Delta på distans med hjälp av IT-teknik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delta på distans med hjälp av IT-teknik"

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning Dnr: 2015/97-ÄN-700 Christina Becker - am282 E-post: Kopia till Christine Wäneskog, proaros Vård och omsorg Åsa Sundgren-Häggberg, proaros Fritid och förebyggande Susanne Hägglund, proaros Vård och omsorg Mona Eriksson, proaros Vård och omsorg Sandra Kleveland Konsult och Service Äldrenämnden Delta på distans med hjälp av IT-teknik Förslag till beslut Äldrenämnden godkänner 1) att godkänna rapporten Delta på distans med teknik 2) att anhörig-konsulenterna ska ha en central roll som möjliggörare för anhörigvårdare att använda sig av teknikens möjligheter i enlighet med rapporten 3) att mötesplatserna ska ha en central roll och uppdrag att nå äldre intresserade att använda sig av teknikens möjligheter i enlighet med rapporten 4) att stödfunktionen för välfärdsteknologi har ett samordningsansvar i uppstartsskedet och stödjande funktion i enlighet med rapporten. Ärendebeskrivning Sedan många år tillbaka har nämnden erbjudit ett IT-baserat stöd för äldre anhörigvårdare med hjälp av tjänsten ACTION, ett avtal som löpte ut i september Sedan 2010 har antalet ACTION-användare minskat och gäller i såväl Västerås som i resten av landet. Sammantaget föranledde detta att stödfunktionen för välfärdsteknologi under 2014 gjorde en omvärldsanalys (förstudie) av marknaden för distanslösningar för anhörigstöd. Förstudien visade att mycket har förändrats när det gäller IT-användandet hos målgruppen. IT-användandet har ökat i takt med att tekniken har blivit billigare, lättillgängligheten och medvetenheten i samhället har ökat. Många fler använder surfplattor, kommunicerar via dem och söker information. Det finns behov hos anhörigvårdare att ha nätverk för erfarenhetsutbyte med andra anhöriga. Det finns även ett behov av att kunna ta del av anhörigkonsulenternas verksamhet från hemmet utan att behöva lämna sin närstående. Detta öppnar för en ny roll för kommunen som möjliggörare och coach till anhörigvårdare som vill ta del av den nya teknikens möjligheter. Dessutom finns vinning i att utvidga målgruppen till att omfatta alla intresserade äldre för att möjliggöra digitaliseringen. Anhörigkonsulenterna föreslås ta rollen som möjliggörare för anhörigvårdare att använda sig av teknikens möjligheter för att undvika isolering. Vidare föreslås att mötesplatserna erbjuder möjlighet för äldre att få stöd i att lära sig Skickad av: Birgitta Thedvall - al567

2 VÄSTERÅS STAD TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2) Dnr: 2015/97-ÄN-700 använda dator och surfplattor, samt möjlighet att delta i aktiviteter på distans. Stödfunktionen för välfärdsteknologi föreslås ha ett samordningsansvar för att starta upp mötesplatserna i detta arbete och för att hålla i liv den kunskap som behövs för att sprida IT användandet till målgruppen äldre. Sociala nämndernas förvaltning har i skrivelse den 19 februari 2015 lagt fram förslag till beslut. Bilagor Äldrenämndens Arbetsutskott 31 mars 2015 ( ) Delta på distans med teknik

3 Dnr 2015/97-ÄN-700 Sociala nämndernas förvaltning Delta på distans med teknik Sandra Kleveland Åsa Löving

4 Innehåll Bakgrund... 2 Förstudie till nytt IT-baserat anhörigstöd... 3 Genomförande... 3 Resultat... 3 Förslag till framtida arbete med Delta på distans med teknik... 3 Anhörigkonsulenternas arbete som möjliggörare... 4 Mötesplatser... 4 Stödfunktionen för välfärdsteknologi

5 Bakgrund År 2006 beslutade äldrenämnden om att i projektform införa IT-baserat stöd för äldre anhörigvårdare med hjälp av tjänsten ACTION. ACTION är en lättanvänd programvara levererad som paket med dator, internetförbindelse, support och utbildning. Målgruppen var äldre som vårdade en närstående i hemmet. Tjänsten erbjöds dem som riskerade att tappa sitt sociala nätverk pga. bundenhet till hemmet och baserades på biståndsbeslut enligt Socialtjänstlagen. Efter positiva utvärderingar infördes IT-baserat anhörigstöd som en insats i det ordinarie anhörigstödet från I samband med det gjordes en upphandling som ACTION vann och ett avtal slöts som varade fram till sept Sedan 2010 har antalet ACTION-användare minskat i såväl Västerås som i resten av landet. Vid avtalets avslut var det bara sex personer som använde sig av IT-baserat anhörigstöd i Västerås. I takt med att tidigare användare slutat använda tjänsten, har det varit svårt att rekrytera nya. Utvecklingen har gjort att de äldre anhörigvårdare som har egen dator idag, redan har tillgång till information via internet och bildtelefoni via t ex Skype. Anhörigkonsulenterna beskriver att en vanlig reaktion när de informerar om tjänsten är att anhörigvårdaren säger vad ska jag ha det till jag har ju Skype och internet. Det är också så att bland de sex användarna som har ACTION, är användningen av själva ACTION-tjänsten mycket begränsad, de flesta använder datorn enbart till annat. En tydlig upplevelse är dessutom att leverantören inte längre lägger kraft på vidareutveckling eller stöd till kommuner som köper tjänsten, avtalade insatser som handledning och nätverksträffar blir inte av. När nu avtalet om ACTION har löpt ut har det varit naturligt att göra en närmare analys av läget och av nya alternativ till IT-baserat anhörigstöd. 2

6 Förstudie till nytt IT-baserat anhörigstöd Genomförande Under 2014 har workshops och diskussioner genomförts med anhörigkonsulenterna, uppsökande verksamhet, jurist, chefer för biståndsenheten samt ansvariga strateger. Omvärldsanalys av marknaden för distanslösningar för anhörigstöd har gjorts. Resultat Förstudien har visat att en del har förändrats när det gäller IT-användandet hos målgruppen sedan tiden med ACTION. IT-användandet har ökat i takt med att tekniken har blivit billigare och mer lättillgänglig samt att medvetenheten har ökat i samhället i stort. Många fler använder idag surfplattor och kommunicerar via dessa samt söker information. Detta öppnar upp för en ny roll för kommunen som möjliggörare och coach till anhörigvårdare som vill ta del av den nya teknikens möjligheter. Vi ser även att vi det finns vinning i att utvidga målgruppen till att inbegripa alla intresserade äldre för att möjliggöra digitaliseringen hos den äldre målgruppen. Förstudien visade också att det finns ett behov hos anhörigvårdare av att ha ett nätverk för erfarenhetsutbyte med andra anhöriga. Det finns även ett behov av att kunna ta del av anhörigkonsulenternas verksamhet från hemmet utan att behöva lämna sin närstående. Projektet VIKTiG har tidigare visat positiva resultat av att arbeta med visning och utbildning i användandet av surfplattor och detta kan appliceras även på denna målgrupp. Förslag till framtida arbete med Delta på distans med teknik Förslaget som har tagits fram efter förstudien är att anhörigkonsulenterna tar rollen som möjliggörare för anhörigvårdare att använda sig av teknikens möjligheter för att undvika isolering. För att nå ut till alla intresserade äldre är förslaget att mötesplatsernas personal ska erbjuda möjlighet för äldre att få stöd i att lära sig använda dator och surfplattor och möjlighet att delta i aktiviteter på distans. Syftet med detta är att ge möjlighet att för äldre att använda tekniken för att skapa nätverk och få verktyg i hur man kan använda sig av denna teknik i vardagen. Surfkaféer ska kunna anordnas på mötesplatserna som en introduktion till äldre att använda teknik. Det kan samtidigt fungera som en introduktion till hur e-hemtjänst och kommunikationsteknik på boenden kan användas. 3

7 Anhörigkonsulenternas arbete som möjliggörare Anhörigkonsulenterna kan genom att visa på teknikens möjligheter och stötta i användandet ge anhörigvårdare möjligheter att till exempel: Skapa kontakter och nätverk både inom kommunen och i hela landet Ha enskilda konsultationer med anhörigkonsulenterna på distans Hitta information som kan underlätta deras situation Ha kontakt med familjemedlemmar som bor långt bort Hitta verktyg för att underlätta för den som de vårdar Anhörigkonsulenterna ska ge möjlighet till ovanstående genom följande åtgärder: Anordna träffar för anhörigvårdare att prova på och lära sig mer om surfplattor Visa och lära ut dubbelriktad kommunikation, SKYPE Erbjuda enskilda samtal med anhörigkonsulenterna via SKYPE Skapa förutsättningar för anhörigvårdare att nätverka med hjälp av SKYPE Arbeta med informationsflöde via Face book-sida Förmedla Gapet (nationell informations och nätverkstjänst för anhörigvårdare) Förmedla En bra plats (informationssida på webben för anhöriga) Visa på möjligheter med appar, webbsidor och liknande på surfplatta eller dator Kontakter med andra kommuner för att inspireras i användandet av IT för målgruppen Omvärldsspana för att se nya tjänster som kommer ut på marknaden som kan vara till nytta för målgruppen Mötesplatser I arbetet att nå ut till den målgrupp som inte är anhörigvårdare men som är intresserade av användandet av teknik föreslås att mötesplatserna inom Västerås stad till exempel kan: Anordna träffar för äldre att prova och lära sig mer om surfplattor och datorer. Vara en virtuell mötesplats Anordna form av surfkaféer på mötesplatserna. Använda Youtube för att möjliggöra för fler att ta del av deras utbud. Direktsända föreläsningar via app. Använda den öppna kanalen i Västerås stad. Erbjuda deltagare att vara med i dubbelriktad kommunikation, Skype. Visa på vart man kan få mer kunskap bl.a. av studiefrämjandet, bibliotek mm. Stödfunktionen för välfärdsteknologi Stödfunktionen för välfärdsteknologi föreslås ha ett samordningsansvar för att starta upp mötesplatserna i detta arbete och för att hålla i liv den kunskap som behövs för att sprida IT användandet till målgruppen äldre. Stödfunktionen kan tillsammans med referensgrupp ta fram en förenklad lathund för tips och råd vid data- och surfplatteanvändande. 4

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

Anhörigvård är frivilligt

Anhörigvård är frivilligt Stöd till anhöriga Anhörigomsorg I vårt samhälle finns det många människor som på olika sätt hjälper andra i deras vardag. Det kan bero på att dessa personer på grund av fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar,

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

ATT VARA SOM EN BLÄCKFISK EN PROJEKTKOORDINATORS UPPLEVELSER AV ATT STARTA UPP OCH IMPLEMENTERA ÄLDREOMSORG PÅ DISTANS

ATT VARA SOM EN BLÄCKFISK EN PROJEKTKOORDINATORS UPPLEVELSER AV ATT STARTA UPP OCH IMPLEMENTERA ÄLDREOMSORG PÅ DISTANS ATT VARA SOM EN BLÄCKFISK EN PROJEKTKOORDINATORS UPPLEVELSER AV ATT STARTA UPP OCH IMPLEMENTERA ÄLDREOMSORG PÅ DISTANS Jenny Husell ABSTRAKT Att arbeta som projektassistent, innebär många möten med människor

Läs mer

SLUTRAPPORT PROJEKT: SAMORDNARE Fysisk aktivitet på recept - FaR Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 2011-08-15 2012-08-14

SLUTRAPPORT PROJEKT: SAMORDNARE Fysisk aktivitet på recept - FaR Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 2011-08-15 2012-08-14 SLUTRAPPORT PROJEKT: SAMORDNARE Fysisk aktivitet på recept - FaR Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 2011-08-15 2012-08-14 Bakgrund och projektbeskrivning: I samband med vårdval 2009 minskade, eller försvann,

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-14 Dnr: 2014/82-ÄN-702 Sibylla Törnkvist - ay947 E-post: sibylla.tornkvist@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-14 Dnr: 2014/82-ÄN-702 Sibylla Törnkvist - ay947 E-post: sibylla.tornkvist@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-14 Dnr: 2014/82-ÄN-702 Sibylla Törnkvist - ay947 E-post: sibylla.tornkvist@vasteras.se Kopia till Leverantörer av hemtjänst i Västerås Uppföljning

Läs mer

RAPPORT. Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 3 Innovationsprocess Lisa Johnsson & Sara Björlin-Lidén. Analys & Strategi.

RAPPORT. Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 3 Innovationsprocess Lisa Johnsson & Sara Björlin-Lidén. Analys & Strategi. RAPPORT Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 3 Innovationsprocess Lisa Johnsson & Sara Björlin-Lidén Oktober 2010 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet

Läs mer

Redigering: Sara Arvidsson, David Raflund Grafisk design: Henrik Petersson. 2015 Spiritus Mundi Ansvarig utgivare: Henrik Melius

Redigering: Sara Arvidsson, David Raflund Grafisk design: Henrik Petersson. 2015 Spiritus Mundi Ansvarig utgivare: Henrik Melius Katalog 2015 Redigering: Sara Arvidsson, David Raflund Grafisk design: Henrik Petersson 2015 Spiritus Mundi Ansvarig utgivare: Henrik Melius Innehåll Ett växande problem Vad är InteOkej? Våra program Workshops

Läs mer

Tummen upp* för e-handel

Tummen upp* för e-handel Kungsbacka handlar till rätt pris Tummen upp* för e-handel Den 1 december 2005 såg vi med spänd förväntan Kungsbackas första elektroniska order skickas till en lokal grönsakshandlare i kommunen. Ordern

Läs mer

Hjälp och stöd till äldre i Västerås

Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Du som är äldre och bor i Västerås kan få hjälp och stöd. I den här broschyren kan du läsa om olika former av stöd och insatser

Läs mer

Slutrapport. Sounds and Voices digital delaktighet via. webradio. Fanzingo/Radio Totalnormal. Mobiltelefon 0736 70 72 48

Slutrapport. Sounds and Voices digital delaktighet via. webradio. Fanzingo/Radio Totalnormal. Mobiltelefon 0736 70 72 48 Slutrapport Sounds and Voices digital delaktighet via webradio Projekttitel Sökande Projektledare E-postadress Sounds and Voices digital delaktighet via webradio Fanzingo/Radio Totalnormal Bodil Lundmark

Läs mer

Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000.

Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000. Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000. Rekrytering av nya medlemmar till lokalföreningen Inledning Att marknadsföra CISV är

Läs mer

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11)

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Den här blanketten använder du för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av åtgärder du fått stöd för. Blanketten finns att ladda ner

Läs mer

Kunskap, delaktighet och lust i en digital värld Slutrapport 2013

Kunskap, delaktighet och lust i en digital värld Slutrapport 2013 Kunskap, delaktighet och lust i en digital värld Slutrapport 2013 Rapporten är författad av Tom Karlsson, projektledare 2 Innehåll Projektbeskrivning... 3 Projektorganisation... 3 Syfte och mål... 3 Projektets

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET 2 maj 2014 Avser november 2013 till mars 2014 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 Dnr:

Läs mer

En skrift om att kartlägga mångfalden i våra organisationer. Ideell mångfald Att välkomna alla i vår verksamhet

En skrift om att kartlägga mångfalden i våra organisationer. Ideell mångfald Att välkomna alla i vår verksamhet En skrift om att kartlägga mångfalden i våra organisationer 2 Inledning Vill ni ha fler volontärer till er verksamhet? Vill ni ha nya idéer och synsätt på hur ni kan driva er verksamhet och nå nya grupper?

Läs mer

bra Framtidsprogram frisk resor barn hälsa får vänner umgås god liv familj oberoende för det goda åldrandet i Karlskrona kunna friska mer barnbarn

bra Framtidsprogram frisk resor barn hälsa får vänner umgås god liv familj oberoende för det goda åldrandet i Karlskrona kunna friska mer barnbarn umgås vänner fritid barn pension ekonomiskt hälsan får resor frisk bra mer kunna bo god familjen liv Framtidsprogram för det goda åldrandet i Karlskrona oberoende friska barnbarnen hälsa resa göra arbete

Läs mer

Varför syns vi inte i statisken?

Varför syns vi inte i statisken? Varför syns vi inte i statisken? personer med funktionsnedsättningar blir osynliga i många undersökningar Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2014-03- 16 Funka

Läs mer

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Jenny Österman Lisbeth Hagman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:9 ISSN 1401-5129 FÖRORD I en studie som nyligen gjorts inom ramen av SNAC-studien

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Utvärdering av Easyresearch

Utvärdering av Easyresearch 2011-12-16 FOKUS: STATISTIK Utvärdering av Easyresearch EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Resultatsammanfattning... 4 Användare... 4 Användningsområden...

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet.

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Innehåll: 1. Inledning. 2. Projektbeskrivning. 3. Mål och syfte. 4. Utvärdering av resultaten och projektet. 5. Kort sammanfattning av våra synpunkter

Läs mer

INNEHÅLL. Nätverk som metod för utveckling Olika slags nätverk Välj dina nätverk Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk Starta eget nätverk Lästips 15

INNEHÅLL. Nätverk som metod för utveckling Olika slags nätverk Välj dina nätverk Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk Starta eget nätverk Lästips 15 Chefen & Nätverk INNEHÅLL Nätverk som metod för utveckling 4 Olika slags nätverk 5 Välj dina nätverk 6 Framgångsfaktorer 8 Vårda ditt nätverk 10 Starta eget nätverk 11 Lästips 15 Ledarna februari 2011

Läs mer

Samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning

Samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning Samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning Ett (o)lösligt problem? RiR 2011:17 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.

Läs mer

RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN

RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN RIKTLINJER & REGLER KRING SOCIALA MEDIER FÖR GISLAVEDS KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 Om sociala medier Det finns flera definitioner av vad begreppet sociala medier står för. I det digitala

Läs mer

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Stöd till anhöriga vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer