Serie COBALT PRO FC kw. Allmän information Energieffektiv kylare med även inverterstyrda skruvkompressorer och rörvärmeväxlare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Serie COBALT PRO FC. 320 1300 kw. Allmän information Energieffektiv kylare med även inverterstyrda skruvkompressorer och rörvärmeväxlare"

Transkript

1 Serie COBALT PRO FC kw Allmän information Energieffektiv kylare med även inverterstyrda skruvkompressorer och rörvärmeväxlare Konfigurationer HE: Högeffektiv enhet HEi: enhet med hybrida kompressorer XEi: enhet med inverterstyrda kompressorer LN: Ljuddämpad enhet SLN: Extremt ljuddämpad enhet Konfigurationer freecooling Basic: TFT upp till -2,4 C (genomsnitt -5 C) Custom:TFT upp till +1,3 C (genomsnitt -1 C) Extra: TFT upp till +3,1 C (genomsnitt +2 C) Utmärkande egenskaper Speciell frikylningssektion Finns som inverterstyrd eller hybrid version Enhet i klass A Eurovent Eurovent certifierad chiller sektion Hybrid frikylning: Kapacitet att under vår och höst fungera med blandat frikylnings-/kylarläge Night Shift funktion Kylarsektionens tre effektivitetsnivåer kan kombineras med frikylningssektionens tre TFT-nivåer Funktion Multilogic/Multifree Inbyggd webbserver Kondenserande mikrokanalbatterier 1

2 INDEX Sommardrift Chiller mode 3 Blandad drift Mix mode 3 Vinterdrift Free cooling mode 3 TEKNISKA EGENSKAPER 4 BESKRIVNING AV TILLBEHÖR 8 TEKNISKA DATA - COBALT PRO FC BASIC 16 TEKNISKA DATA - COBALT PRO FC CUSTOM 18 TEKNISKA DATA - COBALT PRO FC EXTRA 20 TEKNISKA DATA - COBALT PRO SLN FC BASIC 22 TEKNISKA DATA - COBALT PRO SLN FC CUSTOM 24 TEKNISKA DATA - COBALT PRO SLN FC EXTRA 26 TEKNISKA DATA - COBALT PRO HE FC BASIC 28 TEKNISKA DATA - COBALT PRO HE FC CUSTOM 30 TEKNISKA DATA - COBALT PRO HE FC EXTRA 32 TEKNISKA DATA - COBALT PRO HEi FC BASIC 34 TEKNISKA DATA - COBALT PRO HEi FC CUSTOM 35 TEKNISKA DATA - COBALT PRO HEi FC EXTRA 36 TEKNISKA DATA - COBALT PRO XEi FC BASIC 37 TEKNISKA DATA - COBALT PRO XEi FC CUSTOM 38 TEKNISKA DATA - COBALT PRO XEi FC EXTRA 39 ELEKTRISK DATA - COBALT PRO FC BASIC 40 ELEKTRISK DATA - COBALT PRO FC CUSTOM 42 ELEKTRISK DATA - COBALT PRO FC EXTRA 44 ELEKTRISK DATA - COBALT PRO SLN FC BASIC 46 ELEKTRISK DATA - COBALT PRO SLN FC CUSTOM 48 ELEKTRISK DATA - COBALT PRO SLN FC EXTRA 50 ELEKTRISK DATA - COBALT PRO HE FC BASIC 52 ELEKTRISK DATA - COBALT PRO HE FC CUSTOM 54 ELEKTRISK DATA - COBALT PRO HE FC EXTRA 56 ELEKTRISK DATA - COBALT PRO HEi FC BASIC 58 ELEKTRISK DATA - COBALT PRO HEi FC CUSTOM 59 ELEKTRISK DATA - COBALT PRO HEi FC EXTRA 60 ELEKTRISK DATA - COBALT PRO XEi FC BASIC 61 ELEKTRISK DATA - COBALT PRO XEi FC CUSTOM 62 ELEKTRISK DATA - COBALT PRO XEi FC EXTRA 63 DRIFTSGRÄNSER - COBALT PRO FC 64 DRIFTSGRÄNSER - COBALT PRO FC HE-SLN 64 DRIFTSGRÄNSER - COBALT PRO FC HEi 65 DRIFTSGRÄNSER - COBALT PRO FC XEi 65 LJUDNIVÅER CHILLER SECTION - COBALT PRO 66 LJUDNIVÅER CHILLER SECTION - COBALT PRO LN 66 LJUDNIVÅER CHILLER SECTION - COBALT PRO HE 67 LJUDNIVÅER CHILLER SECTION - COBALT PRO HE LN 67 LJUDNIVÅER CHILLER SECTION - COBALT PRO SLN 68 LJUDNIVÅER CHILLER SECTION- COBALT PRO HEi 69 LJUDNIVÅER CHILLER SECTION- COBALT PRO HEi LN 69 LJUDNIVÅER CHILLER SECTION- COBALT PRO XEi 70 LJUDNIVÅER CHILLER SECTION- COBALT PRO XEi LN 70 LJUDNIVÅER FREECOOLING SECTION 71 LJUDNIVÅER FREECOOLING SECTION - SLN 71 MÅTTRITNINGAR 72 2

3 COBALT PRO FC Våra frikylningsenheter tillgodoser de ökade energibesparingsbehoven. De är framtagna för att minska driftskostnaderna hos kylaggregat som arbetar för att betjäna processapplikationer eller i IT-sammahang. Frikylningsenheternas styrka är naturligtvis styrenheten som gör att gratisresursen i form av uteluften kan utnyttjas maximalt. Därigenom minimeras den energi som används av kompressorerna. Styrenheten aktiverar nämligen kylarsektionen och frikylningssektionen utifrån temperatursondernas avkänningar av uteluften och referensvattnet. Frikylningsbatterierna är serieanslutna till kylkretsens förångare. En servostyrd 3-vägsventil medger förbikoppling av batterierna när deras prestanda är för låg p.g.a. en hög utetemperatur. När klimatförhållandena tillåter det kan frikylningsbatterierna kyla fluiden i sekundärkretsen med hjälp av uteluften vilket gör att kompressorerna används mindre. På detta sätt minskar effektförbrukningen av sektionen med mekanisk kylare när utetemperaturen sjunker tills endast frikylningssektionens fläktar används för att klara hela värmebelastningen. Sommardrift Chiller mode När utetemperaturen är högre än returtemperaturen på vatten-/glykolblandningen från anläggningen, alstras all kyleffekt av kompressorerna. Frikylningssektionen och motsvarande fläktar förblir deaktiverade. Enhetens drift motsvarar därmed den hos en vanlig ångkompressionskylare. Blandad drift Mix mode Frikylningen ingriper automatiskt när utetemperaturen är lägre än returtemperaturen på vatten-/glykolblandningen från anläggningen. Frikylningssystemet fungerar tillsammans med det mekaniska kylsystemet för att garanterat klara hela värmebelastningen. Blandningen kyls delvis ned i frikylningsbatterierna tack vare uteluften. Den kyleffekt som saknas alstras av kylarsektionen som arbetar med kapacitetssteg. Detta medför en omedelbar energibesparing som ökar i takt med att utetemperaturen minskar. Vinterdrift Free cooling mode Under en viss utetemperatur fungerar enheten endast i frikylningsläget. Kylningen av vatten-/glykolblandningen sker endast i batterierna med vatten, medan kylarsektionens kompressorer och fläktar förblir avstängda. Vid ännu lägre utetemperaturer stängs en del av frikylningsfläktarna av stegvis för att inte riskera att kyla vatten-/glykolblandningen för mycket. Vid tillägg av fläktar EC (tillbehör) till frikylningssektionen regleras luftflödet med steglös modulering utifrån referenstemperaturen. Därmed erhålls förutom en bättre reglering av användarställets fluidtemperatur dessutom en ökad energibesparing. 3

4 COBALT PRO FC TEKNISKA EGENSKAPER Luftkondenserad vattenkylare för frikylning med halvhermetiska skruvkompressorer, axialfläktar och rörförångare med torr expansion. STRUKTUR Moduluppbyggd med bärande ram. Tillverkad av förzinkad och polyesterpulverlackerad plåt (färg RAL 5017/7035) vid 180 C. Därmed garanteras hög motståndskraft mot väder och vind. Samtliga skruvar och muttrar av rostfritt stål. Vid modeller som är längre än 13,5 m konstrueras enheterna i två sektioner som levereras separat. I dessa fall är den ena sektionen kylarsektionen medan den andra består av frikylningssektionen. El- och vattenanslutningen av de två sektionerna ska utföras på installationsplatsen (åligger kunden). KOMPRESSORER Basversion HE och SLN Enheterna i basversionen HE och SLN har halvhermetiska skruvkompressorer med steglös kapacitetsreglering av effekten från 25 till 100 %. Därmed maximeras enhetens energiprestanda vid samtliga driftsförhållanden. Kapacitetsregleringen av hela enheten är alltid steglös från min. kapacitetssteg upp till 100 % beroende på antalet kompressorer. Smörjningen av kompressorerna garanteras tack vare tryckskillnaden mellan tryck- respektive sugsidan. Samtliga kompressorer är utrustade med backventil i utloppet, nätfilter av metall i insuget och elektroniskt skydd med temperatursensorer direkt i lindningarna och på tryckledningen. Starten och stoppet av aggregatet sker med ett forcerat kapacitetssteg på 25 % för varje kompressor. Starten är av typen stjärna-triangel. Samtliga kompressorer är standardutrustade med värmeelement för höljet och utloppskran. Version HEi Enheterna i version HEi använder en halvhermetisk växelströmsinverterstyrd skruvkompressor där invertern är helt inbyggd i kompressorn. Förutom att styra kapacitetsregleringen (från ca 20 % upp till 100 %) styr elektroniken även samtliga säkerhetsanordningar vilket garanterar att kompressorn alltid arbetar inom sina driftsgränser och därmed upprätthåller sin funktion och tillförlitlighet. Varje kompressor är utrustad med en automatisk kontroll av kompressionsförhållandet och en optoelektronisk kontroll av oljenivån. Enhetens övriga kompressorer är halvhermetiska skruvkompressorer med kapacitetssteg. Kapacitetsregleringen av hela enheten är alltid steglös från min. kapacitetssteg upp till 100 % beroende på antalet kompressorer. Smörjningen av kompressorerna garanteras tack vare tryckskillnaden mellan tryck- respektive sugsidan. Samtliga kompressorer är utrustade med backventil i utloppet, nätfilter av metall i insuget och elektroniskt skydd med temperatursensorer direkt i lindningarna och på tryckledningen. Starten av de inverterstyrda kompressorerna är av typen Direct On Line med en accelerationsramp som styrs av invertern. Därmed erhålls lägre startströmmar för kompressorn än 5 A. Starten av kompressorn i steg är av typen stjärna-triangel. Samtliga kompressorer är standardutrustade med värmeelement för höljet och utloppskran. Version XEi Enheterna i version XEi använder samtliga halvhermetiska växelströmsinverterstyrda skruvkompressorer där invertern är helt inbyggd i kompressorn. Förutom att styra kapacitetsregleringen (från ca 20 % upp till 100 %) styr elektroniken även samtliga säkerhetsanordningar vilket garanterar att kompressorn alltid arbetar inom sina driftsgränser och därmed upprätthåller sin funktion och tillförlitlighet. Varje kompressor är utrustad med en automatisk kontroll av kompressionsförhållandet och en optoelektronisk kontroll av oljenivån. Kapacitetsregleringen av hela enheten är alltid steglös från min. kapacitetssteg upp till 100 % beroende på antalet kompressorer. Smörjningen av kompressorerna garanteras tack vare tryckskillnaden mellan tryck- respektive sugsidan. Samtliga kompressorer är utrustade med backventil i utloppet, nätfilter av metall i insuget och elektroniskt skydd med temperatursensorer direkt i lindningarna och på tryckledningen. Starten av de inverterstyrda kompressorerna är av typen Direct On Line med en accelerationsramp som styrs av invertern. Därmed erhålls lägre startströmmar för kompressorn än 5 A. Användningen av en inverterstyrd enhet sparar inte bara energi tack vare den större effektiviteten utan har även fördelar ur installationshänseende: För dessa enheter är cosφ alltid större än 0,95 vilket gör att externa faskorrigeringssystem inte behövs. Enhetens max. startström är alltid lägre än enhetens max. strömförbrukning (beräknad vid det sämsta driftsförhållandet) vilket minskar kraven på elkablarna och ledningsskydden. Samtliga kompressorer är standardutrustade med värmeelement för höljet och utloppskran. VÄRMEVÄXLARE PÅ KÄLLSIDA Värmeväxlarna har mikrokanalbatterier av aluminium. Tack vare den kontinuerliga forskningen inom metallegeringar och sofistikerade produktionstekniker tillverkas mikrokanalbatterierna av specifika metallegeringar för rören och flänsarna. Därmed minskas den galvaniska korrosionen anmärkningsvärt vilket skyddar köldmedierören. Rör och flänsar beläggs med SilFLUX (eller liknande) eller förzinkas för att öka motståndet mot rostangrep ytterligare. Om enheten måste installeras i miljöer med speciellt aggressiv atmosfär finns mantlade mikrokanalbatterier (tillval). Detta tillval rekommenderas starkt för tillämpningar i kust- eller industriområden. 4

5 Användning av mikrokanalbatterier istället för traditionella koppar-/aluminiumbatterier gör att enhetens sammanlagda vikt blir ca 10 % lägre och minskar mängden köldmedium med minst 30 %. Batteriernas placering i V-form gör enheten mycket liten och behändig. Samtidigt garanteras en ökad luftinsugningsyta vilket lämnar stor plats åt utplaceringen av kyl- och vattenkretsens delar. Det rekommenderas att följa anvisningarna i bruks-, installations- och underhållsanvisningen för rengöringen av batterierna. Därmed skyddas värmeväxlarna mot rostangrepp och garanteras enhetens optimala funktion. Vid installationer mindre än en kilometer från kusten rekommenderas det starkt att använda koppar-/ aluminiumbatterier med rostskyddsbehandling som finns tillgängliga som tillbehör. Frikylningsbatterierna är alltid koppar-/aluminiumbatterier med hög verkningsgrad och utrustade med avluftningsventiler. Det finns frikylningsbatterier med rostskyddsbehandling (tillval). FLÄKTAR Fläktarna är axialfläktar som är direktanslutna till en 6-polig trefaselmotor med inbyggt överhettningsskydd Klixon och skyddsklass IP 54. Fläkten omfattar en kanal som är utformad för att optimera verkningsgraden och sänka ljudemissionen samt ett skyddsgaller. Kylarsektionens fläktar styrs som standard med varvtalsregulator i förhållande till kondenseringstrycket. Frikylningssektionens fläktar styrs som standard med en stegvis reglering i förhållande till vattentemperaturen i utloppet. De finns fläktar EC (tillbehör) för båda sektionerna. I detta fall används alltid styrning genom modulering av fläkthastigheten. VÄRMEVÄXLARE PÅ ANVÄNDARSIDA Rörvärmeväxlare med torr expansion. Dimensionerad för att maximera enhetens effektivitet. De utvändiga måtten och mängden köldmedium hålls nere. Värmeväxlaren består av en stålmantel som är isolerad med en mantel av skummaterial med slutna celler medan rören är gjorda av koppar. På värmeväxlarens vattenanslutningar finns dessutom tryckuttag för differentialtryckvakten och urgröpningar för temperatursonderna. KYLKRETS Varje kylkrets på basenheten består av följande delar: utloppskran för varje kompressor avstängningskran på vätskeledning påfyllningsuttag inspektionsfönster för vätska torkfilter med utbytbar patron i ett stycke elektronisk expansionsventil. tryckgivare för läsning, från styrenheten, av hög- och lågtrycksvärden samt respektive förångnings- och kondenseringstemperatur högtrycksvakter och säkerhetsventiler. Kretsens och värmeväxlarens rörledningar är isolerade med skumplast med slutna celler som är motståndskraftig mot UV-strålning. Den elektroniska expansionsventilen gör i jämförelse med den mekaniska termostatventilen att aggregatet stabiliserar sig fortare och förbättrar regleringen av överhettningen vilket maximerar användningen av förångaren vid samtliga belastningsförhållanden. Dessutom fungerar den även som avstängningsventil på vätskeledningen och stänger sig under stoppet av kompressorn vilket förhindrar farliga migreringar av köldmedium. VATTENKRETS Varje enhet omfattar en vattenkrets bestående av: expansionskärl kran för tömning av vatten och avluftning säkerhetsventil servostyrd 3-vägsventil som öppnar och stänger glykolvattnets flöde till frikylningsbatterierna utifrån signalen från styrenheten. ELPANEL Elpanelen består av en låda av förzinkad och lackerad plåt med forcerad ventilation och skyddsklass IP 54. Basenhetens elpanel består av följande delar: Huvudströmbrytare Skyddssäkringar för kompressorer, fläktar och hjälpkretsar Fjärrbrytare för kompressorer Fjärrbrytare för fläktar Fasvakt Rena kontakter för generellt larm Enkla rena driftskontakter Utetemperatursond Mikroprocessorstyrning med display som är tillgänglig utifrån Samtliga elkablar inuti elpanelen är numrerade och kopplingsplinten för kundens anslutningar är blå så att de omedelbart går att identifiera inuti elpanelen. Enheter som är längre än 13,5 m konstrueras i två sektioner (en kylarsektion och en frikylningssektion) som levereras separat. Frikylningssektionen har i detta fall ytterligare en elpanel som tar ström från kylarens elpanel inuti vilken det finns en säkringssats som skyddar ledningen. Elanslutningen och kabeldragningen mellan de två elpanelerna åligger kunden. STYRENHET Mikroprocessorstyrningen medger följande funktioner: Reglering av vattentemperaturen med kontroll av vattnet i utloppet Frostskydd Tidsinställning av kompressorer Automatisk rotation av kompressorernas startsekvens Visning av larm Styrning av kapacitetsregleringen av kompressorerna vid 5

6 starten, avstängningen och positioneringen av belastningen Styrning av kapacitetsregleringen av kompressorerna i händelse av drift utanför gränserna Registrering av historiken för huvudvariablerna Registrering av larmhistoriken Seriell port RS485 med ModBus-protokoll Seriell port Ethernet med ModBus-protokoll och inbyggd webbserver Digital ingång för fjärrstyrd påslagning/avstängning - ON/ OFF Digital ingång för val av dubbelt börvärde Styrenheten är utrustad med en grafisk display för visning av följande information: Vattentemperatur i inlopp och utlopp Inställd temperatur och inställda differentialer Larmbeskrivning Timräknare för driftstimmar antal starter av enhet, kompressorer och pumpar (om sådana finns) Värden för högt och lågt tryck samt respektive kondenserings- och förångningstemperatur Utetemperatur Överhettning i insug till kompressorer För ytterligare detaljer om tillgängliga funktioner och visad information, se specifik dokumentation om styrenheten. De seriella anslutningar som finns i standardutförandet är som standard endast aktiverade för läsning från BMS. Aktivering av skrivning från BMS ska beställas vid ordertillfället. STYRENHETER OCH SKYDD Samtliga enheter är utrustade med följande styrenheter och skydd: Dubbel tryckvakt för högt tryck med manuell återställning för varje kompressor. Högtrycksskydd med automatisk återställning och begränsade ingrepp som styrs från styrenheten med specifik tryckgivare. Lågtrycksskydd med automatisk återställning och begränsade ingrepp som styrs från styrenheten med specifik tryckgivare. Säkerhetsventil för högt tryck. Driftssond i värmeväxlarens utlopp på användarsidan som även fungerar som frostskyddsgivare. Överhettningsskydd för kompressorer och fläktar. Differentialtryckvakt för vatten installerad på fabriken. PROVKÖRNING Samtliga enheter provkörs på fabriken och levereras påfyllda med olja och köldmedium. VERSIONER Utöver basversionen COBALT PRO FC finns olika versioner som skiljer sig åt avseende effektivitetsnivå och buller. COBALT PRO HE FC Enheten i version HE använder större kondenserande batterier för att öka förhållandet mellan värmeväxlingsytorna och kompressorernas potential. Därmed kan samtliga modeller nå Klass A Eurovent avseende EER och följaktligen även höga ESEER-värden. COBALT PRO SLN FC Enheten i version SLN använder ett ljudisolerat kompressorutrymme (se beskrivning av tillvalet /LN) för större kondenserande batterier jämfört med enheten med standardeffektivitet samt fläktar med varvtalsregulator och reducerat luftflöde. Minskningen av fläkthastigheten är sådan att luftflödet och bullernivån vid nominella driftsförhållanden är lägre än de för enheten i basversionen. Varvtalsregulatorn medger oavsett att fläktarna roterar med max. hastighet när utetemperaturen är mycket hög respektive låg vilket garanterar samma driftsgränser som för COBALT PRO HE. COBALT PRO HEi FC Enheten i version HEi använder en inverterstyrd kompressor tillsammans med en eller flera kompressorer med kapacitetssteg. Styrenheten kan styra en blandning av dessa kompressorer och garanterar en steglös styrning av kapacitetssteget från min. steg upp till 100 % av effekten. Enheten i version HEi har hög verkningsgrad med ESEER-nivåer över 4,60. Anslutningen till denna version av fläktar EC (tillbehör) gör att enhetens effektivitetsnivå förbättras ytterligare. COBALT PRO XEi FC Enheten i version XEi använder endast inverterstyrda kompressorer. Styrenheten styr kompressorernas kapacitetssteg så att max. effektivitet för enheten garanteras vid samtliga belastningsförhållanden och når ESEER-nivåer som i kombination med fläktarna EC (tillbehör) överstiger 5,00. TILLVAL /BASIC, /CUSTOM, /EXTRA Genom att utnyttja frikylningssektionens moduluppbyggda struktur kan varje aggregatsmodell ha tre olika utföranden: Versionen BASIC är den mest kompakta lösningen. Versionen CUSTOM är den bästa kompromissen mellan enhetens kompakta format och frikylningseffekten. Versionen EXTRA är det utförande som har högst TFT-nivå (Total Freecooling Temperature). De tre utförandena har samma funktion men frikylningenseffekten (TFT-nivå) och aggregatets mått skiljer sig naturligtvis åt. Vid enheter som totalt är längre än 13,5 m levereras kylarsektionen och frikylningssektionen separat. Vatten- och elanslutningarna mellan de två delarna ska utföras av kunden på installationsplatsen. /DC: enhet med återvinningskondensor I utförandet med en enhet med endast kylare omfattar enheterna /DC dessutom följande delar: en kondensor för 100 % återvinning av kondenseringsvärmen på varje kylkrets. Värmeväxlaren är en rör- eller plattvärmeväxlare beroende på aggregatsmodellen. temperatursond i inloppet till varje värmeväxlare på återvinningssidan 6

7 köldmedietank för varje kylkrets med system för tömning av köldmediet från det kondenserande batteriet ren kontakt i elpanelen för aktivering av återvinningen. När anläggningen efterfrågar det, styr styrenheten automatiskt aktiveringen av återvinningen genom att stänga en därtill avsedd kontakt. Styrningen av återvinningen utförs genom en kontroll av returvattentemperaturen. Styrenheten styr även automatiskt säkerhetsdeaktiveringen av återvinningen om kondenseringstrycket blir för högt och övergår till att använda de kondenserande batterierna. Återvinningen av kondenseringsenergin är endast möjlig om enheten använder kompressorerna för att uppfylla kylbehovet. Effekten till återvinningskondensorn beror på kylarsektionens kapacitetssteg. andra. Omkopplingen mellan pumparna är automatisk och utförs tidsstyrt (för att dela upp driftstimmarna mellan pumparna) eller i händelse av driftsstörning. Vattenmodulerna med tank omfattar dessutom följande delar: en slussventil i inloppet till pumpen eller kollektorn på sugsidan en tank med tömningskran och avluftningsventil Se tabellen över konfigurationer som inte är möjliga för att kontrollera de specifika utförandenas tillgänglighet. /DS: enhet med överhettningskylare I utförandet med en enhet med endast kylare omfattar dessutom enheterna /DS (för varje kylkrets) en värmeväxlare för återvinning av upp till 20 % beroende på storleken, versionen och driftsförhållandena) som är serieansluten till det kondenserande batteriet. Värmeväxlaren är en plattvärmeväxlare med lödda plattor. Det rekommenderas att lägga till fläktvarvtalsregulatorn eller fläktarna EC för att maximera användningen av tillbehöret och optimera aggregatets drift. Återvinningen av kondenseringsenergin är endast möjlig om enheten använder kompressorerna för att uppfylla kylbehovet. Effekten till återvinningskondensorn beror på kylarsektionens kapacitetssteg. /LN: ljuddämpad enhet Enheten med tillvalet /LN innebär att samtliga kompressorer placeras inuti ett helt ljudisolerat utrymme med ljudisolerande material med ljuddämpande material emellan. Enhet med vattenmodul Samtliga enheter kan utrustas med vattenmodul i olika konfigurationer: /1P: vattenmodul med en pump /2P: vattenmodul med två pumpar /1PS: vattenmodul med en pump och lagringstank /2PS: vattenmodul med två pumpar och lagringstank Samtliga ovanstående modeller har pumpar med standarduppfordringshöjd. Dessutom finns modulerna /1PM, /2PM, /1PMS och /2PMS med pumpar med ökad nyttig uppfordringshöjd. Vattenmodulerna med en pump omfattar följande delar: en pump en slussventil i pumpens utlopp ett expansionskärl Vattenmodulerna med två pumpar omfattar följande delar: två pumpar en backventil i utloppet för varje pump en slussventil på kollektorns utlopp på trycksidan ett expansionskärl I versionen med två pumpar är den ena alltid reserv åt den 7

8 BESKRIVNING AV TILLBEHÖR CODE Tillbehör Funktion och fördelar MAFR RIC RUBA DVS VS BC BK RPR RPP VEC VEM Manometrar Köldmedietank. Inloppskranar för kompressorer Dubbel säkerhetsventil Magnetventil på vätskeledning Kapacitivt buffertbatteri för elektronisk termostatventil Brine-Kit Sensor för köldmedieläckage Sensor för köldmedieläckage med automatisk pumpavstängning Fläktar EC Fläktar EC med ökad prestanda KYLKRETSTILLBEHÖR Driftstrycken för varje krets i enheten kan visas på styrenheten i därtill avsedda skärmbilder. Dessutom kan aggregatet utrustas med manometrar (två per krets) som installeras väl synligt. Dessa medger avläsning i realtid av kylgasens driftstryck på lågtryckssidan och på högtryckssidan i varje kylkrets. Med hjälp av detta tillbehör garanteras alltid en korrekt matning av expansionsventilen även i samband med kraftiga variationer i utetemperatur. Detta tillbehör är standard på enheterna DC. Kranarna som är placerade på kompressorernas inlopp gör att kompressorn kan isoleras från resten av kylkretsen vilket gör underhållsmomenten snabbare och mindre invasiva. Utloppskranen för kompressorn är standard på samtliga kompressorer. Detta tillbehör innebär att det istället för varje enskild säkerhetsventil per krets monteras en dublett med två säkerhetsventiler och en fördelningsventil som väljer vilken ventil som ska vara i funktion. Därmed kan säkerhetsventilerna bytas ut utan att aggregatet behöver tömmas eller stängas av. Detta tillbehör förhindrar migreringar av köldmedium som kan skada kompressorn vid starten. Vid stoppet av kompressorerna stänger alltid styrenheten den elektroniska termostatventilen för att undvika farliga migreringar av köldmedium. Närvaron av buffertbatteriet säkerställer att den elektroniska ventilen förblir stängd även vid strömavbrott. Detta tillbehör använder inte ett vanligt batteri som energiackumulator utan en kondensator. Därmed påverkas det inte av batteriminnet hos vanliga batterier och är underhållsfritt. Detta tillbehör måste användas när enheten ska producera vatten med lägre temperatur än +3 C (om enheten är utrustad med dubbelt börvärde eller variabelt börvärde används det lägre börvärdet). Tillbehöret består av en ökad isolering samt av en lämplig dimensionering och inställning av vissa delar. Detta tillbehör kräver styrning av kondenseringen med varvtalsregulator eller fläktar EC. Detta tillbehör har en sensor för köldmedieläckage som är placerad inuti varje kompressorutrymme. Avkänningen av ett köldmedieläckage tillkännages av styrenheten med ett specifikt larm och visning av en specifik symbol på styrenhetens display. Detta larm stoppar inte enheten. Tillbehöret kan endast användas för enheter i utförandet LN eller SLN. Detta tillbehör har en sensor för köldmedieläckage som är placerad inuti varje kompressorutrymme. Avkänningen av ett köldmedieläckage tillkännages av styrenheten med ett specifikt larm och visning av en specifik symbol på styrenhetens display. Dessutom startar larmet aggregatets stopprocedur med pumpavstängning för samtliga kretsar i enheten. Allt köldmedium stängs in i batterierna. Tillbehöret omfattar det kapacitiva buffertbatteriet. Tillbehöret kan endast användas för enheter i utförandet LN eller SLN. FLÄKTTILLBEHÖR Detta tillbehör innebär att det för fläktsektionen används utökade fläktar EC med borstlös motor med elektronisk omkoppling. Därmed garanteras samma höga verkningsgrad vid samtliga driftsförhållanden och en energibesparing på 15 % av varje fläkt som går för fullt. Mikroprocessorn kan dessutom styra kondenseringen/förångningen med hjälp av en analog signal (0-10 V) som sänds till varje fläkt. Detta sker genom kontinuerlig reglering av luftflödet i förhållande till utetemperaturen. Därigenom sänks även elförbrukningen och ljudemissionerna. Detta tillbehör innebär att det för fläktsektionen används fläktar EC med borstlös motor med elektronisk omkoppling. De garanterar samma höga verkningsgrad vid samtliga driftsförhållanden. Mikroprocessorn styr kondenseringen/förångningen med hjälp av en analog signal (0-10 V) som sänds till varje fläkt. Detta sker genom kontinuerlig reglering av luftflödet i förhållande till utetemperaturen. Därigenom sänks även elförbrukningen och ljudemissionerna. Fläktarna EC med ökad prestanda ger en resterande nyttig uppfordringshöjd på ca 70 Pa för standardenheterna och ca 100 Pa för enheterna SLN. 8

9 CODE Tillbehör Funktion och fördelar RECP Tryckåtervinningsaggregat Normalt har luften som leds bort från fläkten en hög hastighet som omvandlas till rörelseenergi som skingras i miljön. Tryckåtervinningsaggregatet är ett passivt element som är placerat på bortledningskanalen för varje enskild fläkt. Det är konstruerat för att medge en bättre omvandling av rörelseenergin till statiskt tryck. Denna omvandling medför i sin tur att fläkten alstrar ett högre tryck. I praktiken ökar detta effektiviteten anmärkningsvärt vilket innebär att fläkthastigheten kan minskas och därmed ljudemissionerna (med samma tryckdifferential) samtidigt som en ökad nyttig uppfordringshöjd på ca 50 Pa (med samma fläkthastighet) erhålls för fläktsektionen. Det är nödvändigt att lägga till varvtalsregulatorn eller fläktarna EC för att optimera tillbehörets prestanda. I det senare fallet läggs den större effektiviteten hos fläktarna EC ihop med den förbättrade prestandan som alstras av tryckåtervinningsaggregatet. Tillbehöret levereras separat från enheten på en eller flera pallar och ska alltid monteras (åligger kunden) före den första starten av aggregatet. 9

10 CODE Tillbehör Funktion och fördelar IVPO IPU Ljudisolerat pumputrymme Inverter för användarpump... VATTENKRETSTILLBEHÖR Tillbehöret innebär att motorn och pumphjulet placeras inuti ett helt ljudisolerat utrymme med ljudisolerande material med ljuddämpande material emellan. Detta tillbehör innebär leverans av följande delar: inverter för styrning av vattenmodulens pumpar modulerande, motordriven bypass-ventil (medföljer) tryckgivare styrenhet (utrustad med display) för styrning av invertern och bypass-ventilen Detta tillbehör kan erbjudas istället för det traditionella schemat med en pump med fast flöde till primärkretsen (P1) och variabelt flöde till sekundärkretsen (P2). P 1 Circuit braker P 2 Notera i detta schema att det används ett vattenfrånkopplingsrör (kretsbrytare) mellan primär- respektive sekundärkretsen som är dimension-erat för 100 % av flödet. Om användarställena endast efterfrågar en procentandel av nominell effekt, återcirkuleras det överflödiga flödet av frånkopplingsröret med påföljande förlust av pumpningsenergi. I lösningen med tillbehöret Inverter för användarpump finns istället en enda pumpningsgrupp med variabelt flöde (P1) som redan är inbyggd i kylaren och matar både primär- och sekundärkretsen. Istället för ett enkelt frånkopplingsrör monteras en bypass-ventil (VBP) som garanterar att min. vattenflöde till förångaren upprätthålls även när efterfrågan från användarställena är långt under den nominella efterfrågan. Detta system gör även att frånkopplingsröret och bypass-ventilen kan dimensioneras för ett mycket lägre vattenflöde än det nominella. Därmed erhålls en tydlig minskning av energiförlusterna p.g.a. vattencirkulationen. Fördelarna med detta tillbehör är följande: Montering av ett enda pumppar i anläggningen med minskade investerings- och pumpningskostnader som följd. Minskning av de utvändiga mått som krävs inuti byggnadens teknikutrymme. En förenkling av vattenkretsen. Större energieffektivitet vid pumpningen. Om enhetens ESEER-nivå dessutom bedöms genom att kompressorernas och fläktarnas förbrukning räknas in utöver den inbyggda pumpens förbrukning går det att notera en gradvis ökning av effektiviteten i takt med att systemets kapacitetssteg ökar. Detta medför en ökning av ESEER med upp till 11 %. Se följande schema för en tydligare beskrivning av tillbehörets funktion: Δp 1 Δp 2 V BP P 1 V FW Hela systemet styrs av en därtill avsedd styrenhet (utrustad med display) som med hjälp av tryckgivare känner av tryckförlusterna hos förångaren ( p1) och tryckförlusterna på anläggningssidan ( p2). När samtliga användarställen är i funktion arbetar enhetens pump vid nominellt flöde. Minskningen av anläggningens värmebelastning medför att användarställenas avstängningsventiler stängs. Därmed ökar tryckförlusterna på anläggningssidan p.g.a. ökningen av flödet i de ledningar som fortfarande är öppna. Styrenheten känner av variationen av p2, bedömer vattentemperaturen i värmeväxlarens utlopp (ändrad till följd av minskningen av belastningen) och startar en hastighetskorrigering för pumpen P1 så att tryckförlusterna åter antar nominella förhållanden. 10

11 CODE Tillbehör Funktion och fördelar Styrenheten fortsätter att ta hänsyn till vattentemperaturen i utloppet och variationen av p1 och kontrollerar att värmeväxlaren alltid erhåller det min. flöde som erfordras för en korrekt värmeväxling. Om det efterfrågade flödet av anläggningen är för lågt för att erhålla korrekt flöde till värmeväxlaren, modulerar styrenheten bypass-ventilen VBP tills korrekta driftsförhållanden återställs både för anläggningen och värmeväxlaren. För att garantera korrekt drift för detta system vid samtliga förhållanden är det nödvändigt att bedöma vattenvolymerna i anläggningen och deras position. När de flesta av anläggningens avstängningsventiler är stängda och värmebelastningen därför nästan är noll kan det uppstå förhållanden som utlöser frostskyddslarmet trots att aggregatet arbetar vid förhållanden med max. kapacitetsreglering. För att undvika detta problem erfordras ett min. värmeinnehåll i sträckan mellan enhetens värmeväxlare och bypass-ventilen (i figuren representerat av tanken VFW). Den efterfrågade volymen kan beräknas med följande formel: Där V FW är volymen för min. värmeinnehåll uttryckt i l P 0 är aggregatets totala kyleffekt uttryckt i kw s min är min. kapacitetssteg uttryckt i % k är en koefficient som motsvarar 14,3 L/kW. Vid beräkningen av min. värmeinnehåll kan vatteninnehållet i värmeväxlaren, i vattenmodulens lagringstank (om sådan finns) och i rören mellan bypass-ventilen och värmeväxlaren vara till hjälp. Om tillbehöret används i kombination med en enhet med endast kyla som ansluts till en anläggning där det används en etylenglykolblandning kan min. värmeinnehåll minskas enligt följande tabell: Koncentration av glykol 0-10 % % % Antal kompressorer 1 0 % -56 % -77 % 2 0 % -58 % -82 % 3 0 % -60 % -84 % 4 0 % -62 % -86 % RA V3M VSIW Frostskydds-värmeelement för /DS eller /DC... Modulerande 3-vägsventil Säkerhetsventil på vattensida Min. värmeinnehåll medger korrekt drift av enheten även i värmepumpsläget men i detta fall medger närvaron av glykol inte en minskning av volymen. Det är alltid nödvändigt att garantera att det finns en min. vattenvolym i anläggningen för att garantera enhetens korrekta drift och undvika överdrivna temperaturvariationer. Se bruks-, installations- och underhållsanvisningen. Min. värmeinnehåll utgör en del, men medan V_FW måste vara belägen som i figuren kan resterande min. volym fördelas i anläggningen. Det rekommenderas starkt att använda en 3-vägsventil på de användarställen som är längst bort från aggregatet och en slussventil för inställning som ansluter änden på anläggningens huvudledningar. Därmed garanteras min. vattenflöde till anläggningen vid samtliga förhållanden. Systemet ställs in på fabriken för att fungera i en anläggning som vid nominella förhållanden måste arbeta med en vattentemperaturskillnad på 5 C. Kontakta försäljningsavdelningen för andra värden. Om detta tillbehör finns begränsas även min. vattentemperatur i utloppet. I kylarfunktion är min. inställning 7 C. Det är värmeelement i värmeväxlaren på återvinningssidan för att förhindra att hydrauldelarna blir skadade p.g.a. att det bildas is under aggregatets driftsuppehåll. När enheten arbetar uteslutande i frikylningsläget utförs styrningen av vattentemperaturen i utloppet genom en stegvis styrning av fläktarna. Vid ännu lägre utetemperaturer eller mycket reducerad belastning ska enheten utrustas med en modulerande 3-vägsventil (tillbehör) så att styrenheten kan utföra en noggrannare reglering av vattentemperaturen i utloppet. När fläktsektionen har stoppats helt modulerar styrenheten 3-vägsventilens position så att vattenflödet på batterierna minskar och frikylningseffekten därmed reduceras i förhållande till det som efterfrågas av anläggningen. Tillbehöret innebär att en säkerhetsventil monteras i enhetens vattenkrets. Ventilen öppnas när inställningstrycket nås och förhindrar genom tömning (bortledningen åligger kunden) att anläggningens tryck når farliga gränser för anläggningens delar. Ventilerna är utrustade med positiv tätning, d.v.s. prestandan garanteras även om membranet blir skadat eller går sönder. FLUS Flödesvakt (istället för differentialtryckvakt för vatten) Alternativt till differentialtryckvakten (flödessensor (standard)) går det att beställa flödesvakten med skovel (tillbehör). Den känner av om det saknas vattenflöde till användarställets värmeväxlare och skickar en signal till enhetens styrenhet som stoppar kompressorerna för att förhindra skador på värmeväxlarna. Flödesvakten medföljer (installationen åligger kunden) och ersätter vattendifferentialtryckvakten (standard). 11

12 CODE Tillbehör Funktion och fördelar PBA GLO FM2 FM6 FM0 LIID LIRA BACnet-protokoll på IP (Ethernet) Gateway Lon Funktion Multilogic för enhet Master för styrning av upp till två enheter Slave Funktion Multilogic för enhet Master för styrning av upp till sex enheter Slave Funktion Multilogic för enhet Slave Begräsning av strömförbrukningen från den digitala ingången Begränsning av strömförbrukningen med avkänning av förbrukningen RIF Faskorrigering cosφ 0,9 SETD SETV CSP Dubbelt börvärde från den digitala ingången Variabelt börvärde med fjärrsignal (0-1 V, 0-10 V, 4-20 ma) Börvärdeskompensation i förhållande till utetemperaturen. ELEKTRISKA TILLBEHÖR Styrenheten ställs in för användning av BACnet-protokoll (istället för Modbus) på port Ethernet. Som standard innebär programmeringen en skrivskyddad åtkomst till enhetens styrenhet. Aktiveringen av åtkomsten med/utan läs-/skrivskydd beställs vid ordertillfället. Tillbehöret innebär installation av en gateway RS485/Lon inuti elpanelen. Som standard innebär programmeringen en skrivskyddad åtkomst till enhetens styrenhet. Aktiveringen av åtkomsten med/utan läs-/skrivskydd beställs vid ordertillfället. Tillbehöret innebär programmering av enheten som Master för ett system av nätverksanslutna aggregat Multilogic (för ytterligare detaljer, se styrenhetens bruksanvisning). Inuti enhetens elpanel installeras dessutom en nätverksgateway med fyra portar för anslutning av enheten till ett externt LAN och styrning av upp till två enheter Slave. Tillbehöret innebär programmering av enheten som Master för ett system av nätverksanslutna aggregat Multilogic (för ytterligare detaljer, se styrenhetens bruksanvisning). Inuti enhetens elpanel installeras dessutom en nätverksgateway med åtta portar för anslutning av enheten till ett externt LAN och styrning av upp till sex enheter Slave. Tillbehöret innebär programmering av enheten som Slave för ett system av nätverksanslutna aggregat Multilogic (för ytterligare detaljer, se styrenhetens bruksanvisning). När detta tillbehör beställs förbereds en digital ingång i kopplingsplinten för att aktivera den forcerade kapacitetsregleringen av enheten vid en förinställd och fast nivå. Detta tillbehör är användbart när det är nödvändigt att tvångsstyrt begränsa enhetens effektförbrukning endast till speciella förhållanden. På enheter som är utrustade med detta tillbehör går det att ställa in en max. strömförbrukning för aggregatet direkt i styrenheten. Styrenheten kontrollerar omedelbart förbrukningarna med hjälp av en strömtransformator och tillämpar vid behov en dynamisk, forcerad kapacitetsreglering som alltid upprätthåller strömförbrukningen under den inställda gränsen. Tillbehöret innebär att en elpanel medföljer med kondensatorer för faskorrigering som gör att enhetens cosφ blir över 0,9. Kondensatorerna ska anslutas (åligger kunden) till enhetens elpanel i den därtill avsedda kopplingsplinten. Användningen av detta tillbehör minskar förbrukningen av reaktiv effekt och minskar dessutom max. strömförbrukning. På enheter som är utrustade med detta tillbehör går det att förinställa två olika driftsbörvärden och styra växlingen mellan dem med hjälp av en digital signal. Börvärdestemperaturerna ska specificeras vid ordertillfället. På enheter som är utrustade med detta tillbehör kan börvärdet varieras steglöst mellan två förinställda värden (max. och min.) i förhållande till en extern signal som kan vara av typen 0-1 V, 0-10 V eller 4-20 ma. På enheter som är utrustade med detta tillbehör ställs enhetens börvärde in så att det går att variera mellan två värden (max. och min.) i förhållande till utetemperaturen. Kompensationsrampen och max. och min. börvärdena kan ändras av användaren. Om inget annat anges vid ordertillfället ställs enheten in för att utföra en negativ kompensationslogik enligt temperaturerna i följande diagram: Negativ kompensation Positiv kompensation Summer positive positive compensation Summer negative compensation Kylare SET SET POINT POINT 2 17/12 C 2 17/12 C SET SET POINT POINT 1 12/7 C 1 12/7 C 25 C 25 C 35 C 35 C External External air air temperature SET SET POINT POINT 2 17/12 C 2 17/12 C SET SET POINT POINT 1 12/7 C 1 12/7 C 25 C 25 C 35 C 35 C External External air air temperature Winter Winter positive positive compensation SET SET POINT POINT 2 40/45 C 2 40/45 C SET SET POINT POINT 1 35/40 C 1 35/40 C Winter Winter negative compensation SET SET POINT POINT 2 40/45 C 2 40/45 C RE1P Styrrelä för 1 extern pump Detta tillbehör kan beställas för enheter utan pumpar och medger styrning av en extern pump till aggregatet. RE2P Styrrelä för 2 externa pumpar Detta tillbehör kan beställas för enheter utan pumpar och medger styrning av två externa pumpar till aggregatet med en drifts-/standby-logik som utför en växling enligt driftstimmarna. SET SET POINT POINT 1 35/40 C 1 35/40 C 0 C 0 C 15 C 15 C External External air air temperature 0 C 0 C 15 C 15 C External External air air temperature 12

13 CODE Tillbehör Funktion och fördelar Skruvkompressorerna (undantaget de som är inverterstyrda) startas med en start av typen stjärna-triangel eftersom denna metod medger mycket låga och effektiva, genomsnittliga startströmmar. Bytet av anslutning alstrar dock strömtoppar som varar några ms vilket framgår i följande diagram. SOFT TERM DAM DAA RMMT IA Avviamento Y/D Y/D Elektronisk soft-starter Fjärranvändarterminal Avviamento con con SS SS Dubbel strömförsörjning med manuell omkoppling Dubbel strömförsörjning med automatisk omkoppling Relä för maximi- och minimispänning Automatbrytare T [Nm] T [Nm] Δ Δ Y Y T [Nm] Δ rpm rpm I [A] Δ I [A] Δ Y rpm rpm Om enheten utrustas med elektronisk soft-starter (tillbehör) blir starten av varje kompressor av typen DOL (Direct On Line) men med en accelerationsramp som gör att topparna i systemet stjärna-triangel kan elimineras. T [Nm] Δ rpm Y I [A] Δ I [A] Δ Detta tillbehör kan användas för att ersätta den terminal som normalt är placerad på aggregatet och placeras på ett stöd på avstånd. Detta tillbehör är speciellt användbart när enheten är placerad på en svåråtkomlig plats. Tillbehöret medföljer och ska installeras (åligger kunden) på ett avstånd av max. 120 m från enheten. I enhetens elpanel installeras en manuell omkopplare dit två separata ledningar för strömförsörjning ska anslutas (t.ex. en från elnätet och en från likströmsenheten). Omkopplingen mellan ledningarna är manuell och måste alltid föregås av OFF-läget. I enhetens elpanel installeras en automatisk, motordriven omkopplare dit två separata ledningar för strömförsörjning ska anslutas (t.ex. en från elnätet och en från likströmsenheten). Omkopplingen mellan ledningarna är automatisk och måste alltid föregås av OFF-läget. Detta tillbehör övervakar konstant spänningsvärdet och fassekvensen för enhetens strömförsörjning. Om matningsspänningen inte ligger inom de inställda parametrarna eller om faserna har kastats om alstras ett larm som stoppar aggregatet för att förhindra skador på aggregatets huvuddelar. Detta tillbehör innebär att automatbrytare installeras istället för säkringar för att skydda hjälpkretsarna. Samma tillbehör innebär dessutom att automatbrytare med inställningsbart överhettningsskydd används för att skydda kompressorerna. Detta tillbehör används för enheten med hög verkningsgrad i version /LN med varvtalsregulator eller för enheten SLN. rpm rpm rpm I tidsintervallet på dagen, som normalt är det med högst värmebelastning, har effektiviteten prioritet. NSS Night Shift System Aggregatet arbetar därför med en fläktregleringskurva som maximerar EER. I detta tidsintervall är enheten ett ljuddämpat aggregat med hög verkningsgrad (motsvarar HE/LN) I tidsintervallet på natten har aggregatets låga bullernivå istället prioritet. Styrenheten aktiverar därför en minskning av luftflödet med hjälp av en specifik regleringskurva för varvtalsregulatorn. I detta tidsintervall är enheten ett extremt ljuddämpat aggregat (motsvarar SLN) Tidsintervallen kan ställas in från styrenheten utifrån installationsbehoven. SQE Värmepanel för elpanel Det placeras värmeelement inuti elpanelen som förhindrar att det bildas is eller kondens inuti. 13

14 CODE Tillbehör Funktion och fördelar AG AM RAT MCHE RAAL Vibrationsskydd av gummityp Vibrationsskydd med fjädring Skyddsnät Mantlat mikrokanalbatteri Koppar-/ aluminiumbatterier OLIKA TILLBEHÖR De minskar vibrationerna som överförs från enheten till dess stödyta. Tillbehör (medföljer) De minskar vibrationerna som överförs från enheten till dess stödyta. Tillbehör (medföljer) Ett elsvetsat och lackerat nät (färg RAL 7035) stänger till öppningarna runtom för att förhindra åtkomst till teknikutrymmet av obehörig personal. De mantlade mikrokanalbatterierna genomgår en behandling som innebär att hela värmeväxlaren sänks ned i en emulsion av organiska hartser, lösningsmedel, joniska stabilisatorer och avjoniserat vatten. Alltihop exponeras för ett lämpligt elektriskt fält som gör att det bildas ett kompakt och jämnt lager på värmeväxlaren. Detta lager skyddar aluminiumet mot rostangrepp utan att äventyra dess termofysiska egenskaper. Välj mellan att behandla eller avstå från att behandla värmeväxlaren utifrån enhetens installationsmiljö och genom att göra en översyn av utsatta metallytor på de strukturer och maskiner som redan finns i miljön. En jämförande översyn är i nuläget det mest tillförlitliga sättet att utföra valet utan att behöva utföra preliminära test eller mätningar med mätinstrument. Angivna referensmiljöer är följande: kustmiljö industrimiljö stadsmiljö med stor befolkningstäthet lantmiljö När det förekommer olika förhållanden samtidigt, även om det bara rör sig om korta stunder, ska du välja att behandla värmeväxlaren för de svåraste miljöförhållandena och inte välja ett mellanting mellan den sämsta och mest gynnsamma situationen. Var speciellt noggrann i ditt val i de fall en inte särskilt aggressiv miljö kan förvandlas till en sådan p.g.a. en lokal och/eller tillfällig orsak, t.ex. p.g.a. rökutsläpp från en värmeanläggning eller ett industrikök eller en fläkt för bortledning av lösningsmedel från en småskalig hantverksverksamhet. Rostskyddsbehandling av värmeväxlaren rekommenderas när minst en av följande punkter uppfylls: Det finns rostangrepp på utsatta metallytor i installationsområdet. Den vanligaste vindriktningen är från havet och i riktning mot enheten. Miljön är en industrimiljö med anmärkningsvärd koncentration av föroreningar. Miljön är en stadsmiljö med hög befolkningstäthet. Miljön är en lantmiljö med organiska utsläpp och utflöden. Vid installationer mindre än en kilometer från kusten rekommenderas det starkt att använda koppar-/ aluminiumbatterier med rostskyddsbehandling även för enheter med endast kyla. Detta tillbehör finns inte för enheterna i version /HP. Detta tillbehör innebär användning av batterier med flänspaket med kopparrör och aluminiumflänsar istället för mikrokanalbatterier. 14

15 CODE Tillbehör Funktion och fördelar ANTC PREA SLIT FW Batteri behandlat med rostskyddsfärg Delvis monterat utförande Släde för leverans i container Vattenfilter Behandlingen används endast för batterier med flänspaket med kopparrör och aluminiumflänsar. Behandlingen består i passivisering av aluminiumet och försegling med polyuretanbas. Lackeringen utförs i två skikt. Det första är ett primerskikt för passivisering av aluminiumet och det andra ett ytskikt för försegling med polyuretanbas. Produkten har en hög motståndskraft mot rostangrepp och samtliga miljöförhållanden. Välj mellan att behandla eller avstå från att behandla värmeväxlaren utifrån enhetens installationsmiljö och genom att göra en översyn av utsatta metallytor på de strukturer och maskiner som redan finns i miljön. En jämförande översyn är i nuläget det mest tillförlitliga sättet att utföra valet utan att behöva utföra preliminära test eller mätningar med mätinstrument. Angivna referensmiljöer är följande: kustmiljö industrimiljö stadsmiljö med stor befolkningstäthet lantmiljö När det förekommer olika förhållanden samtidigt, även om det bara rör sig om korta stunder, ska du välja att behandla värmeväxlaren för de svåraste miljöförhållandena och inte välja ett mellanting mellan den sämsta och mest gynnsamma situationen. Var speciellt noggrann i ditt val i de fall en inte särskilt aggressiv miljö kan förvandlas till en sådan p.g.a. en lokal och/eller tillfällig orsak, t.ex. p.g.a. rökutsläpp från en värmeanläggning eller ett industrikök eller en fläkt för bortledning av lösningsmedel från en småskalig hantverksverksamhet. Rostskyddsbehandling av värmeväxlaren rekommenderas när minst en av följande punkter uppfylls: Det finns rostangrepp på utsatta metallytor i installationsområdet. Avståndet till kusten är mindre än 20 km. Den vanligaste vindriktningen är från havet och i riktning mot enheten. Miljön är en industrimiljö med anmärkningsvärd koncentration av föroreningar. Miljön är en stadsmiljö med hög befolkningstäthet. Miljön är en lantmiljö med organiska utsläpp och utflöden. På kylarsektionen omfattar detta tillbehör även tillbehöret Koppar-/aluminiumbatteri. Enheten levereras på ett sådant sätt att den enkelt kan demonteras på installationsplatsen om detta underlättar installationsarbetet. Enheten som beställs med detta tillval levereras på följande sätt: ihopskruvad istället för ihopnitad med tilltäppta och osvetsade rörledningar utan påfyllt köldmedium utan provkörning endast täckt av garantin om den återmonteras och startas av auktoriserad personal från fabriken Enheten placeras på en släde som underlättar på- och avlastningen från containern. Tillbehöret erfordras vid transport i container. För att skydda vattenkretsens delar (i synnerhet värmeväxlare) finns Y-filter som stoppar och dekanterar de partiklar som normalt finns i vattenflödet och som annars hade fastnat på kretsens ömtåligaste delar och försämrat värmeväxlingsförmågan. Installationen av vattenfiltret är obligatorisk även när detta inte medföljer som tillbehör. Tillbehör (medföljer) 15

INDIGO. Luft-/vattenvärmepump med inverterstyrd likströmskompressor, 10-21 kw. Utmärkande egenskaper. Allmän information

INDIGO. Luft-/vattenvärmepump med inverterstyrd likströmskompressor, 10-21 kw. Utmärkande egenskaper. Allmän information Luft-/vattenvärmepump med inverterstyrd likströmskompressor, 10-21 kw Allmän information Standardversionen finns i två storlekar: Nominell kyleffekt (A35; W7): 10-18 kw Nominell värmeeffekt (A7; W45):

Läs mer

Teal W. Vätskekylda vätskekylaggregat, 40-615 kw

Teal W. Vätskekylda vätskekylaggregat, 40-615 kw Teal W Vätskekylda vätskekylaggregat, 40-615 kw Allmän beskrivning Teal W är ett komplett sortiment av energieffektiva kylare och vatten/vattenvärmepumpar. Utmärkande egenskaper Högeffektiv enhet Mycket

Läs mer

CELEST. Luftkylda vätskekylaggregat, 8 38 kw

CELEST. Luftkylda vätskekylaggregat, 8 38 kw CELEST ATM Luftkylda vätskekylaggregat, 8 38 kw Allmänt En heltäckande produktserie med tolv modeller, utvecklade och konstruerade för maximal komfort och mycket höga miljökrav. Tillgängliga konfigurationer

Läs mer

Dokumentnamn: Projektnamn:

Dokumentnamn: Projektnamn: P PAK.5 PAK.521 PAK.5212 APPARATER, LEDNINGAR M.M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT KYLKOMPRESSORAGGREGAT OCH VÄRMEPUMPS- AGGREGAT Vätskekylaggregat, typ enhetsaggregat Vätskekylaggregat, typ enhetsaggregat,

Läs mer

AZURA. Luft/vätske-multifunktionsaggregat, 31 211 kw

AZURA. Luft/vätske-multifunktionsaggregat, 31 211 kw AZURA STM Luft/vätske-multifunktionsaggregat, 31 211 kw Allmänt Luft/vätske-multifunktionsaggregat med oberoende produktion av kylvatten och varmvatten. Utrustad med axialfläktar och hermetiska scrollkompressorer.

Läs mer

Excellence in Performance

Excellence in Performance Excellence in Performance Ecostar Kylaggregat Med varvtalsreglering och intelligent styrenhet Specialnummer 08.2008 KV-0801-D-GB Ecostar kylaggregat - med varvtalsreglering och intelligent styrenhet BITZER

Läs mer

Dokumentnamn: Projektnamn:

Dokumentnamn: Projektnamn: P PAK.5 PAK.5212 APPARATER, LEDNINGAR M.M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT KYLKOMPRESSORAGGREGAT OCH VÄRMEPUMPS- AGGREGAT VÄTSKEKYLAGGREGAT, TYP ENHETSAGGREGAT MED LUFTKYLD KONDENSOR I värmepumpsutförande

Läs mer

MicroChiller2. Användarmanual. Mediavägen 8, 135 48 Tyresö - Tel. 08-742 04 40 - Fax. 08-742 11 80 D99218R0 05-05-13 BG 1(9)

MicroChiller2. Användarmanual. Mediavägen 8, 135 48 Tyresö - Tel. 08-742 04 40 - Fax. 08-742 11 80 D99218R0 05-05-13 BG 1(9) MicroChiller2 ( µc2 ) Användarmanual 1(9) Allmän Beskrivning µc2 (micro chiller 2) är en elektronisk reglerenhet med en modern display. Genom ett lokalt nätverk (tlan) kan µc2 sammankopplas med olika "drivers"

Läs mer

1 VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP

1 VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP Q25VK - Q65VK 1 VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTIL STYRSYSTEM Qvantum Serie VK Grundvattenvärmepump VÄRMEEFFEKT - 72 kw KÖLDMEDIER : R07C, R13a Q25VK Q32VK - Q65VK ENERGI AB RINGUGNSGATAN

Läs mer

Luftkylt vätskekylaggregat

Luftkylt vätskekylaggregat AQS/Climaveneta NECS/FC/*052 604/* 20 storlekar 4 456 kw Luftkylt vätskekylaggregat för montering utomhus med frikylningsfunktion Produktinformation Innehållsförteckning Innehåll Börjar på sidan Utföranden...3

Läs mer

INDIREKT UTELUFTVÄRMEPUMP MED FÖRLUSTFRI AVFROSTNING SERIE: LB VÄRME EFFEKT 86-166 kw KÖLDMEDIUM : R404A

INDIREKT UTELUFTVÄRMEPUMP MED FÖRLUSTFRI AVFROSTNING SERIE: LB VÄRME EFFEKT 86-166 kw KÖLDMEDIUM : R404A LB-HP:0908 1 INDIREKT UTELUFTVÄRMEPUMP MED FÖRLUSTFRI AVFROSTNING SERIE: LB VÄRME EFFEKT 86-166 kw KÖLDMEDIUM : R404A LIMHAMNSGÅRDENS ALLÉ 21 Hemsida: E-post: LB-HP:0908 2 INDIREKT UTELUFTVÄRMEPUMP MED

Läs mer

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus Experter på inneklimat i lågenergihus ... sid. 3 Om aggregatet... sid. 4 Prestanda... sid. 5 Tekniska data... sid. 6 Mått... sid. 7 Ventilation & värmeåtervinning... sid. 7 Komponenter... sid. 8 Tillbehör...

Läs mer

AIR COMPRESSORS ROLLAIR

AIR COMPRESSORS ROLLAIR AIR COMPRESSORS ROLLAIR 380-430 - 480 RLR 380-430-480: Tillförlitlighet och effektivitet Under många år har Worthington Creyssensac utvecklat nya produkter och förbättrat deras konstruktion och prestanda

Läs mer

QVANTUM Serie P "PARASIT" varmvattenvärmepump ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTIL QVANTUM CCV STYRSYSTEM VÄRMEEFFEKT 7-70 kw

QVANTUM Serie P PARASIT varmvattenvärmepump ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTIL QVANTUM CCV STYRSYSTEM VÄRMEEFFEKT 7-70 kw QP - Q96RP P00 Serie P "PARASIT" varmvattenvärmepump ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTIL STYRSYSTEM VÄRMEEFFEKT 7-70 kw Q8 - Q8 Q9 - Q96 KÖLDMEDIUM : Ra ENERGI AB PARASIT P00 SERIE P är en specialvärmepump som

Läs mer

Luftkylda Kylaggregat VANGUARD DRIFT & SKÖTSEL ANVISNINGAR

Luftkylda Kylaggregat VANGUARD DRIFT & SKÖTSEL ANVISNINGAR Luftkylda Kylaggregat VANGUARD DRIFT & SKÖTSEL ANVISNINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Dimensionerande Data 3 Igångkörnings och Serviceprotokoll 3 Uppställning och Installation 4 Åtgärder före Idrifttagande

Läs mer

Chillquick Köldbärarstation Eco

Chillquick Köldbärarstation Eco Chillquick Köldbärarstation Eco Chillquick Köldbärarstation Eco Ett snabbt och miljövänligt sätt att kyla Köldbärarstationer med frikyla tillverkas i utförande från 10 till 350 kw, samtliga utrustade med

Läs mer

Qvantum PARTNER Serie P

Qvantum PARTNER Serie P P-0 Qvantum PARTNER Serie P Varmvattenvärmepump Qvantum Q8P - QP Qvantum Q9P - Q8P RINGUGNSGATAN 6 6 LIMHAMN TEL:00-5 0 FAX:00-5 0 P-0 QVANTUM PARTNER är en specialvärmepump som i första hand är avsedd

Läs mer

DVU-HP. Integrerat reversibelt värmepumpsystem

DVU-HP. Integrerat reversibelt värmepumpsystem Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Luftkonditionering Brandsäkerhet Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar Integrerat reversibelt värmepumpsystem 2 Integrerat reversibelt värmepumpsystem

Läs mer

Frekvensstyrda vätskekylaggregat för indirekta kylsystem

Frekvensstyrda vätskekylaggregat för indirekta kylsystem Frekvensstyrda vätskekylaggregat för indirekta kylsystem DEM user friendly, top quality products will never let you down q Inledning Införandet av frekvensomformare med ett konstant moment för kylkompressorer

Läs mer

AC- OCH DC-LUFTKONDITIONERING MED KAPACITETSREGLERING VS. ON/OFF- REGLERING FÖR ELEKTRONIKKYLNING

AC- OCH DC-LUFTKONDITIONERING MED KAPACITETSREGLERING VS. ON/OFF- REGLERING FÖR ELEKTRONIKKYLNING AC- OCH DC-LUFTKONDITIONERING MED KAPACITETSREGLERING VS. ON/OFF- REGLERING FÖR ELEKTRONIKKYLNING EHSAN B. HAGHIGHI Fil. dr., värmespecialist Dantherm Cooling AB CHRISTIAN SAKSTRUP SENIOR PROJEKTLEDARE,

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning Läs följande instruktioner noga innan du installerar enheten. Tack för att du valt en Embraco Sliding Unit, som är ett luftkylt utomhusaggregat. Denna enhet är speciellt designad

Läs mer

Effektiva och säkra fläktar, kompressorer och blåsmaskiner

Effektiva och säkra fläktar, kompressorer och blåsmaskiner Effektiva och säkra fläktar, kompressorer och blåsmaskiner Tillförlitlig drift sk yddar din process Tillförlitlig drift Energibesparing Låg driftkostnad Ökad livslängd på utrustningen Vill du skydda din

Läs mer

PRODUKTBLAD VÄRMEPUMP LUFT/VATTEN

PRODUKTBLAD VÄRMEPUMP LUFT/VATTEN Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! Anslut energisparprodukter för vattenburen värme maximalt för pengarna! Om din bostad har vattenburen värme kan du reducera dina uppvärmningskostnader

Läs mer

Valveco compact 010 020: 2-vägs reglerventil för hydraulisk kalibrering

Valveco compact 010 020: 2-vägs reglerventil för hydraulisk kalibrering SAUTER Valveco PDS 57.003 sv Produktdatablad VDL010...020 Valveco compact 010 020: 2-vägs reglerventil för hydraulisk kalibrering Hur energieffektiviteteten förbättras Automatisk dynamisk hydraulisk kalibrering

Läs mer

Inverterteknik ANVÄNDNINGSMEDDELANDE

Inverterteknik ANVÄNDNINGSMEDDELANDE Inverterteknik ANVÄNDNINGSMEDDELANDE VAD ÄR INVERTER -KOMPONENTEN? INVERTERN ÄR EN ELDRIVEN KOMPONENT SOM HELA TIDEN VARIERAR FREKVENSEN FÖR STRÖMTILLFÖRSELN I EN ELEKTRISK MOTOR. Den kontinuerliga frekvensvariationen

Läs mer

Luftvärmare, värmevatten, röranslutning

Luftvärmare, värmevatten, röranslutning EQEE Luftvärmare för värmevatten EQCE Luftvärmare för värmevatten EQEG Luftvärmare, frostskydd Anslutning av batteri Anslutning till rörsystemet skall göras av rörentreprenör. Lamellvärmeväxlaren skall

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning

Monterings- och skötselanvisning Innehåll 1 Allmän information 1.1 Användning 1.2 Tekniska data Monterings- och skötselanvisning Cirkulationspumpar Typ: Wilo-IPL, -DPL, -LP, -LPR, -LPRC, -ZPR samt Perfecta torra (C-pumpar) 2 Säkerhet

Läs mer

eq Luftbehandlingsaggregat Nya Semco Roterande Värmeväxlare med marknadens bästa kylåtervinning

eq Luftbehandlingsaggregat Nya Semco Roterande Värmeväxlare med marknadens bästa kylåtervinning eq Luftbehandlingsaggregat Nya Semco Roterande Värmeväxlare med marknadens bästa kylåtervinning Två av de viktigaste faktorerna som påverkar inomhusluft är lufttemperaturen och luftfuktigheten, men att

Läs mer

Gaspanna ecocompact. Stående enhet med kondenserande gaspanna. ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C

Gaspanna ecocompact. Stående enhet med kondenserande gaspanna. ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C Gaspanna ecocompact Stående enhet med kondenserande gaspanna ecocompact VSC 126/2 C VSC 196/2 C VSC 246/2 C Nya tider... varma idéer till framtidssäkrad Idéer för intelligent bostadskomfort Vaillant har

Läs mer

30HX GLOBAL CHILLER VÄTSKEKYLARE I HARMONI MED MILJÖN

30HX GLOBAL CHILLER VÄTSKEKYLARE I HARMONI MED MILJÖN GLOBAL CHILLER TM VÄTSKEKYLARE 30HX I HARMONI MED MILJÖN GLOBAL CHILLER 30HX:AVANCERAD STOR PÅLITLIGHET KOMPAKT STORLEK - HÖG PRESTANDA LÖ Fler än 50000 Carrier skruvkompressorer sålda över hela världen

Läs mer

SafetyMOB. Installations och användarmanual för. trådlöst nödstopp - dödmansgrepp. SafePort Marine. Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25

SafetyMOB. Installations och användarmanual för. trådlöst nödstopp - dödmansgrepp. SafePort Marine. Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25 Installations och användarmanual för SafetyMOB trådlöst nödstopp - dödmansgrepp Dokument: SM_UM_sv Version: 2014-09-25 SafePort Marine email: info@safeportmarine.se tel: +46 8 501 64 306 www.safeportmarine.se

Läs mer

Skruvkompressorer över 30 kw. Människor. Passion. Prestanda.

Skruvkompressorer över 30 kw. Människor. Passion. Prestanda. Skruvkompressorer över 30 kw Människor. Passion. Prestanda. Människor. Passion. Prestanda. Definiera dina behov så Vårt utbud av oljeinsprutade skruvkompressorer på 30-90 kw är omfattande och hela serien

Läs mer

COS luftkylda kylaggregat

COS luftkylda kylaggregat 1.1401.13 COS luftkylda kylaggregat Nu även med Bitzer Allmänt COS tillverkar kylaggregat för industriella och kommersiella installationer. Aggregaten är avsedda för utomhusplacering och är korrosionsskyddade

Läs mer

Original instructions. PCR2 Styrenhet med elektronisk termostat

Original instructions. PCR2 Styrenhet med elektronisk termostat Original instructions PCR2 Styrenhet med elektronisk termostat Allmänna anvisningar Läs noga igenom denna bruksanvisning före installation och användning. Spara manualen för framtida bruk. Produkten får

Läs mer

MAROON 2. 6-78 kw. Allmän information. Utmärkande egenskaper

MAROON 2. 6-78 kw. Allmän information. Utmärkande egenskaper 6-78 kw llmän information Ny värmepumpsserie med scrollkompressorer med och utan ånginsprutning. Version /HT i 15 storlekar Kyleffekt (35; W7): 6-73 kw Värmeeffekt (7; W45): 6-78 kw Version /MT i 17 storlekar

Läs mer

LUFTKYLDA VÄTSKEKYLAGGREGAT

LUFTKYLDA VÄTSKEKYLAGGREGAT LUFTKYLDA VÄTSKEKYLAGGREGAT TILLÄMPADE SYSTEM www.daikin.se ENBART KYLA VÄRMEPUMP EWAQ080-260DAYN - EWYQ080-250DAYN - OM DAIKIN Daikin har ett världsomspännande rykte som är baserat på över 80 års erfarenhet

Läs mer

Excenterskruvpumpar. För effektiv pumpning av viskösa medier

Excenterskruvpumpar. För effektiv pumpning av viskösa medier Excenterskruvpumpar För effektiv pumpning av viskösa medier Effektiv pumpning av viskösa vätskor Oavsett om du behöver pumpa vätskor med hög andel fast material, eller dosera vätskor, neutrala till aggressiva,

Läs mer

Halton UKV VAV-spjäll för rektangulära kanaler

Halton UKV VAV-spjäll för rektangulära kanaler Halton UKV VAV-spjäll för rektangulära kanaler Reglerspjäll för styrning av luftflöde och kanaltryck i olika system Modell med avstängningsfunktion; täthetsklass 1 enligt kraven i EN 1751 Spjällets hölje

Läs mer

ALL-1 EC ELEKTRISK FETTPUMP INSTRUKTIONER & ANVÄNDARMANUAL

ALL-1 EC ELEKTRISK FETTPUMP INSTRUKTIONER & ANVÄNDARMANUAL ALL-1 EC ELEKTRISK FETTPUMP INSTRUKTIONER & ANVÄNDARMANUAL SIDRUBRIK PRODUKTBESKRIVNING Centralsmörjningspumpen är av kolvtyp. Det elektroniska styr- och övervakningskortet är placerat i motorns plastkåpa,

Läs mer

09GH och 09LH. Nominellt kapacitetsområde för kylmedelkylare 37 till 1650 kw (vatten) och för kondensorer 40 till 1830 kw (R404A)

09GH och 09LH. Nominellt kapacitetsområde för kylmedelkylare 37 till 1650 kw (vatten) och för kondensorer 40 till 1830 kw (R404A) och 09LH Nominellt kapacitetsområde för kylmedelkylare 37 till 1650 (vatten) och för kondensorer 40 till 1830 (R404A) Luftkylda kylmedelkylare och kondensorer 09LH är konstruerade för utomhusmontering

Läs mer

Roth Minishunt. För reglering av golvvärme i enstaka rum

Roth Minishunt. För reglering av golvvärme i enstaka rum För reglering av golvvärme i enstaka rum Roth Minishunt är avsedd för mindre golvvärmeytor. Shunten kan anslutas ute i anläggningen på samma sätt som en radiator och kan förses med en duofördelare för

Läs mer

PROBLEMET. att välja rätt system och förnuftig driftform.

PROBLEMET. att välja rätt system och förnuftig driftform. L U F T B E H A N D L I N G I S I M H A L L A R PROBLEMET att välja rätt system och förnuftig driftform. En möjlighet är att ventilera ut fukten. Detta kan kombineras med värmeåtervinning och/eller återluftsdrift.

Läs mer

Luft/vattenvärmepumpar. Trygg och energisnål uppvärmning för villor.

Luft/vattenvärmepumpar. Trygg och energisnål uppvärmning för villor. Luft/vattenvärmepumpar Trygg och energisnål uppvärmning för villor. En smidig installation som sparar pengar från första dagen. I den här broschyren har vi samlat all information du behöver om våra luft/vattenvärmepumpar.

Läs mer

Luftridå Optima R Installation, användning och underhåll

Luftridå Optima R Installation, användning och underhåll Luftridå Optima R Installation, användning och underhåll Luftridå Optima R Beskrivning Luftridå för infällt montage Användningsområden Curant Optima R är avsedd att användas inomhus som luftridå vid olika

Läs mer

KOBRA. Användarmanual. Manual 025

KOBRA. Användarmanual. Manual 025 KOBRA Användarmanual Manual 025 Säkerhet Ankarspelet skall inte användas som förtöjning utan en avlastning skall alltid skapas via en pollare eller liknande. Båtens motor skall alltid vara igång som en

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR PREFABENHET DANFOSS RED FRAME

INSTALLATIONS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR PREFABENHET DANFOSS RED FRAME INSTALLATIONS- OCH SKÖTSELANVISNING FÖR PREFABENHET DANFOSS RED FRAME Danfoss LPM Sp. z o. o. Danfoss District Heating AB Tuchom, ul.tęczowa 46 Marieholmsgatan 10C 82-209 Chwaszczyno, 415 02 Göteborg Poland

Läs mer

Bakgrund till Miljömärkning av Kompressorer. Version 1.0 2003-10-09

Bakgrund till Miljömärkning av Kompressorer. Version 1.0 2003-10-09 Bakgrund till Miljömärkning av. Version 1.0 2003-10-09 1 Inledning...2 2 Relevans...2 3 Potential...2 4 Styrbarhet...4 5 Marknad....5 5.1 Produktion...5 5.2 Andra märkningar...5 2 Bakgrundsdokument 1 Inledning

Läs mer

WILO-Fluidcontrol / - EK Monterings- och skötselanvisning

WILO-Fluidcontrol / - EK Monterings- och skötselanvisning WILO-Fluidcontrol / - EK S Monterings- och skötselanvisning 2 049 542 / 0407 1 Allmänt...3 1.1 Användningsändamål...3 1.2 Uppgifter om produkten...3 2 Anslutnings- och kapacitetsdata...3 3 Säkerhet...3

Läs mer

Takfläkt EKO-DRV-EC för bostadsventilation

Takfläkt EKO-DRV-EC för bostadsventilation Takfläktar Takfläkt -EC 3 storlekar diam 2-355 mm max 4. m 3 /h Total tryckökning max 3 Pa -EC Montering Med Takfläkt -EC kan man mycket enkelt skapa ett modernt tryck- respektive volymstyrt ventilationssystem.

Läs mer

Nyhet! EcoCooler. Helt nya möjligheter med luftburen kyla

Nyhet! EcoCooler. Helt nya möjligheter med luftburen kyla Nyhet! EcoCooler Helt nya möjligheter med luftburen kyla IV Produkt IV Produkt utvecklar, tillverkar och säljer miljö- och energieffektiva luftbehandlingsaggregat. Detta har vi gjort sedan 1969. Produktutveckling

Läs mer

1. Allmänna säkerhetsinstruktioner Definition av symboler som används i denna manual.

1. Allmänna säkerhetsinstruktioner Definition av symboler som används i denna manual. BRUKSANVISNING 1. Allmänna säkerhetsinstruktioner Definition av symboler som används i denna manual. I denna instruktionsmanual har instruktionerna gällande säkerhet märkts med den allmänna symbolen för

Läs mer

TIME ec. Kompakt luftbehandlingsaggregat

TIME ec. Kompakt luftbehandlingsaggregat Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Luftkonditionering Brandsäkerhet Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar TIME ec Kompakt luftbehandlingsaggregat Luftbehandlingsaggregaten

Läs mer

DVCompact. Kompaktaggregat

DVCompact. Kompaktaggregat Kompaktaggregat Dokument översatt från engelska 2076241-SE 03-10-2011 A002 1 Driftsättningsanvisningar Allmänt Systemairs aggregat funktionstestas på fabrik innan leverans. Automatiken är fabriksinställd

Läs mer

TAC Forta P M750 G-40-30 1999.12. Ventilställdon

TAC Forta P M750 G-40-30 1999.12. Ventilställdon TAC P 750 Ventilställdon -40-30 1999.12 750 är ett elektromekaniskt ställdon för styrning av 2- och 3-vägs kägelventiler i: tappvarmvattensystem värmesystem luftbehandlingssystem 750 styrs valfritt av

Läs mer

Luft/vattenvärmepumpar. Trygg och energisnål uppvärmning för villor.

Luft/vattenvärmepumpar. Trygg och energisnål uppvärmning för villor. Luft/vattenvärmepumpar Trygg och energisnål uppvärmning för villor. En smidig installation som sparar pengar från första dagen. I den här broschyren har vi samlat all information du behöver om våra luft/vattenvärmepumpar.

Läs mer

ML 135 SG MP 135 SG BRUKSANVISNING

ML 135 SG MP 135 SG BRUKSANVISNING ML 135 SG MP 135 SG BRUKSANVISNING 820 9505 42 - ed0212 Dometic S.à r.l. op der Hei 17 L - 9809 Hosingen, Luxembourg INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Viktig information Allmänt 4 Säkerhet 4 Transport 4 Miljö

Läs mer

Tryckklass. k VS värde [m 3 /h] vid 220 C 29.4 bar DN 15...50 20 mm

Tryckklass. k VS värde [m 3 /h] vid 220 C 29.4 bar DN 15...50 20 mm 56.126/1 BUS: Flänsad 3-vägs ventil, PN Reglerventil, fri från silionfett, för kontinuerlig reglering av kallvatten, varmvatten, hetvatten, ånga eller luft i HVAC installationer. Vattenkvalitet motsvarande

Läs mer

Dubbelverkande pneumatiska ställdon. ACTAIR 3, 6, 12, 25 och 50 : kuggstångsväxel kinematik. ACTAIR 100 och 200 : scotch-yoke kinematik

Dubbelverkande pneumatiska ställdon. ACTAIR 3, 6, 12, 25 och 50 : kuggstångsväxel kinematik. ACTAIR 100 och 200 : scotch-yoke kinematik Typblad 8515.1/2-55 Dubbelverkande ACTAIR 3, 6, 12, 25 och 50 : kuggstångsväxel kinematik ACTAIR 100 och 200 : scotch-yoke kinematik Utgående moment upp till 3200 Nm Konstruerade för manövrering av 1/4-varvsventiler

Läs mer

Serie LV-V. Fastighetsvärmepump indirekt uteluftsvärmepump med förlustfri avfrostning och Varvtalsreglering EURONOM XL SERIE LV-V

Serie LV-V. Fastighetsvärmepump indirekt uteluftsvärmepump med förlustfri avfrostning och Varvtalsreglering EURONOM XL SERIE LV-V Försprång genom kvalitet EURONOM XL SERIE LV-V Fastighetsvärmepump indirekt uteluftsvärmepump med förlustfri avfrostning och Varvtalsreglering Luft/vatten Varvtalsreglerad Värmeeffekt 3-57 kw Automatisk

Läs mer

Installations och användarmanual för BFM24TD, BFM24TD-GPS bränsleflödesmätare för diesel

Installations och användarmanual för BFM24TD, BFM24TD-GPS bränsleflödesmätare för diesel Installations och användarmanual för BFM24TD, BFM24TD-GPS bränsleflödesmätare för diesel Dokument: BFM24TD_UM_sv Version: 2014-08-26 SafePort Marine email: info@safeportmarine.se tel: +46 8 501 64 306

Läs mer

Instruktion värmeväxlarstyrning RHX 2M SILVER C RX, RECOnomic stl. 04-80, RECOsorptic stl. 04-40

Instruktion värmeväxlarstyrning RHX 2M SILVER C RX, RECOnomic stl. 04-80, RECOsorptic stl. 04-40 Instruktion värmeväxlarstyrning RHX 2M SILVER C RX, RECOnomic stl. 04-80, RECOsorptic stl. 04-40 1. Allmänt Värmeväxlarstyrning RHX2M är att styrsystem för stegmotorer. Det är avsett för exakt och tyst

Läs mer

P sens. = 1,0 6,6 kw P sens. = 0,9 5,4 kw P sens. = 0,6 3,9 kw. luftspridare i vitt (RAL 9003) syntetmaterial eller lackerad stålplåt (RAL9010).

P sens. = 1,0 6,6 kw P sens. = 0,9 5,4 kw P sens. = 0,6 3,9 kw. luftspridare i vitt (RAL 9003) syntetmaterial eller lackerad stålplåt (RAL9010). 1 Kassettluftkylare Skystar ECM För köldbärartemperatur 7/12 C, För köldbärartemperatur 7/17 C, För köldbärartemperatur 14/18 C, P sens. = 1,0 6,6 kw P sens. = 0,9 5,4 kw P sens. = 0,6 3,9 kw Skystar ECM

Läs mer

Ändrad - se ny dat. 2008.11

Ändrad - se ny dat. 2008.11 Styr- & Reglerutrustning FWG_Fan Coils_Control Equipment Technical data_200710_se_8467 Fläkt Woods 8467 SE 2007.10 Innehåll Sida Styr- och reglerutrustning för QZM och QZT...3 Styr- och reglerutrustning

Läs mer

Frecolair 14 LUFTMÄNGD: 2.600 27.000 m 3 /h

Frecolair 14 LUFTMÄNGD: 2.600 27.000 m 3 /h Luftbehandlingsaggregat med frikylning och kompressordriven kylanläggning samt frikyla av rum med hög värmebelastning äljer automatiskt det mest ekonomiska driftläget! 14 03 01 extrautrustat med ett värmebatteri

Läs mer

Luftkonditionering 2009

Luftkonditionering 2009 Luftkonditionering 2009 Innehåll Så här fungerar det!...3 Svalt, skönt och lönsamt!...4 Portabla aggregat...5 Luftkylda paketaggregat... 6 Vattenkylda paketaggregat... 7 Splitaggregat med innedel/-ar för

Läs mer

30HXC. Vattenkyld vätskekylare med skruvkompressor GLOBAL CHILLER. Nominell kyleffekt 291-1308 kw 30HXC

30HXC. Vattenkyld vätskekylare med skruvkompressor GLOBAL CHILLER. Nominell kyleffekt 291-1308 kw 30HXC Vattenkyld vätskekylare med skruvkompressor GLOBAL CHILLER 30HXC Carrier deltar i Eurovents certifieringsprogram. Produkterna finns dokumenterade i Eurovents register för registrerade produkter. Quality

Läs mer

STANDESSE Comfort (VCS4..)

STANDESSE Comfort (VCS4..) SV 1/1 STANDESSE Comfort (VCS4..) med DA Styrmodul (VCS-R-DA-..) VCS-R-DA-E, VCS-R-DA-V Fullständig manual DRIFT OCH UNDERHÅLL H04-0211-0511-15 STANDESSE Comfort VCS4X-. obsluhada control module 2 1. INNAN

Läs mer

Värmeåtervinningsaggregat RDKS

Värmeåtervinningsaggregat RDKS Värmeåtervinningsaggregat Värmeåtervinningsaggregat Värmeåtervinningsaggregat är en vidareutveckling av vårt aggregat RDKR. Aggregatet har en roterande värmeväxlare med steglös varvtalsreglering vilket

Läs mer

Skapa systemarkitektur

Skapa systemarkitektur GRUPP A1 Skapa systemarkitektur Rapport D7.1 Andreas Börjesson, Joakim Andersson, Johan Gustafsson, Marcus Gustafsson, Mikael Ahlstedt 2011-03-30 Denna rapport beskriver arbetet med steg 7.1 i projektkursen

Läs mer

EURONOM XL SERIE GV-V. Försprång genom kvalitet. Serie GV-V. Fastighetsvärmepump för grundvatten

EURONOM XL SERIE GV-V. Försprång genom kvalitet. Serie GV-V. Fastighetsvärmepump för grundvatten Försprång genom kvalitet EURONOM XL SERIE GV-V Fastighetsvärmepump för grundvatten med VARVTALSREGLERing system Värmeeffekt 4-72 kw Kyleffekt 3-51 kw Elektronisk expansionsventil Styrsystem som styr flera

Läs mer

Flexit bostadsventilation

Flexit bostadsventilation Flexit bostadsventilation A FÖR EN SUND INOMHUSMILJÖ Varför ventilera? Du är säkert noga med vad barnen äter, men hur ställer du dig till luften de andas? Vi tillbringar ca 90% av tiden inomhus och uppfattar

Läs mer

Allmänt om varvtalsstyrning Driftstrategi Val av kompressor Val av elmotor Val av frekvensomformare - Bitzerkompressorer Oljeåterföring Kylsystemet -

Allmänt om varvtalsstyrning Driftstrategi Val av kompressor Val av elmotor Val av frekvensomformare - Bitzerkompressorer Oljeåterföring Kylsystemet - ! Allmänt om varvtalsstyrning Driftstrategi Val av kompressor Val av elmotor Val av frekvensomformare - Bitzerkompressorer Oljeåterföring Kylsystemet - Rördimensionering och rördragning Igångkörning Elschema

Läs mer

Kylaggregat EWAQ-E-/F- EWYQ-F- Luftkylda multi-scroll kylaggregat och värmepumpar

Kylaggregat EWAQ-E-/F- EWYQ-F- Luftkylda multi-scroll kylaggregat och värmepumpar Kylaggregat Luftkylda multi-scroll kylaggregat och värmepumpar Högeffektiva värden både vid kyla och värme Extremt stort driftsintervall, omgivningsstemperatur upp till 52 C 1 eller 2 köldmediekretsar

Läs mer

Maskin typ beteckningar och namn på RUF Brikettpressar

Maskin typ beteckningar och namn på RUF Brikettpressar RUF Brikett Pressar är indelade I 8 olika serier. RUF Brikett Systems for trä och organiskt material > Serie 1 RUF Brikett Systems för metall > Serie 2 och 3 RUF Brikett Systems för slipmull slam -stoft

Läs mer

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL Maskiner med automatisk vattenpåfyllning UM_SV Part No.: 1764079_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4

Läs mer

Nessie Plug&Spray TM. Data Blad

Nessie Plug&Spray TM. Data Blad Nessie Plug&Spray TM Generellt Danfoss Nessie Plug&Spray system är anpassadeför befuktning och adiabatiska kylsystem baserat på högtrycksprincipen. Systemen finns med fast varvtal och med IEC eller Nema

Läs mer

FLER INNOVATIVA MÖJLIGHETER FRÅN IV PRODUKT

FLER INNOVATIVA MÖJLIGHETER FRÅN IV PRODUKT NEWS NEWSNEWS 2014 Ger dig full koll på det senaste Växel 0470-75 88 00 Styrsupport 0470-75 89 00 www.ivprodukt.se FLER INNOVATIVA MÖJLIGHETER FRÅN IV PRODUKT Vi har sparat på jordens resurser i över fyrtio

Läs mer

Princip/ Driftkort IQHeat50 Cooling

Princip/ Driftkort IQHeat50 Cooling Princip/ Driftkort T Ute T Primär fjärrkyla tillopp KYLKRETS T sekundär kylkrets Framledning Bypassventil Styrventil/ Ställdon T sekundär kylkrets retur Exp. PIA V M Mätare T Primär Fjärrkyla retur Pump

Läs mer

TA-FUS1ON-C. Styrventiler med injusteringsfunktion Med oberoende EQM-karakteristik

TA-FUS1ON-C. Styrventiler med injusteringsfunktion Med oberoende EQM-karakteristik TA-FUS1ON-C Styrventiler med injusteringsfunktion Med oberoende EQM-karakteristik IMI TA / Styrventiler / TA-FUS1ON-C TA-FUS1ON-C Dessa innovativa injusterings- och styrventiler för värme- och kylsystem

Läs mer

GYLT/GYLS. Manual. Sid 1(6) Smidig och enkel anslutning med M12-kontakten. Mekanisk specifikation

GYLT/GYLS. Manual. Sid 1(6) Smidig och enkel anslutning med M12-kontakten. Mekanisk specifikation Sid 1(6) GY-serien från Regal Components erbjuder givare som möter de absolut högsta kraven på marknaden, producerade av ledande givartillverkare i Japan. Årtionden av erfarenhet borgar för högsta kvalitet.

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK EOS UCM-PAKET

INSTRUKTIONSBOK EOS UCM-PAKET Kod TC.7.002303:1.0 Datum: 2011-05-16 INSTRUKTIONSBOK EOS UCM-PAKET http://www.wittur.se E-post: info@wittur.se W:\Wittur Sweden AB\6. Teknik\Tekniska dokument\intern produktpärm Wittur\20 Fång HR och

Läs mer

Värmeåtervinningsaggregat RDKS

Värmeåtervinningsaggregat RDKS Värmeåtervinningsaggregat RDKS Värmeåtervinningsaggregat RDKS är en vidareutveckling av vårt aggregat RDKR. Aggregatet har en roterande värmeväxlare med steglös varvtalsreglering vilket medför en noggrann

Läs mer

Intergate AB Hantverkaregatan 14, 444 32 STENUNGSUND Tel: 010 206 77 33 www.intergate.se

Intergate AB Hantverkaregatan 14, 444 32 STENUNGSUND Tel: 010 206 77 33 www.intergate.se LUXOR Teknikcentral FÄLTMANUAL Intergate AB Hantverkaregatan 14, 444 32 STENUNGSUND Tel: 010 206 77 33 www.intergate.se Intergate AB reserverar sig för produktförändringar som skett efter manualens frisläppande.

Läs mer

Centronic VarioControl VC420-II, VC410-II

Centronic VarioControl VC420-II, VC410-II Centronic VarioControl VC420-II, VC410-II sv Monterings- och bruksanvisning Radiomottagare för infällt montage VC420-II, radiomottagare för utanpåliggande montage VC410-II Viktig information för: Montörer

Läs mer

TX Elektronisk control

TX Elektronisk control TX Elektronisk control Version 1.1 Rev. 14. dec 2011 Sida 1 av 20 1.0.0 Innehållsföteckning 1.0.0 Innehåll... 2 2.0.0 Översikt... 3 3.0.0 Beskrivning av funktionen... 4 3.1.0 Användarfunktioner... 4 3.1.1

Läs mer

KSV. Frekvensstyrda Skruvkompressorer 11-22 Kw

KSV. Frekvensstyrda Skruvkompressorer 11-22 Kw Frekvensstyrda Skruvkompressorer 11-22 Kw Resultatet är en extremt tyst och användarvänlig kompressor med reducerad elförbrukning och återvinningsbara komponenter. = Energibesparingar och lägre CO2 utsläpp

Läs mer

Kylbaffel IQ Star STELLA

Kylbaffel IQ Star STELLA Kylbaffel IQ Star STELLA Funktioner Sprinkler Högtalare FPC Högt luftflöde Styr- och Regler Belysning Energy Control Värme Kylbaffel IQ Star STELLA är en multiservicekylbaffel för ventilation, kyla och

Läs mer

Strömförsörjning. DC-UPS Mini

Strömförsörjning. DC-UPS Mini Strömförsörjning DC-UPS Mini Avbrottsfri strömförsörjning med inbyggt nätaggregat på 2 A tillsammans med MINI- BAT/24/DC 0,8 AH eller 1,3 AH. Särskilt kompakt och lättanvänd. 121015_121015:1 Nya MINI-DC-UPS/24

Läs mer

TAC Forta M800 Ventilställdon

TAC Forta M800 Ventilställdon TAC 800 Ventilställdon -40-36 September 2003 800 är ett elektromekaniskt ställdon för styrning av 2- och 3-vägs kägelventiler i: tappvarmvattensystem värmesystem luftbehandlingssystem 800 styrs valfritt

Läs mer

Berg-/jordvärmepumpar 6-17 kw. Utnyttja energin i berget för uppvärmning Effektiva bergvärmepumpar med 10 års garanti på kompressoren

Berg-/jordvärmepumpar 6-17 kw. Utnyttja energin i berget för uppvärmning Effektiva bergvärmepumpar med 10 års garanti på kompressoren Berg/jordvärmepumpar 617 kw Utnyttja energin i berget för uppvärmning Effektiva bergvärmepumpar med 10 års garanti på kompressoren geotherm plus geotherm Varför geotherm? För att berget/jorden levererar

Läs mer

ECC är en elektronisk regulator, för sekvensstyrning av värme- och kylsystem. ECC 24 används i system med konvektorer, takkyla och radiatorer.

ECC är en elektronisk regulator, för sekvensstyrning av värme- och kylsystem. ECC 24 används i system med konvektorer, takkyla och radiatorer. Datablad Rumsregulator ECC 24 Danfoss VVS Danfoss VVS Användning V5-55 ECC är en elektronisk regulator, för sekvensstyrning av värme- och kylsystem. ECC 24 används i system med konvektorer, takkyla och

Läs mer

Drift- och skötselanvisning. Pannväljare ER-p3. Pannväljare typ ER-p3.

Drift- och skötselanvisning. Pannväljare ER-p3. Pannväljare typ ER-p3. Drift- och skötselanvisning. Pannväljare ER-p3 Pannväljare typ ER-p3. Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (stort rack). Det består av display, inställningsrattar,

Läs mer

BROMSIDÉER FÖR VINDKRAFTVERK

BROMSIDÉER FÖR VINDKRAFTVERK BROMSIDÉER FÖR VINDKRAFTVERK Utvecklingen av ren energi fokuseras allt mer på vindkraftverk, vilket innebär att det blir allt viktigare att få ut största möjliga verkningsgrad av dessa. Mängden användbar

Läs mer

Mjuka starter smarta stopp. Emotron MSF 2.0 mjukstartare

Mjuka starter smarta stopp. Emotron MSF 2.0 mjukstartare Mjuka starter smarta stopp Emotron MSF 2.0 mjukstartare Mycket mer än mjuka starter Att starta en elektrisk motor medför en mängd utmaningar, såsom hög startström och mekanisk påfrestning på utrustningen.

Läs mer

Driftinstruktioner Arbrå

Driftinstruktioner Arbrå Driftinstruktioner Arbrå Före start av anläggningen. - Stäng alla dräneringsventiler för vatten och tryckluftledningarna (OBS tryckluften i botten på barnbacken) - Använd dränkpumpen i brunnen så att flödet

Läs mer

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM

BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BOLTHi INTELLIGENT RÖRELSEDETEKTOR MED SVÄNGBAR STRÅLKASTARE, KAMERA OCH LARM BRUKSANVISNING Vänligen läs alla instruktioner innan installationen ÖVERBLICK 00701/00708 med kamera (480x640 pixlar) och 00707

Läs mer

Tillagning - Kokgrytor Jöni

Tillagning - Kokgrytor Jöni Tillagning - Kokgrytor Jöni Jøni Foodline A/S är ett danskt företag som sedan 1973 tillverkar storköksutrustning. Vi har i dag 35 medarbetare och levererar kokgrytor, stekbord och spisar till den europeiska

Läs mer

Flakismaskiner QF800-QC700. Installation. Elinstallation. Placering av ismaskin

Flakismaskiner QF800-QC700. Installation. Elinstallation. Placering av ismaskin Flakismaskiner QF800-QC700 Installation Placering av ismaskin Elinstallation Ismaskinen måste installeras på en plats som uppfyller följande kriterier. Om något av dessa kriterier inte uppfylls ska en

Läs mer

MS-250M. Elektriskt ställdon för styrning/reglering av spjäll, ledskenor och ventiler

MS-250M. Elektriskt ställdon för styrning/reglering av spjäll, ledskenor och ventiler Elektriskt ställdon för styrning/reglering av spjäll, ledskenor och ventiler Mimablad : Mi-166se/060404 MS-250M Innehåll Sida Tekniska data ställdon 2 Tekniska data potentiometer 3 Dimensioner ställdon

Läs mer

Fläktelement IVT 42N. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 290556 Utgåva 1.0

Fläktelement IVT 42N. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 290556 Utgåva 1.0 Fläktelement IVT 42N Handledning i montage, drifttagning och skötsel Artikel nr: 290556 Utgåva 1.0 Handbok Monteringsanvisning Fläktelement 42N IVT Industrier AB, Maj 2003 Artikelnummer: 290556 Utgåva

Läs mer