16 personer har anställts. 28 deltagare,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "16 personer har anställts. 28 deltagare,"

Transkript

1

2 Kil, Rieada och Dana Här får jag göra det jag är bäst på. DANA SID 7 KIL SID 6 De tre jobbar i kooperativ som de fått hjälp att utveckla inom den sociala företagsinkubatorn Sfinx. Kooperativen är ett resultat av Västsveriges första inkubator för socialt företagande. Syftet med inkubatorn är ett bättre stöd för personer som står utanför arbetsmarknaden så att fler kan få jobb den här vägen. Coompanion har lång, över 20 års, erfarenhet av att bidra vid starten av sociala företag. Efter tre år med inkubatorn finns nu både metod och resultat som vi vill utveckla vidare. RIEADA SID 6 Inkubatorn en social investering. Social Return of Investment (SROI) är en analysmetod som sätter ekonomiska mått på sociala vinster. En sådan analys är gjord på ett av de sociala företagen inom Sfinx, ReMade4u. Den visade att för varje investerad krona skapades ett socialt värde värt sju kronor. SROI-värdet var således 7:1. Kostnaderna på kr hade alltså skapat ett socialt värde på cirka 3,5 miljoner kronor. Inkubatorns företag Sedan projektet startade i december 2012 har nio företag/koncept fått stöd i inkubatorn (maj 2014). Dessa är: Mamas Retro Västsvenska redovisare Café Tellus ReMade4u Andra chansen Hawatako Stall 11 Karriär-Kraft Ruskprick Morgan shoeshine 16 personer har anställts. 28 deltagare, som ännu inte är anställda, finns idag i företagen. Sammanlagt har 80 personer tagit del av inkubatorn Sfinx. Socialt företagande för vem? Sfinx är framförallt personer som länge varit borta från arbetsmarknaden. En del har aldrig haft ett arbete, t ex på grund av psykisk ohälsa eller språksvårigheter. Försörjningen består ofta av försörjningsstöd, sjuk- och aktivitetsersättning eller aktivitetsstöd. Sociala företag har beredskap för att organisera företaget utefter individernas förutsättningar. För någon är 100 % av den egna förmågan att arbeta 40 timmar i veckan medan det för en annan individ är 20 timmar. I varje socialt företag finns också olika roller. Det en individ saknar kan en annan komplettera med. Någon är bra på att möta kunder, en annan vill inte ha sociala kontakter men trivs med praktiskt arbete. Båda behövs. Inkubatorns uppstart är finansierad av Europeiska Socialfonden, Stadsdelarna Centrum, Angered, Norra och Västra Hisingen Social resursförvaltning och Folkhälsokommittén Västra Götalandsregionen. Ett arbetsintegrerande socialt företag driver näringsverksamhet med ändamål att integrera personer som står utanför arbetsmarknaden är fristående från offentlig verksamhet återinvesterar vinsten skapar delaktighet genom medlemskap, ägande eller avtal Sociala företag minskar behovet av försörjningsstöd Angereds stadsdelsförvaltning, har haft sex deltagare i inkubatorn Sfinx som fått anställning. De har därmed minskat sina utbetalningar av försörjningsstöd med ca kr/år. 2

3 Kooperativa värderingar en framgångsfaktor Vi möter ofta frågan Hur ska en person som har svårt att få jobb klara att starta företag som är svårt nog i sig? säger Pär Olofsson, företagsutvecklare på Coompanion. Det finns en oro för att den som redan är tilltufsad ska komma i ett ännu sämre utgångsläge. En viktig framgångsfaktor för de sociala företag som Coompanion är med och startar är att de är kooperativ. PÄR OLOFSSON ETT AV DE SOCIALA FÖRETAGEN I GÖTEBORG ÄR MAMAS RETRO, SECOND HAND-BUTIK MED BARNKLÄDER I LINNÉSTADEN. Partnerskapet allt viktigare för utveckling av sociala företag Utvecklingen av sociala företag förutsätter kunskap och engagemang hos Arbetsförmedlingen och socialtjänsten. Kjell Madsen, som arbetar på utförarenheten, socialkontoret i Angered säger: Det är inte så många som vet vad ett socialt företag är. Därför är det heller ingen av mina klienter som kommit och sagt att de vill starta ett socialt företag. Men där det finns en drivkraft finns också möjligheter. Jag har följt med flera av mina klienter till Coompanion och har ofta fått uppmuntra dem att pröva på. Vi inom socialtjänsten är bra på att upptäcka drivkrafter och kompetenser som inte alltid är så synliga. Att inte behöva starta ensam, att kunna komplettera varandra, dela på arbetet och bli del av en gemenskap, är viktigt för att lyckas säger Pär Olofsson. Möjligheten att kunna påverka är också viktig Målet, att deltagarna ska bli medlemmar, alltså delägare i verksamheten efter ett års anställning gör att deltagarna från start bygger upp sin framtida arbetsplats. Att från start vara med och påverka och vara behövd skapar engagemang. Det blir inte en insats som någon gör för deltagarna utan något deltagarna gör tillsammans för sin egen nytta. Vi vet att med rätt stöd är det fullt möjligt att även den som står långt ifrån arbetsmarknaden kan få anställning utan att riskera sin försörjning på vägen. I Göteborg finns fina förebilder som visat att det är möjligt. Vi vet vilket stöd som behövs i olika faser. Varje företagsresa är unik. Stödinsatserna behöver anpassas efter bransch, erfarenhet och att processen tar olika lång tid, menar Pär Olofsson. De sociala företagen som finns i Göteborg, Karriär-Kraft, Vägen ut! kooperativen, GF Sak och Forum SKILL bidrar till att det finns stora möjligheter att hitta lösningar för individer och de är också viktiga förebilder för dem som ska ta sina första steg. Andra organisationer och Göteborgs näringsliv Det finns ett växande intresse från företag, idéburna organisationer och även privatpersoner att samarbeta med och handla av sociala företag. Bland annat har Skyddsvärnet och Tillt upphandlat städning, Folkuniversitet hyr ut sin kafeteria för en symbolisk summa och flera privatpersoner, med ett socialt engagemang, har engagerat sig i styrelser. Mötesplats Backaplan är ytterligare ett exempel där flera tunga aktörer aktivt stöder etableringen av ett nytt socialt företag, både med lokal och kompetens i styrelsen. 3

4 Företagandeutbildning Den sociala företagandeutbildningen innehåller alla de kunskapsdelar som behövs för att starta företaget. Det handlar också om att förstå hur vägen till anställning ser ut och hur personen ska bli delaktig i driften. Arbetsgruppen för det blivande företaget, tar fram en gemensam vision, mål, lär sig om gruppdynamik och varje deltagare är med i arbetet för att skapa ett fungerande företag. Det handlar om att tänka som en företagare och lära sig gott bemötande och kundvård, samtidigt som man behåller värderingar om att var och en bidrar utifrån sin egen förmåga och ork. Gruppen arbetar fram affärsplan, lär sig göra budget och enklare redovisning och förbereder sig för företagsstart. Teori varvas med praktiska moment. I början är all undervisning schemalagd. Efterhand arbetar gruppen allt mer självständigt i mindre grupper med utveckling av företaget. Utbildningsinsatserna anpassas efter gruppens behov. Organisation och ledarskap Det ska vara tryggt och riskfritt att vara med i uppbyggnaden av ett socialt företag. I vår metod blir man därför företagare stegvis. Coompanion och andra intressenter startar företagen och engagerar styrelsemedlemmar för att garantera stabilitet när företaget tar sina första osäkra steg. Deltagarna tar alltså inte några personliga risker. Coompanion står för ledar-/mentorskap av gruppen. I början handlar det mycket om att skapa trygghet i gruppen och etablera företaget och att kunna få anställning. Allteftersom deltagarna och företaget utvecklas ökar deltagarnas inflytande och ansvar. Så småningom blir driften av företaget vardag. Målet är att deltagarna efter ca ett års anställning ska kunna ansöka om medlemskap och bli delägare i företaget. 4

5 Sälj- och ekonomistöd Det ingår i vårt stöd att hjälpa till att hitta de första kunderna. Förutom en gedigen säljutbildning hjälper vi till att leta uppdrag i vårt nätverk, bland våra medlemsföretag och hos kunder. Vi följer med på säljmöten och skriver offertförfrågningar och följer upp utförda uppdrag för att garantera kvalité. Att få uppdrag och komma igång med med säljandet som är det mest kritiska när ett företag ska startas. Nöjda kunder är helt avgörande för om företaget ska kunna anställa. Därför lägger vi mycket fokus på att få igång säljet och att företaget utför uppdragen med kvalité eftersom nöjda kunder återkommer. Fram till dess att företaget gör sin första anställning får det hjälp med bokföring och ekonomisk administration. I det fall det behövs finansiering för att starta företaget hjälper vi till med detta. Här kan till exempel Mikrofonden Väst eller företag som vill ta socialt ansvar kopplas in. Hälsa God hälsa främjar individens entreprenöriella förmågor som energi, kraft och initiativförmåga. Alla deltagare erbjuds att göra individuell hälsoprofil och utifrån resultatet gör vi både grupp- och individuella handlingsplaner. Föreläsningar om hälsa och gruppaktiviteter som stavgång, styrketräning och yoga hjälper till att komma igång. Vårt mål är att företagen som startar i Sfinx skall ha lagt en god grund och fortsätta vara hälsofrämjande arbetsplatser även när de klarar sig på egen hand. Karriärstöd Karriärstödet innehåller två delar. Dels är det ett stöd till individen och dess utveckling mot företagare, dels handlar det om att tillsammans med deltagarens handläggare göra en gemensam handlingsplan, Regelbundna avstämningar hålls, både med deltagaren och berörd handläggare där man går igenom handlingsplan, hur processen utvecklar sig och vad som är nästa steg, för företaget och individen. I Sfinx får deltagare, under trygga former, stöd att förverkliga idéer tillsammans. Sfinx är en stödstruktur där deltagarna är med och utvecklar sociala företag där de sedan kan få anställning. 5

6 CAFÉ TELLUS ANDRA 6 RIEADA Det här har varit min dröm RIEADA ÄLSKAR ATT LAGA MAT. Nu får hon, tillsammans med sina tre kollegor, driva ett kafé och känna att det bär. Det är första gången i livet som jag har ett jobb, säger Rieada när vi pratar om vad Sfinx betytt för henne. Hon är stolt över arbetet de utför, att de klarar av så mycket. Under 1,5 år fick hon och kollegorna utbildning, stöd och praktik. Efter grundliga förberedelser och med stort engagemang sjösattes projekt starta kafé. Sedan augusti 2013 är hon anställd. Vi möts i Sfinxs ljusa lokaler nära Järntorget. Till vår hjälp har vi en tolk, som talar arabiska. Hur trivs du? Mycket bra! säger Rieada med värme i rösten. Vi gjorde praktik i 1,5 år, man fick göra allt. Så alla kan allt, vi hjälps åt. Med servering, att laga mat, duka, ta upp beställningar, ekonomin. Men om någon av er är sjuk, hur gör ni då? Vi har vikarier. Någon av de som gör praktik hos oss vissa dagar i veckan kan jobba extra. När vi pratar om hur det hela började konstaterar Rieada att planeringsfasen var väldigt viktig. Det är som att bygga ett hus. Man måste ha en bra grund, då blir det bra. Planera, planera, planera. De fick många timmars utbildning och rådgivning på Sfinx ochde engagerade sig starkt för att starta kaféet. Utöver fina arbetskamrater har arbetet på kaféet gett ett stärkt självförtroende. Nu är jag en viktig människa. Jag har ett ansvar, ett mål och ett syfte, säger hon, och rösten blir allvarlig. När jag frågar vad Rieada för 10 år sedan hade tänkt om Rieada idag svarar hon helt enkelt: Det har varit min dröm, att ha ett fik eller en restaurang. Jag älskar att laga mat. Rieada kom till Sverige från Irak för 13 år sedan. Innan Sfinxs och Café Tellus har hon varit hemma med barnen. Med tiden har arbetet fått stor betydelse för Rieada. Det har blivit mitt liv. Mina tankar rör ofta jobbet. Men i början var det svårt att lämna min yngsta, han var ledsen och ville följa med till jobbet, jag grät också. Hon berättar att hon får mycket stöd av sin familj och sina vänner, och nu är barnen lite äldre. Det går lättare. Vad är roligast? Att laga mat. Och svårast? Att prata inför mycket folk. Jag skäms över att jag inte kan språket, blir tyst. Och att det är mycket kvällar, men från och med nu ska jag jobba färre kvällar. Hur har samarbetet i företaget fungerat? I början var det svårt. Nu är vi fyra personer, men från början var vi kvinnor, allra svårast var det att lägga schema. Vi kände inte varann innan, men nu fungerar det jättebra. Vi förstår varann, det betyder mycket för mig. Vad tycker du om hela kooperativ-modellen? Jag tycker om samarbete, absolut. Vi måste vara överens, om att vara överens, säger hon och skrattar, då det visar sig vara en variant på ett arabiskt ordspråk som säger att vi är överens om att vi inte är överens. Vad är du stolt över, vad gäller Café Tellus och att starta upp företaget? Själva arbetet, det har påverkat min självkänsla. Vi är fyra tjejer, och vi tar hand om alltihop. Mina barn är stolta över sin mamma som har ett jobb. Vad vill du bli bättre på? Språket såklart. Allt annat fungerar bra nu. Prata med banken, ta emot beställningar, servera, ta kassan. Det är inga problem. Vad har du lärt dig under den här resan? Att planera. Sen är man orolig när man ska genomföra planen, men när vi klarade av det det kändes underbart. Här fick vi mycket hjälp. De säger alltid på Coompanion att säg aldrig att du inte klarar det. Vilka svårigheter har ni stött på? Inga, än. Det påverkar ju arbetet, det är därför det är så viktigt att komma överens. Det är klart att man är orolig när planen ska genomföras, man får kämpa. Men sen när man klarar det känns det underbart. KIL STÅR I STARTGROPARNA att starta upp ett företag som säljer second handkläder. Det är så många som saknar sysselsättning. Det här är en fråga jag brinner för. Att blir förstådd, att få en chans, att växa det är vad Sfinx står för om man lyssnar på Kils berättelse. Hon har varit med och startat upp Torrekullagårdens second hand, och dit kom Coompanion på studiebesök. När de berättade hur de jobbar med sociala företag kändes det helt rätt för Kil. Slurp sa det, jag sög åt mig allt de sa! Det här att vinsten går in i företaget, att de finns för folk som aldrig kommer ut på den vanliga arbetsmarknaden, att folk får jobba i sin egen takt. Det här är nåt för mig, tänkte jag. Det här vill jag göra! Kils tidigare erfarenhet av försäljning gör att hon vet vad hon vill. Utöver Torregullagården har hon också jobbat på Ikea under flera år. Jag vill inte driva en dyr second hand, det är inte det jag är ute efter. Jag tror jag är ganska bra på att jobba med människor, och att få något gjort. Men jag försöker säga saker på ett ödmjukt sätt. Viktigast är att alla accepterar och respekterar varann. För att jag ska satsa på det här så ska det kännas bra i hjärta, mage och huvud. Men varför just second hand? Jo, men vad mycket det är som slängs. Det är ju sanslöst. Och för att det ger sådan glädje till människor. Det är nostalgi, det är billigt, något bryr sig om de här sakerna som någon annan slängt bort. Eftersom det fanns en annan grupp som Coompanion stödde som ville jobba med second hand har dessa grupper gått samman. I sociala företag blir det så att gruppen förändras mer eller mindre hela tiden. Hur tacklar man det? KIL

7 CHANSEN Man ska hela tiden lära sig hur folk funkar, så att man kan mötas. Det är inte alltid jättelätt. För Kil personligen har det de senaste åren blivit tydligt att hon klarar mer än hon själv trott, hon är gladare, känner sig stark. Något som hennes närmaste också ser och kommenterar. Jag har aldrig sett mig som entreprenör. Det är ganska fantastiskt, där jag befinner mig nu. Det är roligt! Om Kil för 10 år sedan hade sett dig idag, vad hade hon tänkt? Att det är en annan person! Då hade jag småbarn också. Världen här ute fanns liksom inte. Jag har alltid varit social och glad, men inte på det här sättet. Jag vågar prata mer med folk. Då hade jag inte vågat prata med dig till exempel, haha. Vi pratar en del om inställning, vad man väntar sig när man kommer in i Sfinx-projektet. Att vissa behöver mycket stöttning och då finns det att få. Andra vill börja jobba och är beredda att satsa mycket tid och energi. På frågan om vad som varit svårt i processen svarar hon: Nej, jag vet inte... Jag har nog varit införstådd med att det kan vara svårt. Jag trivs jättebra. Men om jag ska prata om hur jag funkar så är jag är en sån person som tar på mig mycket, så jag får träna på att backa ibland. Känna efter vad jag orkar. Vilka reaktioner får du när du berättar vad du ska jobba med? Jättepositiva, jättebra! Jag sprider gärna att jag jobbar i ett socialt företag. Nu har mina grannar börjat lämna grejer till mig. Vi har så mycket kläder lagrat på olika ställen, nu vill vi bara sätta igång! Det ska kännas bra i hjärta, mage och huvud VÄSTSVENSKA REDOVISARE Tempot i början passade inte mig 1980 FLYTTADE DANA TILL SVERIGE FRÅN POLEN. Att hitta ett jobb var svårt, men nu har hon hamnat helt rätt. Inget har gått lätt. Man måste engagera sig helhjärtat. Då fungerar det. Dana är fokuserad, och oerhört engagerad i sitt arbete i sitt företag. Jag är stolt över att vi klarar oss själva väldigt bra. Men vi har fått jättebra hjälp av Coompanion, även med lokal och datorer. För Dana var det svårt att inte få hugga i från början. Jag trodde vi skulle starta upp och arbeta hårt från början. Vi har varit utan jobb länge, nu är det dags! Tempot i början passade inte mig. Till en början var det inte heller helt tydligt hur sociala företag i kooperativ form skulle fungera, trots den första intensiva utbildningsfasen på Sfinx. Det tog 2-3 månader innan jag förstod hur det fungerar. När man gav mer konkreta exempel blev det tydligare. Men något som var mycket värt för mig var en kurs på Folkuniversitetet som jag fick, där jag fick uppdatera mina kunskaper. Om Dana för 10 år sedan hade sett dig idag, vad hade hon tänkt? Då hade jag knappt trott det. Hon hade varit mycket stolt, och kanske lite avundsjuk! säger Dana och skrattar. I Polen arbetade Dana som datatekniker och redovisningsekonom. Efter flytten till Sverige började Dana söka jobb. Hon blev aldrig kallad till intervju, det började kännas meningslöst att lägga krut på att skicka in ansökningar. Hon blev sedan sjukskriven en längre period, och därefter arbetslös igen. Så tipsade hennes handläggare på Arbetsförmedlingen om Coompanion. Här har jag nåt att göra, jag får syssla med något jag alltid önskat, har utbildning i, och erfarenhet. Jag får göra det jag är bäst på. På Västsvenska redovisare tar hon stort ansvar för sitt arbete. På frågan vad hon får brottas med mest, svarar hon: Att uppdatera mina kunskaper. Ibland dyker det upp en uppgift som jag inte kan. Jag har ingen att fråga, jag måste sitta och lära mig. Det tar lång tid, och vi har mycket att göra. Då blir jag stressad. DANA Vad är du bra på? Oj, jag har många talanger, haha. Jag är bra på redovisning. Och att organisera och planera saker. Jag är mycket uthållig. Jag har mycket tålamod och engagemang. Hon är en bra ledare också, en bra pedagog! flikar kollegan Gina in, hon sitter bredvid när vi pratas vid på deras kontor. Vi pratar om hur samarbetet fungerar, om stämningen är bra. Dana tycker det är väldigt viktigt att de hon jobbar med har det bra. För att sammanfatta varför hon själv trivs så bra säger hon: Här kan vi ha kontroll över allt som händer i företaget, vi kan styra själva hur vårt företag ska fungera. Jag kan påverka, det är viktigt för mig. Man är inte heller ensam om att fatta beslut, eller om att kämpa. Vi är alla kollegor, vi har ingen chef. De flesta av företagets kunder är också kooperativ, och hon tycker att det finns en anda av att man hjälper varann. Hon tycker om samhörigheten som den kooperativa formen ger. Hon säger också att hon mår mycket bättre psykiskt idag. Om hon ser tio år framåt i tiden hoppas hon att hon mår ännu bättre, och att företaget går bra. Då har jag gått i pension, men så länge jag får jobba ska jag kämpa för att företaget finns kvar! För tio år sen hade de knappt trott att de skulle kunna vara där de befinner sig idag. Rieada, Kil och Dana är stolta, de tycker att de har ökat sin självkänsla och att världen har blivit större 7

8 Det ska finnas jobb i sociala företag 2020! Stödet till de nya sociala företagen är på plats! Vi kommer nu att samarbeta med många olika organisationer för att hitta nya affärsidéer, röja hinder och intensifiera samarbetet för fler och starkare sociala företag. Vi har en vision om att det 2020 ska finnas jobb i sociala företag. Lokal Lön Hjälpa andra Gemenskap Studiebesök Mentor Semester Anställning Intäkter Kunder Rutiner Administrativt stöd Utbildning Möten Vinst Medlem/ Ägare Jobba Kunder Lära sig jobbet Friskvård Karriärstöd Gemenskap Kollegor Arbetsträning Entreprenörsutbildning Affärsutveckling Styrelsestöd Företagsutveckling Arbetsschema Styrelsestöd Affärsidé Nätverk Budget Administrativt stöd Mentor Har du en affärsidé som du tror passar för ett socialt företag? Vi kommer att intensifiera jakten på nya affärsidéer som kan skapa ännu fler och starkare sociala företag. Kan sociala företag bidra till att du erbjuder ett större värde till din personal och dina kunder, till exempel i form av fastighetsservice, transportlösningar, personalkaféer eller uthyrningsverksamhet? Ett socialt företag kan också tänkas serva många olika företag som finns i ett område, t ex ett industriområde eller ett köpcentrum. Kontakta Claes Jarl om du har en affärsidé för ett socialt företag, eller Möter du arbetslösa i ditt arbete eller i din förening? Om du är intresserad av hur socialt företagande kan användas av de arbetslösa som du möter vill vi gärna träffa dig och se vad vi kan göra tillsammans. Vi gör både informations- och utbildningsinsatser, till exempel våra populära bussturer till Göteborgs sociala företag och vi processleder från första idéfasen till dess att det finns ett företag och oftast lite till. Men allra först bokar vi ett förutsättningslöst möte. Kontakta Sara Isaksson om du vill veta mer, Vill du utveckla ett företag tillsammans med andra? Kontakta Coompanion på Om du har kontakt med arbetsförmedlare eller socialsekreterare kan du börja med att prata med dem. Annars är du välkommen att kontakta någon av oss direkt. COOMPANON 2014 IVELIND DESIGN ETCETERA OFFSET Coompanion Göteborgsregionen Packhusplatsen Göteborg facebook.com/coompaniongbg

COOMPANION INFORMERAR OM SOCIALA FÖRETAG SOM EN VÄG TILL ARBETE F R Å N B I D R A G T I L L L Ö N. VÄGEN TILL JOBB ÄR

COOMPANION INFORMERAR OM SOCIALA FÖRETAG SOM EN VÄG TILL ARBETE F R Å N B I D R A G T I L L L Ö N. VÄGEN TILL JOBB ÄR COOMPANION INFORMERAR OM SOCIALA FÖRETAG SOM EN VÄG TILL ARBETE F O R M A D I N F R A M T I D A A R B E T S P L AT S. F R Å N B I D R A G T I L L L Ö N. VÄGEN TILL JOBB ÄR E N V Ä G I N I S A M H Ä L L

Läs mer

V Ä G EN T I L L J OB B ÄR E N VÄG IN I S AM H ÄL L E T.

V Ä G EN T I L L J OB B ÄR E N VÄG IN I S AM H ÄL L E T. CO O M PAN I O N I N FO R M ER A R O M SO CIAL A FÖ R E TAG SO M EN VÄG TI LL A R B E T E F O R M A D I N F R AM TI DA AR B E TS P L A TS. F R Å N B I D R AG T I L L L Ö N. V Ä G EN T I L L J OB B ÄR E

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

V Ä G EN T I L L J OB B ÄR E N VÄG IN I S AM H ÄL L E T.

V Ä G EN T I L L J OB B ÄR E N VÄG IN I S AM H ÄL L E T. CO O M PAN I O N I N FO R M ER A R O M SO CIAL A FÖ R E TAG SO M EN VÄG TI LL A R B E T E F O R M A D I N F R AM TI DA AR B E TS P L A TS. F R Å N B I D R AG T I L L L Ö N. V Ä G EN T I L L J OB B ÄR E

Läs mer

2. Tillväxtverkets arbete med social innovation och sociala företag

2. Tillväxtverkets arbete med social innovation och sociala företag Sociala Ekonomins Råd i Västra Götaland (SER) Sammanträde Plats: Norra Hamngatan 14, Göteborg 2013-04-26 kl 9:30-15:00 NÄRVARANDE Ledamöter: Ulrika Frick, VGR ordförande Per Pellby, VGR Lars Jusonius,

Läs mer

Ett regionalt samarbetsprojekt mellan fem kommuner: Norrköping, Uppsala, Eskilstuna, Västerås, Örebro

Ett regionalt samarbetsprojekt mellan fem kommuner: Norrköping, Uppsala, Eskilstuna, Västerås, Örebro Utveckling av nya metoder i arbetet med arbetslösa ungdomar? NUEVO EN NY CHANS FÖR UNGA ARBETSLÖSA Skriv- & implementeringsprocess En man, 21 år, beskriver sin tid före NUEVO En vecka för mig på jobbcentrum

Läs mer

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen.

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Entusiastiska kollegor berättar om sina erfarenheter med arbetsintegrerande sociala företag - ASF. Att få ett jobb ska inte behöva vara omöjligt.

Läs mer

PULS gör allt möjligt

PULS gör allt möjligt PULS i Lycksele AB Bryggargatan 1 921 36 Lycksele Hemsida: www.pulslycksele.se Telefon: Butik samt växel: 0950/12009 Fax: 0950/12010 Bokningar 072-526 20 98 Lastbil: 073-670 99 22 Pulsakuten: 073-071 20

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset -juni 2012 Utvärderare, Christina Ehneström och Torbjörn Skarin Skellefteå, 14 juni Uppföljning av vårens utvärdering Workshop om framtiden Fokusgrupper

Läs mer

Program för att stödja och utveckla sociala företag!

Program för att stödja och utveckla sociala företag! Program för att stödja och utveckla sociala företag! Detta är SKOOPIs viktigaste krav till myndigheter och politiker på främst riksnivå, men även i kommunerna. De arbetsintegrerande sociala företagen måste

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

RÅDGIVNING, UTBILDNING, UTVECKLINGSINSATSER OCH PROJEKT

RÅDGIVNING, UTBILDNING, UTVECKLINGSINSATSER OCH PROJEKT OM COOMPANION Vi finns på 25 orter i landet Har ca 130 medarbetare Omsätter drygt 100 milj kr Har ca 900 medlemmar Startar ca 600 ekonomiska föreningar per år Rådgiver ca 4 500 personer/år Informerar ca

Läs mer

100 nya möjligheter. Landstinget Blekinge anställer 100 ungdomar

100 nya möjligheter. Landstinget Blekinge anställer 100 ungdomar 1 100 nya möjligheter Landstinget Blekinge anställer 100 ungdomar 2 100 nya möjligheter Januari 2013 december 2014 Tidsbegränsade anställningar under 6 månader Lön enligt kollektivavtal Projekt i samverkan

Läs mer

Arbetsträning. & karriärstöd HOS VÄGEN UT! KOOPERATIVEN

Arbetsträning. & karriärstöd HOS VÄGEN UT! KOOPERATIVEN Arbetsträning & karriärstöd HOS VÄGEN UT! KOOPERATIVEN Vägen ut!s arbetsträning är kopplad till företagande och riktiga arbetsuppgifter. Arbetet formar vår vardag välkomnar alla. har medarbetare med egen

Läs mer

Socialt företag en väg till egen försörjning

Socialt företag en väg till egen försörjning VÄSTERÅS STAD AMA arbetsm arknad Socialt företag en väg till egen försörjning Reidun Andersson & Sm ajo Murguz Socialt företagande En väg till arbetsmarknaden Tillväxtverkets definition av ett arbetsintegrerade

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Ett kvinnokooperativ som drivs av den ideella föreningen Yalla Trappan Arbetsintegrerande socialt företag

Ett kvinnokooperativ som drivs av den ideella föreningen Yalla Trappan Arbetsintegrerande socialt företag Ett kvinnokooperativ som drivs av den ideella föreningen Yalla Trappan Arbetsintegrerande socialt företag För ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan Von Rosens väg 1 213 66 Malmö 040 21 86 30 info@yallatrappan.se

Läs mer

Hälsa & Friskvård Friskfaktorer

Hälsa & Friskvård Friskfaktorer Hälsa & Friskvård Friskfaktorer Enligt Arbetsmiljöpolicyn 1 ska alla verksamheter ha ett hälsofrämjande synsätt. Det innebär att vi utgår från det friska och förstärker det. I policyn och handlingsplanen

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer

Lyckad utbildning ger fler sociala företag i Värmland

Lyckad utbildning ger fler sociala företag i Värmland Lyckad utbildning ger fler sociala företag i Värmland - Vår utbildning är riktad till socialt utsatta personer med målet att de ska starta egna sociala företag och få en ny chans på arbetsmarkanden. Resultaten

Läs mer

Sociala arbetskooperativ. inte starta eget - men starta vårat. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh.se

Sociala arbetskooperativ. inte starta eget - men starta vårat. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh.se Sociala arbetskooperativ inte starta eget - men starta vårat Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh.se Att vara behövd Allas rätt till arbete måste betyda att alla har rätt till arbete - och

Läs mer

BISTÅNDSHANDLÄGGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR. En rapport från Vision Göteborg om arbetsmiljön för biståndshandläggarna i Göteborgs Stad

BISTÅNDSHANDLÄGGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR. En rapport från Vision Göteborg om arbetsmiljön för biståndshandläggarna i Göteborgs Stad BISTÅNDSHANDLÄGGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR En rapport från Vision Göteborg om arbetsmiljön för biståndshandläggarna i Göteborgs Stad 1 INNEHÅLL Sid 3 - Sammanfattning Sid 4 - Visions förslag för en bättre arbetsmiljö

Läs mer

Ansökan om projektmedel, Mikrofonden Halland

Ansökan om projektmedel, Mikrofonden Halland 01054 1(5) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2014-08-25 RS140295 Johan Lindberg, utvecklingsledare Näringslivsavdelningen 072-216 26 75 johan.hansson-lindberg@regionhalland.se Regionstyrelsen

Läs mer

Folkhälsocentrum Norrbottens läns landsting

Folkhälsocentrum Norrbottens läns landsting Ett samhällsekonomiskt perspektiv på socialt företagande - en hållbar föreläsning i landstingshuset, Luleå eller online www.nll.se/folkhalsa den 6 okt 2014, kl 1530-1645 Folkhälsocentrum Norrbottens läns

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR PROJEKTANSÖKAN Datum: 2011-10-26 PROJEKTPLAN FÖR Socialt företag en väg till egen försörjning Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad kommer att rekryteras Projekttid: 3 år varav

Läs mer

Utvärdering Biologdesignern grupp 19

Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Biologdesignern har: svara med svar 1-5 1=dåligt, 5=jättebra Poäng Antal 1. Jag är bättre på att förklara vad jag är bra på och vad jag tycker om att göra. 51 15 2.

Läs mer

Innehåll upplägg och genomförande

Innehåll upplägg och genomförande Innehåll upplägg och genomförande Tjänst 1: Tjänstens innehåll, upplägg och metod/arbetssätt Innehåll: Vi kommer att jobba med individen efter dennes egna förutsättning. Deltagarna får coachning enskilt

Läs mer

Socialt Bokslut 2012. GF Chansen

Socialt Bokslut 2012. GF Chansen GF Chansen Socialt Bokslut 0 Sociala redovisning är en metod för att definiera GF Chansens mål samt i förhållande till målens indikatorer mäta och redovisa verksamhetens sociala/samhälleliga resultat.

Läs mer

DMC - Disabled Making Careers Job hunting and job coaching activities and multi-science methods/tools in Sweden Plymouth, February 2015

DMC - Disabled Making Careers Job hunting and job coaching activities and multi-science methods/tools in Sweden Plymouth, February 2015 Hur samhället i Sverige arbetar för att hjälpa personer med funktionsnedsättning att få ett arbete Arbetsförmåga I Sverige så är de personer med funktionsnedsättning som har en arbetsförmåga inskrivna

Läs mer

Socialt Bokslut 2013. GF Chansen

Socialt Bokslut 2013. GF Chansen GF Chansen Socialt Bokslut 0 Sociala redovisning är en metod för att definiera GF Chansens mål samt i förhållande till målens indikatorer mäta och redovisa verksamhetens sociala/samhälleliga resultat.

Läs mer

FIA, Fler i Arbete ett EU-projekt i Skåne Nordost Skåne Nordost

FIA, Fler i Arbete ett EU-projekt i Skåne Nordost Skåne Nordost FIA, Fler i Arbete ett EU-projekt i Skåne Nordost Skåne Nordost Tillsammans är vi starka Med fokus på samarbete Vi verkar i ett sammanhang som är större än den enskilda kommunen. I Skåne Nordost identifierar

Läs mer

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24 Namn Företag AFFÄRSPLAN Adress Telefon E-post Hemsida Affärsplan 2010.08.24 1 Sara Isaksson Pär Olofsson Innehåll AFFÄRSIDÉ 3 VISION, MÅL OCH STRATEGI 5 VERKSAMHET 7 KUND 8 KONKURRENTER 9 MARKNADSFÖRING

Läs mer

Bakgrund. Fatme Ibrahim vid Yalla Trappans uteservering. Foto: Urszula Striner

Bakgrund. Fatme Ibrahim vid Yalla Trappans uteservering. Foto: Urszula Striner Bakgrund Det arbetsintegrerande sociala företaget och kvinnokooperativet Yalla Trappan på Rosengård i Malmö har sedan starten 2010 framgångsrikt verkat för att skapa arbetstillfällen för utrikes födda

Läs mer

Regeringen beslutar om en handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag.

Regeringen beslutar om en handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. Kon c e p t Regeringsbeslut 2010-04-22 N2010/1894/ENT Näringsdepartementet Adressat Entrepr e n ör s k a p Mari Mild Telefon 08-405 28 34 Handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag Regeringens

Läs mer

I kaos ser man sig naturligt om efter ledning.

I kaos ser man sig naturligt om efter ledning. Finn din kärna Allt fler styr med självledarskap. Självkännedom och förmågan att kunna leda dig själv gör det lättare att kunna se klart och att leda andra som chef. Självledarskap handlar om att behärska

Läs mer

Vi rustar människor för arbete/studier

Vi rustar människor för arbete/studier Vi rustar människor för arbete/studier 2 Masugnen är Lindesberg kommuns lärcentrum och fungerar som mötesplats, mäklare och motor - för arbetsliv och lärande, där finns vi på Arbetsmarknadsenheten, AME.

Läs mer

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ...

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER 1 Vi på Kung Saga gymnasium har som mål att arbeta med att ni elever ska få en bra förberedelse för ert vuxenliv, det tycker vi är det viktigaste. Andra mål som vi arbetar

Läs mer

Arbetsterapeut ett framtidsyrke

Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke, september 2011 (rev. februari 2013) Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) Utgiven av FSA, Box 760, 131 24 Nacka ISBN: 91-86210-70-X

Läs mer

Sociala företag. egenmakt i praktiken. Sociala företag

Sociala företag. egenmakt i praktiken. Sociala företag Social franchising När någon köper det som man själv har gjort, får man självförtroende eftersom föremålet blir värdefullt för någon annan. Därför är kunderna mycket viktiga. Möten med människor i missbrukssvängen

Läs mer

Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010

Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010 Berit Björnered Resursperson för uppföljning Västra Götaland 2011-01-17 1 (7) Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010 Uppföljningssystemet DIS Deltagare i samverkan. DIS är ett uppföljningssystem

Läs mer

SOCIAL FRAN CHIS I NG S P R I D E R F R A M G Å N G S R I K A KONCEPT UNDE R S A M M A VA RU M Ä R K E, Ö K A R TILLVÄXT TAKTEN O C H S K A PA R F L

SOCIAL FRAN CHIS I NG S P R I D E R F R A M G Å N G S R I K A KONCEPT UNDE R S A M M A VA RU M Ä R K E, Ö K A R TILLVÄXT TAKTEN O C H S K A PA R F L SOCIAL FRAN CHIS I NG S P R I D E R F R A M G Å N G S R I K A KONCEPT UNDE R S A M M A VA RU M Ä R K E, Ö K A R TILLVÄXT TAKTEN O C H S K A PA R F L E R A R B ET E N. är vi starkare - och smartare Med

Läs mer

tillsammans Starta företag i Västmanland!

tillsammans Starta företag i Västmanland! Starta företag tillsammans i Västmanland! Vårt skivbolag gav oss rådet att starta en ekonomisk förening. Då ringde vi Coompanion. - musikbandet 5th Avenue, Västerås Förverkliga din dröm om att starta företag,

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Fair play. Jag är en Fair play spelare genom att:

Fair play. Jag är en Fair play spelare genom att: Fair play Fotboll handlar om glädje! Det ska vara delad glädje alla ska få vara med på lika villkor. Fair Play handlar om att främja goda värderingar, sprida kunskap och motarbeta kränkningar inom fotbollen.

Läs mer

Projekt Vägen till Bostad Vägen ut! kooperativen

Projekt Vägen till Bostad Vägen ut! kooperativen Projekt Vägen till Bostad Vägen ut! kooperativen Projekt Vägen till Bostad Regeringens hemlöshetssatsning 2 år Pågår till 2010-10-31 Vägen ut! kooperativen i samarbete med Kriminalvården Region Väst /

Läs mer

Inspel från Social Entrepreneurship Network

Inspel från Social Entrepreneurship Network Inspel från Social Entrepreneurship Network Sven Bartilsson Coompanion Eva Carlsson, Tillväxtverket Anna-Lena Wettergren Wessman, ESF-rådet Vad kan/bör vi lära av Social entrepreneurship network Social

Läs mer

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag.

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Förord En av de vanligaste frågorna när någon lär känna företeelsen

Läs mer

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Individ-, grupp- och arbetsplatsutveckling Handledning och rådgivning Böcker, cd och webbaserade program www.novafutura.se

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

Kartläggning sociala företag VÄRNAMO

Kartläggning sociala företag VÄRNAMO Kartläggning sociala företag VÄRNAMO 1 Bakgrund till pågående kartläggning Värnamo kommun (2014) Ca 33 000 invånare. Befolkningen ökade med 27 personer i juli månad. Den öppna ungdomsarbetslösheten i Värnamo

Läs mer

Göteborgs stad. Social ekonomi = sant

Göteborgs stad. Social ekonomi = sant Göteborgs stad Social ekonomi = sant Lotta Lidén Lundgren, Anneli Assmundson, Ulrika Lantz Westman Stöd till social ekonomi, Social resursförvaltning, Social resursförvaltnings uppdrag Social resursförvaltning

Läs mer

Policy för socialt företagande i Falkenberg. KS 2014-345

Policy för socialt företagande i Falkenberg. KS 2014-345 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-11-18 358 Policy för socialt företagande i Falkenberg. KS 2014-345 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

PÅ LÄTTLÄST SVENSKA. Extra kraft DET HÄR ÄR SIUS, SÄRSKILT INTRODUKTIONS- OCH UPPFÖLJNINGSSTÖD

PÅ LÄTTLÄST SVENSKA. Extra kraft DET HÄR ÄR SIUS, SÄRSKILT INTRODUKTIONS- OCH UPPFÖLJNINGSSTÖD PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Extra kraft DET HÄR ÄR SIUS, SÄRSKILT INTRODUKTIONS- OCH UPPFÖLJNINGSSTÖD 1 Ibland behövs det extra kraft för att rätt person och rätt arbetsgivare ska hitta varandra och komma igång

Läs mer

Entreprenörer som lyckats

Entreprenörer som lyckats Entreprenörer som lyckats ...har alla något gemensamt. Grant Thornton brinner för att hjälpa entreprenörer att utveckla sina bolag. Under årens lopp har vi samlat på oss en mängd erfarenheter om hur ett

Läs mer

Guide till medlemsrekrytering

Guide till medlemsrekrytering Guide till medlemsrekrytering Vi är många medlemmar i Vårdförbundet idag, men vi kunde vara fler! Ju fler medlemmar vi är desto större möjlighet har vi att påverka och föra fram våra åsikter kring såväl

Läs mer

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivningen är tänkt som ett komplement till återrapporten i IdrottOnline för att ge en inblick i projektet utöver de siffror som redovisas i återrapporten.

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

Maxat med möjligheter

Maxat med möjligheter Maxat med möjligheter Om du gillar omväxling, problemlösning och att göra saker med händerna är VVS och fastighet ditt program. Du lär dig yrket både i skolan och ute på arbetsplatser, i branscher som

Läs mer

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna den 4 maj 0 Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna Allmänt om enkäten Enkäter skickas till deltagare i FIVE cirka tre veckor efter att de har avslutat sin praktik. Om

Läs mer

KOMMERSENS VÄRDEN. integrationsskapande mötesplats. ett konstverk som skapar livfullhet. en inkubator för nya företagare. med flera...

KOMMERSENS VÄRDEN. integrationsskapande mötesplats. ett konstverk som skapar livfullhet. en inkubator för nya företagare. med flera... KOMMERSENS VÄRDEN ett minne av trävaruindustri och blandstad en inkubator för nya företagare integrationsskapande mötesplats ett konstverk som skapar livfullhet ekologisk resursanvändning gratis integration

Läs mer

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor?

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor? Vad ska du bli när du blir stor? Svaret blir förmodligen olika beroende på vem som frågar. Men säkert är att CSN- blanketternas och tentornas tid är den period i livet då du bestämmer hur resten skall

Läs mer

INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans

INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans INNEHÅLL 8 14 18 20 22 26 29 Hur vi har gjort rapporten Livet före och efter det förändrade beslutet Så påverkar beslutet vardagsliv och fritid

Läs mer

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun 1/5 Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun Ansökta medel: 1 096 000 /år Projekttid: september 2013 augusti 2014 1. Utgångspunkter Kraft har

Läs mer

Bakgrund och frågeställning

Bakgrund och frågeställning Bakgrund och frågeställning Jag har i flera åkt besökt Berlin. Den internationella och mångkulturella atmosfären gör att så fort jag sätter min fot i staden känner jag mig välkommen. Så när det var dags

Läs mer

Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg

Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg Det är dags att försöka hitta lösningar och förmedla hopp istället för att fokusera på problemen I Newo Drom har deltagarna hittat nya

Läs mer

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT VÄRNA OM DINA MEDLEMMAR GENOM OMSTÄLLNINGSSTÖD VI HAR HJÄLPT MÄNNISKOR SEDAN 1912 AVSTÄLLNING ELLER OMSTÄLLNING? ABF Jobb ägs av Arbetarnas Bildningsförbund. Vi har en lång

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

SPRÅNGBRÄDAN PROJEKTLEDARE: SOFIA GUSTAFSSON FRÅN AF: MALIN JOHANNESSON. Västra Göteborg

SPRÅNGBRÄDAN PROJEKTLEDARE: SOFIA GUSTAFSSON FRÅN AF: MALIN JOHANNESSON. Västra Göteborg SPRÅNGBRÄDAN PROJEKTLEDARE: SOFIA GUSTAFSSON FRÅN AF: MALIN JOHANNESSON Västra Göteborg Föredragets upplägg Bakgrunden till Språngbrädan Genomgång av hur verksamheten är upplagd Samverkan med Arbetsförmedlingen

Läs mer

SKTFs socialsekreterarundersökning Allt längre köer till socialkontoren

SKTFs socialsekreterarundersökning Allt längre köer till socialkontoren SKTFs socialsekreterarundersökning Allt längre köer till socialkontoren - socialsekreterare möter nya grupper som söker försörjningsstöd efter förändringar i sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen Juni 2009

Läs mer

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Inledning Projekt Utsikten har följts av Leif Drambo, utvärderare från ISIS Kvalitetsinstitut AB, från augusti 2009 till januari

Läs mer

Socialt Bokslut 2011. GF Chansen

Socialt Bokslut 2011. GF Chansen GF Chansen Socialt Bokslut 0 Sociala redovisning är en metod för att definiera GF Chansens mål samt i förhållande till målens indikatorer mäta och redovisa verksamhetens sociala/samhälleliga resultat.

Läs mer

Vilja. Våga. Växa. Tillsammans med Inkubatorn i Borås. www.ink-boras.se

Vilja. Våga. Växa. Tillsammans med Inkubatorn i Borås. www.ink-boras.se Vilja. Våga. Växa. Tillsammans med Inkubatorn i Borås. www.ink-boras.se Ibland är det avgörande med rätt partner. Vi heter det vi är: Inkubatorn i Borås. En partner för dig som vill utveckla idéer och

Läs mer

Ett kvinnokooperativ som drivs av den ideella föreningen Yalla Trappan Arbetsintegrerande socialt företag

Ett kvinnokooperativ som drivs av den ideella föreningen Yalla Trappan Arbetsintegrerande socialt företag Ett kvinnokooperativ som drivs av den ideella föreningen Yalla Trappan Arbetsintegrerande socialt företag Yalla Trappan Von Rosens väg 1 213 66 Malmö 040 21 86 30 info@yallatrappan.se www.yallatrappan.se

Läs mer

Erbjud inte fyrkantiga lösningar till alla...

Erbjud inte fyrkantiga lösningar till alla... Erbjud inte fyrkantiga lösningar till alla... ...för en del människor är runda Vi har tomtar på loftet, missbruk i bagaget, kriminella tankemönster, funktionshinder, stresskänslighet och 11 sociala företag

Läs mer

Studiebesök Malmö Stad, projekt Språkkraft, den 12 maj 2006.

Studiebesök Malmö Stad, projekt Språkkraft, den 12 maj 2006. Studiebesök Malmö Stad, projekt Språkkraft, den 12 maj 2006. NOTISAR från studiebesöket utifrån vad deltagarna spontant svarat på frågorna. Ingen har valt att komplettera eller ändra något i efterhand.

Läs mer

Antal svarande Fråga 1.1 I vilken grad har kursen som helhet gett dig: Ökad kunskap om ditt barns funktionshinder och hur det påverkar familjen n=203

Antal svarande Fråga 1.1 I vilken grad har kursen som helhet gett dig: Ökad kunskap om ditt barns funktionshinder och hur det påverkar familjen n=203 Antal svarande Fråga. I vilken grad har kursen som helhet gett dig: Ökad kunskap om ditt barns funktionshinder och hur det påverkar familjen n=23 9 9 8 79 Antal svarande 7 6 5 4 I mycket hög grad I hög

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

Intervjusvar Bilaga 2

Intervjusvar Bilaga 2 49 Intervjusvar Bilaga 2 Fråga nummer 1: Vad säger ordet motivation dig? Motiverade elever Omotiverade elever (gäller även de följande frågorna) (gäller även de följande frågorna) Att man ska vilja saker,

Läs mer

Det är smart att driva företag kooperativt. Det förenar det bästa av två världar resultatorientering och mänsklighet.

Det är smart att driva företag kooperativt. Det förenar det bästa av två världar resultatorientering och mänsklighet. Det är smart att driva företag kooperativt. Det förenar det bästa av två världar resultatorientering och mänsklighet. Socialt Företagande Info om Coompanion Definition sociala företag Inuti och utanför

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)?

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)? för de som gick utbildningar betydde det väldigt mycket,att få mer kuskap och att få dela med sig till kollegorna,man känner att man kan utveckla verksamheten mer med de olika kunskaper personer fått.

Läs mer

Bli företaget kunderna älskar att köpa av

Bli företaget kunderna älskar att köpa av Workshop för småföretagare som vill framåt snabbare Bli företaget kunderna älskar att köpa av ******************************************************************************** WORKSHOP MED BJÖRN STRID OBS!

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

EN ALLDELES EGEN VÄG TILLBAKA TILL ARBETE. Projekt Norrsken - Summering 2010 2013

EN ALLDELES EGEN VÄG TILLBAKA TILL ARBETE. Projekt Norrsken - Summering 2010 2013 EN ALLDELES EGEN VÄG TILLBAKA TILL ARBETE Projekt Norrsken - Summering 2010 2013 PROJEKT NORRSKEN FAKTA PROJEKT NORRSKEN DELTAGARES RESA FAKTA NÅGRA DELTAGARES RESA I PROJEKTET PROJEKTTID: 1 september

Läs mer

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Svar från intervjuperson 1. Vad har du för arbetstitel? - Konstruktör - Nyproduktion - Via studier och praktik 4. Din ålder? - 20-30 år 5.

Läs mer

EN ALLDELES EGEN VÄG TILLBAKA TILL ARBETE. Projekt Norrsken - Summering 2010 2014

EN ALLDELES EGEN VÄG TILLBAKA TILL ARBETE. Projekt Norrsken - Summering 2010 2014 EN ALLDELES EGEN VÄG TILLBAKA TILL ARBETE Projekt Norrsken - Summering 2010 2014 PROJEKT NORRSKEN FAKTA FAKTA PROJEKTTID: 1 september 2010 31 augusti 2014 Vänder sig till kvinnor och män i Piteå och Arvidsjaur

Läs mer

Verksamheten Ensamkommande barn och ungdomar. Sociala resursförvaltningen Malmö

Verksamheten Ensamkommande barn och ungdomar. Sociala resursförvaltningen Malmö Verksamheten Ensamkommande barn och ungdomar Sociala resursförvaltningen Malmö Ensamkommande barn Sociala resursförvaltningen Sevdjan Ömer Utslussansvarig Put Boende och Integration Sevdjan.omer@malmo.se

Läs mer

Personalpolitiskt program. Karlskrona kommun

Personalpolitiskt program. Karlskrona kommun Personalpolitiskt program Karlskrona kommun Innehåll Trygg. Framgångsrik. Delaktig. Stolt. 3 Medarbetarskap 4 Ledarskap 5 Kompetens 6 Hållbart arbetsliv 7 Lön 8 Mångfald 9 Stolt och framgångsrik 10 Det

Läs mer

God Jul och Gott Nytt År

God Jul och Gott Nytt År Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 52 Januari 2009 Vecka 3 2008 var återigen ett rekordår! Kostnadsfria seminarier Kurser Minikurser Solskenshistoria Starten av företaget

Läs mer

Tankar & Tips om vardagsutveckling

Tankar & Tips om vardagsutveckling Tankar & Tips om vardagsutveckling Sammanställning från gruppdiskussioner på kompetensombudsträff den 16 september 2010. Till Kompetensombudspärmen, under fliken Verktygslåda Temat under denna förmiddag

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Resursjobb. Sigtunamodellen 1.0 Från passiva bidrag till viktiga välfärdsjobb

Resursjobb. Sigtunamodellen 1.0 Från passiva bidrag till viktiga välfärdsjobb Resursjobb Sigtunamodellen 1.0 Från passiva bidrag till viktiga välfärdsjobb Bakgrund Låg utbildningsnivå Stor inflyttning Hög andel invånare som är utrikesfödda Regionens bästa arbetsmarknad men Svårigheter/utmaningar

Läs mer

om läxor, betyg och stress

om läxor, betyg och stress 2 126 KP-läsare om läxor, betyg och stress l Mer än hälften av KP-läsarna behöver hjälp av en vuxen hemma för att kunna göra läxorna. l De flesta tycker att det är bra med betyg från 6:an. l Många har

Läs mer

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland

Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland Affärsplan NyföretagarCentrum Jämtland 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Organisation 3. Vision 4. Affärsidé 5. Marknad och andra aktörer 6. Verksamhet 6.1 Kommuner 6.2 Rådgivare 6.3 Rådgivning

Läs mer

Vad är goda levnadsvillkor för dig?

Vad är goda levnadsvillkor för dig? Vad är goda levnadsvillkor för dig? I LSS så står det att man genom insatserna ska få goda levnadsvillkor. Frågan är vad goda levnadsvillkor betyder? Den frågan har Riks-Klippans styrelse och Klippan i

Läs mer

Killen i baren - okodad

Killen i baren - okodad Killen i baren - okodad 1. R: (Säger sitt namn och hälsar välkommen.) K: Tack. Ja, e hmm jag tänkte väl bara säga så här att det känns djävligt konstigt å vara här. Jag brukar gå till doktorn när jag...

Läs mer

Hur lär man sig bemötande inom era organisationer? Finns rutiner/strukturer för detta inom era organisationer?

Hur lär man sig bemötande inom era organisationer? Finns rutiner/strukturer för detta inom era organisationer? Hur lär man sig bemötande inom era organisationer? Finns rutiner/strukturer för detta inom era organisationer? A Landstinget genom utbildning/praktik, handledning, Alvesta kommun Utbildning men inga rutiner

Läs mer

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2014 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2014 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Text 1 Angelica, om vi vill

Läs mer