Målet är mer än resan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Målet är mer än resan"

Transkript

1 Målet är mer än resan vinster med internationellt ungdomssamarbete vinster 1med internationellt ungdomssamarbete

2 Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet som verkar för att unga ska få verklig tillgång till makt och välfärd. Det gör vi genom att: ta fram och förmedla kunskap om ungas levnadsvillkor. följa upp riksdagens och regeringens mål för den nationella ungdomspolitiken och stödja kommunerna i deras ungdomspolitiska arbete. fördela bidrag till och stödja metodutveckling inom ungas fritid och föreningsliv samt inom internationellt ungdomssamarbete. Ungdomsstyrelsen 2007 projektledare Camilla Lindqvist och Roger Johansson text Linnéa Falk textredigering Ingrid Bohlin grafisk form Christián Serrano omslagsfoto Matton/Essence/Sport tryck EO Grafiska AB distribution Ungdomsstyrelsen Box 17801, Stockholm tfn , fax e-post webbplats 2

3 Som ringar på vattnet Den här broschyren handlar om erfarenheter av internationella ungdomssamarbeten. Samarbeten som kan inspirera till nya, spännande projekt hemma och på bortaplan. Vi vet sedan tidigare att internationellt ungdomssamarbete berikar. Några exempel på positiva resultat är ungdomar med nya insikter och ungdomsledare som utvecklas i sin yrkesroll. Hur gör man för att nå dit? Vilka är drivkrafterna bakom engagemanget och framgångsfaktorerna för internationellt arbete? För att ta reda på detta lät Ungdomsstyrelsen göra en utvärdering av fyra kommuner som framgångsrikt arbetat med den internationella dimensionen i sitt ungdomsarbete: Kalmar, Karlstad, Lidköping och Örnsköldsvik. I den här broschyren får du en inblick i deras erfarenheter. Du kan läsa mer i utvärderingen Lyx eller livsviktigt? som genomförts av Fagert & Co Utvärdering. Du hittar den på Ungdomsstyrelsens webbplats: Per Nilsson generaldirektör, Ungdomsstyrelsen 3

4 Det finns en växande insikt i kommunen om att den måste hantera de internationella frågorna för att överleva på sikt. 4

5 foto: Matton/Essence/Lifestyle Ta steget och möt världen! En resa mot nya insikter Att delta i ett internationellt ungdomssamarbete är att ge sig ut på en resa mot nya insikter och upplevelser. Det stärker självförtroendet och ökar samhällsengagemanget, oavsett om det handlar om att åka iväg på ett utbyte eller om att ta emot volontärer från ett annat land. Alla som kommer i kontakt med internationella ungdomsprojekt påverkas, ingen lämnas oberörd. Och när människor förändras händer saker med samhället omkring dem. Det som börjar med en kul resa kan visa sig bli startskottet för något större. Erfarenheter från verkligheten Erfarenheterna kommer från utvärderingen Lyx eller livsviktigt? om internationellt ungdomssamarbete som Ungdomsstyrelsen lät genomföra under hösten I utvärderingen studerades fyra kommuner med ett långt och framgångsrikt internationellt ungdomssamarbete: Kalmar, Karlstad, Lidköping och Örnsköldsvik. Drivkrafterna bakom kommunernas internationella ungdomssamarbete är många: att attrahera nya företag, öka invånarnas kompetens, locka ny arbetskraft till kommunen, bryta utflyttningstrenden, öka intresset för demokratifrågor, stimulera engagemang i samhällsfrågor, främja integration, motverka rasism, göra reklam för kommunen och öka turismen. 5

6 foto: Matton/Essence/Animals Möten utvecklar människor Att komma i kontakt med ett internationellt projekt är utvecklande för alla inblandade. Deltagarna får nya insikter och växer som människor. Internationella nätverk I utvärderingen berättar före detta deltagare i internationella ungdomssamarbeten att de har fått nya, internationella kontaktnät som gör det lättare att få jobb utomlands. De har också fått en känsla av att Europa är nära. Träna språk En stor och viktig effekt av internationella ungdomsprojekt är att deltagarna blir tryggare i att använda ett främmande språk. Många gånger handlar det om att få tillräckligt med självförtroende för att våga prata. Förbättrade studieresultat Elever som har deltagit i internationella projekt blir mer engagerade och presterar bättre i skolan, även i andra ämnen än språk. Deltagarna får nya perspektiv och blir motiverade att studera vidare. Unga som tack vare ett internationellt ungdomsprojekt vidareutbildar sig och sedan återvänder till hemkommunen är en stor vinst. Det innebär att kommunen på sikt kan behålla arbetstillfällen. Pedagogiskt verktyg Ungas intresse för internationella erfarenheter kan utnyttjas som ett pedagogiskt verktyg. Deltagare i internationella projekt får kontakter, insikter och språkfärdigheter som kan höja kvaliteten i verksamheten på hemmaplan. Även personalen på arbetsplatser som är involverade i ett internationellt ungdomsprojekt kan uppleva att de utvecklas och förbättrar sina språkkunskaper. 6

7 Bryta vanor Internationell praktik eller utbyten är ett bra sätt att få ungdomar att bryta med invanda och ibland destruktiva mönster som de etablerat i hemstaden. Kommuner som inriktat det internationella ungdomssamarbetet på unga som varken går i skolan eller arbetar, märker att deltagarnas motivation att gå vidare med sina liv ökar. Det kan vara utvecklande att bli utsparkad i verkligheten och inte ta motorvägen till turistmålet, utan bakvägen och få så mycket mer. 7

8 Samarbete berikar samhället När människor utvecklas, utvecklas samhället omkring dem. De kommuner som har deltagit i utvärderingen ser flera positiva effekter av internationellt ungdomssamarbete. Effekterna är ofta svåra att värdera i pengar, men kan på sikt vara viktiga och avgörande bidrag till utvecklingen i en kommun. 8

9 foto: Matton/Essence/Nature Hejda utflyttning I Örnsköldsvik har den tidigare utflyttningen vänts till inflyttning. Kommunen tror att en anledning är att ungdomar trivs tack vare den aktiva ungdomspolitiken, där det internationella ungdomssamarbetet är en viktig del. Näringslivet, som exporterar 70 procent av sin produktion till utlandet, ser positivt på att unga skaffar sig internationella erfarenheter. Arbetstillfällen och företag Internationella kontakter, erfarenheter och kompetenser gör kommunen attraktiv för företag. Aktivt internationellt ungdomssamarbete bidrar till att skapa ett klimat som gör att de anställdas familjer trivs på orten. Ett sådant klimat kan i sin tur attrahera nya människor och företag. Ökat engagemang Internationella erfarenheter skapar ett engagemang hos unga, som i sin tur är till nytta för deras hemkommun. Ett globalt perspektiv leder ofta till ett engagemang för lokala samhällsfrågor på hemmaplan. Tolerans och förståelse Internationella ungdomssamarbeten kan användas som ett verktyg för att utmana och motverka rasism och främlingsfientliga attityder. De kan också vara ett effektivt sätt att skapa möten mellan ungdomsgrupper som annars inte träffas. Demokrati I ett utbyte konfronteras olika kulturer, åsikter och värderingar. Demokratifrågor synliggörs utifrån de olika deltagarnas perspektiv. Det kan ge tillfälle till reflektion över vad demokrati är och står för. Att sätta orten på kartan Internationellt ungdomssamarbete är en värdefull profilering för skolor och kommuner. Att synas ute i världen innebär även marknadsföring i Sverige. Internationella kontakter ökar kunskapen om kommunen och regionen, vilket i sin tur kan locka besökare. 9

10 foto: Matton/Essence/Concepts Samspel efterlyses För att internationellt ungdomssamarbete ska bli framgångsrikt krävs ett samspel av flera faktorer. Intervjupersonerna i Ungdomsstyrelsens utvärdering efterlyser bland annat nätverk, gemensamma mål och personer med rätt kompetens. Lyx eller livsviktigt? Många som arbetar med internationella ungdomsprojekt upplever ett passivt stöd: de får uppskattning för sitt arbete, men motarbetas i praktiken. De efterlyser ett mer aktivt stöd och att arbetet på ett självklart sätt ska betraktas som en del av den ordinarie verksamheten. Att lära för att utvecklas Ofta är utrymmet för erfarenhetsutbyte och metodutveckling litet och erfarenheter sprids inte vidare i organisationen. En medveten satsning gör att arbetet får större effekt. Kontinuitet och samarbete skapar utveckling. Styrdokument, strategier, visioner och handlingsplaner kan stötta och ge tyngd till det internationella ungdomssamarbetet. Stöd till eldsjälar Internationellt ungdomssamarbete är ofta beroende av någon eller några eldsjälar som investerar sin fritid i projekten. Hjälp med administration, att skriva ansökningar, rådgivning kring bokföring och redovisning kan vara ett stort stöd. Kommunen kan bidra med ekonomiska och/eller personella resurser. Långsiktiga lösningar Långsiktig finansiering i stället för kortsiktiga projektstöd gör det internationella ungdomssamarbetet livskraftigt och uthålligt. Det måste också finnas lösningar för hur arbetet ska leva vidare om eldsjälarna slutar. 10

11 Att nå alla Att rekrytera ungdomar som vill åka på utbyten är ofta lätt, men det krävs en genomtänkt strategi för att nå ungdomsgrupper med begränsade möjligheter. Många behöver stöd och handledning för att våga och orka fullfölja sitt deltagande. Dessutom är ekonomiska resurser en förutsättning för att kunna engagera ungdomar som är marginaliserade eller saknar egna ekonomiska förutsättningar för att kunna delta. Mer erfarenheter och lärdomar av internationellt ungdomssamarbete finns att läsa i Ungdomsstyrelsens utvärdering Lyx eller livsviktigt? Kommunförvaltningen är jätteglad för det som jag och mina kollegor gör, bara det inte kostar några pengar. Den kommunala ungdomsverksamheten kan bli bättre på att samarbeta med frivilligorganisationer och på att lotsa ungdomarna till de aktiviteter och organisationer som finns. 11

12 Att få ungdomar engagerade i lokalsamhället är avgörande för att stärka medborgarnas delaktighet. Unga är ofta lättare att påverka än vuxna, men engagerade ungdomar påverkar vuxna. 12

13 foto: Matton Fyra framgångsrika kommuner Erfarenheterna i den här broschyren kommer från en utvärdering av det internationella ungdomssamarbetet i Kalmar, Karlstad, Lidköping och Örnsköldsvik. De har alla ett framgångsrikt internationellt ungdomssamarbete bakom sig. Gemensamt är att de betraktar ungdomar som en resurs. Kalmar Kommunen har en tradition av aktiv ungdomspolitik med fokus på ungas deltagande, och har sedan länge haft ett starkt internationellt intresse. De har en organisation och struktur som ger stöd åt arbetet med internationella ungdomsfrågor. Karlstad Läget nära Norge har skapat ett historiskt arv som främjar kontakter utanför gränserna. Karlstad har breda erfarenheter av internationellt arbete eftersom det pågått under lång tid. Det internationella ungdomssamarbetet har ett tydligt arbetsmarknadsfokus. Lidköping Lidköping har en historia med perioder av arbetskraftsinvandring och den kommunala verksamheten är intresserad av internationella ungdomssamarbeten. Trots att kommunen är relativt liten är arbetet aktivt tack vare eldsjälar bland lärare och tjänstemän. Drivkrafterna är integration, sociala aspekter och att öka ungas förutsättningar att få ett arbete. Örnsköldsvik Företagsklimatet bidrar till ett intresse för internationellt ungdomssamarbete. Fokus ligger på kompetens och arbetskraft. Att hejda utflyttningen har också varit ett viktigt mål. Örnsköldsvik har en stark folkrörelsetradition, vilket gör att den kommunala verksamheten inte ensam driver arbetet. 13

14 Ungdomsstyrelsen resans första anhalt Ungdomsstyrelsen arbetar för att skapa fler internationella utbyten och möjligheter till internationella erfarenheter genom att främja ungdomars deltagande i olika samarbeten med Norden, Europa och övriga världen. 14

15 foto: Matton Ung och Aktiv i Europa EU-programmet Ung och Aktiv i Europa är en nystart för ungdomspolitiken i EU. Ungdomsstyrelsen är nationellt kontor för programmet i Sverige. Drygt åtta miljarder svenska kronor kommer att fördelas till ungdomsprojekt i Europa under åren Programmet är öppet för ungdomar mellan 13 och 30 år och för personer som arbetar med unga. Ung och aktiv i Europa har fem delprogram: De fem delprogrammen Ung i Europa Europeisk volontärtjänst Ung i världen Ungdomsledare och stödstrukturer Stöd till europeiskt politiskt samarbete Målet för Ungdomsstyrelsens internationella verksamhet är att: stärka ungdomars interkulturella förståelse och inkludering i samhället genom bidragsgivning till internationellt ungdoms- och ungdomsledarutbyte samt stöd till metodutveckling inom det internationella ungdomssamarbetet. Ur Ungdomsstyrelsens regleringsbrev. Utbyte med utvecklingsländer Utbyte med utvecklingsländer är ett program som genomförs i samarbete mellan Ungdomsstyrelsen och Sida. Genom programmet kan grupper, organisationer och föreningar utveckla kontakter och samarbete med utvecklingsländer. Syfte Syftet med internationellt samarbete är att stärka ungdomars självkänsla, främja deras vidareutbildning och underlätta deras kontakt med arbetsmarknaden. 15

16 Målet är mer än resan Är internationellt samarbete lyx eller livsviktigt? Är det lyx att utveckla människor och berika samhället? I broschyren Målet är mer än resan delar fyra kommuner med sig av sina erfarenheter. Läs mer på foto: Matton/Essence/Concepts Magnus Ladulåsgatan 63A, Box 17801, Stockholm tfn , fax , e-post: 16

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

FOKUS10. En analys av ungas inflytande

FOKUS10. En analys av ungas inflytande FOKUS10 En analys av ungas inflytande FOKUS10 1 En analys av ungas inflytande Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor. Vi ger stöd till föreningsliv och kommuner

Läs mer

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet

Över Gränserna. Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Steget ut i Europa är vägen in i arbetslivet Över Gränserna Projekterfarenheter från KRUT Över Gränserna Utlandspraktik som ett medel för ökad delaktighet i samhället 1 Innehåll VARJE MÄNNISKA EN RESURS...

Läs mer

Vägarna in. Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal

Vägarna in. Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal Vägarna in Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal Vägarna in Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal 1 Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor.

Läs mer

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina LÄRARHANDLEDNING Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina Sverige och Kina är ett inspirationsmaterial för gymnasieskolan i tre delar. Det har tagits fram av Svenskt Näringsliv tillsammans med

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 INNEHÅLL En strategi för lika villkor.... 5 Vem är strategin till för?... 7 Lika villkor grundläggande för hållbar tillväxt...

Läs mer

Ung i Ängelholm EN VAG IN. FORSLAG från projekt till mötesplats

Ung i Ängelholm EN VAG IN. FORSLAG från projekt till mötesplats Ung i Ängelholm EN VAG IN FORSLAG från projekt till mötesplats INNEHÅLL FÖRORD BAKGRUND - Ung i Ängelholm PROJEKTSPÅR - Program för unga arbetssökande - Näringslivsengagemang - Entreprenörskap - Samverkan

Läs mer

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram Antagen av RF-stämman 2009 Innehållsförteckning Inledning 2 Idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund 4 Bra i idrott och bra idrott

Läs mer

Internationalisering i skolans styrdokument 2011

Internationalisering i skolans styrdokument 2011 Internationella programkontorets rapportserie nr 36 Internationalisering i skolans styrdokument 2011 Skolans uppdrag om internationalisering och Internationella programkontorets verksamhet Förord Kunskap

Läs mer

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet www.ridsport.se Ridsporten VILL Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet Innehållsförteckning Vet du vad Ridsporten Vill?...2 Du är en del av svensk ridsport...4 Till ridklubben är alla välkomna!...6 Ridsport

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA. Om organisationers interna arbete mot diskriminering

Även vi kan DISKRIMINERA. Om organisationers interna arbete mot diskriminering Även vi kan DISKRIMINERA Om organisationers interna arbete mot diskriminering Även vi kan diskriminera Om organisationers interna arbete mot diskriminering 1 (19) 2 (19) Förord Under 2010 har Ungdomsstyrelsen

Läs mer

Att profilera sig som statlig arbetsgivare

Att profilera sig som statlig arbetsgivare Att profilera sig som statlig arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Linus Holmgren & Annika Lagerhorn, Talent talk Redaktör: Lars Andrén, Arbetsgivarverket Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER stöd konsultation motivera riktlinjer frivillighet nätverk utbildning arbetslivserfarenhet planera rådgivning kartlägga vägledning mentorskap optimism TID FÖR COACHNING EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

Läs mer

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med?

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med? En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden Ny i Sverige vad kan jag bidra med? Innehåll 3 Inledning 9 Inflyttningen till Sverige 14 Fördelar med invandring 17 Sysselsättning

Läs mer

Arbetsmarknad Fakta i korthet

Arbetsmarknad Fakta i korthet Jag har fullt stöd från min arbetsgivare. Arbetet är kreativt och utmanande. Min arbetssituation är helt skräddarsydd efter mina behov för att jag ska kunna prestera maximalt trots en lång rad handikapp.

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

Mentorskap så funkar det

Mentorskap så funkar det Mentorskap så funkar det Jag försöker vara ett bollplank för min adept Innehållsförteckning Varför är mentorskap en metod att använda sig av?...4 Satsningen yrkesinriktat mentorskap...6 Mentorskap fungerar...6

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

En jämställdhetsresa genom Sverige

En jämställdhetsresa genom Sverige En jämställdhetsresa genom Sverige FRAMTIDS- MODELLEN Vart är vi på väg?? Heja! Vi tror på er! SWOT Och? Varför? Hur då? tryggt Tradition Norm Förändring Förebild Är vi inte framme snart? 4R? Är det jag

Läs mer

R I D S P O R T E N V I L L

R I D S P O R T E N V I L L RIDSPORTEN VILL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vet du vad Ridsporten Vill? 3 Du är en del av svensk ridsport 4 Till ridklubben är alla välkomna! 6 Ridsport ska vara roligt! 8 Ansvar engagerar och utvecklar 10 Ryttare

Läs mer

Mötesplatser för unga. aktörerna, vägvalen och politiken

Mötesplatser för unga. aktörerna, vägvalen och politiken Mötesplatser för unga aktörerna, vägvalen och politiken Mötesplatser för unga aktörerna, vägvalen och politiken ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet som verkar för att unga ska få verklig tillgång

Läs mer

Delaktighet på barns villkor? Monica Nordenfors

Delaktighet på barns villkor? Monica Nordenfors Delaktighet på barns villkor? Monica Nordenfors Innehåll Förord 5 Sammanfattning 7 Inledning 11 FN:s konvention om barnets rättigheter 15 Delaktighet 17 En lägesbeskrivning av barns delaktighet på kommunal

Läs mer

UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007

UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007 UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007 UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007 1 UNGDOMSSTYRELSEN är en statlig myndighet som verkar för att

Läs mer

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö Övergripande granskningsrapport 2009:3 Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:3 Diarienummer 00-2008-474 Stockholm

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Inkluderande undervisning och goda exempel, del II

Inkluderande undervisning och goda exempel, del II Inkluderande undervisning och goda exempel, del II Sammanfattande Rapport 2005 European Agency for Development in Special Needs Education Denna rapport har producerats och publicerats av European Agency

Läs mer

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Inledning 6 Nationell strategi för utvecklat föräldrastöd 11 Förord Föräldrar är de viktigaste personerna

Läs mer