4TIPS FÖR ATT HÖJA KVALITETEN I VERKSAMHETEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "4TIPS FÖR ATT HÖJA KVALITETEN I VERKSAMHETEN"

Transkript

1 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus I samarbete med Nr. 2 CERTIFIERING & KVALITETSSÄKRING 4TIPS FÖR ATT HÖJA KVALITETEN I VERKSAMHETEN Matmärkning Livsmedelsprodukter med låg klimateffekt klimatcertifi eras Förtroende Certifi ering har blivit ett allt viktigare verktyg för konkurrens Steg för steg Guide i tio steg för ett lyckat införande av ISO-certifi ering Projektledning Öka kvalitet & kompetens med certifi erade projektledare MILJÖMEDVETENHET SKA VARA EN SJÄLVKLARHET Eva Kristensson, kommunikationsdirektör, Sodexo: För att få största genomslag med miljöarbetet integrerar vi det i den vardagliga verksamheten. På så sätt kan medarbetare känna sig delaktiga. FOTO: SODEXO Certifiering för framgång

2 2 MARS 2011 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET UTMANINGAR Vad skall svenska företag konkurrera med i den globala ekonomin? Det är olika från fall till fall men bör omfatta miljöprestanda, utvecklade produkter och pålitlig kvalitet. Konkurrensargument i en globaliserad ekonomi När jag som produktionschef på ett av våra större industriföretag förberedde oss inför ISO 9001-certifieringen för knappt tio år sedan insåg jag hur en certifieringsprocess utvecklar ett företags arbete. Det drev oss till att genomföra en fullständig processkartläggning som resulterade i omfattande produktivitetsförbättringar och tydliga krav. Detta ökade vår konkurrenskraft och gav oss många insikter i vårt arbete. I vår globaliserade ekonomi med ständigt breddade marknader och fler alternativ att välja på, märker jag en ökad efterfrågan på oberoende och objektiv certifiering. Företag behöver ett kvitto för att kunna bestämma vilka underleverantörer man ska granska närmare, vilka personer man ska kalla till intervju eller vilka komponenter som överhuvudtaget kommer ifråga när man ska sätta ihop sin produkt. Växande marknad För oss inom certifieringsbranschen yttrar det sig bland annat i nya områden att utfärda certifiering inom. Det senaste året har till exempel vi på vårt företag, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, startat upp certifiering inom utsläppsrätter för flyget. Inom branschen ser vi också hur användandet av certifiering växer och får allt större betydelse inom nya områden, till exempel inom hälso- och sjukvård och tjänste- och serviceföretag. Utveckling Så här har det inte alltid varit. För bara 20 år sedan fanns inte certifiering på det sätt vi känner till det i dag. Då var mycket styrt av myndighetsregler och kontroller. Ledningssystem fanns knappt och sättet att leda organisationer såg annorlunda ut. Nu bygger det mesta på frivilliga certifieringar som företagen och organisationerna ser att de har nytta av. Numera har till exempel ett internationellt erkänt system för kvalitetscertifiering byggts upp, ISO 9001 med tillhörande system för ackreditering av certifieringsföretag. Detta har bidragit till att företag har ökat sin kundfokus, infört förbättringsarbete, effektiviserat och helt enkelt levererat mer kundnytta per krona. Ja, det är det ju förstås många faktorer som har bidragit till detta. En annan faktor Johan Svenningsson Ordförande SWETIC MINA BÄSTA TIPS Ständig förbättring En viktig del för att maximera användningen av ett 1 certifikat är att jobba med ständig förbättring. Förtroende Fördelen med att certifieras 2 enligt en erkänd standard är att det ger förtroende på marknaden och att ni får en extern granskning av verksamheten. är den ökade konkurrensen och att kunder har fler alternativ att välja på. Även här spelar certifieringssystemen in. Genom att en produkt är testad och certifierad enligt en internationell standard vågar kunden i alla fall överväga produkten från en ny leverantör, kanske ifrån ett land långt borta. Ett annat exempel är det systematiska arbetet med miljöledning, som är en succé, och bygger helt på marknadens krav på företagen att bidra till miljöförbättringar. Oroande tendenser Jag vill ändå lyfta fram ett orosmoment som gör att utvecklingen kan gå åt fel håll. Inom några branscher håller en annan typ av certifieringssystem på att växa fram. Jag tänker på system där de som skall bli certifierade själva ligger bakom och kanske till och med utfärdar certifieringen. Detta är naturligtvis inte trovärdigt och underminerar själva syftet med certifieringen att den utfärdas av en oberoende part I dessa branscher behöver kunder och leverantörsföretag ha en gemensam diskussion om certifieringens framtid. Oberoendet måste stärkas! VI REKOMMENDERAR SIDA 18 Ruth Brännvall Konsult och utbildare i socialt företagande. Grundare av Njord Management Consulting Ltd. Som återinvandrad svensk efter många år utomlands har jag brottats med bristen på kredithistoria. Kvalitetskontrollsystem 6 Bli bättre inom ert område genom att metodiskt kontrollera arbetet. Expertpanelen 16 Experterna om hur utbrett certifiering är i Sverige jämfört med Europa. Vi får våra läsare att lyckas! CERTIFIERING & KVALITETSSÄKRING NR 2, MARS 2011 Produktionsledare: Nadine Kissmann Affärsutvecklare: Linus Wennerström Formgivare: Martin Björinge Ansvarig för denna utgåva: Projektledare: Niclas Walfridsson Tel: E-post: Distribution: Dagens Industri, februari 2011 Tryckeri: BOLD/DNEX Tryckeri, Akalla, V-TAB Landvetter. MittMediaPrint, Örnsköldsvik Repro: Bert Lindevall Mediaplanet kontaktinformation: Tel: Fax: E-post: Vid förfrågningar kontakta: Linus Wennerström Mediaplanets affärsidé är att leverera nya kunder till våra annonsörer. Genom intressanta artiklar med hög kvalitet motiverar vi våra läsare att agera. Vi jobbar för din certifiering DNV genomför revisioner som omfattar allt från en halv dag lokalt till 500 dagar globalt. Vi koordinerar revisioner för både ledningssystem, produkter/ce-märkning och personer. Certifieringen planerar vi så att den passar ditt företags behov, samtidigt som vi behåller vårt oberoende och jobbar för er utveckling. Behöver ni utbildning har vi både öppna och företagsinterna kurser. Låt oss göra er certifiering enkel. Kontakta oss på

3 Kvalitet och miljö rätt från början! DeJa Consulting ger expertkonsultationer inom miljö- och kvalitetsarbetet. Vi förbereder inför certifieringar, leder projekt och har användarvänliga verktyg för dem som vill införa bättre rutiner på företaget. Goda rutiner skapar hög kvalitet DeJa Consulting hjälper er att bygga upp ett lättanvänt kvalitetssystem med rutiner som förebygger, kontrollerar och korrigerar kvalitetsproblem hos er själva och era leverantörer. Systemet är helt anpassat till er verksamhet, så att arbetet blir rätt utfört och kräver mindre tid. VI CERTIFIERAR FÖRETAG & ORGANISATIONER GENTEMOT STANDARDERNA ISO 9001, 14001, ISO 22000, AFS, OHSAS 18001, PEFC, FSC, BRC, BRC IOP, IP LIVSMEDEL, SVENSK STANDARD FÖR LIVSMEDELSHANTERING I BUTIK M FL. GÅ DIN UTBILDNING HOS OSS, SOM CERTIFIERINGSORGAN VET VI VAD STANDARDEN KRÄVER! FÖR MER INFORMATION Ett verksamhetssystem för alla EASE-Q är ett webbaserat verksamhetssystem. Systemet underlättar styrningen av hela er verksamhet enligt ISO-standarder och passar såväl enmansföretag som företag och organisationer med hundratals anställda, oavsett bransch. För mer information besök Besöksadress: Stora Åvägen 25, Sisjön Postadress: Box 9006, Göteborg, Tel: +46 (0) och Verkar det här med kvalitetscertifiering spännande? Då borde du verkligen träffa den här mannen. Det här är Lennart Gidlöf. Han håller i vår kurs Grunderna i kvalitetsledning och kan allt om hur man skapar, underhåller och integrerar ett kvalitetsledningssystem. Under två intensiva dagar ger han dig kunskap om ISO 9000-seriens olika standarder och hur du gör för att certifiera ditt företag. Grunderna i kvalitetsledning kostar kr och då ingår standarden SS-EN ISO 9001:2008 och boken Lätt med ISO 9001 (totalt värde kr). Läs mer om kursen och hur du anmäler dig på

4 4 MARS 2011 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER CERTIFIERING VERKTYG FOR KONKURRENS 1TIPS FÅ FÖRTROENDE PÅ MARKNADEN Fråga: Varför är det viktigt med certifi ering? Svar: För att skicka ett budskap om förtroende till aktörer på marknaden: en signal om att en oberoende aktör granskat till exempel en produkt eller tjänst och funnit att den uppfyller specifi cerade krav, säger Peter Kronvall. Swedac är en statlig myndighet som ackrediterar certifieringsorgan som i sin tur certifierar företags ledningssystem, produkter eller viss personal med särskild kompetens. Vi tar betalt för våra tjänster men vi är inte vinstdrivande. Att vara ackrediterad kräver att man kontinuerligt uppfyller kraven och Swedac genomför därför regelbundet uppföljningar, säger Peter Kronvall. Viktigt med oberoende Ofta hör han att certifiering är en engångshändelse men det är det inte. Uppföljning är ett av våra ledord. För att man fått ett certifikat har man inte vunnit en tävling, det är mer grå vardag över det än så, säger Peter Kronvall. Enligt honom är det också viktigt att de som certifierar inte är konsulter till de som ska certifieras. Företaget som delar ut certifikat får inte ha affärsintressen i det som skall certifieras. Oberoendet är ett av de områden som Peter Kronvall återkommer till. Både hos den egna myndigheten och i företagen som ackrediteras. Respekt över hela världen På samma sätt som Swedac kontrollerar certifieringsföretagen kontrollerar den europeiska samarbetsorganisationen, European co-operation for Accreditation (EA), Swedac. Det finns även kopplingar till motsvarande organisationer i andra världsdelar. Målet är att om man är ett ackrediterat certifieringsorgan ska det respekteras i hela världen och därmed ska till exempel certifierade produkter accepteras på alla marknader utan förnyade prövningar. Processen styrs också av EU-förordningar som i sin har kopplingar till internationella fördrag. Peter Kronvall Chef på enheten för certifi ering och kontroll på Swedac FOTO: SWEDAC Peter Kronvall beskriver det som att Swedacs arbete ibland kan vara en nagel i ögat på marknaden. Men långsiktigt har de enligt honom samma mål man ska kunna lita på certifikat som är utställda under ackreditering, vilket i sin tur ska bidra till att minska handelshinder. Naturligtvis händer det att vi och certifieringsorganen har olika uppfattning under våra revisioner och tonläget höjs. Men överlag har vi ett bra samarbete med våra ackrediterade certifieringsorgan och vi upplever att vi som oftast har en konstruktiv dialog i samband med revisioner, säger Peter Kronvall. Ökat värde Enligt honom händer det att begrepp som ackreditering och certifiering missbrukas men nu hoppas han på att Swedac även ska få sanktionsmöjligheter. I nuläget kan de bara påverka företag som de ackrediterat, inom en snar framtid tror och hoppas han på att de ska kunna agera mot de som felaktigt hävdar att de är ackrediterade. I slutändan skulle det enligt honom innebära att värdet på det som certifieras ökas ytterligare. TOMAS MALMBERG

5 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET MARS Efterfrågan på certifierad arbetsmiljö ökar FOTO: SHUTTERSTOCK NYHETER I KORTHET FÖRDELAR MED CERTIFIERING Målet är att om man är ett ackrediterat certifieringsorgan ska det respekteras i hela världen och därmed ska till exempel certifierade produkter accepteras på alla marknader utan förnyade prövningar. FOTO: SHUTTERSTOCK FOTO: CHRISTER PÖHNER Att ha ett certifierat ledningssystem för arbetsmiljön betyder att vi påbörjat ett långsiktigt arbete som sätter de anställdas säkerhet främst, säger Thérèse Hjelseth, facilities and IMS manager på industriföretaget Atlas Copco. EXEMPEL Inför arbetet med att bli certifierade började man med att göra en riskanalys, man undersökte alltså vilka risker det fanns i arbetsmiljön på företaget. Det är en del i den arbetsmiljöpolicy som ska vara anpassad till den verksamhet som det certifieringssökande företaget sysslar med. Vi kan omöjligt hitta alla risker men vi kan börja tänka på ett sätt som gör att vi hittar så många som möjligt efterhand. Genom att tänka på rätt sätt minskar risken för att vi blir hemmablinda, säger Thérèse Hjelseth. Thérèse Hjelseth Facilities and IMS manager på industriföretaget Atlas Copco Hon lägger också stor vikt vid att se till att få med sig alla på företaget när arbetet med att förbättra arbetsmiljön sätts igång. När Atlas Copco startade upp arbetet inför certifieringen började man med att utbilda de anställda i en såkallad medvetandekurs. Den hade som syfte att få alla att tänka på risker och förbättringsområden. - Den interna kommunikationen är oerhört viktig. Alla på företaget riskinventerar sin arbetsplats, säger Thérèse Hjelseth. Sedan kvarstår det för företaget att fortsätta driva frågor som rör förbättring av arbetsmiljön. Fångar upp riskerna Thérèse Hjelseth beskriver skillnaden förr från nu som att man även tidigare jobbade med arbetsmiljöfrågor men inte på något strukturerat sätt, vilket gjorde att man kunde missa risker. Nu arbetar man för att fånga upp riskerna i ett tidigt skede. Det här är en stor verksamhet med mycket att ta hänsyn till. Därför är de anställda så viktiga i arbetet. Det viktigaste med det här är också att de anställda ska kunna vara nöjda när de går till och från jobbet, säger Thérèse Hjelseth. Certifikatet ska enligt henne vara ett steg för hållbar produktivitet och något som ska höja företags konkurrenskraft ytterligare. TOMAS MALMBERG CERTIFIERING En nödvändig kvalitetsstämpel Det ställs allt högre krav på livsmedelsproducenter i Sverige. Genom att standardcertifieringarna BRC (British Retail Consortium) och ISO etablerat sig inom livsmedelsbranschen i Sverige har det skett en tydlig polarisering. Livsmedelsproducenter utan certifikat får allt svårare att mäta sig med de producenter som uppfyller standarden för livsmedelssäkerhet och kvalitet. Både ISO och BRC har mycket specifika hygienkrav på anläggningen och dess rutiner. Genom revisioner följs livsmedelsproducenternas årliga atbete upp. Då granskas varje liten detalj i företagens livsmedelsarbete för att hitta hanteringens svagaste punkter där risken för hygieniska brister är som störst. Vid de årliga kontrollerna ska producenterna redovisa dokument från tillverkningen. Personalens sätt att arbeta och utbildning kontrolleras liksom rengöringsrutiner, förebyggande underhåll och skadedjursprogram. Totalt finns cirka 270 kravelement. Eventuella brister i arbetet måste åtgärdas inom 28 dagar och godkännas av revisorn för att ett certifikat ska kunna utfärdas. Certifikatet gäller i ett år. Bra kvalitet syns det? Vi certifierar enbart livsmedel. Därför gör vi det väldigt bra Vi representerar SAI Global/EFSIS i de skandinaviska länderna Vi utför hundratals tredjepartsrevisioner per år, med inriktning på livsmedelssäkerhet och kvalitet Vi har egen ackreditering från SWEDAC för ekologisk certifiering Kombinera ekologisk certifiering med t ex BRC, IFS, FSSC/ISO eller ISO Samla era certifieringar hos oss! Anne-Charlotte Hanning, forskare i ett av Europas mest omfattande textila laboratorier med fler än 400 provningsmetoder Välkommen att besöka Sveriges nya certifieringsorgan! Prisvärda revisioner inom ISO 9001 och ISO Gå in på och begär en offert

6 6 MARS 2011 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER Bli effektivare och öka er konkurrenskraft Fråga: Varför ska företag införa ett processorienterat arbetssätt eller ett kvalitetskontrollsystem? Svar: För att bli bättre inom sitt område genom att metodiskt och uthålligt ständigt kontrollera och analysera sitt arbete, säger Anders Sjögren. Anders Sjögren, energispecialist på E.ON Försäljning, var ansvarig för energiprognostiseringen på företaget. Problemet som man stod inför var att prognoserna inte var tillräckligt exakta. Därför tog man hjälp av ett företag som hjälpte till att bygga upp ett kvalitetskontrollsystem. Det vi gjorde var att vi startade ett projekt för att systematisera prognosarbetet med syfte att höja kvaliteten och tillförlitligheten i prognoserna. Därefter har vi fortsatt förvaltningen i vår egen organisation. Nu är resultatet av prognoserna mer riktigt, säger Anders Sjögren. Ökar konkurrenskraften En sak som de gjort är att undersöka förståelsen mellan den som överlämnar informationen till parten som mottar den. Sedan man satte upp ramar kan företaget få ett bättre grepp om de totala inoch utobjekten, detta genom att sammanfoga det som finns i kundstocken med information om försäljningen på ett mer rättvisande sätt. Om vi blir effektivare så ökar det vår konkurrenskraft. Det tjänar både vi och våra kunder på. Genom prognostiseringen lär vi oss dessutom nya saker hela tiden, säger Anders Sjögren. Fler aktörer på marknaden De svårigheter som uppstod i prognostiseringen berodde enligt honom på att kunderna blivit mer aktiva, produktutbudet större och därmed mer svårprognostiserat. Tidigare stannade kunderna hos sin elleverantör och bytte inte produkt så ofta, i dag finns det fler leverantörer på marknaden. Nu har vi bättre koll på basnivåerna. Även om vi anlitade ett externt företag för att få igång projektet så är det våra egna medarbetare som genomförde projektet och vi arbetade fram våra egna lösningar, säger Anders Sjögren. Fanns en viss rädsla Han berättar att det fanns en viss rädsla för att projektet bara skulle leda till merarbete och onödigt mycket administration. Men samtidigt fanns det en vilja att förbättra. Allt tog lite längre tid i början, men ett år senare har det visat sig att det går snabbare. Nyttan är större än den tid och möda vi satsade. Just därför är det så viktigt att medarbetare, chefer och ägare vågar ha tålamod, säger Anders Sjögren. TOMAS MALMBERG 2TIPS BLI BÄTTRE INOM ERT OMRÅDE NYTTAN ÄR STÖRRE. Allt tog lite längre tid i början, men ett år senare har det visat sig att det går snabbare, säger Anders Sjögren. TIPS Anders Sjögrens tips för processkarta och kvalitetskontrollsystem Var tydlig med syftet om 1 vad ni vill uppnå. Om egen kompetens saknas så anlita experter men utforma projektet med egna resurser. Efter utvecklingsfasen är 2 det viktigt att veta vad som ska förvaltas och hur det ska tas vidare. Då är det viktigt att ha en ansvarig som håller ihop arbetet och kontrollerar att arbetet och prestandan efterlever målen. Genom det skapas förutsättningar för att spara och vinna resurser. Var uthållig och metodisk. 3 Få arbetet med ständiga förbättringar att vara en naturlig del av arbetet genom att till exempel låta de personer som arbetar i processen utgöra processförbättringsteam. Ledningsgrupper eller ägare måste ha tålamod och stötta. 4 5 Kvalitetskontrollsystem kan låta revisionsaktigt. Men använd orden: leta förbättringsområde istället för att leta fel. INFORMATIONSSÄKERHET Skydda företagets information För att skydda företaget mot säkerhetsrisker vid till exempel E-handel, FoU, eller outsourcing börjar allt fler företag införa informationssäkerhet i ledningssystem. Vad är det som ska skyddas mot informationssäkerhetsrisker och varför? Det kan vara skydd av affärshemligheter, mot virusattacker eller avbrott. Företagen ska kunna styra riskhantering och säkerhetsnivåer effektivt, allt viktigare när beroendet av IT ökar, säger Anders Carlstedt, projektledare för ISO/IEC 27005:2008 Riskhantering för informationssäkerhet. Detta kan innebära översyn av säkerhetspolicy, processer och rutiner samt relevanta mjuk- och hårdvarufunktioner med mera. En grundsten i ISO/IEC 27001, Ledningssystem för informationssäkerhet, är riskbehandlingen - verksamhetens behov av skyddsåtgärder analyseras. Detta innebär att företagsledningen får insyn i status, och kan prioritera nödvändiga åtgärder utifrån verksamhetens behov. Incidenter och avbrott kan få förödande konsekvenser. Detta är en del av processen under inför att uppfylla kraven inför certifiering enligt ISO/IEC Efterlevnaden granskas årligen av en ackrediterad tredje part, säger Anders Carlstedt från Carlstedt Inc. TOMAS MALMBERG Vi vet hur du lyckas med process- och kvalitetsutveckling Kvaliteten på din verksamhet bestäms av din förmåga att uppfylla ditt löfte till dina kunder, om och om igen. Det är samverkan mellan dina medarbetare och dina processer som avgör kvaliteten på din verksamhet, och hur väl du kommer att lyckas. Och dynamiken i din metod för att kontinuerligt utveckla och anpassa din verksamhet till nya förutsättningar. Trivector LogiQ är experter på process- och kvalitetsutveckling. Vi arbetar med väletablerade och beprövade metoder och fokuserar alltid på att säkra att din verksamhet själv kan förvalta och vidareutveckla ditt process- och kvalitetsarbete hjälp till självhjälp helt enkelt! Vill du veta mer om oss, och hur vi kan hjälpa din verksamhet, så gå till eller skicka e-post till Eller ring Trivector LogiQ Åldermansgatan Lund Tel Trivector LogiQ är ett konsult- och utbildningsföretag inom processbaserad verksamhetsutveckling och ledningssystem. Det som skiljer oss från våra konkurrenter är att vi alltid tar vår utgångspunkt i det processparadigm som utgör basen för modern verksamhetsutveckling, och för dagens ledningssystem, t ex ISO 9000.

7 certification

8 8 MARS 2011 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER Kvalitetscertifi era företagets projektledare Fråga: Varför ska projektledare kvalitetscertifi eras? Svar: Certifi ering är ett konkurrensmedel i en allt komplexare uppdragsvärld. Vi är bara i början av detta. Så svarar Jan Colliander, vd för teknikkonsultföretaget Vectura, som arbetar inom infrastruktur och som är en sammanslagning av tidigare Vägverket Konsult och Banverket Projektering. Företaget har över medarbetare på 40 orter runt om i landet. Projektledning och projektstyrning blir en allt viktigare del i vår verksamhet i takt med att uppdragen allt mer blir multidisciplinära, vilket kräver en ordentlig styrning. Certifieringen lyfter helt klart kompetensen. FOTO: VECTURA Avgörande för kvaliteten Vectura arbetar med certifiering enligt IPMA sedan mitten av 2010 och Jan Colliander tycker att det därför är för tidigt att utvärdera effekterna av att medarbetarna efter hand kvalitetssäkras, men säger: Efterfrågan på vår projektledning blir allt större och det är väl något kvalitetsmått. Certifieringen av projektledare har kommit att bli en avgörande faktor för kvaliteten och måluppfyllelsen. Av tradition organiserar Vectura en hel del utbildning för sina medarbetare i egen regi och i väntan på att det finns certifierade projektledare ute på marknaden ser man det som naturligt att också organisera certifiering av de egna medarbetarna. FAKTA Certifi eringen av projektledare har kommit att bli en avgörande sak för kvaliteten och måluppfyllelsen. Jan Colliander Vd Vectura Kommit långt i medvetenhet Strategiskt är det viktigt att satsa på projektledning. Det blir allt viktigare att göra rätt. Teknikkonsultbranschen har av tradition haft låg produktivitetsutveckling, inte av brist på kompetens, men brist på kvalitet i ledningen av projekt. Man tappar bland annat mycket i överlämningen mellan olika led i en process. Projektledarrollen anses väl utvecklad inom industrisektorn och Vectura Consulting AB startades 1 januari 2009 och är en sammanslagning av Vägverket Konsult och Banverket Projektering. Vectura har 1100 teknikkonsulter och finns på ett 40-tal orter i landet. Verksamheten är koncentrerad till transportinfrastruktur och rörelseplanering. Inriktningen är hållbara transportsystem och utredningar, analys, projektering, bygg- och projektledning samt drift och underhåll. Kombitransporter och kombination av väg- och järnvägstransporter är ett av utvecklingsområdena. Vecturas kärnverksamhet utgår från kompetensområdena transport och trafik, markinfrastruktur, spårburna trafiksystem samt projekt och byggledning. Man arbetar med anläggningsprojekt från utrednings- och planstadiet via projektering, förfrågningsunderlag, kalkyl och upphandling till byggledning, entreprenadbesiktning och igångsättning i projekt som resulterar vägar och järnvägar, broar och tunnlar, gator, torg och parker. 3TIPS CERTIFIERADE PROJEKTLEDARE mindre inom byggsektorn. Här har Vectura kommit långt i medvetenhet. Vi kommer att ha fokus på projektledning och certifiering av projektledare under 2011 och Projektledning är helt klart en nyckelfråga för framgång, säger Jan Colliander. Ett ledaryrke Certifieringssystemet IPMA omfattar fyra olika nivåer; certifiering av respektive projektchefer, senior projektledare, projektledare och en certifiering av projektkunskap. Certifieringen genomförs i två steg, som ser lite olika ut för de olika nivåerna. Den kan därför användas som bas för en karriärväg för projektledare. Man kan certifiera sig på den nivå som motsvarar ens erfarenhet. I processen ingår moment som självutvärdering av den egna kompetensen och ett skriftligt prov, en projektrapport, en workshop med grupparbete kring ett praktikfall samt avslutningsvis en intervju av assessorer. Vad som särskiljer IPMA från andra som certifieringar för projektledare är att man lägger stor vikt vid beteende, ledarskapsförmåga och personlighet och ser projektledarskapet som ett ledaryrke, där det krävs medvetet och moget ledarskap. GÖSTA LÖFSTRÖM PROJEKTLEDNINGSKURSER Lättare att välja kurser i projektledning Det blir enklare att välja utbildningar i projektledning framöver. Föreningen Svenskt Projektforum har startat IPMA Registrering av projektledarutbildningar. I en första pilotomgång deltar tio utbildningsföretag och i mars beräknas de första kurserna vara klara Nyttan för utbildningsköpare står i centrum Registreringen innebär att innehållet i utbildningarna verifieras enligt IPMAs* internationella ramverk för kompetens i projektledning, säger projektledare Annica Wallenbro Stojcevski. Det är samma ramverk som används för certifiering av projektledare. - Vid en registrering tittar vi på vad utbildningen innehåller, vilken kompetensnivå den ger samt hur den genomförs så att kursdeltagare verkligen når utlovad nivå. Hur mycket som bygger på föreläsningar och hur stor del som utgörs av individuellt arbete, grupparbete eller praktik ingår också. *IPMA,International Project Management Association. Läs mer! på webben: KAJSA PALMSKOG Astrakans Projektledarprogram mot IPMA-certifiering För dig som är erfaren projektledare och som står inför en IPMA-certifiering på C- eller B-nivå. Vårens kursdatum: 17/3, 5-7/4, 3-5/5, 25-26/5. Ring oss gärna ! Läs mer om programmet och höstens datum på astrakan.se/ipmaprogram Projektledarprogrammet är baserat på IPMAs tre kompetensområden; Erfarenhet, Metod och Beteende På Astrakan genomför du inte bara en kurs. Du skaffar dig kompetens för handlingskraft.

9 Svenskt Projektforum certifierar projektledare enligt IPMA Idag är det lättare att ställa rätt krav på projektledare. Se till att du är certifierad. Ett bra sätt att höja din kompetens och skaffa ett försprång på arbetsmarknaden. Föreningen Svenskt Projektforum certifierar projektledare enligt IPMAs system. Unikt för IPMA är att beteendekunskap ingår som en central del och att du kan certifiera dig på fyra olika nivåer. Processen innebär en kartläggning av dina kunskaper, både teoretiskt och praktiskt. Dessutom måste du kunna visa din kompetens även i mjuka områden som förmåga att utveckla förtroende, hantera relationer och främja samverkan i grupp. Gå in på vår webbplats. Där kan du läsa om IPMAs nivåer och bilda dig en uppfattning om vilken som passar just dig. Läs mer om föreningen och IPMA på IPMA, International Project Management Association är en internationell, icke-vinstdrivande organisation med drygt femtio nationer och över medlemmar vars syfte är att främja projekt som arbetsform. Varje år certifieras över projektledare världen över enligt IPMAs internationellt erkända certifieringssystem. Föreningen för projektledare i alla branscher tieto.se/pps Knowledge. Passion. Results. Är det viktigt att projektledaren är certifierad? Förutsättningarna får du med PPS. Beställ PPS Katalogen 2011 tieto.se/pps

10 10 MARS 2011 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET INSPIRATION Fråga: Hur kan miljöcertifiering hjälpa ditt företag? Svar: För Sodexo gav det konkurrensfördel och miljömedvetenhet i hela organisationen. Miljövänligt utan att behöva tänka efter LEDARE TILL LEDARE MILJÖCERTIFIERING Det finns både faror och möjligheter med miljöarbetet i ett företag. För att nå framgång gäller det att integrera arbetet i verksamheten och inte låta det bli en biprodukt, menar Joel Grauman, Miljöchef på företaget Sodexo. Det kan ibland krävas en enkel insikt för att en stor förändring ska sättas i rörelse. Enkelhet, kommunikation och miljö var ledorden när tjänste- och serviceföretaget Sodexo förändrade och effektiviserade hela sitt miljöarbete. När företaget ISO-certifierade hela sin verksamhet, enligt den internationella standarden ISO 14001, fick man en djupt rotad miljömedvetenhet på köpet. Från fem till 100 procent Det unika med vår historia är självklart inte att vi är certifierade, utan hur en diversifierad serviceverksamhet som Sodexos lyckats göra det på ett kostnadseffektivt sätt, säger Joel Grauman. Vi har med en i stort sett oförändrad budget gått från att ha haft cirka fem procent av verksamheten certifierad till att 100 procent nu är certifierad. Detta har vi gjort genom att helt ändra angreppsättet från att fokusera på enskilda uppdrag och verksamheter till att certifiera processerna på olika nivåer i organisationen. Det har varit möjligt genom att från dag ett hela tiden ha fört en nära dialog med vår revisionspartner. De var med redan vid planeringsstadiet då vi visade upp vår projektplan och de fick komma med synpunkter och förslag. Sedan har de varit ett naturligt bollplank under hela projektet. Man ska inte se revisionsbolaget som en motståndare som kan komma att stjälpa certfieringen utan som en medspelare och en oerhörd resurs i sin strävan att bli mer miljövänliga och att ständigt förbättras, säger Joel Grauman. Stor vikt vid interna krav Eva Kristensson, kommunikationsdirektör på företaget, lägger lika stor vikt vid de interna kraven på miljöarbetet som på kraven utifrån. Det finns självklart ett behov från marknaden men jag tror att viljan och engagemanget att aktivt arbeta med miljöfrågor är minst lika stort internt hos våra medarbetare. Vi är ett ledande PROFILER Joel Grauman Miljöchef på företaget Sodexo Eva Kristensson Kommunikationsdirektör på Sodexo företag som tar vårt miljöansvar och satsar på ett hållbart samhälle i dag och för kommande generationer. För att få största genomslag med miljöarbetet integrerar vi det i den vardagliga verksamheten. På så sätt kan medarbetare känna sig delaktiga. Då når vi de bästa resultaten, säger Eva Kristensson. Miljömedvetenhet utan att tänka En av de största fördelarna med ISOcertifikatet gör att vårt miljöarbete blir greppbart när vi kommunicerar ut det till medarbetare, vi vill att hela organisationen ska genomsyras av att vi arbetar miljömedvetet. En städare ska inte behöva gå till jobbet och tänka nu ska jag jobba miljömedvetet. Våra medarbetare ska jobba miljömedvetet utan att ens tänka på det, superkoncentrat och godkända kemikalier är en självklarhet. Grunden i det tankesättet och den målsättningen bottnar i en strategisk fråga som företagets ledning har satt upp riktlinjer för vilken verksamheten ska följa. ANDREAS BJÖRKMAN 3 TIPS FRÅN EVA KRIS Samhällsansvar För det första hand 1 om en strategisk fr ett bolag. Att ta sitt samhällsan vill ta ansvar, därför är vi Certifiering för framgång

11 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET MARS FRÅGOR & SVAR Erik Pettersson Miljö- och kvalitetschef, Inrego FOTO: MARK EARTHY Vilka var kriterierna när ni valde företag för certifiering? En ackrediterad och välkänd partner som kändes! seriös, hade stort tjänsteutbud av olika certifieringar, med referenser och erfarenhet från andra branscher. Revisorer som kunde ge oss bra hjälp att utvecklas. Varför var det viktigt med ett ackrediterat bolag? Det var självklart. Man vill! ha den bästa revisionen. Det är ett väldigt bra sätt att få externa ögon på sin verksamhet och kunna förbättra den utifrån det. Krav man får på sig innebär ofta att man ska ha en certifiering krediterad av ett välrenommerat bolag. CERTIFIERAD VERKSAMHET Eva Kristensson, kommunikationsdirektör på Sodexo och Joel Grauman, miljöchef på samma företag. FOTO: SODEXO Finns det inte krav som ställs för att man ska bli certifierad som känns onödiga?! Det är lätt att tänka så i början, men ju mer man arbetar med det så förstår man dess nytta. Man behöver en vägledning för att komma fram till det. TENSSON OCH JOEL GRAUMAN lar det åga för svar. Vi SO-certifierade. Ifrågasätt! Vilken profil vill ditt bolag ha? Kommunicera från ledningen att ni vill ta det här företaget till nästa nivå genom att satsa på miljön. Definiera ansvar Integrera miljöarbetet i din 2 vanliga verksamhet och bygg inte upp arbetet vid sidan av. Annars tjänar du ingenting på det. Utbilda & kommunicera Inom Sodexo genomgår 3 samtliga medarbetare en webbutbildning. Därmed vet alla vad företaget står för. Vi har övergripande miljömål oavsett verksamhet. Utifrån dessa mål får varje uppdrag bryta ner och formulera sina mål för att definiera hur de själva kan bidra. Då känner man en gemenskap och ser sin del i helheten. Certifieringen har också gett er fördelar när det gäller internationella affärer?! Ja, det bidrar till ett språk inom branschen och en gemensam kommunikationsyta. Det underlättar om man gör affärer med företag i exempelvis Frankrike eller Italien. Hur bidrar ert ledningssystem till ökad lönsamhet och tillväxt? Med ett certifierat ledningssystem skapas förutsättningar för att effektivisera processer och förverkliga strategiska mål. Intertek är ett ackrediterat certifieringsföretag med stor erfarenhet av en mängd branscher, med lokal närvaro och ett brett utbud av tjänster som kvalitet (ISO 9001), miljö (ISO 14001), arbetsmiljö (OHSAS 18001), informationssäkerhet (ISO 27000), samt många branschspecifika tjänster. Våra revisioner är klimatkompenserade. Våra erfarna revisorer är redo att hjälpa er ,

12 12 MARS 2011 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET INSPIRATION Matmärkning för klimatsmarta konsumenter En ny klimatcertifiering vägleder oss till livsmedelsprodukter med låg klimateffekt. Hittills har både tomat, fisk, spenat, skinka och blommor fått stämpeln. De svenska konsumenterna blir allt mer medvetna, vilket ställer allt högre krav på producenterna. I klimatdebatten uppmanas vi ständigt att bli mer klimatsmarta, sedan klimatförändringarna och förbrukningen av fossilt bränsle manar till beteendeförändringar genom hela samhället. Livsmedelsindustrin står för nästan en fjärdedel av landets koldioxidutsläpp. Men hur gör man för att bidra till att det blir bättre? Den nya klimatcertifieringen har skapat ett effektivt verktyg för enskilda konsumenter att i butiken kunna välja livsmedel med lägre klimatpåverkan. Certifieringen lanserades i juni 2010, och hittills har en handfull producenter gått igenom systemet och får nu använda sig av kvalitetsstämpeln. De som är först ut producerar mjölk, griskött, blommor, fryst spenat och frysta örter, säger Anna Richert, projektledare för Klimatcertifiering för mat. SMARTA LIVSMEDEL. De konkreta åtgärderna kan innefatta val av gödselmedel och foder, energikartläggning och att uppvisa kunskap i ämnet, säger Anna Richert, projektledare för Klimatcertifiering för mat. FOTO: LASSE MODIN Kräver åtgärder Certifieringen garanterar klimatmässiga förbättringar i hela kedjan, från produktion till distribution. Det finns ett gediget regelverk att gå efter som bygger på den senaste kunskapen, och producenten vidtar åtgärder för att möta dessa regler. Revision genomförs av ett oberoende certifieringsorgan. TIPS Några krav inför klimatcertifieringen Foder: Närproducerade, klimatberäknade fodermedel 1 som ger hög avkastning samt minskad sojaanvändning. Kväve: Effektivare användning av gårdens kväve för att 2 minska utsläppen av lustgas. Gårdsspecifika åtgärder De konkreta åtgärderna kan innefatta val av gödselmedel och foder, energikartläggning och att uppvisa kunskap i ämnet, säger Anna Richert. Producenten ska också föreslå och vidta gårdsspecifika åtgärder, till exempel att minska kväveförlusterna. Projektet är ett samarbete mellan flera olika aktörer och större livsmedelsföretag. Anna Richert ser ett växande intresse bland svenska och internationella livsmedelsföretag att klimatcertifiera sin produktion. Det handlar om producenter som inser värdet av att kommunicera med sina kunder. Det gäller att 3 Djurhälsovård: Friska djur ger mindre utsläpp per producerad mängd kött. Energi: Att spara energi är 4 bra för både klimatet och plånboken.! Läs mer på webben: 4TIPS VÄLJ RÄTT PRODUKTER berätta för omvärlden vad man gör för att förbättra sin verksamhet. Behovet är stort Och konsumenterna verkar efterfråga tydlig kommunikation. I en konsumentundersökning från 2010 tyckte hela 74 procent av de tillfrågade att det vore bra om det fanns en miljömärkning som gör att man kan välja exempelvis mjölk eller tomater som är producerade med lägre utsläpp av växthusgaser. Behovet av att handla mindre klimatpåfrestande är stort och det finns mycket som konsumenten kan göra. Att minska svinnet, tänka på hur man transporterar sina matvaror hem från affären och att minska konsumtionen av importerat kött är några konkreta tips. Hjälper dig att välja rätt Anna Richert berättar att klimatcertifieringen hjälper konsumenter att välja det bästa i varje produktgrupp. Det här är ett av flera verktyg för att hjälpa kunden att hitta rätt produkter, och samtidigt hjälper vi producenterna att vidta åtgärder, säger hon. När du som konsument väljer en klimatcertifierad vara kan du vara säker på att producenten gjort vad som är möjligt för att minska klimatpåverkan i hela livsmedelskedjan. På så sätt kan klimatpåverkan av livsmedelskedjan minskas, och alla är med och bidrar. CHRISTIAN VON ESSEN KLIMATCERTIFIERING Grönare grönsaker Findus har arbetat med svenskodlat och miljöfrågor sedan 1940-talet. Nu är man först ut att klimatcertifiera grönsaker i Sverige. Ungefär hälften av Findus produkter är svenskodlade. Det har de varit länge, med lokala odlare i Skåne och Halland som basen i producentnätverket. Man har sedan 20 år tillbaka arbetat enligt odlingsprogrammet LI- SA Low Input Sustainable Agriculture. Det innebär bland annat barnmatslåga pesticidhalter. Det som är nytt för oss är egentligen efterfrågan från marknaden, säger Karin Norrestam, produktchef för Findus grönsaker. Undersökningar visar att 3 av 4 svenskar aktivt söker klimatcertifierade produkter. Findus tillhör den handfull producenter som är först i landet med att införa klimatmärkningen från Svenskt Sigill, och hittills är det fyra spenatprodukter samt grönkål, gräslök, dill och persilja som klarat testet. Totalt är elva odlare godkända, och dessa kommer även att synas på baksidan av Findus förpackningar och på hemsidan. Vi är glada att vi kommit så långt i vårt miljöarbete. Findus välkomnar den nya tredje part certifierade märkningen från Svenskt Sigill, den hjälper oss att kommunicera vårt miljöarbete ännu tydligare, säger Anna Broekman, kommunikationsoch CSR-ansvarig på Findus. CHRISTIAN VON ESSEN 81% av konsumenterna känner till Svenskt Sigill - och många av dem är beredda att göra ett aktivt val Stärk ditt varumärke med svenska mervärden. Med Svenskt Sigills certifiering för kvalitetssäkrad råvara ökar du möjligheterna att nå fler medvetna konsumenter. Välkommen att kontakta oss. Besök eller ring oss på

13 Värdeskapande certifiering för bättre affärer! Tillsammans kan vi möta era utmaningar! SP Certifiering ering av ledningssystem (för miljö, kvalitet & arbetsmiljö) ering av produkter och personer Med RmtPlus får du ett flexibelt avvikelsehanteringssystem. Och lite till. Fördelar som ger dig kontroll över dina processer. Du vinner tid. Och arbetet blir lättare och säkrare. Oavsett om du arbetar i ett litet företag eller en stor organisation. Maila oss på eller gå in på så berättar vi mer! SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Telefon: , E-post: Nyhet! Först i världen med regler som verkligen ger klimatsmart mat KRAV finns i Uppsala. Du når oss på tel , eller via

14 14 MARS 2011 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET NYHETER Fråga: Vad krävs för att ett företag ska tilldelas ISOcertifiering? Svar: En omfattande lista på krav måste uppfyllas, och verksamheten skall granskas av ett ackrediterat certifieringsorgan. 10 STEG MOT ISO-CERTIFIERING SÅ INFÖR DU SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING Peter Hartzell Ansvarig projektledare för tekniska kommittén TK 304 Kvalitetsledning Kvalitetsledning handlar i grunden om två saker: få nöjdare kunder och minska onödiga kostnader. Utgå från kundens behov, se över interna arbetssätt lönsamheten ökar! Många organisationer vinner på att ta hjälp av ISO Positiva effekter av ett fungerande ledningssystem är effektivisering, kostnadsbesparingar och ökad lönsamhet men även stärkt varumärke, nöjdare medarbetare och kunder. Certifiering kan också vara ett krav vid upphandlingar. Följ med på resan mot certifiering. ERIKA LOMÄNG PETER HARTZELLS STEG FÖR STEG MOT ISO-CERTIFIERING Definiera mål Exempel på mål: öka eller behålla marknadsandelar, bli 1 mer effektiv och lönsam eller ökad kundnöjdhet. Identifiera intressenter för att förstå omvärldens förväntningar. Hämta information Läs igenom 2 standarden ISO Det finns även gott om litteratur som vägledning när man vill införa ett kvalitetsledningssystem. Starta ett projekt Bilda en projektgrupp som 3 utvecklar och inför ledningssystemet. Se till att ledningsgruppen aktivt deltar i arbetet. Kartlägg kunskapsbehovet och utbilda organisationen om det behövs. Bestäm nuläget och gör gapanalys Finns redan ett ledningssystem är det bra att definiera 4 nuläget och göra en gapanalys för att se skillnader mot kraven i ISO En gapanalys kan göras genom egenbedömning (se ISO 9004) eller av extern part. Följ upp gapanalysen Bestäm vilka processer som 5 behövs för erbjudandet av tjänster eller produkter. Gör en plan för hur gapen ska hanteras och för att utveckla processerna. Skapa kvalitetsmanual I manualen beskrivs verksamheten och policys så att 6 det är tydligt vad ni gör för att leva upp till omvärldens förväntningar. Utveckla och dokumentera rutiner som beskriver processerna. Implementera systemet En nyckelfaktor för att lyckas 7 med införandet är kommunikation och utbildning. Alla medarbetare måste ha rätt information och kompetens. Genomför internrevision Använd gärna ISO för 8 riktlinjer om revision, revisorers kompetens och hur revisionsverksamheten leds. Avgör om ni behöver ett certifikat Certifikat kan behövas av olika anledningar kontrakts- 9 skäl, kundönskemål, författningskrav och riskminimering. Anlita ett ackrediterat certifieringsföretag för att genomföra revision och utfärda certifikat. Hos Swedac finns de ackrediterade certifieringsorganen. Fortsätt att förbättra Granska och utvärdera effekten av kvalitetsledningssys- 10 temet. I ISO 9004 finns metoder för verksamhetsförbättring. Fokusera på nyttan inte på dokumentationen Fotograf: Green Efter många år av konsultarbete kunde Åsa Lindow på Clarendo konstatera att en stor del av företagens certifieringsarbete gick åt till att dokumentera och administrera. Slöseri med tid och kraft, tänkte hon och uppfann ett eget, webbaserat ledningssystem - TIM. Tool to Improve Management System, TIM, utvecklades som ett resultat av de otaliga pärmar fyllda med dokument, som Åsa Lindow stött på under sina närmare tjugo år i branschen. Certifieringen har inneburit att företag dokumenterar och administrationen bara ökar. Det är inget fel på vare sig ISO 9001 eller ISO men tillämpningen är många gånger åt skogen, tycker Åsa Lindow. Med TIM får företagen ett system för att styra och leda organisationen med avseende på kvalitet eller miljö. De får bättre kontroll, bättre underlag, sparar tid och fattar bättre beslut, vilket i sin tur resulterar i nöjdare kunder. Verktyget täcker kraven i standarderna ISO 9001, ISO och kraven i SAM, systematisk arbetsmiljö. Oavsett vilken typ av företag och bransch fyller TIM sitt syfte, nämligen att säkerställa kvaliteten på arbetet och i slutänden öka kundtillfredsställelsen. Clarendo garanterar att ditt företags ledningssystem godkänns vid revision och blir certifierat. Vi jobbar stenhårt för att ständigt öka nyttan med ledningssystemet och minimera dokumentationen för våra kunder. Kvantitet är inte detsamma som kvalitet. Vill din revisor ha mycket papper att bläddra i var kritisk! Ställ krav på certifieringsorganet och revisorn, precis som du gör på dina andra leverantörer, säger Åsa Lindow, utvecklare av verktyget TIM. Åsa Lindow Clarendo AB - Anckargripsgatan Malmö

15 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET MARS UTGÅ FRÅN KUNDNENS BEHOV Kvalitetsledning handlar i grunden om två saker: få nöjdare kunder och minska onödiga kostnader. FOTO: SHUTTERSTOCK 3 FÖRDELAR MED MILJÖCERTIFIERING Nya kunder Kommunikation mot kunden. I dag är miljöcertifika- 1 tet, ISO 14001, ett tydligt kvitto på att ett företag bedriver ett systematiskt och aktivt miljöarbete. Krav på godkända kvalitets- och miljöledningssystem ingår allt oftare som ett kriterium när företag söker nya samarbetspartners och kunder. Många certifierade företag upplever att de har fått nya kunder tack vare sin certifiering. Tydliga värden Kommunikation mot anställda. Med ett aktivt, mil- 2 jöcertifierat, arbete kommunicerar du tydliga värden till dina anställda. Ett miljöcertifikat ska inte bara vara en stämpel som lockar nya kunder utan ska även vara en ledstjärna för dina anställda. Certifikatet innebär att du effektiviserar och stukturerar ditt miljöarbete vilket kan ge stora fördelar inom organisationen. Utveckling Kommunikation mot omvärlden. När du får ditt mil- 3 jöcertifikat blir det ett tydligt bevis på att du som företag ser allvarligt på klimatproblemet och tar ställning i miljödebatten. Med ett certifikat visar du att du jobbar aktivt för en bättre miljö och att du hela tiden försöker att utvecklas som företag. Certifikatet kan användas ur marknadsföringssynpunkt.

16 16 MARS 2011 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET EXPERTPANELEN Mattias Widegren Konsult och vd Symbiotec Linda Cederlund Vd, Svenskt Sigill Erik Landgren Vd, Intertek FOTO: LENA JOHANSSON FOTO: EMMA HOGBRANT Fråga 1: Hur utbrett är certifiering i Sverige jämfört med Europa i olika branscher, till exempel livsmedel? Inom den bransch vi är aktiva, Life Science, är certifiering vanlig eftersom det visar omvärlden vilken kvalitetsnivå företaget håller. För till exempel medicintekniska företag med högre klassade produkter är det ett sätt att visa myndigheterna att lagkrav är uppfyllda. Jag har mindre inblick i andra branscher som till exempel livsmedel, men det borde tjäna som den kvalitetsstämpel det är även där. I England och Tyskland är certifiering väl utbrett och ett vanligt krav för marknadstillträde, som en följd av de olika livsmedelsskandaler som drabbat Europa. En ökad efterfrågan på certifiering av en oberoende tredje part där särsklida kvalitetskriterier säkras ser vi även i Sverige, där vi erbjuder denna möjlighet sedan 1990-talet.Certifiering ger ökad trovärdighet och transparens B2B och gentemot konsument. Sverige ligger inom de flesta branscher i linje med övriga Europa när det gäller hur många organisationer som är certifierade, förutsatt att denna siffra relateras till antalet invånare. Länder som Italien och Spanien har en stor mängd certifikat per capita. Vi tror att det i branscher där det finns höga regulatoriska krav som medicin och livsmedel kommer antalet certifikat att fortsätta öka markant inom flertalet länder i Europa. Flertalet stora globala koncerner inom dessa branscher har de senaste åren ökat kraven på sina leverantörer när det gäller certifiering. Fråga 2: Måste certifiering genomföras som en enskild aktivitet alldeles inför marknadstillträdet/lanseringen, eller kan den utföras fortlöpande under produktutvecklingen? Certifieringsorganet kan visst närvara under produktutvecklingen och fortlöpande vara ett stöd för leverantören en önskad utveckling! Genom tidig inblandning minskas risken för sena avvikelser och missförstånd. Många gånger skulle framför allt små verksamheter effektivt lyckas bättre på kortare tid, om de hade ett stöd under sin utveckling i stället för att möta en dörrvakt som stoppar dem och ställer dem sist i kön när de är snubblande nära en produktlansering. Certifiering är ett långsiktigt åtagande och kan aldrig avse en enskild aktivitet vid ett enstaka tillfälle. Att låta en oberoende part granska en tillverkningsprocess utifrån uppsatta produktionskrav och tidigt integrera rutiner för styrning av kvalitetsparametrar underlättar processen. Underlättar processen Certifieringen av ledningssystemet behöver inte genomföras som en enskild aktivitet inför ett marknadstillträde. Vi rekommenderar våra kunder att påbörja arbetet med utveckling och implementering av ledningssystemet så tidigt som möjligt. Därmed kan certifieringen göras i god tid innan lansering, vilket minskar risker för eventuella förseningar. Fråga 3: Vilka mervärden skapar certifiering? Det finns en mängd uppsidor med certifiering. Dels är det en marknadsmässig styrka, då det är ett internationellt gångbart certifikat (bedömning gjord på standard som alla kan relatera till), det är en konkurrensfördel och det skapar förtroende hos kunder. Det visar externt att verksamheten/produkten granskats och internt är det ett kvitto på att arbetet nått i land. Vi är duktiga! Det finns också exempel på att en certifiering kan påverka försäkringspremier för företaget (gäller till exempel medicintekniska produkter och ansvar i USA). Certifiering är ett kvitto på det goda arbete som görs i produktionsledet, och skapar värden genom hela kedjan om dessa förvaltas väl och lyfts fram till konsument. Det blir allt viktigare att kunna stå för de mervärden man utger sig för att besitta. Trovärdighet understryks och bekräftas genom den oberoende granskning som certfieringsbolagen genomför, vilket lyfter starka varumärken såväl som små. Certifiering av ledningssystem ska bidra till att organisationens ledningssystem ständigt utvecklas samt att det fokuserar på de affärskritiska momenten. Undersökningar visar att svenska organisationer strular bort mellan procent av omsättningen. Certifieringsarbetet bidrar till ständig förbättring och minskar på längre sikt strulkostnaderna. I flertalet branscher är det en förutsättning att man är certifierad för att kunna leverera sina varor eller tjänster. Det stärker även varumärket att man har certifierat sig inom områden som miljö, arbetsmiljö och socialtansvar. Kompetens, erfarenhet och förtroende är våra hörnstenar. Vi certifierar ert ledningssystem mot ISO 9001 & ISO Gå in på för mer information, eller ring oss på

17 INSPIRATION HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET MARS TIPS LIVSMEDEL Allt fl er företag säkrar sitt varumärke Kvalitetssäkring av själva jordbruksråvaran in till livsmedelsindustrin blir allt vanligare. Allt fler företag vill säkra upp livsmedelskvalitativa parametrar redan i primärledet. Genom att certifiera hela kedjan från råvaruproduktion till färdigprodukt ges avsändaren möjlighet att säkra sitt varumärke och förstärka mervärden i sin kommunikation. Certifierad mjölk och kött är ett exempel. FÖRSTÄRKER MERVÄRDEN Genom att certifiera hela kedjan från råvaruproduktion till färdigprodukt ges avsändaren möjlighet att säkra sitt varumärke och förstärka mervärden i sin kommunikation. FOTOGRAF: HANS JONSSON Oops! Det är något som våra konsulter inte brukar säga. På PEAK-IT specialiserar vi oss nämligen enbart på att hyra ut certifierade konsulter som verkligen kan sitt jobb. Genom kontinuerliga utbildningar och krävande certifieringar håller vi våra konsulter uppdaterade om den senaste tekniken inom IT-branschen. För dig som kund innebär det att du får en kvalitetssäkring gällande de konsulter som du hyr in till ditt företag. Det leder i sin tur till en effektivare bemanning, både kostnadsmässigt som resultatmässigt. Om du behöver förstärka din IT-avdelning med certifierade IT-konsulter, kontakta oss för att ta reda på vad PEAK-IT kan erbjuda dig. PEAK-IT Vi bemannar IT-avdelningar Stockholm Göteborg Malmö

18 18 MARS 2011 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET PROFESSIONELL INSIKT Det lönar sig att arbeta med goda frågor. Svenska företag som investerar i att engagera sig i lokalsamhälle och leverantörskedjan har bättre värdeutveckling. Och det är utan att räkna in de många fördelar som iso kan skapa för både anställda och kunder. Engagera er i samhället Det har varit lite som Jesus på korset. Vi har lidit för er så att ni ska slippa! Så dramatiskt uttryckte sig en av mina kollegor i standardiseringsgruppen för socialt ansvarstagande, ISO 26000, på en konferens nyligen. Hon syftade på processen som faktiskt varit den genom tiderna största intressentdialog som ägt rum mellan länder och olika organisationer. Vid flera tillfällen såg det ut som ett mission impossible. Hur kan så olika ståndpunkter här, i Kina, i mellanöstern om exempelvis mänskliga rättigheter finna en gemensam värdegrund? Men det gick bevisligen och nu behöver andra inte fortsätta fundera på vad betyder det här, utan kan gå vidare med vad betyder det här för oss? Pay-back på några månader Redan innan den blev klar började flera svenska företag implementera den. Jag hörde nyligen ett par företag som delade sina erfarenheter. Belysningsföretaget Aura Light har exempelvis sett pay-back på bara ett par månader i energibesparingar genom att integrera standarden i sitt ledningssystem. Och det utan att de behövt höja priserna mot kund. Är inte ansvarstagande konkurrensmässigt på marknaden så är det fel på implementationen, resonerar de. Hertz imponerar för hur snabbt de gick från att fundera på CSR och ansvarstagande till att besluta införa det rakt igenom verksamheten. Marknadschefen berättar att styrelsen sade ja bara en månad efter att han tagit fram ett förslag hur det skulle kunna ske. Det har bland annat resulterat i en samåkningstjänst för deras kunder. STANDARDISERING Ofta tänker många att ansvarstagande i produkthänseende handlar om leveranskedjan och glömmer att svaga grupper finns även på konsumentsidan. Ruth Brännvall Konsult och utbildare i socialt företagande. Grundare av Njord Management Consulting Ltd. Innovation och nytänk Båda exemplen visar på standardens meriter den visar hur man kan förhålla sig även till sociala frågor på ett systematiskt sätt där det är en del av ett ledningssystem, och att en rätt dryg lunta faktiskt kan inspirera till innovation av produkter. Det är utifrån innovation och nytänk som jag önskade fler organisationer ville fundera på vad ansvarstagande kan betyda i deras kontext. Ofta tänker många att ansvarstagande i produkthänseende handlar om leveranskedjan och glömmer att svaga grupper finns även på konsumentsidan. Bara det att miljövänligt och rättvist producerat som regel är dyrare gör goda val förbehållet dem med tjockare plånböcker. Som återinvandrad svensk efter många år utomlands har jag brottats med bristen på kredithistoria. Jag blir nekad alltifrån mobila abonnemang till budtjänster, för att inte tala om i stort sett samtliga finansiella tjänster som finns på marknaden till normala villkor. Senaste tidens tidningsartiklar om slumvärdar som betraktar köp och försäljning av fastigheter som att spela monopol är ett annat inte helt ovanligt exempel; företag utan något som helst ansvarskännande för människorna som ska leva med deras usla service. Alla konsumenters rätt Ett storföretag har insett att bristande kredithistoria inte behöver betyda detsamma som olönsamma kunder som man gör bäst i att ignorera. GE Money riktar sig till ett vad som normalt anses vara ett icke kreditvärdigt segment och erbjuder tjänster där man i slutändan i vissa fall får en bättre deal än hos någon av storbankerna. Det illustrerar en viktig princip i ISO alla konsumenters rätt till grundläggande tjänster, till konkurrenskraftiga priser och med samma kvalitet och service till alla grupper av konsumenter utan diskriminering. Men det har aldrig varit utan slit man blir marknadsledande. Även inom ansvarstagande krävs det svett, träningsvärk och ibland tårar för att nå fram till den position som ses som nytänkande och ledande. Det kan inte en standardiseringsgrupp bespara någon. 5 BRA TIPS Fråga personalen Idéer finns ofta redan utan 1 att någon större process behöver startas. Problemet är snarare att företagsledningen inte tar till vara dem. Så fråga personalen, särskilt de som har dagliga kundkontakter, om hur ni förbättrar era erbjudanden ur ett socialt eller miljömässigt perspektiv. Se sedan till att ha ett strukturerat sätt att utvärdera och utveckla idéerna. Gör schyssta affärer Inse att ansvar inte alltid 2 lönar sig kommersiellt utan ytterst är en fråga om att bestämma sig för göra affärer på ett schysst sätt för alla berörda. Döp idéer rätt Döp inte idéer eller projektförslag till något med CSR, 3 då ses det internt oftast som välgörenhetsprojekt och inte som kommersiellt viktigt. Få synpunkter Företag kan söka dialog 4 med ideella organisationer som är specialiserade på miljö och sociala frågor, exempelvis för att få synpunkter på vad som är viktigaste ansvaret som företaget har ur deras perspektiv. Investera rätt Investera där kapitalet gör 5 större nytta för samhällsutveckling samtidigt som det ger er god avkastning exempelvis ökade JP Morgans Afrikafond 34 procent i värde 2010 och trots det är fortfarande intresset svalt för dessa marknader. SAS flygbolag är de enda i världen som är certifierade enligt både ISO och EMAS. Läs mer om vårt hållbarhetsarbete på sasgroup.net/miljo Företagsansvar behöver inte vara träigt men kontroll på träråvaran är däremot ansvarsfullt! Kontakta: Affärsansvarig för Sverige och Finland Förbättra ditt företags miljöprofil:

19 Som nr 1 kan vi nu stolt presentera: Nyhet! Nu ger vi 5 års garanti på alla fastighetsvärmepumpar. Allt vi gör, gör vi med utgångspunkt att värmepumpen ska fungera både länge och väl. Förutom proffsiga installationer innebär det bland annat att vi kvalitetssäkrar alla våra fastighetsanläggningar med hjälp av en noggrann serviceplan och förstklassigt underhåll. Kort sagt, allt du kan vänta dig av Sveriges största fastighetsavdelning för värmepumpar. Nu erbjuder vi också branschens enda 5-åriga garanti för värmepumpar över 20kW. Besök ivt.se/fastighet för fullständiga villkor.

20 Välj naturen du med! När du väljer Skånemejeriers ekologiska mjölk från klimatcertifierade gårdar gör du ett bra val för miljön. Vi på Skånemejerier är förstås stolta över att vara Sveriges första stora mejeriföretag att erbjuda dig ekologisk mjölk som dessutom är klimatcertifierad. Kraven för certifieringen har tagits fram av KRAV och Svenskt Sigill tillsammans med ledande experter inom livsmedelsbranschen. Mjölken kommer från Wanås Gods utanför Kristianstad, bara tre mil från vårt mejeri. På Wanås Gods odlas det mesta av kornas foder, elen är grön och ambitionen är att bara använda förnybar energi i mjölkframställningen. Till och med traktorerna kör varsamt. Skånemejerier erbjuder dig mjölk som är: Prova den du med!, 20 km norr om Kristianstad, har en historia som sträcker sig över ett halvt millennium. Korna är ute under sommaren, och på vintern går de inomhus i rymliga stallar. Alla kalvar diar sötmjölk under de tre första månaderna.

ABC - Hur certifiera verksamheten?

ABC - Hur certifiera verksamheten? ABC - Hur certifiera verksamheten? Läser du detta så kan ett skäl vara att ni funderar på att införa ett ledningssystem i verksamheten. Det tycker vi är jättebra. En certifiering är dock ingen garanti

Läs mer

Certifiering för framgång. Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering

Certifiering för framgång. Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering Certifiering för framgång Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering Inledning När ert företag har visat att ledningssystem uppfyller internationella standarder vinner ett företag mycket på att

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet en introduktion

Ledningssystem för kvalitet en introduktion ISO 9001 Ledningssystem för kvalitet en introduktion Innehåll 3 Vad är ett ledningssystem för kvalitet? 3 ISO 9001 4 Varför ska man ha ett kvalitetsledningssystem? 5 Hur man börjar? 7 Vad betyder certifiering?

Läs mer

Att införa kvalitets- och miljöledning i projektform

Att införa kvalitets- och miljöledning i projektform Att införa kvalitets- och miljöledning i projektform En kort sammanfattning En kurs som ger måleriföretaget allt som krävs för att kunna driva ett bra kvalitets- och miljöarbete. Under kursen inför kursdeltagarna

Läs mer

Certifiering för framgång. Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering

Certifiering för framgång. Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering Certifiering för framgång Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering April 2012 Inledning Grattis till ert företags certifiering! Nu när ert företag har visat att ert ledningssystem uppfyller internationella

Läs mer

Systematiskt Kvalitetsarbete

Systematiskt Kvalitetsarbete 1. Kvalitetsledning Mediagården Grafisk Produktion AB arbetar med ett Systematiskt Kvalitetsarbete för att styra, leda och utveckla den genomgripande kvaliteten på sina produkter och tjänster. Ledningssystemet

Läs mer

CERTIFIERING AV ARBETSMILJÖN

CERTIFIERING AV ARBETSMILJÖN CERTIFIERING AV ARBETSMILJÖN FTF Region 8 Göteborg Oktober 2005 Jan-Olof Marberg For the benefit of business and people INNEHÅLL 1 Inledning 2 Certifiering 3 Hur går det till? 4 SAM / OHSAS 5 Erfarenheter

Läs mer

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016)

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter Antagen den 25 augusti 2016 www.svenskkvalitetsbas.se 1 INNEHÅLL Inledning... 3 Syfte med standarden... 3 Föreningens

Läs mer

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Innehållsförteckning 1 Frågor... 5 1.1 KUNDEN I FOKUS... 5 1.1.1 Hur tar ni reda på kundernas

Läs mer

Se om ditt hus. Perspektiv. Alla pratar om hållbarhet. Men vad vill politikerna? Nya! Daniel Steinholtz, expert inom hållbarhet guidar till ISO 26000

Se om ditt hus. Perspektiv. Alla pratar om hållbarhet. Men vad vill politikerna? Nya! Daniel Steinholtz, expert inom hållbarhet guidar till ISO 26000 Nya! Perspektiv #194 november årgång 23 på hållbar verksamhetsutveckling utblick Alla pratar om hållbarhet. Men vad vill politikerna? företaget Medarbetarnas kreativitet sattes på prov hos HSB Göteborg

Läs mer

VAD ÄR KVALITET? Röntgenveckan 2014-09-09 Monica Kasevik

VAD ÄR KVALITET? Röntgenveckan 2014-09-09 Monica Kasevik VAD ÄR KVALITET? Verksamhetsförbättring Kvalitetskontroll är allt som görs EFTER Kvalitetsstyrning är allt som görs för att säkra kvaliteten i ett pågående arbete, dvs NU Kvalitetssäkring är allt som görs

Läs mer

Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö.

Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö. NOP Bygg i Luleå AB Kvalitets- och miljöpolicy 1. Kvalitet Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö.

Läs mer

Visa vad din butik står för. KRAV-certifiera! Receptet på godare mat

Visa vad din butik står för. KRAV-certifiera! Receptet på godare mat Visa vad din butik står för KRAV-certifiera! Receptet på godare mat Visa vad din butik står för KRAV är en symbol för positiv utveckling. Nästan alla konsumenter, 98 procent*, känner till KRAV-märket.

Läs mer

ISO Ledningssystem för miljö en introduktion

ISO Ledningssystem för miljö en introduktion ISO 14001 Ledningssystem för miljö en introduktion Innehåll 3 Vad är ett miljöledningssystem? 3 Kraftfullt verktyg som skapar förtroende 4 Miljöledning skapar affärsnytta 5 Miljöledning skapar ordning

Läs mer

Information om vårt miljöledningssystem

Information om vårt miljöledningssystem 1 av 8 TS-Miljöinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 Information om vårt miljöledningssystem av 8 TS-Miljöinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 1 Inledning Tage & Söners miljöarbete bygger på engagemanget hos våra kunniga medarbetare

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

NMA Workshop 2012 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMRÅDEN. Kunskapsnavet inom Life Science

NMA Workshop 2012 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMRÅDEN. Kunskapsnavet inom Life Science NMA Workshop 2012 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMRÅDEN Unna dig en dag med lärande diskussioner! Kunskapsnavet inom Life Science Nordic Medical Advisor Sagsjövägen, 428 81 Kållered. Tel: 031-795

Läs mer

Syfte och organisation. Hör gärna av dig till oss om du har fler frågor. 08-587 940 00. När trader avtalet om samgåendet i kraft?

Syfte och organisation. Hör gärna av dig till oss om du har fler frågor. 08-587 940 00. När trader avtalet om samgåendet i kraft? Business Assurance DNV GL Merger - Frågor och Svar Här finner du svar på generella frågor om sammanslagningen av DNV och GL, samt frågor som gäller dig som kund till DNV Business Assurance. Hör gärna av

Läs mer

Välkomna till kurs i projektledning

Välkomna till kurs i projektledning Syfte Välkomna till kurs i projektledning TEIO04 Starta upp kursen Få er att inse att projektledning är viktigt och kul Introducera projektledningsmetodik Koppla till industriell erfarenhet Vilka undervisar

Läs mer

FR2000 ger dig fler och bättre affärer

FR2000 ger dig fler och bättre affärer FR2000 ger dig fler och bättre affärer FR2000:2017 LEDNINGSSYSTEM FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG En certifiering är inget man bara köper. Man jobbar med det och ser till att det anpassas till företaget

Läs mer

Ansökan om ackreditering som certifieringsorgan

Ansökan om ackreditering som certifieringsorgan Ansökan om ackreditering som certifieringsorgan Ackrediteringssökande är införstådd med reglerna för ackrediterade certifieringsorgan och förbinder sig att uppfylla dessa samt att till Swedac rapportera

Läs mer

Vilka utmaningar har du?

Vilka utmaningar har du? Miljöledning Vilka utmaningar har du? 4 4 4 Höja effektiviteten Öka kundnöjdheten Mer fritid Anta utmaningarna med våra senaste standarder och handböcker. Vi underlättar ditt miljöarbete Att arbeta med

Läs mer

MÖJLIGHETER MED ISO 9001:2000 OCH ISO 14001 INTEGRERADE VERKSAMHETSSYSTEM. Kvalitetsledningssystemet 9000- vad har man egentligen för nytta av det?

MÖJLIGHETER MED ISO 9001:2000 OCH ISO 14001 INTEGRERADE VERKSAMHETSSYSTEM. Kvalitetsledningssystemet 9000- vad har man egentligen för nytta av det? 1(5) MÖJLIGHETER MED ISO 9001:2000 OCH ISO 14001 INTEGRERADE VERKSAMHETSSYSTEM Kvalitetsledningssystemet 9000- vad har man egentligen för nytta av det? Innebär det inte bar a en massa byråkrati och papper?

Läs mer

L U N D S U N I V E R S I T E T. Kvalitets- och miljöledning

L U N D S U N I V E R S I T E T. Kvalitets- och miljöledning Kvalitets- och miljöledning 1 Kvalitet som begrepp Den internationella standarden för kvalitetsledning ger nedanstående definition i ISO 9000:2005 Ledningssystem för kvalitet Principer och terminologi:

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

UTBILDNING: Verksamhetsledningssystem ISO 9001

UTBILDNING: Verksamhetsledningssystem ISO 9001 UTBILDNING: Verksamhetsledningssystem i praktiken Introduktion Den här kursen riktar sig till dig som skall arbeta fram ett nytt, eller vidareutveckla ett befintligt, verksamhetsledningssystem för din

Läs mer

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth FÖRBÄTTRINGSVÄGEN Verktyg & inspiration för företagets utveckling Helene Kolseth Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets utveckling Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets

Läs mer

Kvalitetsledning Ecotraffic

Kvalitetsledning Ecotraffic Kvalitetsledning Ecotraffic Ecotraffic AB Postadress Box 1159 131 26 Nacka Strand Besöksadress Kungsholmstorg 16 112 21 Stockholm +46-(0)8-545 168 00 info@ecotraffic.se http://www.ecotraffic.se orgnr:

Läs mer

RQ Rätt kvalitet Information om vårt kvalitetssystem

RQ Rätt kvalitet Information om vårt kvalitetssystem 1 av 8 TS-Kvalitetsinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 RQ RQ Rätt kvalitet Information om vårt kvalitetssystem av 8 TS-Kvalitetsinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 1 Inledning Tage & Söners kvalitetsarbete bygger på engagemanget

Läs mer

Hållbarhet i flygbranschen

Hållbarhet i flygbranschen Hållbarhet i flygbranschen Framtidens lösning - vi kommer inte flyga mindre, vi kommer flyga grönare Flygets globala miljömål 2010-2020 ska bränsleeffektiviteten öka med 1,5% per år (just nu överträffar

Läs mer

KURSER VÅREN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar

KURSER VÅREN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar KURSER VÅREN 2015 Arbetsmiljo Kvalitet CSR Miljo Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar VÄLKOMMEN PÅ KURS! KURSORTER Vi får ofta höra att vi har engagerande och kompetenta kursledare, vilket är precis

Läs mer

Produktblad VLS. Måleribranschens webbaserade VerksamhetsLedningsSystem

Produktblad VLS. Måleribranschens webbaserade VerksamhetsLedningsSystem Produktblad VLS Måleribranschens webbaserade VerksamhetsLedningsSystem Genom att göra rätt saker på rätt sätt stärker VLS-abonnenten sin position mot konkurrenterna så att marginalerna förbättras genom

Läs mer

Kvalitets och miljösystem på byggföretag

Kvalitets och miljösystem på byggföretag 2016 09 15 Kvalitets och miljösystem på byggföretag Välkomna! Varför ledningssystem för kvalitets & miljö? Vad består ett ledningssystem för kvalitet av? Varför i byggprocessen? Hur hänger det ihop med

Läs mer

Anna N. Stenströmer Miljö- och kvalitetskoordinator OKQ8

Anna N. Stenströmer Miljö- och kvalitetskoordinator OKQ8 Anna N. Stenströmer Miljö- och kvalitetskoordinator OKQ8 Agenda Vad vi förhåller oss till Strategi Hur följer vi upp och visar efterlevnad av krav i leverantörskedjan? Lärdomar och erfarenheter att ta

Läs mer

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2009

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2009 Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2009 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMR ÅDEN Praktiskt inriktade utbildningar som håller dig uppdaterad om det senaste som händer inom

Läs mer

UTBILDNING: Miljöledningssystem i praktiken ISO 14001

UTBILDNING: Miljöledningssystem i praktiken ISO 14001 UTBILDNING: Miljöledningssystem i Introduktion Ett miljöledningssystem enligt ISO 14001 innebär att organisationen arbetar med miljöfrågor på ett systematiskt och seriöst sätt. ISO 14001 ställer krav som

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Jämtlands läns landsting. Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen. Jonas Pettersson Miljökoordinator

Jämtlands läns landsting. Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen. Jonas Pettersson Miljökoordinator Jämtlands läns landsting Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen Jonas Pettersson Miljökoordinator Certifiering Första landstinget i Europa att certifieras enligt ISO 14

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

De fem vanligaste säljutmaningarna

De fem vanligaste säljutmaningarna De fem vanligaste säljutmaningarna 1 Säljutmaningar De fem vanligaste säljutmaningarna och Smärta, Power, Vision, Värde och Kontroll. När sättet att sälja är ur fas med kundernas sätt att köpa eller när

Läs mer

Samma krav gäller som för ISO 14001

Samma krav gäller som för ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS är samma som ingår i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

UTBILDNING: Verksamhetsledningssystem i praktiken ISO 9001

UTBILDNING: Verksamhetsledningssystem i praktiken ISO 9001 UTBILDNING: Verksamhetsledningssystem i praktiken ISO 9001 Introduktion Den här kursen riktar sig till dig som ska arbeta fram ett nytt, eller vidareutveckla ett befintligt, verksamhetsledningssystem för

Läs mer

Certifiering. En kvalitetssäkring av bostadsrättsföreningar

Certifiering. En kvalitetssäkring av bostadsrättsföreningar Certifiering En kvalitetssäkring av bostadsrättsföreningar Se till att er bostadsrättsförening blir kvalitetssäkrad Nu går det att få nöjda och trygga medlemmar samtidigt som ni i styrelsen får ett bevis

Läs mer

Miljöledningsnytt - nya ISO 14001 & andra nyheter

Miljöledningsnytt - nya ISO 14001 & andra nyheter Miljöledningsnytt - nya ISO 14001 & andra nyheter EU - Näringslivet - Miljön 2005-01-26 (uppdaterad 2005-04-14) ENVIVE AB Pia M Berglund-Lundström www.envive.se Övergång till ISO 14001:2004 Förberedelsetid

Läs mer

Miljödriven affärsutveckling

Miljödriven affärsutveckling Snabbguide till Miljödriven affärsutveckling För alla företag som vet vad de vill men inte hur. -Kan ni vara snäll att tala om vilken väg jag ska gå? -Det beror på vart du vill komma. -Det spelar inte

Läs mer

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för

Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för Barn Är allas business Läs om hur ditt företag kan integrera barns rättigheter i ert hållbarhetsarbete och ansvarsfulla företagande med hjälp av barnrättsprinciperna för företag. Det är nu ni börjar! UNICEF/Roger

Läs mer

Kompetensförsörjning från strategi till resultat

Kompetensförsörjning från strategi till resultat Kompetensförsörjning från strategi till resultat 1 2011 SIS Förlag AB Redaktör Joachim Bowin SIS HB 355 Kompetensförsörjning från strategi till resultat ISBN 978-91-7162-804-6 ISSN 0347-2019 Tryckeri Edita,

Läs mer

Problemen känner du redan till.

Problemen känner du redan till. Problemen känner du redan till. Robert Harding Images / Masterfile / SCANPIX Så hur vore det om någon pratade lösningar istället? Det räcker med att slå upp en dagstidning för att inse att världen bara

Läs mer

Miljöfrågorna berör oss alla

Miljöfrågorna berör oss alla Miljöfrågorna berör oss alla Vi måste alla förhålla oss till miljön. Inte minst industri, tjänsteföretag och offentliga verksamheter. Förutom att följa aktuell lagstiftning och ta ett miljömässigt ansvar

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

UTBILDNING: Miljöledningssystem i praktiken -- ISO 14001

UTBILDNING: Miljöledningssystem i praktiken -- ISO 14001 UTBILDNING: Miljöledningssystem i praktiken -- ISO 14001 Introduktion Ett miljöledningssystem enligt ISO 14001 innebär att organisationen arbetar med miljöfrågor på ett systematiskt och seriöst sätt. ISO

Läs mer

KURSER HÖSTEN 2016 KVALITET MILJÖ HÅLLBARHET ARBETSMILJÖ

KURSER HÖSTEN 2016 KVALITET MILJÖ HÅLLBARHET ARBETSMILJÖ KURSER HÖSTEN 2016 KVALITET MILJÖ HÅLLBARHET ARBETSMILJÖ Välkommen på kurs Vi får ofta höra att vi har engagerade och kompetenta kursledare, vilket är precis det vi strävar efter! En anledning till att

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Produktstöd - Vägledning till dokumentationskraven i SS-EN ISO 9001:2000

Produktstöd - Vägledning till dokumentationskraven i SS-EN ISO 9001:2000 Document: STG/PS K 525SV1 Produktstöd - Vägledning till dokumentationskraven i SS-EN ISO 9001:2000 SIS, Projekt Kvalitetsledning 1 1) Introduktion Produktstöd Två av de viktigaste målsättningarna i arbetet

Läs mer

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Aktuella kurser hösten 2013 Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Vi ordnar kompetensen Tillväxten kommer per automatik Controllerrollen har aldrig

Läs mer

KURSER HÖSTEN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar

KURSER HÖSTEN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar KURSER HÖSTEN 2015 Arbetsmiljo Kvalitet CSR Miljo Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar VÄLKOMMEN PÅ KURS! KURSORTER Vi får ofta höra att vi har engagerande och kompetenta kursledare, vilket är precis

Läs mer

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass NOLATO MEDITECH Vi skapar en verksamhet i världsklass Kunden i fokus Medical Excellence utgår från Nolatos vision: Hållbar utveckling Design av processer Minska slöserier Miljöhänsyn Kundvärde Kompetens

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:12) om ackreditering av organ som certifierar produkter Ändring införd: t.o.m.

Läs mer

KURSER CSR. Miljo VÅREN 2016. Arbetsmiljo. Kvalitet. Nu tar vi nästa stora kliv!

KURSER CSR. Miljo VÅREN 2016. Arbetsmiljo. Kvalitet. Nu tar vi nästa stora kliv! KURSER VÅREN 2016 Kvalitet Arbetsmiljo CSR Miljo Nu tar vi nästa stora kliv! KVALITET FEBRUARI MARS APRIL MAJ JUNI Grundläggande kvalitetsledning enligt ISO 9001 24-25 Gbg 5-6 Sthlm 10-11 Gbg Nya ISO 9001:2015

Läs mer

Ledningssystem för informationssäkerhet - Kompetensprofil

Ledningssystem för informationssäkerhet - Kompetensprofil Handläggare, tfn Bengt Rydstedt, 08-555 520 28 E-post bengt.rydstedt@sis.se Ledningssystem för informationssäkerhet - Kompetensprofil Detta dokument har utarbetats av AG 8 inom projekt LIS, Ledningssystem

Läs mer

INTEROC AKUSTIK historia. INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö. Akustik

INTEROC AKUSTIK historia. INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö. Akustik INTEROC AKUSTIK histora INTEROC AKUSTIK historia Akustik Interoc Akustik AB är ett privatägt bolag sedan december 2011. Kärnverksamheten är akustik men idag så utför bolaget även gipsentreprenader, beklädnadsentreprenader,

Läs mer

Utbildningar inom miljö och CSR - nära dig

Utbildningar inom miljö och CSR - nära dig Utbildningar inom miljö och CSR - nära dig TEM:s utbildningar vår och höst 2013 Malmö, Skåne, Sverige Stiftelsen TEM Stortorget 17 211 22 Malmö 040-606 55 80 VÅRA UTBILDNINGAR Välkommen till TEM:s inspirerande

Läs mer

En övergripande presentation

En övergripande presentation En övergripande presentation Processorienterad verksamhetsledning för företag i BI:s verktyg för företagsutveckling Vad är Povel? Bakgrund Många byggföretag har svårt att hantera verksamhetsstyrning på

Läs mer

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEK vill att man vid användande av VÄRMEK-avtal ska känna sig säker på att man engagerar leverantörer som tar ansvar för sina produkter miljömässigt,

Läs mer

One for all A Clean Partner har lösningarna

One for all A Clean Partner har lösningarna Livsmedel 2 One for all A Clean Partner har lösningarna A Clean Partner är en av Sveriges största leverantörer av kemtekniska produkter. Vi utvecklar och saluför rengöringsmedel och systemlösningar för

Läs mer

Upphandla med miljökrav och sociala krav med hjälp av globala standarder

Upphandla med miljökrav och sociala krav med hjälp av globala standarder Upphandla med miljökrav och sociala krav med hjälp av globala standarder Fredrik Fehn Swedish Standards Institute Peter Nohrstedt SKL Kommentus standarder & upphandling? Vilka är SIS? Ideell medlemsförening

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Vår vision Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

Uppgraderingsfråga. Tänk dig varenda medarbetare i en ny och bättre version. Vill du sätta detta i system nu? NEJ

Uppgraderingsfråga. Tänk dig varenda medarbetare i en ny och bättre version. Vill du sätta detta i system nu? NEJ Uppgraderingsfråga Tänk dig varenda medarbetare i en ny och bättre version. Vill du sätta detta i system nu? JA NJ Vad blir skillnaden? Långsiktighet. I stället för Ad Hoc-lösningar och punktinsatser kan

Läs mer

Nya ISO 14001. Miljöledning får en central roll i organisationen. Hur påverkas ni?

Nya ISO 14001. Miljöledning får en central roll i organisationen. Hur påverkas ni? Nya ISO 14001 Miljöledning får en central roll i organisationen. Hur påverkas ni? Ylva Linder, WSP Environmental ylva.linder@wspgroup.se 010-722 72 16 Webinar 18 och 19 sept. 2014 Innehåll Kort info om

Läs mer

Intervjuer med ledningar i svenska företag

Intervjuer med ledningar i svenska företag Intervjuer med ledningar i svenska företag 2000 intervjuer (vd eller medlem i lednings grupp) Företagsurval > 20 anst. 1. Hur viktiga är framgångsfaktorerna för att skapa långsiktig lönsamhet och konkurrenskraft?

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

Föreskrifter om energikartläggning i stora företag

Föreskrifter om energikartläggning i stora företag EM2010 W-4.0, 2010-11-22 FÖREDRAGNING 1 (5) Datum Avdelningen för energieffektivisering Martina Berg Föreskrifter om energikartläggning i stora företag Bakgrund Den 1 juni 2014 trädde lagen om energikartläggning

Läs mer

Bedömningsmall. Riktlinjer för bedömning och jämförelse av svar på frågeformulär för uppföljning av uppförandekod

Bedömningsmall. Riktlinjer för bedömning och jämförelse av svar på frågeformulär för uppföljning av uppförandekod BILAGA 3 TILL CIRKULÄR 09:86 1 (12) Bedömningsmall Riktlinjer för bedömning och jämförelse av svar på frågeformulär för uppföljning av uppförandekod Centrala grundförutsättningar: Frågorna avser tillverkningsprocessen

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Våra etiska regler Uppförandekod

Våra etiska regler Uppförandekod Våra etiska regler Uppförandekod ABA Skol AB erbjuder det bästa inom bild- & lekmaterial, läromedel och skolmöbler till de viktigaste människorna i världen! Vi är ett företag som säljer bild-, förbruknings-

Läs mer

Att satsa på miljön är att satsa på livet

Att satsa på miljön är att satsa på livet SATSA PÅ MILJÖN! Att satsa på miljön är att satsa på livet JMS Mediasystem satsar stora resurser på sitt miljöarbete. Genom en öppen dialog med samarbetspartners, kunder, allmänhet, leverantörer, miljöorganisationer,

Läs mer

en liten bok om en stor vision

en liten bok om en stor vision en liten bok om en stor vision En man kom på besök till ett stenbrott. Där såg han först en man som frenetiskt svärande och uppenbarligen mycket missnöjt hackade i stenen. Besökaren gick fram och frågade

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Gerda Lind STAFS 2010:12 Utkom från trycket den 16 december 2010 Styrelsens för ackreditering och teknisk

Läs mer

Vilket mervärde ger certifiering dig?

Vilket mervärde ger certifiering dig? Vilket mervärde ger certifiering dig? En debatt Håkan Skyllberg, KPMG Inger Nordin, WM-data Validation Information Risk Management 0 Presentation Håkan! Medytekk AB! Tillverkning av läkemedel & medicinskteknisk

Läs mer

Hållbarhetsrapport. Modern Management Network AB

Hållbarhetsrapport. Modern Management Network AB 2016-06-13 Hållbarhetsrapport Modern Management Network AB Hållbarhetsrapport Läsanvisningar Kvalitet ISO 9001 Miljö ISO 14001 Inre miljö Yttre miljö Medarbetare Arbetsklimat Arbetsmiljö OHSAS 18000 Socialt

Läs mer

Guide inför ett. storageprojekt. Viktiga överväganden inför lagringskonsolidering

Guide inför ett. storageprojekt. Viktiga överväganden inför lagringskonsolidering Guide inför ett storageprojekt Viktiga överväganden inför lagringskonsolidering av David Tapper Egloo System AB Grindstuvägen 48 167 33 Bromma 08-580 801 30 egloo.se GUIDE INFÖR ETT STORAGEPROJEKT INLEDNING

Läs mer

MANUAL FÖR KVALITET OCH MILJÖ

MANUAL FÖR KVALITET OCH MILJÖ INNEHÅLL 1 KVALITETS- OCH MILJÖLEDNING... 1 1.1 KVALITETS- OCH MILJÖPOLICY... 1 1.2 ORGANISATION... 2 1.3 LEDNINGSSYSTEM... 2 1.4 DOKUMENTSTYRNING... 2 1.5 KOMMUNIKATION... 3 1.6 FÖRBÄTTRINGAR OCH AVVIKELSER...

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

skapa ett ökat mervärde uppnå ännu bättre resultat bidra positivt till människors tillvaro

skapa ett ökat mervärde uppnå ännu bättre resultat bidra positivt till människors tillvaro RS2360:2013 1 Vår vision Att arbeta på SFK Certifiering är att identifiera sig med att arbeta för en proaktiv organisation och där allas lika värde är centralt. Vi skall på ett engagerat sätt ta ansvar

Läs mer

FRAMTIDENS MILJÖ KONSULTER SOM FÖRSTÅR UPPDRAGET

FRAMTIDENS MILJÖ KONSULTER SOM FÖRSTÅR UPPDRAGET FRAMTIDENS MILJÖ KONSULTER SOM FÖRSTÅR UPPDRAGET Med våra verktyg och metoder kan vi hjälpa er med att få en hållbar affärsutveckling som genomsyrar hela verksamheten och samtidigt lösa era miljöproblem

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:13) om ackreditering av organ som certifierar ledningssystem Ändring införd:

Läs mer

Skandinaviens främsta köttleverantör

Skandinaviens främsta köttleverantör folder från quality meat 2014 OM OSS VISION KVALITET HÅLLBARHET Skandinaviens främsta köttleverantör OM OSS VISION KVALITET HÅLLBARHET om oss Quality Meat är ett av de största handelsföretagen på marknaden

Läs mer

Design för bättre affärer

Design för bättre affärer Design för bättre affärer En undersökning från 2008 om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen i Sverige, Svensk Teknik och Design (STD).

Läs mer

Certifiering. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Certifiering. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifiering Profilområde Certifiering SP-koncernen har en omfattande certifieringsverksamhet som sträcker sig över många branscher, produkter och teknikområden.

Läs mer

Klimatvalet i mataffären så kan konsumenterna välja. Sören Persson Svenskt Sigill Johan Cejie KRAV

Klimatvalet i mataffären så kan konsumenterna välja. Sören Persson Svenskt Sigill Johan Cejie KRAV Klimatvalet i mataffären så kan konsumenterna välja Sören Persson Svenskt Sigill Johan Cejie KRAV Systemet ska 1. låta konsumenterna göra medvetna klimatval, så att 2. de klimatanpassade företagens konkurrenskraft

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

makes it easier, faster and more fun! www.viqma.se

makes it easier, faster and more fun! www.viqma.se makes it easier, faster and more fun! www.viqma.se VIQMA System - Komplett Ledningssystem på webben I VIQMA System finns 12 moduler. De samverkar och skapar en röd tråd i systemet. På så sätt bildar de

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ. Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY

LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ. Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY NORBERGSTRAPPAN AB 2 Företagsfakta Företagsnamn: Norbergstrappan AB Företagsadress: Svarvargatan 22,

Läs mer