HELP-IT AB. Slutrapport för Infotainment. Stage App. Per-Anders Öhrn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HELP-IT AB. Slutrapport för Infotainment. Stage App. Per-Anders Öhrn 2012-10-09"

Transkript

1 HELP-IT AB Slutrapport för Infotainment Stage App Per-Anders Öhrn

2 1 Innehåll Sammanfattning Inledning Dokument historik Projektinformation Projektmål Syfte Historik Projektets slutresultat i förhållande till målen Egenskaper hos projektets slutresultat i förhållande till kvalitetsmålen Projektets ledtid i förhållande till projektplanen Projektkostnad i förhållande till projektbudget Utvärdering av projektutförandet Rekrytering Testning av Infotainment Teknisk test och beslut Projektorganisation och relationer till intressenter Projektarbete och kommunikation Erfarenheter och iakttagelser Förbättringsförslag... 12

3 2 Sammanfattning Under 2011 blev Help-It Ab tilldelat ett pris av PTS för en innovation som gick under namnet Infotainment. Infotainment skall stärka upplevelsen för personer med funktionsnedsättning när det är på ett event eller en kongress. Vårt mål var i första hand personer med synnedsättning och personer som använder teckenspråk som sitt första språk. Vi började med en analys av projektet och rekrytering av en teknisk ansvarig. Vi intervjuade ett flertal för att sedan i oktober anställa en kille. Parallellt hade en enkät undersökning och förfrågan hos tänkt referensgrupp och testpersoner. Vi hade även börjat utveckling av en app och struktur som vi redan hade en aning om hur det skulle se ut. I december skedde det första testet på en utomhuskonsert i Örebro. Testet för väl ut och vi fick en del att jobb med gällande design och teknik. Den kunskapen tog vi med oss och fortsatte utvecklingen för att i april testa igen. Då testade vi produkten på Bokmässan i Örebro. Vi erbjöd döva att ladda ner appen för att använda den på en föreläsning som ar teckentolkad. Testet gav oss mer inputs som vi jobbade vidare med. I maj gjorde vi ett nytt test på ÖBO konserten för 6 stycken personer med grava synnedsättningar. Även där fick vi med oss många bra inputs. Vi märker också att vi måste ändra namnet på produkten då Infotainment inte uppfattas som bra. Vi har en internt tävling och namnet Stage App vinner. Så från med nu så heter vår produkt Stage App. Vi fortsätter kundanpassningen och visar vår produkt på Hörselskadades rikskongress i Västerås första helgen i juni. En visning som gav oss ett samarbete med Stockholmstolkarna. De föreslog att vi skulle utveckla Stage App med skrivtolknings funktion. Vilket vi nu har gjort. Nu kan de som använder skrivtolkning se den direkt i sin telefon via Stage App. Vi har nu en produkt, en applikation Stage App där arrangören kan ansluta sig och göra sitt evenemang tillgängligt för personer med funktionsnedsättning. Arrangören kan också via Stage App.se även lägga in sitt programblad och uppdatera det i Stage App i telefonen.. Vi har nu en liten del kvar av StageApp och det är att marknadsanpassa och produktifiera denna tjänst. Där är vi nu med i Born Global som är ett internationellt affärsutvecklingsprojekt med stöd från Innovationsbron och Chalmers. De menar att Stage App är så intressant att det finns möjlighet att skala upp den till att bli en världsprodukt. Så nu fortsätter arbetet med Stage App.

4 3 1 Inledning Help-it AB är ett företag som startades hösten 2010 med inriktning på att erbjuda smarta mobila applikationer till personer med funktionsnedsättning, enligt principen Design for All. Help-It erbjuder flera olika lösningar för personer med funktionsnedsättningar. De lösningar vi erbjuder är moderna, flexibla, kundanpassade samt bygger på dagens mobila teknik med appar och lösningar i mobila enheter. Vår design bygger också på att den skall kunna användas av alla oavsett funktionsnedsättning eller inte. I regeringens strategi för funktionshinderpolitiken så vill man att alla hjälpmedel skall bygga på mottot Design för alla. Hjälpmedlen skall inte sticka ut. Under 2011 blev Help-It Ab tilldelat ett pris av PTS för en innovation som gick under namnet Infotainment. Infotainment skall stärka upplevelsen för personer med funktionsnedsättning när det är på ett event eller en kongress. Vårt mål var i första hand personer med synnedsättning och personer som använder teckenspråk som sitt första språk. Vi lämnade in en ansökan till Post och telestyrelsen PTS i december 2010 och i maj 2011 fick vi motta priset av Kulturministern Lena Adehlson-Liljeroth. Direkt efter det så startade då arbete med att forma organisation och samarbetspartners och sedan hösten 2011 är projektet Infotainment igång på allvar. Stage App är en applikation för personer med funktionsnedsättning men kan användas av alla efter mottot Design för alla. Stage App mål är att Infotainment används vid evenemang inom alla kultur och fritids intressen. För personer med funktionsnedsättning Det handlar om att göra varje människa oberoende av specialbehandling vid olika evenemang. Inte nog med att detta ger en ökad inlevelse. Det ger en frihet att kunna sitta var man önskar men ändå ha full kontroll över evenemanget. När du är på teater När du är på konserter När du är på idrottsevenemang (få repriser direkt i telefonen) när det är svårt att se repristavlan Kan se resultat tavlan i mobilen. Stora evenemang som O helga natt i Örebro. (du kan stå var som helst på Stortorget men ändå se teckentolken mobilen, och/eller vad som händer på scenen långt framför dig.) Nu när projektet är färdigt så kan vi leverera en Stage App med alla dessa funktioner och vi har nu ett stort arbete framför oss med att kunna få marknaden att förstå hur bra detta är

5 4 2 Dokument historik Den dokumentation vi har som vi gjort under tiden är olika testspecifikationer och beslutsdokumenten. Beslutsdokumenten var speciellt viktig i början då vi tog en hel del beslut som sedan ledde fram till produkten Stage App. Beslut om rekrytering, beslut om organisations förändringar osv. De dokument vi har är Komponentintergrationstester Leveransspecifikation Produktbeskrivning Systemspecifikation Testspecifikation Stage App Manual Tekniska utmaningar Infotainment kravspecifikation användare Synpunkter från testpersoner 3 Projektinformation 3.1 Projektmål Målet med projektet Infotainment var att ta fram en produkt/tjänst som består av följande 3 delar: o En arrangemangs del där arrangören kan hyra/köpa utrustning Och support för att distribuera bilder och text från evenemanget. Här ingår även en web-applikation där arrangören kan lägga in Information relaterad till arrangemanget. o En databas/central applikation som hanterar interfacet mellan händelserna på scenen och det som användaren ser i sin smartphone/surfplatta o En användarapplikation som kan laddas ner i en smartphone/surfplatta och där evenemanget eller tolken kan visas i real-time för att förhöja/förbättre upplevelsen 3.2 Syfte Syftet med infotainment är att skapa möjlighet för personer med funktionsnedsättning en bättre upplevelse på arrangemang inom kultur och idrott 3.3 Historik Vi har mer än 25 års erfarenhet av arbete med personer med funktionsnedsättning samt totalt ca 50 år erfarenhet av IT utveckling. Vi har bl.a. jobbat mycket med arbetsplatsanpassningar och utbildning specialiserade För personer med funktionsnedsättning. Under dessa år har många synpunkter kommit fram om hur man kan förbättra tillvaron för personer med funktionsnedsättning. En ständigt återkommande frågeställning har varit hur personer med synnedsättning ska kunna ta till sig olika kultur och idrotts evenemang. I Danmark på konserthuset har man gjort ett projekt där man har

6 5 Provat att ställa bildskärm kopplad till en kamera som finns i salen. Detta för att den som är synskada skall se vad som händer på scenen och framförallt på solisten. Detta system är dock väldigt begränsat både till plats och till kvalité. En annan är att synpunkt som är man inte vill vara beroende av syntolkade föreställningar eller hänvisade till speciella föreställningar. Man vill som alla andra kunna bestämma när man vill gå och med vem man vill gå. Man vill sitta tillsammans med t.ex. sina anhörig var som helst i lokalen. Vi började då fundera hur vi kan lösa dessa problem och vi ser att om man kan ta ner bilden till en surfplatta eller en smartphone så kan vara en del av lösningen. Vi pratade med ett antal personer med synnedsättning och samtliga sa att det skulle kunna vara en bra och trevlig lösning. Under tiden utvecklas en tanke att samma teknik kan användas för att underlätta för personer som använder teckenspråket som sitt språk. Vid olika evenemang där teckentolk behövs så kan denna teknik göra att mottagaren av teckentolkning inte behöver vara precis i närheten av teckenspråkstolken eftersom vår teknik kan presentera teckenspråkstolken i smartphonen. Vi kan också presentera skriven text t.ex programblad i smartphonen som tolkar texten till tal. Då kan personer med lässvårigheter få texten uppläst via sin telefon. 4 Projektets slutresultat i förhållande till målen Målet med projektet Infotainment var att ta fram en produkt/tjänst som består av följande 3 delar: En arrangemangs del där arrangören kan hyra/köpa utrustning Och support för att distribuera bilder och text från evenemanget. Här ingår även en web-applikation där arrangören kan lägga in Information relaterad till arrangemanget. En databas/central applikation som hanterar interfacet mellan händelserna på scenen och det som användaren ser i sin smartphone/surfplatta En användarapplikation som kan laddas ner i en smartphone/surfplatta och där evenemanget eller tolken kan visas i real-time för att förhöja/förbättre upplevelsen Vi kan idag leverera en produkt som vi kallar Stage App och som är en applikation i Telefonen/surfplattan där vi kan återge flera olika funktioner. Vi har en webb sida där arrangören kan uppdatera sina programblad och annan information Direktstreaming av teckentolk till Smartphone eller Surfplatta Detta innebära att vi filmar teckentolken och återger den i telefonen eller i surfplattan med en fördröjning mindre än 1 sekund. Den som använder teckenspråk kan stå var som helst i parken och se talaren samtidigt som han/hon ser teckentolken i telefonen Direktstreaming av det som sker på scenen.

7 6 Detta innebära att vi filmar det som händer på scenen och återger den i telefonen eller i surfplattan. Det gör att personen med synnedsättning kan se bättre de som finns på scenen. De kan då stå var som helst i parken och se talaren tydligt i sin telefon. Videostreaming av t.ex. information på teckenspråk. Detta är ett tillägg som kan väljas Vi kan producera en informationsfilm på teckenspråk och den kan ses i telefonen via vår app. Programblad för evenemanget i telefonen Vi kan lägga in programblad, talare, tider osv i StageApp som kan läsas i telefonen. Originalen får vi av arrangören Programbladet uppläst via talsyntes i Telefonen. Likadant som ovan men man får all text uppläst via talsyntes. Man väljer själv vilken funktion man vill använda. Möjlighet att kunna uppdatera informationen dagligen. Information i form av programblad osv kan uppdateras dagligen Skrivtolkning Man kan få texten från skrivtolkningen direkt ner i telefonen. Du kan vara var som helst i lokalen men ändå se texten i telefonen. En funktion för personer med hörselskada. 4.1 Egenskaper hos projektets slutresultat i förhållande till kvalitetsmålen När det gäller projektets mål att ta fram en produkt som skapar en större upplevelse för personer med funktionsnedsättning så hade vi jobbat med två målgrupper, personer som är döva och personer med synnedsättning. Med Stage App har vi uppnått, det vet vi för vår testgrupp har gett oss den feedbacken. Vi har även lagt till några möjligheter för andra grupper av funktionsnedsatta. Vi har Skrivtolkning direkt i telefonen. Det var en efterfrågad produkt som vi la till efter att vi besökt hörselskadades konvent i Västerås. Skrivtolkningen är mycket efterfrågad och som vi tror kan öka upplevelsen för hörselskadade när de är på kongresser. Vi har också lagt till en möjlighet att få kommentatorljudet direkt i din telefon. Det gör att man kan höra och uppfatta det som sägs på arena på ett mycket tydligare och bättre sätt. Till sist så har vi också lagt till en funktion där man kan lägga in programbladet i telefonen och få det uppläst.

8 7 Vår produkt Stage App har fler och bättre funktioner än projektet hade som mål från början. Detta tack vare den feedback vi fått när vi har testat protyper. 4.2 Projektets ledtid i förhållande till projektplanen Vi har kunnat följa den plan vi har satt upp. De Etapp mål vi gjorde i Förstudie har vi lyckats hålla med ett undantag. Leverans av en viktig komponent att distribuera över nätverk blev försenad. Men det påverkade inte resultatet och vårt arbete i någon större utsträckning 4.3 Projektkostnad i förhållande till projektbudget Vår projektkostnad har vi följt men vi ser nu att kostnad uppdateringar och tillägg har blivit högre än vi trodde från början. Vi saknar också budgeterade anslag för marknadsföring och kommersialisering av Stage App 5 Utvärdering av projektutförandet Vårt projekt som vi i början kallade Infotainment är uppdelat i 5 etapper varav den första etappen startade omedelbart i maj. Innehållet i Etapp 1 (3 maj 15 sept) och det som gjordes var Framtagning av en kravspecifikation Rekrytera personal Upprätta avtal med partners Under denna period så tog vi fram en kravspecifikation för utveckling av Infotaiment med de krav från brukargruppen som vi riktar oss mot. Målgrupp för Infotainment är från början personer med synnedsättning och personer med grav hörselskada eller döv. Vi skickade ut en förfrågan direkt i maj till de olika brukar grupperna och vi besökte också Hörselskadades riksförbund i Stockholm. Vi träffade också SRF distriktets ordförande i Örebro och vi talade med förbundsordförande för SRF i Sverige. När dessa kontakter hade tagits och vi erbjöd hjälp med olika utskick till berörda brukare så sändes en förfrågan ut till personer som ville vara med på en enkät och även eventuellt vara med och genom för brukaretester på Infotainment. I juni gick en förfrågan till Synskadades riksförbund och till hörselskadades riksförbund samt de dövas riksförbund. - Har ni några brukar som ni tror vill vara med i vår testgrupp. Respektive förbund hjälpte oss att sända ut en mailförfrågan till deras medlemmar och ca 40 personer har svarat. Vi har tagit bort några personer eftersom de var blinda och kan då inte använda sig av Infotainment. Kravspecifikation i form av en enkät har gått ut till ca 35 användare (personer med synnedsättning och personer som använder tecken tolk)den 16 augusti varav 21 har svarat. En påminnelse har gått ut den 26 augusti. Vi har frågat om hur de ser på sin problematik idag och vad skulle de vilja ha för typ av hjälpmedel i framtiden.

9 8 Dessa svar låg sedan tillgrund för den första kravspecifikation som togs fram. Samarbetspartners Under tiden pågick ett arbete med att skapa ett nät av samarbetspartners och arrangörer som var villiga att hjälpa till i vårt arbete att testa och utvärdera produkten Infotainment. I vår ansökan hade vi sagt att vi skulle samarbeta med Riksteatern. Men pga. att dels blev vår kontaktperson på riksteatern pappaledig och det ar svårt att få tag på ersättare. Dels så hade riksteatern redan startat ett samarbete med en ann leverantör av textning av teater. Så vi menade att för att inte riskera någon sammanblandning av våra produkter så tog vi beslut att inte fortsätta samarbete tillsvidare. Vi tog kontakt med några som vi kunde tänka oss skulle vara till stor hjälp i vårt arbete under Etapp 1 och kanske också i fortsättningen. Arrangören av O helga natt i Örebro O Helga natt är en utomhus arrangemang med ca åskådare under en sen eftermiddag på Stortorget i Örebro. Conventum Conventum i Örebro är en av Sveriges största och modernaste anläggningar för kongresser, konferenser, konserter och mässor. Mindmancer Ledande inom Aktiv kamerabevakning som samlingsnamnet på våra tekniska lösningar för intrångsdetektion från det att en kamera tar upp en bild, till det att en väktare är på plats för att gripa inkräktaren. 5.1 Rekrytering Under Etapp 1 så startade även rekrytering av en programmerare för projektet. Rekryteringen blev sedan klar i Oktober och vi hade en programerar på plats. Det tog knappt en månad så visade det sig att det blev en felrekrytering och vi var tvungna att påbörja en ny rekrytering. Detta försenade projektet något men inte i allvarlig mening. Från slutet av oktober så har vi nu en programerar på heltid som kan utveckla vår produkt utifrån kravspecifikationen. I september så har vi tagit ett beslut om att anställa en utvecklare på heltid för att jobba med Infotainment och dess program utveckling. För att inte missa någon tid och utveckling anlitas en konsult för teknikutvecklingen och kontakt med tekniska leverantörer. Problemet med rekryteringen är till stor del beroende på att det är svårt att hitta en person inom IT-sektorn som också kan förstå problematiken gällande personer med funktionsnedsättning. Vi upptäckte att bara för att man är en

10 9 duktig programmerare och jätteduktig på IT så måste man också ha en stor förståelse för hur personer med funktionsnedsättning upplevers sin vardag och livssituation. Men som sagt nu har vi en person som har båda de egenskaperna. Under Etapp 1 så startar vi nu programeringen utifrån kravspecifikationen och de kunskaper som vi har sedan tidigare gällande arbete med personer med funktionsnedsättning. Vi har också fått tillåtelse av arrangören för O helga Natt att prova vår teknik under deras konsert i december. 5.2 Testning av Infotainment Vi har bjudit in ca personer med synnedsättning och vi har även bjudit in ca personer med teckenspråk som sitt språk och som använder teckentolk. Testet på O helga natt blir mer än lyckat. Det kom 5 synsvaga och 5 döva personer som var med på testet. Vi har fått en bra feedback från samtliga brukare och dessa synpunkter finns i vår acceptans dokument för analys under etapp 3 och i det fortsatta arbetet. Testprotokoll Man säga att alla tycker det är en utmärkt ide och en person med synskada skriver att det är en härlig upplevelse att se vad som händer på scenen. Men att vi har en del tekniska problem kvar att lösa. Främst är det kommunikationen mellan kamera dator---handenhet. Det blev för mycket störningar och bilden var för pixlig och tappade kontakt. Kontakt har tagits med Per-Arne Gerdin på Conventum om att få testa på ett arrangemang inomhus. Men han vill gärna inte detta under december. December är deras värsta månad när det gäller arrangemang och aktiviteter. Han ber oss återkomma efter nyår. 5.3 Teknisk test och beslut Vi bestämde att köra två parallella spår när det gäller den tekniska lösningen, nämligen HLS på Windows samt RTSP på Windows (dvs. Spår 1B samt spår 2) Detta kräver en snabb PC med Firewire-stöd. Vi tar ett beslut om att införskaffa en sådan PC. Detta görs med egenfinansierade medel. Parallellt med detta kommer vi att påbörja en utvärdering och val av "middleware"-plattform för mobila-enheter(ios och Android), och det finns en uppsjö med mycket bra "Open Source"-alternativ tillgängliga när det gäller snabb och kraftfull utveckling till mobila enheter, samt tidsuppskatta utvecklingstiden för program-appen. Beslutades att köpa in en Ipad och en Router. De övriga mobila enheterna tas från Help-It egen utrustning.

11 10 Nu har vi fått våra första brukartest och svar från våra testpersoner. Svaren är mycket positiva och vi ser att vår ide och vår leverans är helt rätt och vi har en produkt som efterfrågas. Svaren vi fick har vi tagit med oss för att vidareutveckla Infotainment. Utifrån dessa synpunkter har vi under januari och februari koncentrerat oss på att utveckla den app som brukare använder i sin telefon eller surfplatta. Vi är nu färdiga med den första beta versionen och vi kan nu visa hur programblad kan läsas upp via telefon, hur bilden från kameran kan streamas ner i telefonen. Vi har också gjort det möjligt att för döva kunna se teckentolken i telefonen vi appen. Vi har fört en del diskussion internt vilka funktioner som skall vara med i detta skede. Vi kom till slut överens om att jobba med tre olika inriktningar. Visa direkt video, visa dövtolk samt att få programbladet i telefon och även uppläst via talsyntes I början på 2012 och i Etapp 3 så är appen utvecklad och kan läggas till slutversionerna samt lämnas till systemutvecklaren för integration in i slutprodukten. Vi jobbar också med att skapa en design som underlättar för våra brukare att använda appen och hela tjänsten. Designen utgår från riktlinjer gjorda av Funka Nu. Vi har inte under denna etapp haft brukargruppen med utan de kommer att var med i Etapp 4. Då kommer de att utvärdera Infotainment utifrån sina krav på funktionalitet, design och gränssnitt. Från dessa krav önskemål så fortsätter vi att utveckla Infotainment. Vi fick mycket bra feedback från testet på O helga Natt om hur en app bör ser ut. Utifrån den kravställaren har applikationen utvecklats. Vår applikation är nu så klar att vi kan visa på hur allt kan fungera; Att få programblad visat och uppläst i telefonen Att visa streamad bild Att kunna visa teckentolkning i realtid. (förutsätter en extern kamera som filmar tolken) Nu börjar vi närma oss en färdig produkt och vi genomförde en intern namntävling för att kunna skapa en mer kommersialiserad produkt att sälja på marknaden. Tävlingen utmynnade i namnet StageApp. Infotainment går numera under namnet StageApp och vi jobbar med olika kunder för att sälja in varumärket och tjänsten. Vi har, för att kunna sälja tjänsten tagit fram en produktionsmiljö och skapat en hemsida med namnet StageApp Meningen är att kunden själv skall kunna logga in på hemsidan och lägga in sina programblad och uppdatera sin egen StageApp. Kunden får en logg in som är unikt för henne.

12 11 Vi har också skapat en APP designad för att klara kraven för synsvaga och för döva. Designen har vi frågat en grupp av personer med synnedsättning som har tyckt att den är bra. Ett problem som de har påtalad är att appen i en Smarttelefon är för liten. För personer med synnedsättning bör man använda en större telefon eller surfplatta. Framförallt när man skall visa direkt video eller streamad video. Under augusti och september har vi ägnat en stor del att jobba med slut finishen och färdigställande av dokument. Vi gjorde även en demonstration av Stage App för representanter för en stor musik fesitval i USA South by South West. De blev mycket imponerade av vår produkt vill att vi kommer till två festivaler i början på nästa år. Dels Folk Alliance i Toronto i februari samt till Austin Texas i mars. Just nu pågår arbetet med införsäljning och kundberarbetning. Under augusti månad har vi blivit uttagna till att delta i ett internationellt affärsutvecklingsprojekt Born Global. Utnämningen har som syfte att göra produkten Stage App skalbar och internationellt gångbar. Vi får då hjälp med affärsmodellen, produkt anpassning till marknaden, Product market fit. Vi kommer också att genomföra många kundintervjuer för att hitta just market fit. Men även att skapa ett värde för kunden att utnyttja Stage App. Det känns väldigt stimulerande att kunna fortsätta utvecklingen av Stage App till en marknadsanpassad produkt och som har fått genomslag även hos kvalificerade affärsutvecklare och riskkapitalister. De tror på Stage App. 5.4 Projektorganisation och relationer till intressenter Vår organisation har bestått i en VD med ansvar för projektet och dess ekonomi. Vi har haft en utvecklingsavdelning bestående av en ansvarig och en och ibland fler utvecklare. Detta beroende på vilken fas i utvecklingen vi har varit. Sedan har det varit en projektledare som har ansvarat för projektets genomförande och även för de testgrupperna i forma av personer med funktionsnedsättning. De intressenter vi till slut har jobbat tillsammans med är den referensgrupp bestående av ca 10 döva och 10 synsvaga personer. De har varit med 4 olika testevenemang under året. Den feedbacken som vi fått från dem har varit ovärderlig. De arrangörer vi har jobbat tillsammans med har gett också mycket god stöd och hjälp. Vi har också kunna visat på produkten för dem och de har gett oss förbättrings tips och idéer. Soul & Design gav oss möjligheten att testa på deras stora event O helga natt, TV har gett oss möjligheten att vara med någon av deras media bussar osv. Hörselskadades Konvent i Västerås gav oss mycket bra feedback och vi skapade en bra kontakt med Stockholmtolkarna som kan leda till ett samarbete längre fram.

13 12 Endast 1 gång har vi råkat ut för negativ respons och det var från en artist som också var arrangör for sin egen konsert. Han ville inte att vi skulle testa på hans konsert. Argumentet var att han inte vill ha någon i publiken som sitter och tittar i telefonen eller surfplattan. Han blir störd av det och han tror att andra i publiken kan bli störda av det 5.5 Projektarbete och kommunikation Vi har haft en löpande kommunikation mellan oss. Eftersom vi är ett litet företag så har vi enkelt kunnat föra diskussion och löpande förändringar. Det krävs sällan några direkta beslutsmöten eftersom vi hela tiden har en kommunikation mellan oss. Projektet har letts av Per-Anders Öhrn men alla har jobbat mer eller minder självständigt mot samma mål. När det har varit stora eller i fallet ekonomiska beslut så har vi inom företagsledningen tagit besluten innan vi jobbar vidare med dem. Det har bl.a varit inköp av wifi utrustning från USA. 6 Erfarenheter och iakttagelser De erfarenheter vi har gjort under arbete med Infotainment/Stage App är att vi skulle mer har pratat med eventuella kunder till Stage App tidigare än vad vi gjort. Våra samarbetspartners har varit fantasiska men det har inte varit potentiella kunder. Vi märker nu när vi skall börja sälja Stage app att vi ligger efter ca 6 månader innan vi når ut på marknaden. En annan reflektion vi gjort har varit att budgetera för utländska leverantörer och partners. Vi ser att den teknik vi söker och vill jobba med ofta finns i andra länder och även kunskapen. Erfarenheten att hitta lösningar har varit svår och inte alltid har alla leverantörer varit lätta att samarbeta med. När det gäller erfarenheter inom Help-It så ser vi att det krävs mycken kommunikation eftersom det gäller att vi från olika världar skall kunna kommunicera så att alla förstår vad vi menar och vad vi vill uppnå. Men som helhet så upplever vi projektet som bra och de erfarenheter vi fått genom samarbete med brukargrupperna har varit oväderliga. 7 Förbättringsförslag När det gäller förbättringsförslagen för projektet Infotainment så skulle jag vilja ge förslaget att projekt redan när det startar skall se en kundnytta och en kommersialiserings plan. Som det är nu så blir det lite av en överraskning när vi börjar prata med betalande kunder och det har ett annat tänk och ett annat sätt att betala än vad vi har tänkt på från början. PTS bör redan som ett krav att man skall kunna visa på hur man tänker ta betalt och vilka kunder man i första hand tänker på.

Medier Fakta i korthet

Medier Fakta i korthet Jag vill ha fler syntolkade filmer, tv-program och teaterföreställningar. Delar av dessa skulle kunna förinspelas och läggas i en molntjänst som jag kommer åt med valfritt hjälpmedel, exempelvis en daisyspelare

Läs mer

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN Anteckningar från gruppdiskussioner FrukostForum, 2014-01-23 Den 23/1 samlades ett 70-tal personer för att delta i FrukostForum för Vänersborgs näringsliv.

Läs mer

Slutrapport projektgenomförande - Storytel AB

Slutrapport projektgenomförande - Storytel AB Stockholm 2011-12-06 Ver 0.4 Slutrapport projektgenomförande - Storytel AB Projektet är genomfört inom ramen för Post- och telestyrelsens (PTS) innovationstävling Innovation för alla. Innehållsförteckning

Läs mer

Digitalisering och tillgänglighet

Digitalisering och tillgänglighet Digitalisering och tillgänglighet Kulturrådet har fått i uppdrag av regeringen att se hur digitala lösningar kan öka tillgängligheten till kultur för personer med funktionsnedsättning. Kulturrådet har

Läs mer

Tecken som stöd för tal, TSS

Tecken som stöd för tal, TSS Hörselskadades Riksförbund Tecken som stöd för tal, TSS ett verktyg för kommunikation Hörselskadades Riksförbund, HRF december 2011 Fungerande kommunikation en förutsättning för god livskvalité För att

Läs mer

Det är få program som teckentolkas, även om det blir bättre och bättre. Oftast är det barnprogram.

Det är få program som teckentolkas, även om det blir bättre och bättre. Oftast är det barnprogram. Det är få program som teckentolkas, även om det blir bättre och bättre. Oftast är det barnprogram. Kvinna 27 år Textas det inte på tv så kan man ibland titta på surfplatta, till exempel SVT play. Då textas

Läs mer

En unik plattform för förskola och fritids, utvecklad i Sverige

En unik plattform för förskola och fritids, utvecklad i Sverige En unik plattform för förskola och fritids, utvecklad i Sverige 08-51 90 90 00 www.vklass.com Synliggjort lärande med Vklass - föräldrar och barn älskar det Tänk dig att kunna ta upp din surfplatta eller

Läs mer

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda FNs standardregler För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda LÄTTLÄST en lättläst version av FNs standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning

Läs mer

Projektprocessen. Projektprocess

Projektprocessen. Projektprocess Dnr Mahr 19-2014/563 1 (av 6) Projektprocess Datum: Version: Dokumentansvarig: 150116 1.0 Jenny Wendle Stöddokument för det grafiska dokumentet Projektprocessen grafisk 1.0 Projektprocessen Projektprocessen

Läs mer

Mobile First Video on demand och livesändningar på Internet. Juni 2012

Mobile First Video on demand och livesändningar på Internet. Juni 2012 Mobile First Video on demand och livesändningar på Internet Juni 2012 1 Om detta dokument Marknaden och tekniken kring film (video on demand och livesändningar) på Internet utvecklas blixtsnabbt. Video

Läs mer

Surfplattor en studie av möjligheter och begränsningar. Anna Holmquist Interaktionsdesigner

Surfplattor en studie av möjligheter och begränsningar. Anna Holmquist Interaktionsdesigner Surfplattor en studie av möjligheter och begränsningar Anna Holmquist Interaktionsdesigner Uppgift PTS (kommunikationsmyndigheten) Design för alla Surfplattor istället för andra hjälpmedel? Personer med

Läs mer

Delta på distans med hjälp av IT-teknik

Delta på distans med hjälp av IT-teknik TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2015-04-13 Dnr: 2015/97-ÄN-700 Christina Becker - am282 E-post: christina.becker@vasteras.se Kopia till Christine Wäneskog, proaros Vård och omsorg

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (7)

Tjänsteskrivelse 1 (7) Tjänsteskrivelse 1 (7) 2010-08-10 FRN 2009/82 Fritidsnämnden Redovisning av fritidsvanor bland personer med viss funktionsnedsättning, genomförd i samarbete med FUB, föreningen för utvecklingsstörda barn

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Karlskrona, 2 februari 2015 WIP, Wireless Independent Provider AB (Publ) Bokslutskommuniké 2014 WIP, Wireless Independent Provider AB (Publ). WIP är ett svenskt säkerhets- och teknikutvecklingsföretag,

Läs mer

Mobil marknadsföring för köpcenter

Mobil marknadsföring för köpcenter Mobil marknadsföring för köpcenter Genom att erbjuda butikerna ökad synlighet inom ert köpcenter ger ni möjlighet till ökad försäljning för dem och en ny intäktskälla för er. CliqTags tillsammans med beacons

Läs mer

Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation

Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation Sensus studieförbund Projektledare Anna Burack e-postadress anna.burack@sensus.se Tel 08-4061635 Syfte och deltagare 2. Projektets

Läs mer

ENKEL INTRODUKTIO Du kanske länge har funderat vad alla begrepp som Wifi, surfplatta och app står för, kanske detta dokument kan lösa dina problem.

ENKEL INTRODUKTIO Du kanske länge har funderat vad alla begrepp som Wifi, surfplatta och app står för, kanske detta dokument kan lösa dina problem. ENKEL INTRODUKTIO Du kanske länge har funderat vad alla begrepp som Wifi, surfplatta och app står för, kanske detta dokument kan lösa dina problem. Katarina Eriksson ipad ipad +Äldre=sant Enkel beskrivning

Läs mer

Eye tracking analysera din kommunikation och sälj mer

Eye tracking analysera din kommunikation och sälj mer Eye tracking analysera din kommunikation och sälj mer 1 2 Skapa iögonfallande information och sälj mer Ser dina kunder det du verkligen vill att de ska läsa på fakturan, hemsidan eller i appen? Eller missar

Läs mer

INTERSEKTIONALITET I PRAKTIKEN

INTERSEKTIONALITET I PRAKTIKEN INTERSEKTIONALITET I PRAKTIKEN en workshop om tillgänglighet, mångfald och representation FUISM, Fokus på mångfald 2015-03-09 Anna Karlsson & Elinore Lindén Strand, ReVamp AB Sammanfattning: Detta är ett

Läs mer

Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014

Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014 Fejjan för alla 1.0 Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014 Fejjan för alla gör det lättare för personer med olika typer av funktionsnedsättningar

Läs mer

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se a v ti k A SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 AKTIVA De aktiva är de som arrangerar aktiviteter i SSU-klubben och bär

Läs mer

Anvisningar till ansökan

Anvisningar till ansökan ANVISNING Datum Vår referens Sida 2010-03-25 Dnr: 10-2324-5 Bilaga 1 1(5) Anvisningar till ansökan Nedan följer anvisningar för hur ansökan till PTS innovationstävling ska fyllas i. Projekttitel: Er benämning

Läs mer

Arrangera för flera Handbok för tillgängliga kulturarrangemang i Kronobergs län

Arrangera för flera Handbok för tillgängliga kulturarrangemang i Kronobergs län Arrangera för flera Handbok för tillgängliga kulturarrangemang i Kronobergs län Av Miralema Klokic och Christian Elmebratt Handikapprörelsens Idé- & KunskapsCentrum Kronoberg Finansieras av Allmänna Arvsfonden.

Läs mer

Memo Comai Hur fungerar Memo Comai? Hur använder jag Memo Comai?

Memo Comai Hur fungerar Memo Comai? Hur använder jag Memo Comai? Memo Comai Med Memo Comai kan användaren i högre grad självstädigt klara sin vardagssituation i arbetslivet, i studiesituationen och på fritiden, vilket leder till en förbättrad livssituation. Detta tjänar

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

DD2458-224344 - 2014-12-19

DD2458-224344 - 2014-12-19 KTH / KURSWEBB / PROBLEMLÖSNING OCH PROGRAMMERING UNDER PRESS DD2458-224344 - 2014-12-19 Antal respondenter: 26 Antal svar: 18 Svarsfrekvens: 69,23 % RESPONDENTERNAS PROFIL (Jag är: Man) Det var typ en

Läs mer

Mobiltelefonens utveckling

Mobiltelefonens utveckling Mobiltelefonens utveckling Hur fungerar en mobiltelefon? Anordningen i en mobiltelefon som gör att du kan ringa och ta emot samtal går till såhär: Mobiltelefonen plockar upp din röst och omvandlar ljudet

Läs mer

TropicBox INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Sammanfattning. 2. Innehållsförteckning. 3. Utgångspunkter. 4. Användarstudie. 5. Koncept och visualisering

TropicBox INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 1. Sammanfattning. 2. Innehållsförteckning. 3. Utgångspunkter. 4. Användarstudie. 5. Koncept och visualisering är en applikation som gör det möjligt för dig att enkelt reglera värmen i huset. Därefter ska man kunna följa statistiken över sin elförbrukning och dess kostnader. Möjligheten att ställa värmen inom en

Läs mer

MalmöExpressen -Sveriges bästa stadsbusslinje! Hur når vi dit?

MalmöExpressen -Sveriges bästa stadsbusslinje! Hur når vi dit? MalmöExpressen -Sveriges bästa stadsbusslinje! Hur når vi dit? 2014-06-12 Björn Wedeby, Skånetrafiken COMPANY LOGO, (white on transparent background) MalmöExpressen Sveriges bästa stadsbusslinje Den gemensamma

Läs mer

Hur förbättrar vi det pedagogiska användandet av ipaden?

Hur förbättrar vi det pedagogiska användandet av ipaden? Hur förbättrar vi det pedagogiska användandet av ipaden? Q-arbete på Mössebergs förskola Kvalitetsutveckling genom aktionsforskning 2012-2013 Författare: Carina Stadig Catharina Pettersson Therese Heidensköld

Läs mer

NYHETSBREV. Cumap webb 9. STOR NYHET på gång: Cumap LIVE en succé SUPPORT - Manualer på cumap.se Smått och gott, tips och trix

NYHETSBREV. Cumap webb 9. STOR NYHET på gång: Cumap LIVE en succé SUPPORT - Manualer på cumap.se Smått och gott, tips och trix ! NYHETSBREV STOR NYHET på gång: 2015-02-24 Nr 19 Cumap webb 9 Cumap LIVE en succé SUPPORT - Manualer på cumap.se Smått och gott, tips och trix STORA NYHETER PÅ GÅNG... Vi har påbörjat ett omfattande arbete

Läs mer

Försöksverksamheter i kommuner. Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014. Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen

Försöksverksamheter i kommuner. Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014. Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen Försöksverksamheter i kommuner Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014 Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Manual C3 BMS v. 1.1 för Windows Mobile telefoner

Manual C3 BMS v. 1.1 för Windows Mobile telefoner Manual C3 BMS v. 1.1 för Windows Mobile telefoner Hur funkar det? Larmsystemet består av en server och databas i Stockholm samt applikationen C3 BMS i telefonen. Trafiken mellan server och telefon sker

Läs mer

INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN. Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE

INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN. Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE Annika Molin är projektledare för Västtrafiks satsning på digitala skärmar. Infotainmentsystemet

Läs mer

En unik lärplattform utvecklad i Sverige för svenska skolor. Inspirerad av sociala medier.

En unik lärplattform utvecklad i Sverige för svenska skolor. Inspirerad av sociala medier. En unik lärplattform utvecklad i Sverige för svenska skolor. Inspirerad av sociala medier. 08-51 90 90 00 www.vklass.com Inloggningar på kvällar och helger - bästa betyget vi kan få! Tänk dig en lärplattform

Läs mer

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2 Projektplanering www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen måste

Läs mer

Volontärbyråns redovisning till Internetfonden för projektet Internetbaserat volontärsamordningsverktyg.

Volontärbyråns redovisning till Internetfonden för projektet Internetbaserat volontärsamordningsverktyg. Volontärbyråns redovisning till Internetfonden för projektet Internetbaserat volontärsamordningsverktyg. 1 Inledning Volontärbyrån är en ideell verksamhet som förmedlar kontakt mellan volontärer och frivilligorganisationer.

Läs mer

Slutrapport projektgenomförande Komp&Assist AB / Dyslexiförbundet FMLS Projekt Talande textremsa på bio

Slutrapport projektgenomförande Komp&Assist AB / Dyslexiförbundet FMLS Projekt Talande textremsa på bio Stockholm 2013-08-23 Ver 2 Slutrapport projektgenomförande Komp&Assist AB / Dyslexiförbundet FMLS Projekt Talande textremsa på bio Projektet är genomfört inom ramen för Post- och telestyrelsens (PTS) innovationstävling

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Projektplan, Schemaläggning/lokalbokning för Linnéuniversitetet 2012

Projektplan, Schemaläggning/lokalbokning för Linnéuniversitetet 2012 Projektplan, Schemaläggning/lokalbokning för Linnéuniversitetet 2012 På Linnéuniversitetet används idag TimeEdit för schemaläggning och lokalbokning. Vi har ett system som byggts upp och justerats under

Läs mer

Lägsta IT-kvalitetsnivå för värdetävlingar

Lägsta IT-kvalitetsnivå för värdetävlingar STÖDDOKUMENT Lägsta IT-kvalitetsnivå för värdetävlingar VERSION 2014-10-29 Syfte och målgrupp Syftet med detta dokument är att definiera den lägsta IT-kvalitetsnivå som gäller för tävlingsadministrationen

Läs mer

FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG

FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG FÖRSTUDIERAPPORT: VATTENSPORTSMÄSSA I VARBERG Inledning Nordic Surfers har på uppdrag av Alexandersoninstitutet genomfört en förstudie angående förutsättningarna för arrangerandet av en Vattensportsmässa

Läs mer

Att inkludera ett tillgänglighetsperspektiv i projektutvärderingar

Att inkludera ett tillgänglighetsperspektiv i projektutvärderingar Processtöd Tillgänglighet Att inkludera ett tillgänglighetsperspektiv i projektutvärderingar Hur kan vi i vårt projekt få hjälp av utvärderaren att uppmärksamma, belysa, analysera och reflektera kring

Läs mer

Slutrapport Mobil dokumentation med säker inloggning Götene och Lidköping

Slutrapport Mobil dokumentation med säker inloggning Götene och Lidköping 0.00 Utgåva (1)9 Dokumenttyp: Projektdokument Dokumentbeskrivning: Projekt: Projektnummer (enligt esamordnare) Slutrapport Mobil dokumentation med säker inloggning Götene och Lidköping Utfärdat av: Utf

Läs mer

WebbSMS från datorn. Innehållsförteckning

WebbSMS från datorn. Innehållsförteckning WebbSMS från datorn Innehållsförteckning 2012-01-02 Nyheter i WebbSMS 120102... 2 ip.1 gör SMS från datorn smartare med WebbSMS... 2 Flera användare med samma information.... 2 Tips och trix... 2 Valfri

Läs mer

Android-app. www.bildtelefoni.net. Användarmanual 1.0. Copyright 2013 bildtelefoni.net

Android-app. www.bildtelefoni.net. Användarmanual 1.0. Copyright 2013 bildtelefoni.net Android-app Användarmanual 1.0 www.bildtelefoni.net Copyright 2013 bildtelefoni.net Fokus på tillgänglighet Med Android-appen kan alla som använder en smarttelefon eller surfplatta med Android få enkel

Läs mer

2011-05-22 Studiefrämjandet Södra Lappland

2011-05-22 Studiefrämjandet Södra Lappland Så skapades Miljön inne och ute, att få kunskap om hur det är att leva och bo i Sverige Producerat 2010-2011 av Studiefrämjandet Södra Lappland inom ramprojektet Digitala studiematerial för Folkbildningsrådet

Läs mer

Slutrapport projektgenomförande - < Skrivtolken.se>

Slutrapport projektgenomförande - < Skrivtolken.se> Göteborg 13-10-10 Ver 1.1 Slutrapport projektgenomförande - < Skrivtolken.se> Projektet är genomfört inom ramen för Post- och telestyrelsens (PTS) innovationstävling Innovation för alla. Innehållsförteckning

Läs mer

Bonus Rapport Kommersiell Design KTH

Bonus Rapport Kommersiell Design KTH Bonus Rapport Kommersiell Design KTH Johan Holmström & Lars Åkesson Introduktion Denna rapport beskriver projektet och delmomentet Kommersiell Design i kursen Interaktionsdesign 2 på KTH i Stockholm. Detta

Läs mer

Mässprojektet 2011. Programbok och samlingsdvd. Vilka platser kommer ni/du att medverka på? Hejsan!

Mässprojektet 2011. Programbok och samlingsdvd. Vilka platser kommer ni/du att medverka på? Hejsan! Mässprojektet 2011 Hejsan! Vi är mycket glada över att ni har valt att ansluta er till Mässprojektet 2011! Nästa steg för er är att nu läsa igenom följande information kring projektet. Vi har försökt att

Läs mer

Evenemangsbeskrivning 2009

Evenemangsbeskrivning 2009 Evenemangsbeskrivning 2009 Arrangör MPC AB MPC är ett evenemangsbolag med bas i Stockholm men som verkar över hela landet och även internationellt. MPC skräddarsyr företagsaktiviteter för företag och deras

Läs mer

Slutrapport projektgenomförande - ETU

Slutrapport projektgenomförande - ETU Stockholm 2013-03-30 Ver 0.1 Slutrapport projektgenomförande - ETU Projektet är genomfört inom ramen för Post- och telestyrelsens (PTS) innovationstävling Innovation för alla. Innehållsförteckning 1 Inledning...

Läs mer

"Content is king" - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag

Content is king - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag "Content is king" Skapad den jul 20, Publicerad av Anders Sällstedt Kategori Webbutveckling Jag funderade ett tag på vad jag skulle kalla detta blogginlägg. Problemet som sådant är att många undrar varför

Läs mer

Instruktioner för anslutning och användning av Grannsam

Instruktioner för anslutning och användning av Grannsam Instruktioner för anslutning och användning av Grannsam Vad är Grannsam? Ta hjälp av grannar och vänner Bästa sättet att skydda ditt hem Grannsam är en nätbaserad social tjänst för att kommunicera och

Läs mer

Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande.

Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande. Projektledare 2007-08-31 Cecilia Ek Lena Hellsten Robert Karlsson Lednings- och styrgrupp Märta Vagge Kristina Rönnkvist Madeleine Jonsson Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande. Syfte Syftet med projektet

Läs mer

Sponsringskoncept E. O N I B U W O R L D C U P B I A T H L O N Ö S T E R S U N D 2 0 1 2

Sponsringskoncept E. O N I B U W O R L D C U P B I A T H L O N Ö S T E R S U N D 2 0 1 2 Sponsringskoncept E. O N I B U W O R L D C U P B I A T H L O N Ö S T E R S U N D 2 0 1 2 Vision 2014 Världsledande i skidskytte! - vara bland de tre bästa landslagen och de tre bästa världscuparrangörerna

Läs mer

2-faktor autentisering

2-faktor autentisering 2-faktor autentisering Projektplan och teknik som vi har börjat tittat på Målet med projektet Genomför en kartläggning ang. vad som används rörande 2-faktor autentisering på svenska lärosäten. Gör en teknisk

Läs mer

Ungas internetvanor och intressen 2015

Ungas internetvanor och intressen 2015 Ungas internetvanor och intressen 2015 Rapport av Anna Falkerud Ung i Kungsbacka har gjort en enkätundersökning där 184 ungdomar i åldrarna 13 20 år deltagit. Undersökningen handlade om ungas internetvanor

Läs mer

Fakta och praktisk info Plats: Tid: Pris 1: Pris 2: I priset ingår: InneBAndyKonvenT 2010 16 1 7 april Boende Anmälan och betalning

Fakta och praktisk info Plats: Tid: Pris 1: Pris 2: I priset ingår: InneBAndyKonvenT 2010 16 1 7 april Boende Anmälan och betalning innebandykonvent 2010 16 17 april Bäst även utanför plan bli en attraktiv samarbetspartner Svenska Innebandyförbundet har glädjen att traditionsenligt bjuda in till vårt konvent i samband med SM-finalerna

Läs mer

EDS1130 IP-kamera. Snabbguide. Svenska Version 1.0

EDS1130 IP-kamera. Snabbguide. Svenska Version 1.0 50185 2015-05-26 EDS1130 IP-kamera Snabbguide Paketet innehåller...2 Minimikrav...2 Kamerans delar...2 Kontroll innan installation...3 Anslut till routern...4-5 EnViewer Finder installation...6-7 Anslut

Läs mer

Beskriv kort och konkret ditt projekt genom att svara på följande frågor

Beskriv kort och konkret ditt projekt genom att svara på följande frågor Anvisning till slutrapport för projektstöd När du har avslutat ditt projekt ska du skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten

Läs mer

Mötet inleddes med en kort introduktionsrunda. Tre nya deltagare som inte var med sist fick presentera sig lite extra:

Mötet inleddes med en kort introduktionsrunda. Tre nya deltagare som inte var med sist fick presentera sig lite extra: Sofia Thunarf DOKUMENTATION TEMAGRUPP KULTUR OCH TECKENSPRÅK 26 november 2013 (tillfälle 2) Närvarande: Maria Norberg (DoT, Örebro länsteater) Alexandra Royal (WeSign), Carl- Magnus Lindgren (ArkivCentrum),

Läs mer

SPONSORPAKET KALMARSUND PRIDE 2015

SPONSORPAKET KALMARSUND PRIDE 2015 KALMARSUND PRIDE 2015 Bakgrund och Syfte Kalmarsund Pride är en ideell förening som bildades i mars 2015 och som arbetar för att stärka homosexuellas, bisexuellas, trans -och queerpersoners rättigheter

Läs mer

PLAN PAYROLL UPPTÄCK VALFRIHETEN. med framtidens personalsystem

PLAN PAYROLL UPPTÄCK VALFRIHETEN. med framtidens personalsystem PLAN TRAVEL TIME UPPTÄCK VALFRIHETEN med framtidens personalsystem PAYROLL Ledare UPPTÄCK VALFRIHETEN Flex i företagsnamnet står för flexibilitet, vilket har varit vår ledstjärna genom alla år. Vi har

Läs mer

Kommunikationspolicy. Eskilstuna Marknadsföring

Kommunikationspolicy. Eskilstuna Marknadsföring Kommunikationspolicy Eskilstuna Marknadsföring Kommunikation är allt vi gör, från hur vi svarar i telefon till vilka kanaler vi väljer. Personliga möten, trycksaker, PR-arbete och snabba sociala medier

Läs mer

Välkommen! Lycka till! ecampus min väg till KNX

Välkommen! Lycka till! ecampus min väg till KNX ecampus min väg till KNX Välkommen! Här följer en guide till hur man påegen hand med en dator och Internetåtkomst kan lära sig grunderna för KNX och hur verktyget ETS fungerar Lycka till! Sida nr. 1 Innehåll

Läs mer

3.2. Aktiviteter I projektet kommer vi att koncentrera de flesta aktiviteter till ett begränsat område.

3.2. Aktiviteter I projektet kommer vi att koncentrera de flesta aktiviteter till ett begränsat område. Saepmie Welcomes! 1. Inledning I juni 2014 genomförs den internationella fotbollsturneringen Conifa World Football Cup i Östersund/Staare med deltagare från hela världen. I samband med turneringen vill

Läs mer

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas Sofia Balic Projektledare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Nybrokajen 13 S- 111 48 STOCKHOLM +46 703 66 13 30 sofia.balic@smok.se www.smok.se 13-05-1713-05-17 Till Michael Brolund Arvsfondsdelegationen

Läs mer

Vill du: vara med där det händer? träffa kompisar från hela stan? skaffa dig erfarenhet inom evenemangsbranschen? göra stan mer tillgänglig?

Vill du: vara med där det händer? träffa kompisar från hela stan? skaffa dig erfarenhet inom evenemangsbranschen? göra stan mer tillgänglig? TILLGÄNGLIGT SEDAN 2013- GENOM ARVSFONDSPROJEKTET - ETT VÄRDSKAP FÖR ALLA - Vill du: vara med där det händer? träffa kompisar från hela stan? skaffa dig erfarenhet inom evenemangsbranschen? göra stan mer

Läs mer

Nyhetsbrev. En Stärkt Röst. Ljusglimtar i vår tillvaro. Tillbaka och redo för år 2! Kom ihåg datumet! Projektet har fyllt ett år!

Nyhetsbrev. En Stärkt Röst. Ljusglimtar i vår tillvaro. Tillbaka och redo för år 2! Kom ihåg datumet! Projektet har fyllt ett år! S E P T E M B E R 2 0 1 2 Nyhetsbrev En Stärkt Röst Ljusglimtar i vår tillvaro Projektet har fyllt ett år! I augusti fyllde projektet ett år, vilket betyder att vi nu är igång på riktigt! Under detta första

Läs mer

Utbildningsmodulen Förening 2014-05-05

Utbildningsmodulen Förening 2014-05-05 Utbildningsmodulen Förening 2014-05-05 Inledning...2 Operativsystem och webbläsare...2 Föreningens utbildningsmodul.3 Inledning...3 Arrangemang...3 Öppna arrangemang...3 Sök arrangemang...5 Kopiera arrangemang...5

Läs mer

Manual - Storegate Team

Manual - Storegate Team Manual - Storegate Team Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och arbeta i filer med högsta säkerhet inom ditt företag.

Läs mer

Hjälpmedelscentralen. Välkomna!

Hjälpmedelscentralen. Välkomna! Välkomna! Vad finns i din Smartphone? Vad finns i din Smartphone? meddelanden socialt umgänge underhållning (spel, musik) planering påminnelser Vad finns i din Smartphone?. hitta platser eller personer

Läs mer

EBITS 2012-01-09 E-MÖTE / VIRTUELLT MÖTE 5 INFORMATIONSKLASSNING. 1 Syfte. 2 Avgränsningar. 3 Bakgrund. 4 Informationsformer

EBITS 2012-01-09 E-MÖTE / VIRTUELLT MÖTE 5 INFORMATIONSKLASSNING. 1 Syfte. 2 Avgränsningar. 3 Bakgrund. 4 Informationsformer EBITS 2012-01-09 Arbetsgruppen för Energibranschens Informationssäkerhet E-MÖTE / VIRTUELLT MÖTE 1 Syfte Syftet med detta dokument är att belysa de risker som finns med olika former av virtuella möten.

Läs mer

Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad

Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad Hur fungerar det? Larmsystemet består av en server och databas i Stockholm samt applikationen C3 BMS i telefonen. Trafiken mellan server o ch telefon sker över internet

Läs mer

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Projektansvarig 1 : Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad. Adress 1 : Box 123, 424

Läs mer

Distansutbildning. av Anders Andersson. Västanvik Resurs- och Utvecklingscenter

Distansutbildning. av Anders Andersson. Västanvik Resurs- och Utvecklingscenter Distansutbildning av Anders Andersson Västanvik Resurs- och Utvecklingscenter VRC är en ek. förening bildad av: Sveriges Dövas Riksförbund Sveriges Dövas Ungdomsförbund Västanviks folkhögskola Dalarnas

Läs mer

Syncentralen Vänersborg Gruppverksamhet

Syncentralen Vänersborg Gruppverksamhet Syncentralen Vänersborg Gruppverksamhet Vuxna 2014 Information om ny teknik Denna grupp vänder sig till dig som är nyfiken på IT och som har lite eller inte någon erfarenhet, eller har använt en dator

Läs mer

FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA

FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA FUNKA Layout: Kommunikationsavd., Örebro universitet. Tryck: Trio Tryck, Örebro 11/2013_1.000 Studera med funktionshinder vid Örebro universitet Lika villkor Universitetets målsättning är att du som student

Läs mer

Värdegrund bygger på oss

Värdegrund bygger på oss VERKSAMHETSPLAN 2013 Vision: I StHIF står idrotten i centrum och är ett medel för delaktighet och utveckling. Strategiska mål StHIF erbjuder utveckling och utbildning på ett professionellt plan Beckis

Läs mer

Varför syns vi inte i statisken?

Varför syns vi inte i statisken? Varför syns vi inte i statisken? personer med funktionsnedsättningar blir osynliga i många undersökningar Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2014-03- 16 Funka

Läs mer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPC

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPC är den mobila arbetsplatsen en Windowsbaserad terminal för alla typer av registreringar via dator eller surfplatta, både på företaget och för dem på språng. Imponerande kraftfull off-line funktionalitet.

Läs mer

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås 8-9 oktober 2003. Helena Söderlund, Länsbiblioteket i Örebro län

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås 8-9 oktober 2003. Helena Söderlund, Länsbiblioteket i Örebro län MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN Borås 8-9 oktober 2003 Helena Söderlund, Länsbiblioteket i Örebro län Resursbibliotek för döva I Örebro pågår sedan oktober 2001 projektet Resursbibliotek för döva. Initiativtagare

Läs mer

Trionas arbete med Skid-VM Appen Falun2015 Live Results. Håkan Blomgren Projektledare för Trionas arbete

Trionas arbete med Skid-VM Appen Falun2015 Live Results. Håkan Blomgren Projektledare för Trionas arbete Trionas arbete med Skid-VM Appen Falun2015 Live Results Håkan Blomgren Projektledare för Trionas arbete Trionas åtagande För tre år sedan gick Triona in som sponsor för Skid-VM, på nivån Official Supplier.

Läs mer

Projektplan Come Together

Projektplan Come Together Projektplan Come Together För Svenska PostkodLotteriet FUB/Erikshjälpen 2013-04-05 Detta är en projekt- och kommunikationsplan för de SpecialProjekt som finansieras av Svenska PostkodLotteriets överskott.

Läs mer

Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober

Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober Ämnen och antal prioritets-pluppar i parentes: * Folkrörelse - kontinuitet i ett idéelt engagemang. (7) * Socio-kulturell verksamhet i närområden. Nära samverkan

Läs mer

TMP Consulting - tjänster för företag

TMP Consulting - tjänster för företag TMP Consulting - tjänster för företag Adress: http://tmpc.se Kontakta: info@tmpc.se TMP Consulting är ett bolag som utvecklar tekniska lösningar och arbetar med effektivisering och problemslösning i organisationer.

Läs mer

Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014

Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014 Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014 Kurswebb: www.creativerooms.se/edu, välj Gränssnittsdesign eller Webbutveckling 1 Lärare: Aino-Maria Kumpulainen, aino-maria.kumpulainen@it-gymnasiet.se

Läs mer

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ungdomsfullmäktige

Läs mer

MaxxECU MDash Android App

MaxxECU MDash Android App MaxxECU MDash Android App 2015-04-27 Viktig information! (bör läsas innan installation) Maxxtuning AB - info@maxxtuning.se 1 - Förord MaxxECU MDash är en Android app som kommunicerar trådlöst via blåtand

Läs mer

Bilaga 1. Prioriterade åtgärder

Bilaga 1. Prioriterade åtgärder Bilaga 1 Prioriterade åtgärder Innehåll 1 Inledning... 3 2 Fokusområden... 4 2.1 Jämlikhet och icke diskriminering... 4 2.2 Rätten att bli sedd och få förståelse för sin situation... 5 2.3 Allas rätt att

Läs mer

Destination Capacity Building in Swedish Lapland

Destination Capacity Building in Swedish Lapland Destination Capacity Building in Swedish Lapland 2015-07-01-2018-04-30 Aktiviteter DESTINATIONSUTVECKLING AFFÄRS- & PRODUKTUTVECKLING MARKNADSUTVECKLING Destinationsutveckling Huvudaktivitet 1. Samordna

Läs mer

Projecticon PKS. Microsoft Project och dokumenthantering

Projecticon PKS. Microsoft Project och dokumenthantering Projecticon PKS Microsoft Project och dokumenthantering "Kunskap och färdigheter inom trafik är nyckelbegrepp hos oss. Då krävs exakthet och en inarbetad metodik eftersom vi bland annat levererar kritiska

Läs mer

1 5 3 3 4 Lugn Närhet

1 5 3 3 4 Lugn Närhet Grupp Kunskap Drivkraft Lugn Mångfald Byt ut Lägg till 1 5 3 3 4 Lugn Närhet Övriga kommentarer: Utvecka ordet mångfald. Drivkraft Inspiritation 2 6 6 3 2 Lugn Öppenhet Mångfald Internationellt Trivsel

Läs mer

Självhjälpsprogram för ADHD. Del 1 Att hitta din väg

Självhjälpsprogram för ADHD. Del 1 Att hitta din väg Självhjälpsprogram för ADHD Del 1 Att hitta din väg Välkommen till vårt självhjälpsprogram för ADHD. Detta program ger dig verktygen att använda din ADHD som en superkraft för att hitta till ett bra liv..

Läs mer

Om ni inte genomför verksamheten/projektet/aktiviteten eller redovisar för sent kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidraget.

Om ni inte genomför verksamheten/projektet/aktiviteten eller redovisar för sent kan ni bli skyldiga att betala tillbaka bidraget. REDOVISNING PROJEKTBIDRAG NATIONELLT MOBILITETSSTÖD/ ARRANGÖRSSAMVERKAN INOM MUSIKOMRÅDET För redovisningsdatum, se beslut ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren

Läs mer

Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13

Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13 Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13 I maj 2014 bad vi it-pedagoger som gått hos oss de tre senaste åren att besvara en enkät om utbildningen och om den medfört några förändringar i

Läs mer

Politikerna ska se till att FNs regler för personer med funktionshinder följs. Politiker i Sverige vill arbeta för samma sak som FN.

Politikerna ska se till att FNs regler för personer med funktionshinder följs. Politiker i Sverige vill arbeta för samma sak som FN. F ö renta Nationerna FN betyder Förenta Nationerna FN bildades för 50 år sedan. 185 länder är med i FN. I FN ska länderna komma överens så att människor får leva i fred och frihet. I FN förhandlar länderna

Läs mer