FÖREDRAGNINGSLISTA KF #9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖREDRAGNINGSLISTA KF #9"

Transkript

1 1 NYMBLE, FÖREDRAGNINGSLISTA KF #9 * = bilaga finnes Föredragningslista Kårfullmäktigemöte #9 04/05 Datum: Tid: Plats: L1 1. Formalia Föredragande 1.1 Mötets öppnande 1.2 Mötets behöriga utlysande * 1.3 Anmälda förhinder 1.4 Justering av röstlängd 1.5 Publicering på webben 1.6 Adjungeringar 1.7 Val av två justerare tillika rösträknare 1.8 Fastställande av föredragningslista 1.9 Föregående protokoll kårfullmäktigemöte, , Granskning av valnämndsprotokoll 1.11 Anmälningsärenden * 2. Rapporter 2.1 Kanslichefen * Mårten Dahlberg 2.2 Osqledaren * German Bender-Pulido 2.3 Projektledare Armada * Johnny Warström 2.4 International Student Service ordförande * Katarina Lund 2.5 Programgruppen * Christer Bygdestam Kristian Helzel 2.6 Kårstyrelsen * Kårstyrelsen 2.7 Sektionerna 3. Bordlagda ärenden 3.1 Val av Inspektor Odd Runevall 4. Val 4.1 Val av Talman 2005/2006 Valberedningen 4.2 Val av vice Talman 2005/2006 Valberedningen 4.3 Val av Kårfullmäktiges sekreterare 2005/2006 Valberedningen 4.4 Val av Verksamhetsrevisorer 2005/2006 Valberedningen 4.5 Val av Chef för THS Radio 2005/2006 Valberedningen 4.6 Val av Valberedning 2005/ Val av Valnämnd 2005/ Propositioner 5.1 Magisterprogrammens tillhörighet * Dag Lindbo 5.2 Medlemsavgift * Pär Anders Pettersson 5.3 Arvode för Platoonchefen * Pär Anders Pettersson 5.4 Verksamhetsplan för THS 2005/2006 * Proposition Odd Runevall Jämkad Proposition Odd Runevall Talmanspresidiet Tekniska Högskolans Studentkår postadress webbplats e-post Stockholm

2 SIDA 2 (2) Följdmotion C1 Carl Modén Följdmotion C2 Carl Modén Följdmotion C3 Carl Modén Följdmotion C4 Carl Modén Följdmotion C5 Carl Modén 5.5 THS Budget för 2005/2006 * Pär Anders Pettersson 6. Motioner 6.1 Utbetalning av kamratstipendium * Martin Zetterquist 7. Övrigt 7.1 Övriga frågor Näringslivsgruppens ordförande * Emma Karlsson 7.2 Nästa möte 8. Mötets högtidliga avslutande

3 Till: Till: För kännedom: Kårfullmäktiges ledamöter Kårfullmäktiges ledamöter NYMBLE THS medlemmar Näringslivsgruppen THS Personal Kårstyrelsen Kårspexet Kanslichefen Programgruppen Promenadorquestern Valnämnden International Student Service Teknologkören Inspektor Armada Osqledaren Valberedningen THS råd Studentradion Verksamhetsrevisorerna QuarneVALen Webbgruppen KALLELSE KÅRFULLMÄKTIGESAMMANTRÄDE 9 Måndagen 16 april kl , sal L1, KTH Campus Härmed kallas du till kårfullmäktigesammanträde. Mötet börjar klockan 18.00, KTH Campus, och beräknas sluta senast klockan Reservtid är söndagen 22 maj kl Som vanligt ajourneras detta möte kl om det fortfarande inte är avslutat. Någon mat kommer då inte serveras. Vi vill ha anmälan senast tisdagen den 10/5 för att kunna beställa mat. I anmälan bör framgå för varje anmäld person om denne är vegan, vegetarian, allergiker eller dyl. Vi föredrar att få svaren sektionsvis via e-post till Om ordinarie ledamot inte kan närvara vid sammanträdet, måste denne själv se till att informera sin suppleant! Förhinder anmäls senast den 10/5 till Motionsstopp är måndagen den 25/4. Föredragningslista och möteshandlingar kommer att, senast måndagen den 2/5, länkas till per e- post. Väl mött! Talmanspresidiet Stefan Knutsson, Talman Tekniska Högskolans Studentkår postadress e-post webbplats mobiltelefon Stockholm

4 Hej! Promenadorquestern har haft en överlag trevlig vår med orkesterresa till Åbo, årlig quonsert samt besök på studentorkesterfestival (SOF) i Linköping. Det finns dock smolk i bägaren: Dagen efter förra kårfullmäktige fick vi ett epostmeddelande från KTH-hallens vd om att man säger upp det sponsoravtal som innebar att baletten Paletten fick öva gratis i hallens friskvårdsrum (som har spegelvägg och lämpligt golv). PQ är tacksamma för förslag om hur baletten kan öva till en rimlig kostnad kommande år. Mvh Emma Palmgren, PQ-directeur

5 THS autogenererad mötesrapport (0405-KF-09) 1 av 8 International Student Services rapport till 0405-KF-09 Internationella frågor Agera för ett utökat samarbete mellan de internationella mottagningarna i Stockholm Endast SöderS och THS anmälde sig till träffen den 28:e och då dessa skolor var de som träffades sist sköts mötet upp. Inget nytt datum är fastställt. ESN Katarina var på ESN-möte i Kalmar april. En del av mötet ägnades åt att planera den internationella ESN-konferens som skall hållas på KTH i november. Förbättra informationen till internationella magisterstudenter och doktorander Katarina har varit på möte med Internationella Kansliet och Björn Jegelius där man planerade mottagningen av magisterstudentern i höst. Björn är THS nya arvoderade för att samordna de så kallade "arrival days" för magisterstudenterna i augusti. Genomför en internationell fadderutbildning under våren Fadderutbildningen kommer att genomföras onsdagen den 18:e maj. ISS, Internationella Kansliet och tre utbytesstudenter kommer att medverka i utbildningskvällen som anordnas av ISS. Utvärdera de internationella studenternas behov och ta fram en handlingsplan för ISS utefter resultatet Utbytesstudenter som fyllt i STARS (Study Abroad Report System) fick gratis inträde på ISS-festen den 6/5. Ca 100 personer fyllde i utvärderingen och Katarina tror att ISS kan ha mycket nytta av utvärderingen. KTH:s utbytesstudenter är överlag mycket nöjda med sin tid på KTH. Det som utbytesstudenterna är mest missnöjda med är att det är så svårt att få kontakt med svenska studenter. Internationella gruppen, KTH Representation Katarina var på I-gruppsmöte 28/4. Man diskuterade bl.a att skriva utbytesavtal med Turkiet. Nya avtal skall förhandlas fram med två universitet i Istanbul. Internationella rådet, THS IR träffades 20/4 och 2/5. THS grupper och råd Övrigt för ISS Den sista ISS-festen för terminen anordnades 6/5. Övrigt

6 THS autogenererad mötesrapport (0405-KF-09) 2 av 8 Kanslichefs rapport till 0405-KF-09 Ekonomi (KC) Bolag och ekonomi De stora uppgifterna har varit budgetarbetet och att ta fram förslag till nytt avtal avseende restaurangverksamhet mm i kårhuset. Budgeten har ni på ert bord och avtalet har presenterats för HÖRS och förhandlingar påbörjas troligen i vecka 21. Nymble (KC) Förvaltning av Nymble och Osqvik I Kröken är fönsterkonstruktionen inte särskilt lyckad. Ett fast monterat innerglas som inte är tätt leder till att insidan av rutorna blir smutsig men inte går att tvätta. Vi tar nu in prisuppgifter för att se om vi kan hitta en annan lösning. Osqvik (KC) Arbetet med ny toalett på Osqvik har stött på patrull. Av de tre byggfirmor som fått förfrågningsunderlag är det bara en som lämnat in anbud, de andra har tackat nej. Detta leder till att vi kommer att vända oss till ytterligare företag, med konsekvensen att tidsplaceringen av projektet blir först efter mottagningen (sept-okt). Under mottagningen kommer vi att hyra in Bajamajor för att det ska kunna fungera på ett bra sätt. Den 26 april hade vi en arbetsdag på Osqvik. Personalen och arvoderade oljade in altan, trappa och bastuns soldäck, 120 liter olja gick åt. Övrigt för kanslichef Övrigt Måndag den 9 maj började vår informatör Josefin Viidas. Hon kommer att presentera sig på KF 9.

7 THS autogenererad mötesrapport (0405-KF-09) 3 av 8 Kårstyrelsens rapport till 0405-KF-09 Budget, THS Budgetförslag färdigt och uppe för beslut på KF9. Bolag och ekonomi HÖRS AB, ägarrepresentant Mårten och Pär Anders har fädigställt avtalsförslag avseende driften av restaurangen. HÖRS kommer tillställas vårat förslag och förhandlingarna planeras vara slutförda innan månadens utgång. Medlemskort Mallar för etiketterna för 10 år framåt har tagits fram. Kårhuset Nymble Förvaltning av Nymble och Osqvik Sara och Mårten har tillsammans sträffat företag som har lämat förslag på lösningar för en carport till containerna. Fönstrena i Kröken är inte öppningsbara och har där med inte blivit tvättade på insidan på över fem år. Sara och Mårten har kontaktat företag för att åtgärda detta. Osqvik Alla arvoderade deltog i en städdag på Osqvik den 26:e april. Tyvärr kommer toalettprojektet på Osqvik inte bli klart innan mottagningen. Det är få företag som har lämnat anbud. I hopp om att få in fler och bättre anbud måste projektet vänta till hösten. Öka THS synlighet i externa medier Informationsfrågor Eventuellt kommer THS att göra två mediala utspel inom kort. Dels åsikter om den nya högskoleproppen och dels en direkt fråga till SFS efter deras troliga utspel i Osqledaren. Fanborgen Fanborgen deltog i Valborgsfirandet på skansen. Odd och Erik bar standaret. Kontaktperson i styrelsen för Sektionskontakt Flygsektionen Pär Anders har varit på Flygsektionens sektionsmöte. Sektionskontakt Industriell ekonomi-sektionen Sektionsmöte den 26e april. Dag hade trevligt, och sektionen fick en ny ordförande. Sektionskontakt Kemisektionen Odd var på Kemis sektionsmöte den 3:e maj. Sektionskontakt Maskinsektionen Erik deltog inte vid SM 20 april, men det gjorde dock Dag. På mötet valdes ny ordförande och ett otal andra poster, och Dag ställde villigt upp på frågor från sektionsmedlemmarna. Sektionskontakt Samhällsbyggnadssektionen SM den 4e maj, lämnade inget att anmärka på, utan fungerade väl. /Dag

8 THS autogenererad mötesrapport (0405-KF-09) 4 av 8 Sektionskontakt Öppen ingång Erik och Odd har återigen träffat OPEN för att se hur studenterna på Öppen Ingång skall få säkerhet i den demokratiska processen och till fullo kunna ta del av kårens verksamhet. En plan är under framtagande som i sin fulländning med stor sannolikhet kommer att lösa alla dessa problem. Organisatoriska frågor I samarbete med kvalitetsgruppen, ta fram ett långsiktigt mål och visionsdokument för THS Istället för detta tillvägagångssätt har Odd med fler försökt få in de visionära elementen i verksamhetsplanen på ett konstruktivt sätt. Integrera informatören och anpassa det itnerna arbetet i arvoderadegruppen Josefin har arbetat sina första dagar hos oss och hittills har vi ägnat oss åt att hjälpa henne lära känna organisationen och människorna bakom den. Styrelseöverlämning Pär Anders börjar planera överlämning. Särskild vikt skall läggas vid större projekt under det gångna året, ex HÖRS, THS-kort systemet och frågor rörande revision och stödjande åtgärder gentemot sektionerna avseende ekonomi och redovisning. Verksamhetsplan, framtagande av Ni har resultatet i er hand Presidiefrågor Arbeta för ett ökat utbyte med Chalmers studentkårs presidium Odd, Sara och Pär Anders var och besökte Chalmers vårbal. Det var trevligt och de hann med en hel del nätverkande. STAD-utbildning Programverksamhet Erik och andra berörda instanser har hållt en ny utbildningsomgång av STAD-utbildningen, vilket gick ytterst smidigt och smärtfritt. Totalt 60 personer skrev provet, och vi väntar med spänning på den pågående rättningen som Länstyrelsen ansvarar för. Centrala samverkansgruppen CSG, KTH Representation Erik kommer att gå på CSG:s möte 12 maj, där man utöver ordinarie frågor ska diskutera IT-säkerhet. Fakultetsnämnden FN, KTH Odd och Dag ska på FN den 10 maj. Dyker det upp något intressant kommer muntlig information på sittande möte. Internationella gruppen, KTH Katarina var på I-gruppsmöte 28/4. Man diskuterade bl.a att skriva utbytesavtal med Turkiet. Nya avtal skall förhandlas fram med två universitet i Istanbul. Ledningsgruppen LG: 25 april Hölls i Flodis frånvaro av Anders Eriksson, praorektor. En del information Samarbete KTH/CTH, preliminära ansökningssiffror, alumniverksamhet mm. LG: 9 maj Fokus på ansökningsstatistik. Ser över lag bra ut. Många magisterprogram har få/inga sökande. KTH behöver göra en kvalitetsgenomgång av existerande magisterprogram. Mer om förnyelse av fakulteten. Diskussioner kring positiv särbehandling. Reftec, URK URK: möte i Lund 3-4 maj. THS ej närvarande. Universitetsstyrelsen US, KTH Vårens andra möte ställdes in p.g.a. avsaknad av beslutspunkter, nästa möte är i början av juni.

9 THS autogenererad mötesrapport (0405-KF-09) 5 av 8 Deltag aktivt i nationell och internationell utbildningspolitik Studerandeinflytande När, när, när? Alla undrar när högskoleproppen dimper ned. Kan det bli 20e maj? Kanske Studiesociala frågor Arbeta tillsammans med utbildningsansvariga för att studentguider "Studenternas rättigheter och skyldigheter" och "D "Studenternas rättigheter och skyldigheter" diskuterats per capsulam, och närmar sig slutligt skick. Kommer ges ut till nollan. Kamratstipendiesamordnare Kamratstipendiaterna från sektionerna börjar droppa in, saknar dock fortfarande många Projekt: Trivslehöjande inventarier till Nymble Ser ganska mörkt ut, Odd ska be Fuglesang hålla utskik under hans rymdvandringar. Idrottsrådet, THS THS grupper och råd Tyvärr belv brännbollen inställd pga. för få anmälda lag. Nästa gren fotboll den 22:a maj. /Sara Mottagningsrådet, THS Erik besökte IsT för att diskutera mottagningsfrågor 21 april, vilket var mycket givande enligt honom själv. MR04 som skulle ha ägt rum 2 maj blev inställt på grund av för få ämnen att diskutera, och istället hölls ett möte där de framtida phösarlokalerna besöktes och diskuterades. Fördelningen av dessa lokaler bland de berörda sektionerna gick ytterst smärtfritt och enkelt, och nu följer arbetet med att färdigställa regler och avtal med KTH. Ortsektionsrådet, THS Pär Anders har hållit ett möte med ortsektionsrådet. Vi diskuterade verksamhetsplan och det uppkom, bland annat, synpunkter kring KTHs karriärstödjande verksamhet på orterna. Studiemiljörådet, THS Erik höll årets första studiemiljöråd onsdagen 4 maj. Endast tre sektioner närvarade, men ett otal frågor ventilerades med stort intresse från och för de närvarande. Riktlinjer för det kommande arbetet i studiemiljöfrågor togs fram och gav gott hopp inför det framtida arbetet. Högskoleverkets kvalitetsvärdering av KTH Dag jobbar med att sätta sig in i självvärderingen. Utbildningsfrågor Övrigt för styrelseledamot studiesocialt Övrigt Lena Edvardsson har genomfört ännu en omgång av festansvarigutbildningen inom KTH med god hjälp av Erik. Övrigt för styrelseledamot utbildning 1 KTH kommer inleda försöksverksamhet med anonyma tentor i höst :) Övrigt för styrelsen Styrelsen svetsar och solar på byggplatsen. Odd, Pär Anders och Sara representerade på Chalmers vårbal den 6:e maj.

10 THS autogenererad mötesrapport (0405-KF-09) 6 av 8 Övrigt för vice ordförande Pär Anders arbetar med att ta fram detaljerade arbets- och uppdragsbeskrivningar avseende THS operativa drift. Detta omfattar arvoderade och anställda. Vidare har styrelsen beslutat godkänna uppgradering av vårat ekonomisystem enligt vad som tidigare rapporterats.

11 THS autogenererad mötesrapport (0405-KF-09) 7 av 8 Programgruppens rapport till 0405-KF-09 STAD-utbildning Programverksamhet Erik och andra berörda instanser har hållt en ny utbildningsomgång av STAD-utbildningen, vilket gick ytterst smidigt och smärtfritt. Totalt 60 personer skrev provet, och vi väntar med spänning på den pågående rättningen som Länstyrelsen ansvarar för.

12 THS autogenererad mötesrapport (0405-KF-09) 8 av 8 THS informatörs rapport till 0405-KF-09 Öka THS synlighet i externa medier Informationsfrågor Eventuellt kommer THS att göra två mediala utspel inom kort. Dels åsikter om den nya högskoleproppen och dels en direkt fråga till SFS efter deras troliga utspel i Osqledaren.

13 Rapport till KF 9 av Johnny Warström, Chefen Armada Hej KF! Allt går bra med Armada. Vi intervjuar gruppledare v 19, 55 kallade till intervju, 22 tas in. CF har lagt fram ett intressant förslag om en 2,5 dagars Armada, förhandlingar pågår. Johnny och Axel reser till Darmstadt och besöker Konaktiva 10-13/5. Kontakten med tyskarna är bra och vi tror att det kommer bli en lyckad resa. Ich heiße Johnny Quarnevalen är igång och Armada har det bästa bidraget *punkt* Armada är nöjd med budgeten (Och Per-Anders). 120 företag är det budgeterat för. 5 Anmälda företag. Tack för mig!

14 RAPPORT TILL KF9, 16/ Germán Bender-Pulido Chefredaktör, Osqledaren Det känns givetvis vemodigt. Men samtidigt ganska skänt. Alla som gjort ett år som kårarvoderad vet vad jag menar. Vemodigt att lämna jobbet man varit så djupt engagerad och insatt i, men samtidigt skönt av precis samma anledning. Jag kommer helt klart att sakna Osqledaren, och vi får väl se om den kommer att sakna mig Terminens sista nummer är nästan färdigt. Jag och några medarbetare ska korrekturläsa det för näst sista gången ikväll. Vi vet dock fortfarande inte om det blir ett pappersnummer. Annonseringen är sämre än någonsin och det kommer att vara oklart in i det sista huruvida vi lyckas dra in de nödvändiga pengarna. Men numret är färdigt, så om det inte blir en papperstidning kommer jag att lägga ut det på webben och på olika sätt informera KTH:arna om detta. Jag har så smått fortsatt att fila på överlämningen och även börjat diskutera olika sidor av redaktörrskapet med min efterträdare. Annars kommer förberedandet av överlämningen och avvecklingen av mig själv att uppta det mesta av min tid fram till dess att jag formellt lämnar över stafettpinnen i slutet av juni. Det var allt. Nu lämnar jag Osqledaren i Helens händer. Tack och hej. GBP.

15 NYMBLE PROPOSITION KF9 Magisterprogrammens tillhörighet Uppdelningen, som togs på KF7 2004, av vilka magisterprogram som faller under vilken sektion behöver uppdateras. Vissa program bör byta sektionstillhörighet pga. omorganisationen och att antal har tillkommit under året. Kårstyrelsen yrkar att KF fastslår magisterstudenternas sektionstillhörighet enligt bifogad fördelning Nymble, Dag Lindbo, styrelseledamot Dag Lindbo Kårstyrelsen Tekniska Högskolans Studentkår e-post webbplats telefon fax besöksadress postadress mobiltelefon org.nummer Drottning Kristinas väg 15 THS, Stockholm

16 Magisterprogram per sektion inför hösten 2005 KF9-16 maj 2005 Beslutsförslag 05/06 ~antal* 04/05 Arkitektur - 0 Design och byggande Bergs TNNTM Nano Materials & Nano technology 7 Nano Materials & Nano technology TMPEM Materials Processing 5 Materials Processing Civilingenjör och lärare - 0 Teknikvetenskapens filosofi Data TDATM Datalogi 3 Datalogi TSCOM Scientific computing 63 - Elektro TWSSM Wireless systems 48 Wireless systems TEPEM Electric Power Systems 38 Electric Power Systems Fysik TQPHM Quantum Physics 26 Quantum Physics TBPHM Biological Physics 3 Scientific computing Industriell Ekonomi TIEOM Industriell Ekonomi 0 - Ingenjörssektionen Haninge TDNVM Datornätverk 128 Datornätverk TDOBM Design och byggande 45 Husbyggnad och installationsteknik TMEDM Medicinsk teknik 0 Ingenjörssektionen Kista TTITM Tillämpad IT 136 Tillämpad IT TINTM Internetworking 95 Internetworking TEMIM Engineering & management of information syste 173 Engineering & management of information syste Ingenjörssektionen Telge TTILM Tillämpad logistik 69 Tillämpad logistik TPLVM Projektledning och verksamhetsutveckling 47 Projektledning och verksamhetsutveckling IT TPVDM Software Engineering of Distributed Systems 48 Software Engineering of Distributed Systems TSOCM System on Chip Design 141 System on Chip Design TINSM Interactive Systems Engineering 51 Interactive Systems Engineering TIKSM Information & Communication System Security 141 Information & Communication System Security TITEM IT & Entrepreneurship 0 Kemi TKETM Kemiteknik 3 Kemiteknik

17 TMOLM Molekylär design 5 Molekylär design TIEKM Industriell ekologi 7 Industriell ekologi TLÄKM Läkemedelsteknik 14 Läkemedelsteknik TMATM Materialkemi 0 Materialkemi TPCTM Pulp and Paper Chemistry and Technology ** 0 Biological Physics TTHUM Sustainable technology 17 Maskin TSEEM Sustainable Energy Engineering 101 Sustainable Energy Engineering TPEMM Production engineering and management 0 Media TMDIM Människa-datorinteraktion 11 Människa-datorinteraktion Mikroelektronik TFOTM Photonics 27 Photonics TNELM Nanoelectronics 0 Samhällsbyggnad TMFJM Mark- & Fastighetsjuridik 0 Mark- & Fastighetsjuridik TREMM Real Estate Management 73 Real Estate Management TLAMM Land Management 90 Land Management TGGIM Geodesy & Geoinformatics 19 Geodesy & Geoinformatics TSPLM Spatial Planning 43 Spatial Planning TESIM Environmental Engin. & Sustainable Infrastructu 93 Environmental Engin. & Sustainable Infrastructu TRECM Real Estate and Construction Management ** 0 THITM Husbyggnad och installationsteknik 6 TFILM Teknikvetenskapens filosofi 17 TEIGM Innovation and growth 0 Flyg TEGMM Engineering Mechanics 19 Engineering Mechanics TLJVM Sound and Vibration 17 Sound and Vibration * = antal registrerade studenter ht 2004 ** = nedlagd, tidigare tillhörighet oklar 1829 Dag Lindbo Kårstyrelsen 04/05

18 NYMBLE PROPOSITION-KF9-MEDLEMSAVGIFT 05/06 Bakgrund Kåravgiften fastställs varje år av fullmäktige. Budget för 05/06 är baserad på oförändrad avgift, 390 kr. Yrkande Kårstyrelsen yrkar att Kårfullmäktige fastställer medlemsavgiften för verksamhetsåret 05/06 till 390 kr/medlem/år Nymble, 29/4-05 Kårstyrelsen genom Pär Anders Pettersson Vice kårordförande Pär Anders Pettersson Vice kårordförande Tekniska Högskolans Studentkår e-post webbplats telefon fax besöksadress postadress mobiltelefon org.nummer Drottning Kristinas väg 15 THS, Stockholm

19 NYMBLE PROPOSITION-KF9-ARVODE FÖR PLATOONCHEFEN Bakgrund I dagsläget arvoderas ej chefen för Platoon till skillnad från cheferna för RN och FN. Kårstyrelsen anser att detta borde rättas till då Platoon förväntas leverera service till kåren och programgruppen i stor utsträckning och det är en orättvisa att detta inte reflekteras i att arvode utgår till ansvarig för verksamheten. Arvode till chefen för Platoon borde utgå med samma belopp som arvodet för cheferna för RN och FN, under 05/ ,40 kr Yrkande Kårstyrelsen yrkar till kårfullmäktige att I THS stadga under paragraf 15.4 läggs till Chef för Platoon är arvoderad till 3,6 studiemedelsveckor per år. Nymble, 29/4-05 Kårstyrelsen genom Pär Anders Pettersson Vice kårordförande Pär Anders Pettersson Vice kårordförande Tekniska Högskolans Studentkår e-post webbplats telefon fax besöksadress postadress mobiltelefon org.nummer Drottning Kristinas väg 15 THS, Stockholm

20 NYMBLE PROPOSITION KF 9 VERKSAMHETSPLAN 2005/2006 Bakgrund Det är nu dags att besluta om vad THS ska fokusera på nästa verksamhetsår. Styrelsen har tagit fram ett förslag till verksamhetsplan, det har diskuterats i de olika råden och presenteras här för er. Ni som har varit med en längre tid kommer se att förslaget är väldigt olikt de verksamhetsplaner som tagits de senaste åren. Framförallt har vi i styrelsen fokuserat på en plan innehållande de övergripande målen för verksamheten. På det sättet får styrelsen den rörelsefrihet som behövs för att uppnå målen, något som till viss del saknats i de processtyrda verksamhetsplaner som tagits de senaste åren. Självklart ställer detta en hel del krav på styrelsen också. Framför allt måste man arbeta sig igenom verksamhetsplanen på ett helt annat sätt. Därav vår andra attsats. Yrkande Styrelsen yrkar att kårfullmäktige fastställer verksamhetsplanen för 2005/2006 enligt bifogat förslag. att styrelsen får till uppgift att presentera en konkretiserad verksamhetsplan på kårfullmäktiges första sammanträde hösten Stockholm den 29 april 2005 Kårstyrelsen genom Odd Runevall Kårordförande Kårstyrelsen Tekniska Högskolans Studentkår postadress e-post webbplats telefon fax Stockholm

21 NYMBLE VERKSAMHETSPLAN FÖR THS 2005/2006 Organisation THS ska under året titta på tre stora frågor rörande organisationen, den demokratiska processen, kårfullmäktiges roll och arbetsmiljöaspekten. Den demokratiska processen Den ökade internationaliseringen för inte bara med sig ett behov av diskussion kring olika utbildningsfrågor utan även ett förändringsbehov av THS demokratiska process. Vi ser redan idag hur fler och fler faller utanför sektionernas gemenskap av olika skäl. Det kan bero på att de är studenter på magisterprogram, att sektionernas verksamhet inte längre attraherar studenterna i samma utsträckning eller något helt annat. Detta undergräver trovärdigheten i de val som sektionenar förrättar till kårfullmäktige. Under 2005/2006 måste därför den demokratiska processen ses över. Detta ska göras med målsättningen att skapa en process som ger alla som vill en lika möjlighet att påverka THS verksamhet. att sektionernas roll och syfte i organisationen klargörs, förankras och förs in i THS styrdokument på ett tydligt sätt. Kårfullmäktiges roll Som högsta beslutande organ inom THS har kårfullmäktige ett stort ansvar för de strategiska och visionära frågorna inom organisationen. Tyvärr kommer tidvis detta arbete i skymundan på grund av att principiellt oviktiga sakfrågor får ta stor plats. Många gånger beror detta på att fullmäktigeledamöterna har en allt för dålig insyn i studentkårens verksamhet. Ansvaret för detta ligger lika mycket på kårstyrelsen och talmanspresidiet som de enskilda ledamöterna. För att komma till rätta med detta ska THS arrangera en KF-utbildning varje termin med syfte att ge ledamöterna insyn i organisationen. att ge ledamöterna en möjlighet att reflektera över de viktiga visionära och strategiska frågorna. Arbetsmiljön som arvoderad Idag är det väldigt otydligt vad som förväntas av en arvoderad, både från fullmäktige och från andra intressenter. De arvoderade ska därför under året tillsammans med kårfullmäktige ta fram ett dokument som förtydligar de förväntningar och krav som ställs. För att förbättra den psykosociala arbetsmiljön för de arvoderade krävs också ett aktivt arbete i arvoderadegruppen. Dessa ska därför tillsammans verka för att arbetsmiljön ska bli så god som möjligt samt att återställningen till livet som vanlig student blir så smärtfri som möjligt. Ekonomi och medlemsfrågor Revision och kontinuitet Den ekonomiska organisationen inom THS har förändrats en hel del de senaste åren. Exempelvis blir sektioner med egna organisationsnummer mer ekonomiskt självständiga. Denna förändring ställer nya Kårstyrelsen Tekniska Högskolans Studentkår postadress e-post webbplats telefon fax Stockholm

22 SIDA 2 (7) krav på revisionen och uppföljningen hos både sektionerna och THS centralt. Det är därför viktigt att arbete läggs på att skapa en tids- och kostnadseffektiv revision som säkerställer en hög kvalité på sektionernas redovisningar. Det är också viktigt att ett system för ökad kontinuitet på sektionerna skapas för att säkerställa framtida ordning på ekonomin och den övriga verksamheten. Ett led i detta är anskaffandet av ett redovisningssystem som tillåter att samtliga sektioner nyttjar en central och enhetlig bokföringsmiljö. Under året ska därför THS fastslå THS verksamhetsrevisorers roll i sektionernas revision. tillse att sektionerna går över till att nyttja THS centrala ekonomisystem. etablera formerna för det nyinrättade Ekonomirådet enligt de av KF fastslagna riktlinjerna. omforma ekonomiutbildningen med hänsyn till följande faktorer: o Gemensamt redovisningssystem. o Inriktning mot ekonomiskt ansvariga och sektionsrevisorer. o Möjligheten att nyttja extern kompetens i form av exempelvis ekonomistuderande ifrån andra stockholmsuniversitet. Kort- och medlemssystem Under 2004/2005 investerade THS i ett nytt medlemskortsystem, detta eftersom leveransen av de rabattkort som tidigare använts som medlemskort falerade. Det nya systemet har ett stort utvecklingspotential. Därför ska det under året inledas ett arbete med att utveckla systemet. Systemet möjliggör många olika typer av tjänster och kan expanderas i flera steg. Under verksamhetsåret skall primärt två tjänster utvecklas: Direktbetalning av kåravgift med betalkort i terminalen. Dynamisk hantering av informationen visad på skärmen på terminalen. Delade studenter vid Södertörns högskola KTH och Södertörns högskola (SH) har ett antal program med kurser ifrån båda lärosätena. Dessa studenter måste vara medlemmar i både THS och Södertörns studentkår (SöderS). Den praktiska hanteringen av dessa studenter fallerar på ett antal punkter och måste förbättras. Registrering av dessa studenter sker hos KTH dels på ett sådant sätt att vi inte kan identifiera dem specifikt och dels i många fall ej vid terminsstart. Detta leder till stora administrativa problem och merarbete. THS ska därför finna en lösning för hur studenter på KTH/SH delade program kan identifieras direkt vid höstterminens start och föras in i THS medlemssystem. om nödvändigt, förändra modellen för upptagande och fördelning av kåravgifter mellan THS och SöderS. Information och påverkan Sedan THS anställde en informatör har vi en bärande grund att utveckla vårt informations- och lobbyingarbete utifrån. Det är därför viktigt att arbetet i denna organisationsform kommer i gång på allvar under året. Informationsarbetets mål ska vara att ha fungerande informationskanaler som når ut till så många som möjligt av THS medlemmar att ha kanaler via vilka medlemmarna på ett enkelt sätt kan ge feedback. Även THS påverkansarbete ska utvecklas. Målet ska vara

23 SIDA 3 (7) att i egenskap av Sveriges största studentkår för teknik- och arkitekturstudenter vara en självklar kontakt i frågor rörande teknisk utbildning och arkitetutbildningen samt frågor kring arbetsmarknaden för ingenjörer och arkitekter. Utbildningsfrågor KTH:s nyetablerade kvalitetsarbete Efter KTH:s omorganisation har fakultetsnämnden fått ansvaret för KTH:s kvalitetsarbete. Detta arbete har hittills bara börjat ta form. Det är därför mycket viktigt att THS är med och agerar i utformningen. Arbetet kommer att beröra alla nivåer, från central policy till kursutvärderingar. THS ska därför säkerställa att de arbetssätt som utvecklas för initiativ, utvärdering och uppföljning av kvaliteten i KTH:s verksamhet på ett effektivt sätt fångar upp och tar till vara på studenternas åsikter och intressen. se över det egna arbetet med kursutvärderingar för att kunna utveckla detta till en välfungerande del av KTH:s kvalitetsarbete. aktivt stödja fakultetsnämnden i arbetet med att förändra tankesätt och filosofi inom fakulteten, samt stödja vicerektors arbete med glädjen kring att vara lärare vid KTH. arbeta för att bygga upp en känsla av gemenskap mellan lärare och studenter på KTH. Detta för att öka möjligheterna för studenter att engagera sig i KTH:s forskning utöver sina studier. THS initiativ rörande KTH:s kvalitetsarbete Det räcker inte med att THS enbart bevakar utvecklingen av KTH:s nya kvalitetsarbete. Vi behöver också ta egna initiativ för att förbättra utbildningen på KTH. THS ska därför under året förmå KTH att genomföra storskaliga försök med anonyma tentor med målsättning att KTH ska implementera ett system där risken för särbehandling vid tentamen minimeras. undersöka och synliggöra problematiken med lärares språkliga förmågor i grundutbildningen. Detta för att KTH ska anta ett regelverk som löser de problem som framkommit. lyfta en diskussion rörande examinatorsrollen bland KTH:s lärare. Detta för att informera om vad dennes juridiska ansvar innebär och vad som bör etableras som god praxis kring examination av studenter. Ny examensordning Under våren 2005 eller tidig höst kommer regeringen att presentera en proposition med förslag på ny examensordning. Den kan innebära stora förändringar på KTH. THS ska därför driva fram programutveckling som sker utifrån studenternas behov/önskemål, goda pedagogiska perspektiv, långsiktighet och näringslivets kompetensbehov. säkerställa att KTH lyfter samtliga existerande magisterprogram till kritisk granskning, för att inom den nya examensordningen kunna få ett välbalanserat programutbud av hög kvalité. säkerställa att den nya examensordningen implementeras på ett sätt som stärker KTH:s ställning som ledande tekniskt universitet nationellt säkerställa att den ger KTH:s studenter utmärkt internationell rörlighet. säkerställa att den ökar teknikutbildningens attraktionskraft bland gymnasieelever.

24 SIDA 4 (7) Forskarutbildning Den nya examensordningen kan innebära en hel del förändringar för forskarutbildningen, både vad det gäller längd och kvalité. På KTH förekommer idag tre sorters finansiering av forskarutbildningen stipendier, utbildningsbidrag och anställning. Det är bara i det sistnämnda fallet som forskarstudenten har en normal anställningstrygghet och är därför det att föredra som forskarstudent. Handledning på KTH håller väldigt skiftande kvalité över skolorna, detta måste bli bättre. THS ska därför under året säkerställa att införandet av ny examensordning för forskarutbildning leder till att bestämmelser kring antagning till målexamen efterlevs i praktiken. arbeta för att problematik kring andra finansieringsformer än anställning stävjs. sprida goda exempel kring eftersträvansvärda rutiner med handledargrupper, bihandledare och liknande, för att stärka den enskilde forskarstuderandentens ställning inom sin institution. Studentinflytande Studentrepresentationen på KTH förändrades drastiskt i och med universitetets omorganisation som skedde hösten Mycket arbete lades ner på att säkerställa studenternas inflytande i processen och den fortsatta verksamheten. Det fortsatta arbetet med detta är därför centralt för ett fortsatt reellt studentinflytande. THS ska därför utvärdera studentinflytande på skolnivå genom en jämförelse mellan skolorna. Vid verksamhetsårets slut ska THS sektioner och skolråd känna att ett reellt inflytande har etablerats, ett inflytande som leder till meningsfulla förbättringar i utbildningen och den studiesociala situationen. säkerställa doktorandinflytandet på skolnivå genom att doktorandråd etableras. Dessa ska både arbeta tillsammans med kårstyrelsen i övergripande forskarutbildningsfrågor och med facket i anställningsfrågor. Studiesocialt Mottagning Mottagningen som arrangeras av THS håller idag en jämn och hög kvalité, något som också ska gälla i framtiden. Det är därför viktigt att sektionernas mottagningsarbete samordnas av ansvarig i kårstyrelsen. att ansvarig i kårstyrelsen ger sektionerna möjligheten till det ständiga förbättringsarbete som behövs för att säkra en framtida hög kvalité. Kontakter med kommunen Sektionerna och THS centralt har allt oftare kontakter med olika instanser inom Stockholms Stad. Oftast rör det sig om frågor kring serveringstillstånd och liknande. Det har kommit önskemål från staden om att dessa frågor samordnas inom THS och att det finns klara och tydliga kanaler mellan oss och staden. THS ska därför under året ta fram en arbetsordning och ett normalförfarande kring dessa frågor där kårstyrelsen fungerar som en stödjande och kanaliserande funktion vid tillståndsfrågor och dylikt.

25 SIDA 5 (7) Säkerhet och integritet Under verksamhetsåret 2004/2005 har det framkommit en hel del synpunkter från studenter angående säkerhets och integritetsfrågor på KTH. Dock finns det varken någon samlad bild av situationen eller klara åsikter kring frågorna. Under verksamhetsåret ska därför dessa frågor studeras med syfte att kunna komma med konkreta och förankrade förslag på åtgärder till KTH. Jämlikhet och mångfald Idag saknas en medvetenhet hos personal och studenter på KTH i frågor rörande jämlikhet och mångfald. Studentkåren kan och bör vara ett av verktygen för att råda bot på detta. Det råder också stor förvirring kring vem som handskas med diskriminering och trakasserier av studenter. Vi måste också titta på vår egen organisation och aktivt arbeta för att utveckla den. THS ska därför under året arbeta för ökad medvetenhet och intresse hos personal och studenter i frågor rörande jämlikhet och mångfald. se till att det finns klara och tydliga riktlinjer och lättillgänglig information angående diskriminering och trakasserier för studenter. öka medvetenheten och kunskapen kring frågor rörande jämlikhet och mångfald hos sektionsfunktionärer. ta fram en likabehandlingsplan för arbetsplatsen THS. Näringsliv och arbetsmarknad 2004/2005 genomfördes ett försök med att starta en näringslivsgrupp. Försöket föll tyvärr inte ut som önskat. Därför infördes till detta verksamhetsår en post i styrelsen med dessa ansvarsområden. De övergripande målet för den nya verksamheten är framför allt att öka antalet möten mellan studenterna och deras framtida arbetsgivare. Målet med årets verksamhet ska vara att det vid årets slut finns en genomarbetad strategi och organisation kring dessa frågor. att det ska ha inletts en samordning, på central, sektions och föreningsnivå, av THS företagskontakter där fokus ligger på att tillhandahålla tjänster företag efterlyser och på så sätt öka studetnernas möjligheter till kontakt med näringslivet. Armada är ett av THS årligen återkommande projekt. Mässan är en av Sveriges största och håller god kvalité. För att försäkra oss om att den även i framtiden ska attrahera företag i lika hög eller högre omfattning behöver vissa åtgärder vidtas. Man ska därför under året arbeta för en öka internationalisering av mässan. verka för en ökad kvalité på mässan,. höja kvalitén och antalet kringarrangemang runt mässan. Förvaltning Strategisk plan THS äger idag två fastigheter, Nymble och Osqvik, dock saknar vi en övergripande strategisk plan för dessa byggnader. En sådan ska tas fram under verksamhetsåret. Den ska reglera syftet med fastigheterna och deras användningsområden, detta för att förenkla framtida planering och utveckling av fastigheterna. Det är av största vikt att strategin förankras bland en så stor andel av THS aktiva medlemmar som möjligt.

26 SIDA 6 (7) Förvaltningsplan Att äga och förvalta THS fastigheter kräver en hel del operativt arbete. Idag saknas klara riktlinjer för detta arbete. Det leder till att ansvarsfördelningen och kommunikationen mellan kårfullmäktige, kårstyrelse, kanslichef, fastighetsskötare och kårexpidition rörande dessa frågor ofta är otydlig och tillkrånglad. Det behövs därför en förvaltingsplan som reglerar dessa frågor och även innehåller nödvändiga referenser och bilagor för den operativa verksamheten. Programverksamheten Målet är en verksamhet som leder till ett mer levande kårhus och berör såväl Programpresidiet som Platoon, RN, FN och andra aktörer. För att Programgruppen ska få en så god ekonomi som möjligt behöver dock verksamheten utvecklas ytterligare under året. Programverksamheten är i stor grad beroende av externa arrangörer. Öka koordinering av undergrupper, så Programgruppen kan ge externa intressenter möjlighet att boka paketlösningar, är en förutsättning. Att fler undergruppare arbetar tillsammans bygger dessutom en "vi-känsla" inom Programgruppen. Som ett led i verksamheten ska Programpresidiet aktivt arbeta för att relationerna med HÖRS är tydliga och fungerar på ett smärtfritt sätt. Programgruppen står nu inför en ny typ av problematik i och med den periodlösa läsårsindelningen och konceptet tentapub behöver antagligen förändras i och med detta. Andra arrangemang under verksamhetsåret bör bedrivas med jämna mellanrum, exempelvis ISS-fester och torsdagspubar. I slutet av september månad bör Programgruppen vara en aktiv part i främjandet av tysk ölkultur som traditionen påbjuder. En annan del av Programverksamheten är att bistå sektionerna i en rad frågor. THS arbetar för att verka för ett måttfullt drickande på kårens fester, där fokus flyttas från starkare till svagare drycker. Här spelar Programgruppen en aktiv roll även mot sektionerna. Detta innebär även att hjälpa sektionerna med tillståndfrågor och samordna deras klubbmästeriverksamhet. ISS Inresande studenter ISS huvudsakliga uppgift är att på olika sätt hjälpa de utbytestudenter som kommer till KTH och se till att de får en så bra tid i Sverige som möjligt. Ett mycket uppskattat inslag i detta arbete är den fadderverksamhet som samordnas av ISS. Under året ska man därför verka för ökad integreringen mellan utbytesstudenter och vanliga KTH studenter. influeras av andra goda exempel på liknande verksamhet i Stockholm. se till att alla inresande studenter som så önskar tilldelas en fadder på KTH. se till att all information som kan vara relevant för de inresande studenterna finns tillgänglig på engelska. Internationell verksamhet på KTH KTH är, tack vare sin stora andel internationella studenter och sina många engelskspråkiga kurser och program, en internationell skola. Denna resurs bör utnyttjas för att ge KTH:s studenter en chans till internationalisering på hemmaplan. ISS ska därför hitta lämpliga kanaler för svenska och utländska studenter att mötas och interagera.

27 SIDA 7 (7) Utresande studenter KTH har idag ett stort antal olika utbytesavtal med olika skolor i världen. Antagningen till dessa studier administreras av kanslierna på KTH:s skolor, vilket har lett till att antagningskriterierna är väldigt olika på olika skolor. ISS ska därför se till att antagningskriterierna till utbytestudier harmoniseras över hela KTH. Osqledaren

28 NYMBLE VERKSAMHETSPLAN FÖR THS 2005/2006 Inledning Tekniska Högskolans Studentkårs verksamhet spänner över ett brett fält. Detta avspeglar sig i den omfattande verksamhetsplanen. Alla verksamhetsplanens punkter ska betraktas som profilfrågor var för sig på grund av THS breda verksamhet. Största förändringen från föregående verksamhetsår är satsningarna inom näringslivs- och arbetsmarknadsområdet samt de nya långsiktiga målen inom informations- och påverkansområdet. Båda dessa satsningar är möjliga tack vare de nya resurser som har frilagts för dessa uppgifter. Ekonomi och medlemskapsfrågor Revision och kontinuitet Den ekonomiska organisationen inom THS har förändrats en hel del de senaste åren. Exempelvis blir sektioner med egna organisationsnummer mer ekonomiskt självständiga. Denna förändring ställer nya krav på revisionen och uppföljningen hos både sektionerna och THS centralt. Det är därför viktigt att arbete läggs på att skapa en tids- och kostnadseffektiv revision som säkerställer en hög kvalité på sektionernas redovisningar. Det är också viktigt att ett system för ökad kontinuitet på sektionerna skapas för att säkerställa framtida ordning på ekonomin och den övriga verksamheten. Ett led i detta är anskaffandet av ett redovisningssystem som tillåter att samtliga sektioner nyttjar en central och enhetlig bokföringsmiljö. Under året ska därför THS fastslå THS verksamhetsrevisorers roll i sektionernas revision. tillse att sektionerna går över till att nyttja THS centrala ekonomisystem. etablera formerna för det nyinrättade ekonomirådet enligt de av KF fastslagna riktlinjerna. omforma ekonomiutbildningen med hänsyn till följande faktorer: o Gemensamt redovisningssystem. o Inriktning mot ekonomiskt ansvariga och sektionsrevisorer. o Möjligheten att nyttja extern kompetens i form av exempelvis ekonomistuderande ifrån andra stockholmsuniversitet. Kort- och medlemssystem Under 2004/2005 investerade THS i ett nytt medlemskortsystem, detta eftersom leveransen av de rabattkort som tidigare använts som medlemskort fallerade. Det nya systemet har ett stort utvecklingspotential. Därför ska det under året inledas ett arbete med att utveckla systemet. Systemet möjliggör många olika typer av tjänster och kan expanderas i flera steg. Under verksamhetsåret skall primärt två tjänster utvecklas: Direktbetalning av kåravgift med betalkort i terminalen. Dynamisk hantering av informationen visad på skärmen på terminalen. Kårstyrelsen Tekniska Högskolans Studentkår postadress e-post webbplats telefon fax Stockholm

29 SIDA 2 (2) Delade studenter vid Södertörns högskola och internationella magisterstudenter KTH och Södertörns högskola (SH) har ett antal program med kurser ifrån båda lärosätena. Dessa studenter måste vara medlemmar i både THS och Södertörns studentkår (SöderS). Den praktiska hanteringen av dessa studenter fallerar på ett antal punkter och måste förbättras. Registrering av dessa studenter sker hos KTH dels på ett sådant sätt att vi inte kan identifiera dem specifikt och dels i många fall ej vid terminsstart. Detta leder till stora administrativa problem och merarbete. KTH tar varje år emot ett stort antal internationella magisterstudenter. Registreringen av dessa brister på många punkter, den allvarligaste är avsaknaden av adressinformation. Det försvårar THS informationsspridning och omöjliggör oss att ge dessa samma service som till övriga medlemmar. Vidare leder detta till mycket kostsamt merarbete varje år. THS ska därför finna en lösning för hur studenter på KTH/SH delade program kan identifieras direkt vid höstterminens start och föras in i THS medlemssystem. om nödvändigt, förändra modellen för upptagande och fördelning av kåravgifter mellan THS och SöderS. förmå KTH att registrera adressuppgifter till samtliga internationella magisterstudenter i LADOK i god tid till terminsstart och om nödvändigt samköra registrena från KTH-bostad och internationella kansliet. Förvaltning Strategisk plan THS äger idag två fastigheter, Nymble och Osqvik, dock saknar vi en övergripande strategisk plan för dessa byggnader. En sådan ska tas fram under verksamhetsåret. Den ska reglera syftet med fastigheterna och deras användningsområden, detta för att förenkla framtida planering och utveckling av fastigheterna. Det är av största vikt att strategin förankras bland en så stor andel av THS aktiva medlemmar som möjligt. Förvaltningsplan Att äga och förvalta THS fastigheter kräver en hel del operativt arbete. Idag saknas klara riktlinjer för detta arbete. Det leder till att ansvarsfördelningen och kommunikationen mellan kårfullmäktige, kårstyrelse, kanslichef, fastighetsskötare och kårexpedition rörande dessa frågor ofta är otydlig och tillkrånglad. Det behövs därför en förvaltingsplan som reglerar dessa frågor och även innehåller nödvändiga referenser och bilagor för den operativa verksamheten. Information och påverkan Sedan THS anställde en informatör har vi en bärande grund att utveckla vårt informations- och lobbyingarbete utifrån. Det är därför viktigt att arbetet i denna organisationsform kommer i gång på allvar under året. Informationsarbetets mål ska vara att ha fungerande informationskanaler som når ut till så många som möjligt av THS medlemmar att ha kanaler via vilka medlemmarna på ett enkelt sätt ger feedback. Även THS påverkansarbete ska utvecklas. Målet ska vara

30 SIDA 3 (3) att i egenskap av Sveriges största studentkår för teknik- och arkitekturstudenter vara en självklar kontakt i frågor rörande teknisk utbildning och arkitektutbildningen samt frågor kring arbetsmarknaden för ingenjörer och arkitekter. Jämlikhet och mångfald Idag saknas en medvetenhet hos personal och studenter på KTH i frågor rörande jämlikhet och mångfald. Studentkåren kan och bör vara ett av verktygen för att råda bot på detta. Det råder också stor förvirring kring vem som handskas med diskriminering och trakasserier av studenter. Vi måste också titta på vår egen organisation och aktivt arbeta för att utveckla den. THS ska därför under året arbeta för ökad medvetenhet och intresse hos personal och studenter i frågor rörande jämlikhet och mångfald. se till att det finns klara och tydliga riktlinjer och lättillgänglig information angående diskriminering och trakasserier för studenter. öka medvetenheten och kunskapen kring frågor rörande jämlikhet och mångfald hos sektionsfunktionärer. ta fram en likabehandlingsplan för arbetsplatsen THS. Näringsliv och arbetsmarknad Internt arbete 2004/2005 genomfördes ett försök med att starta en näringslivsgrupp. Försöket föll tyvärr inte ut som önskat. Därför infördes till detta verksamhetsår en post i styrelsen med dessa ansvarsområden. Det övergripande målet för den nya verksamheten är framför allt att öka antalet möten mellan studenterna och deras framtida arbetsgivare. Målet med årets verksamhet ska vara att det vid årets slut finns en genomarbetad strategi och organisation kring dessa frågor. att det ska ha inletts en samordning, på central, sektions och föreningsnivå, av THS företagskontakter där fokus ligger på att tillhandahålla tjänster företag efterlyser och på så sätt öka studenternas möjligheter till kontakt med näringslivet. Anställningsbarhet hos KTH:s studenter Utbildningen på KTH är idag av väldigt akademisk. Anställningsbarheten hos de arkitekter, magistrar och ingenjörer som utbildas behöver höjas. Nu när THS har en person med klart ansvar för dessa frågor kan vårt påverkansarbete mot KTH intensifieras. THS ska därför under året arbeta för att KTH ska ha de mest anställningsbara arkitekterna, magistrarna och ingenjörerna i landet. få KTH att formulera en strategi för hur anställningsbarheten hos dess ingenjörer och arkitekter ska höjas. KTH i samband med Armada säljer in KTH:s utbildningsprogram och för företagen förklarar sina utbildningsprofiler. Armada Armada är ett av THS årligen återkommande projekt. Mässan är en av Sveriges största och håller god kvalité. För att försäkra oss om att den även i framtiden ska attrahera företag i lika hög eller högre omfattning behöver vissa åtgärder vidtas. Man ska därför under året arbeta för en öka internationalisering av mässan.

31 SIDA 4 (4) verka för en ökad kvalité på mässan,. höja kvalitén på och antalet kringarrangemang runt mässan. Organisation THS ska under året titta på tre stora frågor rörande organisationen, den demokratiska processen, kårfullmäktiges roll och arbetsmiljöaspekten. Den demokratiska processen Den ökade internationaliseringen för inte bara med sig ett behov av diskussion kring olika utbildningsfrågor utan även ett förändringsbehov av THS demokratiska process. Vi ser redan idag hur fler och fler faller utanför sektionernas gemenskap av olika skäl. Det kan bero på att de är studenter på magisterprogram, att sektionernas verksamhet inte längre attraherar studenterna i samma utsträckning eller något helt annat. Detta undergräver trovärdigheten i de val som sektionerna förrättar till kårfullmäktige. Under 2005/2006 måste därför den demokratiska processen ses över. Detta ska göras med målsättningen att skapa en process som ger alla som vill en lika möjlighet att påverka THS verksamhet. att sektionernas roll och syfte i organisationen klargörs, förankras och förs in i THS styrdokument på ett tydligt sätt. Kårfullmäktiges roll Som högsta beslutande organ inom THS har kårfullmäktige ett stort ansvar för de strategiska och visionära frågorna inom organisationen. Tyvärr kommer tidvis detta arbete i skymundan på grund av att principiellt oviktiga sakfrågor får ta stor plats. Många gånger beror detta på att fullmäktigeledamöterna har en allt för dålig insyn i studentkårens verksamhet. Ansvaret för detta ligger lika mycket på kårstyrelsen och talmanspresidiet som de enskilda ledamöterna. För att komma till rätta med detta ska THS arrangera en KF-utbildning varje termin med syfte att ge ledamöterna insyn i organisationen. att ge ledamöterna en möjlighet att reflektera över de viktiga visionära och strategiska frågorna. Det är också viktigt att fullmäktige ser över sina mötesformer så att de på ett bra sätt främjar diskussion och reflektion ledamöterna emellan. Arbetsmiljön som arvoderad Idag är det väldigt otydligt vad som förväntas av en arvoderad, både från fullmäktige och från andra intressenter. De arvoderade ska därför under året tillsammans med kårfullmäktige ta fram ett dokument som förtydligar de förväntningar och krav som ställs. För att förbättra den psykosociala arbetsmiljön för de arvoderade krävs också ett aktivt arbete i arvoderadegruppen. Dessa ska därför tillsammans verka för att arbetsmiljön ska bli så god som möjligt samt att återställningen till livet som vanlig student blir så smärtfri som möjligt. Studentinflytande Studentrepresentationen på KTH förändrades drastiskt i och med universitetets omorganisation som skedde hösten Mycket arbete lades ner på att säkerställa studenternas inflytande i processen och den fortsatta verksamheten. Det fortsatta arbetet med detta är därför centralt för ett fortsatt reellt studentinflytande. THS ska därför

FÖREDRAGNINGSLISTA 0607-KF-02

FÖREDRAGNINGSLISTA 0607-KF-02 1 NYMBLE, 2006-09-28 FÖREDRAGNINGSLISTA 0607-KF-02 * = bilaga finnes Föredragningslista Kårfullmäktigemöte #2 06/07 Datum: 2006-10-09 Tid: 18.00 23.00 Plats: L1 1. Formalia Föredragande 1.1 Mötets öppnande

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida 1 (8) 2 (8) Verksamhetsplanen beslutas av fullmäktige och är ett av de styrdokument genom vilka fullmäktige styr LinTek. Verksamhetsplanen tas fram med LinTeks måldokument som grund och aktuella fokusområden.

Läs mer

Kårstyrelsen har arbetat med att ta fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med ledningsgruppen.

Kårstyrelsen har arbetat med att ta fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med ledningsgruppen. Sid 1(11) ARBETSBESKRIVNINGAR har arbetat med att ta fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med ledningsgruppen. Syfte Arbetsbeskrivningens syfte är att skapa kontinuitet i ledningsgruppens arbete och

Läs mer

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS Version utan valhandlingar FÖREDRAGNINGSLISTA Kungliga Maskinsektionen, THS Sektionsmöte 2013-12-03 kl 17.17 i sal M1 * = Bilaga finns

Läs mer

PROTOKOLL 0708-KF-91 1.1. Närvarande. Extra Kårfullmäktigesammanträde # 1 07/08 Datum: 2007-11-01 Tid: 18.00 23.00 Plats: K2

PROTOKOLL 0708-KF-91 1.1. Närvarande. Extra Kårfullmäktigesammanträde # 1 07/08 Datum: 2007-11-01 Tid: 18.00 23.00 Plats: K2 1.1 NYMBLE 2007-11-07 Extra Kårfullmäktigesammanträde # 1 07/08 Datum: 2007-11-01 Tid: 18.00 23.00 Plats: K2 PROTOKOLL 0708-KF-91 Närvarande j n närvarande vid n:te justeringen av röstlängden Injusterade

Läs mer

Kårordförande 14/15 Emilia Wallin Kårstyrelsen 14/15. Cecilia Molinder Vice kårordförande 14/15 Petter Djupfeldt Kårstyrelsen 14/15

Kårordförande 14/15 Emilia Wallin Kårstyrelsen 14/15. Cecilia Molinder Vice kårordförande 14/15 Petter Djupfeldt Kårstyrelsen 14/15 Sid 1( 9) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 01 14/15 Måndagen den 11 September 2014 klockan 18.00 Plats Sammanträdesrummet, plan 1, Nymble * = bilaga finnes. Närvarande THS Kårstyrelse Teddy Juhlin- Henricson

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA 1314-KF-04

FÖREDRAGNINGSLISTA 1314-KF-04 Kårfullmäktigesammanträde # Kårfullmäktigesammanträde 04 13/14 Datum: 2014-04-02 4 Tid: 10/11 i. 18.00 23.00 Datum: Plats: Nya Matsalen, 2011-02-02 Nymble, KTH Campus ii. Tid: 18.00 23.00 Plats: L1, KTH

Läs mer

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 Konglig Samhällsbyggnadssektion Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justeringspersoner

Läs mer

SöderS organisationsplan 14/15

SöderS organisationsplan 14/15 SöderS organisationsplan 14/15 Fastställd av fullmäktige 2014-05-27 SöderS är och ska vara en flexibel organisation. Därför finns det frihet att förändra organisationsplanen, även om andemeningen inte

Läs mer

Föredragningslista extrainkallat KF 2003/2004

Föredragningslista extrainkallat KF 2003/2004 NYMBLE, 03-10-24 SIDA 1 (1) Föredragningslista extrainkallat KF 2003/2004 * = bilaga finnes Kårfullmäktigemöte Datum 2003-10-27 Tid 18.00-23.00 Plats sal E2 1 Formalia Föredragande 1.1 Mötets öppnande

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida 1 (8) 2 (8) Verksamhetsplanen beslutas av kårfullmäktige och är ett av de styrdokument genom vilka kårfullmäktige styr LinTek. Verksamhetsplanen tas fram med LinTeks mål- och visionsdokument som grund.

Läs mer

Sektionen för Medicinsk Teknik

Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionen för Medicinsk Teknik Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2016/2017 1 Introduktion Sektionen för Medicinsk Tekniks verksamhetsplan klubbas av sektionsmöte för att ge organisationen styrning. Allmänt

Läs mer

Protokoll fört vid Kårfullmäktige sammanträde tre tisdag den 14 november 2001.

Protokoll fört vid Kårfullmäktige sammanträde tre tisdag den 14 november 2001. Protokoll fört vid Kårfullmäktige sammanträde tre tisdag den 14 november 2001. Närvaro : bilaga 1 B Kajsa Boström B Anne Von Oelreich D Mattias Amnefelt D Robert Andersson D Christer Tamm D Andreas Mattsson

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/16 Gemenskap Utveckling Glädje Fastställd av Kårfullmäktige den 12 maj 2015 enligt beslut 1415-KF

Verksamhetsplan 2015/16 Gemenskap Utveckling Glädje Fastställd av Kårfullmäktige den 12 maj 2015 enligt beslut 1415-KF Sid 1(10) Verksamhetsplan 20 Gemenskap Utveckling Glädje Fastställd av Kårfullmäktige den 12 maj 2015 enligt beslut 1415-KF-05 6.4 Sid 2(10) INTRODUKTION Tekniska Högskolans studentkårs verksamhetsplan

Läs mer

PROTOKOLL. Kårstyrelsemöte 2 2009/2010. Tisdagen den 11 augusti 2009. kl. 18.00, sammanträdesrummet, Nymble Drottning Kristinas väg 15

PROTOKOLL. Kårstyrelsemöte 2 2009/2010. Tisdagen den 11 augusti 2009. kl. 18.00, sammanträdesrummet, Nymble Drottning Kristinas väg 15 PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 2 2009/2010 Tisdagen den 11 augusti 2009 kl. 18.00, sammanträdesrummet, Nymble Drottning Kristinas väg 15 Närvarande: Kårstyrelsen Tobias Porserud Jana Emmerich Annika Blix Kristoffer

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL 1112-KSM-10

MÖTESPROTOKOLL 1112-KSM-10 Sid 1(5) MÖTESPROTOKOLL 1112-KSM-10 Måndagen den 5 december 2011 kl. 18.00 LG-rummet, Nymble, Drottning Kristinas väg 15 Närvarande Kårstyrelsen Johan Persson Sara Emilsson Ivan Milles (från 18:11) Elias

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 - en del av Sveriges Läkarförbund Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på

Läs mer

Kommunikationsplan 13/14

Kommunikationsplan 13/14 Kommunikationsplan 13/14 Chalmers Studentkår är dess medlemmar. I enlighet med Chalmers Studentkårs verksamhetsidé innefattar Chalmers Studentkårs kärnverksamhet med utbildningsfrågor, sociala frågor och

Läs mer

THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Oskar Hektor Kårstyrelsen 15/16

THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Oskar Hektor Kårstyrelsen 15/16 Sid 1(7) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 01 15/16 Måndagen den 24 augusti 2015 klockan 18.00 Plats (Sammanträdesrummet, Nymble) * = bilaga finnes. Närvarande THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Oskar

Läs mer

Föredragningslista KF1 2005/2006

Föredragningslista KF1 2005/2006 Nymble 2005-09-27 Föredragningslista KF1 2005/2006 Kårfullmäktigemöte 1 Datum 2005-10-03 Tid 18.00-23.00 Plats sal E3 * = bilaga finnes 1 Formalia Föredragande 1.1 Mötets öppnande 1.2 Mötets behöriga utlysande*

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2012. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm 2012

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2012. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm 2012 Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2012 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm 2012 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18 Stockholm 2015-03-18 Styrelsemöte 10 mars 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 16.14 1.2. Mötets behöriga utlysande Extrainsatt Styrelsen beslutar

Läs mer

2014-04-03, kl 18.30 i C305

2014-04-03, kl 18.30 i C305 KÅRFULLMÄKTIGE 6 2013/2014 2014-04-03, kl 18.30 i C305 Föredragningslista för Teknologkåren vid LTUs kårfullmäktige. Tid: 2014-04-03, kl 18.30 Plats: C305 Ärenden: 61-70 Bilaga Föredragare 61. Formalia

Läs mer

Studentguiden PRESENTERAD AV STUDIENÄMNDEN

Studentguiden PRESENTERAD AV STUDIENÄMNDEN Studentguiden PRESENTERAD AV STUDIENÄMNDEN Hej! Studentguiden finns för er studenter för att ni ska veta vart ni kan vända er om ni stöter på något slags problem under er studietid här på KTH - Studienämnden!

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 04 11/ Formalia. 2. Beslutsuppföljning. 3. Stadfästelse av delegationsbeslut. 4.

FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 04 11/ Formalia. 2. Beslutsuppföljning. 3. Stadfästelse av delegationsbeslut. 4. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm04 11/12 2011-10-10 Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 04 11/12 Måndagen den 10:e Oktober 2011 klockan 18.00 Plats: sammantrdesrummet Nymble * = bilaga finnes.

Läs mer

!!!!!!!! Kongliga Flygsektionen, THS. Handlingar SM 3 2014 Q2, 13/10-14 kl 17:30 TC, 14-15/10 kl 17:30

!!!!!!!! Kongliga Flygsektionen, THS. Handlingar SM 3 2014 Q2, 13/10-14 kl 17:30 TC, 14-15/10 kl 17:30 Kongliga Flygsektionen, THS Handlingar SM 3 2014 Q2, 13/10-14 kl 17:30 TC, 14-15/10 kl 17:30 Kallelse Flygsektionens Sektionsmöte 3 2014 Carl-Anders Carlsson Ordförande 2014-09-22 Sida 1 ( 1) KALLELSE

Läs mer

3.1. Stadfästelse av KP-006-Firmateckning* Sara Emilsson Stadfästelse av eventuella studeranderepresentationsbeslut

3.1. Stadfästelse av KP-006-Firmateckning* Sara Emilsson Stadfästelse av eventuella studeranderepresentationsbeslut Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm10 11/12 2011-12-05 Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 10 11/12 Måndagen den 5 dec 2011 klockan 18.00 Plats, LG-Rummet * = bilaga finnes. 1. Formalia 1.1.

Läs mer

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16 Verksamhetsplan 15-16 s verksamhetsplan 15-16 Denna verksamhetsplan beskriver en grundläggande målsättning för föreningens verksamhet. Den antas av fullmäktige och blir därmed en uppdragsbeskrivning från

Läs mer

Presidiet ARBETSBESKRIVNINGAR

Presidiet ARBETSBESKRIVNINGAR ARBETSBESKRIVNINGAR Kårhuset Lund, 12 december 2015 Presidiet Presidiet sköter den dagliga ledningen av Teknologkåren. Vidare ska Presidiet kontinuerligt utvärdera och planera Teknologkårens verksamhet

Läs mer

Torsdagen 27 maj, 12:00-13:00 i Kröken, Nymble. Härmed kallas till extrainsatt THS kårfullmäktigesammanträde på begäran av Kårstyrelsen.

Torsdagen 27 maj, 12:00-13:00 i Kröken, Nymble. Härmed kallas till extrainsatt THS kårfullmäktigesammanträde på begäran av Kårstyrelsen. Till: Kårfullmäktiges ledamöter För kännedom: THS Medlemmar Kårstyrelsen THS Funktionärer THS Sakrevisorer THS Valberedning THS Personal Osqledaren Inspektor Stockholm, den 19 maj 2016 KALLELSE 1516-KF-81

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015. Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015. Sektionen för Energi och miljö juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera sina första studenter. Det kommer

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen är fortfarande växande och det är viktigt att verksamheten under 2013-2014 präglas av att antalet programstuderande

Läs mer

Kårstyrelsen har tagit fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med kårledningen.

Kårstyrelsen har tagit fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med kårledningen. 1 (14) Arbetsbeskrivningar Kårstyrelsen har tagit fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med kårledningen. Syfte Arbetsbeskrivningarnas syfte är att bidra till kontinuitet i kårledningens arbete och att

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 2 Innehåll 1. 1 Allmänt 3 1.1. Ändamål.....................................3 1.2. Reglementsändringar...........................3

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2011-05-24 1(4) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-05-24, 17:26 19:15 Plats 4523, KTH Närvarande Sekreterare Frida Jansson, D-09 Ordförande, D-09 Ledamot

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. D rektoratet

Verksamhetsplan 2013. D rektoratet Verksamhetsplan 2013 \section{jämlikhetsnämnden} Jämlikhetsnämnden skall genomföra minst en undersökning om hur jämlikhetssituationen på sektionen är. utvärdera resultaten av undersökningen och presentera

Läs mer

2.1. Ekonomirapport Halvår* Emma Fogelström. 4.2. Stadfästelse av eventuella studeranderepresentationsbeslut

2.1. Ekonomirapport Halvår* Emma Fogelström. 4.2. Stadfästelse av eventuella studeranderepresentationsbeslut Föredragningslista Kårstyrelsemöte KSm4 12/13 2012-12-03 Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 9 12/13 Måndagen den 3 december 2012 klockan 18.00 Plats: Sammanträdesrummet, Nymble * = bilaga finnes.

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm

Sektionen för Medieteknik Stockholm Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-30 Styrelsemöte 30 mars 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 12:15 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen

Läs mer

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg Sektionen för Medieteknik Stockholm 20131022 Styrelsemöte den 23 oktober 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Kl 17:31. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Lukas,

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL $$M 4 14/11. Närvarande. Bilagor: Formalia. a. Mötets öppnande. b. Mötets behöriga utlysande Bilaga 1. c. Val av justeringsperson

MÖTESPROTOKOLL $$M 4 14/11. Närvarande. Bilagor: Formalia. a. Mötets öppnande. b. Mötets behöriga utlysande Bilaga 1. c. Val av justeringsperson Sid 1(5) MÖTESPROTOKOLL $$M 4 14/11 Måndagen den 14/11-2016 kl. 18:12. Mötesrummet, Dragskåpet, Teknikringen 36B Närvarande Emma Ingo, ordförande Johan Forsberg, vice ordförande Charlotte Karlsson, sekreterare

Läs mer

THS BUDGET 13/14 - KF 5 12/13

THS BUDGET 13/14 - KF 5 12/13 THS BUDGET 13/14 - KF 5 12/13 ställe med exempel på intäkter och (utan indirekta ) Budget 2013/2014 Fullkostn. mässigt Kommentarer (utan indirekta ) Utfallsprognos 2012/2013 (utan indirekta ) budget KF2

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL $$M 8 20/4. Närvarande. Bilagor: 12 1. Mötets öppnande. 2. Formalia. a. Mötets behöriga utlysande Bilaga 1. b. Val av justeringsperson

MÖTESPROTOKOLL $$M 8 20/4. Närvarande. Bilagor: 12 1. Mötets öppnande. 2. Formalia. a. Mötets behöriga utlysande Bilaga 1. b. Val av justeringsperson Sid 1(7) MÖTESPROTOKOLL $$M 8 20/4 Tid: Måndagen den 20 april 2015, kl. 18:08. Plats: Dragskåpet, Teknikringen 36B. Närvarande Aneri Patel, ordförande Michael Ekström, vice ordförande Daniel Ruotsalainen,

Läs mer

Protokoll från Sektionsmöte 2013-2 P2

Protokoll från Sektionsmöte 2013-2 P2 Sida 1 (7) Protokoll från Sektionsmöte 2013-2 P2 Tisdagen den 17 december klockan 17:15 i sal 4112 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Mötet öppnades 17.13 1.2 Val av mötesordförande Karin Fernström 1.3 Val

Läs mer

EKEN Verksamhetsförordring

EKEN Verksamhetsförordring EKEN Verksamhetsförordring Innehållsförteckning Syfte och struktur... 3 Syfte verksamhetsförordning... 3 Struktur och stadgar... 3 Program som ingår under EKEN... 4 Styrelse... 5 Krav på kårmedlemskap...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012/2013

Verksamhetsberättelse 2012/2013 Verksamhetsberättelse 2012/2013 1 Visionen 1.1 Inledning Visionen är en långsiktig beskrivning av i vilken riktning vi vill att sektionen ska röra sig. Visionen innehåller önskningar av relativt abstrakt

Läs mer

Kårfullmäktigesammanträde # 9 08/09 Datum: 7 maj 2009 Tid: 18.00 22.39 Plats: L1, KTH Campus Valhallavägen

Kårfullmäktigesammanträde # 9 08/09 Datum: 7 maj 2009 Tid: 18.00 22.39 Plats: L1, KTH Campus Valhallavägen Kårfullmäktigesammanträde # 9 08/09 Datum: 7 maj 2009 Tid: 18.00 22.39 Plats: L1, KTH Campus Valhallavägen PROTOKOLL 0809-KF-09 NYMBLE 2009-09-17 Närvarande j n närvarande vid n:te justeringen av protokollet

Läs mer

SöderS organisationsplan 11/12

SöderS organisationsplan 11/12 SöderS organisationsplan 11/12 Fastställd av fullmäktige 2011-04-27 SöderS är och ska vara en flexibel organisation. Därför finns det frihet att förändra organisationsplanen, även om andemeningen inte

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Reviderad 2014-09- 18 Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera

Läs mer

PROTOKOLL. Kårstyrelsemöte 14 11/12. Närvarande. Kårstyrelsen. Övriga. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm14 11/12 2012-02-06 Sid 1(6)

PROTOKOLL. Kårstyrelsemöte 14 11/12. Närvarande. Kårstyrelsen. Övriga. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm14 11/12 2012-02-06 Sid 1(6) Sid 1(6) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 14 11/12 Måndagen den 6 februari 2012 klockan 16.00 Sammanträdesrummet Nymble Närvarande Kårstyrelsen Johan Persson Sara Emilsson Elias Lindqvist Sara Wengström Egil

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm

Sektionen för Medieteknik Stockholm Sektionen för Medieteknik Stockholm 2016-11-08 Styrelsemöte 9 NOVEMBER 2016 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Mötets behöriga utlysande 1.3. Närvarande och frånvarande

Läs mer

THS BUDGET 12/13 - Version 2: KF 1 12/13

THS BUDGET 12/13 - Version 2: KF 1 12/13 THS BUDGET 12/13 - Version 2: KF 1 12/13 Resultatställe med exempel på intäkter och Resultat (utan ) Reviderad resultatbudget Varav Medfinansiering KTH varav finansiella/ avskrivningar/ bokslutsdispositioner

Läs mer

Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse

Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse Denna uppdragsbeskrivning beskriver ansvarsområden och uppgifter för sektionsstyrelserna inom Konstkåren. Sektionsstyrelsen har ett övergripande ansvar som i första

Läs mer

Protokoll för Juridiska Föreningen i Uppsalas Styrelse Sammanträde den 1 december 2014

Protokoll för Juridiska Föreningen i Uppsalas Styrelse Sammanträde den 1 december 2014 Protokoll för Juridiska Föreningen i Uppsalas Styrelse Sammanträde den 1 december 2014 Närvarande: Ordförande Markus Marttila Vice ordförande Mary Ohrling Skattmästare Anton Sahlén Ordförande för sociala

Läs mer

Det här dokumentet beskriver vilka uppgifter varje heltidare samt vilka uppgifter alla medlemmar av presidiet har att skyldighet att utföra.

Det här dokumentet beskriver vilka uppgifter varje heltidare samt vilka uppgifter alla medlemmar av presidiet har att skyldighet att utföra. Det här dokumentet beskriver vilka uppgifter varje heltidare samt vilka uppgifter alla medlemmar av presidiet har skyldighet utföra. Ursprungligen antagen under styrelsemöte S14-15/16. Uppdaterad följande

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2010-09-27 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2010-09-27, 17:37 18:57 Plats Närvarande E52, KTH Sekreterare Alexander Roghult, D-08 Ordförande, D-06 Ledamot

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

1. Formalia 1.1. Mötets öppnande

1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Styrelsemöte den 20 november 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 17:19. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses vara behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Alla förutom Lukas Häggström.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015/2016

VERKSAMHETSPLAN 2015/2016 VERKSAMHETSPLAN 2015/2016 Antaget av LinTeks fullmäktige den 3 mars 2015 2 (9) Inledning Verksamhetsplanen beslutas av kårfullmäktige och är ett av de styrdokument genom vilka kårfullmäktige styr LinTek.

Läs mer

Arbetsordning för SAUS Fastslagen av kårstyrelsen XX XX XX

Arbetsordning för SAUS Fastslagen av kårstyrelsen XX XX XX Arbetsordning för SAUS Fastslagen av kårstyrelsen XX XX XX 1 Innehåll Arbetsordning för SAUS... 3 Ansvarsområde... 3 Arbetsfördelning... 4 Delegationsordning... 4 Instruktion för ledamot... 5 Det åligger

Läs mer

Preliminär Verksamhetsplan 15/16

Preliminär Verksamhetsplan 15/16 Preliminär Verksamhetsplan 15/16 Chalmers Studentkår är en organisation som formas efter dess medlemmar. I enlighet med Chalmers Studentkårs verksamhetsidé innefattar Chalmers Studentkårs kärnverksamhet

Läs mer

Fullmäktigesammanträde 3 14/15

Fullmäktigesammanträde 3 14/15 Sid 1(7) Fullmäktigesammanträde 3 14/15 Datum: 2014-12-11 Tid: 17.15 Lokal: Kårhuset Origo F14-3 Formalia Anmärkning F14-3.1 Mötets öppnande Talman, Astrid Råberg, förklarar mötet öppnat klockan 17.24

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Konglig Datasektionen

Verksamhetsplan 2015. Konglig Datasektionen Verksamhetsplan 2015 Konglig Datasektionen Inledning Syfte Utformning 1. Utbildningspåverkan 1.1. Synliggöra verksamheten 1.2. Övervakning 1.3. Övergripande 2. Studiesocialt 2.1. Internationellt 2.2. Jämlikhet,

Läs mer

Trädde i kraft 9 september 2012 då andra läsningen att stryka delar av kap. 6 7 samt kap. 6 21, 22, 23 godkändes.

Trädde i kraft 9 september 2012 då andra läsningen att stryka delar av kap. 6 7 samt kap. 6 21, 22, 23 godkändes. 1 (5) Antaget av LinTeks fullmäktige 9 maj 2012 Trädde i kraft 9 september 2012 då andra läsningen att stryka delar av kap. 6 7 samt kap. 6 21, 22, 23 godkändes. 2 (5) Fullmäktige skall hålla minst två

Läs mer

Kårstyrelsesammanträde 2 13/14

Kårstyrelsesammanträde 2 13/14 Kårstyrelsesammanträde 2 13/14 Protokoll Datum: Tid: Lokal: 2013-09-26 17.15 MC323 F13-2 FORMALIA ANMÄRKNING F13-2.1 Mötets öppnande Mötet öppnas klockan 17.22 F13-2.2 Avstängning av mobiltelefoner På

Läs mer

Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet

Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet Juridiska föreningen Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet 1 Namn Juridiska föreningen är en sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet och verkar som en ideell

Läs mer

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15 Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15 1.1 Fullmäktige Juridiska Föreningens (JF) fullmäktige ska under året sammanträda minst tre gånger per termin, med undantag för juni, juli och augusti. Fullmäktige

Läs mer

2. Rapporter Föredragande

2. Rapporter Föredragande Styrelsemöte den 6 februari 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 17:16. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses vara behörigt utlyst. 1.3. Justering av röstlängd Alla är närvarande.

Läs mer

Protokoll Juriduska föreningen

Protokoll Juriduska föreningen Juriduska föreningen Årsstämma 2013 Juridiska Föreningen Årsstämma 2013 Datum: 6/12 2013 Tid: 16:30 Plats: A210 Kallade: Juridiska föreningens medlemmar. Bilaga Föredragare Formalia 1. Mötets öppnande

Läs mer

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Antaget av SiS Fullmäktige 1999-12-18 Reviderat 2000-05-09 Reviderat 2001-12-06 Reviderat 2002-12-05 Reviderat 2004-02-05 Reviderat 2004-10-28 Reviderat 2007-09-20 Reviderat

Läs mer

Föredragningslista KF9 2005/2006

Föredragningslista KF9 2005/2006 Nymble 2006-04-24 Föredragningslista KF9 2005/2006 Kårfullmäktigemöte 9 Datum 2006-05-08 Tid 18.00-23.00 Plats L1 * = bilaga finnes, =extern bilaga finnes 1 Formalia Föredragande 1.1 Mötets öppnande 1.2

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-11-25

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-11-25 Styrelsemöte 25 november 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:18 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen anser att anse mötet behörigt utlyst.

Läs mer

Konglig Samhällsbyggnadssektion

Konglig Samhällsbyggnadssektion Konglig Samhällsbyggnadssektion Föredragningslista Sektionsmöte 2, 2014-04-24, kl. 17.00, oasen 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justeringspersoner

Läs mer

Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument

Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument Kristianstad Studentkår Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument 1 Innehåll Arbetsordning för styrelsen på Kristianstad Studentkår... 3 Instruktion för ledamot... 6 Instruktion för

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA 0910-KF-01

FÖREDRAGNINGSLISTA 0910-KF-01 Kårfullmäktigesammanträde # 1 09/10 Datum: 2009-09-17 Tid: 18.00 23.00 Plats: L1, KTH Campus NYMBLE 2009-09-03 FÖREDRAGNINGSLISTA 0910-KF-01 * = bilaga finns 1 Formalia Föredragande 1.1 Mötets öppnande

Läs mer

, kl i C305

, kl i C305 KÅRFULLMÄKTIGE 5 2013/2014 2014-03-06, kl 18.30 i C305 60 Talmanspresidiet Föredragningslista 5-13/14, 51 - Föredragningslista för Teknologkåren vid LTUs kårfullmäktige. Tid: 2014-03-06, kl 18.30 Ärenden:

Läs mer

Protokoll Extra KSm 08/09

Protokoll Extra KSm 08/09 Protokoll Extra KSm 08/09 Tisdagen den 22 Juli 2008 18.05 21:30, Sammanträdesrummet, Nymble Närvarande, ordinarie Viktor Tullgren Ordförande Madelein Keskitalo Ledamot Per Stånge Ledamot Jan Wrzosek Ledamot

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionens ordförande Sander Riedberg öppnar mötet klockan 16.38. 1.2

Läs mer

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Kapitel 1 Allmänna stadgar 1. Studentföreningen Kemisektionen härefter kallad K-sektionen är en sammanslutning av studenterna på civilingenjörsprogrammet

Läs mer

SÖFREs Befattningsbeskrivningar

SÖFREs Befattningsbeskrivningar SÖFREs Befattningsbeskrivningar 1 (15) Innehåll Föreningens revisor... 3 Styrelsen... 4 Ordförande... 5 Vice ordförande... 6 Skattmästare... 7 Sekreterare... 8 E-day projektledare... 9 Sociala utskottet...

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03 Styrelsemöte 3 juni 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Fastställd av fullmäktige 2015-05-20 Bakgrund och Syfte Verksamhetsplanen är det styrdokument som beskriver de frågor Studentkåren i Borås planerar arbeta med under året utöver

Läs mer

Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

Reglemente Sektionen för Energi och Miljö Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Ändamål... 3 1.2 Reglementsändringar... 3 2 Förtroendevalda... 3 2.1 Ordförande... 3 2.2 Vice Ordförande... 3 2.3 Sekreterare...

Läs mer

Campus Helsingborgs vänner. Stadga

Campus Helsingborgs vänner. Stadga Campus Helsingborgs vänner Stadga 1 Innehåll Kapitel 1 Föreningen... 1 1.1 Namn... 1 1.2 Säte... 1 1.3 Föreningsform och verksamhetsår... 1 1.4 Ändamål och verksamhet... 1 Kapitel 2 Medlemmar... 2 2.1

Läs mer

Kårstyrelsens arbetsbeskrivning

Kårstyrelsens arbetsbeskrivning Kårstyrelsens arbetsbeskrivning Kårstyrelsen Kårstyrelsen är s operativa organ och har ansvar främst för att verkställa verksamhetsplanen. Kårstyrelsen: har det operativa ansvaret för organisationen representerar

Läs mer

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet 1 (6) 2009-06-25 Dnr SU 31-0587-09 Linda Stridsberg Utredare Ledningskansliet Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet Ett gemensamt kvalitetsarbete Studenternas inflytande

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

Verksamhetsplan för Jönköping Studentkår, 2015/16 150420. Verksamhetsplan för Jönköpings Studentkår 2015/2016

Verksamhetsplan för Jönköping Studentkår, 2015/16 150420. Verksamhetsplan för Jönköpings Studentkår 2015/2016 Verksamhetsplan för Jönköpings Studentkår 2015/2016 INLEDNING... 1 DISPOSITION... 1 FOKUSFRÅGA STRÄVAN MOT DEN GODA UTBILDNINGEN... 2 1. ORGANISATION OCH LEDNING... 3 1.1 INTERNATIONALISERING... 3 1.2

Läs mer

Verksamhetsplan 2014/2015

Verksamhetsplan 2014/2015 Verksamhetsplan 2014/2015 1 Verksamhetsplanen är ett styrdokument för Linnéstudenternas arbete och lyfter ut fokusområden för kommande verksamhetsår. Det finns frågor som Linnéstudenterna prioriterar utöver

Läs mer

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Studentkåren i Skövde

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Studentkåren i Skövde Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Studentkåren i Skövde Antaget av SiS 1999-12-18 Reviderat 2000-05-09 Reviderat 2001-12-06 Reviderat 2002-12-05 Reviderat 2004-02-05 Reviderat 2004-10-28 Reviderat 2007-09-20

Läs mer

Mötesordföranden Denise Fuglesang förklarar mötet öppnat 18:07. Denise Fuglesang nominerar sig själv till mötesordförande

Mötesordföranden Denise Fuglesang förklarar mötet öppnat 18:07. Denise Fuglesang nominerar sig själv till mötesordförande Sid 1(7) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 15 13/14 Måndagen den 10 mars 2014 klockan 18.00 Sammanträdesrummet, Nymble * = bilaga finnes. Närvarande Anna Johansson Kim Westin Denise Fuglesang Emma Fogelström Nina

Läs mer

Consensus verksamhetsplan

Consensus verksamhetsplan Verksamhetsår Consensus verksamhetsplan 2015 2016 Consensus en kår nära dig Antagen av FUM 2015-03-31 Inledning Verksamhetsplanens innehåll är en kombination av de frågor som styrelsen 14/15 anser bör

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD

KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD Dnr. 19-2005-76 Kvalitetspolicy för Högskolan i Halmstad KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD Fastställd av styrelsen för Högskolan i Halmstad, juni 2011 Högskolan i Halmstad För utveckling av verksamhet,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 Näringslivsutskottet Näringslivsutskottet (NU) verkar som en länk mellan Föreningen Ekonomernas medlemmar och näringslivet. Genom projekt och event skapar utskottet en bra kontakt

Läs mer

13/14. Avtal mellan Consensus och X- sektionen. Verksamhetsåret

13/14. Avtal mellan Consensus och X- sektionen. Verksamhetsåret Avtal mellan Consensus och X- sektionen Verksamhetsåret 13/14 Avtalet syftar till att reglera och tydliggöra ansvarsområden och skyldigheter för Consensus och X-sektionen gällande övergripande samverkan,

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ.

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ. Stadga för FÖRSVARSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR Denna stadga antogs första gången 31 januari 2008. Stadgan reviderades en första gång 3 mars 2010. Denna version av stadga gäller från och med 1 juli 2010. ÄNDAMÅL

Läs mer

Logistiksektionens Verksamhetsdokument

Logistiksektionens Verksamhetsdokument Logistiksektionens Verksamhetsdokument Senast reviderad: 2014-03-03 Lisa Roslund Ordförande 2013/2014 Erik Andersson Sekreterare 2013/2014 Logistiksektionen Linköpings universitet 601 74 Norrköping www.logistiksektionen.se

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL 1011-KS-4

MÖTESPROTOKOLL 1011-KS-4 Sid 1(5) MÖTESPROTOKOLL 1011-KS-4 Måndagen 11 oktober 2010 kl. 18.00 Ledningsgruppsrummet, Nymble, Drottning Kristinas väg 15 Närvarande Kårstyrelsen Ivan Milles Elias Lindqvist Klara Andersson Karl Fallgren

Läs mer

Föredragningslista till Sektionsmöte 2016 P2

Föredragningslista till Sektionsmöte 2016 P2 ! Ingejörsektionen Flemingsberg Tekniska Högskolans Studentkår! 1 av! 2 den 16 Decemember Föredragningslista till Sektionsmöte 2016 P2 Fredagen den 16 December klockan 17:30 i T2 (* = bilaga finnes) 1.

Läs mer