisk anslutning sker till en utvändigt monterad kopplingsbox.

Läs mer

Luftbehandlingsaggregat. Envistar Luftflöde: 0,1-3,5 m 3 /s

Luftbehandlingsaggregat. Envistar Luftflöde: 0,1-3,5 m 3 /s Luftbehandlingsaggregat Envistar Luftflöde: 0,1-3,5 m 3 /s en ny generation med LCC i fokus Ett kompakt luftbehandlingsaggregat med kyla som ett självklart tillval. Envistar-serien bygger på den kunskap

Läs mer

INNOVATIV BUTIK Författare: Lennart Rolfsman Projektnummer: BF04 År: 2012

INNOVATIV BUTIK Författare: Lennart Rolfsman Projektnummer: BF04 År: 2012 INNOVATIV BUTIK Författare: Lennart Rolfsman Projektnummer: BF04 År: 2012 Innovativ butik Rapport förstudie Lennart Rolfsman SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Projektnummer: BF04 År: 2012 Inledning:

Läs mer

TA-FUS1ON-C. Styrventiler med injusteringsfunktion Med oberoende EQM-karakteristik

TA-FUS1ON-C. Styrventiler med injusteringsfunktion Med oberoende EQM-karakteristik TA-FUS1ON-C Styrventiler med injusteringsfunktion Med oberoende EQM-karakteristik IMI TA / Styrventiler / TA-FUS1ON-C TA-FUS1ON-C Dessa innovativa injusterings- och styrventiler för värme- och kylsystem

Läs mer

30HXC. Vattenkyld vätskekylare med skruvkompressor GLOBAL CHILLER. Nominell kyleffekt 291-1308 kw 30HXC

30HXC. Vattenkyld vätskekylare med skruvkompressor GLOBAL CHILLER. Nominell kyleffekt 291-1308 kw 30HXC Vattenkyld vätskekylare med skruvkompressor GLOBAL CHILLER 30HXC Carrier deltar i Eurovents certifieringsprogram. Produkterna finns dokumenterade i Eurovents register för registrerade produkter. Quality

Läs mer

EQKA Kylenhet. Montering- och skötselinstruktion. EQKA Kylenhet Innehållsförteckning Sid

EQKA Kylenhet. Montering- och skötselinstruktion. EQKA Kylenhet Innehållsförteckning Sid Innehållsförteckning Sid Säkerhetsanvisningar Tekniska data Elanslutning 3 Installation och i drifttagning 4 Drift och skötsel 5 Handhavande 6 Underhåll 7 Felsökning 8 Kyltekniskt flödesschema 9 Dockning

Läs mer

KA - KA PLUS. SKRUVKOMPRESSORER 2,2-7,5 Kw

KA - KA PLUS. SKRUVKOMPRESSORER 2,2-7,5 Kw KA - KA PLUS SKRUVKOMPRESSORER 2,2-7,5 Kw KA - KA PLUS en ny serie teknologiskt avancerade kompressorer är resultatet av en utförlig forsknings- och utvecklingsprocess. Resultatet är en extremt tyst och

Läs mer

PROBLEMET. att välja rätt system och förnuftig driftform.

PROBLEMET. att välja rätt system och förnuftig driftform. L U F T B E H A N D L I N G I S I M H A L L A R PROBLEMET att välja rätt system och förnuftig driftform. En möjlighet är att ventilera ut fukten. Detta kan kombineras med värmeåtervinning och/eller återluftsdrift.

Läs mer

Princip/ Driftkort IQHeat50 Cooling

Princip/ Driftkort IQHeat50 Cooling Princip/ Driftkort T Ute T Primär fjärrkyla tillopp KYLKRETS T sekundär kylkrets Framledning Bypassventil Styrventil/ Ställdon T sekundär kylkrets retur Exp. PIA V M Mätare T Primär Fjärrkyla retur Pump

Läs mer

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP AQUASNAP JUNIOR LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP 30RA/30RH ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP ALLA VIKTIGA KOMPONENTER FINNS REDAN INBYGGDA... Med Aquasnap Junior är vår redan så populära Aquasnap-produktfamilj

Läs mer

ECC är en elektronisk regulator, för sekvensstyrning av värme- och kylsystem. ECC 24 används i system med konvektorer, takkyla och radiatorer.

ECC är en elektronisk regulator, för sekvensstyrning av värme- och kylsystem. ECC 24 används i system med konvektorer, takkyla och radiatorer. Datablad Rumsregulator ECC 24 Danfoss VVS Danfoss VVS Användning V5-55 ECC är en elektronisk regulator, för sekvensstyrning av värme- och kylsystem. ECC 24 används i system med konvektorer, takkyla och

Läs mer

Kylprodukter. Q-Cooler. Drifts- och skötselinstruktioner. Objekt:...

Kylprodukter. Q-Cooler. Drifts- och skötselinstruktioner. Objekt:... Kylprodukter Q-Cooler Drifts- och skötselinstruktioner Objekt:... Drift- och skötselanvisningar Sida Innehållsförteckning. Kyl- och värmepumpsanläggningen. Allmänt. Funktion kylkrets. Funktion styr. Sammanfattning

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME ELPANNA 11kW 2-STEG. Uponor Elpanna 11kW 2-steg Installation, drift och skötsel

UPONOR VVS GOLVVÄRME ELPANNA 11kW 2-STEG. Uponor Elpanna 11kW 2-steg Installation, drift och skötsel UPONOR VVS GOLVVÄRME ELPANNA 11kW 2-STEG Uponor Elpanna 11kW 2-steg Installation, drift och skötsel 02 2007 142 Innehåll Funktion... 2 Tekniska data... Rörinstallation... 4 Expansionskärl Säkerhetsventil

Läs mer

7. DRIFTKORT RG SERIEN

7. DRIFTKORT RG SERIEN 7. DRIFTKORT GT1 Temperaturgivare tilluft F01 Tilluftsfilter ST1 Spjäll 1 OK1 Manöverbrytare GT2 Temperaturgivare frånluft F02 Frånluftsfilter ST2 Spjäll2 T1 Huvudbrytare GT3 Temperaturgivare ute TF01

Läs mer

Solfångarstyrning SWP140

Solfångarstyrning SWP140 Solfångarstyrning SWP140 Innehåll. Solfångarstyrningen består av ett antal komponenter. 1 st Styrning kapslad i ljusblå/vit låda 1 st Givarkabel för solpanel, längd ca 12 meter. Gul anslutningskontakt.

Läs mer

Kylkassett Flexicool IQCA

Kylkassett Flexicool IQCA Kylkassett Flexicool IQCA Funktioner Coanda safety Control FPC Komfortreglage Styr- och Regler Flexicool kylkassett IQCA är ett integrerat system för ventilation och kyla som löser de flesta klimatbehov.

Läs mer

Recair Booster Cooler. En ny generation av Cooler aggregat

Recair Booster Cooler. En ny generation av Cooler aggregat Recair Booster Cooler En ny generation av Cooler aggregat Vad är en Cooler? Ett värmeåtervinningsaggregat, som innehåller all kyl- och styrutrustning som behövs för kylning KONDENSBATTERIBATTERI FÖRÅNGNINGSBATTERI

Läs mer

LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT EU. Aggregat 6 (1 ) / ftx-stenqvist Rev B 2009/10/23. Storlek 53 Sida 1. Tilluftsflöde 6,80 m³/s Frånluftsflöde 7,80 m³/s

LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT EU. Aggregat 6 (1 ) / ftx-stenqvist Rev B 2009/10/23. Storlek 53 Sida 1. Tilluftsflöde 6,80 m³/s Frånluftsflöde 7,80 m³/s Storlek 53 Sida 1 Kund Stenqvist Kundens ref. Vår ref. Anton Svan Tilluftsflöde 6,80 m³/s Frånluftsflöde 7,80 m³/s Externt tryckfall 350 Pa Externt tryckfall 350 Pa Spänning 3 x 400, 50 Hz Vikt 4601 kg

Läs mer

Termostatisk cirkulationsventil med flera funktioner V3-75A MTCV

Termostatisk cirkulationsventil med flera funktioner V3-75A MTCV Termostatisk cirkulationsventil med flera funktioner V3-75A MTCV Introduktion Figur 1 Grundversion A Figur * Självverkande version med automatisk desinficeringsfunktion B * Termometern är ett tillbehör

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR PREFABENHET DANFOSS RED FRAME

INSTALLATIONS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR PREFABENHET DANFOSS RED FRAME INSTALLATIONS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR PREFABENHET DANFOSS RED FRAME Danfoss LPM Sp. z o. o. Danfoss District Heating AB Tuchom, ul.tęczowa 46 Marieholmsgatan 10C 82-209 Chwaszczyno, 415 02 Göteborg Poland

Läs mer

Luft-till-vatten splitsystem

Luft-till-vatten splitsystem Luft-till-vatten splitsystem systemarkitektur Luft-tiLL-vatten splitsystem Carrier presenterar Xp energy den innovativa värmelösningen för bostadsapplikationer luft-till-vatten splitsystem. vi konstruerade

Läs mer

Datablad Geo låg. 1. Köldmediemodul 2. Övrepanel 3. Frontpanel 4. Framledningvärme/kyla 5. Returledningvärme/kyla

Datablad Geo låg. 1. Köldmediemodul 2. Övrepanel 3. Frontpanel 4. Framledningvärme/kyla 5. Returledningvärme/kyla Datablad serien Datablad låg 3 10 7 6 5 4 8 2 9 1 700 1000 600 1. Köldmediemodul 2. Övrepanel 3. Frontpanel 4. Framledningvärme/kyla 5. Returledningvärme/kyla 6. Framledningbrine 7. Returledningbrine 8.

Läs mer

Kylmedelkylda Vätskekylaggregat TCHVZ

Kylmedelkylda Vätskekylaggregat TCHVZ Kylmedelkylda Vätskekylaggregat TCHVZ 2400-2560 Serie Z-Flow Kyl AMA PAK.5211 390-550 kw Aggregaten, optimerade för R134a, är avsedda för kylning av vatten eller brine i system för komfortkyla med köldbärare

Läs mer

Monterings- och installationsanvisning SUNPUR vakuumrör-solfångare

Monterings- och installationsanvisning SUNPUR vakuumrör-solfångare Monterings- och installationsanvisning SUNPUR vakuumrör-solfångare Northern Nature Energy 1 02/2009 Innehåll Allmänt om solvärmeanläggningar 3 Allmänna råd 6 Placering 7 Dimensionering 7 Montering på tak

Läs mer

ILTO Econo kan anslutas till vattenburet värmesystem Framledning Vattenflöde Luftflöde l/s l/h Effekt kw 100 Framledning Vattenflöde Luftflöde l/s

ILTO Econo kan anslutas till vattenburet värmesystem Framledning Vattenflöde Luftflöde l/s l/h Effekt kw 100 Framledning Vattenflöde Luftflöde l/s ILTO-VENTILATIONSAGGREGAT I UTVECKLINGENS CENTRUM ILTO H och H7 VENTILATION MED VÄRMEÅTERVINNING För villor, kontors-, affärs- och mötesutrymmen, daghem etc. Kan placeras i kalla utrymmen (eleftervärmemodellen)

Läs mer

ECL Comfort 100M Bruksanvisning och Installation

ECL Comfort 100M Bruksanvisning och Installation ECL Comfort 100M Bruksanvisning och Installation VI.7A.B.07 2002.02 ECL COMFORT ECL Comfort 100M Bruksanvisning och Installation VI.7A.B.07 2002.02 ECL COMFORT Innehållsförteckning Sida Instruktion Före

Läs mer

Manual för Polarheat värmepumpar

Manual för Polarheat värmepumpar Introduktion: Denna instruktion är tillämplig för värme/kyla luft/vatten värmepumpar. Pumpar med enkel kompressor eller dubbla kompressor. Denna instruktionsmanual består av moderkort, kontrollpanel och

Läs mer

PremiAir. PremiAir. Klimatdon

PremiAir. PremiAir. Klimatdon Klimatdon PremiAir FUNKTION PremiAir är en induktionsapparat/klimatdon för tilluft, kylning och värmning, för integrering i standard undertaksbärverk. Med primärluftsflödet som drivkraft induceras rumsluft

Läs mer

FRB. Passiv kylbaffel för frihängande montage

FRB. Passiv kylbaffel för frihängande montage Passiv kylbaffel för frihängande montage SNABBFAKTA FRB är en passiv kylbaffel för komfortkyla speciellt designad för synligt/nedpendlat montage i rummet. Hög effekt även vid stora temperaturdifferenser

Läs mer

Kompaktaggregat med integrerad styr. GEA COM4plus. En smart energieffektiv lösning. 1.600-25.000 m 3 /h. Air Treatment

Kompaktaggregat med integrerad styr. GEA COM4plus. En smart energieffektiv lösning. 1.600-25.000 m 3 /h. Air Treatment [ 15-300 kw ] Kompaktaggregat med integrerad styr GEA COM4plus En smart energieffektiv lösning 1.600-25.000 m 3 /h Air Treatment Snaval Snaval - storlekar och luftflöden Storlek 1 2 3 4 5 6 7 CL90 m 3

Läs mer

Tekniska krav och anvisningar. Rörsystem. Biobränslesystem 1 (10)

Tekniska krav och anvisningar. Rörsystem. Biobränslesystem 1 (10) Tekniska krav och anvisningar Rörsystem Biobränslesystem Dokumentet gäller för följande verksamheter: Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Äldreboende Dokumentet gäller

Läs mer

Serie COBALT PRO FC. 320 1300 kw. Allmän information Energieffektiv kylare med även inverterstyrda skruvkompressorer och rörvärmeväxlare

Serie COBALT PRO FC. 320 1300 kw. Allmän information Energieffektiv kylare med även inverterstyrda skruvkompressorer och rörvärmeväxlare Serie COBALT PRO FC 320 1300 kw Allmän information Energieffektiv kylare med även inverterstyrda skruvkompressorer och rörvärmeväxlare Konfigurationer HE: Högeffektiv enhet HEi: enhet med hybrida kompressorer

Läs mer

Kylbaffel IQ Star STELLA

Kylbaffel IQ Star STELLA Kylbaffel IQ Star STELLA Funktioner Sprinkler Högtalare FPC Högt luftflöde Styr- och Regler Belysning Energy Control Värme Kylbaffel IQ Star STELLA är en multiservicekylbaffel för ventilation, kyla och

Läs mer

Montering och installation av solfångare

Montering och installation av solfångare Montering och installation av solfångare 2007-07-01 Innehåll www.trebema.se 1. Allmänna monteringsråd... 2 2. Montering och uppsättning av solfångarna... 4 3. Driftsättning av solfångarna... 5 4. Service

Läs mer

Nyhet! EcoCooler. Helt nya möjligheter med luftburen kyla

Nyhet! EcoCooler. Helt nya möjligheter med luftburen kyla Nyhet! EcoCooler Helt nya möjligheter med luftburen kyla IV Produkt IV Produkt utvecklar, tillverkar och säljer miljö- och energieffektiva luftbehandlingsaggregat. Detta har vi gjort sedan 1969. Produktutveckling

Läs mer

Allmänt om varvtalsstyrning Driftstrategi Val av kompressor Val av elmotor Val av frekvensomformare - Bitzerkompressorer Oljeåterföring Kylsystemet -

Allmänt om varvtalsstyrning Driftstrategi Val av kompressor Val av elmotor Val av frekvensomformare - Bitzerkompressorer Oljeåterföring Kylsystemet - ! Allmänt om varvtalsstyrning Driftstrategi Val av kompressor Val av elmotor Val av frekvensomformare - Bitzerkompressorer Oljeåterföring Kylsystemet - Rördimensionering och rördragning Igångkörning Elschema

Läs mer

BRUKSANVISNING. SYR Safe-T

BRUKSANVISNING. SYR Safe-T BRUKSANVISNING SYR Safe-T 1 Innehållsförteckning 1. Tillämpningsområde 1 Tillämpningsområde 2 SYR Safe-T är ett effektiv anti-läckage system som följer internationella och rekommenderade standarder. Den

Läs mer

eq Temperaturzon och externa fläktar Styr- och reglerutrustning,montering och installation

eq Temperaturzon och externa fläktar Styr- och reglerutrustning,montering och installation och externa fläktar Styr- och reglerutrustning,montering och installation Snabbguide temperaturzon och externa fläktar 1. Identifiera givare, ställdon och tillbehör mot materiallista. 2. Anslut givare,

Läs mer

SFS SFS. Designad luftridå med smarta funktioner, för karuselldörrar. 3 Elvärme: 8 23 kw 2 Vattenburen värme WL. För karuselldörrar

SFS SFS. Designad luftridå med smarta funktioner, för karuselldörrar. 3 Elvärme: 8 23 kw 2 Vattenburen värme WL. För karuselldörrar SFS Designad luftridå med smarta funktioner, för karuselldörrar För karuselldörrar Vertikalt montage Höjd: 2,2 m 3 Elvärme: 8 23 kw 2 Vattenburen värme WL Användningsområden SFS är en luftridå med många

Läs mer

Väggkompakt är en prefabricerad fjärrvärmecentral

Väggkompakt är en prefabricerad fjärrvärmecentral Drift- och skötselinstruktion VK LPM Väggkompakt, prefabricerad fjärrvärmecentral VK Väggkompakt Utförande kan skilja sig från den här bilden. Innehåll Allmän beskrivning... 1 Varningstexter... 2 Installation...

Läs mer

FlowCon UniQ 15-20 mm

FlowCon UniQ 15-20 mm FlowCon marknadsförs i Sverige av TTM. www.ttmenergi.se 15-20 mm Dynamisk självbalanserande styrventil SPECIFIKATIONER Statiskt tryck: 2500 kpa/360 psi Omgivningstemperatur: +1 ºC till +50 ºC/+34 ºF till

Läs mer

Behovsreglerad Högre verkningsgrad Ingen frysrisk vid elavbrott Tar värme från uteluften ner till -25 C Ger stor mängd 65 C varmt tappvatten

Behovsreglerad Högre verkningsgrad Ingen frysrisk vid elavbrott Tar värme från uteluften ner till -25 C Ger stor mängd 65 C varmt tappvatten Behovsreglerad Högre verkningsgrad Ingen frysrisk vid elavbrott Tar värme från uteluften ner till -25 C Ger stor mängd 65 C varmt tappvatten Möjlighet att styras och övervakas över Internet Ett teknologiskt

Läs mer

MEGA Power MP10 MP70. Fläktkonvektor för höga effekter, 3-40 kw. 3-40kW MÅNGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN KAN KANALANSLUTAS 3-HASTIGHETSMOTOR

MEGA Power MP10 MP70. Fläktkonvektor för höga effekter, 3-40 kw. 3-40kW MÅNGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN KAN KANALANSLUTAS 3-HASTIGHETSMOTOR MEGA Power MP10 MP70 Fläktkonvektor för höga effekter, 3-40 kw 3-40kW MÅNGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN KAN KANALANSLUTAS 3-HASTIGHETSMOTOR INDUSTRIUTFÖRANDE KOMPAKT KRAFTIG KONSTRUKTION LÄTT ATT INSTALLERA ENKEL

Läs mer

Split- vs ventilationsaggregat

Split- vs ventilationsaggregat Split- vs ventilationsaggregat 2011-07-30 Gällande energibesparingspotential. 2 Innehåll Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Byggnaden:... 3 Fördelning:... 3 Kylaggregat:... 3 Fläkt:... 3 Verkningsgrad:...

Läs mer

DVCompact. Kompaktaggregat

DVCompact. Kompaktaggregat Kompaktaggregat Dokument översatt från engelska 2076241-SE 03-10-2011 A002 1 Driftsättningsanvisningar Allmänt Systemairs aggregat funktionstestas på fabrik innan leverans. Automatiken är fabriksinställd

Läs mer

Poolvärmepumpar för utomhus- och inomhuspooler. 6,8 135 kw

Poolvärmepumpar för utomhus- och inomhuspooler. 6,8 135 kw G ULLBERG & J ANSSON Poolvärmepumpar för utomhus- och inomhuspooler 6,8 135 kw Å R K O M P R E S S O R G A R A N T - 5 I Datablad vertikala poolvärmepumpar för utomhuspooler (6,8-26 kw) Storsäljare på

Läs mer

Beskrivning. Väggmonterad med hölje, utblås uppåt. Väggmonterad utan hölje, utblås uppåt. Takmonterad med hölje, utblås framåt.

Beskrivning. Väggmonterad med hölje, utblås uppåt. Väggmonterad utan hölje, utblås uppåt. Takmonterad med hölje, utblås framåt. Fancoil KL 1 Beskrivning Väggmonterad med hölje, utblås uppåt 7 Aggregatstrolekar med en luftmängd from.150-1077 m³/h 13,4 kw, kyleffekt tom. 6 kw Värme-/Kyleffekt för 2/4-Rörssystem vid: PVV 70/60 C;

Läs mer

Termostatisk cirkulationsventil med flera funktioner MTCV blyfri mässing

Termostatisk cirkulationsventil med flera funktioner MTCV blyfri mässing Termostatisk cirkulationsventil med flera funktioner MTCV blyfri mässing Inledning Figur 1 Grundversion A Figur * Självverkande version med automatisk desinficeringsfunktion B * Termometern är ett tillbehör

Läs mer

SES Fatvärmare. Postadress Box 102 40 434 23 Kungsbacka. Besöksadress Magasinsgatan 8C 434 37 Kungsbacka

SES Fatvärmare. Postadress Box 102 40 434 23 Kungsbacka. Besöksadress Magasinsgatan 8C 434 37 Kungsbacka SES Fatvärmare Till standard 200 l fat. Mobil, svep värmaren runt fatet Inga uppvärmda utrymmen. Lätt att hantera. Inga värmeytor, säker även vid känsliga material. Exakt temperaturreglering. SES MANTEL/200

Läs mer