Le Mat Franchisegivarens upplysningsansvar 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Le Mat Franchisegivarens upplysningsansvar 2014"

Transkript

1 Le Mat Franchisegivarens upplysningsansvar 2014 Franchiselagen innebär att en franchisegivare måste informera franchisetagaren om vad avtalet innebär och om övriga förhållanden som kan vara relevanta. Informationen skall lämnas i god tid innan ett franchiseavtal ingås Malin Kennerud och Elisabet Mattsson !

2 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 Kortfattad beskrivning av affärskonceptet... 2 Kortfattad beskrivning av Franchisegivarens uppgifter... 4 Kortfattad beskrivning av Franchisetagarens uppgifter... 4 Beskrivning av branschen Franchisegivaren... 9 Le Mat Sverige... 9 Styrelse och ledningsgrupp Offentliga årsredovisningar Expansion och utvecklingsprognoser Franchisetagaren Franchisetagarens ansvar och skyldigheter Minimiomsättning Konceptet Utbildning Marknadsföring Immateriella rättigheter Avgifter Avtal

3 1. Sammanfattning Kortfattad beskrivning av affärskonceptet Le Mat Sverige har utvecklat en metod för driften och marknadsföringen av ett socialt företag. Konceptet går under namnet Le Mat. I konceptet ingår kunskaper om metod, stöd, marknadsföring, drift, utbildning, ekonomi och administration mm. Le Mat har för avsikt att sprida sin affärsidé genom att öppna nya sociala företag i nära samarbete med andra kooperativ som tecknar avtal med Le Mat Le Mat har vidare utvecklat ett franchisekoncept för att under ordnade former möjliggöra att sociala företag med samma affärskoncept kan etableras på andra orter av oberoende intressenter nedan kallade franchisetagare. Le Mat ett engagerat val! Ett spännande hotellkoncept med DUBBELT UPPDRAG: Erbjuder gästnätter av hög kvalitet. Riktiga arbeten för människor som står långt från arbetsmarknaden. Etablering av Le Mat i Sverige och Europa pågår för fullt. Vi etablerar Hotel, B&B och Hostel. Driften av Le Mat sker i sociala företag. En viktig del i etableringen är att skapa bra NÄTVERK och PARTNERSKAP samt ta del av andras ERFARENHETER. Le Mat Säljer gästnätter på öppna marknaden. Håller hög kvalitet. Är ett socialt företag som ger riktiga jobb. 2

4 Säljer arbetsträningsplatser. Är tillgängligt för alla. Arbetar aktivt för miljön. Är med och stärker den lokala utvecklingen. Le Mat säljer gästnätter på den öppna marknaden. Vad som särskiljer Le Mat är det dubbla uppdraget som innebär att Le Mat säljer gästnätter, ger nya arbeten och säljer arbetsträningsplatser. På så sätt öppnas vägen till arbetsmarknaden för människor som står långt från arbetsmarknaden. Italiensk inspiration I Italien syftar Le Mat på trollkarlen som står för GENIALITET och det oväntade. Det första Le Mat hotellet, Tritone, startade i Italien för mer än 15 år sedan. Idag sprids Le Mat genom social franchising och har utvecklats till ett EUROPEISKT SAMARBETE för SOCIALA FÖRETAGARE. Le Mat drivs utifrån AFFÄRSMÄSSIGHET, DEMOKRATI och EGENMAKT. Denna kombination har visat sig vara en mycket framgångsrik väg till LIVSKRAFTIGA SOCIALA FÖRETAG och RIKTIGA JOBB. Gör skillnad CSR Att samarbeta med Le Mat är ett sätt för företag och organisationer att medverka till ett ökat socialt ansvarstagande, Corporate Social Responsibility. Samarbetet kan se ut på många sätt exempelvis delägande i fastighet, sponsring, donation, kunskapsöverföring eller andra resurser. Att samarbeta med Le Mat är ett sätt för företag och organisationer att medverka till ett ökat SOCIALT ANSVARSTAGANDE. Arbetsintegrerande sociala företag Le Mat integrerar medarbetare i samhället genom att starta lönsamma företag för att skapa riktiga jobb. Inom Le Mat finns tron på den egna kraften. Människan är i grunden skapande och aktiv och behöver finnas i en miljö där hon har möjlighet att utveckla detta. Det 3

5 handlar också om att tillsammans med andra skapa en miljö där utveckling är möjligt. Arbetsplatsen erbjuder utveckling och socialt företagande. Medarbetarna lär sig bemötande, ansvara för rutiner och skapa struktur i vardagen. De lär sig också att möta olika människor, tala med myndigheter och ta sig fram i samhället. Detta stärker medarbetarnas egenmakt och är för många en väg tillbaka till arbetsmarknaden. Le Mat följer kollektivavtal och de anställda är inne i välfärdssystemen såsom sjukförsäkring, pension och arbetslöshetskassa. Le Mat har ett arbetsfokus som är viktigt för medarbetarnas utvecklingsprocess och möjlighet till egenmakt. Alla kan arbeta 100 procent av sin förmåga Kortfattad beskrivning av Franchisegivarens uppgifter Le Mat Sverige ska ansvara för att kunskapen inom området upprätthålls och utvecklas, äga och utveckla Konceptet. Le Mat Sverige ska också ansvara för kvalitetssäkring fortlöpande stöd, varumärken, handbok, centrala avtal, utbildning, utveckling och gemenskap, marknadsföring och försäljning, lobbying, ramavtal avseende placering och Europasamarbete. Kortfattad beskrivning av Franchisetagarens uppgifter Franchisetagaren driver en separat verksamhet och ska ha den organisation och bemanning samt följa mall för stadgar och kompanjonavtal som framgår av Handboken. För att vara ett Le Mat måste man följa de metoder som beskrivs i handboken och använda råden för att skapa utveckling och tillväxt. Ett Le Mat kooperativ ska Utveckla Le Mat till en verksamhet med hög kvalitet. 4

6 Arbeta för uppbyggnaden av arbetsintegrerande sociala företag som ska skapa arbetstillfällen för människor som står långt ifrån arbetsmarknad och samhälle. Sprida information om verksamheten och de gemensamma målen. Utbyta erfarenheter och kunskap Le Mat företagen emellan. Ha ett aktivt miljöarbete där alla medarbetare verkar som goda miljöambassadörer. Beskrivning av branschen Turismen trotsar svagt Europa, växer på flera marknader Trots svag konjunktur i Europa växer den utländska turismen i Sverige. Antalet övernattningar i Sverige ökade i fjol med 2,1 procent, från 52,7 till 53,8 miljoner. Den starkaste ökningen visar övernattningar från de utomeuropeiska marknaderna, som steg med 5,3 procent. 5

7 6

8 Bland boendeformerna visar hotellen den starkaste utvecklingen. Antalet övernattningar på hotell ökade totalt med 3,1 procent. Antalet utländska gäster på hotell steg med 3,5 procent. Sämre gick det för stugbyarna, där sjönk antalet övernattningar med 12,2 procent. Antalet övernattningar på vandrarhem steg svagt. Antalet svenska övernattningar ökade med 1,3 procent medan antalet utländska övernattningar minskade med 1,3 procent. Det var framför allt den tyska marknaden som minskade med 9,4 procent. Antalet övernattningar på campingplatser växte med 3,3 procent. Förmedlade stugor och lägenheter visade en svagt negativ utveckling och backade med 1,9 procent. Logiintäkterna till boendeanläggningarna ökade med två procent till 19,7 miljarder kronor. Den starkaste utvecklingen visade Jönköpings län där logiintäkterna ökade med 9,7 procent följt av Västernorrlands län med en uppgång på 5,4 procent. - Turismen är viktig för Sveriges ekonomi. Med kunskap och samverkan mellan privata och offentliga aktörer kan turistnäringen öka sin konkurrenskraft och bidra till ökad sysselsättning i hela landet, säger Gunilla Nordlöf, generaldirektör på Tillväxtverket. Totala logiintäkten för hotell ökade i december Den totala logiintäkten för hotellen var i december miljoner jämfört med 976 miljoner i december Den genomsnittliga logiintäkten per belagt rum var 908 kr, oförändrat jämfört med föregående år. 7

9 Antal gästnätter fördelat på län/ Nights spent and region/county Anläggningstyp/Type of establishment: Hotell/Hotel Region/Region: Hela riket/sweden Län/ Region/County Stockholm Antal/No. % Antal/No. % Antal/No. % Uppsala , , ,5 Södermanland , , ,4 Östergötland , , ,6 Jönköping , , ,4 Kronoberg , , ,7 Kalmar , , ,5 Gotland , , ,8 Blekinge , , ,3 Skåne , , ,0 Halland , , ,7 Västra Götaland , , ,3 Värmland , , ,4 Örebro , , ,0 Västmanland , , ,5 Dalarna , , ,1 Gävleborg , , ,0 Västernorrland , , ,8 Jämtland , , ,3 Västerbotten , , ,3 Norrbotten , , ,4 Hela riket/sweden , , , , , ,2 Källa/Source: Tillväxtverket & SCB/Statistics Sweden Preliminära data för 2013/Provisional data for

10 2. Franchisegivaren Le Mat Sverige Le Mat Sverige är en ekonomisk förening som bildades i oktober 2006 av Vägen ut! kooperativen, Le Mat B&B Solakoop Karlstad, Coompanion i Göteborg och Stockholm samt Värmlandskooperativen en del av Coompanion. Syftet är att sprida konceptet i Sverige. Le Mat Sverige är öppet för sociala företag som vill bli Le Mat företag. Le Mat Sverige ek. för. organisationsnummer Stigbergsliden 5 B, Göteborg Le Mat Sverige har uppdragit åt Vägen ut! kooperativen att utföra franchisegivarens uppgifter. Nuvarande franchiseverksamhet Det transnationella partnerskapet Le Mat startade inom EU-programmet Equal Den svenska delen var projektet Vägen ut! från fängelse till socialt arbetskooperativ. I Sverige startades fyra sociala arbetskooperativ inom Vägen ut! partnerskapet. När projektet upphörde 2005 bildades konsortiet Vägen ut! kooperativen. Inom Equal-programmet bildades också Associazione Le Mat (Le Mat Italien). Det är en förening för sociala entreprenörer inom hotell- och turismnäringen. Förebilden för Le Mat Italien är det sociala arbetskooperativet Il posto delle fragole (Smultronstället) som bildades 1979 i Trieste. Idén att driva ett hotell väcktes 1985 och idag har Hotel Tritone i Trieste varit i drift i mer än 15 år. Le Mats grundtanke är att genom investeringar i entreprenörskap skapa arbeten med framtidsutsikter och oberoende. Genom partnerskapet medverkade Vägen ut! till att lägga grunden för Le Mat Europa. Vägen ut! kooperativen i Göteborg är idag den första medlemmen utanför Italien och som innehar rätten att genom social franchising sprida konceptet vidare i Norden. 9

11 Le Mat Europa bildades den 8 maj 2007 på Il posto fragole i Trieste av Le Mat Italien och Le Mat Sverige. Syftet med Le Mat Europa är att tillsammans skapa ett starkt varumärke och sprida Le Mat till fler länder. Idag finns Le Mat B&B Solakoop Karlstad och Le Mat B&B Göteborg City i drift. I Göteborg pågår förhandlingar med fastighetsägaren om utvidgning med två våningar till. Le Mat startar i Örebro i maj 2011 och i Stockholm pågår projekteringsarbete. Styrelse och ledningsgrupp Styrelsens sammansättning: Ordförande Pernilla Svebo Lindgren, vd Vägen ut! kooperativen Ledamöter Sven Bartilsson, koordinator Coompanion Göteborg Jan Olsson, ordförande Le Mat Sverige Fastighet AB Daniel Lindgren, verksamhetschef Le Mat B&B Göteborg Franchiseledare Elisabet Abrahamsson, vice vd Vägen ut! kooperativen 10

12 Offentliga årsredovisningar Le Mat Sverige ek. för Årsredovisning 2013 Sov med gott samvete Förvaltningsberättelse 11

13 Le Mat Sveriges målsättning är att stödja start av Le Mat etablissemang. Under 2013 var Le Mat B&B i Göteborg en framgångsrik verksamhet. Le Mat är nu en etablerad verksamhet som under 2013 påbörjade arbetet med två nya enheter en i Stockholm och en i Luleå. Styrelse Ordförande Ledamöter Pernilla Svebo Lindgren Sven Bartilsson Jan Olsson Daniel Lindgren Adjungerad franchiseledare Adjungerad ledamot Elisabet Abrahamsson Jenny Kowalewski projektledare i Österåker kommun. Medlemmar Le Mat B&B Göteborg Vägen ut! kooperativen ek. för. Coompanion Göteborg Coompanion Stockholm Associerad medlem Berga Beds ek. för. Verksamhet Under 2013 har verksamheten varit intensiv inom ramen för ESF projektet EXPLOSION där Coompanion Göteborg är projektägare. En del i projektet är att utveckla Le Mat Sverige som franchiseorganisation med fyra franchisetagare och en gemensam marknadsföring. Under hela året har vi arbetat aktivt för att stödja en etablering i Österåker kommun. I oktober genomförde vi en 12

14 gemensam workshop i Åkersberga på temat Hur utvecklar vi Le Mat. I september skrevs ett föravtal med Berga Beds ek. för. Le Mat Österåker har under 2013 fortsatt sitt lokala arbetsmarknadsprojekt gruppen arbetar engagerat med projekteringen för att kunna etablera Le Mat i Österåker kommun. Varje år arbetar vi med en uppdatering och förstärkning av franchiseorganisationen, avtal och franchisegivarens upplysningsansvar. Gemensamt arbete har fortsatt i det europeiska tematiska arbetet Better future social economy network ett europeiskt socialfondsprojekt som bland annat innehåller spridning av Le Mat till fler länder. Genom detta projekt medverkade vi i arbetet inför ett par europeiska konferenser. Inom ramen för detta har också två Polska socialfondsprojekt initierats. På europanivå har vi också initierat ett arbete gemensamt i Le Mat Europé för projektering av ett Le Mat i Bryssel. Inom ramen för Vägen ut! kooperativens uppdrag att vara franchiseledare för Le Mat Sverige ansökte vi om en förstudie i ESF Västsverige under östen. Projektet beviljades och kommer att drivas under hösten Föreningen har ej haft någon ekonomisk verksamhet under året. Göteborg mars 2014 Pernilla Svebo Lindgren Sven Bartilsson Jan Olsson Daniel Lindgren 13

15 Elisabet Abrahamsson Franchiseledare Expansion och utvecklingsprognoser I Göteborg drivs Le Mat B&B under sitt fjärde år. Le Mat B&B Åkers Runö Station öppnar sommaren 2014 och i Luleå pågår projektet ESF Explosion. Le Mat Sverige ser en stor potential eftersom vi har de tre olika koncepten, Hotel, B&B och Hostel. Dessutom finns alla möjligheter till övertagande och omorganisation av befintliga etablissemang. 3. Franchisetagaren Franchisetagarens ansvar och skyldigheter Franchisetagaren ska vara ett kooperativ (ekonomisk förening) som har de stadgar, den organisation och den servicegrad som konceptet kräver. Franchisetagarens verksamhet ska drivas som en separat verksamhet som ska ha den organisation och bemanning och som ska följa mall för stadgar och kompanjonavtal som framgår av Handboken. En förutsättning för en väl fungerande verksamhet är att medlemmarna i verksamheten har rätt kunskap, attityd, engagemang och kontroll. Franchisetagaren skall till Le Mat Sverige anmäla inträden och utträden av medlemmar. Stadgar och kompanjonavtal får inte förändras utan att Le Mat Sverige får möjlighet att godkänna dessa förändringar. Verksamheten måste ha en verksamhetschef som båda parter ska vara överens om. Franchisetagaren ska genom den godkända verksamhetschefen driva enheten enligt avtal, handbok och de anvisningar som lämnas av franchisegivaren. 14

16 Utbildning, konferenser och träffar Franchisetagarens medlemmar ska genomgå utbildning och medverka på konferenser och träffar. Franchisetagarens ska också utbilda sina medarbetare i driften. Centrala inköpsavtal Eftersom Konceptets ekonomi till viss del bygger på förmånliga inköpsvillkor, vilket förutsätter en stor inköpsvolym, förbinder sig Franchisetagaren att så långt det är möjligt följa de centrala inköpsavtal som Le Mat Sverige tecknar. Fastighet Franchisetagaren ska hyra eller köpa en fastighet i enlighet med beskrivning och krav i Handboken och som båda parterna kan godkänna. Ramavtal avseende placering Vid placering ska Franchisetagaren följa de ramavtal som Le Mat Sverige tecknar. Vid placering där ramavtal saknas ska avtal tecknas efter samråd mellan Franchisetagaren och Le Mat Sverige. Europasamarbetet Franchisetagaren skall marknadsföra Le Mat Europa gruppen i enlighet med Le Mat Sveriges riktlinjer. Finansiering Franchisetagaren ansvarar för att ta fram en finansieringsplan som godkänns i samråd med Le Mat Sverige. Franchiserätt Franchisetagaren har rättighet och skyldighet att som företagare med eget ansvar driva en enhet i ett marknadsområde som regleras i avtal. Franchisetagaren har inte ensamrätt inom marknadsområdet. Detta innebär att franchisegivaren har rätt att etablera ytterligare enheter inom marknadsområdet som drivs av annan än franchisetagaren. 15

17 Minimiomsättning Franchisetagaren ska under det inledande året av enhetens verksamhet uppnå en omsättning som uppgår till minst 1 miljon kronor exklusive moms. I god tid före varje räkenskapsår ska parterna komma överens om en ny minimiomsättning. 4. Konceptet Detta är Le Mat konceptet Le Mat sprids i Europa genom social franchising. Le Mat kännetecknas av accoglienza - det personliga, respektfulla och varma mottagandet av både gäster och medarbetare. Medarbetarna är engagerade och hyser stor omsorg om gästerna. Le Mat strävar efter största möjliga tillgänglighet för både gäster och medarbetare med funktionshinder. Le Mat håller hög klass i sin kategori och erbjuder en hög grad av service och det lilla extra. Le Mat är attraktivt beläget. Le Mat är ett miljödiplomerat företag som driver sin verksamhet med hänsyn till en hållbar utveckling såväl när det gäller miljö som ekonomiska, mänskliga och sociala resurser. Av den anledningen strävar Le Mat också efter att i största möjliga mån erbjuda ett rättvise- och kravmärkt boende. Le Mat kännetecknas av att det är rent och snyggt. Rummen håller hög standard och är i bästa skick. I receptionen finns aktuellt informationsmaterial om omgivningarna med kartor och medarbetarna i receptionen har god kunskap om de lokala omgivningarna. 16

18 I receptionen säljs varor från andra sociala företag som kommer från regioner i Europa där det finns Le Mat företag. Ett Le Mat företag är tryggt upplyst om kvällarna och lätt att hitta. Le Mat serverar frukost. Le Mat har alltid bemanning såväl på dagen som på natten. Le Mat har en gemensam profil. Le Mat skapar arbetsplatser åt människor som står långt från arbetsmarknaden. Le Mat drivs som ett socialt företag i kooperativ form. Alla medarbetare deltar i hela driften av företaget. Le Mat gruppen Inom Le Mat gruppen finns kategorierna Hotel, B&B och Hostel. Här nedan förklarar vi vad respektive kategori står för. Oavsett kategori är alla Le Mat rökfria. Le Mat Hotel: är trestjärnigt och erbjuder det lilla extra. har minst ett 40-tal rum. serverar en omfångsrik frukostbuffé av hög kvalitet (I största möjliga mån serveras ekologiska och rättvisemärkta produkter). har en liten servering som sköts av receptionen. Ett trestjärnigt hotell enligt Sveriges Hotell och Restaurang företagare, SHR, innebär helt kort: Privat toalett, badrum telefon och TV på samtliga rum. Tillgång till gäst-pc och fax. 17

19 Bemannad reception dagtid. Hiss. Le Mat B&B (Bed & Breakfast) Le Mat B&B fungerar på samma sätt som Le Mat Hotel, men har färre antal rum och det finns ingen garanti att varje rum har egen toalett och dusch. Lakan och handdukar ingår i priset. Städning ingår. Frukost ingår i priset. Begränsad service. Le Mat Hostel: Tillgång till självhushåll finns. Handduk och lakan ingår inte i priset. Gästen får själv ta med sig eller betala extra. Städning ingår inte i priset. Gästen kan betala extra för slutstädning. Frukost ingår inte i priset men kan köpas till. Servicen är begränsad. Tillgång till ändamålsenliga toaletter och duschrum finns. Gästen betalar extra för enskilt rum. Utbildning Le Mat Sverige tillhandahåller starthjälp och utbildning därefter löpande utbildning och rådgivning, bl.a. praktik på annan Le Mat enhet. 18

20 Obligatorisk utbildning är kostnadsfri för Franchisetagaren. Franchisetagaren betalar deltagarnas lön, resor etc. Marknadsföring Franchisetagaren ska marknadsföra sig och konceptet enligt anvisningar i Handboken. Franchisetagaren ska använda minst 3% av de totala intäkterna exkl moms per bokföringsår för marknadsföringsåtgärder. Franchisegivaren planerar och genomför nationella och europeiska informationsaktiviteter och marknadsföringsåtgärder i samråd med franchisetagarna. Dessa aktiviteter handlar främst om att: Administrera och utveckla Le Mat Sveriges gemensamma hemsida. Ta fram trycksaker och annat säljmaterial som kan användas i marknadsföringen. Initiera och organisera nationella informationsaktiviteter. Nätverka och samarbeta på såväl nationell som europeisk nivå kring socialt företagande. Sprida kunskap om Le Mat genom utbildning och information. Sprida information om Le Mat och sociala företag, deras samhällsekonomiska och mänskliga vinster. Underlätta start och drift av sociala företag och därmed skapa arbetstillfällen för grupper som idag står utanför arbetsmarknaden. Arbeta för att det offentliga stödet till sociala företag ska bli tydligare och effektivare. Arbeta för att de sociala entreprenörerna ska komma fram så att det sociala företagandet också betraktas som en intressant näringspolitisk aktör. 19

21 Föreslå förändringar i lagstiftning, regler och deras tillämpning för att förbättra de sociala företagens utvecklingsförutsättningar. Arbeta för gemensamma europeiska intressen och utvecklingsbehov för de sociala företagen. Immateriella rättigheter Franchisetagaren har inte någon annan rätt till varumärken och de näringskännetecken än vad som framgår av avtalet. Upphovsrätten till Handboken tillhör Le Mat Sverige. Franchisetagaren har inte någon rätt till ersättning för den goodwill som skapas till följd av franchisetagarens användning av varumärket och näringskännetecken och andra skyddade rättigheter som tillhör franchisegivaren. Avgifter Nya medlemmar ska ha ett påskrivet franchiseavtal med Le Mat Sverige ek för. Avgiften för föravtal är och avgiften för handboken är kronor. Inträdesavgift Franchisetagaren betalar inträdesavgift i Le Mat gruppen på kronor. Inträdesavgiften betalas i samband med verksamhetens start. Inträdesavgiften innebär att man erhåller rättigheten att bedriva verksamhet enligt avtal. Årsavgift för 2014 är kronor. Det totala beräknade kapitalbehovet för uppstart av denna franchiseenhet Franchisetagaren beräknar kapitalbehov för uppstart av enheten i samråd med franchisegivaren. 20

22 5. Avtal Kopia på franchiseavtal bifogas. Möjlighet att under övervakning bläddra igenom Le Mat handboken. 21

SOCIAL FRAN CHIS I NG S P R I D E R F R A M G Å N G S R I K A KONCEPT UNDE R S A M M A VA RU M Ä R K E, Ö K A R TILLVÄXT TAKTEN O C H S K A PA R F L

SOCIAL FRAN CHIS I NG S P R I D E R F R A M G Å N G S R I K A KONCEPT UNDE R S A M M A VA RU M Ä R K E, Ö K A R TILLVÄXT TAKTEN O C H S K A PA R F L SOCIAL FRAN CHIS I NG S P R I D E R F R A M G Å N G S R I K A KONCEPT UNDE R S A M M A VA RU M Ä R K E, Ö K A R TILLVÄXT TAKTEN O C H S K A PA R F L E R A R B ET E N. är vi starkare - och smartare Med

Läs mer

Dnr 012-2007-4248. Programförslag för fler och växande sociala företag

Dnr 012-2007-4248. Programförslag för fler och växande sociala företag Dnr 012-2007-4248 Programförslag för fler och växande sociala företag Programförslag för fler och växande sociala företag Dnr 012-2007-4248 Har du frågor om denna publikation, kontakta: Eva Johansson

Läs mer

Kartläggning av. finaniseringsmöjligheter för sociala företag

Kartläggning av. finaniseringsmöjligheter för sociala företag Kartläggning av finaniseringsmöjligheter för sociala företag Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Att lära av mirakel. Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande.

Att lära av mirakel. Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande. Att lära av mirakel Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande. Att lära av mirakel Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Västsvenska Turistrådet AB - en del av Årsredovisning 2012 för Västsvenska Turistrådet AB Medborgarperspektivet Kommentar: Ur medborgarperspektiv för boende

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VÄGEN UT! KOOPERATIVEN 2014. Erbjud inte fyrkantiga lösningar till alla för en del människor är runda

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VÄGEN UT! KOOPERATIVEN 2014. Erbjud inte fyrkantiga lösningar till alla för en del människor är runda VERKSAMHETSBERÄTTELSE VÄGEN UT! KOOPERATIVEN 2014 Erbjud inte fyrkantiga lösningar till alla för en del människor är runda Mitt emellan stad och land ligger Lärjeåns Kafé&Trädgårdar, en plats för inspiration

Läs mer

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners Stockholms läns utvecklingspartnerskap för social ekonomi Finn finansiering ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin Samarbetspartners ABF Stockholm STAR Södertälje TillväxtArena

Läs mer

Arbete för alla? Om en av vår tids största utmaningar och möjligheterna att skapa arbetstillfällen genom den sociala ekonomin

Arbete för alla? Om en av vår tids största utmaningar och möjligheterna att skapa arbetstillfällen genom den sociala ekonomin Arbete för alla? Om en av vår tids största utmaningar och möjligheterna att skapa arbetstillfällen genom den sociala ekonomin Kartläggning av den sociala ekonomin i Östergötland Sven-Inge Arnell September

Läs mer

Fakta om svensk turism och turistnäring. 2007 års upplaga

Fakta om svensk turism och turistnäring. 2007 års upplaga Fakta om svensk turism och turistnäring 2007 års upplaga mars 2007 Innehåll 2 Nyckeltal 4 Utmaningar och utveckling 7 Internationell turism 10 Turistnäringens ekonomi 20 Sysselsättning inom turistnäringen

Läs mer

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen

Att arbeta med internationella marknader. en handbok för besöksnäringen Att arbeta med internationella marknader en handbok för besöksnäringen Robert Patzelt, Familjen Helsingborg, 2015 Intro Den här handboken är till för dig som företagare inom besöksnäringen. Den ska ge

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

Årsredovisning 2014 HSB Värmland

Årsredovisning 2014 HSB Värmland Årsredovisning 2014 HSB Värmland HSB Värmland, årsredovising 2014 Grafisk form: CityTryck i Karlstad AB Foto: Solsta Foto, Fredrik Karlsson, HSB Värmland Tryck: Papper: City Tryck i Karlstad AB Multidesign

Läs mer

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer

Vägen ut! blev vägen in

Vägen ut! blev vägen in Socialt företagande och empowerment Några slutsatser ur forskningsrapporten Exitprocesser och empowerment. En studie av sociala arbetskooperativ i -projektet från Göteborgs universitet, Institutionen för

Läs mer

Årsredovisning 2012. Tydliga. Kvalificerad sakkunskap. Professionell service. Samarbete. Tillgängliga. Kompetens. Ansvarstagande.

Årsredovisning 2012. Tydliga. Kvalificerad sakkunskap. Professionell service. Samarbete. Tillgängliga. Kompetens. Ansvarstagande. Årsredovisning 2012 Kvalificerad sakkunskap Ansvarstagande Kompetens Samarbete Professionell service Tydliga Proaktiva Tillgängliga 2 innehåll s Sbc årsredovisning 2012 Innehåll 3 Året i korthet 4 VD har

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

UNIFLEX AB ÅRSREDOVISNING

UNIFLEX AB ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING UNIFLEX AB 2007 Syftet med denna årsredovisning är att till så låg kostnad som möjligt ge Uniflex aktieägare och andra intressenter tillräcklig information för att kunna bedöma företaget.

Läs mer

Fakta om svensk turism

Fakta om svensk turism Fakta om svensk turism Turismens effekter på ekonomi, export och sysselsättning samt volymer, beteenden, utbud och efterfrågan Fakta & statistik 2012 fakta om svensk turism Innehåll Förord 3 Sammanfattning

Läs mer

Företagsstöd och projektstöd

Företagsstöd och projektstöd Företagsstöd och projektstöd möjligheter på landsbygden Det finns stöd för dig som vill vara med och utveckla landsbygden. Här få du hjälp att välja vilket stöd du kan söka. Företagsstöd och projektstöd

Läs mer

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:1 två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN 1 EUROPEISKA UNIONEN

Läs mer

2. Tillväxtverkets arbete med social innovation och sociala företag

2. Tillväxtverkets arbete med social innovation och sociala företag Sociala Ekonomins Råd i Västra Götaland (SER) Sammanträde Plats: Norra Hamngatan 14, Göteborg 2013-04-26 kl 9:30-15:00 NÄRVARANDE Ledamöter: Ulrika Frick, VGR ordförande Per Pellby, VGR Lars Jusonius,

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

Tjäna människor - rädda världen! Sociala innovationer inom den sociala ekonomin.

Tjäna människor - rädda världen! Sociala innovationer inom den sociala ekonomin. Tjäna människor - rädda världen! Sociala innovationer inom den sociala ekonomin. Vad är en social innovation? Vad är en social innovation? Trots att termen social innovation är något nytt så är sociala

Läs mer

Företag och samhällsutveckling i Malmö

Företag och samhällsutveckling i Malmö Företag och samhällsutveckling i Malmö Augusti 2011 Björn Jansson 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Södertälje... 5 3. Göteborg- Gårdstensbostäder... 17 4. Danmark och Köpenhamn... 19 5. Andra internationella

Läs mer