Slutrapport projektgenomförande - ETU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport projektgenomförande - ETU"

Transkript

1 Stockholm Ver 0.1 Slutrapport projektgenomförande - ETU Projektet är genomfört inom ramen för Post- och telestyrelsens (PTS) innovationstävling Innovation för alla.

2 Innehållsförteckning 1 Inledning Allmän information Sammanfattning Testade webbplatser Testpanel Bakgrund Ökad efterfrågan på e-handel Tillgänglig e-handel ett behov för användare med funktionsnedsättning Inget prioriterat område Behov hos e-handelsbranschen Att använda riktlinjer korrekt är svårt Syfte och målgrupp Syftet med projektet Målgrupp Projektets mål Effektmål Resultatmål Redogörelse av projektresultatet Beskriv kortfattat projektets resultat samt leverabler Viktiga insikter Redogörelse av projektets genomförande Genomförandeplan/tidplan Projektets budget Projektets arbetssätt Vad händer nu? II

3 1 Inledning ETU har under året genomfört en studie på temat Handel och betalning för alla. Vi ville hitta bra lösningar för olika moment (delar) på en webbplats. E-handelsplatserna har samma moment när användarna handlar, som exempelvis lägga varor i en varukorg och betala. Vi ville genom att bland annat göra tester med användare och analysera webben hitta lösningar och skapa kriterier som kan användas för att öka tillgängligheten på e-handelswebbar. Om e-handelsplatser skulle använda WCAGs riktlinjer och komplettera med de kriterier som vi har kommit fram till så tror vi att fler användare skulle kunna hitta varor och genomföra köp på e-handeln. Detta skulle gynna både användare i form av förbättras upplevelse och e-handlarna för att de får sälja mer. Kriterierna ligger ute på vår webb och vi sprider dem kostnadsfritt. 2 Allmän information Företag/Organisation: Ewertson och T. Utbildning AB (ETU AB) Projektnamn: Författare av detta dokument: Projektets tidplan Kvalitativ studie av e-handelsplatser utifrån användarperspektiv och tillgänglighet Erika Berglund och Stina Johansson, ETU Från till (från datum till datum) 1

4 3 Sammanfattning Våren 2012 fick vi en möjlighet att genomföra projektet e-handelswebbplatser för alla. Genom denna möjlighet har vi analyserat sex e-handelsplatser och utfört tester med användare på dessa. Efter att ha sammanställt testerna så har vi hittat kriterier som förbättrar möjligheten för alla att kunna hitta och beställa produkter. Kriterierna delades upp i två dokument, korta kriterier och kriterier med goda exempel på lyckade lösningar som fungerade bra. Kriterierna vi föreslår har självklart sin grund i den internationella WCAGstandarden för att göra webbplatser tillgängliga för alla oavsett funktionsnedsättning eller inte. Vi menar att e-handlarna ska följa WCAGs-riktlinjer i första hand, våra kriterier ska ses som ett komplement till dessa. I våra kriterier har vi listat de åtgärder som vår studie visar skulle göra e-handelsplatser väldigt mycket lättare att använda för väldigt många användare. Och därmed öka försäljningen hos företagen med e-handelsplatser. Det är viktigt att understryka att den testperson utan någon funktionsnedsättning i stort sett upplever samma svårigheter som testpersonerna med någon form av funktionsnedsättning. Det förstärker vår tes att det bästa är att göra rätt från början och bygga en e-handelsplats för alla användare. Kriterierna innehåller till exempel råd om hur sökningen och filtrering ska vara utformade, hur en varukorg ska presenteras och hur produkter ska visas. Detta ska underlätta för användaren att hitta produkter och kunna läsa om proeukter och att slutligen genomföra köpet. Spridning av kriterierna har inletts med utskick via Svensk Distanshandel och deltagande på två mässor e-handelsdagarna och Online marketing & e-handel. 3.1 Testade webbplatser Dessa e-handelsplatser ingick i projektet: CCHobby Netonnet CDON Oriflame Brandos Tretti.se 3.2 Testpanel Testpersoner som ingick i testerna (10 testpersoner): En synsvag med förstoringsprogram 2

5 En rörelsehindrad som använder rullmus. Två dyslektiker, en med programvara för uppläsning som hjälp En med neuropsykologisk diagnos En gravt synskadad med skärmläsare och talsyntes En äldre En som inte har svenska som första språk En med förvärvad hjärnskada (Stroke) En normalanvändare 4 Bakgrund 4.1 Ökad efterfrågan på e-handel Det finns många användare som vill handla på en e-handelsplats, e-handelns försäljning har ökat de senaste åren och utgör nu 4,4 procent (2010) av detaljhandelns omsättning (statistik från handelns utredningsinstitut). I SCB:s undersökning Privatpersoners användning av datorer och internet 2009 framgår det att användarna förväntar sig att kunna interagera med webbplatsen på ett intuitivt och användbart sätt vid en köpsituation. Att e-handelsplatsen är enkel att använda är viktigare än priset. 4.2 Tillgänglig e-handel ett behov för användare med funktionsnedsättning För användare som har en funktionsnedsättning är e-handel ett utmärkt sätt att självständigt kunna handla varor och tjänster. Användare med funktionsnedsättningar har olika behov dels utifrån hjälpmedel och/eller funktionsnedsättning för att det ska vara en tillgänglig och användbar e- handelswebb. För att kunna handla krävs att e-handelsplatsen är utformad på ett sätt som möjliggör att så många som möjligt kan använda e-handelsplatsen. 4.3 Inget prioriterat område Vid kontakt med representanter för e-handelsplatser så har vi upptäckt att tillgängligheten inte är prioriterad. Vi gjorde en studie tillsammans med Synskadades Riksförbund (SRF, 2009) som delvis handlade om e-handel för dem som är synskadade. Det visade att 63% använde hjälp för att utföra ett köp på e- handelsplatser. Att involvera användare i utveklingen är inte heller ett prioriterat område visade Usability Partners studie där de intervjuade 10 e-handelsföretag. 4.4 Behov hos e-handelsbranschen I vår kontakt med E-handelsplatsansvariga har vi fått frågor om praktiska råd för att göra en e-handelsplats tillgänglig. Vi har då upplevt svårigheter med att ge bra praktiska råd för just e-handelsplatser, förutom de som finns i riktlinjerna för webbplatser i stort. Under de senaste åren har vi försökt att påverka e-handelsbranschen för att få dem att förbättra tillgängligheten och användbarheten. Vi har kontakter med 3

6 Svensk Distanshandel, Svensk Handel och SRF för att försöka hitta ett sätt att komma igång att påverka e-handelsföretag att ta med tillgänglighet och användbarhet som en naturlig del när de skapar e-handelsplatser. Vi har genom samarbeten med Svensk Distanshandel och Svensk handel hållit föredrag om tillgänglighet samt även ringt direkt till webbplatsansvariga och utvecklare. Vid dessa kontakter upplever vi att de inte har rätt kunskap när det gäller tillgänglighet och vilka fördelar det innebär att jobba med tillgänglighet. En vanlig uppfattning är att tillgänglighet bara har med funktionsnedsättning att göra och ser inte att det förbättrar för alla användare. 4.5 Att använda riktlinjer korrekt är svårt Det finns riktlinjer för tillgänglighet som WCAG och Riktlinjer för webbutveckling. Det finns även principer för användbarhet (bland annat att utgå från webbdesign, interaktionsdesign, informationsdesign och grafisk design). För att skapa en e-handelsplats som är användbar och tillgänglig så bör den som tar fram webbplatsen följa riktlinjer och principer och använda dessa korrekt utifrån användarnas behov. Vi ser att det finns ett behov av handfasta praktiska kriterier (tolkningar) och exempel på vad som fungerar för att just en e-handelsplats ska vara tillgänglig och användbar för så många som möjligt. 5 Syfte och målgrupp 5.1 Syftet med projektet Det övergripande syftet med studien är att öka tillgängligheten och användbarheten på e-handelsplatser. Detta gynnar alla användare och särskilt personer med speciella behov. Vi utgick från tanken med Design för alla som innebär att vi inte föreslår särlösningar för dem som har störst behov utan istället inspireras att utforma lösningar som passar alla utifrån dessa behov. Lösningarna ska alltså passa så många användare som möjligt. Hur ska en e-handelsplats fungera för att vara tillgänglig för alla? Svaret är inte så enkelt förutom rådet att följa WCAG:s riktlinjer och andra riktlinjer kring användbarhet och design av webbplatser. Det finns inte så mycket som är specificerat för just e-handelsplatser. Det kan vara svårt för utvecklare och webbägare att tolka riktlinjerna och veta hur dessa bäst ska användas på e- handelsplatser, därför ville vi genom denna studie: 1. Ta fram kriterier för hur en bra e-handel ska fungera och vara utformad för att vara bra för så många användare som möjligt utifrån tanken med design för alla. Våra kriterier kommer att följa de olika riktlinjerna som redan finns men vara praktiska tillämpningar för att hjälpa utvecklare att hitta lösningar som är tillgängliga och användbara för alla. 2. Ta fram goda exempel på moment som fungerar bra på e-handelsplatser utifrån användaren upplevelse. 4

7 Vårt antagande är att det generellt finns liten kunskap hos dem som jobbar med e-handelsplatser när det gäller tillgänglighet samt vilka fördelar det finns med att skapa tillgängliga och användbara webbplatser. Vår tanke är att öka kunskapen hos webbägare och de som skapar e-handelsplatser genom att: Samarbeta med befintliga nätverk inom distanshandel för att sprida resultatet från studien. Sprida resultatet till dem som är ansvariga för eller utvecklar e- handelsplatser Sprida resultatet till de som tar fram publiceringsverktyg till e- handelsplatser. Som extra effekt av studien fick även ansvarig för webbplatser som testas i studien ta del av resultatet och fick förslag till förbättringar utifrån testerna. Vår förhoppning var att förbättringar skulle genomföras och att ansvarig kan fungera som inspiratörer för andra inom branschen. På så sätt sprids kunskapen på ännu ett sätt. Vi har uppfyllt syftet genom att vi har tagit fram ett dokument med korta kriterier och ett dokument med korta kriterier och goda exempel för att förklara kriterierna. Kriterierna har delats upp i generella kriterier och kriterier för olika moment. Att öka kunskapen hos webbägare och de som skapar e-handelsplatser är svårt att se effekt på efter så kort tid. Det vi har gjort är: Delat ut kriterier på mässan distanshandelsdagen och Online marketing & e-handel Skickat alla resultat och rapporter och erbjudit redovisning av resultaten till de ansvariga på de e-handelswebbarna som ingick i studien. Publicerat kriterierna på vår webbplats. Kontaktat tidningar för publicering. Kontaktat befintliga nätverk för att sprida kriterierna som Svensk distanshandel, Svensk handel. Fått publicerat en artikel på ehandel.org där vi berättar om kriterierna. Bjudit in e-handlare till ett seminarium i Göteborg. Tyvärr fick vi inte nog med deltagare för att kunna genomföra detta. Detta spreds genom köpta adresser, Svensk distanshandels utskick och Svensk Handel. Bjudit in till utbildning kring kriterierna i Stockholm och Göteborg. 5.2 Målgrupp I vår studie utgick vi från tanken med Design för alla. Syftet med Design för Alla är att ge alla människor samma möjligheter att delta i alla delar av samhället. För 5

8 att uppnå detta måste byggd miljö, vardagliga ting, tjänster, kultur och information kort sagt allt som är formgivet och gjort av människor för människor vara tillgängligt och användbart för alla människor i samhället och svara mot en ökande mänsklig mångfald. (EIDD:s förklaring om Design för Alla) De som gynnas av att kriterierna följs är alla som använder e-handel, eller kan tänkas börja använda e-handelsplatser i framtiden. Vi vet att det finns grupper som har svårare att använda webbplatser och därför inriktade vi vårt projekt på att göra tester tillsammans med de grupperna. Målgruppen för att läsa och lära av kriterierna är i första hand: dem som skapar publiceringsverktyg för e-handel dem som utvecklar e-handelsplatser dem som har e-handelsplatser 6 Projektets mål 6.1 Effektmål Långsiktigt mål med studien är att öka tillgänglighet och användbarhet på e- handelsplatser enligt tanken bakom Design för alla. Det första målet var att ta fram kriterier och praktiska exempel som ökar tillgängligheten och användbarheten på en e-handelsplats. Dessa kriterier och exempel ska användas för att öka kunskapen. Det andra målet var att öka kunskapen hos dem som arbetar med e-handel genom att sprida resultatet: till dem som skapar publiceringsverktyg för e-handel till dem som utvecklar e-handelsplatser till dem som har e-handelsplatser 6.2 Resultatmål Vårt resultatmål var att ta fram kriterier och goda exempel samt öka kunskapen, vilket möjliggör att e-handelsplatser kan bli mer tillgänglig och användbar. Att det ska finnas kriterier för en användbar och tillgänglig e- handelsplats. Att det ska finnas exempel på god tillgänglighet och användbarhet, uppdelat på olika moment på en e-handelsplats Att öka kunskapen genom att alla utvalda webbplatsers ansvariga får information om resultatet från studien. Redovisningen görs även från resultat av utförda tester (WCAG analys och tester med användare). 6

9 Att öka kunskapen genom att sprida resultatet via olika kanaler bland annat e-handelsdagarna och nätverk som Svensk Distanshandel och Svensk Handel. 7 Redogörelse av projektresultatet 7.1 Beskriv kortfattat projektets resultat samt leverabler I studien genomförde vi WCAG-analyser och tester med användare på sex webbplatser. Dessa undersökningar sammanställde vi i två rapporter per webbplats. Dessa rapporter levererade vi till de sex e-handelsplatserna. Utifrån dessa rapporter sammanställde vi kriterier för hur en e-handelsplats skulle fungera. Dessa kriterier ligger ute på vår webbplats. För att göra kriterierna lättare att förstå så tog vi fram ett dokument med kriterier med goda exempel. Där vi har plockat goda exempel från de sidor som ingick i studien. De korta och de långa kriterierna har vi sedan använt för att sprida resultatet till e-handlare och utvecklare. 7.2 Viktiga insikter Insikt från undersökningen Det blev väldigt tydligt att de flesta användarna hade problem med samma moment på webbplatserna. Det som var stora problem för någon var irriterande för en annan. Så att förbättra momentet skulle underlätta för alla inte bara för personer som har någon typ av funktionsnedsättning. Det var svårt att få hjälp från e-handlarna med feedback, de hade inte tid och engagemang i den utsträckning vi hade hoppats. Vi ser ändå i efterhand att de har gått in och gjort förändringar på sina webbplatser utifrån de råd vi har förmedlat i våra rapporter. Bland annat så har tretti.se flyttat sin kundvagn från sidfoten till att istället ligga till höger på sidan enligt våra rekommendationer. Ett annat exempel är Oriflame som flyttade undernavigeringen till vänster istället för att den var placerad till höger Insikt från spridningen av resultatet Vi har fått många positiva reaktioner när vi talat med representanter för e- handelsbranschen. De tycker att det är intressanta frågor, men samtidigt upplever vi att branschen är svår att bearbeta. De har inte tänkt på dessa aspekter tidigare och vi upplever att de tror att tillgänglighet enbart hjälper handikappade, vilket inte är deras målgrupp. Vår insikt är att det inte bara är att sprida kriterierna utan att det krävs ett långsiktigt arbete med att försöka bearbeta marknaden. 7

10 8 Redogörelse av projektets genomförande 8.1 Genomförandeplan/tidplan Etapp 1 - Projektplanering och insamling av sekundärdata Genomfördes mellan till Steg i etapp: Insamling av teori Urval Framtagning av testpanel Framtagning av testformuleringar Resulterar i rapporterna Projektplan och testplan. Dessa levereras till PTS tillsammans med etapprapporten. Urval av referensgrupp och webbplatser För att få intresserade att ingå i referensgruppen och att vi skulle genomföra tester på webbplatsen så genomförde vi olika saker för att intresserade grupper. Vi publicerade information om PTS tävling samt att vi letade efter intressanta e-handelswebbplatser samt referensgrupper på vår egen webbplats. Vi skickade ut samma information till branschorganisationen Svensk tillgänglighet som spred informationen till medlemmar. Svensk Distanshandel skickade ut ett erbjudande att delta i projektet till sina medlemmar. 8

11 Vi tittade på Internet och kontaktat företag med intressanta e- handelswebbplatser. Vi tittade bland annat på e-handelswebbplatser som hade fått webbutmärkelser eller blivit omnämnda på Internet. När slutdatum för anmälan hade gått ut valde vi ut sex e-handelswebbplatser som ingick i studien. Det blev: 1. Netonnet 2. CChobby 3. Brandos 4. Cdon 5. Oriflame 6. Tretti Urval av testmoment Det finns många saker som kan testas på en webbplats. Vi hittade och valde ut moment som finns på alla sex webbplatserna. De moment som vi valde ut att testa var. 1. Registrera dig som kund Fyll i information som krävs för att bli kund. 2. Logga in som kund Fyll i extra information om det behövs. 3. Hitta en produkt Använd menysystemet för att hitta en produkt 4. Läs mer om produkten - Produktsida 5. Lägg varan i varukorgen och Kontrollera varukorgen 6. Genomför köp Välj betalsätt: 1. Välj leveranssätt: 2. Slutför köp - godkänn din beställning (ev stanna innan sista steget i beställningen). När vi utförde testerna med testpanelen insåg vi att alla testpersoner utförde inte steget att logga in utan när de hade handlat fyllde de i kontaktinformation och blev kunder i det steget. Ingen av testpersonerna gjorde inloggning eller skapade en kundprofil innan de handlade. Vi tog bort momentet att logga in. Framtagning av testpanel För att välja ut testpersoner (totalt 10 personer) så valde vi ut testpersoner utifrån kriterier för vana och aktuell statistik och behov av anpassningar för att handla på en e-handelswebbplats. När vi har valde ut testpersoner tog vi hänsyn till: 9

12 Användaren ska vara över 18 år, eftersom personer under 18 år inte får handla enligt Avtalslagen (källa: Användaren ska ha viss vana av dator och Internet Användaren ska ha genomfört köp på någon e-handelsplats tidigare Detta är för att få ett utfall som inte påverkas av ovana vid mediet. Det finns många olika grupper som skulle kunna representeras i en sådan här studie, vi begränsade oss till dessa grupper: 1. Synsvag 2. Gravt synskadade 3. Läs och skrivsvårigheter, Dyslexi 2st 4. Inte svenska som första språk 5. Neuropsykiatriskt funktionshinder 6. Förvärvad hjärnskada 7. Nedsatt rörelseförmåga 8. Äldre (över 65 år) 9. Normalanvändare (används som jämförelse) Testpanelen valdes ut bland annat i vårt befintliga nätverk med testpersoner eller genom kontakter bland vårt nätverk. Vissa testpersoner var nya och några har varit med vid ett antal tester. Framtagning av testformuleringar För att genomföra testerna med användarna tog vi fram ett antal teststeg som testpersonen skulle genomföra i testen. Ett testprotokoll skapades utifrån de testmoment som skulle testas. Testprotokollet följde samma steg på alla webbplatser, men anpassades till den testade webbplatsens utbud, alltså produkter som de sålde. Testet innehöll också frågor som ställdes till användaren före och efter testen. Under de första testerna så insåg vi att användarna inte loggade in så därför tog vi bort det testmomentet Etapp 2 - Insamling av primärdata Genomfördes mellan till Datainsamling på respektive webbplats gjordes genom att vi genomförde en analys utifrån WCAGs riktlinjer samt 10 tester med användarna från testpanelen. Totalt för studien så gjorde vi 60 tester med användare och 6 analyser utifrån WCAG:s riktlinjer. Analys utifrån WCAG:s riktlinjer En analys genomfördes med hjälp av valideringsverktyg och manuella tester. Analysen gjordes utifrån WAI:s riktlinje WCAG 2.0 prioriteringsnivå A, AA (och ibland även AAA). Vi valde ut ett antal sidor som främst innehöll testmomenten som testpanelen testade. 10

13 Vi gjorde en sammanfattning över webbplatsens brister och även resultatet för de valda webbsidorna eller momenten. Vi dokumenterade problem som vi hittade samt förslag på lösningar i en rapport. Rapporten sändes till ansvariga för e-handelswebbplatsen för utvalda webbplatser. Test med användarna i testpanelen Vid testen deltog en testperson och en person som protokollförde. Testen gjordes utifrån valda testmoment och teststeg som fanns i testprotokollet. Innan testen ställdes strukturerade frågor om testpersonen och dennes förförståelse. Det var parametrar som till exempel vana av dator och Internet, av e-handel och även vana av aktuell webbplats. Testen gjordes genom observation i kombination med att användaren fick tänka högt. Under testen observerade protokollföraren testpersonen och hade också en öppen dialog med användaren som fick tid på sig att reflektera och komma med förslag. Vi skrev ner observationer och förslag som kom fram i testen. Vi poängbedömde hur det gick att genomföra teststegen utifrån begreppen: Bra detta sätt att göra saker på tyckte testpersonerna var bra. Det kunde var ett bra exempel och kunde vara en förebild för andra. Förbättringsförslag Ett förslag från en testperson eller testledaren som kan medföra en väsentlig förbättring av användarupplevelsen. Det kan till exempel röra sig om layoutförändringar som kan förbättra användarupplevelsen och göra att användaren inte stannar upp. Det kan också vara enklare funktionsfel som länkar som leder fel eller stavfel. Allvarliga problem Användaren störs väsentligt av något på sidan / testmomentet. Kritiska problem problemet är ofta orsak till att användaren inte kan slutföra uppgiften. Det kan vara en situation där webbplatsen besegrar användaren. Det kan vara att problemet gör att användaren inte kan använda webbplatsen utan mänsklig hjälp eller för att problemet gör användaren våldsamt irriterad eller för att användaren missförstår webbplatsen på en eller flera väsentliga punkter. Det kan också vara allvarliga funktionsfel som gör att användare med hjälpmedel inte kommer vidare på sidan. Efter testen utfördes en semistrukturerad intervju där protokollförare ställde frågor om hur testpersonen upplevde e-handelsplatsen. Alla testpersoner fick samma frågor men svarsmöjligheten var öppen. För varje e-handelsplats i studien sammanfattades testresultaten i en rapport, tillsammans med rekommendationer för att förbättra tillgängligheten och användbarheten. 11

14 Leverabler Resultatet dokumenterades i rapporterna Rapport från WCAG analys och Rapport från användartest, två dokument per webbplats. I dessa rapporter presenterades resultatet från respektive e-handelsplats. Respektive e- handelsplats resultat levererades till representant från e-handelsplatsen. Vi blev en vecka försenad med leverans av två rapporter Etapp 3 - Bearbetning av data och rapportskrivning Genomfördes mellan till Bearbetningen av resultatet från analys och tester med testpanelen gjordes genom att vi sammanställde resultatet för varje webbplats. Detta för att få en helhetsbild av alla användares upplevelser. När vi sedan gjorde analys av det insamlade datat så utgick vi från resultatet från testerna med användarna. Detta utgjorde grunden. För att undvika att en viss grupp blir särskilt prioriterad är det viktigt att sammanställningen görs utifrån riktlinjer och expertkunskap om vilka följder olika åtgärder får. När vi skapade kriterierna så utgick från tillgänglighetsaspekterna från WCAGanalyserna och från användbarhetsaspekter från testerna. Vi kombinerade vårt empiriska resultat till våra teoretiska kunskaper, erfarenheter och referenser genom att göra en komparativ analys. Kriterier och goda exempel blir praktiska tips som följer befintlig teori, men också fungerar praktiskt med användare. Vi återkopplade resultatet med referensgrupp bestående av en representant från varje e-handelsplats som deltar i studien. Vi gjorde under projektets tid e-post utskick till ansvarig med chans att återkoppla. Vi återkopplade även till testpanelen med framtagna kriterier genom e-post för att de fick en chans att återkoppla med sina åsikter till resultatet. Det gjorde genom att vi skickade ut e-post till testpanelen. Vi hade svårt att få återkoppling av främst referensgrupperna trots att vi kontaktade dem ett flertal gånger. För att sprida dokumenten var vi även på Svensk distanshandels mässa Distanshandelsdagen och på Online marketing & e-handel där vi fick kontakt med leverantörer av publiceringsverktyg, webbplatsansvariga och utvecklare. Vi förlängde tiden för att kunna återkoppla till kriterierna till i slutet av februari, allt för att så många som möjligt skulle förstå kriterierna. Leverabler Vi levererade två dokument Studierapport och Kriterier i kortform. Dessa dokument användes för spridning av resultatet Etapp 4 Spridning av resultatet Genomfördes mellan till

15 Resultatet av studien, kriterierna har skickats till Svensk Distanshandels VD Jonas Ogwall. Vi arbetar för att få sprida informationen i deras nätverk. Svensk distanshandel har över 400 företag som är medlemmar. Vi fick en plats (monter) på mässan Distanshandelsdagen som hölls i 15 november i Borås. Vi delade ut kriterierna samt tog kontakt med andra utställare som utvecklade e-handelswebbplatser och sålda publiceringsverktyg. Vår försäljare Susanne Arnesson visade i montern hur det är att handla på e- handelswebbplatser som gravt synskadad, detta för att öka kunskapen kring tillgänglighet och kriterierna. Distanshandelsdagen är ett av Europas största event för distans- och e-handel. Vi deltog också som utställare i mässan Online marketing & e-handel som hölls i mars Där spred vi kriterier till deltagare och andra utställare. Vi har en etablerad kontakt med Svensk handel som har medlemsföretag. Hos dem ska vi få sprida informationen genom webbplatsen och förhoppningsvis på nätverksträffar. De e-handelsplatser som ingår i studien fick erbjudanden att få resultatet presenterat genom en rapport av resultatet och ett personligt möte med presentation av detta. Det var dock ingen som hade möjlighet att delta. Vi hoppas att resultatet av projektet även ska vara intressant för andra mässor, konferenser eller nätverk, just nu har vi inte blivit anlitade av någon för detta. Vi fick en artikel om kriterierna publicerad på ehandel.org. Vi bjöd in e-handlare till ett seminarium i Göteborg. Detta seminarium var gratis och vi hade talare från bland annat Svensk handel, Svensk distanshandel, Handisam och Svenska konsumenter. Vi skickade ut nyhetsbrev om detta själva och genom Svensk Distanshandel. Tyvärr fick vi för få deltagare och kunde därför inte genomföra seminariet. Vår tanke är att försöka genomföra samma koncept i Stockholm till hösten. I denna etapp görs också en slutrapport för projektet som levereras till PTS. 8.2 Projektets budget Preliminär budget och projektets verkliga budget har varit densamma. Finansiärer Kronor PTS Egen finansiering Svensk Distanshandel Totalt:

16 8.3 Projektets arbetssätt Projektorganisation Roll Projektledare: Utför studien: analyser, tester, rapportskrivning Assistent Referensgrupp med användare Referensgrupp från e-handel Namn Stina Johansson Stina Johansson, Erika Berglund Annika Johansson Testpersonerna deltog i testerna av e- handelsplatserna. De fungerade även som referensgrupp för feedback på förslag på goda exempel och kriterier. Kontaktpersoner från de utvalda e-handelsplatserna användes som referensgrupp för feedback förslag på goda exempel och kriterier. 9 Vad händer nu? Vi inser att det är ett långsiktigt arbete att få in tanken med Design för alla och tillgänglighet i e-handelsbranschen. Vi har lärt oss mycket av projektet och den kunskapen ska vi försöka fortsätta att sprida och sälja. Genom att bland annat: Fortsätta att sprida kriterierna och de goda exemplen både till e-handlare och utvecklare. Erbjuda seminarium kring resultatet i under hösten i Stockholm. Marknadsföra analyser och tester med användare som har WCAG och kriterierna som utgångspunkt. Erbjuda utbildning med e-handeln som målgrupp. Vi ser också möjligheter med att sammarbeta med utvecklare som har specialiserat sig på e-handelsplatser och med dem som har ett publiceringsverktyg för e-handel. Genom att hjälpa till med råd kring utveckling och även genom deras nätverk nå ut till slutkunder med budskapet. Vi har fått några intressanta kontakter via de mässor som vi varit med på. 14

Slutrapport projektgenomförande - Storytel AB

Slutrapport projektgenomförande - Storytel AB Stockholm 2011-12-06 Ver 0.4 Slutrapport projektgenomförande - Storytel AB Projektet är genomfört inom ramen för Post- och telestyrelsens (PTS) innovationstävling Innovation för alla. Innehållsförteckning

Läs mer

Slutrapport projektgenomförande - Sportion Media Group AB

Slutrapport projektgenomförande - Sportion Media Group AB Stockholm 2012-01-31 Ver 0.5 Slutrapport projektgenomförande - Sportion Media Group AB Projektet är genomfört inom ramen för Post- och telestyrelsens (PTS) innovationstävling Innovation för alla. Innehållsförteckning

Läs mer

NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT

NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT @ ERIK HAGENRUD REGIONAL EXPORTRÅDGIVARE EXPORTRÅDET NORRBOTTEN / SKELLEFTEÅ VÄNDPUNKT 2010 FEM TRENDER INOM NORDISK E-HANDEL 1. Fortsatt snabb tillväxt 93 % av nordiska

Läs mer

Slutrapport projektgenomförande av projektet ResLedaren 2.0 av Autism- och Aspergerförbundet

Slutrapport projektgenomförande av projektet ResLedaren 2.0 av Autism- och Aspergerförbundet Stockholm 2015-10- 01 Ver 1.0 Slutrapport projektgenomförande av projektet ResLedaren 2.0 av Autism- och Aspergerförbundet Projektet är genomfört inom ramen för Post- och telestyrelsens (PTS) innovationstävling

Läs mer

Slutrapport projektgenomförande - Coachande instruktioner

Slutrapport projektgenomförande - Coachande instruktioner Stockholm 2014-03- 12 Ver 1.0 Slutrapport projektgenomförande - Coachande instruktioner Projektet är genomfört inom ramen för Post- och telestyrelsens (PTS) innovationstävling Innovation för alla. Innehållsförteckning

Läs mer

It-politik Fakta i korthet

It-politik Fakta i korthet På denna sida av datorn syns inte min dövblindhet. Tala i telefon är nästintill omöjligt, men tack vare hjälpprogram på min dator kan jag kommunicera obehindrat med min omvärld på annat sätt. Citat ur

Läs mer

WEBBKLUSTRING SLUTRAPPORT

WEBBKLUSTRING SLUTRAPPORT Arne Jönsson 2014-01-09 WEBBKLUSTRING SLUTRAPPORT 1. Inledning Inom projektet har vi utvecklat teknik som gör det möjligt att identifiera webbsidors innehåll och därefter klustra (gruppera) dem så att

Läs mer

Tillgänglig kommunikation för alla oavsett funktionsförmåga

Tillgänglig kommunikation för alla oavsett funktionsförmåga Tillgänglig kommunikation för alla oavsett funktionsförmåga 2 Tillgänglig kommunikation för alla oavsett funktionsförmåga I dagens samhälle bygger mycket på kommunikation. Det gäller såväl arbete och utbildning

Läs mer

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BEHÖVER NI VERKLIGEN GENOMFÖRA EN UNDERSÖKNING...

Läs mer

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter

Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter e-survey Q3-2010 Jetshop gör handel på nätet enkelt och lönsamt för butiker och konsumenter FÖRORD OCH KOMMENTAR Socala medier har nu på bred front slagit igenom som en naturlig del i kommunikation och

Läs mer

Stark inledning på det nya e-handelsåret

Stark inledning på det nya e-handelsåret + 13 % e-barometern Q1 2010 Stark inledning på det nya e-handelsåret Den starka tillväxttakten under fjolårets slut håller i sig och året inleddes med en kraftfull försäljningsuppgång, 12,8 procent, under

Läs mer

Stark avslutning på e-handelsåret 2010

Stark avslutning på e-handelsåret 2010 + 16 % e-barometern Stark avslutning på e-handelsåret 2010 Postens och HUI:s e-barometer visar att e-handelns försäljning steg med 15,6 procent under 2010 års sista kvartal. Det är den starkaste tillväxten

Läs mer

Specialpedagogik 1, 100 poäng

Specialpedagogik 1, 100 poäng Specialpedagogik 1, 100 poäng Kurskod: SPCSPE01 Kurslitteratur: Specialpedagogik 1, Larsson Iréne, Gleerups Utbildning ISBN:978-91-40-68213-0 Centralt innehåll Undervisningen i kursen ska behandla följande

Läs mer

Många av dessa butiker är svåra att komma in i med rullstol. Det är ibland även svårt att komma fram i butiken med en rullstol.

Många av dessa butiker är svåra att komma in i med rullstol. Det är ibland även svårt att komma fram i butiken med en rullstol. Menyer och skyltar talar sällan ett tydligt språk, man vet inte vad exempelvis en kaka eller maträtt innehåller. Man måste ofta fråga, vilket gör att jag drar mig för att gå dit. Kvinna 32 år I specialbutikerna

Läs mer

Nämnden för elektronisk förvaltning

Nämnden för elektronisk förvaltning Nämnden för elektronisk förvaltning fastställer gemensamma standarder för myndigheters elektroniska kommunikation med varandra och med medborgare och företag Inrättades 1 januari 2004 13 ledamöter Statskontoret

Läs mer

Slutrapport projektgenomförande Tor Ghai/TorTalk AB projekt TorTalk

Slutrapport projektgenomförande Tor Ghai/TorTalk AB projekt TorTalk Stockholm 2011-12-06 Ver 0.4 Slutrapport projektgenomförande Tor Ghai/TorTalk AB projekt TorTalk Projektet är genomfört inom ramen för Post- och telestyrelsens (PTS) innovationstävling Innovation för alla.

Läs mer

Dokumentation och presentation av ert arbete

Dokumentation och presentation av ert arbete Dokumentation och presentation av ert arbete Reglerteknik Linköpings universitet Dagens föreläsning Första timmen Kursens mål Projektmodellen LIPS och dess användning i kursen Olika former av redovisning

Läs mer

Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009

Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009 + 15 % e-barometern Q4 2009 Kraftfull avslutning på e-handelsåret 2009 Försäljningen över internet satte återigen full fart under fjärde kvartalet 2009. Lågkonjunkturen lämnade under de tre första kvartalen

Läs mer

Messa med symboler. Hur har vi gjort och vad tycker de som provat?

Messa med symboler. Hur har vi gjort och vad tycker de som provat? Messa med symboler Hur har vi gjort och vad tycker de som provat? Margret Buchholz, Specialist i arbetsterapi inom habilitering och handikappomsorg vid DART Kommunikationsoch dataresurscenter. margret.buchholz@vgregion.se,

Läs mer

Slutrapport. Namn: Christer Oscarsson Roll i projektet: Projektägare / Ordf. i Främjandet. Telefon: E-post:

Slutrapport. Namn: Christer Oscarsson Roll i projektet: Projektägare / Ordf. i Främjandet. Telefon: E-post: Slutrapport 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) 2011-02-14 Projektnamn Lokal Utvecklingsplan Hälleviksstrand Journalnummer 2010-5891 Diarienummer TM074 Stödmottagare/projektägare

Läs mer

Slutrapport: Act Art for Tourism

Slutrapport: Act Art for Tourism Slutrapport: Act Art for Tourism 1. Projektfakta. Projektnamn: Hotspot Kölleröd 2.0. Act Art for Tourism Leaderområde: MittSkåne Projektägare: Coompanion Jordbruksverkets journalnummer 2013 4929 Kontaktperson:

Läs mer

WEBBLÄTTLÄST SLUTRAPPORT

WEBBLÄTTLÄST SLUTRAPPORT Arne Jönsson 2012-07-23 WEBBLÄTTLÄST SLUTRAPPORT 1. Inledning Inom projektet WebbLättLäst har vi utvecklat teknik för att automatiskt rangordna svenska webbsidor efter hur läsbara de är. Detta gör att

Läs mer

Slutrapport projektgenomförande - Aurora Innovation AB

Slutrapport projektgenomförande - Aurora Innovation AB Stockholm 2012-01-31 Ver 0.5 Slutrapport projektgenomförande - Aurora Innovation AB Projektet är genomfört inom ramen för Post- och telestyrelsens (PTS) innovationstävling Innovation för alla. Innehållsförteckning

Läs mer

Profilering genom en trovärdig hemsida. Lönsammare miljöaffärer Workshop 13 oktober, 2010

Profilering genom en trovärdig hemsida. Lönsammare miljöaffärer Workshop 13 oktober, 2010 Profilering genom en trovärdig hemsida Lönsammare miljöaffärer Workshop 13 oktober, 2010 Mats Johansson, VD Bodil Czarnecki, projektledare Varför ska man ha en hemsida? Alla finns på nätet idag! 84% av

Läs mer

HUR MÅNGA KUNDER MISSAR DU?

HUR MÅNGA KUNDER MISSAR DU? HUR MÅNGA KUNDER MISSAR DU? FÖRDEL FORM OCH FUNKTION Produkter bör anpassas till människorna som ska använda dem, inte tvärtom. Form och funktion är lika viktiga för att attrahera kunden. Nu kan du och

Läs mer

Slutrapport. APFy.me

Slutrapport. APFy.me Slutrapport APFy.me Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 3 Projektbeskrivning... 3 4 Leverabler... 4 5 Resultat... 4 6 Utvärdering och analys... 4 6.1 Utvärdering av resultat... 4

Läs mer

Projektplan för projekt Inomhusmiljö

Projektplan för projekt Inomhusmiljö 4 mars 2015 Projektplanen har granskats av styrgrupperna för Miljösamverkan Halland och Miljösamverkan Västra Götaland. Inga förslag på ändringar har framförts och projektplanen är därmed fastställd. Projektplan

Läs mer

Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete

Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete Människa- datorinteraktion, MDI, ht 2012 Anvisningar för projekt- /grupparbete Kursens projektuppgift består av att genomföra ett projektarbete i grupper om 3-4 personer. Uppgiften ska sedan presenteras

Läs mer

Stockholm 2012-08-26. Ver 1. Slutrapport IT för alla seniorer med funktionsnedsättningar - < SeniorNet Sweden>

Stockholm 2012-08-26. Ver 1. Slutrapport IT för alla seniorer med funktionsnedsättningar - < SeniorNet Sweden> Stockholm 2012-08-26 Ver 1 Slutrapport IT för alla seniorer med funktionsnedsättningar - < SeniorNet Sweden> Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Allmän information... 1 3 Sammanfattning... 1 4 Bakgrund...

Läs mer

Moment 4 Projektmetodik. Daniel Nordström

Moment 4 Projektmetodik. Daniel Nordström Moment 4 Projektmetodik Daniel Nordström Presentationens innehåll Projekt Projektmetodik Projektets olika faser Dokumentation av projektet Nätverk och nätverkande Förstudie (Affärsplan del 1) Länkar Projekt

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

SP:s projektrutiner 2011-05-24. Magnus Holmgren

SP:s projektrutiner 2011-05-24. Magnus Holmgren SP:s projektrutiner 2011-05-24 Magnus Holmgren Styrande dokument Vision, affärsidé, strategi, etc. SP:s huvudprocess Projekt Huvudprocess projekt Försäljning Projektstart Genomförande Rapportering Projektslut

Läs mer

Eftersom jag är gravt hörselskadad och inte har stor möjlighet att använda telefon på ett betryggande sätt är it ett fantastiskt hjälpmedel.

Eftersom jag är gravt hörselskadad och inte har stor möjlighet att använda telefon på ett betryggande sätt är it ett fantastiskt hjälpmedel. Eftersom jag är gravt hörselskadad och inte har stor möjlighet att använda telefon på ett betryggande sätt är it ett fantastiskt hjälpmedel. Man 29 år På grund av min sjukdom har min sociala värld minskat

Läs mer

Redovisning av arbetet med delmål för funktionshinderpolitiken

Redovisning av arbetet med delmål för funktionshinderpolitiken Konsument verket KO Aterrapportering 1 (5) Datum D nr 2012/1019 Justitiedepartementet Redovisning av arbetet med delmål för funktionshinderpolitiken Konsumentverket lämnade den 14 mars 2012 in förslag

Läs mer

E-handeln 2012- miljarder riskerar gå upp i rök SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE

E-handeln 2012- miljarder riskerar gå upp i rök SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE E-handeln 2012- miljarder riskerar gå upp i rök Presentationsupplägg Fakta om undersökningen Sammanfattning Undersökningsresultat FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN Denna undersökning är gjord av Silentium 1 7 mars

Läs mer

Dokumentation och presentation av ert arbete

Dokumentation och presentation av ert arbete Dokumentation och presentation av ert arbete Daniel Axehill Reglerteknik Linköpings universitet Dagens föreläsning Första timmen Kursens mål. Projektmodellen LIPS och dess användning i kursen. Olika former

Läs mer

Stora kunskapsbrister om ånger- och reklamationsrätt bland yngre

Stora kunskapsbrister om ånger- och reklamationsrätt bland yngre PRESSMEDDELANDE Stockholm 14 februari 2012 Stora kunskapsbrister om ånger- och reklamationsrätt bland yngre E-handelscertifieringen TRYGG E-HANDEL har låtit genomföra en undersökning för att ta reda på

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Konsumenters prismedvetenhet gynnar e-handeln

Konsumenters prismedvetenhet gynnar e-handeln + 8 % e-barometern Konsumenters prismedvetenhet gynnar e-handeln Trots den ekonomiska oro som råder fortsätter e-handeln att uppvisa positiva tillväxttal. Försäljningen över internet ökade med 7,9 procent

Läs mer

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Projektansvarig 1 : Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad. Adress 1 : Box 123, 424

Läs mer

Informationskampanj till Konsumenter

Informationskampanj till Konsumenter Jordbruksverket Landsbygdsavdelningen 551 82 Jönköping Informationskampanj till Konsumenter - Klimatsmart mat och ursprungsmärkt verktyg för den medvetna konsumenten Sammanfattning... 2 Positiva effekter:...

Läs mer

Läsa artiklar i artikeldatabaser med kompensatoriska hjälpmedel

Läsa artiklar i artikeldatabaser med kompensatoriska hjälpmedel Läsa artiklar i artikeldatabaser med kompensatoriska hjälpmedel en översikt Sammanfattning Idag finns det tillgång till en uppsjö vetenskapliga artiklar i form av e-text via artikeldatabaser, insamlade

Läs mer

Universell användbarhet

Universell användbarhet Användbarhet definierar jag som ett samspel mellan användaren (målgruppen) och datorn (den tekniska lösningen). Människa - dator - interaktion "Med en alltmer omfattande datoranvändning har kraven höjts

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport Utvärdering att skriva för webben Snabbrapport. Jag är 3 3 6 6 7 7 kvinna man egen definition. Befattning 3 3 assistent bibliotekarie chef annan 3. Hur nöjd är du medutbildningen som helhet? Inte alls

Läs mer

Fältstudier. Torsdagen den 13 november K2. Ann Lantz Sinna Lindqvist

Fältstudier. Torsdagen den 13 november K2. Ann Lantz Sinna Lindqvist Fältstudier Torsdagen den 13 november 15-17 K2 Ann Lantz alz@nada.kth.se Sinna Lindqvist Sinna@nada.kth.se Fältstudier Fält Målgrupp Funktionshinder Design för alla 24-timmars myndigheten Web Accessibility

Läs mer

Slutrapport för stöd till insatser på livsmedelsområdet

Slutrapport för stöd till insatser på livsmedelsområdet Slutrapport för stöd till insatser på livsmedelsområdet 2011-11-25 Innovationstävling för studenter Sverige Det nya matlandet 1. Sammanfattning Skapat en helt ny innovationstävling inom svensk livsmedelsproduktion.

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 9/7-2012 Projekttid: 18 juni 29 juni Stödmottagare (organisation): Josephine Svärd Journalnummer: Projektnamn: Konstutställning 1.2 Sammanfattning

Läs mer

Slutrapport. Översättning av WCAG 2.0 till svenska

Slutrapport. Översättning av WCAG 2.0 till svenska Slutrapport Översättning av WCAG 2.0 till svenska Innehållsförteckning INLEDNING... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 PROJEKTBESKRIVNING... 3 METOD... 4 MÅLGRUPPER... 4 ORGANISATION... 5 Funkas arbetsgrupp... 5 Referensgruppen...

Läs mer

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Skylttextning Sälj mer med service! Praktisk butiksekonomi Skapa en egen hemsida Mera - sälj mer med service! Utveckla din befintliga hemsida Marknadsföring & marknadsplanering

Läs mer

Slutrapport projektgenomförande SDR Tecken AB

Slutrapport projektgenomförande SDR Tecken AB Stockholm 2012-02-19 Ver 0.5 Slutrapport projektgenomförande SDR Tecken AB Projektet är genomfört inom ramen för Post- och telestyrelsens (PTS) innovationstävling Innovation för alla. Innehållsförteckning

Läs mer

Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete

Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012 Anvisningar för projekt- /grupparbete Kursens projektuppgift består av att genomföra ett projektarbete i grupper om 3-4 personer. Uppgiften ska sedan presenteras

Läs mer

Stockholm 2012-10-28. Ver 1.0. Slutrapport Innovationstävling MPReading

Stockholm 2012-10-28. Ver 1.0. Slutrapport Innovationstävling MPReading Stockholm 2012-10-28 Ver 1.0 Slutrapport Innovationstävling MPReading Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2. Dokument historik... 1 3. Projektinformation... 1 3.1 Projektmål... 1 3.2 Syfte... 2 3.3

Läs mer

Diarienummer 12-308. Datum 2012-02-22. Kravspecifikation. Posttjänster för äldre och

Diarienummer 12-308. Datum 2012-02-22. Kravspecifikation. Posttjänster för äldre och Diarienummer 12-308 Datum 2012-02-22 Kravspecifikation Posttjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning boende i glesbygd Posttjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning boende

Läs mer

Upprättad av Dokumentansvarig Datum Beslutad av/datum för beslut

Upprättad av Dokumentansvarig Datum Beslutad av/datum för beslut 1 Bakgrund En stor del av utmaningen i att få en webbplats att fungera på lång sikt är att skapa en tydlig och permanent organisation avseende kompetenser, roller och ansvar. Det är också viktigt att det

Läs mer

Svensk Digital Handel. En sammanfattning av kvartal 1, 2016

Svensk Digital Handel. En sammanfattning av kvartal 1, 2016 Svensk Digital Handel En sammanfattning av kvartal 1, 2016 Svensk Digital Handel Sedan 1973 har Svensk Digital Handel varit intresseorganisationen för digital handel i Sverige. Vi arbetar proaktivt med

Läs mer

Det finns förbättringsåtgärder som kan öka användbarheten av bankdosor

Det finns förbättringsåtgärder som kan öka användbarheten av bankdosor Sammanfattning Det finns förbättringsåtgärder som kan öka användbarheten av bankdosor Samtliga testpersoner kan använda bankdosor, men det finns flera förbättringsåtgärder som kan öka användbarheten av

Läs mer

Distanshandeln idag 2009. En rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel

Distanshandeln idag 2009. En rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel Distanshandeln idag 2009 En rapport om svenska folkets vanor och attityder till distanshandel Posten AB - Distanshandeln idag 2009 3 Förord För många är det idag en självklarhet att köpa varor på distans.

Läs mer

ASTRAKAN KURSPLAN ESF Edition

ASTRAKAN KURSPLAN ESF Edition ASTRAKAN KURSPLAN ESF Edition Nu i specialversion för ESF-projekt inom kompetensutveckling Spara massor av administration - och ge era projektdeltagare bättre service! I samarbete med flera ESF-projekt

Läs mer

En handelsplats och folkfest för alla

En handelsplats och folkfest för alla www.storanolia.se En handelsplats och folkfest för alla Välkommen till Sveriges största besöksmässa 6-14 augusti i Piteå. 100 000 besökare 500 utställare 400 mkr i omsättning Stora Nolia är Sveriges största

Läs mer

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014 En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet B1 Sammanfattning För femte året i följd har Svensk Digital Handel (tidigare Svensk Distanshandel) tagit fram rapporten Digital

Läs mer

455 61 Dingle. Hotel Lab

455 61 Dingle. Hotel Lab Datum: 20120524 SLUTRAPPORT När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och resultat. Utgå från din projektplan och jämför den med det slutliga resultatet

Läs mer

Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR)

Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR) Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR) Svefaktura Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-06-16 Exder Västra Götalandsregionen Sida 2 av 18 Innehållsförteckning 1. Användarhandledning... 3 2. Affärsprocessbeskrivning...

Läs mer

Webbstrategi

Webbstrategi Landstingets kansli Informationsavdelningen Sven-Åke Svensson Landstingets ledningsgrupp Webbstrategi 2013-2015 Webbstrategin är Landstingets långsiktiga inriktning för all kommunikation via Internet beskriver

Läs mer

SESIG SOMALISKA ERITREANSKA SERBISKA INTERNET GRUND, FAS 2 SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA PROJEKTAVTAL UPPDRAG FÖR.SE:S INTERNET FÖR ALLA 2010

SESIG SOMALISKA ERITREANSKA SERBISKA INTERNET GRUND, FAS 2 SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA PROJEKTAVTAL UPPDRAG FÖR.SE:S INTERNET FÖR ALLA 2010 SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA PROJEKTAVTAL SESIG SOMALISKA ERITREANSKA SERBISKA INTERNET GRUND, FAS 2 UPPDRAG FÖR.SE:S INTERNET FÖR ALLA 2010 AVTALSMALL LITEN 2009 1.0 SESIG Internet Grund, fas 2 Sida

Läs mer

Uppdateramera. Tio tips för en bättre webbplats. PRODUKTIONSBYRÅ AB. 1 Krokedil Produktionsbyrå AB www.krokedil.se

Uppdateramera. Tio tips för en bättre webbplats. PRODUKTIONSBYRÅ AB. 1 Krokedil Produktionsbyrå AB www.krokedil.se Uppdateramera Tio tips för en bättre webbplats. PRODUKTIONSBYRÅ AB 1 Krokedil Produktionsbyrå AB www.krokedil.se Välkommen Här har vi samlat tio grundläggande tips som hjälper dig att skapa en effektivare,

Läs mer

BESLUT. Datum 2013-09-11. Regelverk för Region Skånes webbplatser

BESLUT. Datum 2013-09-11. Regelverk för Region Skånes webbplatser Regiondirektören Jonas Rastad +46 44 309 39 25 +46 708 46 70 67 jonas.rastad@skane.se BESLUT Datum 2013-09-11 1 (1) Regelverk för s webbplatser Framtaget regelverk för s webbplatser fastställes. Regelverket

Läs mer

Affärsmässig tjänstedesign och teknikutveckling, 7.5 hp Service Design and Business Models in an Engineering Context, 7.5 Credits

Affärsmässig tjänstedesign och teknikutveckling, 7.5 hp Service Design and Business Models in an Engineering Context, 7.5 Credits Thomas Mejtoft Affärsmässig tjänstedesign och teknikutveckling, 7.5 hp Service Design and Business Models in an Engineering Context, 7.5 Credits Uppgifter till träff om projekt- och affärsidé Skapa grupper

Läs mer

Juli 2010. Svanströmsgruppens. E-handel

Juli 2010. Svanströmsgruppens. E-handel Juli 00 Svanströmsgruppens E-handel Innehåll. Bakgrund...3. Startsida för ej inloggad besökare...3 3. Registrera ett konto...4 4. Glömt lösenord...4 5. Startsida inloggad kund...5 6. Mitt konto...6 7.

Läs mer

Pratmakaren. Uppläsning av textremsor med talsyntes. Sandra Derbring, datalingvist Maria Olsson, logoped 2012-06-04

Pratmakaren. Uppläsning av textremsor med talsyntes. Sandra Derbring, datalingvist Maria Olsson, logoped 2012-06-04 Uppläsning av textremsor med talsyntes Sandra Derbring, datalingvist Maria Olsson, logoped 2012-06-04 Varför detta projekt Klient på DART som ville se film med sina vänner 2 Två vinnande projekt Två projekt

Läs mer

Svanströmsgruppens E-handel. Juli 2010

Svanströmsgruppens E-handel. Juli 2010 Svanströmsgruppens E-handel Juli 200 Innehåll. Bakgrund... 2 2. Startsida för ej inloggad besökare... 2 3. Registrera ett konto... 3 4. Glömt lösenord... 4 5. Startsida inloggad kund... 5 6. Mitt konto...

Läs mer

BRANSCHMÖTE OKTOBER 2014

BRANSCHMÖTE OKTOBER 2014 BRANSCHMÖTE OKTOBER 2014 EN BRANSCH I SAMVERKAN 650 installationsföretag, 32 leverantörer, 5 grossister Visa möjligheterna med modern elteknik Trygga, smarta, effektiva lösningar Din elektriker. Framtidens

Läs mer

2011-02-17 Dnr: 11-1283 1(7)

2011-02-17 Dnr: 11-1283 1(7) Bilaga 1 Kravspecifikation Datum Vår referens Sida 2011-02-17 Dnr: 11-1283 1(7) Konsumentmarknadsavdelningen Marlena Molak-Brindell 08-678 58 89 marlena.molak-brindell@pts.se Kravspecifikationen för genomförande

Läs mer

Webbshopsinstruktioner från C CC. shop.holgers.se

Webbshopsinstruktioner från C CC. shop.holgers.se Webbshopsinstruktioner från C CC shop.holgers.se Holgers Stugmaterial AB Webbshopsinstruktioner Denna folder skall guida Dig genom vår e-handel från inloggning till färdig order. 1. Logga in 2. Mina uppgifter

Läs mer

INDIVIDUELL INLÄMNINGSUPPGIFT

INDIVIDUELL INLÄMNINGSUPPGIFT INDIVIDUELL INLÄMNINGSUPPGIFT Sofia Aronsson ANVÄNDBARHET OCH GRAFISK DESIGN MIS 13, Nackademin Yrkeshögskola Lärare: Ellinor Ihlström Inledning... 3! Analys... 3! Hitta... 3! Förstå... 5! Använda... 6!

Läs mer

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm PROJEKTUTVECKLING 12 maj 2009 Ängelholm Syfte Utveckla arbetssätt för att stärka kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden att komma i arbete eller närmare arbetsmarknaden Se och ta tillvara

Läs mer

Rapport: 2012 Mobilens år!

Rapport: 2012 Mobilens år! 1 (9) Rapport: 2012 Mobilens år! Innehåll OM UNDERSÖKNINGEN... 1 MOBILWEBB... 1 NULÄGE... 2 PLANER FÖR 2012... 3 PROGNOS - 2012 ÄR MOBILENS ÅR!... 6 ATT TÄNKA PÅ!... 7 OM WEB SERVICE AWARD... 9 KONTAKT...

Läs mer

Kvinnor och män i statistiken 11

Kvinnor och män i statistiken 11 Kvinnor och män i statistiken I detta kapitel ska statistikprocessen beskrivas mycket översiktligt. Här ges också exempel på var i processen just du kan befinna dig. Var finns statistik om kvinnor och

Läs mer

Hur påverkas företagen i Östergötland av euron?

Hur påverkas företagen i Östergötland av euron? Hur påverkas företagen i Östergötland av euron? Juni 2003 Rapport från s eurotest för företag 1 Innehål FÖRORD... 2 TESTETS UPPLÄGG... 3 SAMMANFATTNING AV RESULTATEN FÖR ÖSTERGÖTLANDS LÄN... 3 TABELLER

Läs mer

Kan över 5 000 butiker och miljontals konsumenter ha fel?

Kan över 5 000 butiker och miljontals konsumenter ha fel? Kan över 5 000 butiker och miljontals konsumenter ha fel? Om Klarna Klarna grundades 2005 med drivkraften att förenkla betalprocessen vid handel på nätet. Genom att utveckla enklare, tryggare och roligare

Läs mer

Anvisningar till ansökan

Anvisningar till ansökan ANVISNING Datum Vår referens Sida 2010-11-09 Dnr: 10-9712-5 1(14) Anvisningar till ansökan Nedan följer anvisningar för hur ansökan ska fyllas i beroende på om ansökan avser utvecklingsprojekt, forskningsprojekt

Läs mer

Kryssarklubbens Webbprojekt. Kryssarklubbsdagarna 2010

Kryssarklubbens Webbprojekt. Kryssarklubbsdagarna 2010 Kryssarklubbens Webbprojekt Kryssarklubbsdagarna 2010 Insikter till grund för webbarbetet 1. Vi stärker lusten för långfärder till sjöss men inte på webben. 2. Vi har 6000 medlemmar under 25 år men har

Läs mer

ASTRAKAN COURSEPLAN. Programmet som sparar tid... ... och förenklar kursadministrationen! ASTRAKAN COURSEPLAN BESTÅR AV TVÅ DELAR:

ASTRAKAN COURSEPLAN. Programmet som sparar tid... ... och förenklar kursadministrationen! ASTRAKAN COURSEPLAN BESTÅR AV TVÅ DELAR: ASTRAKAN COURSEPLAN Programmet som sparar tid...... och förenklar kursadministrationen! Med webbaserade Astrakan CoursePlan kan onödig administration undvikas samtidigt som kursdeltagarna erbjuds en förstklassig

Läs mer

Tillgänglighet först vägen till Sveriges bästa webbplats. #webbföralla

Tillgänglighet först vägen till Sveriges bästa webbplats. #webbföralla Tillgänglighet först vägen till Sveriges bästa webbplats #webbföralla Dagordning Tillgänglighet lite teori I praktiken hos Försäkringskassan Resultat hos Försäkringskassan Hur komma igång? Tillgänglighet

Läs mer

Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14

Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14 Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14 On-going evaluation Lärande utvärdering Följeforskning Utvärderingen ska vara användbar under resans gång Löpande återkoppling av iakttagelser/

Läs mer

Rutiner för opposition

Rutiner för opposition Rutiner för opposition Utdrag ur Rutiner för utförande av examensarbete vid Avdelningen för kvalitetsteknik och statistik, Luleå tekniska universitet Fjärde upplagan, gäller examensarbeten påbörjade efter

Läs mer

Bildandet av usabilitygruppen: Rapport till kvalitetsgruppen

Bildandet av usabilitygruppen: Rapport till kvalitetsgruppen Bildandet av usabilitygruppen: Rapport till kvalitetsgruppen Bakgrund I maj 2007 beslutades att UB skulle satsa på att skaffa egen kompetens inom området usability. Ärendet hamnade på kvalitetsgruppens

Läs mer

Vägledningen 24-timmarswebben. Magnus Burell, Verva Uppdaterad: 2007-09-11

Vägledningen 24-timmarswebben. Magnus Burell, Verva Uppdaterad: 2007-09-11 Vägledningen 24-timmarswebben Magnus Burell, Verva Uppdaterad: 2007-09-11 Vägledningen 24-timmarswebben Vad? Ca 150 riktlinjer för utveckling av webb och e-tjänster i offentlig sektor Senaste version 2006

Läs mer

Agil Projektledning. En introduktion

Agil Projektledning. En introduktion Agil Projektledning En introduktion Agil Projektledning Förändringar sker alltid i projekt Agil projektledning handlar om att hantera dessa Kunden har dålig insyn i ett traditionellt projekt De ska vara

Läs mer

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Sociala medier Facebook Twitter Instagram Pinterest Avenyn, Peter Tilling 2013 www.semseo.se MÅLSÄTTNING

Läs mer

Konverteringsskola Del 3: Vad är användbarhet?

Konverteringsskola Del 3: Vad är användbarhet? Konverteringsskolans andra del behandlade vikten av att lära känna sina besökare. Vi kommer nu att arbeta vidare med besökarna i åtanke och fokusera på hur pass väl de kan använda webbplatsen. Om webbplatsen

Läs mer

2011-03-30. Kulturrådsansökan 2011 - för dyslexiprojektet Allt genast

2011-03-30. Kulturrådsansökan 2011 - för dyslexiprojektet Allt genast 2011-03-30 Kulturrådsansökan 2011 - för dyslexiprojektet Allt genast Projektets syfte Syftet med projektet är att främja läsning med fokus på barn och ungdomar med dyslexi. Vi vill intensifiera informera,

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Tillgänglighetskrav på interaktion och design Dessa krav baseras på WCAG 2.0,

Tillgänglighetskrav på interaktion och design Dessa krav baseras på WCAG 2.0, Tillgänglighetskrav på interaktion och design Dessa krav baseras på WCAG 2.0, http://www.w3.org/tr/wcag20/ UPPDRAGSGIVARE: Malmö stad VÅR REFERENS: Andreas Cederbom 08-555 770 64 andreas.cederbom@funkanu.se

Läs mer

Digital producent 4 dgr

Digital producent 4 dgr Digital producent 4 dgr Lär dig hur du framgångsrikt kan jobba med digitala medier. Få fler besökare, kunder och affärer. Under 4 dagar för du möjlighet att lära dig mer om hur du kan skapa en digital

Läs mer

FRÅN AFFÄRSIDÉ TILL SUCCE

FRÅN AFFÄRSIDÉ TILL SUCCE FRÅN AFFÄRSIDÉ TILL SUCCE Tips för att ta din affärsidé till nya nivåer FEEDBACK, FEEDBACK, FEEDBACK, FEEDBACK... OCH FEEDBACK! Feedback är guld värt. Skaffa feedback på din affärsidé. Ta steget och våga

Läs mer

Vägledning för webbutveckling. webbriktlinjer.se

Vägledning för webbutveckling. webbriktlinjer.se Vägledning för webbutveckling Kort om mig E-delegationen 20-25 % Augusti 2010 Teamledare för gruppen: e-tjänster Ingår i förvaltningsgruppen och det fortsatta arbetet Arbetsförmedlingen Januari 2012 Webb-

Läs mer

STÖD TILL INSATSER PÅ LIVSMEDELSOMRÅDET - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

STÖD TILL INSATSER PÅ LIVSMEDELSOMRÅDET - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet STÖD TILL INSATSER PÅ LIVSMEDELSOMRÅDET - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Rapporten kommer att publiceras på

Läs mer

Fråga Biblioteket -- Handlingsplan 2009

Fråga Biblioteket -- Handlingsplan 2009 Fråga Biblioteket -- Handlingsplan 2009 Fokus för år 2009 Fråga biblioteket kommer under 2009 att fokusera på kvalitet och samverkan. Vi vill uppnå en högre kvalitet i referenstjänsten. Vi vill också utveckla

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer