SOCIAL FRAN CHIS I NG S P R I D E R F R A M G Å N G S R I K A KONCEPT UNDE R S A M M A VA RU M Ä R K E, Ö K A R TILLVÄXT TAKTEN O C H S K A PA R F L

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SOCIAL FRAN CHIS I NG S P R I D E R F R A M G Å N G S R I K A KONCEPT UNDE R S A M M A VA RU M Ä R K E, Ö K A R TILLVÄXT TAKTEN O C H S K A PA R F L"

Transkript

1 SOCIAL FRAN CHIS I NG S P R I D E R F R A M G Å N G S R I K A KONCEPT UNDE R S A M M A VA RU M Ä R K E, Ö K A R TILLVÄXT TAKTEN O C H S K A PA R F L E R A R B ET E N.

2 är vi starkare - och smartare Med Social Franchising kan en verksamhet snabbt komma igång med hjälp av kunskapsöverföring och samarbete. Enkelt, eller hur? Ni behöver inte göra samma misstag som era kollegor nyss gjorde, ni kan dra nytta av allt det kunnande som samlats över tid, och ni är aldrig ensamma i starten. Social Franchising sprider redan framgångsrika koncept under samma varumärke, ökar tillväxttakten och skapar fler arbeten. Och viktigast av allt vi skapar gemenskap och möjligheter i hela Sverige. 2

3 Social Franchising Explosion Många små företag tillsammans under gemensam flagg! Social Franchising är kooperativa affärsnätverk för att korta etableringstiden, skapa fler riktiga arbetstillfällen och uppnå sociala mål mer effektivt. Metoden med franchising har ju funnits länge. Företag som ansluter sig till ett fungerande koncept överlever bättre. Alla företag blir starkare av att samarbeta och behöver ett sammanhang, ett nätverk och en support för att skapa hållbarhet. De har mycket att vinna på metoden Social Franchising, som ju har en inriktning på att sprida bra företag och fungerande metoder till nya orter, säger Pär Olofsson, rådgivare på Coompanion. VAD ÄR SOCIAL FRANCHISING? Social Franchising är en framgångsrik metod för att skapa nätverk för företag med gemensam värdegrund, under samma varumärke. Det är ofta en organisation som lyckats särskilt väl, där andra vill ta del av deras unika resultat, metoder och värderingar. Metoden att först analysera grundföretagets framgångsfaktorer och sedan sprida företagets kunskaper och erfarenheter till flera orter kallas för Social Franchising. Utöver att man skapar gemensamma affärer och överför kunskaper och erfarenheter som varit framgångsfaktorer för det ursprungliga företaget, så är Social Franchising ett sätt att korta etableringstiden. Vad utmärker metoden? Franchisingmodellen i kombination med målen egenmakt, delaktighet och utbyte av kunskap och gemenskap är vägledande för Social Franchising. Franchisegivaren är som en vän på vägen som guidar de nya företagen i mål, både avseende affärsidéer, kvalitet, ekonomi, personalfrågor, finansiering mm. NYA STARKARE FÖRETAG MED MÄNNISKAN I FOKUS Coompanion arbetar med några av Sveriges, Italiens och Storbritanniens bästa företag i franchisingform. Målet är att öka takten för start av nya företag, samt att skapa arbete. Som franchisegivare, eller föräldraföretag behöver verksamhetens värdegrund ha formulerats, det ska vara tydligt hur medbestämmande, beslutsfattande, marknadsföring, finansiering, dagliga sysslor med mera går till. Allt detta skrivs ner i en handbok, som en tänkt franchisetagare sedan kan använda. Studiebesök, praktik, kurser, workshops genomförs. Varje människa blir sedd och accepterad utifrån sitt sammanhang, sina kompetenser, sin historia. Nu börjar resan! 3

4 OM EXPLOSION MACKEN Explosion är ett nationellt EU-projekt som drivits av Coompanion Göteborg under perioden Projektet har finansierats genom ESF, Europeiska socialfonden. Människors kompetens styr utvecklingen Macken är ett kooperativ där människor lär sig svenska i praktisk miljö samt får hjälp att sjösätta egna affärsidéer eller arbeta i de verkstäder som Macken driver. Viktigast i kooperativet Macken med alla dess verksamheter är otvetydigt människorna, säger Fredrik Bergman, en av mackens grundare. Där ligger framtiden, kunnandet, viljan. Människan har varit grunden. De flesta människor vill tillhöra, växa, komma till nytta, få en plats. Macken är en möjlig väg. Macken har funnits i 10 år, och har genom Social Franchising spridits till flera orter, bland annat Karlskrona och Högsby. Kooperativet har genom Explosion hamnat i ett nationellt och internationellt nät av kunskapsutbyte och kraft. När Fredrik ska beskriva vad Macken är säger han: I liten skala tar vi hand om en del av det moderna samhällets problem, som integration, arbete och brist på entreprenörskap i befintliga system. Mackens olika verksamheter- verkstäder, svenska för invandrare i praktisk miljö, företagarcenter och en frivilligorganisation, tar till vara på människornas tidigare kunskaper och 4 erfarenheter på ett innovativt sätt så att de möter behov i lokalsamhället. Det långsiktiga målet i etablering av nya är att skapa ett bärkraftigt företag, med sociala och kooperativa värderingar. I projektet har Coompanion arbetat fram en metod för att sprida lyckade affärskoncept i kombination med värdegrunden inom social ekonomi. Målgruppen är personer som inte varit i arbete på lång tid eller aldrig arbetat. Kombinationen av affärsmässighet, demokrati och egenmakt leder till livskraftiga företag. Franchisegivaren bidrar med beprövade koncept oc h erfarenhet, utbildning, marknadsföring och affärsutveckling. Överlevnaden för nya företag är bevisat högre om det görs enligt denna modell. Människors kompetens är det som leder framåt, som styr utvecklingen i företaget. En arbetslös filmare bidrar med vissa saker, och kan utveckla verksamheten på ett sätt. En fårskötare på ett annat, säger Fredrik. Det senare är ett av alla exempel på personer som genom Macken kunnat förverkliga en affärsidé. Liaqat och Mohamed från Afghanistan driver numera fårskötsel och sköter gräsklippningen på flera ytor för kommunen, och vann 2014 Växjö kommuns miljöpris. Alla kan lära sig någonting, alla är bra på någonting. Du måste bygga organisationen på ett smart sätt utifrån det, avslutar Fredrik. Kontakt: Fredrik Bergman Hemsida: Kontakt: Sven Bartilsson

5 Vi jobbar med hållbarhet M A M A SMRAEMTAR SO R E T R O I centrala Göteborg ligger second hand-butiken Mamas Retro som säljer barnkläder mammakläder, leksaker och barnartiklar. Butiken har funnits sedan 2011 och erbjuder vägar till arbete och stärkt egenmakt för kvinnor och transpersoner. Personer som av olika anledningar har haft svårt att hitta ett arbete. Många vet inte vad de har för kompetens, men när man blir sedd och behövd och ens kollegor ser vad man kan, då händer något, berättar Bea Alger, verksamhetsledare på forum SKILL. En filial i Gårdsten har nu öppnats och såväl kommuner som ideella föreningar har visat intresse för Mamas Retro-konceptet. På frågan vad som utmärker deras koncept säger franchiseledaren Carina Blomgren: Vi jobbar med hållbarhet, både vad gäller miljö och människa. Mamas Retro är inte bara en butik, utan ett helt koncept. Det är en arbetsplats som arbetar med vägar för empowerment där alla medarbetare får utbildning i entreprenörskap och får arbeta med meningsfulla arbetsuppgifter, allt från butiksarbete, klädhantering, skyltning till administration, information och marknadsföring. Vi har både det kollektiva målet att driva butik, och individuella mål för de som arbetar i butiken. H U R G Å R K U N S K A P S ÖV E R F Ö R I N G E N TILL, RENT PRAKTISKT? Medarbetarna på Mamas Retro på Tredje Långgatan har ju flera års erfarenhet av att utveckla och driva butik. Utifrån medarbetarnas erfarenheter har vi tillsammans med Coompanion utarbetat en franchisemanual som används nu i uppstarten av filialen i Gårdsten. Vi har också workshops ihop, bl.a. i prissättning, skyltning och klädhantering för att lära av varandra. Vi har dessutom en studiecirkel i bokföring tillsammans och kvinnorna på Mamas Retro i Gårdsten praktiserar på Mamas Retro i centrum. 13 personer arbetar i butiken i centrum, och 15 personer i Gårdsten. Kontakt: Carina Blomgren Hemsida: 5

6 LE MAT VAD FÅR LE MAT ATT FUNGERA? Blod, svett och tårar! Det tar tid, och det krävs stordåd av alla inblandade. Och det behövs bra förebilder. När vi startat upp nya hotell eller Bed & Breakfast har den startande gruppen gjort studiebesök och även arbetat i grundverksamheten innan. Det har skapat en självkänsla, och kanske det där kan vi göra ännu bättre, eller funkar det hos dem så ska väl vi också kunna, säger Elisabet. Svenska Le Mat finns idag etablerat i Göteborg och norr om Stockholm vid Åkers Runö Station har ytterligare ett Le Mat startat som ett delprojekt inom Explosion. Nu etableras även verksamheten i Luleå och intresse finns på fler orter. Le Mat kan hjälpa till att skapa fler arbeten på en ny typ av Bed & Breakfast. Mer än en fysisk plats Det första Le Mat-hotellet startades i Trieste i Italien för mer 20 år sedan. Idag finns 25 hotell, Bed & Breakfast och kaféer med mera, från Liverpool i väster till Vitryssland i öster. Le Mat är en växande social företeelse, inte bara de fysiska platserna där vi finns. Det är ett sätt att lära av varandra, bygga gemenskap för de som arbetar och för de som reser, säger Elisabet Abrahamsson, franchiseledare för Le Mat Sverige och vice vd för Vägen ut! kooperativen. Genom Social Franchising kan man lyfta sig ett snäpp, reflektera, bygga kunskap. Med Explosion bygger vi upp en helt ny kunskap i Sverige och i världen. Hon ser också en stor styrka i det lokala och i människors unika erfarenheter. När jag är i Luleå till exempel, och möter människor som vill starta upp något, känner jag en stor ödmjukhet inför personerna som är involverade. Alla är vi experter på olika saker. Fler företag förstår att det går att investera i ekonomiska föreningar och sociala koncept som en del i sitt CSR- arbete. Det kanske inte alltid ger avkastning på kort sikt men man vill bidra till samhället och ta ett socialt ansvar. Kontakt: Elisabet Abrahamsson Hemsida: CASA Människa före vinst 6 Casa Berget startades upp inom ramen för Explosion, med samma värdegrund som företaget Care and Share Associates, som startades i England för 20 år sedan och som inspirerat Casa Berget. Casa-företagens värderingar kan sammanfattas: People Before Profit, Actions Speak Louder than Words, Commitment to Local Communities. Casa finns i dag i sju engelska kommuner, och i Göteborgsområdet. Det som utmärker Casa Berget är kombinationen av arbetsintegrering, delaktighet genom ansvar för det gemensamt ägda företaget, och stort engagemang för våra brukare, säger Eva Ternegren, ordförande i Casa Berget. Utöver hemtjänst finns också Casa Amigos, en verksamhetsgren av Casa som sysslar med hushållsnära tjänster, städ, biltvätt med mera. Nu finns planer på att franchisa Casa till fler orter och utveckla fler tjänster. Vi har expanderat kraftigt sedan starten 2012, säger Eva Ternegren. I mars 2015 har företaget 17medlemmar och omkring 25 månadsanställda + vikarier. Kontakt: Eva Ternegren Hemsida:

7 V I L L A VÄG E N U T! Villa Vägen ut! Revansch i Sundsvall. Foto: Johanna Wiström Behandlingshem och halvvägshus med egen erfarenhet På halvvägshuset Villa Vägen ut! Revansch och behandlingshemmen Villa Vägen ut! Solberg och Karin arbetar man framgångsrikt med att motivera och stödja människor att bygga upp ett nytt vardagsliv utan droger genom boende och rehabilitering in på arbetsmarknaden. Man bryter en destruktiv livsstil och skapar arbete, aktiv fritid och ett socialt nätverk. På villorna har nästan alla medarbetare egen erfarenhet av att leva med, och ta sig ur, missbruk och kriminalitet. Det handlar om småskaliga boenden, och man har utarbetat en egen behandlingsmetod. Det finns 8-10 platser på våra villor. Man blir sedd, och det är svårt att gömma sig för personer som själva vet hur det är, säger Lotta Gustavsson, franchiseledare på Villa Vägen ut! På villorna är de flesta anställda, men fler och fler söker medlemskap i den ekonomis- ka föreningen och blir därmed delägare i företaget. Att starta kräver en bra affärsidé, kunskaper, kontakter och kapital. Vi tror på arbetet som en viktig del för att gå vidare, liksom ökat självförtroende, gemenskap och möjligheten att bygga upp sitt nätverk. Vägen ut! driver och sprider flera olika företag och verksamheter. Förutom halvvägshus och behandlingshem driver man arbetsträning i form av bland annat kaféer, trädgårdsodlingar, tvätteri, tryckeri och textilverkstad. De har funnits i 10 år och är en av de franchisegivare som har medverkat i projekt Explosion. Konceptet har spridits till Sundsvall där halvvägshuset Revansch har startat. Kontakten mellan konsortiet och de olika villorna är tät. Vi har löpande telefonkontakt, och arbetar gemensamt med utvecklings- och utbildningsfrågor. Vi har så kallade villadagar där alla medarbetare träffas och utbyter erfarenheter, och vi har till exempel tagit fram en gemensam marknadsföringsplan. Alla företagen ska vara så självgående som möjligt, men vi berikar också varandra. Vägen ut! kooperativen känner igen trösklarna för att starta företag. Vi känner igen svårigheterna man kan stöta på, vår verksamhet har ju funnits ett tag och vi delar gärna med oss av våra erfarenheter till nya som startar säger Lotta Gustavsson. Kontakt: Lotta Gustavsson Hemsida: 7

8 VI VILL HA FLER FRANCHISETAGARE! Coompanion är företagsutvecklare och experter på Social Franchising. Vi hjälper er att göra en etableringsanalys där vi tittar på lokala förutsättningar och stöttar med rådgivning. Tanken är att starta upp företag med bra affärsideer som bär sig långsiktigt och fungerar väl för alla inblandade. En kommun, representant från en verksamhet eller en person som brinner för att skapa arbete genom kooperativt företagande eller särskilt för människor som står långt ifrån arbetsmarknaden kan höra av sig till Coompanion eller direkt till ett specifikt koncept. Vi går gemensamt igenom affärsidé, förutsättningar och tittar på finansiering. Vi arbetar med personliga kontakter och tidig kunskapsöverföring parallellt med studiebesök i konceptens olika verksamheter. Genom tät kontakt med franchisegivaren och Coompanion kan det nystartade företaget få hjälp att undvika kända fallgropar och snabbare fokusera på processen att lära känna varandra, hitta roller, inventera vilken kompetens man har och vilken man saknar. Samarbetet är a och o i Social Franchising, att känna varandra och hjälpas åt är det som skapar framgång. Kontakt: Pär Olofsson OM COOMPANION Coompanion är företagsrådgivaren för personer som vill starta eget tillsammans. Socialt Franchising är en del av vår verksamhet för att starta och sprida demokratiskt ägda företag. Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning och information om kooperativt företagande. Hemsida: erige v S healanion.se i s Vi finn oomp c

Att lära av mirakel. Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande.

Att lära av mirakel. Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande. Att lära av mirakel Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande. Att lära av mirakel Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Vägen ut! blev vägen in

Vägen ut! blev vägen in Socialt företagande och empowerment Några slutsatser ur forskningsrapporten Exitprocesser och empowerment. En studie av sociala arbetskooperativ i -projektet från Göteborgs universitet, Institutionen för

Läs mer

Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig - hjälper företag utvecklas

Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig - hjälper företag utvecklas Vår medarbetaridé Vi erbjuder dig... en småskalig miljö präglad av entreprenörskap, med unika möjligheter för dig att få ta ansvar och att få utvecklas - hjälper företag utvecklas Välkommen till Hogia-gruppen!

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:1 två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN 1 EUROPEISKA UNIONEN

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Målet är mer än resan

Målet är mer än resan Målet är mer än resan vinster med internationellt ungdomssamarbete vinster 1med internationellt ungdomssamarbete Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet som verkar för att unga ska få verklig tillgång

Läs mer

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost OM sveriges största eu-projekt inom stadsutveckling > Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost Utveckling Nordost satsar på nya jobb, fler mötesplatser

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Den sociala premien - en ny form av bistånd eller början till ett bättre liv?

Den sociala premien - en ny form av bistånd eller början till ett bättre liv? Röda korsets folkhögskola Rättvis handel Januari december 2007 Den sociala premien - en ny form av bistånd eller början till ett bättre liv? Slutrapport Premie Väst Ansvarig grupp: Erika Charpentier, Johanna

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Dnr 012-2007-4248. Programförslag för fler och växande sociala företag

Dnr 012-2007-4248. Programförslag för fler och växande sociala företag Dnr 012-2007-4248 Programförslag för fler och växande sociala företag Programförslag för fler och växande sociala företag Dnr 012-2007-4248 Har du frågor om denna publikation, kontakta: Eva Johansson

Läs mer

Ledarutveckling för kvinnor

Ledarutveckling för kvinnor Ledarutveckling för kvinnor En ledarskapskurs för kvinnor Det här är en kurs för kvinnor som vill utvecklas. Du behöver inte vara chef idag för att gå kursen. Kursen ger dig ett verktyg för att kunna utvecklas

Läs mer

IOGT-NTO:s SOCIALA VERKSAMHET

IOGT-NTO:s SOCIALA VERKSAMHET IOGT-NTO:s SOCIALA VERKSAMHET Om hur IOGT-NTO:s arbete gör skillnad TEXT: LINA STAAV, JOHNNY FOGLANDER TRYCK: FRIDHOLM & PARTNERS, 2013 GRAFISK FORM: PASADENA STUDIO IOGT-NTO:S SOCIALA VERKSAMHET 3 I din

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

14 sätt att jobba jämt!

14 sätt att jobba jämt! 14 sätt att jobba jämt! ESF Jämt Inledning Processtöd i jämställdhetsintegrering - ESF Jämt är ett nationellt projekt som ägs av Länsstyrelsen i Örebro län och drivs av samtliga 21 Länsstyrelser tillsammans.

Läs mer

R I D S P O R T E N V I L L

R I D S P O R T E N V I L L RIDSPORTEN VILL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vet du vad Ridsporten Vill? 3 Du är en del av svensk ridsport 4 Till ridklubben är alla välkomna! 6 Ridsport ska vara roligt! 8 Ansvar engagerar och utvecklar 10 Ryttare

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för rollen som. Verksamhetschef till Rasmusgården

Uppdragsbeskrivning för rollen som. Verksamhetschef till Rasmusgården Uppdragsbeskrivning för rollen som Verksamhetschef till Rasmusgården Välkommen till Rasmusgården Rasmusgården är en plats för unga vuxna som vill utvecklas i en miljö nära årets växlingar och på en gård

Läs mer

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE 10 Varför en lokal 4 eller regional överenskommelse? 26 Inledning och syfte 12 De sex I principerna 29 Det här är Överenskommelsen II Framgångsfaktorer i en 8 dialogprocess

Läs mer

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag www.kpmg.se Du vet bäst För oss på KPMG finns ingenting mer inspirerande än unga människor med spännande idéer. Vi vet hur det känns att vara där du är

Läs mer

Vad gör en entreprenör? 1/7

Vad gör en entreprenör? 1/7 i Lektionshandledning #171 Tema: Vad gör en entreprenör? Ämne: SO, Ekonomiska ämnen Rekommenderad årskurs: 8-9 & Gymnasiet Vad gör en entreprenör? 1/7 Lektionslängd: 120 minuter, välj enstaka delar ur

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina LÄRARHANDLEDNING Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina Sverige och Kina är ett inspirationsmaterial för gymnasieskolan i tre delar. Det har tagits fram av Svenskt Näringsliv tillsammans med

Läs mer

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners Stockholms läns utvecklingspartnerskap för social ekonomi Finn finansiering ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin Samarbetspartners ABF Stockholm STAR Södertälje TillväxtArena

Läs mer

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet www.ridsport.se Ridsporten VILL Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet Innehållsförteckning Vet du vad Ridsporten Vill?...2 Du är en del av svensk ridsport...4 Till ridklubben är alla välkomna!...6 Ridsport

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer