Internationella projekt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Internationella projekt"

Transkript

1 Internationella projekt i ett ungdomspolitiskt perspektiv 1 Del 7 i serien Hej kommun!

2 Kontakta gärna oss om du har frågor: tfn: e-post: Källor: Ungdomsstyrelsens rapport Tre år med EU-programmet Ungdom en studie kring programmets effekter åren , broschyren Vidgade vyer och starkare självkänsla, artiklar ur tidskriften BRUS samt rapporten Den internationella dimensionen. Ungdomsstyrelsen 2004 projektledare Johan Lycke text Lena Nordlund redaktör/språkgranskning Jenny Morelli grafisk form/illustration Christián Serrano foto Mia Askerlund tryck EO Print AB distribution Ungdomsstyrelsen Box 17801, Stockholm tfn , fax e-post webbplats 2

3 Internationella perspektiv i arbetet med unga Finns det några skäl till varför en kommun ska arbeta aktivt med en internationell dimension i sina ungdomspolitiska frågor? Ja, utan tvekan finns det skäl. Det visar praktisk erfarenhet från ungdomsarbete i en rad kommuner, samt den utvärdering av effekterna av internationellt samarbete som Ungdomsstyrelsen gjorde Allt pekar på att både kommunen och ungdomarna själva stärks av ett sådant arbete. I denna broschyr har vi sammanställt några olika kommuners erfarenheter av internationella perspektiv i arbetet med unga. Givetvis för att visa vad som är bra, men också för att inspirera till en diskussion kring hur man kan arbeta internationellt i en kommun. Örnsköldsviks kommun, Kalmar kommun och Lidköpings kommun, som alla har lång erfarenhet av att arbeta med internationella kontakter, delar med sig av sina erfarenheter. Att stödja ungas möjligheter till utveckling lönar sig både ur ett mänskligt och ur ett ekonomiskt perspektiv. Den ungdomspolitiska propositionen Makt att bestämma rätt till Välfärd (2004/05:2) betonar vikten av att samhället tar vara på ungdomar som en resurs i det internationella samarbetet, att ungdomar får kontakter och möjligheter till utbyte, samt att vi särskilt prioriterar unga som har begränsade möjligheter att själva skaffa sig internationella erfarenheter. Vår förhoppning är att denna broschyr ska vara till hjälp i arbetet med att förstärka den internationella dimensionen i kommunernas ungdomspolitiska arbete. Per Nilsson generaldirektör Ungdomsstyrelsen 3

4 Nyttan av internationella perspektiv i den kommunala ungdomspolitiken 4

5 Många kommuner använder redan internationella samarbeten som verktyg i den kommunala ungdomspolitiken. Flera av dessa kommuner har vittnat om hur deras ungdomsarbete och ungdomarna stärks genom kontakter och samspel med unga och ungdomsledare i andra länder. Ungdomar och ungdomsledare pekar själva på att de som deltar i internationella projekt får bättre självförtroende, värdefulla erfarenheter och ny kompetens till exempel bättre språkkunskaper. Många upplever också ökad studie- och arbetsmotivation efter att ha deltagit i internationella projekt. Ungdomsutbyten betyder mycket för ungdomar som annars inte har möjlighet att åka utomlands. De ungdomar som har deltagit känner sig utvalda och förutom själva vistelsen utomlands har utbytet många andra positiva effekter. Det betyder mycket för deras personliga utveckling och förståelse för andra människor och kulturer. Många unga som har varit volontärer får sin första arbetslivserfarenhet i ett annat land. Att vara volontär inspirerar unga att utveckla sina språkkunskaper, sin initiativförmåga, sin sociala förmåga och förmågan att kunna klara sig själv. Volontärverksamhet är också till nytta för de ungdomar som har det sämre ställt på olika sätt. Även om dessa unga inte själva åker iväg som volontärer så kan de möta de besökande volontärerna som ofta hjälper till i olika former av ungdomsverksamhet. Mötet mellan volontären och de svenska ungdomarna gör att de får perspektiv på sina liv. De ser att det finns andra, inte så mycket äldre än de själva, som vågar resa ensamma till ett annat land. Besökande volontärer fungerar därför som levande förebilder för unga i kommunen. 5

6 Sliperiet i Örnsköldsvik 6

7 Strategier bakom Sliperiets internationella utbyten Ungdomsutbyten är inte så svåra att genomföra rent praktiskt. Det svåra är att ha en gemensam strategi för det internationella arbetet och tänka över hur man genom ett internationellt perspektiv kan nå de ungdomspolitiska målen. Så här arbetar man i Örnsköldsvik. Sliperiet är Örnsköldsviks nya ungdomsarena. Verksamheten vänder sig till unga som har börjat gymnasiet, går på högskola, har börjat jobba eller fortfarande söker sig fram på olika vägar. Hit kan man vända sig för att få hjälp att arrangera och organisera alla typer av evenemang eller för att själv syssla med något. Marie Viskers arbetar på Sliperiet och har hand om utveckling och strategiska ungdomsfrågor. Hon berättar om det internationella perspektivet i kommunens ungdomspolitik. Vi har många olika verksamheter som nått positiva resultat. Det är gymnasieskolor, föreningar och kommunala verksamheter som har deltagit i internationella ungdomsutbyten. Vi har gjort oss ett namn internationellt och våra utbyten går som på räls. Ta fram gemensam strategi På Sliperiet har de insett fördelarna med att samarbeta. Vi arbetar aktivt med att ta fram en enad strategi för hur vi arbetar med internationella frågor i länet. Via kommunförbundet har vi gjort en kartläggning över vilka som jobbar med internationell verksamhet och hur de gör. Nu är vi i skedet att hitta en knutpunkt eller ett nätverk där vi kan träffas. Vi får ett större genomslag om vi samarbetar, säger Marie Viskers. 7

8 Flera goda skäl Marie Viskers och hennes kollegor i kommunen ser många skäl för att arbeta internationellt. Det handlar mycket om personliga vinster för ungdomarna. De får bättre självförtroende, växer som människor och får större möjligheter till ett självständigt liv. Genom att arbeta medvetet med ett internationellt perspektiv kan vi hjälpa unga till jobb, studier och möjlighet att komma utomlands, berättar Marie Viskers. Ett exempel på det internationella samarbetet är ECCE European Citizens Challenging Education. Det är ett treårigt internationellt skolutvecklingsprojekt som bedrivs på Parkskolan i Örnsköldsvik. Projektet går ut på att förändra undervisningen i våra skolor så att eleverna blir mer delaktiga i den demokratiska processen i skolan och mer engagerade i samhället både lokalt och globalt, säger Marie Viskers. På Parkskolan sker därför ett samarbete med Örnsköldsviks kommun. Grupper av elever har deltagit i Open Space och Ungdomsfullmäktige. Skolan har också ett samarbete med lokala organisationer som FN-föreningen och Amnesty. ECCE innebär också att elever får utbyta åsikter om lokala och globala medborgarfrågor med de andra skolornas elever via vår internettidning Freeway och via e-post och videokonferenser, berättar Marie Viskers. Fördelar för kommunen De unga vill söderut, gå med i ett rockband eller jobba på reklambyrå och gå på coola caféer. De vill uppnå något de inte har här hemma. Genom att låta unga vidga sina vyer, få nya intryck och något att jämföra med, särskilt för dem som annars inte reser mycket, så ser de att bakgården hemma är större än de trodde. De märker att de själva kan mycket mera än de trodde och att vi vill hjälpa dem att utveckla sina resurser och ta tillvara deras idéer. Det är ekonomiskt lönande för kommunen att satsa på en internationell dimension i det ungdomspolitiska arbetet, säger Marie Viskers. 8

9 9

10 Nätverket i Lidköping 10

11 Nätverket som bygger på socialt engagemang Nätverket har funnits i elva år och är ett ungdomshus för unga mellan 15 och 25 år. Verksamheten är igång hela dagen och alla dagar i veckan. Nätverket har också utvecklat ett kontaktnät som sträcker sig över hela Europa. I början var Nätverket ett enskilt projekt, men sedan 1994 drivs det som ordinarie verksamhet under kultur- och fritidsnämnden. Nätverket har utvecklats från att vara ett ställe där man träffas på eftermiddagen och kvällen för att fika, till att vara ett kreativt och nyktert alternativ för dem som blivit för gamla för fritidsgården, berättar Anders Svensson, verksamhetschef för en ungdomsgård och för Nätverket i Lidköpings kommun. I bageriet, caféet och den mekaniska verkstaden finns det många ungdomar på dagtid. Det är där som praktikanterna deltar i arbetsträning. Nätverket har en social prägel och samarbetar med flera olika instanser som Arbetsförmedlingen, AMI, AME och Gymnasieskolans IV-program. Den sociala prägeln gäller även de internationella projekten. Nätverket tar till exempel emot tyska ungdomar som utbildar sig till olika hantverksyrken. De tyska ungdomarna behöver internationell praktik och då är vi med och stöttar. Vi har flera olika projekt för ungdomar där man kombinerar studier och praktik. För att ungdomarna ska klara av ett riktigt jobb efter praktiken vill vi att vår verksamhet ska likna en vanlig arbetsplats så mycket som möjligt, berättar Anders Svensson. Naturligt med internationell dimension Att ha en internationell dimension i arbetet är naturligt för oss. Vi har jobbat på alla tänkbara sätt med det. Numera får vi telefonsamtal och inbjudningar hela tiden så vi får leta bland de ungdomsgrupper vi har efter vilka som kan passa i de olika projekten, säger Anders Svensson. 11

12 Ungdomsträffar Nätverket har också deltagit i ungdomsträffar i flera olika länder i Europa. Våra ungdomar på medieprogrammet åkte till exempel till Italien Ett annat utbyte är tillsammans med ungdomar från forna Jugoslavien och Norge. De kommer hit senare i år. Nyligen fick vi pengar till ett projekt för unga arbetslösa. EFSrådet och Ungdomsstyrelsen är finansiärer, säger Anders Svensson. Anders Svensson ser många fördelar med att arbeta internationellt. Ungdomarna lär sig av att träffa folk från andra länder och en del arbetslösa får sysselsättning. Det är också en stor fördel att delta i EU-träffar och utbyten. De unga växer som individer, får vidgade vyer, större självförtroende och inser att saker inte är så omöjliga. Det är vinster på alla nivåer, säger han. Internationellt hemma Alla behöver inte heller åka iväg för att kunna ta del av fördelarna. Vi vill visa att livet har fler möjligheter än vad många av våra unga tror. De träffar en arbetslös volontär från Holland och får höra vad han tänker. Det kan vara nog för att nya tankar 12

13 ska födas. Aha, man kan ge sig ut som volontär, man behöver inte gå på högskola för att åka utomlands. Om han kan fixa det här, kan väl jag det med! berättar Anders Svensson. Anders Svenssons bästa tips till dem som vill utveckla liknande projekt i sin kommun är helt enkelt att sätta igång. Hoppa i och börja simma. Kom ihåg att det är en stor fördel att vara en kommunal instans. Vi har en garanti bakom oss. Vi har kontinuitet och professionalism. När man är en större organisation har man andra resurser och kan stötta ungdomarna på ett enklare sätt. Våra volontärer får till exempel äta hos oss och de kan även laga mat i våra lokaler, säger Anders Svensson. Förutom för de unga finns det också bra möjligheter för personalen att vidareutbilda sig i ungdomspolitiska frågor i internationella sammanhang. De kontakter man skapar gör det hela enklare, mer givande och mer ekonomiskt. Vi gjorde till exempel en resa till Irland med hela personalgruppen. Den blev både intressantare och billigare tack vare våra irländska kontakter, säger Anders Svensson. 13

14 Kumulus i Kalmar 14

15 Systematiserar internationellt arbete Kumulus i Kalmar arbetar med att utveckla nya tjänster och metoder för forskning, volontärtjänst inom Europa, internationellt arbete i skolan, unga och ideella organisationer, mötesplatser och information. Kumulus är en av de ungdomspolitiska stödjepunkterna. Dessa ska verka som specialister och stödjer den ungdomspolitiska utvecklingen i landet. Det har varit bra för oss att bli stödjepunkt. Det har systematiserat vårt internationella arbete. I en samordningsgrupp har vi lyft fram olika aktörer och jobbar för att få ett internationellt perspektiv i det lokala arbetet, säger Charlotte Gustafsson, ungdomssamordnare vid Kumulus. Huvudaktörer i projektet är Kalmar kommun och Regionförbundet i Kalmar län. I samordningsgruppen ingår projektledare för delprojekten: Volontärtjänst, Internationellt i skolan, Unga och ideella organisationer, Mötesplatser och information. Representanter från Kalmar ungdomsråd, Internationella utskottet Högskolans studentkår och Högskolan i Kalmar bidrar också med sina kunskaper. Allt fler unga i Kalmar kommun och vår region får möjlighet till internationella erfarenheter och utbyten. Möjligheten till den internationella dimensionen och kunskapen om omvärlden ska vara integrerade i alla verksamheter, säger Charlotte Gustafsson. Undersökning blev starten Projektarbetet startade med en kvantitativ undersökning där samordningsgruppen samlade ihop alla internationella projekt som pågått i Kalmar under 2003 och sedan har Högskolan i Kalmar gjort en fördjupad studie. Tidigare har vi också arbetat internationellt, men mer lösryckt. Det finns en lång erfarenhet av internationella utbyten inom kommunen och nu ville vi få en samlad bild och hitta en gemensam strategi, berättar Charlotte Gustafsson. 15

16 Studien är genomförd av sociologer vid Högskolan i Kalmar och lyfter fram ett antal teman som är avgörande för att projekten ska kunna upplevas som lyckade, ur både ett ungdomsoch verksamhetsperspektiv. Ett av dessa teman betonar vikten av att ungdomarna själva känner sig delaktiga i projektens alla faser. Annars kan ungdomarna lätt känna bristande engagemang och intresse. Skolan viktig För att de internationella erfarenheterna ska leda till en förändring och en ökad förståelse och tolerans menar Charlotte Gustafsson att man måste komma fram till kärnfrågorna: Vad är det som formar oss och andra? Hur var det för din mormor? Vem är jag? Om man ska få känslan att världen trots allt är rätt liten och att alla vi människor i grund och botten är rätt lika måste man också ställa dessa frågor, säger hon. Förutom de projekt Kumulus är engagerade i pågår många andra internationella projekt i kommunen. Vi har till exempel flera olika gymnasieskolor som jobbar internationellt men i delprojektet Internationellt arbete i skolan 16

17 ville vi även ha med en grundskola som inte har så stor erfarenhet av detta, berättar Charlotte Gustafsson. Syftet med delprojektet är att generera ny kunskap och nya verktyg för skolans internationella arbete, att skapa och lyfta fram goda exempel och att fler unga i sin undervisning ska få ta del av internationella möten. I detta projekt samarbetar Kumulus med Ljungbyholmsskolan, en grundskola med ringa erfarenhet av internationellt arbete och gymnasieskolan Lars Kaggskolan som har lång erfarenhet. Ett tydligare internationellt arbete används som drivkraft för det lokala demokratioch värdegrundsarbetet. Lars Kaggskolan arbetar med att integrera ett internationellt perspektiv i undervisningen genom kontinuerliga utbildningar och resor, framför allt till Sydamerika, med både elever och lärare. I resorna har man haft med elever från både praktiskt yrkesförberedande och teoretiska program. Erfarenheterna av arbetet kommer under hösten 2004 att dokumenteras och analyseras av Högskolan i Kalmar. Detta ingår i Kumulus delprojekt Forskning. 17

18 Summering Fördelar för KOMMUNEN med internationella projekt Kontakter: Kontakterna som knyts i de internationella projekten har kommunen nytta av i många sammanhang. Mötet med kollegor i andra länder är en stark stimulansfaktor. Det går också lättare att ordna bra ekonomiska lösningar för utbildningar och utbyten när man har ett stort kontaktnät. Stöder resurssvaga: Internationella projekt kan bidra till att de ungdomar som riskerar att hamna utanför samhället upptäcker sina egna möjligheter. Utveckling: Kommuner som arbetar internationellt tar med sig idéer utifrån och sprider egna idéer i andra länder. Status: Kommunen synliggörs i ett internationellt sammanhang genom att till exempel ta emot utländska volontärer och vara med i olika former av internationella utbyten. Kvalitet: En internationell dimension i det lokala arbetet kan bidra med nya perspektiv och ökad kvalitet. Att involvera unga i internationella ungdomsutbyten leder till att unga i ökad utsträckning deltar i demokratiska processer. 18

19 Studier: Ett internationellt projekt kan få deltagare som hoppat av skolan att bli motiverade att slutföra eller påbörja studier. Det är en vinst både för individen och för samhället. Arbetsmetod: Utbytesprojekten kan bli till en metod i ungdomsarbetet, till exempel på en fritidsgård, och tillför på ett naturligt sätt frågeställningar kring kultur och identitet. Redskap för ungdomspolitik: Internationella projekt kan fungera som redskap för att genomföra de ungdomspolitiska målen om ungas lärande och personliga utveckling. 19

20 Summering Fördelar för UNGDOMARNA som deltar i internationella projekt Självförtroende: Eftersom ett internationellt projekt oftast innebär att under kortare eller längre tid klara sig på egen hand i ett främmande land. Utveckling: Individen och gruppen utvecklas på ett personligt plan. Ungdomarna blir mer självständiga och får ökad interkulturell förståelse. Motivation: Ungdomarna får syn på sig själva och sina resurser. Deras internationella kontakter kan motivera till vidare studier. Meriter: Ungdomarna får erfarenheter som är värdefulla när de söker arbete eller fortsätter att studera. Kunskap: Ungdomarna blir rustade med språk, kontakter och kunskap om andra länder, så att de kan möta en arbetsmarknad och ett samhälle som internationaliseras allt mer. Gemenskap: Den internationella dimensionen blir den sammanhållande länken i ett ungdomsutbyte, inte att man till exempel är arbetslös eller inte klarar skolan. Flexibilitet: Ungdomarna blir mer flexibla då internationella samarbeten kräver förmåga att möta oväntade situationer. Erfarenhet: Ungdomarna får möjlighet att vidga sina vyer, i synnerhet unga som aldrig har varit utomlands tidigare. 20

21 Självständighet: Ungdomarna får möjlighet att självständigt driva projekt och att förverkliga sina idéer i sin kommun. Kreativitet: Ungdomarna skapar nya mötesplatser för unga i kommunen och/eller startar föreningar för att hjälpa andra unga att komma iväg. Social träning: Ungdomarna får möta andra ungdomar och vuxna och lär sig att jobba i grupp. 21

22 Att komma vidare.. Vare sig ni är nybörjare eller har arbetat länge med internationella projekt inom kommunen finns det hjälp att få för att komma vidare. Ungdomsstyrelsen erbjuder rådgivning, litteratur och ett stort kontaktnät för alla kommuner som vill utveckla den internationella dimensionen i sin ungdomspolitik. Hör av dig till oss! Du kan också prenumerera på vårt e-nyhetsbrev Netnews som kommer en gång i månaden. Skriv till: 22

23 Lästips Hej kommun! Om sektorsövergripande kommunal ungdomspolitik. Broschyren för dig som vill veta hur den svenska ungdomspolitiken fungerar, hur den kom till och hur man kan jobba med frågan på hemmaplan. Att vilja utveckla ungdomspolitiken En framgångsrik ungdomspolitik kräver ett medvetet kommunalt arbete. Läs om hur andra kommuner gör och få tips och idéer. Att sätta upp mål för den kommunala ungdomspolitiken En broschyr om olika metoder att styra kommunens insatser så att ungas levnadsvillkor blir bättre. Att planera för inflytande och delaktighet Tips om hur kommunen kan arbeta för att öka ungdomars inflytande. Kunskap om unga i den kommunala ungdomspolitiken Inspiration till att öka kunskapen om ungas levnadsvillkor samt tips och idéer på hur man kan göra egna undersökningar om unga i sin kommun. Internationella projekt i ett ungdomspolitiskt perspektiv En broschyr om varför en kommun ska arbeta aktivt med en internationell dimension i sina ungdomspolitiska frågor. Att genomföra en effektiv sektorsövergripande ungdomspolitik Tre kommuner berättar och ger tips om hur de arbetar med sektorsövergripande ungdomspolitik. Stödjepunkter Ungdomspolitik i praktiken Stödjepunkterna ska fungera som stöd för kommuner och organisationer som vill utveckla metoder för sin lokala ungdomspolitik. 23

24 UNGDOMSSTYRELSEN är en statlig myndighet som arbetar inom fyra verksamhetsområden: Vi fördelar bidrag och arbetar med metodutveckling inom ungas Fritid och föreningsliv samt inom Internationellt ungdomsutbyte. Vi stödjer utvecklingen av Kommunal ungdomspolitik och följer upp den Nationella ungdomspolitiken. www ungdomsstyrelsen se Box 17801, tfn , fax , e-post: 24

Målet är mer än resan

Målet är mer än resan Målet är mer än resan vinster med internationellt ungdomssamarbete vinster 1med internationellt ungdomssamarbete Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet som verkar för att unga ska få verklig tillgång

Läs mer

Stödjepunkter. Ungdomspolitik i praktiken

Stödjepunkter. Ungdomspolitik i praktiken Stödjepunkter Ungdomspolitik i praktiken 1 Kontakta gärna oss om du har frågor: tfn: 08-462 53 50 e-post: info@ungdomsstyrelsen.se Ungdomsstyrelsen 2004 projektledare Karin Eneström redaktör/språkgranskning

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Globala Kronobergs. Faktablad EVS. Komma igång

Globala Kronobergs. Faktablad EVS. Komma igång Globala Kronobergs Faktablad EVS Komma igång KRONOBERG Globala Kronoberg en del av Nätverket SIP www.globalakronoberg.se Globala Kronoberg är ett internationellt center som drivs av Nätverket SIP. Vi koordinerar

Läs mer

Seminarier. Spår A Mötesplats på väg

Seminarier. Spår A Mötesplats på väg Seminarier Spår A Mötesplats på väg På en attraktiv mötesplats händer det saker. På en bra mötesplats är ungdomarna delaktiga och lär sig saker. Det gäller bara att få ihop det. Under detta spår får du

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för fritidsgårdsverksamhet Fritidsgårdsverksamhet 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stad Ungdomspolitiskt program Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter och metoder

Läs mer

Globala Kronobergs. Faktablad EVS. Komma igång

Globala Kronobergs. Faktablad EVS. Komma igång Globala Kronobergs Faktablad EVS Komma igång Globala Kronoberg en del av Nätverket SIP www.globalakronoberg.se Globala Kronoberg är ett internationellt center som drivs av Nätverket SIP. Vi koordinerar

Läs mer

Årsredovisning Globala Kronoberg 2011

Årsredovisning Globala Kronoberg 2011 Årsredovisning Globala Kronoberg 2011 Nätverket SIP är en paraplyorganisation för ideella föreningar och sociala företag som grundades år 2000. Vi har vår bas i Växjö och våra projekt har social inriktning

Läs mer

Pilotregion Kalmar län Unga som resurs för Hållbar regional tillväxt i Kalmar län

Pilotregion Kalmar län Unga som resurs för Hållbar regional tillväxt i Kalmar län Pilotregion Kalmar län Unga som resurs för Hållbar regional tillväxt i Kalmar län Myndigheten Ungdomsstyrelsen Fördelar ca 8 miljoner till 7 regioner i Sverige Regional samverkan för Förebyggande, främjande

Läs mer

LUPP 2012 Vimmerby kommun

LUPP 2012 Vimmerby kommun LUPP 2012 Vimmerby kommun Under hösten 2012 genomfördes ännu en LUPP-undersökning i Vimmerby. Det var den fjärde i ordningen (De tidigare gjordes 2005, 2007 och 2009). I Vimmerby deltog 155 elever i årskurs

Läs mer

Hej på er! Ännu en månad har rusat förbi!

Hej på er! Ännu en månad har rusat förbi! Hej på er! Ännu en månad har rusat förbi! Under november månad har vi fortsatt med demokratiutbildning för ledningsgrupperna i förvaltningarna. Detta var årets sista tillfälle för demokratiutbildning!

Läs mer

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder!

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! Möt världen. Bli utbytesstudent med AFS. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! AFS ger dig möjligheten att lära känna dig själv samtidigt som du får vänner från hela världen. Som utbytesstudent

Läs mer

För världens alla ungdomar Erasmus+ Youth in Action

För världens alla ungdomar Erasmus+ Youth in Action För världens alla ungdomar Erasmus+ Youth in Action Erasmus+ Youth in Action koulutukselle Internationellt ungdomsarbete handlar om intresse för olika frågor i världen. Det väcker nyfikenhet för nya saker

Läs mer

Guide till handledare

Guide till handledare Globala Kronobergs Guide till handledare Komma igång KRONOBERG Globala Kronoberg en del av Nätverket SIP www.globalakronoberg.se Om Nätverket SIP och verksamheten Globala Kronoberg Nätverket SIP är ett

Läs mer

Ungdomspolitiskt handlingsprogram Nordanstigs kommun 2011

Ungdomspolitiskt handlingsprogram Nordanstigs kommun 2011 Ungdomspolitiskt handlingsprogram Nordanstigs kommun 2011 Ungas politiska intresse och engagemang väcks till liv genom diskussioner om politik och andra samhällsfrågor. Här spelar inte bara föreningslivet

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

samverkan i fokus Med Med strategisk och formaliserad samverkan kan högskolor och andra offentliga aktörer tillsammans både möta samhällsutmaningar

samverkan i fokus Med Med strategisk och formaliserad samverkan kan högskolor och andra offentliga aktörer tillsammans både möta samhällsutmaningar 1. Med samverkan i fokus Med strategisk och formaliserad samverkan kan högskolor och andra offentliga aktörer tillsammans både möta samhällsutmaningar och långsiktigt utveckla lärosätenas forskning och

Läs mer

LUPP 2009. - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsstyrelsens kommunala ungdomsenkät

LUPP 2009. - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsstyrelsens kommunala ungdomsenkät - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsstyrelsens kommunala ungdomsenkät Syfte Bild av ungdomars levnadsvillkor i Karlskrona Hur förhåller sig Karlskrona kommuns satsningar - till de nationella

Läs mer

Ungdomspolitiskt program. Skövde kommun 2011-2013

Ungdomspolitiskt program. Skövde kommun 2011-2013 Ungdomspolitiskt program Skövde kommun 2011-2013 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Bakgrund och syfte... 3 2.1 Nationella utgångspunkter... 3 2.2 Kommunalt perspektiv... 4 2.3 Programmets utformning... 5 3.

Läs mer

Sociala företag. egenmakt i praktiken. Sociala företag

Sociala företag. egenmakt i praktiken. Sociala företag Social franchising När någon köper det som man själv har gjort, får man självförtroende eftersom föremålet blir värdefullt för någon annan. Därför är kunderna mycket viktiga. Möten med människor i missbrukssvängen

Läs mer

Ungdomspolitiskt handlingsprogram för Övertorneå kommun

Ungdomspolitiskt handlingsprogram för Övertorneå kommun ÖVERTORNEÅ KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden Ungdomspolitiskt handlingsprogram för Övertorneå kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2008-05-05 RIKSDAGENS MÅL Riksdagen har i budgetpropositionen för 2008

Läs mer

Brukets skola där idéer blir till handling

Brukets skola där idéer blir till handling Brukets skola där idéer blir till handling På Brukets skola är allt möjligt! Som rektor på Brukets skola är det mitt mål att varje elev ska känna trygghet, engagemang, inflytande och handlingskraft. Tillsammans

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR Initiativet för Socialt ansvar är en av CSR Västsveriges tipslistor för ökat ansvarstagande, lokalt och globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Örebro läns Kvinnolobby

Örebro läns Kvinnolobby Örebro läns Kvinnolobby Vi stärker länets kvinnor 1 Publ.nr: 2009:6 2 Vi stärker länets kvinnor Kvinnolobbyn är en styrka för länet. Här samlas kvinnor med olika kompetenser och erfarenheter för att ta

Läs mer

Remissyttrande angående Motion ang. införande av ungdomsråd i Kalmar län

Remissyttrande angående Motion ang. införande av ungdomsråd i Kalmar län Remissyttrande angående Motion ang. införande av ungdomsråd i Kalmar län Sammanfattning Regionförbundet i Kalmar län har beretts möjlighet att avge yttrande över motion med diarienr 0700302/2 från Moderata

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar HANDBOK för ungdomsansvariga i FN-föreningar Svenska FN-förbundet Box 151 15 104 65 Stockholm Tel: 08-462 25 40 Fax: 08-641 88 76 E-post: info@fn.se webb: www.fn.se Svenska FN-förbundet, september 2011

Läs mer

UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER

UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER FÖR EN KUNSKAPSBASERAD KOMMUNAL UNGDOMSPOLITIK BUDGETÅRET 2011 UNGDOMSSTYRELSENS UTVECKLINGSINSATSER för en kunskapsbaserad kommunal ungdomspolitik BUDGETÅRET 2011

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige

Antagen av kommunfullmäktige Antagen av kommunfullmäktige 2015-05-13 1 Innehåll... 2 1. Inledning och bakgrund... 3 2. Uddevalla kommuns vision... 3 3. Omvärldens påverkan... 3 3.1 Nationell påverkan... 3 3.2 Lokal påverkan... 4 4.

Läs mer

Unga med funktionsnedsättning

Unga med funktionsnedsättning Unga med funktionsnedsättning Jobb, fritid och möjlighet att påverka samhället LÄTTLÄST SVENSKA Våra delrapporter till Fokus 17 är: Fokus 16:1 Unga nyanländas etablering. Kartläggning av etableringsuppdraget

Läs mer

Lyx eller. livsviktigt? UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:3 EN UTVÄRDERING AV INTERNATIONELLT UNGDOMSSAMARBETE

Lyx eller. livsviktigt? UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:3 EN UTVÄRDERING AV INTERNATIONELLT UNGDOMSSAMARBETE Lyx eller livsviktigt? EN UTVÄRDERING AV INTERNATIONELLT UNGDOMSSAMARBETE UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:3 Lyx eller livsviktigt? en utvärdering av internationellt ungdomssamarbete FÖRORD Internationellt

Läs mer

Käppala förskola. Arbetsplan Nyckelpigan Fjärilen Myran Ekorren Räven Lodjuret

Käppala förskola. Arbetsplan Nyckelpigan Fjärilen Myran Ekorren Räven Lodjuret Käppala förskola Arbetsplan 2016-2017 Nyckelpigan Fjärilen Myran Ekorren Räven Lodjuret Välkommen till Käppala förskola! Vi ger barnen möjlighet att upptäcka och utveckla sin fantasi och kreativitet genom

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Syfte: att dela erfarenheter kring och skapa bättre förutsättningar för

Läs mer

Drop-in 4 dropouts Hur fungerar ungdomsprogrammet Drop-in 4 dropouts? Personalens övriga schema

Drop-in 4 dropouts Hur fungerar ungdomsprogrammet Drop-in 4 dropouts? Personalens övriga schema Drop-in 4 dropouts Hur fungerar ungdomsprogrammet Drop-in 4 dropouts? Programmet kommer att vara till för ungdomar mellan 16-20 år. Det kommer att sträcka sig under 8-10 veckor, 2 dagar/vecka - tisdagar

Läs mer

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle Resultat från Lupp-undersökningen, lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ung i Gävle Lupp, som står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken, är en enkätundersökning som

Läs mer

Nya tankar om meningsfulla föräldramöten. Skolan förebygger 2 101201

Nya tankar om meningsfulla föräldramöten. Skolan förebygger 2 101201 Nya tankar om meningsfulla föräldramöten Skolan förebygger 2 101201 Program för dagen Bakgrund till Tematiska föräldramöten Vikten av bra relationer skola hem Dialogspelet Självvärdering kvalitetssäkring

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Detta innehåller strategin. Det här ska strategin användas till. Så här är strategin uppbyggd

Detta innehåller strategin. Det här ska strategin användas till. Så här är strategin uppbyggd Detta innehåller strategin I din hand håller du Vi Ungas strategi. Vår strategi utgår ifrån våra grundidéer som vi tillsammans tagit fram och som beskriver vad Vi Unga är och gör. I det här dokumentet

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla PRESSMAPP Almedalsveckan 2009

alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla PRESSMAPP Almedalsveckan 2009 alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla 100% PRESSMAPP Arrangör: - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation - och företagsrådgivaren

Läs mer

Videdal för Framtida Malmö

Videdal för Framtida Malmö Videdal för Framtida Malmö Vi har varit med om en resa. Kanske en annan resa än vad som var tänkt från början. Det har blivit annorlunda än om det inte funnits något projekt. Men vi vet inte ännu vad det

Läs mer

Strategi för myndighetsstöd. vid utveckling av lokal ungdomspolitik

Strategi för myndighetsstöd. vid utveckling av lokal ungdomspolitik Strategi för myndighetsstöd vid utveckling av lokal ungdomspolitik Strategi för myndighetsstöd vid utveckling av lokal ungdomspolitik Förord Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har

Läs mer

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek,

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek, Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning En kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov Inledning Arbetslivet är navet i den svenska

Läs mer

VÄLKOMNA! Startkonferens om LUPP 2015

VÄLKOMNA! Startkonferens om LUPP 2015 VÄLKOMNA! Startkonferens om LUPP 2015 Syftet med Lupp Hur göra och vem gör vad? Vad är Lupp? Lupp speglar den nationella ungdomspolitiken Enkätverktyg för att få kunskap om unga Löpande arbete Årlig inbjudan

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

lustfyllt livslångt lärande utbildningsplan 2012-2015

lustfyllt livslångt lärande utbildningsplan 2012-2015 Genom utmaningar och upplevelser i en trygg och jämställd miljö har varje elev utvecklat sina kunskaper, sin lust till livslångt lärande och sig själv som individ i vårt demokratiska samhälle lustfyllt

Läs mer

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016 Fritids- och kulturförvaltningen Nämndsekreterare/utvecklare, Pernilla Larsson 0589-874 62, 073-765 74 62 pernilla.larsson@arboga.se Datum 2015-11-12 1 (6) Mål och mått 2015/2016 Kommunfullmäktiges strategiska

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Kom igång med kriterierna för utmärkelsen Skola för hållbar utveckling

Kom igång med kriterierna för utmärkelsen Skola för hållbar utveckling Kom igång med kriterierna för utmärkelsen Skola för hållbar utveckling Förskolan 1 5 år Efter ett gemensamt beslut om att arbeta för utmärkelsen gör ni en intresseanmälan via Internet: http://www.skolutveckling.se/utvecklingsteman/hallbarutveckling/utmarkelsen/

Läs mer

Verksamhetsplan SKUNK skärgårdsungdomarnas intresseorganisation

Verksamhetsplan SKUNK skärgårdsungdomarnas intresseorganisation Verksamhetsplan 2017 SKUNK skärgårdsungdomarnas intresseorganisation Inledning SKUNK är en intresse organisation för skärgårdsungdomar målgruppen är 7-25 år men främst gruppen 12-20 år. Intresse har dubbel

Läs mer

för Rens förskolor Bollnäs kommun

för Rens förskolor Bollnäs kommun för Bollnäs kommun 2015-08-01 1 Helhetssyn synen på barns utveckling och lärande Återkommande diskuterar och reflekterar kring vad en helhetssyn på barns utveckling och lärande, utifrån läroplanen, innebär

Läs mer

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek,

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek, Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning En kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov Inledning Arbetslivet är navet i den svenska

Läs mer

Folkuniversitetets internationella ramprogram

Folkuniversitetets internationella ramprogram Folkuniversitetets internationella ramprogram folkuniversitetet Box 26 152. 100 41 Stockholm Tel 08-679 29 50. Fax 08-678 15 44 info@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se Folkuniversitetet Jonasson

Läs mer

Handledning till SÖK ARRANGÖRSBIDRAG

Handledning till SÖK ARRANGÖRSBIDRAG Handledning till SÖK ARRANGÖRSBIDRAG 1 Handledning till Sök arrangörsbidrag inom Globala Västerbotten och SEE Västerbottens hållbarhetsvecka 1. INLEDNING Vad är SEE Västerbottens hållbarhetsvecka? SEE

Läs mer

Förbundet Vi Unga, Box 30083, Stockholm Besök: Franzéngatan 6

Förbundet Vi Unga, Box 30083, Stockholm Besök: Franzéngatan 6 Detta innehåller strategin I din hand håller du Vi Ungas strategi. Vår strategi utgår ifrån de hjärtefrågor vi tillsammans tagit fram och som beskriver vad Vi Unga är och gör. I det här dokumentet kan

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Hej och välkommen. till Fjälkestads fritidshem, ht-14!

Hej och välkommen. till Fjälkestads fritidshem, ht-14! Hej och välkommen till Fjälkestads fritidshem, ht-14! Fritidshemsverksamheten tar vid när skolan slutar för dagen och i dagsläget håller vi öppet till 17.30. (De dagar det är behov och efter överenskommelse

Läs mer

Kultur- och fritidsförvaltning Folkhälsa. Folkhälsoplan 2015-2018. Vimmerby kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15 249

Kultur- och fritidsförvaltning Folkhälsa. Folkhälsoplan 2015-2018. Vimmerby kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15 249 Kultur- och fritidsförvaltning Folkhälsa Folkhälsoplan 2015-2018 Vimmerby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15 249 Folkhälsoplanen 2015-2018 Folkhälsoplanens mål och därmed handlingsplan bygger

Läs mer

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden.

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Författningsstöd Övergripande författningsstöd 1 kap. 4 skollagen Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Stall Stackebo Journalnummer: 2009-3818 Kontaktperson,

Läs mer

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Mötesplats Arbetsmarknad Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Lärorika samarbeten och regional samverkan Här erbjuds du en arena för erfarenhetsutbyte och inspiration. Erfarna projektledare presenterar

Läs mer

Ungdomsstyrelsen byter namn

Ungdomsstyrelsen byter namn Ungdomsstyrelsen byter namn Med fokus på unga en politik för goda levnadsvillkor, makt och inflytande Nytt ungdomspolitiskt mål Alla ungdomar ska ha goda levnadvillkor, makt att forma sina liv och inflytande

Läs mer

Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun

Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun Åtta enkla, konkreta och varsamma verktyg som bygger broar mellan människor i och utan funktionssvårigheter Det ska vara lätt att leva i Lund för alla

Läs mer

Del 1 Utgångspunkter. Del 2 Förslag

Del 1 Utgångspunkter. Del 2 Förslag US1000, v 1.0, 2010-02-04 REMISSYTTRANDE 1 (6) 2016-12-14 1850/16 En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle - Myndigheten för delaktighets förslag på struktur för genomförande, uppföljning

Läs mer

VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS

VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS Originalfoto: Aron Jonason. Ur Göteborgs stadsmuseums samlingar. Västarvet DETG EMEN SAMM AKUL TURA RVET DEMOKRATI, TILLGÄNGLIGHET OCH SAMVERKAN Arkiv, bibliotek och

Läs mer

Anställningsbar i tid

Anställningsbar i tid Anställningsbar i tid En sammanfattning av Eva Sennermarks rapport På bara två år kan nyanlända tekniker och ingenjörer med utländsk bakgrund komma ut i arbetslivet eller gå vidare till högre studier.

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Communicate your knowledge through action!

Communicate your knowledge through action! Communicate your knowledge through action! 2013 startar den första gymnasieskolan med Skandinavisk profil där elever från Sverige, Norge och Danmark studerar tillsammans. Som elev bor du på skolans internat

Läs mer

Rådslag om Vår Framtid

Rådslag om Vår Framtid Rådslag om Vår Framtid 27 maj 2013 Innehåll Rådslagets utformning...2 Anteckningar...3 Inkluderande förhållningssätt och kultur... 3 Öppna mötesplatser... 4 Sveriges Bästa Skola... 5 Bra Infrastruktur

Läs mer

Utvärdering Biologdesignern grupp 19

Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Biologdesignern har: svara med svar 1-5 1=dåligt, 5=jättebra Poäng Antal 1. Jag är bättre på att förklara vad jag är bra på och vad jag tycker om att göra. 51 15 2.

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Levnadsvillkor för unga med funktionsnedsättning

Levnadsvillkor för unga med funktionsnedsättning Levnadsvillkor för unga med funktionsnedsättning Den nationella ungdomspolitiken 2 övergripande mål Alla unga ska ha verklig tillgång till välfärd Alla unga ska ha verklig tillgång till inflytande 5 huvudområden

Läs mer

UNGDOMSPOLITISK STRATEGI

UNGDOMSPOLITISK STRATEGI UNGDOMSPOLITISK STRATEGI Smedjebackens kommun I den bästa av världar har alla barn och unga rätt att leva och utvecklas i ett säkert och tryggt Samhälle. Det innebär en uppväxtmiljö där hänsyn tas till

Läs mer

Barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun

Barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun Antagen av kommunfullmäktige 2005-11-21, 112 ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun Baserad på FN:s barnkonvention Bakgrund FN:s barnkonvention innebär

Läs mer

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll?

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll? det har gett mig mer kunskap och självkänsla för det jag arbetar med. det har kännts väldigt skönt att fått gått utbildningar som passat in i verksamheten,som man annars inte hade fått gått.. Ökade kunskaper

Läs mer

UTVECKLINGSKONFERENS. 21 22 augusti 2008 Hotell Södra Berget Sundsvall. Anmälan Program SEMINARIER MÖTEN. Till dig som arbetar med ungdomars fritid

UTVECKLINGSKONFERENS. 21 22 augusti 2008 Hotell Södra Berget Sundsvall. Anmälan Program SEMINARIER MÖTEN. Till dig som arbetar med ungdomars fritid KOMMUNFÖRBUNDET VÄSTERNORRLAND OCH VÅRA KOMMUNER PRESENTERAR INBJUDAN Till dig som arbetar med ungdomars fritid UTVECKLINGSKONFERENS SEMINARIER som ger dig nya perspektiv, bl a med Emma Hamberg MÖTEN som

Läs mer

Tar fram och förmedlar kunskap om ungas levnadsvillkor för att unga ska få tillgång till inflytande och välfärd

Tar fram och förmedlar kunskap om ungas levnadsvillkor för att unga ska få tillgång till inflytande och välfärd Unga, sex och nätet Om Ungdomsstyrelsen Tar fram och förmedlar kunskap om ungas levnadsvillkor för att unga ska få tillgång till inflytande och välfärd Tar fram och förmedlar kunskap om det civila samhällets

Läs mer

Introduktion till studier på Masugnen och sfi

Introduktion till studier på Masugnen och sfi Introduktion till studier på Masugnen och sfi Innehållsförteckning Till nya studerande på sfi i Lindesberg... 3 Hej!... 3 Syfte... 3 Masugnens utbildningsverksamhet... 3 Våra kurser och spår... 3 Frånvaro...

Läs mer

EURES OCH INTERNATIONELL ARBETSFÖRMEDLING. Arbetsförmedlingen 2008 11 Omarbetad upplaga Rekv nr: 502 979 Yra. policy

EURES OCH INTERNATIONELL ARBETSFÖRMEDLING. Arbetsförmedlingen 2008 11 Omarbetad upplaga Rekv nr: 502 979 Yra. policy EURES OCH INTERNATIONELL ARBETSFÖRMEDLING Arbetsförmedlingen 2008 11 Omarbetad upplaga Rekv nr: 502 979 Yra policy INNEHÅLLSFÖRTECKNING Internationella uppgifter 5 Information och stöd vid matchning 5

Läs mer

Modernt ungdomsarbete Åland februari 2016 Mia Hanström konsult i ungdoms och jämställdhetsarbete

Modernt ungdomsarbete Åland februari 2016 Mia Hanström konsult i ungdoms och jämställdhetsarbete Modernt ungdomsarbete Åland 12-14 februari 2016 Mia Hanström konsult i ungdoms och jämställdhetsarbete Alla människors lika värde - alla ska ha samma rätt till en utvecklande fritid oberoende av bakgrund

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION

ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION Fritids 2014 PROFIL - Framgångsrikt lärande VISION Tillsammans förverkligar vi våra drömmar Enhet Gudhem står för framgångsrikt lärande. Tillsammans arbetar vi i all verksamheterför

Läs mer

Inspirationsförmiddag Ästad Gård

Inspirationsförmiddag Ästad Gård Utvärderingsrapport 2 av Lust H projektet Inspirationsförmiddag Ästad Gård 6 november 2003 Högskolan i Halmstad Mats Holmquist 2004-02-23 1. Bakgrund Den 6 november 2003 arrangerade Lust H-teamet en inspirationsförmiddag

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 w BARN- OCH UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM för Skövde kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 Arbetet med att ta fram barn- och ungdomspolitiskt program har skett under 2014 2015

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna 2016-2019 Beslut: Högskolestyrelsen 2015-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2015/385/10 Gäller fr o m: 2016-01-01 Ersätter: - Relaterade dokument:

Läs mer

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen.

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Entusiastiska kollegor berättar om sina erfarenheter med arbetsintegrerande sociala företag - ASF. Att få ett jobb ska inte behöva vara omöjligt.

Läs mer

Ungdomspolitisk Strategi Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner

Ungdomspolitisk Strategi Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner p.2014.808 Dnr.2011/354 Ungdomspolitisk Strategi Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-04-08 59 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen

Läs mer

Arbetsplan för Bryngelstorpskolans förskoleklass läsåret 2011/2012

Arbetsplan för Bryngelstorpskolans förskoleklass läsåret 2011/2012 Arbetsplan för Bryngelstorpskolans förskoleklass läsåret 2011/2012 Bryngelstorpskolans förskoleklass Förskoleklassen har sina två hemvist på Norrgården och Sörgården i Bullerbyn. Bullerbyn ligger längst

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer