Slutrapport VoteIT Mix

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport VoteIT Mix"

Transkript

1 Slutrapport VoteIT Mix 1. Inledning Nya tider och ny teknik leder till nya beteenden och nya sätt att mötas, detta ger oss nya hinder men främst nya möjligheter. För den unga generationen i Sverige och Europa är Internet redan en självklar del av livet där finns vänner, glädje, kärlek, ilska, konst, känslor, läxor, spel och ett ständigt lärande. Denna unga generation kan och vill använda Internet till sådant som äldre generationer inte haft en tanke på att digitalisera. Detta fick ungdomar inom Sveriges största ungdomsförbund, Sverok, att önska ett verktyg för att hålla sina föreningsårsmöten på nätet. VoteIT byggdas först för att uppfylla denna önskan att hålla möten på nätet och finansierades främst av Allmänna Arvsfonden för detta syfte. Men snart stod det klart att det fanns helt andra möjligheter med VoteIT. Även vanliga fysiska årsmöten kunde vidareutvecklas genom VoteIT då verktyget kunde utvidga årsmötet till att pågå före och efter det fysiska årsmötet men också med möjlighet att pågå online parallellt med det traditionella årsmötet. Då växte iden om VoteIT Mix fram. 2. Mål och syfte Enligt ansökan: Syftet med detta projekt är därför att om fler organisationer anammar VoteIT för sina demokratiska möten kan fler personer delta i de demokratiska processerna och göra sin röst hörd. Det är dags för föreningsdemokratin att ta steget ut på Internet. För att kunna uppnå att fler organisationer anammade VoteIT krävdes många förbättringar av stabilitet för stora möten, interaktionsdesign och funktionalitet. Detta föranledde att vi ställde upp följande mål: Mål * Specifikation/mått Antal/mätetal Användare av VoteIT ska få en större känsla av att mötet är "levande", att det händer saker Skalstegsförbättring i enkät, skala VoteIT ska vara en smidig länk mellan de som är samlade fysiskt och de som är samlade över nätet Subjektivt, ej mätbart +1 VoteIT ska utgöra ett första steg för de som skulle vinna på onlinemöte men inte vågar ta hela språnget Antal nya organisationer som använder VoteIT genom VoteIT Mix VoteIT ska vara ett naturligt Subjektivt, ej mätbart Sid 1 (5)

2 verktyg för hur organisationer som har IRL möten öppnar upp sina möten mot nätet Deltagarna i VoteIT möten ska tycka att mötet har varit roligare VoteIT mix ska lämpa sig för fler samtidiga deltagare Skalstegsförbättring i enkät, skala 1 5 Antal användare som utan problem ska kunna använda samtidigt Projektbeskrivning Projektarbetet inleddes med en workshop till vilken vi bjöd in en stor mängd VoteIT intresserade organisationer och ett tiotal deltog. Efter att vi gjort förarbete gemensamt under några veckor på nätet jobbade en halvdag tillsammans i workshopform för att enas om vilken inriktning projektet borde ta för att på bästa sätt uppnå målen ovan. Gruppen enades om att fokusera på följande 8 funktioner: 1. Koppling mellan förslag och inlägg, hashtaggar 2. Få bort förvirringen mellan förslag och diskussion, tydliga instruktioner 3. Förbättrad omröstningsdesign, redesign 4. Fördjupad profilinformation, koppling till Facebook och Twitter 5. Ökad kommunikation mellan deltagare, omnämnanden tecken 6. Autentisering med externa system, koppling till Facebook och Twitter 7. Yrkandestopp, moderatorsfunktioner 8. Ökad närvarokänsla, vilka är online Dessa funktioner har legat till grund för de iterationer som sedan dess har delfinansierats av Internetfonden. Vi har också fått medel från Ungdomsstyrelsen, Sverok, Betahaus, Jägareförbundet, Miljöpartiet, Sverige förenade studentkårer mfl för att bygga vidare på dessa funktioner till det utvecklade VoteIT vi har idag. 4. Leverabler Exakt vad som menas i detta sammanhang är vi osäkra på. Gängse definition av begreppet är produkt som är färdig för leverans (och som fungerar som planerat) men VoteIT kommer troligen aldrig vara färdigt för någon slutlig leverans. Senaste version finns ständigt tillgänglig för den som önskar på https://github.com/voteit men resurser för att göra en färdig release har vi inte sökt i detta projekt och det ligger troligen ytterligare något år in i framtiden innan en sådan release blir aktuell. Vad som däremot kan noteras är att samtliga 8 funktioner som önskades av workshopen enligt Sid 2 (5)

3 ovan har utvecklats och integrerats i voteit.core eller voteit.irl. VoteIT finns dessutom idag anpassat till en rad olika organisationers behov på olika domäner som: mote.voteit.se gemensam plattform scout.voteit.se för Scouternas IRL distriktsårsmöte hösten 2012 och kanske fler framöver mp.voteit.se för Miljöpartiets omfattande arbete i VoteIT med nytt partiprogram, interna möten, möten i Stockholms Läns Landstings partigrupp, mfl sverok.voteit.se för alla Sveroks föreningar och för Sveroks årsmöte sfsfum.voteit.se för SFS Fullmäktige i maj Resultat Skalstegsbaserade mål Att studera skalstegsförbättringarna enligt den ursprungliga målbeskrivnignen ovan har visat sig lättare sagt än gjort. Svarsfrekvensen har varit dålig på de enkäter vi skickat ut efter avslutade möten och då utvecklingen skett stegvis under hela projektperioden är det svårt att jämföra data. Vad vi ser är en löpande förbättring på alla punkter som vi satt upp som mål men det vore inte ärligt att redovisa dessa siffror som kvantitativa resultat främst då svarsfrekvensen är ca 5% av de deltagande användarna. Andra mål VoteIT ska utgöra ett första steg för de som skulle vinna på onlinemöte men inte vågar ta hela språnget Antal nya organisationer som använder VoteIT genom VoteIT Mix Vi har gått från 5 användande organisationer 2011 till över 40 olika organisationer som använt VoteIT våre 2013 och det har hållits över 60 möten med fler än 2000 deltagare. Vi är överväldigade över intresset och en stor del av detta kommer tack vare de funktioner vi kunnat bygga som en del av VoteIT Mix. VoteIT ska vara ett naturligt verktyg för hur organisationer som har IRL möten öppnar upp sina möten mot nätet Subjektivt, ej mätbart Vi ser detta alltmer. Scouterna provade denna typ av mixmöte hösten 2012 och de är intresserade av att göra det igen. Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) håller från april 2013 sitt fullmäktige i mixform både online och IRL. Detta är ett stort och trendsättande möte som kommer väcka stort intresse. Sverok har även 2012 hållit sitt årsmöte i mixform och kommer bygga vidare på det även Vi hoppas fler kommer prova mixmöten under 2013 och framåt. Sid 3 (5)

4 VoteIT mix ska lämpa sig för fler samtidiga deltagare Antal användare som utan problem ska kunna använda samtidigt 300 Vi har i Miljöpartiets partiprogramsarbete sett hur VoteIT genom Mix kunnat hantera 900 användare och tusentals inlägg och förslag utan att må dåligt alls. På Sveroks årsmöte användes VoteIT samtidigt av 200 personer som alla klickade, röstade och skrev aktivt på samma lokala nätverk och det var inga märkbara problem. Under denna användning låg servern på 25% last och vi kan utan problem efter optimeringen i VoteIT Mix bedöma att 500 samtidiga användare inte skulle vara något problem trots att servern som som användes var tämligen ordinär. 6. Utvärdering och analys a. Utvärdering av resultat Genom att arbeta iterativt med iterationer steg för steg har vi kunnat löpande fokusera på att utveckla den funktionalitet som bäst stödjer de mål och syfte projektet haft vilket gjort att vi kan vara nöjda med att ha uppnått de önskade resultaten. Omdesignen av VoteIT som vi gjorde som ett led i arbetet med att förbättra användarvänlighet och funktionalitet tog mer tid än vi väntat oss främst då den dåliga kod som fanns på några ställen i VoteIT kom i dagen och då behövde skrivas om för att vi inte skulle fortsätta bygga på rörig och dåligt dokumenterad kod. Men tiden räckte till för att göra detta och vi går ur projektet med en mycket mer väldokumenterad, vältestad och städad kod än vi hade innan. b. Förslag på förbättringar Det finns mängder med förslag på funktioner som behöver vidareutvecklas i VoteIT. Den aktuella backlogen finns tillgänglig på: https://trello.com/b/xg9xrouh Några av de viktiga utvecklingsprojekten att ta tag i framöver är: Organisationsindividuell skinning av VoteIT Bättre inloggnings och registreringsflöde Bättre överblick över de olika möten man deltar i Utvecklade notifieringar 7. Framtida arbeten Många föreningsårsmöten använder en metod som kallas Påverkanstorg där ombuden diskuterar fritt på ett torg och värderar sedan de olika förslag som finns där inför behandling i plenum. För att kunna hantera detta på ett bra sätt i VoteIT Mix har SFS valt att finansiera utvecklingen av påverkanstorgsfunktioner inför årsmötet i maj SFS har tillsammans med Sverok också valt att finansiera utveckling av IRL talarlista i VoteIT där användarna kan sätta upp sig på talarlistan och se talarlistan i VoteIT. Detta möjliggör också att statistik över taltid, Sid 4 (5)

5 Rapport VoteIT Mix könsfördelning på talare och annan statistik kan hämtas ur VoteIT för analyser av jämställdhet och annat på möten. Utöver dessa tydliga VoteIT Mix funktioner har vi föreningen VoteIT nu finansering från Miljöpartiet, JAK Medlemsbank och flera andra för att utveckla funktioner de ser att de behöver. Alla dessa funktioner kommer givetvis alla VoteIT-användande organistioner till del genom att VoteIT är FOSS. Sid 5 (5)

1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 4 3 Projektbeskrivning... 4 3.1 Projektets olika delar... 5 4 Leverabler...

1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 4 3 Projektbeskrivning... 4 3.1 Projektets olika delar... 5 4 Leverabler... 1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 4 3 Projektbeskrivning... 4 3.1 Projektets olika delar... 5 4 Leverabler... 6 5 Resultat... 6 5.1 Behovsanalys... 7 5.2 Webbplats... 9 6

Läs mer

Lärcentrums slutrapport av projektet Internet för alla välkommen till en ny värld

Lärcentrums slutrapport av projektet Internet för alla välkommen till en ny värld Lärcentrums slutrapport av projektet Internet för alla välkommen till en ny värld 1 Inledning Lärcentrum i Trollhättan står för de samlade kommunala vuxenutbildningarna i Trollhättan. Här finns SFI (Svenska

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport år 2 För första gången har vi haft praktikanter som gör att fler kan hjälpa fler och gett bidrag som skapar möjligheter att genomföra radiodrömmar. Att sända radio första gången

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Proposition angående demokratiuppdraget

Proposition angående demokratiuppdraget Proposition angående demokratiuppdraget STYRELSEN FÖRESLÅR ATT STÄMMAN BESLUTAR - att lägga redovisningen av hur styrelsen arbetat vidare med förslaget till handlingarna, - att godkänna de föreslagna stadgeändringarna,

Läs mer

Idébok - för ett lyckat projekt

Idébok - för ett lyckat projekt Idébok - för ett lyckat projekt Förord Med Idéboken vill vi inspirera aktörer att ta steget och starta ett EU-projekt. Det finns alla möjligheter att testa nya idéer inom olika betydelsefulla områden och

Läs mer

SCUF för Mångfald. Redovisning 1/10 2010 1/5 2012. Nathalie Henriksson. Redovisning av stöd ur Allmänna Arvsfonden inom satsningen Vi deltar!

SCUF för Mångfald. Redovisning 1/10 2010 1/5 2012. Nathalie Henriksson. Redovisning av stöd ur Allmänna Arvsfonden inom satsningen Vi deltar! Redovisning av stöd ur Allmänna Arvsfonden inom satsningen Vi deltar! Redovisning 1/10 2010 1/5 2012 SCUF för Mångfald Ett processorienterat inkluderingsprojekt för att förebygga rasism och intolerans

Läs mer

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet.

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Innehåll: 1. Inledning. 2. Projektbeskrivning. 3. Mål och syfte. 4. Utvärdering av resultaten och projektet. 5. Kort sammanfattning av våra synpunkter

Läs mer

Bildgalleri Musicstage.se

Bildgalleri Musicstage.se Beteckning: Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap Bildgalleri Musicstage.se Jeff Gaude Markus Hedström juni 2009 Examensarbete, 15 högskolepoäng, B Datavetenskap Datavetenskap Examinator:

Läs mer

MODELLOMRÅDET. ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa. Nyhetsbrev nr 1

MODELLOMRÅDET. ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa. Nyhetsbrev nr 1 Nyhetsbrev nr 1 Mars 2012 Hej alla verksamma kring barn och unga i Enköpings och Håbo Kommun! INNEHÅLL LEDARE...1 intervju: tre projektledare CHARLOTTA BJÄLKEBRING...2 KRISTINA BUCHT...3 MARIE HOLMBERG...4

Läs mer

Projektmaterial. Lyssna På Oss. Studieförbundet Vuxenskolan

Projektmaterial. Lyssna På Oss. Studieförbundet Vuxenskolan Projektmaterial Studieförbundet Vuxenskolan Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kort sammanfattning

Läs mer

ItiS Väskolan HT 2002. Din Kropp. Projekt av Arbetslag D / Väskolan

ItiS Väskolan HT 2002. Din Kropp. Projekt av Arbetslag D / Väskolan Din Kropp Projekt av Arbetslag D / Väskolan DIN KROPP Introduktion Vårt arbetslag hör hemma på Väskolan utanför Kristianstad. Vi undervisar dagligen elever i åk 6-9, men har i detta projekt valt att arbeta

Läs mer

Projektmaterial. Molkoms folkhögskola

Projektmaterial. Molkoms folkhögskola Projektmaterial IT-KOMMUNIKATION - HANDIKAPPAR DET? Molkoms folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net MOLKOMS

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

Internet som redskap i alla studiecirklar slutrapport

Internet som redskap i alla studiecirklar slutrapport Internet som redskap i alla studiecirklar slutrapport delafolkbildning.wordpress.com ett projekt om folkbildning och digital delaktighet av och med länsbildningsförbunden i Blekinge, Kalmar och Kronoberg,

Läs mer

Slutrapport av projektorternas arbete

Slutrapport av projektorternas arbete Slutrapport av projektorternas arbete i projektet Brottsutsatt och funktionsnedsättning 25 februari 2015 Brottsofferjouren Sverige Karin Andersson Sofia Barlind Innehåll Brottsutsatt och funktionsnedsättning...

Läs mer

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala 1. Inledning Som en del av vår integrationssatsning samarbetar Folkuniversitetet

Läs mer

FRÅN IDÉ TILL HANDLING

FRÅN IDÉ TILL HANDLING FRÅN IDÉ TILL HANDLING Om att starta barn och ungdomsarbete Tron är bara halva sanningen Utgiven år 2012 av Frälsningsarméns Ungdomsförbund Innehåll Historisk återblick... 4 Nutid... 4 Kårledare eller

Läs mer

Slutrapport projektgenomförande - Storytel AB

Slutrapport projektgenomförande - Storytel AB Stockholm 2011-12-06 Ver 0.4 Slutrapport projektgenomförande - Storytel AB Projektet är genomfört inom ramen för Post- och telestyrelsens (PTS) innovationstävling Innovation för alla. Innehållsförteckning

Läs mer

Vägskäl - slutrapport

Vägskäl - slutrapport Vägskäl - slutrapport Inledning Projektet Vägskäl startade som en frågeställning kring ifall det skulle vara möjligt att kombinera områdena IT-kompetens, upplevelsebaserat lärande och studie- och yrkesvägledning.

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarrevision som Kunskapsutveckling En arbetsmetod för FoU-enheter? Författare: Anna Jakobsson Lund & David Rosenberg Rapport: nr 2007:04 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-10-6

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

Social Impact Report

Social Impact Report Sammanfattning 2011 var året då verksamheten verkligen skalades upp och spred sig snabbare än någonsin förr. Vi hjälpte fler barn och ungdomar än tidigare, ca 50.000 elever från hela Sverige fick under

Läs mer

Slutrapport. APFy.me

Slutrapport. APFy.me Slutrapport APFy.me Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 3 Projektbeskrivning... 3 4 Leverabler... 4 5 Resultat... 4 6 Utvärdering och analys... 4 6.1 Utvärdering av resultat... 4

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2011

Verksamhetsberättelse för 2011 1(9) Verksamhetsberättelse för 2011 Sverok är Sveriges största ungdomsförbund. 190 000 medlemmar i 1200 föreningar över hela landet samlar, utvecklar och sprider spelhobbyn. I Sverok startar och driver

Läs mer

FoU Välfärd Region Västerbotten Joyn Service Design. En guide till Min Plan

FoU Välfärd Region Västerbotten Joyn Service Design. En guide till Min Plan Min Plan 2015 FoU Välfärd Region Västerbotten En guide till Min Plan Min Plan 2015 FoU Välfärd Region Västerbotten Min Plan är samskapad av brukare och personal i Vännäs, Robertsfors och Umeå kommuns daglig

Läs mer

Projektmaterial. DET GÅR LÄRA GAMLA HUNDAR ATT SITTA! PRO folkhögskola

Projektmaterial. DET GÅR LÄRA GAMLA HUNDAR ATT SITTA! PRO folkhögskola Projektmaterial DET GÅR LÄRA GAMLA HUNDAR ATT SITTA! PRO folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net Det går

Läs mer

Slutrapport för delprojekt virtuell ungdomsmottagning inom Syster Gudruns fullskalelab i Blekinge för IT i vård och omsorg,

Slutrapport för delprojekt virtuell ungdomsmottagning inom Syster Gudruns fullskalelab i Blekinge för IT i vård och omsorg, 1 Slutrapport för delprojekt virtuell ungdomsmottagning inom Syster Gudruns fullskalelab i Blekinge för IT i vård och omsorg, 2008-08-01- -2011-10-31 1. Sammanfattning Det övergripande syftet med en virtuell

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer