Protokoll styrelsemöte

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll styrelsemöte 20090121"

Transkript

1 Datum: måndag Tid: Plats: A2025 Protokoll styrelsemöte Närvarande: Karl Andersson, John Fabricius, Sara Frandsen, Rickard Jolsterå, Simon Matti, Pejvak Oghazi, Pär Semberg, Phillip Tretten, Roine Wiklund. Föredragningslista 1. Mötets öppnande 1.1. Mötessekreterare och protokolljusterare John Fabricius och Phillip Tretten 1.2. Frånvarande Pejman Oghazi 1.3. Fastställande av föredragningslistan Fastställs enligt ordförandes kallelse 2. Information från representanter i styrelser och nämnder 2.1. Universitetsstyrelsen (Pejvak) Kort lägesrapport LTU:s 4:e rektor har meddelat att hon lämnar sitt uppdrag 1/3 och därför letar man med ljus och lykta efter en efterträdare. För att få fram kandidater har man utsett en rektryteringsgrupp och en extern konsult. Med den förra kravprofilen som utgångspunkt samt de synpunkter som inkommit har bilagda förslag på kravprofil för rekrytering av rektor för LTU perioden upprättats. Styrelsens åsikt är att man bör lägga stor vikt vid akademisk skicklighet och ledarskapsförmåga. Doktoranderna har ingen egen representant i rekryteringsgruppen utan representeras av Teknologkåren Forskarutbildningsgruppen (Phillip) FOG har kallat alla utbildningsledare till ett seminarium 24/2 om den individuella studieplanen (ISP). Syfte är att diskutera ISP och se hur man kan förbättra den. Man har även diskuterat att införa ett antal baskurser som skulle vara gemensamma för alla doktorander Tekniska fakultetsnämnden (Karl) TFN sammanträder 30/1. Förutom grundutbildningsärenden ska man diskutera ombesättningen av två professorstjänster på IES respektive samhällsbyggnad.

2 2.4. Filosofiska fakultetsnämnden (Simon) Årets första nämndsmöte går av stapeln 29/1. Diskussionsmöte 15/1 med anledning av Wahlbins utredning. Mestadels positiva omdömen, dock med vissa reservationer angående detaljerna. Fo-strategigruppen har arbetat vidare med kriterier för inrättande av forskningsämne och forskarutbildningsämne samt med indikatorer för utvärdering av forskning Särskilda nämnden för lärarutbildning (Roine) Sammanträde den 27 januari med få ärenden men samtidigt innehållande viktiga diskussionspunkter inför HSVs utvärdering där lärarutbildningen i Luleå fick påbackning samt strategier inför den nya lärarutbildningen. Ingenting som direkt berör doktorander, men tappar vi lärarutbildningen så berörs inte bara de doktorander som finns i POL utan det kommer även att påverka andra institutioner. Framförallt för många doktoranders framtida anställningsbarhet inom universitetet. Utvärdering av forskning: Den modell för forskningsutvärdering som har utarbetats vid universitetet under 2008 har nu blivit klar. Ett resultat är att det under året kommer att göras en uppföljning av forskningsämnen och forskarutbildningsämnen. Den gemensamma forskningsstrategigruppen för Hum/Sam ska rapportera och föreslå åtgärder till SNLs möte i april då beslut fattas Tre punkter handlar om lärarutbildningen; den årliga utvärderingen, uppföljning av HSVs utvärdering (besvarad 30 april), kompetenskartläggning för den nya lärarutbildningen. Två informationspunkter att läggas till handlingarna; info om "EvaSys" samt "LTU modell för ökad genomströmning i utbildning" 2.6. Kårfullmäktige (Pär) KF sammanträder 29/ SACO (Rickard) Ny person på ordförandeposten. Snart dags att inleda nya löneförhandlingar för doktorander SFS (Pejman via Fronter) Man har fört diskussioner om föräldraledighet. Martin Persson, doktorandkommitténs vice ordförande skrev detta som kan vara nyttig information för alla: "En doktorand i Örebro, rörande villkoren för ersättning under föräldraledighet när doktoranden varit finansierad med utbildningsbidrag. Som ni kanske vet så kvalificerar ju inte alltid

3 utbildningsbidraget för detta, men doktorandanställningen gör det. Ett problem som kan uppkomma är de fall där doktorander går över på anställning, men tvingas gå på föräldraledighet innan anställningen varat de 240 dagar som försäkringskassan kräver för att man ska kvalificera för en högre ersättning än grundersättningsnivån om 180 kronor/dag. I några fall innebär det att under en period mitt i utbildningen så fallerar helt trygghetssystemet (vid min fakultet förlänger exempelvis fakulteten utbildningsbidraget vid föräldraledighet, vilket innebär att doktoranden har de sämsta villkoren mitt i utbildningen - under just de åtta månaderna i början av doktorandanställningen). Att doktorander ibland går på föräldraledighet under just de aktuella åtta månaderna inträffar dock. " Det är viktig att kolla upp detta med försäkringskassan också och i vissa fall kan det vara så att man får själv vända sig till centrala kassan i Stockholm då det brister på kunskap i lokala kassan. 3. Förslag till ny organisation vid LTU Professor Clas Wahlbin har under hösten 2008 arbetat med ett uppdrag att föreslå principer för ändrad indelning i storinstitutioner, att göra en skiss till nya storinstitutioner baserade på dessa principer samt att föreslå hur LTU skulle kunna gå vidare i en Fas 2. Förslaget presenterades i en preliminär version på USmötet i mitten av december och överlämnades 31/ till universitetet. Fram till 19/1 har prefekter, nämndsordförande och kårordförande fått möjlighet att inkomma med synpunkter på förslaget. Beslut fattas av US på februarimötet. Förslaget innebär konkret att det vid LTU inrättas sex sektioner som den nya första linjen under rektor. Bärande idéer är att enheterna ska vara ungefär lika stora, ha en god balans mellan utbildning och forskning/forskarutbildning, inte vara för olika stora samt ha tillräckligt stor volym för att kunna jämna ut variationer och ta risker. Wahlbin argumenterar för att antalet enheter bör vara fyra till åtta. Sektionscheferna skulle benämnas dekaner (eng. deans) och ligga i rak linje under rektor, dvs. inga mellanliggande styrelser skulle finnas. Under sektionerna kan institutioner, högskolor eller avdelningar förekomma. De sex enheterna föreslås vara Sektionen för Ekonomi (ungefär dagens IES), Sektionen för Hälsovetenskap och socialt arbete (ungefär dagens HLV plus halva ARB), Sektionen för Industriell arbetsvetenskap, maskin- och materialteknik (ungefär dagens TFM plus halva ARB), Sektionen för Konst, kultur och lärande (ungefär dagens POL, SKU och MME), Sektionen för Matematik, rymd- och systemteknik (ungefär dagens MAT, SYS och RYM) samt Sektionen för Naturresursteknik och samhällsbyggnad (ungefär dagens SHB och TKG). LTU Skellefteås verksamhet föreslås organiseras i en egen enhet, "Campus Skellefteå". Wahlbins förslag är att införa den nya organisationen 1/ och att under resten av 2009 arbeta med införande i organisationskommittéer för resp. ny enhet. Fakultetsnämndernas organisation berörs inte i förslaget. Likaså berörs

4 heller inte frågor om resursfördelning och styrning och organisation av utbildning.

5 4. Jaktlicenser för studenter och anställda vid LTU I Luleå jaktvårdsförening har man diskuterat att göra klubbens jaktmarker mer tillgängliga för folk som bor i Luleå tillfälligt, men underlåter att folkbokföra sig i kommunen. Ett förslag är att låta universitetet köpa upp ett antal särskilt upplåtna jaktkort som inte kräver att man är mantalsskriven i Luleå. Pär tar på sig att jobba vidare i frågan och undersöka hur detta kan komma jaktintresserade doktorander till del. 5. Samrådsrepresentant IES Åsa Lindman, doktorand i Nationalekonomi, är tillfrågad och påtar sig gärna detta uppdrag. Styrelsen väljer Åsa till posten med tillträde 1/ Möte med samrådsrepresentanter 17/2 Pejvak och Karl har kallat sektionens samrådsrepresentanter till ett möte 17/2 kl 11:30-13:00 i A2025. Alla styrelsemedlemmar är välkomna att delta. 7. Avtackning av avgående rektor Pejvak kommer på kommande US-möte att tacka avgående rektor Pia Sandvik Wiklund å Doktorandsektionens vägnar genom att överlämna en gåva. 8. Nästa möte Nästa möte tors 12/ kl i A Mötets avslutande Mötet avslutas Ordförande Pejvak Oghazi Vid protokollet John Fabricius Justeras Phillip Tretten

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter. Malin Öhlin (Sekreterare) Sekreterare: Malin Öhlin Simon Lundmark Justerare:

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter. Malin Öhlin (Sekreterare) Sekreterare: Malin Öhlin Simon Lundmark Justerare: Protokoll fört vid styrelsemöte #16 som ägde rum 2014-05-19 Närvarande: Roller: Underskrifter Andreas Fredmer (Ordförande) Mötesordförande: Andreas Fredmer Malin Öhlin (Sekreterare) Sekreterare: Malin

Läs mer

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening NYBILDNINGSGUIDE Guide till att starta er Vi Unga-förening Hur startar vi en Vi Unga-förening? Vill du starta en egen förening eller kanske hjälpa andra att starta sin förening? Här finns all information

Läs mer

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter. Malin Öhlin (Sekreterare) Justerare: Simon Lundmark. (Informationsansvarig)

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter. Malin Öhlin (Sekreterare) Justerare: Simon Lundmark. (Informationsansvarig) Protokoll fört vid styrelsemöte #14 som ägde rum 2014-04-22 Närvarande: Roller: Underskrifter Andreas Fredmer (Ordförande) Mötesordförande: Andreas Fredmer Marcus Wiking (Vice ordförande) Sekreterare:

Läs mer

Dags för årets viktigaste möte

Dags för årets viktigaste möte DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2 Dags för årets viktigaste möte Varje år senast 28 februari ska årets viktigaste möte för klubben hållas på arbetsplatsen. På årsmötet får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta

Läs mer

Att starta och driva ett parti. En liten broschyr om hur du kan vara delaktig i att utveckla och forma Umeå studentkårs verksamhet och framtid

Att starta och driva ett parti. En liten broschyr om hur du kan vara delaktig i att utveckla och forma Umeå studentkårs verksamhet och framtid Att starta och driva ett parti En liten broschyr om hur du kan vara delaktig i att utveckla och forma Umeå studentkårs verksamhet och framtid Umeå studentkårs syfte... 3 Umeå studentkårs uppbyggnad...

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22 Styrelsemöte 22 april 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 15:21 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet behörigt utlyst

Läs mer

Studentinflytande i samband med rekrytering av ny rektor till Karlstads universitet

Studentinflytande i samband med rekrytering av ny rektor till Karlstads universitet Karlstads universitet, Universitetsstyrelsen Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Sofia Almqvist 08-563 085

Läs mer

Tekniska högskolans studentkår Doktorandsektionen

Tekniska högskolans studentkår Doktorandsektionen Tekniska högskolans studentkår Doktorandsektionen Protokoll Styrelsemöte 2003-09-23, 7:30, kårhuset Närvarande: Hanna Bergman, Anders Blomqvist, Maja Fjaestad, Per Haraldson, Åsa Lindström, Sofia Lundberg,

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter. Malin Öhlin (Sekreterare) Justerare: Simon Lundmark (Informationsansvarig)

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter. Malin Öhlin (Sekreterare) Justerare: Simon Lundmark (Informationsansvarig) Protokoll fört vid styrelsemöte #13 som ägde rum 2014-04-07 Närvarande: Roller: Underskrifter Andreas Fredmer (Ordförande) Mötesordförande: Andreas Fredmer Marcus Wiking (Vice ordförande) Sekreterare:

Läs mer

Sektionshandboken 7:e upplagan

Sektionshandboken 7:e upplagan Sektionshandboken 7:e upplagan www.stuff.liu.se Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet Hej! Det här är en bok som StuFF har tagit fram för att hjälpa dig.

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb

Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb Datum: 2013-12-10 Tid: 19:00-21:50 Plats: Hangaren Närvarande: Mattias Strand Ordförande Jimmy Klinteskog Andreas Hansson Henrik Malmsten Anna Stockborn

Läs mer

Mötesteknik KAMP Företagsutveckling

Mötesteknik KAMP Företagsutveckling Mötesteknik KAMP Företagsutveckling Mötesteknik Allmänt... Fel! Bokmärket är inte definierat. Var förberedd... 4 Kallelse... 5 Agenda... 6 Tid... 9 Grundregler... 10 Protokoll, anteckningar mm... 11 Mall

Läs mer

Protokoll styrelsemöte den 20 oktober 2011

Protokoll styrelsemöte den 20 oktober 2011 Protokoll styrelsemöte den 20 oktober 2011 Närvarande: Elisabeth Beijer, Madeleine Blusi, Lena Chirico, Carina Forsman Björkman, Lisbeth Eriksson, Birgit Häger och Jenny Malmsten Anmält förhinder: Catharina

Läs mer

Tips & Råd Så startar du en egen förening

Tips & Råd Så startar du en egen förening Tips & Råd Så startar du en egen förening Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då ska du läsa detta! Samla några personer som har ett gemensamt intresse. Vid den första träffen

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2009 sid 1(10) Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik 2009-06-09. Nicholas Wickström

HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2009 sid 1(10) Sektionen för Informationsvetenskap, Data- och Elektroteknik 2009-06-09. Nicholas Wickström HÖGSKOLAN I HALMSTAD PROTOKOLL nr 3/2009 sid 1(10) Närvarande ledamöter Madeleine Andersson Ellinor Brynning Magnus Larsson Eva Nestius Bertil Nilsson Tobias Persson Jesper Svensson Olga Torstensson Nicholas

Läs mer

2.3 Studienämndsordförande Maximiliam Nahlén Inget möte än. Har pratat med Björn Hedin om att förbättra pedagogiken hos lärare på KTH.

2.3 Studienämndsordförande Maximiliam Nahlén Inget möte än. Har pratat med Björn Hedin om att förbättra pedagogiken hos lärare på KTH. Styrelsemöte 2010 den 9:e februari kl:17.15 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Mötets behöriga utlysande 1.3 Val av sekreterare Lina Höglund, sektionssekreterare. 1.4 Närvarande Cecilia Thorsén, Tora Jansson,

Läs mer

En levande studentkår

En levande studentkår En levande studentkår hur man kan jobba som kåraktiv inom Umeå studentkår Umeå universitet har ett rikt studentliv: vare sig det rör sig om nationer, pubar, kårföreningar, spex, körer osv. så finns något

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE UMEÅ STUDENTKÅR [Kårordförandes namn] Ordförande 070-686 90 10 Föredragningslista Styrelsemöte nr.6 08/09 Att: Kårstyrelsen, gruppledare, inspektor och proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

Styrelsemöte FSAstud 2013-01-20

Styrelsemöte FSAstud 2013-01-20 Styrelsemöte FSAstud 2013-01-20 Tid: Söndag 20 januari Plats: FSAs kansli, Nacka PROTOKOLL Närvarande ledamöter: Sofie Ivarsson Darlington Brumskine Michael Sahlin Mathilda Elofsson Frida Sten Therese

Läs mer

Lunds doktorandkårs anmälan om den psykosociala arbetsmiljön för doktorander vid Lunds universitet

Lunds doktorandkårs anmälan om den psykosociala arbetsmiljön för doktorander vid Lunds universitet Lunds universitet Rektor Teresa Edelman Lunds doktorandkårs anmälan om den psykosociala arbetsmiljön för doktorander vid Lunds universitet Anmälan Lunds doktorandkår har till Högskoleverket skickat en

Läs mer

Luleå tekniska universitets insatser för att främja sina studenters anställningsbarhet

Luleå tekniska universitets insatser för att främja sina studenters anställningsbarhet Luleå tekniska universitets insatser för att främja sina studenters anställningsbarhet Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund och syfte 3 1.2 Frågeställningar 3 1.3 Genomförande 5 1.4 Disposition 5 2 Kort

Läs mer

Luleå tekniska universitet Intern verksamhetsberättelse 2006

Luleå tekniska universitet Intern verksamhetsberättelse 2006 Luleå tekniska universitet Intern verksamhetsberättelse 2006 1 INTERN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Ekonomi för hela universitetet 3 Arbetsvetenskap 5 Hälsovetenskap 9

Läs mer

LKK-Styrelsemöte 2002-11-19 19:00 Plats: Hangaren Närvarande: Martin, Marcus, Rasmus, Anders, Daniel, Adam

LKK-Styrelsemöte 2002-11-19 19:00 Plats: Hangaren Närvarande: Martin, Marcus, Rasmus, Anders, Daniel, Adam LKK-Styrelsemöte 2002-11-19 19:00 Plats: Hangaren Närvarande: Martin, Marcus, Rasmus, Anders, Daniel, Adam 1 Mötet öppnas MM öppnade mötet. 2 Godkännande av dagordning En extra punkt om receptionen i Hangaren.

Läs mer

Rättssäkerheten för doktorander på högskolor utan relevant vetenskapsområde

Rättssäkerheten för doktorander på högskolor utan relevant vetenskapsområde Rapport 2006:30 R Rättssäkerheten för doktorander på högskolor utan relevant vetenskapsområde Tillsynsrapport Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Svensk Förening för Klinisk Träning och Medicinsk Simulering

Protokoll från styrelsemöte i Svensk Förening för Klinisk Träning och Medicinsk Simulering Protokoll från styrelsemöte i Svensk Förening för Klinisk Träning och Medicinsk Simulering Tid: Tisdag 10 september kl. 10:00-17:40 Plats: Online Närvarande: Italo Masiello, KTC SÖS, Stockholm, Ordf Eva

Läs mer

ST vid Umeå universitet Protokoll sammanträde nr 9

ST vid Umeå universitet Protokoll sammanträde nr 9 ST vid Umeå universitet Protokoll sammanträde nr 9 Datum kl 8.30 Plats Kammar n Närvarande: Anders Asplund Yvonne Jonsson Mats-Åke Moritz Lundkvist, sekreterare Karin Norberg tom 15 Maria Persson, ordförande

Läs mer

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter:

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter: Protokoll fört vid styrelsemöte #4 som ägde rum 2014 10 08 Närvarande: Roller: Underskrifter: Andreas Fredmer (Ordförande) Malin Öhlin (Sekreterare) Simon Lundmark (Informationsansvarig) Gry Frölich (Kassör)

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-18

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-18 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-18 Styrelsemöte 18 maj 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:29 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen

Läs mer

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Nr: 4/2013 Omfattar perioden 28 januari 7 februari --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer