Le Mat Franchisegivarens upplysningsansvar 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Le Mat Franchisegivarens upplysningsansvar 2014"

Transkript

1 Le Mat Franchisegivarens upplysningsansvar 2014 Franchiselagen innebär att en franchisegivare måste informera franchisetagaren om vad avtalet innebär och om övriga förhållanden som kan vara relevanta. Informationen skall lämnas i god tid innan ett franchiseavtal ingås Malin Kennerud och Elisabet Mattsson !

2 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 Kortfattad beskrivning av affärskonceptet... 2 Kortfattad beskrivning av Franchisegivarens uppgifter... 4 Kortfattad beskrivning av Franchisetagarens uppgifter... 4 Beskrivning av branschen Franchisegivaren... 9 Le Mat Sverige... 9 Styrelse och ledningsgrupp Offentliga årsredovisningar Expansion och utvecklingsprognoser Franchisetagaren Franchisetagarens ansvar och skyldigheter Minimiomsättning Konceptet Utbildning Marknadsföring Immateriella rättigheter Avgifter Avtal

3 1. Sammanfattning Kortfattad beskrivning av affärskonceptet Le Mat Sverige har utvecklat en metod för driften och marknadsföringen av ett socialt företag. Konceptet går under namnet Le Mat. I konceptet ingår kunskaper om metod, stöd, marknadsföring, drift, utbildning, ekonomi och administration mm. Le Mat har för avsikt att sprida sin affärsidé genom att öppna nya sociala företag i nära samarbete med andra kooperativ som tecknar avtal med Le Mat Le Mat har vidare utvecklat ett franchisekoncept för att under ordnade former möjliggöra att sociala företag med samma affärskoncept kan etableras på andra orter av oberoende intressenter nedan kallade franchisetagare. Le Mat ett engagerat val! Ett spännande hotellkoncept med DUBBELT UPPDRAG: Erbjuder gästnätter av hög kvalitet. Riktiga arbeten för människor som står långt från arbetsmarknaden. Etablering av Le Mat i Sverige och Europa pågår för fullt. Vi etablerar Hotel, B&B och Hostel. Driften av Le Mat sker i sociala företag. En viktig del i etableringen är att skapa bra NÄTVERK och PARTNERSKAP samt ta del av andras ERFARENHETER. Le Mat Säljer gästnätter på öppna marknaden. Håller hög kvalitet. Är ett socialt företag som ger riktiga jobb. 2

4 Säljer arbetsträningsplatser. Är tillgängligt för alla. Arbetar aktivt för miljön. Är med och stärker den lokala utvecklingen. Le Mat säljer gästnätter på den öppna marknaden. Vad som särskiljer Le Mat är det dubbla uppdraget som innebär att Le Mat säljer gästnätter, ger nya arbeten och säljer arbetsträningsplatser. På så sätt öppnas vägen till arbetsmarknaden för människor som står långt från arbetsmarknaden. Italiensk inspiration I Italien syftar Le Mat på trollkarlen som står för GENIALITET och det oväntade. Det första Le Mat hotellet, Tritone, startade i Italien för mer än 15 år sedan. Idag sprids Le Mat genom social franchising och har utvecklats till ett EUROPEISKT SAMARBETE för SOCIALA FÖRETAGARE. Le Mat drivs utifrån AFFÄRSMÄSSIGHET, DEMOKRATI och EGENMAKT. Denna kombination har visat sig vara en mycket framgångsrik väg till LIVSKRAFTIGA SOCIALA FÖRETAG och RIKTIGA JOBB. Gör skillnad CSR Att samarbeta med Le Mat är ett sätt för företag och organisationer att medverka till ett ökat socialt ansvarstagande, Corporate Social Responsibility. Samarbetet kan se ut på många sätt exempelvis delägande i fastighet, sponsring, donation, kunskapsöverföring eller andra resurser. Att samarbeta med Le Mat är ett sätt för företag och organisationer att medverka till ett ökat SOCIALT ANSVARSTAGANDE. Arbetsintegrerande sociala företag Le Mat integrerar medarbetare i samhället genom att starta lönsamma företag för att skapa riktiga jobb. Inom Le Mat finns tron på den egna kraften. Människan är i grunden skapande och aktiv och behöver finnas i en miljö där hon har möjlighet att utveckla detta. Det 3

5 handlar också om att tillsammans med andra skapa en miljö där utveckling är möjligt. Arbetsplatsen erbjuder utveckling och socialt företagande. Medarbetarna lär sig bemötande, ansvara för rutiner och skapa struktur i vardagen. De lär sig också att möta olika människor, tala med myndigheter och ta sig fram i samhället. Detta stärker medarbetarnas egenmakt och är för många en väg tillbaka till arbetsmarknaden. Le Mat följer kollektivavtal och de anställda är inne i välfärdssystemen såsom sjukförsäkring, pension och arbetslöshetskassa. Le Mat har ett arbetsfokus som är viktigt för medarbetarnas utvecklingsprocess och möjlighet till egenmakt. Alla kan arbeta 100 procent av sin förmåga Kortfattad beskrivning av Franchisegivarens uppgifter Le Mat Sverige ska ansvara för att kunskapen inom området upprätthålls och utvecklas, äga och utveckla Konceptet. Le Mat Sverige ska också ansvara för kvalitetssäkring fortlöpande stöd, varumärken, handbok, centrala avtal, utbildning, utveckling och gemenskap, marknadsföring och försäljning, lobbying, ramavtal avseende placering och Europasamarbete. Kortfattad beskrivning av Franchisetagarens uppgifter Franchisetagaren driver en separat verksamhet och ska ha den organisation och bemanning samt följa mall för stadgar och kompanjonavtal som framgår av Handboken. För att vara ett Le Mat måste man följa de metoder som beskrivs i handboken och använda råden för att skapa utveckling och tillväxt. Ett Le Mat kooperativ ska Utveckla Le Mat till en verksamhet med hög kvalitet. 4

6 Arbeta för uppbyggnaden av arbetsintegrerande sociala företag som ska skapa arbetstillfällen för människor som står långt ifrån arbetsmarknad och samhälle. Sprida information om verksamheten och de gemensamma målen. Utbyta erfarenheter och kunskap Le Mat företagen emellan. Ha ett aktivt miljöarbete där alla medarbetare verkar som goda miljöambassadörer. Beskrivning av branschen Turismen trotsar svagt Europa, växer på flera marknader Trots svag konjunktur i Europa växer den utländska turismen i Sverige. Antalet övernattningar i Sverige ökade i fjol med 2,1 procent, från 52,7 till 53,8 miljoner. Den starkaste ökningen visar övernattningar från de utomeuropeiska marknaderna, som steg med 5,3 procent. 5

7 6

8 Bland boendeformerna visar hotellen den starkaste utvecklingen. Antalet övernattningar på hotell ökade totalt med 3,1 procent. Antalet utländska gäster på hotell steg med 3,5 procent. Sämre gick det för stugbyarna, där sjönk antalet övernattningar med 12,2 procent. Antalet övernattningar på vandrarhem steg svagt. Antalet svenska övernattningar ökade med 1,3 procent medan antalet utländska övernattningar minskade med 1,3 procent. Det var framför allt den tyska marknaden som minskade med 9,4 procent. Antalet övernattningar på campingplatser växte med 3,3 procent. Förmedlade stugor och lägenheter visade en svagt negativ utveckling och backade med 1,9 procent. Logiintäkterna till boendeanläggningarna ökade med två procent till 19,7 miljarder kronor. Den starkaste utvecklingen visade Jönköpings län där logiintäkterna ökade med 9,7 procent följt av Västernorrlands län med en uppgång på 5,4 procent. - Turismen är viktig för Sveriges ekonomi. Med kunskap och samverkan mellan privata och offentliga aktörer kan turistnäringen öka sin konkurrenskraft och bidra till ökad sysselsättning i hela landet, säger Gunilla Nordlöf, generaldirektör på Tillväxtverket. Totala logiintäkten för hotell ökade i december Den totala logiintäkten för hotellen var i december miljoner jämfört med 976 miljoner i december Den genomsnittliga logiintäkten per belagt rum var 908 kr, oförändrat jämfört med föregående år. 7

9 Antal gästnätter fördelat på län/ Nights spent and region/county Anläggningstyp/Type of establishment: Hotell/Hotel Region/Region: Hela riket/sweden Län/ Region/County Stockholm Antal/No. % Antal/No. % Antal/No. % Uppsala , , ,5 Södermanland , , ,4 Östergötland , , ,6 Jönköping , , ,4 Kronoberg , , ,7 Kalmar , , ,5 Gotland , , ,8 Blekinge , , ,3 Skåne , , ,0 Halland , , ,7 Västra Götaland , , ,3 Värmland , , ,4 Örebro , , ,0 Västmanland , , ,5 Dalarna , , ,1 Gävleborg , , ,0 Västernorrland , , ,8 Jämtland , , ,3 Västerbotten , , ,3 Norrbotten , , ,4 Hela riket/sweden , , , , , ,2 Källa/Source: Tillväxtverket & SCB/Statistics Sweden Preliminära data för 2013/Provisional data for

10 2. Franchisegivaren Le Mat Sverige Le Mat Sverige är en ekonomisk förening som bildades i oktober 2006 av Vägen ut! kooperativen, Le Mat B&B Solakoop Karlstad, Coompanion i Göteborg och Stockholm samt Värmlandskooperativen en del av Coompanion. Syftet är att sprida konceptet i Sverige. Le Mat Sverige är öppet för sociala företag som vill bli Le Mat företag. Le Mat Sverige ek. för. organisationsnummer Stigbergsliden 5 B, Göteborg Le Mat Sverige har uppdragit åt Vägen ut! kooperativen att utföra franchisegivarens uppgifter. Nuvarande franchiseverksamhet Det transnationella partnerskapet Le Mat startade inom EU-programmet Equal Den svenska delen var projektet Vägen ut! från fängelse till socialt arbetskooperativ. I Sverige startades fyra sociala arbetskooperativ inom Vägen ut! partnerskapet. När projektet upphörde 2005 bildades konsortiet Vägen ut! kooperativen. Inom Equal-programmet bildades också Associazione Le Mat (Le Mat Italien). Det är en förening för sociala entreprenörer inom hotell- och turismnäringen. Förebilden för Le Mat Italien är det sociala arbetskooperativet Il posto delle fragole (Smultronstället) som bildades 1979 i Trieste. Idén att driva ett hotell väcktes 1985 och idag har Hotel Tritone i Trieste varit i drift i mer än 15 år. Le Mats grundtanke är att genom investeringar i entreprenörskap skapa arbeten med framtidsutsikter och oberoende. Genom partnerskapet medverkade Vägen ut! till att lägga grunden för Le Mat Europa. Vägen ut! kooperativen i Göteborg är idag den första medlemmen utanför Italien och som innehar rätten att genom social franchising sprida konceptet vidare i Norden. 9

11 Le Mat Europa bildades den 8 maj 2007 på Il posto fragole i Trieste av Le Mat Italien och Le Mat Sverige. Syftet med Le Mat Europa är att tillsammans skapa ett starkt varumärke och sprida Le Mat till fler länder. Idag finns Le Mat B&B Solakoop Karlstad och Le Mat B&B Göteborg City i drift. I Göteborg pågår förhandlingar med fastighetsägaren om utvidgning med två våningar till. Le Mat startar i Örebro i maj 2011 och i Stockholm pågår projekteringsarbete. Styrelse och ledningsgrupp Styrelsens sammansättning: Ordförande Pernilla Svebo Lindgren, vd Vägen ut! kooperativen Ledamöter Sven Bartilsson, koordinator Coompanion Göteborg Jan Olsson, ordförande Le Mat Sverige Fastighet AB Daniel Lindgren, verksamhetschef Le Mat B&B Göteborg Franchiseledare Elisabet Abrahamsson, vice vd Vägen ut! kooperativen 10

12 Offentliga årsredovisningar Le Mat Sverige ek. för Årsredovisning 2013 Sov med gott samvete Förvaltningsberättelse 11

13 Le Mat Sveriges målsättning är att stödja start av Le Mat etablissemang. Under 2013 var Le Mat B&B i Göteborg en framgångsrik verksamhet. Le Mat är nu en etablerad verksamhet som under 2013 påbörjade arbetet med två nya enheter en i Stockholm och en i Luleå. Styrelse Ordförande Ledamöter Pernilla Svebo Lindgren Sven Bartilsson Jan Olsson Daniel Lindgren Adjungerad franchiseledare Adjungerad ledamot Elisabet Abrahamsson Jenny Kowalewski projektledare i Österåker kommun. Medlemmar Le Mat B&B Göteborg Vägen ut! kooperativen ek. för. Coompanion Göteborg Coompanion Stockholm Associerad medlem Berga Beds ek. för. Verksamhet Under 2013 har verksamheten varit intensiv inom ramen för ESF projektet EXPLOSION där Coompanion Göteborg är projektägare. En del i projektet är att utveckla Le Mat Sverige som franchiseorganisation med fyra franchisetagare och en gemensam marknadsföring. Under hela året har vi arbetat aktivt för att stödja en etablering i Österåker kommun. I oktober genomförde vi en 12

14 gemensam workshop i Åkersberga på temat Hur utvecklar vi Le Mat. I september skrevs ett föravtal med Berga Beds ek. för. Le Mat Österåker har under 2013 fortsatt sitt lokala arbetsmarknadsprojekt gruppen arbetar engagerat med projekteringen för att kunna etablera Le Mat i Österåker kommun. Varje år arbetar vi med en uppdatering och förstärkning av franchiseorganisationen, avtal och franchisegivarens upplysningsansvar. Gemensamt arbete har fortsatt i det europeiska tematiska arbetet Better future social economy network ett europeiskt socialfondsprojekt som bland annat innehåller spridning av Le Mat till fler länder. Genom detta projekt medverkade vi i arbetet inför ett par europeiska konferenser. Inom ramen för detta har också två Polska socialfondsprojekt initierats. På europanivå har vi också initierat ett arbete gemensamt i Le Mat Europé för projektering av ett Le Mat i Bryssel. Inom ramen för Vägen ut! kooperativens uppdrag att vara franchiseledare för Le Mat Sverige ansökte vi om en förstudie i ESF Västsverige under östen. Projektet beviljades och kommer att drivas under hösten Föreningen har ej haft någon ekonomisk verksamhet under året. Göteborg mars 2014 Pernilla Svebo Lindgren Sven Bartilsson Jan Olsson Daniel Lindgren 13

15 Elisabet Abrahamsson Franchiseledare Expansion och utvecklingsprognoser I Göteborg drivs Le Mat B&B under sitt fjärde år. Le Mat B&B Åkers Runö Station öppnar sommaren 2014 och i Luleå pågår projektet ESF Explosion. Le Mat Sverige ser en stor potential eftersom vi har de tre olika koncepten, Hotel, B&B och Hostel. Dessutom finns alla möjligheter till övertagande och omorganisation av befintliga etablissemang. 3. Franchisetagaren Franchisetagarens ansvar och skyldigheter Franchisetagaren ska vara ett kooperativ (ekonomisk förening) som har de stadgar, den organisation och den servicegrad som konceptet kräver. Franchisetagarens verksamhet ska drivas som en separat verksamhet som ska ha den organisation och bemanning och som ska följa mall för stadgar och kompanjonavtal som framgår av Handboken. En förutsättning för en väl fungerande verksamhet är att medlemmarna i verksamheten har rätt kunskap, attityd, engagemang och kontroll. Franchisetagaren skall till Le Mat Sverige anmäla inträden och utträden av medlemmar. Stadgar och kompanjonavtal får inte förändras utan att Le Mat Sverige får möjlighet att godkänna dessa förändringar. Verksamheten måste ha en verksamhetschef som båda parter ska vara överens om. Franchisetagaren ska genom den godkända verksamhetschefen driva enheten enligt avtal, handbok och de anvisningar som lämnas av franchisegivaren. 14

16 Utbildning, konferenser och träffar Franchisetagarens medlemmar ska genomgå utbildning och medverka på konferenser och träffar. Franchisetagarens ska också utbilda sina medarbetare i driften. Centrala inköpsavtal Eftersom Konceptets ekonomi till viss del bygger på förmånliga inköpsvillkor, vilket förutsätter en stor inköpsvolym, förbinder sig Franchisetagaren att så långt det är möjligt följa de centrala inköpsavtal som Le Mat Sverige tecknar. Fastighet Franchisetagaren ska hyra eller köpa en fastighet i enlighet med beskrivning och krav i Handboken och som båda parterna kan godkänna. Ramavtal avseende placering Vid placering ska Franchisetagaren följa de ramavtal som Le Mat Sverige tecknar. Vid placering där ramavtal saknas ska avtal tecknas efter samråd mellan Franchisetagaren och Le Mat Sverige. Europasamarbetet Franchisetagaren skall marknadsföra Le Mat Europa gruppen i enlighet med Le Mat Sveriges riktlinjer. Finansiering Franchisetagaren ansvarar för att ta fram en finansieringsplan som godkänns i samråd med Le Mat Sverige. Franchiserätt Franchisetagaren har rättighet och skyldighet att som företagare med eget ansvar driva en enhet i ett marknadsområde som regleras i avtal. Franchisetagaren har inte ensamrätt inom marknadsområdet. Detta innebär att franchisegivaren har rätt att etablera ytterligare enheter inom marknadsområdet som drivs av annan än franchisetagaren. 15

17 Minimiomsättning Franchisetagaren ska under det inledande året av enhetens verksamhet uppnå en omsättning som uppgår till minst 1 miljon kronor exklusive moms. I god tid före varje räkenskapsår ska parterna komma överens om en ny minimiomsättning. 4. Konceptet Detta är Le Mat konceptet Le Mat sprids i Europa genom social franchising. Le Mat kännetecknas av accoglienza - det personliga, respektfulla och varma mottagandet av både gäster och medarbetare. Medarbetarna är engagerade och hyser stor omsorg om gästerna. Le Mat strävar efter största möjliga tillgänglighet för både gäster och medarbetare med funktionshinder. Le Mat håller hög klass i sin kategori och erbjuder en hög grad av service och det lilla extra. Le Mat är attraktivt beläget. Le Mat är ett miljödiplomerat företag som driver sin verksamhet med hänsyn till en hållbar utveckling såväl när det gäller miljö som ekonomiska, mänskliga och sociala resurser. Av den anledningen strävar Le Mat också efter att i största möjliga mån erbjuda ett rättvise- och kravmärkt boende. Le Mat kännetecknas av att det är rent och snyggt. Rummen håller hög standard och är i bästa skick. I receptionen finns aktuellt informationsmaterial om omgivningarna med kartor och medarbetarna i receptionen har god kunskap om de lokala omgivningarna. 16

18 I receptionen säljs varor från andra sociala företag som kommer från regioner i Europa där det finns Le Mat företag. Ett Le Mat företag är tryggt upplyst om kvällarna och lätt att hitta. Le Mat serverar frukost. Le Mat har alltid bemanning såväl på dagen som på natten. Le Mat har en gemensam profil. Le Mat skapar arbetsplatser åt människor som står långt från arbetsmarknaden. Le Mat drivs som ett socialt företag i kooperativ form. Alla medarbetare deltar i hela driften av företaget. Le Mat gruppen Inom Le Mat gruppen finns kategorierna Hotel, B&B och Hostel. Här nedan förklarar vi vad respektive kategori står för. Oavsett kategori är alla Le Mat rökfria. Le Mat Hotel: är trestjärnigt och erbjuder det lilla extra. har minst ett 40-tal rum. serverar en omfångsrik frukostbuffé av hög kvalitet (I största möjliga mån serveras ekologiska och rättvisemärkta produkter). har en liten servering som sköts av receptionen. Ett trestjärnigt hotell enligt Sveriges Hotell och Restaurang företagare, SHR, innebär helt kort: Privat toalett, badrum telefon och TV på samtliga rum. Tillgång till gäst-pc och fax. 17

19 Bemannad reception dagtid. Hiss. Le Mat B&B (Bed & Breakfast) Le Mat B&B fungerar på samma sätt som Le Mat Hotel, men har färre antal rum och det finns ingen garanti att varje rum har egen toalett och dusch. Lakan och handdukar ingår i priset. Städning ingår. Frukost ingår i priset. Begränsad service. Le Mat Hostel: Tillgång till självhushåll finns. Handduk och lakan ingår inte i priset. Gästen får själv ta med sig eller betala extra. Städning ingår inte i priset. Gästen kan betala extra för slutstädning. Frukost ingår inte i priset men kan köpas till. Servicen är begränsad. Tillgång till ändamålsenliga toaletter och duschrum finns. Gästen betalar extra för enskilt rum. Utbildning Le Mat Sverige tillhandahåller starthjälp och utbildning därefter löpande utbildning och rådgivning, bl.a. praktik på annan Le Mat enhet. 18

20 Obligatorisk utbildning är kostnadsfri för Franchisetagaren. Franchisetagaren betalar deltagarnas lön, resor etc. Marknadsföring Franchisetagaren ska marknadsföra sig och konceptet enligt anvisningar i Handboken. Franchisetagaren ska använda minst 3% av de totala intäkterna exkl moms per bokföringsår för marknadsföringsåtgärder. Franchisegivaren planerar och genomför nationella och europeiska informationsaktiviteter och marknadsföringsåtgärder i samråd med franchisetagarna. Dessa aktiviteter handlar främst om att: Administrera och utveckla Le Mat Sveriges gemensamma hemsida. Ta fram trycksaker och annat säljmaterial som kan användas i marknadsföringen. Initiera och organisera nationella informationsaktiviteter. Nätverka och samarbeta på såväl nationell som europeisk nivå kring socialt företagande. Sprida kunskap om Le Mat genom utbildning och information. Sprida information om Le Mat och sociala företag, deras samhällsekonomiska och mänskliga vinster. Underlätta start och drift av sociala företag och därmed skapa arbetstillfällen för grupper som idag står utanför arbetsmarknaden. Arbeta för att det offentliga stödet till sociala företag ska bli tydligare och effektivare. Arbeta för att de sociala entreprenörerna ska komma fram så att det sociala företagandet också betraktas som en intressant näringspolitisk aktör. 19

21 Föreslå förändringar i lagstiftning, regler och deras tillämpning för att förbättra de sociala företagens utvecklingsförutsättningar. Arbeta för gemensamma europeiska intressen och utvecklingsbehov för de sociala företagen. Immateriella rättigheter Franchisetagaren har inte någon annan rätt till varumärken och de näringskännetecken än vad som framgår av avtalet. Upphovsrätten till Handboken tillhör Le Mat Sverige. Franchisetagaren har inte någon rätt till ersättning för den goodwill som skapas till följd av franchisetagarens användning av varumärket och näringskännetecken och andra skyddade rättigheter som tillhör franchisegivaren. Avgifter Nya medlemmar ska ha ett påskrivet franchiseavtal med Le Mat Sverige ek för. Avgiften för föravtal är och avgiften för handboken är kronor. Inträdesavgift Franchisetagaren betalar inträdesavgift i Le Mat gruppen på kronor. Inträdesavgiften betalas i samband med verksamhetens start. Inträdesavgiften innebär att man erhåller rättigheten att bedriva verksamhet enligt avtal. Årsavgift för 2014 är kronor. Det totala beräknade kapitalbehovet för uppstart av denna franchiseenhet Franchisetagaren beräknar kapitalbehov för uppstart av enheten i samråd med franchisegivaren. 20

22 5. Avtal Kopia på franchiseavtal bifogas. Möjlighet att under övervakning bläddra igenom Le Mat handboken. 21

Sociala företag. egenmakt i praktiken. Sociala företag

Sociala företag. egenmakt i praktiken. Sociala företag Social franchising När någon köper det som man själv har gjort, får man självförtroende eftersom föremålet blir värdefullt för någon annan. Därför är kunderna mycket viktiga. Möten med människor i missbrukssvängen

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Erbjud inte fyrkantiga lösningar till alla...

Erbjud inte fyrkantiga lösningar till alla... Erbjud inte fyrkantiga lösningar till alla... ...för en del människor är runda Vi har tomtar på loftet, missbruk i bagaget, kriminella tankemönster, funktionshinder, stresskänslighet och 11 sociala företag

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Erbjud inte fyrkantiga lösningar till alla...

Erbjud inte fyrkantiga lösningar till alla... Erbjud inte fyrkantiga lösningar till alla... ...för en del människor är runda Vi har tomtar på loftet, missbruk i bagaget, kriminella tankemönster, funktionshinder, stresskänslighet och 15 sociala företag

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen Kvinnors och mäns i Sverige och i länen Statistik från SCB:s RAMS-databas (2006, 2008, 2010 & 2012), bearbetat av Tillväxtverket 1 Om statistiken Anger ens operativa sledare, dvs. den person som sköter

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

VÄLKOMMEN ATT BLI FRANCHISETAGARE I STF

VÄLKOMMEN ATT BLI FRANCHISETAGARE I STF VÄLKOMMEN ATT BLI FRANCHISETAGARE I STF ETT FRAMGÅNGSRIKT KONCEPT VI TROR PÅ LÅNGSIKTIGHET Franchising bygger på ett långsiktigt samarbete mellan ägarmässigt oberoende parter. Franchising innebär att enskilda

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

Företagarpanelen Q Kalmar län

Företagarpanelen Q Kalmar län Företagarpanelen Q4 2012 län Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

YH - antal platser med avslut

YH - antal platser med avslut YH - antal platser med avslut 2017-2023 Ekonomi, administration och försäljning Teknik och tillverkning Samhällsbyggnad och byggteknik Data/IT Hälso- och sjukvård samt socialt arbete Hotell, restaurang

Läs mer

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter NV 41 SM 1403 Inkvarteringsstatistik för Sverige 2013 Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter Accommodation statistics 2013,

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Nätverk Etablering av nyanlända

Nätverk Etablering av nyanlända Nätverk Etablering av nyanlända Högbo torsdag 5 november Johan Tegnhed Biträdande chef Marknadsområde Södra Norrland Dagordning - Arbetsförmedlingens uppdrag nu och återblick - Etableringsuppdragets förutsättningar

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508

Läs mer

Västmanlands län Månad

Västmanlands län Månad Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Månad 12 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 16 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214

Läs mer

Sommaren 2015 i besöksnäringen

Sommaren 2015 i besöksnäringen Sommaren 2015 i besöksnäringen SOMMAREN 2015 I BESÖKSNÄRINGEN I denna rapport sammanfattar Visita sommaren 2015. Med sommaren menas här juni och juli. När utvecklingen kommenteras jämförs med motsvarande

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Pernilla Svebo Lindgren VD Vägen ut! utvecklar företag för en hållbar värld. Vi behövs!

Pernilla Svebo Lindgren VD Vägen ut! utvecklar företag för en hållbar värld. Vi behövs! Pernilla Svebo Lindgren VD Vägen ut! utvecklar företag för en hållbar värld. Vi behövs! Vad är ett socialt företag? En näringsverksamhet som: Integrerar personer som står långt från arbetsmarknaden i samhälle

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

TRAFIKVERKET VEMDALEN VÄGVAL VEMDALEN. Kartläggning av personbilstrafik till vintersportorten Vemdalen. RESURS AB Hans Remvig januari

TRAFIKVERKET VEMDALEN VÄGVAL VEMDALEN. Kartläggning av personbilstrafik till vintersportorten Vemdalen. RESURS AB Hans Remvig januari VÄGVAL VEMDALEN Kartläggning av personbilstrafik till vintersportorten Vemdalen RESURS AB Hans Remvig januari 2011 1 INNEHÅLL: Uppdraget 2 Något om Vemdalen 2 Trafiken till området 4 Bilagor separata filer

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Hinder för tillväxt

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Hinder för tillväxt Hinder för tillväxt 1 Totala näringslivets företag, anställda, omsättning och förädlingsvärde 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 97% Företag Anställda Omsättning Förädlingsvärde 3% 0,5% 0,1% 0-9

Läs mer

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter. Antalet gästnätter oförändrat

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter. Antalet gästnätter oförändrat NV 41 SM 1305 Inkvarteringsstatistik för Sverige 2012 Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter Accommodation statistics 2012,

Läs mer

Så arbetar Tillväxtverket för att stärka företagens konkurrenskraft

Så arbetar Tillväxtverket för att stärka företagens konkurrenskraft Så arbetar Tillväxtverket för att stärka företagens konkurrenskraft Västerås den 3 mars 2015 1 Från Arjeplog till Malmö Nationell myndighet Finns på 9 orter Cirka 370 medarbetare Intensiv global konkurrens

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugor och vandrarhem. Rekordår 2008 trots nedgång i slutet av året. Den utländska marknaden ökade mest

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugor och vandrarhem. Rekordår 2008 trots nedgång i slutet av året. Den utländska marknaden ökade mest NV 41 SM 0905 Inkvarteringsstatistik för Sverige 2008 Totalundersökning av Sveriges hotell, stugor och vandrarhem Accommodation statistics 2008, Sweden I korta drag Rekordår 2008 trots nedgång i slutet

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄ TTEL SE V ÄGE N UT! K OOPERATI VEN 2011. Erbjud inte fyrkantiga lösningar till alla för en del människor är runda

VERKSAMHETSBERÄ TTEL SE V ÄGE N UT! K OOPERATI VEN 2011. Erbjud inte fyrkantiga lösningar till alla för en del människor är runda VERKSAMHETSBERÄ TTEL SE V ÄGE N UT! K OOPERATI VEN 211 Erbjud inte fyrkantiga lösningar till alla för en del människor är runda FÖRETAG FÖR EN HÅLLBAR VÄRLD Vägen ut! kooperativen har 12 sociala företag

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2014:1 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:1 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I Skåne

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län

Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av september 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av september 2012 oktober 202 Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av september 202 Arbetsmarknaden i Uppsala län stabil trots tecken på försvagning Uppsala län fortsätter att ha landets lägsta

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av januari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av januari 2013 8 februari 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av januari 2013 Avmattning men länet har fortfarande lägst arbetslöshet i landet Arbetsmarknaden fortsätter att avmattas. Trots

Läs mer

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge.

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge. 4 35% 3 25% 15% 1 5% bussföretag (*för att bli NTF-godkänd krävs en trafiksäkerhetspolicy, godkänd hastighetsregulator, två eller trepunktsbälte på samtliga platser, alkolås, information om trafiksäkerhet

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport FASTIGHETSFAKTA Lantmäteriet ger regelbundet ut sammanställningar med fakta och grafik om hur ägandet och användandet av Sverige ser ut och har förändrats över tid. Kvartalsrapport O1:2016 SVERIGES SMÅHUS:

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av februari 2012 14 mars 2012 Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av februari 2012 Dämpad men stabil arbetsmarknad Under februari var det färre inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Uppsala län som

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening 1 Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2016:1 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 30 november och 13 december 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län

Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län Södermanlands län Mäklarinsikt 2016:1 Södermanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 30 november och 13 december 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2013:4 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades

Läs mer

Etablering och konkurrens på primärvårdsmarknaden om kvalitetsdriven konkurrens och ekonomiska villkor. Regeringsuppdrag S2013/5937/FS (delvis)

Etablering och konkurrens på primärvårdsmarknaden om kvalitetsdriven konkurrens och ekonomiska villkor. Regeringsuppdrag S2013/5937/FS (delvis) Etablering och konkurrens på primärvårdsmarknaden om kvalitetsdriven konkurrens och ekonomiska villkor Regeringsuppdrag S2013/5937/FS (delvis) Vårt uppdrag Konkurrensverket ska se över hur etablering av

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län

Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län Västerbottens län Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Gävleborgs län

Mäklarinsikt 2013:4 Gävleborgs län Gävleborgs län Mäklarinsikt 2013:4 Gävleborgs län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län Värmlands län Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 1 Sammanfattning 1 (2) En tredjedel av de svenskar som inte redan är pensionärer

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län Västernorrlands län Mäklarinsikt 2016:3 Västernorrlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län Södermanlands län Mäklarinsikt 2016:3 Södermanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2016:3 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län

Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län Norrbottens län Mäklarinsikt 2016:3 Norrbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län

Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2016:3 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län

Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län Hallands län Mäklarinsikt 2016:3 Hallands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2016:3 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län

Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2016:3 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2016:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet: Svenskarnas skulder hos Kronofogden Studien i sammandrag: 360 941 personer har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län

Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län Kronobergs län Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Christina Lugnet Toppmöte Gällivare 24 november 2011

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Christina Lugnet Toppmöte Gällivare 24 november 2011 Christina Lugnet Toppmöte Gällivare 24 november 2011 1 Tillväxtverkets Besöksnäringsprogram Mål Sverige skall ha en hög attraktionskraft som turistland och en långsiktigt konkurrenskraftig turistnäring,

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av oktober 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av oktober 2012 4 november 202 Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av oktober 202 Tecken på försvagning men stark motståndskraft Under oktober kom flera tecken på att arbetsmarknaden i Uppsala

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län

Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län Gävleborgs län Mäklarinsikt 2016:3 Gävleborgs län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län

Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län Kronobergs län Mäklarinsikt 2016:3 Kronobergs län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län Jämtlands län Mäklarinsikt 2016:3 Jämtlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län

Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2016:3 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län

Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2016:3 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Diagrammet visar beviljat* och utbetalat belopp per år från bidragets start till och med

Diagrammet visar beviljat* och utbetalat belopp per år från bidragets start till och med Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län

Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län Dalarnas län Mäklarinsikt 2016:3 Dalarnas län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län

Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2016:3 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 Vismas Affärsbarometer hösten 2014: Optimistisk trend i landets små och medelstora företag Hälften av de mindre företagen i Sverige räknar med ökad försäljning det kommande halvåret.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 KPMG:s första småföretagarbarometer Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av KPMG och Diplomat. Undersökningen

Läs mer

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Var tredje svensk saknar eget pensionssparande Undersökning av Länsförsäkringar 200 Sammanfattning Drygt var tredje svensk pensionssparar inget alls. Vanligast är att spara upp till 1 000 kronor i månaden

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Hallands län

Mäklarinsikt 2013:4 Hallands län Hallands län Mäklarinsikt 2013:4 Hallands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 3 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län

Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2016:3 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 17 maj och 10 juni 2016. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 748 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Dalarnas län

Mäklarinsikt 2013:4 Dalarnas län Dalarnas län Mäklarinsikt 2013:4 Dalarnas län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013 2013-09-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013 Något minskad omsättning till arbete i augusti men fortfarande högre nivå än i riket Under augusti påbörjade drygt

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA

Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA 2014-06-24 Dnr 2014:1011 Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA Hur påverkas uttaget av arbetsgivaravgifter inom sektorn callcenter om de nedsatta avgifterna för unga slopas? Redovisning

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Jämtlands län

Mäklarinsikt 2015:3 Jämtlands län Jämtlands län Mäklarinsikt 2015:3 Jämtlands län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Uppdrag respektive erbjudande att göra insatser för livsmedelsstrategins genomförande på regional nivå

Uppdrag respektive erbjudande att göra insatser för livsmedelsstrategins genomförande på regional nivå e Regeringen Regerings beslut 2017-10-05 N2017 /06143/RTS IV 10 Näringsdepartementet Länsstyrelsen i Stockholms län Box 22067 104 22 Stockholm m.fl. Uppdrag respektive erbjudande att göra insatser för

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Norrbottens län

Mäklarinsikt 2013:4 Norrbottens län Norrbottens län Mäklarinsikt 2013:4 Norrbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1

Läs mer