16 personer har anställts. 28 deltagare,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "16 personer har anställts. 28 deltagare,"

Transkript

1

2 Kil, Rieada och Dana Här får jag göra det jag är bäst på. DANA SID 7 KIL SID 6 De tre jobbar i kooperativ som de fått hjälp att utveckla inom den sociala företagsinkubatorn Sfinx. Kooperativen är ett resultat av Västsveriges första inkubator för socialt företagande. Syftet med inkubatorn är ett bättre stöd för personer som står utanför arbetsmarknaden så att fler kan få jobb den här vägen. Coompanion har lång, över 20 års, erfarenhet av att bidra vid starten av sociala företag. Efter tre år med inkubatorn finns nu både metod och resultat som vi vill utveckla vidare. RIEADA SID 6 Inkubatorn en social investering. Social Return of Investment (SROI) är en analysmetod som sätter ekonomiska mått på sociala vinster. En sådan analys är gjord på ett av de sociala företagen inom Sfinx, ReMade4u. Den visade att för varje investerad krona skapades ett socialt värde värt sju kronor. SROI-värdet var således 7:1. Kostnaderna på kr hade alltså skapat ett socialt värde på cirka 3,5 miljoner kronor. Inkubatorns företag Sedan projektet startade i december 2012 har nio företag/koncept fått stöd i inkubatorn (maj 2014). Dessa är: Mamas Retro Västsvenska redovisare Café Tellus ReMade4u Andra chansen Hawatako Stall 11 Karriär-Kraft Ruskprick Morgan shoeshine 16 personer har anställts. 28 deltagare, som ännu inte är anställda, finns idag i företagen. Sammanlagt har 80 personer tagit del av inkubatorn Sfinx. Socialt företagande för vem? Sfinx är framförallt personer som länge varit borta från arbetsmarknaden. En del har aldrig haft ett arbete, t ex på grund av psykisk ohälsa eller språksvårigheter. Försörjningen består ofta av försörjningsstöd, sjuk- och aktivitetsersättning eller aktivitetsstöd. Sociala företag har beredskap för att organisera företaget utefter individernas förutsättningar. För någon är 100 % av den egna förmågan att arbeta 40 timmar i veckan medan det för en annan individ är 20 timmar. I varje socialt företag finns också olika roller. Det en individ saknar kan en annan komplettera med. Någon är bra på att möta kunder, en annan vill inte ha sociala kontakter men trivs med praktiskt arbete. Båda behövs. Inkubatorns uppstart är finansierad av Europeiska Socialfonden, Stadsdelarna Centrum, Angered, Norra och Västra Hisingen Social resursförvaltning och Folkhälsokommittén Västra Götalandsregionen. Ett arbetsintegrerande socialt företag driver näringsverksamhet med ändamål att integrera personer som står utanför arbetsmarknaden är fristående från offentlig verksamhet återinvesterar vinsten skapar delaktighet genom medlemskap, ägande eller avtal Sociala företag minskar behovet av försörjningsstöd Angereds stadsdelsförvaltning, har haft sex deltagare i inkubatorn Sfinx som fått anställning. De har därmed minskat sina utbetalningar av försörjningsstöd med ca kr/år. 2

3 Kooperativa värderingar en framgångsfaktor Vi möter ofta frågan Hur ska en person som har svårt att få jobb klara att starta företag som är svårt nog i sig? säger Pär Olofsson, företagsutvecklare på Coompanion. Det finns en oro för att den som redan är tilltufsad ska komma i ett ännu sämre utgångsläge. En viktig framgångsfaktor för de sociala företag som Coompanion är med och startar är att de är kooperativ. PÄR OLOFSSON ETT AV DE SOCIALA FÖRETAGEN I GÖTEBORG ÄR MAMAS RETRO, SECOND HAND-BUTIK MED BARNKLÄDER I LINNÉSTADEN. Partnerskapet allt viktigare för utveckling av sociala företag Utvecklingen av sociala företag förutsätter kunskap och engagemang hos Arbetsförmedlingen och socialtjänsten. Kjell Madsen, som arbetar på utförarenheten, socialkontoret i Angered säger: Det är inte så många som vet vad ett socialt företag är. Därför är det heller ingen av mina klienter som kommit och sagt att de vill starta ett socialt företag. Men där det finns en drivkraft finns också möjligheter. Jag har följt med flera av mina klienter till Coompanion och har ofta fått uppmuntra dem att pröva på. Vi inom socialtjänsten är bra på att upptäcka drivkrafter och kompetenser som inte alltid är så synliga. Att inte behöva starta ensam, att kunna komplettera varandra, dela på arbetet och bli del av en gemenskap, är viktigt för att lyckas säger Pär Olofsson. Möjligheten att kunna påverka är också viktig Målet, att deltagarna ska bli medlemmar, alltså delägare i verksamheten efter ett års anställning gör att deltagarna från start bygger upp sin framtida arbetsplats. Att från start vara med och påverka och vara behövd skapar engagemang. Det blir inte en insats som någon gör för deltagarna utan något deltagarna gör tillsammans för sin egen nytta. Vi vet att med rätt stöd är det fullt möjligt att även den som står långt ifrån arbetsmarknaden kan få anställning utan att riskera sin försörjning på vägen. I Göteborg finns fina förebilder som visat att det är möjligt. Vi vet vilket stöd som behövs i olika faser. Varje företagsresa är unik. Stödinsatserna behöver anpassas efter bransch, erfarenhet och att processen tar olika lång tid, menar Pär Olofsson. De sociala företagen som finns i Göteborg, Karriär-Kraft, Vägen ut! kooperativen, GF Sak och Forum SKILL bidrar till att det finns stora möjligheter att hitta lösningar för individer och de är också viktiga förebilder för dem som ska ta sina första steg. Andra organisationer och Göteborgs näringsliv Det finns ett växande intresse från företag, idéburna organisationer och även privatpersoner att samarbeta med och handla av sociala företag. Bland annat har Skyddsvärnet och Tillt upphandlat städning, Folkuniversitet hyr ut sin kafeteria för en symbolisk summa och flera privatpersoner, med ett socialt engagemang, har engagerat sig i styrelser. Mötesplats Backaplan är ytterligare ett exempel där flera tunga aktörer aktivt stöder etableringen av ett nytt socialt företag, både med lokal och kompetens i styrelsen. 3

4 Företagandeutbildning Den sociala företagandeutbildningen innehåller alla de kunskapsdelar som behövs för att starta företaget. Det handlar också om att förstå hur vägen till anställning ser ut och hur personen ska bli delaktig i driften. Arbetsgruppen för det blivande företaget, tar fram en gemensam vision, mål, lär sig om gruppdynamik och varje deltagare är med i arbetet för att skapa ett fungerande företag. Det handlar om att tänka som en företagare och lära sig gott bemötande och kundvård, samtidigt som man behåller värderingar om att var och en bidrar utifrån sin egen förmåga och ork. Gruppen arbetar fram affärsplan, lär sig göra budget och enklare redovisning och förbereder sig för företagsstart. Teori varvas med praktiska moment. I början är all undervisning schemalagd. Efterhand arbetar gruppen allt mer självständigt i mindre grupper med utveckling av företaget. Utbildningsinsatserna anpassas efter gruppens behov. Organisation och ledarskap Det ska vara tryggt och riskfritt att vara med i uppbyggnaden av ett socialt företag. I vår metod blir man därför företagare stegvis. Coompanion och andra intressenter startar företagen och engagerar styrelsemedlemmar för att garantera stabilitet när företaget tar sina första osäkra steg. Deltagarna tar alltså inte några personliga risker. Coompanion står för ledar-/mentorskap av gruppen. I början handlar det mycket om att skapa trygghet i gruppen och etablera företaget och att kunna få anställning. Allteftersom deltagarna och företaget utvecklas ökar deltagarnas inflytande och ansvar. Så småningom blir driften av företaget vardag. Målet är att deltagarna efter ca ett års anställning ska kunna ansöka om medlemskap och bli delägare i företaget. 4

5 Sälj- och ekonomistöd Det ingår i vårt stöd att hjälpa till att hitta de första kunderna. Förutom en gedigen säljutbildning hjälper vi till att leta uppdrag i vårt nätverk, bland våra medlemsföretag och hos kunder. Vi följer med på säljmöten och skriver offertförfrågningar och följer upp utförda uppdrag för att garantera kvalité. Att få uppdrag och komma igång med med säljandet som är det mest kritiska när ett företag ska startas. Nöjda kunder är helt avgörande för om företaget ska kunna anställa. Därför lägger vi mycket fokus på att få igång säljet och att företaget utför uppdragen med kvalité eftersom nöjda kunder återkommer. Fram till dess att företaget gör sin första anställning får det hjälp med bokföring och ekonomisk administration. I det fall det behövs finansiering för att starta företaget hjälper vi till med detta. Här kan till exempel Mikrofonden Väst eller företag som vill ta socialt ansvar kopplas in. Hälsa God hälsa främjar individens entreprenöriella förmågor som energi, kraft och initiativförmåga. Alla deltagare erbjuds att göra individuell hälsoprofil och utifrån resultatet gör vi både grupp- och individuella handlingsplaner. Föreläsningar om hälsa och gruppaktiviteter som stavgång, styrketräning och yoga hjälper till att komma igång. Vårt mål är att företagen som startar i Sfinx skall ha lagt en god grund och fortsätta vara hälsofrämjande arbetsplatser även när de klarar sig på egen hand. Karriärstöd Karriärstödet innehåller två delar. Dels är det ett stöd till individen och dess utveckling mot företagare, dels handlar det om att tillsammans med deltagarens handläggare göra en gemensam handlingsplan, Regelbundna avstämningar hålls, både med deltagaren och berörd handläggare där man går igenom handlingsplan, hur processen utvecklar sig och vad som är nästa steg, för företaget och individen. I Sfinx får deltagare, under trygga former, stöd att förverkliga idéer tillsammans. Sfinx är en stödstruktur där deltagarna är med och utvecklar sociala företag där de sedan kan få anställning. 5

6 CAFÉ TELLUS ANDRA 6 RIEADA Det här har varit min dröm RIEADA ÄLSKAR ATT LAGA MAT. Nu får hon, tillsammans med sina tre kollegor, driva ett kafé och känna att det bär. Det är första gången i livet som jag har ett jobb, säger Rieada när vi pratar om vad Sfinx betytt för henne. Hon är stolt över arbetet de utför, att de klarar av så mycket. Under 1,5 år fick hon och kollegorna utbildning, stöd och praktik. Efter grundliga förberedelser och med stort engagemang sjösattes projekt starta kafé. Sedan augusti 2013 är hon anställd. Vi möts i Sfinxs ljusa lokaler nära Järntorget. Till vår hjälp har vi en tolk, som talar arabiska. Hur trivs du? Mycket bra! säger Rieada med värme i rösten. Vi gjorde praktik i 1,5 år, man fick göra allt. Så alla kan allt, vi hjälps åt. Med servering, att laga mat, duka, ta upp beställningar, ekonomin. Men om någon av er är sjuk, hur gör ni då? Vi har vikarier. Någon av de som gör praktik hos oss vissa dagar i veckan kan jobba extra. När vi pratar om hur det hela började konstaterar Rieada att planeringsfasen var väldigt viktig. Det är som att bygga ett hus. Man måste ha en bra grund, då blir det bra. Planera, planera, planera. De fick många timmars utbildning och rådgivning på Sfinx ochde engagerade sig starkt för att starta kaféet. Utöver fina arbetskamrater har arbetet på kaféet gett ett stärkt självförtroende. Nu är jag en viktig människa. Jag har ett ansvar, ett mål och ett syfte, säger hon, och rösten blir allvarlig. När jag frågar vad Rieada för 10 år sedan hade tänkt om Rieada idag svarar hon helt enkelt: Det har varit min dröm, att ha ett fik eller en restaurang. Jag älskar att laga mat. Rieada kom till Sverige från Irak för 13 år sedan. Innan Sfinxs och Café Tellus har hon varit hemma med barnen. Med tiden har arbetet fått stor betydelse för Rieada. Det har blivit mitt liv. Mina tankar rör ofta jobbet. Men i början var det svårt att lämna min yngsta, han var ledsen och ville följa med till jobbet, jag grät också. Hon berättar att hon får mycket stöd av sin familj och sina vänner, och nu är barnen lite äldre. Det går lättare. Vad är roligast? Att laga mat. Och svårast? Att prata inför mycket folk. Jag skäms över att jag inte kan språket, blir tyst. Och att det är mycket kvällar, men från och med nu ska jag jobba färre kvällar. Hur har samarbetet i företaget fungerat? I början var det svårt. Nu är vi fyra personer, men från början var vi kvinnor, allra svårast var det att lägga schema. Vi kände inte varann innan, men nu fungerar det jättebra. Vi förstår varann, det betyder mycket för mig. Vad tycker du om hela kooperativ-modellen? Jag tycker om samarbete, absolut. Vi måste vara överens, om att vara överens, säger hon och skrattar, då det visar sig vara en variant på ett arabiskt ordspråk som säger att vi är överens om att vi inte är överens. Vad är du stolt över, vad gäller Café Tellus och att starta upp företaget? Själva arbetet, det har påverkat min självkänsla. Vi är fyra tjejer, och vi tar hand om alltihop. Mina barn är stolta över sin mamma som har ett jobb. Vad vill du bli bättre på? Språket såklart. Allt annat fungerar bra nu. Prata med banken, ta emot beställningar, servera, ta kassan. Det är inga problem. Vad har du lärt dig under den här resan? Att planera. Sen är man orolig när man ska genomföra planen, men när vi klarade av det det kändes underbart. Här fick vi mycket hjälp. De säger alltid på Coompanion att säg aldrig att du inte klarar det. Vilka svårigheter har ni stött på? Inga, än. Det påverkar ju arbetet, det är därför det är så viktigt att komma överens. Det är klart att man är orolig när planen ska genomföras, man får kämpa. Men sen när man klarar det känns det underbart. KIL STÅR I STARTGROPARNA att starta upp ett företag som säljer second handkläder. Det är så många som saknar sysselsättning. Det här är en fråga jag brinner för. Att blir förstådd, att få en chans, att växa det är vad Sfinx står för om man lyssnar på Kils berättelse. Hon har varit med och startat upp Torrekullagårdens second hand, och dit kom Coompanion på studiebesök. När de berättade hur de jobbar med sociala företag kändes det helt rätt för Kil. Slurp sa det, jag sög åt mig allt de sa! Det här att vinsten går in i företaget, att de finns för folk som aldrig kommer ut på den vanliga arbetsmarknaden, att folk får jobba i sin egen takt. Det här är nåt för mig, tänkte jag. Det här vill jag göra! Kils tidigare erfarenhet av försäljning gör att hon vet vad hon vill. Utöver Torregullagården har hon också jobbat på Ikea under flera år. Jag vill inte driva en dyr second hand, det är inte det jag är ute efter. Jag tror jag är ganska bra på att jobba med människor, och att få något gjort. Men jag försöker säga saker på ett ödmjukt sätt. Viktigast är att alla accepterar och respekterar varann. För att jag ska satsa på det här så ska det kännas bra i hjärta, mage och huvud. Men varför just second hand? Jo, men vad mycket det är som slängs. Det är ju sanslöst. Och för att det ger sådan glädje till människor. Det är nostalgi, det är billigt, något bryr sig om de här sakerna som någon annan slängt bort. Eftersom det fanns en annan grupp som Coompanion stödde som ville jobba med second hand har dessa grupper gått samman. I sociala företag blir det så att gruppen förändras mer eller mindre hela tiden. Hur tacklar man det? KIL

7 CHANSEN Man ska hela tiden lära sig hur folk funkar, så att man kan mötas. Det är inte alltid jättelätt. För Kil personligen har det de senaste åren blivit tydligt att hon klarar mer än hon själv trott, hon är gladare, känner sig stark. Något som hennes närmaste också ser och kommenterar. Jag har aldrig sett mig som entreprenör. Det är ganska fantastiskt, där jag befinner mig nu. Det är roligt! Om Kil för 10 år sedan hade sett dig idag, vad hade hon tänkt? Att det är en annan person! Då hade jag småbarn också. Världen här ute fanns liksom inte. Jag har alltid varit social och glad, men inte på det här sättet. Jag vågar prata mer med folk. Då hade jag inte vågat prata med dig till exempel, haha. Vi pratar en del om inställning, vad man väntar sig när man kommer in i Sfinx-projektet. Att vissa behöver mycket stöttning och då finns det att få. Andra vill börja jobba och är beredda att satsa mycket tid och energi. På frågan om vad som varit svårt i processen svarar hon: Nej, jag vet inte... Jag har nog varit införstådd med att det kan vara svårt. Jag trivs jättebra. Men om jag ska prata om hur jag funkar så är jag är en sån person som tar på mig mycket, så jag får träna på att backa ibland. Känna efter vad jag orkar. Vilka reaktioner får du när du berättar vad du ska jobba med? Jättepositiva, jättebra! Jag sprider gärna att jag jobbar i ett socialt företag. Nu har mina grannar börjat lämna grejer till mig. Vi har så mycket kläder lagrat på olika ställen, nu vill vi bara sätta igång! Det ska kännas bra i hjärta, mage och huvud VÄSTSVENSKA REDOVISARE Tempot i början passade inte mig 1980 FLYTTADE DANA TILL SVERIGE FRÅN POLEN. Att hitta ett jobb var svårt, men nu har hon hamnat helt rätt. Inget har gått lätt. Man måste engagera sig helhjärtat. Då fungerar det. Dana är fokuserad, och oerhört engagerad i sitt arbete i sitt företag. Jag är stolt över att vi klarar oss själva väldigt bra. Men vi har fått jättebra hjälp av Coompanion, även med lokal och datorer. För Dana var det svårt att inte få hugga i från början. Jag trodde vi skulle starta upp och arbeta hårt från början. Vi har varit utan jobb länge, nu är det dags! Tempot i början passade inte mig. Till en början var det inte heller helt tydligt hur sociala företag i kooperativ form skulle fungera, trots den första intensiva utbildningsfasen på Sfinx. Det tog 2-3 månader innan jag förstod hur det fungerar. När man gav mer konkreta exempel blev det tydligare. Men något som var mycket värt för mig var en kurs på Folkuniversitetet som jag fick, där jag fick uppdatera mina kunskaper. Om Dana för 10 år sedan hade sett dig idag, vad hade hon tänkt? Då hade jag knappt trott det. Hon hade varit mycket stolt, och kanske lite avundsjuk! säger Dana och skrattar. I Polen arbetade Dana som datatekniker och redovisningsekonom. Efter flytten till Sverige började Dana söka jobb. Hon blev aldrig kallad till intervju, det började kännas meningslöst att lägga krut på att skicka in ansökningar. Hon blev sedan sjukskriven en längre period, och därefter arbetslös igen. Så tipsade hennes handläggare på Arbetsförmedlingen om Coompanion. Här har jag nåt att göra, jag får syssla med något jag alltid önskat, har utbildning i, och erfarenhet. Jag får göra det jag är bäst på. På Västsvenska redovisare tar hon stort ansvar för sitt arbete. På frågan vad hon får brottas med mest, svarar hon: Att uppdatera mina kunskaper. Ibland dyker det upp en uppgift som jag inte kan. Jag har ingen att fråga, jag måste sitta och lära mig. Det tar lång tid, och vi har mycket att göra. Då blir jag stressad. DANA Vad är du bra på? Oj, jag har många talanger, haha. Jag är bra på redovisning. Och att organisera och planera saker. Jag är mycket uthållig. Jag har mycket tålamod och engagemang. Hon är en bra ledare också, en bra pedagog! flikar kollegan Gina in, hon sitter bredvid när vi pratas vid på deras kontor. Vi pratar om hur samarbetet fungerar, om stämningen är bra. Dana tycker det är väldigt viktigt att de hon jobbar med har det bra. För att sammanfatta varför hon själv trivs så bra säger hon: Här kan vi ha kontroll över allt som händer i företaget, vi kan styra själva hur vårt företag ska fungera. Jag kan påverka, det är viktigt för mig. Man är inte heller ensam om att fatta beslut, eller om att kämpa. Vi är alla kollegor, vi har ingen chef. De flesta av företagets kunder är också kooperativ, och hon tycker att det finns en anda av att man hjälper varann. Hon tycker om samhörigheten som den kooperativa formen ger. Hon säger också att hon mår mycket bättre psykiskt idag. Om hon ser tio år framåt i tiden hoppas hon att hon mår ännu bättre, och att företaget går bra. Då har jag gått i pension, men så länge jag får jobba ska jag kämpa för att företaget finns kvar! För tio år sen hade de knappt trott att de skulle kunna vara där de befinner sig idag. Rieada, Kil och Dana är stolta, de tycker att de har ökat sin självkänsla och att världen har blivit större 7

8 Det ska finnas jobb i sociala företag 2020! Stödet till de nya sociala företagen är på plats! Vi kommer nu att samarbeta med många olika organisationer för att hitta nya affärsidéer, röja hinder och intensifiera samarbetet för fler och starkare sociala företag. Vi har en vision om att det 2020 ska finnas jobb i sociala företag. Lokal Lön Hjälpa andra Gemenskap Studiebesök Mentor Semester Anställning Intäkter Kunder Rutiner Administrativt stöd Utbildning Möten Vinst Medlem/ Ägare Jobba Kunder Lära sig jobbet Friskvård Karriärstöd Gemenskap Kollegor Arbetsträning Entreprenörsutbildning Affärsutveckling Styrelsestöd Företagsutveckling Arbetsschema Styrelsestöd Affärsidé Nätverk Budget Administrativt stöd Mentor Har du en affärsidé som du tror passar för ett socialt företag? Vi kommer att intensifiera jakten på nya affärsidéer som kan skapa ännu fler och starkare sociala företag. Kan sociala företag bidra till att du erbjuder ett större värde till din personal och dina kunder, till exempel i form av fastighetsservice, transportlösningar, personalkaféer eller uthyrningsverksamhet? Ett socialt företag kan också tänkas serva många olika företag som finns i ett område, t ex ett industriområde eller ett köpcentrum. Kontakta Claes Jarl om du har en affärsidé för ett socialt företag, eller Möter du arbetslösa i ditt arbete eller i din förening? Om du är intresserad av hur socialt företagande kan användas av de arbetslösa som du möter vill vi gärna träffa dig och se vad vi kan göra tillsammans. Vi gör både informations- och utbildningsinsatser, till exempel våra populära bussturer till Göteborgs sociala företag och vi processleder från första idéfasen till dess att det finns ett företag och oftast lite till. Men allra först bokar vi ett förutsättningslöst möte. Kontakta Sara Isaksson om du vill veta mer, Vill du utveckla ett företag tillsammans med andra? Kontakta Coompanion på Om du har kontakt med arbetsförmedlare eller socialsekreterare kan du börja med att prata med dem. Annars är du välkommen att kontakta någon av oss direkt. COOMPANON 2014 IVELIND DESIGN ETCETERA OFFSET Coompanion Göteborgsregionen Packhusplatsen Göteborg facebook.com/coompaniongbg

COOMPANION INFORMERAR OM SOCIALA FÖRETAG SOM EN VÄG TILL ARBETE F R Å N B I D R A G T I L L L Ö N. VÄGEN TILL JOBB ÄR

COOMPANION INFORMERAR OM SOCIALA FÖRETAG SOM EN VÄG TILL ARBETE F R Å N B I D R A G T I L L L Ö N. VÄGEN TILL JOBB ÄR COOMPANION INFORMERAR OM SOCIALA FÖRETAG SOM EN VÄG TILL ARBETE F O R M A D I N F R A M T I D A A R B E T S P L AT S. F R Å N B I D R A G T I L L L Ö N. VÄGEN TILL JOBB ÄR E N V Ä G I N I S A M H Ä L L

Läs mer

Modell för Hälsospåret. inkubators. hälsospår

Modell för Hälsospåret. inkubators. hälsospår Modell för Hälsospåret inkubators hälsospår HÄLSOSPÅRET I SFINX I Sfinx inkubator får deltagare, under trygga former, stöd att förverkliga idéer tillsammans. Sfinx är en stödstruktur där deltagarna är

Läs mer

V Ä G EN T I L L J OB B ÄR E N VÄG IN I S AM H ÄL L E T.

V Ä G EN T I L L J OB B ÄR E N VÄG IN I S AM H ÄL L E T. CO O M PAN I O N I N FO R M ER A R O M SO CIAL A FÖ R E TAG SO M EN VÄG TI LL A R B E T E F O R M A D I N F R AM TI DA AR B E TS P L A TS. F R Å N B I D R AG T I L L L Ö N. V Ä G EN T I L L J OB B ÄR E

Läs mer

100 nya möjligheter. Landstinget Blekinge anställer 100 ungdomar

100 nya möjligheter. Landstinget Blekinge anställer 100 ungdomar 1 100 nya möjligheter Landstinget Blekinge anställer 100 ungdomar 2 100 nya möjligheter Januari 2013 december 2014 Tidsbegränsade anställningar under 6 månader Lön enligt kollektivavtal Projekt i samverkan

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

PÅ GRÖN KVIST. Jobb åt frigivna en god affär för sociala företag. Bli kvitt ditt spelberoende

PÅ GRÖN KVIST. Jobb åt frigivna en god affär för sociala företag. Bli kvitt ditt spelberoende Kriminalvårdens personaltidning nummer 4 september 2013 PÅ GRÖN KVIST Jobb åt frigivna en god affär för sociala företag» Det var skönt att vara tillbaka i Kriminalvården efter att ha överdoserat med fiske

Läs mer

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen.

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Entusiastiska kollegor berättar om sina erfarenheter med arbetsintegrerande sociala företag - ASF. Att få ett jobb ska inte behöva vara omöjligt.

Läs mer

V Ä G EN T I L L J OB B ÄR E N VÄG IN I S AM H ÄL L E T.

V Ä G EN T I L L J OB B ÄR E N VÄG IN I S AM H ÄL L E T. CO O M PAN I O N I N FO R M ER A R O M SO CIAL A FÖ R E TAG SO M EN VÄG TI LL A R B E T E F O R M A D I N F R AM TI DA AR B E TS P L A TS. F R Å N B I D R AG T I L L L Ö N. V Ä G EN T I L L J OB B ÄR E

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Coompanion. främja kooperativt företagande. affärsutveckling. regionalt, nationellt och internationellt nätverk. Vi har 25 kontor i landet

Coompanion. främja kooperativt företagande. affärsutveckling. regionalt, nationellt och internationellt nätverk. Vi har 25 kontor i landet Coompanion främja kooperativt företagande affärsutveckling regionalt, nationellt och internationellt nätverk Vi har 25 kontor i landet stöd från Tillväxtverket, kommuner, Landsting och medlemmar Vad vi

Läs mer

Ett regionalt samarbetsprojekt mellan fem kommuner: Norrköping, Uppsala, Eskilstuna, Västerås, Örebro

Ett regionalt samarbetsprojekt mellan fem kommuner: Norrköping, Uppsala, Eskilstuna, Västerås, Örebro Utveckling av nya metoder i arbetet med arbetslösa ungdomar? NUEVO EN NY CHANS FÖR UNGA ARBETSLÖSA Skriv- & implementeringsprocess En man, 21 år, beskriver sin tid före NUEVO En vecka för mig på jobbcentrum

Läs mer

Utvärdering Biologdesignern grupp 19

Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Biologdesignern har: svara med svar 1-5 1=dåligt, 5=jättebra Poäng Antal 1. Jag är bättre på att förklara vad jag är bra på och vad jag tycker om att göra. 51 15 2.

Läs mer

I kaos ser man sig naturligt om efter ledning.

I kaos ser man sig naturligt om efter ledning. Finn din kärna Allt fler styr med självledarskap. Självkännedom och förmågan att kunna leda dig själv gör det lättare att kunna se klart och att leda andra som chef. Självledarskap handlar om att behärska

Läs mer

Arbetsträning. & karriärstöd HOS VÄGEN UT! KOOPERATIVEN

Arbetsträning. & karriärstöd HOS VÄGEN UT! KOOPERATIVEN Arbetsträning & karriärstöd HOS VÄGEN UT! KOOPERATIVEN Vägen ut!s arbetsträning är kopplad till företagande och riktiga arbetsuppgifter. Arbetet formar vår vardag välkomnar alla. har medarbetare med egen

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24 Namn Företag AFFÄRSPLAN Adress Telefon E-post Hemsida Affärsplan 2010.08.24 1 Sara Isaksson Pär Olofsson Innehåll AFFÄRSIDÉ 3 VISION, MÅL OCH STRATEGI 5 VERKSAMHET 7 KUND 8 KONKURRENTER 9 MARKNADSFÖRING

Läs mer

Sociala företag. egenmakt i praktiken. Sociala företag

Sociala företag. egenmakt i praktiken. Sociala företag Social franchising När någon köper det som man själv har gjort, får man självförtroende eftersom föremålet blir värdefullt för någon annan. Därför är kunderna mycket viktiga. Möten med människor i missbrukssvängen

Läs mer

PULS gör allt möjligt

PULS gör allt möjligt PULS i Lycksele AB Bryggargatan 1 921 36 Lycksele Hemsida: www.pulslycksele.se Telefon: Butik samt växel: 0950/12009 Fax: 0950/12010 Bokningar 072-526 20 98 Lastbil: 073-670 99 22 Pulsakuten: 073-071 20

Läs mer

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna den 4 maj 0 Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna Allmänt om enkäten Enkäter skickas till deltagare i FIVE cirka tre veckor efter att de har avslutat sin praktik. Om

Läs mer

Sociala arbetskooperativ. inte starta eget - men starta vårat. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh.se

Sociala arbetskooperativ. inte starta eget - men starta vårat. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh.se Sociala arbetskooperativ inte starta eget - men starta vårat Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh.se Att vara behövd Allas rätt till arbete måste betyda att alla har rätt till arbete - och

Läs mer

Förstudie Arbetsintegrerade Sociala Företag. Johanna Fredriksson Social innovation i Halland

Förstudie Arbetsintegrerade Sociala Företag. Johanna Fredriksson Social innovation i Halland Förstudie Arbetsintegrerade Sociala Företag Johanna Fredriksson Social innovation i Halland 2016-11-18 Bakgrund Tillväxtverket utlyste förstudiemedel Fler jobb genom arbetsintegrerade sociala företag till

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP?

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? VAD ÄR MENTORSKAP? INTRODUKTION VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? Mentorskap och coachning MENTORSKAP ATT BYGGA EN RELATION VARFÖR MENTORSKAP? Introduktion Mentorskap handlar om att bygga en

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Försäkringskassans inriktning för arbete med arbetsintegrerande sociala företag

Försäkringskassans inriktning för arbete med arbetsintegrerande sociala företag POLICY 1 (5) Försäkringskassans inriktning för arbete med arbetsintegrerande sociala företag Den här policyn vänder sig till chefer och medarbetare som kommer i kontakt med arbetsintegrerande sociala företag

Läs mer

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag www.kpmg.se Du vet bäst För oss på KPMG finns ingenting mer inspirerande än unga människor med spännande idéer. Vi vet hur det känns att vara där du är

Läs mer

RÅDGIVNING, UTBILDNING, UTVECKLINGSINSATSER OCH PROJEKT

RÅDGIVNING, UTBILDNING, UTVECKLINGSINSATSER OCH PROJEKT OM COOMPANION Vi finns på 25 orter i landet Har ca 130 medarbetare Omsätter drygt 100 milj kr Har ca 900 medlemmar Startar ca 600 ekonomiska föreningar per år Rådgiver ca 4 500 personer/år Informerar ca

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

FÖRSTEGET. Delrapport

FÖRSTEGET. Delrapport FÖRSTEGET Delrapport 2016-01-01 2016-06-30 Rapportförfattare: Sara Svensson 2016-06-20 Lägesrapport Projektet Försteget har nu verkat aktivt i 10 månader mot målgruppen unga vuxna som har ett omfattande

Läs mer

2. Tillväxtverkets arbete med social innovation och sociala företag

2. Tillväxtverkets arbete med social innovation och sociala företag Sociala Ekonomins Råd i Västra Götaland (SER) Sammanträde Plats: Norra Hamngatan 14, Göteborg 2013-04-26 kl 9:30-15:00 NÄRVARANDE Ledamöter: Ulrika Frick, VGR ordförande Per Pellby, VGR Lars Jusonius,

Läs mer

Ett kvinnokooperativ som drivs av den ideella föreningen Yalla Trappan Arbetsintegrerande socialt företag

Ett kvinnokooperativ som drivs av den ideella föreningen Yalla Trappan Arbetsintegrerande socialt företag Ett kvinnokooperativ som drivs av den ideella föreningen Yalla Trappan Arbetsintegrerande socialt företag För ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan Von Rosens väg 1 213 66 Malmö 040 21 86 30 info@yallatrappan.se

Läs mer

Socialt Bokslut 2010. GF Chansen

Socialt Bokslut 2010. GF Chansen GF Chansen Socialt Bokslut 00 Sociala redovisning är en metod för att definiera GF Chansens mål samt i förhållande till målens indikatorer mäta och redovisa verksamhetens sociala/samhälleliga resultat.

Läs mer

Ansökan om projektmedel, Mikrofonden Halland

Ansökan om projektmedel, Mikrofonden Halland 01054 1(5) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2014-08-25 RS140295 Johan Lindberg, utvecklingsledare Näringslivsavdelningen 072-216 26 75 johan.hansson-lindberg@regionhalland.se Regionstyrelsen

Läs mer

VILKA ÄR VI? Vi är ger rådgivning och stöd till människor som vill starta företag tillsammans.

VILKA ÄR VI? Vi är ger rådgivning och stöd till människor som vill starta företag tillsammans. VILKA ÄR VI? Vi är ger rådgivning och stöd till människor som vill starta företag tillsammans. ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG EN VIKTIGT DEL AV COOMPANION Företagsformer Aktiebolag (SVB) Ekonomisk

Läs mer

FÖR PATIENTEN MED PATIENTEN VÄRDEGRUND

FÖR PATIENTEN MED PATIENTEN VÄRDEGRUND FÖR PATIENTEN MED PATIENTEN VÄRDEGRUND INLEDNING... 4 PATIENTEN FÖRST... 9 RESPEKT FÖR INDIVIDEN... 13 UNDVIK SLÖSERI... 17 SAMHÄLLSANSVAR... 19 FÖR PATIENTEN MED PATIENTEN INNEHÅLL 3 INLEDNING. Idag har

Läs mer

Att äntligen känna sig förstådd och hjälpt

Att äntligen känna sig förstådd och hjälpt Klienternas utmärkande tankar om kliniken Att äntligen känna sig förstådd och hjälpt En av kärnpunkterna till att kunderna tar hjälp av er klinik är att kiropraktik kort och gott har hjälpt dem. Som ni

Läs mer

Årsberättelse 2013-2014

Årsberättelse 2013-2014 Årsberättelse 2013-2014 Optima Paul Hallvar gata madebyloveuf@hotmail.com Affärsidé/ Verksamhetsidé Vårt företag virkar mattor och korgar. Vi har gjort en produktionsplan där vi har delat upp uppgifterna

Läs mer

Guide till medlemsrekrytering

Guide till medlemsrekrytering Guide till medlemsrekrytering Vi är många medlemmar i Vårdförbundet idag, men vi kunde vara fler! Ju fler medlemmar vi är desto större möjlighet har vi att påverka och föra fram våra åsikter kring såväl

Läs mer

8. Allmänt om medarbetarsamtal. Definition

8. Allmänt om medarbetarsamtal. Definition 8. Allmänt om medarbetarsamtal Definition En förberedd regelbundet återkommande dialog mellan chef och medarbetare syftande till att utveckla verksamhet och individ och som präglas av ömsesidighet. (A

Läs mer

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling!

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Under våren 2015 gjordes en enkät på som handlade om trivsel, trygghet och barnens delaktighet. Enkäten riktades mot er som föräldrar,

Läs mer

G-kraft - Din väg till ett mer balanserat liv!

G-kraft - Din väg till ett mer balanserat liv! G-kraft - Din väg till ett mer balanserat liv! Vad erbjuder Gunilla och G-kraft Akupressur? Jag gör behandlingar utifrån traditionell kinesisk medicin. Akupressur Öronakupunktur Koppning/koppningsmassage

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- GRUNDSKOLAN Vilka entreprenöriella förmågor-/kompetenser anser du att skolans elever behöver utveckla? Bergsnässkolan Att våga lita på sin förmåga att vara en kompetent människa med tankar och kunskap som verkligen

Läs mer

tillsammans Starta företag i Västmanland!

tillsammans Starta företag i Västmanland! Starta företag tillsammans i Västmanland! Vårt skivbolag gav oss rådet att starta en ekonomisk förening. Då ringde vi Coompanion. - musikbandet 5th Avenue, Västerås Förverkliga din dröm om att starta företag,

Läs mer

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor?

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor? Vad ska du bli när du blir stor? Svaret blir förmodligen olika beroende på vem som frågar. Men säkert är att CSN- blanketternas och tentornas tid är den period i livet då du bestämmer hur resten skall

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Motion om sociala arbetskooperativ

Motion om sociala arbetskooperativ 2008-09-29 209 474 Kommunstyrelsen 2010-02-08 40 85 Arbets- och personalutskottet 2010-01-25 19 34 Dnr 08.605-008 Motion om sociala arbetskooperativ Bilaga: KF beslut 2008-05-26 120 Ärendebeskrivning septkf33

Läs mer

BISTÅNDSHANDLÄGGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR. En rapport från Vision Göteborg om arbetsmiljön för biståndshandläggarna i Göteborgs Stad

BISTÅNDSHANDLÄGGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR. En rapport från Vision Göteborg om arbetsmiljön för biståndshandläggarna i Göteborgs Stad BISTÅNDSHANDLÄGGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR En rapport från Vision Göteborg om arbetsmiljön för biståndshandläggarna i Göteborgs Stad 1 INNEHÅLL Sid 3 - Sammanfattning Sid 4 - Visions förslag för en bättre arbetsmiljö

Läs mer

Hälsa & Friskvård Friskfaktorer

Hälsa & Friskvård Friskfaktorer Hälsa & Friskvård Friskfaktorer Enligt Arbetsmiljöpolicyn 1 ska alla verksamheter ha ett hälsofrämjande synsätt. Det innebär att vi utgår från det friska och förstärker det. I policyn och handlingsplanen

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

KOMMERSENS VÄRDEN. integrationsskapande mötesplats. ett konstverk som skapar livfullhet. en inkubator för nya företagare. med flera...

KOMMERSENS VÄRDEN. integrationsskapande mötesplats. ett konstverk som skapar livfullhet. en inkubator för nya företagare. med flera... KOMMERSENS VÄRDEN ett minne av trävaruindustri och blandstad en inkubator för nya företagare integrationsskapande mötesplats ett konstverk som skapar livfullhet ekologisk resursanvändning gratis integration

Läs mer

Socialt företag en väg till egen försörjning

Socialt företag en väg till egen försörjning VÄSTERÅS STAD AMA arbetsm arknad Socialt företag en väg till egen försörjning Reidun Andersson & Sm ajo Murguz Socialt företagande En väg till arbetsmarknaden Tillväxtverkets definition av ett arbetsintegrerade

Läs mer

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan von Rosens väg 1 213 66 Malmö 040-21 86 30 kontor@yallatrappan.se www.yallatrappan.se Ett kvinnokooperativ

Läs mer

Program för att stödja och utveckla sociala företag!

Program för att stödja och utveckla sociala företag! Program för att stödja och utveckla sociala företag! Detta är SKOOPIs viktigaste krav till myndigheter och politiker på främst riksnivå, men även i kommunerna. De arbetsintegrerande sociala företagen måste

Läs mer

Nova Futura - Bosse Angelöw

Nova Futura - Bosse Angelöw ARBETSGLÄDJE Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Individ-, grupp- och arbetsplatsutveckling Handledning och rådgivning Böcker, cd och webbaserade program www.novafutura.se www.friskverktyget.se

Läs mer

STORT TACK FÖR ATT DU LIRAR BEACHVOLLEY MED OSS

STORT TACK FÖR ATT DU LIRAR BEACHVOLLEY MED OSS STORT TACK FÖR ATT DU LIRAR BEACHVOLLEY MED OSS Vi startade The Beach 2006 och har sedan dess jobbat full fart framåt för att utveckla förutsättningarna för att lira beachvolley. Vi drivs av passion och

Läs mer

Välkommen till Enheten för Arbete och Sysselsättning

Välkommen till Enheten för Arbete och Sysselsättning 22 2013 06 08 Beteckning ENHETEN FÖR ARBETE OCH SYSSELSÄTTNING KENNETH NILSSON ENHETSCHEF Kenneth Nilsson Ert datum Er beteckning Välkommen till Enheten för Arbete och Sysselsättning 2014 I slutet på 1990

Läs mer

Intervjusvar Bilaga 2

Intervjusvar Bilaga 2 49 Intervjusvar Bilaga 2 Fråga nummer 1: Vad säger ordet motivation dig? Motiverade elever Omotiverade elever (gäller även de följande frågorna) (gäller även de följande frågorna) Att man ska vilja saker,

Läs mer

Att vara facklig representant vid uppsägningar

Att vara facklig representant vid uppsägningar Att vara facklig representant vid uppsägningar PASS När beskedet kommit Det är inte lätt att vara en av de få som vet att det är uppsägningar på gång. När kollegorna sedan får beskedet är det inte heller

Läs mer

Utvärdering 2015 deltagare Voice Camp

Utvärdering 2015 deltagare Voice Camp Utvärdering 15 deltagare Voice Camp 8 deltagare Har det varit roligt på lägret? (%) 1 8 6 4 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - Enkelt, jag älskar att sjunga och det är alltid kul att träffa nya vänner

Läs mer

Lyckad utbildning ger fler sociala företag i Värmland

Lyckad utbildning ger fler sociala företag i Värmland Lyckad utbildning ger fler sociala företag i Värmland - Vår utbildning är riktad till socialt utsatta personer med målet att de ska starta egna sociala företag och få en ny chans på arbetsmarkanden. Resultaten

Läs mer

Äntligen har jag fått livskraften tillbaka!

Äntligen har jag fått livskraften tillbaka! för individuell utveckling Äntligen har jag fått livskraften tillbaka! Följ Stinas väg till nytt jobb och Pelles resa till praktik Vägknuten är ett nytt projekt och en väg till individuell utveckling för

Läs mer

Innehåll upplägg och genomförande

Innehåll upplägg och genomförande Innehåll upplägg och genomförande Tjänst 1: Tjänstens innehåll, upplägg och metod/arbetssätt Innehåll: Vi kommer att jobba med individen efter dennes egna förutsättning. Deltagarna får coachning enskilt

Läs mer

EXPEDITION FRAMÅT GÅ!

EXPEDITION FRAMÅT GÅ! EXPEDITION FRAMÅT Hej företagare! Vi har ett tillväxtprogram för just er. Programmet heter Expedition Framåt. Ja, vi vet att tillväxt kan kännas som ett ganska uttjatat ord. (En sökning på Google ger 9

Läs mer

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ...

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER 1 Vi på Kung Saga gymnasium har som mål att arbeta med att ni elever ska få en bra förberedelse för ert vuxenliv, det tycker vi är det viktigaste. Andra mål som vi arbetar

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR PROJEKTANSÖKAN Datum: 2011-10-26 PROJEKTPLAN FÖR Socialt företag en väg till egen försörjning Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad kommer att rekryteras Projekttid: 3 år varav

Läs mer

Huddingetrainee: socionom

Huddingetrainee: socionom Huddingetrainee: socionom Med Huddinge kommuns traineeprogram får du en bra start på yrkeslivet. Med hjälp av verksamhetsförlagd utbildning, handledning, gruppdiskussioner, studiebesök och mentorer förbereder

Läs mer

om läxor, betyg och stress

om läxor, betyg och stress 2 126 KP-läsare om läxor, betyg och stress l Mer än hälften av KP-läsarna behöver hjälp av en vuxen hemma för att kunna göra läxorna. l De flesta tycker att det är bra med betyg från 6:an. l Många har

Läs mer

Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015

Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015 Föreläsningsanteckningar Olof Röhlander 17 mars 2015 Konsten att ta en chans och få saker att hända! Vad krävs för att vi ska nå våra mål och förverkliga våra drömmar? Hur blir man bra på något? Standardtipset

Läs mer

MARY KAY MARKNADSPLAN!

MARY KAY MARKNADSPLAN! MARY KAY MARKNADSPLAN! Hur vi tianar våra pengar: (hur vi jobbar) Klasser Facialsl makeup Kundvård /Mer-köp Ledarskap 0-2999kr exkl.moms. = 30% 3000-4999kr -/l- = 40% 5000-& tlppåt -/l- = 50% Klass snitt

Läs mer

Vilja. Våga. Växa. Tillsammans med Inkubatorn i Borås. www.ink-boras.se

Vilja. Våga. Växa. Tillsammans med Inkubatorn i Borås. www.ink-boras.se Vilja. Våga. Växa. Tillsammans med Inkubatorn i Borås. www.ink-boras.se Ibland är det avgörande med rätt partner. Vi heter det vi är: Inkubatorn i Borås. En partner för dig som vill utveckla idéer och

Läs mer

1) Kön. 2) Hur fick du först reda på kommunens satsning på sommarjobb?

1) Kön. 2) Hur fick du först reda på kommunens satsning på sommarjobb? ) Kön Tjej 55 Kille 58 Annat 2 3 4 5 6 7 2) Hur fick du först reda på kommunens satsning på sommarjobb? Kommunens hemsida Skolan Kompisar via min kontaktperson Medlem där Möjligheternas plats Känner arbetsgivaren

Läs mer

KOOPERATIV. Från latin och betyder: arbeta tillsammans, samarbete. - Styrs av specifika värderingar och principer

KOOPERATIV. Från latin och betyder: arbeta tillsammans, samarbete. - Styrs av specifika värderingar och principer KOOPERATIV Från latin och betyder: arbeta tillsammans, samarbete - Styrs av specifika värderingar och principer OM COOMPANION Vi finns på 25 orter i landet Har ca 130 medarbetare Omsätter drygt 100 milj

Läs mer

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer

sara danielsson röster från backa Röster från Backa

sara danielsson röster från backa Röster från Backa Röster från Backa Mellanplatsprojektet bidrog till och följde uppstarten och utvecklingen av odlingsprojektet Gåsagången Gror! i ett bostadsområde i Backa. Odlingen låg på Familjebostäders mark och var

Läs mer

Medarbetarundersökning 2015 TS

Medarbetarundersökning 2015 TS Medarbetarundersökning 2015 TS Nedan presenteras en sammanställning av medarbetarundersökningen som genomfördes på TS innan sommaren. Enkäten skickades ut till alla som får nyhetsbrevet på TS, 122 personer.

Läs mer

Folkhälsocentrum Norrbottens läns landsting

Folkhälsocentrum Norrbottens läns landsting Ett samhällsekonomiskt perspektiv på socialt företagande - en hållbar föreläsning i landstingshuset, Luleå eller online www.nll.se/folkhalsa den 6 okt 2014, kl 1530-1645 Folkhälsocentrum Norrbottens läns

Läs mer

Bakgrund. Fatme Ibrahim vid Yalla Trappans uteservering. Foto: Urszula Striner

Bakgrund. Fatme Ibrahim vid Yalla Trappans uteservering. Foto: Urszula Striner Bakgrund Det arbetsintegrerande sociala företaget och kvinnokooperativet Yalla Trappan på Rosengård i Malmö har sedan starten 2010 framgångsrikt verkat för att skapa arbetstillfällen för utrikes födda

Läs mer

FIA, Fler i Arbete ett EU-projekt i Skåne Nordost Skåne Nordost

FIA, Fler i Arbete ett EU-projekt i Skåne Nordost Skåne Nordost FIA, Fler i Arbete ett EU-projekt i Skåne Nordost Skåne Nordost Tillsammans är vi starka Med fokus på samarbete Vi verkar i ett sammanhang som är större än den enskilda kommunen. I Skåne Nordost identifierar

Läs mer

Ledarutveckling för ökad samsyn

Ledarutveckling för ökad samsyn Samsyn Struktur Glädje Ledarutveckling för ökad samsyn Webbaserat program för dig i politiskt styrd organisation som vill öka samsynen i verksamheten Platsoberoende ledarskapsprogram för chefer, arbets-

Läs mer

Antal svarande Fråga 1.1 I vilken grad har kursen som helhet gett dig: Ökad kunskap om ditt barns funktionshinder och hur det påverkar familjen n=203

Antal svarande Fråga 1.1 I vilken grad har kursen som helhet gett dig: Ökad kunskap om ditt barns funktionshinder och hur det påverkar familjen n=203 Antal svarande Fråga. I vilken grad har kursen som helhet gett dig: Ökad kunskap om ditt barns funktionshinder och hur det påverkar familjen n=23 9 9 8 79 Antal svarande 7 6 5 4 I mycket hög grad I hög

Läs mer

Beslutat av styrelsen 2014-12-01, reviderat 2015-12-04 ELVAPUNKTS- PROGRAM FÖR ATT STÖDJA OCH UTVECKLA ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG I SVERIGE

Beslutat av styrelsen 2014-12-01, reviderat 2015-12-04 ELVAPUNKTS- PROGRAM FÖR ATT STÖDJA OCH UTVECKLA ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG I SVERIGE ELVAPUNKTS- PROGRAM FÖR ATT STÖDJA OCH UTVECKLA ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG I SVERIGE Program för att stödja och utveckla arbetsintegrerande sociala företag - ASF! Ett år har gått sedan SKOOPIs

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Granskningsrapport. Brukarrevision. Boendestöd Norra Hisingen

Granskningsrapport. Brukarrevision. Boendestöd Norra Hisingen Granskningsrapport Brukarrevision Boendestöd Norra Hisingen 2014 . INLEDNING Om brukarrevision Detta är en rapport från brukarrevisionen. Brukarrevision är ett sätt att ta reda på vad de vi är till för

Läs mer

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014

Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 Kursvärdering för ugl-kurs vecka 42 2014 1. Hur uppfattar du kursen som helhet? Mycket värdefull 11 Ganska värdefull 1 Godtagbar 0 Ej godtagbar 0 Utan värde 0 Ange dina viktigaste motiv till markeringen

Läs mer

Bilaga 2. 1. Har du använt projektet Träd och trä i din vardagliga undervisning? - Svar ja, fått en större kunskap kring natur.

Bilaga 2. 1. Har du använt projektet Träd och trä i din vardagliga undervisning? - Svar ja, fått en större kunskap kring natur. Lärarintervjuer Bilaga 2 DROTTNINGHÖG- nr 1 - Svar ja, fått en större kunskap kring natur. - Att vi jobbat med projektet har de varit positiva över. Men föräldrarna har inte fördjupat sig i att vi jobbar

Läs mer

Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg

Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg Det är dags att försöka hitta lösningar och förmedla hopp istället för att fokusera på problemen I Newo Drom har deltagarna hittat nya

Läs mer

Policy för socialt företagande

Policy för socialt företagande Policy för socialt företagande Antagen av kommunfullmäktige 2015-02-25 3 Policy Socialt företagande Innehållsförteckning Inledning... 1 Definition sociala företag... 1 Policy... 1 Syfte... 2 Möjligheter

Läs mer

Entreprenörer som lyckats

Entreprenörer som lyckats Entreprenörer som lyckats ...har alla något gemensamt. Grant Thornton brinner för att hjälpa entreprenörer att utveckla sina bolag. Under årens lopp har vi samlat på oss en mängd erfarenheter om hur ett

Läs mer

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Min Ledarskapsresa Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Dina första förebilder De första ledare du mötte i ditt liv var dina föräldrar. De ledde dig genom din barndom tills det var dags

Läs mer

Pernilla Svebo Lindgren VD Vägen ut! utvecklar företag för en hållbar värld. Vi behövs!

Pernilla Svebo Lindgren VD Vägen ut! utvecklar företag för en hållbar värld. Vi behövs! Pernilla Svebo Lindgren VD Vägen ut! utvecklar företag för en hållbar värld. Vi behövs! Vad är ett socialt företag? En näringsverksamhet som: Integrerar personer som står långt från arbetsmarknaden i samhälle

Läs mer

Är jag redo för arbete?

Är jag redo för arbete? Är jag redo för arbete? En guide som skapats inom programmet Step by Step- ett ungdoms initiativ under Ung och Aktiv i Europa programmet Januari- September 2013 Vad innebär det att praktisera Jag lär mig

Läs mer

Vad är goda levnadsvillkor för dig?

Vad är goda levnadsvillkor för dig? Vad är goda levnadsvillkor för dig? I LSS så står det att man genom insatserna ska få goda levnadsvillkor. Frågan är vad goda levnadsvillkor betyder? Den frågan har Riks-Klippans styrelse och Klippan i

Läs mer

KUNSKAP FRAMGÅNG. Kommunikativ Lösningsorienterad Affärsfokuserad Passionerad

KUNSKAP FRAMGÅNG. Kommunikativ Lösningsorienterad Affärsfokuserad Passionerad KUNSKAP FRAMGÅNG Kommunikativ Lösningsorienterad Affärsfokuserad Passionerad Kursutbud 2014 - Vi ska vara Sveriges bästa företag inom mediaförsäljning Medarbetarna är vår viktigaste resurs. Att få er att

Läs mer

Föreliggande policy avses vara styrande för Falkenbergs kommun under perioden och skall därefter revideras.

Föreliggande policy avses vara styrande för Falkenbergs kommun under perioden och skall därefter revideras. Datum 2014-07-28 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-12-16 243 Policy för socialt företagande i Falkenberg. KS 2014-345 Inledning Denna policy utgår från att vårt samhälle är ekonomiskt organiserad i

Läs mer

Projekt Vägen till Bostad Vägen ut! kooperativen

Projekt Vägen till Bostad Vägen ut! kooperativen Projekt Vägen till Bostad Vägen ut! kooperativen Projekt Vägen till Bostad Regeringens hemlöshetssatsning 2 år Pågår till 2010-10-31 Vägen ut! kooperativen i samarbete med Kriminalvården Region Väst /

Läs mer

DMC - Disabled Making Careers Job hunting and job coaching activities and multi-science methods/tools in Sweden Plymouth, February 2015

DMC - Disabled Making Careers Job hunting and job coaching activities and multi-science methods/tools in Sweden Plymouth, February 2015 Hur samhället i Sverige arbetar för att hjälpa personer med funktionsnedsättning att få ett arbete Arbetsförmåga I Sverige så är de personer med funktionsnedsättning som har en arbetsförmåga inskrivna

Läs mer

Med vårt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet. Välkommen du också!

Med vårt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet. Välkommen du också! Med vårt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet Välkommen du också! Välkommen till Misa Behöver du stöd för att ta dig fram i arbetslivet? Kanske är du anhörig till någon som behöver stöd eller handläggare

Läs mer

Frågor till dig som söker arbete hos oss

Frågor till dig som söker arbete hos oss Frågor till dig som söker arbete hos oss För att vi ska få en mer utförlig bild av dig och dina förväntningar på oss, samtidigt som du får en bild av oss och våra förväntningar, vill jag be dig läsa igenom

Läs mer