Talböcker på skolbiblioteket. Helena Nordqvist

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Talböcker på skolbiblioteket. Helena Nordqvist"

Transkript

1 Helena Nordqvist 1

2 Den här timmen Varför talböcker? Det här kan biblioteket göra Talbokstillstånd Bibliotekskonto hos MTM Olika sätt att läsa talböcker Egen nedladdning Hitta på legimus.se Demokonto Ur elevens perspektiv Samarbete 2

3 Varför talböcker? Alla behöver kunna ta till sig texter Läsning = Avkodning x Förståelse (L = A x F) Svårigheterna i avkodningen kan minska eller elimineras helt med en uppläst bok Bryta den onda cirkeln och öppna för den goda. Tidiga insatser 3

4 Läsa med öronen! Ett alternativt sätt att ta del av skriftspråket Ordförråd, meningsbyggnad och grammatiska strukturer förståelse för hur en berättelse är uppbyggd att få uppleva glädjen i att läsa en bra bok 4

5 Talboken Den svenska talboksmodellen Tillgängliggöra litteratur för personer med en läsnedsättning som gör att man har svårt att läsa tryckt text 17 Upphovsrättslagen MTM producerar talböcker och arbetar med information och rådgivning till bibliotek Biblioteken förmedlar talböckerna och har kontakt med låntagarna. Ljudboken är, likt en vanlig tryckt bok, en kommersiell produkt som alla kan köpa eller låna på biblioteket. 5

6 Vem får låna en talbok? Man behöver få en tryckt bok anpassad på något sätt för att kunna läsa den, man har en läsnedsättning. Läsnedsättningen ska vara kopplad till en funktionsnedsättning, inte bara handla om att eleven läser sakta. Talböcker får inte användas för lästräning av elever som inte har någon form av läsnedsättning. Diagnos eller intyg behövs inte. Det räknas inte som en läsnedsättning att man har svenska som andraspråk. Om man däremot har svårt att läsa på sitt eget språk får man låna talböcker på svenska och på andra språk. 6

7 Funktionsnedsättningar som kan ge läsnedsättningar läs- och skrivsvårigheter/dyslexi synskada rörelsehinder utvecklingsstörning kognitiva funktionsnedsättningar, autism, adhd mm tillfällig läsnedsättning på grund av sjukdom eller skada 7

8 Biblioteken förmedlar talböcker Folkbibliotek Universitets- och högskolebibliotek Skolbibliotek 8

9 MTM:s rekommendationer All personal på biblioteket ska veta vad talböcker är och vilka som får låna dem All personal ska kunna söka efter talböcker i Legimus Alla bibliotek med talbokstillstånd ska ha en eller flera personer i personalen som är registrerare av tjänsten Egen nedladdning Alla bibliotek ska ha information uppsatt om vad talböcker är och vilka de är till för 9

10 MTM:s rekommendationer, forts Bibliotekets webbplats ska informera om talböcker och länka till MTM:s webbplats samt Legimus All personal ska känna till att det finns talboksspelare och läsprogram Alla bibliotek ska kunna erbjuda någon form av anpassad utrustning. Det kan vara sådant som talboksspelare, läsprogram, skanner, dator med talsyntes eller skärmläsarprogram 10

11 Skolbibliotek + MTM = talböcker Kontot hos MTM gäller skolbiblioteket. Skolbiblioteket ska ha kunskap om vad talböcker är och vilka upphovsrättsliga regler som gäller vid hanteringen av talböcker. Talboken är ett lån, det ska finnas en fungerande låneverksamhet på skolbiblioteket. 11

12 Bibliotek med talbokstillstånd Skolbibliotek kan söka talbokstillstånd hos regeringen. Biblioteket kan kostnadsfritt ladda ner talböcker från MTM. Lägga över talboken på en fysisk bärare till exempel ett USB-minne, en CD-skiva, en mp3- spelare eller en daisyspelare. Via sitt bibliotekssystem låna ut den till elever med läsnedsättning. Biblioteken får informera om att den enskilda eleven får göra en kopia för eget bruk. Biblioteket får registrera elever för Egen nedladdning. 12

13 Skolbibliotek utan talbokstillstånd Kan kostnadsfritt beställa talböcker från MTM. Talböckerna skickas som CD-skiva. 13

14 Våra konton 14

15 Exemplarframställning och lån Exemplarframställning Kopiering (nedladdning) av en bok från MTM:s server MTM rapporterar till ALIS Kopiering av en bok som biblioteket tidigare har laddat ner biblioteket rapporterar till ALIS administrerar ersättning för vidareanvändning av författarnas verk Låna ut Utlån av talbok på fysisk bärare (t ex cd, usb, minneskort, mp3- spelare) Via bibliotekets utlåningssystem Ska återlämnas till biblioteket Samma fysiska exemplar kan lånas ut flera gånger 15

16 Här finns böckerna Legimus Talböcker, punktskriftsböcker mm Andra producenter Btj Inläsningstjänst läromedel, de flesta är ljudböcker Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM ansvar för läromedel. Läromedel som producerats av SPSM finns i Legimus. 16

17 Bensträckare 17

18 DAISY-formatet Ändra hastighet Uppläsningshastigheten kan varieras Hitta rätt direkt Gå direkt till kapitel, sida eller bokmärke Bläddra Bläddra mellan kapitel, sidor eller stycken. 18

19 Läsa talböcker Surfplattor/mobiler, med app, t ex Legimus Dator, med läsprogram, t ex Amis för pc Daisyspelare Mp3-spelare 19

20 Talbok med text AMIS En talbok som innehåller den tryckta bokens text och i de flesta fall även bilderna Med läsprogram/app kan man se den tryckta boken på skärmen Text och inläsning är synkroniserade 20

21 Egen nedladdning Talbokslåntagare kan själva ladda ned talböcker Appen Legimus Introduktionssamtal och registrering Avtal upprättas, vårdnadshavare tar ansvar för elever under 18 år Biblioteket ger support och fortsätter att låna ut talböcker om så önskas 21

22 Appen Legimus IOS och Android Ladda ner direkt Gratis Inloggning krävs Daisyfunktioner Insomningsfunktion 22

23 Demokonto För personer som inte arbetar på bibliotek men har behov av att visa talböcker i sitt arbete logga in på legimus.se och appen Legimus söka alla böcker i legimus.se och appen Legimus ladda ner ett begränsat antal titlar 23

24 Hitta på Legimus 24

25 Elevens perspektiv Nota: Auxiliary aids and access to learning for children and young people with dyslexia/severe reading difficulties 25

26 Elevens perspektiv MTM: Talande böcker och läsande barn er/ 26

27 Arbeta tillsammans med talböcker! Bara biblioteket Ladda ner talböcker Låna ut talböcker Registrera elever för Egen nedladdning All personal Boktips Bistå eleven vid nedladdning Hjälpa eleven med hur hen kan läsa Följa upp elevens läsning Teknisk support Kontakt med föräldrar 27

28 Samarbete ta tillvara på kompetenser och skapa ett långsiktigt och stabilt arbetssätt med talböcker Skolbibliotekspersonal Specialpedagoger Skolledare It-hjälp Lärare, mentorer Så här gör Snösätraskolan! 28

29 Lyft fram talböckerna! Kolla upp att dina favoritböcker, som du gärna tipsar om, finns som talbok! Bokprat, tala om att böckerna också finns som talbok! Utställningar visa talböcker också! Skylta - besökaren ska se att biblioteket arbetar med talböcker! Klassuppsättningar lägg till en talbok! Berätta om talböcker på möten, konferenser och studiedagar! Arbeta för ett tillåtande klimat, det är ok att läsa med öronen! 29

30 Frågor? Information: legimus.se och mtm.se Prenumerera gratis på tidningen Läsliv och nyhetsbrevet. Följ gärna MTM på Facebook och Twitter Svarstjänsten , Studiedagar Folkbibliotek 23/4 Skolbibliotek 27/4 30

31 Tack! Helena Nordqvist