HELP-IT AB. Slutrapport för Infotainment. Stage App. Per-Anders Öhrn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HELP-IT AB. Slutrapport för Infotainment. Stage App. Per-Anders Öhrn 2012-10-09"

Transkript

1 HELP-IT AB Slutrapport för Infotainment Stage App Per-Anders Öhrn

2 1 Innehåll Sammanfattning Inledning Dokument historik Projektinformation Projektmål Syfte Historik Projektets slutresultat i förhållande till målen Egenskaper hos projektets slutresultat i förhållande till kvalitetsmålen Projektets ledtid i förhållande till projektplanen Projektkostnad i förhållande till projektbudget Utvärdering av projektutförandet Rekrytering Testning av Infotainment Teknisk test och beslut Projektorganisation och relationer till intressenter Projektarbete och kommunikation Erfarenheter och iakttagelser Förbättringsförslag... 12

3 2 Sammanfattning Under 2011 blev Help-It Ab tilldelat ett pris av PTS för en innovation som gick under namnet Infotainment. Infotainment skall stärka upplevelsen för personer med funktionsnedsättning när det är på ett event eller en kongress. Vårt mål var i första hand personer med synnedsättning och personer som använder teckenspråk som sitt första språk. Vi började med en analys av projektet och rekrytering av en teknisk ansvarig. Vi intervjuade ett flertal för att sedan i oktober anställa en kille. Parallellt hade en enkät undersökning och förfrågan hos tänkt referensgrupp och testpersoner. Vi hade även börjat utveckling av en app och struktur som vi redan hade en aning om hur det skulle se ut. I december skedde det första testet på en utomhuskonsert i Örebro. Testet för väl ut och vi fick en del att jobb med gällande design och teknik. Den kunskapen tog vi med oss och fortsatte utvecklingen för att i april testa igen. Då testade vi produkten på Bokmässan i Örebro. Vi erbjöd döva att ladda ner appen för att använda den på en föreläsning som ar teckentolkad. Testet gav oss mer inputs som vi jobbade vidare med. I maj gjorde vi ett nytt test på ÖBO konserten för 6 stycken personer med grava synnedsättningar. Även där fick vi med oss många bra inputs. Vi märker också att vi måste ändra namnet på produkten då Infotainment inte uppfattas som bra. Vi har en internt tävling och namnet Stage App vinner. Så från med nu så heter vår produkt Stage App. Vi fortsätter kundanpassningen och visar vår produkt på Hörselskadades rikskongress i Västerås första helgen i juni. En visning som gav oss ett samarbete med Stockholmstolkarna. De föreslog att vi skulle utveckla Stage App med skrivtolknings funktion. Vilket vi nu har gjort. Nu kan de som använder skrivtolkning se den direkt i sin telefon via Stage App. Vi har nu en produkt, en applikation Stage App där arrangören kan ansluta sig och göra sitt evenemang tillgängligt för personer med funktionsnedsättning. Arrangören kan också via Stage App.se även lägga in sitt programblad och uppdatera det i Stage App i telefonen.. Vi har nu en liten del kvar av StageApp och det är att marknadsanpassa och produktifiera denna tjänst. Där är vi nu med i Born Global som är ett internationellt affärsutvecklingsprojekt med stöd från Innovationsbron och Chalmers. De menar att Stage App är så intressant att det finns möjlighet att skala upp den till att bli en världsprodukt. Så nu fortsätter arbetet med Stage App.

4 3 1 Inledning Help-it AB är ett företag som startades hösten 2010 med inriktning på att erbjuda smarta mobila applikationer till personer med funktionsnedsättning, enligt principen Design for All. Help-It erbjuder flera olika lösningar för personer med funktionsnedsättningar. De lösningar vi erbjuder är moderna, flexibla, kundanpassade samt bygger på dagens mobila teknik med appar och lösningar i mobila enheter. Vår design bygger också på att den skall kunna användas av alla oavsett funktionsnedsättning eller inte. I regeringens strategi för funktionshinderpolitiken så vill man att alla hjälpmedel skall bygga på mottot Design för alla. Hjälpmedlen skall inte sticka ut. Under 2011 blev Help-It Ab tilldelat ett pris av PTS för en innovation som gick under namnet Infotainment. Infotainment skall stärka upplevelsen för personer med funktionsnedsättning när det är på ett event eller en kongress. Vårt mål var i första hand personer med synnedsättning och personer som använder teckenspråk som sitt första språk. Vi lämnade in en ansökan till Post och telestyrelsen PTS i december 2010 och i maj 2011 fick vi motta priset av Kulturministern Lena Adehlson-Liljeroth. Direkt efter det så startade då arbete med att forma organisation och samarbetspartners och sedan hösten 2011 är projektet Infotainment igång på allvar. Stage App är en applikation för personer med funktionsnedsättning men kan användas av alla efter mottot Design för alla. Stage App mål är att Infotainment används vid evenemang inom alla kultur och fritids intressen. För personer med funktionsnedsättning Det handlar om att göra varje människa oberoende av specialbehandling vid olika evenemang. Inte nog med att detta ger en ökad inlevelse. Det ger en frihet att kunna sitta var man önskar men ändå ha full kontroll över evenemanget. När du är på teater När du är på konserter När du är på idrottsevenemang (få repriser direkt i telefonen) när det är svårt att se repristavlan Kan se resultat tavlan i mobilen. Stora evenemang som O helga natt i Örebro. (du kan stå var som helst på Stortorget men ändå se teckentolken mobilen, och/eller vad som händer på scenen långt framför dig.) Nu när projektet är färdigt så kan vi leverera en Stage App med alla dessa funktioner och vi har nu ett stort arbete framför oss med att kunna få marknaden att förstå hur bra detta är

5 4 2 Dokument historik Den dokumentation vi har som vi gjort under tiden är olika testspecifikationer och beslutsdokumenten. Beslutsdokumenten var speciellt viktig i början då vi tog en hel del beslut som sedan ledde fram till produkten Stage App. Beslut om rekrytering, beslut om organisations förändringar osv. De dokument vi har är Komponentintergrationstester Leveransspecifikation Produktbeskrivning Systemspecifikation Testspecifikation Stage App Manual Tekniska utmaningar Infotainment kravspecifikation användare Synpunkter från testpersoner 3 Projektinformation 3.1 Projektmål Målet med projektet Infotainment var att ta fram en produkt/tjänst som består av följande 3 delar: o En arrangemangs del där arrangören kan hyra/köpa utrustning Och support för att distribuera bilder och text från evenemanget. Här ingår även en web-applikation där arrangören kan lägga in Information relaterad till arrangemanget. o En databas/central applikation som hanterar interfacet mellan händelserna på scenen och det som användaren ser i sin smartphone/surfplatta o En användarapplikation som kan laddas ner i en smartphone/surfplatta och där evenemanget eller tolken kan visas i real-time för att förhöja/förbättre upplevelsen 3.2 Syfte Syftet med infotainment är att skapa möjlighet för personer med funktionsnedsättning en bättre upplevelse på arrangemang inom kultur och idrott 3.3 Historik Vi har mer än 25 års erfarenhet av arbete med personer med funktionsnedsättning samt totalt ca 50 år erfarenhet av IT utveckling. Vi har bl.a. jobbat mycket med arbetsplatsanpassningar och utbildning specialiserade För personer med funktionsnedsättning. Under dessa år har många synpunkter kommit fram om hur man kan förbättra tillvaron för personer med funktionsnedsättning. En ständigt återkommande frågeställning har varit hur personer med synnedsättning ska kunna ta till sig olika kultur och idrotts evenemang. I Danmark på konserthuset har man gjort ett projekt där man har

6 5 Provat att ställa bildskärm kopplad till en kamera som finns i salen. Detta för att den som är synskada skall se vad som händer på scenen och framförallt på solisten. Detta system är dock väldigt begränsat både till plats och till kvalité. En annan är att synpunkt som är man inte vill vara beroende av syntolkade föreställningar eller hänvisade till speciella föreställningar. Man vill som alla andra kunna bestämma när man vill gå och med vem man vill gå. Man vill sitta tillsammans med t.ex. sina anhörig var som helst i lokalen. Vi började då fundera hur vi kan lösa dessa problem och vi ser att om man kan ta ner bilden till en surfplatta eller en smartphone så kan vara en del av lösningen. Vi pratade med ett antal personer med synnedsättning och samtliga sa att det skulle kunna vara en bra och trevlig lösning. Under tiden utvecklas en tanke att samma teknik kan användas för att underlätta för personer som använder teckenspråket som sitt språk. Vid olika evenemang där teckentolk behövs så kan denna teknik göra att mottagaren av teckentolkning inte behöver vara precis i närheten av teckenspråkstolken eftersom vår teknik kan presentera teckenspråkstolken i smartphonen. Vi kan också presentera skriven text t.ex programblad i smartphonen som tolkar texten till tal. Då kan personer med lässvårigheter få texten uppläst via sin telefon. 4 Projektets slutresultat i förhållande till målen Målet med projektet Infotainment var att ta fram en produkt/tjänst som består av följande 3 delar: En arrangemangs del där arrangören kan hyra/köpa utrustning Och support för att distribuera bilder och text från evenemanget. Här ingår även en web-applikation där arrangören kan lägga in Information relaterad till arrangemanget. En databas/central applikation som hanterar interfacet mellan händelserna på scenen och det som användaren ser i sin smartphone/surfplatta En användarapplikation som kan laddas ner i en smartphone/surfplatta och där evenemanget eller tolken kan visas i real-time för att förhöja/förbättre upplevelsen Vi kan idag leverera en produkt som vi kallar Stage App och som är en applikation i Telefonen/surfplattan där vi kan återge flera olika funktioner. Vi har en webb sida där arrangören kan uppdatera sina programblad och annan information Direktstreaming av teckentolk till Smartphone eller Surfplatta Detta innebära att vi filmar teckentolken och återger den i telefonen eller i surfplattan med en fördröjning mindre än 1 sekund. Den som använder teckenspråk kan stå var som helst i parken och se talaren samtidigt som han/hon ser teckentolken i telefonen Direktstreaming av det som sker på scenen.

7 6 Detta innebära att vi filmar det som händer på scenen och återger den i telefonen eller i surfplattan. Det gör att personen med synnedsättning kan se bättre de som finns på scenen. De kan då stå var som helst i parken och se talaren tydligt i sin telefon. Videostreaming av t.ex. information på teckenspråk. Detta är ett tillägg som kan väljas Vi kan producera en informationsfilm på teckenspråk och den kan ses i telefonen via vår app. Programblad för evenemanget i telefonen Vi kan lägga in programblad, talare, tider osv i StageApp som kan läsas i telefonen. Originalen får vi av arrangören Programbladet uppläst via talsyntes i Telefonen. Likadant som ovan men man får all text uppläst via talsyntes. Man väljer själv vilken funktion man vill använda. Möjlighet att kunna uppdatera informationen dagligen. Information i form av programblad osv kan uppdateras dagligen Skrivtolkning Man kan få texten från skrivtolkningen direkt ner i telefonen. Du kan vara var som helst i lokalen men ändå se texten i telefonen. En funktion för personer med hörselskada. 4.1 Egenskaper hos projektets slutresultat i förhållande till kvalitetsmålen När det gäller projektets mål att ta fram en produkt som skapar en större upplevelse för personer med funktionsnedsättning så hade vi jobbat med två målgrupper, personer som är döva och personer med synnedsättning. Med Stage App har vi uppnått, det vet vi för vår testgrupp har gett oss den feedbacken. Vi har även lagt till några möjligheter för andra grupper av funktionsnedsatta. Vi har Skrivtolkning direkt i telefonen. Det var en efterfrågad produkt som vi la till efter att vi besökt hörselskadades konvent i Västerås. Skrivtolkningen är mycket efterfrågad och som vi tror kan öka upplevelsen för hörselskadade när de är på kongresser. Vi har också lagt till en möjlighet att få kommentatorljudet direkt i din telefon. Det gör att man kan höra och uppfatta det som sägs på arena på ett mycket tydligare och bättre sätt. Till sist så har vi också lagt till en funktion där man kan lägga in programbladet i telefonen och få det uppläst.

8 7 Vår produkt Stage App har fler och bättre funktioner än projektet hade som mål från början. Detta tack vare den feedback vi fått när vi har testat protyper. 4.2 Projektets ledtid i förhållande till projektplanen Vi har kunnat följa den plan vi har satt upp. De Etapp mål vi gjorde i Förstudie har vi lyckats hålla med ett undantag. Leverans av en viktig komponent att distribuera över nätverk blev försenad. Men det påverkade inte resultatet och vårt arbete i någon större utsträckning 4.3 Projektkostnad i förhållande till projektbudget Vår projektkostnad har vi följt men vi ser nu att kostnad uppdateringar och tillägg har blivit högre än vi trodde från början. Vi saknar också budgeterade anslag för marknadsföring och kommersialisering av Stage App 5 Utvärdering av projektutförandet Vårt projekt som vi i början kallade Infotainment är uppdelat i 5 etapper varav den första etappen startade omedelbart i maj. Innehållet i Etapp 1 (3 maj 15 sept) och det som gjordes var Framtagning av en kravspecifikation Rekrytera personal Upprätta avtal med partners Under denna period så tog vi fram en kravspecifikation för utveckling av Infotaiment med de krav från brukargruppen som vi riktar oss mot. Målgrupp för Infotainment är från början personer med synnedsättning och personer med grav hörselskada eller döv. Vi skickade ut en förfrågan direkt i maj till de olika brukar grupperna och vi besökte också Hörselskadades riksförbund i Stockholm. Vi träffade också SRF distriktets ordförande i Örebro och vi talade med förbundsordförande för SRF i Sverige. När dessa kontakter hade tagits och vi erbjöd hjälp med olika utskick till berörda brukare så sändes en förfrågan ut till personer som ville vara med på en enkät och även eventuellt vara med och genom för brukaretester på Infotainment. I juni gick en förfrågan till Synskadades riksförbund och till hörselskadades riksförbund samt de dövas riksförbund. - Har ni några brukar som ni tror vill vara med i vår testgrupp. Respektive förbund hjälpte oss att sända ut en mailförfrågan till deras medlemmar och ca 40 personer har svarat. Vi har tagit bort några personer eftersom de var blinda och kan då inte använda sig av Infotainment. Kravspecifikation i form av en enkät har gått ut till ca 35 användare (personer med synnedsättning och personer som använder tecken tolk)den 16 augusti varav 21 har svarat. En påminnelse har gått ut den 26 augusti. Vi har frågat om hur de ser på sin problematik idag och vad skulle de vilja ha för typ av hjälpmedel i framtiden.

9 8 Dessa svar låg sedan tillgrund för den första kravspecifikation som togs fram. Samarbetspartners Under tiden pågick ett arbete med att skapa ett nät av samarbetspartners och arrangörer som var villiga att hjälpa till i vårt arbete att testa och utvärdera produkten Infotainment. I vår ansökan hade vi sagt att vi skulle samarbeta med Riksteatern. Men pga. att dels blev vår kontaktperson på riksteatern pappaledig och det ar svårt att få tag på ersättare. Dels så hade riksteatern redan startat ett samarbete med en ann leverantör av textning av teater. Så vi menade att för att inte riskera någon sammanblandning av våra produkter så tog vi beslut att inte fortsätta samarbete tillsvidare. Vi tog kontakt med några som vi kunde tänka oss skulle vara till stor hjälp i vårt arbete under Etapp 1 och kanske också i fortsättningen. Arrangören av O helga natt i Örebro O Helga natt är en utomhus arrangemang med ca åskådare under en sen eftermiddag på Stortorget i Örebro. Conventum Conventum i Örebro är en av Sveriges största och modernaste anläggningar för kongresser, konferenser, konserter och mässor. Mindmancer Ledande inom Aktiv kamerabevakning som samlingsnamnet på våra tekniska lösningar för intrångsdetektion från det att en kamera tar upp en bild, till det att en väktare är på plats för att gripa inkräktaren. 5.1 Rekrytering Under Etapp 1 så startade även rekrytering av en programmerare för projektet. Rekryteringen blev sedan klar i Oktober och vi hade en programerar på plats. Det tog knappt en månad så visade det sig att det blev en felrekrytering och vi var tvungna att påbörja en ny rekrytering. Detta försenade projektet något men inte i allvarlig mening. Från slutet av oktober så har vi nu en programerar på heltid som kan utveckla vår produkt utifrån kravspecifikationen. I september så har vi tagit ett beslut om att anställa en utvecklare på heltid för att jobba med Infotainment och dess program utveckling. För att inte missa någon tid och utveckling anlitas en konsult för teknikutvecklingen och kontakt med tekniska leverantörer. Problemet med rekryteringen är till stor del beroende på att det är svårt att hitta en person inom IT-sektorn som också kan förstå problematiken gällande personer med funktionsnedsättning. Vi upptäckte att bara för att man är en

10 9 duktig programmerare och jätteduktig på IT så måste man också ha en stor förståelse för hur personer med funktionsnedsättning upplevers sin vardag och livssituation. Men som sagt nu har vi en person som har båda de egenskaperna. Under Etapp 1 så startar vi nu programeringen utifrån kravspecifikationen och de kunskaper som vi har sedan tidigare gällande arbete med personer med funktionsnedsättning. Vi har också fått tillåtelse av arrangören för O helga Natt att prova vår teknik under deras konsert i december. 5.2 Testning av Infotainment Vi har bjudit in ca personer med synnedsättning och vi har även bjudit in ca personer med teckenspråk som sitt språk och som använder teckentolk. Testet på O helga natt blir mer än lyckat. Det kom 5 synsvaga och 5 döva personer som var med på testet. Vi har fått en bra feedback från samtliga brukare och dessa synpunkter finns i vår acceptans dokument för analys under etapp 3 och i det fortsatta arbetet. Testprotokoll Man säga att alla tycker det är en utmärkt ide och en person med synskada skriver att det är en härlig upplevelse att se vad som händer på scenen. Men att vi har en del tekniska problem kvar att lösa. Främst är det kommunikationen mellan kamera dator---handenhet. Det blev för mycket störningar och bilden var för pixlig och tappade kontakt. Kontakt har tagits med Per-Arne Gerdin på Conventum om att få testa på ett arrangemang inomhus. Men han vill gärna inte detta under december. December är deras värsta månad när det gäller arrangemang och aktiviteter. Han ber oss återkomma efter nyår. 5.3 Teknisk test och beslut Vi bestämde att köra två parallella spår när det gäller den tekniska lösningen, nämligen HLS på Windows samt RTSP på Windows (dvs. Spår 1B samt spår 2) Detta kräver en snabb PC med Firewire-stöd. Vi tar ett beslut om att införskaffa en sådan PC. Detta görs med egenfinansierade medel. Parallellt med detta kommer vi att påbörja en utvärdering och val av "middleware"-plattform för mobila-enheter(ios och Android), och det finns en uppsjö med mycket bra "Open Source"-alternativ tillgängliga när det gäller snabb och kraftfull utveckling till mobila enheter, samt tidsuppskatta utvecklingstiden för program-appen. Beslutades att köpa in en Ipad och en Router. De övriga mobila enheterna tas från Help-It egen utrustning.

11 10 Nu har vi fått våra första brukartest och svar från våra testpersoner. Svaren är mycket positiva och vi ser att vår ide och vår leverans är helt rätt och vi har en produkt som efterfrågas. Svaren vi fick har vi tagit med oss för att vidareutveckla Infotainment. Utifrån dessa synpunkter har vi under januari och februari koncentrerat oss på att utveckla den app som brukare använder i sin telefon eller surfplatta. Vi är nu färdiga med den första beta versionen och vi kan nu visa hur programblad kan läsas upp via telefon, hur bilden från kameran kan streamas ner i telefonen. Vi har också gjort det möjligt att för döva kunna se teckentolken i telefonen vi appen. Vi har fört en del diskussion internt vilka funktioner som skall vara med i detta skede. Vi kom till slut överens om att jobba med tre olika inriktningar. Visa direkt video, visa dövtolk samt att få programbladet i telefon och även uppläst via talsyntes I början på 2012 och i Etapp 3 så är appen utvecklad och kan läggas till slutversionerna samt lämnas till systemutvecklaren för integration in i slutprodukten. Vi jobbar också med att skapa en design som underlättar för våra brukare att använda appen och hela tjänsten. Designen utgår från riktlinjer gjorda av Funka Nu. Vi har inte under denna etapp haft brukargruppen med utan de kommer att var med i Etapp 4. Då kommer de att utvärdera Infotainment utifrån sina krav på funktionalitet, design och gränssnitt. Från dessa krav önskemål så fortsätter vi att utveckla Infotainment. Vi fick mycket bra feedback från testet på O helga Natt om hur en app bör ser ut. Utifrån den kravställaren har applikationen utvecklats. Vår applikation är nu så klar att vi kan visa på hur allt kan fungera; Att få programblad visat och uppläst i telefonen Att visa streamad bild Att kunna visa teckentolkning i realtid. (förutsätter en extern kamera som filmar tolken) Nu börjar vi närma oss en färdig produkt och vi genomförde en intern namntävling för att kunna skapa en mer kommersialiserad produkt att sälja på marknaden. Tävlingen utmynnade i namnet StageApp. Infotainment går numera under namnet StageApp och vi jobbar med olika kunder för att sälja in varumärket och tjänsten. Vi har, för att kunna sälja tjänsten tagit fram en produktionsmiljö och skapat en hemsida med namnet StageApp Meningen är att kunden själv skall kunna logga in på hemsidan och lägga in sina programblad och uppdatera sin egen StageApp. Kunden får en logg in som är unikt för henne.

12 11 Vi har också skapat en APP designad för att klara kraven för synsvaga och för döva. Designen har vi frågat en grupp av personer med synnedsättning som har tyckt att den är bra. Ett problem som de har påtalad är att appen i en Smarttelefon är för liten. För personer med synnedsättning bör man använda en större telefon eller surfplatta. Framförallt när man skall visa direkt video eller streamad video. Under augusti och september har vi ägnat en stor del att jobba med slut finishen och färdigställande av dokument. Vi gjorde även en demonstration av Stage App för representanter för en stor musik fesitval i USA South by South West. De blev mycket imponerade av vår produkt vill att vi kommer till två festivaler i början på nästa år. Dels Folk Alliance i Toronto i februari samt till Austin Texas i mars. Just nu pågår arbetet med införsäljning och kundberarbetning. Under augusti månad har vi blivit uttagna till att delta i ett internationellt affärsutvecklingsprojekt Born Global. Utnämningen har som syfte att göra produkten Stage App skalbar och internationellt gångbar. Vi får då hjälp med affärsmodellen, produkt anpassning till marknaden, Product market fit. Vi kommer också att genomföra många kundintervjuer för att hitta just market fit. Men även att skapa ett värde för kunden att utnyttja Stage App. Det känns väldigt stimulerande att kunna fortsätta utvecklingen av Stage App till en marknadsanpassad produkt och som har fått genomslag även hos kvalificerade affärsutvecklare och riskkapitalister. De tror på Stage App. 5.4 Projektorganisation och relationer till intressenter Vår organisation har bestått i en VD med ansvar för projektet och dess ekonomi. Vi har haft en utvecklingsavdelning bestående av en ansvarig och en och ibland fler utvecklare. Detta beroende på vilken fas i utvecklingen vi har varit. Sedan har det varit en projektledare som har ansvarat för projektets genomförande och även för de testgrupperna i forma av personer med funktionsnedsättning. De intressenter vi till slut har jobbat tillsammans med är den referensgrupp bestående av ca 10 döva och 10 synsvaga personer. De har varit med 4 olika testevenemang under året. Den feedbacken som vi fått från dem har varit ovärderlig. De arrangörer vi har jobbat tillsammans med har gett också mycket god stöd och hjälp. Vi har också kunna visat på produkten för dem och de har gett oss förbättrings tips och idéer. Soul & Design gav oss möjligheten att testa på deras stora event O helga natt, TV har gett oss möjligheten att vara med någon av deras media bussar osv. Hörselskadades Konvent i Västerås gav oss mycket bra feedback och vi skapade en bra kontakt med Stockholmtolkarna som kan leda till ett samarbete längre fram.

13 12 Endast 1 gång har vi råkat ut för negativ respons och det var från en artist som också var arrangör for sin egen konsert. Han ville inte att vi skulle testa på hans konsert. Argumentet var att han inte vill ha någon i publiken som sitter och tittar i telefonen eller surfplattan. Han blir störd av det och han tror att andra i publiken kan bli störda av det 5.5 Projektarbete och kommunikation Vi har haft en löpande kommunikation mellan oss. Eftersom vi är ett litet företag så har vi enkelt kunnat föra diskussion och löpande förändringar. Det krävs sällan några direkta beslutsmöten eftersom vi hela tiden har en kommunikation mellan oss. Projektet har letts av Per-Anders Öhrn men alla har jobbat mer eller minder självständigt mot samma mål. När det har varit stora eller i fallet ekonomiska beslut så har vi inom företagsledningen tagit besluten innan vi jobbar vidare med dem. Det har bl.a varit inköp av wifi utrustning från USA. 6 Erfarenheter och iakttagelser De erfarenheter vi har gjort under arbete med Infotainment/Stage App är att vi skulle mer har pratat med eventuella kunder till Stage App tidigare än vad vi gjort. Våra samarbetspartners har varit fantasiska men det har inte varit potentiella kunder. Vi märker nu när vi skall börja sälja Stage app att vi ligger efter ca 6 månader innan vi når ut på marknaden. En annan reflektion vi gjort har varit att budgetera för utländska leverantörer och partners. Vi ser att den teknik vi söker och vill jobba med ofta finns i andra länder och även kunskapen. Erfarenheten att hitta lösningar har varit svår och inte alltid har alla leverantörer varit lätta att samarbeta med. När det gäller erfarenheter inom Help-It så ser vi att det krävs mycken kommunikation eftersom det gäller att vi från olika världar skall kunna kommunicera så att alla förstår vad vi menar och vad vi vill uppnå. Men som helhet så upplever vi projektet som bra och de erfarenheter vi fått genom samarbete med brukargrupperna har varit oväderliga. 7 Förbättringsförslag När det gäller förbättringsförslagen för projektet Infotainment så skulle jag vilja ge förslaget att projekt redan när det startar skall se en kundnytta och en kommersialiserings plan. Som det är nu så blir det lite av en överraskning när vi börjar prata med betalande kunder och det har ett annat tänk och ett annat sätt att betala än vad vi har tänkt på från början. PTS bör redan som ett krav att man skall kunna visa på hur man tänker ta betalt och vilka kunder man i första hand tänker på.

Slutrapport projektgenomförande Komp&Assist AB / Dyslexiförbundet FMLS Projekt Talande textremsa på bio

Slutrapport projektgenomförande Komp&Assist AB / Dyslexiförbundet FMLS Projekt Talande textremsa på bio Stockholm 2013-08-23 Ver 2 Slutrapport projektgenomförande Komp&Assist AB / Dyslexiförbundet FMLS Projekt Talande textremsa på bio Projektet är genomfört inom ramen för Post- och telestyrelsens (PTS) innovationstävling

Läs mer

Slutrapport projektgenomförande - ETU

Slutrapport projektgenomförande - ETU Stockholm 2013-03-30 Ver 0.1 Slutrapport projektgenomförande - ETU Projektet är genomfört inom ramen för Post- och telestyrelsens (PTS) innovationstävling Innovation för alla. Innehållsförteckning 1 Inledning...

Läs mer

Slutrapport projektgenomförande - Storytel AB

Slutrapport projektgenomförande - Storytel AB Stockholm 2011-12-06 Ver 0.4 Slutrapport projektgenomförande - Storytel AB Projektet är genomfört inom ramen för Post- och telestyrelsens (PTS) innovationstävling Innovation för alla. Innehållsförteckning

Läs mer

Slutrapport för delprojekt virtuell ungdomsmottagning inom Syster Gudruns fullskalelab i Blekinge för IT i vård och omsorg,

Slutrapport för delprojekt virtuell ungdomsmottagning inom Syster Gudruns fullskalelab i Blekinge för IT i vård och omsorg, 1 Slutrapport för delprojekt virtuell ungdomsmottagning inom Syster Gudruns fullskalelab i Blekinge för IT i vård och omsorg, 2008-08-01- -2011-10-31 1. Sammanfattning Det övergripande syftet med en virtuell

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Priset, tillgänglighet, företag, miljö, estetik, hälsa, socialt, teknik. Utveckla produkt, tjänst eller

Priset, tillgänglighet, företag, miljö, estetik, hälsa, socialt, teknik. Utveckla produkt, tjänst eller Designprocessen 1/4 Genom hela vårt arbete med detta bidrag till Design Open har vi utgått efter den designprocess som Svensk Industridesign presenterar på sin hemsida, samt även kunskaper vi fått genom

Läs mer

E-handels och IT ansvarig Rådet För Internationell handel VD för avslutade GEA projektet Ansvarig för SVEA projektet

E-handels och IT ansvarig Rådet För Internationell handel VD för avslutade GEA projektet Ansvarig för SVEA projektet Telefonintervju Förbundsjurist Svenska Kommun Förbundet Ansvarig för arbetet med att främja införandet av e-handel inom Sveriges kommuner och landsting Intervjuare Tove Mantzakanis Datum 2004-04-22 Vad

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

FoU Välfärd Region Västerbotten Joyn Service Design. En guide till Min Plan

FoU Välfärd Region Västerbotten Joyn Service Design. En guide till Min Plan Min Plan 2015 FoU Välfärd Region Västerbotten En guide till Min Plan Min Plan 2015 FoU Välfärd Region Västerbotten Min Plan är samskapad av brukare och personal i Vännäs, Robertsfors och Umeå kommuns daglig

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5 Sammanfattning Syftet med det här projektet är att lära oss och förstå så mycket som möjligt om företagets marknad, organisation, administration och framtidsplaner och sedan göra en nulägesanalys utifrån

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (11) Projektnamn Kompetensutveckling inom besöksnäringen Småland - Öland 2 Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Förstudien

Läs mer

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 UNDERSÖKNINGSMETOD Rapporten bygger i huvudsak på en undersökning som är genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Eniro. Undersökningen, i form av telefonintervjuer,

Läs mer

Surfplattan En morot i undervisningen?

Surfplattan En morot i undervisningen? Surfplattan En morot i undervisningen? Ökar den motivationen eller används den som ett tidsfördriv? Akademin för ekonomi, samhälle och Handledare: Mari Stadig Degerman teknik Examinator: Åke Forsberg Inriktning:

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

SCUF för Mångfald. Redovisning 1/10 2010 1/5 2012. Nathalie Henriksson. Redovisning av stöd ur Allmänna Arvsfonden inom satsningen Vi deltar!

SCUF för Mångfald. Redovisning 1/10 2010 1/5 2012. Nathalie Henriksson. Redovisning av stöd ur Allmänna Arvsfonden inom satsningen Vi deltar! Redovisning av stöd ur Allmänna Arvsfonden inom satsningen Vi deltar! Redovisning 1/10 2010 1/5 2012 SCUF för Mångfald Ett processorienterat inkluderingsprojekt för att förebygga rasism och intolerans

Läs mer

Tio tips för att lyckas med mobila lösningar

Tio tips för att lyckas med mobila lösningar Tio tips för att lyckas med mobila lösningar 2 Tio tips för att lyckas med mobila lösningar Mobila lösningar för arbetsorderhantering, tidrapportering, checklistor, besiktningsprotokoll med mera har visat

Läs mer

Slutrapport Framtidens turistinformation 2014

Slutrapport Framtidens turistinformation 2014 Slutrapport Framtidens turistinformation 2014 Projektperiod: 1 maj 2014 30 nov 2014 Projektledare: Anna B-Åkerblom Projektägare: Bergs kommun, näringslivs- och utvecklingsavdelningen Kontaktperson: Fredrik

Läs mer

MTM. Rapport: Fokusgrupper med studenter. December 2014, Markör Marknad och Kommunikation AB. Markör AB 1 (35)

MTM. Rapport: Fokusgrupper med studenter. December 2014, Markör Marknad och Kommunikation AB. Markör AB 1 (35) MTM Rapport: Fokusgrupper med studenter December 2014, Markör Marknad och Kommunikation AB Markör AB 1 (35) Uppdrag: Användarundersökning Beställare: MTM Kontaktperson MTM: Pia Hasselrot Projektledare

Läs mer

Christian Larsson, Jimmy Lidén och 2006-05-17 Johan Karlsson SP3AE

Christian Larsson, Jimmy Lidén och 2006-05-17 Johan Karlsson SP3AE Handledare: Christian Sandström Jan Ragnarsson Kristina Neldén Karin Norman Innehållsförteckning Inledning...1 Historia...1 Syfte och problemformulering...2 Mål...2 Metod och genomförande...2 Resultat...3

Läs mer

Arrangemangsledarinstruktion

Arrangemangsledarinstruktion Arrangemangsledarinstruktion Höst 2014 25 september 2014 Scouterna Box 420 34 Telefon: +46 8-555 065 00 Webb: www.scouterna.se 126 12 Stockholm Fax: +46 8-555 065 99 E-post: info@scouterna.se Innehållsförteckning

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0 ARBETA I PROJEKTFORM 5 5.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 3 5.1 Behovsanalys tänk nytt sid 4 5.2 En början och ett slut projektets liv sid 5 5.3 Vart ska vi och varför mål och syfte sid 6 5.4 Ett arbetssätt

Läs mer

Informations- och kommunikationsteknik för äldre personer i Järfälla

Informations- och kommunikationsteknik för äldre personer i Järfälla Informations- och kommunikationsteknik för äldre personer i Järfälla Digital fotoram som minnesstöd Visningsmiljö med hjälpmedel för äldre personer Nina Larsson Rapport 2012:03 December 2012 FOU nu FOU

Läs mer

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Innehåll 1. VAD ÄR ETT PROJEKT?... 4 1.1 DETTA ÄR ETT PROJEKT... 4 PROJEKTETS SYFTE OCH MÅL... 4 PROJEKTETS FÖRANKRING... 5 SAMVERKAN I EN TILLFÄLLIG ORGANISATION...

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

= dçíjfq=oéëìêëåéåíéê=

= dçíjfq=oéëìêëåéåíéê= jéíççìíîéåâäáåö=ñ ê=~íí=íéëí~== çåü=ìíîéåâä~=éå=~êäéíëãéíçç== Ñ ê=~íí=éêçî~=ìí=çåü=~åé~ëë~== Éå=åÉÇä~ÇÇåáåÖëÄ~ê=íÉäÉÑçåáíà åëí== Ñ ê=ãçäáäíéäéñçåéê= = == o~ééçêí=åê=10= = dçíjfq=oéëìêëåéåíéê= Got-IT Resurscenter

Läs mer

Sammanfattning. Kommande arbete. Affärssystem- TDEI25

Sammanfattning. Kommande arbete. Affärssystem- TDEI25 Sammanfattning Val och implementering av ett affärssystem är ett krävande arbete och affärssystemet kommer att påverka kunden en lång tid framöver. Det är inte ovanligt att införandet av ett nytt affärssystem

Läs mer

Upptäck Robbans 7 trick för att få 160 000 besökare till sin hemsida varje månad som du enkelt kan kopiera

Upptäck Robbans 7 trick för att få 160 000 besökare till sin hemsida varje månad som du enkelt kan kopiera LYSTRING FÖRETAGARE: När du upptäcker de här hemligheterna kan du få fler kunder på en månad än vad du nu får på ett helt år! Upptäck Robbans 7 trick för att få 160 000 besökare till sin hemsida varje

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer