1 Allmänt Prisvillkor Prissammanställning... 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 Allmänt... 2. 2 Prisvillkor... 4 3 Prissammanställning... 4"

Transkript

1 Innehåll Sida 1 Allmänt Revisionshistorik Prisvillkor Prissammanställning Nätkapacitet Telia Link Anatel Telia Link Digitel 64k Telia Link Digitel 2Mb Data Telia Link Koppar Telia Link Opto eller motsvarande Nättjänster/datakommunikation Telia WAN ( f.d. Telia Ethernet Regional) Telia WAN QoS Telia Ethernet routad Telia WAN SLA Telia X-line Internet Telia Bredband Företag Telia Prolane Prolane Webfilter Konsulttjänster (16)

2 1 Allmänt Vår ambition med detta anbud har varit att visa på möjligheter för kommunerna med tjänster från TeliaSonera, såväl nya som tidigare beprövade, samtidigt som vi självklart har haft er kravspecifikation i åtanke. Hänsyn har även tagits till er geografiska spridning och behov av olika tjänstetillämpningar ur ett regionalt perspektiv för att ge er de bästa förutsättningarna. Tjänsterna som erbjuds nedan finns i olika förädlingsnivåer från ren råkapacitet (nivå 1 och 2), till Ethernet och IP-baserade tjänster. När ni hyr/köper tjänster från TeliaSonera gäller generellt att ju högre förädlingsnivå på tjänsten desto högre och mer specificerande SLA-nivåer erbjuds i grundutförandet. En av de primära anledningarna till detta är att dessa tjänster avslutas med någon form av aktiv utrustning som är övervakningsbar. För samtliga tjänster gäller att högre servicenivåer än det som ingår i grunderbjudandet kan tecknas efter förfrågan. 1.1 Revisionshistorik Rev Datum Uppgjord Ändringsorsak B Patrik Torgersson Första version, giltig från avtalsstart C Carina Nygren Utgår D Carina Nygren Enligt tilläggsavtal E Carina Nygren Punkt Ethernetaccess: 8 Mbit/s koppar med QoS möjlighet utgår. Förbindelse inom kommunhuvudort: ADSL förbindelse 1 Mbit/s och 4 Mbit/s utgår. Förbindelse inom kommun samt RSB-nät: ADSL förbindelse 1 Mbit/s och ADSL förbindelse 4 Mbit/s utgår. Punkt Telia Ethernet QoS, tabellen förändras pga utökat antal trafikklasser. Punk Telia Ethernet Regional SLA, utökad tjänst. Punkt Telia Bredband Företag: Justerade priser samt 1 Mbit/s utgår samt nya hastigheter på 0,25 Mbit/s och 24 Mbit/s. Förtydligande text: Tjänsten förutsätter analogt telefonabonnemang Punkt: Telia Prolane: Justerade priser samt nya hastigheter på 50 Mbit/s och 200 Mbit/s. F Patrik Torgersson Punkt Telia Prolane. Justering av månadspris G Patrik Torgersson Punkt Ny funktionalitet adderad Punkt Mbit/s borttagen på grund av försäljningsstopp H Patrik Torgersson Punkt Lagt till eller motsvarande tjänst. Punkt Ändrat produktnamn, tagit bort ADSL accesser samt ADSL förbindelser, adderat ADSL2+ accesser och förbindelser, ändrat artiklar för kundplacerad utrustning på accesser, adderat nätbrygga, omkonfigureringskostnader och Telia Prolane över Telia WAN. Rabatt på engångsavgift, ethernetaccess. Punkt Adderat QoS klasser ADSL (16)

3 Punkt Ändrade priser på stycket Åtgärdstider Punkt Ersatt fasta bandbredder med hastighetsintervaller Punkt Priser ändrade för 10 och 100 Mbit/s Punkt 3.4 Ny tjänst tillagd Punkt Tas bort, gäller område (16)

4 2 Prisvillkor Samtliga priser gäller under förutsättning att det är möjligt att leverera tjänsten på den aktuella adressen. Eventuella kompletteringar/förändringar i kundens fastighetsnät ingår inte i prissättning nedan. Alla priser är baserade på prislista daterad Vid förändring av riktpris förändras kundpris därefter. Befintliga förbindelser kvarligger med tidigare avtalsvillkor och priser. Vid nybeställning samt förändring av nuvarande förbindelser gäller priser och avtalsvillkor enligt detta anbud. 3 Prissammanställning 3.1 Nätkapacitet Vårt utbud av nätkapacitet bygger på en högkvalitativ och väl utbyggd infrastruktur, som tillgodoser Era behov av transparent transportkapacitet på nationell basis. TeliaSonera har idag den i särklass bästa geografiska täckningen vad gäller denna typ av tjänster. Nätkapacitet kan erbjudas som: Enstaka punkt-till-punkt förbindelser Baskomponenter i företagsnät eller kommunala infrastrukturer Telia Link Anatel Fast uppkopplade förbindelser för att knyta samman terminaler med analogt gränssnitt. Telia Link Anatel riktar sig till kunder med verksamhet på flera platser som på ett enkelt sätt vill kommunicera på ett verksamhetsinternt nät till en kalkylerbar fast kostnad. Se bifogad riktprislista för Anatel och Digitel, bilaga (16)

5 Reduktion av engångsavgifter Telia Link Anatel Vid samtidig beställning av flera förbindelser av samma sort (inbegripet samma kapacitet), som avser samma leveransdag och som terminerar i samma adresser (kundadresser i båda ändarna), reduceras engångsavgifterna enligt nedan : Antal förbindelser (n) Prisreduktion i % per förbindelse n<2 0 % n=2 10 % n=3 20 % n=4 30 % n>4 60-(120/n)% Reduktion av kvartalsavgifter Telia Link Anatel När kunden hyr parallella förbindelser av samma förbindelsetyp erbjuds prisreduktion på kvartalsavgiften. Med parallella förbindelser avses förbindelser mellan samma gatuadresser och nummer. Prisreduktion ges enligt nedan på varje förbindelse med utgångspunkt från totalt antal förbindelser och intervall. Ex. När kunden hyr 14 Anatel Anknytning lämnas 10 % prisreduktion på samtliga 14 förbindelser. Antal parallella förbindelser av samma förbindelsetyp Prisreduktion i % av kvartalsavgiften. 1 4 st 0 % 5 9 st 5 % st 10 % st 15 % st 20 % st 25 % st 30 % st 35 % 200 st % Generell leveranstid: 10 arbetsdagar Telia Link Digitel 64k Fast uppkopplade förbindelser för att knyta samman verksamhetsställen med digitala gränssnitt i hastigheterna 64 kbps och 2 Mbps. Nyttjas normalt mellan olika stationer inom eller utom ort. Aktuella gränssnitt är G.703 samt V (16)

6 Se bifogad riktprislista Anatel och Digitel, bilaga På gällande riktprislistan lämnas 6 % rabatt på kvartalsavgifterna på nytecknade förbindelser som binds på 3 år. De kan dock uppsägas dessförinnan om byte sker till annan likvärdig tjänst hos TeliaSonera eller att verksamheten på aktuell adress försvinner. Generell leveranstid: 10 arbetsdagar Telia Link Digitel 2Mb Data Fast uppkopplade förbindelser för att knyta samman verksamhetsställen med digitala gränssnitt i hastigheterna 64 kbps och 2 Mbps. Nyttjas normalt mellan olika stationer inom eller utom ort. Aktuella gränssnitt är G.703 samt V.35. Se bifogad riktprislista Anatel och Digitel, bilaga På gällande riktprislistan lämnas 6 % rabatt på kvartalsavgifterna på nytecknade förbindelser som binds på 3 år. De kan dock uppsägas dessförinnan om byte sker till annan likvärdig tjänst hos TeliaSonera eller att verksamheten på aktuell adress försvinner. Generell leveranstid: 15 arbetsdagar Telia Link Koppar En tjänst för att koppla samman adresser normalt inom en ort med koppar förbindelse. Ett unikt kopparpar hyrs av kunden. Kort punkt-punkt förbindelse 2-tråd Telia Link koppar kan erbjudas när båda kundadresserna finns inom samma accessnätsområde (samma telestation). Längsta bundna avtalstid är 3 år. Generell leveranstid: 10 arbetsdagar Förbindelsetyp Engångsavgift Kvartalsavgift Telia Link Koppar smalband 2tr Telia Link Koppar bredband 2tr Telia Link Koppar bredband 4tr Rabatter ges på kvartalsavgift enligt följande: 2 års bindningstid 5% 3 års bindningstid 10 % (16)

7 3.1.5 Telia Link Opto eller motsvarande En tjänst för att koppla samman adresser normalt inom en ort med fiber. Ett unikt fiberpar hyrs av kunden. Avslutning sker med SC kontakter. Priser lämnas mot offert. Generell leveranstid: 15 arbetsdagar (förutsatt att accessfiber finns indraget i fastighet) 3.2 Nättjänster/datakommunikation Vårt utbud av nättjänster svarar mot kundernas behov av standardiserade datatransporttjänster med hög tillgänglighet och säkerhet. Utbudet ger en mängd variationsmöjligheter där prestanda, kapacitet och accessmetod kan varieras för att åstadkomma största möjliga flexibilitet och kostnadseffektivitet per plats och användare. En nättjänst kan etableras i fasta punkt-till-punkt förbindelser eller via kopplade nät. De kopplade nättjänsterna möjliggör i varierande omfattning alla-till-alla kommunikation mellan många platser och användare. Tjänsterna inom denna kategori har många olika egenskaper men präglas i grunden av samma höga ambitioner avseende kostnadseffektivitet, kundanpassning, tillänglighet och framtidssäkerhet Telia WAN ( f.d. Telia Ethernet Regional) Telia WAN är en tjänst som kunden själv konfigurerar och designar IP-nivån, medan TeliaSonera levererar accesser och transportförbindelser. På detta sätt kan kommunen eller landstinget spara pengar. Telia WAN bygger på Ethernet, som är marknadens mest använda teknik för lokala nät i dag. Ethernet är här för att stanna, så Er investering är säker många år framöver. MPLS garanterar att trafiken flyter som den ska genom nätet. Med hjälp av VLAN kan trafiken från olika användargrupper separeras så att var och en får tillgång till rätt kapacitet. Hela TeliaSoneras kommunikationsnät nyttjas, som har den största geografiska täckningen i Sverige. Telia WAN stödjer realtidsöverföring av ljud, bild och video. Genom att välja trafikklassen Realtid, som utnyttjar MPLS för trafikprioritering, gör du det möjligt att införa till exempel videokonferenser eller streaming media. Ni får också en plattform för att gå över till IP-telefoni. Generell leveranstid kopparaccess: 23 arbetsdagar Generell leveranstid fiberaccess: 33 arbetsdagar (förutsatt att accessfiber finns indraget i fastighet) (16)

8 ADSL (Ej QoS) SHDSL 2,4 alt 8M Förbindelser SHDSL 2M (Ej QoS) Fiber 100 alt 1000M Fiber 100 alt 1000M Access Fiber 100 alt 1000M Tre stycken VLAN är inkluderade i kostnaden för varje förbindelse förutsatt att dessa terminerar på samma punkt i nätet. Ytterligare VLAN kan beställas, upp till maximalt sex stycken, och debiteras en engångsavgift per VLAN. Vid punkt till multipunkt VLAN är kostnaden samma som det vore separata VLAN. För mer information vänligen se bifogad produktspecifikation, bilaga Ethernetaccess Engångsavgift*) Månadsavgift ADSL2+ på befintlig tlf ADSL2+ på eget kopparpar Mbit/s koppar exkl. möjlighet till QoS Mbit/s koppar med QoS möjlighet Mbit/s koppar med QoS möjlighet Fiberaccess 100 Mbit/s 2 st FE portar Fiberaccess 100 Mbit/s 8 st FE portar Fiberaccess 1000 Mbit/s 2 st FE portar Fiberaccess 1000 Mbit/s 2 st FE portar 1 st GE port Fiberaccess 1000 Mbit/s 8 st FE portar, 1 st GE port Fiberaccess 1000 Mbit/s 48 st FE portar Fiberaccess 10 Gbit/s 10 st GE portar Förbindelse inom kommunhuvudort Engångsavgift Månadsavgift ADSL2+ förbindelse 2/2Mbit/s ADSL2+ förbindelse 10/2 Mbit/s ADSL2+ förbindelse 24/3 Mbit/s Standardförbindelse 2 Mbit/s Standardförbindelse 4 Mbit/s (16)

9 Standardförbindelse 8 Mbit/s Standardförbindelse 10 Mbit/s Standardförbindelse 20 Mbit/s Standardförbindelse 100 Mbit/s Standardförbindelse 300 Mbit/s Standardförbindelse 1000 Mbit/s Förbindelse inom kommun samt RSB-nät Engångsavgift Månadsavgift ADSL2+ förbindelse 2/2 Mbit/s ADSL2+ förbindelse 10/2 Mbit/s ADSL2+ förbindelse 24/3 Mbit/s Standardförbindelse 2 Mbit/s Standardförbindelse 4 Mbit/s Standardförbindelse 8 Mbit/s Standardförbindelse 10 Mbit/s Standardförbindelse 20 Mbit/s Standardförbindelse 100 Mbit/s Standardförbindelse 300 Mbit/s Standardförbindelse 1000Mbit/s Övrigt Nätbrygga (multipunkts V-lan) Omkonfigurering som genomförs remote Omkonfigurering på plats Större mängd förbindelser som ska omkonfigurering remote Mot offert Telia Prolane över Telia WAN access 24 mån. avtal 2 Mbit/s Mbit/s Mbit/s Mbit/s Mbit/s *)Rabattsats Detta avtal ger kunden rätt till rabatt på engångsavgiften för Ethernetaccess beroende på avtalslängd. Vid beställning skall avtalslängd anges för att rabatt skall utgå. Rabatt Avtalslängd: Engångsavgift 1 år 0% 2 år 50% 3 år el fler 100% (16)

10 3.2.2 Telia WAN QoS QoS-erbjudandet ger möjlighet att blanda datatrafik och realtidstrafik, tex IP-telefonitrafik och/eller video, inom ramen för en och samma nättjänst. Detta åstadkoms genom att man kan blanda trafikklasserna Realtid, Business Class och Standard, i samma access och i samma förbindelse. QoS kan erhållas på ADSL2+ accesser. Erbjudandet utgörs av flera QoS-klasser, vilka beskrivs närmare i QoS bilagan. Klasserna har egenskaper som är avpassade för att möta de olika QoS-krav som typisk realtidstrafik respektive applikationstrafik har. För att använda QoS-klasserna behöver kunden i de flesta fall sätta korrekta värden på prioritetsbitarna i den trafik som injiceras över kundgränssnittet värdet avgör om respektive Ethernetframe skall klassificeras som Realtid, Business Class eller Standard. Undantag finns dock då transparent VLAN används vilket innebär att TeliaSonera ej kan prioritera utpekat VLAN inom kundens VLAN segmentering. I övrigt hänvisas till Bilaga TeliaSonera garanterar att QoS funktionalitet går att beställa på alla kommunhuvudorter inom en radie av 2,5 kilometer från TeliaSoneras huvudtelestation på respektive kommunhuvudort. Möjligheter finns att TeliaSonera ska kunna leverera även utanför denna radie. Dock måste leveransförfrågan ställas på TeliaSonera innan leverans sker. Inom de kommuner där TeliaSonera/Skanova har levererat bidragsnät/infrastruktur är förutsättningar goda att kunna leverera QoS funktionalitet även på mindre orter inom kommunen. Dock måste alla beställningar föregås av leveransförfrågan. Prismodell Vid hyra av förbindelse med QoS funktionalitet så erbjuds olika MIX-paketeringar med klasserna Realtid, Business Class och Standard enligt nedan. Procentsatserna skall läsas enligt Realtid/Business Class/Standard. För QoS förbindelser ADSL2+ varierar värden beroende på kabellängd. Exakt svar erhålls mot förfrågan. QoS förbindelse inom kommunhuvudort Engångsavgift* Månadsavgift Totalt inkl. Best effort ADSL2+ 2/2 MIX ADSL2+ 2/2 VOIP ADSL2+ 10/2 MIX ADSL2+ 10/2 VOIP ADSL2+ 24/3 MIX ADSL2+ 24/3 VOIP Mbit/s, MIX 30/40/30 % Mbit/s, MIX 80/0/20 % Mbit/s, MIX 30/40/30% Mbit/s, MIX, 80/0/20 % Mbit/s, MIX 30/30/40 % Mbit/s, MIX 80/0/20 % Mbit/s, MIX 15/30/55 % Mbit/s, MIX 30/30/40 % Mbit/s, MIX 80/0/20 % Mbit/s, MIX 10/30/60 % Mbit/s, MIX 15/30/55 % (16)

11 100 Mbit/s, MIX 30/30/40 % Mbit/s MIX 40/0/60 % Mbit/s, MIX 10/30/60 % QoS förbindelse inom kommun samt RSB-nät Engångsavgift* Månadsavgift ADSL2+ 2/2 MIX ADSL2+ 2/2 VOIP ADSL2+ 10/2 MIX ADSL2+ 10/2 VOIP ADSL2+ 24/3 MIX ADSL2+ 24/3 VOIP Mbit/s, MIX 30/40/30 % Mbit/s, MIX 80/0/20 % Mbit/s, MIX 30/40/30 % Mbit/s, MIX 80/0/20 % Mbit/s, MIX 30/30/40 % Mbit/s, MIX 80/0/20 % Mbit/s, MIX 15/30/55 % Mbit/s, MIX 30/30/40 % Mbit/s, MIX 80/0/20 % Mbit/s, MIX 10/30/60 % Mbit/s, MIX 15/30/55 % Mbit/s, MIX 30/30/40 % Mbit/s, MIX 40/0/60 % Mbit/s, MIX 10/30/60 % Om QoS funktionalitet beställs på redan befintlig access i efterhand tillkommer en engångsavgift på kronor Telia Ethernet routad Routingerbjudandet ger möjlighet att skapa IP-konnektivitet mellan olika anslutningar inom RSB-nätet. Exempel på denna tillämpning kan vara konnektivitet mellan vårdgivare och VGR för att realisera vårdrelaterad kommunikation. En annan tillämpning kan vara om en eller flera kommuner sinsemellan vill dela applikationer eller servrar. I erbjudandet finns två olika accessformer, dels via befintlig eller ny Telia WAN access, dels via en symmetrisk Internetaccess med fast IP-adress. Gemensamt för dessa realiseringar är att tjänsten avslutas med ett routat gränssnitt. Grunderbjudandet innebär att nätet är av typen fully-meshed, dvs. alla når alla inom det beställda IP-nätet (VPN-nätet). Undantag från denna modell erbjuds mot offert. Servicenivån som ingår är den samma som i Telia WANs basnivå, det vill säga helgfri måndag till fredag 07,30 18,00 och 12 timmars åtgärdstid. Högre servicenivåer erbjuds mot offert. Vid realisering på befintlig Telia WAN eller Internetaccess förutsätts att denna har tillräcklig bandbredd för att inkludera trafiken som genereras den routade Ethernetporten (16)

12 Samtliga priser nedan är exklusive access. Vid Telia WAN access finns pris under punkt För Telia Prolane finns pris under punkt Bandbredd Engångsavgift Månadsavgift 2 Mbit/s VPN via Ethernet Mbit/s VPN via Internet Mbit/s VPN via Ethernet Mbit/s VPN via Internet Mbit/s VPN via Ethernet Telia WAN SLA I de fall då inget annat avtalas mellan Telia och Kunden ingår SLA av basnivå i tjänsten. För kunder, som önskar en högre garanterad servicenivå än vad som innefattas av SLA av basnivå, kan mot ett tillkommande pris erbjudas ett utökat SLA. Priser Servicetid Servicetid Beskrivning Månadsavgift kopparaccess Månadsavgift fiberaccess S1 Helgfri M-F 07,30-18,00 Ingår Ingår S2 Helgfri M-F 07,30-24, S3 Alla dagar 07,30-18, S4 Alla dagar 07,30-24, S5 Helgfri M-F 00,00-24, S6 Alla dagar 00,00-24, Åtgärdstid Åtgärdstid Tillgänglighet Månadsavgift kopparaccess Månadsavgift fiberaccess 12 timmar 99,3% Ingår Ingår 8 timmar 99,5% timmar 99,7% Förfrågan måste göras på 4 respektive 8 timmars åtgärdstid (16)

13 3.2.5 Telia X-line En tjänst med hyrda förbindelser för företag eller offentlig förvaltning som har höga krav på säkerhet och tillgänglighet. Tjänsten ger en protokolloberoende, flexibel kommunikation med transparent överföring av ljud, bild och data inom intervallet 1,2 kbps 622 Mbps. Den lämpar sig för allt från enstaka förbindelser till kompletta företags/verksamhetsnät. Prismodellen bygger på samma grundmodell som övriga Telia Link tjänster med engångsavgift och kvartalsavgift. För en punkt till punkt förbindelse ingår alltid access - transport - access. Accesser Accessdelen innehåller en engångsavgift och en kvartalsavgift. Accessen kan erhållas som Accessform 1, Multi 1, Multi 2 samt Multi 3 Transport/förbindelse Alla orter i landet är klassificerade enligt olika prisnivåer enligt färgkod (Accessform 1, Multi 1, 2 och Multi 2) eller debiteringspunkt/prisnivå (Accessform 3 och Multi 3) se nedan. Transportdelen/förbindelsen har en kvartalsavgift som är beroende av mätpunktens prisnivå samt avståndet mellan mätpunkter och förbindelsens hastighet. Rabattsatser Detta avtal ger kunden rätt till en rabatt i 12-månadersperioder, baserad på 12-månaders omsättning av kvartalsavgifter avseende X-Line, enligt följande matris. Bindningstid Oms < 1 Mkr Oms > 1 Mkr Oms >5 Mkr 36 månader 9 % 12 % 15 % Rabatten, som utgår på engångs- och kvartals-avgifter, beräknas med utgångspunkt från vid var tid gällande ordinarie prislista för X-Line. Om kunden vid tidigare tillfälle erhållit rabatt enligt särskild överenskommelse och sagda rabatt understiger den rabatt som utgår enligt detta avtal lämnas endast rabatt med sådant belopp som behövs för att täcka den mellanskillnad som uppkommer. Vid uppgradering från Digitel till X-Line erhåller kunden härutöver kronor i engångsrabatt per X- Lineaccess, dock maximalt en total rabatt på 40 % på nya engångsavgiften. Om inte annat överenskommits dras rabatten av på den kvartalsavgift som kunden skall betala för X-Line enligt Huvudavtalet. Justering av rabattsatser TeliaSonera äger rätt att under avtalstiden justera rabattens storlek om det visar sig att kundens faktiska sammanlagda 12-månaderssomsättning av kvartalsavgifter avseende X-Line inte överensstämmer med det belopp som ligger till grund för de rabattsatser som anges i punkt 2 ovan. Vid en eventuell justering gäller den nya rabatten nästkommande 12-månadersperiod. Prisgaranti (16)

14 Under avtalsperioden garanterar TeliaSonera att priset enligt Huvudavtalet, på kundens X-Line-förbindelser, inte kommer att höjas. Generell leveranstid: 15 arbetsdagar 3.3 Internet Telia Bredband Företag En prisvärd bredbandsanslutning till Internet som är baserad på ADSL-teknik. Ni kan välja mellan fem hastighetsintervaller: Kb/s, Kb/s, 1,5-2Mb/s, 6-8 Mb/s och Mbit/s. Tjänsten är avsedd att användas som en enklare anslutning mot Internet. Målgruppen är små och medelstora företag och lokalkontor som behöver en effektiv Internetaccess. Samt även stora organisationers mindre enheter och lokalkontor. Telia Bredband Företag passar utmärkt även för distansarbete. Tjänsten omfattas av TeliaSoneras Företagssupport. Generell leveranstid: 15 arbetsdagar Priser Nedanstående priser förutsätter 1 års avtal Bandbredd Engångsavgift Månadsavgift 0,2-0,25 Mbit/s ,4-0,5 Mbit/s ,5-2 Mbit/s Mbit/s Mbit/s Tjänsten förutsätter analogt telefonabonnemang. Eventuellt modem, router eller dylikt är ej inkluderad i engångsavgiften. För att erhålla denna utrustning hänvisar TeliaSonera till för var tid gällande prislista. Kund äger rätt att utnyttja kampanjer inom tjänsten (16)

15 3.3.2 Telia Prolane Med Telia ProLane får våra kunder en fast anslutning till Internet, via ett av de mest kraftfulla IP-nät som existerar, det världsledande Telia Net. Kunden drar nytta av hela kapaciteten själva och bandbredden delas inte med någon annan kund. Telia ProLane är lämplig för alla företag, organisationer och förvaltningar som vill ge flera användare tillgång till en snabb Internetanslutning med hög kvalitet, säkerhet och tillgänglighet med den bandbredd som kunden själv väljer. I tjänsten ingår kundplacerad router som är övervakad 24h/dygn, året om. Generell leveranstid 2 Mbit/s samt 4 Mbit/s: 15 arbetsdagar Generell leveranstid övriga hastigheter: 20 arbetsdagar (förutsatt att det finns accessfiber indraget i fastighet) Priser Nedanstående priser förutsätter 2-års avtal Bandbredd Engångsavgift Månadsavgift 2 Mbit/s Mbit/s Mbit/s* Mbit/s* Mbit/s* Mbit/s* * Eventuella nätutbyggnadskostnader kan tillkomma på accesserna. 3.4 Prolane Webfilter Som en extra funktion kan Telia erbjuda WEB-filtrering som en tilläggstjänst till er befintliga Internetanslutning. Detta ger er möjlighet att styra, stödja och följa upp Internet användandet i er kommun. Funktionen bygger på en proxy-utrustning som placeras innanför er brandvägg. Denna utrustning är kopplad till en högkvalitativ och ständigt uppdaterad URL-filter tjänst. I grundpaketeringen erbjuder vi er en uppsättning där ni kan kategorisera upp till tjugo olika kategorier av webplatser som ni bedömer som mindre lämpliga. Skulle en användare surfa till en sådan sida får den upp en sida med information om sidans innehåll samt att det bedömts som olämpligt. Användaren kan därefter ges ett val att fortsätta eller så kan ni som organisation göra valet att spärra trafiken. Som tillägg kan mer avancerade funktioner erhållas som tex authenticering av användare mot LDAP katalog eller mer avancerade regelverk. Detta kan exempelvis ge möjlighet att begränsa åtkomsten för tex. elever men att ge lärare och övrig personal möjlighet att få fullkomlig åtkomst. Detta arbetssätt kan ge eleverna en hjälp att undvika olämpligt innehåll samtidigt som fullständig åtkomst kan ges av läraren om arbetet skulle så kräva. Tilläggsfunktioner åstadkomms genom konsultarbete på löpande räkning, som inte påverkar månadskostnaden men som kan vara beroende av övriga funktioner och infrastruktur inom kommunen (16)

16 Grundtjänst Kronor per månad Prolane Webfilter för max användare Prolane Webfilter för max användare Prolane Webfilter för max användare Prolane Webfilter för max användare Prolane Webfilter för max användare ProLane Webfilter för > användare Enligt offert Licens per användare Kronor per månad och användare användare 5, användare 4, användare 4, användare 3, användare 3, Konsulttjänster I enlighet med förfrågan från VGR gällande konsulttjänster kommer TeliaSonera att beskriva samt lämna pris på tillämpliga konsulttjänster. Nedanstående priser gäller under förutsättning att arbete utför på vardagar mellan 07,30-18,00. För arbete utanför dessa tider tillkommer övertidsersättning enligt för var tid gällande prislista. Kostnader för resa samt materiel tillkommer. Vid större arbeten kan TeliaSonera lämna ett fast pris. Tjänst Arbete i fastighetsnät Felavhjälpning i fastighetsnät Arbete LAN/WAN utrustning Felavhjälpning av LAN/WAN utrustning Dokumentation av nät Utbildning Nätdesign Projektledning Kostnad 590 kronor/timme 690 kronor/timme 890 kronor/timme 890 kronor/timme 800 kronor/timme 900 kronor/timme kronor/timme kronor/timme (16)

Kommunikationstorget för Västra Götalands kommuner närmare varandra

Kommunikationstorget för Västra Götalands kommuner närmare varandra Kommunikationstorget Västra Götalands kommuners samverkansnät Kommunikationstorget är upphandlat för att Västra Götalands kommuner (VGK) skall kunna kommunicera via ett från Internet avgränsat och kvalitetssäkrat

Läs mer

Produktspecifikation Bitstream FTTx

Produktspecifikation Bitstream FTTx Produktspecifikation Bitstream FTTx 1 Allmänt 2 2 Teknisk beskrivning 2 2.1 Nätnivåer 2 2.2 Anslutning av slutkundsplacerad utrustning 2 2.3 Tjänster & Prestanda 3 2.3.1 Internetaccess/Surf Consumer samt

Läs mer

Prislista Anatel produkter

Prislista Anatel produkter 1 (11) Prislista Anatel produkter Innehåll Sida 1 Hyrestider 2 2 Avgifter 2 2.1 Prislistor 2 2.2 Ändring av avgifter 2 2.3 Prisreduktioner 2 3 Beräkning av hyresavgifter 2 3.1 Allmänt 2 3.2 Debiteringspunkt

Läs mer

Ta ett steg i rätt riktning för er datakommunikation

Ta ett steg i rätt riktning för er datakommunikation Ta ett steg i rätt riktning för er datakommunikation Anslutningar och nätverkstjänster, för stora och små företag Våra datakomtjänster för företag När du väljer Telia som leverantör av datakomtjänster,

Läs mer

Produktspecifikation Bitstream DSL Business

Produktspecifikation Bitstream DSL Business Produktspecifikation Bitstream DSL Business 1 Allmänt 2 2 Teknisk beskrivning 2 2.1 Nätnivåer 2 2.2 Anslutning av Slutkundsutrustning 2 2.3 Tjänster och Prestanda 3 2.4 Hastigheter 3 2.5 VoIP access 4

Läs mer

2013-08-16 96-77-2012;001. Pris. Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och Borderlight AB. Kommunikation som tjänst.

2013-08-16 96-77-2012;001. Pris. Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och Borderlight AB. Kommunikation som tjänst. Pris Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och Borderlight AB 1 (5) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Konsulter... 4 3. Webbportal... 4 4. Leveranstider... 4 5. Pris... 5 2 (5) 1. Inledning De

Läs mer

Produktspecifikation TeliaSonera Bitstream DSL Consumer

Produktspecifikation TeliaSonera Bitstream DSL Consumer Produktspecifikation TeliaSonera Bitstream DSL Consumer OBS! Denna version av dokumentet är preliminär och avsett att ge en indikation över den funktionalitet som kan erbjudas för TV access och Telefoni

Läs mer

Produktspecifikation Bitstream DSL Consumer

Produktspecifikation Bitstream DSL Consumer Produktspecifikation Bitstream DSL Consumer 1 Allmänt 2 2 Teknisk beskrivning 2 2.1 Nätnivåer 2 2.2 Anslutning av Slutkundsplacerad utrustning 2 2.3 Tjänster och Prestanda 3 2.3.1 Bredbandaccess/Surf 3

Läs mer

Enkät rörande grossistmarknaden för högkvalitativt tillträde dnr 14-12222

Enkät rörande grossistmarknaden för högkvalitativt tillträde dnr 14-12222 Post- och telestyrelsen hogkvalitetstilltrade@pts.se Stockholm den 21 januari 2015 Enkät rörande grossistmarknaden för högkvalitativt tillträde dnr 14-12222 Telenor Sverige AB:s svar på Post- och telestyrelsens

Läs mer

Gäller fr.o.m. 2014-01-01. Prislista, SDH SWEDEN

Gäller fr.o.m. 2014-01-01. Prislista, SDH SWEDEN under Avtal mellan Network Sales och Kunden 1 (12) Gäller fr.o.m. 2014-01-01 Prislista, SDH SWEDEN Innehåll Sida 1 Allmänt 2 1.1 Struktur för priser 2 1.2 Villkor 2 1.2.1 Allmänt 2 1.2.2 Nyanläggning av

Läs mer

2014-04-01 96-66-2012;002. Pris. Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och DGC Access AB

2014-04-01 96-66-2012;002. Pris. Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och DGC Access AB Pris Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och DGC Access AB 1 (6) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Fakturor... 4 3. Konsulter... 4 4. Webbportal... 4 5. Leveranstider... 4 6. Pris fasta operatörstjänster...

Läs mer

Kommunikations- lösningar för operatörer och företag

Kommunikations- lösningar för operatörer och företag Kommunikationslösningar för operatörer och företag Ett perfekt val för företag, operatörer och IT-bolag Skellefteå har Sveriges bästa fibernät. Det välutbyggda och tillförlitliga nätet ägs och drivs av

Läs mer

Produktspecifikation TeliaSonera Bitstream DSL Business

Produktspecifikation TeliaSonera Bitstream DSL Business Produktspecifikation TeliaSonera Bitstream DSL Business 1 Allmänt 2 2 Teknisk beskrivning 2 2.1 Nätnivåer 2 2.2 Anslutning av Slutkundsutrustning 2 2.3 Hastigheter 3 2.4 Kvalitetsbegränsningar 4 2.5 Transparens

Läs mer

Post- och telestyrelsen (PTS) Att Anders Öhnfeldt. Box 5398. 102 49 Stockholm. anders.ohnfeldt@pts.se. 28 januari 2015

Post- och telestyrelsen (PTS) Att Anders Öhnfeldt. Box 5398. 102 49 Stockholm. anders.ohnfeldt@pts.se. 28 januari 2015 Post- och telestyrelsen (PTS) Att Anders Öhnfeldt Box 5398 102 49 Stockholm anders.ohnfeldt@pts.se 28 januari 2015 TDC Sveriges svar på enkät rörande grossistmarknaden för högkvalitativt tillträde (M4)

Läs mer

Produktspecifikation TeliaSonera Bitstream Pro

Produktspecifikation TeliaSonera Bitstream Pro Produktspecifikation TeliaSonera Bitstream Pro 1 Allmänt 2 2 Teknisk beskrivning 2 2.1 Nätnivåer 2 2.2 Ethernet-egenskaper 3 2.2.1 L2 vid UNI (med modem) 3 2.2.2 L2 vid FKP (utan modem) 4 2.2.3 L1 vid

Läs mer

SIZE CONNECT, TEKNISK BESKRIVNING

SIZE CONNECT, TEKNISK BESKRIVNING , TEKNISK BESKRIVNING SIZE erbjuder anslutning av er företagsväxel med säker leverans och stabil teknik där alla samtal och eventuell internettrafik går i SIZE nät. Beroende på typ av växel och förbindelse

Läs mer

Produkten Flexibel n*64k

Produkten Flexibel n*64k 1 (8) Produkten Flexibel n*64k Innehåll Sida 1. Allmänt 2 1.1 Hyrestid 2 1.2 Särskild ersättning vid nyanläggning 2 1.3 Prisstruktur 2 1.4 Prisberäkning 4 2 Priser 4 2.1 Enkanalsaccesser 4 2.2 Flerkanalaccesser

Läs mer

Klart du ska välja fiber!

Klart du ska välja fiber! Klart du ska välja fiber! Vi får ofta frågor om varför det är så bra med bredband via fiber. Här berättar vi mer om hur det fungerar och vilka fördelar fiber har både ekonomiskt och tekniskt. Förhoppningsvis

Läs mer

PRISER Bitstream UNDERBILAGA 5. Tillhör objekt: FABA 101 850. Prislistan gäller från och med 2014-01-01. 1 Allmänt 2.

PRISER Bitstream UNDERBILAGA 5. Tillhör objekt: FABA 101 850. Prislistan gäller från och med 2014-01-01. 1 Allmänt 2. PRISER Bitstream Prislistan gäller från och med 2014-01-01 1 Allmänt 2 2 Grundavgifter 2 3 Bitstream Operator Access 3 4 Bitstream Transport 4 5 Installation (ARBIFAS i kombination med Bitstream) 4 6 Bitstream

Läs mer

Prislista Bredbandsbolaget

Prislista Bredbandsbolaget Sida 1 av 6 Prislista Bredbandsbolaget gäller från 22 februari 2012 Sida 2 av 6 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 DSL- Bredband Bas... 3 DSL - Bredband Premium... 3 Riks ADSL... 3 Bredband

Läs mer

Kommunikationstorget i Västra Götaland

Kommunikationstorget i Västra Götaland Sidnr 1 (10) Handläggare Patrik Torgersson Patrik.torgersson@teliasonera.com Tel: 031-341 44 82 Tillhör objekt Ert datum Er referens Kommunikationstorget i Västra Götaland Tjänstebeskrivning ORGANISATIONSUPPGIFTER

Läs mer

PRISER Bitstream UNDERBILAGA 5. Tillhör objekt: FABA 101 850. Prislistan gäller från och med 2015-02-16. 1 Allmänt 2.

PRISER Bitstream UNDERBILAGA 5. Tillhör objekt: FABA 101 850. Prislistan gäller från och med 2015-02-16. 1 Allmänt 2. PRISER Bitstream Prislistan gäller från och med 2015-02-16 1 Allmänt 2 2 Grundavgifter 2 3 Bitstream Operator Access 3 4 Bitstream Transport 4 5 Installation (ARBIFAS i kombination med Bitstream) 4 6 Bitstream

Läs mer

AB2 Q2-kampanj SOH O Förlängning: Kampanj BB

AB2 Q2-kampanj SOH O Förlängning: Kampanj BB AB2 Q2-kampanj SOH O Förlängning: Kampanj BB Pro fiber Kapacitet 10 resp. 100Mbit/s Kampanjen gäller till 31/10 2015 1 2015-02-02 AB2 Q2-kampanj 2015 SOHO Affärsregler och Rutiner Bredband Pro Fiber 10

Läs mer

Skanova Reglerad Fiberaccess Företag Skanova Reglerad Backhaul Svartfiber

Skanova Reglerad Fiberaccess Företag Skanova Reglerad Backhaul Svartfiber 1 (10) Skanova Reglerad Fiberaccess Företag Skanova Reglerad Backhaul Svartfiber INNEHÅLL SID 1 Allmänt...2 2 Definitioner...2 2.1 FMO...2 2.2 UTO...2 2.3 DP...2 2.4 Kundadress...2 3 Produkten kan levereras

Läs mer

Erbjudande till JVF. Ownit Broadband AB och Canal Digital Kabel-TV AB Presentation av Bredband, KabelTV och Telefoni. Ger lite mer.

Erbjudande till JVF. Ownit Broadband AB och Canal Digital Kabel-TV AB Presentation av Bredband, KabelTV och Telefoni. Ger lite mer. Erbjudande till JVF Ownit Broadband AB och Canal Digital Kabel-TV AB Presentation av Bredband, KabelTV och Telefoni Ger lite mer Erbjudande JVF till JVF Information Hej allihop! För att följa med samhällets

Läs mer

Produktbilaga Bitstream

Produktbilaga Bitstream BILAGA PRODUKTBILAGA BITSTREAM 1(10) Produktbilaga Bitstream Innehållsförteckning 1. Allmänt... 3 2. Förkortningar och begrepp... 3 3. Geografisk tillgänglighet... 4 3.1. Anslutningslista Bitstream DSL/FTTx...

Läs mer

Dokumentet gäller fr.o.m Produktbilaga Skanova Fiber 2009

Dokumentet gäller fr.o.m Produktbilaga Skanova Fiber 2009 1 (5) Dokumentet gäller fr.o.m. 2015-07-01 Produktbilaga Skanova Fiber 2009 Innehåll Sida 1. Allmänt... 2 2. Definitioner... 2 2.1. FMO... 2 2.2. UTO... 2 2.3. DP... 2 2.4. AP... 2 3. Beställnings- och

Läs mer

Dokumentet gäller fr.o.m Produktbilaga Skanova Fiber 2009

Dokumentet gäller fr.o.m Produktbilaga Skanova Fiber 2009 1 (5) Dokumentet gäller fr.o.m. 2016-10-01 Produktbilaga Skanova Fiber 2009 Innehåll Sida 1. Allmänt... 2 2. Definitioner... 2 2.1. FMO... 2 2.2. UTO... 2 2.3. DP... 2 2.4. AP... 2 3. Beställnings- och

Läs mer

Fiber ger företaget nya möjligheter. Magnus Ekman Anders Wahlbom Thomas Berggren

Fiber ger företaget nya möjligheter. Magnus Ekman Anders Wahlbom Thomas Berggren Fiber ger företaget nya möjligheter Magnus Ekman Anders Wahlbom Thomas Berggren Regeringens målsättning:...år 2020 bör 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.

Läs mer

Reglerad Backhaul Kanal

Reglerad Backhaul Kanal UNDERBILAGA PRODUKTSPECIFIKATION 1 (5) Reglerad Backhaul Kanal 1 Inledning 2 2 Definition av produkten 2 2.1 Allmänt 2 2.2 Anslutning 2 2.3 Geografisk täckning 2 2.4 Produktvarianter 2 2.5 gränssnitt för

Läs mer

ÖVERGÅNG TILL KOMMUNIKATIONSTORGET 2.0

ÖVERGÅNG TILL KOMMUNIKATIONSTORGET 2.0 ÖVERGÅNG TILL KOMMUNIKATIONSTORGET 2.0 Kommunerna i Västra Götaland har sedan 2008 haft en förbindelse med Västra Götalandsregionen kallad Kommunikationstorget. Via Kommunikationstorget går datatrafiken

Läs mer

Beskrivning av Elektronisk kommunikationstjänst

Beskrivning av Elektronisk kommunikationstjänst Produktblad 1/ 7 Beskrivning av Elektronisk kommunikationstjänst Bilaga till offert/avtal 1 Övergripande beskrivning Tjänsten fastighetsnät omfattar installations- eller servicearbete mellan TeliaSonera

Läs mer

Dokumentet gäller fr.o.m Produktbilaga Skanova Fiber 2009

Dokumentet gäller fr.o.m Produktbilaga Skanova Fiber 2009 1 (5) Dokumentet gäller fr.o.m. 2017-04-01 Produktbilaga Skanova Fiber 2009 Innehåll Sida 1. Allmänt... 2 2. Definitioner... 2 2.1. FMO... 2 2.2. UTO... 2 2.3. DP... 2 2.4. AP... 2 3. Beställnings- och

Läs mer

Kostnadsresultat för LRIC hybridmodell för det fasta nätet v.9.1

Kostnadsresultat för LRIC hybridmodell för det fasta nätet v.9.1 Datum Vår referens Sida 2012-12-14 Dnr: 12-6520 1(5) Konkurrensavdelningen Micael Tiger 08-678 58 74 micael.tiger@pts.se Kostnadsresultat för LRIC hybridmodell för det fasta nätet v.9.1 Detta dokument

Läs mer

Sidnr 1 (7) Security Public. 2 Geografisk täckning 2. 3 Kundlaster kbit/s kbit/s kbit/s Strömförsörjning 3

Sidnr 1 (7) Security Public. 2 Geografisk täckning 2. 3 Kundlaster kbit/s kbit/s kbit/s Strömförsörjning 3 1 (7) DIGITEL 1 Inledning 2 2 Geografisk täckning 2 3 Kundlaster 2 3.1 64 kbit/s 2 3.2 1984 kbit/s 3 3.3 2048 kbit/s 3 3.4 Strömförsörjning 3 4 Gränssnitt och kontakttyper i Kundgränssnittet 4 5 Överlämning

Läs mer

Prislista Skanova Service gällande från 2014-10- 01

Prislista Skanova Service gällande från 2014-10- 01 Underbilaga Sidnr 1 (5) Prislista Skanova Service Prislista Skanova Service gällande från 2014-10- 01 Innehåll Sida 1. Allmänt 2 2. Villkor 2 3. Pris 2 Engångsavgift 2 Kvartalsavgift 2 Ändring 2 Pris Service

Läs mer

PRISER Bitstream UNDERBILAGA 5. Tillhör objekt: FABA 101 850. Prislistan gäller från och med 2016-04-01. 1 Allmänt 2.

PRISER Bitstream UNDERBILAGA 5. Tillhör objekt: FABA 101 850. Prislistan gäller från och med 2016-04-01. 1 Allmänt 2. PRISER Bitstream Prislistan gäller från och med 206-04-0 Allmänt 2 2 Grundavgifter 2 3 Bitstream Operator Access 3 4 Bitstream Transport 4 5 Installation (ARBIFAS i kombination med Bitstream) 4 6 Bitstream

Läs mer

BREDBANDSANSLUTNING VIA FIBER TILL BRF STOCKHOLMSHUS 11

BREDBANDSANSLUTNING VIA FIBER TILL BRF STOCKHOLMSHUS 11 BREDBANDSANSLUTNING VIA FIBER TILL BRF STOCKHOLMSHUS 11 Detaljerad information Bakgrund En av bostadsrättsföreningens viktigaste uppgifter är att tillgodose medlemmarnas ekonomiska intressen. De boende

Läs mer

Net at Once - Kommunikationsoperatör

Net at Once - Kommunikationsoperatör Net at Once - Kommunikationsoperatör Net at Once som kommunikationsoperatör med Öppen plattform och Öppen gruppanslutning innebär att de medlemmar i föreningen som vill välja fritt i ett öppet nät bland

Läs mer

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA VÄLKOMMEN TILL RONNEBYPORTEN!

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA VÄLKOMMEN TILL RONNEBYPORTEN! VÄLKOMMEN TILL RONNEBYPORTEN! VI FIRAR BREDBAND TILL ALLA 5000 kr + Månadsavgift på 150 kr Nu bygger vi fibernät! KONTAKTUPPGIFTER Du som har frågor om anslutning till fibernätet, kontakta Ronneby Miljö

Läs mer

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING VI FIRAR BREDBAND TILL ALLA 5000 kr + Månadsavgift på 150 kr 1. Intresseanmälan Villaägaren anmäler intresse via formulär på bredbandnu.se 2. Område & prisbild Villaägaren

Läs mer

Affärsutveckling. Avtalspaket Status 2012-03-22

Affärsutveckling. Avtalspaket Status 2012-03-22 Affärsutveckling Avtalspaket Status 2012-03-22 Avtalspaket för svartfiber och kapacitet Skapa branschstandard Paketet framtaget med deltagare från stadsnät och operatörer Innehåller Avropsavtal Allmänna

Läs mer

2015-01-28. Gimsmark Gunsmark Intresseförening

2015-01-28. Gimsmark Gunsmark Intresseförening 2015-01-28 Gimsmark Gunsmark Intresseförening Gimsmark Gunsmark Intresseförening Gunsmark 34 915 94 Ånäset Bästa Gulli, AllTele tackar för er förfrågan gällande kollektiv anslutning av Internetaccess med

Läs mer

/: VIKTIG INFORMATION OM FIBER TILL FRILLESÅS ETAPP 2 :/

/: VIKTIG INFORMATION OM FIBER TILL FRILLESÅS ETAPP 2 :/ /: VIKTIG INFORMATION OM FIBER TILL FRILLESÅS ETAPP 2 :/ Hej, Under nästa vecka kommer vi tända upp fibernätet i Frillesås för de första 50st abonnenterna i Etapp 1 (Jägarevägen, Stockenvägen, Stamvägen

Läs mer

Prislista Skanova Service gällande från 2015-01- 01

Prislista Skanova Service gällande från 2015-01- 01 Underbilaga Sidnr 1 (5) Prislista Skanova Service Prislista Skanova Service gällande från 2015-01- 01 Innehåll Sida 1. Allmänt 2 2. Villkor 2 3. Pris 2 Engångsavgift 2 Kvartalsavgift 2 Ändring 2 Pris Service

Läs mer

Dokumentet gäller fr.o.m Skanova Fiber 2009

Dokumentet gäller fr.o.m Skanova Fiber 2009 1 (10) Dokumentet gäller fr.o.m. 2017-04-01 Skanova Fiber 2009 Innehåll Sida 1 Debiteringsfall... 2 1.1 Följande debiteringsfall finns... 2 1.2 Kundadress- Debiteringspunkt... 3 1.2.1 Kundadress-DP...

Läs mer

1 21 februari 2012. Välkommen till vår nya värld.

1 21 februari 2012. Välkommen till vår nya värld. 1 21 februari 2012 Välkommen till vår nya värld. I vår nya värld har vi lyssnat mycket på en person. Dig som kund! När Skanova bildades som bolag den 1 januari 2008 började vi kartlägga vad som krävs för

Läs mer

Prislista Teleabonnemang & ledningar

Prislista Teleabonnemang & ledningar Företag Prislista Teleabonnemang & ledningar Gäller: Telia Företagsabonnemang Telia Bredbandstelefoni Företag Telia SIP-anslutning Telia Direktansluten växelledning Telia Analog växelledning Telia ISDN

Läs mer

Vi gör det enkelt. Avtalspaket & modeller för prissättning. Enat nät mot kund för svarfiber och kapacitet

Vi gör det enkelt. Avtalspaket & modeller för prissättning. Enat nät mot kund för svarfiber och kapacitet Vi gör det enkelt Avtalspaket & modeller för prissättning Enat nät mot kund för svarfiber och kapacitet 2 2012 Svenska Stadsnätsföreningen Vår framgång skapar vi tillsammans genom att ha ett enat nät mot

Läs mer

Krav på kundens LAN och gränssnitt ProLane

Krav på kundens LAN och gränssnitt ProLane Information 1/8 Krav på kundens LAN och gränssnitt ProLane Bilaga till offert/avtal Det här dokumentet innehåller konfidentiell information som berör kunden och Telia och får inte föras vidare till tredje

Läs mer

PRISER TeliaSonera Bitstream DSL

PRISER TeliaSonera Bitstream DSL PRISER TeliaSonera Bitstream DSL Prislistan gäller från och med 2011-03-01. 1 Allmänt 2 2 Grundavgifter 2 3 TeliaSonera Bitstream Operator Access 3 4 TeliaSonera Bitstream Transport 4 5 TeliaSonera Bitstream

Läs mer

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

Krav på kundens LAN och gränssnitt DataNet

Krav på kundens LAN och gränssnitt DataNet Information 1/9 Krav på kundens LAN och gränssnitt DataNet Bilaga till offert/avtal Det här dokumentet innehåller konfidentiell information som berör kunden och Telia och får inte föras vidare till tredje

Läs mer

Bergslagens digitala agenda!

Bergslagens digitala agenda! FIBERNÄT I BULLERBYN M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

Produktbilaga Bitstream

Produktbilaga Bitstream BILAGA PRODUKTBILAGA BITSTREAM 1(11) Produktbilaga Bitstream Innehållsförteckning 1. Allmänt... 3 2. Förkortningar och begrepp... 3 3. Geografisk tillgänglighet... 5 3.1. Anslutningslista Bitstream DSL/FTTx...

Läs mer

Våglängd TJÄNSTEBESKRIVNING

Våglängd TJÄNSTEBESKRIVNING Våglängd TJÄNSTEBESKRIVNING Innehåll 1 Trafikverkets våglängdstjänst...3 1.1 Sammanfattning...3 1.2 Definitioner...4 1.3 Beskrivning av Trafikverkets våglängdstjänst...4 2 er och gränssnitt...5 3 Servicenivåer...6

Läs mer

Dokumentet gäller fr.o.m. 2015-04-01 Skanova Fiber 2009

Dokumentet gäller fr.o.m. 2015-04-01 Skanova Fiber 2009 1 (10) Dokumentet gäller fr.o.m. 2015-04-01 Skanova Fiber 2009 1 Allmänt... 2 2 Produktvarianter... 2 2.1 Operatörsnodanslutning... 2 2.2 Skild framföring... 3 2.3 Helsvetsning... 4 2.4 Korttidshyra...

Läs mer

1 2013-04-17. Information om Fiber Villa relansering 11/4-13

1 2013-04-17. Information om Fiber Villa relansering 11/4-13 1 Information om Fiber Villa relansering 11/4-13 Fiber Villa Bakgrund Erbjudande Begrepp & verktyg Sammanfattning 2 Bakgrund Skanovas fiberportfölj Småhus Flerbostadshus Övrigt T ex transportnät, mobilmaster,

Läs mer

Var vänlig kontakta författaren om du upptäcker felaktigheter eller har förslag på förbättringar!

Var vänlig kontakta författaren om du upptäcker felaktigheter eller har förslag på förbättringar! BREDBAND PÅ FÅRÖ Var vänlig kontakta författaren om du upptäcker felaktigheter eller har förslag på förbättringar! Bakgrund Sedan några år har GEAB erbjudit radiolänkar som bredbandsanslutning på Fårö.

Läs mer

SIZE Företag Prislista

SIZE Företag Prislista SIZE Företag Prislista Innehåll SIZE Mobil SIZE Mobil Combo SIZE Mobil Tilläggstjänster SIZE Mobilt Bredband SIZE MEX SIZE SIPtrunk SIZE Direktanslutning 3 4 5 6 7 8 9 Priserna gäller från och med 20120113

Läs mer

Allmänna villkor för Ljungby Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT

Allmänna villkor för Ljungby Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT Allmänna villkor för Bredbands tjänster, FÖRETAG (Gäller fr o m 2009-10-01) 1. ALLMÄNT Gäller fr.o.m 2009-10-01 1.1 Inledning Dessa Allmänna villkor gäller mellan Bredband och juridisk person nedan kallad

Läs mer

T _B Tiilikainen. Skanova kopparaccess och samlokalisering. Nå fler kunder använd dig av vårt nät och våra lokaler

T _B Tiilikainen. Skanova kopparaccess och samlokalisering. Nå fler kunder använd dig av vårt nät och våra lokaler T 4941-2011_B Tiilikainen kopparaccess och samlokalisering Nå fler kunder använd dig av vårt nät och våra lokaler kopparaccess och samlokalisering Med och egen teknisk utrustning kan du erbjuda dina kunder,

Läs mer

Christer Löfgren. Införandeansvarig för CESAR2 christer.lofgren@ssnf.org +46 8 214770

Christer Löfgren. Införandeansvarig för CESAR2 christer.lofgren@ssnf.org +46 8 214770 Christer Löfgren Införandeansvarig för CESAR2 christer.lofgren@ssnf.org +46 8 214770 - synliggör ditt fibernät mot dina kunders behov av transmissionstjänst. - är en webbaserad tjänst för att hantera avtal

Läs mer

Produktspecifikation för Skanova Extern anslutningskabel koppar

Produktspecifikation för Skanova Extern anslutningskabel koppar 1 (7) Produktspecifikation för Skanova Extern gäller från 2014-10-01 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. TEKNISK BESKRIVNING AV PRODUKTEN... 2 2.1 Allmänt... 2 2.2 Resistans, kapacitans och isolation...

Läs mer

Förslag till lösningar för framtidens Kabel-TV och Bredband i Segelkobben. Presentation för medlemmarna 11 mars 2009

Förslag till lösningar för framtidens Kabel-TV och Bredband i Segelkobben. Presentation för medlemmarna 11 mars 2009 Förslag till lösningar för framtidens Kabel-TV och Bredband i Segelkobben Presentation för medlemmarna 11 mars 2009 1 Uppdrag Kabel-TV Samfällighetens uppdrag. Bredband Intresseföreningens uppdrag. Beslut

Läs mer

DATUM ERT DATUM. Ändring i telenätet - PTS önskar kommentarer på TeliaSoneras svar. PTS frågor och Telt'aS oneras svar på PTS frågor bifogas.

DATUM ERT DATUM. Ändring i telenätet - PTS önskar kommentarer på TeliaSoneras svar. PTS frågor och Telt'aS oneras svar på PTS frågor bifogas. IIPosT&TELESlYRELSEN DATUM 29 mars 2007 ERT DATUM VAR REFERENS 06-14318 ER REFERENS HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Tillsyn konkurrens frågor 08-678 56 64 maria.aust@pts.se Till operatörer

Läs mer

Prislista. för mobilabonnemang och förbetalt kort. Mobil telefoni. Så här får du veta mer

Prislista. för mobilabonnemang och förbetalt kort. Mobil telefoni. Så här får du veta mer LZTA 803 1015 2007-02 Mobil telefoni Prislista Så här får du veta mer För mer prisinformation gå in på www.telia.se eller ring kundtjänst, tel. 90 200 (privat) eller tel. 90 400 (företag) för mobilabonnemang

Läs mer

Beskrivning av Elektronisk kommunikationstjänst

Beskrivning av Elektronisk kommunikationstjänst Informationsblad 1/9 Beskrivning av Elektronisk kommunikationstjänst Bilaga till offert/bilaga till avtal 1 Övergripande beskrivning 2 1.1. Funktionalitet 3 2 Gränssnitt och gränsdragning 4 2.1 Gränssnitt

Läs mer

KOPPLA PÅ OCH KOPPLA AV

KOPPLA PÅ OCH KOPPLA AV KOPPLA PÅ OCH KOPPLA AV KOPPLA PÅ I DAG SÅ KAN DU KOPPLA AV I MORGON Att vara uppkopplad innebär i dag så mycket mer än att slå på datorn och öppna en webbläsare. På tjugo år har internet utvecklats från

Läs mer

Offert Telia Fastighetsanslutning Ekonomiska Föreningen Tåjärnet

Offert Telia Fastighetsanslutning Ekonomiska Föreningen Tåjärnet Offert Telia Fastighetsanslutning Ekonomiska Föreningen Tåjärnet Rev 2.1 HANDLÄGGARE TeliaSonera Sverige AB Mattias Wallin Säte: Stockholm +46290-767788 Mattias.wallin@teliasonera.com Org.nr: 556430-0142

Läs mer

Nu är det klart, det blir fiber!

Nu är det klart, det blir fiber! Nu är det klart, det blir fiber! Förutom e tt snabbt i nternet, TV o ch telefoni till en bra m ånadsavgift, k ommer du ä ven a tt öka attraktionsvärdet på ditt hus. Till boende i villaområdet Kulladal

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN - tjänstekoncession Kommunikationsoperatör

ANBUDSFÖRFRÅGAN - tjänstekoncession Kommunikationsoperatör 1 ANBUDSFÖRFRÅGAN - tjänstekoncession Kommunikationsoperatör 2015-07-16 Växjöbostäder AB Vidingehem AB 2 Anbudsförfrågan Växjöbostäder och Vidingehem infordrar härmed anbud på Kommunikationsoperatör (KO),

Läs mer

Satellitmottagning tooway med Eutelsat för att få tillgång till stabil internetkommunikation för privatkunder!

Satellitmottagning tooway med Eutelsat för att få tillgång till stabil internetkommunikation för privatkunder! Satellitmottagning tooway med Eutelsat för att få tillgång till stabil internetkommunikation för privatkunder! kan nu erbjuda snabb och stabil internetaccess med ny teknik från en månadskostnad på 395

Läs mer

Offert om uppgradering av föreningens kabel-tv nät

Offert om uppgradering av föreningens kabel-tv nät 2012-02-05 A-119313 Inger Legemark 08-553 633 39 inger.legemark@comhem.com Villaförening Dungen C/o Thomas Lindgren JAKOBSLUNDSVÄGEN 34 141 71 SEGELTORP Offert om uppgradering av föreningens kabel-tv nät

Läs mer

Instruktionsbok för Byalag som anlitar Telia som operatör

Instruktionsbok för Byalag som anlitar Telia som operatör Godkänd Instruktionsbok för Byalag 2011-11-14 1 (13) Uppgjord Telia Operator Business Leif Berglund Next 070-5650574 Ante Baric leif.a.berglundeliasonera.com Detta dokument reder ut hur en fastighetsanslutning

Läs mer

Fakta om IPnett. Grundat 1999. Nordiskt företag kontor i Stockholm, Oslo, Stavanger och Köpenhamn. Mer än 100 anställda i Norden

Fakta om IPnett. Grundat 1999. Nordiskt företag kontor i Stockholm, Oslo, Stavanger och Köpenhamn. Mer än 100 anställda i Norden Fakta om IPnett Grundat 1999 Nordiskt företag kontor i Stockholm, Oslo, Stavanger och Köpenhamn Mer än 100 anställda i Norden Nordiskt tekniskt team med ca 60 seniorkonsulter Systemintegratör infrastruktur,

Läs mer

Torsby kommuns bredbandsstrategi

Torsby kommuns bredbandsstrategi Datum 2012-05-15 Torsby kommuns bredbandsstrategi Peter Lannge IT-chef Besöksadress Nya Torget 8, Torsby Torsby kommun 20. IT-avdelningen 685 80 Torsby 0560-160 56 direkt 070-630 22 34 mobil 0560-160 00

Läs mer

Telia Centrex IP. Telia Centrex IP DataNet Generella krav

Telia Centrex IP. Telia Centrex IP DataNet Generella krav Telia Centrex IP DataNet Generella krav 1 Vad du behöver veta om Centrex IP med bärartjänsten DataNet Det här dokumentet är avsedd för din telefoni/dataavdelning och innehåller information om vilka generella

Läs mer

1 AVGIFTER FÖR ANSLUTNING INOM FRIOMRÅDET

1 AVGIFTER FÖR ANSLUTNING INOM FRIOMRÅDET PRISLISTA 2015 1(8) 1 AVGIFTER FÖR ANSLUTNING INOM FRIOMRÅDET Medlemsanslutning, koppar eller fiber - Inträdesavgift - Andelsinsats exkl. moms inkl. moms 1424,00 1765,76 76,00 76,00 1500,00 1860,00 - Grundavgift/månad

Läs mer

Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad

Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad Vår fiber ger ett bättre läge Vårt engagemang gör skillnad Svenska stadsnät - Fibernät Svenska Stadsnät erbjuder fiberanslutning till dig som vill ha ett snabbt, framtidssäkert och öppet nät. Vi växer

Läs mer

Få ut mer av fibernätet med en av våra paketlösningar

Få ut mer av fibernätet med en av våra paketlösningar Få ut mer av fibernätet med en av våra paketlösningar Vi har tagit fram tre olika paketlösningar till ditt nya fibernät. Paketen innehåller allt från en enkel hemmalösning till ett mer avancerat nät där

Läs mer

Nu är det enklare att skaffa Digital-tv och Bredband till alla i er förening

Nu är det enklare att skaffa Digital-tv och Bredband till alla i er förening 2012-08-13 Samf Stenmåran Mattias Olsson BERGMYNTEGRÄND 82 165 76 HÄSSELBY 5511212 Nu är det enklare att skaffa Digital-tv och Bredband till alla i er förening Er förening har ett avtal med Com Hem som

Läs mer

FIBER. Installationshandbok. Rev. 2016.02

FIBER. Installationshandbok. Rev. 2016.02 FIBER Installationshandbok Rev. 2016.02 Bekräftelse Hej Vi vill meddela dig att din Fiberanslutning är klar för användning! Beställda tjänster är nu inkopplade och är klara att användas. Är detta fel så

Läs mer

AVTAL Övertorneå stadsnät Internet

AVTAL Övertorneå stadsnät Internet Sida 1 AVTAL Övertorneå stadsnät Internet Kund: Namn / Företag Adress: Pers.nr / Org-nummer Telefonnummer Epost Er referens: Faktura till: (Om annan än ovan) Namn Epost : Telefonnummer Hastighet Upp till

Läs mer

Vi ska med stort engagemang leverera prisvärda bredbandstjänster med högsta kvalité

Vi ska med stort engagemang leverera prisvärda bredbandstjänster med högsta kvalité Kjell Lindqvist kjell.lindqvist@ownit.se 0732-09 82 20 Vi ska med stort engagemang leverera prisvärda bredbandstjänster med högsta kvalité 1. Ger dig lite mer. Innehåll Ownit Erbjudandet Styrelsens kravspecifikation

Läs mer

Telia Operator Business som KommunikationsOperatör ett öppet nät för fastigheten 08-504 635 38 08-504 544 06

Telia Operator Business som KommunikationsOperatör ett öppet nät för fastigheten 08-504 635 38 08-504 544 06 Telia Operator Business som KommunikationsOperatör ett öppet nät för fastigheten Thomas Berggren Regionansvarig säljare Thomas.j.berggren@teliasonera.com Linda Saltin Regionansvarig säljare Linda.Saltin@teliasonera.com

Läs mer

Priserna gäller exkl. moms inom Sverige fr.o.m. 23 september 2011 med reservation för ändringar. För utlandspriser, se telia.

Priserna gäller exkl. moms inom Sverige fr.o.m. 23 september 2011 med reservation för ändringar. För utlandspriser, se telia. 1/6 Abonnemangsprislista för Engångsavgift Vid nytecknande 10 Abonnemang med inkluderad Jobbsurf 1 Mix Plus Max Rörlig Fast med bindningstid 24 mån 0/12/18 mån 119 kr 2 159 kr 509 kr 2 549 kr 579 kr 2

Läs mer

Lathund Beställningsblankett AddSecure Control

Lathund Beställningsblankett AddSecure Control LATHUND Datum Rev 2015-04-16 A Skicka beställningen till: order@addsecure.se AddSecure, Kundtjänst, 020-32 20 00 Dokumentnummer 45BL0002 Lathund Beställningsblankett AddSecure Control 1. Nytt Ändring Annullering

Läs mer

Varför bredband på landsbygden?

Varför bredband på landsbygden? BREDBAND I RAMSBERG M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

Net at Once Sweden AB. Tämta fiberförening

Net at Once Sweden AB. Tämta fiberförening Net at Once Sweden AB Tämta fiberförening Gruppanslutning med Net at Once Trådlöst med TV Mellan Net at Once som kommunikationsoperatör Net at Once som tjänsteleverantör med öppen gruppanslutning Öppen

Läs mer

FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN

FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN NU startar vi arbetet för att ordna bredband via fiber, fibernät. Frågorna om fibernätet har varit många. Den vanligaste frågan har varit vad det kostar, en fråga som det inte

Läs mer

Konfigurering av Intertex SurfinBird IX78 tillsammans med IP-växlar och Telia SIP-anslutning

Konfigurering av Intertex SurfinBird IX78 tillsammans med IP-växlar och Telia SIP-anslutning Konfigurering av Intertex SurfinBird IX78 tillsammans med IP-växlar och Telia SIP-anslutning 1. Inledning... 2 2. Att göra inställningar... 2 3. Grundinställningar för Telia SIP-anslutning... 3 4. Inställningar

Läs mer

BILAGA PRODUKTBILAGA TELIASONERA BITSTREAM 1(9) Produktbilaga TeliaSonera Bitstream

BILAGA PRODUKTBILAGA TELIASONERA BITSTREAM 1(9) Produktbilaga TeliaSonera Bitstream 1(9) Produktbilaga TeliaSonera Bitstream Innehållsförteckning 1. Allmänt... 2 2. Förkortningar och begrepp... 2 3. Geografisk tillgänglighet... 3 3.1. Anslutningslista TeliaSonera Bitstream... 3 3.2. Utökning

Läs mer

Produktbilaga TeliaSonera Bitstream DSL

Produktbilaga TeliaSonera Bitstream DSL BILAGA PRODUKTBILAGA TELIASONERA BITSTREAM DSL 1(9) Produktbilaga TeliaSonera Bitstream DSL Innehållsförteckning 1. Allmänt... 2 2. Förkortningar och begrepp... 2 3. Geografisk tillgänglighet... 3 3.1.

Läs mer

Välkommen till Stadsholmens fibernät

Välkommen till Stadsholmens fibernät Visste du att... Fiber är idag den överlägset bästa och mest framtidssäkra tekniken för fasta bredbandsuppkopplingar. I fibern sänds data med optisk ljus, dvs med ljusets hastighet. Det gör att man kan

Läs mer

Jimmy Persson. Produktchef jimmy.persson@ssnf.org +46 8 214 640 2014-10-01

Jimmy Persson. Produktchef jimmy.persson@ssnf.org +46 8 214 640 2014-10-01 Jimmy Persson Produktchef jimmy.persson@ssnf.org +46 8 214 640 2014-10-01 2014-10-07 2 2014-10-07 3 2014-10-07 4 CESAR jobbar med en strukturerad och väldefinierad affärsprocess 2014-10-07 5 Säljare Köpare

Läs mer

Priserna gäller exkl. moms inom Sverige fr.o.m. 29 april 2014 med reservation för ändringar. För utlandspriser, se telia.se/utomlands.

Priserna gäller exkl. moms inom Sverige fr.o.m. 29 april 2014 med reservation för ändringar. För utlandspriser, se telia.se/utomlands. Telia Företagsavtal Abonnemangsprislista för Telia Jobbmobil Priserna gäller exkl. moms inom Sverige fr.o.m. 29 april 2014 med reservation för ändringar. För utlandspriser, se telia.se/utomlands Jobbmobil

Läs mer

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni Förfrågningsunderlag 2010-12-23 Upphandlingsansvarig Upphandling Halmstads kommun Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni samt service Ellinor Nilsson KS 2010/0468 Sista anbudsdag: 2011-02-10

Läs mer

Ownit Broadband AB och Canal Digital Kabel-TV AB Presentation av Bredband, KabelTV och Telefoni. Ger lite mer.

Ownit Broadband AB och Canal Digital Kabel-TV AB Presentation av Bredband, KabelTV och Telefoni. Ger lite mer. Ownit Broadband AB och Canal Digital Kabel-TV AB Presentation av Bredband, KabelTV och Telefoni. 1. Ownit, en bredbandsleverantör att räkna med Vår affärsidé att erbjuda kostnadseffektiva helhetslösningar

Läs mer

Nyheter i vår fiberportfölj

Nyheter i vår fiberportfölj Nyheter i vår fiberportfölj 1 juli 2011 1 1 juli 2011 T 13200-11 Nyheterna i korthet Vi lanserar nya produkter Differentierade produkter för flerbostadshus Produkter som förnyas Reglerad Fiberaccess Privat

Läs mer