NMA Workshop 2012 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMRÅDEN. Kunskapsnavet inom Life Science

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NMA Workshop 2012 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMRÅDEN. Kunskapsnavet inom Life Science"

Transkript

1 NMA Workshop 2012 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMRÅDEN Unna dig en dag med lärande diskussioner! Kunskapsnavet inom Life Science Nordic Medical Advisor Sagsjövägen, Kållered. Tel: Mobil: E-post:

2 Okej, ni tillfredsställer alla krav. Men jobbar ni effektivt i praktiken? SFS 1993:584, LVFS 2003:11, SOSFS 2005:12, ISO 13485, ISO 9001, ISO och ISO GCP, GMP, GLP, GDP och så vidare. Kraven är många. Men hur omsätter man dem till effektivt arbete i praktiken? Hur tillgodoser man faktiska behov? NMA tillsammans med Effort Consulting AB erbjuder nu ett Workshop-paket som vägleder och höjer kompetensen inom ett flertal viktiga områden som kan bidra till en effektiv verksamhetsutveckling.

3 Systematiskt förbättringsarbete 1 Att koppla helheten i ett systematiskt förbättringsarbete till en genomtänkt kompetensutveckling hur lyckas man? Denna workshop ger en inblick i hur systematiskt förbättringsarbete kan driva den interna kompetensutvecklingen. Vi går igenom drivkrafter och metoder för lärande och förbättring. Workshoppen ger perspektiv på olika angreppssätt så som Six Sigma och Lean för att sedan fokusera ett eget tänkbart angreppssätt. Att ge en plattform för förbättringsarbete, oavsett roll. Innehållet täcker olika principer, processer och metoder som exempelvis är centrala vid ett effektivt projektarbete. Verktyg för att driva förbättringsarbete, inklusive Risk Management, problemlösning och effektivt projektarbete. Medarbetare/ledare i organisationen som driver olika typer av förbättringsarbete; personer i ledningsfunktioner, processägare, projektledare, kvalitetsansvariga med flera. kursnummer, Datum & ort /1 2012, kl Göteborg. kurspris kr (exkl. moms) inkl. dokumentation, lunch och förfriskningar. Stefan Book och Elisabet Smith, Effort Consulting AB och Bengt Wallman, NMA. Systematiskt förbättringsarbete 2 Många företag känner till och arbetar med olika metoder, men lyckas inte få till helheten i ett systematiskt förbättringsarbete. Denna workshop ger insikt om hur olika analysoch planeringsverktyg kan användas för att driva effektivt korrigerande och preventivt arbete (CAPA). Att ge en plattform för driva ett effektivt CAPA arbete. Med insikterna från denna kurs har man de verktyg som behövs för att driva CAPA arbetet. Medarbetare/ledare i organisationen som driver olika typer av förbättringsarbete; personer i ledningsfunktioner, processägare, projektledare, kvalitetsansvariga med flera. kursnummer, Datum & ort /2 2012, kl Göteborg. kurspris kr (exkl. moms) inkl. dokumentation, lunch och förfriskningar. Stefan Book och Elisabet Smith, Effort Consulting AB och Bengt Wallman, NMA. KURSPROGRAM

4 Målstyrd kommunikation så når du lättare fram med ditt budskap Välkommen till en dag med föreläsning, dialog, övningar och flera aha-upplevelser. Allt för att ge dig enkla verktyg för att lättare nå fram med ditt budskap i olika situationer. Ur innehållet Reflektionsövning Vad ser vi? Vad hör vi? INSIKTsövning Hur agerar jag? En praktisk modell för att känna igen och förstå olika beteendestilar. STiL-övningar att målstyra budskapet. Kommunikation hur funkar det? Informera och påverka samma sak? Vad, vem, hur och varför? Så bygger du dina budskap. Argumentbank en praktisk modell för att öka chansen att nå fram. Kroppsspråkliga signaler så påverkar du andra och så påverkas du. Praktiska tips! rekommenderas för Anställda inom Life Science-branscherna, QA, RA, Tekniker, Forskning, Utveckling, Ingenjörer, IT med flera. kursnummer, Datum & ort /3 2012, kl Göteborg/Mölndal. Sista anmälningsdag är 15/3. kurspris kr (exkl. moms) inkl. sammanfattande dokumentation, lunch och förfriskningar. Katarina Wendsjö och Ulla-Lisa Thordén. Läs mer om de kunniga workshopledarna: Katarina Wendsjö Ulla-Lisa Thordén KURSPROGRAM

5 HELDAG Vårt unika pedagogiska kursupplägg är utformat med tanke på att du som kursdeltagare ska få mesta möjliga kunskapsutbyte. Heldagsutbildningarna är mer djuplodande än våra workshop. Här får du teoretiska kunskaper, men framför allt arbetar vi utifrån praktiska exempel där praktiska övningar varvas med diskussioner. Gör man internrevisionerna på rätt sätt så underlättar man vid tredjepartsrevisioner och kundauditar. Bengt Wallman Internrevisionsutbildning, SS-EN ISO Det här är en praktiskt inriktad utbildning där vi utförligt går igenom allt du behöver veta om kvalitetssystem. På ett enkelt sätt förklarar vi hur ett väl fungerande kvalitetssystem kan innebära enorma förbättrings- och förenklingsmöjligheter för ditt företag och hur det går att använda revision internt som ett verktyg för att alla på företaget ska hålla rätt kurs. Du lär dig att snabbt kunna bedöma om ett företag lever upp till kraven som ställs utifrån dess kvalitetsledningssystem, särskilt väl investerad kunskap för dig som arbetar med upphandlingar eller är på inköpssidan. : Alla som behöver kunskap om kvalitetssystemet och dess för- och nackdelar blivande internrevisorer, kvalitetsansvariga, chefer i operativ ställning och du som arbetar på inköpssidan eller med upphandlingar. Förkunskapskrav Kännedom om ledningssystem enligt krav i ISO 9001 och/eller ISO eller GLP/GMP/ GCP. kursnummer, Datum & ort /3 2012, kl Göteborg. kurspris 4 850:- (exkl. moms). Dokumentation, lunch, fika och förfriskningar ingår. Lärare Håkan Dahlqvist och Bengt Wallman. Håkan är ackrediterad revisor för bl.a. ISO 13485, ISO 14971, ISO CAMCAS och MDD. Mycket omtyckt och efterfrågad! KURSPROGRAM

6 Risk Management Vilka risker står ditt företag inför? Nu och i framtiden? Hur kan din organisation minska osäkerheten och riskerna genom att arbeta systematiskt med Risk Management? Den nuvarande finansiella osäkerheten i kombination med allt större krav gör att Risk Management är viktigare än någonsin tidigare. Det är viktigt att utveckla en tydlig strategi där olika delar hänger ihop i en helhet som stärker verksamhetens kvalitetsprofil. Under denna workshop i Risk Management belyser vi ISO och garanterar en heldag med inspiration till er fortsatta utveckling. Förståelse för vad Risk Management är och till vilken nytta. Hur man genom tydlig strategi för Risk Management kan stärka sitt varumärke. Kunskaper om vad som är viktigt att beakta vad gäller Risk Management ISO och övriga krav som eventuellt sätts internt, av kunder eller av andra intressenter. Medarbetare/ledare i organisationen som driver olika typer av förbättringsarbete; personer i ledningsfunktioner, processägare, projektledare, kvalitetsansvariga med flera kursnummer Stefan Book och Elisabet Smith, Effort Consulting AB och Bengt Wallman, NMA. KURSPROGRAM

7 Kulturdriven Verksamhetsutveckling Alla företag har någon form av kultur ung eller ny. Att förstå kulturella utmaningar blir allt viktigare. Framgång i verksamhetsutvecklingen kan många gånger ha med kulturella faktorer att göra. Hur kan man få driv i sin verksamhetsutveckling genom kunskap om den kultur man befinner sig i? Bengt Wallman har lång erfarenhet från att jobba inom olika kulturer såväl internationellt som lokalt, och har genomfört flertalet revisioner och förbättringsprojekt i Asien. Insikt i vad som är viktigt att beakta när utvecklig och förändringsarbete bedrivs i andra kulturer. Medarbetare/ledare i organisationen som driver olika typer av förbättringsarbete; personer i ledningsfunktioner, processägare, projektledare, kvalitetsansvariga med flera kursnummer Stefan Book och Elisabet Smith, Effort Consulting AB och Bengt Wallman, NMA. Stefan Book besitter en spetskompetens i processen från strategiformulering till systematisk verksamhetsutveckling. Stefan har arbetat inom olika industrier som ledare, konsult och forskare. Han är förutom konsult också VD för Effort. Elisabet Smiths spetskompetens finns inom kvalitetsinriktad verksamhetsutveckling med fokus på medicinteknik och läkemedelsindustrin. Under fem år har Elisabet arbetat inom läkemedelsindustrin i Kina och Japan, främst med effektivisering och kvalitetssäkring inom klinisk utveckling. KURSPROGRAM

8 Verksamhetssystem Vad är egentligen ett verksamhetssystem/ ledningssystem? Beroende på vårt synsätt har vi bättre eller sämre förutsättningar i vår verksamhetsutveckling. Alltför ofta hör vi personer förklara att det har vi i vårt verksamhetssystem. Direkt avslöjar detta en syn som ger problem. Detta gäller ofta även mycket erfarna kvalitetschefer. Det är ett gammalt och förlegat synsätt som inte håller i framtiden. Kunskap om verksamhetssystem samt förståelse för vad som är viktigt att beakta för att verksamhetssystemet ska fungera på ett bra sätt i praktiken. Medarbetare/ledare i organisationen som driver olika typer av förbättringsarbete; personer i ledningsfunktioner, processägare, projektledare, kvalitetsansvariga med flera kursnummer Stefan Book och Elisabet Smith, Effort Consulting AB och Bengt Wallman, NMA. KURSPROGRAM

9 Effektiv verksamhetsutveckling Kraven på life science-branscherna är omfattande och täcker en mängd standardiserade krav och eller riktlinjer från olika intressenter. Risken är stor att den komplexa kravbilden leder till att arbete som på ytan tycks tillfredsställa alla krav, i praktiken inte ger önskad effektivitet i arbetet. Oavsett arbetsområde krävs idag allt större förståelse för vad som leder till att alla intressenters viktiga behov tillgodoses på allra bästa sätt i vårt arbete. Risken är att vi stannar vid insikter och teorier snarare än att faktiskt bli bättre på att tillgodose behoven. Målsättningen är att deltagarna skall bli bättre på att forma framgångsrika strategier för verksamhetsutveckling. Det handlar om strategier där såväl ledare som medarbetare ser sin roll och sitt ansvar i att arbeta för en effektiv verksamhetsutveckling. Medarbetare/ledare i organisationen som driver olika typer av förbättringsarbete; personer i ledningsfunktioner, processägare, projektledare, kvalitetsansvariga med flera kursnummer Stefan Book och Elisabet Smith, Effort Consulting AB och Bengt Wallman, NMA. KURSPROGRAM

10 KREAFON Missa inte... NMA Nätverk NYA KUNSKAPER OCH GIVANDE KONTAKTER Affärs- och kontaktnätet för dig inom medicinteknik, bioteknik och närliggande områden! Läs mer på MedTech bloggen SVERIGES FÖRSTA BLOGG INOM MEDICINTEKNIK Om stort och smått inom den medicintekniska branschen. Läs mer på Kunskapsnavet inom Life Science Nordic Medical Advisor Sagsjövägen, Kållered. Tel: Mobil: E-post:

Ledarskap och kommunikation med NLP

Ledarskap och kommunikation med NLP Ledarskap och kommunikation med NLP Lev, lär, träna och förändra utbildningen som ger dig helt nya perspektiv och resultat NLP Business Practitioner är utbildningen för dig som vill utvecklas som ledare

Läs mer

Kurser och seminarier från AddQ Consulting

Kurser och seminarier från AddQ Consulting och seminarier från AddQ Consulting Vår vision är att genom fokus på kvalitet och effektivitet inom IT bidra till att underlätta människors vardag. Kompetensutveckling är nyckeln till framgång för dig

Läs mer

PwC Academy. Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010

PwC Academy. Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010 PwC Academy Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010 Höj din kompetens öka din effektivitet nå bättre resultat Passa på att lära dig från utbildare som dagligen

Läs mer

Kurser och seminarier från AddQ Consulting

Kurser och seminarier från AddQ Consulting Kurser och seminarier från AddQ Consulting Med fokus på kvalitet och effektivitet bidrar vi till att underlätta människors vardag. Kompetensutveckling är nyckeln till framgång för dig som jobbar med test,

Läs mer

Projektskolan Certifierad projektledare

Projektskolan Certifierad projektledare Projektskolan Certifierad projektledare Vi har utbildat fler än 700 Certifierade projektledare Totalt betyg för Projektskolan - Mycket bra! Jag har kunnat använda många lärdomar direkt i mitt arbete. Jag

Läs mer

Projektskolan Certifierad projektledare

Projektskolan Certifierad projektledare Projektskolan Certifierad projektledare Vi har utbildat fler än 750 Certifierade projektledare Totalt betyg för Projektskolan - Mycket bra! Jag har kunnat använda många lärdomar direkt i mitt arbete. Jag

Läs mer

Ledarskapsprogrammet. Mästarskaparna Lär dig framgångsrika beteenden

Ledarskapsprogrammet. Mästarskaparna Lär dig framgångsrika beteenden Ledarskapsprogrammet Många menar att NLP är det bästa man kan hitta inom chefsutveckling. Det tror vi är en bra grund för framgångsrikt ledarskap. Läs här om alla verktyg du kommer lära dig. Genom hela

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Diplomerad Företagsledare Dunensis. En utbildning för dig som är etablerad företagsledare eller siktar på att bli det.

Diplomerad Företagsledare Dunensis. En utbildning för dig som är etablerad företagsledare eller siktar på att bli det. Diplomerad Företagsledare Dunensis En utbildning för dig som är etablerad företagsledare eller siktar på att bli det. Att leda ett företag handlar om att ha en tydlig vision men också om förmågan att få

Läs mer

Intern revision av ledningssystem

Intern revision av ledningssystem Intern revision av ledningssystem Intern revision av ledningssystem - en introduktion... en introduktion ISO 9000, ISO 14000, ISO 27000, OHSAS 18000 Behöver du en introduktion? Detta häfte är i första

Läs mer

Utbildningskatalog HT 2015 och VT 2016

Utbildningskatalog HT 2015 och VT 2016 Utbildningskatalog HT 2015 och VT 2016 SYNTELL ACADEMY Välkommen till Syntell Academy! Syntell bedriver kvalificerad utbildning inom alla sina kärnområden och levererar både teknisk och verksamhetsutvecklande

Läs mer

S T O C K H O L M H E L S I N G F O R S R I G A

S T O C K H O L M H E L S I N G F O R S R I G A Chef och ledare CHEF OCH LEDARE Operativt ledarskap Programmet Chef och ledare utgår från chefens dagliga verksamhetsutmaningar, utifrån både ett ekonomiskt och ett operativt ansvar. Vårt mål är att göra

Läs mer

PROJEKT VERKTYG Utbildning 2010

PROJEKT VERKTYG Utbildning 2010 PROJEKT VERKTYG Utbildning 2010 INNEHÅLL Välkommen till vår projektvärld...3 Certifierad projektledare IPMA...4 Diplomerad projektledare...5 Effektiv projektledning...6 Ledarskap i projekt...7 Beställare

Läs mer

KAM-utbildning Key Account Management

KAM-utbildning Key Account Management KAM-utbildning Key Account Management Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter

Läs mer

Tydlighet en efterfrågad bristvara

Tydlighet en efterfrågad bristvara Tydlighet en efterfrågad bristvara Vem vill vara tydlig och riskera att bli kritiserad när den som är vag sällan blir utsatt för angrepp? Varför ska man välja att vara konkret och koncis när det för många

Läs mer

Ledarnas kurser och seminarier Hösten 2012

Ledarnas kurser och seminarier Hösten 2012 Ledarnas kurser och seminarier Hösten 2012 Kostnadsfria kurser för dig som är medlem i Ledarna Heldag 09.00-16.00 (om inget annat anges) Arbetsrätt Coaching Som chef har du skyldighet att följa gällande

Läs mer

Projektledning i byggprocessen Diplomkurs

Projektledning i byggprocessen Diplomkurs BYGG & FASTIGHET Din partner för kompetensutveckling Projektledning i byggprocessen Diplomkurs www.bfab.se Att leda ett byggprojekt är en utmanande och krävande uppgift. Kursen Projektledning i bygg processen

Läs mer

KAM-utbildning Key Account Management

KAM-utbildning Key Account Management KAM-utbildning Key Account Management Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

KURSER VÅREN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar

KURSER VÅREN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar KURSER VÅREN 2015 Arbetsmiljo Kvalitet CSR Miljo Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar VÄLKOMMEN PÅ KURS! KURSORTER Vi får ofta höra att vi har engagerande och kompetenta kursledare, vilket är precis

Läs mer

Marknadschefens checklista för INBOUND MARKETING INOM KOMPLEX FÖRSÄLJNING

Marknadschefens checklista för INBOUND MARKETING INOM KOMPLEX FÖRSÄLJNING Marknadschefens checklista för INBOUND MARKETING INOM KOMPLEX FÖRSÄLJNING Oliver Lopez har jobbat med försäljning i 15 år. Sedan ett par år driver han företaget Structsales där han hjälper sälj och marknadsorganisationer

Läs mer

Ledarutbildning i bl a Jönköpings Län 2014 (öppen utbildning) FRAMSIDA FRÅN SEPARAT PDF

Ledarutbildning i bl a Jönköpings Län 2014 (öppen utbildning) FRAMSIDA FRÅN SEPARAT PDF Ledarutbildning i bl a Jönköpings Län 2014 (öppen utbildning) FRAMSIDA FRÅN SEPARAT PDF 2 Innehållsförteckning Utbildning Sid nr. Kommunikativt Ledarskap U636 C 4 Kommunikativt Ledarskap U636 D 4 Personlig

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för effektivt samarbete VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för effektivt samarbete! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching Gunnar Kihlblom Coaching av ledare och nyckelpersoner Utbildning i Affärs Coaching Solid Affärs Coaching stödjer ledare och andra nyckelpersoner att möta de framtida utmaningarna som de själva och deras

Läs mer

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching www.kalix.fhsk.se Coachande ledarskap Det finns alltid minst 25 % dold potential hos människor, grupper och organisationer. Det handlar dels om att förstå sin attityd, som är avgörande för hur långt man

Läs mer

ledarnas kurser & seminarier

ledarnas kurser & seminarier Våren 2014 ledarnas kurser & seminarier i ledarna Hos oss blir du en bättre chef. ledarnas kurser & seminarier Hos oss blir du en bättre chef! Som medlem i Ledarna erbjuds du att delta i ett flertal kurser

Läs mer

Kvalitetschefens roll och kompetens

Kvalitetschefens roll och kompetens Kvalitetschefens roll och kompetens Kvalitetschefens roll sid 4 5 Kvalitetschefens kompetens sid 6 7 Så säger kvalitetsledare om rollen och framgångsfaktorerna sid 8 22 Läs om Kvalitetschefskursen på baksidan

Läs mer

PPS Praktisk ProjektStyrning

PPS Praktisk ProjektStyrning 2014 PPS Praktisk ProjektStyrning för framgångsrik projektverksamhet 1 Innehåll Helhetstänk skapar framgång! 3 PPS det kompletta projektstödet 4 Därför PPS, det naturliga valet 5 PPS-modellen Praktisk

Läs mer

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Personligt ledarskap! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk

Läs mer