16 personer har anställts. 28 deltagare,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "16 personer har anställts. 28 deltagare,"

Transkript

1

2 Kil, Rieada och Dana Här får jag göra det jag är bäst på. DANA SID 7 KIL SID 6 De tre jobbar i kooperativ som de fått hjälp att utveckla inom den sociala företagsinkubatorn Sfinx. Kooperativen är ett resultat av Västsveriges första inkubator för socialt företagande. Syftet med inkubatorn är ett bättre stöd för personer som står utanför arbetsmarknaden så att fler kan få jobb den här vägen. Coompanion har lång, över 20 års, erfarenhet av att bidra vid starten av sociala företag. Efter tre år med inkubatorn finns nu både metod och resultat som vi vill utveckla vidare. RIEADA SID 6 Inkubatorn en social investering. Social Return of Investment (SROI) är en analysmetod som sätter ekonomiska mått på sociala vinster. En sådan analys är gjord på ett av de sociala företagen inom Sfinx, ReMade4u. Den visade att för varje investerad krona skapades ett socialt värde värt sju kronor. SROI-värdet var således 7:1. Kostnaderna på kr hade alltså skapat ett socialt värde på cirka 3,5 miljoner kronor. Inkubatorns företag Sedan projektet startade i december 2012 har nio företag/koncept fått stöd i inkubatorn (maj 2014). Dessa är: Mamas Retro Västsvenska redovisare Café Tellus ReMade4u Andra chansen Hawatako Stall 11 Karriär-Kraft Ruskprick Morgan shoeshine 16 personer har anställts. 28 deltagare, som ännu inte är anställda, finns idag i företagen. Sammanlagt har 80 personer tagit del av inkubatorn Sfinx. Socialt företagande för vem? Sfinx är framförallt personer som länge varit borta från arbetsmarknaden. En del har aldrig haft ett arbete, t ex på grund av psykisk ohälsa eller språksvårigheter. Försörjningen består ofta av försörjningsstöd, sjuk- och aktivitetsersättning eller aktivitetsstöd. Sociala företag har beredskap för att organisera företaget utefter individernas förutsättningar. För någon är 100 % av den egna förmågan att arbeta 40 timmar i veckan medan det för en annan individ är 20 timmar. I varje socialt företag finns också olika roller. Det en individ saknar kan en annan komplettera med. Någon är bra på att möta kunder, en annan vill inte ha sociala kontakter men trivs med praktiskt arbete. Båda behövs. Inkubatorns uppstart är finansierad av Europeiska Socialfonden, Stadsdelarna Centrum, Angered, Norra och Västra Hisingen Social resursförvaltning och Folkhälsokommittén Västra Götalandsregionen. Ett arbetsintegrerande socialt företag driver näringsverksamhet med ändamål att integrera personer som står utanför arbetsmarknaden är fristående från offentlig verksamhet återinvesterar vinsten skapar delaktighet genom medlemskap, ägande eller avtal Sociala företag minskar behovet av försörjningsstöd Angereds stadsdelsförvaltning, har haft sex deltagare i inkubatorn Sfinx som fått anställning. De har därmed minskat sina utbetalningar av försörjningsstöd med ca kr/år. 2

3 Kooperativa värderingar en framgångsfaktor Vi möter ofta frågan Hur ska en person som har svårt att få jobb klara att starta företag som är svårt nog i sig? säger Pär Olofsson, företagsutvecklare på Coompanion. Det finns en oro för att den som redan är tilltufsad ska komma i ett ännu sämre utgångsläge. En viktig framgångsfaktor för de sociala företag som Coompanion är med och startar är att de är kooperativ. PÄR OLOFSSON ETT AV DE SOCIALA FÖRETAGEN I GÖTEBORG ÄR MAMAS RETRO, SECOND HAND-BUTIK MED BARNKLÄDER I LINNÉSTADEN. Partnerskapet allt viktigare för utveckling av sociala företag Utvecklingen av sociala företag förutsätter kunskap och engagemang hos Arbetsförmedlingen och socialtjänsten. Kjell Madsen, som arbetar på utförarenheten, socialkontoret i Angered säger: Det är inte så många som vet vad ett socialt företag är. Därför är det heller ingen av mina klienter som kommit och sagt att de vill starta ett socialt företag. Men där det finns en drivkraft finns också möjligheter. Jag har följt med flera av mina klienter till Coompanion och har ofta fått uppmuntra dem att pröva på. Vi inom socialtjänsten är bra på att upptäcka drivkrafter och kompetenser som inte alltid är så synliga. Att inte behöva starta ensam, att kunna komplettera varandra, dela på arbetet och bli del av en gemenskap, är viktigt för att lyckas säger Pär Olofsson. Möjligheten att kunna påverka är också viktig Målet, att deltagarna ska bli medlemmar, alltså delägare i verksamheten efter ett års anställning gör att deltagarna från start bygger upp sin framtida arbetsplats. Att från start vara med och påverka och vara behövd skapar engagemang. Det blir inte en insats som någon gör för deltagarna utan något deltagarna gör tillsammans för sin egen nytta. Vi vet att med rätt stöd är det fullt möjligt att även den som står långt ifrån arbetsmarknaden kan få anställning utan att riskera sin försörjning på vägen. I Göteborg finns fina förebilder som visat att det är möjligt. Vi vet vilket stöd som behövs i olika faser. Varje företagsresa är unik. Stödinsatserna behöver anpassas efter bransch, erfarenhet och att processen tar olika lång tid, menar Pär Olofsson. De sociala företagen som finns i Göteborg, Karriär-Kraft, Vägen ut! kooperativen, GF Sak och Forum SKILL bidrar till att det finns stora möjligheter att hitta lösningar för individer och de är också viktiga förebilder för dem som ska ta sina första steg. Andra organisationer och Göteborgs näringsliv Det finns ett växande intresse från företag, idéburna organisationer och även privatpersoner att samarbeta med och handla av sociala företag. Bland annat har Skyddsvärnet och Tillt upphandlat städning, Folkuniversitet hyr ut sin kafeteria för en symbolisk summa och flera privatpersoner, med ett socialt engagemang, har engagerat sig i styrelser. Mötesplats Backaplan är ytterligare ett exempel där flera tunga aktörer aktivt stöder etableringen av ett nytt socialt företag, både med lokal och kompetens i styrelsen. 3

4 Företagandeutbildning Den sociala företagandeutbildningen innehåller alla de kunskapsdelar som behövs för att starta företaget. Det handlar också om att förstå hur vägen till anställning ser ut och hur personen ska bli delaktig i driften. Arbetsgruppen för det blivande företaget, tar fram en gemensam vision, mål, lär sig om gruppdynamik och varje deltagare är med i arbetet för att skapa ett fungerande företag. Det handlar om att tänka som en företagare och lära sig gott bemötande och kundvård, samtidigt som man behåller värderingar om att var och en bidrar utifrån sin egen förmåga och ork. Gruppen arbetar fram affärsplan, lär sig göra budget och enklare redovisning och förbereder sig för företagsstart. Teori varvas med praktiska moment. I början är all undervisning schemalagd. Efterhand arbetar gruppen allt mer självständigt i mindre grupper med utveckling av företaget. Utbildningsinsatserna anpassas efter gruppens behov. Organisation och ledarskap Det ska vara tryggt och riskfritt att vara med i uppbyggnaden av ett socialt företag. I vår metod blir man därför företagare stegvis. Coompanion och andra intressenter startar företagen och engagerar styrelsemedlemmar för att garantera stabilitet när företaget tar sina första osäkra steg. Deltagarna tar alltså inte några personliga risker. Coompanion står för ledar-/mentorskap av gruppen. I början handlar det mycket om att skapa trygghet i gruppen och etablera företaget och att kunna få anställning. Allteftersom deltagarna och företaget utvecklas ökar deltagarnas inflytande och ansvar. Så småningom blir driften av företaget vardag. Målet är att deltagarna efter ca ett års anställning ska kunna ansöka om medlemskap och bli delägare i företaget. 4

5 Sälj- och ekonomistöd Det ingår i vårt stöd att hjälpa till att hitta de första kunderna. Förutom en gedigen säljutbildning hjälper vi till att leta uppdrag i vårt nätverk, bland våra medlemsföretag och hos kunder. Vi följer med på säljmöten och skriver offertförfrågningar och följer upp utförda uppdrag för att garantera kvalité. Att få uppdrag och komma igång med med säljandet som är det mest kritiska när ett företag ska startas. Nöjda kunder är helt avgörande för om företaget ska kunna anställa. Därför lägger vi mycket fokus på att få igång säljet och att företaget utför uppdragen med kvalité eftersom nöjda kunder återkommer. Fram till dess att företaget gör sin första anställning får det hjälp med bokföring och ekonomisk administration. I det fall det behövs finansiering för att starta företaget hjälper vi till med detta. Här kan till exempel Mikrofonden Väst eller företag som vill ta socialt ansvar kopplas in. Hälsa God hälsa främjar individens entreprenöriella förmågor som energi, kraft och initiativförmåga. Alla deltagare erbjuds att göra individuell hälsoprofil och utifrån resultatet gör vi både grupp- och individuella handlingsplaner. Föreläsningar om hälsa och gruppaktiviteter som stavgång, styrketräning och yoga hjälper till att komma igång. Vårt mål är att företagen som startar i Sfinx skall ha lagt en god grund och fortsätta vara hälsofrämjande arbetsplatser även när de klarar sig på egen hand. Karriärstöd Karriärstödet innehåller två delar. Dels är det ett stöd till individen och dess utveckling mot företagare, dels handlar det om att tillsammans med deltagarens handläggare göra en gemensam handlingsplan, Regelbundna avstämningar hålls, både med deltagaren och berörd handläggare där man går igenom handlingsplan, hur processen utvecklar sig och vad som är nästa steg, för företaget och individen. I Sfinx får deltagare, under trygga former, stöd att förverkliga idéer tillsammans. Sfinx är en stödstruktur där deltagarna är med och utvecklar sociala företag där de sedan kan få anställning. 5

6 CAFÉ TELLUS ANDRA 6 RIEADA Det här har varit min dröm RIEADA ÄLSKAR ATT LAGA MAT. Nu får hon, tillsammans med sina tre kollegor, driva ett kafé och känna att det bär. Det är första gången i livet som jag har ett jobb, säger Rieada när vi pratar om vad Sfinx betytt för henne. Hon är stolt över arbetet de utför, att de klarar av så mycket. Under 1,5 år fick hon och kollegorna utbildning, stöd och praktik. Efter grundliga förberedelser och med stort engagemang sjösattes projekt starta kafé. Sedan augusti 2013 är hon anställd. Vi möts i Sfinxs ljusa lokaler nära Järntorget. Till vår hjälp har vi en tolk, som talar arabiska. Hur trivs du? Mycket bra! säger Rieada med värme i rösten. Vi gjorde praktik i 1,5 år, man fick göra allt. Så alla kan allt, vi hjälps åt. Med servering, att laga mat, duka, ta upp beställningar, ekonomin. Men om någon av er är sjuk, hur gör ni då? Vi har vikarier. Någon av de som gör praktik hos oss vissa dagar i veckan kan jobba extra. När vi pratar om hur det hela började konstaterar Rieada att planeringsfasen var väldigt viktig. Det är som att bygga ett hus. Man måste ha en bra grund, då blir det bra. Planera, planera, planera. De fick många timmars utbildning och rådgivning på Sfinx ochde engagerade sig starkt för att starta kaféet. Utöver fina arbetskamrater har arbetet på kaféet gett ett stärkt självförtroende. Nu är jag en viktig människa. Jag har ett ansvar, ett mål och ett syfte, säger hon, och rösten blir allvarlig. När jag frågar vad Rieada för 10 år sedan hade tänkt om Rieada idag svarar hon helt enkelt: Det har varit min dröm, att ha ett fik eller en restaurang. Jag älskar att laga mat. Rieada kom till Sverige från Irak för 13 år sedan. Innan Sfinxs och Café Tellus har hon varit hemma med barnen. Med tiden har arbetet fått stor betydelse för Rieada. Det har blivit mitt liv. Mina tankar rör ofta jobbet. Men i början var det svårt att lämna min yngsta, han var ledsen och ville följa med till jobbet, jag grät också. Hon berättar att hon får mycket stöd av sin familj och sina vänner, och nu är barnen lite äldre. Det går lättare. Vad är roligast? Att laga mat. Och svårast? Att prata inför mycket folk. Jag skäms över att jag inte kan språket, blir tyst. Och att det är mycket kvällar, men från och med nu ska jag jobba färre kvällar. Hur har samarbetet i företaget fungerat? I början var det svårt. Nu är vi fyra personer, men från början var vi kvinnor, allra svårast var det att lägga schema. Vi kände inte varann innan, men nu fungerar det jättebra. Vi förstår varann, det betyder mycket för mig. Vad tycker du om hela kooperativ-modellen? Jag tycker om samarbete, absolut. Vi måste vara överens, om att vara överens, säger hon och skrattar, då det visar sig vara en variant på ett arabiskt ordspråk som säger att vi är överens om att vi inte är överens. Vad är du stolt över, vad gäller Café Tellus och att starta upp företaget? Själva arbetet, det har påverkat min självkänsla. Vi är fyra tjejer, och vi tar hand om alltihop. Mina barn är stolta över sin mamma som har ett jobb. Vad vill du bli bättre på? Språket såklart. Allt annat fungerar bra nu. Prata med banken, ta emot beställningar, servera, ta kassan. Det är inga problem. Vad har du lärt dig under den här resan? Att planera. Sen är man orolig när man ska genomföra planen, men när vi klarade av det det kändes underbart. Här fick vi mycket hjälp. De säger alltid på Coompanion att säg aldrig att du inte klarar det. Vilka svårigheter har ni stött på? Inga, än. Det påverkar ju arbetet, det är därför det är så viktigt att komma överens. Det är klart att man är orolig när planen ska genomföras, man får kämpa. Men sen när man klarar det känns det underbart. KIL STÅR I STARTGROPARNA att starta upp ett företag som säljer second handkläder. Det är så många som saknar sysselsättning. Det här är en fråga jag brinner för. Att blir förstådd, att få en chans, att växa det är vad Sfinx står för om man lyssnar på Kils berättelse. Hon har varit med och startat upp Torrekullagårdens second hand, och dit kom Coompanion på studiebesök. När de berättade hur de jobbar med sociala företag kändes det helt rätt för Kil. Slurp sa det, jag sög åt mig allt de sa! Det här att vinsten går in i företaget, att de finns för folk som aldrig kommer ut på den vanliga arbetsmarknaden, att folk får jobba i sin egen takt. Det här är nåt för mig, tänkte jag. Det här vill jag göra! Kils tidigare erfarenhet av försäljning gör att hon vet vad hon vill. Utöver Torregullagården har hon också jobbat på Ikea under flera år. Jag vill inte driva en dyr second hand, det är inte det jag är ute efter. Jag tror jag är ganska bra på att jobba med människor, och att få något gjort. Men jag försöker säga saker på ett ödmjukt sätt. Viktigast är att alla accepterar och respekterar varann. För att jag ska satsa på det här så ska det kännas bra i hjärta, mage och huvud. Men varför just second hand? Jo, men vad mycket det är som slängs. Det är ju sanslöst. Och för att det ger sådan glädje till människor. Det är nostalgi, det är billigt, något bryr sig om de här sakerna som någon annan slängt bort. Eftersom det fanns en annan grupp som Coompanion stödde som ville jobba med second hand har dessa grupper gått samman. I sociala företag blir det så att gruppen förändras mer eller mindre hela tiden. Hur tacklar man det? KIL

7 CHANSEN Man ska hela tiden lära sig hur folk funkar, så att man kan mötas. Det är inte alltid jättelätt. För Kil personligen har det de senaste åren blivit tydligt att hon klarar mer än hon själv trott, hon är gladare, känner sig stark. Något som hennes närmaste också ser och kommenterar. Jag har aldrig sett mig som entreprenör. Det är ganska fantastiskt, där jag befinner mig nu. Det är roligt! Om Kil för 10 år sedan hade sett dig idag, vad hade hon tänkt? Att det är en annan person! Då hade jag småbarn också. Världen här ute fanns liksom inte. Jag har alltid varit social och glad, men inte på det här sättet. Jag vågar prata mer med folk. Då hade jag inte vågat prata med dig till exempel, haha. Vi pratar en del om inställning, vad man väntar sig när man kommer in i Sfinx-projektet. Att vissa behöver mycket stöttning och då finns det att få. Andra vill börja jobba och är beredda att satsa mycket tid och energi. På frågan om vad som varit svårt i processen svarar hon: Nej, jag vet inte... Jag har nog varit införstådd med att det kan vara svårt. Jag trivs jättebra. Men om jag ska prata om hur jag funkar så är jag är en sån person som tar på mig mycket, så jag får träna på att backa ibland. Känna efter vad jag orkar. Vilka reaktioner får du när du berättar vad du ska jobba med? Jättepositiva, jättebra! Jag sprider gärna att jag jobbar i ett socialt företag. Nu har mina grannar börjat lämna grejer till mig. Vi har så mycket kläder lagrat på olika ställen, nu vill vi bara sätta igång! Det ska kännas bra i hjärta, mage och huvud VÄSTSVENSKA REDOVISARE Tempot i början passade inte mig 1980 FLYTTADE DANA TILL SVERIGE FRÅN POLEN. Att hitta ett jobb var svårt, men nu har hon hamnat helt rätt. Inget har gått lätt. Man måste engagera sig helhjärtat. Då fungerar det. Dana är fokuserad, och oerhört engagerad i sitt arbete i sitt företag. Jag är stolt över att vi klarar oss själva väldigt bra. Men vi har fått jättebra hjälp av Coompanion, även med lokal och datorer. För Dana var det svårt att inte få hugga i från början. Jag trodde vi skulle starta upp och arbeta hårt från början. Vi har varit utan jobb länge, nu är det dags! Tempot i början passade inte mig. Till en början var det inte heller helt tydligt hur sociala företag i kooperativ form skulle fungera, trots den första intensiva utbildningsfasen på Sfinx. Det tog 2-3 månader innan jag förstod hur det fungerar. När man gav mer konkreta exempel blev det tydligare. Men något som var mycket värt för mig var en kurs på Folkuniversitetet som jag fick, där jag fick uppdatera mina kunskaper. Om Dana för 10 år sedan hade sett dig idag, vad hade hon tänkt? Då hade jag knappt trott det. Hon hade varit mycket stolt, och kanske lite avundsjuk! säger Dana och skrattar. I Polen arbetade Dana som datatekniker och redovisningsekonom. Efter flytten till Sverige började Dana söka jobb. Hon blev aldrig kallad till intervju, det började kännas meningslöst att lägga krut på att skicka in ansökningar. Hon blev sedan sjukskriven en längre period, och därefter arbetslös igen. Så tipsade hennes handläggare på Arbetsförmedlingen om Coompanion. Här har jag nåt att göra, jag får syssla med något jag alltid önskat, har utbildning i, och erfarenhet. Jag får göra det jag är bäst på. På Västsvenska redovisare tar hon stort ansvar för sitt arbete. På frågan vad hon får brottas med mest, svarar hon: Att uppdatera mina kunskaper. Ibland dyker det upp en uppgift som jag inte kan. Jag har ingen att fråga, jag måste sitta och lära mig. Det tar lång tid, och vi har mycket att göra. Då blir jag stressad. DANA Vad är du bra på? Oj, jag har många talanger, haha. Jag är bra på redovisning. Och att organisera och planera saker. Jag är mycket uthållig. Jag har mycket tålamod och engagemang. Hon är en bra ledare också, en bra pedagog! flikar kollegan Gina in, hon sitter bredvid när vi pratas vid på deras kontor. Vi pratar om hur samarbetet fungerar, om stämningen är bra. Dana tycker det är väldigt viktigt att de hon jobbar med har det bra. För att sammanfatta varför hon själv trivs så bra säger hon: Här kan vi ha kontroll över allt som händer i företaget, vi kan styra själva hur vårt företag ska fungera. Jag kan påverka, det är viktigt för mig. Man är inte heller ensam om att fatta beslut, eller om att kämpa. Vi är alla kollegor, vi har ingen chef. De flesta av företagets kunder är också kooperativ, och hon tycker att det finns en anda av att man hjälper varann. Hon tycker om samhörigheten som den kooperativa formen ger. Hon säger också att hon mår mycket bättre psykiskt idag. Om hon ser tio år framåt i tiden hoppas hon att hon mår ännu bättre, och att företaget går bra. Då har jag gått i pension, men så länge jag får jobba ska jag kämpa för att företaget finns kvar! För tio år sen hade de knappt trott att de skulle kunna vara där de befinner sig idag. Rieada, Kil och Dana är stolta, de tycker att de har ökat sin självkänsla och att världen har blivit större 7

8 Det ska finnas jobb i sociala företag 2020! Stödet till de nya sociala företagen är på plats! Vi kommer nu att samarbeta med många olika organisationer för att hitta nya affärsidéer, röja hinder och intensifiera samarbetet för fler och starkare sociala företag. Vi har en vision om att det 2020 ska finnas jobb i sociala företag. Lokal Lön Hjälpa andra Gemenskap Studiebesök Mentor Semester Anställning Intäkter Kunder Rutiner Administrativt stöd Utbildning Möten Vinst Medlem/ Ägare Jobba Kunder Lära sig jobbet Friskvård Karriärstöd Gemenskap Kollegor Arbetsträning Entreprenörsutbildning Affärsutveckling Styrelsestöd Företagsutveckling Arbetsschema Styrelsestöd Affärsidé Nätverk Budget Administrativt stöd Mentor Har du en affärsidé som du tror passar för ett socialt företag? Vi kommer att intensifiera jakten på nya affärsidéer som kan skapa ännu fler och starkare sociala företag. Kan sociala företag bidra till att du erbjuder ett större värde till din personal och dina kunder, till exempel i form av fastighetsservice, transportlösningar, personalkaféer eller uthyrningsverksamhet? Ett socialt företag kan också tänkas serva många olika företag som finns i ett område, t ex ett industriområde eller ett köpcentrum. Kontakta Claes Jarl om du har en affärsidé för ett socialt företag, eller Möter du arbetslösa i ditt arbete eller i din förening? Om du är intresserad av hur socialt företagande kan användas av de arbetslösa som du möter vill vi gärna träffa dig och se vad vi kan göra tillsammans. Vi gör både informations- och utbildningsinsatser, till exempel våra populära bussturer till Göteborgs sociala företag och vi processleder från första idéfasen till dess att det finns ett företag och oftast lite till. Men allra först bokar vi ett förutsättningslöst möte. Kontakta Sara Isaksson om du vill veta mer, Vill du utveckla ett företag tillsammans med andra? Kontakta Coompanion på Om du har kontakt med arbetsförmedlare eller socialsekreterare kan du börja med att prata med dem. Annars är du välkommen att kontakta någon av oss direkt. COOMPANON 2014 IVELIND DESIGN ETCETERA OFFSET Coompanion Göteborgsregionen Packhusplatsen Göteborg facebook.com/coompaniongbg

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Att lära av mirakel. Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande.

Att lära av mirakel. Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande. Att lära av mirakel Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande. Att lära av mirakel Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap Trappan - Ungas väg I detta material berättar ungdomar från Södertälje om hur det är, när livet plötsligt tar stopp och man inte kommer vidare till arbete eller fortsatta studier. I detta dokument har

Läs mer

ÖPPNA VÄGAR TILL ARBETSMARKNADEN En inspirationsbok

ÖPPNA VÄGAR TILL ARBETSMARKNADEN En inspirationsbok ÖPPNA VÄGAR TILL ARBETSMARKNADEN En inspirationsbok Förord Innehåll 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Förord Utvecklande för brukarrörelsen Anita Rinman Vi vill att människor ska växa och komma vidare Anna-Lena

Läs mer

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL DIN EGEN MAKT En satsning från Nationell Psykiatrisamordning Utgiven av NSPH Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. www.nsph.se Din egen makt Författare: Maria Nyström Agback Utgiven av: NSPH, Nationell

Läs mer

NPF-Huset. förstudie. Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset. av Fredrik och Michelle Nanneson.

NPF-Huset. förstudie. Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset. av Fredrik och Michelle Nanneson. NPF-Huset förstudie Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset av Fredrik och Michelle Nanneson en rapport från NPF-Huset Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset

Läs mer

Myrorna är en unik arbetsplats. - Om arbetsträning på Myrorna.

Myrorna är en unik arbetsplats. - Om arbetsträning på Myrorna. Myrorna är en unik arbetsplats. - Om arbetsträning på Myrorna. 1 Förord Att ha ett arbete är ofta en viktig del i människors liv. Genom ett arbete får man till exempel möjlighet att känna delaktighet i

Läs mer

Ledarskap i arbetsintegrerande sociala företag. Utveckling av människor och företag

Ledarskap i arbetsintegrerande sociala företag. Utveckling av människor och företag Ledarskap i arbetsintegrerande sociala företag Utveckling av människor och företag Ledarskap i arbetsintegrerande sociala företag Utveckling av människor och företag Tillväxtverket Upplaga: 500 ex, därefter

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Systematiskt jobbsök Per Norrman, Varberg 2015

Systematiskt jobbsök Per Norrman, Varberg 2015 Systematiskt jobbsök Per Norrman, Varberg 2015 Innehållsförteckning 1.Inledning...3 2.Steg 1 Kartlägg behov...5 2.1.Kontakt 1 - Mejla...6 2.2.Mall för mejlutskick...6 2.3.Respons...7 2.4.Kontakt 2 Ringa

Läs mer

Datum HK (4100) 2012-11-23 Dnr 69161-2011. en studie av situationen för unga med aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga

Datum HK (4100) 2012-11-23 Dnr 69161-2011. en studie av situationen för unga med aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga Datum HK (4100) 2012-11-23 Dnr 69161-2011 1 (1) Underlagsrapport till Tio år med aktivitetsersättning en studie av situationen för unga med aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga 1 Augur

Läs mer

Socialt företagande en bransch i tillväxt

Socialt företagande en bransch i tillväxt Socialt företagande en bransch i tillväxt Nutek Stockholm 2008 Infonr 038-2008 ISSN 1102-2574 Text: Bitte Lundborg och Eva Johansson Textredigering: Bitte Lundborg Foto: Bitte Lundborg, Ida Frid, Emilio

Läs mer

RAPPORTERING. Datum: 2014-09-01. Projektbenämning Socialt företag- fortsättning. Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30

RAPPORTERING. Datum: 2014-09-01. Projektbenämning Socialt företag- fortsättning. Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30 RAPPORTERING Datum: 2014-09-01 Projektbenämning Socialt företag- fortsättning Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30 Rapportförfattare Reidun Andersson Sammanfattning Denna period har

Läs mer

Tips & trix för dig som ska starta eget

Tips & trix för dig som ska starta eget Tips & trix för dig som ska starta eget *************************************************************************************************** Innehållsförteckning ****************************************************************************************************

Läs mer

SOCIAL FRAN CHIS I NG S P R I D E R F R A M G Å N G S R I K A KONCEPT UNDE R S A M M A VA RU M Ä R K E, Ö K A R TILLVÄXT TAKTEN O C H S K A PA R F L

SOCIAL FRAN CHIS I NG S P R I D E R F R A M G Å N G S R I K A KONCEPT UNDE R S A M M A VA RU M Ä R K E, Ö K A R TILLVÄXT TAKTEN O C H S K A PA R F L SOCIAL FRAN CHIS I NG S P R I D E R F R A M G Å N G S R I K A KONCEPT UNDE R S A M M A VA RU M Ä R K E, Ö K A R TILLVÄXT TAKTEN O C H S K A PA R F L E R A R B ET E N. är vi starkare - och smartare Med

Läs mer

Verksamhetsutveckling

Verksamhetsutveckling Verksamhetsutveckling 2009 Utvärdering efter internatet Det vinnande laget i en föränderlig värld Totalt Vara kommun, sidan 2 av 100 Utvärdering efter internatet Under hösten 2009 genomfördes internats

Läs mer

Ägarskifte Hur gör du med ditt företag när du vill göra något annat?

Ägarskifte Hur gör du med ditt företag när du vill göra något annat? Ägarskifte Hur gör du med ditt företag när du vill göra något annat? Våra gamla ägare var väldigt måna om att göra ägarskiftet i god tid så att det inte skulle påverka den dagliga verksamheten. VD/NYBLIVEN

Läs mer

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:1 två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN 1 EUROPEISKA UNIONEN

Läs mer

RESURSNYTT ARBETSINRIKTNING. Tema: FÅR JAG LÖN? Vi svarar på de vanligaste frågorna

RESURSNYTT ARBETSINRIKTNING. Tema: FÅR JAG LÖN? Vi svarar på de vanligaste frågorna RESURSNYTT ser dina resurser #1 FÅR JAG LÖN? Vi svarar på de vanligaste frågorna Tema: ARBETSINRIKTNING Ludde har som mål att få ett jobb och gör idag praktik på en fritidsgård. Han spelar även innebandy

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Utvärdering av statsbidrag under åren 2009 2011 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

LÖSNINGSFOKUS I HANDLEDNING

LÖSNINGSFOKUS I HANDLEDNING LÖSNINGSFOKUS I HANDLEDNING Innehåll LÖSNINGSFOKUSERAT SYNSÄTT... 2 LÖSNINGSFOKUS I HANDLEDNING - GRUNDTANKAR OCH INNEHÅLL -... 4 HUR SER MAN PÅ HANDLEDNING INOM DEN LÖSNINGSFOKUSERADE MODELLEN?... 4 VAD

Läs mer

MED DINA ÖGON september 2013

MED DINA ÖGON september 2013 MED DINA ÖGON september 2013 Om Moderatkvinnorna 4 Företagande ger många fördelar 5 Råd till andra 7 Svårigheter och hinder 8 Förslag som underlättar 17 F:\HD2010\Moderatkvinnorna\2013\rapporter_pdf\Med

Läs mer

Samverkan i gränsland

Samverkan i gränsland Samverkan i gränsland Utvärdering av socialfondsprojektet Framtidsspår 2009 Vad är det som gör att ett projekt kan sägas vara framgångsrikt? Kan ett projekt sätta spår in i framtiden? Hur går det till?

Läs mer

Arbetsmarknadssatsningen. att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6

Arbetsmarknadssatsningen. att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6 Arbetsmarknadssatsningen att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6 Förord Ungdomsstyrelsen har sedan 2003, på regeringens och sedermera Arvsfondsdelegationens

Läs mer

hela tiden en massa papper att fylla i

hela tiden en massa papper att fylla i hela tiden en massa papper att fylla i en undersökning om unga vuxna med ADHD Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för unga vuxna med ADHD. Rapporten

Läs mer

Gör idéer till verklighet

Gör idéer till verklighet INSPIRATIONSBROSCHYR TILL KVINNOR SOM VILL STARTA FÖRETAG Gör idéer till verklighet ik, investera i invandrarkvinnor Och så kom den dagen jag hoppades aldrig skulle komma. Dagen som innebär att de resurser

Läs mer