Kretslopp av avloppsfraktioner vad vet vi om avloppsfraktionerna? Anna Richert Richert Miljökompetens

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kretslopp av avloppsfraktioner vad vet vi om avloppsfraktionerna? Anna Richert Richert Miljökompetens anna@richert.se"

Transkript

1 Kretslopp av avloppsfraktioner vad vet vi om avloppsfraktionerna? Anna Richert Richert Miljökompetens

2 Nya avfall att ta hand om Urinsortering Klosettvattensortering Minireningsverk Kemisk fällning P-Filter

3 Vad innehåller avlopp från hushåll? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Kväve Fosfor Kalium Flöde Spolvatten från toalett Badvatten Disk- och Tvättvatten BDT-vatten Fekalier Urin Växtnäring Smittämnen Syreförbrukande ämnen Miljöskadliga ämnen

4 Hantering på fastigheten Urinsortering Skötsel av toaletten regelbunden rensning av rör Tank för fastigheten dimensionering. Ofta 2-3 m3 per hushåll. Separat hanering av fekalier tank, infiltration, fekaliekompost

5 Hantering på fastigheten Klosettvattensortering Snålspolande toalett nödvändig Tank på fastigheten dimensionering. X? m3/fastighet

6 Avfallsförordningen Avfallsfraktionerna klassas ej som farligt avfall Anmälningsplikt för hantering och transporter, tillstånd krävs i vissa fall Dokumentationskrav för fraktioner som hanteras Kommunens renhållningsordning reglerar detaljer.

7 Forts: Kommunen kan förelägga om försiktighetsmått etc. Kommunen kan kräva serviceavtal, t ex för P-filter, minireningsverk

8 Alternativ för hygienisering Transport till kommunens avloppsanläggning Kretsloppslösningar: Lagring av urin (eller klosettvatten) Upphettning i samband med behandling, t ex våtkompostering eller biogasrötning Kemisk hygienisering med urea eller kalk

9 Våtkompost Norrtälje Eskilstuna tar emot svartvatten, latrin, organiskt hushållsavfall och gödsel + Kontrollerad hygienisering + Kombinationsmöjligheter + Bra gödselmedel -Anläggningskostnad -Energiåtgång

10 Ureahygienisering Under utveckling Använts i full skala för salmonella stallgödsel Pilotskala för avlopp i Lund/Uppsala Ev tillämpning i Södertälje + Bra gödselmedel +Gårdsbaserad lösning, utnyttja befintliga gödselbehållare och spridare + Kort lagringstid - Under utveckling - Omrörning - Ej för eko

11 Urinsortering - från toalett till åkermark +markbädd Bedöms klara normal nivå + infiltration Bedöms klara hög nivå

12 Urinspridning + Urin är ett balanserat gödselmedel, god effekt +Lätt att hygienisera genom lagring 6 mån + Befintlig maskinpark -Utspädningsgrad kan öka om systemen sköts dåligt -- Fekalierna måste också hanteras.

13 Vad innehåller fraktionerna? OBS OBS ungefärliga siffror, denna bild visar på storleksordningen! Avloppsfraktion Kväve kg/m 3 Fosfor kg/m 3 Urin från fastigheter med urinsorterande toaletter Klosettavloppsvatten från fastigheter med snålspolande toaletter 2 0,2 0,3 0,05 Filtermaterial 0 2 Kemslam (blandslam från slamavskiljare och kemisk fällning) 0,5 0,3

14 Vanlig lösning inom lantbruket: eget avlopp till den egna gödselbrunnen Inga lagliga hinder, så länge det gäller det egna avloppet. Kommunen kan t ex ställa krav på nedbrukning eller hygienisering Tvärvillkoren! Uppköparens inställning? Om man skall hämta andra avlopp måste man ha tillstånd av kommunen. Deras ställningstagande kan variera från kommun till kommun.

15 Vanliga frågor Läkemedelsrester Varför skall vi ha kretslopp? Vad är riskerna för lantbrukaren?

16 Kvalitetssäkring av avloppsfraktionerna Avfallsansvariga i kommunen sammanställer beskrivning av avloppssystemet. Hushållen informeras En entreprenör hämtar avloppsfraktionen hos hushållet Entreprenören dokumenterar uppsamlade mängder, varifrån de hämtas och rutinerna för hämtning. Mottagande lantbrukare fyller i blankett med mängd avloppsfraktion, giva/ha samt skifte.

17 Kvalitetssäkring av avloppsfraktionerna, forts Kommunen samlar all dokumentation och skickar till kansliet för certifieringssystemet. Kansliet samlar materialet i en databas. Ett certifieringsorgan granskar att rutinerna följs genom slumpvis utvalda stickprov.

18 Lantbrukaren som kretsloppsentreprenör Hämtning, lagring och spridning av avloppsfraktioner Ekonomisk potential Kretslopp ökar lantbruket löser kommunernas problem Fleming Arvidsson, Grebbestad

19 Ekonomisk potential i kretsloppsentreprenörsskapet Ex Tanum: totala intäkter på kr för hämtning, lagring och spridning av urin från 35 hushåll Ex bostadsområde med 250 hushåll: Tömning av tankar för urin, lagring i befintlig gödselbrunn och spridning på åkermark: ca 450 kr/hushåll i en samlad entreprenad

20 Exempel på former för att organisera system Lantbrukare /entreprenör ansvarar för hela kedjan Kommunen ansvarar för hämtning, transport. Lantbrukare ansvarar för lagring och spridning. Urinen används på den egna fastigheten. Fastighetsägaren ansvarar.

21 Avtal om anläggning + ev. service/drift Fastighetsägare = Verksamhetsutövare Tillstånd/ anmälan Entreprenör s-rapport? Entreprenör Konsult? Lantbrukare? Teknikleverantör? Kommun

22 Fastighetsägaren behöver oftast: Hjälp med förundersökning Stöd i valet av tekniklösning Stöd i kontakter med kommunen Anläggande och idrifttagande av avloppsanläggningen Dokumentation och rapportering - Vem gör allt detta? LRF? Konsulter?

23 Stöd för de som vill gå vidare och åtgärda avloppen: - Utbildning för maskinentreprenörer - e

24 Kommunen är en nyckelaktör Kommunen bör skapa förutsättningar för att hushållsavfall som utgörs av avloppsfraktioner nyttiggörs, exempelvis genom att inrätta system för insamling, behandling och lagring samt överlåtelse till jordbrukare, eller genom att vägleda om nyttjande på den aktuella fastigheten Lantbruket sitter inne med många av lösningarna Åkerrareal Maskinpark/entreprenörskap Kunskap om kretslopp Närhet till fastighetsägare Win-win-lösningar i sikte!

25 Hur kan det se ut i regionen?

26 Tack, och lycka till! För mer information kontakta Anna Richert

System för kvalitetssäkring och jordbruksanvändning av källsorterade avloppsfraktioner från enskilda hushåll

System för kvalitetssäkring och jordbruksanvändning av källsorterade avloppsfraktioner från enskilda hushåll JTI-rapport Kretslopp & Avfall 44 System för kvalitetssäkring och jordbruksanvändning av källsorterade avloppsfraktioner från enskilda hushåll Ola Palm, JTI Anna Richert Stintzing, Richert Miljökompetens

Läs mer

Källsorterade avloppsfraktioner från enskilda hushåll

Källsorterade avloppsfraktioner från enskilda hushåll IP SIGILL Bas Flik 10 1 Källsorterade avloppsfraktioner från enskilda hushåll Enligt riksdagens miljömål ska minst 60 procent av fosforföreningarna i avlopp återföras till produktiv mark senast år 2015.

Läs mer

Förstudie om kretsloppsanpassade avloppslösningar för byar i den åboländska skärgården

Förstudie om kretsloppsanpassade avloppslösningar för byar i den åboländska skärgården Förstudie om kretsloppsanpassade avloppslösningar för byar i den åboländska skärgården Kimitoöns kommun och Väståbolands stad, projekt Avlopp i Kretslopp Rapport nr 2010-0240-A Författare: Ebba af Petersens

Läs mer

Avlopp i kretslopp avloppslösningar för byar i den åboländska skärgården

Avlopp i kretslopp avloppslösningar för byar i den åboländska skärgården Avlopp i kretslopp avloppslösningar för byar i den åboländska skärgården Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin 1 Innehåll Avlopp i kretslopp... 3 Vad är

Läs mer

Strategi för enskilda avloppsanordningar i Uddevalla kommun

Strategi för enskilda avloppsanordningar i Uddevalla kommun Strategi för enskilda avloppsanordningar i Uddevalla kommun Fastställd av Miljö och Stadsbyggnadsnämnden 2013-04-18, 130 Miljö och Stadsbyggnad Miljöavdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax

Läs mer

Avloppsfraktioner från enskilda kretslopp

Avloppsfraktioner från enskilda kretslopp Avloppsfraktioner från enskilda kretslopp - Kunskapssammanställning om klosettvatten samt exempel på kretsloppsarbete i Stockholmsregionen Anna Richert, Richert Miljökompetens Håkan Jönsson, SLU Pernilla

Läs mer

Informationsträff om enskilda avlopp. Varför ska vi rena avlopp? 2011-10-26. Ebba af Petersens. Ebba af Petersens. WRS Uppsala AB

Informationsträff om enskilda avlopp. Varför ska vi rena avlopp? 2011-10-26. Ebba af Petersens. Ebba af Petersens. WRS Uppsala AB 2011-10-26 Informationsträff om enskilda avlopp Ebba af Petersens WRS Uppsala AB & Avloppsguiden AB ebba.af.petersens@wrs.se Ebba af Petersens WRS Uppsala AB ebba@avloppsguiden.se Kastellholmen, Stockholm

Läs mer

Enskilt avlopp. information till dig som har eller ska skaffa enskilt avlopp. Information från Miljökontoret

Enskilt avlopp. information till dig som har eller ska skaffa enskilt avlopp. Information från Miljökontoret Enskilt avlopp information till dig som har eller ska skaffa enskilt avlopp Information från Miljökontoret Innehållsförteckning Allt avloppsvatten ska renas 3 Vad gäller för enskilda avlopp? 3 Tillstånd

Läs mer

ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING

ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING Information till dig som ska göra en ny eller göra om en befintlig avloppsanläggning Innehåll Varför rena avloppsvatten? 1 Olika typer av avloppsvatten 1 Regler för små avlopp

Läs mer

Små avlopp ska vara enkla

Små avlopp ska vara enkla Små avlopp ska vara enkla Kort om denna folder Små avloppssystem ska vara enkelt utformade. Då ger de långsiktigt god funktion och bra ekonomi. Komplicerade och teknikintensiva lösningar kräver regelbunden

Läs mer

Anvisningar för små avlopp (1 25 personer)

Anvisningar för små avlopp (1 25 personer) Anvisningar för små avlopp (1 25 personer) Planerar du att anlägga en avloppsanordning på en plats där anslutning till kommunalt avlopp inte är möjlig? Ditt val av anordning kommer att avgöras av lagar

Läs mer

Kretslopp för avlopp Södertälje kommun och ansökan om tillstånd för avlopp

Kretslopp för avlopp Södertälje kommun och ansökan om tillstånd för avlopp Kretslopp för avlopp Södertälje kommun och ansökan om tillstånd för avlopp Stefan Jonsson, Miljökontoret 1 Kretslopp med källsortering av avlopp Lokalt utsläpp från WC = 0 Modern återvinning av WC-avfall:

Läs mer

Information från miljö- och hälsoskyddsavdelningen. Information till dig som planerar att göra en ny eller göra om en befintlig avloppsanläggning

Information från miljö- och hälsoskyddsavdelningen. Information till dig som planerar att göra en ny eller göra om en befintlig avloppsanläggning Information från miljö- och hälsoskyddsavdelningen Planera för avlopp Information till dig som planerar att göra en ny eller göra om en befintlig avloppsanläggning Bestämmelser om små avlopp Små avlopp

Läs mer

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp Lagar och regler för dig med enskilt avlopp 1 Innehåll Sid Går du i avloppstankar?... 3 Om enskilt avlopp... 3 Ansvar och roller... 4 Tillstånd och anmälan... 5 Vad ska ingå i en tillståndsansökan?...

Läs mer

Utvärdering av urinsortering och torrtoaletter i Tanums kommun

Utvärdering av urinsortering och torrtoaletter i Tanums kommun Utvärdering av urinsortering och torrtoaletter i Tanums kommun Stockholm Västra Götaland Skåne Utvärdering av urinsortering och torrtoaletter i Tanums kommun För mer information kontakta: Länsstyrelsen

Läs mer

Information till dig som planerar avlopp för en fastighet som inte kan anslutas till det kommunala avloppsnätet.

Information till dig som planerar avlopp för en fastighet som inte kan anslutas till det kommunala avloppsnätet. Miljö- och hälsoskydd Planera för avlopp Information till dig som planerar avlopp för en fastighet som inte kan anslutas till det kommunala avloppsnätet. Läs igenom broschyren innan du lämnar in din ansökan/anmälan!

Läs mer

Enskilt avlopp. Vilken teknik passar dina förutsättningar? 1

Enskilt avlopp. Vilken teknik passar dina förutsättningar? 1 Enskilt avlopp Vilken teknik passar dina förutsättningar? 1 Utgivare/copyright: Kunskapscentrum Små Avlopp Illustratör: Bo Rosander Grafisk formgivning: Bild & Kultur AB Uppsala 2011 Denna broschyr är

Läs mer

Ansökan/Anmälan om anläggande eller ändring av avloppsanläggning med eller utan ansluten vattentoalett

Ansökan/Anmälan om anläggande eller ändring av avloppsanläggning med eller utan ansluten vattentoalett Ansökan/Anmälan om att utföra avloppsanläggning enl 13 och 14 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Bygganmälan enl PBL 9 kap 2. Ansökan/Anmälan om anläggande eller ändring av

Läs mer

Även följande miljömål kan kopplas till enskilda avlopp; Levande sjöar och vattendrag, Giftfri miljö och Hav i balans samt levande kust och skärgård.

Även följande miljömål kan kopplas till enskilda avlopp; Levande sjöar och vattendrag, Giftfri miljö och Hav i balans samt levande kust och skärgård. Dnr. 2008/mn 0374 Datum 08-12-02 1(10) Policy för enskilda avlopp i Syftet med denna policy är dels att säkerhetsställa en enhetlig bedömning och handläggning på förvaltningen. Samtidigt som det tydliggör

Läs mer

Anlägg ett nytt avlopp

Anlägg ett nytt avlopp Anlägg ett nytt avlopp INFORMATION OM ENSKILDA AVLOPPSANORDNINGAR INNEHÅLL 1. Bakgrund till avloppsvattenrening 3 2. Alternativ till enskild anläggning 3 3. Regler kring enskilda avlopp 4 4. Förutsättningar

Läs mer

Inventerade och undermåliga enskilda avlopp är åtgärdade senast 2020 Lokalt miljömål fastställt av kommunfullmäktige 2009-02-23

Inventerade och undermåliga enskilda avlopp är åtgärdade senast 2020 Lokalt miljömål fastställt av kommunfullmäktige 2009-02-23 1 Inventerade och undermåliga enskilda avlopp är åtgärdade senast 2020 Lokalt miljömål fastställt av kommunfullmäktige 2009-02-23 Idag släpper de enskilda avloppen ut lika stor mängd gödande ämnen som

Läs mer

Planera för avlopp Information till dig som planerar att göra en ny eller göra om en befintlig avloppsanläggning

Planera för avlopp Information till dig som planerar att göra en ny eller göra om en befintlig avloppsanläggning Planera för avlopp Information till dig som planerar att göra en ny eller göra om en befintlig avloppsanläggning Bestämmelser kring små avlopp Små avlopp betraktas som miljöfarlig verksamhet och regleras

Läs mer

Avlopp på rätt sätt. En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning

Avlopp på rätt sätt. En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning Avlopp på rätt sätt En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning en vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning 1 Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

VA-utredning inför avstyckning och planering av 30 fastigheter inom Mårtensboda 1:1, Gräsö

VA-utredning inför avstyckning och planering av 30 fastigheter inom Mårtensboda 1:1, Gräsö VA-utredning inför avstyckning och planering av 30 fastigheter inom Mårtensboda 1:1, Gräsö Tina och Samar Basu Rapport nr 2012-0516-A Författare Ebba af Petersens och Sophie Owenius 2012-11-13 Sammanfattning

Läs mer

VA utredning för område vid Färgärdsviken, Östhammars kommun (del av fastigheten Björnäs 5:12)

VA utredning för område vid Färgärdsviken, Östhammars kommun (del av fastigheten Björnäs 5:12) VA utredning för område vid Färgärdsviken, Östhammars kommun (del av fastigheten Björnäs 5:12) Stefan Andersson, Fastighetsaktiebolaget Färgärdsviken Rapport nr 2012-0510-A Ebba af Petersens, WRS Uppsala

Läs mer

Avlopp på rätt sätt en vägledning för att bygga e avloppsanläggning. En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning

Avlopp på rätt sätt en vägledning för att bygga e avloppsanläggning. En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning Avlopp på rätt sätt en vägledning för att bygga e avloppsanläggning En vägledning för dig som planerar att bygga en enskild avloppsanläggning Broschyren är sammanställd av Bygg- och miljökontoret, Ånge

Läs mer

Reningstekniker som klarar hög skyddsnivå

Reningstekniker som klarar hög skyddsnivå Reningstekniker som klarar hög skyddsnivå WC och fosforfilter - Klarar hög skyddsnivå I det här avloppssystemet behandlas avloppsvattnet i en filterbädd med fosforbindande material. Vanlig WC kan användas.

Läs mer

Planera för avlopp. Information till dig som planerar att göra en ny eller göra om en befintlig avloppsanläggning

Planera för avlopp. Information till dig som planerar att göra en ny eller göra om en befintlig avloppsanläggning Planera för avlopp Information till dig som planerar att göra en ny eller göra om en befintlig avloppsanläggning Miljösamverkan Västerbotten augusti 2014 Miljösamverkan Västerbotten är samverkansforum

Läs mer

INFORMATION OM SMÅ AVLOPPSANLÄGGNINGAR I KRISTIANSTADS KOMMUN

INFORMATION OM SMÅ AVLOPPSANLÄGGNINGAR I KRISTIANSTADS KOMMUN INFORMATION OM SMÅ AVLOPPSANLÄGGNINGAR I KRISTIANSTADS KOMMUN Denna broschyr vänder sig till dig som planerar att anlägga ett nytt avlopp eller till dig som behöver komplettera en anläggning med bristfällig

Läs mer

Är det dags att anlägga enskilt avlopp? Informationsbroschyr om enskilda avloppsanordningar.

Är det dags att anlägga enskilt avlopp? Informationsbroschyr om enskilda avloppsanordningar. Är det dags att anlägga enskilt avlopp? Informationsbroschyr om enskilda avloppsanordningar. Läs igenom denna broschyr innan du lämnar in ansökan eller anmälan om anläggande av avloppsanordning. Om du

Läs mer