Ljusnan och Hälsinglands skogs- och kustvattenråd. Minnesanteckningar från projektgruppmöte

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ljusnan och Hälsinglands skogs- och kustvattenråd. Minnesanteckningar från projektgruppmöte 2009-09-24"

Transkript

1 1 (4) Projekt Östersjön-Florsjön Minnesanteckningar från projektgruppmöte Närvarande: se bifogad deltagarförteckning. Claes Ånell öppnade projektgruppsmötet med att hälsa alla mötesdeltagare och dagens föredragshållare Rolf Fridolf och Thomas Odell från Proxy Sweden AB och Tony Persson från IVL varmt välkomna. Proxy Sweden AB Thomas Odell Åtgärdsplan för att minska näringsbelastning Beskriva metod. En möjlig lösning av flera Syresättning /Våta medier Deltagare på mötet uppmanades att skriva på deltagarlistan för mer information Syresättning Luftning omrörning Metoden kan användas för flytgödsel, golfbanor (konstvatten, liten omsättning, ref Gävle golfbana), fordonstvättar, tvätterier, lakvatten, marksaneringsprocesser. Proxy metod vid kompostering (stallgödsel) Jordbruksverket rapport åtgärder efter att gödsel lagts på. Thomas Odell förordar Gå nära källan. Kompostering är nedbrytning av organiskt material med tillgång till syre. Kompostering av stallgödsel. Våtkompostering risk rötning- leder till metan, svavelväte mm Proxy syre i våtkompostering/ i vatten Utvecklar för färdig lösning-proxy Andra metoder; separation, biogas, handelsgödsel, luktreduktion/kemikalier syre, ammoniakförluster. Ökad tillgänglighet + 20 % (aldrig till nitrifikation, risk för kvävgas sticker kvävet) Ökat kväveupptag + 50 % Odören borta Besparing 10 kr/kg minskad handelsgödsel. Risk att kvävet sticker- har lösningen via Proxy Tillgängliga kvävet ökar genom proxymetoden.

2 2 (4) Aktiv lagring Teknik Helt mekanisk inga kemikalier Konen nedsänkt 1 m i flytgödsel. Patent sedan 10 år tillbaka. Referenser: Conny Abrahamnsson, Åtvidaberg Dag Sture, Västerås Svämtäcke även vid Proxy? Ja, exempel Åtvidaberg finns kvar med inte lika tjockt. Kan kombineras med biogas!! Proxy vill gärna testa en anläggning hos oss som då skulle bli Sveriges nordligaste. Intresserade kan kontakta Deras anförande läggs ut på IVL Tony Persson Fosforreduktion från jordbruksmark med hjälp av kalkfilter och dikesdammar Tony Hydrolog från Delsbo verksam i Uppsala. IVL forskningsinsitut- tillämpad forskning Testar olika metoder för reningsprocesser. Olika filtermaterial på avrinning från jordbruksmark Innovativa lösningar (Biopteck-Kalkmannen vi träffade Gunnel och undertecknad på ett kvällsmöte på Cfl Polonite med ibland ett av filtermaterialen) Övriga: Metox, Nordkalk, Maxit I verkligheten bygga med självfalls- brunn direkt i flödet. Mäter totalt och löst fosfor ph kollas också. Tillflöden till Östersjön de största belastarna vad gäller gödning. Därför myndighetsfokus där. Norrlandsälvarnas utspädningseffekt?! Projektet IVL undersöker: hur funktionen är?, kalkmaterialet? uthållighet? Återföring av materialet? Ev förbehandling? 290 ton fosfor är betinget för Östersjön Når ej detta!! Vattendirektivet- God status Tillämpning av ny teknik

3 3 (4) Finland har rutiner när det gäller åtgärder av dräneringsvatten från åkermark. Länsstyrelsen Gävleborg har kollat med dem. Lantbruksstöd där i Finland. Mats Selin lovade att återkomma om detta. Det ska kosta att förorena med fosfor. NV jobbar med att se över prioritering och prislapp. Resultat; ge en praktisk anvisning hur man i verkligheten anlägger. Preliminärt resultat finns på de olika materialen. Lång uppehållstid 4-5 timmar % rening min % Hittills bara testat Nordkalk. Kommer att testa de andra tre. Tre säckar testas parallellt. 30 ggr mer fosfor vid snösmältning, då spec. effekt med kalkfilterbrunnar är tanken. Kolla också vad som händer i dikesbotten med så högt ph i utgående vatten. Kalkutfällning vid dikeskanten innan systemet kommer i balans. Hittills inga problem med partikeligensättning. Förvånansvärt uthålligt. IVL via NV/Baltic 2020/fyra tillverkare tillhandahåller material- Baltic 2020/stiftelse Björn Karlsson jämför 4 filtermaterial Kostnadsrelaterad resultatredovisning. Fungerar efter ½ år, men vissa fungerar ej. Gäller Nordkalk testet. Tänka på lokal påverkan exempel Rimbo. Kalkfiltermassa för att lägga fast löst fosfor. Rensa partikel p genom rensning i diken-damm. Dimensionering testas nu. IVL- projekt Östersjön-Florsjön? Referenser: 1. Rimbo 2. Uppsala 3. Norrköping 2 st Samfinansieringsprojekt-NV via IVL är ej möjligt med myndighets medverkan. Enligt Tony har det ett stort mediavärde. Exempel Finland lägger kalken i dräneringsdiket. Mats Selin på länsstyrelsen tar kontakt med Finland och kollar hur det går och om utvärdering skett. Exempel Norge använder leka mycket mark i anspråk. Anlägga Våtmarker? Tonys kommentar svårt att hitta rätt ställe. Punktkällor bästa effekt, enskilda avlopp + punktkällor jordbruk Förlitar sig på modellering i stället för att mäta kolla i fält. Resultat handledning slutet av nästa år Idé: slutpolering efter rening av enskilda avlopp. Att tänka på vid dikesrensning ta bort rensningsmassorna!! Verkligheten; mindre dikessystem mer kopplat till enskilda jordbrukaren.

4 4 (4) Tanken uppdämningseffekter se upp med. Fråga om små dämningsanläggningar troligen inget problem. Hans anförande läggs ut på Förra mötet Margareta lovade att se till att även Provfiske Östersjön, kopieras till Claes och Tommy. Information/sammanfattning nuläget Claes har gjort en sådan sammanställning som Margareta har fått för granskning. Kollar till nästa projektgruppmöte, så tar vi ställning till informationen då. Det kan använda till ett nytt A4-faktablad. Revidering Åtgärdsprogram Beslutades att projektgruppen bjuder in berörda lantbrukare till ett extra möte med en punkt Förslag reviderat Åtgärdsprogram. Bestämdes till kvällsmöte onsdag 28 okt på Mo bygdegård. Övrigt Algblomning Efter badsäsong har det enligt Gunnel varit algblomning i Florsjön. Bergstjärn efterforskningar? Inga uppgifter Gunnar undrar om Bollnäs kommun har uppgifter om Bergtjärn/Tommy kollar i bl a Fiskeplan för Bollnäs kommun. Enskilda avlopp Söderhamn Staffan Ivarsson rapporterar om kartläggning enskilda avlopp inom den del av avrinningsområdet som är i Söderhamns kommun; 150 st klara, 11 kvar, resultat ca 40 dåliga där krav på åtgärd kommer att ställas. Ingen uppgift på vilka av dessa 40 som kan ansluta till den kommunala avloppsledning som Söderhamn Nära lagt utefter norra stranden. Margareta och Staffan återkommer om detta. Nästa möte i projektgruppen Måndagen den 30 november 9-12 i Rengsjö. Antecknade gjorde / Margareta Örn-Liljedahl Miljöutvecklare

5

Anvisningar för små avlopp (1 25 personer)

Anvisningar för små avlopp (1 25 personer) Anvisningar för små avlopp (1 25 personer) Planerar du att anlägga en avloppsanordning på en plats där anslutning till kommunalt avlopp inte är möjlig? Ditt val av anordning kommer att avgöras av lagar

Läs mer

Föroreningen av Östersjöns vatten - Enskilda avlopp och åtgärder för en långsiktig uthållig vattenanvändning

Föroreningen av Östersjöns vatten - Enskilda avlopp och åtgärder för en långsiktig uthållig vattenanvändning Linköpings universitet Institutionen för Tema Avdelningen för Geografi Examens uppsats, 15 HP HT 2007 Föroreningen av Östersjöns vatten - Enskilda avlopp och åtgärder för en långsiktig uthållig vattenanvändning

Läs mer

Lokal åtgärdsplan mot övergödning i Kaggebofjärden med tillrinningsområde

Lokal åtgärdsplan mot övergödning i Kaggebofjärden med tillrinningsområde DEMO Deltagande Modellering Lokal åtgärdsplan mot övergödning i Kaggebofjärden med tillrinningsområde Page 1 of 56 Till läsaren...4 Sammanfattning...5 1. Varför och hur har vi arbetat med att ta fram en

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga. STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.se STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Spännande att ni vill starta lokalavdelning

Läs mer

EN BRA NYKTER MÖTESPLATS

EN BRA NYKTER MÖTESPLATS NAMN PÅ TESTAD ADRESS KONTAKTPERSON PÅ PLATS brons: silver: En tillgänglig verksamhet som erbjuder en attraktiv och välkomnande plats för unga att mötas på. Platsen/lokalen har en stor andel unga besökare.

Läs mer

Yttrande över Vattenmyndigheten Södra Östersjöns förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för vatten 2015-2021

Yttrande över Vattenmyndigheten Södra Östersjöns förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för vatten 2015-2021 2015-03-20 Vattenmyndigheten Södra Östersjön Yttrande över Vattenmyndigheten Södra Östersjöns förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för vatten 2015-2021 Generella synpunkter Segeåns

Läs mer

Gemensam avloppsreningsanläggning i Larsbo LOVA-projekt

Gemensam avloppsreningsanläggning i Larsbo LOVA-projekt Gemensam avloppsreningsanläggning i Larsbo LOVA-projekt Slutredovisning till Länsstyrelsen i Dalarnas län - september 2011 SMEDJEBACKENS KOMMUN Miljö- och byggkontoret Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund...

Läs mer

Hur har arbetet fungerat utifrån uppdragsbeskrivningen i proposition 3? - Verksamhetsplan och styrgrupp

Hur har arbetet fungerat utifrån uppdragsbeskrivningen i proposition 3? - Verksamhetsplan och styrgrupp - Verksamhetsplan och styrgrupp Bärtan vi har många informella träffar, vi försöker samordna logistiken, samordnar träffar med andra projekt mm. Verksamhetsplanen, förändringar under tiden, något att luta

Läs mer

2013:16. Åtgärder för god ekologisk status i ett jordbruksdominerat avrinningsområde. Exemplet Lillån

2013:16. Åtgärder för god ekologisk status i ett jordbruksdominerat avrinningsområde. Exemplet Lillån Vattenmyndigheten Norra Östersjöns vattendistrikt Åtgärder för god ekologisk status i ett jordbruksdominerat avrinningsområde Exemplet Lillån 2013:16 Titel: Åtgärder för god ekologisk status i ett jordbruksdominerat

Läs mer

Jordbruksverkets återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärd 15, 16 och 17

Jordbruksverkets återrapportering till vattenmyndigheterna för genomförande av åtgärd 15, 16 och 17 REDOVISNING Dnr; 23-12685/11 2012-02-28 Växt- och miljöavdelningen Carina Carlsson Ross Tfn: 036-15 60 52 E-post: carina.carlsson-ross@jordbruksverket.se Jordbruksverkets återrapportering till vattenmyndigheterna

Läs mer

Minireningsverk i enskilda avlopp ISSN 1103-4092

Minireningsverk i enskilda avlopp ISSN 1103-4092 Minireningsverk i enskilda avlopp RAPPORT U2013:14 ISSN 1103-4092 förord Det saknas kunskap inom kommunernas tillsyns- och avfallsorganisationer om hur drift, underhåll och tömning av minireningsverk

Läs mer

Verktyg för ett renare vatten i. Stavbofjärden

Verktyg för ett renare vatten i. Stavbofjärden Verktyg för ett renare vatten i Stavbofjärden 1 Postadress Länsstyrelsen i Stockholms län Box 22067 104 22 Stockholm Besöksadress Hantverkargatan 29 Stockholm E-post: stockholm@lansstyrelsen.se Tfn: 08-785

Läs mer

Inventerade och undermåliga enskilda avlopp är åtgärdade senast 2020 Lokalt miljömål fastställt av kommunfullmäktige 2009-02-23

Inventerade och undermåliga enskilda avlopp är åtgärdade senast 2020 Lokalt miljömål fastställt av kommunfullmäktige 2009-02-23 1 Inventerade och undermåliga enskilda avlopp är åtgärdade senast 2020 Lokalt miljömål fastställt av kommunfullmäktige 2009-02-23 Idag släpper de enskilda avloppen ut lika stor mängd gödande ämnen som

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR ENSKILDA AVLOPP I KRAMF ORS KOMMUN

ANVISNINGAR FÖR ENSKILDA AVLOPP I KRAMF ORS KOMMUN ANVISNINGAR FÖR ENSKILDA AVLOPP I KRAMF ORS KOMMUN Varför är avloppsrening viktigt? Förhindra smittspridning Om orenat avloppsvatten når en dricksvattenbrunn kan det i vissa fall räcka med att borsta tänderna

Läs mer

Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011.

Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011. Minnesanteckningar förda vid möte med landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning den 24 nov 2011. Närvarande: Anders Johansson Rebecca Källberg Thomas Norrby Oscar Kjellberg Ulla Herlitz Nils

Läs mer

Samrådsmöte 18 mars 2013, kl. 13 16

Samrådsmöte 18 mars 2013, kl. 13 16 Samrådsmöte 18 mars 2013, kl. 13 16 City Konferens, Örebro Minnesanteckningar Deltagare: 16 personer Vattenmyndigheten: Mats Wallin, Malin Andersson, Sara Frödin Nyman Länsstyrelsen Örebro: Peder Eriksson,

Läs mer

Race for the Baltic en cykelkampanj för Östersjön. varför inte cykla med en bit av sträckan tillsammans. från Ystad på morgonen

Race for the Baltic en cykelkampanj för Östersjön. varför inte cykla med en bit av sträckan tillsammans. från Ystad på morgonen Nyhetsbrev Marint centrum Simrishamn juni 2013 Marint centrum avslutar EU-projekt och summerar de första resultaten I april var det 2,5 år sedan Marint centrum invigdes och under våren avslutades det EU-projekt

Läs mer

System för kvalitetssäkring och jordbruksanvändning av källsorterade avloppsfraktioner från enskilda hushåll

System för kvalitetssäkring och jordbruksanvändning av källsorterade avloppsfraktioner från enskilda hushåll JTI-rapport Kretslopp & Avfall 44 System för kvalitetssäkring och jordbruksanvändning av källsorterade avloppsfraktioner från enskilda hushåll Ola Palm, JTI Anna Richert Stintzing, Richert Miljökompetens

Läs mer

Mötesteknik KAMP Företagsutveckling

Mötesteknik KAMP Företagsutveckling Mötesteknik KAMP Företagsutveckling Mötesteknik Allmänt... Fel! Bokmärket är inte definierat. Var förberedd... 4 Kallelse... 5 Agenda... 6 Tid... 9 Grundregler... 10 Protokoll, anteckningar mm... 11 Mall

Läs mer

Avloppsrening från hushåll och mjölkrum Utbytbara filter för återföring av fosfor till åkermark en pilotstudie Lisa Lansfors

Avloppsrening från hushåll och mjölkrum Utbytbara filter för återföring av fosfor till åkermark en pilotstudie Lisa Lansfors 91 Avloppsrening från hushåll och mjölkrum Utbytbara filter för återföring av fosfor till åkermark en pilotstudie Lisa Lansfors Avloppsrening från hushåll och mjölkrum Utbytbara filter för återföring av

Läs mer

Minnesanteckningar från miljöchefsträff (nätverksträff)

Minnesanteckningar från miljöchefsträff (nätverksträff) Minnesanteckningar från miljöchefsträff (nätverksträff) Den 27 maj 2015 i Ljungby Deltagare: Anders Karlsson, Ronneby kommun Anette Andersson, Tingsryds kommun Ann-Sofi Persson, Ljungby kommun Bertil Bengtsson,

Läs mer

Hur förbättrar vi det pedagogiska användandet av ipaden?

Hur förbättrar vi det pedagogiska användandet av ipaden? Hur förbättrar vi det pedagogiska användandet av ipaden? Q-arbete på Mössebergs förskola Kvalitetsutveckling genom aktionsforskning 2012-2013 Författare: Carina Stadig Catharina Pettersson Therese Heidensköld

Läs mer

NATURSKYDDSFÖRENINGENS SYNPUNKTER

NATURSKYDDSFÖRENINGENS SYNPUNKTER vattenmyndigheten.norrbotten@lansstyrelsen.se vattenmyndigheten.vasternorrland@lansstyrelsen.se vattenmyndigheten.vastmanland@lansstyrelsen.se vattenmyndigheten.kalmar@lansstyrelsen.se vattenmyndigheten.vastragotaland@lansstyrelsen.se

Läs mer

Utredning av olika alternativ för spillvattenhantering i Eftra by i Falkenbergs kommun

Utredning av olika alternativ för spillvattenhantering i Eftra by i Falkenbergs kommun CIT Urban Water Management AB Utredning av olika alternativ för spillvattenhantering i Eftra by i Falkenbergs kommun Åsa Erlandsson Frida Pettersson Erik Kärrman Uppdragsnr: 290026 Rapportserienr: 2010:2

Läs mer

Samrådsmöte inom vattenförvaltningen, Stockholm 7 mars

Samrådsmöte inom vattenförvaltningen, Stockholm 7 mars Samrådsmöte inom vattenförvaltningen, Stockholm 7 mars Tid: 13.30 16.00 Plats: Piperska muren, Stockholm Antal externa deltagare: 58 Deltagare från Vattenmyndigheten: Mats Wallin, Jenny Caruso, Martin

Läs mer

Utvärdering av första året med Karriärutveckling för alla

Utvärdering av första året med Karriärutveckling för alla Utvärdering av första året med Karriärutveckling för alla Kvalitativ utvärdering av satsningen på karriärutveckling i Nacka kommun 08/09 Klara Palmberg Mementor Ledarskap AB 2009-07-06 Innehåll 1. Bakgrund...

Läs mer

Biogas i Gästrikeregionen - BiG

Biogas i Gästrikeregionen - BiG Biogas i Gästrikeregionen - BiG En systemanalys Ola Norrman Eriksson Teresa Hermansson 1 Förord Denna studie om etablering av biogas i Gästrikeregionen har utförts med stöd av forskningsstiftelsen Gästrikeregionens

Läs mer

Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge Nätverk Enskilda avlopp, Ronneby 2015-02-25, minnesanteckningar

Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge Nätverk Enskilda avlopp, Ronneby 2015-02-25, minnesanteckningar Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge Nätverk Enskilda avlopp, Ronneby 2015-02-25, minnesanteckningar Deltagare: Alvesta kommun: Andreas Andersson, Sofia Gustavsson, Kent Nicklason Karlskrona kommun: Eric

Läs mer

Minnesanteckningar vid möte med Leaders samverkansgrupp för Leaderordföranden och Leaders verksamhetsledargrupp i Fiskebäckskil den 9 maj

Minnesanteckningar vid möte med Leaders samverkansgrupp för Leaderordföranden och Leaders verksamhetsledargrupp i Fiskebäckskil den 9 maj Minnesanteckningar vid möte med Leaders samverkansgrupp för Leaderordföranden och Leaders verksamhetsledargrupp i Fiskebäckskil den 9 maj Närvarande: Staffan Markström, Leader Mare Boreale, ordf Per Andersson,

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer