Slutrapport projektgenomförande - Storytel AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport projektgenomförande - Storytel AB"

Transkript

1 Stockholm Ver 0.4 Slutrapport projektgenomförande - Storytel AB Projektet är genomfört inom ramen för Post- och telestyrelsens (PTS) innovationstävling Innovation för alla.

2 Innehållsförteckning 1 Inledning Allmän information Sammanfattning Bakgrund Syfte och målgrupp Projektets mål Redogörelse av projektresultatet Beskriv kortfattat projektets resultat samt leverabler Viktiga insikter Redogörelse av projektets genomförande Genomförandeplan/tidplan Projektets budget Projektets arbetssätt Vad händer nu?... 6 II

3 1 Inledning Notera att slutrapporten är en leverabel till PTS och den är en redovisning av hur projektet har gått, vilka resultat som uppnåtts och de slutsatser som gjorts. Slutrapporten bör inte överstiga 20 sidor. Den dokumentation som ni angivit i förstudien att ni ska producera i samband med projektet ska ses som fristående från detta dokument. 2 Allmän information Företag/Organisation: Projektnamn: Storytel AB Din röst - Ny modell för utgivning av ljudböcker Läs mer om Din röst på: Författare av detta dokument: Projektets tidplan Jonas Tellander VD på Storytel AB (från datum till datum) 3 Sammanfattning Ange positiva effekter och därefter övriga erfarenheter av projektets genomförande samt kortfattad sammanfattning av resultatet. Bör vara ca 1-2 sidor långt kapitel. Under sista etappen av Din röst har arbetet tagit steget från utveckling till produktion. Sedan april 2012 har Din röst gett ut 6 ljudböcker och har idag 16 ljudböcker under inspelning. Under slutskedet av projektet låg fokus helt på att producera ljudböcker och att göra det arbetet så enkelt och effektivt som möjligt. En ljudtekniker har anställts på heltid för att ta hand om all redigering och fyra korrekturlyssnare arbetar på frilansbasis för att säkerställa böckernas kvalitet. Produktionen ser idag ut så att användarna väljer vilka böcker som ska spelas in och vilka som ska läsa in dem. Röstningen sker både genom en enkät som skickas ut till Storytels lyssnare via mail och på hemsidan där vem som helst kan delta och rösta på de böcker de vill höra som ljudböcker. Inläsarna ordnar sedan själva med studio och inläsning av boken. Materialet laddas upp löpande på Din röst så 1

4 att ljudtekniker och korrekturlyssnare kan arbeta med boken även om inte hela inläsningen är färdig. På det viset står arbetet aldrig stilla. Allt arbete sker online på Din rösts webbsida vilket gör att alla som deltar i en ljudboks-produktion kan befinna sig på olika platser och arbeta på olika tider, precis som det passar dem bäst. Alla ljudfiler läggs också upp publikt så att vem som helst som vill kan lyssna, delta och följa med i hur arbetet fortgår. Arbetssättet är, precis som önskat, ett nytt och effektivt sätt att framställa ljudböcker på. De inläsare som läser in böcker för Din röst har kommit in genom talangjakten på webbsidan. Intresset har varit stort och omkring 200 personer har ställt upp med röstprov och låtit användarna avgöra deras öde. Av dessa har 28 personer blivit godkända som inläsare och flera av dessa läser just nu in en Din röstljudbok. Sedan arbetet med Din röst började för över ett år sedan har stor vikt lagts vid att göra Din röst interaktivt, tillgängligt och engagerande för användarna. Sedan Din röst lanserades för fem månader sedan kan vi se att det har fallit ut väl då både författare, inläsare och lyssnare har varit med och diskuterat och lockat andra att delta och rösta. 4 Bakgrund Redogör kortfattat för bakgrunden till projektet. Det ges ut mindre än 300 ljudböcker i Sverige varje år vilket är en nedgång från 400 ljudböcker Detta medför ett alltför litet utbud av ljudböcker att lyssna på för ljudbokslyssnare i allmänhet och för personer med funktionshinder i synnerhet. Anledningen till att så få böcker blir ljudböcker är att dagens utgivning är för kostsam. En normal ljudbok kostar cirka 100 tkr att ge ut, med de huvudsakliga kostnaderna fördelade på inläsare och inspelningsstudio, ljudtekniker och ljudboksomslag. Tanken med projektet är att skapa en webbaserad plattform som underlättar interaktionen mellan skaparna av ljudboken (inläsare, författare, korrekturläsare, omslagsdesigners) och kunderna, som lägger sin röst på vilka böcker som skall bli ljudböcker, vilken inläsare som skall läsa in ljudboken och vilket omslag ljudboken skall få. Inläsningarna genomförs hemma hos inläsaren och korrekturläsningen sker av kunder vilket sänker kostnaderna för ljudboksinläsningen till en nivå som gör det lönsamt att ge ut betydligt fler ljudböcker än tidigare. 2

5 5 Syfte och målgrupp Redogör för syftet med projektet och till vilken målgrupp projektet riktades. Redogör för hur projektet har uppfyllt detta. Syftet med projektet är att skapa ett smidigt och kostnadseffektivt sätt att ge ut ljudböcker. Det finns över 3 miljoner svenskar som lyssnar på ljudböcker varje år, d.v.s. 35 % av befolkningen. I gruppen funktionshindrade (en halv miljon svenskar) uppskattas penetrationen av ljudbokslyssnare till över 50 %. Över 90 % av svenskarna har tillgång till såväl internet som mobiltelefon, vilket är de plattformer som projektet kommer fungera på. 6 Projektets mål Ange projektets mål (effektmål och resultatmål som specificerade i förstudiematerialet). Lämna redogörelsen i tabellform om det är möjligt. Effektmål: - Om 3 år ska det återigen ges ut 400 ljudböcker per år i Sverige, en fördubbling jämfört med de 200 ljudböcker per år som ges ut idag. - Minst 10% av användarna som är med och tar fram ljudböcker genom Din Röst ska vara personer med funktionshinder Resultatmål: - Minst 1000 personer ska vara delaktiga i framtagandet av ljudböcker inom ramen för projektet Din Röst, varav 100 personer med någon form av funktionshinder - Minst 30 ljudböcker ska produceras under projektets gång Under projektets gång kommer Storytels användare vara delaktiga i såväl utveckling som testning. Hela projektets idé är att användarna gör arbetet med att välja vilka böcker och uppläsare som ska användas för ljudböckerna, dessutom är användarna delaktiga i att lyssna igenom beta-versionerna av ljudböckerna. 7 Redogörelse av projektresultatet I detta kapitel vill vi att du lägger fokus på själva projektresultatet. Dvs. vad blev slutsatserna av projektet, oavsett om det är ett fälttest, teknisk utveckling, en studie eller något annat som utförts. Lämna gärna rekommendationer som andra projekt kan ha nytta av. Målet med Din röst var att utveckla ett nytt och mer effektivt sätt att producera ljudböcker på. När vi nu har kommit till slutet av projektet kan vi se att vi har uppnått det vi åtog oss att göra men att vägen dit var aningen mer krokig och 3

6 sättet att uppnå resultatet lite annorlunda än vad vi först trodde. Vi kan också se att det finns en mängd saker att vidareutveckla för att ta Din röst till en ännu högre nivå. Under det senaste året har vi kommit igång att producera ljudböcker genom vårt nya verktyg och de böcker vi har släppt har blivit omtyckta och lyssnade på. Vi har gett alla som önskat en chans att pröva sin förmåga som ljudboksinläsare. De personer som lyssnarna har ansett har en tillräckligt bra röst har blivit våra godkända inläsare. Vi har också lyckats engagera både ljudbokslyssnare, författare och inläsare i Din röst. Det är dock den enda biten som vi idag känner att det återstår en hel del jobb på för att uppnå önskat resultat. Att lyckas engagera de som faktiskt lyssnar på ljudböcker har varit den svåraste nöten att knäcka. Vi har insett att det svåraste i projekt som bygger på användarmedverkan är att få folk att engagera sig spontant och utan uppmaning. Men vi tror att det kommer att ge med sig när de som har varit med och röstat, valt böcker och inläsare, ser resultatet av sitt deltagande. När de om ett par månader kan lyssna på den bok som de har varit med och skapat blir det tydligare vilket värde det finns i att påverka utgivningen. Om vi skulle ändra på något i vårt arbete det senaste året skulle det vara att vi borde ha lanserat tjänsten i ett tidigare skede i mindre och mer outvecklad skala. På det sättet hade vi kunnat bygga på med fler delar eftersom och fått en tydligare bild av vad som var väsentligt att utveckla. Som slutresultat kan vi säga att vi har arbetat fram ett nytt sätt att ge ut ljudböcker på som kommer att generera betydligt fler böcker att lyssna på för ljudboksälskare. 7.1 Beskriv kortfattat projektets resultat samt leverabler Här redogör du för projektets resultat. Det kan vara en kortfattat beskrivning t.ex. av hur många personer som har deltagit i en specifik undersökning och resultatet av undersökningen, det kan vara en beskrivning av en teknisk lösning och hur den ska användas etc. Under projektets gång har 6 ljudböcker producerats och släppts i Storytels tjänst. Före årets slut (2012) kommer ytterligare 16 ljudböcker att släppas. Rättigheter till att ge ut ljudböcker anförskaffas kontinuerligt och uppgår i nuläget till 60 titlar. Totalt har röster delats ut av de personerna som har röstat på böcker, talanger och inläsare under projektets gång. Röstningen görs på hemsidan, i mobilapparna samt genom enkäter som skickas ut via e-post. Processen för produktion och utgivning av ljudböcker börjar nu bli riktigt bra, där inläsare, ljudtekniker och korrlyssnare arbetar simultant på samma ljudboksproduktion fast på helt olika platser. 4

7 7.2 Viktiga insikter Nu när projektet har ett resultat så finns det alltid viktiga insikter som gjorts, det kan t.ex. vara att man insett att olika användargrupper har helt skilda behov, något som man kanske inte insåg från början, att man skulle utvecklat på en annan plattform, etc. Vi upplever att det har varit något trögare än väntat att engagera Storytel s abonnenter i omröstningarna på hemsida och i mobilappar. En stor del av rösterna har istället rekryterats av de tävlande (författare och inläsare) som genom sociala nätverk (Facebook, Twitter och bloggar) har fått vänner att rösta på deras bidrag. Dessa sympatiröster sprider kännedom om Din röst, men riskerar att rösta fram böcker ingen vill lyssna på, samt inläsare som håller en låg kvalitet. För att hantera denna kvalitetsrisk har vi mailat enkäter till våra abonnenter med mycket gott resultat. Merparten av rösterna på vilka böcker som ska bli ljudböcker har kommit in så vilket garanterar opartiska och kvalitativa röster. 8 Redogörelse av projektets genomförande När vi var nästan klara med den tekniska utvecklingen på hemsidan så beslutade vi att göra om arbetet, då vi upplevde att tjänsten blev för svårbegriplig för kunden och för uppstyrd. Så här i efterhand känner vi att slutresultatet blev bättre än innan, men det hade sannolikt varit bättre att släppa tjänsten i ett tidigare läge så att vi snabbare kunnat lära oss hur vi skulle trimma in hela processen med omröstningar och produktioner. 8.1 Genomförandeplan/tidplan Lämna en kort redogörelse för de aktiviteter som du har genomfört i projektet och när under projekttiden de har ägt rum. Jämför med din ursprungliga projektplan och kommentera avvikelser från planen. Vi började med att beskriva processen och titta på den från de olika intressenternas perspektiv, dvs inläsare, författare, röstare och korrlyssnare. Därefter utvecklade vi hemsidan och när vi var halvvägs klara började vi ändra i flödet på hemsidan. Parallellt med arbetet på hemsidan började vi teckna avtal med författare och lät 3 inläsare börja läsa in varsin ljudbok. Efter lanseringen av hemsidan jobbade vi med att förbättra omröstningsprocessen. Vi implementerade Din röst-omröstningen i vår Android app, släppte denna live och började utveckla samma funktionalitet i vår iphone app. Under den senare delen av projektet har mycket fokus lagts på att förbättra själva produktionsprocessen och se till att inläsare, ljudtekniker och korrlyssnare kan jobba helt och hållet på hemsidan med sina produktioner. 5

8 Det har skett förseningar under alla delar i projektet, men vi upplever att det ändå har resulterat i en väldigt robust och bra ny modell för att ge ut ljudböcker. 8.2 Projektets budget Budgeten på kr (PTS) och kr (Storytel) har hållits. Finansiär Etapp 1 Etapp 2 Etapp 3 Totalt PTS Storytel Totalt Projektets arbetssätt Redogör för projektorganisation, samarbetsformer och förankring i eventuella partnerskap och intresseorganisationer. De huvudsakliga rollerna i själva teknikutvecklingen av projektet har varit projektledare, kravställare, designer, webbutvecklare, systemarkitekt och apputvecklare. Dessa har arbetat iterativt genom de olika utvecklingsstegen. För själva driften av Din röst omröstning och ljudboksproduktion har vi en person som på heltid ansvarar för Din röst, en heltidsanställd ljudtekniker, 4 frilansande korrlyssnare samt en utvecklare som hjälper till när det behövs med olika fixar och intrimningar i systemet. Vi har haft möten med förlag och bokagenter för bokrättigheterna och har använt olika artistförmedlingar för att få tag på bra inläsarkandidater. 9 Vad händer nu? Redogör för vad som händer nu med resultatet, hur tas det om hand, startas det ett nytt projekt eller blir det en lansering. Beskriv också hur ni har spridit projektets resultat. Redogör även hur resultatet kan användas av andra som berörs av projektet även efter att projektet har avslutats. Vilka andra kan ha intresse av att ta del av projektresultatet. Dela avslutningsvis med er av tankar och visioner för framtida forskning, utveckling etc. Din röst är nu en del av Storytels tjänst och kommer löpande att fortsätta producera ljudböcker. Tjänsten sjuder nu av liv och aktivitet, vi har i nuläget 16 olika ljudboksproduktioner igång. Målsättningen är att under 2013 producera 100 titlar. Projektet är en fantastisk framgång och det är härligt att känna glädjen hos de inläsare som nu har hittat en plattform att nå ut med sina röster. 6

Slutrapport projektgenomförande - Sveriges Radio

Slutrapport projektgenomförande - Sveriges Radio Stockholm 2013-02-28 Ver 1.2 Slutrapport projektgenomförande - Sveriges Radio Projektet är genomfört inom ramen för Post- och telestyrelsens (PTS) innovationstävling Innovation för alla. Innehållsförteckning

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet.

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Innehåll: 1. Inledning. 2. Projektbeskrivning. 3. Mål och syfte. 4. Utvärdering av resultaten och projektet. 5. Kort sammanfattning av våra synpunkter

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Priset, tillgänglighet, företag, miljö, estetik, hälsa, socialt, teknik. Utveckla produkt, tjänst eller

Priset, tillgänglighet, företag, miljö, estetik, hälsa, socialt, teknik. Utveckla produkt, tjänst eller Designprocessen 1/4 Genom hela vårt arbete med detta bidrag till Design Open har vi utgått efter den designprocess som Svensk Industridesign presenterar på sin hemsida, samt även kunskaper vi fått genom

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

En motiverande bok om att beställa användbarhet

En motiverande bok om att beställa användbarhet En motiverande bok om att beställa användbarhet Henrik Artman, Ulrika Dovhammar, Stefan Holmlid, Ann Lantz, Sinna Lindquist, Erik Markensten och Anna Swartling 1 2 ATT BESTÄLLA NÅGOT ANVÄNDBART ÄR INTE

Läs mer

Min portfolio om Projektledning

Min portfolio om Projektledning Örebro Universitet Pedagogik B Projektledarutbildning II 7,5 hp Min portfolio om Projektledning Av: Cathie Andersson Innehållsförteckning Moment 1 Avsnitt 1. Förändringsarbete och projekt i organisationer......2

Läs mer

EN BETALTJÄNST FÖR ALLA

EN BETALTJÄNST FÖR ALLA Slutrapport PTS Innovationstävling Handel och betalning för alla, 2012 EN BETALTJÄNST FÖR ALLA 2013-04-12 1 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Allmän information... 4 3 Sammanfattning... 4 4 Bakgrund... 4 5 Syfte

Läs mer

Utvärdera med effekt. Handbok för energi- och klimatrådgivare samt energikontor

Utvärdera med effekt. Handbok för energi- och klimatrådgivare samt energikontor Utvärdera med effekt Handbok för energi- och klimatrådgivare samt energikontor Projekt: Utvärderingsmetoder för energi- och klimatrådgivare och energikontor Projektägare: Föreningen Sveriges Regionala

Läs mer

PERSONALUTVECKLING FÖR LIVSKRAFTIG RIDSKOLA

PERSONALUTVECKLING FÖR LIVSKRAFTIG RIDSKOLA Slutrapport December 2008 PERSONALUTVECKLING FÖR LIVSKRAFTIG RIDSKOLA Ett pilotprojekt vid Trosa Ridskola med stöd av Jordbruksverkets satsning på livskraftigt hästföretagande 2008. Projektet har genomförts

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Social Impact Report

Social Impact Report Sammanfattning 2011 var året då verksamheten verkligen skalades upp och spred sig snabbare än någonsin förr. Vi hjälpte fler barn och ungdomar än tidigare, ca 50.000 elever från hela Sverige fick under

Läs mer

MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV

MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV PROJEKT DRIVA Författare: Fredrik Johansson och Sven Ladenvall, F A J F A J Consulting Konsultrapport maj 2013 www.fajconsulting.se SAMMANFATTNING Projekt Driva initierades

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

FIDO LATHUND FÖR SJÄLVUTVÄRDERING AV PROJEKT

FIDO LATHUND FÖR SJÄLVUTVÄRDERING AV PROJEKT FIDO LATHUND FÖR SJÄLVUTVÄRDERING AV PROJEKT 1 FIDO, lathund för självutvärdering av projekt är utgiven av Integrationsverket, Norrköping Integrationsverket, 2000 Illustrationer, Erik Hedin Integrationsverket

Läs mer

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan Dags att fylla digitaliseringen med innehåll En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan 1 Skolan måste digitaliseras Ingen har kunnat undgå att skolan har problem. Ingen har kunnat missa att den svenska

Läs mer

ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, augusti 2006. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag.

ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, augusti 2006. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Möten som engagerar ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, augusti 2006. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. E-post: bestall@st.org. Fax:

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

Lärcentrums slutrapport av projektet Internet för alla välkommen till en ny värld

Lärcentrums slutrapport av projektet Internet för alla välkommen till en ny värld Lärcentrums slutrapport av projektet Internet för alla välkommen till en ny värld 1 Inledning Lärcentrum i Trollhättan står för de samlade kommunala vuxenutbildningarna i Trollhättan. Här finns SFI (Svenska

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 4 3 Projektbeskrivning... 4 3.1 Projektets olika delar... 5 4 Leverabler...

1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 4 3 Projektbeskrivning... 4 3.1 Projektets olika delar... 5 4 Leverabler... 1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 4 3 Projektbeskrivning... 4 3.1 Projektets olika delar... 5 4 Leverabler... 6 5 Resultat... 6 5.1 Behovsanalys... 7 5.2 Webbplats... 9 6

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Redovisning av beviljat stöd till projektet Rättighetsverkstan

Redovisning av beviljat stöd till projektet Rättighetsverkstan Projektnamn och projektnummer: (Uppgifter som Sören Berglund i Haninge kommun har) Huvudman för projektet Rättighetsverkstan: Carina Hult, Sigtuna Kommun och Maja Frankel, konsult Sökande förvaltnings

Läs mer

Bakgrund. Utvärdering av projekt. Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg

Bakgrund. Utvärdering av projekt. Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg Utvärdering av projekt Framtidens mjölkproduktion i Dalarna och Gävleborg Bakgrund Under de senaste 10 åren har mjölkproduktionen visat en nedåtgående trend i Sverige. Norra Uppland, Dalarna och Gävleborgs

Läs mer