Internationella projekt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Internationella projekt"

Transkript

1 Internationella projekt i ett ungdomspolitiskt perspektiv 1 Del 7 i serien Hej kommun!

2 Kontakta gärna oss om du har frågor: tfn: e-post: Källor: Ungdomsstyrelsens rapport Tre år med EU-programmet Ungdom en studie kring programmets effekter åren , broschyren Vidgade vyer och starkare självkänsla, artiklar ur tidskriften BRUS samt rapporten Den internationella dimensionen. Ungdomsstyrelsen 2004 projektledare Johan Lycke text Lena Nordlund redaktör/språkgranskning Jenny Morelli grafisk form/illustration Christián Serrano foto Mia Askerlund tryck EO Print AB distribution Ungdomsstyrelsen Box 17801, Stockholm tfn , fax e-post webbplats 2

3 Internationella perspektiv i arbetet med unga Finns det några skäl till varför en kommun ska arbeta aktivt med en internationell dimension i sina ungdomspolitiska frågor? Ja, utan tvekan finns det skäl. Det visar praktisk erfarenhet från ungdomsarbete i en rad kommuner, samt den utvärdering av effekterna av internationellt samarbete som Ungdomsstyrelsen gjorde Allt pekar på att både kommunen och ungdomarna själva stärks av ett sådant arbete. I denna broschyr har vi sammanställt några olika kommuners erfarenheter av internationella perspektiv i arbetet med unga. Givetvis för att visa vad som är bra, men också för att inspirera till en diskussion kring hur man kan arbeta internationellt i en kommun. Örnsköldsviks kommun, Kalmar kommun och Lidköpings kommun, som alla har lång erfarenhet av att arbeta med internationella kontakter, delar med sig av sina erfarenheter. Att stödja ungas möjligheter till utveckling lönar sig både ur ett mänskligt och ur ett ekonomiskt perspektiv. Den ungdomspolitiska propositionen Makt att bestämma rätt till Välfärd (2004/05:2) betonar vikten av att samhället tar vara på ungdomar som en resurs i det internationella samarbetet, att ungdomar får kontakter och möjligheter till utbyte, samt att vi särskilt prioriterar unga som har begränsade möjligheter att själva skaffa sig internationella erfarenheter. Vår förhoppning är att denna broschyr ska vara till hjälp i arbetet med att förstärka den internationella dimensionen i kommunernas ungdomspolitiska arbete. Per Nilsson generaldirektör Ungdomsstyrelsen 3

4 Nyttan av internationella perspektiv i den kommunala ungdomspolitiken 4

5 Många kommuner använder redan internationella samarbeten som verktyg i den kommunala ungdomspolitiken. Flera av dessa kommuner har vittnat om hur deras ungdomsarbete och ungdomarna stärks genom kontakter och samspel med unga och ungdomsledare i andra länder. Ungdomar och ungdomsledare pekar själva på att de som deltar i internationella projekt får bättre självförtroende, värdefulla erfarenheter och ny kompetens till exempel bättre språkkunskaper. Många upplever också ökad studie- och arbetsmotivation efter att ha deltagit i internationella projekt. Ungdomsutbyten betyder mycket för ungdomar som annars inte har möjlighet att åka utomlands. De ungdomar som har deltagit känner sig utvalda och förutom själva vistelsen utomlands har utbytet många andra positiva effekter. Det betyder mycket för deras personliga utveckling och förståelse för andra människor och kulturer. Många unga som har varit volontärer får sin första arbetslivserfarenhet i ett annat land. Att vara volontär inspirerar unga att utveckla sina språkkunskaper, sin initiativförmåga, sin sociala förmåga och förmågan att kunna klara sig själv. Volontärverksamhet är också till nytta för de ungdomar som har det sämre ställt på olika sätt. Även om dessa unga inte själva åker iväg som volontärer så kan de möta de besökande volontärerna som ofta hjälper till i olika former av ungdomsverksamhet. Mötet mellan volontären och de svenska ungdomarna gör att de får perspektiv på sina liv. De ser att det finns andra, inte så mycket äldre än de själva, som vågar resa ensamma till ett annat land. Besökande volontärer fungerar därför som levande förebilder för unga i kommunen. 5

6 Sliperiet i Örnsköldsvik 6

7 Strategier bakom Sliperiets internationella utbyten Ungdomsutbyten är inte så svåra att genomföra rent praktiskt. Det svåra är att ha en gemensam strategi för det internationella arbetet och tänka över hur man genom ett internationellt perspektiv kan nå de ungdomspolitiska målen. Så här arbetar man i Örnsköldsvik. Sliperiet är Örnsköldsviks nya ungdomsarena. Verksamheten vänder sig till unga som har börjat gymnasiet, går på högskola, har börjat jobba eller fortfarande söker sig fram på olika vägar. Hit kan man vända sig för att få hjälp att arrangera och organisera alla typer av evenemang eller för att själv syssla med något. Marie Viskers arbetar på Sliperiet och har hand om utveckling och strategiska ungdomsfrågor. Hon berättar om det internationella perspektivet i kommunens ungdomspolitik. Vi har många olika verksamheter som nått positiva resultat. Det är gymnasieskolor, föreningar och kommunala verksamheter som har deltagit i internationella ungdomsutbyten. Vi har gjort oss ett namn internationellt och våra utbyten går som på räls. Ta fram gemensam strategi På Sliperiet har de insett fördelarna med att samarbeta. Vi arbetar aktivt med att ta fram en enad strategi för hur vi arbetar med internationella frågor i länet. Via kommunförbundet har vi gjort en kartläggning över vilka som jobbar med internationell verksamhet och hur de gör. Nu är vi i skedet att hitta en knutpunkt eller ett nätverk där vi kan träffas. Vi får ett större genomslag om vi samarbetar, säger Marie Viskers. 7

8 Flera goda skäl Marie Viskers och hennes kollegor i kommunen ser många skäl för att arbeta internationellt. Det handlar mycket om personliga vinster för ungdomarna. De får bättre självförtroende, växer som människor och får större möjligheter till ett självständigt liv. Genom att arbeta medvetet med ett internationellt perspektiv kan vi hjälpa unga till jobb, studier och möjlighet att komma utomlands, berättar Marie Viskers. Ett exempel på det internationella samarbetet är ECCE European Citizens Challenging Education. Det är ett treårigt internationellt skolutvecklingsprojekt som bedrivs på Parkskolan i Örnsköldsvik. Projektet går ut på att förändra undervisningen i våra skolor så att eleverna blir mer delaktiga i den demokratiska processen i skolan och mer engagerade i samhället både lokalt och globalt, säger Marie Viskers. På Parkskolan sker därför ett samarbete med Örnsköldsviks kommun. Grupper av elever har deltagit i Open Space och Ungdomsfullmäktige. Skolan har också ett samarbete med lokala organisationer som FN-föreningen och Amnesty. ECCE innebär också att elever får utbyta åsikter om lokala och globala medborgarfrågor med de andra skolornas elever via vår internettidning Freeway och via e-post och videokonferenser, berättar Marie Viskers. Fördelar för kommunen De unga vill söderut, gå med i ett rockband eller jobba på reklambyrå och gå på coola caféer. De vill uppnå något de inte har här hemma. Genom att låta unga vidga sina vyer, få nya intryck och något att jämföra med, särskilt för dem som annars inte reser mycket, så ser de att bakgården hemma är större än de trodde. De märker att de själva kan mycket mera än de trodde och att vi vill hjälpa dem att utveckla sina resurser och ta tillvara deras idéer. Det är ekonomiskt lönande för kommunen att satsa på en internationell dimension i det ungdomspolitiska arbetet, säger Marie Viskers. 8

9 9

10 Nätverket i Lidköping 10

11 Nätverket som bygger på socialt engagemang Nätverket har funnits i elva år och är ett ungdomshus för unga mellan 15 och 25 år. Verksamheten är igång hela dagen och alla dagar i veckan. Nätverket har också utvecklat ett kontaktnät som sträcker sig över hela Europa. I början var Nätverket ett enskilt projekt, men sedan 1994 drivs det som ordinarie verksamhet under kultur- och fritidsnämnden. Nätverket har utvecklats från att vara ett ställe där man träffas på eftermiddagen och kvällen för att fika, till att vara ett kreativt och nyktert alternativ för dem som blivit för gamla för fritidsgården, berättar Anders Svensson, verksamhetschef för en ungdomsgård och för Nätverket i Lidköpings kommun. I bageriet, caféet och den mekaniska verkstaden finns det många ungdomar på dagtid. Det är där som praktikanterna deltar i arbetsträning. Nätverket har en social prägel och samarbetar med flera olika instanser som Arbetsförmedlingen, AMI, AME och Gymnasieskolans IV-program. Den sociala prägeln gäller även de internationella projekten. Nätverket tar till exempel emot tyska ungdomar som utbildar sig till olika hantverksyrken. De tyska ungdomarna behöver internationell praktik och då är vi med och stöttar. Vi har flera olika projekt för ungdomar där man kombinerar studier och praktik. För att ungdomarna ska klara av ett riktigt jobb efter praktiken vill vi att vår verksamhet ska likna en vanlig arbetsplats så mycket som möjligt, berättar Anders Svensson. Naturligt med internationell dimension Att ha en internationell dimension i arbetet är naturligt för oss. Vi har jobbat på alla tänkbara sätt med det. Numera får vi telefonsamtal och inbjudningar hela tiden så vi får leta bland de ungdomsgrupper vi har efter vilka som kan passa i de olika projekten, säger Anders Svensson. 11

12 Ungdomsträffar Nätverket har också deltagit i ungdomsträffar i flera olika länder i Europa. Våra ungdomar på medieprogrammet åkte till exempel till Italien Ett annat utbyte är tillsammans med ungdomar från forna Jugoslavien och Norge. De kommer hit senare i år. Nyligen fick vi pengar till ett projekt för unga arbetslösa. EFSrådet och Ungdomsstyrelsen är finansiärer, säger Anders Svensson. Anders Svensson ser många fördelar med att arbeta internationellt. Ungdomarna lär sig av att träffa folk från andra länder och en del arbetslösa får sysselsättning. Det är också en stor fördel att delta i EU-träffar och utbyten. De unga växer som individer, får vidgade vyer, större självförtroende och inser att saker inte är så omöjliga. Det är vinster på alla nivåer, säger han. Internationellt hemma Alla behöver inte heller åka iväg för att kunna ta del av fördelarna. Vi vill visa att livet har fler möjligheter än vad många av våra unga tror. De träffar en arbetslös volontär från Holland och får höra vad han tänker. Det kan vara nog för att nya tankar 12

13 ska födas. Aha, man kan ge sig ut som volontär, man behöver inte gå på högskola för att åka utomlands. Om han kan fixa det här, kan väl jag det med! berättar Anders Svensson. Anders Svenssons bästa tips till dem som vill utveckla liknande projekt i sin kommun är helt enkelt att sätta igång. Hoppa i och börja simma. Kom ihåg att det är en stor fördel att vara en kommunal instans. Vi har en garanti bakom oss. Vi har kontinuitet och professionalism. När man är en större organisation har man andra resurser och kan stötta ungdomarna på ett enklare sätt. Våra volontärer får till exempel äta hos oss och de kan även laga mat i våra lokaler, säger Anders Svensson. Förutom för de unga finns det också bra möjligheter för personalen att vidareutbilda sig i ungdomspolitiska frågor i internationella sammanhang. De kontakter man skapar gör det hela enklare, mer givande och mer ekonomiskt. Vi gjorde till exempel en resa till Irland med hela personalgruppen. Den blev både intressantare och billigare tack vare våra irländska kontakter, säger Anders Svensson. 13

14 Kumulus i Kalmar 14

15 Systematiserar internationellt arbete Kumulus i Kalmar arbetar med att utveckla nya tjänster och metoder för forskning, volontärtjänst inom Europa, internationellt arbete i skolan, unga och ideella organisationer, mötesplatser och information. Kumulus är en av de ungdomspolitiska stödjepunkterna. Dessa ska verka som specialister och stödjer den ungdomspolitiska utvecklingen i landet. Det har varit bra för oss att bli stödjepunkt. Det har systematiserat vårt internationella arbete. I en samordningsgrupp har vi lyft fram olika aktörer och jobbar för att få ett internationellt perspektiv i det lokala arbetet, säger Charlotte Gustafsson, ungdomssamordnare vid Kumulus. Huvudaktörer i projektet är Kalmar kommun och Regionförbundet i Kalmar län. I samordningsgruppen ingår projektledare för delprojekten: Volontärtjänst, Internationellt i skolan, Unga och ideella organisationer, Mötesplatser och information. Representanter från Kalmar ungdomsråd, Internationella utskottet Högskolans studentkår och Högskolan i Kalmar bidrar också med sina kunskaper. Allt fler unga i Kalmar kommun och vår region får möjlighet till internationella erfarenheter och utbyten. Möjligheten till den internationella dimensionen och kunskapen om omvärlden ska vara integrerade i alla verksamheter, säger Charlotte Gustafsson. Undersökning blev starten Projektarbetet startade med en kvantitativ undersökning där samordningsgruppen samlade ihop alla internationella projekt som pågått i Kalmar under 2003 och sedan har Högskolan i Kalmar gjort en fördjupad studie. Tidigare har vi också arbetat internationellt, men mer lösryckt. Det finns en lång erfarenhet av internationella utbyten inom kommunen och nu ville vi få en samlad bild och hitta en gemensam strategi, berättar Charlotte Gustafsson. 15

16 Studien är genomförd av sociologer vid Högskolan i Kalmar och lyfter fram ett antal teman som är avgörande för att projekten ska kunna upplevas som lyckade, ur både ett ungdomsoch verksamhetsperspektiv. Ett av dessa teman betonar vikten av att ungdomarna själva känner sig delaktiga i projektens alla faser. Annars kan ungdomarna lätt känna bristande engagemang och intresse. Skolan viktig För att de internationella erfarenheterna ska leda till en förändring och en ökad förståelse och tolerans menar Charlotte Gustafsson att man måste komma fram till kärnfrågorna: Vad är det som formar oss och andra? Hur var det för din mormor? Vem är jag? Om man ska få känslan att världen trots allt är rätt liten och att alla vi människor i grund och botten är rätt lika måste man också ställa dessa frågor, säger hon. Förutom de projekt Kumulus är engagerade i pågår många andra internationella projekt i kommunen. Vi har till exempel flera olika gymnasieskolor som jobbar internationellt men i delprojektet Internationellt arbete i skolan 16

17 ville vi även ha med en grundskola som inte har så stor erfarenhet av detta, berättar Charlotte Gustafsson. Syftet med delprojektet är att generera ny kunskap och nya verktyg för skolans internationella arbete, att skapa och lyfta fram goda exempel och att fler unga i sin undervisning ska få ta del av internationella möten. I detta projekt samarbetar Kumulus med Ljungbyholmsskolan, en grundskola med ringa erfarenhet av internationellt arbete och gymnasieskolan Lars Kaggskolan som har lång erfarenhet. Ett tydligare internationellt arbete används som drivkraft för det lokala demokratioch värdegrundsarbetet. Lars Kaggskolan arbetar med att integrera ett internationellt perspektiv i undervisningen genom kontinuerliga utbildningar och resor, framför allt till Sydamerika, med både elever och lärare. I resorna har man haft med elever från både praktiskt yrkesförberedande och teoretiska program. Erfarenheterna av arbetet kommer under hösten 2004 att dokumenteras och analyseras av Högskolan i Kalmar. Detta ingår i Kumulus delprojekt Forskning. 17

18 Summering Fördelar för KOMMUNEN med internationella projekt Kontakter: Kontakterna som knyts i de internationella projekten har kommunen nytta av i många sammanhang. Mötet med kollegor i andra länder är en stark stimulansfaktor. Det går också lättare att ordna bra ekonomiska lösningar för utbildningar och utbyten när man har ett stort kontaktnät. Stöder resurssvaga: Internationella projekt kan bidra till att de ungdomar som riskerar att hamna utanför samhället upptäcker sina egna möjligheter. Utveckling: Kommuner som arbetar internationellt tar med sig idéer utifrån och sprider egna idéer i andra länder. Status: Kommunen synliggörs i ett internationellt sammanhang genom att till exempel ta emot utländska volontärer och vara med i olika former av internationella utbyten. Kvalitet: En internationell dimension i det lokala arbetet kan bidra med nya perspektiv och ökad kvalitet. Att involvera unga i internationella ungdomsutbyten leder till att unga i ökad utsträckning deltar i demokratiska processer. 18

19 Studier: Ett internationellt projekt kan få deltagare som hoppat av skolan att bli motiverade att slutföra eller påbörja studier. Det är en vinst både för individen och för samhället. Arbetsmetod: Utbytesprojekten kan bli till en metod i ungdomsarbetet, till exempel på en fritidsgård, och tillför på ett naturligt sätt frågeställningar kring kultur och identitet. Redskap för ungdomspolitik: Internationella projekt kan fungera som redskap för att genomföra de ungdomspolitiska målen om ungas lärande och personliga utveckling. 19

20 Summering Fördelar för UNGDOMARNA som deltar i internationella projekt Självförtroende: Eftersom ett internationellt projekt oftast innebär att under kortare eller längre tid klara sig på egen hand i ett främmande land. Utveckling: Individen och gruppen utvecklas på ett personligt plan. Ungdomarna blir mer självständiga och får ökad interkulturell förståelse. Motivation: Ungdomarna får syn på sig själva och sina resurser. Deras internationella kontakter kan motivera till vidare studier. Meriter: Ungdomarna får erfarenheter som är värdefulla när de söker arbete eller fortsätter att studera. Kunskap: Ungdomarna blir rustade med språk, kontakter och kunskap om andra länder, så att de kan möta en arbetsmarknad och ett samhälle som internationaliseras allt mer. Gemenskap: Den internationella dimensionen blir den sammanhållande länken i ett ungdomsutbyte, inte att man till exempel är arbetslös eller inte klarar skolan. Flexibilitet: Ungdomarna blir mer flexibla då internationella samarbeten kräver förmåga att möta oväntade situationer. Erfarenhet: Ungdomarna får möjlighet att vidga sina vyer, i synnerhet unga som aldrig har varit utomlands tidigare. 20

21 Självständighet: Ungdomarna får möjlighet att självständigt driva projekt och att förverkliga sina idéer i sin kommun. Kreativitet: Ungdomarna skapar nya mötesplatser för unga i kommunen och/eller startar föreningar för att hjälpa andra unga att komma iväg. Social träning: Ungdomarna får möta andra ungdomar och vuxna och lär sig att jobba i grupp. 21

22 Att komma vidare.. Vare sig ni är nybörjare eller har arbetat länge med internationella projekt inom kommunen finns det hjälp att få för att komma vidare. Ungdomsstyrelsen erbjuder rådgivning, litteratur och ett stort kontaktnät för alla kommuner som vill utveckla den internationella dimensionen i sin ungdomspolitik. Hör av dig till oss! Du kan också prenumerera på vårt e-nyhetsbrev Netnews som kommer en gång i månaden. Skriv till: 22

23 Lästips Hej kommun! Om sektorsövergripande kommunal ungdomspolitik. Broschyren för dig som vill veta hur den svenska ungdomspolitiken fungerar, hur den kom till och hur man kan jobba med frågan på hemmaplan. Att vilja utveckla ungdomspolitiken En framgångsrik ungdomspolitik kräver ett medvetet kommunalt arbete. Läs om hur andra kommuner gör och få tips och idéer. Att sätta upp mål för den kommunala ungdomspolitiken En broschyr om olika metoder att styra kommunens insatser så att ungas levnadsvillkor blir bättre. Att planera för inflytande och delaktighet Tips om hur kommunen kan arbeta för att öka ungdomars inflytande. Kunskap om unga i den kommunala ungdomspolitiken Inspiration till att öka kunskapen om ungas levnadsvillkor samt tips och idéer på hur man kan göra egna undersökningar om unga i sin kommun. Internationella projekt i ett ungdomspolitiskt perspektiv En broschyr om varför en kommun ska arbeta aktivt med en internationell dimension i sina ungdomspolitiska frågor. Att genomföra en effektiv sektorsövergripande ungdomspolitik Tre kommuner berättar och ger tips om hur de arbetar med sektorsövergripande ungdomspolitik. Stödjepunkter Ungdomspolitik i praktiken Stödjepunkterna ska fungera som stöd för kommuner och organisationer som vill utveckla metoder för sin lokala ungdomspolitik. 23

24 UNGDOMSSTYRELSEN är en statlig myndighet som arbetar inom fyra verksamhetsområden: Vi fördelar bidrag och arbetar med metodutveckling inom ungas Fritid och föreningsliv samt inom Internationellt ungdomsutbyte. Vi stödjer utvecklingen av Kommunal ungdomspolitik och följer upp den Nationella ungdomspolitiken. www ungdomsstyrelsen se Box 17801, tfn , fax , e-post: 24

Målet är mer än resan

Målet är mer än resan Målet är mer än resan vinster med internationellt ungdomssamarbete vinster 1med internationellt ungdomssamarbete Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet som verkar för att unga ska få verklig tillgång

Läs mer

UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER

UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER FÖR EN KUNSKAPSBASERAD KOMMUNAL UNGDOMSPOLITIK BUDGETÅRET 2011 UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER för en kunskapsbaserad kommunal ungdomspolitik BUDGETÅRET 2011

Läs mer

Årsredovisning Globala Kronoberg 2011

Årsredovisning Globala Kronoberg 2011 Årsredovisning Globala Kronoberg 2011 Nätverket SIP är en paraplyorganisation för ideella föreningar och sociala företag som grundades år 2000. Vi har vår bas i Växjö och våra projekt har social inriktning

Läs mer

Seminarier. Spår A Mötesplats på väg

Seminarier. Spår A Mötesplats på väg Seminarier Spår A Mötesplats på väg På en attraktiv mötesplats händer det saker. På en bra mötesplats är ungdomarna delaktiga och lär sig saker. Det gäller bara att få ihop det. Under detta spår får du

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Ungdomspolitiskt program. Skövde kommun 2011-2013

Ungdomspolitiskt program. Skövde kommun 2011-2013 Ungdomspolitiskt program Skövde kommun 2011-2013 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Bakgrund och syfte... 3 2.1 Nationella utgångspunkter... 3 2.2 Kommunalt perspektiv... 4 2.3 Programmets utformning... 5 3.

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

Globala Kronobergs. Faktablad EVS. Komma igång

Globala Kronobergs. Faktablad EVS. Komma igång Globala Kronobergs Faktablad EVS Komma igång KRONOBERG Globala Kronoberg en del av Nätverket SIP www.globalakronoberg.se Globala Kronoberg är ett internationellt center som drivs av Nätverket SIP. Vi koordinerar

Läs mer

Lyx eller. livsviktigt? UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:3 EN UTVÄRDERING AV INTERNATIONELLT UNGDOMSSAMARBETE

Lyx eller. livsviktigt? UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:3 EN UTVÄRDERING AV INTERNATIONELLT UNGDOMSSAMARBETE Lyx eller livsviktigt? EN UTVÄRDERING AV INTERNATIONELLT UNGDOMSSAMARBETE UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:3 Lyx eller livsviktigt? en utvärdering av internationellt ungdomssamarbete FÖRORD Internationellt

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD 1. INLEDNING På s årsmöte 2009 valdes en styrelse på ett mandat att se över hur ungdomsråden i landet kunde utvecklas och bli starkare. För att komma dit behövde

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

samverkan i fokus Med Med strategisk och formaliserad samverkan kan högskolor och andra offentliga aktörer tillsammans både möta samhällsutmaningar

samverkan i fokus Med Med strategisk och formaliserad samverkan kan högskolor och andra offentliga aktörer tillsammans både möta samhällsutmaningar 1. Med samverkan i fokus Med strategisk och formaliserad samverkan kan högskolor och andra offentliga aktörer tillsammans både möta samhällsutmaningar och långsiktigt utveckla lärosätenas forskning och

Läs mer

Sociala företag. egenmakt i praktiken. Sociala företag

Sociala företag. egenmakt i praktiken. Sociala företag Social franchising När någon köper det som man själv har gjort, får man självförtroende eftersom föremålet blir värdefullt för någon annan. Därför är kunderna mycket viktiga. Möten med människor i missbrukssvängen

Läs mer

Ungdomspolitiskt handlingsprogram för Övertorneå kommun

Ungdomspolitiskt handlingsprogram för Övertorneå kommun ÖVERTORNEÅ KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden Ungdomspolitiskt handlingsprogram för Övertorneå kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2008-05-05 RIKSDAGENS MÅL Riksdagen har i budgetpropositionen för 2008

Läs mer

UTVECKLINGSKONFERENS. 21 22 augusti 2008 Hotell Södra Berget Sundsvall. Anmälan Program SEMINARIER MÖTEN. Till dig som arbetar med ungdomars fritid

UTVECKLINGSKONFERENS. 21 22 augusti 2008 Hotell Södra Berget Sundsvall. Anmälan Program SEMINARIER MÖTEN. Till dig som arbetar med ungdomars fritid KOMMUNFÖRBUNDET VÄSTERNORRLAND OCH VÅRA KOMMUNER PRESENTERAR INBJUDAN Till dig som arbetar med ungdomars fritid UTVECKLINGSKONFERENS SEMINARIER som ger dig nya perspektiv, bl a med Emma Hamberg MÖTEN som

Läs mer

LUPP 2009. - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsstyrelsens kommunala ungdomsenkät

LUPP 2009. - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsstyrelsens kommunala ungdomsenkät - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsstyrelsens kommunala ungdomsenkät Syfte Bild av ungdomars levnadsvillkor i Karlskrona Hur förhåller sig Karlskrona kommuns satsningar - till de nationella

Läs mer

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll?

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll? det har gett mig mer kunskap och självkänsla för det jag arbetar med. det har kännts väldigt skönt att fått gått utbildningar som passat in i verksamheten,som man annars inte hade fått gått.. Ökade kunskaper

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

Ung och Aktiv i Europa 1 YOUTH IN ACTION

Ung och Aktiv i Europa 1 YOUTH IN ACTION Ung och Aktiv i Europa 1 YOUTH IN ACTION Jag har lärt mig att tänka på att alla inte har samma förutsättningar som vi i Sverige och att man ska ta vara på sina möjligheter. Man tjänar ingenting på att

Läs mer

Tar fram och förmedlar kunskap om ungas levnadsvillkor för att unga ska få tillgång till inflytande och välfärd

Tar fram och förmedlar kunskap om ungas levnadsvillkor för att unga ska få tillgång till inflytande och välfärd Unga, sex och nätet Om Ungdomsstyrelsen Tar fram och förmedlar kunskap om ungas levnadsvillkor för att unga ska få tillgång till inflytande och välfärd Tar fram och förmedlar kunskap om det civila samhällets

Läs mer

Örebro läns Kvinnolobby

Örebro läns Kvinnolobby Örebro läns Kvinnolobby Vi stärker länets kvinnor 1 Publ.nr: 2009:6 2 Vi stärker länets kvinnor Kvinnolobbyn är en styrka för länet. Här samlas kvinnor med olika kompetenser och erfarenheter för att ta

Läs mer

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Mötesplats Arbetsmarknad Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Lärorika samarbeten och regional samverkan Här erbjuds du en arena för erfarenhetsutbyte och inspiration. Erfarna projektledare presenterar

Läs mer

Ungdomspolitiken i Arvidsjaur kommunövergripande handlingsplan

Ungdomspolitiken i Arvidsjaur kommunövergripande handlingsplan Ungdomspolitiken i Arvidsjaur kommunövergripande handlingsplan 1. Bakgrund/historik Hösten 2004 antog riksdagen två mål för den nationella ungdomspolitiken: - Ungdomar ska ha verklig tillgång till makt:

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

Nyttan med internationellt samarbete för kommunal ungdomspolitik

Nyttan med internationellt samarbete för kommunal ungdomspolitik Nyttan med internationellt samarbete för kommunal ungdomspolitik En dokumentation från ett möte mellan Ungdomsstyrelsen och de kommuner som deltar i projektet Svensk-turkiskt ungdomspolitiskt samarbete

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Tintin, Höredaskolan. 2012/2013 Eksjö kommun

KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Tintin, Höredaskolan. 2012/2013 Eksjö kommun KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Tintin, Höredaskolan 2012/2013 Eksjö kommun 2(5) 1. Rektorns sammanfattande analys och bedömning av hur väl verksamheten når de nationella målen och styrkortsmålen. 1.1

Läs mer

alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla PRESSMAPP Almedalsveckan 2009

alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla PRESSMAPP Almedalsveckan 2009 alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla 100% PRESSMAPP Arrangör: - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation - och företagsrådgivaren

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

Lyckad utbildning ger fler sociala företag i Värmland

Lyckad utbildning ger fler sociala företag i Värmland Lyckad utbildning ger fler sociala företag i Värmland - Vår utbildning är riktad till socialt utsatta personer med målet att de ska starta egna sociala företag och få en ny chans på arbetsmarkanden. Resultaten

Läs mer

Nya tankar om meningsfulla föräldramöten. Skolan förebygger 2 101201

Nya tankar om meningsfulla föräldramöten. Skolan förebygger 2 101201 Nya tankar om meningsfulla föräldramöten Skolan förebygger 2 101201 Program för dagen Bakgrund till Tematiska föräldramöten Vikten av bra relationer skola hem Dialogspelet Självvärdering kvalitetssäkring

Läs mer

Arbetsterapeut ett framtidsyrke

Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke, september 2011 (rev. februari 2013) Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) Utgiven av FSA, Box 760, 131 24 Nacka ISBN: 91-86210-70-X

Läs mer

Vidgade vyer & starkare självkänsla. Tre år med EU-programmet Ungdom

Vidgade vyer & starkare självkänsla. Tre år med EU-programmet Ungdom Vidgade vyer & starkare självkänsla Tre år med EU-programmet Ungdom 1 Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet som arbetar inom fyra verksamhetsområden: Vi fördelar bidrag och arbetar med metodutveckling

Läs mer

Ramprogram för Folkuniversitetets gymnasieskolor

Ramprogram för Folkuniversitetets gymnasieskolor folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Ramprogram för Folkuniversitetets gymnasieskolor Jonasson Grafisk Design.

Läs mer

Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer

Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer 1 2012 Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor. Vi ger stöd till föreningsliv och

Läs mer

Europeisk volontärtjänst

Europeisk volontärtjänst Europeisk volontärtjänst 5 6 8 10 12 15 17 19 21 23 25 27 Innehåll Mot nya äventyr Vad är Europeisk volontärtjänst? Vem gör vad? Kumulus Karta: EVS-projekt i Kalmar län Skälby 4H-gård i Kalmar Möjligheternas

Läs mer

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen.

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Entusiastiska kollegor berättar om sina erfarenheter med arbetsintegrerande sociala företag - ASF. Att få ett jobb ska inte behöva vara omöjligt.

Läs mer

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle Resultat från Lupp-undersökningen, lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ung i Gävle Lupp, som står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken, är en enkätundersökning som

Läs mer

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas Sofia Balic Projektledare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Nybrokajen 13 S- 111 48 STOCKHOLM +46 703 66 13 30 sofia.balic@smok.se www.smok.se 13-05-1713-05-17 Till Michael Brolund Arvsfondsdelegationen

Läs mer

I Ö R N S K Ö L D S V I K

I Ö R N S K Ö L D S V I K I Ö R N S K Ö L D S V I K Ps. Lägg märke till att ditt block är numrerat på framsidan. Loggar du in på www.ornskoldsvik.se/ung med din sifferkombination kan du vinna fina priser och få erbjudanden. Här

Läs mer

VÄLKOMNA! Startkonferens om LUPP 2015

VÄLKOMNA! Startkonferens om LUPP 2015 VÄLKOMNA! Startkonferens om LUPP 2015 Syftet med Lupp Hur göra och vem gör vad? Vad är Lupp? Lupp speglar den nationella ungdomspolitiken Enkätverktyg för att få kunskap om unga Löpande arbete Årlig inbjudan

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Communicate your knowledge through action!

Communicate your knowledge through action! Communicate your knowledge through action! 2013 startar den första gymnasieskolan med Skandinavisk profil där elever från Sverige, Norge och Danmark studerar tillsammans. Som elev bor du på skolans internat

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Hur fungerar ett utbyte? Våga ta steget!

Hur fungerar ett utbyte? Våga ta steget! Sikte på utlandet Våga ta steget! Hur fungerar ett utbyte? Vad finns det egentligen för möjligheter för dig som student vid LTH när du har sikte på utlandet? LTH:s Internationella avdelning tillsammans

Läs mer

SNO EN METOD! METODER FÖR UNGAS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE I KOMMUNER

SNO EN METOD! METODER FÖR UNGAS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE I KOMMUNER SNO EN METOD! METODER FÖR UNGAS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE I KOMMUNER DET SOM GÖRS I DALARNA IDAG! Sammansatt från seminariet Sno en metod! den 15 april 2014 på Region Dalarna. Inledning Onsdag den 15

Läs mer

Anställningsbar i tid

Anställningsbar i tid Anställningsbar i tid En sammanfattning av Eva Sennermarks rapport På bara två år kan nyanlända tekniker och ingenjörer med utländsk bakgrund komma ut i arbetslivet eller gå vidare till högre studier.

Läs mer

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande www.regionostergotland.se Innehåll Bakgrund...4 Entreprenöriellt lärande...5 Definition av entreprenörskap

Läs mer

Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt

Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt Yrkeskompis Manual för att ge den nyanlända ett större kontaktnät - socialt och yrkesmässigt Fungerande nätverksforum genom mentorskap I N N E H Å L L Varför Yrkeskompis? sid 2-3 Målgrupper sid 4-5 Samverkan

Läs mer

VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS

VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS Originalfoto: Aron Jonason. Ur Göteborgs stadsmuseums samlingar. Västarvet DETG EMEN SAMM AKUL TURA RVET DEMOKRATI, TILLGÄNGLIGHET OCH SAMVERKAN Arkiv, bibliotek och

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN Vad innebär begreppet entreprenörskap och entreprenöriellt lärande som ett pedagogiskt förhållningssätt för dig som lärare? Bergsnässkolan Ett pedagogiskt förhållningssätt i klassrummet i entreprenöriellt

Läs mer

Samordnare för internationella ungdomsfrågor Västra Götaland år 2 av 3

Samordnare för internationella ungdomsfrågor Västra Götaland år 2 av 3 Samordnare för internationella ungdomsfrågor Västra Götaland år 2 av 3 Inledning är en regional ideell förening, som arbetar för att stödja ungas eget skapande, kulturutövande och arrangemang i hela Västra

Läs mer

Barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun

Barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun Antagen av kommunfullmäktige 2005-11-21, 112 ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun Baserad på FN:s barnkonvention Bakgrund FN:s barnkonvention innebär

Läs mer

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Karlstad 2014-01-16 Magnus Persson +46 54 540 29 09 magnus.persson@karlstad.se PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING Syfte Karlstads kommuns internationella

Läs mer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer MUC 27 MiLprogrammet för nya chefer 2013 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder du dig

Läs mer

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar HANDBOK för ungdomsansvariga i FN-föreningar Svenska FN-förbundet Box 151 15 104 65 Stockholm Tel: 08-462 25 40 Fax: 08-641 88 76 E-post: info@fn.se webb: www.fn.se Svenska FN-förbundet, september 2011

Läs mer

Utbytesstudier. Din väg till nya upplevelser. International Office

Utbytesstudier. Din väg till nya upplevelser. International Office Utbytesstudier Din väg till nya upplevelser International Office Ta chansen att bli utbytesstudent! Som student vid Umeå universitet kan du studera vid något av våra drygt 440 partneruniversitet runt om

Läs mer

ERASMUS+ UNG OCH AKTIV

ERASMUS+ UNG OCH AKTIV ERASMUS+ UNG OCH AKTIV Vendela Engblom Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor Andreea Maris KEKS 2007-2013 LLP Erasmus Grundtvig Leonardo etc. Int. Högre utbildning Erasmus Mundus Tempus Alfa

Läs mer

Barnets rättigheter - från teori till praktik

Barnets rättigheter - från teori till praktik Barnets rättigheter - från teori till praktik 18 september - 11 december 2013 Dokumentation Tillfälle 1-18 september Börja nu Sluta aldrig diskutera Definiera gemensamma begrepp på er arbetsplats Om man

Läs mer

Oktober 2009 Borås Stad 2008 1

Oktober 2009 Borås Stad 2008 1 Oktober 2009 Borås Stad 2008 1 Innehåll Inledning 3 Bakgrund.... 3 Uppdragets syfte och inriktning. 3 Metod. 4 Definitioner.... 4 Enkätresultat.. 4 Fritid 5 7 Hur mycket fritid har ungdomar... 5 Var träffas

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

Verksamhetsplan & Budget

Verksamhetsplan & Budget Verksamhetsplan & Budget 2013 Malmö Idrottsföreningars Samorganisation MISO Idrott åt alla MISO stöder Idrottens värdegrund och dess fyra grundpelare Glädje och gemenskap Demokrati och delaktighet Allas

Läs mer

Intern ledarutbildning på Ridklubben!

Intern ledarutbildning på Ridklubben! VÄSTMANLANDS RIDSPORTFÖRBUND Intern ledarutbildning på Ridklubben! Utbildningssystem för barn & ungdomar på Ridklubben! Datum: 2002-02-27 Bilder tagna på Hallsta Ridklubb Rubriker Vad, varför, hur? Innehåll

Läs mer

ÅLDER 19 25 UNGDOMSENKÄTEN LUPP

ÅLDER 19 25 UNGDOMSENKÄTEN LUPP UNGDOMSENKÄTEN LUPP ÅLDER 19 25 1 X ÅLDER 19 25 UNGDOMSENKÄTEN LUPP Årtal (skriv hela årtalet t.ex. 2010) 2 0 1 0 FRÅGOR OM: FRITID POLITIK INFLYTANDE TRYGGHET HÄLSA ARBETE FRAMTID 2 UNGDOMSENKÄTEN LUPP

Läs mer

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008 Illustration av Matilda Damlin, 7c Bengtsgården SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008 RESULTAT FRÅN LUPP UNDERSÖKNINGEN UNDERSÖKNINGEN GÄLLANDE UNGDOMARI ÅRSKURS 8 SAMT ÅRSKURS 2 PÅ GYMNASIET Förord

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning 2013-09-19 Kvalitetsredovisning Folkasboskolans Fritidshem ansvar lärande, språket, miljö, beteende kommunikati on läsa, skriva, tala, lyssna, diskutera, muntligt framföra, argumentera, förklara Generella

Läs mer

Utvärdering Biologdesignern grupp 19

Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Biologdesignern har: svara med svar 1-5 1=dåligt, 5=jättebra Poäng Antal 1. Jag är bättre på att förklara vad jag är bra på och vad jag tycker om att göra. 51 15 2.

Läs mer

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner -12-18 1 (8) Rapport Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner Sammanfattning Nackanätverket är ett samarbete mellan sex kommuner som handlar om fritidsgårdar och

Läs mer

En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen

En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen Inledning Onsdagen den 19 oktober 2011 genomfördes för andra gången En dag i demokratins tecken. Dagen var tänkt som en avslutning på Luppundersökningen

Läs mer

i EUROPA PROGRAMMET Unga på väg Delta i vår Euroquiz och vinn priser varje dag!

i EUROPA PROGRAMMET Unga på väg Delta i vår Euroquiz och vinn priser varje dag! Delta i vår Euroquiz och vinn priser varje dag! i EUROPA PROGRAMMET Unga på väg Morgon Torsdag 29 November 2012 Alla projekt som presenteras har finansierats av EU-program för utbildning, yrkesutbildning,

Läs mer

Ungdomsstyrelsens Rikskonferens 1-2 december 2009

Ungdomsstyrelsens Rikskonferens 1-2 december 2009 Ungdomsstyrelsens Rikskonferens 1-2 december 2009 Laura Andreea Bolos I denna rapport har jag försökt ge en sammanfattning av de två dagar som jag har spenderat i Stockholm på Ungdomsstyrelsens Rikskonferens.

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år

Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år På Bifrosts Pedagogiska Enhet känner barn och elever glädje och lust till lärande. Kommunikation,

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Halland i Europa. Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid www.europadirekthalland.se

Halland i Europa. Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid www.europadirekthalland.se Halland i Europa Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid Undrar du på vilket sätt EU finns närvarande för dig här i Halland? I den här broschyren berättar vi om några av de projekt som har genomförts

Läs mer

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Sammanhanget Erasmus+ Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EUkommissionen 2010. Kom till för att

Läs mer

Utbildningsfrågor internationellt perspektiv. Samhällspolitisk direktör. Liaison Department Sveriges Ingenjörer

Utbildningsfrågor internationellt perspektiv. Samhällspolitisk direktör. Liaison Department Sveriges Ingenjörer Utbildningsfrågor internationellt perspektiv Peter Larsson Samhällspolitisk direktör Head of fprofessional and Liaison Department Sveriges Ingenjörer Sveriges Ingenjörer 120 000 medlemmar 80 % privat sektor

Läs mer

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för Fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Introduktion Vävaren har funnits som fritidsgård sedan starten 1996. Strömsbro IF driver gården som ligger

Läs mer

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Spira Assistans AB Org.nr 556815 4305 info@spiraassistans.se 040-15 66 85 2 Innehåll Presentation 5 Dina kontaktpersoner 10 Arbetsmiljö

Läs mer

1. Välkommen och öppnande av mötet. 2. Fastställande av dagordning. 3. Föregående minnesanteckningar 19/3

1. Välkommen och öppnande av mötet. 2. Fastställande av dagordning. 3. Föregående minnesanteckningar 19/3 MINNESANTECKNINGAR Sammanträdesdatum Blad nr POLSAM [2010-05-06] 1(2) Plats och tid Kommunhuset Nyg. 16 sammanträdesrum Kubbe 08:30-11:30 Närvarande Förhinder Lars-Olov Olsson, Mikael Strandman, och Kristina

Läs mer

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh RAPPORT 2012-06-11 BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh Rapport från tillsynsbesök Faktauppgifter Mätdatum:2011-10-15 Heltidstjänster I barngrupp: 4,75 Tjänster med högskoleutb: 3,0 (60%) Antal barn:

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN Varför skall man arbeta med entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i skolan? Bergsnässkolan Viktigt att alla elever får möjlighet att utveckla sina förmågor för framtiden För att skolan ska, enligt

Läs mer

Konferensen Om ungas mötesplatser 29-30 september 2014 Kulturhuset SPIRA Jönköping

Konferensen Om ungas mötesplatser 29-30 september 2014 Kulturhuset SPIRA Jönköping Konferensen Om ungas mötesplatser 29-30 september 2014 Kulturhuset SPIRA Jönköping Tema: Framtidens Mötesplatser Välkommen till konferensen Om ungas mötesplatser som genomförs för femte gången. Under två

Läs mer

Konferens Årets Ungdomskommun 2009

Konferens Årets Ungdomskommun 2009 Vad har varit bra? Konferens Årets Ungdomskommun 2009 Utvärdering 5 st god/underbar mat 4 st sveriges ungdomsråd 4 st mycket bra talare 3 st allt har varit bra 3 st bra mix av föreläsare 3 st bra upplägg

Läs mer

OM UTVECKLINGSSAMTAL MELLAN HANDLEDARE OCH DOKTORAND.

OM UTVECKLINGSSAMTAL MELLAN HANDLEDARE OCH DOKTORAND. 1 OM UTVECKLINGSSAMTAL MELLAN HANDLEDARE OCH DOKTORAND. VARFÖR REGELBUNDNA UTVECKLINGSSAMTAL? Att förena olika krav Att förena kraven på kvalitet, effektivitet, kreativitet och arbetstillfredsställelse

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

FRAMTIDSVERKSTAD 2010 EN SPANING IN I FRAMTIDEN!

FRAMTIDSVERKSTAD 2010 EN SPANING IN I FRAMTIDEN! FRAMTIDSVERKSTAD 2010 EN SPANING IN I FRAMTIDEN! VILKA TEMAN FÖR SPANING? Miljö Jobb / Skola Fritiden Kultur / Mediavanor Lagar och regler Pengar / Ekonomi Teknik Öppet tema MILJÖ Vi måste börja skapa

Läs mer

Kartläggning av svenska skolors internationella kontakter. Temoundersökning genomförd 2001

Kartläggning av svenska skolors internationella kontakter. Temoundersökning genomförd 2001 4 Kartläggning av svenska skolors internationella kontakter Temoundersökning genomförd 2001 Internationella programkontoret Kartläggning av svenska skolors internationella kontakter Genomförd april 2001

Läs mer

Framtänk Norrbotten. Sammanställning av diskussionscafé

Framtänk Norrbotten. Sammanställning av diskussionscafé Framtänk Norrbotten - en generationsöverskridande mötesplats för framtid och utveckling Sammanställning av diskussionscafé Sammanfattning Den 9 november 2013 arrangerades Framtänk Norrbotten på Nordkalotten

Läs mer